Cikán na Hrad!

03. 12. 2008 | 13:14
Přečteno 47215 krát
Když Bůh stvořil člověka, zapomněl mu dát notnou dávku rozumu. Nepoměr objemu rozumu k naší tělesné schránce má nedozírné následky: náš život se skládá převážně z předsudků, zaujatostí, závisti, nenávisti a touhy po pomstě. Nic lepšího nejsme schopni vymyslet. Víc než 90 % naší životní pouti je vyplněno výše uvedenou prázdnotou. Místa pro lásku, porozumění a moudrost je tam zatraceně málo. Mělo by to být všechno obráceně, ale všemohoucí Bůh asi nechce. Patrně jsme si doposud nic lepšího nezasloužili.

Přechodně nám v táborských kasárnách zrušili jídelnu. Vyrazil jsem tedy v uniformě kapitána někam na oběd. Na zastávce autobusu mě oslovil Cikán. Potřeboval se dostat k hotelu „Palcát“. Slíbili mu tam nějakou práci v umývárně nádobí. Z celého houfu čekajících na autobus měl patrně důvěru jenom k uniformě, a proto se ptal mne. Trpělivě jsem mu vysvětloval, kudy má jít, neboť to nebylo daleko.

Když Cikán odešel, díval se na mne přítomný dav jako na nesvéprávného idiota: „Takový mouřeníni se kopou rovnou do prdele, pane kapitáne! A ne jim vysvětlovat cestu k hotelu. Stejně tam jde jenom krást!“ ozval se jakýsi pán s kravatou stojící za mnou.

„Buďte rád, že vám neukradl portmonku,“ dodala dáma s nákupní taškou a s tělesnou nadváhou.

Nedaleko se opíral patrně notorický alkoholik o pouliční lampu. Nedalo se dost dobře odhadnout, zdali tam rovněž čeká na autobus, anebo se z posledních sil zachytil nefungujícího osvětlení. Ten viděl celou věc značně kriticky: „To máme pěkně spolehlivou ar..ar..armádu, když se kamarádí s Cikánama,“ z posledních sil zvedl svoji rozcuchanou hlavu a čučel na mne nepřítomným výrazem. „Vy generále jeden! Nejste vy vůbec nějakej příbuznej toho... toho Havla? Že bych se nepoblil!?“ Aniž by se snažil ohnout, začal s velkým rachotem zvracet na sebe i na chodník...

Bylo sice uděláno mnoho práce, ale že bychom se již nalézali v ideálním stavu demokracie, to bych si zatím tvrdit nedovolil.

Úlohou vojáka je za určitých okolností položit za svůj národ život. A nyní si představte, že byste se měli za ty tři výše uvedené osoby, čekající na autobus, nechat jít zastřelit. Určitě by vás to tak trochu zaráželo. Možná že to byl i jeden z důvodů, proč jsme 1938 a 1968 nebojovali. Prostě nebylo za co a za koho pokládat život.

Setkáváme se s tím často: skoro nikdo není ochoten pro druhého něco udělat, natožpak se obětovat. Posledními obětmi byli Jan Palach a Jan Zajíc. Ti ovšem nepadli v otevřeném boji proti nepříteli, nýbrž spáchali sebevraždu. Čechové mají již tradičně problém chránit své zájmy ozbrojenou silou. Ve snaze nepříteli za žádných okolností neublížit se jdou upálit, oběsit, a nebo skočí na ministerstvu zahraničí z okna. Ti, co k tomu nemají odvahu, sami sebe sprovodit ze světa, chodí lepit alespoň plakáty (viz 1968).

Každý národ má to své: USA zápasila s černošskou otázkou. Kanada má svou indiánskou otázku. SRN zápolí s tureckou menšinou a ČR má své cikánské dilema, zvané „Romská otázka“ - dalo by se tak pokračovat dál, snad kolem celé zeměkoule.

Demokratický pokrok a humanitu nelze však zastavit: USA mají za presidenta černocha. Francouzským presidentem je maďarský Žid. Předsedou německé strany „Zelených“ v SRN je Turek. Až se stane presidentem České republiky Cikán, budeme s klidným svědomím moci tvrdit, že naše demokracie se rovněž řadí k těm nejlepším na světě.

Jak ovšem řešit českou tzv. „Romskou otázku“?

Již sám dotaz je chybně formulován. Romové jsou pouze částí cikánské národnosti. Je to asi tak, jako by všichni Slované byli označováni názvem „Bulhaři“.

Cikáni se skládají z následujících národních kmenů: Jenišové, Jezliové, Kalderšové, Kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové, Romové a Sinti. Chceme-li spolehlivý sběrný pojem, musíme tedy hovořit o Cikánech, a nikoli Romech. V případě Romů jde pouze o část národnostní skupiny, a to ještě navíc nikoli té nejpočetnější. Jak jsem již podotkl, je to asi tak, jako bychom vydávali Bulhary za nejvýznamnější slovanský národ, a přitom by o Rusech, Ukrajincích a Polácích nepadla ani zmínka.

Řešení problému menšin na území Čech má od roku 1918 již svoji tradici: nevíme si s nimi rady. Bezradnost je ještě navíc zesílena demagogickým šovinismem: „Tato zem patří nám a nikdo jiný tady nemá co pohledávat!“

Ona demagogie patrně vznikla tím, že nám nikdy nepatřily žádné kolonie. Nepřišli jsme tím do styku s národy, které bychom museli ovládat. Prostě jednou větou: My neumíme vládnout! Neměli jsme se to kde a nad kým naučit. Vypěstovali jsme si v sobě zhoubné komplexy méněcennosti, a ty hýčkáme dodnes. To je však neomluvitelné! Svět musí být ovládán. Kdo to neumí, nemá šanci být brán vážně.

Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.

V návalu neschopnosti ovládat jsme si1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili a získali jeho důvěru pro vlastní cíle a záměry (levné a kvalifikované pracovní síly, schopné okamžitého nasazení na znovuobnovení všech sfér národního hospodářství, tak jako spolehlivá volební mašinerie proti komunistům).

Evropa nám nevěří a obává se. Naším předsednictvím v EU u nikoho nevyvoláváme ani jistotu, ani důvěru. Všichni to vědí a všude to probleskává: Češi si neumějí poradit s vlastní cikánskou otázkou. Jak a čím chtějí řídit celou Evropu?

Ubohost naší reklamy tomu napomáhá: znuděná, bezradná a jakási anonymní společnost, kterou absolutně nic nenapadá, si krátí dlouhou chvíli tím, že hází cukr do kafe. Evropan je zneklidněn: Češi patrně nic jiného neumějí, než si osladit a zamíchat vlastní kávu.

Proč ne např. toto: „Náš vynikající král Jiří z Poděbrad byl prvním monarchou světa, který se pokusil 1462-64 sjednotit Evropu. On učinil na tomto kontinentě onen první krok. My Čechové, věrní potomci svého panovníka, budem v započatém díle dále pokračovat, až se nám všem podaří přivést společnou věc ke kýženému cíli. Češi pro Evropu! Evropa pro Čechy!“

Kdy se stane u nás Cikán presidentem?

Stane se to tehdy, až ukážeme světu, že umíme zvládnout demokratickou cestou řešení cikánské otázky, tedy umění vládnout, a nikoli vypuzovat a utlačovat. Kdo umí vládnout, nepotřebuje násilí!

Metodou řešení je využít veškerých možností společenské integrace uvnitř státu: zaměstnávat občany cikánské národnosti ve všech odvětvích lidské činnosti - naučit je převzít zodpovědnost sami za sebe i za svoji vlast, ve které žijí. Nebát se a nekapitulovat před začátečními nezdary. Ukázat, že umíme vládnout a jít příkladem.

Důležité je i zařazení do vzdělávacího a pracovního procesu rovněž formou zapojování do sportovních aktivit, členství v klubech a kontrolou úrovně bydlení, aby neklesala pod standard středních tříd. Účast občanů cikánského původu v ozbrojených a bezpečnostních složkách státu se musí stát samozřejmostí. Je nutné vypracovat konkrétní koncept s celoplošnou působností, který by pomohl odstraňovat dosavadní zhoubnou izolaci.

Pracovní koncept může mít název „Cikán na hrad!“, aby motivoval občany cikánské národnosti: všechny, i ty nejvyšší pozice státu jsou určeny pro vás, pakliže prokážete, že je zvládnete!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Hňupům jako Vy je třeba připomenout, že vrah Vaš nesedí jenom zásluhou Vám podobných plyšových revolucionářů. Zpytujte svědomí, proč už dávno jste jej neodsoudili a nezavřeli.
19. 12. 2008 | 18:07

skeptický napsal(a):

to Buldatra

Pane nadkolego,

Asi mi něco uniká.Vy jste skutečně v pozici soudit a zavírat?

To je překvapivé zjištění.Zatím jsem Vás považoval za venkovského mudrlanta s celkem rozumnými názory.Nejste Vy náhodou nakonec nějaký provokatér,nebo dokonce člen pomocné stráže?

Jemná ironie,jež zde dokáže odhalit netušená fakta by nasvědčovala bystrosti prvotřídního vyšetřovatele.

Nejste Vy nakonec taky nějaký příbuzný toho Havla?
Dneska už se skoro nedá věřit nikomu.
19. 12. 2008 | 18:32

skeptický napsal(a):

P.S.
Nejste Vy snad dokonce rafinovanej?
19. 12. 2008 | 18:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Měl jsem na mysli, že vinou všech poplyšákových komunistobijců, jejichž největší starostí bylo uzákonit zločinnost komunistického režimu, nedošlo k obvinění a potrestání skutečných ještě žijících konkrétních komunistických zločinců. A tento způsob "myšlení" šmahem kriminalizující celé instituce a organizace se drží v mozku různých primitívů dodnes. Vlastně kdyby konkrétní viníci byli potrestáni, nemohli by tito primitívové očerňovat šmahem všechny, o což jim zjevně jde.
19. 12. 2008 | 20:51

skeptický napsal(a):

to Zbyněk Matyáš

Vážený pane,

Dnešní společnost stojí na základech,položených předchozím zřízením.V zemi,kde byly dva miliony lidí ve straně,kde každý na druhého něco věděl,a kde chod společnosti bez těchto lidí by nebyl možný,nebylo možno dělat nic jiného,než obrátit list,a udělat tlustou čáru.
Zvláště pak,když převrat byl
pouhým předáním moci sobě samým.

Jsou zde lidé,které to možná trápí.Sice pohoršování se nad naší mafií zde mne trochu překvapuje u lidí,kteří měli příležitost bojovat proti témuž doma,ale je také možné,že sem chodí lidé,kteří se prostě chtějí z dlouhé chvíle hádat.

Dále nelze vyloučit provokatéry,kteří mezi nás v této době,kde se rozhoduje o bytí či nebytí naší země, přicházejí vnést rozkol,či pochyby.

Vysvětlováním opaku jim jen nahráváte.Nikdo není tak hluchý,jako ten,kdo nechce slyšet.

Spokojte se s tím ,co víte,a nechte druhé,ať si věří čemu chtějí.

Vy jste se bez těchto lidí obešel celý život,co je Vám do nich.Když myslíte,že lžou,staví svůj dům na lži.Když věříte,že Vaše pravda je ta správná pravda,morálním vítězem zůstanete Vy.
Totéž platí i pro toho druhého,ale s tím nic nenaděláte.
Krátíte si život rozčilováním,a zbytečně.
19. 12. 2008 | 21:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Děkuji za radu, ale věřte, že se nerozčiluji. Už jsem o tom tady psal po giormaniovských nehoráznostech, ale zopakuji: můj otec s mnoha dalšími v Brně aktívně za protektorátu bojoval proti nacistům a já jsem přesvědčen, že co živ nesmím nechat bez patřičné odezvy jakoukoliv urážku těchto lidí, jimž individuum G. Giormani nesahá ani po kotníky.
19. 12. 2008 | 21:48

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, nic s tím nenaděláte, vůl zůstane volem a pařez pařezem.

Vaše Nejasnosti, už nechali zbičovat toho vymatlaného pióna, kujóna? Třeba by se mu rozbřesklo, Věděj, takto, jak seděl pod měšickým prevétem, lejno mu provedlo brainstorming :-(
19. 12. 2008 | 21:57

buldatra napsal(a):

to Zbyněk Matyáš:

Ano, plyšový revolucionář. To je ono!
Skvělý nápad.
Už existují i plyšové choroby a plyšové viry:

http://www.zbozi.cz/?r=hint...

ale plyšový revolucionář mi do sbírky chybí.
Nevadí, zařadím do ní tedy sám sebe.
Plyšový buldatra.
Za povýšení do hňupského stavu děkuji. Ale revolucionář?

PS
Jakou záhadnou dedukcí jste na něco takového přišel?
20. 12. 2008 | 01:07

skeptický napsal(a):

Možná chtěl pan kolega říci levorucionář.
To už by snad dávalo nějaký smysl?
20. 12. 2008 | 01:20

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Vystihl jste to téměř přesně. Jsem v pozici, kdy sice ne někoho, ale něco, mohu zavírat.
Vo tom žádná.
A činím důsledně, až systematicky.
A tak jsem jednoho krásného dne odsoudil a zavřel do klece oba své papoušky. Mají to ti kujóni spočítaný na doživotí. Abych dodržel alespoň zdání určité lidskosti, občas je pouštím na zdravotní vycházky.
Jenže ti nevděčníci pomstychtiví mi za mou dobrotu občas ohlodávají nábytek, někdy navíc utrousí bobek na zcela nevhodné místo. Manželka to považuje za provokaci a tváří se, jako bych skříň ohlodal já.
A také jsem svého času vězníval slepice.

Takže, jak vidno, na každým šprochu pravdy trochu.
O rafinovanosti nehovoře.

S tím Havlem bych koneckonců také mohl být příbuzný. Ovšem jen za předpokladu, že je plyšový.
20. 12. 2008 | 01:47

skeptický napsal(a):

Slyšel jsem něco o medicinské kuriositě,ale to je asi vše.
O plyšovosti nevím.
Papoušci to mají spočítané ne na svoje,ale Vaše doživotí.
Pak je paní vdova bude nosit na hrob aby víte co.
20. 12. 2008 | 01:52

skeptický napsal(a):

Pro ženáče je zvuk lahodných papouščích hlasů vítaná změna,dalo by se říci balzám na uši.
20. 12. 2008 | 10:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Omlouvám se a beru zpět toho hňupa, byl jsem v ráži po replice darebákovi Giormani.
Plyšák je lidové označení tzv. sametové revoluce podle mne docela trefně vystihující charakter oné události. Z toho jenom vyplývá správné pojmenování oněch "revolucionářů". Možná uznáte, že natírání sovětského tanku na růžovo je typická činnost plyšových revolucionářů.
Takže jenom dodám, že spojení Vaší osoby s touto charakteristikou zřejmě nebylo namístě.
20. 12. 2008 | 21:11

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To All People of Good Will.
Omlouvám se všem, kteří mě na této stránce postrádali.
Byl jsem týden v Berlíně, kde jsem přednášel u Bundeswehru.
Tématický celek se nazýval "Wehr- und Sicherheitspolitik in Europa".
Pro Bigjirku a pana Dr. Zbyňka Matyáše, kteří jsou patrně jedinými na tomto blogu, kteří ovládají pouze a výhradně jenom češtinu, to musím přeložit: "Armádní a bezpečnostní politika v Evropě".
S generálem Christianem Westphalem (vrchní velitel německých ozbrojených sil Berlín-Braniborsko) jsme hovořili o tom, že prakticky neexistuje žádná závazná jednotka "nebezpečnosti".
Sdělil jsem vrchnímu veliteli: "Pane generále, měl bych dva pojmy. První by se dal nazvat 'jeden Bigjirkus' a ten druhý zkratkou 'jeden ZB' - tedy Zbyněk Matyáš - do němčiny Detlef Mattheus".
Westphal se na mě tázavě podíval: "Kapitáne, opravdu se ten dotyčný jmenuje Zbyněk (Detlef)? V Německu se používá křestní jméno 'Detlef' k sarkastickému označení nebezpečného idiota."
Musel jsem celou věc upřesnit: "Tedy idiotem ZB není. To v žádném případě. Ví velice dobře co říká. Řekl bych, extrémě nebezpečný, vychytralý - skoro až geniální, chladnokrevný dogmatik. Proto ho navrhuji pro potřeby NATO, pane generále, jako jednotku nebezpečnosti a nikoli pitomosti. Pro to druhé by se spíše hodil Bigjirkus, neboť ten je nebezpečný tím, že neví, co říká."

Nevím, zda-li můj návrh projde. Musí se vše rozhodnout na poradenském NATO sammitu v Paříži.
Pakliže můj návrh projde, bude mít Česko další dva velikány, kteří se mohou postavit do řady vedle jednoho Volta, jednoho Ohma, jednoho Bella a nebo dokonce...jednoho Vola.
20. 12. 2008 | 23:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ausgezeichnet, Herr Doktor Doktor! Bravo! Aber Sie haben ein Irrtum gemacht, die Name Zbyněk ist in deutsch Ben, wissen Sie?
Ich wuensche Ihnen Gute Nacht!
Entschuldigung fuer meine schlechte deutsche Sprache.
20. 12. 2008 | 23:41

skeptický napsal(a):

to ZB

Vážený pane.
Jsem rád,že se nenecháte nasrat.Na rozdíl od jiných,toto je drsný vojácký humor.

Slyšel jsem kdysi,že u vojska se dá dělat kariéra rozličně.

Jeden nejmenovaný americký pilot pohřbil v době míru čtyři stíhačky,a stal se tak ruským esem.

Ovšem to se povede jen v bohatém státě.Náš pilot by šel po prvním sedět na dvacet let.

Poté ho povýšili na generála.
21. 12. 2008 | 00:39

skeptický napsal(a):

P.S.
To ZB mělo být ZM.
21. 12. 2008 | 00:41

bigjirka napsal(a):

Jejich Otupělosti, oni se opravdu překonávaj! Bádal jsem, jak mohl vzniknout nerd Jejich magnitudy. Obávám se, že Voni, Jejich Tuposti, nemohli vzniknout jinak, než oplodněním ze sušenek z botek Frau Heydrich. Nevím, jak jinak by se dalo nasimulovat genetické zatížení. Šlechtická rodová degenerace to není, ta se samopřidělením titulů nepřenáší.
Samozřejmě Jejich nemilostivá pozornost mne potěšila. Ráčila již Jejich Stupidita potrestat pomateného pióna Giormaniho, kterého tak neprozíravě ráčila představit do měšického pankejtu ausgerechnet pod prevét? Jejich Zpupnosti, my, hloupí, bychom potřebovali lekci: jak Jejich zhůvěřilost dokáže na dálku tak dokonale změřit naše jazykové schopnosti? Nebudou Voni ibn šarmůta?
21. 12. 2008 | 12:53

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Bigjirka.
V době studené války, v 60. letech, jsem čítal tiskový orgán východoněmeckých komunistů "Neues Deutschland". Byl to ještě daleko nudnější a stupidnější plátek než "Rudé právo".
Možná, že mi to mnozí nebudou chtít věřit, ale opravdu je tomu tak.
Jednoho krásného dne jsem vyslechl komentář stalinsko-komunistického vysílače "Radio Tirana". Byl to absolutní výkvět lidské blbosti a neurvalosti pročínského komunismu.
Proti tomu byli "Neues Deutschland" a "Rudé právo" úplní zelenáči.
Ale, proč to říkám.
Poslyšte pane Bigjirko, nebyl Vy jste v Albánii toho času (náhodou) šéfredaktorem této rozhlasové stanice?
Vaše komentáře mi totiž připadají jako by právě začalo vysílat Rádio Tirana.
21. 12. 2008 | 22:23

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Pane Dr. Matyáši, musím Vás bohužel zklamat: "Zbyněk" určitě "Ben" není.
Když mi bylo 7 roků jsem málem propadl ve druhé třídě z češtiny. Do této doby jsem totiž mluvil se svojí sudetoněmeckou babičkou jenom německy.
Češtinu jsem ovládal asi tak jako pan Bigjirka slušné chování.
Můžete si tedy představit, co to bylo za hnuj!
Dostal jsem z milosti známku "4".
Byl jsem šíleně nešťastný a pořád jsem brečel, protože jsem věděl, že jsem tu "4" nejen dostal právem, nybrž protože se nade mnou učitel češtiny doslova smiloval, jinak by to byla jasná "koule".
Připadal jsem si jako naprostý idiot - tedy na rozdíl od Vás, který si takové pocity vůbec nepřipouští.
Otec nevěděl jak mě utišit. Náhle se rozhodl mi koupil čistokrevného nádherného německého ovčáka, který se jmenoval "Ben".
Mohu Vás ubezpečit pane kolego, že by mě ani ve snu nenapadlo na něho volat "Zbyňku Matyáši!"

"Ben" je skutečně německé jméno a jedná se o zkratku "Benhard" což by v češtině znamenalo asi jako "Bolek". Budete se s tím "Detlefem" muset asi smířit pane Dr. Matyáši. To už je prostě osud. Máte moji upřímnou soustrast.

Žádáte mne, abych Vám odpustil Vaše neznalosti německého jazyka. Máte sice pravdu, neboť v tom krátkém sdělení jsem našel celkem 11 pravopisných chyb.
Ovšem nic si z toho nedělejte, protože kdybych já Vám psal takové sdělení ve francouzštině, dopadlo by to zrovna tak.
21. 12. 2008 | 23:00

bigjirka napsal(a):

Vaše Zpupnosti, Voni jsou skutečně osmihvězdičkový blb. No... já nevím, mě nudné připadají Jejich zpupné debility, plné gramatických chyb. Btw., vůbec neodpověděli, Jejich Zaseklá Defekace na mé věcné dotazy ohledně jejich názoru na rozdíl mezi postojem české veřejnosti k cikánovi a k lampasákovi... já myslím, že cikán je na tom přece jen líp.. nemyslej? hm, nemyslej... presidentkou by mohla být paní Gelbart, co myslej, Jejich Tuposti? Já myslím, že je to šaramantní mladá dáma a že by dokázala přijít i s tématy, zajímajícími majoritu. Nemilosti, a skutečně pocházej z těch sušenek na botkách Frau Liny? (za předpokladu, že měla ráda žlázy na cibulce..). To bych se Jim pak nedivil, že jsou z toho doživotně celej rozvrkočenej. Kouknou, Zhůvěřilosti, ale toho pióna zas neutlučou, prosim jich.. je to jen pión, i když kujón... vemou v úvahu ten brainstorming z Jejich prevétu.

Jejich nelibosti, voni jsou stejně sladkej, já Jich žeru.. Něco mezi baronem Prášilem (Karl Friedrich Hieronymus, freiherr von Münchhausen) a Járou da Cimrmanem, střihnutej mit der Hauptmann von Köpenick. Přeji Jejich Zhovadilosti, aby nám čtenost přerostla nebývalých 10000 kousků... Pak bychom to mohli vydat knižně...
21. 12. 2008 | 23:03

bigjirka napsal(a):

Herr Hauptman, vono to stojí zahovno i když píšou v češtině...
21. 12. 2008 | 23:05

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Bigjirka.
Já bych to řekl asi takto:
Jděte si Jirko lehnout. Patrně máte horečku. Mám zavolat doktora?
21. 12. 2008 | 23:23

bigjirka napsal(a):

Jojo, Jejich Vymatlanosti, maj pravdu s tím ležením. Už se mi klíží víka. Maj se pěkně v tom Kopníku. Jak se daří tomu kujónovi piónovi po translantaci Jejich Vonného Lejna za mozek? Já vím, byla to riskantní operace, ale vyplatilo se to. A přeju jim jemnou noční meluzínu u nich na Trottelburgu.
21. 12. 2008 | 23:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Pane doktore doktore, nevím, jak to děláte, že většinou píšete krávoviny. To se hned tak někomu nedaří, i to příslovečné slepé kuře je úspěšnější než Vy. Např. Ben je zkratkou více jmen, nejčastěji Benjamina, dále Benedikta (což byste jako věřící katolík měl vědět), od slovanských je to složitější a pro Vás zjevně příliš náročné.
Vaše dětské zážitky s češtinou mi připomněly podobné mého tatínka s němčinou. Tehdy ještě za Rakouska-Uherska bylo u nás Němců nezdravě moc a tak v mnohých částech některých měst Koruny české školy české ani nebyly. Táta v české škole nikdy nemohl dosáhnout z němčiny lepší známku než dvojku a hle, po přestěhování do části města, kde musel chodit do školy německé, vždy měl z němčiny jedničku.
Škoda, že Vám Vaše pocity z dětství nevydržely déle, mohly by tak korigovat Vaši obrovskou dospěláckou megalomanii. No nic, my už si zvykli. :)
Ještě jednou se omlouvám za svou jednoduchou němčinu, vsakoval jsem ji do sebe delší dobu v Tyrolích a tam úplně vyhovovala a nějaké pravopisné chyby se nebraly vážně. Vy byste podobně dopadl nejen ve francouzštině, nýbrž i v češtině, o čemž nás přesvědčujete téměř v každém svém příspěvku. No nic, ono to sudetoněmectví se zažere pod kůži hluboko, s tím měli Češi dost zkušeností.
21. 12. 2008 | 23:37

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Bigjirka.
Rád bych Vám něčím udělal radost, ale Vy mi to pořád nějak soustavně kazíte.
Co kdybyste se pokusil napsat něco rozumného, na co by se dalo navázat?
Vaše dotazy Vám zodpovědět nemohu, protože nerozumím oč Vám běží - pakliže Vám vůbec o něco běží.
Já začnu třeba takto - možná, že to zabere:
Jiříku, hezky se vyhajejte do růžova. Pěkně se přikrejte, abyste nám v této sychravé době nenastydl. Nechte si něco pěkného zdát!
Mám Vám ráno nechat dopravit snídani do postele?
Pakliže ano, dáváte přednost norskému lososu a nebo tomu z Aljašky?
Co se týká kávy je to jasné - nejlepší káva na světe - a to s odstupem je "Dallmayr prodomo".
Myslím Jiříku, že Vám zachutná zrovna tak, jako kancléřce SRN Angele Merklové. Přesto bych si Vám dovolil doporučit francouzskou úpravu zvanou "Café au lait". Jde o zjemnění, neboť mléko do kávy se za tepla nejdříve našlehává.
K lososu bych si dovolil nabídnout - pro Vás Jiříku - čerstvě pečenou francouzskou bagettu, v půli rozříznutou, z obou stran potřenou irským máslem "Kerrygold" (mírně slazené mořskou solí) a proložené krájenými plátky vejce vařené natvrdo, sypaná černým dánským kaviárem.
Měl byste po tom všem ještě chuť na mojí komornou (blondýna, 30 roků, rozvedená. Nemá ráda preservativ. Její milostné krédo zní: "Džentlmen se na nic neptá a stříká mlčky do dámy!") anebo Vám Jiříku bude pro začátek stačit normální běhna z ulice?
Až se laskavě vyhajáte, dejte mi prosím vědět!
22. 12. 2008 | 00:18

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Děkuji Vám pane kolego za uznání, že jmenná zkratka "Ben" může být všechno možné jen ne "Zbyněk".
Já jsem se původně soustředil jenom na "Benharda".
Považoval jsem to za dostačující.
Vy jste mi však dopomohl i jinými jmény. Děkuji! Jednoho vždy všechno nenapadne.
Zatrpklý a jedovatý komentář, jenž jste k tomu přiložil je u Vás obvyklý a už mě vůbec nepřekvapuje.
Co se Vám v životě nepodařilo, že jste tak zatrpkl?
Možná, že by se s tím něco dalo udělat. Rád bych Vám nějak pomohl.
22. 12. 2008 | 00:31

bigjirka napsal(a):

Jejich Nemilosti, lososi jsou oba dobří. Nemám rád solené máslo ani bílou kávu. Také preservativ nemám rád. No nevím, ten zvyk nabízet vlastní kuběnu mi připadá trochu laponský. Nevím, proč Jejich Oligofrenie nechce diskutovati o tématech, která sama tak důvtipně navrhla.. a teď prominou, Zhůvěřilosti, musím pokročiti ve svém denním programu.
22. 12. 2008 | 07:32

Ben napsal(a):

Dlouho jsem tady nezabrousil, a ejhle, co jsem se všechno dozvěděl!?
Nic.
22. 12. 2008 | 10:25

bigjirka napsal(a):

Jaktože ne, Bene? Už přece víte, že Jeho Vymatlanost má blonďatou kuběnu..
22. 12. 2008 | 15:02

G. Giormani napsal(a):

To Zbyněk Matyáš. Ráčil mě soudruh poslat do (_:_) a já jim za to děkuji. Lépe v (_:_) než z Vaším Karlem Vašem kamarádit. Okecávat to můžete jak chcete. Jenom dokazujete, že patříte do tlupy toho zrzavého vynálezce bídy co ho maj vycpanýho v Kremlu. Nezapoměňte ovšem napsat něco pohrdlivého i majiteli tohoto blogu. Dokažte že nejste ledajaká nula, ale opravdu NĚKDO. Čím sprostší, tím viditelnější.
22. 12. 2008 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

Nota Bene Bene, že je to tady jak v pajzlu ve dvě ráno.

Židle na ježka, přes pípu utěrka, jen pár štamgastů, co by se rádi poprali, ale už se neudržej ve svislé poloze.

Co byste se chtěl-v tuto dobu-dozvědět?
22. 12. 2008 | 18:43

bigjirka napsal(a):

Jo, Pepo.. kdyby jen to... a kuběna nohy do praku...
22. 12. 2008 | 19:10

Ben napsal(a):

Pepo Řepo vy jste fakt dobrý! Kdybyste věděl, jak jste mne rozesmál!
22. 12. 2008 | 20:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

G. Giormani:
Ta Vaše (_:_) má dvě dírky.
22. 12. 2008 | 21:21

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti i Jim bych chtěl popřát příjemně svátky. Jsou pro mě milým osvěžením, zakladatelem alternativní historie.

Myslím si, že jsou v podstatě hodnej člověk.
Pokoj Jim, ne pokoj od Nich.
Hodně zdraví, to je to jediný, co Jim nikdo na splátky nedá.
22. 12. 2008 | 21:54

bigjirka napsal(a):

Šmarjá Pepo nestraš co bysme si bez Jeho Nejasnosti počali, kdo by zde zastoupil Jeho Nejjasnější roli Karla Friedricha Hieronyma, Freiherr von Münchhausen (německý to vzor barona Prášila)? Kdo by k naší potěše jezdil na dělové kouli a máčel si ruku v noční váze, aby dodal grády svému snu o rozhovoru lampasáka s cikánem? Kdo by transplantoval své lejno do lebky Giormaniho, skotáckého pióna?
22. 12. 2008 | 22:51

Vico napsal(a):

Pan G. Giormani působí velmi lidsky sympatickým dojmem. Snad jen trochu nervózním. Gong ohlásil v pořadí třicáté páté kolo, z huby mu teče krev, zubní chránič kdesi na zemi, suspenzor naprasklý a ne a ne toho Křečka poslat k zemi. Někde museli soudruzi v NDR udělat chybu. Snad by pomohla nějaká dobrá PR agentura. Taktika Franty mlátičky nějak nezabírá. Dát si vlastní pravičkou jednu do vlastní tlamy nemusí být to pravé ořechové. Tady neporadí ani ta mumie z Kremlu.
Ani ti, kteří by vám fandili, si už nechtějí koupit permanentku na příští sezónu. Proč jsou všichni tak zlí?
23. 12. 2008 | 00:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa Řepa.
Přeji Vám Pepo rovněž veselé vánoce a šťastný, tak jako úspěšný, Nový rok 2009.
Též je nutné přát mnoho štěstí. Někdy se k tomu přikládá i mnoho zdraví, ale tady si nejsem úplně jist, neboť na Titanicu byli zdraví všichni - přesto jim to moc nepomohlo.
Rozšiřuji toto přání i na veškeré čtenáře mého blogu - mezitím jsou jich desetitisíce (včetně blog i.Dnes).
Nepíši tedy zbytečně!
Kdo rád čte mé články a knihy, nechť mě doporučí svým přátelům. Kdo je čte nerad, nechť mě doporučí svým nepřátelům.
Současně adresuji mé přání pánům Bigjirkovi a Dr. Zbyňku Matyášovi - i když se přiznávám, že v těchto dvou případech mi to stojí obrovskou dávku přemáhání, ale proč by se neměl člověk pokusit sám nad sebou zvítězit?

Jako věrný katolík (i když do kostela nechodící) se v případě Bigjirky a Dr. Z.M. řídím přikázáním Ježíše Krista:
"Stojí psáno miluj svého bližního. Avšak, co je to za výkon, mít někoho rád, kdo mě má také rád? To přeci dokáže každý hňup! Proto vám říkám: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE!"
Pánové Bigjirko a Dr.Z.M., co kdybyste se pokusili projevit svoji náklonost k panu Giormanimu nějakými větami plnými uznání?
Určitě by se za to na Vás nezlobil!
Rozpoutat nesvár dokáže každý idiot, ovšem nastolit a udržovat mír, to je zatraceně těžká práce.
23. 12. 2008 | 00:11

skeptický napsal(a):

Příběh Titaniku je klasická obdoba rčení nechoď Vašku s pány na led.

Zdraví možná byli všichni,ale těch 1500 bylo chudejch.To se nepromíjí.

Milovat svoje nepřátele nemohu,žádné žijící nemám.Bohužel jsem mstivej.

Těch 1500 dostalo 11 Oskarů,to taky není k zahození.
A to nejbližší země byla jen 3km vzdálená.
Dolů.

Hezké svátky všem lidem dobré vůle,nevitamínům taky.
23. 12. 2008 | 03:25

Ben napsal(a):

Pane Berwide, taky Vám přeji hezké svátky a do příštího roku hlavně zdraví....

Jo,jo citujete Krista - milujte své nepřátelé - když to je ale opravdu strašně těžké, a to nemusí být přímo nepřítel, ale jen trochu nesympaťák.
To by se na tom světě žilo.
23. 12. 2008 | 07:27

skeptický napsal(a):

Ještě k první větě článku.
Dovolil bych si oponovat.Rozum je nejspravedlivěji přidělený dar na světě.Každý si myslí,že ho má dost.

Ve svém bádání jsem dospěl k závěru,že sídlo rozumu bych nehledal ve vodě,které má muž 60 % tělesné váhy,a ženy asi 55.

20 % tělesné váhy je prý cholesterol.
Mozek,o kterém se ještě v 19.století na lékařských fakultách učilo,že slouží k produkci hlenu a spermatu,je prý téměř samý cholesterol.
Stejně tak kočičí srst.

Alzhajmrova choroba má prý co dělat s imbalancem cholesterolu v mozku.
Ta je zapřičiňována pomýlenými lékařskými teoriemi,snažícími se cholesterol u pacientů omezovat.

Tělo si řekne,když mám na něco chuť.Tělo to chce,tělo to potřebuje,tělo si to žádá.

Neustálé rozumové přizpůsobování se nepodloženým a pobloudilým teoriím a trendům tohoto světa vede ke stresu,závisti ,nenávisti,chorobám atd.

Z toho vyvozuji,že právě rozum,a ne jeho nedostatek, je přímo zodpovědný za všechny výšepopsané negativní lidské vlastnosti.

Kdybychom měli cholesterol uložen v srsti,jako kočka,žili bychom rozumným životem.Dvacet hodin denně spát,pak něco sežrat,a tak dokola.
23. 12. 2008 | 12:38

skeptický napsal(a):

P.S.
Preservativy jsou rozhodně no-no.
Také se ještě někomu pořád ohýbaj a padaj?
23. 12. 2008 | 13:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
".. je to jen pión, i když
kujón... "
Historie opakovaná v pidifrašce: taliánský poskok přikvačil na pomoc Kamaradovi.
23. 12. 2008 | 13:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Vážený pane doktore doktore, přeji Vám radostné a spokojené prožití vánočních svátků a do dalších let hodně úspěchů v úsilí o milování nepřátel. Dojala mne Vaše věta "Rozpoutat nesvár dokáže každý idiot", která ve spojení s panem Giormanim mi připadla jako náhlý výtrysk pramene ryzí pravdy. Váš apel na projevení uznání jeho osobnosti je sice poněkud opožděný, neboť se již tak několikrát stalo, nicméně podle Vašeho přání je možno v podobném duchu pokračovat.
23. 12. 2008 | 13:36

bigjirka napsal(a):

Pane Kopecký, hodně štěstí a zdraví i Vám, ať se na nový rok můžeme zas vesele pošťuchovat. Přeju to i panu Giormanimu.. včetně přání více klidu. Když se na blogu vrátíte zpátky, jeho příspěvky nejdou vykládat jinak, než jako urážka protifašistických bojovníků. Pokud u nás byla po válce nějaká zločinecká organizace skutečně hodná toho jména, mohly to být Revoluční Gardy, později pak Lidové Milice. Ale to je na delší a seriosní povídání, třeba jej někdy přidáme k cestování na dělové kouli? Já bych to bral tak, že jsme vlastně kamarádii :-) - kouknou Vašnosti na tu čtenost, jinej blog to nemá... Pan Giormani by se myslím mohl nad svými přístupy a výroky poněkud zahloubat...
23. 12. 2008 | 14:44

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Vaš poslední komentář je konstruktivní.
Protože přišel náhle a neočekávaně, překvapilo mi to.
Jde o šok!
Musím se s tím nějak vyrovnat. Potřebuji nějaký čas, abych se vzpamatoval.
Děkuji předem za porozumění!
23. 12. 2008 | 17:13

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Píšete "Pane Kopecký, hodně stěstí a zdraví i Vám".
Protože v ČR existuje asi 6.000 "Kopeckých", nevím kterého máte na mysli.
Já osobně se "Kopecký" nejmenuji (viz můj občanský průkaz, universitní diplomy, vojenské průkazy a různá mezinárodní čestná uznání).

Pan Giormani je coby jihoevropan poněkud temperamentnější ve svém vyjadřování, což je ostatně pochopitelné, ale že by neměl pravdu, to říci nemohu. U něho je třeba se soustředit na obsah a nikoli na emoce. Jeho myšlenky mají reálný obsah a o to tady jde.
23. 12. 2008 | 17:26

bigjirka napsal(a):

:-)) Zbyněk je docela konstruktivní vždycky, i když ne vždy spolu souhlasíme, neboť on je levičák a já pravicový liberál. Pan Giormani se pustil na dost kluzký terén. Jedna věc jsou zločiny proti odsunovaným Němcům (které by nikdy nenastaly bez předchozí nacistické zvůle). Druhá věc pak jeho prohlášení SPB za zločineckou organisaci. To je fakt zhůvěřilost. Jak jsem napsal, tak by se snad mohly označit RG a LM. A některé polistopadové snahy o přepisování dějin... Ale co, to pod stromeček nepatří :-)
23. 12. 2008 | 17:58

Vasja napsal(a):

Nebudu tady teda dělat divadlo a popřeju pánu Pukvoju pěknou Chanuku. Doufám, že jsem neprozradil to největší tajemství vévody.
23. 12. 2008 | 19:03

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja
Já žádné tajemství nemám. A kdybych nějaké měl, určitě Vám je nesdělím - donský kozáku!
Nemůžete tedy tím pádem ani žádné prozradit - atamane!
Pletete si vánoce s chanukou - asi jste vypil moc samohonky.
Ačkoli základem naší demokratické civilizace (opilý kozáku!) je křesťansko-židovské náboženství, slavím pouze vánoce, neboť jsem katolík.
23. 12. 2008 | 22:03

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Něco na tom samozřejmě je. Ale přesto, pozor!
Můj otec byl rovněž v SPB. Nikdy o této instituci neřekl nic dobrého: "Většinou podvodníci a udavači, dlící v době protektorátu ve věznicích za kriminální delikty - padělávání potravinových lístku, šmelina s cukrem, prostitutky, znásilnění a krádeže, neplnění pracovních povinností."
Po válce vydávali tato individua svojí pochybnou činnost za "politický odboj". Jednalo se o osazenstvo pankrácké věznice a koncentrační tábor nikdy neviděli ani z venku natožpak, aby tam ztravili jeden jediný den.
Mnoho z nich dokonce aktivně spolupracovalo s gestapem a svižně se udávali mezi sebou navzájem.
Již v roce 1945 houfně vstupovali do KSČ a tím si opatřovali politické alibi, tak jako legalizaci svých minulých drobných či větších zločinů.
Minimálně 90% z nich tvrdilo, že absolvovali terezínskou Malou pevnost nebo Hradištko (= převýchovný lágr pro politické delikty, hlavně mládeže). Můj otec však tvrdil, že je tam nikdy neviděl.
Postarali se tedy o to, aby byl můj otec s SPB vyloučen, když je tam "neviděl".
Mezi sebou si potom dosvědčovali, že tam skutečně byli a v již v době okupace se podíleli na odboji v KSČ.
Nikdo z nich nebyl schopen předložit ani předválečnou, ani válečnou legitimaci KSČ. Jejich průkazy byly vydány až po červnu 1945. To hovoří za vše.

Kdyby se zůčastnili komunistické diverse v době války, musel by odboj KSČ vypadat asi takto:
Znásilňování Židovek určených k transportu do Terezínského geta. Zabíjení prasat na černo. Kradení pudrového cukru v rožďalovickém cukrovaru, jeho nastavování hladkou moukou a cukerínem, tak jako další jeho prodej na černém trhu za "zaručeně pravou a nejvyšší čistou kvalitu". Pálení kořalky z brambor na černo, po které částečně a nebo naplno osleplo 71 pracovníků továrny "Avia" v Letňanech. Padělávaní potravinových lístku v tiskárně Melantrich...atd.
Bigjirko, přemýšlejte tedy o tom, zda-li na té argumentaci pana Giormaniho přece jenom něco není!
23. 12. 2008 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Pane doktore doktore, polopravda horší lži. A to ještě ani zdaleka není polopravdou, co jste tady teď vyplodil.
A teď v opačném pravdivějším gardu konkrétně:
1. V brněnské telegrafní ústředně odbojáři pozměňovali obsah vojenských telegramů (především čísla technických parametrů) při přeposílání po dalších linkách. Tehdy telegramy se psaly na papírové pásky s lepem na rubové straně, kterou se lepily na blankety. Doručené pásky telegramů přepisovaných na poslání po dalších linkách dále byly archivovány. Při pozměnění obshu logicky bylo třeba napsat falešné doručené pásky s pozměněným obsahem a původní doručené pásky bylo třeba zlikvidovat, což byl největší problém. Tehdy moderní budova pošty na Poštovské ulici v Brně byla celá vytápěna ústředním topením, tedy spalování nemožné. Pro značné množství pásek nebylo možno je splachovat na WC, hrozilo ucpání. Takže členové skupiny tyto pásky nosili domů ke zničení německé stráži přímo pod nosem. Využili chyby v organizaci strážní služby, aktovky zaměstnanců byly prohlíženy jenom při vstupu do budovy a nikoliv při odchodu. Samozřejmě to bylo značně riskantní, strážné mohlo napadnout prohlédnout zaměstnance i při odchodu ze služby a vše by se prozradilo. Naštěstí Němci málokdy přemýšleli při své práci, jenom plnili rozkazy. Ovšem kromě českých zaměstnaců v ústředně pracovali i němečtí, před kterými tato činnost musela být utajena. Naštěstí vše se povedlo a Němci do konce války nic neobjevili.
2. Dnes již skoro nikdo neví, že zahraniční československá vláda vyplácela důchody letcům, kteří padli v boji. Důchody byly distribuovány ilegální sítí odbojářů. A tak sousedce vdově po letci doručoval pravidelně důchod můj otec.
3. Při pátrání po atentátnících na R. Heydricha a jejich pomocnících Němci odhalili na pardubicku síť odbojových skupin. A tak jednoho dne se u nás objevil otcův kolega z mládí, aby se načas ukryl. Po uplynutí delšího času usoudil, že jejich skupina nebyla objevena, vrátil se a do týdne byl popraven. Přitom byla pro něj připravena úniková cesta na lokomotivě na Slovensko.
4. V brněnské věznici na Cejlu pracovala odbojová skupina dozorců vězňů, která všemožně vězňům pomáhala - motáky a pod.
Musel jsem se rozepsat poněkud podrobněji, abych aspoň trochu objektívně vyvážil Vaši jednostrannou německo-italskou pomlouvačnou kampaň na tomto blogu. Je zcela evidentní, že z Vaší strany nejde jenom o soukromý názor, nýbrž o zjevně cílenou propagandistickou provokační kampaň v duchu
23. 12. 2008 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

a způsobu přímo goebblesovském.
Výborný příspěvek od katolíka před Štědrým dnem.
23. 12. 2008 | 23:56

bigjirka napsal(a):

Je nepochybné, že se do SPB spousta lumpů narvala, jako všude, kde jsou nějaké výhody. Také bývalý president Novotný prý byl konfidentem gestapa. Hnus ovšem je házet špínu na všechny a dělat z SPB málem zločineckou organizaci.
24. 12. 2008 | 00:15

skeptický napsal(a):

Pane Buquoyi.

Ve svém článku Může KDU/ČSL nahradit rozpadávající se ODS z 24.8.08,na Dnes,označujete jako hlavní handycap neexistující masovou základnu křesťansko- demokratickou,díky secularizaci katolické církve od r.1918.

Za příklad dáváte SRN kde základem blahobytu je dle Vás
stavět na solidních základech tradic křesťansko demokratických.

U nás nabízíte řešení v semknutí všech křesťanských církví včetně církve židovské(základem naší civilizace je křesťansko- židovské náboženství),v jeden integrační celek.

Dnes už ovšem píšete,že základem naší demokratické civilizace je křesťansko-židovské náboženství.

Měl bych pár připomínek :

Křesťanské náboženství se nepochybně odvozuje od náboženství židovského,ale jelikož je od začátku původním náboženstvím považováno za lžiučení falešného mesiáše,existuje mezi nimi propastný rozdíl a tradiční neláska.

Ta nakonec vyústila v úspěšné odstranění katolicismu v této zemi.

Může existovat křesťansko-židovský dialog,dokonce i křesťansko-židovská,nebo křesťansko-muslimská civilizace,ovšem dříve,nebo později dojde ke střetu (viz židovsko-muslimská civilizace).

Pojem Křesťansko-židovské náboženství nebo křesťansko-židovská tradice je ale kočkopes,který se nalézá většinou na těchto blozích.

Pak si lidé začínají plést Vánoce a svátky světel,a Vy musíte vysvětlovat.

Stejný nesmysl,jako křesťansko-muslimské náboženství,nebo židovsko-muslimské náboženství.
I když korán má prvky z obou.

Základem civilizace evropských zemí od raného středověku(před r.500)od deromanizace je nástup křesťanství,u nás se v 9.stol. shoduje s vznikem naší státnosti.

Čili základem evropské civilizace je křesťanství.
Ale on se brzy i dějepis přestane učit,takže je to jedno.
24. 12. 2008 | 02:40

skeptický napsal(a):

P.S.
Křesťanské náboženství se nepochybně odvozuje od náboženství židovského,a to v původu centrální postavy.

Tím ale podobnost končí.Naopak Ježíš byl v rozporu se starým učením na všech frontách.

Původ tohoto slovního spojení je spíše z říše politické dezinformace,a každý věřící katolík i žid je shledá spíše podivným.
24. 12. 2008 | 03:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Nejedná se jenom o hnus, nýbrž především o cílenou propagandistickou kampaň jako součásti neustálého boje některých sudetoněmeckých vysídleneckých kruhů a německých postnacistů. Významové trendy všech blogů zdejšího neonacistíka, který si zde na pomoc přivolal italského neofašistíka, to dosvědčují. Čili ta jejich demagogie, překrucování a lhaní je jenom metodou záměru oblbit část české veřejnosti neznající historická fakta a neajuící zájem o hlubší poznávání.
Btw. souhlasím s přáním pana doktora doktora, abyste jej nenazýval příjmením po otci. Sám se toho příjmení zřekl a zařadil se tak mezi mentální levobočky. To mu ovšem nebrání otce vzpomenout vždy, když to považuje za výhodné.
24. 12. 2008 | 09:57

skeptický napsal(a):

Úderem desáté Na Štědrý Den čtenost dosáhla 10,000.
Gratuluji nejúspúěšnějšímu autorovi současnosti.
24. 12. 2008 | 10:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Co je to proti Hitlerovi, jeho projevy nadšeně poslouchaly davy.
24. 12. 2008 | 11:32

Vasja napsal(a):

Pan Pr.Dr Bukvoj.
Katolík? Dovolte, abych se spolu s odbornou, mezinárodní veřejností zasmál. Ona zná obsah tajného deníku Vašeho otce, Jana Kopeckého, významného českého umělce a politického vězně.
V kapitolce " Sión, má touha i prokletí" si přece v závěru stěžuje, na fušersky provedenou rituální obřízku, která mu doživotně komplikovala intimní život a je vlastně zázrak, že jste tu, mezi námi. Tak toho nechte, jo.
24. 12. 2008 | 11:45

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Můj otec nikdy žádnou knihu nenapsal a "Sion má touha" už vůbec ne.
Musím se přiznat, že knihu jsem nikdy nečetl a její obsah také neznám.
Vím však, že "Kopecký" je jméno tuctové a podle mých rešerší v roce 1968 existovalo na území ČSSR cca. 26 OSOB JMÉNEM "JAN KOPECKÝ".
Můj otec žádným významným českým umělcem nebyl.
Pletete si to z Janem Kopeckým, významným a mezinárodně uznávaným divadelním kritikem.

To dokonce není ani náš vzdálený příbuzný.

Můj otec snad v životě v žádném divadle nebyl.
Máte ovšem pravdu, že byl politickým vězněm v době protektorátu.
Byl jím ovšem také i v době komunismu. V letech 1948-58 dlel celkem 11x ve vyšetřovací vazbě za politické delikty ačkoli se o politiku vůbec nezajímal.
Jenomže v době totality i ignorování vládní politiky mohlo být závažným trestným činem.
24. 12. 2008 | 12:33

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Podobáte se Vasjovi s jeho zoufalými pokusy učinit ze mne "ortodoxního Žida".
U donských kozáků je to zcela běžné, zmotat všechno dohromady a potom dospět k naprosto chybným závěrům. Stačí si přečíst "Tichý Don" od M. Šolochova a každý je v obraze.
Vy se snažíte ze mne vykonstruovat fanatického nacistu. S podobným problémem zápasil ve válce i Winston Churchill. Poté, co uzavřel smlouvu s SSSR mnoho lidí jej začalo podezřívat z bolševictví. Jeho odpověď zněla: "Kdyby Hitler napadl peklo, uzavřel bych smlouvu s ďáblem!"

Jinak já o voze a Vy o koze: Nehovořím o žádných mých názorech. Hovořím o tom, co jsem se dozvěděl od svého otce. Od mi vyprávěl o poměrech, které vládly v pobočce SPB v Praze 1.
Nejsou to tedy žádné "polopravdy", nýbrž jeho těžké zkušenosti.
Vy píšete o Brně. Je docela možné, že se tam něco takového dělo. To nemohu posoudit.

Protože nemám žádný protidůkaz, nezbývá mi nic jiného než Vám věřit. Činím tak ovšem velice nerad.

Zbyňku, já mam nápad.
My dva jsme se tenkrát ani nenarodili, natožpak, abychom byli u toho.
Možná, že to viděl Váš i můj otec zkresleně.
Nebylo by to ani poprvé, ani naposled v dějinách lidstva.
Co kdybychom to, co nám oba řekli, vzali jako normální informaci, kterou nejsme schopni posoudit a dále se s tím vůbec nezabývali? Nebylo by to to nejlepší řešení? Kdo vůbec ví jak to tenkrát opravdu přesně bylo? Nikdo!
Postižení ukazují pouze své rány.
Člověk bývá často zaujatý a pro samé stromy nevidí les.
24. 12. 2008 | 13:06

bigjirka napsal(a):

No právě. Les jsou vždycky ti slušní a navrch se derou svoloče. Napadení celého SPB mi skutečně připadá dost nesolidní.

a vůbec..
A very merry Christmass!
Už jsem udělal salát a před chvílí zasadil stromek do 100jánku. Přijel mladší synek a domem voní kuba..
24. 12. 2008 | 13:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Vaše slova nejsou pravdivá, Váš pokus o zrelativizování je směšný a trapný. Copak si myslíte, že ty události nebyly zdokumentovány? Spíše naopak, Vy to víte a proto ta dehonestace SPB.
Opravdu věříte, že Vaše propagandistická kampaň přinese významné výsledky? Že nějak zásadně ovlivní veřejné mínění občanů, kteří jsou neustále imunizováni proti agitaci desetiletími reálsocialistického režimu a nyní klábosením většiny politiků? Velmi naivní.
Věřím vám, že mi věříte velice nerad. Stejně tak, jako skutečná realita se Vám nehodí do krámu, totéž platí i o realistech. Na nás nepůsobí všelijaké tituly, nám e zbytečně oháníte různými oceněními a uznáními. My uznáváme jenom realitu a hledáme pokud možno pravdu. Nám jste směšný.
Frohe und gesegnete Weihnachten!
24. 12. 2008 | 21:22

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Já žádnou propagandistickou kampaň nevedu. Co mi to zase vnucujete!?
Říkáte "my" ovšem bylo by slušnější, kdyby jste hovořil jenom sám za sebe.
Já vím, že jste komunista a máte na to plné právo, tak jako já mám plné právo na to být křesťanským demokratem.

Komunistické hnutí odboje proti nacismu neuznávám, protože nebojovalo za svobodu národa, nýbrž za uchvácení totalitní moci.

Mezi nacistickou a komunistickou totalitou vidím rozdíl pouze v ideologickém zdůvodnění totalitního řádu.

My dva se neshodneme, protože já považuji lidskou důstojnost a soukromé vlastnictví za nedotknutelné.
Pro takový postoj není v žádném komunistickém režimu místo.

Vaše poslední věta v němčině je bez chyb. Přeji Vám totéž: Frohe und gesegnete Weihnachten!
24. 12. 2008 | 21:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Zase nepravda, nejsem komunista.
Můj otec pracoval v nekomunistickém odboji.
Vám nepřipadá řekněme zvláštní, že Vaše tvrzení se tak často míjí s realitou?
24. 12. 2008 | 22:30

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Netvrdím, že jste stranickým komunistou.
Vaše myšlení a přístup k věci jsou však jednoznačně komunistické. Možná, že si to ani neuvědomujete.
24. 12. 2008 | 23:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Dobře si pamatuji doby, kdy u nás komunisté nálepkovali. Činíte totéž.
24. 12. 2008 | 23:14

Vasja napsal(a):

Ha, ha, ha, pane Bukvoj.
Sám jste byl přítomen na kongresu Madoff's Jewish University v Tyraně, s jediným tématem
"Terra Inkognita - Jan Kopecký Nepomuk Albert Bervida Berwid Bukvoa" a převzal 2 čestné doktoráty, které pilně užíváte. Jistě si pamatujete na zásadní vystoupení našeho českého akademika, pana Andreje a na jeho zjištění, že Váš otec byl jedním z šestašedáti levobočků slavného rabína Harry Watona.
Pravdě neutečete. Ani Václav Klaus neutek.
A koukněte se do Smotlachy. Žádný kozák donský neexistuje. Do jaké pomocné školy jste chodil? Jestli vůbec do nějaké.
25. 12. 2008 | 10:19

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Donský kozáku,
s posledním příspěvkem by jste se měl odebrat rovnou na psychiatrickou kliniku.
Máte na nošení kozácké šavle vůbec zbrojní průkaz?
Pakliže ano, měli by Vám ho kvůli akutní slabomyslnosti odejmout.
25. 12. 2008 | 12:39

oranžový napsal(a):

Možná, že Vasja ještě nedorostl do dospělosti.

To víte, psát sem mohou i nezletilí .

PS" Oázka :
proč už i děti nezletilí , jsou tak kousaví??
28. 12. 2008 | 14:08

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to oranžový.
Ano, máte jistě pravdu.
Již kdysi Jan Werich řekl: "Děti bývají někdy kruté. Z čeho by jinak vyrůstali zlý dospělí, když ne ze zlých dětí."
Je na tom mnoho pravdy.
28. 12. 2008 | 15:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Asi by to byl zázrak, kdyby nepřicupital oranžový přitakávač ke svému pánovi pro podrbání pod bradou. Ani pán, ani jeho přicmrndávač nepochopili smysl Vasjova sdělení a proto (což je přiznačné pro jednodušší letory) Vasju posílají do blázince. Est nihil novum sub sole.
28. 12. 2008 | 21:38

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Jste zastáncem zla a rád se připojíte ke každému, kdo ho roznáší.
Proč si myslíte, že já jsem "pán" a oranžový je "přicmrndávač"? Co kdybychom to obrátili? Já jsem "přicmrdávač" a oranžový je "pán". Bylo by to zrovna tak nesmyslné, jako Váš původní výrok.
28. 12. 2008 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Myslím si to proto, že se to zde tak jeví, neboť Vaši brutální přímočarost snaživě zdobí kudrlinkami.
28. 12. 2008 | 23:33

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Výroku "brutální přímočařost" nerozumím.
Co je "nebrutální přímočařost"?
Nebo snad "brutální nepřímočařost"?

Nezdá se Vám takhle někdy k večeru, že kecáte neuvěřitelné hovadiny?

Pakliže nikoli, tak blázen většinou neví o čem hovoří.
29. 12. 2008 | 00:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Tak tedy vysvětlím polopatě: nebrutální přímočarost je přímočarost bez přívlastku, tedy přímé jednání bez obezliček (snad nebudu muset vysvětlovat i tohle), nicméně s určitými ohledy, např. vyvarování se osobních ataků, pomlouvání (ve Vašem případě i obscénního charakteru)...atd. Vaše konání zde je opakem výše uvedeného, tzn. osobně atakujete oponenty, neváháte se uchýlit k obscénnostem ...atd., což považuji za brutální přímočarost. Brutální nepřímočarost je něco jako zákeřné napadání ze zálohy, což vám jako vojenskému kapitánovi a zpravodajci jistě není věc neznámá.
Připadám si jako Saturnin při vysvětlování Miloušovi.
29. 12. 2008 | 20:44

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Jak si připadáte nemohu posoudit, ale moje myšlenky jsou naprosto jiné než, jak Vy si je vykládáte.
Vnucujete mi něco, čeho bych se ani ve snu nedopustil.
Asi jste prošel špatnými zkušenostmi.

Já bojuji proti všem formám špatnosti, zla a křiváctví.
K smrti nesnáším nespravedlnost ať je malá či velká. Pokrytectví mě doslova deptá...
Existuje ještě daleko více necností, které ničí radost, důvěryhodnost a naděje.
Boji proti těmto nectnostem jsem zasvětil svůj život, žádám Boha o spojenectví i posilu a nepolevím v boji do konce svých dnů.
29. 12. 2008 | 22:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Jak si připadáte nemohu posoudit"
Asi jste, pane doktore doktore, nečetl od Zdeňka Jirotky Saturnina. :)
"Já bojuji proti všem formám špatnosti, zla a křiváctví."
Možná jste nezvolil dobrou metodu, hasit požár požárem nemusí vždy vést k úspěchu, nejsme v Austrálii.
29. 12. 2008 | 22:48

Vasja napsal(a):

Tak bojujte, pane Kopecký a začněte hnedle 1.1.2009 tím, že přestanete parazitovat na jménu rodiny Buquoy.
30. 12. 2008 | 08:37

bigjirka napsal(a):

Děcka, tady mejdan pokračuje beze mne! Mě se nic neřekne! Já už jsem zahájil tažení za čteností na sousedním blábologu našeho humanoidního učence!

Vaše Slabomyslnosti, proč taky neráčej přispět se svou trochou do mlýna! Kouknou, tomu Giorminimu úplně transplantovali mozek! To byl jednoznačný úspěch měšického prevét-lejnoimplantátoru. Také Jejich přískok, brainfuckovaný oranžový už je na dobré cestě.
30. 12. 2008 | 20:22

oranžový napsal(a):

To si pište bigjirková ...
že jsem na dobré cestě .

Ta cesta je jako příjemná procházka hezkou českou ...
krajinkou :-)

To je co ???
/ radši si rovnou stáhni kaťata ...
... mohla by ti vzteky prdnou guma :-))) /
30. 12. 2008 | 22:47

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Pro Vaší informaci, aby jste nemusel neustále blábolit pitomosti:

Mám německý OP vystavený na jméno: Dr.Dr. Jan Nepomuk Albert BERWID-BUQUOY.
Mám český občanský OP vystavený na Dr. Jan BERWID-BUQUOY (Dipl.-Pol.)

Mám průkaz Svazu důstojníků a praporčíků Armády české republiky vystavený na Dr.PhDr. Jan N.A. BERWID-BUQUOY.

Mám průkaz Reservních důstojníků německého Bundeswehru (Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr) vystavený na Jan Nepomuk Albert BERWID-BUQUOY.

Mám členskou legitimaci Společnosti pro armádní a bezpečnostní politiku (Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik)vystavenou na jméno kpt.Dr.Dr. Jan N. BERWID-BUQUOY.

Mám německý zbrojní pas vystavený policejním presidentem v Berlíně (Waffenschein)na veřejné nošení pistole ve státech NATO, použití v případě sebeobrany "Browning", High Power, FN, Parabollum, kaliber 9 mm, vydaný na jméno Jan Berwid-Buquoy. Ostatně velice účinná zbraň. Při zásahu až na 30 m do čela, hravě utrhne celou hlavu. Vstupní zásah do prsou 2 cm. Výstupní rána v zádech až 20cm. Tzn. skoro jedna polovina zad je nepoužitelná. Při zásahu horní poloviny těla je prakticky každá trefa smrtelná.
To jen pro Vaší informaci, donský kozáku, aby jste se náhodou nespletl ("napadení uniformovaného, veřejného činitele").

Teď ovšem blbé vtipy stranou!

Myslíte si opravdu Vasjo, že všechny tyto vysoce informované a dokonce i zpravodajské evropské instituce jsou u mne se jménem "Buquoy" na omylu?
Myslíte si, že to jsou taková hovádka, že ani nevědí jak se jmenuji?

Jinak na jméně "Buquoy" se parazitovat nedá.
Je to spíš obrovská společenská přítěž:
Můj prapředek Charles Comte de Buquoy se stal 1620 vítězem bitvy na Bílé Hoře. Hlavní linie Buquoyů (ke které naštěstí nepatřím) se zkompromitovala s Hitlerem a je úplně vyřazena z restitucí.
Jistý deník o mně dokonce kdysi napsal "Syn válečného zločince Berwid-Buquoy získal zámek v Měšicích".
Trvalo to drahnou chvíli než naše rodina přesvědčila nedůvěřivá masmédia, že mým otcem je jistý Jan Kopecky a mé jméno jež je zapsané v matrice narozených v Praze 4 "Jan Berwid-Buquoy" je jméno po matce.
Opět se roztrousila fáma, že jsem tedy nemanželským, když mám jméno po matce. Zase idiotství!

Musím prohlásit, že bych se jmenoval raději Schwarzenberg, Lobkowicz, Czernin nebo Sternberg a měl bych svatý pokoj.
Ovšem předky a příbuzné si člověk vybírat nemůže a tak musím nést toto těžké břemeno i nadále.

Pochopil jste to vůbec - donský kozáku? Já si nejsem při Vaší inteligenci zcela jist!
30. 12. 2008 | 23:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Vážený pane doktore doktore, snad jste ani nemusel takhle podrobně, my už většinou kádrování odvykli. Na druhé straně Vám musím poděkovat, potvrdil jste moje výhrady k Vaší tituloprezentaci, v ČR byste měl k oficiální prezentaci osoby užívat českého OP. Anebo zde blogujete záměrně oficiálně jako i česky hovořící Němec? Podle obsahu mnohých vašich blogů to tak vypadá.
31. 12. 2008 | 06:46

Vasja napsal(a):

Musím vás pane Bukovoj uklidnit, páč s rodinou Buquoy/Buquoi, ani s žádnou vedlejší linií, nemáte nic společného a tak to obrovské břímě můžete odhodit. Spíše byste se měl pokat, že vaši předci ukřižovali Ježíška.
A neučte starého supa kroužit.
Žádný "feudální" rod Bervidové z Bukvojů neexistuje a proto nemohla být vaše matka křtěná tak, jak uvádíte v cancech na wikipedii.
Že máte v papírech Berwid Buquoy? Tohle jméno jste si po ůrazu hlavy vybral a je jasné, že když ho máte v OP, tak nebudete lítat po světě s rodným listem na jméno Kopecký.
31. 12. 2008 | 12:33

skeptický napsal(a):

Já si po úrazu hlavy jméno zapamatoval,a nechal,ale díky té krávě nemusím do smrti nic dělat,a můžu si psát i říkat co chci.
31. 12. 2008 | 13:56

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Kozáku,
jsem natolik známý populární a vyhledávaný, že nemusím lhát.

Můj život je tak pestrý a moje vzdělání tak vysoké, že je nemusím přikrášlovat lhaním.

Lhát musí ten, kdo nic neumí, ničím není, nic nevlastní, chtěl by něco znamenat, ale nemá na to.

Teď nemyslím pouze Vás, takových je spousta. Vy snad, ve své nedostatečné představivosti, ani za to donský kozáku nemůžete.

Masmédia v ČR, Rakousku a SRN o mně v letech 1997 - 2008 napsala nebo odvysílala více než 1390 příspěvků. To hovoří za vše.

Žádný rodný list na jméno "Kopecký" nemám.
Mám rodný list na jméno "Jan Berwid-Buquoy" s poznámkou, že můj otec je "Kopecký", ale nikoli, že se "Kopecký" jmenuji.
Celá rodina používala jména "Kopecký" jako ochraný pseudonym, neboť se jménem "Buquoy" bychom měli v době komunismu nepřekonatelné a neuvěřitelné politické potíže. Ono se to sice tak jako tak, časem všechno provalilo a moje matka byla propuštěna z jednoho zaměstnání za druhým.

Když jsme emigrovali 1968 do Západního Berlína k příbuzným mé matky (Grimmové), západoberlínský senát pro vnitro nám jméno "Kopecký" zrušil jako neprávem používaný pseudonym.

Po roce 1990 se k rozhodnutí zapadoberlínského senátu pro vnitro připojily české úřady, dokonce s tvrzením, že na další používání jména "Kopecký" musím mít povolení (úředně registrovaný umělecký pseudonym) jinak se dopouštím trestné činnosti, neboť jak se uvádí, můj otec zažádal již 1944 o změnu jména po své manželce na "Buquoy", která mu však byla protektorátními úřady protiprávně zamítnuta.
"Berwid-Buquoy" se jmenujeme celá rodina, včetně mé německé manželky a dcery.

Pakliže mi sdělíte svojí adresu, donský atamane, mohu Vám klidně fotokopii mého rodného listu a křestního listu mé matky zaslat.

Jinak v mé připravované knize (literatura faktu) "Rozhoupaná motyka nad propastí aneb Absurdní život v absurdním světě" budou oba dokumenty otištěny a zveřejněny.
02. 01. 2009 | 00:04

Vasja napsal(a):

Nemelte tady blbosti, pane Bukovoj.
Když se pan Prcal rozhodne změnit jméno na Vrzal, dojde ke změně zápisu v matrice a úředník vystaví nový rodný list, se jménem Vrzal. Od té doby už pan Prcal neexistuje.
Je ale jasné, že nový Vrzal nedědí tituly a pod. po jiných von Vrzal.
Karel Schwarzenberg má strašnou kliku, že jste si nevybral jejich jméno. Dodnes byste se určitě soudil o Orlík s tím, že máte rodný list se stejným jménem.
02. 01. 2009 | 09:20

bigjirka napsal(a):

Při příštím přejmenovávání můžete zvolit třeba Hans von Münchausen Prewit-Pigway zum Trottelberg
02. 01. 2009 | 15:14

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Kozáku,
Vaše arogance a zloba Vám bere soudnost. Zamlžuje Vaše uvažování.
Neškoďte si v životě a pokuste se činit dobro.
Vaše neúspěchy můžete připisovat jenom sám sobě. Polepšete se! Nebo to alespoň zkuste. Uvidíte jak se Vám uleví.
02. 01. 2009 | 16:19

bigjirka napsal(a):

Herr von Münchausen, opakujete se. Nuda
02. 01. 2009 | 21:50

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Musím se opakovat tak dlouho až to pochopíte. Nedáváte mi jinou možnost.
Ostatně Váš prapředek Taras Bulba dělal totéž. Jinak by mu neporozuměli.
02. 01. 2009 | 22:11

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Omlouvám se! Předchozí komentář platil Bigjirkovi.
Ale, ono je to nakonec jedno a totéž.
02. 01. 2009 | 22:13

Bronislav napsal(a):

Jenom škoda,že jste se také nezmínil o historických a realistických zkušenostech s cikány. Historie totiž ukazuje, že mnozí z nich jsou naprosto nepolepšitelní. Ve vašem rasisticky motivovaném článku preferujete určitou rasu lidí a chcete je dokonce zvyhodňovat i politicky.
Toto už zavání nacismem!!!
Proč jste nenapsal něco o tom JAK! tyto často degenerované lidi a převážně imbecilní chcete převychovat???
Snažili se o to komunisti a neudělali nic!
Naši předci po staletí věděli jak zacházet z lidskou svoločí! A tak by se také mělo zacházet s dacany co stále tuto svoloč preferují!
Díky nim je jí totiž stále víc a víc!
02. 01. 2009 | 22:16

bigjirka napsal(a):

Kdepak, Jejich Zrůdná Arogance, je to dvojí. Z toho je vidět, že Vaše Vymatlaná Tupost neumí číst s porozuměním. Věděj, Ohavnosti, nestačí jen evidovat písmenka. Z písmenek jsou slova, ze slo věty, z vět myšlenky. A tu narážíme na něco, čemu se u Nich v Rajchu říká česká vesnice. Ja, Obludnosti, myšlenka je pro nich českou vesnicí. Prosím dají zase zbičovat praeceptora!
02. 01. 2009 | 22:50

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Zdá se, že jste duševně nemocný člověk.
03. 01. 2009 | 00:58

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Bronislav.
Nacismem zavání to, co jste napsal Vy a nikoli já.

Jako křesťanský demokrat a katolík považuji Cikána za člověka. Všichni jsme děti jednoho Boha!
Ježíš Kristus o žádné "svoloči" nehovoří. Pomáhá těm, kteří pomoc potřebují.
03. 01. 2009 | 01:06

skeptický napsal(a):

Faktická poznámka týkající se poslední věty:

Dovolil bych si podotknout,že Ježíš použil pro nežidy označení psi.

Matthew 15:26.

O nevhodnosti dávat chléb dětí psům (míněno jinověrci).
Ježíš rozlišoval mezi souvěrci a ostatními.Slovo boží bylo nabídnuto v první řadě židům.
03. 01. 2009 | 08:31

bigjirka napsal(a):

á, dablbý je taky amatérský psychiatr.. :-)))))
03. 01. 2009 | 11:54

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka.
Amaterský psychiatr sice nejsem, ale rád se této nevděčné úlohy ujmu, pakliže to bude v zájmu Vašeho duševního zdraví.
03. 01. 2009 | 13:36

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Myslím, že je to věcí výkladu.

Ježíš zásadně nerozlišoval a proto byl pro tehdejší otrokářskou společnost tak nebezpečným.
Otrok (tím i Cikán) byl pro něho člověkem a nikoli "věcí", tak jak to určovalo římské právo.

Matthew 15:26 říká: "It is not good to take the childern's bread and throw it to the dogs."
Koho myslí "dětmi" a koho "psy" o tom nemluví.
Jde patrně o přirovnání.
Podle římského práva byl pes věcí a dítě nebylo rovno dospělému občanovi, protože bylo možno ho prodat do otroctví. Tím se stávalo rovněž "věcí" a stálo de facto na úrovni psa, neboť ad hoc ius romana de natura mezi živými věcmi nerozlišuje.
Ježíš patrně mezi řádky povyšuje dítě na člověka, který má v opatrovnictví (živení) přednost před věcí, tedy psem.

Mezi národy žádné rozdíly nedělá.

Hovoří o nich jako o "životu světa" a nepřímo varuje, aby se Židé nestavěli do pozice předvoje lidstva.
K tomu Jan 6, 32.33: "Ne Mojžíš dal vám chléb z nebe, ale Otec můj nám dává ten chléb z nebe pravý. Neb chléb Boží ten jest, kterýž sestupuje z nebe, a dává ŽIVOT SVĚTU."
04. 01. 2009 | 00:46

skeptický napsal(a):

Pane Buquoyi,

Po přečtení Matouše 15 je zřejmé,s kým mluví,není třeba číst mezi řádky.

Praví : přicházím najít ztracené ovce Israele.

Skoro v každé větě jde o přirovnání,ale jelikož každý si tato přirovnání může vyložit po svém,pak nemá smysl písmo vůbec citovat,protože cokoliv se tam dá najít,a zároveň zpochybnit tím,že se řekne to musíš umět číst mezi řádky.

Já si z toho kupříkladu přebral to,že posedlá dcera ženy kanánské byla přirovnána k psu,a ztracené ovce israelské k dětem.

Happyend byl,že žena přirovnáním se ke psu,který sbírá drobky ze stolu svého pána prokázala svoji víru,a dcera byla uzdravena.

Váš výklad mi trochu připomíná Školu základ života,kde větu

Vlk nese domovníkovi psaní

tuším Benetka vyloží tak,že

V této větě básník líčí trudný život domovníka za polárním kruhem.

Teď trochu vážně :

Ve stejném Matoušovi se píše,že Ježíš pravil,že co jde do úst člověka neposkvrní,ale co z úst vychází,ano,neboť to vychází ze srdce.
Jak byste tohle vyložil mezi řádky?

To jste je měkčí,máte recht.
04. 01. 2009 | 02:12

bigjirka napsal(a):

měkčí, ale blbější - jako každá chyba

Jeho Oplzlost by mohla vydat třeba Novou Měšickou prevétní gramatiku
04. 01. 2009 | 10:47

Vasja napsal(a):

Pane Bukvovoj. Mám dojem, že na vás tajná služba MIG 16, musela dělat nějaké pokusy.
Jen jsem ukázal na vaše lži a polopravdy. A to není arogance.
Logicky vyvodím, že kdo lže, ten krade a kdo krade, porušuje desatero a je lžikřesťan.
Styďte se.
04. 01. 2009 | 11:51

buldatra napsal(a):

Inu, Bible má tu vlastnost, že každý v ní najde přesně to, co potřebuje. Stačí jen hledat. Dle poučky, že kdo hledá ten najde.

Přičemž:
Nejúspěšnější hledači jsou ti, kteří samotnou Bibli nepřetržitě po staletí doplňovali, překládali, cenzurovali a přepisovali. Dnes o nich můžeme říci, že jsou nositeli těch nejzajímavějších dezinformací. A také mistry jejich výkladů. Jeho Jasnost je mistr?
To by vysvětlovalo mnohé, mnou dosud nepochopené a neakceptovatelné.

Přičemž prameny, dle kterých byla Bible kdysi kýmsi původně napsána, tak nějak nikoho oficiálně nezajímají, nikdo je nehledá a nenachází. Neboť kdyby tak kdos učinil a úspěšný v tomto počínání byl,
nastal by průser převeliký.

Církev by nejspíš dostala se do dosti nezáviděnihodné situace a s ní i to, co nazývá se církevní politikou. Lid obecný by byl postaven před skutečnost, že všecko je jinak, že něco shnilého je ve státě vatikánském.

Proto a nejen proto, je zajímavé pozorovat každý dialog, diskuzi, která se dotkne textů, pro někoho posvátných, pro jiného zábavných.

Před znalostmi a zejména před způsobem jejich uplatnění, jakož i před inteligencí pana Skeptického, smekám.
04. 01. 2009 | 12:12

bigjirka napsal(a):

Jeho Psychická Demolice drdr by mohla vydat i svou Bibli Měšickou. To bychom se ještě dozvěděli! Svítky měšické a jiné drobné oblafy. Jeho Zpitomělá Nadutost podobá se známé sopce, JDC - sopce, která to svou činností zasypala sama sebe!
04. 01. 2009 | 14:24

buldatra napsal(a):

to Bigjirka:

před jistou dobou jsem se nevážně zabýval myšlenkou, že napíši a vydám (na své náklady) svou vlastní verzi Bible. Bibli neskutečnou.
Jenže, ono je možné, že někdo by to vzal vážně, páč jsou i tací, kteří nechápou a založili by třeba nové náboženství, nebo sektu. To bych nerad. Vstali by noví vykladači, cenzoři a podobná čeládka…

Naštěstí.
Od té doby uplynul již určitý čas, ve kterém se mi dostalo poznání, že lepší zábavou jest sledovat a číst komentáře všelikých biblických zasvěcenců a vykladačů. Přičemž způsob, kterým tak činí, jasně ilustruje výši a směr vzdělání a co je cennější, způsob myšlení – je-li jaké.
Věřte, že je to zábavné.
A zábava k životu spokojenému patří.
Zábava na něčí úkor obzvlášť.
04. 01. 2009 | 14:45

buldatra napsal(a):

to Vasja:

dovoluji si podotknout, že tajné služby dělají neustále nějaké tajné pokusy. I služba MIG 16.
Tyto pokusy jsou tajné, stejně, jako výsledky pokusů.
Někdy se však stane, že něco prosákne na veřejnost, pokusný objekt vezme roha, bacil se dostane mimo tajnou laboratoř, agent za úplatu vyzvoní nějakou tu pikantnost.

Vzhledem k množství tajných služeb, které má vzrůstající tendenci, je i množství úniků dosti velké. Až bude všecko tajné, bude se všecko vědět (ideální stav).

Buďme tedy rádi, že můžeme komunikovat s bývalým tajným agentem, který dozajista disponuje spoustou tajných vědění.

Těším se, že se jednou, ve slabé chvilce, prokecne a já zas budu o něco chytřejší.
Pak uvidíme neslýchané a uslyšíme nevídané.
Zatím se to vyvíjí slibně.
04. 01. 2009 | 15:06

skeptický napsal(a):

Snad by se tomu úskalí s byjste dalo vyhnout onikáním.

Pozor na vonikání,i když tam by se to dalo svést na lidové vyjadřování,a znělo by to tak nějak rustikálně po pražsku.
Ovšem i tam by se dalo použít voni by jsi měli dát bacha.

Život je plný záludností a protivenství.
04. 01. 2009 | 15:53

bigjirka napsal(a):

Jenže Jeho Vypatlanost je jak urvaný buldozer. Obávám se, že se přibližuje okamžik nezbytného nasazení drtiče psychických vraků a následné recyklace Jeho Zhulenosti v měšickém prevétu.
04. 01. 2009 | 16:06

josef.novák napsal(a):

Diskutující by měli používat duševní hygienu, tj. rozčilovat se pouze nad tím, co mohou sámi změnit.To jest nejdříve sámi sebe a své okolí.Výše uvedení vypadají, že by mohli okamžitě obsadit vládu i Hrad, přitom používají při předkládání svých názorů systém trochu pravdy, zbytek demagogie a teď mi to vyvrať. Diskutujícího s Marx-Leninským vzděláním poznáme podle používaných výrazů- důraz klade na své já, má vždy absolutní pravdu, vyžaduje silové řešení, ale nikdy ne na empatii, pochybnosti o sobě.Takových lidí je bohužel většina na všech stupních politiky, takže to nevypadá do budoucna růžově.
04. 01. 2009 | 16:29

bigjirka napsal(a):

Nejezte moc perníku, nadýmá to.
04. 01. 2009 | 16:45

buldatra napsal(a):

to Josef.Novák:

Chcete diskutujícím na tomto blogu naznačit, že absence duševní hygieny je předpokladem k obsazení vlády a Hradu?

Anebo, že by diskutování bylo hygieničtější, pakliže by byla provedena desinfekce výraziva, vyloučením všech názorů, které by mohly vyvolat podezření z přítomnosti vlastního já?

Vždyť zde diskutují lidé a ne stroje.

Empatie neroste na stromech. A je docela dost dobře možné, že právě zde se někomu podaří empatii nalézt. A to pomocí rozhovoru.

Jste politik? Nebo myslitel? Popřípadě suchar?
Nebo jen někdo, kdo nedokáže říci více?
Co to je, absolutní pravda?
04. 01. 2009 | 17:18

petros napsal(a):

Nojo,pan chytrý.... Faktem je že s cikány se to skoušelo po zlém,po dobrém,dobrým příkladem,tvrdou rukou i humanistickým rozmazlováním a nepomohlo nic.Zaráží mě že 90% národa je proti cikánskému parazitismu ale všichni svorně volí strany ODS/ČSSD/KDU-ČSL které problém neřeší,zametají ho pod koberec a dál podporují cikány v tom aby se nemuseli pracovat a uživilo je rození dětí.
04. 01. 2009 | 21:44

Vasja napsal(a):

Buldatra.
Kníže je expert na historizující erotické spekulace. Na ty se zase těším já.
04. 01. 2009 | 23:45

skeptický napsal(a):

Ta žena kanánská skončila jako mučednice.Po setkání s Ježíšem začala zapáleně hlásat slovo boží,a do té Jákobovy studny jí nakonec hodili,jak jsem se dočetl L.P.66.
Vstoupila do historie jako Svatá Světlana.
05. 01. 2009 | 08:13

bigjirka napsal(a):

Přidávám se k Vasjovi. Autorova pikantní kombinace barona Prášila, Vatsájána Mnich, hauptmanna von Köpenick a Casanovy je neuvěřitelně elektrisující. Třeba 69 s nákladní lokomotivou Škoda model TV2! Incredible!
05. 01. 2009 | 16:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

josef.novák:
"Diskutujícího s Marx-Leninským vzděláním poznáme podle používaných výrazů- důraz klade na své já, má vždy absolutní pravdu, vyžaduje silové řešení, ale nikdy ne na empatii,"
Přesně pasuje na autora blogu.
05. 01. 2009 | 22:28

Fobl F. napsal(a):

O Rakousku-Uhersku nebudu hovořit. Masarykova republika rovněž projevovala snahy o uspořádání tzv.Cikánských záležitostí.
Dění z dob protektorátu je rovněž všeobecně a dostatečně známo.Za komunistů se Cikánská otázka také řešila.-"Usazováním" cikánů a jejich zapojováním do "budování" socialistické společnosti.No a co jsem to vlastně chtěl říci?Nikdo- nikdy tuto problematiku ani částečně nevyřešil ,pouze nějak zmírňoval dopady pro společnost. A proto se domnívám,že ani tato společnost(znovu-rádobydemokratická),nic nevyřeší.Dojde jen ke zjednodušení životní
existence Cikánů-Rómů jejich masívním uplácením ve formě přidělování bytů,sociálních dávek,či dalších forem tzv.pozitivní diskryminace.No a politici si budou uhrávat další voliče na této otázce. ....a vo to tu de !No a páni Berwidové i Buqvoyové budou psát a psát.............
06. 01. 2009 | 09:46

Ludvík napsal(a):

Kdosi se tady ptal, proč za Romy-Cikány nemluví Róm nebo Cikán. Možná se pletu, ale ti, kteří mají počítač a vzdělání, se ke svému etniku nehlásí. Vcelku asi vědí proč, tato etnická skupina má zbytnělou schopnost stáhnout kohokoli, kdo vyčnívá, zpět na dolní patro. Je to bohužel a paradoxně dáno jejich jinak pozitivním vnímáním příbuzenství a rodiny a vzájemné solidarity. A ti, kteří představují společnenský problém, na tenhle způsob diskuse nejsou vybaveni ani technicky ani vzděláním. Obecně vzato, pokud by byli schopni a ochotni takto diskutovat, byli by již součástí většinové psolečnosti a nepředstavovali by problém :-)). Bohužel, situace je jiná, společnost je pro ně většinou nepřítelem nebo "kořistí". Osobně nejsem žádným příznivcem pozitivní diskriminace, ale obávám se, že v některých případech je to jediná cesta, protože z hlediska formální logiky i peragmatizmu jsou stejným problémem Romové jako většinová společnost a její vnímání tohoto etnika.
08. 01. 2009 | 15:14

Pozorovatel napsal(a):

Dovoluji si zvlášť pro pana Stejskala (nikoli ve zlém) poukázat na to, že následující tvrzení jsou jednostranným sudetoněmeckým pohledem na české dějiny a vydávat je za pravdu a jediný správný pohled je nečestné (v hranatých závorkách vždy uvádím jiný pohled, který je ale nejméně stejně legitimní):

1. Rok 1918 byl počátkem útlaku Němců, Slováků a dalších národnostních menšin Čechy. [Národnostní emancipace Slováků a částečně i Rusínů za dob první republiky je dostatečně známá. Němci ztratili své privilegované postavení z dob Rakouska-Uherska, ale měli menšinová práva, vlastní politické strany a jiné organizace, školství, tisk, atp., jejich menšinová práva byla v dobovém kontextu širší, než práva menšin v okolních státech.]

2. První republika nebyla demokratická, protože šlo o multietnický stát konstruovaný jako národní stát umělého československého národa. [Československý národ byl cíleně konstruován jako nový národ státní, občanský (nikoliv etnický). K vyloučení Němců (a Maďarů a Poláků) jako státotvorného prvku nicméně skutečně došlo a je z největší části vinou Čechů, že se tak stalo.]

3. Mnichovská dohoda byla pouze nápravou chybného rozhodnutí vítězných velmocí ve Versailles a silného národnostního útlaku Němců Čechy po roce 1918. [Mnichovská dohoda byla výsledkem agrese Třetí říše vůči Československu, appeasementu "spojenců" Československa a plně v souladu s přáním drtivé většiny sudetských Němců, která podporovala nacismus. Žádný silný národnostní útlak Němců v Československu neexistoval. Důkazem je i emigrace Němců do Československa před Hitlerem.]

4. Sudetští Němci jsou obětí Hitlera stejně, jako Češi (ani oni nebyli připuštěni na Mnichovskou konferenci, v Třetí říši též nedostali žádnou autonomii). [Drtivá většina sudetských Němců uvítala připojení Sudet k Třetí říši a aktivně "německý světový názor" (nacismus) podporovala, a to i se zbraní v ruce.]

5. Vyhnání (českými nacionalisty označované za "odsun") Němců bylo vyvrcholení odvěké české nenávisti k Němcům a jeho souvislost s hrůzami druhé světové války je pochybná. [K odsunu došlo v důsledku hrůz druhé světové války, kterou rozpoutalo a vyhlazovacím způsobem vedlo nacistické Německo, aktivně podporováno drtivou většinou sudetských Němců. Po této historické zkušenosti se společné soužití Čechů s Němci v jednom státě ukázalo jako nemožné. K odsunu došlo na základě rozhodnutí Postupimské konference, nikoliv v důsledku jednostranného českého postupu.]

Osobně si nemyslím, že správnou odpovědí na český nacionalismus je čechofobie. I když je to teď velmi populární přístup, dokonce vycházejí takovéto "historické" knihy.
08. 01. 2009 | 23:57

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Bible a to především Nový zákon se nesnaží učinit člověka horšího než ve skutečnosti je. Z bible (Nový zákon) si nemůžeme "vybírat, co chceme", nýbrž ji chápat jako celek. Když Vám přinese číšník na stůl svíčkovou, přeci mu neřeknete: "Víte, co? Já budu jíst jen to, co budu chtít."
Potom sníte jenom brusinky a šlehačku. Knedlíky, maso a omáčku jdete vyhodit do popelnice. Má to smysl?
Bylo by to zrovna tak nesmyslné jako všechny komentáře od pánů Zbyňka, bigjirky a Vasji. Tedy naprostá nula. Nic! Prázdno!
Ježíš se nečte pouze "mezi řádky", nýbrž jeho životní filozofie je potravou a požívá se tedy jako celek (viz "svíčková").
Co tím citátem chtěl řící? Chtěl jím říci, že urážka je daleko horší než šlápnout do lejna.
Nový zákon je ukazatel cesty. Jít musíme sami.
10. 01. 2009 | 21:41

skeptický napsal(a):

Pane Buquoyi,

Na světě je jen hrstka lidí,kteří chápou,o čem posvátné náboženské knihy pojednávají.

Obrovské nebezpečí náboženství je v tom,že primitivní pojetí mezi zealoty vede k náboženské nesnášenlivosti,a nějaké návody k zabíjení se tam vždycky najdou.

Nový zákon se pálí i dnes,dokonce je označován za nenávistnou literaturu.

O šlápnutí do lejna jsem slyšel,prý to má být šťastné znamení,no nevím.

Urážet by se nemělo,v tom máte plnou pravdu.

Ze svíčkové bych si já vybral knedlíky s omáčkou,to je materální základna,ostatní je ideová nadstavba,jak pravil Marx.
11. 01. 2009 | 07:29

skeptický napsal(a):

P.S.

Číšníkovi by asi bylo úplně jedno,co budu nebo nebudu jíst,pokud dostane zaplaceno.
Horší by bylo,kdybych vylízal talíř, a prohlásil,že se to nedalo jíst,a chtěl slevu.
11. 01. 2009 | 07:55

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Vám opravdu to jméno pasuje. Existuje něco o čem by jste nepochyboval? (Neváhej, počkej!)

Kdybyste (teď dělám radost bigjirkovi. Kdybych napsal "kdyby jste", on by dneska asi neusnul) vylízal talíř a číšníkovi sdělil, že se to nedalo jíst, zařadil byste se (pozorujete to skeptický? Opět byste místo "by jste". Myslím, že bigjirka již začíná vrnět jako kocour a půjde asi spát...) do systému myšlení a charakteru ála Zbyněk Matyáš a Vasja. Ty si libují v takovýchto duševních zvrácenostech.
Nový zákon nenávistnou literaturou není, ale píše se nenávistná literatura proti Novému zákonu. Komunisti toho napsali celé stohy.
11. 01. 2009 | 23:49

skeptický napsal(a):

Pochybuji absolutně o všem,o čem je legální pochybovat.

Podezíravost a nedůvěra jsou znakem mrzké a přízemní mysli,jak s oblibou tvrdívám.Kdysi to bylo přisuzováno charakteru ruské duše.

Docela jste mne potěšil s příhodností mého nicku,antož se kdysi pan Stejskal,nesporná to autorita v těchto vodách, nad mým nickem pozastavil,kde jsem k tomu přišel.

Celkem jsem svoje návštěvy na blozích silně omezil,neboť čtení nasíracích témat a běsnění lidí,placených i ochotnických,snažících se ukázat svoji uvědomělost a oddanost výhledově nastupujícím trendům mi už něco připomíná z dob dávno minulých.
Co nás čeká ale bude o moc horší.

Sice ne každý za to dostane trafiku v Bruselu,ale co kdyby.

Náboženská válka se vede už druhé tisíciletí,a začíná nabírat celkem zřetelné obrysy,vychází z podzemí na světlo.Misky vah se zhouply.
Tam ,kde se pálí knihy,se budou brzy pálit lidé.

Jen jsem Vás chtěl upozornit jako křesťanského misionáře,že nevylučuji,že Vámi citovaná kniha by se mohla brzy přestat citovat.V lepším případě. V horším octnout na indexu.

S nadhledem jste přestoupil na víru svých pravopisných oponentů,a jak vidím ,nalézáte v tom i zalíbení.Trocha perverze je kořením života.

Zůstaňte svůj.
P.F.2009
12. 01. 2009 | 09:46

Jamima napsal(a):

Pane Berwide, uvádíte mne v rozpaky, nevím, co z vašich textů mám brát vážně. Celkem zdatně se oháníte biblí a tvrdíte,že jste věřící člověk, zároveň o sobě samém a svých zásluhách pějete ódy, za které by se nestyděl ani pan Sládek, blahé paměti. Nemám nic proti zdravému sebevědomí, ale to, co tu předvádíte Vy....no fuj.Pokud je pro Vás bible a Kristus také jen prostředek k většímu zviditelnění se a rozdání pár ran svým oponentům, je mi Vás ze srdce líto.
12. 01. 2009 | 10:25

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Jamima.
Kde pěji na sebe a své zásluhy ódy?
12. 01. 2009 | 10:42

Jamima napsal(a):

02. 01. 00.04.13
12. 01. 2009 | 10:58

skeptický napsal(a):

to BB
Pane nadkolego,

vidím,že to nemáte v životě lehké.

Že jste nepochopen mi působí zadostiučinění(ne však škodolibé).Vězte však,že nejste sám.I mnohem nižší životní formy ,pokud se vymykají průměru jsou tomu vystaveny.

Připisovat Vám ale ulteriorní motivy by jistě nikoho objektivního,kdo je s Vašim dílem a názory obeznámen,určitě nenapadlo.

Dovolil jsem si ještě jednou přečíst ony zmíněné sporné citáty,a napadlo mne,že jste měl vlastně velké štěstí.

V obou případech byste mohl totiž dopadnout jako jistý pán,který se na úřadě představil jako Miloš Kokoudelka.
Když se ho zeptali,jestli koktá,tak jim řekl : já ne,ale můj otec,a ta ženská na matričním úřadě byla kráva.

Už jsem to tady někde dával k lepšímu,jestli to bylo u Vás,tak pardon.
Velké mysli se občas opakují,velkých myšlenek je málo.

Ve vašem případě by Jajan Kokopecký znělo pikantně,Jajan Bubu.. by bylo na strašení dětí.
Dovoluji si popustit uzdu své fantasii,antož vím,že máte smysl pro alternativní humor.

Jinak návod pro ty,kteří nevědí jak někoho brát:

Buď lze vše brát doslova.
Anebo to,co je řečeno žertem brát vážně,a co je řečeno vážně brát žertem.
Pokud to ani potom nedává smysl,lépe číst něco jiného.

Pokud nelze někoho zařadit do určitého šuplíčku,vězte,že i Ježíš pravil,že nelze udělat postel,která by padla všem.
12. 01. 2009 | 16:06

skeptický napsal(a):

P.S.
Oprava,neměly to být citáty,ale výroky,nebo prohlášení.
12. 01. 2009 | 16:36

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Jamima.
Myslíte, že když někdo o sobě píše pravdu, že "pěje na sebe a své zásluhy ódy"?
Podle Vašeho přesvědčení mám tedy lhát a psát, co není pravda?

Vy máte podivný přístup k životu!

Pakliže mi závidíte, tak nemáte co.
Bůh Vás stvořil a rovněž Vám dal Vaší životní roli, která je nenahraditelná.
Nemáte si na co stěžovat.
Jděte svou cestou jak nejlépe umíte a Bůh Vaší snahu náležitě odmění.
Tak jednoduché je to v životě. Je pouze nutné si to uvědomit.
12. 01. 2009 | 23:08

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Ježíšovi se nikdo nevyrovná.
Hus se o to sice pokoušel, ale mimo upálení ničeho nedosáhl. Svatým se nestal.
Druhým Ježíšem už vůbec ne, ačkoli v to doufal.
Ježíš byl daleko více než mučedník a filosof.
Je ukazatelem cesty, kterou lidstvo musí jít, pakliže nechce skončit v pekle sebezničení. Teď nemám na mysli pouze atomovou válku.
12. 01. 2009 | 23:19

bigjirka napsal(a):

dám vám dablbý rozluštění tajenky. normální, nemultiblbý gramotný by česky napsal kdybyste. To je, co?
12. 01. 2009 | 23:54

skeptický napsal(a):

To BB
Vážený nadkolego.

Do pojednání o Ježíšovi se raději nebudu pouštět.Na to je potřeba celoživotní studium,a pravda se otevře jen několika vyvoleným.V tom má pan Buldatra recht.

Právě to měl Ježíš na mysli,když řekl,že ten,kdo si chce život zachovat jej ztratí,a ten který ho obětuje (rozuměj hledáním cesty),jej nalezne.

A těm,kteří překonají,dám volně píti z fontány vody živé,a života věčného dojdou.

Ten hlásal:já jsem cesta.
Moudří pochopí,neznalí nemají zapotřebí vědět.

Ona ta biblická pravda je v několika vrstvách,jako slupky na cibuli.Málokdo se dostane pod povrch.
Jsou tam věty povznášející,a to spoustě lidem stačí jako vyšší pravda.

V Americe v 60.letech byla mánie "I found Jesus".Lidé si to lepili na nárazníky aut.Jiní zase měli nálepky "If you found it,keep it."

Americké pojetí náboženství je vůbec lahůdka.Pusťte si nějakého charismatického TV kazatele na webu.

Jan Hus je těžce poplatný Wiklefovi.Zatímco v Anglii jim to netrvalo dlouho,aby ho zavrhli jako šarlatána,Češi se toho vřele chopili,včetně krále.
Krom toho Hus si sám žil díky mecenášům velmi pohodlně.
13. 01. 2009 | 00:05

skeptický napsal(a):

P.S.

Náboženství je dogma,víra,která je slepá.
Opakem je věda,která je založena na skepsi,vše si musí ověřit.

Tyto si ale vzájemně nijak nepřekážejí,dokážou koexistovat,jedno se ve školách zakáže.

Strhnout masy ale dokáže jenom náboženství.Novým úkazem náboženství vydávajícího se za vědu je ekologické hnutí.
Na rozdíl od náboženství stojí na chatrné,ale těžko vyvratitelné evidenci.
Dlouhodobé cyklické změny klimatu,s kterými za pár tisíc let psané historie nemáme žádnou zkušenost lze stejně přesvědčivě vydávat za provinění člověka.
Díkybohu jejich návody ke spáse jsou evidentně více,než chatrné.
Smrdí to novými daněmi a průmyslkovou lobby.

Ovšem tato hnutí jsou uměle vytvářena za určitým cílem,a to získat následovníky,hlasy,a politickou moc.Cíle s ekologií nemají co dělat.

Laická,i odborná veřejnost ,jak duchovní,tak vědecká ale v obou případech bere dosavadní úroveň poznání jako bibli,t.j. ve slepé víře,že co se naučili je pravda.

Po dosažení patřičných titulů nemají potřebu do ničeho šťourat,neboť by tím podrývali základy svojí velikosti,anebo víry,jež jim dává uspokojení.

Všechna hlavní světová náboženství od paganismu až do dnešní doby jsou stejná hádanka v jiném kabátě.

Křesťanská církev si nadělala nepřátele,a byla skrze historii podrývána,což se děje dodnes.

Reformace,obrození a humanismus dosáhly rozštěpení církve na protestantské sekty což vedlo k třicetileté válce.

Kam až může znemravnění člověka dojít,a kam až ho lze od křesťanství zavést,a co se dnes vydává za náboženství si můžete najít na googlu pod :

Gas producing TV evangelists.

Pozor,to není vtip.
Přitom ostatní náboženství jsou navýsost nedůtklivá.

Osvědčený humanismus je dnes zase in.Zbožnění člověka,znemravnění společnosti a všeobecný úpadek mravů.Lidem se hlásá,co chtějí slyšet.Když mi pošleš 500 dolarů,budeš úspěšný a bohatý.Ježíš na prodej.

Četné dříve protestantské takykřesťanské frakce,které mají miliony následovníků jsou dnes vedeny k satanismu.Tisíciletá vláda antichrista nad světem.
13. 01. 2009 | 06:13

Vasja napsal(a):

Ježíšovi se nikdo nevyrovná?
Jste velmi skromný, drahý arcikníže.
Jak jste kdysi pravil, tak od vás se učí polovina světa. Minimálně vice Ježíš, se jevíte.
13. 01. 2009 | 19:00

Ben napsal(a):

Vasja:
proč opět tak negativně reagujete, a to ještě na příspěvek adresovaný někomu jinému? Vždyť tam je nic než pravda.

To opravdu pokaždé musíte tak škodolibě psát. Na vše, co pan Berwid napíše?
13. 01. 2009 | 21:02

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Nevzpomínám si, na tvrzení, že bych učil polovinu lidstva, ale když to říkáte, možná, že na tom něco pravdy bude.
Ovšem, pakliže já učím polovinu lidstva, tak Ježíš učí celé lidstvo. Jemu se nemůže nikdo vyrovnat. Já jsem pouze jeho nástrojem i kdybych měl vyučovat celé lidstvo.

Vynikající koláč i kdyby byl sebechutnější, nemůže být pekařem, který ho vyrobil!

Vasjo, vryjte si to do paměti!
13. 01. 2009 | 23:00

Vasja napsal(a):

Pane Bene, jste to Vy, co lstivě snižuje velikost osobnosti pana Jana Nepomuka Oldřicha Boženy Berwida Bukvoja. Zagooglujte si a najdete tajnou zprávu křesťanské firmy ICEJ, která prohlásila našeho Vévodu za vtělení samotného Jana Křtitele a poslední naději KDU- ČSL. Amen.
Nedívím se pane Křtilel, Vaše dílo je tak rozsáhlé........ napsal jste to pod jedním z vašich blogů.
14. 01. 2009 | 14:40

Ben napsal(a):

Pane Vasjo, možná nějakým výrokem jsem nechtěně snížil jak píšete velikost osobnosti....., ale ohrazuji se proti tvrzení, že lstivě.
Chystat někomu vědomě léčku - to mi nepřísluší. To je jedno z největších svinstev, které člověk člověku může udělat. Věřte, k tomu bych se nikdy nesnížil.

Napsal jsem Vám, protože právě Váš příspěvek snižuje osobnost druhého.

Příšte zkuste se přenést - třeba
zrovna přes některé maličkosti -a reagujte na to podstatné. Neberte, že Vám chci radit, jak máte psát.
Jenom nechci, abyste psal urážlivě...
14. 01. 2009 | 14:58

Vasja napsal(a):

Pane Bene, to chce klid.
Svěrákovci kdysi vymysleli genia Járu Cimrmana a nedávno, kuchař Honza Kopecký s kámošem Zdendou, genialního urozeného pána, Jana Nepomuka Alberta Aarona Barack Berwid Bukvoja.
Vzali to pěkně od podlahy a ten tu žije svůj život, píše o sobě články a mnozí, ti hloupější, ho berou vážně. Berte to teda jako recesi.
Vše, co sem tedy napíše, je sranda a tak stejně nahlížejte na reakce.
15. 01. 2009 | 14:20

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vasja.
Zajímalo by mě zda-li píšete ty své komentáře doma a nebo na psychiatrické klinice.
To, že jste duševně nemocný pozná přece každý, kdo si přečte Vaše příspěvky.
15. 01. 2009 | 23:08

Ben napsal(a):

Pane Berwide, jestli mohu...

Nedávejte všechny své oponenty hned na psychinu.

O psychice něco málo vím , někdy se to tu nehodí...
16. 01. 2009 | 08:03

Vasja napsal(a):

Hmmm. Asi je to vážnější a původně zamýšlená sranda, přerostla panu Bukvoju přes hlavu.
Asi již žije životem virtualního urozeného pána a návrat do realného světa by byl pro něj dost trýznivý.
Je zajímavé, kolikrát pan Bukvoj zde odkazuje na psychiatrické kliniky a pomocné školy. Patrně podvědomí ještě pracuje.
16. 01. 2009 | 15:08

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Ben a Vasja.
Když se mi někdo jeví jako psychopat, mám snad tvrdit, že vidím před sebou mudrce?
Když jsem přednášel na německých univerzitách (Gastdozent) říkali mi "Komenský".
Když jsem sloužil v Západním Berlíně v britské armádě, říkali mi "Švejku".
Oboje mělo svou logiku, ačkoli se zdá jako by šlo o protiklad.
Za těmito pojmy se skrýval určitý lidský "Background".

Když ovšem někdo někomu zvrací na záda, tak to přestává být přínosem. Jde o ordinérní splašky a nikoli diskusní příspěvek.
Pakliže si myslíte Bene, že mé označení takových a nebo podobných nízkostí je nesprávné, tak jak byste to nazval Vy?
16. 01. 2009 | 21:56

Ben napsal(a):

Pane Berwide, mi se veškeré nadávky veskrze nezamlouvají.
Ten kdo mi sprostě nadává - sprosťákem ho nazvu.
Sprosťák ale ve většině případů na psychiatrii nepatří.
16. 01. 2009 | 22:25

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Ben.
Kam tedy patří sprosťák, když se jeví jako psychopat?
16. 01. 2009 | 22:32

Vasja napsal(a):

Komenský....ano arcikníže Prášile.
V Putimově zase Karel Havlíček Borovský.
Jednou to dotáhnete daleko.
16. 01. 2009 | 23:06

skeptický napsal(a):

Bez jakékoliv souvislosti se zde figurujícími osobami:

Jak se Vám líbí obrat

Jednou to dotáhnete daleko,a doufám,že už tam pak zůstanete ?
17. 01. 2009 | 01:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Pana Vasju (alias donského kozáka) je nutné brát z notnou dávkou rezervovanosti. Jak již to na Rusi chodí - "ode zdi ke zdi" aneb Jeden extrém střídá druhý. Ať se jedná o cokoli, tato osoba (Taras Bulba by se styděl) zcela bez pochyb neví, co říká.
Žádal jste mě, abych nepoužíval přirovnání jako "pomocná škola" nebo "psychopatie" a tak se v tomto případě těchto pojmů zdržím, ačkoli se domnívám, že by byly nyní zcela namístě.

Můj osud (ostatně jako každého člověka) je v rukou božích.
Bůh sám určí, co budu nebo nebudu.
Většinou stojí na mé straně, ale někdy také ne.
Nevím proč to dělá - a to ani v prvním, ani v druhém případě.

Někdy mi nabízí výhody o kterých jsem přesvědčen, že jsem si je nezasloužil. V jiných případech si myslím, že vše stojí na mé straně a místo toho mi uštědří velmi nepříjemnou porážku.
Mohu si ukroutit hlavu přemýšlením proč to udělal a nenacházím žádný důvod.
Patrně z těchto příčin vzniklo rčení: "To ví sám pán Bůh!"

Každopádně on je mým Pánem a já se odevzdávám do jeho vůle. Ať si se mnou dělá to, co uzná za vhodné. Já se se vším smířím, protože mi ani nic jiného nezbývá.
17. 01. 2009 | 15:59

123 napsal(a):

@DDR JBB

Sím, kozáci byli sice dvojí (ukrajinští a donští=ruští), ale Taras Bulba byl Ukrajinec.....

http://en.wikipedia.org/wik...
17. 01. 2009 | 16:43

skeptický napsal(a):

to BB

Vaše blahorodí zase hraje hry,a není to poprvé.Svoji nepatrnosti ve Vaší učené společnosti jsem si zcela vědom,aniž by bylo nutné si mne tady s někým soustavně plést.

Občas si postěžuji ejakuláty jako Mám já ňáký mládí,nebo úvahami,čím budu až vyrostu.

Odpovědi mého okolí jsou jednoznačné,a asi obdobné odpovědi,jakou byste dostal na Vaši úvahu.

Jestli máte dobré srdce,máte budoucnost,jak praví televizní reklama.

Jinak bych ten dech v očekávání moc netajil,jeden by mohl zmodrat.

Těch čárek z čisté lásky už asi taky moc nebude,let's face it.

Mohl byste si ale nechat narůst bíbra,a zkusit Khon Shonnery impersonaci.Prý to frčí,nejlepší synové českého národa to taky nosí.
17. 01. 2009 | 18:44

skeptický napsal(a):

P.S.
Pak byli ještě konští dozáci.
17. 01. 2009 | 20:19

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to @DDR JBB.
Taras Bulba byl sice Ukrajinec (Zaporožec), ale za Vasju by se styděl zrovna tak jako každý slušný donský kozák.
Tak to bylo myšleno.
17. 01. 2009 | 21:03

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to skeptický.
Ano, "máte dobré srdce, máte budoucnost".
Je to tak snadné a přesto to málokdo praktikuje.

Činit jiným dobro, vynáší nejvíc a často skoro úplně bez práce.
Dočtete se to v každé pohádce a opravdu to funguje. Vím to z vlastní praxe.
Bůh odměňuje jenom dobro.
Zlo odměňuje ďábel: Dělej ďáblu dobře a peklem se ti odmění.

Zisk přináší tedy pouze dobro.

Většina lidí je však hloupých bez ohledu na vzdělání. Jdou cestou zla a tím i cestou sebezničení.
Dobro nemusí zvítězit hned a okamžitě, ale v konečné a té rozhodující fázi zvítězí.

Dokud si to neuvědomíme, nebudeme na tomto světě žít, nýbrž živořit.
Pokud si neuvědomíme, že dobro je pouze jedinou myslitelnou cestou, kráčíme ve směru sebezáhuby.
To není žádná moje intelektuální "moudrost", jak by se někdo mohl omylem domnívat. Nikoli.
To je zákon boží.
Tedy nejvyšší právní norma tohoto světa a vesmíru a ta je nedotknutelnou nadstavbou pod níž se kroutí úplně blbý naivní, zlý a egoistický lidský mravenec...

Kdyby se držel zákonů Boha všemohoucího, měl by nárok na nesmrtelnost.

Protože však neumí a často ani nechce být dobrým, jeho život je ukončován tím nejhorším trestem - smrtí.
Amen, pravím vám - žijte ve snaze o dobro všem a dobro všem přejte!
17. 01. 2009 | 21:33

skeptický napsal(a):

Milujte se,a množte se.
Život je pestrý.
17. 01. 2009 | 22:03

321 napsal(a):

to pan S.

Mohl byste prosím vyjmenovat příkladmo, myslím jmenovitě, některé nejlepší syny českého národa, kteří takto jako Khon S. vypadají, abychom se i my, kteří máme delší vedení, případně si sedíme na adsl, přiučili, jak by měl pan DDr. JBB v budoucnu vyhlížet?

to DDr. JBB
Z Vašeho psaní soudím, že jste velkodušný a bohabojný muž, domnívám se tedy, že i Váš postoj ke kozáku Vasjovi by měl vynikat velkorysostí a shovívavostí v míře větší než malé, nebo se mýlím?
18. 01. 2009 | 01:52

skeptický napsal(a):

to BB

Vážený nadkolego,

Vidím,že dokážete adaptovat i reklamu na margarin na vyšší ideály.

Einsteinova manželka se kdysi nechala slyšet poté,co vědci požadovali miliardové fondy na výzkum,superpočítače a akclerátory,že jejímu muži stačila zadní strana staré obálky na dopisy.

Jsou i tací,kteří dokáží objevit tajemství vesmíru v popisu na plechovce od fazolí.

To 321

Váš nick je revelací perfekce,a to v neotřelé podobě.

Není to jenom vzhled,je nutné i vnitřní fluidum.

My lidé kvalitní máme technologii se vzájemně poznat.

Ovšem lidé světa profánního mají vzhled za 90% berné mince,a prorok se musí odhalit i těm,kteří si ho nezasluhují,a to způsobem,který jejich duše dokáže strávit.

Každá roztroušená ovečka dobrá.

Každý vidí svůj idol v někom či něčem jiném.

Měl jsem původně na mysli jen návrh na změnu image pro vylepšení milostného života našeho guru,pokud by o to stál.

Jmenovat nebudu,mnozí velikáni dávají přednost držet se skromně v pozadí.
Čest vzdávám i tuctům těch neslavených,jejichž vrabenčí práce pro dobrou věc činí náš svět lepším.

Proto si musíme obzvláště cenit těch,kteří jsouce osvíceni slouží coby nástroj,jehož ústy k nám duch promlouvá.

Mějme se však na pozoru.Svět je pln falešných proroků.Ti mají ale jedno společné : mají rádi Vaše peníze.Toť kámen prubířský.
18. 01. 2009 | 05:43

Vasja napsal(a):

Jo, jo. Teras Hulba.............
nikdy se nevrátí
pohádka mládí
18. 01. 2009 | 10:52

buldatra napsal(a):

Dovolil bych si vypíchnout nesměle (ne násilím vyrvat z kontextu) jednu větu, z jasného pera autorova. Větu podstatnou, nosnou, stěžejní.
Cituji:

Činit jiným dobro, vynáší nejvíc a často skoro úplně bez práce.
Konec citátu.

Dodal bych snad jen, že v jistých případech úplně bez práce.

Autorova slova jsou poučná možná více, než by si sám dokázal představit.
Jsou to slova tak nějak prorocká.
Leč bohužel, jen málokdo je dokáže patřičně ocenit.

Avšak vězme, že jsou tací, kteří usilovně, dnes a denně praktikují výše citované již po léta letoucí, generaci za generací, za což však nesklízejí všeobecné pochopení této své praxe ve společnosti, která nechápe dobro z bezpracnosti. Naopak, díky nepochopení jsou jen vláčeni nejednou diskuzí, sdělovali různými, jsou vystavováni všelikému protivenství, nepochopení a stresu.

Není divu, neboť doba teprve k bezpracnosti spěje.
Avšak, co se vleče, neuteče.

A právě zde spatřuji úžasnou nadčasovost samotného nadpisu článku, který jasně dokazuje, jak nevěřícím Tomášům, tak i všem ostatním přízemním pochybovačům, že autor vidí dále, lépe a jasněji, než bychom si mysleli.
19. 01. 2009 | 09:50

Vasja napsal(a):

Však slušně vynášejí neziskovky. Ty asi myslel kolega Vévoda.
19. 01. 2009 | 14:26

213 napsal(a):

to S.

Ach, jak dojemná je Vaše oddaná péče o všestranné blaho Vašeho osvíceného gurua, jak obdivuhodné Vaše diskrétní úsilí při odhánění falešných proroků vedených mrzkými úmysly!

Kéž je Vaše obdivuhodná píle po zásluze odměněna.
19. 01. 2009 | 19:07

skeptický napsal(a):

Ctnost je svou vlastní odměnou.

Kéž i Vaše trable byly jen ty malé.

Zatím jste odhalil/a dvě transfigurace svého nicku.Se zatajeným dechem čekám,která bude další.

Čichám čichám ženskou,ale mohu se i mýlit.
19. 01. 2009 | 19:58

skeptický napsal(a):

P.S.

May blue bird of happiness crap on your curly head.
Since you are so expert in so many things : That Entropy thing had a picture of CZ somewhere,with kind of lines over it,that looked like contours.First I thought,that it was the map of the country wíth the annexed part from 38,but later it started to strongly resemble the shape of the anatomical crossection of the lowest end of the digestive tract.
Today I spent hours trying to find it again.They may have taken it off.
You are good at finding things.
19. 01. 2009 | 23:58

skeptický napsal(a):

P.P.S.
You reek-ah,I found it under "kromě tureckého záchodu by mohla zmizet i slovenská čabajka".Zvětšete si to.
Je možné,že to je jen náhoda,jako ten život.Mohou to být i odlesky v nerovnosti folie.
20. 01. 2009 | 09:01

312 napsal(a):

Heuréka??? "Plastika České republiky" ?

http://www.novinky.cz/clane...
20. 01. 2009 | 18:53

skeptický napsal(a):

Máte správnou věc,ale jiný obrázek.Ten z čabajkového pojednání je bez odlesků,vzato přímo zepředu.Dá se na to kliknout na malém obrázku,kde visí s ostatními.

Úplně dole vpravo máte na liště zvětšení až 400%.

Colon chybí od r.93,svěrače prominentní.Viz anatom.literatura.
20. 01. 2009 | 19:22

skeptický napsal(a):

P.S.
Pod označením fotogalerie.
Článek z 15.1. Kultura Aktuálně CZ
20. 01. 2009 | 19:33

123 napsal(a):

Já vím, Vy jste myslel fotografii v tomhle článku:-)

http://aktualne.centrum.cz/...
20. 01. 2009 | 20:11

skeptický napsal(a):

Chytrá žabka.
20. 01. 2009 | 20:20

231 napsal(a):

Mmmm, pane S., v posledním příspěvku máte v druhém slově dva překlepy.
23. 01. 2009 | 23:55

skeptický napsal(a):

Ani první,ani druhé mne nic nestálo,tak coby ne.
A Princsmetálová je moc dlouhé.
24. 01. 2009 | 01:45

312 napsal(a):

Touché! Vy si opravdu nesedíte na vedení. :-)
24. 01. 2009 | 02:16

skeptický napsal(a):

Kam by to spělo.To by byla ztráta autority,kdyby si na sobě vedení nechalo sedět.

Doma byste to předpokládám taky nestrpěla.
24. 01. 2009 | 09:32

gghii napsal(a):

Redy správně zpět k tématu : cikáni - cikánský problém není pouze na českém území,kdekoliv kamkoliv cikáni "putovali a doputovali" v Evropě,Asii,Americe tam vznikly a jsou dodnes problémy čistě cikánské nikoliv české,španělské,italské,francouzské atd - Položím,zde jednu zásadní otázku proč nebyli schopni cikáni se stát součástí kterékoliv společnosti kde byli- od Indie jejich kolébky- kde je mnohonárodnostní i mnohonáboženská společnost až po USA - odpovím prostě: protože nejsou schopni a ani ochotni se sžít s jakýmkoliv fungujícím systémem - na celém světě platí žij jak chceš,ale respektuj základní zákonitosti fungování společnosti a dodržuj zákony a pravidla v dané společnosti.A to jedinný celý problém cikánů kdekoliv jsou.
08. 04. 2009 | 08:32

cherubin napsal(a):

1. puvod Romu neni problem, problemem jsou konflikty komunit, rodin, ci jedincu zijicich v socialni exkluzi, do ktere je dostala chudoba a nedostatek vzdelani
2. to potvrzuji Romove, kteri vzdelani maji, cim vyssi, tim je vic evidentni, ze na zivot Romu ma vliv jejich "zavislost na komunitnim zpusobu zivota", individuality, rodiny, ve kterych se vzdelani podporovalo, se ve svem zajmu oddelili od velkych komunit, ghett a tim se priblizili zivotu beznych majoritnich obcanu
3. koncept chudoby plati na vsechny, bez rozdilu rasy, takze Cech, Slovak, Madar,Nemec ci Japonec,kteri by v takovem socialne vyloucenem prostredi zili od narozeni, by se chovali dle stejnych vzorcu a vykazovali by stejnou miru socialne patologickych jevu
4. motivovat Romy pozitivni diskriminaci neni dobry napad,deetnizace by mozna mela vetsi efekt(v tomto kazdy hada, nikdo to nevi)
5.dochazi k postupne politizaci problematiky, se stupnovanim az k sekuritizacnim pohybum, pro pravicove extremisty je "romska otazka" klicovym "alibi" pro jejich legitimizaci v ocich verejnosti
6. Spolecnost, jako virtualni system, se podvedome brani "cizim elementum", tak jak to dela napr. telo. Romove, ackoliv nejsou jinou "civilizaci uprostred civilizace" (maji stejny rasovy puvod jako Slovane) se dostavaji do socialni izolace a jako takovi, nemaji ani ambice se ve spolecnosti prosadit...
21. 04. 2009 | 17:10

jordan shoes napsal(a):

Redy správně zpět k tématu : cikáni - cikánský problém není pouze na českém území,kdekoliv kamkoliv cikáni "putovali a doputovali" v Evropě,Asii,Americe tam vznikly a jsou dodnes problémy čistě cikánské nikoliv
20. 05. 2009 | 10:44

ugg napsal(a):

Bigjirko, mám Vás za velice inteligentního člověka /doufám, že mi zase nenapíšete něco o nálepce, tak se zrovna u Vás podivuji nad tím, co Vás u druhých dokáže tak rozhodit.
20. 05. 2009 | 10:45

tomáš napsal(a):

dobrej den.četl jsem to a moc se mě to líbílo.sem cikán a myslím že to co ste napsal, je jako byste my četl ze srdce! važně potřebujeme šanci. nejsem moc dobrý v psaní tak se předem omlouvam... jednou se někdo zeptal,jakou mam narodnost, V jednu chvíli sem se zarazil a pak, hradě odpověděl českou, on se jen usmal.sem stoho važně dost popletenej.žiju v tehle zemi celí život a doufam že jednoho dne bude i cikan současti čr a ne jen špinavej čmout, nebo zloděj. tak neshledanou a vážně se mito líbilo.
21. 05. 2009 | 01:59

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to tomáš.
Cikán není žádná národnost ani státní příslušnost.
Jde pouze o sociologický pojem.

Pakliže máte české občanství a cítíte se jako Čech a česky mluvíte, tak jste Čech. A hotovo!

Tomáši, černoch také není žádná národnost ani státní příslušnost. Přesto jsou všichni černoši v USA Američané.
21. 06. 2009 | 00:54

aqualia napsal(a):

Položím,zde jednu zásadní otázku proč nebyli schopni cikáni se stát součástí kterékoliv společnosti kde byli- od Indie jejich kolébky- kde je mnohonárodnostní i mnohonáboženská společnost až po USA
09. 07. 2009 | 08:35

Vlk napsal(a):

Tak jsem přečetl článek i komentáře a musím se také vyjádřit: Cikán na hrad je parodie na naši neschpnost.
Neschopnost udělat pořádek.
Cikán na hradě je totéž jako bylo za Hitlera - ze dne na den se jezdilo místo vlevo vpravo a šlo to bez diskutování. Cikán na hradě by to možná taky podobně srovnal i s celým parlamentem.
12. 07. 2009 | 17:31

Thor napsal(a):

:-) jen na okraj. Slovanští Bulhaři byli převálcováni (ještě více než později Řekové Osmany) asijskými kmeny, které od nich převzaly zem i kompletní řeč. Takže i vzhledem se Slovany mnoho společného nemají. Ale jistě, šlo o náhražku - a pokud byste četli "díla". která nabízí Goethe-zentrum, tak byste tam místo toho našli Mongoly ...
07. 01. 2010 | 19:25

spací pytel TCM napsal(a):

Přechodně nám v táborských kasárnách zrušili jídelnu. Vyrazil jsem tedy v uniformě kapitána někam na oběd.
09. 02. 2010 | 18:31

MONIQUEForeman34 napsal(a):

I took my first <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> when I was not very old and that supported me a lot. Nevertheless, I need the consolidation loans once more time.
21. 07. 2010 | 04:02

Majk napsal(a):

Tak servilní národ, žádné dějiny nepamatují.
06. 03. 2011 | 22:48

Noemi napsal(a):

Jo, milý pane, měli jsme vynikajícího krále Jiřího z Poděbrad,
který již v 17. století snil o nějakém sjednocení Evropy!
Jako dnes u nás, seděli na trůně sobečtí a ješitní olivrejovaní
troubové a ignoranti! Možná s dlouhými vlasy, ale s krátkým rozumem! Syn emisara, kterého syfilitik Lenin vyslal do Čech
připravovat revoluci, dostal jméno po otci Pružinskému, a to
jméno německé. Synáček však nic nekamufluje, myšlení má Leninovo. Proto to tak u nás vypadá. Navíc, jeho kamarádi se
naučili krást. Od kohopak? Koho Mistr cituje ve svých knihách,
nebo aspoň v jedné z nich, v "Planetě modré ne zelené"?
No, v žádném případě se jeho "výtvor" nemůže rovnat Peroutkově
"Budování státu" (čtyřdílném díle - vyšlo znovu u nás po 1989).
Studujte dějiny, přátelé, nečtěte kraviny, holoubkové! Nekraďte!
09. 07. 2011 | 18:30

JrNeCOAYup napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlinepharm.com/#buy-xanax-online>xanax without a perscription</a> buy xanax valium - buy alprazolam online legally
30. 09. 2012 | 16:36

BOZENA CINOVA SIDORKA napsal(a):

NOOOO TAK TOHLE JSEM SI NIKDY ANI NEPOMYSLELA ZE BY TAK VZDELANI LIDE, PSALY O CIGANECH,NE CIKANECH.VITE VY VZDELANI LIDE,NEJSME VSECHNY TI,CO NEUMI DRZET TUZKU V RUCE A CO NEUMI PSAT.MUJ OTEC SE NARODIL V ROCE 1906.MATKA 1919.ZAJIMAVE JE ZE PSAT I CIST UMELY.PROC POKLADATE NAS CIGANY ZA NEGRAMOTNE???VY SI VAZNE MYSLITE ZE MEZI GADZE JSOU VSECHNY VZDELANE ???A PORADNE ,SLUSNE,PO HYGIENICKE STR.AZ TAK NA UROUNI ZE NENI JIM KONKURENCE???A ZE PRACUJI TAK ZE SE Z NICH A VSECH KOURI???TO NEMYSLITE VAZNE,MEZI VAMI CO SI PRIMO VNUCUJETE ZE JSTE TI NEJLEPSI JSOU TAK MALOCENNI ZE SE CLOVEKU DELA SPATNE.ZNAM JEDNOHO RERICHU NOVINARE,NENI MI ZNAMO ZDA TO JE ON CO JSEM HO TU CETLA,CHCI HO TU POZDRAVIT POK.JE TO ON.BYDLELA JSEM VE MESTE V MOSTE,MEZI GADZE,TAKOVY BORDEL A SPINU JAKOU ONI MELY DOMA I NA CHODBACH JSEM NEVIDELA ANI NA SIDLISTI CHANOU,KDE VY JAKO MAJORITA JSTE SIDLISTE CHANOU NAZVALY CASOVANOU BOMBOU.BYLO MNE LITO TY GADZE,CO MELY SPINU DOMA,RADA BY JSEM JIM TO UKLIDILA,ALE OBAVALA JSEM SE ZE BY ,MNE JESTE NAZVALY ZLODEJKOU JELIKOZ JSEM CIGANKA.TAKOVOU DUVERU JA K VAM GADZUM NEMAM.TO KDE JSME SE MY CIGANI OCITLY NENI NASE VINA ALE SPOLECNOSTI,ZAJIMAVE JE ZE JSTE NAS VSECHNY ,ODLOUCILY OD VASI SLAVNE SPOLECNOSTI AZ NA POKRAJI,I POD HRANICI BIDY,PRACOVALA JSEM OD SVYCH 15.LET.A TEZKOU PRACI LOPATOU KRUMPACEM.VASE SLAVNA SPOLECNOST MI NEUMOZNOVALA VYSSI VZDELAVANI,MAM 9.TRID ZAKLADNICH.ALE NECHTELA BYCH SE MENIT ZA ZADNOU GADZI.JA MAM SRDCE,DUSI,NITRO KTERE NEMENIM ZA NIC JINYHO NA SVETE.MAM OCI A KRASNE ,MAM RUCE,NOHY,I SVUJ CHARAKTER, MOJI CEST,CTIM SI KAZDYHO CLOVEKA I LIDI CO LIDMI JSOU,MILUJU DETI,PRIRODU,VSE CO JE HEZKE NA TETO ZEMI,MILUJU KRASU,I ZIVOT JSEM ZENA, MATKA, BABICKA,UZ I PRABABICKA,MILUJU ZIVOT,,,JSEM CLOVEK,,,NECHCI ZABIRAT SVET,NECHCI UBLIZOVAT,NEMAM ZAJEM NIKOHO PONZIT CI VICITAT NEKOMU NECO TAK JAKO NEKTERI Z VAS BY NEJRADSI NAS CIGANY ODSUNUL.SVET I TATO PLANETA ZEME PATRI KAZDYMU ZIVOCICHU CO ZIJE,PATRI KAZDYMU CLOVEKU KTERY SE NARODIL I NARODI DO BUDOUCNA.NIKDO NENI PANEM SVETA CI VESMIRU.TO ZE NEJSME MY CIGANI VZDELANI PODLE VASICH PREDSTAV,MUZE SPOLECNOST I MAJORITA.NEMUZEME BYT VSECHNY STEJNI,NEMUZEME ZA TO ZE JSME TMAVE PLETI.MY ZKR.JSME LIDE, A CHCEME RESPEKTOVAT ZAKONY,PLNIT SVE POVINNOSTI,KDO TO TVRDI ZE TOMU TAK NENI ,TAK HO MUSIM ZKLAMAT ZE SE MYLI.MEZI GADZE JSOU MATKY NEKTERE HORSI NEZ MY CIGANKY.NEDELEJTE ROZDILY MEZI LIDMI,A NEUSUZUJTE NAS.ZE CIGAN KRADL???A VY SE DIVITE???JA SE NEDIVIM.DNESNI POLITICI KRADOU V MILIONECH,SAMA KORUPCE,HAZOU SI KLACKY POD NOHY DIV SI TY NOHY NEZLAMOU.CIGAN ANO UKRADNE ZELEZO KOUPI CHLEBA CO STOJI POMALU 40.KC.JESTE JSEM SE NIKDE NEDOCETLA ZEBY CIGAN UKRADL MILION,VY ANO???VITE,,, SOUDIT CIGANA JE SNADNO ,UTOPIT CIGANA KTERY MEL ZIVOT PRED SEBOU JE TAKY SNADNO ZE MATKA ZALY ZE ZTRATILA SYNA UMRE TO JE PRO SPOLECNOST I MAJORITU JAKO BY SE NIC NESTALO???ZANEDBAVANI CIGANSKE ETNIKU,JE OSTUDA CELE SPOLECNOSTI,CELE CR.NEBERTE TO TAK DO DETAILU CIGANA CI CIGANKU.BERTE SPOLECNOST DO DETAILU.JA IM ZE SI REKNETE NA MOJI OS.HLOUPA CIKANKA,JA PISU CIGANKA,POK.SI VAZNE MYSLITE ZE JSEM HLOUPA CIKANKA,TAK JSTE MY UMOZNILY POUSMANI,A JA VAM ZA TO ZE SE USMIVAM,CHCI PODEKOVAT.PREJU KRASNY POZEHNANY ZB.VECERA,A ZDRAVIM VAS TU VSECHNY.BOZENA CINOVA SIDORKA,,,CIGANKA
20. 01. 2013 | 00:01

dobrý člověk napsal(a):

proč by tam už nemohl být i Cikán když už tam je i Zeman?
20. 02. 2013 | 20:01

vimax napsal(a):

I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to exhibit that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much undoubtedly will make sure to do not disregard this site and provides it a glance regularly.
<a href="http://buyvimax.ibizlog.com/">vimax official</a>
<a href="http://vimax.snappages.com/">vimax</a>
<a href="https://foursquare.com/vimaxofficial">vimax official</a>
14. 05. 2013 | 14:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy