Stát, který selhal?

30. 07. 2010 | 06:55
Přečteno 13171 krát
Kniha Czechoslovakia, the state that failed americké historičky Mary Heimannové je trochu nepříjemným a trochu kontroverzním čtením, nemohu však než ji každému, kdo čte anglicky, doporučit.

Historii Československa, kterou vydala americká badatelka Mary Heimannová (působící v Anglii) v nakladatelství Yale University Press, předcházela kontroverzní pověst. (Viz například odmítavou rezenzi v Respektu.) Ostatně už sám titul knihy, Československo, stát který selhal [Czechoslovakia, the state that failed] naznačuje, že autorka nepohlíží na náš nedávno rozpuštěný stát nijak růžovými brýlemi, a vyvolává obavu, že se na něj chce dívat až příliš skrz prsty. Cožpak lze tento stát skutečně zhodnotit jenom jakýsi nepodarek?
Czechoslovakia: the state that failed
Czechoslovakia: the state that failed

Dojem, že autorka je proti Československu poněkud zaujatá, posiluje i předmluva knihy. "Československo," píše v něm autorka, "které jsem si představovala, když jsem o něm mohla číst jenom anglická pojednání, bylo zemí s hluboce zakořeněnými lidskými, liberálními a demokratickými hodnotami, které bylo dvakrát zrazeno: poprvé v roce 1938 západními spojenci a pak znovu v roce 1968 svými východními sousedy. ... Tato kniha vypráví jiný příběh, příběh, podle něhož je to český šovinismus, co patřilo k zásadním příčinám nestability vedoucí k mnichovské krizi v roce 1938; co učinilo perzekuci Židů a Cikánů nejenom možnou, ale dodávalo jí i energii; co způsobilo vydání země do rukou bigotních stalinistů; co ji změnilo v jeden z nejtužších režimů ve východním bloku ... Příklad Československa je fascinující nejenom sám o sobě: ukazuje jak se může nacionalismus, i v demokratické zemi, plynule posouvat od demokracie přes fašismus k socialismu a zase zpátky."
To jsou tvrdá slova a člověk má tendenci leccos namítat. Zaprvé, není chyba Čechů či Slováků, že si o jejich státě někdo vytvořil zidealizovaný obraz; a chce-li autorka kompenzovat takovou idealizaci tím, že bude klást přehnaný důraz na negativní rysy Československa, stěží to povede k vyváženému pohledu. Hovoří-li o "českém šovinismu" a "nacionalismu", pak se chce namítnout, že (a) různé formy nacionalismu byly na začátku dvacátého století v Evropě téměř všudypřítomné (a "nacionalismus" tehdy rozhodně neměl ony jednoznačně negativní konotace, jaké má dnes) a že (b) český důraz na národní identitu a integritu byl alespoň z části produktem faktu, že historicky existovali Češi a Slováci vždy ve výrazném stínu svých větších a mocnějších sousedů, což často ústilo až do opodstatněného pocitu akutního existenčního ohrožení. Chce se také namítnout, že fašismus (o kterém je možné jednoznačně mluvit pouze v souvislosti se Slovenským štátem a možná částečně s druhou republikou) a komunismus, ač jistě nacházely podporu v nikoli zanedbatelné části našich národů, rozhodně nebyly něčím, co bylo lze takto docela přičíst vnitřnímu vývoji těchto národů (či jejich šovinismu). Takže nechce nám tady autorka nastavit zrcadlo, které je až příliš pokřivené?
Musím říci, že takové nepříjemné otázky mě přešly, když jsem se do knihy začetl. Jde podle mého názoru o knihu velmi zajímavou a nikoli zaujatou. Fakt, že autorka klade důraz na ty partie historie Československa, kterým obvykle taková pozornost věnována nebývá a ve kterých vyplouvají na povrch věci, o kterých bychom možná raději ani neslušeli (viz například druhá republika), je, zdá se mi, naopak právě tím, co ji činí pozoruhodnou a co má na čtenáře blahodárný psychohygienický účinek. Autorka však nijak nezamlčuje to dobré, co je o Československu možné říci, takže výsledný dojem se mi zdá být docela vyvážený.
Vezměme například první republiku. Autorka konstatuje, že v mnohých ohledech se nepochybně jednalo o velmi demokratický stát; současně však poukazuje na to, že mnohé v rámci politiky tohoto státu bylo zcela podřízeno úsilí zamezit tomu, aby v politice hrál netriviální roli někdo jiný než "Čechoslováci". (Připomeňme, že deklarativní spojení Čechů a Slováků do jednoho národa bylo nutné proto, že Slováků bylo na území Československa méně než Němců.) Heimannová navíc konstatuje, že stát, tak jak v roce 1918 vznikl, byl svou podstatou státem mnohonárodnostním; a jeho tvrdošíjné pojímání jako státu "Čechoslováků" plus "národnostních menšin" bylo podle ní kořenem většiny toho zlého, co Československo potom potkalo.
Netvrdím, že Heimannové není co vytýkat. Nejsem historik a pořádné zhodnocení je samozřejmě věcí historiků. (Takové hodnocení by mě ostatně velmi zajímalo - na žádnou odbornou recenzi jsem dosud nenarazil.) Myslím si však, že pro běžného Čecha či Slováka, jako jsem já, je čtení takové knihy velmi užitečná věc. I když třeba nemá pocit, že by měl tendenci si historii svého národu a svého nedávného státu nějak idealizovat, stejně si může uvědomit, v kolika ohledech se jeho pohled na jejich historii opírá spíše o všelijaká klišé, která se mu ve škole či jinde tak či onak zaklínila do mysli, než o fakta. A nakonec si třeba i řekne, tak jako jsem si to řekl já, že i onen nepříjemný název knihy není tak docela od věci: přes všechno dobré, co lze o Československu říci (a já si nemyslím, že by toho bylo zanedbatelně málo), to nebyl - v té podobě, v jaké se ho podařilo dát v roce 1918 dohromady - úplně životaschopný projekt. Ostatně životaschopnost státu se obvykle projevuje tak, že existuje déle než necelé jedno století.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ld napsal(a):

Komentářů o knize jsem na netu našel dost. Ale knihkupectví kde lze knihu koupit žádné...
30. 07. 2010 | 07:05

Terry napsal(a):

Spíš bych řekl, že zklamal současný stát - asi by bylo dost námětů napsat knihu "ČR - stát, který selhal".

Stát vytunelovaný (a stále vytunelovávaný), s absencí morálky u vedoucích představitelů státu (spíše se v posledních letech prosazovala arogance, cynizmus, sprostota, vulgarita...), obrovská zadluženost, to je výsledkem dvaceti let naší pseudodemokracie.
30. 07. 2010 | 07:06

yara ze země krys napsal(a):

Terrymu: Ano přesně tak, ale měl
byste být adresnější, zklamali hlavně politici. Jestli jsou politici vzorek národa, tak potěž Pámbů, až na výjimky neznám něco odpornějšího a pokřivenějšího!
Tenhle národ, tahle zem měla a pořád ještě má na mnohem víc než kopat druhou ligu a závistivě pošilhávat po zemích, kde vládnou mnohem solidnější a slušnější lidí. Kontrolní otázka: Už se začal někdo zabývat od policie a státního zastupitelství třeba Řebíčkem(býv.min.dopravy) jak ke stovkám miliónů přišel? A co třeba podvodník Kindl ze ZUČ Plzeň, jakto, že běhá po světě, pořád ještě škodí a všem se nám chechtá? A takovým šibalů je tady spousta!
30. 07. 2010 | 07:46

unregistered napsal(a):

30. 07. 2010 | 08:01

Skogen napsal(a):

Yara, hlavně politici v novodobé ČR selhali? Ale kdepak tak jednoznačně... Selhali úplně všichni. Disent, který prosadil svou pravdu a lásku na úkor pravdy a lásky jiným. Havlův projev o nulové nezaměstnanosti a o tom, že OF nechce prosazovat kapitalismus, ještě nezapadl. Selhaly elity, které si mamonily svoji hovniválskou kuličku. Selhala celá společnost tím, že snila sen zcela odtržený od reality. Selhali ti schopní, jimž se zhaslo - ti selhali ne vůči sobě, ale vůči morálce a etice. Politici jistě selhali taky. Ale co se zhlouplým národem? Držet ho pod krkem, aby se choval rozumně? Kdepak, záležitost rozumu a cti musí vzejít právě z národa. A tady je nezbytné, aby prošel deziluzí. A on projde.
30. 07. 2010 | 08:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ano , Československý stát tehdy selhal.
Na rozdíl od Německa, Itálie, Japonska, Polska, Rumunska, Rakouska, Ruska, Maďarska...

Větší blbost už jsem dlouho neslyšel.
30. 07. 2010 | 08:15

PetrF napsal(a):

Rewiew knihy historikem (v AJ) je zde

http://tinyurl.com/36o5kmq

a závěrem toto říká

This is unsatisfactory for a historical study supposed to be written by an objective historian
Toto není uspokojivé pro historickou studii o které se předpokládá že byla napsána opjektivním historikem

------------------------------------
Já dodávám:
Kniha obsahuje řadu faktických omylů,
užívá většinou sekundární prameny a má
subjektivní a negativní pohled na Českou
historii. Na Př. Masaryk podle paní doktorky byl vlastně Němec, který se rozhodl využít česko-slovenského nacionalismu k vybudování politické kariéry.

Nicméně, číst dílo, které boří národní mýty, může být užitečné. Pro mě aspoň, ale v tomto ohledu dílo selhalo. Není přesvědčivé a nepřináší žádné nové prameny ani argumenty.
30. 07. 2010 | 08:16

Michal Macek napsal(a):

USA: stat ktery spachal genocidu a nebyl za to nikdy potrestan
30. 07. 2010 | 08:19

Marcus Agrippa napsal(a):

Československo selhalo až po roce 1989. Lépe řečeno polistopadový politici selhali.
30. 07. 2010 | 08:23

yara ze země krys napsal(a):

Skogenovi:
Naprostý souhlas, jen se asi bohužel potvrzuje to známe, že mi Češi si neumíme vládnout. Asi to bude tím, že od Bíle Hory přes c.k. Monarchii, Hitlera, Komanče
jsme se pořád přikrčovali a nevystrkovali moc čumák a každý si hrál jen na vlastním dvorku.
30. 07. 2010 | 08:28

Marcus Agrippa napsal(a):

yara ze země krys:
myslím že není potřeba provozovat nějaké sebemrskačství. Vždy vycházejte z toho, že jsme zemí uprostřed Evropy - strategicky totální průšvih - musíte se bránit ze všech stran. Neumíme si vládnout? Tvorba elit národa a učení zodpovědnosti národa je dost zdlouhavá záležitost na několik generací a u nás to bohužel vždy zarazil tok dějin. Takže tak nějak pořád začínáme od nuly. Ale teď nám k tomu EU dává prostor ( pokud se něco dramaticky nezmění ) a už se nebudeme mít moc na co vymlouvat.
30. 07. 2010 | 08:35

Targus napsal(a):

Terry, Skogen a Yara - tentokráte naprostý souhlas.
Autorka zcela zřejmě nastudovala naprosto kulové a chce ostatní vůkol poučovat, jak bývá ostatně u nafrněných amíků zvykem.
Osobně bych raději přivítal nějakou sebereflexní studii o selhání USA v letech 1945 - 2010.
Námětů na takovou práci by se našlo více, než dost a v řadě zemí by to byl určitě best seller
30. 07. 2010 | 08:40

amdg napsal(a):

Československo byl umělý omyl.Stejný, jako Jugoslávie. Ani samotní obyvatelé to nechtěli. Roky se uměle tvořil československý národ, je u nás spousta rodin čechoslováků, kteří mají půl rodiny na Eurech. A přitom jsou v jedné zemi cizinci. Někteří až zakarpaty..
30. 07. 2010 | 08:41

yara ze země krys napsal(a):

Marcus Agrippa:
Možná, že jste vystihl podstatu problému, byl bych rád kdyby jste
měl pravdu, že EU nám k tomu dává prostor. Bohužel vývoj zejména ekonomiky EU přinese do zatím velkoryse se chovajících zemí EU rozkol. Viz třeba článek v posledním Ekonomu o EU, že jí čeká apokalypsa a velké vystřízlivění.
30. 07. 2010 | 08:44

Josef K. napsal(a):

Kniha byla probírána mimo jiné na BL. Lze ji koupit přes internet. Důležité je však něco jiného, je mnoho českých badatelů, kteří o realitě věděli a vědí, ale hlas "lidu", mainstreamová média a plitické garnitury, jim nedovolí a nedovolují vstoupit do veřejného prostoru. Proto ta fakta, která pobčas kulhají ve svém výkladu, autorka není dlouhodobě zaměřena na středoevropský problém, jsou předurčena k diskusi, ale co není v historii k diskusi,proto musela být zveřejněna za hranicemi. Velmi podstatné informace přináší např. blog Náš Směr, opět nemá slušného a morálního oponenta, ale ti lidé, co ho dělají předčí svou prací akademické špičky z AV ČR. To, co je nejdůležitější, na té knize ale i dalších aktivitách nějakého zobjektivnění historie země je, že tuzemská historie je mnohem bohatší, méně nacionální než jsou benešovsko nejedlovské mýty a mýty 19. století. Podle reakcí výše soudím, že stále plně zakořeněné v hlavách tuzemců. Je to prostě normální evropská země a můžeme diskutovat, da její moderní tragedie se neodvíjí od masarykovských lží (slib Švýcarska) , od benešovských lží
a naprosté Benešovy amorality. Tato knha nebude diskutována, různí novodobí borci vystupují a vystoupí s jejím zavržením, v Čechách není diskuse způsob existence.
30. 07. 2010 | 08:47

Milan napsal(a):

Jestli je to selhání,
že se desetimilionový národ udržel na jednom místě po víc než tisíc let (podobně jako třeba Maďaři) - nevím, nazval bych úplně to jinak.

Samozřejmě, propásli jsme po roce 1918 šanci budovat něco jako Švýcarsko (3 národy s různými jazyky + 1 velmi malý). Ale to už jsme prvně propásli před více než 700 lety. Tehdy vznikla Švýcarská konfederace bojem proti Habsburkům a jejich vyhnáním, naproti tomu, my (česká šlechta) jsme si je sem pozvali...
30. 07. 2010 | 08:48

Josef K. napsal(a):

To PetrF. No, patrně vždy očekáváte všeobsažné normotvorné dílo. Váš odkaz na kritiku je zcela bezpředmětný, ale asi se více řídíte kritikami. Ovšem ty mohou být stejně pochybné jako dílo samo...Docela hloupé.
To Milan. Napřed si ujasněte, co je to "národ", píšete nesmysl, zase české obranářství. To je slepá cesta.
30. 07. 2010 | 08:55

Marcus Agrippa napsal(a):

Milan:
víceméně souhlas. Výše uvedené dílo bych vůbec neřešil. Český autor může taky ledacos napsat o otrokářství v USA. Myslím že na celém světě neexistuje jediný stát / národ, který by neměl ve své historii něco nepovedeného nebo nějaký ten"škraloup". V poslední době u nás sleduji dost podivný přístup do budoucna - totiž ne budoucnost, ale jak nám všichni ublížili, jak jsme si strašně ublížili a jak jsme všem strašně ublížili. Minulost patří do studoven a škol. Řešme přítomnost a budoucnost a užívejme si svobodného a klidného prostoru v EU, který snad bude i v budoucnu zajištěný pro téměř 500 mil. Evropanů. Jde to v USA není důvod aby to nešlo i v EU.
30. 07. 2010 | 09:04

PetrF napsal(a):

To Josef K

Tu knihu jsem četl a odkaz je jen 'public service'. Kniha je monografie a je rozumné
od ní očekávat víc než doručila.

Je mnoho co de dá na ceské historii a politice kritisovat, např chování Beneše a Jana Masaryka před i po válce.
Kniha mě v tomto zklamala. Nchápu ci je na tom hloupého - ale asi jsem beznaďějně hloupý :=)
30. 07. 2010 | 09:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

Dnes se mému známému , bydlícímu na Stodolní ulici přihodilo toto (30.7. 2010,9:15 - MP sestávala z muže a ženy blondýny s uhry na tváři):

V domě , kde bydlí, došlo k havárii stupaček. Přivolaná firma neměla kde zaparkovat vozidlo (favorit) a tak zaparkovala částečně na chodníku. Naproti přes cestu stála Avie s nákladem - také na chodníku. Asi po 1 hodině se pracovník havarijní služby po zásahu odebral ke svému vozu.

A nyní k meritu věci : U vozidla (favoritu) stojí hlídka MP. Avie (3m od nich) stojí na chodníku dále. Hlídka ale reaguje pouze na vozidlo havarijní služby a sděluje mu, že za špatné parkování mu udělí pokutu. Nyní tedy vyběhne můj známý. Ptá se, jak to že MP se nezabývá parkující Avii, která na chodníku parkuje již 3 hodiny. Muž z MP mu odpoví, že Avie TAM PARKUJE jen jednu hodinu a deset minut. Výborně. Tedy o ní věděl. Můj známý se ptá, proč ji nepokutuje. MP odpovídá, že v Avii nikdo nebyl a ža Avie zásobuje STEAK HOUSE - vedle klubu Templ, jehož provoz, a to i přesto, že v něm orgán státní správy zjistil již před lety porušování zákona, stále dotuje Město.

Takže selektivní pojetí práva via veřejný činitel.

Dále : Můj známý osočí hlídku MP, ať dbá na dodržování zákona na Stodolní ulici i v pátky a v sobotu večer, kdy on nemůže díky hluku ani otevřít okno. Víte, co mu muž z MP odpoví ? Ne ?

On se mého známého zeptá. KDY byl PRO BYDLENÍ ZKOLAUDOVÁN jeho dům !!!! Ten parchant se ho ptá, jestli náhodou nebyl zkolaudován až po mafií prosazené kolaudaci hudebního klubu 6 metrů od domu , určeného k bydlení !!On prostě dostal buď pokyn od svých nadřízených, že má hájit zájmy majitelů barů anebo je sám jimi korumpován.(Jinak - dům byl zkolaudován po válce)

Každopádně je tak hloupý, že si neuvědomuje, že přitom svým selektivním přístupem k právu porušuje zákon. ON SE CHOVÁ JAKO ČLEN SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNI SLUŽBY.

Jen tak na okraj - na radnici vládne ČSSD spolu s ODS. Kterou dle zlých jazyků zajímají pouze developerské projekty a vůbec činnosti, při kterých teče beton proudem.

Demokracie v této republice funguje prostě tak, že vládnou lokální Mafie, které demokratickou cestou vysílají své zástupce do centrálních institucí.
------------------------------------------
Zlaté dobré časy selhávajícího Československa !!
30. 07. 2010 | 09:53

Germanicus napsal(a):

V souvislosti s tímto blogem J. Peregrina upozorňuji na zajímavou diskuzi k zmíněné knize od Mary Heimann, která proběhla na blistech. Zde je link na seznam článků k tomuto tématu:
http://www.blisty.cz/list.r...

A zde je link na recenzi této knihy od J. Čulíka (z 26.10 2009):
http://www.blisty.cz/art/49...
30. 07. 2010 | 09:55

skeptický napsal(a):

To víte,Češi jsou Říponisti.
30. 07. 2010 | 10:04

Janeb napsal(a):

Z pohledu dnešních vrcholných představitelů našeho státu byl i pro mnohé kontroverzní Emil Hácha velikánem našeho národa a jeho současníci už mohou žít jenom ze vzpomínek.
Bohužel.
30. 07. 2010 | 10:13

Panda napsal(a):

Česko je už od starověku profláknutá země a současný stav to jen potvrzuje,. Čtěte více:

http://www.historyrevue.cz/...
30. 07. 2010 | 10:24

luboš napsal(a):

To, že se ze zbytkového Česko-Slovenska stal rasistický stát je fakt. Jenže zatímco Slováci si to přiznávají, zmínka o něčem takovém je v Česku tabu. Přitom i ten slavný demokratický Sokol začal vylučovat Židy už v říjnu 1939. Následovali právnická komora, lékaři atd. atd. Opravdu si někdo myslí, že to dělali na nátlak Německa?
30. 07. 2010 | 10:32

VOLIL JSEM ZEMANA napsal(a):

Byla velká chyba, že Československo šikanovalo Rakousko. Rakousko se pak přidalo k Hitlerovi a Československo bylo vyřízený.

Je ovšem otázka, jestli to byla hloupost nebo záměr. Za první republiky měli hlavní slovo Pražáci a Pražáky chtěl Hitler začlenit mezi nacistickou elitu.
30. 07. 2010 | 10:33

veverka napsal(a):

No tak především selhal stát současný,tzv. demokratický.Nyní vládne v ČR mafie.
30. 07. 2010 | 10:34

hovorka11 napsal(a):

Janeb:
Nenáviděný Hácha (i pamětníky v mém okolí) je proti dnešním politikům opravdový hrdina, který tlumil nejhorší dopady fašismu na obyvatele ČR. Musel čelit Hitlerovým výlevům o připojení ČR k říši a hrozbě zplynování celého českého národa.
Zachránil řadu lidí před koncentráky se skoro jistou smrtí.
Pro mě je jeden z největších hrdinů, protože za cenu drtivé nenávisti občanů se na malém prostoru snažil zachránit státnost a přežití ČR. Funkci loutkového prezidenta vzal s vědomím "nebudu já- budou fašisti!"
Doufám, že doložitelná fakta dojdou časem i v podvědomí těch, kteří by pod přímou nadvládou fašistů do dneška nepřežili a Hácha bude v kontextu historie rehabilitován!
30. 07. 2010 | 10:39

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Souhlasím s Vašimi komentáři k předloze knihy. Souhlasím i s tím, co dále připomínáte ohledně první i druhé republiky.

Ale právě proto - ve Vašem příspěvku (knihu jsem nečetl) jsem nenašel nic zásadně nového, nic, o čem bych dosud neměl povědomí, nic, o čem by se tu předtím nemluvilo. Můžete případně něco takového tlumočit?
30. 07. 2010 | 10:44

Golem napsal(a):

Co takhle zamést si před vlastním prahem? USA je stát, který selhal snad nejvíce v lidské historii. Ani velký Řím neměl světovládné ambice, bezohledně nevyvražďoval nevinné a nekolaboroval bezostyšně s jejich otrokáři. A koneckonců, proč se divit, stát, postavený na prohnilých základech vyvraždění Indiánů ani jiný být nemůže.
30. 07. 2010 | 10:57

Grandmaster napsal(a):

Marcus Agrippa,
strizlivy a dobry ohlas. Clovek nemusi hlasite kricet ..au, to boli... hned jak neco nepasuje.
Kniha je kniha, neco je tam dobre, neco spatne. Muzeme se nad tim zamyslit a potom dale pokracovat se svym zivotem. Neco dobreho by z tech 'spatnych radku' mohlo pojit?
30. 07. 2010 | 10:58

Marcus Agrippa napsal(a):

Bude zajímavé sledovat jak náš národ přijme fakt, že Praha byla jedním z hlavních otrokářských center během 10 století a že Václav sice otroky vykupoval, ale nějaká svoboda - možná příště. Vždyť se nedokážeme srovnat ani s tím co bylo před pár desetiletími. Všechno dobré se zadupává do prachu a cokoliv špatného je okamžitě důvodem k monstróznímu sebemrskačství. Mně jen zaujalo, že americká autorka přijde s podobným elaborátem. Není to totiž tak dávno co CNN ve svých zprávách označovala naší zemi jako Švýcarsko. A Američané jsou svýma"znalostma"o dění mimo USA celkem obecně známí.
30. 07. 2010 | 10:59

reified stupefied napsal(a):

Moc lidí neví, že za popravu nejlepších ruských generálů ve 30. letech můžou Češi.

V meziválečném Československu měli hlavní slovo Pražáci. Hitler chtěl Pražáky začlenit mezi nacistickou elitu a Pražáci to moc dobře věděli. Československo se tak navenek tvářilo jako spojenec Ruska, ale ve skutečnosti bylo s Hitlerem.
Gestapo ve spolupráci s československou tajnou službou vytvořilo falešné dokumenty usvědčující nejlepší ruské generály ze spolupráce s Německem. Beneš pak tyto dokumenty předal Stalinovi.
Z kvalitních ruských generálů unikl akorát Žukov, který musel řešit problém s Japončíkama a neměl tak čas jezdit na jednání do Československa. Československá tajná služba tak nemohla zjistit jeho podpisový vzor a další náležitosti nutné pro vytvoření falešného dokumentu.

Žukov nebyl komunista, Stalina neposlouchal a měl mocenské ambice. Kdyby se chtěl Stalin skutečně zbavit konkurentů, tak by šel Žukov první na řadu.
30. 07. 2010 | 11:02

rejpal napsal(a):

reified stupefied
Žukov byl komunistou (a členem strany) od počátku 20. let, v 50. letech dokonce seděl v ústředním výboru. Na to, proč přežil, jsou různé názory, jeden z nich je, že včas vycítil vítr a postavil se na stranu Stalina proti generalitě. Možná si ho Stalin nechával na později, a za války se pak hodil.
Stalin se nezbavoval konkurentů (po Trockém už žádní nebyli). Zbavoval se názorových oponentů, liknavých jedinců i bezmezně oddaných lokajů. Proč to dělal, asi nikdo nikdy úplně nevysvětlí.Možná zásada rozděl a panuj - každý má strach z každého a všichni velebí vůdce, který přece za nic nemůže. Celá ta historie kolem podvrhů z Německa se přeceňuje. Nebylo potřeba záminek. A spolupráce s Německem? Ta existovela a v armádě zvlášť celou Výmarskou republiku a méně oficiálně i poté.
30. 07. 2010 | 11:28

buldatra napsal(a):

Czechoslovakia, the state that failed od Mary Heimannové?

Další z verzí naší vzrušující historie, od historika (-čky).
Zábavné.

Spisovatelka by ještě mohla osobně dorazit za účelem kontroly historie českých klecových lůžek. A jako zlatý hřeb, napsat o tom něco pěkného. Bylo by to tak nějak stylové.
Když už s tím její kolegyně Joanne Rowling jednou začala.
30. 07. 2010 | 11:29

yara ze země krys napsal(a):

reified stupefied:
Pane pletete si dojmy s pojmy, že podvržené dokumenty pro NKVD šly
přes českou stranu neznamená, že za to mohli Češi, tohle může říct jenom zlej člověk nebo někdo kdo vůbec netuší jak to mezi rozvědkami chodí. Dále jste napsal strašný nesmysl, že Pražáci měli být začleněni mezi nacistickou elitu. Větší blbost jsem neslyšel, jestli máte někaé důkazy nebo odkazy, sem s nimi, jinak se přejmenujte na reifield stupened.
Se Žukovem máte pravdu, byl to výjimečný vojevůdce, bezohledný, krutý člověk, ale velmi schopný. Jinak to, ale tehdy asi nešlo válčit. Stalin ho po válce uklidil, protože jeho sláva mu začínala vadit a jen tak ho nechat zlikvidovat "osvědčeným" zfingovaným procesem už nešlo.
30. 07. 2010 | 11:31

sekač napsal(a):

já bych to shrnul asi takto. vývoj , zvlášt ten poválečný byl dynamický, zemi vrhnul jak ekonomicky tak i politicky vpřed. tyto mílové skoky obdivoval celý svět. bohužel posledních 20 let , po vtržení ze zakotvených struktur, které garantovaly tento úžasný pohyb vpřed, nastal obrat.ovšem to nemění nic na tom , že jsme okolními zeměmi již od vzniku republiky, mimořádně oblíbení.
30. 07. 2010 | 11:34

Slusny clovek napsal(a):

Kazdy inteligentni clovek si zajiste povsiml ze oddeleni Slovenska - rozpad Ceskoslovenska nebyl demokraticky ... bylo to podle mne velice vazne totalitni rozhodnuti ktere nema v civilizovanem svete obdoby ... aby dva politici podepsali rozpad statu ? Neni to tak nahodou velezrada ? Neni dulezite jestli by referendum na Slovensku dopadlo take pro rozdeleni ale proste tohle by si verim nedovolili ani komousi ... nezeptat se lidi kde chteji zit ... v jakem state . Je totiz dost mozne ze kricela pouze nacionalisticka mensina a vetsina slovaku by rozdeleni nechtela . Proste toto co je dnes je obycejna totalita poucena z minuleho rezimu sve totalitni praktiky nepraktikovat fyzickym nasilim a represemi ( to take ale mnhem skryteji )zejmena ale propagandou medii, zacleneni lidi do tzv. vyssich vrstev davanim tzv.ridicich pozic ( i vedouci uklizecu si mysli ze je ten schopny )a zbytek uz udela zfanatizovana masa - lide co prijali dnesni totalitni ideologii ze soukrome je jedine spravne a fungujici navzdory tomu ze to bylo jak v nasich podminkach i v zapadni Evrope casto cestou ke zvyseni spotrebitelskych cen, propousteni lidi, odlivu zisku od statu do soukrome kapsy ... proste vsechno jen ne spolecensky prinos.
30. 07. 2010 | 11:39

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

reified stupefied

Za popravu nejlepších ruských generálů ve 30.letech může Stalinova chorobná nedůvěřivost a hazardérství. Že Beneš informoval o podkladech, které mu kdosi podstrčil, bylo naprosto normální. Bylo věcí Stalina a v jeho vlastním zájmu, aby si všechno řádně prověřil. Že se zachoval jako smyslů zbavený paranoik, to byl jeho problém. Neřídil se svou vlastní zásadou „důvěřuj, ale prověřuj“. Podobně hazardérsky, ale v opačném smyslu, se zachoval v r.1941, kdy bezmezně důvěřoval Hitlerovi, že nezaútočí na Rusko. Důvěřoval a neprověřoval. A šeredně na to doplatil, přesněji řečeno ne on, ale miliony občanů SSSR.
30. 07. 2010 | 11:44

Lukáš Tomanoff napsal(a):

Největší neštěstí nás potkalo v r. 1918, kdy jsme zničili svůj stát se staletou tradicí a založili nestabilní geopolitickou novinku, která převzala mnohé problémy po svém předchůdci, aniž je byla schopna vyřešit, a nakonec po pouhých 20 letech zanikla. A ani se tomu nebránila. A dnes? Stát bez historie, bez tradic, bez elit, trvá pouhých 18 let a nazýváme jej ČRRRRRRRR.
30. 07. 2010 | 11:58

Václav z podhradí napsal(a):

Naprosto s autorkou souhlasím. Čechy považuji za jedny z nejhorších šovinistů v Evropě. Nad ostatními šovinisty totiž vynikají sebestředností, hloupostí a arogancí. Za svojí příslušnost k tomuto národu se stydím.
30. 07. 2010 | 12:00

Tomáš napsal(a):

Tak táhni třeba do jůesej, on tě tu dneska nikdo nedrží
30. 07. 2010 | 12:19

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

yara ze země krys „…tohle může říct jenom zlej člověk“

Máte pravdu. Kdykoliv jsem hovořil s někým, kdo hlásal podobné nevraživé teze, jaké šíří landsmanšaft do celého světa (a od něj se zajisté inspirovala i Heimanová), vždycky jsem nakonec zjistil, že je to někdo, koho nesmírně žere, že Češi a Slováci NESELHALI, jak by si bývali jejich sousedé přáli, že nezmizeli z mapy Evropy, ale že se udrželi, že uspěli. A to na docela slušné úrovni. (V případě Slovenska je ten pokrok od r.1918 pro nezaslepeného pozorovatele přímo ohromující.) Nejdřív v jednom společném státě, posléze ve dvou.

Ti zlobní kritikové, kteří dodnes obviňují Masaryka, Beneše a jiné ze všemožných špatností, jsou ve skutečnosti NEPŘÁTELÉ Čechů a Slováků, nepřátelé jakékoliv české a slovenské státnosti. Pro ně byl „neúspěch“ už sám fakt, že nějaké Československo vůbec vzniklo, a „úspěch“ by byl, kdyby si zdejší území mezi sebe mohli rozdělit Němci s Maďary.

Heimanová a jí podobní zapírají základní skutečnost, že šlo o bytí a nebytí dvou národů určených jejich sousedy k zotročení a politické likvidaci, že semknutí v jeden československý národ bylo aktem sebezáchovy, a ne nacionalismem. Umožňovat kdovíjakou nekontrolovanou svobodu Němcům a Maďarům, z nichž mnozí společný stát Čechů a Slováků odmítali a mohli ho snadno zevnitř rozbít, by bylo sebevraždou.
30. 07. 2010 | 12:25

J.S. napsal(a):

Používá stejné argumenty a interpretace, jako landsmanšaft.Lze v tomto případě vůbec uvažovat o jakékoli objektivitě? Základní myšlenkou je dokázat, že Československo vzniknout nemělo, a když už vzniklo, byl to špatný stát. Už jen tvrzení, že Mnichovskou smlouvu si I.republika zavinila, je směšné.
Stačí se podívat na mapu po spojení Německa a Rakouska a zvážit agresivitu Německa. Je to vůbec historička?
Sat
30. 07. 2010 | 12:31

Honza napsal(a):

To "slušný člověk"
"bylo to podle mne velice vazne totalitni rozhodnuti ktere nema v civilizovanem svete obdoby ... aby dva politici podepsali rozpad statu ? Neni to tak nahodou velezrada ?"

Tak si proboha někde přečtěte, jak to tehdy bylo. Federální referendum neschválili slovenští nacionalisté v tehdejší Sněmovně národů, protože se báli, že by referendum prohráli. Referendum vyhlásit ústavně nešlo. Žádné jiné řešení nebylo možné.

Lukáš Tomanoff:
"Největší neštěstí nás potkalo v r. 1918, kdy jsme zničili svůj stát se staletou tradicí a založili nestabilní geopolitickou novinku..."

Žádný stát jsme nezničili, Rakousko-Uhersko přestalo existovat, protože spáchalo sebevraždu. Po staletí bylo jediným smyslem existence rakouského soustátí vyvažovat německý a turecký (později ruský) vliv. Jakmile se v r. 1914 připojilo na jednu z těchto stran proti vůli nadpoloviční většiny svého obyvatelstva, ztratilo smysl existence. I kdyby 1. světovou válku vyhrálo Německo, Rakousko-Uhersko by přestalo existovat stejně. Vyhlášení nezávislosti ČR bylo jen reakcí na tuto šílenou habsburskou politiku.
30. 07. 2010 | 12:40

PS napsal(a):

Československo zasniklo po té, co naplnilo své historické poslání: emancipaci českého a slovenského národa. Česká republika a Slovenská republika mohly vzniknout až následně. To, že nějaký stát zanikne, ještě neznamená jeho selhání. Státy zanikají a národy (což je důležitější) přetrvávají. Stát je jen forma uskutečnění národní existence (lhostejno, zda se daný stát definuje na národním, či dnes moderním občanském principu)
30. 07. 2010 | 12:50

Supernova napsal(a):

Kniku jsem necetl, ale souhlasim s tim, ze Cesi maji o sobe spoustu mytu. Pro Cechy je dle meho nazoru typicky podivny mix narodni zakomplexovanosti a menecennosti s hyperkompenzacnim sovinismem, nacionalismem a broukopytlikovstvim.
Myslim si, ze to je hlavni duvod, proc je popularni psychicky nemocny Vaclav Klaus - strefuje se presne do tech narodnich komplexu a vyvolava temata se Sudetskymi nemci (historie, se kterou se Cesi dodnes otevrene a realisticky nevyrovnali), se ztratou suverenity, brnka na narodoveckou a sovinistickou notu. Ma podporu 70% naroda, coz dle meho svedci o tom, ze jsme jako narod porad stejne ubozi.
Muj otec Cechy vzdycky nenavidel. Rikal ze se staci podivat do historie, co jsme byli zac. Zbabeli, proradni, servilni, svejkoviti a nikdy jsme si neumeli vladnout.
Ja uz jsem z CR emigroval. Prozil jsem nejaky cas v USA, nejaky cas v jinych zemich Evropy a nakonec jsem zakotvil ve Vidni. Cesi maji o sobe vetsi mineni, nez jaci ve skutecnosti jsou.
30. 07. 2010 | 13:00

prirodovedec napsal(a):

Mnohamesicni zpozdeni za blicimi listy. Nic noveho receneho autorem, podle recenzi dalsi dilo obsahujici argumentaci typickou pro autory landsmansaftu, tentokrat od anglicky pisici autorky (znama otazka Churchill ci Runcinam).

http://www.strath.ac.uk/his...

S ohledem na obecne pouzivani historie v narodni politice vsemi staty podle mne spise tradicni, a proto nezajimave.

Josef K.: Zlocinnost Cechu, Slovaku, Nemcu, Madaru, ...., Anglicanu, Francouzu, Spanelu, .... , Rusu, Americanu, .... Japoncu, Cinanu ... je celkem vsem zrejma jen ne domacim :).

Zajimava jsou nova fakta podana v souvislosti (stat versus stat) a ne oslava ci kritika jednotliveho statu bez kontextu a rozboru motivaci a z hlediska spise technologie moci. Vzletna slova jako "selhal" navic maji dila prodavat, ale cini z nich spise podezrele hamburgery (i historici musi prodavat :) ).

Provokovat samozrejme lze i u autorky jejim stylem treba, jak se do jejiho dila promitaji mozne nemecke koreny jejiho jmena (mozna jsou ale zidovske ci holandske ...) a pod.

Uvedena selhani spise povazuji za vysvetlitelna nebo naopak uspechy. Benesuv Trianon z pohledu Cechu byl jiste uspech. S ohledem na historicke valceni vyhrali tehdy nad Nemci a to bylo pro ne spravne. Lze to samozrejme merit soucasnymi meritky "spravedlnosti" tak, jako slavu jednoho imperia tezici z kolinii ci jineho z vyhlazeni puvodniho obyvatelstva.

Z hlediska pohledu my nebo oni, ten stat byl dlouho uspesny a dokonce unikl vyhlazeni.
30. 07. 2010 | 13:03

Slusny clovek napsal(a):

Honzo ... ponekud nechapete smysl meho prispevku. Neni dulezite jestli to upravovaly zakony ... ba dokonce jestli by to legilativou dovoleno bylo( kdyz bude v legislative pedofilie jako normalni jednani tak to snad zdravy clovek obhajovat take nebude ). Jde o to jestli to bylo demokraticke rozhodnuti, nebo rozhodnuti totalitni a to teda bylo rozhodnuti totalitni jako remen. Meciar mel vyhlasit referendum a Klaus a ceska strana jej k tomu meli donutit aby pak mohli pravoplatne uznat vznik Slovenske republiky jako demokraticke rozhodnuti obcanu Ceskoslovenske federace - obcanu slovenske narodnosti. Velice dobre si pamatuji jak Meciar prohlasoval ze referendum bude a pak nahle nebylo ... nerekl bych ze jej do neho nejak nekdo ( Klaus, zapadni zeme ) nutil ... . proste Slovenska republika nevznikla demokratickou ale totalitni cestou a nemela byt demokratickymi zememi uznana dokud nebude potvrzena referendem. Demokraticke zeme ale ukazali ze polistopadove porusovani lidskych prav, rozkradani , nedemokraticke ale totalitni praktiky uz jimk nahle jaksi nevadi ponevadz je dela nekdo jiny nez komuniste ... jejich novevznikle vlezdoprdelky ochotne jim dat za babku prosperujici podniky a trh .
30. 07. 2010 | 13:06

Marcus Agrippa napsal(a):

Supernova:
ale no tak. Jen z kraje - V.Klaus je oblíbený asi jako ta osina v ..... Takže evidentně toho moc o Češích už nevíte, ale závěry si vyvozujete opravdu bleskově.
30. 07. 2010 | 13:08

Slusny clovek napsal(a):

supernova ... ac bych v dnesni dobe celkem souhlasil a je mi lito tech slusnych a moralne zasadovych lidi ale naprosto nesouhlasim ze cesi byli vzdycky "Zbabeli, proradni, servilni, svejkoviti " jak pisete ... asi jste zapomel na eru husitu a druhe svetove valky kdy cesi sli s nadsenim do mobilizace proti Nemecku ... myslim za ta odvolana mobilizace byla vaznym zvratem v moralce ceskeho naroda ... ja bych byl take pro boj .
30. 07. 2010 | 13:12

Lukáš Tomanoff napsal(a):

To "Honza" - RU se v r. 1914 k nikomu nepřidalo, samo vyhlásilo Srbsku válku, a s Německem mělo už dávno spojeneckou smlouvu (Trojspolek). Jak "proti vůli nadpoloviční většiny"? O vstupu do války se referendum nepořádalo. A v r. 1918 ČR nezávislost nevyhlásila, to až 1. 1. 1993; v tom 18. roce to byla ČSR, a to je něco dost odlišného, i když Češi si to nemyslí a nakonec tahle přezíravost byla jedním z důvodů, proč se s námi Slováci rozloučili. (A ještě k té "ČR" - co to je za zhůvěřilost, nazývat svoji vlast zkratkou? Říkají snad Poláci své vlasti PR, Němci NR, Rakušani RR, Francouzi FR, Italové IR, atp.?)
30. 07. 2010 | 13:13

Vanguard napsal(a):

Lukáš Tomanoff: Angličané (UK) anebo Američané (US) své vlasti zkratkou říkají poměrně běžně...
30. 07. 2010 | 13:16

prirodovedec napsal(a):

Supernova: Samozrejme i Rakusane o sobe maji vetsi mineni nez o nich druzi. To neni nic objevneho. :) To plati pro vsechny narody. Uvedene svejkovani je napriklad podle mne znacna prednost, ktera snizuje pravdepodobnost vzniku mistnich Hitleru ci jejich vitani na hranicich. A umoznuje prezit predkum nas, ohybajici se trava se spatne Heydrichovi kosi. :) Berte to jako projev inteligence v krutem svete.

Pro maly narod je asi jednodussi nechat velky prijiti a obsadit jej v klidu, a pak jej rozlozit.

Podivejte se na to tak, ze rimska rise dosahla hranic dnesni CR a trvalo ji to par set let az tisic, Rakusane se rozkladali 300 let, Madari od vyrovnani do stovky, Hitler to stihl za sest let, Rusum to trvalo ctyricet a Americanum dvacet. Ted je zrejme na rade islam a Cina. :)

Je spravne, pokud s temi nazory co mate na Cechy jste emigroval a usadil se jinde. Bylo by zbytecne se trapit tam, kde nejste doma.

Problem je, ze jak psal C. Saura minulost neni to co bylo, ale to na co vzpominame. Vetsina Cechu se jevi vyrovnana s odsunem i svymi myty (podobne jako treba Francouzi neresi vraha Napoleona nebo vrazdeni v Alziru a Rakusane na sebe neberou vinu za Fritzla).
30. 07. 2010 | 13:20

Slusny clovek napsal(a):

Lukas Tomanoff ... ac s Honzou jinak nesouhlasim musim se jej zastat v pouzivani zkratky CR ponevadz jako jedna z mala nebo snad i jako jedina zeme nemame krome noveho patvaru "Cesko" pro tuto zemi kratky jednoslovni nazev jako vami vyjmenovane zeme a tak CR hojne pouzivam i ja sam ... vzdy jsem driv rikal Cechy( a Slovensko) ale nemam nervy na reakce stouralu ze tady mame jeste Moravu a pod.
30. 07. 2010 | 13:21

Protirevizionista napsal(a):

Ta kniha je hloupá a blíží se Hitlerovu hodnocení Československa jako umělého slepence, řízeného českými "husitsko-bolševickými" bandami s tichou podporou židů. (Propagandistickou válku Němci na konci třicátých let jednoznačně vyhráli. Nezapomeňme na to.)

Němci nikdy nechtěli do Československa. Už za Rakouska se snažili vytvořit v českých zemích své zvláštní oddělené oblasti. Přitom samostatnost čistě českých částí nebyla geopoliticky a geostrategicky možná. Buďto Sudetští Němci jako menšina v českém státě, anebo "nezávislý" český stát rotující kolem Velkého Německa.

Jak přistupovat k takovéto negativistické menšině, která nemá žádný zájem budovat společný stát a která lká nad strátou dominance? Dokud bylo Německo v chaosu a v těžké hospodářské situaci, dalo se to snášet. Pak ale už ne, ze sudetoněmecké strany nastoupil opět odpor k Československu.

I s čechoslovakismem je to složitější. "Národ československý" není žádný výpotek "pleticháře" Beneše. Už za Rakouska se Slováci (a nejenom Moravští Slováci :) ) žijící v českých zemích z hlediska sčítání lidu vedli jako Češi. A mnoho lidí (například na Podkarpatské Rusi, ale i ve Slezsku) se cítilo být Čechoslováky proto, že byli hrdí občané tohoto státu (i když etnicky to byli třeba Rusíni). Vnímali tak národ československý jako národ politický, státní (jsou francouzští černoši, nebo Bretonci Francouzi? Podle Francouzů ano - národ tam není primárně záležitost "krve" - Blut und Boden).
30. 07. 2010 | 13:22

buldatra napsal(a):

Přírodovědče,

napsal jste to, dle mého soudu, trefně a dosti přesně, řekl bych.
30. 07. 2010 | 13:23

prirodovedec napsal(a):

buldatra: Dekuji. Bral jsem to letem svetem, jiste by se dalo namitat. Mrskacstvi je dost mezi nami, proc jeste byt masochistou :).
30. 07. 2010 | 13:57

hadrosaurus napsal(a):

Šovinismus byl vždy prvotně německý: odmítnutí návrhů Palackého, běsnění po vydání Badeniho jazykových nařízení v roce 1891(vídeňská vláda musila vyhlásit v chebském okrese stanné právo, z Chebu do Prahy přijížděly vlaky s vytlučenými okny, kdy sudečtí Němci už tehdy vyhrožovali připojením k Německu) a odmítnutí v roce 1918 možnosti žít s Čechy jako rovný s rovným.
30. 07. 2010 | 14:43

ben napsal(a):

Československo rozbili a rozkradli šmejdi!
30. 07. 2010 | 14:46

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

prirodovedec, buldatra

Ono nejde jen o sebemrskačství. Jde také o propagandu, která sleduje konkrétní politické cíle. V.Havel v r.1990 byl natolik zmanipulován působením landsmanšaftu v řadách disentu, že byl ve své neskonalé naivitě a ve jménu „pravdy a lásky“ ochoten protestovat proti rozhodnutí v Postupimi (r.1945) o odsunu, prohlásit ho za zločin a dát Němcům pohraničí opět k dispozici. Což zároveň znamenalo distancovat se od našich spojenců, označit je za zločince, a samozřejmě naprosto se zdiskredistovat před celým světem. Kdo by bral vážně a chtěl někdy v budoucnosti spolupracovat s národem, který se tomu, kdo mu pomůže, při první příležitosti, ve jménu svého mravního perfekcionismu, odvděčí tím, že nad jeho pomocí ohrne nos a ještě ji prohlásí za nemravnou!!?

Oni ti Sudeťáci tu svou propagandu mají dobře promyšlenou, nepodceňujte je.

Pokud si někdo chce lámat hlavu s tím, jestli rozdělení republiky byl nebo nebyl zločin, já bych spíš považoval za zločin, že za pár let poté, co se podařilo předlistopadovým politikům po mnohaletých jednáních (!!!) získat ze zahraničí zpět zlatý poklad dřívější ČSR, několik pochybných individuí z ČNB toto zlato opět nechalo tajně vyvézt za hranice, mimo jiné do Německa (prý výměnou za státní dluhopisy ; podrobné informace o celé akci ČNB dodnes tají). My to své zlato prý vůbec nepotřebujeme.

Považuji za nezbytné, aby tento nanejvýš odsouzeníhodný čin byl řádně vyšetřen. (V tomto výprodeji českého zlata pokračoval po r.200 i guvernér ČNB Zdeněk Tůma, který má nyní vstoupit do politiky - prý jako nanejvýš důvěryhodná osoba. Inu jak pro koho. Podle mne patří především před soud.)
30. 07. 2010 | 14:58

Admirál napsal(a):

Diskuze, zda jsme lepší, či horší než ostatní v Evropě je pitomost.

Jako každý národ jsme měli zářné okamžiky které následovaly činy a období, na které z dnešního pohledu zrovna hrdí být nemůžeme.

To samé se týká projektu "Československo". Fakt, že Československo již neexistuje, neznamená nutně, že se jednalo o neúspěšný projekt a že ten projekt nesplnil svůj základní cíl: Emancipaci Čechů a Slováků.
30. 07. 2010 | 15:07

Čtenář napsal(a):

Autorčino příjmení je jasně německého původu ... kdo asi byli její předci? Není snad ona sama jaksi... zatížena neobjektivitou? Z toho, co Čulík píše, nevyplývá, že by se příliš zabývala historií odvěkého vztahu mezi Čechy a Němci. Existují přece písemné památky, dokládající, jaké ty vztahy byly, jak se rodilo a upevňovalo vzájemné nepřátelství.

Ohledně atentátu na Heydricha: připisovat tuto iniciativu Benešovi je řekněme - neuvážené. Doporučuji Fárkovy paměti, kde dochází k závěru, že muselo jít o Moravcovu iniciativu.A Fárek Moravce důkladně znal. Ani psychologicky taková akce k Benešovi nesedí: zavolal si Moravce řekl: "Hele, voddělejte mi toho Heydricha, ať spojenci viděj"?
30. 07. 2010 | 15:17

profesor napsal(a):

Sjednocená Evropa,heslo pro ekonomickou vydiratelnost pomocí vkladů do splečné pokladny a dotací které se rovnají nařízení pro kterou soukromou společnost je možno je použít.Podoporovat tuto zcela zcestnou cestu provádějí ne demokraticky smýšlející lidé ale komunistobijci.V tom je celá bída myšlení.Nutno ukázet na toho koho chceme likvidovat a mašinerije se rozjede.ahlavně u nezkušených a těch kdo neznají podstatu a historii.V tom je tato publikace vydána jak na zakázku.Nebylo by to poprvé kdy nějaké sdružení viz.protiatomové vystoupení v otázce Temelína jsou skuteční zadavatelé takových to úvah.
30. 07. 2010 | 15:26

Jemnický napsal(a):

Velkoněmecká říše, spasitelka Evropy, strůjkyně 1000 let míru a matička národů.
Rakousko-Uhersko, kolébka pokroku a demokracie.
Rusko. země blahobytu a trvalého štěstí.
Čína, miliarda blažených v ekologickém ráji.
Francie a Aglie, svorník evropského míru, kamarádi do nepohody.
Švýcarsko, dobroděj a lidumil se zlatým srdcem.
Japonsko, země pověstná kultivovaností a úctou k tradici. Dodnes tisíce děkovných dopisů a vzpomínek z Mandžuska, Korei a Filipín.
USA, láska a pravda zvítězila nad zlobou a nenávistí původního obyvatelstva. Opora demokratických režimů v zemích nafty a diamantů.
EU, vzor hospodárnosti, účelnosti a hráz islámu.

Jak mohlo mezi těmito výtečníky uspět nebohé Československo, stát který tak fatálně selhal.

Jemnický
30. 07. 2010 | 15:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 07. 2010 | 16:06

karel jihočech napsal(a):

Selhaly politici, nikoliv stát.
Otázka:
co by se stalo, kdyby např. prezident USA ztratil v průhěhu svého úřadu Aljašku nebo UTAH ?
Odpověď: seděl by minimálně 3 min (na elek. křesle).

Karel
30. 07. 2010 | 16:20

Petr Havelka napsal(a):

Někde jsem četl, ale už nenajdu zdroj a nevím zda budu přesně v "obraze", že vznik Českoslovenks úzce souvisel s působením čs. legií v Rusku. Diplomacie Masaryka + Štefáníka velícího V rusku.

Legie tehdy blokovaly, po německo - ruském uzavření míru, přes půl milionu německých a rakouských zajatcú na Urale, kteří podle dohod měli odejít na francouzskou frontu.

Za tuto významnou pomoc nám francouzi pomohli k vzniku Českoslovenka, za dvacet let nás prodali spolu s angličany němcům.

K oné perzekuci cigánů a židů. Ano, za druhé republiky byly jisté "vynucené" ústupky, ale Hácha a tehdejší vláda nevydaly ŽÁDNÉ protižidovské zákony či vyhlášky. K H Frank si je musel vydat sám pomocí dekretů.

Kritika tehdejšího postavení menšín v Československu má jistou oprávněnost, ale je třeba si uvědomit, že tehdejší republika a občanské povědomí se teprve utvářelo, tudíž jisté upředňostňování "našich", mělo "pragmatické" jádro.

Nakonec, první co Slováci v roce 1939 "pragmaticky" udělali, bylo vyhnání českých úředníků, učitelů a vojáků. Kromě toho ještě zkoušeli těsně před rozpadem pumpnout bezbranné čechy o 30 mld tehdejších korun za vágní slib, že s námi ještě zůstanou :)

Ani by mi tak nevadil český šovinismus a nacionalismus, který se projevuje spíše ve "švejkovské" podobě, jak mi vadí to "hokynaření" politických elit a nekritický obdiv elit nepolitických k politickým :)
30. 07. 2010 | 16:55

Čtenář napsal(a):

Všechno to zapadá do dlouhodobého jednotného tónu, ve kterém tu hrajou své laenderly německy vlastněné sdělovací prostředky... všechny ty Mafry a R-Pressy (v druhém případě vlastník p. Schwarzenberg, nově spasený p. Bakalou). Češi jsou ksindl, jejich stát byl nesmysl a za nic nestál, nemají žádné dějiny, na které by mohli být hrdí, nedosáhli v podstatě ničeho. Za války se jim vlastně nic nedělo, vždyť oni ti Němci byli slušnější k nim, než předtím Češi k Němcům. Po válce se Češi chovali jako dobytek... a proč prosím vás? Vždyť všechny ty řeči o ordnerech, o Freikorpsu a jeho vraždění, o heydrichiádě... to jsou lži. A po válce? Zločinný Beneš a "jeho" dekrety! Hanebnost, jak si to s Němci nenávsitně vyřídil!
Do tohoto tónu zapadá i generální odsouzení všeho, co tu bylo za vlády KSČ. Šmahem se vše označuje ďábelskou pečetí. Úspěchy nebyly. Vždyť úspěchy za komunistů prostě neexistují. Že tu byl talentovaný, pracovitý, houževnatý národ? To Češi nikdy nebyli! Nemají v podstatě právo na stát... a dál? Po Trianonu z maďarské se bude "nově hodnotit" Mnichov z německé strany? Dokud se tu bude lhát a jen černočerně líčit doba po roce 1948, budeme zranitelní. A lití špíny se bude šířit směrem dál do historie. Pánové Tesařové, Krystlíkové a další budou kopat do československé armády za 1. republiky. Novodobí "historikové" s nudlí u nosu, honění hlavně a téměř výhradně jen v antikomunistickém diskurzu, se navážejí do všeho, co nám bylo a je svaté.
30. 07. 2010 | 17:01

Protirevizionista napsal(a):

Čtenář má právdu. V současné dikci "českých" sdělovacích prostředků mají vyhlazení Lidic a Ležáků na svědomí "nacisti", nikoliv již Němci. Excesy poválečného odsunu Němců ale spáchali "Češi". (A obojí si je dnes rovno. Nacistické státem řízené běsnění se v dnešním pojetí rovná excesům české lůzy po válce.)

Pomalu nastává čas se Němcům omluvit nejen za odsun, ale tak celkově, za vlastní nezdárnou existenci. A za spoluzmaření jejich plánů na "obranu evropské civilizace" před anglo-francouzskou dekadencí a nekulturností špinavého asijského otroka z ruských nížin.
30. 07. 2010 | 17:17

orinoko napsal(a):

Jistě že máme o sobě lepší mínění , než druzí o nás. To platí obecně, a už to tu bylo řečeno. O této knize jsem slyšel před časem a až teď něco dalšího konkrétnějšího o ní čtu. Vůbec bych si s tím nelámal hlavu. Pokud jde o sudeťáky, tak Mečiar přece přiznal, že na rozbití Československa šly na Slovensko sudeťácké peníze. Řada chartistů na své postoje a činnost dostávala také sudeťácké peníze /až 12 000,- měsíčně v té době/ a vzhledem k tomu, že šlo o investici, tak ji sudeťáci chtěli zpátky v různých vstřícných formách z české strany. Moc se to nepovedlo a zaplať pámbů za to. Kniha , o které Peregrin píše, je jen další pokusem v řadě , jak uvadlou dužinu profesionálních sudeťáků pokropit živou vodou. My bychom si o sobě neměli myslet kdoví co, na druhou stranu nějaké flagelantství není na místě. Všichni okolo mají nějaké to máslo hlavě a nikdo není akorát.
Jako nejhorší českou vlastnost já osobně vidím ve vysoké míře řiťomilství v podobě - ode zdi ke zdi. Jen jsme vytrhli vlastní palici z ruské řitě , tak někdo zařval - hele ! , a honem jsme jí narvali do americké. My neumíme najít nosný střed . Všechno ženeme do krajností. A opakujeme to všechno přes všechny zkušenosti zdřívějška pořád dokola.
30. 07. 2010 | 17:40

Čtenář napsal(a):

Máte jinak pravdu, Orinoko, ale že bych si tím nelámal hlavu, to ne. Trvá to 20 let, tohle sebemrskačství, začal s tím Havel a postupně je z toho celý chór. Vždyť tu roste nová generace - a co slyší? Co se učí? Kope se do všeho, šlape se po všem, čeho bylo dosaženo. Znovu opakuju: lže se a od odrazového můstku slepého štvaní proti všemu vytvořenému za vlády KSČ se ty lži šíří dál. Není tu nikdo, kdo by sebral odvahu se tomu opřít: každý se bojí, že z něj udělaj bolševika. Přitom vůbec nejde o sympatie ke komunistům. Jde o sympatie k pravdě a k této zemi a jejím lidem.
30. 07. 2010 | 17:47

orinoko napsal(a):

Tak na tom něco je. Zrovna včera cosi vysílal v rádiu - klohní se další část Sametové ideové výbavy. Vzpomněli 5tého výročí czechtecmasakru na tachovské Národní třídě. Za 5 let už se o tom bude učit ve školách, jak levice masakrovala ducany i za Sametu. Písničky z doby Přemysla Totáče se hrají vesele, zrovna tak filmy a TV seriály , ale jinak to byla doba hrozného temna. Ovšem nebýt tohoto temna , tak dnes nemáme Járu Cimrmana, kofolu, míšu a proslulé Plastiky. - To je třeba z paměti národa vymazat. A národa nadělat Nováky.
30. 07. 2010 | 17:57

ironik napsal(a):

Úhel pohledu je vždy individuální ale hrabat se v minulosti 6o a více let je sice stále dobrý JOOB a dobře se schovává součastný marasmus demokracie po česku, fascinující je že se nachází takové množství užvaněných hodnotitelů, kteří v tom nacházejí uspokojení. přitom snaha vrátit čas má hodnotu výšky sněhu za loňské zimy.
30. 07. 2010 | 18:18

Petr Havelka napsal(a):

Pánové orinoko a čtenáři,

dobře si tu notujete, ale za vládnutí komunistů jsme sice neklesli dolů, ale že bychom udrželi čelo se říci nedá.

Průmysl morálně zastaral, živnostníci nebyli, natož střední třída, služby nula.

Tím vám nechci brát, že na "současném" stavu je něco k vychvalování, ale tak nějak si vždycky řeknu: Jak by to sakra dnes vypadalo, kdyby zde ještě vládli komanči.

Musím říct, že se potom otřepu, když si představím "progresi" tehdejšího režimu.

O tom vymazávání hlav máte hořkou pravdu, jisté "mýtotvorné" nadání ovšem projevuje každá země. Z mého pohledu je ČR na spodku tohoto mýtožebříčku :)
30. 07. 2010 | 18:19

NevericiTomas napsal(a):

Tady je potreba videt PROC CsR vznikla. To nebyl nejaky vytouzeny projekt ceskych sovinistu. Byla to reakce na vyvoj pred a behem 1. svetove valky. Byl to spis pokus o zachranu narodni identity negermanskych narodu proti tlaku vypjateho nemeckeho a madarskeho nacionalismu. Jako takovy nejenze neselhal, ale uspel zpusobem, jaky si mozna otcove zakladatele ani nedovedli predstavit. Ja nevim, proc je tu porad zakorenen ten "tobysenazapadenestalo" komplex. Pokud se za 20. stoletim ohledneme jako za celkem, tak z nej nas narod vysel s cistym ziskem a v porovnani s ostatnimi ne zrovna malym (u Slovaku to plati dvojnasob!). Podivejte na Brity, Francouze, Holandany, Nemce, Rakusaky jak zoufale upadlo jejich postaveni....
30. 07. 2010 | 18:23

Pípa napsal(a):

Již kdysi jsem napsal, že Československo byl omyl tatíčka Masaryka. Důkazem je i to, že již neexistuje ve své původní podobě a složení. Ono to už začalo haprovat po tatíčkově smrti. A nemohli za to jen Němci. Paradoxní posílení státu po válce, po odsunu Sudetských Němců, postupný zánik státu jen umocnilo. Dnes je jedinou nadějí pohrobků (ČR, SR) co nejtěsnější spojení s EU. Ale i to je současnou vládní garniturou oslabováno. Tak vzhůru do Ruska. Přitulme se k tomu dubisku.
30. 07. 2010 | 18:31

NevericiTomas napsal(a):

Petr Havelka- to neni tak uplne pravda, uz za druhe republiky zacali byt Zide vylucovani napriklad z profesnich komor atd. Mnozi se tak zbavovali profesni konkurence. Neni treba si to idealizovat, v te dobe vyplavala vsechna spina usazena v tom narode. Ale opet neni treba se tvarit, ze jen u nas. Podivejte na Francouze. Vite ze nejvetsi akci franouzskeho letectva byl nalet na britsky Gibraltar? :-) A byla to vitezna mocnost s vlastni okupacni zonou...
30. 07. 2010 | 18:34

NevericiTomas napsal(a):

Co se tyce Ceskoslovenskeho naroda. Ja asi tak (ne)realny jak (ne)realne je, aby byl cernoch Britem...
30. 07. 2010 | 18:37

orinoko napsal(a):

Petr Havelka , tak jsem to já osobně určitě nemyslel . Spíše mi šlo o to, že se té době nasazuje jedna obří psí hlava, přičemž současné poměry začínají být čím dál tím stejnější. Sháněl jste teď někdy řemeslníka? Vídáte ty fronty před chrámy konzumu? Věříte sdělovacím prostředkům?
30. 07. 2010 | 18:46

Čtenář napsal(a):

Pane Havelko,
notujem si jen v tom, že lhát se nemá. Za vlády komančů byly i úspěchy, i to "čelo" bylo... například dětská úmrtnost, očkování proti obrně, zdravotnictví vůbec. Byl Brusel v r. 1958 - to mělo nějaký základ. Nová vlna 60. let - myslíte, že ji porodilo "uvolnění ve společnosti"? Tuhosti režimu? Tady vyrostli talentovaní tvůrci! Jen o to mi jde, aby se z potřeby za každou cenu kálet do "československého" hnízda nelhalo! Tady jsou přece evidentní snahy zbavit lidi hrdosti na svůj národ - dělá se z toho fraška, nadává se tomu do patosu a nevím čeho. O EU si můžu myslet, co chci, že na ni není ekonomicky vhodná doba, atd... ale jednou je EU tady a my nemůžeme stát stranou. To ale neznámená, že necháme plivat na sebe jako na národ a že na něj dokonce budeme plivat sami!
30. 07. 2010 | 18:48

Petr Havelka napsal(a):

NevericiTomas- ano profesní komory :)

Jisté skupinky si vytvářely konkurenční výhody.

Víte, celá situace se změnila po vytvoření protektorátu. Nicméně je pravda, že česká vláda Eliaš Hácha nějaké zákony proti židovskému obyvatelstvu neschválila. Dokonce v počátcích protektorátu byly nálady soucitné. prožidovské, protože český instinkt velel "kdo bude potom na řadě". To je tisíciletá zkušenost menších národů :)

Kdyby to, němci obsadili menší britské ostrůvky a tamější obyvatelstvo zcela "nebritsky" kolaborovalo, jako všichni.

Povídáte Gibraltar, takové zábavné :)
30. 07. 2010 | 18:52

NevericiTomas napsal(a):

Petr Havelka- to neni tak uplne pravda, uz za druhe republiky zacali byt Zide vylucovani napriklad z profesnich komor atd. Mnozi se tak zbavovali profesni konkurence. Neni treba si to idealizovat, v te dobe vyplavala vsechna spina usazena v tom narode. Ale opet neni treba se tvarit, ze jen u nas. Podivejte na Francouze. Vite ze nejvetsi akci franouzskeho letectva byl nalet na britsky Gibraltar? :-) A byla to vitezna mocnost s vlastni okupacni zonou...
30. 07. 2010 | 18:53

NevericiTomas napsal(a):

A jeje, dvakrat, kdyz tak to smazte.
30. 07. 2010 | 18:53

Jemnický napsal(a):

Pípa

Správné znění jest: "... neb raději přichylme k tomu tam se dubisku, jenž zhoubným vzdoruje až dosaváde časům."
Ano, s EU na věčné časy a nikdy jinak.
Za pár let zase nějaký americký historik napíše: EU, imperium, které kolosálně selhalo.

Jemnický
30. 07. 2010 | 18:54

Jemnický napsal(a):

Legionářům z toho všeho musí být moc a moc smutno.

Jemnický
30. 07. 2010 | 18:57

xxxx napsal(a):

To autor:< ponekud zaujata> je velmi mirne.
Velmi. Misty nefer!
To Terry:souhlas.
30. 07. 2010 | 18:57

NevericiTomas napsal(a):

Nová vlna 60. let - myslíte, že ji porodilo "uvolnění ve společnosti"? Mily Ctenari, sednete si k internetu a propatrejete zivotopisy lidi, kteri tvorili Cs. novou vlnu od Bruselu po 68. To nejsou deti komunismu. Az podezrele mnoho z nich melo Batovskou vychovu a zkusenost. Kdyz je po 69 vystvali, nastoupila ta prava generace deti socialismu. A vysledky se dostavily rychle.
30. 07. 2010 | 18:58

Petr Havelka napsal(a):

Pánové čtenáři a orinoko,

jistě, také se mi nelíbí primitivní "nasazování" na minulý režim.

Nicméně situaci nevidím tak polarizovaně. Myslím, že je to jako vždy, o lidech :)

Omlouvám se z další debaty, po celotýdenní intenzivní práci odcházím s úsměvem na rtu do hospody :)
30. 07. 2010 | 19:00

Lajos Czemege napsal(a):

To Jemnicky

Velkoněmecká říše, spasitelka Evropy, strůjkyně 1000 let míru a matička národů.

Jemnický
30.07.2010 15:53:13

Jeste bych dodal Madarsko, milovany soused Slovaku, Rumunu, Ukrajincu a Srbu.

Lajos Czemege
30. 07. 2010 | 19:05

Čtenář napsal(a):

Nevěřící Tomáš: čtete moc rychle a nepozorně.
Pan Havelka: nevím, kde vidíte tu polarizaci. To pifffčo vám přeju. Asi si taky dám...
30. 07. 2010 | 19:11

NevericiTomas napsal(a):

Asi jsme se, Ctenari, nepochopili. Asi jste to myslel jinak, nez ja pochopil.
30. 07. 2010 | 19:31

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Čtenář: "Tady jsou přece evidentní snahy zbavit lidi hrdosti na svůj národ."

To máte pravdu. Doporučoval to už Hitler jako způsob zacházení s podmaněnými národy. BIS by měla zjistit, odkud ty snahy dnes pocházejí. Je to v našem nejvlastnějším zájmu.
30. 07. 2010 | 19:51

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Nevěřící Tomáš: "v te dobe vyplavala vsechna spina usazena v tom narode"

Ale to nebyla špína tohoto národa, jeho většinová charakteristika, nýbrž jen určité jeho okrajové části, které T.G.M. říkal patologická sedlina. A ta špína "vyplavala", protože jiné demokratické síly, troufám si tvrdit že většinové, byly uměle, v důsledku mezinárodních politických událostí, umlčeny a extremisté tím pádem dostali zelenou. Češi mnohem déle než jiní odmítali bratříčkovat se s Hitlerem, což západní velmoci nazvaly tvrdohlavostí a odměnily Mnichovem. To byla voda na mlýn pravicových extremistů a zároveň porážka demokratických sil.
30. 07. 2010 | 20:14

Pípa napsal(a):

Kolemjdoucí
Jděte se podívat např. do mladoboleslavské Škodovky jak se chová ten náš slavný, hrdý národ. Uvidíte bandu kolaborantů a vlezdop. A to máme celkem svobodu. Kdo má náhodou německé jméno, tak jako by vyhrál v loterii.
30. 07. 2010 | 20:51

xxxx napsal(a):

To Honza a PS: kec.
Zjistete si, jak se legalne a evropsky deli narody-/1905- oddeleni Norska od Tre kronor!/
To slusny clovek: ne velezrada, ale vlastizrada!Prisaha byla na Ceskoslovensko!
30. 07. 2010 | 20:54

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

xxxx
Slováci ve společném státě zůstat nechtěli, tak nechápu, o co Vám jde. Vyhlásili si svou svrchovanost, zřídili ministerstvo zahraničí, znemožnili volbu prezidenta a smáli se nám, že jim věříme, že chtějí společný stát.
30. 07. 2010 | 21:13

Al Jouda napsal(a):

Domnívám se, že překlad slovesa fail v tomto případě nevystihuje autorčin záměr. Spíše by se hodilo .... stát, který se rozpadl.Možná, že stejný rozpad čeká Nizozemí, Španělsko nebo i Itálii a bylo by patřičné hovořit o selhání těchto států?
30. 07. 2010 | 22:32

NevericiTomas napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.): No vzdycky kdyz zcerite vodu, zvednete bahno na dne. To je v kazdem rybnice. Nejsme v tom nijak vyjimecni.
30. 07. 2010 | 23:36

Lukáš Chmela napsal(a):

Vždy mne bude fascinovat nadutost lidí z kolonií, kteři budou mluvit o historii, kterou nechápou a neznají,hodnotit charaktery, přičemž sami mají nejvíce másla na hlavě.Jelikož dokázali světu jak vypadá jejich demokracie v praxi a přesvědčit většinu, jak ji umí mírumilovně "bránit", možná se dočkáme toho, že časem bude TGM považován třeba za Poláka, co konvertoval k islámu.Děsím se pak těch, co toto přijmou.
30. 07. 2010 | 23:52

strycek Beda napsal(a):

Koukam ze je to tady samej vladce zemekoule. Nebo ze by to byl sjezd rozpadajiciho se klubu cyklistu?
31. 07. 2010 | 00:55

Jan Žura napsal(a):

Jedničkou v kálení na českou historii je ČT a některá další masmédia. To, co předvedla okolo „oslav“ 65. výročí osvobození od fašismu za shovívavého dozoru rady, bylo ostudné. Vymývání mozků mladých ve prospěch nějaké skupinky lidí s názory velmi blízkými landsmanschaftu z knihy Stát, který selhal, jenom čiší. O současném morálním marastu není pochyb. Když se ptali hrdiny boje proti fašismu generála Peřiny, zda by do toho šel znovu, odpověděl: Za tento národ ne, za vlast ano.
31. 07. 2010 | 02:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Nevěřící Tomáš

A nebo se dá říct, že když výrazně oslabíte organismus, tak v něm převládnou bacily. Ty jsou v něm vždycky, ale pouze při velkém oslabení se dostanou ke slovu.

To se týká i Německa. Koneckonců nejde o lidi, ale o MYŠLENKY, jaké jsou veřejně šířeny. V Německu byly různé nebezpečné totalitní ideje šířeny o několik desetiletí déle, proto se tam zakořenily mnohem víc. Teorie Germánů (a specielně Němců) jako panského národa a Slovanů jako národů podřadných, určených k zotročení, pocházejí z 19.stol., nikoliv až z doby nacismu. Stejně tak hesla Blut und Eisen! (Krev a železo! – propagace násilí), Blut und Boden! (Krev a půda! – propagace rasismu a vojenské expanze).

Masaryk rozhodně nesympatizoval s myšlenkami nacismu či fašismu, na rozdíl od státníků mnoha jiných okolních zemí. Odmítl jít s dobovou módou. Za to mu náleží DÍK, dík za to, že nás nenechal na pospas řádění pangermánských a rasistických organizací. A ne výčitky a nesmyslné obviňování kdoví z čeho.

Masaryk podporoval naši přináležitost k Rakousko-Uhersku, co nejdéle to šlo. Teprve když bylo jasné, že se mocnářství stalo vazalem Německa a že se schyluje k válce za ovládnutí a podmanění Evropy dobyvačným, militaristickým a rasistickým Německem, rozhodl se pro odtržení. Chtěl učinit maximum pro to, aby v Evropě nebyla zrušena svoboda a zavedena vojenská diktatura v pruském stylu.

Zachovat Rakousko – Uhersko znamenalo ponechat jeho obrovské území k dispozici Německu a umožnit mu, aby se stalo neporazitelným.
31. 07. 2010 | 07:00

lukasss napsal(a):

A) nikdo nemá iluze o české mentalitě ale 1938 selhal svět jako celek - první rána novodobých dějin která se nás všech nepřímo dotýká protože pamětníci ještě žijí
B) 1968 druhá rána facka s "druhé" strany
C) přijde doba kdy i 1989 označí za další tragikomický minel - poprvé jsme opravdu mohly jít po "svých" a zametat před prahem jak to dopadlo ? děkujeme pane Havle a spol. "pokřivená" svoboda v mlýnu té naší velké Evropy dík Vám podobným rozkradeno rozprodáno , protože jsem si nevážily ničeho klopýtáme dík vlastních chybám to nikdo nepopírá
D)ve vší úctě k autorce nikdo s USA již dávno nemá právo světu kázat o morálce o tom jak jsou sečtělý ví kde kdo a to hlavní , porušují mezinárodní právo pošlapávají všemožné dohody pro své zájmy tak že jakým právem hodnotí naši zem s kulturou odkazem starším než je ona slavná USA , zřejmě si myslí že když mohou válčit ze lži kde se jim zamane mají patent na rozum
31. 07. 2010 | 07:00

arnazach napsal(a):

V Respektu vyšla nejen kritická recenze knihy, ale i autorčina odpověď na ni. Pokud si ji dobře pamatuju, říká v ní zhruba toto: Kdybych neměla ráda Československo, nevdala bych se za Čecha. Knížku jsem nečetl, ale pokud tuto svou logiku autorka aplikuje na historické události, pozdrav pánbu.

Československá idea byla pro Masaryka naprosto přirozená. A nejen pro něj, Češi se vztahovali ke Slovákům (a naopak) dávno před vznikem Československa. Národ je konstrukt. Německý národ je konstrukt, který dosud funguje. Československý národ je konstrukt, který v jistém smyslu selhal, to je pravda. Díky němu ale dnes úspěšně fungují dva konstrukty, český a slovenský; a funguje navíc ve světovém kontextu nesamozřejmě pěkný vztah mezi nimi.

Mimochodem kdesi na interntu je disertační práce amerického studenta, v níž se pěkně po marx-leninsku dokazuje, že poválečné události u nás (vyhánění a odsun) měly ekonomický základ - de facto se prý potvrdilo, že jsme Němcům ukrást jejich majetek (takže Hitler vlastně udělal dobře, když se jich preventivně zastal). Jako by šlo o šíření určitých memů a ne o historii.
31. 07. 2010 | 08:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oni jsou ti Němci takoví chudáčci, všude se jim křivdí, nikdo je nechápe. Oni, nejvzdělanější národ na světě, přece chtěli k zaostalým sousedů šířit pokrok a kulturu, a odevšad je vyhnali. Odněkud ještě i spořádným výpraskem. Barbaři jedni.
31. 07. 2010 | 09:00

PDG napsal(a):

Souhlasit s Terrym i dalšími podobnými názory lze jednoznačně.Jako současníci se můžeme odpovědně vyjádřit jen o vlastních zkušenostech, ostatní o dávnějších časech nelze brát bez nedůvěry za skálopevnou pravdu,protože pro každého jedince byla jiná podle jeho zkušeností.Faktem je,že vládnoucí kasta spoléhá především na zastrašování jednotlivců a s nimi skupin sociálně různě motivovaných.Ale snaha stát rovně by neměla být v zájmu pudu sebezáchovy cizí nikomu s etickým cítěním.Jedině tak si obstará alespoň klidný spánek a zažene strach, že bude přistižen při nezákonném a nemorálním jednání.Jenže dnes se vědomě vychovává od dětství hroší kůže u lidí s potomky ze strachu,aby v džungli záměrně pěstovaného zla právě ti jejich přežili.A tam začíná ten marasmus,který už jen narůstá.Jsme už jen zoufalí a nevíme jak z toho ven.
31. 07. 2010 | 09:43

kpt.EXNER napsal(a):

Recenze je myslím v předposledních Dějinách a současnosti. Bořit národní mýty je správné. Tato kniha má však velmi levný (a lákavý) název.
31. 07. 2010 | 10:22

Čtenář napsal(a):

kp.EXNER: Boit národní mýty... jistě, ale ne za každou cenu. Národní mýty, stvořené či podporované obrozenci, bořil například Dušan Třeštík. Ale na jaké úrovni! Člověk neměl po přečtení pocit, že je náhodou přeživším odpadkem tlupy pologramotných buranů s prstem v nose. Nemusíme být pyšní. Ale můžeme být hrdí. Máme na co. Kolemjdoucí (J.Š) nazval Němce barbary. Ale to přece není pravda. Jde o po mém soudu o myšlenky (Nevěřící Tomáš). A o skupiny lidí, kterým se ty myšlenky náramně hodí. Pacholci jsou v každém národě... jinak by u nás tolik lidí nezpívalo tu "německou" písničku. Bohužel, kvůli prachům bude pacholkům ochotně pomáhat další velká skupina... I to je část marasmu, o kterém píše PDG. Jak z toho ven ... snad aspoň nemlčet. Mám spíš strach, že "jak z toho" ven se může stát otázkou, na níž budou chtít horlivě odpovědět třeba právě komunisti. Lidi jsou naštvaný, vede se jim hůř a hůř se jim ještě povede... snadno by mohli chtít té odpovědi naslouchat. Proto pořád opakuju, že se nemá lhát.
31. 07. 2010 | 10:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Čtenář

Jde o nedorozumění. Já jsem nenazval barbary Němce, ale ironicky ty okolní národy (z pohledu nacistů!), které se nechtěly nechat "civilizovat".

Že je nacismus, fašismus a pod. jsou koneckonců záležitost myšlenek, jsem psal já Nevěř.Tomášovi a dále jsem to rozvedl.
31. 07. 2010 | 11:30

Josef K. napsal(a):

Národovolců je zde mnoho, pro ně je typické, že "posvátné" je možné kritizovat jen zlehka a většinou ještě s odkazem na to, že někdo jiný byl horší. Tytyty, vy Američané, Němci atp. jak si to vůbec dovolujete, co jste dělali vy?!!! Potnormalizační český národovecký mainstream je infantilní. Je to takové plané, přesně v duchu nejhorších nacionalistických radic. Vyspělý národ má několik základních znaků. Především kulturních. Např. dbá o historickou stabilitu základních pojmů, které se k němu vážou, pouze příklad názvu "Česko", tohoto naprostého paskvilu, vycucovaného bůhví z čeho, nesvědčí o sebeúctě, tento název je typickým nacionalistickým produktem (jen nepřipomenout Němce). Moderní národ dbá o svůj jazyk, čeština současných českých elit a médií je zoufalá, dozor lingvistů typu Cvček je katastrofou. S jazykem souvisí duchovní život, rozvoj společenských věd, literatury, úroveň veřejné diskuse. V Česko to nejsou prestižní disciplíny, naopak...Litaratura vlastně skoro neexistuje, věda je vytlačována do emigrace, sociální a politické vědy zde nyní okupuje skupina polovzdělaců, o původnosti či originalitě jejich myšlenek už nemluvě.... Největšího žijícího českého spisovatele, minimálně tím, že ho respektuje značná část světových čtenářů, roztrhá na cucky floutek, který ani neumí česky (viz. slovení v onom faxu) a je ředitelem jakési obskurní pseudohistorické instituce. Moderní národ, ať ci či ne, je kompektní organismus, který si uspořádává své instituce, má kolektivní povědomí a jehož partnerem a měřítkem jsou národy jiné. Česko se neporovnává s nikým, zprávy v médiích jsou zaměřeny výhradně na domácí plastickou chirurgii, o tom, co se děje ve světě, se z českých médií nic nedozvíte. Moderní národ má jisté kolektivistické cítění základních hodnot, není formován kolem importovaných párků... Moderní národ si buduje komplexní institutce (ostatně českýý národ se právě nejsilněji formoval v době formování RU intitucí), které efektivně prosazují jeho ekonomické a kulturní zájmy. O těch si Česko může nechat zdát, státní správa je zcela v rozkladu, politikem se může stát každý (peníze, image, sexapeal). Všem národovcům je nutné přimpomenout slova Gordona Schauera, což byl český vlastenec, a slova Palackého a Nerudy, která náledovala. Tendence k povrchnímu přežívání zde byly již v 19. století, kdy se národního konstruktu chopili lidé mnohch národností z důvodů ekonomických výhod. Toto přežívání, jak svědčí většina komentářů, pokračuje naplno ve svém vítězném tažení. Smyslem není pochopit dějiny, smyslem je přežít v mýtech. Bohužel, jistý vlivný politik dvacátého století, jak připomenul jistý nedávno natočený a opět krajně nepodařený film, o tomto národu (mainstreamu) prohlásil, že mu připomíná cyklistu: nahoře shrbený, ale nohy šlapou. Diskuse o češství již mnoho desítek let nesměřjí k Schauerovi, alackému, Kunderovi, jsou jednoznačně zaměřeny na shrbenost a šlapání. Mainstream nenávidí EU, nenávidí euro, ale šlape, protože ho EU a euro živí, nenávidí USA, ale šlape, protože ho USA (aspoň v jeho představách) brání, nenávidí Rusko, ale šlape, protože má pozitivní vzpomínky na ruské tanky, barevn televize, ruskou velkou duši...To še je součást neschopnosti podívat se okolo apřiznat si, postavit plán a jednat podle plánu. Dnešní neoliberální češství s jeho neschopností mezigenerační solidarity, sociální soldarity, úctou k oligarchům (Česko jich má více než Německo a skandinávské země) je patrně taky národní ideou, ovšem tak slabou, že dávám za pravdu jistému studentovi, který se zeptal, zda nebylo obrození velkým mylem. Navázal na Schauera i Palackého...
31. 07. 2010 | 12:00

prirodovedec napsal(a):

Josef K.: Vidite to prilis negativne. :) Pres veskerou snahu tech, kteri nas vedou vsechno dobre dopadne :).

Nezijte tak velkymi slovy, velkymi myslenkami a velkymi hesly a velkymi ambicemi pro ty, kteri ziji v CR. Nezobecnujte pocity z poblitiky a pripadne sve enklavy, najdete v CR i lidi normalni, talentovane, uzivajici obdobi miru, ktere netizi Vase velke pocity a velke otazky. Trendy jsou jiste tristni, diletanti a deprivanti nahore netesi, ale jejich neschopnost pobavi. :)
31. 07. 2010 | 12:17

dennis napsal(a):

Ceskoslovensko - stat, ktery selhal, stat, ktery skoncil nezdarem, nebo neuspechem? Mi se soukrome nejevi, ze myslenka vzniku ceskoslovenskeho statu, jeho historie a nakonec i rozdeleni do dvou narodnich statu je historii "neuspechu a nezdaru". Strucne se na historii vzniku Ceskoslovenska (i s vselijak diskutovanou ideou ceskoslovenskeho naroda spolecne s Nemci, Zidy, Romy a Madary a taky s Rusiny) divam jako na uzasnou diplomatickou potenci "otcu vlasti". Ve sve dobe dokazali jednat s velmocemi tak uspesne, ze nakonec, nebo na zacatek, Ceskoslovensko vzniklo. Proslo dlouhym vyvojem, jehoz dejinne useky i stezejni udalosti mely kontroverzni charakter. Na neco mohou byt Cesi i Slovaci nepochybne hrdi, na nektere udalosti by radeji zapomneli, ale...

Kdyz 1. ledna 1993 vznikly dva samostatne demokraticke staty: Ceska a Slovenska republika, tak to povazuju za absolutne nejlepsi dukaz toho, ze idea vzniku samostatneho (tenkrat vice narodnostniho) Ceskoslovenska byla tou nejlepsi sluzbou ceskemu a slovenskemu narodu. V tomhle nazoru me nemuze zviklat ani takovy argument, ze Cesi a Slovaci byli a jsou sovinisti, nacionalisti a co jeste vsechno. Porad si nemyslim, ze udelali na Zidy takovy pogrom jako Polaci, zavedli protizidovske zakony horsi nez Madari, vyvrazdili vetsi mnozstvi jinych narodu nez Nemci.

Neoddiskutovatelnou skutecnosti je, ze soucasna fyzicka a politicka existence Ceske republiky a Slovenske republiky je naprosto nezpochybnitelna. A neni to ke skode zadneho naroda.
31. 07. 2010 | 12:28

Pepa Řepa napsal(a):

prirodovedec napsal(a):
Problem je, ze jak psal C. Saura minulost neni to co bylo, ale to na co vzpominame.
Carlos Saura?

Čtu knihu Anthony Browneho Úprk rozumu věnovanou PC.
http://en.wikipedia.org/wik...(UK_politics)
Nic moc, ale má tma dobře shrnuty všechny nástroje "politické korektnosti".
Vyvolání pocitu viny za svůj národ je jedním ze základních prvků plánovaného a soustavného rozkaldu určité splečnostim či konkrétního státního útvaru.

Dokonale to zapadá do zdejší snahy různých manipulátorů zformovat pravidelné.
neoflagelantské procesí.
Autora na mysli nemám.
Mějte se.
01. 08. 2010 | 08:15

lukasss napsal(a):

prirodovedec napsal(a):
Josef K.: Vidite to prilis negativne. :) Pres veskerou snahu tech, kteri nas vedou vsechno dobre dopadne :).

Nezijte tak velkymi slovy, velkymi myslenkami a velkymi hesly a velkymi ambicemi pro ty, kteri ziji v CR. Nezobecnujte pocity z poblitiky a pripadne sve enklavy, najdete v CR i lidi normalni, talentovane, uzivajici obdobi miru, ktere netizi Vase velke pocity a velke otazky. Trendy jsou jiste tristni, diletanti a deprivanti nahore netesi, ale jejich neschopnost pobavi. :)

připojuji se a děkuji , s reakcí v podobném duchu jste mě předběhl

dodal bych že si nesmírně vážím práce našich předků a žádná cesta není lehká , k práci jako takové je potřeba mít úctu , jelikož nežiji ve snu , ale v přítomnosti komentuji to co se mě nejvíce dotýká

pan Josef K zde mluvil moc negativně , já si myslím že hrdost jednotlivce je další stavebním kamenem státu (s pokorou nést odkazy dobré i zlé a se učit s chyb)

každý nechť si zametá svůj práh, pokud někdo hodlá komentovat náš stát musí počítat s reakcí není totiž normální sklopit hlavu při kritice od někoho jenž by si měl uvědomit chyby vlastní
01. 08. 2010 | 10:20

Josef K. napsal(a):

To prirodovedec. Taky názor, od normalizace již zcela převládající. Ovšem je podivné, že to, co Vy považujete za velká slova, jsou již za Chebem slova všední, běžná...a byla takovými i za českého obrozenectví...a je s podivem, že ty země, které předčí Česko nejen v míře demokracie, ale i v míře hospodářského rozvoje, jsou na těchto všedních slovech postaveny. Jistě, nevidět za horizont je pohodlné...stejně jako žít denními soukromými problémy. Vždy je zde ale otázka: Jak dlouho tak žít jde, pokud se nepodílíte na vytváření rámců.
01. 08. 2010 | 11:56

prirodovedec napsal(a):

Josef K.: Ziji jinde a stavuji se doma. Ramce netvorim a tvorit nehodlam.

Videni ci nevideni za horizont je veci Vaseho dojmu. Je otazkou zda se nedivate do zrcadla a myslite si, ze vidite dale. Kazdy vidime za svuj horizont.

Zivot soukromy podle mne neni pohodlnejsi, jak pisete spise naopak, snazsi se mi jevi opajet se velkymi hesly. Soukromy zivot nevylucuje zivot s temi, s kterymi to clovek povazuje za podstatne. Bezna poctiva lidska cinnost s kolegy a studenty je mozna pro budoucnost cennejsi nez pouzivani velkych slov a odsudku a burcovani druhych recmi a ne VASIM osobnim prikladem.

Znam situaci ve vice zemich a na rozdil od Vas podle mne nevidim takove kriklave rozdily jako Vy (to uz jsme zde resili Vas pro mne neznaly odsudek obecne VS v CR ve srovnani s prestizni spolecenskovedni EU instituci v Italii, kde studovalo Vase dite, pamatujete?). Znam slusne lidi tam i jinde, vetsi ci mensi spinavce mezi politiky tam i jinde a mam mnoho duvodu byt hrdy na mnoho svych "obycejnych" spoluobcanu z CR a tedy i na CR ci drive na Ceskoslovensko.

Pokud se nekdo pusti do podle mne takovych cernobilych malovani jako Vy, ostre se vzdy ohradim. Podle mne to vice vypovida o pisateli tedy o Vas nez o skutecnosti. Mozna podobne jako me psani o mne.

Divim se, ze kdyz v jinych oblastech pisete tak zajimave tak ve srovnani CR a zahranici jste temer vzdy tak heslovity, zjednodusujici a trivializuji a misty az vuci sve (byvale?) zemi nenavistny?!. Vzdy az pro mne absurdnim generalizujicim zpusobem. Zvazte to, neni uplne idealni, abyste sam sebe tak shazoval. Nejde o Vase nazory, klidne je mejte, ale ta forma podani: generalizace zaveru bez umernych argumentu a cisici emoce mi k Vam nesedi.

A tu normalizaci si nechejte od cesty. A slovo novinari oblibene Cesko vynechejete. Pouzivejte radeji CR.
01. 08. 2010 | 17:40

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa: Domnivam se, ze ano, ze to byl Carlos Saura, ktery mozna nekoho citoval. Citat si pamatuji, protoze jsem jej povazoval a povazuji za vystizny, odhaduji, ze to bylo davno davno v souvislosti s Elizou a ne u Anny aj. nicmene zdroj jsem pri letmem hledani nenasel. Zkuste to zpresnit podle sve umelecke orientace. :) Treba zjistime, ze jsem si popletl Spanela s Italem :) ...

Kupodivu i zde zcela jednostranny :) prirodovedec na jedne strane tusi neco o pneumatikach a na druhe videl par filmu a kdysi se zajimal i o slova reiseru aj. :)
01. 08. 2010 | 18:09

slavwin napsal(a):

Připojil bych se k názoru, že pokud selhal, tak ne ve všem, selhaly i jiné národy. Pro mne je důležitější otázka kam český stát patří? Patří tam kde teď v této době opravdu je, narušování a připravování jiných možností považuji za vlastizradu- proč? Aby nedošlo k dalšímu zbytečnému selhání. Kniha by měla být přeložena, ne proto abychom se sebebičovali, ale abychom při hledání cesty jak dál, měli na zřeteli i jiný pohled, nebo čeho by se bylo dobré vyvarovat.
03. 08. 2010 | 10:08

df napsal(a):

Pár zajímavých recenzí, stojí za přečtení:

http://www.fronta.cz/kniha/...

http://www.dfens-cz.com/vie...
04. 08. 2010 | 10:37

Historik napsal(a):

Pokud by autora nebo kohokoli jiného zajímala odborná recenze, pak doporučuji http://dejiny.nln.cz/domu/v...
18. 08. 2010 | 09:49

GARDNER28Tricia napsal(a):

freelance writer
30. 07. 2011 | 11:53

Ivan napsal(a):

vysla knuha i v cestine? cetl jsem v anglictine a rad bych ji koupil v cestine pro nektere pratele. prosim info na ivan.poc@gmail.com. Diky, Ivan
15. 05. 2012 | 01:12

Quickpaydayz napsal(a):

Oh it is great that you agree with this. I know that its hard to belive on this but u did and wrote a good post.
06. 01. 2014 | 22:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy