Archiv článků: říjen 2008

14. 10.

Odvaha kontra zbabělost

Ivan Langer Přečteno 5202 krát Přidat komentář

V uplynulých čtrnácti dnech jsem procestoval celou Českou republiku. Měl jsem tak možnost setkávat se s lidmi a prezentovat několik velkých projektů, které na ministerstvu vnitra realizujeme. Například obnovu policejních služeben - projekt P1000, největší investici do dobrovolných hasičů v historii - 33330 obleků a bot pro hasiče, nebo projekt Czech POINT, díky kterému si mohou lidé spoustu úředních věcí vyřídit obratem a na jednom místě.

Každý den jsem byl v jiném kraji. Každý den jsem se potkal se spoustou lidí, kteří kandidují v krajských i senátních volbách. Mnoho jsem toho viděl a slyšel.

Díky tomu mohu srovnávat - kraje, kandidáty i jejich kampaně. Každý z kandidátů je trochu jiný, každá kampaň, kterou jsem zažil, je něčím jiná. A přece mají společné jmenovatele - odpovědnost a přesvědčivost prezentací hejtmanů, kteří skládají účty za své čtyřleté působení, věrohodné důkazy o znalosti konkrétních krajských problémů, fundované představy o splnitelných cílech a uskutečnitelných projektech, jak jednotlivé kraje dále rozvíjet.

Všechny kraje ale spojovalo ještě něco úplně jiného. Byla to zbabělá kampaň protivníků současných hejtmanů. Kvůli neschopnosti vyjádřit se ke krajské tématice stejně jako před čtyřmi let vyrukovali s negativní kampaní, která navíc voličům lže, protože rozhodně neřeší krajské záležitosti. Znovu se totiž rozhodli strašit voliče - tentokrát poplatky, privatizací, zdražováním. Tedy ničím, co by mělo jakoukoli spojitost s rozhodováním občanů v těchto, tedy krajských volbách. Ničím, co by krajští politici mohli ovlivnit či zrealizovat. V jejich případě jsem byl znovu jedině svědkem nezodpovědných slibů, nepřesvědčivých prezentací, malé znalosti skutečných problémů a prakticky nulových představ o jejich řešení.

První přístup k problémům ztělesňují hejtmani a jejich týmy z ODS. Stejně jako vláda, která má odvahu koncepčně řešit problematické oblasti, jako je zdravotnictví, školství, finance. Druhý případ znovu představují kandidáti ČSSD.

První případ, to je skutečné řešení problémů, druhý je jenom předvolební kampaň. I tentokrát volím řešení problémů. Volím odvahu před zbabělostí.

08. 10.

10 lží

Ivan Langer Přečteno 28585 krát Přidat komentář

V každé komunikaci, má-li mít smysl a hodnotu, je třeba držet se faktů a základních principů slušnosti. Médiím jsem se nikdy nevyhýbal a ani nebudu. MF Dnes v posledních dnech fakta a slušnost ignoruje. Před pár týdny objevil tento deník Ameriku a píše o událostech několik let starých, o kterých jiná média už dávno předtím informovala. Píše o věci (a tvrdí, že jsem ji tajil), o které jsem já sám informoval, v rámci své bezpečnostní prověrky, Národní bezpečnostní úřad. Nejsem to já, kdo lže. A proto mi promiňte, že na dalších řádcích 10 lží MF Dnes shrnuji slovy právníka. Ke každé je možné napsat obsáhlý odstavec. Jsem si jist, že to není nutné. Jistě i vy uznáte, že když se místo faktů používají lži, dá se komunikovat jen stěží.

Upozornění na uveřejnění nepravdivých informací ve vztahu k osobě MUDr. Mgr. Ivana Langera

V Praze dne 5.října 2008

Vážený pane šéfredaktore,

oslovuji Vás v právním zastoupení MUDr. Mgr. Ivana L a n g e r a, bytem 8. května 25, Olomouc, a to na základě přiložené plné moci ve věci ochrany osobnostních práv.

V období od 19.září 2008 uveřejnil deník MLADÁ FRONTA DNES (dále MF DNES) sérii článků se vztahem k osobě mého klienta. V reakci na tyto texty sděluji a upozorňuji Vás, že v nich je uvedena řada nepravdivých informací negativně se dotýkajících jména, cti a důstojnosti pana Ivana Langera.

Zejména na to upozorňuji vzhledem k následujícím kurzívou označeným skutkovým tvrzením v článcích Vašeho deníku:

(1) Lživé je tvrzení, že si Langer i Kyselý pomohli navzájem, tedy za protihodnotu (jak je účelovým řazením redakčních vět dovozováno ve vydání MF DNES ze dne 2.10. 2008).

(2) Lží je, že okolnosti úvěru Langer tají (MF DNES 2.10. 2008).

(3) Lživý a nesmyslný je výrok, že Kyselý koupil i dluhy „Langerova golfu“ (MF DNES 4.10. 2008).

(4) Lživá je informace, že Kyselý koupil pohledávky za firmou, v jejímž představenstvu byl Ivan Langer (MF DNES 4.10.2008).

(5) Lživý je výrok, že se přes Langerova přítele Kyselého dostala pohledávka k původním dlužníkům (MF DNES 4.10.2008).

(6) Lživé, jak ostatně již judikoval Vrchní soud v Praze, je konstatování vazby Tomáše Paclíka, potažmo Ivana Langera na obchodníka s LTO (MF DNES 29.9. 2008).

(7) Lží je výrok, že Langer bojoval proti zveřejňování dluhů (MF DNES 3.10.2008).

(8) Lživá je informace, že Langer mlčí (MF DNES 3.10. 2008).

(9) Lživý je závěr, že Ivan Langer neodpověděl na otázky (MF DNES 3. a 4.10. 2008).

(10) Lež je skryta i ve vyvozování příčinné souvislosti mezi olomouckým golfem (golfovým hřištěm) a dotací pro jiné subjekty (a sportoviště) v obci Dolany (MF DNES 29.9. a 4.10. 2008).

Právě vypočtené nepravdy jsou zde uvedeny toliko příkladmo, ve výčtu bych bohužel mohl pokračovat. Uvedené i jiné nepravdy dokumentují manipulativnost článků, které Váš deník v posledním období publikoval o mém klientovi. Manipulativnosti svědčí i další jevy - témata jsou čtenářům dávkována po částech. Buď vycházejí z nepřezkoumatelných materiálů, k nimž veřejnost ani můj klient nemají přístup (údajné policejní odposlechy, na něž některé články odkazují), nebo z již zveřejněných informací, které můj klient v minulosti opakovaně vysvětlil. Pokud pak jsou v článcích předestřeny nové informace (jakási přidaná hodnota redakční práce), pak právě v nich se vyskytuje nejvíce chyb, což bych z pohledu vedení redakce považoval za zvláště alarmující.

Vážený pane šéfredaktore, mému klientovi je protiprávním uveřejněním nepravdivých a pravdu zkreslujících informací v deníku MLADÁ FRONTA DNES působena újma na jeho osobnostních právech, proto od Vás očekávám bezodkladnou reakci.

S pozdravem
Mgr. Martin E l g e r, advokát
v plné moci MUDr. Mgr. Ivana Langera

06. 10.

Proč odpovídám MF Dnes (tak, jak odpovídám)

Ivan Langer Přečteno 10150 krát Přidat komentář

1) Svoboda a odpovědnost

Svoboda je úžasná věc. Svoboda ale nemůže existovat bez
odpovědnosti. Promění se totiž v anarchii. Svobody slova si ceníme
všichni. Ale ani svoboda slova nemůže existovat bez odpovědnosti za
slovo vyřčené a napsané.

2) Co jsou média

Svět médií je světem podnikání, vyjma ta veřejnoprávní, u nichž není
zisk prvotní funkcí. Cílem podnikání je zisk.
Předmětem podnikání je nákup a prodej informací. Zboží by mělo jako
každé jiné být nezkažené a nepředražené. Tak jako za prodej
zkažených kuřecích párků přichází trest, stejně tomu má být při tom,
když média nabízejí zkažené informační párky.

3) Občané a média

Vztah mezi médii a občany je ryze soukromoprávní. Mají stejná práva
a stejné povinnosti. Soukromá firma nemůže nikoho nutit, aby dělal
víc, než chce. Ani soukromá mediální firma nemůže tvrdit, že někdo
má povinnost dávat jí informace (obchodní zboží). A už vůbec si
nemůže vynucovat své požadavky vydíráním či zastrašováním.

4) Občan a stát

Stát si může stanovit předpoklady pro ty, které zaměstnává.
Předpoklady mohou být různé - zdravotní, psychologické či
bezpečnostní. Stát si tedy vytváří instituce - národní autority, jež
mají rozsáhlá oprávnění tyto předpoklady prověřovat a rozhodnout
velmi jednoduše: člověk splňuje nebo nesplňuje. A ti, kteří pro stát
pracují, mají povinnost předpoklady splnit a rozhodnutí úřadu plně
respektovat. Nikdo jiný nemá právo tyto požadavky vůči lidem
uplatňovat a nikdo kromě státních zaměstnanců je nemusí splňovat.

5) Občan Langer a MFD

Výše uvedené principy vyjadřují jasně, jak nahlížím na vztah mezi
mnou a MF Dnes. Jsme si rovni. Nemám vůči MFD žádnou povinnost a
stejně tak MFD nemá vůči mně žádná práva.
Těžko mne média mohou obvinit z nedostatku komunikace, nikdy jsem se
jim nevyhýbal a ani nebudu. Ale je třeba zachovávat alespoň
elementární profesionální principy. Poškodí-li jeden práva druhého,
má ten druhý právo bránit se soudně - trestněprávně či občanskoprávně a
domáhat se náhrady způsobené škody. O mé bezpečnostní způsobilosti
nemůže rozhodovat MF Dnes. Na rozdíl od jejích redaktorů je mé
soukromí prověřeno do detailu.
Soudit by měl pouze ten, kdo sám nemůže být souzen.

6) Otázky a odpovědi

Na otazky MFD jsem vždy odpovídal a odpovídat budu. To, co nyní čteme
v onom deníku je ale jiný žánr, jehož námět psal zločinec. Není
pravda, že neodpovídám na otázky, jen jsem se sebou nenechal manipulovat.

7) Zrádná lehkost psaní

Není nic staršího než včerejší noviny. Možná proto někteří jejich tvůrci s
takovu záludnou lehkostí vydávají pomluvu za důkaz. Padouch
nebo hrdina, hlavně že je článek. Ani politik ani novinář nemají
monopol na pravdu. Mají ale mít zodpovědnost, protože svými možnostmi mohou
ovlivňovat mínění jiných, kteří nemají šanci si jejich slova ověřit. A to je
oč běží v mých odpovědích onomu listu. Vraťme se na počátek. Uvědomme si,
kdo co ve skutečnosti řekl, co je fakt a co báchorka. Nemanipulujme s lidmi
a nenechme manipulovat sami sebou.

P.S.: a ten úrok z mé půjčky je, milí mladofrontovníci, 8 procent.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy