Zušlechtiti se může výkon polibkem...

24. 08. 2010 | 18:42
Přečteno 2572 krát
Došel jsem tak daleko, že mám knihovny už i ve sklepě. Tam odkládám knížky, do kterých bych někdy o dovolené rád nahlédl. Ale už to tak je, musím si to přiznat chtě nechtě: Do většiny nenahlédnu. Musel bych žít dvě stě let. A přitom jsou to poklady, svědkové času většinou dávno minulého, který ale nebyl tehdy pro naše dědy a babičky o nic méně „současný“, než si domýšlivě sugerujeme o tom dnešním...Jsme na dovolené. Kamarád s dcerkou přibíhají od moře. Mrkne na název knížečky v mé ruce: „Proboha, proč tohle čteš?“ A určitě si myslí něco o senilitě... Proč to čtu?


Důležité poučení o manželství
Napsal doktor V.K. Tiskem a nákladem Augusta Geringera, Chicago, Illinois, (bez vročení, začátek 20. století)

„Účelem spojení tělesného (obcování obou pohlaví) jest zúrodnění vajíčka ženského semenem mužským, po dosaženém cíli tom odlučují se jednotlivci od sebe.
Odlučování semene z těla mužského do těla ženského spojeno bývá s jakýmsi rozčilením pohlavním...
U člověka, zvláště u muže bývá spojen tento výkon s rozčilením značným, časem nastane otřesení obou stran. S odloučením semene ukončí se výkon a rozčilení zmizí.

Zúrodnění ženy?
Že příroda přesvědčila v té věci se tak štědrou a vložila v símě takovou hojnost vláken, to má hlavní příčinu tu, že mnohé a velké překážky staví se v cestu těmto tlupám na jejich obtížné cestě... Z té příčiny také příroda, aby si zabezpečila plození, vždy při každém sejítí se vysílá celé houfy zvířátek semenných...

Co se týká stavu duševního při tomto výkonu, líčí jej přírodozpytec jeden řka: „Při vystřikování semene pronikne muže všeobecné prudké zachvění čili otřesení, pocit vnitřního proměnění, a také žena jakýmsi mražením zachvácena bývá... Vidíme z toho, že ducha zmocní se jakési unešení okamžité; on zabloudí v krajinu cizí a neznámou i pozbude všelikou schopnost a vjímavost pro vliv zevnější.Veškeré tyto zjevy jsou plodem činnosti muže a sice dosti namáhavé, z toho jde také, že rozčilenost jeho větší jest než ženina. Mužnosť unavena jest či vysílena po činu tomto, síla jeho, která se tlačila navenek, objevila se v úplnosti své a dospěla cíle...

Vůbec pozorovati lze změnu neb zvýšenost u veškeré téměř činnosti životní, a sice jeví se s prudkostí větší u muže nežli u ženy. Oba spoluúčinkující pociťují horkost a pot se na nich vyráží; čidla a smysly pozbudou časem vjímavosti a nastanou klamné vidy, blouznění či hallucinace, u ženské přidají se k tomu ještě úkazy jiné, křečovité zjevy, zvláště křeče žaludkové, ošklivost i vrhnutí. Zjevy tuto líčené mohou i nebezpečnými státi se, a to zvláště u muže; stalo se, že následovala okamžitá smrt, buď mrtvice zasáhla mozek nebo prasklo srdce. Arciže zjevy tyto jsou velice řídkými...

Mírné požívání i v této věci neškodí, nýbrž naopak jest i prospěšnější veškerému ústrojí lidskému nežli úplná zdrženlivost.
Mladým žínkám při mírném obcování s mužem daří se výborně, a kynou jak se říká, přibývá jim těla, nabývají barvy, jsou veselejší a veškerý zjev jich prozrazuje blaženost...

Není divu že nemírným obcováním v těle nastanou veliké změny, bujný a divoký býk ochabne a zemdlí po skoku.
Přílišné obcování neškodí ani tak ztrátou semene, jako přílišným otřásáním vniterného života...

Příliš časté obcování považovati lze za známku zvířeckosti. Vilníci trpí jakousi předrážděností a nejmenší a sebe nepatrnější podnět zavdá příčinu k výkonům pohlavním a rozčílí veškeré dotyčné ústroje. Jsou příklady, že prostopášnost v obcování měla za následek stálou erekci bez vykalování nebo že nevěstky zahynuly uprostřed zvířecí rozkoše své neb obcovavše s dvaceti muži, druhého dne zemřely krvotokem.

U mužských stalo se i zlomení údu zhovadilým obcováním, úd vztyčený praskl s rachotem a následek toho byla smrt nebo stálá nemohoucnost obcování ...

Ženština mladá, která se chce vdáti a míti potomstvo zdravé a silné, vyvol si manžela postavy prostřední, silné a zavalité. Mužové velké a hubené postavy nehodí se k plození řádných a schopných dětí...

Jestliže pud pohlavní dostavil se s prudkostí velikou, poměry však nepřipouštějí řádné ukájení jeho, dá se tomu odpomoci rozličnými prostředky, jako jsou v první řadě změna práce a změna bydliště...

Nikdo, komu jest milým jeho zdraví, ať se nenutí k tomu, by výkon tento opětoval bezprostředně dvakráte neb snad i vícekrát. Také vystříhej se výkonu toho stoje, což velice unavuje tělo. Nejpřirozenější spůsob jest výkon ten při vzájemném objetí prsa na prsa, přičemž zušlechtiti se může výkon polibkem.

Jak lze zploditi zdárné dítky? Manželé mají se připraviti k výkonu řádně, poněvadž se pak tím lépe vydaří; dobrá strava, teplá lázeň, mírné procházení a vystřihání se všech vášní; žerty a laškování má předcházeti, žena zvláště ať hledí, by obraznost její zabývala se předměty krásnými, a proto vhod jest, by měla kolem sebe sošky neb vyobrazení krásných dítek. Obraznost má při této věci kouzelnou moc.

K výkonu samému mohou se posilniti sklenkou vína, ale ne prudkými prostředky, jakož i vystříhejž se při výkonu všeliké prudkosti...“

Kamarád se uvelebil na sousedním lehátku na pláži. Pak se ke mně otočil a se spikleneckým mrknutím podotknul: „O šukání znám lepší knížky!“

Kdo by neznal. Ale ono tam nestojí, že zušlechtiti může svůj výkon polibkem.:-)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

slávek miloslav abrahám napsal(a):

kdyby jste už byl natolik zoufalej, že ty knížky by mohli jen tak a z bůhdarma jen ležet a lenošit a nebýt nijak užetečné, tak si dovoluji nabídnout svou pomoc při nápravě těch knižních lenivců... :-)
majitel blogu kavárenského povaleče s dýmkou
a.miloslav@hotmail.com
24. 08. 2010 | 19:31

místo porna napsal(a):

kýč jako bič
24. 08. 2010 | 20:03

Targus napsal(a):

Mně se zase líbí velice, že u člověka tento výkon je spojen s rozčilením značným.

Musím se zeptat manželky, cože to vlastně dělá, až bude někdy řvát po neposlušných pubertálních potomcích.
:-)
24. 08. 2010 | 20:29

Karamela napsal(a):

Tak tohle bude kolovat po e-mailech. Tož to je maso. Dikas a veselou dobrou noc (jdu se připraviti na výkon, doufám, že s polibkem) :)))))))))))))))
24. 08. 2010 | 21:02

fudoshin napsal(a):

jj mám od určité doby rád takovéto knihy.třeba i kuchařky.kuchařky, dokonce i dobovou mluvou, přiblíží životy předků lépe než učená pojednání.a tohle je fakt skvost :)holt jiná generace, ten by popsal s noblesou asi vše.trošku mi to připomíná, když jsem v životopisné knize gichina funakoshiho četl, že nikdy nevyslovil slovo ponožka, přestože mu jeho syn či vnuk nastražil nemálo pastí, vždycky slyšel jenom dej "to" na stranu. to musel být podobný typ gentlemana :)
24. 08. 2010 | 21:08

Al Jouda napsal(a):

Dobré počteníčko pro naše feministky.
24. 08. 2010 | 21:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

ŠIKULA

Andělka
je
nevelká
to je zcela
jisté

Však k polibku
vždy povyroste
nevěřili
byste...

Veselé krizování bude líp...
http://wbgarden.com/nove/wb...
24. 08. 2010 | 22:33

Emma napsal(a):

Pane Krůto
Tak konečně vím, proč nemáme zdárné dítko! Ty sošky, ty sošky......
Přeju všem příjemné rozčilování. :-))))))
24. 08. 2010 | 22:35

Pípa napsal(a):

Těrasky, major CK infanterie: "Boha jeho, oni sa tu rozčilujů".
24. 08. 2010 | 22:56

Ládik!!! napsal(a):

Píšou, že "Paroubek rozčileně hopsal po zahradě". http://www.ahaonline.cz/cz/...
25. 08. 2010 | 05:46

dege kníže napsal(a):

to Ládík Lidé , kteří do všeho
pletou Paroubka , jsou zřejmě
nemocní nebo frustrovaní ze sebe sama , nebo je to něco jiného ?
25. 08. 2010 | 08:07

student napsal(a):

Konečně vím jak na to.
Ale doufám, že pan Krůta nebude mít prů.er kvůli zákonu o sexuální výchově.
25. 08. 2010 | 09:21

Vico napsal(a):

V autorem citované publikaci se píše :

"Jestliže pud pohlavní dostavil se s prudkostí velikou, poměry však nepřipouštějí řádné ukájení jeho, dá se tomu odpomoci rozličnými prostředky, jako jsou v první řadě změna práce a změna bydliště..."

To jen potvrzuje slova Kozla-zahradníka Ing. Drábka. Všechno vyřeší flexibilita.
25. 08. 2010 | 10:48

Doktor napsal(a):

Jak to je u mužů,kteří mají národ vézt vpřed Jakl,Klaus...
nemohu si odpustit představu, jak špatně nakládají se svým zdravím fyzickým a duševním, které pak přenášejí na občany ve státě Českém, který je na pokraji morálního zhroucení, a i za hranice České republiky.Po analýze projevů Jakla, Klause
a jejich chování k občanům,je možné lehce dojít k závěru,že Jakl,Klaus nalomili a zlomili odhodlání občanů budovat pevný a voňavý Ráj na České zemi.Už měl Jakl, Klaus něco nalomeného a zlomeného v sobě dávno,to jasně vysvětluje i sklepní literatura, kterou pan umělec Krůta uvádí ve svém blogu ,Sklepní literatura :
..."U mužských stalo se i zlomení údu zhovadilým obcováním, úd vztyčený praskl s rachotem a následek toho byla smrt nebo stálá nemohoucnost obcování ..."
26. 08. 2010 | 10:22

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:49

Přidat komentář

Toto je ochrana proti spamu. Pro přidání komentáře prosím opište dvě anglická slova z obrázku níže do políčka pod nimi. Nápovědu a další podrobnosti o této metodě, která zároveň digitalizuje knihy, najdete v článku Dost bylo spamu, zavádíme reCAPTCHA na našem blogu.Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  Č Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fajnberg Viktor · Farský Jan · Feldstein Petr · Fiala Petr G Gattermayer Josef · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Janouch František · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Karfík Filip · Kasl Jan · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Königsmarková Ivana · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubita Jan · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Laně Tomáš · Lešenarová Hana · Líbal Vladimír · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Mahdalová Eva · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Mihulka Stanislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel · Musil Aleš N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potměšilová Hana · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Rezková Alice · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Smith Michael · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Jan · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Uhl Petr · Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy