Marek Šnajdr: obžaloby zproštěn

07. 11. 2012 | 08:04
Přečteno 36232 krát
Tři týdny sbírám informace k někdejšímu trestnímu stíhání Marka Šnajdra. Hodinu poté, co článek zveřejním, poslanec oznámí, že skládá mandát. Větší náhodu jsem ještě nezažila.

Podařilo se nám dokladovat několik nových skutečností, které poukazují na pochybné okolnosti kauzy HP Construct spojené se současným šéfem správní rady VZP a poslancem ODS Markem Šnajdrem.

O tuto kauzu jsme se začali zajímat vlastně náhodou. V archivu České televize jsme objevili odpověď Marka Šnajdra na otázku, jak to vlastně bylo s jeho trestním stíháním v kauze HPC.

„Mám to štěstí, že o tomto rozhodoval nezávislý soud, který mi dal plně za pravdu a v celém rozsahu mne očistil,“ odpověděl Šnajdr pro Českou televizi. Tato odpověď nás zaujala. Proto jsme mu zaslali následující dotaz: „Který soud a v jakém roce vás v plném rozsahu v této věci očistil? Podle našich informací došlo k tomu, že bylo rozhodnuto o exekuci. Případ HP Construct byl státním zastupitelstvím v roce 2005 stažen – obžaloba na Vás byla stažena. Je to pravda?“

Odpověď Marka Šnajdra nás velmi zarazila: „Informace, které jste mi zaslali ve Vašem dotazu, jsou nepravdivé. Je z nich rovněž zřejmá snaha mě účelově pošpinit. Zásadně se proti tomu ohrazuji a jsem nucen Vás upozornit, že v případě publikace nepravdivých informací o své osobě jsem připraven podniknout proti takovémuto jednání právní kroky.“

Šnajdrova reakce v nás probudila zvědavost, jak se věci kolem HP Construct opravdu měly. Z následného ověřování dostupných informací však vyplynulo, že pravda byla skutečně na straně redakce. Stíhání Marka Šnajdra bylo státním zástupcem zastaveno a exekuce na něj byla vedena, dokonce v době, kdy byl už prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Opakovaně jsme Marka Šnajdra žádali o rozhovor, ale ani po urgencích na tuto nabídku nereagoval.


Politický vliv firmy HP Construct

Pro pořádek několik obecných informací na úvod. Kariéra Marka Šnajdra začala velmi záhy. V roce 1996 ve svých jedenadvaceti letech stanul v čele firmy HP Construct (HPC) jako ředitel společně s RNDr. Petrem Hapalou, který byl členem představenstva. Hapala představoval pro firmu velmi důležitou osobu – v té době byl, coby člen výkonné rady strany, vysokým představitelem ODS. V této funkci zůstal až do aféry s mrtvými sponzory ODS v roce 1997.

Díky velkému politickému vlivu vedení společnosti nebyla HP Construct jen jednou firmou z mnoha, ale firmou, v jejímž čele stál vysoký politický představitel. Ve vedení firmy byl také Ing. Jan Káš, kandidát ODS na senátora. Společnost získávala velké zakázky z obecních peněz v obcích v okolí Frýdku-Místku (Domaslavice, Střítěž, Frýdek-Místek, Rychvald apod.). Starostové těchto obcí byli lidé z ODS, předsedou okresního úřadu ve Frýdku-Místku byl Martin Říman, člen výkonné rady ODS od roku 1997.

Zkrachovalá firma

Firma HP Construct po dvou letech zkrachovala a zanechala po sobě dluh ve výši 67 milionů korun, ze kterého bylo uspokojeno pouze necelých pět procent pohledávek. A to přesto, že HPC měla během dvou let své existence řadu lukrativních zakázek.


Redakci MT to potvrdil konkursní správce Mgr. Jaroslav Vašek. „Do doby prohlášení konkursního řízení realizovala tato společnost celou řadu stavebních zakázek v mnohamilionových obratech. V roce 1998 se ale společnost dostala do platební neschopnosti a představenstvo společnosti po zhodnocení ekonomické situace podalo návrh na prohlášení konkursního řízení,“ odpovídá konkursní správce.

„Pohledávky od HP Construct byly uspokojeny v rozsahu 4,77 % přihlášených pohledávek, výjimkou byli věřitelé z řad zaměstnanců, ti byli uspokojeni plně,“ říká Vašek.

Trestní oznámení na představitele HPC

Na pochybné počínání firmy HPC poukazuje také fakt, že na jejich představitele bylo podáno několik různých trestních oznámení. MT sesbírala konkrétní „seznam“ případů, které v souvislosti s Markem Šnajdrem vyšetřovala policie.

Zaprvé. V roce 1997 byl Marek Šnajdr vyšetřován policií pro trestný čin zpronevěry v souvislosti se splácením úvěrů společnosti HPC. Nedošlo však k zahájení trestního stíhání, protože věc byla policií pro neúčelnost odložena. „V tomto šetření se dále nepostupovalo, protože dotyčné osobě hrozila u krajského soudu v jiném případě trestní sazba 5 až 12 let. Kdežto čin, pro který byl vyšetřován zde, byl oproti tomu bagatelní. Proto byl případ pro neúčelnost odložen,“ vysvětlil pro MT Mgr. Rostislav Kejdana, náměstek státního zástupce ve Frýdku-Místku.

Zadruhé. V roce 1998 policie vyšetřovala trestní oznámení na Marka Šnajdra ve věci poškozování věřitele, zvýhodňování věřitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Ani zde nebylo trestní stíhání zahájeno, protože nebylo prokázáno zavinění. Věc byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena.

Zatřetí. V roce 2001 byl Šnajdr podezřelý z trestných činů krácení daně, trestný čin zkreslování údajů hospodářské a účetní evidence. V této kauze už měl „namále“. Nebyl totiž pouze obviněn, ale dokonce obžalován. „Byla na něj podána obžaloba, ale nakonec byl obžaloby zproštěn okresním soudem ve Frýdku-Místku. Naše odvolání proti tomuto zproštění bylo krajským soudem zamítnuto,“ uvedl pro MT Rostislav Kejdana. Protože trestní spisy jsou neveřejné, neměli jsme tak možnost zjistit, z jakých důvodů byl Marek Šnajdr obžaloby nakonec zproštěn.

Kam zmizelo sedm milionů?

Začtvrté. O něco více informací, které poukazují na zvláštní způsob vyšetřování Marka Šnajdra, se redakci podařilo zjistit v případě „Rychvald“. V roce 1999 vyšetřovala policie trestný čin podvodu v souvislosti s výstavbou domu pro seniory v Rychvaldu, kde byl jedním z obžalovaných Marek Šnajdr. U krajského soudu byla proti Marku Šnajdrovi podána obžaloba pro trestný čin podvodu podle §250 odstavec 4, tedy pro škodu přesahující částku pět milionů korun.

Redakce MT získala svědectví tehdejšího rychvaldského starosty Jiřího Absolóna. „Firma HP Construct vyhrála v devadesátých letech výběrové řízení na stavbu domu s pečovatelskou službou. V roce 1998, kdy už měl být dům dostavěn, předala firma místo toho pouze hrubou stavbu – střecha tekla, nefungovala kanalizace apod. Jako starosta města Rychvald jsem byl zděšený a ihned jsem kontaktoval HPC. Firma mi místo návrhů na nápravu věci sdělila, že vyfakturovala asi pět milionů korun navíc, ale když jim je dáme, tak tu stavbu dostaví,“ vzpomíná Jiří Absolón.

„Já jsem Šnajdrově firmě samozřejmě žádných dalších pět milionů nechtěl dát, protože to by bylo trestné. Následně bylo nutné zajistit dostavbu budovy a celkové náklady na tu stavbu byly navýšeny o dalších 20 milionů. Do týdne byl prohlášen konkurs na HP Construct. Inventura ukázala, že firma vyfakturovala asi sedm milionů za práci, kterou neodvedla. Na základě toho jsem podal trestní oznámení a policie to šetřila velmi dlouho. Byly obviněné tři osoby – Marek Šnajdr, bývalá starostka a vrchní stavební dozor. Došlo k soudnímu přelíčení, kde jsem vypovídal i já. Podle mých informací státní zástupce těsně před koncem soudu řekl, že bere žalobu zpět, a Marka Šnajdra osvobodili. Za rok nato se stal prvním náměstkem zdravotnictví. Připadá mi zvláštní, že osm let policie něco šetří a před vynesením rozsudku státní zástupce žalobu stáhne. Inventura prokázala, že se peníze ztratily neznámo kam, a přitom za to nikdo nebyl potrestán,“ říká Absolón.

Pochybnosti o ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra v kauze stavby domu pro seniory v Rychvaldu dokládá i vysvětlení státního zastupitelství v Karviné. Po šesti letech šetření případu a téměř osmi letech od toho, co se případ udál, se najednou objevil nový svědek – zásobovač společnosti HP Construct, který základní argumenty žaloby zpochybnil. Na základě tohoto svědectví byla obžaloba stažena. Stalo se tak v roce 2006 – půl roku předtím, než byl Marek Šnajdr jmenován náměstkem MZ.

„Obvinění společné dohodě při stavbě domu s pečovatelskou službou měli účelově neoprávněně na základě nepodložených faktur odčerpat nejméně 3 494 261 Kč ze státní dotace,“ odpověděl na dotaz MT státní zástupce JUDr. Josef Bláha.

„Okresní soud rozhodl zprošťujícím výrokem dle § 226/a k návrhu státního zástupce. Zprošťující rozsudek nabyl právní moci dne 19. 4. 2006, když státní zástupce odvolání nepodal. V průběhu hlavního líčení obhajoba předložila nový znalecký posudek, který naprosto zpochybnil průkaznost neoprávněné fakturace. Z podnětu obhajoby byl také úplně nově vyslechnut svědek Roman Ulman, zásobovač dodavatelské společnosti HPC, který zcela zpochybnil základní argumenty obžaloby, že fakturovaný materiál v prosinci 1997 nebyl nakoupen,“ odpověděl JUDr. Bláha.

Státní zástupce v roli advokáta?

Okolnosti ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra připadají právníkovi Mgr. Václavu Sládkovi velice podivné. Domnívá se, že v těchto případech státní zástupce vystupoval spíše jako obhajoba obžalovaného. „V případě, že trestní řízení je dotaženo do fáze státním zástupcem podané obžaloby, je velice podivné, aby byla podaná trestní obžaloba ve veřejném zájmu na projednání věci a rozhodnutí soudu brána zpět bez rozhodnutí soudu o ní, a tedy o vině a trestu, stejně je neobvyklé a podezření vzbuzující, pokud státní zástupce supluje obhajobu a navrhuje zproštění obžaloby, kterou sám podal,“ poznamenává Mgr. Sládek a dodává: „Pokud jde o dříve nezahajovaná trestní stíhání z důvodů ,vyšší závažnosti‘ jiného stíhaného jednání, jestliže to dopadlo výše popsaným způsobem a jejich trestní stíhání (dříve nestíhaných skutků) není promlčeno, pak nic nebrání tomu, aby se případně trestní stíhání i nadále konalo. ,Překážka‘ totiž zjevně odpadla,“ uvedl právník.

Exekuce na Marka Šnajdra

Redakce získala ještě jeden velmi důležitý materiál – rozsudek ze dne 30. října 2006, kterým okresní soud ve Frýdku-Místku nařizuje Marku Šnajdrovi zaplatit konkursnímu správci částku 67 994 korun. Na Marka Šnajdra byla vedena exekuce v době, kdy už byl prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Tato exekuce souvisela s tím, jakým způsobem Marek Šnajdr hospodařil s penězi, které patřily firmě HP Construct.

Šnajdr v době svého působení v HP Construct vybral z firemní kasy přes 600 000 korun. Jak potvrzuje konkursní správce, dobrovolně peníze vrátit nechtěl. Trvalo mu několik let, než je vrátil.

Jedním z poškozených věřitelů firmy HPC byla také společnost Frygesta. Předseda představenstva této společnosti ke kauze poznamenává: „Podle Šnajdra prý byla u úpadce běžná praxe, že používali hotové finanční prostředky pro provozní účely. Je zajímavé, že si někdo vezme z firmy na blíže nespecifikované provozní účely 672 167 Kč, a nijak je nevykáže,“ píše Ing. Dušan Streit ve svém blogu na serveru iDNES a dodává:

„Mohu se jen domýšlet, že podezřelým pomohlo politické krytí, nikdo totiž nebyl odsouzen. Největší problémy u nich však měl právě Šnajdr, obviněný z trestných činů podvodu a zpronevěry.“


Dušan Streit ještě poukazuje také na to, že před vyhlášením konkursu na HPC byly ve prospěch Hutního projektu, a. s., převedeny pohledávky ve výši 19 milionů korun, i když pro neprůkaznost subjektivní stránky trestného činu (tj. úmyslného zavinění) byla věc odložena. „A tak před konkursem, kdy ostatní věřitelé ještě o připravovaném úpadku nevěděli, byl uspokojen jediný spřízněný věřitel. Příznačné je, že při odložení trestního oznámení na tuto věc nejdříve státní zástupce uložil policii věc došetřit, avšak později (v roce 2002) byla věc odložena, aniž by se nové šetření jakkoli v odůvodnění projevilo. Text byl zkopírován i se starým datem z roku 2001,“ uvádí Ing. Streit.


Někdejší poslanec KDU-ČSL Ing. Ludvík Hovorka připomíná rozsah vlivu někdejšího prvního náměstka zdravotnictví. „Je smutné, že člověk s takovou minulostí se mohl stát nejmocnější osobou na ministerstvu zdravotnictví, poslancem a předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny,“ uvedl Hovorka v reakci na výše zjištěné skutečnosti MT. Připomeňme, že Hovorka opakovaně kritizoval způsob prosazování tzv. Julínkovy zdravotní reformy a jednání Marka Šnajdra na ministerstvu. Poté, co ministryně Jurásková podepsala rozhodnutí o povolení sloučení ZP Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, žádal o odvolání ministryně Juráskové i náměstka Šnajdra z funkce.


Šnajdr jako symbol nedůvěryhodnosti české politiky

Redakce MT oslovila se zjištěnými fakty o Marku Šnajdrovi také instituce, které se zabývají korupcí v politice. Nadační fond proti korupci (NFPK) i Transparency International se shodují v tom, že člověk s takovou minulostí by rozhodně neměl vykonávat vysokou politickou funkci.

„Podnikatelský a politický život Marka Šnajdra je doprovázen téměř trvale řadou podezřelých shod náhod, které vždy dílem nějaké ,vyšší‘ moci jdou na ruku tomuto politikovi. Ne jinak tomu bylo i v kauze angažmá Marka Šnajdra ve společnosti HP Construct. Kdybychom se podívali k našim západním sousedům, tak bychom zjistili, že osoba s takovým manažersko-podnikatelským profilem by se nemohla nikdy stát ani regionálním politikem, natožpak politikem, který má zásadní vliv na tak citlivou oblast, jakou je zdravotnictví,“ píše pro MT Ing. Petr Soukenka z NFPK.

Podobného názoru je také Radim Bureš z Transparency International. „Pan poslanec Marek Šnajdr dlouhodobě představuje symbol nedůvěryhodnosti současné české politické scény. Informace o podnikatelském působení pana poslance Šnajdra, které jste shromáždili, jsou nové, nicméně zapadají do obrázku jeho dalších aktivit, ať již spojených s řízením Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo s jeho dalším působením během Topolánkovy vlády. Je velmi obtížné posoudit, zda story různých trestních oznámení na pana poslance Šnajdra a jejich ukončení, které jste popsali, odpovídá řádnému výkonu spravedlnosti, či zda odráželo působení, které bývá obecně označováno jako ,justiční mafie‘. V každém případě je velmi zarážející, že uvedené neúspěšné podnikatelské působení pana Šnajdra je tou nejvhodnější kvalifikací pro řízení instituce, která obhospodařuje miliardy z veřejných zdrojů. V každém případě je působení osoby s podnikatelskou minulostí typu pana poslance Šnajdra v čele VZP zcela v rozporu s odpovědnou správou věcí veřejných, a to i v případě, že jeho očištění justičními orgány bylo zcela nesporné.“

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

rejpal napsal(a):

No, jeden stíhaný odstoupí a přijde jiný, již odsouzený. Není v naší zemičce krásně?
07. 11. 2012 | 08:12

Petr Havelka napsal(a):

Boží mlýny, pomalu ale jistě, kéž by.
07. 11. 2012 | 08:15

Záškodník napsal(a):

Je dobré připomenout minulost pana Šnajdra.

Nejde o žádného "rebela"-nevím,kdo tak stupidní označení pro několik vyčůránků z ODS vůbec vymyslel.
Nespojuje je nic jiného,nežli vyřizování si účtů s Nečasem,případně přikrytí vytunelovaného IZIPu.
Také by se nemělo zapomínat na jeho neblahý vliv při privatizaci nemocnic. V Brandýse nad Labem na něho se slzou v oku vzpomínají.
Šnajdr,Fuksa, Tluchoř -vskutku slizké trio.
07. 11. 2012 | 08:17

kentus napsal(a):

Takový lidský odpad tady vládne a modří soudruzi je ještě chválí.Hnus .Komunisti by se měli ještě učit od této lidské a morální špíny.Přijděte kdo může na demonstraci 17 listopadu do Prahy na Václavák .Přece taková sebranka zlodějů,pdvodníků a nemakačenků nám nebude vládnout.
07. 11. 2012 | 08:28

Pompeius Magnus napsal(a):

no, článek je zajimavý spíše z hlediska pohledu na místní trestní justici. Je - li souzen člověk bez většího majetku a politických konexí a je - li soud v důkazní nouzi, obvykle raději obžalovanéhno odsoudí s tím, že "soud nabyl přesvědčení"- Odvolací soud ještě obžalovanému nějaký měsíc přihodí za drzost, že se odvolává. Je - li však souzen politik, či vlivný podnikatel a důkazy jsou varchlaté, je buď zprostěn, nebo státní zastupitelství obžalobu bere zpět, atd. Strašlivé, jaké charaktery tady dělají soudce!!!!!
07. 11. 2012 | 08:32

Baba Jaga napsal(a):

No, a když se tihle poslanci ODS rozhodli složit mandáty a zklamat tak důvěru svých voličů, bude zajímavé, kde se budou dále angažovat a čím se budou živit. Dostanou asi odstupné. A potom?
Z VZP by pana Šnajdra měli asi poslanci odvolat. Nějak si neuvědomuji, co umí. Nebyl on lékárník?
07. 11. 2012 | 08:33

rejpal napsal(a):

Baba Jaga
Umí v tom chodit. To stačí. Vsadím se, že všichni "rebelové" budou svou alma-mater bohatě odškodněni. na jejich idealismus bych nevsadil ani zlomenou fajfku.
07. 11. 2012 | 08:36

SansLogique napsal(a):

Pan Šnajdr je dlouhodobě jeden z mých největších favoritů na setkání v tmavém průjezdu a beze svědků.
07. 11. 2012 | 08:36

rejpal napsal(a):

SansLogique
Kolik mu nabídnete? -:))
07. 11. 2012 | 08:38

honza napsal(a):

Zajímavé počtení. Myslím, že pan baklář má opravdu vzorový kádrový profil kovaného odeessáka..V civilizované zemi by už takový fešák lepil v teplákách sáčky, tady je (resp. byl) člen vedení ODS. Ale říká se, že na každé prase se vaří voda, tak uvidíme.
07. 11. 2012 | 08:38

Artur Klement napsal(a):

No a teď ještě IZIP ,tj. Cabrnoch a Ouzký tzv.Euroškodiči z titulu pana rezidenta.
07. 11. 2012 | 08:39

jozka napsal(a):

Ale ale... takovy cestny muz (odstoupil) a vy jste na nej tak osklivi :-)
07. 11. 2012 | 08:42

Drzá zrzka napsal(a):

Pokud se poslanec vzdá mandátu, zanikne i jeho imunita?
07. 11. 2012 | 08:42

Záškodník napsal(a):

Honza
Já bych ho dal na celu k Rathovi.
Měli se ti hoši tak rádi!

Vždycky mě bavilo,jak ho Rath důrazně oslovuje -"pane bakaláři"!
Ratha jsem nikdy rád neměl,ale co se českého zdravotnictví týká,byl to skoro vizionář. Ten bordel ve VZP i v IZIPu popsal dokonale.Tehdy jsem ovšem Ratha bral, coby volič pravice,jen jako žvanila a provokatéra.Bohužel.
Stalo se.
07. 11. 2012 | 08:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jestli je pravda, že se Marek Šnajdr vzdal poslaneckého mandátu, pak je cesta spravedlnosti otevřená. Nemyslím, že je David Rath nevinen, pak ale nechápu, proč se neměří stejným metrem i u Šnajdra.
Skutečnost, že od pohledu připomíná slizkého intrikána, je sice pro trestní stíhání irelevantní, pro mne je však symbolem úpadku ODS a potažmo demokracie v ČR.
07. 11. 2012 | 08:48

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Možná že naše justice dělá pro změnu volebních preferencí občanů víc, než agitace všech sekretariátů dohromady. Otázka je, zda záměrně.
07. 11. 2012 | 08:51

jozka napsal(a):

sasek z Jihlavy:

Predpokladam, ze soucasti dohody, byla i beztrestnnost. Otazky jsou dve. Nakolik druha strana dohodu dodrzi a taky jestli se nenajde v justicni masinerii nekdo, kdo se nebude citit dohodou vazan.
07. 11. 2012 | 08:54

Karel napsal(a):

Bože, kdo tuto vládu volil ?

O Šnajderovi se šmečka okolo HP Construct ví několik let, dokonce ČT o tom udělala reportáž. V zvyklostech ODS, je skutečně krádež a umět krás největším předpokladem pro umístění do nejvyšších funkcí řízení státu.

Tady se budou za chvíli zavírat lidi, kteří se proviní tím, že NEKRADOU.
PS.

TRVALO MU TO NĚKOLIK LET.

" Šnajdr v době svého působení v HP Construct vybral z firemní kasy přes 600 000 korun. Jak potvrzuje konkursní správce, dobrovolně peníze vrátit nechtěl. Trvalo mu několik let, než je vrátil. "
07. 11. 2012 | 09:01

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal, jozka
Hin se hukáže! Nějak je ticho po pěšině, o Bradáčové a Zemanovi se v době mumraje kolem kongresu ODS nepíše, možná je to dobré znamení.
07. 11. 2012 | 09:04

Analytik napsal(a):

Justiční mafie v režii ODS.
Marek Šnajdr je pravý poklad pro jakoukoli politickou stranu.
Bývá obsazován do role "Oslíčku - otřes se" a zajišťuje nevyčerpatelnost stranické pokladny. Strana na oplátku pečuje o jeho beztrestnost.
Tak vypadá právo a spravedlnost podle ODS.
07. 11. 2012 | 09:05

Čankajšek napsal(a):

Díky, paní Ivo. O takových činech je nutno, aby byl národ informován a aby si to dobře zapamatoval. Není možné, aby takovíto škůdci unikali spravedlnosti a byli politicky krytí stranou, která prý chce obnovit důvěru voličů. To co se dnes děje v parlamentu připomíná zločinné spiknutí proti národu. Jednou musí přijít doba, kdy budou tito lidé, kteří škodí tomuto státu, souzeni a odsouzeni.
07. 11. 2012 | 09:07

bobš napsal(a):

šašek z jihlavy
je to asi tím, že pan bakalář je zástupcem jedinečné "pravé" strany a Rath soc. dem. Přece si Nečas do toho nedá mluvit. Už aby nějakým způsobem také donečasoval. Jinak slavným rebelům nešlo vůbec o nějaké DPH.
07. 11. 2012 | 09:07

Hloupý Honza napsal(a):

V případě pana bakaláře asi nebyl žádný problém najít na jeho fešáckou osobu pár kompro materiálů a ze "vzdorujícího rebela" se rázem přes noc stala poslušná ovečka, které její "ústavní odpovědnost neumožňuje hlasovat pro zvýšení daní, které poškodí nejen ekonomiku České republiky, ale i její občany" a proto opouští své sněmovní korýtko.

To je to, co drží takovéto strany v pospolitosti, jednotě a její členy v poslušnosti. Je to starý trik mafiánů, připustit soukmenovce k lizu, namočit je do nějakého ilegálu a už se vezou ve vleku. V případech jako byla kauza tzv. rebelů, se pak jen porovnává co víme my na ně a co oni vědí na nás. "Rebelové" asi o moc více už ODS poškodit nemohli, tudíž se u stolu s jejich kompro materiály uzavřela přijatelná dohoda o jejich odchodu. A tak naše morální autority, vzory cti, slušnosti a pokory pánové Šnajdr, Tluchoř a spol. raději odcházejí se vztyčenou hlavou, než by svým hlasováním poškodili ekonomiku této země ale především důvěru milovaných voličů. kteří jim tito svěřili.

Když píšu tyto poslední řádky slzy jak hrachy mi kanou po tváři ... vidím rozmazaně ... už fakt nemůžu ... jsou to prostě hrdinové ...
07. 11. 2012 | 09:10

rejpal napsal(a):

Hloupý Honza
Mně se už léta stýská po Langerovi, a teď ještě Petr Tluchoř. To je fakt rána.
07. 11. 2012 | 09:15

dříve čtenář napsal(a):

Víte, proč máme takovou vládu, takové soudy a takové představitele? Stačí si přečíst reakce na blog pana Škopa a už se nedivte. Je to jen logický důsledek chování většiny z nás.
07. 11. 2012 | 09:18

Pacák napsal(a):

Bude zajímavé, zdali Šnajdr žalobu opravdu podá. V této souvislosti mne zajímá: Co je s žalobou Kalouska na pana Jančuru. Ten označil Kalouska za nejbohatšího čechistánce a finančnímu alchimistovi se to nelíbilo – hrozil žalobou. Co by se stalo, kdyby soud zjistil, že Kalousek není nejbohatší, ale až druhý, třetí…
07. 11. 2012 | 09:24

Krupa Václav napsal(a):

Nemůže mít s tímto případem souvislost prohlášení Blažka o nutnosti určité korekce na netu?
07. 11. 2012 | 09:27

Občan napsal(a):

V OR čtu toto:
"Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 33 K 104/98-551, ze dne 9.3.2012, které nabylo právní moci dne 10.5.2012, byl zrušen konkurs úpadce HP CONSTRUCT, a.s., IČ: 65138643, se sídlem 28. října č. 1495, PSČ 738 01 Frýdek-Místek, po splnění rozvrhového usnesení."
Zapsáno 12. 6. 2012
(Moc potom nerozumím tomu, proč 21. 3. 2012 byl znovu zapsán jako KS Mgr. Jaroslav Vašek)

Průběh konkursu musel být velmi zajímavý, jestliže pohledávky byly uspokojeny z pouhých necelých 5% a místo aby byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku úpadce, nalézáme informaci o tom, že byl splněn konkursní rozvrh a společnosti zbylo dost majetku na to, aby obnovila svou činnost.

21. 3. 2012 byly do OR znovu zapsány statutární orgány v původním obsazení - tedy vč. Marka Šnajdra (bez Bc.) - což znamená, že společnost funguje dál.

HP Construct sídlí na stejné adrese jako společnost Hutní Projekt Frýdek-Místek, a.s., v níž vedle Šnajdra (1996-1998) figurovali i Karel Sehoř (1994-1996; bývalý poslanec za ODS a nyní člen Kolegia NKÚ) a Martin Pecina (1998-2003; bývalý předseda ÚOHS a bývalý ministr vnitra).
07. 11. 2012 | 09:28

Oslýk indiskrétní napsal(a):

Excelentní.
Autorko, k dokonalosti zbývá už jen uvádět jména - hodně jmen; zejména ten státní zástupce, který vzal tu obžalobu zpátky.

"Justice" není žádná anonymní černá díra - jsou tam konkrétní lidé, které je třeba sledovat stejně, jako konkrétní poslance.

Nevyšší státní zástupkyně se v té době například jmenovala Vesecká.
07. 11. 2012 | 09:31

Záškodník napsal(a):

Hloupý Honza

Teď jsem to měl na jazyku.
Bláhovost některých novinářů,např. na Psu, je zarážející.Oni ještě oceňují,že tohle trio výtečníků odevzdalo "dobrovolně" poslanecký mandát ?
Já bych řekl, že je musel Nečas dost tvrdě přitlačit ke zdi.
Speciálně Šnajdr s Fuksou mají dost horkou půdu pod nohama.
07. 11. 2012 | 09:44

hlubič napsal(a):

A takoví jsou všichni ti podnikavci zaštiťující se pravicovým názorem.Vzpomeˇnme na záhadné zbohatnutí pana Topolánka,jeho přítele Dalíka ,Řebíčka atd.jeden jako druhý.Celým jejich politickým životem, jako červená nit se táhnou nevysvětlitelné kauzy,ale ani policie,ani soudy nic nevyšetří a nakonec jsou odloženy.Začnou podnikat v jiných oborech a zase je to úplně stejné.Jsem zvědavý,kdy se objeví na politickém poli jeden slušný a poctivý člověk(nebo strana),který začne(pokud bude mít tu moc) řešit případy, podle hesla padni komu padni.Taková strana bude mít určitě obrovskou popularitu a lidé by konečně mohli věřit na spravedlnost.V tomto věřím mladým,kteří ještě nejsou ušpiněni dnešní politikou.Jistá naděje se mi jeví v osobě pana Dinsbíra,který v pražské komunální politice projevil určité náznaky obecné spravedlnosti.Budu ho zřejmě volit.Těm ostatním moc nevěřím.
07. 11. 2012 | 09:45

melčákova pohanka napsal(a):

Ještě včera jsem si myslel,že milosti uděluje president,ale v tomto státě už neplatí nic,tak roli převzal premiér!
07. 11. 2012 | 09:53

šašek z Jihlavy napsal(a):

Před chvílí to bylo na Čt 24, příjemná chvilka, ještě Borisek Šťastný a Péťa Čistý dostane přídomek Neohrozitelný. Nebo Klikař.
07. 11. 2012 | 09:54

Záškodník napsal(a):

Tak jsem si přečetl, že "lobbista" Rittig "utlumuje svoje aktivity v Česku".
Neměl by je "utlumovat" náhodou (minimálně za to rozkrádání DP) někde v chládku? Nemám na mysli ve stínu kokosových palem...

A nějak nám "usnul" Janoušek s Bémem-chtělo by to zase oživit.
Aby se čirou náhodou! nezapomnělo!
07. 11. 2012 | 10:02

Občan napsal(a):

Paní Bezděková,

zkuste se poptat na Úřadu vlády.
Protože v červnu 2008 interpeloval poslanec MUDr. David Rath ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka ve věci trestních stíhání (údajného) Bc. Marka Šnajdra a spis k interpelaci zcela jistě ještě nebyl skartován.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-rath.php?itemid=919
07. 11. 2012 | 10:05

Krupa Václav napsal(a):

Hloupý Honzo, to jste na tom ještě dobře, mě už tečou jenom když si je tam sám dvakrát denně nakapu. Za ty roky jsem si zvykl na ledacos, ale tohle mě stejně nazvedlo. Mrzí mě, že spousta lidí výššího věku nečte internet a takové podrobnosti se většinou nedozví. Mám obavu o zavedení censůry, Nečas nesmí padnout. Je to evidentně v zájmu mnoha mocných.
07. 11. 2012 | 10:06

Madison napsal(a):

No jo, milí přátelé, a kdopak dává svoje hlasy při parlamentních volbách těmto zprofanovaným politickým stranám? Nejsou mezi těmito voliči třeba i někteří z nás, zde diskutujících?
07. 11. 2012 | 10:12

Tentokrát raději bez nicku napsal(a):

Obavy o budoucí příjmy pana Šnajdra jsou zbytečné. Podívejte se kolem sebe. Některá zdravotnická zařízení se zavírají, zatímco nová rostou jako houby po dešti. Jsou soukromá, majitelé většinou anonymní. Kdo obstojí na trhu? Ten, kdo má lepší podnikatelský záměr? Ale, ale, v Časku přece ten, kdo uzavře smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a to dlouhodoboé a velmi výhodné. Nemusíme dlouho uvažovat nad tím, že velké slovo v pojišťovně má předseda správní rady. Samozřejmě to nebude dělat zadarmo. Než nebezpečná hotovost v krabici od vína je lepší balíček anonymních akcií (viz. Gross) a zajistí příjmy až do důchodu.
Pro dokreslení složení správní rady VZP (i s kamarády ze skupiny RebeLOVE):
http://www.vzp.cz/o-nas/organizacni-struktura/spravni-rada
07. 11. 2012 | 10:12

roman napsal(a):

A opět se ptám proč? Proč takovéto závažné informace neběží ihned v hlavním vysílacím čase na mé, z mých peněz placené České televizi? Neuvěřitelné. Záběry pana Šnajdra jsou přitom několikrát denně vidět v hlavních zpravodajských relacích. Pan Šnajdr je opakovaně zván do ČT jako odborník na ledacos již několik let. Zdravotnictví, politiku, ekonomiku, sociologii atd.. Je to neuvěřitelné, jak veřejnoprávní televize pracuje s informacemi a jak dokola zve před televizní kameru stejné, zprofanované politiky. Všichni vidí, jak se před zraky všech podvádí a krade. Jak se dosazují na důležité funkce nedůvěryhodní jedinci s nejasnnou minulostí. Na všech úrovních tohoto státu. Dal by se z toho postavit samostatný televizní program, který by mohl běžet 24 hodin nepřetržitě, převálcoval by všechny bulvární "hvězdičky" a měl by obrovskou sledovanost. A ono nic. Ukazovat soukromí politiků prosperujících z našich daní není korektní, nebo co. Sem tam se objeví kauza, kterou všichni řeší, jako by se jednalo o konec světa, přitom se jedná vždycky jenom o střípek z té obrovské mozaiky každodenního zločinu a podvodu. Hlavní televize a noviny vybírají to, co se jim hodí, opisují od sebe, jak školáci, jejich práce je naprosto nedostatečná.
O kauzách jednotlivých politických výtečníků si všichni v jejich okruhu povídají, všichni novináři i s politiky o všem vědí, lidé už také z obrazovky něco vytuší, ale moje Česká televize nic. Ta spinká. Paní Bezděkovou samozřejmě nikdy nezaměstná a aby ji pozvala v hlavním vysílacím čase do zpravodajství, tak to je také nemyslitelné. Pan Hovorka opakovaně předkládá závažné informace týkající se našeho zdravotnictví. Tak řekněte mi, za co já platím? Za plky? Drby? Lži? Za virtuální realitu? Předplatné MF Dnes jsem po 20 letech ukončil pro naprostou nedůvěryhodnost a jednostrannost. Mohu toto udělat s poplatkem za český Rozhlas a televizi? Má být člověk v tomto státě klidný a rozvážný? Omlouvám se, ale někdy mi to nejde. Je to normální, aby poctivý člověk ukázal na zločince prstem, zločinec na něho podal trestní oznámení a pak ještě u soudu vyhrál? Kdyby se to stávalo občas, tak budiž, je to pochybení jednotlivce. Ovšem u nás je to norma, u nás je to žádoucí. Aby se nám do obličeje zloději vysmívali. A dokonce přes televizní obrazovku.
Díky, paní Bezděková.
07. 11. 2012 | 10:14

janurban napsal(a):

Vážená paní Bezděková,
klobouk dolů. Takhle má vypadat novinařina. Struktura materiálu, odpracovaná a ověřená fakta, dobře napsaný text. Doufám, že se šéfredaktoři a reportéři celostátních deníků chytí za nos. Tenhle článek by měli mít na prvních stranách. Mohu Vám jen potvrdit, že i v dalších případech mu "politické krytí" dovolovalo zastavit trestní řízení. V září 2010 zastavilo Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní řízení ve věci podezření ze spáchání několika trestných činů spojených s pokusem "vyvést" až tři miliardy korun z rozhodčího sporu České republiky se společností Diag Human. Toto rozhodnutí přišlo necelých 48 hodin poté, co si protikorupční policie dovolial vyslechnout právě Marka Šnajdra. Policie má v rukou i dokument z archívu Eduarda Janoty s rukopisnými poznámkami o průběhu porady u premiéra Jana Fischera, kde Marek Šnajdr řekl, aby se premiér a ministr financí dívali někam jinam, protože už je "zařízené", že za "dotace" pro prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela, který byl rozhodcem, už Česká republika nebude firmě Diag Human muset platit vůbec nic. Zapomněl jenom sdělit, že dvě až tři miliardy by podle dohody připadly dvěma offshorovým společnostem "s neznámými vlastníky".... Eduard Janota zařídil, aby se o tom protikorupční policie dozvěděla, ale bylo to, bohužel až dodnes, houby platné. Ještě jednou, blahopřeji ke skvěle odvedenému řemeslu.

Jan Urban
07. 11. 2012 | 10:17

modrý edvard napsal(a):

Děkuji autorce, pěkná práce.
Jak správně připomíná někdo výše, teď je čas podat trestní oznámení.
07. 11. 2012 | 10:19

melčákova pohanka napsal(a):

Urbane,běžte už do někam s tou vaší krví...Vy jste tak novinářsky důvěryhodný,tak jako bude R.John. Chudák paní Bezděková,když ji pochválíte vy a potažmo p.Šťáva s Kalouskem..
07. 11. 2012 | 10:25

Oslýk investigativní napsal(a):

"zločinec na něho podal trestní oznámení a pak ještě u soudu vyhrál?"

A to se stalo? Tedy, včetně toho dodatku, že zločinec opravdu vyhrál?
Moje zkušenost je, že tihle podnikavci naopak obvykle u soudů nevyhrávají. I když se samozřejmě snaží a žalují kdekoho.

A to samé, co paní novinářce - jména soudců, jména soudců, jména soudců. To je důležité.
Říci obecně "justice je zmanipulovaná" je totálně k ničemu, to je jako obecně odsoudit politiky.
Konkrétní jména jsou strašně důležitá.
07. 11. 2012 | 10:25

Oslýk napsal(a):

Jan Urban:
Historku o Janotovi by bylo vhodné nalepit na plakáty na náměstí, neb někteří blouznivci chtějí Fišera volit za prezidenta.
07. 11. 2012 | 10:27

Kelt napsal(a):

Musím se přiznat,že jsem dost nevěřícně zíral na obrazovku,kde ohlašovali ti tři "králové"složení poslaneckého mandátu.
Čistý Péťa je obratem pochválil za státnické rozhodnutí,když odmítli se podřídit demokratické většině na kongresu ODS.
Vystoupení z ODS a odchod z PS při hlasování o balíčku by byl logičtější.
V kontextu článku musí každého napadnout,jaké páky musel Nečas nasadit,aby dosáhl toho,čeho dosáhl.Respektive co na ně má v šuplíku,aby z rebelů se stali beránci.
Ale Bohorodička a posléze Jarpor nám nevědomým to osvětlí-možná.
Přesto jsem přesvědčen,že pro Nečase je to Pyrrhovo vítězství.
Takový Pepa Doobeš/t.č.nejlepší ministr školství od dob Marie Terezie/,který podpoří balíček jen proto,že nemusí Tluchoře a nepravomocně odsouzený náhradník ODS Pekárek za úplatkářství na 6 let jsou opravdu vítanou posilou vládní trojkolky-na těchto pilířích chce Nečas stavět budoucnost vlády.
118-19 + Dobeš a Pekárek,to je záruka plnění vládního programu.
Otázka je jediná-na jak dlouho?
07. 11. 2012 | 10:31

Kelt napsal(a):

To Roman,
kdo že je ředitelem ČT-bývalý komunista,který musí,i kdyby nechtěl,skákat,jak jiný-jiní pískají.
Představa,že by to byl člověk nevydíratelný,je za vlády pana Čistého zcela absurdní.
07. 11. 2012 | 10:36

martin_ka napsal(a):

už totak vypadá, že ckaždý druhý poslanec PČR je zločinec....v klubu ODS to neplatí...tam je to každý první
07. 11. 2012 | 10:42

Krupa Václav napsal(a):

Martinko, to by byl jenom jeden :(
07. 11. 2012 | 10:48

modrý edvard napsal(a):

Kelt: stejnou otázku /o těch Nečasových pákách/ byste musel položit v případě každého jiného řešení, kromě toho, kdyby tu vládu opravdu položili. Potom bychom se zeptali, proč to vlastně udělali, kdo je vedl ze zákulisí.
Praktickou politikou se zamaže každej, včetně Nečase, a kromě těch, co byli zamazaný už předtím. Furt si myslím, že Nečas s těma blbejma kartama, který dostal /je předsedou vlády za cca třetinu ODS/, hraje docela dobře. Mohlo by to být lepší, mohlo by to být mnohem horší. Koukám na to zvenčí, spoustu věcí nevím.
Mimochodem, ten muž na špinavou práci je zřejmě Kuba.
07. 11. 2012 | 10:48

Oslýk v němém úžasu napsal(a):

lex:
Kdo jste a co jste udělal s Lexem?
Vždyť ta vaše věta je téměř nesrozumitelná... a kde je obvyklá znalost věci, profesionalita, nadhled?
Jak může právník na dálku vědět, že "poslanec je poctivý", a dokonce z toho dovodit, že autorka lže? "Důkaz poctivosti" je téměř neproveditelný úkol, to je snad zřejmé...
07. 11. 2012 | 11:23

Vaněk. napsal(a):

Šnajdr a celá parta dostali od kmotra nabádku, která se nedá odmítnout. Tečka
07. 11. 2012 | 11:24

Kelt napsal(a):

Modrý edvard,
pesimista by řekl-horší již to být nemůže,optimista by musel oponovat,že horší to ještě může být,pokud vláda Nečase bude pokračovat.
V tomto kontextu jsem optimista.Mimochodem,ty karty si vybral Nečas sám.Že byly cinknuté,to o kartách VV musel vědět,ale touha po moci a korytech byla silnější.
07. 11. 2012 | 11:24

český maloměšťák napsal(a):

Po intervenci Šnajdra /ODS/coby náměstka na ministerstvu zdravotnictví bylo ad acta odložen zcela oprávněný návrh KHS na udělení pokuty - za hrubé porušení Zákona o ochraně zdraví.
Přičemž pokutovaný subjekt je ve velmi úzkém vztahu /propojení přes dotace nejen na Colours of Ostrava/ s Kajnarem a tak s čile provozovaným socodesáctvím toho nejdpudivějšího charakteru a stavu.

Informace z první ruky - od KHS.

Takoví lidé si morálku a čest ztotožnili s tím, kolik jim to sype.
Bohužel jim to voliči buď žerou...anebo jsou na tom - co se týče osobnosti a charakteru...podobně.
Josef K je zove mitgorodskými.

Já jim říkám fialový hnus.

P.S. Přišel Pekárek za Šnajdra - nebo za někjoho jiného ? Kdyby za Šnajdra...tak to by bylo obzvláště fialově vypečené.
07. 11. 2012 | 11:35

český maloměšťák napsal(a):

re :mirgorodskými
07. 11. 2012 | 11:38

modrý edvard napsal(a):

Kelt: s tím pesimistou a optimistou to je obráceně.
Ano, Nečas se mohl vrátit do Tesly, pokud ji mezitím nezrušili. Když vylezu na kopec a rozhlédnu se, Nečas patří mezi lepší politiky. Mohli bychom tam mít třeba ... nebo třeba ... /nejmenuji, nechci to přivolat. A taky nechci vyvolat diskusi o tom, kdo víc krade./.
07. 11. 2012 | 11:58

resl napsal(a):

Není náhoda, že stíhaní, omilostnění a obžaloby zbavení lidé z ODS, jsou vždy přátelé a obdivovatelé hradního zloděje. Proto Klaus seděl dvě období v sesli mocnáře, neboť právě zloději a komunisti o jeho roli rozhodli
07. 11. 2012 | 12:00

jozka napsal(a):

modry edvard:

Cim patri mezi nejlepsi politiky? Svoji absolutni pruznosti, kdy jeden den neco autoritativne prohlasi za mlaskani narazu pesticky o stul a druhy den uz o tom nevi?
07. 11. 2012 | 12:01

Kelt napsal(a):

modrý edvard,
takže až nám poslanec Pekárek schválí zdražovací balíček/mimochodem odsouzený na pět let za korupci/tak se budeme mít lépe?
Nečas je lepší politik-v jakém směru,mohli dostat odpověď?
07. 11. 2012 | 12:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane Oslýku, to nepsal pan Lex. Viz rozdíl v užití verzály.
07. 11. 2012 | 12:11

babočka napsal(a):

Internet je dobrý vynález aby se na někoho házel hnůj a dotyčný se nemohl bránit. Za pana Šnajdra se nevěšelo,nezavíralo a neperzekuovalo jako za komoušů. Na zlodějnu máme policii,soudy a né novináře. Za komoušů to měla policie jednodůché protože kradli jen obyčejní lidé státní majetek. Policistovi jako kvalifikace stačilo jen členství KSČ. Dnes musí být policie schopna zavírat inženýry a doktory. A už to dělá.
07. 11. 2012 | 12:11

Jenda napsal(a):

Jako právník jsem fascinován. Státní zástupce zastavil tresní stíhání, autorka se jej však zjevně chystá odsoudit... Není Vám to hloupé. Proč jste se nedala na soudcovskou dráhu? To mne tady v Čechách štve, jak je každý druhému nejraději soudcem, ale nezamete si před vlastním prahem. To platí i o Mgr. Sládkovi - zjistěte si o něm něco, než jej vezmete jako referenční názor. Toho másla... Jinak pana Šnajdra neznám, kauzu neznám, ale už vidím, jak tady budou litanie o právnících atd... věnujme se každý sobě a tomu, co můžeme zlepšit na sobě.
07. 11. 2012 | 12:28

modrý edvard napsal(a):

jozka a kelt: Ne, opravdu se nechci stát Nečasovým obhájcem. Jen říkám jednooký mezi slepými králem. Taky si dokážu představit, že premiérem by mohl být, nebo byl, politik B., K., P., T., G., Z., F., ...
07. 11. 2012 | 12:40

Kelt napsal(a):

babočka,
pan Šnajdr je jenom "podnikatel",kterému se "nepovedly" jeho podnikatelské projekty a zůstalo mu něco za prsty a něco ještě někde jinde.
V dresu ODS stoupala pak jeho hvězda k nebeským výšinám až po předsedu správní rady VZP,kde po něm nezůstavájí jenom drobné/miliony/,ale miliardy rozkradené ze zdravotního pojištění.
Bude zajímavé sledovat jeho další kariéru.
07. 11. 2012 | 12:40

Franta Tunega napsal(a):

Jem rád téhle informaci,hlavně proto,že p.David Rath dost často poukazoval na onoho pána a jeho praktiky.Přeji p.Šnajdrovi,aby vyměnil celu Davidova a David šel na svobodu.Ovšem napadá mne,proč až dnes paní Bezděková píše o tomto pánu Šnajdrovi? Nebude to proto,že opustil ODS a nebude mít "ochranu nejsilnější"politické strany ODS a již jej nebudou chránit,nebo byl vhozen do Arény,protože ODS se potřebuje "očistit"v očích lidí,že neschovávají někoho,kdo dělal něco nekalého.Jenže takových "poslanců"v Parlamentu jako pán Šnajdr je moře moc a co s tím?Bude možné je stíhat,když su v Parlamentu odsouhlasilo,že je nelze trestně stíhat?
07. 11. 2012 | 12:51

jozka napsal(a):

modry edvard:

Ja vas nechci natlacit do obhajoby nikoho, ja jen ze jste ho oznacil jako lepsiho politka. A ja si s politikem spojuji jine atributy nez neustale prelevani amorfni hroudy cehosi, ktere nam zde neustale predvadi. Nemam problem oznacit za politka Kalouska ci Klause. Nesouhlasim s jejich pusobenim, mam pochybnosti o jejich prislusnosti, ale uznavam jejich kvality (jako politiku, nikoli jako odborniku!). Naproti tomu Necas nepredvedl nic nez neustale uhybani prokladane silackymi recmi, jejichz platnost konci ve chvili, kdy dozni.
07. 11. 2012 | 12:52

Sprosťák napsal(a):

To vypadá na spoluúčast v trestném konání a spoluvinníky je vlastně celá vláda o ODSácká parta v Parlamentu.Ti to přece všichni vědí.Tady nezbývá než hubení škodné všemi prostředky.
07. 11. 2012 | 12:55

Vlado napsal(a):

Proč jste jako právník fascinován? Přečetl jste si ten blog pořádně? No když ztáhne státní zástupce obžalobu až od soudu? Ta se před soud vůbec neměla dostat! Nebo měl znít výrok soudu né?
07. 11. 2012 | 12:58

Ilonsana napsal(a):

A co je na tom překvapující? P. Bradáčová začala úřadovat ,tak se děje jak má že ? Co se děje z kauzy jako je IZIP,OPENCARD,Janoušek,nic jediný kdo sedí aniž by byl do ted´obviněn je RATH je to politický vězenˇnic mín´...
07. 11. 2012 | 13:06

Bomberious napsal(a):

To: Autorka článku

Dávám Vám jednoznačně palec nahoru, jen tak i nadále, prosím, pokračujte v této činnosti, kontrolních mechanismů není nikdy dost, zvláště v ČR!:(!

S pozdravem a láskou

Bomberious
jaknapravdu.infoblog.cz
07. 11. 2012 | 13:13

Pavel13 napsal(a):

:Jenda
Jako právník, byste alespoň měl umět pořádně číst. Předně se autorka nechystá nikoho soudit, jejikož není soudkyní, ale novinářkou. Proto nesoudí, ale pátrá a píše.
Neobouvá se ani tak do soudců, ale hlavně do státního zástupce. Ten klidně po objevu nového svědka, který po 8 letech našel ztracenou paměť a na objednávku obhajoby stvořeného znaleckého posudku, zahodí za hlavu 8 let práce policie a zastupitelství a ukradené milióny a stáhne žalobu.
07. 11. 2012 | 13:15

Macík napsal(a):

vážně nemocnejm dětem pojišťovna nezaplatí navíc ani ťuk (např.nemoc motýlích křídel), to většinou přispívaj formou sbírky lidi...a takovejhle Šnajdr a spol. bez skrupulí vytáhnou z pojišťovny miliardy přes IZIP...to je k zblití !
07. 11. 2012 | 13:16

jin napsal(a):

Jenda.Justiční mafie drží při sobě,pár jich znám !Raděj se k tomu povlu nehlaš,pokud nejsi stejnej !Jinak Šnajdr se tváří jako ,"když mu spadly hračky do záchodu",ale "umí se o sebe postarat po ODSácky "!
07. 11. 2012 | 13:20

Honza napsal(a):

To, co prezentují tzv. rebelové není rebelie a snaha o ušetření našich peněz, ale jednoduchá vychcanost.

Jaké výpalné můžou chtít? Šnajdr asi jistotu, že po něm nepůjdou za jeho bývalé aktivity a bordel ve VZP a IZIP. Šťastný, kdovíkam se chlapec unavený promrká. Fuksa zřejmě najde nějaké jisté místo na zemědělství, externí poradce pro zelenou naftu či dotace? Atd.

Jo mimochodem, ve spojitosti se Šnajdrem se mi mega líbí jeho slova "NEZÁVISLÝ SOUD" chachacha, v jeho případě určitě
07. 11. 2012 | 13:25

Hieronymus napsal(a):

Bohužel domluva ze sněmovny je, že se pánové vzdají mandátů výměnou za zachování status quo ve VZP.
07. 11. 2012 | 13:32

modrý edvard napsal(a):

jozka: No já vidím ty problémy, které přestál. Vidím to, že jestli ho někdo podporuje, tak to jsou čestní lidé v ODS ("oba dva")+ ti, se kterými se nějakým způsobem dohodnul (Bendl, Kuba).
Franta T: Vidím to obráceně. "Marku, budeme tě (nadále) chránit, ale musíš pustit to křeslo, nebo hlasovat s náma. Jinak za nic neručím."
07. 11. 2012 | 13:32

džej el napsal(a):

To je marast....
07. 11. 2012 | 14:01

Mac napsal(a):

styďte se - většina z Vás tady kazí slavnostní pocit, který ve mně vyvolala zpráva, že poslanecká sněmovna odměnila ty tři hrdiny v čele se Šnajdrem potleskem......

modrobolševická politika live

Mareček si zajistil beztrestnost za ty rejdy ve VZP, další dostali melčákovsko-pohankovskou pozitivní motivaci, svazáček Nečas bude mít hubu od ucha k uchu, jak to zase státnicky pořešil a Kalous už píše převoďáky na ty církevní miliardy.

už chybí jenom politruk jarpor, aby si pochválil, jak to v té naší zemičce pěkně všechno klape
07. 11. 2012 | 14:06

jozka napsal(a):

modry edvard:

Problem bude asi v tom, ze kazdy chapeme napln nazvu "politik" jinak. To, ze leccos prestal v pripade Necase podle mne neznamena nic jineho, nez ze se prvnich patnact let v politice schovaval za zada jinych a kdyz byl pro nedostatek jinych kandidatu vyvrzen na spici, komiha se jako trtina ve vetru. Ta taky sice jen tak nejakemu vetru nepodlehne, ale houpacku si na ni nepovesite.
07. 11. 2012 | 14:17

jozka napsal(a):

Mac:

Politruk trucuje, protoze se oboril na ty, kdoz si dovolili zapochybovat o vyznani lasky "Toho, jenz spi" vuci Jirousovi a bdely cenzor jej smaznul.
07. 11. 2012 | 14:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 11. 2012 | 14:45

Jakroslav Klenot napsal(a):

V roce 89 měli ponětí o skutečném kapitalismu vedoucí veksláků a vedení STB.
Ti se za cinkání klíčů chopili vlády.
Co se divíte?
07. 11. 2012 | 15:03

Xaver napsal(a):

Je docela možné, že Šnajdr je opravdu podvodník, a jak vždy zdůrazňoval Rath, má Šnajdr pochybné a nedostatečné vzdělání.
Nevěřím však tomu, že si získal oblibu předsedů a vysokých funkcionářů ODS. To přece vždy byli a jsou nadprůměrně chytří lidé.
07. 11. 2012 | 15:10

Mily napsal(a):

Chce se mi z toho zvracet, a tato lůza nám vládne.
07. 11. 2012 | 15:11

Věra Vildová napsal(a):

Jen tak mimochodem:Marek Šnajdr vlastní byt v domě co bydlím a k 3.5.2012 již dlužil společenství vlastníků na platbách do fondu oprav a na provoz domu 147.431 Kč.Pravidelné platby neplatí dodnes, dluh stále roste, doporučené zásilky nepřijímá.Společenství si již najalo právníka dává ho k soudu. Veryn
07. 11. 2012 | 15:18

vÁCLAV napsal(a):

Loni na podzim poslanec David Rath ve svém obsáhlém parlamentním projevu (projev lze dohledat ve webu sněmovny)dost podrobně popsal jednotlivé způsoby "privatizace" středočeských nemocnic, tak jak je privatizoval tehdejší středočeský hejtman Petr Bendl. D.Rath také věnoval jednu kapitolu svého projevu i výtečníkovi Marku Šnajdrovi, kde popisoval část jeho praktik, tak jak je výše popsáno Ivou Bezděkovou.
Výše popsanými činy Marek Šnajdr vykonal na výtečnou vstupní test do ODS.
VÁŽENÍ PISATELÉ I ČTENÁŘI, KDY SE KONEČNĚ SEJDEME NA NÁMĚSTÍCH A ŘEKNEME NAHLAS, CO SI MYSLÍ 90% NÁRODA? VŽDYŤ MŮŽEME JEN ZÍSKAT!
07. 11. 2012 | 15:19

Patolog napsal(a):

K tomu, aby se stal člověk ODS-zmrdem musí mít genetické předpoklady. Musí být chtivý moci nad druhými, chtivý peněz, ulhaný, proradný, splachovací, korumpovatelný, nebubřelý, bezohledný a bezcharakterní. Tyto vlastnosti charakterizují ODS a teké do velké míry jejího stvořitele Klause. Šnajdr je mezi nimi vyčnívající excelentní zmrd.
07. 11. 2012 | 15:23

Beran z Krásné napsal(a):

Musím bohužel po více než dvaceti letech oprášit heslo poněkud pozměněné z doby, kdy
jsme nadšeně cinkali klíčky panelákových bytečků:Česká televize lže,jako když Mladá
fronta dnes tiskne.
07. 11. 2012 | 15:25

Pavel13 napsal(a):

Hieronymus napsal(a):
"Bohužel domluva ze sněmovny je, že se pánové vzdají mandátů výměnou za zachování status quo ve VZP."

Takže zůstali tam, kde to více sype. Logické.
07. 11. 2012 | 15:26

Karel napsal(a):

Kohopak tu máme dnes? Modrou straku ODS, kudy létá, tudy loupí, volí ji jen lidé hloupí.
07. 11. 2012 | 15:29

Falcon napsal(a):

Náš parlament je jen vizitkou českého národa. Pokud si tam voliči volové opakovaně volí lumpy, zloděje a vrahy a strany, ve kterých se tito zločinci vyskytují a nebo strany jež přímo zločineckou filozofii a světový názor vyznávají, tak co se pak ti samí lidé diví, že se tu tak krade, loupí a lidé mizí beze stop a byli nebo jsou zabíjeni.
Nad inteligencí, či lépe řečeno neinteligencí a doslova hloupostí českého národa zůstává rozum stát. Je to důsledek okupace nacisty a vyvražďování českých elit? Je to důsledek 41 let komunistické vlády, kdy odsud před komunisty uprchlo na 400 tisíc a převážně těch schopnějších a svéprávnějších lidí? Je to důsledek toho, že tu 41 let vládla komunistická lůza, která v roce 1989 jen převlékla kabáty a drží se stále u moci?
To je opravdu na psychologickou studii, zjistit čím to je, že tak velká část tohoto národa je tak hloupá, zdegenerovaná, líná či jinak postižená duševní méněcenností a neschopností racionálně přemýšlet, že je ochotná stále volit ty stejné zločince a nechat se od nich stále okrádat a připravovat tak svým dětem velmi neradostnou budoucnost v totálně vykradeném a zdevastovaném státě.
A přitom, je možné svůj osud změnit a jít k volbám a ty lumpy prostě nevolit.
Spousta lidí dnes módně nadává Americe a pohrdá jejími obyvateli a má pochybnosti o jejich vzdělání či inteligenci. Nicméně, ti podle některých Čecháčků hloupí Američané využívají svého práva volit a ovlivnit tak svoji budoucnost. Dokážou i dosáhnout toho, že jsou nezodpovědní a špatní politici odvoláváni z funkcí. Na rozdíl od zpohodlnělých Čecháčků, kteří mají hubu plnou keců, ale nikdy nedokážou udělat to co mají a co je správné pro ně i pro tento stát i pro jejich děti.
Češi dokážou jen držet hubu a krok a volit do parlamentu a pomoci k vládě lumpům jako je Kalousek, Drábek či třeba Šnajdr a nebo ten zatím nepravomocně odsouzený vejlupek co dnes složil poslanecký slib.
Česko je opravdu Absurdistán, když tu může v parlamentu sedět trestanec.
07. 11. 2012 | 15:35

Pavel13 napsal(a):

:Falcon
Jasně, za všechno může volič. Volič může za to, že státem nejštědřeji dotovaná politická strana dosadí na čelná místa kandidátek samé lumpy. Volič může za to, že tito lumpové místo kandidaury nesedí v chládku. Volič může za to, že o jejich praktikách mlčí jím placená veřejnoprávní média. Volič stvořil volební systém. Volič, ...
07. 11. 2012 | 16:02

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

proč by skládal kvuli trestnímu stíhání mandát? mandát mu přece zajištuje imunitu. chápu, že novináři inteligencí neoplývají, ale tohle byste mohla umět domyslet.
07. 11. 2012 | 16:18

Pavel13 napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):
"proč by skládal kvuli trestnímu stíhání mandát? mandát mu přece zajištuje imunitu. chápu, že novináři inteligencí neoplývají, ale tohle byste mohla umět domyslet."

Kde to autorka tvrdí?

Patrně dostal na vybranou. Buď skončí v radě VZP a v případě předčasných voleb zakrátko i v parlamentu nebo pojede ve VZP až do řádných voleb. Když nebyl Marek Šnajdr naším soudním aparátem postižitelný dosud, obejde se bez imunity.
07. 11. 2012 | 16:47

lev napsal(a):

Pavel, Falcon
Volič nemůže změnit volební systém. Ten nahrává politickým stranám a jejich matadorům. Koho si partaje "nakandidují", toho my máme na výběr k volbě. Bohužel. Je třeba změnit volební systém, jenomže to můžou pouze poslanci a senátoři - partaje to však nedopustí. Volení zástupci se cítí bohorovní, a názory občanů jsou jim šumák. Co se musí stát, abychom si to nenechali líbit. StB nám v r. 1989 ke vzpouře "předhodila kost" - mrtvého studenta. Potřebujeme ho opět, nebo už se vydáme před poslaneckou sněmovnu 17. listopadu 2012 sami a donutíme námi volené zástupce, aby nás - občany (říkají nám "voliči") respektovali?!
07. 11. 2012 | 16:52

flecbek napsal(a):

Ani jsem to nedočetl. Jestli začal lhát, krást a podvádět už v jednadvaceti, tak tomu už nikdo ocas nenarovná...
07. 11. 2012 | 18:56

Martin napsal(a):

Měl jsem sen.
V tom snu se zjevil Bůh a řekl: "Hříchy lidí jsou tak veliké, že musím zasáhnout. Pro výstrahu celému světu uvrhnu pepel a síru na Českou republiku a smetu ji z povrchu Země".
Zděsil jsem se takového trestu a odvážil se předstoupit před Boha: "Proč zrovna Českou republiku, Pane?" zeptal jsem se a hned si uvědomil absurdnost otázky. To by přece mohl říct každý, proč zrovna moji zemi... a tak jsem dodal: "Což nelze pro záchranu našeho kraje ještě něco učinit?"
"Najdi do rána sto spravedlivých a čestných v této zemi a já ji ušetřím." pravil Bůh.
Jsme zachráněni, pomyslel jsem si. Pak mi ale došlo, že sto spravedlivých lidí, za které bych se mohl zaručit, do rána neseženu.
"Dovoluji si k Pánovi mluvit, ač jsem prach a popel," pronesl jsem slova, které mi kdovíjak vytanula na mysli, "znám hodně spravedlivých a čestných lidí, ale sto jich do rána asi neseženu. Zahladíš pro pár chybějících celý náš kraj?" zkoušel jsem pěkně po česku usmlouvat Boží rozhodnutí.
"Najdeš-li v českém parlamentu deset spravedlivých a čestných, prominu kvůli nim celému tomuto místu." uzavřel rozmluvu Bůh, a já věděl, že jsme ztraceni.
07. 11. 2012 | 19:36

melčákova pohanka napsal(a):

Jestli půjde na Václavák i hoven a místní rumcajsova galérka,tak ten začátek revoluce bude mít nezdravé kořeny....Hovene,půjdeš? Přemýšlím o hrabání listí či tom Václaváku! V r.1989 jsem celý rok chodil,ale na Letné jsem již tušil,že to půjde jinam,než jsem si naivně myslel...
07. 11. 2012 | 19:36

šašek z Jihlavy napsal(a):

Martin
Přesto se v naší zemi najde místo, kde se dá ta apokalypsa přečkat. Je to v rekreační oblasti Čeřínek, odkud budeme ten cvrkot pozorovat. Doporučuji buď Přední skálu nebo Čertův hrádek (tímto zdravím nick čert), případně vrchol naší krotké sjezdovky. S ostatním územím je to ovšem dost nahnuté, polepšete se dokud je čas! Pražáci jsou ovšem velcí hříšníci a tak zkáze neujdou. Ledaže by se vykoupili a uspořádali několik defenestrací - počínaje hradem, přes PS a některá ministerstva. Senát bych zatím ušetřil, aby měl do příštích voleb kdo vládnout. Pak ať se děje vůle boží.
07. 11. 2012 | 20:19

Jan Vavříček napsal(a):

O tomhle psal blahé paměti i David Rath - viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-rath.php?itemid=14383

Ten náš Rychvald je v poslední době v médiích nějak často - http://www.obcanska-spolecnost.cz/2012/10/rychvald-v-mediich-senior-taxi-senior-park-senior-problem/
07. 11. 2012 | 21:19

Marty napsal(a):

Konečně na Šnajdra již dojde. Tento článek je perfektní a měl by se ocitnout na titulních stránkách předních deníků. Také by se toho měly chopit justiční orgány.
07. 11. 2012 | 21:20

Yosif K napsal(a):

Pompeius Magnus napsal(a):
no, článek je zajimavý spíše z hlediska pohledu na místní trestní justici. Je - li souzen člověk bez většího majetku a politických konexí a je - li soud v důkazní nouzi, obvykle raději obžalovanéhno odsoudí s tím, že "soud nabyl přesvědčení"- Odvolací soud ještě obžalovanému nějaký měsíc přihodí za drzost, že se odvolává. Je - li však souzen politik, či vlivný podnikatel a důkazy jsou varchlaté, je buď zprostěn, nebo státní zastupitelství obžalobu bere zpět, atd. Strašlivé, jaké charaktery tady dělají soudce!!!!!
07. 11. 2012 | 08:32
So it goes. Bohuzel tyto zlozvyky jdou "napric politickym spektrem". Podobne tristni vyskledky proneslo i "neuprosne" vysetrovani nahleho zbohatnuti Grosse, cokoladoveho Michala Krause, rodiny jineho "rebela" Ing Tlusteho atd atd atd. Vse bylo "zcela legalni" a "trestny cin se nestal".

Kdo byl kdy v Cesku za tunelovani odsouzen? Ivo Svoboda - genialni matematik a psychopat - obet frakcni valky v CSSD..........
07. 11. 2012 | 22:24

houbař napsal(a):

JISTOTY A PROSPERITA,
pro ty, co jsou u koryta!
07. 11. 2012 | 23:02

Oslýk bonzák napsal(a):

Pan Stejskal:

Díky za potvrzené podezření. To fakt bylo velmi nelexoidní.
07. 11. 2012 | 23:55

Moise Tschombe napsal(a):

Autorko, děfče jedno, jste jak vidno už dostatečně dospělá, už byste konečně mohla s naivitou skončit.
Měla byste věděti a znáti při Vaší inteligenci, že v tomto státě existují tři druhy hochštaplerů:
bohatý - zaplatí si toho nejlepšího advokáta...
bohatý a chytrý - zaplatí si svého státního zástupce...
bohatý, chytrý a mazaný - zaplatí si svého soudce...
A soudce je doživotní, neodvolatelný a téměř nepostižitelný - tomu se říká české perpetum mobile.
08. 11. 2012 | 00:59

Sylva Šauerová napsal(a):

Chytrá, pracovitá a ... hezká. Ne tak častá kombinace ... :-)
Skvělá práce, paní Bezděková, díky.
08. 11. 2012 | 07:35

Tomáš napsal(a):

Dobrá práce.
08. 11. 2012 | 10:47

Také podvedený napsal(a):

V dresu ODS je mnoho podnikatelů funkcionářů, u kterých státní orgány postupují podivně, spíše je kryjí. Státní orgány manipulují fakty, není přístup k informacím a na konci jsou vždy vysoké zisky jedněch a okradení na straně druhé.
08. 11. 2012 | 11:28

Yosif K napsal(a):

Také podvedený napsal(a):
V dresu ODS je mnoho podnikatelů funkcionářů, u kterých státní orgány postupují podivně, spíše je kryjí. Státní orgány manipulují fakty, není přístup k informacím a na konci jsou vždy vysoké zisky jedněch a okradení na straně druhé.
08. 11. 2012 | 11:28
Bohuzel dtto lze rici i o mnohych korytarich CSSD. Mel snad nekdy nejake potize pan socialista byvaly starosta tesina Pan Sznapka kdyz byl cesky Tesin (dle svedectvi pi Lorencove) ZAVALEN MODRYMI BARELY?

Samozrejme ze ne - v rudooranzove-zwiondzacko-kulturalne mafii jsou v nekterych okresech UPLNE VSICHNI!!!!!!
08. 11. 2012 | 18:18

Hygiena napsal(a):

No, když jsem byla v roce 2003 jedním z adresátů mejlu od paní Karly Říhové, manželky Oty Vychodila a důvěrné přítelkyně pana bývalého hlavního hygienika M. Víta, došlo mi, co je to za komplot. Olomoucká ODS / Langr, Vychodil atd./, k tomu Mareček Šnajdr a Vít, samozřejmě další, to byli severomoravská chapadla ODS, která se sápala ná státní majetek / m.j. hygienickou službu, Státní nemocnice, Tkáňovou banku, budovy nemocnic na Karluku v Praze/ atd. Odtamtud to táhlo. Pak už mi žádné další kroky tohoto pána Šnajdra nebyly podivné, vždy v tom byla ODS a zlodějna.
Paní Bezděková, když jste psala o redukci počtu pracovníků v hygienické službě, o rušení Zdravotních ústavů atd., víte přece, že za tím byl Šnajdr v roli náměstka ministryně zdravotnictví, jeho cíl převést vše státní, co trochu vydělává a má hodnotu, do skoukromých rukou přívrženců ODS, aby se napakovali. Když praskla kauza úplatku hlavního hygienika Víta Otovi Vychodilovi, byl to je jeden parmínek z celé řeky. Takto byla financována ODS. Ze státních peněz, tunelováním. ODS musela mít všude svoje lidi. A tak šel Mareček na ministerstvo zdravotnictví, aby tam odkláněl. Pak šel na VZP, aby tam odkláněl. Jak to dopadlo, vidíte sami. Rozvrácené zdravotnictví, VZP bez prostředků. Kde se octne Šnajdr, tam se jen krade. Dejte si, lidi, práci, a sledujte ho krok za krokem. I pan Urban v kauze Diag Human má pravdu, že v tom byl Šnajdr zapleten.
Ten člověk by měl být odsouzen nejméně na 500 let do vězení. A zatím se jen vesele tlemí. Počítám, že zmizí brzy někde na ostrovech, jako Krejčíř a bude vysmátý. Peněz už si stačil ulít dost.
08. 11. 2012 | 20:33

Hygiena napsal(a):

A propó:
Copak teď asi dělá náš milovaný Michael Vít, takto bývalý hlavní hygienik a kamarád Marka Víta a Oty Vychodila, objednavatel očkovací látky proti ptrasečí chřipce, ničitel systému hygienické služby a hygienických laboratoří?
Našla mu ODS odpovídající dobře placený flíček někde ve WHO, nebo pracuje pro farmaceutické firmy svých příbuzných v zahraničí? Je nějaké tich po pěšině! jakpak dopadlo vyšetřování? jako u Marečka. Zameteno pod koberec. Takto u nás pracuje policie a soudy.
08. 11. 2012 | 20:40

Hygiena napsal(a):

Oprava: kamarád Marka Šnajdra.
08. 11. 2012 | 20:40

Venca Bálek napsal(a):

2 Hgiena:

Vít snad šel k Hapalovi (viz článek) na Statni zdravotni ústav do Ostravy. Čekal byste něco jiného?
09. 11. 2012 | 06:37

ivabezdekova napsal(a):

Děkuji všem za názory. I když si o úrovni současných médií už dávno nedělám žádné iluze, přeci jen mne trochu zarazilo, že o Šnajdrovi i po tomto článku ticho po pěšině. Nikdo nikde tuhle jeho podivnou minulost nezmínil. Ani v televizi, ani v novinách, ani na jiných servrech. A to přesto, že je kauza Šnajdr tak aktuální. I když už se vlastně nedivím ničemu. Poté, co soud nechal pustit Dalíka a média to nijak nerozmázla, se už nedivím tomu, že se dnes nepíše ani písmenko o Šnajdrovi. Včera v televizi ukazují seznam "hříšníků" z řad poslanců, ani zmínka, že máslíčko na hlavičce má také M.Š. :-)
09. 11. 2012 | 11:39

Oslýk investigativní napsal(a):

ivabezdekova:

Ono je víc věcí, o kterých se nepíše, a nebo se o nich alespoň ve vhodných okamžicích psát přestalo. Třeba o kontaktech kandidátů na ústavní soudce na organizovaný zločin http://hn.ihned.cz/c1-17876510-soudce-svacek-popira-ze-se-stykal-s-vetrovcem
(s Větrovcem se sice nezná, ale se Sovákem ano, jako by se stalo). Nebo o tom, kterak Péťa sedí na té justici (a sedí, Kristýna kupodivu nekecá).

Jména, kontakty a minulost jsou vždycky zajímavá věc.
09. 11. 2012 | 12:21

resl napsal(a):

a to ještě hrozí komunista Bureš z vrch.praž. soudu prosazovaný "pravičákem" Klausem.
09. 11. 2012 | 15:31

nikdo napsal(a):

Paní Bezděková máte odvahu, pokud píšete takové blogy. Bohužel takto můžete psát o všech poslancích a senátorech, až na vyjímky. Celý politický systém v ČR je velkou korupční žumpou. Současná legislativa vše kryje a jistí. To si už uvědomuje i zbytek slušných a nezávislých soudců a stát.zástupců.
09. 11. 2012 | 19:34

Venda napsal(a):

Šnajdr se vrací na MZ!!!

Doufám, ze si zaměstnanci koupí do pondělka zámečky na šuplíku, do práce budou nosit jen nepatrnou hotovost a cenné věci si budou ukládat v sekretariátu ministra do trezoru.

Pokud bude mít ten zloděj po budově volný pohyb, pak bych si nechával peněženku radši v úschovně na Hlavním nádraží.
10. 11. 2012 | 08:01

myrtamoreat 0.002 napsal(a):

A kdo by se měl podívat na zoubky oněm státním zástupcům a soudcům? Zjistit,kolik jim od Šnajdra káplo ?
10. 11. 2012 | 13:42

Pepík napsal(a):

Venda:
No taky jsem to dnes četl, že se nám Marek vrací na MZ, prý si přinese svačinu a žádá kancelář. To by tak ještě chybělo. Heger ho tam nechce, toho zloděje, a tak špekulují, jak se ho zbavit. Asi to bude pro nadbytečnost, ale pak mu budou muset ještě dát odstupné, tomu stvorovi. A to už dostane jedno odstupné ve výši cca 200 000 ve sněmovně. A ještě se Hegerovi vyšklebuje.
A dál ho kamarádi budou držet ve VZP, kde bude nadále škodit. Jo, na modré ptáky je i Heger krátký.
10. 11. 2012 | 22:37

Hygiena napsal(a):

Venca Bálek
No ruka ruku myje, když jim nechal Vít zdravotní ústavy jen v Ostravě a v Ústí, tak za to ho Hapala zase vezme k sobě. Vít je myslím 1951, to má do penze ještě kousek, ale on bude jistě chtít dělat aspoň do 75, když ostatní lidi vyháněl s klapnutím důchodového věku pod nátlakem s tím, že je nutno hygienickou službu razantně omladit. Totéž jeho Karlička, ta už má přes, a pořád tam sedí v dobrém korýtku - na místě, kde má být zásadně MUDr. - posuzování zdravotního rizika. No a další jeho oblíbenci - připokakaný Kučera s Polákovou v HK a další, bez konkurzů, vlezprdelkové, komu budou sloužit teď? Já bych je hnala.
10. 11. 2012 | 22:44

Hugenot napsal(a):

Divím se že se všichni divíte! Vždyť už pí poslankyně Kočí (blonďatá bestie) prohlásila že "justici máme pod palcem". A nyní máme pod palcem i policii !!!
12. 11. 2012 | 09:53

Jára Zimmermmann napsal(a):

Děkuji za Vaši velmi kvalitní novinářskou práci. Nestačil jsem zírat. Poučná je reakce Nadačního fondu proti korupci (NFPK) i Transparency International. Pan Šnajdr je zřejmě vředem naší politiky ..
22. 11. 2012 | 07:56

Hřebíček uhozen na hlavičku napsal(a):

Mám otázku, jak mohou někteří poslanci, kryjící se imunitou, spát jako normální člověk? Je mi zle, jen po přečtení článku, za který paní Bezděkové děkuji. REBELIE ODS (oněch 6) začala přesně v době, kdy prem. Nečas a min. zdr. Heger začali VRTAT DO VZP A IZIP. Najednou tu bylo 6 rebelů, z toho dva přímo ve spr. radě VZP (jeden z nich do neděle předseda-Šnajdr) a ŠPINAVÝM KŠEFTEM REBELIE ODS NAKONEC SKONČILA. Domluvilo se ututlání IZIPu-vsadil bych se, že unikne takříkajíc do ztracena, že jsou miliardy v prdeli a DOMLUVILY SE NOVÉ KŠEFTY PRO RÁDOBY tři čisté poslance, kteří složili mandát aby vypadali hrdinsky. HNUS, VELEBNOSTI, HNUS. "Chce se mi zvracet", řekl Bolek P.
27. 11. 2012 | 22:17

Erasmus napsal(a):

Tak už je mi jasné, proč Kalousek vybral šnajdra s tím, že se jedná o kvalitního člověka do managementu, jak řekl včera.
17. 06. 2013 | 09:48

Jiří Šinkora napsal(a):

Šnajdr je typický ksindl, jaké trvale produkovala ODS a svého času (za Zemana a Grosse) taky ČSSD. na druho stranu, všechny tyhle rozkrádačky nakonec zaplatí ti, kteří si je léta volili. Takže je vlasntě vše v pořádku....
03. 12. 2013 | 20:28

Josef Lhotský napsal(a):

A znovu Šnajdr s tkáňovou bankou na tapetě.
Tam jde asi o velké peníze, že riskují trestní oznámení.
Jen aby to někdo opravdu seriozně nepřešetřil!
15. 03. 2014 | 23:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy