Hrozné dilema poučené rodičky

04. 10. 2007 | 17:39
Přečteno 26018 krát
Rodička, která se na porod nijak nepřipravuje, to má v Čechách jednoduché. Důvěřuje lékařům a prožívá klidně své těhotenství. Naše porodnictví je přece podle statistik úmrtnosti jedno z nejlepších na světě, tak čeho se bát? Zvědavá rodička to má mnohem těžší. Chce být poučena a studuje různé zdroje. Velmi rychle pak zjistí, že existuje poměrně dost zkušených odborníků, kteří mají ke klasickým porodnicím mnoho velmi závažných výhrad. Pokusím se tyto výhrady stručně shrnout.

Prostředí a personál
Michael Odent, zkušený porodník, který vedl přes třicet let porodnické oddělení ve francouzské nemocnici, považuje klasickou porodnici za nevyhovující, protože je v ní málo klidu a pocitu bezpečí, mnoho lidí a rušivých momentů, příliš přístrojů a moc světla. Proč by měly tyto faktory porodu vadit? Odent upozorňuje ve své knize Přirozený porod na to, že člověk je savec, a potřebuje tedy k bezproblémovému porodu i podobné podmínky. Savčí samice se během porodu přesune na místo, kde se cítí maximálně bezpečně, tedy do ticha, klidu, stranou od ostatních a většinou rodí v noci, tedy ve tmě. Pokud takové podmínky nemá, porod odkládá. Odent zdůrazňuje, že např. to, že se žena cítí být pozorována, je jeden z nejrizikovějších faktorů pro zpomalení porodu a že pravděpodobnost porodních komplikací roste s počtem osob přítomných u porodu. Ptala jsem se na to veterinářky, specialistky na koně. Potvrdila mi, že praxe je skutečně taková. Koně rodí většinou v noci. Stačí, aby kobylu ve stáji někdo hlídal a může odložit porod o několik dnů, ale i týdnů. Proč takovou jednoduchou věc nedokáže respektovat medicína lidská? Odent také zdůrazňuje, že porod řídí primitivní část mozku, kterou ovšem mluvení, vyplňování dotazníků, sledování chodu monitoru, ostré světlo apod. vyřazuje z provozu a tím zpomaluje porod. Proto se může stát, že po příjezdu do porodnice, kde je mnoho lidí, vzruchů a klasické medicínské prostředí, se porod zastaví. Primitivní mateřský instinkt se prostě nedá rozumem přebít. Aby porod proběhl bez komplikací, doporučuje Odent, aby žena rodila v malé místnosti zařízené velmi civilním způsobem, v šeru, klidu, ve zcela svobodné poloze, za tiché asistence co nejméně osob a bez zbytečného připojení na monitor. Otázka zní:dokáže toto průměrná česká porodnice ženě poskytnout?
Domino efekt
To, jak je použití některých medicínských postupů mnohdy kontraproduktivní, vysvětluje ve své knize Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu americká porodní asistentka Henci Goer. Její kniha podložená velkým počtem medicínských fakt nabourává velmi přesvědčivým způsobem naši idealistickou představu o moderním porodnictví. Goer vysvětluje, jak se komplikace a tedy i lékařské zákroky řetězí. Nastoupí první lékařský zákrok, který vyvolá potřebu dalších a dalších zásahů. Pokud se porod třeba kvůli psychickému stresu v porodnici zabrzdí, je tu velká pradvěpodobnost, že lékaři použijí k urychlení porodu syntetický hormon oxytocin. Oxytocin ale může vyvolat rychlý nástup velmi silných kontrakcí. Kvůli silným kontrakcím může monitor nahlásit, že dítě má problém. Řešením je císařský řez. Lékaři pak v rozhovorech říkají: Neumíte si představit, co všechno se může během porodu stát, a používají to jako argument ve prospěch porodu v porodnici. Nevypadá to ale spíš tak, že moderní porodnice si mnoho problémů vyrobí, aby si je pak mohla sama vyřešit a být pyšná, jak zachránila matku i dítě?
Matka a dítěte
To,co moderní porodní systém nedokáže dostatečně respektovat, je také vztah matky a dítěte, který medicína zbytečnými zásahy narušuje. V průběhu přirozeného porodu produkuje ženské tělo mnoho hormonů, které mimo jiné ovlivňují i navázání vztahu mezi matkou a dítětem, či schopnost ženy kojit. Pokud dojde k aplikaci umělých hormonů, přirozená hormonální rovnováha se narušuje, což logicky může mít negativní vliv jak na psychiku matky, tak dítěte. Samostatná kapitola je pak císařský řez a epidurál, protože absence bolesti či vaginálního porodu znamená i absenci některých hormonálních pochodů. Michael Odent dává ve své knize Láska jako věda za příklad ovce, které, pokud rodí v epidurálu, odmítají se starat o svá mláďata. Druhým problémem je to, co se děje hned po porodu. Matka i dítě by měly být v absolutním klidu, naprosto nerušeni okolím. Dítě by mělo ležet u matky a poprvé se přisát k prsu. Jak víme ze zvířecí říše, po narození probíhá tzv. imprinting. Vzniká zde pouto mezi matkou a mládětem. Dítě by se tedy v žádném případě nemělo ani na minutu od matky oddělit a už vůbec ne v první hodině po porodu. Každé i sebemenší odloučení je pro dítě trauma, i když moderní medicína si to nechce připustit. Bohužel, dítě je po porodu podrobováno pediatrickému vyšetření a je téměř pravidlem, že je za tímto účelem odnášeno. Někdy je pryč dvacet minut, někdy i dlouhé hodiny. Pokud takouvou věc uděláte ovci, je velká pravděpodobnost, že už své mládě nepřijme zpátky. Proč takové věci děláme dětem a ženám?
No a co
No a co, řekne si teď mnohý čtenář. Dítě je na světě, matka také žije, oba si sice zažili trochu nepohodlí, ale to nevadí. Matka zapomene a dítě si stejně nic nepamatuje. Profesor Grof, slavný český psychiatr působící v USA, si myslí pravý opak. Grof je otcem holotropní terapie (Havlovi profesoru Grofovi letos udělili cenu - článek na Aktuálně najdete zde) , prostřednictvím které se člověk dokáže na svoje zážitky z porodu rozpomenout. Grofovi pacienti popisují svoje zážitky z porodu jako obrovské trauma, které podle Grofa nemá obdoby. Srovnatelným traumatem by snad mohlo být pouze brutální fyzické zneužití v dětství. Podle Grofových poznatků vnímá novorozenec všechno mnohem, mnohem intenzivněji, než dospělý. Vzniklá emocionální traumata ale nezůstanu ve vědomí, jsou přesunuta do nevědomí a ovlivňují nás celý život. Z tohoto pohledu se ovšem mnoho věcí, které se dějí v porodnici, jeví jako velmi nerozumné. Odloučení, světlo, hluk, chlad, injekce, manipulace cizími osobami, to vše může dítě vnímat velmi negativně. Porod samotný je trauma, tak proč ho dítěti ještě prohlubovat?
Znepokojivé výzkumy
Jsou tu ale i další nepříjemné zprávy. Nárůst lékařských zásahů, vyvolaných porodů a císařských řezů způsobil, že se začalo zkoumat, jaký vliv mají tyto zásahy na lidské zdraví. Na povrch se začínají dostávat alarmující zprávy. Vědecké studie nacházejí souvislosti mezi vyvolaným porodem a autismem, mezi různými porodními komplikacemi a sebevraždami mladistvých či schizofrenií, mezi císařským řezem a vznikem alergií a astmatem, stejně jako mezi léky použitými při porodu a pozdějšími drogovými závislostmi. Odkazy nejen na tyto studie, ale i na mnoho dalších najdete zde. Vše je zde přehledně seřazeno do klíčových slov. Stačí pouze kliknout na vybrané slovo, např. anorexie, a hned zjistíte, že existují nejméně dvě studie, které dávají tuto nemoc do souvislosti se způsobem porodu. Čím více lékařských zásahů, tím větší riziko anorexie, tvrdí studie. Ještě stále vám připadá porod v porodnici jako mnohem bezpečnější než porod doma?
České porodnice
Jak funguje průměrná česká porodnice? Na stránkách sdružení Aperio jich je uvedeno 102, pokud si dáte jako vyhledávací kritérium samostatný porodní box, vyčkávací přístup personálu a neustálý kontakt matky s dítětem, vyjede pouze 26 porodnic. Počty vyvolaných porodů se pohybují podle údajů z webu Aperia od 5 do 40 %, počty císařských řezů od 7 do 28 % a mnoho žen, někde i 80%, musí stále absolvovat bolestivé nastřižení hráze, cože je praktika téměř zbytečná, jak dokazuje praxe např. Vrchlabské porodnice. Jak funguje kvalifikovaný český porodník dobře dokumentuje mail, který mi poslal vedoucí lékař jedné pražské porodnice. V mailu jsem se ho ptala, zda u nich mohu rodit v tichu, šeru, soukromí, ve zcela svobodné poloze a bez toho, aby dítě odebrali pryč kvůli pediatrickému vyšetření.Ćást jeho odpovědi cituji: „Popravdě řečeno nechápu, že jsou pro vás uvedené fakty důležité. Pro mne jsou důležité jiné fakty, které se týkají hlavně bezpečí matek a jejich dětí: přítomnost zkušeného porodníka, možnost monitorace stavu plodu, dostupnost anesteziologa při případných komplikacích." Typický porodník, všechno chce mít pod kontorlou a pod přístroji a předpokládá samé průšvihy. Ano, pokud se jedná o závažné stavy, je takový přístup nutný a práce lékaře je nezastupitelná. Jenže porod je v devadesáti procentech přirozený proces, stačí mu připravit přirozené podmínky a počkat, příroda vše zařídí.
Co si vybrat?
Jsem zastánkyní přirozeného porodu. Mám k tomu mnoho rozumných důvodů. Stojím tedy před velmi nepříjemnou volbou, rodit doma a riskovat udušení dítěte, což jsou argumenty proti domácímu porodu, které čeští lékaři velmi striktně prezentují v médiích a nebo rodit v porodnici a riskovat, že se mi narodí dítě autistické nebo že se v osmnácti zastřelí ?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bezvýznamnýbambula všem 1. ďíl. napsal(a):

Hmmm, velmi dobře, opravdu pěkně shrnuto, respektive já osobně bych v konečných závěrech až tak daleko nešel, protože svoji roli také hraje to, KDO že se Vám to vlastně narodil a PROČ, neboť člověk je přece jenom něco trochu jiného než zvíře, či-li u něho z metafyzického hlediska osobního osudového děje hrají nemalou roli také spolupřinešené vlivy, než jen prvotní traumata porodu, ale jinak v zásadě je to přesně ono. Porod je skutečně mezní okamžik pro dítě-bytost, která v tu dobu teprve umírá. Teprve prvotním nadechnutím člověk zemře. To je dosti neznámý fakt, že takzvanou fyzickou smrtí stářím, nebo úrazem člověk vlastně neumírá, pouze odkládá jedno ze svých funkčních těl, aby následně podlehl buďto transformaci "někde jinde", a nebo BARDU PRAPODSTATY a hrůzám psychického zrcadla vtělení. Teprve po vtělení, resp. po obsazení svého vajíčka dělícího se na první dvě poloviny nachází ona bytost trochu klidu a bezpečí. Postupným rozvíjením se prvotních tvarů lidského zárodku vzniká i postupné prolínání se povahy bytosti s onou povahou rodu, tedy s povahou matky a otce, prostřednictvím přímo fyzických buňek formovaných do osudových forem tvarových uskupení právě vlivem spojených DNA rodu zrovna tak, jako vnímanými vnějšími vlivy po celou délku těhotenství. Je například všeobecně známé, že pokud je u plodu již vyvinutý sluchový orgán, tak sebou při nečekaném prudkém zvuku v děloze matky bezděky trhne, ...mnohé matky toto zárodečné leknutí plodu popisují jako velice bolestivé prudké kopnutí..., ...či-li: dítě již od počátku ví co je to strach a nemilé, nečekané překvapení. To by mělo být bráno v každé situaci v potaz a přistupovat k této zkušenosti, či faktu s velikým respektem.
Takže by to chtělo opravdu spíše než neurvalost raději co nejdokonalejší vyšetření, zajistit aby dítě mělo v děloze pokud možno vždy správnou polohu, což je možné ve většině případu zkusit jednoduchým způsobem napravit a dále opravdu těm ženám z toho všeho odebrat onen shon, stres, a strach. Pozorovat, nerušit, respektovat, v případě potřeby včas a perfektně, s velikou profesionalitou a ohleduplností zasáhnout a použít medicínské postupy. Prostě přesně jak píšete: důvěřovat tomu, že je to vše dobře zkonstruované a ověřené miliardami úspěšných porodů, takže nám zbývá pouze pečlivá kontrola, zda se vše odvíjí dle platného scénáře, který byl vymyšlen již někdy před milionem(?) let, kdy se první živorodý savec "rozhodl"(?), že svá mláďata přivede na svět hned a hotová a nikoliv jako běžně před tím uzavřená v dovyvíjecích vápenitých inkubátorech (vejcích!). :-)

Takže v okamžiku prvotního nádechu se děje toto:

Bytost, která je velice tísněna porodními cestami a obrovským hydraulickým tlakem, je najednou během několika okamžiků nečekaným, překvapujícím způsobem z oné tísnivé situace naráz osvobozena a navíc se poprvé nadechne vzduchu. To způsobí, že tuto chvíli definitivního rozběhu plného dýchacího reflexu daná bytost vnitřně vnímá jako nepředstavitelně strašlivě krásnou zvukovou zrnícím světlem před očima řvoucí chumelenici zapomění na sebe sama takovým silným, strašlivým způsobem, že dojde k opravdové smrti předchozích expanzí a bytost se stává s konečnou platností členem rodu, tedy dítětem svých rodičů. Od této chvíle, již bytost nevnímá nic nadsmyslově, neboť ŠÁKTI a její ZNĚNÍ tuto možnost právě uzavřela, což dává dítě všem na vědomí svým srdceryvným křikem, ...taková je to hrůza vážení čtenáři, že i dokonce malé děťátko, co se právě narodilo a neví o ničem nic, se v tomto okamžiku těžko s tímto nesmírným nárůstem toku osudu jenom velmi těžko vyrovnává. Zde platí to, že čím vícekrát daná bytost touto zkušeností prošla, tím méně po porodu křičí, neboť ji VELIKÝ ZVUK MAJESTÁTU onoho okamžiku již tolik neděsí.
04. 10. 2007 | 21:43

bezvýznamnýbambula všem 2. ďíl. napsal(a):

Od této chvíle tedy dítě začíná vnímat pouze svými smysly, ovšem pozor! Nadsmyslovost vnímání zůstává ještě nějaký ten týden, respektive měsíc zachována, a to tak, že dítě si obraz svého okolí vytváří pomocí totálního vnímání VŠEMI smysly, byť zatím dílčím způsobem nedokonalými, ostatně, co jiného mu zbývá, že, je téměř slepé a ani nemůže chudák zprvu pohnout svou vlastní hlavou za směrem nějakého neznámého zvuku, jak je ta hlava těžká. Takže vnímá takzvaně TĚLEM, pečlivě vnímá tělesně. Velice přesně dokáže rozlišit, co je to láskyplný, konejšivý zvuk i dotek pocházející od jeho vlastní matky, kterou důvěrně zná již bezmála třičtvrtěroku, a co je komisní dotek a zvuk neznámého člověka, který ho navíc někam obrovitánským děsivým prostorem bez konce kamsi nese, neboť novorozeně má po narození plně vyvinutý hmat a tak mu průvan vzduchu jemně si hrající s jeho hmatovými chloupky na obličejíku jasně říká, že je asi někam bezohledně UNÁŠEN a maminka NIKDE!!! HRŮZA!!! ÓÓÓÓ, jaká to hrůůůůza, kamsi mne někdo nese, vzduch kolem mne fičí, hlasy, které znám ze své dělohy se ode mne vzdalují óóóóóó, to je konec, již nikdy se neshledám se sobě milými, s mými blízkými, kterým jsem se narodil, mamííííí, mamíííííí, mamíííííí, pomóóóóóóc, pomóóóóóóc, béééééééé, béééééééééé, béééééééé....

Už to chápete...?
04. 10. 2007 | 21:43

Dáda napsal(a):

Ja bych to tak neprozival. Zakladnim poslanim zeny je byt matkou. Cim dele to odklada, tim vic se toho boji. Ji jogurty, cte odborne publikace a cvici specialni cviky. Porodnice je od toho, aby v ramci moznosti statu zajistila pomoc rodickam. Nema cenu mudrovat a vyzadovat standard, ktery stat nedokazeme zajistit. Takovy je zivot. Chlapi taky nepisou blogy, ze je vojna nebavila, do potencialni valky se jim nechce, ze vsechny ty vojensky kramy jsou priserne tezky. Ze nejlepsi by bylo, kdyby za nas stat posilal roboty, protoze v civilizovany spolecnosti ma lidsky zivot cenu.
05. 10. 2007 | 00:56

Al Jouda napsal(a):

V případě, že by dnešní rodičky nebyly zatíženy civilizačními syndromy, bylo by možno s názory této bezesporu inteligentní ženy souhlasit.Bohužel dnešní ženy nemají zvířeckou odolnost.Jejich imunitní systém je často narušován nesprávným způsobem stravování (různé diety), oblékání (holá břicha a bedra)a obouvání ( deformace nohou).Z toho vyplývá reálná existence velkého počtu tzv. rizikových těhotenství, která by rozhodně neměla být ukončena domácími porody.
05. 10. 2007 | 07:41

Sokrates napsal(a):

Dáda - prevrátiť kalendár z 10O7, 1700, 1970 na 2007!

Al Jouda - čítať poriadne článok a preštudovať výskumy!

:-)
05. 10. 2007 | 08:03

Coco napsal(a):

Dada, nebude to v inom poradi, a teda, ze cim viac sa boji (hoci nevedomky), tym viac to odklada ?

A ze sa boji, lebo ten jej porod bol prave taky "moderny" ?

Chlapi o vojne sice blogy nepisu, ale preco sa o nej dokazu bavit (ventilovat traumy) minimalne tak dlho, ako zeny o svojich porodoch ?
05. 10. 2007 | 08:03

Coco napsal(a):

Al Jouda, tato civilizacia si vyzaduje poriadnu davku zvieracej odolnosti, o tu sa nebojim :-)))
05. 10. 2007 | 08:06

coco napsal(a):

... "za tiché asistence co nejméně osob" ...

... predpokladam, ze bolo myslene, cudzich osob ... cudzich rodicke a dietatu ...
05. 10. 2007 | 08:35

Ondra napsal(a):

Nastesti zena toto dilema neresila, jinak bysme byli bez syna a v horsim pripade bych byl i bez zeny: 4x omotana pupecni snura kolem krku by pri porodu doma znamenala v nejlepsim pripade "pouze" jistou smrt ditete. Proto Vam radim: pri vyberu porodnice vlastni dum ci byt vynechejte!!
05. 10. 2007 | 09:41

Olda napsal(a):

proč jsou některé ženy hloupé a zahrávají si se svým životem a životem svého dítěte?Všechno souvisí s poklesem vzdělanosti mladé generace bohužel lidé ,kteří by měli být vzorem jsou hlupáci
05. 10. 2007 | 10:44

Rostislava napsal(a):

Paní Mihovičová,
čtu už Váš druhý příspěvek za posledních 14 dnů a teď opravdu nevím, zda záměrně provokujete občanskou veřejnost České republiky nebo si opravdu trváte na svém a fakt těm svým větám věříte. Asi jste patrně emancipovaná sestudovaná žena, která zvládla porodnictví studiem na internetu, o čemž mne neustále přesvědčujete, a která opravdu věří těm blábolům, že všechny děti narozené v porodnicích jsou vlastně chudáčci, postižení jakýmkoliv způsobem (frustrace, autismus, atd.)do konce svého života jen tím, že se nenarodily doma.
Prosím Vás, minule jste psala, že nemáte žádné děti. Až budete mít alespoň jedno, napište nám svůj zážitek, jak jste ho rodila doma, já si to pak přečtu. Do té doby jsou Vaše články pořád na jedno brdo, kdy neuznáváte argumenty proti a pořád se oháníte zahraničím. Já mám osobně 2 děti, obě dvě jsem rodila v porodnici, a přísáhám Bohu že bych neudělala jinak. Jde mi a šlo mi hlavně o zdraví dítěte a ne o nějaké ptákoviny, o kterých pořád píšete. Jsem už trošku útočná, protože to snad ani už nemohu číst. Hodně štěstí u Vašeho porodu.
Jo, a ještě něco, vidím to z obou stran, jsem totiž porodník...
05. 10. 2007 | 12:18

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Pro p. Rostislavu

Ale paní Rostislavo, tady přece nejde o porody doma, ale o porody tak, jak si je přejí rodičky, které nejsou vedeny jako rizikové a je tudíž možno, aby rodily přirozeně v porodnicích, ve kterých očekávají od SVÝCH(!) lékařů psychologickou a záložní fyzickou pomoc, že se opravdu není třeba ničeho bát!!!

Přestaňte už konečně kupčit se strachem!!!

Ten kdo se již předem bojí, Vám nevěří a vaši přítomnost tudíž odmítá, co je na tom tak nepochopitelného. Vy SLOUŽÍTE životu a NEVLASTNÍTE jej, matka a dítě jsou SPOJENÉ NÁDOBY!

RESPEKTUJTE TO!

DEJTE MATCE ŠANCI a když ze své zkušenosti rozpoznáte, že se blíží smrtelná komplikace, pak jednejte, nikoliv dříve systémem: TÁÁÁÁK, TADY SI LEHNĚTE A MI VÁM TO DÍTĚ PORODÍME, PROTOŽE VY, MILÁ NAIVKO NEJSTE LÉKAŘ!.

To zavání fašizujícími tendencemi, to se namne nezlobte.

Jedině o tom je tato celá diskuse, ...podobná se vede i na: Centrum.zdraví.cz

A co nyní aktuální případ ZÁMĚNY(!!!) dvou novorozenců, to je tedy pěkná ostuda, co?
Ke spravedlnosti nutno dodat, že naštěstí naprosto, naprosto výjimečná, to už se opravdu dlouhou dobu nestalo. Ale i tam má toto téma svůj skrytý podtext, neboť každá matka, resp. i Vy sama jistě potvrdíte, že máma, která své dítě bezprostředně po porodu má možnost uchopit do rukou, přivinout k prsu, polaskat, přivonět(!!!) k němu, poslechnout si jeho zavrnění, tak taková matka již své dítě pozná s naprostou jistotou i poslepu!!!
Jde tu o základní vazby člověčích instinktů!!!
Chápete?
Toto vše se dnes do značné míry tu více, tu méně nerespektuje a výsledek je ten, že míra povrchnosti lidského podvědomí citu velice rychle upadá. Pak jsou lidé ochotní si koupit počítač, nakoupit si střílecí hry (Vietnam, Irák, apod.), Colu, Hambáče a jít na to, pařit, případně se jít vožrat, nebo si šlehnout ňáký to svictvo...

Ách jo.

A pak se ještě někde na Internetu dozví, aby se na to na všechno vyprdli, aby se na to vyflákli, a chovali se ještě povrchněji a povrchněji a povrchněji a povrchněji...

Dnes můžete dokonce zaslechnout, kromě toho, že používají velice sprosté chlapácké výrazy jakoby mimochodem zcela běžně, různé takzvané moderní ženy, jak o svém budoucím mateřství a porodu mluví s opovržlivým pohrdajícím oplzlizmem ve stylu: "No co, no tak to mimčo vyprdnu a co jako, mám si z toho dělat ňáký drámo?".
Chápete?
O svém porodu hovoří jako o vytlačení nějaké odporné překážející obtěžující fekálie, ...nebál bych se říci, že je to doslova Slepičí postoj, neboť slepice do porodu vejce také neinvestuje tolik energie a trpělivosti. Takže nám tu pohrdáním krásy fyziologie porodu roste nová Slepičí generace povrchních Krkavčích matek. Vy lékaři svým neústupným přístupem a neustálým shazováním všeho krásného do mechanismu pouhé medicíny na tom máte také svůj podíl, byť jistě ne marginální, ...abychom byli spravedliví.
05. 10. 2007 | 12:49

Dáda napsal(a):

Zkusim pridat trosku procitenejsi poznamku, nez byla ta prvni.
Matka mi vypravela zazitky z prvniho porodu. Dite rodila klestema a radost z toho nemela. Slysela, jak porodnik rekl, ze cisare delat nebude, protoze ten den uz delal 2. Jako zootechnik ma znalost fyziologie a zduvodneni zakroku ji v tu chvili moc nepotesilo. Tohle je presne ta situace, ktera by se stat nemela, tohle je ukazka neprofesionality. (Na prilisne svetlo si nestezovala). Doufam, ze si tuto informaci odpurci cisaru ulozi do sve mozaiky a budou posuzovat az celkovy obraz.
05. 10. 2007 | 12:49

janamihovicova napsal(a):

Paní Rostislavo, věřím, že děláte svou práci dobře a že to, co píšete, myslíte upřímně. Vidím, že jste stoprocentně přesvědčená, že máte pravdu. Ale i já si myslím, že můj pohled má své racionální jádro. Pravda totiž neexistuje. Existují jen miliony subjektivních názorů a všechny mají stejné právo na život. Zkuste pochopit, že mám prostě jinou životní filozofii a jinou životní zkušenost než vy. Svobodu chápu jako nejvyšší hodnotu. Proto chci, aby ženy měly svobodnou volbu. Zatím ji povětšinou nemají. Pokud chtějí rodit opravdu svobodně, musí rodit doma. Včera mi maminka mého kamaráda, která je uklízečka v porodnici, vyprávěla, jak se u nich rodí. Super moderní porodnice, vybavení za miliony, ale když rodíte císařem, kouká na vás uklízečka přes skleněnou stěnu. Přijde vám toto jako normální? Mě ne. Proč tu neexistuje více alternativ než jen industriál v nemocnici a svoboda doma?
05. 10. 2007 | 13:33

Rostislava napsal(a):

Pane bezvýznamný bambulo,
zkusím krátkou odpověD, aby si to všichni dočetli do konce...

Píšete: ...o porody tak, jak si je přejí rodičky, které nejsou vedeny jako rizikové a je tudíž možno, aby rodily přirozeně v porodnicích, ve kterých očekávají od SVÝCH(!) lékařů psychologickou a záložní fyzickou pomoc...

Jak víte, že já rodičkám psychologickou a záložní fyzickou pomoc neposkytuji??

Jen jsem napsala svůj názor. S prominutím, hlavní článek o autismu dětí, které se v 18-ti letech zastřelí, protože se narodily v porodnici, je blábol, a za tím si stojím. Nesouhlasím s porody doma, to je druhý můj názor.
Nestraším, jen mám zkušenosti, co se všechno může stát, co jsem viděla, zažila, jak jsem vlastníma rukama bojovala.
Laikovi se mluví lehce, ale silně adrenalinový sport zvaný porodnictví z vás na vlastní kůži nikdo nezažil. Tak prosím diskutujte...
05. 10. 2007 | 13:36

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Paní Rostislavě.

Děkuji za odpověď, byť trochu "útočnou". Vás nezpochybňuji, neboť Vás neznám, mluvím obecně o porodnictví jako takovém, to pro pořádek.

Zase nasazujete psí hlavu mermomocí porodů doma. O tom p. Mihovičová ale nemluví. Proč se tomu vyhýbáte a místo toho mezislovně útočíte na jakousi délku, která se dá číst, to není argument, tím jenom nám tady všem v diskusi pna sebe prozrazujete, že Vás nebaví číst dlouhé odstavce textu a že tudíž své oponenty nerespektujete.

Takže:

Jste ochotná RESPEKTOVAT to, že MATKA RODÍ DÍTĚ, a nikoliv porodník.

Z toho tudíž vyplývá, že Vy jste její pomocník, služebník, záloha, databanka zkušeností pro prvorodičku, to je Vaše role a nikoliv propadnou své profesní deformaci a svá traumata stresu z celodenního zápřahu v nemocnici, resp. porodnickém zařízení si ventilovat vnější projekcí netrpělivosti a profesního zjednodušení celého procesu aby se to hlavně stihlo než mi zkončí šichta!!!

Tím proboha netvrdím, že se tak chováte Vy, ...ne tak někdo jiný, bohužel.

Co Vy na to, odpovíte již konečně na základní otázky, nebo opět začnete strašit komplikacemi.

Těším se na Vaši odpověď.

Konečně někdo od fochu, kdo je ochoten diskutovat, byť jen velmi ztuha.

Jste velice významní zkušení sluhové, tak služte a budeme vám moc a moc vděčni, ale nechtějte nás vlastnit, nebo námi pohrdat, nakonec jsme to mi pro koho to všechno děláte, takže v čem je problém...? Matky mají požadavek na zlepšení SLUŽEB a SLUHA odmíta službu ZLEPŠIT!!!

To je tedy docela bizarní situace, souhlasíte...?
05. 10. 2007 | 13:52

bezvýznamnýbambula napsal(a):

omlouvám se za chyby a hrubky, pardon!!!

(:-))
05. 10. 2007 | 13:55

janamihovicova napsal(a):

Paní Rostislavo, jste sice lékařka, ale celý život zažíváte pouze porody v industriální porodnici a řešíte komplikace. Jak ale víte, že tyto komplikace by nastaly i v jiném prostředí? Beze sporu některé ano, ale některé pravděpodobně ne. Až budete mít za sebou osm set porodů doma, bude pro mne váš názor relevantní. Ale znovu opakuji, nejde o porody doma, ale o možnost svobodné volby, čímž myslím hlavně porod v porodnici jako doma. Je mi jasné, že mnoho porodníků touží pomoci. Ale stačí udělat jednu jedinou malou mezeru a vše je jinak. Touží po moci. Touží rozhodovat za jiné bytosti, jak rodit a žít.
05. 10. 2007 | 14:13

Rostislava napsal(a):

Pane bambulo,
nic proti Vám, ale nemám jen na práci psát na servr aktuálně.cz nějaké dlouhé příspěvky. Nikým nepohrdám, nejsem žádný sluha a zároveň rodí dítě matka, ne porodník. Tak bych to shnula - tedy Váš příspěvek.
Na závěr chci napsat, že přesto nesouhlasím s porody doma. Nenasazuji psí hlavy a nikoho nestraším.
Třeba za mně mluví zkušenosti... (Tak co, už mám svatozář kolem hlavy?)
05. 10. 2007 | 14:14

Rostislava napsal(a):

Pro paní Mihovičovou:
vím, že nikdy nemohu přesvědčit přesvědčené lidi, a vzledem k tomu, že jsem napsala do diskuse více příspěvků, než "je zdrávo", naposledy reaguji:
800 fyziologických porodů může doma dopadnout dobře, s tím souhlasím. Ten 801. může mít však komplikace, které se pozdním příjezdem do nemocnice nemusí vyřešit ke spokojenosti oběma stranám. I fyziol. těhotenství může skončit patologicky. Porodní asistenka, byť s 50 licencemi a 60 letou praxí, neumí vzít kleště, neumí porodit konec pánevní, někdy ani nepozná patol. záznam na kardiotokografu, přičemž se často stává, že mně volá k fyziol. záznamu a hodnotí ho jako patol.. Co všechny dokonale umí, je že zavolá vždycky lékaře. Někdy špatně zhotnotí krevní ztrátu, nerozpozná počínající patol. komlikaci. Porodní asistentka umí výborně chránit hráz a vést prořezávající hlavičku. Možná, i když by to měl ve 100% dělat lékař, zašije i nějaké 3-4 stehy, k tomu byly vedeny v dřívějších dobách.
Když je porod fyziologický, porodní asistenk ase holedbá, jak to krásně porodila, jak je šikovná. Při patol. stavech se zatlačí do kouta, protože to skončilo jinak, než si myslela.
Myslete si o mně co chcete, ale porodnictví nelze nastudovat z internetu, je to dlouhodobá záležitost, každá žena reaguje jinak, u každé trvá porod jinak dlouho,u dvou "identických " rodiček může nastat zcela odlišný další průběh porodu.
Tímto článkem jsem asi naštvala všechny porodní asistentky, většina z nich jsou milé a přívětivé slečny či dámy, umí vést fyziol. porody, ale NEMAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA POROD !!! Když se spletou v názoru, nikdo je nebude soudit, nikdo je nevyhodí z práce, nikdo nezemře, ale u vás to tak NEBUDE !!! Já si nevezmu na svědomí smrt matky či dítěte, jen proto, že mně porodní asistenka přesvědčuje, že si myslí, že to je jinak. Ona zná jen pár patol. stavů, které se častěji na porodním sále vyskytují, než jiné, ale když přijde výjimka, jednou za 5-10 let, tak co???
Když se něco semele, vždy za to mohl lékař.... Dle vaší teorie, když všechno zvládne porodní asistentka, proč by vlastně měl ????
Prostě a jednoduše, klidně se do mně obujte, diskutujte muži, kteří nikdy nebudete rodit, diskutujte nerodící matky. V reálu je ale situace jiná. Klidně se do mně obujte, už fakt nechci reagovat. Nemá to toiž cenu.
05. 10. 2007 | 14:28

bezvýznamýbambula napsal(a):

pro p. Rostislavu.

Paní Rostislavo, děkuji za Váš čas, který píšete, že si musíte na nás přímo udělat. No tak dobře, tak si ho udělejte, budeme jenom rádi!!! Opravdu!!!

Odborník, který má chuť diskutovat není jen tak lehko k nalezení!!!

Takže shoda je možná???

Trochu mne sice zaráží, že se necítíte být sluhou, to tedy, trochu mne mrazí, se přiznám mne zarazilo, takže co tedy jste, ...chodící ješitnost na prestiž bílého pláště neuvěřitelně vzdělaného odborníka přez zdraví!??

To snad ne!

Chápete, všichni jsme jen lidé, kteří sloužíme ve svém svobodně zvoleném zaměstnání těm druhým, abychom pak přišli domů, a hle(!), BLIK, ...sáhneme po vypínači a BUDIŽ SVĚTLO..., ...po drátech k nám bleskurychle dorazila zase ta druhá obětavá služba těch chlapíků v elektrárně co chudáci právě nastoupili na noční šichtu. Také jste jim jistě vděčná, že zatím co jste Vy celý den poctivě a obětavě SLOUŽILA svým svěřeným a potřebným, tak i oni na Vás ti kluci tam někde v Opatovicích, nebo Temelíně, mysleli v dobrém, že tu svoji službu neodflákli a nenechali dojít rezonanci turborotoru do kritické hodnoty, včas odfázovali turbogenerátor a tak zachránili kmitočet sítě před tím, aby spadl a Vám na sále právě, když jste zašívala jednu rodičku po císařském řezu, zhaslo světlo(!).

Chápete?

Jsme lidé, vše se vším souvisí, ať méně a podprahově, nebo více a markantně.

Jsme tu všichni jeden na druhém závislí, jsme křehká pavučina života roztažená po kontinentech chladnoucí kapičky strusky, rotující a obíhající kolem jedné takové o něco větší kapky strusky, co právě dohořívá, a pěkně svítí ještě teď na podzim spokojeným maminkám jižním oknem do pokoje a tvářička toho maličkého je spokojená, spí, je u maminky, a všichni jsme spokojení, všem je nám dobře, nemáme strach, to ne, nemáme :-)

Chápete?

Přeji Vám moc hezký zbytek dne a jestli mohu prosit, udělejte si na nás občas trošku času, a klidně můžete po večerech sepsat něco delšího, nějaké opravdu odborné pojednání, zhodnotit své zkušenosti, vytěsnit svůj stres a strach a něco napsat a pak nám to tady sem nakopírovat. To by snad šlo, ne?
05. 10. 2007 | 14:37

janamihovicova napsal(a):

Díky za příspěvek paní Rostislavo, vše, o čem píšete se jistě může stát, to ovšem nebrání tomu, aby se porodnice stala lepším místem. Když si přečtete můj článek, zjistíte, že nežádám příliš, pouze absolutní soukromí, ticho, teplo, šero, civilní prostředí, jednu přívětivou osobu, která mi bude pomáhat, svobodu pohybu a to i během druhé doby porodní, dítě stále u sebe a velmi rozvážný přístup ke všem zásahům. Je to opravdu tak strašně pobuřující požadavek?
05. 10. 2007 | 15:29

Rostislava napsal(a):

ne není, v tomto Vašem posledním příspěvku mohu s Vámi 100% souhlasit.
Ne však s tím, co bylo popsáno výše, čeho jste zastánkyní atd., ale o je Vaše věc.
05. 10. 2007 | 15:35

bezvýznamýbambula napsal(a):

pro p. Rostislavu.

VÝBORNĚ!!!

Takže SOUHLASÍTE!!!

No to je výborné, a teď upřímě: Jestliže souhlasíte, odhadněte, bude se i něco v dohledné době měnit, nebo ne, protože to je právě smysl diskusí. Když dojde ke shodě, tak se projednají kompromisy, jejich technická řešení, finanční a organizační zabezpečení a pak se dohodne i termín od kterého se na tom začne intenzivně pracovat, ...jinými slovy diskuse by měla nést také své plody, jinak je to jenom další kamínek do mozaiky nedůvěrohodnosti.

Jste to vy, ŽENY(!!!) PROBOHA!!!

VY NÁS VŠECHNY RODÍTE!!!

Tak si do toho nenechte pořád mluvit nějakými zapšklými profesory, paní Rostislavo, a dohodněte se konečně vy samy mezi sebou, ...jedině VY, NOSITELKY ŽIVOTA máte právo učinit patřičné dohody a změny, nechápu, že se těchto ryze ženských věcí musí chápat i nějací bezvýznamníbambulové!!!

Paní Rostislavo, jak jsem řekl, přečtěte si v klidu mé příspěvky i článek p. Mihovičové ještě jednou a pak nám napište rozsáhlou studii, to by mohl být vynikající začátek pro opravdu seriózní diskusi ŽEN SAMÝCH MEZI SEBOU, neboť jsou to VAŠE DARY, které zde na této planetě pro nás pro všechny obětavě nesete, jste to VY, které krvácíte, jste to VY, které zasluhujete to nejvyšší dobro a úctu, naví když ještě máte tu touhu a schopnosti, tak jako např. Vy, pomáhat a obětavě sloužit svým "KOLEGYNÍM" V OČEKÁVÁNÍ.

Nedělejte z toho prosím jenom jakousi technologii zrodu lidského plodu, jsou to spojené nádoby, MATKA a JEJÍ MALIČKÉ.
:-)

Děkuji za Vaše odpovědi, slibuji, že odteď již nechám diskutovat pouze Vás ŽENY, a budu jen tento BLOG v tiché úctě sledovat a číst!

Milé ženy, závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za to, co pro nás všechny děláte a znamenáte, bez Vás by se to tady dalo jenom hodně těžko vydržet. Máme vás rádi a respektujeme vás!
05. 10. 2007 | 15:52

matka napsal(a):

pro Rostislava:
Pani doktorko, naprosto s Vami souhlasim, pracovala jsem 20 let s odbornosti ARIP. Verte, ze diskuze na tomto blogu je ztrata casu.
05. 10. 2007 | 22:09

Viola napsal(a):

Rodička, která se na porod nijak nepřipravuje, to má v Čechách jednoduché. Důvěřuje lékařům a prožívá klidně své těhotenství. Naše porodnictví je přece podle statistik úmrtnosti jedno z nejlepších na světě, tak čeho se bát? Zvědavá rodička to má mnohem těžší. Chce být poučena a studuje různé zdroje. Velmi rychle pak zjistí, že existuje poměrně dost zkušených odborníků, kteří mají ke klasickým porodnicím mnoho velmi závažných výhrad.→ Zdá se mi, že je to nějak postaveno na hlavu. Rodička, která se nepřipravuje by měla mít strach, protože i když je nemocnice perfektně vybavena, tak tlačit za ni nikdo nebude.→ Naproti tomu poučená rodička se správným vedením po celou dobu těhotenství strachu zbaví a naučí se, jak se správně při porodu chovat a naučí se důvěřovat, protože je to nutné. Samozřejmě se může dopředu seznámit s porodnicí a její úspěšností. Dokonce bych řekla, že mladé ženy - dívky by měly v tělesné výchově se speciálně připravovat na úlohu rodičky, protože je to sportovní výkon. Aby to dobře dopadlo, je třeba trénovat. Tímto svým příspěvkem pozdravuji Bambulku, ať se ti daří porodit krásné dítě.
06. 10. 2007 | 00:07

Sokrates napsal(a):

Viola nezdá sa vám to. Je to postavené na hlavu, ale myslím, že irónio-zámerne. Viete - článok má vždy svoj začiatok, telo a koniec.

Na druhej strane predstavte si dieťa, ktoré prvýkrát skúša, čo znamená žeravá platňa - myslíte, že má strach? - ja myslím, že príde až potom. Hlavne vtedy keď bolo nepripravené.
06. 10. 2007 | 08:18

Viola napsal(a):

Pro Sokrata,
Já se přiznám, že jsem si celý článek ani nepřečtla, protože jsem už dopředu věděla přibližný obsah a zdál se mi moc dlouhý, teď jsem to ale přelouskala a ještě více se divím, ženy zde přirovnávají k dobytku. Lidé jsou lidmi i s jejich pokrokem. To, co se překotně vyvíjí by se mělo dohánět duchovním vzděláváním. Duchovním cvičením. Život nezačíná porodem, i když ten je opravdu veledůležitý, život je v lůně ženy devět měsíců, po které se formuje a oba rodiče na něj mají vliv. Život začíná už zplozením, jestli byl počat s láskou, nebo bez ní, jen s jakousi kalkulací. Jsem zastánce přirozených porodů, ale v nemocnici za odborné péče.
06. 10. 2007 | 09:39

hel napsal(a):

Syn měl omotanou pupeční šňůru kolem krčku ( to se mi nezdá až tak vzácná komplikace) - rodit doma, tak syna nemám.
Pokud bude existovat (a to vždy bude) byť i minimální riziko jakékoli komplikace, která bez zásahu lékaře bude znamenat fatální problém, budu vždy pod porody pod lékařským dohledem.
to ovšem neznamená, že v porodnici bylo vše ok . hlavně co se týče soukromí rodičky.
takže já jsem pro porodnici, ve které bude panovat co nejpříjemnější prostředí.
maminky, nemyslete jen na sebe, ale i na děťátko.
06. 10. 2007 | 12:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní matko,

opravdu si myslíte, že diskuse je ztráta času? Není to naopak docela dobrá možnost, jak se dozvědět, proč lidé vidí některé věci jinak než já a přemýšlet o tom? A seznámit je s důvody, které vědou k závěru, jenž třeba oponují?

Hezký víkend.

Libor Stejskal
06. 10. 2007 | 12:41

Nadi napsal(a):

Ráda bych s Janou souhlasila, ale bohužel o porodu zatím jen čte...z toho vyplývá, že si spoustu věcí idealizuje a tzv. moderní porodnictví zbytečně podceňuje. Mám dvě dcery a vždy byl u porodu jejich otec. Nebyl se jen podívat na krásu zrození, ale pomáhal mi při bolestech a podporoval mě a také komunikoval s personálem a tím mě ušetřil od formulářů a od přítomnosti cizích osob u porodu. Všechny jejich požadavky mi tlumočil můj partner a krátké prohlídky mě vždy ubezpečily, že porod se blíží a vše jde správným směrem. Monitor jsem navštěvovala ráda už před porodem, bylo mi velmi příjemné poslouchat tlulot srdíčka.U porodu navíc ukazuje intenzitu kontrakcí a vše vidí a slyší partner a snad je pro něj snadnější se vžít a pochopit pocity rodičky. Celý porod ať už na míči, ve sprše, kdekoli mě doslova hlídal nastávající tatínek a já jsem mohla v klidu se soustředit se na správné dýchání, při největších bolestech soustředit mysl na něco opravdu krásného a mezi kontrakcemi usínat a tak odpočívat kdekoli se mi zachtělo. Opravdu jsem si porod užila, měla jsem pocit, že se dostávám do jiných dimenzí, ale to už sem asi nepatří. Velkou roli tu také hraje příprava na porod a koncentrování mysli na příchod děťátka. Psychologie zahraje pak velkou roli. Velké rozčarování ale bohužel přišlo, když se děvčátko narodilo, protože mi je na chvíli odnesli, pak jsem také čekala, až mi jí umožní přiložit k prsu a pochovat a pomazlit. V tomto ještě porodnice chybují. Pak si dcerku nechali od půlnoci do devíti na sesterně, abych byla dost odpočatá, což mě velmi mrzelo a dcerky jsem se brzy dožadovala, bohužel neúspěšně. Porodnice by nebyly špatné, pokud by personál více respektoval soukromí rodiček, způsob prožitku porodu, intenzivnější kontakt mezi matkou a dítětem....snad by mohla lékařská věda respektovat přirozenost.
06. 10. 2007 | 12:44

Jana J napsal(a):

Vidím, že porody jsou zajímavé téma, především pro muže...Toho svého jsem k třetímu porodu chtěla, ale musela jsem téměř použít násilí. Moc se mu tam nechtělo.Jak vyplývá z výše uvedeného, rodila jsem třikrát a pradoxně mám lepší pocit z těch porodů, které se odehrály ještě v osmdesátých letech.Bylo to , jak jinak, díky osvícenému panu primáři tehdejší táborské porodnice. dr. Voštovi, kterému tímto ještě jednou děkuji.Byl tam klid, nikdo mě zbytečně neprohlížel, žádné monitory, i porody byly v klidu.V roce 95 jsem rodila potřetí a přišlo mi, že mi to chtějí co nejvíc zkomplikovat a tvrdili mi, že je dost času, i když jsem říkala, že už to bude, a nakonec mě hnali na sál doslova svinským tempem.Co se týče poporodního rituálu, možná jsem divná matka, ale poté, co jsem zjistila, že je dítě v pořádku, jsem chtěla mít klid a i celý roaming in mi mohl být ukradený. Týdny jsem se pak vzpamatovávala z toho, že jsem se po porodu ani nevyspala, tedy první dny. Potřeby rodiček, jako každého, jsou prostě individuální a mělo by se přihlížet i k tomu, že některým ženám jsou moderní trendy ukradené.Co bych ale plně podepsala, je klid a soukromí v průběhu porodu i potom, což s těmi přístroječky a mechanizmezečky pro pohodlí pánů porodníků nejde.
06. 10. 2007 | 14:51

Jana J napsal(a):

Oprava - rooming in
06. 10. 2007 | 15:05

Lenka napsal(a):

Ahoj všichni
tuhle debatu o porodech jsem si vyloženě užila.Hlavně že se zapojili i chlapy,to je fajn že jsou mezi námi i takový,hlavně jsem ráda za jejich názor.
Milá Jano,vím že jsi vystudovaná,chytrá,emancipovaná a bůh ví co si ještě o sobě jiného myslíš ale musím souhlasit s názorem,že dokud se do porodnice nedostaneš s vlastním miminkem tak podle mě vůbec nemáš co na takové téma diskutovat.Ono všechno co jsi slyšela,četla a já nevím od kud máš tyhle názory,tak prostě dokud si to sama nezkusíš tak nic moc neřeš.Zatím sis jen proti sobě potvala spoustu lidí,kteří o tom ví víc než ty.
Nechápu co se odvoláváš na zahraniční lékaře a porodnice,to co jsis nastudovala je možná jen zlomek pravdy a to nejspíš ze soukromých institutů.Já v zahraničí sice v nemocnici a ne v porodnici byla a byla to katastrofa, už nikdy víc.To nae zdravotnictví je na tom ještě dobře.
Jinak já mám s porodem zkušenost ještě čerstvou,samozřejmě z porodnice a strašně ráda ji budu jmenovat Praha Bulovka.Super personál i péče o mě i o miminko.Já neměla žádné komplikace ale ani tak bych vživotě neriskovala život svého dítěte.
Je mi jedno co děláte se svým životem ale rozhodně nemáte právo ohrozit život miminka.Píšeš o svobodné volbě,tak jestli mermomocí chceš o něčem svobodně rozhodovat tak si běž koupit novou kabelku,tam si může rozhodovat jak chceš,ale tady se bavíme o tvém miminku a to má právo na péči pediatra, zkušených sester a lékařů.
Když potřebuješ klid ,šero, soukromí a pomerančový juice tak běž rodit na soukromou kliniku,můžeš si tam donést vlastní povlečení,a všechno co ti bude domov připomínat. Ale ber ohled na to dítě.
Ted se mi přerušil tok mylenek ještě jsem chtěla něco určitě napsat,ale moje milované dítě mě vyruilo.
Jinak i když se narodil v porodnici není autista,máme skvělý vztah a myslím že mu vůbec nevadilo že se narodil v porodnici sestřičky na novorozenecké JIP ho zbožnovaly a já jsem jim za všechno vděčná jak doktorovy tak sestřičkám tak i porodním asistentkám.
Tak doufám že ti nebude mj názor moc proti srsti.
Lenka
06. 10. 2007 | 17:04

matka napsal(a):

Dobry vecer pane Stejskale,
diskuze je jiste prinosna, v tom s Vami souhlasim. Tedy pokud se rozvine.Na tema, ktere otevrela autorka by byla navic velmi potrebna. Pokud jste si nevsimnul, zde i v predchozim clanku na stejne tema se diskuze zmenila na exibici pana s nickem bezvyznamnybambula, jehoz vyroky jste nechal bez komentare. Takze na nazory a argumenty odborniku-porodniku, pediatru nebo porodnich asistentek nezbyl prostor. Kazdy z nich byl okamzite napaden vyse zminenym diskutujicim a to nevybiravym zpusobem. Skoda. Mohla vzniknout diskuze.
Kdyz Vam nevadil zpusob diskuze pana bezvyznamnybambula, neplette se prosim do vzkazu, ktery jsem napsala pro jednu konkretni diskutujici. Kodex jsem snad neporusila.
I Vam pekny vikend.
matka
06. 10. 2007 | 21:03

bezvýznamnýbambula napsal(a):

TVŮJ PROBLÉM, MATKO, JE PÝCHA.

ZBAV SE JÍ A RÁDI SI TĚ POSLECHNEM.

Jistě máš spoustu zkušeností.

BOHUŽEL, máš dojem, že patří pouze tobě.

TAK TO ALE NENÍ.

PROMLUV K TÉMATU, A NEBO MLČ.

Sociopatie Tvého Ega, není tématem tohoto blogu.
06. 10. 2007 | 22:08

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Paní MATKO, prostoru máte tam i tady několik gigabajtů.
Na Vaše soukromé stížnosti zcela mimo téma blogu, však tady není nikdo zvědavý.

A na paní Rostislavu nám nesahejte, tu máme náhodou moc rádi, místo planých výmluv a žalování editorovi - DISKUTUJE!!!

Toto je můj POSLEDNÍ příspěvek zde.

Jenom z čiré křesťanské lásky k Vám, a k Vašim osobním problémům, jsem porušil svůj tomuto fóru daný slib. (viz výše)
06. 10. 2007 | 22:31

Sokrates napsal(a):

Pro Violu : ja som zase čítal v článku, že sa tam zrovnáva pôrod žien s pôrodmi dobytka a nie ženy s dobytkom. Celkom rozdiel, nemyslíte?

Žijeme v 21. storočí. Som zástancom pôrodov v PORODNICI s výborne ľudsky aj medicínsky vyškoleným odborným personálom poruke. Nemocnica je pre chorých ľudí! Kto sa chce cítiť pri svojom prvom nádychu ako chorý? A kto chce vidieť svoje dieťa prvýkrát na mieste, kde chodí riešiť závažné problémy?
06. 10. 2007 | 22:42

stejskal napsal(a):

Promiňte, že jsem se zeptal, paní matko.

Už to víckrát neudělám.

Libor Stejskal
06. 10. 2007 | 22:54

Sokrates napsal(a):

Lenka, logika "dokud se do porodnice nedostaneš s vlastním miminkem tak podle mě vůbec nemáš co na takové téma diskutovat" pokulháva - podľa nej by sme sa nemohli vôbec baviť o Bohu, smrti, kvarkoch, muži o ženách, ženy o mužoch a podobne.
Ja zase vítam blog-slovo o pôrodoch, priamo pôrodom nezainteresovanej. Je tam istý nadhľad, ktorý nikdy už nemôže mať žena po pôrode.
06. 10. 2007 | 23:12

Sokrates napsal(a):

opravujem : ktorý už žena po pôrode získava ťažšie...
06. 10. 2007 | 23:16

Viola napsal(a):

Pro Sokrata:

Myslím…. Není možné srovnávat lidi s dobytkem, nebo se zvířaty vůbec. Je sice možné se poučit, pokud jde o anatomii a analogii s naším tělem. Srovnání by pak mohlo též vést k tomu, že si můžeme po porodu také překousnout pupeční šňůru, protože zvířata to také tak dělají a své děti rovnou postavit na nohy a ať se starají, jak umí, protože zvířata to také tak dělají. → Prostě člověk je člověk a oproti zvířatům se liší svým technickým pokrokem, je to něco, co nám bylo přidáno a musíme s tím pracovat.→Pokud jde o to, že do nemocnice patří jen „chorý“, tak na to mám odpověď: Člověk už od narození se dá považovat za nemocného. S každým dnem se jeho buňky nějak mění a odumírají. Proto si nemyslím, že nemocnice je pro nemocné, měla by tu být především pro zdraví nás všech, a ne když už je pozdě.

Nechtěla bych se však dočkat toho, že pro někoho budou nemocnice jako druhý domov, pokud si připlatí a pro někoho místo, kam se bude bát vkročit, protože na to nemá.
07. 10. 2007 | 12:10

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Ale no táááák, paní MATKO-BÁRO, tak už netrucujte, já se Vám omlouvám, buďme zase kamarádi, vždyť jsme si minule tak pěkně v závěru porozuměli.

Dal jsem Vám prostě jenom KOÁN, zenbuddhista zajisté chápe, ...u nás se tomu říká: "hloupého trkni."

Tak mi to "trknutí" odpusťte a reagujte třeba tady hned kousek nade mnou na paní Nadi, tam je pár zádrhelů, které p. Mihovičová chce svými Blogy řešit především(!).

Znovu to opakuji: Tady neřešíme porody doma, ale to, jak zlepšit služby pro MATKU a JEJÍ DÍTĚ.

Tak prosím, paní Báro, diskutujte, vždyť Vám to minule tak pěkně šlo, Vaše příspěvky se mi líbily snad ze všech nejvíce. A já už budu opravdu zticha, co Vám mám na to všechno ještě říct...?

...Prostě jsem to trochu přehnal, no, tak se na mne prosím nezlobte, to je proto, že mi na ženách (a na mojí Berušce obzvláště) opravdu záleží, no, jde prostě o to, že dnešní svět patří mužům a ti do značné míry pak diktují všem všechno. Jsem tedy Feminista ? A nebo jenom jeden bezvýznamný mluvka...(?).
Klidně obojí, mne je to jedno, hlavně když už nebudete trucovat a diskuse se, jak Vy říkáte, konečně rozvine.
07. 10. 2007 | 17:45

Sokrates napsal(a):

Pro Viola :
"Prostě člověk je člověk a oproti zvířatům se liší svým technickým pokrokem, je to něco, co nám bylo přidáno a musíme s tím pracovat."

Myslím, že presne pre tento postoj je raz za čas ľudstvo nútené priblížiť sa k zvieratám. Veľmi jemne povedané.

"Člověk už od narození se dá považovat za nemocného." - nenarodila ste sa náhodou v nemocnici, že máte tento postoj? Práve na toto som sa snažil poukázať v príspevku.

Nemoc je neprítomnosť zdravia. Bunky sa menia a odumierajú nie je nemoc. To je život.
Viola kedy ste naposledy zavítala do nemocnice k lekárovi a povedal mu - mne nič nie je, ja som zdravá čo somnou urobíte?
Ak sa to niekedy zmení a do nemocnice budme chodiť ako zdraví, aby sme chorý neboli, budem prvý kto bude hovoriť roďme v nemocnici.!!!
07. 10. 2007 | 18:18

felis napsal(a):

Jsem samozřejmě proti postoji Jany Mihovičové ze zcela prostého důvodu. Nelze totiž uzákonit jednoznačně tuto volbu a ponechat ji na zvážení jednotlivcům:"kdo chce doma, ať rodí doma, kdo chce špitál, ať jde rodit do špitálu. Člověk je totiž ve své podstatě pěkná potvora a v případě, že by se porod doma jakkoli zkomplikoval a způsobil zdravotní újmu nebo smrt, snažil by se za každou cenu svalit vinu na zdravotní personál. Jednak na lékaře, který vedl po dobu těhotenství dokumentaci, že něco opoměl, neupozornil na možná rizika, nedoporučil nemocnici na porod apod. Pak na pozdní příjezd rychlé sanitky, na pomalost personálu v nemocnici, na nevčasnou diagnostiku stavu rodičky apod. Čověk je zkrátka v těchto vecech hajzl a nepřiznal by si, že si za mnoho věcí může sám svou tvrdohlavostí a naivismem hraničícím se sektářstvím. A proto se stavím na stranu zavedených a prověřených úkonů. Je faktem, že by se jisté alternativy mohly do praxe promítnout a psychology poslechnout. Ale i porodník a jeho personál jsou jen lidé a ti, kteří mají zájem a přístup k rodičkám jaksi lidský, protože je jim vlastní a tudíž automatický, nezastřou jedince, kteří takovýto přístup nemají. A proto jsou porodnice vyhledávané a oblíbené a neoblíbené, kterým by se rodičky raději vyhnuly, avšak z důvodu rajonizace nemohou. Ostatně, co v lidské činnosti je stoprocentní?
07. 10. 2007 | 18:21

Sokrates napsal(a):

Ak vidíme lekára v bielom plášti čo nás napadne? Tu je asi niekto zdravý, kto chce byť zdravší? alebo Tu je asi niekto chorý?
07. 10. 2007 | 18:53

Sokrates napsal(a):

Felis, myslím, že už niekoľko desaťročí máme šťastie, že zakonodárcovia nevidia svet Vašimi očami. Žene v celom civilizovanom svete nikto zákonne nenakazuje, kde musí rodiť. Platí to aj pre ČR. Je to dosť nepríjemná páka, ale účinná. Ako všetko v čom je len trošku slobody.
Kiež by ju ale nemusela používať na vyhýbanie sa starostlivosti odborníkov práve pri rodení svojho dieťaťa.
07. 10. 2007 | 19:14

Marcela napsal(a):

Jano, ráda čtu vaše blogy. Jenom drobnou připomínku. Autorka knihy Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu Henci Goer, není porodní asistentka. Sama sebe charakterizuje jako ženu, která umí číst a psát. Napsala také Obstetric Myths versus Research Realities. Tu bych doporučovala porodníkům velice.

Při své nedávné návštěvě Prahy Odent přiblížil dva významné aspekty, které se váží k současnému porodnictví. Prvním je technologický pokrok, který se velice rychle šíří po celém světě. Druhým jsou vědecké poznatky, u kterých často trvá dlouho než se rozšíří.

Zatímco všichni porodníci, se kterými Odent přišel do styku, znají nový způsob vedení císařského řezu, jakým způsobem se u lidí vytváří schopnost milovat, nevědí.

U člověka stejně jako u jiných savců je těsně po porodu krátký časový úsek, který se již nikdy neopakuje a v kterém se utváří vazba mezi matkou a jejím dítětem. Na vzniku této vazby se podílí hormon oxytocin. Pokud má žena vhodné podmínky, vyplaví její mozek v krátké době po porodu takové množství oxytocinu, které nemá v jejím životě obdoby. Tato mohutná produkce má dvojí význam. Jednak působí mechanicky na dělohu, která se stáhne a odloučí a posléze vypudí placentu, druhým účinkem oxytocinu je ovlivnění chování matky.

To že se oxytocin podílí na mechanizmu porodu se ví již delší dobu, žádný porodník neví, že oxytocin má behaviorální efekt!
Oxytocin podaný uměle způsobí děložní kontrakce, ale nemá dopad na senzorická místa v mozku, nemá behaviorální efekt!

Takže z odpovědi vedoucího lékaře jedné pražské porodnice si zas tak moc nedělejte. Není jediný, který neví.

Pište prosím dál, psát umíte, číst taky.
07. 10. 2007 | 22:34

bezvýznamnýbambula opravdu naposledy napsal(a):

BRAVO!!!

paní Marcelo, to je ono!

konečně se nám to tady začíná rozjíždět, konečně detailní informace o JEDINEČNOSTI TOKU ČASU.

TA CHVÍLE JE JEN JEDNOU!

Je zločin proti Lidskosti jí zbůhdarma svévolně přerušit!

Na měření a vážení je vždycky času dost!!!
07. 10. 2007 | 23:00

oldo - uploud z ineho blogu napsal(a):

Kladnych aj zapornych vplyvov na porod je velmi vela.Psychicky a zdravotny stav zeny,priebeh tehotenstva,dovera v seba,k partnerovi,k dule,k lekarovi,schopnost vnimat svoje telo, schopnost sa uvolnit a nechat dieta urobit svoju "pracu" atd.V nemocnici je to viacmenej normalizovane na pacientka pride,zbavi sa choroby a odide,tam sa moze naozaj bojovat len za lepsi pristup lekarov a sestier k ich praci a bohatsi vyber pomocok,poloh,sposobov uvolnenia sa a pod.Zena tam pride vzdy do cudzieho prostredia s cudzimi ludmi,kde sa bude hanbit revat, plakat,skuvinat a len sa naha a pokadena modlit,aby to uz mala za sebou.Doma sa moze od mnohych tychto stresujucich vnemov a myslienok vyvarovat a porod prebieha pre nu a dieta prirodzenejsie.Ale zase by nemala mat strach a mala by sebe a dietatu verit.V maloktorej nemocnici vam nechaju (ked chcete) s dietatom na bruchu a este spojenym s matkou pupocnu snuru "dodychat", malokde vas nechaju (napr. otca) tu snuru prestrihnut a dieta vo vanicke okupat.
A kto ma cakat kedy z vas vyjde placenta, vsak sa da troskou nasilia aj vytiahnut :), cas su ehm, peniaze.
Sme vychovani k tomu, aby sme sa bali. Vzdy moze nastat komplikacia, vzdy moze clovek ochoriet, na vsetko sa moze clovek poistit, proti vsetkemu sa da ockovat. Vsetko vedecky dokazane.
Cudo, ze este vobec umierame.
Ale aby som nemlel, bol som u troch porodoch, 1. a 3. v nemocnici, druhy doma len so zenou. Domaci porod bol planovany s hebamme (dula, porodna asistentka), ale nastastie dosla asi az 5 minut po porode. Dcera vladla situacii a chcela rychlo von :). Samozrejme sme si o porodoch predtym toho dost precitali a na domaci porod mozu tu v CH len zdrave (nerizikove) tehotenstva. V nemocnici sme mali 1.x stastie mali sme hebamme africkeho povodu a bola uvolnenejsia nez CH- asistentky
a lekar prisiel az na kontrolu po porode. Ostali sme v nemocnici 2 dni v rodinnej izbe s rytmom dietata(spanok, kojenie, spanok), ale frekvencia otvarania dveri ako na vratnici.
Treti porod uz rusila pritomnost lekara, ktori stal meter za nami. Zena, ja a sestra na deke na zemi a za nami ten kol bez plota. A po porode spolocna izba pre 2 pacientky s navstevami a pod.
Pred domacim porodom k nam Hebamme(dula) chodila uz pocas tehotenstva prehliadnut zenu a po porode dochadzala tiez este par dni a bola to stale ta ista osoba s ktorou ste cely ten proces zvladali.
Najhorsie, ze ked chcete nieco ineho tak Vam este davaju ultimatum bud-alebo. Dufajme, ze za par desiatok rokov bude ta spolupraca medzi porodnikmi lepsia a ze matky /a otcovia ((:O)/ si budu moct vybrat podla toho, co im bude vyhovovat a ze alternativnejsi ludia nebudu len tlaceni spatky na stromy ako je to dnes zvykom.
Nie len v medicine a porodnictve. Zdravim. O.
07. 10. 2007 | 23:38

Viola napsal(a):

Pro Sokrata
To, že se nás většina narodila v nemocnici ,možná je i příčinou toho, že většina z nás by si i přála v nemocnici zemřít viz. eutanazie, anebo odkládá své bližní do LDN umřít.
08. 10. 2007 | 11:58

janamihovicova napsal(a):

Pro Marcelu
Moc díky za podporu. Není jednoduché jít s kůží na trh, když nejsem z oboru a navíc, když většina lidí bezmezně věří moderní medicíně. Píšete o oxytocinu. Jeden z mých dalších blogů bude o hormonech. Používáme je tak samozřejmě a ani netušíme, jak hodně mohou změnit naše chování a osobnost. Moje osobní zkušenost je zdrcující. Proto jsem se o to začala trochu zajímat. Negativní zprávy ke mně doléhají ze všech stran. Stačí se zeptat.
08. 10. 2007 | 15:41

Marcela napsal(a):

Jano, ráda bych se zeptala.
08. 10. 2007 | 20:46

Al JOuda napsal(a):

Pro Violu : Tvrdíte, že porod je sportovní výkon. Paní Mihovičová zase říká, že porod je sexuální zážitek. Tak kdo má pravdu ?
11. 10. 2007 | 12:34

kritik napsal(a):

to je blábolů to je blábolů...to je hrůza....kam na to ta paní chodí?!
např. moje manželka se hystericky bála toho že by v době před porodem a v době porodu byla sama a bez pomoci....to jen tak na okraj, jako protipříklad....srovnávat lidi s kobylama asi taky dost vypodvídá o znalostech pisatele
11. 10. 2007 | 13:38

Beru napsal(a):

Musím říct, že tohle je první diskuze na internetu, kterou jsem pročetla celou až do konce.
Osobně jsem ještě bezdětná, proto se nebudu ohánět žádnými závěry - z čehož by si asi měla vzít příklad i p.Mihovicova. Za plus jejího článku považuji to, že upozornila na pár věcí, které jsou ne příliš ideálně nastavené, ale takových je v českém zdravotnictví mnohem více a mnohem vážnějších. Nemocniční prostředí vnímám odmalička, všichni v mé nejbližší rodině jsou lékaři a proto vím, že většina lékařů si nedostatky SLUŽEB, které může nabídnou pacientovi OPRAVDU uvědomuje, možná ještě palčivěji, než je pociťuje p.Mihovicova. Rádi by svým pacientkám poskytli všechen ten komfort, o který si tak intimní zážitek jako porod dítěte říká, ale všechno to dochází k jednomu a tomu samému bodu jako všude: NEJSOU PENÍZE, NEJSOU LIDI. Porodnice jsou neskutečně přetížené a zvládnout takový nápor je za pomoci trochu odosobněné kostnaté mašinerie, nařízení, zákazů prostě jednodušší... Jsem přesvědčená, že rodit doma je HLOUPOST a nezodpovědnost vůči sobě i dítěti. Myslím, že dnešní žena se svými fyzickými schopnostmi a hlavně psychickou dolností vůči bolesti velmi liší od žen minulých století a tisíciletí, každý živočich se přizpůsobuje podmínkám prostředí a evoluce nás už posunula někam jinam. Není hanba si to přiznat a jen hlupák by nevyužil toho všeho, co mu moderní věda a medicína mohou nabídnout. Jedna z těchto výhod je možnost svobodně a naprosto přesně si naplánovat svoje těhotenství. Právě to dává prostor pro to, aby těhotenství bylo očekávané, šťastné a porod byl přirozeným vyvrcholením všeho. Strach? Jistě... Ale nejlepší způsob, jak se zbavit strachu, je POZNAT SVÉHO NEPŘÍTELE, připravit se na něj... A to my všechny plánující mít v budoucnosti děti MŮŽEME. MŮŽEME SI KLIDNĚ I NĚKOLIK LET OVĚŘOVAT REFERENCE, NAJÍT TO NEJLEPŠÍ MÍSTO A LIDI PRO SVŮJ POROD, MÁME ČAS PŘIPRAVOVAT SE POROD PSYCHICKY I FYZICKY, I FINANČNĚ, PRO PŘÍPAD, ŽE BYCHOM CHTĚLY ZVOLIT ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP NA NĚJAKÉ SOUKROMÉ KLINICE. S DEVÍTI-MĚSÍČNÍM BŘÍŠKEM PAK MŮŽEME ODEJÍT, ODJET, ODLETĚT KAMKOLIV, KDE NÁS PŘESVĚDČILI O KVALITĚ SVÝCH SLUŽEB, DO PORODNICE ŠITÉ NA MÍRU PRÁVĚ NÁM. VĚŘÍM, ŽE TAKOVÁ EXISTUJE NA SVĚTĚ PRO KAŽDOU ŽENU. TAKŽE DÁMY NESKUHREJTE,ALE PŘISTUPUJTE KE SVÉMU MATEŘSTVÍ AKTIVNĚ, MANAŽERSKY, PLÁNUJTE, ANYLZUJTE A VYBÍREJTE. MÁME PRÁVO SI VYBNÍRAT A ZA TO BUĎME TÉTO DOBĚ VDĚČNÉ.
11. 10. 2007 | 15:56

MM napsal(a):

Vřele všem budoucím rodičkám doporučuji řádně se poučit a pak si vybrat kde a jak rodit. Konečně je tady možnost rodit doma
i v porodnici. Já dala přednost porodnici, kamarádka domovu - obě jsme byly spokojené a děti jsou zdravé.
Být Vámi tak nebrečím, ale jsem vděčná, že je teď možné obojí!
Váš závěr,že z porodnice si přinesete dítě autistické mi připadá jako příliš silná manipulace čtenářem.
Mimochodem zrovna u autismu je těch studií pod odkazem mnoho a většina se týká jiných faktorů, než porodu...
Přeji Vám i Vašemu mimču hodně zdraví :)
11. 10. 2007 | 16:32

Viola napsal(a):

Pro Joudu
Porod je obojí a sex je také obojí. Je to výkon hodný sportovce a úžasně blažený, tak jako sex. Při normálním porodu může rodička zažít velký orgasmus, ale není to srovnatelné s pohlavním stykem, protože vše je smíšeno dohromady, fyzická slast i úleva i bolest, vše v jednom.
11. 10. 2007 | 19:55

dáša napsal(a):

Milý bezvýznamný bambulo, Tvé příspěvky se moc hezky čtou. Díky! Oldův byl taky fajn...
13. 10. 2007 | 01:22

zimmermannova sona napsal(a):

Rodila som doma...tak, ako som si to predstavovala, bez komplikacii. bolo to super, teraz "plodime!" a druhe babatko chceme opat porodit doma. staci si verit a nebat sa. vsetko ja to psychika! (mala som pre istotu PA, no teraz to chceme skusit sami, nebolo to celkom ono, i ked ma plne respektovala.) prajem ODVAHU!
13. 10. 2007 | 11:02

bezvýznamanýbambula napsal(a):

Ještě jednou pro inspiraci, aby diskuse nevázla, jestli chcete, mrkněte se třeba sem:

http://zdravi.centrum.cz/zd...

je tam opravdu pěkná paleta názorů.
Doporučuji!!!
13. 10. 2007 | 14:53

VeVe napsal(a):

Fascinovaně sleduji neustálé diskuse o porodech a o tom jak rodit a nerodit a jak by měli být porodníci lidští a nejlidštější a prostředí krásné a nejkrásnější. Proč se tak intenzivně zabýváme tím, jak lidé přicházejí na svět a jen málokdy se pozastavíme nad tím, jak odcházejí? Porodnictví v ČR má slušnou úroveň, nejen po stránce o odborné ale i po stránce prostředí, v jakém se dnes rodí. Ale běžte se podívat na oddělení, kde lidé umírají, LDN, interna,...Tělo se strčí přikryté prostěradlem na koupelnu a kde je důstojnost? podívejte se, v jakém nemocničním prostředí dožívají nejen staří lidé. Ano, určitě má české porodnictví mnohé reservy, ale pokud chceme něco v českém zdravotnictví napravovat, měl by to být především náš přístup ke konci života a ne k jeho začátku. Je krásné, že se budoucí rodičky mohou dnes zabývat tím jestli chtějí ticho nebo zpěv delfínu, vždyť případný vrtulník, ventilátor, inkubátor, to jsou věci samozřejmé, za ty už bojovat žádná z nich nemusí.Ale všichni máme rodiče, dědečky, babičky, sami jsme smrtelní, ptejme se také na to, jak chceme aby vypadal konec, nejen začátek.
13. 10. 2007 | 15:16

Sokrates napsal(a):

VeVe niekde treba začať. A ak začneme na začiatku možno sa rýchlejšie dopracujeme ku koncu. S príspevkom súhlas s jednou výtkou - ani pôrod ani smrť nepatrí do nemocnice a sú to rovnocenné obdobia. U aborigéncov je dokonca pôrod považovaný za smrť a smrť za pôrod. Ak už sme ale v nemocnici nútený rodiť a umierať, malo by to mať náležitú pozornosť a úctu.
13. 10. 2007 | 20:15

a nyni namet pro priste napsal(a):

A priste by nam autorka mohla vysvetlit terapeuticke ucinky piti vlastni, popr. cizi moci. To tak frci a oslavuji to ruzni Grofove, uz aby jim Veskrna dal cenu.
14. 10. 2007 | 00:51

Jana napsal(a):

Kdysi pred revoluci jsem pracovala v nemocnici v Praze.
Teprve az kdyz jsem mela tu cest navstivit nemocnici v Kanade, stydela jsem se, jak jsme zachazeli s pacienty.
Do kabinek jsme jich vzali 2-4, aby se rychle svlekli, osnimkovali a rychle byli pryc.
Moc ohledu se nebralo ani na stud pacientu. Nam to neprislo, nahych lidi jsme videli kazdy den tucty. V clanku jde o to, ze kdyz rodicka bude v klidu, zrovna tak jako v domacim prostredi,
bude to nejlepsi, jak pro ni, tak pro dite. Kazdy vi jak stres ovlivni cloveka, proto by se melo udelat vse pro to,
aby ho bylo co nejmene.
14. 10. 2007 | 06:37

Jana Mihovičová napsal(a):

Díky Jano, konečně někdo, kdo pochopil.
VeVe máš pravdu, toto je hrozné. Taky se už na to chystám:))) Ale je to hrozně těžké téma.
14. 10. 2007 | 10:16

porodnik=IT? :) napsal(a):

Pri cteni prispevku jsem si najednou uvedomil neuveritelnou podobnost porodniku a pracovniku IT ve firmach. IT ve firme by take meli poradit a pomoci v pripade problemu s pocitacem, ale vetsinou vsem proste neco nastavi vsem stejne, bez ohledu na individualni potreby a zakazou cokoli s pocitacem delat s poukazem na to, ze tomu uzivatel stejne nerozumi a jenom by to cele rozhasil a zaviroval. A kdyz se objevi naznak problemu, resi to casto rutinnim a ne vzdy nutnym zasahem jako vymazanim, preinstalovanim apod. Nekdo z vas, kdo pracuje treba ve vetsi firme s vlastnim IT oddelenim, nevidite to podobne? :)
15. 10. 2007 | 00:01

kritik napsal(a):

kreativní ředitelky (brr - hrozné slovo) asi moc práce nemají...když se tak můžou rozepisovat o blbostech na blogu....
15. 10. 2007 | 11:04

Nada napsal(a):

NIKDY bych NIKOMU nedoporučila rodit doma. NIKDY!!! V mém případě se až na sále zjistilo, že dítě půjde nohama napřed. Placenta se po porodu neodloučila. Při mechanickém odstraňování došlo k masívnímu krvácení. Chyběla krev správné skupiny, než se dovezla, dodávali mi plasmu.Šlo doslova o život, ačkoli nikdo neočekával žádné komplikace. 48 hodin jsem pak byla na transfúzích.Zaplať pámbu, že to bylo v nemocnici. Rodit doma? NIKDY.
15. 10. 2007 | 15:23

nastávající maminka napsal(a):

Vážená paní Rostislavo, moc Vám fandím a souhlasím naprosto se vším, co píšete. Nenechte se otrávit, i když je mi jasné, že je to opravdu těžké. Jsem v sedmém měsíci a k lékařské péči, které se mi dostává mohu říct pouze-klobouk dolů před všemi, kteří tuto zodpovědnou a nedoceněnou práci dělají. Všichni lékaři i sestry a to jsem byla i na vyšetření v té tzv. zlé velké porodnici se chovali tak mile, vstřícně a profesionálně, že je mi opravdu líto, když na tomto bloku musíte bojovat s takovými absurdními argumenty. Pevně věřím tomu, že až se paní Milhovičová rozhodne mít dítě a otěhotní, že se v ní odehraje ta pozoruhodná změna, kdy pochopí, že těhotenství a porod není o její svobodě, ale o její zodpovědnosti a závazku vůči dítěti. Až poprvé ucítí, jaké to je, když se dítě ve Vašem těle poprvé pohne, pochopí, proč většina maminek její názory nepodpoří.
15. 10. 2007 | 16:08

Marcela napsal(a):

Držím palce nastávající mamince, aby jí optimismus a důvěra vydržely i nadále.
Navzdory jejímu mínění si já myslím, že právě to, že Jana Mihovičová je zodpovědná a že cítí závazek vůči svému dítěti, napsala to co napsala.
15. 10. 2007 | 20:37

Hana napsal(a):

Rodila jsem pětkrát. Ve zlínské porodnici jsem byla v dobrých rokou. Cítila jsem se jako doma. Všechno je v lidech.
15. 10. 2007 | 21:31

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro paní Rostislavu.

Dobrý den paní Rostislavo, tak jak jste na tom, smím-li se ptát. Máte už pro nás nějakou tu odbornou zprávu?

Je mi jasné, že nemáte času nazbyt, takže Vám nic nevyčítám, jen jsem se zkusil optat jak jste daleko, jestli máme ještě čekat a tuto diskusi nadále sledovat, zda se zde od Vás něco neobjeví.

Dnes jsem kupř. na adrese:

http://zdravi.centrum.cz/zd...

kde se vede paralelní diskuse zaznamenal tento názor:

->>Zcela souhlasim. Na to, ze drive pri porodu zemrela kazda druha az treti zena, se jaksi zapomina. Domnivam se, ze zeny ktere chteji rodit doma, si neumi predstavit ani desetinu komplikaci, ktere mohou nastat. Proste sladka nevedomost. Z meho hlediska at si kazdy vybere, co chce, a hlavne at je za sebe zodpovedny a at si pripadne komplikace take resi doma "prirodni cestou".<<-

,který se mi zdá poněkud přehnaný a cynický. Takže jak je to doopravdy. Jistě jste na fakultě probírali i historická data a fakta, jistě i dnes existují nějaké statistiky úmrtnosti plodů versus matek, jistě i Mezinárodní Zdravotnická Organizace něco takového zveřejňuje. Prostě bylo by velice vhodné, kdyby tady konečně zazněl i hlas odborníků, jejich argumenty a data, odkazy, linky, tak jako vedle na diskusi o Holotropním dýchání, kde se do sebe dokonce pustila skupinka vědců a tady stále nic. Jenom se nám tu kupí názory laiků (jako např. ten můj právě teď) a maminek. Některé jsou opravdu moc hezké a je vidět, že mateřské nadání je jistě věc také tak trochu lidské povahy a stadia její vytříbenosti.

Či-li, jestli máte již něco hotové, tak si to rádi přečteme. No a jestli ne, tak se s tím netrapte a stačí jenom, když nám, kteří sem ještě občas zvědavě nakukujeme, napíšete třeba nějakou závěrečnou doušku, ...pár slov na závěr, nebo tak, prostě jak Vám to vyjde a máte čas.
Tak to je vše, ať se daří a nezapoměňte: diskuse je základ.
No a ta svatozář?
...Tou neopovrhujte, kdybyste jenom věděla jak lahodný je to stav, ...nesmírná, zostřená bdělost nepředstavitelného klidu a něhy..., ...z celého srdce Vám ji přeji, to mi věř.
./\
|(:^])=
.\/

...pozdrav patří i paní Marcele..., ...kéž by byly všechny ženy jako Vy, z Vás ten matěřský talent přímo tryská do všech stran, to se prostě hned pozná!!!
Na to stačí jedna věta, ...a člověk se okamžitě prozradí...
(:-))
15. 10. 2007 | 21:59

Radka napsal(a):

Milé autorce - porod císařským řezem NENÍ bez bolesti.Tento naivní názor jsem sdílela pouze do té doby, než jsem ho sama zažila.Bolesti jsou pouze jiného rázu a dostaví se až cca 30 minut po porodu, kdy rána přijde k sobě.Věřte mi, příjemné to není + trvá to několik dní + další zdravotní komplikace.Vztah k dítěti se teprve tvoří a milujícího rodiče jistě neovlivní to,že přijde o tu,jistě vzácnou,chvíli hned po porodu.Je mi to líto,ale nedramatizovala bych to.
15. 10. 2007 | 23:03

Marcela napsal(a):

Mateřství je velice zajímavý stav. Myslím, že to státi se matkou je stejně důležitý "produkt" porodu jako dítě samo.

Francouzké historicko - porodnické okénko:
Frederik Leboyer se zaměřil ve své praxi na nenásilný porod pro dítě. Velice láskyplně a něžně o děti během porodu pečoval. Michel Odent přišel na to, že stačí, když během porodu budou uspokojovány potřeby matky, ta pak sama láskyplně a něžně bude pečovat o své dítě.

Pokud se zadíváme na české porodnictví současé, mnohde nedospělo ještě k Leboyerovi.

Když se vrátíme na začátek této diskuse, stojí tam: Hrozné dilema poučené rodičky. Hrozné je spíše to, že rodičky se poučují , ale ti, kteří o ně pečují trošičku zaostávají.
15. 10. 2007 | 23:35

Marcelo napsal(a):

Radko, myslím, že autorka se nedomnívá, že císařský řez je bez bolesti. Snažila se přiblížit ostatním fakt, že během normálního porodu, během normálních bolestí dochází k procesu, který umožňuje vytvořit si pevný vztah k dítěti a to i když nemáme rozum. Zatímco po císařském řezu, to bez rozumu nejde.
16. 10. 2007 | 00:11

Sokrates napsal(a):

Radka, všetko má svoj čas a priestor. Bolesť pri pôrode má svoje miesto pre vývoj vzťahu matka-dieťa, dieťa-dieťa a dieťa-okolie.

Čo by sa dialo, keby sme si povedali, že prirodzené je zažívať bolesť až hodinu po porezaní nožom? Veď je "jedno" kedy to bolí? Nie je.

Niektorí ( Natanielcz, Odent... ) skúmači pôrodov a dôsledkov vravia, že práve tou bolesťou ženy a dieťaťa pri pôrode sa rozbieha u človeka citlivosť, zjemnenie a ľudskosť. Tí, ktorí ju nezažijú, môžu byť tvrdší k sebe aj k okoliu a tú ľudskosť hľadať v živote. Dôsledky môžeme štatisticky významne vidieť v niektorých štátoch USA, kde sa stal cisársky bežným pôrodným postupom a nie indikovaným.
16. 10. 2007 | 08:50

Lenka napsal(a):

Dobrý den, ráda se připojím k diskusi. Jsem ráda, že se ozvaly matky, matky čekatelky, muži i odborníci. Přihodím svůj příběh. Mám tři děti, rodila jsem v malé porodnici. Při porodu jsem měla poměrně klid, zbytečně se na mě nesvítilo, personál docházel kontrolovat průběh, nikdo mi nenutil žádné medikamenty, zeptali se mě na použití utišujících léků, ale opakuji, nikdo mi nic nenutil. V klidu jsem prodýchávala až do úplného otevření hrdla, teprve poté přišla porodní asistentka s lékařem a dětskou sestrou. Ani jedna z nich nepůsobila rušivě, naopak pomáhaly mi upravit polohu, povzbuzovaly a byly mi spíš spojenkyněmi. Lékař se předem představil, informoval mě o průběhu porodu a po narození dítěte, při kterém spíš jen asistoval, jako odborník, mi podáním ruky pogratuloval a odešel vypsat porodopis. Máte pocit, že jsem byla nějak diskriminována? Rodila jsem třikrát na stejném místě, pokaždé s jiným personálem, vždy v pohodě a bez zbytečného stresu. Urychlování porodu "syntetickým" hormonem považuji za zkrácení někdy strašně dlouhé první doby porodní, zvlášť u druhých a dalších dětí. A císařský řez určitě není procházka růžovým sadem, která by se dělala na vyžádání kvůli bezbolestnosti. Maminky jsou rozbolavělé několik dní, nesmí chovat dítě a jsou problémy i s kojením, není to tedy jistě kvůli jejich přání, ale hlavně kvůli bezpečí špatně obrácených dětí nebo problémům samotných matek. Dnešní ženy nemají problémy jen s tím otěhotnět, ale i dítě donosit a pro rizikové skupiny je císařský řez jedinou možností, jak dítě v pořádku porodit.
A k doplnění: dítě mi odnesli jen na dobu nezbytnou pro vyšetření a vykoupání a cca půl hodiny po porodu jsem poprvé přikládala k prsu a dítě se mnou už zůstalo. Pouze první noc po porodu spalo na novorozeckém oddělení, abych se mohla vyspat. Zdravím všechny.
16. 10. 2007 | 10:16

Sokrates napsal(a):

Lenka k takýmto pôrodom Vám môžeme len gratulovať. Trochu ma ale na konci vyrušujú slová "nezbytná doba pro vyšetření" a "pouze prví noc". Nevidím dôvod na takéto zľahčovanie.

Predstavte si, že máte prvý sex, prvýkrát sa pozeráte na slnko pri mori - a niekto Vám povie, že pouze na chviličku a nezbytnou dobu na začiatku týchto javov je potrebné, aby Vás pozrel lekár. Potom od stredu si to môžete samozrejme naplno užívať. Mňa by to teda naštvalo. A Vás?

Každý prvýkrát a začiatok ( aj vstupu do tohto sveta ) je veľmi podstatný a dôležitý pre to, ako to potom ďalej bude prebiehať.

Ako bude spávať neskôr dieťa vyrušené a odlúčené prvú noc od mamy? Podľa sa bude báť, že mama znova odíde, tak ako prvú noc. Takže si ju radšej bude plačom pripútavať.
Mama si možno jednu noc v pôrodnici oddýchne, ale čo potom.
16. 10. 2007 | 11:35

Lenka napsal(a):

Pro Sokrata:

První noc po porodu je zároveň první a poslední nocí, kdy jsem opravdu v klidu spala. Před porodem už spát nejde, protože nevíte, jak si lehnout a po porodu s dítětem zase spíte napůl, protože podvědomě posloucháte, zda dýchá, jestli nepláče apod. Ta jedna jediná noc je pro rodičku, i když měla "lehký" porod docela fajn, protože může tvrdě spát a nabrat sílu na ty další už s miminkem. Já za ni byla vděčná. Pokud jste někdy viděla dítě čerstvě po porodu několik hodin vzhůru, klobouk dolů, většina jich spí a je na novorozeneckém oddělení na vyhřívaném lůžku, aby se lépe adaptovaly. Doba k vyšetření a ošetření pediatrem zahrnuje omytí, zakápnutí očí proti infekci z rodidel, ošetření pupečního pahýlu, vizuelní prohlídka - zvládli do 30 minut a já i děti jsme bez úhony. Spíš si nedovedu představit, že by na porodním sále kmital ještě pediatr a nebo bych mohla sama, ne?
16. 10. 2007 | 13:21

Marcela napsal(a):

Lence pomáhá veliká důvěra v procedury kolem porodu prováděné. Vyhovuje jí to a je šťastná. Já jí to ze srdce přeji. Jsou ale i matky, které nejsou spokojeny s tím jak taková "aklimatizace" ve vyhřívaném lůžku probíhá. Vědí, že jejich tělo je nejlepší "inkubátor" pro jejich miminko, že kapky po porodu rozostří děťátku vizuální věm, že dítě po porodu je opravdu několik hodin velice aktivní a chce se dovídat o své matce co nejvíce. Jak vypadá, jak voní, jak chutná, jaké zvuky vydává. Když se dositosti nabaží, klidně usne a pak i matka může klidně spát. Některé matky těžko snáší, že jsou jejich děti od nich oddělené, byť jen na nepatrný okamžik. Je to normální projev mateřského chování a měl by být respektován. Oddělení novorozence, který dýchá a který má v pořádku krevní oběh, přináší pouze nevýhody. Žádnou výhodu! Mnoho lidí si bude myslet něco jiného, ale oprvdu je to tak.
16. 10. 2007 | 13:48

Lenka napsal(a):

Pro Marcelu:
Ty procedury kolem porodu ale nejsou nijak násilné, to že je dítě chvilku bez dozoru matky na vyhřívaném lůžku mi nepřijde jako zločin. Já jsem své děti měla u sebe opravdu brzy a "rozloučila" jsem se s nimi pouze na vyšetření kyčlí, ale pořád mi připadá, že to zbytečně dramatizujeme. Porodnice se jmenuje od toho, že se v porodí, nic jiného. To, že děti absolvují některá vyšetření přímo v nemocnici ušetří maminkám spoustu času, který by po propuštění museli stejně v nemocnici strávit a čekat, až na ně přijde řada. Dovedu si představit, že někdo upřednostňuje porod doma nebo v porodním domě, ale v nemocnici jsou připraveni na všechna možná rizika, ať už se týkají stavu dítěte nebo matky. Sama jsem zažila maminku, která po "bezproblémovém" porodu zkolabovala a musela být přeložena na internu, co by dělala doma, kde by nad jejím zdravotním stavem bděl maximálně její anděl strážce. Pokud je všechno v pořádku, není ani v porodnicích zbytečně prodlužována hospitalizace a ani děti ani matky nejsou zbytečně monitorovány nebo dopovány čímkoli. Nepřisuzujme pořád porodnicím a nemocnicím jen úlohu domu smutku a nemoci, právě porodnické a novorozenecké jsou oddělení plná štěstí a nikdo se nic jiného nesnaží.
16. 10. 2007 | 14:02

Tana napsal(a):

Pro paní Lenku.Kéž bych měla aspoň poprvé takové štěstí,nejsem bábovka,ale zážitek z por. v Hranicích nezapomenu nikdy.PA mne přivítala:"co tu chceš,kolik MÁŠ roků?/měla jsem 22 let v r. 80/Hrubost, neurvalost /za dvě hodiny po porodu mi sestra s nalakovanými dlouhými nehty hodila prostěradlo, atˇsi převleču postel/- komplikace ze zanedbání péče radši nevzpomínám. Děs.O dva roky později ve Val. Meziříčí naopak neuvěřitelně vstřícná a laskavá péče.Ženy, které chtějí rodit doma mají možná hodně zlou zkušenost s neosobním nadřazeným jednáním zdravotního personálu.Jsme jen lidé,ale porod je pro každou ženu velký zážitek,potřebuje mít k lékaři i sestrám důvěru, že udělají, co považují za nejlepší pro matku i dítě, ale nebudou se ženou jednat jako s nesvéprávnou.
16. 10. 2007 | 14:22

Lenka napsal(a):

Pro paní Táňu:

Je mi velice líto, že máte tak negativní zkušenost. Dá se to ale třeba přičítat i době, kdy jste poprvé rodila. Doufám, že se už dost změnilo k lepšímu. Já jsem poprvé rodila v roce 2000, a to v Benešově. Byla jsem stejně stará jako vy, ale nikdo mi netykal, oslovovali mě "maminko", chovali se ke mně hezky, asi jako k prvorodičce, která neví, co jí čeká. Opravdu si na nemocnici Rudolfa a Stefanie nemůžu ani v nejmenším stěžovat. Porod je jistě nezapomenutelný zážitek a víc než na způsobu: "normální", "alternativní", záleží vždy na lidech (kde na nich vlastně nezáleží). Ženy, které rodí doma v žádném případě nezavrhuji, ale já sama bych i po 3 porodech šla znovu do nemocnice, protože bych měla strach z nějaké komplikace. Vzpomenu krásný film Sestřičky: žena hajného měla porod koncem pánevním a i takové "herdek" porodní asistentce, jakou hrála paní Jirásková, lidově řečeno "zalepilo". Takže dámy, roďte, jak chcete, ale myslete na to, že máte zodpovědnost i za své dítě. Jedna negativní zkušenost nehází všechny porodnice a nemocnice do jednoho pytle a vy si můžete vybrat dopředu, kde budete rodit, seznámíte se s prostředím i personálem a pak už záleží jen na vás, jak se rozhodnete.
16. 10. 2007 | 14:52

Marcela napsal(a):

Pro Lenku
Je opravdu dobře, že máte dobré zkušenosti, dobré zážitky, že jste spokojená. Je dobře, že je sdělujete ostatním. Pro budoucí matky, je to jistě povzbudivé. Dokovaď ale bude byť jen jediná matka nešťastná, má cenu stále se snažit porodní péči zlepšovat.
16. 10. 2007 | 16:17

Sokrates napsal(a):

Lenka nehnevajte sa, možno som sa vás nejako dotkol. Berte to tak, že tu trochu obhajujem pocity dieťaťa.

K vyhrievanému lôžku:
Dieťa je v brušku v 37 stupňoch, potom vyjde a je tak v 25 stupňoch a potom zase na lôzko do 37 stupňov a zase do 25 stupňov prostredia nemocnice. Tomu hovoríte adaptácia? Skúste si takto štyrikrát zmeniť 12 stupňov prostredia, či budete lepšie adaptovaná.
Akurát v tomto období si to môžete vyskúšať - v domoch máme tak 23 a vonku tak 11.. Vyjdite sporo oblečená vonku a zase dnu a zase vonku a tam ostaňte, potom nám napíšte ako ste sa cítila. Ok?
A druhý pokus - vyjdite vonku, kde vás bude čakať niekto blízky s dekou a obijme vás. Potom nám napíšte ako ste sa cítila. Ok?
16. 10. 2007 | 19:48

Renáta napsal(a):

Moc děkuji za výborný článek.
Potvrzuji čerstvou zkušeností, že porod v porodnici je nyní celkem otřesný zážitek. Sama jsem se bála rodit doma, ale po tom, co jsem si prožila si u druhého dítěte tak jistá nejsem. Snad budou do té doby fungovat porodní domy.
16. 10. 2007 | 23:15

Yale napsal(a):

Je prirozene umyvat se teplou vodou a mydlem? Desetitisice let tak lide necinili!
17. 10. 2007 | 00:20

Lenka K. T. napsal(a):

Vážená paní,
držím vám palce. Děsí mne ty komentáře pod článkem, i když jsem četla jen asi prvních 10 %. Máte mou plnou podporu a věřím, že nakonec najdete porodnici či jiné místo, kde budete vy i vaše děťátko spokojeni.
Pro povzbuzení přidávám svůj rok starý zážitek: také jsem před porodem zkoumala kde co a vybírala porodnici. Náhoda a streptokok ve vybrané porodnici mne nakonec v Den D zavedly do Turnova. Během vlastního porodu došlo k věcem, které jsem do té doby považovala za strašlivé zlo (např. v závěru poloha v leže na stole a oxytocin). Jenže tváří v tvář milému, hodnému a zkušenému personálu, příjemnému prostředí a pocitu, že ty ženy vědí, co dělají, jsem se všemu poddala. Dcera se narodila bez komplikací, bez nástřihu a bez velkých bolestí. Následnou péči, jíž se nám v Turnově dostalo, si nemůžu vynachválit. Také jsem si před porodem neuměla představit, že bych svolila s tím, aby dcera nebyla od první chvíle neustále se mnou. Nakonec mi ji přiložili na sále a pak nás obě, odděleně, poslali spát. Dokonce mi pak nabízeli, že dcerku pohlídají přes první noc, abych se vyspala a budou ji nosit na kojení. Odmítla jsem to a pak jsem toho trochu litovala - dcerka nespala, nosila jsem ji vyčerpaně celou noc v náručí a byla ze mne zombie. Za pár měsíců mne čeká druhý porod a tentokrát vím, že té nabídky na odpočinek v noci využiju - ono v mateřství se každá noc, kdy jde spát, platí zlatem :)
17. 10. 2007 | 10:50

Dita napsal(a):

Já Vám rozumím, jste vzdělaná, máte dobrou práci a chcete pro vsé dítě to nejlepší.A hledáte, pochybujete a diskutujete, mnohdy není kdo by s Vámi smysluplně debatoval.Ale máte práci,kde zase tak o nic moc nejde, že?jedině tak o peníze klientů a možná i o Vaše.Pokud zažijete,když Vám jednou umře pacient a Vy jste úplně bezmocná, tak je to zcela něc o jiného.Nijak se tím nevyvyšuji, ale pak je to jen o velkém strachu a předcházení rizik.Tady nemůžete po nikom chtít, aby tohle riziko podstupoval jen pro Váš dobrý pocit,máte práco tohle vůbec po někom žádat?Myslím, že ne...
17. 10. 2007 | 10:56

BB napsal(a):

Vím, že je velmi důležité jak, kde a kdy rodit..ale s rukou na srdci: mnohem důležitější je další věnování se človíčkovi...naše prababičky porodily v poli na mezi a šly pracovat dál a kolik našich dědečků či babiček se zastřelilo v osmnácti z traumatu nic moc ale možná přirozeného porodu( do plného světla, do zimy bez vody...)
17. 10. 2007 | 12:02

Zebra napsal(a):

Dita poukázala na velmi důležitý fakt. Zdravotníci v českých nemocnicích jsou velice zanedbaní. Nemají intervize, supervize, mají málo informací o tom jak se mají chovat v krizových situacích. Jak mají sebe sami šetřit a zároveň neškodit pacientům. Práce zdravotníka je nejen léčit a ošetřovat, ale i vyrovnat se s tím, žene vždy to není možné. Neříkejte proto "vy máte práci......". Vy máte taky práci. O tom, že je velice náročná vůbec nepochybuji.
Na závěr Dita píše o strachu a předcházení rizik. Dva zajímavé fenomény českého porodnictví. STRACH je největším nepřítelem přirozeného porodu. Zvýšená hladima stresových hormonů brání produkci oxytocinu. Zvýšená hladina stresových hormonů je přenosná z člověka na člověka. Předcházení rizika by bylo tedy, kdyby vaše stresové hormony byly na velmi nízké úrovni, pokud máte v úmyslu se přiblížit k rodící ženě. Pokud máte na mysli různé úkony, které mají preventivně zajistit zdařilost porodu, doporučuji Vám přečíst si Strategické dokumenty Světové zdravotnické organizace, příručku pro porodní asistentky: http://www.iham.cz/dokument...
Tam je mnoho o tom, které praktiky jsou prospěšné a které jsou neprospešné, které se používají, bez toho aniž by byl jasný důkaz jejich prospěšnosti atd. No a nakonec ten DOBRŸ POCIT! Chcete li aby žena dobře porodila, musíte se POSTARAT o to aby se dobře cítila!!!!!! Dito, neberto to prosím osobně, jen ten Váš příspěvek dokazuje, jak málo jsou čeští zdravotníci připravení na to, co je čeká.
17. 10. 2007 | 12:34

Dita napsal(a):

Díky, já uznávám, že připravení nejsme, stejně jako zbytek jiných profesí.
17. 10. 2007 | 12:47

janamihovicova napsal(a):

Paní Dito, tohle je problém, který nevím jak vyřešit. Zdravotníci prostě často jednají tak, jak jednají, protože si chtějí krýt záda, což je pochopitelné. Ale v tom případě jsou moje zájmy jiné než zájmy takto uvažujícího porodníka. Pro mě je to jasná informace. Než se vydám do porodnice, je asi lepší podepsat rovnou, že beru zodpovědnost na sebe a nebo skutečně rodit doma.
17. 10. 2007 | 13:23

Dita napsal(a):

Myslím, že většina z nich udělá všechno jak je zvyklá, tedy neohrozit dítě, neohrozit rodičku a neohrozit sebe...
17. 10. 2007 | 13:43

Zebra napsal(a):

Pořád se máme co učit. Všichni stále.

Je dobré tady připomenout: zdravotník je odpovědný za svou práci. Žena ať netěhotná, tak těhotná je odpovědná sama za sebe. Rodiče jsou odpovědní za své dítě. Veškeré aktivity zdravotníků v souvislosti se mnou, můsí být s mým souhlasem. Pokud jsem rodič, rozhoduji za své dítě s přihlédnutím k jeho věku, přání atd. http://www.iham.cz/dokument... Úmluva o právech dítěte a Ümluva o právech v souvislosti s biomedicínou.

Mnoho zdravotníků má (NEMISLŸM DITU!!!) velmi malé právní povědomí.

Takže Jano, Vy za sebe odpovědá jste. Když ale do porodnice jdete, očekáváte, nebo toužíte po tom, aby porodnické postupy byly správné. V Čechách je to často tak, že porodnické postupy jsou rutinní, zastaralé. Ti kdož na nich lpí se často zaklínají bezpečím atd.

Klidně roďte doma, pokud jste zdravá, vaše dítě je zdravé. Zajistěte si strategii přesunu do porodnice, pokud to bude nutné. Je nesmysl, abyste chodila do porodnice, s tím, že od ní nic nežádáte. Jděte tam když k tomu budete mít důvod.
17. 10. 2007 | 13:57

janamihovicova napsal(a):

Zebro, nidky jsem si nemyslela nic jiného. Samozřejmě, že jsem za sebe zodpovědná. :)))Ale osobně mám pocit, že když člověk rodí, je těžké nepodlehnout manipulaci navíc autority jakou je lékař. Nedávno mi vyprávěla jedna maminka, jak si udělala porodní plán, pečlivě vybrala porodnici, ale nakonec tlaku personálu stejně podlehla. Dostala oxytocin na zrychlení porodu a pak na vypuzení placenty. Když se bránila, že po oxtocinu jsou bolestivé kontrakce, řekl jí doktor, ano bude to bolet a co byste chtěla? Bezbolestný porod? A pak se na ní ještě přišla podívat sestra, aby viděla, která je to TA s tím porodním plánem. Dobře naplánovaný porod doma mi stále připadá jako lepší řešení, protože žádný porodní plán ani výběr porodnice nemůže zaručit, že nenarazíte na personál, který bude nevyhovující a to se ovlivnit prostě nedá. Pokud ovšem nezaplatíte konkrétnímu porodníkovi. Pak máte alespoň jistotu, že lékař bude podle vašeho výběru.
17. 10. 2007 | 14:52

Zebra napsal(a):

Jano, porodní plán je domluva mezi poskytovatelem péče a tím kdo péči přijímá. To, že se porodní plán v Čechách uchytil v té podobě, že žena si dopředu porodní plán napíše a že ho přinese do porodnice, je proto, že matky byly ty které toužily po komunikaci. Vědomy si toho, že během porodu nejsou plně schopné hájit své zájmy. Takže to, čemu se tady říká porodní plán, je v podstatě porodní přání. Ani to nemusí být marné, protože pokud to sepíšete, podepíšete, opatříte datumem, mělo by to být zdravotníky respektováno. To že to tak není je hodno trestu. Ale jak jsem již napsala zdravotníci by měli být ti, kteří znají správné postupy!!!!!!!!!
Doktor, který říká, to co tam popisujete, dává najevo to, že neví zbla o fyziologii porodu. Porodní asistentka, která se jde podívat na TU s tím plánem, by se spíše měla zamyslet nad tím, jaká je její role v porodnici.
Ještě k té manipulaci. Opravdu je mnoho věcí, které porodu nesvědčí. Mezi nimi třeba stimulace neokortexu. To znamená, že pokud ženu někdo obtěžuje mluvením pak třeba "podlehne" a svolí s něčím, jen aby např. zmlkl ten co obtěžuje atd.

Souhlasím s Vámi, že porod doma je dobrá volba pro zdravou ženu. Máte mou podporu.
17. 10. 2007 | 19:15

Lenka napsal(a):

Porod doma?Hezká vize,ale volte raději odborníky!Rodila jsem třikrát,a ani jeden porod bychom nezvládli pouze s asistentkou.Díky lékařům za to,že studují a svou práci zvádají!!
29. 10. 2007 | 18:50

Lenka napsal(a):

Díky za to, že ji dobře zvládají!
29. 10. 2007 | 18:52

Marcela napsal(a):

Lenko, z Vašeho příspěvku možná vyplývá to, že nepovažujete porodní asistentky za odbornice a že si myslíte, že nestudují???
Doufám, že jste to tak nemyslela, že ne!!!
Pokud si nejste jista kdo je porodní asistentka podívejte se na http://www.unipa.cz GLOBÁLNÍ DOKUMENTY.
Nechci nijak zpochybnit vděk, který pociťujete k lékařům. Jistě k němu máte své důvody. To je úplně v pořádku.
29. 10. 2007 | 19:40

Šárka napsal(a):

Naprosto souhlasím s pisatelkou článku, nevadí, že nemá děti, důležité je totiž, že nepostrádá CIT!!!!

Jen když si vzpomenu, jak mě nenápadně v porodnici první chtěli dát prášek na spaní-NE!, dále mě chtěli odpoutat (a spoutat!) od mého záměru rodit na stoličce, napíchnout oxitocin... atd. atd.... Když jsem se po přípravě odmítla nástřih (nejhorší zážitek prvního porodu, kdy jsem si připadala jako u řezníka a krev vytriskla sestřičce do obličeje- hrozný pocit a bolest!!!!!)a sestřička se divila, že nemusí vytahovat stehy.....

Naprosto souhlasím s panem Bezvýznamnýmbambulou a zírám, že může mít tak nesmírný cit pro tuto problematiku.

Problémy a nemoci, komplikace a obtíže vznikají v nemocnici!!!

a dost.. :-)
29. 10. 2007 | 19:42

Kamila napsal(a):

To co psala Jana tak pod to se podepíšu všem deseti, Jana ví o čem píše!!! Všichni kteří na Janu útočí ví pramálo o přirozených porodech a ve valné vtšině si myslí že ženy které chtějí rodit přirozeně jsou nějaké šílené přírodní ženy co neumí počítat do desetni a bydlí někde v chýších. Omyl!
Osobně rodit doma bych si netroufla, ale rodit v porodnici bez zbytečných zásahů, v klidu a pohodě ano. 2x se mi to povedlo a bylo to neskutečně úžasné a rozhodně nežiju s pocitem že bych dělala něco nebezpečného. Takže vím o čem píšu. A taky vím že přirozené porody nejsou pro každého....

Pro Renátu: porodní plány fungují, jen musíte najít porodnici kde jsou ochotni je akceptovat, což zatím není všude.
29. 10. 2007 | 20:07

Lenka napsal(a):

Marcelo,nezpochybňuji ničí vědomosti,pouze možnosti.A upozornila jsem na rizika.Přesto,že u většiny žen zřejmě porod proběhne bez komplikací.Jsem jen kapka v moři,přesto jsem šťastná,že přežili synové i já.A jistě je nás vděčných taky dost.
29. 10. 2007 | 20:08

erna napsal(a):

ráda bych se vyjádřila k úvodnímu článku,nikoli ke komentářům,i když jsou zajímavé.rodila jsem 2x,ve stejné porodnici.u prvního porodu bylo na sále šero,ticho,byla u mne jen sestra ženská a sestra dětská,celou dobu jsme se bavily a smály,bylo mi k smíchu že je vidět vlasatá hlavička,syna mi hned dali na břicho ještě se šňůrou, měli jsme několik minut klidu,všechno bylo bezva,tenkrát začínala móda .dítě s matkou na pokoji,všechno bylo bezvadné.moc ráda na to vzpomínám.
za pět let jsem rodila druhého syna,sestra byla hrubá až sprostá,na sále zima(byl červen !)i několik hodin mne nikdo nezkontroloval(byla neděle odpoledne,obtěžovalo je že jim ruším nedělní poklid,přímo mi to řekly,doktorku která mi slíbila 100% účast u porodu odmítli zavolat,že ji nebudou obtěžovat v neděli v poledne!)žádné zástěny,sál jako fabrika,všechna světla svítila,rodil mne doktor se kterým jsem měla v minulosti problémy a porod sledovalo 6 mediků - mužů za živého a hlavně hlasitého hovoru s naprosto nemístnými poznámkami typu - když to šlo dovnitř půjde to i ven apod.dostala jsem tzv.provokačku i když myslím že jsem ji nepotřebovala ale toto není podstatné,dost jsem vytrpěla i když mladší byl mnohem menší než první syn.tento druhý porod byl bezkonkurenčně nejhorší zážitek mého života.
je to 20 let a stále je to nejpříšernější zážitek mého života.
jsem lalik - jsem pouze žena matka ale myslím že zmínky v článku o možných následcích "klasických" porodů na děti jsou uvěřitelné,určitě není samo sebou,že tolik mladých lidí a dětí v posledních desítkách let trpí koktavostí,autismem,dyslexií,
alergiemi,množství výskytů myslím nemá v historii obdoby,když jsem já chodila do školy,v celé škole jsme neměli jediného dyslektika či dysgrafika,dnes se pro ně otvírají celé třídy i několik na jedné škole.myslím,že odborníci by se nad tímto článkem měli zatavit a zamyslet a ne jej šmahem odsoudit jen proto,že na medicíně jim o tomto nic neřekli.ignorovat takové názory se myslím rovná tomu,čemu byl vystaven porodník,který jako první si začal mýt ruce u porodů - uznávané kapacity se mu vysmívaly a on si poradil s horečkou omladnic,i když na škole ho to neučili.
takže prosím pro ostatní - šero,ticho,ženská obsluha a doktor opravdu jen když bude třeba,vím že medici se musí učit,ale to by šlo třeba za zrcadlem neprůhledným.
29. 10. 2007 | 20:10

Radek napsal(a):

Děkujeme za shrnutí argumentů, které nás, mimo jiné, vedly k tomu že jsme naši dceru porodili před třemi týdny doma.
Porod proběhl "v klidu", dá-li se to to tak nazvat, narozdíl od všech, opakuji všech porodů našich přátel, kteří rodili poslední dobou v různých porodnicích a jejichž porody byly vyvolávány, urychlovány a v některých případech končily naprosto zbytečně císařským řezem. Tím nechci tvrdit, že by jejich porod proběhl doma bez komplikací...
Podle mého zdravá a zodpovědná matka nepotřebuje porodnici k tomu, aby přivedla na svět zdravé dítě. Porodnice je naopak se svými kvalifikovanými odporníky nezbytná, pokud nastane jakákoliv komplikace, která brání přirozenému porodu.
Ideální řešení je, podle mého, porodní dům, nejlépe provozovaný v rámci porodnice. Takto to funguje v mnoha zemích Evropy. Ale v naší zemičce nikoliv.

Jinak mé sestře v pražské porodnici u Apolináře špatně zavázali pupečník (což není nic složitého, jak jsem se sám před třemi týdny přesvědčil), následkem čehož byla velká ztráta krve a DMO. Dnes je, ve svých 30 letech, s průkazem ZTP v invalidním důchodu.
29. 10. 2007 | 20:17

pavla-matka? napsal(a):

Dobrý den ,paní doktorko.Nebyla jsem schopna přečíst si celí Váš článek(blog)ale pokud Vás mohu jako matku poprosit přečtěte si muj příběh-otřesný příběh...Takže ve skratce-moje těhotenství probíhalo v klidu až do doby osmého měsíce kdy mi na pravidelné kontrole oběvili v moči bílkovinu a lékařka konstatova -preeklapsii.Doporučila mi at se nechám hospitalizovat a vypsala mi umístěnku na odělení ginekologie,došla jsem domu s tím že si zabalím své věci pro hospitalizaci a čekala doma na svou matku aby mě do nemocnice doprovodila.Na cestu jsme se vypravilil v 17,00 hodin a tím to začalo.Na přijmu na odělwení se mě ujala jakási osoba ženského pohlavíkterá se prohlásila za lékařku-její chování však tomuto faktu neodpovídalo já i moje matka jsem vyčkali na příchod skutečné doktorky-sestra zřejmě předpokládala že ve svém stavu nejsem schopna reálně přemýšlet...Doktorka kreá přišla byla pod vlivem alkoholu což prozradil její dech-napojila mě na monitor srdíčka.....Celou dobu se na de mnou nakláněla a já prožívalA HRUZNÉ STRACHY ŽE NA MNE SPADNE-TO CO SE DĚLO ZE ZBYLÍM PERSONÁLEM JSEM VNÍMAMLA JEN VELMI SLABĚ PŽE BYLO OHROŽENO MOJE MIMI.A lkoholička usoudila že muj stav je tak vážný že vyžaduje převoz-odjela jsem záchrankou do nemocnice která byla udajně lépe vybavena a ve 11.45 hodin v noci jsem ležela před sálem připravena podstoupit sekci v celkové anestezii ,kterou jsem zvolila...Probrala jsem se druhyden kolem poledne na třílužkovém pokoji.SAMA.bez dítete,po kterém nebylo ani stopa.Zazvonila jsem na sesru -kterážto přivší mi oznámila že mám zdravou dcerku-hned jsem se domáhala její návštěvi-sestra konstatovala že za ní musím dojít sama -načež jsem jí tedy požádala o pomoc při vstávání -což odmítla..Vthledem k bolestivosti jizvi jsem nebyla schopna se samostatně zvednout a tak mi trvalo 24 hodin než jsem se za pomoci uklízečky vybelhala z postela a konečně jsem se byla schopna za Giselou vypravit...pOkud v tomto stadiu mého příběhu strácíte dech vědomí a začínate kolabovat -otevřete si okno a nadechněte se opravdu z hluboka...Muj pobyt v nemocnici trval celkem 7 dní aza tu dobu jsem si prošla skutečným peklem-počínaje neochotou personálu odělení IMP-mi vysětlit její zdravotní stav a vešeré podrbnosti týkající se jejího zdravotního stavu-který jsem nepotřebovala vědět,přes spolupacientky a jejich nepříjemné chování vuči mojí osobě ,přes chování personálu a moje nesmyslné požadavky-např-vložky-až po poslední kapku -kdy jsem kojila svou dcerku narozenou v osmém měsíci a sestra nejchztřejší na světě mi jí doslova ,,SEBRALA OD PRSU??udělalo to mlask a to byl vlastně konec mého pobytu na ginekologiia začátek mého pobytu na psichiatrii...tam jsem si pobyla DVA měsíce.....Pokračování????Snad ani nechtějte vědět-po roce čekání mi konečneě soud začíná pomalounku vycházet vsříc.dceru bych měla už po novém roce dostat do péče-což považuji za svou životní výhru...Tu dohru jsem opravdu zkrátka.Jsem unavená roce návštěv v kojeneckém ustavu a přesvědčování o tom že jsem skutečně plnotučnou matkou.Muj se o velké rodině se rozplinul ve strachu-ne li přímo fobii ze všeho co se týká těhotenství a s ním spojených náležitostí..Je mi 28 let atohe je muj příběh...S přáním snad pevných nervu a hodně toho štěstíčka s Vaším dětátkem se loučí ...Pavla.matka?
29. 10. 2007 | 20:29

Jana Mihovičová napsal(a):

Pavlo, z toho, co píšete,bolí srdce.
29. 10. 2007 | 21:09

Lola napsal(a):

Dlouho sleduji debaty o porodech a nemůžu se zbavit dojmu, že jde o dialog hluchých.
Diskutující by si měli uvědomit základní filozofickou pravdu, že při volbě kterékoli varianty volíme nejn její pozitiva, ale i negativa. Zastánci domácích porodů nechtěji slyšet, že za kojeneckou úmrtnost 4 promile vděčíme mj. i porodnicím, a zastánci porodnic (hlavně lékaři a sestry) bohužel nepovažují emoční potřeby matky za jednu z priorit.
Myslím si, že by veřejnost měla co nejvíc tlačit na "humanizaci" porodnic, což pokládám jako dvojnásobná matka za mimořádně důležité, protože chování některých zdravotníků je opravdu neomluvitelné. Podle mého názoru jsou ale přesto porody doma jednoznačně krokem zpět.
Obávám se, že se zvyšujícím se počtem domácích porodů se zcela logicky zvýší úmrtnost dětí i matek a já v roli rodičky bych si nikdy neodpustila, že jsem nevyužila všechny možnosti, které mi současná medicína může poskytnout.
Perspektiva je jednoznačně ve zlepšování podmínek v porodnicích, nikoli v návratu do 19. století.

P.S. To srovnání ženy s klisnou v úvodu článku mě šokovalo a jsem připravena se domnívat, že onu veterinářku si autorka musela vymyslet. Uváděné časování porodu u klisen je sice pravdivé, ale stavět na tom analogii fyziologie gravidity a porodu u ženy a klisny může jen někdo, kdo nemá o medicíně (a veterině) ani páru.
30. 10. 2007 | 08:50

Jitka napsal(a):

Milá paní Mihovičová, máte moji velkou podporu. Četla jsem všechny knížky, které v článku uvádíte a jsem přesvědčena, že každý, kdo se o téma víc zajímá a hledá informace, musí dojít ke stejnému závěru jako vy. Kompromisem mezi porodem doma a v porodnici může být porodní dům. Včera jsem navštívila porodní dům U čápa v Krči, kde se pod vedením zkušené (a dokonce i ve světě uznávané) porodní asistentky Zuzany Štromerové, všichni snaží vytvořit rodičce maximální pohodu a klid. Kdybych byla z Prahy, byla by moje volba jasná. Do Krče to mám ale 2 a půl hodiny cesty autem, takže porod doma s asistencí porodní asistentky je jedna z alternativ o které také uvažuji.
30. 10. 2007 | 13:45

Blanka napsal(a):

Děkuji,Jano, za Váš článek. Plně se s ním ztotožňuji. Nejsem zastáncem právě domácích porodů, ale lidského a důstojného přístupu k ženě a dítěti.Stačí, když se všechna vyšetření přestanou dělat rutině.I na porodním sále se mohou přitlumit světla, pustit mamince jemnou hudbu, zapálit vonnou svíčku,ženu může kontrolovat celou dobu jen jedna sestra s milým úsměvem a povzbuzujícími slovy, lékař,který přijde až k porodu, se může ženě představit a zeptat se i na její pocity.Věřím,že každá mamča,když nastane komplikace, bude ráda, že je lékař nablízku.Ale pokud to není potřeba, proč zasahovat do přirozeného procesu( který je opravdu stejný jako u ostatních savců).Po porodu se může počkat s odstřihnutím pupeční šňůry,dát mamince dítě na břicho a nechat je chvilku u sebe než se dítě začne prohlížet To je všechno jen o přístupu lidí.
30. 10. 2007 | 14:12

Blanka napsal(a):

Ještě co se týká přirozených procesů v těle.Mám za sebou dva porody a zážitky úplně rozdílné.Syn měl komplikovaný porod. Byla jsem ve stresu, ani jemu se nechtělo na svět a nakonec se narodil císařským řezem. Po probuzení jsem si pamatovala jen bolest a když mi ho pak přinesli, dívala jsem se na dítě. Byl podobný mému muži, tak jsem nepochybovala, že je můj a učila jsem se ho milovat.Dcera se narodila o dva roky později bez problémů a přirozeně. V okamžiku narození jsem pocítila obrovský příval lásky a OKAMŽITĚ jsem věděla, že je moje.To byl obrovský, nádherný a nezapomenutelný zážitek zrození, který přeju každé ženě.
30. 10. 2007 | 14:25

bezvýznamnýbambula napsal(a):

paní Blanko,

to je přesně ono, ...OBROVSKÝ PŘÍVAL LÁSKY..., hormonální bouře..., ...navázání životní nitě, ...první uzlík na ní, když se ten uzlík neštěstí poprvé zklidní a spokojeně zavrní u maminky na prsou, ...pozná ji a ona jeho.

Nechat dotepat pupečník je nedoceněná dílčí podpora novorozeněte, málo se myslí na to, že dítě pupečníkovou krví ještě nějakou chvilku vyrovnává kyslíkový dluh, ...sice křičí na celé kolo a procvičuje poprvé své plíce..., ...přesto, rychlost jako u řezníka, ...šup, šup, ráz na ráz, měříme, vážíme, koupeme, ...ale NEMILUJEME!!!!!!!!!!!!

Ten, komu je to jedno, nemá co dělat v porodnictví, ať jde na hrudní chirurgii, kde se v přímém výkonu své funkce a odbornosti setkává pouze se spícími, ...porodník je povinen především svým lidtvím, neboť porod se děje bez celkové anestézie, tedy zcela při vědomí a jako takový je tedy lehce poškoditelný psychickým vlivem.

C. a K. Rakousko-Uhersko je stále v nás, ...máme ho všichni pod kůží hóóóóóódně hluboko.
Je to škoda, ...neůcta k ženě je vizitka mužů, neboť toto je svět mužů, nikoliv muže a ženy, ...bohužel.

Tak ať se Vám daří, mějte se moc hezky, a ať jsou ti špunti zdraví! Držím palec!
30. 10. 2007 | 14:45

bezvýznamnýbambula napsal(a):

paní Erno,

Váš "zážitek" se šesti "vtipkujícími" mediky je opravdu velice těžko pochopitelný a nemám slov..., ...být tam v tu chvíli jako otec u porodu, tak je okamžitě vyhodím a nevím, nevím, asi by mne museli hodně přemlouvat, abych v tu chvíli někoho fyzicky neinzultoval.

Sice chápu, že medik je vlastně ucho, které si své vnitřní rozpory z prvotními zážitky musí také nějak ventilovat navenek, ale to je právě to, podle toho se právě pozná, kdo se na takovou profesi odborného pomocníka rodičky nehodí. Ten, kdo nezvládá takovou situaci napoprvé bez uzardění, je nedospělý a nezralý, těžko to bude dohánět. Takových pubertálních padesátníků, kolikrát i sprostě pacientovi nadávajících, znám několik. Pokaždé je mi z nich fyzicky zle, vše se ve mě sevře a nejraději bych šel okamžitě pryč.

Prosím, dovolte, abych se Vám za chování oněch mediků dodatečně omluvil, je mi vždy hrozně, když se něco takového dozvím, ...že byla nějaká žena zneuctěna, znásilněna, opovrhována, citově zraněna, atd., ...prosím, věřte, že nejsme všichni stejní, opravdu, nezlobte se prosím na nás muže, nekteří z nás jsou holt necitlivá hovada.

Stydím se za to, že jsem muž, tváří v tvář vašemu příběhu, nemám slov...
...Odpusťte...
30. 10. 2007 | 15:45

Screamer napsal(a):

Velmi zajimava diskuze, popravde proc nedoprat prirozene porody doma? Pani JM psala v uvodu sveho clanku, ze nase republika patri k jednem s nejlepsich co se tyce nizke umrtnosti matky a ditete pri porodu. Je zvlastni, ze tak nejak omnela proc asi. Dobra pece o matku a dite prostrednictvim edukace budouci maminky, ruzne kurzy a v navaznosti na to porod v porodnici, ktera zajistuje,aby domu odchazela spokojena maminka a ne jedna mala bila rakvicka doprovazena jednou vetsi cernou. Myslim si, ze pokud zena stoji o to rodit doma a rozhodne se podstoupit vsechna rizika, tak se ji to ma umoznit. Ono jak psala pani JM o zviratech je vskutku inspirativni. V prirode pokud porod probiha spatne tak proste je o samici a mlade min. Tudiz kdyz se to vezme prenesene i tady dojde k prirozenemu vyberu, coz bezesporu prinese jistou osvetu mezi vyznavackami porodu doma.
30. 10. 2007 | 17:43

draha napsal(a):

plně souhlasím s autorkou článku. své první dítě jsem rodila v porodnici ve Vrchlabí na začátku roku 2005 - věděla jsem, že tam lze rodit přirozeně. své druhé dítě jsem taky chtěla rodit ve Vrchlabí, bohužel tam letos došlo k personálním změnám a když jsem poprvé v poradně pro těhotné viděla nového pana primáře, neměla jsem z něj vůbec dobrý pocit.. určitě je to báječný odborník a rozumí porodům (a hlavně komplikacím při porodu)líp než-li já - má na to patřičné vzdělání. bohužel ale nikdy nebude mít osobní zkušenost s rozením dítěte, takže těžko může chápat co žena prožívá, co se v ní odehrává (pod slovem chápat rozumím pocitově se ztotožnit). takže jsem hledala jakou mám ještě jinou možnost rodit v Čechách přirozeně. došla jsem k tomu, že buď můžu riskovat, že chytnu při svém druhém porodu personál bez pochopení (všude jsou lidé dobří i ti druzí) nebo si pozvat vstřícný personál domů. zvolili jsme s manželem druhou variantu. v obou případech vše bylo naprosto ok - mám 2 zdravé úžasné děti a 2 nádherné vzpomínky na super porody.
jen na okraj porodní míry a váhy - syn (prvorozený) 4,61 kg a 54 cm a dcera - 4,48 kg a taky 54cm. bez nástřihů bez šití...

takže prosím vás všechny, nechte nás - zodpovědné matky, které se pídí dopředu co všechno můžou udělat pro blaho svých drobečků při zrození a volíme porody bez traumat a bez léků a bez doktorských zákroků - na pokoji. hlavně vy lékaři - protože kvůli vašemu přesvědčení, že jedině vy spasíte ženu nemocnou s DIAGNOZOU gravidita tím, že z ní PLOD vytáhnete co nejrychleji..., se mnohé z nás rozhodují pro porod doma.... :-)
ať žijí duly a rozumné porodní asistentky a rozumné doktorky gynekoložky s pochopením!!!!
31. 10. 2007 | 23:53

Martina Plocková napsal(a):

Já také plně souhlasím s autorkou tohoto článku.Modlím se za to, aby se do této společnosti vrátila láska a city.Já sama jsem oba své syny rodila v nemocnici.Pokud bych měla někdy v budoucnu rodit ještě jednou,tak bych velmi ráda zažila ten krásný pocit,ihned po porodu držet své dítě v náručí a už ho nikdy nepustit.Já jsem tuto problematiku nikdy nestudovala,ale můj mateřský instikt mi říká že je v tomto názoru obrovský kus PRAVDY.Děkuji autorce za její názor a přeju jí,aby mohla své děti porodit v láskyplném klidném prostředí bez zbytečných a omezujících zásahů.
08. 11. 2007 | 18:11

JITKA napsal(a):

dobrý večer, moc fain diskuze.Jsrm dětská sestra už 22 let a taky mě učili,že pouze zdravotník, potažmo lékař je bůh. Měly jsme dokonce zákaz sdělovat pacientům hodnoty jejich krevního tlaku, aby je to nerozrušilo. Dnes vám každý internista vysvětlí, jak důležité je sledovat své hodnoty nejen tlaku a cholesterolu, cukru..... Prostě se o svůj zdravotní stav zajímat.Svět kolem nás je zaplavem informacemi kolem životního stylu, preventivních vyšetření a očkování... A nikomu to nepřijde divné.Ale pokud se někdo chce stejně zodpovědně postavit k problematice porodnictví a pediatrie , vlna hysterie je tady. Samozřějmě, vždyť jde o to nejcenější co máme, o naše děti.Jenže, kde jsou všichni odpůrci přirozena v okamžiku kdy posazujeme dítě do auta bez autosedačky( dne jsem viděla 2), když ládujeme děti hranolky a sladkostmi, když je přetěžujeme svými ambicemi či naopak ponecháváme bez zájmu svému osudu(jídlo a oblečení mají, do školy chodí a my máme PRÁCI!!!).Jistě s vyjímkou autonehody na to jistě nezemřou ihned.Ale co důsledky.toho ostatního. Musím poznamenat, že mám dítě, praxi na porodnici a 6 let vedu kurzy předporodní přípravy. A můj postoj se mění pomalu, když si věci nastuduju, prožiju a porovnám. Nezavrhuju nic, matka má právo volby, ale musí dostatat informace .Objektivní, bez emocí.O to se snažím.Co mě však i jako matku vysloveně dráždí je postoj - rodičem jste až cca 4 den po porodu, když Vás pustíme z naší laskavé péče domů. Rodiče jsou zákonými zástupci dítěte už od jeho početí, tak to jenom PROSTĚ RESPEKTUJME.
09. 11. 2007 | 20:26

ředitel napsal(a):

Milá paní Mihovičová,

váš článek je supr, ty závěry o sebevraždě dítěte v osmnácti snad každý pochopil jako provokativní nadsázku... Máme čtyřapůlletou dceru, která se narodila doma, v posteli, s citlivou pomocí zkušené porodní asistentky. Muselo se to vše odehrát poměrně potajmu, byť to nebylo nic trestného, protiprávního. I tak jsme si pak s úřady poměrně užili. To člověk kvůli narození vlastního dítěte opravdu musí jak zlodějíček něco vysvětlovat úřednicím sociálky? Nechtěl jsem si ale na zaběhnutý systém stěžovat, celkem pěkně jste to shrnula ve svém článku. Chtěl jsem jen všem diskutujícím, kteří vás více či méně odsuzují, napsat, že jsou i lidé, kteří jsou schopni vzít za sebe a své činy odpovědnost a nepotřebují, aby ji za ně přebíral lékař. Je to obecnější problém, lékaři v ČR prostě věří tomu, že jsou to oni, kdo rozhodují o člověku - ale to je omyl. Porod doma byl skvělý, připadal jsem si jako muž velmi užitečný. Dcerka se má čile k světu, už mě odhání od počítače... a za dva měsíce budeme rodit doma znovu :) Tedy pokud se do té doby neukáže nějaké riziko.

Srdečně zdraví "ředitel"
16. 11. 2007 | 17:55

Lenka F. napsal(a):

Vážená paní Mihovičová,

váš článek mi mluví z duše a byla jsem velmi překvapená nepříjemnými ohlasy v této diskuzi. účastníci asi nepochopili případy, kde používáte nadsázku. Nejste přece proti porodům v nemocnici, jen si přejete návrat k přirozenějšímu porodu, a eliminaci rušivých elementů, které dítěti ani rodičce nepomohou, ale naopak vyvolají problémy, které pak medicína musí řešit. Jako budoucí maminka jsem moc ráda, že o této problematice informujete. Přeji hezký den.
22. 11. 2007 | 13:39

Momoko napsal(a):

Bozinku, ja se te "matce" divim, je opravdu chytra jako radio, vi vsechno tak dokonale, ze by klidne riskla zivot vlastniho ditete, takove, podobne nasi politicce Au, Au, tedy damy, ktere vse vi nejlepe jsou evidentne ty nejlepsi matky...

Osobne se danym lekarum nedivim ani trochu a porad lepsi udelat co udelali, nez pri treba potizich u ditete jestli mi hodla dana madam tvrdit, ze nic nemohlo hrouzit, coz nepozna v prvnich dnech ani lekar, pak neni ani tak sectela jako spise neskutecne hystericke hloupe a hlavne nevyzrale stvoreni...

Pro lekare bylo porad lepsi risknou tyatr s hysterkou, nez nasledne se zpovidat jak je mozne ze hysterce zemrelo dite a lekari nebyli v dosahu. Otce ditete nechapu, mne sice chlap nikdy neuhodil, ale za tohle bych si dala pres hubu snad i sama...
13. 02. 2008 | 21:43

Momoko napsal(a):

Lenka F: Ono mnoho reakci bylo dano tyatrem videnym a ctenym jinde, nyni madam pisu uz ponekud jinak...
13. 02. 2008 | 21:44

Alice napsal(a):

Pro "nastavajici maminku" z 15.10.07:
Mluvte prosim za sebe, kde berete tu jistotu, ze by pani Janu VETSINA maminek nepodporila (nebo podporila)?
Myslim, ze jeste nez se v ni odehrala ta zmena, uz pochopila a zajima se o to, ze tehotenstvi a porod je prave o zodpovednosti a zavazku vuci diteti a prave proto se sama a svobodne chce rozhodnout kde a s kym bude rodit a jak sama jiz v diskuzi nekolikrat zopakovala, tak by to klidne mohlo byt i v porodnici, ale prave takove, kde vam detatko hned neodnesou a kde vas(vsechny) proste a jednoduse respektuji. Vas postoj o vas vypovida vic nez si myslite, napadlo vas nekdy, ze byste za sebe a sve dite mohla prevzit zodpovednost vy sama a zkusit se zbavit strachu z neznameho jinak nez ze budete naprosto duverovat nejakym cizim, ac vyskolenym a vzdelanym lidem?
Mam jedno dite, ktere jsem rodila v soukrome porodnici ve Spanelsku a nemenila bych za obycejnou porodnici. Veskery komfort, ticho, sero, muj muz, vana s teplou vodou, ochotna porodni asistentka ktera byla s nami(na zavolani nebo obcas se obcas prisla podivat) celych 24h, muj porod byl dlouhy (32h), unavny, tezky avsak bez komplikaci.Pokud by takove nastaly, byli by okamzite privolani veskeri odbornici a pouzita veskera mozna technika. Nastesti se nic takoveho nestalo. Bojim se spis toho, ze pokud bychom byvali rodili v obycejne porodnici-nemocnici by nase dcera zrejme prisla na svet cisarskym rezem, jelikoz na tak dlouhy porod tam nemaji cas ani trpelivost. A hlavne - bolelo mne to, vysililo mne to, byli jsme oba dva uplne fyzicky vycerpani, ale prave pro to detatko to priste podstoupime znovu, prave pro to o cem pise pan "bambula" a pani Jana. Chceme mit zdrave a psychicky odolne dite do teto tezke doby, ktera nas ted vsechny ceka.
28. 02. 2008 | 20:34

Alice napsal(a):

Lenko (z 16.10), je skoda, ze se na prvni chvilky po porodu opravdu divate jen z pohledu te vysilene maminky - a co to vase detatko, ktere jste si zrejme prala a chtela aby se vam narodilo a najednou ho takhle, hned jak ho muzete poprve videt, citit, dotykat se, mazlit se, prikladat k prsu, jen tak na celou vecnou pulhodinu opustite, nevite co se kde s nim deje, dokonce ho nechate cizim lidem celou (jeste delsi a nekonecnou)noc. Kazdy jsme samozrejme jiny, ja spala s mou cerstve narozenou dcerou v jedne posteli a prave proto, ze jsme byly obe tak vysilene, spaly jsme krasne cely den(narodila se s prvnimi slunecnimi paprsky). Odpoledne nas teprve prisli prohlednout, prisel pan primar osobne pogratulovat a miminko pochovat, pediatricka prohlednout,prisly porodni asistentky miminko teprve! vykoupat (doposud jsme byly zabalene jen v cistych bilych rucnicich).Nevim jak bych vam to napsala, nemyslela jsem jen na sebe (abych si odpocinula) a zaroven jsem na sebe myslela hodne (chtela jsem mit u sebe sve miminko), mozna ze to je prave tak v prirode zarizene, ze kdyz opravdu mate moznost rodit tak nejak prirozene a hned mit dite u sebe, prilozit k prsu, uz ho proste z ruky nedat. Ale to je jen muj osobni nazor a zkusenost.
28. 02. 2008 | 21:06

Alice napsal(a):

Pro Ernu (29.10):
Vazena pani, uz nikdy prosim nepiste: "jsem POUZE zena-matka". Vzdyt co jineho bychom mely byt my zeny nez matky? Vsechno ostatni v porovnani s tim byt ZENOU-MATKOU ztraci na dulezitosti:-)
Mohu se vas jeste zeptat na jednu osobni vec? Pozorujete mezi vasimi dvema syny nejake zasadni rozdily, ktere by mohly byt ovlivneny prave vasimi tak rozdilnymi porody?
28. 02. 2008 | 21:30

Alice napsal(a):

Mily "Bambulo",

pokud by vas to neurazilo, rada bych se o vas a vasich nazorech dovedela vic, rada bych se od vas naucila neco o mezilidske komunikaci a tak.
Myslite, ze byste mi mohl napsat na muj e-mail?
Deuji
Alice
A tim snad uz pro dnesek koncim:-)
28. 02. 2008 | 21:54

Moderní žena s vlastním názorem napsal(a):

Aha, takže v tom je ten kámen úrazu! Žena je podle vás především matka? A co žena, která není matka? Měřítkem úspěšnosti ženy je jen a jen mateřství, a to ostatní v porovnání s tím není důležité? Nehněvejte se, ale naprosto nesouhlasím. Chápu, že žena je ta, která má dar přivést nový život, ale pokud budete tvrdit, že posláním ženy je jen a jen mateřství, celá společnost si jaksi automaticky na toto zvykne a úcta k mateřství a rodinným hodnotám je ta tam. Mateřství není povinnost, ale volba. Naše ženy bohužel chápou mateřství jako povinnost, a tak ho degradovaly na běžnou záležitost. Není pravda, že bezdětná žena má jako člověk menší hodnotu. Čtenáři prominou, ale názory některých žen jsou přímo pravěké.
13. 05. 2008 | 17:02

Jarmila napsal(a):

Paní Mihovičová, taky čekám miminko a samozřejmě řeším podobné věci jako vy. Naštěstí chodím k jedné paní léčitelce, která mi na miminko "dohlíží" a pro období porodu má připravena homeopatika, takže prý bych měla rodit max. 6 hodin (od zač. porodních bolestí) a měla bych být tak uvolněná, že by nemělo dojít ani ke stříhání ani k dalším komplikacím. Samozřejmě nelze zaručit, co bude poté, co bude miminko venku, aby nedošlo k problémům s placentou apod. ale já jsem úplně klidná, věřím, že žádných "chemikálií ani monitorů nebude potřeba", pouze uvažuji o přítomnosti duly u porodu... Mám také své zkušenosti s lékaři a jakýkoli pobyt v nemocnici pro mě bývá docela traumatizující, natož porod. Proto jsem se "pojistila" takto a vybrala si - po více zkušenostech - léčitelku, které důvěřuji. A rodit budu, nejen vzhledem k bydlišti, mimo Prahu, to vřele doporučuji! Přeju i vám krásný porod. Já se na ten svůj docela těším.
15. 05. 2008 | 22:27

Evelyn napsal(a):

Ježíši Kriste, ty to vidíš. Lidé jsou dnes kvůli opačnému názoru ochotni pobít se jako neandrtálci, stejně jako před dvěma tisíci lety...

Já osobně dávám přednost soukromí a klidu nejen u porodu, ale u všech intimních záležitostí. Souhlasím s tím, že by bylo hloupé ignorovat rizika, takže porodům doma moc nefandím, ale uklizečka pobíhající s hadrem kolem, odpovědi sestřiček typu "teď vám nemůžu pomoci na záchod, rodíme dvě další" poté, co manžela, který to mohl obstarat, poslali domů, "že se má jít vyspat, že ho zavolají, až bude potřeba" (obojí běžná praxe) - to odporuje základní lidské logice, ať už jde o porod, nebo o vyšetření žaludku.
Personál nemocnice posílá často domů blízké osoby, dokud ještě dítě není prakticky venku. Ale ptám se vás, kdy žena potřebuje pomoc a podporu rodiny? Když porod finišuje a kolem jsou lékaři a asistentky, nebo když je v bolestech sama, potřebuje pomoci se sprchou a potřebuje, aby někdo zatáhl závěsy a poslal pryč tu uklizečku, aby měla v intimní chvíli soukromí? Chápu, že odborný personál by měl být zaměstnán jinými věcmi, než je vodění zdravé, byť rodící, ženy na záchod, ale pak tedy nechápu, proč vyhánějí pryč doprovod rodičky, který by se mohl o všechno postarat za ně... i když, chápu. Pak by totiž byli pod dohledem hormony neovlivněné, "svéprávné" osoby a lecjaké drobné nedostatky v jejich práci by jim tak snadno neprošly.
Což samozřejmě není kritika odborné práce personálu porodnic, ta je (i podle statistik) skvělá a bylo by hloupé jí nevyužívat. Je to kritika toho, že v dnešním systému zdravotnictví se člověk stává kusem masa bez nároku na základní soukromí a lidský přístup. To, že někteří lékaři považují metody sociálního lékařství (tj. lidského přístupu k pacientovi) za nesmysl, nelze omluvit faktem, že se pacientovi dostalo nejmodernějšího vyšetření přístrojem za miliony.
10. 07. 2008 | 23:57

smutnytatinek napsal(a):

Prave zazivame dilema, ktere autorka vyjadruje na konci clanku - bud rodit doma, s vedomim vsech moznych problemu, ktere mohou nastat či nenastat, nebo znovu prozit v porodnici to, co minule - v nasem pripade ne prilis obtizne, ale prece - snahy porodniku zasahovat do prirozeneho prubehu porodu - vkladani sondy do vlasu ditete, nastrihy, sileni kolem spadlych vnejsich sond tepu, doslova ksichty lekarky, ktera prisla zasit to, co bylo zbytecne rozstrizeno...je to trochu surrealisticke dilema - proste bychom chteli rodit v porodnim dome, tak sadera, proc v CR zadny neni? kdo na tom ma zajem? proc se v civilizovanych zemich mohou lide rozhodnout, jestli chteji vejce od nosnic v kleci nebo od nosnoc, ktere ziji volne na louce a jen v tehle zaprdne ceske kotline to nejde? moznost rozhodnout se pro jinou alternativu nez je porodnice u nas neni, a ne kazdy si troufne rodit doma...
29. 07. 2008 | 12:57

Míša napsal(a):

Jsem ve 30 tt a naprosto spohlasím s autorkou.
Bohužel naši lékaři mají silnou potřebu LÉČIT POROD. Já přeci nejsem nemocná - dělám tu nejpřirozenější věc, nosím a následně budu rodit dítě.
Proč do mě chtějí cpát léky.
Aby to nebolelo? Co je jim po tom. Je to moje blest a já ji chci přijímat. Koho tím omezuji????
Tuším, že nikoho. Komu tím prospívám? Sobě a prckovi.
Proč miá chtějí holit přirození, když i WHO tvrdí, že je to úplně mimo misku a není k tomu žádný důvod. Já se naopak cítí s oholeným přirozením velmi nekomfortně.
Proč chtějí měřit mého prcka jen co vyleze na svět? Vezměte si sami sebe, jak semusíte dlouho protahovat po opuštění skrčené pozice. Že by se nedalo počkat nějakou tu hodinku? Proč. O tolik vyroste? Nebo se dokonec zmenší?
A takto bych mohla pokračovat.
14. 01. 2009 | 18:34

Pepča napsal(a):

1. Nevěřím lékařům. Nevěřím, že chtějí léčit. Vím, že je zajímám pouze jako případ.
2. Těhotná žena není nemocná, je dočasně v "jiném stavu". Jako taková je pro medicínu nezajímavá. Porodnice = nemocnice.
3. Děti je třeba co nejdříve zvykat na "prášky". Nejlépe už v děloze. Kam by to došlo, kdyby se přestali brát léky, injekce ...? "Výzkum" stojí mnoho peněz a je třeba ho zaplatit!
4. Něco pozitivního: Pořád jsou ženy u nás na tom líp než v Tibetu.
5. Proč my muži se těm ženským do toho furt pleteme? A ještě takhle ....
26. 01. 2009 | 12:14

omar7 napsal(a):

[url=http://vb.5b5b.com/f113/][b]ثيمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f18/][b]نغمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f192/][b]رسائل[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/][b]جوال[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f12/][b]برامج[/b][/url]
[url=http://www.arab-photos.net/][b]صور[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f17/][b]مقاطع بلوتوث[/b][/url]
[url=http://www.arab-movies.net][b]افلام[/b][/url]
[url=http://www.arab-games.com][b]العاب[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f43/][b]كورة[/b][/url]
[url=http://www.sh8d.com/][b]دردشة[/b][/url]
[url=http://www.newn2r.com/][b]نيونار[/b][/url]
[url=http://www.trgmh.com/][b]ترجمة[/b][/url]
[url=http://vb.sh8d.com/][b]منتدى[/b][/url]
[url=http://www.galiti.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.3atboha.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.re44re.com/][b]دردشة كتابية[/b][/url]
[url=http://www.skkkr.com/][b] شات سكر[/b][/url]
31. 08. 2009 | 18:42

omar7 napsal(a):

[url=http://vb.5b5b.com/f113/][b]ثيمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f18/][b]نغمات[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f192/][b]رسائل[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/][b]جوال[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f12/][b]برامج[/b][/url]
[url=http://www.arab-photos.net/][b]صور[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f17/][b]مقاطع بلوتوث[/b][/url]
[url=http://www.arab-movies.net][b]افلام[/b][/url]
[url=http://www.arab-games.com][b]العاب[/b][/url]
[url=http://vb.5b5b.com/f43/][b]كورة[/b][/url]
[url=http://www.sh8d.com/][b]دردشة[/b][/url]
[url=http://www.newn2r.com/][b]نيونار[/b][/url]
[url=http://www.trgmh.com/][b]ترجمة[/b][/url]
[url=http://vb.sh8d.com/][b]منتدى[/b][/url]
[url=http://www.galiti.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.3atboha.com/][b]شات[/b][/url]
[url=http://www.re44re.com/][b]دردشة كتابية[/b][/url]
[url=http://www.skkkr.com/][b] شات سكر[/b][/url]
31. 08. 2009 | 19:10

we-vibe ii napsal(a):

Michael Odent, zkušený porodník, který vedl přes třicet let porodnické oddělení ve francouzské nemocnici, považuje klasickou porodnici za nevyhovující, protože je v ní málo klidu a pocitu bezpečí, mnoho lidí a rušivých momentů, příliš přístrojů a moc světla.
28. 01. 2010 | 16:40

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 08:53

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
11. 02. 2010 | 22:44

Value City Furniture napsal(a):

thanksyou very much
16. 02. 2010 | 21:09

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting, i like it thanks
05. 03. 2010 | 16:16

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:52

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 08:25

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 00:42

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 09:35

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:40

Hire Home Geneva napsal(a):

This is a great and very valuable information about Hrozné dilema poučené rodičky. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 09:19

Shanneeez napsal(a):

Vystizny clanek! Ja sama jsem si neskonale vdecna, ze jsem si prvni porod prosadila a uzila ve Vrchlabi, protoze pri druhem jsem si taky "uzila". Nejdrive jsem utekla ze sparu arogantnimu lekari z Bulovky (ktereho mimochodem jako bych ve Vasi citaci mailu videla) a pak me kuchli jinde. Nebyt Vrchlabi, ziju sice se dvema detmi, ale i frustraci jako tram!
19. 01. 2011 | 20:46

pet napsal(a):

CHtěla bych uklidnit ty, jenž prožívají dilema rodit doma v klidu nebo v neklidu v nemocnici. Taky jsem si tím prošla. ROzhodla jsem se pro porodnici (ve Vsetíně). Bylo to super, porod jak jsem si přála já, nikdo nezasahoval, přítmí, klid (i když jedna sestra chtěla něco zavtipkovat, tak jsem ji požádala ať je potichu), miminko jsme po porodu měli s manželem my dva a neb já jsem měla trochu komlikace, manžel dceru nechtěl pustit z ruky a seděl s ní až do rána pod nějakou lampou...chce to jen naslouchat intuici, nelpět na věcech, být si stoprocentně jistá tím, co dělám a od doby kdy se rozjede porod nepřemýšlet, ale poslouchat tělo (první myšlenka je ta správná intuitivní). Myslím, že za posledních deset let se přístup celkem změnil, takže přeju všem nastávajícím maminkám štěstí na personál a klidný porod, který nebolí:))
21. 01. 2011 | 17:02

Kamila R. napsal(a):

Tady si neodpustím komentář. Mám jedno dítě, rodila jsem ve Vinohradech. Dva měsíce jsem tam ležela, s údajnou komplikací, dva měsíce si mě tam nikdo, doslova NIKDO nevšímal, nevyšetřoval, nestaral se. Pak mi řekli, že mám týden po termínu a tedy mi porod nazítří vyvolají. Asi byli přesvědčeni, že vědí lépe než samo dítě, kdy je čas přijít. Dítko nakonec ještě ten den ohlásilo svůj příchod. Na sále jsem absolvovala obvyklé procedury, dostala infuzi (pro urychlení, asi měli všichni naspěch). Zatím co pak doktor debatoval s ostatními o psech, ignorovali mé volání a všimli si mě, až jsem upadala do bezvědomí. Propleskla mě sestra s dotazem "co to děláte?", později me seřvala, že dostatečně netlačím (zdržuji), neb už jsem byla k smrti vyčerpaná. Syn se narodil a viděla jsem ho asi 10 vteřin. Pak až téměř za dva dny. Ležel v jedné z těch plastových kójí, ručky a nožky přivázané fáčem, aby si nesundal z tělíčka přísavky. Monitoring dítěte, kterému, zdůrazňuji, fyzicky nic nebylo. Nesměla jsem na něj sahat, aby se nerozptyloval, v puse dudlík, aby neplakal. Stála jsem jen se svěšenýma rukama a hodiny na něj zírala. Moje dítě. Dnes je mu 16. Jako vždy je naprosto a zcela zdráv - tělesně. U psychiatra jsme byli poprvé v jeho asi 8 letech, dnes se už několik let léčí s depresemi. Celý porod, zde jen velmi stručně a hrubě načrtnutý byl takovým zážitkem, že už nikdy nechci děti. Nedokážu psychicky přijmout, že bych ten celý hnus měla prožít... Porod je pro mě slovo, kterému nedokážu přisoudit už jiný význam. Děkuji zdravotnictví a Vinohradské porodnici.
19. 03. 2011 | 13:30

Lenka R. napsal(a):

Dobrý den, díky za přínosný článek k tomuto tématu. Taky jsem řešila, jestli v porodnici nebo "řeknu že jsem to nestihla." Nakonec jsme jeli. O průběhu píšu tady: http://matriarcha.webnode.cz/normalni-porod/
24. 05. 2011 | 13:53

Weihnachtsgeschenke für Männer napsal(a):

This post could not be more right on...
16. 11. 2011 | 17:19

jckmrcowmq napsal(a):

<a href="http://hervelegeroutletdress.webs.com/">herve leger dress</a>
<a href="http://cheaphervelegeroutlet.webs.com/">herve leger outlet</a>
<a href="http://cheapherveelegerdress.webs.com/">herve leger outlet</a>
<a href="http://hervelegerebandagedresses.webs.com/">herve leger outlet</a>
<a href="http://hervelegerskirtoutlet.webs.com/">herve leger outlet</a>
<a href="http://hervelegereonsale.webs.com/">herve leger outlet</a>
<a href="http:/hervelegersalesoutlet.webs.com/">herve leger sales</a>
<a href="http://wholesaleipone5.webs.com/">iphone 5 sales</a>
<a href="http://cheapiphone4sforsale.webs.com/">iphone 5 sale</a>
<a href="http://iphone5wholesale.webs.com/">iphone 4s for sale</a>
20. 03. 2013 | 04:19

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
15. 12. 2013 | 19:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy