Opravdu zvláštní režim…

05. 08. 2013 | 19:30
Přečteno 8825 krát
Lidé, kteří potřebují dlouhodobou převážně ošetřovatelskou péči žijí zpravidla v domech, kterým se vcelku logicky říká ošetřovatelský dům či domov (nursing home, sykehjem, Pflegeheim a podobně) - v Evropě. U nás se těmto domům či oddělením říká „domov se zvláštním režimem“, opravdu zvláštní že. Podle zvláštního zákona o sociálních službách. Nicméně tento zvláštní zákon přinesl alespoň tu podstatnou pozitivní změnu oproti minulým předpisům, že ukládá těmto domovům (ve kterých je většina lidí zcela odkázána na péči) zajistit zdravotní péči „především prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost výkonu zdravotnického povolání“, tedy především zdravotních sester. Zařízení zdravotní sestry zaměstnávají, ale pojišťovny úhrady za jejich péči ukrajují a ukrajují. Rozumní ředitelé domovů pro seniory i domovů se zvláštním režimem zatím zdravotní péči a sestry zachovávají, protože si domovy bez sester nedokáží představit. Chvála jim za to patří, ale málo ji slýchají.

Jako časovaná bomba leží na Ministerstvu zdravotnictví návrh změny jak tohoto zákona tak dalších předpisů, se kterými zřejmě souhlasí nejen sousední Ministerstvo práce a sociálních věcí ale i Asociace poskytovatelů sociálních služeb ale i někteří odborníci. Paragraf o poskytování zdravotní péče by se měl zrušit. Sestry z domovů by měly odejít. Není to prý systémové řešení.

Systémovějším řešením by podle návrhu bylo zařízení registrovat jako zdravotnická. S tím lze do jisté míry souhlasit, ale počítejme: tato transformace na ošetřovatelská lůžka by se týkala minimálně 20 tis lůžek (cca 10 tis v domech se zvláštním režimem a minimálně 10 tisíc v domovech pro seniory), možná i více. Platba za lůžko je cca tisíc korun denně. Myslíte si, že tuto zdravotní péči pojišťovny nasmlouvají? Já ne. Některá zařízení již o to usilovala a nepochodila. U těch zbývajících desítek tisíc lůžek by pak měla být péče zajištěna formou návštěv domácí péče. To stojí také pár stovek denně. Opravdu chtějí zdravotní pojišťovny tolik platit? Bylo by to krásné, ale z jejich chování vůči těmto a podobným zařízením v posledních letech tak opravdu soudit nelze. Půjde tedy o zrušení zdravotní péče v sociálních zařízeních bez adekvátní náhrady. A zase jsme tam, kde jsme byli již před dvaceti lety a tak dále: sociální služby se podle resortního ministerstva netýkají nemocných a zdravotní péče se zase nechce všímat podle resortního ministerstva těch, kteří ji potřebují dlouhodobě.

Velmi výstižně to vysvětluje paní kolegyně MUDr. Ivana Široká, z Benátek nad Jizerou, která jako psychiatr domovy pro seniory navštěvuje:

„Oddělíme zdravotnictví od sociálních služeb. Ušetříme peníze a senioři se budou cítit více jako doma. Jenže.
V zařízeních pro seniory, v kterých pracuji již více než 10 let, se zdravotní sestra na plný úvazek prakticky nezastaví. Kromě běžné péče - převazy, injekce, odběry a podobné úkony - musí být stále v pohotovosti. Není prakticky den, kdy by sestry neřešily akutní problematické stavy, úrazy, psychické potíže. Kolik tedy bude stát dovezená sestra, která je bude suplovat? A bude skutečně k dispozici rychle a vždy? Jednoduchou rovnicí mi vychází, že buď více nebo méně se zdravotní služby zhorší.

Z pohledu psychiatra vidím, že jsme díky kvalitním a obětavým sestrám ušetřili hodně peněz našemu zdravotnictví tím, že se zvládají onemocnění, která by jinak vyžadovala drahou hospitalizaci v lůžkových psychiatrických zařízeních. A samozřejmě nejde jen o finance.

V současné době se řeší restrukturalizace psychiatrické péče. Snažíme se zkvalitnit život jedné skupině pacientů právě tím, že vytvoříme centra, která kombinují zdravotní i sociální prvky, budou fungovat 24 hodin denně. Starým, nemocným a často opuštěným lidem tuto možnost zrušíme. A pokud se sníží počty lůžek pro psychiatrické pacienty, budeme mít tedy kam seniory s psychickou poruchou posílat? Jejich počet rozhodně naroste.
Víme, jak jsou senioři citliví na všechny byť i malé změny. Zhoršení kvality zdravotní péče a ztráta blízkých osob, které o ně pečují, bude mít katastrofální důsledky. Zažila jsem těžké úzkostné a depresivní reakce klientů, včetně sebevražedných tendencí, jen při „pouhých“ odchodech většího množství personálu, na který byli zvyklí a který jim často nahrazuje i rodinu.

A tak se mi v hlavě honí mnoho otázek, kolik lidí takové změny odnese? Kolik lidí na takových nesmyslných změnách vydělá? Komu opravdu prospějí?“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Pokud jsou senioři nemocní, tak patří do LDN, kde budou mít péči odborného zdravotnického personálu. Pokud jsou většinu času zdraví, tak patří do domova důchodců, kde zdravotní sestry nemají co dělat. Chce to jen "škatulata hejbejte se "?))))
05. 08. 2013 | 20:46

Filuta napsal(a):

Netvrdil Heger náhodou, že se úrovně lék.péče "reforma nedotkne"?
Když jsem viděl ten pořad o chování pojišťoven k starým pacientům v DD, kde jim upírají péči (nač prý léčit 90 leté), tak se mi udělalo nevolno.
Svědomitý lékař a lékařka mají doplatit 200 tis. jen proto, že jednali podle přísahy a léčili nemocné.

Strašná země.
Ať se mě někdo pokusí přesvědčit o tom, že žijeme v "demokracii".
Vždyť důchodci patří k nejbezbrannější vrstvě společnosti - nejdřív je Topolánek s Kalouskem odrbali o důchody a teď by nejradši zavedli povinnou euthanasii.
Doufám, že chcípnu včas ,nežli se na mně tenhle režim taky vyřádí.
05. 08. 2013 | 20:58

Filuta napsal(a):

Al JOuda
Viděl jste někdy úplně zdravého penzistu? Vždyť už padesátníci jsou u doktora pečení vaření.
A viděl jste aspoň z rychlíku nějakou LDN?
Vy jste tedy dobrák od kosti a rozený lidumil, pokud byste své rodiče radši šoupnul do LDN - tam jsou jen vážně nemocní ležáci a chodí se tam zpravidla umírat.

Ale i v normálních DD téměř každý důchodce potřebuje léčbu svých chronických nemocí a pravidelné podávání léků. Je to přesně tak, jak píše paní doktorka.
Co budou dělat např.s psychiatricky nemocnými pacienty netuším, protože dostat příbuzné s diganostikovanou senilní demencí do léčebny je téměř nadlidský úkol.
05. 08. 2013 | 21:30

Xury napsal(a):

Obávám se, že se situace bude logicky zhoršovat. Pojištěnců platících zdravotní pojištění (přesněji daň) bude ubývat, zatímco pacientů a to hlavně těch starších 50 let bude přibývat. Vyhledem k tomu, že s přibývajícím věkem rostou průměrné náklady na pacienta (po 50 během 20 let cca na dvojnásobek), tak je evidentní, že se zdravotní systém bude dostávat do značných problémů.
05. 08. 2013 | 22:10

Občan napsal(a):

Xury,

pojištěnců ubývat nebude, protože lidé MUSÍ pracovat (a tudíž platit daně a "pojištění") stále déle.
Nemluvě o tom, že i za "klienty" starobinců a chudobinců platí "pojištění" stát.

Takže by se situace zhoršovat neměla.
Že je tomu naopak, je spíš výsledkem privatizace a rostoucího počtu parazitů na systému jako jsou všelijací překupníci, "zprostředkovatelé", pracovní agentury a "neziskovky". A rostoucího počtu (budoucích) "kientů" s nízkými a extrémně nízkými příjmy. Mezi ně budou časem patřit i ty obětavé sestřičky a pečovatelky, které nyní pečují o stařečky v DD a dalších ústavech!
Tento stav povede k tomu, že se bude víc a víc diferencovat - chudinská péče s pryčnou a miskou kaše bez dalšího a ti ostatní, již si budou moci dovolit zaplatit kvalitní péči.
06. 08. 2013 | 05:50

Klán napsal(a):

Víte paní Holmerová, stále častěji si říkám- zlatý socialismus. Tam totiž vládla jedna strana s jednou ideou a dalo se vypozorovat, že co je dobré pro péči o lid, nebude to bojkotovat.
Dnes bojuje každý s každým, jednotlivá ministerstva jsou obsazena různými stranami, tak boj každý proti každému, i proti presidentovi, senátu, krajům a obcím, tam je vždy někdo z jiné strany.
Všichni víme že senioři v určitém věku a zdravotním stavu potřebují lůžko, najíst . vykoupat, trochu sociálna a lékařské péče v dosahu. Jenže se budeme do nekonečna hádat zda to je problém ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví či koho, kdo a jak to zaplatí, komu naskočí v administrativní péči další lůžka....
A pořád dokola- pracovat nechce nikdo, mít pod kontrolou razítka a peníze, mít právo udělovat milionové pokuty, to chce dělat každý.
Děsivé
06. 08. 2013 | 06:48

Xury napsal(a):

Pro Občana:
pojištěnců samozřejmě ubývat bude s tím, jak se bude měnit věková struktura. Nepochybně bude přibývat lidí v invalidním i "invalidním" důchodu. Osobně považuji situaci ve financování zdravotnictví za vážnější než v důchodové. Navíc náklady na nové léky, diagnostiku i léčebné postupy rostou rychleji než inflace potažmo příjmy zdravotního systému.
06. 08. 2013 | 08:02

Klán napsal(a):

Xury- to že se demografická křivka vyvýjí nepříznivě nespadlo z nebe, je to také výsledek určité politiky státu.
Srovnejte si kolik od roku 89 přibylo důchodců, ale také kolik přibylo těch co jsou v produktivním věku a nepracují. Budete překvapen a zjistíte že problém jako vždy způsobil špatný politický systém a konkrétní chybné kroky vlád.
06. 08. 2013 | 09:28

medulka napsal(a):

Chtíc respektovat právo každého na vyjádření svého názoru, nebudu komentovat některé příspěvky, jen podotknu, že se, díky Bohu, ta LDN a DD jednou budou týkat všech bez rozdílu a nikdo nebude chtít žít ve "starobinci" nebo "chudobinci". Žijeme ve 21.století a vývoj společnosti nám neumožňuje dochovat své nejdražší sami, takže rozhodně není ostudou dát rodiče do DPS, DD nebo DD se zvláštním režimem - ostudou bude spíš "nekompetentnost" těchto zařízení pro důstojný a kvalitní život. Zrušení zdravotního personálu v pobytových zařízeních sociální péče nás vrátí mezi kulturní barbary. Budete i pak na svou vlast hrdi - já rozhodně ne!
06. 08. 2013 | 10:20

pečovatelka napsal(a):

za to může ta firma CC systém z Hodonína, co pobrala evropské dotace na rekvalifikace na pečovatelky. Tříměsíční kurs a jste pečovatelka, pokud vám zavřeli doma textilku nebo jinou fabriku.
Zákon 108/2006 je pak koncipován tak, že nemusíte mít zdravotnické vzdělání, ale pro sociální služby je naprosto nezbytný jejich tříměsíční a drahý kurs
06. 08. 2013 | 11:53

xyzy napsal(a):

Za vlády jedné strany a její "blahodárné" péče o lid bylo v republice DD, že bys je na prstech jedné, možná obou rukou napočítal. A jejich zařízení a péče v nich? kdo v nich tenkrát nebyl párkrát aspoň na návštěvě, ten ať tu nešíří své pouhé dohady.
A ten, kdo nevěří a rád by se s prostředím DD či LDN z doby socialismu seznámil blíže, může navštívit namátkou třeba pražskou LDN Bubeneč v CHittussiho ulici - NE státní zařízení v modernějším "paneláku", ale starou dvoupatrovou budovu uprostřed parku - soukromé zařízení. Je to ta léčebna, jejíž vrchní sestra měla v r. 2008 velký malér za přístup personálu k pacientům, ale také za dodatečné dopisování medikací v klientských statusech. Jen tak na okraj, vrchní sestra působí ve funkci asistentky ředitelky pro ošetřovatelskou péči v LDN dodnes.

http://zpravy.idnes.cz/za-chyby-v-ldn-v-chittussiho-ulici-padl-prvni-trest-fx1-/domaci.aspx?c=A080709_205421_domaci_abr

Do tohoto pavilonu LDN když vstoupíte, máte pocit, že se čas zastavil a vy jste se rázem octli v českém zdravotnickém zařízení z let osmdesátých.
06. 08. 2013 | 12:13

Filuta napsal(a):

pečovatelka

Slyšel jsem o tom od známé. Prý stojí tenhle rychlokurs pět tisíc. Slušná porce pro lidi ,kteří ztratili práci. Někde si vydělají za tuhle práci jenom 8 tisíc brutto, ošetřovatelky jsou špatně placená profese.
Hlásí se tam velká část zkachovanců, kteří stěží dodělali ZŠ, protože jinou možnost nemají. Nežli za těch pár šupů utírat zadky českým babkám, šel bych vykonávat tuhle profesi do privátu v Německu nebo Rakousku. Dnes se tím dobře živí v pohraničí kdekdo.
Až budou české ošetřovatelky nedostatkovým zbožím, možná to státním ouřadům dojde. Třeba by jim mohl stát na ten kurs taky přispět, ne?
Místo toho se na ÚP pakují jelita, která tam dělají "motivační" kursy, co k ničemu nejsou. Znám jednu paní, která učila na ekonomické VŠ(asistentka) a teď ji dobře živí tohle. Na počítačové kursy se prý na ÚP vypisují pořadníky.
Na tom jejich ministerstvu fakt nemají ánunk,co lidi opravdu potřebují.

Díky tomu, jak mizerně zdr.sestry a pečovatelky platí, tady zbydou jenom ty totálně neschopné. Ty kvalifikované zmizí nenávratně v cizině.
06. 08. 2013 | 12:23

xyzy napsal(a):

to pečovatelka 11:53

Není to snad i nezákonné, pustit k nemocnému seniorovi pečovatelku bez zdravotního vzdělání a zkušeností? Pokud by u něj pouze asistovala erudované sestře, která v případě komplikací umí sama zakročit a hlavně nese za své zásahy plnou zodpovědnost, je to něco jiného. Jakou ale zodpovědnost může nést "pečovatelka" bez patřičných zkušeností i vzdělání, absolvující pouze tříměsíční kurz?
To není už ani paradox, to je absolutně nezodpovědný přístup vůči klientům!
06. 08. 2013 | 12:26

Filuta napsal(a):

xyzy
A čemu se divíte?
Stát přehodil břímě na druhé.
A nezaměstnaní si to, co jim dříve poskytl zadarmo, ještě musí draze zaplatit.
Myslíte, že stát zajímá, jak kvalitní je péče o nemocné, když penalizuje lékaře finančně za to, že léčí penzisty v DD?
Mám takový dojem, že se "pravice" spíš snaží eliminovat počet důchodců na minimum.
Taková nenápadná euthanasie - vyhladovění a nedostatečná péče.
Ti zdravotně odolnější budou v takové depresi, že si to už hodí sami.
06. 08. 2013 | 12:37

xyzy napsal(a):

to Filuta

Pečovatelka nemůže nést tutéž zodpovědnost, kterou nese zdravotní sestra. Už jen z titulu vzdělání a praxe. A proto je plat zdravotní sestry diametrálně někde jinde, než plat pouhé pečovatelky. Samozřejmě, pokud první nepracuje ve státním špitále a ta druhá pro soukromého klienta.
Vy si asi pečovatelky pletete s pomocným zdravotním personálem, jedinec bez vzdělání do stavu očetřovatelského být přijat ani nemůže. U pečovatelek je to něco jiného, to může dělat kdekdo, dokonce i ženy v důchodu, jsou-li poměrně zdravé.
06. 08. 2013 | 12:39

xyzy napsal(a):

to Filuta

Nedivím se, konstatuji. Celý ten návrh, o němž paní primářka píše už několikátý článek, je nehoráznost a krajní nezodpovědnost vůči lidskému zdraví, mnohdy i životu.
Ale co chtít ve státě, který dovolí VPN ořezávání výdajů lékařů, pečujícím v DD a DSP o seniory, a ještě jim dokonce sázet i pokuty.
06. 08. 2013 | 12:46

xyzy napsal(a):

A nesouhlasím s Vámi, že v Česku zůstaly jen ty totálně neschopné sestry. Těch šikovných, ochotných a zodpovědných jsou plné špitály. Jen to většinou bývá na odděleních, kam se běžný pacient často za život nedostane, někdo dokonce nikdy - na JIPu, ARU, operačních sálech.
Samozřejmě, že kvalitní a empatický ošetřovatelský personál lze potkat i leckde jinde.
06. 08. 2013 | 12:59

medulka napsal(a):

Chtě nechtě musím ještě jednou vstoupit do debaty, neboť nemohu nechat bez zastání pečovatelky. Znám jich celou řadu a musím před nimi často smeknout - jsou to empatická děvčata, která pro mnohé seniory představují oporu, sílu, často i jedinou rodinu. Nejsou sestry a ani to netvrdí - jsou tady proto, aby nahradili domov - pomáhají s běžnými lidskými potřebami, úklidem a možná budou jednou utírat zadek i "Filutové babičce", neřku-li jemu. Rozhodně to nejsou žádní zkrachovalci, jsou to jen ti, kteří za "pár šupů" dělají tu nejpotřebnější práci. Myslíte si, že by někdo, komu není s hůry dáno, tuto práci dělal? Na to skutečně nepotřebujete žádnou extra kvalifikaci - musíte být jen hodnotným člověkem a to většina z těch, které jsem měla tu čest poznat, skutečně je. A tímto rozhodně nepopírám potřebu zdravotních sester.
06. 08. 2013 | 13:26

Filuta napsal(a):

xyzy

Asi jsem se vyjádřil nepřesně - nemyslím, že (zatím) nemáme dost kvalifikovaných sester, jen se obávám, že se to časem zásadně změní.
Na západě jim nabízejí diametrálně odlišné pracovní podmínky a platy.

Kursy ošetřovatelství si nepletu s pečovatelskými. Vyučují se na zdravotních školách a donedávna stály pět tisíc. Nepohrdám lidmi, jen konstatuju, že se tam až na pár výjímek hlásí velmi málo vzdělaní lidé.
Ti vzdělaní se tam logicky nepohrnou.
Podle mne může ošetřovatelku i pečovatelku dělat osoba s tímtéž kursem.

Ošetřovatelka v nemocnici je nekvalifikovaná prac.síla, která dělá nekvalifikované práce(jídlo, utírání stolků, na západ od nás mytí zadků , výměnu lůžek atd.).
Od pečovatelky se liší snad jen tím, že pracuje ve zdr.zařízeních, pečovatelka třeba v soukromí nebo v DD. Pečovatelská práce může spočívat klidně jen v donášce jídla a úklidu bytu, nemusí se nutně starat o hygienu klientů.
06. 08. 2013 | 13:46

xyzy napsal(a):

Ohledně pečovatelek přispěji poznatkem z širší rodiny. Je možné, že to bývají děvčata veselá (s těmi jsme se nesetkali), často až nepřiměřeně žoviální (s těmi naopak často). A přes veškerá možná periodicky se opakující školení mnohdy lidé neschopní projevit empatii na patřičném místě. Což není rozpoznatelné na první pohled, dokonce ani po několika návštěvách. A nezastře to ani fakt, že takový opuštěný senior je schopen prominout i skutečné kiksy v chování a přístupu pečující osoby a vzít za vděk prakticky téměř kýmkoliv. Jen proto, že mu někdo přijde poklidit, ohřát jídlo a pomoci při koupeli, je ochoten snášet ledacos.
06. 08. 2013 | 14:04

xyzy napsal(a):

to FILUTA

oŠETŘOVATELSKÉ KURZY POŘÁDAJÍ DOKONCE I NEMOCNICE, pořád ale takový ošetřovatel absolvent tohoto kurzu musí pracovat pod dohledem diplomované sestry nebo jiného odborně vzdělaného zaměstnance. A i tak může poskytovat péči pouze základní ošetřovatelskou.
Pečovatelky v DD ani LDN nepracují, docházejí za svými klienty jen externě. Pečovatelky zaměstnávají sociální služby příslušných měst (v Praze obvodů), nebo soukromé agentury, případně může pečovatelka pracovat "sama na sebe". V tabulkách funkcí ve špitále ale kolonku pečovatelka nenajdete.
A pečovatelka do domácnosti docházející se stará klientovi přesně o COKOLIV, co si s ní on sám (nebo ten, kdo mu péči sjednává) dohodne. Od úklidu po osobní hygienu, přes čtení románů až třeba po doprovod do divadla.
06. 08. 2013 | 14:27

xyzy napsal(a):

Ohledně pečovatelek přispěji poznatkem z širší rodiny. Je možné, že to bývají děvčata veselá (s těmi jsme se nesetkali), často až nepřiměřeně žoviální (s těmi naopak často). A přes veškerá možná periodicky se opakující školení jsou to mnohdy ženy neschopné projevit empatii na patřičném místě. Což není rozpoznatelné na první pohled, dokonce ani po několika návštěvách. A nezastře to ani fakt, že takový opuštěný senior je schopen prominout i skutečné kiksy v chování a přístupu pečující osoby a vzít za vděk prakticky téměř kýmkoliv. Jen proto, že mu někdo přijde poklidit, ohřát jídlo a pomoci při koupeli, je ochoten snášet ledacos.
06. 08. 2013 | 14:31

xyzy napsal(a):

Omlouvám se za "spam". I NB stávkuje, v tom vedru.
06. 08. 2013 | 14:32

Karel Čtvrtý napsal(a):

Pokud bude strana a vláda zadávat svým ministerstvům úkol "ušetřit", nikdy to nedopadne dobře. Ony totiž nezadávají "nemrhat".
Šetří se jen pro penězovody, které státu nic nevracejí.
Pokud budou umět ministerstva přesměrovávat peníze státu tak, aby se "točily" ve vniřním obchodu a to přes levné zboží a levné služby, nastane vzestup. Pokud jen přes předražené (ty uživí minimum lidí), bude pokračovat spirála do pekla. Nebude možné zajistit nic trvale, jen likvidovat.
06. 08. 2013 | 15:10

roman napsal(a):

Sociálně zdravotní problém řeším se svým otcem. Je ležák, po dvou operacích mozku a radioterapii nekomunikuje a je neschopný se o sebe postarat. Nejlépe je mu doma a tak to zvládáme jak se dá.
Za posledních asi šest let co s ním procházím naším zdravotnictvím jsem vypozoroval, že už ani podle oblečení nikdo nepozná kdo je sestra, pečovatelka, nebo doktorka. Podle chování mnohdy také ne, jen z doslechu vím, že podle výplatních pásek, dosaženého vzdělání a striktně rozškatulkovaných kompetencí by se to vypozorovat dalo. Vypozoroval jsem, že diagnózu jednoho odborného doktora druhý odborný doktor moc neřeší a proto mají "štěstí" ti, kteří mají svého "osvíceného" obvodního doktora, který je schopen dát si do souvislostí třeba šest diagnóz a pacientovi a rodině něco smysluplného poradit. Jinak jezdíte, sháníte, platíte, koukáte, čekáte atd. jako blázen. Nikoho nic nezajímá, bez auta jste ztraceni, nikdo s nikým nespolupracuje. Myslím obecně, že systémově to fungovalo za socialismu lépe, ale mohu se mýlit. Vypozoroval jsem, že je nadstandardní počet lékáren, kde se pro některý lék musíte vracet běžně navíckrát o doplatcích za léky ani nehovořím. Prostě byznys jako kdysi u zelinářů, včetně front na doplňky léků, jakési placebo, které masy lidí bezmyšlenkovitě nakupují podle reklam.
Vypozoroval jsem, že přístup personálu v církevních zařízeních je lepší, laskavější, než ve státních, každopádně jsou velké rozdíly v péči, nebo hygieně.
Je mi líto všech starých a nemohoucích lidí, kteří nemají dobré rodinné zázemí a dostatek finančních prostředků. Je mi líto všech vážně nemocných, kterým je vtloukáno do hlavy, že mají na výběr. Myslím, že péče se obecně zhoršuje i když vybavení je čím dál lepší. Samozřejmě jak kde. Trh a zisk prostě do zdravotnictví nepatří. Povědomí o umírání starých a konci života nemocných je pro společnost tabu, jakoby se ho to netýkalo. Stát se stará o to, aby vydělávaly soukromé firmy, platící občan ho moc nezajímá. Privatizace zdravotnictví v českém prostředí je úplný nesmysl, kterého by se měli bát i ti bohatí. Bojím se, jak budu umírat já a bojím se jak budou žít ve stáří mé děti. Bojím se, abych neonemocněl. Bojím se našeho státu.
06. 08. 2013 | 15:13

Karel Čtvrtý napsal(a):

Takže dobré nápady ministerstva zdravotnictví se mají týkat "nemrhání" penězi daňových poplatníků - ale funkci podle pravidel si mají zajistit domovy a zařízení samy.
Zatím každá změna nadiktovaná shůry stála díky neschopnosti pochopit fungování zdravotní sféry za velké dvě 00.
Kontrolovat pravidla, to ano. Nevymýšlet "šetření", které je vždy jen zástěrkou pro otočení penězovodu ke svým chlebodárcům.
06. 08. 2013 | 15:20

Karel Čtvrtý napsal(a):

pro XYZY: Pečovatelky, pokud nejsou jak známo z anglických poloromantických příběhů zainteresovány na dědictví doživotní renty, musí mít pevné nervy a oprostit se od emocí, protože denní jednání se starými a náladovými lidmi je vyčerpávající víc než práce horníka. Citový kontakt leží na rodině a příbuzných. Pokud za nimi dojíždějí do zařízení, které je vzdálené, musí se spolehnout na dobrou a automaticky naučenou citlivou péči, která nikdy nebude citovým poutem. Vždy jen profesionální rutinou.
06. 08. 2013 | 15:28

čert }:o napsal(a):

Karel Čtvrtý
to sice máte pravdu ale nelze vzít za ošetřovatelku
či ošetřovatele zcela cynického člověka
Proč je v této profesi víc žen než mužů?
06. 08. 2013 | 16:34

xyzy napsal(a):

to Karel Čtvrtý 15:28

Projevit empatii není to samé jako projevovat vlastní emoce. Jistěže každý, kdo se setkává denně s nemocnými nebo seniory, musí umět zachovat zdravý odstup a profesionalitu, jinak by přišel o rozum. Nevím, z jakých zkušeností s pečovatelkami čerpáte Vy, já píši o zkušenostech z rodiny. A věřte, že v převážné většině nebyly pozitivní. Tu neempatii mnohých pečovatelek jsem si nevycucala z prstu.
Pochopitelně podle nich nesoudím všechny.
06. 08. 2013 | 17:02

xyzy napsal(a):

to roman 15:13

Tak to klobouk dolů, za 6 let péče a starostí o tatínka musíte být všichni pořádně vyčerpaní!
A souhlasím, s Vámi, že "trh a zisk prostě do zdravotnictví nepatří. Povědomí o umírání starých a konci života nemocných je pro společnost tabu, jakoby se ho to netýkalo." A kdy se konečně odtabuizuje, je ve hvězdách. Proto jsem osobně moc ráda za články paní doktorky.
06. 08. 2013 | 17:09

čert }:o napsal(a):

xyzy
Vy taky? K naší mamince chodila ošetřovatelka
vždy když tam byl s ní jen 90tiletý tatínek
Musela ta bestie číhat za rohem aby na nás
nekápla. Jednou ale kápla na mě i na ségru
a netušila že jí pozorujeme. Tahle hnusná
zákeřnost se nám vyplatila a ona doplatila.
Její praktiky odpovídaly snad všemu co se
pouze dočíst a nevěřit tomu.
Věřte, že nic lepšího se nám za posledních
pár let nepodařilo víc, než s ní vyrazit dveře
Následná stížnost na ní u lékaře dovršila to
co lékař sám konečně přijal jako důkaz a vyrazil
s ní dveře taky
Ale nevěřte že z toho byl dobrý pocit. Spíš smutek
že se něco takového děje a že je starý a nemohoucí
člověk proti tomu naprosto bezmocný
06. 08. 2013 | 17:12

xyzy napsal(a):

čerte

Ano, v širší rodině, ale vzhledem k tomu, že se hodně stýkáme, je ta zkušenost opravdu osobní. Nic z doslechu, vše prožito. Někdo by možná namítl, že jsou to maličkosti, ale jakmile by je zažil ve vlastní rodině, názor by okamžitě změnil.
Pocity bezmoci a smutku nad tím, jak je zacházeno s Vašim blízkým, velmi dobře znám. Nejsou to pocity, na které by člověk, pokud je prožije, mohl kdy v životě zapomenout.
06. 08. 2013 | 18:23

Občan napsal(a):

Filuto,

nekvaifikovaná síla v nemocnici se jmenuje sanitářka/sanitář a měl/a by vykonávat jen jednoduché pomocné práce, pro jejichž výkon nepotřebuje ani odborné vzdělání, ani žádné zvláštní dovednosti.
V podstatě by ani neměl/a moc přijít do kontaktu s pacošem, protože na to nemá ani kvalifikaci, ani plat.

Pracovník/ce v soc. službách je dost odlišná profese. Pečovatel je sice neskutečně hanebně placen (proto ten FIKTIVNÍ požadavek základního vzdělání a pseudokursu), ale v reálu musí podávat výkon dobře srovnatelný s prací kvalifikované zdravotní sestry. Dost často i vyšší, protože musí být schopen samostatně a operativně řešit řadu situací vč. krizových, musí být dobrým psychologem, musí být schopen značné empatie a přitom si zachovávat profesionální odstup.
Takže inzeráty sice obsahují požadavek zákl. vzdělání+pseudokurs, ale ve skutečnosti jsou na místa pečovatelek (vyjímečně i pečovatelů) preferováni lidé se SŠ a VŠ vzděláním. A není jich v té branži málo. Většinou je jim 50+ a dřou na hranici svých sil, protože prostě jiná práce není. Spousta z nich je po pár letech zralých na pečovatelskou službu sama; nemohou si ji ovšem dovolit, protože jejich platy se pohybují mezi 6000 - 13000 Kč.
Totéž platí o všemožných asistentech tělesně a mentálně postižených a o terénních pracovnících prevence kriminality.
06. 08. 2013 | 20:23

xyzy napsal(a):

to Občan

Pečovatelskou péči si hradí v současné době velké procento seniorů, jejichž měsíční příjem nedosahuje Vámi uvedeného průměru příjmu pečovatelek. Příjem těchto seniorů bývá o něco málo vyšší, než je spodní hranice rozmezí 6 až 13 tisíc. A přesto si péči a pomoc "dovolí", protože bez ní by to nezvládli.
Uniká mi tedy důvod, proč by si tuto péči nemohl dovolit i bývalý pečovatel sám.
Péči zdravotních sester, kterou pečovatelka bez klasického zdravotnického vzdělání nesmí vykonávat, si žádný senior platit nemusí, je hrazena z pojištění.
A špitálová sanitárka do styku s pacienty přichází, a to zhruba několikrát za směnu. V mnoha zařízeních má na starosti mytí "picího" nádobí a distribuci stravy, to druhé nejen v prostorách k tomu určených, ale i rozvozem na pokoje. Jsou ale zařízení, kde i tuhle činnost hodili na krk sestřičkám, funkci sanitárky jako takovou zrušili a ponechali jen pracovnice na úklid. Pokud jim za drahý peníz neuklízí externě nějaká soukromá firma.
Dříve sanitárka uklízela pacientům stolky, přestýlala jim postele, měla na starosti i úklid, dovoz a dokonce i rozdělování jídla. Vše za jeden plat a fungovalo to.
07. 08. 2013 | 13:09

Občan napsal(a):

Nehradí, xyzy.
Hradí pouze poměrnou část do výše 85% důchodu. Zbytek hradí ZP a ČSSZ formou úhrad za zdravotní péči a formou příspěvku na péči.
Pokud ani to nestačí, doplácí ještě rodina.

Pokud na to nemá důchodce a jeho rodina, nebo pokud je sám (a starých lidí BEZ rodiny nám přibývá a přibývat bude), tak si pečovák nebo DD prostě dovolit nemůže a také v něm není. Dokud to finančně dává, je doma a v rozsahu penze a příspěvku na péči SI kupuje služby pečovatelek. Když to přestane finančně dávat, je odkázán na příležitostnou pomoc sousedů a jinak pomalu umírá zcela osamocen a bez pomoci. Počet těchto lidí rovněž roste.
Tato kategorie čeká i zestárnuvší pečovatelky a zdravotní sestry.

Péče docházejících zdravotních sester NENÍ hrazena z pojištění; resp. je hrazena pouze její zdravotnická část (např. píchnutzí injekce). Docházka a další úkony (kupříkladu fyzioterapeutické nebo konzultační) jsou hrazeny penzistou.

Jasně jsem napsal že by "prakticky" neměla... Což znamená, že by MĚLA provádět ony jednoduché obslužné úkony (mytí nádobí, mytí stolklů, stlaní, rozvor jídla), s pacoši se nevykecávat a zejména jim neposkytovat osobní služby. To MAJÍ vykonávat sestry a ošetřovatelky/pečovatelky.
Že to je v rámci "šetření" jinak, vím.
07. 08. 2013 | 18:21

Trinity1 napsal(a):

Pracovala jsem 3 roky u neziskovky jako os.asistentka s rekvalifikačním kurzemPracovník v sociálních službách.Je to práce nevděčná a hodně na psychiku.Pracovala jsem vlastně jako služka.Vše,co si uživatelé služby na nás vymysleli jsme museli plnit.Vzhledem tomu,že před důchodem už jsem jinou práci nesehnala,byla jsem ráda i za toto.Lidi mám ráda,ale po této zkušenosti se hluboce skláním přede všemi,kteří práci pečovatelky vykonávají.Můj platbyl 8700 hrubého.
07. 08. 2013 | 19:25

xyzy napsal(a):

Občane
Řeč nebyla o DD, ani o LDN, ale o pečovatelské službě (doma vykonávané).
Reagovala jsem na Vaše slova "Spousta z nich je po pár letech zralých na pečovatelskou službu sama; nemohou si ji ovšem dovolit, protože jejich platy se pohybují mezi 6000 - 13000 Kč."

Za celou dobu (necelé 2 roky), co jsme o člena naši rozvětvené rodiny doma pečovaly, žádnou z uvedených plateb po něm, ani po nás, rodině nikdo nepožadoval. Zdravotní sestřičky chodily měřit TK, píchat injekce, na převazy atd. dle dohody a potřeby. Bez úhrady klienta. Žádná "docházka sester" nám nikdy účtována nebyla.
Fyzioterapeut na doporučení ošetřující lékařky docházel DENNĚ na hodinu, rovněž bez finanční spoluúčasti klienta.
Po třech měsících byl vypsán nový návrh na péči, pro klienta zdarma, a jak zdravotní, tak fyzioterapeutická péče pokračovala dál. To vše bez jediné protekce či intervenování kdekoliv.
Tolik moje osobní zkušenost.
07. 08. 2013 | 21:22

xyzy napsal(a):

Trinity1

Tak to byla chyba na straně neziskovky! Rozsah služeb pečovatelky je přesně sjednáván předem a vypsán ve smlouvě, kterou klient nebo jeho zástuce, či ten, kdo pečovatelskou službu pro klienta sjednává, podepisuje. Je tam i poučení, které služby poskytovány nejsou, např. mytí oken, úklid WC, nákup těžší než
5 kilo atd. atd. S tím, že rozsah služeb lze operativně měnit, ale zas jen s ohledem na jmenovaná vyloučení.
Ta práce má dopad na psychiku pečovatelek, o tom není pochyb. A dělat ji nemůže, nebo spíš neměl by každý.
07. 08. 2013 | 21:36

Kveta napsal(a):

Starám se sama o maminku ,ležáka , slepá, již šestý rok sama.Nemá dekubity , jí mixovanou stravu . Zaplatila jsem si pečovatelku na vystřídání , jen mě poučovali , že starý člověk nemusí pít , nebo že maminka nejí . Když to zvládnu já , laik , proč nenajdu nikoho , kdo to bude dělat jako já ?Maminka je ráda na světě , protože na smrt je vždy dost času, ještě nechce jít , ale lidé , kteří přijdou , a vidí ji 5 minut ,mají názor , že ji jen prodlužuji život. Jsou to pečovatelky z domovů , kde jsou zvyklí , že se život spíše zkracuje , aniž by se kdo koho ptal , jestli to chce. Kdo neodpoví , má smůlu. Kdybych měla pečovatelku na vystřídání, rodinou ,nezatíženou společností , která pouze dělá , to co já , byla bych šťastná
05. 07. 2014 | 22:57

květa napsal(a):

Vím , že maminka jednou umře , ale ten , který mě tvrdí , kdy to bude , jen kvůli němu si ještě neobléknu černé šaty.
05. 07. 2014 | 23:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy