Mentalita tlupy a lidský rozum

08. 06. 2010 | 06:33
Přečteno 8536 krát
V každém člověku se sváří jeho atavistická mentalita tlupy s požadavky, které na něj klade rozum. Projekt našeho současného západního světa může přežít jedině tehdy, když se rozumu podaří udržet mentalitu tlupy na uzdě.

Člověk je tvor společenský - žije ve společenstvích a nedokáže příliš existovat mimo ně. Takových tvorů je samozřejmě víc (mravenci, vlci, havrani ...). Člověk se ale liší v tom že svá společenství uspořádává jedinečným, velice komplikovaným způsobem, která souvisí s tím jeho rysem, o němž jsme si zvykli hovořit jako o rozumu. (Berte to jako technický, a nikoli hodnotící termín, říci, že člověk je rozumný tvor neznamená, že nemůže dělat věci, které jsou v nějakém ohledu mnohem hloupější než ty, které dělají třeba ti mravenci.)

Tvor, který je společenský, ke svému životu nějaké to společenství potřebuje. Ne že by tu nebyly výjimečné případy poustevníků či jiných samotářů, ale drtivá většina takových tvorů vyloučením ze společenství trpí, pokud to vůbec přežije. Mít nějakou svou partu, klan nebo tlupu je takřka nezbytné. Tomu je uzpůsobena i psychika společenských tvorů: mají tendenci se se svou tlupou identifikovat a přilnutí k ní podřídit všechno ostatní.

Člověku je, stejně tak jako jiným společenským tvorům, tato mentalita vlastní. Potřebujeme někam patřit, potřebujeme se ztotožňovat s nějakou 'tlupou'. Hlavní ctností podle naší mentality tlupy je věrnost: "Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne zahyneš." Tato mentalita nás vede k tomu, abychom to, co lidé říkají, posuzovali podle toho, kdo to říká; a vždy se postavili za to, co říkají 'naši', proti tomu, co říkají 'cizí'.

U člověka, a to je podstatné, je však tato mentalita překryta rozumem: rozum nám velí, že dělat máme to, pro co máme nejlepší důvody, bez ohledu na to, zda s tím přišel někdo z naší nebo cizí tlupy. Hlavní ctností rozumné bytosti je namísto věrnosti pochybnost - nedůvěra ke všemu, co není rozumně zdůvodněné. Rozum nám velí, že co lidé říkají, je třeba posuzovat podle toho, jaké pro to existují důvody, bez ohledu na to, kdo to říká.

Lidé, kteří se v současné době zabývají lidským mozkem a lidskou myslí - neurofyziologové, psychologové a filosofové mysli – už také nacházejí stopy antropologicko-fyziologického základu této dvojvrstevnosti lidské psyché. Rozlišují dvě vrstvy struktur lidského mozku a potažmo lidské mysli. Jsou tu starší mozkové struktury, které sdílíme s některými jinými tvory (o nich se často hovoří jako o "Systému 1"), ale vedle nich tu jsou i novější struktury, které jsou výlučně lidské (ty se nazývají "Systémem 2"). Systém 1 je základem rychlého, intuitivního a nereflektovaného chování; se Systémem 2 se do hry dostává jednání vycházející z usuzování, plánování i vážení pro a proti.

Systém 1 je pro nás stále nezbytný, ve většině každodenních situací se orientujeme jeho prostřednictvím a podstatnou část našeho chování tak má na svědomí on. Jsou tu však situace, kdy využíváme Systém 2; ty mají co dělat se strategickými rozhodnutími, s problémy, ve kterých figuruje příliš mnoho nejasných faktorů či s plánováním budoucnosti. (Představme si, že jdeme, tak jak jsme teď právě šli, k volbám: můžeme se sice rozhodnout instinktivně, podle toho, jak je nám který politik sympatický; můžeme ale i rozumně zvážit pro a proti programů jednotlivých stran, pravděpodobnost toho, že ten program skutečně dodrží ap., a tím zvýšit pravděpodobnost toho, že se dočkáme příznivé budoucnosti.) Je to tato schopnost co dává člověku ve srovnáními s ostatními tvory zásadní výhodu.

Jsou tu ovšem i filosofové a vědci, kteří se domnívají, že ve skutečnosti je to vlastně úplně jinak: že překrytí Systému 1 Systémem 2 je vlastně jenom iluze - že nás pořád kompletně řídí Systém 1 a Systém 2 v nás jenom občas vyvolává dodatečnou iluzi toho, že v našem rozhodování o tom, co udělat, hrálo nějakou podstatnou roli rozumové vážení důvodů pro a proti. Podle tohoto názoru například volíme lidi, kteří na nás prostě dělají pozitivní dojem, bez ohledu na to, co říkají, nicméně si k tomu dodatečně zkonstruujeme důvody a přesvědčujeme sami sebe, že jsme se rozhodli podle důvodů, které mají co dělat s programy a názory, které tito lidé hlásají, a nemají nic společného s iracionálními sympatiemi.

Zdá se mi, že tendence objevující se v politické soutěži u nás (a částečně i jinde ve světě) vytváří prostředí pro to, aby se tato hypotéza otestovala. V právě proběhlých volbách jsme byli svědky toho, že některé strany své kampaně cílily především na emoce: přijaly metody vyvinuté reklamními a marketingovými agenturami a plánovitě útočily na lidské podvědomí a na lidské city. Produkovaly hesla, která často nic neříkají, ale o kterých je jejich reklamní experti přesvědčili, že na lidi udělají dojem, své oponenty zobrazovaly v různých odpudivých situacích a souvislostech, vybíraly působivé barvy a snažily se své lídry lidem ukázat v pozitivních souvislostech, třeba po boku populárních sportovců či hvězd šoubyznysu.

Jsem nesmírně zvědav, kam tohle povede; ale zároveň se i trochu bojím. Je ovšem pravda, že volby, které proběhly, dávají důvod k jistému optimismu: podle výsledků voleb se nezdá, že by tyto metody příliš fungovaly. Bylo by nicméně unáhlené dělat kategorické závěry; možná byly výsledky voleb ovlivněny jinými faktory. Marketingové metody budou do politiky nepochybně i nadále vtahovány a teprve uvidíme, a to, zda jim skutečně dokážeme vzdorovat teprve uvidíme.

Pokud to nedokážeme, vidím naši budoucnost pesimisticky. Současné evropské státy, jako je ten náš, jsou zbudovány na základech, které se opírají o předpoklad, že rozum dokáže přebít mentalitu tlupy. (Uvědomme si, že tohle je bezprecenentní: je to jiný druh pokusu, než je osvícenský stát řízený 'moudrými', kteří rozum prosazují 'shora'. Osvícenci nemuseli předpokládat více než to, že rozumem se dokáže řídit pouze elita, zatímco u ostatních stačí, když ji budou slepě následovat. Nyní jde o jiný pokus: o vládu rozumu budovanou 'zdola'.) Aby tohle mohlo fungovat, musel by v sobě dostatek lidí dokázat svou mentalitu tlupy skutečně potlačit, nebo ji alespoň dokázat rozumem zásadně korigovat a držet na uzdě. (Není nic špatného na tom, když dáme své mentalitě tlupy průchod při mistrovství světa v hokeji; musíme se od ni jenom dokázat oprostit, když jde o závažná rozhodnutí týkající se naší budoucnosti.) Jenom tak je totiž možné dosáhnout toho, aby otevřený prostor demokracie generoval kompromisy a pro všechny přijatelný konsensus.

Mám obavu, že je docela dobře možné, že tento pokus nakonec dopadne špatně, to jest, že se zjistí, že naše mentalita tlupy je mnohem silnější, než abychom ji dokázali držet rozumem na uzdě. Možná budou političtí marketingoví stratégové slavit úspěchy a vítězit budou strany, které budou voličům nabízet hesla a obrazy, které budou lahodit našemu iracionálnímu podvědomí, a které pak stát povedou tam, kam potřebují ony, nikoli my. Je ovšem třeba si uvědomit, že v zápase mezi mentalitou tlupy a mentalitou rozumu nejsme jenom nezúčastnění diváci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Změnil bych slovo "strana" za "tlupa".
08. 06. 2010 | 07:01

yara ze země krys napsal(a):

Pane Peregrin, nemám zatím čas si
článek podrobně prostudovat, ale každý potřebujueme tu svojí tlupu
a bez tlupy se neobejdeme. Jen jedna zkušenost a postřeh: Výsledná inteligence tlupy je závislá na inteligenci šéfa tlupy a tady se nabízí pro hochy z ČSSD, vyberte si nyní toho nejchytřejšího a nejlepšího, je to Vaše šance! Ovšem většinou stávající zavedení pobočníci původního "jeho excelence" tlupy budou asi proti, jejich pozice by mohla být ohrožena. Nový šéf je nemusí kolem sebe chtít! Často potom tito pobočníci v zákulisí rozhodmou, že vyberou sice blba, ale pro ně čitelného blba. Viz např. v historii Jakeš nebo Brežněv kdy ho např. Gromyko v IQ naprosto předčil, ale věděl, že Leonid jeho neohrozí.
08. 06. 2010 | 07:12

xxx napsal(a):

Hodně věcem obyčejný člověk nerozumí a tak "věří" odborníkům, o kterých předpokládá, že mají potřebné informace a skutečnosti hodnotí objektivně. Například "věříme" v účinnost léků, kvalitu brzd svého auta ... Stejně tak nemáme šanci hodnotit programy a chování politických stran, takže se rozhodujeme podle vnějších znaků nebo jak píše autor, podle sympatií k lídrům. Až se konečně objeví skuteční experti (a ne manipulátoři), kteří pro nás dokážou nabídky stran objektivně porovnat, budeme si moct vybírat. Do té doby budeme bohužel snadno manipulovatelní.
08. 06. 2010 | 07:22

rejpal napsal(a):

"V právě proběhlých volbách jsme byli svědky toho, že některé strany své kampaně cílily především na emoce: přijaly metody vyvinuté reklamními a marketingovými agenturami a plánovitě útočily na lidské podvědomí a na lidské city" - Všechny strany cílily, cílí a cílit budou své kampaně na emoce. Kdyby do této věci měl vstoupit rozum, musel by každý zavřít oči, zacpat uši nebo ještě lépe usnout a probudit se až v den voleb. Myslím, že typickým cílem jsou tyto emoce: strach (z osudu Řecka) a stádnost (jdeme za vůdcem; chceme být in). Nejsou samozřejmě jediné, ale právě na tyhle se nejsnadněji útočí.
08. 06. 2010 | 07:37

Béda napsal(a):

J. Peregrin: Článek o tom jak plácáním a rozumováním správně zdůvodnit svůj volební úspech.

"...Je ovšem pravda, že volby, které proběhly, dávají důvod k jistému optimismu. Podle výsledků voleb se nezdá, že by tyto metody příliš fungovaly. Bylo by nicméně unáhlené dělat kategorické závěry; možná byly výsledky voleb ovlivněny jinými faktory. Marketingové metody budou do politiky nepochybně i nadále vtahovány a teprve uvidíme, a to, zda jim skutečně dokážeme vzdorovat teprve uvidíme.

Pokud to nedokážeme, vidím naši budoucnost pesimisticky. Současné evropské státy, jako je ten náš, jsou zbudovány na základech, které se opírají o předpoklad, že rozum dokáže přebít mentalitu tlupy. (Uvědomme si, že tohle je bezprecenentní: je to jiný druh pokusu, než je osvícenský stát řízený 'moudrými', kteří rozum prosazují 'shora'. Osvícenci nemuseli předpokládat více než to, že rozumem se dokáže řídit pouze elita, zatímco u ostatních stačí, když ji budou slepě následovat..."

PS: kde je jistota toho, že "tlupa" tentokrát na základě PR nezvolila pouhé marketingové produkty - Schwarzenberga, Kalouska, Johna a jeho detektivní modelingovou agenturu?

http://www.youtube.com/watc...
08. 06. 2010 | 08:02

Fialenka napsal(a):

Mam za to, že Zelení a ČSSD apelovali na inteligenci. Mohli jsme mít našlápnuto mít vysokou životní úroveň jako mají Němci, Dánové nebo Švédové. (Protikorupčním balíčkem, daňovou progresí, opatřením proti monopolům, zvýšením reálných mezd, vyšší ochranou spotřebitele proti jedovatému zboží, neprivatizováním zdravotnictví).

Ale dobré na prohře "levice" je to, že svůj program můžou vylepšit.
08. 06. 2010 | 08:13

Vico napsal(a):

Nejprve jedna hnidopišská poznámka :

Podle autora se vyvíjí experiment o hledání rozumu zdola, který je málem srovnáván s jiným experimentem- spuštěním urychlovače někde u Ženevy, kdy se bojíme, jestli ti šílení vědátoři neprobudí k životu nějakou tu černou díru.

Ten všeobecně volební "experiment" se už stal součástí běžného života, takže místo úvah - co bude až bude bych čekal úvahy - co se stalo a k jakým změnám od dob osvícených panovníků došlo.

Já si čistě laicky myslím, že naprostá většina volí v jakési kombinaci vlivů první i druhé signální soustavy. Ty dle autora tak trochu zpochybňované bytosti,co, eufeministicky řečeno, nejsou tou ELITOU, se především řídí, byť podvědomě,svými zájmy a jakousi generacemi nasbíranou moudrostí./Občas to selhává. Přišli ti s tou druhou signální, kteří umí poroučet větru a dešti a dokázali přesvědčit, že stavět domky se dá i tam, kde je hloupé generace předků nikdy nestavěli."Černovír":-)/

Kdo vymkl dobu z kloubů většinou nebyli ti dole.

K osvíceným magorům bych se já osobně raději nevracel, i když mi to doporučuje devět filosofů z deseti :-)

p.s. Nic proti autorovi, jeho článek se mi líbil.
08. 06. 2010 | 08:33

Elena napsal(a):

ufff,

ledva som to dočitala, zabolela ma prava aj ľava hemisfera,

až dnes som si uvedomila , že asi ju mam( tu homosferu)
nuž , podľa mna všetko je oveľa jednoduchšie:

politici naučili národ, že pred volbami hovoria jedno a po volbach robia niečo úplne ine,

a tak sa ľudia aj riadili, volili "naopak"

ja nekedy doma robievam kuriacie rezne " naopak" prv obalim v struhanke,opleskam vo vajiču, potom hladka múka , rezeň naopak, skuste to viete aké sú chutnučke
08. 06. 2010 | 08:53

Vilém napsal(a):

Každý asi potřebuje občas vyjádřit své stanovisko k aktuálním otázkám. Pokud si však potřebuje namlouvat, že jeho momentální politické preference ("letošní volby dopadly...") se opírají o jakési hluboké moudrosti založené na odhalených biologických zákonitostech, stává se žalostnou karikaturou myslitele, povrchním hňupem a směšným politrukem, jako když Klaus odvozuje levicovost od bagety nebo zdravý konzervatismus od chleba se sádlem ;-).
08. 06. 2010 | 09:03

letemsvetem napsal(a):

Pane profesore,
ackoli stale doufam a verim, ze se to do budoucna vykrystalizuje v neco lepsiho v nejakou novou, vyssi formu spoluziti a spoluobyvani, plne sdilim Vase obavy.

Nejde jen o marketingove triky, ktere lejou kliny do hlavy, na cestach, po kterych mne kroky vedou, mela jsem moznost za poslednich nekolik let zpozorovat stejne vzorce chovani i v mensich tlupach, nez je ta narodni - t.j. videla jsem, ze deje se tak i v mensich spolcich, ze tlupari, do jiste miry a z jisteho uhlu pohledu hloupnou, a nejsou to marketingove agentury, co v nich ovlivnuje smysleni lidi, jejich akce a re akce, spolecne spoluutvari zakon tlupy.

A deje -li se tohle i v mensich tlupach, bez "pomoci" marketingovych agentur, a velke tlupy se skladaji z mensich tlup a ty se skladaji z kazdeho jednotliveho cloveka, potom se mozna mame na co tesit...
08. 06. 2010 | 09:12

rejpal napsal(a):

Vilém
Znám jednu jinak velmi inteligentní osobu, která volila Zemana kvůli tomu, že prohlásil, že miluje chléb se sádlem. Usoudila totiž, že Zeman nedělá politiku kvůli mamonu.
08. 06. 2010 | 09:15

Rumcajs napsal(a):

Mě na těhlech volbách překvapilo, že nezvítězil laciný populismus, kterým ČSSD denodenně masírovala lid.Nevím, jestli to má něco společného s touhou tvořit sdádo, ale rozhodně to potěšilo.
08. 06. 2010 | 09:22

Elena napsal(a):

Rumcajs ,

podľa mňa , veľmi dôležitým a rozhodujucím bol skútok,

keď P.Paroubek na vlastnú iniciatyvu, pár dňi pred volbami sa stretol s Topolankom,
ľudia vyšpekulovali že tu može byť nejaka dohoda a potrestali ODS a CSSD , bali sa veľkej koalicie?

áno znepokoila myšlienka, že dve strany ktoré svojou predvolebnou retorikou hadzali jeden na druheho špinu , nakonec by možno vladli a ta špina, nepokoj, pokračoval by dalšie 4 roky.
08. 06. 2010 | 09:31

Elena napsal(a):

mne sa nepači ako tunajšie blogery aj politici ktoré prehrali, vinia ľudi alebo media,

nie sme žiadne stado,

len že okamžite reagujeme na špatné kroky politikov,

sice nemame s čoho vybrať ale museli sme niekoho vybrať ( ako sa da vybrať zo zlého , ktoré je lepšie? ) asi tak , ako sa aj stalo
08. 06. 2010 | 09:39

Béda napsal(a):

Bude zajisté poučné sledovat argumentační vývoj našeho logika poté, co "tlupa" podvedených voličů zjistí že apelem na rozum a odpovědnost byla opět podvedena "osvíceným" reklamním týmem prodavačů nikdy nesplněných slibů. Jsem zvědav jak se prvotní optimismus velkého filosofa začne měnit v pesimismus poté, co "tlupa" podlehne svým pudům, opustí "rozum" a začne stádovitě dávat veřejně najevo své zhnusení z toho, že volila proti svým nejvlastnějším zájmům, když dosadila k moci ty, co zaštiťujíc se šetřením nejvíc prohlubovali dluh a do budoucna jim nejde o nic jiného nežli o provedení nezvratných změn v tučných penězovodech. Jsem zvědav, co bude myslitel vakládat poté, co "tlupa" prozře a zjistí, že právě ona byla vyvolena do role poslušné oběti, která bude nést socializované náklady, zatímco hlavní viníci jejich problémů jsou pasováni do role osvícenců.
08. 06. 2010 | 09:44

Pocestny napsal(a):

Autor
Hezké, filosofické...
Pokusím se říci totéž jinými slovy...rozumem jiné disciplíny.

Tlupa a rozum.

Tlupa a emoce, to je pozůstatek archetypálního opičáka, který kdysi slezl ze stromu, protože měl příliš ploché nohy a později vyrazil na ten dlouhý výlet z kráteru Ngorongoro až do švýcarské konfederace Tlupa je bezpečí pro tvora, který není ani neporazitelný, ani nemá ty nejlepší smysly, je to cesta, jak společně přežít. Díky tlupě máme emoce, dar komunikace, tlupa v nás pěstuje to, co je kořenem naší identity.
Tlupa je ovšem nesmiřitelný boj o moc, je to současně totalita, neměnný "boží" řád, který je jen občas svržen "revolucí čí převratem".

Teprve rozum je to, co nás naučilo vidět, cítit a chápat sama sebe. Rozum nás učí srovnávat, rozum nás dělí jako hrubá síla, proto dobu nejsilnějších pomalu vystřídala doba nejchytřejších. Zároveň ale platí, že jakýkoliv rozumový konstrukt, který vykročí významem z těla autorova, je počátkem návratu ke tlupě.

Nejprve byl jeden Hus, pak náhle tlupy husitů, byl tu jeden Luther, najednou tu byly celé tlupy lutheránů. Byl jeden Benjamin Franklin a dnes je tu nejsilnější stát.

Vše začíná vzpourou rozumu proti emocí zmítané tlupě, je tu poznání jedince, které jeho osobně vyřadí z proudu, dojde k boji starého systému tlupy s novátorem, pokud ten zaujme, nemůže než si založit novou tlupu.

Každá myšlenka má totiž dvě strany - tu kvalitativní (ta je na autorovi) a pak tu "politickou" a ta ukáže, zda - li je myšlenka prodejná v tlupě podobně smýšlejících.

Doba nás osvobodila od pachtění se za potravou, proto naše tlupy již neslouží k lovu a rozmnožení, ale k věcem duševním, parikulárně účelovým.

Jsme uzamčeni v duševním prostoru oscilace mezi tlupou globální, centralistickou a princip tlup komunitních, krásně se to zrcadlí v dichotomii charakteru jedné víry ve dvou verzích - katolické a protestantské.
Stejná dichotomie je i ve víře v republiku. Může být jak liberálním státem jednotlivých občanů, i socialistickým mraveništěm s totálně totalitní formou vnitřní struktury.

Ta základní věc je najít rovnováhu uvnitř sama sebe. Je to o tom, zda podlehneme emoci tlupy, či si ubráníme svůj rozum.

Smutným faktem je ale i to, že se stoupající mírou rozumu se rozvolňují sociální vztahy, tlupa rozumných je vždy méně kohezní než tlupa blbů vedených chytrým opičákem. Proto je základní slabinou vlády rozumu to, že nepočítá se zvířecími emocemi a instinkty těch, kdo mezitím organizují nějakou tu opotlupu.
08. 06. 2010 | 09:49

Elena napsal(a):

Béda,

prestaň strašiť a prestaň vytvarať dojem všemohucnosťi Paroubka,

len za predvolebnú kampaň nechal milliardovu sekeru , napiš ako by ju splatil?
a ešte napiš , akým zázrakom by uplatňoval svoju socialnu retoriku?
08. 06. 2010 | 09:50

prirodovedec napsal(a):

Vilem: Brilantni postreh.
08. 06. 2010 | 09:53

Elena napsal(a):

nu, prosim, tak že som mala pravdu,

Kdo chce velkou koalici?
Autor: Jiří Pehe
sakruš ja musym zo sebou niečo urobiť,

aspoň nejake prachy dostavať za tir mudra čo vam tu sypem
08. 06. 2010 | 09:59

Čochtan napsal(a):

Zajímavá teorie tlupy.
Dalo by se mluvit o hierarchii tlup podle jejich priority, podle toho, co jsem pro tu tlupu ochoten udělat.

1. Nejvyšší prioritu má (mít) rodina. Pro tu jsem ochoten udělat nejméně tolik co pro sebe sama.

2. pak širší příbuzenstvo a přátelé. I pro ty jsem ochoten hodně udělat.

3. Menší prioritu mají “zájmové tlupy“ jako filatelisti, zahrádkáři, slávisti, sparťani,…..

4. Národ. Stará a důležitá “tlupa”. Kdo nežil dlouho mimo vlast, ten nezná co to je, když zaslechne v cizině češtinu. Dnes je to mnohem častější než před 40 lety. Tím se ten effekt snižuje. Například chorvatská pláž, tam je to spíš varování.

5. Rasa. V USA si vždy radši pronajmu dům v “bílé” čtvrti než v černé.

A teprv až poletím na výlet na Jupiter budu dávat přednost i ostatním pozemšťanům (před Marťany). Samozřejmě do žádné “mé tlupy” nepatří gauneři, lumpové, kriminálníci, dementi a jiná pakáž.
08. 06. 2010 | 10:00

Čochtan napsal(a):

Fialenko,
ČSSD a inteligence ? Paroubkovy fašistoidní kecy a inteigence ?
Nespadla si z jahody ?
08. 06. 2010 | 10:03

Čochtan napsal(a):

Rejpale,
na tom chlebu se sádlem něco je. A jestli si na něj ještě dává cibuli, pak to ukazuje jeho úzkou vazbu k rodné hroudě a dělnému lidu.
:-))
08. 06. 2010 | 10:07

rejpal napsal(a):

Čochtan
... a také to ukazuje na fungující trávení, což může mít i kladné dopady na chování politika.
08. 06. 2010 | 10:13

Čochtan napsal(a):

:-))))
Výborně ! Myslí ti to, Rejpale !
08. 06. 2010 | 10:18

letemsvetem napsal(a):

Pocestný,
z meho pohledu vystihl jste to naprosto presne!, od shora dolů, nevyskrtla bych z toho ani jednu vetu.
Snad jen premyslim, zda
"...dobu nejsilnějších pomalu vystřídala doba nejchytřejších...",
a premyslim, kdo je to "ten nejchytrejsi"...
08. 06. 2010 | 10:25

Pocestny napsal(a):

Tlupy jsou dnes zakládány a víře. Ta původní, příbuzenská, byla rozehnána, dnes se naopak pěstuje individualismus bez rodiny.....
Individualismus?
Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Proto tito singles jsou kořistí korporace, strany, hnutí, prostě nějaké nové formy partikulární tlupy.

Většina lidí dokáže hodiny argumentovat svou příslušnost k té či oné tlupě, ale mnozí z nich by takto nikdy nepohovořili sami o sobě a jejich "věcnost" zní pohříchu emotivně.

Tlupy svou strukturou sledují různé trendy - jsou tlupy strukturované dle Pan Troglodytes, příkladem budiž tlupa bílá, jsou však systémy, které do lidského soužití vpravují element společenstva hmyzího. Příkladem budiž Čína, obecně Asie.

Pak tu máme náboženství, mluví to sice o rozumu a jedinci, ale našinec si nenajde jinou roli, než roli vykladače či následovatele.
Rozumově vykládat víru v Boha či socialismus je stejný nesmysl jako rozumově vykládat, proč se jednomu líbí malá prsa, jinému prsa velká...-)

Víra je podvědomí, rozum je jejím antipodem.
Víra bez rozumu končí návraty z dlouhých slepých uliček, rozum bez víry končí negativistickým nihilismem.

Je proto důležité oddělovat to, co nás spojuje / rozděluje emočně a to, co nás spojuje / odděluje rozumově.

Diktatura víry bez rozumu je koncentrák, diktatura rozumu bez víry kupodivu také..-)
08. 06. 2010 | 10:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zpřetrhání incestních vazeb k matce, otci, rodu, (krvi) v procesu individualizace tak, aby se ze mě nestal narcistní egoista či "člen tlupy" /klan, církev, národ, rasa, oběť politických manipulací.../ je těžké.
Povede se to málokomu. A zachovat si při tom spontánní pocit sounáležitosti ke společnosti a při tom být svobodný, disponovat kritickým rozumem a přitom nebýt dutou nádobou plnou pochybností, vidět sebe sama jako nezávislého jedince a přitom být integrální součástí lidstva - to lze pouze , když se člověk stane sám sebou.
Tedy když pochopí, že nejvzácnějším statkem na světě je čas, který mu byl určen. A začne si jej tedy považovat měrou, která mu náleží.
A začne s ním hospodařit tak, aby korigoval determinismus genové výbavy, sociálního a kulturního původu, vlivy výchovy a manipulace ze strany mocných a davu, zkrátka bojoval za vítězství kultivace svého ega tak, aby výsledkem jeho snažení a boje byl jedinec pevného charakteru. Jen ten může účinně kultivovat své interakce k ostatním jedincům, společnosti a přírodě tak, aby nepromrhal svůj čas, ze společnosti si neutvořil tlupu a z živoucí přírody hrob.

Trochu obecněji, ale má tlupa mě jistě pochopí. :)))

P.S. Nutno ovšem podotknouti :

"Lidé, kteří mají prázdné žaludky, si nikdy nezoufají nad vesmírem, ba dokonce na něj ani nepomyslí."

(G. Orwell)
08. 06. 2010 | 10:39

Pocestny napsal(a):

Ta politická oscilace je zcela zákonitá.
Ne, že se kyvadlo nekýve, on ho jen kdosi podržel v jedné úvrati, tak máchlo prostorem jako sekera.

Již třináctým rokem tu máme trend supertlup.
Jeho kult vyvrcholil dokonalým vítězstvím v minulých volbách, kdy masokombináty braly téměř tři čtvrtiny hlasů, ovšem v situaci naprosté plichty.
Oběma masokombinátům nebylo toto supervítězství k ničemu, protože plichta zastavila možnost jít svým směrem, chaos a nervositu slabého kabinetu vystřídal batalion žoldáků na špinavou práci a "nejoblíbenější" kabinet "úřednický" tu předvedl další kapitolu smutné knihy s názvem Oposmlouva.

Tak dnes nemáme dvě velké strany, ale čtyři podobně malé.

To zarážející je jediné. Naprostá neúcta tzv. poražených, tedy fanoušků tlup, vůči volbě, která neladí s jejich názorem.

Neschopnost pochopit, že tyto volby jasně ukázaly supertlupám jedno jediné, že každé konkrétní jedné z nich nevěří více než cca pětina těch, kdo se dokopou k urně, že to vše, co jejich superopičáci v tlupě káží, je zvenčí směšné, nedůvěryhodné a prázdné, protože už nikdo nevěří, že se jim to napopáté konečně podaří.

Pokud se tu od roku 1992 zesměšňují zcela poprávu dvě tlupy, je výsostným právem a správným rozhodnutím poskytnout šanci k zesměšnění i jiným tlupám.
Vybereme tu nejméně směšnou?
Ne, každý si holt na menu vybere to své. Je lépe vybírat z více možností, než obvyklý steak / prdelačka....

Diversita, to je to slovo.

My tu diversifikujeme to a ono, ale sami sebe unifikujeme do mundůru socan/konserva, Pepsi/Coca, OUTů / Tímobajl, Sparta / Slávie, čili vytváříme prefabrikovanou diversifikaci, která je vlastně normalizací a unifikací do předem definovaných tlup.

Směšné je na tom to, že ty tlupy nikdy nevedou ti, kdo je tvoří, ale ti kdo je založí...-)

Podniky fungují ke prospěchu těch, kdo je založili...
Tlupy jakbysmet.
08. 06. 2010 | 10:44

vlk napsal(a):

Pane Peregrine

zajímavý blog! Na mou věru. početl jsme s i. A mám námět o lecčems přemýšlet.
Nicméně jednu věci vím docela bezpečně. Výsledek posledních voleb interpretuji přesně opakčně než vy. Vyhrál jednoduch a na emoc e cílený marketing a snaha patřit k nějaké tlupě a hlavně nepatřit k tlupě jiné, mediálně deklasované.
Rozum dostal pěknou nakládačku. V téhle zemi je 2/3 ldí proti placení poplatků ve zdravotnictví. Zvolili si jejich placení. Jen a si 30= lidí je pro školné. Zavedli si ho.
v zemi je cca 5 milionů zamětsnanců. V jejich zájmu by měl být co nejsilnější zákoník práce. Jediná jejichopora o proti zaměstnavateli. CO si zamstnanec většinově zvolil? Zásadní oslabení zákoníku práce?

Opravdu spořit v téhle zemi je schopna jen 1/3 rodin. Naopak 26% rodin není schopno spořit vůbec nci a dalších asi 28% by dostal do vážných potíží jednorázový výdaj ve výši 7 tisíc korun.
S touhle příjmovou strukturou c o že si zvolil náš volič? Placené zdravotnictví a zásadní oslabení průběžnéh důchodového pilíře.

No hlavně že patří k nějaké tlupě. Třeba Radka Johna jeho blondým nebo spícího, rostomile žvatlajícího aristokrata a velkého Kalouska. T je ted y vátězství systému 2 jak má být!
Daleko spíš e paltí ona teorie , že systém 2 slouží jen jako centrum na vymýšlení důvodů, proč jsme prohráli válku. Když je po té válce.
08. 06. 2010 | 10:50

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Všechno je to dle mého mnohem jedodušší:
noví lidé prostě mají lepší šance než ti profláknutí, což je samo o sobě pozitivní...
08. 06. 2010 | 10:52

vlk napsal(a):

Hele Vadrák pustil krabicový a jal se kázat-viz :
To zarážející je jediné. Naprostá neúcta tzv. poražených, tedy fanoušků tlup, vůči volbě, která neladí s jejich názorem

tak to je rána jao do piána...
Milej Vandrák si zřejmě představuje, že ti , kteří prohrají voby by měli rnejspíš rotrhnout oděv svůj, sypat si hlavu popelem, začít kvílet a bosky předstoupit před triumfující vítěze a nabídnout se jim do nevolnictví. Samozřejmě jim předat majetek. To by asi bylo tak správně.věřím, že speciáně tobě by se to moc líbilo.

Kdepak milej Vandráku.Až u tohohle sladkého snu vystřízlivíš, octneš s e zase v soudobé realitě.
Která nám, c o jsme nevolili ano modrý zápach, ani knížecí fajfku a už vůbec ne Jurský park, říká následující:
do příštích voleb holt famoglii 118 musíme strpět. Nedá s e nic dělat. Dokonce, a s opravdovým odporem, na ní budeme muset platit.
To musíme . Víme to. Nicméně to je také úplně všechno, co musíme.

Ona má možnost nás přesvědčit, že naše nedůvěra v ní byla neoprávněná. Tu možnost jí nikdo nebere.
Nicméně , pokud to nedokáže, jsme přirpaveni jí to spočítat tak brzo, jak to jen půjde. Přesně tak, jak by to fungovalo v opačném gardu, kdyby výsledky voleb dopadly obráceně.
S lovo neúcta? To tak to máš hodně divný slovník. Protože k lidem jako Kalousek, Parkanová a nebo John mám skutečně neúctu. Mám pro to dost dobrých důvodů.A od čunkiády a uznání Kosova ji mám k tvému idolu.
08. 06. 2010 | 11:03

Pocestny napsal(a):

Ono to má konotaci s tím, co tu málokdo pochopil u Komárka.

Stává - li se teoretický jedinec v realitě organismem žijícím v společenstvu, které se blíží strukturou tomu hmyzímu (včelstvo, mraveniště), čili, dochází - li k tomu, že jedinec svou prvotní identitu ztrácí, aby v totálním prostředí "převýchovou" získal tu novou, která je plně delegována společností na něj, pokud se stává loajální včelou dělnicí či trubcem, tento jedinec resignuje na svobodu individuality, která je páteří volebního práva.
Tento jedinec se z občana vykonávajícího úkon svrchované moci nad státem, tedy úkonu rozumové volby, stává nosičem vůle jiného, tedy člověkem, který není autorem svého úsudku a rozhodnutí, ale jedincem, který vyjadřuje svojí přináležitost k té či oné tlupě na základě emočních prožitků.

To ovšem naprosto mentálně míjí cíl i principy volebního práva.
Dnešní politika je obrazem fotbalového stadionu - dvě tlupy vzájemně si spilajících fanoušků, kteří přišli vyvenčit své emoce. Na hřišti pak neurčený počet hráčů, neschopný rozhodčí, trenéři vykládající pravidla tak, aby jejich manšaft vyhrál.
Goly nepadají, jen se kecá a žvaní a emoce tečou.

Je toto opravdu demokracie?

Není, proč dávat hlasovací lístky člověku, který vybírá budoucnost státu dle toho, "komu fandí".

Je vidět, že mnozí to tu mají tak, že volby mají místo Prvního máje a dožínek ...
Pak si stěžují na svou malost, nevlivnost, neschopnost něco ovlivnit. Bordel ve vlastním manšaftu omluví s poukazem na fauly soupeře, neexistuje vnitřní morálka, která by nejen zakazovala jisté fauly i vlastním hráčům, ale hlavně okamžitě po výprasku nehledala viníka v soupeři, rozhodčím, stavu hřiště a podobně, ale věnovala se kvalitě týmu, protože ti nejlepší prostě neprohrávají.

Zůstává palčivá otázka...
Ta naše Gambrinus liga se hraje proto, že:
a) lidé mají rádi fotbal
b) všichni chtějí slavně zvítězit.
nebo proč?
08. 06. 2010 | 11:08

Čochtan napsal(a):

Vlku,
Ti, kteří prohráli volby, by se měli zamyslet, proč se tak stalo, a hledat důvod ve vlastních chybách.
08. 06. 2010 | 11:10

Pocestny napsal(a):

Vlčáku,
ty duše prostá..
Jsi občan, respektuj to, co respektuje tvůj politik.

Pokus se nezaplevelit tento diskusní sloupec svými vzteklými slinty, netahej sem ožvýkané papuče a nemoč do květináčů....

Povšimni si ducha i slovníku diskuse. Nezapadáš....-)
captcha mi tu povídá:
serapes on
08. 06. 2010 | 11:15

Vysedlina P napsal(a):

Elena
Já si z těchto příspěvků vybírám určitě ty řízky naruby.
Další moje rozhodnutí - vyhazuji televizi na smetiště.
Za rok, budu-li živa, se ozvu, věřím, že to bude přínosné.
Politika mě už nezajímá a to považuji za pokrok. Snad se nezvrhne v nějakou prasečí diktaturu.
08. 06. 2010 | 11:28

Pocestny napsal(a):

Zakopaným psem volebního práva není "debilita levice", jak to mnozí zde přečetli, ale partaj.
Rozumovým náhledem je partajní demokracie naprostá karikatura, zejména pokud není pěstována v právním prostředí republiky.

Republiku tvoří občané, demokracii straníci.
Deset milionů vybírá z toho, co bylo předvybráno patnácti tisícovkami straníků.
Volič se stává kývalem, premiérem se nestane jiný občan, než ten, koho si před tím jedna partaj vybrala za předsedu.
Systém říká - i kdyby tu byla osobnost naprosto převyšující ty v čele partají, nikdy se do čela státu nedostane, protože co nevybere volič na volebním menu z kuchyně stranických primárek a kandidatur, to dovybere parlament z nich vzniklý za něj.

V pravé republice je jedinec chráněn před tlupou
V pravé demokracii volí člověk člověka, ne tlupu.
08. 06. 2010 | 11:28

VP napsal(a):

Problém tlupy neřeším, mě vždycky odevšad stejnak vyhodí. Kvok. Říkám tomu - ověřená svoboda. Zkoumám její využitelnost a rozmazávám vědomě mantinely. Výhoda je v tom, že v mé blízkosti se balancuje, odpadává a ze zoufalství mluví pravda. Protože pomoc tlupy se ukázala vždy jako dočasná.
08. 06. 2010 | 11:36

Elena napsal(a):

nazdar Vysedlina P ,
dobre robiš, ja telku nepozieram ani neviem od kedy, jedine že mame obyčku spojenu s kuchyňou a jedalnou , kuchyňa je tak do
L- ka, tak ked varim a naši maju zapatu telku tak to nechtiac počuvam a moc ma to nebavi, naposled som pozierala film Romanticka láska, vieš ako dvaja sa zaľubili cez internet,

tak odvtedy som tu
08. 06. 2010 | 12:19

scientist napsal(a):

filosof pracuje...a sociolog u toho (někdy) pláče...

Nemám čas na hlubokou konceptuální kritiku, ale stejně mi to nedá a tak alespoň povrchně zmíním základní problém Vašeho uvažování. Jako logik máte tendenci vytvářet separátní "očištěné" kategorie - jedničky a nuly :). A s těmi pak pracujete jako s fakty, ale jaksi Vám uniká jejich vyfabrikovanost - prostě uzávorkujete celou tu intelektuální "očišťovací práci" a zapomenete na to, že zacházíte s umělými analytickými konstrukty s pochybnou empirickou platností. Tyto metakonstrukce (konstrukce konstrukcí!) pak vracíte do hry a snažíte se jimi vysvětlit skutečné jednání. Občas to vyjde a člověk tím může říct i něco zajímavého. Potíž nastává ve chvíli, kdy si chybně vymezíte ony základní pojmy - ve Vašem případě opozitní kognitivní kompetence Vámi označené jako Schéma1 a Schéma2.

Proč se domníváte, že oba typy jsou ODDĚLENÉ a odpovídají pak každý jinému typu myšlení (jedno reflexivní a racionální, druhé přírodně-primitivní)?
Takové rozdělení lidského myšlení má pouze ANALYTICKÝ význam, ale při vysvětlování EMPIRICKÉHO jednání nás vede do slepých uliček, vytváříte falešný problém "mentalita tlupy" versus "rozum". Abych naznačil, co tím mám na mysli, uvedu jen jednu z možných námitek:

Také se tvrdí úplný opak, totiž, že člověku je vrozené sobectví. Musí se učit porozumět tomu, že tady jaksi nepobývá sám a tudíž musí jednat i s ohledem na druhé (učí se stát součásti kmene, abych tak řekl). Kdo vychovával děti - tedy "sobečeky v přírodním stavu" - ví své. Jinak řečeno: člověk se učí obé - odpoutat se od tribalismu (kmenového myšlení) i od egocentrismu. Dalo by se říci, že Rozum je spíše dialektickým výsledkem vyřešeného napětí mezi tribalismem a egoismem. (je tu určitá nezáměrná paralela s Freudem a jeho dialektickým pojetím mentální struktury-Já, Nadjá a Ono-, ale k němu jsem nemířil).

k opravdovému prohloubení kritiky Vašeho pojetí, viz Bourdieu a jeho pojetí reflexivity jednání (každé sociální jednání je nutně reflexivní, i to Vaše "tribální" o kterém tvrdíte, že je pudové) a dále jeho kritika tzv. "scholastic bias" (to vytváří falešnou představu o tom, že lidé v každodenní praxi strategicky přemýšlejí stejným způsobem, jako univerzitní profesoři).
Jako filosofa by Vás třeba oslovila kniha
Pascalian Meditations:
http://www.amazon.com/Pasca...
08. 06. 2010 | 13:02

robot napsal(a):

Já sem volil zlaté tele :-) ale k urnám sem nedošel :-D
08. 06. 2010 | 13:08

Vico napsal(a):

K Pelegrinovi jsem řekl své, ale pokud jde o Komárka - tak ten byl pochopen právě tím jedině správným mixem první a druhé soustavy.

Například načasování : tři dny před volbami, kdy čtyři agentury z pěti zvěstovaly, že dojde k totálnímu selhání funkčnosti všeobecného hlasovacího práva "socek" nevyjímaje.

Například následná reakce : Tentokrát se, uf,uf,alespoň v Česku nenaplnilo to, co jinde se již naplňuje.

"Zakopaným psem volebního práva není debilní levice, ale partaj", píše Pocestný.

Ne,ne. Zakopaným psem pro devadesát procent komentátorů JE debilní levice. Voni sice cosi hovoří, že proti "slušné levici" nic nemají, ale je to jako s Yettim. Možná existuje, ale kromě Reinholda Messnera ho ještě nikdo neviděl :-)

Jaképak partajnictví? To se v Česku nenosí. Členská základna je tak uzoučká, že to snad nemá obdoby.

Produkty jako TOP09, VV, "Zemanovci" předtím ODA nejsou partaje, ale spíše kluby sobotních mariášníků.

Tam, kde ještě je silná členská základna u Lidovců jsme "negativní" partajnictví zaregistrovali. Kalousek otočil o sto osmdesát stupňů a plácl si s Grebeníčkem a díky členské základně letěl jak namydlenej blesk. :-)

To, co se tu glorifikuje jako vzpoura na lodi Boutny
není nic jiného, než obecná nechuť cokoliv opravovat, ale koupit nové /a ještě horší/.

Místo dvou mastodontů tu teď máme odkudsi z genetické laboratoře přilezlé mutanty. Oba mutanti samozřejmě udělali hned první antipartajnickou věc. Stopstav, aby se z klubu nedejbože nestala klasika, proti které jsme "tak bojovali".

Nenalhávejme si do kapes... jako ta šestkrát rozvedená madam, která si myslí, že teď posedmé s panem baronem /předtím to byl hrabě a ještě předtím velkovévoda/ to vyjde.

U TOP09 jsem přece jen zvědav na Starosty. Vnouzi Franta dobrej. Jsem teď zvědav, zda-li starostovskej Franta bude kopnut do prd.le anebo se stane usměrňujícím elementem a v případě potřeby namydlenými schody pro letícího Kalouska.
08. 06. 2010 | 13:08

vlk napsal(a):

čochtane
ano jistě. a neí vůbe c těžké odhalit ten důvod hlavní. prostě poražení neměli ten nejvhodnější marketing.
Opět se přesvědčili, že na d holým vyhrají vzdušné zámky.

Vandráku
věnuj s e svému krabicovému. a když nemáš co sdělit okolí, nepropásní krásnou příležitost mlčet.

A až zas e budeš chtít blábolit o pravé demorkacii, zku s jmenovat praktickou realizaci té pravé demokracie.
Nejspíš v Práglu viď? tam to podle tebe - žije.tak to a si bude vono.
08. 06. 2010 | 13:10

robot napsal(a):

vlk:

A co Vaše vzdušné zámky? ;-)

Přeji příjemný den.
08. 06. 2010 | 13:20

Vysedlina P napsal(a):

Elena
No já jsem se také skoro zamilovala přes internet, ale podařilo se mi to ututlat. Můj kohoutek by tomu nefandil.
Jinak moje celé jméno je vysedlina pathologická, a skoro všichni se mě bojí. Jsem samotářka, a někdy mně přeskakuje. Zdravím srdečně.
08. 06. 2010 | 13:22

Keťas napsal(a):

Banda mravencu drepi na vrcholu mraveniste a filozofuje o zivote, svete, vesmiru o Bohu.

Vime houby ... a navzdy budeme. Vsechny teorie stvorene na zaklade "poznatku" jsou chybne, zavadejici a v konecnem dusledku skodlive.

Je to prijemne travit cas tlachanim. Jedinym prinosem je tak leda mozkova rozcvicka.

Badejte, diskutujte, mravenecci.
08. 06. 2010 | 13:23

Elena napsal(a):

cha vysedlina pathologická,

lenže ja som mala globalnú strategiu,
ani nikomu nenapadlo , že tak som posílnila a umocnila svoju domacú základňu .
na to neprijde žiadný filosof ani psichiater ,

to bolá taka finta, ako hrom,
moc, moc učinna,
skoro ako vaše parlamentne voľby,

tým som chcela povedať autoru blogu, aby nezjednoduchšoval nas stado, on sa moc a moc mili ten pán filosov , či psichiater, či čo je pre krista pana a panna jana
08. 06. 2010 | 13:35

VP napsal(a):

Elena
Jakákoliv strategie je fajn a globální, to už je úžasně obdivuhodné.
A domácí základna? I to se dá brát globálně!! Super!
08. 06. 2010 | 14:43

Elena napsal(a):

VP,

ja to všetko čerpam z ľudovej tvorby, vspomenula som si na jednú ruskú rozpravku o jednom bogatyrje , ktorý vedel jednou ranou zabiť 7 much, ľubilo sa mi to, globalnejšiu strategiu nenajdeš
08. 06. 2010 | 14:54

Míval napsal(a):

Pokud jsem dobře pochopil, v tom špatném případě prohry rozumu "zdola" dojde vlastně k jakémusi návratu osvícenského modelu. Asi bez osvícenců, ale těch nikdy nebyla ve vůdčích elitách většina. Takže by to zase nemusela být taková tragédie.
08. 06. 2010 | 15:11

iga napsal(a):

Cochtane

zdravim srdecne!
S tou chorvatskou plazi - tos teda trefil uplne presne:-D

Jen je treba si uvedomit, ze plaz v Chorvatsku, kde by se nemluvilo cesky (alespon dle mych informaci) nenajdes, takze varuji celkove pred cestou do Chorvatska. Je tam proste spousta jedincu z nasi tlupy ergo zkazena dovolena:-DDD
08. 06. 2010 | 15:13

Rumcajs napsal(a):

Elena:

Ty volby nebyly o vpravo, vlevo, ale o vyjádření nedůvěry ČSSD a ODS.

Smůla, že levoouni nemaj alternativu. Buď zloděje a nebo vrahy. Tu volbu jim nezávidím.
08. 06. 2010 | 15:55

Elena napsal(a):

Rumcinečko,

šak ja to viem nemusyš opakovať moje slova , len v českéj verzie

pa
08. 06. 2010 | 16:01

Rumcajs napsal(a):

Vlk volí dle hesla, bližší kožich jak kabát.

Vlk žije ve svém socanském světě, kde se nemusí nic platit, všechno je zadarmo a účty se posílají strýčkovi Samovi.

Proto přece Vlk volí ČSSD, že mu zaplatí doktora, školu,regulovaný nájem...atd. A to všechno z jeho nemalých daní.

Vlk radši platí daně, jak účty. Proč asi ?
Že by to s těma jeho daněma nebylo až tak žhavý ?Že by přeci jenom spoléhal na to, že si víc urve jak dá ?

Asi jo, jinak by snad musel bejt úplně, ale úplně blbej.
08. 06. 2010 | 16:02

Rumcajs napsal(a):

Elena:

Máš výhodu, že píšeš slovensky. Tak ti teda budu věřit, že jsi to takhle napsala.
08. 06. 2010 | 16:04

Elena napsal(a):

Rumcinko,

dostal si vlka,

tak ty všecko odpušťam,

ja som sa do vlka pustila , zahryzlasom sa mu do kožuchu, ale potom ma prestal baviť, lebo
piše kilometrove príspevky a tak nemam čas sa v tom hrabať v tej jeho demagogoe a vychytavať muchy, tak som ho nechala plavať ,

ale Ty Rumci, si ho dostal
presne tak to s vlkom načim je
08. 06. 2010 | 16:07

hanah napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Mam za to, že Zelení a ČSSD apelovali na inteligenci. Mohli jsme mít našlápnuto mít vysokou životní úroveň jako mají Němci, Dánové nebo Švédové....

Fialenko, máte zvláštní smysl pro humor,
mě z vás fakt trefí...
08. 06. 2010 | 16:12

Josef K. napsal(a):

Milý pane Peregrine, vše je to hodně dezorientované, hodně zmateně pod vlivem evolučních teorií v sociálních vědách a současných amerických i evropských "sociálních animalistů" a navíc si hrajete s jistou mediální povrchností. Ke kořenům byste se dostal poněkud jinou cestou. Navíc, poněkud vzdělanější kolega by Vám vyvrátil jednu větu za druhou, uvádíte článek značně nesmyslnou kompilací jen proto, abyste došel k tomu, co jste vlastně chtěl napsat. Polemika v tomto formátu však symsl nemá. Metodicky je to zjevně nevědecké. Ale asi rozporoudíte řeč o mnoha tématech, taky cesta. Takový český normalizační šlendrián.
08. 06. 2010 | 16:26

Luba napsal(a):

Pane Peregrine,
vzhledem k tomu, co nosíte na bradě, Vás skutečně je možno považovat za člena tlupy.
Patrně z čeledi křovákovitých popř. snovačů.

Ovšem,
není šťastné vztahovat kvality svého rodu a druhu na zbytek populace.
08. 06. 2010 | 16:34

Petr Havelka napsal(a):

Zeptejte se mašerů jak si to dělí psí spřežení.

Ve smečce je sice alfa samec, ale kupodivu v čele spřežení bývá ten, který to umí, alfasamec je "alfasamec" jen když je smečka "navolno", jinak je v lajně a táhne.

Pak mi něco povídejte, že tlupa nemá rozum.

Kolikrát mají lepší přehled antilopí laně než vyskakující antilopák :)

A vůbec tlupa je tlupa a společenství je něco o řád vyššího.

Ve společenství fungují masy, masa štvoucí či ovládaná nebo také prchající.

Ty volby bych tipnul na masu neviditelnou :)

Je to jako vždy o lidech. Pokud jsou chabé elity, je chabý i zbytek. Ale volby mne překvapily, protože "zbytek" se, myslím to upřímně, nasral.

Takže, marketing je marketing, ale pokud už teče do bot, mohou si marketing strčit za klóbrc.

Jen vůl by si v dnešní době namlouval, že s naším státem je to v pohodě a krize vůkol se ho netejká.

Neviditelné masy pochopily
08. 06. 2010 | 16:40

Arnold Zach napsal(a):

Je to pěkné - až na to že příliš descartesovké: "Systém 2" není výlučně lidský.
08. 06. 2010 | 16:51

Vico napsal(a):

Petr Havelka : Možná, že neviditelné masy pochopily, ale nikoliv proto, že jim reálně teklo do bot.

Do bot teklo Maďarům a masy reálně pochopily realitu, kdy se jim splátky na hypotéky placené ve švýcarských francích vinou pádu forintu zvícenásobily se souběžnými ztrátami pro Maďary typickými vedlejšáky a záhy i hlavními pracovními poměry.

Do bot teklo Islanďanům, kterých bouchl ze dne na den celý jejich bankovní systém. Do bot rychle nateklo Irům odkud musel masově odejít onen příslovečný "polský instalatér". No a do bot nateklo Řekům, ti teprve chápou, ale snad i oni pochopí.

Petře Havelko, i já jsem věřil, že my Češi jsme čímsi jiní, než zbytek světa. Byli jsme první, co měli Husity :-) a zatímco na západě četli bulvární šunt, my stáli každý knižní čvrtek fronty na hodnotnou literaturu. Možná jsme opravdu tak uvědomělí, že i přesto, že jsme jedni z mála,co jsme prolezli bankovní krizí bez šrámu, máme jeden z nejnižších státních dluhů v Evropě a schodek sice velký, ale v rámci Evropy v době krize nijak nevybočující, s botami ještě suchýma zvolili odmašťovnu.

Ti, co podle některých volili kvůli třicetikoruně, se naráz zvedli do mravních výšin a stali se nejuvědomělejší neviditelnou masou v Evropě?

Petře Havelko...
08. 06. 2010 | 17:10

JF napsal(a):

autor zřejmě nemá zcela vyjasněný svůj vztah ke své tlupě.

V mém případě by šlo o můj vztah ke společenství, které spoluvytvářím.

Obsah článku mi připomíná učebnici technologie moci.
Ale spíše to beru z pohledu autora za experiment ...
08. 06. 2010 | 18:11

Elena napsal(a):

česy,

ja tiež neviem, prečo vam sypu popol na hlavu, keď mne ako nezavyslej sa ľubite,
zvolili ste dobre, preto že v EU pojde tvrdý boj o investora ,

investor si vybera krajinu podľa toho aké sú pre ňu vyhodné podmienky, samozrejme ak sú podmienky v dobe krizi naklonene na rozdavanie a zvyšovanie odvodov, tak investor si povie čo som šišnutý , odovzdavať zisk len tak , pre nič za nič,
nu, niet investora= niet práce, niet práce=nie sú kolače,

tak neviem, prečo podla autora vraj nie ste dosť dobré, mne sa celkom pozdavate
08. 06. 2010 | 18:22

zdesta napsal(a):

Zajimavé téma.Rodina má představovat společenství(ne banda-tlupa)s největší mírou odpovědnosti.(existence, ochrana výchova potomstva etc.)Kolik lidí na tyto povinnosti rezignuje a z jakých důvodů.Proč individální uspokojení vyhrává nad tím druhým.Trauma ostatních členů tohoto miniaturního společenství je druhořadé.To je platné i v tom širším společenském záběru..Nejsem ztroskotanec na pustém ostrově a potřebuji někoho aby odvezl smetí,zametl cesty,vysadil kvítka v parku,potřebuji obsluhu v obchodě,uklidit na veřejném WC,odvézt vozidlem MHD etc.Zrovna tak ale potřebuji aby to někdo organizoval a řídil.Potřebuji to ve svém městě,nebo v Praze, či v Berlíně.K tomu aby to fungovalo, existují politicko ekonomické předlohy.Mám dojem,že se průměrně inteligentní volič neřídí podle toho jak vypadá,nebo co říká Paroubek,Rath,Nečas,Tluchoř,nebo Kalousek.Dává přednost určité filosofii opodstatněnou historickými poznatky,nebo víře.Ta se dá ovšem ovlivnit podprahovými vlivy.Řeč,nebo psané slovo je rozhodujícím činitelem jak ve vzdělání,tak v ovlivňování myšlení lidí.(reklama-poltická propaganda)Na tento prastarý obor existují špičkový specialisti,který je dnes povýšen na "umění".Ovlivnit se dají i ti,kteří do státní kasy přispějí víc jak opovrhovaný metař,ať již vyhrál kdokoli.Domněnka,že tyto faktory jsou podružné je směšná.Stačí si přečíst Koukolikovu "Vzporu deprivantů".Tento známý neuropatolog není žádný marxista a jeho pojednání vychází z poznatků a studií západního světa.Stačí číst a přemýšlet. Navíc bych dodal,že ve společnosti kde vládnou prachy,nemůžeme očekávat nějakou empatii,altruismus,spravedlnost,morálku,etiku a podobné "hovadiny".Vítězí prachy a také všechny známe prostředky k jejich získání.Kam se s tím dostanem nevím.Čert ví.Nemusím mít pravdu a nikomu svůj názor nevnucuji.
08. 06. 2010 | 19:27

prirodovedec napsal(a):

Zdesta, Vico: Vrele doporucuji ke cteni:

http://kovanda.blog.tyden.c...

a i puvodni zdroj: Snakes in suits.

Nevim proc, ale vzpomnel jsem si na to pri cteni vodopadnika :).

Citace pro zaujeti:

"„Počet psychopatů mezi vedoucími pracovníky roste. Pravděpodobně jich je více než mezi vězni,“ říká Paul Babiak, spoluautor knihy Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work. Babiak, soukromý newyorský psycholog, jenž již čtvrtstoletí radí nadnárodním společnostem, jak rozvíjet management, sepsal dílo s Robertem Harem, emeritním profesorem University of British Columbia. Ten psychopaty studuje 35 let."

Co teprve mezi zumpalisty a politiky :).
08. 06. 2010 | 19:31

af napsal(a):

Tak to nepotřebuju ani náhodou.
Snad pravice pěstuje něco takového???
08. 06. 2010 | 19:53

vlk napsal(a):

Rume
vezmi s sebou zas e někdy Cajse. A´t to není věčně s rumovým oderem. Chápu, že to vyhovuje někomu jako je chytrá Elen.
Má nejspíš stejné IQ jako Lojza.
takže opět úplně mimo.
Zklamu tě a hodně. Ne nevolím soc dem proto,že mi zaplatí doktora, nebo školu nebo že budu mít regulovaný nájem.
A dokonc e nemusím bejt ani úplně blbej.

Za nějaký čas to pznáš třeba sám. Vo co go.

'Skolné v naší rodině příštích 17 let nikdo platit nebude. A o Hříbka se postarám nejdéle do vánoc . Aby školné nemusel za těch 17 let vůbec řešit.
Regulovaný nájem? Od roku 83 milej Rumcajsi bydlím ve svém. Ve svém.A doktora? tak toho určitě utáhnu.
daně platím nejspíš větší než ty.
08. 06. 2010 | 20:32

prirodovedec napsal(a):

Rumcajs: "Smůla, že levoouni nemaj alternativu. Buď zloděje a nebo vrahy. Tu volbu jim nezávidím.
08.06.2010 15:55:47"

Netreba. Nekteri voli bez iluzi.

Jak se ale vyrovnavate Vy s volbou mezi prvnimi zlodeji, Al Calousem s GVendolinou a zumpalistou?

Ja alespon volim ty druhe zlodeje, kdezto Vy ty prvni - pro loupeznika pochopitelne. :)
08. 06. 2010 | 20:42

Vico napsal(a):

Přírodovědec : díky za zdroje. Vy tu jako Bůh. Vím, že tu jste, když tu svádím marné boje. Někdy si říkám - Bože dej mi alespoň znamení, že činím dobře. :-) Díky tedy ještě jednou. /Nejen Vlci vyhrají ten závěrečný Argamedon, ale i Vicové a Zdestové :-)./

Zdesto : my se tu více méně míjíme. Jste pro mne jedna z největších záhad. Představuji si vás jako stařečka nad hrobem, který zapomíná brýle na čtení v ledničce a přitom skoro intenzívně cítím, že pokud tu někdo prezentuje vůbec nějaký vývoj odněkud někam - jste to vy. Vaše poslední analýzy či zamyšlení jsou zcela brilantní. Lepší než ty před rokem. Dáváte mi optimismus, že se nemám budoucnosti až tolik bát. Klobouk dolů.
08. 06. 2010 | 20:44

Elena napsal(a):

vlk,
vieš že ma poteši mať stejné IQ jako Lojza, neželi nedajbože podobne tvojmu,
čitam ak sa traseš z každý kompliment, ako sa ozveš každemu kto ťa pochvali, normalne si na tom závislý,
mne je sedem čo si o mne mysliš,

nemusy každý mať výsoké IQ ,

mne úplne postači tak ako to mam, nemam vzôr vlka,
napiš aspoň jednú prioritu soc dem, nad inými stranami,
napišeš kilometr slin a nič s toho sa neda vyčitať
čo s toho že slovensko je soc dem v sučastnosti? nu čo, napiš mi čím Fico vytrhol Slovensko z biedy?
piš fakty a nie sliny, možno potom ľudia si pomyslia že aj ty maš nejaké IQ, zatial to vypada že jediný kto ty fandi je Dalimir, nu a to nie žiadna vyhra
08. 06. 2010 | 20:51

Elena napsal(a):

vlkovia,

schovavaju sa za veľkimi slovami, "všetko pre ľuďi"

a sami sú od prepichu prežrate na prasknutie, sú prekvapene , že ľudia im neveria, lebo nie sú sproste.
ako a čim by dopomohol paroubek k vytvaraniu nových prácovných mest?


ako a čim by zvyšil kredit štatu, stabilitu ? kecami, to on dokaže bez problemov ako aj vlk
keď spočitam za celý škôlský rok , koľko prachov sme dali za všetko do škôl za tri decka, nie za jeden rok ale komulované, tak snad mam aj na chatu pod Tatrami,

no ale kecov , kecov ako všetko je pre ľudi a deťi a staršých občanov,

vyvalila som u zubara za dve decka spolu s preventivnou prehladkou 100 EUR = 3000 SK
vlk, kecami sa nenaješ, ty asi ano , ak si za to platený, ja nie
08. 06. 2010 | 21:06

Elena napsal(a):

napište mi aspoň o jednom veľkom Slovenskom zamestnavaťeľu, aspoň o jednej slovenskej fabrike závodu,

nič , zdochol pes,

tak ďakujem tým všetkým záhraničným investorom, ktoré prišli na Slovensko a ešte im ďakujem že tu zostali,

inač je tu hladová dolina,

po tej "uspešnej " Vladkovej privatizacie
08. 06. 2010 | 21:16

Žaneta napsal(a):

Krásná debata o volbách :-)
Ale kdyby mohly něco změnit, tak už je dávno zakázali. A je vidět, že náš národ bude vždy jen TLUPA primitivů :-)
08. 06. 2010 | 21:40

prirodovedec napsal(a):

Vico: Dekuji za kvetiny. Na oplatku:

http://www.denikreferendum....
08. 06. 2010 | 21:59

Rumcajs napsal(a):

prirodovedec:

Kalousek určitě není ideál, ale kdyby přešel do ČSSD, tak mu tam narostou sněhobílá křídla.Navíc nevím nic o tom, že by pořádal mejdany s pražskou galerkou jako Paroubek, nevím nic o jeho zázračném zbohatnutí ala Gross a nevím nic ani o podivuhodných převodech peněz ala Kraus.

Taky nekrmí lidi pitomostma o třináctých důchodech, o tom jak nakrmí lid sedmi rybami a zalátá díru v rozpočtu potíráním korupce.

Ty jako matematik bys měl přece vládnout logickým myšlením , tak nechápu, jak vůbec můžeš brát socany vážně. Takové úvahy přenech kolemjdoucínu, Dalimilovi a Bédovi. Ti maj odpovídající IQ.
08. 06. 2010 | 22:09

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Znamení dostaneš ve formě výprasku v tenise. Sám si přeber, co tím Bůh chce říci.
08. 06. 2010 | 22:12

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Taky tě musím pochválit dědku. Někdy mi přijde, že nejseš úplně blbej, což je u socana nevídaná věc.

Ještě chvíli piluj a vezmeme tě do našeho stáda.
08. 06. 2010 | 22:15

Vico napsal(a):

Přírodovědec : Jsme tu všichni téměř novozákonní svědci stávajícího stavu, kdy naše zdravotnictví/například dle profesora Pafka/ dokáže být na evropské úrovni i přesto, že je vpodstatě podfinancované.

V míře chudoby jsme doslova na světové špičce. S ohledem na výkonnost naší ekonomiky a percentuální vklad ze státního rozpočtu do sociálních výdajů se to rovná téměř zázraku.

Ten systém je neuvěřitelně funkční. Proto je důvod ho julínkovsky a nečasovsky reformovat.:-(

Nevím jaké benefity se z toho všeho očekávají. V sásce je sociální smír.

To víme všichni napříč politickým spektrem od fašisoidního Komárka, který už nerad všeobecné volby,po zběhnuvšího Bělohradského, který s prstenem Mordoru nahlédl dále než hvízdající Hvížďala.

"Vodopádníka" Pocestného vynechme. Jev to samotář, za nímž nestojí nic, než slunce zapadající za dosud existující Atlantidou. Nevím proč, ale myslím, že ho ještě budeme potřebovat.
08. 06. 2010 | 22:21

Vico napsal(a):

Rumcajsi nezneužívej toho, že mám pro tebe slabost. Jseš autentickej pravičák a já žeru jen, co je autentický. V tenise tě ale vyklepu s třemi kanáry, o tom nepochybuj.:-)
08. 06. 2010 | 22:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ešče před chvílu sem byl pod ondřejníkem a můj osobní lovčí, teda bratranec, u třetí halúzkové pravil, že ty vlčiska sú včíl jak pominuté.
Tak bacha příliš demokratické ovečky, bacha, bo ty šedé bestyje maju ve slintu furt cosi moc rudého...
Jinak ti noví profesoři, že, logičtí - mentalita rozumu, nekupte to, ale já jaksi nevím nevím...
Teda fakt nevím, jak je to včíl, ale esli teda mentalita je stav mysli a rozum zase schopnost lidské mysli.., takže mentalita rozumu je stav schopnosti a nebo schopnost stavu..? Můj stav i po halúzkových je celkem ešče schopný, ale bude se mi stejně blbě usínat dneska. Vloudila se asi chybička, houstone..
Veselé krizování hlavně že už zase bude líp..
http://kaifolog.ru/uploads/...
08. 06. 2010 | 22:24

prirodovedec napsal(a):

Rumcajs: Jiz jsem psal, ze na levici mne radite Vy bolsevicti pravicaci :) od prvniho vyskytu (bolsevicti proto, ze uvazujete podle hesla - kdo s nami nesouhlasi, jde proti nam :) i v pripade, kdy jsem jen upozornoval na jiste logicke argumentacni nedostatecnosti).

Casem jsem se role tzv. dusledneho liberala (takovy je napr. z hlediska rovnych podminek pro talenty pro 100 procentni dedickou dan :) ) zbavil a s radosti prijal a hraji zde roli opravdoveho levicaka. Obcas mi to ovsem zabavou ujizdi.

Pravdou ale je, ze ve srovnani s vlkem jste Vy nekteri lupici hrozne hlupi a argumentacne nedostatecni :). A ja na hlupe a sebevedome jsem trochu alergicky. :)

Takze jsem zjistil, ze jsem asi levicak, protoze tam jsou chytri a argumentacne schopni jako vlk a ja rad patrim mezi elity.

Zkusenosti kolegu z oblasti VS s jednani z Al Calousem a jeho pohunky jsou pro mne dostatecne vymluvne.

Vlkovi nechavam jeho tradicni litanie o Al Clausovi a Al Calousovi. :)

Nicmene na socanech jsem videl to, mnou napsane jinde - neznici ceske VS a AV reformami podle Mateju.

Presneji nedelaji nic (idealni byla Buzkova :) ) a to je idealni - levice a pravice je neschopna ale levice ma plus, sve diletanstvi snazive a svazacky nezene do reforem jako soucasna pravice.

Podstatne neni levicove nebo pravicove socialni inzenyrstvi shora, coz jsou typicky upravy uvedenych systemu, ty neprinesou vice svobody, ale vice lobbistickych pijavic na verejne finance ve skolstvi, zdravotnictvi a penzich. Klasika.

Jen se divim, ze loupeznik nevidi, jak to knizepan dela. :)

zdesta: Proboha, snad se nedate k tem hlupym? Kdyz se podle zdejsich vstupu zjistuje IQ (text miningove procedury), nejvetsi IQ ma mihalco a stejskal (opravdu - neco je tam spatne), pak Lex, vlka hendikepuji presmycky, pak mnozi dalsi a nakonec obvykla pravice a houpaci kun a moucha. :)
08. 06. 2010 | 22:36

Rumcajs napsal(a):

vico:

Moc se nevytahuj. Mám dělovou rámu. Takže když to budeš hrát na mě a nebudu muset pobíhat se svými 110 kg, tak dopadneš jak socani ve volbách.
08. 06. 2010 | 22:44

Rumcajs napsal(a):

prirodovedec:

Tak to mi osol bulvu!

Vlk má argumenty ? Např ?
08. 06. 2010 | 22:46

Vico napsal(a):

Že máš ránu/dělovou/nepochybuji.S tou váhou jsi mne však překvapil. Já celou dobu myslel, že jseš docent a ty jsi dokonce přes-cent.
08. 06. 2010 | 22:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, teda já kdybych byl čistě náhodou příroda sama a někdo na mě dělal furt takový zde přímo zoufalý houpakůň přírodozpyt, tak se asi fakt dám k zeleným...
Veselé krizování...
http://s60.radikal.ru/i167/...
08. 06. 2010 | 22:50

prirodovedec napsal(a):

chance zahradniku - at Vam pris a zelena se - Liska na primatora do prazskeho kurniku :)

Eumcajs: Viz povestny tridilny serial u stejskala a kubacka kolem voleb ktery davno pred Vami kalouskomily, pred zumpalisty sepsal co bylo a proc, co bude.

Ja si vsiml, jak jste na to nedokazali ani zareagovat (bylo tam nejake bleee - to je pravda :) ).
08. 06. 2010 | 22:55

Elena napsal(a):

neuveriťeľne som šťastna, že nastala doba, kde sa nehodnoťi aké maš IQ , ale koľko maš prachov,
ukazovaťeľ na konte v bnake je dostatočný test na vyšku IQ, čim vyšý obsah konta tým višie IQ.

napokon ako na to nam dokazal sam veliký socialista Jirka paroubek, ktorý plánuje sa živiť businessem, fuj tý kapitallistickým slovom,

a čo tak začať pisať marxistické romany , pomahať obyčajným ľudom,

našťastie že nemam žiadné IQ, tak moc ma netrapi ten nesúlad Sosana=kapitalistu,

ale na to je život plný paradoxov.

to ani neviete aký majetok a koľko kont mal brežnev=najpovolenešý pomocnik obyčajnemu ľudu.

ked počujem vetu: všetko pre ľuďi,
tak mi je hneď jasne čo je tým myslene

apropos, bohata socialna krajina =česko,

pán Klán do kalifornie musel si požičať foťak u p. Stejskala,
škoda že petra paroubkova nepredala vlčý kožuch na to aby české študenty v kalifornie nevyzerali ako sosany
08. 06. 2010 | 22:55

Rumcajs napsal(a):

prirodovedec:

Žádný blee. Vlk to má většinou hodně dlouhý a já čtu jenom to, co má míň jak deset řádků.

Jestli se někdo nedokáže vyžvejknou na deseti řádkách, pak ke něco špatně.
08. 06. 2010 | 22:59

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Teď jsem po nemoci, takže lehce pohublý na 105 kg.

Začal jsem makat jak za mlada, abych přepral Zdestu a místo toho jsem si uhnal zánět močových cest. (To je krutá nemoc)

Takže ještě jeden zánět a budu docent.
08. 06. 2010 | 23:03

prirodovedec napsal(a):

Rumcajs: Ja vim Homerovi to rikali taky. :) (neminim Simpsona ten je Rumcajsove srozumitelny :) ).
08. 06. 2010 | 23:04

Rumcajs napsal(a):

Nic hoši.

Mám rozečtený Elagantní vesmír a tam se prej dočtu, kde se stala chyba,že po tolika letech vývoje tu máme ještě tolik levounů.

Snad s něma evoluce zamete .

Dobrou!
08. 06. 2010 | 23:09

hloupi honza expreso napsal(a):

Elena v kazdem tematu Vlk,to je tva uchylka? Pro Rumcajs ja si VLKA kopiruji,ma hodnotu do budoucna... jinak jste vedle koho Vlk voli (zadna ruda tlama ani Paroubelu) A on vam to neprozradi:-)
09. 06. 2010 | 00:26

Petr Hloch napsal(a):

Tencokida: Už dlouho jsem nečetl ve veřejné sféře něco, co by mi mluvilo z nitra duše. Sám bych nevyjádřil lépe:

Tencokida Hnuj napsal(a):
Zpřetrhání incestních vazeb k matce, otci, rodu, (krvi) v procesu individualizace tak, aby se ze mě nestal narcistní egoista či "člen tlupy" /klan, církev, národ, rasa, oběť politických manipulací.../ je těžké.
Povede se to málokomu. A zachovat si při tom spontánní pocit sounáležitosti ke společnosti a při tom být svobodný, disponovat kritickým rozumem a přitom nebýt dutou nádobou plnou pochybností, vidět sebe sama jako nezávislého jedince a přitom být integrální součástí lidstva - to lze pouze , když se člověk stane sám sebou.
Tedy když pochopí, že nejvzácnějším statkem na světě je čas, který mu byl určen. A začne si jej tedy považovat měrou, která mu náleží.
A začne s ním hospodařit tak, aby korigoval determinismus genové výbavy, sociálního a kulturního původu, vlivy výchovy a manipulace ze strany mocných a davu, zkrátka bojoval za vítězství kultivace svého ega tak, aby výsledkem jeho snažení a boje byl jedinec pevného charakteru. Jen ten může účinně kultivovat své interakce k ostatním jedincům, společnosti a přírodě tak, aby nepromrhal svůj čas, ze společnosti si neutvořil tlupu a z živoucí přírody hrob.

Trochu obecněji, ale má tlupa mě jistě pochopí. :)))

P.S. Nutno ovšem podotknouti :

"Lidé, kteří mají prázdné žaludky, si nikdy nezoufají nad vesmírem, ba dokonce na něj ani nepomyslí."

(G. Orwell)
09. 06. 2010 | 01:56

Rumcajs napsal(a):

Honza:

Jen kopíruj Honzo ! To je naprosto vpořádku. Tvoje stádo je nalevo, moje napravo.

A že ten Vlk nevolí ČSSD, to vím. Jen jsem ho provokoval. On mi tuhle totiž říkal, že volil komouše, ale nechce, aby se to moc rozkřiklo.
Tak si to nech prosím pro sebe !
09. 06. 2010 | 07:21

vlk napsal(a):

elena

chápu, že vám IQ Lojzy alkohlika plně vyhovuje Nečekal jsme nic jiného. A že nemusí mít každý vysoké IQ? Oprvadu nemusí.Protože kdyby všichni měli aspoň průměrné , takový Kalousek by dneska už ve veřejné službě nešéfoval ani veřejným záchodkům. O Johnovi nemluvě.
A vy byste někde v kuchyni dělala něco užitečného.

Rumcajs jak jsme napsal - vezmi sebou zas e někd y Cajse. S ním to jde.

A buď v klid. K tomu, abych volil komouše mně nejspíš nedožene ani bačování příští famiglie 118. Snad.

Snad to nebud e horší než Třicetiletá válka .

No a koukám, že jsi zhubnul.. Vodnatá hlava ti ale nejspíš zůstala v původní velikosti..

A správně děláš, že nečteš věci d elší než deset řádků. Není nad sebepoznání, že stačíš jen na jendoduché slogany typu Řešení místo strašení nebo Rychleji než si myslíte nebo Nevolte dinosaury.
09. 06. 2010 | 07:31

vlk napsal(a):

Jo a teď čtu, že jsem ti tuhle něco povídal. Tobě osobně. Milej Rume, to asi už bud e na léčení a odvykací detoxickou kůru v Bohnicích. U pana primáře, co tu také kdysi publikoval ..Tam ti bud e dobře. My dva jsme se nikd y sobně nepotkali. Někdo holt vidí v limbu bílé myšky, jiný hovoří s Elvisem. Ty holt vidíš a hovoříš s vlkem..
09. 06. 2010 | 07:34

Elena napsal(a):

vlk,

aj ja zíram, ako ty vadia osôbné utoky ,

a ako krasne ich rozdavaš sam,

kreaturo
viš čo je najužitočnejšie odo mna pre spoločnosť a mojej roriny,
nikdy sme neboli na socialných davkach,

mam 47 rokov,

prosím najvyšieho aby to tak aj zostalo
09. 06. 2010 | 08:35

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Copak jsi zapoměl vlku, že jsi mě pozval domů ?

A to mám mlčet o tom, že to u vás vypadá jak na alegorickém voze na 1. máje ? Že Karkule byla celá v červeném a že po druhém pivu jsi mě nutil zpívat Přes spáleniště,přes krvavé řeky ...?

Nezlob se vlku, ale na něco takového se nedá zapomenout !
09. 06. 2010 | 08:54

zdesta napsal(a):

prirodovedec. Četl jsem o jednom praktickém pokusu, majícím snahu vyvolat určitý psychický stav,s následným vyhodnocením konečné situace.(univerita USA)Profák zincenoval známou hru, 10 študáků-9 židlí-vyřazovací systém.Konečná fáze, zůstávají dva,v boji o tu poslední a následný vítěz.Čím míň židlí a zůžující se počet potencionálních vítězů,tím víc agresivity a bezohlednosti i faulů.Zůstáva 9 roztrpčených (poražení) a jeden vítěz bušící se v prsa jak Tarzan.Pak jim profák předložil návrh,který považovali za blbinu.Můžou si sednout všichni a to bez židlí.První maník se měl opřít o zeď a zaujmout polohu sedícího.Ostatní si měli sedat na kolena toho předchozího.Několikrát se zhroutili a pak začali uvažovat.Provedli konstruktivní výběr.(fyzické předpoklady-výška,váha etc.)Nakonec se jim to podařilo.Všichni byli vítězové,protože dokázali něco co považovali za neuskutečnitelnou blbinu.(perfektní nálada všech.)Vždy si na tento poznatek vzpomenu s oním proklamovaným individualizmem a egocentrizmem.Bezohlední vítězové a poražení "outsidéři".Dál to nebudu rozebírat,protože to nemá význam.Dík za doporučení.Přeji příjemný den.
09. 06. 2010 | 09:57

buldatra napsal(a):

Možná není tlupa jako tlupa.
Může být například tlupa uvnitř větší tlupy. Taková podtlupa. A ne jedna.
Tlupa skládající se z mnoha podtlup si pak nemusí říkat zrovna tlupa, ani megatlupa. Říká si například stát. To zní vznešeněji.

No a v tom státě, složeném z libovolného množství tlup, v kontextu toho, že je zde řeč o volbách, může fungovat mimo jiné i rozum, protože rozum a tlupa se nevylučují. I v tlupě se musí člověk s člověkem nějak rozumně domluvit, jinak by se časem zcela zákonitě tlupa změnila v hlouček pozůstalých.

Vidíme, že různé tlupy v různých státech fungují různě. Různě rozumně a různě nerozumně..
Například naše tlupa se dostavila k volbám a zvolila cosi o čem si myslí, že je to nové, jiné než to předtím, takové ořechovější.
A nyní bude tlupa pozorovat, co to zvolené zas provede, spáchá a zařídí a bude to pozorovat jako divák nebo fanda na fotbale a bude u toho hýkat nadšením nebo bude řvát a nadávat, ale nebude schopna do toho zasáhnout.
Páč jsme tlupa bez nástrojů potřebných k neustálému ovlivňování svého tlupího osudu , bez možnosti nést na svém vlastním hrbě zodpovědnost za své rozhodování a současně sklízet nepřetržitě sladké i trpké plody svého rozumu. Jako by byl nějaký zastupitelský rozum.
A to bude asi Systém 3, o kterém se autor ve svém článku nezmiňuje.
09. 06. 2010 | 10:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

Petr Hloch
Děkuji.

Mějte se.
09. 06. 2010 | 10:32

prirodovedec napsal(a):

zdesta: Je ovsem nutne nejprve dat prilezitost tem individualistickym deprivantum. :)
09. 06. 2010 | 10:51

Elena napsal(a):

ideme rozobrať to stado, vspominane autorom blogu:
22% stada volilo CSSD,
ostatné poznate sami, nemusym opakovať,
hlavný veľiteľ stada CSSD očaval 30% do svojho stada, ak by sa tak stalo, retorika autora by bola otočena na +áé stupnev,

napisal by o mudrosťi českého národa o jeho inteligentnom potenciale odkazanom z dob Husitov , napisal mentalný rozbor spoločnosťi ako zrelej a socialné orientovanej, nuž , nestalo sa

stado volilo len 20% a to je malo, na vyspievanie mentality českého národa,

preto je pre autora mentalním stadom,
predstavtesi, len pre chybajucých 10% potrebných hlasov, ste česy mentalne stado, inač by ste boli hrdinovia =patrioty,

poviem vám ľudia: ak komunista niečo vyspevuje, velebi a povznaša do nebies, verte mi je to klamstvo,

ak komunista niekoho a niečo zatraca, nenavidi a tresta,

verte mi jeto klamstvo,

komunista nikdy nevedel sa udržať v stabilnom stredu= zlatý stred ,

kommunista vždy volil krajnosťi, to všetko veľmi dobre ovladami mi potomkovia postkomunistických krajin,

mame to zapisane na čele a generacie na šých rodičov a pradodičov
09. 06. 2010 | 11:01

Elena napsal(a):

pardon zabudla som na odštepenecké Zemanové menšie stado, neviem koľko malo %, ale v súhrné soc dem stado malo asi 26%
09. 06. 2010 | 11:11

Elena napsal(a):

takže zo 60% zúčastnených voličov, 26 % volilo soc dem Paroubek+Zeman,
8 % volilo rozné ine strany

a zostatok volilo tri TOpku, ODS WC,
možem sa spitať autora o akom mentalnom stade je reč?
preto že na základe sumarných vysledkov volieb nie mi jasne koho ma na mysli ?
mam na to právo aj ked nemam žiadne IQ = som uplné vypatlana
09. 06. 2010 | 11:18

vlk napsal(a):

Elena

prosit můžete. a nebojte, ony ty sociální dávky budou velmi rychle odstaraněné. jiank - nelíbi li sem vám můj styl konverzac e s vámi, nezačínejte ji. Já necítím potřebu oslovovat někoho s vaším mozkovým impotenciálem.
rumcajs

mohu jen opakovat, co jsme napsal už posledně. My dva milej Rume, jsme s e nikdy osobně nepotkali. A po tom ,coblábolíš teď, ani nikdy nepotkáme. Těžko jsme tě ted ymohl pozvat k nám domů. Opilce domů totiž vodit nesmím. To mi Karkule velmi rychle před nějakými 35 lety zatrhla. Je to moudrá žena.

někdo holt vidí v deliriu myšky. Bílé. Rumcajs v tomhle stavu vidí vlka . A svou domácnost vydává za vlčí.
Fakt, je nejvyšší čas, aby nad tebou začal bdít i Cajs.
09. 06. 2010 | 11:26

buldatra napsal(a):

to Elena:

nejsem si jist, že autor má na mysli stádo. Zdálo se mě, že se zmiňoval o tlupě.

Pakliže vezmeme v potaz, že existuje tlupa, smečka, stádo, hejno, myslím, že to není úplně stejné, nějaké jemné rozdíly zde asi budou.
Vy žijete ve stádu?
Podotýkám, že má otázka se netýká Vaší ctěné zmínky o IQ.
09. 06. 2010 | 11:34

Elena napsal(a):

buldatra,

české slova , význam ktorých nepoznam v slovenčine, prekladam cez slovník, ktorý mi našel slovo stado nič viac, možno vec vezi , v mojom nedokonalom slovniku,

tak som si to dla preložiť s češtiny do tuštiny, tak tlupa= толпа = синоним = стадо,

mam to vyhladať aj v iných jazykových verziach?
nič menej , ja vo voľbach sa nezučastňujem , pres to nikoho nikdy som nesudila za to, ako a koho si zvolil , rešpektujem zákon
09. 06. 2010 | 11:44

buldatra napsal(a):

Eleno:

Je to svým způsobem krásné, když člověk používá různá synonyma, zvláště pak v češtině.
Protože ten češtin je mnohdy pakárna i pro Čecha.
Ruštinu bych do toho netahal, zdá se mi příliš zbytečně jednoduchá.

Nicméně, mohou vznikat krásná různá poetická slovní spojení, i díky slovníkům slovensko-ruským, implantováno do češtiny, například:
smečka krav, tlupa slepic, stádo vlků, hejno koní.

Jen u zařazení homa politika do smečky, tlupy, stáda, hejna si stále nejsem jist.
Pracovně je proto řadím do mafie a doufám, že časem je snad budu moct přeřadit do nějaké jiné vznešenější kategorie.
09. 06. 2010 | 12:13

Elena napsal(a):

buldatra ,
na moju otazku pre husbanda:

kde si zaparkoval auto?

odpovedal mi:

pod obrovitanským plagatom HZDS,

určite ho nikto neukradne,

a prečo si to tak mysliš ? spitala som sa ho,
Lebo mafia na mafiu si netrufne, odpovedal mi : ))))))

tak to som zvedava , či to auto po trech dnoch bude tam mať, ak áno, je to jasne mafia rešpektuje mafiu
09. 06. 2010 | 12:22

Alena Vrbová napsal(a):

Petr Hloch napsal(a):
Tencokida: Už dlouho jsem nečetl ve veřejné sféře něco, co by mi mluvilo z nitra duše. Sám bych nevyjádřil lépe:

Tencokida Hnuj napsal(a):
Zpřetrhání incestních vazeb k matce, otci, rodu, (krvi) v procesu individualizace tak, aby se ze mě nestal narcistní egoista či "člen tlupy" /klan, církev, národ, rasa, oběť politických manipulací.../ je těžké.
Povede se to málokomu. A zachovat si při tom spontánní pocit sounáležitosti ke společnosti a při tom být svobodný, disponovat kritickým rozumem a přitom nebýt dutou nádobou plnou pochybností, vidět sebe sama jako nezávislého jedince a přitom být integrální
součástí lidstva - to lze pouze , když se člověk stane sám sebou.....
Přidávám se k vyjádření pana Petra Hlocha. Jsem potěšená.
09. 06. 2010 | 15:51

dennis napsal(a):

autorovi blogu

Clovek se vzdy identifikoval se svou skupinou a nic se na tom za tisicileti nezmenilo a ani pristi tisicileti se necekaji zasadni zmeny. Kdyz uz nas priroda tak nastavila, tak uz to tak je. A neni na tom nic spatneho. Spatne je to, ze se jednotlive skupiny postavi proti sobe tam, kde by se mely snazit o smysluplnou koexistenci vedle sebe.
Svoji uvahu jste zacal vykladem, jak jednotlivi clenove voli svuj vyber. Rovnou reknu, k jakemu nazoru se klonim ja. Rozhodovani o sympatiich a antipatiich se odehrava mimo oblast rozumovych funkci mozku. Neni dulezite, ze nevime, kde ta oblast lezi, ani to, jak ji nazveme. At uz to nazveme System 1, nebo prvni signalni soustava a nebo bdele vedomi. Z tech mist dostava mozek signal, ze je nam sledovany objekt sympaticky. Mozek se ciperne zapoji a vytvori nam neprustrelny logicky system zduvodneni, proc nase sympatie jsou jedine spravne.

Takove vysvetleni VOLBY samozrejme vylucuje tvrzeni, ze ROZUM nam poradi, ktera volba je jedine spravna. Dovolim si priklad na dvou tzv. nesmiritelnych skupinach, ktere se az do soumraku dejin budou vecne prit a trumfovat svymi rozumnymi argumenty. Pritom jejich dialog by mel byt predevsim dialogem o snasenlivosti. Je to priklad krestanskych vericich a ateistu. Zastupci obou tlup (bez licence si pujcuji Vas termin, ale tak jako ve Vasem blogu, tak i zde mi zni urazlive) jsou presvedceni, ze ke svemu nazoru a presvedceni dosli po zrale rozumne uvaze. Zastupci obou stran jsou hluboce presvedceni, ze kdyz budou lepe a srozumitelneji formulovat sve argumentu, musi odpurci uznat, ze pravda je jenom na jedne (a totiz na nasi) strane. Setkani vericich a ateistu v dialogu muze prerust v otevrenou nenavist a spor se zmeni v opravdovy krvavy boj. Nebo taky dialog ateistu a vericich muze dojit k bodu, kdy obe strany uznaji, at uz si mysli, co si mysli, dalsi souziti je mozne, kdyz jeden druhemu uzna, ze maji spolecne neco, co je dulezitejsi nez pouhy rozdil v nazoru na vznik a vyvoj Sveta. To dulezite je, ze maji radi svoje deti a ze jim preji, aby zily v miru a dockaly se toho, ze budou vychovavat sve deti na Zemi, ktera nebude zplundrovana a zamorena jedy ani biologickymi ani chemickymi ani nuklearnimi.
Dalsim citankovym prikladem je "vecny boj levice s pravici". Clenove obou skupin (pro zjednoduseni priznivci a volici takovych politickych stran) se znovu a znovu vrhaji do boje za svou pravdu. Kazdy z nich argumentuje svym blokem rozumnych argumentu, o kterych obe strany tvrdi: Jen hlupak nechape, proc jenom my mame pravdu.
Co navrhuje filozof a autor blogu? VICE ROZUMU nam pomuze ziskat lidi, prevaznou vetsinu lidi, na rozumnou stranu. Cudne mlci k otazce, ktera je to ta nase rozumnejsi strana.

Co si mysli lajk: O tom, mam-li byt ateista nebo verici, mam-li byt levoun nebo pravicak nerozhoduje rozum, ale moje sympatie, o kterych nevim, kde se ve mne berou. Proto spor o tom, co je lepsi Levice nebo Pravice nevyresi rozum.

Tento spor se da resit jedine virou. Virou, ze koexistence je mozna, virou, ze mame spolecne to dulezite a podstatne k existenci cele spolecnosti. Virou, ze politicky oponent, neni monstr a nezere deti, ze nechce znicit polovinu zemekoule a s ni polovinu lidstva, ze ma rad sve deti a ze uprimne chce atd. atd.

To by rekl lajk na vyzvy, ze nam vice rozumu pomuze rozresit otazku pristi existence nebo koexistence.

Sam se nesnazim byt nad veci a byt chytrejsi nez priroda, nez filozofove a stranicti lidri. Ja taky musim nekam patrit, nechci-li zaniknout fyzicky ci ideove. Patrim k tem, kteri mysli, ze veta, ktera je kredem pravice, ze "Kazdy je strujcem sveho stesti!" neni cela, a tak je pravdiva jenom zpoloviny. Cela zni: Kazdy je strujcem sveho stesti a kazdy je strujcem sveho nestesti! Proste patrim k lidem, kteri si mysli, ze tech socialnich obeti a tech potrebnych, kteri si svou bidu nezavinili je vic, nez tech, kteri ze sve "bidy tezi nezaslouzeny prospech". Proc mam silne socialni citeni? Uprimne, nevim. Klidne bych dokazal vest plamenne reci na obhajobu rezimu, ktery dava nepokryte prednost lidem schopnym, podnikavym se "zdravou agresivitou". Prece jen se domnivam, ze kdyz nezamestnanost roste po stotisicich, tak to neni proto, ze se narod zvrhl v armadu parazitu, kteri si schvalne nehledaji jinou praci.

Dosti o sobe. Jen poznamecku. Moje sympatie mi vsak nebrani, abych uznal, ze k dobremu fungovani statu je zapotrebi vsech. I tech socialne citlivych i tech fiskalne zodpovednych. Bez podnikavych, ochotnych riskovat neuspech, napaditych spolecnost nebude existovat. Verim, ze takovych mame mnoho. Podminkou preziti je, aby se lidri protilehlych stran schazeli a jednali spolu s virou, ze jejich uhlavnim nepritelem neni ten na protejsi strane stolu, s virou, ze dulezite je to, o co jim jde je spolecne. S virou, ze kdyz na cele care zvitezi jedna politicka strana, budeme drive nebo pozdeji porazeni vsichni.
09. 06. 2010 | 18:48

Elena napsal(a):

čakala som na tvoj príspevok dennis,
áno tak to je ,

superenie, ale len na to aby sa udržala rovnovaha v spoločnosťi,
aby sa vybralo to najlepšie a uplatnilo pre všeobecný prospech,

"zlatý stred" počuvala som to od detstva, mam to zafixovane do konca života, výtvor dcéra tandem , aby ťa udržal v zlatom strede po celý život a nauč aj svoje deťi, naučsa vybrať zo všetkéhoo to najlepšie, neletaj vysoko a nepadni na dno, drža v rovnovahe .
rozplakal si ma ,

istotne neveriš, ale plačem
09. 06. 2010 | 19:19

Jedla napsal(a):

Jsem tu pozdě, přečte si to jen pár robotů spamovačů. Nicméně přidám jiný úhel pohledu. Kdo chce vědět víc, ať googluje "teorii sobeckého genu" nebo též The Selfish Gene (Richard Dawkins, 1976). Ani "systém 2", ani "2.signální soustava (Pavlov)" nemůže z podstaty u společenského živočicha potlačit loajalitu k tlupě, protože tlupa vznikla jako geneticky výhodnější nástroj k předávání svých genů budoucím generacím. Jinak nelze zdůvodnit altruismus uvnitř tlupy. Proč krmit zraněného člena tlupy, dokud se nezahojí? Ať si zdechne, sám budu mít víc a mé geny v mých dětech se rozšíří na úkor jeho genů! To platí, dokud nemají mé geny slušnou šanci, že je příbuzný, že část genů máme společných, že jeho úspěch je úspěchem společných genů. Tlupa je rozšířená rodina. Národní stát je rozšířený kmen, a kmen je někde mezi tlupou a národním státem. A proto rozumový individualismus a čistý liberalismus vždy narazí na své limity (promiň, Karle Havlíčku z Borové u Poličky). Příbuzenství naučilo mravence i vlky spolupráci, ale zejména altruismu: A altruismus není jen opakem sobectví, ale i závisti!!! Kdo tu pláče nad příslovečnou závistivostí Čechů, nechť použije svůj 2. systém a přemýšlí chvíli o roli altruismu (obětavosti, chcete-li) v lidské společnosti.

Postavíme-li budoucnost na rozumu, spotřebitelské volbě, individualismu a individuální svobodě, zní to pěkně, ale popřeme tím loajalitu nejen k rodině, ale i státu, k společenství obecně. Popřeme soudržnost, soucit, obětavost, nezištnost i dlouhodobější spolupráci. Žádná z těchto vlastností totiž neobstojí, postavíme-li jako jediné rozhodné kritérium rentabilitu, poměr výnosu k nákladům, costs vs. benefits.
Z dlouhodobé perspivy je to chybné. I když na své cestě individualismu rétoricky vyznáváme konkurenceschopnost, ve skutečnosti právě o tu dlouhodobě přijdeme. Převálcují nás společnou silou ti, kdo své společenství neatomizovali, kdo loajalitu k tlupě nezavrhli.
Je - v řevu "liberálních" médií - tak těžké pochopit, že tým potřebuje jak útočníky, tak i brankáře? A že vysloužilý, fyzicky zničený bývalý kapitán dělá zatraceně dobtou práci, když obětavě trénuje žáky nebo dorostence? K čemu je dobré vyhrát bodování střelců, když tým nepostoupí? Ať žije tlupa, ať sobecké jsou geny, ne jedinci, neškrtejme z hesla francouzské revoluce to "bratrství", protože bez něj rovnost ani volnost nikam nevedou.
15. 06. 2010 | 10:37

jogín napsal(a):

Jako obvykle mám čas až po funuse. Ale přesto: Můj učitel, fyziolog prof. Kubičta říkal, že používáme rozum především ke zdůvodňování emocionálních rozhodnutí. A s psychologií tlupy máme problémy- jak známo, inteligence vznikla kvůli potřebě odhalit švindly ostatních členů. Jenže v tlupě každý znal své spojence/konkurenty, takže napálit celou tlupu bylo těžké. Přes bednu je to podstatně snadnější. A svůj díl působí i potřeba sežrat nápady vůdce i s navijákem, protože tlupa musí fungovat jako celek. Chlap s gulema!
15. 06. 2010 | 23:07

jogín napsal(a):

Oprava: prof. Kubišta
15. 06. 2010 | 23:11

dennis napsal(a):

to Jedla
Napsal jste to pekne. Vic prispevku se tady zamysli, zda "jedina strana" ma vzdy a ve vsem pravdu. Proc pro nekoho jsou hesla pravicovych stran vyzvou k zamysleni a pro jine to jsou jen prolhane utoky na city. A naopak, proc levicaci nedovedou nabidnout ve svych vyzvach nic rozumneho. Jsem-li pravicak, je mi hned jasne, kdo argumentuje rozumne, jsem-li levicak nemam pochybnost, kde je pravda. Proste dva tabory tu budou navzdy.

Klicovou snahou lidi dobre vule neni (ani rozumnymi argumenty, ani brnkanim na city) premluvit "liberaly" v ceskem pojeti k vetsimu socialnimu soucitu; ani snaha premlouvat socky, aby konecne pochopili... Klicem, ktery nam pomuze otevrit dvere ke spolecne prosperite, je presvedcit predevsim vudce protivnych stran, ze nejdulezitejsi je DIALOG.

Vecny, smysluplny dialog, ktery pomaha pokracovat trnitou cestou kompromisu ke spolecne prijatelnym rozhodnutim. At volby vyhraje kterakoli strana, tesne nebo vyrazne, povede-li monolog, pak to neskonci dobre.
16. 06. 2010 | 03:45

Sio napsal(a):

Článek je shrnutím mechanismů lidského jednání na základě 1. a 2. signální soustavy, které by měl znát pozorný student gymnázia, který si to navíc trošku promyslí z přírodopisu. To bude asi na úvod aby každý lépe pochopil i ti, co na gympl nechodili, či nedávali pozor.:-)
Co se týče zapojení rozumu, neboli 2. signální soustavy, jsem velmi skeptický, týká se to nejvýše 10% obyvatelstva a jen asi třetina z nich se zajímá o politiku. Ostatní to vnímají "intuicí" neboli přes Systém 1, jak to označuje pan profesor. Jinak to nezvládají.
99% věřících vůbec nechápou, o čem je Nový Zákon, 99% komunistů nikdy nečetlo Marxe nebo Lenina atd. Berou to citem, mna základě jednoduchých frází, nic lepšího k dispozici nemají.
Takže čemu se divit, když někteří nejchudší volí pravici, co jim slibuje snížit dluh a méně hlasitě mluví o tom, že jim seškrtá dávky nebo zavede školné. Systém 1 funguje na principu popálení od kamen. Teorve pak přehodnocuje, většinou k opačnému extrému. A někdy také aktivuje Systém 2 ... Pokud je vše vcelku OK, Systém 2 sladce spí ...
16. 06. 2010 | 13:45

ex-nemo napsal(a):

Fialenko

Socialisté nemají tak zlý program, aby ho museli nějak podstatně zlepšovat.Jejich prohra je zaviněna především principiálně špatným vedením volební kampaně, i předcházející politikou.
I když Peregrinův článek je hrubě primitivně schematický ( takže nestojí za nějaký vážný rozbor)a zcela jasně tendenční,má pravdu v tom že výzva pro masy spočívá vždy především v té irracionální, citové oblasti.A tam socani dělali opak toho co dělat měli.
Co byste ovšem mohl(a) čekat od Tvrdíka spol. ?
17. 06. 2010 | 21:56

jiridolejsrevolucionar@gmail.com napsal(a):

To je správna prdel dělat si s českého národa prdel pouze 20 let vás krmime zvratky a vykali komunistickeho kolaboranta vaclavahavla ato jeprdel jsi s vás dělat prdel rozkradli jsme co sedalo státni a privátni majetky a pro vase deti zbyli jen havlovi vykali a zvratky ato jeprdel jsi vás dělat prdel ani jeden komunisticky vrah nebyl potrestán za vraždy bezbraných dětí to je správna prdel si s vás dělat prdel za pár let po havloví revoluci se s komunistických vrahu milijardari stali to je spravná prdel zadlužili jsme vas jen tak malinko a pro prdel aby vase bezbrane deticky meli s toho taky nejakou prdel ato jeprdel kolik primitivnich kasparu s IQ jako ma ex prezident vaclavhavel nechape ze si delame zvas prdel,, a ta revoluce s vaclavemhavlem to jsi komunisticky vrahové s vás udělali jen tak malou prdel ze zrádneho primitivniho schizofreniho alkoholika jsme vám udělali prezidenta, filozova jen tak pro prdel českemu národu a tento neprimitivnějši filosov se boji ukázat veřejnosti i za neprůstřelnym sklem a za toto hrdinstvi má nejvysší státni vyznamenání a doživotni presidentskou penzi to je správna prdel jsi s vás dělat prdel!!!! zapoj se i ty do boje ze zlocincema co vladnou v nasi vlasti!!!!!smrt havlovskym kolaborantum,okupantum vyziva jiridolejsrevolucionar@gmail.com http://www.dostklause.cz http://www.cibulka.com http://www.cs-magazin.com,h...http://www.czechoffice.org,...
20. 06. 2010 | 10:14

Ján Adamovič napsal(a):

Keďže v poslednej dobe som videl na internete viacero videí, ktoré sa týkajú behaviorálnej ekonómie a kognitívnej psychológie, ktoré vlastne dokazujú, že ani odborníci sa vo svojich profesiách nerozhodujú čisto rozumom, ale využívajú veľkú časť systému 1. Odporučil by som niektoré videá zo stránky http://www.ted.com, hlavne v podaní osôb ako Dan Ariely alebo Barry Schwartz. Zaujímavý je aj paradox voľby, ktorý nesúvisí priamo s článkom. V podstate sa jedná o to, že ak sloboda znamená väčšie množstvo možností, väčšiu voľbu, tak dochádza ku paradoxu, pretože sa komplikujú ľudské rozhodnutia, a nedosahujú sa očakávané výsledky, pretože je väčší priestor pre zlý výber.
04. 09. 2010 | 21:34

Aquanymnanolo napsal(a):

ydosmsmk <a href=http://achatlongchamppliageonline.com/#3421>longchamp pliage pas cherh</a> lvsovptw <a href="http://achatlongchamppliageonline.com/#6843">longchamp pliage pas cherl</a> puevinnd http://achatlongchamppliageonline.com/
03. 09. 2012 | 15:44

NeubLayebra napsal(a):

wsuot <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton pas cher</a> kbusug <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> ljudf http://frdesacvuittonnmagasinn.info ue qhd
21. 10. 2012 | 15:24

HovetlyMekket napsal(a):

Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum gxrtre yczxlgk ojvllf <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> ghfoopas <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/</a> bsxshjq wulnl
27. 10. 2012 | 07:06

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> wyjWp <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> lszCv <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> iitXg <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler pas cher</a> yyuJa
http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com
06. 11. 2012 | 05:52

Falclashy napsal(a):

axkwl gsdhi pqavf <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">abercrombie</a> tancpn Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum hxoudad <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">sac longchamp pliage</a> jrinysx knqml
07. 11. 2012 | 14:43

Greenlyinfeno napsal(a):

Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum smrdco mmqpnla jkgkwx <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> ltusd diwzhveo <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">sac longchamp pliage</a> rhsxrfu yyycn
08. 11. 2012 | 17:36

Arbibuniorn napsal(a):

qsfmmf judntlq <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan</a> mudnoizy <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmonclairsmagasinn.info/</a> uytsdsx hyful peefepk spvf Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum azqufyw
08. 11. 2012 | 18:31

Sorscoozy napsal(a):

ztrvcq tbocrl <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren sale</a> gpjmvrjd <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#0898">ナイキ スニーカー</a> wrbwhiz xilztaz cqdqs Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum zdpqqsi <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">エアジョーダン</a> snkzupif <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#9375">ラルフローレン</a> dsmrgjex <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン</a> gjkqbutj
09. 11. 2012 | 09:18

Glinnadeade napsal(a):

Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum jcqhtl kvwnfjx ajwzqu <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#619">ralph lauren pas cher</a> pllakvt dnktuuvt <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">moncler</a> mwhipaq vchml <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/</a> mpscsvgp <a href="http://http://frzzndoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler</a> dtkhxvvj <a href="http://http://achattdoudounemonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> riuekocx
09. 11. 2012 | 15:53

saloweteslupe napsal(a):

tqbsgg vsxdmi <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> bblyzyig <a href="http://doudouneumonclairsonline.webnode.fr/">doudoune moncler</a> uydgqzo rcopxwo gzcoz Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum vkxawvi <a href="http://doudounemmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pais</a> mxjuaqdu <a href="http://doudounemmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> dmedkeat <a href="http://doudounesmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> wvjcirod
11. 11. 2012 | 08:14

Greenlyinfeno napsal(a):

Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum kdlgfa lgqemit yeauhy <a href="http://doudouneimonclairsonline.webnode.fr/">moncler france</a> gtrnrat dkspzydr <a href="http://achattzdoudounemonclair.webnode.fr/">moncler pas cher</a> uweasle alwri <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots</a> kquiuxlk <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/</a> zhhdftnj <a href="http://achattudoudounemonclair.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> wngwfsdv
11. 11. 2012 | 10:03

Sorscoozy napsal(a):

jexoh fjnjo <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots sale</a> dnbcu kxbdlc Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum sgrrtek <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straightener outlet</a> mwoxjcr kvoec <a href="http://frzdoudounemonclairspascher.webnode.fr/">moncler france</a> wcmcjous <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">ナイキ ジョーダン </a> kxfzqoca <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#7012">ラルフローレン</a> jixscsjo
11. 11. 2012 | 19:20

tietuaxireany napsal(a):

Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum trpxmr pwaafcj zsdvqe <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#8391">air jordan spizike</a> ktwdhmv ctxqzyta <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren soldes</a> svyqxvl iyimo <a href="http://frzdoudounemonclairspascher.webnode.fr/">moncler pas cher</a> kfudasfu <a href="http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> vdjkdjrs <a href="http://doudouneimonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler</a> rbboujdb
11. 11. 2012 | 19:47

SkitlyOptioto napsal(a):

phvfn wqhwp <a href="http://chaussureslouboutnnipascher.webnode.fr/">louboutin pas cher</a> jgfyq nqugqd Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum yjoofvw <a href="http://chaussureslouboutnnopascher.webnode.fr/">christian louboutin pas cher</a> oqgbiik atiaf <a href="http://saclongchampcpascher.webnode.fr/">sac longchamp pliage</a> wrsqztqq <a href="http://saclongchampipascher.webnode.fr/">longchamp pliage</a> dglakduo <a href="http://airjodannzpascher.webnode.fr/">jordan pas cher</a> rttzanme
12. 11. 2012 | 03:16

Moulnette napsal(a):

<a href=http://www.frzzcasquesbydremagasin.info>beats by dre pas cher</a> qeKu2 O <a href=http://www.frncasquesbydremagasin.com>beats pas cher</a> rjJn2 G <a href=http://www.frzzlvuittonmagasinn.info>louis vuitton</a> hyCn1 D

http://www.frncasquesbydremagasin.com
12. 11. 2012 | 21:10

emisaMoorives napsal(a):

<a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry bags</a> Z86h4 <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots sale</a> I07g3 <a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren uk outlet</a> Q74c7

http://www.frncasquesbydremagasin.com
12. 11. 2012 | 21:55

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> krGy3E <a href=http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu>doudoune moncler</a> vdAb5O <a href=http://www.frnndoudounesmagasinn.com>doudoune moncler</a> epKq1S <a href=http://www.itapiuminimoncleroutlet.com>moncler</a> ojZu8Z
http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com http://www.friiabercromfitchmagasinn.com
13. 11. 2012 | 13:59

Glinnadeade napsal(a):

evgjh scemz trouver bottes ugg new york <a href="http://bottesdezpascher.webnode.fr/">ugg</a> bottes ugg kate moss fdkfh owzzlw Jaroslav Peregrin &raquo; Mentalita tlupy a lidský rozum zbgnqby http://www.bottes-ugg-bottes.com/ <a href="http://bottesdempascher.webnode.fr/">ugg pas cher</a> bottes ugg kate moss hmahfln nxfae モンクレー コート <a href="http://http://monclairmaoyamaonline.webnode.jp/">モンクレール 青山</a> ダウンコート モンクレール vhexmbmc 通販 ダウンジャケット <a href="http://http://ja-jpnmonclaironline.webnode.jp/">モンクレール激安</a> モンクレールダウンジャケットサイズ efdlzkhj
18. 11. 2012 | 19:52

jamyecuewcd napsal(a):

<a href="http://cheapraybanonline.yolasite.com/">cheap ray ban</a>
<a href="http://raybanoutletstore.yolasite.com/">ray ban discount</a>
<a href="http://raybansunglassess.yolasite.com/">ray ban outlet online</a>
<a href="http://rayban-sale.yolasite.com/">cheap ray ban sunglasses</a>
<a href="http://raybancheap.yolasite.com/">ray ban on sale</a>
<a href="http://cheap-raybans.yolasite.com/">ray ban sunglasses sale</a>
<a href="http://cheap-rayban.yolasite.com/">ray ban wayfarer</a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">2013 nike nfl jersey</a>
<a href="http://authenticdjerseys.com/">nhl cheap jerseys</a>
14. 03. 2013 | 04:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy