Nominace na Vážkomola pro inspekce sociálních služeb

22. 11. 2013 | 15:42
Přečteno 6864 krát
Vážkomol je socha. Socha divného degenerovaného živočicha podobného vážce. Socha ošklivá, neumělecká a putovní. Respektive nevyzvednutá. Je to totiž ztvárnění anticeny, a anticeny si málokdo vyzvedává. Vážkomolem disponuje Česká alzheimerovská společnost a nepravidelně jej uděluje již od roku 1999. Vzácně. Častěji uděluje spíše ocenění, Zlaté vážky. Každoročně je získávají lidé, kteří se zasloužili o to, aby se lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence dařilo alespoň o trochu lépe, a to právě v České republice. Vážkomol je udělován zpravidla po zralé úvaze a opakovaných nominacích, až tehdy, kdy si je společnost opravdu jista, že nominace naplňuje dikci zřizovací listiny anticeny, tedy že bude udělována. „Těm, kteří problematice lidí s demencí škodili a škodí, ačkoli tak činit nemusejí, nemají to v popisu práce, či dokonce se nacházejí v takové situaci a na takové pozici, že by mohli i prospět“.

V posledních letech se objevují a v posledních měsících se množí ohlasy na inspekce sociálních služeb. Inspekce byly zřízeny ke kontrole kvality poskytovaných služeb. To je jistě v pořádku. Sociální služby potřebují ti, kteří jsou nejzranitelnější a které je třeba chránit. Systematický dohled a podpora kvality péče jsou důležité. Ale. Z původního snad i dobrého záměru se vyklubal arogantní moloch a institucionální šikana. Kvalifikovaní pracovníci i vedoucí zařízení se několik týdnů před inspekcí třesou strachy. Nepřeháním. Na inspekce jsou totiž navázány dopady personální i finanční. A inspekce nedopadají dobře ani v opravdu dobrých a laskavých, kvalifikovaně vedených zařízeních.

Týmy inspektorů se chovají arogantně a postupně si zvou „na výslech“ vedení i vybrané pracovníky. Zejména však kontrolují dokumentaci. A to je zlé, i když se v posledních letech věnuje stále více pozornosti někdy zcela nesmyslným plánům, formulování standardů a podobně. Pracovníků je málo a administrativní nálož je zcela neúnosná. Představte si, že se například definice služby uvedená v registraci služby na krajském úřadě (a tedy úřední materiál) zcela a doslova neshoduje s popisem služby, který je uveden na webu organizace (a slouží tak informování široké laické veřejnosti). To je pak průšvih – a správní řízení se všemi možnými důsledky. Což teprve když není dobře formulován „cíl“ (i když „uživatel“ o žádný „cíl“ nestojí).

Lidé s demencí potřebují ústavní péči častěji než ostatní chronicky nemocní. Syndrom demence (nejčastěji v důsledku Alzheimerovy choroby) postihuje paměť a myšlení, později způsobuje dezorientaci, potřebu pomoci v mnoha všedních činnostech. Tito lidé potřebují ústavní péči, protože nejsou schopni porozumět svému okolí a sobě samým, nevyznají se v normálním světě, ani rodina už péči nezvládá. Snad to vysvětluji docela srozumitelně a snad je to i obecně známo. Lidé s demencí tvoří dvě třetiny obyvatel domovů pro seniory a více než 95% obyvatel domovů se zvláštním režimem (to jsou výsledky našeho vlastního šetření). Inspektoři sociálních služeb, kteří do těchto zařízení přicházejí, problematice demence ani rozumět nemusí, takže jí zpravidla nerozumí. Nu a dochází k neuvěřitelným situacím a závěrům. Požadují například, aby „uživatelé“ (zvláštní to název člověka, který nám zavedl slovutný resort) rozuměli smlouvě (tedy i lidé s demencí). Jinde zase zkouší, zda si „uživatelé“ pamatují evakuační plán. Jiní zase požadují, aby byla smlouva „alternativně“ vytvořena tak, aby jí lidé s demencí rozuměli (požadují například piktogramy, kterým však lidé s demencí naprosto nerozumí). Porozumění smlouvě, to se opakuje v závěrech inspektorů stále častěji.

Kdyby lidé s demencí mohli porozumět smlouvě, piktogramům, evakuačním plánům a pamatovali si je, byl by problém demence vyřešen ze závěru a příkazu inspekce. Svět by žasnul. Česká alzheimerovská společnost zatím není rozhodnuta, zda a jakým způsobem cenu udělí, v každém případě však vyzývá k poskytnutí dalších zajímavých informací, tedy výroků inspekcí v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem, a to i s jednotlivými jmény inspektorů a jejich závěry, aby bylo možné s těmito daty dále pracovat a udělení ceny řádně a zodpovědně připravit.

Systém inspekcí však vyžaduje i další, a to zásadní pozornost. Je zapotřebí prozkoumat jeho efektivitu a dopady, respektive poměr náklady-benefit. Dopady na pracovníky i jim svěřené osoby. Je zapotřebí, aby se příslušné ministerstvo začalo touto problematikou zcela vážně zabývat a aby neprodleně zjednalo nápravu. Zařízení sociálních služeb potřebují mnohé: zejména posílení zdravotní péče, kvalifikace pracovníků, podporu a rozvoj - nikoli administrativní šikanu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jiří napsal(a):

Smutné, držím palce ať se podaří se s tím nějak vypořádat.
Trochu mně napadá, že demence asi není rozšířena pouze na straně klientů trpících Alzeimerovou poruchou, ale i na straně kontrolorů. Bohužel znám dost situací z jiných oborů, kdy kontroloři nesmyslně šikanují za chyby v nesmyslné administrativě, a pak už nezbývá čas na kontrolu toho, co by se kontrolovat opravdu mělo.
22. 11. 2013 | 16:05

gaia napsal(a):

to je pravda odvěká

dej blbci funkci a vymyslí lejstro
22. 11. 2013 | 16:37

Renata napsal(a):

Paní docentko, zdravím z Tábora. Mluvíte mi z duše. Inspekci jsme na naší pečovatelské službě absolvovali v září. Musím říct, že jsem z počátku byla z jednání inspekčního týmu nadšená. Nikde žádná arogance, naopak atmosféra spíše přátelská i pracovníci neměli po absolvování rozhovoru trauma. U spousty témat zaznělo: "berte to jako jako podporu, námět pro další směřování vaší práce..." Znělo to jako rajská hudba - až do doby, kdy jsem dostala inspekční zprávu. To, co bylo původně deklarováno jako doporučení, se objevilo jako nedostatek. Perlička: dopouštíme se porušení práva na důstojnost tím, že máme v chladničce na našem pracovišti, kam klientům s demencí, nebo těm co nemají vlastní chladničku, ukládáme jejich potraviny, označeny pouze příjmením bez přídomku pan/paní. Takže pokud se bude hlasovat o přidělení anticeny Vážkomol, já hlasuji pro
22. 11. 2013 | 17:23

Lila napsal(a):

autorka

Postrádám informaci, kdo je zřizovatelem inspekce sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí? A co Asociace poskytovatelů sociálních služeb, ta by se v té věci nemohla angažovat a usilovat o změnu přístupu inspekce ke kontrolovaným subjektům?
22. 11. 2013 | 18:05

Občan napsal(a):

Inspekci poskytování sociálních služeb provádí od Kybersadistovy "reformy" krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Inspekce nemá sloužit jako poradenský orgán, ale jako orgán rušení sociálních služeb. Protože na ně nejsou a nebudou peníze a je proto namístě se jich postupně zbavovat.
Klienti i jejich rodiny chudnou, prostředků sociálního pojištění, zdravotního pojištění a penzijního pojištění ubývá a sociální služby není z čeho financovat - jak po materiální, tak po personální stránce
Pečovatelky, ošetřovatelky i sestry jsou zavalovány stále větším množstívm práce a administrativy, ale jejich platy nejenže nerostou, ale stále se snižují. Od pracovnic (pracovníků se tam nachází naprosté minimum) v sociálních službách se očekává, že budou anděly a za práci nebudou chtít nejlépe žádný plat. Pokud už to nejde jinak a za práci je nutné jim zaplatit, "odměna" se pohybuje mezi 50 - 65.- Kč/hod. HRUBÉHO. Nemluvě o tom, že jsou často nuceny podepisovat smlouvy a dohody o práci na zkrácený úvazek, ale pracují na plný úvazek. Vzniklé přesčasy jim pochopitelně nejsou propláceny, ale je jim NAŘIZOVÁNO "náhradní volno" bez ohledu na to, zda je zrovna potřebují nebo ne.

Tohle prostě nedopadne dobře...
22. 11. 2013 | 19:09

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Vážená naivní autorko,
Jistě víte, že nedávno byly volby,
Inu, co jsme si zvolili to máme. A tuhle volbu odneseme všichni.
To, že tahle naše volba nejvíc dopadne na ty nejchudší a nejvíce potřebné musí být každému soudnému jasné. Vám to zřejmě ještě nedošlo. Inu, ne každý má zhůry dáno.
Ale zatraceně dobře nám masochistům tak!
22. 11. 2013 | 22:35

dezinsektor napsal(a):

Stačí pohlédnout na Singera, Napoleona zločinu a jeho radní.
Likvidaci stále zarputile přežívajícího (73 let po slavném projevu zastupujícího říšského protektora, neuvěřitelné!) endemického obyvatelstva kotliny má na starosti 300 korunových miliardářů.
Kéž kardinál Duka požehná jejich práci.
Nějací inspektoři jsou podobně jako plzeňští právníci jen drobná parazitická havěť.
Přijdou na řadu o něco později.
23. 11. 2013 | 01:56

pozorovatel napsal(a):

Autorka zjevně nepochopila smysl inspekce. Inspekce chce najít shodu mezi obsahem papírů, jejich odrazem ve vědomí pracovníků a hlavně pak v praxi. Pokud toto není, není to vinou inspekce, ale zařízení (jeho manažera). Nářky a nadávky na inspektory jsou zbabělou sebeobranou manažera odpovídajícího za zařízení, který něco zanedbal a nechal se nachytat na švestkách.
Podle mých vlastních zkušeností inspekce (a zažil jsem jich asi pět) dbá o to, aby výše uvedený soulad seděl věcně. Jistě, i inspektor je člověk a může "ulétnout". Snad vždy to ale bývá ten, který v komisi zastupuje ouřad a ne ten, který inspekci vede a bývá zkušeným pracovníkem sociálních služeb. Nejčastěji je však problém na straně inspektovaných, na jejich osobním přístupu k inspekci a někdy i na tlaku od jejich zřizovatele. Ale, dámo, ruku na srdce: Nebýt inspekce, měla byste všechny smlouvy v pořádku? Diskutoval byste s kolegy o smyslu a práci vašeho zařízení, kdyby každý z personálu nemusel znát obsah veřejného závazku? Jistě, standardy kvality musí plnit pouze roli služebnou. To ale nic nemění na tom, že musí být aplikovány v praxi služby a každý z pracovníků je má splňovat a znát. Pokud to tak není, neudílejte vaše ceny inspekci, ale sami sobě.
23. 11. 2013 | 01:58

Občan napsal(a):

Pozorovateli, ubezpečuji Vás, že v zařízeních sociální péče na žádné velké diskuse není čas. Tam se totiž maká - většinou 24 hodin denně, protože "klienty" jsou lidé. A lidi, jak známo, nelze (zatím) zapnout a vypnout dle potřeby.

Celé to "inspektování" má za cíl
a) likvidaci civilních veřejných sociálních služeb a jejich privatizaci výhradně pod křídla církví
b) kontrolu souladu činnosti s (převážně) americkými brožurkami
c) vytlačení chudších a chudých "klientů"

Charity a diakonie jsou totiž všechno jiné než CHARITA. To jsou tvrdě podnikatelské subjekty, které mají jediný cíl - dostat prachy od klientů, státu, krajů a obcí do pracek církví.
Jenom je s podivem, že o práci v sociálních službách vůbec nemají zájem členové církví a zejména pak ne jeptišky a mniši. Naprosto drtivá většina pracovníků sociálních služeb jsou ženy BEZ VYZNÁNÍ, ve středním věku a se SŠ vzděláním. Pokud se náhodou v oboru vyskytují muži, pak jsou to buď "manageři" nebo nešťastníci, kteří momentálně nemají k dispozici jinou práci (ti prchají při první trošku vhodné příležitosti jinam).
23. 11. 2013 | 04:29

K.V napsal(a):

Kříklouni, než začnete jenom tak plivat na kontrolory, uvědomte si proswím že pod pláštíkem "humanity" se také občas docela mocně krade, že vystrašení starouškové, zejména ti nemluvící na lůžku, si asi moc stěžovat nemohou, a že najít dobrý způsob kontroly není snadné
23. 11. 2013 | 10:05

Inspektor všeho napsal(a):

Autorka zjevně neporozuměla smyslu a účelu institutu jakékoliv inspekce. Inspektor nevymýšlí metodiku ústavu ani není autorem právních předpisů (zákon, prováděcí vyhláška, norma, interní předpis apod.). Inspektor pouze a jen vztažně porovnává právní rámec s realitou a identifikuje rozdíly, které jsou pak pochopitelně uvedeny ve výsledné zprávě jako nedostatky. Následně stanoví termín na nápravu. Proti výsledné zprávě se lze odvolat k nadřízenému správnímu orgánu. Autorce bych řekl jediné: "Nenadávej na zrcadlo, máš-li křivou hubu". Přeneseně - nenadávej na inspektory, neřídíš-li se apriori vyššími právními akty, resp. nepohybuješ-li se v jejich mantinelech. Za zjištěné nedostatky inspektor nemůže. A nebo tedy zrušte všechny inspektory a zaveďte všude tzv. "cochcárnu" - ať si každý dělá co chce. Uvidíme, kdy začnete dotčeně řvát, že něco neodpovídá něčemu a nikdo to nekontroluje. Pochopitelně v jiném oboru než je ten váš, že? Vy jste jednička a kontrolu nepotřebujete. Ale třeba se vám to bude líbit. Co já vím. Já mám rád pořádek.
23. 11. 2013 | 10:13

Radkin Honzák napsal(a):

„Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie,“ napsal již dávno Edmund Burke.
Říci o byrokratických předpisech pro sociální a zdravotnická zařízením že jsou idiotské, je ještě eufemismus. Kam se na ně hrabou vojenské řády blahé paměti.
Pokud by jim měl personál stoprocentně vyhovět, věnoval by se po celou dobu administrativě, a ještě by to nestihl.
Doporučuji, aby ti geniové, co to vymýšleli, si to šli na měsíc zkusit (ne na den! jako když se ministr dopravy sveze na vozíku po Praze! na měsíc za ty peníze!).
Například inspektor všeho, co má rád pořádek.

A co mě ještě štve je čtenářský nezájem o problematiku, která se jistě velké části populace pohybující se na těchto stránkách týká. Až čtenáři a diskutéři zblbnou z vysoké politiky, které se zde tak usilovně věnují, vykašlou se na ně i vlastní milující děti, protože člověk postižený Alzheimerovou demencí vyžaduje třísměnnou službu.
23. 11. 2013 | 18:55

Inspektor všeho napsal napsal(a):

Pane Honzáku, na to, že jste psychiatr a vzdělanec, reagujete docela hloupě. Inspektor nemá právo se vciťovat. To je dokonce vlastnost, kterou mít nesmí. Prostě dělejte co máte a když to nechcete / neumíte, dejte prostor jiným. Pokud např. kvůli svému pokročilému věku nestíháte související neopominutelnou administrativu, pak si přiberte asistenta, který to zvládne za vás. Splníte povinnosti státem na vás kladené a ještě dáte nějakému čerstvému absolventovi možnost uplatnění na startovací pozici pomocné síly. Já zákony ani vyhlášky nevymýšlím, jen kontroluji, zda jsou plněna jejich ustanovení. Je vidět, že jste v tomhle zcela mimo mísu. Pokud bych se jako inspektor vciťoval, že např. tahle organizace je chudá a proto nemá na hasící přístroje či na únikové východy, pak bych vůbec nemusel existovat. Vy byste hýkali blahem, jak se vám dobře pracuje a jak jsem hodný a asertivní vůči vašim potřebám. Ale jen do chvíle, kdy by vznikl požár a starouškové by se na zadýmené chodbě ušlapali u dveří, otvíraných namísto ven dovnitř. Pak byste volali po kontrole a nápravě stavu. Je zajímavé, jak jsou někteří lidé blazeovaně nad zákonem. Vy jste mediálně známý a tak přece jako samozvaná elita víte všechno nejlíp a udělujete knížecí rady.
23. 11. 2013 | 20:04

Dlouholetá pracovnice napsal(a):

Po zkušenosti s inspekcí musím dát za pravdu p. Holmerové i Kainrátové. Při nahlášení termínu inspekce nás soc. pracovnice ujišťovala, že inspekce je pro službu velký přínos, protože se jedná o podporu, která nám poradí co vylepšit... Většina členů inspekce (byli tam 4) tak i fungovala. Ale právě vedoucí inspekčního týmu byla velmi nepříjemná, za každou cenu se snažila najít nějakou chybu, či spíše vážné pochybení a jednala velmi arogantně. Naštěstí máme velmi kvalitní sociální pracovnici, která se nenechala vyvést z míry a celý tým podporovala a útoky paní inpektorky úspěšně odrážela. Ta když si nevěděla už rady, nechala odvolat soc. pracovnici i vedoucí do jiné místnosti, pak si promnula před náma všema ruky a řekla: "Už tu nemáte Vaši šikovnou sociálku, tak teď Vás dostanu..." Úmyslně v nás vyvolávala strach a pocit nejistoty... O některých nesmyslných vyjádřeních v inspekční zprávě by Vás naši nadřízení mohli informovat, možná p. Holmerovou i s návrhem na cenu těmito vyjádřeními podpoří... Jsou mezi nimi i zrovna ty, které se týkají našich "užvatelů" s demencí (úplně ležících, nekomunikujících) a nepřizpůsobení smluv jejich stavu... Co se týká papírování, i když se nám sociálka snaží nastavit Ip na minimum práce, vnímáme ho jako velmi zatěžující, mnohdy zbytečné. Proč se nevezeme příklad např. z RAkouska, kde se píše u každého uživatele jen denní činnost (co se u něho provedlo, jak se s ním provedlo) a nevymýšlí žádné zbytečné cíle, prostředky, společné přehodnocení... Pokud inspekce přijde a stráví na zařízení 3 dny tak jako tomu bylo u nás, má možnost atmposféru domu poznat a spokojenost uživatelů si ověřit. Určitě se vyskytují zařízení, kde je velmi špatná a nedůstojná péče a zde může být inspekce velmi přínosná, ale ne kontrolou papírů...
23. 11. 2013 | 21:49

Radkin Honzák napsal(a):

inspektor všeho píše: pak si přiberte asistenta, který to zvládne za vás.
Tak to poraďte těm pracovnicím v sociálních službách a taky jim ho zaplaťte. O to tu běží. Nevím, co je to "asertivní vůči našim potřebám"? Víte vůbec, co to je "asertivita"? Tohle blafání o vlastní důležitosti Vám zůstalo z dob, kdy jste pracoval jako PS VB?
24. 11. 2013 | 00:30

Občan napsal(a):

Dlouholetá pracovnice,
je to přesně tak, jak píšete. Kontrola kontroluje FORMALITY a nikoli skutečný výkon sociálních služeb.
Naprosto absurdní situace pak vznikají v případech pacientů v terminálních stavech, kdy se doslova neví dne ani hodiny. Takže smlouva sice zní na podávání stravy a tekutin, hygienu, polohování, celodenní společnost s aktvizací, rehabilitací a socializací pacienta, rodina si výslovně nepřeje, aby se pacient dozvěděl o svém skutečném stavu a zároveň ovšem nechce, aby byl aktivizován a rehabilitován (logicky - zbytečně ho to bolí a prognóza je stejně jasná).
Pečovatelka se tak bincá mezi dvěma mlýnskými kameny (cokoli udělá, bude v případě kontroly stejně špatně) a aby byl klid, vykazuje činnosti, které si rodina výslovně nepřeje a přitom jsou ve smlouvě a IP.

To vše při zoufalém podstavu a žebráckých "mzdách" (sotva 50% průměrné mzdy). Takže pečovatelka zejména u "domácích hospiců" je na většinu činností (zhusta vč. podávání léků, ošetřování dekubitů a jiných problémů vznikajících u "ležáků", hlídání výměny tekutin a pod.) úplně sama, a to vč. krizí.
Pokud nemá pečovatelka odpovídající SŠ nebo VŠ vzdělání (což většinou nemá, protože socslužby nerady přijímají vzdělané pečovatelky a navíc jim nemohou nabídnout nic jiného než žebračenku, mraky neplacených přesčasů a neproplácených služeb o víkendech/svátcích a nulovou společenskou prestiž), nemá šanci něco takového dlouhodobě zvládnout (hlavně psychicky).
24. 11. 2013 | 07:30

Občan napsal(a):

Jo, a jen pro ilustraci:

Známý před dvěma lety dodělal na pražské fildě "bakoše" v oboru "sociální práce" a začal pracovat jako pečovatel. V PRAZE měl "plat" 12 400.- Kč HRUBÉHO.
Po dvou letech získal vážné problémy s páteří a s karpálními tunely; a holou řiť.

Letos v srpnu s tím sekl a šel dělat skladníka. Má 95.- Kč/hod., PEVNOU pracovní dobu, volné víkendy, čistou hlavu a bez problému si může dojít k doktorovi kdy potřebuje.

Tož tak...
24. 11. 2013 | 08:15

Inspektor všeho napsal(a):

Pane Honzáku, já byl podle vás u PS VB a vy jste podle mne na objednávku StB označoval disidenty za psychicky nemocné, aby je bylo možno izolovat. Nemáme si co vyčítat, ne?
24. 11. 2013 | 10:16

Inspektor všeho napsal(a):

P.S. To je ironie, jak doufám chápete. Myslím, že psychiatr jako vy by se neměl lacině uchylovat k dehonestaci názorového oponenta tím, že jej označí za udavače, kolaborujícího se zločineckou organizací. O tomhle snad tato diskuze není. Už na mne prosím nereagujte; já se vás také nebudu všímat, protože evidentně nezvládáte emoce.
24. 11. 2013 | 12:36

pozorovatel napsal(a):

Paní Holmerovou (nikoliv osobně) znám a její práce si vážím. Což neznamená, že se nikdy nemýlí a speciálně v názoru na inspekci má pravdu.
Co se týče příspěvků pana Honzáka, skoro se mi nechce věřit, že to psal on. Odborně i eticky pod úroveň.
Inspektor všeho bude asi skutečně někdo blízký inspekci sociálních služeb - ví o čem mluví a je na úrovni. Zkrátka profesionál.
Občana si jako diskutéra vážím, ale zde je věcně mimo. Inspekce nejsou prodlouženou rukou diakonií a charit, americké příručky neexistují (i když některé přístupy mají místo narození v USA, stejně jako žárovka a telefon), a v sociálních službách pracuje spousta věřících lidí (z nichž mnoho znám).

Situace je taková, že na jedné straně jsou lidé, a to laici i odborníci, kteří naprosto odůvodněně chtějí nechat práci s klienty (nazvěme je tak) volný, přirozený a spontánní průběh, prostě lassez-passez. A mají pravdu. Proč zavádět pravidla a metody tam, kde stačí život.

Pak jsou jiní (opět laici a odborníci), kteří vidí potřebu opřít podporu a zabezpečení sociálních služeb o metodiku a porovnatelná data. I oni mají pravdu, protože chci-li něco zlepšit, nemohu se opírat pouze o pocity.

Pak je skupina notorických oponentů čehokoliv, omezených školometů a byrokratů, ignorantů a sprosťáků. Tuto skupinu pomíjím, byť i ona může mít nezanedbatelný vliv.

Ideální cestou je dialog prvních dvou skupin. Ano, musíme mít pravidla, sledovat data, správně je interpretovat a používat jak ke zlepšení situace klientů, tak např. k financování sociálních služeb. Nesmíme však zapomenout, že mají roli služebnou před nejdůležitějším cílem, a to je kvalita života klienta (zde diskutující zajisté vědí, v čem všem spočívá). Podtrhuji nakonec, že se vždy musí jednat o dialog, nejostřeji ve věcnou polemiku.
Dávání různých anticen, různá nařčení a nadávání do estébáků
zde opravdu ničemu dobrému neslouží.
24. 11. 2013 | 18:22

Občan napsal(a):

A máme to tu - bude se zdražovat:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=795647

Jo, milej "inspektore přes všechno",
inspekce socslužeb potvrdila, že kontroluje FORMALITY a nikoli kvalitu socslužeb - "Zmíněná vyhláška však kromě zmíněných limitů počítá ještě s úpravou činnosti inspekce sociálních služeb, kontrolující plnění zákonných povinností a standardů kvality. Po vzoru změn v České školní inspekci by se měli její pracovníci nově spíše než na procesní záležitosti zaměřit přímo na klienty těchto služeb a řešení jejich potřeb.

"Současné inspekce posuzují podle standardů procesy řízení organizace, vychází převážně z pracovních postupů a pravidel o praxi poskytovatele. Navrhované změny inspekcí se mají zaměřovat primárně na klienta, na zjištění řešení jeho nepříznivé sociální situace pomocí sociální služby," popisuje změnu Trefancová."

Takže paní Holmerová a další kritici mají pravdu.
24. 11. 2013 | 19:23

Občan napsal(a):

Pozorovateli,

americké příručky existují a řadu jsem jich už přečetl nebo alespoň prolistoval. Konkrétně "standardy péče" z nich přímo vycházejí. Stejně tak jako postupy při péči o duševní a duchovní "rozvoj" klientů, postupy při aktivizaci klientů a mnohé další.

Tupé přejímání praxe čistě privátní péče o solventní klienty v USA do podmínek chudé ČR vedlo k současnému stavu, kdy zaměstnanci sociálních služeb jsou doslova šikanováni zcela nesmyslnými pravidly a postupy, v našich materiálních a finančních podmínkách nerealizovatelnými.
Místo, abychom se inspirovali v zemích nám geograficky, demograficky, sociálně a ekonomicky relativně blízkých (např. Rakouskem), hledáme vzory v zemi, kde je 20% populace funkčně nebo zcela negramotných, 16% populace zcela bez přístupu k lékařské a sociální péči a skoro pětina populace odkázaná na potravinové lístky a šatenky.

Já jsem netvrdl, že inspekce je prodlouženou prackou Vatikánu, ale že CÍLEM NEJEN inspekce je totální privatizace sociálních služeb pod křídla kléru. A na tom trvám.
V socslužbách, Pozorovateli, pracuji a ještě jsem mezi řadovými zaměstnanci ani mezi vedoucími lokálních poboček nenarazil na věřícího člověka. Zato mezi řediteli ano; zda jsou věřící, nevím, ale jsou to zástupci diakonií a diecézí.

A co se "kvality života klientů" týče, tak tam mohu konstatovat jediné - posledních několik let se zhoršuje a s postupujícím úbytkem veřejných financí i s chudnutím populace se zhoršování zrychluje. I kdybyste se upravidloval a upředpisoval, přes tohle vlak nejede. Dobrovolníci nejsou a nebudou a i kdyby byli, utírat zadky, vyměňovat cévky a podělaná prostěradla, ošetřovat vředy a uklidňovat umírající trpící nesnesitelnou bolestí NEBUDOU. A zaměstnanci zadarmo pracovat také nebudou.
Sociální služby půjdou do háje a nedostatečně solventní senioři, invalidé nebo mentálové budou do tří let k slzám vděční za postel ve velkokapacitním sále s jednou urvanou pečovatelkou na třicet lidí, pár sklenic vody a misku kaše nebo polévky. Protože na víc mít nebudou a chudinské soclužby také ne.
Solventní klienti svou péči mít samozřejmě budou a bude kvalitní. Na Bulharky a Filipínky si jistě rádi zvyknou...

Obzvlášť žůžové to bude, až odejdou do penze současné pečovatelky se svými "platy" těsně nad minimální mzdou (což nastává už teď a vrchol bude do deseti let - většině pečovatelek, ale i sester, je lehce až hodně nad padesát). Zdevastované psychicky i fyzicky péčí o druhé nakonec skončí v důchodu jako žebračky, které si nebuou moci dovolit absloutně žádné služby k ulehčení svého stáří.
A kdo je nahradí, to neví ani bohové. Prachy na platy nejsou a nebudou, prachy na péči, pomůcky a léky také ne.
A peníze na provoz a údržbu baráků rovněž ubývají. Ono je moc roztomilé, že v kdejaké díře mají NOVÝ pečovák, důchoďák nebo denní úschovnu. Jenže budovatelé jaksi pozapomněli na to, že baráky nebudou věčně nové a že náklady na jejich provoz budou stále stoupat.

Víte, Pozorovateli, já jsem si projel několik výročních zpráv konkrétně hospiců. A, světe div se, ono jim ubývá klientů. Za poslední dva roky docela citelně. Ne že by lidé méně umírali a marodili; oni si jenom nemohou dovolit vyvalit měsíčně více než 20 litrů za pobyt. Domácí hospic je ještě dražší legrácka - ten vyjde měsíčně na +/- 35 litrů. A to už je darda i pro slušně zajištěnou rodinu; osamělý marod nebo rodina s i průměrnými příjmy si na něco takového musí nechat zajít chuť.
Shodou okolností totiž zrovna teď jsem takové rodině nablízku a tak mám zcela čerstvé informace. Skládají se na to čtyři potomci a mají se co ohánět, aby ty prachy dali dohromady.

V socslužbách tiká bomba a dobíhá jí poslední minuta...
24. 11. 2013 | 20:04

pozorovatel napsal(a):

Občane,
jak jistě víte, první dva standardy se věnují ochraně důstojnosti a právům klienta. Pokud se v zařízení sociálních služeb najde pracovník, který označuje lidi s mentálním postižením "mentál" (byť i ne v jejich přítomnosti), je stav myšlení a postojů takového pracovníka na pováženou a jenom dokládá důležitost existence standardů, jejich probírání a ovšem i kontroly.
Pro Vaši informaci, v zařízení sociálních služeb jsem pracoval do loňského důchodu deset let. Věřících lidí jsem poznal spoustu a vždy byla jejich orientace ku prospěchu jejich práci. Rovněž dobrovolníky, kterých sice nebylo mnoho, ale byli, a to i zahraniční. Asi je to i na vedení a pracovnících zařízení, dovedou-li je získat.
Pokud se týče plateb, jistě víte, že legislativa určuje maximální výši úhrady, a kolik má klientovi zbýt. Standardy (a inspekce) pak vyžadují, aby v případě finanční nedostatečnosti klienta zařízení přiměřeně snížilo v jeho případě finanční požadavky. Přiznávám, že nevím, zda toto všechny druhy služeb zvláště u soukromých zřizovatelů dodržují.
Co se týče budoucnosti sociálních služeb, nejsem pesimista. Vždy budou velcí zřizovatelé, kde však spíše hrozí kasárenské podmínky poskytování (pro klienty, ale i pro zaměstnance), pak nestátní zařízení (nejen církevní), která provozují různé neziskovky a kde jsou podmínky pro čerstvější vzduch, a pracují v nich lidé s větším nábojem osobní motivace), a pak ty úplně malé neziskovky kolem charismatických osobností, kde probíhá ten největší progres, osobní angažovanost a správný underground. Ten určuje s velkým předstihem vývoj a zbytek se těžkopádně a se zpožděním alespoň z části přidá. Co je pro mne neznámou a z čeho mám obavy, je komercializace sociálních služeb privátními podnikateli. Tam je motivem peníz a kvalita služby na úrovni, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
V čem s vámi souhlasím, je finanční podhodnocení pracovníků sociálních služeb. Pokud jsou však mezi nimi takoví, kteří v péči o klienta vidí nutné zlo, odmítají hledat cesty ke zlepšení péče, a klienti jsou pro ně pohrdaní "mentálové", pak si lepší plat ani nezaslouží.
Co se týče přístupů k poskytování sociálních služeb, je jich možno sledovat více od amerických přes skandinávské, německé, britské, holandské... Podrobná literatura, přednášky a možnost získání informacích o všech je na stránkách Diakonie, Kvality v praxi, APSS ČR dost. Ono psané předpisy jsou odrazem paradigmatu vnímání lidí s postižením a péče o ně v té které zemi. Při větším přehledu zjistíte, že přístupy mnoha rozdílných zemí jsou si dosti podobné.
Koneckonců, naše domácí literatura obsahuje dost podobné literatury především z kruhů blízkých Kvalitě v praxi. Stačí se začíst.
24. 11. 2013 | 20:56

Občan napsal(a):

Pozorovateli,
nevím, v jakém tpu zařízení jste pracoval a na jaké pozici. Já jsem v některých zařízeních slyšel i mnohem "zajímavější" výrazy. Vy ne? Ale pokud jste dělal "managera", pak chápu, že nejste v obraze
Mimochodem - slovo "klient" má v ČR hodně pejorativní význam :o)

Že TADY zkracuji, když píši dlouhý text, není nic proti ničemu. Ale pokud se chcete bavit slovíčkařením, čiňte tak dle libosti.

Legislativa určuje POUZE maximální výši HODINOVÝCH úhrad a úhrad za úkony a pronájmy. V SOUČTU je platba za služby taková, jakou jsem uvedl.
Kupříkladu u celodenní domácí péče je jen úhrada za pouhou přítomnost pečovatelky 9x100.- Kč/hod/den. PLUS úhrada za úkony hrazené zvlášť, PLUS úhrada za pronájem pomůcek (postel, masážní podložka, hrazdička, vozík apod.). Výsledná suma je drastická.
Pacientovi samozřejmě zbude pár kaček; o to víc ale doplácí rodina (pokud ji pacient má). A i když pacient pobírá příspěvek na péči, je měsíční suma za domácí hospic nebo celodenní individuální pečování hrozná.

Dobrovolníci si sakra vybírají, co budou nebo nebudou dělat. A často spíš překážejí, protože nevědí CO mají a smějí dělat. Musí jim proto být někdo k ruce, aby je navigoval; což znamená někdy i docela významné zdržování. V zařízeních terminální péče a péče o těžce dementní pacienty pak nemají vůbec co pohledávat. Protože tam už to není o žádné "kvalitě života", ale o pouhém udržování základních vitálních funkcí.

Ten Váš "progresivní underground" je pěkně drahá kratochvíle. Jistě, je fajn si hrát průkopníky, "proudžekty" a individuální péči; ovšem musí to někdo zatáhnout a někdo také musí dělat tu "neprůkopnickou" práci jako je to mytí zadků, utírání slin, krmení, zvládání agresivních pacientů, péče o cévky a jiné hadičky, mytí a vyndavání/nandavání zubů, ošetřování vředů apod. Od toho se ale všichni ti "průkopníci" a "undergroundové" drží sakra zpátky.

Péči, milej zlatej, můžete zlepšovat jen tehdy, pokud na ni máte prostředky, prostředí, pomůcky a lidi. Lidi motivované, slušně placené, odpovídajícím způsobem vzdělané a dále dovzdělávané, ohodnocené i společensky.
Alfou i omegou jsou prachy, prachy a zase prachy. Na energie, PHM, platy, pomůcky, dostatečné personální zajištění, auta, údržbu baráků. Nadšení pro věc je sice krásné, ale bez peněz si je můžete tak leda dát za rámeček a všechno to plkání kolem jsou jenom managerské povídánky. Takových umím z rukávu vysypat mraky; jenže pak spadnu do reality všedního dne a tam čeká pragmatismus.

Jo, a britská "sociální péče", to je opravdu pošušňáníčko. Brožurky fajnové a lejstra jak obrázek; ovšem REALITA, to je mazec. Zrovna GB je dost proslulá úmrtími "klientů" hladem a žízní, nedostatkem péče, defraudacemi a dokonce i přímým zabíjením "klientů".
24. 11. 2013 | 21:54

Občan napsal(a):

Jo, a mrknul jsem se na tu Vaši "Kvalitu v praxi".

Za pouhých pět let (2004-2009) ta psavá "neziskovka" slupla skoro 19 mega jen na dotacích dle IS-CEDR (což značí, že to není všechno).
Naprostá většina dotací šla na "rozvoj lidských zdrojů" - tedy na brožurky, lejstra a "vzdělávání". Na to, že má dle ARES jen 6-9 zaměstnanců, docela slušnej vejvar. Nemlsal jste nakonec tam?
24. 11. 2013 | 22:09

Václav Voltr DD Náchod napsal(a):

Takže za mne mohu pouze k inspekci soc. služeb sdělit, že jsem jí právě jako zařízení prošli a vůbec těm inspektorkám nezávidím, jejich zadání ve smyslu nehodnotit , poukázat na nedostatky, napsat obsáhlou inspekční zprávu, potom se podívat zpětně poskytovateli beze studu do očí a klidně spát….Záleží samozřejmě na lidech, ale také bohužel na legislativě, která popravdě i přes mnoho připomínek ,vyjádření a následných nebo připravovaných novelizací není stále dokonalá. Tak nevím je tahle manipulace dobrem, opravdu dobrem pro lidi ? nebo také popravdě i příležitost pro finanční příjem těch pravých, nemýlících se aktivistů –teoretiků a vynuceným prostorem pro seberealizaci jejich geniálního nedoceněného ega…?
25. 11. 2013 | 05:42

M. Radošová, D. Rychnov napsal(a):

Vážená paní docentko, plně s Vámi souhlasím. Letos jsme zažili 3-denní inspekci na sociálních lůžkách ve zdravotnickém zařízení (8 lůžek). Tyto lůžka pod nátlakem pojišťovny provozujeme od roku 2011. Bohužel dosud jsme nedostali od MPSV na provoz lůžek ani korunu! "Inspekci kvality poskytovaných služeb" jsme považovali tedy za naprostý výsměch. Nejlepší na tom bylo sdělení inspektorek, že teď se inspekce zaměřují právě na sociální lůžka v ZZ, a to na základě nařízení MPSV. Samozřejmě, že jsme se setkali s podobným přístupem ke klientům s demencí, jak uvádíte. Největší průšvih byla špatná dokumentace individuálního plánování s klientem. To, že by měl být klient s těžkým stupněm demence přítomen vysvětlování obsahu smlouvy (kromě rodiny), mi připadalo až trapné. Jak to dopadne s anticenou Vážkomol jsem zvědavá a myslím, že budete mít opravdu z čeho vybírat.
27. 11. 2013 | 16:36

Václav Volejník napsal(a):

Poprvé v životě jsem takto četl tolik komentářů. Paní docentka nás vyzvala k přidání svých zážitků. Tak přidám. Kontrola i u nás proběhla neuspokojivě. Nemáme sice žádná tato lůžka v provozu a ani jsme je ještě neměli. Jen jsme je plánovali. Nedostali jsme ani korunu od nikoho. Přesto bylo shledáno velkou chybou, že nemáme provozní řád pro sociálně zdravotní lůžka a nalezena ještě řada dalších menších chybiček. Jsme sice opakovaně řádně akreditované zdravotnické zařízení následné péče, ale teprve při této kontrole jsem si uvědomil, jak jednoduché a racionální podmínky si klade SAK ČR. Nicméně jsem také pochopil, že naprosto jednoznačně jednostranně velmi dobře vyškolení a instruovaní mladí pracovníci jsou nepochybně naprogramovaným nástrojem kohosi a pro cosi. Jejich zájmem nebyl ani klient a ani lidská pomoc. Jejich zájem bylo nalezení důvodů, jak negativně zasáhnout. Ve svém, již přece jen vyšším věku, jsem se např. dozvěděl, že pokud klient/uživatel přijde - ze svého rozhodnutí - v nějakou dobu zpět do svého pokoje v silně opilém stavu, zde upadne na zem a příp. se stane i to další, nemáme právo zasáhnout, protože je přece "volný, svobodný, má svá práva". Jistě má tedy i to právo jediné. Vdechnout, zadusit se a zemřít. Tak volám : Ať žije právo na zcela svobodný život! Zapomeňte na lidskou duši, na Sv. Samaritána a svá srdce si dejte do mrazáku. Jinak se tento svět přežít nedá.
29. 11. 2013 | 14:20

sociálka Hana napsal(a):

Po více, než roce, jsem našla tento článek. Bylo mi nedávno řečeno, že se inspekce budou měnit, během roku byl ten dosavadní systém podroben tvrdé kritice. Vloni touhle dobou jsem byla psychicky na dně - po inspekci. Jako sociální pracovnice přece zodpovídám za standardy a všechno, se tady řeklo. Že nás audit rok-dva předtím chválil, je zapomenuto.
Zároveň musím uznat, že nám tu a tam s něčím pomohli, poradili, některé detaily jsme neměli tak úplně dobře nebo jsme měli papírů zbytečně moc. Nebo jsme něco neměli papírově, třeba detailní postupy. Budiž.
Několik mnohaletých pracovnic se však dotklo, že nesmíme mít nikde napsáno "náš domov". Přitom to, že už před rokem 2007 se tu vytvořilo velmi přátelské ovzduší a ten "luft" je znát už při krátkém pobytu, všichni berou jako společnou práci nás i lidí, kteří nás potřebují. Slovo "náš" však prý předpokládá výlučnou společnost, kde se může být kdokoliv nový cítit nepatřičně, jako že se do rovnoprávného postavení nedostane.
Prošla jsem si peklem a chtěla odejít, ale podrželi mne zdejší lidé, jejich spokojenost a spolupráce. My jsme i aktivizační programy přizpůsobili jim, jejich poptávce, natolik, že se u nás "na koleně" rodí odlišné formy práce - což inspektorky tu a tam komentovaly, že se s tím jinde nesetkaly.
Na straně další je také fakt, že se inspekci podařilo říznout do bolavého vředu nejasných kompetencí a vnitřních vztahů, což hodně dlouho bolelo (asi hlavně mne) a bouře přece jenom občas čistí vzduch. To ovšem inspekce jaksi sama nepoznala, během jednání na mne tak evidentně útočila, že všem bylo jasné, kdo za to může. Pokud jsem při auditu mohla mluvit a vysvětlovat, tady to bylo: Ne, poslouchejte mne! Pokud jsem měla být jako osoba zadupaná, nepodařilo se. A nepodařilo by se to ani v případě, že bych za pár týdnů končila, mám kde pokračovat.
20. 11. 2014 | 12:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy