Takoví jsme byli?

22. 01. 2010 | 10:13
Přečteno 12021 krát
Tak budeme mít nového evropského komisaře. Nejenomže že se líbil našim vládnoucím úředníkům i jim záda kryjícím politikům, dojem zřejmě udělal i v Bruselu. Ba co víc, není na seznamu agentů StB, takže muž s neposkvrněnou minulostí! Že studovat v Moskvě? Že byl členem KSČ? Ale to byla přece věc "osobní historie, která byla součástí doby"; a v KSČ byl přece každý, kdo chtěl něco dosáhnout! Ale není to s tou minulostí trochu jinak?

Kdysi za komunistů (ale bylo to již ke konci jejich panování, myslím v roce 1988) jsem vymyslel trik, jak vycestovat do kapitalistické ciziny, konkrétně na univerzitu do Stuttgartu, kam mě zvali na studijní pobyt. Tehdy jsem oficiálně nebyl vědec, ale programátor, takže jet tam služebně nepřipadalo v úvahu. (Do vědy jsem však neoficiálně dělal a ve Stuttgartu mi tu stáž nabídli.) Můj bratr tehdy pracoval, oficiálně, jako lékař v Kuvajtu a mohl mě k sobě pozvat na návštěvu; a já jsem vymyslel, že pojedu jako za ním do Kuvajtu, přes Stuttgart, kde se jako roznemůžu, a tím zdůvodním to, že tam zůstanu dva týdny a pak se vrátím domů.

Celý rozradostněný tím nápadem jsem hned napsal dopis profesoru Rohrerovi do Stuttgartu. Ten dopis ovšem, jak jsem posléze zjistil, na místo určení nikdy nedorazil a namísto toho jsem já dostal pozvánku na StB. Když jsem tam, vystrašený, dorazil, přijal mě nějaký člověk, který sice vypadal velmi výhružně, ale nechoval se nepřátelsky. Pak jsem zjistil, že jediné informace, které o mně má, jsou zřejmě z toho mého dopisu - k mému překvapení vůbec netušil, že výjezdní doložku (= tehdejší faktické povolení k opuštění země směrem Západ) mám vystavenou do Kuvajtu. (Já jsem si tehdy myslel, že StB ví v podstatě všechno.) Taky se nezdáli dávat najevo, že ví, jak poskvrněný 'kádrový profil' mám.

Z dnešní perspektivy už chápu, že o co tomu člověku tehdy šlo především, asi bylo proklepnout mě, jako někoho, který jezdí na Západ, a kdo by mohl být užitečným spolupracovníkem (což byla ironie, neb nebýt toho mého triku bych se nikam na Západ ani náhodou nedostal). Tehdy se mi to ale tak vůbec nejevilo, bral jsem to prostě jako šikanu. Snahu toho estébáka nepůsobit nepřátelsky jsem interpretoval spíše jako jakousi výhrůžnou blahosklonnost; a když se mě zeptal, zda by mně nevadilo, kdybychom si po mém návratu popovídali, tak jsem to bral jako otázku čistě řečnickou.

Nedali mně naštěstí nic podepisovat; ale vůbec si nejsem jist, zda kdyby to tehdy udělali, bych ten podpis odmítl. Myslím, že pokud by mi dali něco tak neurčitého, jako že si jsem vědom toho, že musím hlásit vše, s čím se v cizině setkám a co není v souladu se zájmy mé socialistické vlasti, podepsal bych to; a nejsem si vůbec jist, zda bych jim třeba nebyl ochotný podepsat i něco ošemetnějšího. Jednak jsem se jich velmi bál a navíc bych si možná byl řekl, že nějaký papír v rukou těchto otrapů je naprosto nepodstatný, že podstatné je jenom to, abych někomu skutečně neuškodil. V žádném případě by mě nebylo napadlo, že by mi tato epizoda mohla být někdy přičítána k tíží; naopak jsme měl pocit, že takovéto šikanování policií jenom dosvědčuje, v jakém křížku s režimem jsem.

Na druhé straně jsem si zcela jistý tím, co bych byl v tehdejší době určitě neudělal: nebyl bych vstoupil do KSČ. Na rozdíl od StB, která nad námi tehdy měla, alespoň v mých velkých očích, neomezenou moc, a která, jak jsem si představoval, mě tak mohla, kdybych jí přespříliš vzdoroval, snadno nechat zavřít, připravit mě o zaměstnání nebo v podstatě o cokoli, bylo zpravidla tím jediným, co člověka čekalo, když odmítl vstoupit do KSČ, uzavření určitých kariérních možností.

Vstup do této organizace byl v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století skutečně víceméně přímočarým rituálním uzavřením smlouvy: Já se před vámi přihrbím a vy mně nebudete bránit v kariéře, případně mě v ní sem tam i postrčíte. A mně se zdálo, že za těchto podmínek vlastně není nijak obtížné si v tomto ohledu nezadat - člověka to nestojí zase tak moc.

Dnes se často stává, že se předlistopadoví členové KSČ stylizují do role jakýchsi nešťastníků, kterým nezbylo než do KSČ vstoupit, protože prostě chtěli dělat svou práci; a zdá se, že tohle je často přijímáno jako uspokojivé vysvětlení. To je však zavádějící. Určitě tomu nebylo tak, že by někdo, kdo nevstoupil do KSČ, nemohl být třeba lékařem. Asi nemohl být ředitelem nemocnice nebo možná šéfem nějakého speciálního oddělení. Podobně člověk nemusel být v KSČ aby mohl být hercem. Možná tam musel vstoupit, aby měl nějaké dobré místo v nějakém prestižním divadle. Takže zpravidla nešlo o to, že by se někdo musel být v KSČ proto, aby nemusel namísto léčení lidí čistit kanály či namísto hraní divadla mýt okna; šlo jenom o omezení možností stoupat po tehdejším společenským žebříčku.

Z tohohle všeho samozřejmě jistě existovaly výjimky. Možná se vyskytl někdo, jehož profese byla tak jedinečná, že se třeba místu, kde od něj bylo vyžadováno členství v KSČ, nemohl vyhnout bez toho, aby tu profesi vůbec opustil. A pak samozřejmě existovaly individuální případy, ve kterých se člověk dostal pod takový tlak takových či onakých okolností, že se jeho vstup do KSČ dal pochopit.

Rozhodně tu tedy nechci sahat konkrétním lidem do svědomí - moc dobře vím, jak spletité to všechno bylo. Zdá se mi ale, že předlistopadové členství v KSČ dává o charakteru člověka mnohem jednoznačnější zprávu než to, že se objevil na nějakém seznamu StB. Jistě, mezi agenty StB je mnoho zdokumentovaných případů lidí, kteří dělali nechutné věci (a historici, kteří tyhle věci dokumentují, podle mne dělají velmi záslužnou práci), spousta jiných se ale na seznamy dostala způsobem, který sice možná naznačuje, že nebyli hrdiny, který nicméně nedosvědčuje, že by byli bezcharakterní.

Z tohoto důvodu je mi naprosto nepochopitelné, jaký nepoměr tu panuje mezi společenským stigmatem, který člověk získává tak, že se - ať z toho či onoho důvodu - objevil na nějakém seznamu tajné policie, a shovívavostí, s jakou se pohlíží na předlistopadové členství v KSČ. Vychází to asi z podvědomého přesvědčení, že agent nějaké moci je postava mnohem zrůdnější než ten, kdo se k této moci přihlásí otevřeně. Mnohem podstatnější ale je to, co špatného vyvedl, a tady je třeba si uvědomit, že to byli právě členové KSČ, kteří drželi celý ten režim při životě a kteří se tak podíleli na onom nekonečném lámání charakterů, na kterém byl ten režim založen a díky němuž jsme my Češi dodnes hrdí na věci, za které se lidé v civilizovaném světě stydí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

také karbaník napsal(a):

No jo, chlape, je to tak - ale co s tím mám dělat? To se mám utrápit?
22. 01. 2010 | 10:32

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Osobně bych byl v hodnocení jiných zdrženlivější. Za minulého režimu jsem měl proti jiným výhodu, že jsem byl tak trochu kádrový kripl. Na vyhození z práce to sice nebylo, ale členství v partaji mi nikdy nenabízeli. Takže skutečnost, že jsem v ní nebyl, nemůžu vykládat jako své hrdinství nebo zásluhu.

Je pravda, že při posuzování konkrétného člověka "Mnohem podstatnější ale je to, co špatného vyvedl...", jenže to by bylo slušné posuzovat individuálně. Tvrzení, "že to byli právě členové KSČ, kteří drželi celý ten režim při životě...", je poněkud nekonkrétní. Taky by mi mohl někdo vyčítat, že jsem ten režim držel při životě jám, kldyž jsem chodil do práce a platil daně.

Dvacet let je dlouhá doba. Dá se souhlasit s tím, že "mezi agenty StB je mnoho zdokumentovaných případů lidí, kteří dělali nechutné věci (a historici, kteří tyhle věci dokumentují, podle mne dělají velmi záslužnou práci)," ovšem se dvěma výhradami:
1) pokud to dělají opravdu historici a dělají to pořádně - ne jako ta parta svazáků z ÚSTR
2) totéž by se mělo vztahovat na členy (a hlavně funkcionáře KSČ).
Zásadě kolektivní viny bych se raději vyhýbal.

Takže pokud o nějakém bývalém partajníkovi nebo "spolupracovníku" není známo žádné konkrétní provinění - díval bych se na to, co a jak dělal v těch posledních dvaceti letech, resp. právě teď.
22. 01. 2010 | 10:47

Ládik napsal(a):

Komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly. Je to Kainovo znamení, které nesmyjou ani na patologii.
Že máme Fíleho za komiksaře, je velký hnus a potupa.
22. 01. 2010 | 10:48

Valerie napsal(a):

Souhlsím s autorem článku a jsem přesvědčena o tom, že by se jistě našel jiný vhodný kandidát pro eurokomisaře, který má kromě profesních kvalit i charakter. V současné době již vyrostla nová generace, která není spjata se starým režimem, je tudíž z tohoto pohledu více možností výběru mezi schopnými lidmi, než těsně po revoluci. Komunistický režim jsem také zažila a mohu potvrdit, že členství v KSČ bylo vstupenkou ke kariéře, nikoliv nutností k přežití. Lidí, kteří si tehdy zadali s komunisty si proto nevážím.
22. 01. 2010 | 11:02

JaHrad napsal(a):

Užitečný článek.
Ano, jmenování Štefana Fuleho do funkce eurokomisaře
považuji za stvrzenku čistého a z hlediska národní většiny (at už pravé či levé, konzervativní či liberální) nezbytného pragmatismu české politiky. Tak bylo vždy, malověrní, tak bylo vždy. Debatovat o tom, proč tomu tak je, zřejmě stále postrádá smyslu. Pragmatismus se stal téměř náboženstvím. Co se v tomto změnilo od dob, kdy mi (cca rok 1983) vedoucí v Univerzitní knihovně říkal zcela vážně - nevstoupíte do strany - jste sama proti svému vlastnímu vzdělání. Kdo chce s vlky výti, musí s nimi píti. Dřív diktát "bodů v profilu" , dnes diktát peněz, grantů, dotací, provázanost totál-pragma-zprostředkujících parazitů, točících prachy přesně ve stylu typů které si i starší pamatujeme jako veksláky...
22. 01. 2010 | 11:35

jichu napsal(a):

Pane Autore, děkuji Vám. Tenhle náhled by měli číst všichni hysteričtí čtenáři různých seznamů, které zase tvořila jen a jen Stb.
22. 01. 2010 | 11:49

Pocestny napsal(a):

Dobře psáno,
bude hukot.

Ano, členství ve straně jasně definuje jedince tak, jak je výše uvedeno.
J. Hradilková to okošatila, tak navážu.

Každá generace se tu demonstruje jinou formou strnulosti...
podle názorů poznáte "osmašedesátníka", normalizačního i postchaotika.
Pozná se tu, kdo v jakém režimu vyrostl, protože, málo platné, co si kolem té puberty a dospívání zažijeme, to pak žijeme celý život.

Vexláctví a pézetkaření je rys normalizační, nihilismus též.
68genration je obětí, jsou to lidé, kteří byli zrazeni těmi, pro které tu od války organizovali cosi, co se do lidského svědomí těžko vleze, když se chtěli vyvinit reformou, byli přejeti tankem.
Ty pravé Husákovy děti, tedy ti, kdo ho následovali po roce 69, to jsou jiné modely.
Zde je nihil základem. Lobotomie rozumu a morálky způsobila, že je lze okecat cokoliv výše řečené lacinými žvásty, že když tu ta možnost byla, bylo hloupé jí odmítat.

Konjunkturalistický oportunismus, ne pragmatismus, to je to, co tuhle generaci nejvíce trápí.
22. 01. 2010 | 12:01

Chápající napsal(a):

pro Peregrin:
K jeho koníčkům patří pití piva...
Prosím ,co jste autore chtěl tímto říci...nebo to za Vás řekl a napsal někdo jiný ?...
děkuji za vysvětlení !!!
22. 01. 2010 | 12:28

JaHrad napsal(a):

to je nakonec jedno, pocestný, jak se to nazve nazvete, není to nic jiného než to prosté "účel světí prostředky" - a není to záležitost generační - lítá v tom i ta mnohými moralizátory typu pehe či havel vzývaná mladá generace - právě proto, že to vidí všude kolem sebe! Tenhle princip je jako obrovskej vír, kterej všecko bez rozdílu s sebou tahá ke dnu.A namlouvat si, že z něj vyváznou třeba ti mladí, nesazažení komunismem, není nic jiného, než sebeblamáž.
(ale já nechci nadávat, přátelé, já opravdu nechci nadávat...,jen se stále vracím k témuž - jediná možnost jak se v tom víru neutopit je viditelná ALTERNATIVA)
22. 01. 2010 | 12:29

Pocestny napsal(a):

JaHrad
ano, musíme odstranit původce epidemie, aby se přestala šířit.

Já si rozhodně mladé nijak nemaluji, ale dnes odpadá ta palčivá nutnost být takový, tehdy to holt byla "jediná možnost", dnes to lidé dělají dobrovolně zejména ve chvíli, kdy "jim nic jiného nezbývá".
22. 01. 2010 | 12:53

yorick napsal(a):

Ládíku,
dnes jste jednodušší než jednoduchý, tedy, simplicius simplicissimus. Jinými slovy za 5.
22. 01. 2010 | 12:56

Ládik napsal(a):

yorick:
Já vím, ale v jednoduchosti je síla. Je to lepší, než být dvojduchý.
Do strany (žádné) bych nikdy nevlezl. Kupónovou knížku jsem si taky nekoupil, nejsem hyena. Soudím tebe podle sebe.
Ve víru se nedokážu potopit; dost lidí to hněte (nechci psát "sere").
22. 01. 2010 | 13:07

ld napsal(a):

Maličko jsme pozapomněli, jak se k tomu Fille dostal; jeho nominace proběhla v době, kdy možnost domluvy byla nulová. Ten člověk byl zkrátka kompromis.

Vše vycházelo tak, že po pádu vlády bude na komisaře nominován Topolánek. Logicky, protože další volby měla vyhrát ČSSD, byla jasným favoritem, takže by došlo pouze k elegantní výměně. Jenže celé to shodil Melčák.

Rozhodně Filleho budu hodnotit, až jestli něco ukáže. Že byl komanč, to ničí práva , svobody a povinnosti neohrozí.
22. 01. 2010 | 13:09

vlaďa napsal(a):

Komunista se nikdy nebojí! To bylo jejich heslem.Já se tehdy bál,věděl moc dobře co dovedou.Jejich současná hesla neznám. Faktem platícím však dosud jest: Býti kdykoliv komunistou,je zaručená kvalifikace na všechno a navždy.
22. 01. 2010 | 13:16

dej2 napsal(a):

Vážený pane Peregrine.Děkuji ze srdce za perfektní blog.Konečně něco,co se v této době dá číst.Mnohé blogy jsou jako četba z rudého práva za oněch časů.Napsal jste to úplně podle skutečnosti.Ano důvěřovat seznamům,které mnohdy psali sami stbáci,je na pováženou.Ale do ksč se vstupovalo DOBROVOLNĚ,dokonce každý měl čas si to rozmyslet/kandidátská doba/.Díky za téma.To zase začnou ti"donucení"partajníci a nedejbože milicionáři slinit....
22. 01. 2010 | 13:26

julča napsal(a):

já už jsem to jednou někde psala, ale půvab Husákových dětí (spíš vnoučat, při jeho věku tehdy)je v něčem jiném - ony jsou poslední generace, která ještě zažila ten režim jako něco utlačivého, ale právě jenom nepřímo, v roli dětí utlačovaných a utlačených rodičů -
a znáte, jak dokáže být puberťák kritický k vlastním rodičům, jak jim nemilosrdně hledí až do žaludku - tak já si myslím, že tento pohled do žaludku našich rodičů, mohl zformovat to nejzajímavější na generaci Husákových dětí. Že si to někdo ne a ne vybavit, co tam viděl, no tak to je jiná věc.
22. 01. 2010 | 13:27

wbgarden napsal(a):

22. 01. 2010 | 13:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jako euroskeptik mám ze zvolení pana Fülleho eurokomisařem radost. Škoda jen, že do Evropské komise neprošla paní Želevová.
Přál bych si také, aby se členy Evropské Unie co nejdřív stala Albánie a především Kosovo. Bude nám všem líp, uvidíte !
Drogy budou skoro zadarmo a také už nebude třeba právníků, advokátů a soudců. Vše se bude řešit bez zbytečných průtahů a dohadování.
V době, kdy Váš eurokomisař vstupoval do KSČ, to mohl udělat jedině grázl nebo hňup. Doufám jen, že pan Fülle nespadá do obou kategotií.
P.S. Pokud se nezmění metoda výběrů veřejných nečinitelů, nezačnou skládat pravidelně účty a nebude je možné odvolat, tak si na demokracii pouze hrajeme. Místy je to zábavné, ale většinou z toho běhá mráz po zádech.
22. 01. 2010 | 13:36

Béda napsal(a):

vlaďa, JaHrad a spol.

zajímavé. Když se stal Čalfa předsedou vlády, Dlouhý MPO rozhodujícím o privatizaci, Kočárník MF... nikdo nekřičel přesto, že byl přijat článek o zrušení vedoucí úloze KSČ, lustrační zákon a komunisté měli mít utrum ve vedoucích funkcích státní správy.
To bylo těsně po sametu. Dnes je 20 let po sametu. U vesla se vystřídalo x vlád - převážně nekomunistických (v žádné z nich nebyla zastoupena KSČM - nebo jak si to vlastně dneska komunisté říkají - v žádné z nich nebyl zastoupen aktivní člen KSČ - a ministři s komunistickou minulostí byli zastoupeni jak ve vádách pravice tak levice. To všechno přes lustrační zákon a zrušenou vedoucí úlohu KSČ.

O čem že je tady vlastně řeč? Navíc to vypadá, jako kdyby se někdo snažil lidi dělit na komunisty a nekomunisty, bez toho žeby chtěl konkrétně posuzovat, co ten který člověk jako komunista resp. nekomunista dělal tehdy a dělá dnes.
22. 01. 2010 | 13:38

Honza napsal(a):

Výborný blog, je to přesně tak. Pořádáme hon na oběti režimu v seznamech STB (já vím, nejsou tam jenom oběti, ale je jich tam mnoho), ignorujeme autory těch seznamů a blahovolně omlouváme komunisty, lidi, kteří se ke spolupráci přihlásili dobrovolně. Přesně tak.
22. 01. 2010 | 13:49

JaHrad napsal(a):

Beda - pro upřesnění:
rozhodně mi nešlo o vynášení soudů nad tím, co dělal, dělá a čeho je schopen pan komisař Š.F. Zcela nepochybně je to velmi schopný, pracovitý člověk a odpovědný odborník. Necítím právo ani potřebu soudit jeho.
To, co mne a právě teď, po 20ti letech od revoluce zajímá, tedy to, nad čím se pozastavuji, je: že soubor vlastností, kvalifikací včetně osobní a profesní historie právě tohoto člověka byl kolektivem, zastupujícím reprezentujícím EVROPSKOU entitu uznán jako ten nejoptimálnější TYP pro vysoce reprezentativní funkci. Toť vše.
Řeč není o dělení společnosti na komunisty a nekomunisty, na udavače a neudavače, na bílé a barevné atd. Řeč je o hodnotách a principech, které jsou pro společnost rozhodující.
22. 01. 2010 | 14:01

jap napsal(a):

Velmi rozumně napsaný blog. Ale: Chci pracovat na zajímavém postu ve státní správě (ministerstvo, kraj, radnice), nevadilo by mi ani místo v nějaké dozorčí radě státního podniku. Ale mám problém, nejsem členem ani ODS, ani ČSSD, ani KDU-ČSL. Tudíž nemám šanci. Jako za komančů bez legitimace KSČ. Nejsme jako oni???
22. 01. 2010 | 14:04

ld napsal(a):

Béda,
už si nepamatuju přesně, kdo to chvíli po převratu udělal, zda Langoš či Sacher. Ale někdo z nich vytvořil svazek Zet, který vzápětí bezpečně ukryl. V tom svazku byly spisy tehdejších prominentů, které neměly být zkoumány. To by bylo dnes počteníčko!
22. 01. 2010 | 14:05

Béda napsal(a):

Honza,

traktorista Tonda z šumavské Dolní vsi byl komunista, haj.l jeden! Takového by patřilo....

To řezník Jarda z šumavské Dolní Vsi zakládal OF a dneska je starostou obce. Nevadí, že obec je nad hlavu zadlužena, že Jarda zahrál pár malých domů a má podíl na tom, že místní fabrika zbankrotovala. Jarda na hrad!

P.S. Jméno obce i jména jejich obyvatel jsou smyšlená a jakákoliv možná podobnost je čistě náhodná.
22. 01. 2010 | 14:06

KamilW napsal(a):

Pokračuje všeobecné blbnutí.

Když se vymýšlel lustrační zákon, předpokládal jsem, že to je nutné opatření na prvních pár let zmatků. S dostatečným odhledem se přeci uvidí, kdo byl pragmatikem, který nikomu neublížil a třeba i pomohl, a kdo byl (a pravděpodobně trvale je) skutečný darebák.

Nemám rád fundamentalisty ani když se vydávají za demokraty.
22. 01. 2010 | 15:06

Jan Žura napsal(a):

Milý pane Rozumbrado! Také někdy tak blbnu, když se dívám na lidi kolem sebe, nebo dokonce čtu jejich osobní zpovědi. Fascinoval mě nedávno Vít Olmer v bulvárním AHA. Za totáče, který samozřejmě pomluvil, natočil svá nejlepší díla. Ale teď ho nikdo nechce, ani v televizi, ani ve filmu i když má svobodu. Spolu s přáteli z řad umělců se mu nelíbí, co se polečnosti a v hlavně v politice děje. Ale aby se ozval? Není přece takový hrdina jako Hus, tvrdí. Když je tolik svobody, která se z televize a z jiných masmédií přímo rozlívá, proč, čeho se bojí, co mu brání aby byl hrdina jako HUS? Že by strach z někoho nebo z něčeho? Touto obavou je zachvácena celá společnost, pane Peregríne, ale vy možná ne a víte proč. Lidé se bojí, pane Pregríne, být třeba nezaměstnaným. Někde sedí i zrůdy. kterým kádrováci nesahjí po kolena.
22. 01. 2010 | 15:17

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Nevím, jak se cítíte, když čtete nadšený souhlas od lidí, přičemž pro některé z nich je schopnost paušalizace zjevně nekonečná. Za sebe jsem chtěl naznačit, že si hlídám své mindráky a nechci se automaticky považovat za lepšího než kdokoli, kdo v partaji byl.

A ještě jedna důležitá věc: Minulost člověka coby agenta StB diskvalifikuje pro výkon veřejné funkce nikoli z důvodu charakterových nedostatků, leč kvůli vydíratelností. Takové bylo ostatně JEDINÉ odůvodnění lustračního zákona.
22. 01. 2010 | 15:26

Mour napsal(a):

Velmi dobrý, rozumný a výstižný blog. Díky.

P.S.: Pokud vím, p. Füle vstoupil do KSČ cca v 18 letech, což je věc, kerá překračuje "obyčejný" (pozdější) vstup v nejproduktivnějších letech.
22. 01. 2010 | 15:34

julča napsal(a):

taoiseach
přesně, jsou vydíratelní!
a někdo je musí být ochoten vydírat, toť druhá neméně slavná partie příběhů o StB v našem veřejném prostoru.
22. 01. 2010 | 15:38

Pípa napsal(a):

Pracoval jsem mnoho let s cizinci v jimi vlastněných firmách v ČR. Je zajímavé, že se nikdy nezajímali o to, kdo byl nebo nebyl ve straně. Skoro to vypadalo, že bývalým straníkům, dobře vycvičeným oportunistům, dávají přednost. Tohleto věčné kádrování, dvacet let po změně režimu svědčí o komplexech, závisti a malosti těch, kteří to dělají.
22. 01. 2010 | 15:45

DF napsal(a):

pane Pocestny,
překvapily mne Vaše teze o generacích - takto přeci výchova nefunguje, alespoň v tom nejpodstatnějším ne. Daleko patřičnější by bylo aplikovat při takové projekci pravidla populační ekologie.
Př. v roce 1995 jsem slyšel prohlásit babičku své spolužačky (ca 85 letou renesanční bytost 1. republiky): "Požádat si o důchod? Nejsem přeci nemohoucí!" S takovou rodinnou anamnézou se charakter ohejbá podle mne mnohem hůř, než bez ní. A všichni diktátoři vědí, že nejvíc úsilí je bude stát těch pár jedinců, pak už to jde snadno ... i když u Poláků a na Ukrajině to bylo skoro naopak ...
22. 01. 2010 | 15:57

DF napsal(a):

pane Peregrine,
nevzpoměl byste si prosím, jak se vyjádřil pan Kemr ... pamatuju si jen 1/2 "když je nepřítel ve státě" ale ta 2.?
"není čas na metály" ... či tak nějak ...
22. 01. 2010 | 16:01

hanah napsal(a):

Tak, jako se neztotožňuji s EU, neberu člověka typu Filé, za sobě rovného. Takový je prachem u mých nohou, ať ogrilovaný či ne. EU ať si vybírá ty nejlepší z nejlepších, naše politické strany také, a nám, co zbýváme, nezbývá než opět "vnitřní emigrace".
22. 01. 2010 | 16:08

SuP napsal(a):

Pane Pelegrine -
Děkuji za blog. Takto formulovaného pohledu na věc bylo už dlouho třeba.
Nevím, přoč bych měl komunistu dneska posuzovat jen podle toho, co umí a jestli ublížil, když vím, že se umazal? A umazal se dobrovolně? Umazal se proto, že chtěl beztrestně "předbíhat". Myslí si snad někdo, že tato vlastnost mizí se členstvím?
Naopak neznám ani jednoho člověka, kdo by se dostal na "seznam" dobrovolně.
A navíc - Stb byla "bezpečnostní" složka, která pracovala pro KSČ. Ta posloupnost je snad zřejmá.
22. 01. 2010 | 16:20

hanah napsal(a):

Pane Tao,

já si také velmi hlídám svoje mindráky.Někdy je to přetěžké.
V čem mám ale naprostou jistotu -považuji se za člověka lepšího než ten, který v "partaji byl".

A ještě jedna důležitá věc: pro mě je "člověk, který v partaji byl" nepřijatelný. Nikoliv pro vydíratelnost. Nepřijatelný je pro mě pro charakterovou vadu, pokud ovšem věci nevěří a za členství se neomlouvá.
22. 01. 2010 | 17:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pípa
..,řekl otrok otrokovi.
:(((
22. 01. 2010 | 17:14

Béda napsal(a):

hanah,

víte, co patří k nejtěžším trestným činům v USA? Na rozdíl od ČR (kde je takřka nepostižitelná) velká hospodářská kriminalita. Pro mě osobně je nějaký gauner, který zlikviduje existenci desítkám, neřkuli stovkám lidí, které ožebračí o majetek stokrát horší nežli nějaký řadový komunista z Horní Dolní.

Každému co jeho jest. Postihujme zločince na základě zločinu a nezastírejme svinstvo zástupnýma záslepkama.
22. 01. 2010 | 17:34

MARNOV napsal(a):

(V roce 1988 byla perestrojka v plném proudu, přísnost státních orgánů byla velice opatrná.)
Po DVACETI letech vyvolávat antikomunistické duchy jako p. Štětina je z mnoha důvodů zcestné. Současný režim zastrašuje, láme charaktery a zabíjí minimálně stejně účinně, Přesto nikoho neodsuzujeme, podezřelé očišťujeme a odsouzené viníky pouštíme na svobodu. Je to málo k voláním po změnách, které poznáme okamžitě? Nabízíte snad retroaktivní potrestání členů KSČ? Víte, že ostatní strany NESMĚLY přijímat nové členy? Jde Vám o plýtvání energie na boj s větrnými mlýny, zatímco nám každý den vykrádá mafie peněženku?
Přísně soudíte eurokomisaře ze stověžaté matky měst, které kraluje Bém ???
22. 01. 2010 | 17:49

dej2 napsal(a):

Bédo.Když jsi tak informovaný o USA,tak ti povím můj zážitek z totáče.Vyplňoval jsem formulář "žádost o vízum do USA".A představ si tento odstavec"Jste členem KSČ,nebo bývalý člen NDSAP?"To není fór.Ten formulář byl na ambasádě Na Tržišti běžně vydáván.Takže toto měli Amíci ošetřené už dávno,kdo je kdo.Samozřejmě,dnes je tam finančák jedna z nejrespektovanějších institucí.To ,že někdo NEBYL komunista,tam berou jako samozřejmost.On je už po smrti i Dean Reed i Angela Davisová.Tam jsou v kurzu jiné spolky,než komunisté...
22. 01. 2010 | 17:58

Honza napsal(a):

Beda: traktorista z Horni Dolni je mi ukradenej, at si vesele ora pole u Horni Dolni. Pokud o mne nerozhoduje a nezastupuje mne, je mi opravdu fuk, jestli mlati doma zenu, byl ve strane nebo pro mne za mne krade sluzebni naftu. U lidi, kteri mne zastupuji a rozhoduji o mne (a evropsky komisar je vubec nejvyznamnejsi funkce, kterou CR obsazuje, vyznamnejsi, nez je predseda vlady) mne ZAJIMA, jestli podvadeji, kradou, ustupuji pod tlakem, a jednaji v rozporu se svym presvedcenim, pokud je to pro ne vyhodne. Proc mne to zajima? Protoze kdyz byli cynickymi pragmatiky driv, budou jimi zas. Je to kadrovani? Ale samozrejme, ze ano! Tem lidem sverujeme obrovskou moc, zajima mne, jak se chovali v minulosti v krizovych situacich, protize tak se budou chovat zase.
22. 01. 2010 | 18:03

Taoiseach napsal(a):

hanah
Prostě nejsem lepší umělec než Vančura, nejsem lepší sportovec než Zátopek, nejsem lepší vědec než Šorm. A nejsem ani lepší diplomat než Füle. Polehčující okolnost: jsem s tím smířen.
22. 01. 2010 | 18:04

Béda napsal(a):

Honza,

Víte kdo toho Füleho na funkci eurokomisaře : a) navrhnul b) kandidaturu v ČR posvětil c) schválil v EU?

Proč ty parlamentní strany nenavrhli někoho jiného? Mně se kandidatura tohoto člověka taky nezamlouvá - já bych tam klidně raději viděl Dienstbiera, který při projednávání rozšiřování EU alespoň bude vědět vo co go, protože na Balkáně byl, nežli Füleho, který schválí cokoliv.
22. 01. 2010 | 18:17

hanah napsal(a):

Tao,
jde o priority. Jde o zásady. Jde o morální postoj.
Cítím se býti lepším člověkem než Filé.
Profesi do toho netahám. Buď ji mohu dělat jen za určitých podmínek, nebo nemohu, a pak volím. Důležité je, abych si sama sebe mohla vážit. Pokud se za určité období života , určité okolnosti, musím omlouvat, něco je špatně a já bych s tím mohla žít jen velmi těžce.
A vím, že nic není černobílé.
22. 01. 2010 | 18:25

Béda napsal(a):

hanah, s tím čistým svědomím máte asi pravdu. Akorát, že u každého je ta hladinka nastavena individuálně.

Vemte si třeba jenom takového Mirka Topolánka - který začínal jako student vojenského gymnázia, pak příkladně podnikal ve firmě VAE, zaštiťuje humanitární golfovou nadaci Becario, vemte si Jiřího Paroubka, Aleše Řebíčka, Standu Grosse, Mirka Kalouska...

Ani jeden z nich nebyl komunistou, vedou stát - a jací jsou to "kabrňáci"! Leckterý komunista by jim mohl jejich "morálku" závidět.
22. 01. 2010 | 18:42

Ládik napsal(a):

Filé tam vlezl v 18 letech. Z přesvědčení? Sotva. Někdo za tím je. Prý je filé karierní politik. Programový křivák.
22. 01. 2010 | 19:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Jaroslave Peregrine,

trochu jste s tou empatií a umírněnou story přehnal.
File by z Vás měl radost.
Ale přesto Vám děkuji.
Se zájmem a zaujetím jsem si vaši povídku přečetl.Má smysl jako literární dílko napsané k 20.výročí sametového převratu.

Jen si dovolím vám říci,že jsme všichni takoví NEBYLI.

A více mě mluví z duše slovem skoupý Ládik.ˇ
Hovoří málo ale velmi výstižně a pravdivě.

Zdravím Ivan.
22. 01. 2010 | 19:24

argun napsal(a):

Pane Pelgrine,
tleskám! Soudím, že toto je první text, který jasně a jednoduše pojmenovává to, o čem se zde vine debata skrze různé blogy od loňského listopadu.

Přesná a vyčerpávající definice:
"Zdá se mi ale, že předlistopadové členství v KSČ dává o charakteru člověka mnohem jednoznačnější zprávu než to, že se objevil na nějakém seznamu StB."

Proto mi tak vadil celonárodní francouzák s bolševikem, personifikovaný profi kariéristou Čalfou v čele vlády "národního porozumění". Fatální omyl moralizátora Havla.

Zdravím JaHrad, souhlas se vším, co jste tady napsla, zejména "Tenhle princip je jako obrovskej vír, kterej všecko bez rozdílu s sebou tahá ke dnu. A namlouvat si, že z něj vyváznou třeba ti mladí, nesazažení komunismem, není nic jiného, než sebeblamáž."

Tencokida Hnuj
22.01.2010 13:36:51 Vtipné! Jak se daří? Bydlíte?
22. 01. 2010 | 19:41

eva napsal(a):

Jako obvykle se shodnu s Ivanem Hochmannem. Vůbec marně hledám, kde se tady to zavadlé filé vlastně vzalo?! Nikde není jeho ofi-životopis. Karierní křivák, přidávám se k Ládíkovi. Nevěřím mu ani NOS mezi očima!
Honza dojemně připomíná, jaké se tady pořádají HONY na čarodějnice, zřejmě tím myslí, že se prostě konečně po 20 letech dozvíme o některých udavačích pravdu - oni to popřou a život jde dál:-)Skutečné "oběti" jsou ti, na které se donášelo a kteří byli perzekuovaní - nebo ne?!
22. 01. 2010 | 20:00

Taoiseach napsal(a):

hanah
Prioritou je to, co každý z nás dělá teď, protože s minulostí už nic nenaděláme - ani s tou vlastní. Mohl bych se sice cítit lepším člověkem, jenže... Vědci, umělci a občas i diplomati dělají spoustu skvělých věcí pro lidi. To není věc profese - prostě ať dělám, co dělám, po mně toho zas tak moc nezůstane, takže mám základní úctu k těm, co jsem příkladmo jmenoval.
22. 01. 2010 | 20:01

kolega Fyzik napsal(a):

O budoucnost Evropske Uhnije se nebojim. Prerozdelovaci ciziho, regulatori, Komunisti, Socialisti a Maoisti to maji pevne v rukou a vysledek se brzy dostavi. :-)
22. 01. 2010 | 20:02

hanah napsal(a):

Není to správně! Filé nás nemůže reprezentovat nikde ! Je to velmi, velmi urážlivé.
22. 01. 2010 | 20:03

eva napsal(a):

Mám stejné pocity z Čalfy, taky já to považuji za fatální havlův omyl. Dokonce si myslím, že to bylo nezákonné a odporovalo to lustračnímu zákonu. Velmi nebezpečný precedens! Už jsem to rozebírala na facebooku: napsala jsem tam, že tu revoluci nevahrál Havel, ale Čalfa, protože TEN měl jako ministerský předseda, který jediný věděl, jak to funguje ve státě, téměř neomezenou moc. Byl to nechutný politický kšeft: ty mě PREZIDENTEM, já tebe PREMIEREM
22. 01. 2010 | 20:05

eva napsal(a):

Tak mě napadá: škoda, že se nedožil kmotr Mrázek - třeba by dnes byl eurokomisařem, té Želevové to uniklo jen o blond vlásek!
22. 01. 2010 | 20:08

Taoiseach napsal(a):

eva
Nevím, zda to pro Vás bude dost "ofi", ale životopis máte např. na stránce EP věnované "grilování":
http://www.europarl.europa....
22. 01. 2010 | 20:11

MARNOV napsal(a):

- Žádná strana v ČR nemůže a nemohla donutit ke vstupu za člena. Vstup do strany signalizuje smýšlení a napovídá co lze očekávat. O charakteru člověka však vypovídají především činy! Být v seznamu STB je činem. Nevěřím, že skutečně elitní útvar s funkčními vnitřními mechanismy umožňoval tak masivní podvádění a tak dlouho. Jak je dnešními soudci, z minulostí, prezentováno.
- Starými nálepkami označujete to, co je v naší společnosti TRVALE přítomné( minimálně od protektorátu). Většina společnosti nalézá pouze omluvy a nechce být soudcem . Pouze některé politické strany nezůstávají u obhajoby členů nebo předstírání slepoty, hluchoty, němoty a "populisticky" členy ze strany vyhodí nebo jinak omezí jejich působení.
- Jakým způsobem může být ověřováno členství v KSČ bez seznamu? Jediný známý způsob je, že si to nějaký politický mučedník (ze slušnosti!!!) napíše do CV ... Když si to nenapíše, tak se to nedozvíte… Seznam členů KSČ nikde a nikdy zveřejněn nebyl... Stejně jako seznam členů ODS a dalších stran.
To JaHrad:
Předchůdci dvacetiletých se čile zapojili do destrukce státu. Dnešní mladí se dopouští jiné chyby - rezignují na politiku. Vír je míjí. Jsou však jako loutky na špagátku, stačí vymyslet heslo, které pochopí a u kterého se pobaví. Připomínají poválečnou generaci, která uvěřila trvalému bezpracnému životu pod vedením jednostrany.
22. 01. 2010 | 20:41

eva napsal(a):

děkuji Tao, už jsem si to prosvištěla - francouzsky sice moc nemluvím,ale tady tomu jsem rozuměla - šlo mi o to, kde se vlastně narodil, protože jeho křestní jméno není české. V Sokolově...hmm-jako ten festival politické písně:-)))ale to mu asi vyčítat nemůžem - spíš ten vstup do strany a studia.
22. 01. 2010 | 20:42

eva napsal(a):

No jasně, že jsme se čile zapojili do destrukce státu! Protože ten stát stál za starou belu! Jenže nás nenapadlo, že toho někdo zneužije ke svým vlastním cílům, nekalým - teď mluvím řekněme za "studenty"89
22. 01. 2010 | 20:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

" právě členové KSČ, kteří drželi celý ten režim při životě " Nikoliv, celý ten režim drželi při životě sovětští soudruzi. Jakmile přestali, rozsypal se.
22. 01. 2010 | 21:17

julča napsal(a):

Zbyněk Matyáš - neházela bych všechno na sověty, úlisnost socialismu made in czech byla náš národní patent, praktikovaný za habsburků i Němců, normalizačních kvalit nikdy polský či maďarský socialismus nenabyl!
22. 01. 2010 | 21:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Marnove,

komunistu poznáte okamžitě.Nepotřebujete k tomu žádný seznam.Tak jak se projevují lidé ochotni pro svoje ambice upsat se třebas ďáblu.
Je to zvláštní sorta lidí tvořící jakési % v každé společnosti.
Dostanou-li se do tlupy vytvoří vlčí zákony a je tady totalita.

Komunisté jsou učebnicovým příkladem bezpáteřných tvorů s bezprecedentní inklinací k násilí a manipulaci.Rozdíl mezi nimi byl pouze v inteligenci.
Ti inteligentní tu moc opravdu usurpovali a zneužívali permanentně.

Zbyňku,

nelži si do kapsy.Sovětští soudruzi by také chtěli vozit svoje tučné machny v Mercedesech a využívat vlastnictví moci ne jako straníci(údajně příznivci spravedlivé idealistické ideologie),ale jako mocenská vrstva se vším co k tomu patří.

Reagan jim k tomu jen dopomohl.
Kolos na hliněných nohách se rozsypal jak domek z karet.

Členové KSČ byly ony svině, které režim zavedly a také s ním přišly na nápad jak z něj nakonec utéci ve zdraví a ještě vydělat.

Ivan.
22. 01. 2010 | 21:47

Ivan Hochmann napsal(a):

A navíc Marnove......

Jste buď příliš mlád,nepříliš hloupý,nebo provokatér z rudé ambasády.(je vás tady povícero).

Čeští - (nebo ruští)komunisté mohli donutit kohokoliv k čemukoliv.Čľenství ve straně bylo jen jedním ze způsobů nucené dehonestace,odmítnutí byl důvod k persekuci celých rodin a následným násilnostem.

Nepokoušejte se manipulovat!
My pamětníci bohudík ještě žijeme!
Až tu nebudeme ,tak se třeba poserte!

Ivan.
22. 01. 2010 | 21:54

jichu napsal(a):

Marnove, všichni straníci si platí příspěvky a tohle si účetně evidují. Stejně jako chovatelé a zahrádkáři. Pokud chceš tyhle seznamy, máš je mít.
22. 01. 2010 | 21:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

julča:
Jasně, úlisní studenti protestovali v 1989, hlavně 17. listopadu. Tady si člověk přečte perly.
22. 01. 2010 | 22:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Ivane, kdyby nebylo 1968, možná bys měl pravdu. Ale byl.
22. 01. 2010 | 22:38

Ládik napsal(a):

marnove, komunistu poznám i podle xichtu a podle rukou, můj pes i po čuchu...
22. 01. 2010 | 22:39

vlaďa napsal(a):

Béda 13:38:51
Asi si nepamatujete na počátky normalizace a Husákovy eskamotérské projevy končící frenetickým potleskem svých souvěrců.Taky z něj vylezlo:"Komunisti sů ľuďja zvláštného ražeňja...predvoj dělnickej triedy,súdruhovja...(sami se vydělili)" a "My nahore,vy dole...(my děláme politiku,vy pracujete)".Měl pravdu a funguje to tak dosud :) Tak jsem to tehdy pochopil.Jistě,že dělím lidi dodnes,tak jako tehdy,na komunisty a ty ostatní. Samozřejmě,pokud je to o nich známo.Komunisti Husákovy éry mají jasné stigma a to oportunismus.Sami volili pohodlnou zkratku po zádech svých spoluobčanů,bez ohledu na elementární slušnost a prospěch všech.Věděli,co dovede komunismus,jak to vypadá v CCCP,informací bylo dost.Omluvit snad jde jen pronásledovaný disent.Ti si vystáli od svých soudruhů šikanu a často i kriminál. Více? ...škoda slov.
22. 01. 2010 | 22:43

JaHrad napsal(a):

Marnov:
ad "Nabízíte snad retroaktivní potrestání členů KSČ?" a ...
Ne, o to skutečně nejde. Bydlím ve vesnici, která patřila k tzv "rudému pásu kolem Prahy". Když jsme s pár sousedy v 89tém zakládali OF a kooptovli se do obecních zastupitelstev, dozvídala jsem se z mnoha stran, že chceme věšet komunisty, a oni si sousedé nejspíš skutečně mysleli, že nám jde o toto. Připadalo mi to nesmírně bizarní! Toho hněvu, strachu a averze z jejich strany! Snažili jsme se s nimi mluvit o cestách, vodě, kanalizaci, a oni nám zatím přičítali pohnutky, nad kterýma zůstával rozum stát.Vzpoměla jsem si na tu situaci před dvěma lety ve Vladikavkaze, při návštěvě místní synagogy, kdy se mne místní rabín sugestivně ptal - "a co jste vlastně chtěli v tom osmašedesátém ? " Chápete, oč tu jde? Sám píšete ve svém dalším vstupu, že "O charakteru člověka však vypovídají především činy!" Ano, já s vámi souhlasím. Posuzovat lidi a jejich způsobilost k aktivitě, která se netýká POUZE jich, leč i společenství, lze pouze na základě jejich reálných činů a POHNUTEK.
Nelze věřit člověku, který jedná za každých okolností účelově, protože logika jeho konání nevyvěrá z jeho přesvědčení, ale z okolností, které si sestaví tak, aby posloužily momentální situaci. Pokud takového člověka společnost dosazuje do funkce, která má reprezentovat CELEK, je to prostě špatně - nikam to nevede. Mě osobně je ten člověk ukradený - mě vadí posvěcení té společnosti, která ho do této pozice dosadí. Totáč, respektive normalizace se svým pragmatickým přístupem posvětil princip, který je obecně přijat - vsjo ravno jestli komunista či modrej pták - princip účelovosti jednání. Rezignace na etickou nadhodnotu. Princip, na jehož základě je možné zkorumpovat cokoli (ad bémova radnice)
A s tou mladou generací - bože můj, Marnove, kéž byste neměl pravdu. A věřím, že nemáte. Podle mne je dnešní mladá generace (tj 20 -30) lakmusovým papírkem toho, co jsme my, 40-50tníci stihli nebo nestihli předat.

Argune, díky, je vždycky milé se tu potkat, že jo.
22. 01. 2010 | 22:51

Mokrovrat napsal(a):

S rolí generačního mluvky opatrně. Já sem také bývalé "student 89" angažované v 17. listopadu v Praze a v následujících událostech. A z toho, co tu píše eva, bych nepodepsal ani slabiku a myslím si všechno v podstatě a jadérku naopak než ona. Tak se nám to pěkně názorově diverzifikovalo.
22. 01. 2010 | 22:51

julča napsal(a):

zbyněk Matyáš - a máte pocit, že ti, co demonstrovali v roce 1989 byli tvůrci toho režimu? nebyly to spíš děti, které se vzepřely "úlisnosti" svých rodičů a jejich katů, těchto siamsky srostlých typů?
A to srovnání s Polskem či Maďarskem, prosím, nepodceňovat. Zatímco zde se otevřeně ozvala mládež, která to pak patrně tak trochu projela s různými typy establishmentu, v Polsku tou dobou už seděli ve vládě lidé pocházející ze široce založeného a strukturovaného opozičního hnutí. To hnutí dokázalo oslovit všechny sociální vrstvy a mělo jejich podporu a mělo plán, co po převzetí moci chce dělat.
A mělo naše elitní (jistě estetičtější a morálnější než rozrostlé odbory v Polsku) hnutí nějaké plány co bude potom až to praskne? Mělo ekonomickou vizi? Asi ne, když se toho chopil Klaus, kterému stačilo 19.11. přikvačit na OF.
22. 01. 2010 | 22:55

iga napsal(a):

J.Peregrin

Vidim to velice podobne jako vy, pane profesore.
Hon na ty, co tenkrat nekde neco podepsali mi pripada naprosto absurdni.
Zasadni jsou jine otazky:
Ublizili tim podpisem nekomu?
Pokud ano, nebyl to jen nuceny vyber mensiho zla?
Ale hlavne!
KDO daval podepisovat?
A za jakych okolnosti?

S motivaci nekterych lidi ke vstupu do KSC to bylo mozna malicko slozitesi.
22. 01. 2010 | 22:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

julča:
" ti, co demonstrovali v roce 1989" dokončili pád režimu, který by u nás bez agrese sovětských vojsk a polských i maďarských neexistoval. Ostatně v Polsku také režim udržela armáda i za cenu vyjímečného stavu. Nebýt světa rozděleného na sféry mocenských zájmů dvou supervelmocí, komunistický režim u nás by logicky vyšuměl.
Dále: nezlobte se, ale ekonomické vize v Polsku nepovažuji za nic přínosného pro nás.
22. 01. 2010 | 23:07

julča napsal(a):

Zbyněk Matyáš
aha, tak Solidarita przyjechala na tancích?
rozlišujte, prosím, oficiální moc a schopnost obyvatelstva být rezistentní vůči ní, tam jsou ty podstatné faktory, které plodí rozdíl v těch jednotlivých provedeních komunismu
např Polsko i Maďarsko dovolovalo svým občanům občas cestovat a oni pak nebyli tak strašně zaprdění. Oba ty národy mají kupodivu celkem vzdělané elity, a tak.
Ekonomické vize Polska možná nejsou ničím pro Vás inspirativním, ale o tom ani nebyla řeč. Patrně Vás fascinuje způsob, jakým jeden poměrně bezvýznamný zaměstnanec banky přesvědčil celý národ, že se má majetku zbavit tím, že ho za ticku střelí nadnárodním žralokům nebo třebas Pitrovi. Tak postupují ti skuteční inteligenti..Celý svět nám ho tehdy záviděl.
22. 01. 2010 | 23:16

Lila napsal(a):

Eva

Probůh, jak mohla být instalace Čalfy na post předsedy vlády protizákonná a odporující lustračnímu zákonu? V době Čalfova jmenování platily snad jiné zákony než ty socialistické? A kdy že byl přijatý lustrační zákon?

Před vynášením kategorických soudů doporučuji si o tom něco přečíst. Třeba knihu Petra Pitharta Devětaosmdesátý...
22. 01. 2010 | 23:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

test
22. 01. 2010 | 23:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

julča:
"rozlišujte, prosím, oficiální moc a schopnost obyvatelstva být rezistentní vůči ní" Vždyť to dělám. Moc vládla a dokud měla sílu, žádné seberezistentnější obyvatelstvo s tím nic nenadělalo.
22. 01. 2010 | 23:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vaši zaprděnost nevztahujte na všechny, nezaslouží si to. O tom, co mne fascinuje, zjevně nemáte ani potuchy.
22. 01. 2010 | 23:52

julča napsal(a):

Zbyněk Matyáš
no a to je ten českej průšvih, víra v nezávislost jednání vládnoucích a ovládaných,
kdepa, na tohle jsou vždy potřeba "dva"!!
22. 01. 2010 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

julča:
Už jsem uvedl, že to jsou historická fakta, žádná víra, s takovými kategoriemi já nepracuji. Prostě režim se zhroutil, až pozbyl síly, lidé ho jen dorazili.
Možná s léty zmoudříte.
22. 01. 2010 | 23:58

julča napsal(a):

Zbyněk Matyáš
a proč jste vlastně tak vztahovačný?
sloveso "fascinovat" bylo použito jako rétorická figura oproti vašemu opovržlivému vyjádření se stran polských ekonomických vizí, vytěžil jste to srovnání s Polskem jinak než bylo předloženo, nešlo o to, srovnávat úspěšnost jendotlivých ekonomických transformací, ale o to, jak a kdo je připravoval.

Čili, co Vás fascinuje je vzrušující otázka, ale já si ji nedovoluju pokládat neb debata je vedena o tom, jací jsme byli.Pokud máte pocit, že Vás nějak atakuju, tak je mi to líto, protože Vás neatakuju, ale s Váma polemizuju.
Pokud mne chcete nějak pohanět a tím mi ubrat energii k diskusi, tak bych Vám ráda řekla, že se to nedělá a že se navíc ani z diskuse proti své vůli vylučovat nedám.
dobrou
23. 01. 2010 | 00:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

julča:
Dobrá, vidím, že musím zkratkovitě uvést předmět naší ´polemiky´, abyste neztrácela nit:
»Zbyněk Matyáš napsal(a):
" právě členové KSČ, kteří drželi celý ten režim při životě " Nikoliv, celý ten režim drželi při životě sovětští soudruzi. Jakmile přestali, rozsypal se.
22.01.2010 21:17:00 «
»julča napsal(a):
Zbyněk Matyáš - neházela bych všechno na sověty, úlisnost socialismu made in czech byla náš národní patent, praktikovaný za habsburků i Němců, normalizačních kvalit nikdy polský či maďarský socialismus nenabyl!
22.01.2010 21:43:04«
Smyslem mé námitky bylo, že obyvatelstvo zemí východního bloku nemohlo ovlivnit nic, dokud SSSR byl silný. Vaše hypotézy o Maďarech či Polácích jsou Vaše subjektívní názory, nic víc, těmi jsem se však nezabýval. Pouze jsem se pozastavil u historických faktů a urážlivého výroku o zaprděnosti. Tyhlety floskule fanatiků racionálně uvažujícím lidem logicky obvykle poněkud nazdvihnou mandle, ono totiž ne každému se líbí sr**í do vlastního hnízda.
Samozřejmě nemíním nikoho vylučovat z diskuze, to není mým zvykem, jenom se jí nadále s Vámi již nezúčastním.
23. 01. 2010 | 00:21

Béda napsal(a):

vlaďa, (k příspěvku z 22:34)

máte pravdu, to si vzhledem k věku nemůžu pamatovat. Když to tak čtu, tak si uvědomuji, že to vlastně platí i na současnou politickou garnituru. Vy pracujete, my vládneme. A platí i to ostaní - lození po zádech ostatních bez ohledu na elementární slušnost a prospěch všech.

JaHrad,

z vašeho posledního příspěvku jsem pochopil, že Fülemu neradno důvěřovat, protože již byl komunistou. To by mohla být pravda, pokud připustíme, e člověk zůstává neměnný. Pak tudíž platí, že neradno důvěřovat jakémukoliv politikovi - přeběhlíkovi, politickému účelovému turistovi, který mění politické strany jako ponožky s cílem aby se dostal, resp. zůstal u lizu (počínaje Rathem, Bursíkem, Kalouskem, Parkanovou, Severou...)
23. 01. 2010 | 06:08

StandaT napsal(a):

S článkem samozřejmě souhlasím. Nejen že si volíme bezpáteřníky, ještě je expedujeme. :( Füle ale není žádný průraz. Jen rozšíří kruh vyslanců násilí v Evropě. Ransdorf, Remek, Co Bendit, Lainen, Jožka Fisher.... Levičácké násilí je na evropské úrovni již etablováno.

Zaplať pánbůh za to, že alespoň klasické kriminální struktury (jak ukázal případ bulharské kandidátky) stále ještě mají dveře zavřeny. Akceptace politického násilí v Evropských strukturách je až už moc samo o sobě. Ostatně, co ostatně čekat od evropských politických elit, když jsou schopny dát Nobelovu medaili míru teroristovi, který v okamžiku, kdy už pro stáří nemůže lítat s kalašnikovem po ulicích řekne, že se vzdává náslilí.
23. 01. 2010 | 08:54

Béda napsal(a):

StandaT,

Füleho jsme si nezvolili. Je to karierní diplomat, kterého nevolí voliči.

EU je babylónský sbor politiků nejrůznějších proudů- od extrémních, přes umírněné levičáky, zelené, křesťany až po umírněné a extrémní pravičáky.

POkud jde o Nobelovu cenu "míru", tak tu jako poslední dostal aspirant, který kromě volebních slibů pro mír téměř nic neudělal, udržuje a dál eskaluje stávající války.
23. 01. 2010 | 09:14

StandaT napsal(a):

Béda: Chápu, že kde nejsou pozitivní věci, je nutno relativizovat a ukazovat na jiné.

Jistě, i jiní sou tací. Ale jsou témata, kdy i to relativizování je nemravné. Nezlobte se, ale s Váma diskutovat na téma morálky (a toto téma je o morálce) nemá cenu.
23. 01. 2010 | 10:20

julča napsal(a):

Zbyněk Matyáš
já - ztrácím nit
mám subjektivní názory
jsem fanatik

vy - patříte k racionálně uvažujícím lidem, kteří nemají rádi, když se jim "se.e" do vlastního hnízda

hezká dichotomie, Vaše přednosti už připravili lidstvu nejednu krušnou chvíli, včetně toho českého komunismu, ten se taky opíral o ty racionálně uvažující, co si uměli ohlídat vlastní hnízdo (především) a kuk, dneska jsou z nich eurokomisaři

p.s. - s tím fanatikem jste to krapet přehnal, co vy na to?
23. 01. 2010 | 10:34

SuP napsal(a):

JaHrad -
(22.01.2010 22:51:40

Podepisuji každé Vaše slovo.
23. 01. 2010 | 10:37

Béda napsal(a):

julča,

položila jste si již spolu s panem Peregrinem otázku, jak se ten Füle do toho Bruselu dostal?

Kdo jej tam vyslal, kdo doporučil? Byli to komunisté, sociální demokraté anebo někdo jiný? Kdo a na základě čeho rozhoduje o jeho schválení eurokomisařem? Jsou to snad komunisté, sociální demokraté anebo snad někdo jiný? Jaký vliv na to měl a má český volič?
23. 01. 2010 | 10:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Matyáši,

velmi mě to mrzí,ale opět si vjedeme do vlasů.
Je Tvoje chyba,že se se mnou chceš dohadovat právě o těcho věcech.
Diskuze o Pražském Jaru?
Kčemu?Proč?To je definitivně uzavřená záležitost.
Jednou provžy bylo deklarováno,že komunisti jsou barbaři a zločinci.Jejich režim je nereformovatelné svinstvo.
Tečka.
Ke vstupu Komunistických armád lze říci jen to,že sem byly defacto pozvány!
Českými zločinci,které nechali jejich postkomunističtí parchanti raději pozdechat,než aby je potrestali.
Možná bychom se dodnes divili,co všechno by vylezlo na povrch.

Problém tedy není v sovětské imperiální zvůli a jejich válečných provokacích,- ale v stupidní a ubohé servilitě uprděných českých komunistických hovad,které prosadili svoji ozbrojenou,zločineckou, bolševickou verzi v této nádherné České zemi.

Každý,kdo se k nim přidal,nebo jen schvaloval jejich skutky,byl a je na stejné lodi.
Každý,kdo by chtěl omlouvat jakékoliv období komunistické zvůle je stejné hovado jako ONI.

A dá se tím pádem,logicky říci jako Füle.

Nazdar Ivan.
23. 01. 2010 | 10:49

Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo zase něco zkoušíš?

Raději toho zavčas nech.Ivan.
23. 01. 2010 | 10:51

kozoroh napsal(a):

Všem, kteří se snaží relativizovat komunisty chci sdělit: Jste buď nepříliš inteligenčně vybavení,nebo vychcaní.
Kdo k nim vlezl, dělal to většinou ze dvou důvodů:
1.imponovala mu ta zhýralá ideologie.
2.oportunisticky očekával "komparativní" výhodu.
Křížení obou motivací se nevylučuje.
Jestliže se tady někteří ohánějí 20ti lety po revoluci,pak se musím ptát, zda je možno zavrhnout ono přísloví o stromu a jablku.Zda lze věřit naivní představě, že vše skončilo mávnutím proutku v 89.Osobně si to nemyslím.Kdo tady "nastoloval" demokracii po sametu? Především ti, kteří si uvědomovali, že k cíli je nyní nutné pokračovat novými prostředky.A ty prostředky si sami připravili. Ve spolupráci s těmi, kteří byli in.A to byli většinou komanči.I když zahodili knížky a začali si hrát na demokraty.Těmto lidem dosud slouží i lidé typu Fulleho.Je mi z toho hnus!
23. 01. 2010 | 11:31

eva napsal(a):

Lila: knihu Devětaosmdesátý jsem nečetla, ale četla jsem Sametovou historii Evy Štolbové. Pithart ovšem ze své knihy citoval právě pasáž o dohodě mezi 4 očima, po které byl Havel jako vyměněný - jakoby prošel INCIACÍ. Je mi záhadou, jak vůbec mohl Čalfa "zařídit", aby byl Havel zvolen prezidentem?
Protože se všude píše, že se tak dohodli: Havel prezidentem a Čalfa premierem. Máte pravdu, tehdy lustrační zákon ještě přijat nebyl, ale Čalfa byl i po volbách 90 premierem! Nejsem to jenom já, kdo se nad tím pozastavuje - byl to ďábelský pakt
23. 01. 2010 | 11:33

eva napsal(a):

Kozoroh lapidárně vyjádřil, co si také myslím. Na druhou stranu - už si nepamatuji přesně to číslo, ale kolik tady bylo před revolucí členů KSČ? Milion nebo dva? Zkrátka: MOC! Motivace, proč tam vlezli, byly zištné v každém případě, protože těch prvních nadšenců poválečných, zblbých, těch bylo čím dál míň...Z mnoha důvodů - někteří byli popraveni (Margolius), jiní vyloučení(´69)
23. 01. 2010 | 11:39

Lila napsal(a):

Julčo,

panu Matyášovi zřejmě nevysvětlíte, že český postoj k sovětskému komunismu byl zcela jiný, daleko servilnější, než Poláků nebo Maďarů. Chcete pár argumentů?
Polsko a Maďarsko, které si sovětský komunismus nepřály, se v roce 1956 pokusily získat úplnou nebo alespoň částečnou nezávislost na SSSR. Jugoslávci alespoň na vojenský zásah a krveprolití v Maďarsku r. 1956 reagovali otevřenou kritikou, zatímco my jsme se ke vzpouře Maďarů a Poláků nejenže nepřidali, a svojí podporu SSSR jsme potvrdili instalací megalomanské Stalinovy sochy na Letné...

V roce 1956 bylo Československo pacifikujícím klínem, vsunutým mezi revoltující Poláky a Maďary.

Vykonstruované a decimující procesy 50. let, odehrávající se pod taktovkou Moskvy a sovětských poradců, proběhly ve všech sovětských satelitech; jen u nás bylo popravených více, než v ostatních zemích dohromady.

Jestli někdo považuje zdravou sebereflexi za sebemrskačství, je to jeho problém... Sám se tak připravuje o šanci porozumět dějinným souvislostem.
23. 01. 2010 | 11:39

vaclavurban napsal(a):

Milý pane Peregrine,

děkuji za skvělý článek. Naprosto souhlasím.

Ještě mě zaujal odkaz na Diogena ve Vašem profilu. Můj kamarád Bedřich Budil namaloval obraz "Diogenes na tržišti hledající člověka při světle lucerny"
http://neuhaus.cz/lide/bedr...

Kdybyste se někdy objevil v Jindřichově Hradci, zvu Vás na pivo.

Václav Urban
23. 01. 2010 | 11:44

kozoroh napsal(a):

eva.
Nechci paušalizovat, ale malý příklad: V rámci čistek byl vyškrtnut(není totéž, co vyloučen) v roce 70 ze strany můj šéf.Nepřišel o místo, ale musel se o to více prokazovat loyalitu.Byl pak něco jako napravený kuřák a o těch je známo, jakými jsou militantními odpůrci kouření.
23. 01. 2010 | 11:46

kozoroh napsal(a):

Zb. Matyáš.
Neznám, jaká byla situace v Maďarsku, ale v Polsku to bylo jinak.Tam totiž fungovala neoficiální, ale silná opozice v podobě církve.Zde nic.
23. 01. 2010 | 11:49

Lila napsal(a):

Evo,

zkuste si Pitharta přečíst, on u těch jednání byl, má to tedy z první ruky a že nebylo úplně všechno v pořádku nepopírá.

Mě překvapilo, že v některých situacích projevil Čalfa víc rozumu než Havel. Např. byl proti tomu, aby byl Sachr ministrem vnitra, ale Havel si tuto kontroverzní figurku prosadil. Jak to dopadlo, už (bohužel) víme...

Nejsem advokátem Čalfy, ale Pithart tvrdí, že by to tehdy bez něj nezvládli, že je vlastně všechno učil. Vždyť šlo prakticky o lidi z ulice, kteří se mechanismům vládnutí teprve museli učit.
23. 01. 2010 | 11:49

eva napsal(a):

Mokrovrat - máte pravdu, byla jsem tehdy trochu dál, než ti studenti, ačkoli věkem i cíli - rozložit ten prohnilý režim - jsem tam spadala. Ale žila jsem v disidentské rodině, takže nazírám na věci radikálněji.
23. 01. 2010 | 11:51

Pocestny napsal(a):

Ahoj Ivánku,
je to děsný, bolševik je pro některé z nás porád jako fet.

Já nikdy nepřestanu zírat na ty arumenty...

To, že to tu už 20 let pajdá na levou, to je právě a jenom důkaz osobní a mentální bídy všech těch, kteří se hrdlili, jak to bez toho bolševika půjde všechno jinak.
Ňešlo, nejde, nepůjde, protože evidentně po 20 letech nemáme mezi špičkovými managory a diplomaty jiné, než rudé svazouny a komanče.

Zdá se, že platí porád to bolševické "nejsou lidi".

Máme tu obvyklé dva druhy lidí - nekritické adoranty a skeptické dehonestátory.

Bohužel, nenarazil jsm tu na nikoho, kdo by měl koherentní plán, jak lidi spojovat na tématech, která nemají politickou barvu.

Zdejší diskuse je dokumentární v tom, jak se tu dvě party přesvědčují, ale jedna druhé nevěří, mnohdy jí ani nechápe, ani se pochopit nesnaží, panuje strach, předsudek, obava.
Jaký to kontrast s tou křišťálovou důvěrou ve svého mentálního guru.

Hezky to napsal vedle Kraus...
"Krise není problémem peněz, systému, je to vždy kotrmelec nás, morálky, charakteru, občanství v nás.

Když nechceš dělat v téhle zemi chronické, notorické mizerné kompromisy s vlastním svědomím, musíš jít sám a po svých, z hlediska "společnosti" stát stranou. Je to škoda, když pomyslím, kolika lidem už tahle společnost nestojí za myšlenku, i když rozhodně nějakou mají...

Po čtyřicítce prý člověk nemá ztrácet čas volovinami....tohle celé volovina je.

Uý leta víme, že rudí jsou svoloč, tak proč o tom donekonečna diskutovat s triviály?
23. 01. 2010 | 11:52

eva napsal(a):

Lila: to byl ten fatální omyl!Pokud se týká Čalfy a Sachera - dávno před Sacherem, v tom nejdůležitějším období po revoluci, po 17.11.- byl v čele fed. min. vnitra právě triumvirát Čalfa - Čarnogurský - Komárek.
Během té krátké doby byly zlikvidovány všechny důležité důkazy a dokumenty! Nebezpečí se skrývalo PRÁVĚ v tom, že ON jediný věděl, jaký je mechanizmus moci!A tak ho mohl nejsnáz zneužít, aniž by si toho kdokoli všiml a připravit půdu pro další exponenty...třeba.Byl to kšeft.
23. 01. 2010 | 11:56

Béda napsal(a):

p. Peregrin,

To co zde bylo před r. 1989 drželi při životě a) komunisté - těch byla cca 1/10 z 15 milionů obyvatel, dále 2) fakt, že jsme po 2. SV spadli do sovětské zóny vlivu, který byl zdaleka nejdůležitější (mezijiným právě kvůli tomu neměly reálnou šanci pokusy o obrodu společnosti v Maďarsku a v Polsku a za 3) mlčící většina.

Váš pokus o relativizaci výstupů ÚSTR vcelku konvenuje s přístupem (vydavatele databází) p. Pence po případu Lis, kde jsem pod jeho článkem podobně jako vy mezi jinými taky poukazoval na fakt, že do databází STB se mohl dostat prakticky kdokoliv byť jenom vyslýchán, aťsi pro tuto organizaci vůbec kdykoliv cokoliv udělal a že velké ryby z té databáze stejně již na samém začátku uplavaly.

Teď přicházíte s něčím podobným na základě příslušnosti ke KSČ - opět zde není rozlišováno, kdo co provedl ale paušálně je hozen do společného pytle Milouš Jakeš s Vasilem Biľakem, prokurátorem, který soudil v procesu 50-ých let JuDr. Horákovou spolu s traktoristou Lojzou, který měl ze svého členství akorát to, že platil poplatky a občas povinně seděl na nějaké schůzi. A velké ryby té doby opět nikdo nepostihne.
23. 01. 2010 | 12:05

kozoroh napsal(a):

Bédo.
O relativizaci jsem psal výše.Přidal jsem i zkušenost.Teď přidám ještě jednu, která je o tom vašem traktoristovi.V 71. k nám přišlo přišlo po vojně několik lidí.Všichni byli členy strany.Vstoupili tam během VPS.To byla ta mladá krev.Jen jeden z nich se ale rozhodl dělat kariéru.Jeho zdůvodnění bylo obligátní: Budu mít děti a ty chci mít na školách.Žádnou velkou kariéru neudělal kromě toho, že se dostal na Orenburg a pak do Prahy, kde dělal někde u Metrostavu.Byl to jednoduchý člověk, ale straně loyální.Zmínku o něm jsem našel u Cibulky i Pence.Po sametu na něj,malého služebníka,strana nezapoměla. Kamarád mu zařídil alespoň místo u Úřadu pro správu majetku státu.Neosvědčil se,ale ani pak na něj nebylo zapomenuto.Dělal (nebo dělá) tam alespoň řidiče.Kamrádům se pomáhat musí.
23. 01. 2010 | 12:49

silspok napsal(a):

Mozna jste zapomnel na ty, kteri vstoupili do KSC, aby se jejich deti mohli dostat na vysokou skolu...jak jste psal ... mel jste hlavne obavu, aby Vase chovani nikoho neposkodilo...
23. 01. 2010 | 12:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Napsal jsem a chtěl "přidat komentář".
Bylo mě zase (už po kolikáté?)řečeno že jsem stroj a píši spamy či co.

Takže:
Jsem poslal text mejlem panu Stejskalovi ,aby jej vložil on z moci editora a nic,

Takže:
Budu text vkládat po větách a uvidíme co z toho vyleze.

Tedy:

Parde ,ty to vždy rozčísneš tak,

že jednoho naštveš a druhý raději zmlkne.
No jasně co k tomu dodat.
Máš pravdu.
Být mladší,a plný elánu - zase bych jej věnoval jiným věcem a v společenských záležitostech bych stál stranou.

Pokračování....
23. 01. 2010 | 14:18

Ivan Hochmann napsal(a):

..........

Ale není to škoda.
Každý máme co si zasloužíme a jak víš život je příliš krátký na to abychom jej promarnili stojíce u koryta a házejíce perly sviním.

pokračování.......
23. 01. 2010 | 14:19

stejskal napsal(a):

Tady je to celé, pane Hochmanne

(mimochoem kupodivu nesedím u PC neustále. Vaší IP adresu nikdo neblokuje, to jen jako odpověď na Vás mejl).

Jde o jakousi chybu v systému, kterou přes víkend nevyřešíme. Ale v pondělí snad už ano. Vysvětlení jsem zde psal.

"Parde ,ty to vždy rozčísneš tak,

že jednoho naštveš a druhý raději zmlkne.
No jasně co k tomu dodat.
Máš pravdu.
Být mladší,a plný elánu - zase bych jej věnoval jiným věcem a v společenských záležitostech bych stál stranou.

"Ale není to škoda.
Každý máme co si zasloužíme a jak víš život je příliš krátký na to abychom jej promarnili stojíce u koryta a házejíce perly sviním.

Navíc zbytečným a nekritickým obhajováním vlastních,byť sebelepších,vzletných a cnostných názorů i skutků škodíme sami sobě.Fysicky i psychicky.

Připadáš si nakonec jako blbec,poněvadž všichni kolem Tebe melou něco o voze a Ty máš na mysli Kozu.

Není lépe na kopci? Vidíš co vidíš a vše zůstane jako balzám na duši.
Jsem rád,že žiješ.
Ivan."
23. 01. 2010 | 15:51

tomas.p napsal(a):

Ano je těžké se smířit s tím, že současný svět se řídí pravidly, které jsou vlastní výhradně oportunistickým a pragmatickým egoistům a pro nás tady doma, je to jen o to horší, že se už konečně musíme smířit s tím, že tyto vlastnosti nejsou vlastní jenom komunistům a jejich zlým přisluhovačům.
J e to furt a stále stejné, většina, křičí chyťte zloděje a přitom poníženě paběrkuje na tom, co po těch obrzlodějích zbude. Včera, stejně jako dneska.
Je to o lidech a vždycky se najdou nějaký chytráci, úslužný přicmrdálkové a lokajští vlezdoprdelkové, co tomu dodají, popř. vhodně přizpůsobí nějakou tu ideologii, něco, co nepopiratelně a nezvratně potvrdí a zaštítí v podstatě cokoliv.
Když se kácí les, létají třísky, bez práce nejsou koláče, kam čert nemůže...
Já bych tedy z dovolením radil, přestat se už konečně brodit tím hnojem a něco začít dělat.
Příklad: náš bývalý pan prezident Havel, si odslavil kulaté výročí sametu a hle, po té co poučil Číňany o demokracii, si povšimnul, že v Praze matce měst něco pěkně smrdí. A slíbil, že se tím bude zabývat. Bravo. Možná, že našemu současnému panu prezidentovi někdo donese, že ten kafemlejnek co tak pěkně prezidentuje, se nějak čím dál víc zasekává a třeba taky slíbí, že s tím něco zkusí udělat. Bravo. A tak nakonec majitelé domů odhrabou sníh s chodníků a kuřáci házet vajgly, kam je napadne. /aby ty majitelé těch drahých a krásných bouráků, měli kde parkovat :-))/
23. 01. 2010 | 16:45

JaHrad napsal(a):

Ivan Hochman
no tedy toto - "Připadáš si nakonec jako blbec,poněvadž všichni kolem Tebe melou něco o voze a Ty máš na mysli Kozu."
je opravdu nádherně řečeno.
Milý Pocestný, nekabonit se. Já myslím, že je ještě mnoho probíratelné látky, kterou generuje článek pana Peregrina, a tak to je vždycky radost ne. Jen trochu škoda, že jemu samotnému se do debaty nechce...inu.
krásný sobotní večer ve virtualnich ci skutečně začouzených hospudkach, kam se chystam pro zmenu ja...
23. 01. 2010 | 16:46

Kritik napsal(a):

Kdo prožil rok 1968 a následující normalizaci, tak musí dát autorovi za pravdu, že členství v KSČ po invazi 1968 bylo přihlášením se ke kolaboraci s nenáviděným režimem.

Nicméně, každý může projít vnitřní proměnou. Ale nedá se čekat, že po takové proměně bude ještě mít odvahu někdy do veřejných služeb vstoupit.

A ještě jedno nicméně:

Jsou tu ti tak zvaně "neoznačení". Do KSČ nikdy nevstoupili (výběrová KSČ jim členství nenabídla, nestáli o ně), nebo jsou mladšího věku a byli nanejvýš svazáky či pionýry.

Jak u nich chcete odhalit, zda jsou jejich úmysly čestné? Jak víte, že kdyby tu byl Hitler nebo jiní okupanti, tak nebudou hajlovat nebo křičet "ať žije ..."?

Je jediná metoda: Podle ovoce je poznáte! Ne podle sladkých řečí, ale podle toho, co skutečně konají.
23. 01. 2010 | 17:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,děkuji.

Sic šlo jen o psaní více méně důvěrné,ale snad o to důležitější.

Ivan.
23. 01. 2010 | 18:42

Jemnický napsal(a):

Ivan Hochmann

Vždy, když někdo začne o hodných komunistech, kteří nikomu neublížili, vzpomenu na Karla Čapka: Být komunistou, to znamená vadu charakteru. Pokud tam někdo vlezl po 48 a nebo po 68, tak z valné většiny to byl, je a bude hajzl. Kam se podívám, tam jsou znovu na vedoucích pozicích ti svazáčci, poslední předsedové ZO KSČ, vedoucí LM. Podívejte se jenom například, kdo stojí za projekty VaV PI (rozvoj vědy placený EU). Proto to jde s touhle zemí do ...... (pan Stejskal tam může dosadit něco peprného ze své sbírky vymazaných příspěvků).
A to Filé? Už podle fyziognomie obličeje (řekl bych i ksichtu) se tam hodí. Evropská byrokracie potřebuje pouze vybudovat převodové páky moci, stejně jak to potřebovali komunisté. Jaképak čestné a nezávislé osobnosti. Kde, ptám se, kde se prosadili slušní a schopní lidé v politice?

Váš Jemnický
23. 01. 2010 | 19:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Jemnický,

vždy když někdo napíše úvodní větu tak jak jste ji napsal Vy,vybaví se mě vzpomínka na mámu.
Už jsem zde psal svůj příběh,jak tátovi zničili gauneři s rudými páskami živnost a vyhnali jej do světa.Mámu s dvěma dětmi donutili vstoupit do KSČ a jezdit s nimi po brigádách v pohraničí.
Prostě systematicky rozbili rodinu a jen málo jedinců by se s odpovědností tak vyrovnalo.
A byla z ní nakonec tak zapálená soudružka.
Když ji v r.1969 po další studentské revoltě přesvědčovali jakého vychovala grázla syna,hodila jim legitimaci pod nohy s tím,že grázlové jsou ONI.
Mě vyhodili ze zaměstnání.A já se o mámině excesu dověděl až po ca 10letech od cizích lidí.Teprve pak jsme zase navázali dobré rodinné vztahy.

Takže jsou věci mezi nebem a zemí někdy velmi složité.
Výchova a genetická výbava hraje podstatnou roli při tvorbě charakterů.

Vaše poslední otázka je dilema.
Co jest příčinou a co následkem?!

Znám odpověď ,ale není to odpověď krátká a nemusí být plně objektivní neboť neoplývám odbornými vědomostmi z oblasti sociologie a dalších společenských věd.

Proto budu raději mlčet.

Ivan.
23. 01. 2010 | 20:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Ivane, lidsky Tě chápu, ale to nic nemění na tom, že Tvůj velmi subjektívní názor je logicky a fakticky nesprávný a lehce vyvratitelný. Kdyby nebylo sovětské nadvlády nad východní Evropou, žádný reálsocialismus by u nás nebyl. Ostatně ti Sověti se k nám dostali "zásluhou" především Britů a Francouzů. Rok 1968 je důkazem, že nebýt Sovětů, nebylo by žádné husákovské normalizace. Prostě nemáš pravdu a mě už nebaví Tvé bludy vyvracet.
Čau.
Zbyněk.

P.S.: Nechápu lidi, kteří jsou ochotni kvůli rozdílným názorům si vjet do vlasů. Rozdílnost je motorem vývoje celého vesmíru, tedy i lidstva.
23. 01. 2010 | 21:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

eva:
"Je mi záhadou, jak vůbec mohl Čalfa "zařídit", aby byl Havel zvolen prezidentem?" Žádná záhada, V. Havel byl poprvé zvolen parlamentem z předcházejícího režimu a složeného převážně z členů KSČ zvyklých plnit směrnice ´shora´.
23. 01. 2010 | 21:34

vlaďa napsal(a):

Prožít víc jak 61let vedle komunistů a přečíst knihu "Černá kniha komunismu I+IIdíl",bude mít každý zcela jasno o dobrých komunistech.
http://cs.wikipedia.org/wik...
Sto milionů mrtvých.
Pokusy o vytvoření společnosti podle Marxovy komunistické doktríny zanechaly po sobě ve dvacátém století nejméně sto milionů mrtvých: Sovětský svaz: 20 milionů mrtvých, Čína: 65 milionů mrtvých, Vietnam: 1 milion mrtvých, Severní Korea: 2 miliony mrtvých, Kambodža: 2 miliony mrtvých, Východní Evtopa: 1 milion mrtvých, Latinská Amerika: 150000 mrtvých, Afrika: 1,7 milionu mrtvých, Afganistán: 1,5 milionu mrtvých, mezinárodní komunistické hnutí a komunistické strany, které nebyly u moci: desítky tisíc mrtvých.
Pramen: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartošek, Jean-Louis Margolin: Černá kniha komunismu (1999), díl 1, str.16
Jak jim dnes věřit,když jistí bývalí soudruzi,nosí u nás na vesnici dodnes,khakitesilové milicionářské gatě :) Chybí jen samopal a sumka.Mozek mají jistě stále stejný,stejný jako kdysi.Jistě,je pohledů víc.Pokud beru tento úhel,jsou úplně neškodní.
http://hubblesite.org/galle...
Beru-li jiný úhel pohledu,tak si na ně dát radši velký pozor!
23. 01. 2010 | 21:35

zdenek napsal(a):

Ivan Hochman
Taková radikálnost od synka šéfredaktora Rudého Práva vždy dokáže pobavit,ale jinak nic proti...
Chápu že jste na politické úvahy velmi talentovaný člověk možná až příliš ve vleku svého talentu,ale to beru jako celkem obvyklou židovskou obsedanci,takže jinak rozhodně nic proti a pevné -hlavně-duševní zdraví
23. 01. 2010 | 21:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lila:
A já zase zřejmě nevysvětlím Vám (Julče už vůbec, s tou je škoda řeči), že reagujete na něco jiného, než o čem jsem psal. Moje tvrzení, že mínění obyvatel států východního bloku nijak neovlivnilo politický režim těchto států a že ten režim nepadl zásluhou těch obyvatel, nýbrž mocenským oslabením a posléze zánikem SSSR, nejste schopny vyvrátit. A tak vám zůstává to kálení.
23. 01. 2010 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlaďa:
Jasně, po přečtení agitačních publikací mnozí ochotně přejímají obsah. Proto se agitky píší.
23. 01. 2010 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
"v Polsku to bylo jinak.Tam totiž fungovala neoficiální, ale silná opozice v podobě církve.Zde nic" I pro Vás zopakuji: nebýt porážky SSSR ve studené válce, církev by nic nezměnila na polském režimu.
23. 01. 2010 | 21:49

kozoroh napsal(a):

Zbyněk Matyáš.
Vlaďa má pravdu ne dle agitek,jsou to exaktně dokázaná fakta.
Váš názor, že vše bylo zařízeno Jaltou patrně vychází z předpokladu, že je to neměnné dogma.Není. Historie mluví.
Situaci v Polsku jsem měl možnost sledovat dlouhodobě a i zevnitř.Nemáte pravdu.Rok 1980 byl zoufalý pokus PZPR udržet moc.Nadlouho se to nepodařilo.
Neposuzujte situace jen z makropohledu.Máte asi pocit, že zde existuje klika "hybatelů", ale zapomínáte, že proti nim existuje reakce.To je z fyziky.
23. 01. 2010 | 22:21

vlaďa napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
700str.dokumentů může nazvat agitkou jen ignorant.Seznamte se s tím laskavě.Jinak je vysoce pravděpodobné,že milujete dosut khakitesilky?
23. 01. 2010 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlaďa:
Ano, ta agitka má cca 700 stran. Tím hůř pro soudné čtenáře, mezi které Vás pochopitelně nepočítám.
23. 01. 2010 | 22:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
Rok 1980 byl neúspěšný pokus opozice získat moc v Polsku.
Posuzování z makropohledu je objektívnější.
23. 01. 2010 | 22:43

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Nebýt komunistů a kolaborantů, tak tady totalita nebyla po 48 a už vůbec ne po 68. Legionáři, sokolové, západní letci, nakonec i sedláci a další neohnutelní museli být odstraněni, jinak se tady komunistické svinstvo nemohlo tak krásně rozbujet. Nevím o tom, že by sověti u nás rozkopali dům, ukradli majetek, vyhodily matku ze školy, dědu zavřeli atd.
Nakonec ty boží mlýny, na které vy nevěříte, semlely i ty velké soudruhy. Jeden se střílel do hlavy nadvakrát, pak se musel oběsit. Další se uchlastal a zmrznul. Pravda, někteří ti hajzlíci se celkem prosmýkli životem. No, ale pokud jsou v pekle a já tam skončím taky, tak jim to peklo teprve udělám.
Ty bláboly o mocenském oslabení a zániku CCCP si nechte ke kafi. Nemá to co k dočinění s individuálním hajzlovstvím konkrétních soudruhů a jejich pohůnků. Nespravedlnosti se dějí, ale běda tomu, skrze koho přicházejí (to najdete v evangeliu).
Jen tak na okraj, na Jaltě se Francouzi nepodíleli a Britové hráli už druhé housle. Pokud máte na mysli Mnichov, pak jistě. Mnichov a Jalta, ukázky připosranosti „demokratických“ politiků a kupčení se svobodou. Je to dnes snad jiné? Vždyť prodáme v EU jeden druhého za ruský plyn, islámskou ropu a možnost vývozu do Číny.

Jemnický
23. 01. 2010 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Černá kniha komunismu je tendenční publikace obsahující polopravdy a mnohá nafouknutá čísla.
23. 01. 2010 | 22:47

kozoroh napsal(a):

Ivan Hochmann 23.01.2010 20:20:44:
Zažil jsem podobné trauma.Nic příjemného.Přežil jsem s podobným osudem.
23. 01. 2010 | 22:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Britové a Francouzi zadělali na příchod Sovětů v 1938 v Mnichově, naučte se dějiny. O dalších vašich hloupých tvrzeních se nemíním bavit, píšete většinou nesmyslya o bojektívní argumentaci zjevně nemáte ani potuchy.
23. 01. 2010 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Britové a Francouzi zadělali na příchod Sovětů v 1938 v Mnichově, naučte se dějiny. O dalších vašich hloupých tvrzeních se nemíním bavit, píšete většinou nesmyslya o bojektívní argumentaci zjevně nemáte ani potuchy.
23. 01. 2010 | 22:51

kozoroh napsal(a):

Jemnický.
Naprostý souhlas.Pamatuji 50. léta.Matyáš je buď insider, nebo plod těch let.
23. 01. 2010 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

To je zvláštní, poprvé se mně reCAPTCHA optala, zda nejsem stroj, a pak to pustila dvakrát.
Bláznivá diskuze.
23. 01. 2010 | 22:53

vlaďa napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Vůbec mně nevadí,kam jste si mne zařadil :) Nesoudím,od toho jsou jiné instance.Mám spoustu příjemnějších zájmů,než pracovat na cizí osobnosti.To musí každý sám,udělat si v hlavě pořádek. Končím,pane.
23. 01. 2010 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Hele, kozorohu, měl byste si uvědomit, že útoky ad personam svědčí o argumentační nedostatečnosti útočníka. Co jsem já, je irelevantní vzhledem k nesmyslům, které sem píšete.
23. 01. 2010 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlaďa:
Máte pravdu, udělejte si v hlavě pořádek a nemusíte věřit kdejakému agitačnímu spisu. Ovšem vím, každý to nezvládne.
23. 01. 2010 | 22:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku Matyáši brzdi.

Kdyby byly v prdeli ryby,
nemusely by být rybníky.

To už věděl Jakub Krčín - blahé paměti.

Ivan.
23. 01. 2010 | 23:01

kozoroh napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Ad hominem, pane Matyáši!Ad hominem! A nepsal jsem to vám, nýbrž Jemnickému.Zatím jste zde moc argumentační dostatečnosti neosvědčil.A moje nesmysly? To jsou osobní prožitky, které jsem zde prezentoval(ne Jalta), pane!OSOBNÍ ! Plky z RP mne míjejí.
23. 01. 2010 | 23:03

vlaďa napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Jste už jen směšný :) Právě vy útočíte ad personam.Už je jasné,že máte rád milicionářské khakigatě a zahrádku zalíváte olejem,aby vám nezrezivěl zakopaný samopal :) Pozor lidé,vstali noví bojovníci!
23. 01. 2010 | 23:05

Ivan Hochmann napsal(a):

To nick zdenek:

Nesnaž se darebo špinit a dehonestovat.S redaktorem Rudého Práva Hochmannem nejsem rodina ani vzdálená.

A kliď se mi z očí,mrcho!

Ivan.
23. 01. 2010 | 23:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Ivane, zlob se či nezlob, ale těch subjektívních prožitků už je moc na to, aby se dalo rozumně diskutovat. Jestli někdo není schopen pochopit, že to byla Reaganova ekonomická politika, která v konečném důsledku přivedla k definitívnímu konci systém, který teď neználci nazývají komunismem, potom nepochopil chod dějin.
Pokud by měl někdo brzdit, nejsem to já.
23. 01. 2010 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
"Matyáš je buď insider, nebo plod těch let."
23. 01. 2010 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlaďa:
"700str.dokumentů může nazvat agitkou jen ignorant."
23. 01. 2010 | 23:17

kozoroh napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Memá smysl se přít, nemíníme-li ustoupit.To pak není pře,ale hádka.Já své názory předestírám podepřené vlastní zkušeností.Vy zase svou.Rozumnější je spánek.Posiluje.
23. 01. 2010 | 23:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
Já se ale nepřu. Je prokazatelné, že 1) SSSR podlehl ve světové ekonomické soutěži a že 2) zásadní vliv na typ politického systému států východního bloku měl SSSR.
Z toho přece objektívně nelze ustupovat, kam?
Černá kniha komunismu je agitační kniha jako ostatně byly jiné černé knihy o jiných tématech, vždy šlo o jednostranně pojaté publikace cíleně zaměřené, cíl redigoval fakta.
23. 01. 2010 | 23:39

Jemnický napsal(a):

Matyáš,

co míníte bojektivní argumentací?
Dějiny si opakujte sám, stále dokola.

Jemnický
24. 01. 2010 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jemnický:
Fakta, fakta a zase fakta.
Dějiny si opakuji, z Vašich příspěvků je poznat, že Vy ne.
24. 01. 2010 | 00:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně Zbyňku,

jen Ti připomenu,že pan Jaroslav Peregrin je filosof a svůj blog psal nikoliv proto,aby se různí rádobyhistorikové popichovali o příčinách a následcích politiky mocenských bloků v poválečné Evropě.

Píše o lidech a stigmatech.
Přečti si znovu jeho poslední dva odstavce.

A já využívám příležitosti,abych mu za jeho úvahu ze srdce poděkoval.
Osvětluje totiž záměrně zamlžené příčiny nelichotivého stavu naší společnosti,o kterých neradno hovořit.
Hovoří o problému selhání elit,o šedivém krysím průměru a jeho rudé příčině.
Hovoří o podstatě naší blbé nálady a jak se zdá,.....

zase nikdo nechce chápat.......

Ivan.
24. 01. 2010 | 00:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"jsme my Češi dodnes hrdí na věci, za které se lidé v civilizovaném světě stydí. "
Nepravdivá generalizace. Chápu, ale zásadně nesouhlasím.
Šedivý průměr je všude ve světě, možná ne krysí, ale vlčí. Už mě nebaví poslouchat ty flagelantské protičeské generalizace blbé nálady frustrovaných snílků. Život je o něčem jiném než o omezených jednostranných vizích a interpretacích minulosti. Nevím, jaké důvody byly brány v potaz obsazení evropského postu exkomunistou Fülem, ale drtivá většina národa s tím nemá nic společného.
A já tuplem.
24. 01. 2010 | 01:11

Ládik napsal(a):

ZM:
zavřít nejčestnější z čestných, českoslovenaké letce, do lágrů... Vy se za to nestydíte? Čest, odvahu a zodpovědnost jste zavřeli, dodnes. Proto tam je filé.
24. 01. 2010 | 08:55

Béda napsal(a):

Proč se vlastně ti komunisté dostali PO VÁLCE v Československu k moci? Snad neměli podporu obyvatelstva? A jestli ano, tak proč?

Proč, když byl v r.1968 nastartován obrodný proces, nemohl být dotažen do konce? Kdo tomu zabránil?
24. 01. 2010 | 08:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně Zbyňku.

To je ten kámen úrazu.
Drtivá většina s tím MÁ CO SPOLEČNÉHO.
Výstižný a pravdivý popis příčiny špatných a neakceptovatelných poměrů v Česku!

My frustrovaní snílci opravdu nemáme v úmyslu šířit společností nacionalistické,optimistické,oslavné ódy na současný krysí stav vlčí společnosti v poskomunistické zemi České.

To jen bolševik zavedl tleskající suity a zářicí průvody s fanglemi aby zahlušil nespokojené idealisty.Oprávněně nespokojené.

Tobě ta doba zjevně chybí.Přiznej se,že bys rád zase jednou do prvomájového průvodu,do té nadšené umělé krásy barevných fangliček a praporů světlé budoucnosti??!
Z tribun by ti mávali a žehnali zase rudé mafie a politická sebranka by opět viděla důkaz lásky s přátelství pracujícího lidu.

Fuj,že mě huba neupadne!

Zbyňku běž do marketu....
kup si pár flašek zlevněného ruského polosuchého šampusu, propláchni střeva a hlavu bublinkama.
Uvidíš,že přijdeš hned na jiné myšlenky.

Ivan.
24. 01. 2010 | 09:07

vlaďa napsal(a):

Teď už vážně.Zdá-li se vám Matyáši,těch 100milionů lidských obětí komunismu mnoho,kolik asi myslíte,že jich bylo?Ať už si tam dosadíte jakékoliv číslo,pak i potom není v pořádku zabíjet lidi jen pro nějakou zvrhlou ideologii,či spíše zabíjet lidi proto,aby se udrželo u moci pár dacanů,patřících v normální společnosti za katr.A údaje v Souostroví gulag od Solženicyna jsou také nadnesené,tendenční,nebo také jen agitka,že.Osobní skušenosti pamětníků není třeba brát nejlépe už vůbec v úvahu,vymýšlí si a zbytečně škodí vlasti.
Jo...vlastenectví. Vlast,to je ten správný termín...který po komunistických hrůzách ztratil zcela svůj význam. Komunisté se k vlasti chovali hůř než pasák k děvce.Milion emigrantů za jeden lidský život...to je krásný výsledek,že.Buďte na sebe dále hrdí,soudruzi,ale vlast,tu do svých prolhaných kušen nikdy neberte!O vlasti a národu leccos vypovídá také počty komunistů v populaci.% zastoupení komunistů v ČSSR a CCCP vychází pro "naše" soudruhy několikanásobně vyšší.Krásný výsledek.Svědčí však o velmi nízké produktivitě práce.Sovětští soudruzi povraždili s menším počtem pracovníků mnohem víc svých spoluobčanů,to jsou neoddiskutovatelná fakta.Na tom se snad shodnem.
To,že tady nějaký režim drželi Rusáci je jen výmluva.Doma se našlo % mnohem víc krys i vlků,než v Rusku.
Článek pana Peregrina je pravdivý vč.posladní věty.Hanba by měla fackovat,pak by nebylo třeba žádných dalších argumentů.Na soudruhy si však stejně nikdo nepřijde...
"Komunista se nikdy nebojí!"
24. 01. 2010 | 09:47

kozoroh napsal(a):

Zb.Matyáš.
Kdo koho udolal není podstatné.Stejně mám pocit, že sověti se udolali sami,když bojovali jinde, než zbytek světa.Peregrin řeší poměry u nás, ne globální.A o jeho úvahách je řeč.Jeho dilema je kdo je horší. Tedy ten, kdo je evidován, nebo ten, kdo dobrovolně participoval? Tak jeho blog čtu.Nemám ambice řešit pohled na velmocenské uspořádání světa.Je pro mne ale podstané to, nač mám alespoň malý vliv.Totiž situace, kdy titíž lidé, kteří nás zavlekli do 40ti let marasmu ve svém díle pokračují beztrestně dál.A mají dokonce zdatné následníky.Hochmann ten stav popisuje tvrdě,ale pravdivě.Stejně jako on, nebudu ani já hledat na oné minulosti světlé stránky.Jsou to jen prázdné listy, vložené na začátku a konci téměř každé knihy.
24. 01. 2010 | 09:52

zdesta napsal(a):

I.Hochmann. Pane Ivane tohle není fér.Průvody,fangličky a masové akce s přiblblou agitací můžeme vidět po celém světě.Cirkus při volbě US presidenta něco připomíná. Nemusíte posílat Z.Matyáše do prvomájových průvodů jen proto,že má trochu odlišný pohled.Nebýt 2SV tak zde nebyli bolševici.Kdo ji nechal roznítit je dnes celkem jasné.Nesouhlasím že ti inteligentnější komunisté byli nebezpečnější než ti promitivové.Truhlář (KG) byl rozhodně nebezpečnější než London a Brežněv také víc než Gorbačov.Je také otázkou jak by se hlíněný obr (30 000 jaderných hlavic +nosiče)choval za předpokladu že kreml by byl plný Brežněvů.Mám dojem,že je to trochu složitější a stím členstvím také.Znal jsem jednoho nekomunistu-předseda uličního výboru-pomocník VB.To byl takový hajzl,kterého byste těžko dohledal.Udělat ze sebe radikálního a nekompromisního arbitra není nijak složité.Já se třeba na to necítím a nechci házet všechny do jednoho pytle.Jinak se mějte-Příjemný i když mrazivý den.
24. 01. 2010 | 11:11

StandaT napsal(a):

eh,

potřebovali snad Grebeníček, Moučka nebo Vondruška sovětské poradce za zadkem, aby ubližovali lidem? Ani náhodou! Potřebovali ti, co tyhle zrůdy využívali na špinavou práci sovětské poradce za svými zadky? Taky ne!

O co se tu snažíte?!?!?
24. 01. 2010 | 11:11

StandaT napsal(a):

Ukažte na někoho, koho mučili, okradli nebo nechali zavřít sovětští poradci. A kdo tady celých 20 let brání byť jen popsání zločinů a byť jenom pojmenování zločinců? Taky sféry vlivu? Nějaká mezinárodní politika?!
24. 01. 2010 | 11:22

Pocestny napsal(a):

Zajímavé,
Ivánku, něco jsem ti tu v noci napsal, pánové to smazali.
Koukam, že je čas se tomuhle chlívu zase začít vyhýbat.

Tak Zdar a Sílu!
24. 01. 2010 | 11:32

Béda napsal(a):

StandaT,

máte pravdu. Takové neandrtálské dobráky s plechovým žaludkem má v rezervě každý režim. Někteří z nich se dokonce v těchto praktikách vyžívají - ti za zadkem nikoho nepotřebují. Měli je sověti, měla je ČSSR, mají je Američané a část z nich po desetiletí úspěšně cvičí a vychovávají po celém světě.
24. 01. 2010 | 11:47

Béda napsal(a):

Jenom pro ilustraci. V r. 1946 žilo na území Československa cca 12 mil. obyvatel. Řekněme, že z nich bylo oprávněno volit 50%, tedy 6 milionů. Komunisté v celostátním měřítku získali 38% volebních hlasů, t.j. cca 2,28 mil.. Jak je to možné? Kolikpak asi v té době bylo členů KSČ? 100.000, nebo 200.000?

Nebylo to náhodou v důsledku zkušeností z 1. republiky a protektorátu, včetně slibů, že komunisté nebudou jako "oni" tedy prvorepublikoví parlamentní poslanci hrající své malé domů, že odstraní nezaměstnanost, umožní vzdělání a dostupnou lékařskou péči každému a že se postarají o sociálně slabé? A díky tomu, že jaksi zatajili, že přitom kromě vyvlasnění velkého kapitálu, který provedl již Beneš, chystají také vyvlastnění všech živnostníků a zemědělců?
24. 01. 2010 | 12:17

Ládik napsal(a):

Jo, Pocestneho příspěvek zmizel. Brzy ráno jsem to četl.
24. 01. 2010 | 12:40

kozoroh napsal(a):

Béda.
S druhou částí vašeho vyjádření se dá souhlasit.Když k tomu ještě přidáte poválečnou euforii, agresivitu KSČ a proti tomu defenzivní strategii oponentů, je situace jasná.O tom ale blog není.
24. 01. 2010 | 12:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pocestný,

nešlo by to prosím bez té paranoi?

Nikdo z administrátorů (tedy ani Zdeněk ani já) zde od včerejší zhruba páté hodiny večerní do dnešního poledne nebyl (a tudíž nic nemazal).

Nemohu vyloučit, že Váš text zmizel (za prvé nás nějak začal koncem týdne zlobit redakční systém - už jsem to psal v debatě pod jiným blogem - a za druhé je teoreticky možné - i když dost nepravděpodobné, že se nám někdo do systému naboural). Nicméně pokud mažu já či kolega Zdeněk Mihalco, VŽDY svůj zásah v debatě avizujeme.

V každém případě děláme vše proto, aby zde mohl každý své názory publikovat.

Libor Stejskal
24. 01. 2010 | 13:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Parde ,

pokud se mě moje psaní trochu nezdá hodím ho napřed do paměti.Protože s editory nikdy nevíš co se může dít.

Pan Stejskal je sice v zásadě správnej chlap,ale tady mu to nepatří,a nemůžeš vědět kdy komu co přelétne přes nos.

Alespoň víme,že máme pravdu s našimi strastmi o čím dá větší drzosti bolševických parchantů.

Příteli Zdesto,

Zbyněk je jako Hadimrška.Ten když se rozjede ,také kde koho přejede.Nedělejte mu obhájce,ten je po čertech mazaný a hned tak ho něco z rovnováhy nevyvede.
To víte my kluci z brněnského Julcu nejsme z cukru,
No on Zbyněk je trochu z jiného těsta.To víte na Vejšce ho napájeli taky pěkným svinstvem a přes všechnu profesní moudrost,kterou oplývá se občas zprofanuje politickou naivitou pramenící právě z pozůstatku dob vymývání mozku Marxisticko-leninskými ideály.
A také je rád,když může rýpat z postu oposičníka.Tady mu to jde.
Mě také.Proto se také nemůžeme shodnout ,zdali spolu půjdeme do putyka k Malchrům,či ne.
V hospodě se za ostentativní provokace,či jiné blbé řeči dává přes držku.
A to jaksi nechceme riskovat.
Ivan.
24. 01. 2010 | 13:07

Ema napsal(a):

Abychom si nepletli pojmy s dojmy: samozřejmě, že vědomá spolupráce, placené denunciantství je horší, než vstup do KSČ. Momentálně to vypadá tak, že všichni spolupracovníci STB byli ke spolupráci "donuceni"...To si nemyslím a často je trapné, jak mlží nebo vše popírají, ačkoli existují jasné důkazy o platbách.
Dále je chybné vnímání této reality v tom, že tajní spolupracovníci STB nebyli tároveň členy strany. Taky si myslím, že řada členů strany skutečně více-méně byla ke vstupu dohnána. Odmítnutí či vystouoení z KSČ se rovnalo disidentsví na jistých postech.
24. 01. 2010 | 13:28

StandaT napsal(a):

Ano, 46tý dokážu pochopit jako reakci na první republiku, na válku, na sliby, na desorientaci, na touhu po změně...

Ale na co reaguje společnost dnes, 20let po sametu?
24. 01. 2010 | 13:36

kozoroh napsal(a):

StandaT.
Reaguje na současnost,ale zatížena skutečnostmi, prolínajícími z minulosti.Tím spíše, že nositelé minulosti jsou často exponenty současnosti.
24. 01. 2010 | 13:44

Ládik napsal(a):

kozoroh:
doplňuju: ... a lháři o budoucnosti.
24. 01. 2010 | 14:58

zdesta napsal(a):

I.Hochmann. Jelikož jsme přibližně staří (já rok.41)tak nám nemusí nikdo nic o totalitním režimu nic vykládat.Já jsem nebyl ani pionýrem ani svazákem.Do matičky strany se mě neodvážili pozvat.Já pitomec mladý "hrdina"jsem odmítal dokonce přispívat na Vietnam.Jednou jsem byl pozván na kobereček s dotazem jak je to možné a.t.p.Tak jsem jim to zdůvodnil že jsem humanista a že nemám rád když se střílí do lidí.Oni zase že to není na zbraně,ale na léky.Tak jsem jim dal návrh,že donesu z lékárničky obvazy,ajatin a peroxid vodíku.Ti se mnou vyjeli,ale postupně jsem docílil stavu postupné snahy mne zapojit do politické angažovanosti.Bože já byl vůl.Ohledně těch komunistů.Při prověrkách- vstup vojsk (1968)-souhlas-nesouhlas.Byli tam maníci,kteří nesouhlasili a mazali s výnosných fleků do skladů a k manuální činnosti.Také dobře věděli,že mají do konce života o kariéru postarané.Nehledě k určité diskriminaci celé rodiny.No rozhodně měli větší inteligenci a nepoměrně větší občanskou odvahu,než to pako co z Vás udělalo syna funkcionáře Hofmana-či Hochmana.Taková "genialita"-já jsem málem spadnul ze židle. Hned jsem jsem si představoval tu náležitou reakci od nasr....o Ivana. Mám dojem že jste v tomto ohledu zůstal tomu pánovi hodně dlužen.L.Stejskal by to stejně stopnul.Ačkoli přemýšlím co je vlastně větší urážka.Jestli vůl,hňup,blb,nebo syn totalitního prevíta.
24. 01. 2010 | 15:06

vlaďa napsal(a):

Ema:
Řada členů byla do strany dohnána?Ke vstupu do strany?Ani náhodou!Tlačili se sami :) Za Husáka nikdo nikomu hlavu neutrhl,pokud oslovený řekl:"Díky.Chodím do kostela a chodit budu".Jistě,dotyčný měl po ptákách a "kariéře"(také jsem později pracoval raději jako řemeslník),ale i tak šlo slušně žít.Přežil jsem nabídek několik.Ani ne zcela svou zásluhou jsem odmítl.Bylo by mně hanba být komunistou před sebou samým a ještě více před milými příbuznými,kterých jsem si vážil a kteří měli s komunisty velmi málo dobrých zkušeností.Do strany bych vstoupil v případě,že bych vyrostl v komunistické rodině,byl blbý a chtěl se mít rychle dobře.To je taky fakt.Ale naštěstí,se mně to štěstí vyhnulo.
V 70-tých letech,při vstupu do KSČ,bylo také nutné dodržet tzv.relace,dělník/THP.Chtěl-li THP do KSČ,musel zajistit soudruhům jistý počet dělníků zralých na kandidáta strany.Byl to dost problém.THP vzdělanci měli mnohem větší zájem o stranu než dělníci.Kdo něco uměl a vyznal se v celkem přehledné politice,těžko se dal nachytat.Lidé věděli co jsou komunisti zač.50-léta byla ještě příliš živá a okupace křivdy minulosti ještě čersvě oprášila.Tím pádem byli Husákovi komunisté opravdu výkvět toho "nejlepšího" ...predvoj dělnickej trjedy."Vy pomóžete nám,my pomóžeme vám,súdruhovja"!Popsaný stav platí o situaci po prověrkách,kolem r.70.
Tak nějak to fungovalo a funguje dodnes :)
"Vy pomóžete nám,my pomóžeme vám,súdruhovja"!
24. 01. 2010 | 15:42

Ema napsal(a):

Vážený Vláďo, kdo něco uměl:lékaři, technici, vědci i herci (Galatíková to popisovala nedávno v nějakém pořadu!)-takové lidi otravovali komunisti FURT!Ten nátlak byl velmi dobře promyšlený a používali stejné argumenty jako fízlové: mysli na své děti, aby mohly studovat atd.
A ještě jim to bylo málo, tak dál prudili a lámali ty slabší k donášení...strašnej režim. Ale kolaboroval skoro každej nějakým způsobem, to je fakt...Taky jsem složila zkoušku z marx-leninismu
24. 01. 2010 | 16:04

Béda napsal(a):

vlaďa,

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
je český ekonom a politik, bývalý místopředseda strany ODA a ministr průmyslu a obchodu v letech 1992 až 1997 ve vládě Václava Klause. V letech 1989 až 1992 byl ministrem hospodářství ČSFR.

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii v letech 1977 až 1978.

V letech 1977 až 1989 byl členem KSČ, v období 1991 až 1998 pak členem ODA, kde také zastával post místopředsedy strany...
http://cs.wikipedia.org/wik...(politik)

Václav Klaus

2. prezident České republiky
Úřadující
Ve funkci od: 7. března 2003
Předchůdce Václav Havel

...
absolvoval i dvě studijní stáže, v Itálii (1966) a v Cornell University v USA (1969). V roce 1968 získal titul kandidát ekonomických věd.

V roce 1970 byl, podle své autobiografie, nucen opustit vědeckou kariéru, odešel pracovat do československé státní banky, kde se setkal například s Janem Stráským. Po roce práce na okresní pobočce v Praze 1 se dostal do odboru ekonomicko-matematických výpočtů při ústředí SBČS. V roce 1987 se vrátil k akademické činnosti v Prognostickém ústavu ČSAV (založeném o dva roky dříve). Několik dní po 17. listopadu 1989 se dostal do kontaktu s Václavem Havlem, děním v Občanském fóru (OF) a tedy do politiky.

Cyril Svoboda (* 24. listopadu 1956 Praha) je český politik. V květnu 2009 byl znovu zvolen předsedou KDU-ČSL

Po absolvování gymnázia v Praze-Libni a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1976–1980) pracoval do roku 1983 jako podnikový právník u společnosti Transgas, následně jako notář v Praze 10...
24. 01. 2010 | 16:05

SuP napsal(a):

Bedo -
Tím chceš říct Co??
24. 01. 2010 | 16:28

Béda napsal(a):

SuP,

1) často je zde poukazováno na to, že bez členství v KSČ anebo kolaborace s ní nešlo studovat.

2) povinnou součástí studia bylo složení zkoušky z ML.

Uvedení politici studovali VŠ, přitom ten první jako komunista KATOLICKOU univerzitu v BELGII, ten druhý nekomunista v období pražského jara a po něm absolvoval odborné stáže v západních zemích, ač jeho sestra žila ve švýcarské emigraci, ten třetí v sedmdesátých letech vystudoval protekční právnickou fakultu ač z přísně katolické rodiny.

Všichni skládali povinně zkoušku z marxismu - leninismu. Dokonce jestli se nepletu vystudoval a složil zkoušku z M-L za totáče i autor tohoto článku, který chce lidi paušálně diferencovat teď již ne podle zařazení v databázích STB ale v databázích KSČ.
24. 01. 2010 | 16:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Emo,Vláďo,Zdesto,Stando, kozororohu,Ládiku a všichni ostatní........,

kdož jste pozorovali poctivě běh socialismu kolem vás.Vy všichni,kteří jste byli nějakým způsobem persekuováni,(ať jste drželi ústa a krok,či ne),
víte o čem je tento blog.

Mluvte o svých poznatcích ze života.
Přiznám se osobně,že mnohdy nevěřícně zírám ,čtu-li, slyším ,nebo vidím ty strašné hovadiny a zlovolné skutky jichž se komunisté dopouštěli na vlastních spoluobčanech.
Byla jim bližší jakási naivní zločinná ideologie. Obyčejní idealisté se snažili dát průběhu jakýsi směr a etiku,však marně.
Je sdostatek vědeckých poznatků,že takové paskvily mající za úkol formovat společnost a řídit její chod jsou předem určeny k zániku a zároveň nereformovatelné směřující k totalitě.

Poněvadž se různé varianty různých "myslitelů",neustále opakují a vracejí a protože lidé rádi zapomínají,že každá z nich už tu v jakési formě byla a povětšinou neuspěla,ba naopak zanechala za sebou miliony mrtvých a nešťastných lidí.

Proto se nenechte ohlupovat kdejakým grázlem,který vám slibuje,že vám zorganisuje,usnadní,zadotuje život.
Vy sami jste tím kdo živí rodinu,i státní úředníky.
(Nebuďte k nim servilní a nelezte jim do zadku.)
Vy sami jste odpovědni za svůj život a pokud vás osud postihne chorobou,či nemohoucností,nezoufejte.
Jsou na tom mnozí daleko hůř.

Pokud nedosáhnete na standard souseda,nebo zbohatlíků odjinud,nevěšte hlavu.
Každý život i ten sebechudší má svoje kouzlo a každý člověk nemůže mít všechno.

Organismus si sám stanoví hranice absorbování jídla,emocí,informací,práce.
Pokud se budete zabývat tím co přináší slušnost,kulturnost,úcta k hodnotám po staletí budovaných - budete šťastni a i když vám život uteče jako voda ,budete s ním spokojeni a dokonce dojdete k poznání,že všechno dobré už tu bylo a nemůže být lepší.

Nebudu to rozvádět abyste neslzeli.

Mladí tomu nebudou rozumět.Musí si každý prožít svoje.
Však je zbytečné, aby zase naletěli kdejakým grázlům s usměvavými ústy a dýkou za zády.

Hovořte o zrůdnosti komunismu a o jeho postkomunistických projevech,které už nemají s připitomnělým idealismem našich rodičů co společného.
Hovořte a tlačte na dodržování i nepsaných,etických norem,morálních zákonů,občanského zákonníku a práva jako fenoménu nutného k přežití druhu.

A berte mě s reservou.Rád poučuji druhé.A nedám pokoj dokud mě někdo někam nepošle.

Zdravím.Ivan.
24. 01. 2010 | 17:05

Béda napsal(a):

IH,

souhlas. Přidám jeden odkaz
http://www.outsidermedia.cz...
24. 01. 2010 | 17:22

kozoroh napsal(a):

IH.
Mohl bych vyprávět (jsme zhruba stejný ročník),ale nemám talent.Takže povětšinou jen stručně eaguji na manipulace a zlehčovární.

Bédo.
Já mohl začít studovat až v říjnu 89.Na stará kolena, bez ambicí,bez perspektivy,jen abych nezakrněl.Ještě jem dostal skripta ML, ale natěstí byly už jen na otop.Ještě jsem netušil, že se to hroutí.Neříkám, že všichni, ale drtivá většina těch vámi uváděných stážistů se ušpinila.Dobrovolně, nebo z donucení.Vím, co mi bylo nabízeno výměnou za "povolení" studia.
24. 01. 2010 | 17:33

Béda napsal(a):

kozoroh,

já chtěl jenom naznačit, že jestli se má paušálně odsuzovat, pak z logiky věci by k Pencovým seznamům STB, Peregrinovým seznamům KSČ, měly přibýt ještě seznamy všech, kteří za komunistů ukončili vysokoškolské vzdělání a dostali se na funkce v politických a hospodářských organizacích. Samozřejmě, uvedeno by mělo být i kteří studenti odmítli složit zkoušku z ML.

To jenom pro větší objektivnost paušální diferenciace společnosti.
24. 01. 2010 | 17:43

kozoroh napsal(a):

Bédo.
To není větší objektivita.To je snaha zatáhnout do maléru všechny.Ti opravdu vinní v něm ale figurovat nebudou.Dovedli se "ošetřit".
Dávám každému právo zpytovat svědomí.Nedávám nikomu právo pokračovat ve starých praktikách novými prostředky.I v diferenciaci společnosti.Ta byla nejmarkantnější právě za komančů!A dost lidí (zvláště zleva) se v tom snaží pokračovat.
24. 01. 2010 | 18:05

Béda napsal(a):

kozoroh,

kdepak, snad nepodezíráte pana Peregrina a pana Pence z toho, že jsou to levičáci. Já jenom poukázal na drobnou nesrovnalost v účelové argumentaci vás pravičíků, kteří se snažíte diferencovat společnost podle politické orientace, dokonce přitom často tvrdíte, že za komančů mohli studovat pouze děti komunistů a přitom zapomínáte na seznamy ¨všech těch "kolaborantů", co dle vás za komančů protekčně vystudovali a složili závěrečnou zkoušku z ML. Možná ta zapomnětlivost nakonec bude zaviněna tím, že v těch seznamech by nakonec skončili i ti, co tak rádi PAUŠÁLNĚ diferencují.
24. 01. 2010 | 18:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ládik:
Já jsem snad zavřel československé letce do lágrů? Nevím, proč bych se za to měl já stydět. Máte zvláštní způsob uvažování.
24. 01. 2010 | 18:25

kozoroh napsal(a):

Béda.
Vidíte i vy sám diferencujete.Ale na to já nehraju.Snažíte se rozmělnit vinu,aby zbylo minimum neposkvrněných,oprávněných ke kritice.
Rád bych vám rovněž sdělil,že je to zbytečná námaha.Každý soudný člověk si musí připustit, že už jen tím, že v oné společnosti přežil, do jisté míry kolaboroval.Byli ovšem tací, kteří tu nezbytnou míru překročili a spolupracovali zcela cíleně.Mnohdy v tom pokračují ve stranických dresech dosud.Ty mám především na mysli.Ne zoufalé pěšáky, bojující o holou existenci a nechávající se blbnout třídním nepřátelstvím.
24. 01. 2010 | 18:26

Béda napsal(a):

kozoroh,

tady se s vámi shodnu. Proto na rozdíl od pánů Penců a Peregrinů tvrdím, že rozhodující je KONKRÉTNÍ VINA, nikoliv paušální odsouzení.
24. 01. 2010 | 18:30

SuP napsal(a):

Bedo -
Studovals v té době Ty nebo já?
Že toho tolik víš?
24. 01. 2010 | 18:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Přiznej se,že bys rád zase jednou do prvomájového průvodu" Na takové bláboly nelze nic rozumnějšího říct, než že jsou to bláboly. Kdyby s Tebou téměř neustále příliš nemávaly emoce, byl bys schopen rozumněší argumentace, ale tohle? Bída.
24. 01. 2010 | 18:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlaďa:
"není v pořádku zabíjet lidi jen pro nějakou zvrhlou ideologii" Souhlasím. Bohužel se to dělo po celou histórii lidstva.
24. 01. 2010 | 18:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
"Stejně jako on, nebudu ani já hledat na oné minulosti světlé stránky." I za cenu jednostrannosti.
24. 01. 2010 | 18:35

kozoroh napsal(a):

Béda.
To je jak 17 konkrétních činů k 17.sjezdu.Blábol.Neumím to odhadnout,ale těch, kteří se ušpinili byly statisíce.Dovedte si představit to dokazování?
Je proto logické označit rizikové skupiny k těmto lidem přistupovat obezřetně.To se ale u nás neděje. Tady se glorifikují i ti, kteří by měli zůstat doživotně zalezlí v děrách.Viz několik zde zmíněných exponentů, nebo na jiném blogu Fulle.Dosud je legální pokračovatelka KSČ, zastoupená v parlamentu nejen našem, ačkoliv její praktiky byly seznány zločinnými atd.
24. 01. 2010 | 18:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Ivane, známe se vůbec?
reCatcha mi odmítá text, zkusím ho dávkovat.
24. 01. 2010 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Já si dodnes pamatuji, jak náhodou oba jsme se sešli u Coufala, který o prázdninách chtěl nějakou službičku a tak si nás zavolal z družiny.
24. 01. 2010 | 18:51

Béda napsal(a):

kozoroh,

vidíte. Stejný problém vidím s ODS, ODA a Kalouskovci. Nedá se říct, že všichni v těchto stranách byli tuneláři, mafiáni a velkozloději. O části z nich to ovšem z velké části hraničící téměř s jistotou říct lze.

Proto tvrdím - zločince a darebáka, ať je sprava nebo zleva je potřeba označit a pokud možno odsoudit na základě konkrétního činu. Když to neuděláme, pak JSME JAKO ONI!
24. 01. 2010 | 18:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Takových drobných střípků vzpomínek mám povícero.
24. 01. 2010 | 18:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Po celý další život jsme se neviděli a prožili jsme ho po svém, a já nevím, zda si z dětství vůbec pamatuješ mou existenci.
24. 01. 2010 | 18:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Takže nevíš, že na vejšce mne nemohli napájet ničím, protože jsem vystudoval při zaměstnání a kromě 1968 jsem na politiku neměl čas ani zájem.
24. 01. 2010 | 18:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ostatně není náhodou, že dnes se Pražské Jaro bagatelizuje.
24. 01. 2010 | 18:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
"Každý soudný člověk si musí připustit, že už jen tím, že v oné společnosti přežil, do jisté míry kolaboroval" Výstižný příklad ideologické floskule s nepravdivým obsahem. Člověk tedy prý nemohl bez morální újmy přežít! I takto lze omezovat právo na život.
24. 01. 2010 | 19:02

kozoroh napsal(a):

Béda.
Kdo bude toho darebáka označovat? Vy, já, tajtrlíci bez informací? Neměli by to udělat ti, kteří jsou informovaní? To je přece iluze! To jsou povětšinou ti stejní kapři! To je zbytečná diskuze.
Zb.Matyáš.
Mám právo být jednostranný.Na mne taky nikdo ohledy nebral.Já nejsem stát!
24. 01. 2010 | 19:05

kozoroh napsal(a):

Zb.Matyáš.
To v mém pojetí není floskule, ale exaktní fakt.A nepodsouvejte mi, co jsem neřekl.
Zde je opravdu málo lidí, ochotných k sebereflexi, zato dost těch, kteří hledají vinu jinde, nebo ji vůbec nepřipouštějí.Je to populárnější, než hokej.
24. 01. 2010 | 19:10

Béda napsal(a):

kozoroh,

k označení viníků existují v podstatě 2 možnosti:
- dokumenty dosvědčující zločiny konkrétních viníků
- svědectví postižených a zúčastněných
24. 01. 2010 | 19:24

kozoroh napsal(a):

Bédo.
Snažíte se marně.
24. 01. 2010 | 19:36

SuP napsal(a):

Béda -
A nezapoměls na "lidový tribunály?"
24. 01. 2010 | 19:46

Béda napsal(a):

SuP,

co jako má být s "lidovými tribunály"? Jestli něco víte a můžete doložit, šup s tím před soud. (Ostatně nevím které máte na mysli - snad ne KKK?)
24. 01. 2010 | 19:53

zdenek napsal(a):

Ivan Hochman
Komu říkáš mrcho ty paranoidní demagogu?
Kolikrát si byl v 80 letech za fotříkem v USA?,Když tam nechtěli pustit tvýho bráchu tak si šel ztěžovat Kapkovi a do roka tam jel.
Strč si někam ten svůj paranoidně .primitivní -rétorický-antibolševismus .Asi si pak připadáš morálně výš než ve skutečnosti,ale nemá to větší výpovědní hodnotu než cancy arogantního fracka.
24. 01. 2010 | 20:02

zdenek napsal(a):

Vlastně k Fojtíkovi
24. 01. 2010 | 20:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Ty jsi nějak obeznámen s totalitními gaunery.

Řekni, koho z ÚV KSČ ještě znáš?
Podívej se do šuplíku,vytáhni si tu knížečku ,pohlaď hvězdičku a jdi se vy...spat.

Dobrou noc blbečku Zdenečku! Ivan
Bédo,

tys mi také asi pěkný dárek.Jak jsi poznal ,že ve svých "radách" výše hovořím s despektem o levém ksindlu co jen slibuje a ukládá jedovaté,populistické sliny do pochybných stránek jako jsou OUTSIDERMEDIA??

Také Tobě dobrou noc.Ivan.
24. 01. 2010 | 21:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
Je to ideologická fráze, kterou tvrdíte, že člověk v reálsocialismu mohl přežít jen s kolaborací, tedy za cenu morální újmy. Z toho vyplývá, že řadový občan vlastně neměl na vybranou, buď se nechat narušit morálně anebo emigrovat popř. umřít.
Já to považuji za absurdní úvahu. Člověk i za reálsocialismu měl právo žít slušný život v rámci možností.
24. 01. 2010 | 21:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Mám právo být jednostranný." Aha!
24. 01. 2010 | 21:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Mám právo být jednostranný." Aha!
24. 01. 2010 | 21:02

zdenek napsal(a):

Jsem s nimi obeznámen rozhodně mnohem,mnohem méňe než někteří členové tvojí rodiny,,knížečku jsem neměl ty blbečku,dokonce ani moje matka ani můj taťka.
Ani jsem nenavšťevoval za gilášo-ovýho bolševika USA a ani teď nad ním tolik nebrečím,nadávat můžu jen sám sobě ty vole
24. 01. 2010 | 21:13

kozoroh napsal(a):

Zb.Matyáš.
Jsem ročník 47.Naše rodina si to užila ze všech stran.Já taky.Mne takový demagog, jako jste vy nemůže rozhodit.Vám by se dobře notovalo s Bédou.Řeknu vám, co byl "řadový" občan.Je mu dodnes podoben mnohý současník. Dobře se nažrat a pobavit, to bylo a je jeho krédo.Nepotřeboval emigrovat, ani umřít. Nevědomky participoval a stačilo mu k tomu to žrádlo a ein kessel buntes.
24. 01. 2010 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
A zase ad personam. Slabota, kozorohu, argumentační slabota je dominantní vlastností Vašich vstupů. A nadávání k tomu.....
Vaše poslední věta perfektně ilustruje Vaši nadutost, elitáři s právem na jednostrannost. :))))
Já jsem ročník 43, Ivan je o rok starší. Na rozdíl od Vás nepotřebuji poukazovat na to, co si užila naše rodina.
24. 01. 2010 | 21:31

kozoroh napsal(a):

Zb.Matyáš.
Ach jo! Hádka penzistů tu ještě nebyla.No ale když už? Špatně čtete, Zbyňku.Špatně interpretujete.To taky patří ke stáří.Já ještě pracuji a leccos vidím jinak. Zvláště s korekcí na vlastní zkušenost. Kde vidíte nadutost mi uniká a právo na jednostrannost si ponechám. Se mnou se taky nikdo nemazlil mnohostranně. IH má podstatně zdravější názor, než vy.Nezakrývá skutečnost.
24. 01. 2010 | 21:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kozoroh:
»Kde vidíte nadutost mi uniká« Už jsem napsal: 24.01.2010 21:17:36, polopatě: "Nevědomky participoval a stačilo mu k tomu to žrádlo a ein kessel buntes." Prostě pohrdáte lidmi.
»Nezakrývá skutečnost« A teď důrazně žádám důkaz mého zakrývání skutečnosti! Jinak Vás budu považovat za lháře.
Btw.: Také pracuji. :)
24. 01. 2010 | 22:13

Ema napsal(a):

Přesně tak: žádné seznamy nefungují ani Pencovy, kde jsou ovšem zavedeny všechny zájmové osoby, tedy i pronásledované oběti STB, ani KSČ, které se s Pencovými svazky.cz logicky prolínají.Nefunguje ani svědomí těch lidí, kteří práskali své kamarády, sousedy, učitele a spolužáky. Většinou nefunguje, ti lidé tvrdí, že nic takového nedělali, ačkoli figurují ve svazcích obětí. Výjimky potvrzují pravidlo: ráda bych jmenovala, ale nemohu - nicméně mně se můj spolužák těsně po revoluci prostě omluvil, s tím, že se bál ředitele gymnázia...Že byl mladej (14-18) a blbej:-)
24. 01. 2010 | 22:13

Alarien napsal(a):

Omlouvám se, že vám vstupuji do diskuse, zdá se mi však, že veškerá diskuse s Kozorohem a jinými stoupenci vytváření nejrůznějších seznamů je celkem zbytečná. Už proto, že se od těch, které chtějí pomocí seznamů v té či oné míře vydělovat ze společnosti, vlastně neliší. Podle Kozoroha "by měli zůstat doživotně zalezlí v děrách". Hanah se zase považuje za člověka lepšího než ten, který byl v "partaji" (je pro ni prý nepřijatelný pro charakterovou vadu). Tato paušalizace, jež nepřihlíží ke konkrétním činům toho či onoho člověka je podobná rasové a třídní stigmatizaci. Samo vytváření seznamů je stigmatizací. Už od středověku byli u nás stigmatizováni židé (povinnost nosit žluté kolečko je doložena již ve statutech Arnošta z Pardubic v polovině 14. století). V 18. století museli mít zazděná či zabedněná okna do ulice, aby svým pohledem nenarušili procesí křesťanů. Zákazy povolání a kontaktů jsou rovněž doloženy od středověku a k dokonalosti je přivedly nacistické Norimberské zákony. Nejprve byli izolováni a zahnáni do "děr", pak přišly na řadu tábory a konečné řešení. Byli po staletí terčem, na němž si vybíjela svou frustraci majoritní společnost. Kozoroh říká, že má právo být jednostranný, že na něho také nikdo ohledy nebral. Nebyli snad soupenci rasové a třídní nenávisti také jednostranní? Neuzurpovali si právo nemít ohledy? Seznamy samy o sobě o ničem nevypovídají, maximálně o počtu označených. Nevím, jaké seznamy přijdou na pořad příště. Poslední bude nejspíš seznam tvůrců seznamů.
24. 01. 2010 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Alarien:
»Nebyli snad soupenci rasové a třídní nenávisti také jednostranní? Neuzurpovali si právo nemít ohledy?« Totéž mne také napadlo, nechtěl jsem však polemiku s kozorohem úplně vyhrotit.
24. 01. 2010 | 22:24

StandaT napsal(a):

kozoroh, Ládík: díky za odpověď. Ale v tom, co píšete, odpověď nevidím. Jednak to nevysvětluje tu masovost a všeobecnost hovězího chování, a pak, na CO ze současnosti? To, že jsme nejtlustší v celých svých dějinách? Že jsme nikdy neměli tak zaplavený byty a životy hloupostma a zbytečnostma? Že nikdy v historii jsme neživili tolik umělců, vědců a správců státu? Že máme tolik invalidů a potřebných jako státy, skrze které se přehnala válka? Že nikdy nebylo tolik nevděčných, co klidně kousnou ruku, která je živí, protože chtějí víc? Že ještě nikdy jsme tak lehkomyslně nepřistupovali k vlastním rodinám, nepohrdali jménem zděděným po předcích, nekašlali na své vlastní děti? Kdepak, tohle reakce na současnost není.

Pořád se bojíme odkud příjdou barbaři. Zda z Moskvy, z Pekingu nebo Teheránu. Přemýšlíme, na které straně zvýšit hradby a zpevnit bránu, aby brabaři zůstali před branami. Proč? Vlastních barbařů máme plná náměstí. Bůh ví proč tihle věří, že to soukolí, co pomáhají roztáčet je osobně mine a semele jen ty druhé. Nevím jak tohle řešit. Ta koncentrace ač tělesně zdravého a duševně čilého, přesto však neživotaschopného je příliš vysoká.

Ivan Hochmann: Nevím, jak na to reagovat. Utýct od problémů nejde a vyřešit je taky ne. Někdy si říkám, že až příroda reaguje na to, že jsme jí sebrali přirozený výběr, tak to bude humálnější, než až tenhle vřed posttotality praskne.

Alarien: je něco jiného dělat seznamy/označovat lidi dopředu (a poté něco podle těch seznamů těm lidem udělat) a úplně něco jiného je, kouknout se zpět na to, co ti lidi už udělali. Nehledě na to, že kozoroh a hanah představují menšinu. Vy je (a i me, neb s nimi souzním) stavíte do pozicie těch, co musí zazdít okna do ulic aby nenarušovali křesťanská procesí = máme držet huby a nenarušovat (post)komunistické pořádky. My máme být spravedliví, my máme nepaušalizovat? A Matyáš a Béda smí paušalizovat ve svém generálním pardonu? Oni mohou paušálně omlouvat? Jedni ne a druzí ano?
24. 01. 2010 | 23:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

StandaT:
»Matyáš a Béda smí paušalizovat«
Nepaušalizoval jsem já, nýbrž kozorohjá naopak jeho paušalizaci kritizoval. Když chybí pravdivé argumenty, tak se lže, že ano.
24. 01. 2010 | 23:55

StandaT napsal(a):

Matyáš: stavět minulý režim, resp. zodpovědnost za něj na sovětech je paušální omlouvání minulého režimu. Nebyli nějací sověti, byli konkrétní české swiňky. Stejně tak jsou kokrétni současní omlouvači a realitivizátoři.
25. 01. 2010 | 00:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

StandaT:
stavět minulý režim, resp. zodpovědnost za něj na sovětech je prosté vyjádření faktu. Nebýt Sovětů, nebyl by reálsocialismus u nás ani ve východní Evropě už dávno, po 1968 by vyšuměl. Samozřejmě každý režim si najde svoje sviňky, Vy snad věříte, že náš dnešní je nemá?
25. 01. 2010 | 00:39

Béda napsal(a):

StandaT,

relativizátor. Zkuste si zodpovědět, kdo z nás dvou to je? Jestli já, který požaduji adresný přístup a odsuzování konkrétního viníka na základě konkrétního činu anebo vy paušálizátoři, kteří vytváříte další a další seznamy "nežádoucích" a pak řvete a uvažujete o jiných seznamech, když v nich najdete i někoho kdo vám je blízký.
25. 01. 2010 | 07:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Alariene,

neomlouvejte se.Píšete jakomy ostatní,takže o nic nejde.Ale zato vám budou mnozí oponovat.

Je zde od počátku hovořeno jen o komunistech.
Ano,jsou stejná sorta jako nacisti a rasisti.Platí pro ně stejní stigmatizace.
Jsou stejní gauneři.
komunistické zákony a Norimberské jsou v podstatě jedno a totéž.
Kozoroh má právo ke svým postupům a Hanah je opravdu lepší člověk jako kterýkoliv komunista.
Komunisté stejně jako nacisté a rasisté jsou lidský odpad.Nejsou mě rovni.Ba naopak - jsou mě odporni.Nejsem sice příznivcem konečných řešení,ale komunisté by měli sami zalézt do kanálů a doživotně v nich zůstat.Jinak si prosí o přes držku.
A seznamy vypovídají o mnohém a jsou součástí poznání skutečných manýr a postupů.Nebagatelisovat prosím.
Nic s tím pane nenaděláte.

Pane Alarien,¨já sice nejsem jako ONI (to bych se musel hanbou propadnout),ale nikdo mě nedonutí,k odpuštění,zvlástě,když komunistická agrese a arogance nadále přetrvává.Naopak - nikdo by mě neměl mít za zlé oplatil-li bych stejnou mincí.

Nejsem uvyklý házat chlebem.

Ivan.
25. 01. 2010 | 08:09

Alarien napsal(a):

StandaT:
Víte, podle mého názoru není rozhodující, zda někdo vytváří seznamy/označuje lidi předem nebo zpětně, ale že je vůbec označuje a co je hlavní, že je označuje jako skupinu. Pokud upustíte od "adresného přístupu a odsuzování konkrétního viníka na základě konkrétního činu" (jak napsal Béda), můžete jen čekat na seznam, ve kterém budete vy sám. Vy přece nejste v pozici těch, co musí zazdít okna do ulic, aby nenarušovali křesťanská procesí (Kozoroh přece žádá, aby ti druzí zůstali doživotně zalezlí v děrách).
A nikdo nepožaduje, abyste "drželi huby a nenarušovali (post)komunistické pořádky". Žádejte vyšetření, odsouzení a případné potrestání konkrétních činů (jsou-li viníci ještě naživu) a budete mít mou plnou podporu a nepochybně i podporu Bédy, Zbyňka Matyáše a jiných. Nikdo z nás přece nikoho paušálně neomlouvá. Jen se snažíme vidět vše v souvislostech a odmítáme kolektivní vinu.
25. 01. 2010 | 08:28

StandaT napsal(a):

Alarien: konkrétní vyšetření a případné(!) potrestání se tady žádá takřka 20 let. Nenastalo. A není to proto, že bychom se málo snažili, ale proto, že je nás podstatně méně, než těch, co to nechtějí. A že toto bude podpořeno? Verbálně bezpochyby, verbálně už to podporováno celých dvacet let, ale kde se pak berou ty klacky pod nohama spravedlnosti?

Matyáš: Ano, každý, i tento režim má své swiňky. Nedostaneme-li předchozí sviňky ke složení účtů a k nesení zodpovědnosti, neděláme nic jiného, než že těm současným říkáme, že mají vysokou pravděpodobnost, že se jim také nic nestane a v klídku dožijí své mrzské životy. Zaděláváme na další průser, co poškodí další generaci.

Polednová za padesátá, Hoffman za invazi, Štěpán za normalizaci. Máme tři etapy vývoje minulého režimu a tři(!!!!!!!!!) odsouzené viníky. Není to proto, že by je soudy osvobozovaly, ale proto, že se před ty soudy nedostávají. To mluví za vše, tohle netřeba rozebírat.

Béda: už jsme se chytili pod blogem Tožičky. Můj postoj (i můj přístup k Vám) je tam, myslím, dostatečně jasný. Krátce: jsme v úplně jiné vertikále. Jen doplním, že důvod není ani tak v ideologii, jako v pojetí morálky.

Napsal jsem obšírnější odpovědi, ale systém text nezobrazil a já to znovu vymýšlet nebudu.
25. 01. 2010 | 09:13

kozoroh napsal(a):

Matyáš,Béda,Alarien.
Stručně to za mně napsal StandaT.Jen dodám, že nejsem jako oni(vy).Jestliže se vyjadřuji kategoricky, je to jen verbální vyjádření.Spravedlnost neřeším tak, jak ji řešili soudruzi.Jaká řešení volili oni je dostatečně známo.Vy si pánové patrně myslíte, že chci dosáhnout spravedlnosti stejnými prostředky, jaké užívali komanči.Ne.Půlka národa by byla v kriminále a někteří u zdi.To zde nikdo nežádá.Já i jiní jen chceme, aby ti, kteří to tu vedli (a jejich následníci) už nepokračovali v díle, započatém po WW2. Zatím tomu tak není a následky jsou patrné všude.I ve vašich vyjádřeních.
25. 01. 2010 | 09:39

Alarien napsal(a):

Ivan Hochmann:
Napsal jsem vám poněkud obsáhlejší odpověď, bohužel mi to systém nevzal. Ani po rozdělení textu.
Kozoroh:
Proč máte potřebu útočit ("oni/vy"). A proč mi (nám) podsouváte své domněnky. Mně osobně by stačilo, kdybyste se zamyslel nad tím, zda "traktorista Tonda z šumavské Dolní vsi" (jak trefně napsal výše Béda) to tu skutečně vedl (a vede nadále).
25. 01. 2010 | 10:17

Alarien napsal(a):

pro Ivana Hochmanna:

Když o komunistech jako skupině řeknete, že "jsou stejná sorta jako nacisti a rasisti", "stejní gauneři", "lidský odpad", jen potvrzujete slova Václava Bělohradského, že antikomunismus svou polarizací, pranýřováním a stereotypy brutalizuje veřejný diskurz. Už z logiky věci přece vyplývá, že všichni stoupenci nebo členové čehokoli (ideologie, politické strany atd.) nejsou a nemohou být stejní. Totéž se týká jejich vývoje v čase (jak stoupenců, tak čehokoli).
25. 01. 2010 | 10:20

Alarien napsal(a):

Ivan Hochmann:

Omlouvám se ještě jednou. Podařilo se mi poslat jen úvodní věty, dál mi to zase nevzalo. Nemá to cenu.
25. 01. 2010 | 10:26

Jaroslav Peregrin napsal(a):

Pozdě, ale přece, a reakce aspoň na něco málo z komentářů:

"Tvrzení, 'že to byli právě členové KSČ, kteří drželi celý ten režim při životě...', je poněkud nekonkrétní. Taky by mi mohl někdo vyčítat, že jsem ten režim držel při životě jám, kldyž jsem chodil do práce a platil daně.": Rozdíl je podle mne v tom, že pokud byste neplatil daně, byli by vás zavřeli, zatímco k tomu, zatímco za nevstoupení do KSČ vám nic takového nehrozilo.

"K jeho koníčkům patří pití piva... Prosím ,co jste autore chtěl tímto říci...nebo to za Vás řekl a napsal někdo jiný ?... děkuji za vysvětlení !!!": Které přesně slovo potřebujete vysvětlit? "Koníček", "pití" nebo "pivo"?

"Za sebe jsem chtěl naznačit, že si hlídám své mindráky a nechci se automaticky považovat za lepšího než kdokoli, kdo v partaji byl.": Hlídání mindráků je jedna věc (jistě chvályhodná), jiná věc je, že pokud má společnost fungovat, pak se občas nevyhneme tomu, že budeme nahlas hovořit o tom, co je správné a co nesprávné.

"Minulost člověka coby agenta StB diskvalifikuje pro výkon veřejné funkce nikoli z důvodu charakterových nedostatků, leč kvůli vydíratelností. Takové bylo ostatně JEDINÉ odůvodnění lustračního zákona." O lustračním zákoně nebylo v mém textu ani slovo.

"Pro mě osobně je nějaký gauner, který zlikviduje existenci desítkám, neřkuli stovkám lidí, které ožebračí o majetek stokrát horší nežli nějaký řadový komunista z Horní Dolní.": Jasně, a kdo masově vraždí je ještě horší než ten, kdo ožebračuje ... Ale má tohle být nějaká námitka proti tomu, co jsem napsal?

"Současný režim zastrašuje, láme charaktery a zabíjí minimálně stejně účinně": Komunistický režim lámal charaktery díky tomu, že jeho představitelé měli možnost rozhodnout, kdo může jít studovat, kdo smí kde pracovat a do jisté míry i kdo půjde do vězení, a kdo ne. Tak tomu už naštěstí není; takže bych potřeboval vysvětlit, jak to dělá ten dnešní "režim" (a možná i to, co vlastně rozumíte tím slovem "režim").

"Kdybyste se někdy objevil v Jindřichově Hradci, zvu Vás na pivo.": To není zrovna můj rajón, ale povedu to v patrnosti.

"Váš pokus o relativizaci výstupů ÚSTR ...": Asi jste četl nějaký jiný text, než ten můj; o výstupech ÚSTR tam není ani slovo. "Teď přicházíte s něčím podobným na základě příslušnosti ke KSČ - opět zde není rozlišováno, kdo co provedl ale paušálně je hozen do společného pytle Milouš Jakeš s Vasilem Biľakem, prokurátorem, který soudil v procesu 50-ých let JuDr. Horákovou spolu s traktoristou Lojzou, který měl ze svého členství akorát to, že platil poplatky a občas povinně seděl na nějaké schůzi." Ani tohle v mém článku opravdu není.

"pan Jaroslav Peregrin je filosof a svůj blog psal nikoliv proto,aby se různí rádobyhistorikové popichovali o příčinách a následcích politiky mocenských bloků v poválečné Evropě. Píše o lidech a stigmatech.": Tak tak.

"Už mě nebaví poslouchat ty flagelantské protičeské generalizace blbé nálady frustrovaných snílků.": Žil jsem v několika cizích zemích a mám pocit, že míra, do jaké se v Čechách bere vyčůranost za ctnost v civilizovaném světě skutečně nemá příliš obdoby. Myslím, že frustrovaný moc nejsem, snílek určitě ano, ale za to se nestydím.

Jaroslav Peregrin
25. 01. 2010 | 11:05

vlaďa napsal(a):

Boži na nebi...Alarienovy slzy mne nálem rozplakaly.Velmi líbivá eskamotáž.Že si komunisté stigma vyrobili sami,to už nevidí.Po Husákových prověrkách Strana vykrvácela a bylo třeba rychle transfuze,aby ta nestvůra nezahynula.Jé,to byla tlačenice před dveřmi předsedy ZOKSČ.A samý vzdělanec.Dělníků málo.Ke všemu neštastná relace D/THP vycházela zcela opačně,než požadavek shora...a všecko soudruzi vyřešili.Dnes chtějí vzbudit lítost těch,kteří ten všeobecný nemrav zpovzdálí pozorovali s jistou dávkou hnusu.Soudruzi,neplačte a radši se modlete,aby se neprovalil Sacherův Fond Z.Pokud se provalí,teprve potom bude namístě pláč a slzičky :)))
25. 01. 2010 | 11:10

bigjirka napsal(a):

Nu což, my, kdo jsme tu žili, víme, že to nebylo jednoduché. Jen málokdo si nijak nikdy nenamočil šos. Bylo potřeba žít s režimem v jakémsi appeasementu.
Jenže pan Füle vstoupil do strany v 18. V 18 letech členství normálně nenabízeli, to tatíček či mamička museli zařídit na sekretariátu. MGIMO? Samozřejmě kvalitní a profesionální. Nedovedu si představit, jak se tam někdo mohl dostat jinak než jako příslušník komunistické zlaté mládeže. Myslím, že kálíme do vlastního hnízda, vysílajíc si takové representanty, čeho jest moc, toho je hodně.
25. 01. 2010 | 11:33

StandaT napsal(a):

Alarien: Princip kolektnivní viny je svinstvo a není (mimo naprosto okrajové proudy) po jeho uplatňování voláno. Ale k principu kolektivní viny je komplementární princip kolektivní nezodpovědnosti.

Odmítáme-li princip kolektivní viny, pak to ale dělejme tak, aby se zároveň i odmítal
princip kolektivní nezodpovědnosti. A to se neděje. Právě nerespektování tohoto pravidla nese pnutí do
společnosti, ne antikomunismus jako takový. Bělohradský je chytrý, ale to jeho vyjádření (článek) moudré nebylo.

Jak píše korozoh, nejme jako oni. Mě osobně by stačilo ty lidi postavit před soud a ten by "jen" konstatoval vina/nevina.

Ale to se nestalo a už nevěřím, že kdy stane. Já osobně přiznávám, že po těch letech mě ti Bédové a Matiášové spíše popuzují, než bych nad jejich postoji přemýšlel. Ta doba, kdy jsem naslouchal a snažil se pochopit u mně už minula. Moje radikálnost přišla až s marností.
25. 01. 2010 | 11:37

Béda napsal(a):

p.Peregrin,

Víte kdo tohe napsal? Obzvlášť ta slova zvýrazněná velkým písmenem? "Zdá se mi ale, že předlistopadové členství v KSČ dává o charakteru člověka mnohem jednoznačnější zprávu než to, že se objevil na nějakém seznamu StB. Jistě, mezi agenty StB je mnoho zdokumentovaných případů lidí, kteří dělali nechutné věci (a historici, kteří tyhle věci dokumentují, podle mne dělají velmi záslužnou práci), spousta jiných se ale na seznamy dostala způsobem, který sice možná naznačuje, že nebyli hrdiny, který nicméně nedosvědčuje, že by byli bezcharakterní.

Z tohoto důvodu je mi naprosto nepochopitelné, jaký nepoměr tu panuje mezi společenským stigmatem, který člověk získává tak, že se - ať z toho či onoho důvodu - objevil na nějakém seznamu tajné policie, A SHOVÍVAVOSTÍ, S JAKOU SE POHLÍŽÍ NA PŘEDLISTOPADOVÉ ČLENSTVÍ V KSČ . Vychází to asi z podvědomého přesvědčení, že agent nějaké moci je postava mnohem zrůdnější než ten, kdo se k této moci přihlásí otevřeně. Mnohem podstatnější ale je to, co špatného vyvedl, a tady je třeba si uvědomit, že TO BYLI PRÁVĚ ČLENOVÉ KSČ, KTEŘÍ DRŽELI CELÝ TEN REŽIM PŘI ŽIVOTĚ
a kteří se tak podíleli na onom nekonečném lámání charakterů, na kterém byl ten režim založen a díky němuž jsme my Češi dodnes hrdí na věci, za které se lidé v civilizovaném světě stydí."

Kdo ten režim držel pohromadě, proč ten režim vzniknul, proč obroda neměla šanci v Maďarsku ani v Polsku, ani v r. 1968 v Československu, o tom jsem se snažil mluvit ve svých příspěvcích.
25. 01. 2010 | 11:51

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Děkuji za reakce na některé mé teze. V podstatě jsem chtěl jenom nárokovat individuální posouzení vin i u těch, kdo víceméně dobrovolně (v atmosféře začátku 50. let to asi tak jednoduché nebylo) vstoupili do partaje.

Chápu, že Vás asi pobouřilo to, co parafrázujete: "Ba co víc, není na seznamu agentů StB, takže muž s neposkvrněnou minulostí!". Máte pravdu, že říkat něco takového je celkem nesmyslné (sám ŠF, pokud vím, nic podobného neřekl) - nejde totiž o žádnou přednost, nýbrž o samozřejmost. Kdyby byl v seznamech figuroval, nemohl by působit v žádné funkci, na kterou se vztahuje lustrační zákon, natož třeba ve funkci velvyslance při NATO, na kterou je třeba prověrka nejvyššího stupně.

Takže v takovém případě bychom tu pak vůbec nic "neřešili"...
25. 01. 2010 | 12:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Standa T
Princip kolektivní viny je svinstvo.
Zase jedna z frází. Jak už to s frázemi bývá, poté co se jich zmocní media, jsou přežvykována a pžežvykována a.......
Bez uznání své kolektivní viny bych Němce za sousedy mít nechtěl. A tak vedle sebe bydlíme a občas se navštěvujem. A mnohé v jejich pojetí fungování demokracie jim závidím. Ale to už asi není o kolektivní vině a nevině. Nebo ano ?
25. 01. 2010 | 14:28

StandaT napsal(a):

Tencokida Hnuj:

"Bez uznání své kolektivní viny bych Němce za sousedy mít nechtěl."

Pokud to chápu dobře, tak to znamená že oni (Němci) sami sobě přiznali kolektivní vinu a reflektovali jí. Ale v téhle diskusi nejde o sebereflexi komunistů, ale o postoj ke komunistům. Ekvivalentem by tedy bylo, že "Bez aplikace kolektivní viny na Němce bych je za sousedy mít nechtěl."
25. 01. 2010 | 14:49

kozoroh napsal(a):

Všem, kteří oponují:
Demokracie, jak známo, je postavena na třech nezávislých mocích.Moci zákonodárné,výkonné a soudní.Jestliže do 89. byly všechny tyto podřízeny a řízeny z jednoho centra,pak o demokracii není řeč.Přesto i tehdy byla často zmiňována.Zodpovědnost za veškeré dění tedy nutně padá na vrub vedení.To ovšem vytvořilo aparát sluhů až na úroveň domovních důvěrníků z lidí, ideologii a vedení zcela loyálních.Udělali z nich spolupachatele zverstev, na obyvatelích páchaných.Ale s jejich plným vědomím.

A ještě k příslušnosti k STB.Je známo, že prakticky nikdo z těch,kteří měli opravdovou moc evidován není.Stejně tak lidé, kteří patřili k tzv.kádrům.Jestliže tedy Fulle evidován nebyl, není to překvapující.Spíš by mne překvapilo,kdyby nebyl (a nejen on) na zvláštních seznamech, které zlikvidoval Sachr.Docela by mne zajímalo, co by se dělo, objevily-li by se.
25. 01. 2010 | 16:10

bigjirka napsal(a):

Já si kozorohu myslím, že kádři zamini na seznamech StB nebyli vůbec. Nebyli to řadoví špiclové, kteří ba měli policejní řídicí orgány, patřili k věrchušce. Architekti režimu, dětičky architektů režimu, políři režimu a hlásné trouby režimu.
25. 01. 2010 | 17:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Všem ,kteří by chtěli oponovat:
Pokračování ke kozorohovi:

O Sachrovi raději nehovořit Otevírá se mě kudla v kapse.
Žáčkův ústav teprve minulý měsíc( asi ke 20.výročí sametu) zveřejnil jména a fotografie 1.600 důstojníků centrály STB.
Tato centrála měla k 17.listopadu 89´ zhruba 12.000 satébáků po celé ČSR.
Seznamy další pakáže se prý v Žáčkově ustavu připravuje.

Začátkem 90´let zveřejnil částseznamu Petr Cibulka.To co se nestihlo popálit-
Další seznamy byly v držení ministerstva vnitra a Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Nebyla snaha je odtajnit,poněvadž na těchto úřadech seděli a snad dodnes sedí lidé personálně i myšlenkově KONTINUITNÍ s komunistickou totalitou.

Estébáci dodnes pracují dokonce ve státní správě (na postu vedoucího právního odd. na Praze 6) a k září 2006 jich sloužilo na "vnitru"800ks.Bez ohledu na lustrační osvědčení.

Ale o tom nechci povídat.
Povím něco horšího.

Cituji z textu zveřejněného v Týdnu č49.:
"Zatímco lidé,kteří za totality z politických důvodů nemohli pracovat ve svém oboru a mají dodnes nízké důchody - estébákům přiklepl "demokratický stát" za dodnes ne zcela jasných okolností tučné renty zvané "příspěvek za služby".
Pokud bývalý astébák dodnes pracuje dostává ke svému příjmu navíc 10.000,- měsíčně.
Za 20let mu ttak daňoví poplatníci přispěli na nnákup několika aut,či zařízení bytu a navíc měli tito grázlové možnost za babku zprivatisovat svoje bývalé služební byty.

Estébáci-penzisté mají dnes dvojnásobný důchod oproti průměru,což je tak 20-25.000,- měsíčně.

Za totality brali tito grázlové více než dvojnásobek průměrného platu,tedy ca 6.000,-a do penze se jim započítala i tučná zmíněná renta......"

Konec nasírání.
Kdo ještě chce diskutovat o nějaké demokracii?

Pendrekem po palicích vám patří ,nikoliv svoboda a svobodná diskuze.

Ivan.
25. 01. 2010 | 17:35

kozoroh napsal(a):

Jo Ivane.
Pak ovšem slušně diskutovat s těmi pohrobky, co se tu vyskytují, je téměř nad lidské síly.Přesto tak činíme.

Bigjirko.
Bylo by to logické, ale jejich činnost určitě byla dokumentována.O tom ví možná právě ten Sachr.A nejen on.
25. 01. 2010 | 17:48

bigjirka napsal(a):

kozorohu, možná to ÚZSI. Ale bacha, to už se leze do pašaliku kontinuální věrchušky.
25. 01. 2010 | 17:54

kozoroh napsal(a):

bigjirko.
No a tom to je.Jestli to někdy vyleze ven, tak za 50 let.To už tu nebudeš ani ty.No a do té doby, pokud nedojde k zázraku,tu bude ona kontinuita, započatá ve 48. Komančský new age. Že tu bylo něco před 48. asi nechápou mladí.U těch starších to je na pováženou.
25. 01. 2010 | 18:04

bigjirka napsal(a):

kozorohu, já nejsem moc velkej revolucionář, ať si každej žije. Ale růžovou pusinku do bruseli, to je fuckt moc. Když podnikají, tak ať. Ale aby byli zase nad náma, to mi vadí.
25. 01. 2010 | 20:13

kocman napsal(a):

Pokud blog slouží tomuto cíli,potom jsem ztratil čas.
Vynahradím si to vlastním výrokem.
Co to programujete,Ježišikriste?
Nicméně,jako vždy s pozdravem
LK
25. 01. 2010 | 20:13

dianetta napsal(a):

Pokud pan Filé studoval v Moskvě na "nejlepší škole mezinárodních vztahů" pak budou ty seznamy,na kterých ON figuruje asi taky v té Moskvě...Ovšem pozor:není sám, britská lady pracovala pro neziskovku, která byla rovněž spjována s KGB. A nezapomínejme na průšvih Želevové!Zkrátka to bude pořádně supersebranka ta komise. Díky Bigiirko!!!
Alarien: je snad rozdíl,pokud se někdo narodí jako Žid a je kvůli tomu pronásledován nebo se sám, dobrovolně přidá ke zločinecké organizaci, ne?!
Někde tady plácal, že většina spolupracovníků STB byla"charakterních" - to jako,že je charakterní za prachy a výhody udávat lidi?Jediná možnost,pokud někoho "přinutili"vydíráním bylo-okamžitě se dekonspitovat a přestat spolupracovat.Zatím znám asi 2 takové případy.Zbytek vše popírá,lže,kroutí se-zcela bezcharakterně.Ano, já jsem čekala, že se komunisti budou za své činy více kát. Ne, že se ani neomluví za své zločiny, natož že viníci, vrahové:Vaš a spol.nebudou potrestáni, naopak se obohatí na náš účet.
25. 01. 2010 | 21:14

Jiří Sládeček napsal(a):

Nejhorší je býti demokratem !!! :)))
25. 01. 2010 | 21:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

StandaT:
» Nedostaneme-li předchozí sviňky ke složení účtů a k nesení zodpovědnosti, neděláme nic jiného, než že těm současným říkáme, že mají vysokou pravděpodobnost, že se jim také nic nestane« Plný souhlas. Toho však nedosáhnete paušálním odsuzovánbím všech za "kolaboraci".
»Polednová za padesátá, Hoffman za invazi, Štěpán za normalizaci« Ano, mělo jich být ještě víc, zločinec Vaš a další. Jenomže právě to zevšeobecňování reálně zdržuje a brání průchodu spravedlnosti.
25. 01. 2010 | 21:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

StandaT:
» mě ti Bédové a Matiášové spíše popuzují, než bych nad jejich postoji přemýšlel.«
Je to poznat, přemýšlení chybí. Zato Standové, to jsou kabrňáci.
25. 01. 2010 | 21:56

StandaT napsal(a):

"jnomže právě to zevšeobecňování reálně zdržuje a brání průchodu spravedlnosti."

Takže za to můžeme my?!?! Takovouhle zpupnost a drzost jsem neviděl ani nepamatuju!

Vy je nebráníte, vy jste jeden z nich! S něčím takovým jako vy nehodlám ztrácet už ani vteřinu. Tfuj tajbl!!!!!!!!!
25. 01. 2010 | 22:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Mě tak Fülleho evropské angažmá přinejmenším zaráží, ale kdo to proboha zařídil a kdo tedy za to může? My všichni? A navíc to zásadně nevadí nikomu ani v tom Bruselu.
Tady v "diskuzi" fanatici blábolí cosi o pohrobcích, ale to je vše, čeho jsou schopni. Je to jenom kecání podobné tomu o prý nadprůměrné české vyčůranosti, jakoby stejným stylem řečeno maďarský nacionalizmus a polská potrhlost byly chvályhodnější národní vlastnosti.
Prostě slova, slova a zase slova - o tom je celý blog i s diskuzí a to je předmětem mé kritiky.
P.S.: Ani k vládní moci v 1989 se neuměli dostat bez pomoci komunisty Čalfy a dalších.
25. 01. 2010 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

StandaT:
»Takže za to můžeme my?!?!«
Samozřejmě, fanatikům zpravidla chybí sebereflexe a sebekritika. Jste mimo realitu.
25. 01. 2010 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A ještě něco, StandoTe:
»Vy je nebráníte, vy jste jeden z nich!«
A Vy jste darebák a nactiutrhač.
25. 01. 2010 | 22:23

dianetta napsal(a):

Ladislav Hejdánek nedávno v dokumentu o mluvčích Charty správně řekl:a kdo by JE soudil?!
Za to, že zločinci (z dob totality) nebyli odsouzeni mohou ti soudci, kteří neprojevili žádnou snahu je odsoudit,naopak!
Jenže ti soudci byli TAKY exponenti minulého režimu a sami leckdy zločinci...Chyběla "politická vůle" zločiny komunismu adresně odsoudit - a je to velká chyba!To vedlo k ještě většímu morálnímu rozvratu: zlo prošlo.
25. 01. 2010 | 22:30

dianetta napsal(a):

Je nutné to stále dokola opakovat, ne paušalizovat a vinu rozprostřít na všechny členy KSČ, SSM, SČSP,pionýry (vyjma agentů STB?!)Ján Langoš píše:
"Bůh mi přikazuje odpustit mým viníkům, já ale nedokážu odpustit viníkům jiných!".Já za oběti nepovažuji tajné spolupracovníky STB ani veřejné,
skutečné oběti přišli o život nebo léta seděli v krutých kriminálech. Nemohli studovat, cestovat, psát, tvořit,pracovat.
Leda topit v kotelnách. Perspektiva pana profesora Peregrina je proto mimo realitu.
25. 01. 2010 | 22:38

bigjirka napsal(a):

Ano, Zbyňku, je to divné. My všichni jsme to nebyli, ale my všichni to jsme, co si nechává takhle srát na hlavy.

Dianetto, pravdu díte. Já linku mezi aktivními architekty, políry a přidavači režimu a námi, většinovou šedou zónou, vidím dost jasně. A amnestovat zrovna estébácké pacholky, to mi připadá kapku mimo mísu. A ty mrchy ještě mají tu drzost se soudí a vyhrávají, protože spis je jen na mikrofiši a to není důkaz. Viz zrůda Kanyza. Estébácké bratrstvo zřejmě ještě funguje. Jak si vysvětlit, že NIKDO ještě nerozkryl, jak to vlastně fungovalo, ani jednu síť?
25. 01. 2010 | 23:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Jakým způsobem tomu zamezit? Dost si na tom lámu hlavu, ale kromě vytrvalé snahy o informovanost nic mě nenapadá. A jak to, že to nevadí v Bruselu? Naco bylo to grilování?
25. 01. 2010 | 23:29

lulu napsal(a):

dobrej komunista mrtvej komunista.skoda toho sametu.
26. 01. 2010 | 07:53

dianetta napsal(a):

Bruselu, jak jsem výše uvedla, nevadí nic nebo skoro nic,pitomé mafiánky neprojdou, takový je vzkaz veřejnosti. Taky mě překvapilo, když po grilování Filé prohlásilo, že se v tom nějak ztrácí, že on NEZASTUPUJE V KOMISI ČR?! On je prostě eurokomisař - sám za sebe??? Děs.
26. 01. 2010 | 08:22

Ivan Hochmann napsal(a):

Salome....netanči,nechceš-li,
Salome, hosté už odešli,
jen roje komárů,
dopíjí z pohárů,
krůpěje vína.......

Karle,to jsme dopadli....Ivan.
26. 01. 2010 | 09:35

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, v Bruseli je takových woblud víc, třeba zločinec Cohn-Bendit. Je ovšem katastrofa, že nejmenším společným jmenovatelem našich politiků je rudý komisař. Jak na to, nevím. Vidle místo klíčů.
26. 01. 2010 | 09:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všem
Rozhádaná obec - voda na jejich mlýn. Howgh.
26. 01. 2010 | 12:35

SuP napsal(a):

A jestlipak jste nezapoměli, co se stane, když se komunista dostane do epicentra atomového výbuchu?
Nic! Přemění se na gama-záření a škodí dál.
Hoši, taky jste tu v debatách zaznamenali těch pár čípků s takovou charakteristickou dikcí? Řekl bych, že to budou ti s předčasným důchodem, vysokou výsluhou, bez dalšího pracovního nasazení a bez kamarádů. Kdo to asi je?
26. 01. 2010 | 13:01

beta napsal(a):

hodně lidem napovi Hřebejkuv film KAWASAKIHO RUZE-doporučuji všem--na agenty STB apropo nejvic utoči překabatěnci z KSC před r 89.....
26. 01. 2010 | 13:11

bigjirka napsal(a):

S agenty StB byl někdy taky kabaret. Manželka mohla v práci sledovat, jak jeden práskač prásknul druhého. Kabapysk! Napráskaný práskač chodí k výslechům!
26. 01. 2010 | 13:33

Taoiseach napsal(a):

bigjirka:
"Nebyli to řadoví špiclové, kteří ba měli policejní řídicí orgány"
StB měla kmenové zaměstnance a agenty - nic víc, nic míň. Tak tomu bylo i na zamini.

dianetta:
"...po grilování Filé prohlásilo, že se v tom nějak ztrácí, že on NEZASTUPUJE V KOMISI ČR?!"
Zkuste se na chvíli uklidnit, správně používat jména (Füle) a citovat přesně - v uvozovkách. Komise je výkonný orgán a její členové opravdu nezastupují státy, které je jmenovaly. Jak by se Vám asi líbilo, kdyby předseda Komise zastupoval portugalské zájmy, a tento stát by tak byl ve výhodě proti všem ostatním? Abychom v tom udělali jasno: zájmy ČR reprezentují ministři v Radě a premiér na zasedáních Evropské rady; zájmy občanů ČR reprezentují poslanci EP. Komisi z toho vynechte - její úlohou je něco jiného.

bigjirka:
"...třeba zločinec Cohn-Bendit"
Můžete (co možná nejkonkrétněji, prosím) uvést, jaké strašlivé zločiny spáchal?

SuP:
"...Přemění se na gama-záření a škodí dál."
Znal jsem to ve verzi "přemění se na radioaktivní prach...", což mi z přírodovědeckého hlediska připadá případnější...

Zbyněk Matyáš
Sice jsem to neočekával, ale s většinou Vašich komentářů zde (až na pár výjimek) souhlasím.
26. 01. 2010 | 14:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já osobně bych jak členy StB, tak i členy KSČ zahrnul všeobjímajícím institutem křesťanské milosti. Tedy : chytit, vyslýchat, mučit a upálit.
Takto budou spaseny aspoň jejich duše, když už těla podlehly mamonu a bludu. Aktem odpuštění dojde konečně k nastolení klidu i v našich myslích, zmítaných dosud hříchem sváru a zášti.
Můžeme se pak naplno věnovat řešení aktuálních problémů, jako je třeba otázka, zda je větším Zlem ODS nebo ČSSD.
:)))
26. 01. 2010 | 14:54

StandaT napsal(a):

SuP: to je neuvěřitelný, co? Já jsem nasranej ještě teď, a to emoce standardně vyspím. Naposled jsem byl takhle rozhozenej, když mě takovýto týpek tvrdil, že žádní političtí vězni tady nebyli, takže můj táta musel sedět za něco takovýho, jako že kradl salámy nebo znásilňoval ženský.

Tahle situace je úplně modelová. To je jako když někdo naletí podvodníkovi - dá mu pár tisíc a pak se nechá pumpovat o další a další prachy, aby nakonec pohádkově zbohatl. A až mu dá nejen všechno co má, ale ještě se zadluží, kam se podívá, tak místo toho, aby ho popad za límec a dovlekl na nejbližší služebnu, tak nadává na okolí, že má holou prdel a podvodník je v Karibiku. Jen tihlenti týpci dávají těm grázlům místo peněz další a další čas a místo pohádkového zbohatnutí tady budou mít pohádkově spravedlivou budoucnost. A když jim dají dvacet let pohodlného a bezstarostného života a žádná, ani pohádková ale ani nepohádková ani alespoň jakžtakž normální budoucnost není ani na obzoru, tak má tu drzost říci, že viníkem je někdo jinej! Už chápu, že předci tohlento řešili ohněm a mečem.
26. 01. 2010 | 15:16

bigjirka napsal(a):

@Taoiseach: Skutečná věrchuška StB úkolovala. Cohn-Bendit vedl v demokratickém státě revoltu na barikádách. Jemu podobná zrůda, zločinec /ministr Joschka Fischer se pokusil zavraždit policajta. Jestli se nemýlím, tak ten je v invalidním důchodu, zatímco vrah ministrem.
26. 01. 2010 | 15:27

Slávek napsal(a):

Pane profesore,
pohovořte se svým bratrem a nebudete si klást zbytečné otázky. Experty do rozvojových zemí kromě všech schvalovaček definitivně kádroval a k odjezdu endorsoval Městský výbor KSČ Praha. Byli vybíráni pečlivě, tím spíš do bohatého teritoria se štědrým ohodnocením jako byl Kuvajt. Síto bylo tak důkladné, že Sověti kritizovali naši vládu, že těch expertů posílá málo (ačkoli by údajně mohli ideologicky působit ve prospěch soc. zemí). Až s bráchou pohovoříte, tak si možná necháte zajít zbytečné kecy.
26. 01. 2010 | 16:17

Taoiseach napsal(a):

bigjirka:

"Skutečná věrchuška" byla součástí StB. Že je někdo (partaj?) nad ní, bylo možné si myslet jen do roku '52, kdy dostala na šibenici generálního tajemníka.

Pokud jde o rok '68, ještě si leccos pamatuju. Revolta začala, když policie (celkem zbytečně) zabila protestujícího studenta v Západním Berlíně. Bylo to při demonstraci, která byla v demokratickém světě běžná (tehdy ještě žádné barikády). Úmyslně říkám zabila, nikoli "zavraždila". Později byl těžce zraněn Rudi Dutschke - několik let v komatu.

Například v Paříži se na revoltě podíleli víceméně všichni studenti. Znamená to snad, že byli všichni zločinci? Celá generace? A pokud ano - proč nebyli stíháni? Když byli revoltující studenti vytlačeni z ulic, šli diskutovat o tom, jaké změny jsou nutné, do divadel, které jim divadelníci (počínaje Jean-Louis Barraultem) dali k dispozici - nepřipomíná Vám to náhodou něco?

Ptal jsem se na konkrétní zločin(y) DCB - odpověď jsem nedostal. Joschka Fischer (mimochodem ministrem už cca šest let není) se podle všeho účastnil demonstrace, při které byl byl zraněn policista. Pokud by někdo mohl prokázat "pokus vraždy" (tj. že měl předem jasný úmysl nějakého člověka zabít), byl by nepochybně stíhán. Osobně věřím víc právnímu státu, kde se stane ministrem bývalý revoltující student, než státu, kde jsou ministrem vnitra opakováně jmenováni kámoši skutečných zločinců. Takže s těmi "zrůdami" bych byl opatrnější.
26. 01. 2010 | 16:58

bigjirka napsal(a):

@Taoiseach - nemyslím, že to bylo takhle jednoduché. Mechanismus sesazení Slánského přesně neznám, ale zcela jistě to neudělala sama StB bez rozkazů. Ten mechanismus moci byl přece jen nějak složitější.

Všechny revolty v demokratickém státě považuji za zločin. Nemohu za to, že z politických důvodů zůstávají nepotrestány. Dtto nedávné Řecko. Neřekl jsem, že u nás ve vládě zrůdy nebývají.
26. 01. 2010 | 17:39

Taoiseach napsal(a):

bigjirka

OK: StB dostala rozkaz, ale od sovětských poradců, ne od nějakých kádrů na zamini.

Slovo "zločin" podle mého vůbec není namístě. Pokud je mi známo, za celý květen '68 nezabili studenti v Paříži nikoho a jinde to bylo podobné. A posun v evropské společnosti během osmdesátých dal jejich požadavkům zapravdu.

Co až našim studentům dojde trpělivost, vyhlásí okupační stávku a při rozhánění neohlášené manifestace se poperou s policií? Budou to taky zločinci?
26. 01. 2010 | 17:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

To biigirka
To zase já jsem pro pořádnou revoluci . Zlo vymrskat Zlem. Ale jsem dosti líný a také zbabělý. Proto raději volím nepořádnou demokracii. Také má úchylka - přispívat na blogu, se lépe provozuje v teple domova než na barikádě.
Volím VV. Uvidíme.
26. 01. 2010 | 18:11

bigjirka napsal(a):

@Taoiseach Já Vám svůj pohled nevnucuju. Posun v evropské společnosti 80's je tragicky levičácký, pro mne nepřijatelný. Ano, stane-li se to, budou to zločinci.

@Tencokida Hnuj - no nevim, s těma revolucema je to vždycky nějak složitý. Vidle místo klíčů? VV to je Bobošíková a John? No, asi spíš top, i když Kalousek je dost silná káva.
26. 01. 2010 | 19:23

briere napsal(a):

Byl jsem členem KSČ. A nestydím se za to. Vždy jsem se řídil vlastním svědomím a nedělalo mi problém kritizovat na členské schůzi to, co se mi nelíbilo, včetně mocných z okresu. Nejspíš to bylo tím, že jsem vstoupil až v roce 1980, ale nikdy mi nikdo za kritiku hlavu neutrhl a kromě jedněch krácených prémií iniciativním nadřízeným (za kritiku OV KSČ) jsem nebyl postihován. Zasloužil jsem se o vznik parčíku na vesnici, výstavbu mateřské školky v rámci akcí Z, a to bylo tak všecko. Nic víc jsem nedokázal, asi jsem nebyl ten správný budovatel. Nejsem si vědom, že bych poškodil jediného člověka, který byl názorově jinde, klidně jsem si s takovými pohovořil a neměl jsem zapotřebí někoho udávat. Podle toho, co se ke mně dostalo v roce 1989, to dělal třeba můj soused nestraník, který udával zcela bezostyšně a okolo 20. listopadu se stal členem okresního výboru OF.
Dodnes jsem přesvědčen, že socialismus měl své výhody a jsem jeho zastáncem. Přesto jsem se po odhalení některých kauz cítil poněkud oklamán a z KSČ jsem vystoupil. Dnes vidím, kam spěje naše země a je evidentní že tak hluboký mravní úpadek, do kterého jsme se dnes dostali, zde nikdy za mého života nebyl. Uplynulo 20 let a jediným výsledkem obnoveného kapitalismu je otevřená hranice a rozkradení celého státu pod značkou privatizace. Nejhorší je, že ty zlodějiny jsou nekonečné. Protože jsem nezažil 50. léta, necítím se za ně odpovědný. Ostatně odpovědní za ně se po roce 1989 první drali k moci a mnozí dodnes křičí hesla o potrestání komunismu. Že to byli oni, kteří by měli být potrestáni, nechtějí ani slyšet.
26. 01. 2010 | 20:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Bože,bože, jak hluboko jsem klesla.
Ivan.
26. 01. 2010 | 21:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Taoiseach:
Díky.
Mně nejvíc vadí, že nejenže tyhle ideologické tlachy nic neřeší, ale od efektívního řešení problémů fakticky odvádějí pozornost.
26. 01. 2010 | 21:41

vlaďa napsal(a):

Pane Ivane:
Sním?Spím?Bdím?Či dosud neznámá civilizace??
"...odpovědní za ně se po roce 1989 první drali k moci a mnozí dodnes křičí hesla o potrestání komunismu".Na tom by asi i něco bylo.Takové také znám. Ovšem,jinak...síla...to jsem ještě neviděl.
26. 01. 2010 | 21:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
»Mechanismus sesazení Slánského přesně neznám, ale zcela jistě to neudělala sama StB bez rozkazů. Ten mechanismus moci byl přece jen nějak složitější.«
Složitější pouze o to, že ta skutečná moc velela z Moskvy. Ono se to dnešním omezeným fanatikům nehodí, ale ti sovětští "poradci" neradili, ale rozkazovali. A nejen v procesech.
26. 01. 2010 | 21:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Likvidace Slánského byla především demonstrací moci. Ukázka, že žádná pozice nechrání. Možná i proto Gottwald následoval Stalina.
26. 01. 2010 | 22:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku ,Jiří,

měl jsem vás za chytřejší lidi.

Ivan.
26. 01. 2010 | 22:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Je mi líto, že jsem Tě zklamal. Ty mě ne.
26. 01. 2010 | 23:12

bigjirka napsal(a):

Ivane, zkus být konkrétnější.
Zbyňku, možná to platí o Slánském, ale režim byl částečně autonomní a rozhodně měl své tuzemské architekty, políry a přidavače.
27. 01. 2010 | 08:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pokud mohu něco dodat k diskusi o likvidaci Slánského, ale i obdobných procesech v "Lidových demokraciích" :
Většinou šlo o osoby judaistického vyznání či židovského původu.
Tedy tradiční ruský antisemitismus. Nic nového. A české přicmrdávání mocným, to nám šlo vždycky nejlíp. Převrátit kabát a hajdy znovu do kola.
:)))
27. 01. 2010 | 09:18

Pocestny napsal(a):

Jojo, Ivánku,
my nic, to Rusák..všechno..
Co k tomu dodat?
Nic.
27. 01. 2010 | 10:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pořád vás láká vyjadřovat se k nějakým vnitřním komunistickým problematikám.

Podstatné je kolika lidem nevadilo,že bestie manipulují s našimi životy.
A proč jim to nevadí ani dnes?
Vždyť se zase tak moc nezměnilo!

Kdyby se vyraždili komunistické svině navzájem jen by mě to potěšilo ,ale abych si dělal nějaké vrásky?!

Horší je to co napsal briere včera ve 20.55.
ONI prostě nemají pocit viny.Oni nechápouzásadní principy slušnosti,práva,morálky alidslkosti.Oni se hlásí pořád ke komunistické ideologii.
Oni to pořád nemají v hlavě srovnané.

A jěště mě budou oponovat,že ten blbec jsem JÁ.!

Tady máte jasný a zřetelný důkaz:
Pokud se věci přestanou nazývat pravými jmény,pokud se začne manipulovat s pojmy,tvrdit ,že vidíme rudou plachtu jako bílou zeď,jsme na nejlepší cestě do zahnědlé řitě.

A vůbec nejhloupější je místo přiznání si svých omylů,hledat neustále připitomnělé omluvy.

Už jsem to zde několikrát bez úspěchu opakoval:
Všichni ti podržtaškové,přicmrdovači,programoví zbabělci,i vyčůraní příživníci aprospěcháři považují svoje chování za NORMÁLNÍ.

Normální je lhát,krást,udávat přátele i neznámé.
Všechno je povoleno.Nikdo mě nic nemůže,akorát tak políbit ....

Toto nám zde zůstalo ,poněvadž většina byla a je taková.
Sviňská společnost.Prasata na hnoji.
Pokud se to někomu nelíbí,ať si jde stěžovat k vrátnému na 5.nástupiště.

Proto jsem celý život utíkal s lidmi,kteří k této sběři nepatřili do skal a hor.
Jak vidím,- měl jsem utéci dál a zůstat tam.

Ivan.
27. 01. 2010 | 12:17

Bambi napsal(a):

Neustálé moralizování nad členstvím v KSČ za režimu monopolu vlády této strany(t.j. možná třetiny naší produktivní populace) po 20 létech od jejího konce je založeno na stejném principu, jako pronásledování jejích protivníků v 50.-70. létech. T.j.
třídní nenávist a neschopnost vlastního řešení celospolečenských otázek a problémů. Doufejme, že po vymření těchto vědátorů bude mít přicházející generace na starosti úplně jiná témata.
27. 01. 2010 | 14:38

RasPutin napsal(a):

Agenti KGB v seznamech samozřejmě nejsou!
Nejsou tam ani ti, kteří začínali u STB jako agenti a později byli převzati Moskvou.
Viz hradní pán.
Položit alternativu KSČ - STB je buď manipulativní, nebo prostě houpé. V první řadě k žádnému převratu nedošlo! A dobře připravená reforma (Bramborová revoluce:-) potřebovala kádry, které musela dodat Mockba, protože Štrougal už byl přecejonom trochu senilní :-)
27. 01. 2010 | 15:25

Ivan Hochmann napsal(a):

To není moralizování senilních starců.
Neschopnost řešení jakýchsi celo-společenských otázek a problémů.
(to je slovník co?)

Nehodlám nic řešit.To si musí vyřešit tato společnost sama.
Prostřednictvím zákonů.
Místo postkomunistické kontinuity musí uznat(spíše vytvořit) zákony podle nichž se HODLÁ řídit.
Uznat i nepsané,bolševikem zlikvidované zvykové práva a povinnosti.
Bez právních kliček a hovadin.
Trvat na jejich dodržování.

Většina slušných lidí chce jen normálně žít.Nechceme ničí hlavy!
Chcema,aby už konečně začalo platit v tomto státě právo a povinnosti všech občanů bez rozdílu barvy pleti,vyznání,vědomostí a postavení.
Aby už komunisti táhli do řítě ze svých zabetonovaných postů.Čím déle budou škodit,tím hůře pro všechny.A nesvádět prosím na nějakou krisi.

Ale dá se říci,že máš pravdu v jedné věci.
AŤ zemřeme dnes,či zítra - další generace budou mít na starosti úplně jiná témata.

Ivan.
27. 01. 2010 | 15:38

zdenek napsal(a):

To není o komunistech doprdele,to je o lidech o lidský malosti a středoevropský připosranosti a ubodhosti.
Stejně tak ubohý byli dějiny českomoravskýho antikomunismu...
Hlavně šlo většínou o majetek o který se přišlo a ztracený vliv,později o ,to že by jsme se mohli mít v kapitalismu ekonomicky lépe a tak se stala ČSSR , úspěšným exportérem ekonomických emigrantů..
Nějaký, opravdu hlubší duchovní duchovní a intelektuální postoj jsem u obyčejných lidí,jako jsem třeba já ,zase -samozřejmě až na celou řadu vyjímek-až tak moc nezaznamenal.
Takže je to hezká představa ,že za všechno můžou bolševici,ale připadá mi to dosti naivní...je mi líto Vysoký muži,ale skutečnost bude asi mnohem,mnohem horší
27. 01. 2010 | 21:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Postkomunistická kontinuita? Jo, veksláci se stali podnikateli ve velkém, někteří se začali vraždit navzájem. Do toho se vrátili emigranti a vypracovali se na miliardáře, s těmi začali spolupracovat význační disidenti... Taková je to postkomunistická kontinuita.
Ještě jsme neumřeli a úplně jiná témata se tlačí k řešení již dnes. Nejnaléhavější je, jak v příštích desetiletích nepodlehnout asijské konkurenci a ekonomicky nekrachnout. Nejnebezpečnější jsou zase ti komunisté - tentokrát čínští.
27. 01. 2010 | 21:14

bigjirka napsal(a):

A nezapomeňte Zbyňku dodat, že ti všichni se propojili s bývalou komunistickou věrchuškou - viz třeba pseudomoralista a humanitární bombardér Havel: Čalfa, Junek. A my, co jsme nikdy nikomu nic neprovedli, se budem strachovat, jestli náhodou v prádelníku nezůstal pionýrskej šátek. Ani Havel by tak pitomej skeč nenapsal.
27. 01. 2010 | 21:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
O Čalfovi a jeho službách jsem se už zmínil. Zkušení a ekonomicky zdatní reemigranti přišli na svých naivních krajanech vydělat miliardy, někteří zmizli v Karibiku, z jiných jsou solidní vlastníci koncernů.
A nám se tady káže, jací jsme to byli.
27. 01. 2010 | 21:39

MARNOV napsal(a):

To JaHrad:
Rabínovi rozumím velmi dobře, má naprostou pravdu. Ukradená revoluce naší generace měla podsunuté naivní principy např. nejsme jako oni, nikdo neslyšel trávu. Osobně jsem tedy nucen prožívat po 15 letech druhé znárodnění soukromého vlastnictví bývalými komunisty… To je poselství, které předávám mým dětem. Snažil jsem se ve svých příspěvcích naznačit některé důsledky praktického naplnění dnes již laciného antikomunismu. Laciného a prakticky bezzubého, protože dvacet let zpátky reálně nelze vrátit zpět. Máte pravdu v tom, že prožíváme další normalizaci. Postavením KSČ mimo zákon se však situace nezmění, protože za dnešní normalizací jsou lidé typu, které popsal Ivan H.
S mladou generací mám pravdu. Věřte čemu chcete, ale bavím se s nimi a občas i o politice. Nic jim politika nenabízí, aby je zajímala. Rozumíte? Podívejte se na českou politiku mladýma očima, mají pravdu…
To Ivan Hochmann:
S těmi ambicemi, touze po vítězství píšete o charakterové vlastnosti, která je politicky nezávislá. Máte pravdu, že je zastoupena v každé populaci jako například inteligence/hloupost.
Jsem přímým důkazem, že po roce 1980 nenastala perzekuce rodiny ani jak ji popisuje "akademik Viewegh". Na druhou stranu možná jsem už perzekuován byl, takže mě to ani nepřišlo.
To Jícha:
Jsou snad účetní seznamy platících členů KSČ veřejně přístupné? Pochybuji; stejně jako jsou neúplné seznamy STB zveřejněné po dvaceti letech.
27. 01. 2010 | 22:12

MARNOV napsal(a):

To Ivan H.:
Poznámka k antikomunismu - vypůjčeno vfischer:
Uvědomme si už jednou - konečně - že takzvaná "státní administrativa" a "vládnoucí reprezentace" je jeden obrovský moloch, ovládaný gangsterskou zbohatlickou oligarchií - vládou zcela bezohledných gaunerů,. kterým na občanech a vnitřních i vnějších vztazích takzvaného státu - vůbec, ale vůbec nezáleží ! Podstatná jsou koryta, prebendy a vzájemné kšefty a protislužby posilující vlastnění moci s možností systematického rozkrádání státu! Této vládě zločinců všech barev modrých, rudých, černých, oranžových či zelených je úplně jedno, kdy jak a s kým se spřáhnou, aby mohli lépe krást, lhát a kšefotvat!
PLATÍ BEZ OHLEDU NA ČLENSTVÍ V KSČ !
27. 01. 2010 | 22:19

MARNOV napsal(a):

Rozhodují činy o to jde:
"27. ledna 2010 10:12, idnes;
Soud zrušil rozhodnutí o rozpuštění Komunistického svazu mládeže"
Klidně si rušte koho chcete ... Vaše návrhy budou zamítnuty.
27. 01. 2010 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MARNOV:
Určitě postkomunističtí soudci, pakáž jedna.
27. 01. 2010 | 23:32

bigjirka napsal(a):

Jistě, Zbyňku. Dodneška totiž soudí soudkyně Marcela Horváthová, která zavraždila Pavla Wonku. Za plat, který si jako malí podnikatelé nevyděláme. Pan Stejskal zakazuje urážet svině srovnáváním s lidmi. Pravdu má. Nejsem si zcela jist, kdo ji jmenoval do funkce, myslím, že humanitární bombardér.
28. 01. 2010 | 00:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Ona zrušila rozpuštění KSM?
28. 01. 2010 | 00:20

Ara napsal(a):

K článku:
Pokud jde o otázku, zda je horší bývalé členství v KSČ anebo záznam v seznamu "spolupracovníků" bývalé StB, tak bez zaváhání odpovídám že je horší ta komoušská legitka. Členem KSČ se totiž mohl člověk stát jen dobrovolně a při plném vědomí do čeho jde.
Kdežto u těch tzv. "StB-agentů" tomu bylo většinou docela jinak. Něco k tomu napsal už Peregrin ve svém článku, ale nenapsal vše. Nezmínil např. to, že na estebácký seznam "spolupracovníků" se mohl taky někdy člověk dostat proti své vůli, aniž by cokoli podepsal, či byť jen ústně nějakou takovou "bližší" spolupráci přislíbil. Někdy totiž stačilo, že s vyhlédnutým človíčkem estébáci pouze "přátelsky" pokecali, poptali se na různé, většinou celkem dost "obyčejné" věci, např. "jak jde život" a tak...
Posléze vyhlédnutému "objektu" nějakou formu spolupráce sice většinou i nabídli, ale pokud dotyčný striktně odmítl, většinou už dál příliš nenaléhali, nicméně do "análů spolupracovníků" ho nezřídka stejně zanesli, vždyť i důstojníci StB potřebovali před svými nadřízenými vykazovat pravidelně činnost a dokazovat že si svůj plat zaslouží... a tedy mj. i plnit "náborové" kvóty "agentů".
/Toto ale nikdy nebylo nějakým obecným pravidlem, vždy záleželo především na konkrétních lidech, např. pokud byli estébáci na místním oddělení dostatečně "velké svině" a potencionální "agent" zároveň ne dost odolný (hlavně ne dost zručný "taktik" aby se dokázal z jejich naléhání nějak "vhodně" vykroutit), tak se mohl do estebáckých "osidel" propadnout někdy vskutku dost hluboko.../
Z pouhého seznamu spolupracovníků StB se ale opravdu nic podstatného nedovíme. Může na nich totiž být bezcharakterní "práskač", stejně tak ale i člověk, který o tom, že je takto veden u obávané StB jako "jejich agent", neměl ani tušení.

Ps. Proto považuji členství v tehdejší vládní bolševické straně za podstatně závažnější věc. Nicméně ani to komoušské členství bych neodsuzoval nějak "extra" přísně, záleželo by případ od případu. Sice je pravda, že po srpnu 1968 (spíše ale ještě o něco dřív) mohl být dál "komunistou" pravděpodobně už jen hlupák nebo darebák... nicméně nesoudil bych prostého občánka jen proto, že se mu třeba nedostávalo dost relevantních informací, nebo tyto informace "nestihl" či nedokázal náležitě "zpracovat".
28. 01. 2010 | 01:43

bigjirka napsal(a):

Ara, neznám příklad, který by vaši teorii potvrzoval.
28. 01. 2010 | 08:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě naposledy věcnou připomínku panu Marnovi.

Zajisté máte v hodnocení následků polistopadové politiky pravdu.Já to také tak vidím.

Rozdíl mezi námi je v diagnostice příčinných a průvodních jevů.

Jste opravdu přesvědčen,že všichni ti dravci a zloději,neměli a nemají s KSČ nic společného ?
Já ne! Už jsem o té startovní čáře,o syncích nomenklaturních kádrů,o jejich mafiánských stycích,o způsobech privatisace,o ekonomickém vzdělání populace,i nakonec o finančních prostředcích ,stycích s bankovním sektorem a politickou postkomunistickou galerkou - nakecal příliš.
.Když k tomu přidáme Tak vehementní důraz Jičínského právní sebranky na KONTINUITU s komunistickými zákony a vyhláškami,-ale pozor tím pádem i s jejich praktikami a způsobem ovládání a řízení HLAVNĚ ekonomických procesů po převratu.

O to přece šlo bolševikovi v první řadě.Tihle grázlové( a ano máte pravdu i jejich obdivovatelé a přívrženci,poněvadž to je stejná pakáž jako komunista s legitimací,nebo estébák s průkazem a černou hvězdou,či vychcanec s průkazem Svazu Přátel),- neměli žádný důvod napravovat hříchy minulosti.On jim ten komunistický švajnerajn vlastně náramně vyhovoval.

Kromě toho většina jich legitimaci zahodila,neboť by jim jen byla na obtíž.Hlavu však zahodit nelze.
Připomínám,že už V OF byly viditelné tendence infiltrovat a manipulovat.Jak tady už někdo napsal Lorenc nebyl vůl.
Ve výborech a stravických sekretariátech si zcela jiste rozebralio postupy a scénář.
Vím z vlastních postřehů a zkušeností.Proč bylo zlikvidováno OF (zcela zákonitě)
Polovina členů byli bývalí straníci vyhození za nesouhlas s okupací a následnou "normalisací".
Obrodáři ,kteří si mysleli,že přišlo nové Pražské Jaro s lidskou tváří.A další tlupa korytářů,kteří se v každé společnosti vezou na vlně.
Tak jak se vezli s bolševikem.

Ještě prozradím,že lustrace vlastně byly jen pláštíkem.Daly se snadno obejít a vzhledem k nastálé situaci byly vlastně úplně neškodné.Bouře ve sklenici vody.Jediná strana která požadovala lustraci pro všechny členy a vlastní životopis,byla DEU.Osobně jsem z kandidátka a členství mazal lidi,kteří nám lhali.Mám na to svědky.
A mohu také říci,že jsme na tyto zásady také dojeli.Prý jsme nová totalita.
Tak si představoval český člověk navyklý socialismu pod bolševickou botou - Demokracii.

Promiňte odbočení od tématu....

Oni jen zase využili logického pádu komunismu pro svůj profit.

Tak jak to praktikovali celých 50let.

Musím říci,že nejsem závistivý člověk ba naopak,celý život jsem žil střídmě a vyhovovalo mě to tak.To říkám proto,že mě může někdo namítnout proč jsem nekrad také,když jsem se tak angažoval po převratu.Okradl jsem přece svoji rodinu.To jsem tak hloupý,že jsem nevyužil příležitosti?

No právě.To jsou ty věci o kterých je řeč v tomto blogu a pan filosof mě zajisté promine,když v posledním (následném)příspěvku se vybarvím úplně a mnohým se to moc líbit nebude.

Ivan.
28. 01. 2010 | 13:57

Bambi napsal(a):

Výsledky průzkumu veřejného mínění, který provedla organizace STEM, podle něhož je 84 procent Čechů přesvědčeno, že výsady současných českých politiků jsou stejné jako výsady politiků bývalého komunistického režimu v Československu, 87 procent Čechů si myslí, že česká vláda a čeští politikové neberou při rozhodování v úvahu názory občanů a jen 20 procent Čechů zastává názor, že současní čeští politikové jsou poctivější než političtí představitelé bývalého komunistického režimu, jsou nesmírně významné.Tyto výsledky jsou děsivou vizitkou české demokracie a českých politiků za posledních dvacet let. Dotáhli to tedy daleko: až tam, že si drtivá většina národa dnes myslí, že v některých důležitých ohledech jsou dnešní politikové horší než někdejší exponenti komunistického režimu. Viz
Fiasko české demokracie po dvaceti letech, Britské listy 28.1.2010
28. 01. 2010 | 14:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy