Intelektuální levice útočí

17. 08. 2010 | 10:16
Přečteno 17747 krát
Můžeme faktický problém "depolitizace rozumu" řešit tak, že budeme demontovat demokracii?

Koupil jsem si knihu Kritika depolitizovaného rozumu (V. Bělohradský a kol.) obsahující, jak jsem zjistil, příspěvky našich radikálně levicových intelektuálů. Koupil jsem si ji v dobré víře, že je o tom, co říká její název. Ke svému překvapení jsem zjistil, že ten název je jenom krycí, že ve skutečnosti v ní vůbec nejde o poukazování na to, že některá společenská rozhodnutí jsou svou podstatou politická a nelze je delegovat na nějaké odborníky, ale naopak o problematizování společenského prostoru, ve kterém je taková politizace možná, totiž prostoru demokratické společnosti. Co kniha doopravdy přináší, je snaha prosadit jeden druh politických názorů tím způsobem, že se navodí atmosféra boje a v tom boji se pak už dají protichůdné názory tlouci po hlavě. Podrobněji jsem knihu rozebral v textu, který jsem publikoval v časopise Aluze; tady chci zůstat jenom u obecnějších úvah.

Vznik komunismu a dalších radikálně levicových směrů se v devatenáctém století odvinul z přesvědčení, že poměry, ve kterých žijí dělníci, jsou tak nesnesitelné, že se nedá čekat, až se to vyřeší politicky (popřípadě, že se vůbec nedá čekat, že se to politicky vyřeší) a že je třeba "přímé akce". Tato motivace, ze které komunismus vzešel, je pochopitelná. (Jiná věc je, že desítky miliónu mrtvých v některých komunistických režimech, jakými byly Sovětský svaz, Kambodža apod., a koneckonců i třeba srovnání životní úrovně dělníků v někdejších komunistických zemích východní Evropy s úrovní soudobých zemí západní Evropy, že komunistická cesta byla ve svých důsledcích v mnohém - mírně řečeno - kontraproduktivní.)

Požadavky, se kterými levice tradičně přicházela (osmihodinová pracovní doba, právo na odbory a na stávku apod.), jsou však dnes již minimálně v Evropě nepochybně zcela naplněny. To samozřejmě neznamená, že v Evropě nenajdeme, pokud jde o postavení dělníků, problémy a že se tudíž původní levicová agenda zcela vyčerpala; problémy, se kterými se potýkají dnešní dělníci, jsou ale nesrovnatelné s těmi, kterým čelili, když Marx a Engels volali po "změně světa". V každém případě se nezdá, že by problémy, které tu dnes máme, ospravedlňovaly nějakou "přímou akci" s nebezpečím jejích katastrofálních důsledků, jak je z historie známe. Levice si zčásti našla novou agendu (boj za práva menšin, za dokonalé sociální zabezpečení každého člověka, či za ekologii); tuto agendu ale dnes lze prosazovat prostředky čistě politickými.

To je ale pro některé levicové intelektuály problémem. Angažovat se v "obyčejné" politice je nebaví nebo to považují za ne dostatečně akční; nicméně nějaké to angažování se považují za nedílnou součást své intelektuální identity, a étos "přímo akce" je vábí příliš na to, aby si lámali hlavu s riziky, která přináší. Je ovšem otázkou, na koho je dnes vlastně možné takovou "přímou akci" namířit. Je jasné, že vláda (jakkoli sympatie radikálních levičáků obvykle nemá), není úplně ideálním terčem: jednak proto, že svrhnout ji by nebyl příliš spektakulární cíl, neboť vyměnit ji lze i volbami, a jednak i proto, že její prostředky, jak řídit to, co se ve společnosti děje, jsou relativně omezené. Lepším terčem se zdají být "kapitalisté", s nimi je ale notorický problém v tom, že kdo je to vlastně kapitalista, není úplně jasné. Každý, kdo je bohatý? Ale bohatí byli nebo jsou i někteří levicoví intelektuálové (viz Friedrich Engels; v knize se jeden z autorů dokonce dovolává George Sorose ...). Takže ti, kteří ovládají nějaké opravdu velké podniky? Ale kdo ovládá které podniky, není často vůbec jasné.

Levicoví intelektuálové si proto vytvořili odpůrce úplně jiného, nehmatatelného, jakousi Moc s velkým M, kterou sice ti, kdo mají moc s malým m tak či onak slouží, ale nezosobňují ji. Velmi aktivní v tomhle ohledu byli ve Francii. Michel Foucault přišel s docela objevným poukazem na to, kolika omezení, kolika tlakům a kolika usměrněním člověk v moderní lidské společnosti podléhá, aniž by si toho byl vědom. Tohle je ale víceméně věcí jakéhosi kolektivního nevědomí, a revoltovat proti tomu neznamená jít do přímé akce, ale spíše přivést to nevědomé k vědomí. Kreativní nástupci Foucaulta, filosofové jako Jacques Rancière či Slavoj Žižek, však zapojili celý tento podnik do svého neomarxistického tažení – nejsou-li nám demokratické vlády či podnikatelé dost démonickými soupeři, dejme si na svůj prapor boj proti oné metafyzické Moci (přičemž samozřejmě můžeme a musíme tepat i ty demokratické vlády a kapitalisty, jakkoli jsou to jenom přisluhovači).

Otázkou pak je, jakou společnost vlastně chceme? Za co bojujeme a kam mají ty naše "přímé akce", pro které jsme si tak kreativně zajistili dostatečně démonického protivníka? Ve jménu čeho ohrnujeme nos nad onou nedokonalou demokracií, kterou máme? Chceme společnost, kde si budou všichni lidé bratři, budou se mít všichni dobře a budou svobodní? To chtít můžeme, ale dobře víme, že by to bylo jako chtít, aby pořád svítilo slunce a nikdy nepršelo. Takže o co to vlastně spolu s radikálními intelektuály máme usilovat? Jen o adrenalin "přímé akce"? Nebo společnost permanentního odporu proti komukoli, kdo je právě 'nahoře'? Ale není to poněkud dětinské? Není lepší investovat úsilí spíše do demokratické cesty vedoucí k tomu, že dostane-li se tam 'nahoru' někdo nežádoucí, můžeme se ho zbavit a zkusit někoho jiného?

Mám vážnou obavu, že mnozí radikální levicoví intelektuálové dnes používají foucalutovskou figuru Moci prostě jenom k tomu, aby dodali váhu svým argumentům, které by jinak vyznívaly poněkud banálně. "Že jenom anachronicky recyklujeme názory, které již historie zvážila a shledala lehkými? Ale my jsme přece ve válce, ve válce proti Moci, a ve válce není čas na meditování o historii!" Problém je, že taková, byť imaginární válka, hrozí přerůst do výjimečných stavů, pak ještě výjimečnějších stavů a pak ... no, čtěte Jeden Den Ivana Děnisoviče.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

unknown napsal(a):

Járo, mohu to zkrátit? Intelektuální levice útočí. Intelektuální pravice není - proto neútočí ..., ano? Všichni chtějí jen prachy a pokud možno H...O dělat. Je zde vystiženo to podstatné ve Tvém článku?
17. 08. 2010 | 10:34

StandaT napsal(a):

Mnoho otázek, ale jedna odpověď: Prostě je pálí dobré bydlo.
17. 08. 2010 | 10:38

Jedla napsal(a):

Knížkami se odjakživa útočí. Jmenovitě třeba: Kdy začíná zítřek, Rok první, Rok druhý, Rok třetí, Rok čtvrtý, Rok pátý, Rok šestý, Rok sedmý, Modrá planeta v ohrožení, Ekonomie a ekonomika, What is Europeism, Evropa, Přerušený rozhovor, Občan a obrana jeho státu, Narovinu, Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu, Klaus v Bruselu, no a samozřejmě Modrá, nikoliv zelená planeta.
17. 08. 2010 | 10:45

Ja Pr napsal(a):

že nad námi visí obludná MACHT, kterou je třeba rázně a třeba i s oběťmi vyakčnit ?
Řekl bych deformace cílů levice, přesto že někteří afektovaní "Boucharóni" se tak chovají,
U nich to ale není problém ideologický, nýbrž psychologický. Stejně jak u té zamnidrákované pravice.
17. 08. 2010 | 10:46

vlk napsal(a):

Promiňte pane Peregrine,
ale tohle ,co jste napsal , je blábol.
Co s i to podle vás Bělohradskýa spol vůbe c dovolili? napsat knihu§ Levicovou knihu s východisky levicových intelektuálů! ta nehoráznost! A podivnost! V prostředí, kde fungují téměř výhradně a absolutně jen parvicově zaměřená media, si někdo dovolí pohled na svět zleva, ve formě knihy! ro velmi omezený a elitářský okruh čtenářů.
Nepodlamuje to snad přímo základ y zdejší demorkatury?

Píšete, že s e akční prostor popro levici změnšil. že s evyrázdnil tím, že spousta jejich temat byla realizována. Ted y 8-i hodinová pracovní d oba, právo na stávku , právo na s družování v odborech...
Jistě , tohle všechno je a sposuta dalšího. otázkou ovšem je , zd a by to atd y bylo, nebýt dvou světových válek!!
A ty , bohužel, nejdříve vytvořili bolševika a ta drhá pak z bolševika udělala supervelmoc. S jeho říší.
imochodem - píšete o kontraproduktivitě bolševika ajeho akc e , vzhledem k postavení západoevropského dělníka jeho životního standardu..

Zajímavé. Ani slovo o tom, jak s e k tomu západoevropský dělník dostal. Jistě - daleko vyšší eficiencí západního modelu.
Nicméně - svou a nemalou roli sehrla i existence tzv. d alší alternativy:
Mocní západního světa prostě viděli velmi pragmaticky, že pokdu nechtějí mít bolševika ve vlastním státě, musí být životní úroveň většiny obyvatel a jejich sociální a svobodnostní výhody vyšší než v konkurenčním východním bloku.
Což se také bezezbytku podařilo.
Bylo by k získání a zavedení těchto vysokých a univerzálních standardů došlo, kdyby nebyl konkurenční společenský systém?

Myslím, že dnes si klidem už můžeme sdělit na rovinu, že NIKOLI!
A tohle bud e to, co motivuje Bělohradského a řadu levicových intelektuálů, k pojmům jako anonymní moc. A k tomu, že začínají uvažovat o AKCI.
Zhroucení východního , konkurenčního bloku byl startovní výstřel k demontáži sociálního státu! jsm e toho svědky denně. Viz přístup ke výdělání a zdravotní píči. Viz zmenšování jistot ve stáří. Viz zatím jen teoretické volání po omezení všeobecného hlasovacího práva!

Tohle všechno je realita.
Od pádu kkomunistického světa, nedošlo k žádnému r ozvoji demorkacie nebo přímé demorkacie, tam , kd e už byla. Ale k jejímu soustavnému umenšování. takhle já rozumím Bělohradskému a spol.

A dřív nebo později dojd e prostě k tvrdým střetům. Jestliže dříve s e říkalo, že 20= lidí vlastní 80% všeho majetku, dnes je ten poměr už jen 10 na 90..
A při frontálnm útoku pravičácké / neplést s pravicovou/ demagogie bud e nepochybně nutné dojít k daleko nekompromisnějšímu postoji zleva.
Tlak prost vytváří protitlak. O tomhle to je. Nikoli o novém výstřelu z Aurory. O ten věru nestojím.
Ale tam , kd e selhává parlamentní demorkacie - u nás její špatná karikatura , holt asi řešení velkých problémů může také přijít jinak. Ostatně , jen tím jiným řešením bylo d osaženo všeobecného volebního práva, práv a na stávku a osmihodinové pracovní doby.
Nikoli tak, že mocní anno dazumal najednou dostali záchvat altruismu.
17. 08. 2010 | 10:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, konečně byli zvážení a shledání lehkými..
Mené, mené, tekél, ufarsín...
Veselé krizování bude líp...
http://media.novinky.cz/729...
17. 08. 2010 | 10:48

Al Jouda napsal(a):

Já nevím, proč spousta lidí cituje Bělohradského, vždyť je to nýmand!
17. 08. 2010 | 10:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

http://www.proalt.cz/index....

a k tomuto /a tím i k hodnotě blogu / :

http://www.euportal.cz/Arti...

Proč autor nenapíše blog o Euportalu, o Fuck the Eu, o Pinochetovi...etc etc. ?
Tohle nejsou aktivisti ?
Aha.
17. 08. 2010 | 10:57

Jen žura napsal(a):

Pan Peregrin je zcela mimo mísu, chodí po úplně jiných chodníčcích, než po kterých musí šlapat nezaměstnaní, nestoudně odíraní dělníci, pokladní v marketech, svobodné a rozvedené matky atd. atd. t se jde podívat, jak se stravují námezdní dělníci. Je to nestoudné, včetně toho tvrzení o pracovní době. Jen více takových levicových intelektuálů, jaký je Bělohradský, Nějaký Peregrin mu nesahá ani po kotníky.
17. 08. 2010 | 11:02

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nevím kdo útočí, autore. Skutečně nevím, kdo
útočí a kdo se chystá bránit.
Já nejsem filozof.
Jsem jenom.... :))

Hysterii za autentickou pravici ale nevydáš.
Tím jsem si jist.

Slovník europortalu je stejný, jak slovník Rudého Práva před rokem 1989, tvrdí zlé jazyky.

"Hezký den".
17. 08. 2010 | 11:05

Realista napsal(a):

Pane filozofe, řekl bych, že Vaše základní premisa, ze které vycházíte, totiž, že levice ztratila svoje témata a svůj historický smysl, kdy bojovala skutečně úspěšně vybojovala mnoho sociálních vymožeností, které spousta lidí, až do nedávna brala jako samozřejmé, je chybná.Vy tady tvrdíte, že levicovým intelektuálům v podstatě jde především o "adrenalin" a samoúčelnou konfrontaci. To je naprosto chybné ! Ve světě existuje dlouhodobý a neustále se prohlubující a zintezivňující se tlak na demontáž právě těchto "samozřejmých" vymožeností, které levice historicky vybojovala. A každý, kdo si trochu prostuduje historii, ví, že těchto "samozřejmých" vymožeností (např.ochrana zaměstnance, zdravotní/sociální pojištění,mateřská dovolená, ochrana v nezaměstnanosti,délka pracovní doby...) nebylo dosaženo jednoduše a tak nějak "automaticky", ale obvykle navzdory silnému odporu z pravé části politického spektra (a to ještě nezmiňuji politická a občanská práva). Proti nynějšímu tlaku na demontáž těchto vydobytých práv zprava, prostě musí být adekvátní protitlak zleva.
17. 08. 2010 | 11:09

Marcus Agrippa napsal(a):

Radikální levicoví intelektuálové? V dnešním českém mainstreamovém mediálním světě začíná vypadat všechno co se odkloní od"normálu"radikálně. Včera jsem na public tv viděl J.Paroubka s manželkou a nestačil jsem se divit - příjemný pár, který velice rozumně komunikoval s reportérem. Podle českých médií bych ovšem čekal diktátora obklopeného nějakými LM. Co a kdo je vlastně radikální? Ti co mají jiný názor?
17. 08. 2010 | 11:10

tng napsal(a):

Tencokida Hnuj: proc by autor ve svem clanku mel byt povinnen zminovat vsechny spatnosti sveta ? Precetl si knihu a pise o ni blog.
17. 08. 2010 | 11:15

IQ napsal(a):

Autor článku píše:

o co to vlastně spolu s radikálními intelektuály máme usilovat? Jen o adrenalin "přímé akce"? Nebo společnost permanentního odporu proti komukoli, kdo je právě 'nahoře'? Ale není to poněkud dětinské? Není lepší investovat úsilí spíše do demokratické cesty vedoucí k tomu, že dostane-li se tam 'nahoru' někdo nežádoucí, můžeme se ho zbavit a zkusit někoho jiného?
Dodávám:
Souhlasím s názorem autora. Myslím, že právě o to jde - investovat do demokratické cesty a neosvědčí-li se někdo, zkusit jiného.
17. 08. 2010 | 11:21

Vilém napsal(a):

Zajímavé je, že logik nekontrolovatelně přijímá různá klišé a zřejmě vůbec nechápe, co vlastně lehkomyslně tvrdí. Když si Bell, Habermas a další mysleli počátkem 70. let, že kapitalismus byl definitivně zlidštěn pomocí sociálních práv, jednalo se o pochopitelnou iluzi, protože tehdejší poměry tomu nasvědčovaly. Pokud dnes pan Peregrin píše, že požadavky levice jako "osmihodinová pracovní doba, právo na odbory a stávku" jsou naplněny, pak nejde o pochopitelnou iluzi, nýbrž o žvást svědčící o tom, že pan Peregrin patří k privilegovaným skupinám, které zhroucení poměrů prozatím nezasáhlo. V každém případě však právě počiny této vlády jasně ukazují, že ve společnosti nelze naivně předpokládat, že civilizované poměry jsou pouhou setrvačností jednou provždy zajištěny. Podle názorových trendů zfabrikované veřejnosti a záměrů politiků nelze vyloučit, že v dohledné budoucnosti tu budou nejen mnozí lidé za bídný příjem pracovat dvanáct hodin denně jako nyní, ale že tu budou mnozí občané opět strádat kvůli neuspokojení základních potřeb, že se tedy obnoví všechny ty skandální jevy, které neexistence sociálních práv obvykle přináší. Pokud to panu Peregrinovi připadá banální, je to jeho věc, ale přinejmenším postiženým a naštěstí i některým vzdělancům to připadá až příliš vzrušující.
17. 08. 2010 | 11:21

bobam napsal(a):

Takže, už také tento blog začíná být rudej, rudější a nejrudější, s komunisticko propagandistickými názory jaké má Jen žura, realista, nebo ten s tim římským jménem a uráží osobu, co ho nosila... Reagovat nemusíte, ušetřte si čas ...
17. 08. 2010 | 11:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

tng

Přečtěte si Jeden den Ivana Děnisoviče. :))
17. 08. 2010 | 11:24

Da.Rock napsal(a):

Jen houšť a větší kapky! Radikální levicové názory potřebujeme jako sůl. A čím radikálnější, tím lepší. Ne proto, abychom je realizovali (to by ostatně ani nešlo), ale aby tady byly jako trvalé memento pro kapitalistický systém, že není radno demokratickou levici ignorovat, protože jinak se toho chytne ta nedemokratická (radikální, extremistická....jak kdo chce) a bude hůř.
Komunistický blok sloužil jako velký hlídací pes západoevropských sociálních vymožeností. Nebýt jeho vyceněných zubů, sociální stát by v západní Evropě nejspíš vůbec nevznikl. My jsme tedy svoji historickou roli splnili. Zaplatili jsme za to velkou cenu, ale dali jsme podnět ke vzniku něčeho opravdu dobrého a fungujícího. Dnes už zuby neceníme (a Chávez je daleko) a militantní pravice pod různými záminkami zatím postupně demontovává sociální stát - a proč by to nedělala, když jí v tom nikdo nebrání?
Velkého zlého psa už nikde poblíž nemáme, tak aspoń že ti mopslíci rafají. I mops může kousnout, když se naštve.
17. 08. 2010 | 11:26

Kessu napsal(a):

Áno, přístup ke zdravotní píči se vskutku radikálně mění, už to nejni co dřív, kdy píča byla k dostání na každém rohu ale zas nebyla tolik zdravotní... Vlku máš ouplnou pravdu! :) Kapitalismus je zhouba a na piču!
17. 08. 2010 | 11:27

jk-jiny napsal(a):

Přeji autorovi, aby musel pracovat v supermarketu, ofiko 8 hodin, ale pak rovnat do regálů i dvě hodiny zadarmo. Přeji mu, aby nesměl chodit čůrat a podobně, jak se to děje.
Pak snad by poopravil názor, že jsou práva vybojována.
Jenže nepoopravil: lidé se zastydlým komplexem z utlačování za komančů nikdy nepřiznají, že levice má v něčem pravdu: přeji autorovi nepěknou smrt s řízenou péčí v chudobinci.
17. 08. 2010 | 11:29

pravda napsal(a):

Intelektuál je podle slovníku cizích slov člověk vědecky,rozumově nebo kulturně vzdělaný, což se o levičácích kecající jen o nějakých sociálních jistotách a jak okrást bohaté moc říct nedá.

Naopak k pravicovým intelektuálům se hlásí významní vědci a myslitelé
17. 08. 2010 | 11:33

Matěj Kopecký napsal(a):

jk-jiny

tí, co pracují v supermarketech, tam nemusí pracovat, můžou také třebas kydat hnůj v zemědělství, pracovat na stavbách, v sociálních službách, v cukrárnách..., nevím ale zda jste byl někdy v nějaké cizině, protože tohle klišé co používate a rétoriku červených a oranžových, svědčí o tom, že asi ne. A když ano, tak jste určitě šel nakupovat večer, bavil jste se v baru v noci, kupoval jste si nápoke na pláži, chodil po památkách. Všude tam pracují lidé, kteří tam pracovat chtějí a vydělávakí peníze. Zas až taková nespravedlnost v našich super a hyper marketech není. Jenom ty platy, ale o těch se dá diskutovat u všech sociálních vrstev s přihlédnutím na vzdělání a léta praxe. Takže, než něco příště napíšete o těch "chudácích" z našich marjetů, seznámte se s problematikou hlouběji a neroňte krokodýlí slzy...
17. 08. 2010 | 11:36

slavwin napsal(a):

Podle mne rozumná slova, rozumné a srozumitelné slovo je nebo není filozofie. Práva jsou možná taková, že když jseš vytrvalý a necítíš se ponížený určitě hladem nezemřeš. Jestli všechno vlastní 10% nebo 5% je mi celkem jedno. Když něco není a někdo je vyzván aby pomohl je lenoch, zaslouží si nouzi, když je všeho relativně mám v rámci územního celku kde jsem se narodil nebo tam mám trvalý pobyt delší 10 let právo na přiměřené životní podmínky bez ponižování i za předpokladu, že momentálně mne nikdo nepotřebuje. Jestli nestačí svět je otevřený a veliký. Bez diskuze musí být postaráno o choré a nemohoucí. Když nekvalifikovaný nemá práci, tak něco odmakat při úklidu není diskriminace, u toho kdo něco investoval do svého vzdělání tak už je, náhradní práce by měla být třeba na správě něco třídit nebo archivovat. Pokud zvyšováním populace nemyslím na kanonšutr tak v naplněné společnosti, kde je více jak 3% žadatelů o práci nesmyslem zvyšování finančně podporovat.
17. 08. 2010 | 11:37

Belbo napsal(a):

Dobrý komentář. Podle mého názoru naše levicové intelektuály (Bělohradský, Patočka) spojuje gnóze - jsou to gnostici, jak gnostiky popisuje Eric Voegelin v knize Extrémismus v kostce (neustálý aktivismus, Já vs. systém, tzn. zbytek světa apod.). A gnóze je hybris, míchá politiku s náboženstvím
17. 08. 2010 | 11:37

tng napsal(a):

vlk:

Uplne pomijite, ze na tom zapade existovalo cosi nazvane demokracie a delnik nemusel jen pasivne cekat na to, jake drobky mu sobecky kapitalista upusti ciste ze strachu z komunistickeho prevratu. Nebo je pro vas demokracie jen divadlem, jak by mohlo naznacovat slovo "demokratura", tak oblibene na OM ?
Tlak na socialni stat nema moc spolecneho se zanikem vychodniho bloku, ale s globalni konkurenci a kumulujicim se dluhem. Tzn. s neprijemnou realitou, pred kterou levicaci jako je Belohradsky zaviraji oci. Driv nebo pozdeji dojde k tvrdym stretum, mezi realitou a levicaky zijicimi ve fantazii, ve ktere se vseobecne blaho vytvori jednoduse dostatecnym prerozdelovanim, predanim podniku zamestnancum atp. Jen aby bylo z ceho prerozdelovat. Zapad holt v dlouhodobem horizontu zadny ekonomicky zazrak neceka a ti co se s touto realitou nechteji smirit ho svymi "primymi akcemi" potopi uplne. Zvire zahnane do kouta ma bohuzel tendenci k sebevrazdenym vypadum.
17. 08. 2010 | 11:38

jk-jiny napsal(a):

Matěj Kopecký: vedle jak ta jedle! S někým pracujícím v supermarketu mám poměrně blízký vztah, takže to mám z první ruky.
"Všude tam pracují lidé, kteří tam pracovat chtějí a vydělávakí peníze"
Ano, jenže to není lživé, že máte pracovní dobu 8 hodin a ve skutečnosti nikoli. Zrušte (vy pravičáci) oficiální pracovní dobu, přiznejte, že chcete 12 hodin a bude to OK.
A prosím: neargumentujte ad personam, až začne levice bojovat proti lidem a ne názorům, taj jako vy, poteče krev.
17. 08. 2010 | 11:41

Ládik!!! napsal(a):

Levičák potřebuje mít MOC, ale ve smyslu HODNĚ, více než ti ostatní. Nejjednodušším způsobem, jak ukojit svou přirozenou touhu, je sebrat druhým majetek. Nejlépe podle zákona - k tomu slouží volby. Levičák potřebuje mít "hodně" bez práce, s prací se rozloučil pozdravem "čest práci". Normálnímu člověku stačí k životu málo. Nepotřebuje kupovat pro nemluvně boty z perel...
A levicový intelektuál je člověk, který svou majetnickou potřebu dokáže okecat bez toho, aby vzal klacek a někoho okradl. Dokáže to udělat v rukavičkách a od stolu.
17. 08. 2010 | 11:41

Ivan napsal(a):

to není ani tak diskuse, jako zašplost vážený pane autore.
Mám dojem, že jakmile uvidíte něco s Václavem Bělohradským, dostáváte osipky.
17. 08. 2010 | 11:42

skura napsal(a):

Peregrin:
Pokud správně chápu intenci Vašeho článku, tak se snažíte sdělit, že levicové výdobytky jsou už dnes standardním "vlastnictvím" demokratických společností, proto není pochopitelné ani oprávněné se zasazovat (jinak než politicky) za jejich udržení nebo rozšíření.
Ačkoliv s myšlenkou "přímé akce" stejně jako Vy nesouhlasím, myslím, že ve svých východiscích se tragicky mýlíte. Vy snad nevidíte celoevropský tlak na demontáž sociálního státu, na rozbití osmihodinového schématu pracovní doby, na zbavení se pracovních smluv na dobu neurčitou, na usnadňování propouštění ze zaměstnání bez udání důvodu, na šikanu za členství v odborech atd. atp.?
Obávám se, že levicová agenda se ještě ani zdaleka nevyčerpala, a pokud lidé budou i nadále podléhat neoliberální masáži sdělovacími prostředky, možná nastane i čas pro "přímou akci". Toho bych se opravdu nerad dočkal! Proto bych doporučoval více než peregrinovské přivírání očí, spíše jejich kellerovské otvírání..
17. 08. 2010 | 11:43

jk-jiny napsal(a):

A ještě otázka pro všechny hloupé Matěje: dnes je na jedno volné pracovní místo 15 uchazečů o práci. Kde může pracovat oněch 14, když pohrdnou 9000,- Kč měsíčně za práci pokladní v Kauflandu s oněmi neplacenými přesčasy?
ODS navrhuje aby mohli nezaměstnaní podnikat: jenže problém podnikání je, že nejsou zakázky. Kdyby byly zakázky, není tolik nezaměstnaných. Tím, že z nich uděláte podnikatele, nic nespravíte.
A situace v Praze je dnes taková, že na černotu berou UKčka za 100Kč/hodinu, u občanů ČR je větší rizko, tak jen 60Kč/hodinu.
17. 08. 2010 | 11:45

skura napsal(a):

Peregrin:
Pokud jsem Vám ovšem svým komentářem něco podsunul, tak se omlouvám..
17. 08. 2010 | 11:48

Ládik!!! napsal(a):

jk-jiny
Nemáš prachy? Staň se milionářem a máš po problému.
17. 08. 2010 | 11:54

Karel Mueller napsal(a):

Pane Peregrin,

velmi přesně Vám odpověděl přítel vlk a tak bych snad dodal jen toto:

Nevěřím ani na krásné pohádky, které nám líčili učitelé ZDŠ v letech mého dětství, ani na pohádky o svobodě a demokracii, které hustí dětem do hlav dnes.

Věřím na stabilitu a rovnováhu, což bylo základem poválečného světa. Byla nastolena určitá rovnováha nejen v mezinárodních vztazích, ale i vnitropolitická, přinejmenším ve vyspělých zemích, tedy vnější i vnitřní rovnováha. A především byly nastoleny mantinely, které an jedna strana nemohla či nechtěla překročit.

Pádem východního bloku zmizela vnější rovnováha, což mělo (a má) za následek narušení vnitřní rovnováhy, konkurenční blok zmizel. Takže padly i ony mantinely.

O všech důsledcích jsme mockrát mluvili, mimo jiné je jím odumírání demokracie i v té podobě, jak jsme ji znali.
17. 08. 2010 | 12:00

jk-jiny napsal(a):

To Ládik!!!
Co sem pletete moje prachy? Jsem se svými penězi spokojen.
Ale nejsem spokojen s penězi blízkého člověka vykořisťovaného v supermarketu..
17. 08. 2010 | 12:03

Béda napsal(a):

Základní myšlenková chyba autorova jest poznání, že hlavní úkoly levice jsou již přežité a levice by se měla orientovat nyní pouze na kosmetickou údržbu.

Není tomu tak. Stačí sledovat vývoj v ČR i ve světě. Vše směřuje k postupné demontáži sociálního státu, který byl hlavním výsledkem úsilí levice. Př.: viz zásahy do Zákoníku práce v ČR, maximální osekávání a privatizace důchodových, zdravotních systémů, osekání sociálních dávek až na dřeň...

Pokud jde o pravici - zejména její špičky (tzv. globální kapitál s nadnárodním přesahem): velká bankovní krize, zadlužování národních států, války o suroviny, daňové ráje, vývoz práce a know how a následná degradace zaměstnanců v otroky a pracovní stroje bez ohledu na ekologii... to není žádná náhoda.
17. 08. 2010 | 12:12

Matěj Kopecký napsal(a):

No, jk-jiny, to jste mě dostal, ani jsem nevěděl, že máte blízký vztah..., ale dobře, 12 hodín se nepracuje snád nikde, a když ano, tak se to proplácí, já jsem v akrívní činnosti již 33 let, takže vím, jak se pracovalo za "vlády lidu" a také dnes. Příkazy, zákazy, kradlo se i v sámoškách, jak se tehdy říkalo, kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu..., jenže vážený soudruhu jk-jiný, já nechci, aby se ta doba vrátila zpět, kdy kdo neměl vzdělání ale vlastnil rudou knížku tady dirigoval z okresních, krajských a ústředních straníckých kanceláří a tvářil se, že všichni pracují a mají všechno... Tohle teda již nikdy. A pokavad se vašému vztahu nechgce v supermarketu pracovat, tak ať si dodělá vzdělání a jde někam jinam, kdo dnes pracovat skutečně chce a nehledí jenom na to, že se bude muset např. stěhovat, ten práci najde a nejen v supermarketu ale také jinde a dá se také vydělat...
17. 08. 2010 | 12:12

Kamil napsal(a):

Útočná je v dnešní době jak intelektuální levice, tak intelektuální pravice. Viz např. americké think-tanky. Najít si nepřítele a útočit na něj je mnohem lehčí a politicky výhodnější než vymýšlet nebo dokonce prakticky zkoušet nějaké nové riskantní strategie pro "lepší a spravedlivější společnost".
17. 08. 2010 | 12:14

vlk napsal(a):

Tng
Nic nepomíjím!
Ona totiž ta demokracie, o které píšete existovala už například pře d rokem 1900a přesto nebylo všeobecné volební právo, odbory měly ilegální status, stejně jako stávky a osmihodinová pracovní doba byla tenkrát jen fikce. Demokracie sama o sobě nezaručuje nic.
DEMOKRACIE JE PRO MNE ZÁSADNÍ HODNOTA. Ale není samospasitelná. A proč píši demokratura? Jak jinak chcete charakterizovat politický status země , d e je možná čunkiáda? Kde místopředseda Nejvyššího soudu má potřebu sdělit krajské státní zastupitelce, že když je ohrožena existence vlády , musí nezávislost justice stranou? A nejen , že není postižen, je nadále v úřadě. Vláda je v pohodě, neabdikuje. A co horšího, tenhle trapný spolek , s tímhle poměrem k demokracii je opět obyvatelstvem znovu zvolen,
Tlak na sociální s tát má naprosto zásadní spojení s neexistencí východního bloku.
Osobně nevěřím, že při bipolárním světě , jak jsme jej znali, by došlo k tak obrovskému transferu výrob, knot how a kapitálu do Číny. Spíš e si myslím, že pokud by dál existoval východní blok, nebyl by býval transfer do Číny vůbec žádný. Pokud by nebyl tento transfer , bylo možno na západě v klidu držet sociální standardy Protože by tam byla práce, co je dnes vyvezena. Podobně kapitál. Západ by nestál o riziko předávání know how Rusům. Bylo to dobře vidět teď na krachu západních automobilek. Nikdo neměl problém s prodejem Volva Číně, ale každý měl obrovskou starost s tím, že pokud by Rusové koupili Opel, dostali by se k know how.. .Podivná logika.
Být původní objem práce na západě, nestála sice placatá televize co stojí, ale financ e evropských států by byly daleko zdravější.

A když čtu vaše poslední řádky, mám dojem , že podle vás je správná životní filosofie zaměstnance v Evropě filosofie telete přivezeného na jatka. Trpělivě čekej až na tebe dojde řada a picnou tě do hlavy a nedělej potíže! Elity vyvezly svůj kapitál za větším zhodnocením do zemí se sociálním dumpingem. Nezajímá je, co bud e v jejich původních mateřských zemích. Ovšem jen do té doby , dokud budou mít možnost s e vracet někam, kd e budou moci žít prefererovaně izolovaně od těch ostatních.. což vůbec nebude snadné.
V Evropě dojde k nepokojům. To je jisté. A dnešní tygři –Indie -Čína. Tam podle mne dojde k témuž. Protože i jejich nově bohatí s e nebudou chtít dělit s velkou , spíš daleko větší masou stále chudých..

Matěj Kopecký
Jste dokonalý smutně trapný komik. Vůbec jste nepochopil o čem že vlastně jk jiny psal. Že dneska ve 21. století existují zaměstnání, kde se zaměstnancem zachází jak s kusem hadru. Vaše teoretické poučky pravičáckého PŠM laskavě použijte místo toaletního papíru. Tam se dokonale hodí.

Ládík
vy holt máte těžk sny ,c o ? že Bělohradský přišel k v ám domů a a zrekvíroval vám bejváka traktor..
Takže pro klid vaší ládíkovské , vyplašené dušičky -Bělohradský, a ni žádný jiný levicový intelektuál tohle neplánuje.
17. 08. 2010 | 12:19

Matěj Kopecký napsal(a):

Kdo říká, že levice ještě nevyčerpala ze svého arsenálu všechno, tak se plete. Ale je něco jiného levice v ČR a ve světě, resp. v západní Evropě. U nás je to spojováno s KSČ, nebo s jejich pohrobky KSČM a ČSSD. Na západě, v demokracii, je to levice nelevicová, spíše středová. Jak si potom vysvětlit, že např. ve Švédsku, kde vládnou již desítky let je socialismus, ale ne ten komunisdtický, jako byl u nás, ale ten, co skutečně slouží lidem - zdarma telefony pevných linek a mobilů, internet a výhody sociální péče zdarma - zdravotnictví. To není jenom Švégsko, ale Španělsko, Rakousko atd. Nikde nemají svou"KSČM", která jim nutí vládu lidu, Marxe, Lenina a boj proletariátu za lepší zítřky. Tohle bych bral i já, ale to, co se u nás děje, 50 léta, 68 rok, normalizace a Grebeníčci, Kováčikové, Filipové, to nevěští nic dobrého, k to mu přidsmrdači jako Rath, Zaorálek, Bublan a jiní ne rudí, ale rudo oranžoví... Tohle asi není již to, co chceme - sociální stát, ale socialismus s tuhým režimem... Díky, ne !!!!!!!
17. 08. 2010 | 12:23

StandaT napsal(a):

jk-jiný: a co takhle obviňovat ty, co ten hypermarket řídí, případně ty, co by měli kontrolovat dodržování pravidel (my nemáme orgány na kontrolu dodržování legislativy?!).

Pokud přejmete to, co zde zavedli stálí přispěvatelé zleva, tedy diskutující s jinými názory jsou (spolu)viníky nějakého jevu (klidně i lokálního na druhém konci republiky než bydlí), pak se tady rozčilujete zbytečně a Vaše názory budou stejně tak vypouštěny druhým uchem jako u těch dlouhodobých bijců, co demokracii vidí pouze v mantinelech souhlasu se svým jakoliv subjektivním a emocionálním postojem.

To, že v hypermarketech jsou pošlapávány pravidla se tady diskutovalo mnohokráte. Pokud ta debata výjimečně byla smyslplná, zmínily se Hygiena, Inspektoriát bezpečnosti práce či Pracovní úřad a hlavně odbory - kdo jiný, než odbory mají v popisu práce bojovat za zaměstnance.

Nicméně si nemyslím, že takováto konkrétní situace patří do diskuse pod recenzí nějaké knihy o naprosto obecných trendech a proudech ve společnosti. Pokud je téma zajímavé, nebo zajímavě uchopeno, editor těchto blogů jej zveřejní jako čtenářský blog. Myslím, že objektivně pojaté téma podmínek v HM by otištěno mohlo být, právě s ohledem na dřívější atraktivnost v diskusích.
17. 08. 2010 | 12:25

Matěj Kopecký napsal(a):

vlku komikem bych nazval tebe, ale ne komikem veselým, ale smutným, protože ty jsi ten typ útočného zbabělého tvora, který se realizuje na tomto blogu a neví, co se kolem něj děje. Když s tebou jednají, jako s kusem hadru, tak odejdi a netrp, nebo nemáš vlastní názor a nejsi schopen sehnat práci...? Nebo se jen tak zde blbě a směšně prezentuješ.
17. 08. 2010 | 12:29

jozka napsal(a):

Mateji, napsat

"kdo neměl vzdělání ale vlastnil rudou knížku tady dirigoval z okresních, krajských a ústředních straníckých kanceláří a tvářil se, že všichni pracují a mají všechno... "

po poslednim operetnim kousku "kam s nim" v podobe univerzalniho namestka Bartaka je opravdu roztomile :-)
17. 08. 2010 | 12:35

Bunny napsal(a):

to Kopecký:
...vím, jak se pracovalo za "vlády lidu"... No povídejte, jak jste pracoval. Asi jako dnes, že? Kdo se flákal tehdy, z toho se pracant nestal.
...kdo neměl vzdělání ale vlastnil rudou knížku tady dirigoval z okresních, krajských a ústředních straníckých kanceláří... Šípková Růženka se nám probudila po dvaceti letech a teprve se rozhlíží, ne?
Podívejte se, pánko Kopecký; když někdo píše jako poloviční analfabet a jedním dechem hovoří o vyšším vzdělání a flexibilitě, měl by si poskočit (aby si nestál na vedení), udělat pár dřepů a trochu se porozhlédnout. Vypadáte přes svůj věk jako čerstvě vylíhlé kuře.
17. 08. 2010 | 12:38

SuP napsal(a):

tng -
(17.08.2010 11:38:52)
Vidíte, když přijdete s názorem, co má hlavu a patu, nikdo si ho nevšímne. Ani hádavej vlk. Ten nám tu už brzo začně velebit komunismus, protože svou existencí vybudoval sociální sát v celé západní Evropě.
Nic, nemíním s ním ani s jeho pochlebovači polemizovat. Vám chci sdělit, že ta úvaha o omezování "sociálního státu" jako obrany proti nebezpečí jeho přebujení v důsledku agresivního narůstání konkurence ekonomik, které se tím vůbec nezbývají -
mě obohatila. Je velmi logické i pravděpodobné, že západoevropské - fungující ekonomiky si daleko dřív než my uvědomují to nebezpečí, do kterého, jak uvádíte, je může dlouhodobý konkurenční boj o zákazníka s ekonomikami jako např Čína přivést. Pokud se včas nepodaří o tom přesvědčit i zbytek společnosti, může se snadno stát, že dosavadní poměr 47000 USD/rok (USA), resp.38000 USD/rok(EU) proti 3600USD/rok(PRC) se velmi rychle změní. A vzhledem k tomu, že PRC agresivně roste, bude národní důchod na druhé straně (USA, EU) rychle klesat. Jenže naše spojené levice si neuvědomují, že stejně nebo víc budou zákonitě
klesat možnosti "sociálna" států.
17. 08. 2010 | 12:43

Béda napsal(a):

SuP,

upřesnění: to není boj s konkurenčními státy. To je boj s důsledky cílevědomé činnosti vlastních kapitálových špiček (v podstatě nepřímý boj s vlastními kapitálovými špičkami), které se přelily do daňových a nákladových rájů ve kterých v podmínkách, kde si vymínily, že na ně nemůže žádná regulace, vyjevily svoji skutečnou podstatu.

PS: Všimněte si tu dojemnou symbiózu nadnárodního kapitálu v Číně, kde nevadí direktivní centralizovaná moc ani vedoucí úloha tzv. komunistické strany Číny.
17. 08. 2010 | 12:52

Xury napsal(a):

Pro vlka:
nemůžu si pomoct, ale vaše argumentace proti vzestupu Číny je na úrovni rozbíječů strojů. A to nemluvímo tom, že transfer technologií nastal už před pádem východního bloku nebo o tom, že je řada jiných zemí, které by ty technologie do Číny vyvezly.
17. 08. 2010 | 12:52

Bunny napsal(a):

to SuP:
Tedy místo zvyšování konkurenceschopnosti (investice do vzdělání, výzkumu, technologií) budeme bojovat s čínským růstem snižováním dostupnosti vzdělání, lékařské péče a bagrováním příkopu mezi úzkou elitou a zbytkem populace. To bude jistě účinné.
17. 08. 2010 | 12:52

slavwin napsal(a):

Matěj Kopecky : skoro ve všem s vámi souhlasím, jen ty Vaše závěry, nevím zda-li ČSSD usiluje o sociální stát a už vůbec pochybuji zda usiluje o socialismus s tuhým režimem. Jde to vůbec ve střední evropě. Ti leví vždy usilovali o nemožné. Co je ODS, jaký rozdíl je mezi odesákem a Šloufem. Šlouf byl totalitní funkcionář a o všech odesácích se prý to říci nedá.
17. 08. 2010 | 12:54

slavwin napsal(a):

Oni jenom chtěli a psali přihlášky.
17. 08. 2010 | 12:57

skura napsal(a):

SuP:
ad "úvaha o omezování "sociálního státu" jako obrany proti nebezpečí jeho přebujení v důsledku agresivního narůstání konkurence ekonomik"
Kardinální otázkou je, zda se má Čína přibližovat Evropě v pojetí ochrany práv pracujících, nebo má-li se Evropa přibližovat Číně. V důsledku toho, že Evropští voliči přijímají schémata šířená pravicovými médii, realizuje se první scénář.
Zjednodušeně řečeno: Pravici nevadí udělat z evropských pracujících otroky čínského typu, levici ano.
Důležité je rovněž definovat pojem "přebujelý sociální stát". Je ve Švédsku "přebujelý sociální stát"? Pokud ne, tak už nevím kde. Pokud ano, jak je možné, že funguje?
17. 08. 2010 | 13:00

Frant. Lukeš napsal(a):

Nehodlám zde filozofovat, napíši jen několik poznámek, kde chci ukázat, že se autor mýlí.
Argument, že dělníci si vydobyli 8-hodinovou pracovní dobu a mzdy, které jim dovolí přežít a tedy v podstatě již není za co rsantně bojovat, je velmi pochybný. Jednak to se týká snad dělníků (pracujících?) v zemích západní Evropy a některých zamí ve světě (USA. Japonsko, Izrael, Austrálie a pod.) Rozhodně se to netýká zemí jako Bangladéš, kde jsou údajně mzdy žen asi 3/4 US dolaru (tedy asi 15Kč denně) a u mužů asi 1.5 US dolaru (tedy asi 30 Kč denně).
Jediným cílem kapitalistického podnikání je realizace maximálního zisku - a to buď legálním, ale i nelegálním způsobem (viz např. korupce, různé tunely, finanční operace "a la Madoff", insider trading atd. atd.) Výsledkem je pak nespravedlivé získání velkého bohatství, umožňující pořídit si vanu z platiny (to se údajně stalo), případně nákup obrazů či soch za řádově miliardy Kč.
V současné době jsme svědky toho jak naše pravicová vláda usiluje o to, aby byla zrušena minimální mzda (i když teď již o tom tak halasně nehovoří), aby práva odborů byla omezena (možnost propustit zaměstnance bez udání důvodů) a řada podniků všemožně brání vzniku či existenci odborů. To, že někteří menší podnikatelé jednoduše vyhodí zaměstnance, který se snaží založit vpodniku odbory, je ostatně známo.
Je třeba také připomenout, že nebýt levicových názorů, representovaných "zelenými", tak by dnes významná část obyvatelstva (především ve velkých průmyslových oblastech, u nás např. Ostravsko) umírala ještě dřívš než umírá nyní (např. na Ostravsku je průměrná délka života obyvatel o několik let nižší než ve zdravějších oblastech republiky.
Zákony liberální společnosti dovolují velkým organizacím vyvážet odpad (často vyloženě jedovatý) do zahraničí (např. z SRN k nám, z evropských zemí k břehům Afriky, kde je shozen do oceánu a po jeho uvolnění zabíjí tisíce místních obyvatel.
Je tedy vedle základních filozofických a demokratických zásad nejen v principu nutné, ale především s ohledem na řadu skutečností, z nichž některé jsem zde popsal, podporovat t.zv. levicové názory a filozofie a nikoliv je odsuzovat, případně zesměšňovat a bagatelizovat.
17. 08. 2010 | 13:01

Béda napsal(a):

Bunny,

ve zprivatizovaném společenství, kde soukromníkům prakticky patří veškeré výsledky vědy a know how je logickým důsledkem, že v liberalizovaných bezbariérových podmínkách nakonec dochází k vývozu národní(konkurenceschopnosti - viz USA, Evropa) "budoucnosti" do nákladových a daňových rájů.
17. 08. 2010 | 13:03

Gabrielle H. napsal(a):

Milý Vlku, díky. Dneska jsi mi vysloveně prodloužil život. Při čtení Tvých roztomile trefných překlepů,
... přístup ke výdělání a zdravotní píči...
mi až vyhrkly slzy do očí. Takhle jsem se už dlouho od srdce nezasmála. To fakt nemá chybu...
Typicky české cosa nostře famílii 118 to jejich velmi jednoduchoučké, primitivní a arogantně feudální "vládnutí" můžeme alespoň trochu osladit při podzimních senátních a komunálnch volbách. Nebo fakt jít do toho s Bělohrádkem a spol. i trochu akčněji. Kdo z vás chce alespoň trochu více pestrobarevnější demokracie a méně promodralé pravičácké oligarchie, ať si prosím přečte tuto výzvu. Moje signa už tam je...
http://www.proalt.cz/index....
Jinak Vlku, Tvoje příspěvky pod blogy mě vždy vysloveně potěší. Přímo je miluji. Máš hluboké, až skoro bych řekla, že geniálně šmrncnuté vhledy snad do každičkého společenského tématu. Škoda, že žádný člověk a ani Ty ne, se nemůže vyjadřovat úplně ke všemu, protože se to časově prostě zvládat nedá... Škoda...
Přeji nadále mnoho inspirace a napojení Tvé geniální intuice na nebeské sféry tam "Nahoru". Třeba tím i někomu pomůžeš otevřít zaslepená "modrá očička" Gabriela
17. 08. 2010 | 13:05

Vico napsal(a):

Matěj Kopecký : Proč se bráníte označení komik? Je to poctivý job..Pobavil jste mě větou :

"Na západě, v demokracii, je to levice nelevicová."

Nelevicová levice, to je dobrý gag.
17. 08. 2010 | 13:05

SuP napsal(a):

Bunny -
Co se týká těch "investic do vzdělání", dpopručuji "bigjirka" (17.08.2010 09:20:21) pod Wichterlem.
17. 08. 2010 | 13:06

Joska napsal(a):

Z úrovně Peregrinova blogu mám pocit, že se stal filosofem, protože na matematiku a programování neměl a nebo zlenivěl. Snaží se dehonestovat levici a její intelektuály, kteří podle něho nemají témata nebo co nabídnout. Asi má jako kůň (asi modrý) klapky na uších a nevidí přímo kolem sebe likvidaci socálních jistot, solidární společnosti, devastaci životního prostředí, nevidí bezdomovce a na druhé straně přes noc pohádkově zbohatlé, důchodce s několika stovkami na jídlo na měsíc, nevidí války pravice.. Naopak, intelektuální bída a vize jsou na straně pravice (té naší stopro).
17. 08. 2010 | 13:06

SuP napsal(a):

skura -
Spíš bych to viděl tak, že Čína si s tím i nadále nebude dělat problémy. Vyspělé ekonomiky, které sociální stát pěstují, na něj budou mít čím dál míň peněz, proptože budou muset čelit konkurenci z Číny - zejména zlevňovat. Takže si míň na ty "sociálna" vydělají.
17. 08. 2010 | 13:10

řádumilovný napsal(a):

Pokud se neví, kdo je kapitalista, tak dle toho co jsem se učil a nyní poznal, je to ten, co zneužívá a využívá za stále nevýhodnějších podmínek svého zaměstnance, ke svému prospěchu! Tak nějak krátce a změlka! Jinak za každou ,, rudou " revoluci si může kapitalista sám! Neodhadne, kam se svou žravou nenasitností může jít! A to čeká všechny a vždy! Historie se jen opakuje, aktéři, kulisy a doba se mění!
17. 08. 2010 | 13:12

SuP napsal(a):

skura -
Jestli je ve Švédsku přebujelý sociální stát, neumím posoudit. Zato vím, že proti Švédsku máme pořád silně podkapitalizovaný průmysl. A ten je základem hospodářství.
17. 08. 2010 | 13:14

Cech napsal(a):

Pohled filosofa, je pohled vždy s nějakou predikcí.Nezlobte se pane Peregrine , zkuste tu analýzu ještě jednou.
17. 08. 2010 | 13:16

Vico napsal(a):

SuP : to si pište, že si z toho Čína bude dělat velké problémy! I přes informační clonu je zřejmé, že "klid na práci" tam musí často zajišťovat masivní nasazení policejních a armádních sil. Na čínské poměry relativní klid je zajišťován do té doby nebývalým růstem životní úrovně. Ta země, nad kterou postupně ústřední vláda ztrácí kontrolu, je mnohem zranitelnější, než USA i Evropa.
17. 08. 2010 | 13:20

skura napsal(a):

SuP:
"Spíš bych to viděl tak, že Čína si s tím i nadále nebude dělat problémy. Vyspělé ekonomiky, které sociální stát pěstují, na něj budou mít čím dál míň peněz, proptože budou muset čelit konkurenci z Číny - zejména zlevňovat. Takže si míň na ty "sociálna" vydělají."
V tom nejsme v rozporu. Lišíme se však v tom, že Vám to zřejmě nevadí, mě ano. Za prvé mi je líto čínských (a mnoha jiných) otroků a za druhé jsem proti tomu, aby se otroci začali objevovat v Evropě. Trendy tímto směrem jsou zcela evidentní..
17. 08. 2010 | 13:21

xx napsal(a):

Zábavné sledovat, jak se levicoví příznivci nedokáží vyrovnat s kritikou jejich božstev a samu kritiku napadají jako by to snad bylo něco nepřístojného. Samozřejmě jim nedochází že dělají totéž co u jiného kritizují a ještě to oslavují u svých levicových intelektuálních ikon.

Zábavná diskuse.
17. 08. 2010 | 13:23

Bunny napsal(a):

Sup:
Investice do vzdělání nejsou to, co si představuje bigjirka (aspoň dle doporučovaného příspěvku). To je ale jeho problém.
Zdánlivý nedostatek financí na přiměřený sociální stát není důsledek nějakého rozhazování nízkopříjmovým vrstvám nebo výrobou s citlivějším ohledem na lidské a surovinové zdroje a ekologii, ale návrat procentuálního rozdělení vyprodukovaného ve společnosti k poměrům před druhou světovou válkou.
17. 08. 2010 | 13:23

Bunny napsal(a):

xx:
Dospělý člověk nepotřebuje žádné ikony ani božstva; má vlastní názor. Až vyrosteš a dospěješ, pochopíš to.
17. 08. 2010 | 13:27

xx napsal(a):

Bunny: dobrý ... :-)) čím dál zábavnější.

p.s. to tykání máte pane ještě ze schůzí KSČ nebo odkud ?
17. 08. 2010 | 13:31

Béda napsal(a):

Základní otázka. Kdopak vydělá na krizi i na válce? Kdopak vydělá víc když vyveze kapitál a know how do nákladových a daňových rájů bez povinnosti vedlejších nákladů, kteréžto byly hlavní podmínkou vývozu?
17. 08. 2010 | 13:32

brzky napsal(a):

Za pravici obvykle lidé považují představitele trendů,které berou mnoha lidem věci ulehčující život-samozřejmé nebo dříve samozřejmé vymoženosti sociálního komfrtu s jistotami.To často provází i boj pravice s levicí,která je kvazilevicí.Pravice se ovšem takto nesnaží sama nepopularizovat:ona tvrdí že je liberální a že tato zhoršení za ní tvoří přirozený vývoj-tedy pravice má tendenci k sociálnímu darwinismu pod heslem neoliberalismus.Ale např. sociální kybernetici z USA (Ashby,Rosenblueth a další) soustavně píší,že sociální darwinismus je odnoží fašismu.
Pravice tvrdí,že škrtá z nutnosti-že je to nutné zlo,protože přišla krize.že přišla krize-v tom má pravice jistě pravdu.ale proč pravice otevřeně nepřizná,že krize je neodstranitelná součást kapitalismu,který vehementně obhajuje a proč nejde ještě dále a otevřeně nepřizná,že hloubku krize a její význam prohlubuje především pravicový neoliberalismus v řízení ekonomie ?
Pravice hřeší na to,že levice bývá nezřídká směs málo kvalitních proudů a blamuje se rovněž,když přebírá po ní otěže vládnutí.Ovšemže-dnešní typická levice se netočí už dávno kolem bídy dělníků.Už dávno nevysvětluje krizi nízkou spotřebou,tedy nerovnováhou z nadvýroby.Snaží se konformně jednat s pravicí o rozpočtové rovnováze,mírněji než pravice k sociálním vymoženostem někdy zdánlivě-proklamativně někdy skutečně,uchránit něco pro lidi obyčejné jak říkává.Jde o to,že značná část této levice levě fabuluje,ale je vysoce spřízněna s pravicí v řadě věcí a je konvencí kam část z ní řadíte.
Peregrin poukazuje na tu demonstrativní levici,hájící část prostoru sociálních vymožeností a demokracie,nikoliv znající cestu z opakujících se propastí ekonomie kapitalismu.Jemu se to o to lehčeji píše,o co víc ví,že aktivita dnešní vlády bude pravicová a "rozumná".Být rozumný v tom smyslu,že hlásám bankrot a pak se mu zdánlivě vyhnu,to má Paroubek část pravdy,že je málo populární.To co se Paroubek vzhledem k volebnímu nevítězství neodvažuje říci,je,že oni sami byli neschopní ale pravici,že spíše trvale charakterizuje jakési velmi úzké sebevymezení,které lidé nazývají úzkoprsostí.
17. 08. 2010 | 13:34

zebra napsal(a):

Od nekoho jako vy bych cekal trochu vic a trochu vyzralejsi a hlubsi pohled na vec. Vicemene mate cernobile nazory ne nepodobne kdejakemu pravicovemu kriklounovi z internetove diskuze, jen zabalene do slovnich intelektualnich girland a lepsiho slohu. Kam vas zaradit se ukazalo uz v dobe vasi predvolebni agitky zde. Kdybyste se politice vyhnul, dalo by vam to trochu vice dustojnosti.
Pravice levice, z extremu do extremu. Vetsina veci v zivote neni cernobilych, ale je treba hledat rovnovahu, mezi intimitou a vzdalenosti, mezi kontrou a prizpusobenim se, mezi pravici levici, mezi regulaci a svobodou atd. Ze i profesor logiky zklouzne do te detinske politicke frasky, kdy obe strany politickeho spektra pripominaji fanousky Baniku a Sparty, by me ani ve snu nenapadlo. No kdo chce kam, pomozme mu tam.
17. 08. 2010 | 13:37

StandaT napsal(a):

Bunny: asi byste měl xx (a mě, nedospělci, taky) vysvělit následující:

"Co s i to podle vás Bělohradskýa spol vůbe c dovolili? napsat knihu§ Levicovou knihu s východisky levicových intelektuálů! ta nehoráznost! A podivnost! V prostředí, kde fungují téměř výhradně a absolutně jen parvicově zaměřená media, si někdo dovolí pohled na svět zleva, ve formě knihy! ro velmi omezený a elitářský okruh čtenářů.
Nepodlamuje to snad přímo základ y zdejší demorkatury?"

Já (a zřejmě i xx) to čtu tak, že kritika Bělohradského je neakceptovatelná, že s levicovým intelektuálem je možno pouze souhlasit nebo držet hubu.

Pokud to tak není, poučte. Díky.
17. 08. 2010 | 13:37

Líný černý pes napsal(a):

to autor :

Děkuji za komentář ke knize. Vaše názory jsou mi blízké, také mám výhrady proti militantním intelektuálům. Přezto si dovolím několik komentářů.
Vaše posuzování výsledků činosti levice vychází podle mé=honázoru z jedné vadné premisy. Zabezečení pracujících (pracovní doba, důchody, nemocenské pojištění) neprosadily ani odbory ani levice. A pokud ano, žil pes až do dnešního dne v omylu, protože netušil, že Bismarck a Hitler byli levičáci a odboráři.
Dále se domnívám, není pravdou že dnes odbory bojují za odboráře, podle osobních zkušeností z konce 80 let odbory "bojovaly" za výhody svých funkcionářů. A k lepšímu se to asi nezměnilo.
17. 08. 2010 | 13:43

Germanicus napsal(a):

Gabrielle H:
Souhlas, měl jsem stejnou reakci při čtení zmíněného vlkova překlepu - zkrátka kouzlo nechtěného...
Jinak pro Vás a další přemýšlivé a zvídavé posílám link na stať Jindřicha Kalouse, kterou bych pracovně nazval antiPeregrin (ikdyž byla napsána dřív než tento Peregrinův blog).
17. 08. 2010 | 13:45

Germanicus napsal(a):

Hmm, chybička se vloudila, tady je ten link:
http://www.blisty.cz/2010/8...
17. 08. 2010 | 13:47

jozka napsal(a):

StandaT:

set irony on

Od Rumcajse bych takovou otazku cekal, ale "i ty, Brute"?
17. 08. 2010 | 13:48

kolja napsal(a):

Výbornej článek, ještě skvělejší odkaz na plnou verzi na http://www.aluze.cz.

Oni jsou fixovaní na své "sexy" termíny, vedle kterých vy vypadáte příliš obyčejně. Zato solidně. Díky.

K diskuzi: souhlas s xx.
17. 08. 2010 | 13:49

Béda napsal(a):

Líný černý pes,

Bismarck ač pravičák neudělal sociální reformy ze žádného útlocitu ani dobroty srdce. Zkuste si občerstvit poznatky z historie, kdy k těmto reformám Bismarck přistoupil a co jim předcházelo.

To samé Hitler. Než něco podobného napíšete, analyzujte podmínky toho jak a díky komu se Hitler dostal k moci a mohl naplňovat program NSDAP. Rovněž tak zohledněte situaci která tehdy předcházela nástupu NSDAP k moci.

Pokud jde o odbory. Zde bych částečně souhlasil, že v nové situaci budou muset rozmazlení odborářští bossové opět nalézt původní identitu a poslání odborů. Podobně jako ČSSD, pokud se nemá stát trvalou součástí politické periferie.
17. 08. 2010 | 13:49

veverka napsal(a):

Autor o sobě tvrdí,že je logik.Ve skutečnosti je to ale komik.
17. 08. 2010 | 13:53

jozka napsal(a):

LCP:

No tak to pockejte na nea, az se vrati z dovolene. Ten vam vysvetli, ze jak Bismarck, tak Hitler byli levicaci jak poleno. Minimalne o Hitlerovi to tu tvrdi celkem stabilne.
17. 08. 2010 | 13:54

stále rebel napsal(a):

Logik, filosof a píše jako politruk.

Diskuse je plná nejen pravicových „mouder“ ale i pravicové „ušlechtilosti“, řečeno přímo hlouposti a lidské zhovadilosti.

Komické jsou zejména výkřiky o tom, jak chudí okrádají bohaté, patrně pokladní v supermarketu okrádá svého ředitele, čínský dělník okrádá finančníka na Wall Streetu. Co je za těmito výkřiky, hloupost nebo sprostota? Myslím, že spíše to druhé, protože i nepříliš inteligentnímu člověku by se zdálo divné, že ti dole okrádají ty nahoře. Nebo proč když ti chudí pořád okrádají ty bohaté, proč bohatí bohatnou a chudí chudnou, proč tomu není obráceně.
17. 08. 2010 | 13:55

StandaT napsal(a):

jožko, každý je v nějakém směru blbý. Já v tomto konkrétním. Klidně mi odpovězte Vy.

Taky věta "Nepodlamuje to snad přímo základ y zdejší demorkatury?" sama o sobě implikuje protiklad - tedy Bělohradský na straně demokracie, Peregrin na straně nedemokracie. Taky to tak vnímáte? Pokud ne, tak - bez ironie - čekám na jiný výklad.
17. 08. 2010 | 13:57

Cech napsal(a):

Akceptovat==ztotožnit se s názorem kritika v tomto případě? To prosím ne; je to sice těžké , ale i profesor logiky musí použít logiku.
17. 08. 2010 | 13:57

von kulak napsal(a):

Moc pěkné, nějak podobně to taky vidím, až na to, že část těch, kteří se považují za "levicové intelektuály" a "bojují" takjak to popisujete, jsou leda tak intelektuální odpad stalinismu padesátých let recyklovaného do relativně svobodné a demokratické společnosti dneška. Ne všichni, ale mnozí.
17. 08. 2010 | 14:01

jozka napsal(a):

StandoT, ja vam napovedu dal, vic fakt nedokazu. Smirte se s tim, ze nektere veci asi zustanou mimo vase chapani. Jak jste spravne poznamenal, kazdy jsme v necem mimo. Ja se kuprikladu nemontuji do tahanic euro - koruna :-)
17. 08. 2010 | 14:02

StandaT napsal(a):

jozka: v tom případě mne čeká osud doživotního nedospělce. :)
17. 08. 2010 | 14:04

von kulak napsal(a):

to "stále rebel"

Samozřejmě, že ti co sedí v pokladnách nebo kancelářích a bědují nad tím, jak je kapitalista nebo nadnárodní moloch okrádá jej taky okrádají, minimálně tím, že pracují jenom když nad nimi stojí dráb s bičem a jinak na to kálejí. A tím, že je jeich hodně takl přestože okrádají po malých částkách tak okrádají o hodně.

A co se týká bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, tak to je prostě jednoduše tak, že někteří lidé mají schopnosti a někteří nemají. To je jako byste se zeptal, proč tlustí stále tloustnou a sportující stále víc sportují. Prostě proto, že se rozhodli jací budou a drží se toho. Sem tam nějaký ten bohatý zchudne a chudý zbohatne, stejně jako obézdní zhubne nebo sportovec zesádelnatí, ale většinou se drží takoví, jací byli celý život a za jaké se považují.
17. 08. 2010 | 14:09

swan napsal(a):

Pane Peregrine, dovolím si několik korekcí Vašeho textu - komunismus není produktem 19. století, je o mylšenku nejméně o století starší (Cabet, Moore), a možná ještě starší = co pověstné kádě v Táboře a "společný majetek", nemluvě o slibech křesťanských nauk o božím království - kde všichni mají všeho co potřebují.....

Prezentovat zde pokusy o formu budování komunismu výlučně nástroji represe a lá Stalin,... je trochu zcestné - opomíjí se trockismus, který se pravda neprosadil a tudíž nevíme, jaké výsledky by přinesl.

Argumentovat v dnešní době (kdy se veškeré sociální prvky v systému kapitalismu pod pláštíkem boje s krizí eliminují) tím, že kapitalusmus již naplnil vše o co dělníci v sociální oblasti bojovali, je trochu zpozdilé....

Neobhajuji komunismsus - jen mi vadí, že v dnešní době je lidem zavírána pravda před fakty, že po porážce socialistického systému, kapitalismus rychle nabírá tempo vrátit podmínky námezdních pracovních sil do druhé poloviny 19. století - a hrozí tím tak, že znovu vyvstanou potřeby radikálních řešení. A to není dobře...
17. 08. 2010 | 14:15

blue jay napsal(a):

Uklidnete se pratele z levice i pravice,
http://www.youtube.com/watc...
Let's dance
17. 08. 2010 | 14:17

xx napsal(a):

Pro levičáky:
The offered me the office, offered me the Shop
They said i'd better take anything they'd got
Do you wanna make tea at the bbc?
Do you wanna be, do you really wanna be a cop?

Career opportunities are the ones that never knock
Every job they offer you is to keep you out the dock
Career opportunity, the ones that never knock

I hate the army an' i hate the r.a.f.
I don't wanna go fighting in the tropical heat
I hate the civil service rules
And i won't open letter bombs for you

Bus driver....ambulance man....ticket inspector

They're gonna have to introduce conscription
They're gonna have to take away my prescription
If they wanna get me making toys
If they wanna get me, well, i got no choice
17. 08. 2010 | 14:34

xx napsal(a):

Do jisté míry jsem levičák :-o
17. 08. 2010 | 14:35

blue jay napsal(a):

ulitlo me slovicko "together"
Takze, "Let's dance together" dear left or right inclined Czechs.
http://www.youtube.com/watc...
17. 08. 2010 | 14:37

zajda napsal(a):

Pro vlka a ostatní:
Odíraný zaměstnanec má vždy možnost odejít. Proč to neudělá? Protože je příliš pohodlný na to, aby si hledal jinou práci ( najde vždy, ale třeba by musel dojíždět nebo se učit něco nového nebo si najmout chůvu na vyzvednutá dítěte ze školky atd). A těm věčným bojovníkům za svá práva jen tleská, ale běda, kdyby měl proto něco udělat. Jít demonstrovat " a odvoz do Prahy bude? a volné odpoledne také? a proplatí mi to zaměstnavatel?"
17. 08. 2010 | 14:38

vlčice napsal(a):

Vlku, to kdyby napsal tvůj milec Pehe nebo Švejnar, tak by jsi si slastí cvrkl do trenek, viď ty intelektuále. Jsi trapný.
17. 08. 2010 | 14:53

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Knihu jsem nečetl, nicméně nemůžu oddolat chuti trochu se pošťourat v těch "obecnějších úvahách", které předkládáte:

"Je jasné, že vláda (...), není úplně ideálním terčem ... i proto, že její prostředky, jak řídit to, co se ve společnosti děje, jsou relativně omezené. Lepším terčem se zdají být 'kapitalisté', s nimi je ale notorický problém v tom, že kdo je to vlastně kapitalista, není úplně jasné."

Tedy "hledání terče" je zjevná ironie, ale to, že vláda má omezené prostředky jak ovlivňovat to podstatné, konstatujete jako SKUTEČNOST. Potom se ale musím ptát, kdo - podle Jaroslava Peregrina - řídí (nebo kdo vůbec MŮŽE významně ovlivňovat), co se ve společnosti děje. Kdo tedy má onu Moc? Je docela pravděpodobné, že se levicoví intelektuálové mýlí, ale to není odpověď na tuto otázku.

Jedna možnost (která mi upřímně není cizí) je ta, že "kapitalisty" jsou nadnárodní skupiny. Pokud by tomu tak bylo, potom není pravda, že "tuto agendu ale dnes lze prosazovat prostředky čistě politickými", protože naše globální vesnice zatím nemá svého starostu ani své obecní zastupitelstvo. Přítom ochrana životního prostředí (kterou dost nejapně označujete jako "boj za ekologii") se v některých aspektech nedá řešit jinde než na globální úrovní.

Někteří říkají, že záleží na každém z nás. Upřímně řečeno to nerad poslouchám, protože jde podle mého o relativizaci viny a o delegitimizaci všeho kromě "obyčejné politiky", všeho, co by mělo potenciál účinné změny, a tedy samozřejmě i "přímé akce".

Měl jsem tu na toto téma delší výměnu názorů s panem Liborem Stejskalem a nerad bych to opakoval, takže raději ocituji z jiného blogu (i když Jíří Pehe není - ani pro mne - neprůstřelnou autoritou):
"Demokracie se jako systém vládnutí dostala celosvětově pod tlak ekonomické globalizace. Veřejný prostor, který je prostředím, v němž odehrává svobodný občanský a politický diskurz, jenž je podmínkou existence demokracie, se v posledních letech ocitnul po obrovským náporem globálních ekonomických zájmů. V jistém slova smyslu lze mluvit o privatizaci veřejného prostoru, jeho kolonizaci soukromými zájmy."
http://blog.aktualne.centru...
17. 08. 2010 | 14:54

jozka napsal(a):

zajdo, najmout si chuvu ci dojizdet znamena pokles prijmu, v pripade te pokladni v supermarketu i o desitky procent. Kdyz dostane devet litru na ruku, tak dat tri litry na to, aby si nasel praci jinde je rada k nezaplaceni. Mas takovych vic? Navic, "tam jinde" to to nebyva o moc lepsi.
17. 08. 2010 | 14:54

stále rebel napsal(a):

Pro von kulak.
Kdyby zaměstnanci nepřinesli podnikateli zisk, tak je propustí.

K rozdílné schopnosti vydělávat.
Tady je mapa, která ukazuje rozdíly v příjmech
http://en.wikipedia.org/wik...

Tedy rozdíly mezi schopnými a neschopnými.
Lze říci, že čím nižší kulturní a demokratická úroveň země, tím větší rozdíly v příjmech. Není to ani tak o schopnostech, jako o příležitostech. O společnostech sloužících jen některým skupinám nebo společnostech hájící zájmy většiny svých občanů.
17. 08. 2010 | 15:11

Pepa Řepa napsal(a):

Žasnu, kolik lidí tady stačilo přečíst uvedenou knihu a fundovaně udělat recenzi.
Stydím se, nečetl jsem ji.

Představa Václava Bělohradského jak jde akčně vystřelit z Botelu pro bezdomovce a tím zahájit Velkou říjnovou pražskou revoluci
je z říše sci-fi.

Spíš bych to viděl na plamenný revoluční projev v blízké kavárně Slavia, kde s šátečkem na krku vyzve k útoku na všechny bohatce, dá si tři Sachrdorty, pár kafí, usne a když se nechá personálem vzbudit, odjede svým luxusním vozem do svého nóbl bytu.

Druhý den ho u Moravce pochválí pan Paroubek, neboť s bohatci je třeba zúčtovat-kdo z Vás na to má?- a omluví se, neb po Řecku musí s paní Pepou do Francie na beag beet a pak za Standou na Floridu, kde má sraz s odborovými bossy.

Takže, já bych z těchto chlapíků takový strach neměl.
VŘPR nehrozí.
17. 08. 2010 | 15:13

zdenekb napsal(a):

Myslím, že málokdo dnes vyzývá k "přímým akcím", ale možná okolí nesleduju tak pozorně a citlivě jako autor.

Každopádně má pravdu, že dnes je úroveň manuálně pracujících jinde než před devadesáti lety.

Ale obávám se, že je to i díky těm "přímým akcím" (nechci ale vypadat jako fanda bolševické revoluce, totalitních režimů a gulagů - jde jen o konstatování).

Kdyby vše probíhalo "politickou cestou", jistě by se o odborech, sociální péči nebo volebním právu žen, dobře napapaní politici v Parlamentech hádali dodnes...
17. 08. 2010 | 15:19

Pepa Řepa napsal(a):

V každém případě doufám, že Václav Bělohradský obdrží 28.října státní vyznamenání-zlaté áčko- a hrdý titul:
NEJSTARŠÍ TEENAGER ČESKÉ REPUBLIKY
a tento chlapík utře zase hubu.
http://cs.wikipedia.org/wik...řej_Slačálek
17. 08. 2010 | 15:28

Pepa Řepa napsal(a):

17. 08. 2010 | 15:30

zdenekb napsal(a):

Pepa Řepa:
Paroubek nebo Staník lze považovat za levicového intelektuála asi jako Jakl nebo Topolánek za intelektuály pravicové...

Co se týče Bělohradského či jiných, myslím, že jde především o obsah - poukazovat na údajné pokrytectví je forma obrany pro hodně jednoduché povahy... Zřejmě by podle tebe mohl psát, jen když bude u nádraží somrovat o drobáky a v kapse bude mít v ubrousku kus chleba se salámem. Jinak nemá morální nárok?
17. 08. 2010 | 15:31

Pepa Řepa napsal(a):

Dovoluji si upozornit, že prohnile kapitalistická a mazaná reCAPTCHA maří světovou revoluci, neb nedovoluje odkaz na Ondřeje Slačálka.
17. 08. 2010 | 15:32

zdenekb napsal(a):

Řepa:
Neboj, převelevzdělané a samostatné pravicové individuality se o sebe umějí dobře postarat, a Slačálka si vyhledají samy... :o)
17. 08. 2010 | 15:36

klklkl napsal(a):

jklklkl
17. 08. 2010 | 15:37

Ja Pr napsal(a):

kriteriem intelektuála je že laje na kapitalismus cizími slovy ?
oddělte nejen intoše od papalášů, ale také křiklouny od pracantů.
Dělat bordel před mekáčem a nadávat na zisk či banky mi jako pupek levicovosti nepřijde.
17. 08. 2010 | 15:38

vlk napsal(a):

Koukám, že mám opět plno pošty..

První na řadě je samozřejmě dáma!

Gabrielle H.
Jsem celý Váš! Klidně na mně teď můžete dříví štípat, jsem zcela Váš a rád budu trpět ! ,-)))
Tu petici už jsem také podepsal. Už před nějakým časem. Je to málo , proti téhl e famiglii, věru málo. Ale aspoň něco.

Matěj Kopecký
Když s e chceš trapáku vůči někomu tady vymezovat, zkus si najít aspoň nějakou vlastní formulku. Jenže i to je na tebe moc. T y jsi dokonal e prost schopnosti vlastní myšlenky. I když jde o dehonestaci toho druhého.
Prostě , typický zdejší pravověrný- neznám, nevím, papouškuji. Za mne myslí rodní strana viď. Jen musíš teď řešit problém. Jestli je tou rodnou stranou teď Kalousek nebo Nečas. Nezávidím ti tohle osudové dilema. To bude dřina…

SuPe
Když už si mne bereš do úst, pardon do zobáku, tak by s měl zkusit aspoň trochu férovku. Můžeš mi laskavě s dělit, kdy jsem velebil komunismus? Nicméně vliv alternativního společenského modelu zcela jasně akceleroval sociální rozměr západní společnosti. O něčem takovém už dnes pochybují pouze ignoranti z ODS a jejich souputníci.

Xury
Nikoli. Žádná úroveň rozbíječů strojů. Západ nepotřeboval vyrábět v Číně. Jen by pracoval s nižšími maržemi. To je asi tak všechno. A l e byl by si držel svůj , tehdy obrovský, technologický a vědomostní náskok. Toho s e dobrovolně vzdal. Kvůli vyššímu zisku pár ˇ% nejbohatších. Sám si dokonale podříznul větev , na které seděl. Se všemi důsledky. . Podobná dobrovolná ztráta dominance v dějinách není zaznamenána.
Absolutní novum.

Standa t.
Jakkoli nejsem adresátem vaší otázky, je v ní použit celý citát z mého příspěvku.
Nejsme překvapen tím, jak jste ten citát uchopil! Naopak překvapen bych byl a to značně , kdyby jste jej byl pochopil tak, jak byl myšlen!
Tedy jako ironie nad tím, že v silně pravicovém mediálním prostředí si někdo vůbec dovolí tu zhůvěřilost levicového pohledu ve formě knihy.!
Nic víc a nic méně. Souhlas se nežádá. A u té demokratury jste vynechal zdůvodnění / samozřejmě/ proč demokratura. Ano takovým , jako jste vy, nic z toho, co u nás mění demokracii v demorkaturu nevadilo a nevadí. Vadí jim, když se ozve někdo zleva. Protože demorkatura by měla být, nejlépe výběrová. Jen pro nositele těch správných názorů.

Zajda
Příručkové tlachy modrých brožurek. Je sice hezké, že si je memorujete večer pře spaním. Ale když je na trhu práce půl milionu nezaměstnaných / ofiko , neovilo jich je asi o 100 000 víc/ když j e krize poptávky , tak s e zaměstnání shání s akra těžko.
Ovšme každý , kdo dělá méně kvalifikovanou práci je odle takových jako vy jen neschopna a lempl.. Klasika. Ž e i tuhle práci musí někdo dělat? A že ji , pokud možno, musí dělat dobře? To takové jako vy nezajímá. Je to prostě tupej lopata , jinak by dělal někde generálního řiditele.A už vůbec, takoví jako vy nepochopí, že je úplně jedno co a kd e člověk dělá. Protože KAŽDÝ MÁ PR8VO NA DUSTOJNÉ ZACHÁZENÍ.

V holt žijete podle hesla klasického normalizačního soudruha. Je nutné vědět , pře d kým se posr..t a na koho se vysr… t. to takoví jako zajda většinou dovedou dokonale.
17. 08. 2010 | 15:49

Ládik!!! napsal(a):

vlku,
že tě baví tak dlouze psát....
17. 08. 2010 | 15:55

Vojta Mašek napsal(a):

Chtěl bych Jaroslavu Peregrinovi poděkovat za hlavní směr jeho argumentace: obhajobu ústavní demokracie jako politického zřízení navzdory jeho nedokonalostem a kritiku vágního vymezení "globálně-kapitalistické moci", proti které chce současná levice bojovat. Tím, co totiž vytváří tuto vágnost kapitalismu,je fakt, že se jedná o moc, kterou svým každodenním chováním na trhu vytváříme a chceme dobrovolně vytvářet MY SAMI jako konzumenti!!! My sami (včetně nejradikálnějších levičáků) tuto moc svým sobeckým a nenažraným stylem života i apatií vůči institucionální politice každodenně udržujeme v chodu a podporujeme. Nelze kritizovat kapitalisty, pokud sami (demokratickou zákonnou cestou) proti zneužívání moci peněz i moci úřadů nic neděláme.

To, co prof.Peregrin ve své argumentaci opomíjí a v čem mají někteří jeho oponenti pravdu, je fakt, že v důsledku globálního propojení tržní ekonomiky dochází k oslabování tradičních lidských, sociálních a občanských práv prosazovaných na úrovni národních států. Řešení ale není v demontáži demokracie a kapitalismu, ale v hledání nových způsobů účinného prosazování základních práv na úrovni nově budovaných nadnárodních a celosvětových politických institucí a jejich veřejné demokratické kontroly. Jak toho dosáhnout? Zákonnou a středovou politikou hledání ROVNOVÁHY MEZI OSOBNÍ SVOBODOU A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ (tentokrát na úrovni globální), při současném zapojení iniciativ ze strany médií a globální i lokální občanské společnosti. To vše bez slepé víry v trh, v globální superstát a dokonalost jakýchkoliv vnějších lidských opatření.
17. 08. 2010 | 15:56

zdenekb napsal(a):

Ládik!!!
Už jsem si všiml, že tvé mentální maximum jsou holé věty a nástěnková hesla...
17. 08. 2010 | 16:02

Xury napsal(a):

Pro vlka:
vy to prezentujete jako skokovou skoro bych řekl organizovanou činnost (myslím tím globálně organizovanou). Vždyť prakticky to samé se už odehrálo před lety v Japonsku a o pár desetiletí v Jížní Korei. Rozdíl je jen v tom, že Čína je desetkrát větší než Japonsko a KOrea dohromady. Nemluvě o tom, že během let poklesly transakční náklady díky pokroku v dopravě a komunikacích. Ten proces trval desetiletí a zpočátku nebyl příliš postřehnutelný. Nicméně byl nepochybně neodvratný a nezadržitelný. Existence tak obrovských ekonomických rozdílů nemohla vydržet donekonečna.
17. 08. 2010 | 16:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Xury
a víte, že s tím, co napsal vlk Vám naprosto souhlasím.
Globalizace není to pravé ořechové, ale se Slačálkem do ulic nepůjdu.
Od toho jsou volby.

Asiat žije, aby pracoval, my pracujeme, abychom žili.

Jak chcete konkurovat Japonci z 9 dny dovolené a penzí, kterou vyplácí firma a ne stát?

A to nemluvím o Číňanovi.
17. 08. 2010 | 16:17

vlk napsal(a):

Xury

zapomínáte na zásadní drobnost. Totiž rozdíl v kvalitě. Japonsko a Korea byl jen další konkutent. Nic víc. ohl si cosi vzít ze světového kvanta práce , ale nemohl zásadně vzít skoro všechno. A to je případ Číny.
ekonomické rozdíly a to daleko větší, t u byly od nepaměti. byly součástí světové ekonomiky.
A my jsme s e svého náskoku dobrovolně vzdali. Tohle tady nikdy v dějinách nebylo.

Nota bene USa si v Číně vypěstovaly konkurenta, s jakým zatím nikdy nepřišly do styku. Snad s vyjímkou boje o nezávislost!

Já tu krátkozrakost ve smyslu vypěstuj si svého úhlavního nepřítele , prostě nechápu.
17. 08. 2010 | 16:20

SuP napsal(a):

vlku -
Vrať se k Hrbkovi a jeho popisu možností výrobce, jak reagovat na rostoucí daně. A tam leží ta Čína jak na talíři. A proč byly rostoucí daně? Protože je žral sociální stát. (to je k těm přesuníům výroby do Číny a na Tchaiwan)
Tvé zdůvodnění jak bolševik urychlil budování sociálního státu v západní Evropě jen tím, že byl, je zkrátka Tvůj pohled, Tvá logika. Klidně si ji (na férovku) měj. Z MÉHO pohledu to bylo tak, že za oponou probíhalo hospodářství podle regulí slušné společnosti a na to, aby se mohli starat o spokojenost pracujících (aby je mohli tím víc vykořisťovat), si zkrátka jenom už tenkrát vydělali. A mohli si to dovolit. My bychom byli bývali mohli být taky dál, kdyby se 80% energie direktivně nevěnovalo budování třídního nepřítele a boji proti němu. A tenhle blog je o tom, že dokud si zde budou různí salónní levičáci pěstovat teorie třídního nepřítele, nepovede to k cíli.
Dyť to snad není tak složitý?
17. 08. 2010 | 16:23

Pepa Řepa napsal(a):

Vlku, že Vy jste po dovolené.
Nějak jste se uklidnil a vylepšil.
Taky nechápu filosofii:Vykrm svého soupeře.
17. 08. 2010 | 16:27

Taoiseach napsal(a):

Vojta Mašek

No jo, už je to tady:
"...moc, kterou svým každodenním chováním na trhu vytváříme a chceme dobrovolně vytvářet MY SAMI jako konzumenti!!! My sami (...) tuto moc svým sobeckým a nenažraným stylem života i apatií..."

Jo jo, nikdo za nic nemůže, resp. můžeme za to my všichni a nejvíc potom ti, co si dovolí stěžovat si...

Samozřejmě to není pravda. Konzumní (sobecký a nenažraný) styl života formují a vnucují ti, co na něm vydělávají - což rozhodně nejsme "my sami". Zadavatelé dávají obrovské prostředky do reklamy, která se na nás valí odevšad: z novin, z rádia, z televize, z intenetu, z debillboardů... Vyhazovali by takové peníze, kdyby za ně zpátky nedostávali podstatně víc? Zbytečná otázka, není-liž pravda? Zadavatelé reklamy si takto kupují média (jednotlivé novináře jen někdy - abych se zase nedotkl cti a nevyvolal zbytečné spory).

A kupují si samozřejmě i politiky, takže tou "demokratickou zákonnou cestou" toho moc neporvete. Suma sumárum by bylo záhodno, abyste onu "globálně-kapitalistickou moc" méně vágně vymezil právě Vy. Proti posledním čtyřem větám vašeho komentáře jistě nelze nic namítat, jen tolik, že jsou zcela nekonkrétní. Kdo bude tlačit tu středovou politiku? My dva? A jak konkrétně?

Ne že bych něco naznačoval, ale MY SAMI se irsky řekne SINN FÉIN - :)
17. 08. 2010 | 16:33

vilček napsal(a):

Blog: Naprostý blábol. Pochopitelný tak po 16 rumu.
Příště psát za střízliva!
17. 08. 2010 | 16:36

Béda napsal(a):

Vojta Mašek,

dovolil bych si mírně odporovat.
V současné době maximální liberalizace, kdy úloha státu slábne (rozpouští se) ve prospěch privátních subjektů, zejména jejich nadnárodních špiček, které prakticky rozhodují o zahraniční politice i ekonomické orientaci národních států, platí (a uplácí si) politiky, byť zvolené na základě jakéhokoliv marketingu a reklamy, její lobbisté tvoří pravidla mezinárodního práva, finančnictví i diplomacie, lze politickými prostředky dosáhnout z pozice řadového občana stále méně.

Subjektivně bych řekl, že rozdíl mezi levicí a pravicí zůstává již pouze a jen v míře lpění tzv. levicových politiků na zachování sociálního státu a solidárního systému. Jinak subjektivně (personálně a morálně) přestávají být mezi těmito politiky rozdíly. Je to možná způsobeno tím, že část tzv. nadnárodního kapitálu, kterou reprezentují tzv. levicové strany cítí, že z hlediska perspektivy je lepší se částečně (ve prospěch nižších společenských vrstev "uskrovnit", nežli jít za svými cíli natvrdo a riskovat existenci.
17. 08. 2010 | 16:38

skura napsal(a):

Vojta Mašek:
Dobrý komentář!
17. 08. 2010 | 16:42

jarpor napsal(a):

SuP

Pavle, se divím, že Vlka nechápeš... :-))
Přece si vzpomeň, kolik lidí ze západní Evropy prchalo k nám když to zavádění sociálního státu nešlo dost rychle, protože i zde chvíli trvalo bolševikovi, než se "vyvinul"... :-))

Vezmi si příklad z Gabriely, která k Vlkovi píše :

"Máš hluboké, až skoro bych řekla, že geniálně šmrncnuté vhledy snad do každičkého společenského tématu. Škoda, že žádný člověk a ani Ty ne, se nemůže vyjadřovat úplně ke všemu, protože se to časově prostě zvládat nedá... Škoda...
Přeji nadále mnoho inspirace a napojení Tvé geniální intuice na nebeské sféry tam "Nahoru". Třeba tím i někomu pomůžeš otevřít zaslepená "modrá očička".

a nepruď génia ! :-)))

Hezký den
P.S.
Dyť to snad není tak složitý ... ?! :-))

Pro mne není. Souhlasím s tebou a pohledy autora.
17. 08. 2010 | 16:42

bigjirka napsal(a):

Pane Peregrine, já se cítím být pravičákem, či pravicovým liberálem. Jsem zásadním příznivcem podnikání a podnikavosti. Nenadávám tedy na kapitalisty. Občas ale nadávám na kapitál. Na kapitál typu hedgeových fondů, internacionální, bezohledný a alespoň zvnějšku anonymní. Na kapitál, který se vymknul jakékoli demokratické kontrole a může klikem na počítači ekonomicky povalit celé státy. Tohle bych dnes považoval za skutečný problém. Bafuňářům, schovávajícím se za zaměstnance by měli rozbít držku oběti mobbingu, kterých se žádný zapráskaný odborář nikdy nezastal.
17. 08. 2010 | 16:45

bigjirka napsal(a):

sakra fuj... ..měly..
17. 08. 2010 | 16:45

Ivan Nový napsal(a):

Levicovost je logický nesmysl. Je to porucha myšlení. Kdo ji má, nechť si ji má, ale mě ať ji nevnucuje. Například nemá smysl číst literaturu posledních 50. let. Je o ničem. Je o světě, kde intelektuálové chybně vnímají svět, který je obklopuje. Oni to nevidí, časem to ale vyplave na povrch. A díla z tohoto období budou zapomenuta, jako zcela bezcenná.
17. 08. 2010 | 16:46

Emil40 napsal(a):

Poctivě jsem si přečetl povídání p.Peregrina a příspěvky.Vychází mě z toho, že p.Peregrin by se měl držet toho pova co má rád a vzít si doživotní neplacené volno.Velice nerad bych byl, aby některý můj vnuk u něho studoval a on mu se svými názory hnojil hlavu.Názory jsem ochoten vyslechnout od prava i leva, ale tohle je pro mne pouhé plácání.
17. 08. 2010 | 16:50

Ivan Nový napsal(a):

to Bigjirka, hedgeové fondy jsou důsledkem přebujelého a zcela zbytečného sociálního systému. To co popisujete je levicová porucha trhu. Státy aby financovaly zbytečný sociální systém se zadlužují a stávají se vhodnou kořistí. Jediná cesta vede přes zrušení státem garantovaných penzí a sociálních dávek. Tedy pokud za vhodné řešení nepovažujete bankroty států.
17. 08. 2010 | 16:53

Petr Havelka napsal(a):

V zemích jako Čína dochází k obrovským rozdílům mezi venkovem a velkoměstskými aglomeracemi. Spousta lidí z venkova migruje za prací do montoven, na stavby, k šicím strojům. Velkoměsta nabírají dynamiku, ale venkov zůstává při starém, nerozvíjí se. Rozevírají se tu "sociální" nůžky.

Něco podobného se děje ve "vyvinutějším" západě. Příjmy těch nejlépe placených obrovsky narůstají a dělníci zůstávají na svém. Rozevírají se tu příjmové nůžky.

Výhodou dělníků v rozvinutých zemích je sociální a zdravotní systém, který je na dobré úrovni, zatím.
Zatím funguje princip solidarity.

Státní rozpočty jdou do mínusu, takže něco jako připlácení si do důchodu či zdravotního pojištění nás zcela určitě nemine. Silně pochybuju, že na solidní platby budou mít dělníci či rolníci. Možná si je pořídí část pracující inteligence,(aby tady bylo něco z radikálně levicového slovníku :) ).

Jinak, k smíchu to moc není, protože dělnické profese bývají dost namáhavé, odchod do důchodu se prodlužuje a tělo fyzicky chátrá. Přitom tu stále zaznívají hlasy, že dělníci mají malou produktivitu. Mnohdy je to vinou pracující inteligence, poněvadž jim nedodá kvalitní podklady, nezajistí material, uzavírá nevýhodné smlouvy, prostě to organizačně nezvládne.

Po takovémto trapném intelektuálně organizačním "výkonu", dělníci dělají přesčas, soboty, noční a podobné oblíbené libůstky.

Pracující inteligence si k dělníkům na přesčasy, noční a soboty odbíhá od rodinné pohody a je tím znechucena a stresována.
17. 08. 2010 | 16:54

Petr Havelka napsal(a):

Pane Ivane Nový,

můžete mi sdělit výšku a směr dosaženého vzdělání, popřípadě jakou vykonáváte funkci?
17. 08. 2010 | 17:00

Ivan Nový napsal(a):

to Emil40, názorový střed ale neexistuje, vaše strategie je nefunkční, z nesmyslu nikdy neplyne nic jiného než zase jen nesmysl. To jsou základní pravidla logiky. Není střet levo vs. pravo, protože to levo je nesmysl. Důsledkem i nepatrných ústupků vůči levici, je za čas nárůst státního dluhu a bankrot státu. Zajímavé například je, že vyšší nezaměstnanost v Evropě, nevede k větší aktivitě lidí, ale pouze k větším nákladům těch co pracují na živení nezaměstnaných.
17. 08. 2010 | 17:01

Ivan Nový napsal(a):

Mohu, VŠ a jsem přímým plátcem daní, nejsem příjemcem žádných dotací, nejsem státním zaměstnancem :-)
17. 08. 2010 | 17:03

Ivan Nový napsal(a):

Pane Havelko, zabezpečením chudých na stáří byly, jsou a budou jen jejich vlastní děti. Takto to fungovalo tisíce let. A zase to takto bude fungovat. Státy, které by se snažily garantovat penze, dříve či později zbankrotují.
17. 08. 2010 | 17:06

Petr Havelka napsal(a):

Pane Nový,

to je jistě chvályhodné. Platíte vysoké daně? Tedy vzhledem k příjmu.
17. 08. 2010 | 17:08

Petr Havelka napsal(a):

Pane Nový

zabezpečení na stáří donedávna řešil průběžný důchodový systém. Pokud bude po Vašem, tak ano.

Mám dotaz. Co bude stěmi, kteří bohužel děti nemají, jedno z jakých důvodů, nebo s těmi, kteří na stáří o své děti přišli?

Nezlobte se, ale víte co je Sparta, tím nemyslím fotbalový klub ani cigarety.

Z vašeho líčení budoucnosti to vypadá na sebeeuthanasii jelikož finanční insolventnost nedovolí pokračovat v životě po dosažení důchodového věku.
17. 08. 2010 | 17:15

zdenekb napsal(a):

Ládik!!!
Tvůj poslední příspěvek je potvrzením mého předchozího... :o)
17. 08. 2010 | 17:18

Xury napsal(a):

Pro vlka:
ekonomické rozdíly mezi Čínou a zbytkem světa sice byly vždy, ale technologicky začaly narůstat až někdy v 18. a 19. století. Nicméně to není podstatné. Ty technologie už byly v Japonsku, na Taiwanu, v Koreji a jinde (o Evropě ani nemluvím). Nevím, jak by tomu mohl kdokoliv zabránit. To, že s ekonomickou silou poroste i politická síla Číny je jasné. Paradoxně se na to příznivci levice těší. Osobně si myslím, že nemají na co.
17. 08. 2010 | 17:21

zdenekb napsal(a):

Ivan Nový:
Z vašich příspěvků, jako by zaznívalo "slovo Boží". Co vám nelahodí, prohlásíte za neexistující, nelogické či poruchu mysli. Dokonce víte, jak bude za padesát let hodnocena dnešní literatura! Gratuluji.
Tak zduřelé ego se hned tak nevidí...
17. 08. 2010 | 17:21

StandaT napsal(a):

vlku: Já raději budu žít v demokratuře, kde může jeden filozof napsat a vydat knihu a druhý s ní může veřejně neslouhlasit, než v demokracii, kde jsou nekritizovatelní autoři a svaté texty.

Jinak jsem si nevšiml, že by zde byli zakazováni či pronásledováni autoři levicových textů. Knižní trh a média jsou dva rozdílné světy a mixovat je poněkud účelové. Toť z mé strany vše.
17. 08. 2010 | 17:23

Deli napsal(a):

17. 08. 2010 | 17:24

yorick napsal(a):

No to sem se dnes nachechtal. Maestro Peregrin, takto v curr.vit. logik, se pustil do zápasu s Bělohradským. Ale bez brnění, bohužel. Ještě napsat nějakou věhlasnou maličkost, jako třeba levičák Kerouack. No proč ne, že? Davidovi nakonec taky upad šutr na hlavu usnuvšího Goliáše a je z toho biblickej příběh jakejchsi bojovnejch nomádů. To na okraj.

Vlez jsem sem jen proto, abych sdělil svoje rozkošné nadšení nad "pravicovým intelektuálem". Už se směju asi hodinu. No a do toho Ivan Nový. Nic nepochopil příteli, měl jste rovnou odpovědět že jste ing. a je fuck v jakém oboru, pravicový intelektuále. Tohle není blog pro vás, věřte mi. Peregrin neperegrin, s nímž máte nad pochybnost společnou slabost pro matematiku. V tom případě mám v naznačeném oboru pro vás a Peregrina zásadní matematický problém: Jaký je rozdíl mezi slepicí???!!! Upozorňuji, že to lze vypočítat a otázka je celá - pro méně chápavé :-)))!
17. 08. 2010 | 17:26

skura napsal(a):

Ivan Nový:
"Jediná cesta vede přes zrušení státem garantovaných penzí a sociálních dávek. Tedy pokud za vhodné řešení nepovažujete bankroty států."
Nechcete lidi po šedesátce rovnou střílet? Vy máte naprosto jasno a všechno ostatní je omyl, že? To tady už několikrát bylo a vždycky to blbě dopadlo. Člověče, máte představu, co by se dělo, kdyby se svět vydal Vaší cestou. Nevěřím, že to myslíte vážně. Musíte být vykutálený vtipálek..
17. 08. 2010 | 17:28

stále rebel napsal(a):

Svou genialitou nás tady obšťastňuje nick Ivan Nový, co příspěvek to perla.
A jak to má v té své hlavě krásně srovnané, například:

Cituji jej:
„hedgeové fondy jsou důsledkem přebujelého a zcela zbytečného sociálního systému. To co popisujete je levicová porucha trhu. Státy aby financovaly zbytečný sociální systém se zadlužují a stávají se vhodnou kořistí. Jediná cesta vede přes zrušení státem garantovaných penzí a sociálních dávek“.

Wiki:
„Hedge fond je speciální fond, který téměř nepodléhá regulaci. Je vysoce rizikovou investicí, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou však vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. prodej nakrátko či pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory.“
http://cs.wikipedia.org/wik...
17. 08. 2010 | 17:37

Ládik!!! napsal(a):

zdenekb -
pro mě jsi levicový intelektuál, co zrovna útočí.
17. 08. 2010 | 17:41

somebody napsal(a):

to Pepa Řepa 15:13

to byl jeden zřídkavý příspěvek
( Váš)přibližující se realitě,ne pouhé panoptikum.I když! -Paroubek není nejhorší z levice.To ne.Umí aspoň mluvit.
Metoda jak odvést pozornost od společnosti je neustále stavět levici do světla otázkou "kdy už konečně udeří?" vždyť r.1933 v Německu vyhráli volby komunisté ale udeřili hitlerovci.
Levice není boxer,který je předurčen k "úderu".Levice má cíl sjednotit lidi v názoru na to co je normální a nenormální v lidské společnosti,jaké normy potřebují respekt většiny.Bohužel učte lidi myslet v jednom gardu! Školy to nedokázaly za celá tisíciletí.Proto nemohou levici odpustit,že se tu a tam musí poškorpit za něco.A lidi z toho desítky let bez vděčnosti těží.Když o to přijdou,plácají nesmysly,jančí,podlézají,
překrucují a vykrucují se-jakoby ztratili identitu.Nejčastěji hovoří takové panoptikum.Diskuse není plácání chytrostí a ušlechtilostí-diskuse je dívat se na věc dost zblízka,k věci.Nacházet klíč k řádu věcí,ne popisovat ta četná srovnání -země ta a ta.Srovnáním zjistíte jen rozdíly,které vždy existují.To jenom v ČR chápali socialismus tak podivuhodně provizorně jakoby byl podmíněn velikostí Rusi.Proto ho dnes nemají,protože ho nechápali.Ale šlo o ně,Čechy samotné,ne především o Rusy.Kdyby po válce odmítli jejich poradce,žili by dále.Stejně.Dokud lidé nepochopí sociální realitu,nejsou schopni ji trvale zlepšit.Vše se zde odvíjí ne od úderu,ale od chápání lidí.Bohužel-nechápou i chemii např.Je to víc,nějak moc,nemyslíte?
17. 08. 2010 | 17:41

tata napsal(a):

mily pravičaci
ve sve oponetuře panu vlkovi,vlastně potirate svoji zakladni myšlenku,strategiji i sve dogma že trh rovna se konkurence vyřeší vše.

ejhle najednou to neplati,at je řad sebelebší ,jestli nestoji naka protivaha i když je jako celek horši některe její prvky byli nebezpečne,tudiš at chcete nebo ne to že tady egsistoval levy blog bylo vyhodou lidi v kapitalismu,tento fakt at se vam to libi nebo ne je nespochybnitelny,už jenom že chtěli dokazat jaka je ta levicovost nesmysl.

Konečně prakticky rozpad leveho bloku a te hrozby levice vicemeně pominul a je vidět jak celosvětově se ty prava všude ořezavaj,nebo jak převlada nazor v tisku,,nebot je převažně v rukou pravice,,jak je neudržitelne ty ruzne vyhody socialni,obratí se dusledek krize,kde jen nenažranost určite skupiny lidí,přivedla tento svět na kraj naprosteho chaosu a bankrotu a ejhle oni za krizy nemohou bankeři ,makleři,spekulanti ale drobní vkladatele kteři si pujčili a nevraceli ale chapu todle pravicove dogma plati jen kdy se to hodí v druhem připadě je zcela mimo misu jak jinak že moji pravověrní.
17. 08. 2010 | 17:44

stále rebel napsal(a):

Pro Petr Havelka.
Není ani v zájmu státu ani ekonomiky jako takové, aby se lidé ve svém chování vrátili desítky let zpět. Stát by mohl mít problém s rostoucí populací a výrazně by to snížilo výkon ekonomiky.

Podívejte se například na hodnocení států z pohledu konkurenceschopnosti.
http://www.businessinfo.cz/...

Početné a soudržné rodiny starající se o své členy nebudou tou nejlepší pracovní silou. Trh potřebuje svobodu, flexibilitu, mobilitu.
17. 08. 2010 | 17:52

zdenekb napsal(a):

stále rebel:
Roztomilé na tom je, že jak přemoudřelý VŠ Ivan Nový, tak autor blogu popisují jako útočníka levici...

Přitom Bělohradský (a další) obvykle jen reagují na "nevinné" a naprosto "neútočné" nápady typu: "zrušení státem garantovaných penzí a sociálních dávek" (I.Nový).

Příznivci pravice tu ve všech diskusích dokola omílají fráze o "lůze, sockách a netáhlech", a hned nato fňukají, jak extrémní levice prý šíří "útočnou třídní nenávist"...
17. 08. 2010 | 17:54

Nenaštvaný napsal(a):

"Intelektuální pravice není..." píše Unknown. A já se ho ptám:
A "Jára" je vosk?
Dále Unknown píše:"Intelektuální levice útočí..." To je staré, co tu je civilizace. A stejně staré je, že intelektuální pravice, jako veškerá nerevoluční civilizace, prostě tvoří. Musí přece někdo taky něco dělat a tvořit hodnoty, ne?
17. 08. 2010 | 17:57

nerba napsal(a):

to Nenaštvaný:

ono jde o to v jakém seskupení,vzájemných vztazích tvořivost probíhá-to mohou dát jen normy chování a odměňování-proto typický klasický požadavek levice po celá staletí -platit lidi za práci,kvalitu,výkon-ve výsledku-byl projevem právě úcty k tvorbě-normotvorně.Proč myslíte,že v normách,které tvořila levice se uplatnila právě pravice? Já si to nemyslím.Levice se dnes tady přesouvá k intelektuální sféře více než pravice protože je buď nemajetná,nebo nesnáší riziko podnikání ale i její jistá část část i vykořisťování druhých a vlastní predestinaci k bohatství na úkor jiných.Neztrácí,bere tím více než by často napodnikala.Levici která tvořila nomenklatury sem neřadím-mezi poctivou levici.Což dnes si do vlády a Nervu nenatáhla pravice své předurčené profesůrky zejména?
Samozřejmě část dnešní levice je přehnané obranářství pozicemi-hovoříme-li o pseudoelitě vědy a školství.Ale pravice tomu pomohla absolutně nejvíce.
17. 08. 2010 | 18:08

TS napsal(a):

Zdenekkb:
add)zrušení státem garantovaných penzí

soucastny prubezny system znamena - pri planovanem demografickem vyvoji (a zadnou relevantni studii, ktera by dramaticke starnuti populace nepredpovidala jsem nevidel), ze bud se bude chodit do penze v 80 (jak je jiz ted obcas slyset) nebo bude kazdy penzista dostavat sve garantovane nic. Od zadneho zastance prubezneho systemu jsem neslysel, jak toto vyresit.

Rozumim, ze prechod na fondovy system v sobe skryva rizika, ale ty jsou jiste mozna minimalizovat - napr ne privatni fond, nybrz statem spravovany. Usporene castky by pak byly stejne garantovany statem jako jsou penze dnes, ale o kterych toho v soucastnem systemu nemuzeme mnoho rici do budoucna.
17. 08. 2010 | 18:16

greenish tentacle napsal(a):

Ani Václava Bělohradského nezajímají mouchy. Tím sdílí stejou pozici s panem Peregrinem. Jsou jedna parta, z mé perspektivy.
17. 08. 2010 | 18:22

Pepa Řepa napsal(a):

To somebody
starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Jiný tedy nebudu. Volím parodii, nadsázku, protože mně celý svět připadá jako jedno velké panoptikum.
Ať s z toho každý vezme co chce.Do vážnější roviny sklouznu málokdy, pak toho lituju.
Dělení pravá-levá mně přijde jako absurdní.Ve svém životě jsem ale dostával direkty na bradu pouze od komunistické levice.
Z mnoha lidí to je cítit dosud. Jak je to u Vás nevím.

Názory pana Nového jsou pro mne až moc silná káva, ale via Václav Bělohradský bych se nevydal.

Jen mi přijde nekonzistentní, když ti, kteří horovali pro rozbíjení národních států se dnes diví, že jsou firmy, jejichž vliv a moc státy převyšuje.Totéž pokud jde o imigraci, která se vymkla z kloubů.Pak se nemůžu divit.

Mimochodem, Japonsko skutečně nemá státem vyplácenou penzi, řeší to firmy, když se položí, máte smůlu.

V minulých stoletích se to řešilo tak, že se "přestárlý" odvedl do lesa a měl čekat, až přijde božstvo.
To není fór.
17. 08. 2010 | 18:26

zdenekb napsal(a):

ts: Reagoval jsem na pronikavé názory pravičáka Ivana Nového(má, Ivane, vůbec logické opodstatnění pravice, když levice "neexistuje"?!?), který by u penzí zrušil nejen garantované minimum (proti připojištění v principu nejsem) ale státní důchody jako celek, i všechny sociální dávky jako celek...

K čemu by pak občané stát, který nic nezajišťuje a není nijak užitečný, vydržovali, zatím bohužel neprozradil...
17. 08. 2010 | 18:27

filip II. napsal(a):

Pro AlJouda:
Je-li podle vás pan Bělohradský nýmand, pak mám na jazyku přiléhavý výraz, kterým bych nazval vás. Nebyl by to slušný výraz, proto raději nic neuvádím, aby mě pan Stejskal nemusel mazat.
17. 08. 2010 | 18:41

Petr Havelka napsal(a):

K čemu je občanovi stát?

To je přece jednoduché. Stát je dojná kráva, nic víc.

Dojná kráva pro politiky.
Dojná kráva pro lobysty.
Dojná kráva pro některé podnikatele a velké korporace.
Dojná kráva pro banky.
Dojná kráva pro přebujelý stav státních zaměstnanců.
Dojná kráva pro chytráky, kteří znají systém sociálních dávek lépe než samotní úředníci.

Tu krávu předevšim živí zaměstnanci a střední třída. Trochu málo.
17. 08. 2010 | 18:43

somebody napsal(a):

to Pepa Řepa:

věřím Vám,že údery možná na Vás přicházely od levičáků,i když zda jste nebyl přecitlivělý nevím.Ale rozhodně destruktivní tlak na etické normy jistot pocházel po r.1990 od pravice.Ten byl "plošné" hubení odpůrců,domnělých i skutečných.Co levice jehlou,to pravice plochou.Odsud podezření:dnešní pravice-jsou bývalí jezedáci z bojů proti mandelince bramborové.Převlek svazáka.Mohorita,Nečas.Bobona se sekundy striptýzu při převleku zdržuje.Levicový Bělohradský v Terstu a profesor je totéž co pravicový Klaus v Rakousku před revolucí a profesor:Někteří tajní komunisté chystali přes tyto vybrané osoby-exponáty vyhlazení vzpomínek na nucené práce.Aby se tím překrylo.
S negativní rolí globálního kapitálu a imigrací s Vámi ve všem nesouhlasím.Nebylo by toho,kdyby to pro domácí exponenty nebylo výhodné.Ti se tím rádi zakryjí.Pokud bude hodně lidí tomu věřit podobně Vám.
17. 08. 2010 | 18:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdenekb
Stát je nutno vydržovati zejména kvůli státním orgánům. Je to jako s tělem.
Bez orgánů zahyne tělo. I ruce.
Obě. Levá i pravá.

Že Vám to nebere hlava ? No mě taky ne.
Asi se budeme takto muset spolehnouti na tu státní hlavu :

http://ateo.cz/f/images/k/k...

Mějte se.
Jdu si trochu přivydělat na důchod. V pokru. Připadá mi to jistější, než narvat prachy nějakému panoptiku v bance přímo do chřtánu a pak trpně čekat co a jak.:))

P.S. Levice neútočí. To si jen šibal autor trochu rýpnul do levounů :))
Útočíspíše kvazipravice, rýpnu si tedy i já. :((
17. 08. 2010 | 18:49

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Když ona vidina miliardy Číňanů makajících za hrstku rýže byla tak sladká ...

Rád citujete samotného VIL. Trousil různá moudra, třeba to, že mu buržoasie prodá i provaz, na kterém ji oběsí.

Neměl to říkat. Islám a Asie taktně mlčí.
17. 08. 2010 | 18:51

bape napsal(a):

pro Peregrín

Dle blogu je vidět, že Vám pivo šmakuje, ovšem, pak se nelze divit, co to s Vámi dělá, soudě dle blábolu.
17. 08. 2010 | 18:55

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

stát krom jiného určuje a je garantem dodržování určitých pravidel. Zajišťuje krom jiných plnění funkcí, obranné, vzdělávací, kulturní, včetně ochrany kulturního dědictví, sociální, budování infrastruktury, ochrany životního prostředí a pod..

Zajisté uznáte, že ponechání těchto funkcí na bedrech jednotlivců by asi nebylo to pravé. Že je tyto funkce důležité plnit a že někdo musí být zastřešujícím koordinátorem k tomu došla společnost již ve starověku.
17. 08. 2010 | 19:07

Fanoušek Václava Bělohradského napsal(a):

Pane Peregríe, děkuju za tip, zítra běžím do knihkupectví si tu knihu koupit !!! Není v této zemi lepšího myslitele než je Václav Bělohradský a na každý jeho byť jen článek se těším. Dokonale popisuje naši dnešní realitu, bravurně a výstižně formuluje a přesně vyhnátne jádro pudla.
Ještě jednou díky !!!!
17. 08. 2010 | 19:10

Ďaur napsal(a):

Ad autor: "Kupte si pána!" "Kupte si pána!" volal otrok Diogénes, kterého máte údajně rád. Ale nerozumíte mu. Bohužel.

Ad Nenaštvaný a Nevyhoštěný: Ještě jsem neviděl žádnou pravici, která by hodnoty tvořila.
Pravice odjakživa jenom kořistí. A parazituje prostřednictvím kapitálu na hodnotách vytvořených prací. (Viz i Peregrin. A jeho nepráci.)
Proto končí nakonec mimo dějiny. Nechci používat klišé "na smetišti. Protože i J.P. tam nutí žít a paběrkovat bezdomovce.

Autor J.P. by se měl stydět, že se vydává za filosofa. Julien Benda měl pravdu o Zradě vzdělanců...
17. 08. 2010 | 19:12

arnazach napsal(a):

Vlk:
S veskerou uctou k Vasi plodnosti, je to neokomunisticka knizka, a pokud se na jejich stranu stavite, pak nerikejte, ze nehajite komunismus.

Na druhou stranu i extremy patri k demokracii. A jde-li o chytre reci - nekdy to ti hosi jako Skabraha ci Stern a driv i Belohradsky (ne Keller) pekne formulujou, ze si to prectu radsi nez nejake slataniny, s nimiz bych mohl i souhlasit.
17. 08. 2010 | 19:13

StandaT napsal(a):

tata: pane tato vůbec nerozumím, na co reagujete.

Autor tohoto blogu neudělal nic jiného, než že pouze veřejně vyslovil nesouhlas s obsahem jedné knihy. Nic víc. Nikterak nezpochybňoval právo autorů jí napsat či vydat. Neupíral, nezesměšňoval. Dle mě se plně pohybuje v mantinelech demokratické diskuse. Reakce, která přišla (první odstavec) mě zaskočila - a to jsem tady četl mnohé - a proto jsem na ní zareagoval. Právo autora nesouhlasit ohodnotit "demokraturou" považuji za, diplomaticky řečeno, neadekvátní. Pokud to nezaskočilo Vás, mne - při Vaší již vícekrát projevené citlivosti na právo vyjadřovat se - zaskočuje také.

Ale asi mám nedospělé představy o veřejné diskusi resp. symetrie v ní :)
17. 08. 2010 | 19:26

Samozivitelka napsal(a):

Nechapu, co proti staremu milostpanovi porad mate?
Uklizim ted v Jilske v jeho Ustavu, co me vyhodili z Luxoru. A milostpan Peregrin mi nechava flasky od piva. Bohuzel uz plati jen 2 kacky za lahev. To milostpan Tomsky mi flasky nenechaval. Protoze nepije. Ma rad knizky. A penize.
Ja myslim, ze i takovydle podivini musi bejt. Nebyl by ani tendle diskurs. Jak tomu ucene rikate.

Mam bohuzel zase jen terminovanej uvazek. Po tydle poznamce me asi taky vyhodi. Pisu totiz na milostpanovu pocitaci v Ustavu. Ale bez toho by me nebylo slyset. Dneska 10. Flasek Gambacu. A ctyri navrch naproti u Vejvodu. Drzitelum kulturniho kapitalu cest!
17. 08. 2010 | 19:30

Béda napsal(a):

Pravičáci zde obvykle píší hanlivě o vědcích z oboru humanitních věd. Nechtěli by položit p. Peregrinovi některou ze svých oblíbených otázek?

Třeba z čeho a za co konkrétně je odměňován?
17. 08. 2010 | 19:41

Monika napsal(a):

S autorovým pohledem sice nesouhlasím, ale jeho článek je velmi zajímavý.

Řekla bych, že je NESMYSL vytýkat intelektuálovi, že nejde do politiky. Od toho je právě intelektuálem, ne? Jeho parketou přece není dělat politiku (i když nemálo z nich se k tomu nechá zlákat - a často to dopadne katastrofálně), nýbrž "obracet pozornost k zastíraným skutečnostem".

Byl Karel Čapek LEVICOVÝM intelektuálem? Směšná otázka. Ale autor by ho mezi ně nepochybně zařadil. Připomeňme si např. Čapkova slova z roku 1925, tedy z doby, kdy byla I. republika (náš vzor!) v největším rozkvětu:

"Ponižuje nás, že volíme poslance, kteří nejsou našimi poslanci; že svěřujeme všechnu moc ve státě parlamentu, jenž není již parlamentem; že naším jménem jsou dělány zákony a reformy, jež nejsou dobrými zákony a reformami. Pro nás, kdo nejsme politiky, je demokracie jistý systém kreditu; volíce tu nebo onu stranu, svěřujeme jí svůj morální souhlas; ponižuje nás, je-li ho zneužito k věcem nedobrým.

Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám; proti vládě stran; proti hlasovací mašinérii; proti inkompetenci; proti politice za zavřenými dveřmi; proti všemohoucnosti výkonných výborů; proti našemu ponížení; proti úpadku demokracie. My, pouzí občané, nechceme vládnout; my chceme jen důvěřovat. My můžeme znovu a znovu zkoušet, než se najde politický systém hodný naší důvěry; ta jediná možnost a to právo nám ještě zbývá; a bylo by politickou letargií, kdybychom toho práva neměli užít v této neslavné době."

Knihu Kritika depolitizovaného rozumu jsem nečetla, ale jak znám autory, rozhodně jim nejde o demontáž demokracie, ale o pravý opak - ve smyslu slov Karla Čapka. Nebo si pan Pelegrin myslí, že současný způsob české demokracie a stav právního státu je již dokonalý? že mu v tomto smyslu není již co vytknout? ;-)
17. 08. 2010 | 19:49

denda napsal(a):

TS.

Mohl byste mi prosím, vysvětlit, jaký vidíte rozdíl mezi průběžným financováním a státním fondem? Opravdu jsem nepochopil: „ale o kterych toho v soucastnem systemu nemuzeme mnoho rici do budoucna.“

Mně osobně to připadá stejné. Kdyby se důchodový účet nevykrádal tak by tam bylo celkem dost. Jediný rozdíl bych viděl, pokud by ten státní fond investoval, ale kam do státních dluhopisů? Svého státu? A co když půjdou do kytek, jakože půjdou.
Ještě větší pitomost je pak státem garantovaný soukromý fond (a to by musel být, pokud by bylo spoření povinné). Při představě, že po letech spoření fond krachne a jako že krachne až se začne vybírat, to zaplatíme ze svých daní znova….
17. 08. 2010 | 19:53

Zdislav napsal(a):

to Monika:

Čapkova slova:
my pouzí občané,
všemohoucnost,zavřené dveře,letargie,ponižování,
hlasovací mašinérie-výstižný popis samoúčelu.Tak je to když jsou lidé rádi,že někdo jiný dělá politiku a vláda důvěru v lidech nehledá
Jak zabránit samoúčelnosti politiky? Nechceš se nechat od ní popíchat trním-nechoď k ní blíže.Vidíme,že to nepomáhá.
Myslím,že Čapek přehlédl možnost nejjednodušší-strany s opravdovou důvěrou.Volené i uznávané.Oblíbené.Většinové nakonec bez nátlaku na všechny.Strany s pracovním charakterem,pozitivními cíli,naslouchající lidem.Unikum v politice.Potřebné lidem jako sůl.
Ne liberalizovat,ale jednat.
17. 08. 2010 | 20:07

Monika napsal(a):

Ještě dodatek. - Nic naplat, mezi LEVICOVÉ intelektuály by si měl pan Peregrin zařadit i papeže Benedikta XVI. Zde je pár citátů z jeho encykliky "Caritas in veritate", kde se obsáhle zabývá otázkami, jako je např. solidarita, význam odborů, právo na práci či nutnost ochrany životního prostředí:

"Trh ponechaný pouhému principu ekvivalence hodnot směňovaného zboží nedokáže vyprodukovat takovou sociální soudržnost, kterou má sám zapotřebí, aby fungoval dobře. Bez forem solidarity uvnitř trhu a bez vzájemné důvěry nemůže trh plně vykonávat svou ekonomickou funkci. Tato důvěra se dnes na mezinárodní úrovni ztratila a ztráta důvěry je ztrátou závažnou.

Ekonomická činnost nemůže vyřešit všechny sociální problémy pomocí jednoduchého rozšíření tržní logiky. Musí být zaměřena na dosahování obecného dobra, o které se má starat také a především politická obec. Proto je třeba mít na paměti, že příčina velkých nevyvážeností tkví v oddělování ekonomické činnosti, jíž by měla náležet pouze produkce bohatství, od politické činnosti, jíž by pak mělo příslušet uplatňování spravedlnosti pomocí přerozdělování.

Téma rozvoje je dnes silně vázáno také na povinnosti, které vyplývají ze vztahu člověka k přirozenému životnímu prostředí. Bůh ho daroval všem a jeho užívání pro nás představuje odpovědnost vůči chudým, vůči budoucím generacím i celému lidstvu. Způsoby, jakými lidstvo zachází s životním prostředím, závisejí na způsobech, jakými zachází samo se sebou, a naopak. To vybízí dnešní společnost k vážnému přehodnocení svého životního stylu, který v mnoha částech světa inklinuje k požitkářství a konzumismu, lhostejno ke škodám, jaké z toho plynou. Každé porušení solidarity a občanského přátelství působí škody životnímu prostředí, stejně tak jako zhoršení životního prostředí vyvolává nespokojenost v sociálních vztazích. Příroda je zejména v naší době natolik integrována do sociálního a kulturního pohybu, že už téměř nepředstavuje nezávisle proměnnou."

Encyklika Caritas in veritate
http://www.radiovaticana.cz...
17. 08. 2010 | 20:19

jozka napsal(a):

Ivana Noveho neberte moc vazne. Bejval kulturni vlozkou uz pred lety na Neviditelnem Pesovi. Aspon mam za to, ze je to on, silne pochybuji, ze by dva stejne pisici jedinci pssli pod stejnym jmenem.

Legracni bylo, ze jednou priznal, ze je pribuznym Vilema Noveho (pametnici vedi).
17. 08. 2010 | 20:19

stále rebel napsal(a):

Jedno z častých pravicových tvrzení je, že pravice chce levný stát. Je to tvrzení pravdivé jen částečně. Pravičák nechce platit daně to ano, ale co se týče nákladu na stát a zadlužování jsou si s levicí rovni. Liší se jen v prioritách. Například levice více podporuje výdaje v sociální oblasti, pravičák utrácí jinde, například úspory v sociální oblasti musí kompenzovat vyššími náklady na policii, soudy a podobně. Pravičák taky rád vede války a proto zpravidla více investuje do armády a zbrojení. Kdo mi nevěří, ať se podívá na státní finance pravicových vůdců jako byl Reagan, Thatcherová, Bush.
17. 08. 2010 | 20:21

Petr Havelka napsal(a):

Pane Bédo,

co pro občany zajišťuje stát samozřejmě vím, ale můžeme na to jít bodově :)

Obrana - gripeny, pandury, padáky ...
Školství - Plzeň, soukromé VŠ, SŠ
Infrastruktura - zavřít kompletní Ředitelství silnic a dálnic, ČD Cargo a na krajích by se také našlo

+ spravující ministrstva

Mám pokračovat?

Platíme se stát, ale ten je nehospodárný, tudíž nejsou peníze na polevu na dortu přitom někdo má šlehačku až za ušima, ale my tu žereme suchý dort bez nádivky posypaný mletým cukrem s příměsí sádry.
Přitom je nám kázáno cosi, že si žijeme nad své poměry, že budeme muset ubrat, že jsme naflákali dluhy.

Konkrétně já, jsem žádné dluhy státu nenaflákal. Daně platím, sociální dávky nepobírám, přitom nemám nic proti tomu, aby potřebným byly různé podpory udělovány. Solidarita ve společnosti je důležitá.

Část společnosti si myslí, že živí různé socky, pro některé je socka i dělník, který celý život pracuje za podprůměrnou mzdu.

Co se dá dělat. Solidarita na ústupu.
17. 08. 2010 | 20:23

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

pokud to formulujete takhle - pak naprostý souhlas.
17. 08. 2010 | 20:31

bigjirka napsal(a):

Havelko, solidarita je dobrovolná. Státem vynucená "solidarita" je loupeží za bílého dne.
17. 08. 2010 | 20:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane bigjirko,

taktak solidarita státem vynucená.

Mám dotaz. Kdyby solidarita se státem byla dobrovolná, jak to dopadne?
17. 08. 2010 | 20:36

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, na to jeden nemusí být zrovínka philosoph, by věděl, že levácí se radostně mýlí furt a neustále, neřkuli pravidelně. Kdo z bezmozků jim ešče na to skočí, tak dříve či později ucítí krev. Nihil novi.
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/m/m...
17. 08. 2010 | 20:40

Béda napsal(a):

bigijirka,

státem vynucená solidarita je solidarita systémová.

Jak byste kupř chtěl řešit situaci celoživotních invalidů, (mezi které chraňbůh abych to přivolával může kdykoliv spadnout kdokoliv - včetně vás, situaci po povodních (které jsou stále častější), dopady krize...

Ponechal byste to všechno pouze na neviditelnou ruku trhu, milodary, humanitu, charitu a pod., tedy na nárazové nesystémové dobrovolné aktivity?

PS: co říkáte v tomto smyslu kupř. Kalouskově povodňové dani? Žeby i ultrakonzervativec nakonec procitnul?
17. 08. 2010 | 20:43

Béda napsal(a):

oprava:

doživotních nikoliv celoživotních (invalidů).
17. 08. 2010 | 20:47

Jarda napsal(a):

Intelektuální levice neexistuje.Intelektuál znamená samostatně myslící člověk a ne součást stáda - tzn. nemyslících hovad.
17. 08. 2010 | 20:47

antoninovy napsal(a):

Milá Moniko

skvělý vstup s Ratzingerem a s citací z jeho "Caritas in Veritate", tato encyklika je takřka revoluční s shrnuje situaci tohoto světa, a nabízí řešení.

Gratias

an
17. 08. 2010 | 20:50

Hejl. Jiří@seznam.cz napsal(a):

Peníze jsou jenom prostředek směny práce za jinou práci a ne modlou, která se může množit sama od sebe. A právě nespravedlnosti v této směně jsou důvodem všech potíží a způsob jejich řešení je věčným sporem všech filozofů Nejde ani tak o pravici a levici, ale o stupeň sociálního cítění a o morálku ve smyslu "nelhat a nekrást".Lidé se revolucí nezměnili, ale občanská morálka je asi o hodně horší a to se týká i politiků, pravicových i levicových a pokud v tomto směru nedojde ke zlepšení, jsou všechno jenom slova.
17. 08. 2010 | 20:52

stále rebel napsal(a):

Pro Jardu.
Tohle by se ti mohli líbit jako čtení na dobrou noc.

„Konzervativci jsou méně inteligentní
V jakési americké dlouhodobé studii s 15.000 účastníky vykázali mladí lidé, kteří se označili jako "velmi konzervativní", vesměs podprůměrnou hodnotu IQ (95). Naproti tomu ti, kteří se označili (v americkém pojetí) za "velmi liberální", dosahovali IQ 106. Není divu.

Britský psycholog to odůvodňuje tím, že je to právě inteligence, která dovoluje člověku, aby se choval jinak, než jak to v něj vložila evoluce.

Tedy právě více inteligentní člověk se cítí svobodnější hledat nové směry sociálního soužití, než jak je od narození člověka rozdělila matka příroda (silný x slabý) nebo tradiční lidská společnost (bohatý x chudý). Inteligentnější lidé jsou prý tedy spíše pro sociální stát, který vyžaduje vyšší odvody daní.

Píše se alespoň tady. Což není novinka pro ty, kdo se aspoň trochu zajímají o historii lidské společnosti a třeba politickou realitu v civilizovanějších koutech světa než je český kráter.“
http://www.abclinuxu.cz/blo...
17. 08. 2010 | 21:10

Jarda napsal(a):

Pro stále rebel
Nevím, o jaké zdroje se opíráš aje mi to úplně jedno
- nechápu,jak můžeš ztotožňovat liberalismus s levicí,liberální znamená svobodný
- čím více levicovější, tzn. více přerozdělující ukradené prostředky schopným, tím je méně svobodný
- více odvodů na daních člověka svazuje v jeho svobodném nakládání s jeho vlastními prostředky
- čím více mám svých prostředků pro sebe,tím jsem svobodnější a nemusím je odvádět stádu(stádo = tlupa nesvobodných jedinců)
- všimni si v předchozích příspěvcích na úroveň projevu svých spolulevičáků (myslím ty primitivní pravopisné chyby)
- voliči levice jsou z velkého procenta hospodští povaleči, kteří zneužívají tebou zbožňovaného sociálního státu
17. 08. 2010 | 21:33

vlk napsal(a):

SuPe
Až někdy dostaneš rozum, pochopíš pár věcí. Například to, že konkurence mezi společenskými systémy skutečně fungovala jako vážná hrozba pro ty mocenské elity, které nakonec budou řídit ten slabší. Ostatně vývoj po převratu v celé východní Evropě to potvrdil.
Pak třeba pochopíš absurdnost termínu salonní levičák! Je zajímavé, že neexistuje termín - salonní pravičák. Ale levičák ano. Jsou jím cejchováni ti, kdo myšlenkově vybočí ze své společenské třídy a myšlenkově pracují ve prospěch těch, ke kterým nepatří.
Jenže právě tihle lidí ovlivnili svět daleko víc e než kdokoli jiný. Přesně o tom, je například celé naše národní obrození.
Ano zůstanu u svého pohledu na to, proč došlo , zejména po 2.ww k obrovskému nárůstu sociálních standardů a atributů osobní svobody. Nepočítám s tím, že by s to chtěl pochopit. Klidně si mysli, že se to na západě vzalo prostě tak, tamní vedoucí elity - zejména hospodářské, propadly najednou altruismu do té míry , že zavedly tzv. lidový kapitalismus. Prostě , že s e chtěly podělit o svoje bohatství, budoucí zisky a svoje privilegia. Jen je mi divné , že s tím nepřišly někdy dřív, když ožnout to zavést měly už nejméně o 50 let dříve.. A nejspíš bychom si tím ušetřili dvě světové války a v každém případě nacisty a bolševiky.
Dál mi naprosto uniká, proč tihle altruisté, dobrovolně se o vše najednou dělící, měli potřebu vést serii koloniálních válek. Po 2.ww Kdy byli ochotni velmi krvavě válčit za to , aby si udrželi privilegia různého druhu v cizí zemi…Nějak mi to nejde dohromady. Ale pro tebe určo brnkačka.
Tenhle blog je o zásadním podivení a zdviženém prstu, že si v naší současnosti primitivními pravičáckými dogmaty zamořená současnost umožní, aby se objevila knížka levicových autorů, popisující jejich pohled na svět.

Pepa Řepa
Elegáne, po dovče jsem bohužel už třetí týden….. Ale s potěšením beru na vědomí v tom, že na základních věcech se shodneme

XURY
Hluboký omyl. Technologie ani na Tchán wanu, aniv Japonsku a tím méně v orgii NEBYLY: Japonsko bylo na kolenou, zničené a vyčerpané válkou, Tchán wan byl bohem zapomenutý ostrov , kam se uchýlil poražený Čankajšek, kde bylo primitivní zemědělství a jinak nic a Korea? Doslova technologický zapadákov.
Jedině Japonsko s e z toho dostalo zejména díky samo sobě. A díky svým tradičním elitám .
Tchaj wan a Korea byly politickými projekty. Je to dost dobře vidět na Vietnamu. Stejní Asiati, stejně usilovní, stejná snaha Amíků, ale nedostatek času.
Všechny tyhle země vydělaly na transferu technologií , knot how a kapitálu. Měli pro nás být zásadním varováním, před stejnými transfery do Číny. Protože ta bud e postupovat přesně jako oni. Jen v jiných řádech. A to už náš civilizační okruh nemůže ustát. Jinak - nezaznamenal jsme nikoho, s výjimkou komoušů, kdo by se ze vzestupu Číny těšil. Tedy s výjimkou některých pravicových ekonomů , blábolících o pohyblivosti kapitálu a různých šéfů světových koncernů, kteří získali podíly na čínském trhu. Tím, že tam přenesly výrobu z mateřských zemí.
Kd e za sebou zanechali miliony nezaměstnaných.
Standa T.
Buďte tak laskav a uveďte mi příklad demokratické země, tedy země, kde není možná čunkiáda a kde by soudce Nejvyššího soudu Kučera letěl ven jak špinavý hadr, kde jsou vydávány knihy nedotknutelných autorů. Jistě to pro vás bude hračka.

Tata
Stejná replika jako vždycky - když se pustíte sám do vlastního psaní , jste dobrý. Život vás naučil!

Arnazach

Nikdy jsem nehájil, nehájím a nebudu hájit komunismus. Demokracie je pro mne zásadní hodnota. Demokracie ale nemá žádné rovnítko s pravičáckým viděním světa.
Kdyby to tak bylo, tak tady ještě dneska máme běžně dětskou práci a 16-ti hodinovou pracovní dobu.
Monika
Skvělé vstupy! Oba. Ten první – Čapkův – ten přesně popisuje moje pocity.
Díky.
.
17. 08. 2010 | 21:35

Nenaštvaný napsal(a):

Ďaure, buď jste nepozorný, nebo neumíte číst. Jak chcete potom vytvářet hodnoty? Takoví to dokážou jenom v mokrý čtvrti.
17. 08. 2010 | 21:38

stále rebel napsal(a):

Tady je to od oslíka
http://www.osel.cz/index.ph...
17. 08. 2010 | 21:44

StandaT napsal(a):

vlku: ??? co má Peregrin společného s čunkiádou a s Kučerou ???
17. 08. 2010 | 21:46

xkesh napsal(a):

K pravičácké mantře o škodlivosti sociálních dávek:
Zkuste přemýšlet třeba takto:

1) Budu pracovat na plný úvazek a vydělám si méně než kolik stačí na holé přežití (v případě že by byla zrušena minimální mzda).

2) Mám se ze všech sil snažit pracovat, když hodnota mé práce má v této společnosti menší hodnotu než hodnota mého důstojného života? Kde je to plus?

3) Stát zákonem stanovenou minimální mzdou a sociálními dávkami vstupuje do konkurence k podnikatelské sféře v tom, že jimi určuje, kolik stojí aspoň přijatelně důstojný život v této společnosti. Pokud není podnikatel schopný svým zaměstnancům zaplatit aspoň tolik, tak podniká na špatném místě, musí jít podnikat do společnosti, kde důstojný lidský život stojí méně. Ideálně tam, kde se pěstuje otrokářství a zaměstnance tak stačí jen nechat přespávat u stroje na podlaze a dodávat mu na pracoviště dávky jídla. Tak alespoň nemá žádný soukromý život a nepotřebuje na nic tak vysokou mzdu. Asi takto?

4) Odebráním sociálních dávek a snížením minimální mzdy se naopak zvýší tlak na klesání mezd i těm, kteří už teď pracují. Protože tím přestane konkurovat stát podnikatelům a začnou konkurovat potenciální zaměstnanci těm již zaměstnaným. Což pro podnikatele povede ke snížení tlaku na inovace, protože vyšší zisky si zajistí nikoliv lepším podnikáním, ale snižováním mzdových nákladů. Zároveň bude ale požadovat po státu, aby ho ochránil před pouliční chudinou a z toho se rekrutující kriminalitou, protože chce podnikat v příjemném prostředí...
17. 08. 2010 | 21:53

Jarda napsal(a):

Pro stále rebel:

Oslíkovi nevysvětlíš, že liberální = svobodný a ne levicový
levicový = okrádající schopné,
omezený a omezující, nesvobodný
17. 08. 2010 | 21:54

vlk napsal(a):

Standa T
klasika. Co si jste vytrhnul z toho, co jsem napsal: a teď s e ptáte po souvislostech. rař¨čte si to zjistit sám. V ných výše napsaných textech. Není to žádná nepochpopitelná nebbo tajná kabala.
17. 08. 2010 | 21:57

stále rebel napsal(a):

Pro Jardu.
Oslík, na rozdíl od tebe, pochopí mnohé. U tebe není vůbec jasné, zda víš čí jsi.
17. 08. 2010 | 21:58

xkesh napsal(a):

Jinými slovy: ti, co žádají slabý stát, často chtějí:
1) silnou policii
2) silnou mafii
17. 08. 2010 | 21:59

dirham napsal(a):

V diskusi autor navodil ahistoričnost:"desítky milionu mrtvých v SSSR a Kambodži":chybí:výsledkem války s hitlerovci,výsledkem vlády Polpotovců
Obdobně alogismus:Vlk staví komunismus proti demokracii.
Komunismus označuje fázi vývoje společnosti-způsob života,demokracie je vlastnost každodenní politiky.Tedy dvě naprosto rozdílné původem a smyslem věci zřídka kdy dáváme jinde do jednoho sylogismu,vztahu či srovnání.
Již v dvacátých létech minulého století se vědělo,že ať bude ekonomika založena na soukromém,společném,státním,družstevním vlastnictví nebo i úplně jiném principu,její možnosti uspokojit občany budou záviset zejména na produktivitě práce.
Práce sama se nerodí v demokracii a díky ní:výrobní demokracie nemá místo v žádném ze systémů.Proto demokracii bych považoval za atribut nutný k prožívání svobodného života,ale nikoliv uspokojující potřeby lidí:ty jsou nejprve materiální.Po jejich naplnění i duchovní a zájmové.
Tady je klíčová produktivita práce.Ta osvobozuje člověka pro volný čas,dává důchody,udržuje sociální stát.
Je to prorůstový "hormon" ekonomiky.
Od lidí typu p.Peregrina se dočkáme recenzí,ale ne pochopení společnosti.Tak to na mne zapůsobilo celkem.
17. 08. 2010 | 22:03

stále rebel napsal(a):

Technickou (vzdělávací) a končím, Konzervativní liberalismus, neoliberalismus

„Neoliberalismus akceptuje určitou státní roli v ekonomice, jako nezbytnost nezávislých centrálních bank a ochrany práva a bezpečnosti. Zároveň ale vyžaduje omezení role státu ve všech možných oblastech, a tím umožněné snížení daňového zatížení. Neoliberalismus prosazovali například politička Margaret Thatcherová a ekonom Milton Friedman.

Ryze ekonomicky orientovaný neoliberalismus zpravidla ale neznamená liberální postoj v jiných záležitostech politiky a společnosti, proto je také občas nazýván „konzervativním liberalismem“, tedy syntézou konzervativismu a liberalismu. Protože se neoliberalismus ne nutně zajímá o osobní svobodu, etiku, morálku, je často využíván i diktátorskými režimy, jako například Pinochetovým Chile. Ale i Čína, která se otevírá především ekonomicky, ale jinak se snaží zachovat cestu komunismu, by mohla být takovým příkladem. Neoliberalistická orientace je přisuzována i představitelům demokratických vlád, jako, vedle zmíněné Margaret Thatcherové, Ronaldu Reaganovi.“
Pramen wiki.
17. 08. 2010 | 22:07

bigjirka napsal(a):

..chjo, ta inteligentní levice, k tomu není co dodat. Věčné tárání o vlastní dobrotě a inteligenci. Pochopitelně, že je potřeba živit ty, co sami NEMOHOU. Psal jsem to tu snad 1000x, jenže levicové mlýnky si vedou pořád svou. Dnešní režim má k pravicové liberálnosti stejně daleko, jako ten bolševický. Jsme vyvlastňováni ve prospěch nadnárodního kapitálu a vybraných podnikatelů, podplácejících politiky. Podívejte se pod Dolejše, ti šmejdi tam své pletky ve prospěch hazardu ještě glorifikují. Jsme opravdu vyvlastňováni? No a z čeho se platí "pobídky" investorům, z nichž většina stejně odtáhne okamžitě po skončení podmínky? Proč "privatisace" Telecomu do rukou španělského telecomu? To není pravicový liberalismus, to je kleptokracie, která se pravicovými myšlenkami jen maskuje.
Nejkomičtější je, že sociální stát instalovali především Bismarck a Hitler.
17. 08. 2010 | 22:08

Diogenes napsal(a):

Měl byste si pro poučení a jakýsi úvod do hermeneutického přístupu k textu přečíst esej V. Bělohradského Epocha tvůrčího čtení - vaše zjednodušení tezí autorů KDR připomíná představy prosťáčků o bohu - vousatý pán na mráčku apod. Myslím, že se lze jen usmát nad větami jako "Ve jménu čeho ohrnujeme nos nad onou nedokonalou demokracií, kterou máme? Chceme společnost, kde si budou všichni lidé bratři, budou se mít všichni dobře a budou svobodní? To chtít můžeme, ale dobře víme, že by to bylo jako chtít, aby pořád svítilo slunce a nikdy nepršelo."
17. 08. 2010 | 22:17

antoninovy napsal(a):

Dnes jsem s velkým potěšením četl v Respektu text připomínající výročí narození /180 let, tuším, že zítra/ našeho císaře Franze Josefa I, a věru, že se satisfakcí. Shodou, včera jsem dočetl knihu o císařovně Elisabeth, Sissi vulgo, a tak káplo do noty, a od německých autorů dozvěděl se mně neznámé skutečnosti.

Respekt ve shodě s mým skromným názorem hodnotí epochu vlády císaře jako jednu z nejúspěšnějších dob našich národů v zemi Koruny české, navzdory kverulantům ve vídeňském zastupitelstvu etc. což souvisí s naší neblahou národní povahou. Co přispělo k pádu monarchie nejvíce, byla nesvornost a národnostní intolerance, jak je ve střední Evropě národním sportem.

Nemohu však zbavit se podezření, že šlo i o zásahy virulentní jednak zvenčí, či z jakési jejich páté kolony zevnitř. Je to již tolik let, co všechno se tak nešťastně přihodilo a nebohý Franz nás tehdy nechtěně přivedl k děsivé 1. světové válce, ale třeba všechno ještě nevíme a co když to byla vlastně velice mistrně připravená léčka, vedoucí k žádoucímu rozpadu monarchie? Cui bono?
17. 08. 2010 | 22:17

somebody napsal(a):

to bigjirka:

ale komické je např. i zjištění,že přes veškeré výměny názorů politika levicové ČSSD končila prakticky stejným výsledkem jako pravicové ODS:
rychlost nárustu dluhu,inflace,růst administrativy a jejích platů,prodej národního majetku cizině
rozdíl je jedině v sociálním státu ČSSD a minimálním státu ODS.Nevyšlo by nutně nakonec i toto rovnocenně,když všechny předpoklady jsou stejné? Netrpí tyto strany sebeklamem,že jedna je lepší než druhá? Nakonec voliči to viděli 1:1 téměř.Je to dobře ,že jsou takto zastupitelné? Kdyby jedna byla mnohem horší,báli bychom se asi katastrofy v případě,že vyhraje volby.Ale možnost zlepšení to anuluje naopak.
17. 08. 2010 | 22:21

Diogenes napsal(a):

toto byl nejvýstižnější komentář pod tímto článkem (nebýt toho, že jsem googloval nové články od V.B. a vyjela mi tahle pitomost hodná tak max. slohovky gymnazisty, bych sem vůbec nevlezl..): Veverka: Autor o sobě tvrdí,že je logik.Ve skutečnosti je to ale komik.
17. 08. 2010 | 22:25

StandaT napsal(a):

vlk: tak jo, vyhrál jste. Peregrin je spolupachatel demokratury a neměl právo odmítnout knihu s Bělohradkým. Jak chcete.

Já jen zopakuji, že raději budu žít v té demokratuře, kde jeden filozof smí veřejně odmítnou druhého filozofa než ve Vaší demokracii, kde je spoluzodpovědný za skandály vlády, případně kde má povinnost odsuzovat jako v padesátých letech, aby nebyl vyobcován ze "slušné společnosti".

Nezpochybňuji, že současný stav demokracie má vážné problémy. Taky mi to vadí. Ale na Váš přístup nejseš levičák, tak jseš spoluviník těch problémů bych klesnout nechtěl.

Berte to tak, že jste vyhrál, já to budu brát tak, že jsem si zase šáhnul na horká kamna.
17. 08. 2010 | 22:27

dennis napsal(a):

autor rika:
"Neni lepsi investovat usili do demokraticke cesty vedouci k tomu, ze dostane-li se tam "nahoru" nekdo nezadouci, muzeme se ho zbavit a zkusit nekoho jineho."

Pan Bakala investoval nemale usili do demokraticke cesty. A jsem si jist, ze nikdo nezadouci tam "nahore" neposedi dlouho. Nepochybne existuji zpusoby v nasi demokracii, jak se takovych "nahore" nezadoucich zbavit.

Uzitecna jiste bude i uprava volebniho prava, jak si ji predstavuje jiny filozof (Stanislav Komarek) a nebo odbornik na lidska prava (Roman Joch) - hneda alternativa nasi demokraticke cesty.
17. 08. 2010 | 22:46

Diogenes napsal(a):

dennis: dobré příklady. když jsem už u těch komiků (viz koment veverky), komárka mám rád právě jen pro jeho vtip, joch je taky legrační, když se rozhorlí, je skutečně dramatický a lze to pojímat jako herecké vystoupení (skoro jako když hraje kaiser s lábusem). bakalu moc neznám, ten ale může být taky vtipný. peregrin mi pak - komik bez vtipu - připomíná slavného českého performera Jiřího Kovandu v jedné jeho akci: http://artlist.cz/?id=1088
17. 08. 2010 | 23:00

vlk napsal(a):

Standa T
Vaše schopnost vyčíst z cizího textu úplně něco jiného, než tam je , je obdivuhodná Leč nebezpečná. Někdy i životu. Když čtete nějaký návod k použití na novou věc, to musí být tedy pro vás absolutní adrenalinová záležitost. Pokud u těch návodů postupujete stejně jako u mne.
A pořád čekám na ten příklad demokracie, kde není možná čunkiáda a kde s e současně zakazují kritiky autorů! Nestyďte se - sem s tím!
A když už u toho budete- můžete klidně dokázat také, že jsme vás obvinil ze spoluviny. To bud dusitě taky brnkačka.

Pokud ovšem ty důkazy budou chybět, tak jste skutečně sáhnul na žhavá kamna.
17. 08. 2010 | 23:02

Matěj Kopecký napsal(a):

idím, že Vlk "jede"..., ale myslím si , že jsem ho dobře vytočil, protože, tohle jsou ti rétoři s rudým pohledem a rudým srdce, co jim cizí názor nic neříká a melou si celý den tu svou. Vlku, vy jste nešťastný člověk, s papouškováním věčně svého názoru, který je sice váš, ale nerespektuje názory jiných. To je totiž typické pro totalisty a komunisty. Vy asi nejste moc oblíbený a jste pěkně zakomplexovaný.
17. 08. 2010 | 23:12

vlk napsal(a):

MAtěj Kopecký
někdo jako vy ,mne skutečně vytočit naprosto nemůže.
Příště si komiku Kopecký odpusťte amatérské psychologické portréty kohokoli, ale zkuste nějaký argument. Sic e chápu, že je to pro vás skor nemožné, ale zkuste překonat sám sebe.
Zatím předvádíte jen prázdné kecy. Za to ve velkém.
17. 08. 2010 | 23:20

antoninovy napsal(a):

Pane Kopecký, jste opravdu potomkem onoho slavného rodu loutkáře Kopeckého, pokud ano, je to divné.

Proč se tak nepěkně navážíte na zde chatujího pana Vlka, vždyť on zde jen presentuje svoje jistě pozoruhodné vhledy a názory, dle mého názoru čestně a poctivě pokud s ním věcně nesouhlasíte tak prosím věcně argumentujte, máte to zapotřebí, takto se ukazovat?

Zdravím an
17. 08. 2010 | 23:43

bigjirka napsal(a):

antoninovy, vaše ironie nemá chybu
17. 08. 2010 | 23:44

zzz napsal(a):

Poprvé jsem si přečetl blog pana Peregrina a zjistil jsem (autor mi není neznámý), že mám tu čest se seznámit s myšlenkami "ideologa", který paradoxně kritizuje ideologii druhou. Na tom všem by ještě nebylo nic špatného. Od člověka, který se zabývá logikou a analytickou filosofií, píše odborné texty, je to článek velmi velmi slabý. Nelze vést argumentaci ve stylu "nejlepší obrana je útok". Autor vlastně dělá totéž, co podle něho dělá zmíněná (radikální) levice. Vzhledem k tomu, že texty V.Bělohradského znám, nevím jestli je vhodné ho (a nejen jeho) tímto způsobem "škatulkovat". Ale pokud se nemýlím. "škatulkování" bylo doménou let minulých a jak tak vidím - i let současných. Pan Pelegrin a mnozí čeští politici jsou toho jasným důkazem. V čem se vlastně lišíme od té doby minulý, když i pan Pelegrin nám na svém blogu jasně ukazuje, že myšlení existenci bipolárního světa myšlenek a idejí pořád existuje - jedni jsou totiž leví a ti druzí praví. Pokud bychom čistě teoreticky přistoupili na zmíněné dělení (myšlení), pak bychom řekli, že jedni jsou slepí, nevšímavý a jiní ne. Nebo že někteří jsou hloupí a jiní ne. A kam bychom pak zařadili pány Palegrina, Kohouta nebo mladé voliče TOP09? Není i pan Pelegrin obětí tzv. "posttotalitního syndromu"?
Mnozí čtenáři naprosto přesně vystihly nedostatky textu pana Peregrina, zejména ve vztahu k reáliím. A tak bych v pár bodech doplnil:
1) Autor by potřeboval vysvětlit rozdíl mezi společenským a ekonomickým zřízením. Kapitalismus a demokracie není totéž. Stejně tak existence kapitalismu není podmíněná existencí demokracie. Oba systémy mohou existovat navzájem vedle sebe a podporovat se. Mohou však také znamenat nebezpečí pro existenci toho druhého. Základem demokracie je svoboda, která má mnoho podob. Je si však autor jistý, že zde neexistuje hrozba (v lepším případě) ztráty některých svobod (např. prostorové – viz Z.Bauman), jak tvrdí někteří autoři (nejen ti, na které autor reaguje).
2) Co si mám představit pod pojmem "nedokonalá demokracie"? Pokud autor rád dává pojmu demokracii přídomek, já bych spíše zvolil označení "posttotalitní demokracie". Myšlení autora a společenská názorová bipolarita nám jasně ukazuje, že i dlouhých dvacet let je pořád málo zbavit se stigmatu doby minulé.
3) Pane autore, žádná komunistická cesta ani pořádně nemohla začít. Mimochodem, na to už přišel i sám Lenin po té, když se v Německu nedostali k moci komunisté. Bolševici se chtěli udržet u moci a udělali pro to bohužel vše – proto ten systém. Neboť komunismus sám o sobě, stejně jako jiná ideologie, je pouhá abstraktní a nedosažitelná fikce (stoupenci nějaké ideologie by tvrdili opak). Komunismus jako společenský systém na státní úrovni nikdy nikde neexistoval (vyjma malých společenství), existoval pouze komunistický totalitarismus. A to už se nebavím o hospodářském systému. Ten, kdo věří v samotný komunismus (tedy ideologii) je podle mého názoru jednoduše blázen, ten kdo proti němu nesmyslně zbrojí v duchu jiné ideologie však na tom není o nic lépe.
4) Jedním z dominantních principů demokracie je právě ochrana menšin. Chce snad autor říct (viz jeho text), že levice (i krajní) je více demokratičtější než pravice? Zřejmě nikoliv,.... pak tedy nechápu, proč právě za tento počin levici kritizuje.
Na závěr bych dodal, že existuje mnoho druhů lidí. Jedni z nich jsou tzv. ideologičtí "kabátníci" (slušně řečeno - morální oportunisté), kteří budou jeden den tvrdit, že nebe je mrudé a naopak druhý den, že nebe je modré. Lidí takového typu není mnoho, jsou však vidět lépe, neboť jsou schopni doslova všeho. Dalším typem jsou lidé, kteří bezmezně věří svému ideologickému přesvědčení natolik, že i kdyby se vyskytla chyba v "matrixu", tvrdili by, že se nic neděje (viz osmihodinová prac.doba, sociální práva, představa o naši demokracii apod.). Autor zřejmě patří do zmíněné druhé skupiny.
17. 08. 2010 | 23:50

antoninovy napsal(a):

bigjirko, vskutku nevím co se Kopeckému přihodilo, jestli ho potkalo SČSP, ROH nebo jiné neštěstí, snad ho trápí zlé svědomí, občas mi napadá že antikomunisté a komunisté, obojí v závorkách, že je to jedna živočišná sorta, občas jim jen osud ta znaménka přehodí, věru zvláštní živočichové.

Salut

an
17. 08. 2010 | 23:51

Ďaur napsal(a):

Jarda: Angličani mají přísloví: "Hlupáci jsou neštěstím lidstva. Ovšem vzdělaní hlupáci jsou něčím naprosto nesnesitelným."

"Každý hlupák krade a vydává cizí hodnoty za své. I tzv. liberál si slovo jenom přisvojil, ale nezná jeho obsah." (R.Musil).

Nenaštvaný: Obávám se, že jste se naštval a nedočetl klíčovou pasáž o rozdílech mezi hodnotou a pahodnotou. Užitnou hodnotou a směnnou hodnotou. Lidskou hodnotou a odcizenou hodnotou. Uměleckou hodnotou a kýčem. Atd. Pravice se vždycky hrabe v tom druhém. Nic ale netvoří. Pouze kořistí.
A.Nový: Císař pán mi zabil dědečka. Bylo mu jenom 27 let.
17. 08. 2010 | 23:52

Gabrielle H. napsal(a):

Milý Germanicu,
paráda. Díky za super odkaz na článek dalšího génia v pořadí, hned těsně za mým favoritem č.1 Vlkem:-),Jindřicha Kalouse. Oba mají na rozdíl od štamgastra Pelegrína šťávu, invenci, jdou přímo na dřeň, k meritu věci a navíc nikoho neopijí svým rohlíkem až do modré agónie:-)

Milý Vlku,
smůla smůloucí, že už máš svoji Karkuli, jináč bys mi jen tak lehce v českých či moravských hvozdech neunikl:-)Amorova střela do srdce by Tě určitě neminula:-))... Pozdravuj. Šťastná to žena, že může sdílet svoji lásku s takovým velikánem ducha:-) Mimochodem, jen tak pro interes, kolik měříš cenťáků? Představuji si Tě minimálně jako dvoumetrového obra, protože na prcky duchovně i fyzicky moc netrpim:-))) Gábi
17. 08. 2010 | 23:52

louis napsal(a):

Pane Peregrin po přečtení vašeho článku zde tedy pochybuji, že jste filosof nebo nějaký logik. Filosof a ptát se co to je kapitalista?!. Nebo zúžovat levici jako představitelku dělníků...to se můžeme ptát taky co toje dělníci...Myslím, že Vy jste si vytvořil jakousi imaginární moc s velkým m a tím teď zde chcete masírovat ostatní. Právě kouzlo demokracie je v tom, že se ztřetávají různé idee. Já to pro vás taky trochu zjednoduším jedna ta pravicová idea je využívat druhé ve svůj prospěch a ta druhá levicová druhým pomáhat. Co vy nato....
18. 08. 2010 | 00:00

vlk napsal(a):

Gabrielle H.

jsem v silných rozpacích a nevím co napsat,-)) Koukám, že jsi s e rozhodla na mně skutečně to dříví štípat a to dokonce veřejně...Nicméně - jak jsem napsal už v předchozím vstupu - trpím pro tebe rád... A věřím, že se dobře bavíš!!

Kolik měřím? No otázka je jestli se ptáš, na výšku či šířku...
Pokud na výšku, tak dva metry nemám. ale poctivých 185 ano. Snad jsem tě příliš nezklamal. Kdyby náhodou ano, hravě to doženu druhým rozměrem. Trpaslík vypadá v tomto ohledu úplně jinak.
Pokud si teď představuješ hrocha, jsi na té nejsprávnější cestě.
Říkáš , že kdybych neměl Karkuli.... No to by bylo obtížné i tak. Hroch je na seznamu ohrožených zvířat. Celosvětově. tedy i v českých a moravských hvozdech.... Lov zakázán. leda , že bys přesvědčila ministrstvo životního prostředí a podobné úřady, že o mne budeš nejen řádně pečovat, ale že mne budeš rozmazlovat a časem dokonce snad i vypustíš do volné přírody...
18. 08. 2010 | 00:28

antoninovy napsal(a):

Ad Ďaur, to je mi líto, ale bude tomu již asi mnoho let, i na straně mé rodiny několik osudových úmrtí, neodvažoval bych se však personálně někoho obviňovat.

Osobnost vůdčí v dějinách je strašlivá, podivná věc. Mít v rukou řízení běhu státního zřízení, osudy národů.

Představte si, že by tenkrát zde nebyla dynastie Habsburků, ale jen ty tlupy divokých Hunů, nedisciplovaných Bohémů stále se peroucí s ostatními etniky v čeké kotlině, s Němci, Hebrejci, Italy, Cikány, balkánci etc.

Kdo by to měl řídit k tomu, aby zde neběžely permanentní občanské války, boje s lupičskými bandami, ale naopak, aby země Koruny české prosperovala jako nikdy předtím. Kde se tady vzal ten vzkvétající průmysl, obchod? Jen pod ochranou a díky správě monarchie habsburské.

Zkuste něco k tomu nastudovat.

Zdravím an
18. 08. 2010 | 00:34

vlk napsal(a):

Pen Nový
díky za váš vstup. Nicméně co říláte tomu, že tohle zd e napíše člověk, který do Listopadu 89 běhal s rudou knížkou:
bigjirka napsal(a):
Pane Peregrine, já se cítím být pravičákem, či pravicovým liberálem. Jsem zásadním příznivcem podnikání a podnikavosti. Nenadávám tedy na kapitalisty. Občas ale nadávám na kapitál. Na kapitál typu hedgeových fondů, internacionální, bezohledný a alespoň zvnějšku anonymní. Na kapitál, který se vymknul jakékoli demokratické kontrole a může klikem na počítači ekonomicky povalit celé státy. Tohle bych dnes považoval za skutečný problém. Bafuňářům, schovávajícím se za zaměstnance by měli rozbít držku oběti mobbingu, kterých se žádný zapráskaný odborář nikdy nezastal.
17.08.2010 16:45:04

dost hustý, řekl bych.
18. 08. 2010 | 00:36

Pobo napsal(a):

Hmmmm, dva metry tam fakt asi nebudou ...
http://i.idnes.cz/10/043/or...
... ale vypadají oba spolu (svým způsobem) šťastní. Tak ať se to tady nikdo nepokouší rozbíjet, třeba i s dobrými úmysly. :o))
No ni?
18. 08. 2010 | 00:49

vlk napsal(a):

Germanicu / a taky Gabrielle H./

teď jsme přelouskl konečně ten link cos dal na toho Kalouse..
Ano, má prvadu. Tak nějak se to bud e muset vyvíjet. Je daleko dál než já a nejspíš i ty. My dva jsme schopni popsat co nám vadí, odhadnout konkrétní vývoj do příštích voleb, asi i ty volby, ale tam prostě končíme. Budu mluvit za sebe. Umím s epohybovat jen v tomhle prostředí. Ale nejdu tak daleko, abych si troufl navrhnout cestu, jak z toho marastu ven. Při tom, když si přečteš toho Čapka , co s m pověsila Monika, tak je to jako by mně a věřím, že i tobě viděl do posledního záhybu duše a psal přesně , písmeno po písmenu, co cítíme. A přce je to text star nejméně 80 let!! Nejméně 80 let!! neuvěřitelné.

A speciálně pro Gabrielle H. sem dám svůj oblíbený link:
http://www.czechfreepress.c...
Jakkoli asi jej bude znát, ta , jako jej znáš ty.
protože to je prostě další naprosto dokonal popis zdejšího podivuhodného Absurdistanu.
18. 08. 2010 | 00:52

antoninovy napsal(a):

Pane vlku, neznám anamnézu bigjirky a tak se neodvažuje nějak soudit, nevím zda vskutku běhal s rudou knížkou, nemám k tomu žádnou evidenci, ale z jeho dosavadních projevů zdá se mi, že to není špatný člověk, snad trochu naivní, asi má v těch věcech trochu zmatek, co říká o sobě, no budiž, snaží se nějak profilovat, budiž, pokud Vás napadá, je to spíše asi jeho obrana v jeho nejistotě.

To málo co o něm vím, asi kdysi trochu lítal a ti lidé v jádru nemohou být zlí, kdo kdysi viděl oblohu z jiné perspektivy než my pozemšťané, jsou dobře poznamenaní. Můj příbuzný Toník Jakubše, byl kdysi dlouholetý šéf našich aerolinek, byť s ním asi mnoho věcí nesdílím, byl asi jeden z nejlepších šéfů této skvělé, kdysi visitky naší státnosti, ale vím, jak ho lítání positivně poznamenalo, ti lidé mají v očích to, co my, co nelítáme prostě nemáme.

Takže pane Vlku, byl bych asi k pamu bigjirkovi tolerantní a nedělal si z toho hlavu, jistě k sobě brzy najdete cestu.

Salut

an
18. 08. 2010 | 00:54

vlk napsal(a):

antonínnový

Pan e Nový, vidím, že jste krajně velkorysý člověk. Nebyl bych o bogjirkovi psal. Kdyby němel pořebu s eotírat o moji osobu.
Pokud věci vidíte tak, jak píšete, bylo by od e mne neférové , jakoli vá s o čemkoli přesvědčovat a tahat vs do pře, které nejste účasten - pro vás - naštstí. tím celou zležitost ohledně vás bigjirky uzavírám.
Cestu k sobě s ním nikd y už nalézt nemohu, ale to je jiná kapitola. Protožže to,c o jsem vám poslal je pro mne prostě neuvěřitelné a npochoptelné pokrytectví. Ale dost toho již.
Ohledně pana Jakubšeho.. Ano, byl dobrý a ze všech generálů aerolinek po převratu nejlepší. O tom žádná. další dobrý byl ještě ten, co přišel po něm. Zbytek už je jansá tragedie.V politické režii.
Potvrzuji vaše slova a váš úsudek v této věci. Jedne z mých osobních přítel byl v jakubšeho tmu i v týmu následného generála. Informace mám z první ruky. Tak říkajíc.
18. 08. 2010 | 01:11

antoninovy napsal(a):

Pane vlku, ono to všechno je jinak v tom smyslu, že ta garnitura, či vlastně lze říci - nomenklatura se skládá z hochů, kteří jsou vlastně nedospělí, jsou to "mladí blázni", nevychovaní, nedochovaní a nedozrálí. Chovají se jako kluci na hřišti.

Ti hoši neprošli žádným křtem, ohněm, či jiným, kdysi jsem o tom měl polemiku s Žákem, oponoval, vůbec nepochopil o čem mluvím. Jsou to všechno nezralí lidé, ještě nenaplněni vlastním poznámím a tvrdými zkušenostmi a nevyprázdnění se svými chlapeckými komplexy. Nikdo jim o tom nikdy nic neřekl. Jistý psychiatr Hoeschl jim o tom nic neřekl, protože sám o tom nic neví, i když je z jejich party.

Ovšem z těch mladých bláznů se pomalu stávají - staří blázni, a těm vskutku již téměř není pomoci. Těmto nešťastníkům k tomu všemu nedolehlo ani elementární vzdělání, ani po něm neprahli, třeba ani netušili, že něco takového se skýtá.

Máme co do činění s pathologickou situací a nastupujíci generace zplozená v počátcích devadesátých let, hrubá, nevzdělaná, zmámená současným liberalismem asi sotva pomůže, kromě kolapsu ze zoufalství až k pádu do radikalismu negramotného.

Několikrát jsem zde mlel, že je to stupidita celé to hračkářství o levici a pravici, konstrukt umělý z francouzského parlamentu, kde se tak sedělo kdysi, je to nesmysl, je to o lidském charakteru, kdy lidé bez soudnosti lehce podléhají smyslným projevům politiků, kteří lákají hlasy pro svoje preference a je to faleš a lež od začátku až do konce.

Cesta z tohoto marasmu v této chvíli je snad v tom, že lid alespoň na chvíli, přestane číst noviny a sledovat tv a vyprázdní vědomí a pak RESTARTUJE vědomí a použije vlastní pohled a vhled na současnost. Jinak nevím.

Salut vlku
18. 08. 2010 | 01:33

antoninovy napsal(a):

A teď si Vlku ještě představte, že se musím dívat přes Sat 24 na povětrnostní situaci, animovanou, jak se sem valí ty kupy mračen, právě přes Andalusii, kde můj táta měl ty doly nad Cordobou, Cerro Muriano a jak se to valí k nám.
Kdysi jsem jsem se vzdal toho dědictví tam, říkal jsem si, chudák vdova, bývalá Miss Deutschland, nechť vychová synka, Christiana, dnes je bankéř Dresndner Bank v Americe, tak když se na ten Sat občas podívám, trošku mi píchne u srdce.

Jsem chudý ale šťastný, ale vlastně bohatý, protože nic nepotřebuji, svoje potřeby jsem včas minimalisoval.

Salut

an
18. 08. 2010 | 03:17

jaroslavperegrin napsal(a):

Vážení diskutující,
když jsem začínal tento blog psát, měl jsem pocit, že bych měl lidem, kteří kritizují to, co píšu, nějak odpovídat. Problém je v tom, jak odpovídat třeba na to, že nejsem žádný logik a filosof, ale blb. Možná jsem blb; ale co já s tím? A ještě větší problém je, jak odpovídat někomu kdo na můj text reaguje, i když si ho zjevně pořádně nepřečetl. (Omlouvám se čestným výjimkám.) Takže se omezím na jednu poznámku: Ne každý, kdo sebe sama označuje za "levičáka", je požehnáním pro chudé lidi a pokladní v supermarketu. A ne každý, kdo někoho takového kritizuje, to činí proto, že se koupe v šampaňském a chudí jsou pro něj obtížný hmyz.
Jaroslav Peregrin
18. 08. 2010 | 06:54

jarpor napsal(a):

Autor

Soudím, že Vaše jediná poznámka je dobrou odpovědí. Prostě - "sedí".

Hezký den

Vlk

Jo, Vlku, mrkl jsem na ten Váš poslední odkaz na Kellera.
Po přečtení mi vyšlo, že všichni pravicoví voliči, kromě toho 1 % nejbohatších, jsou vlastně tupí a hloupí schizofrenici.
Nevědí vlastně proč, ale volí pravici, proti svým vlastním zájmům "nesestupovat"....

Ocenil bych od stejného autora podobný rozbor voličů levice.

Hezký den všem
18. 08. 2010 | 07:25

Pepa Řepa napsal(a):

Těžká věc, pane Palegrine.

Tak to tady chodí. Zajímalo by mne, nejen kdo dočetl blog, ale i kdo vůbec Bělohradského knihu přečetl.

Stačí předhodit kost a už to jede.
Ti z prava přijdou s tvrzením, že levoun se rodí jako líná lemra, ti z leva, že pravoun nechce platit daně a má kratššší přirození.

A Vy jste štamgastr, abyste věděl.Asi to je něco moc a moc ošklivého, jen nevím co to je..to se můžeme ptát taky co toje dělníci, ne?

No nic, jdu se vykoupat v šampáňu a dát si k snídani ústřice, neb není-jak říkal Jan Werich-nic dražšššího.

Tady prší, jestli půjdete ven, vezměte si palegrinu do deště.
18. 08. 2010 | 07:27

Ďaur napsal(a):

an: Mám předky v Africe a přes Šp. se za třicetileté války dostal pra...dědeček k nám. Proto vidím i obrození i přes Sat24 jinak. A samozřejmě i Fr.Josfa. Nejen přes vojína "dědečka", ale i přes Gellnera, J.Haška a další. To jsou mé prameny. Vy se díváte přes proklamovanou "bezpotřebnost" (což, při psu, cením) na svět bohužel shora (nejen letecky). Já pokud možno zdola.

J.P.: Jako filosof byste přece měl vědět, že i vzdělání je kořist! A že je i proto propastný rozdíl mezi pokladní a filosofem. Vy ve svobodné práci, ona ve sféře nutnosti. Jako většina lidí. Svobodu jako téma za úkol v Ústavu nemáte? A něco o prostředcích politiky hrubšího zrna taky ne?
18. 08. 2010 | 07:30

Ďaur napsal(a):

P.S.: Na "dvojce" v pořadu 333 se ti hoši ptali: "Kde jsou ti dělníci, milostpaní?" Nevěděla ona, nevěděli ani. Takže: "V dolech a v Handlové zasypaní..."
18. 08. 2010 | 07:39

Pepa Řepa napsal(a):

Á pan Vlk zakládá harém.
Dobře dělá machometán má čtyři kousky, středočeský drátheník dva.
Je třeba jít s dobou.

Já jen sedím a závistí si okusuju nehty. Na nás-řepy-nic nezbyde.
18. 08. 2010 | 07:42

Pepa Řepa napsal(a):

To Ďaur
A kde jsou ti voli?
Páni je snědli
A kde jsou ti páni?
Na hřbitově zakopáni.

Ať žije světová revoluce II.
18. 08. 2010 | 07:46

vlk napsal(a):

antoninnovy
ohledně vašich dvou posledních replik na moji adresu:
začnu tou druhou. Pokud ji vezmu jako bernou minci a není důvod , roč bych to tak neměl učinitz, jste postava ze Shakespeara. Která vyběhl a z nějakého jeho dramatu, dnes sedí mezi námi u svého počítače. Věří, že toto hodnocení vezmete tak , jak jsem jej myslel, tedy jako plné respektu vůči vám. Nikoli jako ironii. Ta tam není.
Replika první:
Tady je to složitější. Jistě, máte prvadu ve svém hodnocení. ale přsto - mohla naše politick garnitura, pardon - spíše galerka vypadat jinak? Já myslím, že nikoli. Ze dvou důvodů - byli a jsou odrazem prostředí a kvalit obyvatelstva. Svými znalostmi a schopnostmi. To je jedno konstatování.
To druhé? Znovu odkáži na Moniku a její dva extrovní vstupy do diskuse. Ale hlavně na ten ˇČapkem. Ten ne skutečně dostal. Jistě oba budemem názoru, že elity první republiky, zejména duchovní, byly někd eúplně jinde než , než ta chamraď , co dnes sama sebe duchvní elitou nazývá. A přesto - prvorepubliková politická elitanejspíš byla , ne li ještě horší chamradí , tak v nejlepším případě stejnou , jako její pokračovatelé dnes.

Bytostnou prvadu máte s tím dělením na levicia pravici a s komentářem, který jste k tomu dal. Jsme si toho vědom.

Prof. Pelegrin
s odstupem s e omlouvám za začátek svého prvního komneáře pod tímhlevaším blogem. Vše ostatní ale ponechám.
Zajímavá je poslední věta vašeho diskusního vstupu. O negarantované užitečnost levičáctví pro skutečné dobro chudých a chudčích a o nikoli automatickém despektu pravicového diskutéra k chudým a chudším.

To jistě obecně platí. Obecně. Nikoli tady v těch diskusích. Zde míním druhou půlku vašeho tvrzení,
Velmi snadno byste pod diskusemi o sociálních, sociálně právních a pracovně právních problémech naší doby tady zjistil, kdo z prava je onen bez automatického despektu těm chudým a chudším. A napočítal byste těch, co komentují zprava a nemají sociální statusový despekt velmi málo. Rozhodně by vám na to stačila jedna ruka. Já pá r nicků uvedu - například elegán zdejších stránek Pepa Řepa, Carlos V. Jirka H. Přidám ještě třeba Kozoroha.... finito.
Ostatní exhibují právě a jen na tzv. sockách. A s gustem.

A ohledně užitečnosti ns co píšem zleva? tad y máte samozřejmě pravdu. Užitečnost našich názorů by ro ostatní by musela ověřit až praxe. A řada z nás by nepochybně neobstála.
jenže nám jde většinově trošku o něco jiného. Téměř nikdo z e zdejších zlleva nem vizi předělávat svět. Polepšovat poměry. Co a le rozhdoně nechceme a co nám vadí, je rychlá a tr¨vrdá demontáž sociálních a demokratických standardů v téhle zemi. A jejich nahrazování jen formálními symboly. což bude mít v čase dost vážné následky.
18. 08. 2010 | 07:53

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

abych vám tu závist trošku osladil nikoli ve smyslu Topolnkov a hesla pro Evropu -
vážen elgáne zdejších s tránek , sám nechápu , jak kterákoli dáma může dát přednost mm často velmi tvrdým a úderným /a také často velmi zpřeházeným písmenům/ před vašimi lehoučkými a elegantními , ba velmi často filigránsky vybroušenými formulacemi...
18. 08. 2010 | 07:58

divine napsal(a):

to Vlk:
Váš oblíbený link je pozoruhodně detailní,nesporně analytická práce "first class".
Stojí za seznámení se s ním a času nelitovat.
Ono z bezprostředního pohledu je osou celého českého novodobého dramatu právě pozice vysokoškoláků,zejména těch nastupujících do práce poprvé o nichž píše autor linku.Tedy školství.
Já osobně považuji české školství za neštěstí zásadního kalibru pro další cestu Česka.Ale to je tím,že je tím koncovým článkem řetězu,který vede čerta na řetízku.De facto je to determinismus komplexní povahy,jehož se účastní mnoho komponent,které formují školství a ono pak formuje všechny VŠ. Uvědomme si,že tradice jsou setrvačnost.Jestliže něco jde desítky let netvořivým způsobem,nepředěláte to za rok.Za dále,pokud necháte vysokoškoláky se točit jako holuba na báni v maglajzu sociálních orientací a stratifikace společnosti-předurčujete je k tomu,aby se zabývali výhradně tímto.Tím neříkám,že mají žít jako v bavlnce.Vysokoškoláci jdou do práce s vědomím,že vědí více než ostatní z učebnic,ale,že stejně existuje politická moc a pozice pracovně nadřízených,kterým není radno se vzepřít,že existuje faleš hlásání polopravd a lží a z nich vyrostlé bohatství jedněch na úkor druhých.Oni si téměř všichni uvědomují jedno:že poctivou prací založenou na vědomostech si nikoho nezískají,nic pro sebe neutrhnou.Musí makat tak,aby šéfové a bohatí s nimi byli spokojeni.Najít místo je riziko vždy.Hledat místa je podvědomě fluktuace-odtud asi jejich fatalismus vedoucí až k volbě pravice.Je to spíše předčasná rezignace,že jiné to už nebude,nelze si představit,nelze jinak,protože to tak už běží a volby to potvrdí.Kupodivu mladí,kteří na rozdíl od VŠ již déle pracují kritizují tuto společnost jako bezcílnou,bezhodnotovou-bez boje za lepší,za cíle.
To vysokoškolákům chybí a proto dříve či později se začnou chovat Peregrinovsky,konformisticky s cílem urvat něco pro sebe.Jako prokurátoři z padesátých let v procesu s M.Horákovou.
Orientace této zatím 2.sv.válce nejvzdálenější časově mladé generace je pro nás se zkušeností z jiných dob nesmírně plytká,antibojující,měkké přizpůsobení.
Leč račte si spočítat,kolik zásadních podrazů tato nejposlednější etapa zavedla vůči mladým vůbec.My jsme začínali v nesrovnatelně lepších podmínkách.Cílem opatření proti mladým je je zotročit,zbavit projevů občanské samostatnosti,spoutat cíli dosahujícími pouhé naše automatické samozřejmosti.Já být jimi bych starší neměl rád.Nechápu,proč by tedy měli volit zejména pravici? Z tohoto důvodu. pokud ovšem vidí výsledky levice a pravice téměř stejné,je to inteligence nepřemýšlet komu to hodím,jak to zřejmě asi část z nich dělá? Proč věřit,že jednou budoucnost ukáže,že levice je zásadně lepší,když dvacet let rozdíl neozřejmilo.Že by levice byla málo připuštěna k moci zatím?
Neměla možnost se projevit? Já spíše si myslím,že mladí nesnášejí konformismus části levice,jako málo užitečnou levici,vychytralou,ziskuchtivou,symetrickou k pravici,zaměnitelnou pravicí.Levice musí ukázat spojení zdrojů a spotřeby,to zatím ignoruje.Růst produktivity práce-jak a čím? Místo VŠ v růstu produktivity práce-jakou rolí,jakými metodami,v jakých možnostech.
18. 08. 2010 | 08:06

jarpor napsal(a):

Mistr předpovědí všeobecného Armagedonu se opět ozval :

"Co a le rozhdoně nechceme a co nám vadí, je rychlá a tr¨vrdá demontáž sociálních a demokratických standardů v téhle zemi. ..... což bude mít v čase dost vážné následky."

když připomenu jeho :
"A dřív nebo později dojd e prostě k tvrdým střetům. Jestliže dříve s e říkalo, že 20= lidí vlastní 80% všeho majetku, dnes je ten poměr už jen 10 na 90.."

a další :
"V Evropě dojde k nepokojům. To je jisté. A dnešní tygři –Indie -Čína. Tam podle mne dojde k témuž."

Noe stavěl loď... jak se na "konec světa" připravuje Vlk - není známo...

Hezký den
P.S. Oceňuji malou omluvu lehce couvajícího .... :-))
18. 08. 2010 | 08:07

SuP napsal(a):

Vlku -
Proč si pořád myslíš, že já mám mít Tvoje názory?
18. 08. 2010 | 08:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Dobré ráno, ČEZko!

http://www.novinky.cz/domac...

Sami sobě. Zákony pro zákony. :))

"Hezký den".

captcha: Auroparagraphy gothils
18. 08. 2010 | 08:18

vlk napsal(a):

SuPe

nnijak s i nemyslím, že by jsi si měl nutně myslet to co já.
A nikd y a nikd e jsme to nepsal.
Ale co si rozhodně myslím, že bys konečně měl ZAČÍT MYSLET! Obecně.

divine

ano kellerův článek je vynikající.

Ale on vidí příčiny poněkud jinak než vy. A mně osobně je bližší jeho pohled. A jeho analýza neež vaše. Promiňte,ale já to tak vidím.
Zcela pak nesouhlasím s pasáží, že s e maldá inteligence začne až PAK chovat konformně. POslední volby přesvědčivě dokázaly, že mladá se chovají velmi konformě při v stupu do života. konformně s mainstreamem, s tuzemskými oblbovadly, které si říkají sdělovací prostředky. A vystřízliví až při nárazu na realitu. Jestli chcete kalsický příklad, pak si vzpomeˇ%nte na výsledke voleb na nečisto. chtěli Schwarzenberga a vůbe c pravici, ale najednou jim vadí školné na VŠ.

S čím s e naopak ztotožňuji zcela jsou poslední dva odstavce.

Ale divine, nic vám nevnucuji. Jd e o můj osobní pohled. Nic víc.
18. 08. 2010 | 08:31

Rumcajs napsal(a):

Vůbec nestíhám , ale pana Peregrina jsem si nemohl nechat ujít.Tímto se omlouvám i Vlkovi,že nejsem schopen momentálně reagovat na jeho litanie pod Kohoutem.Jenom škodolibě připomínám, že jse četl o dalších chystaných zlevnění hypoték. Chi-chi. (Jako by ta státní intervence byly spíše kontraproduktivní, že ?)

Jinak souhlas s panem Peregrinem. Momentálně tu "levicovost" pozoruju o dospívající dceři. Dokopat ji k běžné výpomoci v domácnosti je nadlidský úkol. Ale je nadšením bez sebe, když může jít pomáhat na povodně.

S levicovými intelektuáli to vidím podobně. V každodenní běžné činnosti jsou spíše neteční, ale jak se někde ukáže kužel reflektoru-šup do něj a touha pomáhat a bojovat za lepší svět nabívá obřích rozměrů.Včetně jejich strašáka v podobě temných sil masírujících nebohé občany pravicovými názory. To je spíš na psychiatra, než na nějakou debatu.

A ještě jedna podobnost. Když dceři člověk nevyhoví 100%, jako by neudělal nic. Tahle vláda chce pár úprav v sociální či pracovní oblasti a socani se kácej k zemi v mdlobách s výkřiky o demontáži sociálního státu.

Tož to je taky na psychiatra.
18. 08. 2010 | 08:42

Stephen napsal(a):

to TCKH:

Váš link nikoho nepřekvapí.Přeci všichni vědí,že v těch platech na odchodnou poslanci hlasovali sami o sobě.
Aspoň někdo rozhoduje o výši svého platu.
Janeček- ČT:navrhněte mi snížení platu o 5% řekl bývalý nástěnkář ZO KSČ Tábor.
Chcete něco namítnout-je to přeci standard vyspělých zemí.V době krize přece nepůjdou včetně komunistů na sníženíbyť o chlup.Co na tom je divného,že jiným to chybí na rohlíky ráno.Od toho tu politika není zabývat se takovýmu maličkostmi,jako jsou snídaně v trávě chudých.To radši obraz Moneta,jaká snídaně v trávě i může vypadat.
Paní LT není známa,více z parlamentu,něž,že z nich Melčák udělal šašky stížností na ÚS.Za tuto poznámečku si odnáší 512 tisíc krom manžílka,který pozdravil svou zdravicí gaye a lesby srdečně.No a pan M.T. jistě se nespokojí s jednousociální dávečkou své choti.Již dávno mu Dalíci jistě vyhlédli dozorčí radičku,kam jednou z rok přijede poklásobit a odvézt si nejméně čtyřnásobek odchodného choti.Nebo měsíční plat náměstka akciovky téhož kalibru.Nu a pak se divte,že voličům levice se u svých nelíbí platový konformismus podobného typu:takže KSČ má z bývalých 100% voličů 10% při %-ní účasti, z 2 milionů členů -pouhých 70 tisíc a to je více než mají ODS a ČSSD dohromady.Kdyby se takto chovali i voliči a členové pravice,bylo by přirozeným vývojem po problémech s platy politiků.Ale pro se tak voliči pravice nechovají.Proč se jen voliči levice chovají podle Churchilla,že jen hlupák volí strany pro bohaté je-li chudý?
No protože chudá kostelní myš stále cítí za rohem vpravo naději,potenciální spížírnu.Ale toliko v myšovitém mozku není místa pro myšlenku,že zeď hlavou neprorazíš,že betonem se myšími zoubky pravicové chudiny neprokoušeš k spižírně.Jakkoliv tomu ,milý Vlku, neuvěřité,pravicová zchudlina se narodila takovým mozkem.Ne není po operaci centrálního mozku.Je vychována "raději nemyslet".To bolí a nic to nepřináší.Nedráždi sebe sama,věř,mylně sni!!
18. 08. 2010 | 08:57

vlk napsal(a):

Koukám, že ve studovně Na Růžku konečně zavřeli..
A Rumcajs se nám tím pádem vrátil....

A přesně vykreslil to, co jsem psal ohledně zdejších pravověrných na vstup prof. Pelegrina.

Lepší ilustraci k tomu mému taxtíku jsem si opravdu nemohl přát.
18. 08. 2010 | 09:07

TS napsal(a):

Denda:
V prubeznem systemu se to co se vybere prerozdeli ve stejnem obdobi na penze duchodcu. Samozrejme se stoupajici tendenci poctu penzistu na jednoho pracujiciho je tento system neudrzitelny.

Ve fondovem systemu si kazdy spori sve odvody na sebe. Nejvice se diskutuje o soukrome spravovanych fondech, ale nic nebrani, aby tyto fondy byly spravovany a garantovany statem. Zrejme to nemuze byt jediny pilir noveho penzijniho systemu, protoze urcita cast obyvatelstva by si zadnou penzi nenasetrila. Jasna solidarita je pak pro me s lidmi, kteri z nejakeho duvodu nemohou pracovata a tak si penzi zajistit. Otazka je, jak velka ma byt solidarita s lidmi, kteri pracovat mohou, ale do spolecne kasy za cely zivot nic neprispeli.
18. 08. 2010 | 09:47

Michal napsal(a):

Jsem se chtěl zeptat zda by si autor mohl oholit tu bradu, ve ktere ma urcite ukrytych mnoho mikoooz a take trochu zhranatit bryle? Diky za odpoved.
18. 08. 2010 | 09:51

emeritus napsal(a):

tohle:dnešní aktuálně.cz

http://aktualne.centrum.cz/...

Po přečtení všech CV kandidátů na primátora si řeknete,že stěží lze vymyslet větší příživnictví než ukázal kdokoliv z nich.Celé životy poskládány z výkonu neexistujích profesí,nepotřebných vymyšlených služeb,vymyšlených výborů (Čapkových výkonných) pro všemohoucnost jejich peněz.Nelze člověka více urazit než tímto úplným přehledem lidských paazitů absolutního typu.O co lépe působí jejich kouřová clona-Peregrin-po socialisticku sedící v ˇustavu pro XY a v hospodě naproti.Nu řekněte,komu patří nyní Vaše sympatie?
18. 08. 2010 | 09:51

von kulak napsal(a):

to stále rebel
"Kdyby zaměstnanci nepřinesli podnikateli zisk, tak je propustí."

To děje kontinuálně - jednak zaměstnatelnost lidí v populaci zemí s tzv. "vyspělým" sociálním systémem systematicky klesá a jedna je většina produkčních součástí outsourcována za levnější pracovní silou do ciziny. V dohledné době dojde k tomu, že se postupnými úbytěmi ten tzv "vyspělý" sociální systém zhroutí.

"K rozdílné schopnosti vydělávat."
DIbverzifikace příjmů je v ČR jedna z nejnižších v EU - Giniho koeficient je cca na úrovn Švédska, hluboko pod Německem.

Z pohledu nivelizace příjmů jsme jedna z nejvyspělejších ekonomik světa. Gratuluji.
Bohužel jenom z tohoto pohledu.
18. 08. 2010 | 10:00

Jarda napsal(a):

Dobry den, jen otazku - co si autor kompenzuje takovou bradou? Netrpí snad nedostatky jinde?
18. 08. 2010 | 10:01

SuP napsal(a):

vlku -
Ty náš Rathe zdejších diskusí!
Víš proč neexistuje termín "salonní pravičák"? Protože na to věčné mentorování o likvidačních praktikách svého oponenta (pravičáka) nikdo jiný než levičák nemá čas.
Levičák je totiž z principu člověk, který neustále vytrubuje do éteru, jak by všechno dělal líp než pravičák, kdyby to uměl. Je hrdý na svůj titul "Levičák". Zatímco "pravičák" když někde sedí, tak povětšinou hákuje, aby zbohatl a mohl ve správném termínu odevzdat státu peníze na provoz levičáků. A jakým pojmenováním ho levičák označí, je mu úplně jedno. Všechny tyto rozlišující kategorie si vymysleli výhradně levouni při své honbě za nepřítelem. Podívej se zpátky do historie - před Marx-Englsem to nikde v literatuře nenajdeš. A pokračuje to dodnes nekonečným vymýšlením a kategorizací nejrůznějších "-ismů" za peníze těch pomlouvaných.
18. 08. 2010 | 10:33

tirsiop napsal(a):

Bible to říká správně (Moniko neuražte se za to):Vše začalo Adamem a Evou-kousnutím do jablka poznání ze stromu zakázaného ovoce.Prvý kousal ještě před zrodem tohoto Lidi milujte se a množte se náš první post-president.Jako v mátohách se převalil z věznic do presidentského křesla a začalo mu to po presidentsku mluvit jaksepatří o etice.Podobně kdysi T.G.M.(Češi probuďte se-chcete svůj národ?)-jak jinak.Navázal niť zpřetrhaných tradic.Za ním se v okolí nehlučně pohyboval Velký kombinátor Zlatého telátka-občan s rodiči ruského původu Pružinskými -druhý president.Ne náhodou z prostředí bank plánoval svou hvězdu a cestu všem po ní:jak se rozmnoží účty,protiúčty,úvěry,hypotéky,
rozproudí oběh peněz,dereguluje nájemné,vytvoří akciovky a sročka. Adam a Eva stvořili novou planetu,na které prezident nechce přírodní klimatizaci.Co na tom,že to téměř všem jako celek nevyhovuje,že to viditelně jde od deseti k pěti,že to už ani elementárně nefunguje?
Kdo to a čím bude hodnotit a poměřovat.Jinými?-z těch jsme si přece vzali vzor a udělali standard.Jak jednoduchý postup.Klam téměř nevnímali právě ti,kterých se to týká nejvíce dnes.Vzpoura levice proti systému? O jaké levici hovoříte? O těch zprofanovanovaných opozičních kompromisnících,kteří mají ke všemu svou alternativu?
Jděte s nimi už do háje.Nudíte mne.
18. 08. 2010 | 10:39

jokles napsal(a):

No, není to poprvé, co zmíněný "filosof" Pelegrín napsal něco podobného. Tak i táto snůška demagockého extraktu se vůbec nyvymyká z jeho možností. Čím dál více opouští původní zjevné snahy o mimikry, aby to nebylo na první pohled vidět, jak to psáno na objednávku. Teď už na to kašle...
18. 08. 2010 | 10:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

vlk von Rath ad sup z Kvítečkova

Podívej se do historie a na "levouny" :)) z řad aristokracie a kléru :

http://en.wikipedia.org/wik...

http://en.wikipedia.org/wik...
18. 08. 2010 | 10:46

jokles napsal(a):

Nasekal jsem sice v předchozím příspěvku hromadu překlepů, což ale není na překážku, abych si nevším příspěvek tirsiopa. Tomu nedochází, že on zase nudí nás, a to dost ! Jeho největším argumentem je zřejmě to, že někdo je "ruského" původu ! Zde musím konstatovat, že já zase neznám žádný tirsi poddruh opů, a tak se bohužel nemůžu vyjádřit k jeho původu...
18. 08. 2010 | 10:53

jokles napsal(a):

Kapitalismus se svých privilegii nikdy dobrovolně nevzdá ! Ten je musí udržovat, neboť je na příživnictví závislý více než klíště ! Bez toho by byl totiž mrtvý !
18. 08. 2010 | 10:56

slavwin napsal(a):

von kulak: Nejde o zisk ale o dostatek, jestli někdo konkuruje šmejdem a odíráním vlastních lidí, tak třeba to zákonem zakázat a za porušování zavírat. Tak to udělal jeden vlivný švýcarský reformátor, chlapci ze šmejdů a jedů přešli na hodinky a všichni bohatnou.
18. 08. 2010 | 10:58

Levičák napsal(a):

Rumcajs:
To co pozorujete u své dcery je věcí výchovy nebo pubertálního věku,s levicovými intelektuály to nemá nic společného.Proč se snažíte omílat stále stejnou písničku,kdo se přikloňuje k levicovému myšlení je lenoch,chtěl by žít na úkor ostatních apod.?Já sám se považuji za středolevého,nejsem žádný vzor cnosti,ale líný jsem nikdy v životě nebyl,ani v zaměstnání,ani v soukromí.Chodil jsem pracovat na akce Z,ale ne proto jak se domníváte,abych byl vidět,ale protože jsem věřil že to obci pomůže v jejím budování a na všechno tehdy peníze také nebyly.Nikdy jsem nebyl členem strany ani kandidátem,a přesto si myslím,že přiklánět se doleva není nic špatného.Naopak mi rozum zůstává stát nad tím,jak budovy a zařízení,které byly vybudovány v akci Z - tedy ve volném čase lidí a bezplatně dnes přešly do soukromých rukou tzv.za hubičku,nikdo ty občany,kteří na nich zdarma pracovali nijak neodškodnil a dnešní soukromý majitel na nich výborně vydělává.Nepodobá se to trochu roku 1948,kdy ta zlá levice zestátnila soukromý majetek?Ale ten byl alespoň v dnešní době restituován.Nepáchají se tedy křivdy nové?Tím nechci říci,že bych se znárodněním drobných živnostníků nebo podnikatelů souhlasil.To ne.Ale jen mě to nutí k zamyšlení,že to co je vyčítáno levici se dnes obdobně dějě v režii modré barvy.
18. 08. 2010 | 11:03

Pepa Řepa napsal(a):

To jarpor
Nevím jestli k demontáži, ale k jistému omezení sociálních standardů západní civilizace dochází a ještě-nepochybně-dojde.
A´t je u vesla levoun nebo pravoun.

Ona totiž pořád visí ve vzduchu nezodpovězená otázka, jak chcete konkurovat japku s 9 denní dovolenou a žádnou státní penzí, natož čangovi, který nemá o sociálních standardech ani tuchy a bude rád, když si vybovuje desetinu standardů našich?

Dále jak chcete čelit organizované vlně imigrace, kdy už nemusí jít jen o popeláře či taxikáře jako v NYC nebo Londýně, ale i jiné profese ochotné dělat za třetinu místní mzdy.

To bychom se asi měli zeptat otců globalizace, mezi něž autor-snad-nepatří.

Ale o tom blog asi není.
Je asi o tom, že v sociálním sboru "levounů" (copyright Rumcajs) zpívá leckdo falešně.

Václav Bělohradský and his boys, zpívají rádi v kavárně Slavia, ale člověku s hudebním sluchem -kterým zřejmě autor je-to rve uši.

Abych byl upřímný, i já raději jinou muziku.
http://www.youtube.com/watc...
My řepy dotiž do Slavie nechodíme.
We are lost in the bottom of the world...
18. 08. 2010 | 11:11

zdesta napsal(a):

Rumcajs. Nic si z toho nedělej.Můj vnuk,který pochází z podnikatelské rodiny je také levičák.Někdy na písku šlohne někomu kýblíček,nebo lopatičku.
18. 08. 2010 | 11:17

Pepa Řepa napsal(a):

SuP napsal(a):
vlku -
Ty náš Rathe zdejších diskusí!
Víš proč neexistuje termín "salonní pravičák"?
-------------------
Navrhuji termín "golfový pravičák".

Prosím nekomolit, neplést s jistou výkrmnou v Letech, to by se pan Stejskal umazal k smrti.

Autorská práva nežádám.
Věnuji je nadaci Howlin' Wolfa na vydržování harémů.
18. 08. 2010 | 11:20

Germanicus napsal(a):

Monika, vlk, Gabrielle H. :
Ano Čapek byl (vlastně je) jedinečný a geniální. Kromě jiného to byl bytostný demokrat. Proto to také neměl a nemá jednoduché. Stalinisté ho oznámkovali jako buržoazního pacifistu, prvorepublikoví předchůdci dnešních pravověrných ho pokládali (a pokládají) za kulturního bolševika a ta nejhorší sebranka ho po mnichovu 38 uštvala k smrti. Paradoxem je, že relativně největší pozornosti se mu v české (československé) společnosti dostávalo v 60. letech, kdy dokonce v Čs. spisovateli byla vydána většina jeho děl, ne-li dokonce sebrané spisy. V dnešní době se Čapek opět moc nenosí. Z citátu, který zveřejnila Monika je jasné PROČ...
18. 08. 2010 | 11:23

Josef K. napsal(a):

Jiří Přibáň: České snění o klidu a míru. Oč obsažnější stať než autora tohoto blogu, který se zjevně vaří ve svých šťávách. Podobné stati jsou plácáním. Překapuje autorova neschopnost vůbec vystavět text a argumentovat, syntetizující věty ční z textu jak úlomky skla, neboť jsou zcela formální, jaksi jen krasopisné. Bídy hry na inteketuála bez odpovědnosti. A ta lehkost, s jakou se vypořádává (s typicky normalizační jednoznačností) s mnoha společnskými jevy...Bože, poslední dobou se to tu hemží podobnými dílky.
18. 08. 2010 | 11:32

Pepa Řepa napsal(a):

Kdepak vlku, kam se já hrabu na Vás.
Jak jste napsal17.08.2010 10:47:09

:.....přístup ke výdělání a zdravotní píči.

No ten já mám ztížený už teď a to ještě nezačala famiglia 118 ouřadovat.
Mějte se.
18. 08. 2010 | 11:44

Jan napsal(a):

Prima řežba.
Že je levice mimo, out?
A víte , že průměrný americký dělník měl v roce 1955 dům, auto, ženu v domácnosti a děti na studiích. Dnes má on i žena 2-3 zaměstnání hypotéku nezvládá splácet a děti si na studia můžou půjčit? Jeho mzda, reálná klesá od r 1973? Outsorcovali už naprosto vše. A my děláme nyní to samé.A MF Dnes tleská, máme se skvěle, hurá, naše děti se budou mít líp, jen nedělat ty dluhy...
Tak jako komouši používali místo zdravého rozumu ideologii, tak ti dnešní dělají to samé. MF Dnes a RP jedno jsou. Lež a vymývání mozků.
Elita používala k ovládání neprivilegovaných mas ideologii vždy, v egyptě jak v USA. Dokud to žerou funguje to. Průšvih je, že naše civilizace je už jen jedna. Takže když zanikne...
P.S. ani Číňan nebude dělat věčně zadarmo, uvidíte, že ne.
18. 08. 2010 | 11:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pepa Řepa

Zřejmě má být správně :" ...přístup ke vzdělání a zdravotní péči." Jde s největší pravděpodobností o překlep.

Jsem však jen hlupák, hnojník, sockomouš. levoun, hnojůvka.....

Berte tedy můj názor s rezervou.
18. 08. 2010 | 11:51

Pepa Řepa napsal(a):

To Hnojař
Neříkejte! Vy jste ale chytrej člověk.
Jinak by Vás vlk nezaměstnal jako mluvčího.

Kdepak, to mně nedošlo, ještě, že jste tady Vy.
18. 08. 2010 | 11:56

Elena napsal(a):

Jan,

ďakujem za príspevok, od rana rozmyšlam , ako to vysvetliť tunajšim, že už aj malemu decku jasné ako funguje ludský svet už od pračloveka, ale jedine vi česi ešte dokažete donekonečna sa hrať na ľavicu a pravicu, a donekonečna o zdrou kecov sa handarkovať,

už sa vam ani nečudujem
18. 08. 2010 | 11:57

familfan napsal(a):

Já říkám si o české situaci dnes:"Loď uvízla na mělčině".

Odkazu V.Havla,V.Klause a ČSSD se nelze držet jako vodítka pro jejich názorovou mělkost,plytkost myšlení,bezvýznamnost řečeného,slepotu pohledu.Základem je zde u nich napodobování cizích vzorů.Lij železný tvar formou pro lití skla:uvidíš jak dopadneš !Byla to cílem i způsobem volovina od počátku v r.1990.
Přístup měl být úplně jiný:rozvíjet ano,napodobovat ne!
18. 08. 2010 | 12:02

Elena napsal(a):

zaujmave , že vi všetci, tunajšie zaryte lavičaci and zaryte pravičaci, vi sa nedrete o podstatu veci ale o abstraktný poem,

melon-arbuz-dyňa-

stale je to zelene a gulate
18. 08. 2010 | 12:07

Pepa Řepa napsal(a):

A duté-Eleno.
18. 08. 2010 | 12:09

vlk napsal(a):

SuPe
np dyť to píši - mohl by s začít tím, že začneš myslet. Že to aspoŇ ZKUSÍŠ. Vím, chci po tobě hodně. Pravicové hlášy ,c o nám tu předvádíš, myšlení nevyžadují. Stačí jen víra. Že ty a tobě podobní jsou dnes poslední sloupové civilizace.
Jinak se tvou poznámkou skvěle bavím. Jsme pod Pelegrinem. CO že to napsal Pelegrin ve svém vstupu do diskuse:
A ne každý, kdo někoho takového kritizuje, to činí proto, že se koupe v šampaňském a chudí jsou pro něj obtížný hmyz.
Jaroslav Peregrin
18.08.2010 06:54:47
A co že jsem mu na to odpověděl?
Velmi snadno byste pod diskusemi o sociálních, sociálně právních a pracovně právních problémech naší doby tady zjistil, kdo z prava je onen bez automatického despektu těm chudým a chudším. A napočítal byste těch, co komentují zprava a nemají sociální statusový despekt velmi málo. Rozhodně by vám na to stačila jedna ruka. Já pá r nicků uvedu - například elegán zdejších stránek Pepa Řepa, Carlos V. Jirka H. Přidám ještě třeba Kozoroha.... finito.
Ostatní exhibují právě a jen na tzv. sockách. A s gustem.

A to jsem ještě netušil, s jakou dávkou demence se tu dneska objevíš.

Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
A jen na okraj milej SuPe. Svět se nikd y nerozvíjel tak bouřlivě a nikdy po něm neběhalo tolik objektivně spokojených lidí, jako od 2.ww. Kdy Sklaní pravic e musela akceptovat sociální s tát a dodržování zvýšeného kodexu lidských práv. Jistě je to jen náhoda, že technická úrověň lidstva neuvěřitelně stoupla.
Ale nic, tebe nikdo nepředělá Tobě stačí hloupé poučky.

Pepa Řepa

i elegánovi s emůže stát, že sem tam vleze na podium v, řekněme, zablácených keckách.
Mně holt se dějí překlepy.

Germanicus
příteli, myslíš , že někdo jako SuP bud e číst nějakého Čapka? proč? Proč by si kompikoval život? V MfD mu to pěkně a jednoduše podají. Nemusí myslet.

Tihle nikd y nepochopí, že kdyby kdysi nebylo salonních antiotrokářů, tak ještě dnes žijeme v otrokářství. a kdyby nebylo nějakých takových Josefů II. tak tu máme ještě dneska nevonictví.

Josef II. byl ve své době dokonalým levičákem. Přirozeně , že salonním.
18. 08. 2010 | 12:14

Elena napsal(a):

Pepa Řepa,

už keď si tu, potrebujem od teba par vysvetlený

1. Už mi nekomoliš nick, jak to?
čo sa stalo, niečo sa zmenilo?

2. Pišeš mi na Vy, predsa sme si tykali,

nehnevajsa ale ja som si myslela že už mam z lušteniem tunajšých záhad pokoj, a ba , zase prekvapko :))))
18. 08. 2010 | 12:17

Pepa Řepa napsal(a):

To Elena
ad.1 Měl jsem pocit, že Jelena Vasiljevna vadila.

ad.2 Maminka říkala: Pepo, k dámě se chovej uctivě.
A Vy nejste džendtetický brojler, ale dáma.
http://www.youtube.com/watc...

Se mnou je to už těžký.
http://www.youtube.com/watc...
18. 08. 2010 | 12:28

Elena napsal(a):

Pepa Řepa ďakujem,

k mojmu dnešnemu sviatku je to krasný darček, dojal si ma
o
oo
ooo
oooooooooooooooooo
Pa
18. 08. 2010 | 12:31

Pepa Řepa napsal(a):

To Elena
Rádo se stalo. Všechno nejlepší.
http://www.youtube.com/watc...
18. 08. 2010 | 12:41

pamětník napsal(a):

"Hnutí je vším,konečný cíl ničím"--Bernstein,první hlava mainstreamu evropské sociální demokracie,vedoucí socialistické internacionály říká okolo r.1920.Pak se SD občas ocitla u vlády,ale šla od porážky k Endloesung podobně židům.Poučení je,že zavrhneš-li opravdový cíl,objeví se smrtelný nepřítel jakým byl pro SD fašismus.To co vůči němu dělala politika tehdejší SD lze jednoduše nazvat nezdravou tolerancí,nezodpovědností k životům svých členů a sympatizantů.Fašisté dlouho nevadili SD tolik jako komunisté.SD se vyhýbala spolupráci s komunisty a při každé příležitosti opakovala veřejně svou averzi vůči nim.Komunisté tušili jak to skončí,proto SD nazývali v třicátých letech sociálfašisty.
SD netušila,že to říká už dlouho většinou před potenciálními fašisty,fanatiky,kteří měli zájem zabít celou levici.Tak učinili-každého komunistu i sociálního demokrata,který se jim dostal do rukou,o kterém věděli dali do koncentráku,usmrtili,existenčně zničili.Zůstalo nepatrné množství levých,které dnešní česká pravice ukazuje jakoby nebylo toho nezapomenutelného vraždění-jako ty,kdo nemají dost voličů.
SD nepoznala v potenciálních fašistech pozdější brutální fašisty:byli často kultivovaní,milí,nevyjadřovali se naplno,shromažďovali teprve seznamy levice.Byli zdrženliví cokoliv předem prozradit.Měli hlídky dobrovolníků na svou ochranu a pro veřejný pořádek.Sociální základnu fašismu zjistila SD až pozdě:pak teprve zjistila co jich je.Líbily se jim činy a to v jejich představách,jejich vůdcové naprosto později splňovali,když zavrhli slova,slova,slova SD a přešli k útokům na lidské životy úplně frontálně,masově,nezastřeně jakoby neexistovala policie,justice,stát nemluvě už vůbec o špetce demokracie.Mítinky určovaly směr historie-naplněné statisíci skandujích příznivců nacismu.Okázalé sjezdy bilancovaly výsledky genocidy .
18. 08. 2010 | 13:03

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

už vás mlj harém nemusí iritovat. Gratuluji k vašemu.
Nicméně - nezávidím. tenhle tedy ne.
18. 08. 2010 | 13:10

Rumcajs napsal(a):

Levičák:

Nepsal jsem o levičácích, ale o levicových intelektuálech typu Belohradský.Nezdůrazňoval jsem lennost ale jejich "svatý boj", kterej vidím spíš jak exhibicionismus, než něco poctivého.
18. 08. 2010 | 13:16

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Hele, ty prej máš někde příspěvek s argumentama.

A kdeee ?
18. 08. 2010 | 13:17

SuP napsal(a):

O
OO!
OOO!
OOOOOOOOOOOOOOO!
Ó eM Fau! (už je tam!)

Pepo Pozor!
Spíš bych si uměl představit "golfovej levák". No prosim a zase se sem serou.....
18. 08. 2010 | 13:20

crowley napsal(a):

Pekny clanek. Ale ono je to skoro jedno. Ti lide maji minimalni vliv a krome par levicovych vecnych nespokojencu nikoho nezajimaji a jejich vliv na beh vseho je zadny.
18. 08. 2010 | 13:21

vlk napsal(a):

Rumcajs
nepřepínej. Příspěvek z argumenatma je přesně to, co ty jednak:
nepoznáš
neznáš
nepochopíš.

Zůstaň u toho co nastudejš NA Růžku.
18. 08. 2010 | 13:22

Marcela napsal(a):

Gabriello,patřím též do Vlkova harému,takže jsme sokyně.Já ho žeru!Proti Vám nemám šanci,protože nemám schopnost tak vtipně vyjádřit své pocity.A ani zřejmě to vzdělání.Ale určitě stejnou krevní skupinu s Vámi,Vlkem,Monikou,Germanikem.Tím Čapkem mě dostali,protože on je moje láska.Jsem ráda,že jsou ještě lidé,kteří používají svůj mozek a své názory argumentačně podpoří.Těším se na Vaše vstupy.
18. 08. 2010 | 13:23

Pepa Řepa napsal(a):

Vlku, na UMPRUM pral jeden učitel žákům do hlavy, že když je člověk mladej, má chodit za ženskejma a když je starej, má chodit po doktorech.

Největším neštěstím-říkal ten kantor-jsou lidi, co si to otočej.
18. 08. 2010 | 13:35

skura napsal(a):

Pregrin:
"Ne každý, kdo sebe sama označuje za "levičáka", je požehnáním pro chudé lidi a pokladní v supermarketu. A ne každý, kdo někoho takového kritizuje, to činí proto, že se koupe v šampaňském a chudí jsou pro něj obtížný hmyz."
Skutečně vybroušená, argumenty podepřená, nefloskulózní odpověď hodná filosofa. Svou argumentační silou nápadně připomíná jinou odpověď jiného filosofa.
http://blog.aktualne.centru...
K podání takového intelektuálního výkonu musí být člověk skutečně logik ;-)
18. 08. 2010 | 13:42

Elena napsal(a):

vlk,

celú dobu som cítila v tebe niečo zlého, proste nie si schopen sebakritiky, nemaš cít pre nič, proste zadebnený suchar,

svoj hárem si nechaj , o ňho totiž nikto nema zaujem
18. 08. 2010 | 13:52

antoninovy napsal(a):

Dobrý den pane vlku, zdravím a děkuji za Vaše řádky, trefil jste můj profil docela přesně, oceňuji, ale věřte, že kromě svých "hlubokomyslných úvah" z výšky jsem schopen i reálné reflexe z parteru běžného chodníku a pohledu vzhůru, jak jsem naučil se při práci na šachtě, v podzemí.

Díky an
18. 08. 2010 | 13:55

vlk napsal(a):

Marcelo.....
no Marcelo... Kdybyste viděla, jak s e mi teď mocně dme hruď , dokonc e tak, že je opět na chvilku větší než brřicho, což už nejméně dvacet let nebyla...

Prosím - i Vám jsme nyní kdykoli k disaposici na to abyste na mně i dříví štípala. I pro Váás budu trpět rád!!

A Marcela je hodně dobře. Jedna s tímto požehnaným jménem - význam je malá bojovnice - byla kdysi mou velkou láskou. Než si , zcela logicky, vzala někoho úplně jiného. Ale třeba jste to vy.. Ta o které mluvím byla z Karlových Varů , měla nádherně ohnivě měděné vlasy a spoustu roztomilých pih.

Gabrielle H. - prosím odpusťte slabému a nehodnému, že do houfe chci přibrat i Marcelu... Věřím ve Vaši velkorysost. Už pro Vaše jméno. Znamenající , že Bůh je veliký... A já jen nepatrný vlk..

Pepa Řepa

při čtení vaš í poslední repliky jsme si bezděčně vzpomenul na bajkaře La Fontaineho.. nejak nevím proč.. a také jsem dostal chuť na hrozny...
Ejlén... Ejlén.
Nikoliv Elen , milý Pepo.
18. 08. 2010 | 13:57

vlk napsal(a):

Elen
mám na vás drobnou a malou prosbičku - prosím prosím zůstaňte na vždy věrná pánům Pepa Řepa a voroshilov.
A mně nechte mému chmurnému osudu. Lepší si stejně, jak jistě potvrdíte, nezasloužím.
Předem děkuji.
18. 08. 2010 | 13:59

vlk napsal(a):

Antoninnovy
Pane Nový , díky za Vaš e písmena. Vážně.

Dobrovolně přiznávám, že jsme s e Vás , po vVašich prvních vstupech na diskus e Aktuálně docel a spletl. Nestává se mi to často. Ale vyhodnotil jsme Vás úplně jinak, než jakým jste. Je to sic e už dost dáno, co jsem svůj původní názor korigoval a zařadil Vás do kategorie diskusních těžkých vah, ale prostě původní odhad byl hodně omylný. Dodatečně odpusťte, i když jste o tom nevěděl.
18. 08. 2010 | 14:04

Elena napsal(a):

vlk,

rád rozdavaš rady aj kopance, ale nerad ich dostavaš a našuvaš,

mňa nezaujmaš, vôbec som nechcela s tebou komunikovať,

ignorujem ťa, len ak sa o mňa utrieš dostaneš po papuli

komu som ja verna , nie tvoja starosť
18. 08. 2010 | 14:07

antoninovy napsal(a):

Ad Ďaur, díky za comment, dobré, tak to máme trochu společné osudy, naší rodinní sefardští předkové putovali podobně. Pište více, píšete dobře a vtipně a k věci.

Salut

an
18. 08. 2010 | 14:08

Pepa Řepa napsal(a):

Vlci jsou sociální zvířata žijící v dobře organizovaných smečkách.Jejichž velikost závisí na tom, zda je dostatek potravy. Smečka se soustřeďuje kolem páru, který má mláďata (a sdružuje se na celý život), a může mít až 20 členů.

Protože vlci loví ve skupině, mohou zabíjet zvířata větší, než jsou oni sami. Živí se hlavně jeleny, losy a severoamerickými soby karibu. Hladová smečka se odváží napadnout i osamoceného bizona.
------------
Tolik Wikina.
Hmm 2O členů? Ještě pár kousků můžete přibrat.
A o čem, že je ten blog?
Jsme jako Béda.

Je tak těžké myšlenku uchopit a tak lehké ji opustit.
Respektive ona opouští lehce nás.
Mějte se, musím pryč.
18. 08. 2010 | 14:08

gaia napsal(a):

SuPe
a proč ty vlastně pořád obhajuješ to vykořisťování?
18. 08. 2010 | 14:08

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

Přesně jak píšete - omezení není demontáž... ať bude nahoře levý či pravý a o tom blog není...

Melodie Bělohradského, Kellera a jejich příznivců, včetně katasrofiků stran "demontáže" znějí dost disharmonicky... hluchým to však nemůže vadit... :-))

Hezký den
18. 08. 2010 | 14:15

Kessu napsal(a):

Stejně by mě zajímalo, proč sem lidi píšou - jak blogy, tak diskusní příspěvky.

To by si zasloužilo svojí vlastní diskusi...
18. 08. 2010 | 14:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

gaia ad SuP
Biologie. Pud. Občas přeroste do charakterové vlastnosti.
http://www.youtube.com/watc...
18. 08. 2010 | 14:19

vlk napsal(a):

Elen
neobyčejně si vážím toho, že jste men nehodného poctila vůbec pohledem. A mrzí mne, že jste rozladěna.. Opravdu - dnes ztoh jistě nebudu spát. Leč dovoluji si ve vší skromnosti připomenout, že jsme to nebyl já , kdo Vaše Blahorodí oslovil jako první, ale že jste to byla Vy , ve své neskonalé dobrotě, kdo se ze své výšky sklonil k mé pranepatrnosti a oslovil mne v 13:52:20.
Jistě k mému prospěchu.

A mrzí mne , že jsme Vás svmi myšlenkami neuspokojil. A proto jsme Vás požádal, abyste mi v budoucnu nevěnovala už žádnou pozornost, neb si jí nezasloužím, A věnovala ji pánům voroshilovovi a Pepovi Řepovi.
V druhém případ ě klidně potvrdím, že ctím velikost elegána zdejších blogů - Pepy Řepy. Bez ironie.
Klaním se milostivá.
18. 08. 2010 | 14:30

Elena napsal(a):

vlk,

posledný dodatok k tvojej osôbe,

na to , že ma neznašaš, maš celkom dobrý prehľad s kím komunikujem na tunajšých blogoch, prečo ťa to tak trapi?

mňa tvoje kolizie (príspevky) netrapia a k nim sa nevyjadrujem,
ale ty si nenechaš ujisť uštipanec na moju adresu , jak to? predsa pilinovou hlavoj sa nemože zauberať taka "kapacita " akím je tunajšij stražca potravinového reťazca = vlk
18. 08. 2010 | 14:30

gaia napsal(a):

tenco
já něco podobného tušila ale SuP pořád tvrdí že je to on kdo něco vytváří.
Takže by mohl být trochu povznesený.
18. 08. 2010 | 14:36

antoninovy napsal(a):

Pane Vlku, díky, ale možná jste ke mně až příliš hodný a Váš původní názor byl správný, člověk se vyvíjí a když má potřebu na sobě pracovat, nehledě na momentální rozpoložení tenkrát, bývají krise...
18. 08. 2010 | 14:37

SuP napsal(a):

gaia -
Jó holka, to se budeš muset zeptat vlka. Já to nevim.
Já jen vim, že neobhajuji vykořisťování člověka člověkem, ale naopak! A jsem na sebe pěkná svině. A mám k sobě despekt. A nevážim sise. Asisi půjdu hodit mašli.
18. 08. 2010 | 14:47

SuP napsal(a):

Vykydale -
Ten Tvůj odkaz
http://www.youtube.com/watc...
Silně připomíná "sociální stát". Ještě vejce ani nevysedíš a už Ti ho potřebný sežerou....
18. 08. 2010 | 14:52

vlk napsal(a):

Elen
věřte, že bych s neodvážil oslovit někoh tak velkého, ted y duševně, navíc tak evidentně roztomilého , jako jste vy. Bráníla by mi v tom moje vrzená ostýchavost. Nicméně vy jste dnes , ve své velkoryssti učinila prví krok, směrem k mojí osobě, To mne jistě i u vás omlouvá, že?

No a co se týče Vašich zdejších konverzačních partnerů. Nesleduji Vás, Nedovolil bych si to. Ve své nicotě.

Nicméně když tad y najednou začnou lítat příspěvky v ruštině, psané latinkou, vzbudí to přirozeně mlj zájem. Tím vysvětluji svoji povědomost o Vaší náklonosti k voroshilovovi.
A ohledně Pepy Řepy? Tak ta projevená náklonost k zdejšímu elegánovi , ta byla do té míry nepřehlednutelné, že si jí prostě musel všimnout každý. Ted i já. No a mlžete to vzít i tak, že jsem Pepovi Ř. začal těžce závidět...

antonin novy
Pane Nový , nemlžte. Prosím.
18. 08. 2010 | 15:01

Elena napsal(a):

vlk,

je hned vidieť že si bolševik a komunista, musiš mať dominanciu a všetko mať pod kontrolou
18. 08. 2010 | 15:04

gaia napsal(a):

SuPe a Tenco
jste vtipní oba i když každý z jiné strany názorového spektra.

no ale my z venkova kde se všichni známe a nemusíme ani zamykat a zadarmo si ve voném čase navzájem hlídáme děti babičky i psy a jako v prvobytně pospolné společnosti prostou směnou vyměňujeme úrodu ze zahrádek nechápeme proč ještě ve 21. století musí být pravice a levice. Proč by člověk nemohl jen tak klidně žít?
18. 08. 2010 | 15:07

stejskal napsal(a):

Pane Kessu,

třeba je i v této zemi ještě pár těch, kteří si myslí, že slušně a korektně vedený veřejný diskurs má smysl (i když mnoho jiných si to nemyslí, ani ho vést nechce a neumí). Že v okamžiku, kdy spolu lidé přestanou komunikovat, je zle.

Ale těch motivací je jistě více....

Libor Stejskal
18. 08. 2010 | 15:12

SuP napsal(a):

Gaia -
Omyl! Napříkad já jsem "pravice", jen protože mi tak říká levice. Asi proto, že mi levice může bejt ukradená.
Na druhé straně si všimni, jak všichni levouni o sobě hrdě říkají, že jsou "levice". Nikdo se jich na to neptal.
Za každým levounem vidím PŘEDEVŠÍM člověka. A někdy je to sakra těžký.
18. 08. 2010 | 15:18

Elena napsal(a):

no, páne Stejskalé,

ona by ta diskusia bola velice slušna, ano verte mi, keby tuna všetci tleskali vlkovi, rozdavali by brežnevské bozky a jeho dlhý prejav ako na poslednom zasadnutii politbura kpss, dlhý, dlhý potlesk a štavnatý bozk pre vlka a jeho dlhé vdačne podakovanie za prejav vernosti( dalimirovi dalkemu) , na oplatku za poklonu na adresu vlkovi, on vam všeckim na počkanie napiše vaš profil, lebo je tunajšý profik a odbornik na všecko , skratka je odbornik na kazibudky
18. 08. 2010 | 15:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy