Obrana Katolíckej cirkvi

16. 07. 2010 | 09:55
Přečteno 6424 krát
Už rok-dva je svetová tlač plná útokov na Katolícku cirkev. Kritizujú ju za pedofíliu v katolíckych školách a výchovných zariadeniach, bitie žiakov a sem-tam za ďalšie priestupky. Patrím do generácie, ktorá zažila útoky na Katolícku cirkev z úplne inej strany. Za komunizmu sme sa učili, že náboženstvo je nevedecké a za jednu-dve generácie zanikne pod ťarchou vedeckých dôkazov. Potom sme zažili, ako komunisti nevedeli prijať teóriu Big bangu, znečistenie životného prostredia a vyvinúť metódy zvyšovania produktivity práce. Náboženstvu a cirkvám to nerobilo problémy. Komunizmus sa zrútil. Teraz čítam útoky na Katolícku cirkev iného druhu.
Prípady pedofílie treba vyšetriť a vinníkov potrestať. Na mediálnej pozornosti ku takým prípadom mi však niečo chýba. Pedofília sa, žiaľ, ako viaceré iné neduhy vyskytuje v spoločnosti v malom rozsahu vždy a všade. To jej nedodáva beztrestnosť. Obraz o rozšírenosti pedofílie si môžem urobiť len tak, ak dostanem údaje nie len z jedného typu zariadení (katolícke školy a semináre), ale aspoň z niekoľkých. Nejde o nedostupné údaje. Prípady čo aj len podozrenia z pedofílie, vrátane jej utajovania vyšetruje polícia, úrady starostlivosti o mládež, školské úrady. Porovnaním takýchto údajov môžem zaujať stanovisko, či sa niekde pedofília vyskytuje častejšie, prípadne, či sa utajuje. V mediálnych útokoch na Katolícku cirkev som nezachytil ani jedno porovnanie výskytu pedofílie v rôznych zariadeniach. Použijúc terminológiu útokov na Katolícku cirkev z obdobia komunizmu povedal by som, že obviňovanie katolíckych zariadení z pedofílie, či jej utajovania nezodpovedá kritériám vedeckej metódy. Ku vedeckým metódam patrí aj historická metóda. Kritikom Katolíckej cirkvi sa to nebude páčiť, ale obviňovanie Katolíckej cirkvi zo zatajovania a rozšírenia pedofílie v jej zariadeniach už raz bolo. Keď pápež Pius XI. v roku 1937 vydal encykliku Mit brennender Sorge, odsudzujúcu nacizmus, Josef Goebbels vydal pokyn, aby tlač a rôzne inštitúcie začali obviňovať katolícke výchovné zariadenia z pedofílie. V Nemecku sa vtedy prehnala vlna obvinení z pedofílie proti katolíckym školám a seminárom. Boli z toho aj súdy, ale aj zglajchšaltované nemecké súdy uznali vinu len u nejakých dvoch-troch obvinených.
Obvinenie z bitia žiakov som prvýkrát čítal v súvislosti s kritikou Katolíckej cirkvi v Írsku. Vtedy sa ma zmocnili nostalgické spomienky. Ako 10 – 12 ročný chlapec som žil s rodičmi v horskej dedine pod Vysokými Tatrami. Do katolíckeho kostola sme chodili do dediny Veľká Franková. My chlapci sme mali vyhradenú lavičku dosť blízko oltára. Za nami sedel v normálnej lavici kostolník. Na začiatku bohoslužieb sme vydržali ticho a slušne sedieť. Ale čoskoro sme sa začali šťuchať, smiať a rozprávať. Na takú situáciu bol pripravený kostolník. V lavici mal položenú lieskovú paličku. Zo svojej lavice nám dočiahol iba na hlavy a tak sme dostávali jeden až dva údery po hlave podľa stupňa viny. Videl to celý kostol, ktorý vtedy býval plný. Kňaz to nemusel vidieť lebo počas bohoslužby bol obrátený k veriacim chrbtom (bolo to pred II. Vatikánskym koncilom) a kázeň hovoril z kazateľnice nad nami. Počuť to mohol. Ale všetci to považovali za normálne. Aj to, že ako chlapci sme nevydržali ticho sedieť, aj to, že nás kostolník vybil paličkou. Po návrate domov mi rodičia správanie v kostole nevytýkali, pretože to považovali za vybavené kostolníkom. Kostolník už zomrel, ak by to chceli niektoré noviny použiť na nové útoky proti Katolíckej cirkvi.
Ako by som to zakončil. Útoky na Katolícku cirkev by si žiadali viac vedy v argumentácii a menej mäkkosti vo výchove.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Carlos V. napsal(a):

pro poradek : ani po soucasne uprave kanonickeho prava neoznamuje cirkev pedofilni knezi svetskym uradum.

Jak toto sakra chce nekdo hajit..
16. 07. 2010 | 10:25

Al Jouda napsal(a):

Jediná pravda v tomto článku : Při výchově mladé generace citelně chybí rákoska!
16. 07. 2010 | 10:41

Realista napsal(a):

Jenom nejít k podstatě věci, mlžit, uhýbat a kroutit se jako had, že ano ? Vytáhnout tady Goebbelse a nacisty a naznačit, že ten, kdo je obviňuje z pedofilie, prostě patří s nimi do jednoho pytle. Pak tady vytáhneme vzpomínky pana Čarnogurského z dětství, jak je kostelník bil paličkou, protože v kostele vyrušovali a rodiče se s tím dál nezabývali, protože to považovali za vyřešené kostelníkem.Rozuměj, tehdejší rodiče měli smysl pro čest a pro morálku. Pochopili jste tady někdo "logické" pochody pana Čarnogurského ? Chtěl jako říct, že dítě v kostele pana faráře orálně uspokojí, rodiče se s tím nemají zabývat ? Nebo tím chtěl sugerovat čtenářům, že obvinění z pedofilie představují nějakou formu pomsty dětí či jejich rodičů, za to, že je pan práter spravedlivě potrestal ? Dále nám tady pan Čarnogurský patrně sugeruje, že je obzvláště podlé a nízké, když se zmiňují případy kněží, kteří jsou již ve věčných lovištích. Co tím chtěl "básník" naznačit ?
16. 07. 2010 | 10:50

zdenekb napsal(a):

Myslím, že autor se mýlí už v pojmenování problému - ano, nikdo nemůže dokázat, že pedofilové jsou statisticky zastoupeni více v církvi než v jiných organizacích a zařízeních... Ale jde hlavně o to, že jiná zařízení se nesnaží pedofily krýt a jejich případné zločiny zametat pod koberec, aby náhodou (proboha!) neutrpělo jméno organizace...
16. 07. 2010 | 10:54

Meňo napsal(a):

Děkuji váženému panu autorovi za pěkný příspěvek.
I když jako laik a nadto bezvěrec, dovolím si k tématu poznámku.
Církev Kristova, tak jak ji hlásal ten, který víru v lásku přinesl, se po jeho mučednické smrti změnila postupně v nástroj moci. Kristus pokud vím hlásal chudou církev a přednost kladl na duchovno před hmotnými statky. Dnes jsme však naopak svědky obohacování církve hmotnými statky. Na tento zlořád upozornil už náš duchovní Mistr Jan Hus (kázání proti svatokupectví) před 600 lety. Nepřátelé, kterým jeho filosofie stála v jejich světské cestě za bohatstvím a mocí, mysleli, že Husovy myšlenky vymýtí jeho fyzickou smrtí. Nic se nezměnilo od časů Kristových, kdy Ježíš byl zlikvidován fyzicky za účelem likvidace jeho názorů. Ani tisíce mučedníků na křížích a v římských arénách na myšlence lásky k bližnímu nic nezměnily.
Zabředl jsem daleko do historie, ve snaze ukázat, že vždy lidé si přinesenou filosofii ZMĚNY(člověka k lepšímu) vyloží po svém, aby vyhovovala jejich pohodlí a setrvačnosti nic NEMĚNIT. A ovládat dál. Tam je pramálo lásky, že ?
Takže myšlenka sama není na vině, ale lidské překroucení, vytvoření organizace moci pod nadpisem Církev a místo lásky k bližímu jeho zotročování mocí (když nebudeš poslouchat vrchnost, dostaneš se do muk pekelných). Né rozvoj ducha, jak jistě chtěl Kristus, ale ponížení ducha, vytvoření atmosféry strachu, v níž se dobře vládne.
Mohl bych pokračovat docela "nedávnými" (300 let starými) čarodějnickými procesy, kdy ve jménu VÍRY byly upalovány jen u nás stovky nevinných lidí ve zinscenovaných procesech a vynucených přiznáních.
Na závěr (řečnická) otázka : myslíte si, že naše české odmítání církve (jsme v Evropě statisticky ateistickým národem) nemá opodstatnění ? Divíte se po tom všem ??
Zdraví váž. pana autora a přispěvovatele
M.
16. 07. 2010 | 10:59

severočech napsal(a):

Ano pane Čarnogurský. Katolická církev je dokonalá organizace a je hříchem byť jen pomyslet na její kritiku! Hlavně, že vidíte chyby všech ostatních!!!
16. 07. 2010 | 11:07

gaia napsal(a):

a víte že Mistr Jan Hus kázal že církev nemá vlastnit žádnou půdu? Proto ho upálili.
Jsem zvědavá kolik půdy u nás budou chtít vracet a jak to budou zdůvodňovat.
16. 07. 2010 | 11:09

mlynář napsal(a):

Ano, souhlasím s Carlosem. Jak tohle chce někdo hájit? Jak se můžeme - "náš civilizační okruh" - nazývat demokraciemi když přiznaná pedofilie v sutaně se ještě nikdy nedostala před občanský soud?
16. 07. 2010 | 11:11

tečka napsal(a):

Silně pochybuji pane Čarnogurský že přijdete debatovat sem na blog a hájit neobhajitelné.

http://www.youtube.com/watc...

http://www.youtube.com/watc...
16. 07. 2010 | 11:49

alien napsal(a):

Pedofilie v církvi je dána sexuální frustrací kněží, kterým je upírán normální sexuální život. Je smutné, že banda sexuálních frustrantů má přístup k naší mládeži, do našich škol a jiných zařízení. Je od našeho státu nezodpovědné vystavovat mládež sexuálnímu násilí a povolovat kněžím práci s mládeží.
16. 07. 2010 | 11:52

karel napsal(a):

Přesvědčený katolík a zároveň proruský lobbista (vázací akt?). Zajímavé spojení.
16. 07. 2010 | 12:03

Jenda napsal(a):

Obdivuji přehled Mlynáře a Carlose. Při takovéto hluboké úrovni znalostí se opravdu těžko argumentuje. Nebo historická fundovanost uživatele gaia.
Pane Čarnogurský, nevzdávejte to. Moudřejší nemá ustupovat, protože potom by vládli jenom blbci.
16. 07. 2010 | 12:08

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý a vulgární text ("buzíci" apod), který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
16. 07. 2010 | 12:11

Petr napsal(a):

Jenda:
Nebojte se, Carlos ani Mlynář nikam neustupují.
16. 07. 2010 | 12:22

Jarda napsal(a):

Výchovný pohlavek či rákoska by bylo nejlépe uzákonit, na tom se asi většina lidí shodne ;-).
Nicméně meritum věci je jinde: přece není myslitelné, aby někdo páchal závažnou trestnou činnost, a to i s vědomím jiných osob, a nebyl za to řádně souzen jako každý jiný občan jen proto, že vykonává určité zaměstnání. To je prostě v demokratické společnosti neobhajitelné. Kde je rovnost před zákonem?
16. 07. 2010 | 12:27

Jakub Roth napsal(a):

Meňo:
Prosím, mohl byste nějak ty stovky upálených u nás (pokud tím myslíte země koruny České) nějak doložit? Troufám si říci, že ne, poněvadž kdyby ano, atk byste byl majitelem historických pramenů, které nevlastní a ani neznají ostatní, najmě pak historici.
16. 07. 2010 | 12:43

Carlos V. napsal(a):

Jenda, Petr.

Kam bych ustupoval. Slyste :
http://www.rozhlas.cz/zprav...
16. 07. 2010 | 12:45

olga napsal(a):

Nevím, co tím chce autor naznačit. Snad to, že jde o nafukování problému? Můj názor je, že nemohu srovnávat četnost prohřešků v církvi s četností u nevěřící společnosti. Problém by měla řešit církev sama, a nečekat, až začne veřejnost. Jak je to s vírou kněží? Věří v Boha?
16. 07. 2010 | 12:55

slavwin napsal(a):

Jsem ročník 45. V 2 třídě jsem myslím začal chodit do náboženství. Faráře pamatuji jako hodného staršího pána, který dával za účast na katolické mši do sešitku razítko s naboženským obsahem, které jsme si vybarvovali jako omalovánku. V té době jsem nechápal, že tento dobrý člověk může být pod nějakým tlakem. Později od starších lidí jsem slyšel o fyzických trestech od kněze což považoval za nějaké usměrňování chudých zlobivců, ale bylo mi trochu podivné. Mnohem později když jsem překročil 40 mi mladý slovák vyprávěl jak byl bit farářem. Ptá se ho : U vás nebyli komunisti? Boli, to přece faráři byli zastrašeni? U nás bolo všetko jinak než u čechov. Z toho usuzuji, že to bití to bylo takové blábolení starých dědků, vždyť vlastně i pro Masaryka byla katolická církev nějaké strašidlo a to blábolení neustává a stále podle nálad sílí na intenzitě.
16. 07. 2010 | 12:57

Aktiv napsal(a):

Múj drahý politiku, KDYBY JSI VĚDĚL-CO JE NÁBOŽENSTVÍ ZA NÁSTROJ, A KDO HO VYTVOŘIL, ABY UCHLÁCHOLIL PRIMITIVNÍ LIDSKÝ DRUH, KTERÝ NENÍ SCHOPEN SAMOSTATNÉHO ODPOVĚDNÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ.

Náboženství, a zejména monoteistické je absurdní výtvor, kterému nevěří ani ti, kteří se jím zaklínají, věří mu jen hloupé a ovladatelné ovce, a i ty začínají tušit, že je to jen výtvor, nikoli boží,ale ryzí psychologie.
ABY ČLOVĚK MOHL FUNGOVAT NEPOTŘEBUJE NÁBOŽENSTVÍ,ALE POZNÁNÍ SEBE SAMA, A TO MU NÁBOŽENSTVÍ NEPOSKYTNE-KAŽDÝ MUSÍ POZNAT DOBRÉ A ŠPATNÉ V SOBĚ,A NAUČIT SE NAJÍT V SOBĚ SÍLU.
Křesťané jsou otravou této země, křesťanský člověk je synonymem pokrytectví, a schizofrenie.
Pane Čarnogurský vy jako politik víte, pro co je vám dobrá víra, aby jste se pouze v jejím jménu zaklínal, a získaval body- takhle vypadají všichni náboženští a političtí vůdci, kteří si nasadí nálepku stranictví,ideologie,hodností,titulů,náboženství-vypadáto to dobře, a na hlupáky to působí!!!!
Ukončeme starobilá divadla, sejměme masky, a buďme opravdu obyčejnými jedinci, kteří vidí pouze tvrdou realitu,a naučme se sebe vnímat takový jaký jsme, v dobrém i špatném.
NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO
NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO
NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO
Nyní máme před sebou jiné výzvy, v kterých nám již náboženství,ani ideologie nebude nápomocno, bude jen k naší škodě!!!
Počkejme si!!!!
16. 07. 2010 | 12:57

slavwin napsal(a):

Aktive s tou propagandou u mne nepochodíš, i když jsem náboženství skončil v 3 třídě, (matka říkala co kdybys chtěl do školy, mohlo by ti vadit) byl jsem biřmován u zpovědi a přijmání jsem byl naposled ani nepamatuji a děti nemám pokřtěné, považuji to za nedostatek, ale s dospělými se jedná jinak než s dětmi. Mně náboženství nijak nepokřivilo i když se to tobě může jevit jinak.
16. 07. 2010 | 13:10

Frante napsal(a):

Není tak podstatné, jestli pedofilie kněží je více, nebo méně častá než v ostatní populaci, ale o to, že vůbec je. Náboženská víra přestavuje světonázor, který je vedle vědeckého světonázoru naivní pohádkou pro malé děti. To jediné, v čem se rozumný dospělý člověk dnes může ztotožnit s náboženským učením je její důraz na morálku. Když se ale pak ukazuje, jak se církevní představitelé derou o majetek na který nemají právo a dopouštějí se pedofilních praktik ... To se potom dá o církvi mluvit jako o patologickém jevu ve společnosti.
16. 07. 2010 | 13:13

Carlos V. napsal(a):

Aktiv : Nemyslim, ze nabozenstvi musi byt nutne zlo. Aspon takove, ktere nechava v klidu zit jinoverce a bezverce.

Zlo byva navic schovano za lidmi a jejich organizaci, cirkvemi.

Nabozenstvi je konicek, hobby. Kazdy ma pravo verit i neverit. Ovsem nevim, proc bych mel podporovat danemi neci hobby.

Chapu podporu dobrovolnych hasicu ci vcelaru. I treba humanitarnich organizaci ... ovsem podpora cirkvi je zcasti nesmyslna, zcasti neefektivni, protoze na rozdil od humanitarnich akci jsou napriklad knezi placeni a nekonaji jiste vetsinu casu socialni sluzbu.

Argument udrzby kostelu je nesmyslny - at je daji statu nebo prodaji, kdyz nebaji na udrzbu ci provoz.

A argument ukradeni majetku komunisty ... komunisti ukradli spoustu majetku Vracela se pouze cast - a proc vracet majetek zrovna tem, kteri jej dostali z velke casti nedobrovolnymi prispevky ?
16. 07. 2010 | 13:27

slavwin napsal(a):

Pedofilie, úchylka nebo nemoc, která postihuje lidi. Kněz který se jí neumí ubránit by měl sám a bez nátlaku své poslání opustit. Dá se připustit že toto obvinění může být narafičené. Děti někdy něco zkoušejí i vůči učitelům. Je na svědomí toho pedagoga a kněze jak to bude řešit. Můj názor neoprávněné obvinění které nelze prokázat vinu nevinu by se mělo řešit minimálně změnou místa působení.
16. 07. 2010 | 13:36

Otazka napsal(a):

Vážený pane Čarnogurský,
skutečně si vážím některých vašich názorů a postojů. Ne však tohoto textu. Tento text je snůškou zaslepených ideologických keců. Moje otázky jsou jednoduché a těžko budete hledat odpovědi:
"znáte vůbec tuto vaši organizaci?"

"je hnutí /My jsme církev/ také podle vás útokem na katolickou církev?"

"byl jste někdy u církevního soudu?"
"Víte, že dle kanonického práva tam existuje prokurátor, orwellovsky označovaný jako obhájce (zákona) a naopak skutečná obhajoba tam není možná? Skutečný středověk, žádná sametová 50 léta..."

To nejdůležitější však je, že musím poděkovat Bohu za to, že již lze otevřeně hovořit o pedofilii v katolické církvi. Vždyť ještě před několika lety by to byl smrtelný hřích to řešit nebo se jen zmínit.... Jistě znáte případ faráře Merty , který byl pravomocně odsouzen na Moravě za zneužívání ministrantů. Ten jste možná vystěsnil, tak jako bolševici vytěsňovali procesy v 50 letech. Když jistý seminarista na Mertu upozornil, byl soudruhem Graubnerem (označovaným humorně titulem arcibiskup) vyloučen ze semináře.
Vy tohle víte nebo ne?
A Merta? Toho zašil do arcibiskupské knihovny.
Jste v pozici komunisty hajícího SSSR neboť mu svět a dějiny berou jeho hračku.

Komunisté byli proti katolíkům naprostí diletanti a druhá liga. Když byla rekatolizace, nestačilo totiž mlčet-držet hubu a krok jako za Husáka, musel jste podepsat konverzi, jinak vám byl veškerý majetek zabaven. To nemluvím o tom svinstvu znvaném inkvizioce jehož hlavou až donedávna byl ten bavorský papež.

Vy jste soudruhu Čarnogurský nikdy neslyšel jméno Komenský? Ne? Aha ono to bylo složité, byla 30 letá válka... Před několika týdny hovořil Vlk v rádiu a tvrdil nám, že Hus vlastně spáchal sebevraždu, že přece dobrovolně neodvolal, že prý chtěl zemřít....
Víte, lidi nejsou takoví pitomci jak si z pozice kazatelů řada lidí myslí.
Mám s touto organizací bohaté zkušenosti a doufám, že skončí tam, kde KSČ (její nástupkyně). Tedy na smetišti dějin.
16. 07. 2010 | 13:48

Aktiv napsal(a):

Důležitý je individualismus-osobní vidění nehmatatelného i viditelného. Pane Carlosi, vždycky nakonec skončí člověk,který upadne do náboženství v touze, uplatnit jej jakkoli(třeba evangelizace u křesťanských církví, nebo islamizace bezvěrců u Muslimů)a posleze u násilí jej vnutit, protože Bůh to tak chce(VŽDYCKY!)HISTORIE JE NEOMYLNÁ A JASNÝ DOKLAD, CO JE NÁBOŽÝENSTVÍ, ZVLÁŠŤ TO KRISTOVO . MOHU TO NASTÍNIT PRO NEZNALÉ TAK,že na počátku, kdy se člověk v jádru norfmální(dobré i stiné stránky)seznamuje s náboženstvím a připadají mu opěvované hodnoty úžasné, pravdivé, důležité, časem se z toho stává pouze sen, protože náboženství neučí chodit člověka v reálném světě, pouze brzdí jeho vývoj, a vytváří s člověka pouze šaška navlečeného v hábitu(křesťanském,muslimském,židovském), který drmolí nesmysly v domění, že se to tak má.

Pohled na křesťany je pro mě trauma, raději mám obyčejné,nevěřící a nedokonalé lidi, kteří se chovají upřímně, a za nic se neschovávají.
Ti, co se schovávají(zvláš´t ti na poloitických postech), kteří provolávají Boha jsou nebezpeční, viz středověk, a šlechta. To pokračuje dodnes-tohle odporné divadlo.

Jsem rád za ateistické česko, a za české lidi, kteří jsou důkazem lidského génia, který se umí neuvěřitelně pružně vyvíjet, i bez otrockého znáboženštění jakoukoli vírou a žít v závislosti na ní, jako Poláci. Neumím si představit, že bych žil v tak pokryteckých národech jako jsou Němci, Poláci, Turci, Izraelci, kteří se nikdy nedokázali vymanit z náboženství, které je drží v šachu.
16. 07. 2010 | 13:53

Sladký napsal(a):

Abrahamovská patriarchální monoteistická náboženství (judaismus,křesťanství a islám) patří k nejnebezpečnějším lidský m myšlenkovým výtvorům. Jsou živnou půdou fanatismu, intolerance a šovinismu, mají na svědomí miliony lidských životů a neskutečné tmářství- a to ještě není konec!
16. 07. 2010 | 13:54

JAHA napsal(a):

Myslim, ze ako vzdy, typicke komentare. Pan Carnogursky chcel HLAVNE povedat, a dost to zdoraznil, ze pri sucasnej "vlne" proti pedofilii v katolickej cirkvi a NIC zaroven neudava o pedofilii v inych "rezortoch". Napr. HDP sa porovnava, zisk sa porovnava, vek dozitia sa porovnava, pocet homosexualov sa porovnava, pocet politiciek sa porovnava...len pocet pripadov pedofilie nie. Preco asi?
A preco asi v sucasnej "vlne" (mimochodom uplne nahodne☺ v "roku knazov" vyhlasenom papezom) pedofilnych pripadov sa vyberaju pripady aj desiatky rokov stare, ze ktore uz v prevaznej miere boli bud urobene opatrenia, dokonca uz davno boli aj sudy.
No, ale, co vie povedat ako argument typicky pisatel na tychto strankach k tejto, autorom ukazanej nerovnosti? Hus, carodejnice...☺
16. 07. 2010 | 13:54

Otazka napsal(a):

Ještě poznámka, to že někdo vůbec dokáže ve své mysli předně myslet a hájit pachatele svistev jako je pedofílie a naprosto ho nezajímá osud těch nevinných obětí, to je důkazem, co vlastně dělá učení a praxe katolické církve s důší a svědomím člověka. Nevěřím, že jste takový cynik a lump, že by jste takto uvažoval o pedofilech, kdyby to byli třeba holiči, hasiči nebo policisté.
Jenže, oni sjou to ti kněží.....

Toto je to shnilé jádro, zde jsou kořeny vysvětlůitelné snad jenom přítomností těch nejtemnějších sil v katolických řadách...
16. 07. 2010 | 13:56

Carlos V. napsal(a):

Aktiv : Nikoliv nabozenstvi, cirkve bojuji o moc.

Samozrejme, nektera nabozenstvi maji nesnasenlivost v programu a ty jsou zjevne skodliva. Ovsem krestanstvi v soucasenm pojeti bojovne neni.

To ale neznamena, ze krestanske cirvke neskodi - uz jen tim, jak se snazi omezovat necleny jejich nabozenskeho krouzku.

A to nehorovim o tom, ze na svoji cinnost chteji penize i od nekrestanu ... coz je ovsem cista zlodejna.
16. 07. 2010 | 13:59

zdenekb napsal(a):

JAHA: škoda, že si všímáte jen demagogických a priori protináboženských útoků... padlo tu mnoho věcných připomínek. Statistika typu "kde se vyskytuje nejvíc pedofilů" nechť klidně je (zvýšený počet bych čekal mezi kněžími, učiteli a vedoucími zájmových kroužků). Jde ale o to, že "světské" osoby nikdo nechrání a jejich přestupky (či zločiny) nijak neututlává... Ta vaše ufňukaná konspirace o cíleném útoku na církev je zábavná.
Třeba se současná "vlna" vzedmula jen proto, že tato selhání po mnoha a mnoha letech byla církev snad vůbec poprvé schopna připustit, a oběti nejsou cejchovány...
16. 07. 2010 | 14:08

Stanislav Veselý napsal(a):

Děkuji pane Čarnogurský. Pro pokrytce link na článek, který zařazuje prokázaná sexuální obtěžování v zařízeních církve do širšího kontextu a srovnává s četností v jiných institucích: http://www.lidovky.cz/pedof... Čtěte a potom suďte. Pokud článek dočtete tak byste se měli začít stydět, pokud tedy něco jako stud znáte.
16. 07. 2010 | 14:10

ms napsal(a):

Pedofilie je samozřejmě jev existující v celé společnosti a nejen katolické církvi. Ale katolická církev se už stává proslulou snahami zatloukat, zatloukat, zatloukat nebo jako ve vašem případě vykřiknout a oni bijou černochy a vůbec jsou to náckové. A toto považujete za normální ?
16. 07. 2010 | 14:11

Golem napsal(a):

Je to patlanice, ale mám dvě poznámky:
1. Katolická církev degeneruje jako každá instituce a její neduhy jsou ryze lidské. Proto také zločiny, jichž se dopustila a dopouští mají tento charakter.
2. Příšerné je, že společnost, v níž žijeme, nemá žádný mravní kodex. Vše je dovoleno a nejhorší zločiny jsou vydávány za akty spravedlnosti - viz v mezinárodním měřítku všechny války, co vedly a vedou velmoci po roce 1945, včetně posvátných USA. Jediná církev má svých 10 přikázání, kterých kdyby se lidé drželi, mohl by být ráj na zemi a nemuseli by snít o ráji posmrtném. A co s tím, toť otázka i příčina, proč církev přežívá všechny své nedostaky.
16. 07. 2010 | 14:11

Pratchett napsal(a):

Při zneužívání dětí v církevních zařízeních ani tak nejde o to, že tam jsou pedofilové - ti jsou skutečně všude - napříč celým spektrem zaměstnání. Problém je v tom, že u farářů jsou lidé méně opatrní - dítě jede na tábor s knězem - kdo jiný by ho mohl lépe ochránit, že?
Kněží slibují čistotu těla. Lhostejno, zda se zdržují sexu s mužem, ženou či dítětem. Je to podmínka práce na této pozici.
V okamžiku, kdy kněz zneužije dítě, porušuje jednak slib čistoty, ničí důvěru rodičů, provinil se proti zákonu a v neposlední řadě zkazil jeden lidský život.
Člověk nedokáže v psychickém zdraví přežít pohlavní zneužívání v dětství.
16. 07. 2010 | 14:15

Aktiv napsal(a):

Pane Carlosi, slyšel jste o tom jak inkvizice katolická, nebo protestanská inkvizice působí v Africe, nebo Jížní Americe?
Kdybyste viděl jak si počínají, tak byste řekl středověk trvá!
Náboženství a Církev jsou spojité nádoby- církev organizuje náboženství, opak je životní filozofie oprostěná od nutnosti ji aplikovat jak ve velkovýrobně(rozuměj obracení na víru).

Myslím si, že člověk by měl postupně přejít k osobnímu vidění a vnímání nehmatatelného, každý člověk má právo vídět svým vlastním zrakem, podobně jako malíři mají každý svůj styl, a na základě různé umělecké formy.

Myslím si, že masovost pojímání Boha, není od Boha, ALE Z LIDSKÉ TOUHY OVLÁDAT DRUHÉ. A mnozí služebníci boží potom rádi konají černé mše v neděli, nebo u Káby v Mekkce:-) Občas potom komandují druhé, jak mají jít oblečeni, nebo jak se mají chovat v chrámu božím , viz. postřeh o týraní u p. Čarnogutrského.

Když se podívám na ty houfy robotu vstupujících do kostelů, to hovoří samo za sebe.
Oni ovšem nic neví, proto to biblické blahoslavení prostí duchem.
Šedá masa , to je cíl vládnoucí elity, a církev byla vždy,až do nástupu nacismu a komunismu (táké masových výrobců šedé masy)dobrým nástrojem!

Chranme si individualismus, a podporujme sekularismus, roboty ze sebe dělat nenechme, i když nevidíme nic špatného-to je jen klamný dojem ,a impozantní hra s našimi smysly!
:-()(o)- knedlík za maminku, á, druhý knedlík za tatínka
16. 07. 2010 | 14:20

zdenekb napsal(a):

Stanislav Veselý: pokud ten širší kontext podle vás má znamenat v článku zmíněný fakt, že pedofilních učitelů bylo v USA odhaleno víc, pak musím upozornit, že učitelů je řádově víc než kněžích, a že je nikdo před případným trestem nekryje tak cíleně, jako boží panáčky. A jestli tento článek zjevného Ratzingerova fandy církev ve vašich očích nějak vyviňuje, pak se styďte sám...
16. 07. 2010 | 14:27

Rumcajs napsal(a):

Tímto mi připomínáte ČSSD,pane Čarnogurský. Dle mého se nejedná o organizovaný komplot proti církvi s nějakým cílem ji zlikvidovat ale o "Normální" práci bulváru s cílem prodat co nejvíce.
16. 07. 2010 | 14:56

JAHA napsal(a):

Ad: ZdenekB
"Ta vaše ufňukaná konspirace o cíleném útoku na církev je zábavná.
Třeba se současná "vlna" vzedmula jen proto, že tato selhání po mnoha a mnoha letech byla církev snad vůbec poprvé schopna připustit, a oběti nejsou cejchovány...".
Nuz, ufnukany naozaj nie som. Pedofilnych ludi, teda ANI knazov sa nezastavam. Viem ale, ze 2x2=4. Podrobnejsim rozborom vacsiny clankov uverejnenych za posledne dva roky k teme pedofilie knazov by ste zistili mnohe veci. Napr., vo vypoctoch mnozstva sa uvadzali aj pripady, kedy NESLO o PEDOFILIU (napr. pohlavny styk s 16-18, prip. 21, podla krajiny, ako je urcena "mladistvost" DIEVCATAMI), dalej pripady, pre ktore boli knazi rieseni NIELEN cirkvou, ale aj boli odsudeni SVETSKYM sudom, dalej pripady, kedy islo o tzv. ublizenie mladistvym fyzickym trestom, atd. a pod. Pokial Vam TOTO nejako nedochadza, tak za to nemozem. A opakujem. Kazdy pripad priestupku, ci zlocinu, za HOCICO, nech ho spachal HOCIKTO ma byt riadne vysetreny a v pripade dokazania viny ma byt dotycny aj potrestany. Ja nerobim odsudky a priori. Ak sa mi za zivot prihodi, ze mi ublizili, napr. dvaja Cesi, ci Madari, ci Slovaci, nepovazujem ich VSETKYCH za zlocincov. Ked sa stanu pripady zanedbania lekarskeho osetrenia, pripadne i so smrtelnym nasledkom, nepovazujem VSETKYCH lekarov za zlocincov...
16. 07. 2010 | 15:12

zdenekb napsal(a):

JAHA: Bezva, pak mezi námi není mnoho sporu... Jen bych za tím, co uvádíte, spíš viděl neprofesionalitu novinářů než nějakou zákulisní hru.

Prohřešky a zločiny služebníků božích poutají pozornost také proto, že dotyční neporušují jen zákony světské, ale i mravní, o kterých kážou druhým. To dvojnásobné překročení mezí prostě poutá větší mediální pozornost. Nic víc.
16. 07. 2010 | 15:23

JAHA napsal(a):

Ad: ZdenekB
"Prohřešky a zločiny služebníků božích poutají pozornost také proto, že dotyční neporušují jen zákony světské, ale i mravní, o kterých kážou druhým. To dvojnásobné překročení mezí prostě poutá větší mediální pozornost. Nic víc.". Uplne suhlasim. Len, aj INI kazu vodu a piju vino a prekracuju tak mravne, ako aj eticke normy. Prave preto som ja osobne pozornejsi pri hodnoteni, ci posudzovani, pokial sa AKAKOLVEK skupina (etnikum, narod,profesia...) premiela v clankoch, vypovediach, filmoch...kvoli zlyhaniu jej casti. A to, nic ine, myslim, chcel ziadat autor blogu.
16. 07. 2010 | 15:30

zdenekb napsal(a):

JAHA: Ale uznejte, že je jistý rozdíl mezi marvokárcem dobrovolným a profesionálním...
16. 07. 2010 | 15:36

JAHA napsal(a):

Ad: ZdenekB
Uznavam. Ma byt (nielen) mravnou autoritou a ma za to aj nezrusitelnu zodpovednost. Ale toho caka za to asi horsi trest, nez dokazu svetske sudy☺.
16. 07. 2010 | 15:38

Aktiv napsal(a):

a propo: kolik podobností vidíte v masových průvodech na 1. máje(viz komunismus, a nacismus), s průvody katolickými, a hlavně při setkání s PAPA nasvatopeterském náměstí?
Katolictví,a návrat k němu, není nic jiného než dobře maskovaná totalita!Amen
16. 07. 2010 | 15:41

JAHA napsal(a):

Ad: Aktiv
A propo - mozete uviest, ci tam ludia prichadzaju zo svojej vole, alebo ich niekto organizuje (samozrejme - totalitne☺)?
16. 07. 2010 | 15:47

celim napsal(a):

Je mi až blivno z těch zde zveřejněných názorů Všichni jednají z pozice nenávisti k církvi a fakta nikoho nezajímají! Kolikpak diskutujících si třeba přečetlo ten článek z Lidovek na nějž zde napsal odkaz Stanislav Veselý( http://www.lidovky.cz/pedof... )!Tam se jasně ukázalo, jak média bezostyšně manipulují se čtenáři! Kdo vzal v potaz nejnovější prohlášení Vatikánu o přitvrzení boje proti pedofilům. Jinak ještě bych podotkl, že žádný duchovní se u nás nemůže vyhnout civilnímu soudu v případě obvinění z pedofilie a církev ho nemůže zachránit. Jediné co může udělat je to, že obviněného, pokud se nedostane do vazby(ale tam se nedávají kolikrát ani vrazi), tak ho může dočasně přeložit na pozici, kde, kdyby bylo obvinění pravdivé, by nemohl ve své nežádoucí činnosti pokračovat. Těžko lze očekávat, že bude udán zpovědníkem(= porušení zpovědního tajemství), takže případné odklizení je jediné řešení, pokud není vznesena obžaloba orgány činnými v justici.
16. 07. 2010 | 15:56

zdenekb napsal(a):

Samozřejmě ze své vůle a jen kvůli své osobní zálibě a potřebě... tak jako jinde proudí nadšené davy na stadion na fotbal nebo megakoncert. S tím rozdílem, že tam si zaplatí lístek ze svého, příjezd pop-star papeže platíme automaticky všichni...
16. 07. 2010 | 15:58

celim napsal(a):

To Aktiv:
nezdá se mi, že by Vaše názory, které vyjadřují mínění naprosto marginální části lidstva byly nějak relevantní, ale máte na ně právo. Nicméně tvrdím, že normální je být věřícím! Vycházím ze svých názorů a i názorů drtivé většiny lidské populace.
16. 07. 2010 | 16:01

zdenekb napsal(a):

celim: Mně je zase dost blivno, když se někdo ohání "drtivou většinou populace" a na základě toho chce stanovovat "normalitu"...
16. 07. 2010 | 16:04

celim napsal(a):

To zdenekb:
Nepleťte si návštěvu nějakého zpívajícího nýmanda se státní návštěvou! On totiž existuje docela významný stát Vatikán a papež je jeho vrcholným představitelem.
16. 07. 2010 | 16:05

celim napsal(a):

To Zdenekb:
Řekl bych, že normalita je to, co je vlastní takřka celému lidstvu.Kdyby to bylo vlastní jen malé skupině(jako jsou ateisti), tak by se to za normální považovat nedalo.
16. 07. 2010 | 16:08

radek napsal(a):

Vážený pane. Nevím,jak hodnotit mravní čistotu vašeho článku. Pedofilie kněží je církvi více než známá. I současní nejvyšší církevní hodnostáři semináři prošli a mají tedy informace z první ruky. Církev je uzavřená společnost,která má o dění ve vlastních řadách vždy skvělé informaace.
Případný sexuální život kněží býval(s tichou podporou) ošetřen farskou kuchařkou,nebo vděčnou ovečkou. To nikoho nepohoršovalo. Problém je,když vzpomínky na krásné chvíle v semináři přivedou kněze k zneužívání dětí. Že je to pravda,církev ví,ale neřeší. A to je také vytýkáno.
16. 07. 2010 | 16:09

Aktiv napsal(a):

Ve všech případech kupodivu lidé přicházeli ,,zfanatizovaní,,sami od sebe. Mnozí se i potajmu těšili, jen málokdo to teď přizná! Takže je to stejná manipulace, nebo není pí.JAHA?
STRANA nebo CÍRKEV, je to stejná vitráž:-)
Náboženství je zatraceně o stupeň lepší manipulace, než manipulace ideologická(protože je více sofistikovaná)!
Nacismus jak už bylo mnohokrát řečeno nebyla jen ideologie, ale směs ideologie a náboženství, proto to mělo na davy, do té doby zmanipulované katolictvím, neschopné samostatně myslet,protože po dobu tisíců let, nebyla samostatnost myšlení žádána, aby náhodou nám nevznikli samozvanci(proto ta upozorňování na falešné mesiáše), ďáblovy služebníky(to je jen obrana a strach z jiné společnosti, fungující na principech normálnosti.
I bez náboženství a za účasti posílené demokracie lze vytvořit silnou a prosperující společnost, proto byly ty války, protože člověk byl učenej jen poslouchat,a přechod na demokracii a zodpovědnost za své činy a jednáníza opravdové činy-ne nábožensky podbarvené) stál tolik životů!
Demokracie vykoupená krví miliónů-to důsledek tisíciletého vymejvání mozků,a vyrábění robotů pí.JAHA
16. 07. 2010 | 16:12

Brenos napsal(a):

Lidi,lidi,je jasne,ze Katolicka cirkev je jedna velka banda,copak zapomina te,ze s nacisty spolupracovaly?Jan Hus spachal sebevrazdu,protoze neodvolal? Nesmysl,opet se ukazuje,jak katolici blbnou lidem hlavy,o nic jineho jim nejde a nikdy neslo.Nepotrebuji,abych se spovidal knezovi,nepotrebuji chodit do kostela na msi,protoze jsem svobodny a nezavysly clovek,ktery se nenecha oblbnout.A,to,ze je v nasi zemi tak malo katoliku,at se nedivi,sami si za to muzou,jenom nahanet strach a drzet lidi v nevedomosti,jooo,panecku,to by se jim mooooc libilo!!!!! Jenom si vsimej te,kde maji moc a co provadeji,zakaz interupce,copak sama zena se nemuze rozhodnout,kdy privede na svet dite?Antikoncepce,to je tabu,proste pryc odnich.Kdo chce at veri jejim bludum,ja vim,ze mosek si nenecham vylizat.Nebylo nam pohanum lepe????
16. 07. 2010 | 16:13

zdenekb napsal(a):

celim:
1/ Používáte oblíbenou demagogickou kličku - takřka celému lidstvu byla (a do jisté míry je) víra... ale bavíme se o organizaci, která si z ní udělala mocenskou a výdělečnou činnost, církvi. Praktikujících věřících rozhodně není "drtivá většina lidí", i když byste možná byl rád.

2/ Mnoho "zpívajících nýmandů" udělalo pro svět možná víc než váš křižující se nýmand... (minimálně nezpůsobilo tolik neštěstí).

3/ S tím "docela význaným státem" jste pobavil, děkuji.
16. 07. 2010 | 16:17

Sladký napsal(a):

Církev je instituce,která si z Boha udělala výrobní prostředek a z víry výnosný kšeft.
16. 07. 2010 | 16:26

Carlos V. napsal(a):

celim : paklize se katolicka cirkev dozvi o pedofilnich praktikach nejakeho kneze, oznami to svetske moci ?

Poznamka: jinak nez ze zpovedi daneho kneze.
16. 07. 2010 | 16:33

Aktiv napsal(a):

Jsem pro, aby byly knihy o všech náboženstvích, jsem pro aby byly všechna učení a filozofie- ale jen jako autorské dílo, a jen jako dílo pod pojmem nebo označením filozofická utopie, aby lidé bez ovlivnění v nich mohli číst v knihovně, nikoli v chrámech.
Veškerá NÁBOŽENSTVÍ, IDEE A IDEOLOGIE NEPATŘÍ DO HLAV LIDÍ,ALE POUZE DO KNIHOVEN, jako studijní materiál,a s označením nebezpečné praktikovat.
Držme se demokracie a svobody, jako základních logických elementů přirozenosti, které popsaly starořečtí filozofové,a nebudeme se muset pořád trápit s válkama, nacistickými a komunistickými fanatiky, kteří za demokracii považují své právo hlásat pseudohistorické blivajzy, které patří tak akorát do knihoven,a nikam jinam.
21.století a poté 22. století bude znamenat pro lidstvo dobu racionality a vědomí si základů dobře fungující společnosti bez ideonáboženských přivlastků.
Každý bude zodpovídat jen za své opravdové činy, ne zmanipulované nějakými polit. nebo náboženskými utopiemi!
16. 07. 2010 | 16:34

Brenos napsal(a):

Katolici maji trauma do dnes,mysleli si,ze z pomedomi Českeho naroda vymiti mitra Jana Husa,a ejhle,po nekolika staletich perzekuci a vyhrozovani,Jan Hus zije porad v mysli naseho naroda.
16. 07. 2010 | 17:36

LEVAK napsal(a):

Vážený pane jestliže Bůh udržuje při životě takový zmetek jako je dnešní svět tak moc pochybuji,že zde uplatňuje nějaký svůj vliv. Představuji si to asi tak, že jako v laboratoři založil základní podmínky a teď jenom provádí sledování jak se mu to vyvíjí.Víte co, přečteme si raději Písně Šalomounovy a přijdeme na jiné myšlenky!
PS:„Kristus nepřinesl na svět mír,ale meč!“- Bible,Matouš [10.34]
16. 07. 2010 | 17:46

PAVUK napsal(a):

Katolicka cirkev je zberba. Vedie ju clen Hitlerjugend, obranuje ju a hlasi sa k nej Carnogursky. Pekne, pekne.
http://zpravy.idnes.cz/svec...
16. 07. 2010 | 17:53

LEVAK napsal(a):

Z historie:
V československém parlamentu tedy zasedli členové duchovenstva se souhlasem Vatikánu. Navíc jeden z těchto knězů, jezuita Tiso, musel mít souhlas svatého stolce, když ho samotný Führer postavil do čela Slovenského státu. Později mu Führer udělil nejvyšší hitlerovská vyznamenání: Železný kříž a Černou orlici. I k tomu dával Vatikán souhlas stejně jako k udělení titulu monsignora a postavení do funkce papežského komořího.
Jak se dalo tušit, 15. března 1939 připojil Hitler zbytek Čech a Moravy a ustanovil Slovenskou republiku, kterou stvořil jedním tahem svého pera, “pod svou ochranou”. Do čela postavil jezuitu, monsignora Tisa, “který snil o kombinaci katolicismu s nacismem. Byl to veliký cíl a byl snadno realizovatelný, protože jej uznala německá i rakouská biskupství. Monsignor Tiso prohlásil: »Katolicismus a nacismus mají mnoho společného. Pracují ruku v ruce na obnově světa«.” (Henriette Feuillet: France Nouvelle, 25. června 1949)
To musel být také současně názor Vatikánu, protože - navzdory “strašlivému” encyklickému dopisu Mit Brennender Sorge, nesmlouval nad vydáním souhlasu pro diktátorského kněze.
“V červnu 1940 oznámilo rádio Vatikán: »Prohlášení monsignora Tisa, vůdce slovenského státu, o tom že má v úmyslu vybudovat Slovensko podle křesťanského plánu, má plný souhlas svatého stolce. Nová státní organizace bude postavena na korporativním systému, který se ukázal tak úspěšným v Portugalsku. ... Toto oznámení přicházející tak brzy po prohlášení maršála Petaina, který chce obnovit Francii na křesťanských základech, je tudíž dvojnásobně vítáno.« ” (Henriette Feuillet: France Nouvelle, 25. června 1949 a L.H. Lehmann: Vatican Policy in the Second World War; str. 26)
To bylo dva měsíce předtím, než s dalším plným souhlasem “svatého” stolce vyhlásil Göring na památný den založení tovaryšstva a na den zasvěcený Panně Marii, na 15. srpen leteckou válku proti protestantské Anglii s cílem Velkou Británii úplně pokořit a její města vybombardovat do základů. Jak křesťanské od monsignora Göringa a jak ušlechtilé a mírové od “svatého” Říma!
Podobné “svaté” kroky už v té době cítili i protestanté na Slovensku:
“Tisův režim na Slovensku postihoval zejména protestantskou církev této země, která zahrnovala pětinu obyvatelstva. Monsignor Tiso se snažil snížit protestantský vliv na minimum a dokonce ho úplně zlikvidovat a odstranit. ... Vlivní členové protestantské církve byli posláni do koncentračních táborů.” (Reforme, 17. srpna 1947)
Mohly se počítat za ty šťastné, když zvážíme vyhlášení prusského jezuitského generála Wernze (1906 až 1915): “Církev může odsoudit kacíře k smrti, protože jakákoliv práva, která mají, mají díky naší shovívavosti.”
PS:Otec Jána Čarnogurského,Pavol,poslanec parlamentu Slovenského štátu,hlinkovec!
16. 07. 2010 | 18:13

slavwin napsal(a):

Jsem rád že nejsem "racionálně myslící" I když se spíše cítím evangelíkem ač pokřtěný katolík, bezvěrcem býti to znamená značná pitomost bez cíle, cíl nahamounit toť nic pro mne.
16. 07. 2010 | 19:45

severočech napsal(a):

slavwin: O pitomostech se dá diskutovat, ale asi to nemá smysl... Pro mne je pitomostí Váš příspěvěk, ale je to věc názoru...
16. 07. 2010 | 20:04

slavwin napsal(a):

Sám v tom nemám úplně jasno, ale vysvětlení od Aktiva bych nebral, to spíše od p. Halíka nebo pána Čarnogurského. Myslím že asi každá církev prohlašuje že má svého zakladatele v nebi poblíž božího trůnu. Zakladatel katolické církve je bůh Ježíš přes něj vede cesta k otci. To že je zakladatel přímo katolické církve jsem po přečtení bible nějak nepochopil. Prvním pokračovatelem je sv. Petr, tady také nepochybuji. Při procházení jmen božích zástupců na zemi v jedné boční kapli chrámu sv Petra v Římě, už druhé jméno na L mi nic neříká. Poslání převzali lidé s klady a zápory a u některých zápory byly dominantní, jinak by evangelíci opírající o čistý výklad evangelií z bible neměli opodstatnění pro svou činnost. Mistra Jana Husa pokládám za umučeného evangelíka, husiti jestli byli zpočátku boží bojovníci nevím, ale je více méně historicky doložené že skončili spíše jako bandité.
16. 07. 2010 | 20:21

Martin napsal(a):

To jsou zase pindy. Katolická církve skončila jako celek 6.7.1415 a lidi kteří to dosud nepochopili upřímně lituji.
16. 07. 2010 | 21:00

gaia napsal(a):

jo to by bylo krásné kdyby se splnila slova z písně Johna Lennona
Imagine
there´s no countries it isn´t hard to do
nothing to kill and dies for
and no religion too.
Imagine all the people living life in peace....
16. 07. 2010 | 21:25

dennis napsal(a):

to celim
Normalni je verit. Verici veri, ze je Buh, ateista veri, ze neni buh. Ani jeden z nich pro svou viru nema padny dukaz.

Oba veri, ze odpurci jednoho dne prohlednou a uznaji, ze zili v omylu. Jediny rozdil mezi nimi spociva v tom: Ateiste nevedi, kdy presne prijde ten Moment, kdy budou mit v ruce "definitivni dukaz", aby vsechny verici presvedcili o jejich omylu. Verici vedi presne, kdy ten Moment prijde! (Pro mene chapave dodavam, ze pro krestany to je Den Posledniho soudu.)

Verit je normalni. Kazdy veri ve sve presvedceni. Dokonce lide preskaskuji z jednoho tabora do druheho (nekdy taky zpet) a pokazde veri naprosto pevne. A pokazde si mysli, ze prislusnost ke spravnemu taboru neni otazka sympatii, ale je to vysledek hluboke rozumove uvahy.

Ja napriklad verim, ze sympatie nemaji nic spolecneho s rozumovymi uvahami. Verim, ze rozumove uvahy nastupuji v okamziku, kdy se sympatie "uz rozhodly". A uvahy slouzi jenom jako dodatecna racionalizujici berlicka podporujici stanovisko sympatizanta (bez ohledu na to, ke ktere strane se sympatizant prave ted kloni).

A k meritu clanku? Cela medialni kampan k pedofilnim aferam v katolicke cirkvi mi pripada (jak uz tu nekdo nadhodil) jako lacine a pekne odflaknute tema bulvarniho charakteru. V mem nazoru o nizke profesionalni i eticke urovni zurnalistu me nemuze presvedcit ani odkaz na stredovekou inkvizici, sebevraha Husa nebo nasilnou rekatolizaci.
16. 07. 2010 | 21:29

Čtenář napsal(a):

Je Bůh? A je-li, proč si schází?...

(Vladimír Holan)
16. 07. 2010 | 21:35

gaia napsal(a):

to dennis
věřit si může každý čemu věří ale církev je instituce. Jakýsi úřad. A na úřadě by se měli umět chovat, jít příkladem. Jsou za to placeni.
16. 07. 2010 | 21:53

Kritik napsal(a):

Prokázanou skutečností je, že ateisté (přesněji ti, kdož nevěří v Boha a začali tudíž věřit kdečemu) se vždy vehementně hlásí ke slovu, když se jedná o útoky na církev (slovo církev v překladu znamená setkávání, shromažďování). Jak dokonale platí Ježíšův výrok

[Lukáš 21:12]  Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.

Můžete se přesvědčit o jeho pravdivosti, třeba na http://mucednici.prayer.cz/ .

Autor článku píše, že štvavá média nikdy neuvedla statistiky v rozšíření pedofilie a nesrovnala to s jejím výskytem v katolické církvi. To je čistá pravda. Jednou jsem ten údaj zaslechl v křesťanském pořadu, žel, přesné číslo si již nepamatuji. Ale v církvi se jednalo pouze o zlomek procenta toho, co se vyskytuje v populaci.

Tímto komentářem se nikterak nezlehčují provinění těch, kteří zvrhlosti páchají.
16. 07. 2010 | 21:54

Aktiv napsal(a):

pan Kritik a Ježíš Kristus nevědí, vo co go, nebo až příliš moc dobře, ale jen to hrají... Navíc si protiřečí, akoho, že církev a kristus pronásledoval za posledních tisíc let?Proč každý klášter měl mučírny, vězení, z nihž se nedostalo na světlo boží mnoho statisíců lidí?
Kdo koho pronásleduje, je sporné- mnozí označení za odpůrce Krista byly náležitě zabiti!
Navíc je hloupost říkat, že bez správné víry, můžou lidé věřit kdečemu(na to mají svaté právo)-podobně se vyjadřovali i nacisti s komunistama!
Komu je dáno, tak si cestu najde, a to ani vaše církev nijak neovlivní-tudíž to dokazuje, že neexistuje žádná správná cesta, je mnoho tisíců cest!Chápu však, že křesťanům vždy filozofie nic neříkala, vždy se jí báli, protože spěje k individualismu.
Pane kritik běžte se zařadit do stádečka, a šťastné bééé, bééé
PAPA vám pokyne rukou se svým zlatým prstenem za 20 000 Eur, a z velmi luxusního fára-žijte v prostotě katolíci!
Jak je to těžké opustit blahobyt a pohodlí biskupských paláců!
Jak je to možné-to vám PAPA neřekl ještě pravdu?
Sejměte klapky pane kritiku,a přestante citovat nesmysly-lepší je vůbec necitovat z žádných knih, to nesvědčí o samostatnosti myšlení.CITOVÁNÍ=NESAMOSTATNOST. Přemejšlejte proč?
16. 07. 2010 | 22:31

Ka napsal(a):

Pan Čarnogurský mě překvapil zprávou,že se něco učil "za komunizmu". Žádný komunismus totiž nebyl. To, v čem jsme museli žít byl naštěstí jenom socialismus. Překvapuje mne, že člověk úrovně a formátu pana Čarnogurského nerozlišuje komunistický režim (období vlády komunistů) a komunismus (beztřídní společnost, kde člověk pracuje podle svých schopností a je za to odměňován podle svých potřeb, jak nám to sdělila paní, tedy soudružka (tehdy) učitelka občanské výchovy.Komunismus totiž v praxi NIKDY NEEXISTOVAL!Také nevím, kam se mám zařadit, protože nejsem sice věřící, ale vůbec neřeším existenci jakéhokoliv boha.Jsem proto ateista? V mládí jsem chodil na náboženství, ministrantoval a mám s katolickou církví své zkušenosti.Dosť bolo! Zjistil jsem, že desatero božích přikázání v podstatě dodržuje každý slušný člověk, který si také někdy odpočine od práce a nehamouní pořád. Také žije v dobrých vztazích s rodiči, nekrade,nevraždí,nepomlouvá své bližní a neleze za cizími ženskými jsa ženat. Katolíci, na co jsem zapoměl, doplňte mě! Zajímalo by mě, jakou cenu má účast puberťáků na bohoslužbě když tam ruší.Mlátit děti po hlavě je fakt ..... !To Vám pane Čarnogurský ani neřekli doma rodiče abyste si dával pozor a kostelník Vás nemusel trestat? Ještě mě děsí, kolik je tu blbů, považujících všechny církevní osoby za pedofily.Třeba když vezme nějaký policista úplatek, tak to neznamená že jsou takoví všichni. Ale pedofil kněz, to si nedovedu představit jak může existovat když věří v Boha a dělá takové těžké hříchy.Taky to mlácení rákoskou a podobně ... Mě nejvíc dostal učitel na základce když nás načapal při nějaké lumpárně, sebral nám žákovské knížky a když jsme si pro ně po vyučování přišli v domění, že máme poznámky, házel je po nás ze dveří kabinetu a řval: jděte mi z očí, od vás bych čekal, že budete kázeň udržovat a ne dělat takový bordel.Facka by mě tak nevzala, jako tohle!
16. 07. 2010 | 23:30

viko napsal(a):

Aktiv na hrad! Tomu to pálí. Fakt. Jeden hřebíček na hlavičku za druhým.
17. 07. 2010 | 00:43

viko napsal(a):

... Fandím Aktivovi, ať se mu podaří zatlouct víko nad vezdejším náboženstvím.
17. 07. 2010 | 00:47

Nostalgie nekonečna napsal(a):

Ten, kdo se nedokáže poučit ze svých chyb riskuje, že je bude opakovat.

A to platí i pro církev
17. 07. 2010 | 09:05

češka napsal(a):

Pane Cernogurský,
mám dojem, ze jste nepochopil celkový rozsah pedofilie v radách katolíků.
Základní problém není pedofilie, ale její krytí církví a postavení církve ve společnosti - neochota světských úradů vyšetrovat kriminální činnost duchovních.
Církev se vzdy snazí nikomu neskládat účty a nepodléhat zákonům té které země.
I nám hrozí nebezpečí, ze církevní restituce bude "legální" vysavač na peníze, takze český danový poplatník "zijící v nesvobodném světě "zaplatí odškodné za sexuální hrátky církevních hodnostárů "svobodného světa".
17. 07. 2010 | 09:12

Noe napsal(a):

Je pravda, ze na Arse zme museli praktikovat i zodomiu. Zvirata mela prevahu a nutila nas k tomu. A samozrejme i pedofilii, bylo moc deti.

Proc B.Nemcova rika flandackum "kosilaci" jsem pochopil, az dyz jsem ministroval. Farar mi vzdycky upravoval komzicku a rochetku v rozkroku, ze ji mam moc nakrcenou a dival se mi za gumu. A drzel mi pak u oltare ruku s dzbanecekem s vodou, div mi ji neulomil, protoze chcel vic vina do kalichu ze "druhe ruky". A meli zme katechetku v 50.letech, co nas ucila nabozenstvi a lasku. Dnes neuveritelne. Dnesni deti o moc prichazeji.
17. 07. 2010 | 09:30

Stařeček napsal(a):

pane Čarnogurský, církev se nejlépe uchrání tím, když se bude sama řídit podle desatera přikázání (myslím tím představitele církve a státní úředníky k církvi se per huba hlásící). Jistě nemusím dále vysvětlovat. Stařeček.
17. 07. 2010 | 10:01

Ivan napsal(a):

Katolicka cirkev moralne devastuje Slovensko, priamo i mlcanim tam, kde by mlcat nemala......!!!

Pred volbami vydala Konferencia biskupov Slovenska tzv. Pastiersky list, citany v kostoloch, v ktorom nabada veriacich volit strany, ktore maju v nazve tzv. krestanske...

Pritom si biskupi museli byt vedomi, ze tzv. krestanske strany budu musiet zostavovat vladu s bezbrehymi liberalmi, ako ja SAS, ktori nepoznaju ziadne moralne zabrany, pocinajuc drogami, cez potraty az po sobase homosexualov a tzv. tvorenie jednopohlavnych rodin, s osvojovanim si deti...

Katolicka cirkev po roku 1990 moralne neuveritelne upadla..., napriklad kseftovanie s narodnymi kulturnymi pamiatkami biskupom Balazom..., rovnako jeho zapojenim sa do roznych financnych podvodov, ako je vytunelovanie styroch miliard vo firme Drukos, ktora v jednom case patrila prave banskobystrickemu biskupstvu... a kde bola zainteresovana aj rodina Carnogurskych...!!!

A je tu este dalsi moralny aspekt..., slovenski biskupi mlcia o pedofilnych knazoch a ich zlocinach na Slovensku... A nedokazu sa s realitou verejne vysporiadat... Napriklad vo farnosti Tekovske Nemce posobil v osemdesiatych rokoch knaz pedofil, ktory zneuzil a na cely zivot psychicky poznamenal desiatky deti... O to odsudeniahodnejsia je skutocnost, ze tieto deti fararovi doverovali azda viac ako svojim rodicom, bol pre nich nadprirodzenou autoritou... Poskodeni obcania farnosti Tekovske Nemce, ziadajte od cirkvi verejne priznanie zlocinu a verejne ospravedlnenie, ziadajte financne odskodnenie... Zverejnite svoje ponizenie, zavolajte televiziu a verejne obvinte tych, ktori tento zlocin zamlciavaju a ututlavaju... Tym sa aj vy dusevne oslobodite od svojej traumy...!!!

Cirkev priam zurivo obhajuje svoje, v stredoveku nemoralne nadobudnute majetky (inkvizicie, desiatky atd.)... Kde bola cirkev, ked zapadni kolonialisti pocas Dzurindovych vlad oberali Slovensko o existencny majetok, preco neapelovala na ludi, aby si chranili zdroj svojej obzivy...?!!!

Zapad nas dnes moralne terorizuje..., vrazdenie a ine glorifikovane zlociny v ich televiziach maju byt zivotnou ideou nasich deti... Kde je opat cirkev, ze nad tymito duchovnymi genocidnymi zlocinmi jednoducho mlci...?!!!
17. 07. 2010 | 10:36

Ivan napsal(a):

Nepohodlnych vrazdi aj Vatikan..., dokonca prikaz dava...

aj sam papez, ktoreho maju vyhlasit za svateho a to aj s ucastou slovenskeho biskupa Hnilicu... Ale teraz konkretne..., v roku 1982 utiekol z Talianska vatikansky bankar Roberto Calvi, pretoze sa dostal s Vatikanom do sporu a hrozil prezradenim toku CIA dolarov (1,5 miliardy) do Polska, ktore prevazali pre cely stredoeuropsky tzv. diesent (vratane pre Carnogurskeho), pod kutnami polski biskupi... A tak papez (zastupca Boha na zemi), vydal prikaz na jeho vypatranie a bezpodmienecne vykonanie exitu...!!! Hlavnym organizatorom patrania a mordu, bol biskup Hnilica... Calviho vypatrali v Londyne a skoncil obeseny na spodku mosta, zrejme z clna, pretoze na uvedeny konstrukciu sa inak clovek a bez cudzej "pomoci" nedostane... Scotland Yard prichytil ihned po vrazde Hnilicu priamo v hotelovej izbe Calviho, kde sa prave zmocnoval kmpromitujucich materialov... Hnilica bol vydany Taliansku a za "zmocnenie sa cudzej veci" dostal styri roky na "ostro"... Z tzv. zdravotnych dovodov nikdy trest nenastupil... Ked ho na Slovensku pochovavali, kardinal Korec ho obhajoval slovami: "Vsetko co robil (vrazdil), robil pre cirkev, nic nechcel pre seba..."!!!
17. 07. 2010 | 11:21

Max napsal(a):

Milý Jene,nikdo nikoho neobviňuje bez důkazů-jako tomu bylo v některých tebou uváděných případech.Katolická církev zestárla,zkostnatěla a stává se z ní bohužel jakási silně konzervativní instituce neschopna sebereflexe.Nejsou to žádné útoky " na církev " jako takovou,ale holá pravda o jejím fungování (či spíše nefungování).Církev by měla změnit pohled na svět-zrušit celibát,povolit ženám kněžské svěcení,upustit od stupidního boje proti antikoncepci a přžerušení těhotenství atd.Jenže myšlení "věřících"-či spíše fanatických vykladačů "pravdy" je zřejmě neměnné.Naštěstí se uvnitř církve rodí progresivní proudy a věřím pevně v to,že se církev změní.Bude to trvat jěště nějakou dobu,ale změní se...Ke svému vlastnímu prospěchu.
17. 07. 2010 | 11:45

LiKa napsal(a):

Vážený pane Čarnogurský,
tohle se Vám velice, velice nepovedlo. Vaše texty čtu velmi rád, vážím si Vás pro řadu Vašich názorů, pro odvahu, s níž je hájíte, pro Vaši inteligenci, rozhled. Z tohoto Vašeho blogu ale ční jediné: chcete zastavit špinavý proud, na němž už dlouho pluje katolická církev. Nejsem věřící, ale cítím z Vašich slov urputnou snahu učinit už tomu přítrž, zaštítit nějak to, co milujete. Bohužel ale právě ten cit je jediné, čemu hluboce věřím. Jinak je to snad až úmyslně nepravdivé... nebo snad dokonce: hloupé. Myslím, že katolická církev by musela projít opravdu silnou morální očistou, aby vrátila a posílila svou důvěryhodnost. Avšak taková slova, jako ta Vaše, jí ještě více škodí. Je tu příspěvek pod nikem "otázka" - co k němu řeknete?
17. 07. 2010 | 11:50

Divobyj napsal(a):

Od člověka,který je tak mediálně znám bych asi očekával větší moudra.Ta,která jste se zde snažil nastínit jsou pro mne velmi málo dostatečná.Přiměřené tělesné tresty dnešní mládeži? Proč ne.Proti tomu nemůže rozumný člověk nic namítat. Pedofilie v církvi?To je z Vaší strany zásadní nepochopení problému!Již Vám to zde vysvětloval "alien".U provinivších se kněží se tu NEJEDNÁ o klasické pedofily. Jde tu primárně o SEXUÁLNÍ FLUSTRACI,vyvolanou dodržováním celibátu.Jinými slovy-z klasicky sex.založených lidí se stávají "pedofilové".Pochopte to už konečně!!!
17. 07. 2010 | 13:00

gaia napsal(a):

Je pochopitelné že kdo chce druhému vnucovat co si má myslet a čemu věřit a jak se chovat ten musí být morálně na výši jít příkladem a být skutečně lepší než ostatní. Nejde kázat vodu a pít víno.
Je logické že pedofilie bude víc vadit u kněží učitelů nebo dětských lékařů než u traktoristy z Horní Dolní a že na to budou u nich lidi citlivější.

A bití dětí neschvaluji.Tělesné tresty u dětí dle mého názoru vytvářejí modely agresivního chování a agresivita se pak přenáší napříč generacemi. Nemohu mít ani přátelský vztah s někým komu jsem tyranem a ten je při výchově velmi důležitý.
Pokud Vás farář bil tak Vám vnucoval svoji víru násilím Vaši rodiče byli pokrytci že proti tomu nezasáhli a raději mlčeli než by si to rozházeli.
Tlučením se dají do hlavy dostat skutečně jen dogmata a ne vychovat k myšlení a uvědomělé kázni.
Člověk by se měl chovat slušně ne ze strachu ale proto že chápe že je to výhodné a k okolí ohleduplné.
Tělesné tresty do výchovy nepatří, snad opravdu jen do kostela ale pak se ničemu nedivte.
18. 07. 2010 | 07:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já nechápu, proč se homosexualita některých kněží označuje slovem "pedofilie".
Že by "ochrana práv menšin" ?

A už vůbec nechápu, proč se konzervativní politici nezabývají příčinami homosexuální orientace některých příslušníků kléru.
A jednotlivými případy. Místo troubení na šofar.

Proč se vždy mluví o útocích, když v katolické církvi vyjde na jevo něco nekalého.
Proč v civilním sektoru(ale možná i v armádě) může jít o skandály, ale v případě církve jde o promyšlený útok.

Katolické církvi by slušela větší otevřenost, nepředpojatost, odvaha věci pojmenovat pravým jménem a rozhodnutí konečně začít léčit příčiny libidiozního
obsazení normální sexuality Zlým Duchem.

Prostě na příští ekumenický koncil pozvat i profánní psychology a sexuology. A zrušit celibát. Protože ten B´h po nikom nevyžaduje, vymyslela a zavedla jej církev především na ochranu svých majetkových práv. Kteréžto dnes lze ošetřit i jinak.
18. 07. 2010 | 10:13

katar napsal(a):

Neznám duševně zdravého člověka, který by mněl cokoli společného s jakoukoli církví (kromě toho, že pro ně třeba něco vyrábí).
18. 07. 2010 | 17:43

Li-Chang napsal(a):

Za to, že se někteří církevní (nebo spíše mnozí)hodnostáři chovají jako "prasce" je odpovědný nesmyslný celibát.
Již to, že někdo může vstupovat do stavu, který celibát striktně vyžaduje se zdá být patologické a je proti lidské přirozenosti. V církvi je všechno možné, když je uznáváno neposkvrněné početí, z mrtvých vstání a zázraky a zakazovány kondomy proti aids a početí. A to se mají takové instituci ze státních prostředků dávat stovky miliard na takové bohulibé aktivity. Chovají se stejně jako za minulého režimu KSČ - profitují na občanech, kteří s nimi nemají nic společného.
18. 07. 2010 | 20:49

gaia napsal(a):

křetanství a islám mají stejně zvláštní vztah k sexu. Je to úplně jiné než např. u budhismu nebo hinduismu.

je to asi výsledek toho zakázaného ovoce a u islámu že chlapi nebyli celý den doma když kočovali a nevěděli co se tam děje
19. 07. 2010 | 06:03

pavel2 napsal(a):

...cirkev svata zahajila velice uspesnou ofenzivu proti sobe same..prasata vydavajici se za kneze uz nemohla zabranit provaleni epidemie uchylnych praktik ,ktere rozsirilo velke mnozstvi pederastu ukryvajici se pod sutanami uchylne tajne a vatikanske cirkve/zneuzivali nejen male nevinne ale i postizene,slepe a hluche deti pod vedenim a ochranou Hitlerjugend papeze..Jan Hus ktery nepochopil ze cirkev byla vzdy jen skupina uchylnych,mstivych,chamtivych a krvelacnych psychopatu a pervertu byl nevinnou reinkarnaci J.Krista.
19. 07. 2010 | 06:49

JAHA napsal(a):

Resume komentarov od 16. 07. 2010 po 15,00 hod.

Aktiv - NA HRAD.

(Zasluzite si to)☺.
19. 07. 2010 | 08:43

JAHA napsal(a):

Upresnenie - nemyslel som tym Vas, mily Aktiv. Zasluzia si Vas ti "rozhladeni bojovnici" proti viere, cirkvi, cirkevnikom.

P. S. K tym komentarom, ktore v jednej uvahe napisu citovanie=nesamostatnost a takmer vsetko co napisu JE citacia - nuz tu sa neda nic odpovedat. Ako povedal mlady zahorak v tom vtipe - nebylo vo cem.
19. 07. 2010 | 08:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

gaia
Křesťané mají dle vykladačů Písma dosahovati ekstáze jinak, než sexem.

Orgasmus osvobozuje člověka alespoň na chvíli od světských i sakrálních predestinací,dogmat a předsudků.
Po drogách a výletu na ryby je to to nejhezčí, co nám B´h nadělil.

Tedy platí - čím delší orgasmus, tím větší odpadlík. A naopak. Tedy : žádný orgasmus = člověk svatý mezi lidmi, na Zemi i na Nebi.

Byli i tací (tuším že Órigenés), co se preventivně sebevykastrovali - sichr je sichr.

P.S.
"Jednou věcí je nelehat se ženou vyjma stavu, kdy vůle člověka směřuje výhradně k plození. Na tom není nic hříšného.
Jinou věcí jest, je-li v obcování hledána rozkoš těla, byť v mezích manželství : to je lehký hřích.Předpokládám tedy,
že - třebaže neleháte za účelem plození potomstva - nebráníte kvůli rozkoši hříšnou modlitbou ni skutkem jeho zplození.
Ti, kdo takto činí, třebaže jsou zváni mužem a ženou, jimi nejsou : ani nijak nezachovávají pravou podstatu manželství,
leč bezúhonným jménem zakrývají hanbu..."

("Svatý" Augustin : Manželství a chtíč)

Svatý je v uvozovkách schválně. Věřím, že ho jednou církev konečně pošle tam kam patří - tedy do očistce. Po zvládnutí příslušného penza vědomostí však bude spasen i on. Neb každá duše dojde jednou spásy. I ten, co neobcoval. /I když Augustin měl svého času konkubínu - takže tak úplně "svatý" zase není ani v očích (některých) homosexuálních kněží/.
19. 07. 2010 | 09:10

gaia napsal(a):

ano manželství je majetkoprávní vztah
19. 07. 2010 | 11:43

JAHA napsal(a):

Ad: Tencokida Hnuj
"...I když Augustin měl svého času konkubínu - takže tak úplně "svatý" zase není..."

Ano, v chapani cirkevnych veci, ktore mentalne uviazlo v Cechach na urovni 17. storocia, svaty nie je. Ba dokonca, prevaznu cast svojho zivota bol az "nesvato" hriesny. Velmi skromne mu prisudzujete iba jednu stalu druzku. On sa "vydovadel" i na dalsich zenskych telach.

Prave preto jeho zivotny pribeh stoji za to precitat a zamysliet sa.
Ale - komu by sa uz chcelo, ked riesenia mame hned, len co otvorime bulvar, zapneme radio, pozrieme televiziu, precitame tajne sifry...☺.
20. 07. 2010 | 08:20

katar napsal(a):

Vřele doporučuji knihu p. Petra Bakaláře " Bůh jako psychický virus". I když i on si zřejmě zatažením do informačního chaosu církevních dogmat a reagováním na ně neuvědomuje, jak velkým podvodem církev je.
20. 07. 2010 | 13:39

stern napsal(a):

pan Čarnogurský si ty články píše především pro sebe !!!!!!!! a rozhodně se nesnaží být objektivní...vždytˇ on je to ADVOKÁT SVÉ CÍRKVE, že ...pane římský katolíku a právníku ?
21. 07. 2010 | 23:02

František Kratochvíl,Praha napsal(a):

Je pedofilie a pedofilie. Sexuální úchylka je trestuhodná, má své oběti a zaslouží trest bez ohledu na to je-li to kněz nebo civil. Pedofilie virtuální jsou absurdní úsudky a odsudky spojené s nevzdělaností a vlastním duševním postižením, které publikují noviny bez ohledu na prokázanou skutečnost, historické souvislosti a národní zvyky. Komunismus lidově demokratický vždy počítal se skupinou "blbců", kterým je možné cokoliv nabulíkovat jak v Čechách tak na Slovensku. Pan Černogurský má pravdu.
23. 07. 2010 | 09:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

JAHA
Augustin a rychlokvaška Ambrož byli největší zločinci v křesťanských dějinách.
Zaprodali myšlenku moci, stvořili k tomu ideologii i prováděcí předpisy, pohrdali právem anebo si je vykládali po svém.

Říkají Vám něco jména jako Tertullian či Órigenés ?

Kdy ještě šlo o "církev bez biskupů", autentický prožitek B´ha , náboženskou toleranci ...

Díky těmhle zločincům si myšlenka vzala tělo. Či lépe - zkurvila se s ním.
Tenhle incest trval téměř 15 století.
A katolická církev se zněj nemůže vyhrabat až doteď.

Vy Blesku a infantilizátore.

P.S. A propagandu si čtěte sám. I když i Vám bych doporučil číst zdroje. Ale bacha - ať se Vám z nich neudělá mdlo.

Čest.
23. 07. 2010 | 09:48

Petr Regalát Beneš napsal(a):

Hm, jak tu čtu ty komentáře, nebudu se až tak divit, až časem začnou pogromy na katolíky. Mediální masáže tomu napomáhají. Jako františkánský katolický kněz - středního věku - to sleduji už delší dobu s politováním. Za komunismu nade mnou visel stále možný meč kriminálu kvůli tomu, že jsem byl v tzv. "ilegální struktuře". Teď přistupují věci jako tato pedofilie. Hlavní je vždy obrátit veřejné mínění proti. Už po léta jsem vždy připraven proti pedofilii rázně vystoupit. Ale setkal jsem se s tím zatím jen mimo církev. A musím říct závažnou věc. V jednom velmi závažném případu to byla řada rodičů, kteří tu věc kryli tím, že nic neoznámili, a dlouhodobě. Teprve až to otevřela jedna matka na naši radu, teprve se rozběhlo to, kolik případů toho vlastně bylo.
23. 07. 2010 | 13:34

Dežo napsal(a):

Pán ČarnogurskýVáš komentár je výmyslom človeka ktorý i za komunizmu sa mal ako prase v žiteršte ste zarábal na kominizme pretože Vy jediny ste ochotne bral obhajoby exoffo,ktoré platil štedro štáta Vyste z toho mal veľmi slušný prijemVy A Váš otec v Spiskej Starej Vsi jedno jest skutočne jablko nepadlo ďaleko od stromuveľmi dobré si pamätám na Vás i na Vášhoviacej ochotného a slušného bratasom zvedavý či raz napišete nejaku pravdu v tom Vašom blogu zatiaľ tam pišete iba svoje výmyslý
30. 07. 2010 | 09:27

Lotus napsal(a):

GUILLAUME APOLLINAIRE: PÁSMO

Tím starým světem přec jsi znaven na konec
Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes
Řecký i římský starověk se ti už přežily
Zde antické se zdají být už i ty automobily
Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono
Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů
Jediné neantické v Evropě křesťanství je
Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie
A tobě brání stud když okna na tebe hledí
Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi
Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě
Toť dnešní poesie zatím co prosou žurnály sytí tě
Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy
Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví

Viděl jsem dnes a jméno už nevím pěknou ulici
Novou a čistou byla to sluneční polnice
Šéfové dělnice a krásné písařky z bureau
Z pondělí do soboty čtyřikrát denně tudy se berou
Zrána tu třikrát tovární píšťala plačky zní

Chraptivý zvon tu zaštěká k poledni
Nápisy na zdech a tabulích štíty a vyhlášky
Vřeští a štěbetají jak o závod s papoušky
Mám rád tu pěknou ulici průmyslu a píle
Ležící v Paříži mezi třídou des Ternes a ulicí Aumont-Thiéville.
Hle mladá ulice a ty sám jsi jen malé dítě
Tvá matka jinak než modře a bíle nešatí tě
Jsi velmi zbožný a René Dalize tvůj nejstarší kamarád
Má církevní obřady jako ty nade vše rád
Je devět večer plyn stažen do modra tajně se kradete z ložnice...
09. 08. 2010 | 12:43

Lotus napsal(a):

Vážený pán Čarnogurský.
Časy sa menia, náboženstvo zostáva ale stále rovnaké : Prosté a jednoduché.
Pomáha. Presne ako to povedal klasik.
Dejiny cirkvi nie sú dejinami omylov, kacírstiev a tyranie, ale dejinami kultúry, duchovna, rozvoja civilizovanej Európy a ľudskosti.
Vždy vo svojom historickom kontexte.
Cirkev už dávno vyrástla z jezuitu Koniáša, spoločnosť ale ešte nie.
Máte ich hneď niekoľko aj tu. Niektorí z nich ako by z oka vypadli prokurátorovi
žalujúcemu Miladu Horákovu, možno aj Václava Havla a možno aj Vás.
Sú to tí, ktorí majú absolutnu pravdu. Joseph Heller vo svojej knihe Hlava XXII o takýchto ľuďoch hovoril, že trpia spoločenskou škúľavosťou : Škuľavý obzor im dovoľuje vidieť oveľa viac ako ostatným ľuďom, ale nie tak zreteľne ...
Držím Vám palce.
09. 08. 2010 | 14:05

Spravedlivý mezi národy napsal(a):

Říkáte, že by bylo třeba srovnat data z jiných organizací s církví.
1. No, už samotný celibát je podle vědecké psychologie (když v závěru narážíte na vědu - což je u věřícího v pohádky sám protimluv) jednou z velmi podstatných příčin, či spouštěcí podmínkou takových zvráceností - a celibát v jiných organizacích není.
2. Excesy se v menší míře jistě dějí i mimo církev, ale dovedete si představit třeba ministra školství, který by takové (i opakovaně) selhávající jedince kryl a nenahlásil spravedlnosti ?
Takový je váš papež a taková je vaše církev. Stádní princip myšlení - zločiny páchají ti druzí - ty trestejte - ovečky z našeho stáda jen občas zbloudí, ale my si je sami přivedeme zpět k pokání. Nechutné.
16. 08. 2010 | 14:45

Dll Errors napsal(a):

A software was uninstalled that removed <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="d3d9.dll error">d3d9.dll error</a> required by another program or Windows.A program was installed that overwrote the .dll file with either an older version or a version that is incompatible with other programs. A bad installation of a program corrupted one or more files causing dll errors.Another user or program maliciously or mistakenly deleted dll file or an associated file.A hardware issue exists with the computer, such as a bad hard disk drive, causing the data on the drive to become corrupt.Repair DLL Problems, dllerrorsfix.com is meant to be a solution for users who are encountering missing .dll errors or other warning messages related to dll files <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a>. Here you can download dlls for free and fix system errors on your PC yourself.
03. 12. 2010 | 04:52

fes napsal(a):

Pane Čarnogurský, mám vás rád. I přesto, že jste s panem bratrem byli těmi, kteří se nejvíce zasloužili o rozdělení Československa; no, snad jste nyní spokojeni s téím, že Slovensko má tu svou hvězdičku a židličku v EU, já vám to přeji a skutečně si myslím, že to Slovensku prospělo, Čechám pak ještě více.
Musím vás přes veškeré sympatie upozornit na otázky, ve kterých máte evidentně guláš.
1)
"Za komunizmu sme sa učili, že náboženstvo je nevedecké..." - ano, náboženství skutečně je nevědecké, to křesťanské především. Pravdou je i to, že v evropských zemích, kam bylo násilím naroubováno, ztrácí sílu, odchází mu členové, v Česku jen katolické církví mizí ročeně 100 000 členů (oficiální statistiky). U vás to bude asi jiné, ale tento trend je patrný ve všech zemích, kde se šíří svoboda, informovanost, kde jsou lidé lépe existenčně zajištěni, takže s emohou věnosvat vzdělání atd.
2)
Případy pedofilie vidíte jako útoky na církev. Takové ideologické omlouvání neomluvitelných případů przenění nevinných dětí, jimž církev ničí životy, je pro člověka nezatíženého ideologí nepochopitlené a absolutně nepřijatelné. V katolikcé církvi se ale bohužel stalo normou, neboť v obrovském počtu případů nadřízení těchto katolických prznitelů o případech prokazatelně věděli a kryli je.

Vaše nostalgické vzpomínky na mládí na věci nic nemohou změnit, vypovídají jen o vašem způsobu myšlení.
Pro mne je to trpké procitnutí, neboť, opakuji, vás mám rád.
Znovu nevím jak u vás na Slovensku, ale tady v Čechách nevnímám žádné "útoky na katolickou církev". Vnímám obraz, jaký si o sobě tvoří sama.
26. 02. 2011 | 07:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy