Co s ním?

15. 06. 2018 | 09:04
Přečteno 11576 krát
Od nepojízdného auta k tibetské vlajce. Povídky vokovické. Jan Hnízdil - neruda.

Úvodní modlitba spisovatelova

”Všemohoucí nebe! Chraniž dnes milostivě myšlenky mé i ostříhejž vtipy moje, aby nevzbudily nelibost mocností této země, aniž ublížily na mravnosti a jiné čistotě mým milým spoluobčanům, nebo na zdraví číslu našemu zítřejšímu, jež je nedělní – Amen!”

Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před devátou – no ale, náhoda! A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšiml, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídává. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o těch lidech a věcech, hlavně ale o těch věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý kočárek. Někde na pokraji chodníku plechovka od piva. Někde uprostřed parku plastová láhev. To všechno bez váhání sbírám a uklízím. Teď jsem ale narazil na problém, se kterým si nevím rady. Dobře přes půl roku každé ráno míjím nepojízdné staré auto. Stojí smutně v našem vnitrobloku, s píchnutou přední pneumatikou, mimo strážníkem určené místo parkování. Omezuje vstup do baráku, pohyb chodců, otáčení potahů i aut. Strážník občas zajde, za stěrač dá další pokutu, majitel na auto už dávno zapomněl. Co když ale umřel? Bude tady vrak stát na jeho věčnou památku? A kolik musí stát ve vnitrobloku vraků, aby strážník konal? Nevím! Tak jsem si řekl, že mocnost ouřední mi určitě poradí. Před dvěma týdny jsem poslal vokovickým strážníkům mail.

„Dobrý den,
ve vnitrobloku Mozambická, Praha 6, již řadu týdnů, mimo parkovací zónu, stojí vrak škodovky, za stěračem řada pokutových bloků, vrak současně omezuje pohyb chodců, prosím o zajištění odtahu.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 30. 5. 2018.“


Strážník nespí. Pomáhá. Chrání.

„Dobrý den,
"zajistit" odtah bohužel není vůbec jednoduché......zejména pokud vozidlo má platnou rz, nebrání provozu atd., je tam spousta kritérií, které se musí hodnotit. Ale pokusím se domluvit s p. ředitelem s Městské policie Praha 6, jestli by mohli zhodnotit, zda by nešlo vozidlo označit jako vrak a poté odtáhnout, neboť je to v jejich gesci pravomocí.
Přeji pěkný den.
npor. Mgr. Miroslav Berka
vedoucí oddělení.“


Pokus domluvit se s panem ředitelem nevyšel.

„Vážený pane magistře,
stav, na který jsem upozorňoval v podnětu dne 30. 5. 2018, nadále trvá, prosím o sdělení, jaké kroky podniklo MO PČR ke zjednání nápravy.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, 11. 6. 2018.“


Strážník Berka nespí.

„Dobrý den,
vozidlo jsme zkontrolovali, kdy jsme neshledali podmínky pro odtah vozidla. Věc jsme předali k dořešení MP Praha 6, kdy jak je z fotodokumentace, kterou jsme na místě pořídili, zřejmé, tak se tím již kolegové z Městské policie zabývali, neboť tam vozidlo má za stěračem upozornění.
S pozdravem.
npor. Mgr. Miroslav Berka.“


Papírků je za stěračem hromada. To vím i bez strážníka Berky. Jenže k ničemu.

„Vážený pane magistře,
děkuji za součinnost, další upozornění za stěrač - byť tentokrát od MP Prahy 6 -  bohužel situaci vůbec neřeší, majitel již nejméně půl roku vozidlo ignoruje, upozornění nepřebírá. Prosím tedy znovu o identifikaci majitele, případně odtah, přeposlání tohoto mailu MP Prahy 6. 
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil.“


Strážník Berka nespí.

„Dobrý den,
pane doktore já děkuji za Váš zájem o to co se kolem nás děje, ale prosím o pochopení, že s takto "odstaveným" vozidlem nic neuděláme......není to vrak, netvoří nebezpečnou překážku v silničním provozu, nebrání průjezdu vozidlům IZS, atd....v současné chvíli s tím asi o moc více neuděláme.
Děkuji za pochopení
npor. Mgr. Miroslav Berka.“

Když problém nedokáže vyřešit kováříček (Berka), je potřeba zajít ke kováři (Kovanda). Podnět přeposílám řediteli městských strážníků Prahy 6.


„Vážený pane řediteli,
přeposílám korespondenci s MOP Vokovice, týkající se mého podnětu ze dne 30. 5. 2018. Vyřešení problému je podle sdělení pana npor. Mgr. Berky mimo možnosti místního odd. policie ČR. Prosím o  zjednání nápravy.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 13. 6. 2018.“


„Kovář“ je shovívavý. Trpělivě vysvětluje neřešitelnost problému.

„Dobrý den,
informuji Vás, že vozidlo zaparkované v ulici Mozambická bylo hlídkou strážníků prověřeno, zda se není hledané s výsledkem negativním.
Ve smyslu § 19, odst. 2, písm. g) zákona č. 13/1997, zákon o pozemních komunikacích v současně platném znění, kde je mimo jiné uvedeno.
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno:
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“), nebylo hlídkou shledáno, že by vozidlo splňovalo známky vraku. Vozidlo má pouze podhuštěnou pneumatiku a má platnou STK.
Zjištěno bylo rovněž, že nesplňuje podmínky pro jeho odstranění z pozemní komunikace, neboť netvoří překážku v provozu, která je definována v §2, písm. z) odd. ee) zákona č. 361/2000, o silničním provozu v současně platném znění, kde je uvedeno, že překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  V tomto případě se o překážku zcela rozhodně nejedná.
Vzhledem k tomu, že vozidlo stojí v místě v rozporu se zákonem a jeho řidič se na místě nezdržoval, byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Jiné řešení není v současné době možné a odtažení vozidla z pozemní komunikace by v tomto případě bylo provedeno v rozporu se zákonem. Došlo by tak k překročení zákonných pravomocí pro neúměrný zásah do majetkových práv vlastníka tohoto vozidla.
S pozdravem
Bc. Zdeněk Kovanda, DiS.
ředitel OŘ MP Praha 6.“


Už jsem to chtěl vzdát. Dneska nad ránem mne vyburcoval příjezd velkého sanitního vozu. Složitě manévroval na omezeném prostoru vnitrobloku. Tomu nemůžu nečinně přihlížet. Znovu urguji.

„Vážený pane řediteli Kovando, vážený pane mgr. Berko, vážený pane policejní prezidente Tuhý,
okolnosti mne nutí vrátit se k problému nepojízdného vozidla dlouhodobě blokujícího prostory a provoz vnitrobloku Mozambická. Dnes kolem páté hodiny ranní zasahoval ve vnitrobloku velký vůz záchranné služby, nepojízdný automobil blokoval přístup ke vchodu do domu, přesun pacienta i manévrování sanitního vozu. Předpokládám, že je v možnostech policie ČR majitele vozu prostřednictvím registru identifikovat a doporučeným dopisem vyzvat k  jeho odstranění. V opačném případě prosím o sdělení identity majitele, aby se vyřešení problému mohli ujmout samotní občané, členové společenství  vlastníků jednotek (SVJ Evropská).
Děkuji za zprávu. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, 14. 6. 2018.“


Strážník Berka musí být svatý muž. Opakuje opakované, v naději, že konečně pochopím. Marně. Netuší, že má co do činění s nositelem Zlatého Bludného balvanu Sisyfa, že mám za jménem titul Bl. B.


„Dobrý den,
pane doktore vzhledem k našemu šetření na místě opakuji, že z našeho pohledu vozidlo nelze odtáhnout, důvody jsem Vám již psal. Pokud by vozidlo zásadním způsobem bránilo příjezdu vozidla záchranné služby, nebo jim nějak zásadním způsobem znemožňovalo jejich činnost, měli se kolegové z RZS na nás obrátit a my bychom to na místě zhodnotili, to se ale nestalo a z fotodokumentace na místě provedené si nemyslím, že by vozidlo bránilo v jejich činnosti. Identitu majitele Vám samozřejmě sdělit nemůžeme, neboť k tomu nemáme zákonné oprávnění.
Přeji pěkný den
npor. Mgr. Miroslav Berka.“


Co ale proboha s tím vrakem? Co s ním? Pak mne projela myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já a manželka Lucie v noci auto v postrčili tak, aby vjezd do vnitrobloku úplně zablokovalo. Pak by strážníci konat museli. Myšlenka rozhodně nepěkná – nepořádná –i protizákonní –, ale přiznám se: mně se líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným!
Arci – já mám malér. Najednou, bůhví odkud, bude tu stát patrola. Bude chtít, abychom auto dotlačili, kde bylo. Já se budu bránit, spáchám naposled nějaký mluvený zločin, seberou mne, odvedou – pojednou bude po mé dosavadní bezouhonnosti občanské. Nakonec mne duch svatý přece jen osvítil. Neodkladně obesílám strážníka Berku, nadstrážníka Kovandu i ředitele všech strážníků Tuhého.


„Vážení pánové,
s vaším názorem, že vozidlo nebrání provozu nesouhlasím, se sdělením, že problém nemá řešení se nemohu smířit. Protože jsme vyčerpal všechny standardní postupy, směřující k zásahu policie ČR, rozhodl jsem se přikročit k aktu občanské neposlušnosti. Dnes v odpoledních hodinách jsme na nepojízdný automobil připevnil tibetskou vlajku (viz foto).
S pozdravem. MUDr. Jan Hnízdil, 14. 6. 2018.“


Věřím, že při nejbližší návštěvě prezidenta Si Ťin- phinga v Praze strážníci problém rychle a rázně vyřeší. Jen si nejsem jistý, jestli dojde k odtahu nepojízdné škodovky nebo osoby stěžovatele.

MUDr. Jan Hnízdil, Bl.B., s inspirací Jana Nerudy, Povídky malostranské, Kam s ním?

null
nullP. S. Z nekonečného příběhu nepojízdného auta rázně vyřešený příběh tibetské vlajky.


Nadstrážník Kovanda bdí nad zákonem.


"Vážený pane doktore,
informaci o Vašem skutku beru na vědomí. Jen připomínám, že vyjádření nesouhlasu by nemělo zasahovat do majetkových práv jiné osoby neboť i toto vozidlo je něčím majetkem, který si zaslouží respekt ostatních. K tomu dodávám, že nesprávně zaparkované vozidlo zakládá podezření ze spáchání přestupku, tedy společensky méně škodlivého jednání, které má řešení ve smyslu zákonných předpisů. Ne jiné! Předpokládám, že kdyby někdo připevnil vlajku na Vaše vozidlo s pochopením by se u Vás asi nesetkal. Proto si Vás dovolím požádat o uvedení věci do původního stavu. Nic proti tibetské vlajce, ale tímto způsobem si jiný výklad zákona vynucovat nelze. Pokud bych vznesl dotaz na problém z Vaší praxe, spokojil bych se s odpovědí vycházející z Vaší odbornosti i kdyby se její obsah neslučoval s mým očekáváním. Stejné by to mělo být i naopak, pokud někdo ze své odbornosti dává odpověď Vám. Vyhodnocování překážky v provozu má svá kritéria, která nejsou uvedená v textech zákona, ale v jejich výkladech, případně v právních názorech vyjádřených soudem v rozsudcích vztahujících se ke konkrétním případům, které jsou rovněž závazné. Konkrétně v tomto případě se jedná o skutečnost, že vozidlo sice částečně zasahuje do vstupu na pozemní komunikaci, ale vedle chodníku není pevná překážka, např. dům, která by profil chodníku zužovala natolik, že by zde nemohl projet kočárek, invalidní vozík a podobně. Vozidlo neohrožuje ani neomezuje provoz a sice z důvodu, že zde žádný provoz není. Odstranění jakéhokoliv vozidla nelze provádět na objednávku, pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho odstranění. Sanitnímu vozu, zde mohou překážet v době zásahu i jiná vozidla, která jsou často zaparkována v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, jejichž řidiči se ničeho nedopouští. Mohu Vás ujistit, že řidiči sanitních vozů a ostatních složek IZS s tímto v městském provozu počítají a umí se s těmito nástrahami vypořádat. Pokud by tomu tak nebylo, disponovali bychom oznámením ze strany složek IZS o tomto „překážejícím“ vozidle. Mohu Vás ujistit, že tomu tak není. Doporučuji přečíst si mou předchozí odpověď, ve které je zřetelně uvedeno, že strážníci přestupek řešili ve smyslu zákonných přepisů.
Závěrem si Vás dovolím informovat, že pořizování fotografií (viz Vámi zaslaná příloha) obsahující osobní data a jejich následné zpracovávání či nakládání s nimi bez souhlasu subjektů údajů nebo bez souhlasu zákonných zástupců nebo bez zákonných důvodů, není v souladu s právním řádem ČR. Pokud takovým souhlasem disponujete považujte tuto informaci za bezpředmětnou.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Bc. Zdeněk Kovanda, DiS., 15. 6. 2018, 10:21."Ruce zákona se nesmím protivit.

"Vážený pane řediteli,
děkuji za péči, kterou věnujete mému podnětu i za právní poučení. Pokud máte na mysli osoby zobrazené na fotografii, jde o moji dceru s manželem a vnukem. Tibetskou vlajku jsem na Váš pokyn neprodleně odstranil.
Hezký víkend. Srdečně. Jan Hnízdil."


Víc už nezmůžu...

"vážený pan
mgr. Jiří Růžička, senátor
volební obvod 25, Praha 6

Vážený pane senátore,
z odkazu na moji korespondenci s Policií ČR je zřejmé, nebo alespoň já tomu tak rozumím, že policie nemá účinný nástroj k řešení problému, který popisuji. Řada čtenářů této korespondence na mém facebooku mi navíc sdělila, že se potýká s totožným problémem. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste ověřil, zda PČR skutečně účinný nástroj nemá. V případě, že se potvrdí informace, které mi sdělil pan mgr. Berka a pan bc. Kovanda, abyste inicioval zákonnou úpravu, která PČR umožní podobné případy rychle a efektivně řešit.

Děkuji za zprávu. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 17. 6. 2018."Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy