Proslov připravený na schůzi Parlamentu v pátek 15. února 2008

20. 02. 2008 | 16:25
Přečteno 8008 krát
Dobrý den,

na plesy chodím rád. Bývalo jich i sedmnáct za sezónu a někdy i tři za večer ve třech různých městech. Minulou sobotu jsem také na jeden šel. Kolegové mne varovali, že budu nejspíše lynčován za tu ostudu na Hradě. Nic se nestalo. Na plese byli zřejmě jiní lidé, než ti z průzkumů veřejného mínění.

Chtěl bych říci několik slov na obranu politiky a politiků. Co se vlastně stalo? Politické strany přistoupily k volbě zcela pragmaticky. Nejprve využily mezer v jednacím řádu a snažily se prosadit takový způsob volby, který by vyhovoval jejich cíli. Pohybovaly se sice na hraně ústavnosti, zejména v případě přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou, ale protože volba prezidenta není přezkoumatelná ústavním soudem ani obecnými soudy, šlo spíše o právní vědomí zákonodárců, než o skutečný problém.

Hlavním důvodem procedurálních potíží nebyl jednací řád, ale skutečnost, že cílem některých nebylo zvolit jiného kandidáta, ale nezvolit stávajícícho prezidenta, respektive ponížit ho tím, že se bude muset stěhovat do podhradí. Toho využila jedna ze stran, která ani neměla dostatečný počet poslanců pro návrh kandidáta a přišla s kandidátem, o kterém se domnívala, že je schopen získat podporu těch, kteří by se současného prezidenta rádi zbavili. Protože síla této zvláštní prezidentské koalice nebyla jistá, bylo nutné prosazovat veřejnou volbu pod záminkou, že veřejnost si přeje vědět, jak její zástupci hlasují. Tato taktika fungovala až do 20:57, kdy se ukázalo, že třetí kolo by vedlo ke zvolení prezidenta navrženého protistranou. Protože na rozdíl od hokeje, kdy se stopky při přerušení hry zastavují, tento tah vyšel.

Druhý den se začaly dít věci, které už férové nebyly. Divné nemoci, odchody vyvolané právě veřejnou volbou, vystupňované prvními podivnými obálkami, ukázaly, že sama veřejná volba není tak průhledná, jak se nás snaží účelově přesvědčit její zastánci. Veřejnost viděla pouze les rukou, zato straničtí kontroloři nevěděli, kam se dívat dřív.

Veřejnost také vzrušovalo chování některých politiků, kteří používali vulgární slova nebo napadali jednotlivé kandidáty. Je namístě poznamenat, že zákonodárci jsou věrným obrazem společnosti. Stačí si poslechnout žáky 4. třídy, kteří se častují slovy, která někteří zákonodárci ani neznají. Také 60 % rozvodovost a následné tahanice o děti nestaví politiky do nějak zvlášť negativního světla. Spory sousedů ze zcela malicherných důvodů končí často tragicky. Hádky obecních zastupitelů nejsou středem zájmu médií jako volba prezidenta či jednání zákonodárců, takže navenek vypadají idylicky. Ani na silnicích se politici nevraždí častěji než většina populace.

Příčinou napětí mezi veřejností a politiky je přetrvávající pocit „my a oni“. Vypadá to, jakoby naše politiky volili občané jiné země. Iluze, že změnu může přinést prezident, je naivní. Společnost nemění prezident ani zákony. Společnost se mění jen a jen z vlastní vůle. Platí památná věta profesora Milana Knížáka, že někteří lidé by byli rádi, kdyby jejich život žil někdo za ně a oni by ho zpovzdálí pozorovali. Stejnou iluzí je, že změnu přinese přímá volba prezidenta bez toho, že by proběhla diskuze o poměrně zásadní změně prezidentských pravomocí, bez které se jedná jen o další populistické plácnutí do vody.

Za zmínku stojí i to, co se odehrávalo od neděle do dnes. Počet podivných obálek narůstal. Neobsahovaly ovšem úplatek za hlas (o těch by příjemci zřejmě tak ochotně nemluvili), ale kulky či střelný prach. Vyřešeno ovšem nebude nic, a když, tak až po volbě, stejně jako vznesená neurčitá obvinění senátora, který jistě čistě náhodou obhajuje na podzim svůj mandát. I já jsem včera dostal obálku. Když jsem ji otevřel, začalo mě pálit na prsou a nebylo to od kouření. V obálce byl rozpis záloh na energie pro rok 2008.

Z politických událostí vzbudil zájem třetí kandidát, tedy přesněji kandidátka, která měla za 24 hodin čtvrtinovou podporu veřejnosti. Ze strany navrhovatelů poměrně slušný politický tah. Kromě zmatku, který zasáhl dočasné spojence a nepochybně také feministky, akcie navrhovatelů vzrostly natolik, že se mohou chovat jako vítězové parlamentních voleb.

Představa, co se bude dít mezi druhou a třetí volbou, je natolik děsivá, že by bylo nejlepší rozhodnout dnes.

Protože není možné naplnit první část slibu a jednat v zájmu všeho lidu, což by znamenalo zvolit všechny tři kandidáty a každou neděli sledovat speciální „sedmičku“ z Pražského hradu, nezbývá než naplnit druhou část slibu a volit podle svého vědomí a svědomí.

Přeji Vám i občanům České republiky vše dobré.Jaroslav Kubera


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Sledovanost přenosů z Vašeho prostředí by zvýšily nějaké šarvátky.
20. 02. 2008 | 16:38

Holoubek napsal(a):

Pane Kubera, musím Vám poděkovat za Váš objektivní a velmi slušný blog, ktery dle mého názoru vystihuje atmosféru "veřejné volby" prezidenta. Slušnost a hlavně objektivita Vaších předblogařů je velmi tristní o nějaké objektivitě nemůže být ani řeč, komentáře nevyjímaje.
20. 02. 2008 | 16:44

David napsal(a):

Nezávislý volební pozorovatel, neznajíce poměry v našem politickém prostředí, by to nenapsal lépe. Jan Vodňanský by řekl asi tohle: "A zaujal jsem stanovisko nezúčastněného pozorovatele". Jenom jste nám zapomněl sdělit, že to, co jste napsal, jsou jen části ledovce nad vodní hladinou. Zapomněl jste nám jaksi sdělit, že pod vodou bylo náramně živo. A že pod vodou se pohybují dva druhy lidí - jedni, kteří tam mají práci, to jsou potápěči - a ti druzí, kteří tam bez kyslíku kují pikle, tak to jsou doslova podvodníci. Zbytečně maskujete, co každý tady tuší a v tom je Váš příspěvek krásně neutrálně vanilkově demagogický.
20. 02. 2008 | 17:01

Čochtan napsal(a):

Pane Kubera,
slušně a dobře napsáno, díky.
20. 02. 2008 | 17:03

My a Oni napsal(a):

Politik něco řekne v zákulisí
a pak to veřejně popře -
čímž se dopuští lži, tak co si lze o nich myslet? Topolánek řekl
na zasedání uzšího výboru před pár měsíci,
že Kuchtová destabilizuje celý resort a pak to toto své prohlášení
veřejně popřel. Dnes je Kuchtová
mimo. Toto jeho prohlášení tenkrát vynesla jedna poslankyně za ODS.
To samé Bursík, který řekl
v zákulisí nepěkné věci o lidovcích a pak se potouchle omlouval.
Oni prostě něco jiného říkají
uvnitř strany a něco jiného svým politickým partnerům na veřejnosti.
Ostatně jste možná postřehl, co
prohlásil Paroubek viz zde:http://jakob.blog.idnes.cz/c/13888/Prava-tvar-pana-Paroubka.html
Prostě se ukazuje, že politici jsou mistři v přetvářce a lhaní.
Topolánek společně s Bursíkem
a Čunkem před ustanovením nynější vládní koalice kategoricky
tvrdili, že nechtějí vládu založenou na přeběhlících,
pričemž nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Topolánek obvinil v někdejší
předvolební partii J.Paroubka ze styků s pražskou mafiií, přitom
žádným způsobem nedoložil Taky to vyšumělo. Topolánek se vystavoval
v průběhu předvolební kampaně na billboardech
jakožto spořádaný otec od báječné rodinky, přitom to v téže
době již táhnul s p.Talmanovou, které udělal
nemanželské dítko. To že pak
dohodil milenec Topolánek své milence
Talmanové výnosný post v PSČ -to asi taky nezavání morálkou, že?
A to bych mohl pokračovat do nekonečna.
Přitom od Topolánka jsem slyšel v posledním rozhovoru v příloze
MF, že se pokládá za čestného a upřímného člověka. Takto se
vykreslil! Proč to říká, když jeho kumpán M.Dalík byl přistižen
novinářem J.Kmentou, jak vodila ODS za nos veřejnost, když se státotvorně vářili
ke konci minulého roku, že by mohlo dojít k dohodě mezi ODS a Soc.dem?
Dalík jasně Kmentovi v onom tajně nahrávaném rozhovoru řekl, že
ta dohoda je jen teatrální divadlo pro veřejnost, že je stejně
chlapci z ODS pošlou do háje. Jak to dopadlo, již víme.
Jak to, že sudička V.Klaus mu v někdejší smsce - dnes již proslulé
- napsal viz "falešný a prázdný Topol?". Ty Topolánkovy verbální splašky paté
cenové, co dokáže vypustit, to nemá obdoby. Před dvěma měsíci
jsem se díval na záznam z Parlamentu, kde se pan Topolánek
choval opět odstrašujím způsobem. Nechtěl jsem věřit svým očím.
B.Sobotka mu předal PSČ jistý dokument a pan Topolánek ho naštvaně zmuchlal do tvaru koule a odhodil ho.
Bursík ho pak vzal a začal ho rovnat. Opravdu tristní, co se děje
v nejvznešenější místnosti v naší zemi! To vše učinil před
zraky televizních kamer v nejctihodnější místnosti této země!
Už v minulosti se vyjadřoval před televizními kamerami nevhodně:
zvedal prostředníček, vícepremiéra oslovoval "ty vole magore",
na kolegy z ODS volal "co jste to tady hoši dělali za píč...ny",
nebo v obětí dvou dam zvolal "dáme švédskou trojku?". A to všem
prosím před televizními kamerami! Dokonce jsem v rohovoru četl úsměvnou objajobu M.Topolánka, že prý v rozhovoru v Reflexu řekl
"čtenářům je do toho hovno" "off record", takže to je prý
něco jiného. To mě tedy podržte! To mi připomíná M.Dalíka, který
v online rozhovoru tvrdil, že formulace "do prdele" je běžná u většiny občanů. Je to chování hodné premiéra? Jak je možné
, že nás místopředsekyně p.M.Němcová poučuje, co se
mají naše děti učit při Občanské nauce - aby se předešlo dopravním
haváriím, když má za šéfa takového hulváta? Opravdu nechápu, jak mohl pronést naposledy skandální
generalizace, v které obvinil média z korupce, ze lži a z vydírání,
a navíc ještě na objednávku J.Paroubka. Politikům jde především
o fantastická koryta. Ostatně pobírají plat minimálně dvakrát
takový jako ten nejpracovitější obvodní lékař. A to si vemte
vážení, že politici se umístují v žebříčích obliby
u lidí až na předposledním místě - těsně před uklízečkou,
která většinou nemá plat ani 9000 čistého! Doktor se umístuje
pravidelně na prvním nebo druhém místě. Hlavně, že člověk slyší
Topfera a zejména toho "vyhulence" Kuberu řvát, že politici by měli mít několikanásobně vyšší plat. To je opravdu neskutečné, co dokáží někteří veřejní zástupci veřejně hlásat. Jak to, že jim není vůbec stydno? Jsem zvědav, kdy ty sociální demokraty bude pan Topolánek zavírat do vězení. Jeho "řidič" Dalík se totiž nechal před rokem v dokumentu ČT slyšet, že je spolu s M.Topolánkem hluboce přesvědčen o tom, že sociální demokrati jsou kriminálnící. A Kmentovi v onom pověstném rozhovoru řekl, že hcce některé sociální demokraty zavírat. To mě podržte!
20. 02. 2008 | 17:11

RATH rád rádí napsal(a):

Pane Kubero, kdo může za to "my" a "oni"??? Problém je na obou straných. Mezi námi: mám takový dojem, že vám-politkům ta projektivní selekce "my" a "oni" vlastně vyhovuje. Tak to cítím, pane Kubero.
moje maličkost byla natolik laskavá, že vám předkládá rozhovor mezi Davidem Rathem a V.Moravcem ve včeřejším rádiu Impuls:
________________________________________________________________ ______________________

V.Moravec: Vy jste se nespojil s poslancem ČSSD, Evženem Snítilým, který se už vrátil z nemocnice?
D.Rath: Já jsem se s ním osobně nespojil, nevím, jestli někdo z kolegů, ale nemám tu informaci. Víte, my v žádném případě nechceme na nikoho vytvářet nějaký nátlak, přijde nám to celé nechutné, zvláště to, co dělá ministr Langr, to znamená, nejenom ta schůzka s kolegou Snítilým, po které on se zhroutil a odvezla ho sanitka. Pak Langr krásně říká, že by přece na něho nátlak nedělal veřejně, taky pravděpodobně tím explicitně řekl, že by dělal nátlak někde za zavřenými dveřmi. Pak vzápětí ta slova, která řekl na adresu ministra Bursíka…
V.Moravec: Která máte na mysli?
D.Rath: No hlavně ta, jak na něho křičí, ty se až budeš divit, volně parafrázuji, kdo všechno půjde poté bručet.
V.Moravec: Promiňte, Ivan Langer ale jasně říká, že to je vytržené z kontextu, že ten rozhovor byl daleko širší, připomínám, že ta slova odvysílala televize Nova.
D.Rath: Ano, možná, že tam dokonce řekl i jména, která půjdou bručet nebo já nevím co, podle mého soudu v normální zemi, kdyby ministr vnitra vlastně řekl, že půjdou někteří lidé do vězení, tak buď ministr vnitra ví o podezření z nějakého trestného činu, pak má konat, anebo tím ministr vnitra to ví a vydírá tím někoho. Já prostě něco tak nechutného jsme ještě nezažili a kdyby byla normální vláda a normální premiér, tak do minuty odvolá ministra vnitra, protože tohle snad může projít v nějakém policejním totalitním státě, nikolivěk v demokracii. Ministr Langer ukázal těmi svými slovy, že je osoba nejenže nebezpečný, ale ten člověk zdá se nemá žádná etická, morální nějaké morální hranice.
V.Moravec: Promiňte, ale vy jste také poslanec, vy jste volený zástupce lidu, jste, rozumíme ČSSD, nejsilnější opoziční stranou, vy přece můžete podniknout nějaké kroky. Jaké kroky podniknete, když tady mluvíte o policejním státě?
D.Rath: Já neříkám o policejním státě, já hovořím o chování ministra vnitra, které je prostě neuvěřitelné, varující, za hranicí jakéhokoliv chování ministrů vnitra a samozřejmě já budu na kolegy apelovat, že toto musíme řešit v Poslanecké sněmovně.
V.Moravec: Jak?
D.Rath: No, minimálně prostě chtít vysvětlení od ministra vnitra, koho myslel, že půjde bručet, jestli má nějaké informace, jestli kryje nějaké trestné činy nebo jestli o nějakých trestných činech ví a záměrně je kryje, aby ty lidi mohl vydírat, prostě my musíme vědět, co se děje, to je naprosto šokující.
V.Moravec: Promiňte, ale zase, kdo dostal od vás výhrůžnou…
D.Rath: Třeba kolega Hašek. Ten dostal od ministra vnitra vysloveně výhrůž-, aspoň já ji tak čtu jako výhrůžnou sms.
V.Moravec: Jakou sms?
D.Rath: No on to říkal i novinářům, dostal sms něco v tom smyslu, jako pane kolego nebo Michale nebo já nevím, jak ho oslovil, vydírání a omezování svobody je trestný čin. Kolega Hašek tomu vůbec nerozuměl…
Přepis rozhovoru zde: http://www.impuls.cz/david-... l?id=218863
Máte nějaké výhrady, pane Kubero?
20. 02. 2008 | 17:13

Javít napsal(a):

Pane Kubero, máte pravdu.
Všichni nadáváme na politiky a přitom nejsme o nic lepší. Stačí se podívat kolem sebe a na většinu reakcí na různé bolgy politiků.
Každý národ má takové politiky, jaké si zvolil a jaké si zaslouží.
V diskuzích k blogům se většinou vytahují ty špinavosti a pomluvy (většinou neověřené), o dobrých vlastnostech se mlčí. Ty asi nejsou pro veřejnost zajímavé.
Je to smutné.
20. 02. 2008 | 17:13

I ta uklízečka bude oblíběnější napsal(a):

A.Kramer (novinář deníku Právo) učinil rozhovor s panem Topolánkem. Jedná se o sobotní rozhovor
z 8.12.2007
________________________________________________________________ __________________
A.Kramer: Uvědomujete si pane premiére, že jste mnoho lidí pobavil, když jste na kongresu ODS říkal, že devízou ODS musí být slušnost, když krátce předtím MfD uveřejnila průzkum, podle něhož 54% občanů považuje právě Vaše vyjadřování a chování za vulgární?
M.Topolánek: Já se v Poslanecké sněmovně i na veřejnosti chovám slušně - když si mé vystupování poměříte s urážkami, které musím snášet od svých oponentů, tak ta vulgarita je jinde.
________________________________________________________________ ___________________

Jak to pane Kubero koreluje s Topolánkovo prohlášením (připomněl o víkendu A.Mitrofanov) ze začátku tohoto roku, že jeho velký cíl a velký sen je, že jako M.Zeman dospěje k tomu, že se mu podaří během interpelací urazit všechny přítomné!? Mimichodem:já si dobře pamatuji to Topolánkovo "slušné chování", ty jeho verbální výlevy jako "běžte do prdele"(na novináře!), "ty vole ty magore"(na J.Čunka na tiskovce), "tak co jste to tady hoši dělali za píčoviny?"(na kolegy z ODS při zasedání výboru) či "čtenářům je do toho úplný hovno"(údajně off record při rohovoru pro Reflex) a mnoho jiných. Navíc si všichni pamatujeme, jak na pravidelném pondělním briefingu paušálně obvinil sdělovací prostředky z korupce, z vydírání a z práce na politickou objednávku J.Paroubka. Pan Topolánek se nazval nejen v rozhovoru s panem Alexanderem Kramerem slušným člověkem. To byl pokus o nepovedený vtip????????? To je skoro na poruchu osobnosti, nemyslíte? Pan Topolánek trumfuje dokonce i J.Paroubka. Paroubek alespoň ve svých emocionálních výlevech označil ty které "nemravné" novináře, kdežto Topolánek strčí do jednoho pytle všechny novináře.
To "my" a "oni" živíte vy, pane Kubero. Bohužel. Mám mediálně nejsprostšího premiéra. Kam se hrabe svým formálním chováním na Klause! Ale je to jenom blbá virtuální hra, co?
20. 02. 2008 | 17:18

Javít napsal(a):

to My a Oni:
Tak jste popsal všechny nectnosti M. Topolánka. A co ti ostatní a z ostatních stran ?
Ti jsou čistí, jako lilie ?
Buďte, prosím, trochu objektivnější. Jinak se řadíte právě k těm neobjektivním pomlouvačům.
20. 02. 2008 | 17:20

Nedělní partie napsal(a):

87% lidí si myslí, že jsou lepší než naši politici. To je výsledek halsování v Nedělní partii. No ještě, že máme tu Bublíkovou - tam se ty naše osobní frustarce pěkně kanalizují. Když se chováte jako hovada, co chcete, pane Kubero? Ty Vaše kecičky, že by měl poslanec pobírat statisíce, to jsem raději hodně rychle zapomněl. Do sebe, Kubero, do sebe!!!
20. 02. 2008 | 17:21

My a ONi napsal(a):

to Javít)
Nechte si poradit od pana Polaneckého :-)
http://www.polanecky.blog.i...
http://www.polanecky.blog.i...
http://www.polanecky.blog.i...
Ale nyní vážně. Zaměřil jsem se na Topolánka. Proč? Protože je premiér, pane Javíte. Premiér! To, že chováná Ratha, Paroubka aj. se mi nelíbí - to je fakt.
20. 02. 2008 | 17:26

dej2 napsal(a):

Znáte tenhle?Poslanec chytí zlatou rybku.Jak už to bývá,ptá se ho,co za to když jí pustí?Nó..chtěl bych,abych nemusel do konce života už nic dělat,na to on.Lup...a sedí v senátu!PS určitě se to netýká všech osmdesáti.Cha,cha..
20. 02. 2008 | 17:31

My a oni napsal(a):

to Javít)
myslím, že mám objektivnější mysl než Vy. Já za žádnou partu nekomu. Naštěstí. Mohl bych krom Topolánka dehonestovat i jiné. Oni také z té dehonestace žijí. Opakuji: oni z té dehonestace žijí. Jsou morálně obojetní. Kolikrát jenom zalhal Topol. Hlavně, že nám pak "anální dámička" veřejně radí, že musíme být slušní. Jak můžeme být slušní, když naše děti slyší, jaké sprostoty PREMIER!!! vypouští?? A řekl někdo tomu Topolánkovi nahlas, co si o jejich sprostotách myslí? Silně pcohybuji. Anální alpinimus je vlastní většině vrcholných členů ODS. Je mi líto, ale nevěřím. Je to smutné, ale já jsem hrdý na skutečnost, že enchodím k volbám. Je to velmi smutné, leč je to tak, vážení.
20. 02. 2008 | 17:39

Nedělní partie napsal(a):

"My" a "ONI":
87% lidí si myslí, že jsou lepší než naši politici. To je výsledek hlasování v Nedělní partii, jehož se zůčastnilo přes 10000 lidí. No ještě, že máme tu Bubílkovou - tam se ty naše osobní frustrace pěkně kanalizují. Jo jo, tam se to ztratí, ale realita bude pořád virtuální. Přesně tak, jak se to hodí mnohým do krámu. Když se chováte jako hovada, co chcete, pane Kubero? Ty Vaše kecičky, že by měl poslanec pobírat
20. 02. 2008 | 17:42

Javít napsal(a):

to My a oni.
Neřekl bych, že jsem málo objektivní.
Myslím si, že bychom se v ledačem shodli.
Já neříkám, že fandím ODS, ale ani jiné straně. Topolánka také, pro jeho sprosťárny, nemusím.

Na druhé straně např. pan Rath mluví velmi slušně a s úsměvem, ale zato uráží o to víc.
Mně se prostě celá ta současná politika nějak nelíbí.

Ale když se podívám kolem sebe, je celá naše společnost nějak hrubší, bezohlednější, dravější.
Ti opravdu slušní lidé s tím již mají velmi velké problémy, nejsou na to zvyklí.
Přeji dobrý podvečer.
20. 02. 2008 | 17:52

Tazatel napsal(a):

Pane Kubero, vaše funkce primátora je záslužná a dává vám právo kriticky hodnotit lidi.
Vaše funkce senátora je nezáslužná, ale dobře placená. Proto máte povinnost jako senátor
pracovat příkladně. Nevadí mi vaše provokativní názory, někdy s nimi i souhlasím. Špatné je, že jste se společně s ostatními podílel na mizerné organizaci voleb. Jak pak chcete řídit stát ?
P.S. Děti mluví sprostě ? A kdo upravil školství tak, že učitelé jsou bezbranní ? Kdo odmítá činit rodiče odpovědnými za své děti ?
20. 02. 2008 | 17:59

PAUL napsal(a):

Já si zase myslím že se ty poslanci a senátoři měli poprat alespoň tak jak to namaloval Lada, jak se perou v hspodě! Byl by to nezapomenutelný zážitek a spokojenost celého Českého národa, když by si potom vyprávěli kdo dal komu do držky a jakou ránu! To by bylo, už se perou, už se perou!
20. 02. 2008 | 18:06

My a Oni napsal(a):

to Javít
to by se dalo podepsat. Já už jsem ale rezignoval. Nechi žít životy jiných. Ti lidí - myšleno politici - si až moc často protiřečí. Tady nefunguje občanská společnost. Naprostá většina lidí sleduje politiky konzumním stylem.
20. 02. 2008 | 18:08

My a oni napsal(a):

to Tazatel:
děti mluví sprostě mj. i proto, že Topolánek (premiér naší země) se chová vulgárně!! Ty děti to vidí. Jak by asi skončil učitel, který by se choval tak sprostě jako Topol? A to podotýkám, že pedagog si skrze reformy nepřijde o 20000 Kč měsíčně navíc oproti minulému roku!! Rath mu to dal prostě sežrat, co Topol nevydýchal. Topolánek si prostě naběhl s tou jeho hláškou, že se češi vždycky podělají, když něco přijde. Reagoval tehdy na náreky lidí z oné jím prosazené reformy. Takový pedagog pobírá několikanásobně menší plat než premiér Topolánek. Jakmile sleduji Topolánkovo chování, ptám se: Proč?
20. 02. 2008 | 18:12

My a Oni napsal(a):

Neznám Topolánka osobně, ale já mám pocit, že mu dělá dobře, když se chová sprostě. Myslím, že psycholog J.Klimeš někde uvedl, že si myslí, že to Topol dělá občas cíleně. Nejedná se tedy vždycky jen afektivní zplanutí z podnětu té které věci.
Koneckonců, jak připomněl Mitrofanov, velký cíl Topola je urazit všechny členy PSČ. Přejme mu hodně štěstí.
20. 02. 2008 | 18:16

Sámdoma napsal(a):

Pan senátor Kubera se musel v některých případech hóóódně přemáhat,pokud vůbec má nějakou čest, nebo píše jen tak, že se potřebuje zviditelnit (což dělá poměrně dost často). Přiznání či konstatování, že zákonodárci jsou věrným obrazem společnosti už tady bylo zmíněno mnohokrát, nicméně je s podivem, že to (zákonodárci) vědí či si to uvědomují, ale nikdo z nich nemá osobní snahu tuto skutečnost změnit. I Topolánek se na tento fakt odvolává, je-li mu vytýkáno jeho nepřiměřené, to jest hulvátské a vulgární vyjadřování jak na půdě parlamentu, tak i v přímém přenosu. To v praxi znamená, že je všechno v normě, vždyť tak mluví v Česku kdekdo na př.v hospodě, na fotbale, řidiči, dlaždiči (těm se omlouvám, to je jen tak častý příměr). Jenže páni zákonodárci nesedí ani v hospo-
dě, nejsou ani na fotbale, ba momentálně ani neřídí auto, tím méně jsou dlaždiči. A to nemluvím o tom, že většina z nich se honosí akademickými tituly, tak tedy pánové, to je síla. Topolánek při tom tvrdí, že jedná slušně (on by neřekl prdel ani za pytel hoven), tedy adekvátně a tak, jak je mu přihráváno na smeč. Naše genera-
lita, místo aby, když už je taková společ-
nost jak tvrdí, činili vše proto, aby to vedlo k nápravě, tuto společnost potápí z míst nejvyšších. Co pro to udělá pan Kubera kromě toho, že tento fakt suše konstatuje? Zbytečná otázka, jeho morální kvality nejsou neznámé.
Po zkušenostech s volbou prezidenta se mnoho hovořili a hovoří o přímé volbě prezidenta za 5 let. Mnoho, ne-li většina občanů si od toho hodně slibuje. Ne tak naši poslanci a senátoři. Ti, v samém zárodku těchto úvah konstatují, že je to naivní představa, že to vyvolá další či jiné problémy a prý to snad bude ještě horší blázinec, než ty letošní volby. Přání otcem myšlenky. Jisté problémy to přinést může, tak jako každá nová věc, ale to neznamená, že to nelze překonat. Jsou-li relevantní přímé volby v jiných demokratických státech, proč by to nešlo u nás? Tak neschopní zas nejsme, nebo by si to někdo přál, pane Kubero?
Obvinění ze strany jistého senátora (nevím, proč přímo nejmenuje pana Novotného),který jistě čistě náhodou obhajuje svůj mandát...Tak to sedí, od pana Kubery. Jistě že pro pana Novotného to bude zapeklité ob-
hajování, protože to známé "zatloukat,zatloukat,zatloukat" od pana dr.Plzáka se bude náramně hodit těm neznámým jmenovaným osobám, protože svědectví bude náročné, ne-li vůbec nemožné.No nic, hlavně že všichni ostatní volili podle svého vědomí a svědomí, ale musí být černé jak vix. Fuj taibl!
20. 02. 2008 | 18:40

vlk napsal(a):

PAne senátore, konstatuji, že váš blog je, na špičkového člena ODS celkem objektivní. Ne docela - celkem. Konstatuje jedno zásadní - totiž, že to, co bylo vidět před kamerami byl normální boj , s využitím procedurálních pravidel. Z obou stran. Objektivnost ovšem končí v okamžiku, kdy konstatujete, že ve 20:57 už ti špatní zabránili hlasování. Oba víme, jak to bylo. Tluchoř podal špatným způsobem žádost. Formálně špatným způsobem.Hašek reagoval okamžitě a chtěl přestávku na jednání klubu. Což bylo jen další využití pravidel jednání. Následně Tluchoř předepsaným způsobem podal návrh na hlasování a výslevně chtěl bez další debaty! Takže - když mu Vlček nevyhověl, bylo to ok ze dvou důvodů - soc dem chtěla/účelový /time na jednání klubu. A podle nepsaných pravidel jej měla dostat. A pokudnáhodou ne, neumím si představit, že by oposice neměla mít právo na diskusi o návrhu! A protože bylo usneseno, že jednání končí o 21.00bylo vymalováno tak jako tak. Vy tohle víte, já to vím, tak proč se snažíte z nás udělat nesvéprávné a nic si nepamatující tupce?Ostatně , kdyby byla ODS skončila obstrukce o půl hodiny za celý den dřív, hlasování bylo. Stěžujte si buď na lampárně nebo sami na sebe.

Pokud jde o ty záhadné nemoci. Obálky a já nevím co všechno. Rozeberme to - Barták odmítnul veřejnou volbu.A doktor byla jen záminka. Kalbáš také "zkolaboval" účelově. A jsme u třetího maroda - Snitilého. I ten zkolaboval, no jak jinak - účelově. Zcela evidentně v tom okamžiku měl jkeště poslední zbytky sebeúcty a na hlasování si netroufnul. Obálky jsou folklor , kdo je posílal se neví a nezjistí. proč mám věřit , že to nebyl někdo od vás?
A Snítilého jste vypreparovali za týden do dokonalé podoby. Věřit tomu, že hlasoval na triuc Paroubkovi nebo, že se zamiloval do Klause může jen blázen nebo prostě straník fanatik.
Pokud jde o vulgaritu při volbě.Veškerá, veřejně známá, nese značku vaší partaje. Topolánek a jeho poslání do... Topolánek a výhružky Čunkovi, Topolánek a výhružky na klubech lidovců. Co to na nás zkoušíte.
Omluva, že jako proč by politici by měli být lepší než obyvatelstvo a argumentovat žáky 4. třídy? Nestydíte se trochu sám před sebou?
Pane Kubero, zákonodárců je 281. A rozhodují o našich životem v takové míře, že normální občan dělá tak závažných rozhodnutí, co zákonodárce za občana za měsíc, za celý život. A dokonce napříkald u radaru a v řadě jinch věcí si těchto 281 osopuje právo nám občanům říkat, že MUSÍ rozhodovat za nás, protože my tomu nerozumíme! Takže jsou li tak neskonale chytřejší, poučenější a po všech stránkách vzdělanější než běžný volič, má tento běžný volič plné právo očekávat, že onen vzdělanec každým coulem, polyglot a alfabet ve sněmovně a senátu, má také alespoň obvyklé namýry a vychování. tedy že nebude na veřejnosti mluvit slušně a chovat se jak buran. Snad nechceme tak moc.
Ovšem normální volič zjišťuje něco úplně jiného. Že korupce není korupce, ale konstruktivní přístup, že čelný politik vlády, která krátí sociální dávky je může klidně brát, aniž by je potřeboval. Že na trestní řízení politika je pohlíženo jinak než na trestní řízení normálního občana a státní zástupce zasáhne jako deux ex machina.
Tohle všechno zaregistroval normální občan, nezasažený indoktrinací.
Od politiků ,. A věřte, že běžnému občanovi by nic z toho neprošlo. 281 takzvaně nejlepším z nejlepších v tomto národě ano.
20. 02. 2008 | 20:40

jarpor napsal(a):

Vlk
se rozohnil tak že zapomněl, že je tu zastupitelská demokracie a že jsme si 281 zákonodárců, aby za nás rozhodovali, ve svobodných volbách zvolili.
Ta paměť ...
Hezký večer
P.S. Znáte : Co je dovoleno pánovi, není dovoleno volovi ..
Takže - klídek, nic nového ...
20. 02. 2008 | 21:02

car komančov OO8 napsal(a):

Radegast sa hlasí,, uklidí někdo po teto revoliční volbě,,ANEB MAJI NA TO NAROK,,Jsme demokraticky stat ono fakt nevyřeší nic příma volba prezidenta a o jeho pravomocich by neměl už rozhodovat prlament a senat.to co se stalo asi stačilo,,ono fakt by se mělo rozhodovat už v referendu ato po diskuzi kterou by měli řidit odborníci ,a voliči poslouchat o čem valastně rozhodují.Přece nechceme sistem ve kterem maji bva stejne pravomoce,Francie to ma v EU A KDE SE ROZHODLO V REFERNDU O ustavni smlouvě oni ji potopili,,Mi stači se divat,kolem sebe ,kolikje tady zahraničnich firem a kolik jejich zaměstnancu je ze zahraničí.A Polak tam jede dělal klempíře a je stoho afera.A le neni jim cizí si vybirat u nas vzdělane nebo podle toho co jim vyhovuje,a tvařitse a dokonce tvrdit a vytvařet prostředí nějakeho,antiamerikanismu,Jso oni jiní?Jsou horší bohužel,ktre staty uvolnily upylně v EU svuj trch,,Mi osobne se nejvic libí anglie.Ma kralovnu a většinovy volební sistem.USA prezidensky ,kdyš se podivam na jejich DPH mise libi potom nejvic.nevěřim tomu že jejich ekonimika není schpna zvladnout mějaky ten problem,ona je nejlepší, bohužel,Evropa někdy hleda taky nepřítele ,misto aby hledala spojence.Proto se mi ani švejnar nelibil,nerozhodny vudce diskutovat se sice musi.Ale neni to jen o tom někdo musi velet.Tak to vidim bohužel ,potom ekonom nic moc a o zodpovědnosti se u něj neda vubec mluvit.A korat nam ukazal jak se muže nepolitik daleko zajit kdyš politice nerozumi.hold další revoluční volba..proto ma ji voliči narok rozhodnou o volebnim sistemu.Potom mužeme o sobě taky tvrdit jsme demokraticky stat, jinak nevim ja potom o tom pochybuji.....Z
20. 02. 2008 | 21:27

Karel napsal(a):

Bohužel demence se nevyhýbá ani senátorům, i když se s vrozenou netrpělivostí snaží o sobě napsat opak.
20. 02. 2008 | 21:31

Důchodce68r napsal(a):

Vážený pane Kubera. Píšete: ...zákonodárci jsou věrným obrazem společnosti. Pak to rozvádíte do detailů. Konstatujete to, co je zřejmé a bylo mnohokrát opakováno. Ale chybí mně k tomu Váš postoj. Myslíte, že je to tak v pořádku, nebo že není? Jako školák jsem si čítával o indiánech a tak podobně (o tzv. "primitivních" kmenech). Tam a tehdy se snažili vybírat nejleší, to my dnes snad také, a ti vybraní se pak, alespoň převážně, převelice snažili být nejlepšími. A právě tohle, v jakém stavu to u nás je, nebo má být? Co právě Vy na to? Prosím o doplnění.
20. 02. 2008 | 21:35

Ročník 53 napsal(a):

Pane Kubero.
Mohl bych souhlasit s celým článkem, až na jednu vaši poznámku: "...začalo mě pálit na prsou a nebylo to od kouření.V obálce byl rozpis záloh na energie pro rok 2008."

Pane Kubero, vždyť vy už nejste lid. Vy jste ti oni, vy ty obyčejné problémy snad ani nemůžete mít.
20. 02. 2008 | 21:42

vlk napsal(a):

jar por

co bych si bez vás a si tak počal , že?

To jste mne skutečně zaskočil....Pro jsitotu přepastuji část svého předchozího příspěvkui:

Pane Kubero, zákonodárců je 281. A rozhodují o našich životem v takové míře, že normální občan dělá tak závažných rozhodnutí, co zákonodárce za občana za měsíc, za celý život. A dokonce napříkald u radaru a v řadě jinch věcí si těchto 281 osopuje právo nám občanům říkat, že MUSÍ rozhodovat za nás, protože my tomu nerozumíme! Takže jsou li tak neskonale chytřejší, poučenější a po všech stránkách vzdělanější než běžný volič, má tento běžný volič plné právo očekávat, že onen vzdělanec každým coulem, polyglot a alfabet ve sněmovně a senátu, má také alespoň obvyklé namýry a vychování. tedy že nebude na veřejnosti mluvit slušně a chovat se jak buran. Snad nechceme tak moc.

Zřejmě se vám zdá, že jsme psal o kmenové radě starších na Papuy -Nové Guinei: Nepsal. Nejsem její občan.

Takže žádné rozohnění. Jen úvaha. Prostá úvaha a zcela triviální očekávání. Pokud mi ovšem náhodou nechcete sdělit, že pokud někdo takzvaně"zvítězí ve volbách" způsobem, že si koupí dva hlasy z oposice, může se chovat jako vysloužilý žoldnéř. ANo, To není nic nového. Klasik to nazval -vítězové zpití mocí. Myslel jsme, že chceme moderní demorkacii. Ale beru a to opakovaně na vědomí, že demorkacie vašich vyvolených je demokracií Noci dlouhých nožů. Řízenbá MArtinem Bormanem.
20. 02. 2008 | 21:52

Martin napsal(a):

Pane Kubero, trochu nerozumim jednomu, proc vy (a nejenom vy) se stale ohanite pseudoargementem, ze cilem nekterych lidi je nezvolit nejakeho kandidata. Zrovna ODS by mela byt stastna jako blecha z tohoto pristupu, protoze ten ji zajistil (krome jinych detailu) vyhru v poslednich volbach. Dobrych 10-20 procent volicu vas nevolilo pro lasku k Modrym sancim, rovnym danim atd., ale protoze nechteli vyhru socialni demokracie v cele s Jirim Paroubkem. Takovyto castecne negativni elektorat ma samozrejme vetsina stran a je to naprosto legitimni. Protoze pak nejde jen o vyber tohodle nechceme, ale zaroven hledame toho, koho aspon trochu muzeme akceptovat. To se tykalo i pana Svejnara, nejenze byla sance ze se muze postavit Vaclavu Klausovi, ale ve vice bodech byl programove prijatelnejsi.
20. 02. 2008 | 22:03

jarpor napsal(a):

Vlku

vždyť si to tak neberte, nejprve v prvních čtyřech řádcích pochvala abyste od pátého měl jen své vidění průběhu od 20:57.
Já Vám je fakt neberu.

Vy víte, že je to vše koupené, vítěz je zpitý mocí a čeká nás běsnění žoldnéře... Co dodat ? Vše je podle Vás jasné.
Snad se půjdu podívat jak se žije v Papuy-Novou Guinei ...

Hezký večer a zamkněte se, co když ten žoldnéř začne už dnes v noci ...
20. 02. 2008 | 22:08

Hariet napsal(a):

Senátore Kubero,

tvrdíte, že politici, poslanci, vláda, senátoři a další, jsou věrným obrazem společnosti, která je volí. Já si to nemyslím... Ve volbách volíme politické strany a ty si dávají na přední místa své vlastní "vyvolence".
Pokud se ti chovají, jak se "chovají", svědčí to o degeneraci těchto partají - a na té se podílíte i Vy, senátore Kubero. Strany by ze svého středu měly umět vybrat ty nejlepší ze svých členů, slušné, schopné, (nikoliv všeho), vzdělané. Přestaňte s tím alibismem, nevěřím, že mezi obyčejnými občany je takové procento hulvátů, podvodníků a prospěchářů jako mezi vyvolenými politiky těchto stran. A ta Vaše strana, ODS, v tomto směru hraje prim. Nedělejte z násobčanů větší pitomce, než jsme. Naletěli jsme Vám již mnohokrát, ale víme o tom. Zamyslete se nad tím... Váš, rádoby objektivní ˇproslov," je jenom habaďůra, účelový blaf.
20. 02. 2008 | 23:34

kam napsal(a):

Pane senátore a primátore a nevím co všechno ještě. Ten rozpis plateb energií na rok 2008 to je síla, co? To určitě s vaším rodinným rozpočtem zamává tak, že vás z toho až začalo pálit na prsou.Docela vás lituji. Jinak nevím, co vlastně k vašemu článku napsat.Známý sprosťák Kubera je najednou nějaký všechápající. Že by předvolební zviditelňování?
21. 02. 2008 | 00:21

TTT napsal(a):

Vážený pane Kubero,
Podtrhuji slova pána výše viz "omluva, že jako proč by politici by měli být lepší než obyvatelstvo a argumentovat žáky 4. třídy? Nestydíte se trochu sám před sebou?" Já si rovněž myslím, že ta analogie dost pokulhávala. Ano, dost často se argumentuje, že politici jsou zrcadlem naší společnosti. Jak je ale vidět, většina lidí si to nemyslí. Svědčí o tom hlasování na TV PRIMA, jak už zde někdo výše zmínil. Kolik % veřejnosti bylo u voleb, pane Kubero? 61%? Kolik lidí se zůčastnilo volby do Senátu? Necelých 30%? Bída, nemyslíte? A kolik lidí z těch co přišli k volbám volilo pouze menší zlo? Uvědomujete si vůbec význam Topolánka, Langera aj.? Topolánek je premiér, Langer ministr vnitra. A to nemluvě o dalších. Uvědomujete si, že tito vysoce postavení lidé ne zrovna zanedbatelným způsobem působí právě na ty žáky 4. třídy? Dochází Vám to? Děkuji.
21. 02. 2008 | 00:44

TTT napsal(a):

Vážený pane Kubero,
pan Topolánek o sobě rád říká, že je čestným člověkem. A to má být jako co?
http://www.domaci.ihned.cz/...
Může si dovolit vysoce postavený ústavný činitel lhát?
21. 02. 2008 | 00:50

Kvakin napsal(a):

Pane senátore, jestli můžete trochu ovlivnit chování a kurz lodi zvané ODS, tak Vám doporučuji začít něco dělat!Jsem Váš bývalý volič (OSVČ) a zjišťuji, že dnes není koho volit a místo voleb se pojedu projet radši na kole. Dnes je u moci Moravsko-severočeká parta obhroublá bez noblesního diplomatického chování a espritu zapomínajíc, že chytrou politikou ODS (musí!) oslovit 60% pracujících lidí a rovněž elitu společnosti. Vidím to tak, že ODS musí získat nové inteligentní vedení, jinak půjde ke dnu a Parub z toho bude těžit.
21. 02. 2008 | 01:32

antiklaus napsal(a):

Vlk - absolutně jedna.Pane Kobero,takto senátore,ten váš příspěvek tak trochu zavání rčením, že mezi slepými je jednooký král.My jsme ti blbci, co doma a po hospodách nadávají a mluví vulgárně a vám, jako našim voleným zástupcům, holt nezbývá než to po nás opakovat.Těším se na váš další blog a vašeho dalšího prezidenského kandidáta.
21. 02. 2008 | 07:32

Jičín napsal(a):

Pane starosto Teplic a voliteli, který dal hlas nynějšímu prezidentovi ODS Václavu Klausovi - chválit Vás ze tento spisek mohou pouze lítí vyznavači modré barvy. Když se díval někdo nestraný na celé dění v televizi - jediný závěr. Nechutné lítání některých pánů z ODS po sále (vy jste způsobně seděl a mával žlutým medvídkem)ovlivňování a vydírání poslanců, kteří se Váh hodili do záměru. Vaši představitelé stále omýlali, že obstrukce dělali socani (nemusím je zrovna jako státostranu s ptákem), ale stačilo poslouchat Sobotku (Vašeho vůdce), Tluchoře, hulváta Topolánka, pusinku kroutícího Langera a bylo vidět ten děsný strach Vás všech modroptáků, že by se Vám nepovedlo Vašeho guru nedostat na hrad. Jednoduchý závěr - do týdne by jste se rozpadli a nikdo by nemusel nic dělat.
Další věc, která ukázala na Váš úděsný strach z nezvolení VK bylo vidět při jeho odchodu ze sálu, když stařena Němcová nemohla udržet radost a poskakovala před kamerou - dívejte se , já u toho byla. To večerní křepčení v hospodě opět ukázalo, že jste byli schopni udělat vše pro přežití Vaší strany. Ty kulky a prach, dopisy, současné hlídání Snítilého za naše peníze - to vše byla pouze a jennom hra ODS - lidi nejsou hloupí, jak vy se domníváte. Tímto spiskem dokazujete pane starosto na sílu Vašeho ducha.
21. 02. 2008 | 08:42

Monika napsal(a):

Šašek senátorem. To by byla taky zajímavá divadelní hra. Inspiraci netřeba hledat daleko...
21. 02. 2008 | 08:58

Gerd napsal(a):

Pane Kubero,
žádný člověk určitě poslance a senátory nehodlal lynčovat za to, že volil podle vého svědomí. Což jste asi sám poznal na veřejnosti. Na druhou stranu většině voličů vadí nevybíravé manýry vás politiků a možnost, že je možné některé poslance a senátory donutit, aby hlasovali jinak, než jsou přesvědčeni, nebo dokonce opustili program, za který byli ve volbách zvoleni. A to je silně znepokojující.
Tu úsměvnou větičku o odstěhování V. Klause do podhradí snad ani nemůžete myslet vážně. To snad čekáte, že aby V. Klaus nebyl náhodou ponížen odchodem z prezidentské funkce po ukončení druhého prezidentského období (7.3.2013) a nemusel se odstěhovat do podhradí, bude ve funkci prezidenta doživotně? Václav Klaus je pro značnou část občanů ČR nepřijatelný právě z důvodu toho, co představuje - chybné provedení privatizace, převody peněz z důchodového účtu do státního rozpočtu a jejich utracení bez náhrady, podivné praktiky při financování ODS, opoziční smlouvu s politickým protivníkem, nenávist k EU, se kterou se musíme snažit vyjít, zesměšňování některých oponentů v diskuzi, nemožnost změny politického stylu. Václav Klaus je symbolem doby 90. let, přežil se a část voličů by ráda tento symbol konečně opustila.
K funkci prezidenta patří život na Pražském hradě, po skončení funkčního období se každý musí odstěhovat. Čeká to každého prezidenta. Pokud Václav Klaus nechce být ponížen stěhováním do podhradí, neměl se o funkci prezidenta vůbec ucházet. Ale když už tam je, máte jako ODS ještě jednu možnost, jak jej uchránit ponížení s přestěhováním. Ubijte jej v r. 2013 holí! Ale pochybuji, že by s takovým řešením souhlasil.
21. 02. 2008 | 09:08

sasa napsal(a):

Pane senatore, mate pravdu. Ten slib je nelogicky. Ale pouhe konstatovani faktu je malo, vy jste placen za to, aby zakony teto zeme byly v poradku. Pokud tedy nenavrhnete zmenu slibu, tak si svoje penize nezaslouzite. Musel bych si myslet, ze lov v kalnych vodach dvojznacnych zakonu Vam vyhovuje.
21. 02. 2008 | 10:13

Eliška napsal(a):

Ach bože zase jeden postižený modrým morem - pane senátore - probuďte se, vždyť ta vaše povedená "matka" strana je stranou zlodějů a převlékačů kabátů - zahleďte se do vlastních řad a udělejte si pořádek nejdříve na svém prahu to jest na prahu ODS než budete podrobovat kritice jiné ... ale to už bych na vás asi chtěla hodně, že?! ono se přece jenom modrým ptákům zametá lépe na cizích schodech než na vlastních a že tam mají naděláno ...
21. 02. 2008 | 11:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane prokesi,

urážky, tedy i urážlivá komolení jmen jsou na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících. Váš příspěvek jsem byl proto nucen smazat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 02. 2008 | 11:28

ca.pri napsal(a):

osobně si myslím,že už jste toho řekl a hlavně předvedl až až a pouze vám připomínám,že v nejlepším se má přestat takže ve vašem a hlavně našem zájmu děkujeme odejděte!!
21. 02. 2008 | 11:46

SuP napsal(a):

Eliška -
nejak jsem z Vašeho příspěvku neporozuměl, co jste chtěla světu sdělit. Je pravdou, že zcela identickou militantní rétoriku zde používají propagátoři levice téměř výhradně, ale mnozí z nich dokážou aspoň něco sdělit, popřípadě nabídnout téma k diskusi. Od Vás jsme zaznamenali zatím pouze kýbl jedu a pomluv, hodný Vašeho vzora rátha.

prokes -
sice smazáno, ale v zásadě s Vámi souhlasím. Kdysi v Němcových "Soudničkách" byla jedna krásná - měla pointu asi takovou. On měl sice pravdu, ale ten tón pane přesedo, ten tón!
21. 02. 2008 | 11:48

kacir napsal(a):

Kubero, pozoruji tě už delší dobu a stále víc se mi jevíš jako člověk,který postrádá nevykouřenou zdravou mysl.
21. 02. 2008 | 12:57

Tepličák napsal(a):

Vážený pane, to je od vás bohulibé, že si žehráte na onu polarizaci my-plebs a oni-vyvolení politici. Co jste vy osobně udělal proto, aby se vaši kolegové chovali slušně? Tanou mi na mysli lidé typu senátora Žáčka (ODS), pánové Topolánek a Langer. Vyhuboval jste kolegovi Žáčkovi, který okradl svou asistentku? Já jsem si jenom všimnul, že váš kolega Sobotka ho v pořadu Reportéři ČT rétoricky kryl.
Stylizujete se do podoby mravokárce. Moc vábné. Upřímně: moc vám to nevěřím. Z některých vašich myšlenkových výtvorů mě vypadly oči z důlku. Jinak ten příměr s žáky 4. třídy byl více než úsměvný. Pouze to zapadá do vašeho myšlenkového schématu.
21. 02. 2008 | 13:29

Denisa Krátká napsal(a):

Pane Kubero, Váš článek považuji za vcelku objektivní. Vidím celé toto dění i z pohledu "zvenčí" obdobně.
21. 02. 2008 | 13:43

prokes napsal(a):

pane Stejskale,jsem překvapen Vaší snahou smazat můj příspěvek k blogu pana senátora.Tento přípěvek patří mezi nejslušnější na blogu, ale vyjadřuje plně podporu panu senátorovi.Něco to asi říká o Vaší zaujatosti,jinak skutečně nechápu,protože čeho jsem na blozích svědkem,to zůstává v mém případě rozum stát.Přeji však i Vám nezaujatý pohled.Děkuji.
21. 02. 2008 | 13:54

stejskal napsal(a):

Pane prokesi,

neměl jsem s Vaším textem sebemenší problém, až na toho "pablbka." Pokud zde chcete nadále diskutovat - a já to samozřejmě uvítám, od toho tu tyto stránky jsou -, podobných urážlivých výrazů se budete muset vyvarovat. A to bez ohledu na to, komu je budete adresovat.

Libor Stejska, editor blogů
21. 02. 2008 | 14:05

Tepličák napsal(a):

Vážený pane, dávám odkaz:
http://blog.aktualne.centru...
21. 02. 2008 | 14:05

prokes napsal(a):

pane Stejskale,ještě jednou poslední slovo.Já velice uvítám jestli jste nastoupil tuto novou cestu a budete urážlivé příspěvky mazat ale prosím nestranicky.Děkuji.
21. 02. 2008 | 14:25

Gerd napsal(a):

Pro L. Stejskala

Mám jeden dotaz, týkající se právě J. Paroubka. Existuje krásné slovní spojení vzniklé z jeho jména, "Plnou Parou Back".
Jde o komolení nebo ne? A smazal byste jej jako editor blogů?

SuP:

Zkuste pochopit nás odpůrce politického stylu Václava Klause, právě jsme ztratili naději, že po dobu 5 let dojde k nějakým změnám v politice k lepšímu, alespoň václav Klaus sliboval: "Žádné změny!" a i když se nakonec jen s nevolí podřídíme výsledku hlasování, naše srdce si guru ODS už těžko někdy získá, a asi je mu to i jedno. Václav Klaus jako osobnost společnost silně polarizuje na nekritické obdivovatele a radikální odpůrce. I to mělo být důvodem, aby ODS navrhla na prezidenta jiného kandidáta. A tak některým zhrzeným pisatelům odpusťte ty dozvuky předprezidentského boje. Těžko se nám smiřuje s něčím, co považujeme za bytostně špatné a chybné pro budoucnost ČR. Ale takových promarněných příležitostí už bylo více a snad se po 5 letech dočkáme lepšího prezidenta. Nebo nás možná v. Klaus příjemně překvapí, kdo ví?
21. 02. 2008 | 14:36

SuP napsal(a):

Zajímalo by mě, jestli všichni zdejší mravokárci a cizeléři jazyka máte přehled o tom, JAK spolu mluví vaše ratolesti na cestě do a ze školy. Rád věřím že byste se moc divili. Pokud občas pojedete tramvají nebo metrem, doporučuji tyto rozhovory vaší pozornosti. Zejména v tom vynikají naše něžné dívenky, zřejmě v rámci programu hledání rovných příležitostí.
A zcela objektivně musím říct, že pan Topolánek je proti tomu často řečník pro nedělní školu.
A naopak mě nemůže okouzlit člověk, jehož programem jsou podrazy a syčárny, ale používá u toho vytříbený jazyk. Není jich na naší scéně málo.
21. 02. 2008 | 14:45

Jarka napsal(a):

A proto nás pan profesor Klaus v úřadě presidenta neokouzlí a pan Topolánek s jeho vládním programem nás zrovna také nenadchne ...asi bych měla napsat, že s programem ODS ...
A jak hovoří moje dítě na cestě do školy a ze školy tak to náhodou vím ... a poslouchat hovory jiných je vrchol nevychovanosti SuPe.
Pan Topolánek chodil do nedělní školy? já měla dojem, že byl žákem vojenské školy ve Vyškově?!
takže jeho mluvě a cjvoání se není co divit ... holt budoucí "soudruh lampasák" ...jenom škoda, že jsme to odesli my všichni a musíme tak hloupého politika platit ze svých kapes ...
21. 02. 2008 | 14:55

stejskal napsal(a):

Pane Gerde, nechci Vás k ničemu ponoukat, ale zas takový suchar nejsem ;-) Mažu urážky a hanlivá přízviska.

Libor Stejskal
21. 02. 2008 | 15:02

SuP napsal(a):

Gerd -
řekl bych, že hlavním problémem "radikálních odpůrců" V.K. je to, že jsou přesvědčeni, že ti ostatní jsou jeho "nekritickými obdivovateli".
Omyl. Já například si nemyslím, že bych byl něco víc než průměrný sympatizant. Přesto jsem přesvědčen, že V.K. je člověk na svém místě, protože na této funkci je potřeba mít i aplikovat spoustu z negativních vlastností, které má. Přece jen je to prezident a předseda nejvlivnější politické strany ve státě. Po posouzení jeho prvního období v porovnání s králíky z klobouku, které ukazovaly protistrany to byl tak jako tak nejlepší kandidát. A to je navíc ještě velmi vzdělaný, což beru jako samozřejmost. A pokud by byl na scéně kandidát s lepším souborem potřebných vlastností, klidně se mohlo stát, že by uspěl. Strana, jejímž je "čestným předsedou" mi může jako taková být ukradená, jenže pořád platí to, že sdružuje lidi, kteří se o něco snaží a pracují na tom, aby bylo líp. Bez ohledu na to, co si o tom myslíte Vy. A proto mi taky nejlíp vyhovuje její směřování a její volební program mě oslovuje na rozdíl od všech ostatních.
Chodím na tyto diskuse hlavně proto, abych si průběžně uvědomoval, kde a s kým to žiju. Tak se občas stane, že se neudržím a taky k tomu něco připodotknu. Bohužel stále platí to, že přispěvatelé z levé strany jsou podstatně méně objektivní a podstatně militantnější a zabetonovanější ve svých tezích (málokdy jsou to názory).
21. 02. 2008 | 15:05

Tepličák napsal(a):

pro pana SuPa:
to je zajímavá poznámka, co jste napsal: "Zajímalo by mě, jestli všichni zdejší mravokárci a cizeléři jazyka máte přehled o tom, JAK spolu mluví vaše ratolesti na cestě do a ze školy. Rád věřím že byste se moc divili. Pokud občas pojedete tramvají nebo metrem, doporučuji tyto rozhovory vaší pozornosti. Zejména v tom vynikají naše něžné dívenky, zřejmě v rámci programu hledání rovných příležitostí.
A zcela objektivně musím říct, že pan Topolánek je proti tomu často řečník pro nedělní školu.
A naopak mě nemůže okouzlit člověk, jehož programem jsou podrazy a syčárny, ale používá u toho vytříbený jazyk. Není jich na naší scéně málo".

Přiznám se Vám pane SuPe, že si toho také všímám. Nejednou jsem slyšel velmi sprostě mluvit i děvčata, ze kterých by se měly v budoucnu stát pedagožky. Ale musíte uznat, že premiér má nejvyšší ústavní funkci. Je normální, aby posílal Topolánek novináře do prdele, jak minimálně jednou učinil? A co ty volové a magoři? Co ty švédské trojky a píčovinky?? Proč si to neponechá Topolánek do soukromí?
Chce zapůsobit na mladé puberťáky (kteří se ve sprosté mluvě často vyžívají, dokazují si svou důležitost ve skupině) a proto mluví takhle vulgárně cíleně?

Pro pana L.Steskala:
vážím si pane L.Steskale, jakým způsobem zde moderujete ty které debaty. Zdejší diskuze mají lepší úroveň než jinde.
Jedna otázečka. Kdyby mluvil M.Topolánek tak sprostě viz výše - vymazal by jste ho?
21. 02. 2008 | 15:23

SuP napsal(a):

Jarka -
Výborně!... a poslouchat hovory jiných je vrchol nevychovanosti SuPe...
To se povedlo. A jak jste všichni přišli na to, co říká Topolánek soukromě Čunkovi (doplňte libovolně další kombinace)? a že u toho mluví vulgárně? Vždyť to je všechno jen výtvor "uměleckých a investigativních" odposlechů. Vám je úplně jedno, na co ten člověk měl odpovídat a že téměř ve všech případech to byly dotazy typu, za který v hospodě bez dalšího lítají facky....Zrovna tak když nevíte ja se mezi sebou oslovují chlapi, když jsou v dobrém rozmaru, pak se můžete do konce života pořád divit.
Víte vážená a když to ti vaši chráněnci pořvávají na celou tramvaj, je to kolikrát kumšt přeslechnout.
21. 02. 2008 | 15:27

Gerd napsal(a):

SuP:
Volební program ODS se mně sice také zamlouval, hlavně ta část o zjednodušení formulářů na úřadech a omezení byrokracie. Ono nás to totiž v běžném životě stojí nemálo peněz nebo času. Podniky pak zase utrácejí za náklady na pracovníky, kteří se musí věnovat různým nesmyslům.
Já osobně si myslím, že ODS vůbec není pravicovou stranou a v jejím pojetí je to jen fráze. Ovšem má namířeno více doprava než ČSSD, která zase pro změnu není takovou levicovou stranou.
V obou případech jde podle mého soudu o bandy všehoschopných lhářů, kteří ze svého programu nehodlají splnit ani ň.
Příkladem budiž zpackaná reforma, která vůbec nic nepřinesla, nic nevyřešila a už dnes se většina ekonomických analytiků shoduje, že bude nutné ji opakovat v razatnějším pojetí.
Obě strany, ČSSD i ODS vznikly do značné míry z politiků, kteří byli členy KSČ. Proto se i jejich styl vlády jednoho muže podobá totalitní straně KSČM a bohužel tento styl měl i Václav Klaus. A nově příchozí tváře do politiky přibývaly p otakových kapkách, že stihli nasáknout stranickou disciplínu rychleji. Některé rychlokvašky, třeba S. Gross nebo Ivan Pilip jsou docela odstrašující příklady. Údajně "pevný a morální Kalousek" při volbě prezidenta se před nedávnou dobou nezdráhal vládnout s komunisty, kteří měli být už dávno vyhnáni z parlamentu a zakázáni společně s neonacisty.
Václav Klaus svým pověstným narcisismem a neschopností domluvy s EU naší zemi nijak nepomáhá. On totiž nenavrhuje jiná řešení, jen neguje cokoliv. V EU jednou jsme, tak se má snažit, abychom z ní vytěžili co nejvíce pro rozvoj země. To se zatím žádné vládě nedaří a ani výroky V. Klause nepřispívají k toleranci evropských komisí vůči žadatelům z ČR.
Váš názor na Václav Klause respektuji, ale domnívám se, že měl být odeslán do důchodu. Nerad bych se dožil dne, že by na jeho místo nastoupil jeho nejupřímnější obdivovatel, Pavel Bém. To bych možná ještě začal volat: "Klausi, vrať se!"
Česká republika by si po tak dlouhé době zasloužila kompletní výměnu politiků v Senátu i Poslanecké sněmovně, aby se politická kultura konečně posunula výše. Je to především o lidech a ve značné míře se do politiky dostali ti největší křiklouni pochybných morálních kvalit. a je nutné je již konečně vyměnit. Kompletně.
21. 02. 2008 | 15:29

stejskal napsal(a):

Pane Tepličáku,

smazal bych v diskusi každého, kdo by porušil zdejší pravidla. V případě blogerského textu by to posuzování bylo asi složitější a pečlivější, nicméně ani tam bych netoleroval vulgární a hrubě urážlivé texty.

Libor Stejskal
21. 02. 2008 | 15:40

Tepličák napsal(a):

pro Jarku:
Víte, on to má Topolánek těžké. Jeho poradce se na jednom online chatu nechal slyšet, že vlastně sousloví "do pr..." je normální mluva většiny občanů. Ano, tak omlouval M.Dalík svou mluvu, jež použil v opnom pověstném rozhovoru s novinářem Kmentou. Bohužel pan SuP má pravdu, že i dívenky jsou dnes mnohem sprostší než před 20 lety a více. To je má zkušenost. To ale Topolánka rozhodně neomlouvá. Ilustrace P.Kubery byla skutečně úsměvná. Nebo lze srovnávat premiéra Topolánka s žáky 4. třídy? Takové odůvodnění Topolánkovo chování těžko omlouvá. Ať si ukazuje prostředníček na Kalouska při tenise a ne v PSČ.
21. 02. 2008 | 15:49

Tepličák napsal(a):

pro SuPa
Sdílím Váš názor viz výše. Člověk se prostě těm vulgaritám neubrání, pokud často cestuje hromadnou dopravou. A nejen zdaleka v té hromadné dopravě.
21. 02. 2008 | 15:53

SuP napsal(a):

Tepličák -
Topolánkův slovník neomlouvám, ale chápu, že v určitých kombinacích okolností se člověk neovládne, i když by měl.
21. 02. 2008 | 17:05

SuP napsal(a):

Gerd -
taky máte pravdu, ale to co popisujete jako nutné změny, to je ideální stav, který by šel uskutečnit pouze za ideálních předpokladů. A v tom vidím tu největší překážku. Probíralo se to tu v souvislosti se spoustou jiných témat. Ale prvním předpokladem je jednoznačné rozdání karet u voleb a omezení známých narcisů na kandidátkách. To je předpoklad k tomu, aby vznikla vláda s mandátem a možností udělat rasantní potřebné změny. Vždyť se podívejte na ten paskvil, co si říká koalice. Jak chcete navrhovat rasantní změny, když Vás kdokoliv z partnerů kdykoliv podrazí?
Bohužel politika je umění možného a ideální konstelace pro žádnou stranu nikdy nebude.
Myslím, že už se zase zbytečně opakujeme....
21. 02. 2008 | 17:16

Projektivní selekce má dlouhou tradici napsal(a):

Vážený pane Kubero, paní L.Talmanová včera v pořadu Impulsy V.Moravce pronesla, že prý ono zhrubnutí politické scény nastalo s příchodem M.Zemana do vysoké politiky. Myslím, že ten její postřeh není marný. Jde akorát o to, že to byl právě Topolánek (její muž), který se nechal nedávno slyšet, že jeho velkým snem je urazit všechny psance (poslance) jako se to povedlo právě Zemanovi. To znamená, že mohou být slova L.Talmanové vnímána jako pokrytecká, jakožto farizejské moralizátorství. Rád bych ocitoval ze včerejšího Diáře J.Bendové:„Právě o zklamaných iluzích psal téměř před osmdesáti lety i novinář Peroutka. Jeho postřeh z roku 1932 je jako pohled do zrcadla. Popisoval reakce diváků na tři divadelní hry, z nichž vyplynulo, že nic není lidem vzdálenější než úcta k politikům. Referát o první hře: „Za nic nebylo publikum tak vděčno jako za odmítavé poznámky o poslancích; tu se lidem blahem roztahovaly obličeje. Chce-li autor klidit v této době potlesk na otevřené scéně, nechť vloží některé své osobě do úst ostrý vtip na parlament; to jde nejlépe na odbyt.“

Referát o druhé hře: „Nadšení dostoupilo vrcholu, když se ze scény poukázalo na nepřekonatelnou lásku poslanců k dietám; udělejte z poslance bytost, která po ničem jiném nebaží než po penězích, a budete oblíbení u publika.“

Referát o třetí hře: „Obecenstvo bylo chladné, ale když se z jeviště ozvaly narážky na úplatnost politiků, publikum povstalo a aplaudovalo, asi tak, jako aplaudovalo za války, když hráli předehru k Libuši.“ Vítejte v roce 2008!

Václav Klaus měl pravdu. Žijeme v nejlepším období našich dějin. Politici zůstali stejní, neúcta k nim jakbysmet, břicha však máme podstatně plnější než v Peroutkově roce 1932".
22. 02. 2008 | 14:19

Teoličák napsal(a):

Vážený pane Kubero, zde naleznete ten text J.Bendové v celém znění:http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=044&r=nazorya&c=919193
22. 02. 2008 | 14:20

My a oni napsal(a):

to Tepličák
Supr čtení!!!: http://www.nazor.cz/n080221...
22. 02. 2008 | 17:09

My a oni napsal(a):

Pane Senátore, je to těžké, když člověk čte toto:www.web.volny.cz/noviny/zdomova/clanek/~volny/IDC/83208/natlaku-pri-volbe-prezidenta-celili-temer-vsichni-senatori-snk.html
Pak se nedivme, že je pořad paní Bubílkové tak populární. Vy prostě poskytujete veřejnosti moc moc munice, aby si z Vás udělali obětní beránky. Je mi líto.
22. 02. 2008 | 17:13

My a oni napsal(a):

web.volny.cz/noviny/zdomova/clanek/~volny/IDC/83208/natlaku-pri-volbe-prezidenta-celili-temer-vsichni-senatori-snk.html
22. 02. 2008 | 17:14

Ma a oni napsal(a):

22. 02. 2008 | 17:14

Robin Hood napsal(a):

Vždyť vy máte také máslo na hlavě. Toho senátora Žáčka jste pěkně kryli. Speciálně váš předseda Sobotka.Fandím Bubílkové. Je to supr pořad pro vybití mých frustrací z politiky.
Majte se...
22. 02. 2008 | 20:39

Robin Hood napsal(a):

22. 02. 2008 | 20:41

Robin Hood napsal(a):

Dárek pro Vás, pane Kubero:www.simonik.blog.idnes.cz/c/24131/Jiri-Paroubek-se-zase-jednou-odkopal.html#t2
Už se nedivím, že Vám ta kreatůra přihrála až půl milionů hlasů ve volbách 2006, jak se nechal slyšet jeden vysoce postavený politik ODS.
23. 02. 2008 | 13:13

Robin Hood napsal(a):

23. 02. 2008 | 13:13

Robin Hood napsal(a):

Jak je vidět, krade se všude:www.lidovky.cz/europrikradaci-0gb-/ln_nazory.asp?c=A080222_084036_ln_nazory_mel
23. 02. 2008 | 20:30

Robin Hood napsal(a):

23. 02. 2008 | 20:30

Vilém Tell napsal(a):

Je vám stydno, vrchnosti?
http://www.smid.blog.idnes....
26. 02. 2008 | 15:08

Tomáš napsal(a):

Nedávno se konala v aule Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně debata o případném umístění amerického radaru u nás. Diskuse se účastnil i P.Gandalovič.
Tady je přepis úseku z oné debaty:
_______________________________________
Student M.Mašata: Mám tady vládní brožurku, kde děvět lidí je pro radar a jeden si není jistý. To pro mně zavání propagandou typu se Sovětským svazem na věčné časy.
Gandalovič: Ano, samozřejmě, je to propagandistická brožurka, kde se snažímepřinášet argumenty. Nicméně je běžné, když chci někoho o něčem přesvědčit, přináším své argumenty. Je to špatně?
(zdroj MfDnes, 23.2.)
________________________________________

Vám to přijde normální, pane Kubero? Pak se divte, že se nemalá část veřejnosti domnívá, že je vládní garnitura manipuluje.
18. 03. 2008 | 21:39

Tomáš napsal(a):

Vy nás pane Kubero v podstatě manipulujete za naše peníze. To je dost nemravné, nemyslíte?
Mě osobně moc vadit nebude, pokud tady to monstrum stát bude. Já jsem vám chtěl dát jen najevo, že mě se.., když s námi vláda manipuluje z kapes danových poplatníků.
18. 03. 2008 | 21:50

Petr Honza napsal(a):

Mirek Topolánek je lhář a jeho předvolební sliby jsou jen cárem papíru. Na schůzích opoziční ČSSD možná tradiční zahajovací projev, na zasedání ODS překvapivé vyhlášení rebelie. MF DNES nyní zjistila, že do premiéra a šéfa strany se takto ostře pustili spolustraníci minulý týden na jednání regionálního sněmu pražské buňky.
"Mirek Topolánek je lhář a podvodník," křičel do mikrofonu šéf pražských zastupitelů a starosta Prahy 19 Pavel Žďárský. Co ho tak rozčililo? Debata o tom, jak vláda plní předvolební sliby.
Kritiku rozpoutal pražský místopředseda Jiří Janeček, když nejprve nechal přítomné stovce kolegů rozdat takzvanou smlouvu s voliči. Ta obsahuje základní sliby pravicové strany z voleb v červnu 2006. "Dnes už je to zřejmě jen žloutnoucí cár papíru," prohlásil Janeček.
"Rozhlédl jsem se po sále a bylo mi smutno, jak lidem tuhnul usměv, když si to četli."
V dokumentu, který tehdy konzervativci vytáhli jako reklamní trumf dva dny před volbami, se například zavázali, že nezvýší finanční spoluúčast ve zdravotnictví (už to udělali) a důchodcům přidají tisícikorunu (je to sotva polovina).
Zatímco nad Žďárského emotivním projevem je možné mávnout rukou, protože má pověst neřízené střely, v případě Janečka je to vážnější problém. S velkou pravděpodobností se totiž z něho stane letos na podzim poslanec.
Co slibovali?
________________________________________________________________ _____________________
Daně klesnou všem, nejen bohatým. Daňové přiznání bude možné podávat na jednom listu. Nezavedeme školné, ale změníme financování studia. Finanční spoluúčast ve
zdravotnictví nebudeme zvyšovat. Důchodcům přidáme 1 000 Kč oplátkou za úpravy DPH.
Zdroj: Smlouva ODS s voliči, květen 2006
________________________________________________________________ ___________________
Díky tomu, že současný poslanec za ODS Tomáš Kladívko kandiduje do Senátu, a když zvítězí, vzdá se mandátu ve Sněmovně. Jako první náhradník na jeho místo čeká právě "rebel" Janeček.
"Není možné, aby se také každému kritikovi vnitrostranických poměrů dala automatická nálepka rebela. To by ODS byla snad kromě zástupců vlády plná rebelů," míní Janeček. Ten už při vzniku vlády premiérovi vyčítal, že křesla ministrů financí a místního rozvoje dal lidovcům.

Vy lžete lidem, pane Kubero?
07. 04. 2008 | 13:42

Petr Honza napsal(a):

Připomínám Topolánkův kontraverzní slovník:

- V rozhovoru pro Lidové noviny označil v srpnu 2003 volební sliby ČSSD před volbami 2002 za "osvětimskou lež". Později k tomu řekl: "Můj výrok o osvětimské lži byl pitomý i zkreslený. Byl pitomý v tom, že mi vůbec vyletěl z pusy."

- V květnu 2005 v rozhovoru s redaktorkou Lidových novin v pražském divadle Archa řekl Topolánek o chystané evropské ústavě: "Když se bavíme o evropské ústavě, tak musím říct - a to slovo použiju naprosto odpovědně - je to obrovský shit."

- "Neočekávejte ode mě nic jiného než noc dlouhých nožů. Ta prostě přijde." Tak na setkání s podnikateli avizoval v červnu 2005 personální změny po případném volebním vítězství ODS.

- Na schůzi sněmovny loni v únoru udělal vulgární gesto směrem k opozici ve chvíli, kdy si opoziční poslanci stěžovali na nepřítomnost členů vlády. Vzápětí se omluvil a dodal, že vztyčený prostředník byl "nonverbální komunikací" s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (KDU-ČSL). "To, co jsem ukázal, znamená 'Kalousku, jsi jednička!'," řekl o týden později.

- Loni v březnu vzbudil pozornost, když v SMS zprávě novináři použil německý výraz "Es kommt der Tag...", používaný ve 30. letech SdP jako výzva k připojení Sudet k říši. "Nekomentuji soukromou poštu, natož svou vlastní. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, neboli jak uplést z h.... bič. S novináři je to těžké. Koupíš cedník, teče. Zalepíš díry, necedí. Kolik třešní, tolik višní," uvedl pak Topolánek ve zprávě, kterou zaslal ČTK.

- Loni v srpnu reagoval v časopise Reflex na konstatování, že voliči mají právo znát soukromí politiků, slovy: "Čtenářům je do toho hovno. To je vulgarizace českého mediálního a společenského života a bulvarizace až taková ... a čtenáři Reflexu nejsou pitomci, těm je to úplně jedno."

- Letos v lednu vzbudil pozornost výrok v Hospodářských novinách. "Někdo to lidem musí říct, protože oni si to... neuvědomují. Nemyslím, že jsou hloupí. Češi obvykle ale vidí všechno negativně, a když k něčemu dojde, podělají se," reagoval premiér na dotaz, zda i většina Čechů vnímá stejně jeho názor, že žije v době relativního blahobytu a prosperity.

- "Je tam korupční potenciál,“ napadl Topolánek Švejnarovo zázemí, které dal do souvislosti s lidmi kolem Československé obchodní banky (ČSOB). Podnes se Švejnarovi neomuvil.

- "Já použiji ještě dnes jednu citaci z písničky Dana Landy: 'Vždyť i to největší hovado má svůj strop,' vy ho nemáte." (na adresu místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Davida Ratha, leden 2008)

- Minulý týden kvůli Topolánkovu chování opustili odboráři mimořádné jednání tripartity. "Premiér řekl, že jsme mu naplivali do ksichtu, že velice pochybuje o tom, zda chce mluvit se slepými a hluchými. Že okrádáme lidi a zaměstance o teplá jídla prostřednictvím stravenek. My jsme byli z toho tak v šoku, že jsme se okamžitě zvedli a odešli jsme z jednací místnosti, řekl Lidovým novinám předseda odborového svazu KOVO Josef Středula a dodal,:"Zachoval se prostě jako hulvát. Bylo to neuvěřitelné, něco takového jsme ještě za všechna jednání nikdy nezažili." Předseda vlády se vzápětí v prohlášení za své vystoupení omluvil.

Ale Vy mu to neomlátíte o ksicht, že jo, pane Kubero? Devotnost u poslanců a senátorů nezná mezí.
07. 04. 2008 | 13:44

tiffany napsal(a):

"Úcta se musí zasloužit, nemohu mít úctu jen proto, že dotyčný chodí vzpřímeně po dvou zadních."

Nemusí to být zrovna úcta. Stačí něco jako sounáležitost.
06. 02. 2010 | 08:54

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
04. 03. 2010 | 02:57

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:36

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:33

GabrielleCLINE30 napsal(a):

freelance writer
08. 01. 2012 | 06:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy