Němý Dobeš

07. 11. 2010 | 17:44
Přečteno 10524 krát
Kdepak je minireforma? "Je na malinách!" "Přiznej se Mikovče, že tys ji zabil?" "Je na malinách!"
Slavný cimrmanovský kousek Němý Bobeš aneb Český Tarzan, rekonstrukce hry, při níž zvítězil „nezkrotný pud malého českého samozásobitele nad tvořivým pudem umělcovým“, skýtá mnohé paralely k současnému dění na MŠMT.

Expozice

Další zápisy do prvních tříd jsou přede dveřmi, je třeba zrekapitulovat běh událostí od zápisů minulých. Ministryně Kopicová o těch loňských psala ředitelům bývalých zvláštních škol a prosila je, jestli by byli tak hodní a nebrali děti v rámci zápisů a již od první třídy je nezařazovali do vzdělávacího programu, který se jmenuje třeba „ZSAMSPMD4/307/821/07 K cílům pomalu, ale jistě“, což je informace, kterou někteří férovější ředitelé a ředitelky alespoň napsali na náborové plakáty k zápisu a podle které lze identifikovat školu trochu jinou. Cílem dopisu bylo dát dětem možnost začít chodit na běžnou základní školu a na ní případně neuspět. Formálně byl dopis malé bezvýznamné nic, školy jsou zcela autonomní.
Kolik si jich konstruktéři segregovaného školství v průběhu šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let nabrnkli, tolik jich máme. Jistě, ve své době to byl úžasný výdobytek.

Po zápisech následovalo šetření České školní inspekce, které dalo částečně za pravdu podporovatelům reforem. Podporovatelé reforem kritizovali kromě jiného formalismus „poradenského“ procesu při vymísťování dětí do bývalých zvláštních škol, školní inspekce nad to objevila mnoho pochybení v dokumentaci tato vymístění legalizující, tedy že je proces nejen pouze formální, ale někdy ani to ne. Posudky dělané až po přesunutí dětí. Chybějící dokumentace. Doporučení k přesunutí jako první a poslední poradenská intervence ze strany poradenského zařízení.

Kolize

Průběžně byly připravovány poslední dva roky na půdě ministerstva novelizace vyhlášek 72 a 73 upravující praxi v poradenských zařízeních a zařazování žáků do jednotlivých typů forem vzdělávání. Protože s nimi i jejich dopadem na praxi nebyla pedagogická veřejnost seznámena, dokázala zájmová skupina zastánců současného /důsledně segregačního/ modelu vzdělávání vzbudit obavy u stovek pedagogických pracovníků a založit „odbory“ speciálních pedagogů. Pochopitelně se postavila do jejich čela. Mimochodem je tady malé déjà vu: tento trik bývalý vedoucí odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Pilař použil na začátku dekády v době, kdy byl pánem nad koncepcí, strategiemi, vývojem dětských domovů. Tehdy probíhala debata o stavu náhradní rodinné výchovy, neb máme v dětských domovech stále nejvíc dětí v Evropské unii. Finančně 270.000 ká čé za dětskou hlavu v systému domovů ročně. Rétorika „nikdo nerozumí Vaší těžké práci a ti, kdo kritizují nastavení systému vlastně kritizují Vás a Vaši práci a já Vás ochráním“ aktivizovala tehdy zaměstnance dětských domovů a zabránila legislativním změnám směřujícím k profesionalizaci pěstounské péče. Umožnila také z veřejných peněz postavit další nové a krásné dětské domovy či ty stávající modernizovat a zkapacitnit.


V čem je návrh vyhlášek tak skandální, že byl Dobešem hozen pod stůl? Těžko říci. Úpravy jsou drobné a je jich pár: než dítě budete chtít přesunout, zkuste ještě vyrovnávací opatření již dnes v zákoně předpokládaná. Individuální integrace žáků se zdravotním postižením v běžných třídách je preferovaná forma vzdělávání. Škola se nebude moci vymlouvat, že nemá pro vozíčkáře vhodný záchod a dítě z tohoto důvodu nepřijmout do výuky. Holt zřizovatel, tedy město, rekonstrukci hajzlíku zaplatí, jsou to desítky tisíc, cena jednoho primátorského rautu nebo platby PR agentuře. Nicméně, jedná se stejně o deklaraci, kterou nelze nijak vynutit. Další oblastí je vzdělávání žáků bez mentálního postižení podle vzdělávacích programů upravených pro žáky s mentálním postižením, kam přibyly pojistky, aby se tak nedělo. Nová vyhláška by umožnila základním školám praktickým mít třídy, ve kterých by učily podle programu běžné základní školy. Další oblastí jsou asistenti pedagoga, kdy asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením měl mít zařazeny do náplně práce naprosto základní úkony osobní asistence, dotlačit dítě-vozíčkáře do jídelny nebo mu nejen ořezat tužku, ale pomoct mu z vozíku na židli. Jak je vidět, je to bohužel pro některé z nich problém. Další změnou je úkol pro poradenské zařízení „strčíte-li dítě do jiného vzdělávacího programu na tzv. diagnostický pobyt, tak ten diagnostický pobyt nejdéle po třech měsících vyhodnoťte“, což reaguje na praxi, kdy jsou děti papírově na diagnostickém pobytu na doživotí. Poslední významnou změnou praxe je „nechte si od rodičů podepsat informovaný souhlas a vysvětlete jim, co změna typu vzdělávacího programu pro jejich dítě znamená. Vyhnete se tak žalobám.“

Druhá vyhláška k pedagogicko-psychologickým poradnám je změněna naprosto v minimální míře. Přesouvá pouze důraz z celé škály úkolů, které poradny mají, z jednoho segmentu /diagnostika/ na druhý segment /poradenství/. Nově říká „když už ty děti diagnostikujete, něco také rodičům a učitelům poraďte, jste poradny, tak raďte, poradenství je váš hlavní produkt“. Tento jemný důraz je možné demonstrovat na příkladu jednoho z papírových produktů poraden – Zprávy o dítěti. Návrh je, že půjde o Zprávu – doporučení. Ta by obsahovala konkrétní expertní návrh ze strany poradny - jaká podpora či opatření je pro dítě, školu a jeho rodinu vhodné. Máme sbírku kuriozních zpráv „pedpsy“ poraden s nálezy: Psychomotorické tempo OK, špatný úchop tužky, doporučuji přeřazení do ZŠ praktické. Drobný rozdíl v důrazu by mohl připomenout, že produktem poradenství je rada, ne rozsudky. Změna vzdělávacího programu by měla být na posledním místě ve škále poradenských intervencí.

Lámal jsem si hlavu, čím to je. Nostalgie těch šesti, sedmi konstruktérů systému z vyhraných zápasů a bitev o podobu speciální pedagogiky a pedagogického poradenství. Hrdost na dítě, které vymysleli, vyhádali, uplácali a upekli, které jim bylo a je vším. Pro které se hrbili, ponižovali, vstupovali v průběhu let do různých partají a zase z nich vystupovali a u kterého nejsou schopni vidět, že z něj vyrostla obluda požírající děti. Stejně tak, jak dvacet let blokují rozvoj profesionální pěstounské péče, tak se snaží o zachování klientely pro zvláštní školy. Dobeš hovořil o nových pravidlech jako o příliš vstřícných. Chce prý pouze dveře pootevřít, ne je vyrazit z pantů. Sladit vyhlášky se zájmy pedagogické obce. O dětech ani slovo. Považuje-li ministr drobné úpravy ve vyhláškách za vylomení pantů, buď je zcela pod vlivem starého dobrého Sdružení ředitelů a přátel škol praktických nebo si absolutně neuvědomuje skutečný rozsah problému a význam celé agendy.

Bohužel zájmem vůdců je udržet Základní škola praktická s.r.o, holding s nejasnou strukturou, roztříštěným managementem a různými výsledky jednotlivých divizí, pohromadě. Stojí to 4 miliardy ročně, desetina nákladů celého základního školství. Firma obsluhuje cca 3000 nových klientů – prvňáčků každý rok. Nemůže si dovolit výpadek, aby se ekonomicky nezhroutila.

Přitom má kvalifikovaný personál, se kterým reformy počítaly jako se specialisty na základních školách. Bohužel do vysvětlování několikaleté transformace se končící ministryně Kopicová nechtěla pouštět.

Možná ještě stojí za doplnění, že těch 3000 dětí je v průběhu školní docházky doplněno o ty, které neuspěly na ZŠ a v konečném důsledku tvoří základ 4-5 tisícové armády dětí, které každý rok opouští základní školy a nepokračuje ve vzdělávání, nemá kvalifikaci, praxi, pracovní návyky, je nezaměstnatelná….. a tak dál kruh se roztáčí a na konci je náklad 16 mld ročně. Jediný, kdo může zřejmě vrátit minireformu v základním školství do hry, je kluk z plakátu Petr Nečas, který by tím alespoň trochu splnil svá předvolební hesla. Jak ta, která se týkají reforem, tak ta týkající se nezaměstnanosti. I když pardon, řešení nesliboval, jen chtěl „vzít dávky těm, kteří odmítají pracovat" Ale u kvalifikace to začíná….

A ministr Věcí veřejných? Řečeno s Cimrmanem „Ten chlapec je němý, vychovaly ho srny.“… „Inu, vysoká.“

Katastrofa jako poslední fáze klasického dramatu nenastala. Jsme pořád v krizi, katarze v nedohlednu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bluebird napsal(a):

Palec nahoru! Velmi přesné a instruktivní! Dobeš nás zřejmě musí znova dovést k odsouzení ve Strass burgu nez mu dojde, že už není vězeňský psycholog, ale odpovědný za vzdělávání a vzdělání všech dětí. Nejenže se mu ministerstvo rozpadá pod rukama, ale on sám ještě aktivně rozbíjí! Nejhorší je, že je "aktivní".
07. 11. 2010 | 18:22

vasja napsal(a):

PS. Investigativcům všech agentur, kterých by se mohlo týkat. Na harddisku mám mnoho zajímavých textů, které by přispěly k edukaci čitatelů. Na požádání celý disk nasdílím, netřeba se mi do počítače vlámat.

Nic ve zlim. Ale když někdo napíše slovo "edukace" tak vim, že se uživí jenom jako pindal.
07. 11. 2010 | 18:34

dany napsal(a):

Kdo si chce trochu počíst o tomto tématu - trochu jiné zdroje než jsou různé neziskovky a další organizace, které se pasou na této problemtice a mají z toho docela dobrý byznys, díky penězům z EU a dostávají velký prostor v různých médiích který bohužel nemají jejich oponenti :

http://www.anv.cz/clanky/22...
http://www.ucitelskenoviny....
http://www.ucitelskenoviny....
http://www.ucitelskenoviny....
http://www.ucitelskenoviny....
07. 11. 2010 | 18:36

mb napsal(a):

voe vasja ty bys moh probuh nechat edukovat aspon v jazyce ceskym boha ... zlim zlym ... zla zla oskliva amy ...
07. 11. 2010 | 19:02

cerjan napsal(a):

Dany, bla bla bla. Copa je na vyhláškách špatně? Řekni mi to prosím. Nebo jen opakuješ co ti řekli na schůzi?
07. 11. 2010 | 19:08

R.K. napsal(a):

Vtipné a trefné. Možná trošku rozvláčné, nevím jestli to běžní uživatelé dočtou až do konce.

Dany - ani jeden z těch odkazů nefunguje. Jestli chceš, aby si je lidi přečetli, tak je vlož pře nějaké zkracovátko.

Jinak v té původní hře je bobeš němý a v nic nedělá. Kež by i tento Dobeš moc škod nenadělal ...
07. 11. 2010 | 19:26

Smutný občan napsal(a):

Žádná výjimka v této vládě.
07. 11. 2010 | 19:55

Kutil.bloguje.cz napsal(a):

Děti neuspěli? (Pardon, to víte, profesionální deformace.)
07. 11. 2010 | 20:32

cerjan napsal(a):

Děkuji za optání, docela jim to jde.
07. 11. 2010 | 20:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Pane Černý, teoreticky jste vybaven dobře, ale bylo by dobré také seznámení s praxí. Tam byste poznal mnohovrstevnost problému, který se na papíře řeší tak snadno.

Jedna ukázka za všechny - asistenti. Kde je brát v dostečném množství? Víte, jak mizerně jsou placeni a za jakou práci? Ne každý se také za asistenta hodí. Navíc, spolupráce učitel-asistent také vyžaduje oboustrannou přípravu atd.

Z kaceláře se to píše.
07. 11. 2010 | 21:38

cerjan napsal(a):

Souhlasím, nicméně nic z toho, co říkáte, neznamená nemožnost dělat věc trochu jinak než dosud. Je to jen popis současného stavu, který je možné pomalu zlepšovat, kdy malé změny v legislativě by otevřely možnosti pro školy a pro různá řešení. Žádná revoluce. Ze změn by profitovaly jak děti, tak kantoři.
07. 11. 2010 | 21:57

Kutil.bloguje.cz napsal(a):

Už jste to opravil. Pak by měl ovšem administrátor též smáznout moje předchozí rejpnutí... :-)
07. 11. 2010 | 22:29

cerjan napsal(a):

Měl jsem chybu ve shodě, tak jest, snažil jsem se s tím vyrovnat...:)
07. 11. 2010 | 22:37

Pavla Polechová napsal(a):

Velice dobré, pane Černý. Ráda bych ještě doplnila, že pan ministr si zřejmě neuvědomuje, že nastavuje vzdělanostní složení společnosti, v níž budou žít i jeho děti. To budou mít ale blbý. Kde jsou velké rozdíly ve vzdělanosti, tam jsou velké rozdíly v příjmech. A kde jsou velké rozdíly v příjmech, tam není moc bezpečno. To nic, postavíme zdi, že jo...
07. 11. 2010 | 23:05

Anonymovič napsal(a):

"Další oblastí jsou asistenti pedagoga, kdy asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením měl mít zařazeny do náplně práce naprosto základní úkony osobní asistence, dotlačit dítě-vozíčkáře do jídelny nebo mu nejen ořezat tužku, ale pomoct mu z vozíku na židli."

TO SI DĚLÁTE SRANDU NEBO JSTE TĚŽKEJ MEŠUGE? KOLIK ASISTENTŮ A PSYCHOLOGŮ BUDE MÍT KAŽDÁ TŘÍDA, ABY JSTE SI REALIZOVALI TY SVÉ KOMUNISTICKÉ UTOPIE?
08. 11. 2010 | 01:35

Anonymovič napsal(a):

ABYSTE
08. 11. 2010 | 01:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Pane Černý, pana ministra Dobeše vnímám stejně kriticky jako Vy. Toto není jediná jeho chyba.

Domnívám se ale, že je třeba nutné pečlivěji zmapovat to, co vše se děje na školách, protože mnohé školy Vámi řešený problém zvládají dobře a efektivně. Na základě těchto konkrétních modelů řešení pak chtít po ministerstvu činnost.
08. 11. 2010 | 07:25

petra m. napsal(a):

Dobrý den, pane Brome, myslím, že se pan Černý tentokrát opravdu trefil a netřeba hledat mouchy v jeho úmyslech či schopnostech. Jsem přesvědčena, že stejně jako další si je vědom praxe a potřeb na školách. Já pracuji přímo s učiteli z praxe. Dělala jsem nedávno analýzu potřeb u 50ti konkrétních z nich, co by potřebovali, aby mohli pomoci konkrétnímu dítěti, které má problém v sociálním zázemí. Vůli mnozí z nich mají, lidské kvality též, jenom jim absolutně schází ona podpora systému, možnost bez problémů mít asistenta, mít oporu v psychologovi, mít oporu v poradně, mít oporu ve vedení školy a svých kolegů, mít možnost zpracovat s méně dětmi, ve větším časovém prostoru. Jejich lidský potenciál a kreativita je přetížena. A ministerstvo se teď vlastně vykašlalo především na jejich potřeby. Vyhlášky těmto lidem v první linii mohly usnadnit to, co již s nasazením všech sil dělají. Vědomi si závažnosti problému a vědomi si dlouhodobých zájmů. To je na tom nejsmutnější. Pan ministr je možná psycholog, ale zjevně si ze studia psychologie vzal jen to, co ji dělá trapnou.
08. 11. 2010 | 09:08

gaia napsal(a):

a co přidělit každému retardovi celoživotního asistenta, který by za něj dělal a popřípadě i žil?

Takový terenní felicista (terfel), jako ve sci -fi románu V. Párala.
08. 11. 2010 | 09:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

drobná životní zkušenost: můj syn (nyní ve druhé třídě) trpí vývojovou dysfázií (v současné době dost rozšířená diagnóza). Od první třídy pracuje ve škole s asistentkou. Predikce, že se jeho hendikep podstatně zmenší či v pubertě zcela zmizí, je poměrně slušná. Hodně ovšem záleží na prostředí, ve kterém se bude se svým hendikepem prát, empatii okolí, ochotě i schopnostech pomáhat. Zatím má docela štěstí, i škola se dost snaží.

Libor Stejskal

P.S. Nepřál bych nikomu, aby jeho dítě potřebovalo ve škole asistenta. Ale občas není vyhnutí.
08. 11. 2010 | 09:32

MMichonova napsal(a):

Skvělý článek. Souhlasim. Kdysi jsem byla rok na praxi v SPC a byla to největší tragédie, co jsem za svá studia i následnou desetiletou praxí v oboru zažila. Do práce přijít v osm, odejít max. ve dvě a tři děti za dopoledne otestovat, nemluvě o tom jakým stylem, skoro nadlidský výkon. A protože jim do toho náctiletá studentka moc viděla, tak ji šoupli vedle do kanclu s knížkou v ruce. Jak jsem byla tenkrát naivní.-)
08. 11. 2010 | 09:52

Sladký napsal(a):

Pane cerjane, víte co by Vám velmi prospělo? Jít do takové třídy na rok,dva učit.ˇPíšu rok dva, nemyslím desítky let či doživotně.Budu velmi zvědav na ta vaše zlepšení a na výsledky práce (vaší, i té třídy).
08. 11. 2010 | 10:31

Sladký napsal(a):

Paní Polechová, vidím,že se opět účastníte diskuse. Proto opakuji otázku,kterou jsem Vám položil už několikrát- zveřejněte adresu školy, kde tak výtečně "inkludujete", není nad názornou ukázku.Přijedu se podívat (věřím,že ani tdaleka nebudu sám) a rád se nechám poučit.
Teoretické řečnění typu "když se chce tak to jde" nemá hodnotu zlámané grešle.
08. 11. 2010 | 10:34

Ilona Benešová napsal(a):

Dobrý den, je vidět, že jste se nikdy nezajímal o výstupy toho Vámi proklamovanéhu pokusu na dětech, který nazýváte "Dát dětem šanci na záklasní škole případně neuspět". Vidět psychicky zdemolované děti, které přicházejí po tomto pokusu(nic jiného to není), je jen pro otrlé. Přála bych Vám, aby jste to zažil na vlastním dítěti. Vašemu dítěti bych to ale nepřála, protože žádné dítě za své rodiče nemůže.Z Vašeho výše uvedeného literárního počinu jsem vyčetla, že jste nejspíš někdy něco studoval, ale nic jste nepochopil.V této oblasti zjevně nejste odborníkem, pane. A proto by jste se neměl pouštět do takovýchto diskusí. A už vůbec ne takto vážné téma politizovat!
08. 11. 2010 | 11:39

gaia napsal(a):

stejskal

pokud vím, vývojová disfázie je vada řeči, která se napravuje cílenou péčí logopeda.
Takové dítě netrpí žádným tělesným postižením, které by muselo mít zvláštní režim, je soběstačné.
Nevím, na co potřebujete asistenta?

Tady se mluví o jiných případech.
08. 11. 2010 | 12:02

stejskal napsal(a):

Není to vada řeči, paní gaio (ta je jen jedním z mnoha průvodních jevů, zdaleka ne tím podstatným).

Ono zde vůbec hodně lidí mluví o věcech, o nichž mnoho neví ;-) Narozdíl od pana Černého, který pracuje "v terénu", a jistě i pana Broma.

Jde dle mého soudu o jediné: společnost má podle mne mít eminentní zájem na tom, aby se lidé s hendikepem byli schopni zapojit do normálního života, co nejvíce se postarat sami o sebe (a zdaleka nejen z ekonomických důvodů) a aby si pokud možno lidé svými neznalostmi a ignoracemi navzájem co nejméně ubližovali a komplikovali život.

Hezký den.

Libor Stejskal
08. 11. 2010 | 12:16

marek b. napsal(a):

paní benešová, víte, ony inkluzivně nastavené systémy škol vlastně brání tomu, aby někdo na základní škole psychicky demoloval děti a pak je odkládal jinam, kde už jsou další demolované děti...
08. 11. 2010 | 12:26

Sladký napsal(a):

Pane Stejskale,účastnil jsem se řady seminářů o tzv. inkluzivním vzdělávání-a mohu Vám říct, že jeho stoupence najdete hlavně a především mezi teoretiky,reagujícími na zadání politická a ekonomická a několika mladičkými zájemci,kteří po roce či dvou ve škole odchází do různých organizací a agentur a odtamtud teoreticky velkolepě řeší všechny (leckdy obrovské) problémy,které s sebou tyto experimenty přináší.
Bohužel, nemám čas rozvádět celou záležitost do nezbytných podrobností, snad při nějaké jiné příležitosti.
08. 11. 2010 | 12:30

Sladký napsal(a):

Marek b. Jste praktik,pane Marku? Možná se tedy adresu školy, kde pracujete dozvím od vás,když k tomu marně vyzývám paní Polechovou či pana Černého.Opakuji znovu,že se rád nechám přesvědčit,poučit se jak na to a vaše zkušenosti budu šířit dál.
08. 11. 2010 | 12:33

gaia napsal(a):

stejskal

já s Vámi souhlasím, ale nevím, proč zde neustále někdo ostrakizuje zvláštní školy.

Ony některé diagnózy skutečně potřebují speciální podmínky, které jim běžná škola poskytnout nemůže

a i ti asistenti mají rub a líc, a pak je též otázka , kdo to vše zaplatí a tak,

a třeba v naší škole, které byly až do roku 45. kasárnami, teprve pak přestavěny na školu, je již dnes pěkně těsno, jsou zde již prostorové bariéry a i kdyby někdo poručil, že od pondělí se bude učit inkluzivně, tak to možné není.
a Dobeš je němý, neb ví, že na to nejsou peníze.
08. 11. 2010 | 12:33

Ilona Benešová napsal(a):

Pane Marku B, děkuji za "vysvětlení" inkluzivně nastavených systémů. Sama jsem je podporavala a prosazovala v praxi, ovšem vždy a pouze za předpokladu, že inkluze byla přínosná pro obě strany, jinak jednu z nich nutně poškodí. V inkluzi "po česku" (za kterou rozhodně nemohou snažící se učitelé)je ovšem případů, kdy je opravdu prospěšná oběma stranám a tudíž smysluplná a dětem neškodící, jako šafránu. Mluvím z praxe a z poznatků, které mám od učitelů napříč republikou. A když hovoříte o "systému, který brání tomu, aby někdo na základní škole psychicky demoloval děti a pak je odkládal jinam", měl by jste se zmínit také o tom, že součástí fungujícího systému (abychom vůbec o systému mohli hovořit) jsou odpovídající podmínky. A jsme u toho.Dále je zbytečné z časových a hlavně prostorových důvodů pokračovat. Celá věc je o tom, že v současnosti někomu leží v žaludku základní školy praktické a naprosto ignoruje, že za současných podmínek jsou pro drtivou většinu jejich žáků jedinou přijatelnou vzdělávací ale i sociální alternativou. Což ovšem svědčí o dobré úrovni těchto škol, které prostě dělají svou práci ve prospěch dětí a nemohou za úroveň proklamované integrace. Je smutné, když někdo, kdo nejspíš vůbec netuší, že aby mohli učitelé v těchto školách děti učit, je nejprve musí "oddemolovat", takže tam žádné další demolované děti nejsou, práci těchto škol a jejich existenci pomlouvá. Nevím, proč to děláte, ale ku prospěchu dětí to rozhodně není. Zdravím, Ilona Benešová
08. 11. 2010 | 13:01

stejskal napsal(a):

Nechci ostrakizovat speciální školy, v řadě případů mají jistě svůj smysl.

Jde mi o jediné, aby se obrátil (a již se obrací) trend, kdy v tzv. zvláštní škole skončila řada dětí, která prostě zlobila a učitelky si s nimi nevěděly rady, řada z těch, které uměly hůře česky (třeba Romové) i takoví jako třeba můj syn.

Myslím, že na toto by společnost měla najít peníze především, protože později jí to stojí daleko více, než kolik je třeba investovat.

Libor Stejskal
08. 11. 2010 | 13:16

gaia napsal(a):

no odpověděla za mne již paní Ilona

takže zakončím, s tou inkluzí opatrně
08. 11. 2010 | 13:19

Pavla Polechová napsal(a):

Pane Sladký, již jsem Vám odpověděla v téže diskuzi, v níž jste se ptal. Adresu školy bych Vám mimochodem nedala i kdybych mohla, protože tón Vašeho příspěvku prozrazuje, že by to bylo riskantní. Vyučování může být otevřené rodičům, nikoli ale někomu, kdo s danou školou nemá nic společného a jeho zájmem může být provokovat a rušit. Ale adresu Vám nemohu Vám dát prostě z toho důvodu, že jsem již v penzi. S úctou
08. 11. 2010 | 14:09

marek b. napsal(a):

Dobrý den, paní Benešová, v tom, co píšete se ale naprosto shodneme, inkluzivní systémy pokud jsou funkční vyžadují opravdovou (!) podporu. Zejména tu finanční. Tu bohužel teď právě ministerstvo zastavuje, kde jsou proboha ty plakátové řeči VV o tom, že do každé školy patří psycholog? Já si nemyslím, že jde "někomu" především o nějaký "útok" na praktické školy, před jejich prací klobouk dolů, jde o systémovou změnu. Změnu systému, který - zcela jak píšete - aktuálně nabízí dětem s různými druhy problému "za současných podmínek jedinou přijatelnou vzdělávací ale i sociální alternativu". To je přece děsivé. A na mnohé rodiče dětí s jakýmkoli problémem to také vytváří navenek téměř neviditelný nátlak se rozhodnout - buď psychický problém v základní škole - nebo celoživotní sociální i vědomostní handicap z praktické školy. Takhle to přece nemůže stát. Problém je právě v definitivnosti systému. Vyhlášky měly systém zlidštit a posunout, kde nefunguje, ne likvidovat to, co funguje. Tohle nelze nikomu podsouvat!
08. 11. 2010 | 14:48

Sladký napsal(a):

Hmmm, paní Pavlo, tak riskantní? Podívejme se! Provokovat a rušit? Jak jste dospěla k tak silným vyjádřením, vážená paní? Pokud někdo (tedy já) vyjádří skepsi (plně oprávněnou) k Vašim ničím nepodloženým,ultraoptimistickým názorům a chce vidět JAK prakticky řešíte problémy,spojené s inkluzí tak je podezřelý? :o)))Nezlobte se, ale to zní velmi paranoidně.Musím říct, že z Vašeho příspěvku na mne zavanula atmosféra minulého režimu, kdy každý,kdo měl jiný než ten jedině správný názor, byl považován za imperalistického agenta.
Jste v penzi a přesto tak intimně znáte celou problematiku? Nicméně Vám děkuji za odpověď, byla velmi poučná.Předpokládám,že nejen pro mne.
08. 11. 2010 | 14:53

gaia napsal(a):

marek b.

ale nedávno tu zas pan Šteffl dával za vzor Finsko, že tam jsou všechny školy (ať za polárním kruhem nebo ve městě ) stejné.

Tak nevím o co vám jde.
08. 11. 2010 | 14:55

Sladký napsal(a):

Marek b. Psychologové do škol? Předpokládám,že jste slyšel o projektu RŠPP-VIP II, financovaném hlavně z fondů EU. V současnosti díky němu pracují psychologové na více než 140 školách. Projekt končí 30.června 2011 a nikdo neví,co bude dál.Přitom bude EU do fondu přispívat ještě dva roky- a podmínkou financování projektu byla další udržitelnost tuším po dobu minimálně 5 let.Pokud se tak nestane, není vyloučeno,že stát bude muset EU vynaložené prostředky vracet.. a to je jen jedna ukázka reality.
08. 11. 2010 | 15:06

Josef Ocenasek napsal(a):

Vazeny pane Cerny, ve svem blogu zminujete Ceskou skolni inspekci. Rad bych zde vsem ctenarum Vaseho blogu sdelil, ze ne vsude byli na kontrole pracovnici Vami zminovane Inspekce, ale napr. clenove nevladnich organizaci, kteri byli "CSI povereni" kontrolu provest. Ano, byli to vesmes lide, kteri s Vami sdileji stejne nazory. Neni vsechno cerne a bile. Pan Pilar, ktereho osocujete z budovani jeho vlastni "company", udelal pro deti s postizenim daleko vice, nez vsichni absolventi humanitnich ved a studii v posledni dobe.
Mam osobni zkusenost s denim ve specialni skole, ktera by dle mineni Mgr. Laurencikove, i dalsich, mela zmizet z mapy nasich skol. Mohu Vas upozornit, ze zrusenim teto skoly a inkluzi jejich zaku by se ten, kdo takto rozhodl, postaral o "naprostou izolaci" jich vsech. Jak rikam, neni vse cernobile. Proto prosim nenapadejte ministra Dobese, ze se timto problemem hodla vazne zabyvat. P.S. Nejsem ministersky urednik. Prosim o dalsi komunikaci. S pozdravem, J. O.
08. 11. 2010 | 15:25

Pavla Polechová napsal(a):

Pane Sladký, školy si samozřejmě nepouští kdekoho do svých tříd, to by se nejen učitelům, ale především rodičům vzdělávaných dětí nemohlo líbit. Vy, pokud nejste rodič a nemáte žádnou vazbu na školu, jste pro ni právě JEN ten kdekdo.
Jinak toto je blog pana Černého a ne můj nebo váš, takže na další vaše osočování např. o závanech minulého režimu nebudu reagovat.
08. 11. 2010 | 16:22

Kamil P. napsal(a):

Mám jeden příspěvek z pětitýdenní praxe v základní škole praktické. Jsem student oboru se speciální pedagogikou, tak jsem v rámci praxe vyrazil na jednu z bývalých zvláštních škol. Zrovna v době, kdy se tam hrozně řešilo, že je chtějí zrušit. Musím říct, že bych nepvažoval za tragédii. Ve městě je škola učiteli považovaná za poslední štaci, půlka sboru nemá na specku kvalifikaci, většině učitelek je kolem padesáti, ve sborovně neřeší nic jinho než jak se jim rozpadají vztahy, minimálně tři chlastají ligu. Jedna hysterka dokonce běhala každou přestávku k netu, protože přišla manželovi na heslo a lezla mu do mailu a sdělovala ostatním, co tam našla. Dokonce i v dob, kdy měla být na dozoru. O dětech zásadně mluví s despektem, většinou s úšklebkem jako o "těch našich inženýrech", hůř jako o debilech. Nepřál bych vám slyšet, kolik vulgarismů (často rasisticky zabarvených, většina žáků jsou romové) jsem vyslechl na adresu rodičů. Prakticky všechny učitelky jsou vyhořelé, tak pět je ochotno dělat něco málo nad rámec svých povinností. Všechny ale měly plnou pusu toho, jak dřou, jejich práci nikdo neocení a samozřejmě všechno vědí nejlíp, protože už to tak dělaj třicet let. Měl jsem z toho husí kůži a dětí je mi líto. Vím, že je to alibistické, ale než učit na takové škole, tak radši odejít ze školství. Věřím, že to takhlke nevypadá všude, ale moje zážitky jsou otřesné. Panu Sladkému bych tak chtěl vzkázat, že samozřejmě, že tahle škola silně kritizuje jakýkoliv pokus o reformu. To by totiž paní učitelky a paní ředitelka, fanatická zastánkyně toho, že je vše jak má být, zase jednou musely třeba začít skutečně pracovat a myslet.
08. 11. 2010 | 16:42

Jana Emmingerová napsal(a):

Kamile, vtipně napsané. Nevím, kde jste byl na praxi, já jsem ze severních Čech a učím na ZŠ praktické třetí (a doufám poslední) rok a v naší sborovně to vypadá dost podobně, některé kolegyně by patrně potřebovaly více speciální péče než naše děti. Mám pocit, že polovina mých kolegů svou práci a děti nenávidí. Jsou bohužel příliš neschopní na to, aby si našli práci jinde. I u nás byla ČŠI s "neziskovkami" a všichni se chovali korektně. Na slečně s nezisku bylo vidět, že vzdělávání rozumí. Taky si na základě svých zkušeností myslím, že zrušit ZŠ praktické by nebyla žádná tragédie. Za pár týdnů odcházím na mateřskou a sem už se taky patrně nevrátím. P.S. Nemluvím samozřejmě o speciálních školách pro děti nevidomé nebo autisty, tam většinou učí skuteční speciální pedagogové.
08. 11. 2010 | 16:56

Jana napsal(a):

Inkluzi ve vzdělávání považuji rovněž za sporné téma. V mnoha případech je inkluzivní vzdělání určitě přínosné - především u dětí s průměrným nebo lehce podprůměrným intelektem. Ale u dětí, které vzhledem ke svému intelektu výuce stačit nemohou, si tím vůbec nejsem jistá. Učitel s nějakými 28 žáky, z nichž může být až pět dětí integrovaných pro handicap různého druhu, dále mezi kterými se mohou vyskytovat i děti zvlášť nadané... Takový učitel přece neví, koho má učit dříve - zda většinu třídy, nadané dítě nebo se věnovat jednotlivým handicapům... Nedokážu si takovou výuku vůbec představit.
Nějakou dobu jsem učila rómské děti na zvláštním učilišti a současně rómské děti na učilišti běžném. Byl mezi nimi diametrání rozdíl. Jednak byl ve třídě zvláštního učiliště podstatně menší počet žáků, byl čas se jim více věnovat a bylo na nich vidět, že je zvláštní ZŠ opravdu vypiplala - žáci jevili o výuku zájem, diskutovali, byli aktivní... Na běžném učilišti zatím řev, nezájem o cokoli, nálepka špatného žáka, kterou si žáci nesli do života... Vím, že jejich zařazení do zvláštní ZŠ nebylo adekvátní. Ale snad pak speciální třídy pro žáky ze slabého sociálního prostředí, kde by byl čas a prostor se žákům více věnovat? Myslím, že Dobeš nad tím přemýšlí a snaží se nedělat populistická gesta.
08. 11. 2010 | 18:08

Jirka Vávra napsal(a):

Pane Černý,
inkluze je honosná myšlenka, leč si připusťme, že v současném školství pro ní není prostoru. Proč? Protože do školství teče tak málo peněz z čehož pramení úplně vše! Vysoké počty žáků na základních školách, málo aprobovaných učitelů, nevyhovující prostory... Je dobré vyčkávat a ne spustit lavinu hrůz. Jen si představte dítě s mentálním postižením mezi 30 dětima na ZŠ bez asistentky. Ne inkluzi se nebráním, ale na ní ČR zatím nemá.Články typu "Němy Dobeš" mlží a skreslují neutěšenou situaci ve speciálním a základním školství.
08. 11. 2010 | 18:34

Anonymovič napsal(a):

Nevíte, zda absolventi speciálních škol a speciálních učilišť nepřecházejí hned na Ministerstvo vnitra? To by leccos vysvětlovalo.

Mimochodem, pamatujete si na tu scénku ze Švejka, kde oficír v podání M. Růžka vysvětluje, že žádné obálky s rozkazy se nesmějí brát vážně, protože je rozesílá jeho nadřízený postižený paralýzou?
08. 11. 2010 | 18:38

Anonymovič napsal(a):

Nevíte, zda absolventi speciálních škol a speciálních učilišť nepřecházejí hned na Ministerstvo školství? To by leccos vysvětlovalo.

Mimochodem, pamatujete si na tu scénku ze Švejka, kde oficír v podání M. Růžka vysvětluje, že žádné obálky s rozkazy se nesmějí brát vážně, protože je rozesílá jeho nadřízený postižený paralýzou?
08. 11. 2010 | 18:39

Janin napsal(a):

Anonymoviči, souhlasím!!! S vedením MŠMT je to opravdu zlé!!! A odvahu rozprášit demagogickou lobby pseudospeciálních pedagogů na zvlášních školách asi nenajde!!! Důrazem na segregaci se opět přiblížíme ideálním systémům ruského, čínského, rumunského a somálského školství!!!
08. 11. 2010 | 19:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 11. 2010 | 21:08

jancerny napsal(a):

Josef Otčenášek: pokud je mi známo, zástupci NNO byli při inspekcí jako "přizvané osoby", nikde samostatně bez pracovníků ČŠI být nemohli. Kontakt na mne je dostupný http://www.integracniprogra... či jan.cerny@pinf.cz

Jirka Vávra: možnost pro ZŠ praktické mít dvojrychlostní program ŠVP ZŠ i ŠVP ZŠ LMP a obráceně základní školy měli možnost mít i ŠVP ZŠ LMP žádnou lavinu nespustí.
08. 11. 2010 | 21:25

jancerny napsal(a):

Pozastavené návrhy vyhlášek je možné přečíst na následujícím odkazu

http://www.demografie.info/...
08. 11. 2010 | 21:30

Jirka Vávra napsal(a):

Příjemný večer, jak se tak rozhlížím po příspěvcích nestačím se divit, jak si můžete dovolit hodnotit pedagogy ze základních škol praktických, naštěstí se moc dobře v terminologii neviznáte a stále použiváte termín zvláštní školy, že by rigidita?. Přijďte k nám na čumendu učíme program ZŠ a ZŠPR najednou, takže provádíme integraci v praxi. Všichni jsou Mgr. nebo Bc.a vzdělávají se celoživotně.A jediným problémem pro širší inkluzi je stále v přístupu státu k financování a změně politiky od masového vzdělávání po menší třídni kolektivy, které nejsou podporovány vládní ek. politikou.
08. 11. 2010 | 21:31

blanka napsal(a):

Pane Černý, pokud je mi známo, nahlížet do katalogových listů a zkoumat vyšetření a závěry z PPP mohou jen osoby k tomu určené - ředitel, výchovný poradce, třídní učitel a inspektoři z čši. Předpokládám, že to,aby mohly další osoby zkoumat tyto údaje, musely by mít souhlas zákonných zástupců. Nahlížení dalších osob bez tohoto souhlasu může být považováno za porušení zákona o ochraně osobních údajů. Mnoho rodičů by se velmi divilo, proč mohli různí zástupci organizací jako IQroma apod. lustrovat psychologická vyšetření a zpracovávat citlivé údaje, týkajících se jejich dětí.
08. 11. 2010 | 22:12

Zdeněk napsal(a):

Pane Vávro a další, i Vám pěkný večer, nemyslím, že podstata příspěvků je v užití aktuální terminologie (ta se ostatně dost pružně mění:-)). Musím s Vámi souhlasit v argumentaci o nezbytném finančním zajištění chystaných reforem. Mám na ZŠ i ve speciálních třídách pro děti s LMP odučeno 13 let, jsem jedním z autorů Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Vycházejme prosím ze speciálně pedagogické podstaty problému. Prevalence LMP v populaci je 2-2,5%, tedy asi 8 - 10 dětí na středně velkou školu o 400 žácích. Speciální přístup v ZŠP se v případě této cílové skupiny dětí opírá především o redukci učiva, vyšší vazbu na praktické uplatnění na trhu práce (což je bohužel v současných podmínkách mýtus) a snížení počtu žáků ve třídě. Tedy o prvky podpory, které jsou při adekvátním finančním a personálním zajištění realizovatelné kdekoliv, nikoliv nutně vázané na budovy základních škol praktických. V celé té strašné inkluzi pak vlastně nejde o nic jiného, než aby školy takové podmínky měly, stát je finančně dostatečně zajistil a rodič si mohl svobodně vybrat vzdělávací cestu (a místo) pro své dítě. Nic víc, nic míň. Pořád se snažím pochopit, co je na tom z pedagogického hlediska za problém. Pokud se do celé diskuse nevkrádají veskrze osobní zájmy a neopodstatněný strach o pracovní místa na ZŠP. Zkušenosti z Rakouska, kde byla podobná reformní snaha realizována ukázaly, že příklon rodičů směrem k běžným školám redukoval počet dětí ve školách speciálních asi na 30%, ale potřeba speciálních pedagogů na běžných školách stoupla ještě o 20% nad celkový počet učitelů ve speciálních školách. O pracovních místech to tedy také není. Tak o čem tedy? Marně si lámu hlavu?
08. 11. 2010 | 22:14

Zdeněk napsal(a):

Blanko, i já mám slušnou osobní sbírku kuriózních a odborně velmi zvláštních zpráv z PPP, které jsem získal vždy se souhlasem zákonných zástupců dětí. Pokud kdokoliv chodil na školy s ČŠI, měl patrně podepsánu mlčenlivost a buď jak buď, škola je povinna ze zákona chránit data dětí a pokud měl kdokoliv na škole pochybnosti, měl katalogové listy na úrovni osobních dat anonymizovat nebo je prostě neukazovat. Praxe zcela běžná v neziskových organizacích, které pracují s osobními daty klientů a zároveň musí vyhovět inspekcím a kontrolám donorů.
08. 11. 2010 | 22:19

jancerny napsal(a):

Blanka:
Zapoměla jste na rodiče, kteří si mohou opis veškeré dokumentace, která je o jejich rodině vedena, vyžádat. Ti jsou také zdrojem inspirativního čtení, jejich písemný souhlas samozřejmě máme.
09. 11. 2010 | 07:12

Rikatádo napsal(a):

v poslední době vystudovalo VŠ spousta humanitních pseudovzdělanců, pro které je třeba najít uplatnění.

Tak vymýšlejí teorie a reformy a samozřejmě se je snaží prosadit do praxe, aby mohli dále školit , lektorovat , evaluovat a psát hlášení a zajistili si další existenci.
Vzhledem tomu, že se reformuje již 30 let (Počítám do toho i projekt dalšího rozvoje výchovně vzdělávací soustavy poč. 80 let) myslím, že školství již vypadá jako Michael Jackson po své poslední plastické operaci, kdy musel pořád nosit šátek na obličeji, aby nebylo nic vidět.
09. 11. 2010 | 07:55

Ilona Benešová napsal(a):

Dobrý den, pane Marku B. Děkuji za odpověď. Dovolím si k ní podotknout následující: 1)Útok na praktické školy předvedl autor článku, proto jsem se ozvala. 2)Myslím, že děsivé by bylo, kdyby ty děti neměly žádnou alternativu. 3) Pokud budou existovat pouze ZŠ běžné, kde potom bude možnost svobodného demokratického výběru?Každý považuje za samozřejmé, že si koupí oblečení, které odpovídá jeho velikosti a potřebám i boty, které jej netlačí. A co v oblasti vzdělávání? Vždyť viděno očima autora článku by potom např.víceletá gymnázia či střední školy s různým zaměřením byly rovněž segregačními institucemi! Nebo snad od 15 let už má člověk právo na systém, který mu vyhovuje a do té doby ne? 4) Panem Černým zatracované a dehonestované speciální školství nemá ve svém zorném úhlu pouze děti s IQ v subnormě. Operuje s dětmi s ohromně širokým spektrem problémů, proto jej také příslušné zákony a vyhlášky kategorizují na děti se zdravotním/sociálním postižením a znevýhodněním. Problémy mnohých dětí nevyřeší ani 10 psychologů na jedné škole a nemusí ani přímo souviset s jejich IQ.5) Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů jsem toho názoru, že by měly existovat běžné ZŠ s integrovanými dětmi (pojem integrace není to samé jako inkluze - na tu současná ČR nemá) a ZŠ praktické, které vzdělávají děti podle odpovídajícího ŠVP a dokáží dětem nastavit odpovídající podmínky, podporu a přístup. Píšete o celoživotním sociálním i vědomostním handicapu ze ZŠ praktické. Takhle uvažují lidé přesvědčení, že ZŠ praktické jsou plné dětí, které pouze zlobily učitele ZŠ běžných. Situace je ale dávno jiná. A dnešní rodiče nejsou k ničemu tlačeni. Četl jste "informovaný souhlas"?To je ostudný dokument, který má rodiče vyděsit, nikoliv informovat, jak má v názvu.Závěr : Zastávám právo a možnost svobodné volby. Aby každý rodič mohl vybrat pro své dítě odpovídající vzdělávací cestu dle svého úsudku. Odmítám dehonestační útoky majitelů "jediné pravdy", ke kterým se p. Černý svým článkem sám přiřadil. Nepřijatelné a nehorázné je schovávat se za pláštík "pomoci dětem". Pokud je v organizaci Člověk v tísni více pánů Černých, mělo by být řečeno nahlas, že svými poměrně agresivními aktivitami člověka do tísně spíše dostávají.Doufám, že p. ministr se zastrašit nedá a bude postupovat v zájmu dětí i praktického rozumu(inkluze je totiž mnohem dražší než speciální školství). I v tom se autor článku mýlí. Přeji Vám krásný den a zdravím. Ilona Benešová
09. 11. 2010 | 14:34

jancerny napsal(a):

Ilona Benešová:
Omlouvám se, vyčítáte-li mi argumentaci zájmy dětí, vidím, že děláte to samé. Z Vašich slov se zdá, že je v systému vše v pořádku. Návrhy, které byly na stole, by znamenaly pootevření dveří, základní školy praktické by fungovaly nadále, jen by se umožnilo dětem mít ještě jednu, střední cestu. S argumenty finančního rázu, totiž že je ekonomickým zájmem managementu škol mít plnou kapacitu, si nikdo z kritiků této stati nedal práci, myslím, že ani dost dobře protiargumentovat nejde. Je Váš odborný názor, že není nic mezi programem základní školy a programem školy podle švp s přílohou? Pracuje pro nás tým 160 terénních sociálních pracovníků, stovky dobrovolníků doučujících děti a naše zkušenost s tlakem na rodiny ze strany systému PPP a managementu Základních škol praktických jsou velké. Proč dělají základní školy praktické zápisy do první třídy? Proč chodí asistenti pedagoga do rodin přesvědčovat rodiče o vhodnosti vzdělávání v ZŠ praktické? Proč jsou zápisy obvykle dva měsíce před zápisy do běžných základních škol?
Pět procent dětí v ústeckém kraji chodí do základní školy praktické. Proč? Proč v jižních čechách je to 1,8 procenta? Protože neexistuje korektiv, míst v nich je víc, nežli je potřeba. Nebo je pro to nějaký pedagogický důvod? Jsou asistenti pedagoga či pracovníci u zápisu schopni u šestiletého dítěte od boku rozpoznat "ohromě široké spektrum problémů", které zmiňujete? Neútočím na speciální školství ani na základní školy praktické, tím méně na učitele. Říkám, že kdo tvrdí, že je systém v pořádku, nemluví pravdu a že je třeba učinit systém prostupnější a s problémy, které to přinese, se vyrovnat poté. Ve vyhláškách není nic, co by udělalo velký třesk a ani by nebyl žádoucí.
09. 11. 2010 | 15:17

taky učitelka napsal(a):

Děkuji, paní Benešová, mluvíte mi z duše.
Za 34 let své učitelské praxe jsem působila (dle potřeb !"společnosti" i jako učitelka MŠ), 18 let na 1. stupni a 11 let na 2. stupni ZŠ, 3 roky na učilišti a nyní druhý rok na ZŠ praktické, pro kterou mám již 24 let speciální vzdělání, byla jsem i (vystudovanou) výchovnou poradkyní na ZŠ. Po krátké náhodné praxi na ZVŠ(dříve) jsem si vytvořila názor: chceš-li být učitelem na ZŠ, musíš absolvovat praxi na ZVŠ - nyní ZŠP,v MŠ a na odborném učilišti. Teprve pak je vidět návaznost na jednotlivé stupně. Na ZŠ jsme integrovali žáky s mentálním postižením i proto, aby nemuseli dojíždět do 20 km vzdálené školy. Byli vyučováni podle vzdělávacího programu pro zvláštní školy,tedy měli jiný, jednodušší,vzdělávací program. Věnovali jsme jim maximum péče, ale obávám se, že mnohdy i na úkor ostatních dětí. Někdy si kolegyně stěžovaly, že mají ve třídě další oddělení, přestože tam byl jen jeden žák. Po třetí vyučovací hodině byly tyto děti unaveny, menší se válely po koberci, starší po lavici, a svým chováním neurotizovaly další děti, které byly prospěchově slabší.(Přála bych Vám a Vašim dětem, pane Černý, aby je nepotkalo tolik radosti při vyučování.) Velkým přínosem pro děti ze ZŠP bylo zařazení další hodiny TV a více hodin pracovního vyučování. Proto tedy ten název praktická. Vážím si všech lidí, kteří mají zájem studovat a něco dokázat a nemyslím si, že ZŠP tuto možnost těmto dětem bere. Ale mám obavy, že se o zvláštnosti romské minority nezajímají ani na MŠMT, ani ve Štrasburku. Tito lidé žijí sice již staletí s námi, ale jsou jiní svou mentalitou. Ale to asi ještě všichni nepochopili.
Kromě toho rodiče měli vždy právo rozhodnout o tom, zda jejich dítě bude trpět neúspěchy a mít nedostatky ve vzdělání na ZŠ, anebo půjde pomalejším tempem na ZŠP. A vůbec to nestojí na špatném úchopu tužky!
Vy jste vystudoval specializaci sociální politika a sociální práce, na universitě jste studoval bohemistiku. Absolvoval jste pětiletý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii závislostí SUR, 4 roky jste pracoval s mladými lidmi závislými na drogách, od roku 1999 pracujete ve společnosti Člověk v tísni.
Nevidím tam, že byste kdy pracoval na ZŠ s dětmi mentálně postiženými!!! A to bude asi ten problém.
Pokud si necháme "žvanit" do všeho lidi nezasvěcené, pak skutečně přijde katastrofa. Možná, že kdyby vás slyšel Cimrman, děl by: "Chlapče, zůstaň raději němý!"
Babička říkávala: "Ševče, drž se svého kopyta!" Tak se toho kopyta držte, pane Černý!! Anebo, že by bylo málo lidí pro skupinovou terapii? Pak Vás uklidním. Pakliže dojde k integraci všech dětí mentálně postižených do škol běžného typu, pak máte o práci postaráno!
Takže, lovu zdar!
Jenom učitelka
10. 11. 2010 | 02:42

jancerny napsal(a):

Taky učitelka:

Podsouváte mi něco, co neříkám, ostatně to nikdo neříká, kromě pana Pilaře, že dojde k "k integraci všech dětí mentálně postižených do škol běžného typu" jak píšete. Svého kopyta se držím, jsem sociální pracovník. Nekritizuji práci učitelů, jen neprostupnost systému a neochotu Dobeše s tím cokoli udělat. Zcela jistě část romských dětí je v ZŠP jako nositelé peněz a byl by pro ně lepší náročnější program na ZŠ. Zkuste mi /nebo alespoň sobě/odpovědět na otázky položené v reakci výše.
10. 11. 2010 | 07:26

p.m. napsal(a):

pro Taky učitelka: dobrý den, vyčítáte-li Janu Černému, že do věcí mluví lidé nezasvěcení, pak ale váš výrok "mám obavy, že se o zvláštnosti romské minority nezajímají ani na MŠMT, ani ve Štrasburku. Tito lidé žijí sice již staletí s námi, ale jsou jiní svou mentalitou. Ale to asi ještě všichni nepochopili." i po tolika letech praxe, zase trochu svědčí o tom, že vám maličko chybí odstup od reprodukce omylů spojených s prostou kategorizací a produkcí skupinových charakteristik, které jsou právě jedním z důvodů, proč se dlouhodobě neřeší reálné problémy jednotlivých dětí, proč nejsou adekvátně diagnostikovány jejich obtíže a jejich šance uspět nejen ve škole, končí na hranici sociálních možností a schopností jejich rodiny. Právě proto, že se dlouhodobě i zkušení pedagogové stále obracejí na děti a jejich rodiny jen jako na "příslušníky nějaké údajné minority s danými skupinovými vlastnostmi", nikoli jako na jednotlivé osoby s vlastní životní praxí, zkušenostmi, možnostmi a schopnostmi, které vznikly v určitých konkrétních životních situacích a souvislostech a mají taky své vlastní - nikoli skupinové potřeby. Život každého i toho, kdo zvenku "vypadá jako Rom" je složitý proces, který není možné omezovat na jedinou, neměnnou, pouze zdánlivě jednoduše vymezitelnou charakteristiku. Odvolávání se na "jinou skupinovou mentalitu" je zavádějící a ve školství způsobuje řadu necitlivostí vůči konkrétním situacím dětí i rodičů, každý z nás má "jinou mentalitu" (jakkoli to slovo nemá obsah), dějící se a měnící se mezi naším individuálním prožíváním, dispozicemi a vztahy. A tohle zase chápe podle mého Jan Černý se svým vhledem do situace dětí, díky své zkušenosti z prostředí rodin a jejich potřeb na jedničku. Rozdělování lidí na zasvěcené a nezasvěcené je omyl. Přijmout i perspektivu druhého, sdílet zkušenosti a učit se ze zkušeností druhého je něco, co se lze naučit a bývá to velmi prospěšné pro všechny zúčastněné, ale musí se také maličko chtít. Hledat v každé situaci "agresora" či "obětního beránka" je veskrze lidskou vlastností, najít produktivní východisko je uměním jen některých. Přeji hezký den.
10. 11. 2010 | 09:02

Dll Errors napsal(a):

A software was uninstalled that removed <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="d3d9.dll error">d3d9.dll error</a> required by another program or Windows.A program was installed that overwrote the .dll file with either an older version or a version that is incompatible with other programs. A bad installation of a program corrupted one or more files causing dll errors.Another user or program maliciously or mistakenly deleted dll file or an associated file.A hardware issue exists with the computer, such as a bad hard disk drive, causing the data on the drive to become corrupt.Repair DLL Problems, dllerrorsfix.com is meant to be a solution for users who are encountering missing .dll errors or other warning messages related to dll files <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a>. Here you can download dlls for free and fix system errors on your PC yourself.
03. 12. 2010 | 06:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy