Opravdová změna

02. 09. 2013 | 15:55
Přečteno 5750 krát
„Předčasné volby nic nevyřeší, je třeba opravdová změna!“, říkají lidé, protože pohár hořkosti a nespokojenost s politiky se nebezpečně naplňuje a hrozí, že s poslední kapkou přeteče. Stejně tak po radikální změně volají i mnozí politikové, ti však z úplně jiných důvodů. Obávají se vzrůstajícího společenského napětí a reptání davu. Poslanci se dobrovolně vzdali své bohaté prebendy nikoli z politické moudrosti, ale ze strachu před soudem veřejnosti, protože vědí, že situace je do budoucna neudržitelná. Nutno dodat, že také míra tolerance s jejich nemravností dosahuje kritických mezí.

To, že opravdová změna politické a hospodářské správy země je nevyhnutelná, vidí dnes všichni. Ale jaká by ta změna měla být? Že jedny prohnané politiky nahradí jiní prohnaní politikové? Že takzvaně pravicové politické křídlo bude utlumeno a ke slovu se dostanou levicoví politikové? ODS, ČSSD, TOP 09, VV, KSČM, SPOZ... Jaký je mezi nimi rozdíl? Všechny politické strany jsou dnes zastoupeny jedním typem převážně průměrných lidí, kteří ve většině nejsou schopni se jinak uživit. Do čela důležitých úřadů se dostávají lidé, jejichž jedinou kvalifikací je politická orientace a nikoli schopnost řídit a spravovat společný majetek. Žádný z politiků dnes nenabízí smysluplnou budoucnost natož pak dlouhodobou vizi! Obávám se, že jedinou vizi, kterou dnešní čeští politikové snad ještě mají, je vize osobního bohatství. Jak jinak si vysvětlit jejich obrovskou snahu po vítězství ve volbách a následnou bezradnost a do nebe volající chyby, kterých se dopouštějí od okamžiku, kdy dosednou do ministerských křesel!

Z politiků po radikální změně volají především ti, kteří doufají z této nepřehledné situace něco vytěžit. Co mohou voličům v nadcházejících dvou měsících nabídnout? Říct lidem pravdu? „....my jsme sice kradli, ale oni kradli víc...!“ Pokračovat v planých a nereálných slibech „....zatočíme s korupcí, budeme rozpočtově zodpovědní, splatíme státní dluhy....“, na to už dnes nikdo neskočí, protože dluhy přes všechny škrty ve státním rozpočtu a zvyšování daní stále rostou. Nabízet lidem úplatky? Zvýšení důchodů o pár korun nebo zrušení nemocničních poplatků? Není z čeho rozdávat, erární pokladna je prázdná. A tak zbývají jen řeči. Ale uvěří jim někdo? Jak dlouhou mají lidé paměť?

Obávám se, že kdo kalkuluje se slovy a hesly, které by ho měly dostat k moci, nepřemýšlí o úkolu, ke kterému se hlásí. Nepřemýšlí o změně společenského klimatu, po kterém lidé volají. Obávám se, že kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, aby si konečně nahrabal, nepřemýšlí o problémech, které bude muset v případě zvolení vyřešit. Nepřemýšlí o svých osobních schopnostech, lidských a profesionálních kvalitách, které budou nutnou podmínkou pro realizaci opravdových změn. Obávám se, že v poslední době byla politika nahrazena politikařením, že politici ztratili svou důvěryhodnost jako takovou. Důvěru ztratili bohužel i ti, kteří šli do politiky s čistým srdcem! Jestli o něco v těchto volbách jde, je to navrácení důvěry ve smysl opravdové politiky a víru ve společné hodnoty.

„Změna, ale jaká?“ to je otázka, na kterou je třeba hledat odpověď! Je tu vůbec ještě nějaká politická alternativa? Je vůbec v dnešní době možné definovat smysluplnou cestu, kterou by se společnost mohla vydat? A kdo by se toho úkolu měl ujmout? Alkoholem opojený prezident? Premiér v demisi a jeho parta? Nějaké existující nebo nové politické seskupení? Někdo z nových nebo minulých politiků? Intelektuálové, dramatikové, ekonomové, lékaři, inženýři, architekti...? Je ještě nějaká zásadní změna v tuto chvíli vůbec možná! Je možné svrhnout celou dnešní politickou garnituru a začít znovu? Poučit se z předchozích chyb a založit demokratickou společnost, která bude spravedlivá, zodpovědná lidem a která umožní nápravu morálního stavu společnosti. Je možné udělat revoluci?

Po revoluci volají především ti, kteří nevědí, jaký zvuk vydává hlava revolucinářů dopadající na prkna popraviště. Každá revoluce – Francouzská, Mexická, Velká říjnová, Kubánská a nakonec i ta hebká „Sametová“ (abych jmenoval alespoň některé) představuje společenskou diskontinuitu doprovázenou chaosem, otevřeným nebo skrytým násilím, korupcí, inflací a hlavně chudobou chudých. Každá revoluce je drahá a každou revoluci musí někdo zaplatit. Vzniklého vakua se vždy chápe mafie, která v jedněch rukách soustřeďuje všechny tři složky moci - zákonodárnou, soudní a především výkonnou. Mafie se chápe i nejvyšších politických postů. S likvidací vůdců revoluce jsou likvidováni i všichni ti, kteří nesouhlasí. Svou daň platí i nevinně přihlížející. Revoluce vždy trestá nevinné a povyšuje nezúčastněné. Přináší sice do jisté míry obnovu společenských hodnot, ale jen zřídkakdy sociální spravedlnost. Jemná pavučina společenských a kulturních vztahů, která se utvářela po dlouhá léta, a která je základem společenské stability, je revolucí násilně zpřetrhána. Porevoluční architekti, kteří jsou pověřeni vytvořením nové pavučiny, upřednostňují její krásu, čistotu a pravdivost, zatímco pragmatičtí politikové hledí hlavně na její funkčnost – na její efektivní manipulovatelnost. A především je zajímá, jak a kdo bude tahat za neviditelné nitky, a jak nejlépe budou moci profitovat z její struktury. Pro ně účel vždy světí jakýkoli prostředek.

Z historie víme, že smyslem revoluce není změna společenských vztahů, ale přerozdělení majetku. Ale co dnes v Čechách přerozdělovat? Dluhy? A i když se domnívám, že zásadní změna správy společnosti je opravdu nutná, nemyslím, že revoluce (ani hedvábná) je pro současné Čechy řešením.

V listopadu 89 jsme chtěli změnu, protože jsme byli hluboce nespokojeni s neschopností a nekompetentností lidí ve vedení země, s jejich prolhaností a zkorumpovanou komunistickou morálkou. Až moc často jsme se museli sami před sebou stydět, co všechno jsme si po celých těch čtyřicet let nechali líbit. Po odzvonění klíči a krátké opojné euforii jsme se však probudili do všedního dne. Postupně se ukázalo, že se naše přání, tužby a sny o krásné budoucnosti nenaplnily. Někde se stala chyba. Odmítli jsme komunismus a chtěli demokracii! Ale věděli jsme opravdu proč? Nebyla hesla jako svoboda slova, svoboda pohybu, svobodné volby, politické a občanské svobody a další fráze jen slova bez konkrétního a obecně sdíleného významu? Chtěli jsme změnu, ale ve spádu událostí jsme se zapomněli domluvit, o jaké hodnoty nám opravdu jde, a co má být tou změnou v pravdě dosaženo.

Dnes znovu voláme po opravdové změně, protože jsme opět nespokojeni s neschopností a nekompetentností lidí ve vedení země a s jejich zkorumpovanou "demokratickou" morálkou. Od hrstky politiků si necháváme líbit lež, krádeže, korupci, cizoložství, nestydaté chování na veřejnosti, opilství i otevřený výsměch do tváře nám všem. Nejsem si jistý, zda jsme ještě schopni se stydět sami před sebou za to, co všechno si necháváme líbit anebo jsme již otupěli stejně jako za dob normalizace a všechno je nám už úplně fuk! Pokud ano, nemá o vážné změně smysl dál mluvit.

Obávám se, že naštvání a nespokojenost ještě nejsou dostatečným důvodem k opravdové změně. Nespokojenost nám nedokáže odpovědět na otázku, čeho by se tou změnou mělo dosáhnout. Negativní vymezování je nejen snazší než to pozitivní, ale je zároveň zavádějící a snadno manipulovatelné. Bylo by naivní se domnívat, že opravdová změna bude snadná stejně jako bylo po roce 89 mylné se domnívat, že pouhým nastolením demokracie a ustavením svobodných voleb se zpustošená zahrada promění v zahradu rajskou. Že demokracie jaksi automaticky vyřeší vše a zajistí sociální spravedlnost i bohatství pro všechny. Stejně tak by dnes bylo mylné se domnívat, že s výměnou existující politické garnitury se něco opravdu změní.

Demokracie představuje pouze společenský model, jakýsi návod, kuchařku, stavební projekt, který je třeba teprve postupně tvořivě realizovat. Pokud použiji příměr ze své dlouhé praxe, dům nebo snad demokratický dům je třeba stavět nikoli pouze pro krásu nebo že jeho módní vzhled bude klíčem do elitního klubu vyvolených. Dům se staví proto, že člověk ke smysluplnému životu potřebuje i smysluplný domov. Ke stavbě dobrého domu by se neměly používat panely, ale trpělivě přikládat cihlu k cihle. Pokud budou základy špatné, dům spadne, ať bude vypadat sebekrásněji nebo sebehonosněji. Dům se nestaví proto, aby architekt mohl ukázat, co všechno umí, aby zedníci neměli hlad anebo aby developeři měli na čem peníze vydělat. Dům se staví proto, aby člověk měl na konci dne po celodenní práci kde spočinout, aby muž a žena se měli kde milovat, aby se dítě mělo kde narodit, kluk a holka kde vyrůstat, aby měli odkud do světa odejít a kam se jednou vrátit. Aby měl člověk, až přijde jeho čas, kde umřít. Dům se nestaví pro krásu, dům se staví pro život. V domě se cítíme dobře ne proto, že je krásný, ale protože v něm můžeme věřit těm, se kterými sdílíme stůl i lože. Že je postaven na principech, které odpovídají hodnotám, ve které hluboce věříme. A stejně je to s domem, kterému říkáme stát.

Sdílení společných hodnot je to, oč tu běží. Pokud nechceme opakovat stejné chyby jako před čtvrt stoletím a být po několika měsících nebo letech se zvolenými politiky znovu zklamaní a rozčarovaní, musíme se ptát nejen jakou změnu chceme, ale hlavně proč ji chceme. Zda chceme jen jiné mravnější politiky nebo chceme opravdu fungující demokracii. Musíme se vážně ptát, nejen čeho chceme tou změnou opravdu dosáhnout ale hlavně, co pro to jsme ochotni udělat. Důvod, že chceme život v materiálním dostatku, není dobrým důvodem pro jakoukoli změnu, protože prosperita je výsledkem naší práce, bohatství nemůže být smyslem našeho snažení. Zářné zítřky a budoucí bohatství nám už dříve slibovali komunisté - a jak to dopadlo! Změna pro změnu nic nevyřeší. Je třeba ptát se PROČ. Když budeme vědět proč, budeme vědět i jak.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JC napsal(a):

"Od hrstky politiků si necháváme líbit lež, krádeže, korupci, cizoložství, nestydaté chování na veřejnosti, opilství"

Necháme si to líbít, protože jsme tolerantní a v podstatě stejní jako oni.

Žádnou změnu - stabilita je to co potřebujeme.
02. 09. 2013 | 16:08

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

JC

stabilita? to, co zde lze v posledních letech pozorovat, je soustavné ožebračování, rozkrádání, nivelizaci, debilizace, úpadek.
ano, kostra, zvláště čerstvě ohlodaná, natož pak pěkně vybělená a ležící, je vskutku symbolem stability.
02. 09. 2013 | 16:20

skeptický napsal(a):

Hezká úvaha.Sloh stále nad průměr.
Řešení nenabízí.Ono řešení v této zemi v době míru totiž není.

Mravnější politiky?
Jack London kdysi tvrdil,že mravnost je jen indikací nízkého krevního tlaku.
02. 09. 2013 | 16:21

Archeopteryx napsal(a):

Opravdovou změnu, po které volá autor, může umožnit pouze jiný volební systém - takový, který by umožnil volbu konkrétních politiků namísto politických stran. Buď Janečkův systém anebo jen možnost volit osobnosti napříč stranickými kandidátkami. Osobně bych klidně volil Pospíšila z ODS, Dienstbiera z ČSSD, Farského z TOP09 anebo Hovorku z KDU. Ale volit tyto strany jako celek mi přijde vcelku na dvě věci (stejně jako jakékoliv jiné strany jako celek)...
02. 09. 2013 | 16:24

JC napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

A to i nyní, když vládne vláda odborníků ?? Ajta krajta.
P.S. Fisher plánuje ještě větší zásek než Kalous. Jak je to možné soudruzi ?
02. 09. 2013 | 16:31

Qin napsal(a):

Demokracie není dům,demokracie je jen prostor,na kterém se můžeme dohodnout co budeme stavět,a vůbec co budeme dělat.Je to prostor pro diskusi.A to musíme hájit především.Jinak to bude bez nás.
02. 09. 2013 | 16:32

marxík napsal(a):

Závěrečné poselství autorovo zní:
" Zářné zítřky a budoucí bohatství nám už dříve slibovali komunisté - a jak to dopadlo! Změna pro změnu nic nevyřeší. Je třeba ptát se PROČ. Když budeme vědět proč, budeme vědět i jak."

Autore, jste klasickým kazatelem o prospěšnosti konzumace vodní tekutiny, a přitom sám holdujete rudému vínu.
Sám pracujete pod dohledem bolševika a nás nabádáte, abychom se mu obloukem vyhnuli.
Podobná individua nebývají zpravidla věrohodná.
02. 09. 2013 | 16:35

Drzá zrzka napsal(a):

Změna bude možná tehdy, pokud začne každý sám u sebe.
02. 09. 2013 | 16:36

skeptický napsal(a):

zrzka

To je rada pro ty b.bé.Asi jako ta : Mám pro tebe dárek.Zavři oči a otevři pusu.
02. 09. 2013 | 16:44

Drzá zrzka napsal(a):

skeptický

páč jsem sama blbá, mohu udílet rady pro blbé.
Mám pro tebe dárek. Nastav ruku. :-)
02. 09. 2013 | 16:47

čert }:o napsal(a):

Drzá zrzka
to je sice hezký ale málokdo pochopí
podstatu této pravdivé myšlenky.
Respektive nechce pochopit
Je to bolestný přechod nesoucí mnoho
odříkání a přiznání a pokory
02. 09. 2013 | 16:49

čert }:o napsal(a):

Drzá zrzka
jste neobyčejně chytrá ženská a máte
bezva smysl pro humor Nepodceňujte se
nemáte to zapotřebí =o)
02. 09. 2013 | 16:52

Drzá zrzka napsal(a):

čert }:o

Téměř každý obyčejně chce, aby se změnili ti druzí, ale to se nemůže podařit. Jediné, co může člověk dokázat, změnit sebe.

Navíc to není otázka hodin, dnů či týdnů, ale měsíců, spíš roků.
02. 09. 2013 | 16:55

Xury napsal(a):

Pro Drzá zrzka:
jenže v dnešní instantní době chce mít každý kafe do 30 vteřin a společenskou změnu do týdne.
02. 09. 2013 | 17:12

marxík napsal(a):

drzá zrzka
Vzpomínám si, že stejné moudré rady nám dávali i komunisti, když jim selhával jejich soubor opatření.
Kdybychom v 80-tých letech dali na jejich doporučení, a neorganizovali revoluce, mohli jsme dnes už být za vodou.
02. 09. 2013 | 17:24

Miroslav Pivoda napsal(a):

METAFORICKÉ PŘIBLÍŽENÍ

Benda: "Pokud použiji příměr ze své dlouhé praxe, dům nebo snad demokratický dům je třeba stavět ..."

Pokud použijí metaforický příměr já, sděluji, že funkčnost stavby (systému) nezávisí jen na architektuře, ale i na kvalitě použitých komponent. Přitom dnešní sociální inovátoři chtějí vesměs experimentovat jen s novou architekturou společnosti a nevšímají si kvality dostupných komponent, přestože z nekvalitních komponent se kvalitní stavba postavit nedá.

Poznámka: Některé komponenty jsou schopny bez jakéhokoliv pocitu studu prodělat i svou kompletní politickou metamorfózu (ukázkový případ komunist\ Tlustého, který je dnes mladými českými politology hodnocen jako "jediný skutečný pravičák").

Pro Jana Bendu je zde v dnešní době již dostupný postup zkvalitňování funkce komponent systému: https://sites.google.com/site/fmriliedetectors/home/survey-results
02. 09. 2013 | 17:29

Drzá zrzka napsal(a):

Xury
Čas ubíhá stále stejně, jen doba se díky technologiím zrychlila. Co platilo ráno, je večer pasé.

marxík

Jóóó, spousta lidí se nezměnila. Souložej a kradou. :-)
02. 09. 2013 | 18:03

Twist napsal(a):

Mám poznatek, že lidé nejen nenávidí politiky, kteří nás do této bídy zatáhli, ale začínají se nenávidět mezi sebou za to, že mnozí ještě neprohlédli a z naprosté ztráty soudnosti budou Kalousky a spol., možná potajmu, podporovat a volit znova.
02. 09. 2013 | 18:34

franky napsal(a):

324
02. 09. 2013 | 18:35

Drzá zrzka napsal(a):

324 je osmnáct na druhou. :-)
02. 09. 2013 | 18:46

Analytik napsal(a):

Ona by stačila docela jednoduchá změna - kdyby se politici a ostatní mafiáni začali bát trestu.
To by ovšem musela začít pracovat Policie a především Justice, jenomže všechny represivní složky má prozatím Mafie pod palcem (Rampula, Grygárek a spol.).
Jestli se podaří Ištvanovi a Šlachtovi alespoň dokončit to, co právě dělají, bude to dobrý začátek kýžené změny.
Masarykovi se připisuje výrok "Nebát se a nekrást!". Jestli má tento stát k něčemu vypadat, navrhuji nové heslo zvláště pro politiky: "Bát se krást!".
02. 09. 2013 | 18:50

Míla napsal(a):

Pro úspěšnost ve volbách stačí poznámka,že za to můžou komunisti.Složenka už nepomůže,Řecko také ne,tak to už je jediné co zbývá.
02. 09. 2013 | 19:04

Malinko bych oponoval napsal(a):

Já nechci revoluci. Chci aby se moci v koalici ujala jediná politická strana, která se nepodílela na rozkrádačkách státu a je očištěna od prospěchářů. Tito od ní utekli hned po převratu do perspektivních stran na politickém vzestupu. Osobně jsem přesvědčen, že má propracovanou mnohem lepší koncepci pro většinu obyvatel živících se prací nez ta mafiánská sebranka neumětelů a prospěchářů, která zde doposud vládla.
02. 09. 2013 | 19:11

Důchodce68r napsal(a):

p.Benda
díky, velmi cenná úvaha, nutno číst pomalu, a vícekrát.
02. 09. 2013 | 19:18

MirekS napsal(a):

Proč je třeba změny, pane Bendo?

1. Změnu udělá jen a pouze "uvědomělý" zákonodárný sbor, který promítne princip "lid je zdrojem veškeré státní moci" detailněji do ústavy a ústavních zákonů (např. odvolatelnost poslance, volební zákon, zákon o referendu) ve prospěch přímé demokracie.

2. Z toho vyplývá i ten fakt, že nestačí ono okřídlené "každý musíme začít u sebe". Z toho vyplývá i ten fakt, že nestačí vědět pouze proč chci změnu, ale jakou chci změnu. Pak se mohu spojovat s těmi, kteří mají podobné názory (či kteří jsou schopni názory absorbovat) a vytvořit tak "myšlenkový trust". V tom je pak síla či schopnost změny.

Jak, pane Bendo, poznat "nositele" změny (ten, kdo hlásá, umí i realizovat)?

Zdraví

MirekS
02. 09. 2013 | 19:19

Důchodce68r napsal(a):

Analytik
přesně tak, matematicky vyjádřeno "podmínka nutná".
02. 09. 2013 | 19:21

argun napsal(a):

Skeptiku

Jo jo, sloh je autorova silná stránka. Ale pozor, je tu taky moudro - zamysleme se, souzi! Třeba něco vymyslíme. Proč? Možná pro slepičí kvoč.

Drzá zrzka

A Vy taky.. děláte tamty dvě věci? Smile.
02. 09. 2013 | 19:23

Důchodce68r napsal(a):

MirekS
Váš bod 1 je opravdu první. Pokračování bych viděl takto:
1a) nevolit vůbec žádné větší zavedené strany,
1b) z ostatních přepečlivě vybírat, rizik se nebát.
02. 09. 2013 | 19:34

Fialenka napsal(a):

Je šance na revoluci, která je dobrá – zvolení levice. Je to nutná podmínka na cestě ke zlepšení, protože program levice vrací lidem jejich moc.
02. 09. 2013 | 19:46

MirekS napsal(a):

Důchodce68r

to by byla "pecka", kdyby se něco takového povedlo. Achillova pata všech zavedených stran je to, že jsou zadlužené... Nezvolit je by pro ně znamenal bankrot (myšlenek, které předhazují).

Zdraví

MirekS
02. 09. 2013 | 19:51

Drzá zrzka napsal(a):

argun

Žiju, takže dělám nejen ony dvě věci. Nejraději kradu zamračené tváře. Na to netřeba mnoho. Stačí ze sebe udělat pitomce. Což v mém případě není nikterak složité. :-)
02. 09. 2013 | 20:36

Fialenka napsal(a):

"Sdílení společných hodnot je to, oč tu běží."

S tím souhlasím. Karel Janeček začal Pozitivní evoluci tím, že konkrétní hodnoty nechal napsat do novin a to přes celou stránku. Pak se o hodnotách debatovalo na veřejných besedách. Od začátku až sem to bylo podle mě perfektní, ale pak se místo hodnot stala hlavním tématem změna volebního systému.

Zajímalo by mě jaké má pan Benda na mysli hodnoty. Mělo by se o nich začít nejen mluvit.
02. 09. 2013 | 20:59

babočka napsal(a):

Pane Benda vy můžete dělat redaktora v našich televizích. Máme vynikající lékaře, vědce a sportovce. Po revoluci volají ti, co nemají co ztratit. Svět je takový, že jsou schopní , neschopní a všehoschopní. To ničím nejde změnit. Pokoušeli se o to komunisti v Rusku s Leninem a byl z toho hladomor. Až bude mít čínský komunismus, budou lidé vzpomínat na zlatý český kapitalismus.
02. 09. 2013 | 21:10

Petr z Tábora napsal(a):

Zdá se mi to až příliš pesimistické. Naši politici nejsou řádově horší než ti zahraniční a jsou odrazem nás voličů - takže to s tím nadáváním nemusíme přehánět. Zlepšení bych si sliboval od změny volebního systému - volit osobnosti napříč politickým spektrem a ne stranické kandidátky. To by vyeliminovalo z politiky největší lumpy a pitomce. Právě proto to ale politické strany nepřipustí a nepřipustí ani referendum na toto téma...
02. 09. 2013 | 21:14

pamětník napsal(a):

Taky dobrý vtip:
"Změna bude možná tehdy, pokud začne každý sám u sebe."
Ano. Já začnu tím, že od zítřka každého podvodníka, který mě ošidí, zfackuji.
02. 09. 2013 | 21:23

argun napsal(a):

pamětníku

tím, že zfackujete toho, kdo Vás ošidí, možná ulevíte svým emocím, ale lepším se tak nestanete. A vo to tady běží... Takže von to nejni ani tak vtip, jako spíše pravda.

Drzá zrzka

Máte světlou hodinku dneska, madame. Ale stejně nevěřím. Dělat ze zamračených tváří veselé to je těžká dřina, na to ta Vaše určitě nestačí.. smile.
02. 09. 2013 | 21:41

mb napsal(a):

Po odzvonění klíči a krátké opojné euforii jsme se však probudili do všedního dne. Postupně se ukázalo, že se naše přání, tužby a sny o krásné budoucnosti nenaplnily. Někde se stala chyba. Odmítli jsme komunismus a chtěli demokracii! Ale věděli jsme opravdu proč? Nebyla hesla jako svoboda slova, svoboda pohybu, svobodné volby, politické a občanské svobody a další fráze jen slova bez konkrétního a obecně sdíleného významu? Chtěli jsme změnu, ale ve spádu událostí jsme se zapomněli domluvit, o jaké hodnoty nám opravdu jde, a co má být tou změnou v pravdě dosaženo.

... tak určitě ... hodnotový koncenzus OH ( liberalismus a politika dohody) se rozhodně lišil od hodnotového zaměření klausovy ODS ... lidé ve volbách 92 se nechali utáhnout na vařené nudli rychlé / šokové transformace společnosti a rychlé prosperity .... ONI si zvolili špatně ... špatného a amorálního lídra ... a pak už se to vezlo ...

njn, stane se ...
02. 09. 2013 | 21:49

pamětník napsal(a):

argun:
Co se týče zlepšení osobnosti, podléháte stejné nelogičnosti jako drzá zrzka, ostatně proto s ní tak rezonujete. Realita a logika je však zcela jiná, opačná. Člověk, který se chce sám změnit k lepšímu, téměř jistě nepatří k šizuňkům, tlachajícím českým politikům a dalším parazitům. Tyto lidi je zapotřebí změnit, ale z historie je známo, že se to obvykle vůbec nedaří dobrým příkladem, většinou však nátlakem a vyvoláním strachu z trestu. Moje fackování šizuňků patří k těm efektívnějším způsobům zlepšování charakterů lidí.
02. 09. 2013 | 21:56

not napsal(a):

Zjišťujeme, že v islámských zemích demokracie nemůže fungovat. Jakmile se nějaká strana dostane k moci, už se jí nikdy nevzdá. Podobné to bylo i s komunisty. Obojí, komunisté i islamisté jsou lidé se středověkou mentalitou. V politickém soupeři vidí nepřítele a proto se spory řeší jedině silou.

Díky naukám, které především hlásaly, že všichni lidé by se měli chovat bratři, došlo v Evropě k přerodu v myšlení lidí, že se zbavili alespoň té nekřiklavější sobeckosti a naučili se dobrovolné disciplíně. Na těchto základech vznikla demokracie, neboť ta je možné jen mezi lidmi na dostatečné duševní úrovni.

Během totality mnohé ideje civilizované společnosti vzaly za své. Ale nelze vinit jen komunisty. Ještě více je hodnotový systém nabouráván šířícím se hedonismem, jehož důsledkem je vzrůstající sobectví. To pak vede k návratu k nespoutanému divošství.

Mravní úroveň politiků není příčinou neutěšeného stavu, ale jen důsledkem. Hlavní příčinou je to, že si voliči volí sobě rovné - na stejné duševní úrovni.
02. 09. 2013 | 22:23

pamětník napsal(a):

Perla:
"Díky naukám, které především hlásaly, že všichni lidé by se měli chovat bratři, došlo v Evropě k přerodu v myšlení lidí"
Ano, středověká křesťanská Evropa se svými "zbožnými" preláty a náboženskými válkami byla zářným příkladem vzájemného bratrského soužití všech obyvatel.
02. 09. 2013 | 23:13

jepice napsal(a):

.... Chtěli jsme změnu, ale ve spádu událostí jsme se zapomněli domluvit, o jaké hodnoty nám opravdu jde, a co má být tou změnou v pravdě dosaženo....
Jak už tu poznamenal mb, nešlo ani tak o nějaké opomenutí ve víru událostí, ale o to, že si lidi v jistém okamžiku ze dvou různých představ o tom, jak se k sobě budeme v budoucnosti chovat, vybrali bohužel tu Klausovu.
Ano, myslím si, že tenkrát nešlo ani tak o způsob a rychlost ekonomické reformy, ale o způsob, jak docházet ke společenskému konsenzu, respektive jak se bez konsenzu obejít a nahradit ho silovou politikou velkých stran.
02. 09. 2013 | 23:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...pane Bendo, pro ten Váš velice ušlechtilý způsob psaní, jsem si to četla dvakrát,....abych si vychutnala sloh blogu.

Ve všech státech, které se řadí mezi demokratické státy,...mají na své cestě k té opravdové, a po všech stránkách správné demokracii, .... ještě hodný kus cesty před sebou......vidí její obraz na obzoru,....nechtějí si připustit, že je to fata morgána.

Napíšu historicky ověřené tajemství,....dokonalá, chyb prostá demokracie neexistuje, .....vláda lidu,...lid, .... lidi, ...jedinci,......každý člověk má ve své množině názorů jistě trochu odlišný prvek.

Použil jste ve svém přirovnání pojem dům,....dobrá,....deset lidí bydlí v jednom domě,....deset lidí nebude mít navlas stejné umístění svého pokoje,.....protože jsou čtyři světové strany,.....

I když, pro deset lidí bych dokázala postavit dům, aby všichni měli bydlení navlas stejné. Deset spojených krychlí s jedním oknem orientovaným na stejnou světovou stranu,... a jedněmi dveřmi.....Ovšem, dát všem občanům státu vše stejně a spravedlivě,......utopie,....

Demokracie je umění smysluplných kompromisů......kde jsou ústupky, není dokonalost.

Díky za blog,....působí jako pohádka o politice s naučným prvkem. Tužka.
02. 09. 2013 | 23:40

čert }:o napsal(a):

Drzá zrzka
kdo by to byl řekl že Váš malý a moudrý citátek
rozvášní i některé soudruhy ;o)
Prostě změnu jo, ale u druhých
03. 09. 2013 | 00:32

janbenda napsal(a):

Pro Tužka
Ono snad nejde o to, aby každý v tom domě měl všechno na vlas stejné. Protože my nejsme stejní. Každý z nás je jiný, proto podmínka, že budeme spokojeni, když budeme mít všichni stejně, je Marxův (nebo koho) veliký omyl. Ale jde tu o respekt k těm stejným hodnotám. Jen si vemte, jak je to komplikované a kolik to dá povidání a vysvětlování, ústupků a kompromisů, aby dva lidé (manželé) byli schopni žít bezesvárů pod jednou střechou. A bez hormonů je to mnohdy vyloučené. Jde o to, aby každý v tom domě měl stejnou přáležitost, aby si lidé byli rovni před zákonem nebo dříve se říkalo před Bohem.
03. 09. 2013 | 00:37

Lila napsal(a):

Petr z Tábora

"Naši politici nejsou řádově horší než zahraniční a jsou odrazem nás voličů..."

Jistý rozdíl tu ovšem je.
Ve vyspělých demokraciích se do vrcholné politiky dostávají zpravidla lidé, kteří se vypracovali z nejnižších pozic, kde se osvědčili, a proto je jejich strana "pustila" dál. Volič tedy ví, co od takového politika může očekávat. To u nás až na výjimky (jako např. teplický Kubera) neplatí; tady se do nejvyšších pozic většinou proderou ti s nejostřejšími lokty nebo ti, co schrastili nejvíc financí do stranické pokladny. Nebo si snad někdo vzpomene, kde se osvědčili nebo co úspěšně řídili Bohuslav Sobotka, Vítězslav Jandák, Miroslav Kalousek, Marek Benda, Jiří Dientsbier, Vojtěch Filip, Kristýna Kočí atd.?

A podle jakých kritérií byste vybíral mezi těmi osobnostmi? Podle barvy očí nebo podle kravaty?
03. 09. 2013 | 08:00

Ládik!!! napsal(a):

Už jsem tak reagoval jednou na blog pana Bendy:

Slyšeli jsme slovo boží.
03. 09. 2013 | 08:09

Petr Jihlava napsal(a):

Podle některých diskuzních komentářů soudím, že řada diskutujících čtenářů obsah textu(Opravdová změna)Jana Bendy nepochopila nebo nemá zájem se nad textem autora blogu více zamyslet.
Podle mého názoru JB mimo jiné správně vystihl klíčové řešení k pozitivní změně. Nutnou změnu naše společnost není schopna zatím bohužel provést.
03. 09. 2013 | 09:00

Libertad napsal(a):

Archeopteryx napsal(a): dne 02. 09. 2013 v 16:24 napsal:

"Opravdovou změnu, po které volá autor, může umožnit pouze jiný volební systém - takový, který by umožnil volbu konkrétních politiků namísto politických stran. Buď Janečkův systém anebo jen možnost volit osobnosti napříč stranickými kandidátkami. Osobně bych klidně volil Pospíšila z ODS, Dienstbiera z ČSSD, Farského z TOP09 anebo Hovorku z KDU. Ale volit tyto strany jako celek mi přijde vcelku na dvě věci (stejně jako jakékoliv jiné strany jako celek)... "

Naprosto souhlasím, volil bych i autora tohoto blogu a mnoho dalších osobností, kteří do žádné politické strany nemohou vstoupit, pokud nechtějí ztratit svoji dobrou pověst.

Podávat žalobu na to, že mně rodná strana nedala na kandidátku je vrchol úpadku stávajícího politického systému, založeném na volné soutěži politických stran.
Politické strany reálně neexistijí, spíše připomínají mafiánské spolky financované různými "podnikateli".

S pozdravem

Sidonio Libertad
03. 09. 2013 | 12:45

argun napsal(a):

Petr Jihlava

Pozitivní změna mi zní stejně jako lidová demokracie. Vy umíte poznat tu pozitivní od negativní? Já ne. Změna se už dávno děje a to zcela nezávisle na naší vůli. A naše očekávání jsou jí ukradená.
03. 09. 2013 | 18:32

pamětník napsal(a):

čert }:o:
"Prostě změnu jo, ale u druhých " Samozřejmě. U nás, kteří nekrademe, nešidíme, neoblbujeme druhé různými hesly, žádné takové změny k lepšímu netřeba. O "moudrosti" citátu drzé zrzky svědčí fakt, že heslem o potřebě změny u sebe apeluje na jiné, nikoliv na sebe. :)
03. 09. 2013 | 21:44

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Jana Bendu,....díky za odpověď. Máte zase pravdu. Podle vypočtu pravděpodobnosti Gaussovou metodou, by bylo schopných asi třicet procent populace uskutečnit to, co popisujete ve svém blogu. To je přibližně asi každý třetí občan,....je to málo, nebo dostačující počet,....toť kardinální otázka problému.

Kdyby náhoda byla příznivě nakloněna a voliči měli šťastnou ruku při své volbě,.....možná, že by se z těch třiceti procent dala vybrat nadpoloviční většina zástupců do parlamentu,....a mohla by nastat ta "Opravdová změna".

Vaše úvaha nestojí na vodě, ani na pohyblivých píscích,....stojí na "širokostopé rozvaze voličů",...i pohádky se občas mění v realitu. Ob čas.

Ovšem,....vsadila bych dost, že do parlamentu se dostane více stran jak pět, budou mít něco málo procent "nad laťkou",....ale nebudou ochotni se dohodnout na smysluplných kompromisech. Čas bude utíkat a oni se budou dohadovat, kdo s kým a jak a co,.....kalná vidina.

Proto,...carpe diem,....máme zatím prozatímní vládu, ... ti šašci z parlamentu a od válu konečně vypadli,....a k tomu carpe diem přeji krásné dny. Tužka.
03. 09. 2013 | 22:46

Petr Jihlava napsal(a):

Pro arguna: Pod pozitivní změnou si každý představuje něco jiného.
Volby žádnou "pozitivní změnu" nepřinesou(bez ohledu na vítěze voleb).Od politických stran(zavedených a nových subjektů)pozitivní změna nepřijde.
Pozitivní změnu podle mého představují mimo jiné nutné systémové změny.
Ty mohou být dosaženy pouze tlakem veřejnosti zdola. Na takovou změnu je potřeba i změna myšlení.
Ta ve společnosti ještě většinově nepřevládá.
04. 09. 2013 | 09:09

pamětník napsal(a):

Jasně, nové myšlení, perestrojka.
My pamětníci jsme to už zažili.
04. 09. 2013 | 13:29

dd napsal(a):

Mě by pro začátek stačilo po "zhasnutí" VK v ČR rozsvítit. A reflektory zaměřit
na zloděje veřejného a nověji i soukromého majetku z řad lichvářů a exekutorů.
A nastavit zákony/i justici/ a la Švýcarsko nebo Dánsko.
Hodně náročné? Neumíme-li to, najměme si ze Švýcarska a Dánska ty, kdož to umí!
Přijde to ČR i jejího občana levněji.
10. 09. 2013 | 00:04

fikus napsal(a):

Vy nevíte, ře český národ potřebuje praporečníka a světlonoše v jednom? Jsme tupé stádo ovcí, které je manipulováno ze strany na stranu.
Vskutku, Sobotka nepasuje do role proroka, Tak mlád a tolik vyčpělý..
11. 09. 2013 | 22:20

Anna napsal(a):

CO DÁL? ZOUFALÁ volání,
ŘEŠENÍ je poměrně jednoduché.
BIČ- vyrobme si na naše politiky, jak výše popsal pan Benda jsou neopravitelní, včetně systému, který jim to dopřává a umožňuje. Je potřeba
ZMĚNA dosažitelná těmito volbami
BIČ v podobě, že zvolíme všichni, nebo alespoň naštvaná, stále se tázající, zklamaná, podvedná, beznadějná většina občanů stranu mající ve volebním programu prosazení REFERENDA. Máme ho v Úsavě, ovšem oni ti naši politici nebyli za 20 let schopni přijmout práváděcí zákon, aby nás drželi v šachu oni.Teď bychom mohli zase my je držet v šachu.
REFERENDUM to je ta změna. Rázem jim utneme jejich choutky na nesmrtelné vládnutí. Sami budeme hlasovat, který zákon je pro nás dobrý, který ministr má důvěru a kterého odvoláme, nebo který politk se málo snaží nebo prosazuje zájmy jen své a své elitářské rodinky.
REERENDUM má ve volebním programu, krom Omury s Bártou tím je to Nevolitelná strana Úsvit. A Bárta ať se očisťuje nikoliv za pomoci mého hlasu a možná i vašeho a raději před volbami.
Další strana s podivným názvem, prosím neděste se, ale název ještě není vše, přečtěte si prosím program, shlédněte tváře, uvidíte, že nikdo z nich není dosavadní "úspěšný" přeběhlický politik. :-) strana se jmenuje Piráti, piráti.cz. Kdo toto hnutí nezná, je to celosvětové hnutí, např. v Německu, Skandinávii jsou u parlamentu.
Jsou pro nás nadějí, budou-li zvoleni většinou, budou moci prosadit referendum bez kompromisů a různých zase už podezřelých koalicí.

Kdo z vás si myslí, že jediná naděje je ve změně v podobě referenda, shodněme se a volme Piráty, a hlavně šiřte názor dál, čím víc nás bude tím máme lepší naději na úspěch.
Přeci si to nencháme od našich politiků donkonečna líbi.
Hezký den všem
Pokud si myslíte, že je to naděje, tak prosím šiřte tuto naděj dál...........
-:) hezký den
13. 09. 2013 | 15:49

Míval napsal(a):

Autore, "vědět proč" ještě vůbec neznamená "vědět jak". Bohužel či naštěstí, protože v opačném případě by svět byl mnohem jednodušší.
18. 09. 2013 | 08:03

karl von bahnhof napsal(a):

Dovolím si dvě připomínky.Máme tu novou generaci, vyrostlou v nové době na nových
masmedijích.Více přímé demokracie od spodu, počínaje obcí, městem, radnicí.
21. 09. 2013 | 13:19

mik napsal(a):

Dobry blog ano nez se handrkovat o to kterou stranu ano kterou ne nez se hadat kdo za co muze je treba se zeptat co chteji lide a v tomhle jsem skeptik rovnou rikam ze v CR neziju tak se na to divam takovym nezainteresovanym pohledem ale vratim se 5 let zpatky vedeli lidi ze Klaus byl podruhe zvolen jen diky kupceni s hlasy a intrikarstvi ? vedeli a mlceli dokonce mu tleskali kdyz byl cim dal arogantnejsi vuci EU kdyz delal jednu mezinarodni ostudu za druhou a pak vyhlasil amnestii,, a lide ? zase mu tleskaji a chteji ho videt v europarlamentu podpori Bobosikovou a nic se nedeje ..Zeman ? byl zvoleny lidmi mnozi hlasaji ze zvolili mensi zlo mam opacny nazor ze mensim zlem by byl Schwarzenberg ale dobra je Zeman zakopne pada ze schodu opije se na ruske ambasade obchazi Ustavu balancuje na jeji hrane stejne jako Klaus a lide mlci tak jak mlci a prihlizeji kdyz v metru sype arogantni Julca jednu sprostranu za druhou vsichni jsou lhostejni kdyz plivla na mladou holku mel ji nektery chlap dat takovou pres zobak ze by spadla na zem koupnot ji dozadku ze by se tyden neposadila a vyhodit ji z metra lide mlci,,,pak neni divu ze Kalousek jde po ulici a z ochrankou za zaday jako zbabelec nafackuju utlemu mladikovi ktery jen spilal a nadaval vsude jinde by po takovem extempore musel odstoupit a oredeme jinde Janosek ze se opije pod vlivem alkoholu prejede zenskou utece od nehody a dodnes ma porad ridicak neni ve vezeni a jezdi se rekreovat na jachtu ,, a nikdo nic ,, normalni ridic by davno sedel mel na nejakou dobu zakaz rizeni a vse by bylo uzavrene a zkusme to jeste jinde Drabek vymysli nefungujici system za ktery ho kritizuji i vlastni zamestnanci proc ti zamestnanci nevstoupili do generalni stavky proc neprisli nezamestnani pred precovni urad na demonstraci ? protoze neni stredni trida bohati si vetev nepodrezou a chudi radeji zalezou pod most aby meli klid...ano nejde to dneska vyresit tak jak to vyresili Rumuni kdyz proste postavili Cauceska a jeho zenu ke zdi a zastrelili ale jestli lidi budou porad lhostejni a nevsimavi tak muzou byt jakekoliv zakony muze vladnout kdokoliv a nic se nezmeni,, podle meho Cesi nemaji na to aby sami sobe vladli a jake jsou moznosti ? bud poslouchat Brusel nebo Moskvu ,,tak at si laskave uz konecne vyberou a nechodi po tom moste sem a tam jak bludne ovce ,..Svycarsko z CR nikdy byt nemohlo a nemuze byt na mnoho veci by se melo usporadat referendum politici i prezident by mel byt odvolatelny a ostatni se proste musi podridit 45 % volilo Swarcenberga 55 % Zemana ..ano jsem zklamany fandil jsem Swarcenbergovi ale stalo se je Zeman musim to uznat ale prvni zakopnuti a mel by z Hradu mazat nejde tvrdit ze kdyz vyhraje nejaka trana ze ji nepoveri,,, rekneme ze by vyhrala TOP 09 mel by Zeman pravo nedat sanci k sestaveni vlady Schwarzenbergovi.. nemel .,,a urcite by to neudelal a lidi by mlceli... jako nikdo nepodal na Klause trestni oznameni kdyz vydiral celou EU a nechtel podepsat Lisabon mel byt okamzite odvaly z funkce prezidenta ,,proste zakony se musi naucit Cesi ctit pokud je budou obchazet podlezat se vsim vycuravat tak porad budou nespolehlivou problematickou vychodni zemi a ne zemi demokratickou silnou ve stredu Evropy a je skutecne jedno jestli to bude nalevo nebo napravo... politiky voli lidi a kdyz politik udela chybu musi to pocitit musi okamzite odstoupit nejde aby prezident nenesl za sve ciny zodpovednost nejde imunita nejde aby ze sebe delali nadlidi,, to si spolecnost musi uvedomit co chce,,Zeman pred lety rikaval rad padni komu padni.,. proc to ted najednou zapomel a nedodrzuje ? proc nekdo rika ze se komunisti zmenili kdyz to neni vubec pravda proc muze byt prebehlictvi,,pak jsou vsechny strany a programy zbytecne dneska me zvoli pro nejaky program zitra prebehnu a pozitri si vymyslim program jiny .. je to normalni ?
22. 09. 2013 | 19:56

pan Sedlak napsal(a):

Budoucnost, to je podle me to, proc by mela byt zmena. Ani tak ne kvuli nam, kteri tu jsme ted. Ale pro ty nase deti, ktere tu budou po nas. A neco jako usmev, radost, ucta, soucit, ohleduplnost, trpelivost, dar, ... Jeste je cas. Vsichni ti darebaci stejne jednou odejdou. I kdyz nepotrestani. Na tom nesejde.

A koho volit? No preci toho, kdo uz neco dokazal. Kdo nedelal jen veci pro sebe a pro svuj business, ale i pro druhe. Ten kdo dosud neudelal nic pro druhe, to neudela tim, ze ho nekdo zvoli. Politika je sluzba lidem, ne sluzba sobe.
23. 09. 2013 | 14:01

Jan Benda napsal(a):

Pro pana Sedláka
Moc s Vámi souhlasím
23. 09. 2013 | 17:43

Ina napsal(a):

Mě fascinuje, jak moc lidí má čas takhle plkat o ničem. Plyne z téhle debaty vůbec něco? Snad nanejvýš motivační psychická podpora v podobě virtuálního prostoru, kde i JÁ jsem slyšen / slyšena. A autor občas sklidí poklonu za takzvaně vybraný styl. Dělá ale kdokoliv cokoliv navíc? Jak pan Benda vlastně sám žije? Víme, jestli je on sám tak čestný a slušný člověk? A kdo z nás se zítra zarazí a nepodstrčí úředníkovi "něco navíc" za to, že udělal jen to, co je jeho povinností? Kdo se zastaví v momentu, kdy už má na jazyku, jak pobídnout vlastní dítě k nějaké té malé levárně? Tam to přece začíná.
05. 10. 2013 | 10:53

Jan Benda napsal(a):

Pro Ina
je neděle časně ráno a pan Benda zase pracuje pro druhé, nedává úplatky, ani ty malé. Jinak je to člověk a má své chyby a zlozvyky. Vy ne? Venku prší a lidi potřebují střechu nad hlavou, aby měli kam hlavu schovat. Tak jim vymýšlíme se ženou domy a kuchyně, aby měli kde vařit, ložnice, aby měli kde spát a taky koupelny - velké, prostorné a s velkým zrcadlem, aby se na sebe mohli pořádně podívat. Taky sprchu, vanu a dvě umyvadla aby špínu, o které píšete mohli ze sebe umýt.
06. 10. 2013 | 01:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy