Vrtěti psem po česku aneb kdo píáruje, nepracuje

22. 05. 2009 | 20:54
Přečteno 12276 krát
Ve slavném filmu "Vrtěti psem" odvede geniální a cynický „Píár manažer“ ve dvou dnech sérií mediálních podvodů pozornost veřejnosti od hrozícího sexuálního skandálu amerického prezidenta k vymyšlené virtuální válce v Albánii a neexistujícímu hrdinskému vojákovi. „Existuje jenom to, co je v televizi. A to určuji já“. Byl to skvělý film, krásná role Dustina Hoffmana - a téměř věštecká předzvěst pozdější, v dějinách zatím nejrozsáhlejší politické manipulace s veřejným míněním před invazí do Iráku v roce 2003. Dnes se totéž děje v České republice. Neschopnost médií a politiky reagovat na stejně cynickou manipulaci kritickou reflexí však tentokrát hrozí „eskalací násilí a vzestupem nacionalismu, na což již poukazují i evropské instituce“, jak svoje obavy popsal předseda Svazu města a obcí Oldřich Vlasák. I on však zatím vidí příčiny problému někde jinde, než ve skutečnosti jsou.

Občan se v této chvíli nedozví o tom, že podle ještě nehotová studie, která dosud neprošla připomínkovým řízením a předpokládanou odbornou diskuzí, město Chomutov v devadesátých letech dlouhodobě zanedbávalo vymáhání dluhů za nájemné, a že při uspěchané privatizaci městských bytů na sebe raději převzalo závazek sto čtyřicet milionů korun. Nedozví se, že poslední dva roky město nepoužívá řadu zákonných nástrojů k vymáhání dluhů, ani systém veřejně prospěšných prací, zatímco okolní obce jeho prostřednictvím zaměstnávají přes dvě stě lidí, převážně dlužníků. Nedočte se o chaotickém vztahu nespolupráce mezi jednotlivými odbory a vedením města, neznalosti základních metodik Ministerstva práce a sociálních věcí k vymáhání dluhů a k sociální práci, politizaci problémů sociální vyloučenosti a neplacení povinných dávek, absolutním úbytku poskytovatelů sociální péče, poklesu počtu terénních pracovníků i pedagogických asistentů pro romské děti. A už vůbec nebude smět přemýšlet a diskutovat o obecných „nechomutovských“ závěrech studie, které hovoří o „systémovém selhání vztahu státu a samosprávy“, kritice toho, že ve státním rozpočtu na „problematiku, která vyvolává společenské problémy a náklady v řádu miliard korun není dostatek prostředků“, nebo varování před „rizikem etnických konfliktů“.

Co se naopak dozvěděl předem v dlouhé reportáži nejsledovanějšího zpravodajství komerční televize Nova, bylo, že starostka Řápková podala za tuto studii na ministra Kocába trestní oznámení za pomluvu, a že podle „nezávislého sociologa Daniela Hanzla“, je ona nikomu neznámá studie zpracovaná naprosto neodborně, „dost velký průšvih“, je „ukázkou tendenčního hodnocení“, obsahuje „goebelsovské rady“ , a její autoři se „sami stali obětí fašizujících tendencí“. Neorientují se ani v sociálně orientovaných výzkumech a „nerozeznají kvalitu od braku“. A, jak jinak, „nezávislý sociolog“, v „kritické reflexi“ nakonec uzavře „Zprávu nedoporučuji k žádnému využití, natož jako podklad pro jednání vlády“.

Jenomže tento „nezávislý sociolog“ v reportáži nepřizná, že dlouhodobě spolupracuje s píárovou agenturou, která už více než rok vede a vymýšlí politickou kampaň starostky Chomutova Ivany Řápkové. Stejná agentura provozuje síť městských a regionálních novin a webových stránek ve velké části České republiky, které organizovaly sběr podpisů pod internetovou petici na podporu – Ivany Řápkové. Pokud by vás zajímalo, kdo měl už vloni na starosti defamační kampaň a pornografický komiks o odpůrci paní starostky a poslanci Zelených Přemyslu Rabasovi, můžete pátrat na stejné adrese. Trochu upocené, ale velmi efektivní, vrtěti psem po česku. Tu zprávu o nesmyslném a k odložení předem odsouzeném trestním oznámení zopakovala na druhý den většina sdělovacích prostředků. To, že se za nezávislého sociologa vydává najatý PRman protagonistky problému, je, možná, jenom podvod na médiích. Šéfredaktor zpravodajství TV NOVA odmítl odpovědět na písemnou otázku, jak na Daniela Hanzla přišli. Lze tedy vytknout alespoň nedbalost. Buďme spíše zvědavi, zda je tento faul podnítí k bližšímu zájmu o celou konspiraci.

Novináři i politici před časem vůbec nereagovali na zásadní odhalení materiálu, zveřejněného Ministerstvem pro lidská práva a menšiny, dokazujícího, že řada sociálně vyloučených ghet v České republice vznikla jako důsledek vědomé a dlouhodobé spekulace realitních mafií, spolupracujících nebo zneužívajících chyb samospráv při privatizaci městských bytů. Nikdo nereagoval ani na informace o propojení těchto firem na regionální veřejné stavební zakázky a offshorové pračky na peníze. Někdo tu kvůli zisku cílevědomě vytváří prostor pro rasové konflikty a eskalaci extrémismu, ale televize, noviny i politici sledují pouze důsledky – pochody neonacistů, zásahy policejních těžkooděnců, a volebně cílené kampaně proti neplatičům. Realita, příčiny a hledání cest z problému, ohrožujícího zásadní bezpečnostní stabilitu státu, najednou nejsou „zajímavé“.

Ministr Michael Kocáb proto zadal zpracování další studie, která měla na příkladu jednoho města ukázat kořeny těchto problémů a nastínit obecnější závěry pro politiku státu. Na jejím zpracování se podíleli i pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí - a měla být ještě před předložením vládě podrobena zásadní odborné diskuzi. Zvolit jako konkrétní studijní případ město Chomutov však bylo velkou taktickou chybou. V Chomutově totiž už více než rok nejde o fakta nebo hledání systémových řešení rozvoje a sociální funkce města, ale výhradně o protlačení kandidatury jeho starostky do poslanecké sněmovny. A tak nastoupilo vrtění psem. Studii bylo třeba pošpinit ještě před dokončením, kdy se k ní samo ministerstvo před zapracováním připomínek nesmí vyjadřovat.

Vrtěti psem se musí trochu umět. Nic nebylo v posledních letech medializováno více, než únorové exekuce výplat sociálních dávek. Sama Řápková přitom uznává, že se to týkalo pouhé jedné třetiny jednoho procenta dlužné částky. Na faktech nezáleží, a nezáleží ani na budoucnosti města – jenom na jejím zviditelnění a útěku k poslanecké imunitě. V takové kampani je dovoleno vše – může-li přinést hlasy požadavek vězení pro dlužníky, hlásám to – i když je to v rozporu s Protokolem č.4 už několik desítek let platné evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který pod českým názvem „Zákaz věznění pro dluh“ v článku 1. říká : „Nikdo nemůže být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku“. A co víc, paní starostka se tímto programem dostává do rozporu s ústavním pořádkem. Mezinárodní smlouvy o lidských právech totiž naše ústava v článku 10 nadřazuje domácímu právu. Jak tedy chce dosáhnout změny mezinárodní smlouvy, která od 60. let minulého století představuje pilíř mezinárodního práva a je mimo dosah českého parlamentu ?

Než diskutovat konkrétní fakta a problémy, je lepší vymyslet konflikt a plivat na mediálně známého nepřítele. Problém sociální vyloučenosti se smrskne na „Boj proti nepřizpůsobivým“. Desítky let zkušeností s výsledky sociální práce ve vyspělých zemích na populistické hlásání represe. Světově uznávaná práce společnosti Člověk v tísni je pro starostku Chomutova „nicneděláním a házením klacků pod nohy samosprávy“. Ministr Kocáb je vysmíván a ponižován za hranicí slušnosti a vkusu, a je k tomu zneužita i půda senátního výboru.

Zřejmě nejobskurnějšímu „veřejnému slyšení“ v senátních dějinách předsedala senátorka a její nejbližší spojenkyně Liana Janáčková, známá už více než deset let svými otevřeně rasistickými postupy a názory. Jako, jejími slovy, „nesmírně důležitý“ právní expert, potvrzující z řečniště ctihodného Senátu oprávněnost postupu chomutovské radnice v exekucích sociálních dávek vystupoval pražský advokát Luděk Lisse, opakovaně vyšetřovaný orgány České advokátní komory pro jednání, „jež je v rozporu jak s vnějšími, tak vnitřními stavovskými předpisy“. Primátorka Řápková měla úvodní i závěrečné slovo a celá několikahodinová legrace byla pouze její skvělou televizní volební promocí v přímém přenosu – mimochodem, podle kanceláře Senátu, potvrzeném vedením redakce zpravodajství ČT, šlo o vůbec první přímý přenos z jednání pouhého výboru. Pokud přítomní pracovníci Senátu mají pravdu, na jednání byli pouze dva členové tohoto výboru a jednalo se tak vlastně o soukromou akci senátorky Janáčkové. O problém sám vůbec nešlo, šlo jen o ty kamery. Jednomu z šéfů oné „píárové agentury“, který, samozřejmě, v lavicích Senátu nechyběl, patřilo za úspěch tohoto zavrtění psem snad už jenom zatleskat. Druhý den byla Ivana Řápková opět na titulních stranách novin. Čtrnáct dní před klíčovými primárkami v severočeské ODS, které mají rozhodnout o její politické budoucnosti, to byl opravdu vydařený mediální tah. Navýsost trapný faktický výsledek celého senátního show – výzvu k vytvoření další – a tentokrát už zcela zbytečné - komise zástupců samospráv, už nikdo ani nekritizoval.

Svaz měst a obcí (stejně jako několik ministerstev) se přitom touto problematikou zabývá už deset let a poslední čtyři roky na jeho půdě existuje i Pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování. Ministr Kocáb proto udělal jenom dobře, že do Senátu na takto nedůstojné a konfliktní jednání nepřišel. Kocábovi nyní stačí, když zatne zuby. Bude sice muset spolknout ještě další nadávky a ponižování od pohůnků a píáristů mocných regionálních oligarchií, které se teď ve volbách snaží urvat ještě větší podíl na řízení celého státu. Pokud ale Kocáb a jeho vládní kolegové dokáží v této skutečně vážné chvíli spojit úřednickou vládu s nejreprezentativnějším zastoupením samospráv, které v zemi existuje, tedy se Svazem měst a obcí, budeme k tolik potřebné státní koncepci blíž, než kdykoliv před ním. Svaz má obrovskou šanci pomoci něco prosadit. Velké politické strany mají z témat sociální vyloučenosti a rasových konfliktů strach a nebudou se bránit tomu, že na nich někdo bez politické budoucnosti bude v úřednické vládě pár měsíců pracovat. Naprostá většina samospráv za sebou nepotřebuje pálit mosty rasistickými kampaněmi a vyvoláváním konfliktů, a má zájem na rychlém a společném systémovém řešení. Naprostá většina z nás nekandiduje ve volbách a má obavu z „hrozící eskalace násilí a vzestupu nacionalismu“.

Vláda a Svaz měst a obcí by měly okamžitě začít spolupracovat v režimu nouze a ohrožení bezpečnosti státu. O nic jiného než o stát nejde. Alternativou je totiž jenom další nezodpovědné, hloupé a nebezpečné vrtění psem, odkládání systémových změn, prohlubování polarizace a brzy, velmi pravděpodobně, i sklouznutí k rasovému a politickému násilí.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

V 17.00 začal vrtět psem Jan Černý, ve 21.00 Jan Urban.Jaká náhoda!

Kdopak bude třetí do sestavy? Že by zavrtěl Jiří Pehe?
http://www.komenskehobulvar...
22. 05. 2009 | 21:06

Lerak napsal(a):

Děkuji, pane Urban.
22. 05. 2009 | 21:15

stejskal napsal(a):

Pevně doufám, že se bude přidávat čím dál více přemýšlivých a ke svému okolí zodpovědných lidí, pane Pepo Řepo. Pořád je to ještě pohříchu málo.

Libor Stejskal
22. 05. 2009 | 21:17

Martin napsal(a):

Tuhle metodu velmi uspesne ozivil cunek a za odmenu se dostal do vlady. Proc by to nedelali dalsi kdyz neni nic lacinejsiho nez misto reseni problemu nas vsech nabidnout odlisneho barvou nepritele ktery muze za to ze nam je spatne.
22. 05. 2009 | 21:21

Acidburn napsal(a):

Vrtění psem? No, to provozujete především vy, pane Urbane (Černého nebudu počítat vůbec, ten si na nezávislého ani nehraje).

Píšete: "Pokud ale Kocáb a jeho vládní kolegové dokáží v této skutečně vážné chvíli spojit úřednickou vládu s nejreprezentativnějším zastoupením samospráv, které v zemi existuje, tedy se Svazem měst a obcí, budeme k tolik potřebné státní koncepci blíž, než kdykoliv před ním."

To je však s křížkem po funuse, který proběhl už včera. Ministr pro lidská práva Kocáb se projevil jako zbabělec, na debatu se zástupci měst a obcí do Senátu poslal jen svoji tiskovou mluvčí (a bývalou tanečnici v night clubu) Abbasovou. To je opravdu skvělý příklad nespolupráce ministerstva a orgánů územní samosprávy.

Ale protože pan Kocáb je "přítel pravdy a lásky", zavrtí se psem a ejhle, vše je zase jinak - za všechno může Řápková (mimochodem vystudovaná právnička), stačí pár narážek na neobjektivní zprávu o situaci v Chomutově a už se může vesele nadávat. Avšak ne na Kocába, ten sice pro zlepšení situace nic nedělá, samotnému mu hrozí exekuce, ale ministerský plat pobírá dál.

http://www.acidburn.wheee.c...
22. 05. 2009 | 22:01

Admirál napsal(a):

Na dvou dnešních blozích je dobře vidět, jak mizerně se pracovalo s fenoménem nepřizpůsobivých.

Výsledek práce za dvacet let: Všichni, leví i praví, si "nabrousili pilu" o 40 let komunistické totality, sebrali politické body a založili si ruce do klína.

Dnešní divadla, obviňování jsou pokračování téhož, pouze už si na zbytnělých problémech s nepřispůsobilými "brousí pilu" extrémisté a populisté všeho druhu.

Pan Urban se nimrá v důsledcich, příčiny nevidí.

P. Kocáb byl na ministerstvo poslán zřejmě poslán se stejným posláním jako jeho předchůdci. Sebrat politické body. Bohužel pro něho, lepší "brousí" pí. Řápková, zanedbané problémy jí nahrávají.

Přál bych si, aby se na Kocábovu pozici dostal zkušený manažér, ne člověk s "úkolem sbírat politické body" s podporou vládnoucích i opozičních.

Jinak nám hrozí, že nám to přeroste přes hlavu.
22. 05. 2009 | 22:02

Acidburn napsal(a):

To Pepa Řepa:
já myslím, že ohroženému pravdoláskovníkovi Kocábovi jistě přispěchají na pomoc další. Ano, Pehe je skoro sázka na jistotu, ještě by se mohla ozvat třeba Veselá-Samková nebo Hvížďala.

Hoši a děvčata, čekáte od Kocába řešení, jedete kvůli tomu 100, 200 kilometrů? Kocáb je zbabělý, nic nedělá (ani dělat nebude) a nepomůže vám. Ale běda, pokud začnete problém řešit, to se hned přivalí v limuzíně a před novináři na vás bude dštít oheň a síru.
22. 05. 2009 | 22:07

Inci napsal(a):

Kocáb , Řápková a Janáčková jsou ve své podstatě politické mrtvoly a není třeba o nich dále psát ....
Vznik rómských ghet je jen normální reakce společnosti na pokřivený trh s byty a na nemožnost majitelů domů se svým majetkem svobodně nakládat . Když vám stát vrátí v restituci dům v historickém jádru města po čtyřicetiletém bolševickém hospodaření tak je to pro mnohé neřešitelný rébus , za co ho opravit a rekonstruovat ... když je navíc v baráku nastěhovaná cikánská rodina bez jakýchkoli civilizačních zvyklostí nemáte šanci na slušné nájemníky ... takže se jich co nejrychleji zbavit protože policie vám je neumravní ... nikdo vám nepomůže , jen firma které se podaří je vystěhovat ... skvělý obchod ....
Přitom jen stačí dodržovat zákony a přísně vyžadovat nejen jejich dodržování ale i plnění povinností řádného občana ...

Jako pracující občan řádně platící daně se totiž dívám na ostatní občany svým vlastním pohledem a dělím je do několika kategorií :
1. - důchodci , invalidé , chronicky nemocní , děti ... není třeba se rozepisovat , musím je chránit ...
2. - ekonomicky činní lidé řádně platící daně ... též je potřeba je chránit , paradoxní na tom je že jako jediní budou platit u doktora byť vlastně drží nad vodou celou společnost ....
3. - ne vlastní vinou nezaměstnaní , slušní občané s úzkou profesní specializací nebo občané z regionů bez pracovních nabídek ... také chránit , je to potenciální záloha pracovních sil ...
4. - bezdomovci , tuláci a většina rómského etnika ... z pohledu občana řádně platícího daně je považuju vlastně za své zaměstnance , ale výplatu jim nedám budou-li páchat kriminální činy , nebudou-li platit nájemné a pokuty , když nebudou posílat své děti do škol , když nebudou na požádání samosprávy provádět veřejně prospěšné práce atd. ... Tady pomůže jen zavedení zvláštního režimu pro nesvéprávné občany kteří nedokáží nakládat se svěřenými prostředky ... hlavně žádné peníze na ruku ... pro mnohé by to bylo velmi výchovné ....

Stačí dodržovat zákony , pravidla slušného lidského soužití , vzájemný respekt a nějací extrémisté zde nebudou mít místo ....
22. 05. 2009 | 22:09

Gerd napsal(a):

Za situace před volbami a v době ekonomické krize a pokjlesu HDP bude problém nepřizpůsobivých jen jedním z mnoha volebních témat. laciným způsobem dostaneme najevo ze všech možných stran, jak je celé řešení jednoduché a že si za svou situaci vlastně mohou nepřizpůsobiví sami. Pak již jen postačí, aby je někdo rázně donutil.
Politici milují rázné akce a silácká gesta, kdy ve středu zájmu médií a voličů pozvednou prapor JEDINÉ PRAVDY, pochopitelně té své a představí se jako politik-geniální vůdce s jediným patentem na rozum (jeden takový už sedí na Hradě). Díky představě razantní akce vzbudí představu, jak krásně dovede vyřešit všechny problémy a stačí k tomu jediné, aby dostal hlasy!
Proto se bude nacionalistická karta hrát do omrzení a do dne voleb bude přibývat siláckých gest.
Problém není tak jednoduchý, řešení bude trvat dlouho a bude vyžadovat spolupráci obou stran, ne jen jedné strany.
Naštěstí pro většinu lidí, čeští politici neplní předvolební sliby (viz ČSSD nebo Topolánkova smlouva s občany), proto radikální konečné řešení nebude. Naštěstí.
22. 05. 2009 | 22:38

Holubář napsal(a):

To je zase keců. pane Urbane.
Lidi už to nebaví. nechtějí řeči a moudra, chtějí řešení nepřizpůsobivých.
Mrkněte na zprávy - 200 Cikánů prý napadlo policisty na Slovensku. Přesně tam míříme i my.
Koho to osobně pálí, s klidem bude volit nácky. Ti jediní totiž předvádějí náznak akce.
Řeči si už vetkněte za klobouk.
AKCE!
22. 05. 2009 | 22:48

mmm napsal(a):

"jedna PR agentura" - to je fakt zprava, copak si autor mysli, ze kazdy vi, o koho jde? Ja to teda nevim...
22. 05. 2009 | 22:53

RUMCAJS napsal(a):

Pane Urbane, Vy tvrdíte, že jinde něco dělají ?

Právě že nedělají nic.Zavírají oči a nic neřeší. Jsem přesvědčen, že pokud se nezačnou řešit ty věci, tak jak v Chomutově, jestli nebude mít občan pocit, že právo platí pro každého a že bude ochráněn před těmi, kteří ho nedodržují, tak násilý bude eskalovat. Janov, Jirkov, Chomutov, to jsou tikající bomby. Vy, Černý a podobní exhibicionisti,kteří lidem kteří konečně něco začali dělat, kteří začali prosazovat právo ,házíte akorát klacky pod nohy, kteří tvrdíte, že rómské etnikum špatně vychováváme už 70 let, vy budete rozbuškou.
23. 05. 2009 | 00:17

Vilém napsal(a):

Svým způsobem je třeba současné snahy rasistických sil i uvítat, protože vystupňování etnických problémů ve všech západních zemích zásadně končí masivní politickou porážkou a kulturní katastrofou hlasatelů rázných řešení a nepochybně tomu tak bude i tentokrát.

V čele agresorů stanula individua již na první pohled ideově neplodná a myslitelsky méněcenná, neschopná čehokoli kromě drmolení hospodských frází a primitivních apelů na nejnižší pudy. Ve vyšší politice dopadnou tyto exempláře v nejlepším případě jako Čunek a při troše rozumu by ani jejich stoupenci nečekali nic víc než rychlé vyšumění všech vybičovaných nadějí, ale jejich stoupenci nepatří mezi samostatně myslící lidi, spíše tvoří ukřivděný houf občansky a názorově retardovaných lidí neschopných vyrovnat se s pluralitou životních stylů, kteří v multikulturní společnosti ztrácejí půdu pod nohama vinou své nepřizpůsobivosti.
23. 05. 2009 | 00:45

gygoho napsal(a):

Za "vším" hledají cikáni a etnobyznysmeni rasismus a dyžgrymynácyju - místo toho aby se konečně chytli za nos začali dělat.
23. 05. 2009 | 01:51

Vogon Jelc napsal(a):

Vážený a milý Holubáří, to co jste napsal, nenapíše člověk, který má alespoň průměrnou znalost historie z učiva druhého stupně základní školy. Víc nemám co k tomu dodat.
23. 05. 2009 | 02:25

veverka napsal(a):

"Ve slavném filmu "Vrtěti psem" odvede geniální a cynický „Píár manažer“ ve dvou dnech sérií mediálních podvodů pozornost veřejnosti od hrozícího sexuálního skandálu amerického prezidenta k vymyšlené virtuální válce v Albánii a neexistujícímu hrdinskému vojákovi. „Existuje jenom to, co je v televizi. A to určuji já“"

Ano takto bohužel funguje dnešní svět.Např. USA odváděly pozornost na neexistující ZHN v Iráku a všichni ti naši Urbanové,knížata a Klvaňové zase odvádějí pozornost k neexistujícím atomovkám v Íránu.A místní "nezávislý" cenzor Stejskal zase odvádí pozornost žvásty o "přemýšlivých lidech" kloníc se tak opět na jednu stranu sporu,místo toho aby se alespoň pokoušel předstírat,že je nestranný.
23. 05. 2009 | 07:51

zdesta napsal(a):

On ten prostor něco řešit je příliš omezený.Základním problémem jsou děti, které v podstatě za nezodpovědné chování rodičů nemůžou.Žádná civilizovaná společnost si netroufne vyhodit pod most rodinu s malými caparty.Normální a zodpovědný jedinec si nepořizuje potomstvo,pokud není schopen jim zajistit přiměřené sociální podmínky.To ovšem dobře ví valná část romského etnika a tak se děti stávají ochranou a prostředkem k zisku oběživa.(je jedno na co) Je to začarovaný a neřešitelný problém.Pokud společnost nemůže nechat umírat lidi hladem,pak také nemá prostor k nějakému uspokojivému řešení.Problém se sice může usilovnou sociální prací a péčí zmírnit,ale ne odstranit.Bude vnemalé míře stále existovat.Jsem v tomto ohledu značný skeptik.
23. 05. 2009 | 07:54

On napsal(a):

Zatím jsem se nikde nedočetl co udělají cikáni. Ŕešení existuje, ale je drahé a ideologicky nepřijatelné. Stačí přidat do zákona klausuli, že občané mají nejen nárok na práci, ale i povinost pracovat. Chybějící místa by musel zajistit stát vytvořením podniků které by tyto lidi zaměstnali. Dále by bylo třeba vytvořiti utajené komise k objektivnímu posouzení případných žádostí o invalidní důchody. Toto se dá ufinancovat poze zvýšením daní a to je vedle ideologie ten hlavní kámen úrazu.
23. 05. 2009 | 08:19

Skeptik napsal(a):

1. označit jednání jedné z částí parlamentu za několika hodinovou legraci už samo o sobě ukazuje jak si tito multikulti humanisti představují další řešení problému. Co nevymyslíme my, je špatné!
2.už se vykašlete na Čunka, kdy jste naposledy byli ve Vsetíně?
3. takže až nastanou opravdové problémy třeba s imigranty z Afriky a islámskými fanatiky kteří se nám i u nás úspěšně množí, budeme muset emigrovat my, protože podle dohody o lidských právech si oni můžou dělat co chtějí
4. Romové jsou v Evropě už cca 700 let, za tu dobu by se naučil chodit na toaletu i Blboun nejapný

Pane Urbane, přesně Vy a ostatní kavárenští humanisti jste příčinou toho, že nám po ulicích pochodují na jedné straně holohlaví idioti, a na druhé odredovaní feťáci a ty města likvidují!
P.S. nejbližší romskou komunitu máte od Vašeho bydliště jak daleko a v jakém počtu?
23. 05. 2009 | 08:22

Ivan napsal(a):

Vážený autore článku. Souhlasím s článkem, kterých po programu v senátu, který je ostudou této země, je pořád málo.Ale odsuzuji,
celou naší politickou reprezenta-
ci, za to, že to tam dospělo. Ne-
mohu nikoho šanovat, byť by v po-
litice byl krátkou chvíli. Proč ?
Domnívám se, že pokud do hnoje vlezu- smrdím. Vezme to moc času
než ten smrad vyprchá. A tato
ztráta dnes je již dnes nebezpeč-ná.
23. 05. 2009 | 08:30

Holubář napsal(a):

Vogon Jelc.
Nemusíte nic dodávat. vy máte přece názor jasný :-).
Na jaké téma z historie si přejete diskutovat?
Zdesta:
Ano, máte do značné míry pravdu. Tolik řečí jen proto, že to naštve....
On:
Díky, povinnost pracovat už jsme tu měli.
23. 05. 2009 | 08:35

Hloupý Honza napsal(a):

Nevím co je Kocáb za člověka ani nevím co je zač nějaká Řápková. Ale nebylo by pro příznivce paní primátorky lepší aby zůstala v Chomutově a řešila tam problémy (dle nich) tou jedinou správnou cestou ?

Myslíte si, vy zbloudilé ovečky, že až se po vašich bedrech dostane tato vaše pastýřka výš a výš, že se bude stále zabývat tím co vás tak neskonale trápí (černé ovečky ve vašem stádečku) ? Myslíte si vy hloupá jehňátka, že vše dělala jen pro vaše blaho ? Ó vzpomeňte na pastýře jenž jménem Čunek byl obdařen, však slibů jeho jste marně uvěřili.

Ač se historie opakuje, stále platí, že ti kterým nebylo shůry dáno, jsou nepoučitelní. Přeji brzké procitnutí.
23. 05. 2009 | 09:04

Rejpal napsal(a):

Díky autorovi zajímavého blogu!

Doufám, že poslední odstavec článku se dostane i k zodpovědným zástupcům občanů a ti jej přijmou i za svůj.
23. 05. 2009 | 09:14

Acidburn napsal(a):

To Hloupý Honza:
Pokud se Řápková dostane do parlamentu, bude moct ovlivnit zákony této země, jinými slovy, bude moci vyřešit problém na celostátní úrovni. Toho se ovšem dlužníci, zvyklí X let neplatit a vysmívat se úředníkům bojí, to by mohlo znamenat, že dluhy budou muset splatit.
Protože neplatiči jsou ze "správného etnika", chytá se jejich ochrany kdejaký populista (Kocáb, Bursík). Představte si, co by to bylo za hrůzu, kdyby se změnily zákony tak, aby ti lidé museli začít žít stejně, jako drtivá většina ostatních, slušných občanů? Proto probíhala antikampaň na ČT proti Čunkovi (trvala rok, skoro každý den Čunek ve zprávách), proto se teď rozjíždí antikampaň proti Řápkové.

Jenže proti ní nic není, neexistuje další sekretářka Urbanová, která se po pěti letech náhodou rozpomene i na přesný čas jinak marginální události...tož se aspoň vrtí psem, že pane Urbane?
23. 05. 2009 | 09:40

Gren napsal(a):

Ne nadarmo se říká,že psi štěkají,ale karavana jede dál.
Vaše pomluvy pane Urban většina nebere moc vážně.Jen provokujete a snažíte se vyvolat konflikt.
Je s podivem jaké informace předkládáte bez uvedení zdroje.
Spolupracujete se státní tajnou policii?
23. 05. 2009 | 09:46

Aleš napsal(a):

hezké je jen smutné jak málo si diskutující všímají problémů, které jste nastínil. Ano jediné řešení je, ať se tito "Borci" ala Čunek dostanou do vercholové politiky a potom poznáme jejich omezenost, neschopnost a oni se podobně jako pan Čunek totálně ztrapní, paní /určitš ne dámy/ Janáčková a Řápková jsou z podobného těsta jako Čunek.
A autorovi- nedejte se!!
23. 05. 2009 | 09:57

Rudolf napsal(a):

Získat mediální pozornost, to je oč tu běží. Týká se to úplně stejným dílem všech osob zmíněných ve vašem článku a to včetně vás - pane Urbane. Vybraná metoda a témata, která se "řeší" jsou věcí výběru k dosažení prvotního cíle. Takže rozebírat kdo má a jakou pravdu není smysluplné. Pokud chcete dát svůj názor pane Urbane opravdu pod veřejnou kritiku, zapište si komentář na http://www.lidoveforum.cz a uvidíte, jakou opravdu získáte podporu svých názorů.
23. 05. 2009 | 09:58

Skeptik napsal(a):

rejpal
Také doufám, že se poslední odstavec dostane tam kam patří, a policie, státní zastupitelství začne hájit své zaměstnavatele, což jsou slušní, zákony dodržující občané bojící se o úplnou likvidaci státu davy barbarů! V Evropě už byly říše které barbary podcenily, a jsou už jenom v dějepisu!
Takže:
1. Registrace všech ohrožujících prvků, ty co nemají nárok na naše občanství odsunout do země původu
2. okamžité finanční vypracování systému dávek na základě zákona v nouzi tzn. např. část jich vázat na školní docházku a stravování ve školních jídelnách pod dohledem
3.okamžité dodržování zákona o mravním ohrožení-neposíláš dítě do školy, před soud
4. kupony na potraviny vypočítané podle průměru na osobu a den místo hotových peněz
5. povinná předškolní výchova pod trestem bod 3
6. provedení revize všech státních dotací různým humanitárním spolkům
7.ve všech problémových lokalitách služebny státní policie s posádkou jaká má být v dobách ohrožení státu
23. 05. 2009 | 10:05

Lomikar napsal(a):

Pan Urban je představitel party disidentů, která stojí loajálně při sobě. Problémy, které vyprodukoval polistopadový vývoj bez uzardění přesouvají do předchozí doby. Lidé jimi prosazení do ČT mladé generaci bez zkušeností bezostyšně lžou a lžou. Jejich krajní pravicové křídlo se počíná jako smyslu zbavené, bez sebemenšíého náznaku sebereflexe, je to zbírka zneuznaných, uražených, nedoceněných. Nevědí v podstatě co chtějí, ale nepřestanou, dokud toho nedosáhnou. Čekám opět na nějakou sprosťármu, kterou na mne někdo z těch hulvátů vyleje. Že pane Stejskale!
23. 05. 2009 | 10:06

Hloupý Honza napsal(a):

To: Acidburn

Děkuji za vysvětlení. Vždy se rád nechám vodit za ručičku a polopatisticky poučit. Jen si dovolím připomenout jména Charouz, Chvalovský, Junek, Stehlík, Zubík atd., atd.. , mohl bych zcela jistě pokračovat v dlouhém seznamu těchto "milionářů" a "miliardářů" s nadějí, že snad i řešením takovýchto neplatičů (i když tito zajisté nejsou takovým vděčným tématem jako ti "ze správného etnika" se svými tisícikorunovými závazky) se paní Řápková začne zabývat. Ale co by neudělala pro blaho této země, že ?

Tedy již konkrétně i Vám Acidburne přeji brzké procitnutí.
23. 05. 2009 | 10:07

tomas_fuk napsal(a):

víte, pane Urban, co takhle méně vrtěti psem a jíti k jádru věci

odpovězte mi na 2 otázky
1) proč v ČR, SR, Maďarsku a kdekoli v Evropě se právě romské sídliště přemění v ghetto ?!

a za 2) proč řešíme následky (tedy co s oněmi ghetty) dříve, než jasně určíme příčiny ?
na 2 si dovolím odpovědět, že příčinu pojmenoval správně pan Čunek, a totiž že příčina je v romské kultuře, nikoli v ma´darech, slovácích nebo vietnamcích :) ale jsem zvědav na Váš názor
23. 05. 2009 | 10:19

tomas_fuk napsal(a):

Hloupý Honzo, představte si, že existují dva státy - jeden obývaný romy, bez charouzů, kocábů a jiných tunelářů

a druhý obývaný vietnamci, slováky, čechy ... všech profesí, poctivých i zlodějů, zlodějíčků i tunelářů

co myslíte, který z těch států bude víceméně fungovat ?
bingo! ano, mezi čechy jsou tuneláři (stejně jako mezi rusy, američany či němci) nicméně stát visí na každodenní práci milionů plátců daní, kteří jsou postiženi jak tuneláři, tak nuceným soužitím s romskou kulturou!

problém je Hloupý Honzo, že jste zakázali statistiky dle etnika. Je to stejně dětinské a hloupé, jako když zakážu mluvit o tunelářích. A tuneláři snad najednou neexistují ?

Ani Vy, ani pan Urban nemusíte chodit do práce a současně žít vedle "sociálně nepřizpůsobivých". Až budou mít v tomto státě všichni stejná práva (tedy žádné dotace dle etnického klíče) a povinnosti (tedy žádné extra postupy vůči dlužníkům z jistého etnika) pak se prosím zabývejte tuneláři.

Cenzura a rasismus a prováděný státem je mnohem nebezpečnější než existence tunelářů.
23. 05. 2009 | 10:27

tomas_fuk napsal(a):

také by mne zajímalo, co si zdejší publicisté myslí o tom, že státní televize bez výběrového řízení obsazuje místa komentátorů romy .... není to ehm jaksi trochu špatně ? neměl by být vypsán konkurs, a neměla by být barva pleti (či etnický původ) v takovém konkursu být zcela ignorována ?!
23. 05. 2009 | 10:30

Čochtan napsal(a):

"..ke svému okolí zodpovědných lidí,.."
To je ono, pane Stejskale, ke svému okolí zodpovědných lidí.
Co je "naše okolí" ?
Lehčí bude napsat co není naše okolí.
Rozhodně to nejsou z ciziny za vyššími sociálními dávkami přitáhlé hordy vyžraných a zlatými řetězy ověšených Indů.
23. 05. 2009 | 10:39

green napsal(a):

tomas fuk
nakladl jste hondě slov, hodně jetřebysmů a stěžování ale neřekl jste nic o řešení a pokud to třeba pojmenoval Čunek, rozhodně ani vzdáleně nic nezačal řešit vyjma toho, že ve Vsetíně si napřed Romy koncentroval do centra a pak když byly volby je přes noc vystěhoval za město, dům zdemoloval a málem byl prezident. Meně si stále stěžujte a víc pozorně čtěte, Řápková taky nejde nic řešit, nevymáhala dluby ani ze svého bývalého manžela, ona se jen na tom "pojmenová" a konfiskačním gestu chce dostat k imunitě, protože ma za zády zřejmě dost velký problém. No a že jí k tomu slouží ČT24 a šéfredaktor Fridrich, že jí tisknou původně disidentské Lidovky a že jí to baští normální lidi, kteří bohužel musí v souseství ghet žít, to je východisko její volební kampaně, ale nic jiného než sprostá volební kampaň to je, v cestě za imunitou, to není řšení fundamentáního problému této země, a to co s romskými ghety.
23. 05. 2009 | 11:42

tomas_fuk napsal(a):

green:
o řešení neřekl nic zatím nikdo

řešení můžeme navrhovat, až když budou známy příčiny toho, proč právě romové nedokáží žít pohromadě ve větším počtu, proč právě romové se tak obtížně integrují

dokud bude "politicky korektně" svalována vina na majoritu (ať čechů, italů či maďarů), do té doby příčinu znát nebudeme

Řápková, Čunek ani jiní strostové či politici přeci nejsou příčinou problémů s romy! Romové a majorita mají ve vzájemném vztahu potíže stovky let, a to ve všech státech, kde žije více romů pohromadě! To nemá co dělat s nějakými Čunky nebo Řápkovými.

odvádění pozornosti na řápkovou, čunka nebo jiné je jen zakrývání skutečných příčin toho, proč zde vůbec diskutujeme o romech, a nikoli o vietnamcích, švédech nebo kirgyzech :)
23. 05. 2009 | 11:56

Mastodont napsal(a):

.. proč právě romové se tak obtížně integrují..
Protože to byli a jsou kočovníci, Beduíni by tu měli úplně stejný problém. Nechte je kočovat (pokud to ještě dokážou).
23. 05. 2009 | 12:29

Ehm? napsal(a):

Petr Bouda alias "Acidburn" ve věci údajné zbabělosti ministra Kocába pouze vrtí ocasem.
Na schůze výboru ministři osobně nechodí, vždy tam za ně jde někdo z ministerstva. Ministrova účast by byla jednoznačně pouze podporou kampaně Řápkové s Janáčkovou.
Když si tak zakládá na svém mladém konzervativismu http://www.acidburn.wheee.c..., měl by hodnotám dodržování zvyklostí dát přednost před osobními sympatiemi k Janáčkové a Řápkové.
23. 05. 2009 | 12:32

siven napsal(a):

Pane Urbane, pane Stejskale,

nějak se mi zdá, že jste u pár jedinců způsobili efekt "kejhání"... vždyť u nich je to přece velmi jednoduché - jedni jsou všichni flákači a zlí, druzí jsou hodní, pracovití, andělští...

Jmenovaná menšina je totiž velmi zajímavý studijní sociologický materiál : V Německu a ve Francii nejsou žádné charakteristické problémy, v jakési České republice problémy jsou, no a v Rumunsku... to je katastrofa.

Sečteno a podrženo : kdyby to fungovalo se jmenovanou menšinou jak přes kopírák, problémy by se logicky objevovaly identického ražení, a to ve všech jmenovaných zemích...

Žel, spíše to vypadá, že tato menšina je zrcadlem "kvalit" většiny občanů konkrétního státu... ale hlavně to neříkejme nahlas Švejkům, nebo se rozkejhají nad hranici 150 decibelů a mohli bychom je mít na svědomí (mrtvice, infarkt). ;)
23. 05. 2009 | 12:42

dříve ruda napsal(a):

Pane Urbane,

už jsem na to přišel!
Vy máte svými články asi vyvolávat proticikánské nálady.
Děláte to originálně, ovšem o to účinněji.

To vystoupení v TV taky dost zabralo.

Captcha chce: "filthier". Taky ví svý.
23. 05. 2009 | 13:11

tomas_fuk napsal(a):

siven:

problémy jsou všude, a jsou přímo úměrné počtu/poměru nedotknutelných a majority

v rumunsku jich je 2mil, na slovensku 500tis, v ČR 400tis, ve francii a německu kolik ?

a proč jste vynechal itálii, kde kvůli rumunským nedotknutelným byla nasazena armáda a došlo k obrovským spontánním demonstracím ? :)) jo to se do multikulti propagandy nehodí, že ?

Ukažte mi jediné sídliště, jediné,kde zcela bez odlišností od majority žije alespoň 1000 nedotknutelných vedle sebe!!

proč mohou žít v jednom paneláku stovky bílých, a u nedotknutelných to nefunguje a žádají rozstěhování mezi bílé ?!
23. 05. 2009 | 13:16

tomas_fuk napsal(a):

Mastodont:

dovedete si představit, že tu bude kočovat 400tis romů ?

z rumunska jich pár tisíc přikočovalo do táborů v okolí italských měst ... a byla z toho naprostá katastrofa!

co ti kočovníci umí, čím se chtějí živit ?

problémy byly od 14století, kdy kočovali

pokud přijde kočovník do společnosti nekočovné, usedlé, pak má samozřejmě problémy!!!!

jen nechápu, proč by měl usedlík ustupovat kočovníkovi a nějak ho zvýhodňovat ?!
23. 05. 2009 | 13:19

tomas_fuk napsal(a):

Ehm:

pan Kocáb by přeci svými moudrými, věcnými a rozumnými argumenty roznesl ty škaredé hloupé rasisty na kopytech!

vždyť jim jde sám příkladem - například svou mluvčí si vybral pouze dle kvalifikace, vzdělání, hlasu ... a vzhled, věk, barva kůže v tom nehrály roli :))
23. 05. 2009 | 13:22

fafnir napsal(a):

Musím se p.Kocába zastat,když to nikdo neudělá.Ta jeho muzika vůbec není špatná.Jenom nevím ,proč u ní nezůstal.Člověk přece má dělat to ,co umí,a ne to co neumí.
23. 05. 2009 | 14:30

Bandy napsal(a):

Urban, měl byste to vzít místo Kocába. Vy jste otevřená hlava a Kocáb umí jen muziku. Navíc má v Janově stále kvartýr. Tak se přestěhujte se tam a budete hned moudřejší jak z toho ven. Romale se s váma párat nebudou zato po vás budou chtít hned všechno co vidí v televizní reklamě a zadarmo.
23. 05. 2009 | 15:08

A.T.M. napsal(a):

Chytrých hlav je v politice nepočítaně,všichni znají řešení. Ale, jak říká přísloví, záležitost je třeba si vyzkoušet na vlastní kůži. Tj. nenápadně a bez přítomnosti televizních kamer a potom dotyčná osoba (charakterní)může objektivně rozhodnout.
23. 05. 2009 | 17:02

tomas.p napsal(a):

Pan tomas fuk,
docela by mně zajímalo jestli jste jen hlupák a nebo jenom prostoduchý. Protože pokud by Vám bylo z hůry dáno, tak by Vám přece muselo dojít, že těmi Vašimi pracně budovanými argumenty jen ztrácíte čas a drahocenou energii.
Pan Urban, tu jaksi jednoznačně dokazuje, že všechny ty mediální a jiné čáry máry okolo rómské komunity, jsou jen jakousi palebnou přípravou na mnohem těžší kanonádu. Pokud Vám s toho neběhá mráz po zádech tak mně ano.
Víte, mně udivuje vaše a vám podobým chytrákům, kde berete tu urputnou jistotu, že v rámci toho, co může být příští realitou, patříte k těm vyvoleným. Starou belu.
Tenhle narcizmus vám vydrží přesně jen do chvíle, až zjistíte, že z jakýchsi nepochopitelných důvodů/a když opustíte aspoň na chvíli zaprděný dvoreček vlastního ega a budete sledovat co se okolo Vás děje, pochopíte, že těch důvodů se může v kdykoliv objevit habaděj/ se z čist jasna ocitnete na stejné lodi jako ty cikáni.
Nebo si opravdu myslíte, že až nastane, co by mohlo nastat, budou-li věci veřejné řídit nějaké ty "píárové agentury" a lidé co za nimi stojí, že budou brát ohledy na vaše "slušné chování" a to že platíte poctivě nájem?

K vašemu poslednímu vstupu. Představte si jen na chvíli co vás učili v dějepise, něco o stěhování národů a považte, že naši předkové byli nejspíš taky kočovnícia a z hlediska původních obyvatel, možná taky dost nepřispůsobiví?! A k tomu soužití těch bílých v jednom paneláku, možná, že Vám uniklo, že za posledních pár století, nejvíc válek vedli proti sobě bílí. Dvě z nich, se dnes nazývají světové, přičemž té poslední předcházelo podobné hledání východiska z civilizačních průserů způsobených naší majoritou prostřednictvím obětních beránků, jenom zapátrejte v mysli pane Fuku, nejdřív to byli židé a cikáni a nakonec v tom lítal kde kdo.
Zdravím.
23. 05. 2009 | 17:40

Rumcajs napsal(a):

Lomikare:

Já bych rád na Vás nějakou sprosťárnu vylil. Ale mám to tady nehnutý. Musím držet hubu a krok. Tak snad jedině, kdyby to pan Stejskal vyjímečně povolil.
23. 05. 2009 | 18:03

Rumcajs napsal(a):

Tak jsem si to pročetl a pochopil. Když chci rovnost a stejné zacházení, jsem rasista.

Kdyby jsem to byl věděl, tak by jsem sem nechodil.
23. 05. 2009 | 18:06

siven napsal(a):

tomas fuk - hm, nuze nyni to jiz neni o jejich "charakteristickych" vlastnostech, nybrz o koncentraci a poctu.
To je chvalyhodny posun, jste na dobre ceste. ;)
23. 05. 2009 | 18:48

siven napsal(a):

Jirka - kácí se ti modla?
23. 05. 2009 | 22:38

tomas_fuk napsal(a):

siven:

a čím si vysvětlujete, že právě romové nevydrží ve větším počtu a koncentraci bez sociálně patologických jevů ?

tomas.k:

co má válčení dělat s tím, že romové nesjou schopni žít civilizovaně pohromadě ?
to jako když bude diskuse o mandelince bramborové, tak budete tvrdit, že klíště je nebezpečnější ? :))
univerzální argument s nacisty multikulti periodicky vytahují, když jim dojdou argumenty příko k věci - nemáte co říci, tak vytahujete hitlera, jak ubohé :/
ještě řekněte jak američani bijí černochy a přemyslovci slavníkovce a proto romové nevydrží pohromadě a musíme je platit a musíme jim platit i xxx asistentů, učitelů, poručníků, koordinátorů ....
23. 05. 2009 | 22:38

tomas_fuk napsal(a):

siven:
hele klidně si odvolejte řápkovou, čunka, ... no prostě každýho, kdo se kocábovcům (a etnobyznysmenům vůbec) znelíbí ... uvidíme, jestli to romy změní :))
23. 05. 2009 | 22:41

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden text obsahující hrubé nadávky, neboť byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane jirko, nepotřebuji si prokazovat osobní statečnost tím, že smažu něčí korektně a bez nadávek vyjádřený názor.
23. 05. 2009 | 23:14

Holubář napsal(a):

Vogon Jelc:
Čekám na vaši odpověď.
Jaké historické období si vyberete k diskusi, když jsem takový nevzdělanec?
Mohu-li si vybrat, pak volím konec husitství v naší zemi (je i vaší zemí?). Doporučuji ovšem předem ke studiu základní texty, v tomto případě prof. Urbánka "Věk poděbradský". Poučná a moudrá kniha. Její jedinou vadou je, že má ve čtyřech svazcích 4 tisíce stran. A autor je možná ideologicky ovlivněn, když vydal první díl v roce 1916 (asi monarchista) a poslední, tuším, v roce 1961 (asi se stal komunistou, jak nejspíš usoudíte). Až to pročtete, studente, přihlašte se. Ale typuji (vzhledem k vašemu neznámému nicku), že to hned tak nebude.
Nebo zvolíš, blbečku, jiné téma?
23. 05. 2009 | 23:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Holubáři,

budete-li zde ostatní diskutující nazývat "blbečky", budu vaše texty mazat.

Přeji zajímavou, korektní a slušnou debatu.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Mimochodem, "tipuji" se píše s jotou.
24. 05. 2009 | 00:07

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
ano:
- blbečky si odpustím
- gramatické chyby si tady, pokud jsem správně zaregistroval, odpouštíme (nejsou-li systematické). S těmi typy a tipy je to češtinsky poněkud zapeklité, pravda. Za chybu se omlouvám.
- chápu, že moje postoje a názory se poněkud liší od vašich, ale co naděláte ....
- pro mne je tento blog poměrně novou hrou, teprve se s ní učím zacházet. Ale nejde o život, dá se žít i bez ní. Ten stejně teče někudy jinudy. Takže zvolna - já se neurazím, když budete mazat.
- ten čolvíček mě chtěl urazit, a já vůl (NEMAŽTE! - opakuji "JÁ vůl") jsem mu to sežral. Jak jsem starý, tak jsem hloupý.
- pokud správně registruji, spory a diskuse tady u vás jsou v podstatě vedeny jako spory mezi teorií a praxí. Mezi představami a realitou. Zjednodušuji, samozřejmě. Mezi optimismem a pesimismem. Mezi nadějemi (falešnými?) a zkušeností.
P.S.: Doufám, že teď tu nemám žádnou gramatickou chybu, jeden nikdy neví :-) .
24. 05. 2009 | 00:22

Inci napsal(a):

To Skeptik

Napsal jste to v podstatě za mne ... není třeba víc dodávat ...
24. 05. 2009 | 00:26

scientist napsal(a):

vážení diskutující:
Čunek, Janáčková, Řápková. Hmm.
prosím pěkně, podívejte se poněkud blíže a věcně na toto trio.

Skutečně se domníváte, že to jsou lidé, kteří chtějí a mají rozumovou kapacitu na to, aby objektivní problém soužití mezi Romy a majoritou zodpovědně řešili?

Nebo jsou to jen figurky, které mohou nabídnout pouze levný hospodský populismus, protože prostě navíc nemají?
(ano, Kocáb je z druhé strany to samé, bohužel)

Ať se chytnou za ruce a za společného zpěvu, nechť odejdou v dáli! A kdo tu jejich komedii ještě neprohlédl, ať se laskavě nechá navléct do chomoutu jejich populismu a pomůže jim odtáhnout ten dvoukolák primitivních slibů a odejde s nimi. Prosím. Jeden "Endlösung" už dokonale stačil.

Nebo si vážně myslíte, že účel světí prostředky a je jedno kdo a jak chce řešit to, co vás "pálí"?

Prý se nemá argumentovat "ad hominem". To je však nesmysl. Nelze odhlédnout od toho, co jsou tito lidé zač, jaké mají zájmy, proč dělají to, co dělají.

Jsou důvěryhodní méně, než podomní obchodníci s mastičkami, copak to nevidíte?
24. 05. 2009 | 00:34

Holubář napsal(a):

Scientist:
Ale ono už vůbec není důležité, zda jsou nebo nejsou důvěryhodní. Z politiků už není pro alespoň průměrně inteligentního občana důvěryhiodný skoro nikdo (čím větší obec, tím hůře). Lidem už jde jenom o to, kdo se jich ujme a kdo ne. A tady i sliby platí stejně, jako všude jinde - nezarmoutí.
24. 05. 2009 | 00:43

stejskal napsal(a):

Pane Holubáři,

nechci Vás mazat a Vaše názory mi nijak nevadí (ostatně nevadí mi žádné názory, pokud jsou vyjádřeny korektně resp. nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod a tuzemskými zákony; jestli mi něco opravdu vadí osobně, je to rasismus a xenofobie, jinak plně respektuji právo každého mít názor odlišný od mého).

Čili budu rád, když tu budete debatovat a Vaše replika naznačuje, že Vám o debatu skutečně jde. Díky za ni.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 00:52

Holubář napsal(a):

Stejskal:
Rasismus je do určité míry přirozený jev a xenofobie v omezené míře dokonce jev zdravý a prospěšný (Ještě k češtině - možná je v omezené míře dokonce zdraví prospěšný :-) ) .
Otázkou zůstává přesná definice těchto jevů (či spíše v současných Čechách definice tohoto psychického stavu).
Co ještě není a co už je rasismus? Těžká domluva. Možná obráceně - co ještě je a co už není rasismus?
To je to, o čem jsem se zmínil - rozpor vysokých teorií a nízké přízemní praxe.
Váš odpor k rasismu a xenofobii chápu. Jistě jste si vědom, že lidé, kteří zde na "aktuálně" projevují své názory, jež vám v tomto směru asi nekonvenují, jsou v rámci většinové populace spíše " beránci".
Vedeme tuto debatu na blogu p. Urbana na téma "vrtěti psem".
Situace kolem "nepřizpůsobivých" je ovšem vrtěním psem na kvadrát (nebo " v kube" - jak říkají Rusové) - zakrývá jen jiné věci, které nám většinou unikají, nebo o nichž se bojíme vůbec mluvit. Viz třeba Stanislav Komárek v HN 22.5.2009 na str. 12 "Svinská záležitost".
Váš blog má (jako spousta jiných asi, neznám) tu výhodu, že alespoň do určité míry překračuje meze "politické korektnosti" - této rakoviny komunikace současné doby.
Ale ještě jednou: "Mea culpa, mea maxima culpa" - "blbečka" se to netýká.
Teď je doufám, nekoukl jsem do slovníku, snad mám tu latinu v paměti dobře :-) .
Dobrou noc.
24. 05. 2009 | 01:21

tomas.p napsal(a):

tomasi fuku, myslete trochu hlavou, já jsem Vás chtěl jenom něžně varovat, že ty cikánské představy o vzájemném souží jsou jenom tAkový slabý čajíček, proti tomu co dokážeme my bílí když nám teče do bot a ta debata je tak trochu o tom, že nám do nich začíná téct.
Tak se laskavě zamyslete ještě jednou, co nám chtěl autor jaksi jemně naznačit.
Co když je tady nějaká partička, co nějak tuší, že nastala doba, kdy je nejvyšší čas se dostat k moci, parta hajzlíkú bez skurpulí, co je jim šumafuk jestli se tady všichni sežereme navzájem.
Tvrdý hoši, co si prostě rozdělujou co tu ještě zbylo a potřebujou na to odpoutat trochu pozornost.
Zdravím
24. 05. 2009 | 02:34

Honza napsal(a):

Já s tímto článkem souhlasím v plné míře a je vidět, že p. Urban uhodil hřebíček na hlavičku. Vy všichni, kteří nejste z Chomutova, byste se nejprve měli někoho zeptat, jak to vůbec tady vypadá a pak dělat závěry. A že se od p. Řápkové jedná o čirý populismus a její vlassní ekonomické zájmy je více než jasné. Uvedu jeden drsný příklad a zjímala by mne vaše reakce. Pedofil zneužije několik dětí a když vidí, že se kolem něj stahuje smyčka, založí požár v dětském domově a řadu dětí zachrání. Stane se z něj hrdina, dostane se do televize a všichni ho oceňují za jeho statečnost, až se dostane do sněmovny a získá imunitu. Přesně to samé nyní provádí Řápková a vy všichni ji to žerete plnými hrstmi. Až se dostane do sněmovny a záíská imunitu, okamžitě zapomene na svoje předsevzetí a začne se starat jen o svoje ekonomické zájmy, stejně jako její kamarád bývalý starosta Chomutova a senátor Novák. Ale když jsou Češi blbí, tak dobře jim tak.
24. 05. 2009 | 07:26

tomas_fuk napsal(a):

tomas.p:

podívejte, opravdu nechci v článku o romech diskutovat o nějakých celoplanetárních spikleneckých teoriích

ano, romové nepoužili jadernou bombu ani chemické zbraně - protože jsou mírumilovní ?! nikoli, protože nemají vlastní stát a protože by takové zbraně těžko sestrojili :)

nicméně pistole, samopaly a granáty s radostí používají i u nás, jak se projevilo třeba v těch svatebních tahanicích či obléhání policejní stanice v brně

problém statisíců lidí, kteří žijí v sousedství romských komunit opravdu nevyřeší to, když jim řeknete, že romové zabili míň lidí než němci, rusové, švédové nebo siouxové ...
24. 05. 2009 | 09:45

tomas_fuk napsal(a):

Honza:
bohužel mnoho čtenářů vidí romský problém optikou lokální komunální politiky

Vy si člověče opravdu myslíte, že kdyby byl v chomutově (a dalších 200 obcích) místo řápkové někdo jiný, tak ten problém neexistuje, nebo ho někdo jiný snadno vyřeší ?!

ano, romský problém je vděčné téma i pro populisty, znamená to však, že to není problém!? a že ho tedy nebudeme řešit, protože se ho chytili také populisté ?
no tím spíš dáváte těm populistům prostor!
lidi kteří chodí do práve kolem zevlujících hlučných skupin romů, lidi jejichž nemovitosti jsou díky romům neprodejné, ty lidi nezajímají řeči kocábů a jiných krasoduchů, jak romové hezky zpívají!
opravdu enní možné, aby tu 400tis romů zpívalo, věštilo z ruky a handlovalo koňmi (či herákem)

když populista řekne, že je třeba hasit požár, tak se na to vykašlete, protože to řekl populista a jistě tím sledoval osobní prospěch ?!

mrzí mne, že mnozí diskutující, a stejně tak autor blogu, se díky zažrané politické korektnosti a urputné snaze nebýt "xenofobní" vyhýbají skutečným příčinám stavu v chomutově a ostatních romských ghettech

tou základní příčinou není čunek, řápková ani nikdo jiný, tou příčinou je jen a pouze romská kultura, zvyky a chování!

a dále to zhoršují různí koordinátoři, asistenti a politici, kteří romy utvrzují v tom, že je nutné jejich kulturu zachovávat a že na vině špatnému stavu jsou jacísi "rasisté"
24. 05. 2009 | 09:53

Jirka napsal(a):

Nechápu smazání obou příspěvků, v jednom jsem vědomě označil autora za člověka jehož inteligence není příliš valná, s tím jsem počítal ale ten druhý? Že by se nám dikuze u blogu začala poměřovat názorem LN ?

HONZA - hloupost, jsem z Chomutova a rozhodně se odtud nehodlám stěhovat jen kvůli tomu že tohle město a celej kraj zaplavila horda cikánů z Prahy a středních Čech. Řápková to dělá po svém, nebál bych se že tam nebude nějaká malá domů - ale kde není že? Zajímal se někdo o města typu KV, Liberec, HK? Tam jen tak ty zprávečky o stamilionech sem a stamilionech tam prosviští a nic a věřete tomu, že např. Liberec je z tohoto pohledu asi nevýkonnější / přepočteno na počet obyvatel, jinak vyhrává Praha /. Napadlo vás někdy, že Řápková tu žije a třeba jí to opravdu vadí. Zajímal se někdo o to , že jako jediná radnice široko daleko zakázala akci DS, minulou neděli, pan Urban by to jistě vysvětlil tím, že jde o geniální předvolební tah primátorky nejspíše rovnou zinscenovaný po domluvě s DS, protože takto účelně on využívá velkou většinu faktů? Kdepak to by přeci ve vašich očích pokazilo onen jasný obraz který o ní tady její odpůrci mají. A napadlo někoho zapřemýšlet o nechce se mi psát PANU Urbanovi? Co předvedl v TV v diskuzi s Řápkovou, vás tenhle člověk o něčem přesvědčil, např zdejší moderátor ho označil v jednom článku za zkušeného moderátora, on je rozdíl být zkušený a být dobrý. A mimochodem už se těším kde tu blbost s požárem v dětském domově pan Urban použije , stejně jako vrtění psem. Chtělo by to občas přemýšlet a vymyslet něco vlastního.

Pro Sivena: kdepak nekácí, modly nevzývám. Co takhle zapřemýšlet proč se jejího nápadu chytají ostatní radnice - vážně budou všichni kandidovat do parlamentu, nebude to možná tím, že ta situace bude fakt už zoufalá? Nepřijde vám divné když slušný člověk musí přemýšlet jestli se má z města kde se narodil odstěhovat kvůli cikánům. Proč jsou na severu čech a stejně tak moravy tak výrazné proticikánské nálady? Že by genetická odlišnost zdejších obyvatel proti zbytku republiky? Ne - je to několik , dnes už se dá říct desítek let trvající příliv a totální ........... cikánů. Bože zajděte si někdy poblíž nějaké skupinky na sociálce a nebudete se divit za jaký hlupáky jsme my Češi považovaný, asi by vám po chvíli došlo kde je ta opravdová příčina tohoto stavu u nás. Chci čisté a klidné místo pro život a je mi úplně jedno jak se to zařídí, protože s ohledem na limitující faktor průměrné délky dožití v ČR já nemám několik generací na to počkat si jestli se nám náhodou chudáci cikáni sami od sebe tak nějak neintegrují.
24. 05. 2009 | 09:54

tomas_fuk napsal(a):

situace pak dospěla tak daleko, že romové mohou beztrestně páchat libovolné množství přestupků, protože pokuty platit nemusí, ať jsou zadluženi sebevíc - vždy to kocábové "nějak" vyřeší

to pochopitelně není příliš motivující pro slušné a pracující romy, kterým se ti povaleči a zevlouni jedině vysmívají

uvědomte si, že nedílnou součástí romské kultury je institut "obechcání gadža"! dokud toto budou kocábové popírat, nikdy celý problém nevyřeší!

kocábové a urbanové nám budou nutit, že romové a bílí jsou stejní - ano, jsme stejná rasa, ale kulturní a společenské zvyky máme totálně jiné

romové vnímají gadže rasisticky, odlišně, jako zcela jinou, nepřátelskou skupinu, kterou je třeba ošulit
a čím je gadžo vstřícnější, čím ochotněji dává peníze a čím méně trestá přestupky - tím je podle romů hloupější a je třeba ho příště zase napálit

romové jsou výrazně rasističtější než bílí, když rom prochází čistě bílým sídlištěm, tak se nestane vůbec nic, nevzbudí naprosto žádnou pozornost!!
když prochází gadžo cikánským ghettem nebo osadou, tak si může být jistý, že si ho všimnou nejdřív děti, pak dospělí, a ve finále bude rád, když zase odejde bez toho, aniž by na něm dav vymáhal cokoli od bonbonů po peníze, aniž by mu dav nabízel ke koupi drogy, dcery, věci pochybného původu ...
24. 05. 2009 | 10:02

tomas_fuk napsal(a):

zajímavé spíš je, jestli urbanové a kocábové vědí, jaký je skutečný stav, a že řídit se jejich radami je naprostý nesmysl

já se domnívám že ano, ale že z nějakého důvodu je pro ně výhodné, aby tu romská ghetta bobtnala dál

etnobyznys totiž generuje dostatek grantů, dotací, podpor, projektů, je to téma pro nespočet článků, studií, analýz, vzniklo nám dokonce extra ministerstvo, pro romy vznikl extra úřad, romové jsou živnou půdou pro činnost mnoha ops či jiných neziskovek ... a teď si představte, že se toto vemínko ztenčí nebo vůbec zavře

pco budou urbanové, kocábové a lidé v plísni dělat ? umí zejména nadávat ostatním do rasistů, neonacistů a xenofobů, umí rozdělovat peníze vybrané z daní ... ale to je trochu slabá kvalifikace :))
24. 05. 2009 | 10:12

fact napsal(a):

tomas fuk
myslím, že hodně namluvíte a popíšete o tom jak je Jan Urban nekompetentní, navíc ještě používáte dehonestující plurál (víte co to je?) Urbanové a Kocánové, ale ještě jsem v mnoha vašich řádcích, z kterých trochu čouhá závist nad tím, že někteří dokáží o problému a jeho řešení něco kloudného řící, tedy od vás se nelze dovědět nic kloudného jak byste věc skutečně řešil, v jaké kapacitě, v jakém čase a za kolik peněz a o co byste svou strategii opřel z hlediska znalostí i nástrojů a jejich účinnosti. O toot všechno se Kocáb, byť možná neohrabaně a laicky, snaží. No a za to přeci opotřebuje v Čechách pořádně vynadat, že. Například od takových znalců jako jste vy? Tak dejte do placu své řešení, poďte na špalek kde už jsou Kocáb i Urban!
24. 05. 2009 | 10:25

tomas_fuk napsal(a):

fact:

víte ... jak se do lesa volá :)

a milý zlatý, kocáb sám doslova řekl, že žádné řešení nemá a ani tu od toho není aby ho navrhl!
a pan urban ? jaké má řešení !?

víte, až se urbanové a kocábové přestěhují z vil a elitních čtvrtí do sousedství jimi adorovaných romů, a budou vědět, že to není na týden (jako u jistého novináře, postiženého stockholmským syndromem) ale třeba na celý život, pak možná to řešení začnou hledat

nyní jim opravdu stačí blazeovaně opovhnout kritiky jako "rasisty a nácky" ... vždyť to se teď přeci v dobré společnosti nosí ...
24. 05. 2009 | 10:33

tomas_fuk napsal(a):

ještě bych zopakoval, že urbanové a kocábové svou podporou cenzury a korektních vyjádření zabetonují nalezení nějakého řešení už v samém počátku

tím že existuje cosi jako ministerstvo pro menšiny a romská agentura, tím že existují romští koordinátoři, asistentni a poradci, tím sama státní moc přiznává, že nějaká potíž tu s romy asi bude!

a co je potřeba udělat jako první ? nejdříve je potřeba co nejlépe určit příčinu, příčinu proč právě romové tíhnou k vytváření ghett, proč právě romové nepřijímají kulturu, chování a zvyky majority

ale když kocábové a urbanové předem určí, že ta příčina je v majoritě ... pak je těžké cokoli smysluplného dále dělat!

no, diskutovat tu můžeme donekonečna, co se stane ukáže až čas ... zatím se ale ukazuje, že romové se nepřizpůsobili ve feudalismu, kapitalismu, socialismu ani eurosocialismu :)

pak se může lehce stát, že z jv slovenska, severu čech a slezska ... se stane něco jako malé kosovo

a potom nám budou ze zahraničí moudře radit: "pusťte to území, stejně vás tam žije jen 10%, a alespoň zachráníte zbytek státu"

takže můj první návrh:
1)zrušit cenzuru
2)říkat i nepříjemná fakta (tj. zveřejnit a vést statistiky i dle entika)
3)teprve na základě těchto údajů začít pracovat na návrzích řešení
24. 05. 2009 | 10:44

Jirka napsal(a):

Acidburn zdůrazňuje, že má primátorka právnické vzdělání. Mě toho jenom vyplývá, že si nedělá starosti s proveditelností jejich slibů. Nikdo ti nemůže dát, co já ti můžu slíbit! Maže nám med okolo úst. Vyslovuje věty, které chceme slyšet. Mediální poradci jí servírují náměty, zametají cestičku. Problémy, které měla před rokem najednou zmizeli. Mimochodem, vy co tak tleskáte. Víte, kolik se vrátilo do městské kasy z oněch 250M a kolik zůstalo v kapse exekutora? Abychom měli jasno v tom, kolik ta její propagace stála.
24. 05. 2009 | 10:47

Jirka2 napsal(a):

Předešlý příspěvek je taky můj (tímto se omlouvám Jirkovi výše). A mám pro něj jednu připomínku: IŘ nežije v Chomutově. Bydlí v uzavřené vilové čtvrti v Jirkově. Tam se žádní "nepřizpůsobiví" nevyskytují.
24. 05. 2009 | 10:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Holubáři,

mohu souhlasit s tvrzením, že rasismus je přirozený jev (ve smyslu atavistickém, stejně tak přirozené by mohlo být praštit vyvolenou ženu kyjem do hlavy a odvléci si ji za účelem rozmnožení rodu do jeskyně; naštěstí jsme tuto přirozenost rozvojem civilizace a tím, čemu se říká etika či mravnost, již trochu překonali. Snad to oba považujeme za přínos ;-).

Nemohu však souhlasit s tím, že xenofobie je do jisté míry dokonce jev zdravý. Toto snad mohlo platit v tradičním rodovém, kmenovém či národním uspořádání společnosti, v dnešním globalizovaném světě (to není volba, ale výsledek technického rozvoje lidstva) jde o vlastnost zkázonosnou.

Už není možné na základě xenofobních postojů zlikvidovat celou skupinu lidí, držet je v ghettech či je vystěhovat někam jinam (a mnozí by to jistě uvítali, jak zde čtu některé repliky). Podobné kroky (a nejen ty, ale např. i ostrakizace) totiž generují nezvládnutelné reakce, neúnosně zvyšují napětí ve společnosti či na celém světě (viz např. světový terorismus). To je v době, kdy lidstvo disponuje obrovským zničujícím potenciálem, fatálně nebezpečné.

Čili xenofobie (byť též přísně vzato přirozený jev, atavismus) je cestou k sebedestrukci. Naopak snaha chápat společenské problémy v širším kontextu a bez ohledu na barvu pleti (etnicitu) či národnost je podle mne (i mnohých jiných) jedinou cestou, jak tu ještě nějakou dobu coby lidstvo vydržet (na pořád to stejně není).

Rozdmychávání nepřátelských nálad vůči celému etniku, jakémukoliv (přisuzování všem jeho příslušníkům en bloc nějaké, zpravidla negativní vlastnosti, které někteří jeho příslušníci mají v míře hojné jiní zase vůbec ne) sice uspokojuje nižší lidské pudy (tedy ty atavismy), touhu člověka hledat jednoduchá vysvětlení a zpravidla ještě jednodušší řešení, ale v důsledku směřuje proti jiné přirozenosti, i.e. řešit věci s ohledem na poněkud delší časový horizont, ku spokojenosti většiny, na pevnějších základech, a tudíž efektivněji.

Mimnochodem: "nepřizpůsobiví" je velmi nepřesný výraz. Za prvé referuje o subjektivní představě o standardu a za druhé předem vylučuje možnost změny (což je samozřejmě nesmysl, nevíme, jaký bude ten jeden člověk zítra či za deset let). Daleko přesnější je podle mne "vykořeněný" či "deklasovaný", a těch je mezi Romy bohužel celá řada (má to své objektivní historické důvody, už jsem je zde mnohokrát rozebíral). Percentuálně daleko více než např. mezi bílými. A teď jde o to, definovat příčiny a na základě jejich analýzy působit ve smyslu pozitivní změny.

Je to složité, "běh na velmi velmi dlouhou trať", vyžaduje to značnou flexibilitu, angažovanost (zejména v ochotě poznávat, pochopit, učit se, experimentovat, což je bohužel proti přirozenosti většiny řídící se zejména pudy a atavismy (Romů i bílých).

Hezký den.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 11:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jirko,

nevím, jaký je názor LN (moc je nečtu), nicméně ve druhém (krátkém dvojvětém výkřiku) jste autora nazval "buranem". Nezlobte se, ale při nejlepší vůli to nedokáži klasifikovat jako seriózní pokus o debatu, a tudíž příspěvek, který je v souladu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi. Proto jsem jej smazal.

Přeji zajímavou, inspirativní a slušnou diskusi.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 11:20

Jirka napsal(a):

Jirka 2 OK asi bude jednodušší přejít na jiné číslování tedy já od teď Jirka69 :)

Pro upřesnění je to vilová čtvrť v Chomutově a tohle bych opravdu nebral jako podstatnou část dikuze
24. 05. 2009 | 11:25

Jirka69 napsal(a):

stejskal: bylo to v kontextu jeho vystoupení v TV a to se ne mě nezlobte ale tam se jako buran choval. Navrhněte mi prosím ekvivaletní výraz který by zde prošel
24. 05. 2009 | 11:29

stejskal napsal(a):

Nezlobte se, ale nenavrhnu. Věřím ve Vaší inteligenci a předpokládám, že dokážete svůj názor na chování kohokoliv vyjádřit i bez podobných urážlivých označení.

Mimochodem, kdyby tento výraz padl v kontextu nějaké úvahy či pokusu o analýzu, nezasáhl bych. Pokud je součástí jednovětého výkřiku, klasifikuji jej jako toliko pokus o urážku.

Uznávám, že je to poněkud komplikovaný přístup a ne všem musí vyhovovat, nicméně nikde jsem neskrýval, že na těchto stránkách uplatňuji svůj ryze subjektivní pohled na korektní debatu a zachovávání běžných norem slušnosti. Ono to jinak ani nejde (mimochodem drtivá většina zdejších debatérů po velmi krátkém čase již dokáže odhadnout, co projde a co nikoliv).

Hezký den.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 11:37

tomas_fuk napsal(a):

pane Stejskale, k té xenofobii (strach z cizího) ... neodsuzoval bych ji paušálně ani dnes

vzpomeňte si na to, kolik lidí varovalo v 60-70letech před bezhlavým přijímáním imigrantů jako budoucí levné pracovní síly v západní Evropě ... minimu, jednotlivci, téměř nikdo

kdyby tehdy zafungoval onen přirozený, byť pro někoho atavistický reflex, možná by dnes ve Francii nemuselo být 700 "no go" zón, možná by ve Švédsku nehořely školy a v Británii nebylo zaváděno právo šaría ... ve Španělsku by nedošlo k madridským teroristickým útokům, a pan Fortuyn mohl být naživu ...

naopak multikulti teorie stejnosti, která znemožnila jakýkoli smysluplný výzkum v oblasti různosti kultur a jejich dopadů na společnost, ta je tou zhoubou

strach z cizího je přirozená věc, když přijde cizinec do vesnice, kde si lidé zvykli nezamykat, protože navzájem vědí, jak se kdo bude chovat, tak se nelze divit, že ten cizinec si důvěru místních musí nejprve zasloužit!

že nebude automaticky přijímán jako stejný, jako místní ... samozřejmě ti poctivci to mohu brát jako příkoří, ale jinak to nejde a jít nemůže

Vietnamci byli u nás od počátku vysmívaní, na okraji společnosti ... a dnes ? Většinová společnost je přijala, jejich děti studují na českých školách a dosahují vynikajích výsledků. Přes objektivní problémy v podobě pěstíren marihuany či neplacení daní rozhodně nehrozí, že by Váš byt dramaticky ztratil na ceně, pokud žije v sousedství vietnamská rodina.

Čím si ale za 600!! let zasloužili důvěru evropanů romové ? poctivostí, pílí, pravdomluvností, slušným a uměřeným vystupováním ?

A nyní nám kocábové a urbanové prostě přikáží, jako v 1984 vymyjí mozky a zařídí, že v nejhlubším nitru musíme přijmout teorii stejnosti ?

Kdepak, v blízkosti romů už nežiji, a otevřeně říkám "díky bohu". Jen je smutné, že to "už" se může změnit v "zatím". Nedávno jsem v blízkém supermarketu zahlédl romskou rodinu. Všiml jsem si jich okamžitě - ne kvůli barvě pelti, ale upoutal mne nezaměnitelný hluk!! A věřte mi, měl jsem pocity jako pan Povondra při pohledu na Vltavu ... přicházejí, už jsou i tady! ale kocábovo ministerstvo lásky jistě zařídí, aby mne podobné pocity opustily :(
24. 05. 2009 | 11:47

Jirka69 napsal(a):

stejskal: beru to jako rozumné vysvětlení a chápu na jednu stranu, že se nechcete přiblížit úrovni některých jiných diskuzí a pokusím se přizpůsobit ale páně Urbanova nespolečenské / jak mi tento příměr kroutí klávesnici / napadání diskutující v TV mi přišlo dost mimo a dost mi osvětlilo jeho názory
24. 05. 2009 | 11:54

stejskal napsal(a):

Díky, pane Jirko69,

jsem rád, že jsme si porozuměli. Váš názor na vystoupení Jana Urbana v TV respektuji.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 12:26

stejskal napsal(a):

Pane fuku,

nemyslím, že by bylo lepší, kdyby v 70. a 80. letech zafungovaly xenofobní atavismy. Mimojiné proto, že Německo by například nebylo tam, kde dnes (tím nemyslím současnou ekonomickou krizi, ale pozici ekonomického lídra Evropy a jedné z nejméně xenofobních společností na starém kontinentě).

Zpětně je velmi jednoduché takové věci hodnotit a říkat, jak se to mělo dělat jinak. Nicméně je zřejmé, že tehdejší poněkud naivní pohled na neřízenou imigraci, absence důrazu na její společenské dopady (zejména fakt, že starousedlická společnost dokáže bez sociálních otřesů absorbovat "cizí" element jen do určité míry a pak neúměrně roste sociíální napětí) nebyl zcela promyšlený. Chybělo v něm racionální posouzení jistých aspektů.

Dnes už to víme a musíme se podle toho zařídit. Je třeba imigraci efektivně regulovat (podstatně snížit jejich počty) a zároveň imigranty začleňovat do tradičních společenství. Ono se nám to časem všem dost vyplatí, ale to by bylo na delší rozbor.

Čili ne atavismy, ale racionální a nepředpojatý přístup, to je to, oč tu běží ;-)

Ad "Čím si ale za 600!! let zasloužili důvěru evropanů romové ? poctivostí, pílí, pravdomluvností, slušným a uměřeným vystupováním ?" Už jsem tu ty důvody psal mnohokrát (a nikdy si je, já trouba, neuložil). Vydržte, zkusím je vyhledat pod nějakými staršími blogy.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 12:36

stejskal napsal(a):

Tak teď se zdovolením ocituji, pane Fuku (napsáno po zhruba dvacáté dne 30. 3. 2009 pod blogem pana Holomka ;-)

"Pane XY, už jsem tu ten exkurz uveřejnil asi desetkrát (bohužel jsme natolik hloupý, že si jej nikdy neuložím: je to trochu delší).

Takže tentokrát co nejstručněji: Drtivá většina minorit přicházela ve chvíli, kdy byla na stejné či vyšší civilizační úrovni (viz např. Židé, ale zdaleka nejen oni) než společnost, do níž dorazili. To jim umožňovalo udržet si jistou integritu i v rámci diaspory (a opět nemusí jít jen o Židy, byť tento termín se používá v souvislosti s nimi). Prostě se dokázali rozvíjet i izolovaně.

Romové dorazili do společnosti, která byla na vyšší civilizační úrovni než oni. A samozřejmě je ostrakizovala (bylo to v té době normální, dělaly to všechny společnosti). Nicméně ty civilizačně rozvinuté buď dokázaly většině (částečně) vnutit své hodnoty a přístupy, či se dokázaly vyvíjet paralelně (Židé, dnes u nás třeba Vietnamci). Romové ve své většině v kulturní i civilizační identitě ovšem ustrnuli kdesi v rodové společnosti (byla to jejich jediná ochrana, nechtěli-li být vyhlazeni). A řada (samozřejmě vůbec ne všichni) z nich je tam dodnes.

Jde o to, aby si Romové opět mohli vybudovat vlastní identitu (použít to použitelné ze svých tradic a postupně měnit to, co je vyčleňuje ze společnosti žijící v tomto prostoru, aby se s ním mohli identifikovat, jakož i s celou společností). Tím se dokáží emancipovat a teprve poté zařadit mezi ostatní (bez předsudků svých i druhých). Je to na strašně dlouho, ale mohlo by to vyjít (viz příklad z USA a sílící černošskou střední a vyšší vrstvou).

Ten postup v reálsocialismu byl podle mně velmi alibistický a neefektivní (jako ostatně celý reálsocialismus). Romy vyrval z jejich přirozeného prostředí (tedy některé, jiní už před únorem 1948 žili i pro většinu naprosto přijatelným životním stylem), sestěhoval je do ghett a pak je začal uplácet dávkami. Zničil v řadě z nich i ten zbytek identity, kterou měli (nerozuměli tomu, neměli možnosz identifikovat se s čímkoliv jiným). Tohle se napravuje hrozně těžko.

Velmi dlouho. A bez záruk úspěchu. Ale hlavní je, že mluvím ejen o řásti romské populace. Řada Romů žije úplně normálně, jen má problémy kvůli barvě své pleti."

Konec citace sama sebe ;-)

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 12:40

stejskal napsal(a):

A ještě nakonec: omlouvám se, že nyní nebudu moci nějakou dobu diskutovat. Musím se též občas věnovat rodině, tedy spíše chci se věnovat rodině. Za chvíli jdeme s dětmi ven. Snad budu zase večer.

Mějte se.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 12:41

Jan Urban napsal(a):

Váženým kolegům blogerům,

děkuji za diskuzi, která potvrzuje úspěšnost vrtění psem v chomutovské kauze. Ten blog je o manipulaci s veřejným míněním, které má dva cíle:
a) odvést pozornost od podivně neprofesionálně a korupčně vedeného města.
b) atakem na "nepřizpůsobivé" zvýšit popularitu kandidáta před volbami.
Přesně to, jak lze soudit z většiny příspěvků, se povedlo. Blog, připomínám, se nijak nevyjadřoval k romské otázce. Sociální práce s vyloučenými skupinami je obor, který rozvinuté společnosti studují a řeší více než padesát let. Je to mimořádně složitá záležitost, ve které platí jedno zlaté pravidlo. Ať už má vyloučenost z většinové společnosti jakékoliv příčiny, jediné, co funguje ve většině případů (úspěšnost nikdy není absolutní), je individuální klientská práce. Jednotlivec, rodina, skupina, lokalita - kdy cílem je vtáhnout děti do hodnotového systému, který vyloučenost neprodukuje a zabraňuje jí. Jenomže to je nepopulární, dlouhodobá a zatraceně tvrdá práce, která nepřináší žádné volební body. Prosím kolegy blogery, aby se zamysleli nad jedním příkladem: V posledních dvou letech se zhroutil systém péče o válečné veterány ve Spojených státech. Podle vládních údajů je dnes každý pátý bezdomovec ve Spojených státech válečný veterán. Jde o lidi vycvičené, velká část z nich má alespoň středoškolské vzdělání. Přesto propadli sítem jinak velmi dobře postaveného systému státní a veřejné péče o veterány. Podle u nás populárních primitivně populistických receptů by je každý den otravovala městská policie, po pěti přestupcích by šli do vězení, anebo by je město vyhnalo. A pokud by měli dluhy, šli by do vězení také... Tak přesně s tímhle přístupem vyhrál Hitler i Gottwald demokratické volby, s prominutím.
Co vy na to?
24. 05. 2009 | 12:49

siven napsal(a):

Pane Urbane,

Nesouhlasím, s Vámi ve všem - což je naprosto normální. Pryč jsou (doufejme navždy...) ty doby, kdy se muselo blábolit, souhlasit a tleskat, KONSENSUÁLNĚ.

Avšak zde, v tomto článku i diskusi pod ním musím opravdu sdělit, že s vámi nejen souhlasím, ale vidím SPRÁVNOU DEFINICI PROBLÉMU.
MILÝ JIRKO - Pokud nechápete ani z reakcí pana Urbana, pana Stejskala, ostatních i mých... a nejste někdo z kolegia paní Řápkové, zkusím Vám to tedy vysvětlit ještě jednou.

a) ANO, máte pravdu; JE tu problém s významným procentem příslušníků jistého etnika, našich spoluobčanů.
b) Je nutno tento problém řešit s POZITIVNÍM (efektivním) VÝSLEDKEM. Což znamená ze začátku vyloučit jak IDEALISMUS na jedné straně, tak EXTREMISMUS na straně druhé.

ovšem

b) BLÍŽÍ se VOLBY
c) PANÍ ŘÁPKOVÁ je primátorkou Chomutova již NĚJAKÝ TEN PÁTEK - v minulosti dávné i nedávné "řešila" zcela JINÉ záležitosti... záležitosti rozhodně nikoliv VEŘEJNĚ bohulibé a prospěšné, ba právě naopak : prospěšné striktně JÍ & vymezenému okruhu individuí, to vše z VEŘEJNÝCH FINANCÍ.
d) S BLÍŽÍCÍMI SE VOLBAMI se z ní najednou stává veliká zachránkyně "vedle menšiny trpících" s metodami, jejichž EFEKTIVNOST je značně diskutabilní,. Efektivnost prosím neplést s efektností - ta je naopak "řápkovsky" signifikantní.

Pokud si tedy dokážete vyvodit závěr a srovnat např. s osobou pana Čunka - načasování i populistický způsob provedení, to vše směřováno jen ke "skoku výš" (předsednický post, imunita), uvidíte podobnost takřka neuvěřitelnou.

Znáte rčení "vyhánět čerta ďáblem"? Nuže; zde v praxi nedochází ani k efektu vyhánění... čert pokračuje ve své činnosti a ďábla ještě nakrmíme.

Opravdu užitečné a prospěšné, že?
24. 05. 2009 | 13:38

Mara napsal(a):

tomas fuk

Otazka imigrace je nelehka, ovsem zapad rad zapomina na jeji koreny. Zapominame na vlastni kolonialni historii, zapominame do jake miry jsou imigranti casto jen nasledkem nabubreleho vysavani zdroju jinych.

Jan Urban

Diky za blog.
Plivat na mediálně známého nepřítele ci kohokoliv, kdo se opovazi ukazat do vlastnich rad je lehke, udivuje mne ale jak je to i vdecne...

Vase pofesni i osobni presvedceni sdilim, jako 'nikomu' se mi podle nej asi zije lehceji nez treba Vam.
24. 05. 2009 | 14:47

noctem napsal(a):

siven:
asi jsem natvrdlej. Správně jste definovali s panem Urbanem problém, vyloučili idealismus a extrémismus. Ale víte o nějakém racionálním řešení?
24. 05. 2009 | 14:49

tomas_fuk napsal(a):

Mara:
jakou má proboha slovensko, polsko, ukrajina, bulharsko, rumunsko, řecko, čr, norsko nebo švédsko koloniální historii ?

když dojdou argumenty, tak se vytáhnou kolonie a za tím posmrdívá žebrácké "evropané plaťte"

a nakonec ... ukazuje se, že onen rok afriky nebyl zrovna krokem k pokroku!
dekolonializace se hodila především africkým a jiným diktátorům, zatímco řadové obyvatelstvo se tlačí tu u proraženého ropovodu, tu u výdeje humanitární pomoci

do důsledků to dotáhli v Zimbabwe ... s kolonialisty se tam vypořádali opravdu rázně ... co myslíte, fungoval by romský stát hůře nebo lépe ? :))
24. 05. 2009 | 15:05

tomas_fuk napsal(a):

pane Urban, v přebujelém státě který hospodaří se stovkami miliard je jasné, že se jaksi ty miliardy nedostanou zcela "tržně" kam patří ...

... naopak vy vrtíte psem, abyste pomocí komunální kauzy bagatelizoval doutnající problém stovek romských ghett, a z těch, kdo na toto poukazuje, udělal buď rasisty, nebo snad zastánce špatného hospodaření s obecními rozpočty
24. 05. 2009 | 15:08

tomas_fuk napsal(a):

nakonec to "vrtění psem" fungovalo podobně i v Kosovu - ze zločinců a teroristů z UČK byli náhle vyrobeni národní osvoboditelé!!!

stejně tak se něco podobného může stát v ČR - romská karta se vytáhne k likvidaci politických odpůrců, tito budou označeni za rasisty a neonacisty, a umlčeni!
24. 05. 2009 | 15:11

Mara napsal(a):

tomas fuk

Nemluvil jste nahodou o Britanii? A my nejsme soucasti Evropy?
24. 05. 2009 | 15:12

tomas_fuk napsal(a):

pane Stejskal, nesvádějme to na socialismus, romové se neintegrovali ani v ryze kapitalistických státech, ani za feudalismu!

Ano, romové přišli do společnosti, která měla naprosto jiné hodnoty! proč by se ale kvůli romům měla měnit tato společnost ?!

Vždyť i ti hunové se dokázali začlenit do evropy ...

romská kultura, jejich způsob života je udržoval v živoření - pak pro ně přišel socialismus (a to poslední dobou i na západě evropy) a nastala populační exploze, ta nevyhnutně vyvolala další problémy - a sněhová koule už se valí z kopce!

romové se neintegrovali nikdy a nikde, patrně ani v samotné Indii ne! zatímco naše společnost prošla od 14 do 21století bouřlivým vývojem, tak romové zůstali uvažováním přesně tam, kde byli před 600lety

s tím, že nyní jim sociální dávky a nerovné zacházení (nemusí platit dluhy, energie, nájem) zajišťuje, že se měnit nemusí

historie s přidělením nových bytů, které jsou během několika let neobyvatelné, ta se opakuje ať je socialismus nebo kapitalismus! a co udělají masmédia ? natočí tklivé reportáže o tom, v jak hrozných podmínkách romové žijí, a jak jim má majorita pomoci!

nyní je třeba ukázat romům, že žít jako majorita bude ten, kdo se chová jako majorita!

v tomto shledávám rozumným čunkův plán ... resp. nic realistického nikdo jiný nenavrhl!

jiné návrhy jsou totiž variacemi na téma "jak nasypat neziskovkám víc peněz od státu", a jen pokračují v modelu, který za minulých 20let totálně zkrachoval
24. 05. 2009 | 15:22

tomas_fuk napsal(a):

Mara:

chtěl jsem říci, že destruktivní chování některých imigrantů vůbec nesouvisí s tím, zda hostitelská země měla nebo neměla kolonie!

destruktivně se chová i poslední generace imigrantů, kteří se narodili v británii, švédsku, francii, norsku ... co mají tito lidé společného s koloniemi či kolonisty ?!
jen to, že levicoví pseudohumanisté, patrně pod heslem čím hůře tím lépe, vydatně imigranty podporují ve vymáhání dalších a dalších výhod a ústupků!

opakované vytahování této otázky mi pak zavání tím, že se tu bude ještě 10000 let vynucovat sponzoring pro něděláky !! vy jste měli kolonie, tak nás teď živte ...
24. 05. 2009 | 15:26

pavel napsal(a):

No, abych pravdu řekl, po sporech paroubek - topolánek, tlustý - topolánek, kalousek - čunek,zubová - jacques, je spor M. K. s Řápkovou docela kvalitní drama!
Jo a k věci, stavím se vždy na stranu výchovy, vzdělávání bez barier a sociální práce dělané dobře a týmově. Jsem odpůrce biče (i když v podstatě jen mediálního).
Dík, pane Urban!
24. 05. 2009 | 16:13

Mara napsal(a):

tomas fuk

Nikoliv. Valna vetsina imigrantu se chova naprosto normalne. Extremiste jsou bohuzel vsude, mezi imigranty stejne jako mezi domacimi. Ja pouze poukazuji na spoluzodpovednost, ta je neoddiskutovatelna jak u kolonialismu tak u slozite romske otazky.
24. 05. 2009 | 16:16

fact napsal(a):

tomas fuk
stale čekám na váš návrh řešení a postupu a pokud argumentujete Čunkem, řekněte mi kde je jeho koncept a praktická politika v pozici místopředsedy vlády? Tak dejte do placu jak postupovat, kde jsou nástroje, kolik to bude stát a v jakém čase to vyřešíte a kdo vám ten projekt schválí? Udělejte ze sebe premiera a předveďte se, nebo Kocába? Vede te tu spoustu negativních řečí co kdo dělá špatně, tak servírujte svou alternativu. Poraďte Řákové co má dělat až bude v parlamentu.
24. 05. 2009 | 16:51

tomas_fuk napsal(a):

Mara: takže hořící Paříž - tu měli na svědomí imigranti + příslušný podíl francouzů ?!

hořící školy ve Švédsku - ty podpalují většinou švédové + příslušný podíl imigrantů ?

čili není žádný, skutečně žádný statisticky významný rozdíl v chování imigrantů z mimoevropského kulturního prostředí a "domácích" ? :)

proč nehoří školy v japonsku nebo maďarsku ? když s tím imigranti z afriky a středního východu vůbec nesouvisí ?
24. 05. 2009 | 19:53

Laco napsal(a):

Vzácný vrtiteli.Urbane.Žil jste někdy v komunitě cikánů,musel jste s nimi pracovat ? Těžko.Já ano.Takže zkraťte svůj ,nic neříkající předlouhý ,článek na věty.Cikány neznám.Nepracoval jsem s nimi .A nevím kde leží Chomutov.
24. 05. 2009 | 19:56

tomas_fuk napsal(a):

1) zrušit cenzuru
2) opět povolit statistiky dle etnika
3) zjistit příčiny sociopatického chování romů
4) až ty příčiny budeme znát, můžeme diskutovat o řešení

kocábové, urbani a jiní úspěšně sabotují jakýkoli pokus o zjištění příčin chování romů

když nesmíme zjistit ani příčinu, jak můžeme navrhovat řešení ?
24. 05. 2009 | 19:56

Targus napsal(a):

To Stejskal:

rád bych věděl, podle jakého pravidla píšete slovo "hendykep"
Mám doma dvoje PČP a v obou jsou povoleny pouze tvary "handicap" a "hendikep".

To autor:

vcelku jste mne nezklamal, až na jednu maličkost, že se vám nelíbí kšefty nastrčených firem obchodujících s nemovitostmi, které podle vás ruku v ruce s místními samosprávami a velkými developery mají na svědomí vznik ghet.
K tomu bych si dovolil položit řečnickou otázku - kdože takovým způsobem stvořil ghetto v Chánově?
A druhá řečnická otázka - jak to, že jste vy a vám podobní, kteří všechno vědí předem, neuhodli tak kolosální a převratnou věc, že když se dají do prodeje státní, resp. obecní byty, nastane věc v tržním hospodářství vcelku obvyklá. Že se najdou spekulanti - krev naší polistopadové ekonomiky a sůl české země, kteří budou chtít na tom zbohatnout = levně koupit a draho prodat?
Když nyní vidíte, vážený autore, že se naši cikánští bratři nejsou o sebe schopni postarat (jak vždy hlásala ptákostrana) tím, že by pochopili, jak je pro ně škodlivé jít do bytu s levnějším nájmem, aby jim zbylo víc na chlast, cigára a jiné k životu potřebné věci, a podnikání v oboru realit nikomu v této zemi postižené demokracií a tržním hospodářstvím zakazovat nemůžete, zbývá vám zřejmě už jen jediná věc. Z něčeho pořádného vystřelit a jít si to s tou bílou lůzou vyřídit s vyhrnutými rukávy a vztyčenými bodáky. Aurora je vzorně udržována a po Vltavě ji dotáhnete až pod Pražský hrad.
24. 05. 2009 | 20:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tarqusi,

máte pravdu, správný tvar je pouze hendikep resp handicap. Ověřoval jsem si to, mnou používaný tvar je chybný.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 20:46

Petr Havelka napsal(a):

V blogu pana Černého vložil Bohemia Situační analyzu, pár "výňatků"
Pro Českou republiku je krajně ožehavá skutečnost, že hranice oddělující zejména extrémně chudé, popř. ty, kteří naplní podmínky zákona, aby tak mohli být označeni je do značné míry souběžná s rozmezím vymezující část romského etnika. Tato kombinace pak tvoří třaskavou směs.
Populisté všeho druhu budou hledat viníky (jako tomu bylo v Německu na počátku nacismu) a nejprimitivnější society ve společnosti ji budou realizovat v extremistických praktikách. Takto získaná „popularita“ je cestou do pekel a vyhovování nejnižším pudům davu. Extrémismus má sociální kořeny

... chomutovští lichváři. Dle zdrojů, které lze považovat za důvěryhodné, se v oblasti města Chomutova realizují zhruba 3-4 klany, které ve sféře svých činností mají - kromě jiných kriminálních aktivit - také lichvu. Tyto klany mají do jisté míry rozdělená teritoria své působnosti, přičemž síla jejich zastoupení v konkrétní městské lokalitě je daná hustotou osídlení členů klanu v dané lokalitě a tudíž také silou, kterou zde daný klan dokáže bezprostředně fyzicky demonstrovat. To platí především pro tradiční sociálně vyloučené lokality ve městě (Kadaňská, Za Zborovskou).
Lokalitou, která je ideálním polem pro lichváře, je neplatičská zóna na Dukelské ulici. O tuto lokalitu projevuje zájem více lichvářů, do lokality jich údajně také vícero dochází, nicméně výzkum získal reference toliko o činnosti jednoho z nich, který se v lokalitě v určité době realizoval pod značkou občanského proromského sdružení, zaměřeného na doučování dětí. Členové a členky lichvářských klanů jsou nikoli výjimečně současně organizátory prostituce, jejími aktivními zprostředkovateli.
Představa, že prostituce je záležitostí pouze mezi zákazníkem a prostitutkou, která se mu nabídne kdesi u silnice, je dle všeho iluzí. Existence těchto zprostředkovatelů, za kterými ženy v případě nouze zajdou a kteří jim umožní “přivýdělek”, a obecné dobré povědomí o tom, jak tyto “zprostředkovatele” vyhledat, se během výzkumu potvrdila z více zdrojů.
7. K problematice gamblerství
Velká část gamblerů jsou uživatelé sociálních dávek. Tyto dávky pak „propadnou“ do automatů. Vzhledem k tomu, že část prohraných peněz jde městu, které rovněž na hernách vydělává. Momentálně údajně Magistrát Chomutova eviduje 23 heren v okrajových lokalitách města, v nichž povoluje provoz výherního hracího přístroje (VHP). Herny, jež povoluje MFČR, město neeviduje. Město vydalo v roce 2008 dvojí regulační vyhlášku, na základě které se zakázal provoz VHP v širším centru města, v ulicích kde je základní škola a v lokalitě městských sídlišť, čímž se snížil počet heren s VHP z 89 na 23 (počet provozovaných VHP se snížil ze 498 na 110). První regulační vyhláška města na provoz VHP platila již od roku 2005, od té doby ji město 2x zpřísnilo. Plán výtěžku z herních automatů pro rok 2009 (po vydání regulační vyhlášky – pokles výtěžnosti) odhad příjmů 5 mil. Kč. V roce 2008 to bylo reálně 10,4 mil. Kč, v roce 2007 22,6 mil. Kč, v roce 2006 20,8 mil. Kč, v roce 2005 19,1 mil. Kč. Po vydání regulační vyhlášky se příjmy snížily o 3/4. V oficiální odpovědi města na dotaz výzkumníků ze strany města zaznělo, že „i za tuto vysokou cenu se město snaží ochránit své občany před hazardem, a s ním spojenou trestnou činnost a drobnou kriminalitu.“ Návštěvou nonstop heren v lokalitě Písečná bylo zjištěno, že asi polovinu herních automatů město „zakázalo“ tedy může se hrát jen na asi polovině. Poslední dobou dochází ke změně, klasické automaty jsou nahrazovány tzv. videoterminály, jejichž provoz povoluje MFČR. Výtěžek jde do pokladny státu, nikoli města. Výtěžek z videoterminálů je podstatně vyšší než z klasických automatů. Důsledkem situace tedy je, že omezením klasických terminálů se utrácení sociálních dávek gamblery neřeší. Naopak. Situace v Chomutově je podle zdrojů taková, že ubylo klasických VHP (až o 200), ale přibylo videoterminálových VHP až na 500.
http://analyza-chomutov.blo...
24. 05. 2009 | 21:04

Mara napsal(a):

fact

Nechcete doufam naznacit, ze problem je v genech? :)

Samozrejme, je to mnohovrstevnata problematika, ale ghettoizace a izolace, nezamestnanost a socialni deprivace vetsinou neprinaseji nic dobreho - kriminalita v britskych 'housing estates' kde zadni imigranti neziji je toho jasnym dukazem. V zadnem pripade neomlouvam neomluvitelne, ale imigranti napr. z africkych zemi jsou dusledkem francouzskeho protekcionismu, tzv. Common Agriculture Policy, ktera obyvatele africkeho kontinentu silne znevyhodnuje.

Co se tyce romske otazky, mam take neprilis pozitivni zkusenosti s nekolika jednotlivci, ktere jsem v dobre vire zamestnala :), nicmene detstvi stravene v kojeneckem ustavu a posleze ve zvlastni skole zkratka udela sve patrite-li do kterekoliv etnicke skupiny. Kamaradka, ktera ma nekolik romskych deti v pestounske peci vidi problem podobne jako pan Urban.

Takze s Vami stoprocentme souhlasim v nutnosti pojmenovani pricin.
24. 05. 2009 | 21:10

stejskal napsal(a):

Opět dobrý večer, pane Fuku.

Tak to vezmeme po pořadě:

Ad "Romové se neintegrovali ani v ryze kapitalistických státech, ani za feudalismu!"

Mýlíte se, celá řada Romů se integrovala a neustále integruje V českých zemích byla před druhou válkou integrována podstatná část několikatisícové populace, kterou se však podařilo nacistům za pomoci protektorátních úřadů prakticky vyhladit - přežilo 500 starousedlých Romů. Nové pak zvaly čs. poválečné úřady do etnicky vyčištěných Sudet. Drtivou většinu z nich tvořili deklasování a zaostalí příslušníci východoslovenských romských slumů. Čili spolužití rosmké menšiny a bílé většiny v čerských zemích se tím zase dostalo o několik stovek let zpět.

Stejně tak se řada Romů integruje v mnoha zemích po celém světě. Desítky tisíc jich žijí naprosto normálním životem ve Skandinávii, mnozí čeští Romové v Kanadě dokazují, že problém soužití s bílou většinou není v nich.

Ad "Ano, romové přišli do společnosti, která měla naprosto jiné hodnoty! proč by se ale kvůli romům měla měnit tato společnost ?!"

Máte za to, že jsem někde napsal, že by většinová společnost měla přijímat hodnoty deklasovaných Romů? Pokud ano, pak jste ne zcela pochopil, co jsem zde psal.

Ad "romové se neintegrovali nikdy a nikde, patrně ani v samotné Indii ne! zatímco naše společnost prošla od 14 do 21století bouřlivým vývojem, tak romové zůstali uvažováním přesně tam, kde byli před 600lety."

Vy si myslíte, že v Indii žijí Romové? ;-)

Čili řada Romů se integovala (znám jich stovky možná tisíce, tak trochu se o tyhle věci zajímám). Jinak máte částečně pravdu: druhá část Romů zůstala kulturně v době před mnoha stoletími. Stručně jsem se Vám snažil vysvětlit proč, ale zřejmě Vás to moc nezaujalo.

Ad "s tím, že nyní jim sociální dávky a nerovné zacházení (nemusí platit dluhy, energie, nájem) zajišťuje, že se měnit nemusí."

Nerovné zacházení samozřejmě existuje. Na jedné straně to má každý Rom v naší společnosti těžké už jen proto, že má barvu kůže jako část jeho deklasovaných etnicky spřízněných spoluobčanů. Na druhou stranu si řada úředníků či policistů ulehčuje práci tím, že nad deklasovanými občany, jejich přestupky, trestnými činy apod. zavírá dlouho oči a pak přijde vítězoslavně se spektakulárním řešením (Janáčková, Čunek, Řápková).

Hlavní vinu však nesou politici v nejvyšších funkcích uplynulých desetiletí, kteří nedokázali zatím udělat prakticky nic a předstírají, že problém soužití, problém deklasovaných a problém terorizovaných těmi deklasovanými neexistuje.

Ad "historie s přidělením nových bytů, které jsou během několika let neobyvatelné, ta se opakuje ať je socialismus nebo kapitalismus! a co udělají masmédia ? natočí tklivé reportáže o tom, v jak hrozných podmínkách romové žijí, a jak jim má majorita pomoci!"

Přidělit nové bytovky lidem, kteří v nich neumějí žít, je pitomost. Když přidělíte nové bytovky bílým bezdomovcům z nádraží, vybydlí je úplně stejně. Naopak řada Romů žije úplně normálně v úplně normálních bytech. To nemá s Romy mnoho společného, to se týká míry socializace jedince.

Ad "nyní je třeba ukázat romům, že žít jako majorita bude ten, kdo se chová jako majorita!"

;-) ;-) ;-) Paní exposlankyně Monika Horáková-Mihaličková, pan Veselý, pan Holomek a stovky tisíce dalších Romů čekají, ža je naučíte žít.

Ad "v tomto shledávám rozumným čunkův plán ... resp. nic realistického nikdo jiný nenavrhl!"

Ale navrhl, navrhuje neustále, akorát o ničem jiném než Čunkově spektakulárních předvolebních "vystěhováváních" zřejmě nevíte. Nicméně pokud čekáte instatní plán "Začlenění deklasovaných snadno a rychle ve dvaceti lekcích", budete stejně zklamán, Nic takového neexistuje. Je to otázka trpělivé a dlouhodobé práce generací. A nejen mezi hnědými, ale i bílými.

Ad "jiné návrhy jsou totiž variacemi na téma "jak nasypat neziskovkám víc peněz od státu", a jen pokračují v modelu, který za minulých 20let totálně zkrachoval."

Ale vůbec ne, neziskovky namnoze dělají velmi záslužnou práci, ve které stát selhává. Pravdu ale máte v tom, že model posledních 20 let totálně zkrachoval. Už jen proto, že tím modelem bylo nedělat nic, korumpovat deklasované vysokými dávkami, nechat bujet latentní rasismus a doufat, že to tak nějak samo od sebe vyhnije. Nevyhnilo.

Hezký večer.

Libor Stejskal
24. 05. 2009 | 21:17

Petr Havelka napsal(a):

Další výňatek
8. Akce Záchranný kruh
K akci chomutovského Magistrátu, která nese pojmenování Záchranný kruh, v rámci které bylo v roce 2008 přistoupeno k instalaci kamer do zón s výskytem pouliční prostituce, bylo také v únoru 2009 přistoupeno k exekucím dávek hmotné nouze u některých příjemců dávek. O této akci nejsou k dispozici konzistentní písemné informace či koncepční materiály, ani informace k plánu jeho realizace atd. O jednotlivých krocích akce jsou nejdetailnější informace k dispozici v regionálních médiích, a to obvykle těsně před spuštěním těchto kroků. Kromě tiskových zpráv je na webu města - nicméně pouze jako reakce na dotaz zvídavého občana - k dispozici definice akce „Záchranný kruh“. Podle ní jde o „synchronizovaný a organizovaný postup jednotlivých složek městské správy podílejících se na důsledném postupu proti nepřizpůsobivým občanům v Chomutově.“ Ve skupině „nepřizpůsobivých“ se pak podle téže definice vedle „dlužníků vůči městu“, „osob narušujících dobré mravy“ a „prostitutek“ ocitají také „rodiče, kteří své děti neposílají do školy“. Složky městské správy, které se pak (především) podílejí na realizaci akce Záchranný kruh, jsou dále tyto: městská policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomiky, odbor školství a Chomutovská bytová a.s. Lze tedy vyvodit, že akce Záchranný kruh je čistě represivní, v podstatě živelně realizovanou akcí bez jasných pravidel, která navíc zcela opomíjí sféru návazných opatření (sociálních služeb) nutných při práci s touto problematickou cílovou skupinou. Do realizace Záchranného kruhu nejsou zahrnuty neziskové organizace zabývajících se dlouhodobě kvalitně realizovanými sociálními službami, resp. sférou sociální práce. Akce Záchranný kruh tak opomíjí dlouhodobé dopady aktivit v jejím rámci realizovaných. Město negováním neziskových organizací při vytváření akce Záchranný kruh jasně demonstruje svůj přezíravý postoj k této sféře aktivit.
Ač byli zástupci města během našeho výzkumu dotazováni na metodiku komplexního řešení jednotlivých kauz osob, kterých se opatření Záchranného kruhu dotýkají, tato otázka zůstala nezodpovězena a jedinou odpovědí, poskytnutou neformálně je, že situace těchto osob/rodin bude řešena „operativně“.
24. 05. 2009 | 21:18

Petr Havelka napsal(a):

Pokračování:

Akce Záchranný kruh je ve své podstatě obdobou litvínovské akce „Nulová tolerance“, kterou po březnovém radničním puči nový starosta nahradil akcí „Právo a pořádek“. Tyto akce deklarují na prvním místě nekompromisní přístup vůči „nepřizpůsobivým“, v podstatě kriminalizují oběti organizované kriminální činnosti i osoby zneužívané v rámci činností na hraně zákona, a nezabývají se spouštěcími mechanismy těchto situací a jejich prvotními příčinami.
Oproti konceptu „nulové tolerance“ však existuje koncept „snižování rizik“ (harm reduction), který se soustřeďuje právě na práci s oběťmi a zneužívanými, se sociálně slabými, nedostatečně vybavenými kompetencemi obstát v běžném prostředí, kterým se snaží poskytnout péči a asistenci. Právě v tomto konceptu hrají klíčovou aktivní roli nestátní neziskové organizace (NNO) a samosprávy, resp. jde o jejich úzkou spolupráci. Zdá se, že v Chomutově jde právě o jednoznačné preferování politicky vděčné „nulové tolerance“ před (v aktuálním českém mediálním prostředí bohužel téměř neprodejným), na mezilidské solidaritě založeným „snižováním rizik“.
S tím, že politika „tvrdé ruky“ v kombinaci s celkovou nelehkou sociální situací a krizí ekonomiky, přináší politické body, souvisí také celková atmosféra ve městě. Dlouhodobě zřejmé preference vedení města (investice do sportovních zařízení, neobvyklá podpora byznysu), ve kterých se „točí peníze“ oproti oblastem, které nepřinášejí finanční efekt, ale spíše (i když v míře daleko menší) finance odčerpávají (jako jsou sociální služby, nemluvě o té sféře služeb, která se výslovně týká sociálně vyloučených jednotlivců a rodin) pak vytvářejí celkovou atmosféru ve městě. Neziskový sektor je vedením města nahlížen nikoli jako respektovaný partner, ale jako nepřítel či přímo „zlo“, proti kterému je třeba se vymezovat, a kterým lze vzít za vděk pouze v mimořádných situacích, např. je-li k ucházení se o „evropské peníze“ v rámci operačních programů třeba doplnit rozměr zabezpečení sociálních služeb, případně vypracovat sociálně zaměřený projekt, který může městu přinést výraznou investici. Městem podporované sociální služby (např. Městský ústav sociálních služeb) pak dle důvěryhodných zdrojů mají v podstatě formální charakter.
Nutno říci, že primátorka budoucí postoj města vůči neplatičům deklarovala velmi zřetelně už v roce 2006 (viz citát z Chomoutovských novin v úvodu textu). Pokud by její vyjádření v regionálním tisku byla monitorována včas a bylo by na ně adekvátním způsobem např. zástupci státní správy reagováno, je možné, že se situace zde nemusela vyhrotit do současného stavu.
24. 05. 2009 | 21:19

Petr Havelka napsal(a):

Jako pointa, mé "oblíbené" Dělnické listy. Závěr projevu soukmenovce Vadase, po kterém byl zajištěn policií.

Dělnická strana se změnila v hnutí ulice, přidávají se k nám další a další lidé, kteří pochopili, že apatií nic nezískají. Posilujeme, rosteme. Přijde doba, kdy si vyřídíme účty se všemi, kdo dnes porušují zákony a myslí si, že se nemají ničeho obávat. To si koneckonců mysleli komunisté taky. Jenže ti, když přišli o své posty, pouze převlékli kabáty a až na pár výjimek ušli spravedlnosti. My tak tolerantní nebudeme. Až uspějeme ve volbách a budeme v této zemi vládnout, bude mít slušný člověk zajištěn slušný život, vymahatelnost práva a spravedlnosti.
Naopak na růžích nebudou mít ustláno parazité, přivandrovalci ze všech koutů světa, korupčníci, všichni, kteří chtěli prosazovat zvýhodňování podle barvy pleti. Na ně si pořádně posvítíme.
Přijde náš čas! Čas národní a sociální, doba suverénní a samostatné České republiky, očištěné od bahna a špíny liberalismu! Volte Dělnickou stranu ve volbách do Evropského parlamentu, volte číslo 31!
Tomáš Vandas

http://www.delnickelisty.cz...
24. 05. 2009 | 22:04

Jirka69 napsal(a):

Hloupý Honza : chodíte k volbám?
24. 05. 2009 | 22:42

Hortensie napsal(a):

Pane Urbane, děkuji za skvělý článek. Na dané téma, jako obvykle, je hodně negativních reakcí tzv. diskutérů! Napsat hnus je jejich metoda, ačkoliv je zřejmé, že o věci toho moc neví. Je jednoduché opisovat nářky, údajně jejich zkušenosti s jinými lidmi. Přínosného však nenapíší nic.
25. 05. 2009 | 07:21

Ivo Patta napsal(a):

Řešení problémů lidí, žijících trvale ze sociálních dávek (nejsou to jen Romové), není vůbec složité. Problém není v těchto lidech, ale v nás. Stále nám ještě (alespoň většině) vyhovuje žít v tzv. sociálním státě a vůbec si neuvědomujeme, že se vlastně snažíme žít v komunismu a přitom chceme čerpat z ekonomických výhod kapitalismu. Chcete příklad? Nejmarkantněji se to projevilo v rodinách s dětmi. Když pracujete, platíte daně jako svobodný a na výchovu dětí v rodině Vám stát nenechá skoro nic. To nic je přesně 13,35% z nákladů na dítě v rodině s běžným příjmem. Když nepracujete, stát zaplatí 100% nákladů na výchovu dětí v rodině. Už chápete, proč je málo dětí v ekonomicky aktivních rodinách? Ještě poznámku. Slovo komunismus jsem použil zcela záměrně, bez jakéhokoliv přehánění. V tzv. reálném socialismu stát zohlednil polovinu nákladů na výchovu dětí, takže z tohoto hlediska byl minulý režim daleko blíže ke kapitalistickým ekonomickým vztahům, než ten dnešní. Respektoval totiž fakt, že výchova dítěte v rodině něco stojí.
25. 05. 2009 | 13:39

Anton napsal(a):

Pani Hortensie, co přínosného napsal pan Urban?
Konstatovat...Svaz měst a obcí (stejně jako několik ministerstev) se přitom touto problematikou zabývá už deset let a poslední čtyři roky na jeho půdě existuje i Pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování....
Jenom potvrzuje, že stát nedělá nic. A když někdo něco začne dělat, tak je hned okřikován tím co nic nedělá a dělat má.
25. 05. 2009 | 14:43

František napsal(a):

Dobrý den,chtěl bych říci k těmto
problémům také něco.S nadsázkou řečeno,můj pragmatický mozek,nezatížený vzděláním,mi říká,že nejlepší stát je úplně
ten malilinký.Vybrat od lidí jen
nejnezbytnější penízky.Ostatní ať si nechají obce a občané.Kdo
si je prohospodaří,ať s prominutím chcípne.Hlavně běžte
volit,300000Kč je fakt dobrý džob.Peněz dost,práce nic moc.
Důchodcům přidá vláda dvěstě na
kilo a půl masa a sebere jim,600
na nájem,ať si chudáci majitelé
jedou odpočinout na Kanáry.My půjdeme do Stromovky,pokud tam ještě bude.Jestli nepropadne.Nazdar.Zdravím Stejskala.Všichni se snažte.Oni
mají z vás srandu.
25. 05. 2009 | 18:12

Polarnik napsal(a):

Mohl by mi nekdo vysvetlit, jak to, ze slova pravda a laska jsou dneska nadavky? Vite, ziju desetileti v zahranici a zda se ze nejak ztracim kontakt s rodnym jazykem...
25. 05. 2009 | 22:39

Admirál napsal(a):

Polárnik - na to budou asi od různých lidí různé odpovědi.

Co se mne týče, tak od té doby, co si "pravda a láska" padly kolem krku s "humanitárním bombardováním", mám silné podezření, že "všechno je jinak".
26. 05. 2009 | 09:47

František napsal(a):

Dobrý den.Polárník.S tímto heslem
šel Václav Havel do tzv.sametové
revoluce.Pravděpodobně proto,aby
někoho nenapadlo mstít se za spáchané zločiny minulých 40 let.Ovšem postupem doby toto heslo zprofanovali lidé,jako je výše uvedený Admirál,kteří stále
něco plácají o humanitárním bombardování.Podstata je v tom,
že bombardování Srbska se zabránilo dalekosáhlým důsledkům
až možná válce v Evropě.Česko s tím souhlasilo.Teď to háží na krk
Havlovi,to je co,Polárníku.
Zatvrzelí komunisté nemají rádi
Havla ani teď,protože jim sebral
moc dále zneužívat národ.
To je prosím moje vysvětlení.
Na závěr ještě rada:hlavně se sem
na trvalo nevracejte!!Nazdar.
26. 05. 2009 | 11:02

Admirál napsal(a):

František - "Humanitární bombardování" pustil z huby kdo? Havel.

To tak bývá, že se svinstvo zakrývá krasomluvou.

Za to, že jsme nebyli dost ostražití, a nedokázali svinstvo zahalené do krasomluvy rozeznat, poneseme dalekosáhlé důsledky.

Nazdar.
26. 05. 2009 | 12:37

stejskal napsal(a):

Víte, co je z pohledu některých lidí humanitární bombardování, pane Admirále?

Když při náletech dopadne na cíle 23 000 bomb o celkové tonáži sedm tisíc tun, které by mohly vyhladit celá města a povraždit stovky tisíc civilistů, a přitom jich zahyne něco mezi 1200 až 2500 (tato čísla udávají Srbové, ani oni se ale nedokáží shodnout na přesné cifře).

Za cenu těchto smutných ztrát (a tragická je každá smrt člověka) je zastavena gerilová válka, etnické čistky, řádění polovojenských band terorizujících civilisty a vraždících je po stovkách a to za podpory oficiálních státních činitelů (v tomto případě Slobodana Miloševiče).

Pak se dá směle říkat, že za tragickou cenu několika stovek lidských životů, se podařila dobrá věc (a pokud někdo naváděl v tomto konfliktu rakety záměrně či z nedbalosti na civilisty, měl by být postaven před soud, mimochodem NATO v drtivé většině oznamovalo dopředu, kde zaútočí). Těch mrtvých je mi velmi líto. Ti živí dostali šanci žít normální život.

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 15:08

František napsal(a):

Admirál.Vezměme to jinak.Zahrajte
si na věštce a řekněte,co by se bývalo stalo,kdyby NATO nezasáhlo
do konfliktu na Balkáně.Nechte
už Havla na pokoji,jste s tím trapný.Nechte si to do nějaké buňky KSČ.
26. 05. 2009 | 15:10

Arlon napsal(a):

Pane Stejskal,
odtažitě zde na tomto blogu vlastně píší jen vám, a sice proto, že bych vám rád sdělil, že jste dobrý debatér. Škoda jen, že slušných lidí s rozumnými názory i přístupy zde není více a zdá se mi ubývá. . Hodnotil bych vlastně jen pana Matyáše, to je přínos lidský s odborným pohledem a analytickým přístupem. A detail, psali jsme si zde na vašem blogu jak o bylo s vaším vyučením na žurnalistu.
Tedy poslal jsem vám k tomu vyjádření a rád bych to s vámi probíral dále, máte to na mailu.
Děkuji.
26. 05. 2009 | 15:14

Admirál napsal(a):

Steskal, Franta - to všechno, co píšete by sedělo, kdyby se neprovalily některé skutečnosti. Některé události, co měly být DŮVOD, se ukázaly být DŮSLEDEK. Některé osobnosti, které "humanitární bombardování" měli chránit (Hašim Tači)to rozhodně nepotřebovali, spíš by bývalo bylo vhodné, aby byl svět chráněh před nimi. Zkrátka, jak tady na blogu píše p. Urban, vrtělo se psem. Cíle byly jiné (velká vojenská základna), boj o vliv, oslabení tradičního hráče na Balkáně.

Asi bych si myslel, že se Havel a & mají právo mýlit, nebýt rasantní podpory Bushovy okupace Iráku. Další vylhané důvody: Zbraně hromadného ničení a terorismus a ono se pak ukáže, že jsou to ve skutečnosti ropa a plyn. Další statisíce mrtvých,dva miliony uprchlíků.

Z toho vyplývá, že za celou tou partou jsou jen krev a mrtvoly.

Nezlobte se, ale soudný člověk se nemůže nechat tahat za nos donekonečna. Jen vůl naběhe na vidle dvakrát.
26. 05. 2009 | 16:13

stejskal napsal(a):

Pane Admirále,

dovoluji si pochybovat, že důvodem akce NATO bylo ochránit Hašima Thaciho či třeba UCK. To jsou lidé, kteří patří na stejný seznam jako Miloševič, Tudžman, Izetbegovič či Karadžič.

Nešlo vůbec o ochranu jedné bandy před druhou, ale o zastavení násilí, vraždění civilistů apod. Miloševič byl v té době oficiálním představitelem státu, který podporoval etnické čištění, místo aby zajistil klid a bezpečí pro všechny bez rozdílu národnosti. Proto NATO zasáhlo.

Irák je opět o hodně složitější. Saddám neustále vedl války se sousedy, terorizoval vlastní obyvatelstvo, usiloval o zbraně hromadného ničení (i jeho generálové byli přesvědčeni, že je mají nadosah), byl naprosto destabilizujícím prvkem v regionu. Můžeme se dohadovat, jestli byl vojenský zákrok tím nejvhodnějším řešením, ale každopádně dal Iráčanům naději, že budou moci žít bez tohoto krutého diktátora.

Vše, co jste výše napsal, jsou jen nepodležené hypotézy, spekulace. Mohou být i teoreticky pravda, ale nikdo to zatím hodnověrně neprokázal. Člověk tomu buď věřit chce, nebo raději staví na dostupných faktech, i když nejsou tak vzrušující a lákavě konspirativní.

Také se nemíním nechat nikým tahat za nos donekonečna ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 16:56

Admirál napsal(a):

Pane Stejskale - Pokud patří Tači na stejný seznam, tak proč si s ním "ravda a láska" Schwazenberg potřásá rukou? Brr, to muselo být eklhaft. To se s té ruky snad ani nedá umýt. Ale holt pro pravdu a lásku se musí něco obětovat.

Co se Saddáma týče, byl to parchant. Na tom se asi shodneme. Takových ale běhá po světě. Žádný z nich ale nesedí na miliónech barelů ropy. Tak co se s nima babrat. Každopádně bych se zeptal těch dvou milionů uprchlíků, jak to hodnotí. Možná že by se jejich názor s Vaším nekryl.

Každopádně "pravda a láska" umí vrtět psem docela dobře. Ale jak je vidět z blogu pna Urbana, pokud úspěšně vrtí někdo jiný, je to faul.
26. 05. 2009 | 17:28

František napsal(a):

Á,zjevil se pan Arlon,kde jste se tu vzal,tak najednou.ˇKdyž už
tady jste,tak nám taky něco povězte,ať se poučíme.Hlavně nám objasněte,jak to bylo s tím humanitárním bombardováním,hlavně panu Admirálu.Ten to pořád nechápe a
zatvrzele všechno svádí na bývalého prezidenta.Podle něho
Havel ohrožuje světový mír a bůhví co ještě.Nazdar
26. 05. 2009 | 18:35

stejskal napsal(a):

Proč si pan Schwazenberg potřásl rukou s panem Thacim nevím, budete se ho na to muset zeptat.

Já bych to neudělal, ale naštěstí nejsem politik a nebyl jsem nikdy v postavení, kdy bych coby ministr zahraničí předsednické země nezastupoval toliko sebe ale celou Evropskou unii. Kdybych jím byl, asi bych též musel dělat různé věci, které bych jako soukromá osoba nikdy neudělal.

Vy máte pocit, že třeba saúdský král Fahd nesedí na miliónech barelů ropy? Či třeba kuvajtští šejkové? Ale vzhledem k tomu, že nedestabilizují region (ne, že by to byli nějací svatoušci či přesvědčení zastánci demokracie, naopak), nikdo s nimi válku nevede. Není to divné, když už máme tu Vaší teorii o ropě v souvislosti s invazí do Iráku?

Je velmi pravděpodobné, že by se můj názor s názorem uprchlíků nekryl. To ovšem nic nevypovídá ani o názoru jejich, ani o názoru mém.

Koukám, že patříte k lidem, pro něž jsou pravda a láska sprostými slovy, jimiž chcete někoho dehonestovat ;-) No, to je samozřejmě Vaše věc.

Ale mohu-li poradit, pane Admirále, nenechte sebou vrtět.

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 18:36

Admirál napsal(a):

Pane Stejskale - Král Fahd a kuvajtští šejkové sice sedí na barelech ropy, ale jsou to spolupracující padouši. Saddám byl také spolupracující padouch, pokud válčil s Íránem, za to že touto válkou destabilizoval region ho nikdo nepeskoval. Naopak. Věřím ale, že pokud by Král Fahd a kuvajtští šejkové přestali chtít obchodovat ropu přes dolar, věci by se změnily.

Názor těch dvou milionů uprchlíků je ze všech názorů ten nejpodstatnější. Oni jsou předmětem, trpitelem děje. My nanejvýš pozorovatelé a hodnotitelé. Tudíž jejich názor je ten k situaci relevantní.

Máta pravdu, "pravdu a lásku" nemusim. pokud bych měl hledat nějaké přilehavé synonymum, tak by to bylo asi "sladké řeči"

A stejně tak jako Vy radíte mně, mohu já poradit Vám: pokud zrovna nevrtíte, nenechte sebou vrtět.
26. 05. 2009 | 19:10

stejskal napsal(a):

Přesně, tak pane Admirále.

Ti pánové spolupracují s civilizovaným světem, nesnaží se jej destabilizovat (a prostřednictví spolupráce se dá i mírně ovlivňovat zlepšování života obyvatel těchto zemí, kultivovat je).

V době irácko-íránské války nedestabilizoval region Saddám, ale násilná revoluce íránských ajatolláhu v čele s fanatikem Chomejným. Ta vrátila Írán o desítky let zpět a začala ohrožovat i sousedy. USA tehdy vsadily na sekulární režim Saddáma Husajna jako protiváhu zfanatizovaných islámských fundamentalistů.

V té době se to zdálo být velmi rozumným rozhodnutím. Nicméně Saddám se později zbláznil a začal se považovat za spasitele arabského světa, Ohrožoval své okolí, napadal sousedy, terorizoval vlastní obyvatelstvo. A hlavně odmítal spolupracovat s mezinárodním společenstvím (podobně jako Írán tehdy i dnes).

Je dnes velmi módní vymezovat se proti tomu, co považujete za "oficiální" názor. Nicméně je dobré se toliko nevymezovat, ale znát i fakta.

Co se týče těch uprchlíků, vyhání je občanská válka, teroristé, ne spojenci. Ti se je naopak snaží chránit. Až se podaří teroristy pacifikovat, uprchlíci se budou moci vrátit.

Být uprchlíkem je samozřejmě velmi zlé a plně s těmi lidmi soucítím. Mě byste říct tamním teroristům, aby přestali válčit, spojenci proto dělají docela dost (i když si myslím, že by mohli ještě více).

Jinak já samozřejmě "vrtím" neustále. Protože kdo "nevrtí" s námi, "vrtí" proti nám ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 20:18

Mara napsal(a):

Pane Stejskal,

Vy se jiste nebudete zlobit, kdyz s Vami nebudu souhlasit a to bez pouziti jakychkoli tanecku ci figur. Konspiracni teorie nerada, ale pohadky o obetovani se velmoci pro dobro sveta take ne. O tom svedci dokumenty Pentagonu, ve kterych je jasne definovana logicka potreba mit kontrolu nad Perskym zalivem.

Geostrategicke imperativy popsal napr. Brzezinski velmi podrobne ve svem "The Grand Chessboard". Je to pan neobycejne inteligentni, skvely strateg a naslouchano je mu pozorne. Brzezinski mimo jine nepovazuje za moudry tah pokracovat nyni v roztrzkach s islamskym svetem, o cemz svedci zmena kurzu a dosavadni taktika USA ohledne Iranu. Takze bych navrhovala Vami jinde navrhovany kompromis.
26. 05. 2009 | 20:58

stejskal napsal(a):

Ale samozřejmě, že ne, paní Maro.

Žádná velmoc a nakonec ani žádný politik se neobětovává pro dobro druhých. Dělá to z nejrůznějších pohnutek, většinou je motiv kombinací více faktorů.

Vedle osobního prospěchu, politických bodů, odvedení pozornosti od jiných problémů atd. však hraje roli i pragmatismus (například přesvědčení, které se může později ukázat jako sporné, že hasí nějaký daleko větší požár).

Zbygniev Brzezinski je skutečně velmi bystrý pozorovatel a analytik. A já s ním souhlasím i nyní. Pokračovat "v roztrzkach s islamskym svetem" je skutečně nebezpečné a kontraproduktivní (ale ani Brzezinski neprotestoval proti odstranění Saddáma).

Myslím že "svaté nadšení" George Bushe jr. se záhy ukázalo jako poněkud jednoduchý pohled na problémy světa. Takže je skutečně daleko citlivěji a domýšlet své kroky (i s tím rizikem, že spousty efektů nikdy nedomyslíte).

To není oportunismus či alibismus. Vývoj světa a nakonec i život jednotlivce je neustálý proces, který je třeba reflektovat, poučovat se z chyb i úspěchů a přizpůsobovat adekvátně strategii.

Jsem pro co nejtrpělivější vyjednávání s Íránem, co největší vstřícnost, ale zároveň se nenechat vydírat a vodit za nos (viz nyní KLDR a její neustále porušované závazky, za něž jí USA a Evropa zaplatily zbožím a technologiemi).

Musím říct, že to Obamovi nezávidím.

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 21:27

Mara napsal(a):

Libor Stejskal

Ja nezavidim ani Obamovi a obcas ani nasim detem.
Ten "unipolar world" mi zkratka nepripada stabilni.

http://www.fpif.org/fpiftxt...
26. 05. 2009 | 21:44

stejskal napsal(a):

Ani mně ne, ba právě naopak.

Cesta k vyrovnání (i.e. zapomenutí všech historických křivd, ústrků, frustrací, egoistických zájmů) je děsně dlouhá. A nikdy nekončí. Nezbývá, než po ní jít.

Hezký večer.

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 21:54

František napsal(a):

Ministr zahraničí,jako představitel státu musí na nějaké
pocity zapomenout a podat ruku.
Je to jeho povinnost.To co řiká
Admirál,je pitomost nejvyššího
stupně a stupidita primitiva.Jinak to nevidím.Nechte
psaní blbostí a dělejte něco jiného.
Světová politika je tvrdý a nemilosrdný džob,kde není místo pro nějaké citlivky.Když to zjednoduším,tak na prezidenta Obamu vytvářejí tlak stovky milionů obyvatel nejenAmeriky
už jen kvůli tomu,že chtějí jet
autem.Pro naftu se udělá všechno
a my můžeme jen přihlížet.Nebo vy
chcete jezdit hnusným vlakem ČD?
NaZDAR.
26. 05. 2009 | 23:18

Admirál napsal(a):

Pane Stejskale - ve své odpovědi jste se dostal k jádru pudla, lépe se mi vysvětlí, proč považuji "pravdu a lásku" za neco nechutného. To co popisujete ve své odpovědi, tomu se normálně říká "reál politika". S tím nemám problém. S reál politikou nějakého státu buď můžeme souhlasit, nebo nesouhlasit. To je naše volba, v níž se opíráme o fakta. Ale zastírat fakta a cíle vznešenými slovními složeninami, jak to pravdoláskaři s oblibou dělají, je již součást manipulace. Václav Bělohradský to trefně nazval "morální kýč" ve svém článku Nečitelná země.
27. 05. 2009 | 07:05

Admirál napsal(a):

František - ministr zahraničí, jako představitel našeho státu by předně neměl prosazovat uznání státu, v jehož čele stojí válečný zločinec. Nemusel by mu pak podávat ruku. Když si představím, že jsem mu podal jeho prostřednictvím ruku taky... Brr... To se nezapomíná.

Jinak nemějte strach, už jdu něco dělat, abych nemusel jezdit hnusným valkem ČD.
27. 05. 2009 | 07:12

stejskal napsal(a):

Opět dobrý den, pane Admirále,

politika je zboží, které musíte prodat. Když jej od Vás nikdo nekoupí, žádnou politiku dělat nemůžete (akorát žvanit o tom, jak by se to mělo dělat ideálně ;-)

Proto politici používají slogany, které od nich chtějí "kupující" slyšet. Většina voličů totiž nemá zájem o hlubší rozbory, reflexe, přemýšelní v delších časových horizontech apod (nerozumí jim, nemá na ně čas). Volí toho, kdo má z jejich pohledu nejlepší jednoduché heslo. Tak to je a přesto je dobré se angažovat ve správě věcí veřejných, bez lidí, kteří jsou to ochotni dělat i navzdory výše uvedené úvaze, se společnost neobejde.

Slogan "Pravda a láska" byl použit jako pozitivní vymezení se proto bolševické totalitě. Měl za cíl lidi uklidnit (většina se podvědomě bojí jakékoliv změny, i když je to změna něčeho špatného; i špatné dodává řadě lidí jistotu, změny se naopak bojí).

Zároveň měl eliminovat svým pozitivním nábojem případné snahy o radikální vypořádávání se s exponenty bolševické diktatury, zabránit vytloukání komunistickcýh sekretariátů, lynčování atd. Vcelku se to povedlo.

Od 90. let tento slogan nikdo nepoužívá (on by taky nyní již působil směšně, svět i společnost kolem nás se vyvíjí, je třeba vývoj reflektovat).

Žádný z evropských politiků myslím nevítal vznik samostatného Kosova (ostatně se EU deset let snažila, aby se Srbové a kosovští Albánci dohodli). Nepovedlo se to.

Poté civilizovaný svět (ano, výjimky existují, Rusko, Vietnam, Slovensko, Španělsko, poslední dva zejména ve strachu z možných následků na domácí politickou scénu) dospěly k názoru, že je lepší akceptovat vývoj, tedy kosovské vyhlášení samostatného státu. A aby zabránily tomu, že se jej Srbové opět nepokusí svými metodami (Arkan atd.) překazit a spolu se stejně radikálně a extremisticky naladěnými Albánci nerozpoutají na Balkáně další krvavý konflikt, se skřípěním zubů jej uznaly. Jako signál Srbsku, aby se nepokoušelo vojensky zasáhnout. Nic moc, ale alespoň neteče krev.

To je reál politika. Může se časem ukázat, že to stejně nebyl šťastný krok a že možná přinese jiné konflikty. Ale v současné době se to jeví jako krok nejpragmatičtější (z hlediska stability v celém regionu a nakonec i světě).

A jen hypoteticky: kdyby se někdy česká vláda rozhodla podporovat paravojenské bojůvky, které by terorizovali třeba romské spoluobčany a zároveň bojovali s podobnými romskými bojůvkami, místo aby se snažila vystupovat jako vláda všech občanů této země, doufám, že NATO též zasáhne. Existují pro mne i vyšší priority než územní integrita jakéhokoliv státního útvaru. Včetně toho mého.

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 12:11

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Urbane a pane Stejskale, dovoluji si Vás oba upozornit na pojem perverze, neboli zvrácenost.
Je to o o běžných terorizovaných občanech, kteří prodávají své byty a domy za zlomek ceny, z které odvádějí státu daně, a stěhují se do nájemních bytů, kde nejsou psychicky a fyzicky terorizováni a mučeni, protože chronické nevyspání je na Quantanámu považováno za týrání, v Chomutově životní standard pro občany, kteří jdou druhý den do práce, třeba jako řidič MHD.
O těchto občanech ve Vašich článcích a příspěvcích nepadlo ani slovo.
Perverze je totéž co zvrácenost.
Že na tom vydělávají některé realitky, to je v kapitalismu přirozené.
28. 05. 2009 | 09:51

stejskal napsal(a):

Nepadlo, pane Daňový poplatníku.

Nicméně až zde budeme debatovat na téma život v sousedství sociálně vyloučených občanů či aktivity kriminálních skupin bez ohledu na barvu pleti, jistě to bude hlavním námětem.

Osobně si myslím, že je to velký problém, který by stát (ten především) i město měl postiženým pomoci řešit (třeba tím, že nedopustí větší oncentraci sociálně vyloučených rodin v jedné lokalitě a že bude pracovat na tom, aby se počet takto postižených lidí snižoval, ne zvyšoval).

Cítím se všemi, kdo jsou někým terorizováni. Kýmkoliv.

Libor Stejskal
28. 05. 2009 | 15:15

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Stejskale, při čtení Vašeho předchozího komentáře se mi vybavil Pavlík Morozov.
Ono to s ním asi bylo všechno jinak, ale v další vrstvě jsem si uvědomil, že se opravdu jedná o tom, jak se dá píárovat v zájmu majitelů EU tak, aby se ospravedlnila věrolomnost, podlost a korupce.
Nazval jste to docela přesně reálná politika, já bych k tomu doplnil i reálná demokracie a reálná budoucnost našich dětí.
29. 05. 2009 | 10:48

Arnulf napsal(a):

Vzácný to Honzíčku,
Jako novinář jsi nikdy za nic nestál, jako člověk jsi ...ale přece nebudu urážet svině, nakonec mají selata a my si nan nich pochutnáme. Ale poznal jsem tě jako člověka a teprve potom jsem porozuměl že ačkoliv jsi Turek vzdávající se za žida, člověk nejsi. A dokus se lidstvo nezbaví food processors jako jseš ty na zemi dobře nebude.
Arnulf
Už jenom kvůli tobě, havlovi a Gabalovi se mi chce věřit že peklo existuje.
29. 05. 2009 | 16:30

oposum napsal(a):

dobře napsaný článek,
reakce "dělnickonárodních" webových nosičů vody to jen potvrzuje;

malý nesouhlas:
"Realita, příčiny a ...NAJEDNOU nejsou „zajímavé“."

já si myslím, že to pro lůzu NIKDY nebylo zajímavé a ani nikdy nebude,

Celá ta nová vlna xenofobního populismu by mohla (a optimisticky se mi zdá že se to děje) přitáhnout zájem lidí, kterým záleží aby sme tady po sobě brzo nestříleli.

Kocáb (a jeho miniministerstvo)je evidentně dobrý příklad, že se věci mění i dobrým směrem, alespoň něco.
29. 05. 2009 | 18:15

Petr Pokorný napsal(a):

Pane Urbane, vaše dedukce by byla velice zajímavá. Pokud máte správné zadání. Bohužel nejste vůbec v realitě. Nedivte se, že vás někteří berou jako hlupáka a druzí jenom mávnou rukou. Kolikrát má dostat zloděj odpuštění? Lidé jako vy a Kocáb vyhánějí slušné občany do ulic a vyvolávají nenávist! Zákon má platit pro každého, i pro vás, pane Urbane, i pro Kocába! Roker, neroker! Lump, který je schopen zavřít oběť a chválit zloděje a vraha je právě ten, který tyto šílenství vyvolává. Osobně bych nejdříve zavřel lidi, jako jste vy za šílené národnostní provokace. A teprve posléze ty, kteří porušují zákon. Ten, co mi ukradl peněženku, je chudák a já jsem grázl, že jsem se s ním nerozdělil dobrovolně? Jste šílený? Nechte si provokativní divadlo pro svoji rodinu. Ta vám to možná sežere!
30. 05. 2009 | 06:04

Petr napsal(a):

Vypadé to, že se v "romské otázce" hraje o pořádný balík peněz. Jakmile někdo přijde s přijatelným řešením,Čuněk vystěhovat, Řápková platit dluhy, DS, LS najme se celý správní aparát a na každého se hledá co nejvíce špíny. Ale už jste slyšeli např. od Stehlíkový nebo Kocába, jeden rozumný nápad.Akorát je budou stále uplácet a oni se budou čím dál tim víc roztahovat v tomto státě, pro kterej nic nedělali nedělají a dělat nebudou.
31. 05. 2009 | 13:40

Daniel Hanzl napsal(a):

Vážený pane Urbane, dlouho jsem byl naprosto netečný k Vašemu veřejnému lhaní, protože se domnívám, že kdo lže, ten krade a lež má také krátké nohy a rozum. Ale bohužel, dnes došla celá situace tak daleko, že jsem nucen Vám napsat pár řádků. A skutečně pár, protože mi za víc nestojíte, pokud takto budete lhát, aniž byste se zastyděl.
1. S PR agenturou nemám nic společného ani dnes, ani zítra, ba dokonce jsem neměl nic společného před rokem!! Jak jste na toto přišel, to by mě velice zájimalo? Pokud takto píšete do novin, aniž byste si ověřil to, co píšete, nedivím se, že úroveň tisku je taková, jaká je. Je to naprostá lež a Vy to víte stejně jako já.
2. Jistě se ptáte, jak jsem se ke "Studii" dostal? Jednoduše. Byl jsem požádán známým, zda bych se odborně nepodíval na "sociologickou studii", protože ví, že jsem empirický sociolog a také proto, že se mu na oné "studii" něco nezdálo. A já vím a Vy také, že oprávněně. Co s komentářem dělal dále, je jeho věc a ne moje. Pokud jej předal nějaké PR agentuře, za to já nemohu. I s tím musí člověk počítat, pokud se k něčemu vyjadřuje. TV NOVA mě oslovila zda to, co píši, tak skutečně je. Kdo jim dal kontakt a jak se k nim zpráva dostala já nevím. Dnes musím říci - bohužel!
3. Pokud veřejně vyprávíte těm, kteří neví a neviděli "sociologickou studii", že se jednalo o jakýsi návrh k připomínkování, pak se dobře podívejte ještě jednou na název "Studie" a také, k čemu byla určena. Vše najdete na titulní stránce. Nikde se tam nepíše o "návrhu k přípomínkování"!!!! Pokud si nevzpomenete či jste "studii" neviděl, pak Vám ji rád pošlu. Celou tu hrůzu mám doma. Ale jak byste pane Urbane mohl tušit, že je to metodologická hrůza, když o metodologii sociálních věd nic nevíte (a nebo úmyslně nechcete vědět).
4. Absolutně odmítám, že jsem součástí jakési politické hry! No dovolte! Já Vás neznám, Vy neznáte mě a přesto mě takto urážíte! Dostal jsem do ruky sociologickou studii a tu jsem hodnotil. Za vším, co jsem napsal, si stojím. Metodologicky je to naprostý paskvil bez odborného přístupu. Nevím, zda úmyslně či nedbalostí, ale je to tak. Víte to Vy, vím to já a zřejmě dnes už i pan ministr Kocáb. Můžete mi vysvětlit, jak lze připomínkovat naprosto neodborný sběr dat? Viděl jste někdy pane Urbane nějaký odborný text? Pokud by někdo z mých studentů donesl takovéto veledílo jako seminární práci, vyrazím s ním dveře! Proč? Protože zásadně nepochopil podstatu sociologického, respektive sociálního zkoumání. Aby mohl být text chápán jako odborný, musí mít odborné atributy! Pokud je nemá, nemůže být odborným textem ani k připomínkování! A hlavně pane Urbane - nevím, kdo měl materiál připomínkovat, když byl připraven jako materiál k jednání vlády (viz titulní list Studie)? Sociologové - ministři? Aha, tak to ano, to se potom hluboce omlouvám. Díval jsem se pozorně na vzdělání všech ministrů a představte si, že sociolog či sociální pracovník tam není ani jeden. Snad statistik pan Fischer. Ale pokud by viděl, jak pracujete ve Studii s daty, asi by Vás také hnal s celou studií někam hodně daleko.
5. Protože všeho, co jsem popsal výše, jste si dobře vědom, kopete nyní kolem sebe jako malé dítě, kterému byla násilně odebrána hračka. Pokud byste si o mě něco skutečně zjistil, pak byste se dověděl, že jsem nebyl a nebudu členem žádné politické strany a že jsem člověk, který, pokud jde o metodologii sociálních věd, je velice přísný nejen na sebe, ale i na své studenty. Víte, ono je to se zkoumáním v sociálních vědách velmi "vachrlaté" oproti přírodním vědám, a pokud tomu dá ještě někdo takovou pecku, jako ona "Studie", pak mě to nadzvedne ze židle bez ohledu na to, zda je to Kocáb nebo Řápková.
Vážený pane Urbane, prosím, abyste dále již nelhal a abyste své čtenáře v rámci blogu informoval objektivně. Dnes je mi už naprosto jasné, že ona Studie vznikla se stejným emotivním nábojem, jako tento Váš text. Chce to více rozumu a objetivity. Velice si cením Vašeho zájmu o dění v Chomutově a doufám, že se brzy dočtu na Vašem blogu, že jste třeba vytvořil projekt v rámci řešení situace ve výše uvedeném městě. Přeji mnoho zdaru v další práci. Daniel Hanzl
25. 06. 2009 | 22:52

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
07. 08. 2009 | 13:52

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:14

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:06

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 12:05

MIAWORKMAN napsal(a):

freelance writer
29. 03. 2011 | 15:55

RiddleDenise23 napsal(a):

freelance writer
30. 07. 2011 | 00:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy