Diskuse nebo demagogie, knihovna nebo stadion?

19. 03. 2008 | 15:59
Přečteno 4795 krát
Na webových stránkách České republiky je umístěn seznam slavných Čechů a Češek historie i doby nedávné. Porovnáme-li oblasti, v nichž působili a vynikli na mezinárodní scéně, bezesporu převládají umělci, vědci a vynálezci. V posledním půlstoletí seznam doplnili převážně sportovci v duchu postupující komercionalizace a popularizace sportu jako všelidové zábavy. Jsme tedy spíše národem filosofů, vědců, spisovatelů a umělců nebo sportovců? Těžká volba, že? Každý, kdo něco dokázal ve svém oboru a prosadil se na mezinárodním poli, přispívá k naší známosti a respektu v globalizujícím se světě. S výjimkou sportovců, mají všichni ti úspěšní jedno společné – museli zpravidla dlouho studovat, učit se… měli proto k dispozici školy, knihovny, studovny, archivy...
K čemu ten úvod? Jsem přesvědčen, že jednou z priorit naší společnosti má být podpora vzdělanosti a kultury, že národ sice má mít zdravé tělo, ale neměl by zapomínat na stav ducha. Potřebuje tedy školy všech druhů, divadla a galerie, koncertní síně a knihovny, grantovou podporu umělců i vědců. Neméně důležitá je dostupnost vědomostí a informací pro co nejširší skupiny zájemců. Také proto jsem přesvědčen o potřebě stavby nové Národní knihovny. Poněkud absurdní srovnání z úvodu si dovolím přenést do porovnání dvou probíhajících diskusí.

Ta prvá se týká pořádání olympijských her v Praze – ovšem nikoli v roce 2016; to není diskuse, ale monolog hodný absurdního divadla - jde o to, zda OH v Praze vůbec pořádat, eventuálně kdy. Zda Praha a především Česko má investovat desítky miliard do specifických sportovních zařízení na úkor vyrovnání vnitřního dluhu minulých desetiletí a zanedbané infrastruktury celé země. Zda se investice, zkoncentrované do 6 - 7 let hektické výstavby pro jednorázovou akci, realizovanou za „každou cenu“, nestanou prokletím let budoucích. Argumentace příznivců je jasná – prestiž státu, ekonomická výhodnost a příliv investic ze zahraničí, které by sem jinak nepřiplynuly, podpora českých sportovců a sportu obecně… Zatím příliš přesvědčivé argumenty na stole neleží, spíše zbožná přání a demagogie založené na matematice sčítání kladných čísel (výnosů pro nestátní subjekty) – zatímco ta záporná (výdaje z veřejných rozpočtů) se moc nepočítají.

Druhá diskuse se týká stavby jediné, ale zato jedinečné, a proto kontroverzní –Národní knihovny na Letné od Jana Kaplického, nejznámějšího architekta českého původu žijícího a tvořícího 40 let ve Velké Británii. Nepovažuji, na rozdíl od mnoha svých ctihodných kolegů, za podstatné, zda zadavatel mohl (a asi mohl) napsat lépe soutěžní podmínky a zda Kaplického rukopis je tak čitelný, že komplikuje anonymitu posuzování. Je mi jedno, kdo a proč se cítí dotčený a zda se panu prezidentovi novostavba líbí či ne. Tyto otázky jsou možná pro někoho zásadní, za pár let však budou nepodstatné a zapomenuté, zatímco stavba výjimečné kvality a mezinárodního významu bude v Praze stát. Navíc pařížská centrála UIA - mezinárodní unie architektů - nedávno opakovaně potvrdila regulérnost soutěže.
Diskuse se ovšem z nedostatku věcných argumentů posouvá do roviny nefér demagogií – tu se hraje s pár metry posunu stavby oproti čáře na územním plánu 1:10 000, navíc kladně projednanému, tu se objeví náhlý nedostatek financí, které Národní knihovně závazně slíbily minulé vlády, jinak by nemohla po desetiletích přešlapování konečně zahájit přípravu stavby, nově je zpochybněn systém zadávání veřejných zakázek vítězům mezinárodních architektonických soutěží. Jmenují se tři ad hoc komise na radnici na zkoumání závěrů porot a jiných komisí. Vytváří se mylný dojem, jakoby jeden primátor měl pravomoc povolit či nepovolit stavbu knihovny a prezident se pasuje za arbitra stylu; několik akademiků bez podrobné analýzy stavu NK a navedení studenti podepisují petice proti stavbě nové knihovny vůbec a proti shromažďování knih vůbec (je to jen brak)…K tomu se šíří obavy o budoucnost prázdného Klementina (dostane je nějaký vekslák!).

Když ani právní komise nenašla do konce února právní argument proti stavbě knihovny, tak si náměstek ministra kultury Mikeš vyžádá posouzení od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, zda lze zadat českou veřejnou zakázku architektonické kanceláři, která vyhrála mezinárodní soutěž. Podobně primátor Bém v rádiu prohlásí - nepřesně cituji - …Neumím si představit, že by zakázku dostal někdo jiný než Jan Kaplický a Future Systems (!), ale soutěž musí být otevřená a tak se může přihlásit kdokoli jiný(?)… Šéf zmíněného antimonopolního úřadu Pecina pak uvede, že prý mezinárodní soutěžení architektů je jedna věc a veřejná zakázka podle českých zákonů druhá. Přitom by všichni tři pánové mohli vědět, že i současná nepříliš dokonalá legislativa, spojená s veřejnými zakázkami na projektování staveb, umí tuto situaci řešit (§23, odstavec 6, zákona 137/2006 o veřejných zakázkách) a že UIA pravidla jsou „jen“ mezinárodní extenzí soutěžních pravidel české komory architektů a nelze tedy oddělit tyto dva světy od sebe.

Mezitím se dozvíme, že na Letné by se místo knihovny mohl prý objevit nejen Národní fotbalový či Olympijský stadion, ale třeba i nová Národní galerie a Koncertní síň. To je geniální myšlenka vskutku hodná Machiavelliho 21. století – nebudeme proti sobě stavět studenty a fanoušky sportu, ale milovníky hudby a umění poštveme proti knihomolům! Kdo tu má větší právo na nový dům? Tahle diskuse se trochu podobá žalobě Petra Kratochvíla na český stát proto, že jeho Ta fantastika nedostává dost peněz z pražských grantů na své soukromé projekty oproti například dříve městskému divadlu Archa. Absurdistán?
Dalším argumentem proti „ukvapené“ stavbě Národní knihovny se jistě stane připravovaná soutěž na prostor Letné – každý přece chápe, že není možné stavět knihovnu nekoncepčně zastrčenou někam do kouta, když by se třeba mohla objevit na jiném, lepším místě. Na řešení výjezdů z podzemních tunelů městského okruhu a obří parkoviště pod letenskou plání se ovšem žádná soutěž nekonala.

Stát a hlavní město by měly podporovat výstavbu knihovny nejen proto, že může přinést další skvělé vědce a umělce, že v přepočtu na hlavu návštěvníka bude stát knihovna za 100 let života méně než bájný Národní fotbalový či olympijský stadion, na kterém se bude hrát mezinárodní fotbal sotva desetkrát za rok. Novostavba Národní knihovny, fungující 365 dní v roce, přece zpřístupňuje – symbolicky řečeno – minulost pro budoucnost. Není jenom skladem knih, ale měla by být i novým kulturním centrem Prahy a Česka, místem setkávání se, prostorem pro diskuse a přemýšlení.
S výhledem na Zlatou Prahu by se tato šampaňsky zlatá stavba, přimknutá k zemi a poloskrytá v rozsáhlé zeleni Letné, ale přitom u metra, tramvaje, rychlodráhy a s parkovištěm v sousedství, mohla stát vzorem pro taková zařízení po světě.
Zlatá stavba ve Zlaté Praze, moderně barokní, s cibulemi na věžích, s kulatými okny a křivkami fasád.

Jan Kaplický nenavrhl tuto budovu knihovny náhodou a účelově – rozvíjí koncept organické architektury dlouhá desetiletí a teprve v posledních letech se mu za ni dostává uznání a konečně ji realizuje. On nikdy nebude stavět desítky budov a jeho projekty nejsou konfekcí či masovou produkcí, jsou to výjimečné návrhy pro výjimečné stavby – Národní knihovna je Zlatou kapličkou 21. století.
Návrh je originální jak designem, tak svým vnitřním řešením provozu knihovny – na rozdíl od většiny soutěžících, včetně oceněných, skutečně nekolizně a efektivně funguje jako centrum vědění. Dům nemá mnoho oken, protože knihy nesnesou světlo, okna jsou jen tam, kde jsou lidé. Stavba je velmi sofistikovaná, aniž by byla výstřelkem technologicky nezkušeného amatéra – Kaplický navrhoval v 70. letech prvky do vesmírných stanic a jeho stavby jsou ukázkou spíše strojírenského než stavebního průmyslu. Návrh není plagiátem, ani vlastní natož cizí stavby, i když se objevily snahy koncept zpochybnit i z tohoto hlediska (arch. Masák), není tvarově obměněným konceptem přeneseným odjinud, jako to lze, bohužel, konstatovat o některých jiných návrzích.

Ano, Jan Kaplický osobně nemusí být každému sympatický; mohu si myslet, že prosazuje svůj návrh a kritizuje všechny kolem hlava nehlava. Nediplomaticky, bez znalosti pražské chobotnice, si tvrdohlavě navrhuje tu svou chobotnici knihovní.
Naivně se domnívá, že mu „jeho Pražané rozumějí“, že Česko ocení, kolik investuje úsilí a energie do zvýšení slávy a prestiže své rodné Prahy a celé země. Myslí se, že když zvítězil v závodě, tak má právo zvednout český prapor vysoko nad hlavu a dát světu najevo, kde je Praha a co Češi dokáží.
Praha a Česká republika si možná jednou budou moci dovolit olympijské hry s výjimečnými stavbami, které přispějí k rozmanitosti a kvalitě české architektury. Praha a Česko si ale rozhodně zaslouží již dnes Kaplického výjimečnou architekturu pro výjimečně potřebnou novostavbu Národní knihovny.

Klementinum se díky novostavbě knihovny může stát opět přístupným klenotem pražského centra, může se tu dobře umístit Muchova Slovanská epopej, pro niž není třeba stavět budovu za dvě stě milionů korun na Výstavišti. Klementinum se může proměnit ve vědecké a studentské centrum Karlovy university i dalších vysokých škol, být živým místem studia nejstarších literárních pramenů a hlavně mohou být konečně zpřístupněny úžasné barokní interiéry, dnes zaplněné po strop regály a přepravkami s knihami.
Nová Národní knihovna by se navíc mohla stát začátkem nového života českých knihoven vůbec – podobně již fungují některá centra vědění v zahraničí. Ostatně, ten kdo někdy využil služby pražské Městské knihovny na Mariánském náměstí, aspoň trochu tuší, jak by taková stavba mohla fungovat.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ujo napsal(a):

autor píše o o " náhlém nedostatku financí" pro stavbu knihovny. Zřejmě je tedy seznámen (na rozdíl od veřejnosti) s tím, kolik knihovna bude (investičně i provozně) stát. Mohl by se tedy s námi o toto tajemství s námi podělit?
19. 03. 2008 | 16:19

kamil napsal(a):

Naprostý souhlas... Nerozumím, té komedii, kterou Bém rozehrává s dalšími, je to trapné a nedůstojné. Bohužel jsme v čechách, kde pravidla jsou pouze pro ty, kteří nemají moc, ty, kteří jí mají si pravidla upraví, jak je jim libo. Bohužel...
19. 03. 2008 | 16:24

ED napsal(a):

"...kdo někdy využil služby pražské MK na Mariánském náměstí, aspoň trochu tuší, jak by taková stavba mohla fungovat."
Přesně proto je ten stánek vědění leckým -plnou hubou - proklamujícím to, co Vy
na obtíž. Spoléhají snad, že se jim znovu podaří nasadit náhubek dokonce svobodě slova? S díky za shrnutí Mir. Hrubý z ED
19. 03. 2008 | 16:33

Vladimír Rudolf Veselý napsal(a):

Pane Kasl, podstata problému je v tom, že pan Kaplický nedodržel podmínky soutěže, tj. umístit knihovní fondy nad zem. Tím pro soudného člověka končí veškerá diskuse, protože návrh pana Kaplického měl být pro nedodržení podmínek soutěže v prvním kole bez diskuse vyloučen. Je Vám to jasné, Kasle? Nebo o co Vám jde, človíčku?
19. 03. 2008 | 16:52

Lupa napsal(a):

Dva poslední příspěvky mají správně ideový modrý kokrhel. Na druhých chtějí dodržování všeho možného, aby sami mohli svinit. Kde jste byl pane Vladimíre Rudolfe Veselí, když se nově stavělo na Spartě bez stavebního povolení a Klaus se tam šel ještě procházet, aby to svinstvo pomohl zakrýt.
A pokud někdo neví, kdo je Jan Kasl, ale zato ví , kdo je třeba Kájínek, tak je idiot. I kdyby to byla třeba ženská. .
Článek má hlavu a patu / to se o dnešní vládě říci nedá - ta MÁ JEN TY GULE/ a jsou v něm věci, které ještě řečeny nebyly. Pane Kasl, nenechte se otrávit, to jen modře uvědomělí svazáci zase budou mít pohotovost.
19. 03. 2008 | 17:10

grőssling napsal(a):

Ani diskuse, ani demagogie, ale špatné zadání stavebníka. Od starověku, byly budovány knihovny s regály a informacemi na nejrůznějších nosičích. S vynálezem počítačů v síti s obrovskými rychlostmi procesorů a možnostmi ukládání velkých souborů dat, došlo k náhlé změně, kterou si nechceme uvědomit ( že by se teď zrovna, ergo na začátku 21. století událo něco tak převratného co změní situaci v oboru praktikovanou po 10ti tisíci letech ? ). Jenže ono tomu tak je, ještě v padesátých letech minulého století tomu tak nebylo, ještě v 60tých, 70tých, 80tých, 90tých letech to z nějakého důvodu nešlo, dnes ano. Knihu lze poskytnout komukoliv po internetu, ještě je potřeba vyřešit otázky legislativní a věnovat energii a tedy peníze intenzivní práci na tomto projektu. Architektura je už dnes v projektu poskytování znalostí co nejšíršímu okruhu zájemců na posledním místě důležitosti. Díky zásadní změně možností technologií. Navrhované řešení panem architektem Kaplickým je z těch minulých deseti tisíců let, ale on za to nemůže, takové dostal zadání .
19. 03. 2008 | 17:11

Martin napsal(a):

Nemyslim ze by knihovny byly minulosti.. Spousta lidi rada cte knihy, protoze se jim z nich cte lepe nez monitoru, je to mnohem ergonomictejsi, nedovedu si predstavit, ze bych si bral notebook do vany;-) Navic budova nove knihovny neni jen pro knihy, ale predevsim pro lidi, ma se stat mistem setkavani a komunikace lidi Nevim jak vy, ale ja se tesim, az si budu moci zajit na kafe s vyhledem na Prahu Jedine co mne na teto budove mrzi, ze bude tak na okraji, zastrcena, ja bych ji dal doprostred Letne, pekne mezi stromy, ovsem s timto nazorem asi moc nepochodim;-)
19. 03. 2008 | 18:33

KULT napsal(a):

Ať argumentuje a mele kdo chce, co chce, příčina snah o zabití výstavby Kaplického díla na Letné je jen a pouze jedna: ROZVINUTÝ KULT OSOBNOSTI V.KLAUSE, JEHOŽ DUCHOVNÍ OMEZENOSTI SE KNIHOVNA KAPLICKÉHO NELÍBÍ.Mohla by ho totiž zastínit i s Hradem, který okupuje díky komunistům a korupci. Kult - pomatený tyran - dal pokyn a kašpárci v čele s Bémem konají - bez ohedu na světovou ostudu.
19. 03. 2008 | 18:36

pepr napsal(a):

Základní nedostatek sdělení - příliš dlouhé. I když lze s mnohým zpočátku souhlasit, tak konce se nelze dobrat.
19. 03. 2008 | 18:40

Zuzka napsal(a):

Pane Kasle, nejsem z Prahy, ale mluvíte mi z duše. S každou Vaší větou souhlasím a to se mi nestává často. Mně se článek dlouhý nezdál. Díky.
19. 03. 2008 | 19:05

Jiri Brejcha napsal(a):

Architekti čeští by se měli spíš chytnout za nos než kritizovat kolegu Kaplického, který měl dost kuráže, aby to zkusil někde jinde! Teď se sem vrací, do svobodné země, a co vidí? Jedni architekti - v čele s předsedou komory Borákem mu spílají, jiní mu pochlebují, jako například předseda obce Haman v časopise Architekt, který obec vydává, když mu věnuje mediální podporu. Anebo něco jičího chci napsat: obec se připravuje spolu s komorou vypsat Grand Prix architektů.
Komora se paktuje takto s architektem Hamanem i architektem Mojžíšem. O katastrofě "brněnský Špalíček" ví každý. Architekta Mojžíše vyloučil ze slušné společnosti právě brněnský
Špalíček. Tënhle povedený bývalý předseda obce vedl porotu soutěže, kterou komora odsoudila jako
neregulérní... Ale monstrum Špalíček stojí a známý docent Mojžíš zasedá dál.
Zkrátka Kaplický - neměl by se vrátil na své ostrovy? Tady ho čeká leda ostuda. To je podstata "solidarity" architektů v Čechlandu.
Mám dobrou pamě't a chtěl jsem tohle všechno i arch. Kaslovi -než zase bude tesknit, připomenout na architektonickém portálu pro všechny, ale nějak mi tam mojí reakci neberou...
Jiří B.
19. 03. 2008 | 20:10

Ládik napsal(a):

Zaujal mě Váš úvod - zapomněl jste připomenout, že momentálně v Rakousku je králem bankovních zlodějů Čech; Češi jsou m.j. národem zlodějů.
Olympiáda do ČR vůbec nepatří (ať si ji Bém udělá na zahradě za svoje prachy); sklad knih může být kdekoliv (ale ne pod zemí - podle zadání soutěže).
19. 03. 2008 | 20:15

bubalus napsal(a):

Zdravím. Naprosto souhlasím, stejná souvislost mě napadla také (knihovna-olympiáda, resp. stadion). Otázka je, kdo za tím stojí, že je knihovna najednou nevhodná, zatímco stadion nikoli.

Zajímavé by bylo podívat se i na to, jaké skupiny obyvatel budou knihovnu, resp. fotbalový stadion využívat (na dělení na sportovce, resp. fotbalisty a knihomoly nemyslím, spíš na fotbalistky a knihomolky).

Kaplického knihovnu v Praze chci (rozhodně víc než stadion, pro který nebude využití), už protože studovna a vůbec provoz v Klementinu jsou těžce středověkou záležitostí a návrh byl podle expertů a expertek nejlepší.

Ale vládnoucí mají jiný názor...snad než se to vyřeší definitivně, vládnout přestanou...
19. 03. 2008 | 20:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý text, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
19. 03. 2008 | 20:41

Sofi napsal(a):

Vyšla knížka o současných světových architektech, ale Kaplický tam, sakra, není. Proč asi? No protože není světoznámý architekt, jen to o sobě tvrdí a nechá tvrdit různými rádoby znalci. Chobotnice by mu pouze měla pomoci v léčení jeho zcela hmatatelných mindráků. Takovou léčbu mu já jako daňový poplatník odmítám platit.
19. 03. 2008 | 20:48

Ikena napsal(a):

Základní otázka, komu patří protější pozemky Sparty a kolem ní. Nebyl by lepší fakt nový, hezký národní stadiónek a hned vedle pěkný hotýlek. Na ten stadion dorazí desítky tisíc fandů a ti ocení stadion a ne knihovnu.

Takže žádná knihovna, ale pořadný ring pro mladé holohlavce, aby se měli kde vystekat a trochu si rozmlátit ciferník.
19. 03. 2008 | 20:55

Deny napsal(a):

Nelze než souhlasit s panem Vladimírem Rudolfem Veselým. Ať už jsou dnes důvody, proč Bém či Klaus knihovnu nechce, politické, osobní, závistivé či jiné, chyba se stala hned na začátku. Měnit podmínky soutěže za pochodu není fér. Třeba může být chobotnice kvalitní, pěkná, budou ji fotit cizinci jako např. Tančící dům, ale Kaplický porušil pravidla. A my by jsme se měli ptát, kdo to schválil, kdo ji podporuje. Typickým příkladem je servilní pan Ježek, tvrdý zastánce pana Kaplického.
Co se takhle podívat na věci i z jiného úhlu pohledu. Při předpokladu 10% za projekt z ceny stavby si pan Kaplický může přijít na cca 400milKč. Moc bych se divil, kdyby nebylo někomu ze zastánců knihovny, kdo má také moc ji prosadit, slíbeno nějaké to všimné. A nebo že by obráceně? Že by někdo nedostal přislib odměny za protlačení knihovny?
19. 03. 2008 | 21:12

martin napsal(a):

To Sofi - Mám celkem čtyři knížky o moderní architektuře, autoři jsou cizinci (francouz, brit, američané). Pan Kaplický je ve všech!
Vůbec bych se panu Kaplickému nedivil, kdyby se naštval, sebral svůj projekt a postavil to jinde. A my, jak blbci se pak na ten nádhernej barák budeme jezdit koukat do Edinburghu
19. 03. 2008 | 21:55

Pražák napsal(a):

Knihovna se na Letnou nehodí. Vhodnější místo je na Kavčích horách, či pankrácké pláni.
19. 03. 2008 | 21:58

D. Rendlová napsal(a):

Cením si člověka, který dokáže mít odvahu a přijít do tak významné soutěže s něčím co může být odmítnuto, protože to přesně neodpovídá zadání soutěže.
Nedivila bych se, kdyby svůj projekt po všech těch trapnostech sbalil a odvezl jinam.
Jako častá návštěvnice knihoven vím, že kvalitní, kulturní a estetické prostředí ke knihám, ke studiu a setkávání lidí s lidmi a kulturou a v moderních knihovnách nejen knižní patří.
Jsem pro knihovnu, na místě kde je plánována, pro zelenou i zlatou, i když je zvláštní - za pár let určitě nebude. Jako vše nové. Dokonce věřím, že za těch pár let už nikdo nebude vědět, kdo jí přál a kdo ne.
Panu Kaplickému přibude v encyklopedických seznamech staveb jedna položka a právem. Jen aby to byla Kapka v Praze a na jinde.
19. 03. 2008 | 22:31

Lupa napsal(a):

Navrhuju na Letné doprostředka a hned nad most postavit veliké ústředí ODS, do daleka viditelné. Nejlépe charakter Mouse-olea. Před ním by mohla být obří lafeta, na níž by už nyní mohl zpola spočívat z Čechů dnes již dozajista největší - Jeho Blahorodí Václav Inflacionovič Bojovný. Hned za ústředím strany nejpokrokovější by se nejlépe vyjímal obří stadion pro ragby a americký fotbal. Hned vedle by mohla být vyhloubena hluboká laguna, která by v době olmypiády sloužila pro jachetní závody, a v době mimoolympijské jako pláž modré státostrany. Celek směrem k Molochovu by pak mohl uzavírat ještě větší radar, než je ten určený pro Brdy. A nad tím vším bych viděl obří mrakodrap s velikým nápisem , viditelným i z vesmíru: Velký bratr tě sleduje. Zabilo by se tím hned několik much i Kaplického chobotnice. Tu bychom umístit do Podolí hned vedle místa , kde spočívá Vernův Nautilus. - Nejsem z Prahy, ale Prahu mám rád. A z některých pražáků je mi vážně na zvracení. Letná bude postupně zastavěna, ze Strahova zmizí vysokoškoláci a pokrokoví developeři zajisté brzy vytěží i Stromovku. A duch neviditelné pazoury trhu konečně zvítězí nad geniem loci.
19. 03. 2008 | 22:52

Deny napsal(a):

Paní Rendlová, také si budete cenit člověka, který místo Vás bude vybrán třeba ve výběrovém řízení - konkurzu na zaměstnání, který neměl potřebnou předepsanou kvalifikaci jako Vy, ale měl odvahu se zúčastnit?
Také ve Vás nebudou žádné pochybnosti např. při veřejné soutěži o státní zakázku, když jí dostane někdo, kdo poruší pravidla soutěže, ale předseda komise je jeho např. jeho známý?
To je přesně čecháčkovská nátura, porušovat pravidla, zákony. Zlobíme se na politiky, že porušují psaná či nepsaná pravidla, že "ohýbají" paragrafy ke svému prospěchu, ale sami děláme to samé.
Soutěž měla být anulována a ať Kaplický udělá nový návrh, kde nebudou knihovní sklady zakopány pod zem, nebo ať ostatní architekti přijdou s návrhy, kdy sklady knih budou také pod zemí.
19. 03. 2008 | 22:56

vlk napsal(a):

Celá ta záležitost je velmi jednoduchá. Kdybyse jistý politik hodlal poutat k bagru, pokud Kaplického knihovna nebude stát, jistě už by byly hotové základy. O ničem jiném tohle není.
19. 03. 2008 | 23:02

Sofi napsal(a):

To Martin: Ano, skutečně, jen blbec by se na ten "nádhernej barák" jel podívat do Edinburghu.
19. 03. 2008 | 23:13

Kingkong napsal(a):

Vlku, v tomhle s Vámi souhlasím.

Jen mi ve skrytu duše přeci jen hlodá trocha pochybnosti - opravdu jsme klesli tak hluboko, že když se to nelíbí panu prezidentovi, tak to na Letné stát nebude a basta...?

Opravdu je pan Bém jenom "ocáskem" Václava Klause...?

Nechci tomu věřit, ale přesto je mi smutno...

Kdysi jsem byl pro pořádání olympijských her v ČR. Po přečtení několika analýz a rozhovorů, ale hlavně po tom, co pražský magistrát v čele s panem Bémem předvedl v případu Kaplického knihovny, jsem zásadně proti.

A jestli na Letné bude místo knihovny stát hotel nebo stadion, jsou pro mne pánové z pražské ODS politické mrtvoly...
19. 03. 2008 | 23:17

Kingkong napsal(a):

To Sofi:

Mohu se zeptat, který ze soutěžních návrhů se Vám líbil víc než ten pana Kaplického...?

A doufám, že se neshodíte odpovědí, že všechny...
19. 03. 2008 | 23:23

Javít napsal(a):

Proč, proboha, v tomto státě musí u každé významnější stavby docházet k tak nechutným tahanicím, pomlouvání, podrazům atd.?
Proběhne tady někdy něco normálně ?
Proč se vyčítá Kaplickému nedodržení podmínek soutěže, jestliže přišel s daleko lepším technickým návrhem ?
Kdyby to bylo opačně a s tím návrhem, umístění knohovny v podzemí, by přišli naši architekti, tak by zase "řvali" oni, že mají lepší řešení.
Myslím si, že je to někdy tak trochu i o závisti.
Mně osobně se Kaplického návr líbí, naopak pořádání OH v ČR považuji za akci, na kterou dlouho mít nebudeme.
19. 03. 2008 | 23:38

ego napsal(a):

Ty Kasle, nic ji nepochopil, vůbec nic! Neznáš priority dneška, on VK I. Největší a nejkrásnější, potřebuje nástupce na trůnu, pražský primátor se tam hodí a musí být viděn a slyšen. Knihovna, stadion a další jsou podružné věci.
Já jsem pro knihovnu, ale proti Modrým Mordýřům Vědění se nic nezmůže.
20. 03. 2008 | 09:13

Kukačka napsal(a):

Vždy když jeden vyhrává, ostatní hledají možnosti jak výsledek ještě zvrátit. Nevidím v tom nic špatného, nic překvapivého. Ten kdo prohrál má právo vítězství druhého napadnout. Pak má přijít nezávislý sudí a rozhodnout. Soupeři si poté mají potřást rukou, uznat výsledek sudího a v dobrém se rozejít.

K tomu u nás bohužel nedošlo a asi ani nedojde. Máme totiž mnoho rozhodčích, ale ani jednoho hlavního :(
20. 03. 2008 | 10:57

Crecyf napsal(a):

Pan Kasl se bohužel zmýlil, Kaplického knihovna je stoprocentně tvarově převzatým konceptem odjinud, a to z afrického Serengeti, viz http://varner.bigbloger.lid...
20. 03. 2008 | 11:16

Narrno napsal(a):

Pár výhrad - umístění skladů pod zem je opravdu svým způsobem nedodržení podmínek soutěže.
Druhá - princip, kdy zadavatel zakázky vyhlásí soutěž, je stanovena komise (v níž má on pouze jeden hlas, tuším) a pak nakonec zadavatel prostě MUSÍ postavit onen komisí zvolený vítězný návrh, tak tento princip nepovažuji za příliš šťastný. Komise by snad měla pouze navrhnout, který projekt či projekty považuje za zajímavé a konečné rozhodnutí by mělo být na zadavateli.
A další, dosti důležitá věc - realizace návrhu pana Kaplického bude dražší, než bylo zadání. Vám se nezná tato situace již poněkud absurdní? Vy vyhlásíte soutěž a komise vám s veselým úsměvem vybere něco, co se vám nelíbí a navíc je to ještě mnohem dražší, než co jste byl ochoten zaplatit.
"Promiňte, rohlíky nemáme, ale tady máte vynikající bagetku. Jistě, stojí pětkrát tolik a vy ji nesnášíte, ale mlčte, kdo je tady pekař? Rozumíte jemným nuancím pečiva? Ne? Mlčte a cálujte."
20. 03. 2008 | 11:33

Kukačka napsal(a):

to Crecyf: No a?
20. 03. 2008 | 12:06

Ivan napsal(a):

Možná, že už toho bylo dost. Pana architekta Kaplického si vážím. Knihovna, její řešení se mi líbí. Zajisté, ne každému se líbit musí. Ale bylo již tolik řečeno, že vše další mi připadá již neslušné
20. 03. 2008 | 12:21

crecyf napsal(a):

To Kukačka: A nic, jen že pan Kasl napsal, že to není odnikud převzaté. Já to panu Kaplickému nevyčítám, naopak, jen neměl tvrdit, že jej inspirovala slánka v restauraci.
20. 03. 2008 | 12:46

Yfča napsal(a):

Už to tady zaznělo vícekrát, ale zásadní problém vidím opravdu v nedodržení podmínek soutěže. Ti ostatní, kteří nezvítězili, měli při zpracování projektu velký problém tak velikou nadzemní hmotu nějak elegantně na daném půdorysu vyřešit. Takže dle mého názoru měla porota buď Kaplického návrh zamítnout a pokud se zjistilo, že umístěním knih i do suterénu se docílí vyšší kvality, mohla knihovna vyhlásit soutěž novou s novými podmínkami. Takhle to zavání protekcí. Druhá věc je samozřejmě angažmá prezidenta a jeho nohsledů, a dále i zájmy zastánců konání OH v Praze, kteří se toho zpochybnění regulérnosti soutěže okamžitě chopili. Je něco shnilého ve státě českém.
20. 03. 2008 | 13:07

MA-FU napsal(a):

pro crecyf :
Je jedno ,kde se inspiroval ar.Kaplický jestli v Serengeti nebo v restauraci-hlavně když se tato moderní stavba uskuteční.Jde
o to,kde se inspiruje s připoutáváním náš největší z klimatologů?
20. 03. 2008 | 13:47

crecyf napsal(a):

pro MA-FU: ještě jednou - pan Kasl napsal, že se pan Kaplický nikde neinspiroval, já píšu, že nemá pravdu, toť vše. A ke "klimatologovi". Nechápu, proč Vás Klaus tak vytáčí se svými diskusemi o klimatu. On jen diskutuje, provokuje diskusi. Proč Vám nevadí naši poslanci, kteří skutečně ovlivňují náš život, co ví například poslanec Jandák (vzděláním herec) o zdravotnictví, účetnictví, právu, zemědělství, obraně atd., atd., a denodenně hlasuje v parlamentu o zákonech a řídí tím Váš život? To mlčíte. Znovu - Klaus jen diskutuje, neřídí klima. To chtějí řídit jiní. Nechte Klause Klausem, to nemá s Kaplickým tak moc co do činění. A mimochodem, ten projekt knihovny není ani trochu moderní, patří tak někam do roku 1958 ke Světové výstavě v Bruselu, je to retro. No ale Vaši modernost Vám neberu, tak jako si nenechám brát tu svoji. No ale co, jaro je tady. slyšet je všady.
20. 03. 2008 | 14:03

Kukačka napsal(a):

to crecyf: a co když se výrobce slánky (já slyšel že to byla cukřenka) inspiroval v Serengeti. :)))
20. 03. 2008 | 14:40

MA-FU napsal(a):

Pro cecryf
Proč by neměl co do činění Klaus?
Pokud se chce připotávat k bagru-jen přes něj!-jinak to nejde ..tak se nezlobte ale má to společného hodně. Kdyby on se nevyjádřil takhle,jistě ani jeho nejvěrnější p.Bé´hm byl ticho.
Najednou se vynoří argumentů co..
Moderní je jistě v kontrastu s Prahou barokní, a se všemi slohy
které tu převažují -nemyslím socialistické krabice což nepovažuji za sloh.Já preferuji secesi krásu z přelomu století.
Tak mi prosím omluvte že špatně diskutuji vždyť naše vesnice je malá , a informace kussé.
P.S. máte pravdu v ostat.politicích bych nevybrala všichni mi připadají dost nebezpeční-proto je nevolím,nechám to těm co jim rozumí. Hezké Velikonoční dny přeji ale jaro zatím nevidím
20. 03. 2008 | 14:56

pepin napsal(a):

MA-FU přesně vystihl argumentační sílu zastánců knihovna - je jedno, kde a jestli vůbec se Kaplický něčím inspiroval, hlavně se to musí postavit, protože je to moderní. Co je vlastně moderní netuší, ale povídali o tom v TV a říká to Kasl, tak to tak musí být. A zadavatel soutěže a členové komise řekli, že Kaplický je světově uznávaný - a basta. Že sice skoro nic nepostavil, a to co navrhl je hodně diskutabilní, o tom nikdo nemluví a proto to není důležité. Děsí mne, že i tohle má stejné hlasovací právo jako já.
Pro Narrno : umístění skladů pod zem je flagrantní porušení podmínek, ne jen "svým způsobem". A zadavatelem soutěže je pan Ježek, který sice v komisi měl 1 hlas, ale navrhl do komise i některé kamarády své a náhodou i jednoho soutěžícího - Kaplického. Prostě férová hra. Naštěstí rozhodnutí je na tom, kdo platí (MK) a kdo má pozemky (MHMP). Kdyby to bylo na Ježkovi, tak už se kope...
20. 03. 2008 | 15:01

MA-FU napsal(a):

pepin
přesně jste mi vystihl,
nechám se uznat :bez hlasovacího práva,na Vaše doporučení stejně už se tu nic moc nedá dělat
20. 03. 2008 | 15:42

Javít napsal(a):

Proč tedy ti všichni porotcové a "soudci" návrhu Kaplického stále jen mluví o tom, že se jim návrh nelíbí?
Zatím nikdo neřekl, že knihovna(jedno který návrh) bude postavena tam, kde bylo určeno zadáním. Nebo bude-li se nakonec vůbec stavět.
Proč nikdo neřekl, který další návrh by připadal k realizaci ?
Proč tedy již nebyly vyhlášena nová soutěž ?
Proč se kolem toho mluví již rok a neděje se nic, čas utíká.
Hádáme se o každou věc, co teprve až půjde o případnou skutečnou realizaci pořádání OH ?
To teprve bude "mazec".
Při té naší příslovečné "rychlosti" projednávání a uskutečňování akcí se vlastně pořádání OH u nás neuskuteční ani za 50 let.
Naštěstí.
20. 03. 2008 | 16:02

crecyf napsal(a):

pro MA-FU
Nezlobte se, ale ze všech návrhů a realizací pana arch. Kaplického je naše knihovna nejméně invenční. Prohlédněte si některé jeho návrhy, třeba na metro v Neapoli, to je úžasné (jenom mu to nikdo nepostaví, bohužel). Víte, on je jedním z těch architektů, pro něž je módní nebrat ohled na okolí (slavné "fuck off..."), vracejí se k architektuře, pro niž nebylo důležité, co je za fasádou (uznejte sama, v blobu může být divadlo, akvárium, obchoďák, cirkus atd...). A taky jistě uznáte, že nejsou jen socialistické krabice, co třeba slavná česká gotická secese, vila Tugenhadt atd., atd.....). A teď prosím upřímně, co byste napsala, kdyby pres. Klaus řekl, jak se mu knihovna líbí a že ji za každou cenu chce?
No nic, přeju hezký večer, a nebojte, vzdor "oteplování" - jaro je tady. Mějte hezké dny. Přátelsky
Crecyf
20. 03. 2008 | 18:07

vlk napsal(a):

King Kong

Kongu vylustruj si třeba Bémopva stanoviska a uvidíš. Otočil dne po té, co se Klaus nechal slyšet s tím bagrem.
Bohužel - o tomhle to celé je.
Jsme fakt malá, závistivá vesnice.
Človvěk,který neml dost soudnosti a nechal vyvěsit kdysi svůj obrovský bilboard na místě Stalinovapamátníku je dnes rozhodně, ale rozhodně proti knihovně.No řekni - neníto paráda?
20. 03. 2008 | 19:20

MA-FU napsal(a):

Pro vlk
děkuji za zastání,hned na vše nevzpomenu,ale řekl jste to za mne (napsal)
pro crecyv:
Kdyby ing.Klaus řekl že knihovnu
chce ,možná bych napsala president
20. 03. 2008 | 22:01

Kingkong napsal(a):

To vlk:

Určitě víte, že s Vámi ve spoustě věcí zásadně nesouhlasím.

Tady Vám ale musím dát stoprocentně za pravdu.

Ty mé otázky byly spíš řečnické a měl to být jenom povzdech nad tím, jak hluboko jsou někteří lidé schopni klesnout....

Asi jsem neznalec a pořád hledám v politice nějakou racionalitu.

Ale pokud prezident řekne nějaký svůj názor a primátor Prahy (a s ním pražská ODS) ho během okamžiku vezmou za svůj a ještě dost militantně - je mi smutno a jsem frustrovaný...

Jenže - a ted přijde otázka za sto bodů - koho tedy volit.....?
21. 03. 2008 | 13:16

jeen napsal(a):

Nemyslim ze by knihovny byly minulosti.. Spousta lidi rada cte knihy, protoze se jim z nich cte lepe nez monitoru, je to mnohem ergonomictejsi, nedovedu si predstavit, ze bych si bral notebook do vany;-) Navic budova nove knihovny neni jen pro knihy, http://rakuten.manyuu.net/h... ale predevsim pro lidi, ma se stat mistem setkavani a komunikace lidi Nevim jak vy, ale ja se tesim, az si budu moci zajit na kafe s vyhledem na Prahu Jedine co mne na teto budove mrzi, ze bude tak na okraji, zastrcena, ja bych ji dal doprostred Letne, pekne mezi stromy, ovsem s timto nazorem asi moc nepochodim;-)
18. 02. 2009 | 20:43

knihovna napsal(a):

K čemu ten úvod? Jsem přesvědčen, že jednou z priorit naší společnosti má být podpora vzdělanosti a kultury.
06. 11. 2009 | 00:25

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 00:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy