Andrejovy "interpelace" aneb kdo pohrdá poslanci, pohrdá i těmi, kteří je zvolili

01. 02. 2019 | 13:55
Přečteno 3532 krát
26. schůze Poslanecké Sněmovny, 31. 1. 2019. Bod 229 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace.
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026244.htm (následují 02645/6/7/8)

Písemné interpelace v Poslanecké sněmovně probíhají často stranou mediálního zájmu. To lze říci i o probíhající 26. schůzi, které z mediálního pohledu oprávněně dominuje projednávání výročních zpráv České televize. Ve zkratce je lze charakterizovat jako další frontální útok poslanců KSČM, SPD, ANO na veřejnoprávní Českou televizi, potažmo svobodu a další pokus o nasazení mocenské ohlávky od jejích dvou čelních představitelů a autokratů prezidenta Zemana a premiéra Babiše.

Poslanec a premiér Babiš (ANO) jako vždy stojí stranou a zdatně předvádí, jak je vytížen a zaneprázdněn. Jak tomu ve skutečnosti s jeho aktivitou je, předvedl přímo “ukázkově“ - tedy “babišovsky“ - v odpovědi na interpelaci poslance Jakuba Michálka (Piráti), když odpovídal na jeho otázku, „...do jaké míry byla realizována elektronizace státní správy za současné vlády, to jest, kolik ústředních orgánů státní správy přešlo, a v jaké míře na vedení elektronického spisu v elektronické podobě, a kolik jich stále využívá listinnou formu spisů“.

Babišův galimatyáš není jednoduché charakterizovat. Nekonzistentnost Babišova projevu a nekompetentnost, okořeněná o to rozmáchlejším sebevědomím a nezdrženlivým vyjadřováním, jsou jen dva hlavní znaky, které jsou patrné. Mnohé ostatní je spíše otázkou pro psychologa, jak k takovému vystupování premiéra přistupovat. Proto předpokládám, že odkaz na tuto písemnou interpelaci, který uvádím, jen tak stěží, v celé šíři kdokoli z občanů přečte. A tak se pokouším o stručný výtah z této obsáhlé interpelace, aniž si dělám nárok, že bych byl schopen ji v babišovském tvaru a chápání politiky plně uchopit a pochopit.

Čekání na odpověď

Na svou odpověď na interpelaci z 10 7. 2018, jak uvedl interpelaci poslanec Jakub Michálek nečekali ani on, ani pirátští kolegové s ostatními poslanci s rukama složenýma v klíně. Na podvýborech, které mají v gesci digitalizaci v rámci podvýboru pro e-Government a podvýboru pro digitalizaci justice zahájili pilotní projekt, který se týká elektronizace některých agend, aby celý pracovní postup elektronicky podepisovaných a připravovaných dokumentů probíhal elektronicky.

Premiérova odpověď

Že to nebudou mít lehké potvrdila následující premiérova obsáhlá odpověď, či spíše výčet všech kroků, které učinila vláda. Uvádím tento výčet v příloze*, jak v ní byly sice jednotlivé kroky tu a tam chronologicky řazeny, ale nepřehledně a bez důrazu na tu či onu případnou prioritu; výčet byl přečten tak, jak ho úředníci údajně premiérovi připravili, což o něco později sám premiér Babiš bez okolků a v obvyklé ráži uvedl, jak to bylo či spíše nefungovalo na Úřadu vlády předtím, „kdy to měl tajemník pro evropské záležitosti... a v podstatě tam byly nějaké papíry, ale nic se nedělo. Tím, že jsme jmenovali vládního zmocněnce, tak má i u resortů podstatně větší vážnost než v minulosti. Dovolte mi, abych tady teď stručně informoval o tom, co všechno jsme udělali a co děláme.“ (Výčet vládních kroků viz příloha)

Blokace poslanecké iniciativy

Poté následovala poměrně četná série faktických dvouminutových připomínek především ze strany Pirátů, které zahájil jejich předseda Pirátské strany a poslanec Ivan Bartoš. Mimo jiné uvedl: „... jestli to sledují lidé, kteří jsou IT gramotní, tak si můžou udělat obrázek, co je reálné, co není, co se dodává. ... zaslechl jsem něco o zákonu o právu na digitální službu, což samozřejmě bych nepřipisoval vládě, jejíž některá ministerstva tuto poslaneckou iniciativu velmi významně blokují. Jsou to tedy spíše ministerstva další koaliční strany, nikoliv ta, které má ve správě ANO. A já bych se tedy chtěl zeptat pana premiéra, zda tento zákon, který připravujeme již řadu měsíců na poli Poslanecké sněmovny, snažíme se ho řešit i přes odpor s ministerstvy v rámci vypořádání, má podporu vládního zmocněnce Dzurilly. Jestli stále můžeme počítat s tím, že premiér Babiš podporuje tuto poslaneckou iniciativu, protože to je klíčový zákon pro budoucnost digitalizace“.

Jsme v bodě nula. Budou v digitalizaci kolovat dokumenty mezi úředníky nebo lidé mezi úřady

V následující faktické poznámce poslanec Jakub Michálek v kritice premiérovy odpovědi zásadně přitvrdil a vzhledem k její věcnosti ji zde cituji v úplnosti: „Mě trošku mrzí, že se v těch interpelacích nesoustředíme na ta témata, která jsou předmětem té interpelace, v tomto případě elektronický spis. Jistě je záslužné, že vláda plánuje zřídit nový rejstřík církví a náboženských společností a zřídit nový registr zbraní, ale když se ve volbách mluvilo o sloganech, jako že mají obíhat dokumenty, ne lidi, tak si lidé přece od toho představovali, že vláda zavede elektronické spisy, které budou obíhat po těch úřadech. Ne že bude zřizovat rejstříky církví a náboženských společností. Takže mně ta odpověď přišla trošku mimo. Já jsem z toho pochopil, že jsme v zásadě v bodě nula, kdy nemáme žádné informace o tom, jak fungují spisové služby, zda jsou elektronické na ústředních orgánech státní správy, a že tedy teď se soustředíme na to, abychom dali dohromady ta data a do konce března bychom měli mít tuto základní analýzu.

V tom případě bych byl velmi rád, abychom v dubnu viděli konkrétní kroky, které povedou k elektronickému spisu, to znamená, zejména dojde k novele předpisů, které upravují např. standard elektronické spisové služby a výměnu dokumentů tak, aby mohlo automatizovaně docházet ke komunikaci prostřednictvím rozhraní mezi elektronickými systémy spisové služby, a doufám, že do toho plánu, který tady pan předseda Babiš četl, se dostane i ten plán elektronického spisu, protože zatím jsme ho tam neviděli. Byly tam jiné projekty, já bych to nerad chápal tak, jako že tento projekt nemá prioritu, protože pro to obíhání, pro ten elektronický oběh dokumentu, aby obíhaly dokumenty a ne lidi mezi úřady, to je naprostá nezbytnost a základní podmínka.“

Ministerstvo vnitra digitální službu a elektronický oběh chce v tomto funkčním období zvládnout

Oč věcněji vyzněla Michálkova kritika, o to méně přesvědčivá se mi jevila koaliční výpomoc ČSSD vládního koaličního partnera ANO, slovy paní poslankyně Kateřiny Valachové: „...Co se týká Ministerstva vnitra, tak digitální služba i elektronický spis má plnou podporu místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Myslím si, že pirátská strana to ví. A co se týká apelu na to, aby se zrychlily práce na tomto díle, tak vím o tom, že ministr vnitra toto taktéž přislíbil přímo Ivanu Bartošovi... a pokud to bude vloženo do poslanecké iniciativy, dohoda, která se tvoří, je to určitě jedna z možností, tak nebudeme mít dobře zpracováno hodnocení dopadů regulace, což v tomto případě namístě je. A vládní návrh samozřejmě toto zajišťuje. Nicméně ať se půjde jakoukoli cestou, iniciativou nebo vládním návrhem, tak rozhodně platí, že za ministerstvo vnitra je ambice toto dílo v tomto funkčním období zvládnout.“  

Ministerstvo vnitra jsem nejmenoval, ale jasně vyplývá, kde ta vůle bude asi velmi minimální. Cvrlikání poslanců a osm set připomínek: obstrukčních, technických a věcných.

Poslanec Ivan Bartoš: „Já jsem žádné ministerstvo nejmenoval. Každopádně tady jasně vyplývá, kde ta vůle pravděpodobně bude velmi minimální. My jsme samozřejmě na žádost ministerstev dodali analýzu dopadů jak toho samotného zákona zastřešujícího, který skutečně připravujeme měsíce.

Tady se tak různě cvrliká, že by si ministerstvo představovalo, že ten zákon připraví samo. Já si myslím, že není v silách Ministerstva vnitra takto komplexní zákon s jeho dopady, které jsou mezirezortní, v rámci vlastního rezortu připravit. Zejména proto, že jsme tyto snahy viděli, a za dobu dvaceti let nebo třiceti let po revoluci zde byly pouze tři velké projekty, které se s tím dají srovnat, což jsou tedy registry, CzechPointy, datové schránky.

Na tomto návrhu zákona pracují odborníci. My jsme požádali před Vánoci všechna ministerstva, aby k tomu dala připomínky. Dostali jsme zhruba osm set připomínek, kde některá skutečně hovoří o tom, že poslanci jsou nekompetentní k tomu vůbec tu problematiku uchopit, natož něco takového připravit. Právo na digitální službu je skutečně zákon, který diskutujeme s ministerstvy, a zrovna aparát Ministerstva vnitra nám nejdéle ze všech neodpověděl, dokud jsme přes média nezatlačili, že ten mezirezort, že ty připomínky jsme ochotni vypořádat vlastními silami všech spolupracujících subjektů. Takže my se díváme na osm set připomínek, snažíme se je reflektovat, některé jsou tedy víceméně řekl bych obstrukční, některé jsou technické, některé jsou věcné, za ty velmi děkuji.

A my ten zákon máme připravený, víme, jaké jsou analýzy dopadů samotného zákona i prováděcích zákonů. Bohužel jsme nenašli v některých ministerstvech partnera to konstruktivně řešit, to je ten zásadní problém. A já se bojím, že se to někde zatrhne, proto jsem znovu tady zopakovat tu prosbu, zejména směrem k panu premiérovi, aby tento zákon, tak jak ho připravili odborníci nejen v řadách poslanců, prostě podpořil, protože touto cestou my jdeme zhruba tři čtvrtě roku a ta vůle ministerstev je minimální."


Zásadní problém: resortismus. Ministerstva místo řešení hledají problémy. Těmi jsou ale žáby na prameni.

Poslanec Jakub Michálek: „...největší problém je stále v tom mentálním naladění, v tom rezortismu, který tady přetrvává na ministerstvech...A ta ministerstva jsou stále naladěna tak, že hledají nějaké problémy místo toho, aby pomáhala najít to řešení a dotáhnout ten zákon do konce... To je cílem toho zákona. Nejenom přijmout zákon pro zákon, který se bude v dalším volebním období novelizovat, ale mít to hotovo do voleb včetně toho, že ty služby budou spuštěné, že budou funkční a že je občané budou moci využívat. Takhle by měli fungovat politici v rámci volebního cyklu. A zatím je tam prostě obrovský úřednický odpor, je tam celá řada žab na prameni... Neříkám u všech úředníků, ale u těch, u velké části těch, kteří mají rozhodovací pravomoc, zejména u náměstků. Takže tady prostě musí přijít silná politická vůle, že chceme tento zákon a navazující služby mít do konce volebního období v provozu.


Premiérovy argumenty aneb útoky sorry jako: Zviditelňování, plácaní, vykládáte nesmysly, proto sem nechodím. Nejde Vám o věc. Já nečtu zákony, nemám na to čas. Já na to mám lidi.

Panu Andrejovi došla trpělivost a tak sáhl po staré osvědčené taktice, cituji ho proto v úplnosti i kvůli dodržení dramatické posloupnosti. I když v jeho případě jsou případní čtenáři ochuzeni o ona překrásná ť v infinitivních tvarech a vůbec, jak se říká, máte dojem, že se ocitáte na sociální síti, kde řečeno s Mozartem: Moji bublifukáři mi rozumějí...

Poslanec a premiér Andrej Babiš: "Já bych se rád vyjádřil všeobecně k zákonu. My na rozdíl o některých stran a hnutí posuzujeme na vládě zákony z hlediska jejich obsahu. Všechny zákony, které mají pozitivní dopad na naše občany, samozřejmě podporujeme. Skutečně nevím, o čem vlastně tady kolegové mluví. Chápu, že je to příležitost zase se tady zviditelňovat. Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, no právě proto. Pro toto plácání. Proto sem nechodím.

Protože my když jsme několikrát vyzývali Piráty, aby přišli a pomohli nám, tak neměli koho. Potom si dali inzerát, že hledají někoho na IT. Takže to jsou jenom řeči, dělá se tu zase politika, že jsme nekompetentní. Já myslím, že na ministerstvech jsou kompetentní lidi. Tady není žádný resortismus.
Tady je vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, který je pod vládou, ano, přímo pode mnou. A pokud je nějaký rozpor, tak to bude řešit vláda. A pokud nějaké ministerstvo má nějaký názor, tak určitě nám ho na vládě sdělí. Takže než jsme tam nastoupili, nebylo nic, teď jsou konkrétní výsledky a samozřejmě Piráti se snaží tady vytvořit atmosféru, že kdyby oni tam byli, tak by něco. No tak jste tam mohli být. Tak jste nám to mohli předvést. Nemáte ani lidi. Vykládáte nesmysly.

21. 9. 2018 v sedm ráno jsme se potkali s panem Michálkem. A stejný den v 10 hodin mu poslal pan Dzurilla email. Nikdy jste na něj neodpověděl, pane poslanče. (Předsedající: Prostřednictvím předsedajícího.) Mně říkali, že nemusím, ale dobře. Prostřednictvím předsedajícího. Děláte jenom politiku, nejde vám o věc. Já jsem tady přečetl x věcí, které děláme a má to výsledky. A samozřejmě i elektronický spis je toho součástí.

Ten zákon, pokud ho podporuje pan Dzurilla, já ho neznám, já nečtu zákony, nemám na to čas. Já na to mám lidi. Určitě to posoudíme racionálně. My jsme vás x-krát vyzývali, abyste se zapojili, ale vy tady jen deklarujete, stále něco kritizujete, máte na to určitě bohaté životní zkušenosti ze státní správy a všude. Já k tomu už nemám co říct. Když ten zákon je v pořádku, podporuje ho pan vládní zmocněnec, pro mě je to de facto ministr, nebo bych řekl ještě víc než ministr, protože on je ten vládní zmocněnec, on to má na starosti a má konkrétní výsledky.

A myslím, že celý ten seznam, který jsem tady přečetl, a můžeme to ještě více zdeklarovat, je jasný. Tady jenom probíhá politická debata a nejde samozřejmě o věc, jde jenom o zviditelnění Pirátů, aby řekli, že oni mají nějaké nápady. No tak jste mohli jít do vlády, kluci. Mohli jste nám to předvést."

Největší průšvih státní správy v České republice: vytváření bariér pro vstup na trh.

Následuje mezihra: krátké Bartošovo intermezzo nebo vykřičník, jak to kdo chce číst a vnímat.

Poslanec Ivan Bartoš: „Pokud my devět měsíců něco řešíme a pracujeme na tom, tak to je to, co Piráti dodávají. My jsme se sešli s vládní zmocněncem Dzurillou, řekli jsme, že dodáme akční plán pro začlenění Open source a boje proti Vendor lock-in. Největší průšvih státní správy v České republice. Žádný akční plán v rámci digitálního Česka ještě nevznikl, my ho v nejbližších týdnech budeme představovat ve spolupráci s odborníky z IT.

Inzerát. My, když obsazujeme pozice, tak si nesaháme mezi bývalé zaměstnance nějakého holdingu, ale vypíšeme výběrové řízení i na naše asistenty a vybíráme ty nejlepší. Takže když sháníte lidi nebo inzerujete pozici, například na specialistu na e-Government do Poslanecké sněmovny, nesáhnete si do strany a nevezmete si nějakého IT člověka z Pirátské strany v Ostravě. Děláme výběrové řízení, kam se on může přihlásit. To není žádný nedostatek kapacit lidí, to je prostě normální postup, jak hledáte toho nejlepšího pro danou práci. ... v rámci návrhu v Poslanecké sněmovně, v legislativní práci, politicky pracujeme a naše návrhy zákonů, i třeba tento e-spis míří na ta místa, kde je vláda nedodává.

A je to interpelace, která spočívá v tom, že spolu tyto věci diskutujeme. Tak to neshazujte, pane premiére. Jsem rád, že jste přišel a že se o tom konečně můžeme bavit. A jsem rád, že to vidí i občané. Ale není to kvůli tomu, nám totiž jde o věc.“

Výroky prémiera o plácání, nesmyslech a podobných věcech jsou plácání.

Na scénu, pardon, za řečnickým pultem se neobjevuje deus ex machina, ale paní poslankyně Věra Kovářová, která pojmenovává věci pravým jménem. Pro mne radost číst a ještě větší radost poslouchat a slyšet a vidět na vlastní uši a oči.

Poslankyně Věra Kovářová: „Dobré dopoledne. Dámy a pánové. Já musím reagovat na pana premiéra, na jeho výroky o plácání, nesmyslech a podobných věcech. Přesně tyto výroky jsou plácáním. To za prvé.

Za druhé. Nazýváte Piráty kluky. Já také, ale ne v Poslanecké sněmovně. Neformálně v bufetu, jak vy říkáte, že je tam dobré jednat. Tady je prostě budete nazývat poslanci, protože jsou to poslanci, kteří byli řádně zvoleni. A nedehonestujte pány poslance a poslankyně z hnutí Pirátů.

A teď tedy konkrétně o těch odbornících. Když jsem chtěla změnit zákon, který se týkal zjednodušení vydávání řidičských průkazů, tak jsem prosila Ministerstvo dopravy dva roky. Pak jsme zákon podali, došlo ke zjednodušení, a vy jste si to dávali po jeho schválení do vládního prohlášení, jako že to zařídíte. Takže takto se postupuje velmi korektně z vaší strany.

Chtěli jsme, aby banky vstupovaly do základních registrů, usnadnit život občanům. Tak, jak to říkáte vy, pozitivní dopady pro občany. A co se stalo na Ministerstvu financí? Ono nevědělo, že by mělo udělat pro takovýto návrh agendový systém. Trvá to tři roky, nic se nezměnilo.

Takže abychom si to shrnuli. Chceme se bavit o konkrétních věcech, chceme něco, co bude dobré pro lidi. A vás, pane premiére, prosím, abyste nehovořil již o plácání a Piráty zde v sále nenazýval kluky, ale poslanci.

Sedm let jsem u vás sloužil a nic jsem vám neukrad´. Jen jedinou košiličku a pro tu jsem z půdy spad´. V aktualizované verzi: Sedmkrát jste nepřišel do práce. Začněte laskavě u sebe.

Odlehčeně bych nazval poslední faktickou poznámku pana poslance Michálka adresovanou Andrejovi jako pavlačovou, když mu připomíná na jakou úroveň diskusi dostal, ale podle mne v té samé úrovni jako správná pavlačová drbna, která ví, co se kde šustne,vmetl do tváře premiéra? či poslance pracovní absence.

Poslanec Jakub Michálek: "Pan premiér zde uvedl v odpovědi na interpelaci, která se týká elektronického spisu, že jsem neodpověděl na nějaký email. Opravdu se musíme dostávat do této úrovně? Navíc já jsem na tento email neodpověděl, protože odpověď nevyžadoval. Protože zněl: "Můžeme to uzavřít takhle. Ministerstvo vnitra připravuje provedení analýzy elektronických systémů, v nichž dochází ke zpracování dokumentů. Cílem je komplexně zhodnotit, jak jsou státní správou konkrétně naplňovány všechny požadavky archivního zákona a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi. Předpokládá se, že" - vypouštím část - "že Ministerstvo vnitra následně vládě předloží v termínu do 31. března 2019 výsledky této analýzy a návrhy řešení dalšího rozvoje systému spisových služeb ve státní správě. Děkuji. Vlado Dzurilla."

Takže to mi odpověděl v září pan Dzurilla a na to jsem nemusel už nic odpovídat. Tak neříkejte, že tady nekomunikujeme. Stačilo to uzavřít někdy v tom říjnu tady na písemných interpelacích, ale to jsme nemohli, protože vy jste sedmkrát nepřišel do práce. Takže začněte laskavě u sebe. Kvůli vám se to neuzavřelo... kdybyste vy tady nezačal se svojí mediální propagandou, kde jste v odpovědi na elektronické spisy začal citovat nesouvisející věci typu rejstřík církví a náboženských společností, registr zbraní a x dalších nesouvisejících věcí, které jsou přesně tím plácáním a blábolením, tak jsme se k tomuhle vůbec nemuseli dostat."

Pohrdání parlamentní demokracií. Pokud to děláte neúmyslně, je to smutné. Pokud úmyslně, je to zločinné.

Ke slovům poslance Miroslava Kalouska na adresu premiéra Andreje Babiše jako obvykle netřeba nic dodávat, ale pro pořádek se sluší ocitovat je také v úplnosti. Protože se znovu potvrzuje, že premiér se může tisíckrát dušovat, že je pro Evropskou unii, ale ve skutečnosti se vždycky prokecne, a hned je jasné, že mu jde především o agrofertovskou unii. A jistěže také o občany, když něco pro ně zbude. Že jim s takovouto politikou dříve či později zbudou jen oči pro pláč, to možná pochopí, až bude jednou Andrej, tak jako v té pohádce za sedmero horami a sedmero řekami...

Poslanec Miroslav Kalousek: „Pane premiére, vy jste řekl v téhle diskuzi: "Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, tak proto, že se tady takhle plácá." Vykládáte nesmysly. Včera jste zase v rozhovoru pro Radiožurnál na otázku, proč jste nebyl v Evropském parlamentu, říkal: "No co bych si tam s nimi povídal. Ten parlament končí, všichni si tam dělají jenom kampaň. Já si počkám na ten nový parlament. A pevně doufám, že ti, co jsou tam teď, už tam nebudou".

"Kdybychom chtěli někomu vysvětlovat, jak vypadá pohrdání parlamentní demokracií, tak mu můžeme pustit tyhle ukázky řeči. Opravdu se domníváte, pane premiére, že to je důstojné pro předsedu vlády České republiky? Vaše vláda dostala důvěru od této Sněmovny. A parlamentní demokracie je prostě základní stavební kámen vaší vlády, ať se vám to líbí nebo ne.

Jakkoliv to nechápu, tak pro řadu lidí v téhle zemi jste svým způsobem vzorem a důvěřují vám. A jestliže od vás slyší, že parlament je žvanírna a nemá cenu tam chodit, tak podlamujete důvěru velké části lidí v parlamentní demokracii. Pokud to děláte neúmyslně, je to smutné a já si vás dovolím napomenout. Pokud to děláte úmyslně, je to zločinné."

Resortismus ministerstev paralyzuje jejich fungování. Úctyhodný výčet projektů, které tato vláda a předchozí dělají, pochází z Evropské unie.
Poslední poznámka v této diskusi patřila poslanci Pirátu Ondřeji Profantovi. Upozornil na eurounijní rozměr digitalní služby a vyzvedl projekty dnešní a předchozí vlády. Jakýsi usmiřovací tón, který ovšem nepřehlušil pachuť toho, jak na kritické připomínky jako vždy podrážděně, nervózně až neuroticky a pohrdavě reagoval premiér Andrej Babiš."

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), který diskusi také řídil a ukončil ji, si zametal před vlastním prahem v kolegiálním předklonu, v němž neopomenul připomenout jednací řád a postavení poslance a premiéra Andreje Babiše. No, co jiného bychom vlastně od pane předsedy Poslanecké sněmovny a třetího nejvyššího ústavního činitele mohli čekat, než to, že “respektuje“, jak jsou po parlamentních a prezidentských volbách v roce 2016 a 2017 rozdané karty autokratické moci.

Poslanec Ondřej Profant: (Piráti)." Vážený pane premiére, vážení poslanci, já bych chtěl upozornit na to, že, za prvé, pan premiér to tady převádí do této osobní roviny, což je úplně zbytečné. Můžeme se bavit o věci zcela věcně. A k tomu jsem tady chtěl další poznámku, k tomu úctyhodnému výčtu projektů, které tato vláda a ta předchozí dělají. Tak jedna z největších jejich nevýhod je, že všechny ty projekty, nebo téměř všechny, pochází z Evropské unie. Takže jediný, kdo tu něco opravdového, opravdové změny, v tomhle dělá, je ten zákon o digitální službě a Evropská unie, která jasně definovala občanky v rámci nařízení eIDAS a podobně. A naše ministerstva opravdu trpí neuvěřitelným rezortismem, který paralyzuje jejich fungování, a pak to vidíme například na MPSV, ale třeba i na tom Ministerstvu vnitra a podobně. A dokud se tohoto rezortismu nezbavíme a nebudeme opravdu spolupracovat, nebudeme opravdu kontinuálně řešit kvalitní projekty, což se zde stále ještě neděje, tak se nedostaneme nikam."
 
Předseda PSP Radek Vondráček: "Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jenom abych si zametl před svým prahem. Jestliže se jedná o písemné interpelace, pan premiér zcela zjevně vystupuje z pozice předsedy vlády, a nemusí tedy oslovovat prostřednictvím předsedajícího jiné poslance. Tak jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda má pan poslanec Michálek zájem, aby Sněmovna hlasovala o usnesení, zda má přijmout nějaké stanovisko. Není tomu tak. Děkuji. Projednání této interpelace končím."

Psáno pro facebook.

Příloha - Výčet vládních kroků, které byly, nebo mají být učiněny.

Poslanec a premiér Andrej Babiš: „Ministerstvo vnitra připravuje analýzu elektronických systémů, v nichž dochází ke zpracování dokumentů. Cílem je komplexně zhodnotit, jak jsou konkrétně zejména státní správou naplňovány všechny požadavky archivního zákona a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi.

Při přípravě analýzy spisových služeb Ministerstva vnitra spolupracujeme také s Hospodářskou komorou a s ICT unií vzhledem ke koncepci digitální Česko. Analýza spisových služeb probíhá u více než 70 státních institucí. Výstup analýzy bude předložen vládě na konci března 2019. Analýza bude obsahovat nejenom aktuální stav spisových služeb ve státní správě, ale také základní problémy spisových služeb za posledních deset let, neboť Ministerstvo vnitra má kontrolní zprávy z více než tisíce kontrol, provedených státními archivy.

Analýza bude obsahovat jasná doporučení legislativního i praktického charakteru, jak spisovou službu ve státní správě zlepšit tak, aby se stala pevným bodem eGovernmentu, naplnila svůj účel maximálního úřadování státní správy v elektronické podobě.

Ohledně elektronického oběhu připravujeme znovu vzhledem ke koncepci digitální Česko analýzu služeb, které by měly být poskytovány ze strany ministerstev a úřadů a naplánujeme konkrétní plán kdy digitalizovat.

Budeme prioritizovat, nemůžeme udělat všechno naráz, jde i o kapacity na straně úředníků i o finanční nároky.
Kompletní implementační plány očekáváme do konce roku 2019. Nekončí to samozřejmě analýzou. Ohledně digitalizace máme rozběhnuté projekty, dodané v roce 2018.“

Výčet

V lednu 2018 to byl eRecept, 14. 2. 2018;
v červnu 2018 bylo schváleno nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropě;
1. 7. 2018 změny ve vydávání řidičských a občanských průkazů, že se můžou vyřídit na jakémkoliv úřadu;
1. 7. byla schválena nebo identifikována národní identifikační autorita, to znamená státem garantovaná identita k online službám;
1. 7. 2018 byly zavedeny elektronické občanské průkazy s čipem;
9. 7. byl zaveden portál občana, to znamená brána do online služeb státu, celkově je to 37 služeb včetně České správy sociálního zabezpečení;
v září 2018 v rámci portálu občana bylo připojeno Generální finanční ředitelství;
29. 9. 2018 byl zaveden projekt eIDAS, to je vzájemné uznávání prostředků elektronické identifikace, možnost přeshraničního využití online služeb;
3. 10. 2018 byl program digitální Česko schválen vládou, 30. 10. 2018 bylo schváleno řízení programu digitálního Česka;
30. 10. 2018 bylo schváleno řízení programu digitálního Česka;
14. listopadu 2018 byl schválen věcný záměr zákona o digitalizaci zdravotnictví;
14. 12. 2018 v rámci portálu občana byl zaveden náhled do katastru nemovitostí a připojení registru řidičů, body řidiče;
15. 12. 2018 Benchmark, první porovnání ministerstev a správních úřadů z hlediska připravenosti na digitalizaci a jejich úroveň;
V prosinci 2018 představení zákona o právu na digitální služby, legislativní ukotvení digitalizace.
V prosinci 2018 představení Sonia, bankovní identita pro státní správu;
V prosinci 2018 schválena strategie využití umělé inteligence v rámci našeho programu Česká republika, země pro budoucnost.
V prosinci 2018 memorandum k využití technologie Blockchain.
V prosinci 2018 14. listopadu 2018 byl schválen věcný záměr zákona o digitalizaci zdravotnictví, 14. 12. 2018 v rámci portálu občana byl zaveden náhled do katastru nemovitostí a připojení registru řidičů, body řidičská mapa jako základ pro digitalizaci stavebního řízení.
V červnu 2018 jsme začali projekt ELVIS, národní platforma pro elektronickou evidenci a správu muzejních sbírek, termín 2021.
Dále v roce 2018 portálové řešení elektronického zdravotnictví, komplexní poradenství o službách a metodách ve zdravotnictví, termín 2022.
V dubnu 2018 rejstřík církví a náboženských společností, termín 2019.
Dále v roce 2018 jsme začali projekt eJustice, termín 2020.
Dále minulý rok projekt eSeL, eLegislativa a eSbírka, elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů.
projekt CZEKIANA (?), digitalizace kulturního dědictví.
projekt AISG, systém pro regulaci hazardu, který má velké zpoždění.
Květen 2018 registry 2.0, rozvoj základních registrů s cílem podpořit úplné elektronické podání.
V červenci 2018 jsme začali živnostenský rejstřík, elektronické podání pro podnikatele a získávání údajů ze základních registrů.
Prosinec 2018, začátek projektu digitalizace stavebního řízení.
V září elektronická dálniční známka, termín 2021.
V září jednotná jízdenka, možnost využití různých dopravců na jednu jízdenku, vlaky a autobusy, jedna aplikace a eShop.

Plán na rok 2019

Za prvé modelování a digitalizace životních událostí,
standardy pro online služby, portály a weby,
platforma pro aktivní vyjednávání vůči Evropské unii, digitalizace a technologie,
call centrum,
znalostní expertní systém.
V prvním kvartálu portál občana,
živnostenský rejstřík a registr zbraní, portál občana,
další služby ministerstev, krajů, měst a obcí.
V lednu jsme udělali nový design a funkcionalita datové schránky.
V červnu 2019 digitalizace celního řízení s využitím certifikační autority.
v září 2019 rejstřík církví a náboženských společností.
platební brána v portálu občana, možnost platit online v portálu občana za služby,
spuštění eGovernment Cloudu,
strategie využití umělé inteligence a strategie a implementace projektu na technologii Blockchain.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy