Cikán na Hrad!

03. 12. 2008 | 13:14
Přečteno 48183 krát
Když Bůh stvořil člověka, zapomněl mu dát notnou dávku rozumu. Nepoměr objemu rozumu k naší tělesné schránce má nedozírné následky: náš život se skládá převážně z předsudků, zaujatostí, závisti, nenávisti a touhy po pomstě. Nic lepšího nejsme schopni vymyslet. Víc než 90 % naší životní pouti je vyplněno výše uvedenou prázdnotou. Místa pro lásku, porozumění a moudrost je tam zatraceně málo. Mělo by to být všechno obráceně, ale všemohoucí Bůh asi nechce. Patrně jsme si doposud nic lepšího nezasloužili.

Přechodně nám v táborských kasárnách zrušili jídelnu. Vyrazil jsem tedy v uniformě kapitána někam na oběd. Na zastávce autobusu mě oslovil Cikán. Potřeboval se dostat k hotelu „Palcát“. Slíbili mu tam nějakou práci v umývárně nádobí. Z celého houfu čekajících na autobus měl patrně důvěru jenom k uniformě, a proto se ptal mne. Trpělivě jsem mu vysvětloval, kudy má jít, neboť to nebylo daleko.

Když Cikán odešel, díval se na mne přítomný dav jako na nesvéprávného idiota: „Takový mouřeníni se kopou rovnou do prdele, pane kapitáne! A ne jim vysvětlovat cestu k hotelu. Stejně tam jde jenom krást!“ ozval se jakýsi pán s kravatou stojící za mnou.

„Buďte rád, že vám neukradl portmonku,“ dodala dáma s nákupní taškou a s tělesnou nadváhou.

Nedaleko se opíral patrně notorický alkoholik o pouliční lampu. Nedalo se dost dobře odhadnout, zdali tam rovněž čeká na autobus, anebo se z posledních sil zachytil nefungujícího osvětlení. Ten viděl celou věc značně kriticky: „To máme pěkně spolehlivou ar..ar..armádu, když se kamarádí s Cikánama,“ z posledních sil zvedl svoji rozcuchanou hlavu a čučel na mne nepřítomným výrazem. „Vy generále jeden! Nejste vy vůbec nějakej příbuznej toho... toho Havla? Že bych se nepoblil!?“ Aniž by se snažil ohnout, začal s velkým rachotem zvracet na sebe i na chodník...

Bylo sice uděláno mnoho práce, ale že bychom se již nalézali v ideálním stavu demokracie, to bych si zatím tvrdit nedovolil.

Úlohou vojáka je za určitých okolností položit za svůj národ život. A nyní si představte, že byste se měli za ty tři výše uvedené osoby, čekající na autobus, nechat jít zastřelit. Určitě by vás to tak trochu zaráželo. Možná že to byl i jeden z důvodů, proč jsme 1938 a 1968 nebojovali. Prostě nebylo za co a za koho pokládat život.

Setkáváme se s tím často: skoro nikdo není ochoten pro druhého něco udělat, natožpak se obětovat. Posledními obětmi byli Jan Palach a Jan Zajíc. Ti ovšem nepadli v otevřeném boji proti nepříteli, nýbrž spáchali sebevraždu. Čechové mají již tradičně problém chránit své zájmy ozbrojenou silou. Ve snaze nepříteli za žádných okolností neublížit se jdou upálit, oběsit, a nebo skočí na ministerstvu zahraničí z okna. Ti, co k tomu nemají odvahu, sami sebe sprovodit ze světa, chodí lepit alespoň plakáty (viz 1968).

Každý národ má to své: USA zápasila s černošskou otázkou. Kanada má svou indiánskou otázku. SRN zápolí s tureckou menšinou a ČR má své cikánské dilema, zvané „Romská otázka“ - dalo by se tak pokračovat dál, snad kolem celé zeměkoule.

Demokratický pokrok a humanitu nelze však zastavit: USA mají za presidenta černocha. Francouzským presidentem je maďarský Žid. Předsedou německé strany „Zelených“ v SRN je Turek. Až se stane presidentem České republiky Cikán, budeme s klidným svědomím moci tvrdit, že naše demokracie se rovněž řadí k těm nejlepším na světě.

Jak ovšem řešit českou tzv. „Romskou otázku“?

Již sám dotaz je chybně formulován. Romové jsou pouze částí cikánské národnosti. Je to asi tak, jako by všichni Slované byli označováni názvem „Bulhaři“.

Cikáni se skládají z následujících národních kmenů: Jenišové, Jezliové, Kalderšové, Kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové, Romové a Sinti. Chceme-li spolehlivý sběrný pojem, musíme tedy hovořit o Cikánech, a nikoli Romech. V případě Romů jde pouze o část národnostní skupiny, a to ještě navíc nikoli té nejpočetnější. Jak jsem již podotkl, je to asi tak, jako bychom vydávali Bulhary za nejvýznamnější slovanský národ, a přitom by o Rusech, Ukrajincích a Polácích nepadla ani zmínka.

Řešení problému menšin na území Čech má od roku 1918 již svoji tradici: nevíme si s nimi rady. Bezradnost je ještě navíc zesílena demagogickým šovinismem: „Tato zem patří nám a nikdo jiný tady nemá co pohledávat!“

Ona demagogie patrně vznikla tím, že nám nikdy nepatřily žádné kolonie. Nepřišli jsme tím do styku s národy, které bychom museli ovládat. Prostě jednou větou: My neumíme vládnout! Neměli jsme se to kde a nad kým naučit. Vypěstovali jsme si v sobě zhoubné komplexy méněcennosti, a ty hýčkáme dodnes. To je však neomluvitelné! Svět musí být ovládán. Kdo to neumí, nemá šanci být brán vážně.

Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.

V návalu neschopnosti ovládat jsme si1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili a získali jeho důvěru pro vlastní cíle a záměry (levné a kvalifikované pracovní síly, schopné okamžitého nasazení na znovuobnovení všech sfér národního hospodářství, tak jako spolehlivá volební mašinerie proti komunistům).

Evropa nám nevěří a obává se. Naším předsednictvím v EU u nikoho nevyvoláváme ani jistotu, ani důvěru. Všichni to vědí a všude to probleskává: Češi si neumějí poradit s vlastní cikánskou otázkou. Jak a čím chtějí řídit celou Evropu?

Ubohost naší reklamy tomu napomáhá: znuděná, bezradná a jakási anonymní společnost, kterou absolutně nic nenapadá, si krátí dlouhou chvíli tím, že hází cukr do kafe. Evropan je zneklidněn: Češi patrně nic jiného neumějí, než si osladit a zamíchat vlastní kávu.

Proč ne např. toto: „Náš vynikající král Jiří z Poděbrad byl prvním monarchou světa, který se pokusil 1462-64 sjednotit Evropu. On učinil na tomto kontinentě onen první krok. My Čechové, věrní potomci svého panovníka, budem v započatém díle dále pokračovat, až se nám všem podaří přivést společnou věc ke kýženému cíli. Češi pro Evropu! Evropa pro Čechy!“

Kdy se stane u nás Cikán presidentem?

Stane se to tehdy, až ukážeme světu, že umíme zvládnout demokratickou cestou řešení cikánské otázky, tedy umění vládnout, a nikoli vypuzovat a utlačovat. Kdo umí vládnout, nepotřebuje násilí!

Metodou řešení je využít veškerých možností společenské integrace uvnitř státu: zaměstnávat občany cikánské národnosti ve všech odvětvích lidské činnosti - naučit je převzít zodpovědnost sami za sebe i za svoji vlast, ve které žijí. Nebát se a nekapitulovat před začátečními nezdary. Ukázat, že umíme vládnout a jít příkladem.

Důležité je i zařazení do vzdělávacího a pracovního procesu rovněž formou zapojování do sportovních aktivit, členství v klubech a kontrolou úrovně bydlení, aby neklesala pod standard středních tříd. Účast občanů cikánského původu v ozbrojených a bezpečnostních složkách státu se musí stát samozřejmostí. Je nutné vypracovat konkrétní koncept s celoplošnou působností, který by pomohl odstraňovat dosavadní zhoubnou izolaci.

Pracovní koncept může mít název „Cikán na hrad!“, aby motivoval občany cikánské národnosti: všechny, i ty nejvyšší pozice státu jsou určeny pro vás, pakliže prokážete, že je zvládnete!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

:-) :-) :-) Dáte mi copyright, pane skeptický? l.s.
05. 12. 2008 | 16:00

Pocestny napsal(a):

in bog we trust!

P.s. captcha povidá: think skinny
05. 12. 2008 | 16:04

skeptický napsal(a):

Cognito ut cognito ergo cognito ut sum.
Winning any word disputes on the net is like running in the Special Olympics .Even if you win,you are still retarded.
05. 12. 2008 | 16:07

Pocestny napsal(a):

What is absolut reliance, faith, trust and confidence?

..
..
..
an oral sex with a cannibal woman,
just a bite away from impotence.
05. 12. 2008 | 16:12

stejskal napsal(a):

Ještě že tomu cenzor nerozumí. Musel by Vám to jako naprostý off-topic smáznout. l.s.
05. 12. 2008 | 16:16

skeptický napsal(a):

I am pleased to note,that even you have some bumps on your head.

Carry on,mate,I am beginning to like you.I have no taste,though,as you might probably know already.
05. 12. 2008 | 16:19

Pocestny napsal(a):

...quite a differrence -
to be retarded
to be crippled
to be disabled
to be discapable

chance for everyone
to ride a propper size of donkey..
05. 12. 2008 | 16:35

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,copyright Vám dát nemohu,asi to není moje.Vymyslel jsem kdysi zřejmě objevené.Svět je malej,koníčků taky není nekonečně.

Původně jsem se na tento blog dostal náhodou,díky mé slabosti pro pana hraběte,a nepozornému čteníbez brejlí.

Měl jsem zato,že titulek zněl Cikány nahraď.

Myslím,že to bych nechtěl,ani výměnou za to nejzasloužilejší a nejúspěšnější etnikum,co je.

Je to náš kolorit,ta pestrost by tu chyběla.Já se mám rád,Vy se máte rád,oni také,a tak se tu všichni budeme mít rádi,dokud neumřeme.

Slíbil jste mi nekrolog,nezapomeňte.Včas dám vědět.
05. 12. 2008 | 16:46

skeptický napsal(a):

I don't see the difference,since I am all of the above plus some.
05. 12. 2008 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

Pocestný napsal.
Když vidím, jak se mi věnujete, hoši, jak mne zaháníte, když se objevím, jak mne vyvoláváte, když nejsem přítomen, cítím jako každá podařená noční můra "a little feeling of satisfucktion"... -)

Hmmm. Na to bych nebyl tak pyšnej. Když se na Můstku objeví dvoumetrovej exkrement, taky se o něm bude mluvit.

Jestli Vám to, dělá dobře, tak si tu pozornost hezky vychutnejte.Proč ne?
05. 12. 2008 | 18:21

skeptický napsal(a):

Pane Pepo,

Už se stalo,lidé si to moc pochvalovali.Jeden se hned cítí bezpečněji.
05. 12. 2008 | 20:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale,
k Vaší odpovědi z 05.12.2008 00:14:35 jen podotýkám, že pokud Vaše ambice nesahají k dodržování kodexu diskutujících, který jste před časem propagoval, potom opravdu nechápu smysl Vaší editorské činnosti. Diskutér Pocestny prokazatelně porušil následující prosby a zákazy:
"Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.
Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány."
Takže pro příště si opět vypomohu sám, trentokrát již bez apelu na kohokoliv zodpovědného.
05. 12. 2008 | 21:11

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Jamima.
Jako (dobrou) vychovatelku dětí si Vás mohu těžko představit. Jde o to vychovávat děti tak, aby se z nich nestávali selhávači bez ohledu na barvu pleti. Je třeba je vychovávat v duchu: Lidská důstojnost a soukromé vlastnictví jsou nedotknutelné. Ať Cikán nebo Čech, my všichni jsme děti jednoho Boha. Když budem takto postupovat, uvidíme, co z toho vzejde. Každopádně bible (hlavně Nový zákon) se nikde nepokouší udělat z člověka ještě horšího než ve skutečnosti je.
Jamimo, co kdybyste začala s tím, každý den učinit někomu radost.
Prostě nějaký dobrý skutek.
Jde čistě o potěšení z toho vidět někoho, že má radost.
Opravdu zkuste to. Uvidíte jak se Vám uleví a Váš život získá smysl.
Dobro bude opláceno dobrem. Bůh Vám přihraje takové šance o kterých se Vám doposud ani nezdálo. Opravdu, sám jsem to prožil na vlastním osudu. Je to až neuvěřitelné, jakou kouzelnou moc má Bůh ve svých rukách odměňovat dobro. Kdybychom byli dobří a činili pouze dobro nacismus ani komunismus by o nás nikdy ani nezavadily.
Jamimo, pokuste se z Vašeho nitra vymýtit zlo. Nádherně se Vám uleví a štěstí se brzo dostaví.
Uvidíte, že mám pravdu. Chci jenom Vaše dobro, protože dobrých lidí není nikdy dostatek.
05. 12. 2008 | 21:25

stejskal napsal(a):

Dělejte, co uznáte za vhodné, pane Matyáši. Dělám to také tak (to se týká i mého působení coby administrátora těchto stránek).

Přeji hezký nadcházející víkend.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 21:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Jenomže já tady nemám povinnosti.
05. 12. 2008 | 21:45

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Mám ten dojem, že se Vám ani o žádnou diskusi nejedná.
Vašim cílem je tvrdošijné setrvávání na vžitých předsudcích, polopravdách, zaujatostech, mystifikacích atd.
Vaší hnací silou je ideologie předsudku a nikoli přiblížení se k historické pravdě.
Myslím si, že lidé jako Vy, by neměli žádné problémy zahájit nové politické procesy.
Ještě se mi nepodařilo odhalit, že byste jednou jedinkrát souhlasil s někým, kdo má odlišný názor. Takovýto druh lidí zde byl 40 let u moci. Následky jsou známé.
Nejde mi teď o ideologii komunismu. Jde mi spíš o charakter a mentalitu člověka, jeho povahové vlastnosti a postoj k životu jako takovému.

Poslyšte Zbyňku, měl Vy jste (mimo sebe) vůbec někdy někoho rád?
Já myslím, že při Vašem charakteru to ani nelze očekávat.
Vy prostě k tomu nemáte ty nejmenší vlohy.
Už jste někdy prožil pocit vděčnosti? Pakliže ano, zajímalo by mě, za jakých okolností.
Byl byste schopen např. popřát panu Stejskalovi veselé vánoce a šťastný Nový rok - a nebo je to nad Vaše síly.
Pokusil jste se proti Vaší jedovaté zatrpklosti nějak bojovat nebo to máte vrozené?

To, co Vám sděluji nejsou sarkastické otázky. Opravdu by mě to zajímalo.
05. 12. 2008 | 21:52

stejskal napsal(a):

Já vůči Vám též ne, pane Matyáši. l.s.
05. 12. 2008 | 22:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Váš dojem je jenom Váš dojem.
Můj dojem zase je, že já se nacházím na opačné straně od jednoho zdejšího diskutéra a jednoho bloggera: vyhýbám se hulvátství, ba dokonce se snažím proti tomu něco podniknout. A není to mou povinností.
05. 12. 2008 | 22:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Ale ano, nejen vůči mně, nýbrž vůči všem slušným diskutérům. Neodpověděl jste, asi víte proč: naco je ten Kodex?
05. 12. 2008 | 22:11

Ben napsal(a):

Tak jsem se konečně dočetl na konec diskuse a tolik nenávisti - stačilo napsat Němec, lépe Sudecký Němec.
Taky o tom něco vím, babička byla nucena taky odejít, naštěstí k tomu nedošlo. Pro ni a mou matku, možná pro mne, kdybych se narodil už tam, by to bylo lepší, kdyby je vysídlili.
Ano Rudé gardy, co ty prováděly na nevinných, ani o tom nemůžu psát, co mi máma a to byla tehdy děcko, vyprávěla.
Babička, děda, máma, teta, strýc - obyčejná normální rodina, za války měla smůlu, že se k žádným spolkům nehlásila, po válce, že byli Němci.
Jak tady psal fifnir, ti, co měli být potrestáni - nebyli a nevinní to odskákali za ně.
05. 12. 2008 | 22:16

stejskal napsal(a):

Kodex je tu proto, pane Matyáši, aby diskutující věděli, co zde považuji za nepřípustné, a tudíž mažu. Pokud si jej někdo vykládá jinak, než byl mnou zamýšlen, pokusím se svůj postoj vysvětlit (opakovaně), ale více s tím nemohu nic dělat.

Tímto považuji tuto zajímavou a podnětnou diskusi ze své strany za uzavřenou.

Přeji Vám zde, na těchto našich stránkách slušnou a k věci vedenou debatu.

Libor Stejskal
05. 12. 2008 | 22:42

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Nenapadlo Vás, že třeba zrovna Vy jste tím největším hulvátem a ignorantem na tomto blogu?

Vaše tvrdošíjné lpění jenom na Vaších pochybných a zaujatých názorech, silně uráží postoje druhých.

Trvale se pokoušíte znásilňovat mozky ostatních svými méněcennými ideologickými představami o kterých přece musíte sám vědět, že o ně naprosto nikdo nestojí.

Produkty Vašeho mozku jsou bezkonkurenčně destruktivní.

Vaše neúnavné a samoúčelné úsilí pohádat se se správcem blogu hraničí s psychopatií.

To Vás ani v duchu menapadlo, že by jste svojí naprostou jednostraností mohl zdejší civilizaci nadmíru obtěžovat?

Proboha, trošku se nad sebou zamyslete a snažte se přizpůsobit a uvědomit si, že nejste na tomto světě jenom Vy sám.
05. 12. 2008 | 23:35

Čochtan napsal(a):

Kodex diskutujícího je tu pane Matyáši pouze pro plebs. Vrchnost a její poskokové, ti jsou nad Kodex povzneseni. Ti si mohou dovolit vše, neboť jsou "ideologicky košér".

Účel je jasný, metoda jednoduchá. Když chybí argumenty, tak se protivník otráví sprostotami, a třeba otráveně opustí diskuzi. Tak se dosáhne politicky korektního vítězství.

"Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním..."

Pane Stejskale, moc jste ztratil.
06. 12. 2008 | 07:50

Ben napsal(a):

Stydím se jak jsem napsal Sudetský Němec, asi jsem byl už moc ospalý. Divím se ,že se mi ještě nikdo nevysmál...
06. 12. 2008 | 09:09

oranžový napsal(a):

Čochtane - kodex diskutujícího , je nastaven
správně.
Je nastaven proto,aby umravňoval nepoctivé
a zlé osoby, které svými tlachy -
- pokouší se k obrazu svému jiné přesvědčit.
Přesvědčit výkřiky zlými, výkřiky nepravdivými.
Výkřiky, které lidskost v jedinci hubí...
a jen sváry vyvolává !!!
06. 12. 2008 | 09:33

skeptický napsal(a):

Kodex diskutujících je bezesporu věc potřebná a dobrá.

Ovšem klásti mu za úkol rozlišování pravdy nepravdy by bylo příliš ambiciozní.

Krom toho i nepravdy jsou účinným nástrojem,když jde o dobrou věc,a když není pravda zrovna pohodlná.

Také se tam o pravdě předpokládám nic nepíše(přiznám se,že jsem ho nečetl,a ani nemíním).

Řídím se spíše svým neomylným instinktem skety.
06. 12. 2008 | 09:47

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Učitel zvedl nad hlavu list papíru na kterém byla namalována "6".
"Co to je?" zeptal se dětí pedagog: "To je šestka!" volali žáci.
Učitel obrátil list vzhůru nohama, objevila se náhle "9": "A co je toto, žáci?" Otázal se s úsměvem: "To je devítka!" zaznělo útrobami školní třídy.
"Ano, žáci," pokračoval pedagog, "je to i život člověka. Záleží pouze na tom z jakého úhlu se na něho díváme."

Mají opravdu ti, co viděli "6" i ti, co viděli "9". Nenechme si však nabulíkovat někým, že to není ani "6" ani "9", nýbrž "parní lokomotiva".
S takovými lidmi se nediskutuje. Ty je nutné hlídat se zbraní v ruce. Jsou nevypočitatelní, neboť nechápou ani základní principy lidského soužití.
V demokracii neumějí žít. Nejenže naprosto nechápou názory druhých, nýbrž - a to, když se dostanou k moci - je začnou přísně zakazovat.
Dávejte si na tyto individua dobrý pozor a zasahujte vždy, když je třeba. Jednoho dne by mohlo být příliš pozdě - a 40 let nové totality je strašně dlouhá doba.
06. 12. 2008 | 12:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane skeptický.

Jak prosté, že? ;-) Díky.

Libor Stejskal
06. 12. 2008 | 12:59

bigjirka napsal(a):

Vaše Nejasnosti, ani 69 není špatné
06. 12. 2008 | 13:03

Pocestny napsal(a):

No pánové, kje to sice zdánlivě off topic, ale zde se tato "sprostá lež" naprosto hodí a u jistých "zločinců" vyvolá patřičnou odezvu.

http://www.telegraph.co.uk/...

Je dobré vědět, jaký je Voloďa vzorný synek....
06. 12. 2008 | 13:06

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
:-)
06. 12. 2008 | 13:30

bigjirka napsal(a):

Ta paní je zjevně úctyhodná žena. Voloďa chodí po divných cestičkách. :-)

No Pepo, já myslím, že nejméně alter ego Jeho nejasnosti na to taky myslelo?
06. 12. 2008 | 14:11

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka
"69" to začíná a "parní lokomotivou" to končí.

Je to přeci jasné: Učitel má papír a jedno číslo. Nikoli dvě čísla!
"69" to tedy být nemůže.
Budu si dávat na Vás moc dobrý pozor!
06. 12. 2008 | 14:34

skeptický napsal(a):

Chybí mi tam faraon,sedm egyptských ran,a kolébka z rákosu,která připlavala po Donu.
06. 12. 2008 | 14:43

Vico napsal(a):

V příští hodině geometrie namaloval pan učitel kosočtverec protnutý úsečkou spojující nejvzdálenější body geometrického obrazce.
Co to je? zeptal se pedagog dětí.
To je p..., volali žáci.Zděšený učitel obrátil rychle list vzhůru nohama. A co je tohle.
To je p..., zaznělo útrobami třídy i školy.

Ať se dívám na některé články z kterého úhlu chci, výsledek se mi jeví stále tentýž.
06. 12. 2008 | 14:44

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vico
"Píča" jste možná Vy, nikoli článek.
Články a publikace se s dámským přirozením nesrovnávají. Lidé však někdy ano. Ve Vašem případě bych tendoval k názoru, že vždycky.
Z tohoto důvodu bych se zeptal učitele, když namaloval kosočtverec protnutý úsečkou, zda-li tím nemyslel Vás.
Byl bych si dokonce jist, že jste mu stál modelem.
06. 12. 2008 | 14:54

Pocestny napsal(a):

Vico, každej drak bez ocasu dopadne stejně a dokud mu ten ohon nepřiděláte, nelétá, tudíž je na...
06. 12. 2008 | 15:02

Pocestny napsal(a):

Tak to je Vico se všim.
Já vidím chlapíka, kterej staví draka, vy ve své moronské voskovitosti již vidíte své.

U lidí vašeho druhu je běžné, že věcem přidělují ten nejjednodušší význam, který zahlédnou, jak ho zahlédnou, tak to "sím, sím",hlásí a protože předbíhají událostem, jsou vždy se vším "rychle hotovi", vidí to, co jste tak hezky popsal.

To je to kouzlo života, každej v něm vidí to, na co má.....
06. 12. 2008 | 15:18

Pepa Řepa napsal(a):

Hezká debata. Co vy na to, feministky?

....každej drak bez ocasu dopadne stejně a dokud mu ten ohon nepřiděláte, nelétá, tudíž je na...
06. 12. 2008 | 15:26

skeptický napsal(a):

Ten kosočtverec má ještě dvě další symetrické posice,má-li jeden orientální záliby.

Ovšem zpět k té pravé vědě.

Pokud papír pana učitele je průsvitný,krom 6 a 9 ,které lze nahradit b a g, lze nalézt
i d a g.
Slovo abego se často objevuje v honbě za pokladem ,založeném na Mojžíšově příběhu ,za použití knihy Genesis pro dešifrování.
(Zdegenerovaná forma pro veřejnost.)K nalezení na netu.

Pan hrabě nám tu mává před očima záhadou hodnou jen vyvolemých,a zřejmě spoléhá na omezenou chápavost prostého publika.

I tak jsme mu vděčni.
Ovšem tímto se odkryl coby zasvěcenec vyšších mysterií.

Narovnávat,co jiní pokřivili je fuška,že?
06. 12. 2008 | 15:27

Pocestny napsal(a):

Svobodný pane, proč bychom se pohoršovali....

Vždyť na NÍ myslí dle závěrů emerických výzkumů každej chlap, kterej JÍ zrovna nezahejbá s ledničkou.

Proletář na NÍ cca 15krát denně s láskou pomyslí a cca 112krát JÍ denně vezme do huby "nadarmo"

zatímco kravaťák pomyslí cca každých 35 minut, častěji pomyslí jen na intoxikaci.

Pak jsou tu samozřejmě svatý, ti se rozmnožují příčným dělením (mozku), ti budou křičet:

"Proč ta panímá nejni na břuchu,
proč je až u řiti,
v tom strašnym puchu..."
06. 12. 2008 | 15:28

skeptický napsal(a):

P.S.
Oprava : ...lze nalézt i d a e.
06. 12. 2008 | 15:30

Pocestny napsal(a):

Pepane, feministky maj stejnej nedostatek jako Vicův nedodělanej drak.

Aktivní deprivanti jsou nejhorší, kouknou na mně.... -)
06. 12. 2008 | 15:33

skeptický napsal(a):

Bůh ji vynalezl,a ďábel pověsil na ženskou.Tak to chodí.
Není růže bez trní.
06. 12. 2008 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
zábava chudých, řekl bych.

Bohatý jdou na golf nebo střílet kočky do kolkovny.
06. 12. 2008 | 15:41

Pepa Řepa napsal(a):

Škoda, že jste vyštípali paní Jamimu.Vystihla tu sešlost dokonale.05.12.2008 14:30:46
06. 12. 2008 | 15:44

Vico napsal(a):

Pocestný : V jednoduchosti je síla. Pokud jste při pohledu na to, co bůh vynalezl a ďábel pověsil na ženskou, draka bez ocasu, hrozí problém se sexuální identitou
06. 12. 2008 | 15:45

bigjirka napsal(a):

Vaše Nemilosti, 69 bych si nikdy s lokomotivou nespletl. Vážený pan kolega Vico také asi neměl na mysli orgán sám, ale píčovinu. Pro tu ale pictogram není po ruce. No, něco jako hieroglyfy, není-liž pravda? Kouknou se, Nejasnosti, Pocestný taky asi nemyslel doslova stejnej nedostatek. Teda já vlastně nevím, možná, že nemaj ani ocas, ani draka... ještě jsem žádnou... teda Vaše Nemilosti, Váš blog divně inspiruje.

A Pepo, co kdyby krtek znásilnil feministku? (ťuká mi v hlavě ministerstvo multikulti...)
06. 12. 2008 | 15:48

skeptický napsal(a):

Nemá tu náhodou někdo ocas na draka?
06. 12. 2008 | 15:52

skeptický napsal(a):

To Pepa

Pokud si na zábavu chudých jeden zvykne,zjistí s věkem,že cena jde nahoru.
Už jsem dlouho nestřílel.Kdeže je to?
06. 12. 2008 | 15:55

bigjirka napsal(a):

Na kočku, skeptický? V dražších restauracích...
06. 12. 2008 | 16:41

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka
"Píčovina" je těžko definovatelné abstraktum. Ovšem, když čtu Vaše komentáře, jasně si vybavuji, co by to asi mohlo být.
Pakliže jste toho názoru, že moje blogy neodpovídají Vašemu duševnímu horizontu, což naprosto chápu, tak já (abych Vám udělal radost) Vám nějakou "píčovinu" napíšu, ale potřeboval bych nejdřív Vaší pomoc.
Pakliže totiž sleduji úroveň Vašich komentářů, dovolil bych si tvrdit, že s "píčovinami" máte již dlouholeté zkušenosti a snad jste ani nikdy nic jiného nepsal.
06. 12. 2008 | 16:49

bigjirka napsal(a):

Jsou velmi nelaskava, Jejich Nejasnosti. Skromné slůvko píčovina jsem považoval za dobré synonymum pro Jejich zdejší mentální úkony. Hleděl jsem vysvětliti Jim, co asi tak mohl pan Vico míti na mysli, když to Jejich Nelibost naráčila kapírovat.
06. 12. 2008 | 17:03

skeptický napsal(a):

to Bigjirka

Kočku jsem nepochybně už jedl.Čínské restaurace jsou známy tím,že v okruhu dvou mil nejsou žádné.

A také nevyhazují žádné odpadky.
Říká se,že bez hlavy a ocasu se to dá těžko poznat od králíka.

Jde mi spíš o to střílení.Dražší restaurace nefrekventuji.Po městě se pohybuji inkognito v převlečení za bezdomovce,abych se vyhnul obdivným pohledům a lovkyním autogramů.

Většina jich má nadváhu.Mezi imigrantkami pěknou neuvidíte,asi je vybírají podle nějakého etnického klíče z ošklivých oblastí.

Uvažuji o zakoupení uniformy ve frcu.Viděl jsem i generálské.
I polívka dobrá.
Ty prý dnes spolehlivě netáhnou.Jo,za první republiky...

Ještě pro pana Stejskala : zpátky k těm koníčkům.

Původně jsem s tím začal jako s fyzioterapií na odstálé uši,ale zjistil jsem,že je to návykové.
06. 12. 2008 | 17:04

Čochtan napsal(a):

To je život, když už ani dva doktoráty neuchrání před ....... nač pak študovat ?
06. 12. 2008 | 17:09

Pocestny napsal(a):

jojo, skeptický, americká klasika:

"a pak je se zručností pekaře hnětl, až mu přetekly přes uši..."
Sgt. Goodbody reports...
06. 12. 2008 | 17:13

skeptický napsal(a):

And what are you, guys doing in good old America.
Ducking the fog,and selling puppies?
06. 12. 2008 | 17:16

bigjirka napsal(a):

V Monarchu, skeptický.. ale zbraň nepůjčují, musíte si přinést vlastní...

Čochtane, na co študovat na doktoráty... je jich plnej internet.. hele a dokonce už v Česku můžeš študovat na dochtora obojího práva na ukrajinským univerzitétu..
06. 12. 2008 | 17:34

oranžový napsal(a):

Tak koukám vlčata, že se houfujete na dvou frontách , kde již jsou cítit vaše
žlučovité výměšky!
Vedle jste dostali napráskáno od pana
korektora .... a teď se sápete sem ???

Přestaňte tu výt ... a běžte ....

se proběhnout !
06. 12. 2008 | 18:24

oranžový napsal(a):

Přátelé moji milí :-)
Jsem štasten, že Vás tu mám :-)
06. 12. 2008 | 18:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"Kodex je tu proto, pane Matyáši, aby diskutující věděli, co zde považuji za nepřípustné, a tudíž mažu."
Nemažete:
"BTW: Co myslíš, měla to Hanka ráda na koníka? -)
03.12.2008 19:09:36
a tergo bude pravděpodobnější....
03.12.2008 22:02:44 "

"příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. "
http://blog.aktualne.centru...
06. 12. 2008 | 18:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Nenapadlo Vás, že třeba zrovna Vy jste tím největším hulvátem a ignorantem na tomto blogu?"
:)))))))))))))))))))))))
06. 12. 2008 | 18:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Asi máte pravdu, je třeba tomu prolhanému ksindlu nějakým způsobem pomáhat, sám by to nezvládl. Neustále lhát a vymýšlet si není snadné.
06. 12. 2008 | 18:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Máte pravdu, kodex je nastaven správně, jenom někteří ho nedodržují. Mohou si to dovolit.
06. 12. 2008 | 18:47

bigjirka napsal(a):

Pan senzor není žádný konektor!
06. 12. 2008 | 19:00

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, na koníka prostě pan sensor za nepřípustné nepovažuje. Musíte se s tím smířit. To jen v některých státech Unie se pokládá misionářská poloha za jedinou přípustnou. (Trest neznám :-/)
06. 12. 2008 | 19:04

stejskal napsal(a):

Tak konečně po zhruba dvou dnech diskuse vím, co zde pana Matyáše tak rozhořčilo.

O mohu tedy zcela zodpovědně prohlásit, že při koitu nepovažuji žádnou polohu - a to ani s ohledem na zdejší pravidla - za nepřípustnou.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 12. 2008 | 19:52

bigjirka napsal(a):

vidíte, pane Stejskale, co byste si beze mne počal...
06. 12. 2008 | 20:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Vidíte, a mohl jste to vědět už před těmi zhruba dvěma dny. Stačilo by pozorněji číst.
06. 12. 2008 | 20:35

skeptický napsal(a):

Přípustnost je jedna věc,proveditelnost už druhá.
Ne každá umí stojku.
06. 12. 2008 | 20:58

bigjirka napsal(a):

Bože, stojku, skeptický? Vy to znáte nějak netradičně, kreativně. Přiznám se, jako chlap, že na koníčka ve stojce to neznám.
06. 12. 2008 | 21:13

skeptický napsal(a):

To se tam pak spustí.Jednoduchý gravitační princip.
06. 12. 2008 | 21:17

skeptický napsal(a):

P.S.Pepíček povídá tatínkovi : mohl bys maminku obrátit,já bych radši štěňátko?
06. 12. 2008 | 21:18

stejskal napsal(a):

Pánové, nechte toho, prosím, nebo mne bude pan Matyáš zase popotahovat ;-)

Vím já, jestli se nebavíte o manželce nějakého významného či dokonce zákonem chráněného státníka? ;-)

Libor Stejskal
06. 12. 2008 | 21:21

stejskal napsal(a):

Hmmm, tuhle znám se sáňkami, pane skeptický. Ale takto to také není špatné ;-)

Libor Stejskal
06. 12. 2008 | 21:23

skeptický napsal(a):

Pane,já jsem spával na Hradě, randil s budoucí paní vicepresidentovou nejmenované velmoci.Nejsme ledaskdo.

Popotahovat bych se dal leda ,kdyby to končilo na -ová.

Jestlipak víte,proč nemá p.del vrásky?
Nemá žádné starosti,a celý život dělá.....

Co si takhle dát jednou týdně sabbatical,a mluvit vybraně sprostě?
Ukažte se taky jednou,když tam máte hlavní slovo.
06. 12. 2008 | 21:29

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Nerozuměl jste opět ničemu.
Jak to ostatně mimo jiné nepřetržitě praktikujete.

Vico o žádné "píčovině" nemluvil.
Předváděl nejapný a nedůstojný příklad ukazování dámského přirození na papíře malým dětem, prostřednictvím jakéhosi pedagoga, kterého si vymyslel.
Děti u toho podle něho prý vykřikovali: "To je píča!"
Proč tak Vicem smyšlený pedagog činil, se nelze z příspěvku dočíst, ani to odvodit.

Jde totiž o chorobnou představu patrně alkoholem vychlastaného mozku pana Vica.
Úroveň je víc než primitivní. Poučení žádné. Prostě naprostá prázdnota.
06. 12. 2008 | 21:30

oranžový napsal(a):

Vidíte ????
Stále tu budou pomateně pobíhat - bez cíle.
Jen vrčet a cenit zuby - nic víc ani neumí.

Tak pojďte chásko ... tady mě máte !

Čekám na vaše špinavosti .....
Tak .. sem s nimi - ať každý ví , kam až
můžete klesnout .....

Tak se ukažte !!!
06. 12. 2008 | 21:30

bigjirka napsal(a):

Ne, pane Stejskale, my se bavíme čistě akademicky. On za to vlastně může dabldr. On si začal se šestkou a devítkou, pak z toho bylo 69 a on do toho zaplet lokomotivu. No takovej mazec už tu dlouho nebyl, tihle šlechtičtí levobočci, to jsou pěkní kujóni.
06. 12. 2008 | 21:31

bigjirka napsal(a):

Vaše Nejapnosti, pokřikovaly.. doučte se gramatiku, nechte zbičovat praeceptora, blbě jich to naučil...
06. 12. 2008 | 21:34

bigjirka napsal(a):

Koukejte, pane Stejskale, už je tu zas flejmista... asi se mu zapařil mozkovej závin.
06. 12. 2008 | 21:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, není dobré chybovat, horší je chybovat záměrně a ještě horší na svých chybách trvat. Zjevně jste se ani nesnažil uvedený příspěvek přečíst. kdybyste tak učinil, viděl byste nadávky a urážky, kterými mne Vámi chráněné individuum zde píšící pod nickem Pocestny opakovaně častovalo. Nechtěl jsem to brát osobně, proto jsem osobní urážky dosud ignoroval.
Bohužel musím konstatovat, pane Stejskale, že se chováte nečestně.
06. 12. 2008 | 21:51

Vico napsal(a):

Dr.Dr.JBB : Udělejte ,prosím, alespoň jeden dobrý skutek. Jde čistě o to potěšení udělat někomu radost. Vždyť sám připomínáte, že -"každopádně bible se nikde nepokouší udělat z člověka ještě horšího než ve skutečnosti je."
Váš vychlastaný mozek.
06. 12. 2008 | 22:14

Čochtan napsal(a):

Lokomotivu Jirko ?
To je horší než v Tankovým praporu ! Tam šlo jen o T 34 !

No jó, levoboček je holt levoboček, tohle není "boček" ale pořádnej bock ! (Der Bock - kozel)
Lokomotivu...hm, cesty páně jsou nevyzpytatelné.
06. 12. 2008 | 22:24

bigjirka napsal(a):

šak si to Čochtane přečti vejš. Lokomotivu!
06. 12. 2008 | 22:31

Čochtan napsal(a):

Jirko,
a parní ? S velkým kotlem a vysokým komínem ? Tý brďo, tihle feudálové si uměj užívat !
06. 12. 2008 | 22:43

bigjirka napsal(a):

Čochtane, já nevím.. to Jeho Žvanivost opomněla sdělit. Je stli je to ta Tvoje, z Wericha?... nákladní lokomotiva Škoda, model TV2, krátkej kotel, vysokej tendr? pískala tamhle před tunelem... ?
06. 12. 2008 | 22:49

oranžový napsal(a):

VICO !!!!!

Nevíte, co v bibli svaté hledati ....
to pro lidi dobromyslné ... čtení je -

to pro lidi se srdcem a s úctou k druhým -
to pro ty , co takové jako VY - do svého
nitra nevpustí -

To pro ty pravé určeno jest -
Pro ty , kolem jejichž nohou potrefeně
pobíháte -
To pro ty, co do nitra svého , vás nikdy
nevpustí.
Budete tedy pustotou svého života trestán -
trestán za to, že vaše nitro prázdné je -
a odsouzeno tak k záhubě , kdy po vás
neštěknou , ani vaši stejně nemilosrdní
prázdní a úlisní tvorové !!!
06. 12. 2008 | 23:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Vy považujete všechno za urážku, co není v souladu s Vašimi totalitními předsudky.
Prosím Vás čím Vás ten Pocestný urazil?
Vy sám vyprovokujete kritiku na své jednostrané výplody a potom si stěžujete, že Vás někdo uráží.

Když nechcete být právem za své ubohé výkony kritizován, tak sem nepište a máte pokoj.

Můj blog není žádná taneční škola pro dospělé, nýbrž boxerský ring, kde si dává většina komentátorů nemilosrdně po hubě a když do toho strčíte ten svůj nos, musíte počítat s tím, že Vás do něho někdo pořádně praští.

Já to sice nedělám, ale zabránit tomu nemohu.

Soudcem tohoto boxerského ringu je pan Stejskal a pouze on může rozhodnout jestli se jedná o rány pod pás nebo ne. On může též jednotlivé rohovníky diskvalifikovat, pakliže nedodržují pravidla mlácení přes hubu.
Zbyňku, to, že se teď válíte na zemi s rozbitým nosem a monoklem na oku, není žádnou "urážkou".
Je to pouze důsledek toho, že jste nastoupil do ringu proti Pocestnému a on Vám tam dal prostě přes držku, protože ani jinak nemohl.
Už tam Zbyňku pro všechny případy raději proti Pocestnému nelezte nebo Vám vymlátí všechny zuby!
06. 12. 2008 | 23:10

bigjirka napsal(a):

Jejich Nepřístojnosti, už zas píšou ty píčoviny. Dou zase radši přefiknout tu lokomotivu, ať se jim uleví. Ve své snaze ničemu nerozumět nesahám Jejich Nedůstojnosti ani po podrážky!

Pocestný.. ten ovšem jest kapitolou samou pro sebe....
06. 12. 2008 | 23:17

oranžový napsal(a):

To věru nesaháte !!!
Ve sprostotě a urážkách přežíváte ...
přežíváte díky dobrotě lidí vezdejších ...

Však přemíry jejich dobroty již více
nezneužívejte a pokoru jim snažte se ukázat ... jinak se zlou se u nich potážete!!!

To vaše záchrana jediná a poslední !!!
06. 12. 2008 | 23:28

bigjirka napsal(a):

oranžové lejno o sklo plesklo...
07. 12. 2008 | 10:59

Pocestny napsal(a):

Pěkné nedělní topoledne!

Vídím, že "sprosťákům" se daří, jeden prodloužil pilotní průkaz kamikadze,

vy, svobodný pane, jste to dotáhl na samej vrch čtenosti.
Blahopřeju!

Jsem rád, že na tom "orloji čtenosti" bude i jinej apoštol, než ty lipový loutky veselýho docenta a plačtivýho badatele
07. 12. 2008 | 11:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Řekl jste si o to: chováte se jako arogantní hlupák, který si nevšiml, že s ním nediskutuji. Nestrkejte nos do věcí, po kterých Vám nic není, nebo přes něj dostanete. Vážně.
07. 12. 2008 | 11:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Sprosťákům díky jejich anonymitě na netu se daří vždy, nejnavštěvovanější stránky jsou porno.
07. 12. 2008 | 11:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový z jednoho hnízda s Pocestnym. Náhoda?
07. 12. 2008 | 11:16

bigjirka napsal(a):

Ale Zbyňku, tak hluboko snad Pocestný ještě neklesl? Je sice často dost protivný, ale není lejnomozký.
07. 12. 2008 | 11:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Je to jistě spřízněná duše. :)
07. 12. 2008 | 11:42

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, mě mrzí, že to Pocestný tak přehání, těžko se pak s ním diskutuje, i když jinak má řadu názorů docela jedlých. oranžový je jen nemyslící kreaturka, kolemdokola dotírající pseudopoetickými bláboly jako kafemlejnek. Možná, že je to robot.
07. 12. 2008 | 12:21

Pocestny napsal(a):

Jiříku, my sokolíci, orlové a junáci jsme chasa svěží, je naší přirozeností se otužovat!

Skokole Matyáši, třikrát denně, bude lépe.
http://www.youtube.com/watc...

Keep smiling!
07. 12. 2008 | 13:25

bigjirka napsal(a):

Nic se nesmí přehánět, sokolíku. Keep drilling!
07. 12. 2008 | 13:41

Čochtan napsal(a):

Pocestný je podle mne nemocný člověk. Duševně nemocný. Mnoha nemocemi.

1. Grafoman - píše mnoho, málo řekne. Tu a tam by se něco jakžtakž rozumného dalo z jeho textu vytáhnout, ale kolem je taková sračka hloupých sprostých a nenávistných výblitků, že se s tím nikdo nechce špinit. Takže cokoliv rozumného napíše, je to ztraceno.

2. Oikofobie - tou je pocestný přímo posedlý. Z čeho tato nejopovrženíhodnější vlastnost pramení ? Nevím, ale nedivil bych se, kdyby pocestný patřil do té malé skupinky neúspěšných emigrantů, vrátil se zpět domů a tam také neuspěl. Nevím co je zač. Podle IP je v ČR. Dle nejasných náznaků asi provozuje malou specializovanou cestovku. Tedy finančně nic moc, bude zřejmě rád že přežívá. Nechám toho, jsou to jen spekulace.

3. Nadutost a domýšlivost z jeho textů jen prýští. Dvěma slovy - zneuznaný genius.

Už jsem toho napsal až moc. Až moc pro tak bezvýznamného tvora. Co dokázal ? Zasvinit pár diskuzí. Nic víc.
07. 12. 2008 | 13:48

Pocestny napsal(a):

Na servus, Volksgenosse Tchochtan!
Další primát do sbírky!

Hele, asi takhle:
http://www.youtube.com/watc...

čochtanskej, jsem složitá diagnosa, to nejen púro triviála jako jsi ty, utebe, když přehlídnu duševní slintavku a morální kulhavku, vidim jen pěnu u huby, to je vzteklina....
07. 12. 2008 | 14:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Ale Vás pan Čochtan vyhmátl, jen co je pravda! Zato Vy byste měl vědět, že vzteklina je u člověka neléčitelná stoprocentně smrtelná choroba, takže podle Vás už tady Čochtan neměl být. Vlastně si to asi přejete.
07. 12. 2008 | 15:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Pan Pocestny opět prokázal to, co jsem už napsal, že se chová jako prase. Ani nemoc neomlouvá.
07. 12. 2008 | 15:03

bigjirka napsal(a):

Tak už toho kluci nechte... Každopádně Čochtan mi připadá v poho, vztekle se projevuje pocestnej. Dejte pokoj, než zas někde vyskočí oranžové oligo a pokálí sklo svými nepodařenými mozkovými záviny!

Zbyňku, pod mým blogem se do mne pustil pan Sommer, že neberu v úvahu buněčné interakce radiových vln. Je něco takového zmapováno? Já znám u centimetrových vln tepelné účinky a u delších vln elektrolytické účinky (po usměrnění na některých polovodivých přechodech v těle). ????
07. 12. 2008 | 15:08

oranžový napsal(a):

Fuj , že se nestydíte bandasko jedu rozlitá .

Cožpak jste si ještě neráčili všimnout , že
pan Pocestný vás ke své tělní hygieně
používá - kdykoliv si o to řeknete ?? :-)))

Tak proto komanč přestal harmasanem
oplívati - sic náhrady kolem bylo dosti.

Nyní svědky jsme toho , kolik přeživších
totalitníků - ke svému pravému účelu
hlásí se ... :-))))))))))))))
07. 12. 2008 | 15:31

bigjirka napsal(a):

á, už je tu oranžový sliz zase

ignorante oranžový: oplývat, oplývat

mlékem a strdím oplývající.. no v oranžovém pojetí mléko došlo, strdí taky, tak už jen oranžová hmota lejnem oplývající
07. 12. 2008 | 15:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Biofyziku jsem měl už dávno, pokud však vím, užívané rádiové vlny s živými buňkami neinteragují.
Oanžového sentence "pan Pocestný vás ke své tělní hygieně
používá" po opravě na "...ke své duševní medikaci používá..." má něco do sebe. Pan Pocestny projekcí svých morbidních představ sem uvolňuje své frustrované ego.
07. 12. 2008 | 16:03

oranžový napsal(a):

Inu , potrefené husičky - pěkně jedna za
druhou .... :-))))
07. 12. 2008 | 16:09

bigjirka napsal(a):

oranžový, vy jste nedávno prál něco o profackování.. ještě máte o tento bohulibý úkon zájem? Rád budu chodit bos, zůstane-li moje bota v řiti hňupa, jako jste vy.
07. 12. 2008 | 16:32

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, já si také myslím, že rozměry buněk jsou na fysikální interakci s vlněním 3 cm vlny příliš malé. Dostali jsme se do takové disputace, ale pán myslím ani moc diskutovat nechce.
07. 12. 2008 | 16:35

RF napsal(a):

Pane bigjirko,
mrkněte se na svůj blog.
07. 12. 2008 | 16:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Že Vy jste pana Pocestny potomek? Duševní jistě, ale značně nevydařený. :)
07. 12. 2008 | 17:05

bigjirka napsal(a):

RF, už jsem odkazy viděl a odpověděl..

Zbyňku, to oranžové je asi robot
07. 12. 2008 | 17:07

Čochtan napsal(a):

I potrat je svým způsobem potomek.
07. 12. 2008 | 17:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Robot? To je možné, je schopný opsat znaky? I když podle obsahu by to tak vypadalo.
07. 12. 2008 | 17:14

bigjirka napsal(a):

možná podomek.
Zbyňku, zkusím takového robota taky napsat :-)
07. 12. 2008 | 17:17

skeptický napsal(a):

Pánové,

můj skromný návrh mluvit vybraně sprostě se ujal bohužel jen částečně,opět nepochopen.
Měl jsem na mysli slovní obraty jako ó nikoliv,fekální přístup,vulvézní tvář a pod.

Jak Mařenka říkala Jeníčkovi.Schováme se do křoví,a budeme dělat něco opravdu sprostého.
Jeníček,no jó,já se vyto na cestu,a budeme se dívat,jak do toho někdo šlápne.
Aby to bylo na dané téma,někdo nám to onehdy udělal u sklepa.
07. 12. 2008 | 17:29

skeptický napsal(a):

To Pocestný

That Hair was a piss-poor quality.Nothing like the original.
You got life ? What for?
07. 12. 2008 | 17:41

bigjirka napsal(a):

ó skeptický, vždyť zde nic mazného nebylo ? :-)
07. 12. 2008 | 17:51

skeptický napsal(a):

Nejedná se ani tak o literu,jako o ducha.
Ó nikoliv,ó nikoliv pravil Švejk,aby se vmísil do diskuse.
07. 12. 2008 | 18:14

bigjirka napsal(a):

nojo, když vy jste skeptický, ale oranžový je septický. to je pak těžké
07. 12. 2008 | 18:18

skeptický napsal(a):

Musíme se mít všichni rádi (viz výše).
Většina lidí si sem chodí pro hřejivé slovo,protože se cítí opuštěna a ztracena v tomto nepochopitelném,vzhůru nohama světě.
Pro trochu lásky šel bych světa kraj.
Vždyť i takoví zapadlí vlastenci
a bludné duše jsou rády na tom božím světě.
Mluvte s někým,jako s normálním člověkem,a on Vám normálně odpoví.
Blázen je jen laická diagnosa.
07. 12. 2008 | 18:27

bigjirka napsal(a):

oj, to jsem zkoušel, skeptický, zkraje to vypadalo... ale pak mu definitivně jeblo. všimněte si, že půtky nevyhledávám, i když se pak někdy drsně bráním napadení.. teď ani moc ne, máme s panem Stejskalem takovej deal...
07. 12. 2008 | 19:01

skeptický napsal(a):

Na rady moc nejsem.Já bych buď neodpovídal,nebo odpovídal slušně,nebo ládoval.

Od toho ale raději pryč,ve svém hněvu jsem strašný.

Bohužel tady zapadáme hloub a hlouběji do takové náhražky světa,a je to nebezpečně návykové.

Už si delší dobu říkám,že tohle postrádá jakoukoliv výživnou hodnotu.Je to tu občas takové povykování z kanálu do kanálu,co tam může někdy být si člověk nesmí moc idealizovat.

Někdo tu nedávno psal něco o mušce na stěně,nebo psovi ,co jitrničku sežral,nebo o zeleném vršku,už nevím.

Páni bloggeři se ale předhánějí v nasíracích tématech,a my jim to baštíme.

Asi začnu chodit za holkama.
Je to o lenosti.

Rozhodně bych nemrhal úsilím někoho převychovávat,nebo se snažit někoho přesvědčovat o své pravdě.

Když je tu přílišné haló na nějaké téma,zdá se,že se někde zvedne telefon,a objeví se hned řada lidí s korektními názory,kteří se snaží tvrdit opak,nebo zesměšňují přispívající.

Nad účelem tzv. blogů jsem se zamýšlel.Vědět,co si kdo myslí je užitečné.Ale k čemu,když politika současnosti je ignorovat občany?Snad k odkrývání třídního nepřítele.Dozvíme se to časem.
07. 12. 2008 | 19:33

oranžový napsal(a):

Tak jste si zase pokecali ...
Otázkou to záhadnou je , výsledek onoho
vašeho "poblafávání " :-)

No nekoukejte ?:-) Je to prostě o VÁS :-)
Nějaké ty nadávky , frustrace a opětovné
čekání na vhozenou kost , o kterou byste
se mohli servat - ve svých sprostotách ...

Navrhuji / až utřete své uslintané pysky
a zlé jazyky vtáhnete opět mezi čpičáky / -

Navrhuji - znovu otevřít věcnou slušně
vedenou diskuzi na téma :
Cikánská problematika .... aneb
Česká problematika - lidského soužití mezi
sebou samými ....

Obecný závěr je již dobře znám , ale
bude zapotřebí jej vyjevit souhrnně .

Tak co tu máme ???

Český Cikán krade ...
Český běloch taky .... v tom je lepší -
- protože z naprosté většiny,je to právě
bílá zadnice - dřepící tzv. na tom správném
prameni / státní sektor - čili dojná kráva
nebo přímo zlaté telátko / ... bílé zadnice
které svými počty a objemy - velikou měrou
z toho pramene odčerpávají.
Nejvíce jich vyšpuleno bylo za éry K.V. a
jeho kuponové privatizace.

Český Cikán lže ...
Český běloch ... no - bez komentáře.

Český Cikán je špinavý a smrdí ...
Český běloch nejen že je špinavý a smrdí -
- dokonce se i nemyje a uléhá v ponožkách
do postele ./ pane vrchní ... ještě jedno!/

Český Cikán má smečku harantů ...
Český běloch je má taky ... a to byste
koukali , jak někteří neznají ani taková
slova - jako např: dobrý den .

Český Cikán se smečkou - žije z dávek ...
Český běloch je na tom ještě lépe :
Nejen,že v tom houfu dávkařů v rozích
postávají , však osoby v kravatách mezi
nimi nehledejte. Ti jsou dobře maskovaní
pod všemi možnými funkcemi ....
funkcemi stranickými - tady dobře živeni
sociálními dávkami, však řádově ciferně
řekněme: odlišnými.
PS: No nevemte si peníze,když je máte už
připravené v obálce i se jménem :-)

Český Cikán se vyhýbá slušné práci ...
Český Běloch se též úspěšně vyhýbá práci
jako takové a proto si povětšinou hledá
nějaké to zaměstnání.

Český Cikán vybydluje své obydlí ...
Český běloch dokáže vybydlit své obydlí
tím, že např. odstřihne elektrické vedení
nebo rovnou odpojí přívod plynu a docílí
tak dokonalého vybydlení svého obydlí -
- včetně /bílých / nájemníků.

Český Cikán neposílá své děti do škol ...
Český běloch - děti do škol posílá proto -
- protože se mohou dozvědět něco zajímavého
o své vlasti ...
Český Cikán , má v tomto ohledu smůlu -
- v jeho vlasti , s ním nikdo nepočítá a
ve vlastivědě je o něm pouze zmínka ,že
existuje.
PS: Taky bych šel radši za holkama,než
čumět ve škole nudou do stropu .

Český Cikán je rasista a dadává bílým -
- do : píp , píp , píp !
Český běloch používá nadávek na adresu
Cikánů -hned několik : černá huba ,cigoš
špindíra , cikorka,černej maďar,morgoš -
- a takto bychom mohli pokračovat dál.

Osobně si myslím,že si obě lidské barvy
v Čechách i ve / světě / .. nemají co
vyčítat.
Jsou natolik stejní ....
stejně dobří i stejně zlí ...
stejně čistí i stejně smradlaví ...
stejně pracovití i stejní lempli ...

stejní - stejní - stejní...
Tak nechápu, proč nám otravují vzduch
taková JINÁ individua ... kterými jsou
bezesporu "držáci bejzbolek" s vygumovanými
mozky.

Co Vy na to ???

Mohl bych to celé doplnit o mnohem rozsáhlejší prvky - mám ovšem ten dojem
že bych Vás akorát zbytečně zdržoval ...
Vyšlo by to totiž úplně nastejno :-)

Je ovšem možné , že se mezi námi najdou
určití jedinci , kteří mě s radostí doplní
o nějaké nové nadávky -vůči mé osobě.

:-)
07. 12. 2008 | 20:24

bigjirka napsal(a):

Skeptický, co jsem říkal? Jeblo mu. Chodí spát ve fuseklích a smrdí. Nemeje si nohy a žere děti.
07. 12. 2008 | 21:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Administration
Pokud je mi známo, příspěvky v komentářích by se měli týkat obsahu článku.
Invektivy proti Pocestnému, oranžovému a skeptickému nemají s obsahem mého blogu nic společného.
Jde o jakési pomatené myšlenky pochybných charakterů, znečisťujících tyto stránky.
Kdo ty chorobné výpady, prázdnoty a fantasmagorismy produkuje neměl by mít na tomto blogu šanci.
Nechci těm třem dělat advokáta. To zvládnou sami a lépe než já, ale permanentní útoky a nechutnosti adresované na ně s mým článkem na blogu nemají opravdu absolutně nic společného.
07. 12. 2008 | 21:27

Čochtan napsal(a):

Invektivy Pocestného a oranžového nemají s obsahem blogu nic společného.

Takhle je to správně.
07. 12. 2008 | 22:14

bigjirka napsal(a):

Pane hrábě, lokomotiva jim nedala 69? Jsou rádi, eště by si tu ozdobu připálili. A prpos, ráčej zase nechat zbičovat praeceptora, píše se "příspěvky v komentářích by se měly týkat obsahu článku". Mocmoc špatně učil Jejich Ignoranci ten lump!

Jasně, Čochtane.. a na skeptického nikdo neútočil. Trivium... číst hrábě neumí, psát neumí, jestlipak umí počítat?
07. 12. 2008 | 22:23

Líný černý pes napsal(a):

Konečně nějaká zábava. To je počteníčko. Až do konce za jeden večer. Děkuji.
07. 12. 2008 | 22:44

skeptický napsal(a):

Začíná to tu být nějaké popletené.

V záchvatu altruismu jsem se pokusil vstoupit do diskuse jako zjemňující činitel,a vycházím překvapivě jako oběť,hodná zastání,dokonce ve společnosti významných osobností.Panu hraběti děkuji,point taken.

Jsme tu všichni už starší pánové,jsme na tom asi všichni zhruba stejně.Vím,že nohy jdou první,pak hlava.

Snad bychom se měli zeptat : chodí se nám dobře?
07. 12. 2008 | 22:47

bigjirka napsal(a):

ano, skeptický. udržím ještě myšlenku i moč a ujdu nevímkolik kilometrů. měl bych zas někdy vyzkoušet kolik..
ahoj pejsko, jak poštěkáváš? ještěs neviděla našeho Baryka. Kdy se přijedeš podívat?
07. 12. 2008 | 22:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

to Administration
Pokud je mi známo, příspěvky v komentářích by se měli týkat obsahu článku.
Invektivy proti prezidentu E. Benešovi a jeho manželce, vlkovi, Vasjovi, finovi, Řeřichovi, Pepovi Řepovi, Jamině, Čochtanovi, vicovi a Matyášovi nemají s obsahem blogu nic společného.
Jde o jakési pomatené myšlenky pochybných charakterů, znečisťujících tyto stránky.
Kdo ty chorobné výpady, prázdnoty a fantasmagorismy produkuje neměl by mít na tomto blogu šanci.
Nechci jim dělat advokáta. To zvládnou sami a lépe než já, ale permanentní útoky a nechutnosti adresované na ně s článkem na blogu nemají opravdu absolutně nic společného.
08. 12. 2008 | 00:06

oranžový napsal(a):

Neomlouvejte se pane Berwide :-)

Vy za to nemůžete ....

bigjirko -ženská protivná ... vy už začínáte
být drzá ! Co drzá ... nechutná a odporná.
Šmankote - kristovy rány .. zapomněla jste
mi opravit jednu HRUBKU :-))
To je ale lajdáctví .. hi hi hi :-)

Copak Čochtánku ???
Co si stěžujete ? Vždyť o vás tam nebyla
ani zmínka ??? Tak co pištíte ... ???
Až se na vás zaměřím, tak to určitě
poznáte :-) na to vemte jed - :-)

Zajímavé ... každý z vás se pyšní, jak je
študovaný ... a zatím to vypadá , že vám
dělá problémy přečíst obyčejný text ...
a to prosím v češtině :-)

Namísto toho, aby jste také přispěli
něčím k tématu ... rvete se tu o to, kdo
z vás vyplodí větší hnusotu.
Nejen, že se strefujete do pana Berwida ..
/ což je vrchol nevychovanosti / ale
snažíte se poštěkávat i směrem na pana
korektora .
Počkejte,až se naštve a pošle vás do .....!
Být na jeho místě , tak budete poštěkávat
leda tak ve svých kotcích.

Já se vám divím, že vám to stojí za to.
Že vám to stojí za tu hanbu , kterou si
tady pěstujete.
Jste na dobré cestě ...
na dobré cestě se úplně a totálně znemožnit

Cha cha cha :-)))))

PS: líný černý pse ... tomu vy říkáte
zábava ???
Tak to nemusíte příště chodit daleko ...
podobnou zábavu najdete v nejbližším
pohostinství " 5.cenové skupiny ".
No jo, štamgastům tam byl už vstup
zakázán, tak se přesunuli sem.
Pívo tu sice neteče proudem , panáky jim
taky nikdo nekupuje ... inu což , alespoň
si tu zanadávají ... když už musejí být
doma zticha :-)))))))
08. 12. 2008 | 00:23

oranžový napsal(a):

Kouknou se .. Matyáš

Něco vymyslet vlastní bedýnkou neumíte ???
Jen kopčit a komolit cizí příspěvky ???
Vy jste mi taky pěknej ptáček jarabáček :-)

O co se tu pokoušíte ? Myslíte si snad,že
můžete být brán alespoň trochu vážně ?

Nechte toho a raději přemýšlejte,co příště
nepomrvit a nežalovat jako malej kluk.
To se přece nedělá ... žalujou občas
jenom holky ,který maj nějakej mindrák.
Taky nějakej máte ???
Co třeba požádat o pomoc lékaře ?

PS: Taky znám jednoho Matyáše ...
ale jak vidno, není Matyáš- jako Matyáš :-)

Brou .
Vy taky ... podrbat za uchem a už do
.... hajan :-)))))
08. 12. 2008 | 00:32

bigjirka napsal(a):

oranžový, nedávno jste mluvil o fackách. jsem stále připraven udělit vám tolik potřebnou lekci. Pokud ovšem nejste ten jinak způsobilý mluvka tom.
08. 12. 2008 | 07:04

Ben napsal(a):

Jsem zhnusen.
Skeptický to vystih´. Někteří a k těm patřím i já, ale to jste Bigjirko mohl poznat, nepíší k zrovna k tématu, ale potřebují povzbudit či nějaké to "hřejivé" slovo, aby se necítili tak sami.
Ale abyste si nemyslel, že se chci řadit někde k těm "lepším". Vůbec ne.Já se jen snažím psát bez vulgarit, ale to neznamená, že nejsem bídák.
Oranžový, ptal ses mne na to,co je už mé soukromí a věřte, že s Vámi bych si i o svém soukromí a nejen o tom velmi rád popovídal, ale nevím jak to udělat, Váš mail neznám a jistě uznáš, že na blozích o svém soukromí ani náhodou.
08. 12. 2008 | 08:02

oranžový napsal(a):

Bene , nějak to vykoumeme .
Snad by nám mohl nějak pomoci třeba pan
Stejskal , nebo někdo z jeho kolegů.
Věřte ,že mám bohaté zkušenosti /co tě nezabije -to tě posílí / o které se s tebou
velmi rád podělím. Budu-li schopen ,tak
i lecos poradím.
Život není peříčko , ale i tak se dá prožít
velmi pěkně.
Ještě mi nebylo ani čtyřicet a facek od
života - jsem vyfasoval požehnaně. Za některé
si mohu sám .. díky své bývalé pohodlnosti
a nevšímavosti k věcem - zkrátka:
Chce se to správně dívat a správně číst.
Jen tak můžeš čelit nástrahám, které ti
někdo potichu líčí .
Paní bigjirková - ráčej si nafackovat sama
vědí ??? potřebovali by to jako sůl.

Tak čau Bene - něco vymyslíme.
:-)
08. 12. 2008 | 08:19

oranžový napsal(a):

Bene, až opět vyrazíte do Jizerek - vem to
zase přez Hákáčko .
Dej vědět a můžeme se povozit na parníčku
a pěkně poklábosit :-)
Žádnej problém.Jinak ta loď / Čechie / kterou
tak se slávou před lety dotáhli až sem - je
zavřena proto, protože střídalivší se
majitelé , byli lajdáci.
ahoj
08. 12. 2008 | 08:27

Vico napsal(a):

Dr.Dr. JBB : Vaše Jasnosti, ještě k té šestce, devítce, lokomotivě a kosočtvercům. Zase špatně! Ukáže-li žákům učitel v hodině geometrie kosočtverec,zní správná odpověď vzorného žáka - kosočtverec. V mém příběhu jsou však žáci sociálně deprivovaní, abych tak korektně uvedl. Spatřili piktogram zjednodušujícím způsobem znázorňující osobu ženského pohlaví a odpověděli : paní! Ty tři tečky jste si ,Jasnosti, špatně dosadili. Inu stane se.
08. 12. 2008 | 08:44

Daňový poplatník napsal(a):

Děkuji všem víkendovým diskutujícím, a to jak těm, kteří ví, o co jde, tak těm, kteří jsou mimo mísu, v čele s autorem spouštěcího mechanismu. Skončil jsem v křečích, škytaje a pomočiv se téměř....
08. 12. 2008 | 08:53

Ben napsal(a):

Oranžový, dovolenou už máme domluvenou na červenec, Hradcem jenom projíždíme - jednou jsem špatně odbočil a ztratil jsem skoro hodinu, dovedeš si mne představit?
Ale stejně si myslím, že jen tak "v letu", by to nemělo smysl.
Ale jezdím několikrát ročně na služebku do Prahy, tak bych si mohl ušetřit nějaký ten den.
Zrovna začátkem února mám jednu.
Trochu problém je v tom, že do Prahy to mám rychleji Pendolinem. Ale teď uvažuji, že z Pardubic to už není tak daleko. Tak když budeš chtít, můžeme to naplánovat, momentálně ale ještě přesný termín nemám.
08. 12. 2008 | 09:31

oranžový napsal(a):

Daňoví poplatníku ....
Vy , nejen , že nejste daňový poplatník ...
vy nejste nikdo .... protože, ten kdo platí
a neptá se proč -jste Vy pane .......

Tak přestaňte hloupě konstatovat a za břicha
se popadati .
Vypadá to směšně .. opravdu.
Tak nebuďte směšný .... ano ?
08. 12. 2008 | 09:35

oranžový napsal(a):

OK - Bene.
Dej vědět a já tě povedu městem - přesně
tak, aby jsi už nemusel bloudit :-)
Paráda, těším se - až se sejdeme .
To bude príma.
Ahoj :-)
08. 12. 2008 | 09:37

oranžový napsal(a):

Neboj Bene - já ti o hradci povyprávím tolik
že se tu budeš cítit téměř jako doma :-)
Takže klídek.... :-)
08. 12. 2008 | 09:55

oranžový napsal(a):

Copak ???? překvapeni ????

No to je divné , spíše bych očekával většinu
lidí - kteří si ráčili všimnout , že tu
musí žít permanentně pod komunistickou vládou

Já říkám, že nemusíme !
A taky nebudeme !!!
08. 12. 2008 | 10:24

buldatra napsal(a):

Jasnosti,

Pochopil jsem, že nemá cenu zatloukat.
Jako jednoduchý a prostý venkovan si nesměle dovoluji učinit přiznání, že neumím vládnout. Ba co dím, neumím to asi dobře, neboť mi absence této schopnosti nijak nechybí.Tento způsob nevládní existence mi umožňuje dopřát si mnohých života slastí, mohu si ze života dělat srandu ( aniž by hrozilo nebezpečí, že se někdy historicky znemožním ). Čili, dovoluji si navíc ještě podotknout, že všecko je jen a jen záležitostí postoje k životu. Je to relativní. Jsem neumětel. A jsem jím rád.
Neovládání druhých, nevládnutí lidem, nevnucování své vůle jiným, se mi líbí. Naplňuje mě to spokojeností. Jediné vládnutí, respektive jediný způsob ovládání se snažím (někdy úspěšně, jindy méně úspěšně) praktikovat sám na sobě. Kdoví, možná je to úchylka.

Píšete, že my neumíme vládnout. ( kdo je to „ my“? )
S dovolením, beru to jako „Vy“. U mě je to samozřejmost, viz výše.
Pakliže to neumíte a chcete to umět, proč se to nenaučíte? Koneckonců, člověk je na tomto světě proto, aby se učil. Učí se ledacos a je to tvor se svobodnou myslí. A jako takový si může vybrat i téma navíc, které se může naučit jak nejlépe dovede. Třeba téma vládnutí. Jasnosti, s chutí do toho. A až se to naučíte, historie Vám za pár let napíše vysvědčení.

Sudetoněmci Vám nedopřejí klidného spaní. Způsob jejich odchodu. Terminologie tohoto způsobu. Protagonisté této terminologie. A doba, ve které se tak stalo.
Ale Vy se jednou určitě naučíte vládnout.
Dnes, stejně jako tenkrát, je možno setkat se s názory, které nekorespondují s Vaší vizí dobrého vládnutí .Křesťanského vládnutí. S tím, jak by měli ostatní lidé myslet, jaksi nenacházíte mnoho těch, kteří by po křesťansku odpustili a milovali. Zkuste tedy sebrat odvahu, chopte se vlády.
A přesuňte odsunuté Němce zpět. Chce to odvahu, bez odvahy nelze vládnout. A ovládejte je. Vládněte jim. Při Vašem vzdělání by to neměl být problém. Ostatní v tomto prostoru si časem zvyknou. Nebo vymřou. Podotýkám, že svět je kulatý, tedy nekonečný a hranice mezi lidmi jsou jen a jen lidským umělým výtvorem. Avšak, cokoliv lidské je proměnlivé.

A když už je ta Země kulatá, původně bez hranic, víz a pasů, nekonečná, nebylo by od věci zamyslet se nad nadpisem Vašeho článku. V kontextu s tím, že si neumíte vládnout?
08. 12. 2008 | 11:10

oranžový napsal(a):

Nebuďte hned tak ustrašený ....
A nestarejte se , lidi už nejsou tak blbí
víte ???

PS: teda alespoň někteří.
Vy trpíte úchylkou pane.
08. 12. 2008 | 11:24

oranžový napsal(a):

Pana Adamce jste od tud vygumovali , ale
je vám to stejně prd platný!
Tak ještě vyšoupněte mě, a další - ať
to máte komplet .
Jste marní ......
08. 12. 2008 | 11:30

buldatra napsal(a):

to oranžový:

nesmělý dotaz:
kdo, že je to tak ustrašený?
Něco mi uniklo?
08. 12. 2008 | 11:42

oranžový napsal(a):

Ba co dím,neumím to asi dobře,neboť mi
absence této schopnosti nijak nechybí ...
Vaše slova ....
Tak proč ty hloupé dotazy ???
08. 12. 2008 | 11:53

Ben napsal(a):

Oranžový, p.Adamce jsem si pročítal, a kdyby to byla všechno pravda .....?
Že by se tam nenašel ani jeden, který by se mohl podívat lidem zpříma do očí?
Asi je správné, že to tu nenechali.
08. 12. 2008 | 11:55

oranžový napsal(a):

Pohoda Bene :-)
Jo, jo, jsou všude.
Tak Pocestný ????
Že Vy se zas někde s někým diskutujete :-)
08. 12. 2008 | 11:59

buldatra napsal(a):

to oranžový:

...něco asi uniklo vám...
08. 12. 2008 | 12:16

Daňový poplatník napsal(a):

To Oranžový: nazývejte mne prosím jakkoliv, přisuzujte mi bez skrupulí dehonestující adjektiva,jen mi neberte to poslední, co mi se vstupem do EU zůstalo, a to je být daňovým poplatníkem (mám na mysli nejen daň spotřební), když už o všem ostatním rozhodují podplacení bruselští úředníci, a to jediné, co mi zůstalo, je platit daně, a snažit se neprozradit se facecrimem.
08. 12. 2008 | 12:33

Pocestny napsal(a):

Svobodný pane, děkuju za zastání, ale dovolim si připomenout , že jste tu vždy byl proti cenzuře,
"so let the bamboon scream, otherwise we never learn what are the attributes of his specie."

Já myslím, že pravidelné "venčení" a krmení našich bolševických trollů je činnost nejen veřejně prospěšná (kdo jiný by se s homunkulem zdržoval), ale i pohříchu veselá a zábavná, protože onen jedinec je zásobárna hovězích myšlenek naprosto bezedná.

Nakonec, každého bolševika, ať je to nácek nebo komouš, musíme nechat vymluvit, jinak nám to na sebe nepoví. On se tu leckdo stydí projevit, je naším úkolem tyto nesmělé jinochy podpořit v jejich coming out, nemyslíte?

Domnívám se, že by naopak bylo naprosto zhovadilé od nás očekávat, že se zvíře ui příležitosti abrahámovin stane člověkem.

To se normálně stává v PRVNÍCH třech letech života, ne v těch POSLEDNÍCH třech....

Přece si nemyslíte, že tihle exoti přemýšlejí nad tím, co píšete? Kdepak, oni spotřebují veškerý svůj intelekt (a není ho mnoho) na dehonestaci nositele názoru, který nemá být vyřčen.

Jim nejde o hledání řešení, ale o hledání viníka, dokonalé vyústění celoživotního pobytu v řízeném myšlení, kde se nepovoluje myslet meritorně, pouze politicky.
08. 12. 2008 | 12:38

oranžový napsal(a):

Tak , tak - Vážený pane "zcestovalý" ...

S vámi a panem korektorem zde mohu jednoznačně souhlasit.
I ten pán, co vyprávěl o čiteli - který
hádanku s čísly dětem ukázal ... je též
pravým a dobrým člověkem.
Vždyť to se pozná z textu samotného , aniž
byste původce textu ... kdy spatřil.

To jsou ty základní informace o pravdách ...
o pravdách , které nelze vyvrátit ani
pošlapat.
Díky pane - díky :-)
08. 12. 2008 | 12:58

oranžový napsal(a):

Však ano , jak pravíte ....
Tři leta před námi ....
Tři leta těžkých zkoušek ...
Ale tři leta naděje ...
Tři leta usilovné práce...
Tři leta ...
Naděje na lepší život :-)
08. 12. 2008 | 13:04

oranžový napsal(a):

Však nespatřil jsem žádné obavy v budoucno ..
Anižto po třech letech ....
Viděl jsem pouze svět NOVÝ ....
Takový , jaký si zaslouží jen ti praví ...
Takže klídeček :-))
08. 12. 2008 | 13:16

G. Giormani napsal(a):

Vznik nové republiky národa čechoslováků v roce 1918. Čechů 7480000, Němců 3500000, Slováků 1920000, Maďarů 650000.

V poledne 18. června 1945 zastavil na přerovském nádraží transport několika stovek karpatských Němců, kteří byli v prosinci 1944 evakuováni před frontou do Rumburka a po osvobození se vraceli domů na Spiš. S vysvětlením, že musí "prošetřit nacisty", nechal důstojník Obranného zpravodajství vyvést z vlaku 265 náhodně vybraných lidí. Pak si vyžádal od velitele transportu 17. pěšího pluku, který se vracel z pražské přehlídky, dvacet samopalníků. Ti Němce ze Spiše nejdříve okradli a večer je eskortovali do nedalekých Lověšic. Zadržení se museli svléknout do spodního prádla, postavit čelem k jámě a vojáci je postupně stříleli. Exekuci, která trvala do půl páté, padlo za oběť 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. "Ženy vesměs plakaly," vyprávěl o tom později lověšický občan A. Kubík. "Jedna měla dokonce dvě děti v náručí, jedno jednoroční, druhé asi tříleté, a u hrobu prosila, nevím zda česky, nebo slovensky, aby nejdříve zastřelili její děti a potom ji. Voják ji okřikl slovy ,mlč´, načež ji střelil do týla. Žena i s dětmi spadla do hrobu. Vzápětí nato šel podél hrobu poručík Pazúr. Posvítil si a střelil i ty dvě děti, které byly dosud živé a plakaly."

V prosinci 1944 evakuováni před frontou do Rumburka a po osvobození se vraceli domů na Spiš. S vysvětlením, že musí "prošetřit nacisty", nechal důstojník Obranného zpravodajství vyvést z vlaku 265 náhodně vybraných lidí. Pak si vyžádal od velitele transportu 17. pěšího pluku, který se vracel z pražské přehlídky, dvacet samopalníků. Ti Němce ze Spiše nejdříve okradli a večer je eskortovali do nedalekých Lověšic. Zadržení se museli svléknout do spodního prádla, postavit čelem k jámě a vojáci je postupně stříleli. Exekuci, která trvala do půl páté, padlo za oběť 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. "Ženy vesměs plakaly," vyprávěl o tom později lověšický občan A. Kubík. "Jedna měla dokonce dvě děti v náručí, jedno jednoroční, druhé asi tříleté, a u hrobu prosila, nevím zda česky, nebo slovensky, aby nejdříve zastřelili její děti a potom ji. Voják ji okřikl slovy ,mlč´, načež ji střelil do týla. Žena i s dětmi spadla do hrobu. Vzápětí nato šel podél hrobu poručík Pazúr. Posvítil si a střelil i ty dvě děti, které byly dosud živé a plakaly."
08. 12. 2008 | 13:30

G. Giormani napsal(a):

Omluva za chybu ve vnesení části článku 2x.
08. 12. 2008 | 13:32

JAHA napsal(a):

Od 5.12. vecer, dva dni, tu bola fakt veeelmi interesantna debata.
08. 12. 2008 | 13:35

oranžový napsal(a):

Kdo z Vás by chtěl někdy spatřit znovu tak
otřesné zcenérie ????
Myslíte si, že to je jednoduché ???
Stále a stále sledovat bestialitu vraždících
zrůd chodících po tomto světě ???????
A necítit sto podporu to nějak zastavit ????

Už konečně zastavit ???????

Pro lepší životy našich dětí ??????

Pochybuje snad o tom někdo ?
08. 12. 2008 | 13:37

oranžový napsal(a):

Tak ukažme už konečně prstem na ty , což
nám jen samou trýzeň do životů nosí ...
Na ty , což se tu proplétají pod našima
nohama ...
Na ty , které již dobře znéme ...
Na ty, jimiž pohrdáme !!!
08. 12. 2008 | 13:43

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Oranžový,

pana Adamce nemažu ani tak kvůli jeho názorům (byť některá přirovnání k nacistickým zločincům jsou hrubě urážlivá), ale protože jeho texty klasifikuji jako spamy. Prostým stiskem Ctrl+C resp Ctrl+V zanáší tyto stránky desítkami identických textů bez ohledu na téma blogu. A to zdejší pravidla zapovídají.

Libor Stejskal
08. 12. 2008 | 13:55

oranžový napsal(a):

Chápu - i tak Vám děkuji, že jste si nejdříve
vypil kafíčko, než jste konal :-)
08. 12. 2008 | 14:00

Ben napsal(a):

Oranžový, tak to mne rozesmálo...
Dneska máš asi dobrou náladu, cos už tu napsal...moc pěkné, ale můžu mít jeden ryze soukromý dotaz? Nečerpáš někdy i z věže?
08. 12. 2008 | 14:20

oranžový napsal(a):

Z jaké věže Bene ?
Na to, abych slepý - nepotřebuji se dívat
shora.

To jen hlupák činí - pak nemůže si všimnout
koliko zlých stvoření , obtáčí se kolem jeho
nohou ...
Víš ????
08. 12. 2008 | 14:34

oranžový napsal(a):

Na to, abych nebyl slepý ....
Vidíš, myšlenka to rychlejší než písmo.:-)
08. 12. 2008 | 14:36

Ben napsal(a):

Tak se nezlob!
Sám jsi mi psal, že mám být opatrný... vybírat si pečlivě...být ostražitý...
Když nevíš, co jsem se ptal, je dobře - tím myslím pro mne, jinak bych se s tebou nemohl setkat.
Mám totiž přes plot sousedy, strašně moc hodní lidé, pomohli by, i kdyby nemohli, moc dobře spolu vycházíme, až na to, že krom počasí a "ten stromek by potřeboval ořezat" si nemáme co říct. Chápeš? Trochu jsem se lekl, aby v tom Hradci, jestli ktomu dojde, to nebylo stejné.
08. 12. 2008 | 14:52

oranžový napsal(a):

Počasí je počasí - každý ať si hovoří o čem
chce a nebo ne.
Se mnou o počasí hovořit nebudeš.
Stačí se přece podívat nad sebe a odpověď
se nabídne sama :-)
Přemíra opatrnosti někdy je hold spíš
na škodu ...
Víš Bene ? :-)
08. 12. 2008 | 14:57

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pocestný.
Obávám se, že máte pravdu.
Zaujala mě i tato věta:
"Já myslím, že pravidelné 'venčení' a krmení našich bolševických trollů je činnost nejen veřejně prospěšná (kdo jiný by se s homunkulem zdržoval), ale i pohříchu veselá a zábavná. Nakonec každého bolševika...musíte nechat vymluvit, jinak nám to na sebe nepoví."
Pocestný, já si myslím, abychom "vtlačováním" místních bezkonkurenčních idiotů do řad bolševického hnutí, neurazili místní komunistickou stranu.
Já sice stojím vůči KSČM velice skepticky a kriticky, ale takováto hovada, které jsem objevil na mém blogu jsem tam doposud neodhalil. Asi tam nesmějí vstoupit, jako tam nesměl vstoupit Václav Klaus v době totality, ačkoli se o to opakovaně pokoušel.

Nevím co by KSČM mohla pořídit s takovým Zbyňkem Matyášem, kdyby se objevil v jejich řadách? Ten by do všeho zakysle ryl, demagogicky by obracel všechno vzhůru nohama a ostatní by svým obtěžováním nutil, aby s ním souhlasili.
Následek? Volební potenciál KSČM by se začal rapidně hroutit.
Pocestný, já si myslím, že takovýto člověk by byl rakovinovým vředem každé organizace, nejen té komunistické.
Nebo se mýlím? Co si o tom myslíte Vy?
08. 12. 2008 | 15:00

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
Adamec není jedinný, kdo zanáší zdejší stránky texty bez ohledu na téma blogu.

Udělal byste dobře kdybyste vymazal VŠE, co nesouvisí s tématem blogu. Nejen zde. Vyplatilo by se to.
08. 12. 2008 | 15:16

oranžový napsal(a):

A komu by se to podle vás mělo vyplatit ...
Čochtánku ???
Snad ne vám a vám podobným ???
To určitě !
Prý smažme to ...
cha cha.
To by se vám tak hodilo!
08. 12. 2008 | 15:52

oranžový napsal(a):

Ale je dobře, že jste se přihlásil ...
pan korektor by mohl začít právě vámi ....

Byť bych i já měl být vymazán ...
/ z tohoto blogu /
08. 12. 2008 | 15:55

Čochtan napsal(a):

Komu by se to mělo vyplatit ?
Všem, kterým záleží na slušné a rozumné diskuzi na dané téma.
08. 12. 2008 | 16:08

oranžový napsal(a):

Jo ????
Tak proč stím otálíte ????
Můžete začít ....
už se nemůžu dočkat.
08. 12. 2008 | 16:10

bigjirka napsal(a):

Kdyby blbost nadnášela, obloha by byla oranžová.
08. 12. 2008 | 16:36

oranžový napsal(a):

Pane Berwide - odpověď od pana cestovatele
raději nečekejte....
Víte , tahá s sebou po cestách a necestách
kde co.
Však pomyslný "pytel" ... nepotřebuje.

Nepotřebuje proto, aby mu jej nemohl zas
někdo ... přez hlavu přetáhnout.
08. 12. 2008 | 16:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Samozřejmě, že vlastní příspěvky vymýšlím vlastní hlavou, kdybyste jenom trochu pozorněji četl a méně blábolil, mohl jste na to přijít sám.
Rozhořčený příspěvek pana Dr.Dr.B.-B. jsem obrátil do správného opačného gardu, protože tak dokumentuje, že postižených oponentů vás tří je tady daleko více. No nic, předpokládal jsem, že budu nucen dovysvětlovat.
08. 12. 2008 | 16:43

Vico napsal(a):

Oranžový : To, že pan Cestovatel nepotřebuje pytel, tu všichni víme. Sám zde napsal, že když uvidí dámské přirození, tak první, co ho napadne, je, že jaksi chybí ocas. On je prostě spíš na draky.

Jinak jste to tady Její Jasnosti natřel všechno "pěkně" na oranžovo. Bavte se dál
08. 12. 2008 | 16:47

oranžový napsal(a):

Matyáši - vy už raději nic nedosvětlujte.
ano ?

VICO - když nemáte co říci , mlčte.
08. 12. 2008 | 16:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Nevím co by KSČM mohla pořídit s takovým Zbyňkem Matyášem" Děkuji Vám, drahý doktore doktore, za nečekanou pochvalu. "Volební potenciál KSČM by se začal rapidně hroutit." Mám však starost, aby se nehroutilo něco Vám, to bych opravdu nerad.
Nakonec drobná poznámka: rakovina vředy nevyvolává, takže žádný rakovinový vřed nemůže existovat.
08. 12. 2008 | 16:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Když pochopíte vše vzápětí, dalšího vysvětlování netřeba. Jenomže bohužel Vy jste na tom jako Milouš, kterému Saturnin musel sáhodlouze vysvětlovat mnoho okolností, než Mikouš pochopil, že má vzít plechovku a jít nasbírat dědečkovi červy k chytání ryb.
08. 12. 2008 | 17:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: než Milouš ...
08. 12. 2008 | 17:04

Pepa Řepa napsal(a):

Konečně jsem Chucka pochopil

http://www.youtube.com/watc...

Debata je tak přiblblá, že koločkem na myši rolluju a rolluju a rolluju. Číst se to nedá.A to jsem jen Řepa. Žádnej Beethoven.
08. 12. 2008 | 17:14

Pocestny napsal(a):

Jen si nemyslete, svobodný pane, na tyhle typy tu měla partaj široké použití!
To, že zjev nemí Iljou Muromcem mu sice zabránilo se mezi ně vecpat, ale tihle typové mají široké pole působnosti v resotrtu drobných škod, pomluv a moralistického práskání.

Oni většinou byli takl uvědomělí, že bylo škoda na ně plýtvat rudou na členskou knížku.

Víte, když tu byli náckové, našli se tací, kteří byli hubou více než nácek, poté tu byli ti, kteří nepotřebovali prebendy a trafiky pošlé z členství, oni stáli na stráži jen ze své přirozené podstaty nemrcoucha kříženého kazišukem.

Pane, tady jsou nejnebezpečnější vždy ti, co drží dveře jiným, oni jim pak také mydlí schody...

Tyhle modely pak zakládaj ty komitéty lidový bdělosti, milice a jiné kosočtverečné hověziny.

Poznáte je podle toho, že sami nikdy nic neřeknou, ale nakonec "maj dycky pravdu".

Býk je dobrý na plemeno, vůl potahu, to platí i o lidech.
08. 12. 2008 | 17:43

bigjirka napsal(a):

Tos psal pocestný o své akční dvojce s růžovým?
08. 12. 2008 | 18:15

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
to je jak v tom vtipu: Jé ten je malinkej. Ó pardon to jste Vy, pane řediteli. To je ale macek.

Zvláštní, jak se někdo považuje za bejka a ostatní má za voly. Hmmm. Dokonce bejk, plemenej.

Jasnosti, od kdy dělaj inseminátora? Zakládaj chovnou stanici? To si teda vybrali alfa-samce.
08. 12. 2008 | 18:24

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pocestný.
Budu nad tím přemýšlet.
Zdá se, že máte zkušenosti a postřeh.
Kolik je Vám let?
Považuji to za svou čest, že jste se stal komentátorem ne mém blogu. Doufám, že na něm také nějaký čas zůstanete. Potřebuji zde pšenici mezi koukolem.

Obdivuji rovněž odhodlanost (J.F. Kennedy by řekl " Profils of Civil Courage") oranžového. Jeho skvělý zápas s demagogií je příkladný. Jen dál hochu, ať národ vidí, že se s idiotstvím nehodláme smířit - za svobodu a demokracii je neustále nutné zápasit nebo ji ztratíme.

Musíme všichni světu ukázat, že nejsme ochotni přihlížet rozpadu.
Naše generace nejsou žádný Edvardi Benešové!
08. 12. 2008 | 18:30

Pocestny napsal(a):

Jo, vidíte, na to jsem zapomněl - ornamentální kosočterečno, to je jejich další silná stránka!
Oni nejdříve neskutečnou brosvovinu u piva vysedí, pak lidem síří, aby se stala natolik běžnou, že už nikdo necítí tu rybinu, kterou to vše páchne.

Pak přichází vrcholné stádium lejnotepectví, tedy vzájemně se v rybuně vyválet a pak kolem ní zaujmout kruhovou obranu.

Když jim bolševik servíroval denně jednu "kneuvěření", dokonce na čtyřicet let zapomněli, že nevěří ani jemu.

Svět je lež!
Ale ta naše je nejlepší, tak se držme jako lejno košile.
08. 12. 2008 | 18:33

Pocestny napsal(a):

Omyl Pepane, za bejka je tu Tschochtan, ty jsi se podvědomě chytil pasácký hole, je vidět, že i kdejakým zvěřinci si umíš najít svou parketku.

Tak si nasad tu zmijovku, ať tě čochtan pozná.....

Pepane, já se vejdu do svýho kabátu, nemusim si pujčovat cizí kožich....
08. 12. 2008 | 18:38

bigjirka napsal(a):

Pepo, neurážej! Jeho Nejasnost není žádná Jasnost! Ostatně kdo jiný by si troufl na dabl orálně genitální styk s lokomotivou, než Slovutný!
08. 12. 2008 | 18:40

Pocestny napsal(a):

jiříku, víš jakej je rozdíl mezi rukodělnym a rukomyslnym?

Zapřemejšlej, nakresli si pár kosočtverečnejch algoritmů, možná to nějak vypočítáš....
08. 12. 2008 | 18:41

bigjirka napsal(a):

Jejich Nízkosti, také obdivuji oranžového skvělý zápas s vlastní demagogií a idiocií. Ale bohužel prohrává, zlatoušek nynaný.
08. 12. 2008 | 18:43

bigjirka napsal(a):

Tak hlubokonesmyslných úvah nejsem schopen. Snad tvůj držtaška či alter ego růžové, či dabldr dablbý ti pomůžou. Takové píčoviny nás na technice věru neučili.
08. 12. 2008 | 18:46

Ben napsal(a):

Pepo Řepo musím s Vámi souhlasit, chtěl jsem si to tu pročíst, ale nedá se, nedá...každý nadává každému. Co se nám stalo, když někdo něco napíše, hned se na něj valí hromada urážek!? Anebo přisprostých vtipů.
08. 12. 2008 | 20:48

Čochtan napsal(a):

Bene,
když začnete číst od začátku lehko zjistíte, kdo s urážkami začal.
To že se pak ti slušní nechali strhnout k patřičným odpovědím, to už je osud mnoha diskuzí. Kdyby administrátor včas smazal provokatéra, nedošlo by k zvrhnutí diskuze do této podoby.
08. 12. 2008 | 21:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Ben.
Považuji Vás za nejslušnějšího člověka na mém blogu. Na druhé místo bych si dovolil umístit sám sebe. Uvidíte jak pan Zbyněk Matyáš začne běsnit.
Jinak Zbyňku Vám děkuji, že v jednom komentáři citujete jenom mé věty. Zde vidíte sám, že i dobře míněný vokabular může být z Vaší strany zneužit i k té nejblbější demagogii.
08. 12. 2008 | 21:06

oranžový napsal(a):

Pánové .... Vy zde , jedni z njvyšších .

To je skutečná radost , smísená s pravou pýchou - že v takovém to světě ....
.... ti praví lidé žijí :-)))

Vy víte, o kom je tu řeč - včetně toho
znalostmi malým Benem :-))))))

Jste lidé púsobící od věky věků - jako
moudro převeliké , spojeného s mnohověkostí
v jedno veliké lidské pouto ...
pouto soudržnosti v dobách nejzlejších ...
v dobách , kdy národy jsou utiskovány ...
v dobách těch předůležitých ...
v dobách , kdy je Vás opět zapotřebí ...
zapotřebí , pro Vaše moudro spojené s
mnohověkostí :-)))))

Děkuji Vám přátelé - děkuji. :-)
08. 12. 2008 | 21:56

oranžový napsal(a):

Proto takových "velkých" Benů
zapotřebí nám více ...
Takových , co dobře vidí a slyší ...
takových, co mají svá srdce ...
na pravých místech :-)
08. 12. 2008 | 21:59

oranžový napsal(a):

Ti ostatní z vás ... tvorové -
kteříž tu tvoříte jakousi kulisu pro
zcény to nejstrašnější ...
Pomalu balte svá dílcová plátna s děsivou
zcenérií ...
A zmizte !
Teď svět bez kulis budeme spolu tvořit ...
tvořit svět
svět NOVÝ :-)))
08. 12. 2008 | 22:10

bigjirka napsal(a):

Vaše Nejasnosti, nechápu, proč se nezařadíte rovnou na místo první?
08. 12. 2008 | 22:35

bigjirka napsal(a):

rúžoví, to zní jak báseň od Pafky Kohouta! Magnifique!
08. 12. 2008 | 22:37

bigjirka napsal(a):

Oba socialismy, národní i inernárodní, měly velmi pěkné vstupy O novém ....
08. 12. 2008 | 23:11

Pocestny napsal(a):

Bene, oni mají přece výmluvu, mne.

Kdybych tu nebyl, žádnej šmejd by je nerušil od lobotomizace tohohle traktátu, jim nejde o slušnost, ale klid na blasfémii autora.

Víte, jim jde o to, aby nikdo nerušil ten soulad, se kterým spílali druhým, či se kterým vášnivě křepčili jankovitou radostí nad zdařilými denunciacemi zdejších nebloggerů, nástěnkářů, poštěváků a dogmatiků.

Tohle je pseudosvět jásavého socanského negativismu, xenofobie, písemná demonstrace zoufalství duševního i lidského, které tu mnozí rádi praktikují jako alternativu perverzního skupinového sexu.

Nejde o to, si s někým "zajebať", nýbrž o to, jak s někým / čím "VYjebat", alternativně někoho "Ojebať" nebo "Zjebat" a hlavně to všem okolo "POjebat".

Krásné slovo, nemyslíte?
08. 12. 2008 | 23:13

Vico napsal(a):

Vaše Jasnosti, snažně Vás prosím o výklad básně Oranžového v 22:10:15. Zvlášť bych prosil vysvětlit ten závěrečný verš : Teď bez kulis budeme spolu tvořit ...tvořit svět, svět NOVÝ. Děkuji předem.
08. 12. 2008 | 23:15

Pocestny napsal(a):

oranžový, hlavně nic většího nerozjíždět....

Čím blíže matce přírodě, tím dalé od fotra komunálu....

po kapitalistech nám tu zbyl KAPITÁL

po komunistech zbytnělej KOMUNÁL

po socialistech tu zbude co????

...vulgární SOCIÁL....
08. 12. 2008 | 23:17

oranžový napsal(a):

Bez kulis - jaké tvoříte vy , takový ....
jako je Vico ....

Což ani pes už nemá rozumu ?????
08. 12. 2008 | 23:22

Vico napsal(a):

Bene : V rukou Pocestného nejste nic jiného, než mikrofon anebo šlagwort k samomluvnému dialogu. Ten výklad slova jebat však za to stál. Díky Bene.
08. 12. 2008 | 23:23

Pocestny napsal(a):

Vico, že vy zase vidíte kosočtverec?
Hele, drobná operace víček, a bude líp.
Podstoupil to i Velký Vezír (v.v.)
08. 12. 2008 | 23:23

bigjirka napsal(a):

Ty nejsi pocestný výmluva. Ty jsi orální bobr. Ty jsi ve svých očích vyrostl už natolik, že ti pomůže jen svěrací kazajka a skotský špric. Tys nepochopil, že Jeho Nemilosti se to zdálo a probudil se s rukou v nočníku? Nevím o tom, že by v českých krajinách byl lampasák populárnější než cikán - vidím to v lepším případě fifty-fifty. Můj odhad, zda by člověk v kravatě poznal novou kapitánskou hodnost je velmi nejistý. Z různých těchto příznaků soudím, že jedná se o baronprášilský výplodek Jeho Ješitnosti. Že by budete s Jeho Zhůvěřilostí a Růžovou Pomateností akční trojka, postmoderní tým katobláznokrálů?
08. 12. 2008 | 23:25

oranžový napsal(a):

Rozumím Vám příteli dobře...
Však poslechnout Vás nemohu ...
To zbabělost bych prokázal ...
zbabělost a zradu - vůči Vám...
Vám dobrým lidem :-)
08. 12. 2008 | 23:25

bigjirka napsal(a):

Vico, to je něco jako Pryč s tyrany a zrádci fšemi, ten verš...
08. 12. 2008 | 23:27

oranžový napsal(a):

Vám, kteří v NOVÉM světě budete žít :-)))
08. 12. 2008 | 23:28

Vico napsal(a):

Pocestný : Na Velkého Vezíra máme stejný názor. Oranžový - stojí vám to za to? Zatrupte k ústupu. Velcí vojevůdci tento manévr znají..
08. 12. 2008 | 23:28

bigjirka napsal(a):

vidíte, Vico, už je to tady.. my oplýváme slzami. včak přijde jednou den odplaty, kdy zase budem řádit my.. tedy oni...
08. 12. 2008 | 23:30

Vico napsal(a):

"Zatrubte" - maximálně bych mohl nechat zpráskat učitelku ze základky...
08. 12. 2008 | 23:32

oranžový napsal(a):

Cha Cha - I kušuj mudrlante ďáblův !!!

Budseš prchat a hanba tvá tě bude pronásledovat a potáhne se za tebou jako
smrad !!!!!
08. 12. 2008 | 23:32

oranžový napsal(a):

Ten NOVÝ svět již započal dávno ...
však zkoušen byl přetěžce ...
Ten NOVÝ je tu zpět :-)))))))))
08. 12. 2008 | 23:37

bigjirka napsal(a):

Ano, růžovoučký, v tom se v názoru na Jeho Zhůvěřilost zcela shodujeme. Jak dospěli jsme ke konsensu tak delikátnímu?
08. 12. 2008 | 23:37

Vico napsal(a):

Však přijde den
my zůčtujeme s vámi
splní se náš sen
a dluh zaplatíte sami

Oranžový : Asi tak?
08. 12. 2008 | 23:38

oranžový napsal(a):

zpět ...

:-))) NOVÝ NÁŠ SVĚT :-)))
08. 12. 2008 | 23:38

bigjirka napsal(a):

No jasně, v učebnici němčiny z r. 1941 byly moc pěkné články O novém Německu, Die Deutshe Frauen a jiné. Také Pafka Kohout dojemné častušky pěl. Jejich trýznivé melodie musely zbrázdit vaše mozkové záviny stopou nesmazatelnou.
08. 12. 2008 | 23:40

bigjirka napsal(a):

nacionální a internacionální socialismus. Exaltované výplodky pseudomyslitelů, naznačujících své vyšší posvěcení. Duševní strava pro psychicky narušené barvomily.
08. 12. 2008 | 23:42

oranžový napsal(a):

To vy !!! dlužni nám jste ...

vzali jste ná životy dobré ....

a podstrčili to, v čem sami žijete !!!

Ve hnusu a lži ...
ve smradu a v díře nejhlubší ....

v díře - ve vašem doupěti !!!!!
08. 12. 2008 | 23:43

Vico napsal(a):

bigjirka, skeptický, čochtan, Pepa Řepa : To, co jste předvedli o víkendu byla literární perla. Už dlouho jsem se tak nepobavil. Vaše dialogy už teď vešly do zlatého fondu Aktuálně Cz.
08. 12. 2008 | 23:45

bigjirka napsal(a):

Vico, :-))

hle, fialovoučký se posral!
08. 12. 2008 | 23:51

bigjirka napsal(a):

musím jít pelíškovat, ráno mne čeká důležitý bešpréchung...
...brou

a růžovoučké, nic si z toho nedělejte, osprchujete zadeček a bude dobře...
08. 12. 2008 | 23:54

oranžový napsal(a):

Však již klidně můžete spát ...
klidně ...
Sny ať se Vám zdají krásné ...
které s novým dnem ....
ve skutek proměníte :-)))))
09. 12. 2008 | 00:00

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Nachytal jsem Vás Zbyňku opět u koryta pitomosti.
Snažíte se nabalamutit světu,že žádné "rakovinové vředy" nejsou.
Kdybych byl hulvát, tak bych řekl, že jsou, protože Vy jste jeden z nich na těchto stránkách.
Protože hulvát nejsem, netvrdím, že jste jeden z nich. A to netvrdím jenom proto, že by to admin smazal.
Opravdu!
Vy jste ve skutečnosti inteligentní člověk, ovšem Váš intelekt dobře začínající se nakonec sveze do nějaké imaginární demagogie. Aby jste z toho vyplul, protože sám zjistíte, že jste se vmanévroval nikam, uchýlíte se k fabulaci.
Tedy, abych byl konkrétní:
"Rakovinové vředy" mají na Googlu cca. 1040 zásahů. Mimo jiné jsou o nich zmínky ve "Svízel" (Je možné vyléčit i rakovinové vředy). Dále ZDRAVÍ.cz (Rakovinové vředy u zvířat).
Prosím Vás přečtěte si to, aby jste se opět nemusel blamovat výkladem, že žádné "rakovinové vředy" neexistují.
09. 12. 2008 | 00:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Vážený pane doktore doktore,
Váš vítězný ryk o mém údajném nachytání u koryta pitomosti jenom svědčí o řekněme slabé Vaší informovanosti. Na rozdíl od Vašich cca 1040 "zásahů" Googlem, ve kterých jsou např. i takové, jakým je "Jančík je rakovinový vřed nejen ODs; Pan B. z je rakovinový vřed české politiky.; Pokud si představíme Zemi jako živý organismus jsme jen rakovinový vřed; atd" skutečná pravdivá definice vředu je uvedena např. zde: http://vred.navajo.cz/
Je sice pravdou, že na začátku vzniku vředu může být i rakovina, nicméně označení takového vředu jako rakovinový je odvozené a nepřesné a v odborných kruzích neužívané. Chápu, že Vaše snad nějaká odbornost Vám neumožňuje reálnou orientaci v medicíně a souvisejících oborech, ale to není důvodem, abyste blábolil o korytě pitomosti. A protože já na rozdíl od Vás opravdu hulvátem nejsem, podobných výrazů ve Vaší komunikaci běžných nepoužívám.
Takže nezbývá než Vám doporučit pro příště: dvakrát měř a jednou řež, abyste se znovu neblamoval.
09. 12. 2008 | 05:43

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, to je pod prahem rozpoznatelnosti u Jeho Ignorance. Opět bych Jeho Stupiditě doporučil, aby ráčila nechat zbičovat praeceptora.
09. 12. 2008 | 06:58

Ben napsal(a):

Panebože, to se mi snad jenom zdá.
Včera jsem napsal blábol...a dnes s údivem pročítám, co se pod tím mým nicneříkajícím blábolem nashromáždilo.
Já přátelé končím...
09. 12. 2008 | 07:56

Ben napsal(a):

A oranžový neštvi mne už tím, že mne nazýváš dobrým člověkem.
Jen já vím jaký jsem.
09. 12. 2008 | 08:11

Ben napsal(a):

Ještě chci poděkovat Vám, pane Berwide, za tu Vaši poznámku ke mně.
Můžu někoho přímo nesnášet, nemusím ho brát vážně, ale je to důvod ho zesměšňovat?
A proto se mi líbí Vaše reakce na
to, co se nelíbí Vám. Ríkáte to přímo,ostře, ale nikdo nemůže říct, že ho ponižujete posměšky.
Neznal jsem Vás, až tady na tom blogu jsem Vás trochu poznal, a co napsat... DÍkY.
09. 12. 2008 | 08:32

buldatra napsal(a):

Kuří oko je záležitost lidská, o které se buď nemluví, protože kuřím okem se nikdo nechlubí, anebo se o něm mluví přespříliš. To, když někdo někomu na to kuří oko šlápne. Přičemž ne každý ví, co to kuří oko vlastně je.
Autor blogu šlápl na das Hühnerauge národa českého, rozpolceného a umocnil to šlápnutím na oko kuří cikánské. Sudetoněmecké a cikánské téma zaručuje, že diskuze bude a bude žhavá. A je. Jenže to nestačí.
Byla by i přínosná pro buldatru, ale není. Bohužel. Je totiž smutná. Neboť ukazuje nesmiřitelnost a nehledání společné řeči. Nepřináší to, co by diskuze přinést mohla. Tím je něco, co zmínil jeden z nejukecanějších místních diskutérů na jiném blogu. Mutualismus.
Na svých cestách asi toto slovo zapomněl. Je to škoda. Pocestný, nechcete toto slovo oprášit?
Bylo by to užitečné, protože prospěšné. A věřte, že mnozí by se zamysleli. A zamyslet se znamená mnoho.

Jasnosti, píšete, že tento národ si neumí vládnout. To jediné beru. Ale který národ to umí?
09. 12. 2008 | 08:36

Ben napsal(a):

Říkal jsem si, že skončím, ale ještě bych něco měl na srdci... myslím si, že největší ponížení člověka tady na diskusích může být i to, když někdo někomu vytkne chybu v pravopisu. Třeba je to zrovna "hrubka" psaná v rychlosti myšlení, ale přece tady by mělo být rozhodující sdělení a ne pravopis. Třeba se zase mýlím, ale je to můj názor.
09. 12. 2008 | 09:31

Pepa Řepa napsal(a):

To Ben
ale to mně zase vůbec nevadí. Vím, že píšu jak prase.
Jednou mně opravil špatné I vietnamec Nguyen.Dost mě to pobavilo.

Jejich Jasnost zase soustavně používá formulaci Vy by jste...
Možná nějaká šlechtická výsada.
09. 12. 2008 | 09:40

Ben napsal(a):

Pepo Řepo to je v pořádku, třeba u Vás, že Vám to nevadí,a to je moc dobře, ale ne každý je splachovací...
09. 12. 2008 | 09:46

Čochtan napsal(a):

Buldatro,
který národ to umí ?
Švýcaři ?
09. 12. 2008 | 09:48

buldatra napsal(a):

To Čochtan:

To nevím.
Ale vím jedno. Švýcaři jsou zvyklí na něco, co se u nás nesmí.
Jsou zvyklí spolurozhodovat o věcech veřejných hezky po Švýcarsku, na přímo.
Jsou zvyklí, že když přijde na věc, seberou se a jdou rozhodovat. Jsou zvyklí nést za to zodpovědnost a to je mnoho. Je to víc, než si ledaskdo u nás dovede představit.
Jsou zvyklí na svou zbraň. Proto je Švýcarsko Švýcarskem, není-liž pravda.
Jsou sví.
09. 12. 2008 | 10:19

Pocestny napsal(a):

buldatro, mutualismus je praktikovatelný:
a) v říši blboučkých zvířátek a kytiček bez die Rassenhasse Klassenhasse, tam, když jeden druhému nejsou konkurencí či potravou, mohou spolupracovat, protože sice nemyslí, ale zato netrpí předsudky a dogmaty.

b) ve společnosti občanů, tedy jedinců, kteří umí být "sami", to znamená, že nepotřebují tlupu k tomu, aby subtituovali jejich snažení vlastní, ale k tomu, aby na gruntu vlastních schopností projevili tu lidskou nadmíru dobra, která se zove společnost. Tito lidé nepotřebují společnost pro zajištění holého živobytí, tudíž se v ní neschovávají do tlup a front jako příslušníci národa Bos, ale jako jedinci tvořící pospolitost stojí každý na svém gruntu a dohromady zvelebují společně svou náves.

My jsme v mezistádiu, lidé pozbyli rajské nevinnosti, ale nedotáhli to na Homo Sapiens Sapiens, zasekli se v podobě bolševického polotovaru.

Proto musím smutně konstatovat, že před 20 lety neměl pravdu Havel se svou láskou a odpuštěním, ale Tigrid, když prohlásil, že k domestikaci divoké zvěře je nutná bytelná ústavní ohrada s elektrickým ohradníkem justice.
09. 12. 2008 | 10:20

Pocestny napsal(a):

Ještě podotek.
Swiss? Jasně, sedmisetletá konfederace vsí a městysů, pevná kalvínská víra, kterou by tu kdejaký socan okamžitě označil za hitlerostalinismus, komunální právo, kantonální právo, čtyři národy, čtyři jazyky, ale protože je jedinec, potažmo jimi tvořená komunita je více než emotivní nevědomí politické tlupy, funguje to.

Vše je založeno na jednoduchém pravidle:
"neslibuj, pokud nejsi schopen slib dodržet".

Kdepak, nelze srovnávat otužilost horala s rozměklostí hobbitů ze Středozemě.
09. 12. 2008 | 10:30

Čochtan napsal(a):

Pocestný, jestli jsi se nevšim, nikdo se tě neptá, nikdo tě nečte.
09. 12. 2008 | 10:38

Ben napsal(a):

Pocestný, před chvíli na jiném blogu jsem si dovolil Vás vzít do huby. Promiňte. S tím, co jste teď napsal, stopro souhlas.
09. 12. 2008 | 10:53

buldatra napsal(a):

Těžko se zamyslí nemyslící nad něčím, co shodíte ze stolu jako nepotřebné, nepoužitelné.
Ale ono to použitelné je.
Pravda, je to nezvyklé. Ale v přeneseném slova smyslu je to užitečné po všech stránkách. Jen chtít to akceptovat. Ani Vy zřejmě nejste ochoten měnit svůj myšlenkotok, snad kvůli nevíře v to, že v každém (i se slupkou bolševika) se může nacházet alespoň kousíček toho prazákladu H.S.S. Dítěte, které je třeba znovu najít a zvyknout si na jeho existenci.
Jestliže je někdo v mezistádiu, znamená to, že se něco děje.
Ostatně, neustále se něco děje. Je na nás, abychom budoucí dění dokázali ovlivnit? Jestliže ano, musíme se domluvit. Jinak to za nás zas a znova udělá někdo jiný. Zkuste si představit cestu do zítřka.

PS
Švýcaři svou cestu asi našli už dávno. A jak to vidím já, není nejhorší.
09. 12. 2008 | 10:53

buldatra napsal(a):

Podpodotek:

Všude je nějaká ta bytelná ústavní ohrada s elektrickým ohradníkem justice.
Tam kde není, tam se to semele.
09. 12. 2008 | 10:58

Pocestny napsal(a):

Přípodpodotek:

Ano, všude se o to nějak snaží, daří se pohříchu různě.
Zde jest ohrada funkční pro voly, dojnice, jalovice a telata, řídící býci migrují dle libosti.

Díky selektivitě ohrady mohla část dobytka prchnout a v divočině založit své "stádo nadzubrů".

Také tu máme stádo, které když se zvencne, nezastaví ho ani VVN, nikdo neví, jak je velké, ani to, kdu zase "hrábne".
09. 12. 2008 | 11:30

G. Giormani napsal(a):

Proč tvrdíte věci, které si nemůžete ani ověřit, Čochtane? Já např. názory Pocestného čtu a to velmi rád.
09. 12. 2008 | 11:33

Čochtan napsal(a):

Budatro,
ano, jsou sví. Já tam moc rád jezdím na výlet. V neděli potkáš peleton kluků, všichni v uniformě se Sturmgewehrem na zádech, na louce za vesnicí střelnice, a vesničani v uniformách střílí jak na pouti.
Demokracie a svoboda nejsou zadarmo.
09. 12. 2008 | 11:43

buldatra napsal(a):

Podpřípodotek:

No a mimo veškerého stáda vezdejšího, ať v intra-, nebo extra- ohradníku, žije divoké buldatra. A ten ví své…
09. 12. 2008 | 11:44

buldatra napsal(a):

Já vím, pane Čochtane.
09. 12. 2008 | 11:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Už jste zase všechno obrátil vzhůru nohama!
Připadáte mi to jako Cikán, který před zraky desítek diváků ukradl důchodkyni portmonku a tvrdí, že to neudělal (tato větička určitě uklidní rozbouřenou vřavu táborských občanů, tvrdících abych si vzal táborské Cikány k sobě na zámek a nebo se k nim rovnou přestěhoval).
Poslyšte Zbyňku - co se týká Vaší argumentace - nebyl Vaším příbuzným Václav Kopecký nebo Emanuel Moravec?
Já totiž, když čtu jejich elaboráty, připadá mi to jako by jste to napsal Vy sám.
09. 12. 2008 | 11:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ben:
"nikdo nemůže říct, že ho ponižujete posměšky."
Já ano, naposledy 09.12.2008 00:39:15
Asi máte odlišná kritéria zesměšňování.
09. 12. 2008 | 12:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Dovolím si opravit Váš faktický omyl, "pevnou kalvínskou víru" ve Švýcarsku vyznávají obyvatelé jenom některých kantonů, jiné jsou katolické. Z nich se rekrutují papežští gardisti.
09. 12. 2008 | 12:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Není třeba být na individuum Pocestny tak zlý, i ono si zaslouží, aby jeho chyby byly opraveny.
09. 12. 2008 | 12:10

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti Kopecký?????

Teď mně úplně zatrnulo. Aby Oni nebyli s panem Matyášem bratři. Znají ty dva Pojarovy medvídky, co se potkali u Kolína?

On je od Kolína, já jsem od Kolína, on měl tátu Kopeckýho, já mám tátu Kopeckýho nejsme my krindapána bráchové?

Teď už jde jen o to, jak si to rozdělit. Jeden byl vymaštěnej, druhej mamlas.
09. 12. 2008 | 12:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Vážený pane doktore doktore, co Vám brání místo planého klábosení si mé tvrzení ověřit u odborníků?
09. 12. 2008 | 12:14

G. Giormani napsal(a):

Pane Doktore, vím ze své zkušenosti, že lidé jako je Zbyněk Matyáš patři do "spolků" jako např. KČP (Klub českého pohraničí), nebo SPB (svaz protifašistických bojovníků). Tyto polovojenské a násilnické spolky mají jednu podobnost naprosto zřejmou. Příliž se od těch fašistických neliší. Jsou to zločinecké organizace, které již měli být dávno zakázané a debatami s nimi pouze ztácíte čas.
09. 12. 2008 | 12:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
Já neměl tátu Kopeckýho.
Pan doktor doktor možná měl příbuzného toho bývalého komunistického ministra.
09. 12. 2008 | 12:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Napsat o Svazu protifašistických bojovníků, že se od fašistických organizací moc neliší (přičemž už SPB neexistuje) může jenom hlupák anebo lhář.
09. 12. 2008 | 12:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Váš výrok "Jsou to zločinecké organizace" svědčí o Vašem fašistickém zaměření.
09. 12. 2008 | 12:22

Ben napsal(a):

Pane Matyáši, přečetl jsem si to znova, ale zesměšnění, alespoň jak to vidím já, jsem tam opravdu nenašel.
Dost ostrá slova tam jsou, to jo, ale...?
09. 12. 2008 | 12:37

Pocestny napsal(a):

Matyáši, otec je vždy nejistý, to ti odrecituje každej gyndař....

Bene, je to jednoduché, kromě edoduchých trivialit nástěnkáře uličnické urganizace Narodního Franty je schopen jen pravidelného výměšku duchamorného kosočtverečna.

Nicméně, i když nás pravidelně zalévá svou vřelou pozorností, trochu kníká, když jí opětujeme.

Berte to jako praktikum z Etologie vyšších primátů.
09. 12. 2008 | 13:03

G. Giormani napsal(a):

Soudruhu Matyáši, tak jsem se přeci jen trefil. Nehovořit o spolku KČP a o Svazu protifašistických bojovníků jako o zločineckých organizacích může jen sám hlupák a komunista, který je pro mě na stejné úrovni s nacistickými zločinci.

1) Klub českého pohraničí je spolkem, který s radostí střílel po všem a všech, kdož nehodlali v dobách komunistického teroru zůstat v ČR. Po marných pokusech legálního vycestování byly tito lidé vražděni na hranici "míru a socializmu". Ještě si dobře pamatuji na pokus bratří Bartáků, kteři si zastřelili řidiče autobusu, který je měl po následném propuštění všech pasažérů převést do NSR.

Svaz protifašistických bojovníků v čele se soudružkou Andělou Dvořákovou není ničím jiným, než organizací, která uznává jen boj proti fašizmu a na druhou stranu se nesmazatelně podepsala na terorizování občanů Československa v době komunistického teroru. Nebudu Vám soudruhu Matyáši vykládat o podobnosti fašistických a komunistických bojůvkách. Házel bych perly s...ím.
09. 12. 2008 | 13:16

oranžový napsal(a):

:-)))))) bravo :-)
09. 12. 2008 | 13:19

Ben napsal(a):

Ahoj oranžový, myslel jsem, že tu dnes nejsi.
Nemyslel jsem to zle.
Ale počkej, jestli mne poznáš osobně, a já budu mít odvahu o sobě něco říct, tak pak bych rád věděl, za koho mne budeš pokládat. Třeba budeš mít potřebu si pořádně odplivnout...
09. 12. 2008 | 13:31

oranžový napsal(a):

Tak pokud budeš schopen o svých problémech
mluvit ... / nejen se mnou / ....
tak to je v pohodě ... ne ? :-)
Ahoj.
Teď už ale zase mizím ....:-)
09. 12. 2008 | 13:46

oranžový napsal(a):

No, ale abys neřekl - že jsem tě odbyl.
něco pro tebe:

Před pár dny jsem si to mašíroval do práce.
Naproti mě , si to vykračovali dva študáci.

Zcela zřetelně jsem viděl i slyšel , jak
jeden z nich povídá tomu druhému:

" A tos ho tam jako nechal ???"

Víc už jsem jim nerozuměl, protože jsme
se zrovna míjeli ... a oba dva mezi sebou
hovořili plynulou angličtinou .....
09. 12. 2008 | 15:45

bigjirka napsal(a):

Bene, důležité je myslet vlastní hlavou. jak oraví klasik: Hlavně tedy, abychom nešli jako stádo za někým jiným. Jinak by naše cesta nevedla k vytčenému cíli, ale tam, kam se chodí nejčastěji.
09. 12. 2008 | 16:07

oranžový napsal(a):

Kam ?? bigjirko ?
Musíte to trochu rozvést , abychom pochopili
co nám chcete sdělit .
09. 12. 2008 | 16:10

bigjirka napsal(a):

samozřejmě praví...

víte, Bene, osobně si myslím, že člověk, který chce druhé poučovat (včetně těch, kteří o to nestojí), by se měl vyjadřovat bez gramatických chyb, co myslíte?

samozřejmě není žádný důvod, proč by Vám Brňák nemohl ukázat Hradec Králové....
09. 12. 2008 | 16:17

bigjirka napsal(a):

oranžový, vy nečtete klasiky? to je škoda...
09. 12. 2008 | 16:18

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové, nechci Vám do toho kecat, ale mám pocit, že mluvíte každý o něčem jiném.
Jeden a Svazu protifašistických bojovníků, který vytvořil bolševik a druhý o Českém svazu bojovníků za svobodu.
Klub českého pohraničí mně nic neříká.
09. 12. 2008 | 16:27

bigjirka napsal(a):

Pepo, KČP je taková trochu podivná organizace. Nicmoc, ale že by zrovna fašistická...
09. 12. 2008 | 16:44

oranžový napsal(a):

Takové "WC" klasiky - jako vy dámo ...
určitě ne.
09. 12. 2008 | 16:57

G. Giormani napsal(a):

Vážení, KČP je komunistickou organizací, která je dodnes v úzkém kontaktu se známým zločincem Zivčákem. Patřil mezi ně i "proslavený" grázl Pavel Dostál. Z popudu ČSSD. Tato zločinecká organizace lobuje za nevracení majetků jak šlechty, tak církví ale i obyčejným okradeným sedlákům. Staví pomníky "padlím" obráncům hranice "míru a socializmu" z dob před 89. Je to prostě levicová extremistická pakáž. Když na tyto skutečnosti poukazoval bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín, byl zatčen a souzen v neveřejném procesu. Proč neveřejném? Mohlo totiž vyjít najevo, kdo že jsou vlastně představitelé tohoto teroristického hnutí.
09. 12. 2008 | 17:09

bigjirka napsal(a):

fialovoučký, tušil jsem že vemeno vašeho formátu bude mít něco proti Anaeu Luciu Senecovi..
inu jak pravíval kolega, vůl zůstane volem a pařez pařezem
09. 12. 2008 | 17:21

oranžový napsal(a):

Tak pokud čtete takové klasiky ...
tak nevím , proč forma vašeho vyjadřování
spíše odpovídá počteníčku o socialistické
rodince " Homolkových " :-)

Ale no jo - šranda "muší bejt".

Dohodneme se ?
Nebudete se do mě strefovat a já na oplátku
do vás ... ok ?
09. 12. 2008 | 17:27

oranžový napsal(a):

Vy jste Brňák ???
Tak nám o Brnu můžete napsat něco zajímavého.
No a až zkončíte ... můžete pokračovat ve
vyprávění o Hradci Králové.
Dobrá nabídka ... ne ?
Večer se přijdu mrknout na vaše elaboráty.
Předem děkuji.
09. 12. 2008 | 17:36

bigjirka napsal(a):

Já jsem nezačal, na mě to není. Je to úplně jednoduché. Nechcete to, nedělejte to. Anebo to třeba dělejte, ale nic nevysoutěžíte. As you like. Z Brna na rozdíl od vás nejsem (Internet není zas tak úplně anonymní). Nejsem ani z Hradce, ale Hradec je pěkné město.
09. 12. 2008 | 17:53

bigjirka napsal(a):

Víte, ta vaše chuť furt posuzovat druhé... to na mě nezkoušejte, nezůstane to bez odezvy... Je-li Ben submisivní typ, je to jeho věcí. Nebudete-li otravný, nebudu vám ani připomínat, že se píše skončit :-))). Ale jak pravím, vaše byla volenka. Jak se do lesa volá, až se ucho utrhne.
09. 12. 2008 | 17:58

bigjirka napsal(a):

A proč návrh na příměří spojujete s dalším útokem? Poněkud nestandardní :-/
09. 12. 2008 | 18:28

oranžový napsal(a):

Jaký útok máte na mysli ?
Jenom mi od vás hloupé , tvrdit Benovi
že Brňák / ono je to jedno , koho jste tím myslel / dokáže vyprávět cosi o historii
a současnosti Hradce Králové .
Pokud to ovšem nebude brňenský historik
zabývající se do podrobna městy , které
mají okolo 100.000 obyvatel.
Víte, kdybych tvrdil, že dokážu Benovi
vylíčit cestu po Brnu - aby nezabloudil -
byl bych řekněme slušně "odvážný".
Víte, ani vás nemusím posuzovat -
jste jednoduše hádavý typ člověka , což
s sebou nese i další zbytečná negativa.

Nabízím vám potřetí jakýsi smír.
Smír v tom, že spolu můžeme celkem normálně debatovat / a že je o pořád o čem /.

Vidíte sám, že tudy cesta vede.
Když už moji nabídku nepřijmete ,snažte
se alespoň o to,aby jste krotil svou fantazii ve výběru sprostých slov a urážek
nejen na mě , ale především směrem k
starším a zkušenějším lidem.
To je celé.
Jsou tu blogy,které mi svými tématy takřka
nic neříkají ... těm se tedy vyhýbám a
nepíši tam kraviny,které by byly zcela
jistě mimo mísu.
09. 12. 2008 | 19:44

oranžový napsal(a):

Zdá se vám, že tu posuzuji pisatele ?
Kdepak, pisatelé odkrývají svá nitra
svými reakcemi na daná témata.
Jsou to lidé různí .
Pokud píší slušnou formou , dají se u nich
lehce přejít i některé smyšlenosti a nedostatky.
Pokud tu ovšem začne vynikat ...
"krasopisný hulvát" ... musí se to notně
vyjevit jako "monokl" na andělově tváři.

No uznejte sám - že žádný - byť mizerný
malíř , nezkazil by své dílo - přimalováním
monoklu na andělskou tvář.
09. 12. 2008 | 20:06

Ben napsal(a):

Bigjirko, to nebylo od Vás hezké, o Vás jsem, alespoň doufám, nikdy nenapsal nic, čím byhc se snad Vás mohl dotknout nebo ano?
Vy to i víte, že s některými Vašimi úvahami souhlasím, ale proč mne urážíte, to nevím, nečekal jsem to od Vás.
A věřte, od Vás mne to mrzí.
09. 12. 2008 | 20:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
Gyndař možná, genetik určitě ne.
09. 12. 2008 | 20:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
1) Netrefil jste se do ničeho, nejsem soudruh. Jenom nemám rád lháře a fašisty.
2) Svaz protifašistických bojovníků byla organizace sdružující československé bojovníky proti nacismu. Vznikla v roce 1951 násilným sloučením několika odbojářských organizací, v roce 1990 se pak přejmenovala na Český svaz bojovníků za svobodu.

oranžový:
ad 1) Ke lhářům řadím i jejich fandy.
09. 12. 2008 | 20:56

Ben napsal(a):

Mohu mít, p.Bigjirko, na Vás ještě jeden dotaz?
Proč si myslíte, že je oranžový z Brna, když on sám píše o HK?
Anebo Vy to víte?

Do Brna jsem jezdíval velmi často, ale to už jsou léta letoucí. A líbilo se mi tam.
Ale Vy píšete ,že z Brna taky nejste, tak proč o něm píšete?
09. 12. 2008 | 20:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Podle Vás byl i Pavel Dostál grázl...máte ještě horší způsoby než autor blogu.
KČP mne nezajímá, majitelé nájemních domů (tedy i Vy) taky ne.
Prostě se tady objevil další hulvát.
09. 12. 2008 | 21:02

bigjirka napsal(a):

Bene, to jste nečetl dobře, to bylo o oranžovém. No - ukazuje-li IP do Brna, předpokládám, že je v Brně a ne v Hradci.

oranžový, toto není útok?:
Tak pokud čtete takové klasiky ...
tak nevím , proč forma vašeho vyjadřování
spíše odpovídá počteníčku o socialistické
rodince " Homolkových " :-)

Ale no jo - šranda "muší bejt".

Dohodneme se ?
Nebudete se do mě strefovat a já na oplátku
do vás ... ok ?

Takže opakuju - volba je na vás. Nemám konflikty rád, takže se rád přizpůsobím. Raději než jsem se přizpůsobil tomuto.

A už nechte těch krávovin a stupidního posuzování a pošťuchování.
09. 12. 2008 | 21:22

Ben napsal(a):

Ne,bigjirko, psal jste o mně, že je mou věcí, jestli jsem submisivní, ale ten typ nejsem, jsem typ vznětlivý.
09. 12. 2008 | 21:37

Ben napsal(a):

Vidíte, jak jste mne vytočil, že jsem se zapomněl ještě zeptat, jak se pozná z IP, kde kdo píše?
Je mně jedno, jestli mne máte za bulíka, že to nevím, ale rád bych to věděl.
Víte tedy i o mně, že píšu z pracovního počítače a z domu, ale opravdu víte odkud?
Můžete to klidně napsat, mi to nevadí.
Ale jestli to je pravda, tak si soukromí budu muset hlídat víc.
09. 12. 2008 | 21:47

oranžový napsal(a):

Skoro to vypadá jako omluva všem , které
jste označil dle slovníku sprostosti svého.
Skoro.

Poslední věta ve vašem příspěvku měla znít
asi takto:
Už nechám těch zbytečných krávovin ...
už nechám toho zbytečného posuzování...
už nechám toho pošťuchování ...
už nechám výrazů sprostoty - vůči starším
a zkušenějším lidem.

Copak je to pro vás tak těžké se prostě
a jednoduše omluvit ???

Myslím si,že by vám právem patřila "frčka"
slušnosti ... opět zdvihnuta z pod vašich
bot ... a připnuta by měla být zpět tam
kde viditelně - nosit se má.

Bez vaši omluvy se pohodlně obejdu ...
můžem tak v pohodě diskutovat... ale -
jen za předpokladu,že se omluvíte ...
zkušenějším a starším.
Nápověda: "lokomotiva"
To byl totiž od vás vrchol hulvátství!
09. 12. 2008 | 22:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Nyní ke Svazu protifašistických bojovníků (SPB): Ano SPB vznikl 1951 následkem sloučení několika odbojářských organizací. Až podsud máte pravdu, ale tím to také končí. Zamlčujete tato fakta:
SPB byl věrným lokajem KSČ a vykonavatelem jejích příkazů. Jeho pracovní náplní bylo falšování dějin protinacistického odboje tak, aby z něho byla patrna "vedoucí úloha KSČ". Tím byl pověřen jeden z vedoucích činitelů SPB, Karol Pazúr. Byl slovenským fašistou, členem "Hlinkovy gardy" a válečným zločincem. V roce 1945 začal kolaborovat se slovenskými komunisty. Byl tedy svou minulosti pro StB lehce využitelným a i zneužitelným.
Takových lidí potřebovala KSČ mraky: Mohla je donekonečna vydírat za svou minulost.
Můj otec byl vězněm koncentračního tábora Hradišťko (1941-44) a rovněž členem SPB od roku 1951. Jeho slova: "Kdyby nebyli v SPB Židé, byla by tato organizace složená takřka výhradně s bývalých nacistických kolaborantů gestapa."
V roce 1958 byl můj otec vyloučen za "údajné sesměšňování sovětských partizánů" (píši o tom ve své knize "Das unbekannte Land Tschechoslowakei", Záp. Berlín 1986).
Po vyloučení z SPB mezi přáteli můj otec tvrdil: "Byl jsem ve svazu rád. Měl jsem totiž možnost se tam setkat se svými bývalými spoluvězni z koncentračního tábora v Hradišťku, které jsem tam NIKDY neviděl ani nepotkal."
09. 12. 2008 | 22:28

oranžový napsal(a):

Jednoduchý vzorec .. Bene.

Ten , kdo pátrá po IP adresách jiných ...

pouze jeden účel sleduje ...

Vypátrat ,omezit či jinak zlikvidovat
osobu s onou IP adresou ...

Zjišťovat něčí IP - by mě ani ve snu
nenapadlo.
09. 12. 2008 | 22:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Prostě máme jiné rodinné zkušenosti. Můj otec byl členem SPB jakožto bývalý aktívní protinacistický odbojář a byli tam další aktívní brněnští nekomunističtí odbojáři. Jako všechny organizace tehdy byl i SPB pod vedením komunistů, takovou samozřejmost znalým věci snad netřeba zdůrazňovat. Ovšem tvrzení majitele realit G. Giormaniho o SPB jako arganizaci téměř fašistické je lživé. Ostatně výrok Vašeho otce také nebyl v souladu s realitou. Dnes mnozí "moderní" apologetové považují za svou povinnost dehonestovat úplně všechno z dob sociálrealismu u nás. Ovšem marně, protože lidi většinou paměť neztratili.
09. 12. 2008 | 22:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy