Jan Švejnar, Josef Zieleniec: Nemusíme objevovat Ameriku, stačí ji využít

19. 12. 2011 | 17:32
Přečteno 5526 krát
Rozhovor

Praha Se zakladateli CERGE-EI, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium, jedinou akademickou institucí, která poskytuje ekonomické postgraduální vzdělání po vzoru amerických univerzit a zároveň se zabývá výzkumem v oboru teoretické ekonomie a hospodářské politiky, jsme si povídali o tom, co chybí českému školství. A také o tom, co by nemělo chybět v novém vysokoškolském zákoně, o kterém se právě živě diskutuje.

* E15: Co podle vás chybí českému školství, aby bylo konkurence schopnější?

Švejnar: Je to sektor, který po více než dvacet let zůstal téměř uzavřen. De facto tím není jasné, jak je kvalitní. A z druhé strany – není vystaven konkurenci, aby se kvalitním mohl stát. Aby opravdu poskytoval studentům kvalitní výuku. Světové konkurenci jsme vystavili průmyslové podniky, obchodovatelné služby, takže většina naší společnosti a ekonomiky žije v otevřeném, konkurenčním prostředí. Většinu toho, co vytvoříme, vyvážíme, velkou část naší spotřeby dovážíme. Když si to vezmeme, tak student si může koupit počítač odkudkoli ze světa, ale je vystaven jen místně vyrobené výuce. Zieleniec: Když atmosféra konkurence nebude převládat také ve vzdělání, celkově nemůžeme být v globálním prostředí dlouhodobě schopni konkurence. Není to jenom otázka konkurence mezi lepšími školami a horšími školami. Mluvím o celé školní vertikále, myšleno od počátku školní docházky. Školství by mělo být vystavěno na tom, že si žáci a později studenti konkurují. Dnes konečně začíná převládat přesvědčení, že je potřeba zavést srovnávací zkoušky, státní maturity, které porovnávají školy. Na druhé straně úřady dělají všechno pro to, aby výsledek takových zkoušek znepřehlednily. Žebříčky škol jsou tajné. Stejně tak uvnitř těch škol. Studenti se vzájemně nemohou porovnávat. Tím, že školství se ani vnitřně, ani mezi institucemi nechce vystavit konkurenci, a nedělá to ani mezi studenty, špatně připravuje absolventy pro skutečný život. To je alibistická politika snadného přežití.

* E15: Jenže také se začalo mluvit o selekci žáků, o předurčení budoucí kariéry už v páté třídě základní školy.

Zieleniec: To je obrovský lapsus. Skutečnost, že ministerstvo školství říká jednou to a jednou něco jiného, pouze znejišťuje školství. Jsou lidé, kteří se do svých plných schopností vyvinou až na střední škole. Systém musí být otevřený a nemůže předčasně arbitrárně eliminovat. Má ale poskytnout zrcadlo a jasnou transparenci pokroku výsledků jak škol, tak jednotlivců. Teď jsme zabrousili do chaotičnosti českého školství. Chaos, to je to nejhorší, co se může stát. Švejnar: Souhlasím. Vezměme ty americké základní a střední školy, kde to dobře funguje. Pokud je škola dostatečně velká, tak má několik proudů a studenti mohou mezi nimi přecházet právě podle svého úsilí a talentu. Ale také vyspělosti. Takže pořád existuje možnost začít a dostat se někam dál. Oceňuje se i talent, takže ti, kteří jsou opravdu na úrovni, jedou v nejvyšším proudu a mají možnost se vyvinout rychle a důsledně. To je, myslím, správný způsob. Každý si najde svoje místo a přitom má podněty k tomu, aby dokázal, kam se může dostat – dříve či později.

* E15: Velké diskuze se nyní vedou o návrhu nového vysokoškolského zákona, akademická obec proti němu protestuje, tvrdí, že jeho zavedením by hrozila devalvace vzdělání. Hrozí něco takového?

Švejnar: Začnu možná tím, že na úrovni vysokoškolské, kde opravdu chceme, abychom se dostali na světovou špičku, je nejdůležitější zavést určité parametry kvality, které jsou běžné na opravdu dobrých pedagogickovýzkumných učilištích ve světě. A přivézt odtamtud lidi, kteří by náš systém hodnotili a usměrňovali. Jde o základní problém, podotýkám, že není specifický jenom pro nás. Skrývá se pod pojmem insider – outsider. Lidé, kteří jsou uvnitř systému, nemají zájem systém měnit. Nic špatného to o těch lidech neříká. Je to prostě dáno tím, že když jste uvnitř systému a máte zajištěno to, co děláte, nechcete měnit. Takže je potřeba, aby ten impulz přišel zvenku. Aby všichni lidé, kteří jsou uvnitř, přijali myšlenku, že se postupně začne najíždět na nový systém, který pojede podle světových parametrů. Zieleniec: Nepochybně každé prostředí, síly uvnitř toho prostředí mají snahu chránit status quo. A jedním z významných vnějších tlaků na systém je školné. Když se podíváme na univerzity, které jsou ve světové špičce, a musím připomenout, že naše univerzity se v takových žebříčcích nacházejí ve čtvrté stovce, využívají jako jedno z podstatných kritérií kvality své práce a zpětné vazby poptávku po svých pedagogických službách. Ta je nesena studentem, který platí školné. Když srovnám svoje studenty z New York Univerzity a Univerzity Karlovy, je to zásadní rozdíl. Američané nejsou chytřejší, ale za službu platí a potřebují dostat protihodnotu. A to se pozná v celém procesu výuky a přípravě studentů, jejich odpovědnosti ke studiu. Kolem školného je spousta planých argumentů. Mít kvalitní školy, získat kvalitní přípravu je ale přece v zájmu všech. Švejnar: Ano, a možná ještě něco. Systém školného spolu s možností každého studenta si půjčit a splatit půjčku v období, kdy už má mnohem vyšší příjem, je optimální i proto, že i lidé, kteří by si jinak nemohli dovolit studovat, si to dovolit mohou. Čili systém školného spolu s dobrým systémem půjček je sociálně spravedlivější než systém bez školného a bez půjček. Vidíme, že v systému bez školného a půjček jsou to často děti z bohatších rodin, které studují. Pro chudší rodiny je studium nákladné – knihy, bydlení a tak dál. Dobře zavedený systém školného s půjčkami nejenže motivuje studenty, ale také všem studentům umožňuje, aby se mohli ke studiu přihlásit.

* E15: V době, kdy se očekává zdražení všech životních nákladů a navíc hrozí další ekonomická krize, není možnost zavedení školného zrovna přitažlivá.

Zieleniec: Myslím, že to tak úplně není. Rozhodování o zaplacení školného je odpovědnější než rozhodování, jestli půjdu někam studovat. Musím přemýšlet, jestli mi zvolené povolání umožní předešlá studia zaplatit. Musím si udělat životní byznys plán. A to je také způsob, jakým se přelévá zájem studentů k oborům, které potřebuje ekonomika a společnost. Při vší úctě k etnografii nebo k antropologii, jsou to obory, kde je limitovaný trh. Školné vede k odpovědnějšímu rozhodování a přesouvání zdrojů – jak studentů, tak společnosti tam, kde je to třeba. To jsou standardní mechanismy. Pouze jim musíme dát průchod. Švejnar: Statistiky jasně ukazují, že všude na světě studenti s vysokoškolským vzděláním mají nižší míru nezaměstnanosti než ti, kdo mají pouze středoškolské nebo ještě nižší vzdělání. Takže je pravda, že v době ekonomické recese jde míra nezaměstnanosti nahoru pro všechny skupiny, nicméně pořád jsou na tom lépe vysokoškoláci. Lidé s vysokoškolským vzděláním někdy dokonce dočasně přebírají místa, která dřív měli středoškoláci. Většinou se to spojuje i s dlouhodobějším trendem, takové místo potom vyžaduje i více kvalifikace. Dobrým příkladem je, že dříve byly sekretářky se středoškolským vzděláním, nyní to jsou administrativní asistentky či asistenti, kteří už umějí technicky náročnější věci, lidé, kteří mají bakalářský titul.

* E15: Jenže na českých vysokých školách není moc podle čeho vybírat. Nemám na mysli obor, ale nejsou známé parametry jejich kvality.

Švejnar: V Americe se třeba ukazuje, kolik je žáků na vyučujícího. Existují standardizované ukazatele – kolik lidí na té či oné univerzitě má plný profesorský titul, kolik je docentů, kolik vyučujících má PhD a do jaké míry učí doktorandi. Pak se často zveřejňuje, kde absolventi působí a jaké mají platy. A existují i subjektivní ukazatele, například interview s absolventy o tom, jak jsou spokojeni nebo nespokojeni, interview s podniky a institucemi o tom, kde si vybírají. Zveřejňuje se počet publikací. Student si velice dobře může zjistit, jak si různé školy stojí. Zieleniec: Ten problém má sice tyto technické náležitosti, a nejsou banální. Klíčová ale je vůle, aby vysokoškolský systém byl transparentní. A to musí být vůle politická. Protože zvnitřku to nepůjde. Vláda a ministři nejsou zástupci učitelů. Jsou zástupci veřejnosti vůči těm učitelům. Je důležité, aby si to politická scéna uvědomila. Typický příklad je státní srovnávací maturita. Výsledky jsou, ale srovnání škol je tajné – protože proti tomu je, z pochopitelných důvodů, většina učitelů. Švejnar: To je právě ten insider – outsider problém a jinde ve světě by se dbalo na to, aby se příliš neprojevoval. Navíc ne že by v Americe všechno dobře fungovalo, ale studenti dělají srovnávací testy každý rok, takže si na to zvyknou a není to pro ně žádná velká věc. Je to prostě určitá korekce. Tak jsme se třeba včas dozvěděli, že dcera zaostává v geometrii, a udělali jsme nápravná opatření. Pro rodiče i žáka samotného je dobré mít obraz, jak postupuje, kde má sílu a kde ne.

* E15: Vysokoškolský zákon by měl rozdělit univerzity na výzkumné a praktické. Je takové dělení potřebné ke zkvalitnění školství?

Zieleniec: Je to systém, jenž je ve světě poměrně běžný. Rozdělení dává potenciál k některým dalším krokům. Jestliže školy, které budou výzkumnými univerzitami, neprojdou reformou, nebude to mít smysl. Mělo by to smysl, kdyby se současně provedly reformy, které povedou k větší transparentnosti jak mezi školami, tak mezi studenty. Švejnar: Jakmile bude celý systém otevřený, transparentní a konkurenceschopný, určitá specializace má i výhody. Zvýší se kvalita a je to ekonomičtější. Země našeho rozsahu si nemůže dovolit, řekněme patnáct špičkových výzkumných pracovišť v každém oboru. Pak žádné z nich nebude špičkové. Na druhé straně, jak vidíme v americkém a britském kontextu, školy, které se zaměřují na bakalářské vzdělání, jsou tak dobré ve výuce, že jsou často lepší než výzkumné univerzity. Takže student si často vybere College, kde získá bakalářský stupeň, a potom si jde udělat doktorandský nebo magisterský titul na jednu z velkých univerzit. Vezměme si jako příklad Madeleine Albrightovou. Ta získala bakalářský titul na Wellesley College, což je nejlepší z dívčích bakalářských škol. I když mohla jít na některou z velkých univerzit. A teprve potom si udělala magisterské a doktorské studium na Kolumbijské univerzitě. A byla to perfektní kombinace. Zieleniec: Právě tohle je velmi důležité. Aby když se vysoké školy rozdělí, celý systém zůstal průchodný. To není formální otázka, je to otázka reálného fungování. Aby absolventi bakalářských škol mohli bez velkého šikanování a složitostí přejít na kvalitní magisterskou školu. Aby byli v přechodu rovnoprávní s těmi, kteří už bakalářské studium absolvovali na výzkumné univerzitě.

* E15: Hodně se nyní také skloňuje pojem excelence…

Švejnar: Ve výzkumu a vzdělávání je ve světě běžné, že uvnitř každého oboru, a zdůrazňuji uvnitř oboru, ne napříč obory, je celkem jasné, jak si který jedinec vede, jak si vedou celé podobory či katedry. Kdo je špička. Existuje ustálený systém, z něhož je jasné, jak si která instituce stojí. V anglosaském systému se to většinou bere po desítkách nebo po tuctech. Nestřílí se z toho, jestli jste druhá nebo pátá. Ale například v ekonomii už se řekne – tato škola je v první pětce, tato je v první desítce a tím se myslí druhá pětka, a je celkem jasné, co to ve výzkumu a ve výuce znamená. Studenti a rodiče, když vybírají školu, tak to berou v potaz. Když je student třeba hodně extrovertní a společenský, tak často jde na školu, kde je více studentů. Ten, který by se tam takzvaně ztratil a potřebuje více individuální péče, jde spíš na menší školy, kde je větší interakce s jednotlivými profesory. Každý si najde to, co mu nejlépe vyhovuje. Schází se to ze dvou stran – škola si vybírá studenta a student si vybírá školy. Zieleniec: Tak u nás se teď o tom hodně mluví, protože se hledá další kritérium pro financování. Má to své plusy i rizika. V okamžiku, kdy pojem excelentnosti pracoviště bude kritérium pro financování, vznikne obrovský tlak na to, aby proběhla inflace významu toho titulu. Jsem přesvědčen, že bude-li se zavádět takový pojem hodnocení pracovišť, mělo by se vyjít z hodnocení, která jsou dělána mimo naši republiku. A samozřejmě takový titul by se neměl udělovat po desítkách, ale spíše jednotlivě. Pracovištím, která skutečně patří do světové první desítky, dvacítky až padesátky. Hlavně tedy do něčeho, co je srovnatelné mezinárodně a je výsledkem, řekl bych, mezinárodní reflexe vědecké obce. Švejnar: Mezinárodní společenství nás hodnotí, ať chceme či nechceme. Vezmou Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu, ČVUT a řeknou, že podle jejich kritérií nejsme v první stovce ani ve druhé stovce, ba dokonce třeba ani ve třetí. Takže vidíme tu ostudu. V Česku jsme schopni vychovat nejlepší hokejisty, špičkové tenisty a vystavit je od malička světové konkurenci. Přitom ve velice důležité oblasti – vzdělávání, na které bude záviset úspěšnost naší země v budoucnosti, zatím kvalitě nevěnujeme dostatečnou pozornost. Tak, abychom se snažili a zavedli systém, který nás tvrdě vystaví konkurenci a přinutí nás, abychom byli špičkoví.

* E15: Vynakládáme na financování vzdělání, vědy a výzkumu dost peněz?

Zieleniec: Od představitelů v podstatě všech oborů slyšíte, že financí od státu je málo. Možná ano, možná ne. Zjistit to můžeme jenom tak, že zavedeme transparentní systém využívání financí. Systém, který povede k tlaku těch nejlepších a také ty nejlepší přitáhne. Nejlepší studenty do nejlepších škol a díky tomu budou odevzdávat nejlepší výsledky jak ve studiu, tak potom ve vědě. Když systém není konkurenční, můžeme do něj nalévat nekonečně mnoho peněz a pořád jich bude málo. Švejnar: Existuje velký problém, který se těžko řeší. Kolik dát na výzkum v přírodních vědách, kolik na vědy společenské a tak dál. Je potřeba se podívat, jak to dělají špičkové univerzity ve světě, a vzít obdobné parametry. Podstatné ale je, že jakmile se rozhodne, kolik se dá na biologii, kolik se na ekonomii, musí uvnitř každého oboru následovat systém hodnocení, který je zaběhnutý na nejlepších univerzitách a výzkumných pracovištích na světě. Ten je sem nutné naroubovat a podle něho pak alokovat zdroje na jednotlivá pracoviště. Kvalitní porostou, budou lépe vzdělávat, kvalita poroste. Ty, jež jsou méně úspěšné, dostanou méně a budou mít velký podnět, aby se zlepšily. Tím vytvoříme systém, který bude mnohem výkonnější a levnější. Protože pak se prostředky použijí opravdu velmi efektivně. A do efektivního systému je dobré dát dost peněz.

* E15: Je dostatečná podpora ekonomického výzkumu a vědy, nebo je to popelka?

Švejnar: Je to popelka z několika důvodů. Do společenských věd se dává méně prostředků než do přírodních věd. Ale na opravdu špičkových univerzitách ve světě máte přibližně stejný počet ekonomů, chemiků, fyziků, matematiků. Tady je ekonomů mnohem méně. Přitom je ekonomie velmi důležitá, protože zavádíme tržní ekonomický systém, je potřeba vzdělávat obyvatele, aby lidé chápali, jak ten systém funguje. Čili důraz na ekonomii by měl být dokonce větší. Pak také – uvnitř oboru ekonomie se dává velice málo těm učilištím jako například CERGE-EI, které dělá kvalitní světový výzkum. Rozpočet se mu naopak stále snižuje. A více a více se dává pracovištím, která nedělají výzkum na opravdu vysoké světové úrovni.

* E15: Čím to je?

Švejnar: Jde o takzvaný kafemlejnek, o nynější systém rozdělování financí, ten není v pořádku. Nemusíme objevovat Ameriku. Musíme ji jenom „využít“. Jedou podle toho nejlepší britské, nizozemské i španělské univerzity. Není to nic nevyzkoušeného, jde jen o to, aby se přemohla přirozená opozice insiderů, která existuje v nynějším systému. K tomu je potřeba silné politické vůle, a znovu zdůrazňuji, využití externích lidí z nejlepších univerzit. Když jsme s Josefem Zieleniecem založili CERGE, první věc, kterou jsme udělali – požádali jsme skupinu špičkových vědců, ekonomů z Harvardu, z Barkeley, Princetonu, z Michiganu, aby vstoupili do takzvaného řídícího dozorčího výboru. A dojednali jsme, že tento výbor bude mít rozsáhlé pravomoci pro určování kvality a bude ji také vyžadovat. Takže jsme systém, který je ve světě standardní, přenesli sem, a již dvacet let v něm úspěšně fungujeme.

***

Jan Švejnar (59)

Česko-americký ekonom se do povědomí veřejnosti zapsal v roce 2008, kdy kandidoval na prezidenta. V blízkosti vrcholné politiky se však pohybuje už od roku 1989. Nově byl jmenován profesorem a zakládajícím ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. To bude na základě odborných analýz předkládat návrhy vládám a globálním institucím a organizovat konference. Dál bude působit i v CERGE-EI, ponechá si i post šéfa think tanku IDEA.

Josef Zieleniec (65)

Exministr zahraničí a bývalý europoslanec je docentem ekonomie a členem Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, přednáší i na pražské University of New York. Spoluzakladatel CERGE-EI se loni v senátních volbách neúspěšně ucházel o místo v horní komoře parlamentu. Nominovaly ho Věci veřejné.

Když srovnám svoje studenty z New York Univerzity a Univerzity Karlovy, je to zásadní rozdíl. Američané nejsou chytřejší, ale za službu platí a potřebují dostat protihodnotu

Lidé, kteří jsou uvnitř systému, nemají zájem systém měnit. Takže je potřeba, aby ten impulz přišel zvenku. Aby všichni lidé, kteří jsou uvnitř, přijali myšlenku, že se postupně začne najíždět na nový systém, který pojede podle světových parametrů Jsme schopni vychovat nejlepší hokejisty, špičkové tenisty a vystavit je od malička světové konkurenci. A v oblasti vzdělávání, na které bude záviset úspěšnost naší země, zatím kvalitě nevěnujeme dostatečnou pozornost

Od představitelů v podstatě všech oborů slyšíte, že financí od státu je málo. Možná ano, možná ne. Když systém není konkurenční, můžeme do něj nalévat nekonečně mnoho peněz a pořád jich bude málo

Rozhovor s redaktorkou Janou Havligerovou pro E15 byl zveřejněn 19.12.2011.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Honza napsal(a):

... Na základě porovnání stupně vzdělání :inženýrů, kteří vytudovali za totáče, inženýrů, kteří nás přišli učit z USA a stávajících absolventů si na adresu posledních dvou zmiňovaných skupin říkám slovy pana Wericha:" ... buďme tolerantní ..."
Pracuji v oblasti ICT a finančního modelování a po zkušenostech s Vámi vychvalovanou amerikou jsem si často kladl otázku - jak mohli američané při takovém stupni vzdělání vyslat člověka do vesmíru. Odpověď je jednoduchá - ve velké většíně nakupuje mozky v zahraničí = nejsou výsledkem kvalitního vzdělávacího systému v USA.

A když jsme u těch ekonomů, kde byli Ti Vámi vychvalovaní ekonomové v roce 1929 a jaká přijali opatření, aby zabránili nejhoršímu , .... druhá světová válka, ... kde byli Ti Vaši slavní ekonomové , na kterých finančních trzich a kdo rozpoutal nynější krizi - nebylo o náhodou také v USA ???

Finančníci z Islandu - nebyli to "náhodou" mladí úspěšní absolventi amerických škol, kteří nakupovali bezcenné "cenné" papíry a to v takovém množství, že se Island málem potopil.

Shrnutí: Vážím si Vás obou pánové, ale trochu té pokory , alespoň v těchto dnech vánočních by neškodilo.

hezké svátky Vám a Vám blízkým

hezké svátky
19. 12. 2011 | 18:07

otaznik napsal(a):

pane Svejnare,
Vcera umrel president Vaclav Havel,
Zahajovat v teto dobe volebni kampan na potencionalniho noveho presidenta je prinejmensim nevkusne. Nemohl jste pockat aspon par dni po pohrbu?
19. 12. 2011 | 18:16

ali napsal(a):

otazník
děkuji, napsal jste to za mě..
19. 12. 2011 | 18:24

Realista napsal(a):

Doufám, že budete český prezident. Můj hlas máte jistý. Prezident jste měl být i v minulých dvou období místo exota.
19. 12. 2011 | 18:46

ali napsal(a):

český maloměšťák
vy jste tak ubohej, že vás člověk fraj miluje ;o)..hezký večer, koloušku ;o)
19. 12. 2011 | 19:04

ali napsal(a):

blue jay, otazník
:o)))))
kluci nebuďte na maloměšťáka zlí, on za to nemůže..
19. 12. 2011 | 19:08

ujo napsal(a):

rozumy 2 obchodníků s deštěm
19. 12. 2011 | 19:18

ujo napsal(a):

ali, blázínku,
otazník a blue jay je jedna velmi tolerantní a slušně vychovaná osoba z Canady , z neznámých důvodů používá více nicků
19. 12. 2011 | 19:21

antiovce napsal(a):

český maloměšťák to napsal správně, ostatně Macháček si toho všimnul taky:
"Jak to kontrastuje s dosti nechutnými články, které o Havlovi vycházely v době premiéry filmu i v době kolem oslavy 75. narozenin. Všimněme si, jak se nyní nad Havlovým odchodem upřímně dojímají i ti, kteří ho ještě před pár týdny či měsíci pomlouvali a vysmívali se všem „pravdoláskařům“. Spolu s Jiřinou Šiklovou sdílím potřebu Václava Havla „hájit před těmi, kteří ho dvacet let pomlouvali a nyní se na něho budou odvolávat a budou ho velebit“ (dnešní MF Dnes)."

Od těch pokrytců co nám vládnou, je to velebení opravdu "upřímné"
19. 12. 2011 | 19:27

Alex napsal(a):

český maloměšťák
jen částečný souhlas. Ono totiž na tom, co napsal Honza je dost pravdy. K němu jen dodám, že ty školy jsou přece vystaveny světové konkurenci ostatních vš i takto. Pokud vím, studuje na nich řada zahraničních studentů a náš student může studovat třeba i na Oxfordu. Ta kvalita? Ta je dána kantory a způsobem vedení škol. Výběr na základě výsledků a úspěšnosti má jednak hodně velké zpoždění v čase a není až tak úplně vypovídající.
Mne už slovo reforma skoro děsí. A tady tak jak ten rozhovor plyne také. Žádné škole dneska nikdo nebrání mít ty renomované externisty. A oni i jsou, ale záleží to především na osobnostech těch škol. Jsou škoy, kde to funguje a jsou školy, kde to fungovat nemůže a nebude ani po reformě celých pánů Švejnara či Zielence.
V prostředí, kde vprvé řadě je postavení studenta, jeké je a bude, je reforma jen prázdné slovo a u obou pánů. Pokud si student nebude moci vybírat svobodně své kantory. To už tu v minulosti bylo úspěšně zamítnuto neb potom by na školách nemohlo být používáno ani náhodou známostí ve skladbě profesorů s tím, že studenti nejsou k tomuto dostatečně mentálně vybaveni. Pokud nebude zaveden tento prvek, mohou si oba páni reformovat doslova dozblbení, bude zaležet na libovůli politických mocipánů, jež ty vš jakkoli řídí přímo či nepřímo a bude prostě záležet na klidských kvalitách vedení škol. Čili bude to pořád stejné, i kdyby se pánové ureformovali, pokud tu bude taková míra korupce aklientelismu, jaká tu je.
Tím, že vybudují svou soukromou školu na svých principech nevyřeší, bude-li tu konkurenční škola bez jakékoli kvality, ale s politickou podporou. Konkurence a důsledky? Ti s té kvalitnější školy se holt uplatní v zahraničí, Podniky českých poltiků dosatečně zásobovaných veřejnými zakázkami svými vlastními majitely žádnou kvalitu pesonální totiž nepotřebují. Stavebnictví je doslova typickým segmentem. A protože ta korupce a klientelismus není v rozhovoru ani zmíněna, předpokládám, že oba pány prostě nezajímá. pak se ale domnívám, že jde jen o plané tlachání o reformy pro reformy přesně tak jak o reformách mluví už 20 let čeští politici. Jde jen a jen o plané řeči.
19. 12. 2011 | 19:31

Buvol napsal(a):

Tohoto pána, pokud bude kandidovat, volím příštím presidentem ..
19. 12. 2011 | 19:32

zemedelec napsal(a):

Pánové.Švejnar a Zieleniec.
Opravdu školství upadá a vysokoškolské vůbec.
Přiznejte si,co vyprodukovalo školství za posledních,řekneme 20let.Co nám dokazují tito studenti,dnes by to měli být odborníci.Úplný kolaps ve všem,hlavně v té Vaši ekonomii.Tak bych to celé nesváděl jenom na studenty,co profesoři.Dnes můžu říci,že se nemají čím chlubit, ani vyhlášené univerzity.
19. 12. 2011 | 19:32

luna napsal(a):

Konečně blog o něčem jiném, než taškařice spojené s Havlem.
19. 12. 2011 | 19:48

Kuchař napsal(a):

Honza:

Čekám, kdy si koupí Vás.

Jinak plácáte hlouposti. Školství v Americe má různou úroveň a posuzovat ho na základě jedné skušenosti je nesmysl. To o čem mluvíte, se týká spíše všeobecného vzdělání, protože to se přizpůsobilo přistěhovalcům a různým menšinám.

Možná by bylo zajímavé říci, kde učí nejvíce nositelů NC za ekonomii.
Že by na Karlově universitě ?
19. 12. 2011 | 19:59

Honza napsal(a):

to autors

... svůj náhled na Vaše myšlenky ( koho nám dáváte za vzor ) doplním i o další oblast ( co nám navrhujete )

... vřele Vám a těm různým Nečasům, Kalouskům doporučuji přestaňte již používat slovo reforma systému - mám totiž takový dojem, že nevíte co je systém, co jej definuje. Pokud ano tak nejdřívě vyjmenujte parametry, který systém školství definují, stanovte jejich váhu a teprve potom proveďte analýzu a na základě analýzy navrhněte řešení - říká se tomu syntéza.

V opačném případě si budu myslet to, co tady již někdo napsla, že sbíráte politické body.

Nejsem američan dám Vám několik klíčových bodů, definující úroveň školství zadarmo:

Lepší jeden chytrej inženýr , než li deset blbejch
Stát dotuje státní instituce, ne doduje soukromí sektor a tudíž ani soukromé školy - pokud ano, ak mi prosím sdělte kam si mám jako freelancer chodit pro dotace:-)

co se týká tzv reforem vřele doporučuji se vrátit o dvacet let dozadu - bez emocí provést analýzu co bylo špatně a proč, co bylo dobré a proč, to špatné upravit, to dobré posílit. Pak to ovšem není reforma - tu naposledy prováděla Marie Terezie, alé modifikace některých parametrů definující systém - školství.

Vše výše uvedené platí i pro penze, zdravotnictví, ....
19. 12. 2011 | 20:14

honolulu napsal(a):

Pane prof. Svejnar,
ten rozhovor je dlouhy jako Interstate, I-80....
Vase university (nemyslim specifically Michigan), nadelaly velmi mnoho zla propagaci utopie a to ne jedne - vcetne ekonomickych..

Mimo to, ze jsou levicove, jsou take prvotridni RACKETS, kde rodiny studentu jsou zadluzovany a zdimany z penez - za sliby, ktere nezamestnani absolventi nikdy nevidi. Dluhy jim vsak zustanou.

Jste preplaceni, jesitni, sebeduleziti a nekvalitni.
(Krome technickych oboru).
Je treba, aby vas bylo mene, coz by mohlo zvysit vasi kvalitu.
Vas je vsak stale vice ! A vice !

"Education" to je prece moc fain business, ze ano ? I kdyz produkty Vasi prace jsou stale hloupejsi a indoktrinovanejsi.

"Nejvzdelanejsi" profesori se poznaji podle toho, ze pri jejich hovoru dlouho o nicem studenti usnou a spadnou na nos.

Snazte se nekdy vyprovokovat nejakou hadku at je sranda. Jedine tak stimulujete posluchace k mentalnimu rustu.

Budu navadet lidi v Cesku, aby volili proti Vam az budete kandidovat na presidenta v Cesku, protoze jste profesor. (Coz je proti zdejsim zakonum, kdyz mate obcanstvi).
Take je velmi neeticke vlastnit dvoje obcanstvi.
Kam Vy vlastne patrite srdcem ? Hmmm ?

A vyridte tem hlupakum na Vasi universite, aby se verejne omluvili za demonstrace proti JAR v osmdesatych letech.
Ted, kdyz je tam 'konec sveta', tak nejak taktne mlci.

Budte rad, ze jsem Vam napsal. Without me by Vam za nejakou dobu hrozila zakrnelost mentalniho rustu, protoze jeden druhemu lichotite a utvrzujete se vzajemne o nepostradatelnosi ..
19. 12. 2011 | 20:29

český maloměšťák napsal(a):

Alex, antiovce
Děkuji , pánové (dámy). Nicméně je to pláč nad rozlit...eh, smazaným mlíkem.
Ani nevím proč - smazaným.
Prostě jsem jen vyjádřil názor, že diskuze běží dál. Ne, že by se nic nestalo - to zdaleka ne - ale nepovažuji tento blog za prezidentskou kampaň. Považuji jej za blog, který prostě není nekrologem. Na což mají autoři právo.

Nijak jsem se ani nevyjádřil k diskutované věci.
Snad jen malá poznámka - pokud systém vyplodí takové Bc. jako je Bc. Martin alias Cestovatel alias librál - něco s ním v pořádku není.

"Hezký de.."...eh, hezký dobrý večer.
19. 12. 2011 | 20:54

Honza napsal(a):

to kuchař

... dovoluji si podotknout, že se specialisty ze USA přicházím do styku již cca 15 let = zástupci firem: NCR, SAS, UNISYS, GE Capital - předpokládám, když jste se do mne tak pustil, že Vám ty jména společností a předmět jejich podnikání něco říká:-)

... co se týká počtu nositelů NC - položím Vám když dovolíte stejnou otázku jako autorům - kolik obyvatel mají spojené státy a kolik ČR ???. Kolik věhlasných universit mají USA a kolik ČR, jak nositelé NC za ekonomii reagovali před a po světových krizích (první byla z nadvýroby, druhá selhání kredibility)????

hezké vánoce
19. 12. 2011 | 21:00

ali napsal(a):

honolulu
máme stejný pohled na pana Švejnara. Tak už jsme dva :o)
19. 12. 2011 | 21:05

Bunny napsal(a):

to Kuchař:
Nobelova cena za ekonomii se neuděluje - to nevíte, vy inteligente? Ono těch věcí, které jdou mimo vás, bude vícero. Tzv. cena za ekonomii je pokus banksterů dostat tuhle pavědu mezi oceňované lidské činnosti, které mohou světu prospět. Což je nehoráznost.
19. 12. 2011 | 21:17

český maloměšťák napsal(a):

ali
ÚUtok ad hominem(ne k tématu blogu)právě že zapadá do diskutované věci. Tedy ač je ali formálně vzdělán(a) - je nevzdělán(a).

Dobrou noc. Definitivně.
19. 12. 2011 | 21:21

Zbyněk napsal(a):

Honzíku.....ty popleto!
19. 12. 2011 | 21:25

Kuchař napsal(a):

Bunny:

Nějak Vám nerozumím pane. Zde máte přehled těch,kteří podle Vás tu cenu nedostali.

http://ciks.vse.cz/Edice/nobel/default.aspx
19. 12. 2011 | 21:39

ali napsal(a):

český maloměšťáku
pa, brouku..vy svéhlavičko rozkošná a moudrá.. ;o)
19. 12. 2011 | 21:43

hk136 napsal(a):

No, tak Michl nám dopoledne doporučil závazek na snížení výdajů a nezvyšování daní, tito dva doporučují zvýšit kvalitu VŠ po americkém vzoru... Prázdné plácání... Kdysi se podobně slovama tavili ingoty a překonával plán... Je tu snad nějaký podstatný rozdíl?

K poslednímu odstavci: "Je to popelka z několika důvodů. Do společenských věd se dává méně prostředků než do přírodních věd. Ale na opravdu špičkových univerzitách ve světě máte přibližně stejný počet ekonomů, chemiků, fyziků, matematiků. Tady je ekonomů mnohem méně."
Až budou mít Schwarz, Dvořáková, Ševčík nebo Munich aspoň tolik publikací na WoS jako já, tak těm jejich institucím přes kafemlejnek taky něco nateče... Ono učit tupany z druheho až třetího kvartilu mantry typu "čím nižší daně, tím víc se vybere" nebo kvičet s křížkem po funuse jak před plzeňským problémem varovaly, je trochu něco jiného než práce Hobzy, Holého nebo Jungwirtha...
19. 12. 2011 | 21:43

Kuchař napsal(a):

Honza:

Vaší poznámce rovněž nerozuním. Vy jste tvrdil, že úroveň amerického školství je nízká ,no a já Vám říkám že jsou školy i v Americe, kde je naopak vyšší, jak u nás.

Projděte si přílohu, kterou jsem dal Bunnymu.
Hned první nositel EC začíná svůj životopis takto ...

Americký makroekonom, profesor Thomas John Sargent, se narodil 19. července 1943 v Pasadeně v Kalifornii.

Titul B.A. získal na University of California, Berkeley v roce 1964 a Ph.D. posléze roku 1968 na Harvard University. V průběhu své kariery působil mj. na University of Pennsylvania (1970 – 1971), University of Minnesota (1971 – 1987), University of Chicago (1991 – 1998), Stanford University (1998 – 2002) a Princeton University (2009).V současnosti přednáší od září 2002 na New York University a není bez zajímavosti, že se v roce 2011 umístil na žebříčku IDEAS na 17. místě mezi nejvíce citovanými ekonomy světa.

atd... a tak to jde postupně i u ostatních. Trochu uberte ze svého nabubřelého čecháčkovství a antiamerikanství a možná to bude akorát.
19. 12. 2011 | 21:45

hk136 napsal(a):

Všem diskutujícím, kteří jsou zároveň studenty VŠE a nějak se jich můj komentář mohl dotknout, se omlouvám...
19. 12. 2011 | 21:45

český maloměšťák napsal(a):

ali
Jsou DM (decision maker) , kteří alespoň trochu dokážou diskutovat k tématu. Pak jsou DM, kteří zde publikují své konečné soudy - jako pravdu. Pak jsou DM, kteří publikují propagandu. A pak jsou slintalové, kteří blog využijí k útoku ad hominem - ale stále si myslí, že jsou DM. Ty já doporučuji k dalšímu zkoumání.
To zkoumání však není z věd ekonomických či věd přírodních - je to z věd lékařských.

P.S. Tykali si soudruzi, děcka na pískovišti a pak opilci v hospodě. Já se budu snažit vám vykat, pokud vás to neurazí či neporuší nijak vaši stranickké obyčeje.
Brouky v hlavě nenosím.
19. 12. 2011 | 21:52

MartinO napsal(a):

Honza:

Nevím co už jste finančně namodeloval, ale náš prokazatelně nejlepší "finanční modelář" Karel janeček kterému v tomto oboru jistě nesaháte po kotníky po studiu matfyzu odjel dělat doktorát do USA na Carnegie Mellon University a studium si pochvaloval. Dnes dokonce plánuje u nás otevřít špičkovou soukromou vysokou školu se zaměřením na matematiku...

Další veleúspěšný Čech, světová špička ve svém oboru, chirurg Bohdan Pomahač:

Váš příklad mohou následovat další čeští medici. Jaké jsou pro ně šance uspět na americkém pracovním trhu?

Je to nesmírně těžké. Člověk musí počítat s tím, že musí investovat spoustu času tomu, aby se nějak zviditelnil a byl jiný a lepší, než ti ostatní, což není jednoduché. Americký systém potřebuje více lékařů v procesu vzdělávání, než v praxi. Je to pyramida, kdy po se absolvenci očekává, že řada lékařů odejde zpět do svých zemí. Zůstáva velmi malá část, očekává se, že na domacím trhu je dostatek pracovních sil.

A tak můžu s příklady pokračovat do nekonečna...

Víte, připadáte mi jako někdo kdo je naštvaný, že mu v práci šéfují nějací Amíci, úkolují ho a kritizují. Tak si svoji frustraci klasicky po česku vybíjí tím, že je prostě považujete za blbce...
19. 12. 2011 | 22:10

Johanka napsal(a):

Pane Švejnare, nemáte pocit, že tržní ekonomika je na ústupu? A stavět vzdělávání na konkurenčním boji se mi také pro budoucnost nezdá prozíravé.
19. 12. 2011 | 22:14

Kuchař napsal(a):

Johanka:

Co je podle Vás tržní ekonomika a proč je na ústupu ?
19. 12. 2011 | 22:16

český maloměšťák napsal(a):

Johanka
Lidstvo ještě nedospělo ke kooperačnímu modu. Snaží se, ale aymetrie moci, majetků, sdílení informací...tomu brání.

Jde o uzavřený kruh : volný čas - vědomosti - peníze - moc - svoboda - peníze - volný čas.....
Asi tušíte, co je největším determinantem - co určuje ten modus.Toho kruhu.

Jednou se ven buď vystoupí - anebo budou znova pravdivější bakterie. /pravdivé je to, co trvá déle/
19. 12. 2011 | 22:25

Kuchař napsal(a):

č.m.

Zaznamenávám tady snahu po barvitém způsobu vyjadřování ve stylu "Pocestný". Ale pozor. Ne každému je dáno. Když se o toto pokusí prosťáček, může to vyznít směšněji, než kdyby se vyjádřil, jak mu zobák narostl.
19. 12. 2011 | 22:51

hanah napsal(a):

honolulu

Nebojte, Švejnar českým prezidentem nikdy nebude. Nejsme všichni zas tak úplně pitomí. :-)
19. 12. 2011 | 23:01

český maloměšťák napsal(a):

Kuchař
Naštěstí vy mi nikdy , takříkajíc z podstaty věci samé, konkurovat nemůžete. Natož Pocestnému. /snad jen pokud bude mít spalničky, v sobě šstnáct piv a tři rumy a bude vše psát jen mimoděk/

Leda by vás každé ráno Manka vyfackala a večer vytáhla z hospody ještě před zavíračkou.

Maucta.

P.S. To vás Manka ještě nenaučila - že když se mezi sebou baví dva cizí, dospělí lidé - že je máte nejdříve slušně pozdravit , pak se zeptat zda si smíte přisednout a až poté, co vám kladně odpoví /takových dospělých lidí ale moc neznám, co by to udělali ve střízlivém stavu/...tak si smíte také smočit knot ?
Ne ? Eh - těžký úděl má ta Manka - suplovat genetickou výbavu i rodičovskou výchovu...vskutku těžký úděl....
19. 12. 2011 | 23:08

honolulu napsal(a):

Pani hanah,
Vy jste zde na Aktualne CZ jedna s mojich KRALOVEN !
Vy me vzdycky prinesete mentalni ulevu. (23:01) Dekuji Vam !
V tom education systemu u nas je tolik habadur, ze je to nekdy az smesne. Evropa o tom nevi a pan Svejnar, taktne diplomaticky mlci.....
Jednou se honolulu nazlobi a vsechno zde vyslepici...Ale az po Vanocich. Musime pockat, az pan Stejskal dostane od Jeziska balik Aspirinu na boleni hlavy.
Ja jsem zde jediny, ktery ma pana Stejskala rad. Citim s nim a rozumim mu ! Svedomite se snazim dodrzovat jeho svata prikazani.

Akorat pro nedostatek vrozene inteligence nepoznam zakazana slova. (Dnes mi byl smazan - nocnik -). Ale to nevadi citim, ze zde na Aktualne CZ rostu.
19. 12. 2011 | 23:27

blue jay napsal(a):

ceskej malomestacku,
nekteri lide jsou decision makers . A nekteri jsou jen bezvyznamni uzvatlani malomestacci. Asi nemusim zduraznovat ke ktere skupine patris ty.
19. 12. 2011 | 23:29

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Už se těším na (SVŮJ) sarkastický komentář začátkem roku 2013. Budete doufám emigrovat. Kam? Zkusil bych třeba Kyrgyzstán. Tam se budete cítit doma. Třeba tam bude i kiki. :)
20. 12. 2011 | 00:00

honolulu napsal(a):

Pozdraveni do Kanady pane Blue jay,
Vami zmineny dukaz verohodnosti darwinovi theorie (23:29)
je tak chapavy a bystry, ze potrebuje dalsich 100 let, aby postrehl, ze pro kazdeho je tak snesitelny jako pepper-feferon pronikly do "vyfuku".
20. 12. 2011 | 00:09

hanah napsal(a):

Matoušek

jo. Sarkastické komentáře vám jdou. Sarkasmus je poslední útočiště těch, kdo prohráli....
20. 12. 2011 | 00:11

honolulu napsal(a):

Pane prof. Karle Matousku,
nick Honolulu bude svedomite organizovat politickou opozici vsem pravdolaskarum a legalnim demokratickym zpusobem zaridi jeji vitezstvi....Vy vsichni ostatni po prohranych volbach dostanete moznost zucastnit se dalsi volebni kampane mezi trpasliky v Magic Kingdom (Wald Disney World), kde vas program a ideologie bude prijata, SNAD ? Kdyz cert da...

Pani hanah,
my budeme spolu sedet na terrace hostu, popijet Capucino a tleskat panum prof. jak poskakuji v rytmu mezi trpasliky.
Ja si myslim, ze to bude umet pan prof. Matousek lepe, nosi prece nausnice jako mlady Zulu...
20. 12. 2011 | 00:33

blue jay napsal(a):

lol honolulu,
ani Darwin nebyl neomylny. Kdyby potkal ve svych plavbach na HMS Beagle ceskeho malomestaka, tak by asi zmenil svoji theorii. Mozna by napsal knihu "On the Origin of Maggot".
20. 12. 2011 | 00:42

sedlák napsal(a):

Finanční průmysl v silné konkurenci zplodil Madoffa a toxické deriváty a vydírání a lživé ratingy. Naše školství je podfinancováno a demoralizováno. Průmysl nám stejně nepatří a kvalitní vzdělání je v montovnách, ale i politicky nežádoucí. To k nám proniká a to si máme dobrovolně zavést?
20. 12. 2011 | 01:06

učitel napsal(a):

Krásné kecy. Vysoká škola mi k provádění výuky nezajistí ani notebook, natož speciální softvare. Potěmkinovské kulisy, nic víc.
20. 12. 2011 | 01:10

Jos napsal(a):

Rozesmála mne moudra J.Zielniece. Cituji: "Rozhodování o zaplacení školného je odpovědnější než rozhodování, jestli půjdu někam studovat. Musím přemýšlet, jestli mi zvolené povolání umožní předešlá studia zaplatit. Musím si udělat životní byznys plán."
Abyste pochopili proč, budu vyprávět jednu historku z Prahy. V polovině 60.let minulého století se pohyboval po Praze jeden mladý Polák. Studoval různé školy, přestupoval bez valného úspěchu z fakulty na fakultu jako motýlek, nějaký čas dokonce pokusně strávil na FTJF ČVUT. Nakonec zakotvil na VŠE (protože racionálnější a matematické obory mu přeci jen příliš nešly), kterou dokonce časem i dostudoval. Kdo tomu mladému Polákovi ten veselý život v Praze financoval (a dobře,vozil se v Simce což byla rarita nejen u studentů, studenti v té době těžko mohli pomýšlet na jakýkoliv automobil) a za hluboké totality cizinci z komunistické země vůbec umožňoval ví pánbůh. I když zlí jazykové tvrdí, že to byla vlivná papalášská rodina v Polsku.On sám tvrdil, že chce v Praze studovat tak dlouho jak bude nutné,aby nemusel v Polsku na vojnu. Nic proti tomu. A o kom že je řeč? Samozřejmě o Josefu Zieleniecovi. Ten, který tady mladým lidem káže vodu, sám samozřejmě pil víno ( a vlastně cizí víno) plnými doušky. A svůj byznys plán splnil dokonale. Vstoupil před rokem 89 úspěšně do KSČ. Po roce 1989 bystře přestoupil do ODS a dotáhl to na ministra zahraničních věcí, kde zmrvil co se dalo (na př. Česko-Německou deklaraci hodně). Ostatně co je Polákovi do českých zájmů. Já bych za knížecí rady J.Zieleniece nedal zlámanou grešli.
20. 12. 2011 | 01:46

honolulu napsal(a):

Chci vam napsat o necem, co jsem casto videl a co me vzdy rozesmalo.
Kdyz beloch jde na nejakou skolu, tak musi splnit pozadavek v bodech, coz je napr. 100 bodu a konkurence je silna.

Na tu stejnou skolu vsak pozadavek pro minority (cernocha) je o 30 bodu mene, t.zn. pozadavek je pouze 70 bodu...(30 bodu je zdarma).

To neni vse. On ma vzdy prednost prijeti. Kdyz je uchazecu vice z minority, tak casto velmi nadani si musi nechat zajit chut na studovani, nebo behat ze skoly do skoly, jako zazracny pan Polak.

Kdyz se minority rozhodne jit studovat, tak je premlouvan, aby delal pripravku. Ani ne tak pro usnadneni vztupu na skolu, (to je uz davno usnadneno), ale proto, ze pripravka zdima stat o penize. A to o hodne. Minority to nemusi platit, coz znamena, ze to urcite plati nejaky vul honolulu z dani....(Velmi bolestive.)
Pro nekoho, je proto snadne studovat a druhy je zadluzeny az po usi.
Timto se snazi vlada vyrovnat rozdily inteligence a vzdelani ve spolecnosti.... Bu, ha,ha,ha....

Kazdy je smiren s tim, ze politikove maji etiku jako chameleoni, ale proc s tim skoly spolupracuji ?... Jsou v tom penize, ze ano ? Same politikareni a nekonecna honba za dollarem a vyucovani o etice o hod. pozdeji s durazem na odsouzeni "rasismu".

Mohl by nekdo z panu prof. vysvetli habadury, jak se daji zvednout dane na education ? At to nejsem stale ja...

Ten hroznej honolulu se usilovne snazi, aby nebyl bolehlavem pouze pro pana Stejskala.

Pane Blue jay z Kanady !
Souhlasim (00:42) s Vami na 100 % !
Snazte se vice psat, umite to velmi dobre !
Vas nickname - to je velice pekny ptak, videl jsem jich nekolik i zde.
Ma pronikavy hlas. Proto delejte mu cest ! Nepipejte jako kanarek, ale informujte o omylu Darwina vsechny !
20. 12. 2011 | 06:06

kormoran napsal(a):

Pane Otazniku ,
prekvapuje me , ze ac jste zil urcitou dobu mimo Cr , konkretne v Canade , nerespektujete demokracii a snazite se usmernovat , nebo urcovat blogerum jejich vstup s nametem a vyjadrenim .

Pan Svejnar napsal blog a rekl bych , ze nikomu neprislusi a ani Vam ho jakkoliv v tomto omezovat a svuj smutek nemate pravo jakkoliv nikomu a nijak vnucovat!

Prima svatky a doufam , ze se zbytecne nedostaneme spolu vice do slovniho konfliktu!
20. 12. 2011 | 06:40

Občan napsal(a):

Příšerné.
Jak Zieleniec, tak Švejnar.

České školství potřebuje
a) jasnou a dlouhodobou koncepci
b) finance pro veřejné školství
c) jasná a stálá pravidla provozu
d) snížení počtu žáků na učitele zejména na základních školách
e) omezení financování soukromých škol státem

Speciálně americké školství budiž nám odstrašujícím příkladem úpadku veřejného školství, které produkuje pologramotnou masu, (jež se musí dovzdělávat soukromě, pokud chce studovat dál) a provozně je odkázáno na dobročinnost a žebrání u rodičů o finanční spoluúčast (české veřejné školství je na tom, co se financí týče, obdobně).

Ohledně školného - Švejnare, blábolíte strašlivé nesmysly.
Uchazeči o studium z chudé rodiny žádná banka na světě nepůjčí půl mega až mega na magisterské studium. Což jsou zcela reálné náklady na studium. I bez školného vyjde studenta nebo jeho rodinu pětileté magisterské studim na cca 300 000.- Kč. Pokud je nutná zahraniční stáž, náklady se zvyšují o dalších cca 200 000.- Kč (pokud jede přes Erasma, jinak jsou náklady vyšší o školné, což je dalších cca 100 000.- Kč a více). A to se držím HODNĚ při zemi a hovořím o VELMI skromném studentovi, který "jen" investuje do knih a materiálů a do výdajů spojených se studiem.
To je naše dost čerstvá zkušenost S VŠ studiem, kdy potomek na jedné škole odpromoval předloni a na druhé letos. Bilance nám docela vyrazila dech.

VŠ jsou na tom, Švejnare, v případě nezaměstnanosti lépe nikoli peoto, že mají VŠ, ale proto, že jich obecně mnohem méně než SŠ a vyučených. A práci mají ne proto, že by bylo tolik míst pro lidi s VŠ vzděláním, ale proto, že postupně zabírají místa SŠ a dále pak místa zcela nekvalifikovaná. Takže dochází k naprosté degradaci jejich vzdělání a ke znehodnocení vynaložených nákladů (a tím rozdílem, že pokud je vynaložil stát, jsou "pouze" znehodnocené, ale pokud je vynaložil student, pak ještě musí ze svého podřadného platu splácet školné).

Dělal jste si, Švejnare, někdy průzkum mezi americkými pumpaři, skladníky, pokladními v hypáčích, metaři, nádeníky, prodavači, závozníky, řidiči taxíků a náklaďáků a dalšími zoufalci s magisterskými, bakalářskými ale i doktorakými tituly? Udělejte to - možná pak přestanete vykládat ty svoje hrozné bludy.

A za prezidenta Vás nechci, i když se tak moc snažíte.

Zieleniece raději nekomentuji, protože by mi to Stejskal smáznul.
20. 12. 2011 | 07:13

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.07:13
Výborné.
Kdo na to bude mít,má vyhráno.
Napíši to blbě,ale napadá podobnost Plzeňské univerzitě.
20. 12. 2011 | 08:07

donal napsal(a):

občan
přesně napsáno plně s váma souhlasím

švejnar
než takového prezidenta s takovými názory to raději žádného pro mě jste nevolitelný jste tajtrlík na ekonomickém poli
20. 12. 2011 | 08:30

Stařeček napsal(a):

pane Švejnare, už jsem několikrán ve Vašich blozích napsal, že jsem Vás kdysi chtěl za prezidenta ale už bych Vás v případě veřejných voleb nevolil. Jste úplně mimo zdejší realitu. Už dnes si nemůže běžná rodina dovolit podporovat studenta a v případě, že si na to půjčí, přijde o všechno, tedy i o střechu nad hlavou. Tot co Vy píší samí stejní, co studovali i za ¨moje peníze a teď chtějí, aby studovali jenom bohatí. Ti ale studovat nemusí, ti si vzdělání koupí v soukrpmých školách na které doplácejí i rodiče těch, co studovat nemohou. Naprostý souhlas s Občanem v 07:13.
20. 12. 2011 | 08:40

Honza napsal(a):

... na mé myšlenky = názory reagovalo několik Niků - tady je má odpověď:

ani jeden z nich mne neodpověděl na otázku:
co dělali věhlasní ekonomové USA před velkou hospodářeskou krizí a po ní a stejně tak před krizí v roce 2009.
Jenom si dovoluji upozornit, že ta první měla za následek hrůzy druhé světové války, ....

Na otázku co jsem namodeloval mohu s klidem odpovědět:
tvrdě jsem pracoval a na rozdíl od různých amerických teorií se řídím stylem myšlení Tomáše a Jana Bati = mne se krize netýká, ani mích dětí

Co se týká vlastního modelu - jsem majitelem modelu, který umožňuje spolehlivě rozeznat čisté a špinavé peníze, předvídat finanční krize.

... ptali se bývalého šéfa FEDu, jaký je rozdíl mezi domácím a státním rozpočtem - odpověď byla jednoduchá: "žádný, liší se pouze v počtu platných nul"

a úplně na závěr - nikterak nezpochybňuji některé positivní výsledky USA, stejně tak ale se varuji slepého obdivu - to jsem zažil - tenkrát to by SSSR.

Co se týká úrovně školství v USA - stačí si přečít kníhu: Kentaur, Džungle před tabulí

Dovoluji si popřát více kritického myšlení a neposadit se na zadek s pusou dokořán, jenom proto, že něco řekl někdo, kdo je momentálně IN ( do češtiny přeloženo je v ...)
20. 12. 2011 | 09:00

Xury napsal(a):

Pro Občana:
"Pokud je nutná zahraniční stáž, náklady se zvyšují o dalších cca 200 000.- Kč" - můžete to nějak doložit? A taky upřesnit jakou dobu stáže máte na mysli.
A taky bych měl dotaz - s kolika americkými pumpaři, skladníky, pokladními v hypáčích, metaři, nádeníky, prodavači, závozníky, řidiči taxíků a náklaďáků jste hovořil a kolik procent z nich mělo vysokoškolský titul a v jakém oboru. Díky za odpověď.
20. 12. 2011 | 09:16

Xury napsal(a):

Pro Honzu:
upřímě řečeno už váš první dotaz vás výrazně diskvalifikuje, protože byste měl vědět, že rozhodnutí nedělali a nedělají ekonomové, ale politici. Kromě toho se nedomnívám, že by krize z roku 1929 měla za následek WWII. Nanejvýš ji uspíšila.
Taky jste se v průběhu diskuze zmiňoval o počtu universit v USA ve vztahu k počtu nositelů NC. Doporučoval bych to přepočítat řekněme na 1 milion obyvatel nebo na 1 milion vysokoškolských studentů.
20. 12. 2011 | 09:21

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Mně byl Josef Zielenec od začátku podezřelý, jeho přízvuk ho usvědčil, že není křtěný Vltavou ani Moravou. Že poleze oknem tam, odkud ho voliči vynesli dveřma by mě ani ve snu nenapadlo. Jen nechápu, proč po něm Poláci nesáhnou, když je tak invenční.
20. 12. 2011 | 09:40

modrý edvard napsal(a):

Mně se rozhovor líbí a myšlenky mi připadají rozumné. Hlavně o těch insiderech.
20. 12. 2011 | 09:48

Občan napsal(a):

To Xury:

Zajisté - půlroční studijní pobyt na čínské universitě (studium sinologie) v menším provinčním městě (5 milionů obyvatel) v r. 2010. Praskly na to úspory na koupelnu (90 000.- Kč) plus úvěr ve výši 125 000.- Kč. Celková částka pokryla náklady na letenky, očkování, administrativu v ČR a v Číně, víza, ubytování a stravu na místě, dopravu v místě studia a náklady spojené se studiem.
Školné zatáhl Erasmus.
20. 12. 2011 | 09:50

MartinO napsal(a):

Honza:

Co by měli věhlasní ekonomové dělat? Věhlasní američtí ekonomové řídí USA? A co dělali věhlasní němečtí ekonové nebo japonští ekonomové? Dále, krize jsou normální součástí ekonomiky a když se nějakým způsobem zabrání jedné tak přijde z druhé strany jiná. Žádná ekonomika bez krizí z principu nemůže existovat, to byste jako modelář měl vědět.

Takže vy jste vymyslel model který "předvídá finanční krize"? Vážně? A kolik krizí od vymyšlení modelu už nastalo aby se váš model dal ověřit a výsledky byly statisticky význámné (vyloučení, že jste se pouze náhodně trefil)? Co to znamená "předvídat krizi"? Znáte přesně čas vzniku a příčiny vzniku? Jak dlouho dopředu jste schopen předvídat? Jak se váš model vypořádává s naprosto nahodilými nepředvídatelnými událostmi (black swan)? Žádný takový model samozřejmě nemůže existovat...
20. 12. 2011 | 09:51

český maloměšťák napsal(a):

blue jay alias mandrake alias moucha na zdi alias psycholog alias otaznik...

Kuš, potvoro(y) !
20. 12. 2011 | 09:52

hanah napsal(a):

Dočetla jsem se, že byl Švejnar jmenován 4.12.2011 profesorem. Netušíte prosím někdo, jak to s jeho titulem bylo před tímto datem ? Znamená to, že se tímto titulem v prezidentské kampani (nejen) honosil neoprávněně ?
20. 12. 2011 | 10:27

ali napsal(a):

český maloměšťáku, nikdy jsme nebyla komunistou a vemte to na vědomí..to vy sám máte zmapované bolševické praktiky a sám dáváte druhým vaše ubohé vlastnosti. Že měníte nicky z Tencokidá hnůj na tenco, šlapku a maloměšťáka ví každej, přesto děláte z druhých blbečky nevěda, že ho děláte sám ze sebe. Až je mi vás líto.
Ale to je jedno, ať si každej mění nicky jak chce, je to jeho věc..
Napsal jste mi, abych se nevnucovala (a blaaa...něco, co pak bylo smazáno). Buďte tedy tak laskav, a nevnucujte se vy sám. Jestli mi chcete tykat, tak si poslušte. Ale končím s vámi, neboť, jak praví přísloví, hádku s blbcem nejde vyhrát..nejdříve stáhne na svoji úroveň a pak udolá zkušenostmi..přesto vám přeji vše dobré a krásné a děkuji vám, otevřel jste mi zase o něco víc oči ;o)
20. 12. 2011 | 10:41

ali napsal(a):

hanah
hmmm..tak to je k zamyšlení. Jestli tomu opravdu tak je, pak by měl pan Švejnar něco vysvětlit..to je zajímavá informace..
20. 12. 2011 | 10:44

hk136 napsal(a):

Honza - trochu mi pripominate misionare, ktery vysvetluje divochum, ze podstata blesku je prenos naboje mezi zemi a atmosferou a hrom je jen zvukova vlna, ktera vznika v dusledku tohoto. A za takove rouhani vas Bohove urcite ztrestaji...
20. 12. 2011 | 10:56

hk136 napsal(a):

ali, hanah - to je zas afera... Proste ted byl jmenovan profesorem v CR... Predtim byl profesorem v Michiganu nebo kde... To nic nemeni na skutecnosti, ze ma 9 publikaci v impaktovanych casopisech, coz je dvakrat vice nez doc. Schwarz a nekonecnekrat vice, nez profesor Klaus...
20. 12. 2011 | 11:02

český maloměšťák napsal(a):

ali
O vaší "úrovni" ...no - snad jen malý příklad toho, že nezvedencům se snad ani nemá na jejich nezvedenecké a lživé /samozřejmě , že s tykáním začínáte vždy vy - záměr je jasný - stahnout oponenta na svou úroveň..../ konstrukce odpovídat (jenže pohlavkovat přes síť jaksi nejde, že...). :
-------------------------------------------------------------------
hoven napsal(a):
já vubec nechápu paroubka. sobotka ani hašek ho nechtějí, na hrad s ním nikdo
nepočítá a on pořád ze sebe dělá hňupa.proč??????
05. 01. 2011 | 12:00
ali napsal(a):
hoven
protože je hňup
05. 01. 2011 | 12:01

ali napsal(a):
blue jay
taky máte ten pocit, že to vše Petra jen hraje? Že je ochotná kvůli-vá penězům i geny
Paroubka trousit dál?
16. 07. 2009 | 23:52

ali napsal(a):
Martine hodnoty Paroubkové jsou trapně průhledné...upřímně, kdybys byl ženská,
chtěl bys ho? A kdybys byl buzík, chtěl bys ho?
17. 07. 2009 | 00:38

„mnich napsal(a):
už aby ta jeho porodila mongola a on zalezl pod zem...
21.09.2009 20:16:21

ali napsal(a):
mnichu
teda to je fór za 100 bodů :o)))
21.09.2009 20:28:36
---------------------------------------------
Velmi vysoká úroveň.
Ještě jednou - autoři mají právo napsat blog a tento blog rozhodně neí prezidentskou kampaní.
Falešné slzičky si schovejte pro toho, kdo má onen nelehlý úděl - a živí vás.

P.S. Toho, co kydá hnůj neznám - náhradní tatínek, pracující v JZD či na farmě ? Šlapku také ne. Budu hádat - náhradní maminka působící ve veřejném sektoru ?
Když tak vyřiďte jim, že český maloměšťák doporučuje lískat, lískat a lískat.
Pokud to nepomůže - pak jedině polepšovna.
Když nepomůže ani to - reklamovat a vrátit do dětského domova.
20. 12. 2011 | 11:20

hk136 napsal(a):

Honza:
"Pro Honzu:
upřímě řečeno už váš první dotaz vás výrazně diskvalifikuje, protože byste měl vědět, že rozhodnutí nedělali a nedělají ekonomové, ale politici."
Pokud jsem spravne vystopoval konverzaci, vas dotaz znel: "co dělali věhlasní ekonomové USA před velkou hospodářeskou krizí a po ní a stejně tak před krizí v roce 2009?"
To je asi nejlepsi demostrace toho, co pisu vyse... Ja nevim, dalo se napsat cokoli - hrali golf, nekteri varovali, nekteri se do posledniho okamziku uspesne mylili, jini se venovali necemu jinemu...
Ale ne - "Jak se vubec opovazujete takto se ptat? Knezi prece komunikuji s Bozstvy... Je videt, ze vy jste uplne mimo..."
20. 12. 2011 | 11:22

hanah napsal(a):

Ali

ignorujte českou maloměšťáckou šlapku co kydá hnůj, je nemocná/ý.
Mně to dělal taky, že kopíroval mé příspěvky, snad se mu líbily :-).
Patrně má někde archiv na každého z nás .....

s tím Švejnarem - profesorem sem později dám pár info, teď musím, dokud není smutek, zvesela domýt okno a domotat cukroví .
20. 12. 2011 | 11:29

Kuchař: napsal(a):

Honza:

Rád bych se s tím matematickým modelem seznámil. Kde ho mohu vidět ?
20. 12. 2011 | 11:32

honolulu napsal(a):

Me se velmi libi prispevek od pani Ali ! (10:41)
Tak vystizne to napsat je dukazem velkeho nadani.
Pani Ali az Vas jednou potkam v Torontu nebo v Praze prosim o dovoleni Vam vycistit boty. Jsem rad u nohou umelce.

Je to pro me bolestne priznat, ale nick obcan pise dnes pravdu o vysokoskolskem vzdeleni nekterych nezamestnanych. Je to tak !
Take je treba podotknout, ze kdyz se takovy nezamestnany hlasi o pozici, (napr. skladnika), tak to ma tezsi prave proto, ze ma VS.
Ridic dalkoveho kamionu vsak nepatri do zamestnani "na dne" uvedene obcanem. Oni maji hrozny zivot, ale maji pekny prijem stredni tridy.

Nekdy sudicky narozenych deti do velmi bohatych a "aristokratickych" rodin v Americe jsou velmi zlomyslne.
Dedecek ma 100 millionu US $, ale vnuka blbecka.
Zadne strachy, my zde mame university i pro ne. Dedecek rad zaplati horentni sumu penez a rodinny imbecil dostane vzneseny diplom a propracuje se az na uroven retarda.

Proto CESI, ten vam vrozeny respekt pro VS vzdelani existuje pouze u vas. U nas je tak maly, ze se tituly nepouzivaji.

Ja tvorim vyjimku ! Kdyz potkam nekde evropskou arisokratku, tak se ji predstavim se vznesenym aristokratickym titulem, poctive zakoupenym. Zminuji se o tom proto, ze zde beha mnoho titularu jako jsem ja, ale s praktictejsim diplomem.

Svet chce byt klaman ! Tak si pamatujte, ze autorita neprameni z diplomu, ale z neceho uplne jineho.
Koncim na tomto bloqu...
20. 12. 2011 | 11:59

Občan napsal(a):

To Honolulu:

Vy zase tak hrozně kecáte...
Můj strýc žil v Kanadě a pracoval jako řidič takového toho obrovského kamionového vláčku od r. 1970 do r. 1999.
Nevím, jakou máte představu o příjmech střední třídy, ale jeho výdělky mu stačily tak akorát na to, aby stihl splácet ten velekamion (splácel ho 12 let), platit inkaso, splátky na baráček (dřevotřískový přízemní 3+1 na pozemečku cca 500 m2 v Hamiltonu v Ontariu) a na jedinou zhýralost - letecké modelářství.
Manželka pracovala také a z jejího příjmu hradili pohonné hmoty, jídlo a běžné provozní výdaje (ošacení, drogerii a podobně).
Byli bezdětní, takže neměli výdaje s dětmi a jejich vzděláním.

Když to tak vezmu kolem a kolem, žili DOST skromně. A to měl strýc to štěstí, že míval práci po celý rok; ne jako ti zoufalci, co se štvou s kamiony zasněženou Aljaškou nebo po zamrzlých jezerech.

Honolulu, Vy mi dost často připadáte jako někdo, kdo žije uzavřen v domě, vůbec nevychází ven a svět venku si jen představuje.
20. 12. 2011 | 12:24

Kuchař: napsal(a):

Občan:

A kde bere řidič kamiónu více ?
20. 12. 2011 | 12:39

kovar napsal(a):

Článkem se vůbec nemusíme zabývat. Stačí totiž, když se zkombinujeme dvě základní a naprosto nezpochybnitelníé pravdy:
1) Pan Švejcar je ekonom
2) Ekonomové se vždy mýlí. (Lze vyslovit i v mírnější podobě: Ekonomové jsou stále „překvapeni“, ekonomové stále něco „nepředpokládali“ atd.)
20. 12. 2011 | 12:39

Občan napsal(a):

To Kuchař:

S ohledem na životní náklady pravděpodobně v ČR. Pochopitelně někteří řidiči některých kamionů vydělávají i tady MNOHEM víc než ostatní.
Někteří řidiči některých kamionů v USA a v Kanadě asi také berou víc než ostatní - a ti by se pak snad mohli řadit k nižší střední vrstvě (vlastní dům na slušném pozemku, dvě auta, děti na universitách, slušné zdravotní a sociální pojištění, životní pojistka a pojištěný barák).
20. 12. 2011 | 12:54

český maloměšťák napsal(a):

hanah - klausofilka, údajně dle některých blogerů Haslingerová z fragnmentů zde samozřejmě vždy dehonestuje ty, kdo jsou proti ODS a KLausovi. Musí. Jinak by skončila kdesi u popelnice.
Proto také vždy bude souhlasit s nenávistným a primitivním individuem ali, které se raduje z toho, že někdo prohlásí o paní Paroubkové- respektive přeje i - aby porodila mongoloida.
Jde o typicky bolševický přístup k otevřenému diskuznímu prostoru - tedy jeho vyučžití pri vlastní cíle a vlastní propagandu.

Jinak hanah je samozřejmě dlouhodobou a skalní voličkou ODS. Což lze doložit via její komentáře zde.
S kým se asi paktuje...poznáte velmi snadno - s každým kdo je s ní.

Maucta.
/dlohodobě zde hanah snižuje hodnotu profesury Švejnara a naopak vyzdvihuje svého chlebodárce z Hradu/

hanah
Šlapku neznám. Není to doufám vaše druhé zaměstnání ? To ta hradní partička tak málo platí ? Hamouni jedni !
Toho co kydá hnůj taky ne. To je váš manžel, pracující načerno na farmě ,
Eh - víte co ?
Pojďme malé hanah poslat nějaký mls či drobné. Jsou Vánoce... svátky míru a pohidy - buďme milosrdní....
20. 12. 2011 | 13:19

ali napsal(a):

hk136 napsal(a):
díky, že jste to uvedl na pravou míru..hned mi bylo divné, že by se Švejnar k něčemu takovému snížil. Sice to není můj kůň, ale určitou úctu k němu mám..

honolulu
děkuji, do Toronta bych ještě jela, tam se mi líbilo :o)

hanah
maloměšťák tohle tapetuje, kdykoliv chce zakrýt svoje odpornosti..k odpovědi na ten blbej příspěvek mnicha už jsem se tady vyjádřila stokrát, neboť byl špatně pochopen, za druhými příspěvky si stojím nadále..
přesto lhář maloměšťák-šlapka, tencokidá hnůj, kydač a tenco toto rád vylepuje a dává to všanc, nehledě na to, že jsem se k tomu vyjádřila..
Jeho příspěvky tapetovat nemíním, protože je lepší než já a jeho příspěvky by mě trumfly..a tak hluboce ho snížit nemíním.. :o)
20. 12. 2011 | 14:04

modrý edvard napsal(a):

honolulu, jen k těm titulům: před 20 lety studovalo VŠ (snad) 10% obyvatelstva, tehdá to něco znamenalo. Dnes studuje VŠ přes 50%, už to nic neznamená, ale ta tradice stále existuje.
20. 12. 2011 | 14:07

Miroslav Pivoda napsal(a):

V rozhovoru se Švenarem a Zielencem, který se snaží formovat lepší budoucnost našeho školství, postrádám jeden naprosto zásadní aspekt, tzn., jak nové technologie ovlivní - a již ovlivňují školství.
Najděte si prosím článek "Rozvratná inovace ve školství klepe na dveře - Miroslav Pivoda.doc - on Jul 17, 2011 12:21 PM by Miroslav Pivoda (version 1)",
zde:
https://sites.google.com/site/mirekpivoda/clanky
20. 12. 2011 | 15:18

ex-nemo napsal(a):

Otazníku
Jestli zahajuje pan Švejnar svou "kampaň" takovýmto způsobem tak snad s úmyslem, aby ho nikdo nezvolil.Protože pro normálně uvažujícího člověka - neekonoma - se tím stáva absolutně nevolitelný.
20. 12. 2011 | 15:28

PraM napsal(a):

Š V E J N A R FOR PREZIDENT !
20. 12. 2011 | 15:44

Čenda napsal(a):

Konkurence ano. Ale proč vzor USA. Tam mají všichni, nebo skoro všichni středoškolské vzdělání, ale jaká je úroveň většiny? Moje známá vystudovala ve Státech střední školu a výsledek? Když se vrátila domů musela jít do 2. ročníku soukromého gymnázia. A u Vš? Většina je na úrovni lepší střední školy. Kvalitu a tím i otevřené dveře na "dobrá místa" mají absolventi několika soukromých vysokých škol a zájemci o tyto školy se rekrutují především ze soukromých středních škol. Ale to pánové Želeněc a Švejnar dobře znají.
Když naši mudrci zrušili maturity a přestal se brát význam vysvědčeních z osmé a deváté třídy a vyhlásilo se "co Čech to vysokoškolák", tak to tady máme. Ekonomů, sociologů, právníků a filosovů máme přehršle, protože jsme mase přispůsobyli podmínky a pravidla a v rámci neviditelné ruky trhu i vznikly "správné" vysoké školy.
20. 12. 2011 | 16:05

honolulu napsal(a):

Prestante zvanit obcane ! Ty vase pravdy vyctene z maxistickych pouzek jsou na zvraceni. Prestante poucovat kohokoliv o zemich kde jste nikdy nezil. A nemlate mi Kanadu o hlavu. To je uplne jina zeme i s jinou psychologii. O tom kolik tam vydelavaji ridici kamionu penez nemam tuseni.

V USA je to HODNE ! Jejich vyplaty jsou na urovni profesionalnich inzenyru. Jejich zivot je vsak tezky, proto to nikdo nechce delat dele nez 10 let. Jestli to jejich telo vydrzi tech 10 let ?
Denne za volantem dlouhe hodiny, spatna tucna strava atd.
Samozrejme, ze za tech 10 let postavi dum jako hrad pro svoji rodinu (casto dva) a vetsnou jim zena utece se sousedem, protoze jsou stale pryc. Znam inzenyry, kteri k tomu sli, protoze meli vetsi prijem.

Vy vzdy zvanite jako jste zvanil o JAR, ze tam za B.J. Vorstra byla nezamestnanost...
Ja zde opakuji pro vsechny ! Jsou na tom dobre, ale maji tezky zivot. Idealni prace pro mlade zdrave lidi, kteri radi cestuji, ale ZDURAZNUJI pouze DOCASNE !
20. 12. 2011 | 18:01

honolulu napsal(a):

Je velmi tezke vas o necem objektivne informovat, protoze mate vypestovane predstavy. A vzdy vse skonci narcenim z "rasismu" !

Nemate poneti kolik zla nadelala Affirmativ Action v americkych mestech a jaky obrovsky upadek ve verejnem skolstvi zapricinila.

Zamozrejme, ze se lide zacali branit odstehovanim z postizenych oblasti a zakladali nove masta a skoly.

PROC, PROC, o tom nenapisete pane prof. Svejnar ?
Bylo by to politicky nekorektni, ze ano ? Kdyby jste vsak byl "nekorektni", tak by lide vycitili cestnost.

Napiste o Dearbornu a o Flitu v Michiganu, jaky je tam problem !
Ja Vam to oznamkuji. Jsem fanatikem na realitu.
20. 12. 2011 | 18:20

honolulu napsal(a):

Oprava, FLINT (Michigan)
20. 12. 2011 | 23:25

Karel Matoušek napsal(a):

hanah
Vy jste opravdu neskutečně komická. Na co vy nepřijdete? Jak to děláte? Kam se hrabe Sherlock.
22. 12. 2011 | 00:16

Stan napsal(a):

zabavne, pseudoekonom, keynesiansky tajtrlik a amrdolska kukacka na urad prezidenta v tandemu s proflaknutym prevlecenym bolsevikem. S tim byste hosankove mohli vystupovat na pouti.
17. 02. 2012 | 14:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy