Život je pes. Pes štěká. Život štěká...

17. 01. 2011 | 00:01
Přečteno 12420 krát
...aneb Paralogismus jako základní myšlenkový princip v hlavách "investigativců" z Hospodářských novin?

Hospodářské noviny v tomto týdnu přinesly „senzační“ objevení o praní špinavého prádla na Ministerstvu vnitra. Hlavní roli v jejich příběhu hrají: Ivan Langer, Tomáš Paclík a prádelna Kolín.

Základní teze jejich příběhu zní – z časů, kdy byl Ivan Langer ministrem vnitra, pere Tomáš Paclík špinavé prádlo pro policii, a protože se oba dva znají, musí za tím být nějaká špinavost.

Celá konstrukce příběhu připomíná klasický paralogismus z učebnice psychiatrie: „Život je pes. Pes štěká. Život štěká.“

Podle HN tedy příběh zní: „Langer zná Paclíka. Paclík pere prádlo. Langer pere prádlo“.

Přestože je příběh vytvářený redaktory HN vystavěn na primitivní metodě – „něco za tím musí být, a tak si to vymyslíme“ - neváhají ho dále (při popírání skutečné logiky událostí) rozvíjet a zneužívat k očerňování Občanské demokratické strany.

A proto reaguji.

A to nejprve přehledem faktů a pak vlastním názorem.

Vztah Ivana Langera a Tomáše Paclíka:
1. Pana Tomáše Paclíka znám více než 10 let. Seznámil nás náš společný přítel architekt, který posléze byl autorem projektu rekonstrukce mého domu.
2. Po rekonstrukci domu si v něm pronajala a dosud pronajímá kancelář jeho firma, zabývající se daňovým poradenstvím.
3. Příjmy z pronájmu, včetně jména nájemce, jsem jako poslanec pravidelně zveřejňoval ve svých přiznáních vedlejších příjmů.
4. Náš vztah je tedy dlouhodobě veřejně známý a nebyl a není žádným tajemstvím, jenž bylo teď objeveno!
5. Nikdy jsem se nepodílel na podnikatelské činnosti Tomáše Paclíka, a tudíž neměl ani potřebu být o ní informován a nebyl jsem o ní informován, tedy ani o prádelně Kolín.

Prádelna Kolín a praní špinavého prádla:
1. V době, kdy jsem byl ministrem vnitra jsem dal pokyn ke zefektivnění nakládání s majetkem celého resortu, a to zejména k prodeji zbytného majetku, a to jak Policie ČR, HZS, tak i samotného ministerstva.
2. Výsledkem byl prodej řady nemovitostí, nepotřebných k vlastní činnosti Ministerstva vnitra, a to na základě auditu společnosti KPMG. Prodeje se realizovaly buď cestou výběrového řízení anebo prostřednictvím (opět ve výběrovém řízení) vybrané realitní kanceláře
3. Výnosy z těchto příjmů byly směřovány výhradně do oblasti investic Policie ČR. A i díky tomu mohla být provedena nejrozsáhlejší modernizace policejních služeben a technického vybavení policie v historii.
4. Prádelna Kolín, stejně jako řada dalších nemovitostí spadala do působnosti tzv. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (dále ZSMV). Vedle praní prádla, tato organizace zajišťovala i takové služby jako provoz cukrárny, kavárny, šití jezdeckých sedel, půjčovnu vozidel a řadu dalších, které by, podle mého přesvědčení, neměl resort odpovědný za vnitřní bezpečnost a veřejnou správu dělat.
5. Strategie i způsob prodeje zbytného majetku byl opakovaně projednáván a schválen na poradě vedení ministerstva a je tudíž snadno dohledatelný a zveřejnitelný.
6. Samotný prodej realizovalo právě ZSMV, spadající do působnosti tehdejší náměstkyně pro ekonomiku a provoz. Z pohledu realizace tedy šlo o rozhodování na třetím stupni řízení ministerstva.

Osoby, obsazení a časová řada:
1. Ředitelem ZSMV byl v době veřejné soutěže na prodej prádelny Kolín a samotného výběru (březen 2008) Ing. Oldřich Vytiska, který ze své funkce odešel v červenci roku 2008. Na jeho místo nastoupil pan Zdeněk Kovařík
2. Pan Ing. Oldřich Vytiska se pak na Ministerstvo vnitra vrátil v roce 2009, po nástupu nového ministra Martina Peciny, tehdy ještě nestraníka, současného kandidáta na předsedu ČSSD. Nyní působí na Krajském úřadě Středočeského kraje u pana hejtmana Davida Ratha.
3. Po svém nástupu na Ministerstvo vnitra, udělal pan ministr Martin Pecina řadu personálních změn. V létě roku 2009 odvolal náměstka pro ekonomiku a provoz a jmenoval novou náměstkyní paní Světlanu Kubíkovou. Následně přiměl k rezignaci tehdejšího ředitele ZSMV pana Zdenka Kovaříka a nahradil ho svým vlastním člověkem, panem Milanem Kocíkem.
4. Pan Milan Kocík byl v únoru 2010 odvolán pro panem ministrem Radkem Johnem pro podezření z porušení zákona jeho podřízeným.
5. Na konci roku 2010 je (cestou podlimitní zakázky) zadán „forenzní audit, na jehož základě, ještě před oficiálním zveřejněním, tvoří Hospodářské noviny svůj příběh.
(Samotný způsob zadání zakázky, podlimitní cena, výběr dodavatele, doba pro jeho zpracování, časové vymezení, věcné zaměření, hodinová cena práce, by si zasloužil svůj vlastní příběh…)

Co z toho plyne?
A) Zasahování či ovlivňování veřejné soutěže:
1. V době realizace prodeje prádelny Kolín byl za ni odpovědným člověk, který byl na MV již za dob ČSSD, poté co odešel z ministerstva se tam vrátil za ministra z ČSSD a nyní pracuje na krajském úřadě vedeném hejtmanem z ČSSD.
2. Mohl si dovolit ministr vnitra za ODS nutit a ovlivňovat rozhodnutí člověka spojeného s ČSSD k tomu, aby porušil zákon, respektive manipuloval s veřejnou soutěží ve prospěch osoby, kterou dlouhodobě znal a veřejně to dokladoval?
3. Není podivné, že vzhledem k excitované předvolební kampani a ostrému souboji mezi ODS a ČSSD (a tehdejšímu působení jednoho z lídrů ČSSD Martina Peciny na Ministerstvu vnitra) se veřejnost nedozvěděla už tehdy o tom, že Ivan Langer nějakým způsobem zasahoval do výběrového řízení ve prospěch svého známého? Cokoli špatného na politického rivala se tehdy hodilo. Proč již tehdy se údajná nepravost „neprovalila“?
B) Skartace materiálů na ZSMV
1. V říjnu 2O1O odvolal pan ministr vnitra Radek John tehdejšího ředitele ZSMV dosazeného Martinem Pecinou.
2. Výčet uvedených důvodů byl poměrně rozsáhlý – podezření ze střetu zájmů, oslovování stejných firem ve výběrových řízeních, předražování nákupu náhradních dílů, odvolání kritika nešvarů
3. Kdo a proč měl důvod ke skartaci materiálů, když více než rok a půl nikdo spojitelný s Ivanem Langerem na ZSMV nebyl? Proč by se teď měl Ivan Langer snažit o skartaci dokumentů, které mohly být po celou tu dobu použity proti němu? A jak by to konkrétně udělal?
4. Podle jaké logiky je dávána skartace dokumentů na ZSMV (na níž upozornil audit z konce roku 2010) do souvislosti s výběrovým řízením na prodej prádelny, které proběhlo už v roce 2008? Proč ji redaktoři HN ryze účelově a manipulativně dávají do souvislosti s Ivanem Langerem a ptají se Petra Nečase a Alexandra Vondry z ODS? A mají potřebu o svém ptaní napsat článek na iHNED? Proč se neptají Martina Peciny a Bohuslava Sobotky z ČSSD a nenapíší o tom článek?

Shrnutí.
A) Osobní rovina aneb „Podle sebe soudím tebe“
Osobně se mne dotýká způsob a úroveň myšlení redaktorů Hospodářských novin, z níž plyne:
a) jsem politický primitiv – nutím k porušení zákona svého politického rivala
b) jsem tak přízemní a zabývám se takovými kšeftíky, jako je praní špinavého prádla
c) jsem hlupák, který jako ministr dává kšeftíky lidem, s nimiž je dlouhodobě a veřejně spojen
Možná takto přemýšlí pan Pokorný, pan Kedroň a pan Šídlo, možná by se na mém místě takto chovali oni, a proto jsou přesvědčeni, že takový jsem a že jsem se tak choval já.
Moje odpověď je jasná: Nejsem ani primitiv, ani tak přízemní, ani hlupák a nenutím nikoho k porušení zákona, ani se nezabývám takovými kšeftíky!

B) Právní rovina:
1. Pokud se někdo ze strany MV či ZSMV (včetně ministra, náměstka, či ředitele) dopustil porušení zákona, nechť za to nese odpovědnost. Můj stupeň znalosti věci sice nic takového nenaznačuje, ale existuje-li pochybnost, ať je prověřena.
2. Pokud auditoři vybraní panem ministrem Radkem Johnem ve svém závěru pochybili, nechť nesou odpovědnost oni.
3. Nechť je věc vyšetřena podle principu „padni komu padni“.

C) Politická rovina:
1. Každý politik ve veřejné funkci nese i politickou odpovědnost. A to nejenom za svá rozhodnutí, ale i za rozhodnutí svých podřízených.
2. Míra politické odpovědnosti závisí na charakteru a závažnosti případného pochybení.
3. Jsem připraven nést odpovědnost za případné pochybení některého z mých bývalých podřízených. Kategoricky však odmítám, že bych v dané věci pochybil přímo já.
4. Nechť se stejně k věci postaví (jsou postaveni) i jiní, na rozdíl ode mne stále ještě aktivní, politici.


Doporučení: Vraťme slovům jejich obsah a význam!
1. Není to tak dávno, kdy jsem z úst dvou lidí, z nichž jednoho jsem prakticky neznal a druhého neznal vůbec, slyšel své jméno. A to v souvislostech natolik obludných a absurdních až se z nich tají dech. Přesto byla okamžitě vydávána za fakta a důkazy. Slyšel jsem slova pana Martina Knetiga a nevěřícně kroutil hlavou. Poslouchat pana Libora Michálka v televizi, jak povídá o mně a o pražské čističce odpadních vod a nerozkopnout při tom někomu… televizi, si vyžaduje vskutku velkou dávku asertivity.
2. Vidět ministra vnitra Radka Johna jak v televizi blábolí, že jsem podezřelý z praní špinavých peněz znamená velké přemáhání listovat v učebnici psychiatrie namísto v trestním zákoníku.
3. Číst články pana Kedroně a Pokorného na stránkách Hospodářských novin a iHNED, v nichž popírají fakta, vymýšlejí obludné konstrukce a vytvářejí konstrukce další a ještě fantaskmagoričtější a číst si „shrnující komentář“ pana Šídla na iHNED, znamená nejenom kroutit nevěřícně hlavou, listovat nejen v učebnici psychiatrie, trestním zákoníku, tiskovém zákoně, ale především přemýšlet o tom, kam až jsou lidé (mající obrovskou moc) schopni ve své zaslepenosti, hlouposti či zlobě zajít.
A protože stále ještě věřím, že základním myšlenkovým principem "investigativců" z HN je jen paralogismus a ne eristický úskok, reaguji na vše, co o mně napsali, jen tímto blogem.
:-)


Život je opravdu někdy pes. Pes skutečně štěká. Ale život neštěká pane Kedroni, Pokorný a Šídlo.

Nebudete tomu věřit, ale život opravdu neštěká!

:-)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skura napsal(a):

Ivánku, kamaráde, můžu mluvit?
17. 01. 2011 | 00:15

almost glossed™ napsal(a):

"To je prostě o tom, že když vezmeš rozpočet na mediální kampaň na úrovni 130 milionů korun, které deklarují strany, tak zjistíš, že ta mediální kampaň stála 2,5 miliardy. A teď si samozřejmě říkám: ano, není to správný prostě, že víceméně se z těchhle věcí musí potom financovat tohle. Ale děje se to všude na světe. A když ten člověk nebude mít možnost tam být, tak neudělá nic dobrýho. Jinými slovy prostě, opravdu to budou loupeže za bílýho dne."

http://data.idnes.cz/soubory/domaci/89A101215_TON_SCHUZKA_DROBIL_MICHALE.PDF

"Co říkáte na výsledky voleb? Překvapily vás?"
Ivan Langer: "Jako manažer kampaně jsem spokojený a výsledky voleb nejsem překvapený. Uvědomíme-li si, čím ODS za posledního půl roku prošla, považuji tento výsledek za relativní úspěch. Myslím, že se nám podařilo vtisknout celé předvolební kampani ten charakter, který jsme chtěli."

http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=13827

"Tyhlety věci si vezmeš... a na rovinu, já jsem o tom komunikoval i s Ivanem Langerem, kterej je člověkem, kterej má v tuhletu chvíli na starosti centrální pokladnu. A já pokud jsem v situaci, kdy už to nebudu schopen krýt, tak já se budu muset sbalit a odejít, protože to je jediná šance, co budu moct udělat. Protože já do tebe nikdy nevystřelím, ale prostě řeknu: neumím to udělat. Já jsem prostě teďka fakt jako by nešťastnej z toho, že já teď nejsem schopen s tím hnout. A do toho se logicky začínaj kupit požadavky jako by věcí (lidí?), který už jakoby nejsou, a já vím, že jste všichni zavalení prací, ...ale já už jsem potom vysílenej tím, že musím vybojovat tohleto…"

"Rozumíš mi, co v zásadě říkám. Tady je to při vypisování? všech těch věcí je to něco, co je fakt napadnutelný, a jestli budeme za rok za dva vést debatu o tom, že to potřebuju prostě zvednout tak, abych jim tam dal miliardu navíc, tak se budeme bavit o tom, jestli to riziko je skutečný nebo neskutečný, a nebo jestli to prostě vygradovat na ničem jinym někde, tuhle diskusi s tebou povedu. Ona ta diskuse je svým způsobem je syrová, protože to samozřejmě ochraňuje celej ten systém. Ale nesmí se to skončit ve stavu, že to vlastně paralyzujem... v první fázi ztratím kredit já, protože nebudu schopen dodržet... a Ivan Langer se prostě s jinejma lidma... Jde o to, že nikdo z těch lidí nemá dosud podepsanou smlouvu.

Pro to, aby to celý mohlo fungovat, tě hrozně potřebuju. Pokud má to výběrový řízení nějak proběhnout, tak to fakt musí dělat ten finanční poradce. Pokud to neudělá, a ty nabídky se budou soutředit přímo u fondu, tak se muže stát, že ty najednou zjištíš propočtem z toho, co tam přišlo, že pokud to někdo o jednu desetinu nezvedne, tak to neudělá. Tohle nemůžem chtít po tobě,
nemůžem to chtít po nikomu z fondu. To musí chtít ten poradce, a pokud u té věty bude jakejkoli problém, tak to musí padnout na hlavu toho poradce, to nemůže udělat nikdo z fondu."
http://data.idnes.cz/soubory/domaci/89A101215_TON_SCHUZKA_DROBIL_MICHALE.PDF
17. 01. 2011 | 00:19

almost glossed™ napsal(a):

Život je někdy pes. Člověk plánuje obvyklou rozkrádačku v řádech stamilionů a miliard a někdo mu do toho strká čumák. Fuj! Sedni! Hodný pejsek...
17. 01. 2011 | 00:23

Rhisus sardonicus napsal(a):

Pane Langere, proč to sem píšete? Myslím, že v tomto státě jste vlastní vinou postaven na úroveň kojota. Nikdo soudný vám nemůže věřit ani slovo. Nechte si svou propagandu na stranické kongresy.

http://domaci.ihned.cz/c1-49449580-sidlo-glosuje-langerovo-spinave-pradlo-smula-na-zname-i-spatna-pamet

http://zpravy.idnes.cz/langerovo-vnitro-pronajalo-sve-domy-nevyhodne-rekl-uz-druhy-audit-1d5-/domaci.asp?c=A100326_115601_krimi_js

http://www.youtube.com/watch?v=sBjFkcCG_fk
17. 01. 2011 | 00:34

Otázkář napsal(a):

Pane Langre

to jste pořád ještě nepochopil, že Vás lidé nechtějí, že už Vám nevěří? To Vám nestačil ten výprask ve volbách?
17. 01. 2011 | 00:37

Mňága a Žďorp napsal(a):

Ivánku,kamaráde, nevěřím ti ani slovo. Nevěřím na náhody a nevěřím na čisté financování (už od dob Sinhy a Lájose Báscze) ODS ani ČSSD. Doufám, že týhle zemi bude ještě hůř, aby se lidi více zajímali o veřejné dění a doufám, že tebe s tvými uplacenými policajty a vůbec celý, zde léta především ODS budovaný tunelismus spláchne historie do kanálu, odkud už snad nikdy nevylezete.
17. 01. 2011 | 00:46

scallop napsal(a):

No snahu mate ... Ale zni to jen jako "Proc me lidi nemaj radi ?"
17. 01. 2011 | 00:49

Otázkář napsal(a):

almost glossed

ODS se k panu Michálkovi chová v duchu hesla "Kdo nekrade s náma, krade proti nám", proto přišel o práci a nevypadá to, že by ji mohl získat zpět.

Tady ještě navíc zasáhli "spin doctoři" Hájek a Knížák, aby Michálka obvinili, že je estébák, jehovista a podobné nesmysly. Je to samozřejmě jenom odvádění pozornosti od podstaty celého případu a totiž, že měla být vyvedena část peněz ze státního rozpočtu na financování jedné strany.

Dokud budou převažovat Knetigové a Drobilové nad Michálkama tak se v tomto státě žádné změny k lepšímu nedočkáme.
17. 01. 2011 | 00:58

hoven napsal(a):

já langerovi veřím. měl by se vrátit do politiky. třeba na hrad.
17. 01. 2011 | 01:11

yara ze země krys napsal(a):

Pane Langer, když veřejně prohlásíte, že pan Michálek z kauzy Drobil je slušný a čestný člověk, tak budeme všichni v této zemi věřit tomu co jste napsal zde ve Vašem článku. Jinak je to zase jen pohádka z tisíce a jedné noci nebo o Budulínkovi. Lidé v této zemi opravdu už nejsou blbí jako dříve a jen tak něco našim profláknutým politikům nesežerou!
PS1.
Na MV dosud "fungovalo" několik typů politiků, ministrů.
První kategorie ministrů nic nedělá a vše běží samospádem, MV se řídí samo.
Druhou kategorii reprezentují politici, co si dosadí na resort MV spoustu kamarádů a pěkně celý systém MV a policie ČR rozvrátí, že se z toho řadu let bude MV vzpamatovávat.
Třetí kategorii reprezentují naivní a víceméně poněkud na funkci nepřipravení lidé, který ve snaze udělat na MV pořádek se tam motají jako vítr v bedně, na kdejaký špek skočí starým policejním mazákům, ovšem po čase se tito lidé mohou zorientovat a zjistí kdo je kdo a začnou poté nepříjemně jednat.
Kam byste se zařadil, Vy?
PS2.
Ser.. na prádlo, spíš řekněte kolegům z partaje, že lidem z Wikileaks se podařilo přes jednoho bankéře odtajnit konta ve Švýcarech! To by mohl být kardinální průs.r!
17. 01. 2011 | 01:18

Anita napsal(a):

Kdo ví jestli život neštěká? Tady se už nedá věřit ničemu.
Na co tak obsažná obhajoba, která by neměla stát ani za psí štěk? Necháme se zase překvapit, pokud se to všechno zase nekopne pod postel. Mluvení vám vždycky šlo. V každém případě vám pro vaši očistu svědomí přeji, aby určitě proběhla důkladná šetření a nikde se nic opravdu nevynechalo.
17. 01. 2011 | 01:20

krok napsal(a):

ano hovene..nejlépe na Mírov, když už je Špilberg mimo provoz:-))
17. 01. 2011 | 01:23

yara ze země krys napsal(a):

hovne, myslíš Špilberk? Tam už je ale řadu let vězení mimo provoz.
Myslíš si také, že by bylo vhodné, aby fotka "Ivánka presidenta" visela v každé třídě nad učitelkou? Děti by mohli dostat z toho tiky a hůře by se učili. To už by byl zřejmě lepší Lukašenko nebo Muamar Kaddafí. Vím o jednom případu, kdy mladý novomanžel měl problémy s erekcí. Vše se poté zlepšilo, když pozorný psycholog navštívil ložnici novomanželů a zjistil, že v místosti visí obraz tchýně. Po odstranění obrazu se schopnost erekce a plnění manželských povinností dostala do normálu!
17. 01. 2011 | 01:27

ali napsal(a):

co na to říct, pane Langere
Autobus výjezdního zasedání vlády se v horské krajině
zřítil do rokle a objevil jej místní farmář ... začal kopat
velkou díru a všechny politiky tam pohřbil ...
Za pár dní autobus objevila policie a tak v okolí zajišťovali
svědky. Až když přišli k našemu farmářovi ten přiznal,
že autobus objevil a všechny taky pohřbil ...
A policajt se ptá: "A to jako už byli všichni mrtví..?"
Farmář povídá: "Nóóó, někteří říkali ... že nejsou ... ale
znáte to...politikům se nedá věřit ......."

:o)
17. 01. 2011 | 01:52

hoven napsal(a):

krok, jara,
já jsem se ještě nikdy nedozvěděl, co teda langer provedl. zazračně zbohatnul jako koloťuk?? bral neprávněně soc dávky jako čunek?? postavil si barák z poslaneckých náhrad jako sobotka? podepisoval něco neoprávněně jako kraus?? rád bych se to dozvěděl. co konkretně langerovi vytýkáte, kromě obvyklých kydu o mafianovi, který máte bud z blesku nebo od paroubka.??? dejte do placu něco relevantního.
17. 01. 2011 | 02:03

napsal(a):

Běžte domů Ivane a podle jména poznáte je, Kedroň a Kedroňová. Soudruhu exministře, již se neobávejte, byli pověřeni jinými stranickými úkoly. Das ist Klar.
17. 01. 2011 | 02:41

Pozorovatel napsal(a):

Nadpis článku: Život je pes. Pes štěká. Život štěká...
Doplňuji: .... a Ivan Langer ten se prací živit nebude a nebude i když ho i voliči PDS už dávno nechtějí ......
17. 01. 2011 | 04:32

Pozorovatel napsal(a):

Opravuji:
Nadpis článku: Život je pes. Pes štěká. Život štěká...
Doplňuji: ...... a Ivan Langer ten se prací živit nebude a nebude a nebude i když ho i voliči ODS už dávno nechtějí ......
17. 01. 2011 | 04:33

honza napsal(a):

Ivánek je první politik v této zemi, kterého voliči vykroužkovali. Nutno dodat, že voliči ODS.. Prostě realita je taková, že tato neuvěřitelně provařená osoba už nemá nárok. Že má v ODS na starosti mimorozpočtové financování jen doplňuje mozaiku, s kým máme co do činění. Jeho vysvětlování má stejnou hodnotu, jako kdyby Pitr s Krejčířem vysvětlovali, jak legálně vydělali miliardy. Rozumím tomu, že musí být v poslední době hodně nervózní, když se na MV pomalu odkrývají vazby, které si tam vybudoval. Stejně tak rozumím tomu, proč je Nečas tak vyklepaný z výběru nového policejního prezidenta, který už nepůjde jeho partaji na ruku...
17. 01. 2011 | 05:10

ivo napsal(a):

Kdyby byl v této zemi fungující právní řád a nezkorumpovaná policie tak tento modrý zloděj kroutí minimálmě 10let na mírově.
17. 01. 2011 | 06:23

Evžena napsal(a):

Život neštěká, ale někteří lidé ano. :o)
17. 01. 2011 | 06:34

MaB napsal(a):

Pane Langere, víte, co číní tuto vaši obhajobu poněkud nevěrohodnou? - To, že ze 3 podezřelých okolností oné zakázky se zabýváte pouze jedinou, tedy tím, že Tomáš Paclík je váš známý. Ta zakázka má ovšem ještě dva podivné momenty:

1. Okolnost, že byla bez vypsání veřejné zakázky přidělena firmě, která vznikla v lednu 2008 a o dva měsíce později už s Langerovým vnitrem uzavřela smlouvu. A přitom živnostenské oprávnění na praní prádla si zapsala až v den podepsání kontraktu.
2. Společnost Dočista si od ministerstva za pět tisíc korun měsíčně pronajala areál kolínské prádelny. Znalci později určili minimální výši měsíčního nájemného na 210 tisíc korun.

Dejme tomu, kdybyste napsal, že to jsou podezřelé věci, které se vám samotnému zdají být nepřijatelné a žádáte, aby byly pečlivě prošetřeny... atd. To bych připustil, že je vaše sebeobrana možná upřímná - nebo aspoň mazaná...:-)
17. 01. 2011 | 06:45

Užjentito napsal(a):

Klaus,Langer,Nečas,Drobil...
17. 01. 2011 | 06:58

anti politik napsal(a):

Já Ivana lituju! Nejdřív mu něco nakuká realitní magnát Sekyra a chudák prosťáček Ivan v domění, "že pomáhá českých podnikatelům", (buď je blb nebo zmetek) sice potajmu a s využitím svého vlivu což by neměl,(ale to je jen detail) ale v dobré vůli pomáhal Mrázkovi! Pak zas jeho kámoš založí firmu jako prázdou schránku a teprve v den získání zakázky z ministestva které měl prosťáček Ivan pod palcem jako na potvoru získá lukrativní zakázku bez výběrového řízení a teprve potom si tuto činnost právně zaregistruje! Pak zas o něm chudákovi mele Knetig, že se dohodli, že ukradnou půl miliardy. Policie po jeho působení v resortu spadla na úroveň biřiců, kteří nevyřeší dokud jim nepřitáhnete pachatele i z důkazy a podepsaným přiznání vůbec nic, protože hlavní náplní jejich práce se stalo donašečství politikům, především ODS, a toho se dá docílit pouze dvěma způsoby. 1) Ivan jak jinak to myslel dobře a projevilo se jen jeho prosťáčství. 2)Úmysl!! Ale nechce snad nikdo tvrdit, že by byl Ivča taková svi..?? Tenhle kluk má fakt smůlu, že? Kdekoli se objeví nějaká větší prasárna ODS tak se objeví jméno Ivánek Langrů! Máš můj soucit kámo, protože do konce života sice v materiálním zabezpečení, ale s pohrdáním okolí, zatím tajeném, ale jednou vliv skončí a budeš pro všechny už bez strachu z tvé pomsty pouhá špína!! To je totiž další problém, o Ivanově charakteru už nikdo nepochybuje jako o těžce nebezpečném a mstivém člověku!! Ale je nutné podotknout, že lidé s tímto syndromem, kterým Íčko trpí (vlastní velikášství a dojem své nedostižné inteligence) netuší, že konají prasárny a podvody, ale naopak mají dojem dobře vykonané práce a nedocenění! Tahle sorta týpků žije totiž v dojmu, že v žovitě jde jen o politiku a politiky, že jen kolem nich se točí svět a nikoli o dobrou správu země a práci pro svou vlast, to je nad jeho chápání!
17. 01. 2011 | 07:06

noether napsal(a):

Když něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna a hejká to jako kachna, tak to je kachna. Když něco vypadá jako korupce, smrdí to jako korupce a je to v Česku, tak to prostě je korupce. Zvláště když v tom jede nějaký kamarádíček!
17. 01. 2011 | 07:08

Ládik!!! napsal(a):

Pane Langere,
každý jsme svého štěstí strojvůdcem.
17. 01. 2011 | 07:16

Bohumíra napsal(a):

Ivane, tím, že si zahraješ na horlivé hašení požáru mezi hasiči určitě nezabráníš podezření, že jsi ten požár sám založil. Jeden předpisatel tu položil otázku - Proč tě nemají lidé rádi? Prostě můžeš být namočen v korupci až po uši a stále neumíš jako chlap přiznat pravdu. Dala bych ti vykládat v noci vagóny v Kolíně-poznal bys, co je práce. Protože však mechanizmy českého mafiánství nesmlouvavě hlásají, že "na každého dojde", můžeš být odeslán za Mrázkem jednosměrnou jízdenkou již brzy ...***Pane Stejskale, Vy nejedete v korupci, já nejedu v korupci ...
17. 01. 2011 | 07:20

Míval napsal(a):

Vzhledem k tomu, že vaše ctěné jméno se symbolem špinavosti již stalo, nedivte se, pane Langer, že cokoliv s ním spojené je za špinavost považováno.
17. 01. 2011 | 07:28

object ratesie napsal(a):

Boha to je zase hromada hoven. Nevěřim že to někdo vydrží přečíst do konce.
17. 01. 2011 | 07:49

Občan napsal(a):

No, pane Langere, Vaše drzost je opravdu HODNĚ velká...

Nicméně - nebyla by tam ještě nějaká prádelnička nebo jiná šikovná službička? Pět tisíc měsíčně dohromady dám v pohodě, takže netřeba se obávat, že bych nájem neplatil. Co? Plácnem si?
17. 01. 2011 | 08:00

slavwin napsal(a):

V komentářích je určitě všechno, odvolávání se na člověka u ČSSD, jakou má vlastně cenu, když ODS odmítla svého pravicového spolupartnera a vytvořila koalici s levicovým protivníkem. Kvaky na veřejnosti ztrácejí účinek. Tady na něco spoléhat je určitě riziko, ale lidi kolem Johna vypadají nejdůvěryhodněji.
17. 01. 2011 | 08:20

Cech napsal(a):

Pro úspěšné působení pane Langer musíte při fabulaci splňovat tato kritéria:
Musíte být, dostatečně nezávislý, tedy "neaktér", aby jste budil důvěru.
Potom můžete podat bližší "zaručené" informace, které jdou hodně daleko za oficiálním zdrojem a skutečností.
Obrovské možnosti Vámi ovládaných periodik, nejsou totálně nepropustné.Bohužel zisk je zisk.
Proto tento blog.Bohužel i tak nesplňuje Vámi předložený požadavek, nastavit popisované události do Vámi žádaného úhlu pohledu.
Musíme pouze doufat,že čtenáři prohlédnou podstatu Vaší fabulace.
17. 01. 2011 | 08:24

jozka napsal(a):

Vy si z toho delate legraci, ale nekdo by mohl jit brucet...
17. 01. 2011 | 08:26

jakeš napsal(a):

Už se těším, až ta rozvrácená a paralizovaná skupina, které se po geniálních zásazích této "křivé huby", ještě pořád říká Policie, začně vyšetřovat kousnutí psem tohoto týpka podle hesla -pomáhat a chránit. I pes poznal, co je to zač.
17. 01. 2011 | 08:29

Rhisus sardonicus napsal(a):

Deset stran s největšími výdaji na reklamu (leden–září 2010)


Strana Částka (v Kč)
Česká strana sociálně demokratická 512 215 877
Občanská demokratická strana 344 432 280
Věci veřejné 113 428 126
TOP 09 73 820 866
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 50 204 151
Suverenita – strana zdravého rozumu 19 653 947
Komunistická strana Čech a Moravy 10 242 481
Strana zelených 9 399 631
Křesťanská a demokratická unie – ČSL 8 102 489
Strana svobodných občanů 3 402 587
Celkem 1 156 462 582

Pozn.: Výdaje jsou určeny podle ceníkových cen. Ty se od skutečně dojednaných mohou lišit.

Ad Langer:

Sdělte nám, kolik stála kampaň ODS, kolik jste již splatili a kolik dlužíte. Svá tvrzení doložte. Připočítat můžete zároveň náklady za kampaň k neuskutečněným volbám v r.2009
Pomyslete při tom na fakt, že tyto vaše hrátky a kšefty vašich přátel platíme z valné části my, daňoví poplatníci, a že tedy máme nárok na informace. Konečně, vám osobně přece nikdy nešlo o nic jiného než o transparentnost, že.
17. 01. 2011 | 08:34

Bohumíra napsal(a):

Ivane, dokud se nezveřejní kompletně Krakatice, může se na tebe pohlížet jako na korupčníka. Je nesporné, že se v Čechách (a na Moravě) nosí zvyk tří "Z" (Zatloukat, Zatloukat, Zatloukat), tedy ani tvoje plamenné projevy v PS o Krakatici se většině národa jevily pouze k smíchu ... "Komu slouží Krakatice...?" a jiné nesmysly. Jako otce dětí bych tě však ráda upozornila, abys té hry s ohněm na tenkém ledě nechal a vše přiznal. Tady už nejsi v Pionýru, ale v průs ..u.
17. 01. 2011 | 08:51

mud.. napsal(a):

Před nedávno jste "ukřižovali" pana Čunka. Nyní to samé děláte s panem Langrem. Tím jste vypustili "šíleného střelce" z lahve. Už se těším jakou vám dá lekci!
17. 01. 2011 | 08:53

Vico napsal(a):

mud.. napsal: "Před nedávno jste "ukřižovali" pana Čunka. Nyní to samé děláte s panem Langrem"

S tím podobenstvím opatrně.Na Golgotě byly kříže tři/jeden pro lotra na pravici a druhý pro lotra na levici/.

Jinak Langra snad ani nemá cenu komentovat.Kváká jako kachna,kolébá se jako kachna, plave jako kachna, chutná jako kachna, ale není přesto kachna. Kdo chce věřit, uvěří...

Existence takových týpků v nejvyšší politice/nyní jako poradce pana Čistého/ je sama o sobě argumentem.
17. 01. 2011 | 09:08

Marcus Agrippa napsal(a):

Proč nevěřit I.Langerovi? Třeba kvůli tomuhle:

Pan Michálek měl kolaborovat při korupci. Nelíbilo se mu to.

Proto si nahrával kompromitující rozhovory. Dobře udělal. Když mu se totiž šéf posmíval „jestli máte důkazy, podejte trestní oznámení, hehehe, kiš kiš kiš, dlouhý nos,“ mohl prostě jít a podat trestní oznámení.

Hloupý ministr pak musel jít, dobře mu tak, když si nedá pozor na podřízené a nechá omylem ve funkci jednoho slušného člověka.

Pan Michálek mimochodem byl nedávno u mě v kanceláři. Šlo o to, jak optimálně vyhodnotit výběrové řízení, aby vyhrála opravdu nejlepší nabídka. To věru není v kraji zvykem. Mohu tedy dobré úmysly pana Michálka potvrdit osobně a kdyby na to přišlo, klidně budu svědčit u soudu.

Jeden člen ODS, jehož identitu nebudu zveřejňovat, pak na Michálkovu adresu poznamenal: „Ten člověk je vyřízený. Nikdo už ho nikdy nezaměstná, práskače.“

Pro mě je vyřízená ODS.
17. 01. 2011 | 09:17

Sladký napsal(a):

Langer a Kalousek- dvě nejtemnější postavy polistopadové politiky,námět na horror, doklad neuvěřitelného selhání systému,svědectví o podstatě naší "demokracie".Neuvěřitelné,které se denně stává skutkem.
17. 01. 2011 | 09:20

Sladký napsal(a):

Marcusi,duše spřízněná, zdravím.Jsme Donové Quichotové, uvědomuješ si to? Jenže proti nám nestojí větrné mlýny, ale ti,kteří bez pověření,bez zásad a bez charakteru rozhodují o našich osudech.
17. 01. 2011 | 09:23

Občan napsal(a):

Pane Langere,
a co třeba takový CI Consult&Research s.r.o., ve kterém podnikáte od 21.prosince 2010 se svým kámošem Mrklasem z CEVRO? V němž ostatně také podnikáte (od r. 2006).
A což teprve olomoucký kulturparčík zvaný "Multimediální park" (od r. 2004, partner DEAL On-line.cz, a.s.)?

Jak to šlo a jde dohromady s Vaším působením v politice a Vašimi kecy o Vaší čistotě, poctivosti a křišťálovosti? Sorry, ale zlatej "Koloťuk".

Vy už se, Langer, vůbec o nikoho neotírejte; Vy jste se vlastním přičiněním zdiskreditoval tak, že momentálně by o Vás leckdo ani ty bagančata neotřel....
17. 01. 2011 | 09:30

JenTak napsal(a):

Pane Langere.
Vaše jakákoli činnost dělá z ministra Johna velikána mezi ministry vnitra. John je "bludný balvan", s tím souhlasí snad každý koho znám, ale ve srovnání s vámi je jako hodné až naivní dítě, poctivec do morku kostí, který má na mysli jen dobro pro policii a náš stát.
17. 01. 2011 | 09:33

Marcus Agrippa napsal(a):

Sladký:
zdravím. Myslím že česká společnost už si začíná uvědomovat, že je něco moc špatně a nedaří se z toho dostat ven. A je jedině dobře, že média už informace podávají přece jen trochu objektivněji - i v případě"reforem"důchodů atd. Tak snad už konečně přišla doba ( po dvaceti letech je taky nejvyšší čas ), kdy většina Čechů sundá ideologické brýle a bez rozdílu bude vyžadovat právní stát založený na morálce a začne odsuzovat vekslácké bezpáteřní chování. Stojí nás to bohužel obrovskou kupu peněz, která pak chybí ( jak řekl R.Klitgaard - máme na to být Norskem, ale díky korupci jsme Senegal ).
17. 01. 2011 | 09:34

skura napsal(a):

Diskutující:

Ale pan Ivan to myslí UPŘÍMNĚ! Viďte hovene a mud..?
17. 01. 2011 | 09:45

Fibonucci napsal(a):

Cože, Íčko má blog? No fujtabl..
17. 01. 2011 | 09:57

almost glossed™ napsal(a):

Nevím, jak bych se cítil, kdybych už měl jen podporu hovna...
17. 01. 2011 | 09:59

Luba napsal(a):

Pan Langer
je evidentně nevydařeným produktem našeho školství a důkazem toho, že způsob výuky u nás je založen především na paměti, nikoli na vzdělávání a propojování znalostí do smysluplných celků.

Už mnohokrát jsem pozoroval, jaké pitominy je pan MUDr. et Mgr. schopen ze své mozkovny vyšťárat a sebevědomě to rozpatlávat po monitorech.

Především:
Paralogismus není záležitostí psychiatrie - není to nic patologického. Jde o Kantův výraz pro neúmyslnou myšlenkovou chybu - chybné vyvození závěru.
To, co má pan Langer v případě k němu kritických novinářů na mysli je pravděpodobně tzv. eristický úskok či sofismatum - což je záměrná chyba, která má někoho uvést v omyl.
Ale to v závěru, koneckonců, sám uvádí.

Příklad, který vyCEPovaný vzdělanec uvedl patří do kategorie logických klamů typu inkonzistence:

Langer: "Život je pes. Pes štěká. Život štěká."
Podobně: "Žlutá je barva. Síra je žlutá. Síra je barva."
Podobně: "Psu bych nikdy neublížil. Toho psa jsem zastřelil, protože mi počůral nohavici. Proto splňuji předpoklady na funkci vedoucího útulku pro opuštěné psy."

Pokud by měl pan Langer zájem vzdělávat veřejnost v psychiatrickém minimu, za modelový příklad by mu mohlo skvěle posloužit osazenstvo soudobého Hradu, včetně samotného mocnáře, nikoli investigativci z Hospodářských novin.
Ovšem - kdyby někdo tohoto patologického lháře a manipulátora bral jako důvěryhodný zdroj informací.
17. 01. 2011 | 10:02

Kamil napsal(a):

Paclík: Daňové poradenství + praní špinavého prádla = synergie, umocněná známostí (přátelství není nutné) s politikem, vybaveným vysokou mírou zdravé soudnosti a vyvinutým smyslem pro politickou morálku.
17. 01. 2011 | 10:03

Miro napsal(a):

Vážení pánové a dámy diskutéři. Vaše obrovské rozhořčení pramení, jen z denního tisku , kterému jde jen o senzaci. Konkretní důkaz vyšetřený policií a stanovený soudem nikdo nemáte. Nemáte ani na Langra. Tak se klidně ročilujte když vás to baví
17. 01. 2011 | 10:14

franťýk napsal(a):

jozka
skvěléBorform Fréderic
17. 01. 2011 | 10:15

franťýk napsal(a):

jozka
oprava skvělé
(připletla se mi tam captcha)
17. 01. 2011 | 10:16

Sladký napsal(a):

Ivan Langer je jedna z nejdůvěryhodnějších osob na politické scéně.Když něco řekne, můžete vsadit krk na to,že je to ve skutečnosti úplně jinak,pokud ne přímo naopak.
17. 01. 2011 | 10:19

franťýk napsal(a):

Miro
tady se rozčilují akorát Langerovi obdivovatelé, Zbytek se baví jeho hloupostí.
17. 01. 2011 | 10:21

ld napsal(a):

V téhle zemi nastane spravedlnost, až autor bude sdílet garsonku hned vedle Stodolových, Zelenky, Roubala, Kotta, a podobných.
17. 01. 2011 | 10:23

stále rebel napsal(a):

25. června 2005 Langer si přivydělává jako asistent
……
„Přepočteno to dělá velmi pěkných 83 tisíc za měsíc. Taková částka ovšem nutně vzbuzuje otázky.
Především: Langerův koncipientský plat je zcela výjimečný - oslovení advokáti se shodují, že běžný plat koncipienta je dnes v Praze kolem 15 tisíc - třiaosmdesátitisícová mzda je zcela nepředstavitelná.“
….
„Langer je výjimečně vytížený muž: kromě práce "na plný úvazek" ve Sněmovně je také místopředsedou ODS, stínovým ministrem vnitra, předsedou liberálně konzervativní akademie CEVRO, členem dalších tří nadací a společností a přednáší na olomoucké právnické fakultě. Kde tedy bere čas na tak dobře honorovanou práci pro Pečeného?“
http://zpravy.idnes.cz/langer-si-privydelava-jako-asistent-d70-/domaci.asp?c=A050624_210525_domaci_bih
„Langer lobboval i radil. Podle právníků nezákonně
van Langer se svým lobbingem v případu IPS nejspíš dostal za hranu zákona. V jedné chvíli se totiž v roli politika přimlouval za to, aby firmu koupil český podnikatel Luděk Sekyra se společníkem Ivanem Kyselým, a ve stejném okamžiku pracoval pro Kyselého jako advokátní koncipient. „
http://zpravy.idnes.cz/langer-lobboval-i-radil-podle-pravniku-nezakonne-f6q-/domaci.asp?c=A081031_213749_domaci_abr

Víme, kolik stál Melčák: 960 400 korun ze státníh
http://zpravy.idnes.cz/vime-kolik-stal-melcak-960-400-korun-ze-statniho-f3p-/nazory.asp?c=A090518_201556_domaci_dp
17. 01. 2011 | 10:26

ld napsal(a):

Vico,

a na té Golgotě, který z těch dvou (vlevo-vpravo) byl obrácen JK na víru? Já bych Langera spíš tipoval na Longina.
17. 01. 2011 | 10:29

jo napsal(a):

Mafín Íčko opět na scéně. Těch 500mil do pokladničky ODS nevyšlo (pražská čistička). Kde budete krát přístě?
17. 01. 2011 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik výkřiků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 01. 2011 | 10:42

kočkopes napsal(a):

Gaunerům tykám. Proto mafiáne Langře někam zalez a buď rád , že seš. Již nemáš právo do čehokoliv mluvit.
17. 01. 2011 | 10:45

ld napsal(a):

Stejskal,

co je na obřízce nekorektní? Je to liturgický akt, k tomu obecně známý. Takže jestli se někdo zeptá někoho na náboženství, obřízka se u Žida jaksi očekává. Pročež netuším, proč jste smazal můj příspěvek.
17. 01. 2011 | 10:45

Jana napsal(a):

Pane Langer, kdy už konečně pochopíte, že se Vám nedá věřit jediné slovo? Vaše politická činnost je jeden velký, nepřekonatelný, podvod!
17. 01. 2011 | 10:53

Bredly napsal(a):

Ivánku, proč neodejdeš na odpočinek? Nakradeno je dost. Koleduješ si o průser.
17. 01. 2011 | 10:57

pacák napsal(a):

Hoven, chcete důkazy o Langrově činnosti? Zkuste si najít reportáž z volby prezidenta. Sice to není důkaz o korupci, ale o Langrově "úrovni" to hlasitě křičí. Pomocí Drobila a spol. mělo být ukradeno, pardon vyvedeno do pokladny ODS půl miliardy. Na sebe pánové také nezapoměli – miliardy tři. Langer se stará o "mimorozpočtové" financování ODS. Chcete tvrdit, že o tomto plánu nevěděl a jen by zíral, jak do mimorozpočtové pokladny přibylo půl miliardy? Že by nějaký Singa II?
17. 01. 2011 | 10:58

jozka napsal(a):

L.S.:

Jo beru, ale uznejte, ze

almost glossed™ napsal(a):

Nevím, jak bych se cítil, kdybych už měl jen podporu hovna...

jozka napsal(a):

jako zachod...

by uz tak nevyznelo :-)
17. 01. 2011 | 11:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Neb mám strach z mafie , tak pod tímto autorem hodlám zveřejnit jen to, že
1. Autor má ve všem pravdu
2. Jeho nepřátelé jsou i mými nepřáteli
3. Chtěl bych, aby jeho přátelé byli i mými přáteli
4. Miluji Václava Klause
5. Jsem pro všechny návrhy autorovy

/A to aniž bych přečetl z blogu byť jen jedno slovo ! / (Btw - doporučuji to i vám)
17. 01. 2011 | 11:06

vlk napsal(a):

Závidím Langrovi jeho neuvěřitelnou drzost s níž si dělá z čtenářů Aktuálně dobrý den.. no dobrý d en.. pan STejskal promine .. s kterou dělá z čtenářů Aktuálně dokonalé voly.

V čem s e vyzná je naprosto účelová, ale drze účelová prezentac e NĚKTERÝCH faktů.
Shrňme, zatím bez jakéhokoliv komentáře, naprosto základní fakta:
1- Ivan Langer nastupuje jako ministr vnitra
2- Zná majitele daňově poradenské firmy PAclíka znají s e dlouho a dobře.
3- ministerstvo za Langera vypíše tendr na nájemce resortní prádelny v Kolíně. Ten spolu s nájmem objektu získá i kontrakt na praní uniforem ministerstva
4- do konkursu s e přihlásí pan Paclík, provozující dańov ě poradenskou firmu, s úplně novou firmou. Totiž firmou na praní prádla.
5- tato firma tendr vyhrává. Nevadí a ni to, že napříkald živnosťák na rpaní prádla, který by jaksi měla taková firma mít už při vstupu do výběrového řízení, získává až v den vyhlášení tendru
6-firma nejen že tendr vyhrála , ale platí ještě naprosto neuvěřitelný měsíční nájem. Podle novin 5 000 měsíčně.Ačkoli podle realitních specialistů mohlo získat až 210 tisíc. Tedy 22x více.
7- v okamžiku, kd y přípůad začal být vyšetřován, s e jako na potvoru zjistilo, že v archivu chybí veškerá dokumentace , včetně smluv k tomuto případu.
Nejen to, ob¨n s chází i protokol návštěv pro inkriminované období, kd y s e dokumenty vypařily.

Toto jsou , Langr, fakta, Podstatná fakta. všechno ostatní, co uvádí te vy je jen drzé okecávání.
a teď si d ovolím připojit komentář.
Je normální , že se někdo z někým zná. Zejméan když mu pronajímá prostory a más ním další vztahy.
Není a le v žádném normální, aby daňová f irma , napříkald z Olomouce, , ersp. její majitel měl najednou geniální podnikatelský záblesk a řekl si , fajn, vedle daňového poradenství chci mít ještě další nohu, n akteré bud e stát můj byznys - prádelnu! Pokdu by to byla tzv. daňová prádelna, tak tomu bych rozuměl, ale velkoprádelna na hadry všeho druhu? To řečenos klasikem, s e stává v normání ekonomice asi tak jednou za deset let.
Jistě je jen náhoda, že tendr vyhraje nově založená firma dbrého známého ministra, jehož ministerstvo ten tendr vypsalo. A také to, že tendr vyhrává firma , která až do za vteřinu dvanáct neměla ani živnosťák na to praní. A samozřejmě je přísně logické, že jí zadavatel svěří praní všeho svého resortního prádla. Když před tím nevyprala nikomu ani fusekle.
A stejěn tak je normální, že dbalý hospodář stanoví vítězi tendru naprosto směšný nájem...
A že s e ztratila z a rchivu dokumentace? No možná , že takový hoven je schopen věřit tomu, že je to opět jen další náhoda v obrovském žebříčku náhod.
Langra jeho voliči prostě vykroužkovali. Nicméěn ukázalo se, že je nezničitelný. Tohle politické zoombie, které , jistě další úplnou náhodou je i v Michálkových nahrávkách vzpomenuto v souvislosti s e "systémovým financováním" ODS, je evidetně nezničitelné. Ono mu nestačilo , že mu jeho voliči naprosto jednoznačně a drsně sdělili ,že je pro ně nanejvýš nedůvěryhodnou personu, podotýká, že jd eo voliče ODS, on po tom všem vystrčí hlavu a valí na nás takovouhle mlhu? To si fakt Langr myslí, že sedíme na stromech?

je c elkem jedno co si myslíe o důchodech,zdravotní reformě a podobných klíčových tématech Mylsím, ež každý z nás by si měl pamatovat, kdo je Langr, co je s ním spokjeno, že se snaží nám soustavně močit na nohy a že jde o sloup ODS... Tohle by žádný trochu soudný člověk neměl zapomenout.
17. 01. 2011 | 11:07

camponotus napsal(a):

Když už má blog název o psím štěkotu, autor ještě zapomněl dodat, že pejsek také dělá hromádky a těch ODS nadělala požehnaně a možná nejvíc do vlastníko ptákohnízda. Pan Langer si zřejmě neuvědomuje jak škodí ODS svými diskusemi a tím jak vystupuje. Kdyby se odmlčel, tak by ODS nesmírně prospěl.
17. 01. 2011 | 11:09

Sladký napsal(a):

Camponotus-obávám se,že se mýlíte.Langerův hlas je autentický hlas ODS.Co (špičkový) politik ODS, to langroid.
17. 01. 2011 | 11:25

Sladký napsal(a):

Vlku zdravím, s tou neuvěřitelnou drzostí máte pravdu, neznám historickou obdobu.Na rozdíl od vás mu ji ani v nejmenším nezávidím.Nemám sebemenší ambici stát se neuvěřitelně drzým gaunerem.
17. 01. 2011 | 11:28

ld napsal(a):

Sladký,

mně Stejskal smazal dotaz, jestli má Langer židovskou obřízku. Takže si nedělejte iluze, jak skončí váše zmínka o "pěkném hajzlovi".
17. 01. 2011 | 11:28

yara ze země krys napsal(a):

vlku, až na ten čínský pravopis (začíná to vypadat jako jejich rozsypaný čaj)musím uznat,že obsah Vašeho příspěvku je excelentní
s logickými argumenty a otáčí zrcadlo poznání a pravdy na Langra a dělá z něj neuvěřitelného sudokopytníka. Ten věčně vyšklebený človíček je neuvěřitelný lhář a pokud vím, říká se u nás v Česku, že kdo lže, ten i krade!
Pěkný den!
17. 01. 2011 | 11:30

Bohumíra napsal(a):

Z denního tisku: Žalobce zrušil stíhání exstarosty Jančíka jako nezákonné
Státní zástupce zrušil minulý týden trestní stíhání bývalého starosty radnice Prahy 5 Milana Jančíka (51). Právu to v pondělí řekla zástupkyně advokátní kanceláře Jiřího Teryngela, který Jančíka obhajuje. Policie však Jančíka hodlá znovu obvinit.
17. 01. 2011 | 11:32

Nečasův Kočkopes napsal(a):

Kradeš, kradu, krademe - v ODS se sejdeme!
17. 01. 2011 | 11:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 01. 2011 | 11:36

ld napsal(a):

Sladký,

vídíte? Měl jsem pravdu. Asi jsem byl v minulém životě Libuše...
17. 01. 2011 | 11:39

vidlemístoklíčů napsal(a):

Sousledností a argumentů bylo sepsáno poměrně dost. Ještě mi ale chybí informace o firmě. Kdy vznikla, jaké měla reference, jak dlouho kamarád-majitel působil v tomto oboru, že čirou náhodou získal takto lukrativní zakázku apod. Pochybuji totiž, že by si novináři troufli zveřejnit, že firma vznikla téměř ve stejný den, kdy dostala zakázku. Tento jediný fakt pak, pane Langere, zpochybňuje veškeré argumenty vašeho rádoby logického obranného veledílka.
17. 01. 2011 | 11:50

JF napsal(a):

ODS ma poměrně fašizuidní příznaky - myslím že jsou to ale jen příznaky a fazóna - ODS už je jen loutkové divadlo. Myslím že Nečas,Klaus,Langer, Bém, Zahradil nejsou ničeho funkčního schopni. Jsou to jen loutky na hraní všem stranám.
17. 01. 2011 | 11:51

Midori napsal(a):

Langere,
život teprve bude pes - pro vás. Neutečete tomu.
17. 01. 2011 | 11:53

aleš007 napsal(a):

věcná poznámka :

"4. Pan Milan Kocík byl v únoru 2010 odvolán pro panem ministrem Radkem Johnem pro podezření z porušení zákona jeho podřízeným"

to asi nebude tak úplně pravda, protože v únoru 2010 John nebyl ministrem.
17. 01. 2011 | 11:54

Občan napsal(a):

To "Id":

Příště se zkuste zeptat na obřízku muslimskou (nebo křesťanskou či animistickou - byť ta se provádí spíše u žen)! To projde, islamofobie je tady povolená a vítaná :o))
17. 01. 2011 | 11:54

stejskal napsal(a):

Na to člověk nemusí být Libuše, pane ld.

Já zde jednověté výkřiky (a nejen) s podobnými výrazy mažu už čtyři roky (pokud na ně narazím). Ostatně různé antisemitské (či tak působící), s tématem nesouvisející poznámky též.

Hezký den.

Libor Stejskal
17. 01. 2011 | 11:56

Tupelo napsal(a):

Dalsi korupce za ministrovani Langera?

"Na organizování tiskových konferencí a psaní tiskových zpráv nebyla vyhlášena řádná soutěž, zakázka totiž těsně nedosahovala dvou milionů. Policie ale poptávala tytéž služby ještě dvakrát a vždy zvítězila stejná společnost, EMC."

Bylo by zajimave vedet, kolik z tech ukradnutych 6 milionu pristalo na uctech Langera a kolik na uctech ODS. Proti Drobilove pulmiliarde jde sice o relativne malou sumu (da se predpokladat ze vedel i o loupezi na MZP), ale kdovi kolik takovych 'malych' pripadu ma vrchni pres finance ODS na svedomi.

Langer, jehoz posledni vyrok na adresu Johna zni ze 'uz se vari voda', nedavno o soucasnem ministrovi rekl, ze je bud blazen a patri do lecebny, nebo neni a mel by dostrat par facek. O tom ze Langer neni blazen snad nikdo nepochybuje... Volici mu par facek ve volbach dali, ale tyto virtualni nestacili, je samozrejme veci ODS koho si zvoli za cloveka pres finance (a koho za cloveka pres ideologii - toto Drobilovo angazma je naprosto trefne), doufam ze v pristich volbach (snad predcasnych) dostane jednu velkou facku tato 'politicka' strana.
17. 01. 2011 | 11:58

ld napsal(a):

stejskal,

celkem se divím, že vás nechali mazat tak dlouho. Kdyby ste prolétl očima celkou doskusi, nevyráběl byste mazáním zmetky. Dotaz na obřízku není ani pídí antisemitský, ba ani rasistický. Vývoj psaní směřoval od Longina, patrně Žida. A Langer dělá naprostou stejnou práci, jako dějinný Longin. Jestli jste tuto zkratku nepochopil, chyba není ani u mně, resp.Libuše.
17. 01. 2011 | 12:03

archiv napsal(a):

Jančíka obhajuje Teryngel. Čistému vše čisté. Dočista. ODS.

Ivánek je v úzkých. Píše proto blog ...
17. 01. 2011 | 12:07

vlk napsal(a):

Sladký

příteli, koukám, že jsi vpondělí hrubě deklasovaný ppo víkendu! jinak bys nemohl napsat , že druhou takovou drzost historicky neznáte.
Dám hned dva příklady, že v absurdním Klausistánu vůbec není sám.
Je s ic e hodně dobrý v téhle disciplině, ale nikoli ojedinělá špička. A stačí mi k tomu horizont tří týdnu.

Kalouska ve stejné pozici máte zde:
http://www.vasevec.cz/blog/kauza-ipb-kalouskovo-neobycejne-drza-augenwischerei-chybejici-trestni-oznameni-jeden-neuspesny-lec-nenahraditelny-poradce-na-financich-byt-se-strafem-v-rejstriku-a-omyl-hejtmana-ratha/

Ten odkaz patří tematicky pod Žáka, kam jsem jej také umístil.
A dalším je samozřejmě nikdo jiný než Tunelosauros, jak naprosto skvěle konstatoval Tupelo.

Je arbitrem dohody, kterážto dohod a byla veřejně oznámena - v jeho přítomnosti, dále bylo v jeho přítomnostikonstatováno, ž e je hlavním a jediným arbitrem téhle dohody, aby sám arbitr oznámil, že žádná dohoda neexistuje.
17. 01. 2011 | 12:11

JaE napsal(a):

Pane Langere.
Píšete, že o takový přízemní kšeft byste ani nezavadil. Škoda, že jste to dál nerozvinul-ale to je pochopitelné-nejste hlupák, jak sám uvádáte.

Miro a Hoven,
stejně vás nezaměstná.
17. 01. 2011 | 12:11

vlk napsal(a):

Sladký +Yara

díky za květiny.
17. 01. 2011 | 12:12

Milouš napsal(a):

Tenhle blog je cenný tím, že Langer na něm dosti otevřeně předvádí, co se děje v jeho hlavě se dvěma univerzitními tituly a jaké hodnoty motivují jeho jednání. Také tím, že autorovi poskytuje užitečný feedback (zpětnou vazbu), kterého by se mu jinak nedostalo. A zadarmo! Umí-li ještě číst a přemýšlet, hodně z toho vytěží.
17. 01. 2011 | 12:13

Tenco napsal(a):

K chystanému zvýšení DPH /Nečas/.

Nejde o státní finance.
Ehmmm..tedy jde. Ale zejména jde o to, že není co krást.
Ehmm..tedy stále je co krást. Ale je toho méně, než jak bylo zvykem.
Tedy - je toho furt dost. Tak na tři penzijní a šest zdravotnických reforem.
Jenže musí být taky na prádelny a čističky, že jo ?

Takže tak je to s těmi psy. Bohužel zatím před ohradou.
Oni vyjou, neštěkají - hú, hú. hú....bohužel nepřiběhne ras, ale premiér.
Hmm - v tomdle se tedy nezměnilo nic. Tedy nic moc.
"Uvidíme". :))

P.S. Proč se tedy nezvedne o 1 procentní odvod na zdravotní pojištění ? Když se jen tak mirnyks dyrnyks teda zvedne DPH o bodů 13 ?
Rozumí tomu někdo ?
17. 01. 2011 | 12:14

Pepa napsal(a):

Neuvěřitelné. Opravdu se domníváš Ivánku že ti to ještě někdo "žere" ? Dám ti dobrou radu . Sbal si své saky paky a prchej odsud třeba na Bahamy , protože až se z této země stane opravdu právní stát , tak se z kriminálu hned tak brzy nedostaneš. Lidi už toho mají za 20 let opravdu dost .
17. 01. 2011 | 12:21

stále rebel napsal(a):

„Obraz vůdce obávané Čeky Felixe Dzeržinského prý na Ivana Langera vypadl ze skříně po jeho předchůdcích Františku Bublanovi a Stanislavu Grossovi. Bublan naopak tvrdí, že si Langer vymýšlí.“

„Místopředseda ODS Ivan Langer necelý den poté, co server iHNed.cz informoval o tom, že na ministerstvu vnitra za jeho éry visel obraz zakladatele Stalinovy státní bezpečnosti Čeky Felixe Dzeržinského, mluví o celé situaci jako o recesi.

"Portrét na mě vypadl ze skříně po mém příchodu do kanceláře ministra vnitra. Z recese jsem jej pověsil do místnosti, kterou jsem využíval jako svůj osobní sklad, aby připomínal dědictví totalitního Ministerstva vnitra - duch strachu a obav. Ledacos z toho přežívalo na chodbách i po předchozích dvou ministrech. Mělo to být zároveň memento, aby se ministerstvo opravdu změnilo," uvedl Langer v prohlášení zaslaném serveru iHNed.cz. „
http://domaci.ihned.cz/c1-37404430-langer-povesit-obraz-stalinisty-dzerzinskeho-byla-jen-recese

Myslím si, že toho Felixe Dzeržinského si Ičko pověsil zcela oprávněně, tedy jako symbol toho, co udělal z ministerstva vnitra.
17. 01. 2011 | 12:24

Tenco napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=o4hI5utjenc&feature=related
17. 01. 2011 | 12:33

Petr napsal(a):

Jelikož je mi vás líto, tak já vám věřím, jste určitě čistý a hodný člověk, když jste vymyslel 3P, to přece gauner by vymyslet nemohl. Spokojený? Vraťte se do politiky, takové poctivé a slušné lidi tady potřebujeme. Škoda, že nejsou všichni takoví jako vy.
To bychom měli každý svůj kolt proklatě nízko, chodili do Saloonu za kur..ma, potkali bychom vás tam a hned by to bylo vyřízeno a nemuseli bychom dokola psát co si o těch kauzách kdo myslí popřípadě věří. Divoký západ nebo východ to je asi jedno.
Prostě potrefená huse nejvíce ...!
Miluji vás pro vaši výdrž, kterou jste nasměroval jiným směrem než třeba v boji proti korupci, protože vím ,že z pytláka je nejlepší učinit hajného, poněvadž zná fígle pytláků, kterých tím pádem více dopadne.
Dost už , na shledanou při další obhajobě.
17. 01. 2011 | 12:35

Yossarian napsal(a):

Hoven: bavíme-li se o důkazech, předběhl mě Vlk, a to zcela vyčerpávajícím způsobem. A zatím co Bohoušek "kradl" jen své náhrady (max. stovky tisíc), tak zde se perou a přihrávají veřejné prachy kamarádům v řádech násobně vyšších.

Langer: vás už z mého okolí nebere už nikdo vážně, natož aby si vás vážil. A odepsal jste se sám, tenhle blog jsem si přečetl už jen pro pobavení, abych věděl, kdo půjde "bručet". Zatím to vypadá na vás.
17. 01. 2011 | 12:35

:-O napsal(a):

Ad archiv:

Nezapomínejte ovšem, že Teryngel v minulosti pracoval pro sociálně demokratickou vládu a pro ČSSD.
KDO JE JIŘÍ TERYNGEL
Jiří Teryngel se za minulého režimu angažoval v KSČ a byl členem Lidových milicí. Po roce 1989 zastupoval například bývalého majitele Poldi Kladno Vladimíra Stehlíka.

Teryngel zastupoval i šéfa IPB Jiřího Tesaře a jeho náměstka Libora Procházku, ředitele vytunelované Kreditní banky Plzeň Jana Peterku, ale také podnikatele Tomáše Pitra.

V roce 1998 podala jeho kancelář za ČSSD trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s takzvanou bamberskou aférou. Později Teryngel za Úřad vlády podal trestní oznámení na redaktory Mladé fronty DNES v kauze Olovo, která měla zdiskreditovat tehdejší předsedkyni pražské ČSSD Petru Buzkovou.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/advokat-teryngel-muze-jit-do-vazby-kvuli-unikle-dani-z-cigaret-pbk-/krimi.asp?c=A080619_125745_krimi_jw
17. 01. 2011 | 12:36

anti politik napsal(a):

To Marcus Agrippa! Jen dotaz. Opsal jste část blogu p. Kohouta nebo jím jste a pod touto předzdívkou tady přispíváte? Je to totiž psáno jako Váš názor což docela mate. Jen se ptám, protože pokud je to originál tak Vás zdravím p. Kohout a rád si přečtu Vaše příspěvky a pokud ne i tak jsou zajímavé to určitě, ale bohužel jen převzaté myšlenky od někoho jiného což mě mrzí. Vysvětlím. Mě zajímají i zdánlivě třeba hloupé, ale originální myšlenky! Ale to je můj problém ne Váš jen se ptám.
17. 01. 2011 | 12:44

vlk napsal(a):

Yossarian

na hovna musíte mírně. Von je chudák ve stresu. Tuhle vyskočí kauza nDrobil, tuhle je zase Langer v řečech, prostě furt něco. To víte , to jednomu nepřidá. Trvalá d eprese - furt někoho z ODS pomlouvají , že krade. A ještě je koaliční spojenec špehuje....

Takže když takovej hoven chce vůbec v takhle deformovaném světě přežít, musí jen vykřikovat Sobotaka - náhrady- Sobotka - náhrady.
Jinak by se z toho chudák pomát. Ještě že má jen jednosměrnou paměť. Že si pamatuje co ten Sobotka.
Takež mu trochu pomohu.
TAd y má pár stejných příběhů z ODS:
Jozef Kochan (ODS)

Lídr ODS, který si ze státních peněz platil kancelář v domě své manželky, se nedostal do sněmovny, lidé ho v Královéhradeckém kraji překroužkovali.

Tomáš Hasil (ODS)

Kancelář si pronajímal od vlastní firmy. Je to pro ni čest, vysvětloval.
Praha

Projekt Opencard vyšetřuje policie. Voliče znepokojují podivné prodeje majetku a kmotři stojící
v pozadí městských zakázek.Karlovarský kraj

Podezřelé losování rozhodlo o vítězi miliardové zakázky na stavbu zimního stadionu. Šéfka stavebního úřadu vydělala miliony na prodeji pozemků. Lídr ODS Miloš Patera a lídr ČSSD Jaroslav Fiala se zde nedostali do sněmovny.

Pardubický kraj

Region, kde to poslanci "umí" se státními penězi. Poslanec Ladislav Libý z ODS pomáhal miliony golfovému resortu, lídr Daniel Petruška zase posílal dotace svému kamarádovi. Petrušku voliči na úkor jiných kandidátů vykroužkovali.

Liberecký kraj

V Liberci jsou politici propojeni s firmou Syner, která dostává zakázky. Město "proslulo" i černou dírou na peníze: mistrovstvím světa v lyžování. Prvních pět kandidátů ODS v tomto kraji se nedostalo do sněmovny.

Královehradecký kraj

Policie se zajímala o bývalé vedení kraje a úředníky kvůli podezření z korupce.

Uznejte, že hoven to fakt má složitý.
17. 01. 2011 | 12:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Haló ! "
- "Haló ?"
"Tady Ivan. Haló ! "
- "Haló. Tady Luigi. Co je ?"
"Kolik dáte ?"
-"Dva."
" Málo. Tři. Vše bude O.K, ale chci tři."
-"Zloději ! Dva a půl ! "
" Ne, tři. Celá dokumentace že je vše O.K k tomu."
-" Svině nenažrané ! Dobře. Ale reakci do novin napíšeš ty !"
"Tři a půl. Jo, napíšu. Když bude třeba všecko napíšu."
-" O.K. stejně ale jste..."
" Nazdar. Dík."
- " Jděte do prdele. Všickni. Si myslíte že kradem ! Čau."

Na základě tohoto telefonního odposlechu, zejištěného BIS- kou byli Ivan Krátký a Luigi Butcher zvaný "Pohoďák" tři dni vláčeni tiskem a pak odsouzeni k pokutě dvacet korun za nezákonné obsazení hlavní stránky blogů aktualne.cz.
17. 01. 2011 | 12:49

Dalimír napsal(a):

DOBRÝ DEN VŠEM ! Stále tvrdím že v politice by se měli prezentovat lidé druhým sympatičtí mít něco v hlavě a hlavně být čestný ! A tohleto náš milý Ivánek postrádá ! Škoda ! Ivánku Ivánku asi zůstaneš medvědem až do své smrti a žádná kouzla ti nepomohou !!! Dali.
17. 01. 2011 | 12:50

Vico napsal(a):

Langer je už jako politik totálně odepsaný tzv. napříč politickým spektrem.

To však neznamená, že se nemůže stát slavným. Za příklad může sloužit Johann Georg Grasel (1790 - 1818), který se na přelomu 18. a 19.století živil jako lupič a posléze byl za dvěstě loupeží a krádeží plus dvě vraždy popraven.Od té doby se jeho příjmení stalo synonymem velkého darebáctví. V českém jazyce se ustálilo ve slovní podobě "grázl".

Jestli je to spravedlivé, těžko říci.Například Babinský měl větší štěstí. Do slovní zásoby jazyka českého se nedostal.

Může se tedy klidně stát, že někdo tu za pár let napíše: Ty jseš teda pěknej langr!...a pan Stejskal bude mít důvody k mazání.

Všimněte si, že kromě typicky advokátské argumentace/důkazní břemeno je na vás pučmidráti!/ se Langr/zatím není při vyslovení důvod mazat/ prozrazuje řečí těla,/či spíše pera...psacího/.

"Poslouchat pana Libora Michálka v televizi, jak povídá o mně a o pražské čističce odpadních vod a nerozkopnout při tom někomu… televizi"

Inu Langer by věru rád panu Michálkovi rozkopl..lebku. Co jiného čekat od langra...

Pan Čistý má věru zajímavé poradce: Jocha přes lidská práva a Langra přes otázky bezpečnosti :-)
17. 01. 2011 | 13:10

kamil napsal(a):

Béčko-céčko-éčko-Íčko je to banda dle Chodů nýčko-podle vtipu vysvětlit umím,ale pochopit co jsem řekl ne-zdravím "lidé lžete"-Kamil
17. 01. 2011 | 13:11

skura napsal(a):

Id:

"od Longina, patrně Žida."

Longin byl římský centurion a nic nenasvědčuje tomu, že by měl mít židovský původ, proto nemůžete p. Stejskala obviňovat z nechápavosti. Mě to taky přišlo antisemitské..
17. 01. 2011 | 13:15

skura napsal(a):

Id:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Longinus

http://de.wikipedia.org/wiki/Longinus
17. 01. 2011 | 13:18

pavel napsal(a):

Více Michálků,odposlechů,kontroly proti lumpům.Normálním lidem to nevadí ,ale lumpům ano.Nejsme jako oni znělo v sametové revoluci,ale heslo z minulých let zůstalo"kdo nekrade -okrádá svou rodinu a občany--"Lidé bděte" a vy politici kraďte.Jaký je rozdíl mezi socialismem a kapitalismem?Za socialismu,kdo kradl měl strach.A ještě jeden jaký je rozdíl mezi ODS a ČSSD? ODS krade bohatým a chudým a ČSSD vrací dle Jánošíka chudým.Pavel-íčko
17. 01. 2011 | 13:20

Otázkář napsal(a):

Tenco

Vy jste měl být spisovatel, vždy mě zaručeně pobavíte :)
17. 01. 2011 | 13:22

Karel (taky) napsal(a):

Íčko, táhni. Mezi lidmi dávno nemáš co dělat.
17. 01. 2011 | 13:30

Tenco napsal(a):

Otázkář
Dík. Ale já jsem spisovatel !
Zneuznaný. :))
17. 01. 2011 | 13:49

Da.Rock napsal(a):

Ach, já nebohé Íčko jsem úplně nevinné, cožpak to nevidíte? Za všechno může ČSSD a její člověk, kterého jsem si hřál na prsou jako hada, protože jsem neměl sílu ani odvahu ho vyhodit. A on to na mě všecko navlíknul a já teďkonc před národem vypadám jako hajzl. No....abych byl upřímný, tak já jako hajzl před národem vypadám už dávno, ale teď to mám aspoň na koho hodit. Je to komplot a za vším je ČSSD!!! Věřte mi, lidičky.
A kdo mi nevěří, ten půjde bučet!
17. 01. 2011 | 14:05

D47 napsal(a):

Právě teď sleduji na ČT 24 projev ministra vnitra pana Radka Johna. Pan John čte závěry kontroly na Ministerstvu vnitra, oficiálně "Výsledky forenzního auditu na vnitru."
Ten seznam je tak dlouhý, že mi připomíná "Místní Zlaté stránky."

Každopádně si záznam této tiskové konference uložím do svého archivu. Ne pro sebe, ale pro ty, kteří jednou nebudou chtít věřit.
17. 01. 2011 | 14:25

Milan napsal(a):

Běž domů Ivane,
čeká tě Markéta,
běž domů Ivane,
tady tě voliči nemilujou.
Běž domů Ivane,
čeká tě Markéta,
běž domů Ivane a už se nevracej.

Použito z Píseň složil Jaromír Vomáčka, textoval Jaromír Vomáčka a zazpíval v roce 1968 Milan Chladil
17. 01. 2011 | 14:31

camponotus napsal(a):

Sladký
jistě je jeho hlas co by langroid, ale pro ODS je každý hlas, který se odmlčí, dobrý. Ale když se to vezme globálně, v ODS už není nikdo, kdo to může víc pos...
17. 01. 2011 | 14:38

Michal z Čech napsal(a):

Íčko, tomu snad už neúže uvěřit ani zbytek tvejch tupejch voličů. Naštěstí jim už moc nezůstalo !!!
17. 01. 2011 | 14:47

Miloslav napsal(a):

A myslíš že Ti někdo ještě věří? Voliči Tě nevykroužkovali nadarmo!!!! Velká škoda že se neposuzuje podle Lombrosonovy metody, to by jsi byl už dávno na popravišti!
17. 01. 2011 | 14:50

ld napsal(a):

skura,

víte, co se vám jevilo antisemitské, to je mně naprosto fuk.

Ale teď k věci. Já moc na encyklopedie nejsem, neb jsou to koktejly z poloholých vět a na malém prostoru, aby poskytly rozdíl mezi slovy například osel a Oslo. Já si o věcech více čtu knihy a ostatní publikace; zajímám li se o něco, nestačí mi wikina.

Takže, setník římské armády určitě neměl roli osoby, která by dorážela raněné. To je prostě fakt, se kterým asi nikdo nehne. Když jsem užil slov, "PATRNĚ Žid", tak to bylo z důvodu, že dle posledních poznatků byl Longin konvertita. A aby prokázal svou horlivost, zhostil se sám úkolu JK dorazit.

Doufám tedy, ža jakmile někdy napíšu, že nejlepší basket hrají černoši, pinec Asiaté, nebudu vámi ani Stejskalem napadán z anti, rasi, xeno. Prostě uvádím popisek děje, jehož atributy jsou nasnadě. Děkuju za pozornost.
17. 01. 2011 | 14:55

anti politik napsal(a):

Dnešní tisková konference Johna o tom jak si nakládal s našimi penězi Ivánku nevypadala jako mediální pšouk-jak rád svou kritiku nazýváš! To vypadá spíš na vyšetřování Ivánka v desítkách různých podvodů, podvůdků a prasárnách vůči penězům občanů! To už okecat nejde, tak rychle na Bahamy! Nebo to zahraj na blbečka a prosťáčka kterej nemá na to vést ani vnitráckou prádelnu (kterýmu by zaměstnanci rozkradli fusekle pod rukama) natož ministrstvo nebo si mel svoje a budeš pro všechny už jen lidská kreatura, kterou sice spravedlnost těžko dohoní, ale to, že nejsi normální člověk, ale pouhá kreatura ti už nikdo neodpáře!! Zaběhni za Sokolem a nějak to splichtěte na totální vyblemtózu ať ti rychle vyřídí papíry na hlavu nebo nějak ohněte zákon, zangažujte zprofanovanou justici-v tom je Sokol mistr nad mistry a zase bude dobře Ivčo, neboj!
17. 01. 2011 | 15:03

archiv napsal(a):

ad :-O

Na to nezapomínám. Naopak. Proto na Teryngela upozorňuji.
17. 01. 2011 | 15:11

skura napsal(a):

Id:

Slušný člověk by se na Vašem místě buď omluvil za to že si zalhal, anebo by uvedl pramen svého tvrzení. Vzhledem k tomu, že jste neučinil ani jedno ani druhé, jsem nucen Vás podezírat z toho, že jste pouhé třeštidlo, které si myslí, že musí být považováno za všeobecně známé cokoli, co se mu honí poloprázdnou hlavou..
17. 01. 2011 | 15:12

Levičák napsal(a):

Pane Langere,nevěřím Vám a ani panu Johnovi.Do zákulisní politiky a obchodů politiků nevidím,ale jako obyčejnému občanovi mi stačí,když jste jako ministr vnitra při modernizaci PČR nechal obnovit vozový park PČR novými Octaviemi,placenými z našich daní,ale o to nejde i když v době narůstajících dluhů to byla dost velká modernizace,podstatné na tom je,že jste nechal dopravit Octavie do Brna,kde jste je policistům slavnostně předal a např.pražští policisté s nimi potom jeli po předání zpět do Prahy.Opět se tahaly peníze za tuto dopravu z našich kapes a řekl bych,že tato frajeřina ne nepodobná předávání "Řádů práce" za komunistů nás stála dost.A Vaši spolustraníci nám stále budou opakovat jak každému znás narůstá dluh.Proto Vám nevěřím ani pozdravení a když řeknete "Dobrý den" podívám se na oblohu jest-li není večer.Lidé jako Vy,včetně pana Johna i dalších by měli být za rozkrádání státu souzeni.
17. 01. 2011 | 15:20

Kelt napsal(a):

Ale,dámy a pánové-vždyť se stačí podívat na oduševnělý a inteligentní obličej našeho Ivánka-kde jsem ho jenom ještě viděl?
Jo už si vzpomínám-film "Někdo to má rád horké"ta závěrečná scéna ze sjezdu prátel italské opery.
Ten milý člověk,co řídil tu ideovou konferenci jakoby Ivánkovi z oka vypadl-také měl takový oduševnělý inteligentní obličej-jenom se to potom trochu zvrtlo.
Vy jenom nechcete pochopit,že náš Ivánek pro dobro věci by se rozkrájel-a vy ne něj takhle-že se nestydíte.
17. 01. 2011 | 15:29

ld napsal(a):

skura,

tak namátkou vám můžu pár titulů napsat. Teď třeba nově Fenomén Vatikán. Když zapátrám v paměti, připíšu další.

A to třeštidlo a podobná slova, tak to si nechte pro svého manžela. Já vás taky neurážel.
17. 01. 2011 | 15:30

pich napsal(a):

Já a hoven máme Ivana rádi. Vždyť nemůžou být všichni ti hrdinové kladní. Toto divadlo by jen se slušňáky neuspělo.
Zloděj nebo hrdina, všichni jedná rodina.
Jinak mi pan Langer vizáži, projevem a gesty připomíná blahoslaveného Duce Mussolini. Jen ty davy nevidím.
17. 01. 2011 | 15:31

ld napsal(a):

skura,

Vatikán Moc papežů-G.Knopp.

A co jste koromě wikipedie četla vy?

Jenom podotknu, že pokud se nezdržíte dalšího urážení, další komunikaci s vámi nepovedu.
17. 01. 2011 | 15:39

skura napsal(a):

Id:

To si mám jako přečíst celou knihu s rizikem, že tam nenajdu nic, co by podporovalo Vaše tvrzení? Zkuste přesnou citaci s číslem stránky a uvidíme. Zatím musím bohužel nadále trvat na tom třeštidle. Záhadou mi nicméně zůstává, proč encyklopedie nereflektují fakt, který Vy považujete za natolik všeobecně známý, že jste překvapen jeho neznalostí..
17. 01. 2011 | 15:40

skura napsal(a):

Id:

Budeme se trumfovat, kdo toho více přečetl? ;-) Jste-li akademik, víte sám nejlíp, jak dokládat svá tvrzení. Neumím si představit, že by někdo v odborném časopise vyzýval svého oponenta ke zveřejnění čtenářského denníku, místo aby doložil svá vlastní tvrzení ;-))
17. 01. 2011 | 15:44

ld napsal(a):

skura,

s tou dodanou literaturou naložte jak umíte. Je mi líto, že jste například tyto knihy nečetla. A protože i nadále zůstáváte v pozici urážející, ponechám vaše řádkování bez odezvy.
17. 01. 2011 | 15:47

skura napsal(a):

Id:

Podobným stylem jako Vy argumentuje i Emissary, který nikdy nic nedoloží, ale neztrácí sebevědomí. Pochopím, když budete přirovnáním k Emissarymu ještě více dotčen než tím třeštidlem. Taky bych byl ;-) Takže odpověď už snad ani neočekávám..
17. 01. 2011 | 15:48

Dvojka napsal(a):

Tímto článkem pan Langer překonal soudruha Milouše Jakeše na Červeném Hrádku u Plzně, 17.7.1989.
17. 01. 2011 | 15:50

skura napsal(a):

Id:

Kdybych neměl ani pravdu ani slušnost, reagoval bych stejně jako Vy, čili po Emissarovsku, takže nic nečekaného..
17. 01. 2011 | 15:50

Tenco napsal(a):

pich
Mussoliniho ? Fuj !
Spíše Rychlonožku, ne ? :))

http://1.bp.blogspot.com/_ek9gFHiRWsw/S1RWzejV9QI/AAAAAAAADq0/0vxSJaBrubM/s400/konvenc.jpg
17. 01. 2011 | 16:08

JaS napsal(a):

Machrovské kecy, jichž je tahle diskuse plná, jsou k ničemu. Ivan Langer se ozval, což je dobře, a teď je na řadě zase druhá strana - ať si to vyříkají, ať se ukáže, kdo lže, případně kdo si vymýšlí aféry jen proto, aby byl slavný nebo aby toho druhého shodil. Když udělá politik sviňárnu a snaží se ji zamést pod koberec, tak je v pořádku, když se to podaří rozmáznout tak, aby se to už schovat nedalo. Pak je potřeba vyjasnit, jak to bylo opravdu. Je zřejmé, že zlodějina ve financování stran u nás je naprosto samozřejmá, proto byli účastníci tak překvapeni. Nakonec i financování poslanců (neuskutečněné jízdy, náhrady za nepoužité bydlení) je zlodějina a je potřeba to konečně rozmáznout tak, aby nezbývalo než to začít dávat do slušného stavu. V tom hrají důležitou roli i novináři, jenže se nesmí utrhnout ze řetězu, aby to nepřehnali. Pak už to zase nemá smysl.
17. 01. 2011 | 16:33

ok napsal(a):

Langr, zalez !!!
To je vše co Vám chci sdělit, vážený pane poslanče. Bedlivě sledujte zprávy z Tunisu, jste na stejné trajektorii. Tak ať stihnete zdrhnout včas, máme Vás plné zuby.
PS: kdy si zrušíte celoživotní imunitu?
17. 01. 2011 | 16:46

Jofa napsal(a):

ad vlk
zavist, zavist a ještě jednou zavist na strmou karieru pana exministra z vás jen cisi.
17. 01. 2011 | 17:07

Rhisus sardonicus napsal(a):

Ad Jofa:

1.Závidět lze něco, nikoli na něco.
2.Možná byste našel spoustu lidí, kteří by Langerovi něco záviděli. Jsem si však jistý, že by mezi nimi nebyl jediný, který by mu záviděl strmou karieru...
17. 01. 2011 | 17:19

vlk napsal(a):

Jofa

tak to ted y opravdu ne. Závist na karieru někoho jako je zrovna Langer, ta ta mnouoprvadu necloumá. Víte znám osobně docela dost bohatých lidí. S obrovskými majetky. Rozhdoně většími , než má Langer, a to ipřes to, že jdou o nich opravdu velké pověsti. A potkávám se s nimi bez závisti. Je to předpoklad pro výkon toho, čím se živím. Takže špatně Jofa.
Nicméně mohukonstatovat jediné. Na západ, sever a dokonc e už i jih od našich hranic by Langerovi, pokud by si v tamních politických kruzích počínal stejně jako tady, už dlouho nebylo co závidět . Opravdu ne Jeho , jak píšete , strmá kariera by stejně strmě byla končila. Už dávno. A může být,že se nakonec toho dočkáme i tady. Třeba s enečekaně někd e ty chybějící smlouvy a smlouvy podobné objeví.

Jen mne fascinuje, že někdo jako Ičko a s takovýmhle šmé na krku tu může najít pozitivní echo. No jak říkávala moje babička - na lidskou blbost si můžeš kdykoli vsadit s naprostou jistotou.... Věděla , co říkala..
17. 01. 2011 | 17:29

Yosif K napsal(a):

Ivanku, vse je to takova mrzuta shoda nahod, a jako na potvoru ta firma tveho kamarada pere kilo za 40 Kc a ostatni firmy perou za 22 Kc..... to urcite byl velmi povedeny vyber ten firmy.... a ze to vybiral CSSD-man - boze vzdyt i v IPB svorne kulacili ODSmani se socdemaky, a ted spolu nasli 90% stycnychy bodu i na prazske Mafianskem Namesti......

VSICHNI poctivi lide ti Ivanku na 100% veri, ze jsi tento kseft pro sveho kamarada urcite nijak neprotlacoval..... no hlavne ze z toho vyberoveho rizeni se nexzachoval ani listek, to je taky takova ohromna smula.....
17. 01. 2011 | 17:33

Jofa napsal(a):

vlk
ale vy nevite jaky ma ve skutecnosti pan Langer majetek. Kariera pana Langera zdaleka neni u konce.

Prupovidky vasi prechytrale babky si strcte za klobouk.
17. 01. 2011 | 17:40

Karel-5 napsal(a):

Různá šméčka-prádelny, prodaná lázeňská zařízení, zmanipulovaná výběrová řízení se potvrdí nebo také. Ale rozpuštění finanční policie, která si na sebe vydělala a byla na stopě velkých podvodů, to je to podstatné. Vedle rozvalu celé policie. Bylo by dobře, kdyby mu to lidé z uvedených policejních složek ještě vrátili.
17. 01. 2011 | 17:54

Jofa napsal(a):

Karel-5
delaji to tak vsichni-pravice i levice. Tak nevim co je na tom k diveni.
17. 01. 2011 | 17:57

Otázkář napsal(a):

Tenco

ti bývají zpravidla nejoriginálnější :o)
17. 01. 2011 | 18:00

Zvěrolékař napsal(a):

Langer štěká a chce kousat
17. 01. 2011 | 18:06

Karel-5 napsal(a):

To Jofa
Finanční policii nerozehnala ani pravice ani levice, ale Ičko. Nechápu čemu se Vy divíte
17. 01. 2011 | 18:07

Kolbaba napsal(a):

Pane doktore, máte to marný, v očích zdejších a nejen zdejších pitomců jste všech korupčníků futrál, zatímco ten redaktůrek, co teď nedopatřením osudu sedí v kachlíkárně, je nejčistší z čistých.

Ale sám dobře víte, že jeden národní umělec kdysi pravil: "Nad blbostí (v tomto případě nad kurvárnama) nelze vyhrát, ale boj s blbostí (novinářskejma kurvárnama) se nesmí vzdát". Držím palce.
17. 01. 2011 | 18:10

Sestra napsal(a):

vzteklý pes se musí "ošetřit"
17. 01. 2011 | 18:15

Jofa napsal(a):

Karel-5
Mylite se ja se nedivim.
No a to je podle vas spatne ze ji rozehnal Icko?
17. 01. 2011 | 18:19

hoven napsal(a):

tak zatím na mojí výzvu nikdo nereagoval a nenapsal, co vlastně nekaleho langer provedl. zatím se rudooranžoví jednozáviti omezili pouze na výkřiky typu "íčko" a "mafián". předpokládal jsem to.
17. 01. 2011 | 18:32

vlk napsal(a):

JOfa
ne to nevím. Jen jsme slyšel o jeho rozsahu - naprosto velkém, nemálo pověstí. Opravdu hodně .Jistě byli od pomlouvačů Ivana Langera a jeho zásadních nepřítel, šířících jen a jen pomluy. Protože na takový majetek by Langer nemohl vydělat ani přikumulaci všech příjm, co jich ještě nedávno měl - plat poslance místopředsedy s němovny, plat místopředsedy ODS, plat advokáta, plat podnikatele, zisk podnikatele, příjmy z nájmů, plat lékaře / ten tedy neměl, ale budu velkorysý/ . Vidíte - vycházím vám vstříc .
Za to s průovídkami mojí babičky vám vyhovět nemohu. Ta se trefila, aniž by znala vás nebo Kolbabu. A pár dalších. nevěřím pomlouvačům. Nebyla přemoudřelá nýbrž moudrá. milej jofa. Což je zásadní rozdíl. Al e uznávám, že pro někoho jako vy - velmi subtlní.
17. 01. 2011 | 18:43

vlk napsal(a):

hovne
co kdybys zkusil můj příspěvek v 11:47 ? A také ve 12:45. Ten ti byl v podstatě věnovaný.
17. 01. 2011 | 18:46

hoven napsal(a):

vlk,
ale já sem se neptal na to, co dělal kochman nebo tasil, já se ptal na langera.
17. 01. 2011 | 18:53

Jofa napsal(a):

vlk
To ze je Langer pracovity je nespornym faktem. Kdybyste se neflakal, mohl jste se mit take lepe.
A proc sem porad tahate rozumy nejake babky? Aha nemate dostatek sveho.
17. 01. 2011 | 18:53

yara ze země krys napsal(a):

vlku, ztrácíte čas, patlat se s hovnem je celkem zbytečná činnost
a mohl byste se od toho sajrajtu umazat. Ovšem nyní se začínají po auditu na MV dít věci a vypadá to, že by mohl jít někdo třeba i bručet. Určitě zkusí všechny ty lapsusy začunkovat nebo zajančíkovat, ještě mají kluci nějaké trumfy na státním zastupitelství, vždyt natupírovaná tam určitě zanechala své lidi.
17. 01. 2011 | 18:57

Jofa napsal(a):

vlk 12:45

hezka snuska selektivnich blbosti.
17. 01. 2011 | 19:06

Milan napsal(a):

K osobě Íčka nemusím dodávat nic jiného než to - lidi ČTĚTE: w w w . j u s t i c n i m a f i e . c z
17. 01. 2011 | 19:08

vlk napsal(a):

hovne
ty si s vůj nick vopravdu,a le vopravdu zasloužíš. Co dělal Langer jsme pospal v prvním příspěvku. Ten d ruhý ti odpovídal na tvou oduševněklou rpeliku ohledně Sobotky.

Jo hovne

ono to s tou prádeknou bylo tak, že žádné výběrové řízení vlbec nebylo. Ten známý vod Langera to náhodou , získal bez výběrovoého řízení. Náhodou . Ted y samozřejmě byl nejlepší. Jak jinak. Za nájem v hodnotě 2,5% tržního nájmu. Jak jinak.
Jofa
díyk za starost o mé vzdělání a pracovitost. S potěšením vám mohu sdělit, že obojí starost je bezpředmětná S e svým vzděláním jsme naprosto spokojen a s tím,c o vlastním a co jsem POCTIVĚ vydělal také.
Jistě vás , tak starostlivého člověka potěší, ež až půjdu do důchodu, bude mi v podstatě úplně jendo, jestli současná vlád a famiglie 119 ještě nějaký důchod bud e vyplácet či nikoli.
Snůčka selektivních blbostí? Vážně? Vykopírováno ze serveru iHNed. To víte, levičáské medium. Lžou o ODS pořád. Jen nechápu, proč si od Bakaly, ketrémi i HNed patří, vzala ODS sponzorské peníze. Já bych vod levičáckého, pomlouvačného lháře nevzal ani halíř? Co vy?
Yara

máte samozřejmě pravdu! Jen mi nad touhle kradověrnou dvojkou -- hoven , jofa zůstává rozum stát.
Prostě kradověrná klasika. Kdepak, aby modrák krad!! To není ale opravdu možné. Opravdu ne.
17. 01. 2011 | 19:18

Marcus Agrippa napsal(a):

anti politik:
omlouvám se - neuvědomil jsem si, že to vyznělo jako můj osobní výtvor. Pochopitelně je to převzaté od p.Kohouta, ale myslím si že je to natolik zásadní svědectví poměrně důvěryhodného člověka, že je potřeba aby nezapadlo do"mlžícího"balastu českých médií. Originál:http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=11598
17. 01. 2011 | 19:42

MirekS napsal(a):

Vážený pane Langre,

Váš příspěvek na první pohled vypadá jako logický, dobře propracovaný. Leč příspěvek, který má skuliny.

Předně popisuje všechno možné, jen ne podmínky a realizaci dotčené zakázky (v tomto ohledu je zajímavé, jak poukazujete na podmínky a realizaci zakázky forenzního auditu...). Že by stejný pohled, že by stejné měřítko?

Ač tomu možná nechcete, poukazujete na řadu "blbých" náhod, z jejichž řetězení lze dovodit, že jde (může jít) o systém (předchozí slovo podtrhuji) "blbých" náhod, čímž se věc dostává do zcela jiné roviny. Je to o to horší, neboť i v minulosti z řetězení takovýchto "blbých" náhod vzešla řada nekalých či korupčních kauz. V tomto ohledu nepomůže ani odkaz na politické příslušníky ČSSD, spíš to ukazuje (může ukazovat) na vztahy, typově založené opoziční smlouvou mezi ČSSD a ODS po r. 1998. Že byste s touto dobou nebyl nijak spjatý?

Je to o to horší, neboť právě takovéto řetězení "blbých" náhod podkopává liberální prvky demokracie (princip volné soutěže doprovázený transparentností výběru a realizace za obvyklých podmínek), tedy toho, čeho se Vaše strana ve svém programu dovolává!

Nevím, zda si uvědomujete (stejně tak celá ODS i ČSSD), že se tímto "hraje" o "kvalitu" demokracie a možná i o demokracii vůbec jako takovou! A na jaké straně, že to stojíte?

V jednom jsme zajedno. Ano, vraťme slovům jejich obsah a význam, tedy především oné politické odpovědnosti a morálnímu rozměru (který mimochodem ve svém příspěvku neuvádíte)systému "blbých" náhod. Uvidíte v takovém případě, jak demokratický systém ozdraví.

Zdraví

MirekS

P.S.: To "praní špinavého prádla" je v tomto případu fakt pikantní(?) "stejnotaj"...
17. 01. 2011 | 19:57

Občan napsal(a):

Zloději, mafiáni a korupčníci nám tu budou kázat? Ať jdou k čertu s celou jejich partají !!!
17. 01. 2011 | 20:07

hoven napsal(a):

vlk,
ten první příspěvek udajně 11:47 jsem hledal, ale neexistuje. pokud považujete skutečnost, že se zakázka na praní uniforem nahrála známýmu, za něco zvláštního nebo neobvyklýho, tak jste přiletěl z marsu, nebo ze sebe děláte učelově hlupáka. jmenujte mi jedinou státní nebo polostání instituci v české republice , kde se alespon jedna zakázka nikdy nezmanipulovala. já bych rad slyšel opravdu něco neobvykleho, čeho se dopustil langer, že má přezdívku mafián. čím si jí zasloužil. praní uniforem je směšné.
17. 01. 2011 | 20:10

Ivan napsal(a):

Vám už člověk nevěří ani ten titulek, pane Langře, jste diksvalifikovaný mafián! Můžete si o sobě psát, co chcete!
17. 01. 2011 | 20:48

KAKTUS napsal(a):

Íčko, vzpomeň si, jak tvůj fotr spoluřídil policejní zásah proti demonstrantům v listopadu 1989, jak jsi sloužil Mrázkovi, jak jsi byl na Kilimandžáru, Íčko, vzpomínej!

B-)))

S láskou ... KAKTUS.
17. 01. 2011 | 21:01

dmatej napsal(a):

Pane Langře, pokud chcete vracet slovům jejich původní význam, pokuste se vysvětlit, co přesně znamená "prakticky neznal" :-D
Taktéž psát o "rozkopávání něčích ..." je poněkud nevhodné od inteligentního vzdělaného člověka, řekl bych. Ale budiž, Vaše mínus.

No, dočetl jsem až do konce, diskuzi ještě ne, ale zatím mohu konstatovat jen to, že jste neřekl vůbec nic. Jen tak plácáte kolem, okatě se stavíte na odpor vůči lidem, kteří Vás rozhodně nechválí, ať už k tomu mají racionální podklady nebo ne.
Z toho se dá vyvozovat celá řada variant (neuspořádaně):
1) Vůbec nevíte, o čem je řeč, ač byste měl, jen správně tušíte, že Vám kdosi jde po krku.
2) Dobře víte, o čem je řeč, ale také víte, že je malá pravděpodobnost, že byste byl z čehokoliv usvědčen, natož potrestán.
3) Divadlo. ČSSD má nyní navrch a ODS i ČSSD už léta hrají takovou hru - jakmile má jeden navrch, začne sám sebe "lákat" zlobu obyvatelstva, zatímco druhý bohorovně "bojuje za spravedlnost a pravdu". To potvrzuje i to, že snad žádná z Vašich kauz, ani kauz ČSSD nikdy neskončila rozsudkem ani fatálním propadem ve volbách.
4) Cokoliv jiného. Ovšem pokud nevíte, co se na Vašem ministerstvu děje, jste špatný ministr vybírající si špatné lidi, které navíc špatně kontroluje.

Po pravdě, Vy jste velmi přitažlivý cíl, stejně jako např. pan Rath. Nafoukaný, arogantní, nesympatický a přehnaně sebevědomý. Všechno jsou to subjektivní dojmy, které ovšem mediální masáž umí náležitě povzbudit, ale i potlačit.

Podotýkám, že termín "konspirační teorie" nevypovídá nic o tom, zda je teorie správná či nikoliv.
17. 01. 2011 | 21:14

Pípa napsal(a):

K blogu Langera se vyjadřovat nebudu, to udělali všichni diskutující přede mnou a někteří velmi dobře až výborně.
Spíše se trochu povznesu nad věc.

Z odstupu potom vidím, dvě zajímavé skutečnosti:

První je fakt, že bez změny přístupu médií k ODS a některým jejich představitelům, kdy se tito stali najednou více kritizovanými a medializovanými než svého času Paroubek a ČSSD, by se většina občanů ČR nedozvěděla nic o korupčním a podobném chování ODS a ani na to ze strachu a ignorance nepomyslila.
17. 01. 2011 | 21:20

Pípa napsal(a):

Druhou zajímavostí je skutečnost, že se nikdo z diskutujících nepokusil komentovat Langerův pokus shodit vinu na Pecinu a ČSSD.

Takže mám dojem, že všechno je jen dobře promyšlený tah pavouků, kteří ovládají politiku a přes média si s občany a samozřejmě s diskutujícími dělají co chtějí a ti jim všechno baští i s navijákem, jako obvykle. Oběti z řad jejich vlastní hlavní strany jsou předem zvážené a promyšlené rovněž jako i s tím spojená dočasná (jak rád bych věřil že se mýlím) ztráta oblíbenosti a pozic.
17. 01. 2011 | 21:29

lubka napsal(a):

Už to,že se Langera zastává pouze občan,zvaný Hoven,mluví za vše...
Nevím,nevím,jestli to Langer ocení.
Myslím,že tento fakt je spíš diskriminující i pro člověka,
jako je on.
17. 01. 2011 | 22:02

hoven napsal(a):

pořád jsem se ještě nedozvěděl, jakeho mafiánského chování se langer dospustil
17. 01. 2011 | 22:13

mire napsal(a):

Cituji:
"a) jsem politický primitiv – nutím k porušení zákona svého politického rivala
b) jsem tak přízemní a zabývám se takovými kšeftíky, jako je praní špinavého prádla
c) jsem hlupák, který jako ministr dává kšeftíky lidem, s nimiž je dlouhodobě a veřejně spojen
Možná takto přemýšlí pan Pokorný, pan Kedroň a pan Šídlo, možná by se na mém místě takto chovali oni, a proto jsou přesvědčeni, že takový jsem a že jsem se tak choval já.
Moje odpověď je jasná: Nejsem ani primitiv, ani tak přízemní, ani hlupák a nenutím nikoho k porušení zákona, ani se nezabývám takovými kšeftíky!"

Pane Langer, čekáme co vyplavou na povrch "kšeftíky", jež jsou hodny Vaší velikosti a vyššího nasazení...To budeme lapat po dechu.
17. 01. 2011 | 22:15

Jiřina napsal(a):

Pane Langre,

to co prohlašujete o jiných lidech, tak tím odhalujete svůj charakter.
17. 01. 2011 | 22:27

Otázkář napsal(a):

mire

pravda, pan Langer jistě není přízemní, jeho kšeftíky pod půl miliardy nezajímají :)
17. 01. 2011 | 22:28

Otázkář napsal(a):

hoven

někoho tak natrvdlého a ideologicky zaslepeného člověk opravdu hned tak nevidí, dyť za Langrem už dneska nestojí ani fanatičtí zastánci ODS. Ty musíš být placený provokatér nebo snad alter ego samotného Íčka :)
17. 01. 2011 | 22:30

Otázkář napsal(a):

hoven napsal(a):
pořád jsem se ještě nedozvěděl, jakeho mafiánského chování se langer dospustil
17. 01. 2011 | 22:13

a hoven si odpověděl pod blogem pana Tožičky
na svou debilitu se nikdo nemuže odvolávat, neni-li prokázána lekařsky. to je tvrdá realita.
17. 01. 2011 | 20:54

:o)
17. 01. 2011 | 22:36

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující, vidíme, že jste očividně ve většině proti íčkovi, že? Ale neviděl jsem jediný konkrétní návrh jak se těchto dle Vás mafiánů zbavit. Proto Vám navrhujeme, jak s takovými podobnými típky, kterých je naše zastupitelská a vládní garnitůra prošpikována jako svíčková nebo zajíc na smetaně, že? Proto si přečtěte na www.vymenilijsmepolitiky.cz a také na www.hzpd.com, kde je předložen návrh NOVÉ OBČANSKÉ ÚSTAVY, která byla zpracována občanským hnutím za přímou demokracii. Takto si to představují PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR a jsou odhodláni toho dosáhnout, pokud se ostatní vykořisťovaní sjednotí a ukážou komu tato KRÁSNÁ VLAST PATŘÍ A KDO V NÍ MÁ VLÁDNOUT A CELOU JÍ ZVELEBOVAT, což současní vládci a pilíře moci konají právě naopak. A dělají to tak úsilovně, že to pracující přestalo bavit a není daleko doba, že dopadnou jako v Tunisu. Proto předem varujeme ČNB aby zvýšila ochranu našeho zlatého pokladu, jest-li tam ještě kalousek něco nechal, a kdyby se chtělo někomu z nich pláchnout, tak aby si nevzal sebou to poslední co ještě máme. Vidíte čeho je prezident v Tunisu schopen. Ti naši dárečkové nejsou o moc lepší, by díme, že jsou ještě horší, protože jsou organizovaní ve stranách a potom jako pojistku si vytvořili vládní koalici, které našeptává tajnosti pantáta a ÚS jim to bez mrknutí oka odkejve. A jaký jste byli občané, no? Odpovíme za Vás, NAMYDLENÍ a jest-li pánbůch dá, tak to těbůch, to se máme na co těšit, že? Tak hezkou dobrou noc přeje 4. odboj a Pepa z depa.
17. 01. 2011 | 22:48

El Bados napsal(a):

Icko pise: "Moje odpověď je jasná: Nejsem ani primitiv, ani tak přízemní, ani hlupák a nenutím nikoho k porušení zákona, ani se nezabývám takovými kšeftíky!"

A ja mam jediny komentar k tomu:
JAKYMI JSTE SE ZABYVAL KSEFTIKY A VUBEC JAKOU JSTE HRAL ROLI PRI POSLEDNI PREZIDENTSKE VOLBE ??????????????????? DOKONCE "PRIMITIVNI" MEDIA TO ZACHYTILY NA JEJICH KAMERE
17. 01. 2011 | 22:49

hoven napsal(a):

ótázkář,
ale tak třeba mi mohlo něco uniknout, nikdo není dokonalý. já jsem jenom tady asi třikrát prosil , aby mi nějaký rudooražový diskutující, který tady pořád dokola opakuje, že ičko je mafián, aby mi napsal, jakeho mafiánského chování se langer dopustil. nic víc. stále jsem nedostal žadnou relevantní odpověď. zkuste to vy něco souvisleho, co ma hlavu a patu ,vypotit. pokuste se o nemožné. já si to fakt rád poslechnu a pokud to bude dávat smysl, sam uznám, že ičko je mafián. směle do toho. máte prostor.
17. 01. 2011 | 23:06

sudione great napsal(a):

Pane Langere, jste fakt neuvěřitelný, i když to jsou v naší politice snad všichni. Dostal jste po volbách od svých voličů, kteří vás jistě dobře znají, STOP. A jak jste na to reagoval? Jako kdyby se nic nestalo. Proto vám nevěřím ani ň. Volby jsou přece právě od toho, aby si lidé někoho zvolili za svého zástupce. Vás si nezvolili a přesto - stále se cpete všude, kde to jen jde - hlavně, abyste zůstal v politice. To chce ale opravdu zvláštní povahu. Proto si myslím, že byste měl uposlechnout vůli voličů a z politiky zmizet. Můžete se snažit zase někde jinde. Děkujeme, odejděte! A doufám, že to by snad mohl pochopit i hoven otázkář. Stroj nejsem, takže kromě tady toho blogu jsem to na všech ostatních bez problémů opsala, není to v něčem jiném?
18. 01. 2011 | 00:07

vidlemístoklíčů napsal(a):

Pane Langere, mám přece jen konstruktivní návrh. Občané jsou v depresi, mají existenční obavy a potřebují povzbuzení. Nenahráli jste si náhodou váš chechtot, když jste s kámošem dohodli cenu za pronájem? A což teprve za provedené služby! To muselo být tak srdečné a upřímné, že by to jistě rozveselilo i občany. Nenechávejte si něco tak blahodárného jen pro sebe.
18. 01. 2011 | 00:24

Petr napsal(a):

Pane exministře,
Byl jste podstatně lepší než génius Gross, byl jste i lepší ministr, než všichni vaši předchůdci. Ale, Váš výkon šel dolů. Jako mladý člověk jste byl dynamický a přemýšlivý politik, správný korunní princ za šéfování pana profesora Klause. Za éry Topolánka šla Vaše hvězda i Vaše výkonnost dolů. A značně. Proto Vás také lidé vykroužkovali.
Přeji Vám, aby jste se dostal opět do (Klausovské) formy. Ale o to se musíte postarat sám.
18. 01. 2011 | 07:00

Hans Landa napsal(a):

Na každé Íčko se najde Terminátor.
18. 01. 2011 | 07:02

anti politik napsal(a):

Marcus Agrippa v tom máte pravdu! Nechávají hodně důležitých vecí zapadnout a zřejmě i úmyslně! Zrovna jsem něco podobného napsal pod blog zdejšího šéfredaktora! Ano, kolik štěků, nakousnutých kauz a afér, případů korupce atd. dolsedovali novináři do úplného konce! Žádný-jen buh, buch, aféra rychle naspat a dál se nestarat a rychle další aféra a zas a zas! Všichni se tváří jako seriózní tisk a přitom nahánějí čtenáře stejným způsobem jako bulvár a dělají v tom guláš, který více méně politikům vyhovuje a celou záležitost přesměrují, rozmělní a zmírní natolik, že z ní nakonec korupčník vyleze jako hrdinný neviňátko a zlý jsou ti kteří na svinstvo poukázali! Kdyby tepaly média do aféry Drobil tak jak mají a jak by to všude v civilizovaném světě bez pochyb bylo,(protože to je ostuda mezinárodního kalibru a zahraničí jasně vidí co jsme zač, to není žádná drobnost jakou z ní nakonec udělali) tak by nezůstal kámen na kameni a celý systém kmorupce by se zesypal, ale místo toho média podržely vládu kvůli reformám! Dokud budem přehlížet zlo a promíjet ho pro nějaký údajně vyšší princip jdeme přímou cestou do pekla anarchie nebo do náruče diktátora!
18. 01. 2011 | 08:14

anti politik napsal(a):

Mirek S, máte můj obdiv, pokud jste to skutečně dokázal přelouskat celý až do konce! Já to v půlce vzdal. Pořád stejná písnička-pletou si nedostatek důkazů s nevinou díky tomu, že ČR je co se týče úrovně politiky a politiků někde v horoucí prd...! V civilizovaném světě dávno vědí, že korupce se dokazuje těžko-tudíž ji nedokazují,(nebo jen v případě, že důkazy skutečně jsou k dispozici) ale jakmile se o někoho jen otře, ve veřejném životě okamžitě končí-má si dát pozor aby ho nikdo do ničeho nezatáhl a pokud je blb (že Ivánku) a nechá se zatáhnou tak pryč s ním!! To jen tady v tom blbákově vytváří média a politici dojem, že se jim musí něco dokazovat jinak jsou čistý jak z vnitrácký prádelny! V civilizaci nemusí, v těchto případech jde o morálku a ne o právo! Jen v našem politicky udržovaném právním pravěku si z nás dělají donekonečna prd...!!!
18. 01. 2011 | 08:33

Johanka z Arcu napsal(a):

Dočetla jsem celou diskuzi a je mi Ivánka opravdu, ale opravdu upřímně líto. Vždyť není možné, aby člověk několikanásobně studovaný, s andělským výrazem ve tváři a hlavně z Olomouce, byl zde diskutujícími osočován z nepravostí a tak hluboce nenáviděn. Jen pan Hoven se statečně zastal svého kamaráda a riskoval, že se na něj snese velká, převeliká zloba zde diskutujících...važme si tohoto odvážného člověka, moc jich tu mezi námi není....zastal se svého kamaráda v jeho těžké chvíli, a to ho šlechtí :/
18. 01. 2011 | 08:55

Jofa napsal(a):

vlk
pokud nekdo pise ze je mu jedno zda bude brat nejaky duchod je to signalem toho ze se na nej uz trepe. Z tech replik co pisete je videt že o prakticke politice nemate ani paru a takovemu Hovenovi nesahate ani po kotniky. Pokud potrebujete kopirovat a vydavat to za sve dukazy pak je to s vasim IQ horsi nez by clovek myslel. Toz asi tak.
18. 01. 2011 | 09:01

beetle napsal(a):

ad shrnutí: řekl bych, že a), b) i c) je správně
18. 01. 2011 | 09:39

kritik napsal(a):

Tak HOVENE nejen, že máš přilehavé jméno, ale to je tvoje věc.
Tak pan Langr -chceš vysvětlení- je zkompromitovaný člověk, který se "kamarádil" s největším mafiánem Mrázkem (kdopak jej asi má na svědomí?) a nejen s ním. To něco napovídá. Ať si každý kdo nečetl přečte trilogii pana Kmenta - Kmotr Mrázek. Budete jistě pane Hovene namítat, že je to jen kniha, a důkazy nejsou (ale ony by byly, ale jestli se chtělo). Dále dobře to podal zde PEPA . Jinak pan Langr je krajně nesympatický typ člověka - mě již od začátku jeho působení. Ale to není samozřejmě důkaz. To je jen moje zpověď.Takže pan Langr nemá právo již do ničeho v politice mluvit.
18. 01. 2011 | 10:55

skura napsal(a):

Jofa:

Vy jste mi taky dáreček ;-))
18. 01. 2011 | 11:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jofa ad vlk
Vy nosíte důkazy po kapsách ? Či v hlavě ?
A štěrká to, anebo to vydává jiný zvuk ?

Když je někomu šumafuk výměra jeho důchodu, většinou to znamená, že je takový důchod v absolutním i relativním vyjádření pro něj marginální částkou. Že tedy je zajištěn jinak.

Anebo Vy máte důkazy /nekopírovat prosím !/, že tomu tak zhusta nebývá ?

Jak Vy obcujete v realpolitice via důkazy ?
Odkud je teda taháte ? Z klobouku ?
18. 01. 2011 | 11:23

Jofa napsal(a):

Tencokida Hnuj
dobra blbost. ten kdo o sobe rika ze je takrikajic za vodou lze.
takovi bohaci na diskuse nechodi a to je i vlkuv pripad. to ze mu delate advokata me jen ujistuje v tom ze je lhar.
18. 01. 2011 | 11:27

vlk napsal(a):

jofa
dneska jste první , kdo men rozesmál. Nicméně uznávám, že bych s e smát lidské primitivnosti v takovémhle rozsahu, co předvádíte, smát vůbe c neměl. Protože to je opravdu tragedie. když je někdo takový hlupák jako vy.
Jen vedle té hlouposti jste ještě drzý. Vrařžedná kombinace.

A o mne si orpavdu starosti dělat nemusíte. Jsem s tím,c o držím, naprosto spokojen. Jakkoli se jistě Langerovi nevyrovnám. Nicméěn ono platí, že najednou každý může jíst jen jeden řízek a nosit jen jedny kalhoty.
A říkáte , že lžu? je mi líto. Nejsem politik, zejméan pravicový, člen současné koaliční vlády, abych lhal.

A připojím k tomuto svému tvrzení opět linky, které ho dokládají:

Nečas:
http://www.youtube.com/watch?v=b9MeD6juI1I
http://www.youtube.com/watch?v=fNqdLBcF43Q

Kalousek:
http://www.youtube.com/watch?v=fNqdLBcF43Q
ve vztahu k
http://www.novinky.cz/domaci/93939-kalousek-je-pro-vladu-s-cssd-tolerovanou-komunisty.html

Bárta:
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/dukazy-abl-sledovala-politiky-ods-barta-necasovi-lhal.html
18. 01. 2011 | 13:03

Květa napsal(a):

Proti pomluvám je potřeba se bránít. Soudní cestou ale i například věcnými argumenty, jako v tomto článku. Veřejnost není jen nemyslící dav, je v ní hodně lidí, kteří jsou schopni si udělat vlastní úsudek ale k tomu právě tyto informace potřebují. Diskuse by potom měla být o tom, jestli jsou tyto argumenty správné.
18. 01. 2011 | 14:08

Karel61 napsal(a):

To autor:

Je mi vás opravdu líto. Ačkoli jste pílí svou zřejmě hooodně za vodou, v Olomouci jste nenáviděn. Pročpak asi? Že by jste si svůj majetek vydělal poctivě, pokud i rozkrádání veřejného nepovažujete za tvrdou práci? Vaše děti si o vás a jiných deprivantech mohou přečíst v učebnicích a vědeckých knihách (Vzpoura deprivantů, Posedlost mocných). Tam se také píše o tom, jak moc toužíte po světlech ramp, nakonec i uznání lůzy. O čem svědčí i tento blog, kde vám s laskavostí propůjčili místo k projevu, ačkoli vašim vzorným datům nevěří nikdo. Jen vy sám jste bez spoluobčanské přízně ztracen. Je to docela legranda si tady najednou číst bohorovné pravdy kupř. vás, sexy - mozka, bohuša aj.. Jenže pánbůh si ..... v ksichtě označil, víte? Neměl byste už bycha honiti, protože vaše klady jste sám překryl těžkými zápory.
18. 01. 2011 | 15:43

Jofa napsal(a):

vlk

To jsem rad vy me rozesmavate svou hlouposti stale. Primitivnost vasich odkazu dokazuje jen selektivitu vaseho mysleni. Pokud vim byl odsouzen jen vas idol - tunelar Ivo Svoboda. Ale to už vas vysoce selektivni mozecek nepamatuje ze?
Co plati a co ne nechte laskave na kazdem.
A snazte se psat poradne jinak to vase pismo vypada jako od propadajiciho prvnaka.
18. 01. 2011 | 16:01

Jofa napsal(a):

Karel61

jo zavist ta s clovekem zamava ze? Vic se snazte budete bohaty a ani nebudete chtit duchod jako vlk.
18. 01. 2011 | 16:05

vlk napsal(a):

jofa
jistě. vy musíte vědět, co je primitivnost! Přesně vy. Tak to jste mne dostal.

no primitivnost mých odkazů říkáte?
Tři z nichnebo čtyři jsou AUTENTICK8 vystoupení Nečase a Bárty v televizi a rozhlase. Já je nenatášel A oni říkají co řekli.
Jedne odkaz na Kalouska je na Wikipedii, což je , pokud to nevíte redigovaná encyklopedie -a opět, já tam heslo Kalousek nepsal ani neredigoval . A odkaz poslední je převzatý z Lidových novin. Pravicových Lidových novin. KSutečně směšná sbírka.

Mít takový mozeček jako vy , tak požádám, aby se mnou bylo jednáno podle zákona o nebezpečných odpadech.
18. 01. 2011 | 17:58

Jofa napsal(a):

vlk

vy neumite nic jineho nez selektivne lhat a pouzivat zmanipulovane odkazy.
protoze takovy mozecek mate tak zrejme vite o cem mluvite toz vam k tomu odpadu blahopreji synku.
18. 01. 2011 | 18:28

skura napsal(a):

Jofa:

Jak může být autentický projev politika zmanipulovaným odkazem? Co se to s Vámi děje, člověče? To už ztrácíte i poslední zbytky soudnosti? Nemám nic proti internetu v blázincích, ale apeluji na Vašeho ošetřujícího lékaře, aby si Vás více hlídal..
18. 01. 2011 | 19:08

Růžový panter napsal(a):

Paclík, Krill, Kutal, Šišma, LTO, Kilimanžáro....
není těch psů víc než dost
18. 01. 2011 | 19:24

Jofa napsal(a):

skura

vas uz osetrujici lekar hlida to je zrejme synku. Tak ho nenechte utect do Nemecka.
18. 01. 2011 | 19:44

skura napsal(a):

Jofa:

;-))
18. 01. 2011 | 20:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text (např. "ksindl"), který byl navíc v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 01. 2011 | 23:34

48 napsal(a):

Steskale,jsi blbec.
Napsat o Langrovi že je ksindl je holý fakt a až bude za katrem na doživotí,bude to pro vlast oddech..S tímhle faktem neudělá nic ani nějakej poskok Langrů - Stejskal.Kolik ti je hochu? Mladej,blbej a poslušnej co? Přesně takové tihle ksindlove potřebujou...přihlaš se do Modrého týmu...Jo Praha je plná vší...
19. 01. 2011 | 00:46

anti politik napsal(a):

Květa-Langra nikdo v počátcích jeho politikcé kariéry nepomlouval! Pomluvy-prosím Vás jaké? Teprve při Langrově kariérním vzestupu se začal projevovat jako děsivý despotický diktátorek, nepostižitelný mistr světa, který nabyl dojmu vastní vyjímečnosti a beztrestnosti,(to mu nakonec zůstalo dodnes) který v kuolárech pokud mu někdo odporoval mluvil dost nahlas o tom, že půjde (zřejmě myslel, že pošle) dost lidí do tepláků! V které civilizované zemi si tohle dovolí říci ministr vnitra proboha? A to je jen jeden případ z mnoha jeho úletů, které by si slušný člověk ani nedovolil vypustit z pusy a ono nám to dělalo ještě ministra!! Jak mám věcně argumentovat a diskutovat o takové podivné a nechutné figuře? Kde se objeví nějaká větší prasárna ODS tam je skoro 100% jistota, že se tam objeví i jméno Ivánek Langrů, pokud jste to ještě neráčila zaznamenat!
19. 01. 2011 | 06:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane 48.

je mi padesát let a nemohu vyloučit, že blbec vskutku jsem.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu, pro níž jsou tyto stránky urřeny.

Libor Stejskal
19. 01. 2011 | 13:32

48 napsal(a):

Ve světle nových skutečností považuji za nutné se panu Stejskalovi omluvit.Nyní věřím,že zde nemaže názory z hlouposti či z přesvědčení,ale pouze z nutnosti,aby si udržel místo...ač si často doufám myslí to samě co pisatel...Pozdravuje vrstevník.
19. 01. 2011 | 20:19

stejskal napsal(a):

Ono je to ještě o něco složitější, pane 48 ;-)

I já Vás zdravím.

Libor Stejskal
19. 01. 2011 | 21:31

vilcek napsal(a):

To hoven,mud.,jofa,kolbaba: Konecne jsem se dozvedel, cemu se drive rikalo
"uhlirska vira". Jen jsem zatim nevedel, ze existuje i v jine, nez rude barve.
Presvedcive!
Otazka: Proc vlastne v o l i c i O D S icko vykrouzkovali, kdyz je tak
"cisty" a takova jednicka?
Ty priklady "drzosti" sedi. Presne. Bohuzel take dokazuji inteligenci jejich volicu!
23. 01. 2011 | 13:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy