Nepotřebujeme destruktivního provokatéra a směšného všeználka

14. 03. 2012 | 13:07
Přečteno 7982 krát
Rozhovor

* * Pane profesore, zvažujete kandidaturu na Hrad. Poprvé od vzniku Československa bude zvolen prezident republiky přímo. Vy máte za sebou zkušenost i z volby parlamentní. V čem spatřujete výhody, ale i nevýhody volby přímé?

Vždy jsem byl pro přímou volbu. Představuje posílení přímé demokracie a občané si ji po skandálech v dřívějších nepřímých volbách celkem jednoznačně přejí. Teorie, že by přímá volba nějakým způsobem ohrožovala parlamentní demokracii, se mi nezdají logicky silné. Navíc praktické zkušenosti z mnoha parlamentních demokracií, kde je prezident volen přímo, jen potvrzují, že přímá volba nijak neohrožuje parlamentní systém.

* * Kdy oficiálně vyhlásíte svoji kandidaturu na post prezidenta?

Velmi si vážím podpory, kterou mi občané České republiky vyjádřili při minulé kandidatuře a vyjadřují i nyní v osobních setkáních, průzkumech veřejného mínění a v korespondenci. Tato podpora hraje důležitou roli při mém rozhodování o případné kandidatuře. Zároveň považuji za správné a odpovědné oznámit svou případnou kandidaturu potom, co budou známa pravidla a podmínky samotné volby v prováděcím zákoně, který je v tuto chvíli připravován. Též bych usiloval o oficiální podporu nejméně 50 tisíc občanů České republiky.

* * Myslíte si, že v pořadí již druhá kandidatura na Hrad je spíše výhodou, nebo může být i přitěžujícím faktorem?

Myslím, že v mém případě by to bylo výhodou. Při minulé volbě jsem objasnil svá stanoviska, média prošetřila mé zázemí a většina občanů mi vyjádřila podporu. Navíc je občanům jasné, že jsem o roli prezidenta v České republice a o tom, co bych prezidentskému úřadu mohl přinést, nezačal přemýšlet dnes. Zůstal jsem nadstranický a mám konzistentní názory, které se shodují s těmi, které jsem vyjadřoval během předchozí prezidentské kandidatury.

* * Získal jste podporu nejužšího vedení ČSSD, politického grémia. Jste připraven být po tomto kroku v užším kontaktu s vedením soc. dem.? Zúčastníte se některého z dalších zasedání politického grémia?

Pro mé rozhodování je důležité získat podporu demokratických politických stran, stejně jako jsem ji cítil už při volbě prezidenta v roce 2008 a jako jsem ji částečně získal na základě nedávného rozhodnutí politického grémia ČSSD. Samozřejmě budu v kontaktu s vedením sociální demokracie a dalších politických stran.

* * Stojíte v čele Ekonomické rady Asociace krajů (ERAK) ČR, kdy regiony ovládá ČSSD. Zároveň působíte ve vládním NERV. Nemůže vám to uškodit u levicově orientovaných voličů? Nebo to považujete naopak za výhodu?

Mé působení v NERV a ERAK vyjadřuje mé přesvědčení, že hlavní zodpovědností každého občana je sloužit svými znalostmi a zkušenostmi České republice, ať už je to na úrovni celostátní, anebo regionální. Nevidím tudíž své působení v NERV a ERAK jako propojení jen s určitými politickými stranami. Naše hospodářská situace je vážná a nemůžeme si dovolit být v otázce hospodářské politiky polarizováni – a tím i paralyzováni.

* * V nedávném prohlášení jste uvedl, že chcete vést otevřený intenzivní dialog i s občanskou společností. Znamená to, že kromě politických stran se budete snažit získat i podporu neziskových, nevládních organizací?

Při minulé kandidatuře jsem vedl dialog s mnoha neziskovými, nevládními organizacemi, včetně odborů a zástupců podnikatelů. Neziskové, nevládní organizace hrají významnou roli ve všech fungujících demokraciích a spolupracoval bych s nimi jako kandidát i jako prezident.

* * Pokud byste v přímé volbě uspěl, v čem by se výkon mandátu prezidenta zásadnějším způsobem odlišoval od éry Václava Klause?

Nyní potřebujeme prezidenta, který nehraje každodenní politické a mocenské hry, ale vnáší do politiky státnický rozměr, smysl pro dlouhodobé strategie. Potřebujeme prezidenta, který navenek buduje pověst České republiky jako seriózní a sebevědomé země, ne tu destruktivního provokatéra, tu směšného všeználka.

* * Jak byste nakládal s pravomocemi prezidenta, například s milostmi? Ačkoli to Ústava ČR neuvádí, radil byste se třeba s ministerstvem spravedlnosti? A jak byste postupoval při jmenování členů Bankovní rady ČNB? Požádal byste o stanovisko senátorů nebo odborníků na bankovní sektor?

Ano, radil bych se. To je správný a zodpovědný přístup.

* * Senát kvůli přímé volbě přijde o velmi významnou pravomoc, kterou bezesporu rozhodování o prezidentovi je. Pokud byste seděl na Hradě, jak byste k Senátu přistupoval? Byl byste s ním ve větším kontaktu, než je zvykem nyní?

Rozhodně bych byl ve větším kontaktu. Senát je důležitou demokratickou institucí a je v něm hodně rozumných a zkušených lidí. Je to v mnohém elita naší společnosti.

* * Jak by podle vás měl přímo volený prezident přistupovat k vládě? Měl by být konkurentem, rádcem nebo třeba tím, kdo se snaží zprostředkovat nalezení shody v klíčových věcech mezi kabinetem a opozicí?

Prezident by neměl být konkurentem vlády. Naopak, měl by vládu doplňovat jako dobře sehraný tým. Měl by nastolovat témata, měl by otvírat, moderovat a kultivovat veřejnou debatu, měl by pomáhat politickým silám vést dialog a dobírat se konsenzuálních řešení v oblastech, kde to vyžaduje dlouhodobý národní zájem a kde je třeba mít dlouhodobou strategii.

* * Které oblasti vidíte v tomto smyslu jako nejdůležitější?

Důležitými tématy jsou například naše postaveni v Evropské unii – jaká EU je v našich zájmech a co pro to chceme udělat. Naše konkurenceschopnost – na čem postavíme hospodářský rozvoj naší země na dalších 20–50 let. Naše školství a kvalita vzdělání – klíčem ke konkurenceschopnosti je kvalita vzdělání a naše vzdělávací soustava není zdaleka optimální, od základní školy až po univerzity. Naše ekologická a energetická politika – kolik jaderné energie a do jaké míry obnovitelné zdroje a jak velká závislost na Rusku. Naše zahraniční politika – co jsou pro nás nejdůležitější témata, jak je chceme prosazovat a čeho chceme dosáhnout. Naše kultura – jsme země s velkým kulturním dědictvím, což je jak duchovní hodnota, tak nemalý zdroj pro naše hospodářství. Myslím, že neděláme dost, abychom toto dědictví udržovali živé a náležitě jej valorizovali. Naše společenská soudržnost – více než dvacet let po pádu komunismu mají mnozí pocit nespravedlnosti a nejsou hrdi na svou zemi. Naše demografická situace – stárneme, vymíráme a nemáme dlouhodobou, konzistentní koncepci, jak tento základní problém řešit. A v neposlední řadě náš postoj k mladým lidem a ženám – ještě stále jim nedáváme dostatečný prostor pro seberealizaci, a přitom jasně představují obrovský potenciál pro naši společnost i hospodářství.

* * Kritici přímé volby varují, že prezident vybraný občany by mohl zneužívat tohoto faktu k posilování neformální moci Hradu. Myslíte, že jste vůči této lákavé možnosti imunní?

Ano, jsem dostatečně silný a sebevědomý, abych se toho vyvaroval. Vzpomeňte si, před čtyřmi lety jsem ve svém projevu při volbě prezidenta prohlásil, že bych byl prezidentem sjednocujícím, nikoli polarizujícím. Nabídl jsem společný projekt: vrátit politice úctu v očích občanů, vrátit lidem víru ve smysl politiky. V případě kandidatury a zvolení by stejné ideje a principy sloužily jako základ výkonu mé funkce.

***
Usiloval bych o oficiální podporu nejméně 50 tisíc občanů

Rozhovor s redaktorem Jiřím Ovčáčkem pro deník Právo byl zveřejněn 25.2.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Tak tohodle nemastného neslaného karieristu bych si na hradě nepředstavoval nikdy! To už raději K. Gotta! Ten alespoň něco dokázal a jeho názory mají hloubku.

P. Švajnara při vší úctě leda tak prezidentem CEVRA, NERVU naebo nějaké jiné zbytečné instituce.
14. 03. 2012 | 13:16

Viola napsal(a):

Jan Švejnar není dobré jméno pro prezidenta.
14. 03. 2012 | 13:18

aga napsal(a):

Pane Švejnare, buďte bohům vděčen za Klause. Kdybyste nastupoval po někom kvalitnějším, musel byste možná přijít s nějakou vlastní rozmnou myšlenkou, takhle vám i značné části voličů bude zcela stačit, když budete kopat do mršiny.
14. 03. 2012 | 13:24

Béda napsal(a):

Jinak hezké PR.

(Psal si ty otázky sám p. Švejnar?)
14. 03. 2012 | 13:28

Naštvaný napsal(a):

"Nepotřebujeme destruktivního provokatéra a směšného všeználka" Švejnare, sebekritika je sice první stupeň k nápravě, ale vám už ani to nepomůže!
Už jste zaspal, že jste se nevyjádřil, jak je to s placením školného na amerických univerzitách, třeba na té, co učíte.
14. 03. 2012 | 13:38

bhu napsal(a):

hele, profo,
jedte si budovat socialismus, a krasoduchovat, raději za velkou louži,
tam vám jistě lépe rozumějí
14. 03. 2012 | 13:39

Baba napsal(a):

ŠVEJNAR na Hrad !!!
14. 03. 2012 | 13:39

Meňous napsal(a):

Už se těším na další příspěvky prezidentských kandidátů - co všechno odkryjou, co potentátů zesměšní (oficiálně, né jen po hospodách), co právních kliček narokvnají....!
Švejnar to načal. Tak kdo bude další ?
14. 03. 2012 | 13:42

NJ napsal(a):

Důchodci do důchodu !
Santa Claus už měl jít dávno strašit malý děti.
14. 03. 2012 | 13:43

Béda napsal(a):

Baba,

který???
14. 03. 2012 | 13:43

profous napsal(a):

Já bych radši RNDr.Vladimíra Špidlu, ale když nebude chtít kandidovat, tak klidně i Prof. Švejnara. Ekonom je do krize dobrej.
14. 03. 2012 | 13:44

Cech napsal(a):

Souhlasím s nickem Béda
Je to standardní americká výroba souhlasu,abychom věřili v původní dogma demokracie, že znalosti potřebné pro řízení lidských záležitostí vycházejí spontánně z lidského srdce pana profesora.
14. 03. 2012 | 13:45

VFISCHER napsal(a):

DRZÉ ČELO A ZÁŘIVÝ ÚSMĚV !!!

Doufejme jen, že se tento exhibicionista vrátí za moře a bude rozdávat svá moudra místním přistěhovalcům !
14. 03. 2012 | 13:53

Dash napsal(a):

Chech

'původní dogma demokracie'

Mohl byste prosim elaborovat a vysvetlit blize toto vase slovni spojeni? Hrozne me zajima, co konkretne tim myslite. Diky
14. 03. 2012 | 13:53

aga napsal(a):

profous

"ekonom je do krize dobrej"

Jistě, ten bude nejeefektivněji odklánět prostředky těm, co ho propašují na Hrad, což je účel té frašky.
14. 03. 2012 | 13:56

Baba napsal(a):

Podle prvních ohlasů - názorů - je vidět, jací jsme my Češi 20.-21.století nihilisti. Místo abysme po letech vítali změnu, zakopali jsme se ve smrdutých zákopech a dštíme síru na každýho, kdo z nich vyleze.
Je toto možný ??
14. 03. 2012 | 13:58

maňana napsal(a):

Nechci nikoho z iluminátů a chazarských poskoků,což námm bezprostředně hrozí.Předesílám,že nejsem žádný antisemita,či jiný rasista,jen svět vidím takový, jaký skutečně je a nechci aby nám tu vládli poskoci vysoce profitabilní,leč zločinné GS,která však také podléhá hošánkům z Bilderbergu a CRF.
14. 03. 2012 | 13:59

Baba napsal(a):

TO Aga :
Neboj, větší rozkrádačky tady nebudou. To už se nenosí. Může bejt jen líp, víš ?
14. 03. 2012 | 14:00

Puck napsal(a):

Vítám, že jste se odhodlal ke kandidatuře. Jednoznačně je pro demokracii lepší, když má volič větší výběr. Hodně bude záležet na tom, jak vysoko nastaví nastaví laťku další kandidáti a přeju úspěch.
14. 03. 2012 | 14:01

Blaha napsal(a):

Švejnare- když tam nepotřebujeme všeználka tak proč tam lezeš???
...
Teda ta volba presidenta, to bude maso!!!! Alespoň bude zase o čem žvanit.
Vyhrát by měl Gott nebo Okamura - to alespo%n není čecháček
14. 03. 2012 | 14:03

Profous napsal(a):

Švejnarova amerikanismu bych se v jeho případě nebál. Je to Čech (podle jména) a tam pracoval, podobně jako třeba další kandidát Prof. Kohák (nevím, zda bude kandidovat, už je starší). Zná to jejich amícký myšlení, a to je pro nás dobrý, ne ?
Jinak amíky v roli světovýho četníka nemusím (komouši měli před lety v tomhle asi pravdu, i když tenkrát jsme se jim jako mladí smáli), protože kam šlápne bota US Army, tam je bordel (pardón pane Stejskale, chtěl jsem říci disorder) na dlouhý léta.
14. 03. 2012 | 14:05

Pepan napsal(a):

Prezidentský úřad by měla být čestná funkce,bez nároku na plat - stejně se jim všechno proplácí. To by pak kandidátů ubylo:-)
14. 03. 2012 | 14:09

prak napsal(a):

Béda- schválně, koho chcete na Hrad Vy?
14. 03. 2012 | 14:09

Meňous napsal(a):

Pro Bláhu
souhlas, že volba prez. bude něco pro nás, co jsme dosud frfňali jen v hospodách, podobně jako za KSČ (kdy jsme se ještě navíc ohlíželi, kdo poslouchá). Teď máme kus přímý demokracie, a potit se budou kandidáti starých časů, co je budou noví tepat za jejich průšvihy !
Jinak Švejnar je změna, a tak radši změnu, než stojatý vody. Těch jsme si užili za KSČ dost a dost.
Zdraví M.
14. 03. 2012 | 14:11

Cech napsal(a):

To Dash
Metody Masmediální propagandy použité v tomto PR jsou jak vystřižené z učebnice.
Takto vyráběný souhlas a styl jeho tvarování si zaslouží pozornost již jen pro to,že na některé nástroje tvorby veřejného mínění slyší i v Čechách nejen v USA.
Jak snadné je těmito nástroji elity tvarovat veřejné mínění.
Na to si dovolím připomenout šablonu "přemluv bábu" a její úspěch v Česku.
Důsledkem psychologického výzkumu doprovázeného moderními prostředky komunikace se právě demokracie dostala do kouta.
Proto není již například nadále možné, abychom věřili v původní dogma demokracie.
Proto je toto PR tak nebezpečné,protože nemá s lidskostí nic společného.
14. 03. 2012 | 14:12

Baba napsal(a):

Prak
Béďa se ještě rozhoduje, víš? Mám kandidovat, nemám kandidovat.......
14. 03. 2012 | 14:13

PK napsal(a):

první komentář Bedi-jenom souhlas
14. 03. 2012 | 14:24

Dash napsal(a):

Chech

Diky za odpoved

Me ale nezajima ani tak hodnoceni tohoto blogu, me proste zajima, co konkretne si predstavujete pod pojmem 'původní dogma demokracie'?
14. 03. 2012 | 14:26

Tomáš napsal(a):

Nevěřím Vám.
14. 03. 2012 | 14:29

Bara napsal(a):

Z těch oficiálních kandidátů na Hrad je mi fakt na blití. Teď bude každej kopat do Klause. Ne že by byl Klaus tak dobrý, ale ať mu dají pokoj. Už se znemožnil sám a je to nedůstojné.
14. 03. 2012 | 14:30

aga napsal(a):

Co takhle Procházková na Hrad?

http://www.blisty.cz/art/62659.html
14. 03. 2012 | 14:36

myrta napsal(a):

Bara
znemožněný prezident v kulturní zemi odstoupí.Pokud neustoupí a znemožňuje dále nejen sebe,ale i celý stát,musí počítat s kritikou.
14. 03. 2012 | 14:40

Kuchař napsal(a):

Jednak mi nadpis přijde za hranici vkusu a za druhé mi přijde komické kandidovat za stranu, která jekékoli ekonomické zásady zcela popírá, obrací je v čistý populismus a dost se rozchází s představami p. Švejnara.
14. 03. 2012 | 14:44

Bertha Suttnerová napsal(a):

Pan Švejnar myslí tím titulkem sebe?
Jinak jsem zcela pro příznivce spikleneckých teorií Karla Gotta.
Když bude odpoledne v pět mluvit do ženského vysílání ČRO, aspoň se při vaření večeře zasměju.
14. 03. 2012 | 14:48

mirekP napsal(a):

Vidím, že jste opět nedokázal napsat souvislý článek.
Zase jen vyumělkovaný rozhovor o ničem.
Jak potom chcete psát novoroční projev?
Nebo, oni ho už prezidenti nepíší?
14. 03. 2012 | 14:52

Cech napsal(a):

To Dash
Původní dogma demokracie zní velmi jasně:
Jsou to znalosti potřebné pro řízení lidských záležitostí a jsou pouze posbírané a setříděné spontánně z lidského srdce vycházející a potřebám sdružené komunity lidí sloužící.
14. 03. 2012 | 14:54

mb napsal(a):

Nyní potřebujeme prezidenta, který nehraje každodenní politické a mocenské hry, ale vnáší do politiky státnický rozměr, smysl pro dlouhodobé strategie. Potřebujeme prezidenta, který navenek buduje pověst České republiky jako seriózní a sebevědomé země, ne tu destruktivního provokatéra, tu směšného všeználka.

to nepotřebujeme nyní, potřebovali jsme to i před devíti lety ... a budeme to potřebovat i za rok ...

dneska Klaus řekl, že zlepšení podmínek ve slepičích koncentrácích je pošlapáním volného trhu ...

doufám že se Klaus v příštím životě narodí jako slepice před regulací podmínek pro slepice ve velkochovech ...
14. 03. 2012 | 14:56

Realista napsal(a):

Pane Švejnare, držím palce, můj hlas dostanete. Byť bych si tipnul, že to vyhraje Fischer nebo Scharzenberg. Fischer nikoho nenaštval a Schwarzenberg působí lidově.
To, že jste elita a z mezinárodního prostředí je pro mě jedině plus. "Muže z lidu" opravdu nééé....
14. 03. 2012 | 14:59

Stařeček napsal(a):

pane profesore, sice si nemyslím, že by měl Okamura kandidovat na prezidenta, dnes jsem si ho ale poslechl na Netu, přečetl Váš blog a musím konstatovat, že u Vás prázdná slova a u Tomiho jasné vyjádření. Můj hlas mít nebudete a něvěřím, že máte velkou podporu. To jsou jenom také americké tlachy o vlastní důležitosti.
14. 03. 2012 | 15:06

Midori napsal(a):

Cituji paní Janu Pavelčákovou:
*
Pan Svejnar je ve svete povazovan za "odbornou nulu" a "ultralevicoveho ekonoma", ktereho obdivuji jen levicovi diktatori Jizni Ameriky. To docela dobre vysvetluje i jeho tlachani. Nejvice se ve svete "proslavil" svou mezinarodni lzi, kterou musela "s podivenim" uvadet na pravou miru Svedska kralovska akademie. Ukazal tak svetu, ze ceskym kandidatem na prezidenta muze byt i mezinarodni lhar.
*
*
Za sebe říkám, ať se Mr."Nebude-li pršet, nezmoknem", uchází o prezidentství v té zemi, kam odešel za lepším.
14. 03. 2012 | 15:13

Eleshar napsal(a):

No... když byla volba mezi Klausem a Švejnarem, byly mé preference jednoznačné. Ale teďka? Honzo, lituju, svou šanci jsi prošvihl.
14. 03. 2012 | 15:14

Petr Bajgar z Hranic napsal(a):

Jan Švejnar nám svou minulou kandidatůrou na prezidenta vrátil naději a nabídl neokázalou občanskou statečnost. Jsem mu za to velice vděčný, protože tím přinesl do naší společností jako již mnohokrát impuls k nezbytným změnám a ukázal cestu z dnešního zdejšího sobeckého marasmu. Jsem pevně přesvědčen, že právě Jan Švejnar je člověkem, který by mohl zamíchat potřebným způsobem se zdejší páchnoucí bramboračkou. Protože celý svůj život cestuje po zemích které hledají svou cestu a snaží se rozvíjet své domácí priority a možnosti. V roce 89 jsme volali, že chceme do Evropy a přestože jsme členy EU, máme dnes z Česka podivný izolovaný Klausistán. Což je Klausův absurdistán, jehož ministři a reprezentace jsou natolik nedůvěryhodní, že přímo ohrožují čerpání prostředků od spřátelných zemí pro rozvoj naší společnosti. Je třeba proto připomenut a uvědomovat si, které zdejší politické síly nám škodí! Zdaleka to totiž nejsou pouze vládnoucí mafiánské partičky.
Nezapoměňme, že protiobčanskému zlo-činiteli do úřadu dvakrát pomohli poslanci a senátoři KSČM. Tento pak mezi mnohýmy jinýmy jeho zlo-činy, proti občanům pověřil jmenováním vlády p.Nečase se všemi negativy, která právě prožíváme. Právě tito lidově se tvářící a píšíci politici KSČM, podpořili tichou jednotou člověka, který slíbil obdarovat církve majetkem, který jim nikdy nepatřil, jen proto aby získal podporu volitelů ke znovuzvolnení. Poslanci a senátoři KSČM, tedy v podstatě přes svou lidovou rétoriku stojí za tím, že státním financím velí zkorumpovaný, protilidový a protiobčanský p.Kalousek. Chci věřit, že jsou mezi nimi i slušní lidé, jenže...

Jan Švejnar naproti tomu vytrvale dlouhá léta pracuje pro zájmy nás občanů Česka a proto je třeba se s jeho pohledy názory a řešeními seznamovat do hloubky. Je potřeba vnímat jeho mezinárodní zkušenosti a kontakty, které naše dnešní reprezentace nemá, ani co by se za nehet vešlo. Jde tady totiž o mnohem víc než jen o to čí podobenka bude příště na známkách. Jde o naši budoucnost a ideologické žvásty patří do Klausistánu. Věřím, že my občané Česka chceme patřit mezi vyspělé a kultivované země Evropy a světa. Jsme maličkou zemí i v EU, ale nejsme bezmocní, pokud nebudeme hloupí jako dnes obelháváni zlodějem průpisek, mizejících stejně jako zmizela převážná většina státního majetku po roce 89. Připoměňme si že už na jaře 89 Jan Švejnar nabízel promyšlenou koncepci transformace, byl však korektní a slušný na souboj s prolhaným karieristou faulistou Klausem a jeho zákulisním špinavostem.
Od té doby jsme měli dostatek času poznat, kdo je kdo a je na nás koho budeme podporovat-volit a jak chceme a budeme žít. Já pro sebe to vím díky připomenutí minulou kanditatůrou Jana Švejnara. Jsem stále přesvědčen, že Jan Švejnar je nejvhodnějším kandidátem na tuto funkci.
14. 03. 2012 | 15:18

resl napsal(a):

Jen do Klause, Češi vás sice nikdy nezvolí, ale nebojte se mu to veřejně nandat. Ten intrikán si nic jiného nezaslouží. Léta kolem něj chodili po špičkách a on si zvykl na hodného, českého troubu. Českej knedlík má raději skromné týpky a mazání medu kolem huby. Na volbě poznáme, jak jsme došli daleko od komoušské šikany. Dle toho bych dával naději "skromnému", bývalému komunistovi F.
14. 03. 2012 | 15:18

Sladký napsal(a):

Držiteli zlaté vařečky, jaké ekonomické zásady ČSSD popírá? Napsal jste jakékoli, tak jmenujte aspoň některé, dík.
14. 03. 2012 | 15:20

Sladký napsal(a):

Mimochodem, napsat popírá jakékoli zásady je gramatický nonsens, ale budiž, třeba umíte dobře zamíchat guláš.mimochodem, už víte, jak je to s těmi českými rody? Mimochodem, máte správnou politickou kůži,odolnější než hroší..Už několikrát jste se zde totálně zesměšnil, normální člověk by sem už nelezl.
14. 03. 2012 | 15:25

kokoshka napsal(a):

To by bylo usmevne kdyby nebylo tak smutne,odvrženy kandidat ktery nic nedokazal a ješte k tomu patři k libertianum co přivedli svet do krize bude neco vyčitat prezidentu pomerne uspešneho statu ktery je na tom lepe nez ostatni sousede.
Co dokazali Švejnarove mužete treba uvidet v Řecku nebo pobaltskych statech,o samotne USA ani nemluvim!
14. 03. 2012 | 15:30

Sladký napsal(a):

Ano, nikoho takového nepotřebujeme.Ale nepotřebujeme ani Švejnara.Myslím, že vynikající kandidátkou by byla paní Lenka Procházková.
14. 03. 2012 | 15:36

TomášL napsal(a):

Dobrý den pane autore!

Lidi jako Vás je pro ČR třeba jako sůl. Ale jak sám vidíte, tak stačí k Vašemu odsouzení pouze to, že jste žil nějakou dobu na Západě, což naší milí socialističtí vepři boubelatí -jakým je třeba první zdejší diskutér tohoto blogu Béďa- nesou navýsost těžce. Holt ČR musí ještě nějaký ten pátek počkat, než proti nim příroda zakročí...

PS: Myslím, že máte lepší alternativu jak prezidentství v ČR.
14. 03. 2012 | 15:38

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Např. to, že k prosperitě se lze propůjčovat, že lze přerozdělovat větší % HDP, aniž by se to dotklo peněženek většiny lidí, že se vyplatí mít všechno "zadarmo",...... atd.
14. 03. 2012 | 15:40

Sladký napsal(a):

Kokoshka- to sis nemohl vybrat nějakého jiného maršála? Měl jsi na mysli pastuší tobolku, malíře Oskara nebo ti to znělo rusky?
14. 03. 2012 | 15:42

kokoshka napsal(a):

TomašL:
Nejde o to jestli žil na zapade nebo na severu,je spřizneny s"chikagskou"školou ktera uči divoke privatizaci a šokovym terapiim,proti nemu je Klausova"ruka trhu"laskava materska naruč.
14. 03. 2012 | 15:45

kokoshka napsal(a):

Sladky:
Nerozumim Vaši otazce,pokud chcete nekoho napadat tak si najdete jineho kandidata.Jinak mužete ošklive narazit
14. 03. 2012 | 15:47

Admirál napsal(a):

Petr Bajgar z Hranic - "Jan Švejnar naproti tomu vytrvale dlouhá léta pracuje pro zájmy nás občanů Česka a proto je třeba se s jeho pohledy názory a řešeními seznamovat do hloubky."

On pan Švejnar nějaké názory má? Jeho nejsilnější názor za dlouhou dobu je "Nebudeli pršet, nezmoknem."

Seznamte se s ním a prostudujte si ho do hloubky.

Pokud budete hledat jiné názory, stačí, pokud si prostudujete výstupy z NERV. Neoliberalizmus v čisté formě. Takže neoliberála Klause má nahradit neoliberál Švejnar. To už je Klaus o délku lepší. Nekývá alespoň humanitárním bombarďákum z neocon.
14. 03. 2012 | 15:48

Sladký napsal(a):

Kuchař. :o))) To jsou ekonomické zákony? Fajn.Kdo je formuloval a kdy? A vážně nevíte nic o tom,že půjčky a půjčování je jedním z fundamentů kapitalismu? Že občané USA jsou nezadluženějším národem na Zemi? Máte pocit, že je k tomu vedli sociální demokraté? Vy se nedíváte na televizi? (no, ja také ne jen na sportovní přenosy a sem tam na dvojku)
14. 03. 2012 | 15:48

Baba napsal(a):

Pořád vidím spoustu DESTRUKTIVNÍCH kritiků Prof. Švejnara (konstruktivní kritika by byla ukázat,v čem se mýlí, a co by neměl/měl lépe dělat), což je škoda. Pak se nedivme, že to spolknul nějakej Santa Claus, co dokázal...ani nemluvme, pane Kokoshko. Vidíte svět a nás kolem sebe ?
Nejsem Švejnarista, ale uznávám, že je první, kterej vystrčil hlavu a na našeho pomazanýho udělal bububu. To stačí k tomu, aby zpochybnil dosavadní rádoby-autority. Takové jsme tu měli už za KSČ........
14. 03. 2012 | 15:48

Viola napsal(a):

Profous,

jak může být Čech, když příjmení Švejnar je jen 3 v republice? Mi toto jméno připomíná slovo švajneraj - velký nepořádek.
14. 03. 2012 | 15:49

Viola napsal(a):

Babo,
pan Švejnar je pro dluhy a zadlužování.

Lepší jméno pro prezidenta je Tomáš Sedláček - to je aspoň charakteristické jméno pro Čecha a prezidenta reprezentativní.
14. 03. 2012 | 15:52

Sladký napsal(a):

Kokoshka- co blázníš chlape? Proč bych tě měl napadat? Jen jsem se zeptal.A nedělej na mne bububu, nejsem strašpytel a ty nejsi žádný magor.
14. 03. 2012 | 15:52

kokoshka napsal(a):

Sladky:
Pamatuji že jste nejakeho maršala zval na navštevu,ten snad ješte dodnes čeka na Vaše pohostinstvi ponevadž jste mu zapomnel řict kdy muže uvidet Vaše Blahorodi.
14. 03. 2012 | 15:54

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Po celou dobu co se angažuje v ČR,neprokázal schopnost,aby byl z volem na tak odpovědný post prezidenta.Kdyby byl opravdu dobrý ekonom,tak už nafackoval Kalouskovi,nebo se mu vyhnul obloukem.
Proto souhlasím Bajgarem,že skutečně dlouhodobě pracoval,ale pro někoho v naši republice a tak se hlásí o odměnu.
14. 03. 2012 | 15:56

Baba napsal(a):

Vidím, že diskuse na Aktuálně.cz už umožňuje používání mého nicku. Zkuste napsat, že je tady někdo vlezlej pičus. Třeba si toho nikdo nevšimne.
14. 03. 2012 | 15:57

DM napsal(a):

Dobrý den, vážení diskutující !
Zaznělo tu už pár jmen na kandidáty. Fakt je, že děda na Hradě zestárl a chtělo by to do důchodu, že ? Ale koho na jeho místo, aby to dělal líp a hlavně PRO lidi, a né proti nim ?! Švejnar se ukázal jako první, a tak mu první diskutující nadávají - že měl odvahu se ukázat, navrhnout změnu. Té se mnozí (co si nahrabali i jejich přitakávači) nejvíc bojí. Podobně jako tomu bylo za KSČ. Ale náš stát (to jsme my všichni) tu změnu potřebuje. Takže Švejnar, hmm. Ekonom do krize nemusí bejt špatnej. To, že byl v Americe nemusí být na škodu, ba naopak (zná podmínky, kde tato ekon. krize vznikla, a může jim čelit v našich poměrech). Tak uvidíme. Dále někdo zmínil Schwarzenberga. Prosím Vás, pan kníže má tak na cirkusové vystoupení, a né na prezidenta - vždyť neumí ani pořádně mluvit, což je u politika docela handicap, že ? No Okamuru neznám, ale tuším, že japonské problémy jsou nám vzdáleny podobně, jako jejich země vycházejícího slunce a jejich samurajů. V cestovním ruchu je zřejmě dobrej, ale do politiky bych ho netahal. To už opravdu radši toho Káju Gotta (co za 50 let dobře reprezentoval česko-slovenskou kulturu, ať už za Husáka, či za Havla/Klause).
Tak volte, přátelé ! Zdraví DM
14. 03. 2012 | 15:58

Sladký napsal(a):

Kokoshka- to byl návrh, ne konkrétní pozvání. Co takhle letos v létě?
14. 03. 2012 | 16:03

neokomunista napsal(a):

To jsme tedy z jednoho těsta, pane Švejnare, já jsem taky nadstranický.
14. 03. 2012 | 16:07

kokoshka napsal(a):

Sladky:
O,K.Dožijeme se leta a uvidime:-)
14. 03. 2012 | 16:12

donal napsal(a):

švejnar je pro mě nevolitelnej zjistěte si jeho názory a zjistíte proč je nevolitejnej

ja bych tam volil Marka Ebena pokud by kandidoval
14. 03. 2012 | 16:25

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Nejvíc USA zadlužili socani a komunista Obama.A že kapitalismus si musí půjčovat ? To jako proč ?
14. 03. 2012 | 16:45

kokoshka napsal(a):

Kuchar:
Jaky jsi mistr ironie,to je neco!
Nejvic(e) USA zadlužili socani a komunista Obama(ja plakalo)
A Federal Reserve System ktery prodava pomalovany papir s tim nema nic společneho?
14. 03. 2012 | 16:51

Baba napsal(a):

Sláma mi kouká z bot, tak to snad ve zdraví přežijeme.
14. 03. 2012 | 17:00

Kuchař napsal(a):

kokoshka:

Ne ! Pokud vím, tak dluží stát a né FRS.
14. 03. 2012 | 17:01

kokoshka napsal(a):

Kuchař:
Jasna paka,penize tiskne soukroma firma ktera ani nepodleha auditu a dluži stat.
14. 03. 2012 | 17:03

nostalgie nekonečna napsal(a):

No já snad budu nakonec volit Bobošíkovou...
14. 03. 2012 | 17:07

Michal napsal(a):

Švejnara před časem krásně charakterizoval Bohumil Doležal: Vyjadřuje se podle pravidla "Vaše řeč budiž Ano ne, Ne ano!"
14. 03. 2012 | 17:16

kokoshka napsal(a):

Když mnu se diva na reporty z Blizkeho nebo Středniho vychodu(Libuja,Gugipet)nemužu nevšimnout jak gestikuluji a delaji křive mordy mistni revolucionaři.Připominaji tlupu nadrženych šimpanzu-stejne chovani.O takhle,co s lidmi dela nedostatek sexu!
14. 03. 2012 | 17:19

loopidup napsal(a):

po precteni nadpisu - ne, nejspis ne. Docela dobra seberwflexe, pane Svejnar.
14. 03. 2012 | 17:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane babo.

Jak má Aktuálně.cz vědět, že je toto Váš nick a ne zrovna někoho jiného (či třeba deseti lidí)? Nikdo po vás nechce žádné identifikační údaje, do debaty se nijak nemusíte přihlašovat. Jak můžeme vědět, že originální není ten nick z 15:48, ale právě ten Váš (když je notabene nerozeznám od sebe)?

Libor Stejskal

P.S. "Vlezlý pičuse" mažu, když na ně narazím (důvod viz Kodex diskutujících).
14. 03. 2012 | 17:31

vasja napsal(a):

Nevite náhodou, kdy si pan Švejnar udělal profesůru?
Aby pak neprasklo, že je lžiprofesor. To by bylo nepřijemný.
14. 03. 2012 | 17:40

kokoshka napsal(a):

vasja:
Jeden profesor na Hrade,jeden v podhradi,přimo nejaka škola Marečku,podejte mi pero(Dik,vezmu si ho sam)a pracovat bude kdo?
14. 03. 2012 | 17:47

Ondřej napsal(a):

Kuchař:

A Reagan byl socan?
14. 03. 2012 | 18:07

Starý korejský pes napsal(a):

Zdravím Bédu,
S tím názorem na Karla Gotta, to myslíte vážně? Pokud ano, velice jste mě překvapil, a to tak, že příjemně. Třeba jednou schválíte i domácí porody.
Hezký večer.
14. 03. 2012 | 18:08

Vandal napsal(a):

pane Švejnare

jedno vím jistě, někdo takový, kdo by se dokázal vyrovnat ve škodách, které napáchal řečený "kikina", se hned tak nenarodí. Kikina byl vždycky chudák, který si byl dobře vědom své nedostačivosti, bál se jakékoliv konkurence ze strany našich lidí, kteří vystudovali ve vyspělých zemích a něco tam dokázali.
Všichni tito lidé věděli a upozorňovali na nebezpečí, které hrozilo při privatizaci bez právního rámce. Jenže kikina byl bílý kůň, kterého si vybral pražský bolševickobyrokratický aparát, aby mohl rozkrást státní majetek. Jedině díky tomu mohl kikina zastávat vysoké funkce, je to totiž úplná a absolutní nula. Ten chudák by v normálně fungující civilizované zemi byl nanejvýš druhořadým poskokem někde na úřadě. Proto jsem toho názoru, že ať už tu funkci bude zastávat kdokoli, horší to nemůže být.
14. 03. 2012 | 18:23

kokoshka napsal(a):

Vandal:
Prosim mnu vysvetlit jestli nemela"kikina"pravdu ohledne Bruselu a hlobalniho oteplovaciho podvodu?
14. 03. 2012 | 18:35

kokoshka napsal(a):

Fakticky mnu včera šokovala reportaž že herec Vašek Vydra dostal pet milionu korun od statu na chov koni?Vite kde mužu sehnat takovy job?kvuli peti melounum klidne pořidim i krokodili farmu!
14. 03. 2012 | 18:45

JF napsal(a):

no nevím, myslím že případný kandidát na prezidenta by se neměl opírat o toho současného natož když je k tomu účelu "populární" Klaus. Co takhle odprezentovat nějaký program minulý, současný, budoucí. Třeba ten o středoevropském asijském tygrovi a důchodovém penzijním bankovním pilíři. Spíš než na tygra to tu vypadá jak v Asii.
14. 03. 2012 | 18:51

Alex napsal(a):

Pro mne byste byl naprosto vhodným kandidátem už pro tu větu v nadpise. Je to smutné, ale naprosto výstižné.
Jakkoli si z ekonomů NERVu jsem schopen považovat jen Kohouta, jenž jediný prokázal nějakou morálku. Faktem, je že mi pane Švejnare neimponují lidé, kteří v NERVu sedí za každou cenu a tím tuhle vládní fraškovitou famiglií v jejich nekompetentnostech svými jmény legitimizovat. Prohrávají svou vlastní pověst.
Čili - dnes už ne pane Švejnare, jakkoli to může být i zpozdile zjednodušující.
14. 03. 2012 | 18:52

Vandal napsal(a):

kokoshka

kikina bude hájit zájmy pražského zlodějského bolševickobyrokratického aparátu, jde v celé věci o to, aby se ČR nestala normální demokratickou zemí, kdy by zloději z politické mafie nemohly dále provádět své zlodějny, o to, a o nic jiného tu nejde. Udržet v izolaci čechistán banánistán. Já osobně vidím cestu do izolace za cestu do bídy a úpadku. Nechci nikomu vnucovat své přesvědčení, čas ukáže. Co se týče globálního oteplování, nemám dostatek informací, nevím čemu mám věřit. Jedno je jisté, lidská činost na zeměkouli už musí mít vliv, uvidíme, jaké to bude mít důsledky. Ale určitě dávám přednost vědecky ověřeným poznatkům a zjištěním před bláboly všeználka, který se učil na školách budovat socialismus, a vychvaloval socialistickou, komunisty řízenou ekonomiku. Prostě takový kecal z Prodané nevěsty.
14. 03. 2012 | 18:53

Béda napsal(a):

Nechápu, proč ČSSD vybírá na prezidentskou kandidaturu lidi jako je p. Švejnar. Co má v podstatě tento neoliberál společného s hodnotama, které vyznávají sociální demokraté? Nikdy jsem od pana Švejnara neslyšel nic o podpoře progresivní daně, zdanění bankovní lobby, o podpoře sociálního státu. Navíc jako americký občan je plně loajální k zahraniční politice USA - ať již je tato jakákoliv, i kdyby šla proti zájmům Evropy, potažmo ČR. Těžko si lze představit, že by řešil konfrontační dilema těchto dvou politik nezávisle ve prospěch ČR.

Co vede sociální demokraty k podpoře takového člověka? Jsou to jeho prounijní (potažmo promezinárodně bankovní) názory, předpokládaná podpora ČSSD z USA, kalkul, že Švejnar získá širší podporu voličů napříč názorovým spektrem (viz v této diskusi někteří tradiční pravicoví diskutéři?)

Musí ČSSD nutně obětovat principy a zásady, na kterých prý stojí její politika? Proč si tedy nevybrala rovnou M.Allbrightovou anebo K.Schwarzenberga?
14. 03. 2012 | 18:56

kokoshka napsal(a):

Vandal:
Nevim či zajmy haji na hrade mikina(mimochodem,vite že uražka prezidenta je trestni?)ale to k čemu přivedla EU Řecko,Irsko,Island,Italii,Španelsko,Portugalsko... je dost vymluvne.
Globalni oteplovani je globalni podvod,take v tom mel prinejmenšim Klaus pravdu.
14. 03. 2012 | 19:01

Michal Macek napsal(a):

smesny vseznalek?narazite na pana okamuru?aby vam tomio po vykriku hadzime nenatrhnul zadnici :D pak byste byl smesnej vy....:D
14. 03. 2012 | 19:04

skeptický napsal(a):

Tady si každej kdo má jedny boty myslí,že může bejt zfleku presidentem.

Veškeří kandidáti myšlenky žádný,výsledky žádný,akorát dejchaj,a mají drzost.
Správnej president by měl bejt jednou zavřenej.Předtím,ne potom.

Tak jsme se od unie dozvěděli co nás čeká.Alespoň se to urychlilo,je jasno.
Ty peníze už se tam poslaly? Ticho po pěšině.
14. 03. 2012 | 19:06

Starý korejský pes napsal(a):

Ad Vandal
pokud kritizujete privatizaci bez právního rámce, co kdybyste svou filipiku obrátil proti právníkům. Co dělali v té době oni? Ëkonomové nějaký program, nebo možná vize měli, co měli právníci? Dnes se to lehko kritizuje, ale jak byste to býval udělal Vy? Tím nechci nijak snižovat průšvihy, které se tehdy staly.
Máte asi komplex vůči presidentovi Klausovi. Říká se, že velký člověk vrhá velký stín, a Vy jste asi příliš zastíněn a to Vám nedá spát. Vytento se na to, užívejte si života, je přeci krásný.
Vaše věta „proto jsem toho názoru, že ať už tu funkci bude zastávat kdokoliv, horší to nemůže být“, co tím myslíte? Tím „kdokoliv“ máte na mysli koho? Třeba i sebe? Máte pocit, že byste byl lepším presidentem než Václav Klaus? Směle do volebního klání.
Zdravím.
14. 03. 2012 | 19:11

ujo napsal(a):

Volbu presidenta ČSSD, zdá se, neumí.
Švejnar nemá skoro žádnou šanci: obdivovatelé VK ho volit nebudou (dovolil si kandidovat proti němu), další pravicově a feudálně cítící voliči mají knížete, komunisté nemají žádný důvod ho volit zelených je pomálu.
Ani já ho volit nebudu , snad v 2. kole kdyby došlo k nejhoršímu.
14. 03. 2012 | 19:11

Viktor napsal(a):

Pane Švejnare,
prosím nekandidujte pokud chcete opravdu něco pro republiku udělat.
Totéž se týká pí Němcové, Sobotku, Švarzenberga a dalších, kteří se nějakým způsobem podíleli na vládnutí v posledních 2O letech.
14. 03. 2012 | 19:15

Vandal napsal(a):

kokoshka

EU přivedla Řecko ke krachu? To byla EU, která řídila Řecko? Řídí ČR EU, nebo naše vláda? Když dospějeme ke krachu, taky budeme obviňovat EU? Proč EU přivedla zrovna Řecko, Irsko, Island, Itálii atd., tam kde jsou, zatímco například Německo přivedla tam, kde je? Nebo EU je zodpovědná pouze za státy, které jsou na tom špatně, zatímco za státy, které jsou na tom dobře, zodpovědná není? Dobrá logika!
14. 03. 2012 | 19:16

JF napsal(a):

Béda: "Nechápu, proč ČSSD vybírá na prezidentskou kandidaturu lidi jako je p. Švejnar." ... protože všichni mají něco společného ... no např. mohou mít společnou konfesi. Skoro by mne zajímalo kde se píše tóra z které se odvozuje i české paškálové divadlo.
14. 03. 2012 | 19:17

kokoshka napsal(a):

Abychom nezapomneli,mnu nedavno přecetl že zemrel nejaky vedec nositel Nobelove ceny za to že"odhalil škodlivost freonu".Uhaha,stejna Nobelovka co ma cenu za mir soudruh Obama,jak z lidi delaji stado?!
Kdo z vas kdy naposledy slyšel a četl o škodlivych freonech nebo ozonove dire?
Debilni pohadky začali tim že byla nejaka ozonova dira a ted likviduji atomove elektrarny.
Tak co,miliarda Činanu už nepouživa deodoranty nebo ta dura sama od sebe tajemne se zašila?!
Lidi,bdete(c)
14. 03. 2012 | 19:19

veverka napsal(a):

Nepotřebujeme ani americkou poslušnou loutku jako je Švejnar.Tento pán by se měl odstěhovat přímo pod ten neškodný radar,který by mu u nás vůbec nevadil.
14. 03. 2012 | 19:25

kokoshka napsal(a):

Vandal:
Jasne,to prece nebyla EU co tahla Řecko do eurozony a prinutila Řeky vymenit drahmu za euro?
Spete v klidu!
14. 03. 2012 | 19:26

Vandal napsal(a):

starý korejský pes ?

nemám komplex, pane kolego, to je hrubý omyl. Vždy jsem stál oběma nohama na zemi, a nikdy jsem se necpal tam, kam nepatřím.
Myslím, že komplexy měl vždycky právě kikina, a to hlavně vůči těm našim lidem, kteří vystudovali na západních prestižních školách, a vyrostli v právních státech, takže měli ty normy v krvi. Tito lidé byli potřeba v devadesátých letech. To ovšem nešlo, protože velký guru byl ve skutečnosti malý guru, a konkurence se bál, jako čert kříže. A co se týče kandidátů na prezidenta, myslím každý, kdo má za sebou kus plodného života, něco dokázal, a je mravně na výši, autoritou ve svém okolí. Myslím, že takovýchto lidí je v republice dost, bohužel, nemají žaludek na to, aby obstáli mezi mafiány. Taková je realita.
14. 03. 2012 | 19:29

donal napsal(a):

Prezidentem by mohl být Eben, zjistil Týden

na parlamentních listech:

Prezidentské volby budou zřejmě vzpourou proti stranickým kandidátům. Podle průzkumu časopisu Týden je mezi nestraníky jedničkou expremiér Jan Fischer, mezi úplnými nepolitiky je ale hlavní hvězdou moderátor Marek Eben.
Černým koněm mezi prezidentskými kandidáty by se mohl stát populární herec, moderátor a hudebník Marek Eben. S jednou podmínkou: že ho někdo přesvědčí k vstupu do politiky
Průzkum označil Ebena za jednoznačného prezidentského favorita mezi osobnostmi z oblasti vědy, umění, sportu, charity či státní správy. Jako hlavu státu by si ho už dnes, bez jakékoli kampaně, dokázalo představit 44 procent populace, bezmála 17 procent lidí by ho šlo okamžitě volit.
14. 03. 2012 | 20:25

Slídič napsal(a):

Pane Švejnare,máte mou plnou podporu.
14. 03. 2012 | 20:34

stará čarodejnice napsal(a):

Pane Švejnare, máte pravdu. Sebevědomý jste až až. Myslím, že jste se prohlašoval i za kandidáta na Nobelovu cenu. A vypovídající hodnota Vašeho blogu jako vždy-omšelé fráze. A jako všeználek spíš vypadáte Vy.
14. 03. 2012 | 20:58

kokoshka napsal(a):

Vždycky rad vzpominam na film Back to the Future II,tam nam koutkem oka ukazali JAK BY MELA VYPADAT NAŠE BUDOUCNOST!-v roce 2015 nikdo nepracuje,recyklovany odpad mužete slit přimo do nadrže,počasi je predvidane s přesnosti do minuty,odev sam se ušije na vaši miru a ješte antigravitačni kluzaky...
Proč,proč naš svet i po triceti letech od vzniku filmu ani trochu nepřipomina to o čem snili Bradbury,Clark a Lem?
14. 03. 2012 | 21:02

kokoshka napsal(a):

Když je tady tak veselo:-)musim prpomenout velkeho herce Alena Delona)ktery byl posledni podle meho nazoru predstavitel stare školy Bogarta nebo Gary Coopera,hral policisty i gangstery-chladne,čestne,zasadove osoby jak se šluši a patři na opravdoveho tvrdáka.
14. 03. 2012 | 21:26

český maloměšťák napsal(a):

Bylo by dobře mít na Hradě konečně nějakého profesora s nevylhaným titulem.

V tom obskurním kabaretu loutek /jakýsi mediální seznam "kandidátů" - převážně profařenců z období marasmu/ konečně záblesk světla.

Jen to chce opustit nerv, poustit tak k ledu perfirní partičku a začít pracovat rozumem.
14. 03. 2012 | 21:51

vasja napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Bylo by dobře mít na Hradě konečně nějakého profesora s nevylhaným titulem.
--------------------
Kéž by byl profesor Nejedlý mezi náma.
14. 03. 2012 | 22:10

xx napsal(a):

Béda napsal(a):
Jinak hezké PR.
(Psal si ty otázky sám p. Švejnar?)
14. 03. 2012 | 13:28

Bédo, tipl bych si že ani otázky, ani odpovědi. PR agentury dnes dělají kompletní servis ;)

Jinak co se týče volby presidenta, dospěl jsem nakonec k přesvědčení, že jde o zcela zbytečnou a drahou šaškárnu pro obyčejné lidi aby získali pocit že o něčem rozhodují.

Samozřejmě že o ničem nerozhodují. Jen dostanou možnost sami vybrat z předem pečlivě přebraných loutek a patřičnou mediální masáží budou donuceni zvolit toho "správného" kandidáta.

Bude to podobná fraška jako s volbou v parlamentu, jen o něco dražší. Jsem zvědav na účast.
14. 03. 2012 | 22:28

xx napsal(a):

český maloměšťák: Bacha abyste zase nenaletěl, jako na VV ;)
14. 03. 2012 | 22:30

kejval napsal(a):

xx
Popsal jste to jasně , stručně, realisticky.
Prostě jako každé důležitější 'volby'. Přesto se na ně mnozí vždy znovu s nadějí upínají.
Bude to vrozená hravost nebo snad něco závažnějšího?
14. 03. 2012 | 23:26

Kryštof napsal(a):

"Václav Havel měl instinkt moderního ekonoma ."
Tak to byl moudrý citát páně Švejnarův o ekonomickém i politickém diletantovi .
Hlavně , když mu /Švejnarovi/ většina občanů dala důvěru , které si nesmírně váží , jak je v textu blogu uvedeno . Velice mne to povzbudilo a sex , pokud možno s opačným pohlavím , se mi proto opět začal líbit .
Nevím tedy , co si tento "ekonom" představuje pod pojmem "většina" , ale zní to hrdě , tak budovatelsky .
Poněkud iluzorní pojem , jako svého času byl pro Sobotku počet nul v miliardě právě tak přízrakem ze čtvrté dimense .
Když jsou i "ekonomové" Paroubek , Sobotka , Tlustý , jejichž chápání je rovněž mlhavé , tak proč ne i Švejnar .
Obyčejný karierista , nic víc .
Realitou je , že v tom zdejším prostředí primitivních blbů voličů a blbů volených , to není ničím ojedinělým .
14. 03. 2012 | 23:58

Medikolog napsal(a):

Teda pane Švejnare,

míníte-li nadpis vaší předvolební agitky vážně, jsem nucen přiznat ŽE TOLIK SEBEREFLEXE jsem od vás nečekal. Ale máte pravdu. Nepotřebujeme vás, ani jiné obhájce cizích zájmů. Svůj vztah k otčině a k českému národu jste dostatečně prokázal emigrací. Potřebujeme za presidenta konečně PATRIOTA, pro kterého budou ČESKÉ národní zájmy PRIORITOU. Ne nějakého Ahasvéra - světoběžníka.
15. 03. 2012 | 00:36

Jozef napsal(a):

Suhlas s Medikologom,Bedom,Admiralom ai.
Pan Svejnar je intimne spojeny s katastrofalnou,severoatlanticke imperium,jeho narody a kultury likvidujucou ekonomiou i hororovou geopolitikou.Intimne.

Cela Europa surne potrebuje odvazne, kvalifikovane,voci doterajsej ekonomike i geopolitike kriticke osobnosti.
V zasade plati: koho podporuju vladnuci medialni otroci Wall Streetu i Pentagonu,ten bol,je a bude len na velku skodu pre Cesko a cely svet.

Ak budu socialni demokrati podporovat osoby,ktore podporuju media, poslu sa na smetisko dejin.Na skodu svoju a na velku skodu obcana Ceska i celej Europy.
15. 03. 2012 | 03:37

Admirál napsal(a):

To, že má pan Švejnar podporu soc. dem. vypovídá spíš o soc. dem. než o panu Švejnarovi. Je to poměrně jasný signál, co můžeme od soc. dem. čekat.

ČSSD se není silou, která by měla vůli odvahu a reálnou sílu zastavit a zvrátit neoliberální reformy a řešit příčiny (ne důsledky)úpadku.
15. 03. 2012 | 08:16

buldatra napsal(a):

Když on ten pan Švejnar tak moc na ten Hrad chce…
A až se tam dostane, bude neslaně nemastně šťastný.

Neslaný nemastný prezident s ekonomickým renomé, to je to pravé, co potřebujeme.
Ostatně, na Hradní ekonomy jsme už zvyklí, že.
Zvyk je železná košile.

Jedinou alternativou pana Švejnara je snad jen pehovská šedivá myš, bývalý soudruh, dnes pan Fischer, který také rád přehazuje vidlemi imaginární peníze a také u toho nedělá zbytečný rámus. Páč myši nerámusí.

Jen aby se proboha na Hrad nedostal někdo, kdo by dělal vlny a myslel jinak, než místní zavedená politická galerka.
15. 03. 2012 | 08:55

Midori napsal(a):

Pane Švejnare,
dodejte si sebedůvěru a zkuste s námi čtenáři komunikovat, to byste měl.
Vyjádřete se k některým zdejším stanoviskům, například jak to bylo s tou nobelovkou.
*
Víte, stále existují lidé, kteří nesnášejí lháře (vás), zloděje (Němcová), korupčníky (Schwarzenberg). Šíbrové jsou nám jistými kruhy předkládáni na nejčestnější místo ve státě.
*
15. 03. 2012 | 13:07

honolulu napsal(a):

Pane prof. oni Vas nechteji za presidenta ti Cesi nezbedni. Oni se boji, aby Praha nevypadala jako Detroit, nebo nedej Boze Dearborn.
A az se to dozvi uncle Sam, ze jste politicky aktivni v jine zemi (Cesku), tak dostanete spanking. (Aby tomu Cesi rozumneli - na pr.el.)
Presidentem bude Cochtan, nebo pani Silvie. To jsou velke osobnosti. Vy nemate smrnc. S Vami by byla nuda.
15. 03. 2012 | 20:43

maru napsal(a):

Ad Švejnar - Nepotřebujeme za prezidenta dalšího kariéristu a ještě k tomu cizáka.Má za sebou také dost průšvihů.To jeho poradenství všem našim žijícím politikům od Havla, přes Paroubka až po Topolánka a Kalouska, z nichž například v r. 1997 přispěl radou ČNB jak striktními opatřeními přivodit sarajevský atentát, pak poradenstvím Sobotkovi jak prodat IPB, podporující české firmy za 1 Kč ČSOB s belgickým vlastníkem, u které obětavě seděl do r. 2007 za odměnu ve funkci presidenta dozorčí rady a radil,jak nejlepší strategií vydolovat ze státní kasy Česke republiky v arbitráži ještě něco na přilepšenou.
EU je pak jen převodová páka, jak u nás legalizovat mezinárodní vykořisťování, kterého je právě Švejnar předsunutým agentem.
Švejnar byl dlouholetým poradcem exprezidenta Václava Havla. Kupodivu ale radil i dalším českým politikům a to napříč politickým spektrem – Zemanovi, Špidlovi, Paroubkovi, Topolánkovi, Sobotkovi, Urbanovi, Bursíkovi či Kalouskovi.Švejnar nepůsobil jen v celé řadě dozorčích rad (ČSOB, Telecom, GE Capital Bank), ale je i poradcem nejrůznějších mezinárodních institucí, vlád a velkých podniků.Pracuje tak například pro Světovou banku, Mezinárodní měnový fond či Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj.
Banky si ve všech evropských státech dosazují své zástupce do politické reprezentace - Švejnara sem vnucují přes ČSSD, která nejspíše ztratila pudu sebezáchovy.
EU je pak jen převodová páka, jak u nás legalizovat mezinárodní vykořisťování, kterého je právě Švejnar předsunutým agentem.
.
16. 03. 2012 | 15:01

JirkaP napsal(a):

Komentare vetsiny lidi tu nechapu...myslim, ze trochu zapadni umirnene politicke kultury, inteligentniho projevu, slusneho vystupovani a zahranicnich zkusenosti by se nam v CR hodilo a prave pan profesor Svejnar jako prezident by mohl nasi zemi prospet. Rozhodne je zatim nejlepsim potencialnim kandidatem, o kterem v mediich slysime a o deni v CR se zajima dlouhodobe...(viz. jeho Klausovi oponentujici plan, jak privatizovat statni podniky v 90. letech.)
25. 03. 2012 | 14:13

Radovan II. napsal(a):

Pane Švejnar,
piště příspěvky,blíží se volby a lidé potřebují vědět fakta o naší zemí a to čekají od chytrých lidí jako jste Vy. Různí pisálkové tady píší o ničem a doba je tak vážná - historicky. ODS pomalu jde pod kytičky a její voliči si to nemohou připustit. 21 let věřili ODS jako Bohu - jedinná spravedlivá modrá strana. A teď jsou stresovaní a neví kudy kam a jejich hodně v hlavně v Praze. Někdy jde z Prahy mráz, jako by Pražáci žili na jiné planetě. Je fakt, že mají vesmírné příjmy, ale kvůli tomu přece nemohou nemyslet na dalších 9 milionů Čechů,bez kterých by Praha nebyla Praha. Nejvíce pracovití jsou Moraváci.
Je vidět že tuto zemi teď nezachrání Praha, ale občané z dalších měst. A je to ostuda.Kde je ta revoluční historická Praha ?
70 % občanů je ve velmi svízelné situaci, horší než před revolucí. Žijí od výplaty k výplatě. Koupit si byt, nebo nové auto, což bylo samozřejmostí před rokem 1989 je absolutně nemyslitelné. Kdo to zkouší má dluhy a za zády exekutora.Tohle jsme na náměstích v roce 1989 nechtěli a jde to stále s kopce.
Pane Švejnar, chce to, aby jste byl častěji v TV a také v tisku, a na besedách, Nechte se vyšachovat.
Have nice days.
Čekal jsem kdy se ozve cenzor Stroj- Stroji když jsi tak chytrý, tak piš jasná slova a nehrej si s námi. Nás od psaní neodradíš, hlavně v této pohnuté době a bude hůř ! Zapiš se kurzu English.
26. 03. 2012 | 11:48

Midori napsal(a):

JirkaP napsal: Komentáře většiny lidí tu nechápu...

Milý Jirko, evidentně toho nechápeš víc. Dovzdělej se a netrub hovadiny, že Švejnar (Mr. Nebude-li pršet, nezmoknem) je kvalitní kandidát.
11. 04. 2012 | 09:58

Stan napsal(a):

co CR nepotrebuje v prve rade, radoby ekonoma a keynesianskeho saska Svejnara.
14. 04. 2012 | 16:59

Majk napsal(a):

Švejka Švejnara - NE !!! Už pro jeho způsob, jakým začíná svůj "boj" o korýtko !! Pomluvami a nemístnými narážkami. Tam by měl raděj vysvětlovat, proč by jej měli lidi volit.Zatím jen blbě kecá Švejknar !!
10. 05. 2012 | 23:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy