Českému příteli k Ukrajině

17. 03. 2014 | 15:42
Přečteno 3857 krát
Nemá asi cenu, abych Ti připomínal své starší emaily, ve kterých jsem varoval před postkomunistickou recidivou. A ejhle, ona je tu v nové “parádě“

se staronovým nacionalistickým hávem, jedno zdali ruským či ukrajinským, či jakýmikoli jinými zmutovanými ideologickými nacionalistickými syndromy a relikty minulosti. Vracíme se do druhé poloviny čtyřicátých a padesátých let minulého století a opět s velkými, ale nebezpečnějšími hrozbami pro celou naši planetu než dříve.

To ovšem neznamená, že k Ukrajině slušný člověk mlčí, když demokracie vyklízí prostor plný slabošských, polovzdělaných a nevzdělaných, ale o to více brutálních a cynických politiků. A přenechává jej násilí, mocenské zvůli a zoufalé, často “bratrovražedné“ výměně názorů poznamenaných kusovitostí, nesourodostí, roztříštěností, ideovým zmatkem a chaosem, přerůstajícími v extrémní projevy zoufalství. Zoufalství jako často jediná odpověď na dlouholetou bezpáteřní politiku politických špiček Evropské unie, o jejích mnohých národních představitelích ani nemluvě. Pravda, hodnotám EU a její křesťanské tradici nedostály ani vzájemné vztahy a excesy spojenecké politiky, včetně některých potměšilostí ze strany členských NATO, Francii a Německo nevyjímaje.

V případě tragických událostí na Majdanu a anexe Krymu jsou to základní lidská práva a respektování některých vydobytých základních mezinárodních práv po několika tisíciletém světovém vývoji (provázeného násilím a hřbitovy prakticky v dějinách všech lidstvu známých civilizací), které burcují slušné lidi. Burcují je, aby se postavili proti proradné zvrácenosti a pseudo vynalézavosti aparátu (eufemisticky nazývaného diplomacií) mocenské megalomanské zvůle chameleonského kágébisty a atavisticky jednajícího ruského prezidenta Putina, vracejícího Evropu a Západ a Rusko samozřejmě také zpět do let studené války.

Nemá cenu mluvit o ztrátě paměti, která není schopna respektovat ani aktuální základní data ukrajinské tragédie putinovského popření norem mezinárodního práva, “obhajovaných“ obžalobou Západu, vydíraného surovinovou základnou Ruska a hrubou silou vojenské a nukleární hrozby neostalinistického střihu a praktik.

Za situace pokračující impotentní politiky Západu, která se nezmůže ani na prosté diplomatické zvyklosti, jako je například odvolání velvyslanců, tak jak to učinily Kanada s Litvou a Lotyšskem, kterými se reaguje na sílu a prolhaná, nestydatá “diplomatická“ názorová salta, veletoče a přemety, jsem dal přednost peticím a dalším projevům solidarity.

Tím ale nesnižuji onu výše zmiňovanou často “bratrovražednou“ výměnu názorů, zbavené navíc ducha a jasného myšlení. Jen se ji snažím pochopit, protože ona je také částí naší reflexe a postojů, jak si v praxi a představujeme respektování lidských práv, slušnost, morálku a úctu k hodnotě lidského života. A samozřejmě i respekt k faktu, že vyjádřit se je jeden z ventilů demokracie, což ovšem v praxi ještě nezaručuje svobodné vyjádření, které se bez pokusů o usilovné a kontextuální studium přítomnosti ve světle poznané historie a filosofie neobejde. Snad proto pro smysl a význam těchto ventilů bezprostředně dnes platí spíše jiný výrok: Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali (Michal Mrhač). Tím se dostávám také k současnému smyslu, významu a paradoxu demokracie. Její síla vyvěrá z ochrany menšin, při kterém se ale střetává s ochranou zájmů, zejména těch sociálních, které se dotýkají dnes drtivé většiny lidstva.

V současnosti však ony dotčené sociální zájmy oné většiny slouží jen jako zástěrka k prosazovaní stále více autoritativně uplatňovaného ekonomického modelu, či dokonce ekonomického člověka (Karel Marx). Konceptu, z něhož se stala ideologie, vlastní politikům jak na Východě, tak na Západě. Civilizační hodnoty či opěvované a rádoby prosazované hodnoty Evropské unie se s touto ideologií sebe popírají či sebe zapřou při každém střetu s jinou tradicí, jiným civilizačním okruhem a myšlením, ať už je to islám, nebo nyní zřetelný a extrémně se vyhrocující nacionalismus ve všech postsovětských státech bývalého Sovětského svazu a takzvaně autonomních republikách Ruské federace.

Krvavé a tragické události na Majdanu a anexe Krymu spolu s ideologickým a nacionalistickým chaosem a změtí názorů, vytržených často z historického kontextu jednotlivých územních teritorií a nezasazených do kontextu dějin světa (Timothy Snyder), naznačují, jak sebezničující pro demokracii může být “vláda“ většiny. Většiny vyrůstající bez duchovní podstaty a alternativy ve zmaterializovaném, mediálním a často jen virtuálním prostředí takzvaného “světa“. Světa, který “řídí“ legitimně zvolení polovzdělaní a nevzdělaní politici, ovládáni akumulátory kapitálu v jedné ruce s rodovými klany politiků (USA), narkobaronskými mafiemi, silovými pohrobky a aparátčíky stalinistického Ruska a Asie. Ti dnes na Jihu a Severu financují a terorizují svět pseudomediální svobody, v němž i tento můj názor je pohlcen ještě dříve, než je napsán.

Stejně jako Ty, souhlasím, že naděje vkládané v nastupující generace rozmělňují nejrůznější mediální sociální sítě, které nejsou dalším zdrojem vzdělanosti (Konrad Paul Liessmann). Nové mediální technologie je zcela bezkonkurenčně ovládly a ovládají a slouží tak onomu zmaterializovanému a duchovně sterilnímu světu politiků a jejich finančních, kapitálových akumulátorů. Ve skutečnosti vládnoucích manipulátorů, často ale ani netušících, jako v českém případě akumulátora Babiše a jeho – doufejme jen – politických altruistů, že se pohybují v bludném kruhu a sebe zhoubné spirále konce a zániku jedné civilizace tohoto světa. A doufám, že jen té jedné.

Díky za povzbuzující sebereflexi, která mě vede navzdory skepsi k sociálním sítím a blogům, že na ně i tyto řádky umístím. Slušný člověk se musí od zla distancovat i touto cestou, přestože není tou pravou. Tou podle mne nyní bude spíše klid a připravenost i na tento vývoj, vývoj ve vesmíru, jehož je naše planeta středem (John Lukacs) právě proto, že je vzdálená možná miliardy světelných let od světů a civilizací, které by s naším světem snesly srovnání, nebo by nás dokonce mohly inspirovat.

Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Odvažit se jmenovat bezpáteřní eurošpičky jste se neodvážil a tak zase jenom chudák. Putin.
17. 03. 2014 | 16:03

Da.Rock napsal(a):

Zas to tak nežerte.
Komu se co děje?
Rusové na Krymu nevyvražďují Ukrajince, ani Ukrajinci Rusy. Krym měl svůj parlament a vládu předtím, bude ji mít i teď. Rusové tam předtím měli 20.000 vojáků zcela legálně a teď jich mají taky tak nějak. Nikdo tam nikomu nepodřezává krky, nekrade orgány z těl, nevypaluje obydlí, nevyhání do zahraničí, není tam hlad, není tam humanitární katastrofa, neteče tam krev a 95% voličů je se situací spokojeno.
Tak co se do toho montujete? Že ti pravdoláskovníci musí pořád něco řešit. Přitom by si měli především zamést před vlastním prahem. Tak dlouho prosazovali multietnické Kosovo, až se jim povedlo dosáhnout Kosova dokonale etnicky homogenního, protože menšiny byly vyhnány nebo vyvražděny, případně hermeticky uzavřeny v několika zbylých enklávách, odkud se bojí vystrčit nos, aby jim ho někdo neufikl.
Po takovém debaklu by měli všichni ti havlovci a švarcovci mlčet a snažit se být pokud možno neviditelnými.

Srbsko se muselo smířit se ztrátou Kosova, Ukrajina se s Krymem smíří taky.
17. 03. 2014 | 16:06

Yosif K napsal(a):

Plzn zbůhdarma pálůený ve flerach je možní jímat, dovést novými planovody do Evropa a plně nahradit plzn kupovaný od Ruska.

Cituji wiki.

As of the end of 2011, 150 × 109 cubic meters (5.3 × 1012 cubic feet) of associated gas are flared annually. That is equivalent to about 25 per cent of the annual natural gas consumption in the United States or about 30 per cent of the annual gas consumption in the European Union.[10] If it were to reach market, this quantity of gas (at a nominal value of $5.62 per 1000 cubic feet) would be worth $29.8 billion USD.[11]
That amount of flaring and burning of associated gas from oil drilling sites is a significant source of carbon dioxide (CO2) emissions. Some 400 × 106 tons of carbon dioxide are emitted annually in this way and it amounts to about 1.2 per cent of the worldwide emissions of carbon dioxide. That may seem to be insignificant, but in perspective it is more than half of the Certified Emissions Reductions (a type of carbon credits) that have been issued under the rules and mechanisms of the Kyoto Protocol as of June 2011.[10][13]
17. 03. 2014 | 16:17

Kleofáš napsal(a):

Gratulujeme lidu Krymu k odtržení od fašisticko banderovské pučisty ovládané Ukrajiny!
17. 03. 2014 | 16:17

Yosif K napsal(a):

Pane Darock - moskevský ministr rozvoje Dálnáho Východu Alexander Galuška naqvrhuje přesidlovat Ukrajince na dálný výchpod aby tak bvyrovnávali přírůstek čínanů v daných regionech.

Dáte ruku do ohně za to že obdivovatel Stalina nezařídí tento bojulibý počin Stalinskými metodami?

V době kdy Stailn očividně oumyslně páchal na Ukrajincích genocidu hladomorem (hladem zemřelo 5 milionů Ukrajinců kteří pak byli nahrazeni loajálnějšími Rusy) , do SSSR jezdili "evropští levicoví íntelektuálové" včetně Voskovce a Wericha a z 99% psali pochvalné články o blahobytu a lidové demokracii v SSSR. Nyní se jeví jako užiteční idiotii. Jak se budete za pár let jevit vy??????
17. 03. 2014 | 16:23

yaya napsal(a):

Toto jsou proslovy pravdoláskačů, nebo jak si tito hňupové říkají. Když USA vtrhly se svými hordami a bandou všehoschopných do Afganistánu, Iráku, Lýbie, všichni tito mlčeli, tam tekly řeky krve nevinných a nikomu to nevadilo. Okupace vypadá totiž úplně jinak, nastolení loutkové vlády a masivní vybíjení obyvatelstva, toto jsou totiž způsoby, jak jedná NATO. Když jsme společně ukradli Srbům Kosovo, tak se jich nikdo neptal, zkrátka jsme silnější a uděláme si, co chceme. Česká republika, jako známý přizdisráč okamžitě souhlasila tlamou svého senilního mistra zahraničí. Nyní se vyhrožuje jadernou válkou, kterou je schopno NATO rozpoutal jen proto, aby ukázalo svaly. Ale zeptal se někdo obyvatel Ukrajiny a Krymu, jestli o toto stojí, nebo stačí "demokratům" vyjádření pučistů z Majdanu? Ano, Češi se chovají odporně jako vždy v historii, vždy to prokazovali tím, že uměli nejrychleji zradit své spojence .
17. 03. 2014 | 16:23

vasja napsal(a):

Yosif K
Nic ve zlém, ale to je Jidiš? :-)
17. 03. 2014 | 16:24

Yosif K napsal(a):

Pane Darock - co se svět montoval do obsazení sudet Hitlerem, že ano?

Nikdo nikoho nepronásledoval před tím ani potom, aspon se to trak b...bům zvonku jevilo, tak co se vlastně dělo? Silnější stát zabral kus slabšího státu, so it goes.....

Specielně pokud je tím silnějším státem b..bouny celého světa obdivované Rusko (nebo Hitler)......
17. 03. 2014 | 16:25

strýc virus HxNx napsal(a):

Ó, jak apokalyptické, autore!
vlá za vámi přímo bukurešťsko-operní plášť a z vašeho hrdla se lyne statečné ryčení! Sergej Rachmaninov vám svými dlouhými kostnatými prsty klepe uznale na rameno a Frank Zappa obdivuje ze záhrobí mocnou duchovní sílu vašeho prozřelého pupku!
17. 03. 2014 | 16:26

Da.Rock napsal(a):

Yosife, nechte si své hrůzostrašné historky pro děti z mateřské školy. Jste tím už únavný.
Na Krymu je klid a nic se tam neděje, ačkoliv dle našich médií je to tam na pokraji občanské války.
Zkuste si přečíst očitá svědectví našich poslanců:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Poslanec-Sarapatka-z-Krymu-Je-tu-klid-zadne-samopaly-A-hlasovat-chodi-i-ti-co-kriceli-o-bojkotu-311632
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Babisuv-poslanec-moderator-Berkovec-z-Krymu-Je-tady-pohoda-Lide-vzpominaji-na-SSSR-a-chteji-do-Ruska-311662
17. 03. 2014 | 16:28

linoleum napsal(a):

Autore, plácáte nesmysly. Putin nic nerozvrtal, jen brání své lidi. Pokud se někdo roztahuje a dělá " pořádek " ( samozřejmě tam,kde je ropa, či jiné důležité komodity ), je amík. Tak amíkovi a EU nelezte do zádele a pořiďte si internet. Tam si vygůglíte celkem bez problému, kdo to celé spískal a také řádně podmazal. Že vy havloidi si nedáte pokoj a pořád musíte lhát a otravovat ovzduší.
17. 03. 2014 | 16:31

Da.Rock napsal(a):

Yosife, svět se do obsazení Sudet Hitlerovi nemontoval, svět mu to posvětil !!!
Svět taky posvětil krádež Kosova Srbsku !!!!
Svět posvětil a vojensky podpořil rozpad Jugoslávie !!!
A teď je podle vás svět najednou tak zásadový a nechce měnit hranice?
To si vážně myslíte?
Řeknu vám jedno - světu je to fuk. Narozdíl od českých salónních žvanilů s pravdoláskovním mesiášským komplexem, je svět pragmatik. A dobře chápe, že se obecně vzato nic nestalo. Proto i ta reakce je méně než vlažná, spíše symbolická. A za pár měsíců nebude svět o ničem vědět. Ostatně podívejte se na zahraniční zpravodajské servry. Více než Ukrajina svět zajímá zmizelý Boeing nebo soud s Pistoriusem. To jen naši novináři z toho dělají obrovskou bublinu.
17. 03. 2014 | 16:34

siven napsal(a):

V jednom je tato tragická záležitost užitečná, alespoň pro moji maličkost. Seriozní snahu o objektivitu zde prokázalo naprosté minimum nicků. Až budou novopečení rektální alpinisté někdy příště zase hystericky řvát a domáhat se pravdy, spravedlnosti a objektivity, budu vědět, co s tím. Přeskočit, nebo se pousmát. Beati pauperes spiritu.
17. 03. 2014 | 16:35

xerox napsal(a):

heřmane ... pokud jste poznamenán ... ,, kusovitostí, nesourodostí, roztříštěností, ideovým zmatkem a chaosem, přerůstajícími v extrémní projevy zoufalství ,, ... nedávejte to tak halasně najevo ... :-)

občané krymu mají jasno ... a v nouzi našli přítele ...
17. 03. 2014 | 16:36

marxík napsal(a):

Autore, spolu s nepřebernými zástupy zdejších přispívajících jste celkem jednoduchý človíček.
Putin je kágébista, a tím je zároveň dáno, kdo je prapůvodcem zla.

Váš svět je jednoduchý a přehledný. Při troše štěstí se dostanete i do televize.
Ne že by docházeli kádři, ale při dlouhodobém působení na prostý lid je potřebná pravidelná obměna. Jinak se lid bude cítit ochuzen.
17. 03. 2014 | 16:38

kokoshka napsal(a):

Tak megalomansky chameleonovsky kagebak ras-Putin...
Ja pamatuji eskadru vrcholnich představitelu EU(baronka-makaronka,Barosik)USA-McCaina,Česko-Karla nedopresidenta,dokonce i valečneho zločince Saaku na Majdanu.
Od Putina v Kyjevu nevidel nikoho!
17. 03. 2014 | 16:39

kokoshka napsal(a):

Plynova princezna ktera byla tak nemocna plotinkama ihned po amnisti necestovala do nemocnici ale vesele s Kličkom odfrčela na konferenci až do Dublina,ani nečekala na vizum do EU jak tisice ukaček na ambasadach!
17. 03. 2014 | 16:44

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Situace na Ukrajině by se dala přirovnat k počátku čtyřicátých let,
kdy se tehdejším světovládcům podařilo dostat ukrajinské nacionalisty na svou stranu a ti pomohli vyvolenému národu ovládnout Ukrajinu.

Dnes je ta situace velmi podobná a doufám, že Ukrajinci pochopí, kde je větší zlo, kdo jim nebo krymským občanům upírá právo na sebeurčení a rozhodování o své zemi.

Ukrajinský občan by si měl uvědomit, že ti, kteří právo na sebeučení upírají občanům Krymu, ti se budou chovat podobně k ostatním Ukrajincům. Demokraticky smýšlející Ukrajinec by měl především hájit práva krymských občanů.
Dát se do služeb fašistů a snažit se zotročit krymský lid ve jménu Ukrajiny, není v jeho zájmu.
17. 03. 2014 | 16:53

schlimbach napsal(a):

Zase jen Putin? Jdu zvracet z té nechutné jednostranné propagandy. Putin asi instaloval na Ukrajině fašistickým pučem tu sebranku, že? On je legitimizoval, že? Jděte někam už -(
17. 03. 2014 | 16:53

Joe Ratata napsal(a):

ODVOLAT UZNÁNÍ KOSOVA !!!
Okamžitě !!!
17. 03. 2014 | 16:59

Gustáv Kočí napsal(a):

Prosím kontrolujte pohledem i pohmatem před psaním každého "příspěvku", jestli nemáte Putinem na Ukrajině instalovaného fašistického pučistu pod židlí!

Již jsou všude!

Českové BDĚTE!
17. 03. 2014 | 17:04

Terry Fox napsal(a):

Blogu jsem neporozuměl, jen jsem z něho nabyl nejasný dojem, že autor se zřejmě považuje za hlubokého myslitele. Rozmluvte mu to někdo, proboha. Nebo příště tady od něho budeme číst jeho dopis Jozefíně.
17. 03. 2014 | 17:04

honolulu napsal(a):

Slova, slova, fraze, slova.
zbavte to vsechno omacek...
Na majdanu byl zorganizovany puc, ktery znicil rovnovahu v Evrope mezi EU a Ruskem...
Stalo se to ve sfere zajmu Putina...

Tak co se divite, ze Putin znervoznel ?

Co bude dal ?

Bude-li mit EU stesti, tak mu pripadne cast zapadni Ukrajiny.
Ale protoze EU vedou nemehla, tak bude cela Ukrajina patri Putinovi.
To je pouze otazka casu. On je daleko chytrejsi.

Pane Chromi je to nudne pojednani a sentimentalni take.
17. 03. 2014 | 17:05

kokoshka napsal(a):

Putin,reinkarnace Vissarionoviče je pod každe posteli,v každe ložnici ve skřini(nahy aby nebylo videt hvezdu hrdiny SSSR)Al Judy b(z)dete!
A když zabiji novinaře všude nechava svuj Walther PPK osobne podepsany Andropovem!
17. 03. 2014 | 17:08

jaryn napsal(a):

Ve skutečnosti se většina Ukrajinců po fašistickém puči bojí ukrajinských ultranacionalistů a fašistů!!! Fašistický puč proti zákonné ukrajinské vládě a proti zákonnému prezidentovi byl proveden pod vedením fýrera Pravého sektoru Dmytro Jaroše a šéfa strany Svoboda Oleha Ťahnyboka. Oba jsou významné postavy současné vládní garnitury a oba jsou antisemité a neonacisté. Rozdíl mezi nimi je, že Jarošovým znakem je trojzubec Stěpana Bandery a Ťahnybokovým zase lví znak divize SS Galizien. Oba vyznávají učení o čistotě národa, o potírání menšin a zbavování práv těchto menšin ( což již začali realizovat zrušením ruského jazyka na území Ukrajiny),oba jsou přesvědčeni, že homosexuály patří izolovat do koncentráků a dalo by se pokračovat dál. Hnědý teror,který nastolili v Kyjevě po „úspěšném“ povstání,vykazuje všechny rysy „čištění“ Německa v 30. letech minulého století, kdy Hitlerovy SA-mani také prováděli „čištění“ národa ve jménu jediného národa a jediné rasy !
17. 03. 2014 | 17:10

kokoshka napsal(a):

Nejvice mne bavi se divat jak narodovci ukrajinci vyvešuji ukrajinske a černorude banderovske vlajky na ruske žiguliky,volgy a GAZeli(to je dodavka)
17. 03. 2014 | 17:22

Martin1 napsal(a):

Heřman Chromý

Pane Chromý, píšete sám o sobě:

Spoluautorem tří dospělých a samostatných dětí (cena pro rodiče dosud nenavržena). Po životní všehochuti: hodný úředník a tatínek – totáč, zlobivý úředník a tatínek - Charta 77 a kriminál, úspěšný úředník a tatínek – bývalý poslanec (cena útěchy za uvedené pořadí) pracuji od roku 1995 na MZV ČR. Životní selhání: podruhé ženatý. Životní procitnutí: potřetí ženatý. Životní hodnoty: Vladimír Holan, Ezra Pound, Josif Brodskij, Emanuel Rádl, Nikolaj A. Berďajev, Karl Jaspers, Hannah Arendtová, Samuel P. Huntington, Guiseppe Verdi, Sergej Rachmaninov, Frank Zappa, atd. . . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vážený pane, neuvádíte s kterou ženou jste spoluautorem těch tří dětí - spíše to ale vypadá, že je berete jako zvířata. Vy to popisujete jako nějaký plemenářský kousek. Já nemohu hodnotit, jaký jste vhodný samec, ale v životě vždy ještě u citlivých lidí i dětí je brán rozvod rodičů jako něco hluboce je zasahující na celý život, co postihuje je, ale i jejich pozdější partnery, protože tito lidé pak opakují své "vzory", kde vyrostli dál v populaci a to je smutné. Nevím, z jaké příčiny byly rozvody - každopádně je zarážející, že se zde tím chlubíte "bez mučení" - tím počtem dětí i rozvodů. Já měl jen jednoho tátu a mé děti také a jsem z pěti dětí. Vypadá to tak, že jste se stal vy z těch všech postižených těmi sňatky a rozvody nejméně si to uvědomující.
Pod dojmem vašeho chlubení se něčím tak podlým a zrádným jako porušit slib manželský a opustit své děti a to říkám i s vědomím, že jste nemusel kontakt s dětmi přerušit už nezachrání váš výčet osobností z kultury, které jmenujete - ty k vám nepatří, to vás nezachrání. Vy jste napsal na sebe tolik ošklivého a ještě jste si myslel, že je to vtipné a jaký jste hrdina a borec. Aniž jste to chtěl, tak jste všem okolo ublížil od prvního vašeho mimina počínaje až k Chartě 77. A tak vám mám právo sdělit, že se možná chlubíte navíc ještě cizím peřím. "Pater incertus, mater semper certa est - Otec je nejistý, matka je vždy jistá."
Vaše názory mne nezajímají, jste nevěrohodný a nezpůsobilý - mimochodem, nejste zase před rozvodem, nebo jste někoho okotil?

P.S. Ale ani v tom nejste borec mezi Chartisty - co "Lanďák"? Ten si ani nepamatuje ty s kterými ty děti dělal a když o jedné prohlásil, když od něj chtěla alimenty, že tak zase nikdy ožralý nebyl, že by na takovou nevlezl, tak ho test DNA usvědčil, že byl opravdu asi pěkně "ovíněný".
17. 03. 2014 | 17:25

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

putin pouze zkouší, stejně jako hitler, kam až muže zajít. no a zatím si vždycky mohl dělat co chtěl. dlouho kroutím hlavou nad přístupem západních politiků k putinovi. snad nejhloupější byl gw bush, který zval přítele vladimíra na svuj ranč. putin mezitím krmí rusáky ze statní televize tím, že západ je horší nepřítel než hitler , buduje armádu a chystá budoucí konfrontace se západem. nyní je západ v šoku a evidentně neví co má dělat. a tak uvalil sankce ze kterých se náckové v kremlu válejí smíchy. vlastně ani nic jiného dělat nemůže. západ není připravený na obchodní válku s ruskem. putin jo, protože jí léta připravoval a nebojí se jí. vlastně se na tenhle okamžik těšil. západ si svou hloupostí a najivitou svého putina vytvořil. přitom kdo nebyl uplně slepý a hluchý, musel vědět, co je putin a jeho gang zač. nejde o to uvalit tvrdé sankce, spíš začít říkat o rusku pravdu. rusko není partner, nestojí o přátelství. putin vztyčil prostředníček a vzkazuje západu kalousku, jsi jednička. západ musí přijmout dlouhodobou strategii postupného zbavení se energetické závislosti na rusku a přestat být směrem k putinovi najivní. je to grázl první kategorie. vždycky byl a vždycky bude.
17. 03. 2014 | 17:25

Divák napsal(a):

To co udělal Putin je hrozné a oprávněně to vzbuzuje v Česku strach. Ale kdyby se náčelníci EU ihned důrazně ozvali proti fašistickým a antisemitským prvkům v nové ukrajinské vládě, tak by Putin ztratil podstatnou část argumentů, kterými zdůvodňuje obsazení Krymu.
17. 03. 2014 | 17:29

Český přítel píše ukrajinskému příteli napsal(a):

Milý Ukrajinský příteli,

píši ti s lítostí, že naše dovolená na Krymu byla zrušena. Na místo ní mi byl ukrajinskou cestovní kanceláří nabídnut naučný výlet po Majdanských událostech. Beru jej, neboť nahlédneme voskovou figurinu pověšeného Janukovyče, karikaturu Vladimira Putina, jak osobně řeže nohu majdanskému bojovníku za svobodu, fotografií do půl pasu svlečeného boxera Klička s osobním podpisem rohovníka, vilu Arsenije Jeceňuka, plynovod Julie Tymošenkové. Už jsi se milý ukrajinský příteli postaral o to, aby v Kyjevě nevlály vlajky Stepana Bandery? už jsi se můj milý ukrajinský příteli zasadil o svobodné volby, když na Krymu již zvládli referendum? Už jsi se můj mílý ukrajinský přítele zasadil o odsouzení Jeceňuka, Klička, Tahnyboka? Ne? Pak s tebou můj milý ukrajinský příteli nechci mít nic společného. Kamarádím se jen se slušnými lidmi, jako je například pan Chromý a od Tebe se odvracím.

Tvůj bývalý,
český přítel
17. 03. 2014 | 17:32

Anastazie napsal(a):

Nejste vážený pán.

Jste ubohý zakomplexovaný člověk.
Myslíte,že takoví lidé jako Holan či Verdi by se k Vám ve společnosti hlásili?

P.S.Všechno začalo Majdanem-a Vy jen napíšete Tragický Majdan a vůbec Vám nezáleží,kdo těch nejméně 100 lidí zabil a proč.
17. 03. 2014 | 17:36

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

divák,
s tím do jiste míry souhlasím, ale EU nikdy nejednala s radikální pravicovou stranou svoboda. takže podpora neonacistů je EU podsouvaná. je to ruská propaganda o tom, že ukrajina má fašistickou vládu. a tuhle propagandu samozřejmě přebírají naši komunisti. pravda je taková, že se ty demonstrace zdradikalizovaly až když putinova loutka janukovič nasadil brutální sílu. zpočátku to byly nenásilné demonsrtrace, stejně jako v sýrii. tam to taky začalo nenásilně. assad nechal střílet do davu. za podpory putina. a pak začala mela. nicmeně by současné ukrajinská vláda neměla podepisovat žádné mezinárodní smlouvy, ale dovést zemi k volbám. EU mela ze začátku jednat taky s východní ukrajinou. do jisté míry dali putinovi záminky k vojenské agresy. nicméně tohle nebyla zdaleka první rusácká agrese, ale spíše zopakovaný scenař z podněstří, abchazie a jižní osetie. to je prostě rusácký standard. nejdříve se pokusil ukrajince uplatit, pak nasadil tanky. kdo by chtěl žít pod rusáckou holinkou? ukrajincum se opravdu nedivím.
17. 03. 2014 | 17:44

Anastazie napsal(a):

Nevím,který americký politik po skončení studené války řekl,že museli používat ty nejhnusnější fašistické diktátory ve střední Americe,Salazar kupř./,aby bránili šíření komunismu.

Ale že nyní používájí všude fašistické pohrobky /ustašovce v Chorvatsku,zde banderovce/
ve spojení s Německem,tak to jsem si od "proslulých demokratů ani ve snu nepředstavovala!
17. 03. 2014 | 17:44

Gustáv Kočí napsal(a):

Zaznamenal jsem obavy tamních českých krajanů, že by se jim někdo mohl začít mstít, protože ti, kteří pracovali pro samosprávu, museli být členy Strany regionů.

Ano, takové obavy existují. Situace se ale stále mění, protože teď to vypadá, že může vypuknout válka s ruskou armádou. Nejvíc se bojíme Putina, protože ruské jednotky na Krymu sledovaly videozáznamy a identifikovaly odpůrce ruského režimu, aby je potrestaly. Proto se teď ženy musely zřeknout svých manželů, aby zachránily zbytek rodiny. Do Žitomiru už přišli Ukrajinci a Tataři z Krymu.

Novináři mají problém celou situaci sledovat a ukazovat, co se děje, protože ruští novináři ukazují jen to, co chtěl vidět Putin. Ostatní novináři byli pod neustálým dohledem ozbrojenců, nebo vůbec nebyli puštěni na Krym.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Cesi-z-Ukrajiny-zoufale-volaji-o-pomoc-a-vlada-mlci-Krajanka-nam-rekla-ceho-se-nejvice-boji-311719
17. 03. 2014 | 17:46

Maximus napsal(a):

Koukám, že pravdoláskovci si pravdu vždy vysvětlí a upraví k obrazu svému
a svým potřebám. Shalom.
17. 03. 2014 | 17:47

strýc virus HxNx napsal(a):

Anastázie

budiž.
ale Salazar diktátoroval v Portugalsku.
17. 03. 2014 | 17:48

kokoshka napsal(a):

Mily Česky přiteli,
chci ti připomenout cim začala druha ukrajinska oranžova revoluce.
Obsazenim centralniho Kyjevskeho namesti a zničenim pomniku Leninu ktery tam klidne stal 66 let,dupanim po vudcove hlave a rozebranim na kousičky.
Stavenim barikad,nesankcionovanym mitinkem a nakonec přepadenim policistu z oddilu Berkut ktere tiše stali v oblezeni.
Jakou si pobitou babou novinařkou,sice ji zmlatili nejake poulični zlodeje(vytahli z auta)ale ihned to hodili na Janukoviče a Putina.
Pak ukradli nejakeho aktivistu z Majdanu,ktery prohlašoval že ho cely tyden torturovala FSB a uřizla mu ucho(proč nevysvetlil)ucho mu potom zazračne narostlo-asi lečiva sila Majdanu.
Cele to posvitili načelniky EUU a USSA ktere se malem zabydleli na Majdanu.
Pak začalo hazeni zapalnych lahvi a dlažebnich kostek na Berkut.
Pak utek prezidenta a samovyvoleni premiera,cele vlady,kabinetu ministru a nikomu neznameho noveho prezidenta.
Prvnim zakonem nova Rada vyhlasila zakaz ruštiny.
Přijmala nove zakony,novou Ustavu jak na bežicim pasu ale zduraznila že pokladna je totalne prazdna,nema čim platit dluhy a Ukrajince čeka velmi krušne obdobi.
Ihned se nabidla Svetova banka,Svetovy valutni fond a NATO.
Čim chteji vracet pujčky Jatcenuk take nikomu nevysvetlil.
Ale pozval Alianci chranit statnost Ukrajiny a slibil vykopat ruskou flotilu z Krymu.
Nakonec Putinu došla trpelivost...
17. 03. 2014 | 17:51

jaryn napsal(a):

Ve dnech 16. až 21. března se koná v daleké od Krymu italské oblasti Veneto referendum o oddělení od italského státu. 3,8 milionu obyvatel Benátek, Verony, Trevisa, Padovy, Belluna a Vicenze mají odpovědět na otázku: „Chcete, aby se stala oblast Veneto federální nezávislou svrchovanou republikou?“, a také vyslovit svůj názor na členství oblasti v eurozóně a v NATO.
17. 03. 2014 | 17:59

Anastazie napsal(a):

strýc virus Hx Nx

Děkuji za opravu.A stydím se.
Máte plnou pravdu-spoustu věcí jsem pozapomněla/asi se mi spojil Salvador a Salazar-
v Salvadoru tuším zastřelily diktátorské bandy i arcibiskupa/.
Nyní je na spektru vysílán pořad Olivera Stone Neznámé dějiny Ameriky-ale v nekřesťanskou hodinu /mám -li ráno vstávat/-přesně o půlnoci.
Já kdysi patřila k obdivovatelům klanů Kennedyových a potěšilo mne,že JFK měl v očích pana Stone takovou vážnost.
Ale ta padesátá léta jsem z poloviny prospala /předchozí díl /.
17. 03. 2014 | 18:03

Joe Ratata napsal(a):

kokoška
A nebo tak !
17. 03. 2014 | 18:04

Divák napsal(a):

například ta hezká čtyřka z tělocviku:
Když jde o fašismus tak nestačí "se nespojovat". Je nutné proti němu aktivně vystoupit.
Náčelníci EU by to měli vědět.
17. 03. 2014 | 18:05

K .V napsal(a):

Pane Chromý, jestli chcete bojovat proti komunismu, musíte naučit antikomunisty aby nekradli, pracovali a vládli tak aby se alespoň slušným občanům žilo lépe než za těch komunistů.
A nesmíte se chovat hůř než ti komunisti.
.
Poučím vás o základech demoklracie,
Když někde ke SVOBODNÝM volbám nebo referendu přijde přes 82% lidí, a z nich se přes 96 % rozhodne kdo jim má vládnout, základem SLUŠNOSTI A DEMOKRACIE je pogratulovat vítězi a nechat ho vládnout.
Když se "demokrati" bojí hlasu lidí a bojují proti němu i násilím, je to odporné, děsí mne to MNNOHEM víc než další vítězství Putina.
.
A hledat co jste VY udělali tak blbě že se vás lidí štítí.
.
Možná přijdete i na to proč je dnes "disident" horší nadávka než komunista nebo STBák.

Jestliže je hlas lidu ve svobodném referendu něco PROTI čemu bojujete i NÁSILÍM, potom se nesmíte divit, že naháníte voliče té druhé straně. S Krymem a Putinem tak nechtěně musí sympatizovat i ti co Rusko, komunisty a Putina v lásce nemají.
17. 03. 2014 | 18:06

veverka napsal(a):

Chromý

ubohý človíčku

ze dvou odposlechnutých a autenticky potvrzených telefonátů(v jednom je Nulandová,ve druhém Ashtonová a estonský ministr) víme že :

1) Kličko dělá pro EU a Jaceňuk pro USA. Takže žádná spontální revoluce,ale pečlivě připravený krvavý majdanský puč režírovaný západem.

2) Ostřelovači co postříleli ty lidi na majdanu byli najmuti někým ze současné fašistické koalice.(s cílem eskalovat situaci a hodit to na Janukoviče).

Dále víme (např. i od našich tří poslanců kteří tam včera byli osobně) že referendum na Krymu proběhlo zcela demokraticky .

Takže 95 % lidí tam chce k Rusku,nikoliv ke krvavým pučistům z majdanu.

Tak už někam zalezte a přestaňte šířit ty svoje stále trapnější lži.

Jo a už ten váš mírumilovný a demokratický západ našel v Iráku ty ZHN nebo je pod těmi miliony mrtvol které tam nakupil nějak nemůže najít?

To samé Kosovo

To samé Libye

To samé Afghánistán

To samé Sýrie

Západ je zlo a Rusko (a Čína,Irán atd.) se jen brání jeho nekonečné chamtivosti a rozpínavosti.

USA mají 702 zahraničních vojenských základen ve 130 zemích světa.

A stále nemají dost a plánují další aby ještě těsněji obklíčili Rusko.

Ruské suroviny nedají západním zlodějům spát.

Kdo je tu agresor a kdo se jen brání je jasné.
17. 03. 2014 | 18:13

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2588009/po-700-letech-prichazi-zmena-podrobi-si-nas-vladci-robotu.html

Otázku ale lze také otočit :
Ptáme se, co se stane ve chvíli, kdy dolních 99 % už nebude potřebovat ono horní 1 % ?
17. 03. 2014 | 18:25

Maximus napsal(a):

Tak a je to, velmi přesný pohled na dění na Ukrajině:

EU a USA jsou dlouhodobě v krizi, kterou v krátkodobém horizontu řeší tím, že ve velkém tisknou nekryté peníze. Tuto proceduru nazývají velmi pěkným eufemismem - kvantitativním uvolňováním. Protože je tisk nekrytých peněz (kvantitativní uvolňování) jen krátkodobé řešení, je potřeba přejít k nějakémů střednědobému řešení a nekryté peníze "něčím podložit". A zde se už dostáváme k politice a k událostem na Ukrajině, ve kterých jsou tři hráči s rozdílnými zájmy.

1. EU (v událostech zastupována Kličkem) potřebuje Ukrajinu čistě kvůli ekonomice. Její plán byl následující: přidružit k sobě Ukrajinu (za nevýhodných podmínek pro Ukrajinu) a za nekryté peníze tuto zemi skoupit. Tím se na nějakou dobu řeší problém s inflací, protože nově natisknutá tzv. inflační eura se náhle stávají krytá Ukrajinskou půdou, doly, podniky atd.

2. USA (v událostech zastupována Jaceňukem) hraje vyšší hru. Potřebují Ukrajinu také kvůli ekonomice (také májí natisknuto hodně nekrytých dolarů), ale zároveň geopoliticky tlačí na Rusko. Je jasné, že pokud by Ukrajinu převzalo USA vcelku, Rusko by se mohlo rozloučit se svou černomořskou flotilou v Sevastopolu. Co se týče ekonomiky, USA jde na věc mnohem více zpříma a za těch několik dní po převratu už stihlo z Ukrajiny odvézt 42,3 tuny ukrajinského zlata (1). Kromě toho se také nevzdá možnosti skrze MMF "poskytovat půjčky" Ukrajině (neboli nekryté peníze zajistit dluhem, po kterém bude následovat tzv. kapitalzace pohledávek, což je další eufemismus pro zabavení majetku v tomto případě jiného státu).

3. No a třetí hráč je Rusko, kterého první dva podcenili.

Nyní čteme o sankcích proti Rusku, o nedemokratičnosti referenda na Krymu, o protiústavnosti vyhlášení samostatnosti atd. Vše je to jen nátlak na Rusko a na Putina, který ovšem nemůže ustoupit. To by to musel úplně zabalit a to neudělá. Je typické, že o porušování ústavy, nedemokratičnosti a nelegitimitě jsme nečetli, když bylo Kosovo násilně odtrženo od Srbska nebo když byla napadena Libye a jiné státy. Zkrátka měří se dvojím metrem, tak jak se to hodí. Z Libye a Iráku se do USA vozí ropa, z Ukrajiny zlato. Kdyby se Rusko proti tomu nepostavilo, bylo by další na řadě.

Převzato ze stránek ČSNS. Michal Klusáček je předseda ČSNS (České strany národně sociální).
17. 03. 2014 | 18:28

veverka napsal(a):

Hajlující premiér v Evropě ve 21. století?

Ano, je to bohužel možné.

Podívejte se sami na toho, kdo je prý novým partnerem české vlády

http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1511-hajlujici-premier-v-evrope-ve-21-stoleti-ano-je-to-bohuzel-mozne-podivejte-se-sami-na-toho-kdo-je-pry-novym-partnerem-ceske-vlady.aspx
17. 03. 2014 | 18:32

jaryn napsal(a):

Nejen hajlující premiér,ale také pochodujicí příslušníci jednotek SS Wafen v Litvě.Už se těm rusům ani nedivím.
17. 03. 2014 | 18:45

vasja napsal(a):

Po sankcích je Moskva černym suknem potažena.
17. 03. 2014 | 19:09

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

veverka.¨,
a co agent KGB jako president?? komunisty tolerujete a nacisté vám vadí? zvláštní. dokážete vystletlit v čem se liší komunistická a nacistická sebranka, ??
17. 03. 2014 | 19:14

Kelt napsal(a):

například ta hezká čtyřka z tělocviku,
/hezké čtyřky přímo zbožňuji/,ale k věci.
Jedni za 18,druzí bez dvou za dvacet.Jeden malý rozdíl ale zde je.
Pokud by ti druzí po roce 1941 došli až k Bajkalskému jezeru,tak bychom dnešní starosti vůbec neměli.Vy i já.
17. 03. 2014 | 19:22

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

maximus,
EU ani USA ukrajinu neokupují. to si pletete s někým jiným. myslím si že putin potřebuje konflikty a války. upevnuje tím svoji moc o kterou se nechce s nikým dělit. potřebuje odpoutatt pozornost od ekonomickych problemu a persekuci vuči opoziici. takže - vnější nepřítel a samozřejmě nacionalismus. ovědčené karty bolševiků i nacistů a v podstatě všech hajzlů kolem zemekoule.
17. 03. 2014 | 19:23

jorick napsal(a):

například....

Vy máte na mysli Václava Klause! Ale ten s konfliktem na Ukrajině nemá prokazatelně zatím nic společného???!
17. 03. 2014 | 19:25

pozorovatel napsal(a):

Nejskandálnější je, že si pánové od Zaorálka přes většinu médií až po některé blogery myslí, že jsme tak blbí a že nám mohou beztrestně lhát a vymývat hlavu. Taková urážka se neodpouští!
17. 03. 2014 | 19:25

buldatra napsal(a):

Tak a je to tady.
21 prvních ruských papalášských vlaštovek to už odskákalo a 11 z nich navíc nesmí do emeriky, neboť Obama je tvrďák a s nikým se dlouho nepáře. Sankce jak řemen a tak není divu, že v Kremlu zavládla panika.

A sankcemi těmi naprosto zděšení neoznačení zelení mužíci, pobíhající po Krymu, nyní zoufale shánějí odznaky, aby si je mohli připevnit na uniformy, na věže svých bojových vozidel narychlo malují všeliké znaky vápnem a shánějí mapy Krymu, aby se mohli z předsunutých stanovišť a minových polí urychleně, nejkratší cestou stáhnout na základnu.

Jen aby z toho merkelice neměla špatný spaní, tedy jaxi, aby se to nepřepísklo.
To by se mohlo nelíbit, přijít o investice. Takže, opatrnost, matka moudrosti.

Depa ňáký referendum.
To nikdo soudný neuzná. Páč se to nehodí. Na blbým místě a v blbou dobu.
To zavání to ulicí. Jakoby Majdan naopak.
Nic pro demokraty
17. 03. 2014 | 19:26

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

kelt.
no a nebýt američanů, a jediná vítězná mocnost by byla sssr , stalin by nas klidně v dobytčácích převezl na sibiř jako tatary. co by mu v tom bránilo. masový vrah, psychopat. nezapomente, že hitler a stalin si rozdělili evropu a chovali se jako hovada. naprosto stejně.
17. 03. 2014 | 19:29

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

K těm sankcím...ono to může fungovat a směrem k MIloševičovi a asi i Janukovyčovi to taky zafungovalo, jjeich mocenské sítě,. lidé z nich...je hodili přes palubu, jakmile došlo na jejich majetky.
Jenže jak sankcionovat Rusko a nevystavovat se podezření, že Ukrajina prostě jen nechce zaplatit dluhy, které má vůči ruským subjektům ? Vždyť mezi sankcionovanými jsou údajně i lidé z Gazpromu.
EU se tak dále kompromituje. Bohužel i v očích mnoha svých občanů.

P.S. Pamatuji si, jak tady před časem tkzv. manifestní pravičáci vyli, že se nemá pomáhat Řecku,líným a zlodějským Řekům, a že dluhy je třeba bezpodmínečně platit a zaplatit.
Jak někteří z nich volali, aby se raději rozpadla EU, než že se bude dál cpát líným Řekům, Španělům ...nejvíc tu řval jistý Yosif K a tajemný pán hoven.
Teď se řada z nich chce postavit na stranu subjektu, který zřejmě spekuluje na to, že buď za něj dluhy zatáhne někdo jiný či ty dluhy platit nebude vůbec. Kdy EU sankcionuje věřitelskou zemi - Rusko.
To je jak z nějakého kabaretu - lehké holky s kalhotkama jednou rudýma, jednou modrýma, jednou černýma...ale furt jen lehké holky, tedy děvky.
Co na to Kalousek - to by mě zajímalo, co na to všichni ti, co tvrdí, že dluhy se mají platit.
Co na to tento tragéd - kterému nevadilo, že úřadu vlády vládla Nagyová a kterému nevadilo, že hlasoval spolu se zločincem /pekárek/.

Dyť je to kabaret, zpackaný puč pod vedením šišly a hvízdavé baronky..který obhajují kromě té perverzní politické šlechty jen její poskoci..
Proč se zlobíte na Putina - že toho dokázal využít ? Co měl dělat ? Nechat si srát na hlavu , nechat Krym Krymem , stáhnout půlky a jít žebrat do Kyjeva o splátky za plyn ?
Co by asi udělal Obama, kdyby se mu někdo takhle sral do Guantanama /za které mimochodem USA už řadu let Kubě neplatí - tedy opět kabaret, opět ten styl morálky děvky/ - třeba z Mexika, kdy by v Mexico City došlo k tomu, co na Majdanu ?
Nafáral by tam Pentagon, to si pište.

Kdesi jsem četl, že Monroova doktrína se od 50. let minulého století začla aplikovat i pro Severní polokouli. Něco na tom je /něco je také o studené válce a ropě/.
Jenže lidi už nejsou takové ovce jako kdysi.
Což ale nic nemění na tom, že se o vyhlášení války dozvíte z vysílání TV, bez toho aniž byste o tom rozhodli, milí demokraté, milý tkzv. " lide".
Prostě vám v Událostech řeknou Luboš a Bohuš :
" Cca za dvě hodiny bude po vás všech, poslední pomazání a to hromadné- jinak bychom to nestihli...udělí všem našim divákům monsignore Duka, zůstaňte s námi...pojďte , pane kardinále..".

Maximus
Trhy přivítaly referendum kladně - ocenily to, že se tamnější moc dokázala postarat o klid , jde to nahoru. Zatím.
Kdo ví co a jak, tak nakoupil, kdo ví co a jak bude pozítří...tak buď přikoupí nebo prodá.
Já vím ale hovno - co se v hlavách všech těch psychopatů honí.
Jak jste na tom Vy ?
17. 03. 2014 | 19:31

Joe Ratata napsal(a):

Tak jako Anglie a Francie oduznala Mnichovskou dohodu, je potřeba vrátit Kosovo pod Srbskou správu (třebaže zatím s mezinárodním dohledem), aby se neměřilo dvojím metrem. Proč má být na Kosovo jiný metr než na Krym?
17. 03. 2014 | 19:39

Kelt napsal(a):

"čtyřky"
Konečné řešení slovanské otázky měl ve svém programu drang nach osten Hitler.
Co by udělal Stalin je jen vaše spekulace ničím nepodložená
A pokud se nemýlím tak ,k vylodění ve Francii došlo až 6.6.44.Pokud by Hitler vyhrál boj o Moskvu v roce 1941,tak náš osud byl zpečetěn.
17. 03. 2014 | 19:40

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

to : například ta hezká čtyřka z tělocviku
Poválečnou Evropu si rozdělily vítězné mocnosti, respektive Spojenci.Existuje dokonce kopie papírku, na kterém Churchill učinil Stalinovi nabídku bez konzultace s USA - kterou Stalin přijal.

Máte v tom chaos, ale to je u vás celkem normální - že kvákáte ke všemu o čem nemáte ani páru.., v tom jste celkem snadno identifikovatelným.

http://en.wikipedia.org/wiki/Percentages_agreement

MImochodem - co říkáte zmínce o Řecku -. kdy Stalin dal od řeckých komunistů ruce pryč ? Nic, viďte. Hlavně že je vymydlili, co ?
17. 03. 2014 | 19:53

Maximus napsal(a):

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):
maximus,
EU ani USA ukrajinu neokupují. to si pletete s někým jiným. myslím si že putin potřebuje konflikty a války. upevnuje tím svoji moc....

Moc vám děkuji za vysvětlení, tohle jsem nevěděl, ještě že vás tu máme. V kterém pralese pán posledních 20 let pobýval? Taky bych si tam vyšlápl a získal nadhled a vzdělanost jako vy!
17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde

Maximus
Já vím ale hovno - co se v hlavách všech těch psychopatů honí.
Jak jste na tom Vy ?

(-: Někdy po přečtení některých příspěvků jako "4-ky z tělocviku" mám podobné pocity. Spíš si myslím, že si ten pán dělá prču.

Hezký večer a né abyste někdo brečel!
17. 03. 2014 | 19:54

Richard napsal(a):

Pravda, hodnotám EU a její křesťanské tradici

neuvěřitelné, jak si Vy křesťané dokážete přivařit polívku i v téhle situaci.
Mně to přijde jako hnus, slušný člověče.
Putin je mi odporný podobně.
17. 03. 2014 | 20:15

xerox napsal(a):

buldatro

to je dost , že jste podpořil referendum ... ale moc se vám do toho nechtělo , soudím tak podle nevyjadřování se k tomu , když se chystalo ... copak vás nakonec přesvědčilo k takto rychlé reakci ... ? ...

referenda se budou vždy konat ,, Na blbým místě a v blbou dobu ,, ... to je svatá pravda , alespoň pro ten druh demokratů , kteří si myslí , že to ví líp než tzv. hloupá ulice ...
17. 03. 2014 | 20:16

strýc virus HxNx napsal(a):

Anastazie 18:03

to je o.k., někdy jsem hnidopich. možná i zbytečně. já si to zapamatoval hlavně proto, že jsem o Salazarovi před časem četl zajímavý článek v časopise Dějiny a současnost.
17. 03. 2014 | 20:20

Richard napsal(a):

a v dalším článku se zas připomeňte jako skvělý slušný člověk. Budu si to muset u všech Vám podobných psát, protože si furt nemůžu zapamatovat, kdo všechno mezi ty slušné patří.
Pro slušného člověka pana Stejskala(u Vás si to taky napíšu, pane Stejskale, ať furt nezapomínám s kým mám vlastně tu milostivou čest)
Ne, můj příspěvek skutečně není o obohacení. Takové sebevědomí, abych se domníval, že mohu obohatit někoho tak skvělého a slušného jako např. autor, skutečně nemám. Můj příspěvek je pouze o pouhé sobecké potřebě sebevyjádření. Každý nemůže být tak slušný jako "Vy", vlastně ani nechce.
Auuuuííííííííííí na Měsíc
17. 03. 2014 | 20:27

strýc virus HxNx napsal(a):

hezká čtyřka sdělila:

kelt.
no a nebýt američanů, a jediná vítězná mocnost by byla sssr , stalin by nas klidně v dobytčácích převezl na sibiř jako tatary. co by mu v tom bránilo. masový vrah, psychopat. nezapomente, že hitler a stalin si rozdělili evropu a chovali se jako hovada. naprosto stejně.

------------------------------

to je hezké, že nás tady poučujete o Kobovi a jeho dobytčácích, bez Vás bychom nevěděli, že nějaký Stalin vůbec existoval nebo bychom si dokonce mysleli, že to byl lékař-filantrop.
17. 03. 2014 | 20:32

Richard napsal(a):

asi brzo stopnu taxíka na Mars, pokud tedy už i on nemá komunistickou nebo křesťanskou tradici a nejsou tam žádní skvělí a slušní lidé tohoto typu, ať už z východu či západu
17. 03. 2014 | 20:38

ščastný euroobčan napsal(a):

Irák, Lybie, Jugoslávie, zloděj volá "Chyťte zloděje!"
Ale dokážu si představit, jak musejí být nas.aní majitelé EU a jejich slouhové, když měli naplánováno, jak zadlužit a rozkrást ty miliony hektarů černozemě, a teď jim to zarazil báťuška Putin.
17. 03. 2014 | 20:52

Občan napsal(a):

A víte, že máte pravdu, pane Chromý?
Soudružka baronka Eštnová spolu se soudruhem knížou Barelem dobroty, Soudruhem Obamou a několika dalšími soudruhy rozpumprdlikovali a zafinancovali na Ukrajině státní převrat - mimochodem docela násilný - přičemž tam tak nějak kolaterálně nainstalovali k moci nikým nikdy nezvolené neonacisty a jiné dobrodruhy.
Nějak se Putinovi vůbec nedivím, když si za takových okolností vzal zpět Krym, který před padesáti lety půjčil Chruščov Ukrajině.

Mimochodem - kde jste byl se svým hýkotem Vy i celá "demokratická" kohorta, když před asi 3mi týdny vyhlásil "nezávislost" Lvov (ještě za Janukovyče)?
17. 03. 2014 | 20:57

Občan napsal(a):

Jo, a pane Chromý,
když už se tak pasujete na slušného člověka a působil jste jako "diplomat", tak by mě velice zajímal Váš názor na každoroční oslavy jednotek SS v Lotyšsku, "shodou okolností" členském státě EU.

Pokud byste to snad nevěděl, tak Lotyšsko bylo za WWII vyhlášeno jako první "Judenrein" stát. A Lotyši nadšeně pořádali pogromy na Poláky a Rusy, na intelektuály, podnikatele, učitele i prosté lidi všech náboženství i bez vyznání; prostě na všechny, kteří jim zrovna vlítli pod železné tyče, jimiž své oběti s oblibou utloukali.
17. 03. 2014 | 21:11

Joe Ratata napsal(a):

Občan
A víte že máte pravdu!
Když vyhlásil Lvov neposlušnost Janukovičovu Kyjevu, nezávislá média závislá jen na penězotocích toto kvitovala s pochopením a žádný békot se nekonal.
Dokonce i když povstalci z Majdanu porušili dohody zprostředkované EU, vlády se zmocnil nikým nevolený kontrapremiér a třesoucí se parlament zakázal ruštinu, hlídací psi demokracie to nijak neznepokojovalo.
17. 03. 2014 | 21:16

Richard napsal(a):

a pane autore, můžete to udělat rovnou a přímo, neschovávat za fráze typu "slušný člověk se musí .."

Normálně to řekněte to otevřeně. Co byste taky skrýval s Vaší vzdělaností a inteligencí z níž se všem kolem jistě podlamují nohy.
bez ostychu a natvrdo
"Ahoj, jmenuji se Heřman Chromý, jsem velký křesťan a taky dost slušný člověk. Jak se kolem sebe dívám, tak vlastně jeden z nejslušnějších, ne-li přímo nejslušnější".
Jaképak cavyky kolem toho. Víte jak je ta reklama na kofolu, "když se miluješ, není co řešit"
17. 03. 2014 | 21:56

Rosťa napsal(a):

Pane Chromý, pokuste se přemluvit nějakého mlaďocha, aby vás naučil s internetem. Opravdu to není těžké a má to jednu výhodu. Budete stran Ukrajiny i Krymu v obraze a nebudete papouškovat blbiny, co do lidu obecného tlačí veřejnonesvéprávná ohlupovadla. Vypadáte jako slušný člověk a nevypadá to dobře, když se tu stavíte po bok banderovců a podobné pakáže. Nejsem právník, ale mám pocit, že je to u nás dokonce i trestné. Na to nehleďte, že je chodí podporovat Schwarzenberg. Ten může, má na své straně poslaneckou imunitu a zblblou mládež, ta by ho nedala.
17. 03. 2014 | 22:14

například ta hezká čtyřka z tělocviku napsal(a):

kelt,
ale já vím , co dělal stalin před rokem 1941, kdy byl spojenec hitlera. napadal jednu zemi za druhou a vraždil lidi. stejně jako hitler. masakr v katyni, čistky, hladomor na ukrajině. proč by čechy šetřil? jeho NKVD by vyraždila inteligenci jako všude jinde. že to neudělal za to vděčíme přítomnosti američanů v evropě a studené válce. rusáci si zkrátka už nemohli dovolit chovat jako zvířata.
17. 03. 2014 | 22:16

Alfa napsal(a):

Jako velké řadě těch, co už to napsali výše, je mi Vás pane Chromý líto.
Zkusil jste si sehnat nějaké nezávislejší informace? Je jich hodně na internetu.
Fakt musíte papouškovat naše média? Není Vám nápadné, že velká část lidí na všech diskuzích tuhle masáž odmítá?
Referendum není demokratické? Proč? On tam s těmi lidmi za plentou byli vojáci se samopalem?
Ach bože, to je úroveň. Nebude se většina Aktuálních blogerů za čas stydět za to, co plodili?
17. 03. 2014 | 22:47

jozka napsal(a):

Maximus:

Ctyrka je hoven a kdo je hoven vam snad nemusim psat, ne?

Takze zadna sranda, jen dusevni choroba :-)
18. 03. 2014 | 06:17

jozka napsal(a):

Joe Ratata:

Co se tech dohod tyce, maj "ti spravni" celkem jasno, ze za to muze Janukovyc, protoze zmizel. Uz jsem videl i nazor, ze to porusil Jakovyc, protoze nesplnil lhutu (jaka byla a co se v ni stalo je nevzrusuje). Pripadne se pouzije "Prochazkuv unik", kdy se prohlasi, ze Janukovyc zadnou dohodu nepodepsal, jen "predbeznou dohodu", ktera stejne neplati, protoze ji nepodepsali Rusove.

Kdepak, na ty, co jim to politicky mysli si neprijdete!
18. 03. 2014 | 06:22

buldatra napsal(a):

xerox napsal(a):

buldatro

to je dost , že jste podpořil referendum ...

No, já mám radost, že se něco takového a v takovém rozsahu konalo a že se nestřílelo jak v Kijevě na náměstí.
Takže lidi neumírali a navíc, že se k tomu odhodlali zrovna tam.
To bych býval nebýval nikdy neřekl, že zrovna postsovětský člověk se rozhodne k něčemu takovému. A to je pro demokracii dobře.

Ať už se to ojropapalášům a papalášům z emeriky líbí nebo ne. Čím to, že mě jejich postoje k referendu vůbec, ale ani dost málo nepřekvapily?
Smutné.

Inu, někdo začít musí a navíc je to nakažlivé a tak snad nebude stagnace a posune
18. 03. 2014 | 08:15

buldatra napsal(a):

Inu, někdo začít musí a navíc je to nakažlivé a tak snad nebude stagnace a posune nás to všecky o další krok. Jinak shnijeme a Číňan nás utluče čepicama.
18. 03. 2014 | 08:19

Filuta napsal(a):

" Ukrajina: Padouch nebo hrdina?

Zatímco USA a pár chytrých hlav v Bruselu má jasno, kdo je na Ukrajině padouch a kdo hrdina, německý vlajkový Die Welt včera přinesl článek, o tom, že všechny dosavadní indicie nasvědčují tomu, že na Majdanu nestříleli Janukovičovy bezpečnostní složky. Černý petr tak zůstává v ruce majdanovcům, potažmo dnešnímu vedení Ukrajiny, anebo nějaké třetí straně. Německý deník si rovněž všímá, že současná ukrajinská skvadra, na vyšetření teroristické střelby ani nijak netlačí.

Šlendrián, zdá se, vyhovuje i rádoby „demokratickému a právnímu“ Západu. Nicméně je vidět, že historický komplex, který mají anglosasští Američané z rivalitního Ruska (vždy se jich to dotýká, a snaží se to s despektem shazovat) je afrohispánské většině šumák, a Obama není tak padlý na hlavu, aby dělal anglosasům užitečného idiota. Ať mají dost na šaškování zemí východní Evropy."
http://www.welt.de/politik/ausland/article125858476/Tod-auf-Bestellung-Die-Auftragskiller-vom-Maidan.html
18. 03. 2014 | 08:22

Filuta napsal(a):

Pane Chromý,

jste si opravdu jistý tím, že víte, na které straně se nalézá to ZLO?
Abyste nebyl nepříjemně překvapen.

ČT opět nepřekvapila, zve k rozhovorům kohokoliv, kdo se náhodou nachomýtne na Václaváku a pochází z Ukrajiny.
Ráno si pozvali do studia nějako mladou slépku tatarskou, která očividně neměla žádný přehled, ale ihned zpochybnila výsledky referenda.
Žije v Praze, ale je si jistá tím, že 30 procent Rusů na Krymu je proti odtržení.
Tak takovéto perly nám trvale předkládají.
Přitom už při pohledu na cvrkot ve volebních místnostech na Krymu a náměstí narvaná lidmi (slavícími Rusy), musí být každému jasné, že se k volbám asi nedoštrachali jenom ti polomrtví. Proč by Rusové měli mít zájem na tom, setrvat ve srabu na Ukrajině, když je Rusko zjevně na vzestupu. Během dalších dvou let se ukáže, jaký obrovský propad budou mít USA a EU. Nakonec, USA už stály jednou nohou v bankrotu.
18. 03. 2014 | 08:30

Filuta napsal(a):

Názor P.Buchanana

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/900-hillary-hitler-a-putin-krym-vzdycky-patril-rusku-posunuli-jsme-hranice-nato-primo-pred-ruske-dvere-pokud-vypukne-americkoruska-valka-historie-americany-odsoudi.htm
18. 03. 2014 | 08:48

resl napsal(a):

Pokud se lidé bojí Ruska kvůli uzavření kohoutů plynovodu, ropovodu, nebo později ruských tanků, jsme v podstatě na stejné lodi. Rozdíl je pouze v reakci na Rusko. Jedni chtějí klid, žádné střety kvůli nějaké Ukrajině, jiní by raději srovnali Moskvu se zemí. Myslím, že ti první Rusy znají jen velmi málo. Rus nebude mít nikdy blahobyt, bude-li žít v totalitním státě. Bude vždy pokukovat po západu, bude vždy druhořadý občan Evropy, bude vždy nevzdělaný křupan nejen v Evropě. Jenže ještě dlouho nebude vědět proč. Bolševické vlády mu to vždycky zamlčí a vždy budou s občanem Ruska nakládat jako s podřadným člověkem, který potřebuje bič a dohled. Proto je otevřená Evropa a její hranice dobrá pro část přemýšlejících Rusů, kteří budou chtít jednou žít podobně, jak vidí v Evropě, v Americe. Do té doby je třeba držet Rusko na opratích, jinak se tato masa ovládaná ruskými primitivy a nacionalisty, pokusí zakousnout do Evropy dál. Nepůjde-li to po dobrém, půjde to po zlém. Čekat od nich cokoli dobrého není možné. Je dobře, že svět vidí, že bolševik ještě pořád chce ničit a to mu nesmí západní státy dovolit i za cenu války.
18. 03. 2014 | 10:58

Honza II napsal(a):

Na autorovi je vidět zásadní frustrace s tím, že nikdo nikoho na Ukrajině humanitárně nebombardoval.
Schvalováním zrůdnosti bombových náletů na Bělehrad začala tahle křivá demokracie v podání současných zaprodaných medií. Nejprve je třeba odsoudit nejen podlost bombardování Bělehradu v roce 1999 a pak odsoudit i politiky, kteří ji dokonce podporovali. Prostě bez odsouzení našeho militantního pravdoláskaře se nikdy nemůžeme dostat k nějakému skutečnému vidění světa "v pravdě a lásce".
P.S.
Jak zajímavé, že všichni dnešní komentátoři trauma Bělhradského bombardování jsou nějakým způsobem schopni vymazat z paměti, ale přesto dělají, jak objektivně se dívají na celý polistopadový svět. Stále si kladu otázku, zda to dělají z vlastní hlouposti nebo z hlouposti svých řídícíh pracovníků.
18. 03. 2014 | 11:04

xerox napsal(a):

buldatro

hlavně že se lidi nemusí mlátit mezi sebou a to ještě za někoho jinýho ... snad to vydrží ...
18. 03. 2014 | 15:30

Gudka napsal(a):

K autorovi: myslím, že vaše zdůrazňování příslušnosti k Chartě je pokusem o vyvyšování (navíc založeném na předpokladu, že Charta je něco mravně vyššího). Rovněž si kladu otázku, zač jste byl 1990 oceněný v Amsterdamu, když vaše básnické sbírky ani 25let po převratu jaksi moc lidí nezná? To je v tom Amsterdamu četli v češtině?: Nebo básníte anglicky? Anebo to ocenění oceňovalo spíše než poezii členství v Chartě?
Závěrem: myslím, že byste měl přestat uvádět zmíněné záležitosti a začít diskutovat jen silopu argumentů. Bylo by to vkusnější.
18. 03. 2014 | 17:30

Gudka napsal(a):

K odsudkům krymského referenda. Tyto odsudky, spočívající v tom, že výsledek téměř 97% pozitivních hlasů je podezřelý a že se referendum, konalo "pod ruskými hlavněmi", se stávají směšnými ve světle dvou falklandských referend.
První se konalo 1986 za přítomnosti britských vcojenských sil, které svým počtem převyšovaly počet registrovaných voličů. Volební účast byla 100%, pro Británii hlasovalo 95,4%.
Druhé referendum na Falklandách se konalo právě před rokem, za účasti britských ozbrojených sil, které byly vyzbrojeny i hlavněmi...
Výsledek hlasování : 98,8% pro britskou nadvládu...
18. 03. 2014 | 17:37

Míval napsal(a):

Kam zmizely včerejší příspěvky nicka Ivana Hochmana a reakce na ně?
19. 03. 2014 | 15:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy