Příště jděte s námi!

29. 05. 2019 | 20:14
Přečteno 2718 krát
Tři sta padesát ´milionářů´ z Mělníka vzkazuje spoluobčanům: Příště jděte s námi! Mělnická demonstrace proti vládě Andreje Babiše. Náměstí Míru, Mělník, 28. 5, 2019.

Na demonstraci v Mělníku jsem měl včera na náměstí Míru symbolicky téměř po třiceti letech tu čest pozdravit své bývalé spoluobčany z Mělníka, ale i okolních vesnic Hostína, Cítova, Býkve, Březinky, Liběchova a Mšena. A přijeli překvapivě Rebelové z Prahy s rebelkou Ivou Říhovou. Snažil jsem se tedy vyjádřit myšlenky, které mě nejvíce znepokojují.

O Babišově impériu a jeho skutečné roli v české politice

Neváhali jste a přišli znovu na náměstí, abychom společně vyjádřili svou zásadní nespokojenost se skutečností, že tuto zemi vede a řídí bývalý komunista, spolupracovník StB. A několik let již také obviněný z protiprávního čerpání dotací jednoho ze subjektů tohoto podnikatelského impéria. Impéria, které dnes ovládá několik stovek firem z nejrůznějších odvětví a média. Impéria, které z titulu svého postavení majitele jako předsedy vlády a bývalého místopředsedy a ministra financí má obrovský střet zájmů. Střet zájmů, který je dnes středem pozornosti Evropského parlamentu Evropské unie, jejímž členem Česká republika je, a z něhož vyplývají nejen výhody, ale také závazky. A důsledky, které následují, jsou-li tyto závazky a pravidla takovým exemplárním střetem zájmů ohroženy a porušovány, a které půjdou dříve či později na vrub nás, daňových poplatníků.

Vím, že tohle, kteří jste sem přišli, dobře víte, nebo aspoň drtivá většina z Vás. To, konečně dokazuje Vaše účast, která není první a určitě ne také poslední. Jsme tu i také proto, aby tyto základní skutečnosti, které jsem zde kuse načrtl, a které už dnes představují stovky a stovky popsaných stránek a analýz, zazněly. Jedna z nich od České tajné služby byla vypracována již v roce 2005. A zabývala se právě činností a stále nejasným vznikem impéria Andreje Babiše.

Z jejího vyhodnocení detailně zpracované analýzy, cituji aspoň jednu zásadní a důležitou větu: „Z uvedeného lze konstatovat, že Andrej Babiš je špičkovým zpravodajským prostředkem bývalé KGB, který řídí další osoby ve zpravodajské síti KGB v ČR, a jenž byl úkolován na získání ekonomické základny pro financování operací této skupiny na úkor jiných právnických a fyzických osob (včetně daňových poplatníků ČR).“

Prostá otázka a prognostická slova Václava Havla

Mohu se jen domnívat s Vámi, zdali i toto velmi vážné konstatování, vyslovené ještě šest let před vznikem hnutí ANO a jeho opakovanými vítězstvími ve volbách 2013 a 2017 slyšeli všichni ti, kteří Babišem financované založení Hnutí ANO zvolili a volí. Ať již ano či ne, kladu si někdy prostou otázku, zdali by kohokoli z nás běžných občanů s takovou minulostí a obviněním přijali kamkoli, do privátní či dokonce státní správy. Pochybuji, že by tam s takovou biografií těžko prošel i do obslužných činností.

A v této souvislosti nemohu neocitovat Václava Havla, co napsal v roce 2004 pro Hospodářské noviny, a co podle mne mnozí naši spoluobčané, kteří volí Andreje Babiše v dobře míněné vůli stále asi nepochopili, nebo jim to ještě nedošlo, cituji: „Možná jsme jen svědky částečně změny paradigmatu, zapříčiněného novými technologiemi, a není důvod k obavám. Možná je ale problém hlubší: nadnárodní korporace, mediální kartely a mocné byrokracie přetvářejí politické strany stále více v organizace, které se už primárně nestarají o veřejné dobro, ale chrání klientelistické sítě a zájmové skupiny. Politika se stává pouhým kolbištěm lobbistů, média banalizují problémy, demokracie často vypadá jako pouhá virtuální hra pro konzumenty, nikoliv vážná záležitost pro seriózní občany.“

A zde vidím příčiny zásadní nedůvěry v demokracii. My přece v České republice máme demokratické instituce, jsme tady na náměstí, nikdo nás nevyhání, nezavírá, nepostihuje a jak doufám, ani v budoucnosti nebude. Co tady podle mne ale nefunguje, nebo jen často proklamativně, byrokraticky a co je proto ohroženo, je nedůvěra ve fungující právní stát. Tance, které se odvíjejí nejen kolem kauzy Andreje Babiše, ale i v řadě jiných kauz, v nichž před našima očima defilují stamilióny, neřku-li miliardy korun. Tance, v nichž spravedlnost funguje jen pro ty, kteří mají dostatek financí a jsou existenčně zajištěni, aby mohli vést letitá soudní přelíčení,
na jejichž konci, pokud nejsou osvobozeni, je nepravomocný rozsudek a v tiché závorce často zrušení zákazu nakládání s obstaveným majetkem, který je často předmětem soudu, jak byl nabyt.

Na kolotoči právního byznysu se točí nezletilé děti

V české právní džungli a na kolotoči právního byznysu ustanovení, nařízení a kliček dospěly české právní poměry tak daleko, že v nich uvízly v exekucích nezletilé děti. Lichvy 40 až 60 procent jsou možné ze zákona. Česká národní banka přihlíží bezmocně k subjektům, které s takovými úrokovými sazbami dále legálně vznikají a v uvozovkách podnikají. Správa státu a obcí dlužníky poplatků za veřejné služby sankcionuje dvojnásobným až trojnásobným navýšením původní částky. Kdo je tady větším viníkem?

Omlouvám se za tuhle odbočku, která nepřímo souvisí s tím, proč jsme dnes bezprostředně tady. Nemohl jsem si ji odpustit, protože politická a možná i trestní odpovědnost padá na všechny parlamentní strany. Ty se s touto i v Evropě nevídanou a podle mne zcela záměrnou normativní, absurdně abnormální legislativní spouští nedokázaly vypořádat ani v minulosti, ale ani dnes. A některé, jak se zdá ani nechtějí, jak je patrno z nulové politické odpovědnosti Andreje Babiše.
O jeho politické kultuře ani nemluvě. Vypovídají o ní jeho dryáčnické odpovědi před televizními kamerami a milióny diváků, kteří jsou jejich často oněmělými a užaslými svědky.

Jak dál?

A my, co teď v Mělníku a na mnoha místech v České republice stojíme a protestujeme proti takto v uvozovkách fungujícímu právnímu státu a Andrejovi Babišovi v čele výkonné moci, si musíme položit otázku, jak dál? Co je v našich silách a co proto v příštích týdnech a měsících můžeme učinit, abychom se posunuli dál a tato fóra měla svou rostoucí obsahovou závažnost.

Nesmíme přitom zapomínat i na druhou smutnou figuru české politiky - prezidenta Zemana. Jeho podpora Andreje Babiše bude pokračovat a dovedu si ji představit i v její vyhraněné podobě, ohýbající zákony a Ústavu a její tradice tak, jak jsme tomu byli svědky při jmenování Andreje Babiše.

A zde bych si dovolil v této Otevřené výzvě, kterou se myslím ne jen osobně , ale všichni my, co jsme tady hlásíme opakovaně ke studentům v čele s Mikulášem Minářem a k jejich neutuchající občanské výzvě, kterou již podepsalo několik set tisíc občanů České republiky, vyzvat i ostatní občany v České republice, aby ji svým podpisem podpořili.

Ale nejen to. V souvislosti s výše připomenutým prezidentem Zemanem, bychom měli vyjádřit svou podporu k projednání návrhu textu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy, na základě které by mohl soud, zdůrazňuji soud, rozhodnout o zbavení prezidenta úřadu a jeho rychlém projednání.

24 bodů tohoto návrhu ústavní žaloby, kterou zaštiťuje senátor Václav Láska má své opodstatnění, Opodstatnění, které všichni, bohužel, známe a byli jsme často jeho bezmocnými svědky. Majíce ale na paměti Ústavu víme, že o ní rozhodují obě komory zvoleného Parlamentu. Nikdo nám však nemůže zabránit, abychom se ptali našich zvolených zástupců, co učinili pro projednání tohoto návrhu. I to je naše volba, abychom byli slyšeni.

Na dalších shromážděních by proto měly zaznít hlasy našich zvolených zástupců ve Sněmovně, Senátu, krajích a obcích, abychom znali jejich názory a konfrontovali je s názory odborné veřejnosti a osobností, které žijí kolem nás, a které nejsou svázany stranickými usneseními a stranickou disciplinou.

O eurounijní a české zahraniční politice

Dvojnásobně to platí i pro další směřování české zahraniční politiky a její politiky v Evropské unii, kde se zatím řadíme k nevýraznému bloku států V4. Států, které zdůrazňují a prosazují překonanou cestu národních států a schovávají se přitom za pojmy suverenita a nezávislost, jakoby stále žily ještě v zajetí dlouhých desetiletí světa studené války a železné opony.

V globalizovaném ekonomickém světě, jak ukazují výsledky posledních voleb do Evropského parlamentu, však tyto pojmy suverenita a nezávislost jsou na jedné straně sice snadnou a lacinou příležitostí pro populisticky laděné strany jako je u nás SPD, ale také pro další strany a straničky, jak ukázaly tyto volby v České republice. A na druhé straně výsledky ukazují, že Evropská unie nechce jít cestou znesvářených národních států. A pokud se nechce stát snadnou kořistí jiných velmocí, bude řešit jiné otázky a problémy, které stojí před touto planetou například v otázce klimatu.

Nebo jak dál pokračovat v mezinárodním obchodu a jeho temnou stránkou obchodu se zbraněmi, které nalézají odbytiště v lokálních konfliktech třetího světa. Kdy skončí expanzionistická hospodářská politika, která se skrývá za spoluprací se zeměmi třetího světa, která vede k exploataci a často drancování přírodních zdrojů a využívání levné pracovní síly a dětské práce? To je také mimo jiné živná půda hrubého porušování základních lidských práv a svobod. Evropská unie se musí rozhodnout, zdali budou tato práva skutečně nedělitelná, anebou budou platit jen někde a ještě pro někoho.

Hlasy vysmívaných

To je jen zlomek problémů, k nimž by měly zde být také slyšeny hlasy těch, kteří se jimi zabývají. Například hlasy oněch vysmívaných nevládních organizací, neziskovek, lékařů bez hranic, Člověka v tísni, Čechů, kteří pomáhají všem bezmocným obětem lokálních válek, aniž by o tom doprázdna mluvili jako A. Babiš, a činili z těchto miliónů uprchlíků nebezpečné teroristy, před nimiž zavíráme neprodyšně hranice tak, jako je zavírali v minulosti komunisté před námi. A ty, kdo s takovou politikou zavřených hranic nesouhlasí, dnes nálepkujeme kavárníky, sluníčkaři, vítači a v horším případě je označujeme za zrádce a kolaboranty, aniž bychom si těch skutečných všimli.

To jsou všechno otázky k otevřené veřejné diskusi, která patří i sem na náměstí, na všechna náměstí v České republice, zvláště když nás tato diskuse často rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Diskuse, kterou je třeba vést se všemi, kteří o ni mají zájem a respektují Ústavu této země, její listinu. Bude záležet, zdali ji povedeme slušně, s kompromisy na obou stranách a s výsledkem, za který se nebudeme muset v budoucnosti stydět tak, jako se stydíme nyní. Děkuji Vám za pozornost.

Jedno technické PS.: Byl jsem potěšen, že slova byla pozorně přijata a vysloven souhlas, abych s nimi seznámil nejen Mikuláše Mináře, ale také veřejnost. Můj dík patří dále vystoupením Jitky Čvančarové, Alexandra Klimeše, zpěváka Bati a dalších čtyř nebo pěti Mělničanek a Mělničáků, kterým se omlouvám, že jsem si jejich jména nestačil poznamenat. Zvláštní a velký dík patří Luboši Brožovi, který měl na hrbu přípravu a organizaci této demonstrace.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy