Euro - nechcené Ficove dieťa

20. 09. 2007 | 17:44
Přečteno 9744 krát
Pozdravujem všetkých čitateľov aktualne.cz. Podujal som sa písať blog na aktualne.sk s tým, že texty budú zverejňované aj na aktualne.cz. Väčšinou budem samozrejme písať o slovenských problémoch a témach, najmä ekonomických a politických, ale občas sa chcem venovať aj témam českým, prípadne česko - slovenským.

Nie som, ani sa necítim byť expertom na českú politiku, či ekonomiku, ale predsa len máme za sebou sedemdesiat rokov spoločného súžitia, stále si rozumieme (a nemám na mysli len zrozumiteľnosť jazykov), mnohé problémy máme spoločné, alebo aspoň podobné. A ja ešte stále, aspoň po očku sledujem aj vývoj v Českej republike, ktorú stále nepovažujem, a viem, že ani nikdy nebudem považovať za cudzinu. Takže dúfam, že môj pohľad z vonku môže byť aspoň pre niekoho zaujímavý.

Vstup do eurozóny je jediný skutočne dôležitý strategický cieľ Ficovej vlády. Cieľ, na splnenie ktorého vytvorila dobré predpoklady bývalá vláda, keď dostala Slovensko ako prvú a zatiaľ jedinú krajinu V4 do europredsiene (ERM II) už v novembri 2005.

Nezaškodí pripomenúť, že Fico záväzok vstupu do eurozóny neprijal kvôli vnútornému presvedčeniu o výhodnosti a potrebnosti takéhoto riešenia, ale pod tlakom silného znehodnocovania slovenskej koruny po oznámení o vytvorení vlády SMER, SNS, HZDS. Inak povedané, finančné trhy Fica k prevzatiu takéhoto záväzku donútili.

Keďže ekonomika utešene rastie a rušenie reforiem sa, až na zdravotnícku, nekoná, optimizmus ohľadom nášho členstva v eurozóne neustále narastal. Podľa prieskumu Ineko to bolo od 52% v septembri 2006 až do 78% v júli 2007. Keď sme spolu s Ivanom Štefancom na tlačovej konferencii SDKÚ-DS v máji 2007 varovali pred ohrozením prijatia eura, ostali sme v tomto názore osamotení.

V júni 2007 ECB vo svojej správe uviedla, že udržanie inflácie v rámcoch maastrichtských kritérií môže byť pre Slovensko z dlhodobejšieho hľadiska problémom. V auguste vláda priznala problémy v komunikácii s európskymi inštitúciami a v septembri 2007 misia Eurostatu navrhla preklasifikovať niektoré výdavky zo súkromných do verejných, čím by sa dodatočne verejné výdavky za rok 2006 zvýšili o 0,7% HDP, teda asi o 11,5 mld. Sk.

Nezaškodí pripomenúť, aké skutočnosti nás v máji 2007 viedli k varovaniu ohľadom možného ohrozenia vstupu do eurozóny.

Za najvážnejšie riziká možno považovať práve udržateľnosť plnenia maastrichtských kritérií. Inflačné kritérium je ohrozené politickým tlakom na nižšie ceny regulovaných komodít. To síce vedie z krátkodobého hľadiska k nižším cenám a teda k plneniu inflačného kritéria, v strednodobom a dlhodobom horizonte to však znamená ceny vyššie. Dôvodom je, že nižšie aktuálne ceny neumožňujú dostatočnú mieru návratnosti investícií a vedú k podinvestovaniu v dotknutých rezortoch, čo potom v budúcnosti povedie k cenám vyšším. Ako príklad môžu slúžiť vodárne a kanalizácie, ktoré dosiahli v roku 2006 zisk okolo 1 mld. Sk, avšak za rok 2007 po politicky vynútenej zmene v regulácii už očakávajú zisk len na úrovni okolo 100 mil. Sk. Ďalším dôkazom, že presne takto to funguje, je obdobie mečiarovej vlády 1994 – 1998, kedy boli regulované ceny určované priamo vládou, boli administratívne držané na nižšej ako ekonomickej úrovni, čo spôsobilo, že nevyhnutný nárast týchto cien po roku 1998 bol omnoho vyšší, ako napr. v Českej republike, kde k deregulácii dochádzalo plynule počas deväťdesiatych rokov.

Deficit verejných financií môže byť ďalším problémom. Vláda napriek rekordne rastúcej ekonomike a daňovým príjmom nepremyslenými krokmi a zlým riadením zvyšuje zadlženosť takých subjektov, ktoré sa síce doteraz nezapočítavali do verejných výdavkov, avšak po prekročení istej miery sa veľmi ľahko môžu. Ide o diaľničnú spoločnosť, nemocnice, televíziu, rozhlas, železničné spoločnosti. Vo všetkých týchto subjektoch za posledný rok výrazne vzrástla zadlženosť. Neochota Eurostatu akceptovať takého skryté navyšovanie verejných výdavkov, je pochopiteľná. Zadlžovanie týchto kvázi verejných subjektov zvýši v budúcnosti nevyhnutne verejné výdavky a teda ohrozí udržateľnosť plnenia kritéria deficitu.

Dobrým príkladom je zdravotníctvo. V dôsledku rušenia reformy a absencie akejkoľvek zmysluplnej stratégie rastie zadlženosť nemocníc, predovšetkým tých vo verejnom vlastníctve. Skôr, alebo neskôr budú musieť byť oddlžené a zaplatiť to môžu len daňoví poplatníci. Dôveru členov eurozóny ani európskych inštitúcií určite nezvýšil zámer vlády napumpovať do ekonomiky 150 mld. Sk na diaľnice cez veľmi slabo pripravené projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP).

Nedostatočná príprava môže okrem iného znamenať aj riziko prekvalifikovania takýchto výdavkov zo súkromných do verejných. Dôveru v udržateľnosť zodpovednej rozpočtovej politiky určite neposilňujú Ficom avizované zámery štátu investovať v energetike, najmä jadrovej, či developerské plány ministrov Kaliňáka a Počiatka ohľadom budovania vládneho mestečka. Už ani nehovoriac o tom, že viacerí členovia vlády na čele s jej predsedom sa niekedy priamejšie, inokedy nepriamejšie zastrájajú, ako to roztočia s výdavkami po vstupe do eurozóny, ako budeme budovať silný sociálny štát, či plniť predvolebné sľuby. Pritom všetci ekonómovia, ale najmä všetci rozhodujúci politici v EÚ ktorí nakoniec o našom členstve budú rozhodovať, vedia, že po vstupe do eurozóny musí byť rozpočtová disciplína nie slabšia, ale omnoho, omnoho silnejšia ako pred vstupom do nej. Pri tak vysokom raste, aký dnes slovenská ekonomika dosahuje, je to dokonca platné ešte viac.

Okrem rizika neplnenia, alebo nedržateľného plnenia maastrichtských kritérií, sú tu aj ďalšie riziká. Vláda nevenuje dostatočnú pozornosť technickej príprave, vyše roka chýbal viceguvernér NBS zodpovedný za túto oblasť, mešká príprava legislatívy aj informačná kampaň.
Za vážny problém, ktorý už vláda aj priznala, možno považovať nedostatočnú komunikáciu. Vstup do eurozóny je vstupom do klubu. Nový člen klubu musí požívať dôveru všetkých starých členov. Formálne splnenie kritérií je podmienka nevyhnutná, obávam sa však, že nemusí byť postačujúca.

Dôležitá bude dôvera v to, že Slovensko bude pravidlá (najmä pravidlá Paktu rastu a stability) plniť aj potom, ako do eurozóny vstúpi. A tu je práve problém, ktorý je popri vyššie popísaných rizikách udržateľného plnenia kritérií, spojený aj s tým, že vláda nemá v EÚ a najmä medzi vplyvnými členmi eurozóny skutočných spojencov a priateľov. Smer-u bolo pozastavené členstvo v socialistickej internacionále, SNS je v EÚ považovaná za extrémistickú stranu, HZDS sa dodnes neúspešne pokúša o zaradenie do medzinárodných straníckych štruktúr. Predseda vlády sa na summitoch EÚ nudí a dostatočne ostentatívne to aj dáva najavo, minister financií navštevuje pravidelné porady ministrov financií len sporadicky a je úplne pasívny.

Vstup do eurozóny je pre ekonomiku, krajinu a občanov dôležitý. Znamenal by vyšší ekonomický rast, a teda aj vyšší rast zamestnanosti a životnej úrovne, rýchlejšie dobiehanie vyspelých krajín. Nezodpovedná a nekompetentná politika vlády R. Fica splnenie tohto cieľa ohrozuje. Fico euro nechcel, bolo mu nanútené okolnosťami, a myslím si, že dodnes nie je úplne presvedčený, či ho vlastne chce, alebo nie. Tak sa aspoň správa. Správa sa ako nezodpovedná rodička, ktorá svojim správaním ohrozuje nielen zdravie, ale dokonca aj život ešte nenarodeného dieťaťa.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vilém napsal(a):

Středoafrické poměry na Slovensku. Slovenští Romové žijí jako ve 13. století. Slovenské zdravotnictví má indickou výkonnost, protože slouží Miklošovým kamarádům z bank a nikoli nemocným. Pachatel se zde chlubí svými úspěchy. Vykolejený socipat zde káže cosi o odpovědnosti Fica, kterého si občané zvolili, aby napravil nejhorší důsledky destruktivních reforem.
Pan Mikloš se nedokáže smířit s výsledky voleb, které jasně ukázaly, že jeho cesta do střední Afriky není pro civilizované země atraktivní, a se strašnou nenávistí útočí na vynikající výsledky demokraticky zvolené vlády.

Degenerace pravice plodí pomatené bolševiky v modrém.
20. 09. 2007 | 18:33

stejskal napsal(a):

A já Vás na našich stránkách také pěkně vítám, pane Mikloši. Libor Stejskal
20. 09. 2007 | 18:45

Marty napsal(a):

Vilem: pan Miklos jasne a slusne argumentoval. Vy nemate ani argumetny a ani tu slusnost.
20. 09. 2007 | 18:48

juraj napsal(a):

miklos a radicova si jeni z mala politikov ktori sa vyznaju vo svojejj oblasti....
20. 09. 2007 | 19:28

Líný černý pes napsal(a):

Protože jsem starý lenoch, děkuji redakci za to, že mi přináší slovenské blogy až pod čenich.
20. 09. 2007 | 20:19

stejskal napsal(a):

Není zač, paní psa,

určitě nezůstane jen u tohoto jednoho ;-)

Libor Stejskal, editor blogů
20. 09. 2007 | 20:24

Elias antikomunista napsal(a):

Kéž bysme měli takové lidi, jako je pan Mikloš, a kéž bysme neměli žádné takové cvoky, jako je Vilém.
20. 09. 2007 | 20:57

im napsal(a):

Panu Stejskalovi děkuji za invenci, s níž činí blogy na aktualne.cz neodolatelnými! :-)

Blog slovenského politika je dobrý nápad! Můžeme te´d srovnávat přístup k problémům i vyjadřovací schopnosti dvou bývalých ministrů financí, neb pan B. Sobotka je známý zdejší blogger. Nabídnete jeho blog oplátkou slovenskému aktualne.sk?

Doufám, že nezůstane jen u politiky, bylo by to poněkud jednostrunné. Trochu kultury by bylo? Nebloguje Milan Lasica nebo Marián Labuda?
20. 09. 2007 | 21:24

Adam napsal(a):

Souhlas, také si pana Mikloše vážím a přál bych si, abychom i u nás měli v politice podobně schopné lidi, což bohužel nemáme. Čtenáře Viléma snad ani nemá smysl komentovat.
20. 09. 2007 | 21:26

Camellia napsal(a):

Pohodu Vám želám p.Mikloš.Som rada Vášmu rozhodnutiu.I keď i tu nájdete odporcov Vášho názoru.Ja som si pre istotu uložila tento kanál:-).Čerstvé správy s prvej ruky a názor na udalosti si veľmi cením.Budem Vás mať hneď po ruke...Veľmi Vám fandím a aj p.Radičovej.Bolo mi nepríjemne smutno,že Vás ako stranu ľudia nedostatočne pochopili a volili tak ako volili.Priznám čestne(bez mučenia),že zo začiatku som nechápala a nerozumela ani ja.Na to som potrebovala sa posunúť o pár km ďalej a pozerať domov z vonku.Po každý raz pri návšteve domova so videla to čo ľudia doma nevnímajú,lebo to nemajú na stole ani v peňaženke.Keď im rozprávam čo vidím ja,pozerajú po mne neveriaco.Verím,že ani ja by som to doma nevnímala.Verím však(a vidím pri návšteve)že Vaše názory a kroky v pol.sú správne i keď také nepopulárne.Som Vám povďačná za svoje vnúčatá,že budú mať výber možností podľa svojích schopností a tak by sa samozrejme mali mať lepšie ako ja.Nemyslím si že ste neomylný,ale vážim si vašu prácu v prospech nás.S úctou M.O.
20. 09. 2007 | 21:38

Vilém napsal(a):

Vulgární nadávky zoufalých zaslepenců nemohou nic změnit na oprávněnosti mé kultivované kritiky destruktivního počínání pana Mikloše, které mělo celoevropský patologický dosah.

Ve volbách na Slovensku i na vývoji preferencí v ČR se ukazuje, že zdejší většinový názor je celkově menšinovým názorem a politika devastace sociálních práv se u občanů nesetkává s pozitivní odezvou ani přes zběsilé propagandistické masáže koupených pseudomyslitelů, politických komisařů Světové banky.
20. 09. 2007 | 21:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane či paní im,

děkuji za Vaše milá slova, moc mne potěšila.

Slovenští kolegové si sami vybírají, koho z těchto stránek by chtěli zařadit mezi "své" blogery (já jen mohu zprostředkovat případný souhlas).

Mezi osobnostmi, které na Slovensku oslovili, je celá řada velmi zajímavých jmen (mimochodem i Vámi zmiňovaní pánové). Aktuálně.cz si bude považovat za čest, pokud svolí, aby se jejich texty objevovaly i zde. Slibuji, že pro to udělám vše, co bude v mých silách.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 09. 2007 | 22:21

Jano napsal(a):

Nikdy Slovákům nesmíme odpustit specifika z 1991-93. Ta hrstka "dobrých" Čechoslováků ze Slovenska nepřekryje "Čech do mecha, mech do Dunaja". Češi musí udělat obrat o 180 stupnů. Milujme místo bratrů Slováků, bratry Němce. Nahraďme češtinu "germánskou češtinou". Znáte Němce s vadnou němčinou? Ne! Hovorovou češtinu zvládne každý Čech. Psanou je univerzitní vzdělanci nebo ti, kteří se s ní živý. Nebýt vlastenců mohli jsme hovořit jako Rakušani. Pane Stejskal, uvolněte i blogy slovenských anti Čechů. Chci aj ty, aj ony.!
20. 09. 2007 | 23:12

rvac napsal(a):

Pan Miklos ma dle meho vzacny dar: ac setrvaval po dobu sve politicke drahy predominantne v domacim prostredi (pro nej jiste vetsi vyzva nez skvostna, kulminujici kariera v zahranici, za coz klobouk dolu), nenechal se vtahnout do prumernosti okoli a i proto tolik odborne vycniva nejen v siroce pojatem V4 regionu. Vezmeme si jeho pili, perfekcionismus, zaujeti a nebojacnost jit s mensinovym nazorem na "trh" k srdci a budme obdobnym prikladem pri vychove nasich deti. Podari-li se to alespon ze 60%, bude muset jednou pan Miklos oslavit svoji praci v premierske pozici, kdyz ne, umozni mu vsichni ti zakomplexovani darmozraci a "lichotnici" Vilemova razeni zaslouzeny vydelek mimo politicke kolbiste.
20. 09. 2007 | 23:15

Líný černý pes napsal(a):

to stejskal :
Nedejte se odradit vysupo váním něketrých diskutérů. Mažte je jako občes proženete nás. JSou hosty vašeho blogu a nosta je pořebné ctít s bránit.
20. 09. 2007 | 23:28

Vilém napsal(a):

Slovenská národnost pana Mikloše není žádným handicapem, aby měla zanmenat utlumení oprávněné kritiky.

Reformy pana Mikloše vrhly mnoho set tisíc slovenských občanů o mnoho století zpátky, a tím pádem také celou slovenskou společnost, protože úroveň civilizace není dána technickou výkonností nebo výpočty cifršpiónů, nýbrž stupněm kultivace mezilidských vztahů a rozvojem lidských práv.

Pokud někomu vyhovují poměry, kdy stát cílevědomě útočí na menšiny etnické i sociální, pak je buď občansky zaostalý nebo myšlenkově zkorumpovaný osobními výhodami.
Já jsem zde dnes byl častován kvůli své kritice ubohými nadávkami, ale ty samozřejmě svědčí o úrovni jejich původců, o ničem jiném. Jde o lidi, kteří se nedopracovali schopnosti konfrontace s odlišným názorem - primitivy. Kupodivu právě tito lidé se často považují za bůhvíjak schopné, ač jde prakticky o duševní orangutany.
20. 09. 2007 | 23:47

stejskal napsal(a):

Ještě jednou dobrý večer, paní pso,

nebojte, beru svou hostitelskou roli (tedy spíš roli majordoma, hostitelem je můj zaměstnavatel) velmi vážně ;-)

Příjemnou diskusi.

Libor Stejskal
20. 09. 2007 | 23:49

Líný černý pes napsal(a):

to stejskal :
Tady se ani nediskutuje, tady se chválí Váš nový nápad, a jeden člověk se snaží nám to pokazit.
20. 09. 2007 | 23:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Viléme,

zcela respektuji Vaše právo na vlastní názor, i když s ním nesouhlasím.

Jen jsem se chtěl zeptat, kdo Vás tady tak hrubě napadá?

Oproti Vašim výrazům na adresu autora jako např. "vykolejený sociopat", "pomatený bolševik v modrém" či označení Vašich oponentů "duševními orangutany," jsem tu zaznamenal jen jednu nepřímou invektivu na Vaši adresu "podobní cvoci jako Vilém." V čem je tedy problém?

Přeji Vám hezkou a klidnou diskusi.

Libor Stejskal
20. 09. 2007 | 23:58

Líný černý pes napsal(a):

to stejskal :
Zítra začínají v Mělníce třídenní vinařské slavnosti (samozřejmě psí), všichni dobří blogeři a komentátoři jsou zváni.
20. 09. 2007 | 23:58

Vilém napsal(a):

Pane Stejskale,
za prvé šlo o polemiku, nikoli o stížnost směrem k Vám, za druhé nelze vycházet z pouhé formálně jazykové roviny, protože já jsem hovořil o politických činech pana Mikloše, zatímco moje politické činy se omezují na volební účast a další běžné aktivity a osobně jsem nikoho nepoškodil. Pan Mikloš se takovou neškodností nevyznačuje, přičemž kromě epitet, která jsou čistě vnějším doplňkem kritiky, jsem uvedli to, co pan Mikloš na Slovensku způsobil.
Nebudu kopírovat další nadávky na svou adresu jako zakomplexovaný daruožrout atd., protože mne to nezajímá.

Chápu, že jako redaktor jaksi ztrácíte ohled na význam mimojazykové skutečnosti a začlenění pana Mikloše mezi přispěvatele Vám nevytýkám, ale upozorňuji, že skutečnost, že se někdo jazykově neprojevuje jako extrémista sládkovkého typu, neznamená, že dopady jeho politické činnosti nejsou ještě závažnější.

Hezký večer
21. 09. 2007 | 00:31

Libor napsal(a):

Pane Mikloši,

to že jste se rozhodl přijmout účast na blogu aktuálně.cz je samozřejmě velice správné a chvályhodné. Z Vašeho článku jsem se například dozvěděl velice zajímavou informaci, že Eurostat navrhuje překlasifikovat některé výdaje, které jsou vykazovány jako soukromé do veřejných, což by pochopitelně znamenalo vznik, či prohloubení rozpočtového deficitu.

Potíž však spočívá v tom, že celková koncepce vašeho příspěvku je standardní a tím i neinvenční. Vy jste to dělali dobře, ti co přišli po Vás kazí vše co se dá. Navíc, tvrzeními o skvělém Dzurindovi a darebném Ficovi jsme tady neustále zahlcování i oficiální českou propagandou. Výsledkem proto je, že i těch několik velice zajímavých údajů a informací ve Vašem článku pak zbytečně zaniká.

Pokud hodláte pokračovat ve spolupráci s tímto serverem, co kdybyste to zkusil jinak? Třeba se rozepsat o takových věcech jako například v čem podle Vás spočívají příčiny Vašeho posledního volebního neúspěchu, co jste dělali špatně a co dnešní slovenská vláda dělá dobře? Myslím si, že podobná témata by mohla být velice zajímavá a přitažlivá.

S pozdravem
21. 09. 2007 | 05:53

fany napsal(a):

Viléme, ty máš dost. Už to nehul.
21. 09. 2007 | 07:13

radek napsal(a):

Vilém peče housky...
Tak atˇu toho zůstane a do ostatního se neplete.Působí pak dost směšně a hloupě.

Jsem zvědavý, na co se bude vymlouvat Paroubkův kamarád Fico, až Slovensko skončí s neřešitelným státním dluhem a nulovým růstem? Ale nevadí. Aspoň bude Slovensko nadále zdrojem levné pracovní síly u nás. Za Vás to pomalu končilo a nyní roste nová naděje.
Všechno zlé je k něčemu dobré, jak se říká u nás v Čechách!
21. 09. 2007 | 07:32

karel napsal(a):

Velice dobra a vyrovnana analysa.Uplne s Vami souhlasim.
21. 09. 2007 | 09:32

Mirek napsal(a):

Pomatený deformátor Mikloš si s ničím nezadá s Topolánky, Julínky a dalšími exoty, kteří ve vyspělé Evropě nemají místo a tak své zrůdné experimenty provádějí u nás!!! Tohle je EU a ne Bangladéš, tady lidé nehodlají žít v nedůstojných podmínkách. Kdyby něco takového někdo zkusil v Německu, tak ho poženou všichni svinským krokem, ať jsou to voliči SPD a nebo CDU, nikdo by si tam takové ožebračování nedovolil!!! Důchodci, učitelé, vědci, zdravotní sestry, studenti, hasiči, policisté, to není odpad, tak jak si ODS a nebo tenhle mamlas myslejí, to jsou lidé, kteří si zaslouží slušně žít!!!
21. 09. 2007 | 09:55

Vilém napsal(a):

Vynikající analýza, pane Mirku, i když je očividně nad duševní síly zdejších pravičáků, kteří se zjevně hodí spíš do Bangladéše.
Tvrdá slova na adresu pana Mikloše jsou pak zcela na místě, skutečně nejde o politika, který by měl být uctivě vítán jako reprezentant Slovenska, už proto, že s ním Slováci bez váhání tvrdě zametli a funkce svěříli Ficovi, kterého zde závistivě napadá.
21. 09. 2007 | 10:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mirku,

dovoluji si Vás upozornit, že tyto stránky jsou určeny k věcné diskusi a ne k urážlivým výpadům proti komukoliv (pomatený deformátor, mamlas atd.). Příští podobné texty budu s odkazem na Kodex diskutujících mazat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 09. 2007 | 10:11

Marty napsal(a):

Libor: Fico vyhral volby tradicnim receptem levice. Volice si koupil sliby o penezich bez prace.
21. 09. 2007 | 10:15

Vilém napsal(a):

Pane Stejskale, jsem nucen se Vás zeptat, komu jste jako editor podřízen. Neberu Vám právo na odlišný politický názor ani jeho ventilování z pozice diskutujícího, i když ho jen deklamujete bez zdůvodnění, ale jako editor přestáváte plnit své základní povinnosti. Opět jsem zde napadán davem hulvátů a to ignorujete, zatímco vyhrožujete kritikům blogera.
21. 09. 2007 | 10:21

o2 napsal(a):

To Vilém
Mohu otázku? Žijete v Čechách nebo na Slovensku?
Předem děkuji.
21. 09. 2007 | 10:31

Vilém napsal(a):

Žiju v Evropě. ;-).
21. 09. 2007 | 10:32

o2 napsal(a):

To Vilém
Tak běžte řešit Evropskou politiku do Bruselu a neřešte náš bývalý stát. Jsem zvědav jak tam se svými názory uspějete. Tady jste již prokázal, že jste jako Řepka v kopané. Pokud by jste však tu evropskou politiku přece jen chtěl řešit (jste přece Evropan), tak před tím doporučuji navštívit nějaké přednášky s politologie, ekonomie a hlavně psychologie.
S velmi korektními a vyváženými myšlenkami v článku p.Mikloše naprosto souhlasím a p.Ficovi fandím tak jak to na Slovensku dělá, jelikož ve své podstatě na reformách pokračuje a téměř nic nemění.
Pěkný den.
21. 09. 2007 | 10:47

Vilém napsal(a):

ČR je částí Evropy, a Slovensko od nástupu Fica také. Lokální pražské politice se můžete věnovat Vy.
Nemyslím si, že má nějaký smysl ohánět se názvy věd, které jsem studoval, popřípadě vystudoval, ale upozorňuji, že věda se nehodí k posuzování singulárních jevů v politice a nemůže nahradit morální úsudek založený hodnotově. Takto pseudovědecky myslící občan by nerozeznal lupičský vpád do cizí země od osvobození a sprostou devastaci společnosti od odvážných reforem. ;-).
21. 09. 2007 | 10:54

lm napsal(a):

Vážený pane Mikloši, z Vašeho textu na mne dýchla arogance, která nejspíš byla jednou z příčin volebního neúspěchu programu, který představujete. Angličané říkají good or bad, our government, pro Vás je ale předseda vlády Slovenské republiky jen Fico.Zato Váš kolega je Ivan Štefanec. To jen na úvod.
Výsledky, které dosáhlo Slovensko jsou obdivuhodné, ale nemyslím tím poslední 5-6 let. Obdivuhodné je co Slovensko dosáhlo za 90 let co přestalo být Horním Uherskem. Kdysi nejzaostalejší region V4 je asi již dnes v tvorbě HDP na obyvatele nejspíš druhý před Maďarskem a Polskem a oběma úspěšně uniká. Kdo se o to zasloužil ? První republika, druhá republika, samostatný štát, dotace po roce 1948, samostatná SR ???
Myslím, že to byl především talentovaný a pracovitý slovenský národ s nezbytnou dávkou pokory, která schází jeho sousedům. A nakonec ještě, ani u nás nikdo pořádně nevysvětlil proč je výhodné přijmout € co nejdříve. Jako laik a řadový občan si myslím, že by to mělo být co nejpozději. Obě koruny CZK i SK skokově vůči € co rok posilují. Prospívá, to dovozcům ( deficit zahraničního obchodu kupodivu nevzniká )vadí exportérům ( těm ale exporty rostou a tak zhodnocování je spíš tlakem na efektivnost jejich výroby ), vítají to občané plánující zahraniční cesty, motoristé, kteří mají levnější benzín.
Tak proč by to € měla být taková modla ?
21. 09. 2007 | 11:01

o2 napsal(a):

To Vilém
Opravuji. Stačí ta psychologie. V těch zbývajících vědách u Vás pšenka nepokvete. Jedině, že by jste pochopil slovo "fakta" a věděl co se za nimi skrývá.
Pěkný den.
21. 09. 2007 | 11:10

Vilém napsal(a):

To O2
Vidíte, filosofové ani vědci povahu faktů dodnes úplně nevyjasnili.
Bylo by to zajímavé zjistit, co je podle Vás faktem (třeba růst HDP na Slovensku?) a co naopak ne (třeba utrpení osob postižených Miklošovou devastací společnosti?).

Hezký den
21. 09. 2007 | 11:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Viléme,

mým přímým nadřízeným je ředitel multimediální divize společnosti NetCentrum Jakub Unger. S případnými stížnostmi na mojí práci se obracejte na něj.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 09. 2007 | 11:38

Vilém napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale, a děkuji za odpověď. Nemám v úmyslu si na Vás stěžovat, jen jsem v zápalu diskuse neodolal nutkání reagovat v podobně komisním duchu, jaký jsem pociťoval z Vašeho vstupu.
S mírným časovým odstupem se mi věc jeví jako irelevantní a Vaše práce jako přiměřeně kvalitní.

Hezký den
Vilém Gutfreund
21. 09. 2007 | 11:47

lm napsal(a):

Ještě pár slov ktomu elitnímu klubu kolem €. Řecko se tam prý dostalo protože falšovalo statistiky, jednu zemi od Baltu zase klub nepřijal, ikdyž vše plnila a statistiky nefalšovala. Německo průběžně neplní zássadní kriteria a tak si nechalo odhlasovat, že nemusí plnit k čemu se zavázalo. Opravdu vydařený klub.
21. 09. 2007 | 11:48

o2 napsal(a):

To Vilém
Střidavě žiji v obou státech. Pokud mluvím o faktech, tak o těch, které mám ověřené. Ty však zcela jistě nepředstavují to co vy popisujete. V tomto vám filosofové ani vědci nepomohou. Vaříte v diskusi z vody. Nebyl jste někde na školení u Paroubka? Ten vařit z vody ovládá dokonale.
21. 09. 2007 | 12:47

Na obranu Vilema napsal(a):

Pro utocniky z rad ODS : Jsem Cech majici za manzelku Slovenku, volic CSSD s platem nad 80 tis. Kc. (byt to zni jako oxymoron)
Rozhorceni Vilema chapu, byl jste se nekdo z obdivovatelu pana Miklose a SDKU (slovenske verze ODS) podivat na Slovensku ? Nemyslim v Bratislave, Ziline atd., ale dal na vychod. Pokud ne, tak vemte batohy a listek na Slovensku Strelu.
Ano, pan Miklos se placa po ramenech, jak jsou dobri, jake reformy udelali. Ale pro koho? Pro slovenskeho obcana urcite ne. Veskere strategicke podniky se odevzdali do rukou zahranicnich investoru (neni to paralela s prodejem akcii CEZu, kterou chce ODS provest ?), nedivme se, že jsou pote ze zahranici chvaleni. Fico je mozna mirny populista, ale aspon se snazi část věci napravit. NEKTERE reformy ani on nechce menit, protože vi, ze by byly potreba tak jako tak udelat. A volebni preference hovori za vse.
Pana Miklose si jako jednoho z mala z SDKU vazim za jeho primost a nezkorumpovatelnost. Neni mi znam pripad, kdy by byl byt jen narcen z podezrelych machinaci (i když se mozna mylim).
Co však ma za následek vláda premiera Dzurindy, i s panem Miklosem za zady, je rozevirani nuzek v zivotni urovni obyvatelstva. Stejne jako ODS se sanzili, aby bohati byli ještě bohatšími a chudi ještě chudšími. Jedte se podivat do regionu, kde je 20 % nezaměstnanost. Zdejsi podniky se zprivatizovaly a zanikly. Vse se presouva do Bratislavy a okoli (stejne plati pro Prahu, ta ale nastesti lezi ve stredu republiky).
Denne vidite zprávy, jak si Dzurinduv bratr vydelal diky pochybnému tendru XY Sk, jak si ten a ten pomohli a pak strih a další zprava, že nejsou platy pro ucitele a lekare (uz beztak mizerne).
Mohl bych pokracovat téměř do nekonecna, shrnu to ale na zaver:
Nedivim se Vilemovu rozhorceni
Marconas
21. 09. 2007 | 12:52

LEVAK napsal(a):

Vážený pane jestli si myslíte že je správné a prosazujete to, že finanční trhy donutí někoho k převzetí nějakého závazku tak potom tu máme novou diktaturu a to diktaturu financí.Starou diktaturu proleteriátu jsme vykopli na smetiště dějin a budou nám vládnout peníze!Němci měli nad koncentrákama heslo "Arbeit macht frei!".EU si tedy může dát nové inovované heslo "Geld macht frei!" Zřejmě budete první propagátor a uctívač tohoto hesla!
21. 09. 2007 | 13:06

mafilipes napsal(a):

Na obranu vilema: o ODS tu nepadlo ani slovo, ale pro vas jsou vsichni, kteri maji jiny nazor nez Vilem, "utocnici z rad ODS", velice zajimava dedukce. Rad bych vam pripomenul, ze CSSD chtela CEZ prodat za 270 mld, ale nenasel se kupec, a to mi opravdu prijde jako diametralne horsi vec, nez kdyz dnesni koalice proda par % podilu CEZu. Posledni pripominka o tom, jak reforma postihne chude: v situaci, kdy si clovek s platem do 12 tkc mesicne polepsi o 500 Kc, coz bohate vykompenzuje navyseni DPH, nebo ze chronicky nemocni budou mit vydaje na zdravotnictvi zastropovany mi opravdu prijde jako dobry napad na rozdil od slibu jako leky pro seniory nad 70 let zdarma ci 90 000 Kc na nakup auta kazdemu motoristovi.
21. 09. 2007 | 13:33

o2 napsal(a):

To Na obranu Viléma
Nejsem útočník a už vůbec ne z řad ODS.
Pane nevím kolikrát jste byl za poslední dva roky na Slovensku a třeba až na tom "vyhodě". Nechci polemizovat o tom, zda se rozevírají nůžky. Nicméně vždy se budou méně rozevírat pokud budeme mít bohatější střední vrstvu. I Slováci. S tím doufám souhlasíte. Pak se jen lišíme v tom, že asi každy k tomuto cíli chceme dojít jinou cestou. Já jsem přesvědčen, že ta Miklošova je rychlejší než byla naše Špidlo-Grosso-Paroubkova. Nejsem si jist zda Topolánkova je správná, ale rozhodně lepší než výše jmenovaná. V každém případě u té rychlejší je problém. "Při štípání dřeva odletují třísky". A i kdybych měl pochopit rozhořčení P.Viléma nelze obraz (mnou ověřený) Slovenska nelze nazvat devastací společnosti a utrpením osob, nehledě na to, že (opět podotýkám) Fico v tom pokračuje s kosmetickými úpravami.
21. 09. 2007 | 13:53

Mirek napsal(a):

Pane Stejskale, já chápu, že jako novinář musíte bránit jedinou modrou pravdu, což je v této zemi normální. Zde totiž kromě 2 novin veškerá média pracují tvrdě proODSácky, samozřejmě včetně aktualne.cz, paní Slonková je toho důkazem. Kdy konečně budeme mít vyvážený přístup médií, tak jako v západní Evropě??? Nechtějte po občanech, aby se vyjadřovali jen tak, jak chcete Vy, novináři, to není demokracie!!! Příspíváte tímto k nové, modré totalitě!!!
21. 09. 2007 | 14:05

Vilém napsal(a):

To o2
Možná je vhodné mít střední vrstvu, ovšem co s tím má společného politika pana Mikloše? Ke středním vrstvám se hlásí ČSSD i ODS, a jistě i na Slovensku je tomu podobně, nemluvě o tom, že politické používání tohoto označení se nekryje s jeho významem v sociálních vědách, kde se důležitost středních vrstev konstatuje, aby nedošlo k rozpadu společnosti na polarizované sociální skupiny majetných a nemajetných - a právě k tomu Slovensko za vlády Dzurindy směřovalo v důsledku Miklošových reforem.
Jistě nechcete považovat své dojmy z přítomnosti na Slovensku za směrodatné, když odporují názorům velké většiny občanů, tak jak je vyjádřili ve volbách.

Právě je nutné rozlišit mezi tím, že Fico třeba některé věci nyní nechává v platnosti, a jednáním pravice, která negativní trendy vyvolala a vydávala je za pozitivní.
21. 09. 2007 | 14:26

o2 napsal(a):

To Vilém
Překvapuje mě, že při vašem projevu a vzdělání jste tak naivní s přeceňováním "názoru občanů a jejich vyjádření ve volbách". Pane teď mohu konstatovat pouze jediné, víte o Slovensku velmi málo a to ještě tak z druhé ruky. Názor občanů je zcela jiný než vy popisujete. Totiž ve volbách nevolila většina proti Dzurindovým reformám, ale za Ficův populismus to je přesně to co vám nyní většina lidí na Slovensku sdělí pokud se jich na to dotážete. A k vašemu překvapení představte si, že i ti nejchudší.Věřte tomu, nejsou to dojmy, ale fakta.A faktem taky je, že Fico nenechává "některé" věci v platnosti, ale v podstatě všechny , jak jsem již nazval s kosmetickými úpravami.
To Mirek
Pokud to co jste napsal myslíte vážně tak žijeme každý v jiném světě. Jen dvě otázky:
1. Kolik lidí a počet příspěvků na tomto webu píše blogy z levého politického spektra?
2. Prosím uvedení jednoho diskusního příspěvku (mimo mazání) p. Stejskala, kde podle vás uvádí "modrou pravdu".
21. 09. 2007 | 15:07

Vilém napsal(a):

To O2
Ubezpečuji Vás, že názory občanů nepřeceňuji, ale žádné lepší kritérium nepředložili ani komunisté ani zastánci jiných teorií o vědeckém poznání vývoje společnosti a odpovídajícím řízení pomocí postupů, které se na názory občanů neohlížejí.
A rád si přečtu, jak by se měl hodnoti výsledek politické činnosti, ne-li prospěchem občanů, a kdo jiný by o něm měl rozhodovat. Dokonce i slovenská pravice se odvolává na prospěch budoucích občanů, když mluví o přínosu pro příští generace, aniž to ovšem může jakkoli doložit.
Podle všeho je pan Mikloš přesvědčen, že "populismus" Fica odporuje Dzurindovým reformám, a proto také volba Fica znamenala odmítnutí Dzurindy, Mikloše ad. Pokud mezi Ficem a Dzurindou rozdíl nevidíte, asi zas tak velkým znalcem slovenské politiky nejste. Jistě lze spekulovat o tom, jaký je podíl změny a kontinuity v slovenské politice, ale to klidně nechám pustým scholastikům.
Zejména jsem kritizoval Mikloše, aniž to znamená, že musím chválit Fica nebo třeba SNS.
21. 09. 2007 | 15:20

o2 napsal(a):

To Vilém
Pane máme na to každý jiný názor. Můj je podložený zkušenostmi a fakty. Váš je podložený sociologickou rétorikou. Je na jiných, aby posoudili kdo z nás je blíže realitě.
Nicméně jsem přesvědčen, že jste tu vaši rétoriku v příspěvcích na počátku hrubě přestřelil (jak já lidově říkám "střelil kozla) a teď se to jen pod tíhou faktů snažíte zmírňovat. V každém případě je to váš názor o kterém jak jsem zjistil nemá smysl dále polemizovat.
Pěkný den.
21. 09. 2007 | 15:54

Tom napsal(a):

Viléme,
co Vy jste schopný vyprodukovat...
Máte vůbec nějaké ekonomické vzdělání? Zatím jste neuvedl jediné číslo, které by potvrzovalo Vaše názory. Řeči můžete vést jaké chcete, ale pokud Vás má někdo brát vážně, tak je musíte nějak podpořit.
Mimochodem, mám velkou spoustu slovenských spolužáků a neslyšel sem jediného stěžovat si na reformy.
S Vaší argumentací by Vás na jakékoliv ekonomické VŠ vyhodili.
21. 09. 2007 | 18:33

Vilém napsal(a):

To 02
Plně respektuji Váš odlišný názor i jeho zdroje. Nemusím ale mít žádné zkušenosti s pobytem na Slovensku, aby viděl, že Vaše tvrzení o tom, jak Slováci vítali Dzurindovi reformy a přitom volili Fica, který je kritizoval a sliboval jejich zrušení, je naprosto neúnosné. Přitom je jasné, že nikod nemohl čekat úplné a okamžité odstranění veškerých změn z dob Dzurindovy vlády.

Moje údajné přestřelení také nesměřovalo na Vás, nýbrž na autora reforem. Přitom mi rozhodně nešlo o jeho názory, nýbrž o jeho činy.

To Tom
Většina slovenských voličů Miklošovy reformy ve volbách odmítla. Možná si jako pouhý ekonom nedokážete uvědomit, že většina je označení číselného intervalu, vy mysliteli.
21. 09. 2007 | 19:23

radek napsal(a):

Slovensko před Dzurindem ?
Všichni Slováci jezdili v mercedesech, pracovní doba 20 hodin týdně,všude poletovali pečený holubi,radost a veselí čišela ze všech.

A za Dzurindy ?

Hrůza! Zeptejte se Viléma.
Vilém ten zná!
Vilém tomu rozumí!
21. 09. 2007 | 19:38

pro Radka napsal(a):

Argumentace pana Viléma je to nejzajímavější za, co jsem tu za celou dobu četla a žádné vaše vzletně sarkastické výkřiky na tom nic nezmění.Konečně někdo vnesl do dizkuze otázku hodnot (lidstvo se bez nich neobejde, ale to je pro vás možná novinka) a nikoli pouze ekonomických teorií.
21. 09. 2007 | 21:55

Camellia napsal(a):

Zo záujmom som si prečítala všetky Vaše príspevky.Dovoľte mi vysloviť svoj názor.Ako som už uviedla v predošlom svojom príspevku,p.Mikloš a strana v ktorej pôsobí má u mňa plnú podporu.Nakoľko som tento smer pochopila a tiež vidím pri každom návrate domov pozitývne zmeny.Jasné,že opatrenia na začiatku boli pre väčšinu tvrdé.Hlavne pre tých,čo po nežnej prestali pracovať s rôznych dôvodov a len čakali,naučený rozmýšľať po socialisticky že sa o nich štát postará,s pramalou vlastnou snahou sa starať aj sám.Štát sa aj snažil pomôcť,ale žiadna pokladňa nieje bez dna.Ako riešite vo vlastnej domácnosti fin.schodok?Buď sa zadlžite,alebo zoškrtáte položky a uskromníte sa.Ste si vedomí že toto nepohodlie Vám nebude na dlho vyhovovať a sa snažíte všemožne aby ste rodinu priviedol čo najskôr znovu do pohodlia.Človek je tvor omylný a tak keď mu ešte ani nemá prakticky kdo poradiť,lebo to ešte nik nemá odskúšané,veľmi ľahko sa môže stať že teoretická rada oddiali vytúžený výsledok.Keď ešte Vás príslušnici rodiny budú zneužívať a využívať,len aby oni čo najmenej pociťovali tú nepohodu,myslím že sa Vám dosť ťažko rýchlo bude smerovať do stavu pohody.Následne potom ale asi ťažko budete miláčikom rodiny že?
Chcem veriť že ma pochopíte a nebudem zasypaná invektívami ako je to bežné pri takýchto debatách.
Ďakujem za pozornosť a čas ktorý ste tomuto príspevku venovali.
22. 09. 2007 | 00:58

radek napsal(a):

Každá firma, která dává všem pracovníkům stejně a nemá vypracován stimulační odměňování se dřív nebo později utopí v dluzích. Nejvíc pak nadávají ti, kteří byly největší přítěží.
Stejně tak to funguje u státu.
Všichni ti hledači a vnucovači tzv. "lidských hodnot" přivedli své země do naprosté ekonomické a morální devastace.
Doufejme, že těchto pseudovědců, co si rochní ve svém Mesiášském komplexu, bude v politice ubývat a že bude vítězit zdraví selský rozum.
22. 09. 2007 | 11:09

o2 napsal(a):

To pro Radka
Můžete mně vysvětlit co je na argumentaci p.Viléma zajímavého pokud si přečtete jeho první příspěvek. Víte vůbec jak to vypadalo ve 13. století nebo jak to vypadá ve střední africe. Problém asi bude, že nevíte ani jak to vypadá nyní na Slovensku.
22. 09. 2007 | 11:31

LQ napsal(a):

Pro Toma
No na UK u pana docenta Havla Jiřího by pan Vilém byl zajisté premiant. Nepodceňujte jej. Ti by si spolu notovali. Žádná zkušenost, ale teoreticky a rétorikou na výši.
22. 09. 2007 | 11:45

radek napsal(a):

Pro O2:
Nerozumím dotazu.
Mě na argumentaci p.Viléma nepřipadá zajímavého nic. Považuju je za ideologické bludy vzaté ze světa mimo realitu tohoto světa.Jako by žil v nějaké sektě.
22. 09. 2007 | 12:06

o2 napsal(a):

To radek
Byla to reakce na Vašeho oponenta viz výše pod nickem pro Radka.
Jinak s Vami naprosto souhlasím. Někdy přemýšlím zda má Vilém "všech pět pohromadě".
Na Viléma však nemá smysl reagovat, jak píšete žije v jiném světě.
23. 09. 2007 | 10:47

Jana H. napsal(a):

Pane Mikloši, srdečně vás vítám, stejně jako vy ani já se nedívám na Slovensko jako na cizí zemi, to ani nejde. Pravidelně sleduji vaše televize. Škoda že jsem se nemohla zapojit přímo do diskuze, podívala jsem se sem pozdě.
Chtěla bych jenom poznamenat jednu věc: ani ti nejzapálenější slovenští novináři (a že média byla ve většině na vaší straně) vás nechválili za způsob jakým jste reformy prezentovali lidem. A zdá se mi že určitá povýšenost je znát i v tomto blogu. Myslela jsem že prohra ve volbách strany přiměje k sebereflexi, ke zkoumání toho co jsme udělali špatně. Ale ne. Nejste v tom sámi, tady to předváděla léta ODS, teď ČSSD.
Musíte si prostě uvědomit že voliče nevyměníte. Zdá se to jako vůbec nejtěžší věc pro politika. Vy to přece myslíte tak dobře, ale ti lidé... Proto myslím že jste prohráli zaslouženě.
Těším se na vaše další příspěvky a zdravím.
27. 09. 2007 | 06:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Nechte Viléma na pokoji.Nejhorší je srážka s volem.Má tvrdé rohy,kopyta a neuhne.Pane Mikloši,vidíte...jsme na tom i po 15-ti letech stejně.Stádo podporující růžovou visi socialistů(včetně gerontů z Ksčm) na čele s tu panem Paroubkem.Jsem zvědav jestli se podaří u nás alespoň taková míra reforem jako na Slovensku.Co na tom ,že týt z následných profitů budou zase jen Ficové a spol. U nás v České republice zase tak velké rozdíly v kvalitě politické representace nejsou.A už vůbec žádné rozdíly nevidím v úrovni duchovních obzorů obyvatelstva.Přesto je dobře,že jsme se přátelsky rozdělili.Představte si pane Mikloši,že by nám přibyl Fico s Mečiarem,a maďarské manýry.To ba byla slota.Ivan
27. 09. 2007 | 16:22

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano pane LQ zapomně jsem k výše uvedeným připsat docenta Havla s Vilíkem.Ivan
27. 09. 2007 | 16:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Stejskal s modrým zobanem,tukan jeden odéesácký.To taddy ještě nebylo.A kolik prý tu komunikuje pravičáků.Podle mého je to tady samý levicový ksindl.A Basta.Ivan
27. 09. 2007 | 16:34

Ivan Hochmann napsal(a):

S prominutím ,Línej psíku.Ivan
27. 09. 2007 | 16:36

Romann napsal(a):

Česko: Má-li země skvělou domácí politiku, bude se jí dobře dařit i bez eura.
Rok 2010 jako původní „eurocíl" stanovený minulou vládou zkolaboval mimo jiné díky tomu, že jsme přestali plnit maastrichtské kritérium pro deficit veřejných rozpočtů. Veřejný sektor objevil schodkové hospodaření jako příjemnou návykovou látku a jako narkoman začal požadovat vyšší a vyšší dávky. Stalo se velmi málo a zavedení eura pouze řešení domácích problémů zkomplikovalo, protože nereformované členské země se ještě ke všemu zbavily vlastní měnové politiky jako určitého nárazníku tlumícího hospodářské šoky. Není pak divu, že Velká Británie, Dánsko či Švédsko, které euro nepřijaly, rostou od vzniku eurozóny naopak až dvakrát rychleji než oněch 11 zemí, které euroměnový projekt v roce 1999 spustily. Předtím přitom rostly přibližně stejně jako dnešní země eurozóny. Ďalej pozri na: Národný Inštitút Francois Marie Voltaire, klikni na ikonu TREZOR ARCHÍV, sekcia EU, téma: Česko: Má-li země skvělou domácí politiku, bude se jí dobře dařit i bez eura
28. 09. 2007 | 08:07

iM napsal(a):

Co to je za ubožáka ten Vilém,zdá se mi že jednou slyšel LENINA a teď už ví VŠE.
28. 09. 2007 | 12:00

slovensky sen napsal(a):

kde jsou ty uderne reci z onoho pamatneho leta roku 1992? uz sme sa dockali, cesi nas okradali, teraz sme konecne slobodni! len pockajte! a dnes slovaci na nasich skolach, slovaci vsude kam se podivas. uz i na blogu aktualne.cz ma clovek pocit, ze je na aktualne.sk. hnus!
28. 09. 2007 | 17:45

petra napsal(a):

problem je v tom,ze Dzurinda nechce prenechat svoje miesto Radicovej ktora je jednoznacne popularnejsia.Pokial to nepochopi ani Miklos tak v dalsich volbach bude Fico vladnut sam.
29. 09. 2007 | 15:42

PL napsal(a):

Přečetl jsem si zdejší diskusi. Pan Vilém svým názorem mezi čtenářstvo LN nezapadá, což se dalo čekat....

Názorová zapouzdřenost "domodra" a nekonečná jednostranná kritika a neustálé zesměšnování odlišných názorových směrů bohužel pro novináře a média ze skupiny Mafra každodenním chlebem..:-(

Samozřejmě, máme dnes určitou možnost výběru. Takže, když si chci prohlédnou svět v modrém, to jedině "správné" vidění světa, tak je tu jako na dlani.

Svět vidím ovšem barevnější, a tak mohu doporučit, věnovat pozornoat zajímavým názorům taky jinde.
30. 09. 2007 | 22:15

Taar napsal(a):

Jak to tady pročítám, tak pravicové názory zde mají pré. Bude to asi také tím, že media trvale "masírují" veřejnost, že ODS, potažmo pravici, volí inteligentní občan naproti ČSSD volí jenom blbci, bolševici a občan nesvéprávný.
Vrcholem je ovšem napadnutí p. Jřího Havla, který, pokud je mě známo, nepapouškuje pitomosti z "Modré šance", ale používá čísla a argumentuje. To je pravicově myslící občan už tak "zmasírován" , že přehlíží i strohá čísla, která na rozdíl od plásání tkzv. "televizních ekonomů" hovoří jasnou řečí? Ekonomie jsou čísla a ne bezduché pravicové tlachání a znevažování opozice. Vážení.
01. 10. 2007 | 10:40

Ladic napsal(a):

To.Taar - nápady - tedy pardon - předvolební úlety havla:120 000,-Kč porodného, pastelkovné, počítač do každě rodiny....nešlo vám třeba zrovna o to PC, že tady toho demagoga tak chválíte?
01. 10. 2007 | 22:04

Ladic napsal(a):

http://www.bbc.co.uk/czech/...
Dovolte, abych se připojil, předpokládám, k dlouhé řadě gratulantů, kteří vám přejí k tomu, že jste od renomovaného časopisu Emerging Markets získal ocenění nejlepší ministr rozvíjejících se evropských ekonomik, tedy ministr financí. Byla to dlouhá řada gratulantů?
01. 10. 2007 | 22:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Taar asi to bude tak jak jste napsal.Jenom přidám,že pan docent není pouze strohý ekonom,On má vlohy ke všemu co lidské jest.Také o tom pořád píše a ke všemu prý nádhernou češtinou.Hlavně jeho čísla jsou úžasná.Ale vrcholem to není.Vrchol jsem dnes uviděl na Paroubkových koninách. Vrcholem je dnes ustálené rčení....Ve dne lhal a v noci krad -- Sociální demokrat.Hezké,že?Sic primitivní,avšak pro inteligenty přijatelné.Ivan
05. 10. 2007 | 15:53

Jag napsal(a):

Pan Mikloš je jedním z mála politiků,kterých si vážím.Tímto ho zdravím a je jen škoda,že když se objeví solidní politik,tak se na něj okamžitě lepí trpaslíci,co mu okopávají kotníky a sprostí zlodějové a hulváti,kteří se ho snaží zlikvidovat.U nás už totiž politiku obsadili jenom lumpové a zloději.
10. 10. 2007 | 11:42

dusan napsal(a):

Keby som ja ako hlava rodiny, robil doma reformy ako pan Miklos, ze napriklad manzelke poviem, ze dnes neveceria, deti by som poslal do skoly bose a starych rodicov poslal napast sa na luku.
Pritom by som rozpredal rodinne striebro (ako pan Miklos) a rodine vysvetloval, ze musime setrit. Neviem ako dlho by to vydrzalo. Ale myslim si, ze urcite menej ako to Miklosovi tolerovali Slovaci.

Ale 2 roky sa uz ludom dycha podstatne lepsie. Dochodcom vratili dochodky, ktore im nepravom zobral Kanik, neplatime u lekara za kazdu prkotinu, platy nam rastu, mena posilnuje.

S panom bohom pan Miklos. Stacilo.
26. 05. 2008 | 15:35

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 01:30

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:16

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 17:06

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 03:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy