Supi už se slétají nad církevním majetkem

11. 01. 2012 | 08:24
Přečteno 18672 krát
Mediální taškařice, kterou nám aktuálně předvádějí strany vládní koalice, by měla výrazně zvýšit naší pozornost.

Máme tu několikátou vládní krizi režírovanou podle stejného schématu: VV si najdou nějaký zástupný problém, jednání se zaseknou, eskalují silácké výroky, a světe div se, ODS a TOP 09 si notují. Můžeme si být skoro jisti tím (krom toho, že vláda nepadne), že je zatím nějaká levárna a souboj o svůj díl kořisti.

Podívejme se na tzv. církevní restituce optikou nejen laickou a odbornou, ale též „kmotrovskou“.

Nejčastější, reprezentující většinový názor populace, dochází k závěru nevracet. V podstatě zde zaznívají tři typy argumentů. První zpochybňuje morální nárok vzhledem ke způsobům nabytí majetků církví v historii (rozumí se před rokem 1948). Druhý akcentuje fakt, že jde v podstatě o další přerozdělování veřejných zdrojů směrem od jedné (větší) skupiny obyvatel ke druhé násobený špatnou ekonomickou situací. Třetí argument vychází z představy o roli církví. S notnou dávkou ironie to nejlépe vystihl Martin Fendrych ve své glose: „Ideální řešení spočívá v církevní oběti. Hlavy katolíků, evangelíků a dalších denominací by měly říct: Vzdáváme se všech restitučních nároků ve prospěch státu. Bylo by to silné křesťanské gesto. Vyjadřovalo by, že se věřící spoléhají nikoli na sebe, rozpočet země, polnosti, rybníky, peníze, ale na Boha. A že zároveň odpouštějí křivdy, které na nich spáchali nenapravitelní bolševici.“

Druhý názor, odborný, historicko-právní, podložený i výrokem Ústavního soudu, říká vrátit. Co se ukradlo, musí být navráceno zpět.

A konečně třetí úhel pohledu, o kterém se „taktně mlčí“: jedná se přece nejen o peníze, které poputují z veřejných rozpočtů, ale též o rozsáhlý nemovitý majetek. Naivní je představa, že církve budou vesměs hospodařit samy. Prodej a pronájem, to je to, o co se tu hraje. Business v řádu desítek miliard. Už existují seznamy „doporučených“ realitních kanceláří i seznamy „zájemců“. Kdo to je? Inu, pořád ti stejní…

A tak, i když těch 30% lidí z výzkumů intuitivně cítí, že by k nějakému vypořádání mělo dojít, zůstane ve společnosti jako celku z celé této věci nepříjemná pachuť. Z toho, že s námi opět někdo hraje betla. Na náš účet.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Předkládám názor jednoho čtenáře:
Lháři přepisují dějiny. A kdo lže ten krade! A kdo krade, může i zabít! Lidové rčení.
Federální shromáždění ČSFR v roce 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. "Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší," zdůraznil! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců. Posudek z roku 1998, který vypracovala Právnická fakulta UK říká, že církve od roku 1771, tedy od vlády Josefa II., měly majetek propůjčeny státem, a s tím nakládaly. Poukázal na to, kolik peněz se každoročně vydává na církve a náboženské organizace ze státního rozpočtu - jsou to obrovské částky. Od padesátých let jsou veškeré u nás registrované církve a jejich hodnostáři nejen služebníky božími ale zaměstnanci státu! (toto je to co jsem vyčetl z běžných zdrojů)Ročně nás stojí náklady na jejich mzdy 2,65 miliardy Kč! V brzké době to bude 3,1 miliardy Kč! Kalouskova výhoda pro stát spočívá v tom, že církve již nebudou placeni z daní ale ročně se jim po vydání lesů a polností či movitého majetku bude platit 2,2 miliardy Kč! A to po dobu 60let!!! Dojdeme tak částky blížící se až bezmála 300 miliardám!!! Je to nemorální a odporující všemu učení Krista a pro církve to je návrat do doby odpustků a desátek i kdyby děti národa chodili bosy s kručícími žaludky! Nebojím se nazvat církevní hodnostáře zloději a vrahy s historickou tradicí! Ti z Vatikánu jsou navíc korunovaní!!! Je to jen můj názor a nikomu ho necpu. Slouží jen jako protiváha lžím a Goebbelsovké propagandě vládnoucí trojkoaličně defraudující páté koloně vlastizrádců!!! To co se za vlády páně Nečase děje není Demokracie ale Autokratický systém zparchantělí s různými monarchismy či totalitou!
Musterman@seznam.cz
11. 01. 2012 | 08:32

Maximus napsal(a):

No a ještě jeden názor:
Jak jistě víte, opět nastala doba, kdy církevní představitelé začali vyskakovat, že konečně musí dojít k vyrovnání ztrát církve (rozuměj „katolické“ církve), kterou církev „utrpěla“ po roce 1948 v důsledku „konfiskací majetku“ a represálií ze strany komunistického režimu.

Ale je tomu úplně jinak.
Už císař Josef II. kolem roku 1780 kromě zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění církve (samozřejmě katolické, protože jiná v té době ani nesměla být...)
Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl totiž dost rozpínavosti a arogance církevních představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání – a církev v podstatě zbavil veškerého majetku. Nadále byli církevníci jen „správci a provozovateli“ všech církevních statků, které od té doby patřily státu. Tedy alespoň v tom byl Josef II. císař „blahé paměti“. Udělal kus záslužné práce. Dokázal to, co nedokázali ani husité!

Tento stav přetrval i konec Rakousko-Uherska a vznik ČSR.
A fakticky přetrval i celou dobu komunistického režimu. Komunistický režim katolíkům nepřál a jak mohl, tak je diskriminoval, případně zavíral.
Ale žádný majetek jim komunisté nemohli zkonfiskovat ani znárodnilt. Ne, že by nechtěli, ale prostě nemohli. Proč nemohli? Protože už neměli co znárodnit a zkonfiskovat.
Církev už přibližně 170 let žádný majetek nevlastnila... Jak už bylo řečeno, od vlády císaře Josefa II. byla jen správcem a provozovatelem církevních statků, ne majitelem.
Komunisté církevníky bez náhrady vyháněli z různých staveb a pozemků, které původně využívali, ale v žádném případě jim nemohli nic vyvlastnit!

Není to ostatně poprvé, co církev takto vykřikuje a domáhá se majetku, který jí byl údajně „ukraden“ nějakým státním režimem.
Vždycky to dělá v době, kdy je nepřehledná politická nebo hospodářská situace, nebo když se mění státní zřízení.
Tehdy začne křičet, že chce peníze, majetek – a zase peníze, které ji „byly ukradeny“.
Bylo to v roce 1919, kdy se na prezidentovi Masarykovi domáhala „odškodnění“ za pozemkovou reformu a další údajné ztráty, které „utrpěla“ v důsledku vzniku ČSR.
Bylo to v roce 1945, kdy využila poválečného zmatku a zase chtěla – tentokrát na prezidentu Benešovi peníze za „konfiskaci majetku“ v době války.
Posléze to bylo krátce po „hadrovém puči“ v roce 1989. Ani tehdy však neuspěla. Jen ukázala „zuby“, když určitou chybou v rozhodování tehdejších představitelů, se jí podařilo „uškubnout“ např. bývalý klášter Voršilky v Praze – div jsme při tom nepřišli o kus Národního divadla.
V roce 1998 tehdejší vicepremiér JUDr. Pavel Rychetský požadavky církve prošetřil a vydal prohlášení, že majetek není ve vlastnictví církve. Totéž potvrdila expertiza právníků.

Ale církev to zkouší stále znovu a znovu. Před lety chtěla získat Svatovítskou katedrálu, ale tehdy jí to zase naštěstí nevyšlo.
Ale vida! Současná vláda (dnes je 10.11.2011) jim hodlá vyhovět a vydat jí majetek, na který už církev nemá právo zhruba 230 let!

Nestydíte se církevní představitelé, vždyť je to vědomý podvod!
To o sobě tvrdíte, že zastupujete Boha na zemi?
Jaký je tento váš Bůh, když strpí vaše hochštaplerství?
Když mu nevadilo, že jste po staletí mučili a vraždili jinověrce, konfiskovali jejich majetky – a teď, místo abyste se snažili svoji temnou minulost alespoň trochu odčinit, máte pocit ukřivděnosti a chcete (navíc v době krize) další majetky, na které nemáte právo?

Lidé, tento svět je váš a ne žádných světských nebo církevních chamtivců!
Využívejte Boží dary, které jste dostali – k tomu nepotřebujete žádné církevní zástupce!
11. 01. 2012 | 08:34

Sladký napsal(a):

Pokud je pravda to, co zde každý už několikrát mohl číst (o Josefovi, od jehož časů církev žádný majetek nevlastní, o roce 1918 a pod)- jak může někdo mluvit o KRÁDEŽI?! A dokonce snad i ˇUstavní soud? Jak mohlo být Církvi ukradeno něco, co jí nepatřilo?
11. 01. 2012 | 08:37

pip napsal(a):

Ano musí se :
- zastavit jakékoliv restituce
- zastavit výplaty důchodů
- zastavit stavby nových dálnic a silnic
- zastavit výplaty sociálních dávek
....
vše je podezřelé a kmotrovské. Vstříc pravému ideálnímu státu "lidskému" komunismu.
11. 01. 2012 | 08:41

Gustáv Kočí napsal(a):

Maximus:
Hezky jste to shrnul. Přesně kvůli lidem jako vy jsem pro vše vrátit. Protože "problém" tohoto světa není majetek církve, ale lidé jako jste vy.
11. 01. 2012 | 08:41

Sladký napsal(a):

Proti "vracení" majetku Církvi mluví v podstatě všechny racionální argumenty.Jeho strůjci operují demagogickým, falešným a fundamentalistickým tvrzením, že "vše, co bylo ukradeno, musí býr vráceno".Pokud by to mysleli vážně, bylo by nutno hned zítra začít s masivním vracením.Ale nebyl by to církevní majetek! Toho se ostatně Církev-pokud jí bude vrácen-velmi rychle zbaví.
11. 01. 2012 | 08:44

Čitatel napsal(a):

Existuje přece jednoduché řešení- církvím majetek zákonem č. 12345 vydat ale ihned odhlasovat zákon že se na tuto částku stanovuje 100% daň, takže jen podepíší že převzali restituce a stát ušetří . Zní to na první poslech nemorálně - ale když to muselo zkousnout 6 milionů majitelů stavebního spoření, ti co na základě platného zákona postavili fotovoltaické elektrárny a mnohé jiné příklady dodatečného zdanění, proč by to nezkousl s úsměvem ten cca milion věřících
11. 01. 2012 | 08:44

schaba napsal(a):

Křesťanský Bůh je nenasytný,víme odkud pochází.
11. 01. 2012 | 08:45

vasja napsal(a):

Ale propánajána. Copa ti supové budou na "církevnim" majetku hospodařit hůř, než státní ouřada? Neblbněte.
A Fendrich je dobrák. Církev se má vzdát majetku, aby ho politik a další vyžírkové mohli dál rozkrádat. Dobrá ironie.
11. 01. 2012 | 08:46

Sladký napsal(a):

Gustáv Kočí- máte naprostou pravdu.Zmýlil jste se jedině v adresátovi.Problémem tohoto světa jsou lidé jako vy.Maximus svoje tvrzení podepřel celou řadou argumentů. To, co jste napsal vy,je ničím nezdůvodněný, primitivní,agresivní štěk.
11. 01. 2012 | 08:48

Luba napsal(a):

"Co se ukradlo, musí být navráceno zpět."

To jo. Ale proč to říkají zrovna zloději?
Máme jim věřit? Českým politikům?

A kněžour Duka už vyhrožuje soudním postihem.
Státu, ve kterém žije. Jeho výroky jsou tudíž protistátní.
Vatikán jest zřejmě jeho pravým domovem.

Dobrácký výraz,
pak obrátí list,
hluboko ve tvém sdrci,
otče kněže,
tuším nenávist.
11. 01. 2012 | 08:51

yorick napsal(a):

Máte Maxime samosebou
oprávněné otázky, na které určitě nedostanete od nejkorupčnější vlády v dějinách tohoto státu odpověď, a nejen vy.
Pro tuto "církev" však podle mne platí silnější podoba hesla, kterým jste uvedl svůj příspěvek, totiž:
Od vraždy není daleko ke krádeži a odtud potom ke lži už jen krůček.
Ve smyslu všech platných zákonů, je totiž církev, se svou neodsouzenou historií, organizací zločinného typu.
Pěkný den.
11. 01. 2012 | 08:52

Dan napsal(a):

Jen mi vrtá hlavou, proč se někdo vůbec vracením majetku církvím zaobírá. Pokud se podíváte na různé nabídky, tak církve odprodávají např. fary, protože v nich nikdo nebydlí. A myslím si, že tak to dopadne i s kostely v malých vesničkách.
11. 01. 2012 | 08:52

Vosavbotě napsal(a):

Restituce ze své podstaty nikdy nebyly a nemohou být spravedlivé, poněvadž nemohou spravedlivě uspokojit nároky všech, kteří byli kdy okradeni. Značná část majetku už prostě neexistuje - zejména majetku movitého - a já nevidím důvod rozlišovat, jestli mi někdo ukradl barák za milion nebo zemědělské stroje za milion.

Další měřítko je časové: Kdy uděláme tlustou čáru? Po druhé válce? Nebo po bitvě na Bílé hoře? Nebo půjdeme až k tažením Husitů a posléze Matyáše Korvína?
Osobně si jako spravedlivou dovedu představit restituci církevních staveb, které byly církvi skutečně ukradeny. V některých případech platí to samé pro pozemky.
Otázku bývalého vlastnictví ponechvám expertům, ale uvědomme si, že katolická církev byla komunisty nemilosrdně pronásledována a komunisté se ze všech sil snažili udělat z duchovních ty nejposlednější chudáky bez jakýchkoli možností dostávající od státu almužnu.

Současná podoba restituce je proti zdravému selskému rozumu, proti spravedlnosti a tedy proti Bohu.
11. 01. 2012 | 08:53

student napsal(a):

Mám několik otázek:
1) Opravdu se církvím bude vracet jen ten majetek, který jednoznačně vlastnili 26.2.1948 ?
2) Vrátilo se už všechno Skautům, Sokolům, Hornickým spolkům atd. ?
3) Když se církve stanou majitelem lesů, nedojde k tomu, že postupně přijdou o práci v lese a na pilách všichni nevěřící ?
4) Nevzniknou (v duchu tradic) příslušná dobrovolná sdružení "poctivých, silných a správné věci oddaných" , které budou bránit nevěřícím ve vstupu do lesa ?
11. 01. 2012 | 08:53

Bazzy napsal(a):

Maximus:
skvěle, mám stejný názor
11. 01. 2012 | 08:54

jája napsal(a):

Co bylo ukradeno, musí být vráceno!!! Naproszý souhlas, začněme u našich miliardářů a politiků, nesmí platit promlčení náruku státu vůči zloději viz Charouz.
11. 01. 2012 | 08:59

Inci napsal(a):

Já jen doplním Maxima ...

Když dáme majetek katolické církvi tak podporujeme spolek jenž potlačuje základní lidská práva heterosexuálních kněží povinným celibátem ...

V zákoně o vyrovnání s církvemi chybí základní povinnost nabyvatele využít veškerých výnosů přednostně k údržbě památkově chráněných objektů ... což je vlastně tunel na státní finance jelikož bude zbytečně drancován rozpočet památkářů ...

Stát po mnoho let vyplácí rentu cizím státním příslušníkům ve funkci katolických kněží(Poláci) , to je dle mého názoru v rozporu s právním řádem ČR .
11. 01. 2012 | 09:00

Maximus napsal(a):

Myslím si,že smlouva či dohoda s církvemi naší rozpočtově a protikorupčně (-: naladěné vlády kde zasedalo 17 zástupců církví a 3 zástupci stran ODS, TOP09 a VV je obyčejný podraz na občany této země. Je to doslova nová "Mnichovská dohoda" ve stylu "o nás, bez nás" a vy ovčani plaťte! Nikdo veřejně nepředložil seznamy o jaký majetek se jedná k veřejné diskuzi, nikdo veřejnost neseznámil s podrobnostmi a detaily, nikdo tomuto procesu odborně neoponoval! Oni, tím myslím církevní činitele jdou po majetku a penězích jako pominutí a jsou zřejmě naúkolovaní Vatikánem, který potřebuje finance a ohnuté hřbety nevolníků, co pracují potažmo pro ně. Teď by to chtělo bratra Žižku, aby se zase válel někde na prašné cestě kardinálský klobouk, když dostali křižáci na frak. Spíš by nás občany zajímalo, proč se pravicové strany dopouštějí takové zrady na svých občanech a co za to dostali slíbeno či co dostali do štrozoku!
11. 01. 2012 | 09:00

centrum napsal(a):

Vyměňte politiky - a za jaké, soudruhu užitečný id..... ? Víte o někom ? A propos, správa církevního majetku byla vždy v pořádku, pokud se pamatuji, z jejich přesného účetnictví a vedení majetku čerpali i pozdější komunističtí zloději !!
11. 01. 2012 | 09:01

Béda napsal(a):

Autor,

jakým CÍRKEVNÍM MAJETKEM, pane? Supi se už 22 let slétají nad státním majetkem, jestl jste to nepostřehnul. Státní majetek škubou mrchožrouti jako o překot a každý si kouká utrhnout co největší díl a oškubat své spolubližní.
11. 01. 2012 | 09:03

Kuchař: napsal(a):

Pan J.Kuchař má pochybnosti, zda vlastník bude nakládat se svým majetkem hospodárně.
A tak mu ho radši ukradne.Levičáci tomu určitě zatleskají, protože na tom je založena jejich existence.
Ovšem slušný člověk by si měl odplivnout. To je morálka lupičů rozdělující si svůj lup.
11. 01. 2012 | 09:03

Maximus napsal(a):

Kuchař: napsal(a):
1.Pan J.Kuchař má pochybnosti, zda vlastník bude nakládat se svým majetkem hospodárně.
Odpověd: A je to jejich majetek, bylo to prokázáno nezávislou odbornou komisí?

2.A tak mu ho radši ukradne. Kdo komu co ukradl. Tentio stát, či komunisti nebo dokonce to nebylo církve a ono byli jenom správci? Je to prokázáno?

3.Ovšem slušný člověk by si měl odplivnout. Tady souhlas, ale lepší než plivání by bylo skutečné ověření celé kauzy nezávislými odborníky a potom dělat nějaké soudy!

4.To je morálka lupičů rozdělující si svůj lup.
Taky souhlas, ale v obráceném gardu. Současná vláda se chová jako kdyby byla sestavena z lupičů. Však také už pro různé finanční levoty a podvody muselo odejít pět ministrů. Je to normální?
11. 01. 2012 | 09:11

Martin napsal(a):

Vedle jak ta jedle. Součástí církevních restitucí bude stop státním penězům na platy duchovních a církve budou takto vzniklý deficit řešit masivním prodejem restituovaného majetku, protože věřících je sice hodně, ale platících věřících je jako šafránu. A spousta církevního majetku byla zemědělského charakteru, který jak je známo v dnešní době rozhodně není žádné terno.
11. 01. 2012 | 09:12

Občan napsal(a):

Ono stačí se podívat, jak katolická církev horempádem rozprodává stávající majetek. Desítky neobsazených a neudržovaných far jsou rozprodávány často za doslova symbolickou cenu, najdeme i inzeráty na rozprodej kostelů a kaplí, klášterních areálů - opět vše nevyužíváno, neobsazeno a chátrající nebo již zchátralé.

Podobně dopadl i majetek židovské náboženské obce. Co šlo, bylo rozprodáno prostřednictvím realitní firmy MATANA, a.s., již židovská obec vlastní.

Stejně to dopadne i s tím, co dostanou církve teď. Vůbec jim nejde o nějakou duchovní službu nebo o obdělávání půdy v potu tváře a za svuku modliteb řádových bratří a sester, ale jen a jen o to, jak získat hotové prachy rozprodejem získaného majetku.

Nemorálnost i historickou a právní bezpředmětnost majetkových požadavků především katolické církve (jí se týká asi 90% všech restituřních požadavků) již popsal Maximus.
11. 01. 2012 | 09:12

Drzá zrzka napsal(a):

Církve a náboženské společnosti vedou účetnictví podle zvláštních předpisů(zjednodušený rozsah). Bude stejný předpis platit i po vrácení majetku?
11. 01. 2012 | 09:13

Občan napsal(a):

To Martin:

Ale to se VELICE pletete.
Dotované církve totiž budou i nadále dostávat každoročně své 2 giga na platy kněží, a to po dobu 30 let.
Takže nejenže dostanou movitý a nemovitý majetek, ale ještě jim zůstane stejná státní dotace jako doposud. Plus veškeré státní dotace na údržbu a opravy kulturních a historických památek.
Skvělej kšeft, ne?

Stát nemá na to, aby dal například životně důležitým včelařům blbejch 25 MILIONŮ ročně na přikrmování včelstev a jejich očkování, ale na bandu černě oděných a zcela neužitečných trubců se 2 MILIARDY ročně najdou.
11. 01. 2012 | 09:17

Dl napsal(a):

Přesně ! To každý musel vědět že veverky hrají komedii pro své voliče ale když dojde na lámání chleba tak je jim milejší jejich zrzavý kožich nežli nějaká hloupá voličská ovce ! Tak to v česku funguje a bude i nadále pokud se co nejdříve neudělá v ulicích Prahy a všude jinde pořádné ratata ! Lidi jak dlouho si ještě od těch darebáků kteří se sami vzájemně navolili na ministerské posty a různé dobře honorované státoúřednické funkce necháme sr.t na hlavu ? Národ tyhle lidi nepotřebuje ,naopak oni potřebují tupé ovce ,plátce daní ! Dl.
11. 01. 2012 | 09:18

Občan napsal(a):

To DZ:

Nejen účetnictví.
Ony také neplatí daně a jejich právnické osoby stojí zcela mimo právní řád ČR. Což je pikantní zejména v případě škol, sociálních a zdravotnických zařízení.
11. 01. 2012 | 09:20

Marcus Agrippa napsal(a):

Naprosto nedůvěryhodná"vláda"rozhoduje za naprosto nedůvěryhodných podmínek. Jak uvádí kolega Maximus, jde o právní posudky změn z éry Josefa II. Kterými se"kdoví proč"naše vládní partička vůbec nezabývá. O jejich záměrech není myslím potřeba nějak dlouho přemýšlet. Církve je to poslední, co je ve skutečností zajímá. Bláboly ve stylu - co bylo ukradeno má být vráceno - jsou dobré tak pro zasmání.
11. 01. 2012 | 09:22

Inci napsal(a):

Už Josef II. usoudil , že církev získala svůj majetek dost pochybným způsobem ...

Monopol povinného státního náboženství , násilná rekatolizace , staletí nesmyslného placení desátku ... to všechno ho opravňovalo k tvrdému zásahu proti darmojedům ... ostatně se jen snažil napravit chyby příslušníků vlastní dynastie , která ze země vyštvala ve jménu jediného státního náboženství elitu národa ...

Peníze v rukou církví budou znamenat jen mediální oblbování , ukřižované mrtvoly nad katedrami a mercedesy prelátů ...

Kostely budou vesele chátrat dál ... o ně vůbec nejde !!!
11. 01. 2012 | 09:24

Dl napsal(a):

Občan samozřejmě že církvím vždy šlo jen o hotové prachy a ne o chátrající kláštery nebo kostely ! Oni si budou raději mastit banděra na zemi a věřícím budou stále slibovat jak se budou mít dobře po smrti v nebi ! To je logika !! Dl.
11. 01. 2012 | 09:24

Béda napsal(a):

Otázka:
1/platí církev daně? Bude platit církev daně?
2/jak koncipoval Bůh, potažmo jeho prorok církevní vlastnictví? Jaký vztah má vůbec k majetku? Viz citát z Bible o bohatci, velbloudu, uchu jehly a ráji. Jaký je jeho názor na církevní stát, církevní politiku, církevní vlastnictví, půdy, lesů, pivovarů, církevní banku...? Oč vlastně šlo Mesiáši? Snad o majetek?
3/nebyl náhodou majetek církve v minulosti nabývat formou povinné církevní "daně", resp. v důsledku rozhodnutí onkvizičních soudů?

To ostatní (správu ,resp. vlastnictví majetku po Josefínských reformách) již popsal ve svých příspěvcích Maximus.
11. 01. 2012 | 09:28

Kuchař: napsal(a):

Maximus:

A komu ten majetek komunisti zabavili ?

Váš požadavek je absurdní. To bychom takhle mohli posuzovat i státní majetek, protože i ten má třeba kořeny ve vyvraždění Slamníkovců.
11. 01. 2012 | 09:30

Kuchař: napsal(a):

Béda:

Co do toho pletete Boha ? Copak církev má mít jiná práva jak Vy ?
11. 01. 2012 | 09:31

Béda napsal(a):

Kuchař,

řekl bych, že nikomu. Akorát změnili podmínky státní správy tzv. církevního majetku. Po sametovém převratu majetek ve správě církve nikam nezmizel. Zůstal ve státní správě, ve státním fondu a určitě zůstal v republice. Rozkrádat (privatizovat, vyvážet ze země...) se začal jako všechno až po převratu.
11. 01. 2012 | 09:33

Kuchař: napsal(a):

Béda:

Hezky nazvaná zlodějna.
Dovolíte, aby stejně bylo naloženo i s Vaším majetkem ?
11. 01. 2012 | 09:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Kuchař:
oni ale v podstatě nic nezabavili ( neměli co zabavovat ). Jen neumožnili jeho využívání. Právní rozbor by musel zase jít přes reformy Josefa II. Současná vláda nás víceméně vrací do období po Bílé hoře. Co je k tomu vede - já myslím, že si na to každý po všech těch korupčních kauzách odpoví sám. Flegmatický a neinformovaný národ si nic jiného asi ani nezaslouží.
11. 01. 2012 | 09:38

Kuchař: napsal(a):

M.A.

Kdyby se to vracelo k Bílé hoře, pak by se musel vrátit majetek i sudetským Němcům.

Jsem přesvědčený, že kdyby církev zažalovala stát u ES, musela by vyhrát.
11. 01. 2012 | 09:41

Cech napsal(a):

Věcí veřejné a jejich ministři nakonec zákon o církevních restitucích na dnešním hlasování Nečasova kabinetu podpořili, zákon byl přijat jednohlasně.
11. 01. 2012 | 09:41

Béda napsal(a):

Cech,

vždyť šlo jenom o další divadélko Věcí tajných a prokapsovně "protikorupčních". Jejich jedinou agendou je zhodnocení soukromé investice ABL v oblasti politiky při obsazování ministerských postů, vytěžování archivů a kapsování.
11. 01. 2012 | 09:44

třebaKarel napsal(a):

Možná by se měl někdo taky těch církví zastat ,
taky mi do hlavy na první pomyšlení hned skočí myšlenky - co s tím budou dělat , k čemu a podobný . Nicméně pak mi něco v kedlubně řekne - a copak je tobě po tom ? Vim , dalo by se mluvit o tom že restituce byly " narovnání NĚKTERÝCH majetkových křivd , dokonce myslím že z toho bude pro církve ostuda , o majetek přijdou , to se dá předpokládat téměř s určitostí . Ale pořád - copak je tobě po tom ? A mně ještě možná je , protože v jsem taky jedna -tina jedné z nich . Ten právní názor o Josefu druhém je jeden ze dvou , ÚS není spolek hloupější než Aktuální blogeři .
Řeč je ale o majetku , ne fňukání jaké církve jsou . A marná sláva , když Vám někdo cokoliv sebere a bude to pak používat a ještě říkat co pořád máte , že byste si s tim stejně nevěděl rady , budeme shodně názoru že je drzoun a neomalenec . Vím že církve do těch požadavků navezli v prvopočátku p. Benda , Tyl , lidi z KDS . Na důsledky který to pravděpodobně bude mít už tenkrát upozorňovali jiní , bohužel nebylo jim popřáno sluchu . Nebo jen sluchu . No tak uvidíme . A k těm miliardám -
na něco jsou a na něco ne . Nejde vést rozumná řeč s někým , kdo Vám řekne jen půl skutečnosti , tu co se mu hodí . A to ti Naši furianti třeba dělaji . tK
11. 01. 2012 | 09:45

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
Debaty se účastnit nemíním, není to pro mě klíčová otázka.
Nicméně píšete opět blbosti.
AG gymnázium na Míráku je mimo právní řád ČR? Čím?
Pila, která bude provozována církevní organizací nebude platit daně?
Bude mít jiné účetnictví? Jinou DPH?
Charitativní organizace neplatí daně? Myslíte, že jsou v zisku?

Otázka zní jinak.
Lze nevracet?
Pokud se zvolila strategie, restituovat-kromě těch, kterých se týkaly Benešovy dekrety- lze někoho vytěsnit, aby to bylo v souladu s právním řádem?
Budete mít tři pole.
Jedno Knížete, druhé Církve, třetí Franty Nováka.
Jak chcete jednoho vyoutovat?

U každého soudu to projedete-pokud žijete v právním státě a ne u bolševika- Franta Novák by dokonce požadoval ušlý zisk za dvacet let, nechápal by, proč se to táhne tak dlouho.Čím více to oddálíte, tím víc budete platit, to je jasné, ať se týká kohokoliv.

O tom, zda má být restituováno vše, jaký je výčet, zda se Církev části zřekla či zřekne a ve prospěch koho, by měl být blog někoho zasvěcenějšího.
To ovšem tady nebývá zvykem.
Jinak jsou to opět výkřiky do éteru ve stylu VV.Toho nemám rád, tomu nic nedávejte.

Že se zvolila blbá doba? To určitě.
Kdopak asi může zato, že k tomu nedošlo dříve, v čase hojnosti?
Že se supi mlsně slétají?
To také. Byla byt paráda jak pro Řebíčky tak Palase.
11. 01. 2012 | 09:45

Sladký napsal(a):

SLAMNÍKOVCI.:O))) Kuchař, ty jsi komik k nezaplacení.
11. 01. 2012 | 09:46

Jan Čermák napsal(a):

Autor to myslím trefil přesně.
Nelze si ani ve snu představit, že naší vládě jde o právo.
Jde o to spravovat a rozkrást dosud ladem ležící/ ne tedy ukradený/ majeten pod blokačními paragrafy.
Je rovněž nepochybné, že církev nebude schopna, fysicky, vrácený majetek spravovat. Vždyť ho není schopna ani vyčíslit.

Problem jsou media.
Navedená či koupená drží u moci toto zlodějské uskupení.

Problem, je že majetek ladem ležící / města nemůžou stavět/ se buď, dá církvi, a ta ho rozprodá kmotrům, nebo dá do zprávy kmotrům. Nebo se nechá státu a ten ho pak rozprodá kmotrům, či pronajme kmotrům. Nebo ho bude dál spravovat stát, prodloužená ruka kmotrů ve prospěch kmotrů.

A ten poslední odstavec bohužel není paranoia ala Breivik, ale realita naší země.
Ach jo.
11. 01. 2012 | 09:47

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Když lidi pouštěli Calveru do vsi, tak museli vědět, že přijdou problému. No a aby Calveru nepokládali jen za obyčejného lumpa, tak loupí s heslem, co bylo ukradeno musí být vráceno.
Doufám, že se to heslo jednou naplní a Calvera na to bude zírat zamřížovaným oknem.
11. 01. 2012 | 09:47

Inci napsal(a):

Tak vono to prošlo ... :-(

Číňani , korupce , rozkrádání , zemědělská politika EU , zdivočelí cikáni , zdivočelí exekutoři , Řecko , Írán , fotovoltaika , zdražení základních lidských potřeb ... a teď zasáhne poctivého plátce daní ještě BIČ BOŽÍ ...
11. 01. 2012 | 09:49

Antonín Hrbek napsal(a):

1. Kanonické právo bylo a je na území ČR nekompetentní pro církevní majetkoprávní otázky.
2. Katolická církev nebyla a není uznána jako majetkoprávní subjekt.
3. Církevní majetek podléhal a podléhá dispozičnímu právu státu
4. Byla a je uznána zásada trvalého věnování majetku k účelům církevním
5. Státní správa měla a má rozhodující slovo při všech důležitějších dispozic s církevním majetkem
6. Církevním institutům není zásadně přiznáno právo volných soukromohospodářských dispozic s majetkem jim svěřených
7. Otázka vlastnictví jakož i veškeré soukromoprávní dispozice s církevním majetkem se posuzují a rozhodují výlučně podle občanského práva.

Tyto zásady byly výslovně stanoveny v § 38 zákona o zevních poměrech církve katolické z roku 1874 a beze změny přešly do platného práva československého, a to i po roce 1945.

Proto byly na církevní majetek plným právem aplikovány zákony o první agrární reformě.

Proto byl v roce 1990 vydán "výčtový zákon", podle kterého bylo ne církvi, ale konkrétním církevním institucím v roce 1991 vydáno 200 majetkových položek. Církev katolická potom prohlásila, že již žádné další majetkové nároky mít nebude.

V roce 2000 pak nárokovala dalších 28 451 položek. K těmto položkám byla za ministra Talíře v roce 1997 zpracována kompletní dokumentace a mělo se opět rozhodovat, zda vydání té či oné položky konkrétní církevní instituci je oprávněné. V roce 2003 se odhodlal ministr Dostál k pokračování vydávání, ale arcibiskup Graubner jednání zablokoval.

Samozřejmě, že práce podle tohoto seznamu byla komplikovaná, ale byly tam případy kdy došlo k jasné dohodě, případy o kterých rozhodl soud, ale i případy sporné, kdy byl státní církevní majetek protizákonně vydán restituentům nebo obcím nebo případy, kdy nebylo možno dohledat skutečného majitele. Přesto všechno to byl objektivní materiál, na jehož základe bylo možno církevním institucím majetek vydávat.

To se ovšem církvi katolické nelíbilo a požadovala vydání majetku an gros, s tím, že šlo nikoliv o prokazování oprávněnosti, ale o kuhhandel, na kterém bylo možno vydělat. A to je současný stav, který vede k úplné ztrátě státního majetku a enormnímu zadlužení současné i budoucí generace. Aniž přitom dojde k úplné odluce církve od státu a zavedení církevní daně.

Vláda rozpočtové odpovědnosti a nezadlužující příští generace!!
11. 01. 2012 | 09:50

třebaKarel napsal(a):

P.S.
kritikům a těm co nemaji církev v lásce bych doporučil výstavu Zničené kostely v Klementinu , dokumentuje částečně co bylo od roku 48 zbouráno malebných a nevídaných kostelů , klášterů a kaplí . Z dokumentů je zarážející , že o demoliční výměr žádala biskupská konzistoř , pokaždé ale zástupce církve . Někde se doknce v odůvodnění psalo že stavba hyzdí . . . Tak to jen aby měli radost všichni .
tK
11. 01. 2012 | 09:51

Maximus napsal(a):

Kuchař: napsal(a):
Maximus:

A komu ten majetek komunisti zabavili ?

A byl ten majetek církve? Nebyla náhodou církev pouhým správcem tohoto majetku? Kuchaři či dř. Rumcajsi chce to trochu se seznámit se skutkovým stavem věcí! Ty seš takovej malej řiťolezec Nečase a spol., když se páníček upšoukne, tak hned spěcháš s prohlášením, že to je vůně!
11. 01. 2012 | 09:53

kléma napsal(a):

Děkuji všem diskutujícím ze závěrčeného ročníku vuml - nadstavba pro třetí desetiletí imperialismu v Čechách.

Zejména velký srdečný dík patří soudruhům Maximusovi, Béďovi, Sladkému, Občanovi a soudružce Lubě. Soudruzi jen tak dál černoprdelníci musí trpět jako za Čepičky.

S pozdravem čest dobře odvedené práci Váš Kléma
11. 01. 2012 | 09:53

Pepa Řepa napsal(a):

Kozino
Slamníkovci jsou přece tradicionalisté, kteří vybrali úspory a uložili je tam, kam je ukládali naši předci.
Zrod novotvaru v přímém přenosu.
:-)
11. 01. 2012 | 09:54

Marcus Agrippa napsal(a):

Antonín Hrbek:
katolíci to zkoušeli už v roce 1919 a pak v roce 1945 - oprávněně narazili. S partičkou kolem Nečase to ale muselo"klapnout". Ze známých důvodů - že ano pane Vondra?! Nebýt to děsivé, tak to by bylo až směšné. Každopádně kvalt současné vlády je jasný - využití vhodných podmínek. Že jde o krok proti státu a českému národu - všem je to jedno, tak je to asi OK. Ostatně ono toho prošlo už tolik bez povšimnutí, že tohle je jen kapka v korupčním moři.
11. 01. 2012 | 09:57

Béda napsal(a):

PŘ,

já bych řekl, že nick Kuchař je poslední Slamníkovec. Očekávám jeho brzké vznešení restitučního nároku na půlku české země.
11. 01. 2012 | 09:58

Žambočet napsal(a):

Blog je výstižný. Političtí pohlaváři se dohodli pod falešným heslem na něčem, co většina národa nechce. Smrdí to obří zlodějnou. A mimochodem - co to je "církev"? Či přesněji - kdo se bude pakovat? Zcela konkrétní lidé, jimž nikdo nic neukradl, a jejichž jedinou "zásluhou" je, že se k tomu spolku přidali.
11. 01. 2012 | 09:58

Občan napsal(a):

To PepaŘepa:

Charakterem právní subjektivity.
Nebo snad najdete v Obchodním zákoníku pojmy jako je "církevní právnická osoba"? Pokud ano, laskavě mne o tom zpravte.
Přesto jsou tak označeny OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI založené, vlastněné a provozované církvemi (vlastně spíš katolickou církví). Podnikají, uzavírají smlouvy a přitom stojí zcela mimo občanské a obchodní právo ČR. Zmiňuje je totiž až zákon 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech veznění zákona č. 495/2005 Sb., který se jejich MIMOPRÁVNÍ postavení pokouší velmi krkolomně "řešit".

Ano, církve a jejich "právnické osoby" jsou osvobozeny od daně z příjmu a z převodu majetku. Jak jsou na tom ve vztahu k DPH jsem nezkoumal.

Ano, církve a jejich "právnické osoby" vedou jiné účetnictví než obchodní společnosti, přestože jsou s nimi charakterem činnosti zcela identické.
11. 01. 2012 | 10:00

Béda napsal(a):

Marcus Agrippa,

jak by ne. Vždyť vládu tvoří "ateisté" Nečas s Kalouskem, óbrrestituent Schwarzenberg a parta "prosociálních" neoliberálů, kterých hlavním cílem je zlikvidovat stát a obnovit feudální, resp. raněkapitalistické poměry.
11. 01. 2012 | 10:00

Občan napsal(a):

Žambočet napsal(a):
"Blog je výstižný. Političtí pohlaváři se dohodli pod falešným heslem na něčem, co většina národa nechce. Smrdí to obří zlodějnou. A mimochodem - co to je "církev"? Či přesněji - kdo se bude pakovat? Zcela konkrétní lidé, jimž nikdo nic neukradl, a jejichž jedinou "zásluhou" je, že se k tomu spolku přidali.
11. 01. 2012 | 09:58"

Velmi případná otázka!
Ono se totiž NEVÍ, KOMU vlastně bude stát ten majetek "vracet". Církve, stejně jako jako jejich obchodní společnosti, NEMAJÍ právní subjektivitu dle českého občanského a obchodního práva, ale POUZE A VÝHRADNĚ podle zvláštního zákona (viz. výše).
Stát tak vlastně vůbec neví, S KÝM tu zlodějnu peče.
11. 01. 2012 | 10:04

ping napsal(a):

cech: kdo cekal neco jineho je snilek a nedospelec
MA s nickem Kuchař je zbytečná diskuze
ja byt prazakem, avrhnu na zasedani mestskych organu prejmenovat Rasinovo nabrezi na nabrezi M. Kalouska. A neco by se melo pojmenovat i po Dukovi. Vlastne kazdy clen teto "protikorupcni" vlady by mel po sobe zanechat takouvou pamatku. Aby si narod navzdy pamatoval, jaky to byli sigri
11. 01. 2012 | 10:05

veverka napsal(a):

Další důvod proč volit komunisty.Jen oni by měli koule na to,po staletích nakradený majetek fráterníkům nevracet.Obzvláště v době krize kdy Kalousek utahuje šrouby i poslední babičce protože se prý musí šetřit.Až se to zase otočí,tak se někteří budou zase strašně divit proč se znárodňuje.
11. 01. 2012 | 10:06

Občan napsal(a):

To Antonín Hrbek:

DĚKUJI!
Skvělý historickoprávní náhled a další potvrzení toho, že majetkové požadavky církví vůči ČR jsou irelevantní.
11. 01. 2012 | 10:08

otokar napsal(a):

Jó pan Duka,
hleďme na vykuka!
Na vrata nám mlátí,
co vzali, ať vrátí.
A Vašík Klauzů?
Má zase pauzu.
Jak mrtvej hroch.
Divnej hoch.
11. 01. 2012 | 10:09

Pepa Řepa napsal(a):

No nevím, nevím Občane
ale že by AGéčko na Míráků či pila v Hornídolní měla jiné účetnictví, nepodléhala právní jurisdikci ČR či nemusela nic vykazovat vůbec nic se mi zdá prapodivné.Proč by tam měl být výslovně uveden pojem Církevní právní osoba? Optám se.
Třeba to osvětlí Lex.

Nicméně problém jak právně zdůvodnit nevracení jednomu a jinému ano zůstává. A ten je zřejmě klíčový.
Proto soud rozhodl, jak rozhodl.
11. 01. 2012 | 10:11

Marcus Agrippa napsal(a):

Občan:
a co zorganizovat petici?! Vždyť u US by musely argumenty na reformy Josefa II jednoznačně přijmout. Absolutně nechápu, že se tím nikdo nezabývá. Respektive chápu - ale pak si přiznejme, že jde o protiprávní tunelování.
11. 01. 2012 | 10:13

Dáša N. napsal(a):

Zajímalo by mně, zda je někde pro veřejnost k prohlédnutí seznam toho, co má být vráceno. Bez toho se můžeme domnívat, že jde jen o výdej státního majetku přes církevní pračku předem určeným zájemcům.
Ale nebude ještě o tom hlasovat poslanecká sněmovna?
11. 01. 2012 | 10:14

Občan napsal(a):

Pane Řepo,
seznamte se s obsahem Občanského zákoníku, pak Obchodního zákoníku (lex specialis k ObčZ) a PAK si to pěkně porovnejte se zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech veznění zákona č. 495/2005 Sb.
Jste dost inteligentní na to, abyste zjistil, že církve a jejich "právnické osoby" NEMAJÍ právní subjektivitu podle obecně platného českého práva, ale POUZE A VÝHRADNĚ podle zvláštního zákona. Od toho se pak odvíjí jejich prapodivné účetnictví a výkaznictví i jejich osvobození od daní.

Tím s touto tématikou končím, protože jsem to zopakoval potřetí, což by Vám snad mohlo stačit.
11. 01. 2012 | 10:17

Carlos V. napsal(a):

Je třeba se zamyslet nad rolí církví v současné společnosti.

Potřebujeme círvke ? Potřebujeme je podporovat ?

Každá církev je organizací Knihy, dogmatu - tedy omezeného, nesvobodného myšlení. K základním atributům každé církve patří šíření oné dogmatu, nesvobody.

Chceme jakkoliv porporovat církve ?

Závěrem mi vychází -
- zrušit církevní restutuce
- zrušit příspěvek církvím
- zrušit daňovou uznatelnost darům církvím.
11. 01. 2012 | 10:17

aga napsal(a):

Rozkaz zněl jasně. Samet a posametí dává smysl jen prizmatem těchto kroků, které jdou zcela jasně proti zájmům lidu této země.
11. 01. 2012 | 10:19

Duroy napsal(a):

Prosím, víte už někdo, co se vlastně bude vracet?
To je přece zásadní otázka, invartarizace vráceného majetku!
Proč to nmovinářům nevadí? TO se jen mele, že bárta, že věci veřejné vytahují marginální problémy a ruší náš klid na práci.
Sem s tím seznamem!
11. 01. 2012 | 10:21

Marcus Agrippa napsal(a):

Dáša N.:
je jen pár lidí na netu, co se celou záležitostí objektivně zabývá. Zbytku je to jedno. S takovým národem se výborně pracuje. Takže je jasné, jak to celé dopadne. Osobně si navíc myslím, že celý tento transfér je předem dobře vymyšlený a podmáznutý. Až nám zase Švýcaři dají echo, tak se možná dozvíme, jak to celé dopadlo.
11. 01. 2012 | 10:22

Carlos V. napsal(a):

Marcus Agrippa : jojo, odklonit ze společné kasy pár desítek miliard, to lidi na náměstí nepřivede - a Kalousek s Nečasem to moc dobře vědí.
11. 01. 2012 | 10:28

aga napsal(a):

Osobně si myslím, že se jedná o tragedii českého národa srovnatelnou s Bílou Horou, s výhledově podobnými následky. A o to smutnější, že byla připravena zrádci, kterým národ věřil, miloval je a skládal v ně víru a naději.
11. 01. 2012 | 10:30

Marcus Agrippa napsal(a):

Carlos V.:
tak pak je to všechno v nejlepším pořádku.
11. 01. 2012 | 10:30

Občan napsal(a):

To Marcus Agrippa:

Taková ústavní stížnost by byla zamítnuta.
Podat ústavní stížnost je velmi složité (Viz § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění) a bylo by schůdnější přesvědčit skupinu poslanců nebo senátorů aby podali návrh na zrušení příslušného zákona.
11. 01. 2012 | 10:31

hugs napsal(a):

Dovede si někdo představit, že by na Zemi opět sestoupil spasitel a zvolal :" Co bylo ukradeno, musí být navráceno. Staň se vůle páně!" To by nastal šrumec. A státní rozpočet by byl rázem v přebytku. Proč veverky podpořili ten nesmysl je více než jasné. Vykoupili si civilní beztrestnost pro Bártu, Škárku a Kočí - jejich kauza vyšumí do ztracena. Celá společnost, včetně církve, potřebuje opravdu kompletní očistu, ale aby se tak stalo, musíme zřejmě klesnout až na samé dno.
11. 01. 2012 | 10:32

Petr Chelčický napsal(a):

restituce prosadil ministr Besser, který musel odstoupit pro levárnu. Je platný akt, který prosazoval zločinec?
Vývoj spěje ke klerikálnímu státu. Viděli jsme " státní pohřeb", který byl zcela v rukou prelátů, většinou cizí národnosti. Všichni měli nadváhu .
V celkem z historie ateistického Česka myslím, že to nebude fungovat.
Těch mladých mi je skutečně líto, náboženství je ta největší totalita, jaká existuje. Proti tomu je nějaký Gotwald nebo Stalin jen slabý odvar a češi budou špendlíčkem hrabat.
11. 01. 2012 | 10:33

aga napsal(a):

Petr Chelčický

Obávám se, že se mýlíte, mladí si toho ani nevšimnou. Jsou už desítky let zpracováváni tak dobře vymyšlenou a prováděnou PR, že už ani neznají rozdíl mezi svobodou a totalitou. Svobodou je pro ně možnost výběru mezi Pepsi a Colou, a žvanění na fejsbuku. Nikdy v historii neměli manipulátoři a vymývači mozků k dispozici takové prostředky a technologie, jako dnes - a to se bojím, že je ještě neznáme všechny.
11. 01. 2012 | 10:39

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Technickou k tomu, co je to morálka nebo morální.

Morální je to, co společnost chápe za správné.

Tedy celá společnost ne Calvera a jeho banda.
Calvera může vydat nařízení zákony, ale o tom, co je ve vsi morální, rozhodují vesničané.
Morálka se nedá jen tak vnutit, ani ta calverovská.
11. 01. 2012 | 10:41

rorýs napsal(a):

Autor má pravdu.
Je to jako podat zuboženému skývu chleba po dlouhém věznění s vědomím, že byť jenom jedno sousto ho zabije.
Církev logicky v Čechách není schopna se o navrácený majetek jakžtak postarat. Jediné co může udělat, je ho přeprodat dál.
A to je ta podstata věci. Současná zlodějská garnitura v čele státu chce vydupat přes své kmotry zakonzervované majetky pouhým jednoduchým účetním převodem za babku. A na to církev krásně poslouží jako úžasná vějička.
Všichni totiž budou nadávat církvi, ale že tím vlčím parchantem v rouše beránčím je pár jedinců v exekutivě se lehce v spravedlivém hněvu oškubaných a tahaných za nos zase nějak po česku rozpustí.
Plivnout je málo.
11. 01. 2012 | 10:42

Béda napsal(a):

Jenom malá technická. Vláda "odpovědných hospodářů" předvádí další z eskamotérských kousků (expředsedy KDU) Kalouska, jak "snížit" státní dluh. Věnuje darem katolické církvi (které prestiž a podpora ve společnosti přirozeně opadá) z majetku státu stovky miliard korun v situaci, kdy je stát nesplatitelně předlužen a "odpovědní hospodáři" jej dlouhodobě odborně likvidují.

PS: vždyť zdroje jsou, není liž pravda?
11. 01. 2012 | 10:48

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
nezabrousil jste zase na půdu demagogie?
Chápu, že nemůže existovat Církev s.r.o. není zřízena za účelem zisku a v případě krachu nemůže ručit svým majetkem. Pokud ovšem pronajme hypotetickou pilu v Hornídolní Lojzovi a Lojza bude v zisku, povede jiné účetnictví?
Bude odvádět jiné daně? To přece nemá s kanonickým právem nic společného.
O co přijde stát, když bude stejně zisk daněn?
Kdyby měl jako subjekt zřizovaný Církví jiné daně, to by byl papeženec každý druhý podnikatel.
Pila je pouze-netypický- příklad subjektu, který může být v zisku.Zakazuje někdo pronájem?

Mám pocit, že se zřekli 46% majetku a dobrovolně přepustí část restitucí ostatním církvím. Udělal by to vlastník sousedního pole Kníže, či Franta Novák?

Kdybych byl atheista nebudu řvát proti navracení majetku, protože to u každého soudu projedu, ale proti placení mzdy aparátu.
Tady je to ovšem jasné. Zařízlo by to malé církve, ty se bez toho neobejdou, nejsou scientisté ani nemají tradici.
Další otázkou je financování objektu, coby kulturní památky, kterou drtivá většina objektů je.

Ale opakuji, ač papeženec nemíním dělat advokáta, na tom to nestojí. Zaráží mě, že tady není blogger, který do toho vidí.
Jsou to všechno zoufalé výkřiky.
11. 01. 2012 | 10:49

Pepa z depa napsal(a):

No tak vidíte milí diskutující. Aby nemohl přijíti bič boží, tak vezměme ty kšiltovky a pojďme je jimi vypoklonkovat dříve, než stačí vzíti ten bič do ruky. Chce to prostě tuto naší vlast přeonačiti na základě přímé demokracie a nové občanské ústavy čr, při použité maximálně referend v občanskou společnost. Vše pro to potřebné je již zpracováno a zveřejněno na www.vymenilijsmepolitiky.cz a www.ekonomickareforma.cz. Po seznámení potřebného a vašeho souhlasného stanoviska přijďte i se svými přáteli a kamarády dne 17.1.2012 v 15.00hod na Václavské nám. a to před budovu Národního Muzea. Tam může začíti naše nová cesta k slušnému a důstojnému životu. Prostě se musíme oprostiti toho všeho co nám tuto cestu znemožňuje. Pojďme začíti likvidovat násilí, zabíjení, účast na válkách, drogy,hazard, obchod s bílým masem, vlastizradou, kolaborací, tunelováním, podvody a zotročováním vlastního národa a jeho bohapustým zubožováním ve jménu kohokoliv. Prostě nazrála doba a příčiny k hedvábné změně bez násilí a dle Ústavy ČR a LPSO. Dnes již máme zase o pádný důvod více. Tak ještě jednou připomínáme, že lid je již připraven a to i s ucelenou kuchařkou, kterou máte na stránkách Vyměnili jsme politiky. Tak hezký den a selský rozum do hrsti, a hyn sa ukáže, říká 4. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl. Island nás již předeběhl v utváření nové společnosti, tak co s tím uděláme? Pepa z depa.
11. 01. 2012 | 10:50

Petr Chelčický napsal(a):

ago

až to ti mladí budou muset vše platit a až jim budou omezována práva a svobody ve prospěch Vatikánu, však oni prohlédnou.
Až jim budou kázat pít vodu s cizím přízvukem, oni prohlédnou.

Vstanou noví bojovníci, ale to už samet nebude.
11. 01. 2012 | 10:50

český malomě napsal(a):

Můj pánbíčku na nebíčku....a děkuji Ti zejména za to, že jsi na zem seslal Míru Kalousků, Vlastičku Parkanovou, Bessra, Drobila, Béma, Bártu, Johna, Kočí, Kocourka, Němcovou, Škarku, Babáka, Julínka, Dobeše, Tluchoře ...a všechny ty další anděly kšeft...eh, tedy lásky a klienteli...eh, tedy porozumění.
(stejně by mě zajímalo , odkud takové vylupky bereš - myslel jsem si, že výrobě šmejdů byl díky technologickému pokroku a tvrdé konkurenci ze strany čínského a islámského onoho světa učiněn šmytec ....ale zřejmě Tvé záměry jsou dál, než jsme schopni pochopit my - obyčejní zemští červi).
Zejména se Ti, o Nejvyšší, povedl ten Besser. Coby bývalý komunista a amaterský investor do realit na Floridě nám pomohl vytrhnout ten bolavý zub asi nejvíc. (mimochodem - jakou dnes má v katolickém nabi cenu pozemek s kouskem lesíka - tak 2 000 m2 ???).

Můj pánbíčku na nebíčku - nikdy Ti toto nezapomeneme. A to i kdyby jsme o ten majetek v nejbližších letech přišli znova - díky podvodníkům, spekulantům a pražským státním zastupitelům zřejmě definitivně a na furt. Neb ta komedie za to stála.

Pánbíčku - stejně ale....jak jsi přesvědčil ty anděly kšeft...eh lásky a klientelis...eh porozumění...aby nám platili i tantiémy a mzdy ? A pánbíčku - proč zrovna 17 let ? Tomu nerozumí ani kolega z židovké obce - není to nějaké kabalistické znamení ? Jako že 17 let tučných a pak 1700 let hubených ??

No - když tak nám po těch 17 letech sešleš novou squadru andělů, ne ?
Modlit se nás nic nestojí...a navíc stejně solí hlupák, kterýnepochopil, že určité instituce jsou na světě udržovány pouze uměle...jinak by už zanikly. .... no tak co

Pozdrav syna a ducha a vzkaž do čínského a islámského nebe, že rybník si nikdy vypálit nedáme - to ho radši zbouráme.

Nazdar !

P.S. Pánbíčku, je pravda, že se i farář nebo arcibiskup může v některých případech dostat do pekla ? Neměli bychom teda zrušit alespoň ten úrok ?
Ty - pánbíčku - a je pravda, že takovým budou chodit pod kotel přikládat restituenti, kterým vrátili ruiny a jinak dostali velké kulové ?

Hmm...pánbíčku, začlo Ti mi být nějak horko a mdlo....

No - snad je zpacifikují - když tak - ti budoucí restituenti ze Sudet, že...
11. 01. 2012 | 10:52

Béda napsal(a):

Pepa z Depa,

vidím že jste kolegou autora p. Jaroslava Kuchaře z občanské iniciativy VYMĚŇTE (vyměnilijsme) POLITIKY.CZ. Tipuji, že v čele vašeho hnutí stojí pánové Duka (bývalý vojenský kaplan), Vlk, J.Kuchař a pravděpodobně i p. Kalousek.
11. 01. 2012 | 10:56

aga napsal(a):

Pepa Řepa

jistěže to jsou jen zoufalé výkřiky. Co jiného nám v té situaci zbývá? Síla, která stojí proti nám, je už po staletí výborně zorganizovaná, pracují v ní a pro ni ty nejlepší mozky (a nejhorší charaktery) a má svou vizi, za kterou neoblomně jde. Slovani a Češi jsou na této cestě takovou osinou v zadeli, proto musí být zadusáni do země.

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=728434#utm_source=blog.aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel
11. 01. 2012 | 10:57

Carlos V. napsal(a):

Pepa Řepa : soudy soudí podle zákonů. Takže stačí mít zákony, soudy nehrozí.
11. 01. 2012 | 10:57

hlas menšiny napsal(a):

Snad mne ani nepřekvapuje ta záplava nenávisti ze většině příspěvků. Co taky čekat v této nejateističtejší zemi Evropy.
Škoda, že si pisatelé neuvědomí zásadní rozdíl - církve vlastnily nebo spravovaly majetek po století a ten vzkvétal a celá Evropa z toho profitovala, stojí na tom celá evropská vzdělanost (vyjma těch pisatelů), architektura, umění...
Sotva se majetku zmocnila dělnická lůza (např. po 1948) šlo všechno od 10 k 5. Zničili a rozkradli co se dalo. Bohužel se to v dějinách stále opakuje - jedni se snaží něco vytvořit a ti co jen huláhají po hospodách pak přijdou a řeknou dejte nám svůj majetek, přece patří všemu lidu!
Všichni také víme, že výkřiky o propouštění nevěřících jsou jen demagogická bláboly. Soudný člověk ví (a v historii to tak vždy bylo)že církve naopak dávaly práci všem možným profesím a majetek jim sloužil jen jako způsob zajištování finací pro školy, nemocnice, sociální ústavy, podporu kultury a umění.
Jenže kdo to nechce vidět tak to nevidí.
11. 01. 2012 | 10:58

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Pro hlas menšiny.
Církev byla nejen vzdělanost, ale i tmářství a krutost.

Pocházím z vesnice, kde je hodně věřících a neměl bych nic proti tomu, pokud by obec církvi zapůjčila nějaký veřejný majetek a komunita kolem církve jej využívala. Ale podotýkám zapůjčila a církev jej nemohla rozprodávat nebo s ním nakládat zcela volně.
11. 01. 2012 | 11:07

Cestovatel napsal(a):

Maximus:

Tady ukazuje lacinou propagandu.

1) V roce 1991 nebyl vrácen všehen církevní majetek. Některé kostely chátrají pod rukou státu dodnes

2) Stát círvím žádný majetek nepropůjčoval. Majetek se už od středověku dělil na světský a církeví a církve měli vlastní majek.

Autor:

Většinový názor může být i chybný. Pokukazování ma minulost nabytí majetku církví je typickým ukázkou malosti Čechů a nejde o argument, protože o nelegálně nabytý majetek z Bílé hory přišli už za Josefa II. a o zbytek za 1. pozemkové reformy na počátku první republiky. Tento majetek který jim komunisté sebrali byl legální majetek.

Druhý "argument" obět ukazuje závistivot a hloupost čecháčků. Nejde o přerozdělování ale o navrácení ukaredého majetku, který stát ukradl círvím a rozdělil je proletářské lůze. Samozdřejmě že se lidé těžko vzávají majetku, který byl nabyt neoprávněně. Tedy také je to dost hloupý argument

To třetí je naprosto nesmyslný žvást. Říct ať církve spoléhají na Boha je blbost a ten kdo to říká je hlupák a měl by si to nejdříve zkusit na sebe. Nikdo nemůže žít bez peněz jen z milodarů od věřící a ti kdo tvrdí neco jíného jsou hlupáci
11. 01. 2012 | 11:09

Petr Chelčický napsal(a):

hlas menšiny

neměly bychom již v 21. století být trochu dál? Neměly by být školy, nemocnice, sociální ústavy, podpora kultury a umění dostupná pro každého bez rozdílu náboženského přesvědčení?
Náboženství je na světě víc a víme, že se nesnášejí, kolik jen válek a mrtvých bylo v minulosti, že náboženství se muselo šířit ohněm a mečem?

A že by Evropa vzkvétala a profitovala z náboženství?
Vzpomeňte na dobu temna, na vraždění a vyhánění osob s jiným vyznáním, čarodějnické procesy, smutek exulantů vyhnaných z náboženských důvodů po Bílé hoře, vzpomeňte na Giordana Bruna, když církev bránila pravdě...
Imagine thereś no religion, zpívá J. Lennon ve své písni, chudák se asi obrací v hrobě.
11. 01. 2012 | 11:09

Béda napsal(a):

hlas menšiny (anebo nick Kuchař z rodu Slamníkovců?),

názory na historickou úlohu katolické církve ve vztahu ke vzdělanosti se silně různí. Někteří tvrdí, že církev byla až do období renesance (antiky) brzdou vědeckého rozvoje a ekonomiky. Že svým idealistickým dogmatismem, krví, mečem a ohněm bránila pokroku a silně parazitovala na udržování absolutní vlády strachu a útrpného práva a že vlastně (z velké části násilně a pochybně nabytý) majetek ve správě (kterou chce zaměnit za vlastnictví) církve =SLOVA Božího je amorálnost.

Tak já vám tedy nevím, kde je vlastně pravda.
11. 01. 2012 | 11:10

Béda napsal(a):

A hala, odešel Kuchař a přispěchal jeho řáholecké dvojče Cestovatel (rovněž poslední z rodu Slamníkovců)
11. 01. 2012 | 11:12

aga napsal(a):

hlas menšiny

..Snad mne ani nepřekvapuje ta záplava nenávisti ze většině příspěvků. Co taky čekat v této nejateističtejší zemi Evropy..

V této nejateističtejší zemi Evropy církev (jako každý) v té nenávisti jen sklízí, co zasela. A když e ptáte, co čekat - no já bych čekal, že v nejateističtější zemi ji DEMOKRATICKY zvolení zástupci lidu pošlou do zadele i s jejími naprosto NEKŘESŤANSKÝMI, nesolidárními, hyenistickými požadavky. Ateista církev rozhodně nepotřebuje. Možná potřebuje víru - ale ta je dnes s církví v přímém protikladu.
11. 01. 2012 | 11:15

Petr Chelčický napsal(a):

Cestovateli

k čemu je nám katolická či jiná náboženstvá ideologie a jak velký vliv by na nás měla mít?

Peníze nesou moc, pokud je budem dotovat, jejich moc a vliv na nás poroste. Chceme to ale a potřebujeme?
11. 01. 2012 | 11:18

aga napsal(a):

Petr Chelčický

Náboženská ideologie na nás může mít vliv takový, jaký si ho uděláme. S takovým nickem byste neměl zaměňovat víru s církví.
11. 01. 2012 | 11:22

Silvie napsal(a):

Mně by docela zajímalo, kolik za to usilovné prosazování vrácení majetku kat.církvi dostane bokem Kalousek.
Ten přece jenom z alturismu nedělá nikdy nic...

O tom, jak k tomu majetku kat.církev přišla , nemluvě.
11. 01. 2012 | 11:23

Viola napsal(a):

Petře Chelčický

"Vývoj spěje ke klerikálnímu státu. Viděli jsme " státní pohřeb", který byl zcela v rukou prelátů, většinou cizí národnosti."

Klerikální stát to tedy rozhodně ne, vždyť jde o odluku církve od státu a ty peníze, které má církev dostat znamenají definitivní tečku - opravdu definitivní, jestliže se po tomto daru církev nevzpamatuje a nezačne se trochu vzmáhat, bude její definitivní konec, pokud ovšem nevymyslí něco dalšího. Ten státní pohřeb z hlediska církve byl velmi dobrý - naše kořeny jsou křesťanské a ne budhistické, nebo snad hinduistické, nebo ještě hůře snad islamistické? Jaképak většinou cizí národnosti, já jsem tam viděla jen jednoho zástupce z Vatikánu, ovšem nějak mě zamrzelo, že jsem tam nezahlídla nikoho z Ostravsko-Opavské diecéze, no možná jsem se špatně dívala.
11. 01. 2012 | 11:26

Asfalt napsal(a):

Občan:
Občan:
Mám na věc stejný názor jako Vy. Ale jen technický dotaz.
Církev se stává právnickou osobou registrací (§6 odst. 1 z.č. 3/2002 Sb.), je tedy osobou soukromého práva. Právnické osoby jsou nositeli základních práv, pokud je to z povahy věci možné, a osoba soukromého práva může činit vše, co jí zákon nezakazuje. Církev tedy může vlastnit majetek a dokonce s ním i podnikat. Úpravu majetkoprávních vztahů provádí obč. zák., na základě živnostenského oprávnění je možné se stát podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku.

Proč tvrdíte, že církve: "Podnikají, uzavírají smlouvy a přitom stojí zcela mimo občanské a obchodní právo ČR?"
11. 01. 2012 | 11:27

Občan napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
"...Chápu, že nemůže existovat Církev s.r.o. není zřízena za účelem zisku a v případě krachu nemůže ručit svým majetkem. Pokud ovšem pronajme hypotetickou pilu v Hornídolní Lojzovi a Lojza bude v zisku, povede jiné účetnictví?..."

Může existovat např. Církev o.s. nebo Církev o.p.s., ale také klidně Církev s.r.o.
Provozuje podnikatelské činnosti a neexistuje vůbec žádný důvod, aby měla jakkoli vyjímečné právní postavení. Stejně tak neexistuje důvod, aby nemohla zkrachovat nebo přijít o majetek. Ostatně smí majetek zcizovat, tudíž jí může být i zexekuován.

Ne. Lojza je samostatný právní subjekt a má pronajmut pouze majetek; podniká na svůj účet a riziko. A vede běžné účetnictví a odvádí běžné daně.
Jen doufám, že právní bezvědomí je pouze předstírané, protože je děsivé.

"...Mám pocit, že se zřekli 46% majetku a dobrovolně přepustí část restitucí ostatním církvím. Udělal by to vlastník sousedního pole Kníže, či Franta Novák?..."

Katolíci se ničeho nezřekli, protože se ani "zříci" nemohli. Viz. příspěvek pana Hrbka. Ostatním církvím nic "nepřepustí", protože jim ten majetek prostě "patří" stejně jako katolíkům. Jen holt za Josefa II., Bacha a dále ještě neexistovaly, kdežto za komunistů již ano.

"...Kdybych byl atheista nebudu řvát proti navracení majetku, protože to u každého soudu projedu, ale proti placení mzdy aparátu. Tady je to ovšem jasné. Zařízlo by to malé církve, ty se bez toho neobejdou, nejsou scientisté ani nemají tradici.
Další otázkou je financování objektu, coby kulturní památky, kterou drtivá většina objektů je."

Nejde o "navracení", ale o DAROVÁNÍ a DOTOVÁNÍ. Navíc stát DOTUJE jen VYBRANÉ církve a náboženské společnosti.
Památky musí SAMOFINANCOVAT všichni vlastníci a není žádného důvodu, aby vůči církvím bylo postupováno jinak. Stát MŮŽE, ale NEMUSÍ péči kofinancovat.
11. 01. 2012 | 11:28

Viola napsal(a):

Silvie,

pro lásku k Bohu darovali mnozí celý svůj majetek. Zapomínáte, že Bůh je láska.
11. 01. 2012 | 11:29

Silvie napsal(a):

Cestovatel,
Daňové asignace
V Itálii a Španělsku jsou církve financovány z daňových prostředků. Poplatník si může zvolit, zda část jeho daní připadne církvi nebo sociálnímu zařízení.
V Itálii existují daňové asignace od r. 1990, poplatník může rozhodnout, na co má být použita částka ve výši 0,8 % jeho daně z příjmů. Pokud poplatník této možnosti nevyužije, je daná část jeho daně rozdělena na jednotlivé účely v poměru, v jakém rozhodli poplatníci, kteří této možnosti využili. V Itálii se každé tři roky projednává mezi státem a církví výše částky, kterou mohou poplatníci na výše zmíněné účely asignovat. Z hlediska historického vývoje představuje tento stav pro církev v Itálii velký krok směrem k nezávislosti, ale ve srovnání např. s Německem jde stále o velmi těsné navázání církve na stát a o de facto státní financování církví.
Ve Španělsku existují asignace od r. 1988 a rozhodnout lze o částce 0,5 % daně z příjmů. Pokud poplatník tohoto rozhodnutí nevyužije, jsou tyto prostředky použity na jiné účely. Církve však dostávají i přímé státní dotace na pokrytí potřeb, na které nestačí výnosy z asignovaných částek.
(Další podrobnosti viz části týkající se daňových asignací.)
Výhody:
– každý poplatník může rozhodnout sám, zda chce podporovat danou církev či nikoliv,
– toto rozhodnutí současně pro poplatníky nepřináší další finanční náklady,
– stát uznává svou zodpovědnost za církve.
Zajímalo by mne, kolik "oveček" by bylo ochotno skutečně církvi přispívat ,ale myslím, že by vybraná částka pokryla jen zanedbatelnou část provozních nákladů ( s ohledem na počet občanů hlásících se ke kat.církvi).
11. 01. 2012 | 11:31

Občan napsal(a):

To Asfalt:

Právě proto, že jsou právnickými osobami dle ZVLÁŠTNÍHO zákona a NIKOLI dle obecných zákonů upravujících právní subjektivitu.
11. 01. 2012 | 11:31

český maloměšťák napsal(a):

Z hlediska udržení civilizačně - kulturního rámce Západu je investice do instituce, kdy taková investice má alternativu - tedy možnost investovat do institucí, které už dávno přebraly role církví.... a kdy mezní výnosy z takové investice klesají - taková investice je špatnou investicí.
Jde proti dané civilizaci.

Howgh.
11. 01. 2012 | 11:32

aga napsal(a):

Církev dává jasně najevo, jaká je její pravá povaha a účel. Řáděním, srovnatelným snad jen s nelegálními vymahači dluhů a zlodějskými exekutory, se přihlásila k tomu, že se necítí být správcem věřících (v ateistickém Česku nemá pro předstírání role pastýře věřících oveček půdu pod nohama), ale výhradně správcem majetku a nositelem bezohledné moci. Jméno prvního posametového kardinála bylo naprosto symbolické - církev je svým ovečkám VLKEM, ne pastýřem. Prostí věřící by měli být první, kteří by se proti zfalšovaným restitucím a jejich vymahatelům z řad církevních hodnostářů měli ozývat - mělo by jim záležet na tom, do jak špinavých rukou svěřují ochranu svých duší.
11. 01. 2012 | 11:34

Silvie napsal(a):

Viola,

"bůh je láska", ale co s tím má společného vypasený probošt ve zlatém ornátu?!

Neplatí také - "odříkání a chudoba"?!
Nebo je ta chudoba určena pouze "ovečkám"?

Já jako věřící církev k ničemu nepotřebuju.
A tu návštěvu půlnoční jednou za rok si klidně odpustím. Už takhle mne přijde setsakramentsky draho.
11. 01. 2012 | 11:35

Béda napsal(a):

Viola,

kterého Boha máte na mysli?
PS: neměl na monstrpohřbu VH placeném státem (asi se na velikána nevztahují zákony o pohřebném) promluvit spíše (náboženský "marxista") Dalajláma?
11. 01. 2012 | 11:36

Petr Chelčický napsal(a):

aga

církev , jako instituce prosazuje ideologii.Víra je niterný cit každého člověka, na což vlastně instituci vůbec nepotřebuje.
A vliv jakýsi ho uděláme: Pokud bude církev kecat do všech oblastí života, vliv se projeví, znáte to s tou malou kapkou vody, která neustále dopadá ne jedno místo?
Viola

většina těch prelátů mluvila s polským přízvukem, ten co měl proslov byl skutečně z Vatikánu.
Státní pohřeb by měl být občanský, takto z něj zdrhl předčasně i Sarkozy, neb nezvyklý na něco podobného z Francie, nemohl to již vydržet.

A dá se o tečce hovořit v případě, že bude až za 30 let? Kdo z nás se ji dožije, či zas žijící budou pamatovat, jak to tehdy vlastně bylo?
11. 01. 2012 | 11:36

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

"institucí, které už dávno přebraly role církví.... a kdy mezní výnosy z takové investice klesají"

které instituce máte na mysli a výnosy z takové investice ...myslíte jen v kapitálových výnosech a nad morálkou neuvažujete - morálka je to, co nám tu chybí a povědomí o desateru, ale nejen povědomí, ale hlavně dodržování desatera. Není to tristní, že se do parlamentu nedostala křesťanská strana? Není na místě církve podpořit, alespoň naposledy, když se s ní máme navždy rozloučit?
11. 01. 2012 | 11:36

Gustáv Kočí napsal(a):

Tak už to v "nejatheističtějším" státu na světě vypadá, že to spěje ke klerikálnímu státu:DDD

Petr Chelčický se obrací v hrobě, ale aspoň nějaký má. To Jan Hus se musí obracet v Rýnu.

Zatímco tady soudružíte, tak máme 21.století na krku, a Krokův levoboček Po-Krok se asi někde zakecal. Asi řeší majetko-právní spory s baziliškou sv.Víta.

Ale že to 20.století stálo za to!!!
Sekec! Mazec! Ale to nemůžete pamatovat...
11. 01. 2012 | 11:37

Inci napsal(a):

Kryštof Alois Lautner ...

Katolická církev svatořečí kde koho , ale opravdového bojovníka za za čistotu svých oveček a mučedníka ne ...

Je opravdu ponižující pro občany tohoto státu dávat jakýkoli majetek pokrytecké organizaci mající za jediný cíl ovládnout duše svých spoluobčanů za účelem prebend ...
11. 01. 2012 | 11:37

ujo napsal(a):

Absurdistán patrně pokračuje

Věřících valem ubývá ( viz výsledky sčítání lidu )tak vláda rozpočtové odpovědnosti k penězům , které církvím pravidelně vyplácí a (ještě desítky let bude ) velkoryse přidá další.

Přibývá starých a nemocných - tak lidumilný ministr Heger zruší místa 1000 lékařů ( a samozřejmě lůžka)
11. 01. 2012 | 11:39

Čitatel napsal(a):

Jestli nějaký pan farář mnich nebo pěstoval na zahrádce mrkev, prodal a postavil katedrálu, ihned mu to vraťte !!!
Pokud církev získala majetek konfiskacemi po b9lé Hoře, za Inkvizice apod- potom jim to opět konfiskoval Josef II, Masaryk, a třeba i ti komanči - jak nabyli tak pozbyli, žádná morální újma
Máme tu cca milion věřících, kteří si své bohoslužby zaplatí ze svého, ostatním do toho nic není. Ať si faráři a flanďáci přečtou bibli- církev tu není k hromadění majetku a tvoření zisku..
...
Vláda má jednoduchou možnost, když slíbila navrácení - může vrátit a stejným zákonem uložit 100 % da%n na restituovaný majetek. Na první pohled to zní cynicky nemorálně. Když to ale mohlo zkousnout 6 milionů majitelů stavebního spoření, lidi co podle platných zákonů budovali fotovoltaické elektrárny a následně byli zdaněni, a nesmírné množství dalších, církev to také přežije
11. 01. 2012 | 11:39

Občan napsal(a):

To Viola:

Nikoli, Paní Violo.
České kořeny jsou pohanské a případně ortodoxně křesťanské - protože keltské a slovanské. Rozhodně NIKOLI katolické.
Takže pokud bych šel do důsledků, obřady by musel provádět kněz řecké ortodoxní nebo irské církve. To totiž byli prvotní nositelé křesťanství na území Čech a Velké Moravy.
11. 01. 2012 | 11:40

Jan Čermák napsal(a):

Antonín Hrbek
Děkuji za vysvětlení.

Menšina
Četl jste příspěvek pana Hrbka?

Všem Doporučuji. R.Dawkins: Boží blud
11. 01. 2012 | 11:41

Občan napsal(a):

A teď se jdu vyzvracet, protože zrovna poslouchám Bártovo a Johnovo "vysvětlení", proč kývli na klerikální zlodějnu.
11. 01. 2012 | 11:41

aga napsal(a):

Viola

vzhledem k tomu, že poslední "církevní" hodnostář, kterého Havel před smrtí - spolu s jeho požehnáním - přijal, byl jeho buddhistický přítel dalajlama, vypadá to, že si katolíci uzurpovali i ten pohřeb. Nebo se snad konalo poslední pomazání, o kterém nevíme? Havel pokud víme nebyl pokřtěným členem té vymahačské bandy, která se neštítí žádného podvodu. Navíc, mluvit o západní civilizaci - zvláště v souvislosti s vymáháním hmotného majetku - jako o "křesťanské" je nesmysl. Je to čirý judaismus, co tu praktikujeme, ve všech ohledech. Zvládnutí Nového Zákona nás teprve čeká, ale restitucenás od toho opět vzdálily.
11. 01. 2012 | 11:42

Balbín napsal(a):

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! Po přečtení množství komentářů, zase mám dojem,že v Čechách už je jenom lež a nenávist,padesát let totality se nedá zapomenout. Na nenávisti se nedá nic budovat - co většině diskutérů jaksi uniká.
11. 01. 2012 | 11:42

Viola napsal(a):

Petře Chelčický

já jsem sledovla pohřeb jen v TV, tak mi uniklo, že prezident Sarkozy odešel dříve, nějak o tom pochybuji, ale když to říkáte. A ano je u nás hodně polských kněží, hodně populární je Zbygněv Czendlik, ten je opravdu rostomilý. U nás má málokdo takovou odvahu jít studovat za kněze a skutečně se jím i stát a hlavně dodržovat celibát, to se zdá být nepřekonatelnou překážkou.
11. 01. 2012 | 11:42

Asfalt napsal(a):

Občan:
Církev není právnickou osobou na základě zákona, nýbrž na základě registrace. Zákon jen tuto registraci státu dovoluje, stejně tak jako dovoluje zřízení např. s.r.o. Pokud má být tvrzeno, že některé zákony jsou "zvláštní" a osoby podle něchto zákonů nemají práva, pak by se jednalo o diskriminaci, kterou má stát zakázanou. Pokud by církve měli stát mimo nějaké zákony, musel by toto zákon výslovně vyslovit (a pak bychom se bavili, zda takové zákonné omezení je či není ústavně konformní). Existuje zákonné omezení dotčených práv církve?
11. 01. 2012 | 11:45

Viola napsal(a):

aga

dovedete si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby měl prezident Čechů mít budhistický pohřeb a přijeli by tu místo z Vatikánu budhističtí mniši? Jeden zástupce byl i v kostele a byl tam i zástupce islámu a tak by to mělo být - ve smrti jsme si všichni rovni - jen někteří vyvolení mají překrásný pohřeb, který si ani nezasloužili a v tom je ta katolická církev úžasně milostivá.
11. 01. 2012 | 11:46

Petr Chelčický napsal(a):

Gustáve

moc nad panovníkem a majetky pravoslavné církve v Rusku byla tak velká, že na počátku 20. století to vedlo až k pádu Romanovců a vítězství bolševiků v Rusku.
A pak už to byl mazec, to máte pravdu, jinak ale období 55 let v míru v Evropě, pomalu nejdelší v dějinách, beru jako výsledek toho, že právě církev v Evropě po 2. svět. válce ztratila na významu a že se vlády pokoušely zavést občanskou společnost.
11. 01. 2012 | 11:47

Carlos V. napsal(a):

Viola : Kolik církví, tolik morálek. A samozřejmě několik dalších.

Společenská role církve je dávno pasé - a není třeba je jakkoliv podporovat.
11. 01. 2012 | 11:48

Bazzy napsal(a):

jestli to projde přes sněmovnu, tak se to bude muset napadnout u ústavního soudu.
Čím dál víc mám pocit, že si tento režim nezasouží, abych v něm žil ...
11. 01. 2012 | 11:49

aga napsal(a):

Asfalt

.. Existuje zákonné omezení dotčených práv církve?

Jistě, stojí v Novém Zákonu (ostatně i ve Starém - zlatému teleti se sloužit nemá). Ostatní zákony byly v ateistickém Česku šité na míru právě takovýmto restitucím.
11. 01. 2012 | 11:49

Petr Chelčický napsal(a):

ago

též mne už měsíc vrtá hlavou, proč zrovna Havlův pohřeb byl demonstrací katolické církve?
11. 01. 2012 | 11:50

aga napsal(a):

Viola

Ale o tom budhistickém pohřbu to přeci není - jde o to, že i ten tyjátr kolem Havla s vypíchnutou rolí katolické církve byl jen předehrou ke schválení restitucí. Katolíkům a církvím obecně prostě není svaté vůbec nic.
11. 01. 2012 | 11:51

Viola napsal(a):

Občane

velké rozdělení církve na východní a západní bylo dílo ďáblovo, ale aspoň se něco zachovalo - katolické - základní. Mi se také více líbí východní kněží - zdají se mi pravdivější a ty jejich hlasy, ty jakoby volaly z hlubin nebe.
Také mám dojem, že patříme více na východ, než na západ.
11. 01. 2012 | 11:51

Carlos V. napsal(a):

Silvie
Daňové asignace - v zásadě je chápu a jsem i částečně pro, ale výběr by měl být mezi celospolečenscky prospěšnými organizacemi.

Tedy - církvím přispívat nemožno.
11. 01. 2012 | 11:52

příznivec kultu Jedi napsal(a):

Balbíne

to není nenávist ani závist, jen bezmocnost a zoufalství
11. 01. 2012 | 11:52

aga napsal(a):

Petr Chelčický

Svět je v dobře zorganizovaném rozvratu, ovšem naštěstí je tu tisíciletá organizovaná síla, která zavede nový řád - pro naše dobro, samozřejmě. A to se vyplatí.
11. 01. 2012 | 11:53

Viola napsal(a):

ago

díváte se jaksi jen přes ty peníze. Katolická církev udělala maximum, aby se bývalý prezident Havel dostal alespoň do očistce.
11. 01. 2012 | 11:53

Asfalt napsal(a):

Aga:
Bohužel Nový zákon není pramenem práva státního práva. Nový zákon může být jen důvodem zpytování svědomí církve. Právnické osoby ale svědomí nemají. Lidem to pak církevní hodnostáři asi náležitě vysvětlí (téměř z každé křovárny se dá udělat morální čin, pokud se dobře podá).
11. 01. 2012 | 11:54

Petr Chelčický napsal(a):

Viola

právě proto, že jsme ve středu, jsme nejatejističtějším národem v Evropě. Zde se ty vlivy stýkaly a mlely, mnohdy vylučovaly a kde není důslednost, přijdou pochyby.

Podívejte doma na své děti. Maminka řekne A, tatínek B a dítě neposlechne nikoho.
11. 01. 2012 | 11:56

Viola napsal(a):

Carlosi

mám dojem, že nemáte pravdu. Církve se vždy snažily starat se o ty nejubožejší a v současné době těch ubohých přibývá.
11. 01. 2012 | 11:57

ujo napsal(a):

Tak církve budou dostávat ročně o 2,5 mld. ročně více, další peníze poplynou z vrácených nemovitostí ( a peníze z pam. péče na církevní objekty údajně poplynou dál).
Řekl již někdo z církví (tedy především katolické) na co bohulibého chtějí tyto peníze konkrétně použít?
Bylo řečeno kdo , který orgán (konkrétně a jmenovitě) bude o použití vráceného rozhodovat?
Budou do toho v tak autokratické organisaci jako je katolická církev moci mluvit věřící?
11. 01. 2012 | 11:57

Petr Chelčický napsal(a):

aga

člověk je sám sobě suverénem a nepotřebuje talismany.
Přibydou jen další třecí plochy v dnes tak nestabilním universu.
11. 01. 2012 | 11:57

Almo G™ napsal(a):

http://denikreferendum.cz/clanek/12247-drabek-planuje-zruseni-jedinecneho-ustavu-pro-zrakove-postizene

To každý musí pochopit, to je přece jasné, nejsou holt peníze. Musíme je poslat jednomu ideologickému think-tanku. Čert vem nevidomé...
11. 01. 2012 | 11:58

Viola napsal(a):

Petře Chelčický

v tom máte pravdu, kde není jednotné velení, nejsou výsledky. A kde býváme v jednotě? Jen v lásce a tu je třeba podporovat.
11. 01. 2012 | 12:00

Petr Chelčický napsal(a):

Violo

jak jste přišla na to Církve se vždy snažily starat se o ty nejubožejší

církve se o ně staraly leda tak, že jim tvrdily, že když budou hodní, budou se mít dobře až po smrti. Jinak pro ně neudělala nic.
11. 01. 2012 | 12:00

aga napsal(a):

Asfalt

Ano, bohužel. Bohužel církvi a ani vám nepřijde divné, že její určující morální zákon je v takovém rozporu s výkonem státního práva - na zákonech potřebných k aktuálnímu výkonu téhož se jistě její lobbisté podíleli. A přitom je to hlavně "ostraha víry a morálky", ze které čerpá ta organizace oprávněnost své existence a tudíž i vznášených majetkových nároků. To jsou ale paradoxy, že. Dovedete si představit nějakého katolického theologa, jak říká - sorry, Pane, my víme, že majetek nemáš rád, ale státní zákon je halt státní zákon, proti tomu my nic nezmůžeme?
11. 01. 2012 | 12:00

ujo napsal(a):

Bude zveřejněn seznam vracených nemovitostí a ocenění (v jakých cenách byly oceněny?) nevracených ale proplácených?
Kdo bude kontrolovat rozsah a správnost ev. výpočtu?
11. 01. 2012 | 12:02

příznivec kultu Jedi napsal(a):

Almo G™

a všichni se nakonec sejdeme na poště.
Bude tam ale velký nával.
11. 01. 2012 | 12:02

aga napsal(a):

violo

Ryba vždy smrdí od hlavy. Hlásání pokory, lásky a soucitu organizací, která bezohledně připraví ožebračený a zadlužený stát o prostředky, potřebné pro jeho staré, nemocné a chudé, může být jedině kontraproduktivní.
11. 01. 2012 | 12:03

Carlos V. napsal(a):

Viola : oddělujme církev a některé její organizace charitativního typu - tedy charity od farářů a mnichů.

Faráře a mnichy potřebují jen věřící a jejich role pro společnost je spíše negativní (rozšiřování a udržování dogmatu, tedy nesvobody ducha).

Charita je v pořádku - ovšem neěla by být zneužívána k propagaci učení nesvobody.
11. 01. 2012 | 12:03

Béda napsal(a):

Viola,

"Katolická církev udělala maximum, aby se bývalý prezident Havel dostal alespoň do očistce." Co to pravíte, paní? Neměl pro to dělat vše právě nebožtík ještě počas svého života? Třeba dodržováním Desatera, kupř: Nezabiješ (skutkem ni podporou skutku)! Nesesmilníš! Nepokradeš!... Co s tím má společného nějaká církev?
11. 01. 2012 | 12:03

Jan napsal(a):

Je to darebáctví. Jakápak spravedlnost? Komunismus nás okradl všechny. Kromě svobody jsme byli okradeni o možnost podnikat, zakládat rodinné firmy atd. atd. Prostě smůla, ale tak šel život. KDO a PROČ se má nyní mít jako prase v žitě, kdo má mít prospěch z majetku, který nota bene ani jeho příbuzní nevytvořili? Vyžraní svatouškové, jejichž živobytí je založeno na podvodu!
11. 01. 2012 | 12:04

Carlos V. napsal(a):

Balbín : nenávist ? Nikoliv. Církev považuji za škodlivou organizace, ale jakožto svobodomyslný člověk ji nechci nijak zakazovat.

Jen a pouze ji nechci nijak podporovat.

Nenávist ? Spíš zloba. Berou mi peníze a dávají je těm, kteří škodí.
11. 01. 2012 | 12:06

schaba napsal(a):

Římští katolíci se nezapřou že pocházejí od samotného Satana,celá ta církev i se svým Luciferem co sedí ve Vatikánu jen hrabou,mamon,peníze,bohatství a hlavně zlato.Neví někdo proč má ukřižovaný Kristus na kříži slovanské rysy a ne semitské?
11. 01. 2012 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Dovolim si take neco poznamenat:

Ja jsem si vzdycky myslel, ze by se cirkevni restituce uskutecnit mely, protoze tito staronovi majitele by na nich s velkou pravdepodobnosti dobre hospodarili (jak je tomu v Nemecku, Rakousku, atd).
Nicmene jsou zde i zavazne duvodu proti - jednak ty, ktere uvadi utor clanku, ale pro me hlavne to, ze tato vec cirkve (a hlavne tu katolickkou) tezce poskozuje v ocich verejnosti (a je trapna i mnohym vericim, vcetne me).
Proto si myslim, ze by bylo daleko lepsi, kdyby se cirkve udelaly gesto a svych naroku se zrekly.
V zajmu objektivity by ale asi bylo dobre vyslechnout i hlas druhe strany na to, jestli ten cirkevni majetek byl skutecne ve vlastnictvi cirkve, nebo byl od josefinskych dob cirkvi jen propujcen.
Nedavno o tom psal (podle meho nazoru zbytecne agresivne) kardinal Vlk (http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=579):
******************************************************
Restituční pohádky a argumenty
16. 11. 2011
Když jsem byl jako dítě, rád jsem se svými sourozenci poslouchal pohádky. Stále jsme „mámili“ od našeho dědy, aby nám něco vyprávěl. A nevadilo nám, že často vyprávěl stejné pohádky, i když trochu jinými slovy. Zdá se mi, že všechny pohádky mají nějakou přitažlivost a že si je i dospělí posluchači rádi znovu a znovu poslechnou.
Nemyslím teď na pohádky o Hloupém Honzovi, nebo o Červené karkulce, ale novinářské „pohádky“ o církevních restitucích. Sám jsem od r. 2005 na těchto webových stránkách napsal alespoň 20 článků na toto téma, zvláště článek „Pohádky novinářů“ z 19.2.2010 a „Svítání naděje“ z 31.10.2011. V posledních létech, když se řešení této otázky stalo znovu konkrétnější, začala opět „pohádková sezóna“, i když bylo dosti jiných témat (korupční skandály, „loupení“ ze státního majetku atd.). „Pohádkáři“ se rekrutují z okruhu KSČM a z lidí jim blízkých. Pochopitelně, kdo ukradl, nerad svůj lup vrací. Takže o meritu věci – že jsou proti narovnání svých protiprávních činů minulosti – bych se ani nerozšiřoval. Je však velmi zajímavé, jakými „důkazy“ argumentují a jak znovu a znovu opakují staré výmysly, kterými klamou nepřemýšlející čtenáře a posluchače těchto „pohádek“. Moji přátelé mi někdy říkají, že takovou „úrovní“ argumentace nestojí za to se zabývat. Ale mě vždy - v minulosti i v přítomnosti - dráždily nepravdy, bezpráví a nespravedlnost, zvláště do nebe volající, a nenechávaly mě v klidu. Na to jsem také v minulosti nejednou doplácel.
Teď mám na mysli zvláště článek z poslední doby – „pohádky“ Lenky Procházkové s názvem „Církev nemá na restituce právní nárok“ (Literární noviny z 10. 11. tr.).
Ve svém článku jde paní Procházková až k Josefu II. a líčí historii církevního majetku. Dělá to stylem, jaký dobře znám z dob komunistické totality (studoval jsem v té době na Karlově univerzitě také trochu historii), kdy se říkalo to, co se nám líbí a co potřebujeme slyšet, ne to, co jsou skutečnosti a fakta. Aniž cituje nějaké dokumenty a fakta, kterými by svá tvrzení doložila, Procházková pouze spekuluje o důsledcích „Josefínských reforem“: „Majetek, který církvi zůstal dál k užívání, už jí však nepatřil, měla ho pouze ve správě…Tak to fungovalo až do vzniku Československé republiky“. Velkým „přemetem“ se přenesla přes druhou polovinu 19. století a cudně pomlčela o závažných historických faktech, které se jí nehodily, že se totiž v té době v Rakousko – Uhersku formovaly Ústavy (zvláště ta z r. 1873) a že byl v r. 1874 vydán zákon o pozemkových knihách. Podle toho zákona byla pořízena evidence majetku a jeho majitelů. Vedle starých Zemských desek pozemkové knihy evidovaly podle katastrů všechen majetek, i církevní. Stojí za to se informovat o přísném procesu zapisování majetku do těchto knih, protože měly konstitutivní charakter, to znamená, že zápis v nich měl charakter zákona, a když tam byl nějaký majetek zapsán, tak plným právem patří uvedenému majiteli. Seznamy majetku byly nejprve dlouhou dobu vyvěšeny na veřejných místech, aby všichni mohli posoudit, jestli zapsání do pozemkových knih je oprávněné a aby se případně jiní vlastníci mohli přihlásit a uplatnit svůj nárok.

(pokracovani)
11. 01. 2012 | 12:07

Občan napsal(a):

Petr Chelčický napsal(a):
Violo
jak jste přišla na to Církve se vždy snažily starat se o ty nejubožejší
církve se o ně staraly leda tak, že jim tvrdily, že když budou hodní, budou se mít dobře až po smrti. Jinak pro ně neudělala nic. 11. 01. 2012 | 12:00"

To musím pro objektivnost poopravit.
Kláštery, řeholní domy, kostely i celé kongregace plnily státní zakázku, kdy si u nich panovník objednal sociální služby v podobě zakládání a provozu špitálů (kombinace nemocnice, polikliniky, ústavu sociální péče a domova důchodců), škol, chudobinců a vydávání potravinových dávek chudým.
Za to tyto subjekty neplatily daně, cla a trhové poplatky z žádného jimi UŽÍVANÉHO majetku a zboží.
11. 01. 2012 | 12:07

Ivan napsal(a):

Jeste jsou tu obce. Pochazim z vesnice kde se za poslednich dvecet let nepostavil ani jeden novy dum. Z jedne strany je zaplavove uzemi na nej navazuje zeleznice a areal byvaleho JZD. Jednine misto kde by se dalo stavet je cirkevni a proto obec nemuze pozadat stat, aby ho na obec prevedl. Takovych obci jsou v CR stovky.
Kazda obec by urcite byla rada, kdyby uz nekdo konecne rekl co konkretne se cirkvi vraci a co zustane statni.

Samozrejme si nedelam iluze o tom, ze se na zablokovany cirkevni majetek brousi zuby gauneri okresniho popr. krajskeho formatu.
11. 01. 2012 | 12:07

Viola napsal(a):

ago

ještě jeden můj postřeh. Václav Havel byl spolu s kardinálem Vlkem ve vězení. Každý měl svou víru a podívejte se kde dnes oba jsou a která pravda a láska vítězi?
11. 01. 2012 | 12:07

vaclavhorejsi napsal(a):

(dokonceni)
Pokud by si paní “autorka“ nechtěla dávat práci a jít se podívat na pozemkové knihy do Státního archívu, pozval bych ji na Pražské arcibiskupství, kde ji pan ing. Štícha rád dá nahlédnout do všech kopií těchto pozemkových knih (případně i Zemských desek), které arcibiskupství v kopiích vlastní, a přečíst si, že je v nich církevní majetek podle zákona zapsán a že tedy církev je jeho vlastníkem. Z toho zjištění je možné poznat, jaké „pohádky“ se lidé někdy odvažují bezostyšně vyprávět.

V témže článku se odvolává na tehdejšího vicepremiéra JUDr. P. Rychetského, který údajně v r. 1999 vydal (protiústavní) „stanovisko“, že „církev nemá na restituce právní nárok“. Nevím, jakou formou a kde uveřejnil toto „stanovisko“, které by znamenalo veřejné schvalování komunistických bezpráví (viz bohatá opačná judikatura Ústavního soudu). Nevím, jak odůvodňuje protiústavní upírání „právního nároku“. Jistě zná pozemkové knihy a charakter jejich zápisů. Takový výrok (který ještě neznamená, že upírá církvi vlastnictví majetku), by znamenal velikou skvrnou na jeho profesním profilu.
Takováto neúcta k historickým faktům, jakou Lenka Procházková projevuje, je typická pro totalitní komunistický režim. Ostatně ona se odvolává na některé analýzy komunistických právníků. Nebudu se zabývat řadou dalších ´blábolů´ zmíněného článku. Ale ještě o jedné flagrantní pohádce, která dokresluje výše uvedené, se musím zmínit. Tvrdí, že majetek „podléhal reformě z 18. století a reformě z roku 1919“. Aniž cokoliv dokládá a vysvětluje, odvolává se „šmahem“ na zestátnění klášterů za Josefa II., bez ohledu na pozemkové knihy a na jejich zápisy, a mluví obecně o pozemkové reformě po první světové válce. Zamlčuje, že drobné farní pozemky, které nedosahovaly určité rozlohy, nebyly touto reformou vůbec dotčeny a jsou dosud zapsány v pozemkových knihách, které byly v r. 1964 uzavřeny, ale majetky jsou dále evidovány u katastrálních úřadů jako nástupní instituce. Mnohé větší majetky diecézí měly v pozemkových knihách z té doby poznámku o „zamýšleném převzetí“, ale také další poznámku o „propuštění ze záboru“. Takže tento majetek první pozemkovou reformou nakonec zabrán nebyl. I tyto úřední zápisy si lze ověřit v pozemkových knihách.
A ještě k pohádce o tom, že církev nemohla s tímto majetkem svobodně nakládat. Ano, zvláště menší farnosti, které neměly tolik majetku, aby se mohly financovat samy, dostávaly podle svých majetkových poměrů tzv. „kongruu“, tj. příspěvek z Náboženského fondu (i za vedení státních matrik) a jejich majetek byl „hlídán“ finanční prokuraturou, aby se nezmenšoval prodejem, aby stát pak nemusel zvyšovat příspěvky. Ale to na charakteru plného vlastnictví nic neměnilo.
Veškerý církevní majetek byl zapsán v pozemkových knihách, do kterých se ještě na začátku komunistické doby do r. 1954 zapisovalo. Takže při jednání mezi církvemi a vládou se jedná o restituci tohoto řádně v pozemkových knihách zapsaného majetku.
Způsob argumentace, kterou jsem tu předkládal, je možné si ověřit v odborných expertízách Ústavního soudu, které byly o charakteru církevního majetku a o nárocích církví pořízeny, když soud rozhodoval o žádosti skupiny senátorů zrušit blokační paragraf 29 zákona o půdě 308/1991Sb.
A druhým zdrojem důkazů jsou materiály zvláštní parlamentní komise, která zkoumala návrh restitučního zákona Topolánkovy vlády a pořídila také odborné expertízy o otázce charakteru vlastnictví církevního majetku i s pomocí zahraničních renomovaných firem. Po stránce právní je tato otázka více než jiné řádně zdokumentována. Jen je třeba nezavírat oči a nemít zlou vůli.
Takovéto důkazy stojí proti „pohádkám“ paní Procházkové.
V podobném duchu se nese článek soudruha Jiřího Dolejše v Parlamentních listech.cz, který se ve svých úvahách vrací hluboko do středověku. Ale jeho úvahy se nesou v podobném, nikoliv právním, ale ideologickém duchu. Oba autoři vycházejí zřejmě ze stejných ideologických hledisek. Stále stejné závěry: komunistická doba zničila právní myšlení lidí, a tak se v takových kalných vodách nepřátelům církve snadno „loví“. Proto je třeba vyvracet podobné hrubé nepravdy.

(pokracovani)
11. 01. 2012 | 12:08

vaclavhorejsi napsal(a):

dokonceni:

Česká biskupská konference podává svými prostředky jinde pozitivní vysvětlení k tomu, proč zvláště v dnešní době, kdy naše společnost potřebuje stálé připomínání a přinášení duchovních hodnot, potřebuje církev prostředky, aby jednak byla nezávislá, jak to předpokládá Ústava, a aby měla možnost vyvíjet svou činnost i k prospěchu dnešní společnosti, kde kultura mezilidských vztahů (viz parlamentní diskuse, poměry v rodinách, sobectví politiků, korupce atd.) je skoro na nule. Takže církvi nejde jen o právo a spravedlnost a o vlastní obohacení, ale o prostředky, aby mohla plnit své poslání, jak je to běžné jinde v Evropě, prostředky ke službě, kterou i lidé mimo církev dnes uznávají.
11. 01. 2012 | 12:08

Carlos V. napsal(a):

Ivan : Zablokovaný církevní majetek ? Co nejrychleji odblokovat - a převést na obce či stát.
11. 01. 2012 | 12:09

slavwin napsal(a):

Také tomu nerozumím, čtu tady že neměla, vše spravoval a spravuje stát, kdo je pod dohodou s církvemi podepsán, kde je originál dohody. O majetek arcibiskupa Ditrichštejna je veden spor v Mikulově dědičky z Jižní Ameriky se státem, ten je také zahrnut do vyrovnání. Navštívil jsem v Jeseníkách na hranici s Polskem, hrad-zámek arcibiskupský, ve skupině byli dva sympatičtí němci. Prohlídka končila v jídelně zasedačce, kde byli zobrazeni arcibiskupové užívající památku, z nichž jen jeden v ní bydlel. Při prohlídce obrazu posledního arcibiskupa se oči toho staršího němce setkaly s mými a on mi posunky ukazoval výšku 10letého chlapce a vyrozuměl že v té době se s ním setkal nebo byl. Ten mladší byl podobný zobrazenému portrétu. Opravdu tu nevidím od nikoho žáden důkaz komu co patřilo, jak mám zafixovaného Kalouska, tak k nějaké zlodějně nebude daleko.
11. 01. 2012 | 12:10

Carlos V. napsal(a):

vaclavhorejsi :
je otazka, jak moc lidi potrebuje sluzbu cirkve. Pocty vericich rychle klesaji. Bez otazky se odpovedi nedockame.

Idealni by bylo referendum s otazkami :
- ma byt provedena restituce v navryenem formatu
- ma stat financne podporovat cirkve

Bez otazky neni odpoved
11. 01. 2012 | 12:12

Pepa Řepa napsal(a):

Asfalt
přesně na to se ho ptám a odpovědí je informmace o děsivém právním povědomí :-).
Jen dvě občana citace "O Církvi".

"Ony také neplatí daně a jejich právnické osoby stojí zcela mimo právní řád ČR. Což je pikantní zejména v případě škol, sociálních a zdravotnických zařízení".

"Provozuje podnikatelské činnosti a neexistuje vůbec žádný důvod, aby měla jakkoli vyjímečné právní postavení".
-------------------------
Jedna odporuje druhé.
tvrzení, že jde o "zvláštní" zákon je úsměvné.
Ten není součástí právního řádu ČR?

Pokud Lojza coby nájemce odvádí stejné daně státu ze zisku, jako kdokoliv jiný, nevidím problém, kde je stát ochuzen.
11. 01. 2012 | 12:13

aga napsal(a):

Viola

Nezlobte se, ale co mi je v této souvislosti do Havla? To je pro katolickou církev Havel důležitější, než tisíce zničených a ožebračených, kteří budou následkem jejího bezohledného tahu na restituce ? Tvrdíte, že ten tyjátr byl veden nezištným strachem o duši chudáka hříšníka Havla? Vy vyčítáte v souvislosti s restitucemi MNĚ, že se na to dívám přes peníze?? Pardon, ale tady bude další diskuze bezpředmětná.
11. 01. 2012 | 12:14

Viola napsal(a):

schabo,

vás jsem si už všimla. Jaké jsou rysy semitské a jaké slovanské? Ježíš Kristus přišel zvěstovat, že Božími dětmi jsme všichni, tak asi proto vypadal tak trochu univerzálně, škoda, že neměl i trochu šikmé oči.
11. 01. 2012 | 12:15

Asfalt napsal(a):

Aga:
S tím, co podotýkáte se dostáváme do hlubších filozofických rovin. Stát ale nemůže vykonávat moc podle Nového zákona. Jediné co může, je činit to, co má státním právem dovoleno. V otázce co má státní právo dovolovat, se dostáváme na téma demokracie či oligarchní vlády protěžující určité zájmy. Osobně nepovažuji současný režim za příliš demokratický, proto mě některé věci vůbec nepřekvapují.
11. 01. 2012 | 12:15

Viola napsal(a):

ago

každý hříšník je k politování a církev zachraňuje, co se dá. Já se na vás ani trochu nezlobím. :-)
11. 01. 2012 | 12:17

Občan napsal(a):

To Václav Hořejší:

Pane profesore,
jednak Vás zdravím a druhak Vám chci poděkovat za Váš názor. Vyslovit jej asi nebylo pro věřícího člověka snadné.

Vlkovy názory mne nepřekvapují. Je zřejmé, že je hoden svého jména (ačkoli - vlci jsou rovné, hrdé a čitelné psovité šelmy; takže se jim vlastně musím omluvit).
11. 01. 2012 | 12:18

aga napsal(a):

Dejte císaři (státu), co je císařovo (státní), a Bohu, co je Božího - kde v tom vidíte něco o nároku na vámi ukradený majetek, Vlku?
11. 01. 2012 | 12:19

Roman napsal(a):

Věci Veřejné zahrály opetně velké divadlo ! Již,ale se známým koncem,to znamená ,že vždy ustoupí diktátu ODS a TOP 09 !Proč ? Odpověď je naprosto jasná! Ministři VV nechtějí přijít o své stotisícové platy !!!!Jsem přesvědčen že pokud by vláda ČR závisela na tom,že nás obsadí Číňani VV by hlasovali pro obsazení ČR Číňany!!!!
11. 01. 2012 | 12:19

Béda napsal(a):

V. Horejsi,

1/ byl bych vám povděčen, kdybyste u Biskupské konference získal díky svým vztahům seznam požadovaného, vydávaného a zadokumentovaného majetku a zveřejnil to zde

2/ argumentace, že církev potřebuje peníze ke svému provozu je komická. Kdo je dnes za těžké krize nepotřebuje? Proč by zrovna církev by měla být v převážně ateistické společnosti tím, koho zájem ze státních prostředků je privilegován?

3/ není církev privilegována již tím, že její provoz je státem dotován - mzdy, údržba památek, účetnictví, daňové zákony, dokonce školství !!!???
11. 01. 2012 | 12:20

aga napsal(a):

Violo

církev sama je hříšná, jestli vám to z diskuze o jejích hříšných, nekřesťanských nárocích ještě nedošlo. Nemá morální právo nikoho zachraňovat, být vámi, bojím se o svou duši právě proto, že je v jejích spárech. O pohřbu se mluvilo jako o černé mši, a asi to nebylo daleko od pravdy.
11. 01. 2012 | 12:22

český maloměšťák napsal(a):

...A Zlatoústý praví : " Nepodal-li by lid desátků, všichni reptají - jedná-li však proti přikázání božímu, nikdo nereptá proti němu." Důvod jest : Protože více slouží mamonu pro lakomost, než Kristu Pánu pro dosažení blaženosti. Neboť "od nejmenšího zajisté z nich až do největšího z nich všickni napořád vydali se v lakomství"(Jeremiáš, 6.kap.). Neboť bohužel světští pánové, předstírajíce nouzi, odírají své poddané sbírkami. A co jest ohavnější, představení církve jako papežové, arcibiskupové, biskupové, arcijáhnové, opatové, probošti, kanovníci a jejich náhončí vyhýbajíce se nouzi, ďábelsky vynucují podpory,dle svého ničemného usnesení, k němuž nezavazuje ani božský, ani lidský zákon, neboť příčinou jest marnotratné a rozkošnické trávení dědictví Kristova.
Kde, táži se, jest zákon, aby takový představený cenil lid svůj ?...

...proto odpovídá jim papež Innocenc v jednom svazku a dle něho v I, kvestii 1, poslední kapitole : "Jestliže by někdo obročí nebo důstojnosti, nebo děkanátu, nebo nějakého církevního úřadu , nebo jakékoli svátosti církevní , jako jsou křižmo nebo svatý olej a svěcení oltářů nebo chrámů pro zlořečenou rozpálenost lakoty penězi získal, ten ať nemá cti té, špatně ji nabyv, a kupec, prodavač i sprostředkovatel známkou bezectí postiženi buďtěž". A následuje k výroku proti poznámkám Antikristovým : " Ani k výživě," vece, " ani pod záminkou nějakého zvyku před nebo po ať nic se nevymáhá, ani ať nikdo se neodvažuje se dávati, neboť svatokupectví to jest."...

/Jan Hus : Kázání proti hříšnému kněžstvu/

P.S.
http://www.moh.cz/pdf/ohp/412.pdf

Zatím ještě Rvačku nemáme.
Zatím.
Zatím máme jen VV. Které hrají tu nejodpornější roli, jakou uměla Mafie vynalézt - dva tři dny jako by dávaly naději na změnu... a po této době ji zašlapou do země.
Také metoda inkvizice - mimochodem. Velmi účinná co se týče rozleptávání duše davu i jednotlivce.
A VV jako by si tento morbidní cirkus oblíbily. Používají jej při sebemenší příležitosti.
Proč ? To nevím - nezdá se ale že z hlouposti. Spíše jde o nějaký záměr o kterém zatím nevíme.
11. 01. 2012 | 12:22

Viola napsal(a):

pozdravuji Vás pane profesore

"Takže církvi nejde jen o právo a spravedlnost a o vlastní obohacení, ale o prostředky, aby mohla plnit své poslání, jak je to běžné jinde v Evropě, prostředky ke službě, kterou i lidé mimo církev dnes uznávají. "

Tak si to myslím také a snad budeme mít možnost to i kontrolovat a odvolávat se na to, popřípadě požádat o pomoc, když je stát tak škudlivý a odtrhuje od úst, kde to jen jde.
11. 01. 2012 | 12:23

Petr Chelčický napsal(a):

proboha hořejší, to chcete návrat k feudalismu.

Feudalismis se vyznačoval tím, že církev a šlechta vlastnily pozemky a pronajímaly je za pachtovné a desátky.
Když se začal rozvíjet průmysl, továrny potřebovaly volnou pracovní sílu a ne přokovanou k cizí půdě. Proto bylo zrušeno nevolnictví (nutnost v dějinách) a lidé rádi vyměnili dřinu na poli za mzdu ve fabrice. Logicky se pak objevilo heslo půda patří těm, kteří na ní pracují a mělo velký úspěch, logicky přišla pozemková reforma s nástupem nového státu v roce 1919.

A nyní přijde pohádkář z akademie věd(zklamal mne jeho malý rozhled), a tvrdí, že se máme, co do vlastnictví půdy vracet do feudalismu?

I to heslo co bylo ukradeno musí být navráceno, je pěkná pohádka, kdyby to tak bylo, vrátíme se do feudalismu.
11. 01. 2012 | 12:23

aga napsal(a):

Roman

Kdyby se Čínani vrátili k taoismu, nebo alespoň ke konfucianismu, tak by to bylo rozhodně lepší než to, co nás obsadilo teď.
11. 01. 2012 | 12:23

Viola napsal(a):

ago

víte, co je černá mše? Jediné, co snad by se dalo považovat za znak je to, že byl poskytnut křesťanský ceremoniál jinověrci, který si to nezasloužil, ale byl to vlastně boj o jeho křesťanskou pomýlenou duši.
11. 01. 2012 | 12:26

aga napsal(a):

viola

Jistěže to vím. A také vím, jaký je Odpůrce skvělý stratég a jak umí lhát tak, aby to vypadalo jako pravda, a nenávidět tak, aby to vypadalo jako láska.

Ale i kdyby to bylo tak, jak říkáte, jsme nominálně v ateistické, demokratické zemi, a církev nemá žádné oprávnění organizovat drahé rituály za naše peníze v chrámu, který je nota bene státní.
11. 01. 2012 | 12:30

český maloměšťák napsal(a):

V rozporu s panem profesorem Hořejším si ale myslím, že rozumným řešením by bylo majetek "vrátit". Ale tak, aby to bylo v souladu se zájmy jak místních občanů, tak občanů celého státu.
Každopádně ale bez náhrad a hned ten den, kdy bude taková právní úprava přijata - tak musí dojít také k definitivní odluce církví od státun a to včetně zrušení všch daňvých výjimek.

Zřeknutí se majetku by ale bylo velké gesto. Ale jen gesto. Nic by nezměnilo na tom, že historická role církví v prostředí západní civilizace skončila - převzaly ji jiné instituce.
Kdy mimochodem i ony mají problémy s klesajícími mezními výnosy - vzhledem k investicím do nich/do institucí - do jejich složitostí/.
Ale to je jiná kapitola.

Otevřená.
Věřme, že otevřená.

P.S. Ovšem role církví, jako efektivního subjektu na volném kapitalistickém trhu...no, někdy pan profesor Hořejší rozesměje nejen Pepku. :))
11. 01. 2012 | 12:31

Občan napsal(a):

To Viola a Petr Chelčický:

Zadržte!
Pan profesor napsal jen úvodní slovo. Zbytek je CITACE článku napsaného Vlkem!!!!! A je výrazně oddělena oa textu pana profasora.
11. 01. 2012 | 12:33

Petr Chelčický napsal(a):

Violo

určitě vás v tomto týdnu navštívili Tři králové a to dost agresivně zazvonili přímo u vašich dveří, tudíž odmítnout přispět téměř nejde.
A víte, že oni na tu charitu vybírá právě katolická církev. A bude na ni vybírat i po restitucích. Ty restituce nejdou na charitu ani ta charita po nich nebude lepší. Na co jim nedáme , to nebude.
Ty retituce jsou jen pro ně, pro zvýšení jejich vlivu a moci.

A pan akademik v tom posledním odstavci tu pohádku dopovídal dobře, hezky se rto poslouchá.
11. 01. 2012 | 12:33

Pepa Řepa napsal(a):

Pohádkář V.H
A nyní přijde pohádkář z akademie věd(zklamal mne jeho malý rozhled), a tvrdí, že se máme, co do vlastnictví půdy vracet do feudalismu?
-------------
Já to neřekl.
:-))))

Violko
...... být vámi, bojím se o svou duši právě proto, že je v jejích spárech. O pohřbu se mluvilo jako o černé mši, a asi to nebylo daleko od pravdy
--------------
A sakra pohřeb V.H. (exprezidenta, ne pohádkáře) byl černou mší.
:-))))
Už to nabírá tradiční obrátky.
11. 01. 2012 | 12:33

Asfalt napsal(a):

Pepa Řepa:
Myslím, že církev je adresátem obč. i obch. zák. Vydání církevního majetku, podle mého názoru, stát ekonomicky poškodí.
11. 01. 2012 | 12:34

Béda napsal(a):

český maloměšťák,

ekonomika sice bude v dluhovém a bankrotovém stavu ale luxus vydržovat si dlihodobě na dluh církve (zejména katolickou) v převážně ateistické zemi (kde 90% občanů nemá s katolickou církví víceméně nic společného) si neupřeme. A umožníme ji působit volně ve vzdělávacím systému a v politice.

To není špatný (z určitého hlediska) "kšeft".
11. 01. 2012 | 12:36

aga napsal(a):

Asfalt

Stát se v této záležitosti chová jen tak, jak si to nadnárodní nátlaková mocenská organizace, kterou církev už po staletí je, přeje. Určitě to není tak, že by stát o své vůli nutil majetek upejpající a zdráhající se církvi. A i kdyby tomu tak bylo, církev má v souladu se svým nejvyšším zákonem - Boží svobodnou vůlí - možnost tento světský nátlak odmítnout ve jménu svého nejvyššího zákona. Někteří její výjimeční členové se tak v historii zachovali - jejich svědomí jim bylo nad světskou moc. Takové ale tato organizace pravidelně upalovala.
11. 01. 2012 | 12:36

Petr Chelčický napsal(a):

občane

ale pan hořejší si to zřejmě myslí, kdyby si to nemyslel,proč by to sem přepisoval?
11. 01. 2012 | 12:36

aga napsal(a):Mluvím s paní Violou jazykem její ideologie. S Vámi bych použil jiný soubor významových znaků, tak se nám do toho nepleťte :))
11. 01. 2012 | 12:39

Asfalt napsal(a):

Aga: Souhlas.
11. 01. 2012 | 12:41

magnesit napsal(a):

K církevní restituci:
1)nejhorší období českých dějin doba temna--církev-300 let-o "národovectví" Klausiánů už není pochyb jakožto o opaku
2)kdyby tato vláda s ODS nebyla vládou v ekonomickém řízení českých zemí první která nemá nemá na důchody,posouvá důchodový věk,každoročně zdražuje naprosto vše,nemá na nezaměstnané-dalo by se jednat o částečných ústupcích církvi,která by ukázala program ve prospěch lidu jaký třeba vykázala v 20.století řada latinskoamerických duchovních.V 21.století popírat darwinismus,vystupovat z EU,podporovat panbíčkáře,nezajímat se o ekonomiku,zaměstnávat ve školství polofašisty,mít v zemi místo továren montovny a sklady,vzrůstající dluh,narušit solidaritu s EU nepříspěvkem,nevybrat darované peníze od EU,...Na co si ti patrně nejneschopnější z neschopných troufají -je s podivem.Vzorem papež Hitlerjugend.
Kdysi vážili mozky Turgeněva,apod.-velká váha,zkuste to s těmito.Opět ne referendum,opět se nikoho neptali a představují jen 10-15% obyvatel.Viděli to u Havla jak ho všeobecně zdejší neradi,jak jím pohradají obrovskou většinou národa,oni ho oslavují pro 10 000 v průvodu proti 10 000 000 nepřítomných,ale dělají,že neví,že jejich kredit je zde ještě podstatně horší.
"Eso" Hořejší,trapnost jehož odpovědí...Milionkrát miliadkrát humánnější by bylo dát peníze invalidům,vozíčkářům,lidem bez sluchu a zraku,zaplatit lidem nemocnice,aby nemuseli rakovináři umřít po 1.1.2012 se dnem nuly na jejich úsporách.Můj názor vůči těmto nešetřit výší trestů neformálních.A neodkládat své vlasternectví vůči zemským škůdcům už dlouho.
11. 01. 2012 | 12:42

Pepa Řepa napsal(a):

Petr Chelčický
máte recht! Sice to nenapsal, ale určitě chtěl. Dosvědčím, že si to myslel.
.-)))
asfalt
To určitě, nicméně otázka jak chcete-v právním státě-jeden subjekt za pomoci práva vyoutovat zůstává. Benašovy dekrety neuplatníte a restituovat selektivně nemůžete.
Zřejmě-podle formulací-jste právník, víte to tedy sám.
11. 01. 2012 | 12:43

Inci napsal(a):

vaclavhorejsi

Nebylo by lepší pro náš stát přidat policii na benzín , vyšetřovatelům zaplatit lepší právníky a konečně zabásnout Kalouska ... ?!?

Hned by byl ráj na zemi i bez církví ... ostatně která je vlastně ta pravá ...
11. 01. 2012 | 12:44

Občan napsal(a):

Pan profesor to sem postnul proto, abychom si mohli přečíst, co je pan Vlk zač. Vždyť to píše v úvodu své citace :o)

CITUJI pana profesora:

"Dovolim si take neco poznamenat:
Ja jsem si vzdycky myslel, ze by se cirkevni restituce uskutecnit mely, protoze tito staronovi majitele by na nich s velkou pravdepodobnosti dobre hospodarili (jak je tomu v Nemecku, Rakousku, atd).
Nicmene jsou zde i zavazne duvodu proti - jednak ty, ktere uvadi utor clanku, ale pro me hlavne to, ze tato vec cirkve (a hlavne tu katolickkou) tezce poskozuje v ocich verejnosti (a je trapna i mnohym vericim, vcetne me).
Proto si myslim, ze by bylo daleko lepsi, kdyby se cirkve udelaly gesto a svych naroku se zrekly.
V zajmu objektivity by ale asi bylo dobre vyslechnout i hlas druhe strany na to, jestli ten cirkevni majetek byl skutecne ve vlastnictvi cirkve, nebo byl od josefinskych dob cirkvi jen propujcen.
Nedavno o tom psal (podle meho nazoru zbytecne agresivne) kardinal Vlk (http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=579):"
11. 01. 2012 | 12:45

melčákova pohanka napsal(a):

A co na to V.Malý,T.Halík a jiní hlasatelé evangelia? Fendrych má naprostou pravdu a navíc církev má poslední naději být ještě společensky akceptovatelnou. Jinak je to další Kalouskův pokus o tunel,když nevyšel ekotendr. Ale je to také šílená ostuda nás občanů,když si necháme vládnout VV a Vladyku s Lábusem a ostatní bandity. A nechápu nás diskutující,že místo hrabání se v h....ch nevezmeme kýble a tu žumpu nezačneme vynášet....
11. 01. 2012 | 12:47

Pepa Řepa napsal(a):

aga
tak jo, stejně musím pryč. Jen Violku netrapte, je to čistá duše.
Bratr Wěnczeslaus to zvládne sám.
Třeba má i oprávnění vzdát se Sixtinské kaple.
11. 01. 2012 | 12:47

aga napsal(a):

Asfalt, PŘ a další

Díky za hezkou diskuzi. Taky se z ní načas omlouvám.
11. 01. 2012 | 12:50

Sladký napsal(a):

Tahle tzv.restituce není ničím jiným, než závěrečnou vlnou privatizace.Církev nemá ani lidi,ani prostředky,aby s navrácenými statky hospoařila.Přes ni se dostanou k těm, kteří zbohatli už v předchozích privatizacích.
11. 01. 2012 | 12:51

Petr Chelčický napsal(a):

Sladký

doufám, že doba temna nebude trvat zas těch 300 let
11. 01. 2012 | 12:57

Vosavbotě napsal(a):

Několik poznámek:

1) Katolická církev je v naší zemi formální podobou převažujícího směru Křesťanství, které - ať se to diskutujícím včetně ateistů líbí nebo nelíbí - je součástí našeho kulturně - historického dědictví už dva tisíce let. I právní systém, v rámci kterého nad restitucemi diskutujeme je odvozen z křesťanské morálky (nevšimnul jsem si, že by se o restitucích diskutovalo např. v rámci práva Šária).

Nevidím absolutně nic špatného na tom, aby církev měla svůj majetek, sama ho spravovala a díky němu se SAMA FINANCOVALA (včetně třeba obdoby tzv. Kürchensteuer - daně, kterou platí v Německu věřící - 1% ze mzdy).

2) Je naprosto evidentní, že některé nemovitosti církvi prostě patřily, byly prakticky zabaveny /znemožněno jejich užívání se tomu v praxi rovná/ a nebyly vráceny, ačkoli tomu nic nebrání.
Proč by tedy neměly být vráceny?

3) Problémem je mnoha odborníky zpochybněný úhrn toho, co se má vrátit. Zdá se mi zřejmé, že mafiánské kliky dolehly až sem, včetně dnešního extempore ohledně vracení-nevracení na vládě. Zde se ztotožňuji s autorem článku p. Kuchařem.

4) Po navrácení SPRAVEDLIVÉHO množství majetku by měla následovat OKAMŽITÁ finanční odluka církve od státu. Stát by však měl církvím:

A) Zdarma nabídnout možnost správy církevní daně - viz výše.
11. 01. 2012 | 13:00

Asfalt napsal(a):

Pepa Řepa:
Pravní stát znamená panství práva nad státem. Právo praví to, co stanovil suverén na daném území. Suverénem na daném území je lid (alespoň v proklamované demokracii). Pokud tedy lid zastoupený svými zaákonodárci řekne, že majetek církvi dávat nebude, pak církev majetek nedostane, a to v souladu se zásadami právního státu.
Pokud by se církev cítila být poškozena v základních právech (vlastnit majetek), může pak učinit příslušné právní kroky. Dnes jsou zde ale otázky, zda byl církvi vůbec nějaký majetek "ukraden". Vláda na tyto otázky odpovídá zákonem a zákon je dogma, o kterém se nepochybuje. Pokud chceme vyslovit nezpochybnitelné dogma, neměli bychom mít pochyby o tom, co má dogma tvrdit.
11. 01. 2012 | 13:02

Dl napsal(a):

Náš pan min.Kalousek je arcisatanáš dosazený na český trůn přímo vatikánem aby napravoval všemi prostředky nepřispůsobivé a nevěřící čechy ! Dl.
11. 01. 2012 | 13:03

honolulu napsal(a):

To byl velky charakter ten Josef II., ten se s nikym nemazlil.
Maximus ma pravdu.
Od 29.11.1781 cirkevni majetek byl v rukous statu. Klastery, ktere se nezabivaly hodnotnou praci zrusil. Tisice umeleckych a historickych veci zabavil a prodal.
Papez Pius VI., ktery prijel protestovat a prosit do Vidne dne
22.2.1782 byl poslan zpet do Rima s neporizenou, ale s krabici perniku a flaskou vina do kocaru.

1783 soudy presly do rukou statu. Jeste predtim zrusil nevolnictvi v Cechach (1.11.1781)

12.2.1784 Hradcany, Mala Strana a Stare a Nove mesto se stalo jednim administrativnim celkem.

1788 s carevnou Katerinou II. zacal fackovat Machometany a osvobodil Belehrad.
4.7.1789 porucil vydavat prvni noviny v Praze. Toulal se po Cechach v prevleceni za hrabete z Falkensteina.

20.2.1790 umrel na tuberu. Byl sexualne nezrizeny. Mel rad devcata z lidu ve vetsim mnozstvi a radej ty co nemely na mydlo.

Na zaklade toho, ze to byl velky clovek a ke vsemu jeste cisar rimsky, kral a kurfirst cesky, tak se nemuze manipulovat s jeho odkazem. Cirkev nic nevlastni uz 231 let !

Eminence, kardinale Vlku, vzdyt by Vas bohatstvi vzdalovalo od naseho spasitele Jezise Krista....Take protoze nase svata katolicka cirkem podleza Machometanum, tak ji dejte kakanec ! Mela by radej zaplatit za Losiny a za Templare.
S pozdravem pochvalen bud nas spasitel, katolicky princ von honolulu zv. svelonos.
11. 01. 2012 | 13:04

Vosavbotě napsal(a):

Dokončení:

B) Zachovat příspěvky na údržbu kulturních památek /ostatně platí je i jiným soukromníkům/

C) Uzpůsobit právní předpisy nové situaci - tedy aby církev měla možnost se sama financovat /daně, daňové úniky, komu zisky plynou a podobně/
11. 01. 2012 | 13:05

český maloměšťák napsal(a):

Béda
To není kšeft.
To je zjevná manifestace vlastní hlouposti. V systému zastupitelské demokracie hlouposti lidu.

Masochismus občanů/voličů/ byl opět ukojen.
11. 01. 2012 | 13:06

český maloměšťák napsal(a):

Papez Pius VI., ktery prijel protestovat a prosit do Vidne dne
22.2.1782 byl poslan zpet do Rima s neporizenou, ale s krabici perniku a flaskou vina do kocaru.

Ha, ha, ha....
:))))
11. 01. 2012 | 13:07

Béda napsal(a):

Vosavbotě,

"Katolická církev je v naší zemi formální podobou převažujícího směru Křesťanství, které - ať se to diskutujícím včetně ateistů líbí nebo nelíbí - je součástí našeho kulturně - historického dědictví už dva tisíce let..." Ano, je to součást kulturně-historického dědictví se vším všudy. V pozitivním i negativním smyslu slova. Včetně inkvizice, útrpného práva, křižáckých výprav, zastrašování, povinných desátků...

"I právní systém, v rámci kterého nad restitucemi diskutujeme je odvozen z křesťanské morálky" Právní systém jestli se nepletu je odvozen z římského práva.

"Po navrácení SPRAVEDLIVÉHO množství majetku by měla následovat OKAMŽITÁ finanční odluka církve od státu. Stát by však měl církvím:A) Zdarma nabídnout možnost správy církevní daně - viz výše."
Jako že by církev, hned po vydání majetku (jsem pro vydání prokazatelně doloženého majetku, nikoliv peněžního plnění) začala hradit mzdy svým zaměstnancům, financovat církevní památky, přestala působit na školách - mimo samofinancované církevní školy...? Žeby začala platit daně jako každý? Hmmm...
11. 01. 2012 | 13:09

český maloměšťák napsal(a):

No - v jednom se s honoluluem shodnu....že se v eventuálním konfliktu s islamem či Čínou pořídí více vzdělaností a kanony...než modlitbami či nesením monstrance v čele neozbrojeného procesí složené z vesnických buranů...
11. 01. 2012 | 13:10

Dl napsal(a):

Pane nicku honolulu v cizině je Vás škoda ! Už dávno jste měl sedět v našem mafiánském parlamentu nebo řeckořímském senátu ! Opravdu se nad tím návratem do rodné vlasti zamyslite ! Česká republika potřebuje takové lidi ! Zdravím míru zdar Dl.
11. 01. 2012 | 13:17

Luba napsal(a):

Černoprdelní bratří měli 22 let na to, aby veřejnosti vysvětlili, jak s restituovaným majetkem naloží, aby zdůvodnili, proč by měli mít více moci (peníze = moc), než jiné zájmové organizace a občanská sdružení.

A také měli dostatek času se veřejně kát za historicky uplatňovanou protinárodní politiku Církve katolické, a všechna příkoří, která tato pramáti všech totalit kryla a iniciovala, ve jménu uplaňování té jediné správné ideologie a toho jediného povoleného dogmatu.

Křesťanům sluší víra v osobního Boha a skromnost, nikoli snaha přikrmit svůj těřich ze sousedova talíře v čase neúrody.
11. 01. 2012 | 13:24

český maloměšťák napsal(a):

1) Katolická církev je v naší zemi formální podobou převažujícího směru Křesťanství, které - ať se to diskutujícím včetně ateistů líbí nebo nelíbí - je součástí našeho kulturně - historického dědictví už dva tisíce let. I právní systém, v rámci kterého nad restitucemi diskutujeme je odvozen z křesťanské morálky (nevšimnul jsem si, že by se o restitucích diskutovalo např. v rámci práva Šária).
-----------
Jistě. Ale také je to dědictví jakýmsi kapitálem. S tím pak obcují velmi různorodé subjekty - kdy se tradicí (a dědictvím( postupně stal fakt, že to obcování už není výhradně ve spárech katolické církve - její roli vládnoucí a další role doprovodné /rozhodování o tom, kdo dědí moc od Boha, školství, tvorba zákonů, inkvizice jako nástroj represivní, zdravotnické a sociální systémy založené na solidaritě a společně sdíleném osudu..../ převzaly instituce jiné.
Což je zcela normální , evoluční , potažmo někdy revoluční vývoj.

Slovy pana Vlka - došlo k jiné nabídce na trhu náboženském - podobně jako tomu bylo před cca 2 000 lety. No a lidem se ta nabídka zalíbila. Ale je samozřejmé, že stará verze se snaží udržet poptávku po ní samé uměle.

Lidé začli věřit, že jiné instituce budou sloužit udržení tradice a dědictví antiky lépe a efektivněji - než katolická církev.
A docela se to osvědčilo a osvědčuje.

Není v tom žádný atheismus nebo odpor vůči církvím. Je to pouhé stoické konstatování. V podstatě má dáti/dal.
11. 01. 2012 | 13:25

Dáša N. napsal(a):

menšino 10.58,
všichni víme, že moderní stát by měl tyto služby zajišťovat pro daňového poplatníka bez debat. To, že existuje stále něco jako "charita" a "církevní hospicy" - ty už jsou prý dokonce mobilní, je důkaz, že žijeme ve středověku, kdy církev byla jenom berličkou pro šlechtu a záruka, že nevolnictví bude vzkvétat. To, že je nějaký člověk odkázaný v nouzi na podporu nějaké církve v naší době letů do kosmu a dalších technických vymožeností, považuji za tragické. Že se mohou církve domáhat práva na existenci proto, že pečují o "sociálně vyloučené" je selhání státu, možná úmyslné.
Když vidím, kolik kostelů je v havarijním stavu, tak si dovedu představit ten skutečný náboženský zápal občanů. Z toho mi vychází, že těch jánevímkolik miliard je třeba investovat ve prospěch všech občanů. Navíc takto horkou jehlou šité "restituce" jsou jen další příležitostí pro tuneláře, něco jako bylo výběrové řízení na likvidaci ekologických škod, v režii nejlepšího ekonoma byzantinských zemí.
Tím nepopírám, že v církvi byli nebo jsou i slušní lidé. Zamyslet je ale třeba taky nad tím, jaké měli skutečné důvody do církve vstoupit. Psychologové tvrdí, že jde často, mimo jinéo patologické případy, o lidi se zvláštním syndromem výlučnosti. A to platí i u těch jeptišek, které pečují o těžce nemocné a tělesně postižené. Tedy dělají práci, kterou často nechtějí zastávat civilní ošetřovatelky. Přitom je to práce stejně důležitá, jako je třeba výroba elektrické energie, jen není zaplacena na odpovídající úrovni, přesto, že jde o práci vysoce humánní a odbornou.
Ptejme se tedy, kam směřuje tento stát, který mi v poslední době připomíná kontejnerovou loď Rena, vedenou diletantským kapitánem, která skončila na útesech.
A ještě něco Bůh opravdu existuje. Ovšem ne v té podobě, kterou nám nabízí církve. Bůh je to dobré, co je v lidech. To jsem zaslechla říkat jednu paní, která skončila na ulici jako bezdomovkyně, kterou o dům připravili její nejbližší.
11. 01. 2012 | 13:30

Baba Jaga napsal(a):

No, hlavně že komedianti z Věcí veřejných pochopili, že se vyrovnání s církvemi občanů nedotkne. Stát se sice bude zadlužovat dále a více, ale státní správa si mimořádně "utrhne od huby". Budou si plat snižovat (o kolik) i volení zastupitelé a vláda?
11. 01. 2012 | 13:38

honolulu napsal(a):

Pane DI,
Vy me chcete znicit reputaci, ze me chcete videt v nejakem parlamentu ? Co by si o me pomyslela vsechna povetrna devcata ?
Jak bych se jim mohl podivat do oci s cistym svedomim ?
(A urcite by zase na me spadla strecha kostela.)
Ja proste nektere hrichy nedelam....
11. 01. 2012 | 13:40

Viola napsal(a):

V příspěvku 12.07 jsem zaměnila jméno kardinálů. Kardinál Dominik Duka byl spolu s V. Havlem ve vězení.
11. 01. 2012 | 13:40

melčákova pohanka napsal(a):

Luba. Viděl jsem oslavný dokument režiséra J.Stracha o Dukovi. Byla tam scéna,jak řádová sestra přinesla místo panenky kýtu a tajemník Duky to komentoval slovy o spiritualitě sestry a nematerialistickému myšlení....
11. 01. 2012 | 13:43

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Hořejší,

Vycházejme z právního stavu v první republice, který navazoval na právní stav konce RU.

1. Za majetkoprávní subjekty se pokládají jednotlivé církevní instituty, nikoliv církev celá. Ta jako celek neměla žádného vlastnického práva, takže nikdy nemohla žádnou části tzv. církevního majetku disponovat jako se svou vlastní věcí.
2. Název církevní majetek neznamenal majetek, který církvi patří, nýbrž majetek, jenž slouží církevním účelům na základě zákonů státních.
3. Státu přísluší plné právo způsobilost užívat církevní majetek církevním institucím buď odejmout nebo jakkoli omezit.
4. Je třeba rozlišovat církevní majetek a církevní jmění. Do církevního jmění patří zejména věci posvátné, obročí, kostelní, zádušní, nadační, získané buď na základě soukromoprávního jednání nebo věnováním.

Dovoluji si ještě upozornit, že tzv. zápis v pozemkových knihách není dokladem o soukromoprávním charakteru vlastnictví. V pozemkových knihách například nalezneme zápis,že vlastníkem kostelního jmění je kostel, farní úřad, obec, apod. Typickým příkladem byl spor o vlastnictví chrámu svatého Víta.

Pouze dvě poznámky:

a) I za Františka Josefa I. musel být jakýkoliv větší převod církevního majetku nebo jeho pronájem schválen státem.
b) Bohužel byl v současné době opomenut institut zvaný Náboženský fond, založený Josefem II, který poskytoval církvím subvence k různým církevním účelům.

Současná "liberální" vláda díky některým ultrakonzervativcům posouvá majetkové postavení církví do doby předjosefinské, namísto toho, aby si vzala příklad z osvědčených řešení v USA, Německu nebo Francii.
11. 01. 2012 | 13:45

Agrajag napsal(a):

melčákova pohanka

a nejvíc nenáviděl komunisty za to, že ho donutili dělat ve fabrice. Člověk si hned pomyslel své.
11. 01. 2012 | 13:49

Dáša N. napsal(a):

Jago!
Proč se VV nesnaží o to, aby výčet majetku, který má být církvím navrácen, což je to nejdůležitější, mohli spatřit i daňoví poplatníci? Jak bude "vypořádání" financováno, je věc druhá.
Stejný postup volí i v USA, kdy údajně na sanaci bank vláda tajně uvolnila 700 miliard bez toho, aniž by došlo k demokratické diskusi.
11. 01. 2012 | 13:50

Béda napsal(a):

melčákova pohanka

bývalý vojenský kaplan pan Duka byl velice kouzelný, když žehnal misionářům Trvalé svobody v Afghánistánu. Vyzařoval z něj mír a taková až nadpozemská láska ke všem živým bytostem. Zajisté držel shromážděným kázání na téma Nezabiješ!
V jednu dobu se mi zdálo, že mu kolem přílby svítí něco jako svatozář.
11. 01. 2012 | 13:51

vasja napsal(a):

Vosavbotě napsal(a)

B) Zachovat příspěvky na údržbu kulturních památek /ostatně platí je i jiným soukromníkům/
------------------------
Jo, pěkný kulový. Tak maximálně Bursíkovi a Schwarzenbergovi. Když chce soukromník, tak musí ouřadovi nejdříve namazat. A ten má ještě tu drzost chtít, že udělá výběrový řízení na stavitele. A bral by prachy podruhý.

Problém odporu proti restituci církevního majetku je aj ten, že dneska na něm sedí nějakej vyžírka, bere vejplatu a zadek má krytou bezva zlatym padákem. A o to by přišel.
Tak čest praci, souzi.
11. 01. 2012 | 13:53

melčákova pohanka napsal(a):

Béda....já zahlédl nějakou energii a světlo v místech jeho břicha i na ovrácené straně.
11. 01. 2012 | 13:55

melčákova pohanka napsal(a):

odvrácené.
11. 01. 2012 | 13:57

Luba napsal(a):

Pohanko,
inu, Otec Duka není žádný trapista, nýbrž dominikán.
Tedy, je příslušníkem řádu, který věznil před popravou Mistra Jana Husa.

Dominikáni žebrají a káží.
Ti, co pracují, jsou trapisté.

P.S.: Zdá se, že Boží tělo, přijímané Jeho Eminencí, má obzvlášt vysokou nutriční hodnotu.
11. 01. 2012 | 13:58

Agrajag napsal(a):

Béda

a za ty necelé 2 roky, co je arcibiskup, přibral nejméně 15 kilo.
11. 01. 2012 | 13:58

Agrajag napsal(a):

vasja

no tak si na něj zas sedne jiný vyžírka, to máte jedno, v tom to nebude.
Vyžírka platí daně, živí rodinu, ale na co bude církevní vyžírka?
11. 01. 2012 | 14:00

český maloměšťák napsal(a):

Dáša N. napsal(a):
Jago!
Proč se VV nesnaží o to, aby výčet majetku, který má být církvím navrácen, což je to nejdůležitější, mohli spatřit i daňoví poplatníci? Jak bude "vypořádání" financováno, je věc druhá.
Stejný postup volí i v USA, kdy údajně na sanaci bank vláda tajně uvolnila 700 miliard bez toho, aniž by došlo k demokratické diskusi.
11. 01. 2012 | 13:50
---------------------------------------
K tomu " uvolnění" bych dodal 2 poznámky.
1. Český stát nezíská akcie církví.
2. Bez modlení se firmy obejdou - ale bez úvěrů ne.
11. 01. 2012 | 14:02

buldatra napsal(a):

Mám nekřesťanskou radost, že se naše demokraticky zvolená vláda rozpočtově zodpovědně postavila k problému čelem a rozhodla.
Tak je to správné, tak to má být.
Ještě štěstí, že nemáme přímou demokracii a tak za nás břímě rozhodování nesou nejlepší z nejlepších.
Už jen ta radost v dědečkovských očích papežových by nám měla být odměnou. Neboť, co víc než radost můžeme bližnímu zástupci boha dát?

Zaplaťpánbůh, naší vládě rozpočtové zodpovědnosti do toho zodpovědného rozhodování nekecala nečesaná nemytá veřejnost, péč do toho nemá co kecat, páč nemá o věci ánung, protože postrádá skutečné objektivní a hodnotné informace, včetně kuloárových, jež by jí umožnily objektivní pohled na věc boží.
Jediné, co veřejnost má, jsou toliko jakési nejasné domněnky, amatérské teorie, v lepším případě pocity a ty je dobré sdělit na místě k tomu určeném, tedy ve zpovědnici.
Kdyby chudá církev tolik potřebných penízů neměla, nebyly by ani zpovědnice, zbývala by pak jen lampárna, popř. dutá vrba, ale ta by to mohla vykecat, protože se na ni nevztahuje zpovědní tajemství.
11. 01. 2012 | 14:03

vlado napsal(a):

řekl bych, že stanoviska nicků jsou asi v tom poměru 7O:30% jak se jeví vstřícnost národa k vyrovnání státu s církvemi. Tím víc vyvstává ta skutečnost, že vláda se nemíní zabývat tím, aby národu doložila jak došla k finanční částce, kterou má po dobu 30let vypláce ze státního rozpočtu. A dále jak došla k výměrám polí a lesů, které bude vracet. Je to další tunel kterým odejde státní majetek a finance za státního rozpočtu. Co, když je to vše nadhodnoceno 2x, 3x, 4x atd. a to jen politiky od stolu.
Pamatujte na to při volbách, které strany tento stát okrádaly.
Stále se mluví, že všechna konání musí být průhledná. Zřejmě jako tato 130ti miliardová loupež!
11. 01. 2012 | 14:07

Béda napsal(a):

český maloměšťák

zdroje jsou! Pravil před chvilkou p. premiér Nečas. Prý se to občanů nedotkne a šlo o prosazení dalšího z "nezbytných" zákonů.

Hned se cítím lépe, když to řekl takový génius.

PS: Kontrolní prémiová otázka: Která strana vládní kolaice měla restituci církevního majetku ve svém volebním programu? Jaký mandát od voličů (resp. ode všech obyvatel, kteří to budou povinni platit) má vláda k prosazení programu, který jde o desítky let za její funkční období?
11. 01. 2012 | 14:08

Ben napsal(a):

jen by mne zajímalo, kolik z toho podílu církve má slíbeno Kalous osobně a TOP09 + ODS. VV asi nedostali slib žádných prebend a proto se tak čílí. Nesmíme zapomenout ani na pana prezidenta, který zřejmě ze svého podílu něco přepustí Bártovi,aby VV uklidnil. Zase si to chlapci jako obvykle nadělí.
Ale měli by nám to sdělit na základě zákona o povinném sdělo-
vání informací.To je ta obrovská výhoda, jak děl pan prezident, když není v parlamentu plichta, ale výrazná převaha modročerných gaunerů.
11. 01. 2012 | 14:11

melčákova pohanka napsal(a):

Luba.Díky za chytrý a vtipný příspěvek.
11. 01. 2012 | 14:13

Občan napsal(a):

Pokud mne paměť neklame, tak právě dominikáni měli a MAJÍ pod palcem inkviziční management (dnes "Kongregace pro nauku víry"). Takovej Torquemada, to byl nějakej sekerník.
A na leckoho leccos vědí - i dnes.
Taky fajn partička...

Rekapča na to říká "All show effects". Zřejmě ví svoje, holka jedna...
11. 01. 2012 | 14:13

cyber toxique napsal(a):

vlado

vládní trojkoalice nedostala dohromady ani těch 30% hlasů.
V podstatě ji nikdo nevoli, ale dostala se do sněmovny díky povolebním tanečkům. Navíc to, jak píše Béda, ani neměla ve volebním programu.
11. 01. 2012 | 14:13

Dl napsal(a):

honolulu věřte že v tom kapitalistickomafiánském prasečáku v česku už to ani nikoho nedojme když někdo z elity národa skončí v blázinci ! Tak jsme to dopracovali s tou Havlovou svobodou ! Dl.
11. 01. 2012 | 14:14

Pepa z depa napsal(a):

Lidé bděme a nehádejte se s nimi. Pro nás je směrodatné, že demokracie je vůle většiny a to je podstatou toho přerodu na občanskou společnost a ať si již říkají co chtějí. Prostě přijďte dne 17.1.2012 na Václavák a tam jim můžeme ukázati jak to vlastně myslíme s tou demokracií, že? Kdo je proti, tak tam prostě nelezte a nekažte vzduch svojí přítomností. Nás ponížených a zbavených důstojnosti je již přehršel. No a tak se máte na co těšit. Prostě to tu dáme do latě podle Ústavy ČR a je to. Bude vymalováno zase na nějakou dobu, než se nelidé probijí do popředí, jestliže jim včas nenastavíme zrcadlo a nohu, aby si rozbily čumák. Vše záleží jen na nás a oni to evidentně neudělají. Teď již zase rozehráli karty o Českou poštu, no nejsou zlatí ti kluci mafiánští a elitářští? Takže ještě jednou jim říkáme, že již bez odporu a změny nedostanou nic co byse jen za nehet vešlo. To vzkazuje 4.+8. odboj a Pepa z depa. Prostě větší a početnější BERE VŠE. Pepa z depa. Oni mají bibli a my www.ekonomickareforma.cz a www.vymenilijsmepolitiky.cz. No a kdo má ještě nějaké trumfy v rukávě? Sem s tím. JUDr. Josef Hörl. Howgh.
11. 01. 2012 | 14:16

Brnčidlo napsal(a):

Jestli Nečas řekl, že se to vyrovnání s církvemi nebude týkat občanů, tak z čeho to bude platit, když ne ze SR? To je jako kdyby vv řekly, že budou jezdit do práce tramvají a cestovní náhrady převedou na fond církevních restitucí.
11. 01. 2012 | 14:18

Silvie napsal(a):

Viola,

charitu dělají jenom pěšáci někde v Africe nebo u Armády spásy. To je takové pohledné "píárko".
Politika se dělá jinde.
Vatikán je jenom koncentrací mamonu a moci.
Všechno ,co vykonává církev, lze nahradit (a je také nahrazováno občanskými organizacemi, neziskovkami, dobrovolníky atd.).

Pane Hořejší,

s tím gestem kat.církve jste to určitě nemyslel vážně, že ne? Pokud si pamatujete,jak se leta hrdlil Cyril Svoboda o onen činžovní dům v Praze s charitou!!!, tak to od vás mohl být jedině sarkasmus.

Mimochodem, je velmi zvláštní, že se stát za dvacet let nevyrovnal s "obyčejnými" restituenty z řad občanů (viz sedláci ožebračení JZD apod.), ale církev a někteří političtí pominenti dostali své majetky zpátky i za cenu prolomení BD.
Holt, všichni jsme si rovni, jenom někteří si jsou rovnější.
Tak jen doufám, že od této chvíle nedostane církev od státu ani vorla, i kdyby jí kostely měly spadnout na hlavu.
11. 01. 2012 | 14:22

Dáša N. napsal(a):

Béda

taky jsem to viděla, tedy ne tu svatozář, na to nemám.
Ale letěl.
Ve vrtulníku, vybaveném kulometem.
11. 01. 2012 | 14:25

Carlos V. napsal(a):

Silvie, kdepak, církve budou ještě řadu let dostávat na platy.

A do té doby, dokud bude naše pravice provázána s církví, pak v době vlády takové pravice si církev přijde jistě i na další milodary.
11. 01. 2012 | 14:25

Vosavbotě napsal(a):

To Béda:

A proč by si církev nemohla hospodařit sama? Na západ od nás je běžné, že věřící platí dobrovolnou, malou daň ze mzdy a tím přispívají církvi podstatnou část na její fungování. Příslušníci církve prostě v křesťanském duchu platí malé částky jako dar na církev - což je jakási formální organizace pospolitsti náboženské komunity.
Mimochodem, proč by církev měla přestat působit na školách?

To český maloměšťák:

Nevím přesně, kam míříte. Jestliže církvi nevyhovoval model, kdy byla dotována státem ve výši cca. 2 miliard ročně, a chce vrátit své majetky (podle mě v naprosto neodpovídající a přemrštěné výši), pak ať už poté od státu nedostane ani korunu.
Ať si s majetkem za zvláštních předpisů hospodaří a financuje se sama, co bude chybět, ať přispějí věřící. U nás jim ovšem věřící nepřispějí ani korunu, poněvadž spousta z nich je ochotna být příslušníky dané církve jen pokud je to zadarmo.

Jinak, rád bych sdílel Váš názor, že vznešené antické hodnoty o kterých mluvíte, dnes lidem k jejich spokojenosti zprostředkovává někdo jiný, než církev. Já si to nemyslím, spíš cítím naprosté vakuum a rezignaci na ony hodnoty. Jinak, oddělujme církev, náboženství a víru. Církev je pouze ta organizace s minulostí místy černou, místy světlou.
11. 01. 2012 | 14:32

lidový filosof napsal(a):

Blaze tomu.kdo nic nevlastní. Stará se jen, kolik si dá piviček..
s restitucemi souhlasím,ikdyž najednou vyvstane spousta falešných proroků a pijavic,celkově to bude určitě k prospěchu věci...
mám dojem, že proti církvi v jakékoliv podobě tady horlí Ti,kteří s ní byli v minulosti poněkud v kontaktu/křest,ministrantování... /. Něco je patrně tíží a tudíž nepřesvědčují Nás, ale hlavně sebe. Pár takových lidiček jsem poznal,hlavně u důstojníků na vojně při službě socialialistické vlasti...
11. 01. 2012 | 14:32

Béda napsal(a):

Brnčidlo,

já to chápu tak, že jde o vnitřní zdroje státu, jak bylo předesláno některými znalci, tedy, že se zredukují stavy státních zaměstnanců a sníží mzdy zbývajících. To vychází z moderní filosofie, že postiženi státní zaměstnanci (bez rozlišení jestli jde o učitele, hasiče, policisty, lékaře anebo byrokraty, politiky...) patrně jako obecní škůdci ani nejsou občany (zde bych prosil rozlišovat - kromě těch nepostradatelných ve vedoucích funkcích, kteří jsou zaháčkováni na stranické pokladny, nepostradatelné nesrtelné politiky... ) a stát jako celek je vlastně obecným škůdcem.
11. 01. 2012 | 14:32

Dl napsal(a):

Tak vážená paní Silvie když tohle si myslíte tak to jste opravdu vedle jak ta jedle ! Když se podívám z blízka na ty pupíky černoprdelníků tak pochybuji že se vzdají dobrovolně výplat v hotovém ze státní kasy ! Biskupové a kardinál ,ti určitě ne ! Nebo si myslíte že si budou také chodit pro sociální dávky jako plebs ? Dl.
11. 01. 2012 | 14:37

Brnčidlo napsal(a):

Béda

jak řekl včera v Hyde Parku ten pan Ledvinka, pokud stíhají dvě věci, mohli by brát souběžné platy. Myslel tím třeba případ hejtman - poslanec. Podobně třeba učitel, když bude zároveň hasičem. Tak to by se asi moc na církve neušetřilo a zbytečně by vzrostla nezaměstnanost.
11. 01. 2012 | 14:49

český maloměšťák napsal(a):

vosavbotě
No - mně se zdá , že náboženství zaměňujte s církví spíše Vy, ale to je jen můj názor...

P.S. Ten úpadek hodnot ale také může reflektovat úpadek (zastaralost) právě toho náboženství a církve...co myslíte ?? Ne ?
Prostě někdy věci končí. Vemte třeba v úvahu Řím, Maye...nebo tu nechvalně známou Tisíciletou říši. Prostě šmytec - vyžily se, nebo jim lidé řekli sbohem.

Jen B´h je věčný.

:)
11. 01. 2012 | 14:51

Béda napsal(a):

Brnčidlo,

ano to je důležitá a trefná připomínka pana (poslance?) Ledvinky. Prospěšní lidé, třeba politici, členové jejich rodin, privilegovaná parta byrokratů a pod. plní souběžně důležité funkce a úkoly v různých správních a dozorčích radách (někteří nejpřičinlivější toho stíhají skutečně hodně). Politici samozřejmě taky v různých poslaneckých výborech, podvýborech, nemělo by se zapomínat na důležité referáty ministrů bez portfeje a agendy... Tyto nesmějí být v žádném případě rušeny - kam by se ekonomika dopracovala bez jejich velice produktivní práce?
11. 01. 2012 | 14:56

melčákova pohanka napsal(a):

Pepa z depa. V kolik hodin? Díky.
11. 01. 2012 | 14:57

Béda napsal(a):

Právě jsem si vyslechl Karolinu P.... z VV. Je prý ráda, že koalice našla jednohlasnou shodu a překonala další konfliktní situaci.

A tak je to správně, tak to má být.

PS: co tím mladí dinosauři z VV vlastně sledovali? Chtěla snad ABL po svých koaličních partnerech upravit původní smlouvu, anebo šlo o nějaké ústupky ohledně antikorupčních kauz papalášů z VV?
11. 01. 2012 | 15:05

Silvie napsal(a):

Dl,

tak to mi asi něco ušlo. Nijak jsem to nesledovala, ale předpokládám, že odluka státu od církve znamená, že si v momentu navrácení veškerého majetku bude své platy financovat církev sama!
Mluvilo se o nějakém "překlenovacím období", pokud měli na mysli dalších dvacet let, tak je to skandál!
Je tady cca milion vlažných (jen zčásti praktikujících) věřících a pár hodnostářů - kam ty miliardy vlastně půjdou? Do Vatikánu?!
11. 01. 2012 | 15:13

Silvie napsal(a):

Béda,

od počátku bylo jasné, že VV dělají jenom vlny.
Počítali s tím, že získají nějaké body u zbytku svých potencionálních voličů, protože téma církevních restitucí je k tomu vhodná záležitost ("sympatie" Čechů k církvím jsou známé).
Vy jste si snad myslel, že by riskovali svoje teplé fleky, o které po volbách téměř jistě přijdou?
Katolíci se opět vycajchnovali.
V době, kdy "pacholík" pro dítě stojí rodiče dvacet korun, jdou za vidinou mamonu i přes mrtvoly.
Je za tím výhradně láska k bližnímu...
11. 01. 2012 | 15:19

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi

Takze katolicka cirkev by se mela vzdat ukradeneho majetku, protoze je to nepopularni ...

Tedy cirkev ma sve priority urcovat podle pruzkumu verejneho mineni ? Dekuji nechci, na to mame dost partaji a Vaclava Klause. A taky Tomio Okamuru a Janu bobosikovou a ted uz i Vas. Vazne nechcete kandidovat ?
11. 01. 2012 | 15:27

Stařeček napsal(a):

Vila, nemáte náhodou tucha, kdy byl V. Havel pokřtěn?
11. 01. 2012 | 15:29

Stařeček napsal(a):

bylo psáno pro Violu, ne pro Vilu. Sorry.
11. 01. 2012 | 15:31

Silvie napsal(a):

scallop,

ale je zvláštní, že se majetek církve vrací takhle šmahem, když z části (speciálně v Itálii, Španělsku, ale i jinde) podporovala , či dokonce přímo kolaborovala, fašisty!

O nabytí majetku by se tu také dalo dlouho polemizovat. Část byly dary od šlechty, jež je rozhodně prací nezískala, část ulopila v křížových válkách, část zabavila lidem účelově obviněným z čarodějnictví nebo jiné pikanterie.

Když mi celá vesnice půjde zadarmo každý den od rána do večera makat na pole a já jim za to nebudu muset nic platit, víte ,jak rychle zbohatnu?!
Tak nějak přišla církev k majetku. Říkalo se tomu robota (otroci pracovali na panském, na církevním a v noci na vlastním záhumenku). Dobrý byznys - tomuto modelu se zdárně blížíme.
11. 01. 2012 | 15:38

Bajzovka napsal(a):

Já žasnu, co se tady vyrojilo chytrejch znalců dějepisu, kteří plivou na církev a vše kolem ní. Vážení, zbourejte všechny kostely a církevní budovy a představste si, co vám zbude z měst a vesnic. A to je jen vnějšková část věci, kde jsou někdejčí církevní vlivy na vzdělání a výchovu, mravní kodex ke kterému vychovávala cirkev, Osobně si nedovedu představit žádného křesťana, který by okrádal stařenky a vozíčkáře. A právě tyto věci se dnes dějí v naší slavné ateistické společnosti. Z vašich připomínek je jasné jedna věc: dobře vás ten bolševik vychoval k závisti a nenávisti k tomu, kdo má nějaký majetek. Že třeba ten majetek slouží nějakému procentu věřících lidí,že je součástí našeho kulturního dědictví, o které se někdo musí poctivě starat, to už vašim jednoduchým mozečkům jaksi nedochází. ZaplaŤpánbu, že si ty své pokřivené emoce můžete vylejvat jenom na těchto stránkách.
11. 01. 2012 | 15:40

Jan Žura napsal(a):

Co získali u pana kardinála véčkaři? Snad si ani neuvědomují, jak jsou trapní. Může jim ještě někdo věřit?
11. 01. 2012 | 15:41

Baba Jaga napsal(a):

To: Dáša N.
A co bychom asi po nahlédnutí do výčtu majetku církve asi mohli ovlivnit, paní Dášo? Ale zkuste napsat panu Hořejšímu, třeba Vám to zprostředkuje. (VV si kauzu měly řádně projít a rozmyslet, než se do této koalice přidaly.)
Jak vlastně dopadlo ono prý snad neoprávněné vydání pozemku pod ND v Praze Boromejkám? Vrátily penízky?
Ono se církvi bude vydávat pozemků tak jeden okres, nemýlím-li se. Jsem moc zvědavá, zda s navráceným majetkem bude hospodařit tak, že jí věřících bude přibývat. I když ne pravděpodobně nikoliv těch, z jejichž odkazů by svůj majetek dále rozhojňovala. Ale lidičkové bez prostředků u Boha možná spásu hledat budou.
11. 01. 2012 | 15:44

Baba Jaga napsal(a):

To: Bajzovka
Tak nevím, kdo a k čemu vychoval Vás, přesto Vám přeji, aby Vaše představy o dodržování mravního kodexu věřících nedošly nikdy úhony (ono třeba pan Cyril Svoboda není správný věřící). Ale zkuste být objektivní a přiznat si, že i ateisté jsou ve své většině lidé mravní.
11. 01. 2012 | 15:51

Béda napsal(a):

Bajzovka,

jestliže platí vaše "...Osobně si nedovedu představit žádného křesťana, který by okrádal stařenky a vozíčkáře..." radím vám zeptat se Cyrdy Svobody ohledně závěti jeho klientky ve prospěch charity. A pak zkuste duo (expředseda KDU) Kalousek - Drábek.
11. 01. 2012 | 15:53

Béda napsal(a):

Dovětek: Cyrda Svoboda je taktéž expředsedou KDU.
11. 01. 2012 | 15:54

Béda napsal(a):

Bajzovka,

nakonec. Ony takové poslední pomazání, zpovědi, spása, závěti a jiná pomoc trpícímu a zhasínajícímu bližnímu nemusí být vůbec tak špatný kšeft. Jedni v chudobě poskytují skutečnou nezištnou pomoc a nic než pocit vnitřního naplnění a prospěšnosti z toho nemají a jiní (podnikající, ověšeni zlatem a majetky) "zhodnocují".
11. 01. 2012 | 16:00

Antonín Hrbek napsal(a):

Last but not least

Obrovským pozitivem církve katolické je, že, když chce, dokáže o svěřený majetek pečovat, protože, na rozdíl od většiny restituentů, uvažuje a la long.

Proto optimálním netunelovým řešením bylo - ponechat převážnou část majetku ve vlastnictví státu a svěřit jeho podstatnou část do dlouhodobého užívání církvi, se samozřejmou podmínkou, že jej nesmí nechat zcizit. Z takovéhoto řešení by měli prospěch všichni, jak církev, tak stát. Třeba i s tím, že po určitém počtu let (bývalo až 100 let) by vybraný majetek přešel do jejího vlastnictví.

Přeji všem dobrý večer a klidné spaní.
11. 01. 2012 | 16:02

Luba napsal(a):

Bajzovko,
závist a nenávist jsou obvyklými spojenci Církve svaté.
A hlavně hloupost :)

Protože moudrý člověk nemůže závidět, ani nenávidět.

Dějiny Církve jsou dějinami pokrytectví.
11. 01. 2012 | 16:06

Stařeček napsal(a):

Bajzovka, myslím, že se nevedou statistiky podle vyznání a tak nevíme, které ze skupin obyvatelstva více či méně kradou, či okrádají vozíčkaře. Jsou naši vrcholní představitelé věřící? Ano mnozí jsou. Nic jsem tím samozřejmě nechtěl říci. Jsou ale známy případy, kdy kněz docházející k umírajícímu tak dlouho do něj hučel o životě v ráji, až dědici o mnohé či o většinu dědictvé přišly. Okradl kněz někoho. Ne, jenom z nuzného něco vymámil. Že jsem u toho nebyl? Ne nebyl, tak řekl ten nemocný.
11. 01. 2012 | 16:09

scallop napsal(a):

Silvie

Kyz pujdete dost hluboko do historie, u kazdeho najdete predka, ktery nabyl majetek nepeknym zpusobem. Muj deda pracoval na bernim urade (postavil si za to dum), takove stesti kazdy nemel. Temer se stydim, ze v tom dome ziju.

Ceska republika nemusi vracet majetek cirkvim, je-li to jen svaz (slovy VK) na urovni zahradkaru. Take nemusi platit divadla, pamatky vratit lidu (ktery na nich v minulosti robotoval) ani platit vzdelani treba filozofum. Jezne ja si myslim opak. I kdyz mnozi filizofove agitovali pro nacismus/komunismus a nekteri profesori doporucuji ucit astrologii misto matematiky, viz
http://www.ceskapozice.cz/magazin/scitech/konjunktura-sarlatanstvi-sisyfovske-usili
Nebo kvuli panu Neubauerovi prestaneme financovat prirodni vedce ?
11. 01. 2012 | 16:13

Brnčidlo napsal(a):

Silvie

On papež byl taky v Pionýru. Nebo v čem.
11. 01. 2012 | 16:27

Dáša N. napsal(a):

Baba Jaga

Třeba by v tom výčtu našel někdo něco z majetku svých předků nebo prostě by jen poukázal na nesrovnalosti, kdyby se objevily.
11. 01. 2012 | 16:32

Silvie napsal(a):

scallop,

a nepřijde vám tedy nemravné, požadují-li nadále po státu vyplácení gáží(je-li to pravda)? Já nejsem apriori proti restitucím, ať si ty majetky klidně nabouchají i do uší,aspoň ztratí ten zbytek jejich příznivců poslední iluze. Ale nechť už jim stát nedává ani korunu!!! Už o nich nechci slyšet.

Antonín Hrbek,

jestli to jsou všichno špičkoví manažeři, jako ten farář, co prošustroval faru, protože neměl o ekonomii ani "ánunk", tak to tedy potěš pánbůh!
11. 01. 2012 | 16:52

český maloměšťák napsal(a):

scallop
Dost zajímavý gulášek argumentů. Zahradkáři, filozofové, divadla, komunizmus...
...ještě Vám tam chybí Pankrác , Servác, Bonifác a Herodes - a máte to úplné.

"Přestaneme" - to je co ?
Kdo ?
" MY" ???
Hmm - já si teda platím kromě jiného ČRS - svaz rybářů. A mám pocit, že jeden svaz rybářů mně docela stačí (stejně je ryb furt čím dál tím míň - například kvůli kormoránům. Proč mám patřit k těm, kteří budou dalšímu svazu rybářů, kterému taky mizí ryby ? Připadne mi to divné. A že ten svaz rybářů má kostely, chrámy, budovy...vše ve špatném stavu ??
No tak ať si je teda členové toho svazu rybářů opraví....nikdo jim v tom bránit určitě nebude...ale hezky za své - tak jako my si kupujeme plůdek, násadu....

Jak snadné se sklouzne k tomu"my", když se natahuje ruka. Ale když se má dávat - tak to jsou většinou "vy".
A nechoďte na "nás" s dědictvím. Koukněte se na mayskou kulturu - jak ty památky dopadly. A není to tím, že bychom "my" mayské církvi nepřáli. Prostě se špatně investovalo - místo investic do ekonomického a kulturního rozvoje se stavěly chrámy - v koncové fázi - před kolapsem mayské civilizace dokonce vzhůru nohama...
Takže nestavějme chrámy vzhůru nohama a investujme tam, kde se to vyplatí.
Je to možná názor přízemní - ale rozumný.

Maucta.

Nebo jednodušeji - civilizace, která bude mít za tabu vydat demoliční výměr na zchátralý kostel - ale která klidně nechá zkrachovat pro její fungování důležitá odvětví celé ekonomiky...taková civilizace buď zkolabuje nebo ji převezme např. islám. A ten pak bude demoliční výměry tisknout a vydávat jak na běžícím páse.
11. 01. 2012 | 16:54

Baba Jaga napsal(a):

To: Dáša N.
Tak tomu bych moc nevěřila. Každý už měl mnoho let na to, aby si ověřil, zda vše, co jeho předkové kdysi měli a neprodali to či nedarovali, má jejich rodina na katastru zapsáno. A že by někdo z nás věděl o nesrovnalostech a neupozornil na ně?
Dobře mu tak.
Tím ale nechci říci, že s tímhle narovnáním souhlasím. Co je zapsáno a bude fyzicky vydáno, proti tomu nic. Ale přepočet cen na nahrazení nevydatelného, splácení, úročení a další financování církví ještě po mnoho let, to nechápu.
11. 01. 2012 | 17:00

Gustáv Kočí napsal(a):

Shrnuto (namátkou):sv.Václav, jeho brácha Boleslav (sic!), sv.Vojtěch, Anna Česká, sv.Anežka, sv.Ludmila, Karel IV., Jan Hus (katolický kněz), Jeroným Pražský, Jan Žižka (Ješek, řečený Lakemich), Komenský, Dobrovský, Palacký, - všechno blbci. Astrofyzik Grygar, Tomáš Halík - takytak.
11. 01. 2012 | 17:02

melčákova pohanka napsal(a):

scallop. V případě,že si ho postavil z výplat za odvedenou práci,tak se nemáte za co stydět,ale jestli víte o něčem nekalém,tak to je jiná...A k VK. Ten již přeci neříká,že církev je svaz zahrádkařů ba naopak.A možná ,že večery tráví s Dukou a připravuje se na křest..Viz Hájek a hradní šašci.
11. 01. 2012 | 17:03

Béda napsal(a):

Gustáv Kočí,

zajímavý názor. To jako znamená, že když najdete v době temna nějaké světlé osobnosti (třeba Huse, který usiloval o "reformaci", anebo Žižky, který se vzepřel...) že jste věc vyargumentoval.
11. 01. 2012 | 17:07

Karel napsal(a):

Bédo,
vážím si Vás pro obrovskou práci, kterou zde (i jinde) svými příspěvky vykonáváte. Dnes mě však velice převapila Vaše reakce na Pepu z Depa z 10:56. Proč se do něj takto navážíte? To opravdu nechápu. Tihle lidé jsou na stejné straně barikády. To co nám chybí je právě jednota.
11. 01. 2012 | 17:08

Béda napsal(a):

Teď mluví velice "fundovaně" trafikantka aspirující na prezidentku ČR o problematice restitucí. Prý co bylo "ukradeno má být vráceno". Jak prý by se cítil kde kdo okradený, kdo by se nemohl domoct nápravy a podobné cancy. Reportérka jí zdatně nahrává. Prý "žijeme v normální společnosti, kde se zákony ctí...

PS: asi mám zkažený žaludek.
11. 01. 2012 | 17:12

Béda napsal(a):

dovětek: tak se mi zdá (z řečí budoucí p. "prezidentové" , že VV vyměnily církevní restituce za beztrestnost Bárty.)
11. 01. 2012 | 17:18

Pepa Řepa napsal(a):

Gustáv Kočí
D..il, blbeček, d..il, blbeček, jen v poslední řadě dva blbečci vedle sebe
scallop
co Vás to trápí hujere? Hlavně že se postavil.

Bratr Wěnczeslaus opět zklamal. Očekával jsem, že se-coby zmocněnec-podepíše pod předání celého Batikánu do rukou pracujícího lidu, neb ten jej využije nejlepším vhodným způsobem.Rozdá každému kousek.

Brnčidlo napsal(a):
On papež byl taky v Pionýru. Nebo v čem.
--------------
Že by jiskřička?
11. 01. 2012 | 17:24

Pepa Řepa napsal(a):

Karel napsal(a):
Bédo,
vážím si Vás pro obrovskou práci, kterou zde (i jinde) svými příspěvky vykonáváte.
--------------
připojuji se, Béda by si zaslouží řád sv.Wikiny prvního stupně.
11. 01. 2012 | 17:26

Pepa Řepa napsal(a):

Karel
Co znamená - i jinde?
11. 01. 2012 | 17:28

karas napsal(a):

český maloměšťák

rybáři se všude roztahujou a tyjí z nás všech!

Ať si zaplatí vodu pro své rybky! Voda patří státu to jest nám všem.

Ať si koupí pozemky na rybníky - žádný nájem nic takového.

Ať platí za emise a znečištění způsobené rybami! Obtěžují tím všechny okolo!

Rybáři jsou stejní jako církve, jen by brali všechno co jim nepatří.
11. 01. 2012 | 17:28

Béda napsal(a):

Němcová věří v přímou volbu prezidenta ale ODS prý byla vždycky pro princip zastupitelské volby (tzn. bílý prášek, bručení, Weigl-Šlouf s kufříky v Savoyi...)

(Pohonné hmoty Němcová vysvětluje tím, že měla přidělené poslanecké vozidlo ovšem kvůli handicapu nejezdí, tak pro ni prý jezdila asistentka a syn. Inu, handycapovaná osoba. Samozřejmě MHD nepřipadá v úvahu. Ještě aby se tak potkala s občany.)
11. 01. 2012 | 17:29

Karel napsal(a):

Pepa Řepa
Kdo se zajímá, najde.
11. 01. 2012 | 17:35

Luba napsal(a):

Stát, církev a morálka.

(Petr Příhoda, Vojtěch Cepl, pořad ČRo-6: Člověk a demokracie)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/744311

Vyrovnání státu s církvemi (17.05.2008)

(Vojtěch Cepl, Lubomír Lízal, pořad ČRo-6: Člověk a demokracie)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/718051
11. 01. 2012 | 17:39

aga napsal(a):

Gustáv Kočí

Zapomněl jste v tom výčtu hlavně na Jana Husa - když už jste zmínil Žižku. A co jste jím chtěl vlastně říct? Že se narodili, žili a částečně i byli katolickou církví upáleni proto, aby dnes církev vyždímala z ateistického státu znovu to, co už dříve nakradla?
11. 01. 2012 | 17:41

ÚvahaJ napsal(a):

KAPŘI SI NEVYPUSTILI RYBNÍK. Logický, že se "dohodnou" bylo jasný.
Ovšem ! Krizi si "VYLÍŽOU" oni - né my !!!
Tedy my, jako občané, v každým případě, ale ty bolestný následky neponesou socani, ale ódeesáci !
11. 01. 2012 | 17:44

aga napsal(a):

Luba

na Vašich názorech mě fascinuje ta bezbřehá adorace Havla, který pro restituce asi udělal v zákulisí nejvíc, a zároveň odmítání restitucí. Je skutečně podivuhodné, jak umí "racio" zracionalizovat fakta do podoby, které je přijatelná pro emoce.
11. 01. 2012 | 17:45

Ládik!!! napsal(a):

Bude se něco vracet i Jehovistům? Vždyť těch je plné Ministerstvo pro místní rozvoj a už si sami nabrali tolik, že víc se do nich nevejde.
11. 01. 2012 | 18:17

Luba napsal(a):

ago,
to je Vaše představa.
Co mi na předloženém řešení církevních restitucí vadí je to, že v ní političtí podvodníci operují morálkou a spravedlností,
a přitom jde vyloženě o otázku právní.

Právo bývá v jeho reálné aplikaci se spravedlností v rozporu.
11. 01. 2012 | 18:23

aga napsal(a):

Luba

No to víte, to je následek toho, když i v politice se operuje pravdou a láskou namísto zákony. A navíc se v našem případě pravdou a láskou operovalo už při tvorbě těchto zákonů pravdoláskařům na míru.
11. 01. 2012 | 18:30

Colt napsal(a):

Kuchař
"V civilním životě strategický konzultant pracující především pro domácí firmy s jasným vlastnictvím a dlouhodobou vizí."
Prý bude měnit politiky :)) (ale dosavadní politika zůstane). No nazdar.
A zase to tu máme - rozkradení majetku za stovky miliard prošlo jakoby nic, má-li se vrátit a odškodnit okradený - je problém. Morální problém.
Tenhle stát má základní problém - pravici, která nestoudně krade a levici, která naslouchá závistivé lůze (jako v r.1948).

Myslím, že takováto republika nemá naději na dobrou a úspěšnou, pokud vůbec nějakou budoucnost. Chybí základní morální předpoklady - čest a férovost. Morálka plebejců nás nikam nedovede.
11. 01. 2012 | 18:47

prorok napsal(a):

Tak vazeni, havlovo svarcenberske semeno uz vydava sve jedovate plody. Zacina opet rekatolizace Cech. Jako po Bile hore. Vsak na tom u papezu pracuji cele staby biskupu. Na husitskem Cesku si davaji zvlaste zalezet. Hybaj pekne do stadecka s habsburkskymi a dojc oveckami. Uz nikdy "Hej Slovane", to si piste! A my uz nemame ani Zizku ani Podebradskeho, ba ani Paricidu, ani zadny Princip se neurodi. Mozna by se hodil i ten Fucik. Ale uz neni nikdo! Jen ti svarcenberci, Duka a Halik s malym.
11. 01. 2012 | 18:47

Ládik!!! napsal(a):

prorok -
jste si jistý, že ve slově Fucik má být "i"?
11. 01. 2012 | 18:51

Luba napsal(a):

ago,
nikoli. Stačí používat relevantní argumenty.
Bolševici v politice, jako např. podvodnice/hlupačka Němcová, však chtějí "změnit myšlení lidí a přesvědčovat je":

Cituji z ní:

"Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová dnes byla hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na Českém rozhlase 1. Vyjádřila se k církevním restitucím ...

Dnes většina lidí restituce odmítá a mezi úkoly politické reprezentace patří podle Němcové i snaha pokusit se toto smýšlení změnit.

Krádež církevního majetku se přece nijak neliší od jiných krádeží, kde společnost se spravedlivým narovnáním souhlasí.

„Považuji za užitečné pokusit se tento názor pozměnit, obrátit mysl každého z nás k tomu, jak by se cítil, kdyby mu bylo něco ukradeno a po léta se nedočkal nápravy.

Dokud toto nedostaneme do mysli lidí, pak se budeme přít s těmi, kteří s tím nesouhlasí třeba proto, že nejsou věřícími,“ prohlásila Němcová."

Zdroj:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nemcova-k-cirkevnim-restitucim-Mysleni-lidi-se-musime-pokusit-zmenit-219545
11. 01. 2012 | 18:55

Forrest Gump napsal(a):

Ježíííš ten kuchař to je ale bůůůů. Že prej Slamníkovci !
Chachacháááááá....

A to si tady hraje na inteligenta a ani neví, že správně to má být Sládkovci !

Vrať se k papiňáku kuchaři a neopruzuj !!!
11. 01. 2012 | 18:59

Béda napsal(a):

Luba,

ano. Němcová má zřejmě na mysli přezkoumání všech privatizací a tunelů a narovnání všech zlodějin nevýhodných pro stát - tudíž pro okradeného daňového poplatníka. Takovéto úsilí od potenciální kandidátky na prezidenta je zajisté chvályhodné a setká se s podporou veřejnosti.
11. 01. 2012 | 19:13

aga napsal(a):

Luba

Co plká Němcová je zcela irelevantní. Ono se o těch restitucích nerozhodlo až nyní, jestli si vzpomínáte. Ta karta je na stole od převratu, a podle mne byla na stole už před převratem. Samet byl jen takovým převodním kolečkem, a po sametu vše neodvratně směřuje k reformám, restitucím, výprodeji Česka, zotročení Čechů atd. Proto říkám, že svůj skromný podíl na tom měl i Havel, i když bez něj by se to prosadilo jistě taky. A jestli se divíme, proč se "levá opozice" chová tak divně, tak jen proto, že se celá třese strachy, aby náhodou nějakým nedopatřením ve volbách nevyhrála a nemusela nám nutnost reforem a restitucí vysvětlovat sama.
11. 01. 2012 | 19:19

Bibka napsal(a):

Je to smutne. Vsichni vedi, co spatneho cirkve za dobu sveho trvani udelaly, nikoho ani nenapadne napsat co udelaly dobreho. Na jednoho spatneho kneze stoji v historicke rade stovka slusnych oddanych, obetavych jedincu, kteri se pricinovali o vetsi slavu Bozi a dobro vsech lidi. Do vericiho cloveka si kazdy rad kopne, ale ma vubec duvod? Cirkev prisla k historickemu majetku take dary bohatych vericich, kteri ji odkazali veskery majetek. Jestli nekdo v tomhle state a vubec svetove prokazuje dobre hospodarstvi, jsou to cirkve, ktere vetsinu sveho majetku poskytuji na podporu chudym a potrebnym. Nekdo tu napsal, ze se cirkve ozvou vzdy kdyz jsou neklidne politicke casy, a spravne napsal, ze ty neklidne politicke pomery jsou v Cesku poslednich 22 let. Dejte Bohu, co je Boziho a cisari, co je cisarovo. Ve Francii je cirkev oddelena od statu a porad slusne preziva, v USA taktez. Lide, kteri tak vehementne bojuji za to, aby cirkve nedostaly nic jsou ti, co nejsou srovnani s vlastnim svedomim. Kdo z vas zdvihne rukavici a rekne, co je spatneho na Deseti Bozich prikazanich, ktere se krestani snazi dodrzovat? V tech deseti prikazanich neni receno, dej zlodeji, co ti ukradl a podekuj mu, abys v jeho ocich vypadal jako poslusny sluzebnik Bozi. V tuhle chvili je zablokovan majetek v tisicich vesnic po Cechach i Morave a Slezsku, a nebude odblokovan, dokud se restituce neuskutecni.
11. 01. 2012 | 19:53

Ing. N. napsal(a):

(Václav Hořejší) píšete:

"Takže církvi nejde jen o právo a spravedlnost a o vlastní obohacení, ale o prostředky, aby mohla plnit své poslání, jak je to běžné jinde v Evropě, prostředky ke službě, kterou i lidé mimo církev dnes uznávají. "

Pane profesore, takže církvi jde také o právo a spravedlnost a o VLASTNÍ obohacení, jak uvádíte výše. Domníváte se, že církev po roce 1989 neměla prostředky na to, aby mohla plnit své poslání? Vždyť ji stát plně podporoval. Pokud je mi známo, zabezpečoval finančně církevní památky a platil církevní hodnostáře. To se vám zdá málo? Jaký je výsledek jejího dosavadního poslání? Každý to vidí kolem sebe. Domníváte se, že další finanční prostředky mohou přinést nějaké zlepšení v době, kdy se ruší lůžka v nemocnicích, narůstá počet nezaměstnaných a lidí, žijících na pokraji bídy? Nebylo by lepší tyto prostředky dát tam, kde to je potřeba? Co udělala např. církev pro bezdomovce?

Znám případ, kdy kněz, který přišel k jednomu chudému chalupníkovi, aby mu dal poslední pomazání, jednal nikoliv jako služebník boží, ale jako chamtivec. Když se chalupník omlouval, že nemá peníze na to pomazání, kněz mu řekl: "Vždyť máte v chlívku ještě kozu".

Dějiny, i mé zkušenosti mě přesvědčily o tom, že církev NEMÁ vlastnit žádný majetek!
11. 01. 2012 | 20:08

Václav napsal(a):

Mediální politické pře, mají jediný cíl.Šikovně zamaskovat momentální reálnou situaci. Za předpokladu, že věichni mají relativně pravu,je třeba se pozastavit nad tím, co nás tlačí nejvíce.Do politické vřavi o krozi, různých reformách, budoucího šetření a hloubce našeho domácího dluhu, přijde někdo z otázkou vyplácení stamiliardových restitucí.Kolik toho ještě uneseš český národe ??
11. 01. 2012 | 20:16

Fialenka napsal(a):

Lubo, to je tedy síla co říkala ta Němcová (18:55). Tomio Okamura se k principu vrácení ukradeného vyjádřil v iDnes takto:

"… Tahle země je nás všech, ne jen těch nahoře. A kdyby se podařilo dohledat peníze, které si ulili ti gauneři, bylo by dost peněz na zdravotnictví, školství i důchody".
Ale na rozdíl od (pro mě o trochu důvěryhodnějšího) Babiše nikoho konkrétního nejmenoval.
11. 01. 2012 | 20:25

neutrino napsal(a):

Bylo by zajímavé zjistit třeba referendem, kolik občanů s těmi restitucemi souhlasí a kolika občanům budou sloužit. Víme dobře, že i papež nazval Česko státem ateistů. Zdá se, že těch věřících v současnosti je méně, než bylo organizovaných komunistů v minulém režimu. Je nestydatost někomu dát v restituci všechno a většině ostatních restituentů jen paběrky.
Když už restituce, tak spravedlivé. Proč se někomu vypočítává náhrada za nevydané pozemky 40 Kč za čtverečný metr a ostatním jen necelou čtvrtinu? Je zřejmé, že jeden z kardinálů je hoden svého jména - to není z mé hlavy, ale z denního tisku. Většina lidí v něco, nebo na něco věří, ale proč by měly být některé z těchto skupin preferovány?
11. 01. 2012 | 20:28

Hugo napsal(a):

Menšina okrádá většinu a ta si to nechává líbit.
Kdy si to ta většina uvědomí a smete tu menšinu do kanálu?a vystaví jim trestní zodpovědnost za zadlužení 6 volebních údobí?
Proč k tomuto není vydáno referendum a nebo alespoň Prohlasování alespoň 120 hlasy našich posranců:Kdy se dozvíme (výčet vydávaného majetku) kolik majetku bude vydáno.
Najde se v naší republice nežaký advokát který podá protest proti takovémuto tunelu?
Nebo snad nejaká strana která požádá náš ústavní soud o pozdržení tohoto vyplácení do doby než bude veškerý vydávaný majetek zveřejněn.
Jsem pro vrácení majetku církvím, ALE bez finanční platby navíc a po vydání veškerého majetku ať se církev platí sama sebe,
11. 01. 2012 | 20:43

Fialenka napsal(a):

Ještě k té Miroslavě Němcové.
V demokracii je úkolem zastupitelů vykonávat vůli těch koho zastupují a ne jim vymývat mozek: "Dokud toto nedostaneme do mysli lidí ... atd.".

Další klasickou ideologii ODS vyjádřil Mirek Topolánek na návštěvě v Prague Business Clubu: „Úlohou politiků je zasívat strach, a pak přinést naději a řešení“. Prozradil to na něj prezident tohoto prestižního podnikatelského klubu.
11. 01. 2012 | 20:49

Béda napsal(a):

Někde se musí šetřit každá tisícovka, jinde jsou k mání na rozhazování desítky miliard.

A tak to má být, tak je to správně. Zdroje přece jsou - tvrdí koalice "odpovědných hospodářů" v čele s exministrem KDU Kalouskem.
11. 01. 2012 | 20:51

Cristero napsal(a):

Svatá prostoto, to jsou ale kecy tady. Je vidět, že o dějinách v naší zemi toho lidé vědí velmi málo. Kdyby ano, tak by tady nemohli tvrdit takové nesmysly o Josefu II. atd.
11. 01. 2012 | 20:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy