Požárně-sociální hlásiče

28. 02. 2014 | 02:14
Přečteno 5558 krát
Ministerstvo sociálních věcí potichu plánuje restrikce proti sociálním pracovníkům a hraje hru na diskuzi.

V roce 2008 Otakar Motejl požádal Ústavní soud o zrušení protipožární vyhlášky, která stanovovala povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly. Vyhláška nevznikla ve veřejném zájmu, jak uváděli její tvůrci, ale proto, aby přinesla zisk některým firmám, zejména z oblasti požární ochrany. Ministerstvo vnitra jako předkladatel tehdy tvrdilo, že "vyhláška je reakcí na celkový statisticky doložený negativní trend nárůstu požárů bytů a domů a s tím spojenými úmrtími". Jak se ukázalo, byla to lehce doložitelná lež. Ombudsman tenkrát upozornil, že oficiální statistiky hasičů o údajném nárůstu nevypovídají: počet požárů v letech 2003 až 2007 je na stejné úrovni, stejně jako počet zraněných. V roce 2007 se dokonce ve srovnání s uplynulými lety snížil počet mrtvých. Nařízení kupovat do nových domů hasicí přístroje je finančně prospěšné těm, kteří s těmito zařízeními obchodují, instalují je a dělají jejich revize. Předkladatel vyhlášky, tedy Vnitro, tvrdilo překvapivě otevřeně, že norma "bude mít pozitivní dopad na činnost malých a středních podnikatelů".

Baroni sociálních pracovníků

Jistě jsou i horší pokusy přikloněním legislativy luxovat peněženky občanů než skrz požární revize, třeba solární parky. Dá se ale něco vyrejžovat na sociálních pracovnících? Zdá se, že ano. V porovnání se solárními barony je příběh profesního zákona o sociálních pracovnících řečeno s Šimkem a Grosmanem „plytkou historkou okresního formátu“, ale způsob prosazení si svého zájmu do legislativy je identický.

Vyhlášku o požárních hlásičích v příběhu ministerstva práce a sociálních věcí nahrazuje takzvaný profesní zákon, který se má vztahovat na všechny sociální pracovníky v České republice. Zájmovou skupinou, která bude mít ze zákona profit jsou v tomto případě vzdělavatelé v sociální práci, což jsou všechny vysoké školy ( je potřeba říct, že v tomto jedou jen některé), firmy zabývající se vzděláváním sociálních pracovníků a pak samozřejmě úředníci a bafuňáři sociální práce, kteří zákon tlačí profi, fikaně a tiše a kteří se vidí zřejmě prezidenty všech sociálních pracovníků. Díky zákonu vznikne sociálním pracovníkům povinnost se sdružovat v Komoře a platit její provoz. Podobnou povinnou komoru mají advokáti, exekutoři a lékaři.

Vzhledem k tomu, že v sociálních službách v ČR pracuje přibližně 70 000 lidí, tak i když ne všichni jsou sociální pracovníci, tak je to docela dost lidí, že. K tomu je třeba připočítat sociální pracovníky institucí, mimo působnost zákona 108. To jsou úřady práce, města a obce, sociálně právní ochrana dětí, pedagogická a výchovná zařízení, zařízení ministerstva vnitra, nemocnice. To jsou jistě malé desítky tisíc lidí. O výši příspěvku na financování Komory ještě řeč není, ale jistě na to dojde. Mimochodem, zákon 108 o sociálních službách definuje profesní požadavky dostatečně, určuje povinnost se vzdělávat každý rok určité penzum hodin, na kteroužto povinnost je vzdělávací bussines pro sociální pracovníky přisátý již dnes.

Otevřenost Vnitra v tom, že jde o prachy, lidé z MPSV nemají.

Způsoby jak ze Stopařova průvodce po galaxii

Je pravda, že parta, která chce zákon prosadit, uspořádala několik diskuzních setkání. Záznamy z některých jsou nahrané a dostupné na webu. Jde o přátelské přednášky o tom, jak je zákon prospěšný, za souhlasného přitakávání vzdělavatelů. Pokud někdo říká, že je to celé nesmysl, není to „konstruktivní debata, jak zákon vylepšit“ a takové názory nejsou zaznamenány a není s nimi dále (jako s nekonstruktivními) pracováno.

Předkladatelé tvrdí, že návrh zákona prošel „širokou diskuzí“. Na webovém portálu ministerstva práce a sociálních věcí jsou k tomuto dva materiály, oba vloženy 4. února 2014. Doporučuji je k přečtení, mohl by se na nich vyučovat důkaz kruhem. Jsou zde a zde

Dalším materiálem na stránkách MPSV je ze 13.2. 2014 je Stanovisko vědecké rady ministryně (je složena většinově ze vzdělavatelů), které v první větě zákon doporučuje k dopracování, v dalším textu vyjmenovává neřešitelná rizika.

V dopise z Ministerstva je instrukce: Připomínky lze uplatnit prostřednictvím standardizovaného formuláře, který bude v týdnu od 27.1.-31.1. uveřejněn na portálu www.sluzbyprevence.cz a na stránkách Časopisu sociální práce/sociálna práca bude uveden pro-link.

Připomíná mi to debatu ze Stopařova průvodce po Galaxii, kdy Arthur brání svůj dům před zbořením:
“Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě.”
“V patřičné lhůtě?” opičil se Arthur. “V patřičné lhůtě? Dozvěděl jsem se o tom včera, když ke mě domů přišel nějaký řemeslník. Ptal jsem se ho, jestli přišel umýt okna, a on na to že ne, že přišel zbourat dům. To mi ovšem neřekl rovnou. Nejdřív otřel pár oken a vyinkasoval pět liber. Pak se s tím teprve vytasil.”
“Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku.”
“To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně šel podívat, včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali na ně upozorňovat, co? Jako třeba že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob.”
“Ale ty plány byly vyvěšeny...”
“Vyvěšeny? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa.”
“Tam je oddělení, kde je vyvěšují.”
“S baterkou.”
“Asi byl zrovna výpadek proudu.”
“A schody zřejmě taky vypadly.”
“Podívejte se, našel jste to oznámení nebo ne?”
“Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli Pozor, leopard!.”

Že si předkladatelé s nesouhlasnými názory hlavu nelámou, ilustruje i fakt, že již dva dny po skončení „širokých konzultací s odbornou veřejností“ bude znám výsledek konzultací, který bude prezentován na konferenci v Hradci Králové, pochopitelně, na půdě vzdělavatele, tedy vysoké školy.

Texty návrhu jsou ostudou profese

Jak již bylo zmíněno, záměr zákona a jeho případné přijetí má vyplnit zřejmě osobní ambice některých kolegů, nasypat finance vzdělavatelům za povinná vzdělávání a certifikace sociálních pracovníků a zavede další povinnosti sociálním pracovníkům. A tady věřte, milí čtenáři, že jich má již teď více než unese a máloco z toho má souvislost s užitkem pro klienta.
Dále debata o záměru je vedena účelově, má být vytvořen dojem nějakého konsenzu v profesi, že zákon jde jakoby „odspoda“. Je osloven zlomek sociálních pracovníků vzhledem k jejich celkovému počtu, hlavní partneři úředníků jsou vzdělavatelé a střešní organizace. Uvnitř asociací neprobíhala žádná debata. Názory, že se jedná o nesmysl, nejsou brány jako relevantní.
V textu k návrhu se píše o dopadech, kterých má být prostřednictvím této právní úpravy dosaženo, cituji

„Samostatný zákon o sociálních pracovnících a profesní komoře jasně stanoví:
uznání sociální práce jako samostatného oboru profesní činnosti
postavení sociálních pracovníků, vč. jejich pracovněprávního zařazení,
práva a povinnosti sociálních pracovníků, vč. jejich ochrany,
vzdělávání sociálních pracovníků,
profesní sdružování sociálních pracovníků“ Konec citace.


Rád bych se do ticha zeptal:
Skutečně si někdo se znalostí sociální psychologie, znalostí o společnosti, znalostí toho, jak lidé poměřují hodnoty, jak probíhá sociální učení, se znalostí práva a praxe, s tréningem, zkrátka skutečně si sociální pracovník může myslet, že obecně zákon může zařídit, „jasně stanovit“, komukoli prestiž či uznání?

Že si někdo se znalostí struktury a pestrosti zaměstnavatelů může myslet, že zákon může „jasně stanovit“ postavení sociálních pracovníků v pracovně-právních vztazích? Nějak nad rámec zákoníku práce? Nebo jak?

Jsou povinnosti stanoveny ve stávajícím zákoně (vlastně zákonech, sociálních pracovníků se jich týká více než deset) nedostatečně? Je potřeba je ještě jasněji stanovit nebo je spíš jasné, že půjde o nějaké nové? Je někomu ze sociálních pracovníků nejasné, že sociální pracovník pro podporu a pomoc druhým nepotřebuje nějaká zvláštní práva? A že ti, kteří z titulu druhu své agendy zacházejí s mocí, mají tuto moc propůjčenou na základě svého pracovního zařazení jinými komplexními zákony, třeba o sociálně právní ochraně dětí? Nebo existují nějaká společná práva všech sociálních pracovníků, které lze „jasně stanovit“? Něco šoupnout třeba rovnou do Listiny práv, taková speciální kolektivní práva. Nebo jak?

Jak se říká, obal prodává, v tomto případě obal lživýhod, který má záměr sociálním pracovníkům prodat, je opravdu odfláknutý marketing a podcenění zákazníka.

Takže nám zbývá, že se povinně musíte vzdělávat, aby se katedrám sociální práce a vzdělavatelům lépe rekrutovalo a že se dobrovolně povinně musíte sdružit do komory a platit nám příspěvky.
Naposledy cituji z dopisu MPSV: Návrh textu… …byl zpracován z podkladů dvouleté práce odborných pracovních skupin, které od května roku 2012 zpracovávaly teze pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon sociálních pracovníků).

Tolik energie v takové věci.

Kdo bude další mít to štěstí? Učitelé? Družinářky? Svačinářky? Nepotřebují ukotvit prestiž zákonem a cosi taky „jasně stanovit“, třeba povinnou komoru?

Vláda má projednat zákon podle plánu v září.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Takže nám zbývá, že se povinně musíte vzdělávat, aby se katedrám sociální práce a vzdělavatelům lépe rekrutovalo a že se dobrovolně povinně musíte sdružit do komory a platit nám příspěvky..
------------------
Pan prezident Václav Klaus měl zase pravdu.
28. 02. 2014 | 06:31

Maximus napsal(a):

Zákony páně Parkinsona umí vše výše napsané a popsané, elegentně vysvětlit. To snad ani nemá cenu komentovat.....

Úředník, úředník, úředník, to je světa pán
a s razítkem, perem a dnes PC je k boji odhodlán!
Klotované rukávy, ošoupané kalhoty a odhodlaný výraz,
pak z něj lezou předpisy a to je potom maglajs!

Jak ta léta plynou, tak sleduji cvrkot a některé věci jsou docela úsměvné.
Už za bolšana jsem si všimnul, že úřednictvo se v jistém neznámém cyklu
pravidelně přestěhovává z kanceláře do kanceláře a někdy se i výjimečně stane, že se dotyčný úředník po nějaké to době nastěhuje zpátky do té první kanceláře, kde začínal. Naivně jsem si myslel , že je to záležitost socialismu, ale pak jsem s překvapením uzřel, že i renomované západní firmy u nás mají tuto nemoc či zálibu a přestěhovávají v nějakých nám utajených cyklech své úředníky z kanceláře do kanceláře. Můj kamarád ing.W. jim to ovšem v jedné firmě narušil, od roku 1990 se přestěhoval ve dvou budovách ředitelství jak počítám 5x, ale pak na ně vyzrál. V roce 2009 jim umřel!
A teď se stěhují jiní, ale bez něj.

Hezký den.
28. 02. 2014 | 06:32

Občan napsal(a):

Ale to se podívejme! Tak oni se nám ČvT, ApSZ a další vysavačové dotací bojí ztráty zdroje obživy. To je roztomilé :o)))

Ke vzniku "profesní organizace" zcela jasně směřuje již zákon č. 108/2006 Sb.
"Díky" němu došlo k privatizaci socslužeb, k obrovskému nárůstu počtu všelijakých "neziskových" parazitů jak v oblasti socslužeb, tak v oblasti "vzdělávání" a k přetlaku na "trhu socslužeb".
Peněz na dotace je však málo a bude ještě méně, takže se všichni "poskytovatelé" a "školitelé" neuživí. Nemluvě o tom, že SKUTEČNE PRACOVAT v socslužbách se chce jen málokomu. Naprosto drtivá většina "poskytovatelů" by ráda pouze "školila", "konzultovala" a "inkludovala"; jenže o tom sociální SLUŽBY opravdu nejsou.

Ano, "profesní organizace" bude jen pro některé a bude si pečlivě hlídat, aby se do ní nedostal nikdo "nevhodný". Nepůjde o profesionalitu, ale o to, kdo kde a jak dobré konexe má; v tom má autor pravdu.
ČvT si to může posichrovat tím, že začne urychleně kamarádit s džendrtetkou Marxovou.
28. 02. 2014 | 06:32

Občan napsal(a):

Aha, tak proto ta obava :o))))))

http://www.clovekvtisni.cz/cs/kontakty?section=67
28. 02. 2014 | 06:35

K.V napsal(a):

Mně se líbí ta logika kam to stát vede - stále více nezaměstnaných, ghet, exekucí, žebráků, bezdomovců, kriminality,
a dodáme tomu stále více úřadů, neziskovek, humanistů, politologů, analytiků a začleňovačů.
Místo aby lidem dali práci, ve které si každý vydělá na svoje potřeby, a večer je rád že si ve svém bytě odpočine. A skoro všechny problémy zmizí.
Poslední kdo to chápal byli komunisté před 24 lety
28. 02. 2014 | 07:16

vasja napsal(a):

K.V
Komouši ale měli paragraf příživnictví.
Za 1. republiky byly tábory pro štítící se práce a to by dneska bylo fajn.
28. 02. 2014 | 07:32

K.V napsal(a):

Vasjo, já také nechápu kdy přišel po cinkání klíči na teorii že nejvyšší projev svobody je pěstovat si své parazity a škůdce
28. 02. 2014 | 07:49

Andy napsal(a):

NEMĚLI BY SE K TÉTO PROBLEMATICE VYJÁDŘIT TAKÉ TI,KDO JSOU NA POMOCI A PÉČI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁVISLÍ?
28. 02. 2014 | 07:56

pecovatelka napsal(a):

člověk by se rád vzdělával,ale ve čtyř směnném provozu mi řekněte kdy?

Budem si na to muset brát dovolenou?
28. 02. 2014 | 08:22

K.V napsal(a):

Andy, ti závislí jsou pochopitelně vděční za každého kdo jim alespoň nějak pomůže, jsou rádi když s nimi jen někdo promluví.
Ale někdo to musí platit a zabezpečit.
Proto máme stát, aby zabezpečil EFEKTIVNÍ SYSTEMATICKOU PÉČI, určil kdo má nárok a na co, kdo a jak to zabezpečí a bude za to zodpovědný.
nikoliv zmatek náhodných neziskovek, většina z nich podvodných, a uplně všechny nahodilé, nesystémové, bez zodpovědnosti, neefektivní a předražené
28. 02. 2014 | 08:31

pecovatelka napsal(a):

Ale kdyby to bylo v pracovani době, to by nebylo špatné. Někdy už mám těch podělanýchplen, ggramofonů strupů a vyrážek dost. To bych si klidně vzala kostymek a v pracovní době vyrazila do Hradce na vysokou školu si poslechnout přednášku a pak si nechat proplatit jízdné. Na vysoké škole jsem nikdy nebyla, jsem jen propuštěná tkadlena s tři měsíčním kursem dle toho zákona 108-2006, od soukromé firmy CCS Hodonín, kde nám psycholtgii vykládala absolventka hotelové školy,která také nesehnala práci v oboru.
A o nemocných nám vykládala bývalá účetní,které bylo 58 a taky už jinou práci nesehnala, ale prý ji často narodily decka a tchán byl na LDN prý 2 roky před smrti.
28. 02. 2014 | 08:32

K.V napsal(a):

Pane ČERNÝ A ANDY.
.
Údaje z internetu:
V naší republice máme 2261000 státních zaměstnanců. z toho 458800 úředníků.
Máme 635000 nezaměstnaných v evidenci, dalších 300-400 000 mimo evidenci
.
Máme
458 nadací
1278 nadačních fondů
2183 obecně prospěšných organizací / neziskovek
4348 právnických osob obdobného zaměření,
Celkem nás to stojí hodně přes 30 miliard na dotacích a grantech
.

Celkem 77801 občanských sdružení, ze kterých ale některé si řeší své osobní problémy, občas i za své vlastní peníze.
.
Nemohu tu pátrat kolik z toho jsou podvodné organizace, fungující na tom že tam ulívají své peníze podnikatelé aby optimalizovali daňové základy, kolik z nich jen pořádá "dobročinné" plesy, golfové turnaje, školí o nesmyslech a podnikají zahraniční "studijní" cesty.
Když si ale uvědomíte že každá neziskovka představuje výkonného managera, ekonomického, PR managera, asistenty, účetní, auditory, možná další zaměstnance . když připočtete desetitisíce dalších úředníků kteří ty neziskovky povolují, kontrolují, auditují,....
je to prostě DĚSIVÝ stav.
A opakuji, je to nahodilé, nesystémové, bez konkrétní odpovědnosti, předražené, prostě si dělají co je baví a dokud je to baví, nic to ale neřeší.
A stačí se jen podívat kolik organizací se třeba jen věnuje cigánům a nepřizpůsobivým, jejich začleňování, a přitom ani neumějí spočítat kolik takových vlastně u nás je. O výsledcích ani nehovořím.
.
Myslím že kdyby se v tom udělal pořádek už před 20 lety , i tak by bylo krutě pozdě
28. 02. 2014 | 09:19

neo napsal(a):

Mě zaráží, že neprojde povinnost mít hasicí přístroj. Já myslel, že to platí, proto je taky v každém baráku a do rodiných domků si je pořizují lidé sami dobrovolně, protože jsou zodpovědní. Mam hasičák i v autě a povinný neni, ale klidně bych se nebál ho zařadit do pivinné výbavy místo jiných krávovin.
28. 02. 2014 | 09:42

Petr napsal(a):

Myslím, že zrušit socprcky Zubaté z OSPODu by byl velmi záslužný čin. Ale zrovna ty si nějakého toho bakaláře nebo DiS na nějaké plzeňské fakultě za státní peníze a prémie za doživotní vzdělávání dodělají. Jenže dokud budeme jenom remcat při konkrétním utahování šroubků a nepošlem je všechny - včetně autora článku - s jejich péčí o "naše blaho" někam, konce o mít nebude.
28. 02. 2014 | 09:46

vasja napsal(a):

Zrovna mi pinkla SMS od těch vyžírků z Člověka v tísni, ať prej pošlu DMS na SOS Ukrajina..
Velký kulový.
28. 02. 2014 | 10:29

Libertad napsal(a):

Děkuji za text blogu, i když dlouhé texty nemám rád. Zde je to na místě.
Bude zjímavé sledovat, zda vznikne jeden zbytečný zákon, jedna zbytečná komora, jeden zbytečný president, dlouhé etc.

Tedy já nepochybuji, že (bohužel) vzniknou. Velmi záleží na konání ministra bez ministerstva s iniciály J.D.

Důležité je pravidelně kontrolovat zda beznohým nenarostly nohy, zda nezmizela roztrošená skleroza v pokročlém stavu, zda sleoý nezačal vidět, dlouhé etc.

S pozdravem

Sidonio Libertad
28. 02. 2014 | 10:39

Libertad napsal(a):

A už vím, proč v předsíni nového bytu, který jsem koupil před dvěma lety mám namontován hlásič kouře.

S pozdravem

Sidonio Libertad
28. 02. 2014 | 10:41

Analytik napsal(a):

Není snadné v dnešní době vykoumat nový trik, jak vytáhnout peníze ze státní kasy nebo z peněženek spoluobčanů. A což teprve protlačit svůj nápad až do nějakého zákona.
Autor musí prošlapat hodně dlouhou pěšinu a tu pak vydláždit úplatky.
Když se však dílo podaří, je pilný chytrák za vodou. Třeba i pouhých pár haléřů z každé jízdenky může ze zadluženého veksláka učinit miliardáře.
28. 02. 2014 | 11:13

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Stát by měl především zastavit tok peněz do organizací, jako je Člověk v tísni.
28. 02. 2014 | 12:08

resl napsal(a):

autor : Nařízení kupovat do nových domů hasicí přístroje je finančně prospěšné těm, kteří s těmito zařízeními obchodují, instalují je a dělají jejich revize.
-------------------
přesně, jinak to není, je to jen nový způsob, jak vytáhnout z nájemníka, nebo vlastníka bytu, další peníze. je to zřejmé lobování firem na ministerstvu.
28. 02. 2014 | 15:33

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro resl.
Soudy měly jiný názor a hodnotili vyhlášku jako přiměřenou.

„Takzvaná protipožární vyhláška platí beze změn i po úterním rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS). Soudci zamítli návrh ombudsmana Otakara Motejla na zrušení normy, která mimo jiné stanovuje povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly. Podle soudce zpravodaje Jana Musila je vyhláška přiměřeným opatřením proti hrozbě požárů. „
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-37393030-ustavni-soud-novostavby-musi-mit-hasici-pristroje-i-cidla

Netvrdím, že jsem stejného názoru, jako soudy, jsem ovšem názoru, že autor tohoto blogu se čtenáře snaží spíše zavádět.
Je to manipulace.
28. 02. 2014 | 16:09

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro resl.
Oprava Soudy hodnotily
28. 02. 2014 | 16:10

K.V napsal(a):

Bakalův hoste
ÚSTAVNÍ SOUD uznal poplatky a platby za léčení, přestože je v ůstavě JASNĚ napsána BEZPLATNÁ zdravotní péče pro ty co podle zákona platí povinné pojištění.
ÚSTAVNÍ SOUD OPAKOVANĚ PROHLÁSIL ZA PROTIÚSTAVNÍ KDYŽ SE SOUDCŮM jenom NEZVÝŠILY KAŽDOROČNĚ PLATY, V Ústavě jsem nic takového nenašel.
ÚS kdysi zrušil odškodnění klientů vykradené Union Banky s odůvodněním že to byl přílepek k jinému zákonu, kolik STOVEK všelijakých přílepků a daňových balíčků prošlo předtím i potom vám snad nemusím vysvětlovat.
To nemluvím o nižších soudech, viz nedávný rozsudek že jakýkoliv zločin udělají poslanci na půdě parlamentu, kryje to imunita, kdyby to udělali o dům vedle, už ne.
.
Takže rozsudky našich soudů musím se skřípěním zubů respektovat, ale operovat tím jako kritériem morálky či spravedlnosti nebo pravdy je trapné
28. 02. 2014 | 17:06

jancerny napsal(a):

Bakalův hoste, popisuji, co vedlo doktora Motejla k podání k ÚS, jak lživá byla argumentace překladatele. To že ÚS návrhu nevyhověl nic na platnosti argumentů ombudsmana nemění.
28. 02. 2014 | 17:41

jancerny napsal(a):

Bakalův hoste, popisuji, co vedlo doktora Motejla k podání k ÚS, jak lživá byla argumentace překladatele. To že ÚS návrhu nevyhověl nic na platnosti argumentů ombudsmana nemění.
28. 02. 2014 | 17:41

Michal jalokiM napsal(a):

Pracovníci psychiatrických léčeben už mají svou Asociaci zaměstnanců psychiatrických léčeben, která má chránit koho? Ne psychiatrické pcienty, jak veřejně psychiatři proklamují, ale - koho? zamwstnance psychiatrických léčeben, aby jim velké mamutí léčebny nezrušili, aby tam pacienti byli co nejvíce, nejčastěji a nejdéle a aby se psychiatři měli ještě lépe, než se mají. Většina z nich vlastní vily, drahá auta, jezdí někoikrát ročně na dovolené do ciziny. A jejich pacienti? Jsou na tom čím dál tím hůř, na měsíc pobírají životní minimum 3400,- Kč, což je jejich jediný příjem.
Připadá vám to normální?
Takto vzniká parazitismus. Nejen v sociální sféře, ale i ve sféře psychiatrické léčby, což spolu někdy dost úzce souvisí.
28. 02. 2014 | 18:45

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro jancerny.
Ciituji:
„Bakalův hoste, popisuji, co vedlo doktora Motejla k podání k ÚS, jak lživá byla argumentace překladatele. To že ÚS návrhu nevyhověl nic na platnosti argumentů ombudsmana nemění.“

Za prvé: bylo poctivé uvést to, jak rozhodli soudci ÚS.

Za druhé: není pravdou, že to na platnosti argumentů nic nemění, ale naopak je pravdou, že to zpochybňuje argumentaci ombudsmana.

Za třetí: celé to spadá do oblasti propagandy, kdy se řečník – pisatel snaží pomoci nějaké analogie podsunout posluchači závěr, když to platilo v prvním příběhu, platí to i v druhém.
V tomto případě to bylo pochybné již s výběrem prvního případu, který jistě nebyl jednoznačný.
28. 02. 2014 | 19:24

jancerny napsal(a):

BH: pokud vnitro tvrdí, že stoupá počet požárů, škody a úmrtí a jeho vlastní statistika tvrdí opak, jde o jasnou lež. Jsou jasní beneficienti zákona? Ano, i vnitro to zmiňovalo v materiálu. Ad profesní zákon mpsv: je prodáván v prvních třech punktech jako výhoda pro sociální pracovníky, nereálné, lživé očekávání, které jsem se snažil argumentovat. Jde o osobní pohled na věc. Co jistě platí je přitvrzeni pro pracovníky, nová hodnost definovaná v návrhu je například socionom a povinná komora. Zkuste se do návrhu podívat, pochybuji, že by kdokoli příčetný nenašel vážné závady. Sleduji vývoj v sociální práci od roku 1995, leccos není dobré, ale toto není záplata, to je další díra do lodi. Link je v textu, hezký večer.
28. 02. 2014 | 19:55

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Proč ne ?
Pokud bude komora -její vedení, demokraticky zvoleno a budou tam ti nejkompetentnější a charakterově nejlépe vybaveni....tak nechápu, proč nad tím hořekovat.
Jinou věcí by bylo, pokud by si takhle nějaký parazit chystal teplé místečko - pro sebe a své kumpány.
To podmínění vzděláváním je svinstvo, ustanovení komory by neměla předbíhat taková povinnost, může následovat - ale i to by měko být v kompetenci komory, ta by měla chtít mít ve své obci lidi vzdělané, kompetentní...a měly by mít přehled nakolik je třeba takových plošných vzdělávacích programů a nakolik je třeba naopak přistupovat k věci individuálně, popřípadě na základě geografického, lokálně determinovaného přístupu.
01. 03. 2014 | 11:55

jancerny napsal(a):

Je to spíš za bé.
02. 03. 2014 | 07:35

Lex napsal(a):

Okolo Hradce cestička přímo na MPSV, co?
03. 03. 2014 | 09:30

mn55 napsal(a):

Přečetla jsem si všechny vaše komentáře, ale protože se hemží spoustou hrubek, tak neberu ani jeden v potaz.
Přeji pěkný, nezkažený den.
03. 03. 2014 | 10:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy