Reformovat zdravotnictví nestačí.

22. 09. 2012 | 16:47
Přečteno 17041 krát
Varování: Zdravotnictví, orientované na zisk, a medicína, orientovaná na chorobu, škodí zdraví!
Od listopadu 89 je docent Heger už devatenáctým ministrem. Všichni nastupovali do úřadu s předsevzetím provést zdravotnickou reformu. Nikdo neuspěl. Nikoliv proto, že by byli všichni hloupí a neschopní. Problém je v tom, že medicínsko-farmaceutický komplex: propojení medicínských špiček, ministerstva, pojišťoven, farmaceutických firem, podnikatelů a politiků je tak obludný a prorostlý korupcí, že se reformovat vůbec nedá. Jeho cílem je zisk. Ten pramení z léčení chorob, nikoliv z uzdravování lidí. Lékaři jsou systémově motivováni k tomu, aby hodně vyšetřovali, předepisovali léky, vykazovali výkony. Kdo rychle a efektivně uzdravuje, podřezává pod sebou větev. Totéž chování ale vrhá systém do stále hlubší krize. Ministerští úředníci a politici nám léta tvrdí, že je způsobená nedostatkem peněz. Všechna vyšetření a léky jsou účelné a přesně indikované. Moderní biologická medicína dokonalá. Jen hodně drahá. Jakmile se přidají peníze, bude prý zase dobře. Nebude. Nedostatek peněz není příčinou zdravotnické krize, nýbrž důsledkem toho, jak se medicína v praxi provádí. V honbě za objektivními nálezy a za zběsilého předepisování léků proti čemukoliv se úplně vytratil informační význam nemoci. Výsledkem je obrovská spousta zbytečných vyšetření, léků a pacientů. Problém je mnohem hlubší. Pouhá změna formy, „re-forma“, zdravotnictví, nestačí. Nutná je změna obsahu: vzdělávání, medicínského myšlení a medicínské praxe. Změna paradigmatu.

Krize současné medicíny má čtyři hlavní příčiny: atomizaci, objektivizaci, medikalizaci a narušení vztahu lékař-pacient.

Atomizace: Lékařská věda oddělila tělesné a duševní pochody. Člověka rozložila na jednotlivé orgány, tkáně a skupiny buněk, aby se sama rozpadla na specialisty dílčích oborů. Díky tomu dosáhla převratných znalostí o stavbě a funkci lidského těla, o nemocech. Tentýž analytický způsob ji ale přivedl do slepé uličky. Z medicíny se vytratila schopnost zasadit detailní a objektivní vědecké informace do souvislostí života jednotlivého pacienta, schopnost komplexního psychosomatického přístupu. Na lékařských fakultách nás naučili rozumět chorobám, ale přestali jsme rozumět lidem. Pacient se pro nás stal „žlučníkem, apendixem, infarktem“. On ale vždy byl, je a bude bezradným člověkem v těžké životní situaci.

Objektivizace: Biologická medicína vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, kterou lze pomocí vyšetřovací techniky, odběrů, céteček, magnetických rezonancí, odhalit a zásahem zvenčí, léky, operacemi nebo fyzikálním působením, vyléčit. To je zásadní omyl. V roce 2001 zveřejnil časopis British Medical Journal závěry studie, během níž vědci zkoumali zdravotnickou dokumentaci 60 tisíc pacientů za deset let zpětně. Vybrali 361 těch, kteří nejčastěji navštěvovali lékaře, zdravotnický systém stáli nejvíc peněz. Ve studii se poprvé objevil termín „nevysvětlitelné choroby“. Jde o situaci, kdy se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným problémem: bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností a řadou dalších obtíží. Je pro tento problém vyšetřován specialisty, za pomocí nejmodernější techniky. U téměř 40 % pacientů se nepodařilo objektivně zjistit, co jim vlastně je. Byli objektivně zdraví, ale stále jim bylo zle. Pro biologicky vzdělaného lékaře je to neřešitelný problém. Takového pacienta považuje za simulanta, hypochondra nebo duševně chorého. On ale není ani jedním z nich. Jeho obtíže jsou totiž somatizací neboli ztělesňováním složité, neřešené životní situace. Pacient je bezradný, žije ve stresu. To, co není schopen zvládnout na vědomé rovině, začne postupem času tělo „řešit“ za něj – nemocí. Ta je informací o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije: Informací o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu.

Medikalizace: Medicínsko-farmaceutický komplex , ve snaze maximalizovat zisky, soustřeďuje pozornost na lidi v podstatě zdravé a bohaté. U nich vymýšlí nemoci z.přirozených problémů každodenního života, které nemocemi vůbec nejsou. Jestliže moji babičku bolelo koleno, věděla, že si ho namohla. Pár dní si odpočinula, přiložila chladivý zábal a zotavila se. Dnes člověk, s tímtéž problémem, pod tlakem zdravotnické propagandy, spěchá k lékaři, je odeslán na rentgen a dozví se, že trpí artrózou. Do kloubu dostane utišující injekci, domů si odnáší balení analgetik. Léky bolest potlačí, pacient pokračuje v námaze, která ji vyvolala a kloub si záhy úplně zničí.. Na to už čekají dodavatelé kloubních náhrad. Největším obchodním trikem jsou bezesporu léky na snižování hladiny cholesterolu. Milióny jinak zdravých lidí na celém světě se podařilo, přesvědčit, že je ohrožuje na životě a je hlavní příčinou kardiovaskulárních chorob. V současné době lidé, mnohem víc než na zvýšený cholesterol, stůňou na léky proti němu.

Narušení vztahu lékař-pacient: Moderní medicína se odehrává „mimo“ vztah. V neosobním prostředí velkých nemocnic pacient nezná lékaře, lékař nezná pacienta. Neví nic o jeho povaze, osobnostních zvláštnostech, způsobu života, starostech a radostech, stavu psychické i fyzické kondice, o tom, jak důležité jsou pro určení správné diagnózy. V rozpacích a nejistotě pacienta odesílá na různá vyšetření „k vyloučení“ objektivní příčiny, ordinuje zbytečné léky. Ne proto, že by to stav pacienta vyžadoval, ale proto, že jeho stonání nerozumí a chce být za všech okolností „krytý“.. Ignorován přitom je ten nejcennější lék, který existuje: autorita lékaře, v důvěryhodném vztahu využitá k podpoře pacientových samoúzdravných schopností. Teprve tehdy, když na zvládnutí nemoci nestačí, mají přijít na řadu léky.Jejich podávání by však mělo být jen krátkodobé, tak, aby pacientovi pomohly odrazit se ode dna a najít síly k.potřebné životní změně.

Zdravotnictví, orientované na zisk, a medicína, orientovaná na chorobu, přímo ohrožují zdraví pacientů. V rámci stávajícího systému nemá tento problém řešení. „Jestliže nemá problém řešení v rámci systému, přestává být problémem a stává se systémovou vadou. Celý systém se vlastní vahou hroutí.“, píše Francis Fukuyama v knize Konec dějin. Právě takového hroucení jsme svědky. Ani ministerstvo, ani politici nás nespasí. Pokud se nechceme dočkat hořkého konce, měli bychom začít pracovat na vytvoření nové formy zdravotnictví a nového obsahu medicíny. Lékařské fakulty by měly mediky vzdělávat nejen v biologických, ale také v psychosociálních oborech. Naučit je komplexnímu, psychoterapeutickému přístupu k pacientovi, umění navázat s ním kvalitní vztah, zasadit zdravotní obtíže do souvislostí jeho životního příběhu. Lékař musí být systémově a finančně motivován k tomu, aby pacienta co nejdřív uzdravil. Předpokladem pro to je změna stávajícího výkonového systému. O kvalitě zdravotnictví nerozhodují superspecializované kliniky. Základem je praktický, osobní, rodinný lékař. Stojí nejblíže pacientova životního prostoru. Bez složitých vyšetření dokáže odhalit skutečnou příčinu obtíží, poradit změnu životního stylu. Většina pacientů se pak obejde bez drahé léčby drahých klinik. Hospitalizovaný pacient potřebuje pro svoje uzdravení především kvalitní stravu, přívětivé zacházení a klidný spánek. Místo utápění miliard v černých dírách nehostinných, nekontrolovatelných a neřiditelných megakomplexech fakultních nemocnic je třeba vytvářet malá zdravotnická zařízení s podmínkami, které budou nejbližší přirozenému rodinnému prostředí pacienta.

Medicínsko-farmaceutický komplex o takové změny nestojí. Novému paradigmatu se zoufale brání. Možnost, že by se pacienti uzdravovali „pouhým“ porozuměním nemoci a změnou chování, bez drahých léků a vyšetření, jej bezprostředně ohrožuje. Ministr zdravotnictví se proto raději pustil do boje proti kouření na veřejných prostranstvích. Je to projev naprosté bezradnosti a signál, že svůj potenciál zcela vyčerpal. Dávám mu ve funkci měsíc, maximálně dva. Devatenáctý pokus by pro nás měl být dostačující, abychom pochopili, že tudy cesta nevede a převzali zodpovědnost za svoje zdraví do vlastních rukou.

Vyšlo v příloze Lidových novin "Zdravotnictví (v) budoucnosti", 19.9.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Z Vašich návrhů / nastíněných okruhů/ nekouká ani flok. Jen samé náklady a práce.
Si snad ty krabice od vína Cabrnoch a Ouzký budpou plnit slámou, ne ?

Blázen - ten Hnízdil. Copak nemá doma krabice s vínem ? Prázdné ?
Tak vidíte.
Taky je má.
A závidí nám ty plné.

/no - monsieur Hnízdil - jedině snad až je z tahání těch věčných a nikdy snad nekončících krabic s vínem budou bolet záda a klouby... a z policie hlava - až pak se možná ukážou ve Vaší ordinaci..../

P.S. Už to spadlo. Prej až český červíček zahlodá v rakouském lesse - tak se zavede nový svátek - spojený s lidovou veselicí. Bude se jmenovat " Den na oslavu popravy dvaceti českých hlav".
Též pomazaných.
Sajrajtem korupce a a bahnem duševní nuzoty.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=758236

K blogu.
Myslím si, že úvahy pana Hnízdila narazí na nepřekonatelnou bariéru existenčních obav mnoha hochštaplerů, příživ a vynálezců permanentních reforem /což tedy je jen jiné označení prvních dvou skupin/ - nejen zdravotnických.
No - snad nezbývá než mu popřát, ať mu dotyční alespoň neházejí klacky pod nohy - když už na něj budou pokřikovat že jak si to vlastně myslí a co pak oni vždyť by narušil celá ten koncept copak si myslí že teď když už je všecko připravené a veřejnost sražená téměř na kolena že jako přijde on a bude narušovat naše strategie, procesy , koncepce, synergie, metodologie, studie, harpyje , pyje...a vůbec - nemá náhodou ve skříni špiritus ??

Umlčet, zpacifikovat... zapsat na seznam !
22. 09. 2012 | 17:10

Yosif K napsal(a):

Místo utápění miliard v černých dírách nehostinných, nekontrolovatelných a neřiditelných megakomplexech fakultních nemocnic je třeba vytvářet malá zdravotnická zařízení s podmínkami, které budou nejbližší přirozenému rodinnému prostředí pacienta.

KONEC CITATU.
Souhalsim megakomplexy jsou tezce riditelne. Na druhou stranu maji pristrije ketre si asi nermuze dovolit venkovsky praktik.

Asi by ty megakomplexy a ty malinka zdravotnicka zarizeni nejblizsi prirezenemu prostredi pacienta mely koexistovat vedle sebe.

Nebo by ta malinka zdravotnická zařízení s podmínkami, které budou nejbližší přirozenému rodinnému prostředí pacienta mel mit i kardiochiurirgicka oddeleni, kobaltove bomby, atd - ruzna hejblata znama dnes z pouze krajskych a NEKTERYCH okresnich nemocic?

Nebo jsou tato hejblata v holiusticke meducine zbytecna?
Pokud se nepodari vadu srdecni chlopne rozehnat psychosomatickymi meytopdami, je lepsi nechat dite zemrit? Jako v Amazonskem pralese?

Ty mailnka malinka zdravotnicka zarizeni nejblizsi prirezenemu prostredi pacienta budou nejake vesnicke polylkiniky? Nebo ulicni polykliniky v ruzove zahrade? Perfektne vybavene v hezkych vilkach?

Bude to vse dle listiny lidskych prav absolutne zadarmo? Nebo se bude platit regulacni poplatek 3 Kc? Nebo i 3 Kc jsou protiustavni? Nebo se bude platit cockou a neloupanou pohankou?
Kde se na to vezmou penize? Zrusenim tech meganemocnic s lekselovymi nozi, kobaltovymi bombami a a kardiochirurgickymi oddelenimi?

Snit o peknych vecech je pekne - druha vec je rict KONKRETNE kde se na to vezmou penize? Pokud nekdo pujde do voleb s programem ze se zrusi vsechny velke nemocnice, a ze vsechno bude resit "holistic family doctor Atacama" pomoci bylinek a prasku z rozemleteho rohu, tak to asi moc lidi nestravi.
22. 09. 2012 | 17:36

MIroslav Pivoda napsal(a):

No ano, ale v tom případě je téměř zázrak, že MUDr. Hnízdil stále o těchto velmi smutných záležitostech je schopen své články veřejně publikovat.

Pokud Hnízdil publikovat může, pak to asi znamená, že stávající systém se cítí tak pevný v kramflících, že si může dovolit kritické články ignorovat. Tomuto stavu nasvědčuje i současná netečnost českých občanů, kterou MUDr. Hnízdil zmínil ve svém minulém článku s titulem "Lidé spětě!" (Nikoliv "Lidé bděte", jak kdysi vzval český národ Julius Fučík.)

Co dál? Léčba společnosti Hnízdilem, když předtím selhala "Léčba Klausem"?
22. 09. 2012 | 17:42

Igor Hnízdo napsal(a):

Miroslave Pivodo
Ano! Hnízdo do každé rodiny.
22. 09. 2012 | 17:48

Občan zZz napsal(a):

O našem zdravotnicví - o ce se v něm hraje.

Studio Stop - Rozhovor s Ludvíkem Hovorkou, odborníkem na zdravotnictví, bývalým poslancem.
Moderátor Petr Holub - 14.6.2012 22:10
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2655951
Přepis rozhovoru
http://m.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/rozhovor-se-clenem-komise-kducsl-pro-zdravotnictvi-ludvikem-hovorkou--1073686

Jako dodatek tohoto pořadu článek o zmiňované Chrenkově Agel
21.5.2008
Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
http://blisty.cz/art/40660.html
22. 09. 2012 | 17:50

Veni, vidi, vici napsal(a):

Od času, kdy jste chtěl prezidenta V.Klause poslat do psychiatrické lečebny, jste pane Hnízdile vyloučen ze slušné společnosti! Nejsem lékař, trochu se na mě vyřádili, přesto tvrdím. Královna medicíny chirurgie má moji úctu. Bioetika s Peynem je ubohost nad ubohost.
22. 09. 2012 | 17:53

Občan napsal(a):

Pane Hnízdile,

pokud člověk těžce nemocní v důsledku stresu, pak jeho nemoc/i MÁ/MAJÍ zcela objektivní příčinu.
A protože lékař mu nemůže pomoci řešit životní situaci, snaží se mu pomoci alespoň medikací nemocí, provázejících stres. Nejčastěji to jsou psychické poruchy, diabetes a další metabolická onemocnění, rakovina a infarkt. Kdyby totiž pacientovi řekl "Zbavte se stresu, vono to přejde", pacient by zemřel.
A že těchto průvodních stresových a poststresových nemocí přibývá, to není nic divného. Ani to, že postihují stále mladší lidi. I kdyby se Hegerové uškrtali a Hnízdilové umluvili, lepší to nebude - kecama totiž nikoho nevyléčíte.

Mimochodem - máte nějaké vysvětlení pro to, že zrovna v ČR byl "únavový syndrom" za první Topolánkovy vlády vyjmut z diagnóz, takže lékařům nezbývá než NAOKO léčit depresi?
22. 09. 2012 | 18:45

Občan napsal(a):

Jo, a, pane Hnízdile - Vaše babička šla do penze někdy kolem r. 1970. Podle počtu vychovaných dětí tedy mezi 59. - 55. rokem života.
Pokud ji bolelo koleno, MOHLA si pár dní pohovět (studeným náčinkem tomu dala tak leda točenou řetězem, protože studené poskytuje artróze netušené možnosti), neboť NEMUSELA do práce. A byla-li náhodou ještě " procesu", NEMUSELA se bát si vzít na pár dní neschopenku.

DNEŠNÍ bolavá babička posnídá pilule (pokud na ně má), nastartuje hole nebo berle a sviští do háku, na pracák nebo na nucené otrocké práce - neboť NESMÍ do penze před 63. rokem života.
Bolavých babiček a dědečků, marně obcházejících lékaře v zoufalé snaze zbavit se trápení, bude jen a jen přibývat. Neboť ODPOČÍVAT NESMĚJÍ.

A proto také přibývá stále mladších "nevysvětlitelně nemocných". Jejich "záhada" však má snadné vysvětlení - přechozené nemoci (neschopenka je drahá a nebezpečná záležitost), nečerpaná dovolená (musejí si ji schovávat pro případ nemoci, nemohou čerpat víc než týden v kuse nebo pracují na smlouvu, která dovolenou prostě nezahrnuje) a permanentní existenční nejistota.
22. 09. 2012 | 19:04

Yosif K napsal(a):

A proto také přibývá stále mladších "nevysvětlitelně nemocných". Jejich "záhada" však má snadné vysvětlení - přechozené nemoci (neschopenka je drahá a nebezpečná záležitost), nečerpaná dovolená (musejí si ji schovávat pro případ nemoci, nemohou čerpat víc než týden v kuse nebo pracují na smlouvu, která dovolenou prostě nezahrnuje) a permanentní existenční nejistota.
22. 09. 2012 | 19:04
KONEC CITATU.
Ja si myslim ze nejlepsi recept na reseni potizi zdravotnicvti ma MUDr Ludvik (CSSD) reditel motolske nemocnice. Necht se kazdy kdo ma uprimnou starost o sve zdravi stane tzv KULICHEM a spickovou peci a osobni pristup lekaru bude mit zajisten.
"Jeho slova o kuliších si pamatuji skoro doslova," přiznal však serveru iDNES.cz jeden z primářů Motola. Nepřál si být jmenován, protože zaměstnanci nemocnice se nesmějí do médií vyjadřovat bez povolení vedení.
22. 09. 2012 | 20:48

neo napsal(a):

Občan to rozluštil. Může za to fakt, že člověk nejde do důchodu ve čtyřiceti a blbost lidí, že si neberou neschopenky jako on na půl roku a taky nesmysl, že si nemůžou brát dovolenou déle než týden, když zákon stanovuje nárok na minimálně 2 týdny v kuse.
22. 09. 2012 | 21:01

poznámka napsal(a):

Kdyby bylo zdravotnictví státní a bezplatné, jako kdysi, vámi popisované problémy zdravotnictví by se zázračně rozplynuly.
Ale to jste asi svým článkem nechtěl říct?
22. 09. 2012 | 21:02

evix napsal(a):

Přesně tak Občane a na jazyk mi přichází slova jedné písně...za co pane bože, za co.... :-(((
No ale co chcete od LIDSKÝCH ZDROJŮ...
22. 09. 2012 | 21:08

Honza napsal(a):

to autor

moudré myšlenky, moudrá slova, .... a že je spousta lidí nemocných - viz předchozí reakce, ...

táhne mi šedesátka, u lékaře jsem byl když jsem se narodil a pak párkrát díky úrazům, ... jinak je nevyhledávám, ...

děkuji
22. 09. 2012 | 21:12

Al Jouda napsal(a):

Stávající systém honby za doktorským ziskem by se také dal změnit tím, že by se zrušily všechny zdravotní pojišťovny fungující na základě zákona o zdravotní péči ( privátní by mohly zůstat, ale hradily by jen péči v privátních zdrav. zař.) a jejich úkoly by převzaly tzv. spádové nemocnice s poliklinikami. Každému občanovi by byla přidělena určitá spádová nemocnice poblíž jeho bydliště a té by bezhotovostním převodem platil jeho zaměstnavatel nebo stát (děti a penzisté) pojistné. Nemocnice by s tímto pojistným dokázala určitě lépe hospodařit (podle závaznýách směrnic MZd) než současné pojišťovny !!! A při dnešních výkonech počítačů by to nebyl vůbec žádný problém!! A pokud by třeba v některém zdravějším kraji peníze zbývaly, tak by se nesměly rozkrást (důsledná kontrola !!) a MZd by je převedlo třeba do Ostravy, kde je nezdravo a lidé více marodí.
22. 09. 2012 | 21:23

Josef K. napsal(a):

Veni, vidi, vici, Kolikátou lobotomii jste podstoupul? Králi chirurgie.
22. 09. 2012 | 21:43

karel napsal(a):

Dobry clanek, jako vetsinou vzdy, kdyz se nesnazite podobat tomu troubovi Pehemu s jeho posedlosti Klause. S cim nesouhlasim je to, ze by farmaceuticky prumysl konspiracne pracoval na tom, aby se se psychosomaticke nemoci nelecily komplexne. Tak tomu neni, jiste firmam vyhovuje, kdyz pacient bere lek cely zivot, ale z toho nijak nevyplyva, ze farmabusiness bojuje proti komplexnimu leceni. Farmabusiness proste propaguje svoje produkty, nemuzete po nich chtit, aby delali neco jineho, propagace komplexni lecby jiste neni neco, o co by se meli snazit, to je napriklad vase prace, ktere se zasluzne venujete. Mejte se
22. 09. 2012 | 21:48

lochmam1 napsal(a):

Problém zdravotnictví je celosvětový. Podstatou člověka je, že se bojí nemoci. Je ochoten obětovat vše co má. Toho využívá většina lékařů za účasti farmaceutických firem a firem dodávajících zdravotnické přístroje. Ve zdravotnictví rozhodují "ekonomové" o lidech hovoří jako o lidských zdrojích a vlastně se to přenáší i do zdravotnictví. Nejedná se s námi jako s pacienty, ale jako se zákazníky v opravně. Když je značková tak si připlatíme a to řádně. Pokud si vybereme lékaře (opraváře) stojí to tolik jako nový výrobek. A potom přijdeme před posudkového lékaře a ten rozhodne jestli jsme ještě vhodný lidský zdroj, nebo na odepsání. Určí vám invaliditu II. stupně to znamená, že musíte jíst rohlík na třikrát, aby jste nějak vyšli. Ale jednorukého nikde nepřijmou, jednookého také ne a na tom co není postižení vůbec vidět, toho přijmou do doby než něco lidský zdroj provede. To prosím po 40 letém sociálním pojištění. Asi jediné řešení je změnit celý světový ekonomický řád tak, aby lidé nebyli již jenom zdroje pro zajišťování enormních zisků pro vyvolené, ale lidmi, kteří ví, že když přijdou k lékaři budou ošetřeni a pokud je to v silách zdravotnictví budou vyléčeni BEZ PODMÍNEK
22. 09. 2012 | 22:17

Maximus napsal(a):

V ČR jde každý rok o cca 300 mld.Kč! Třeba jen za léky a spol. se z toho vydá přes 85 mld.Kč! Ve zdravotnictví jsou zavedené partičky podnikatelů a doktorů (s vazbami na politiky), kteří z toho tyjí a doslova se pakují na kořisti. Uvedu jeden zajímavý článeček z HN. Jde o Protoncentrum u Bulovky, je to ta nová budova, která je vidět z ulice v Holešovičkách, hned naproti "Heydrichiádě". Ta budova je napcpaná vrcholnou špičkovou technikou a má ještě pár pater pod úrovní terénu.
Ale ten článek:

Rekordní investice do českého zdravotnictví, stavba supermoderní kliniky pro léčbu rakoviny v Praze na Bulovce, se mění v černou můru pro finanční skupinu Erste, která ji zafinancovala.

Na stavbu poskytla společnost Erste Group Immorent ČR 4,2 miliardy korun formou leasingu. Peníze se jí měly vrátit do deseti let. Projekt ale už rok vázne. Jeho mluvčí Jana Kulhánková sice slibuje, že se zařízení otevře pro pacienty už v říjnu, ale spuštění unikátní protonové terapie je ve skutečnosti v nedohlednu. A tím i placení leasingu.

Nedávno, čtyři měsíce poté, co měla klinika podle byznysplánu schváleného bankou přijmout první pacienty, nemá na protonovou terapii ani povolení Ústavu pro jadernou bezpečnost.Navíc s provozovatelem, soukromou společností Proton Therapy Center (PTC), odmítla VZP uzavřít smlouvu o úhradě péče. "PTC nemá k poskytování zdravotních služeb podle příslušného zákona žádné oprávnění. Uzavírat s čistě obchodní společností smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb tedy není možné," sdělil HN mluvčí VZP Jiří Rod.

Projekt se podle informací HN zpozdí minimálně o rok. Investorům totiž už loni, po dokončení samotné stavby, došly peníze na přípravnou fázi, během níž mají získat certifikace a zajistit školení personálu. Tyto průtahy zřejmě přispěly k loňskému pádu jednatele Immorentu Jiřího Drbohlava, který leasingovou smlouvu na protonové centrum podepsal.

Firmu PTC, jíž Immorent peníze poskytl, vlastní podnikatelé v reklamě Václav a Pavel Laštovkové (ODS)
známí z golfcentra pod Karlštejnem a jeden z nich je šéfem HC Bílého tygra Liberec. Čtyřmiliardovou půjčku získali přesto, že neměli s podnikáním ve zdravotnictví zkušenosti a nedisponovali ani potřebným kapitálem. Mimochodem stejnou akci za cca 2,5 mld.Kč staví nyní v Moskvě!

"Peníze na vlastní vklad, řádově jednotky milionů eur, který vyžadoval Immorent, si museli půjčit od firmy Syner. Ta centrum stavěla," tvrdí Antonín Pečenka, který od roku 2008 pro Laštovky pracoval jako manažer projektu, loni se s nimi ale ve zlém rozešel.

Právě díky Pečenkovi se ale celý projekt rozběhl:
V roce 2006 byl na čas nuceným správcem VZP. Během měsíce, kdy výjimečně disponoval pravomocí správní rady, uzavřel s Laštovky za VZP smlouvu o smlouvě budoucí. Tou jim slíbil hradit protonovou léčbu miliardou korun ročně. Dnes VZP tento závazek neuznává. Přitom právě na základě tohoto příslibu Immorent poskytl miliardy na stavbu.

Immorent nechce situaci komentovat. Jak říká mluvčí Rudolf Kargl, "jde o smluvní vztahy třetích stran". Kargl jen popřel, že by Drbohlav firmu nuceně opustil kvůli financování protonového centra. "Odešel z vlastní vůle, s PTC to nemělo nic společného," tvrdí.
.....................................................

Takže tu máme nový IZIP a VZP by měla ročně cálovat 1 mld.Kč za "ambulantní" léčbu rakoviny ponejvíce mozku.
Lapidárně řečeno, přislušný destrukční paprsek je na nádor zacílen přes oko! Ale tyto fajnovosti už ponechám na odbornících lékařích.

Ještě si hlavně prověřte SYNER, ano ten SYNER z Liberce, který byl za 2 mld.Kč vyhozených nedávno na MS v Lyžování...... Zkratku SYNER si rozdělte na dvě poloviny a dosaďte jméno jednoho šéfa této firmy a jednoho proslulého primátora za ODS v Liberci.

Maminko, mě se chce zvracet!
22. 09. 2012 | 22:24

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

zdravotnictví je zadarmo. socbolševici jsou o tom přesvědčený. a žádná síla na světě je nezvyklá.
22. 09. 2012 | 22:35

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

já si myslim, že nejlepší reforma zdravotnictví by spočívala ve změně českýho jídelníčku. mam ještě par, myslim si dobrých nápadů. já bych zřídil takový speciální místnosti, kam by si lidi mohli jít zařvat. vydávat jakékoliv zvuky jakkoliv hlasité. potom jsem vymyslel další terapii spočívající ve rozmlácení lidské figuríny opatřené fotografií vedoucího ze zaměstnání palicí. a třetí věc je zákaz osobní dopravy ve městech. všichni by museli chodit pěšky nebo jezdit na kole. takže abych to shrnul 1. nežrat, 2. ventilovat stresy, 3. hýbat se. naše zdravotnictví by ušetřilo 50% současných nákladů.
22. 09. 2012 | 22:48

Jank napsal(a):

Ja mam overeno, ze kdyz si hlidam, co jim, jsem OK. Jak si jen "pustim uzdicku", uz to citim - zacnou mi otekat kotniky, mam paleni zahy, nebo se mi ozve chronicky zanet ucha. Vsechno zatim jde bez doktora (pochopitelne krome urazu), jelikoz mi je jen neco pres 50.Alkohol piju jen vyjimecne (ledviny mi daji vedet, ze se jim to nelibi), proti paleni zahy se osvedcila oddelena strava (bilkoviny jen se zeleninou) a na zanet ucha cesnek. Krome toho delam pravidelne cisteni strev, ledvin a jater. Dvakrat do roka vyplachnu i zlucnik a zbavim se kaminku
(ANO, JE TO MOZNE!), neni tedy treba ZADNA OPERACE! Dokud to jde, od doktoru radeji dal... A na zaver - pro ty, kdo kouri marjanku - studie prokazaly, ze se po ni zvysuje riziko dostat depresi a ti, kteri deprese jiz maji, tem se prohloubi. Uvedomte si, ze na vasem zdravi nezalezi vic nikomu jinemu nez vam samotnym.
22. 09. 2012 | 23:41

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

jank,
tráva funguje jako cokoliv jiného. nesmí se to přehnat. samozřejmě nejhorší, co člověk může udělat, je chlastat nebo kouřit trávu, protože má deprese. po vystřízlivění dostane dvojitou ránu. tudy cesta nevede.
23. 09. 2012 | 00:07

Důchodce68r napsal(a):

Tak mně napadlo rčení "I to zlé je pro něco dobré".
Diskutuje se o stále trvajícím nebezpečí totálního kolapsu světového finančního systému. Stačilo by to na naše zdravotnictví?
Pokud ne, pak snad občanská válka. Jinak asi nic.
23. 09. 2012 | 00:51

lochmam1 napsal(a):

Bože co to tu plácáte o jídelníčku a tom, že zdravotnictví není zadarmo. Prosím proberte se. Jídelníčky si mohou upravovat lidé, kteří na to mají. Pokud bych spočítal co jsem si "uspořil" na zdravotním pojištění není to zanedbatelná částka. Když nebudu muset platit předražené léky, které mají výrobní cenu halířovou. Nebudu muset platit za používání přístrojů, které jsou již jednou zaplaceny z mého pojištění, nebudu muset platit za 10 minutový zákrok 10000 tisíce Kč. Lékaři budou mít přiměřené platy. Potom bude ve zdravotnictví peněz nadbytek. Myslím si, že vydělávání neodpovídajících finančních částek je minimálně nehoráznost.
23. 09. 2012 | 01:02

otokar napsal(a):

Když bylo méně doktorů, bylo i méně chorob. Mnoho psů-zajícova smrt.
V letech 70tých u psychotestu na otázku: Lze koupit zdraví za peníze?
Napsal jsem ANO, komise však nenalezla pochopení.
Jak je to dnes nevím, kupuji pouze razítko na řidičák. Z toho, co jsem odvedl má doufám užitek někdo potřebný.
23. 09. 2012 | 04:50

S. Vochmelík napsal(a):

Pan Heger přitom sám tajně kouří a chlastá. Nedávno ke mně Leoš přišel spolu s Věrou Bílou a Václavem Klausem ml. Přinesli karton marlborek a kanystr čistícího lihového přípravku Digič, který je vhodný na lakované a nerezové povrchy, a ještě mi do očí tvrdili, že je to teď to nejbezpečnější pití. Já jim samozřejmě nevěřil, protože vím, že to pijí i normálně, a bylo mi jasné, že jim o zdraví nejde. Symbolicky jsem upil půllitřík, ale neměl jsem z toho dobrý pocit. Nejvíc mi ale vadilo, jak mi zakouřili maringotku. Větral jsem pak dvě hodiny.
23. 09. 2012 | 07:44

LilVanesska napsal(a):

Pan Hnízdil má pravdu . Z naší krajské nemocnice pomalu, ale jistě odchází všichni rozumní doktoři pro špatné podmínky. Nastupují mladí a nezkušení. Z nemocnice se stala dojná kráva pro všechny vládnoucí strany v kraji. Doktoři hlavně ti vedoucí mají obrovské příjmy. Stihnou i 5 zaměstnání za pouhý jeden den. Nedávno mi vyprávěli známý svoji zkušenost . Manžel , rakovina v posledním stádiu. Místo toho, aby ho nechali v klidi umřít, měl naordinováno tolik výkonu jako za celý svůj život. Bojím se být nemocen. Bojím se jít do nemocnice, bojím se že mě tam zabijí. Naše nemocnice je orientovaná pouze na zisk . Omezila se některá péče , není správně finančně ohodnocena. Hodně věcí lze opravit stravou , pohybem a zdravým rozumem. Ale z toho nejsou peníze.

Mnoho známých je na lékách na uklidnění. Nikdo neřeší jejich příčinu, doktor předepisuje pouze léky. Za den stihne udělat několik desítek pacientů.

Mnoho lékařů má v 50 majetek na několik desítek milionů korun. Kdyby se tím konečně začal zabývat i finanční úřad. Kde na to vzali, když pracují za pár korun v nemocnici ?

Važte si sestřiček v nemocnici. Jsou to lidi, kteří tam pracují , ne lékaři, ale sestřičky pracují !
23. 09. 2012 | 08:23

Yosif K napsal(a):

1) Manžel, rakovina v posledním stádiu. Místo toho, aby ho nechali v klidi umřít, měl naordinováno tolik výkonu jako za celý svůj život. Bojím se být nemocen. Bojím se jít do nemocnice, bojím se že mě tam zabijí. Naše nemocnice je orientovaná pouze na zisk .
2) Omezila se některá péče , není správně finančně ohodnocena. Hodně věcí lze opravit stravou , pohybem a zdravým rozumem. Ale z toho nejsou peníze.
3) Mnoho známých je na lékách na uklidnění. Nikdo neřeší jejich příčinu, doktor předepisuje pouze léky. Za den stihne udělat několik desítek pacientů.
KONEC CITATU.
ad 1) Toto je problem kdekoliv je moderni medicina. Doktor ma obavu, ze pokud by nepouzil vsechno co nahodou ma k dispozici, ze by si pozustali stezovali. Castecne se to da resit pomoci "living will" - kdo ma vsak predvidavost a odvahu neco takoveho podepsat?
ad 2) Proc je podhodnocena? Pokud je neco umyslne podhodnocene, je prirozene ze se takova cinnost omezuje.
ad 3) Mozna to chce zmenit doktora?
23. 09. 2012 | 09:16

Glosator napsal(a):

Pan autor prostě vše předvedl na jednu kategorii nemocí, která je obecně známa a jmenuje se "psychosomatické problémy" a zabývají se jí psychiatři. Ta "Slepá ulička" např znamená, že průměrná doba dožití prodloužila u mužů ze 64 let r. 1988 na 74 let dnes.
Připomínám, že ve starověkém Egyptě byla průměrná doba dožití 32 let u rolníků a 50 let u šlechty.
23. 09. 2012 | 09:52

Glosator napsal(a):

to Al Jouda
To co popisujete, byl komunistický zdravotnický systém, který fungoval tak "dobře," že po celá 80 léta byla u nás průměrná doba dožití u mužů 65 let. Za 5 let od r. 1989 se prodloužila na 69 let a dnes je to 74 let.
Přesto jsme pořád pozadu např. za Německem, ač se ten rozdíl podařilo snížit z deseti let za komunistů na současných 5 let.
Jinak, stačilo mít zubaře-nemehlo a hned člověk uplácel jiného zubaře, aby ho vůbec vzal.
23. 09. 2012 | 10:09

Yosif K napsal(a):

Varování: Zdravotnictví, orientované na zisk, a medicína, orientovaná na chorobu, škodí zdraví!
KONEC CITATU.

Nejak tak si matne vzpominam na jakousi ideologii, ktera rikala ze HOSPODARSTVI orientovane za zisk skodi pracujicimu lidu.

Misto zisku se tedy sledovalo celostatne cca 64 ukazatelu neziskove celospolecenske prospesnosti - najak to moc dobre nefungovalo. Furt neco schazelo a furt neco prebyvalo.
Pokud nebude meducina orientovana na zisk - na co bude orientovana? Na zdravi? Jak bude definovane zdravi? Kdo to bude kontrolovat? Lide sami? Ustredni revizni komise holisticke meduciny obsazena zastupci valdni koalice? Obsazena svazem nespokojenych pacientu? Obsazena predsednictvem svazu holisticke meduciny?

Kdo to bude platit? VZP? Nebo doktori budou holisticky vybirat do klobouku, pohrdajice buzeraci ze strany statnich molochu?
23. 09. 2012 | 10:11

evix napsal(a):

Průměrná délka života v Česku stagnuje a delší těžko bude, to by se musela změnit celá česká společnost, která je na většinu vlastních lidí jak zlý pes. Lidský zdroj by se musel změnit na pracujícího občana, který nemá zdravotní péči vůbec zadarmo, jak nám tu stále někdo hloupě podsouvá. Platíme si zdravotní pojištění, tedy spíše zdravotní daň. Kdo se snaží mít větší než minimální plat ( a že je sakra obtížné!! v Metylčesku) vidí kolik zaplatí, málo to rozhodně není.
Tož tak..
23. 09. 2012 | 11:02

Eva napsal(a):

Já bych tak řekla, to Vám to, pane doktore povídá,když k Vám pacient chodí a platí si cash a je jen na něm, jak dlouho bude konzultace trvat. Můj pacient má předepsaných 20 minut (anamnéza, vyšetření, prohlídnutí paraklinických vyšetření, promyšlení a napsání zprávy) a to vážně nemám čas řešit jeho sociální situaci ale holt jen přesně to, s čím ke mně přichází. Při vší úctě si dále myslím, že "konvenční medicína" pomůže ve svém konečném důsledku většímu množství pacientů než holistická (bráno třeba na jednoho lékaře), ale samozřejmě chápu, že jsou jedinci, kteří po Odysseově putování zdravotnickým systémem skončí v rukou holistika a ten teprv pomůže. Nicméně infarkt, a zatím si stojím, stejně nejlépe léčí PCA a mnemotechnická pomůcka SAAB-C :)
23. 09. 2012 | 11:12

Občan napsal(a):

Glosátore,
střední délka života (naděje dožití, průměrný věk dožití) nevypovídá o ničem.
Stačí nahlédnout do této tabulky (2011) a pochopíte proč:
http://www.zemepis.com/vek.php

ZA Libyí, Kubou, Panamou, Bosnou-Hercegovinou, Albánií a Kostarikou jsme my a před námi pouze USA.
Přičemž mezi námi a Německem je rozdíl pouze -2,2 r. (Ž) a -2,7 r. (M) - Nebudete snad tvrdit, že úroveň a kvalita života je v Německu a ČR skoro stejná, že ne...

Mezi Kubou a USA je rozdíl dokonce pouze -0,4 r. (M) a -0,8 (Ž) - předpokládám, že nebudete tvrdit, že kvalita a úroveň života jsou v USA a na Kubě stejné, že ne...
V B-H je střední délka života dokonce vyšší než v USA. Má tedy B-H vyšší životní úroveň, lepší zdravotnictví a školství a lepší kvalitu života než USA?

Myslete, než něco použijete jako argument.
23. 09. 2012 | 11:39

katango napsal(a):

Myslím si, že tento dlouhý článek lze výrazně zkrátit: všichni doktoři jsou hlupáci a neumětelové s pochybným žebříčkem hodnot, jedinou výjimkou jsem Sám Veliký Já, autor článku, prorok, slunce naše jasné.
23. 09. 2012 | 11:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé a nadávky obsahující příspěvky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 09. 2012 | 11:44

Sprosťák napsal(a):

Hnízdila čtu vždy se zájmem,má pravdu, medicinu bere vážně.Mnohem vážněji než někteří mudrlanti na každé diskusi diskutující o nesmrtelnosti chrousta..
23. 09. 2012 | 11:50

Občan napsal(a):

Jo, a ještě jeden obrázek:
http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFstudenti/Langhamrova.pdf
(graf č. 14)

Rozdíl průměrné délky dožití je v relaci ČR-staré členské země EU již 50 let stále stejný. Cca 6 let. Za těch 50 let se to prostě +/- nehnulo.
Ale...
Pokud se podíváte na detail průběhu grafu, tak se nám stará EU po r. 1990 postupně vzdaluje - zhušťuje se v horní hranici šestiletého intervalu, zatímco ČR je dnes beznadějně na dně šestiletého intervalu. Takže proti socíku jednoznačné ZHORŠENÍ.

Mám pokračovat a udělat z Vás ještě větší pravounské ťululum?
23. 09. 2012 | 11:59

neo napsal(a):

Občan:

stačí levounské ťululum. Takové zbabělé.

už jste si zjistil, jaký má zaměstnanec nárok při čerpání dovolené?
23. 09. 2012 | 12:16

Pavla2 napsal(a):

Pne doktore, je jasné, že byste byl nějradši, kdyby všichni místo k obvodním či odborným lékařům chodili k Vám, když se pravděpodobně místo internistou živíte jako psychiatr (alespoň dle Vašich blogů). Ale nebojte se, bez práce nebudete, protože je přece moderní mít svého psychiatra, tak jako v USA. Kdo ho nemá, není in. Dneska právě chodí k psychiatrům čím dál více lidí. Někteří to opravdu potřebují, když neví, kudy kam, ale mnozí tam běží s kdejakou blbostí, kterou by vyřešili, kdyby se trošku na svým životem zamysleli a hledali sami rozumné řešení. A neříkejte mi, že Vy také nepředepíšete uklidňující léky.
Jinak nevím, jak si představujete ty téměř rodinné nemocnice. Žádná z nich by při dnešní drahotě neměla možnost zajistit drahé přístroje a neumím si představit, že by pacienti kvůli několika vyšetřením museli pokaždé jezdit do velkých nemocnic. To by se jen prodražilo a na zdraví by to těžko někomu přidalo.
Jiná věc je ta, že se lékaři a vůbec personál neumí k lidem chovat a nějaká upřímná komunikace jaksi u velké většiny neexistuje. Ale to je věc člověka. Nikoliv toho, jestli je v malé či velké nemocnici. Doktoři jsou nenažraní, arogantní a vůbec nechápu, jak můžou pořád chtít přidat. Jsou výjimky, pár jich znám, kterým bych zvýšení platu přála. Např. do naší zlínské Baťovy nemocnice se lidi bojí chodit. S kým se bavím, tak každý říká, že si radši zajistí operace a konzultace jinde.
23. 09. 2012 | 12:26

Občan napsal(a):

Neoušku, chlapečku,
ten, kdo pracuje na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti (dnes běžný způsob "zaměstanávání" - zejména v agenturách), NEMÁ žádný nárok na dovolenou.
Ten, kdo pracuje na řádnou pracovní smlouvu sice má ze zákona nárok, ale v reálu to vypadá tak, že si dovolenou šetří na nemoc nebo ji čerpá po dnech, vyjímečně celý týden. Vyjímkou jsou továrny, kde bývá vyhlašována celopodniková dovolená.
Učitelé sice mají TEORETICKÝ nárok na dovolenou, ale mohou ji čerpat pouze v obdobích prázdnin.
Poptejte se například zdravotníků, jak vypadá jejich "zákonný nárok".

Tak co, trumbero, co tam máte dál...
23. 09. 2012 | 12:28

Max napsal(a):

Je-li v pořádku, když dva zdraví jedinci pracující s nasazením deset hodin denně mohou být za svou práci legálně a legitimně odměněni v poměru třeba 1:1000 000, není možné, aby na návrhy pana Hnízdila byly peníze aniž by je ti bohatí dobrovolně na tyto účeli vydali, což se asi nestane.

Ve veřejné televizi zazněla zpráva, že se úporně hledá způsob, jak omezit počty silničních pirátů. Stejně nesmyslné, jako hledání pana Hnízdila. Může být potrestán pirát s příjmem 10000 stejnou pokutou a přijde tak o všechny své peníze zatímco jeho bohatý kolega-pirát dejme tomu o jedno promile svého měsíčního příjmu. Je evidentní, že piráti se kromě pár imbecilů a duševně chorých rekrutují ze společenských vrstev těch, kteří se buď současným trestům smějí anebo těch, kteří už nemají co ztratit.

Návrhy pana Hnízdila jsou tedy nerealizovatelné i v dobách, kdy neexistoval zločin zahrnující podvody, loupeže a korupci.
Existence zločinu jen umocňuje tento stav.
23. 09. 2012 | 12:29

neo napsal(a):

Občanoušku , staroušku:

O dohodnách není řeč, je řeč o HPP. Dovolenou si můžou vybrat minimálně 2 týdny v kuse, to je zákon.

Na nemoc si ji šetří jen nepatrná část.

Učitele sem netahejte, mají nárok na 8 týdnů dovolené, zatímco klasický zaměstnanec jen na 4 a 5 bývá benefitem. Ani běžný zaměstnanec si ji nemůže vybrat kdy chce, takže se od učitele v tomto moc neliší.
Mě jen fascinuje ta sebejistota v blafech, které zde plácáte.

Chudáčci si šetří dovču na nemoc, chudáčci si nevezmou neschopenku, chudáčci bla bla bla... vidno, že vycházíte jen z extrémů a aplikujete je na většinovou populaci.
23. 09. 2012 | 12:45

muromec napsal(a):

Glosátor
K dožití a prodloužení věku v porovnání s r. 1988 - Kdože se to dnes dožívá v průměru těch 74 let? No přece lidé, kteří si většinu svého života prožili v pohodě socialismu s jeho zabezpečenou prací pro všechny, bezplatnou lékařskou starostlivostí a dalšími výhodami. Takže vystatování se "koukněte se, máme tady jen 23 let kapitalismus a už se lidi dožívají vyššího průmerného věku" je úplně pomýlené. Co s průměrným lidským věkem udělá dnešní kapitalismus, to se dozvíme nejdříve tak za dalších 20-30 let. Kdybych si měl vsadit, vsadil bych na to, že průměrný věk půjde do té doby dost dolů.
23. 09. 2012 | 13:53

Pavla2 napsal(a):

muromec: No to jste teda pěkně vedle. V socialismu se platilo zdravotnictví taky. Jenže jste ho měl v dani, zatímco teď je zvlášť jako odvod na ZP. Teď lidé umírají později z toho důvodu, že jsou dostupné lepší lékařské metody, lepší léky, které lidem život prodlužují, dříve by už mnozí v takovém stavu vůbec nežili. Jen si vemte např. rakovinu, dnes se vyléčí spousta lidí. Myslíte, že za socialismu by přežili takovou dobu jako dnes nebo se zcela vyléčili? Dříve byla spoustu dobrých dovozových léků jen pro vyvolené. Dnes některé máte zdarma v rámci ZP nebo si je případně můžete zaplatit. Ale máte možnost. Předtím nebyla.
23. 09. 2012 | 14:30

Glosator napsal(a):

to muromec
To ale nevysvětluje rozdíl mezi námi a Německem. A Vy snad tu "pohodu" reálného komunismu pamatujete? Za reálného komunismu neměl nemocný nad 50 let právo na dialýzu.
Obecně se říkalo "bony nebo krchov." Oproti "nadstandardům" tu byl jeden zásadní rozdíl, obálkou pro lékaře si sice pacient pomohl, ale jen na úkor někoho jiného. Léky, a to i ty docela obyčejné byly na příděl. Sám jsem viděl, že když mě doktor předepsal dvě krabičky léků z tehdy "vyspělé" Judoslávie, odškrtl si v notesu dvě políčka. Těch políček měl deset, mohl tedy napsat maximálně 10 krabiček, nevím ale na jak dlouho.
23. 09. 2012 | 15:24

Gottlieb napsal(a):

viděl někdy někdo fakturu od zubaře, z čeho se skládá zub. protéza za X tisíců ha ha ha
23. 09. 2012 | 15:33

MX napsal(a):

Pavla2
"Ale máte možnost. Předtím nebyla"

Ad 1) Kdo měl dost peněz - sehnal a měl to samé jako Němci či Rakušáci
Ad 2) Zcela ignorujete časový posun. Myslíte si, že v pravěku kdy se operovalo kusem pazourku to bylo zaviněno tehdejším společenským zřízením?
23. 09. 2012 | 16:11

MX napsal(a):

Glosator

"Léky, a to i ty docela obyčejné byly na příděl."

Zapomínáte na embargo, které nemá s ekonomikou co dělat. Západ chtěl zlikvidovat konkureční zřízení. Hypoteticky si představte a abstrahujte od globalizace, že kdyby se teď od nás některé významné země ekonomicky odvrátily, měli bysme tady díky svému rozvrácenému průmyslu slušně řečeno velké kulové.
Taky si představte socík bez embarga s možností se na zápodě zadlužit bilionem korun jako teď. To by bylo panečku švýcarských léků a přístrojů.
23. 09. 2012 | 16:20

santawizard napsal(a):

Mistře Jane:
To co říkáte dává smyl!!!To říkají i lidoví léčitelé,kromě oblasti z psychiatrie, kde jsou všichni takoví lidoví léčitelé předem vyhlášeni za šarlatány.
23. 09. 2012 | 17:05

santawizard napsal(a):

Mistře Jane:
To co říkáte dává smyl!!!To říkají i lidoví léčitelé,kromě oblasti z psychiatrie, kde jsou všichni takoví lidoví léčitelé předem vyhlášeni za šarlatány.
23. 09. 2012 | 17:08

pamětník napsal(a):

Yosif K.:
Informační poznámka: ředitelem nemocnice v Motole není lékař, nýbrž JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.
23. 09. 2012 | 17:14

dennis napsal(a):

Pane Muromec,
tech asi dvacet tricet let, jak rikate, je asi doba nezbytna, aby se statisticky verohodne dal vyjadrit ten index pravdepodobneho doziti. Napriklad dnes uz se statisticky da vyhodnotit zdravotni profil lidi v zemich, kde vice nez tricet let je v detske strave mleko vytlacovano koka kolou, kde presolene jidlo a velka spotreba sladidel jako je kukuricny sirup se stavaji vyznamnou slozkou v nutricni skladbe stravovacich navyku.

Sireni otylosti, cukrovky a dalsich "civilizacnich" chorob, zpusobenych spatnymi stravovacimi navyky a prejidanim, u velmi pocetnych skupin obyvatel se statistickou neuprosnosti vede ke zkraceni tzv. prumerne delky zivota. Zivotni styl, stravovaci zvyklosti, nutricni skladba stravy velkych socialnich skupin maji rozhodujici vliv na statisticky vyznamne skupiny. Desitky let chybejici osveta zdraveho zivotniho stylu prohrava svuj souboj s cilenou a vedecky pripravovanou reklamou.

Svata pravda, ze kazdy je strujcem sveho stesti, je jen chabou namitkou proti argumentum, ze se propagandy zivotniho stylu zmocnily naprosto bezohledne metody prodeje jakehokoli "zbozi". A jeho vnucovani spolecne se systematicky klesajici urovni vzdelani musi nutne vyustit v bezradnost na urovni vnuceneho zivotniho zpusobu. Penize rozhoduji. A velke penize rozhoduji o zivote velkych skupina lidi.

Farmaceuticti giganti a velike pojistovny v soukromych rukach sleduji jede zakladni cil: Kratkodoby a treba i dlouhodoby zisk ve prospech majoritnich vlastniku. Srovnavani dnesniho stavu se socialistickym zdravotnictvim na podstate kapitalismu nic nezmeni. Jestlize stat a jeho hospodareni a pece o obcany jde do kopru, pak smysl ma usilovat o nove pomery. Zacina to samozrejme kritikou po te, kdyz je situace vseobecne a pravdive definovana. Tomu se samozrejme bude nase kleptokracie branit do posledniho dechu. (Mozna ze to bude take i posledni dech vetsiny z nas.)
23. 09. 2012 | 17:46

jepice napsal(a):

MX:
jestli nedostatek kvalitních léků za totáče svádíte na embargo, pak tím taky přiznáváte zoufalé zaostávání za západní lékařskou vědou a farmaceutickým vývojem.
Navíc tady chyběly léky, které byly na Západě už dlouho úplně běžné a žádné embargo se jich určitě netýkalo. Takže tvrzení, že stav ekonomiky hrál velkou roli, bezpochyby platí.
23. 09. 2012 | 17:47

PK napsal(a):

Pane doktore,Vámi popsaný stav dnešního zdravotnictví přesně odpovídá realitě kterou jako občasný pacient vnímám již delší dobu.Vůbec mi tento systém nevyhovuje a nostalgicky vzpomínám na časy před dvaceti-třiceti léty.Připadá mi taky ,že dnes se lidé k doktorům nechodí k doktorům jen léčit ale především přispívat na nenasytný farmaceutický průmysl a obrovský byznys který se zatím ze zdravotnictví stal.Proto mám k němu stále menší a menší důvěru.Kdyby většina doktorů smýšlela jako Vy,věřím že by léčba byla ještě úspěšnější a možná i levnější.
23. 09. 2012 | 17:51

PK napsal(a):

omluva za překlep
23. 09. 2012 | 17:55

Yosif K napsal(a):

PK napsal(a):
.........Kdyby většina doktorů smýšlela jako Vy,věřím že by léčba byla ještě úspěšnější a možná i levnější.
23. 09. 2012 | 17:51
Samozrejme ze by lecba byla levnejsi - vzor MUDr Hnizdila - mamzonsti samani - si vystaci s bylinkami natrhanymi v pralese a nejake operovani nebo ozarovani moc nepestuji.

V nekterych zemich zdravotni pojistovny plati i homeopatickou lecbu (SRN) - pokud tedy aspon neskodi - proc by se tedy nemohla platit i celostni meducina.

V nekterych pripadech by byla celostni lecba uspesnejsi, v nekterych proipadech ne.

Ve vsech zemich vsak obe mediciny existuji vedle sebe - neni na svete zeme, kde by prevazovala celostni medicina a velke nemocnice by zmizly. Jak o tom sni MUDr Hnizdil.

Celostni meducina misty hodi lepe nez ustvany system fabrik na zdravi. Celostni meducina vsak neresi ani zdaleka vsechno.
23. 09. 2012 | 18:15

Yosif K napsal(a):

Vyhrozovani hegerovi ze do mesice skonci jelikoz nehovi celostni medicine je prekvapive.

Kdo by ho mel nahradit? Zaloudik z Masarykova onkologickeho ustavu na zastance cecelsotni meduciny nevyapda. Onkologicky ustav jew urcite plny dost drahych stroju a medikamentu.

Zadna politicka strana jeste celostniho kandidata ne ministra zdravotnictvi nema....
23. 09. 2012 | 18:19

Yosif K napsal(a):

Dlouho uz nic nenapsal socialni vizionar Tozicka. Zrusit velky nemocnice jako "nastroj farmaceuticke lobby" je jedna vec.

Narknout kapitalismus z umrzani bezdomovcu - to je aspon silny kafe!!!!!!

K tomu umrzani by mohl napsat neco zajimaveho MUDR Hnizdil. Nebo Atacama. Maji na todle velmi realistickej nahled - socani by asi todle tezko stravili.

Atacama by to mozna nazval samocisticim prirodnim vyberem - z amazonsky dzungle je urcite zvyklej na dost praktickej realismus. Nejakej saman mu tam nadal ze nadarmo lecil chudaky antibiotikama - ze prej "rusive zasahoval do prirodniho vyberu".

Co vy na to socialisticti soudruzi?
23. 09. 2012 | 18:27

MX napsal(a):

Jepice

Kdyby se komunisti zadlužili bilionem, mohli by ty haldy zahraničních a preparátů a léků naštosovat ve deseti patrech od Aše až po Košice.
23. 09. 2012 | 18:47

Honza napsal(a):

MX:
Žádné embargo na dovoz léků před rokem 1989 neexistovalo, léky se nedovážely kvůli nedostatku deviz. Interní pokyn o tom, že se občanům v důchodovém věku nesmí předepisovat dialýza, opravdu existoval.
Občan:
Průměrný věk u mužů vzrostl podle ČSÚ za posledních 20 let o 7 let (to je světový rekord), u žen o 5 let. O příčínách lze jen spekulovat,pravděpodobně jeto kombinace lepší stravy (dostupnější zelenina a ovoce,dražší vepřové a další tučná masa)plus lepší zdravotní péče, zejména dostupnost léků a nové postupy v kardiologii.
Naše zdravotnictví má spoustu problémů, některé z nich Dr. Hnízdil správně pojmenovává, ale srovnávat to jakkoli se situací předr. 1989 je nehoráznost.
23. 09. 2012 | 19:24

santawizard napsal(a):

Zdraví a finance ,léčitelství a sport existuje.Jak změnit sám sebe nebo svět sebekritikou a kritikou není totéž ,jak se sebekritikou a kritikou smířit se svým osudem.Proto je nutná nejenom léčba ,ale i samoléčba.
23. 09. 2012 | 20:19

Ota Veverka napsal(a):

Bravo, pane doktore.
Takové články jsou v oficiálních médiích velmi vzácné. Problém ovšem je také v tom, že se nám společnost totálně zmaterializovala. To ostatně vidíte z uvedených reakcí. Osobně bych za lékaře, který by se zajímal i o mě a nejen o moje nemocné koleno, srdce, játra apod., dal cokoli, ale bohužel, nejsou k mání. A když jsou, přijde to kapsu pacienta na docela velký obnos.
Dnešní pacient, zahlcený požadavky vydělat na sebe a svou rodinu, o to ani nemá zájem. Chce přijít k lékaři, dostat svou dávku pilulek a do tří dnů zase makat na chléb vezdejší. Netuší, že se tímto způsobem neuzdraví, protože nemá ponětí, co je to zdraví, a co nemoc.
Osobně dělám vše pro to, abych musel polykat co nejméně chemikálií, ale někdy není zbytí, jde-li o akutní zdravotní problém. Nicméně, vše, co říkáte, je přesné. Thorwald Dethlefsehen by z vás měl radost. Doufám, že i ze mě, pomohl mi dostat se z chronické nemoci, se kterou si naši lékaři dvacet let nevěděli rady. Dnes, jsem už deset let bez potíží, i když pravda, jak člověk stárne, přicházejí nové výzvy.
Děkuji a pište dál. Pro mě to byl velmi povzbuzující článek.
23. 09. 2012 | 20:21

jepice napsal(a):

MX:
To zadlužení je čistě akademická otázka, protože by jim pravděpodobně nikdo nepůjčil. Ale dejme tomu, že by se nějaký blázen našel a ta možnost tu byla.
Samozřejmě by nás radši nechali chcípat. Půjčili by si na něco docela jiného.
23. 09. 2012 | 21:12

aga napsal(a):

Pane doktore,

trochu holistického pohledu by to chtělo. Řešit reformu českého zdravotnictví v rámci matrixu je jako předpokládat, že tělu nemocnému rakovinou pomůže vymáčknutí vřídku na nose.
23. 09. 2012 | 21:41

Občan napsal(a):

To Honza:

No, a čím myslíte, že to asi tak je?
Ony nám totiž ráčily laskavě vymřít ročníky udřených lidí, kteří se narodili za WWI, dospívali koncem krize a prožili WWII. Což byl docela záhul i pro hodně silné jedince.
Teď postupně mřou ročníky lidí, kteří prožili celý aktivní život v poklidném socíku a nejsou tak orvaní jako jejich rodiče. Tudíž žijí déle.
Ale nebojte, ono to vezme rychlý konec. Drábek s Hegerem se starají, aby se neprodlužovala střední dílka života, ze všech sil. Počkejte 10 let a pak si můžeme popovídat o těch zázracích kapitalismu znovu...
23. 09. 2012 | 21:43

Jitka napsal(a):

Pane doktore,my pacienti to chápeme.Nebylo by lepší všechno vysvětlit lékařům??? Těším se na lékaře jako jste Vy :-) Důchodkyně Jitka
23. 09. 2012 | 21:47

Pavla2 napsal(a):

MX: Ne, že kdo měl dost peněz, tak si léky mohl sehnat. Ale ten, kdo měl dobré známosti. Já jsem byla ochotná zaplatit nevímco, přestože jsem na to neměla, ale když Vám téměř umírá dítě a řeknou Vám, že léky jsou jen na klinikách pro lidi tam se léčící a vyvolené, tak uděláte cokoliv. Bohužel by mi nevyhověli, ani kdybych jim zaplatila, takže jsem si léky musela nechat poslat za opravdu drahé peníze ze zahraničí. A nebylo to jednou, takže kdo říká, jakou jsme tady měli péči výbornou za socialismu, ať jde do háje. To může říct jen ten, kdo nic podobného nepotřeboval.
23. 09. 2012 | 21:50

pravolevé paradoxy napsal(a):

Nebudeme budovat zdravotnictví orientované na zisk a kdo bude asi platit drahé přístroje, které jsou potřeba na léčbu například rakoviny? Třeba Hnízdil může vybudovat zdravotnictví s šamany,léčiteli a bylinkáři tak jako v Africe nebo jiných zaostalých států. Třeba můžeme mít nějakou směsňou alternativní medicínu kde léčí různí podvodníci okultismu,bylinek a jiných primitivních nevědeckých nesmyslů ale vážné nemoci tím neyléčí.
23. 09. 2012 | 22:48

Yosif K napsal(a):

Ota Veverka napsal(a):
Bravo, pane doktore.
Takové články jsou v oficiálních médiích velmi vzácné. Problém ovšem je také v tom, že se nám společnost totálně zmaterializovala. To ostatně vidíte z uvedených reakcí. Osobně bych za lékaře, který by se zajímal i o mě a nejen o moje nemocné koleno, srdce, játra apod., dal cokoli, ale bohužel, nejsou k mání. A když jsou, přijde to kapsu pacienta na docela velký obnos.
KONEC CITATU.

Na Vase potize je nekolik receptu:
A) jak rikate platit nemale penize.
B) stat se socialne demokratickym (nebo i modrym) KULICHEM - pak se vam del pokun MUDr Ludvika (CSSD) budou doktori venovat s tender loving care...
C) sverit se do rukou celostnich doktoru a samanu typu MUDr Hnizdil a Atacama. Tito jsou vsak vychovani drsnymi pomery ve vrcholovem sportu a v amnazonske dzungli a mohou usoudit ze pokud vase koleno nepujde lecit celostnim obkladkem, ale pouze nejakou operaci v nenavidene velke nemocnici, ze muzete jeste dobre poslouzit v potravnim retezci Amazonie jako navnada na cerneho pantera.

Platit nemale penize se mi jevi jako realistictejsi varinata nez B) a C) - skoda ze vam k tomu kolenu nerekne neco zajimaveho sam MUDr Hnizdil Atacama..... v Amazonii asi nemaji lide s rozdrbanym kolenem narok na dlouhe preziti.......
23. 09. 2012 | 22:51

pamětník napsal(a):

Yosif K:
Pro absolutní neúspěch opakuji:
"pamětník napsal(a):

Yosif K.:
Informační poznámka: ředitelem nemocnice v Motole není lékař, nýbrž JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

23. 09. 2012 | 17:14"
23. 09. 2012 | 23:29

santawizard napsal(a):

........zázračné pilulky z UFO laboratoře ,léčí všechno........
24. 09. 2012 | 01:00

Honza napsal(a):

Občan:
"No, a čím myslíte, že to asi tak je? Ony nám totiž ráčily laskavě vymřít ročníky udřených lidí, kteří se narodili za WWI, dospívali koncem krize a prožili WWII. Což byl docela záhul i pro hodně silné jedince."

Tohle je revoluční myšlenka, s tím bych na Stanfordu udělal díru do světa. Jenom jedna kontrolní otázka: proč tedy stejný nárůst průměrné délky života nepozorovali v Rusku ani v Británii?
24. 09. 2012 | 02:22

Anuszka napsal(a):

Dobrý den. Je to tak, jak píšete, pane Hnízdile. Jak ale naznačují některé komentáře, reformě brání především očekávání lidí: lékař mi nebude říkat, že něco dělám špatně /to mi nebude říkat vůbec mikdo/ nebudu se zamýšlet nad vlastními chybami, lékař mi něco předepíše a problémy "zmizí". Stejně jako si chtějí myslet, že za jejich kvalitu života může Drábek nebo Heger.

Na druhé straně stojí lékař, který se o člověka zajímat nechce, zajímá ho jenom nějaká část jeho těla a jak píše lékařka výše, není čas na nějaké zbytečné debaty...Takže vlastně většině tento systém vyhovuje. Tak jakápak změna...

Reformou se tedy myslí jen přesuny peněz z jedné strany na druhou, šetření pro to, aby se jinde mohlo plýtvat a udržení kolosu v jízdě. Občan /obecně:-)/ chce, aby to bylo "zadarmo", lékař chce, aby za to dostal "hodně" peněz - celé zdravotnictví je založeno na zdánlivém udržení této iluze. Jakmile je nějak porušena, přichází nespokojenost. Vyřešením je opět nastolení iluze...A Vy tady, pane Hnízdile, s nějakým zdravím...:-)
24. 09. 2012 | 08:25

chytil napsal(a):

další patrony do tlumoku:
http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/21/drugs-industry-scandal-ben-goldacre

mej se fajn vch
24. 09. 2012 | 11:09

ortler napsal(a):

Jenom malou otázečku,pane Hnízdile:Kolik účtujete pacientovi např.za 1 hodinu těch vašich blbých keců?
24. 09. 2012 | 12:26

Jan Hnízdil napsal(a):

Vážený pane Ortlere a další diskutující,

jsem v pozici řadového zaměstnance, pracuji v režimu úhrady zdravotními pojišťovnami, za hodinu blbých keců si neúčtuji ani korunu, neboť bych se tím dopustil porušení zákona o zdravotní péči.

Srdečně. Jan Hnízdil
24. 09. 2012 | 13:09

ortler napsal(a):

Nechtěl jsem Vás dehonestovat,pane kolego,ale přece jen..Vaše bruální podceňování západní medicíny a potažmo všech poctivých kolegyň a kolegů,kteří v potu tváře si chléb svůj vezdejší vydobývají zanechává hořkou pachuť na jazyku.Víme všichni,že 90% chorob se samo vyléčí,že 3/4 pacientů v ordinacích jsou neurotici bez objektivních korelátů závažnější choroby.Tito ne zdraví,ne nemocní se dožadují řešení,které medicína nemá.Znamená to totiž nutnost jaksi objektivně se podívat na svůj dosavadní život,na kvalitu mezilidských vztahů,znamená to potřebu přehodnotit svůj životní styl atd,.atd.,všichni víme,že hodně lidí na toto nemá,a čeká pomoc od kohokoli.Ale toto není medicína!Toto by se snad dalo zahrnout do tzv.neurózologie,jakožto podoboru psychiatrie,kde se skutečně mohou využívat i metody psychoterapie,např.kongnitivně-behaviorální atd.atd./mně osobně se líbí přístup profesora Frankla,zakladatele logoterapie/.Člověk je utlačován a chce se vyzpovídat.To vše je normální.Ale přesuňme se k opravdu vážně nemocným.Nekřičí,jsou nenápadní a při líčení svých potíží často zakřiknutí.Je samozřejmé,že především u těchto pacientů je potřeba lidského přístupu!Všichni,kdo děláme klinickou medicínu víme,že za nejasnými příznaky se může skrývat těžká patologie/vzpomínám si na případ,kdy za takzvaným "pschogenním zvracením"u dítěte se skrýval tumor v zadní jámě lební,který se podařilo včas odoperovat a dítě je dnes 5.rok v pořádku.V těchto případech si skutečně musíte uvědomit,že je lepší sto negativních nálezů na MRI,než jeden zanedbaný případ.A toto je medicína.Neokázale se věnovat jednotlivým případům,u kterých lze využít všech diagnostických a terapeutických možností,které současná medicína poskytuje.Medicína je totiž o jednotlivých případech.Spílání a nadávání systému opravdovému lékaři nepřinese nic.Pokud ovšem není propagandista,který chce na vlně oprávněné nechuti lidí s dnešní situací vytlouct /např.politický/kapitál.
24. 09. 2012 | 17:06

Petr Bělousov napsal(a):

Pan Hnízdil má pravdu. Nejde o pacienta, ale o zisk. Asi 80% chorob je psychosomatických. Startovaných na psychice, emocích a na této úrovni je možné je i léčit. A nestojí to ani korunu. Doktor Hamer z Německa podrobně popsal vznik a léčení psychosomatických chorob bezlékovou formou a výsledek byl, že všechny zdokumentované případy se na univerzitě ztratily, on byl zbaven lékařského diplomu a posléze i vězněn, protože slovně pomáhal "nastrčeným" pacientům. Pokud pacient (v překladu trpící), kterému se musí říkat klient (jde zřejmě o vtah co za to) nepochopí, že ho nikdo nevyléčí, mimo akutní operace, ale své zdraví má ve svých rukou, tak situace zdravotnictví se nemůže vyřešit. I školská medicína tvrdí, že za 50 až 60% zdravotního stavu může životní styl jedince, 30% jídlo a na dědičnost a léky už toho moc nezbývá. Tak se nad sebou zamysleme.
Klid v duši a mysli přeje Petr
24. 09. 2012 | 18:44

Buvol napsal(a):

Pane MUDře hnízdile, doporučuji vaší pozornosti co by psychiatra amatéra, pokud vím, jste chiropraktik, tak doporučuji vaší pozornosti michala viewegha, který podle jeho poslední "knihy" evidentně zešílel! Jedná se o akutní stav, ohrožující životy ....
24. 09. 2012 | 21:01

Al Jouda napsal(a):

To Glosator :
Svůj příspěvek do diskuze jsem napsal ve snaze upozornit na to, že náš současný systém zdravotní péče vychází z právní kontinuity s bývalým zločinným komunistickým režimem a jeho hlavním atributem je občanská solidarita ! To znamená, že někteří občané platí jako mourovatí do veřejného zdravotního fondu, sami z něj nic nečerpají (jsou prostě zdraví) a umožňují tak ostatním občanům, kteří buď vlastní vinou nebo shodou okolností zdravotní péči potřebují. Kořistit ( a krást) z takového systému je však velmi neetické a prostě nepřijatelné !! Jak k tomu přijdou ti solidární občané, aby jejich solidarita byla sprostě zneužita doktorskou a lékárenskou mafií, které nejde o zdraví lidí, ale o co největší zisk. Hezký příklad uvádí jedna z diskutujících, kdy na smrt nemocnému rakovinou v posledním stádiu (což muselo být jasné i laikovi) byla ještě honem provedena řada drahých (ale naprosto zbytečných)vyšetření, jen aby se pustilo veřejnému zdravotnímu fondu žilou.
Sám jsem byl svědkem případu, kdy mému již s těžkou cukrovkou umírajícímu tchánovi uřízli na rychlo a bez předchozí domluvy s kýmkoliv druhou nohu !
Takovýmto způsobem léčící doktoři spíše připomínají lidské hyeny!
24. 09. 2012 | 22:52

ui napsal(a):

léčit se dá i bez těch přístrojů za miliardy..zatím si to neumíte představit ale po nahlédnutí do " budoucnosti " to je tak :-))
25. 09. 2012 | 12:25

Antroid napsal(a):

ortler

Mám pocit, že ne zcela chápete, co se dr. Hnízdil snaží říct - tedy že kvalitní vyšetření a diagnostika a specializovaná péče by měla být nutným, nikoli však postačujícím standardem.
Předpokládám, že nikdo z nás nezavrhuje používání roentgenu, ct, mri, ....., nicméně ve spoustě případů zkrátka technické vyšetření a specifická medikace problém neřeší. V opačném případě by nebyl rozdíl mezi lékařem a kvalifikovaným automechanikem.
25. 09. 2012 | 16:41

ortler napsal(a):

Android:dr.Hnízdil píše,že se "medicínsko-farmaceutický komplex zoufale brání změně"-toto je nic neříkající floskule.Je snad v zájmu každého,pacienta,lékaře i ředitele zdravotnického zařízení navrátit zdraví.Samozřejmě každý chce být léčen doma,ve svém prostředí,ale tvrdit něco o neřiditelných,nekontrolovatelných a nehostinných megakomplexech je dle mého názoru buď projevem nenávisti/proč?/,nebo absolutní hlouposti.Nyní mluvím z vlastní zkušenosti.Po nemocnění matky byla zpětně hodnoceno jedinou šancí na záchranu jejího života pouze umístění právě v tomto megakomplexu.Můžu Vám garantovat,že po umístění do "malého zdravotnického zařízení s rodinnou péčí" by už tady nebyla.Změna paradigmatu,o kterém mluví dr.Hnízdil mně zavání poruchou osobnosti typu megalomanie-já vím všechno nejlíp,a vy všichni ostatní jste úplně vedle.Jedinci tohoto typu mohou být nebezpeční,pokud se dostanou k moci.Jsou to fanatici,naprosto podřízení své bludné myšlence.Z historie jich známe dost a dost.
25. 09. 2012 | 17:41

Hurá napsal(a):

Moudrá slova, pane Hnízdile ! Žel, politikové žádnou moudrou vizi života nemají.
26. 09. 2012 | 01:04

Pepa napsal(a):

Nevím, jestli je větší chyba v lékařích nebo v lidech. Lidé pořád mají nutkavý pocit, že za ně někdo odpovědný něco vyřeší. Souhlasil bych s tím, že by lékaři měli lidi vychovávat, aby byli za své zdraví odpovědni více sami. Ale že bych si stěžoval na nemocnicnici jako na megamolocha, tak to ne. To je česká malost. Když mě chytla trombóza, věnovali se mi velmi. Lékařka se představila, sestra zažertovala, vůbec jsem neměl pocit, že jsem jen "trombóza". Když jsem trpěl opakovanými záněty hrtanu, cpal jsem chvíli v zoufalství peníze do renomované homeopatky. Pak mě foniatrička odeslala na gastroenterologii, tam jsem spolykal půl metru hadice s nápisem Olympus, sestra se mnou dýchala, lékařka zažertovala, nařídila, abych nežral na noc a nepil kafe nalačno (já vím, že se to nemá, ale jsme jen lidi) a je po laryngitidách. Reflux. Ten pocit, že ve velikém zařízení se ztrácí osobnost, je výraz české malosti. Ono není tak vidět na každého zaměstnance, je vyžadována samostatnost, profesní čest a zodpovědnost. Ve Francii je střední škola o 3000 žácích a učitelé se věnují svým žákům, aniž by týden viděli ředitele. Tady jak se mají dvě školy sloučit a má vzniknout "gigant" o 700 žácích, je vzbouření na vsi a kydy o anonymitě. proboha když jako kantor stojím před 30 žáky, jak to souvisí s tím, kolik má škola žáků?

Další problém je v celé této pomýlené lidské společnosti, která se místo za etikou, spoluprací a vzájemným pochopením žene za konkurencí, výkony, ziskem a penězi.

S panem doktorem Hnízdilem někdy souhlasím, někdy nesouhlasím, je to holt taky jen člověk. A do vztahů lékař-farmaceutická firma nevidím. Na žaludek jsem v megamolochu dostal lék hrazený pojišťovnou...
26. 09. 2012 | 19:24

Pepa napsal(a):

Ještě dodám: je opravdu nutné, aby lékař řešil moje psychosomatické problémy? Respektive abych na něm za každou cenu požadoval jejich řešení? Není lékař náhodou spíš od toho appendixu? Ten si nevyndám. Ale abych si uklidil v sobě, přestal se žrát, že soused má vyšší plat a dražší auto, byl na dovolené bůhvíkde a zná se s krajským radním, to je přece otázka hodnot, úklidu ve mně, zamyšlení, kdo jsem, proč tu jsem, co pro sebe mohu udělat... Na to přece nepotřebuju bůhvíjakého lékaře, pořádek v sobě si musím udělat sám. To není věc rychlé pilulky. Myslím, že literatury je o tom dost a dost. Jsme příliš orientovaní na výkon, konkurenci, výdělek, hmotné zbytečnosti, vnější pozlátko. Někdy mám pocit, že spousta mých známých naříká, jak je zatížená prací, jak má málo času a přitom pořád někde vysedávají, žvaní, paří, kalí... Moc jim nerozumím.

Jsou různí dělníci, jsou různí učitelé, jsou různí lékaři. Pan doktor uvádí příklad s kolenem - já jsem si kdysi při fotbalu pochroumal kotník, podcenil jsem to, chirurg mi řekl, že jsem vůl, protože se to už začalo hojit patologicky a že budu mít problémy. Sestra mi to zavázala tak, že jsem cítil okamžitou úlevu. Žádná injekce, žádné prášky. Problémy zaplaťbůh po několikaletech nemám. Asi je to taky individuální.
26. 09. 2012 | 19:37

Bára napsal(a):

Já si myslím, že by zdravotní pojišťovny neměly vydírat menší špitály. To ať si uklidí v těch slavných fakultních mološích a kontrolují všechny směny lékařů zdravotnické dokumentace pacientů. Aby člověk nebyl hnán 20 za hospitalizaci na ct..
27. 09. 2012 | 00:05

pf2013 napsal(a):

Již poněkolikáté čtu příspěvek pana Hnízdila a stále mám pocit, že píše o tom, že za zdraví si můžeme sami, a je naše volba, jak se k němu postavíme. Že neodsuzuje klasickou medicínu, např. chirurgii, že nedoporučuje lidem, aby se doma váleli a předcházeli tím stresu, že netvrdí, aby lidé na všechny své neduhy používali bylinky a homeopatika, že nehanobí všech 19 ministrů zdravotnictví za neprovedenou zdravotnickou reformu, že netvrdí JÁ VÍM VŠE NEJLÉPE, NÁSLEDUJTE MNE a už vůbec ne, že by chtěl být ministrem dvacátým.

Pouze jednotlivcům naznačuje, že slepá víra v moderní medicínu (oni tu nemoc vyléčí za mne) nevede vždy k uzdravení. Proč např. každý nedostane rakovinu, i když za celý život sem tam nějaké to zhoubné bujení v těle vznikne? No protože každé tělo má vlastní sebeozdravné mechanizmy. Pokud je však oslabujeme životosprávou, stresem, léky (s vedlejšími účinky) a především slepou vírou, že budeme-li marodní, doktor to z nás vyžene, imunitní systém nestačí, selže a choroba může opravdu propuknout. A pokud nezačneme u sebe, bude prostě těch megakomplexů a léků atd. potřeba víc a víc. Nabídka jde totiž ruku v ruce s poptávkou.

Lidé jsou různí, mají různé názory, ale mnoho reakcí chápu pouze tak, že Jan Hnízdil šlápl dotyčnému na kuří oko. Nebo dotyčný v záchvatu paniky z informace, že zapšklý a nabroušený charakter může mít vliv na nahnívající a obroušený stav jeho zdraví, prostě pouze trochu úzkostně a vztahovačně brání svoje zažité životní koleje. Či zrovna přestala fungovat tabletka proti bolesti hlavy?
Slunce v duši a pěkný den.
27. 09. 2012 | 13:50

Občan napsal(a):

Ortlere,

ono to je jak kdy.
My máme opačnou zkušenost, ze které mě doteď mrazí.
Předloni náš potomek dostal zánět slepáku. V pražské velké fakultní nemocnici, kam jsme jeli poté, co jsem potomka vyzvedli v práci, provedli bleskovou prohlídku (po dvouhodinovém čekání), jejímž výsledkem bylo odeslání domů a doporučení studeného obkladu.
V noci se potomkovi dost přitížilo, takže jsme nakonec brzy ráno mazali do místní malé nemocnice, kde provedli operaci. No, a při operaci (laparoskopické) úplně náhodou narazili na cévní výduť, která praskla a nastal fofr převeliký. Krizi však venkovští lékaři zvládli na jedničku s hvězdičkou.

V Praze MOHLI udělat jednoduché ultrazvukové vyšetření, při němž MOHLI výduť najít a upozornit na ni v dokumentaci. Ale vybodli se na to, protože pacoš s horečkou a bolestí břicha nebyl dost zajímavý.

Ve velkých nemocnicích by měla být posílena výuka sociologie a psychologie, aby VŠICHNI lékaři a zdravotníci respektovali, že JAKÝKOLI pacoš je především člověk. Který do špitálu nechodí z plezíru, ale proto, že hledá pomoc.

Jenže kapča říká, že "HANSA profit" - tím je asi řečeno vše. Zdravotnictví se stalo hansou a jde v něm už jen o profit :-(
29. 09. 2012 | 08:25

Larry Fox napsal(a):

Vítejte na 24hod servis úvěr

Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získejte půjčku od jednoho z předních britských úvěrových společností. 24hod výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů firem ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaši žádost rychle a efektivně. Můžete si půjčit přes jakoukoli dobu 1 až 25 rok a půjčovat si libovolnou částku od 2.000 liber k £ 50,000,000.00 pro jakýkoliv účel.

Typy úvěru nabízíme patří:

Osobní půjčky
Krátkodobé úvěry
Půjčky konsolidaci dluhu
Online půjčky
Rychlé půjčky
Jakékoli-účelové úvěry
úvěrové podmínky
Špatné úvěrové půjčky
Levné půjčky
Nežádoucí úvěrové půjčky
Home úvěr
Špatné úvěrové problémy
Zajištěné půjčky

S nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% na všech částech světa.Aplikace je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice@gmail.com
S pozdravem
Larry Fox
03. 04. 2013 | 10:16

Mr Peterson napsal(a):

Ahoj, hledáš finančních prostředků? V současné době nabízíme osobní a firemní půjčky kterékoli zainteresované osoby na 2% úrokovou sazbou 1-30rok.
jméno:
Datum narození:
pohlaví:
Rodinný stav:
Adresa:
Město:
Země:
Telefon:
Výše úvěru:
Doba trvání úvěru:
Čistý měsíční příjem.
Kontaktujte nás:
peterson.loanlender01@googlemail.com
09. 05. 2013 | 11:28

Lender Ana napsal(a):

Ahoj, hledáš finančních prostředků? V současné době nabízíme osobní a firemní půjčky kterékoli zainteresované osoby na 2% úrokovou sazbou 1-30rok.
jméno:
Datum narození:
pohlaví:
Rodinný stav:
Adresa:
Město:
Země:
Telefon:
Výše úvěru:
Doba trvání úvěru:
Čistý měsíční příjem.
Kontaktujte nás:
email: lenderanabenson@gmail.com
29. 07. 2014 | 02:46

Miroslav Bednařík napsal(a):

Komplexní rozkrývání problémů je pouze první krok, avšak velmi bolestivý, neboť je z něj zřejmé, že jsme dosud žili nesprávně. Náprava tohoto stavu je prostá, i když za současného stavu velmi obtížně dosažitelná. To proto, že člověk v naší společnosti je nevědomý, rozpolcený, bez výchovy a vzdělání a příliš zakořeněný ve svém já. Je ovládán pouze strachem a chamtivostí a celý systém společnosti jej v tomto beze zbytku podporuje. Náprava spočívá ve výchově, vzdělávání a vytváření příznivého celosvětového klimatu, v němž by každý a ještě jednou opakuji, každý, mohl smysluplně žít. Pokud člověk nebude ochoten zbavit se své minulosti, svého ega a politické mysli nemá budoucnost. Je zcela nezbytné vzkřísit inteligenci tak, aby mohla usměrňovat rakovinově přebujelý intelekt. Ocitli jsme se v bludném kruhu. Rodiče bez výchovy a učitelé bez vzdělání učí nevědomé děti. Výsledkem je naše inteligenci postrádající společnost a chování člověka v ní. Chce-li pochopit, o čem je řeč, přestaňte myslet. Naučte se vnímat. Nejdůležitější a rozhodující krok pro každého člověka spočívá v nápravě škod, které napáchal sám na sobě a které na něm napáchala společnost. Tou nápravou je uvědomování, poznávání sebe sama, být sám sebou. To je klíč ke všemu.
20. 02. 2015 | 13:31

LUTHER napsal(a):

ahoj, potřebujete půjčku splatit své účty nebo vyřešit jakýkoliv druh finančního problému, prosím, kontaktujte mě teď prostřednictvím e-mailu: johnlutherloanfirm1@outlook.com i nabídnout všechny druhy úvěru.
díky
27. 05. 2015 | 17:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy