Nečekané legislativní záměry Advokátní komory

18. 03. 2014 | 02:26
Přečteno 5408 krát
Kvůli odhalení firemních záměrů na ovládnutí dílčích segmentů Státu dojel Vít Bárta, jeho strana i jeho firma. Stane se to i Advokátní komoře? Přejmenuje se také Advokátní komora? Na nějakou jinou firmu? Neutekli někteří advokáti společnosti z ohrádky?

Předem se omlouvám čtenářům za tak časté texty k oblasti advokátních náhrad, ale při kontaktu s tímto tématem se dají najít strašně zajímavé informace a nedá mi to se nepodělit.

Jak jsem již psal, existuje pravděpodobně tajné Ministerstvo pro záležitosti některých advokátů (MZnA).

Podobně jako má Vláda ČR legislativní plán, který pak je složen z dílčích úkolů a plánů jednotlivých ministerstev, má legislativní plán i MZnA.

Dozvěděl jsem se o něm překvapivě ze zápisu z představenstva Advokátní komory, která se konalo 11. Února 2014:

a) Plán legislativních prací ČAK

JUDr. Papež předložil návrh plánu legislativních prací ČAK pro léta 2014-2017. Předseda doplňuje, že s ohledem na očekávanou evropskou úpravu veřejných zakázek by měl být plán doplněn o novelizaci ZVZ. V této souvislosti předložil JUDr. Papež sdělení o přípravě návrhu plán legislativních prací Vlády ČR s možností pro ČAK iniciovat s MSp ČR zařazení již hotových zákonodárných projektů do legislativního plánu vlády. Po diskusi představenstvo ukládá předsedovi a JUDr. Papežovi učinit podnět MSp ČR na zařazení novely ZA, zákona o mediaci, OSŘ a trestního řádu do plánu legislativních prací vlády ostatní položky z navrženého plánu legislativních prací ČAK a ZVZ pak zařadit do tzv. výhledu legislativních prací na léta 2015 - 2017


Zde musíme dát plný počet bodů za transparentnost. MZnA (nebo ČAK) má prostě hotové legislativní projekty, iniciuje Ministerstvo spravedlnosti a společně to šoupnou do legislativního plánu Vlády. U všech položek legislativních projektů stojí obchodní zájmy advokátů jinde než je veřejný zájem. Zájmem obchodním je maximalizovat zisk a chránit si rybník. Rolí regulátora a tvúrce legislativy je usilovat o funkční systém bez děr, ve kterých je možné na úkor jiných veřejných zájmů nehorázně těžit.

Z pohledu minulých legislativních projektů MZnA byly superzajímavé dva – snaha prosadit zákonem povinnost při převodu nemovitosti využít služeb advokáta a zásah do návrhu vyhlášky, kterou se měnila vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v září loňského roku.

Nemluvím zde o těžbě přísudků v případě vymáhání bagatelních částek, o těchto miliardách jsem se zmiňoval dříve.

O prvním případě informoval Jan Brož z kanceláře Sokol Brož Novák v říjnovém vydání Bulletinu Advokacie , kdy zmiňoval advokátní návrh novely katastrálního zákona a stěžoval si na nízkou loajalitu advokátů-poslanců ze všech politických stran, kteří měli podle Brože novelu podpořit.

O druhém zajímavém případu informovala v září 2013 média sama ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která potvrdila, že následující nápad ve vyhlášce o odměnách advokátů nevznikl na Ministerstvu spravedlnosti. Šlo o drobný zásah, který se týkal odměny advokáta, při sloučení pohledávek exekutorem. Tato úprava textu, pravděpodobně ze strany Ministerstva pro záležitosti některých advokátů, by ponechala advokátovi odměnu za každou jednu pohledávku i přes jejich sloučení. Zda byl člen Ministerstva pro záležitosti advokátů, který zapracoval větu "Při spojení dvou a více věcí se odměna určí součtem odměn za všechny spojené věci" do návrhu vyhlášky vypátrán, nevíme. Detailněji se této fintě věnoval text Zákonem vpřed, vyhláškou vzad

Ovšem úplné legislativní Ferrari, které má MZnA nastartované v garáži předčí všechny myslitelné hranice.
Cituji z News České advokátní komory ze 4.3.2014 - Zpráva z představenstva, kterou rozeslal Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK

...Advokáti patří k právnímu státu jako příslušníci svobodné profese, nezávislé na státu. Musejí hájit kvalifikovaně zájmy lidí a soukromých korporací, a to i tehdy, dostanou-li se do rozporu se zájmy státu. Má-li být justiční systém vyvážený, nemohou se v soudních síních střetávat profesionálové s laiky. Jedině plná profesionalizace justice, zahrnující nejen profesionalizované státní zástupce a soudce, ale i profesionály na straně právních zástupců účastníků, zajistí vládu práva na místo legitimizace bezpráví. Ne advokáti, ale lidé, soukromé korporace, veřejná správa i veřejní činitelé potřebují ke každodennímu prosazování práva advokátní proces – povinné zastupování advokáty nejen v trestním, ale i v civilním soudním řízení. Jen tak budou v praxi fungovat koncentrovaná soudní řízení, zrychlí se rozhodování soudů, rozhodnutí se stanou předvídatelná a vytvoří se stav právní jistoty, potřebný v soukromých, korporátních i veřejnoprávních vztazích


K přísudkům ještě vytěžit civilní řízení

Bárta plánoval privatizovat veřejné bezpečnostní služby a trochu si zatěžit. Ministerstvo pro záležitosti advokátů chce také trochu rozšířit dobývací prostory, tentokrát o celý jeden segment. Doufám, že plán legislativních prací MZnA bude mít trochu zpoždění a nebo že se nenechá Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvem advokátů tak lehce „iniciovat“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hoja hoj napsal(a):

Autore advokátů na počet obyvatel je v ČR několika násobně více než je tomu v Německu a něčím se uživit muší.

Vodrbat tak ostatní je dobrá cesta.

Mimochodem notářům a exekutorům se to už povedlo.
18. 03. 2014 | 07:38

Pavel13 napsal(a):

Nač my vlastně máme ty státní legislativce? I energetický zákon byl napsán v ČEZu. Ještě zbývá, aby si svou komoru založili trestanci a tvořili trestní zákoník. Pak by se třeba do basy chodilo jen v zimě a v létě by se klienti rekreovali ve státních přímořských zařízeních. Advokáti se chopili příležitosti ihned po listopadovém převratu, pan Sokol by mohl vyprávět, a dnes už to berou jako samozřejmost. Divím se, že ještě nepřišli s nápadem, jak urychlit legislativní proces, aby své návrhy rovnou tiskli ve Sbírce zákonů a nemuseli je zdržovat ve vládě a v parlamentu.
18. 03. 2014 | 07:39

Inci napsal(a):

Nedávno jsem četl , že naše soudy považují za lichvu teprve úrok od šedesáti procent a výš ... Dokonce se prý setkávají i s úrokem stošedesátiprocentním ... neuvěřitelné ... Už za Karla IV. by všichni tito soudci , advokáti , věřitelé , exekutoři a jejich poskoci byli mácháni ve Vltavě ... s uřezaným uchem a vypáleným cejchem ...

Snaha advokátů ještě víc se přiživit na tomto všeobecném bordelu jistě nikoho nepřekvapí . Advokát Sokol stojící u zrodu našeho právního "řádu" dodnes těží z jeho nedostatků . Dokonce se je snaží ještě zvětšit . Klientela pana Sokola je otřesná , a tento pán má stále vliv na utváření zákonů ... :-(

Kdyby se po listopadu 1989 přijal a citlivě implementoval do našeho právního řádu právní kodex některé z nejstarších západoevropských demokracií , tak by náš stát ani zdaleka nevypadal jak vydrancovaná kolonie a svým potenciálem by šlapal na paty i třeba takovému Rakousku ... přinejmenším !!!

Jenže náš stát ovládá Rittig , Janoušek a jiné mafie , které si dokážou koupit celé strany ...

Jedinou obranou občanů a demokracie proti těmto grázlům je VŠEOBECNÉ REFERENDUM ... to , a tady rozčileně přitvrzuji , s dalším trestem pozbytím občanství za trestné činy proti REPUBLICE , třeba rozkrádáním její armády a tím rapidním snížením její obranyschopnosti ...

V armádních skladech chybí nejméně jedno letadlo CASA , 200 Pandurů (viz .Portugalsko) a za ty prachy rozkradený při modernizaci 35 zastaralých ruských tanků mohla naše přebujelá armáda generálů a plukovníků disponovat alespoň jedním plukem (ne tankovou rotou) nejmodernějších tanků ...
18. 03. 2014 | 08:12

Baba Jaga napsal(a):

Kdyby se daly služby advokátů dovézt jako třeba potraviny, byly by tuzemské možná levnější. Snad byla-li by v EU jednotná legislativa?
I když u lékařů a jejich komory zatím pořád trvá požadavek, že chtějí být odměňováni lépe. Tak nevím.
18. 03. 2014 | 08:28

Inci napsal(a):

Inciho poznámka ...

Kalousek v médiích neustále vyhlašuje válku Rusku a žene jím rozkradenou nebojeschopnou armádu do války ...

Navrhuji zrušit Ministerstvo obrany a generální štáb ...

Naše "armáda " má sílu jedné hodně slabé motostřelecké divize zesílené o pár podpůrných praporů ....

Je to v podstatě jen četnický sbor na hašení etnických nepokojů na Šluknovsku ... :-(

MV má lepší výsledky při stejném rozpočtu :
Dokáže uživit minimálně o třetinu víc bojeschopných lidí ...
Policisté pěstitele konopí likvidují - naše armáda opiová pole v Afgánistánu chrání ...
...atd. ...

Tuto "armádu" zrušte pro nefunkčnost, a vrat´te se k osvědčenému četnickému sboru jenž bude potírat stále narůstající drobnou kriminalitu ...

Na řízení těch pár zbývajících tanků a obrněných transportérů by stačilo za pár šupů připlatit záložkám na čtrnáctidovolenou a školení ...
18. 03. 2014 | 08:47

šašek z Jihlavy napsal(a):

" Už za Karla IV. by všichni tito soudci , advokáti , věřitelé , exekutoři a jejich poskoci byli mácháni ve Vltavě ... s uřezaným uchem a vypáleným cejchem ..."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud by se takový spektákl v Paze uskutečnil, určitě bych přijel a vychutnal si koupel Těch profláknutých advokátů z profláknutých kanceláří. Jen si nedovedu představit, že bych našel místo, odkud bych si zajistil dobrý výhled, nerad ponocuji a dovedu si představit tu tlačenici už od časných večerních hodin předchozího dne.
U sokolíků bych na tom uřezaným uchu netrval, ale pár přes zobák by jim prospělo a samozřejmě pořádně oškubat a přistřihnout letky a ocasní pera. Aby nenastydli, mohl by jim kohout Fanda nabídnout dočasný azyl ve svém kurníku mezi jeho leghornkami, bez ocasu a s natlučeným zobákem by Fandovi jeho harém těžko ohrozili.
18. 03. 2014 | 09:11

david napsal(a):

Pane Černý , autore článku, proč se jako sýrař a kydač hnoje pletete do legislativy a co si od toho slibujete, je pro mne nepřekonatelnou záhadou.

Jediný, kdo by mi do toho mohl vnést jasno, jste vy autore , případně některý ze zdejších "univerzálních intelektuálů" jako je petrof, Ládík !!!, Yosif K. nebo Resl

Ozve se některý z výše uvedených subjektů s akceptovatelným vysvětlením ?

Předem děkuji.
18. 03. 2014 | 09:42

Divák napsal(a):

Pavel napsal: "Advokáti se chopili příležitosti ihned po listopadovém převratu, pan Sokol by mohl vyprávět, a dnes už to berou jako samozřejmost."

Kdo jim tu příležitost dal ?
18. 03. 2014 | 09:43

Divák napsal(a):

david napsal(a):
Pane Černý , autore článku, proč se jako sýrař a kydač hnoje pletete do legislativy a co si od toho slibujete, je pro mne nepřekonatelnou záhadou.
Davide, a vy se nevyjadřujete k chuti sýrů, nebo k tomu když vám cizí hnůj smrdí pod vašim oknem ?
18. 03. 2014 | 09:46

jancerny napsal(a):

David: Nepletu se v tomto textu do legislativy, informuji o její tvorbě. Děláme to mimo jiné proto, že máme v práci předškolní kluby, kam chodí děti z rodin, které pak tu legraci platí a dost je to devastuje. Těžba a kanalizace peněz v tomto rozměru a segmentu se týká ovšem nákladově většiny populace. Navíc mi přijde, že to dělat mám.
18. 03. 2014 | 10:04

smutný napsal(a):

Inci napsal(a):

Jedinou obranou občanů a demokracie proti těmto grázlům je VŠEOBECNÉ REFERENDUM ... to , a tady rozčileně přitvrzuji , s dalším trestem pozbytím občanství za trestné činy proti REPUBLICE , třeba rozkrádáním její armády a tím rapidním snížením její obranyschopnosti ...
*****************************************************************************************************
Jestli jsem to dobře pochopil, tak protože nebylo všeobecné referendum, tak proto někteří slepě donedávna volili ODS, která je přímo řízená mafiemi a podle toho ty zákony, které vymyslela vypadají!
18. 03. 2014 | 10:45

david napsal(a):

To : jancerny

SItuace v České republice je v mnoha oblastech více než tristní.
Podle mého názoru je to i tím, že do věcí ryze odborných se pletou různí ochotníci, neřku-li Mičurinové.

Pokud vy používáte pojmy jako např. "legislativní Ferrari" nejsem si jist tím, že se nepletetedo legislativy, ani tím, že se tady prezentujete právě v té v roli ochotníka, neřku-li Mičurina.

Pokud si myslíte, že je to jinak, je to váš názor, jak teď z oblibou říkají zejména ti, kteří žádný názor nemají, ale já si i nadále myslím, že každý má dělat to, co umí.

Proto si myslím, že i vy byste si měl asi vybrat jinou formu zábavy a vlastní sebeprezentace, než informovat právě o tvorbě legislativy.
18. 03. 2014 | 10:49

Pavel13 napsal(a):

Divák napsal(a):
"Kdo jim tu příležitost dal ?"

Říká se, že štěstí přeje připraveným. Na to, proč byli dobře připraveni absolventi protekčních škol z dobře zavedených rodin, členové pevného pilíře socialistického režimu, jistě přijdete sám. Přesnější by bylo napsat, že je o tu příležitost nikdo nepřipravil.
18. 03. 2014 | 11:00

jancerny napsal(a):

Davide, myslíte, že si mají advokáti psát zákony na míru? Mne to znepokojuje, tak o tom píšu. Jste pro, aby byl povinně advokát u všech civilních sporů, resp. dva advokáti? Myslíte, že je v pořádku že solárníci si nenapsali legislativu tak, aby nás to stálo desítky miliard? Úsudek si udělejte sám, vyjádřete se k obsahu. Osobní invektivy předložené podklady pro diskuzi a téma nikam neposunou. Jste-li advokátem, pak Vás chápu, je to nepohodlné.
18. 03. 2014 | 11:28

david napsal(a):

Pane Černý, nic z toho co píšete, si nemyslím a je dětinské abyste mě do toho manipuloval.
Myslím si naopak to, co jsem napsal,tedy to, že by každý měl dělat to, co umí.
A to se vám tady nedaří a to zatím ani v oblastech, ve kterých byste profesionálem být mohl
Píšete-li totiž o těžbě a kanalizaci peněz, předpokládal bych, že jako pracovník "Člověka v tísni " byste mohl napsat , jaký podíl prostředků, se kterými pracujete se dostane k potřebným a kolik z nich je kanalizováno a těženo.
Pane Černý k tomu byste mohl mít blíže a mohl byste být přesnější, než v hlubokomyslných úvahách o advokacii
Advokát nejsem a o situaci v advokacii si žádné iluze nedělám, právě proto, že o tom zřejmě vím mnohem více než vy.

P.S.

Pane Černý, pokud víte, kdo psal legislativu solárníkům , víte i kdo psal legislativu nadacím?
18. 03. 2014 | 12:22

Pepa Řepa napsal(a):

Šašku, mluvil jsem s Fandou.
Je vždy napřed.
O dva slepičí.
Zakládá ADKVOKÁTNÍ PORADNU pro džendrtety, myslitele jako je autor,, a další havěť.

Ten blog je zoufalost sama.O ničem.
Dobré tak na uplivnutí, fuj....advokáti.
Mámo podej lahváč!

Když může být šéfem legislativní rady Potáta, nepoznamený právem, vyškolený Čalfou s tím zoufalým hejnem lickoprávních slepic okolo, tak proč by nemohl radit jak na paragrafy Fanda?
Když může Mareček nebo Jiříček, to už může každý.
kdybyste se dostal do maléru, vezmete si Sokola , Lžíčaře nebo Bendu či Dientsbiera a budete povykovat na soudkyni mantry o lických právech.
Niic jiného neumí.

Černého asi odstavily nové slípky od krmítka.
Mičurinem práva je bezpochyby.takový gynekolog amatér.
18. 03. 2014 | 12:32

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Advokátů je moc a žrádla či kořisti ubývá.
Tedy jde o zcela logickou iniciativu.
18. 03. 2014 | 12:32

Alice napsal(a):

David v 10.49

Opravdu jste přesvědčený, že jde o zábavu? Měl byste být vděčný, že do toho rýpá někdo jiný, když vás obtěžuje o tom i jen číst.
A s tím vzděláním - to předpokládáte, že pan Černý skončil vzdělávání se ZŠ jako vy? Nedovedu si představit, že by kohokoliv i jen s maturitou tyhle praktiky nechaly lhostejným. Lidem jako je autor článku patří dík, protože jen odkrýváním a bráněním se se můžeme někam pohnout.
18. 03. 2014 | 13:44

david napsal(a):

To : Alice

Alice , mýlíte se vaším spolužákem na ZŠ jsem opravdu nebyl.

Alice, a mýlíte se podruhé, pokud si myslíte, že rýpání pana Černého něčemu v této zemi pomůže.
Ochotníci a rýpalové jeho typu přivedli tuto zemi do stavu, ve kterém je teď, a i on se působením oné nadaci , o které píše, že v ní pracuje, na stavu této země podílel i když jen do výše svého platu a své kompetence.

To, že to vy, Alice, nejste schopna pochopit je možná dáno i tím, že jste absolvovala jen onu ZŠ, na kterou myslíte, že jsem chodil s vámi.
Mýlíte se potřetí, Alice, nechodil.
18. 03. 2014 | 14:01

FK napsal(a):

Davide,
máte to nějak pomotané. Pan Černý se rozhodně nevyjadřuje k odborným problémům. Vyjadřuje se k tomu, že si Advokátní komara protlačuje zákony, které budou výhodné jen pro její členy, ale ne už pro zbytek společnosti či stát. To, že zákony a předpisy dělají často lidé ve věci se neorientující, je pravda. Ale není to případ článku tohoto autora. On žádné předpisy nedělá, jen upozorňuje na to, co se v pozadí chystá. A nemyslete si, že se Vás to netýká.
18. 03. 2014 | 14:22

KAteřina napsal(a):

Nevolit lékaře, nevolit advokáty, nevolit miliardáře.
18. 03. 2014 | 15:14

david napsal(a):

To: jancerny

Pane Černý, vy popíšete mnoho řádků, hlavu trápíte, legislativu zkoumáte a přitom je to tak jednoduché.

Kateřina (v 15 :14) to vyřešila jednou větou.
18. 03. 2014 | 15:38

Alice napsal(a):

David ve 14.01 napsal:

"....Ochotníci a rýpalové jeho typu přivedli tuto zemi do stavu, ve kterém je teď..." No, jestli jste přesvědčen o pravdivosti tohoto tvrzení, tak jste se nejspíš právě vrátil z Marsu, ne? :-) V tom případě se za svou první reakci omlouvám, myslela jsem, že myslíte:-)

A nikde jsem nepsala, že jsme chodili spolu do jedné ZŠ. V té mé nás i naučili číst a myslet. A taky říkali, že nemáme vydávat jedno tvrzení za dvě, či dokonce tři:
za prvé: ...mýlíte se, vaším spolužákem na ZŠ jsem nebyl...
za třetí: ... mýlíte se potřetí, Alice, nechodil....
Možná by se ještě dalo ... mýlíte se počtvrté, na ZŠ jsem s Vámi nechodil...:-) Tak pravda se může opakovat do nekonečna, to mi nevadí, horší je to se lží :-)
18. 03. 2014 | 16:07

petr napsal(a):

v diskuzi je troll, jakýkoliv argument přetočí v útok ad hominem. nekrmte ho, užitečnější bude o tom průseru s advokátníma odměnama dávat vědět dál, postihnout nás to může v budoucnu všechny http://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_%28internet%29#Ignorace_troll.C5.AF
19. 03. 2014 | 11:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy