Terra inkognita zvaná Václav Klaus

27. 01. 2008 | 22:35
Přečteno 92606 krát
Málokdo z dějin naších presidentů je zahalen tolika tajemstvími a neprůhlednostmi jako Václav Klaus. Tak např. o T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a Václavu Havlovi byla tu i v zahraničí napsána celá řada zajímavých monografií. V tomto směru o Klausovi neexistuje nic.

Vycházely a vycházejí jakési publicistické náznaky, které spíše jakoby odváděly pozornost než, aby se daly hodnotit jako klasická monografie. V zahraničí ho ignorují definitivně. Nevzpomínám si, že by o něm byla za posledních pět let v Evropě nebo v USA jakákoli vážná knižně-publicistická zmínka. V SRN získal medaile “Konrada Adenauera“ a “Ludwiga Erharda“. Netrvalo ovšem dlouho a obě instituce ho prý vyzvali, aby vyznamenání vrátil. Mluvil jsem s ním v Táboře celkem třikrát. Jakmile jsem se chtěl dozvědět něco z jeho minulosti, okamžitě rozhovor přerušil, obrátil se ke mně zády a beze slova odešel. Naposledy jsme si vyměnili knihy. On my dal jeho “Modrá, nikoli zelená planeta“ a já jemu mojí “Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard“ (II. vydání). Tvrdil, že se o Erhardovo “sociální tržní hospodářství“ velice zajímá. Knihu prý přečte jedním dechem a nechá mi vědět, co si o obsahu myslí. Nevím jak dlouho u něho ten “jeden dech“ trvá, ale už je to víc než půl roku a Klaus zarytě mlčí.

Kdo je tedy Václav Klaus? Proč o své minulosti nechce mluvit? Koho máme vlastně tím pádem za presidenta, když o něm nic nevíme? Kdo má přeci čisté svědomí, nepotřebuje mít strach z toho, aby něco na sebe neprozradil! Jistý autor Dr. Ladislav Andrey podává impozantní svědectví (NN, čís. 12/1996):

Tak pěkně po pořádku. V. Klaus se narodil za války (1941) v Praze, i když rodina pochází z Haliče a jak už to bývá, ve vhodnou dobu si změnila jméno z Pružinskyj na Klaus. Vždyť na to má každý právo. Dá se říct, že V. Klaus pochází z komunistické rodiny. Oba rodiče byli a zůstali členy matičky státostrany. Podobně je to i u jeho manželky Lívie, rozené Mištinové, která pochází z Oravy na Slovensku a div se světe, i paní Lívie má stejné ultra-komunistické rodinné zázemí....V. Klaus se opakovaně hlásil do KSČ, ale měl tu nevídanou smůlu, komunisté jeho žádost opakovaně zamítli...

Je známo, že V. Klaus byl vzorným pionýrem a jako jediný z třídy si pořídil hedvábný pionýrský šátek... Po ukončení vysoce prominentní VŠE v Praze, fakulty zahraničního obchodu, kde se seznamuje s budoucí manželkou Lívií, nastupuje aspiranturu v Ekonomickém ústavu ČSAV. To bylo tehdy určeno jen těm nejvybranějším z nejvybranějších komunistických nebo špionážních kádrů elitní tzv. vědecko-technické rozvědky, řízené přímo ruskými tajnými službami KGB nebo GRU. Václava Klause CSc. práce, opěvující údajně socialismus a RVHP, se bohužel z knihovny VŠE ztratila po listopadu 1989...I přes neúspěch se vstupováním do KSČ stane se V. Klaus nomenklaturním kádrem KSČ v Praze. Pak teprve může absolvovat dlouhodobé studijní pobyty v kapitalistickém zahraničí, například v Itálii a později dokonce v USA... Do roku 1971 je V. Klaus v EÚ ČSAV... Celkem včas, už v roce 1987, nastupuje V. Klaus do známého „prognosťáku“, kde se předsedovi okupantské prosovětské vlády, Lubomíru Štrougalovi, podařilo shromáždit další nomenklaturní kádry, a to až do úrovně ÚV KSČ... Není zde prostor na pikantní historky, jako jsou třeba spekulace o sexuální orientaci Václava Klause, ale alespoň jednu, jak se například opatrný a duchem malý Václav Klaus bál podepsat dokonce i zcela neškodnou petici „Několik vět“, a to v době, kdy bylo díky rychlému vývoji v SSSR všem jasné, že žádné sankce za to nehrozí. Zde V. Klaus potkává svého dvojníka, elitního agenta KGB a StB, Karla Kochera, který byl v USA odsouzen za špionáž...Na první pohled zajímavá a veselá společnost.

...Deník „Denní telegraf “, přinesl 7.června 1995 zprávu s titulkem: “Premiér obhajoval habilitační práci“...Přítomní odborníci hodnotili práci jako vysoce nadprůměrnou...Čeho moc, toho příliš. Rozhodl jsem se proto čistě demokraticky, že se s tak velevýznamným dílem ekonomickým blíže seznámím...Avšak to, že docent je především pedagogická hodnost, která se uděluje po minimálně 1000 hodinách přednášek, jaksi všem uniklo. Výjimky přece musí být...Ono se to dokonce nedělalo ani za vrcholného komunizmu. Bilak i Jakeš získali známý RSDr. po dlouhém večerním studiu, ale na docenta si nikdo z nich ani netroufl. A co už titul profesora? Udělení profesury V. Klausovi je proto výsměchem a urážkou zakřiknuté akademické obce ČR, mlčící už po generace ke každému bezpráví.

...V loni (1995) jsem se vypravil na pražský Žižkov, na VŠE, abych se osobně do habilitační práce profesora Klause podíval. A ejhle! V knihovně se dozvím, že práce tam není. Ptám se také na CSc práci V. Klause a dostanu stejnou odpověď. Práce se v knihovně nevyskytuje.

V ten samý den se ještě pro úplnost vypravím na Smetanovo nábřeží v Praze na fakultu sociálních věd UK, ale běda. Docentská práce V. Klause se zde taky nevyskytuje... Chodím po všech možných i nemožných knihovnách, katedrách...Po dlouhém hledání narazím na slušné lidi. Dlouho se mne vyptávají odkud jsem, co dělám a proč mne práce zajímá. Kyž všechno objasním, že jsem z Akademie věd...a čistě z profesionálních důvodů bych si v práci rád zalistoval, řeknou mi, abych trochu počkal. Prý jsem první, kdo o práci projevil zájem.

Po několika dlouhých minutách čekání, držím v ruce v obyčejných černých deskách svázanou „habilitační práci“ pana premiéra. Je mi umožněno práci jenom prolistovat na místě, bojí se, aby to někdo neviděl. Udělat xeroxové kopie mi není umožněno. Listuji v práci důsledně a dělám si poznámky. Zde je výsledek:

Práce nese úplně jiný název než jaký měla profesorská přednáška V. Klause... A dále zjišťuji, že pan premiér měl málo času na napsání vlastní práce, protože práce kromě krátkého úvodu obsahuje jenom xeroxové kopie osmi vybraných článků, resp. pamfletů, publikovaných i nepublikovaných od roku 1987 do roku 1989... Je zajímavé, že V. Klaus necituje společnou práci s D. Třískou (kromě toho, že byl významným agentem StB, byl také náměstkem ministra financí V. Klause...)... Dále jsou připojeny pamflety č.7 a č. 8, které pravděpodobně nebyly nikde publikovány... Shrnuto a podtrženo, „profesorská práce“ pana premiéra se hodnotí sama. Neobsahuje jediný článek publikovaný byť i v hluboce podprůměrném zahraničním ekonomickém periodiku. A to je na profesorskou práci zatraceně málo. Jen kvůli úplnosti poznamenejme, že „profesorem by se měla stát osobnost vědy, která prosadila vlastní vědecký směr ve světě a vychovala svoji odbornou školu doma“. Nic z toho novopečený profesor Klaus ani na hony vzdáleně nenaplňuje...Nemá smysl diskutovat o prázdné nadutosti, resp. až podivné duševní aroganci profesora Klause...Není zde také místa na trapnosti v pozadí udělení Erhardovy...ceny V. Klausovi...Dikce ceny byla změněna z původního „za výjmečné zásluhy o ekonomický rozvoj a transformaci československé ekonomiky“ na cenu za „ekonomickou publicistiku“ jako přímá reakce na protestní dopisy vedení Erhardovy nadace.


(Citát je zkrácenou verzí z NN, čís. 12/1996)

Na výše uvedenou deskripci Dr. Ladislava Andreye bych reagoval haškovsky (viz rozhovor Švejka s Bretschneiderem): „Kdyby z toho byla jenom polovina pravda, stačilo by to, aby měl vostudu na celej život!“

Nemyslím si však, že by byl Václav Klaus špatným ekonomem a neschopným předsedou vlády. Proti tomu hovoří celá řada důkazů. Jeho zásluhy v oblasti hospodářství jsou nepopiratelné a transparentní. V Klausových knihách „Obhajoba zapomenutých myšlenek“ (Praha 1997) a „Narovinu“ (Praha 2001) je možno objevit, že se jedná o briliantního a fundovaného myslitele v oblasti národního hospodářství. Kdysi si postěžoval: “Ludwig Erhard měl svého Adenauera, který za něho dělal politiku. Já žádného 'Adenauera' nemám. Věřte mi, že je to nesmírně obtížné, skoro nemožné dělat hospodářství a politiku najednou“. Objektivně viděno, přesto to Klaus zvládal. Jeho přístup k věci a nevyčerpatelné množství energie byly enormní. Advocatus diaboli je a zůstává pro něho úřad presidenta republiky. Nezvládá jej. Ztrácí kontakt nejen s národem, ale i se světem. Jde zde zcela o anachronismus.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

já mu přeju, aby se měl hezky, i když to s tím mazátkem někdy trochu přehání. my ale někdy docela zdatně provokujeme.
02. 02. 2008 | 17:12

stejskal napsal(a):

Pane Magorski,

takový pan bigjirka už o mne ví prakticky všechno. Jsem dost užvaněný, málokdy opomenu příležitost něco na sebe nevyžblebtat ;-) A za těch deset měsíců, co sem prakticky oba chodíme, už toho bylo požehnaně.

To víte, měl jsem těžké dětství. Něco jako pan B-B s těmi učitelkami http://necyklopedie.wikia.c... ;-)

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 17:18

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, váš link je okouzlující. Dlouho jsem nečetl tak dobrou a seriozní práci.
Pokud je autorem sám Dr.Dr. má moji úctu.Zvláště ranná dětská tvorba je okouzlující.
02. 02. 2008 | 17:39

stejskal napsal(a):

;-)
02. 02. 2008 | 17:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Kouzelná věta: "Nevěřím však, že Vám jde o to nechat se poučit."
Ta samozřejmost, s jakou předpokládáte, že jste schopen bigjirku poučit, je vskutku vševystihující a odzbrojující. :)

to vlk:
Já jsem Vás na kavárně neminul.
02. 02. 2008 | 18:50

Tupelo napsal(a):

Pane Stejskale, diky za odkaz na celou necyklopedii, mrknul jsem napr. i na prezentaci Brna a mam pocit ze diky tomuto webu se mi zivot prodlouzi o par hodin az tydnu :)
02. 02. 2008 | 19:09

Magorski napsal(a):

Pane Matyasi,

jsem zcela presvedcen ze Big Jirka jednoho dne prohledne a zjisti ze svet je plny barev a neni vse jen brcalove modre. Prece jenom uz mu neni 16 a moc dlouho si ten med okolo huby mazat nenecha. Az se Vam pak pane Matyas, Big Jirka prijde s provinilym usmevem - zmoulajice radiovkou v ruce omluvit, budte velkorysy prosim, jsme v tom namoceni vsichni uplne stejne.:o)))
02. 02. 2008 | 19:27

XXL napsal(a):

Táborský deník, pátek 23. 11. 07

Císařovna Sissy si měšický zámek zamilovala přes WC
autor: Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

/.../ Na toaletách měšického zámku se netrhly dveře. Podávali (sic!)si zde kliku významné osobnosti světových dějin.
První významnou osobností se stal Johann baron Laudon v době manévrů na Táborsku. /.../
Dalším adeptem se stal polní maršál Jan Václav hrabě Radecký. Náhlý průjem během manévrů 1821, rychle vyřešil na záchodě barokního zámku.
Ale ani dámy nezůstavaly pozadu. Nejvýznamnější z nich byla Alžběta Bavorská, zvaná Sissi. Močení na dámském záchodku si nemohla vynachválit.
/.../ ministr zahraničí Edvard Beneš se svojí ženou Hanou bydleli na měšickém zámku. Budoucí prezident republiky celkem úspěšně zápasil se svojí tradiční zácpou. Z vedlejšího dámského záchodku se ozýval hlas paní Hany. Budoucí první dáma republiky si dělala starost:
"Tlač, Edoušku, tlač! Uvidíš, že to půjde. Musíš hodně zatlačit!"
02. 02. 2008 | 20:04

Magorski napsal(a):

Zda se ze jste opet utekl hrobnikovi z lopaty pane Buqoyi, prave jsem zahledl anketu kde se vetsina dotazanych domniva, ze nekteri clenove ODS budou volit Svejnara, takze by Vas v nastalem zmatku nemuseli ani stacit vyrazit - budu Vam drzt palce.
02. 02. 2008 | 20:47

bigjirka napsal(a):

Magorski, nepřipadalo mne, že bych tě žádal o posudek. I já se posuzování tebe zdržuji, takže se zatáhni. Zbyňkovi žádnou omluvu nedlužím, ani se tedy k žádné nechystám, čepici jsem ještě před nikým nežmoulal, začínat už s tím nebudu. Zbyňku, váš výrok je poněkud dvojznačný... :-) no nevím...
02. 02. 2008 | 20:49

Magorski napsal(a):

Bigjirko netrapte se tim - jste na dobre ceste, to ja bezpecne poznam. Jednou se tomu spolu jeste zasmejeme. - hlavne vydrzet! :o)
02. 02. 2008 | 21:12

bigjirka napsal(a):

Magorski, měl jsem dojem, že jsme si nějak začali tykat někde výše, to mi nevadí... poučovat a tak, to nějak nepotřebuju, já už jsem poučenej.. to jen tak na okraj, levičáci si dost často myslí, že ta levicovost je jakýmsi znakem správnosti a poučenosti.. já si to nemyslím... zasmát se můžem kdykoli a spoustě věcí, měl jsem dojem, že máte smysl pro humor...
02. 02. 2008 | 21:17

Magorski napsal(a):

jiste chapu - jsem zavily republikan s demokraty jsem spise obezretny
02. 02. 2008 | 21:28

vlk napsal(a):

Stejskalovi

není zač pane Stejskale. přítel Magorski se jen potřebuje zastřílet. Nic víc. A chci, aby sem někoho přivedl, kdo by pro vás byl skutečně zajímavý blogger.

Bogjirka
koukám, že jsi si pana dvojdoktora zabral pro sebe. Zkus si představit, že se spojí s tvým dalším oblíbencem. To by byla palba! To bych těpak musel vysekávat svým obllíbeným dvouručákem a sekyrou najednou. leč před tím bys musel slíbit , že Švejnar je prostě nejlepší. Jinak tě nechám v jejich drápech bez pomoci.

Zbyněk Matyáš - už jsem psal, že jsem vás minul ke své škodě. Píšete hutně a dobře.
02. 02. 2008 | 21:41

stejskal napsal(a):

Já vím, pane vlku, už to beru jako folklór. Snažím se, aby mne to v noci nebudilo ze spaní ;-)

Na blogerské tipy se vždy těším. Mám teď na jednoho autora "políčeno", moc bych si přál, aby to vyšlo. Napsal nedávno velmi zajímavý text do LtN a jeho jméno zaznělo i pod tímto blogem. Víc Vám nenapovím, nechci to zakřiknout a ani moc odkrývat karty ;-)

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 22:00

bigjirka napsal(a):

Kdepak, vlku, Pixie-Dixie odlétá za 7.... s panem dvojdoktorem jsme navázali jakýsi křehký dialog, zatím se mi nepovedlo pochopit, jak to myslel s těmi podpásovkami na Klause. Hele, už jsem to někde psal.. kyž tu Švejnar zůstane a odpracuje,... v dané konfiguraci je pro mne nepřijatelný. Kohos myslel tím druhým? Kostlána? nebo snad docela A.?
02. 02. 2008 | 22:24

badatel napsal(a):

Vážení diskutující,
diskuse na tomto blogu je o všem možném, ale mně doposud neudělala jasno, je-li VK řádným profesorem na základě prací uvedených v příspěvku LA. Nikdo zde práce VK nerozebral, VŠE habilitační práci nekomentuje.
Na druhé straně jsem se z příspěvků na blogu dozvěděl, kdo byl KLUK a REK viděl výpisy VK ze svazků STB na www stránkách, bohužel ne však jeho habilitační práci. Dále jsem se dozvěděl, že VK se k ničemu ožehavému z jeho minulosti nevyjadřuje, ale ani se jako prezident nezastane např. jiných občanů, jejichž jména jsou rovněž pouze ve svazcích, jejich materiály jsou také zkartovány, a přesto tito musí mnohdy soudně očistit své jméno.
Hlavně mně vadí, že VK sám nehájí výsledky své vědecké práce. Je to smutné - vzpomeňte prezidenta Masaryka, jak hájil své práce, proti mnoha oponentům.
Zbývá jen jiskřička naděje, že Prof.Švejnar zvítězí nad udatným REKem, a proto asi patřím k té většině občanů, co mají blbou náladu, ale "pokud dýchám, doufám".
02. 02. 2008 | 22:49

Magorski napsal(a):

Vazeny badateli,
lidstvo si jiz po dlouha desetileti ne-li staleti, lame hlavy nad nejruznejsimi zahadami jako je napr. Yeti, Lochneska, UFO a v neposledni rade i USO a trapi se tim ze je nemuze nijak rozlustit ci pochopit. Priradte tudiz laskave otazky sve k zahadam vysejmenovanym a uvidite ze se Vam hned bude spat lepe :o)))
02. 02. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

téda.. kde se to v některých lidech bere, takový ten pocit, že jsou většina... používají často plural majestaticus... však zkušený lékař na první pohled by řek tu: vida to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví... delirium? disociativní porucha osobnosti?
Zůstanu mluvit radši sám za sebe ? :-)
02. 02. 2008 | 23:48

Magorski napsal(a):

vida - a stacil jenom lehky poklep na zapesti :o)))
03. 02. 2008 | 00:00

vlk napsal(a):

badatel

stačí zajít na poslední blog Jiřího Havla a máte co potřebujete.
Tady to budete hledat marně.
03. 02. 2008 | 00:09

vlk napsal(a):

bigjisrka
Ohledně prof. Švejnara si povíme. Věřím, že po porážce, neboť nemá žádných 270 miliard, teré by mohl vykšeftovat, zůročí kapitál a vytvoří novou volební alternativu.
03. 02. 2008 | 00:11

Magorski napsal(a):

Nevim Vlku,
ono tech tlaku z ruznych stran je letos tolik, ze to uz jeden ani nestaci poradne sledovat. A kdyz uz se postavil na zadni i tak vzorny jedinec jako kolega Berwid, tak uz se asi opravdu neco deje. Jak rekl stary cinan: rok Zlateho draka prinasi zmeny. Nechame se prekvapit. Vzdyt on i ten Velky Jirka ma uz temer na krajicku. Mej se :o)
03. 02. 2008 | 01:16

badatel napsal(a):

to vlk:
bohužel jsem se na těchto stránkách, kromě negativně kreativního přístupu při udělování vědeckých hodností v ČR, nedověděl, kde se mohu s habilitační prací VK seznámit.
Také jsem se nedověděl nic o konkrétním rozboru prací a citací VK, popřípadě věcné oponentuře rozboru LA.
VK jako vědec by se měl osobně ke svým publikacím do r.1989, které jsou údajně uvedeny v jeho habilitační práci, vyjádřit.
03. 02. 2008 | 01:30

Magorski napsal(a):

prave jsem se vratil z blogu Mirka Topolanka, ktery mi zcela vyrazil dech tim, ze byl mladezi pristupny - jsem zvedav jak dlouho mu to vydrzi
03. 02. 2008 | 01:52

Mark Pokorny napsal(a):

To Dr. Jan Berwid-Buquoy:

Jiz p. Werrich prohlasil: "S blbosti je treba bojovat, je to sice predem prohrany a marny boj, ale nesmi se nikdy prestat." Nepamatuji si ten citat doslovne, ale verte mi, ze kolikrat jsem v soku nad vyplody v techto diskuzich, ale pro me je to jedinny zpusob jak se dozvedet co se v CR deje a jak se lide divaji a chovaji. Bohuzel smutny to obrazek. Doufam jen, ze jde o maly zlomek lidi co se na techto diskuzich projevuji, ze by jeden zaplakal.

My (nase rodina) jsme po prevratu moc verili, ze to v Cesku pujde jiz jen spravnym smerem a ze se z te zeme stane opravdu kapitalisticka, zdrava spolecnost se silnou ekonomikou jako prvni republika. Moje osobni zklamani je nedozirne. Osobne problem vidim v nevyporadani se s minulosti. Vidim zde paralelu s Nemeckem po valce, kde probehla de-nacifikace. V Cesku se nic takoveho nestalo a mnohdy byvali komuniste, aparatcici a StBaci s pokrivenou moralkou stoji beztrestne v pozadi a smeji se slusnym lidem do oci. A dnes? Dnes uz nezmuzete nic, musite jen cekat, az se spolecnost sama vyzdravi podobnym procesem, jakym kvasi vino. Bohuzel ale Cesko ztratilo drahocenny cas. Za 18 let byla SRN ekonomickym lidrem Evropy, Cesko se za stejnou dobu porad potaci a potyka s problemy, ktere by nemusely nastat, kdyby byli vcas potrestani vsichni ti, co zemi privedli k ekonomickemu i moralnimu bankrotu. Pak by i za vcasu byly prijaty zakony, ktere by daly pravni ramec transformaci namisto bezuzdneho rozkradani. Ale to tehdejsim lidem v pozadi nevyhovovalo. Mozna me obvinite ze zaujatosti, ale v tomto si nemohu pomoci a ke komunistum a komunismu vzdy zaujaty budu.
03. 02. 2008 | 06:08

Hoops napsal(a):

Marku Pokorny, co ocekavate od lidi kteri tak jako tak, se s bolseviky namocili? V Cesku jsou dnes vsichni naramni antibolsevici, otazka je kolik vlastne tech "zarputilcu" stvouci bolsevika bylo? 1000 z 15 milionu CSFR?
Nerado se slysi ze ceska spolecnost si rada keca, oblbuje se a hoji si predposranost cimkoliv.
Profesor Svejnar se objevil jako ledovec pred Titanikem a pan profesor Klaus je jako E.J. Smith otazka je jak rychle "Titanik Cesky stat" pujde pod hladinu .... Svejnarova CSOB ovlada dnes tretinu vsech Ceskych hypotek a zaroven vybira penalty a pokuty z CR pro EU, coz dela k dnesnimu dni 184 miliard korun - tretina statniho rozpoctu .... KDO JMENUJE bankovni exekutivy v CR? PREZIDENT!
03. 02. 2008 | 06:44

Pepa Řepa napsal(a):

To Magorski-magorski
The Year of the Golden Dragon?
Sure? I heard the Year of the Mouse's just beginning.
03. 02. 2008 | 08:45

badatel napsal(a):

to big jirka:
vycházím z některých publikovaných rozborů např. o důvěře lidí k vládě,senátu, parlamentu apod. Ty staticky vychází silně negativně pro důvěru. V tomto smyslu jsem použil slovo většina, protože tato nedůvěra na optimismu nepřidá. Samozřejmě zhruba 51:49 ve prospěch VK, statečného Reka, mne řadí do menšiny, a proto ten skepticismus.
Dovolím si Vám položit otázku, proč BB, pravicově smýšlející katolík, šlechtic atd. publikoval tento svůj blog. Není to snad proto, že i inteligentní pravice se bojí, že by mohla přijít o svůj kapitál v neklidu a těžkém postavení světové ekonomiky, když bude prezidentem člověk s extremistickými názory, který obohatil světovou ekonomiku o české slovo "tunel". Pan BB a jeho rod dobře ví co znamená revoluce, a zřejmě se ji nechce dožít, a to může být důvod, že činí, jak činí. Rozhodně z vědeckého hlediska poznání pravdy činí dobře.
03. 02. 2008 | 09:47

bigjirka napsal(a):

badateli - neumím odpovědět. a nevím, jestli chápete správně to, co píšu. mě nevadí názory lidí, kteří Klause nemusí. některé jsou opodstatněné a zdůvodněné, ale zcela v politické rovině - např. podcenění právního rámce nejen privatizace. nicméně to nebyl nějaký jeho konkrétní akt, ale spíš signál, který vyslal. taky má nějaká +, např. bezproblémové rozdělení státu, když už k tomu vinou zase Havla muselo dojít. takže někomu vychází pořád +, někomu - a to je zcela legitimní. dvojdoktorovy poblitkologické výplodky ovšem jsou jiné - jsou to kýbly splašků, od nichž pan hrabě ještě v rámci článku couvá, aby to nebylo tak dobře žalovatelné. to mi připadá jako velmi, velmi zákeřná taktika, použitá s nadějí, že někdo se těch sviňáren chytne a pošle je dál a tedy něco z toho ulpí. to je to, co mi vadí. jinak si mějte Klause rád nebo nerad. a klidně pište argumenty (ale argumenty) v jeho prospěch či neprospěch. Přečtěte si znovu články hraběte a zkuste se zamyslet nad výrokem "Rozhodně z vědeckého hlediska poznání pravdy činí dobře".
03. 02. 2008 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

To badatel
neoslabilo by revoluční vlnu obnovené udělování šlechtických titulů, které r.1918 zakázal zlovolný Masaryk?

Neochablo by tím revoluční nadšení barona Ratha či knížete Bohuslava, pána na Sobotce?
03. 02. 2008 | 10:19

Desiderius napsal(a):

Mne vadí,že otázky,na které hledá odpovědi pisatel blogu,si neklade téměř nikdo jiný,např.novináři,opozice a lidé vůbec.Klaus je nám předkládán v médiích jako světec s neposkvrněnou minulostí,ikdyž se tuší až ví,že pravý opak je pravdou a nasvědčuje tomu celý Klausův politický život od roku 89.Lidé zde nemají pud sebezáchovy,jsou velice omezení,buranští a hloupí.Někteří jsou gansteři.Myslíte si,že by člověk typu Klause se mohl udržet na zcela špičkových politických pozicích po dobu 18 let třeba v Německu?To je zcela vyloučené.
03. 02. 2008 | 11:44

bigjirka napsal(a):

Desiderie, divil byste se hodně, kdyby váš text na mne působil jako zlovolný blábol, stejně jako hraběcí povídání? Znáte-li fakta, dejte je na stůl, jako to udělal Miki se svým trestním oznámením. Vonosé tuší až ví. Ten váš soudruh Vonosé, to je pěkný šibal!
03. 02. 2008 | 11:54

winston napsal(a):

To bigjirka, Marek Pokorný i další
U tak kontroverzní postavy jako je VK, není možni zaujmout obecně sdílený a přijatelný názor (byť fanklub VK v ODS i jinde se v tomto směru trapně hystericky snaží, seč může - a podbně se činí i jeho odpůrci). Jednoznačné černobílé postoje zaujímají a až do hrdel a statků hájí pouze nemyslící fanatici. Psal jsem o tom již dříve - pro mě osobně byl VK inspirativní tak do roku 1996/1997, pak zcela podlehl svým nezřízeným ambicím, ješitnosti a pomystichtivosti za "Sarajevo" - odtud opoziční smlouva, nacionalismus, eurofobie (příznačná je v tomr to směru shoda VK s V. Putinem)... VK je opravdu minulost, této zemi už dlouho nic dobrého nepřinesl, moudrý politik ví, kdy odejít - a to VK není. Dnešní ODS-hysterie o volbě VK je spíše o budoucnosti ODS. Všehoschopní kariéristé jako je Pavel Boehm apod. se chtějí takto zviditelnit a prosadit v ODS, a proto nám případné nezvolení VK předkládají jako největší tragédii v historii této země, zkáza stojí za dveřmi (mimochodem: proč ODS v parlamentních volbách 2006 jasně nedeklarovala, že bude na presidenta kandidovat VK? Možná proto, že VK už dávno není tou ikonou, která přitahuje voliče...). Nemá smysl lkát nad stavem Česka 2008. Už jsem o tom psal také - jsme teprve v polovině transformace, mentalita lidí se mění pomalu, chce to čas a navíc nám takřka všude vládnou lidé, kteří vyrostli v normalizaci a bohužel se ve své většině s normalizačními praktikami ztotožnili a vlastně ani nic jiného neumí. Německo mělo to "štěstí", že na rozdíl od Česka či SSSR prohrálo válku, oškliví Američané mu pak vnutili demokratickou ústavu, instituce, Marshalův plán atd. a provedli (pouze částečnou)denacifikaci a 20 let poté se děti začali ptát svých rodičů, co dělali v Lidových milicích, StB,Veřejné bezpečnosti,SSM, SČSP, ROH, KSČ, Svazu žen atd.. (pardon v NSDAP, SA,SS atd.). Nás to teprve čeká... A nakonec: nemyslím si, že za rozpad federace může Havel či některý z českých politiků jako jedinec - selhali všichni tak jako v roce 1938, v letech 1945-1948 a 1968, a hlavní díl nese slovenská strana. Ale to je na delší debatu.
03. 02. 2008 | 12:22

bigjirka napsal(a):

winstone, nejsem nekritickým obdivovatelem VK, lepší kandidát prostě není dostupný. Pixie-Dixie, Paroubkův marťan, podle mne alternativou není. Ani nechápu, proč by měl odstupovat VK, prostě má právo zúčastnit se soutěže a chce, tak soutěží... rozhodne svobodná volba... nevím proč z toho pořád někteří dělají bramboračku.
03. 02. 2008 | 12:36

Desiderius napsal(a):

To bigjirka a další:myslím,že jsem se vyjádřil jasně.Pokud existují velmi vážné otázky kolem kandidáta na prezidenta-Klause,musí být odpovězeny.Prostě musí.A Pravdivě.(mimochodem měly být odpovězeny již dávno,tak před 17 lety).Jinak stále hrozí,že takovýto člověk se může chovat v rozporu s obecnými zájmy této země.Je to obrovské bezpečnostní riziko a myslím,že chování Klause v posledních 18 letech to jasně dokládá.Nejsme stále fungující demokracií,neumíme využívat všech jejích institutů.Jsme (jemně řečeno) stále nezralí a bohužel hloupí a bojíme se.
03. 02. 2008 | 12:40

badatel napsal(a):

to Pepa Řepa:
bohužel neochablo. Revoluce byly, jsou a budou, pokud bude trvat sociální napětí, pokud společenský systém nebude otevřený a schopný toto napětí zmírňovat. Recept na toto zmírňování napětí není universální a lidstvo ho hledá, alespoň jeho nedogmatická část.
V elektřině víme jak napětí snížit, aby nedošlo k výboji - trivialní to příměr revoluce ve společenských vědách.
Společenské vědy nelze popisovat exaktně, možná i principiálně ne, a to z hlediska teorie složitosti a lidské možnosti řešit některé složité problémy ( mimochodem na to diskutujte s LA, ten je expert na kvantové problémy).
Ve společenských vědách však lze definovat pojem pravdy a za ní se minimálně v duchu prezidenta Masaryka pídit, tak jak on se třeba pídil za pravdu, pravosti Rukopisů se týkající.
Prosím zde i ostatní diskutující, aby se drželi hledání pravdy ať se znaménkem + či - o VK, aby naši volení představitelé, pokud to někdo z nich čte, měli co nejvíce informací, při volbě buď pro statečného Reka či transparentního Prof. Švejnara.
Prosím zároveň o diskusi na téma,
jak nás v divokých vodách světové ekonomiky protáhne v dalších letech na základě svých extremistických názorů lodivod Rek, či kapitán Prof.Švejnar ( jedno + vidím i já: je minimálně vědecky erudovanější, mladší, a tedy i méně sklerotický a rozhodně ne soběstředný).
03. 02. 2008 | 13:07

winston napsal(a):

to bijjirka
Samozřejmě, že má VK právo kandidovat, kam chce (třeba na ředitele Zeměkoule), já mu to neberu. Já jen říkám, že už je zcela mimo, že nám nemá co nabídnout, že nás příliš spoutává s minulostí atd. A také říkám, že pro super ješitu formátu VK nepřichází do úvahy přiznání si vlastních chyb a nedostatků, moc ho příliš korumpuje, aby poznal, že je čas odejít se štítem a nikoli na štítě.....A propos: pokud je - dle Vás - VK opravdu tím nejlepším kandidátem na presidenta, tak jsme jako společnost na tom mnohem hůře, než si myslí Marek Pokorný či já a cesta k opravdu demokratickému právnímu státu (tady musím připomenout otevřené takřka revolučně komunistické pohrdání zákony a právem ze strany VK, pokud mu tyto zákony nevyhovují či např. Ústavní soud rozhodne jinak, než si božský a nepřekonatelně neomylný VK přeje) bude mnohem delší a obtížnější, než jsem si myslel. Možná nebude stačit oněch "40 let bloudění na poušti" a budeme si muset ještě minimálně jednu generaci (20 let) přidat.
03. 02. 2008 | 13:13

Magorski napsal(a):

to: bigjirka
cim vice vas ctu tim vice si uvedomuji jakou nebohou obeti jste se stal mlady muzi. Soucasne mi to i ponekud pripomina nektere okolnosti kolem pripadu Skrlove kdy kultovni zavislosti zcela vymazaly kontakty s realitou. Jak spravne Winston poznamenal: na to bloudeni pousti budeme asi muset jeste jednu generaci pridat. Ale u Vas jirko, u Vas to svetelko nadeje jeste stale doutna - zalezi jen na Vas jak s tim nalozite.
03. 02. 2008 | 14:33

Magorski napsal(a):

To: Marek Pokorny

Marku, prosim Vas hlavne nepropadejte prehnanemu pesimismu, soucasna situace je jenom o malo horsi nezli si vubec dokazete predstavit.
03. 02. 2008 | 14:37

winston napsal(a):

to bigjirka a další fanoušci ODS
Místo televizní debaty presidentských kandidátů v Otázkách VM (VK si ji nepřál, jak známo, asi ví proč. Koneckonců trapná estráda, kterou uspořádal VK - spolurčil formát celé debaty - spolu s ČSSD v Senátu se opravdu nemusí opakovat) na ČT 1 dnes probíhala diskuse předsedů parlamentních stran. Nechci hodnotit vlastní diskusi, jen to jak se předseda vlády a ODS, velký bojvník za VK (ne)omluvil a cca po hodině odešel za dalším plnění důležitých státnických povinností. Cca o 90 minut později již seděl v Brně na Fed cupu (viz PP na ČT 4), což je samozřejmě velmi významná politická událost, že..... Co to znamená, jak tomu rozumět?
1. MT pohrdá ostatními partnery v diskusi, což je pochopitelně dobrý vklad pro demokratického politika do jakékoli diskuse, nehledě na konkrétné účastníky a můj osobní názor na ně;
2.MT pohrdá i diváky a voliči, což je podle ODS jistě standartní vztah k voličům v demokracii - jako komunisté je potřebují pouze u voleb, jinak na ně kašlou (to píši jako ten, který v roce 2006 - byť se zaťatými zuby - volil ODS, protože jsem se domníval, že již se alespoň trochu zbavila sektářství VK a pomalu se posouvá do role skutečné demokratické pravicové strany);
3.MT se přezíravý, zpupný a konfrontační způsob vedení politiky dobře naučil od svého velkého vzoru (= VK), byť ten si ho osobně příliš neváží;
4. volba VK za presidenta je jasná, neboť ODS již "nakoupila" dostatečný počet lidoveckých a komunistických hlasů a tak se všichni můžeme těšit, jak nám největší ze všech současných politiků na celém světě bude z Hradu vládnout dalších 5 let...
Nic tak tragického se ale neděje, i díky VK tady máme relativně fungující parlamentní demokracii, takže se snad fan klubu VK nepodaří prosadit u nás "kult VK" a jeho doživotní vůdcovství země jako se o to snaží velký příklad VK V. Putin v Rusku... A za 5 let snad VK čeká opravdový politický důchod, možná i prožitý společně s jeho přítelem a komplicem z doby opoziční smlouvy. Komu by se nelíbila představa, jak oba soudruzi - VK a MZ - popíjejí na chalupě na Vysočině becherovku a meditují o vlastní dokonalosti a neomylnosti.....
03. 02. 2008 | 14:50

Magorski napsal(a):

Tlusty dnes o soucasne politicke situaci:

Já teď musím procházet něčím, co bych označil za poušť. Já uprostřed pouště se úvahám o tom, co se bude dělat v oáze, zásadně vyhýbám. Především proto, že já nejprve musím tou pouští projít. Já teď mám jednoduchou úvahu a ta se mi jeví jako splnitelná. Byl jsem poslán do pouště, já tou pouští projdu a co bude dál, uvidíme.
03. 02. 2008 | 15:36

Desiderius napsal(a):

Stále doufám,že Klaus prohraje prezidentskou volbu,ikdyž-upřímně řečeno-moc tomu již něvěřím.Bude to smutná vizitka českého elektorátu,zejméně ve vztahu k zahraničí,kde Klause víceméně již zcela ignorují.Naštěstí jsme v evropských a transatlantických strukturách dobře zakotveni,takže jsme pod konrolou slušných a zavedených demokracií.To je naše jediné štěstí.Masaryk říkával,že potřebujeme 50 let na definitivní upevnění demokracie u nás.Dnes je situace o mnoho horší,než před druhou světovou válkou,jak to dokazují mimo jiné i příspěvky příznivců Klause v těchto i jiných diskusích.Budeme potřebovat řadu desetiletí,než budeme důvěryhodní a stabilní.
03. 02. 2008 | 15:54

Magorski napsal(a):

Desidere,

"prochazime necim co bych oznacil za poust. Byli jsme poslani do pouste a co bude dal uvidime." Toliko klasik.

A az z te poste pouste vylezem, tak uz to tady budou mit pevne v ruce kapitani dnesni privatizace.(podivete se nekdy na jejich fotky :o)) Takze si zatim uzivejte pouste - dokud jeste muzete. Vsak on to doktor - doktor zavetril dobre.
03. 02. 2008 | 16:44

bigjirka napsal(a):

Magorski, nejsem mladý muž, nepotřebuji vaši blahosklonnost, to si prostě vynechte. winstone, ani o vaše nálepkování nestojím, nejsem fandou ODS. Vidím ji jako nejmenší zlo, odtud je k fandovství dost daleko. Desiderie, ještě jednou - máte-li nějaká fakta, na stůl s nimi. Blábolů je za šesták kýbl. Vést diskusi nálepkováním ostatních je docela bytelné chujství.
03. 02. 2008 | 17:21

Magorski napsal(a):

dobra Jirko,

omlouvam se za "mladeho muze", nicmene ten fanatizmus tam celkem sedne - to musite uznat i Vy sam. Byt clenem nejake sekty je samozrejme o prislusnosti a tomu mnoho lidi proste neodola - viz filmy se 30 let, ale mel byste mit asi lepsi vkus a hlavne kdyz si to ted prestanete zapirat sam pred sebou tak mate rozhodne jeste sanci. :o)
03. 02. 2008 | 17:41

winston napsal(a):

bigjirko
pokud jsem se netrefil s tím fanouškem, tak se omlouvám, na druhé straně dikce Vašich příspěvků vyvolává jistou představu okouzlení VK a ODS.... Ale každý jsme omylný, ostatně i já jsem ve volbách 2006 předpokládal, že ODS po Klausovi bude přeci jen slušnější pravicovou stranou, která provede nezbytné reformy atd. A dnes když sleduji prapodivné tanečky kolem reforem-nereforem, skandály provázející zejména ODS, handlování a kupčení a - bohužel až příliš často - hulvátské, zupacké a povýšenecké vystupování Topolánka (jak se mu asi fandí v Brně? Dost možná si pak odskočí na lyže do Rakouska)či Langra, Boehma, Římana aj. - ovšem bez těch vulgarit, tak si říkám, že jsem se asi také spletl.... Chybami se člověk učí a uvidíme, kam se ODS vrtne po presidentské volbě ... K tomu nálepkování - nevím, jestli je to od Vás správné to připomínat, neboť sám velmi často nálepkujete druhé ... Viz např. J. Švejnar, který je pro Vás jen jakýsi Pixie-Dixie, Paroubkův marťan. Já sice dvakrát VK nemusím, stejně jako řadu čelných politiků ODS (nikoli však regionálních, neboť řada z nich ty slavné ministry apod. převyšuje o několik hlav či koňských délek, chcete-li. Tam je podle mého budoucnost demokratické pravicové ODS - nikoli mezi Topolánky, Langry a spol.), ale jsem dalek toho, abych ho nálepkoval coby patrona tunelářů apod., jak je běžné v řadě diskusí. Určité meze slušnosti by měly být zachovány i v případě politiků, kterých si nevážíme a myslím, že si JŠ takovéto dehonestující a - s prominutím - puberťácké a hloupé přirovnání nezaslouží. To je už skoro jako v Poslanecké sněmovně PČR......
03. 02. 2008 | 17:46

bigjirka napsal(a):

@Magorski: EOC
03. 02. 2008 | 17:46

bigjirka napsal(a):

winstone, především zkusme nenálepkovat jeden druhého diskutujícího. Co se týče Švejnara, možná má označení nejsou PC, nijak ho však neurážím a přesně to vystihuje můj postoj. Přiletěl a odletí. Za 6. Je to člověk, který tady nic neodpracoval, jeho background ohledně rodiny, emigrace a občanství není rozhodně o nic jasnější než Klausův a je to tedy pro mne Paroubkův marťan. Zůstane-li tady, nevylučuji změnu postoje.
03. 02. 2008 | 18:04

Magorski napsal(a):

bigirko,
to ze tady Svejnar nic "neodpracoval" je taky jedina sance na civilizaci pomeru
03. 02. 2008 | 18:14

bigjirka napsal(a):

EOC znamená End of Communication. pokud se nechcete bavit bez blbývh narážek a pošťuchování, nemám zájem - a v tom případě se prosím ne mne neobracejte a vynechte mne ze svých úvah. pokud dokážete to pošťuchování vynechat, byvím se rád s každým.
03. 02. 2008 | 18:19

Magorski napsal(a):

bigjirko - BNV

take jsem byl fanatickym podpurcem Mirka Topolanka, ale neco se drasticky zmenilo - nevim zda to bylo u nej, nebo u mne. Jak rikam - jsem skalni pravicak - republikan.
03. 02. 2008 | 18:34

bigjirka napsal(a):

jděte s tím do háje, copak nedovedete napsat jednu větu bez osobního pošťuchování? já o takový způsob komunikace zájem nemám
03. 02. 2008 | 18:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
V souvislosti s mým přistupem k tomuto bloggu, ke kterému považuji jakoukouliv reakci za zbytečným plýtváním slov na nesmysly, jsem se domníval, že význam mé poznámky o schopnosti pana doubledoctora Vás poučit, kterou považuji za mizivou, je zřejmá. :)
Škoda, že jsem se tady nedozvěděl, co to obnáší být docentem politických věd.

vlk:
Určitě jsme se na Kavárně neminuli, jenomže jsem občas působil pod jiným nickem, nevzpomínám si, jakým. :)

Magorski a ostatní zahraniční: Vidíte situaci u nás moc černě. prostě zvonka to tak vyzerá.
Btw. Magorski, mám pocit, že jste v minulosti oplýval více humeorem.
03. 02. 2008 | 18:39

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
tady to budete mít těžké.Příznivci socanů sešikovali řady a povolali zálohy z jakési kavárny, zřejmě z Lihového domu. Mne nechává volba v klidu. Při představě, že na Hradě mohl být jezevec z Vysočiny beru oba kandidáty.
03. 02. 2008 | 18:40

Magorski napsal(a):

Zbynku,

asi mas pravdu a pokud Tobe nevadi ze pravni a vykonny system nefunguje, reditel st. CEZu bere 800mega a klicove podniky jsou v rukach lidi typu Pitr, Krejcir a pod. tak jsi celkem v poho :o)
03. 02. 2008 | 18:49

winston napsal(a):

to bigjirka
Souhlasím. Také jsem se za fandovství omluvil - byť je-li někdo členem nějaké strany, tak alespoň trochu fanda být musí, neboť proč je pak členem té strany ? Teda pokud to není bohapustý oportunista a kariérista (a že těch je u nás v politice víc než dost), pak žádné ideály ani fandovství a správnou zaujatost pro věc nepotřebuje, stačí přesvědčení o vlastní dokonalosti a prospěchu... A navíc je "fandovství" oproti Vašemu "Pixie-Dixie, Paroubkův marťan" naprosto neškodné a rozhodně PC. I když uznávám, že i toto může být věc názoru naprosto odlišného. Tak jako je Váš VK naprosto přesvědčen, že se tady nekradlo, netunelovalo, nepodvádělo (a když tak jen zcela malinko),že EU je horší než RVHP a SSSR dohromady,že žádné klimatické změny neexistují, a pokud ano, tak člověk za ně v žádném případě nemůže a když přeci jen, tak zcela nepatrně, že správná privatitace a liberalizace je pouze ta, kterou dělal on (viz (ČEZ, Telecom a další dlouho či dodnes udržované monopoly státu) - všude jinde ve světě (i Reagan v USA či Železná lady v Británii) v tomto směru zpackali, co mohli (viz slavné výlevy VK na ekonomických fórech v Davosu, když ho tam ještě zvali..... Je to prostě relativní. Ale to opravdu není důvod k tomu, abychom se tady my dva nějak nálepkovali či dokonce uráželi, za to mi VK v žádném případě nestojí, a to ani v tom případě, kdyby byla alespoň polovička z toho , co on sám o sobě či jeho fan klub o něm prohlašují. V diskusi se vždy snažím ctít ono voltairovské (nevím, zda ho VK zná, ale rozhodně se jím neřídí): Hluboce s Vámi nesouhlasím, ale budu usilovat o to, abyste to mohl říkat (není to přesné, pouze parafrázuji - pro puntičkáře).
03. 02. 2008 | 18:50

Magorski napsal(a):

Winstone - musim se priznat,

ze mne taky bigjirka pekne zvednul kufr temi blbymi kecy o PIXIE DIXIE a Paroubkovym martanu, ze jsem se jenom rozhodl mu dat ochutnat jeho vlastni polivcicku - a voila zda ze ze mu ty jeho vlastni blby kecy tolik nevadi. Jinak jak rikam: jsem skalni pravicak - republikan at se to komukoliv zde libi nebo nelibi.
03. 02. 2008 | 19:02

Magorski napsal(a):

z toho take plyne moje prirozena obezretnost s demokraty
03. 02. 2008 | 19:04

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, nemám dojem, že bych nějaké poučení od doubledoktora potřeboval a přijal, myslím, že ani vás jsem o poučení nežádal a nemyslím, že bych se pokoušel poučovat já vás. totéž očekávám.

winstone, nejsem členem žádné strany a nějak jsem nepochopil, proč mi automaticky připisujete a podsouváte nějaké názory, pokud jsem se k nim sám nepřihlásil. Dělám to snad já vám? Ohledně P-D : měl jsem dojem, že chápete, že v této diskusi my dva jsme subjekty a Švejnar je objektem. Pokud tedy si myslíte, že vyjádřím-li se o Vašem oblíbenci nějak jinak, než si přejete, máte právo se do mne montovat, může to být důvodem neporozumění. Každopádně na Pixie-Dixie ani Paroubkově marťanovi není nic urážlivého, zejména když Paroubek řekl, že bude vládnout s marťany, načež předložil Švejnara :-D
03. 02. 2008 | 19:06

Magorski napsal(a):

Pravice potrebuje dozrat.

To take objasnuje proc se zde vetsina zapadnich pravicaku setkava se stejnym neporozumenim jak ze strany socialni tak i obcanske demokracie.
03. 02. 2008 | 19:29

Mark Pokorny napsal(a):

To Magorski:
No a z toho mam prave tu obavu, ze to muze byt jeste horsi :)

Ocekaval jsem, ze se nekdo zmini o Marschallovu planu a i kdyz se to srovnavat neda, Cesku byly nabidnuty alternativy jak transformaci provest bezbolestne, byly vsak odmitnuty. Tusim, rikalo se tomu Ceska cesta?
03. 02. 2008 | 20:01

vlk napsal(a):

Je k neuvěření, jak tenhle blog žije, přesto, e delší dobu už je neaktuální.Tedy časově, nikoliv názorově.
Dal jsem si práci a přečetl všechny repliky od mého posledního vstupu. A s překvapením zjiťuji, že se tu vede lítý boj, v podstatě o nic. Není tu totiž jediný zásadní fanda genia českého středohoří a žijícího vtělení Járy Cimrmanna.
Jediný, kdo ho chce za prezidenta je Bogjirka. Inu , je to jeho právo.nějak mi uniká, co si od toho slibuje. A nechápu jeho skepsi / spíše dehonestaci/ Jana Švejnara. Jestli si s CERGE nic neodpracoval, pak klobouk dolů před těmi, kteří si, dle tebe odpracovali! To tedy museli podat výkon. Jen je nějak nejsem schopen identifikovat. Nejspíš to bude tím, že málo čtu, takže nejsem seznámen dostatečně s realitou.
Myslím, že Winston, tady podává celkem úplný rozbor našeho genia. I toho,co s eod něj dá čekat. Totéž, v míře výrazně menší a úspornou argumentací předvádí Zbyněk Matyáš. Glosy Pepy Řepy mají s vůj obvyklý , skvěý říz. Takže už mi zbývá jen Marek Pokorný. dle mého názoru výrazně zjednodušuje. Dvacet let po listopadu nepíší současnou historii ani STBác, ani bývalé kádry, ani nikdo jiný. Píšeme si ji sami. Svoji neaktivitou, zastrašeností,neochotou k riziku.Vy i já. Nebo chcete li - já a také vy. Jinak bychom před každými volbami nestáli v němém úžasu, jako že sebranku nám zas předložili k volbě na volebních lístcích a beznadějně nepátrali, komu že umožníme další čtyři roky , aby nám s naším souhlasem šacoval kapsy.
Bigjirko - píšeš Pixie Dixie. Neznám tohle pojmenování. Třeba něco znamená. Pro mne ovšem Dixie byl vždycky klasický konzervativní jižan. Což liberální a vzdělaný Jan Švejnar zcela jistě není. Ovšem Topolánek se dnes prezentoval, chceš li jako dokonalý pig. JKdyž chlápek, který vykševtoval svého prezidentského kandidáta za zátěž všech občanů vevýši 280 miliard napříštích šedesát let / těším se až bud ezase žvanit o socanském zadlužování budoucnosti! On dokázal zadužit dokonce i děti svého právě narozeného syna!/ má veřejně tu drzost a hovoří o korupčním potenciálu! Švejnar -ČSOB. To skutečně nemá chybu. Tenhle pán zřejmě žije v tom, že každý musí být jako on. On který sestavil vládu na základě koupených hlasů, on , který zatím dokázal pouze jediné - totoiž přivést k bankrotu malou soukromou firmu. Ovšem tak, že dokázal se ziskem prodat akcie této zbankrotované firmy. Když je před tím , dle něj čistě , koupila následně nevýhodně prodala , banka bez korupčního potenciálu. Tedy tehdejší 1.městská. Aby národu následně předvedl, že je pro něj jedničkou a odejel plnit svoje těžké státnické povinnosti na tenis. Více slov je sotva třeba. O co se tu přeme?
03. 02. 2008 | 20:41

Magorski napsal(a):

Nicmene musim timto projevit vdek panu Liboru Stejskalovi za to ze se zde s nami nepotyka, nenadava nam a nevyhrozuje odstrihnutim. Coz si vysvetluji pouze tim, ze je budto nekde na chalupe a nebo vede neobycejne vyrovnany osobni zivot. Protoze pochybuji ze by se ztotoznoval s nazory vsech zde.

Zdravim :o)
03. 02. 2008 | 20:45

winston napsal(a):

bigjirko,
tak jsem se podruhé netrefil - beru zpět to s Vaším stranictvím, nějak jsem špatně pochopil Vaše některá předchozí vyjádření, špatně jsem četl - no nejsem VK, a tak se mýlím... Sorry. Ale rozhodně se Vám nesnažím podsouvat nějaké názory - to, co jsem napsal v předchozím příspěvku, to byl velmi kusý, stručný a zákonitě jen povrchní výčet základních tezí, které o sobě VK přímo, nebo prostřednictvím svých spolupracovníků a ctitelů šíří a které jsou podle něj (nich) to nejlepší a podle mě (i některých jiných lidí u nás či v zahraničí) jsou jen těžko uvěřitelné (v lepším případě) nebo přímo extremistické či stupidní (v horším případě). Samozřejmě, že VK má právo si to o sobě myslet, je to totiž také otázka sebekritické reflexe a to, jak známo, je jedna z vlastností, které VK postrádá. Mám jednu poznámku k poučování (týká se Zbyňka)- myslím si, že každý normální člověk se nejen učí celý život, ale může se mnohdy naučit spoustu věcí i od lidí, kterých si příliš neváží apod. Jen jen třeba trochu skromnosti, chuti naslouchat a dobře poslouchat (není to zcela jednoduché - viz moje dva dnešní omyly) a vyvodit z toho patřičné závěry. Na závěr budu opět trochu jízlivý - ten, kdo nepotřebuje žádné poučování je pouze Bůh, nebo VK.... Já se rád nechám poučit i od Vás, proč ne? Vždyť jinak by nemělo smysl vést jakékoli diskuse - pokud sem jdeme s tím, že všichni jsou blbci a pouze já (Vy) mám patent na rozum, tak ja každá debata zbytečná, je to ztráta včasu - a jsme tu opravdu jak v českém parlamentu, kde se také věcně nediskutuje, nepřesvědčuje, ale ......
03. 02. 2008 | 20:46

Johan napsal(a):

Pane Berwide-Buquoyi, stále mi dlužíte odpověď, kde se v Písmu svatém nachází onen údajný výrok Ježíše Krista, který tu citujete (29.01.2008 22:11:37). Jste ubohý lhář, pane doktore-doktore.
03. 02. 2008 | 21:04

Magorski napsal(a):

Prestoze drtiva vetsina obcanu jiz najisto pocita s vitezstvim Vaclava Klause - na zaklade predchozich zkusenosti s jiz tradicni zradou poslancu CSSD, domnivam se ze letosni volby budou pomerne vyrovnane - diky ocekavanym zradam v radach ODS :o)))
03. 02. 2008 | 21:09

Magorski napsal(a):

Myslim ze Berwid ma ted jine starosti - spaluje tiskoviny, kontaktni adresy, roztlouka kladivem psaci stroj a nici veskere stopy aktivit. Vsak on za ty roky uz tu rutinu dobre zna. Tak se na nej Johane prosim nezlobte, pokud hned heodpovi.:o)
03. 02. 2008 | 21:55

Magorski napsal(a):

Johane? a co si myslite vy osobne - ze se vrati?
03. 02. 2008 | 21:58

bigjirka napsal(a):

winstone, souhlasím, teď snad už jsme si to vyčistili? já pán ty pán, každý si ke svému vlastnímu poučení vybere, co mi libo, není-liž pravda? :-))))) já píšu vždycky to, co si myslím, jinak by asi nemělo smysl diskutovat...
03. 02. 2008 | 22:01

vlk napsal(a):

MAgorski
v Magorce nemáš prst na tepu reality. Vsadím dobrou, hodně dobrou láhev, žemodří budou jednotní. Vědí, že hladké fungování osobních penězovodů je podmíněno tím, že VEKA zůstane v úřadě. Jinak hrozí totální destrukce. Jak vlády, tak partaje. A na rozdíl od socanů mají pud sebezáchovy. Tedy jejich šrajtofle má pud sebezáchovy.
Uvás vMagorce je to možná jinak. Tad yplatí - co je doma, to se počítá!
03. 02. 2008 | 22:01

bigjirka napsal(a):

vlku, Pixie-Dixie je postavička robotka z kursů angličniny, jakýsi malý deus ex machina :-)))
Je to jednoduché - Paroubkův Marťan se svou úžasnou flexibilitou názorů mi nevyhovuje vůbec, no a zbývá už jen jeden kandidát. hm.. když jsem sám, tak proč má v průzkumech VK většinu? A proč tu volbu vyhraje? Pokud pak Švejnar zůstane a bude tu pracovat a bude vidět nějakou konzistenci jeho názorů, no tak proč ne... (teda ještě nějakou konzistenci jinou, než že je proti Klausovi - to je dosti trapné..)
03. 02. 2008 | 22:07

Magorski napsal(a):

Vlku,
a myslis ze nehrozi ze nekdo treba zpytuje svedomi a zachova se moralne?
03. 02. 2008 | 22:10

sonja napsal(a):

No nevím, beru s rezervou, ale kdyby jen polovina byla pravdou...jak píše autor.Věřím čachrům s profesurou. Klaus skutečně nepublikuje téměř nic, v mezinárodním indexu pro hodnocení ekonomů má index 3, zatímco Švejnar 13 /čím vyšší číslo, tím líp/. Opoziční smlouvou zachránil ODS před zánikem,takže teď musíme snášet její opětovný diletantismus.Vlády soc.dem.nebyly ideál, ale nastartovaly a rozjely ekonomiku a nedělaly zvěrstva v soc.oblasti. BTW. všímáte si, že už se nemluví o zadlužení státu? To byla bublina pro jednoduché voliče totiž. Splácení církvím zadluží ještě další 2 generace.
03. 02. 2008 | 22:10

Magorski napsal(a):

je smutne, ze jediny normalni clovek zde, musi byt zrovna zenska :o)
03. 02. 2008 | 22:16

stokurev napsal(a):

Vážení,vážení,vážení,
jak vás tady tak čtu, tak přemýšlím,jestli byste neměli jít dělat raději něco užitečnějšího. Plácá se tady jak v bolševickém parlamentu páté řes deváté. Vy jste asi zapoměli na to, že u nás proběhly svobodné volby, opakuji svobodné!, a z nich vzešla většinou hlasů strana, a tedy i vláda a i prezident.Takže tento národ má co si zvolil! popravdě řečeno si také nic jiného nezaslouží. V demokracii bývá pravidlem, že menšina se musí podřídit většině. Tak to prosím respektujte. My, co jsme volili jinak jsme dnes bohužel i díky dvěma kolaborantům v menšině. Ale to ještě neznamená, že budeme kolem sebe bezhlavě kopat a napadat kdekoho. Prostě se musíme smířit s tím, jakou vládu a prezidenta si zvolila většina. Pokud se vám to nelíbí, jděte příště k volbám a volte třeba prázdný list papíru, pokud si nevyberete z nabízeného politického spektra. A až se po sečtení hlasů zjistí, že vyhrál nespokojený volič a s propadem třeba patnácti procent hlasů za neplatnými hlasy se umístila vítězná strana, oni už si nedovolí to, co dne.Více k tomu asi není nutno nic dodávat.
03. 02. 2008 | 22:30

jiraak napsal(a):

Dobrý večer.. Pravděpodobně nedoshuji věkem, znalostmi ani vzděláním výšin místních debatujících, ale musím říci, že po několikatýdením, dost beznadějném brouzdání diskusemi plnými hnoje a vulgarismů, jsem zabloudil sem a jsem udiven. Na takovouto úroveň diskuse jsem ani nepomyslel. Přečetl jsem vše od shora až skoro sem a mám tedy jen jednu otázku...

Domnívám se, a snad i většina diskutujících zde, že pokud opět vyhraje expremiér Klaus, bude to pro Čechy skutečná pohroma. Co tedy budete dělat, pánové?
03. 02. 2008 | 22:34

Magorski napsal(a):

jiraku,

z nuselaku uz neskocis, tam dali novy pletivo
03. 02. 2008 | 22:42

jiraak napsal(a):

Magorski.. prosím, je pozdě a moje otázka byla myšlena vcelku vážně.
Jinak
má v dnešní době, kdy téměř každý myslí především na svůj osobní viditelný prospěch, vůbec reálnou šanci třeba už jen představa revoluce? Nebo převratu? Silných řečí jsem už četl všude dost.. i těch nejsilnějších..
03. 02. 2008 | 22:48

jiraak napsal(a):

nejsem pankáč ani revolucionář.. jen mě zajímá bude-li dalších 5 let stádo vrtět hlavou a békat anebo se něco stane.. jaká je asi pravděpodobnost?
03. 02. 2008 | 22:50

Magorski napsal(a):

jiraaku,

1)vzhledem k mnozstvi namontovanych poulicnich kamer v Praze myslim ze revoluce nehrozi, to spis si kup kleste na drat :o)

2)bude
03. 02. 2008 | 22:56

jiraak napsal(a):

pokud by šlo konkrétně o mou formu protestu, vzal bych to formou nenásilí - je mi to bližší, ale o tom řeč nebyla..
Mě zaujaly myšlenka, jak místní diskutující by si poradili s nastalou situací..
Zdá se tedy, že vrtění a bekot..
03. 02. 2008 | 23:00

jiraak napsal(a):

anebo jsem se zapojil moc pozdě..
03. 02. 2008 | 23:13

Magorski napsal(a):

bigjirko omluva:

pote co jsi nam zde objasnil svoji oblibenou figurku robota DIXIE WIXIE - pochopil jsem vzapeti proc Ti rikaji bigjirka a s hruzou si uvedomil jsem ze se tady zcela neomalene poustim do maleho ditete. Me tedy ta diskuze hned pripadala nejaka divna. Jeste jednou se omlouvam - promin. :o)
03. 02. 2008 | 23:34

Pepa Řepa napsal(a):

Na poutích bývala palice a pružina.Za deset korun si každý mohl zkusit svou sílu.
Tady je to taky tak.Pružinou je Bigjirka.Tak si kavárníci bouchněte,snad se vám uleví.

Jen, aby se vám v pátek neprotáhly xichtíky.Když jsem včera viděl vysmáté Mirečka s Marečkem, tak je spíš zajímalo, jestli neudělá Vaidišová double fault.Myslím, že takovou triviálnost, jakou je volba prezidenta mají dávno ošetřenou. A možná i v prvním kole.

Zřejmě ošetřili i doktora dablbý, hraběte z Měšic. Asi stejně jako jeho patrona sv. Jana Nepomuckého.Dlouho se tu neukázal.
04. 02. 2008 | 06:20

F. Adamec napsal(a):

Mazale Stejskale,
S kym diskutujes, historii nevymazes.
Mas paranoju, militantni geny a vychovu, svuj blog, eticky kodex?
04. 02. 2008 | 09:04

F. Adamec napsal(a):

Doba a metody elitnich bolsheviku a nacistu
---
Militantni ekonomove a politici, postelitnich a posttotalitnich narodu, prosadili politiku a ekonomiku „neco za neco“ (trade offs). Aplikovali teorie Hayeka a Samuelsona. Vznikala teorie rizene hodnoty (shareholder value). Klaus ji studoval od ledna 1969 v USA, a nasledne v Moskve. Klaus: "Nebylo to zadne plavani pres reku a prestrihavani ostnatych dratu." Bolshevici pouzili krivky virtualnich produkcnich moznosti (production possibility frontier) na globalni ekonomiku. Tunelovali realny Svet, uzili Zpetne zrcatko (driving mirror) a Selektivni pamet (selective memory). Diktovali rukou trhu, ceny a spotrebu lidskych a materialnich zdroju, Marxuv kapital, v ruznych geografickych regionech, zvysuji honorare pro bolsheviky, maklere, statni a podnikove tunelare. Ingnorovali Lidska prava OSN a EU, standardy GAAS a IFRS/IAS. Zneuzili totalitni tajne volebni systemy stranickych vyboru,
prezidentu a poslancu, duveru jejich volicu. Falsovali majetkove listiny a zaznamy, narusili pocitacovou bezpecnost narodnich a mezinarodnich informacnich systemu. Zvysuji a prodluzuji danovou zatez a celozivotni pracovni dobu obyvatel, tuneluji banky a fondy, monopolizuji a zcizuji regionum energeticke a prirodni zdroje, militarizuji regiony metodou cukr a bic, maslo a zbrane (butter and weapons).
04. 02. 2008 | 09:10

F. Adamec napsal(a):

Mafie bolsheviku organizuje provokace neonacistu
Zkurumpovana Klausova, Langrova a Vidimova militantni mafie bolsheviku a rasistu organizovala provokace neonacistu v Plzni a v Praze, nejen v roce 2008 a 2007. Cest pamatce 100 milionu obeti zlocinneho komunistickeho rezimu. Klausuv neonacismus bolsheviku graduje, viz http://www.blisty.cz - Neonacismus, sexismus, sikana a korupce v ceskych ozbrojenych sborech.
"Afinitu k rasismu, sexismu, xenofobii s projevy nekontrolovatelne agrese a sklon k silovemu reseni konfliktu ma vice nez ctvrtina az tretina vojaku a policistu (podle kriterii), mezi nejmladsimi rocniky az polovina. Ne jinak je tomu mezi veterany ze Zalivu nebo Iraku a Afghanistanu - psychicke poruchy, postraumatické reakce, drogy, alkohol. Obdobná situace je mezi nekterymi kluby vojenské historie, kde noseni uniforem wehrmachtu ci SS a hra na valku ma ruzne psychologicke motivy. Nejhorsi je situace mezi soukromymi zoldaky, pro ktere je zabijeni prace, v obecnich policejnich sborech a v soukromych bezpecnostních a hlidacich sluzbach, kde je nejmene narocny prijem, a kam smeruji ti nejmene kvalifikovani uchazeci o uniformu."
04. 02. 2008 | 09:11

F. Adamec napsal(a):

Miss puvabne Damy z Moravy
> Ten straznicky zamek mezi vodama, slibilo nam svarne divca, ze pujde s nama. A kdyz sme tam dosly, mati nedala, ze ona je este mlada, ze ji neni muza treba, aby cekala. A vy, panimamo, dobre je rici vam, vy lehnete do postelky a pantata k vam. A ja nebozatko sama na peci, obratim sa z boka na bok, vsady to tlaci. > Zerotin, Zerotin, na nem kriz vysoky, co sa k nam nachodil suhaj cernooky. Nachodil nachodil, ale uz nechodi, chudobna cerecka pronho sa nehodi. > Navrch Sumarnicka kamenna lavecka, pere na ni saty moja galanecka. > Az pujdes na travu za ten Hajgruv kamen uvazes si satek cerveny jak plamen. Cerveny jak plamen s bilyma krajama aby nepravili ze nemas galana. A ja mam galana do svateho Jana a po svatem Jane dobru noc galane. > Ty straznicti uradkove tvrdeho srdecka, dali oni sobe nalet vina do zbanecka. Jak sa ho napili, tak sa uradili, kereho suhajicka na vojnu chytili. Bohateho skoda, mosi robit doma, ten chudobny je ubohy, mosi it do vojny. > Ta brneska silnica je velice uzka, po ni masiruje pechota francuzka, ej, pechota francuzka. Nebyli to Francuzi, ale byli to Rusi, oni leta do ceska jak divoke husy, aj, jak divoke husy.
> V Brne na Spilberku stoji vrany kun a na tem konicku muj stary taticku, cely mundur muj. Chces-li, mila, vedet, jak je vojna zla, dojdi sa podivat, jak sa bude gulat hlava od tela. Anca, Kaca, Beta, Zuzana, pod okenkem stala, handlovala s oskerusama. > Uz mne tak nebude, jak mne byvavalo, ja dyz na mna troje slunko svitivalo. Jedno od Straznice, druhe od Skalice a treti z radbuza, cervene jak ruza.
> Boze daj dobre daj aj panna Maria, aby nam ostala Moravska krajina.
04. 02. 2008 | 09:14

F. Adamec napsal(a):

Doba pomilenych bolsheviku
Za 60 let bolshevismu musi rodiny sve prijmy s uroky povinne ukladat do penzijnich fondu a pojistoven, ktere jejich majetek tuneluji, nyni kryji rizikovymi operacemi na RM systemu a na prazske burze. Jde o biliony Kc, platby a uroky. Nejsou na uctu povinneho pojisteni vozidel, duchodoveho, socialniho a zdravotniho pojisteni, vytunelovane biliony Kc. Byvali zamestnanci prognostickeho a ekonomickeho ustavu CSAV v Praze, tunelovali cizi majetek, statni banky, podniky a akciovky, zemedelska, bytova a stavebni druzstva, katastr nemovitosti CR, pozemkovy fond, kulturni pamatky a restitucni naroky. Menili cisla a hranice parcel, rusili vztahy na nabyvaci listiny. Znehodnotili a rozkradli realny majetek statisicu rodin, ziskali dividendy, honorare a duchody, na konta vladnich a radnich bolsheviku. Zvysuji danovou zatez a celozivotni pracovni dobu obyvatel EU, tuneluji banky a fondy EU, militarizuji regiony EU. Monopolizuji a tuneluji energeticke a prirodni zdroje v regionech EU. Diktuji ceny a spotrebu lidskych a materialnich zdroju v geografickych regionech EU, zvysuji honorare pro bolsheviky, maklere, statni a podnikove tunelare. Nenarozene deti, invalide a duchodci musi platit u lekare. Ingnorovali Lidska prava OSN a EU, obesli standardy GAAS a IFRS/IAS. Mnopolizovali statni informacni systemy, PVT volebni system, PTV tunelovaci RM system, ISKN - Informacni System Katastru Nemovitosti. Jde o zneuziti duvery, falsovani listin a naruseni pocitacove bezpecnosti.
04. 02. 2008 | 09:21

bigjirka napsal(a):

Ahoj Pepo! To je dílo,co? Jen aby je palice po odrazu pružinou nebacila do palice...
04. 02. 2008 | 16:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Plně s Vaším tvrzením "nemám dojem, že bych nějaké poučení od doubledoktora potřeboval a přijal", byl to smysl i mého přispěvku. Pokud snad v důsledku mého neobratného vyjadřování jste pochopil opak, omlouvám se.

Magorski:
Vadí, ale nic s tím nenadělám zrovna tak, jako s příšernou zahraniční politikou USA. :)
04. 02. 2008 | 16:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Vypadlo slovo ...souhlasím...
sorry.
04. 02. 2008 | 16:49

Magorski napsal(a):

je tady nekdo normalni?
04. 02. 2008 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

To Magorski
Ano je tu jeden normální člověk.Pan Adamec.
04. 02. 2008 | 17:01

bigjirka napsal(a):

.. dík za vysvětlení, Zbyňku, vždycky jsem měl dojem, že jsme v přibližné shodě a toto by mne bylo trochu překvapilo...

Magorski, toto je konektivní psychuška :-D
04. 02. 2008 | 17:51

clay napsal(a):

proč lžete?
04. 02. 2008 | 21:34

Magorski napsal(a):

on to ma bigjirka v povaze :o)
04. 02. 2008 | 21:57

Magorski napsal(a):

kdybys byl vetsi, tak ti naplacam na zadek jiriku,
04. 02. 2008 | 23:33

Magorski napsal(a):

na holou - jako to delavala moje babicka jiro
05. 02. 2008 | 00:01

Magorski napsal(a):

nepadli jsme si do oka jiri, ale kamaradi bejt muzeme :o)
05. 02. 2008 | 00:07

Magorski napsal(a):

netusil jsem za to zrovna ty nemuzes ani cejtit pravicaka
05. 02. 2008 | 00:09

Magorski napsal(a):

jsem velice liberarni - me jine stranicke nazory nevadi - fakt
05. 02. 2008 | 00:11

bigjirka napsal(a):

OK, nechápu ale, proč se do mě furt blbě montuješ. tak toho nech, já takovýhle blbý pošťuchování nesnáším. ..brou
05. 02. 2008 | 00:11

Magorski napsal(a):

co nesnasim jsou sektari a kultisti - neplest si to s okultisty - dobrou noc a hezky se vyspi
05. 02. 2008 | 00:16

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Mark Pokorný
Vážený Marku,
Německo prohrálo válku, takže se Konrad Adenauer musel s bývalými nacisty nějak vypořádat (denacifikace). Komunisté studenou válku totální vojenskou porážkou neprohráli. Moskva se pouze vzdala. Výzvědné služby USA a SSSR se dohodli na "sametových převratech". Hájenství komunistických předáků bylo kausální ústavní normou (nedotknutelnost). Tato právní nadstavba trvá dodnes a má hodnotu jakéhosi "statu quo" mezi USA a Ruskem. Pakliže dojde k pádu komunismu v Číně budou nasazeny ty samé komparativní normy jako součást bilaterálního kontraktu. Po roce 1945 byla zakázaná nacistická NSDAP. Komunistické strany jsou však všude v Evropě povoleny. Komunisté pod vedením Moskvy, byli sice ochotní vzdát se vůči USA statutu impéria, ale prostřednictvím mazinárodní presentace komunistických stran, si vyžádali veřejný vliv na politické scéně světa. Západ s tím souhlasil za předpokladu, že v Rusku vznikne parlamentní demokracie a pluralita politických stran. Jako záruku vyžadovali CIA a MI6 nástup k moci Borise Jelcina. Michail Gorbačov odstoupil a SSSR se zhroutila. Kumunistické strany a jejich minulá avantgarda však na základě dohody zůstaly (některé získaly nová jména. Viz např. SRN).
05. 02. 2008 | 12:05

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Johan
Ježíšův citát se poprvé objevil v kumránských papirusech nalezených v 60. letech v sinajské poušti. Jsou deponovány v papežském archívu ve Vatikánu. O nálezu se zmiňuje též Jan Procházka ve své knize reportáží "Politika pro každého" (Praha 1968).
05. 02. 2008 | 12:13

Pepa Řepa napsal(a):

To Johan
teď vážně. Citát mne také zaujal, neznám jej.Pokud se o kumránské texty zajímáte, tak bych chtěl upozornit na nové, rozšířené vydání knihy Stanislava Segerta, která vyšla v šedesátých letech.Viz anotace
http://tisk.cirkev.cz/z-dom...

Nevím jestli je součástí rukopisů i uvedený Ježíšův výrok, rozsah textů je obrovský a je možné, že rukopisy uložené do džbánů okolo r.65, mohly zahrnovat i čerstvé Ježíšovy výroky. Tady bych asi panu B.B. věřil, neboť nevím co by měl z toho, kdyby odkazoval na neexistující citát.Doporučuji i návštěvu muzea knihy v Izraeli, kde je vystavena část svitků z Izaiáše, a to v hypermoderní budově, vybudované pouze pro tento účel.
05. 02. 2008 | 14:01

Karton napsal(a):

Mě osobně vadí lži, které se tu objevují. Mohl by mi někdo vysvětlit jak je možné že otec Václava Klause se jmenoval Pružinskij a se svou manželkou žil v Haliči, když jeho dědeček se jmenoval Klaus. Klausův otec, ještě jako svobodný byl tehdy v Podkarpatské Rusi jeko účetní pomáhat stavět dráhy a silnice. Teprave po návratu do Prahy se oženil s rozenou Češkou. Co se týká Klausovy profesury; mě stačí, že ji doporučila tříčlenná komise, v níž měl hlavní slovo Jan Švejnar a že mu tento titul udělil prezident Václav Havel. Ani Švejnar, ani Havel nebyli jistě Klausovými přiznivci; nebo že by je podplatil? To snad ne!! Jak mohl být Klausovým tchánem Šalgovič, když se Klausová za svobodna nejmenovala Šalgovičová.
Jeden zklamaný syn zapřisáhlých komunistů, který přišel o peníze při kuponové privatizaci na všech blocích neustále oznamuje, že bylo podáno trestní oznámení na manžele Klausovy a diví se, že o tom nepíší media; zapomíná na presumpci neviny a na to, že každé trestní oznámení podléhá utajení. Kvůli skleníkovým plynům padá v subtropických oblastech sníh; to je také jistě vina Klause, protože on globálnímu oteplování nefandí. Prostě každý, kdo může ten plive. A o marxistce Švejnarové ani muk. Klaus je mi sympatický hlavně proto, že otevřeně odmítá, aby komunisté vládli, i když potřebuje jejich hlasy.
05. 02. 2008 | 14:07

Pepa Řepa napsal(a):

To Dr.Dr.Dr.Dr. B-B
napsal:
"Ježíšův citát se poprvé objevil v kumránských papirusech nalezených v 60. letech v sinajské poušti."

Ale jděte, učiteli národů. Od kdy je Kumrán na Sinaji? Že by byly dva? Já znám jenom jeden, pár kilometrů od Jericha.
05. 02. 2008 | 15:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě dodatek.
asi se vám to pomotalo s Mojžíšovým keřem u Kláštera Svaté Kateřiny na Sinaji.
Šup zpátky do nedělní školy. Ve Vídni jste zeměpis nebrali?
Je to smutné, když plebejská česká řepa musí poučovat šlechtice.
05. 02. 2008 | 15:38

Magorski napsal(a):

Kartone,

plne s Tebou souhlasim, ale uznej, kdyby byla jenom pulka pravda :o)))

Pepo Repo - nenalezam slov :o)
05. 02. 2008 | 15:42

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Karton
"Je to jako u blbých na půdě!", řekl by Jaroslav Hašek. Pane Karton, nesnažte se vykládat někomu, že lže. To se nedělá a svědčí to o nízké inteligenci (např. dokonce pomocná škola). Říkejte raději, že "máte pochybnosti". Ty však mít nemusíte. Autor citátu Dr. Ladislav Andrey jasně říká: "...rodina pochází z Haliče...změnila si jméno z Pružinskyj na Klaus". Obrátila se v této věci na mne jedna geneoložka (proč zrovna na mne, nevím. Já se Andrey nejmenuji), tvrdíc, že "Klausovi" přišli na Nepomucko až v 18. století. V této době připadla Halič k Habsburské říši a Rakousko z této oblasti rekrutovalo stovky německých resp. poněmčených rodin do Sudet, coby levné pracovní síly do rozvyjejících se manufaktur. Císařská správa jim udělovala nová jména podle povolání nebo německých předků: Klaus (hospodský), Schubert (švec), Wagner (vozka), Müller (mlynář), Schulz (rychtář) atd.
Pane Karton! Přeci nejde o to zda-li se Klausův prapředek jmenoval v 18. století "Hospodský" a nebo Pružinskyj. Ostatně údajně prý "pružinas" znamenalo v tehdejším Haličském nářečí "čurák". Neni tedy vůbec divu, že se nechal pan "Čurák" přejmenovat na pana "Hostinského". Na to má, jak říká Dr. Ladislav Andrey ve svém citátu, plné právo. Mě nešlo o to upozornit čtenáře na příchod "Klausů" do země České, nýbrž jde mi o to, že o našem presidentovi takřka nic nevíme a archivní materiály, které by nám mohly říci něco bližšího, se za záhadných okolností, "ztrácejí".
05. 02. 2008 | 15:50

Pepa Řepa napsal(a):

To Dr.Dr.Dr.
"Ježíšův citát se poprvé objevil v kumránských papirusech nalezených v 60. letech v sinajské poušti."

A abych vás dorazil tak se jedná o texty na kůži jehňat a kůzlat, jeden měděný váleček a papyrů je tam tak asi na prstech jedné ruky.
Myslím, že ve slově papyrus se píše tvrdé Y, ale to je v záplavě informací radia Jerevan asi jedno.

A když se tak chlubíte znalostí jazyků, dlužíte mi odpověď, ve kterém jazyce, zda v češtině, němčině nebo angličtině se píše "bizarDní" s D.
05. 02. 2008 | 16:01

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale
strašně se omlouvám, že jsem napsal:
Na poutích bývala palice a "pružina".Za deset korun si každý mohl zkusit svou sílu.
Tady je to taky tak.Pružinou je Bigjirka.Tak si kavárníci bouchněte,snad se vám uleví.

Pan hrabě mně vysvětlil že...
"Ostatně údajně prý "pružinas" znamenalo v tehdejším Haličském nářečí "čurák".

Slibuji, že se polepším a nebudu používat slovo "pružina" a všechny jeho odvozeniny.
05. 02. 2008 | 16:10

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa Repa
Buďto jste opilý a nebo opět holdujete drogám.
"Kumránské papirusy" je pojem. Jedná se o původní naleziště z roku 1946. Další nalezená dokumentace se po tomto místě pouze jmenuje. Jan Procházka v nalezištích z 60. let označuje sinajskou poušť (Bílý kaňon, klášter Svaté Kateřiny). Kdybych byl hulvát, ukončil bych tuto větu výkřikem: "Debile!"
"Bizardní" z "d" se píše ve všech jazycích. Podívejte se do Googlu, zadejte "bizardní" a máte na celé odpoledne, co dělat. Papirus se píše s "i" tak jako s "y" záleží na tom zda-li se přikláníte k latině nebo starořečtině. Domnívám se, že neovládáte ani jedno ani druhé. Kdybych byl hulvát opět bych ukončil tento komentář výkřikem: "Debile!"
05. 02. 2008 | 16:25

Pepa Řepa napsal(a):

Milý inteligentní šlechtici

Kumrán leží na břehu Mrtvého moře, pár kilometrů od Jericha.Kumránské svitky, račte vaše jasnosti pochopit, se tak jmenují, protože byly nalezeny v Kumránu.

http://www.david-zbiral.cz/...

Klášter Svaté Kateřiny je pod horou Gebel Músa, tedy Mojžíšova hora, místem, kde Mojžíš dostal desatero. Toto místo leží asi 300 km od Caira.

http://www.dovolena-egypt.c...

Laskavě se podívejte na mapu a změřte si obrovskou vzdálenost mezi oběma místy!!!!!

Na obou těchto místech jsem pobýval, na Mt.Sinai vystoupil. Žádné Kumránské rukopisy se tedy v klášteře Sv. Kateřiny nalézt nemohli. Tam se nachází, mimo jiné, Sinajský kodex.Klášter založila císařovna Kateřina ve 3. století, tedy tři sta let před narozením Muhammada.

Nechtěl byste se, noblesní šlechtici, za výkřiky "Debile" omluvit?

Mapu snad doma máte, račte se podívat. Existují ještě rukopisy z Nag Hammádí, kde bylo nalezeno Tomášovo Evangelium, tedy opět texty, které nemají s kumránskými svitky nic společného.
Kromě toho neleží Nag Hammádí na Sinaji, ale kousek od Luxoru.Opět doporučuji změřit na mapě vzdálenost.

http://cs.wikipedia.org/wik...ádí

Co víc dodat?
05. 02. 2008 | 16:55

Pepa Řepa napsal(a):

Tak a teď si projdeme druhou nadávku, druhého debila.

Slovo bizarní, dle vás bizarDní.

Čeština:BIZARNÍ
http://slovnik-cizich-slov....

http://www.proofreading.cz/...

Angličtina a francouzština:BIZARRE
Němčina:BIZARR

Španělština: BIZARRO

Italština:BIZZARRO

Tedy:Vaše tvrzení, že se toto slovo píše "bizardní", je poněkud bizarní.
05. 02. 2008 | 17:10

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě správný link na lokalizování Nag Hammádí.
http://gnosis9.net/view.php...
Hezký večer.
05. 02. 2008 | 17:14

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon za překlep
Rukopisy...nemohly.
05. 02. 2008 | 17:37

muf napsal(a):

Tedy, to je "úroveň" diskuze ...
pan DrDrDrDr BB al. Kopecký přiostřuje s vulgárností a aktuálně.cz nic ...
No, alespoň si o panu hraběti každý udělá vlastní představu.
Volá po demokracii a sám všechny dokola jen uráží ...
05. 02. 2008 | 17:42

Magorski napsal(a):

Pepo Repo jsem znepokojen,

pominu-li fakt ze Vase rekce jsou z casti nepodlozene zcela a z dalsi casti podlozene castecne, pripomina mi Vase jednani jakysi "hon na carodejnice" neboli jak se rika: "kdo chce psa biti - hul si vzdycky najde" - zaradil jste se zde do jakesi pomyslne fronty jedincu kteri chteji pana BB ze jakoukoliv cenu zdiskreditovat, aniz by jim zalezelo na tom co si o nich ostatni lide pomysli. Zamyslete se nad sebou pane Repo, jednou mozna budete mit deti - ktere se jiz nebudou chtit za sveho otce stydet.

Nazdar!
05. 02. 2008 | 18:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to Pepa Řepa:
Gratuluji, roznesl jste šlechtického pana doktora doktora na virtuálních kopytech.
Kdyby pan doubledoctor navštívili Jeruzalém, vrátil by se stejný. :))
05. 02. 2008 | 18:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Magorski:
Také věříš, že Kumránské svitky byly nalezeny v sinajské pousti?
05. 02. 2008 | 18:16

Magorski napsal(a):

Drahy Zbynku Matyasi,

jak jsem zde jiz v predchozim predeslal, tento fakt pomijim.

Ovsem Vas - jako cloveka rozumneho a slusneho si nesmirne vazim. Zustante mi zde prosim naklonen.:o)
05. 02. 2008 | 18:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Magorski
pokud se domníváte, že patřím k tvrdému jádru ODS, které hodlá pana B.B, zdiskreditovat, tak jste na hlubokém omylu.Ten pán se diskredituje sám, tím co píše.
05. 02. 2008 | 18:21

Magorski napsal(a):

Pepo Repo,

hluboce jste mne zarmoutil, jsem dostatecne obeznamen se strukturalni podstatou "organizaci" a toto by mne tudiz ani ve snu nenapadlo.
05. 02. 2008 | 18:31

Magorski napsal(a):

Zklamal jste mne Pepo Repo,

Berwid jako kazdy velky muz (coz mu nemuzete uprit) ma sve velke prednosti a velke nedostatky. Zkuste jenom porovnat co jste prokazal lidstvu a svemu narodu Vy v porovnanim s Berwidem. Ale nepropadejte chorobne malomyslnosti - jeste se muzete zmenit a my Vam s tim radi pomuzeme. Zdar!
05. 02. 2008 | 18:43

Pepa Řepa napsal(a):

Ano, pane Magorski, můj přínos lidstvu je nulový. Vzpomněl jsem si na Suchařípu z Faunova velmi pozdního odpoledne. Aspoň to jméno, kdyby po mně zbylo.I když vlastně zbyde,dětí mám po vícero.
Stydí se za mě zřejmě všechny.
Co s tím naděláte.
05. 02. 2008 | 19:16

badatel napsal(a):

Vážení autoři předchozích diskusních příspěvků.Máte encyklopedické znalosti, ale u maturitní písemky byste neuspěli, a to pro hrubé odklonění od tématu:
Terra inkognita zvaná Václav Klaus.
A což teprve Vaše habilitační práce. Třeba jsou stejně nedobytné jako ta VK.
05. 02. 2008 | 22:53

badatel napsal(a):

to Karton:
pokud máte pravdu se jménem Pružinskij nepřesnost či lež padá na hlavu LA, který je v BB citován a bylo by záhodno diskutovat s ním.
To že Vám stačí objasnění profesury, je nutno k tomu dodat jak Prof.Švejbar odůvodnil její doporučení- tj. práce na úrovni průměru VŠE a J.Havel konstatoval, že na UK by neprošla. Z důvodu transparentnosti akademické obci vadí její nedostupnost, z mezinárodního hlediska (citace, původní přínos apod) nízká lokální úroveň. Avšak hlavně vadí ekonomický průšvih, který VK svým experimentem v ČR způsobil, včetně ožebračení velké části národa, takže není na důchody,zdravotnictví,školství atd. a musí se realizovat reformy za promrhané stamiliardy, dle některých odhadů i celý bilion.
Nepravd se či nepřesností dopouštíte i vy co se Prof. Švejnara i jeho manželky týče, což je možné lehce zjistit z jejich publikací.
Prosím, máte-li nějaké další nepřesnosti ala Pružinskij sem s nimi. Chceme se přece touto diskusí dopátrat pravdy, padni komu padni.
05. 02. 2008 | 23:14

Magorski napsal(a):

Pratele je velmi tezke,

predchozi prispevky posuzovat nestranne, protoze kazda z asi ctyr protichudnych stran v teto diskusi, by si automaticky pripadala stranou ublizenou a dopadlo by to opet tak, jak to nakonec dopadlo - vyhrozovanim, nadavkami osocovanim ba vydiranim. Pokusim se na to tudiz pohlednout shora:

Dr.Dr. zde nadnesl tema ktere, kdyz nadete v pod googlu pod "Pruzinsky Klaus" kupodivu neni tematem ojedinelym - ba naopak. Na kolik je toto tema validni, ale ani ja sam nedokazi posoudit - to uz zalezi na tom jaky zaver si kazdy udela sam. A zde je take jadro pudla - mnozi pote co byli timto prispevkem vyzvani k premysleni, se zacali citit napadeni a ohrozeni. Jedine stesti pro BB je to ze jiz nejsme ve stredoveku kdy by zcela jiste byl stejne jako jini myslitele upalen - dnes vyvazl pouze vyhnanstvim. Nevim - je to snad jakasi hluboka radiace RVHP kterou je tato puda kontaminovana? Protoze jinak pratele, jinak si to rozumove objasnit nedokazi. S uctou Vas M
06. 02. 2008 | 00:52

Anna napsal(a):

Přečetla jsem všechny články na blogu i celou diskuzi.
Dozvěděšla jsem se, jak se VK "údajně" jmenoval a co to "údajně" znamenalo v haličském nářečí.S argumentem "údajně" se těžko diskutuje.
Pak jsem se podívala na jeho obscénní internetové stránky a na inzerci prodeje "údajného" Heydrichova prostěradla za milion korun.
Dále jsem se dozvěděla, kolik má autor"údajně" doktorátů, což působí vedle pánů profesorů a docentů píšících pod svými jmény bez titulů, úsměvně.Byla jsem seznámena i se skutečností, že je v jižních Čechách autor "údajně" srovnáván s Janem Husem a na Vysošině s K.H. Borovským. Znám majetek pana hraběte, s kterám šlechticem si"údajně" tyká i kolik dostával za přednášky.Od diskutujících se dozvídám, že autor se "údajně" jmenuje Jan Kopecký.
Chápu autora, že píše v rozčilení, když ho vyloučili z rodné strany.Proč ale musí být v jeho odpovědích tolik vulgarity a hlubokých věcných neznalostí, to opravdu nechápu.
06. 02. 2008 | 06:52

Magorski napsal(a):

Anno,
zda se ze jste zde prvni fundovana a informovana osoba na teto debate zaroven. Porovnavate-li odborne mnozstvi doktoratu, zda se Vam ze jich maji oba stejne, anebo jich ma jeden z nich vyrazne vice? Jak to vidite Vy? Snazim se v tom byt objektivni.
06. 02. 2008 | 08:34

Anna napsal(a):

Asi vám uniklo, že jde o bloggery.Pokud vím, VK tu blog nemá. Považujete kvalifikaci a hlavně úroveň článků pánů Havla. Pačesa nebo Hořejšího za nižší?
06. 02. 2008 | 08:44

badatel napsal(a):

Milá Anno,
kdyby tu VK blog měl, byl by třeba transparentní jako p.BB, o kterém jste se tolik dozvěděla.
Nevím odkud Vás vyloučili, ale všichni jsme chybující a i vy máte překlep.
Nechci hodnotit útoveň blogů výše uvedených pánů, ale většinou se věnují tématům, které jsou daleko od jejich odborné činnosti. V tom mně připomínají VK, který se také zasvěceně věnuje klimatologii, až se celý svět diví.
06. 02. 2008 | 12:19

Magorski napsal(a):

Berwide?
jak probihala Vase exkomunikace? Dali Vam moznost odvolat - jak byvalo zvykem ve stredoveku?, nebo sli rovnou k veci? Byli pri vykonu pritomni Melcak s Pohankou?
06. 02. 2008 | 15:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

jen pro pořádek zopakuji, že jsem nabízel prostřednictvím pana Hájka i blog panu prezidentovi či některému z jeho spolupracovníků. Na svoji nabídku jsem však nikdy nedostal odpověď.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 02. 2008 | 18:42

bigjirka napsal(a):

Anička jako vždy nad věcí :-)))))))
06. 02. 2008 | 18:49

bigjirka napsal(a):

Mr. Stejskal, The Qeen would not argue with rascals too.

Proč si myslíte, že by president měl vysvětlovat kdejakému ročťákovi, jestli je nebo není potomkem Pružinských? Vysvětluje snad Švajner přejmenování ze Schweinera?

Jen co budu mít trochu času, progůgluju si Andreye. Jesli se ten dobrák nechce zviditelnit pliváním na známou osobnost. Nikdy jsem o takovém vědci neslyšel...
06. 02. 2008 | 18:54

stejskal napsal(a):

either, pane bigjirko, either ;-)

Na pana Hájka, Weigla či Jakla se jistě Vaše úvaha nevztahuje. Ti by se k nám, lidu obecnému, občas mohli snížit, ne?

Libor Stejskal
06. 02. 2008 | 19:29

bigjirka napsal(a):

aha.. zaváhal jsem nad tím too :-))

je to otázka... přečtěte si ty diskuse, víte, co by to bylo za humáč? asi ani mluvčí královny by nediskutoval..
06. 02. 2008 | 20:32

Magorski napsal(a):

Hajek i Weigl jsou moudri panove - jiste nejasne tusi co by je cekalo kdyby se snizili k obecnemu lidu :o))) Nalada jak rika Jirka je ted dosti humac na vsech diskuzich.

Dal jsem ten Qeen do googlu a vypadnul mi qeer - toto jste doufam nemyslel???
06. 02. 2008 | 21:19

bigjirka napsal(a):

nojo, hýml... písmenko chybí ...chjo :-(
co je to qeer?
06. 02. 2008 | 22:01

Magorski napsal(a):

Tak to ani nechtej vedet :o)
06. 02. 2008 | 22:54

stejskal napsal(a):

Řekněme človek jinak sexuálně orientovaný než třeba Vy, pane bigjirko. Ale ve slušné společnosti se tenhle výraz příliš často nepoužívá ;-) l.s.
06. 02. 2008 | 23:51

badatel napsal(a):

to bigjirko
pokud jste dobrý blogista, držte se tématu a méně ironie. Pokud se p.Weigl sniží co by pravá ruka VK k "transparentnímu" jednání se Šloufem, tak by se mohl snížit k nám, obecnému lidu zde, a pomoci oddělit zrno od plev.
To že si chcete kádrovat LA za jeho citovaný příspěvek mně připmíná doby dávno minulé.
A vůbec, nejste náhodou bigjirko jeden z těch poslanců KSČM, kteří chtějí volit VK. Přiznejte se, vy vtipálku.
07. 02. 2008 | 00:00

Magorski napsal(a):

Jeste k tomu soucasnemu vzdelavani:

Zaplatili 120 tisíc školné, ale vysvědčení není.
Jeden z nejdražších zájmových kroužků v republice,se prezentuje jako elitní soukromé osmileté gymnázium. Přesně to podle zjištění Práva platí o škole Meridian International School v pražských Kobylisích, jejíž žáci ve skutečnosti podle zákona vůbec nesplňují povinnou školní docházku a jakoby tam vubec nechodili.
07. 02. 2008 | 06:24

montexto napsal(a):

..dear fellow brother and sisters, jsem zacatecnik,nebot abbe faria mi venoval zazrak techniky-centralni mozek sveta teprve nedavno atak se ucim na p.c.- je to uzasny zazitek videt ten display narku,co lidicek se zde vyjadruje,az nyni jsem prohledl,ze jiz jamais - tistena media...ale zpet k one diplomce,nejak vam vsem uniklo,a ja to rad zopakuji a upresnim, ze jiz v roce 2003 jisty pan miroslav korecky, redaktor casopisu Tyden analyzoval diplomky soucasnych sele-brit pod nazvem "Karburator Klaus-zivnobanker Spidla",entschuldigung,ze to trvalo tak dlouho nez jsem nasel ono cislo a mohu genau informovat: quelle:Tyden c.51-52,2003,ze dne 15.12.03, jde o vanocni dvojcislo und noch seite: 16-19,tak se maj lachaim, amigos.... OmniaTempusHabent - a nic si nedelejte z Velvet hangover...snad nas novodoby karel IV.zachrani a demaskuje ty dobraky,co nas zatizili kazdeho z nas 100.000 kc dluhem vc. nenarozenych babies... aby vykradene penize bank tranferovali na kazdeho z vas, to je ten nejsofistikovanejsi betrug in cz buchhaltung des mileniums..nicht wahr ,herr graf ? oni jsou cisti,napakovali se a VY , 9,5 milionu obcanu teto zeme -to zaplatite....shalom...
07. 02. 2008 | 11:57

otevř.dopis Klausovi (I.) napsal(a):

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY V.KLAUSOVI
"Vážený" pane prezidente, jsme občané naší republiky a máme tuto zemi rádi. Přesněji řečeno měli jsme ji rádi s výhradami k totalitě minulého režimu, a opravdově rádi po roce 1989, kdy tato totalita skončila. Radost z nové doby ovšem netrvala dlouho, neboť pak jste se ujal vlády Vy..
Vaše vrozené ego jedinečnosti a vyjímečnosti Vám velelo již od mládí být středem pozornosti ve všech sférách Vašeho neskromného života. Pokud jde o ambice společenskopolitické, mnozí z Vašeho tehdejšího okolí vědí, že jste toužil být na vrcholu již v minulé době, a v prezidentování Vám bránil pouze věk a skutečnost, že jste nebyl přijat do Komunistické strany. Po nějakém čase jste se s tímto smířil a s pomocí okolí pochopil, že Váš čas nadejde až později.. Toto čekání bylo pro Vás utrpením, ale v Prognostickém ústavu, kterýžto pohodlný úřad Vám byl zřízen takřka na klíč, jste tuto dobu zdárně přežil..
Po době čekání, hýčkání a vzdělávání se v oblasti tzv.demokracie (-tedy co bude najvíce působit na nicnetušící lid..) a v oblasti "Vaší ekonomie" (-tedy co bude nejvíc novodobě ekonomicky zapotřebí..) jste byl dokonale připraven změnit československé dějiny. Ponejprve jste to tedy zkoušel v Občanském Fóru, ovšem když jste zjistil, že vše nejde dle Vašeho připraveného genocidního plánu, musel jste změnit taktiku.. Dokonale jste tedy udeřil v r.1991, kdy Vaše uměle sestrojená strana s líbivým názvem "Občanská" (nemající s normálními občany nic společného) srotila gaunery nejhrubšího zrna a následně nekompromisně rozprášila jakékoliv další naděje Občanského Fóra, které mělo ve svém středu ještě slušné a skutečně reformně smýšlející lidi (-analogie s obdobím do r.1968 čistě náhodná..). Tato Vaše strana se samozřejmým názvem "demokratická" (nemající s Vašimi vnitrostranickými oponenty slitování) tedy zvítězila ve zinscenovaných volbách v r.1992 oficiálně pouhými 33% obdržených hlasů, což se Vám, Vaší straně hodilo do té míry, že jste aktivitu připravovaných reformních (rozkrádacích) kroků mohl rozdělit i mezi Vaše další 3 koaliční partnery.. Následné 4 roky Vaší vlády, pane prezidente, si pak vůbec nezadaly s těmi nejtotalitnějšími a nejbrutálnějšími režimy, které naše planeta vůbec zná - samozřejmě v avizovaně kultivovaném pluralitním demokratickém hávu: od čistek vnitrostranických a koaličních (těch, kteří nezapadali do Vaší vize) přes přeinstalaci veškerého úřednictva a mediálního aparátu až po stěžejní Váš zájem - tedy zničit perspektivní federaci a dostat rozdělenou, vlastnicky vykradenou Českou republiku do Evropské Unie coby nesvéprávnou bezidentickou kolonii.., přičemž Vaše farizejství v podobě pozdějšího euroskepticismu je jen dokladem Vaší účelové bezpáteře.. - nebo že by Vás EU, s kterou jste měl jisté plány, již přestala brát vážně?
V této Vaší čtyřletce jste tedy Vy, diplomovaný profesor ekonomie, stihl zavést privatizaci za podmínek, s kterými by nemohl souhlasit žádný začínající student ekonomicko-právního oboru.., - zkrátka ustanovil jste právní rámec tržní společnosti tak, aby Vaši "tuneloví lidé bílých límečků a bílých hřív" měli vždy oporu ve Vašem zákoně - a pokud náhodou překročili i ten, pak bylo vše pod dozorem Vašeho ministra antispravedlnosti (J.Nováka) a jeho novodobé antijustiční armády spásy zlodějů a podvodníků. Nutno však, pane prezidente, s politováním zmínit, že doba Vašeho kralování nebyla jen právně a ekonomicky podvodná - v podobě ustanovení antizákonů ve sféře finanční resp. bankovní (neboť o peníze šlo až v 1.řadě..), ale byla bohužel i krvavá.. Jako správný diktátor jste nechal, prostř. dalších svých p(r)ověřených osob, odstranit i řadu svých odpůrců - ať již ze sféry politické, ekonomické, či jen občanské, a zvláštěpak ze sféry justiční a policejní - nebo jste snad, pane tehdejší premiére, o těchto četných "nehodách, infarktech a sebevraždách", které byly rychle (ne)"vyšetřeny", nevěděl??...
07. 02. 2008 | 14:05

otevř.dopis Klausovi (II.) napsal(a):

Po splnění svých vizí a cílů, kdy stát byl již dostatečně zákonně ustaven, justičně nastaven a ekonomicky rozkraden, jste se v r.1997 rozhodl poněkud sejít z očí i z mysli, a to prostřednictvím účelově smluveného "sarajevského atentátu" - neboť své si měl užít i Váš jednobuněčný "smluvněopoziční" spojenec M.Zeman. Další etapa života tedy byla pro Vás a Vaši stranu nepoměrně klidnější i zábavnější. Fackovat svého údajného nepřítele ze zákopu opozice je záslužnější a méně rizikové, neboť společnost pozvolna zapomíná a další akt transformačního dorozkradení dle Vašich intencí již takto probíhá zpovzdálí a mimo Vaši přímou (vládní) kompetenci..
Ovšem, že jste Vy a Vaše strana skutečně vládli neustále, a to nejen na úřednické a komunální úrovni, je nesporné. Po čase, kdy jste se (kromě publikování svých antiekonomických, antiobčanských a antiekologických výtvorů) již nudil a Vaše ego již nemělo stání, přišla na řadu smluvená resp.přikázaná volba prezidenta, kdy jste se neštítil se tímto stát i hlasy Vámi tak opovrhovaných komunistů - následně sehraná epitafní deziluze Vašeho dvojčete M.Zemana byla již jen trapněkomickou epizodou k Vaší následné nové roli "nadstranického" prezidenta.. Konečným důkazem o nepřerušené absolutní vládě Vaší, Vaší strany a Vašich médií i v době "opozice" je vytvoření tzv.Kubiceho zprávy, která vyšla na světlo "v pravý čas" pár dnů před volbami. Nebo by oficiální vládní strana (ČSSD), pokud by měla opravdovou moc, toto připustila??
Dost možná, že po odchodu M.Zemana a jeho pohrobků a s příchodem J.Paroubka a D.Ratha se Váš dříve smluvně-opoziční partner poněkud vymkl, a proto jste museli použít tuto prostředkysvětící účelovou špinavost.. A společně s dalšími kroky politického (nedání možnosti vytvoření vlády 2.nejsilnější straně) resp. korupčního (přetažení 2 poslanců) charakteru jste tedy dosáhli svého - ku prospěchu svých mocenských zájmů, ku prospěchu Vaší (modré) politiky zla a destrukce práva, logiky a normality - pro Vaše blaho antiekologie, antispravedlnosti a antisociálnosti..
Tolik tedy, pane prezidente, Vaše zevrubné curiculum vitae. Vyjádříte se nám k tomu třeba nějak? Budeme rádi a Vaší veřejnou oponencí třeba i zapříčiníte to, že se Vám i my veřejně omluvíme a budeme se zasazovat o to, abyste byl nadále naším prezidentem. Pravděpodobnější ovšem je, že se nevyjádříte, neboť oponovat nemáte čím. V tom případě ovšem pochopte, že my, normální "občanští" lidé nemůžeme Vaši volbu staronového prezidenta podpořit, a proto Vás vyzýváme: STÁHNĚTE PROSÍM SVOJI KANDIDATURU! Jste totiž usvědčený zločinec a směšný pragmatik - jak pro inteligentní české občany, tak pro celou Evropu a celý moderní svět!! A pokud náhodou budete prezidentem zvolen - VZDEJTE SE SVÉ NOVÉ PREZIDENTSKÉ FUNKCE! Nevystavujte tak ČR posměchu v zahraničí!! Může se totiž stát, že si později budou v zahraničí říkat: ..tehdy si zvolili prezidenta a teď ho jejich orgány vyšetřují..
Bez úcty a pozdravu - Vaši nesympatizanti, odpůrci a soudci.
07. 02. 2008 | 14:07

stopklausovi napsal(a):

Tento dopis rozešlete všem známým i neznámým - ať všichni vědí, koho jsme měli (resp.nadále máme) za prezidenta.
Kont.e-mail: stopklausovi@seznam.cz
07. 02. 2008 | 14:11

Pepa Řepa napsal(a):

No to je zase dílo.Kdo tohle zplodil?

Kavárníci já vím, že se vaše srdce při čtení blahem zatetelilo, ale ještě jeden podobný dopis a já snad začnu s Klausem sympatizovat.

... v Prognostickém ústavu, kterýžto pohodlný úřad Vám byl zřízen takřka na klíč...dle Vašeho připraveného genocidního plánu... ve zinscenovaných volbách v r.1992...roky Vaší vlády, pane prezidente, si pak vůbec nezadaly s těmi nejtotalitnějšími a nejbrutálnějšími režimy, které naše planeta vůbec zná...ale byla bohužel i krvavá.. Jako správný diktátor jste nechal, prostř. dalších svých p(r)ověřených osob, odstranit i řadu svých odpůrců - ať již ze sféry politické...účelově smluveného "sarajevského atentátu"....atd.

Ještě, že se stalo toto:

...a s příchodem J.Paroubka a D.Ratha se Váš dříve smluvně-opoziční partner poněkud vymkl...

Tak už jsem v pohodě.Ještě že máme pány Ratha a Paroubka.
07. 02. 2008 | 15:52

Pepa Řepa napsal(a):

To Bigjirka
Klaus je vyzván, aby stáhl kandidaturu a vzdal se funkce.
Co máte udělat vy, jako jeho obhájce nevím. Možná stáhnout si kalhoty. Jen to, prosím nedělejte na veřejnosti.
Kolega Magorski vám určitě vysvětlí proč.
07. 02. 2008 | 16:23

badatel napsal(a):

to Pepa Řepa,Bigjirka a ostatní sympatizanti VK:
dovoluji si Vás požádat, abyste předali tento otevřený dopis prazidentské kanceláři a požádali o vyjádření, a pak sdělili jeho obsah občanům, nechť oni rozhodnou. Do té doby prosím VK, ať neodstupuje.
07. 02. 2008 | 17:27

bigjirka napsal(a):

..chjo ... pane Stejskale, díky, taky jsem to pak mezitím dohledal.. ve slušných slovnících to není, takže to bude asi trochu drsnější vyjádření... člověk se furt učí :-) a to je dobře :-))))

badateli, jiný plnohodnotný kandidát než Klaus tu bohužel není. Kdyby kandidoval kníže Schwrzenberg, možná bych zvažoval. Schweinar je prostě Paroubkův marťan a myslím, že odlétá za 2. Výzvy k odstoupení Klause jsou poněkud dementní, je naprosto nepochopitelné, proč by někdo měl odstupovat z jakékoli soutěže, pokud sám nechce. Vůči Klausovi se taková pitomá výzva objevuje se železnou pravidelností, vyjadřuje zřejmě přání frustrovaných konkurentů.
07. 02. 2008 | 17:42

badatel napsal(a):

to bigjirka:
myslel jsem to v nadsázce. Jinak p.Prof. Švejnar je kandidátem zalených. Bohužel je možná nejednota v ČSSD (příznivci Zemana, který je pro VK) a tradiční přízeň komunistů VK.
Proto zřejmě bude zvolen, což je vysoce pravděpodobné. Pravda však časem zvítězí.
07. 02. 2008 | 19:58

Pepa Řepa napsal(a):

Badateli, já žádným velkým sympatizantem VK nejsem. Hlavně nevidím volbu jako osudovou záležitost.Sympatie jsou půl na půl.Trpím při čtení formulací jako že byl účelově domluven sarajevský atentát nebo o krvavém režimu za vlády ODS.
To musel napsat superkretén.

A zatím, co se mastí klan modrého ptáka s klanem rudé růže, tak se vesele připravuje privatizace nemocnic, proti které se najednou postavil i sám velký Pafko.Bádeje raději o tom, kdo zprivatizoval nemocnice ve Středočeském kraji a kdo se chystá na další.

Kolikrát za život potkáte prezidenta a kolikrát za život potřebujete nemocnici?

A když jsme u té domácí politiky, doporučil bych vám opět opičí smlouvu nebo velkou koalici. Materiálu máte dost.Langer, Zaorálek,Tlustý, Rath,Říman,Dryml,Dalík, Šlouf atd. atd.
Vydalo by to na dvě vlády.
07. 02. 2008 | 20:26

badatel napsal(a):

Víte pánové,
nikdy jsem si nemyslel, že ignorace současného KSČM je tak velká. Nejenže nevymýšlí nový -ismus, jak by se na dialektiky patřilo, ale oni jsou zřejmě nepoučitelní a většina jejich členské základny již vzhledem k pokročilému věku značně sklerotická. Proto chtějí tajnou volbu pro VK, vždyť se ji tady za jeho prezidentování tak dobře žije. ¨
Doufám, že jim to levicové voličstvo ve volbách sečte.
07. 02. 2008 | 20:41

Magorski napsal(a):

Vsimli jste si take pratele?
jak Berwid nahle zmizel? Doufam ze v ramci standartnich exkomunikacnich opatreni ted nebojuje v jakemsi sude na dne Jordanu o svuj mrzky zivot?

co Vy na to bigjirko a Pepo Repo? jake jsou vlastne ty Vase bezne stranicke exkomunikacni obyceje?
07. 02. 2008 | 20:53

Magorski napsal(a):

Takze opet budoucnost cele ODS visi na Melcakovi a Pohance???
07. 02. 2008 | 21:46

Pepa Řepa napsal(a):

To Magorski
pochopil jsem dvě věci.Proč máte nick, který máte a proč vás exkomunikovali z té vaší kavárny.

Jinak s panem Berwidem je to jako s Johnem Brownem. ..jeho duch však kráčí dál. A bádá a bádá.Glory, glory ...

Neurážejte prosím Melčáka s Pohankou.Jsou to zřejmě jediné dvě osoby z celé sněmovny, u kterých je jasné, koho budou volit.Tak má správný straník vypadat.
08. 02. 2008 | 01:15

Magorski napsal(a):

Pokud jim nekdo nenabidne vic :o)))
08. 02. 2008 | 01:19

bigjirka napsal(a):

Magorski, pokud nemáš důkaz, je to dosti odpudivé. Oni nepřestoupili, v důležitém hlasování nehlasovali podle pokynů stranického sekretariátu, exkomunikovali je socani. Pokud ti dva překročili nějaká pravidla, měl by jim to někdo dokázat. házet špínu umí každý darebák z třetí pomocné.
08. 02. 2008 | 08:23

Magorski napsal(a):

Odpudive to je a znacne. A nejodpudivejsi je to, ze na techto dvou prebehlicich je nyni zcela a vyhradne zavisle kazde klicove rozhodnuti v zivote statu. Coz ti ale zrejme vubec nedochazi.
08. 02. 2008 | 11:00

bigjirka napsal(a):

ale oni to nejsou přeběhlíci, jsou to exkomunikovaní. ty je automaticky obviňuješ z korupce, ale to je špína. zkus připustit, že podle jejich názoru jsme měli mít vládu. a btw, nejsou to nějací uličníci z kanálu, ale Pohanka je vážený lékař a Melčák docent ze zlínské university. to víš, mě toho v mé hlouposti nedochází... :-))
08. 02. 2008 | 12:55

Magorski napsal(a):

bigjirko,
Zase vis neco lepe nez ja. Ty si opravdu myslis ze byli zkorumpovani? Ja nevim, myslim spise ze vyuzili neceho co se jim nabidlo, ale zda to jsou statky materialni ci duchovani nedokazi vubec odhadnout. Spise bych se priklonil k nazoru ze jim obema zachutnala moc. Uvedom si ze Tito dva charakteri dnes ovladaji uplne celou politickou scenu a prakticky diktuji ostatnim zakonodarcum - co projde a co nikoliv. Toto je pro ne daleko dulezitejsi nezli skupina lidi ktera je puvodne vyslala aby je zastupovali. Tvuj zaver o jejich vazenosti, je tudiz v soucasne dobe temer obsceni :o)
08. 02. 2008 | 15:15

JOnáš napsal(a):

Klause taky nemám rád, ale autor by si měl procvičit pravopis...tolik hrubek jsem už dlouho neviděl...
08. 02. 2008 | 17:17

Magorski napsal(a):

Mas pravdu bigjirko,
Melcak s Pohankou jsou asi opravdu to nejkvalitnejsi s cim ODS v soucasne dobe disponuje a zrejme take jedinni dva, na jejichz hlasy se muze plne spolehnout bez pouziti dukazu z telefonnich kamer :o)))
08. 02. 2008 | 17:26

bigjirka napsal(a):

víš co, magore? EOC
08. 02. 2008 | 23:48

Magorski napsal(a):

ja uz taky koncim jiri - uvidime se na druhe strane :o)))
09. 02. 2008 | 04:18

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to "Otevřený dopis Klausovi" I. + II.
Jde o zajímavé postřehy. Na mém "blogu" to ovšem nemá ten správný účinek. Chtělo by to delegovat přímo VK a nebo alespoň někomu z jeho blízkých spolupracovníků (Pavel Bém?). Je škoda, že VK nabídku být autorem na "blogu" nepřijal. Opak by byl daleko veselejší. Patrně nemá, co by národu sdělil. Jemu se patrně o národ vůbec nejedná. On se jmenuje "Klaus" a chce být presidentem. Kdo to nechce akceptovat, s tím nehodlá mluvit. Kdo to akceptovat chce, na toho žádný "blog" nepotřebuje. Přeci se nebude zahazovat s českým národem, který mu de facto není na nic. Takové naivity rád přenechá TGM a Václavovi Havlovi a pakliže bude zvolen Švejnar, tak jemu. Přeci se nesníží k tomu, aby občanům této země něco vykládal. Nebo již někdo z vás slyšel a zažil od VK např. v televizním vysílání třebas toto? : "Drazí spoluobčané! V této kritické době volby presidenta republiky, chci hovořit k vám. Vím, že mě nemůžete volit přímo, ale přesto vás snažně žádám o podporu. Je mi vyčítáno mnoho chyb. Nepopírám je, neboť chybovat je lidské. Cítím odpovědnost za tuto zem. Cítím odpovědnost za vás. Pomozte mi tuto zem vést, každý tím, že bude správným mužem a správnou ženou na svém místě. Společnými silami to zvládneme. Prosím, vás dejte mi svojí důvěru. Nemějte mi za zlé, že se mi to či ono nepodařilo. Češi! Dejte mi šanci, abych napravil to, co se mi nepodařilo. Slibuji vám, že učiním vše, co je v mých silách. Za vaší dobrou vůli vám děkuji předem. Va vašem životě a práci vám žehnej Bůh!"
Kdyby toto Václav Klaus kdy prohlásil, už by to nebyl Václav Klaus, ale uplně někdo jiný. A nebo se mýlím?
09. 02. 2008 | 20:04

Pepa Řepa napsal(a):

Nemýlíte, drahý daBlbý. Vy se nemýlíte přece nikdy. Viz vaše předchozí moudra.
09. 02. 2008 | 23:00

Magorski napsal(a):

Jsem na vas hrdy Pepo Repo,
ze take cas od casu reknete neco rozumneho a neplacate zde jenom same kraviny. A jsem jeste radeji ze Berwid je evidentne zatim stale ziv a zdrav - zrejme coby slechtic odkoukal na cetnych lovech techniku uprku stvane zvere - coz se mu ted prave hodi. Volbam Zdar!
10. 02. 2008 | 00:16

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, Pepa myslel dvojité bééééééééééé samozřejmě!
10. 02. 2008 | 18:01

Magorski napsal(a):

Pan Stejskal neni hloupy a on dobre vi, ze pokud Pepa dvakrat bekne, tak to znamena ze je treba zmenit volebni taktiku a zapocit s vylovem bobru. O tom se dosti jasne zminil v TV i jeden z ministru, pouze si v tom zmatku trochu zpletl beceni s bucenim.
11. 02. 2008 | 03:32

Fouche jr., Ciklamini,Lorenz napsal(a):

Acta non Verba amigos- zde prehled dluzniku ,kteri svymi dluhy vam prevedenim na CKA pripravili dluh 200.tis na obcana
---------------------------------
EKO-service prerov... - 14,2 mil
Ekotech vitkov - 17,6
mlatilikIlja cheb - 15,4 mil
ELSTRIA as - 10,9 mil
ELWE beroun - 11.9 mil
a stovky dalsich, vyjdou brzy jako zwiebel seznamy,ale mnohem zajimavejsi nez harry potter... na dnesnim listu c. 3, abychom to zkratili a cestou nevymazali vyhral oscara za dluh
GOLFandCount-Carlsbad - 400,515,726 czk
druhe misto obsadila firma
Chepos eng. Brno - 352,7 mil.
atreti bednu ma
Ferra as prag 1 - 432,809.166 czk - pardon, omyl je druha, ale to si prohodite, ze , amigos?
tak se mejte pekne a teste se, jsou tam vsichni volitele pruzinskeho...
OmniaTempusHabent
11. 02. 2008 | 16:12

Banka Ambrosiana napsal(a):

Cont.resume of another debts by ceska konsolidacni stoka-agency
---------------------------------
ChwatalJirzi-12..71-Prg-5-27,5mil
KondrEmil-11.27-Pilsen...-46,6mil
ZelezarnyH-45.16-Prg-1..-832,1mil
ZoubekJ.13..34...Dobris..-43,1mil
K&Has.61..46...Prg1.....-265,1mil
Kolenaty-a-Prg-.......... 65mil
IMATO..47..31..Prg2---...-81,4mil
IMAGREXas25..22-Brno....-288,1mil
JednotaRicany00..10-- -71,1mil
LOTTOolomouc63..42... -68,3mil
LINDApraha62..76..Prg2..-192,1mil
KOPPREAinv-61..72-Prg5..-100,1mil
Koristkowa18..31-Prg-7...-34,1mil
LampertAlena15..44-Brno -17,1mil
MANHATTAn-N.Y.?????.......100mil
MASNAkromeriz46..39......-224,1mil
NawratilM.46..24..Swatoborc127mil
FERRAas64..99..Prg-1....-432,1mil
ENERGO-pr63..83-Switawy.-414,9mil
CHEPOSeng44..91 Brno....-352,1mil

etc...cca x hundert companies , sharing f.e.citizen of CZ a 200.000 czk
15. 02. 2008 | 13:54

Karlos napsal(a):

Klaus je prostě zmrd. Slušnýho občana může jen vytácet, ale nic s ním v jeho modrém absolutismu neudělá. Snad nezbývá jen čekat až zhebne a doufejme, že to bude co nejdřív.
25. 03. 2008 | 14:04

Ondra napsal(a):

Všechny ty názory v komentářích, které do toho pletou nějaký antisemitismus apod., jsou z celkového hlediska naprosto směšné.
01. 04. 2008 | 22:47

Skladowski Marcel napsal(a):

Ano, je to tak. Moji předci také pochází z Haliče a jsem s ním tak trochu příbuzný. Prababička mé babičky byla Pružinská a tudíž jsem s prezidentem příbuzný. Vím o té rodině dost. A věru, opravdu se není čím chlubit.
22. 04. 2008 | 16:37

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Marcel Skladowski.
Vážený pane Skladowski,
mohl by jste říci o těch Pružinských něco bližšího? Jedná se o rodinu židovského nebo německého původu? Již jsem na toto téma obdržel celou řadu dotazů, ale nejsem schopen na ně uspokojivě odpovědět. Já bych se osobně přikláněl k názoru, že Klausové pocházejí z německé menšiny v Haliči. Již to přejmenování Klaus (v tehdejším německém krajovém nářečí = Hostinský) by tomu nasvědčovalo. Kdyby to byli Židé mohli by si "Pružinsky" ponechat. Avšak u Němců přicházejících v 18. a 19. století z Haliče do Sudet to rakouská administrativa netrpěla. Museli se přejmenovat podle nejbližšího příbuzného, nositele německého jména a nebo své původní jméno poněmčit. Nevylučuji tedy, že někdo ze strany Pružinských se Klaus jmenoval. Ovšem nemám pro to žádný důkaz a z těch naprosto skromných pramenů a informací o rodině Klausů to nelze vyčíst.
24. 04. 2008 | 22:03

jato napsal(a):

To je teda dost velký fofr kvůli jednomu haličskému troubovi. Můj dědek byl taky od tamtud.
29. 05. 2008 | 21:01

Nina Vydrová napsal(a):

Tak Ty jsi tedy, Petře, odchovanec klausov-
ských hajzlů? To se máš čím chlubit!
Už se nedivím, že když se Klausova parta
ODS dostala podezřelými intrikami ke korytu
a používala vulgárních výrazů napřed proti
předchůdci Paroubka na postu premiéra, pak
Langer, kterému, jak jsem si všiml, říkají
"štětináč" (proč asi?). Kdejaký hejhula z ODS je ověnčen akademickými tituly, většinou
z komunistické éry, ale chovají se a vyjadřují jako prasata! Jak v politice, tak i v osobním životě!
Pružinskij je v čele s rudou fánglí!
04. 10. 2008 | 00:51

Nina Vydrová napsal(a):

Tak Ty jsi tedy, Petře, odchovanec klausov-
ských hajzlů? To se máš čím chlubit!
Už se nedivím, že když se Klausova parta
ODS dostala podezřelými intrikami ke korytu
a používala vulgárních výrazů napřed proti
předchůdci Paroubka na postu premiéra, pak
Langer, kterému, jak jsem si všiml, říkají
"štětináč" (proč asi?). Kdejaký hejhula z ODS je ověnčen akademickými tituly, většinou
z komunistické éry, ale chovají se a vyjadřují jako prasata! Jak v politice, tak i v osobním životě!
Pružinskij je v čele s rudou fánglí!
04. 10. 2008 | 00:52

Nina Vydrová napsal(a):

Dovoluji si vstoupit do diskuse o Klausovi-
Pružinském. že jeho otec pochází z Haliče, je pravda. Tato verse praví, že se starý
Pružinskij usadil v záp. Čechách (tehdy
v Sudetech) někde kolem Tachova, kde byli
Němci. Aby prý se neodlišoval od tamních
obyvatel, převzal jméno Klaus.
Po 15. březnu 1939, kdy Češi a další obyva-
telé, tedy ne-Němci, museli opustit toto
území. P. se přestěhoval do Prahy, kde se
pravěpodobně oženil s Pražačkou, Klausovou
matkou. Klaus se narodil 19. června 1941
v Praze. Klaus na svých stránkách prohlá-
sil - "moje rodina přijala únor 48".
Takže od přirozenost tíhl ke komunismu.
To nasvědčuje jeho další život a kariéra,
zkalená však emigrací jeho sestry po 68
do Švýcar. Byl vždy loyální k režimu rudé
pracky a najednou zazářil za sametu. Nikdy
předtím o něm nebylo slyšet. O Havlovi
jsme a jiných jsme věděli ze Svobodné
Evropy a z Voice of America a j.
Tolik k Mistru Světa!
04. 10. 2008 | 01:08

beta napsal(a):

ODS-arogantni mafianska banda-již od pol 90 let kurvici tuto zem-za potlesku zfasizovaneho stada
17. 06. 2009 | 11:22

RNDr. Tomáš Pečený napsal(a):

Dobrý den pane Buquoyi,
(promiňte neoslovuji-li Vás správně),
měli by lidé a zejména šlechtici zachovávat ve styku s jinými lidmi základní společenská pravidla? Mezi taková počítám i 'neurážet ty druhé'.
A dodržel jste Vy tu zásadu už v úvodních slovech, s nimiž jste k prezidentu Klausovi přistoupil? Když už každý ví, že součástí nenávistné propagandy, kterou proti němu soustavně vedou zastánci komunistické totality, neuspokojení adepti zbohatnutí po sametovce i někteří jiní, jsou neuvěřitelné fámy o jeho původu a původním jménu. A že ty fámy prezident na své stránce vyvrací a svůj původ tam jasně popisuje, např. ve stati 'Václav Klaus - Odpověď na reakce některých zneuživatelů internetové svobody'.
Jak by se zachoval v takové situaci, do jaké jste svým přístupem prezidenta postavil, své cti dbalý šlechtic? Dneska už pokud vím není zvykem takového vyzyvatele na místě vyzvat na souboj a propíchnout.
Tak nad čím se na tom jeho chování pohoršujete natolik, že přitom výslovně lžete, že zapírá svůj původ?
O takových souvislostech jsem dost napsal na stránce svých názorů, zejména v článku o zneužívání svobody a v korespondenci s jinými lidmi.
RNDr. Tomáš Pečený
03. 10. 2009 | 16:10

RNDr. Tomáš Pečený napsal(a):

Ty odkazy se nezobrazily správně: ta prezidentova stať je http://www.klaus.cz/klaus2/... , ta stránka mých názorů http://www.volny.cz/tpeceny... a tam odkaz na 'Názory jiných lidí' a článek o zneužívání svobody http://www.volny.cz/tpeceny... .
06. 10. 2009 | 08:16

Daniel napsal(a):

Tento clanek me fakt rozesmal. Jdu se podivat, kolik monografii vyslo o Berwidovi :-)
12. 10. 2009 | 12:01

Diego napsal(a):

pravdivost většiny argumentů uvedených v článku VK prokazuje svojí dennodenní "prací" pro blaho svého "milovaného národa...ehm...já jsem řekl národa?..ne..vy jste řekli národa..ne, pane..nikdo neřekl národa...ech...aha..takže oprava:..svojí ruskomedvědí službou pro blaho svého rodného národa na dalekém východě, kde včera, dnes a zítra znamená a vždycky bude mít jenom jeden význam...a v neposlední řadě pro dobrý pocit ze sebe samého...:D
18. 10. 2009 | 14:10

RNDr. Tomáš Pečený napsal(a):

22. 10. 2009 | 09:23

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:22

Harašta napsal(a):

Tak to máme za sebou, VK je zase presidentem a dnes, poslední záznam tady je ze 17.12.2009, už málokoho zajima, zda si jméno změnil, coz je daleko od merita věci původni, však nejvíce zde diskutované.
Protože je, a ještě několik let bude, hlavou našeho státu, není od věci se jím zabývat i nadále, zajímat se o to, kdo to opravdu je, tedy jaký člověk, jakou člověčinou čpí. Emoce nám nepomohou, držme se tedy faktů.
KV se pokoušel vstopit do řad avangardy dělnické třídy celkem dvakrát a nebyl prijat, přestože vyšel z rudých kulis - jeho prarodiče byly snad zakládajícími členy. Ve své zpovědi "Jak pravil Václav Klaus" autorů Jüngling, Koudela a Žantovský na str. 13 říká, že neuměl kývat a proto ho do strany netahali a už skoro zapoměl, kdy na něho byl v tomto smyslu činěn největší nátlak.
První signál - nemluví pravdu.
Na otázku, zda byl v souvislosti s cestou do ciziny požádán o spolupráci neodpoví konkrétně, schovává se za fráze. Kdo v tomhle systemu tou dobou žil, těžko uvěří, že ho pustí za hranice do lákavější části zahraničí, dokonce opakovaně,aniž by chtěli protislužbu. Velmi naivně se o stránku dál pokouší popsat nátlak dvou plukovníků, kteří za nim přijeli na vojenskou jednotku, aby ho přiměli ke spolupráci odměnou za velice, ale velice zajímavá pracovní místa, kde prebendy tekly v dolarech, jak nám známo. Čestný vlastenec VK odmítl s poukazem, ze nemůže bez basketu žít a páni plukovníci se mu skoro omluvili. Kdyby to napsal Jan Hostáň, ale VK?
Signal druhý - dělá z nás blbce, myslí si snad, že nemáme dostatečnou paměť.
Koho napadne paralela s Ludvíkem Svobodou po válce asi není daleko od pravdy. Vychovávat si agenty pro pozdější nasazení bylo už za Napoleona známé. Pro tuto hypotézu hovoří i jeho teplá místečka v exponovaných ústavech a bankách o kterých je znamo dost. Tohle je profil prominenta, ne, byť tiše, nespokojeného reformátora.
Poznal jsem VK v Rumunsku v roce 1971 osobně. Byl to v partě svých spoluhráčů jasný outsider, který se snažil, hodně se snažil, získat přirozenou autoritu. Marně. Jistě by to vypadalo jinak, kdyby bylo známo, co z něj jednou bude. Jak se nám to vyvinulo, tak by jistě poučil sudího, jak má pískat a on by mu s omluvou dal za pravdu. Neuměl prohrát, ani uznat svou chybu. Vždy se snažil najít viníka jinde. O tom lze najít zprávu v brožůrce Vladimíra Strnada, jeho spoluhráče "Hold Vyšehradu" str. 22. Ve svých rozhovorech se šéfem teamu na téma pol. ekonomie stál vždy na posici marxismu v protikladu ke zkušenostem šéfa z 1. republiky.Takhle reformátor nevypadá.
Shrnu.
VK je povahový typ člověka toužíčího po uznání, kterého se mu drtivě nedostávalo. Je inteligentní a pilný, tím větší je však jeho trauma, on přeci má pravdu. Ostatní mu nestačí. Musí ukázat těm chudákům, koho neberou sbírkou všech možných metálu, titulu a pod. i za cenu neobvyklých prostředků. Obdivuje osobnosti silnělší než on - viz Putin - a snaží se jim vyrovnat. Obsah a směr nejsou zajímavé, jen vpřed a výš za jakoukoliv cenu.Jen on musí být nejlepší a nejvyjímečnější. Je odchován marxismem, který neopustil, jen věří, že se podaří se k němu vrátit. Typický příběh inteligentního zamindrákovaného individua.
Hypotéza
V posledních letech osmdesátých století úspěšně minulého bylo jasno v celém táboře míru, že s Rusem už to nevyhrajem. Česko bylo jedno z posledních teritorií, které odhodilo rudou záři. Jeho tajné služby už dlouhá léta operovaly uspěšně v celém světě, viz Frolík J. "Špion vypovídá" a měly dost času, prostředků, schopností i vědomostí na to, aby si připravily půdu pro sebe po převratu, který byl nevyhnutelný. Samozřejmě by se do nové garnitůry nehodil zprofanovaný straník, třeba muže nezatíženého minulostíí, inteligentního a mocichtivého, muže, o kterém nikdo nic neví. Rusko sice bylo slabé, ale to se hodně pravděpodobně zase změní, takže musel být i dost červený. Náruč rudého bratra se zase otevře. Hlavně ale nesmějí nomenklaturní kádry přijít zkrátka. A taky nepřijdou.
Jakého muže si vyberou a vychovají, připraví pro jeho pozdější, tolik důležitou roli?
To není hádanka, kdyby, tak už odpověď známe.
20. 12. 2009 | 15:04

MBT Shoes napsal(a):

sam hazite jednim obvinenim za druhym, ale u jasne veci uplatku a maskovani trestneho cinu se rozcilujete, ze si to nekdo dovolil zverejnit. Pro mne kdyz vynecham vas dvoji metr jako zasadu,
21. 12. 2009 | 19:50

Anti Shoes napsal(a):

kteří by měli být našimi vzory a elitou státu-neboť co jiného dává v demokratické společnosti právo jednomu rozhodovat o osudu druhého než jeho morální a charakterová vyjímečnost) naprosto schopni a to nejen
26. 12. 2009 | 19:20

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:05

Ryba napsal(a):

Clanek pana JBB o V. Klausovi ma hlavu a patu. Samozrejme nemuze mit pan JBB na vsechno co pise hmatatelne dukazy, ale vsechny ty indicie a arogance pana V. Klause tomu nasvedcuji. Nedokazu pochopit, jak je to mozne, ze ma pan V. Klaus tolik zastancu a ze si ti lide, co vetsinou velice primitivnim zpusobem kritisuji clanek pana JBB, nedokazi precist ten clanek tak pozorne, aby ho vubec pochopili. Jedina omluva techto lidi je asi ta, ze nectou o panu V. Klausovi taky clanky v jinych jazycich, v zahranicnich novinach.
05. 02. 2010 | 22:11

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:16

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:18

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:19

Mbt Shoes Sale napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:36

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:33

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:35

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:02

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:03

ladies watches napsal(a):

Which counts on soda sales to boost its profits, says Jennifer Litz cartier watches editor of Pizza Marketplace, an industry Web site. Some pizza chains cartier seem puzzled as to why their product specifically is under fire from anti-obesity chanel watch activists. Pizza is completely customizable -- you can make it as healthy or as indulgent chanel watches as you want, says Tim McIntyre, vice president for communications at Domino's chanel Pizza Inc.in an email statement.
18. 03. 2010 | 06:59

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:07

Nancy31ALVARADO napsal(a):

People in all countries receive the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">lowest-rate-loans.com</a> from various banks, just because that is comfortable and fast.
28. 06. 2010 | 10:02

Adolf napsal(a):

No já jsem slyšel, že Vašík Klaus měl za mlada problémy s mladými kluky v Kanadě, a od té doby ho měly tajné služby v hrsti:-D
05. 07. 2010 | 21:08

Phyllis24Chambers napsal(a):

I guess that to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com...">mortgage loans</a> from banks you should have a great reason. But, one time I've received a secured loan, just because I wanted to buy a building.
09. 07. 2010 | 11:12

Tomáš Kupec napsal(a):

Prostudujte si poradne ten dokument, o kterem Svejnar mluvi jako o svem navrhu transformace, ja si ho procetl a je to abstraktni zvast plny nesmyslu bez konkretnich propoctu, grafu, cisel.

NESKOCTE MU TY KECY!!!
02. 10. 2010 | 02:59

Pamětník napsal(a):

To Petrof
Vy jaksi nevíte, že než si podáte habilitační práci, musíte získat titul PhD (dříve CSc.) a to se těžko dělá s opsanou prací. Víte, že v době komunismu mohl být dokoce titul CSc. odebrán nejen v případě, že by příslušná kandidátská disertační práce byla opsaná, ale i tehdy, pokud by se autor dopustil plagiátorství po jejím obhájení.
Existovaly vyjímky, docenti bez CSc., tyto tituly udělovalo ministerstvo a roku 1990 byly docentury dotyčným, až na malé vyjímky, odebrány.
02. 01. 2011 | 23:08

r.m. napsal(a):

tak proto žijeme spíš na úrovni rusů než Evropanů
a za příštího prezidenta si zase vybereme žida?
03. 01. 2011 | 19:16

Jmeno napsal(a):

Vas_komentar
04. 05. 2011 | 00:46

Dolores Ibarruri napsal(a):

Otec V. Klause - Pružinskij, byl agentem V.I.Lenina.
Byl vyslán do Československa připravovat "světovou"
revoluci! Jeho úkol převzal jeho syn Václav, už Klaus,
doma vychovaný v komunistickém duchu! Jeho postoje a
názory na NATO, EU atd. jsou specificky bolševické.
Dělat ze sebe demokrata, to je jen finta nna lid obecný!
Klaus je kraptokomunista!
14. 06. 2011 | 01:08

compare auto insurance rates napsal(a):

Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 16:44

Gunther Kriz napsal(a):

pana presidenta Klause proste nemate moc v lasce,ale v jednom Vas pane ujistuji,o Vas knihu urcite psat nikdo nebude
10. 11. 2011 | 04:53

Petr napsal(a):

jste, autore, ho va do
20. 01. 2012 | 15:30

Jaka napsal(a):

Kam až může někdo klesnout takovou slátaninou, HNUS !
06. 07. 2012 | 17:48

d Cheap backlinks y napsal(a):

I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what's the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.
03. 09. 2012 | 04:38

viagra napsal(a):

lfojhzg http://rugxgy.com/ <a href="http://ycazgs.com/ ">uoaolkf</a> [url=http://ugpxrx.com/]uoaolkf[/url]
24. 11. 2012 | 11:17

Jarda napsal(a):

Nemůžu se vyjadřovat k ostatním věcem, ale k jedné ano - VŠE nebylažádná prominentní škoal. Vím to z vlastní zkušenosti. Jsem jenom o dva roky mladší než Václav Klaus, a když jsem se v roce 1960 neumístil při příjímačkách na Filozofickou fakultu tak, abych mohl být přijat, vzali by mne na VŠE okamžitě beze zkoušek. ale já jsem tam nechtěl. JP
30. 11. 2012 | 23:32

konec sveta napsal(a):

Covece, mate v tom binec. Klaus obhajil docenturu, cili habilitacni praci, v roce 1991 a v roce 1995 byl jmenovan profesorem na prazske VSE. Vy to motate vsechno dohromady. Ziskani profesury se uskutecnuje na zaklade navrhu uchazece, musi byt podporeb alespon dvema pisemnymi stanovisky profesoru z tehoz nebo pribuznych oboru. Uchazec o profesuru je hodnocen komisi, pred kterou provede prednasku. Na zaklade hodnoceni prednasky ziskava profesuru. Profesory jmenuje prezident republiky na navrh vedecke rady VS podany prostrednictvim ministra. Vazeny, pokud chcete skutecne psat a ne jen plodit zmatky, je nutne, abyste si k tematu, o kterem pisete, nasel dost podkladu. Klaus pochazi ze zapadnich Cech a cela rodina jsou cleny Ceskoslovenske cirkve husitske. Vy nemate ani nejzakladnejsi vedomosti. Vy mate zvlastni skolu, ze mate tu drzost napsat a zverejnit takovy paskvil?
29. 12. 2012 | 15:27

Vašek napsal(a):

Zcela nepochopitelné,
že je tento článek stále na webu k disposici a nbyl censurován - žasnu.
Že mu věřím , netřeba snad dodávat.
04. 01. 2013 | 09:30

hello napsal(a):

ttdlyqlw http://ynuiby.com/ <a href="http://kvtylg.com/ ">fcrqxdy</a> [url=http://niwdyp.com/]fcrqxdy[/url]
21. 11. 2013 | 22:13

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 11:57

Fridunanti napsal(a):

Osobne si myslim ze Vjaceslav Pruzynskij alias Klaus se v Praze vubec nenarodil, coz se da velmi lehce zjistit.
Podle mojeho nazoru prislarodona Pruzynskij do Prahy az v r. 1945 s armadou Ludvika Svobody
28. 08. 2014 | 19:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy