Cikán na Hrad!

03. 12. 2008 | 13:14
Přečteno 47194 krát
Když Bůh stvořil člověka, zapomněl mu dát notnou dávku rozumu. Nepoměr objemu rozumu k naší tělesné schránce má nedozírné následky: náš život se skládá převážně z předsudků, zaujatostí, závisti, nenávisti a touhy po pomstě. Nic lepšího nejsme schopni vymyslet. Víc než 90 % naší životní pouti je vyplněno výše uvedenou prázdnotou. Místa pro lásku, porozumění a moudrost je tam zatraceně málo. Mělo by to být všechno obráceně, ale všemohoucí Bůh asi nechce. Patrně jsme si doposud nic lepšího nezasloužili.

Přechodně nám v táborských kasárnách zrušili jídelnu. Vyrazil jsem tedy v uniformě kapitána někam na oběd. Na zastávce autobusu mě oslovil Cikán. Potřeboval se dostat k hotelu „Palcát“. Slíbili mu tam nějakou práci v umývárně nádobí. Z celého houfu čekajících na autobus měl patrně důvěru jenom k uniformě, a proto se ptal mne. Trpělivě jsem mu vysvětloval, kudy má jít, neboť to nebylo daleko.

Když Cikán odešel, díval se na mne přítomný dav jako na nesvéprávného idiota: „Takový mouřeníni se kopou rovnou do prdele, pane kapitáne! A ne jim vysvětlovat cestu k hotelu. Stejně tam jde jenom krást!“ ozval se jakýsi pán s kravatou stojící za mnou.

„Buďte rád, že vám neukradl portmonku,“ dodala dáma s nákupní taškou a s tělesnou nadváhou.

Nedaleko se opíral patrně notorický alkoholik o pouliční lampu. Nedalo se dost dobře odhadnout, zdali tam rovněž čeká na autobus, anebo se z posledních sil zachytil nefungujícího osvětlení. Ten viděl celou věc značně kriticky: „To máme pěkně spolehlivou ar..ar..armádu, když se kamarádí s Cikánama,“ z posledních sil zvedl svoji rozcuchanou hlavu a čučel na mne nepřítomným výrazem. „Vy generále jeden! Nejste vy vůbec nějakej příbuznej toho... toho Havla? Že bych se nepoblil!?“ Aniž by se snažil ohnout, začal s velkým rachotem zvracet na sebe i na chodník...

Bylo sice uděláno mnoho práce, ale že bychom se již nalézali v ideálním stavu demokracie, to bych si zatím tvrdit nedovolil.

Úlohou vojáka je za určitých okolností položit za svůj národ život. A nyní si představte, že byste se měli za ty tři výše uvedené osoby, čekající na autobus, nechat jít zastřelit. Určitě by vás to tak trochu zaráželo. Možná že to byl i jeden z důvodů, proč jsme 1938 a 1968 nebojovali. Prostě nebylo za co a za koho pokládat život.

Setkáváme se s tím často: skoro nikdo není ochoten pro druhého něco udělat, natožpak se obětovat. Posledními obětmi byli Jan Palach a Jan Zajíc. Ti ovšem nepadli v otevřeném boji proti nepříteli, nýbrž spáchali sebevraždu. Čechové mají již tradičně problém chránit své zájmy ozbrojenou silou. Ve snaze nepříteli za žádných okolností neublížit se jdou upálit, oběsit, a nebo skočí na ministerstvu zahraničí z okna. Ti, co k tomu nemají odvahu, sami sebe sprovodit ze světa, chodí lepit alespoň plakáty (viz 1968).

Každý národ má to své: USA zápasila s černošskou otázkou. Kanada má svou indiánskou otázku. SRN zápolí s tureckou menšinou a ČR má své cikánské dilema, zvané „Romská otázka“ - dalo by se tak pokračovat dál, snad kolem celé zeměkoule.

Demokratický pokrok a humanitu nelze však zastavit: USA mají za presidenta černocha. Francouzským presidentem je maďarský Žid. Předsedou německé strany „Zelených“ v SRN je Turek. Až se stane presidentem České republiky Cikán, budeme s klidným svědomím moci tvrdit, že naše demokracie se rovněž řadí k těm nejlepším na světě.

Jak ovšem řešit českou tzv. „Romskou otázku“?

Již sám dotaz je chybně formulován. Romové jsou pouze částí cikánské národnosti. Je to asi tak, jako by všichni Slované byli označováni názvem „Bulhaři“.

Cikáni se skládají z následujících národních kmenů: Jenišové, Jezliové, Kalderšové, Kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové, Romové a Sinti. Chceme-li spolehlivý sběrný pojem, musíme tedy hovořit o Cikánech, a nikoli Romech. V případě Romů jde pouze o část národnostní skupiny, a to ještě navíc nikoli té nejpočetnější. Jak jsem již podotkl, je to asi tak, jako bychom vydávali Bulhary za nejvýznamnější slovanský národ, a přitom by o Rusech, Ukrajincích a Polácích nepadla ani zmínka.

Řešení problému menšin na území Čech má od roku 1918 již svoji tradici: nevíme si s nimi rady. Bezradnost je ještě navíc zesílena demagogickým šovinismem: „Tato zem patří nám a nikdo jiný tady nemá co pohledávat!“

Ona demagogie patrně vznikla tím, že nám nikdy nepatřily žádné kolonie. Nepřišli jsme tím do styku s národy, které bychom museli ovládat. Prostě jednou větou: My neumíme vládnout! Neměli jsme se to kde a nad kým naučit. Vypěstovali jsme si v sobě zhoubné komplexy méněcennosti, a ty hýčkáme dodnes. To je však neomluvitelné! Svět musí být ovládán. Kdo to neumí, nemá šanci být brán vážně.

Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.

V návalu neschopnosti ovládat jsme si1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili a získali jeho důvěru pro vlastní cíle a záměry (levné a kvalifikované pracovní síly, schopné okamžitého nasazení na znovuobnovení všech sfér národního hospodářství, tak jako spolehlivá volební mašinerie proti komunistům).

Evropa nám nevěří a obává se. Naším předsednictvím v EU u nikoho nevyvoláváme ani jistotu, ani důvěru. Všichni to vědí a všude to probleskává: Češi si neumějí poradit s vlastní cikánskou otázkou. Jak a čím chtějí řídit celou Evropu?

Ubohost naší reklamy tomu napomáhá: znuděná, bezradná a jakási anonymní společnost, kterou absolutně nic nenapadá, si krátí dlouhou chvíli tím, že hází cukr do kafe. Evropan je zneklidněn: Češi patrně nic jiného neumějí, než si osladit a zamíchat vlastní kávu.

Proč ne např. toto: „Náš vynikající král Jiří z Poděbrad byl prvním monarchou světa, který se pokusil 1462-64 sjednotit Evropu. On učinil na tomto kontinentě onen první krok. My Čechové, věrní potomci svého panovníka, budem v započatém díle dále pokračovat, až se nám všem podaří přivést společnou věc ke kýženému cíli. Češi pro Evropu! Evropa pro Čechy!“

Kdy se stane u nás Cikán presidentem?

Stane se to tehdy, až ukážeme světu, že umíme zvládnout demokratickou cestou řešení cikánské otázky, tedy umění vládnout, a nikoli vypuzovat a utlačovat. Kdo umí vládnout, nepotřebuje násilí!

Metodou řešení je využít veškerých možností společenské integrace uvnitř státu: zaměstnávat občany cikánské národnosti ve všech odvětvích lidské činnosti - naučit je převzít zodpovědnost sami za sebe i za svoji vlast, ve které žijí. Nebát se a nekapitulovat před začátečními nezdary. Ukázat, že umíme vládnout a jít příkladem.

Důležité je i zařazení do vzdělávacího a pracovního procesu rovněž formou zapojování do sportovních aktivit, členství v klubech a kontrolou úrovně bydlení, aby neklesala pod standard středních tříd. Účast občanů cikánského původu v ozbrojených a bezpečnostních složkách státu se musí stát samozřejmostí. Je nutné vypracovat konkrétní koncept s celoplošnou působností, který by pomohl odstraňovat dosavadní zhoubnou izolaci.

Pracovní koncept může mít název „Cikán na hrad!“, aby motivoval občany cikánské národnosti: všechny, i ty nejvyšší pozice státu jsou určeny pro vás, pakliže prokážete, že je zvládnete!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Bene, můžete být submisivní a zároveň vznětlivý. Každopádně to samo o sobě není nic špatného.

Co se týče IP adresy, teď jste na mobilním připojení T-mobilu a z té druhé adresy píšete podle všeho z Plzně. Nemám Vás za bulíka. Tolik asi se dá zjistit z otevřených zdrojů. U providera je přiřazení záznamu ke konkrétnímu uživateli. Je to pravda, je to tak a učit to tady nikoho nebudu, nemám proč. Jen tolik, že vyjma záznamů providera jsou to 100% otevřené zdroje.
09. 12. 2008 | 22:45

oranžový napsal(a):

Nezlobte se pane Matyáši ...
Organizace / byť prvotně bohulibá / avšak
dehonestována komunistickým vedením ....
Znamená to tedy .
Výrok - SPB jako fašistická organizace ...
je onou dehonestací - správný -

Proč ?
Cožpak by Váš otec mohl aktivně působit a setrvávat tak ve spolku , který vedla
komunistická strana ???
Strana , která v zájmu pracujícího lidu
věšela své občany a posléze i pomocí
tanků a vojsk - je umlčeti neb zabíti neváhala ?
Já vím, stalo se to později - ale nezlobte se , v takovém spolku bych nemohl zůstat
ani minuty!
09. 12. 2008 | 22:50

bigjirka napsal(a):

okrový, dobře, příměří nechcete. nevím tedy, proč jste oň žádal. předchozí dva příspěvky jsou přesně ukázkou vaší odpudivé agresivity. nestojím o vaše vymatlané poučování, doporučování, pseudopožehnání, vaše pseudopoetické trapné kydy plé gramatických chyb. prostě jestli chcete příměří, neserte se do mě a diskutujte k věci. začínám vás mít opravdu plné zuby.
09. 12. 2008 | 22:50

oranžový napsal(a):

Tak mi polibte (_!_) ... dámo !
09. 12. 2008 | 22:53

bigjirka napsal(a):

P.S. nikdy jsem neměl ani v nejmenším v úmyslu se vám omlouvat. vy jste s agresí začal, vy musíte skončit. chcete-li omluvu, musíte začít vy. já jsem na vás slizké oranžády blít nezačal. a dám vám radu. jenom jednu, ale už vážně míněnou a dobrou. nechte toho.
09. 12. 2008 | 22:53

oranžový napsal(a):

Pořád ještě nechápete ????
Žádal jsem vás o omluvu - ne pro mne
ale vaši omluvu adresovanou ...
minimálně panu Janu Berwidovi Buquojovi !!!

Na mě s.e.r.t.e.... kapišto ???
09. 12. 2008 | 23:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
SPB je dehonestována lháři vašeho typu - G. Giormani a pod.
Vy jste sem asi spadl z jahody, takovou naivitu hned tak jeden neuvidí. Za reálsocialismu totiž vedli komunisté i zahrádkáře, prostě všechno. A když má člověk kytky rád....
09. 12. 2008 | 23:07

bigjirka napsal(a):

chápu a seru na vás a sděluji vám, že kdykoli mám za to, že bych se někomu měl omluvit, dělám to. ad vice versa. prostě se do mě přestaňte srát.. radši.. protože už toho začínám mít fakt dost.

je fakt, že 69 s lokomotivou je fakt náročný, kdoví, co má mezi nápravami.

who the fuck do you think you are?
09. 12. 2008 | 23:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ono asi ani nejde o naivitu, ale spíše o záměrné lhaní, oranžový.
09. 12. 2008 | 23:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
oranžový je zjevný naiva a lže.
09. 12. 2008 | 23:11

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, vážná debata s tímto okrovým robotem je k ničemu.
09. 12. 2008 | 23:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"posléze i pomocí
tanků a vojsk - je umlčeti neb zabíti neváhala ?" Co to je za blbý nesmysl?
09. 12. 2008 | 23:14

oranžový napsal(a):

jo,jo - pane Matyáši

Co na tom, že kytka zalévánaremedy krví ....
krví lidu svobodného ...

Co na tom, že po moči ustrašenosti páchne ..

Co na tom , když za ostnatým drátem roste ..

Co na tom - co na tom , pane Matyáši !
09. 12. 2008 | 23:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Nemá téměř žádné znalosti a ten styl...
Asi to je nějaký cizinec, třeba Němec, který používá strojový překlad. Co IP?
09. 12. 2008 | 23:16

bigjirka napsal(a):

To je Zbyňku náhodný výběr slov. Píšu táké takového robota, ale zatím umí gramatiku ještě míň než okrová
09. 12. 2008 | 23:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Jste Blekota.
09. 12. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

IP je v Brně, robot tvrdí, že je z HK
09. 12. 2008 | 23:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
On to může sám editovat, sudetští Němci často česky rozumí.
09. 12. 2008 | 23:20

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, takové náhodné pseudopoetické sekvence... to neukazuje na dobrý psychický stav, jelito člověk. Patrně budeme brzy potřebovat drtič psychických vraků.
09. 12. 2008 | 23:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Aha.
Jdu spát, dobrou noc.
09. 12. 2008 | 23:22

oranžový napsal(a):

Nesmysl ????
Děláte si legraci ???

Aha , už to mám.

Vám zřejmě soudruzi do hlavy vtloukali
že tanky a vojska ....
v 68 roku ...
tu jen vojenské cvičení spartakiádní
převeliké činily ...
Tak se jim tu zalíbilo , že zůstaly ...
40. let !!!

Cvičit.
09. 12. 2008 | 23:22

bigjirka napsal(a):

Už jste Zbyňku viděl, jak pomatený sermon napsala okrová obluda u profesora? Já tedy politicky s profesorem nesouhlasím skoro nikdy, ale...
09. 12. 2008 | 23:23

oranžový napsal(a):

Opět nevíte kudy kam - bando jedna
prolhaná.
Kdepak ... přísahám , že nikoho z vás
plevelů ... již více neoslovím!
09. 12. 2008 | 23:29

skeptický napsal(a):

Kdesi jsem slyšel následující životopisný údaj :

Můj otec zahynul v 50.letech v Jáchymovských dolech.

Spadl ze strážní věže.
10. 12. 2008 | 00:26

Čochtan napsal(a):

Oranžový,
hlásím se k "plevelům"
a těším se, že mne už nikdy neoslovíš, ani si mne nevezmeš do huby.
10. 12. 2008 | 07:51

Ben napsal(a):

Tak to mi spadl kámen ze srdce, pane Bigjirko.
Když jste tak s určitostí tvrdil o oranžovém, že píše z Brna, myslel jsem si, že je to pravda, že asi dovedete zjistit u každého, odkud píše.
Pane, teď zrovna píšu z města, ale věřte mi, že z Plzně,kterou vůbec neznám,a ve které jsem doposud ještě nebyl, to není.
A včera večer jsem psal ze svého bydliště, které už je jiný okres, než kde dojíždím do práce, ale Plzeňsko to taky není.
Buď jste tu Plzeň napsal úmyslně, bych se nelekl, doufám, že ne, ale chci Vám ještě něco napsat.
Víte, pocházím a bydlím v oblasti,která byla k Republice Československé přiřazena dle mír. smlouvy bez místního plebiscitu až v roce 1920. Je to oblast, která nepatřila k Rakousku-Uhersku, ale náležela po staletí Prusku.
Po válce, kdy rozsáhlé německé Slezsko připadlo Polsku, tak tady to území se znovu začlenilo do ČSR. Naštěstí pro mne, ale tehdy jsem ještě nebyl na světě.
Mí prarodiče byli obyčejní pracovití lidé, taktéž jejich sousedé. Udělali jednu moc velkou chybu, že se hlásili k Němcům.Po válce měli to štěstí,anebo smůlu?, že tato oblast, jelikož nejsme Sudety, nakonec nemuseli opustit. I když i jim bylo odsunem vyhrožováno. Ovšem, co si po válce museli vytrpět za něco, za co nemohli, jak byli ponižováni a zotročováni na nelidské práce pro tzv.RNV, o tom se mi nechce psát. Má matka tehdy byla dítě školou povinné, bohužel znala jenom němčinu, dovedete si představit některé nenávistí posedlé učitele? Ne, nejde to tu popsat.
A představte si, že jsem studoval a pracuji v městě, které už do té oblasti nepatří, a vždy jsem musel spolknout nejednu jedovatou poznámku na to, odkud jsem. Ano, i v dnešní době!
Pane, a proč Vám to všechno píšu?
Psal jsem Vám, že s některými Vašimi názory souhlasím - s těmi na cikánské téma, i když nyní se už na to dívám přece jenom trochu jinak, ale četl jsem Vaše názory na tomto blogu na odsun Sudeťáků a to mne velice zklamalo. Možná se mýlím, ale mám Vás za bezcitného člověka.
10. 12. 2008 | 08:10

bigjirka napsal(a):

Vidíte, Bene, už se připojujete k Agentu Orange a nálepkujete. A čtete špatně. Napsal jsem, že Němci tady žili bez problémů dlouhá staletí. Ve třetině minulého století šli za krysařem a vykývli kyvadlo dějin na jednu stranu. Když letělo zpátky, smetlo je. Stalo se to a nedá se to odestát. To je asi tak všechno. Pokud jde o odškodňování, neviděl bych problém. Historii nelze přepsat. Pokud se týče zločinů proti Němcům, jsou politováníhodné a viníky už dneska nikdo nechytí. V zásadě i ty je ovšem nutno připsat na vrub nacismu. Třeba by Německo mohlo odškodnit ČR (Slovensko bylo spojencem Německa) no a ČR by část odškodnění mohla použít na sudetské Němce. To je fair? A nálepkování si propodruhé vynechte, nikdo Vám na ně není zvědav a nic dobrého nevyvolá.
Pokud se týče IP adresy, u ADSL připojení to není moc jisté s lokalizací. V podstatě programy vyhledají poslední server, na který je daná adresa připojena.
10. 12. 2008 | 08:28

Ben napsal(a):

To byla rychlá odpověď, díky.
Ale i Vy jste mne špatně pochopil. Přece nepíšu, že jste, ale že jen já Vás mám, a že se můžu mýlit.
V tom je přece jenom, i když malinký,rozdíl. Tak to berte a se snažím nikoho neškatulkovat a už vůbec ne dávat nálepky...

No a s těmi adresami jste mne hodně překvapil.
Nikdy jsem nemohl mít přihlášenou adresu někde na Plzeňsku. Co to je za volovina?
Kdybyste mi napsal, že ten Brňák jsem já, tak bych se tolik nedivil, protože do Brna to mám nesrovnatelně blíž než do Hradce, o Plzni nemluvě.
10. 12. 2008 | 08:47

Ben napsal(a):

Oprava: Tak to berte, já se....
10. 12. 2008 | 08:48

oranžový napsal(a):

Ano Tchochtánku
To samé očekávám i od vás ...
nejen od vás.
Že ? bigjirková.
10. 12. 2008 | 09:56

bigjirka napsal(a):

@Agent Orange: EOC
10. 12. 2008 | 10:47

Vasja napsal(a):

Pane hrabě Pukvoj, tak by mne zajímalo, za jakou protifašistickou činnost byl váš sedmnáctiletý otec, později významný český sochař, zavřen do koncentračního tábora, kde musel masturbovat před paní Heydrichovou. Jak se svěřujete na wikipedii.
Taky bych rád věděl, jaké významné dílo váš pan otec vytvořil. Jestli to néjni to nejtajnější tajemství služby MIG 16.
10. 12. 2008 | 15:39

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Vaše poslední stanovisko vůči SPB, zcela zřetelně ukazuje, že jste byl věrným zastáncem minulého režimu.
Já Vám to nevyčítám.
Více či méně to dokonce shledávám logickým: Byl jste loayálním vůči totalitnímu režimu. Komunisté Vás nechali vystudovat na přírodovědecké fakultě v Brně. Dostal jste solidní zaměstnání. Vaše rodiče patrně rovněž sympatizovali s režimem a celé rodině to vycházelo.
Proč by jste se měl stavět k rudé diktatuře kriticky?
Snad jste byl i Vaše rodiče dokonce v KSČ.
Je tedy zcela na místě, že hodnoty jako, demokracie, parlamentarismus, křesťanství, víra v Boha, snaha pomáhat bližním i vzdáleným, nezkřivený charakter, humanismus, tolerance vůči jiným názorům atd., považujete (tak jako např. i Bigjirka)za zcestné, nepřátelské a nebo v nejlepším případě, za naprosto zbytečné a nepotřebné.

Ve společenském systému, ve kterém žijeme, musíte ukázat co umíte. Žádné patolízalství nepomáhá. Křiváka brzo odhalí a snaží se ho zbavit. Kdo je vůl, musí mít komunismus, aby přežil. V demokracii nemá žádnou šanci, proto se snaží škodit a v mezích svých možností solidním lidem (např. oranžovému a těm druhým) ztěžovat život.

Křiváctví však není kvalifikace.

Takovýto lidé bývají často bez zaměstnání, bez peněz a v extrémním případě i bez přístřeší (neplatiči)...
Zbyňku neříká vám to něco?
Změňte svoji povahu a úspěch se dostaví sám!
Věřte mi - Bůh si Vás všimne. Přemozte v sobě ďábla, který Vás řídí do slepé uličky. Váš život se stane snesitelnějším.
10. 12. 2008 | 15:55

bigjirka napsal(a):

Vaše Nesmyslnosti, co to táraj? Vlezla na nich asi horkost. Nepřipálila jim ta lokomitiva JMO? (Jejich Mužnou Ozdobu). Daj si obkládek, Vaše Zhůvěřilá Nadutosti! A taky Jim dobře radím: Daj zase pořádně zbičovat praeceptora! Psát by jste je obzvlášť odporný zločin proti lidskosti. Rovněž zcestný - to by nenapsal snad ani štolba Jejich Zběsilé Nepříčetnosti. Též nemůžete napsat takovýto lidé, aniž byste vypadal jako lejnomozký trotl. Jak pravim Jim, Nízkosti, nechaj tomu praeceptorovi rozjebat řiť na fašírku! Takhle zase znemožnit Jejich Vypatlanost...
10. 12. 2008 | 16:13

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Zdá se, že jste upadl do definitivního zoufalství.
Neměl jsem v úmyslu Vás takto zdrtit. To nepatří za žádných okolností k mým morálním opatřením.
Co mám udělat,abych Vás opět postavil na nohy?
10. 12. 2008 | 16:37

bigjirka napsal(a):

Jejich Nemilosti, jako obyčejně stojím pevně na nohách. Kdepak zdrcen.. svůj širák odhazuji v dál, nechť s grácií tam leží on... oni se do mne jejich ješitnosti přihlouple navážejí, tak Jim čechrám peří svým kordem...
10. 12. 2008 | 16:42

G. Giormani napsal(a):

To Dr.Dr. Jan Berwid Buquoy.
Přidávám článek, který hovoří o jednom pozdějším členu SPB, vrahovi - poručíkovi Pazúrovi, "hrdiném" vojákovi ČSLA a nejenom o něm.

V poledne 18. června 1945 zastavil na přerovském nádraží transport několika stovek karpatských Němců, kteří byli v prosinci 1944 evakuováni před frontou do Rumburka a po osvobození se vraceli domů na Spiš. S vysvětlením, že musí "prošetřit nacisty", nechal důstojník Obranného zpravodajství vyvést z vlaku 265 náhodně vybraných lidí. Pak si vyžádal od velitele transportu 17. pěšího pluku, který se vracel z pražské přehlídky, dvacet samopalníků. Ti Němce ze Spiše nejdříve okradli a večer je eskortovali do nedalekých Lověšic. Zadržení se museli svléknout do spodního prádla, postavit čelem k jámě a vojáci je postupně stříleli. Exekuci, která trvala do půl páté, padlo za oběť 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. "Ženy vesměs plakaly," vyprávěl o tom později lověšický občan A. Kubík. "Jedna měla dokonce dvě děti v náručí, jedno jednoroční, druhé asi tříleté, a u hrobu prosila, nevím zda česky, nebo slovensky, aby nejdříve zastřelili její děti a potom ji. Voják ji okřikl slovy ,mlč´, načež ji střelil do týla. Žena i s dětmi spadla do hrobu. Vzápětí nato šel podél hrobu poručík Pazúr. Posvítil si a střelil i ty dvě děti, které byly dosud živé a plakaly."
10. 12. 2008 | 17:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

oranžový:
Tanky a vojska v 68 roku přijely, aby potlačily Pražské Jaro vedené tehdejší KSČ. Přijely tedy proti československým občanům, kteří masově podporovali polednouvou politiky tehdejších československých komunistů.
Dnes mnozí se to snaží překroutit, ale tak to bylo.
10. 12. 2008 | 20:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Pane doktore doktore, asi jste zvyklý kádrovat, ale v mém případě jste trefil kozla. Především však vycházím z toho, že Vám po mých osobních údajích je velké kulové, jsa však člověkem v podstatě tolerantním poskytnu Vám informaci, že u nás komunisté v sedmdesátých létech nechali vystudovat téměř každého, kdo chtěl. Po vystudování distanční formou zaměstnání jsem si však musel vyhledat sám. Ještě dodám, že nyní jako důchodce občas docházím pomáhat na pracoviště, které jsem z valné části pomáhal po plyšáku zakládat. K dalším Vašim závěrům není třeba dodat nic kromě toho, že jsou to bláboly, ostatně jako u Vás často. Jste prostě vedle jako jedle. :))))
10. 12. 2008 | 20:45

bigjirka napsal(a):

Jejich Pošetilosti, jen kdyby ve svém spílání ráčili být trochu vynalézavější! Co máme všelikých pěkných obratů a voni na nás s morálním opatřením. Že se nestyděj. Jo, jejich Zhovadilosti, a povídaj nám, jak nechalo potrestat praeceptora! Holí nebo bičem? Ten skunk neurozená naučil jich prdlajs a Voni si teď musej řezat vostudu takovým plebejským blábolením. Bejt na jejich místě, Obludnosti, asi spáchám úkladnou sebevraždu!
10. 12. 2008 | 20:56

Ben napsal(a):

Ale pane Matyáši, to snad jste nemyslel vážně, že v sedmdesátých létech nechali komunisté vystudovat každému, kdo chtěl.

Ale jinak se nedivím Oranžovému, nejde to tu číst, je to fakt na zblití.
10. 12. 2008 | 21:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.

V demokracii si jistě může každý kecat co chce, ať chce nebo nechce.

Ale přeci si musíte uvědomovat, že Vaše věty jako "...u nás komunisté v sedmdesátých letech nechali vystudovat téměř každého, kdo chtěl..." jsou naprostým výsměchem těm stovkám vyhozených studentů v době Husákovské normalizace.
Zbyňku, i když jste v jádru marxistou-leninistou (viz Váš příspěvek 09.12. 2008, 22:38:28), opravdu Vám není těch lidí ani za mák líto? Víte sám, že byli vyhazováni a pronásledováni i komunisté. Představte si, že by jste byl mezi nimi? Jak by jste se asi cítil?
Vy jste sice s režimem jel jak se patří, ale mohlo by dojít k omylu. Komunisté to omluvali řčením "Když se kácí les, lítají třísky!" Prostě by Vás zasáhla ta komunistická "tříska" a seděl byste roky v cele vedle Havla.
Hovořil by jste potom o tom, že "dehonestace bývalého režimu" je úchylkou?
Zbyňku, pokuste se s člověkem cítit. Vy jste nesmírně zatrpklý vůči demokracii. Já chápu, že žít ve svobodné společnosti není lehké - žádný soudruh Vám neříká, co máte dělat a nevede Vás z brněnské přírodovědecké fakulty rovnou na teplé místečko, kde Vám všichni začnou říkat s uznáním "Soudruhu doktore!"
To v našem současném společenském systému nenajdete. Může se Vám ovšem přihodit, že Vámi začnou všichni upřímní lidé právem opovrhovat.
Potom je třeba intenzivně přemýšlet o tom, zdali jste si to nezasloužil.
10. 12. 2008 | 22:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Bene, co jsem napsal, za tím stojím. Můžete se zeptat kohokoliv.
10. 12. 2008 | 22:05

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Pan oranžový se sice úpěnlivě snažil, aby jste se mi omluvil. Vy jste mu místo toho začal vyhrožovat.
Já sice žádnou omluvu nepotřebuji a od Vás už vůbec né, ale mohl byste mi laskavě sdělit, když píšete takové nonsensy jako "Jejich Pošetilosti", "Jo, jejich Zhovadilosti", "Obludnosti" a potom mi doporučujete sebevraždu, víte Vy vůbec o čem píšete?
Mám vážné obavy, co se týká Vaší soudnosti.
Není tedy divu, že jste se připojil k panu Matyášovi a krásně si rozumíte.
Pakliže to vůbec svedete, mohl byste mi rozumným českým jazykem (popř. v němčině nebo angličtině)
vysvětlit, co vlastně proti mně máte?
Doposud jsem to tak nějak nepochopil, ale rád se nechám poučit, pakliže místo různých nesrozumitelných skřeků budete hovořit k věci.
10. 12. 2008 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Pane doktore doktore, už mě to Vaše klábosení nebaví. Napsal jsem "dehonestovat úplně všechno", což je jistě významový rozdíl proti Vašemu "dehonestace bývalého režimu".
K Vašim dalším žvástům, jinak se to nazvat nedá, se nebudu vyjadřovat. Nejel jsem s režimem, po plyšáku jsem se měl podstatně lépe.
"Vy jste nesmírně zatrpklý vůči demokracii" Máte dost pravdy. Pokud demokratické státy "humanitárně" hází lidem na hlavy bomby, pod falešnými záminkami napadá jiné státy a podporuje etnické čistky, ani nic jiného než negatívní pocity slušných lidí vyvolat nemůže.
Nakonec vás mohu ujistit, že případné Vaše pohrdání mou osobou je mi zcela lhostejné. Rozhodně Vy nejste "všichni upřímní lidé".
10. 12. 2008 | 22:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Dovolím si za bigjirku zopakovat jednu věc: "by jste" je česky nesprávně a rve to oči, správně je "byste".
10. 12. 2008 | 22:27

bigjirka napsal(a):

Vaše Nejasnosti, Husákov byl otravný. Vzpomínám si na vtip o leninském, stalinském a našem typu socialismu. Ten náš se v něm přirovnával k letadlu za letu. Všichni blejou a nikdo nemůže vystoupit. Odmaturoval jsem 1970, 1970-72 byl na matfyzu, pak 72-77 na ČVUT-FEL a 78-81 na aspirantuře FEL. Kamarádky studovali filosofii, jedna z nich se stala mojí ženou. Z celého takto kontaktovaného okruhu nevím o nikom, kdo by byl v té době vyhozen za politiku. Tím nechci říct, že nikdo takový nebyl. Ten režim už konflikt nevyvolával. Když se mu někdo aktivně vzepřel, dovedl pořád být brutální, viz napadání některých disidentů, viz "asanace", viz vraždu Wonky v 86. Ale rozhodně ne vyhazování studentů po stovkách. Kecáte. Jako s tím cikánem u kasáren. Voni jsou prostě baron Prášil, Zběsilosti.
10. 12. 2008 | 22:27

bigjirka napsal(a):

Mám proti Vám pane to, že píšete nesmysly a navážíte se do lidí, kteří to kritisují. O oranžovém vůbec radši ani nemluvte. Hleďte, já myslel, že když schválně provokujete, že taky něco snesete.
10. 12. 2008 | 22:32

bigjirka napsal(a):

Děkuji, Zbyňku, nechtěl jsem se opkovat :-)
10. 12. 2008 | 22:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Nemám právo hovořit za pana Bena, ale co se týká zeptat se "kohokoliv" svědčí patrně o nádoru na Vašem mozku.
Na co by se pan Ben "kohokoliv" měl ptát?
Stačí si přečíst Vaše komentáře a není nutné se na nic ptát, protože všem (mimo pana Bigjirky, ten to duševně nezvládá) je to všem naprosto jasné.
Přesto bych Vás Zbyňku prosil, nenechte se demotivovat.
Pište nadále i do cizých blogů, jak jsem zjistil, kde rovněž obtěžujete svou přítomností.
Přesně jako tady, je důležité i tam, aby čtenáři věděli koho mají před sebou.
Napsal jsem na blog.aktuálně.cz článek pod názvem "Papír je trpělivý aneb Problémy se vzdělanou pitomostí", necítíte se být touto lekcí osloven?
10. 12. 2008 | 22:38

bigjirka napsal(a):

Jejich Tuposti, ostatně myslím, že s napadáním začali oni, já nerad zůstávám dlužen. Co je to prosým jych zas za pýčovinu ten cizý blog? Diskuse je od diskutování, Oni si přejou monoskusi? Norris- Kokaris stare
10. 12. 2008 | 22:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Bigjirka.
Prostě mimo nadávání, jste nic konkrétního neuvedl.
Nejdříve tvrdíte, že k čistkám skutečně docházelo a hned v zápětí tvrdíte, že jsem lhář.
To, že jste s režimem problémy neměl (tak jako v případě pana Zbyňka) bych docela věřil. Mentalitu "třídního boje" (nesnášenlivost) máte. To režim potřeboval.
Chodil jste udávat?
V záznamech vnitra ani ve vojenských archivech mi pod pseudonymem "Bigjirka" zatím nebylo nic předloženo.
10. 12. 2008 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"necítíte se být touto lekcí osloven? "
Až po Vás, pane doktore doktore.
10. 12. 2008 | 22:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"V záznamech vnitra ani ve vojenských archivech mi pod pseudonymem "Bigjirka" zatím nebylo nic předloženo."
A já nic? Jistě jste hledal také. :))
10. 12. 2008 | 23:03

bigjirka napsal(a):

Jejich nemilosti, voni maj problémy s chápáním psanýho textu. To je potom potíž. Důvěrně jim mohu prozradit, že na mne opravdu nic není. I když to na mne zkoušeli. Proč myslíte, že jsem nesnášenlivý? Protože nemám rád blbost?
10. 12. 2008 | 23:06

bigjirka napsal(a):

Jinak nicku bigjirka používám až na tomto blogu, zásluhou pana Stejskala. Začal jsem s nickem jirka, ale nějakej sviňák se za mne vydával a pan Stejskal mi laskavě sdělil, že na jirku nemám dost silnej kopyrajt. Tak jsem "narost". Už se to tady různí pitomci pokoušeli fšelijak psychologizovat, třeba baba Tydlitátka. Kdyby Jim, Nemilosti taková myšlenka škrábala v hlavě, tak sděluji citlivý osobní údaj, že mám 195/115
10. 12. 2008 | 23:17

bigjirka napsal(a):

Je docela zajímavé, že se tady formují voje "arts" versus "sciences".
10. 12. 2008 | 23:19

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Sice jste se doposud nenaučil psát správně mé jméno, což o žádné genialitě z Vaší strany nesvědčí, ale jinak dotaz je věcný, což u Vás rovněž zjišťuji pouze velice zřídka.
Tedy: Spočítal jste to správně. Mému otci bylo v době zatčení a převozu do koncetračního tábora Terezín (Malá pevnost)přesně 17 let. Z Terezína byl převezen do Hradišťka, kde byla soustřeďována mládež (převýchovný koncentrák pro rasově čistou mládež). Důvod zatčení? Nikdy se to přesně nedozvěděl: "sabotáže a napomáhání nepříteli". On však žádné sabotáže nedělal a nepříteli rovněž nenapomáhal (píši o tom ve své připravované knize "Rozhoupaná motyka nad propastí aneb Absurdní život v absurdním světě").
Po příjezdu rodiny Heydrichů do protektorátu, byl nasazen na práci na zahradě zámku v Panenských Břežanech jako pomocník zahradníka.
Ano, paní Lina Heydrichová ho sexuálně zneužívala. Když s ní můj bratr Jiří koncem 70. let hovořil (pracovali jsme tehdá jako korespondenti západoberlínského vysílače Sender Freies Berlin)ani se s tím moc netajila: "Ano, na Vašeho otce si pamatuji. Byl jedním z mála vězňů,kteří hovořili jakž takž německy. Byl pohledný a měl skvělé vystupování. Našli se i chvíle, kdy jsme byli sami."

Jinak můj otec žádným sochařem nebyl.
Byl zcela obyčejným, průměrným (a nebo snad dokonce podprůměrným) výtvarníkem a později restaurátorem.
Jinak my dva jsme si moc nerozuměli.
Ani jeden z nás dvou neměl to správné pochopení pro práci toho druhého.
Respektovali jsme se vzájemě - on byl můj otec a já jsem byl jeho synem. Měl jsem vždy radost, když se mu něco povedlo. On byl hrdý na mé uspěchy a vážil si jich, ale to bylo asi tak všechno.

Podrobnosti se lze dočíst v mé knize "Zpackaný atentát aneb Erotické pozadí atentátu na Reinharda Heydricha". Vyjde patrně příští rok.
10. 12. 2008 | 23:37

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Já nic nevyhledávám, nýbrž si to nechávám vyhledat.
Není mi známo, že by měla zpravodajská služba o Vaší osobu nějaký zájem.
Pokud nezačnete spolupracovat s teroristy (což bych do budoucna, při Vaších postojích k životu, vůbec nevylučoval), nemusíte se obávat, že se dostanete do zorného úhlu evropských zpravodajských služeb.
10. 12. 2008 | 23:56

skeptický napsal(a):

Pánové,

když už jsme u té geniality.
Někdy se stává,že lidé s extrémně vysokým IQ mají problémy s komunikací.Nikdo jim nerozumí.
Prý se to dá snížit ranami do hlavy.
Nechoďte ale pod IQ60,riskujete menses.
11. 12. 2008 | 00:08

skeptický napsal(a):

To Bigjirka,

Pane nadkolego,s takovým tlakem bych si dával majzla.Hlavně ten horní je zabiják.
11. 12. 2008 | 00:17

bigjirka napsal(a):

ale skeptický :-))), kdybych myslel tlak, napsal bych highjirka :-D

obávám se, že Jeho Otupělost by potřebovala nějaké zvyšovátko...
11. 12. 2008 | 06:43

oranžový napsal(a):

Jste k blití ....
Packalové , negramoti a doživotní ....
břídilové :-)

Kam vy se hrabete se svými slepičími mozky
na pana Berwida.
Jste ubozí - jste marní ....
jste směšní :-)
11. 12. 2008 | 07:08

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti, píšou
...píši o tom ve své připravované knize "Rozhoupaná motyka nad propastí aneb Absurdní život v absurdním světě").
-----------
Tak, tak, maj pravdu. Slibuji jim, že si Rozhoupanou motyku koupím.

My, řepy říkáme: Když Pánbůh dopustí, i motyka spustí.

To skeptický
Nechoďte ale pod IQ60,riskujete menses.
------------
Vrtá mi v hlavě, jak to je po klimakteriu. Zvýší se IQ?
11. 12. 2008 | 07:17

Ben napsal(a):

Oranžový, tady to je děs, jestli chceš, napiš mi na email.
11. 12. 2008 | 08:13

skeptický napsal(a):

Pánové,

nějak jste si ráčili přivstat.
Ranní ptáče víc sežere,a dřív chcípne.

Pan Bigjirka
Také existuje osobní údaj six foot three and twelve inches.

Pan Pepa
motyka je prý nejlepší nástroj na dobývání ženských srdcí.
Přímo skrz hruď do srdce.

Má dále tu unikátní vlastnost,že jedním uchem dovnitř,druhým ven,a stále zůstává v hlavě.

Po klimakteriu dochází k prudkému zvýšení IQ.Přestávám dokonce rozumět sám sobě.
11. 12. 2008 | 08:21

skeptický napsal(a):

P.S.

Díky počítači jsem si konečně ujasnil,co je klimakterium,a co klimax.
Také jsem zjistil,že co jsem považoval u některých žen,které měly tu čest,za orgasmus,bylo pravděpodobně astma.

Rostu.
11. 12. 2008 | 08:37

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Every day,in every way,I am getting better and better.
11. 12. 2008 | 08:49

oranžový napsal(a):

Ok. tak mi ho sem napiš.
Svůj ti dát sem nemohu ... chápeš viď ?

Jo, tam si můžeme nerušeně povídat :-)
11. 12. 2008 | 09:40

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Malý doplněk k motyce:
Motyka je nástroj užitečný. Vyšším stádiem motyky je krompáč.
V případě nutnosti lze krompáč použít jako motyku hromadného ničení.
11. 12. 2008 | 09:53

Ben napsal(a):

Ale oranžový, vždyť jsem ho už psal.
11. 12. 2008 | 10:01

skeptický napsal(a):

Pan Buldatra

Krumpáč(místně krompáč) jsem měl vlastně na mysli).
Pletu si to,obvykle mne k obému nepouštějí,abych si neublížil.

Krumpáč je dokonce zbraň dvousečná,a musí se prý držet na konci násady,ale zase ne moc daleko,aby neskončil v zádech.
Z hlavy jej bez cizí pomoci extrahovat téměř nemožno.

Čili musí se držet jak? Správně.
Teoreticky jsem poměrně na výši.
11. 12. 2008 | 10:18

Vasja napsal(a):

Pan kníže Pukvoj.
Díky za informaci.
Tedy, váš otec byl zavřený Němci za sabotáže a napomáhání nepříteli.Ale jak píšete, ničeho takového se nedopustil. Proč se tedy přihlásil do Svazu protifašistických bojovníků? Asi pro prachy, co. Byl to tedy podvodník, nebo pindáte.
To druhé je pravděpodobnější.
Na anglicé wikipedii se chlubíte, že váš otec, Jan Kopecký, je oblíbený/populární český výtvarník / plactic art /
Jak to teda je? Co vytvořil, či restauroval? Nic. Zase pindáte.
Pane Pukvoj, Když vám chybí inteligence, logické myšlení a vzdělání, tak se raději do takovéjchto plků nepouštějte. Oslníte maximálně pana Stejskala a pana Počestného a Vlka :))
11. 12. 2008 | 10:22

skeptický napsal(a):

P.S.

Když už jsme u těch nástrojů,nebo nářadí.V minojské kultuře existovaly i dvojsečné sekery.Pochopitelně není zdokumentován jeden případ vítězné bitvy.

V Muzeu Abahama Lincolna se podivoval návštěvník nad zachovalostí sekery,s kterou si tento velikán postavil srub,v kterém se narodil.

Průvodce mu sdělil,že vzhledem k stáří museli nahradit topůrko před deseti lety,a hlavu loni.
11. 12. 2008 | 10:33

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Správné držení krumpáče (výraz krompáč je v moravských kruzích považován za výraz pragocentrizmu) je neprávem opomíjený problém a nese to své důsledky. Například kriminalisté mohou být uvedeni v omyl při sebevraždě krumpáčem. V návaznosti na to hrozí justiční omyl.
Tento druh motyky nám ještě zdaleka neodhalil všechny své taje a možnosti a zasloužil by si podrobnější vědecký výzkum.
Teoreticky je možné říci, že je to zbraň trojsečná, zejména v některých rukou.
Se slzou v oku vzpomínám na svůj první krumpáč. Již při té vzpomínce mě bolí záda.
11. 12. 2008 | 10:47

G. Giormani napsal(a):

Milý soudruhu Zbyňku Matyáši. Ve "veliké naději" Vaší reakce, jsem na tento blog zaslal článek o vraždění civilního obyvatelstva v roce 1945 na Švédských šancích. Vraždění, které je velmi podobné (téměř stejné), jakým bylo vraždění nevinných civilních obětí v Lidicích. Protože nevidím rozdíl mezi SSmany a mnohými pozdějšími členy SPB, kteří se podíleli na masových vraždách civilního obyvatelstva, použil jste methodu dle osvědčeného "zloděj křičí chyťte zloděje". To bude evidentně důvod, proč mě nazývat fašistou. Takovou sprostotu si vyprošuji. Individua Vašeho ražení jsou těmi nefalšovanými lháři a spolupachateli vražd. Je naprosto nezbytné zločiné tlupy s povahou tatarskomongolských nájezdníků z ruských stepí co nejdříve zakázat. Je to vae vlastní matka = KSČM a jí podřízené gangy.
11. 12. 2008 | 11:19

Líný černý pes napsal(a):

Ha ha ha haf.
Pánové, pokračujte, prosím, v diskusi co nejdéle, konečně nějaká sr....
Další téma navrhuji : vidle jako nástroj akupunktury.
11. 12. 2008 | 11:27

skeptický napsal(a):

Krásná paní,
chytila si blechu na ni.

Vidle jsou všelék čili el-ixir,nebo též panacea na všechny lidské bolesti a neduhy.

Mají tu výhodu,že na umístění všech tří bodů na přímku netřeba pravítka.
Musí se ale udržovat v naprosté čistotě.
Babka,kterou jsem viděl operovat naposledy se s nimi snažila vylovit ze žumpy zástěru,v které měla svačinu.
11. 12. 2008 | 11:42

skeptický napsal(a):

Pan Buldatra

Mně zase maminka říkala,že když se nebudu učit,budu mejt kravám ocasy.Měla pravdu.

Je štěstím,že i jedno oko dokáže slzet.
11. 12. 2008 | 11:51

buldatra napsal(a):

to Lčp:

Nevyšším stádiem vidláka je bůh Neptun.(náš vidlácký bůh, křesťané laskavě prominou)
Vidle jsou tedy nástrojem božím, jen mi uniká, co těmi vidlemi tam pod vodou vlastně kydá.

Akupunktura v dnešní uspěchané době bezesporu vyžaduje nové revoluční přístupy a pomůcky. Vidle jako akupunkturní urychlovač, se logicky nabízejí, co by elegantní řešení. V případě jejich použití by se však mohlo stát, že půjde o akupunkturu definitivní.

I když nejrevolučnější v tomto oboru je asi vynález fakírova lože.
11. 12. 2008 | 12:20

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Mejt ocasy kravám?
Proč ne?
O jaké jde plemeno?
Peak District, Holštýn, nebo alpská modrá Milka? Nebo nějaké jiné?
Ostatně, někdo to dělat musí.
Jen nevím, jak tuto profesi nazvat. Myč? Myjec?
A je k tomu potřeba krumpáč?
11. 12. 2008 | 12:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Asi se soustavně nacházíte ve špatné společnosti, kde jeden druhému absolutně nic nevěří.
Tuto mentalitu potom přenášíte sem.

Nedůvěra je bezprávý vůči druhému a nevědomost. Nevím a proto nedůvěřuji. Podezírám, protože nemám ponětí. Česky by se to řeklo asi takto: Jsem úplně blbej, proto nikomu a ničemu nevěřím...

Myslím Vasjo, že u Vás v Rusku je to běžné a na denním pořádku.

Co se týká mého otce, doporučil jsem dvě knihy. Jestliže však čtete, tak jako píšete, řekl bych aby jste si je nekupoval. Bylo by to pro Vás zbytečné vydání. Kupte si raději vodku a někde v koutku se setnětě do němoty.
11. 12. 2008 | 13:05

skeptický napsal(a):

Pane nadkolego.

Není to profese,není to povolání,ale klatba.
Nebere to konce.

Z krav mám nejraději dršťky.Bohužel koupit se dají jen ty loupané,prané,takže jemně kořeněná chuť kravského trusu,tak typická pro pravou polévku tam chybí.

Uvažuji o sušení téhož coby koření,jako přidruženou výrobu.

Supluji svůj příjem letním rýžováním zlata na Aljašce,bohužel revmatismus už mi to dlouho nedovolí.

Doufám,že to koření se ujme.Byl by u Vás nausi zájem?
Musím také začít šetřit napouřeb.
Veleslavín je drahej.

Vynalezl jsem univerzální řiťoplach,na značce krávy nezáleží,beru i Wyandotky a Siamské bůvoly.

Integrální částí,dalo by se říci srdcem stroje, je nášumné kvedladlo,o kterém více,až dostanu patent.

Krumpáč jsem naposled použil při ukrytí své zlaté železné zásoby.

Teď mne zase udal soused,že mám schované peníze ve dříví.Tak přišla pátračka s pilami a sekerami.

Stejní lidé,co mi zryli zahradu na jaře.
11. 12. 2008 | 13:21

skeptický napsal(a):

Pánové,

máte-li občas dojem,že s diskutujícím se obtížně komunikuje,je možné,že čtou pomalu.Zkuste psát pomalu.

Podezíravost a nedůvěra jsou znakem mrzké a přízemní mysli.S takovými odsudky lépe vážit slova.
11. 12. 2008 | 13:25

Vico napsal(a):

to Vasja : vaše nedůvěra je vskutku do nebe volající. Tvrzení dr.dr.JBB lze ověřit z více zdrojů. Například spisovatel J.Prouza při přípravě svého románu Zlomená tužka se zmiňuje o deníčku Liny Heydrychové. Tam se dočtete, jak ono "sexuální zneužití" vlastně proběhlo. Paní Lina trpící úporným opruzením v oblasti konečníku požádala mladého českého vězně, aby se podíval, zda-li nemá tzv "vlka". Mladý vězeň, jemuž doposud nebylo umožněno blíže se seznámit s intimnějšími partiemi ženského těla, po krátké obhlídce zděšeně odpověděl:
"Jestli je to vlk, milostivá, nevím, ale tlamu to má strašlivou!"
11. 12. 2008 | 13:44

skeptický napsal(a):

Paní Lina po dotazu,zda by se někdy chtěla do Čech vrátit,prohlásila : pěšky bych tam šla.To říká vše.
11. 12. 2008 | 14:01

skeptický napsal(a):

p.s.
Na opruzení je nejlepší husí sádlo k zevnímu použití.Vnitřní aplikace způsobuje bzdění vysokým tónem.
11. 12. 2008 | 14:09

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
prosím, aby kolega vlk, který není přítomen, nebyl do debaty zatahován.

Krumpáči se zásadně vyhýbám od té doby, kdy jsem poprvé zaslechl větu:Tu máš čerte krumpáč.
Nemám rád ani motyku, od té doby, kdy slyšel pohádku o Otesánkovi.

Musím se zastat kolegy Vasjy. Tak to dopadne, když chce hradní pán ušetřit a zaplatí úkáčku o pět korun na hodinu míň, než je sazba obvyklá u Veletržního paláce. Pomsta ukrajinské mafie je pak strašlivá.
11. 12. 2008 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

Když o tom tak uvažuju nemám rád žádný pracovní nástroj.
11. 12. 2008 | 14:39

Pepa Řepa napsal(a):

Vlastně nemám rád práci jako takovou. Žádnou.

Že by tímto způsobem vznikla šlechta? Podle hesla: Práce zušlechťuje? Pak se taky šlechtí skot. Krávy, volové a tak.

Já si na šlechtění nepotrpím. To už někdo objevil. Že by Wild nebo Shaw? Práce je fascinovala. celé hodiny se na ni vydrželi dívat.
11. 12. 2008 | 14:46

Pocestny napsal(a):

Jojo, skeptický, co teprve rejč či lopata...s velikostí nástroje lásky se zvětšuje universalita instrumentálního využití.

Ty falosofky také chválím, nohy sice neholený, spálej i vodu na kafe, všechny "uměj" špagety s eidamem, lanďákem a kečupem na kolejním rendlíku, leč v loži hotovej šicí stroj! -)))
11. 12. 2008 | 15:46

Pocestny napsal(a):

Svobodný pane, otec byl hrdina!

Každý, kdo byl schopen se saskou píp, bavorskou kredencí nebo dokonce s rýnskou flaksou, je u mne hrdina!

Koukam, že nadávat vám jest tu povoleno, tak se přidám:
Snad proboha nejste takovej vořech, abyste nevěděl, že když se dá něco podepsat, nemusej nikoho vyhazovat. A navíc bejt takovej nádiva, kterej drze tvrdí, že bylo jinak, když to tenkrát podpsal i pan "každej".

Vy jste prostě naiva, kterej si myslí, že tahle tlupa lobotomickejch nepamatováků připustí nějaký reminiscence.
11. 12. 2008 | 15:52

Pocestny napsal(a):

Jinak, svobodný pane, jestlipak víte, proč českej řidič nejradši dýzl?

No benzín se krad dycky hůř než nafta.....

Každej chce mít auto jako pražskej vexlák, viděli to ve filmu...
11. 12. 2008 | 15:56

Vasja napsal(a):

Vico
Nedůvěra? No jasně a Arcivévoda Pukvoj má být ta důvěryhodná postava.....
Spisovatel J. Prouza. Kdo to je, co to je? Další blázen?
Nejste pane Vico Pukvoj, nebo jeho fámulus, který mu dělá společníka v měšickém pokojíku,
ten "významný" novinář Herlich Štolc?
Blázny si dělejte s Pukvojem z Počestných a....... na koňéééé, že máte vlka? Tak na vlkáááá.
11. 12. 2008 | 16:38

bigjirka napsal(a):

..jedno oko pláče, však jedna ruka netleská.. vidle jsou trojzubé, obávanější je vidlopunktura pětizubými podávkami.. zbraň ďábelská vpichování kuliček na jejich koncích je obávanou kratochvílí sadistů... věřte Baronu Prášilovi! Kdo nevěří, ať tam běží! Jeho nemilost baron prášil von Trottelstein je zaručeným pramenem informací. Ty jsou jak voda chladivá, omamná z pramene skalního.
11. 12. 2008 | 18:25

skeptický napsal(a):

Pan Bigjirka

já tušil,že to bude mít nějaký rajcovní účel.
Měl na něm bambulku,dráždil s ním Andulku...
A tady jich je dokonce pět!

Máte přímo básnické nadání.Svým duševním zrakem slyším,jak zurčí.
11. 12. 2008 | 18:38

bigjirka napsal(a):

šplouchá, šplouná, zurčí, bublá... baronovi na karbid :-)

jo, skeptický, penetrace holt je penetrace. pět kuliček na pěti tyčkách
11. 12. 2008 | 18:52

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
S tím krevním tlakem 195/115, jak Vám již sdělil skeptický, bych byl opravdu opatrný.
Krátkodobě to nevadí, ale dlouhodobě by to mohlo znamenat infarkt - a to by mohlo být smrtelné.
Já chápu, že mi tím nepřímo vyhrožujete: Nechte mě na pokoji nebo to se mnou lupne!
No, dobře.
V tom případě jsou dvě možnosti. Buď nebudete komentovat moje blogy a nebo já na to nebudu reagovat. Co je pro Vás přijatelnější?
Tedy, co mne se týká, já mám komentáře rád, ale bez těch Vaších bych se klidně obešel.
11. 12. 2008 | 18:52

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Kozácký atamane nebo mužíku - já si nejsem jist!
Vico použil erotickou satiru (sice poněkud nepovedenou, ale budiž), aby se postavil na Vaší stranu.
Vy jste tomu nerozuměl a vynadal jste mu.
Patrně máte dlouhé vedení a ještě navíc Vám na něm stojí kůň.
11. 12. 2008 | 19:00

skeptický napsal(a):

To přišel kamarád za kamarádem do špitálu.Kapačky,kyslíková maska.
Vytřeštil na návštěvu oči,napsal něco na papír a exnul.
Doktor čte : stojíš mi na hadičkách.
11. 12. 2008 | 19:13

Vasja napsal(a):

Nemám koňa, jen vlka, pane vévodo.
Tož se panu Vicu omlouvám, jestli to byla sranda. V téhle snůšce blbin okolo Pukvoje, se prostý sovět těžce orientuje.
11. 12. 2008 | 19:21

bigjirka napsal(a):

Je to těžký, dabldoktore dablbý, když si Jejich Pomatenost myslí, že se může strefovat do druhých a že zpátky nic nepřiletí. A teď si ještě představte, že by byla bývala paní Heydrichová měla ráda žlázy na cibulce. Kdo by nás tu byl houpal? Kdo by se nad nás vyvyšoval a myslel si, že z nás dělá hlupáky, zesměšňujíc sebe.. Nemohu to ani domyslet.
11. 12. 2008 | 20:05

bigjirka napsal(a):

Omlouvat se vám Vaše Ješitnosti nebudu. Ale za srandu dík. Je to Pr.De.L
11. 12. 2008 | 20:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
"nevidím rozdíl mezi SSmany a mnohými pozdějšími členy SPB"
Takže popřádku, nevychovaný pane!
Že Vy osobně rozdíl nevidíte, neznamená to, že neexistuje. Kdyby opravdu v SPB bylo tolik vrahů, že by ovlivnili charakter organizace, určitě by dodnes fakta byla zjištěna a zveřejněna. Ve skutečnosti se jedná o Vaše propagandistické profašistické lhaní s cílem dehonestovat protifašistický odboj. Proto Vás nazývám fašistou, protože se jako fašista chováte. Vaše pomluvy jsou urážkou těch odbojářů, kteří za Protektorátu nasazovali své životy. Konkrétně např. téměř všichni zaměstnanci telegrafní ústředny v Brně, mnozí vězenští dozorci na Cejlu, pomocníci atentátníků na Heydricha...atd.
jak jsem řekl, objevil se zde další hulvát a teď vidím, že i darebák.
11. 12. 2008 | 20:49

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Opravdu si myslíte, že se chci povyšovat a dělat z lidí hlupáky?
Bigjirko, přeci nelze udělat z někoho hlupáka, kdo jím již dávno je!
Naopak, já se snažím učinit z hlupáků chytré lidi a ne se nad ně povyšovat.
Já sice dělám ze všech sil co mohu, aby se i pitomec stal snesitelným, ale pakliže se budete Bigjirko pořád vzpouzet, stavět se odmítavě a nebo dokonce vyhrožovat, tak se mi to ve Vašem případě nemůže podařit.

Dejte mi prosím Vás šanci, abych jednoho dne mohl hrdě prohlásit, bijíc se v prsa:
"Podívejte se na Bigjirku! Ze začátku se zdálo - absolutně beznadějný případ s vysokým krevním tlakem a všem k smíchu. A nyní?
Po blbosti, hovadinách a stupiditě ani památky!
Nechci se vytahovat, ale povedlo se mi to. Prosím, aby mi to nikdo nezáviděl. Dal jsem si hroznou práci, ale výsledek se dostavil!"

Proto vyzívám každého člověka s dobrou vůli, který to myslí se svou vlastí a národem upřímě dobře - najděte si ve svém okolí nějakého pitomce a začněte ho předělávat!
Nedejte se odradit začátečními neúspěchy, neboť blbost se houževnatě brání a jděte tvrdě za svým cílem podle hesla "Z idiota bude génius!"
11. 12. 2008 | 22:54

bigjirka napsal(a):

No viděj, Jejich Pošukanosti! Takhle je to s Nima pořád, neřád. Kouknou a vyzívat, to je něco jako vymrkat? To prej je špíčkový, podle toho fóru, co málem zabil Čochtana...
11. 12. 2008 | 23:12

bigjirka napsal(a):

Ale jinak.. jo, už je to lepší... Jejich zhůvěřilost ráčola od zuřivosti přejíti k pokusům o ftipnost. Tak je to lepší.
11. 12. 2008 | 23:15

bigjirka napsal(a):

sorry Zhůvěřilost ráčila
11. 12. 2008 | 23:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
To je neuvěřitelné: Čím více faktických důkazů Vám pan Giormani předloží a doslova podšoupne až k nosu, tím více trváte na svém.
Pane kolego, Vy jste přece absolventem vysoké školy - nejdříve jste získal "Mgr." (1971 - Mikrobiologie) a potom dokonce "RNDr." (1975 - Matematická informatika).
Přece nemůžete být takovým ignorantem a omezencem, jakého se pokoušíte ze sebe neustále dělat.
Zbyňku, proboha - trochu se vzpamatujte a začněte myslet!
I když teď momentálně vypomáháte brigádně a jste mezitím v důchodu, tak to přeci neznamená, že se musíte zbláznit.
Vaši bývalý kolegové o Vás tvrdí, že jste byl vždy poněkud podivínem, ale podivín neznamená idiot.
Proto Vás vyzívám, chovejte se sice jako podivín, ale ne jako idiot!
Já Vám děkuji předem a jako křesťan (katolík) se budu za Vás modlit.
12. 12. 2008 | 00:02

Ben napsal(a):

Pane Berwide, obdivuji Vás.
Již několik dnů čelíte nadávkám a sprostotám a dokonce máte stále sílu diskutovat.
Zřejmě jste silná osobnost.
Děkuji Vám
12. 12. 2008 | 07:25

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

Napsal jste:
Že by tímto způsobem vznikla šlechta? Podle hesla: Práce zušlechťuje? Pak se taky šlechtí skot. Krávy, volové a tak.

Šlechta je jen slovo. Protože:
Je tvoření a šlechtění
Bůh stvořitel stvořil všecičko vůkol a učinil tak dokonale.
Člověk tvoří také. Ale znáte to…Člověk je jen Mičurin.
A člověk šlechtí. Metodou pokusů a omylů. I když se mnohdy tváří, že ví přesně, co dělá a proč to dělá. Tvářit se, je však to jediné, co umí člověk dokonale…
Šlechtění je tedy snaha vytvořit něco dokonalejšího z něčeho dokonalého.
Snaha je jedna věc, výsledek je věc druhá. A tak jsou jen lidé a kdyby byli všichni šatů prostí, jak lišil by se šlechtěnec od ostatních, dokonalým bohem stvořených? Šlechtění lidí přináší jen dva možné výsledky. Prvním je ušlechtilost ducha a tato ušlechtilost není bohužel dědičná. Výsledkem druhým je degenerace. Ta mívá následky i v dalších pokoleních. To proto, aby se věci vracely zpět k dokonalosti Tak to chce bůh.
Stále je jen a jen jednota věcí a prvků.

Práce nezušlechťuje. Práce je jen jedním z mnoha prostředků k dosažení nějakého cíle. Ale říká se také, že bez práce nejsou koláče. Nejím tedy pečivo. A tvářím se ušlechtile.
12. 12. 2008 | 07:40

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

napal jste:
Stejní lidé,co mi zryli zahradu na jaře.

Není to ta stejná parta, kterou jsem nalákal na svoje pozemky?
Pěkní kujóni.
Přijeli a když zjistili, že mám 160 ha ornice, tak zdrhli. Nevděčníci.
A to jsem jim nabízel svůj krumpáč!

Pak, že práce šlechtí.
12. 12. 2008 | 07:55

skeptický napsal(a):

Pane nadkolego,

Vše v kosmu bylo stvořeno na hierarchickém principu a uspořádáno dle míry a váhy.

Práce je definována jako překonávání síly po dráze.To o šlechtění prací je populární miskoncepce,blud šířený vládnoucími kruhy,které nepracují

Šlechtictví je standard excelence,a je součástí bohem daného řádu.Vzpouzeti se tomuto připomíná vytí psů na měsíc.

Když chcete,aby Vám někdo zryl to políčko,musíte jim věrohodně podsunout,že zisk z práce vykonané bude relativně bezpracný.

Každý zaměstnanec chce předem vědět,jak mnoho dostane zaplaceno,a jak málo musí dělat,a zaměstnavatel naopak sdělí,jak málo dostane,a jak mnoho musí makat.

V tom dělají obě strany chybu.
12. 12. 2008 | 08:57

bigjirka napsal(a):

Bene, Bene... s difamisováním svých názorových oponentů začala Jeho Stupidita. A to způsobem, který předvedla kousek výš vůči mě a v posledním příspěvku vůči Zbyňkovi.

Jejich pomatenosti, ráčej zas nechat zbičovat praeceptora. To on Jich naved, aby ze sebe dělali dementíčka, píšíce "Vaši bývalý kolegové". Vidím, vidím, že pomateně podceňujou nás, příslušníky hnutí "sciences". Jestliže ale jako příslušník "arts" chtějí být platným členem své skupiny, neměli by, Jejich Pošetilosti, dělat hrubice...
12. 12. 2008 | 09:01

skeptický napsal(a):

Pane Bigjirko,

Ne,že by mi do toho něco bylo,ale vzhled může být zavádějící.Viz přísloví o posuzování koně podle sedla.

Znal jsem nějakého Zimu.
Kolegyně o něm ale tvrdily opak.
Ta tvrdá měkká nic nedokazují.
12. 12. 2008 | 09:34

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Vytí psů na měsíc je smysluplné.
Plně odpovídá psím smyslům. Ostatně, kvůli smyslům byl pes vyšlechtěn ze psa stvořeného.
Vlk nechť laskavě promine. Vlka virtuálního v to nepočítaje.

Důkazem pro toto tvrzení budiž Bermiona au Auriga Brie, majitelka sáhodlouhého rodokmenu, která vyje ráda a vyje dobře.
Zhusta ve chvílích, kdy prohrábnu struny své kytary, méně pak na měsíc.

Předek tohoto bohulibého tvora byl vyšlechtěn v dávných dobách šlechtiteli z řad žabožroutů.

Vytí je spojovacím článkem mezi člověkem a psem. Pro podporu tohoto tvrzení stačí naladit některou z frekvencí na radiopřijímači a vytí se dříve nebo později dostaví.
A když jsme u toho, položme si otázku. Vyjí i ostatní účastníci bohem daného řádu? I účastníci excelentní?
Za tímto účelem lze provést jednoduchý důkaz zkouškou.

Tuto zkoušku lze snadno provést například jednoduchou aplikací vynálezu práva útrpného. A to skřípnutím ušlechtilého šourku pomocí, dejme tomu, kovářských kleští. Lhostejno, zda za úplňku, či v jiné fázi měsíční.

Odpověď se přímo nabízí. Vytí se dostaví.
Neboť jak nahoře, tak i dole…
12. 12. 2008 | 09:38

skeptický napsal(a):

Jsme jedna krev,ty i já,řekl Mauglí.
Když,jak nahoře,tak i dole,co je protipólem šourku?
12. 12. 2008 | 09:42

Ben napsal(a):

Bigjirko, mám Vás za velice inteligentního člověka /doufám, že mi zase nenapíšete něco o nálepce, tak se zrovna u Vás podivuji nad tím, co Vás u druhých dokáže tak rozhodit.
Skeptický už to napsal za mne.
12. 12. 2008 | 09:52

skeptický napsal(a):

P.S.
Teorie,že všichni psi byli původně vyšlechtěni z vlka se mi také nezdá.
Rovněž šlechta musela být vyšlechtěna z člověka Neandrtálského,zatím co plebejci pouze z Andrtálců.
Mnoho lidí bylo povýšeno do šlechtického stavu jen proto,že byli příliš opilí na to,aby utekli z bitvy.
12. 12. 2008 | 09:56

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Obával jsem se této otázky.

Po pravdě řečeno, v tuto chvíli bych byl raději diplomatem, kterému raději nikdo nerozumí, anebo Číňanem, po kterém to nikdo nepřečte.

Ale jsem jen sprostý vesničan.

Proto zcela bezelstně konstatuji:
Dobrá otázka.
Otázka řečnická?
12. 12. 2008 | 10:06

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Někdy se stane, že je člověk příliš opilý, aby utekl nejen z bitvy.
Šlechticem se ale nestane.

Stane se ženatým.
A bitva přijde později.

Tak nějak vznikají ušlechtilí opilci.
12. 12. 2008 | 10:13

Líný černý pes napsal(a):

to buldatra :
Psi vyjí ze tří důvodů :
a) protože nechtějí, aby páníček v teple spal, zatímco oni sedí venku
b) protože vyjí jiní psi
c) protože soused si zas pustil to CD s Malovaným džbánkem

Při posuzování důvodů vytí vycházím ze zkušeností s vlastní psí smečkou tak urozeného původu, že by se autor tohoto blobu šel v žalu ukrýt.
PS Oprava "blogu"
12. 12. 2008 | 10:17

buldatra napsal(a):

To Lčp:

K bodu c) si dovoluji doporučit Vaší ctěné pozornosti:

http://kultura.idnes.cz/jan...

A možná, že následkem tohoto doporučení a následnou aplikací doporučeného vznikne
bod d), kdy bude výt i soused s celou rodinou ( smečkou).
12. 12. 2008 | 11:16

buldatra napsal(a):

PS:

Vždyť sousedské vztahy je třeba upevňovat a opečovávat.
12. 12. 2008 | 11:19

G. Giormani napsal(a):

To Zbyněk Matyáš. Protože se chováte jako andaluský býk v Sevilské aréně a ještě navíc vydrážděn červeným hadrem, zajímá mě Váš názor od kterého se rozhodnu zda s Vámi diskutovat, či jste opravdu ztracený případ.

V roce 2005, byl pozván do Bratislavy úřadem Pameti národa jeden z největších vlastenců, syn legendárního otce zavražděného nacisty, Gen Josefa Mašína, Josef Mašín. Řekl tehdy LN doslova: "Neumím si představit, že by se v USA členem Ústavního soudu stal člen mafie. Vy tam máte Rychetského, který byl členem zločinecké organizace."
Proč to říkám.
Na letošní oslavě 90. výročí vzniku republiky pořádala komunistka a předsedkyně SPB Anděla Dvořáková spolu se svými kumpány v panteonu Národního muzea slavnost.
Mezi hosty nechyběli i opravdu odpudiví hosté. Jako hvězda mezi hosty zářil i soudruh Pavel Rychetský. Nebyl samozřejmě sám. K vidění byly další jemu rovní. Soudruh Jičínský, Kavalírová, atp.

Přiznám se, že celou rodinu Mašínů, kteří ztratili v boji jak proti nacizmu, tak i proti komunizmu velkou část rodiny znám osobně a velice si jich vážím. Jedním z dalších důkazů jejich statečnosti a cti bylo i následné odmítnutí vyznamenání pro svého otce paní Zdenou Mašínovou. Aby tento legendární hrdina II. světové války dostal posmrtně stejné vyznamenání jako pí. Kavalírová, bylo přeci jen "silnou kávou".Každý kdo ví, pochopí. Paní Mašínová pokládá totiž paní Kavalírovou za infiltrovanou loutku, která doslova paralizuje jak KPV, tak i ÚSTR. Byla tam dosazena lidmi jako je prezident Klaus o kterém je notorický známo, že ač původem z ciziny (Halič), pobírá politické bodíky národovectvím. Jinak řečeno malým českým šovinizmem. Věděl opravdu co dělá. Dostal tak drtivou většinu dnes již starých politických věznů pod svou kontrolu. "Jak ušlechtilé!!!" Bohužel lze s jistotou konstatovat, že tam, kam dovedla soudružka Dvořáková SPB, tak o to stejné se pokouší Naděžda Kavalírová. Já jen doufám, že se jim nepodaří těmito snahami deskreditovat doslova stovky politických vězňů z nacistických a později komunistických kriminálů.
12. 12. 2008 | 12:02

bigjirka napsal(a):

Bene, já nejsem příznivcem půtek a nezahajuji je. Když ji někdo vyvolá, neuhýbám. I když v poslední době trochu tlumím eskalaci v rámci našeho dealu s panem Stejskalem. Jsem svůj a neměním názor kam vítr, tam plášť. Můj vzdělanostní background mne nutí, abych využíval logiky a snažil se odhalovat kauzalitu. A zcela klidně a solidně jsem ochoten diskutovat s každým.
12. 12. 2008 | 12:04

bigjirka napsal(a):

skeptický, tvrdý a měkký, toť věčné téma. I diplomacie je věčné téma. Kolega kdys pravil, že vrcholem diplomacie je přesvědčit, že měkkej je aby netlačil.
12. 12. 2008 | 12:05

bigjirka napsal(a):

Bene, co se týče gramatiky - tohoto kalibru používám jen vůči agresivním besedníkům.
12. 12. 2008 | 12:06

Ben napsal(a):

Bigjirko, já jsem psal p.Berwidovi, že čelí nadávkám, ale ne, že ty nádávky jsou vaše.
Proč se k nim hlásíte sám?
Já vím, že bych se měl zdokonalit v gramatice, ale čeština je zapeklitá řeč. Mám s ní hodně problémů.
12. 12. 2008 | 13:26

bigjirka napsal(a):

Bene, já jsem taky nikdy neopravoval Vás a necítím tu potřebu, protože Vy jste slušný člověk. No - já vím, že Vy se nestrefujete do mne a snad chápete, že já se nestrefuju do Vás, takže se klidně pojďme normáně bavit, aniž bychom se pořád ujišťovali o svých dobrých úmyslech.

A pane Kopecký, odložíme dřevce? Pokud se ovšem nebudete zbytečně srát ani do Zbyňka.. pojďme si v poho nechat každý své názory a diskutujme k věci a s argumenty.. OK?
12. 12. 2008 | 13:47

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Nevidím důvod proč bych se Vámi měl nechat cenzurovat.
To je můj blog a ne Váš.
Nejdříve se podívejte na jak nízké úrovni argumentujete!
Např hovoříte o "zbytečném sraní".
Velmi by mě zajímalo, kdo podle Vás "zbytečně sere"?
Jsem to já, pánové Ben,Giormani, oranžový, skeptický, Buldatra, pocestný etc.? A pakliže "sereme zbytečně" tak jak máme podle Vašeho názoru "srát" správně?

Nemohu mluvit za ty ostatní, zda-li si myslí, že "serou" správně a nebo zbytečně.
S tím se budou asi muset vypořádat sami. Ať s Vaší radou jak "nesrat zbytečně" a nebo bez ní.

Co se týká mne, rád si nechám od Vás poradit jak mám "srát", abych "nesral zbytečně".
Za Vaši vynikající ochotu při rádách v případě ať se jedná o správné nebo "zbytečné sraní" z mé strany si Vám dovoluji co nejzdvořileji poděkovat předem.
12. 12. 2008 | 14:29

Vasja napsal(a):

G.Giormaniny.
Jestli nejste schopen doložit, že Klaus pochází z Haliče, tak držte kufr.
Nebo jste?
12. 12. 2008 | 15:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ach, konečně jsem pochopil, co to je lejnotepecká debata.
------------
"....tak jak máme podle Vašeho názoru "srát" správně"?
------------
Zapeklitá otázka, s hlubokým filozofickým přesahem.
Pánové, že jsem tak smělý, nechcete se obrátit na pana Bursíka?
Třeba existuje nějaká vyhláška EU. Něco jako ty žárovky. Aby se nesvítilo zbytečně, neekologicky a tak.

Pokud byste se nedopátrali kvalitní informace, optám se jednoho místního filozofa, odborníka na slovo vzatého.

Na fekálním voze zvaném hovnoc, kterým mě vyváží čističku, má nápis VAŠE HOVNO-NAŠE RADOST.

Zvláštní, člověk si před Vánoci láme hlavu, jakým dárkem udělat bližnímu radost.Přitom je to tak jednoduché.
12. 12. 2008 | 15:38

Pocestny napsal(a):

Svobodný pane, be se z toho jeden po..al (já nemůžu už ani ná??k...a hned po mně jde pan domácí.)

No jestli je je jirka takovej diplomat, jak vo sobě píše, mohlo by mu dolehnout (kausálně), že ti, kdo "umí rukama", nemusí hlavou, zvlášť, když je jen ńatvrdlá......

To u něj v ročníku věděl každej, kdo šel na automechanika nebo kadeřnici....
12. 12. 2008 | 15:46

Pocestny napsal(a):

Hledáme Přemysla Sráče...
12. 12. 2008 | 15:47

Pocestny napsal(a):

Pepane, nechtěj usednout na stolici?
Ke korunovaci sponzorsky dodám pojízdnej gramofon, aby Jejich Vysokokonconožstvo sedělo v teple na svým zlatě....
12. 12. 2008 | 15:53

Pocestny napsal(a):

Vasjo, také nedokážu dokázat, že můj vůdce Jára da Cimrman pochází z Liptákova, taky mlčim.
12. 12. 2008 | 15:56

G. Giormani napsal(a):

Milý Vasjo - tatare. Mohu Vám poradit jak se dozvědět původ Václava Klause přímo z první ruky. Má své webové stránky a na těch se na tyto informace ptejte přímo jeho. Už nyní Vás ovšem velmi přátelsky varuji. Václav Klaus se vždy a na všechny, které zajímají jeho původ otočí zády. To v tom lepším případě. Dejte prosím vědět jak jste dopadl. Samotného mě to zajímá. Děkuji předem za to, že nebude napříště komolit mé jméno.
12. 12. 2008 | 15:56

skeptický napsal(a):

Panstvo,

Není bez zajímavosti,že existuje jistá catagelophilia.
Mám dojem,že jsme byli doběhnuti velmi elegantně,a že si sem chodí řada lidí namísto porna nechat nadávat.
12. 12. 2008 | 16:09

Vico napsal(a):

Bigjirka : Měl byste si u p. Stejskala vyjednat vyjímku z toho vašeho dealu. Po 14:29:13 to už skoro jinak nevidím. Anebo se na všechno, jak bylo asi desetkrát v různých slovesných tvarech opakováno "vysrat".
12. 12. 2008 | 16:19

skeptický napsal(a):

Stane se člověk,který defekuje defektním?
12. 12. 2008 | 16:26

bigjirka napsal(a):

Skeptický, jak je vidět na Jeho Vymatlanosti, ano. Jen není úplně jasné, co je příčina a co je následek. Ono mu to jde nějak v konjunkci.

Co se týče Jich, Jejich Domýšlivosti, Voni mne nastolicovat nemůžou. To by museli bejt jinej kádr. Docela klidně si píšou, co budou chtít a já budu taky. Je to docela hlína s baronem Prášilem, je to Pr.De.L. Vaše Defekace, nevím, jak jich napadlo, že se zajímím o Jejich Lejno. Co se týče besedníků, tak s Nima je Pr.De.L., s pocestným vycházím střídavě a s oranžovým jsme uzavřeli vratké příměří. Netuším, z čeho čerpají Jejich Myšlenku, že jsme vepři se skeptickým, buldatrou,... S panem Giormanim nekomunikuji, nemám proč.

Rekapča dala příhodné Gatling clients
12. 12. 2008 | 17:12

Pocestny napsal(a):

defekát či defekant??
12. 12. 2008 | 17:33

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Mám dojem, že Vám hlavně chybí humor.
Pořád trpíte jakýmsi stihomamem, že Vás soustavně někdo uráží.
Proč bych Vás měl urážet zrovna já?
Já jsem nikdy neurážel daleko větší hovada než jste Vy, tak proč zrovna Vás?
Hrozím se dne až Vás nikdo "neurazí", že začnete zcela drze urážet sám sebe. Potom se sám na sebe vrhnete a hrozně se zmlátíte.
Z posledních sil se doplazíte do nemocnice, pověsíte se tam na krk ošetřujícímu lékaři, lkajíc mu do ucha: "Takhle mě zřídili jeho Nejasnost, Domýšlivost, Pomatenost, Nemilost a Ješitnost, Kopecký, jinak též Berwid a Buquoy + dvojitý doktor. Ten zbytek jsem zapoměl."
"No, dobře", bude znít odpověď službu konajícího lékaře, "byla to celá banda násilníků - a kde Vás takhle zřídili paciente?"
"Pane primáři, takhle mě zřídili na INTERNETU!"
12. 12. 2008 | 17:56

Vasja napsal(a):

Pocestný.
Dobře, že o tom mlčíte. Ještě by se z něj vyklubal židobolševik. To by se G. Armaniny osypal.
12. 12. 2008 | 17:59

Vasja napsal(a):

G.Giarmaníny.
Jak jste předvídal. Klaus se otočil zády.
Tak jaký je zdroj Vašich informací, že pochází z Haliče?
12. 12. 2008 | 18:07

Pocestny napsal(a):

Svobodný pane, lidi mají holt různé koníčky.....

Tady něco o rmutném dětství českého pionýra
http://www.youtube.com/watc...

zde "soudruh, který nezaujal:
http://www.youtube.com/watc...
12. 12. 2008 | 18:09

Pocestny napsal(a):

Skeptický:
"Ze života střední třídy, aneb, proč nosíme kaťata.
http://www.youtube.com/watc...
12. 12. 2008 | 18:24

Pocestny napsal(a):

Vasja - Jára?
Dycynky židozednář....!
U profesora Klause neznám specializaci, pokud se jako židobolševik chová, neznamená ještě, že nemůže být klasickým příkladem pozdního Faunova odpoledně, kdy se velikán naposled ponořil do samecké puberty, než si s prostatou, Parkinskovou a Alzheimerem daj ten nekonečnej bridž.

Napovídeá tomu i to, jak málo vnímá, že jeho tanec kolem mladistvých trojek jiným přiromíná slavné etudy Pepka Vyskoče.

Buďme velkorysí, jednou tam budem taky.

Meč a moč udrží, je to zatím Jura
12. 12. 2008 | 18:30

bigjirka napsal(a):

Vidějí, Herr von Trottelstein a mě zas připadalo, že humor schází jim! Jejich oligofrenické výkalky tu poletujou.. Tak já nevím, pískat to asi musí jiní. Teda samozřejmě, Jejich Tupost může bojovat i pískat, může o bučet. Ale už se to s Nima malinko zlepšuje, Jejich Nejapnosti.
12. 12. 2008 | 18:38

skeptický napsal(a):

Ještě přichází v úvahu defektor.
12. 12. 2008 | 19:29

Vico napsal(a):

skeptický : myslím, že příhodnější termín by byl koprofilie.
12. 12. 2008 | 19:36

skeptický napsal(a):

Možná i fekalománie.

I pan Hořejší se ptá,je-li naše politika vyprázdněná.
To je najednou péče.

Jak ten instalatér,co se vynořil ze septiku říká pomocníkovi:Kdybys nebyl blbej,tak bys tu nemusel jen stát,a podávat nářadí.
12. 12. 2008 | 19:59

Vico napsal(a):

skeptický : na vyprázdněnost se ptá buď zdravotní sestřička těsně před rektoskopií anebo čtyřprocentní kamarád těsně před tímtéž.
12. 12. 2008 | 20:11

skeptický napsal(a):

Když stojí tři čtyřprocentní za sebou,který má narozeniny?
12. 12. 2008 | 20:14

skeptický napsal(a):

P.S.Tak to ten pán bude sestřička.
12. 12. 2008 | 20:16

bigjirka napsal(a):

hádal bych, že prostřední?
12. 12. 2008 | 20:17

bigjirka napsal(a):

žišmarjá... a čí?
12. 12. 2008 | 20:18

bigjirka napsal(a):

Stejně mi v té úvodní poudačce vrtá hlavou, že by lidi radši mluvili s lampasákem než s cikánem. To se muselo Jeho Nejasnosti zdát.
12. 12. 2008 | 20:20

Vico napsal(a):

bigjirka : Její Výsosti humor neschází, soudil bych. Tolik sebeoběti, aby tu byla sranda, jsem od nikoho dosud nezaznamenal.Vy chcete lístek na film Včera, dnes a zítra a pan doktor vám stále nechápavě opakuje, že má lístek jen na dnes, protože zítra maj zavříno.
12. 12. 2008 | 20:21

bigjirka napsal(a):

To máte pravdu, Vico. Tak jako s Nízkostí jsem se naposledy pobavil, když malýho bráchu sežraly prasata.
12. 12. 2008 | 20:23

bigjirka napsal(a):

Ostatně Jeho Defekace může být ráda, že nás tu má, neb jinak by ledva dosáhla na takovou čtenost.
12. 12. 2008 | 20:24

skeptický napsal(a):

Pánové.

Tyhle diskuse jsou jako letecké souboje.Ke konci oba ztratí výšku i rychlost,a pak ,když už není čím střílet,vylejvaj na sebe nočníky a házejí posrané pleny.

Chtělo by to možná nabrat výšku.

Zpátky k té catagelophilii.
Člověk se prý sexuálně vzrušuje tím,že je mu spíláno.

Snad by tu někdo nechtěl upadnout v podezření,že si o to koleduje.To by byl objev!
12. 12. 2008 | 20:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Děkuji za Váš příspěvek 12.12.2008 00:02:20, ve kterém jste prokázal to, co jsem věděl už dávno: jste v podstatě drbna.
12. 12. 2008 | 20:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Vzhledem ke slušnému tónu Vašeho posledního příspěvku naposledy se pokusím o diskuzi. Nepochopil jsem, jaký můj názor a na co Vás zajímá, nicméně vám mohu sdělit, že nepátrám a mnohé lidi ani neznám, o kterých se zmiňujete, jejich životní peripetie (haličský původ V.K.) mne nezajímají. Co se týče J. Mašína jr., jeho způsob ozbrojeného odporu vůči komunistickému režimu považuji za nepřijatelný. A navíc mi nijak nebude vadit, pokud od diskuze odstoupíte.
Mně stačí, že mohu být hrdý na svého otce, který dokázal v těžkých chvílích národa se přidat k aktívním bojovníkům proti nacizmu a riskovat přitom život svůj a celé naší rodiny. Sám pochybuji, že osobně bych toho byl schopen. A takových lidí byly v SPB tisíce.
12. 12. 2008 | 21:09

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Nějak mi nemůžete přijít na jméno.
Použité výrazy nasvědčuji tomu, že mě za ideálního kamaráda zatím nepovažujete.
Vaše vynalézavost je přitom obdivuhodná: "Jeho Defekace" (kdybyste byl od té dobroty a vysvětlil mi, co jste tímto nově vynalezeným termínem myslel). Jsem sice erudovaný politolog, ale s "defekací" jsem se doposud nesetkal.

Já snad, abych se Vás zbytečně nedotkl, co kdyby jsem nejdřív něco napsal a potom Vám to předložil ke schválení?

Vy byste se na ten autorát třeba s panem Zbyňkem a Vasjou podívali, zdali text vůbec může být ppuštěn na veřejnost.

Kdysi na takové záležitosti sloužilo ideologické oddělení ÚV KSČ, ale pokud jsem Vás na těchto stránkách sledoval, vy tři, úrovní a lidským charakterem by jste onu instituci hravě nahradili.

Postup v režimu vašeho rozhodování, bych si představoval asi následovně:
Já něco napíši (samozřejmě Stejskal a Giormani by již byli dávno za mřížemi. Stejskal by se z toho ještě jakž takž vymotal s doživotím, ale Giormaniho by pan Zbyněk Matyáš oběsil dokonce osobně) a předložím to vám třem.
Dostanu nazpátek přeškrtnutý text s dodatkem: "Soudruhu dávejte si pozor! Dávejte si, ale zatraceně moc dobrý pozor! Už jsme zatočili z jinými kapacitami a s Vámi si poradíme také!
Na posměváčky máme háčky!
Mohlo by se stát, že byste pod šibenicí zrovna tak žadonil o milost, jako Giormani. Mimo jiné Vás upozorňujeme na to, že Stejskal odlezl od soudu po čtyrech a ještě rád.
Soudruhu, pamatujte si to!
My to nebudeme opakovat dvakrát."
Myslím si bigjirko, že toto by byla jediná cesta jak mě přinutit si definitivně nasrat do kalhot - abych použil Vaší terminologie.
Dovedu si představit, že právě toto je to správné a nikoli "zbytečné sraní" jak jste měl určitě původně na mysli.
13. 12. 2008 | 00:01

skeptický napsal(a):

Pro neznalé :

Defekace : Poslední stupeň lidského trávení.528,000 odkazů.
viz defecation
13. 12. 2008 | 02:09

skeptický napsal(a):

Jelikož defekace jest proces,který se obvykle odehrává za námi,jest nabíledni,že setkati se s něčím od čehož vlastně odcházíme,jest vědecky nemožno i v politologii,a tudíž plně pochopitelno.

S indikací se lze setkati,pokud se pohybujeme v kruhu.

Velmi ozřejmující a vyčerpávající stručné pojednání s ilustracemi lze nalézti pod :
Defekace-hemeroid-problém a řešení.
13. 12. 2008 | 06:10

Vico napsal(a):

skeptický : jeho Výsost ví, co je defekace. Tu slovní vykonal v 00:01:07.
13. 12. 2008 | 07:27

oranžový napsal(a):

No jo , cos vama ... kuci uštěkaný :-)

Jen dyby vás slýchal jejich tata - po
papuli byste měli vyfasovat.
Za to, že ze psů .. v prasata měníte se.

Nu ale dobře, alespoň už víme.

:-)
13. 12. 2008 | 12:54

Vasja napsal(a):

G. Giarmagniny
jako že komoluju jména? No, nemůžu na klávesnici najít velké b a pak si dáváte tak blbá , že to nejde ani rozlousknout. Samá exotika.
Vemte si příklad třebas pan Pocestný, pan Josef Řepa, pan Víko..... to jsou krásná česká jména, za která se nemusí nikdo stydět.
13. 12. 2008 | 13:23

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Záporožský kozáku, zase Vám to nedochází.
Jestli Taras Bulba čte, co Vy tady píšete, otáčí se asi v hrobě rychlostí hospodského větráku.
Nenapadlo Vás náhodou, (Vy "Čechu" jeden!), že by pan Giormani mohl být třeba cizinec, který se naučil česky lépe než Vy?
Kozáku, co kdyby to náhodou byl například Ital?
A dokonce úspěšný Ital.
To je neštěstí Vasjo, co?
13. 12. 2008 | 15:04

Vasja napsal(a):

Mihal and Co.
Dovoluji si nahlásit, že pan Pukvoj mne přironal k houbě.
13. 12. 2008 | 15:34

skeptický napsal(a):

Kozák je houba jedlá,poměrně chutná.Nevýhodou jest,že noha u dospělých exemplářů,typicky "ochlupená",jest tříslovitá až sklovitá,tudíž nejedlá.

Hlava snadno červiví,a podobně jako křemenáč,černá.

Vyskytuje se ve vysoké trávě,v osikových či březových hájích.

Výskyt hub v bývalém sovětském svazu jest bohatý,a nejpovolanější pojednání o nich pocházejí právě z této oblasti.

Závěr :Dokonce lichotivé označení,i s přihlédnutím k hrdé bojovné tradici.
Italským a francouzským lanýžům se ovšem asi nemohou rovnat.
Rozhodl jsem se,že z národnostní hrdosti je nebudu kupovat.
13. 12. 2008 | 15:48

Vasja napsal(a):

No dobře, pane Skeptický.Ať pan Pukvoj dostane jenom podmínku a bude zbaven všech hodností.
Pan G. Giarmani Ital? Tak to mne teda nenapadlo. Už jenom to jméno.....
13. 12. 2008 | 16:29

buldatra napsal(a):

Dovoluji připodotknout, že v bývalém CCCP jsou kozáci, kteří svítí. Je to tzv. kozák elektrárenský, podčeleď černobylský.
Odtud nová tradice nočního sběru hub.
Sklovitě svítí noha i klobouk.
To jen pro doplnění ke kozácké problematice.
13. 12. 2008 | 17:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
13.12.2008 00:01:07
Měl jsem pravdu, pane doktore doktore, opět jste potvrdil, že jste drbna. Více než sranda už je s Vámi nuda.
13. 12. 2008 | 17:36

bigjirka napsal(a):

Jeho Nemohocnost je z nás nějak rozvrkočena. Kouknou, Jejich Tuposti, už i to oranžové Jich rovná k praseti. Nu, není divu, není divu, mráz přichází z Měšic. Zbyňku, sranda Jeho Ignoranci moc nejde. Jeho Zhovadilost jakoby se sice snažila, ale pelyněk či přímo něco žlučovitého v tom vždycky je... Jo, Jejich Nízkosti, kam se poserou, to za nich řešit nebudu, neb nemám žádnou efektivní možnost to regulovat. Na to líběj vodpustit maj svůj aršloch.

No, jak skeptický správně předpokládal, v perigeu Jejich Defekace odhodila zátěž. Ať se pingl hází!
13. 12. 2008 | 19:15

Vasja napsal(a):

Nějak jsme pane monsiňore a svobodný pane Bervido odbočili.
O svém otci píšete, že je populární český umělec.
Jste schopen napsat, jaká populární díla vytvořil a když jsme u toho, proč se přihlásil do Svazu protifašistických bojovníků, když žádný odboj nedělal?
14. 12. 2008 | 07:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vasja:
Jak to, nedělal odboj? A to prznění nordické rasy bylo co?
14. 12. 2008 | 09:14

Vasja napsal(a):

To je fakt. Ale kdo vyprznil pana vévodu tak, že neví už co pláca?
V archivech to někde musí být.
14. 12. 2008 | 11:51

bigjirka napsal(a):

Jo.. a cikán na hrad.. víte, že bych si dovedl představit na Hradě osobu cikánského původu, jako je třeba paní Petra Gelbart? Krásná a inteligentní žena s jiskrným pohledem, proč ne.. Jen by ještě musela mít téma, které by zajímalo všechny. To asi není ani hudba, ani soužití s cikány. Prozatím mezi cikány nevidím nikoho, kdo by přicházel s tématem, které chytne všechny.
14. 12. 2008 | 12:14

skeptický napsal(a):

Zpátky k tématu.

Bylo za co,nebo koho položit život.Na scéně nebyly osoby tři ale čtyři.

Pisatele nepočítám,protože položit život za sebe je blbost.

Ono vůbec položit život je blbost,pouze doktrina Varšavské smlouvy tak nabádala.Asi střízlivý odhad situace.

Americká doktrina naopak nabádala k zabití toho druhého čubčího syna.
To se u nás moc nenosilo,lidové armády nezabíjejí.

Shledávám závěr defeatistickým,výmluva se vždycky najde.Voják,který bere plat a nosí uniformu se neptá,a vykonává rozkazy,i když to znamená nasadit život za tři či,vlastně čtyři spoluobčany.

Pokud se mezi nimi ovšem najde alespoň jeden tzaddik(spravedlivý).
Více viz Abraham,Sodoma.
14. 12. 2008 | 18:20

skeptický napsal(a):

P.S.
Ono je ve světě spousta lidí,kterým nevadí v době míru nosit uniformu,nebo nabádat k tvrdému kursu.
Kdyby jim ale dali do ruky flintu,chytla by je záda (slušně řečeno).
14. 12. 2008 | 18:29

bigjirka napsal(a):

Jasně. A poblitkolog je eufemismus pro řiťomluvce. Viz např. další exemplář Pehe.
14. 12. 2008 | 19:02

Jiří napsal(a):

Dobrý pane pane Buquoyi, docela se zájmem jsem četl Váš článek a mluvíte jako spousta politiků, pouze se zde mele o tom jak by se měli romové integrovat. Pokládám otázku proč je stále někam integrovat, já když se dostanu do problémů tak se se o mě skoro nikdo nezajímá, každý se na mě vykašle. Ponechme naše romy ať se o sebe postarají. Znám někiolik případů, ze svého okolí kde úřad dal romům nové byty a jak to asi dopadlo, byty jsou zdemolovány a nemůže tam bydlet nikdo a oni mají plné pusy o tom jací jsou chudáci. Nevzdychejte nad nimi, ať se o sebe postarají jako každý jiný.
14. 12. 2008 | 22:00

Vasja napsal(a):

Bigjirka.
Šak když se pan Pukvoj rozjede, tak troubí, jak čerti v danteho pekle. V tomhle si zaslouží mezinárodní uznání.
15. 12. 2008 | 10:38

bigjirka napsal(a):

Myslím, že by nám Jeho nemilost měla poděkovat za čtenost. Řekl bych, že začíná lámat rekordy :-D
15. 12. 2008 | 10:44

skeptický napsal(a):

To Bigjirka

Při vší úctě :
Chcete-li získat přízeň,nebo dokonce sympatie mocných,vězte,
že v jejich slovníku nachází se poslední hned po srágorách a syfilidě.
Prej poděkovat.
Naivo.
15. 12. 2008 | 11:33

Jamima napsal(a):

p. Berwid -možná se budete divit, ale radost dělám docela ráda. Mi by pro změnu radost udělali ti, kvůli kterých se tady haštěří tolik lidí, kdyby se začali chovat alespoň trochu slušně. Nechci žádné zázraky, jen ať nedělají bordel, kravál a nekradou, když už je hanba neliská za to, že se nechají celý život živit od lidí, na které nadávají, že k nim nechovají úctu. Asi bych raději dřela kdoví kde, než bych přijala peníze od někoho, kdo mnou pohrdá. Pokud bych je přijala, přistupuji na oprávněnost jejich názoru. Hlavně se nesnažte tvrdit, že u nás pro ně není práce. To by byl alibismus nejvyššího rázu..
Jinak, zhnusit jsem se nenechala, akorát mi přišlo smysluplnější napéct nějaké to cukroví a perníky a zajít ke známým, než řešit tady feministky a renaulty...;)
15. 12. 2008 | 11:57

bigjirka napsal(a):

Skeptický, já nemyslím, že Jejich Nemilost je mocná, spíše nemocná. Což ovšem na podstatě Vašeho sdělení nic nemění :-D
15. 12. 2008 | 11:59

Jamima napsal(a):

Tak mě napadlo, že by dobrman tohoto blogu mohl objasnit, proč něco maže a něco né. Příspěvek p. Berwida z 6.12. 14.54.40 sice vypovídá hlavně o pisateli a jeho reakci, když mu někdo opravdu šlápne na kuří oko (což on druhým činí s neskrývanou radostí) ale i tak mi příjde nespravedlivé, že mažete některé příspěvky (stejně si je stihli přidtím mnozí přečíst) a jiné ne. Nebo i tady jsou si někteří rovnější....?
15. 12. 2008 | 12:16

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Napsal jste:
Kdyby jim ale dali do ruky flintu,chytla by je záda (slušně řečeno).

A priori. Nejde přece o flintu, o špuntovku, kvér. Nýbrž jde o dobu. O dobu, kdy flinty jsou už dávno vyčištěné, nakonzervované a pod zámkem ve zbrojáku. A tam se stávají nemoderními a čekají na obchodníka, který je prodá někam, kde zjistili, že se jim už nechce donekonečna vyrábět šípy. V době, kdy flinta nehrozí, přicházejí postbitevní generálové, vzdělaní teoretici válek a teoretici strategičtí, chytří jedinci, kteří vědí, jak se to mělo udělat správně, kdo a v čem udělal chybu a hlavně kdo a jak by se měl zamyslet nad svými poklesky.
Nejvíce takových v době válečných a napjatých lze najít ve štábech hluboko za frontou. Popřípadě je najít nelze, což neznamená, že nejsou a že se v pravý čas odněkud nevynoří ( i se zády bolavými, ne však od flinty ), aby oplodnili kohokoliv svou myšlenkou.

Vzdejme jim hold, neboť i oni k našemu životu patří.

Co flinty týká se, mohu zodpovědně prohlásit, že jí lze házet a to pěkně daleko, do žita.
Náš panovník Boleslav před jistou dobou pořádal na své farmě soutěž v hodu flintou do žita a sešlo se tam nemálo schopných a nadaných hodců obého pohlaví a pestrých věkových skupin, z čehož vyplývá, že náš národ, jako celek, má k flintám i žitu vřelý vztah. Vztah k žitné se rozumí samo sebou.
15. 12. 2008 | 12:21

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Koukám, že ještě pořád poštíváš nebohého autora blogu a mnozí ti chutě přizvukují. Nechcete pokračovat jinde? Mně to včera nenačítalo dál než k 09.12.2008 a tak jsem musela odložit čtení na dnešek.
15. 12. 2008 | 12:53

skeptický napsal(a):

Krásná paní,

Co to račte mít za střep?

Jelikož se zmiňujete o mnohých přizvukujících,rád bych upřesnil,že se k přizvukujícím nepočítám.

Pouze kopu do umírající kobyly,aby to přelezlo těch magických 10,000.

Pan Stejskal,budiž mu jednou země lehká,si dal závazek mít ty nejkrásnější blogy na světě (čert ví proč).
Tak se snažím přispět svojí hřivnou,a rovněž tomu,aby se měli všichni rádi.

Vděčím mu to za to,že se zde ze mne stává lepší člověk,člověk zítřka.
I pan domácí má,věřím,pod tvrdou slupkou měkké srdce.Jen vědět,jak se k němu dostat.Motykou to nebude.
15. 12. 2008 | 13:21

skeptický napsal(a):

To Buldatra,

Vážený Nadkolego.

Mne nepozvali.A cymbál,náš národní nástroj já tak rád.
15. 12. 2008 | 13:34

bigjirka napsal(a):

a pejsko, pobavila ses alespoň? To víš, my děláme, co můžeme, abychom Jeho Prášivosti pomohli zlomit fšecky rekordy. To, že jsou nás miliony, je opravdu optický klam.
15. 12. 2008 | 13:45

Pepa Řepa napsal(a):

Jamima napsal(a):
fine- většina lidí, kteří sem píšou, opravdu stále jen píšou... Přispívají kamkoliv, né proto, že by je problém nějak výrazněji zajímal ale prostě proto,že číst své myšlenky jim přináší mimořádné potěšení. Jak už jsem tady jednou napsala a jak řekl ve své knize E. Bondy - honí si tady svého spirituálního ptáka.
05.12.2008 14:30:46
------------
Milá dámo. Vaším příspěvkem jste se u mě zařadila do kategorie Sněhurek.
Původně jsem měl i sedmnáctý šuplík trpaslíka - MASTURBANT.

http://blog.aktualne.centru...

Bylo mně ale žinantní porušit autorský zákon a oloupit vás o autorství tohoto mimořádně bystrého a pravdivého postřehu: Jací jsme.
Máte mou úctu a doufám, že mou ubohou slovní zásobu zase obohatíte.
15. 12. 2008 | 13:53

bigjirka napsal(a):

šak taky kdybysme nepsali, nebylo by tu nic :-)
15. 12. 2008 | 14:05

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Prohlásit o nástroji, že je národní a to navíc v dnešní globální době, potažmo v době,
kdy zjišťujeme, že ve skutečnosti (nebo neskutečnosti?) vlastně všechny užitečné věci vymysleli sudetští Němci a zbytek dovezli do české kotliny a na moravské pole cikáni, později romové, olahové a sinthové, je odvážné.

Cením si Vaší odvahy.

Cimbál a Jožka Šmukař (jakož i ostatní romské kapely), co by nositelé slavné sudetoněmecké tradice, se však vyskytují spíše ve vinných sklepeních, jež jsou tak typické pro jihomoravské Sudety. Od Breclau, až po Iglau.

Každopádně, náš panovník pořádá s železnou pravidelností spoustu bohulibých akcí, nejen typické házení flinty do žita, pořádá i multikulturní žranice švestkových knedlíků, všeliká trnkobraní a jiné akce spojené se zdravou výživou.
Pozvánek netřeba, stačí občas nakouknout na :
http://www.bolek.cz/aktuality/
15. 12. 2008 | 14:39

skeptický napsal(a):

to Buldatra

Mit jelentsen ez "Cením si Vaší odvahy"?
Egy árva szót sem értek.
15. 12. 2008 | 15:11

skeptický napsal(a):

Pan Stejskal má stejně štěstí,že má na starosti jen nás.

Jako správce zimního stadionu by se touhle roční dobou musel zbláznit z děr v ledu,a policajtů lovících vánoční kapry.
15. 12. 2008 | 15:30

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Hópnu k sósedovi dát gešprech o ybrsetcungu, páč jeho švigrfotr má ve forhózu v halmaře nebo možná na hůře v kistni zašité maďarské wertrbuch. To aby tadyten hanyk měl véšku.

Zatím hoďte voko na ty vachmany, ať nelapnó všecky špíglkarfny.
15. 12. 2008 | 15:52

Jiří napsal(a):

Docela zajímavý článek k této věci. http://michalmaly.blog.idne...
15. 12. 2008 | 15:56

bigjirka napsal(a):

Jiří, divím se, že Vás Jeho Nemilost ještě nesprdla :-)
15. 12. 2008 | 16:10

skeptický napsal(a):

to Buldatra

Igen.
Nelamte si hercnu,to zvládnu,jsem v lati.Lepší,než hákovat aus ve štetlu.
15. 12. 2008 | 16:14

G. Giormani napsal(a):

Milý bigjirko. Jste v tom dehonestování majitele tohoto blogu opravdu tak vytrvalej, že se snad nakonec stanete i ministrem. Jen chtít. Máte dobře nakročíno. Blahopřeji.
15. 12. 2008 | 16:25

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
drahý nadkolego. Jste zkušený muž. I když si, pravda, nemohu být jist, zda jste mužem.

Nemohl byste mně vysvětlit rozdíl mezi deflorací a dehonestací?
Mně to někdy splývá.
15. 12. 2008 | 16:41

Vico napsal(a):

Skeptický se k tomu nemá a tak to zkusím : je-li deflorace zároveň zneuctěním, dají se použít oba výrazy. Jednalo by se o dehonestující defloraci.
15. 12. 2008 | 16:58

skeptický napsal(a):

Defloraci bych považoval za trhání kytek,dehonestace asi bude opak honestace,a pokud to slovo má český kořen,asi to bude nějaká sprosťárna.

Ale vážně :
V minulosti se tyto dvě věci považovaly za totéž,pokud k prvnímu došlo bez svátosti oltářní.
Zpochybňovat moje mužství? bychom mohli porovnat recepty.
15. 12. 2008 | 17:02

skeptický napsal(a):

P.S.Vidím,že mám rychlejšího svědka.
15. 12. 2008 | 17:05

skeptický napsal(a):

P.P.S
Chybí tam Alespoň.Alespoň něco bychom mohli.
15. 12. 2008 | 17:07

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Splývat Vám to může,pokud máte dcery.Ovšem vzpomeňte si.
15. 12. 2008 | 17:10

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm.Mně to přijde dost nespravedlivé. Myslím k té defloraci.

Připravit o čest dívku můžete (většinou) jen jednou.
Jak je to u muže? Muže, pokud jej dehonestujete, připravujete o čest neustále, opakovaně.A co když čest ztratí? Jde potom o dehonestaci? Obnoví se hymen?

Na druhou stranu včas provedená deflorace někdy způsobí ulehčení, zbavení mindráků, nabytí sebevědomí. Je tedy vítaná, přínosná pro další vývoj.

Je to taky tak s dehonestací?
Je taky tak osvěžující, přínosná?

A sakra.Nějak jsem se do toho zaplet. Možná by se mohl(a) zeptat buldatra svého panovníka.Ten má zkušenosti s oběma termíny.

A to si vůbec netroufám položit otázku, zda vůbec může šlechtic čest ztratit.Ztráty a nálezy bejvaly v Kaprovce. Teď bych nevěděl, kde se ptát.
Je to na mě moc složitý.
15. 12. 2008 | 17:35

skeptický napsal(a):

Raději bych se měl vzdálit.Moje předchozí serie mne vede k zamyšlení,zda existuje nějaká mozková prostata.

Svět je nespravedlivý.O ženské bych se nebál.Ty s tím kupčí jak dlouho to jde,a pokud jsou zájemci.

Nadávání si vzájemně nikoho o čest ještě nepřipravilo.To bylo naposled ve třech mušketýrech,co se nemohli dopočítat,kolik jich vlastně je.A nakonec byli kamarádi.
15. 12. 2008 | 17:48

bigjirka napsal(a):

:-)))))))))))
sám bych to nenapsal ani zpoloviny tak dobře, pánové.

Pane Giormani, zkuste napsat taky něco k věci. Třeba jaká byla podle Vás teplota obsahu nočníku, v němž byla namočena ruka páně bloggerova při probuzení ze s nu v záhlaví uvedeného. Zpráva ze společnosti pro uvádění románových příběhů na pravou míru: blogger není majitelem blogu. To si pletete s domy. Dům vlastníte, ale v některém případě v něm nemůžete skoro nic. Blog nevlastníte, ale můžete se v něm vyblogovat.
15. 12. 2008 | 17:49

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
mozková prostata? Já si myslím, že prostě existovat musí u všech mužů. Představuju si to tak, že zbytní mozkomíšní kanál a do mozku informace nedotečou.Aspoň u sebe to pozoruju.
Jak je to u žen, nevím. O jejich prostatě jsem neslyšel. I když, dneska si nemůžete být jist ničím.

Ten Stejskal aby se zbláznil. Jak může udržet téma článku, když je to tady samej sklerotik.
15. 12. 2008 | 18:06

skeptický napsal(a):

Pro jistotu jsem svoji dceru na jejím Bar Mitzvah upozornil,že jí to asi taky čeká.
15. 12. 2008 | 18:09

skeptický napsal(a):

P.S.
Mám na mysli tu prostatu,s tou ztrátou cti bych byl asi s křížkem po funuse.The Chip of the old block.
15. 12. 2008 | 18:13

G. Giormani napsal(a):

Děkuji za poučení, milý bigjirko. Ještě že Vás tady máme. Jak jsem před chvilkou předeslal. Jste opravdu vytrvalý. Jenom se podivuji skutečnosti, že když Vás (teď snad přesně) blog patřící takové "nule" tak irituje, proč na něj tolik reagujete? Doporučuji Vám blogovat jinde. Např. u lžidoktora Křečka na jehž blog se občas podívám, avšak ze zásady do něj nepřispívám. Udělejte to samé s panem Jan Berdwin-Buquvoy. Uvidíte jak se Vám uleví. Dojdete konečně souznění se sobě rovným. Vy žádný dům zřejmě nemáte, takže si budete jistě notovat. Přeji dobrý večer
15. 12. 2008 | 18:20

bigjirka napsal(a):

Nevážený pane Giormani, pádlujte svou vlastní kánoi. Dům mám a vy si svá doporučení strčte tam, kam patří a kam patříte i vy. Vaše výblitky mne nezajímají.
Jestli tu někdo někoho dehonestoval, tak vy.. VŠECHNY členy SPB za zločiny, kterých se dopustilo několik..
P.S. Ke Křečkovi nepíšu, páč šetřím panu Stejskalovi mazničku. Pááááá
15. 12. 2008 | 18:45

bigjirka napsal(a):

a vy jste nějaký pión, kterého předsouvá Jeho Ujetost?
15. 12. 2008 | 18:47

bigjirka napsal(a):

Ke Křečkovi se nedá fuckt napsat nic, co by panu Stejskalovi nestrhlo závity na mazničce. A vy, pane Giormani, se radši kliďte, abyste neuklouz po lejně, až zase Jeho Oduševnělost začne metat.
15. 12. 2008 | 19:00

Lungta napsal(a):

Je zajímavé, jak jednostrannou optikou se zde neustále řeší vysídlení Němců z českého pohraničí.

Jistě, vysídlení není morálně správné, ať se před ním stalo cokoli. O tom není pochyb. Ale co by bylo, kdyby tu s námi žila nyní už možná pětimilionová německá menšina (tj. 1/3 populace Česka)? Chtěli by tu s námi žít, anebo by chtěli více či méně k Německu? Co by se stalo, kdyby chtěli k Německu? Měli bychom právo je zadržovat jako jsou zadržováni Srbové v Bosně a Osetinci v Gruzii, nebo by mohli jít, jako Albánci v Kosovu?

Pokud by bylo německé pohraničí (tzn. celé České Slezsko a podstatná část Čech i Moravy) připojeno k Německu, nebo by se vytvořily samostatné německé státy (jako je třeba Rakousko), co by bylo potom s námi? Žili bychom v malém, neživotaschopném ministátě (ještě slabším a bezvýznamnějším, než byla neslavná druhá republika, stále s významnou německou menšinou např. v Jihlavě či Brně), ve stínu Velkého Německa.

Někteří lidé by jistě byli spokojeni, stále živý katolicko-konzervativní proud v české společnosti nikdy nebyl pro samostatný český stát. Ale co ti ostatní, ta většina národa? Šli bychom pomalou obdobou cesty Lužických Srbů, dnes již jen exotů ve vlastní zemi?

Nebo bylo vysídlení morálně problematickým, ale realistickým řešením existenční otázky českého národa? Šlo o projev Benešova brutálního a kontroverzního realismu, se kterým přistoupil i k Mnichovské krizi? Něco jako svržení atomové bomby Spojenými státy na válčící Japonsko? Nevím.
15. 12. 2008 | 19:17

bigjirka napsal(a):

@Lungta - především už se to stalo. Historii nelze přepsat. Zločiny je třeba odsoudit alespoň morálně, o tom žádná...
15. 12. 2008 | 19:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Tleskám a děkuji za odbojáře v SpB.
Pro pana Giormani člověk zjevně začíná od vlastnictví aspoň domu, natož zámku, že. Ne, že bych dům nevlastnil, nepoměřuji tím však lidi.
15. 12. 2008 | 20:22

bigjirka napsal(a):

:-)
15. 12. 2008 | 21:00

Jiří napsal(a):

Víte co, nevím proč by mě měl pan "hrabě" vynadat. Znám ze svého okolí pár romů, který jsou fakt suprový, je celkem dost i skvělých podnikatelů a pokud mohu být upřímný kdykoli bych s nimi šel do spolupráce. Bohužel převážné % jsou pouze lidi zneužívající slova diskriminace a chodí si na úřad pro dávky, pak si hezky vybidlí byt s tím, že je jasné, že dostanou nový a hle dům se najde, tak šup a jedeme na novo, rozkrademe, rozebereme, dáme do sběru no paráda a tak pořád dokolečka, vždyť je to tak jednoduché. No a občané dělejte si co chcete však mi jsme tu páni, nad nás není. Proč si je tedy pan hrabě nevezme na zámek, nebo všichni zastánci, ať si je na týden vezmou do svých luxusních vil. Nechci aby ani koruna z mojich daní šla na nějaké pracovnice, které se je snaží začlenit do společnosti, bohužel slova jsou mi k ničemu, lidská hloupost bude pořád kvést a tyto lidé ji zneužívat. Je pravda že dávky zneužívá hodně lidí, ale někteří alespoň nepoužívají slovo diskriminace.
15. 12. 2008 | 21:01

skeptický napsal(a):

Nedávno jsem paní KVS věnoval slovo dykminasralizace.
Asi to nečetla,chodí tak světem neobohacena.
15. 12. 2008 | 22:01

Vico napsal(a):

Diskuze vázne, přiznejme si to. Těsně po půlnoci pan hrabě shodil svůj náklad a vrátil se na základnu. Daší sranda nebude. O defloraci mi už také nic duchaplného nenapadá/pokud kdy napadlo/a kobercová defekace již byla spáchána. Do těch deseti tisíc návštěvnosti to dotáhnout bude fuška.
15. 12. 2008 | 22:50

skeptický napsal(a):

Zvláště,když se domácí pán zahalil do roucha důstojného mlčení.Je to naše škoda,protože s porovnáním s většinou bloggerů má co nabídnout,a je svým způsobem unikát.
15. 12. 2008 | 22:59

bigjirka napsal(a):

A s piónem Jeho Nadutosti bohužel není zdaleka tak velká Pr.De.L. Ten má hned masové hroby :-(
Bojím se, že některé důležité detaily zůstanou zahaleny v nedůstojném mlčení Jeho Nízkosti. Například teplota toho nočníku a vzájemný poměr oblíbenosti cikána a lampasáka v české veřejnosti. Ten popis události stejně vypadal na lacinou činoherní vejpravu. Stejně je zázrak, že jsme to dotáhli na tuhle čtenost. To by pan Stejskal měl dát něco do placu, prémie budou. Jen kdyby Jeho Pomýlenost nestávkovala.
15. 12. 2008 | 23:18

bigjirka napsal(a):

Vaše Nemilosti, vylezou a nenastrkujou před sebe toho Giormaniho! Vypadá to, že ten chlap nemá v hlavě nic jinýho, než domy a hroby!
15. 12. 2008 | 23:21

skeptický napsal(a):

to Bigjirka

Možná,že byste ho vylákal tím,že byste byl milý.Většina lidí má potřebu být milována.Ale musíte to myslet vážně.On to pozná.
Já bych řekl,že jste si víc než kvit.
15. 12. 2008 | 23:58

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové, nic jste nepochopili!!!

I kdybyste se Vy, sklerotici a lobotomici všech zemí spojili, nikdy nemůže Vás plebejský zrak dohlédnout tam, kam dohlédne sokolí oko šlechtice.

Vy tupci, jeho Jasnost má jasno. Zrak Sibylly z Měšic přece dávno ví, kdo bude prezidentem tohoto státu v roce 2014.

Zvláště, když s ostatními členy své lóže nechal již předtočit Novoroční projev DEZIDERA KOKYHO prezidenta ČR 2014!!!!!!!!!

-----------------
http://www.stream.cz/video/...
-----------------

Proto téma článku CIKÁN NA HRAD.

P.S.Není divu, že s touto skutečností nebyl seznámen výběrčí nájmů.Když nedokáže vyhrát souboj s domácím hlodavcem, není hoden zasvěcení.
16. 12. 2008 | 06:25

skeptický napsal(a):

to Pan Pepa
Vážený nadkolego.

Jak prosté.Geniální závěr.
Odkaz na tento projev se zde již jednou naskytl,ale přiznám,že tato možná souvislost mi unikla.

Rád bych ale uvedl na pravou míru
populární blud o sokolím,či orlím zraku,který koluje mezi prostými venkovany.

Vidmo těchto ptáků má širší spektrální záběr,a jsou z velkých výšek schopni zočit čpavkové výpary z močových značek,které za sebou zanechávají myši,aby se neztratily v obilném poli.Něco na způsob infrakamery.

Pan Buldatra,který zde připustil mnohonásobné kulactví Vám jistě potvrdí,že myši jsou,obdobně jako některé skupiny obyvatelstva považovány za přínos hospodářství.

Sice sežerou polovinu úrody,ale nevyhnutelně svojí defekací (viz výše),pole hnojí.
Horší je,když defekují na sousedním poli.

Prost vší závisti Vám gratuluji k vašemu Opusu Magnu,v Rejpalovi a příbuzenstvu se docela poznávám.
Ta skleroza Vás ale čeká taky.
16. 12. 2008 | 08:34

bigjirka napsal(a):

skeptický, já přece Jeho Nemilost miluju! Nikdo jiný nám nedaroval tak obrovskou Pr.De.L.! A kdo jiný, než my mu pomáhá docílit nebývalé čtenosti tohoto blogu! To si snad lidi musí šeptat na ulici, protože ono prý to počítá unikátní IP!
16. 12. 2008 | 08:59

skeptický napsal(a):

to Bigjirka

Z toho mu ale stejně asi teplo ani zima nebude.Vědci jeho formátu jsou nadobyčej skromní.

Musí se to brát tak,že pro něj jsme myši v krabici(v lepším případě),kde analytickým zrakem sleduje naše reakce na různé popudy.

Pochopitelně,pokud budeme reagovat předvídatelným způsobem,brzy ho to omrzí.

Nepostřehl jste tam slovo kamarád?

V nějaké kamarádství pochopitelně vzhledem k propastným stavovským rozdílům doufat nemůžete,a ani by to nebylo správné.Praseti je dobře v bahně,kohoutu na hnoji.Ale byla to ruka k smíru,kterou jste přehlédl.
Ani vy nejste prost ambic,zde touhy po pochvale.Ovšem uvědomte si,že za čtenost vděčí především kvalitě svého článku.Diskuse čte jen pár skalních.
16. 12. 2008 | 09:19

skeptický napsal(a):

P.S.
Sice si vzpomínám,že se pan hrabě kdysi pohrdlivě vyjádřil o lidech,kteří jsou právem skromní,protože nemají na co být hrdí,ale myslím,že čtenost nebude tak vysoko na žebříčku jeho priorit,že by ji pokládal za úspěch hodný hrdosti.To se k němu nějak nehodí.
16. 12. 2008 | 09:48

G. Giormani napsal(a):

SUA QUEMQUE FRAUS, SUUM FACINUS, SUUM SCELUS,
SUA AUDACIA ET INVIDIA DE SANITATE AC MENTE DETURBA.
„Každého olupuje o zdraví a duševní klid jeho vlastní podvod,
jeho přečin, jeho zločin,závist, jeho opovážlivost.“
Cicero

Na Vás to Veliký Jirko platí dvojnásob. Navíc se obávám, že Vám slepá závist ujídá něco z jater. Přitom obyčejně stačí tak málo. Začít se konečně starat především o sebe.
16. 12. 2008 | 10:48

bigjirka napsal(a):

Nevím, o jaké závisti mluvíte, pane Giormani. Ostatně myslím, že jsem prakticky jediným, kdo v této diskusi poznamenal něco k věci. To anal-lytický pohled Jeho Podivnosti nezaznamenal. Vám nezávidím ani hroby, ani domy. Osobně bydlím ve svém a v boji s Velkým Hlodavcem Vám fandím. Nicméně nepříliš chápu, proč se zde do mne montujete. V principu jsem zplnomocněn prohlásit, že jste mi uloupen. O můj duševní klid Vám netřeba se starati, jsem v tomto směru angažován zcela dostatečně.
16. 12. 2008 | 11:34

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Vskutku. Myši jsou, obdobně jako některé skupiny obyvatelstva, dnes považovány za přínos hospodářství. To je nesporné.
Svým způsobem je to i logické, neboť modifikované. Stejně jako potrava, kterou se myši a lidé živí Genetiku nikdo nezastaví.
A současně, některé skupiny obyvatelstva a myší, více odnášejí, přínosem svým se nezabývajíc. Což je relativní, zejména z hlediska přínosů.
Nicméně moderní doba jasně říká, že přínos je i v tom, co si někdo odnese, sebere, přivlastní, přemístí, protože tak vlastně vzniká vzájemné obohacování.
Kdo to nechápe, je bolševník.
16. 12. 2008 | 12:25

buldatra napsal(a):

PS

Z výšky mnohonásobného kulactví sleduji myši a lidi a mám pocit, že chápu, co Vinetou myslel tím, když konstatoval, že orel neslyší křik vran.
( a to jsem členem Sokola).
16. 12. 2008 | 12:33

bigjirka napsal(a):

Tím také vysvětleno, že veškerým přínosem některých je lejno.
16. 12. 2008 | 12:58

buldatra napsal(a):

to bigjirka:

dovoluji si poněkud doplnit Vaši ctěnou myšlenku.

Lejno má před sebou skvělou budoucnost.

Lejno lze využít jako důkaz, je využitelné pro potvrzení a naopak vyvrácení některých teorií,
mohou se jím zabývat nejen diskutéři tohoto blogu vč. Jasného autora, ale i ostatní renomovaní nositelé akademických titulů, ba celé vědecké týmy. Lejno se dočkalo zasloužené pozornosti a slávy na půdě akademické, neboť nakladl ho dinosaurus a an v té době dávné netušil, že spáchal koprolit. Samotný proces zkamenění je tématem mnoha akademických prací a konferencí a dišputací. Lejno se tak stalo slavným, žádaným a trvanlivým zdrojem informací. Lejno je de facto výzva.
A to nejen pro komunální pracovníky a zaměstnance společností pro dodávky kadibudek, ekologických a esteticky řešených, které potěší nejednoho návštěvníka hromadných akcí v otevřeném terénu.. Nad lejnem by se měl každý, ale opravdu každý, pořádně zamyslet.
Pro neznalce:
V okolních lesích, vůkol naší vesnice, se dočkalo lejno mezi houbaři a sběrači klestí poetického názvu: podpapírák.
Nezaměňovat prosím, s výrazem jako dubák, kozák, etc.
16. 12. 2008 | 13:41

bigjirka napsal(a):

Ano, buldatro, málem jsem zapomněl, že součástí archeologie je také lejnologie, která čte historii z lejna. Když třeba najde v lejně zub, usoudí, že trusič dostal přes držku a pokálel se z toho. Z malého obsahu nestrávených živin se usuzuje na nedobrou ekonomickou posici lejnitele...
16. 12. 2008 | 13:47

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Co pořád máš s tím trusem? Trus patří do žumpy a po překvašení na pole a ne do komentáře.
Takže napiš něco lehkého, vtipného a optimistického, aby se dělnická třída i pracující inteligence po dni práce zotavili.

to Pepa Řepa :
Kam pochovali Čochtana po shlédnutí onoho projevu?
16. 12. 2008 | 16:26

bigjirka napsal(a):

a na šlechtu pejsko nemyslíš? ať je to třeba šlechta nevlastní, s titulem přivlastněným, po celém božím dnu starostlivého zvažování zaslouží přece také koláčů a písní.
16. 12. 2008 | 16:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Po dezerci pana doktora doktora, který zbaběle prchnul ze svého vlastního blogu, se tady podstatně změnil druh humoru, tak nějak zjemněostřil. :) Sice sem občas zabrousí italské páže, jeho sporadické dupnutí však zásadně nemůže změnit lehkost a vtipnost ostatních příspěvků. Díky všem vytrvalým.
16. 12. 2008 | 21:04

bigjirka napsal(a):

vytrvalí, to my zase jsme :-) Níky panu baronu Prášilovi nikde není taková Pr.De.L jako tady, komu šest, tomu šest!
16. 12. 2008 | 22:56

bigjirka napsal(a):

Díky...
16. 12. 2008 | 22:57

bigjirka napsal(a):

Vaše Nemilosti, mám stížnost na Jejich pióna. Byl velmi slabý, nebyla s ním žádná sranda a brzy se skryl. Takhle si Pr.De.L. nepředstavujeme!
16. 12. 2008 | 23:57

skeptický napsal(a):

Panstvo,

Pro absenci vládce blogu a vysychající náměty,vrátím se ještě k osvědčeným kravám.

Ptáček za letu do teplých krajin skoro zmrzl,a spadl na zem.

Kolemjdoucí kráva na něj spustila navštívenku.

V teple ptáček pookřál,probral
se,a vesele zapípal.

Kolemjdoucí kočka ho objevila,a sežrala.

Poučení?

Ne každý,kdo na tebe kálí je tvůj nepřítel.
Ne každý,kdo tě dostane ze s.aček je tvůj přítel.
Když jseš v ho.ně,radši si moc nepískej.

Kdyby se nás sešlo více,dala by se založit výkalnická strana.
Podněty k stanovám a programu vítány.
17. 12. 2008 | 02:25

skeptický napsal(a):

P.S.
Klíčovým bodem programu by mohlo být : Na všechny ....
17. 12. 2008 | 02:47

G. Giormani napsal(a):

To Zbyněk Matyáš
Urážet! To Vám jde opravdu dobře a svědčí o Vaší zvlčilé povaze.Především o "intelektu" tzv. inteligentů z bolševickou rétorikou.

EST ENIM PROPRIUM STULTITIAE ALIORUM VITIA CERNERE,
OBLIVISCI SUORUM

„Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.“

Cicero
17. 12. 2008 | 09:38

Vasja napsal(a):

Vážený pane Pukvoj,
prošel jsem ty nejtajnější záznamy věznice Krhanice a zjistil toto.
Byli zde zavřeni pouze delikventi arijského původu, leč silně semitského vzhledu. Tedy s kukučem Jásira Arafáta až po Jaromíra Schlinga.
Váš otec tedy nebyl vězněm politickým, ale estetickým a jako takový, neměl právo vstupovat do Svazu protifašistických bojovníků.
17. 12. 2008 | 10:00

skeptický napsal(a):

Bohužel svoje chyby vidíme na druhých nejdříve.

Ne každý Čech je zloděj,srab,nebo bolševik,ne každý Ital je mafián,srab,nebo fašista.

Pan Stejskal nemá tohle škatulkování rád,a musím mu chca nechca dát zapravdu.

Žij a nech žít.
17. 12. 2008 | 10:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Drzý pane, já si jen dovolil mírně do Vás dloubnout, na rozdíl od Vás. Vy jste tady v 11.12.2008 11:19:10 urazil tisíce bojovníků proti nacismu a máte tu drzost se ohánět proti nějaké pofidérní urážce své vlastní osoby?! S Vaším heslem souhlasím s dodatkem, že řídit byste se jím měl především Vy.
17. 12. 2008 | 17:11

G. Giormani napsal(a):

Jste prostě blb. Nikoho jsem neurážel a hlavně ne odbojáře. Pokud jsem řekl, že Anděla Dvořáková, Pavel Rychetský, Klub českého pohraničí a jim podobní zločinci jsou infiltrováni v těchto organizacích, pak není co dodat a je to tak! O to je tato situace hanebnější, protože ač sami komunističtí zločinci, zneužívají skutečných bojovníků proti náckům.
17. 12. 2008 | 18:05

bigjirka napsal(a):

Giormani, vy jste přišel s touto hnusnou fekálií:
Pane Doktore, vím ze své zkušenosti, že lidé jako je Zbyněk Matyáš patři do "spolků" jako např. KČP (Klub českého pohraničí), nebo SPB (svaz protifašistických bojovníků). Tyto polovojenské a násilnické spolky mají jednu podobnost naprosto zřejmou. Příliž se od těch fašistických neliší. Jsou to zločinecké organizace, které již měli být dávno zakázané a debatami s nimi pouze ztácíte čas.
09.12.2008 12:14:04

Styďte se a táhněte už do hajzlu. Přestaňte lhát! Naučte se pravopis!
17. 12. 2008 | 18:14

Vico napsal(a):

Giormani : A já už myslel, že tu bude nuda.Ta vaše první věta by se měla někam vytesat.Cituji:
"Jste prostě blb. Nikoho jsem neurážel..."
Na první pohled sympaťák.
17. 12. 2008 | 18:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Děkuji, byl jste rychlejší. Obávám se, že žádáte po drzounovi příliš mnoho.
17. 12. 2008 | 20:46

bigjirka napsal(a):

:-)))
Co je moc, je hodně. Jeho Nemilost by měla dát toho primitivního pióna zbičovat.
17. 12. 2008 | 21:20

G. Giormani napsal(a):

G. Giormani
Vraťte se ke své "vědecké" práci o fekáliích. Těm opravdu dobře rozumíte. Šovinističtí blbečkové. Je zbytečné přesvědčovat levičáckou pakáž argumenty. Je to házení perl sviním, takže pá.
18. 12. 2008 | 09:36

bigjirka napsal(a):

Jejich Nemilosti, opravdu ráčili toho trotla zbičovat?
18. 12. 2008 | 10:37

buldatra napsal(a):

Začalo to nadpisem: Cikán na hrad!
A skončilo to u fekálií.

Jaké poučení z toho vyplývá pro jednoduchého a prostého venkovana?
( koneckonců možná nejsem jediný z této kategorie, který si článek a diskuzi čte, zdravím tímto ostatní vidláky, kteří sem zabrousí)

Vzhledem k předpokládané vysoké vzdělanosti a předpokládanému vysokému morálnímu profilu blogera a následně i účastníků diskuze, vyvozuji závěr, že vlastně jde o ho.no. Přičemž předesílám, že slovo „lejno“ nepatří v našich končinách ke slovům běžně užívaným, je bráno jako cizorodý prvek, který nemá s místní lidovou slovesnosní ničeho společného. Zavání až pragocentrismem. Zatímco ho.no, v plném znění bez tečky, se těší nezpochybnitelné popularitě a hlavně, každý ví, o co jde.

Inu, je doba předvánočně ekonomicky krizová. Depresívní. Recesistická.
A v tom to možná je. Recesista navodil téma a nyní se pochechtává u monitoru, v teple své zámecké pracovny. Nicméně, je možné, že se tamtéž chystá další úderný text, který nás přivede na jiné myšlenky. Snad to bude něco konjunkturně laděné,zabarvené, klidně i recesisticky podané.

Tímto přeji Jasnému blogerovi mnoho úspěchů v další tvorbě. Už se těším.
18. 12. 2008 | 11:27

bigjirka napsal(a):

pravdu díte, buldatro. každopádně jsme Jeho Nejasnosti zavázáni. akorát ať už neposílá ty blbé pióny, kazí hru svým trotlováním
18. 12. 2008 | 11:44

buldatra napsal(a):

Pión sem, pión tam.
S pióny nemám problém. Stává se občas, vzácně, že i pión přijde s něčím smysluplným (i když nevím, co to přesně znamená, nicméně, zní to důležitě) a oplodní mysl ostatních. Tím zapíše se do jejich hlav jako někdo, kdo má co říci.
Pak to už není pión, ale Pión.
S Piónem pak rád pohovořím o věcech chlapských, o věcech s gulama.
Pakliže někdo jen a jen pláče nad minulostí, dští oheň a síru a nedosáhne jinam, než k jedné straně mince, kdy jeho vize dnů příštích rovnají se nule, kdy tolerance nedokonalostí lidské nedostává se mu a periferní vidění souvislostí chybí, zůstává pión piónem.
Ale třeba to pióny vyprovokuje k zamyšlení a následnému poznání, že nic není úplně tak, jak si člověk myslí, že to je. Že právě proto je dobré pozorně naslouchat druhým a ptát se, nenadávat a ptát se.
Co se pión dozví? Nic nového. Nejsme dokonalí a ještě dlouho nebudem.
Že pravda zhusta bývá někde uprostřed.
18. 12. 2008 | 12:29

bigjirka napsal(a):

taktak :-)
18. 12. 2008 | 12:32

buldatra napsal(a):

PS:

Je možná vhodné zamyslet se nad tím, proč je tolik piónů. A komu to prospívá.
Komu to prospívalo za nacistického protektorátu, je jasné. Komu to prospívalo za komunistického protektorátu, je také jasné. Ale dnes?

Zamysleme se nad pióny.
18. 12. 2008 | 12:49

skeptický napsal(a):

Pionem na dámu je populární otevření hry.

Už se to tu trochu zklidnilo?
Ono totiž vzájemné opakování,že druhý je blbý nemá žádnou průkazní hodnotu.Je to o jen o vytrvalosti.

To se takhle jednou v pomocné škole poprali,kdo je blbější.

Máme tady příležitost rozvinout svoji chytrost,proč to nevyužít.
Jakmile přijde na politiku,je to rozume sbohem.

Každý národ má někde máslo na hlavě.Kritizovat cizí je neslušnost,a svůj tuplem.

Radši bych se bavil o sračkách,než si s někým nadávat.Je to slušnější.
18. 12. 2008 | 14:53

skeptický napsal(a):

P.S.
to Buldatra

Ono to celé bude něčí protektorát,teď se jedná o to,kdo bude kápo,a kdo heftling.

Nikdo nechce být heftling,my už si to zkusili třikrát.
Demokracie v podobném zařízení je přežitek.

Háchovi říkali podepiš, bombardéry čekají.Teď se zatím jede s piony na krále a co jich tu je.
18. 12. 2008 | 15:29

bigjirka napsal(a):

myslím, že vůbec takové ty poudačky o národních vlastnostech jsou trochu mimo mísu. netzbeschmutzung.
18. 12. 2008 | 17:25

Líný černý pes napsal(a):

to skeptický :
Mám pocit, že Vámi zmiňovaná základní these navrhované politické strany "Na všechny .." je obsažena v programech všech ostatních politických stran ve znění "kromě svého konta na vše ostaní ..."

to bigjirka :
Národy, jsouce v klidu, vykazují odlišnosti, nasr... národy se jeví totožnými. Z toho plyne poučení, že je-li společenství označované jako národ rozlíceno, zanikají jeho odlišnosti a vyjeví se jeho stejnost s ostatním lidstvem.
18. 12. 2008 | 17:57

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

komu to prospívá dnes, je nejasné. Anebo, není to zas tak úplně jasné.
Jasní jsou jen pióni.

Takže, kdo jsou ti, kteří potřebují, vyrábí a hýčkají pióny?
Unás na vesnici nejsou. To by se profláklo.
Kde jsou? Kdo jsou?
18. 12. 2008 | 18:25

bigjirka napsal(a):

jsou pod měšickým prevétem
18. 12. 2008 | 18:53

skeptický napsal(a):

to buldatra

To opravdu,ale opravdu netuším.Ale budu nad tím přemýšlet.

Buďte rád,že jste na vesnici.
Ne abyste to políčko prochlastal,držte se dál od kořalen.
18. 12. 2008 | 19:02

skeptický napsal(a):

to LČP
Krásná paní,

Já bych to psal na billboardy jako heslo,a používal podobného adresného pozdravu... na tebe.

Úředním osobám bych vykal,teď je za urážku 50,000 pokuta.

Členové by dostávali 2 ruličky měsíčně zdarma,předseda by se měl titul Scheisskopf,stranický pozdrav by bylo s.r na práci,tzv.šajsování,prováděné s rukou v kapse.

Vy jste vzdělaná žena : proč dnes říkají náckům ultrapravice,když to byla ultralevice?Člověk už málem neví,na koho nadává ,abych si někde nenaběh.
18. 12. 2008 | 19:26

skeptický napsal(a):

To buldatra

Postupně jmenujte suspekty.Až si pro Vás přijdou,budete vědět.
18. 12. 2008 | 19:32

skeptický napsal(a):

P.S.
O pionech se Lenin vyjádřil jako o užitečných idiotech.Půjdou hned po nás.Nač je krmit.
18. 12. 2008 | 19:55

bigjirka napsal(a):

nekrmit! vyměšovat na ně, jako Jeho Nemilost!
18. 12. 2008 | 20:18

skeptický napsal(a):

Abychom se na chvíli vrátili na dané téma.

Pisateli patří dík za návod jak správně zvracet.To ohýbání by mne nenapadlo.Možná,že bych to v případě potřeby udělal automaticky,ale možná taky ne.

Zpochybňování Buharska jako nejvýznamnějšího slovanského národa je vzhledem k vzdálenosti poměrně bezpečné.

Ovšem až se tam donese,že se u nás rozdávají peníze,nemusí tak tomu být vždy.
18. 12. 2008 | 20:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Správně, vraťte se ke své pakáži neonacistické, se soukmenovci Vám to nejlíp padne. Mezi slušnými lidmi jste moc na očích.
18. 12. 2008 | 21:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
"proč dnes říkají náckům ultrapravice,když to byla ultralevice?" Protože jdouce od středu doprava po čase se ocitnete nalevo. Jde o typickou chůzi kruhem (viz J.Verne: Cesta kolem světa za 80 dní).
18. 12. 2008 | 21:15

bigjirka napsal(a):

vidím to podobně, ale třeba na takové DS si myslím, že není nic pravicového a doprava nejde.
18. 12. 2008 | 21:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Ano. Pravolevost je v současném mnohosměrném světě silně omezující, vždyť je tolik směrů, nehledě na nutnou pragmatičnost.
18. 12. 2008 | 21:44

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, já jsem pro veřejné statky a pro solidaritu, ale ne přerozdělování. Proti marnotratnosti státu, proti zbytečným projektům. To je na ose ekonomické. Na ose liberalismu jsem zastáncem svobod omezovaných pouze tak, aby nedošlo k autodestrukci. (viz politicalcompass)
18. 12. 2008 | 23:28

skeptický napsal(a):

Zatím neustále kráčíme kupředu,a z kopce.
Tahle republika je,zdá se,jediné místo na světě,kde se dá začít na dně,a stále jít dolů.
19. 12. 2008 | 02:24

skeptický napsal(a):

Dále mne zaujala autorova myšlenka kontroly toho,aby bydlení neklesalo pod úroveň středních tříd.

Skutečně,bydlení v panelákových domech je duševně deptající a demotivující.

Jednou jsem u nějaké slečny v paneláku přespal,a od té doby začal jsem mluvit sprostě,a to tak že velmi.

Rovněž tak snížení koncentrace spoluobčanů v jednotlivých lokalitách zavedením pilotního projektu vilového typu bydlení.

Nejlépe s darovací listinou a převodem do soukromého vlastnictví.Toto by mělo výchovný efekt vedoucí k osobní zodpovědnosti.

Pochopitelně po absolvování kursu kulturního bydlení,nejlépe ve státních hradech a zámcích.

Každá druhá vila na Ořechovce by snad po generální renovaci mohla tomuto účelu posloužit.

Pochopitelně bydlení k důstojnému životu nestačí.Dávky by měly být zvýšeny na příjmovou hladinu střední třídy rovněž.

Také by nebylo od věci,v zájmu nabytí sebevědomí( a to by platilo pro všechny občany tohoto státu,kterým chybí sebevědomí,a mají méněcennostní komplexy),povýšení do šlechtického stavu.Dědičné,s doživotní rentou.

Vážně jsem se zamýšlel nad tím,zda údajnou kriminalitu,kterou se tu nezodpovědné živly ohánějí,by nešlo odstranit udělením skupinové imunity.Poslanci si to pro sebe také odsouhlasili.
19. 12. 2008 | 06:52

G. Giormani napsal(a):

Pro obdivovatele vrahů z SPB Zbyňka Matyáše a jemu podobné.

Velmi výživný pořad byl vysílán dnes ráno na ČR RADIOŽURNÁL. Vámi obdivovaný "hrdina protifašistického odboje" vrah Karel Vaš (zasloužilý člen SPB)pobírá ke své "zasloužené" penzi ještě příplatek za svůj hrdiný postoj ke všem škůdcům socialistického a komunistického vzoru žití z 50. let 20 000 Kč měsíčně. Budete Zbyňku jistě spokojen. Vždyď pod smrtí Gen. Heliodora Píky je podepsán právě Váš hrdina. Jděte už konečně do (_._). Jste to totiž Vy a Vám podobní, kteří pod falešnou legendou zaviňují takovéto sviňárny.
19. 12. 2008 | 10:47

buldatra napsal(a):

Jsou lidé krotcí a lidé nezkrotní. Sumárně - občané. Neboť obdrželi glejt, zatím bez čipu, ale i na tom se pracuje.
Lze postřehnout dva typy. Ti první jsou ovčané, cílová skupina, na kterou se soustředí hlavní pozornost organizovatelů a stratégů lidského světa. Ovčan jest tvárný a z měkkého materiálu, dobře opracovatelný. Anebo jen sebevědomí prostý. Zpráskaný pes, tvor bez jiskry.
Prostor pro brblání a pro pocit rádoby vlastního myšlení je mu poskytován, nicméně jen vocaď pocaď. Ovčanské stádo je základem plánované budoucnosti. Kupředu, zpátky ni krok!

Druhá skupina je nevhodná a nevyužitelná pro sociální inženýrství, je z materiálu neurčitého, až individualistického, skupina vzpurníků. Každý pes, jiná ves. Sociální podvraťáci, čipůprostí jedinci, mimostádníci, buldatra a podobné existence. Tito jedinci páchají hřích vlastního myšlení, propagandu považují za smrtelnou a navíc nakažlivou chorobu.
Jim nejsou určeny řádky Jasného blogera, neb ty jsou pro ovčany. Pohříchu právě obsah a styl lákají tyto existence ke glosám a komentářům. Mnohdy jsou to názory nepříjemné, ale jen ony dokáží donutit kohokoliv k zamyšlení.
Smí se myslet?
19. 12. 2008 | 10:52

buldatra napsal(a):

to G.Giormani:

Proč útočíte na živého svatého?
Svatý Vaš je jen jeden z mnoha a jeho svátost mu byla státem tajně přiřknuta mimo jiné i proto, aby ostatní podobní svatí mohli vykonávat své bohulibé justiční povolání. Aby o svou svátost nepřišli. Je to, svým způsobem jen jakési protilavinové opatření. A navíc. Určitě toho ví ten pan Vaš dost na dost lidí, o kterých si dost jiných lidí myslí, že na ně nikdo nic vědět nemůže, páč jsou to přece lidi významní a uznávaní, důležití, svatí, atd.
Kapišto?
Takový svatý může soudit člověka, na režim a dobu se neohlížeje.
Je svatým, když ne na věčné časy, tak alespoň na dobu neurčitou.
Což těmto svatým stačí.
Ostatně, je mnoho a mnoho dalších svatých, kteří vykonávali svou činnost dobře za komunistů a pokračují v tom i dnes. Právě v tom je jejich půvab, v tom spočívá podstata jejich svatosti.
Chcete z nich udělat armádu nezaměstnaných svatých?
Vždyť nic jiného tito lidé neumí. Kdo je bude živit?
S nějakým klubem bych si starosti nedělal. Nestojí to za to.
Klub je jen jakýmsi typem houfu, hejna, stádečka. Kluby vznikají a zanikají dle potřeb, nutností, poplatnosti té, které době. Nebo, když se jim tam nasáčkuje nějaký ten svatý. Přejmenovávají se. Víte co je golfových klubů a kolik je tam svatých?
V klubech lze nalézt kohokoliv, i toho, kdo potřebuje záštitu klubu za určitým účelem.
Než rozčilovat se zhola zbytečně, je lépe zajít na sklenku vavřince do nějakého klubu.
19. 12. 2008 | 11:29

G. Giormani napsal(a):

Díky za radu, buldatro. Nicméně bych byl raději, kdyby mi svůj názor na tyto vrahy spolčující se v SPB řekl Zbyněk Matyáš. Že bude mít "přiblblblích srovnání a argumentů" jako opice chcanek vím již dopředu.
19. 12. 2008 | 12:34

skeptický napsal(a):

Nebýt čtyřiceti let budování socialismu v této zemi za pomoci bojovníků proti předchozímu řádu, by během posledních dvaceti let po nastolení spravedlivějšího řádu nebylo co rozkrádat.

Titíž bojují dodnes i proti všem předchozím řádům,protože jsou to stále stejní lidé.Něco na způsob profesionálního bojovníka.

Charakteristické pro tuto zemi je fakt,že boj proti režimu je vždy bojem proti režimu předcházejícímu.

V době Samurajů v Japonsku byli usmrceni všichni poražení i poddaní,neboť jejich loyálnost šla až do hrobu.
Zde si to vzhledem k nedostatku populace nemůžeme dovolit.

Tak se buduje,přísahá věrnost řádu,pak dalšímu atd.,aby měli i potomci z čeho krást,až to budou přebudovávat.

Mezi prominenty by mne neudivilo najít v šuplíku legitimaci člena Vlajky nebo Čechů věrných Říši,uznání za odboj na barikádách, legitimaci strany i členství v StB,a najít jeho podpis na chartě.Buď on,nebo jeho děti nás vedou k lepším zítřkům dodnes.

Některé národy volí válku,a bojují do konce,některé tradičně mění ve válce strany,některé nebojují.

Velká Čtyřka nás v Mnichově prodala Němcům.Dnes se k nim s důvěrou obracíme se svojí budoucností.

Poučili jsme se ze známé pravdy,že co meč dobyl,to pero vzalo ?

Bohužel naše země je malá,přirozenou elitu, tedy domácí šlechtu nám vybili na Bílé Hoře,duchovenstvo emigrovalo.
Za účelem urvat co se dá, přivandrovalé elementy spolčují se s cizáky a tradičně slouží proti zájmům Koruny České.

Lidí schopných myslet,s přihlédnutím k jejich rolnickému prapůvodu,je málo,a produkují nevalné počty myslitelů.

Mafie se rozbíjejí nesnadno,ať už státní,nebo nestátní,snad právě proto,že po bližším ohledání je to v demokracii totéž.
19. 12. 2008 | 12:58

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Přemýšlel jsem nad tím políčkem a nad možností, jak ho prochlastat.
Sestrojil jsem k tomu účelu graf pitného režimu v závislosti na čase a vyšly mi číselné hodnoty, jejichž cifernost je úděsná. Přesahuje to moje chápací možnosti. Ptám se, kolik životů mám ještě před sebou?
Jsem slabší kus.
Avšak i přesto uznávám, že prochlastat lze ledacos. Třeba kolektivně. Národně.
V tomto případě by však asi bylo jednodušší prohrát políčko pomocí nedávno
páně Kalouskem schválené legalizace internetového hazardu, proti čemuž dští oheň a síru
Věnceslava a Cyril Svobodovi na konkurenčním blogu.

Ostatně, že jsem tak smělý, které z mých políček jste měl na mysli?
19. 12. 2008 | 13:11

skeptický napsal(a):

to Buldatra

To menší,dříve zmiňované.

Nedělejte si starosti,je Vám to jen propůjčeno,jednoho dne to propadne bankám jako splátka státního dluhu.Zatím si to užijte s motykou.
19. 12. 2008 | 13:21

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Historie bojů a získávání se nás netýká.
Neboť netýká se bezedných nádob.
Samurajové neměli ánung o bezednosti.
Jejich smůla.

Bezednost bychom si měli uvědomit, jako něco, v čem jsme opravdu dobří.
Bezednost budiž prohlášena za národní rodinné stříbro (když už ne zlato),
za něco, čím lze podložit naši měnu, za nevyčerpatelnou inspiraci.

S bezedností úzce souvisí i permanentní cesta z kopce.
Díky tomu si lze vysvětlit i nevysvětlitelné v souvislosti s Vámi uvedenými příklady
přebudovávání, s historickou nevyčerpatelností možností krást, atd.

Ano, bezednost, to je to pravé, čím to Evropě osladíme.
19. 12. 2008 | 13:37

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Užívat si to s motykou mě nestačí.
My kulaci jsme zapsáni do národního podvědomí svým vlastním způsobem.
Viz,: zlý kulak udojil krávu k smrti.
V duchu této tradice jsem svého času vyběhl v svůj lán, vybaven minohledačkou, bych i já
využil na svém poli vzácné možnosti vydojit ze země co se dá. Neboť zemědělská a podobná produkce se mému chtíči jeví jako nedostatečná.
Přemýšlel jsem lišácky o historických artefaktech, pokladech, zkrátka o tom všem, co tamtéž hledali a dodnes hledají takoví ti Mužíci dneška.
Našel jsem několik rezavých kusů zbytků jezedácké techniky, cosi jako zkorodovanou skobu
a množství igelitových pytlíků.
Myslíte, že i banky jednou vyšlou své zaměstnance do terénu hledat artefakty?
A kdyby potřebovali motyku, jednu navíc bych tu měl.
19. 12. 2008 | 14:10

skeptický napsal(a):

Snad si nemyslíte,drahý nadkolego,že Vám banka při konfiskaci tu motyku nechá.To je výrobní prostředek.
Asi nepamatujete příběh tesaře Jíry,kterému kněz za nějaký dluh z obřadu sebral sekyru.
19. 12. 2008 | 16:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Pane, už jsem Vám sdělil, koho jste svým en bloc odsuzujícím slintem proti SPB urazil, nicméně znovu zopakuji: ty tisíce protifašistických a protinacistických odbojářů, kteří neváhali riskovat svůj život v boji proti zlu, které Vy teď tady fakticky bráníte. Ne tedy darebáka Vaše, který podle mého by měl dávno sedět a jenom neschopností plyšových revolucionářů tomu tak není.
Pane G. Giormani, jste jenom ubohý demagog a lhář a se svými žvásty běžte už konečně do prdele.
19. 12. 2008 | 18:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy