Február 48 po šesťdesiatich rokoch

25. 02. 2008 | 14:11
Přečteno 6300 krát
Rok 2008 je dobrý dátum na obzretie sa za Februárom 1948. Krajina prežila 41 rokov komunizmu a 19 rokov opätovne demokracie. Nielenže možno porovnávať, ale možno udalosti zasadiť do širšej historickej perspektívy. Február 48 platí za začiatok otvorenej komunistickej diktatúry v Československu. Spomíname túto udalosť na samostatnom Slovensku, a preto nie je od veci pripomenúť, že v skutočnosti začala komunistická diktatúra na Slovensku už septembri 1947, keď komunisti zatkli poslancov a funkcionárov Demokratickej strany, víťaznej strany z parlamentných volieb v r. 1946, Jána Kepmného a Mikuláša Bugára. Obaja boli poslancami Národného zhromaždenia, požívali poslaneckú imunitu a pred zatknutím ich bolo treba zbaviť imunity. Komunistická tlač vtedy rozpútala hystériu, že najmä tzv. katolícke krídlo Demokratickej strany na Slovensku pripravovalo rozbitie republiky v spojení s bývalými ľudákmi. Komunistickej propagande vtedy podľahli aj poslanci za české demokratické strany a hlasovali za pozbavenie oboch poslancov imunity. Ani Demokratická strana na Slovensku sa nedokázala dostatočne rázne postaviť proti komunistickej propagande. Nedostatočná zomknutosť demokratických síl vo vtedajšom Československu uľahčila komunistom uchopenie moci. Ale berme to z dnešného pohľadu ako detail tejto historickej udalosti.

Pri čítaní historickej a memoárovej literatúry z onoho obdobia človek sa pozastavuje, ako ľahko komunisti vtedy vyhrali. Nekomunistické strany neboli schopné zmobilizovať na svoju podporu väčšie verejné zhromaždenia, komunisti boli schopní. Nekomunisti sa spoliehali na parlamentné procedurálne pravidlá, ale ani tam neboli všetci jednotní. Prekvapuje naivita nekomunistických členov vlády, ktorí najskôr podali demisiu a potom išli za prezidentom Benešom, aby demisiu neprijal. Trik s demisiou nevyšiel, pretože sa k nemu nepridal Jan Masaryk. Jeden playboy rozhodol dejiny štátu? Čítal som spomienky Prokopa Drtinu na návštevu u prezidenta Beneša, keď ho delegácia nekomunistických strán žiadala aby neprijal demisiu ministrov. Eduard Beneš prijal delegáciu chladne, nijako určito sa nevyjadril a nakoniec demisiu prijal. Jan Masaryk, na ktorom sa to zvrtlo, onedlho spáchal samovraždu a Eduard Beneš podal demisiu. Toto sú hrdinovia nekomunistických strán. Český parlament nedávno prijal zákon o zásluhách Eduarda Beneša. Nikto z nich nebol vtedy ochotný bojovať za demokraciu.

Problém je však hlbší. Vo februári 1948 bolo v podstate každému v republike známe, že víťazstvo komunistov bude znamenať nastolenie diktatúry, rozsiahle zatýkania, dokonca popravy a zaradenie Československa do Východného bloku. Napriek tomu nikto nebol ochotný rázne bojovať proti komunistom. Prečo to tak bolo? Až neskôr sa rozšírila na Slovensku Biela légia, v českých krajinách vytiahli zbrane bratia Mašínovci a možno o niečom uvažovali príslušníci vojnových západných armád. Pripomeňme si, že vo februári 1948 už bolo Československo takmer so všetkých strán obkolesené územiami neskoršieho Východného bloku. Keby sa bolo Československo vzpieralo zaradiť do Východného bloku a Stalin by bol pritlačil, neboli by sme mali šance odporovať. Rovnako ako v r. 1938 voči Hitlerovmu Nemecku a v r. 1968 voči Varšavskej zmluve. Pretiahnutý tvar Československa nedával predpoklady na vojenskú obranu, ak bol protivník rozložený okolo veľkej dĺžky hraníc. Mimochodom, v 60-tych rokoch som bol prítomný, keď český účastník mierovej konferencie vo Versailles rozprával, ako ktorýsi anglický účastník konferencie sa s údivom pýtal vtedajšej československej delegácie, ako budú chcieť takú pretiahnutú republiku brániť. Jednoducho, dejiny tvarujú nie len názory ľudí, ale aj podobu štátneho územia. V Československu vyhrali komunisti trochu neskôr, ale rovnako ľahko vyhrali v Poľsku alebo v Juhoslávii. Vo všetkých týchto krajinách boli ešte čerstvé spomienky na vojnu a na vojnovú okupáciu. Po vojne z týchto krajín vyhnali nemecké menšiny – či sa patrí napísať, že odsunuli? – a udiali sa pri tom strašné veci. Nové medzinárodné usporiadanie v tej dobe ešte nebolo dohodnuté. Vyhnanie nemeckých menšín mocensky umožnil Sovietsky zväz, západné mocnosti sa k tomu stavali neutrálne až mierne odmietavo. Tieto krajiny a opakujem – vrátane Československa – nemali inú geopolitickú voľbu než spolupracovať na tvorbe Východného bloku. Tisícročné české a slovenské dejiny predtým boli dejinami príslušnosti k Západu. Vo februári 1948 nastal zlom a prešli sme k Východu. Uskutočnilo sa to tak ľahko, pretože najbližší západný sused, Nemecko, nám siahal na národnú existenciu a iné západné mocnosti predtým neboli ochotné sa za nás osobitne angažovať, až kým aj im nešlo o existenciu. Február 1948 znamenal pre Československo prechod zo Západu na Východ. Východ mal iný civilizačný model než Západ, dejiny prebiehali inak a samozrejme spoločenský systém spätý s Východom musel byť iný. Treba zdôrazniť ešte jednu vec. Východ, ktorého quintesentiou je Rusko, sa v dejinných krízach nevzdáva. Naproti tomu Československo sa v Mníchove 1939 jednoducho vzdalo. Sovietsky zväz sa nevzdal ani keď nemecké armády stáli na predmestiach Moskvy. Protiklad vzdať sa alebo ďalej bojovať samozrejme prináša so sebou veľké dopady aj na spoločenský systém.

Geopolitický Východ, ku ktorému sme vo Februári 1948 prešli, nebol iba civilizačne iný. Bol to komunistický Východ. Komunistický o sto rokov neskôr, než vyšiel Komunistický manifest. Storočie stačilo, aby sa ľudstvo presvedčilo, že komunizmus nie je vedeckejší, ale naopak zaostalejší spoločenský systém. Vedome som zažíval komunizmus až o niekoľko rokov neskôr, ale zostal mi v pamäti ako systém, ktorý nevedel zakomponovať do seba nové vedecké poznatky v spoločenských vedách ani v technike. Zostal mi v pamäti ako systém, kde komunistickí funkcionári boli jednoducho hlúpejší a menej charakterní ako priemer ľudí, s ktorými som prichádzal do styku.

Na západ od našich hraníc sa začalo postupne budovať nové medzinárodné usporiadanie a nová stabilita. Naša 1000 ročná príslušnosť k Západu sa rýchlo prebudila a prispela, že atraktivita Západu v očiach našich ľudí začala rýchlo stúpať. Prvýkrát prepukla v r. 1968 a druhýkrát v r. 1989. Stali sme sa opäť súčasťou Západu, tentoraz nazývaného Európska únia a NATO. Euroskeptické hlasy sú zatiaľ u nás asi tak slabé, ako boli protikomunistické vo Februári 1948. Nemecko zatiaľ platí do pokladne EÚ a EÚ vypláca subvencie. Aj Východ reprezentovaný Ruskom sa už oslobodil od komunizmu. Stále predstavuje modifikovaný model civilizácie, ale rozdiely už nie sú také veľké ako pred 60 rokmi. Nech Boh dá, ktorého Európska únia nechce pomenovať vo svojej Ústave, aby dejiny Západu pokračovali bez väčších kríz. Ak nedajbože nastanú, budú ešte drastickejšie, než februárová kríza pred 60 rokmi. Svet sa medzitým globalizoval a Európa sa stala operačným priestorom ďaleko väčších, naozaj globálnych síl. Ak by sme sa predsa niekedy v budúcnosti ocitli v novej voľbe medzi Východom a Západom, budeme hľadať poučenie aj z Februára 1948. Otázka bude potom pred nami stáť asi tak, či Február 1948 a to, čo po ňom nasledovalo, bolo pre nás skúsenosťou, aby sme sa nikdy viac neprimkli v Východu, alebo to bude skúsenosť, ktorá už zlomila, za cenu veľkých obetí, v nás najväčší protiklad medzi príslušnosťou k Východu a k Západu, a preto ďalšiu podobnú voľbu už budeme prijímať iba pragmaticky.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zvědavec napsal(a):

Pane Čarnogurský, vysvětlete prosím co všechno dělal váš otec
ve Slovenském štátě .
25. 02. 2008 | 15:25

karel napsal(a):

Píšete že:

"Sovietsky zväz sa nevzdal ani keď nemecké armády stáli na predmestiach Moskvy."

To je jistě pravda, ale vydávat Sovětský svaz 30. a 40. let za nějaký pozitivní vzor, to jste snad upadl na hlavu?

Zapomněl jste, co SSSR provedl v roce 1939 v Polsku? Co provedl ve Finsku? Zapomněl jste co provedl v roce 1940 v pobaltských zemích a v Rumunsku?

Divím se, že "konzervativní křesťanský" politik se hlásí k "Východu", který v článku glorifikujete.
25. 02. 2008 | 15:55

Ládik napsal(a):

Ještě dobře, že naše republiky už nemají taký pretiahnutý tvar.
25. 02. 2008 | 16:00

luk napsal(a):

Pane Čarnogurský, možná máte pravdu, nevím, ale komentujte raději co dělal Slovenský stát za války, jak zradily slovenské divize na Dukle, na které straně byla vaše milovaná prohitlerovská církev nebo co dnes říká pán Slota.
25. 02. 2008 | 16:04

chroman napsal(a):

tak u vás je už aj cenzúra?
a vy idete hodnotiť slovensko:-)
vy ste vlastne modroarmejci.
25. 02. 2008 | 16:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Čarnogurský,
velice dobře jste popsal příčiny i peripetie Února48.Sleduji velmi často pořady STV a Vaši přítomnost vždy kvituji se zájmem.(Pod lampou mě velmi chybí).
Přesto musím oponovat Vašim úvahám v posledním odstavci.Nehledejme z Února žádné poučení.Máme jedno jediné velké poučení.Komunismus je úchylka a komunisté úchylové.Co se týká naší orientace ať v jakékoliv době.:
Pokud bude v Rusku existovat jediný komunista nelze ani na chvíli uvažovat o nějakém kontaktu,natož o politické orientaci.Víte to moc dobře,tedy se divím,že dáváte varianty k výběru. Zdravím Ivan.
25. 02. 2008 | 18:09

Orel holohlavý napsal(a):

Ano, pane Čarnogurský, ano je to tak - více pragmatismu a méně iluzí nám třeba. Nevím tedy přesně, jak vám Slovákům, ale nám, Čechům, určitě. Těch zklamaných nadějí (i s Československém) je už nějak moc, lepší žádné naděje nemít
:-)))
25. 02. 2008 | 19:24

vlk napsal(a):

Německo námsahalo na národní existenci?
Nám ano, pane Čarnogurský, vám nikoliv. Váš otec aktivně rozbíjel Českoslovesnko,vy jste stihnul totéž.

Normalizace nepřišla z Prahy, ale z Bratislavy.

A být Slovákem, tak dneska docela slavím.
Komunisté s epostarali o zásadní indutsrializacia rozvoj Slovenska. Na úkor českých zemí.

Výsledek -váš nacionalismus.

Teď hodláte zničit i EU?Kdo vás potom bude fianncovat?
25. 02. 2008 | 20:03

car komančov OO8 napsal(a):

Jej vojensk strateg ,,to je modul,,,nebo jen slova,,,Evropa snad toho už zažila dost,,,To nemam odvahu tvrdit jak by to po 2 světove dopadlo,,,co kdyby vše bylo jinak,,,kdo vyvrati ten fakt,,,co kdyby jsme napadli my češi zapadni zonu a vychodní,,se vratila přes polsko domu,,,a s rakouska utikali k moři na dovelenu...to je jen model opoziční...
25. 02. 2008 | 21:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Vlku,jak můžeš Ty někomu vyčítat nacionalismus? Buď rád,že všechno tak dopadlo a neryj.
Pokud je mi známo tak jsou na tom slováci v ukazatelech velmi dobře,takže je nemusí nikdo financovat.A i kdybych snad něco nevěděl - tento blog je o něčem jiném.
A copak to,že jsi se nepřiklonil k Východu?Ivan.
25. 02. 2008 | 21:34

im napsal(a):

Vlkovi

Možná bychom mohli říci, že normalizace přišla ještě dál z východu, z okolí Prešova, kde se narodil Vasil Bilak, hlavní ideolog normalizační doby.
25. 02. 2008 | 22:57

Zacheus napsal(a):

To Luk. Snad si jenom dovolím podotknout, že Vatikán byl k politickým aktivitám dr. Jozefa Tisa opravdu velmi, velmi zdrženlivý. I tak se ovšem domnívám, že trest smrti pro dr. Jozefa Tisa byl trestem nepřiměřeným, neboť je známo,že mnoha lidem (včetně Židů) také pomohl. Údajný Benešův výrok "Tiso musí viset" nesvědčí zrovna pro pozdější nestranné rozhodování o udělení milosti. Francouzi byli k maršálu Petainovi velkorysejší.
25. 02. 2008 | 23:35

Vico napsal(a):

Zajímavý článek, kterých tu na blogu není zas tak mnoho. S některými názory by se dalo polemizovat, ale je neskutečné, kolik diskutujících se hrubě naváží do vás nebo do Slováků a je jim šuma fuk, co jste napsal.
26. 02. 2008 | 14:33

vlk napsal(a):

Im

Ano,máte pravdu.Pokud za hlavního normalizátora považujete Vasila Ušimisako.

Já hoale mám až za druhou ligu. Za Gustávem Husákem.

Zcela zjevně tu dobu aktivně pamatujete.
Takže vítě, že Vasil byl, za aktivní účast na straně okupantů nejprve docela silně proskribován.Jestli nebyl dokonce vyloučen / ruku bych na to nevsadil,ale myslím, že ano/.
A do hry ho vrátil až Husák.
A Husák je pro mne vrchní normalizátor.
Mimojiné proto, že Vasil ho svou omezeností rozhodně nemohl ohrozit.

leč nijak vám nevnucuji svůj pohled.
26. 02. 2008 | 21:38

vlk napsal(a):

Ivanu Hochmanovi

Čarnogurskému věru nacionalismus vyčítat mohu.
Věta:
Uskutočnilo sa to tak ľahko, pretože najbližší západný sused, Nemecko, nám siahal na národnú existenciu a iné západné mocnosti predtým neboli ochotné sa za nás osobitne angažovať,

mne doslova nadzdvedla! On totiž otec pana čarnogurského byl, myslím, ministrem Slovenského štátu. Právem se ptám, kde osopuje právo psát -Německo NÁM sáhlo na národní existenci.
To je jedna věc. Druhé pak počínání stejného pána hned po Listopadu. Kdy v podstatě začal připravovat osamostatnění Slovesnka.
Nacionalismus z mé strany? Ale ne. Víš byljsemna Slovensku prvně v r. 62. Jako malý kluk.tenkrát rozdílmezi českými zeměmi a Slovesnkem obrovský. Následně jsme byl na Slovensku asi o 14 let později na vojně. To byla jiná země. Všechno nové. Fabriky , sítě, domy.Všechno. Za české peníze. Nevyčítal ybch. Normálka- jedna část republiky podporovala druhou. Ale jen do chvíle, než jsme zjistil, že řada Slováků zpívá jen slovesnkou část hymny a že my jsme pro ně byli páni federáti.A že pro mne je naprosto samozřejmé jít eventuálně hájit svrchovanost Slovanska nad Komárnem, ale že zřejmě řada Slováků rozhodně nebude hájit příslušnost Chebu k čechám.
A mám v živé paměti počínání pana Čarnogurského po převratu.
Jeho největší starostí byla samostatná hvězdička a stolička.

A pokud jde o situaci Slovenska. Uvidíme uvidíme. Projevily se nové investice. Zejména v automobilovém průmyslu. A jde více méně o montovny. jejich závislost na sektoru výroby dopravních vozidel je daleko větší než u nás a u nás je to skoro monokultura. Uvidíme, uvidíme.
26. 02. 2008 | 21:49

Al Jouda napsal(a):

To vlk : S těmi auty budete mít určitě pravdu. Už teď je trh silně nasycen a přijde krize prodeje, která se promítne samozřejmě do výroby. Takže už brzy nejen uvidíme, ale i pocítíme !
27. 02. 2008 | 08:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Vlku,
teprve teď jsem se dostal k odpovědi.Odpovědět Ti musím.Už mě fakt sereš.Všechno převádíš na peníze,výhody.A nacionalista jsi jako poleno.Nedivím se,že tolik lidí se nemůže ani cítit sami sobě navzájem.Myslíš,že neznám osobu pana Čarnogurského?Dobře si vzpomínám na jeho nacionalistické čachry.Byl mě protivný jako všichni,co tak vehementně "bojovali"za pomlčky a bůhvícoještě,jen proto aby mohli poroučet doma sami.Mají co chtěli a já jim to přeji.Teď se už dohadovat nemusíme a můžeme přemýšlet,jak si navzájem vyhovět.Proto vytahovat staré hříchy,na které jsou navíc z obou stran různé pohledy je blbost,mírně řečeno.
A neříkej,že bys šel do vojny proti maďarovi.To bys byl pěkně hloupý.Jen je nech ,ať si vyzkouší,jak těžké je budování státu,zvlášť,když ho chce pořád někdo rozbíjet.Ivan.
01. 03. 2008 | 23:07

Zubr napsal(a):

Clanek jako takovej, je podle mne i uzitecny pohledem do historie, pac mladi lide o ni az tolik nevedi.
07. 03. 2008 | 14:19

Akiro napsal(a):

Pre Vlka...precital som si par tvojich komentarov a je mi zjavne ,ze patris k ludom ,ktori zapricinili rozpad CSR oni totiz vzdy len hladali moznosti ako sa hadat a co na koho zhodit ,ale tvoja demagogia je uz za hranicami vsetkeho...Plne s tebou suhlasim ,ze Slovaci mozu za normalizaciu, kedze nebit Slovakov ziadna normalizacia by nebola lebo by nebola prazska jak ak si totiz zabudol alebo sa ti to nehodilo do tvojich teorii tak alexander dubcek bol slovak(napisal som to tvrdo pre vlka nemyslim si totiz ze prinos cechov bol pocas prazskej jary maly naopak ho povazujem za podstatny)...a este trochu viac do minulosti v 48 v Cesku vyhrali komunisti a na slovensku demokraticka strana...K tomu ze povazujes za zradu vytvorenie Slov. statu pocas druhej svetovej vojny sa nebudem vyjadrovat lebo na to existuje privela nazarov ale slovo zrada by nepouzil hadam ziaden historik a co sa tyka montovien stale vyrabate takmer 1,5 krat viac aut ako mi tak sa s tym neohanaj a vas priemysel je rovnako ohrozeni ako ktorykolvek ini..
17. 03. 2008 | 11:46

free online games napsal(a):

Great
08. 03. 2010 | 19:51

http://www.kw61.com/replica-tag-heuer-wa napsal(a):

abc
30. 03. 2010 | 03:06

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 12:49

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 12:49

replica watches napsal(a):

Pocit štěstí a spokojennosti lidí je čustě subjektivní záležitost, na kterou sice má značný vliv uspokojení základních potřeb (tedy ekonomick ásituace), ale jde jeno základ, nikoliv o celou šíři potřebného hodnocení.
A protože žádný parametr na takové měření neexistuje, je celé úsilí této i jiných komisí zhola zbytečné.
12. 04. 2010 | 02:26

replica watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So
12. 04. 2010 | 02:44

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy