Státní zastupitelství - právo na lež?

16. 06. 2014 | 08:18
Přečteno 8203 krát
Byl to epochální střet kultur – a napínavější, než česká fotbalová liga. Poprvé v historii vystupoval pro veřejnost doposud nedotknutelný státní zástupce jako svědek před vyšetřovací komisí Sněmovny. Nikdy předtím nemusel státní zástupce veřejně odůvodňovat svůj postup. Ukryti za zákonem definovanou nezávislost svého úřadu si státní zástupci v jakékoliv situaci mohli dovolit mlčet, odmítnout reagovat nebo se hájit nepostižitelností za projevený „právní názor“. A nikdo se už nikdy nezabýval zničenými životy a kariérami, které za nimi zůstávaly.

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Dagmar Máchová, odpovídající poslancům na otázky kolem vyšetřování kauzy Opencard, byla historicky první – a pokud mohly být o její práci pochybnosti už v minulosti, její vystoupení před vyšetřovací komisí je proměnilo v tragickou jistotu. Ještě mnohem horší je ovšem poznání, že systém vnitřní kontroly a dohledu soustavy státního zastupitelství vůbec nefunguje. Jinak by se totiž nemohlo stát, že se ostřílený zástupce státní žaloby v konfrontaci s právními laiky na místě usvědčí hned z několika trestných činů.

V takové chvíli je nutné postupovat s nejvyšší opatrností. Nikdo by neměl mít snahu zneužít tuto situaci k oslabení státního zastupitelství. A nikdo by neměl mít větší zájem na objektivním posouzení, než právě samo státní zastupitelství. Nerozhoduje se totiž o ničem menším, než o možném propojení korupce a státních žalobců - a zcela určitě o důvěře občanů ve vlastní stát a jeho zákonnost.

Stejně jako před soudem musí svědek i před vyšetřovací komisí Sněmovny vypovědět pravdivě všechno, co je mu známo o skutečnostech důležitých pro její rozhodování. Státní zástupkyně Máchová byla také přesně podle zákona poučena - a nahlas prohlásila, že poučení rozumí. Jako strážkyně zákona tedy bezpochyby věděla, že i jí za nepravdivou výpověď hrozí nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin křivé svědecké výpovědi a trest odnětí svobody ve výši šest měsíců až tři roky nebo peněžitý trest až do 50.000 korun. Pokud svědek křivou svědeckou výpovědí zaviní zvlášť závažný následek, hrozí mu dokonce trest odnětí svobody ve výši dva až deset let.

Co se tedy před vyšetřovací komisí Sněmovny odehrálo? Pomiňme arogantnost, s jakou státní zástupkyně Máchová vystupovala, její uhýbání od odpovědí, příliš časté „nevím“ a „nepamatuji se“ – jednou dokonce odseknuto v poněkud dlaždičské češtině i dikci „to si teda nepamatuju“. Stačila obvinit bývalého ředitele protikorupčního útvaru policie Tomáše Martince ze lži, a přítomného prvního vyšetřovatele kauzy Opencard, poslance Ondráčka, z toho, že „vyšetřování nemělo na začátku patřičné tempo“, nebo že dokonce on sám ji požádal o odložení prohlídky prostor pražského magistrátu. Pomiňme i její těžko uvěřitelná tvrzení o tom, že neví o žádných trestních oznámeních, která by magistrát Hlavního města Prahy podal v souvislosti s předraženými projekty informačních technologií z let 2006-2011. Ve skutečnosti policie a státní zastupitelství briskně odložily trestní oznámení na tři sta milionový projekt Praha bezdrátová a téměř stomilionové duplicitní fakturace v kauze Opencard, kterou jinak dozoruje - právě paní Máchová. „Nevím“, „nepamatuji se“, nesmím odpovídat“, „tuto informaci slyším poprvé“… A v úzkých nakonec obvinila dokonce celou vyšetřovací komisi, že se zastává lidí, kteří páchají trestnou činnost…

Ke zlomu došlo ve chvíli, kdy poslanec Ivan Gabal, kterému odmítala odpovědět na jakoukoliv konkrétní otázku, státní zástupkyni rozčílil výrokem, že je mu po jejím vystoupení jasné, proč se u nás nedaří vyšetřovat korupci. Nedokázala se totiž vyjádřit ani k tomu, proč ji nezajímá více než miliarda, zmizelá na pražském magistrátu v nesmyslných projektech IT, ale před soud dovedla úředníka tamního odboru dopravy, který se o tom, že má jako náhradník zastoupit svého ředitele ve výběrové komisi k jednomu z projektů Opencard, dozvěděl teprve devadesát minut před zasedáním.

A pak to přišlo. Paní Máchová přiznala, že nejpozději v průběhu hlavního líčení s pěticí obžalovaných magistrátních úředníků věděla, že jeden z nich, Ing Jiří Chytil, byl v kontaktu s policií, že „tam chodil, byl ochoten, a nosil tam nějaké materiály“. Dozvěděla se o tom prý až ze sdělovacích prostředků. Pro korektnost přesné znění zvukového záznamu jednání: „O tom, že by pan obžalovaný spolupracoval s policií, jsem se dozvěděla až vlastně z médií. Já o tom nevím. Já až dodatečně jsem se policejního orgánu ptala, který mě to dohledával na té policejní součásti, až dodatečně, možná až v průběhu hlavního líčení, že tam chodil, byl ochoten, a nosil tam nějaké materiály, ale že byl na úrovni policejního informátora“. Přiznala ale také, že ví, že při policejní prohlídce magistrátu se v březnu 2010 postupovalo podle plánků a informací, připravených a předaných policií právě inženýrem Chytilem. Ale i to prý se dozvěděla „až později“.

Něco tu nehraje s fakty. Stejná státní zástupkyně Máchová totiž ve svojí závěrečné řeči soudu tvrdila, že inženýr Chytil „po celou dobu trestního řízení nijak významně nepomáhal k objasnění trestné činnosti“. Jenomže ve sdělovacích prostředcích, na které se odvolává, se nejpozději od března 2012 musela dočíst, že Ing Chytil dobrovolně nabídl a přes zprostředkovatele poskytl policii stovky stránek dokumentů ještě předtím, než ona sama, neochotně a až na podruhé, koncem února 2010 vůbec schválila zahájení vyšetřování kauzy Opencard. Věděla o tom nejpozději v průběhu hlavního líčení, tedy před svojí závěrečnou řečí. Z toho vyplývá nepěkný závěr: státní zástupkyně soudu zatajila polehčující okolnosti zásadní povahy, uvedla soud v omyl - a dopustila se tak trestného činu křivé výpovědi. Jak jinak by asi soudce rozhodoval, kdyby přiznala pravdu…

Obraz, který se vynořuje z historicky první veřejné výpovědi státní zástupkyně, jenom potvrdil obavy z ovlivňování a manipulace s vyšetřováním kauzy Opencard. Případ jí prý přidělila Městská státní zástupkyně, tedy stejná Jana Hercegová, která podle dokumentu, zveřejněného v roce 2011 týdeníkem Respekt, dokonce písemně nabádala svoji podřízenou, aby neprověřovala případ korupce, o kterém věděl ministr životního prostředí Pavel Drobil. Dnes už odstraněný Vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula, později označený za klíčového ochránce korupce, prohlásil tehdy článek Respektu za „pokus paralyzovat státní zastupitelství“, což prý podle něj slouží jen „zločineckým skupinám…“

Máchová přiznala, že policisty při vyšetřování usměrňovala ona sama, „určovala, jakým směrem se má vyšetřování ubírat, pomáhala vytvářet vyšetřovací verze, určovala, které okruhy věcí měly být prověřovány, a probírala s vyššími funkcionáři jednotlivé postupy“. Zpočátku se jí prý zdálo, že „nechtěli respektovat moje procesní postavení. Já jsem si svoje nakonec prosadila“. Sama také rozhodla o rozdělení kauzy do šesti nebo sedmi navzájem se překrývajících vyšetřování, ve kterých se vysvětlení toho, proč projekt Opencard stál 1,3 miliardy korun, a více než osm set milionů bylo salámovou metodou vyhozeno za nesmyslné právní, marketingové a PR služby, nikdy nepodaří dohledat. Ale podle jejího přesvědčení: „Případ Opencard byl dotažen do konce….“

Nikdo z vyšetřovatelů ÚOKFK, kteří by pamatovali začátek vyšetřování této kauzy, už na útvaru není. Buď odešli sami, nebo odešli pod tlakem nadřízených. Vyšetřovací komisi se tady naskýtá zajímavá možnost zjistit, zda na policii a na státním zastupitelství vůbec ještě existují písemné materiály z počátku roku 2010. Klíčový bude ale postup Nejvyššího státního zastupitelství. To má nyní jedinou možnost, a dá se říci, že i ústavní povinnost: zprostit paní Máchovou v širokém rozsahu mlčenlivosti a umožnit její nový výslech před vyšetřovací komisí Sněmovny parlamentu České republiky. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by pak měl vedle ní posadit nového dohledového státního zástupce, který na místě posoudí, zda na konkrétní otázku státní zástupkyně Máchová může nebo nemůže odpovědět. Mohl by to být začátek konce celé „justiční mafie“.
------------------------------------------------------------------------------------
§ 209
Poškozování cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, vydává-li se při činu uvedeném v odstavci 1 za veřejného činitele.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Insider napsal(a):

Diágo Urban FOREVER!!!

nemá rád státní návladní, protože tito v minulosti párkrát šlápli šťávovcům na kuří oka
a dnes ohrožují Diágovi kumpány Nečase, kantýnskou, Šnajdra, Rittiga a další výdobytky českého kapitalismu, tak je potřeba st.zast. pořádně sejmout
16. 06. 2014 | 08:43

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ano, a byl by to možná i důkaz toho, že vyšetřovací parlamentní komise mají smysl. Pokud jsou skutečně vedeny snahou něco vyšetřit - a to důkladně. A pokud jsou jejich slyšení veřejná a závěry věcné.

Dobrá práce.

P.S. Dotyčná ale nemusí být nutně součástí justiční mafie, může jít o obyčejný deficit intelektu, například může postrádat kontextualní způsob uvažování. Což je poměrně rozšířený fenomen v případě cenrálních nervových systémů právníků /kontexty se jim rozpadají v jednotlivé paragrafy - v advokátní praxi je takový způsob zpracování reality často dokonce alfou a omegou " úspěchů" - je tedy i žádán a proto také i vyučován, aplikován a rozvíjen...právní stát pak představuje jakousi sumu roztodivných rozkladů jednotlivých paragrafů tak, jak je provede šikovný /a prpto i drahý) advokát, ne tak, aby dokázaly reflektovat skutečnost v jejím popisu/.
16. 06. 2014 | 08:50

reskátor napsal(a):

Totální humus, co se v téhle republice děje ! Praha by se měla izolovat od ostatní části republiky protože se to tam nekalými živly jen hemží ! Celá česká společnost na tohle šlendriánství těhle "nedotknutelných" jen doplácí ! Fuj tajbl !!
16. 06. 2014 | 08:51

čumil napsal(a):

Pane Urban, konečně Vás mohu pochválit. Nejen argumentačně, ale bez tyátru a společensky odpovědně jste otevřel problematiku našeho státního zastupitelství, kde se nyní střetává několik rovin. První rovina je vývoj našeho SZ v souladu s morální, neprávní, vždy rádoby tržní až mafiánskou klausovskou výstavbou státu, druhá rovina je zajisté odvaha některých jednotlivců se mafii postavit, třetí rovina je všudypřítomná šedost až lenost státního úředníka dělat zaběhnuté stereotypy, nevyčnívat, být podržtaškou, čtvrtou rovinou je vnitřní a obecná touha zainteresovaných posunout SZ do profesionální, odpovědné a spravedlnosti jítí vstříc instuituci, to by měl být zájem nás všech.
16. 06. 2014 | 08:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Že tuto státní zástupkyni motivovala jen služební horlivost, kombinovaná s profesní slepotou, dalo by se s úspěchem pochybovat. Spíš by mne zajímalo, zda je možné prověřit její majetkové poměry, veškeré finanční transakce směrované do ciziny, nákup akcií na majitele, nemovitostí, případně drahé zahraniční dovolené, které neodpovídají jejím majetkovým poměrům. Totéž u nejbližších příbuzných (např. studia dětí na prestižních universitách).
Pochybuji, že se jezdí koupat třeba do Máchova jezera, patrně se ráda máchá v zajímavějších destinacích. Teď by ji měli její nadřízení konečně vymáchat v té žumpě, kterou zde zavedla justiční mafie. Po shlédnutí nedělních OVM mě napadá pořádný štípanec od lidí, jako je např. náměstek pana Ištvána s příhodným jménem.
Dovedu si představit, že v případě kárných opatření vůči této státní zástupkyni bystře nastoupí na její obhajobu JUDr. Sokol, Monsport, Brůna, Lžičař či Teryngl, abych jmenoval ty nejznámější s podivnou minulostí.
Jestli se podaří těm několika důvěryhodným včele s nejvyšším státním návladním Zemanem udělat v této branži konečně pořádek, bude to na metál za statečnost. Lidí jako je paní Bradáčová nebo pánové Ištván a Komár bude zapotřebí jako soli, jen aby je ta sehraná parta nenamočila do nějakého komplotu.
16. 06. 2014 | 09:05

JF napsal(a):

co třeba Marek Benda, Zdenda Koudelkovic, ministryně spravedlnosti Válková a plzeňská Sorbóna, klausovic amnestie, zemanovic Čisté ruce I a II, či Diag Human .... však se té čisťunké privatizaci musí dát nějaký ten správný právnický a žurnalistický odér. Taková správná řežba o tombolu a tentokrát na právnickém plese. Hoří, můj pos.anče, hoří!
16. 06. 2014 | 09:13

Analytik napsal(a):

Státní zástupkyně Máchová je statečná žena!
Je si dobře vědoma toho, co by jí čekalo, kdyby práskla svého loutkovodiče nebo kohokoli jiného z vyšších pater vládní struktury.
Mafie nezná slitování!
16. 06. 2014 | 09:38

Dalimír napsal(a):

Jen více republice pánů Ištvánů a Komárů ! Jedině s takovými kteří se nebojí dravých sokolů se může uskutečnit v tomhle prohnilém mafiánskokapitalistickém systému alespoň částečná změna k lepšímu ! Komáři z rodu anopheles píchejte s chutí ! Nenechejte si nikým znechutit vaši záslužnou práci ! Musíte být imunní na jakýkoliv repelend pražské justiční mafie !
16. 06. 2014 | 09:42

charlie napsal(a):

Pokud to jednání nebude mít pro ty zainteresované rádobystátní zástupce nějaké trestní následky, bude vše marné.
Za nevyšetřování vzniklých miliardových škod by si v právním státě měli jít sednout i tzv. nedotknutelní.
Je otázkou, zda definitiva a postavení "posvátných krav" naší zprofanované justice, (zavedená v polistopadové době) nebyla větší chyba, než časově omezený mandát i s jeho negativy.
16. 06. 2014 | 10:55

martin_ka napsal(a):

ta paní státní zastupkyně je moc milá, hodná, sympatická a krásná paní.....s mimořádně vytříbenou schopností formulovat svoje pronikavě inteligentní myšlenky......
potkat ji v noci v parku, tak položím peněženku a uteču
16. 06. 2014 | 11:40

Máchová napsal(a):

Na většinu z toho si nevzpomínám, ale můžu vás s klidem ujistit, že to tak, jak píše p. Urban, nebylo!

xD
16. 06. 2014 | 12:09

Luba Nekuda napsal(a):

Výborný Jan Urban. Díky za odvahu !
16. 06. 2014 | 12:43

Sech napsal(a):

Pane Urbane.

Váš příspěvek je totální protimluv.
Kdyby by se měl státní zástupce veřejně ospravedlňovat nebo měl zveřejňovat svoje pohnutky, tak už by to nebyl státní zástupce!
Figurínám na jedno použití se potom říká bílý kůň.
Výjimkou mezi těmi marionetami je třeba Ivo Ištván, ale už mu za to hoří koudel pod zadkem.

Mimochodoem v Česku nenajde osobní odpovědnost u nikoho. Ani u referenta na radnici, ani u úředníka na katastru nemovitostí či úřadu práce, ani u ministra ani u soudce.
A vy si vyberete zrovna státního zástupce. Vypadá to na potrefenou husu.
16. 06. 2014 | 12:47

petrph napsal(a):

Jestli se to dá vysvětlit, tak jedině povzdechem-chudák holka. Nějak pan Urban zapomněl dodat, že tato její kritizovaná práce je z dob, kdy na pražským vrchním státním zástupcem fungoval velký zametač Rampula- a s ním (a ještě po něm) podobně pracující Grygárek. O tom jaké způsoby používali na zametání kauz-a jaké prostředky používali i vůči svým podřízeným státním zástupcům nepadlo ani slovo-a předpokládám že ani komise parlamentu se o to moc nezajímá. Ale že se statečně vrhli na Machovou, která z určitých důvodů o některých věcech z té doby ani mluvit nechce a ani nemůže (aby třeba neskončila na krchově nebo sama jako obviněná), to si chlapi dovolili..Takových je nám v parlamentu potřeba..
16. 06. 2014 | 12:47

Jakelin de Mailly napsal(a):

Autor

Tento styl Vám sluší, zkuste se ho prosím držet.
16. 06. 2014 | 13:06

david napsal(a):

To : Jakelin

Jakeline, no vidíte že máte také světlé chvilky, kdy jste schopen poznat, co je dobré a kde je pravda.

Škoda, že vaše světlé chvilky trvají jen velmi krátkou dobu.
16. 06. 2014 | 13:18

strýc virus HxNx napsal(a):

ach jo. chtěl jsem napsat o svém příznivém dojmu z tohoto Urbanova textu. nic víc.
díky davidovi musím dodat, že je škoda že Urbanovy světlé chvilky přicházejí tak zřídka.
16. 06. 2014 | 13:41

Pažout napsal(a):

Je jasné, že zkorumpované justice a státní zastupitelství a policie jsou žabou na prameni českého státu. Dokud nebudou mít státní zástupci, soudci a policie odpovědnost z výkonu své práce, tak to lepší nebude a chapadla mafie tu budou vesele bujet dál.

Někde jsem četl návrh, že soudci na okresní úrovni by měli být volitelní na 5 let vždy z možného seznamu kandidátů v daném okrese (kteří splní dané kvalifikace). Když někdo bude špatně soudit, tak příště soudcem nebude. Dnes jsou soudci doživotně neodvolatelní, když někomu zničí život, tak jsou nepotrestatelní. A podobně to platí i pro státní zástupce.

Toto lze změnit jen změnou příslušných zákonů a tyto zákony jednak nikdo nenavrhne, jednak je nikdo neprosadí a neodhlasuje. Poslancům napojeným na mafie vyhovuje stutus quo.
16. 06. 2014 | 14:46

Opencard: hra o právní stát napsal(a):

Případ Opencard svědčí o vážném selhání právního státu. Na lavici obžalovaných dosedli řadoví úředníci, zatímco strůjci kauzy vystupovali jen v roli svědků. Můžete podepsat otevřenou výzvu poslancům: www.openkarta.cz

Záznamy z vyšetřovací komise zveřejňujeme na http://www.prazskeforum.cz/projekty/openkarta
16. 06. 2014 | 15:11

Jemnický napsal(a):

David

Vy na tu svoji světlou chvilku ještě čekáte.
16. 06. 2014 | 15:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188881_636350539714476_383525006_n.jpg
Veselé krizování ...
16. 06. 2014 | 15:26

david napsal(a):

To : Jemnický

Mýlíte se, Jemnický, moji světlou chvilku jsem si prožil v okamžiku, kdy jsem vás zaujal natolik, že jste mi napsal.

Jemnický, a už kvůli tomu, že jste mi napsal, vím, že jsem nežil nadarmo.
16. 06. 2014 | 16:11

petr napsal(a):

Základ problému nejsou soudy, ale nekvalitní práce policie a ignorance státních zástupců. Na jedné straně dokáží celkem jasný čin dekriminalizovat, na druhé straně naopak ze zjevné blbosti dokáží udělat monstrproces. Vždy podle toho, co se jim zrovna hodí. Problém není v nějaké korupci, ta tvoří jen zlomek případů, ale v systému a hodnocení práce policie a státních zástupců. U policie je totiž za úspěšný případ považován ten, které končí návrhem na vznesení obžaloby ze strany státního zástupce. Je nasnadě, že se k soudům pak dostávají nesmysly, ale policie již má čárky a případné plusové body za objasněnost. Na soudech pak je, aby zdlouhavě vedly případy, které by se za normálních okolností k soudu vůbec nedostaly, protože by je musely znalí a soudně uvažující státní zástupci shodit. Protože ale i oni jsou hodnoceni nikoliv za objektivnost, ale za počet předání případů k soudům, tak v zásadě pouze postoupí nekvalitní práci policie výš. Navíc v rámci své beztrestnosti a pravomoci libovolně a beztrestně prodlužovat proces se v případě osvobozujících rozsudků odvolávají, a to i několikanásobně. Výsledkem pak jsou zdlouhavé procesy, které soudy finančně zatěžují (přibíráním znalců) a obžalovanému výrazně ničí život. Není pak čas na projednávání skutečných případů, které by si to zasloužily a justice je oprávněně kritizována za pomalost. A co je nejhorší, takto očerněný obžalovaný pak má ještě velký problém, aby se domohl oprávněného odškodnění, které soudy nechtějí vyplácet a volí u poškozeného symbolický trest, jen aby se vyhnuly placení.

Problémem justice je neodbornost, arogantnost, pocit nadřazenosti, nepostižitelnost a jakákoliv kritika se automaticky odbývá odkazem na nezbytnou nezávislost.

Z tohoto pohledu oceňuji počin elitnich advokátů založit Unii jako platformu pro kritiku nesnesitelných a zrůdných poměrů, jako protiváhu profesně neodvolatelným nadlidem v talárech s červeným lemováním.
16. 06. 2014 | 16:19

Ratlík za pevným a hustým plotem napsal(a):

Pane Urbane, proč, když jste přesvědčen o spáchání několika trestních činů paní Máchovou, nepodáte trestní oznámení? Takhle to vypadá, že štěkáte na měsíc.
16. 06. 2014 | 23:26

Milan Jansa Náchod Běloves napsal(a):

Já jsem ten, který rád pomlouvá, jsem sprostý a hulvát, protože to mám v hlavě pomotané, stejně tak jako moje manželka. Myslím si, že jsem král lidstva a jeho veličenstvo.
19. 06. 2014 | 21:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy