Ne nové oponě!

05. 10. 2009 | 11:29
Přečteno 6038 krát
Úspěšné dojednání odchodu stovek východních Němců, kteří se ukryli uprostřed Prahy v přeplněné zahradě německého velvyslanectví, bylo jednou z posledních ran do těla prohnilých režimů v Československu a v Německé demokratické republice. Za pár týdnů berlínští občané rozebrali zeď, betonový přízrak rozdělení Evropy. Den před Štědrým dnem 1989 jsme spolu s Hansem-Ditrichem Genscherem přestřihli dráty železné opony u Rozvadova. Občany sousedních vesnic po téměř půl století oddělovaly ploty a kulometné věže. Teď se spolu s námi nadšeně vyšli sobě vstříc územím, které se náhle proměnilo ze země nikoho v zemi setkání. A fotografie, které se odsud rozletěly, potvrzovaly celému světu, že čas oponu už doopravdy strhnul.

Středoevropské národy přes všechny porážky opakovaně potvrzovaly, že se nesmiřují s režimy, které jim byly vnuceny bez respektu k jejich historickým a kulturním tradicím; nikdy vnitřně nepřijaly stalinský systém, který prázdnými socialistickými hesly přikrýval deformované dědictví ruského samoděržaví.

Často se o této době mluví jako o době nesvobody. V mnohém to platí, často krutě. Pro naše sebevědomí je však podstatnější pochopit, že to byla především doba zápasu o svobodu. Ne vždy otevřeného, ale vždy probíhajícího v intelektuálním a mravním podhoubí společnosti. V Československu v rozšiřování svobodného projevu v šedesátých letech, vrcholících v Pražském jaru, po jeho potlačení zahraniční intervencí v činnosti Charty 77, v literatuře, v samizdatové žurnalistice, v bytových univerzitách a v četných dalších činnostech.

Nezávislá hnutí v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR a opozice v Moskvě spolupracovaly. K osvobození bylo možné dospět jen společně. Samozřejmostí se staly trvalé styky s nezávislými občanskými organizacemi a jednotlivci v západní Evropě a v Americe. Postupně se rozšiřovaly - také v důsledku helsinských dohod a následných konferencí – styky s představiteli vlád a parlamentů. Připomeňme alespoň návštěvu ministra Genschera u kardinála Tomáška nebo snídani prezidenta Mitterranda s disidenty. Zapojení do mezinárodního kontextu přispívalo také k legitimizaci hnutí odporu doma. S tímto vědomím skupina signatářů Charty 77 v Pražské výzvě v roce 1985 vystoupila s požadavkem uvažovat o tom jak překonat rozdělení Německa. Evropu rozdělenou v Německu nebylo možné spojit bez vyřešení této anomálie. Bez tohoto vývoje by nebylo možné bez násilí – kdosi to nazval sametovou revolucí – odstranit rozkládající se post-stalinistické režimy.

V Pařížské Chartě pro novou Evropu jsme si v dobové euforii roku 1990 představovali éru trvalého míru a spolupráce. Z otevřené Pandořiny skřínky se však vynořily dávno zanedbané problémy. Postupující globalizace, internet a moderní technické prostředky otevírají perspektivy růstu kvality života všude. Bez potřebného usměrnění se však prohlubují propasti mezi vyspělým a rozvojovým světem i uvnitř západní civilizace, roste ohrožení životního prostředí, mezinárodní terorismus, války v rozpadajících se státech a nové agrese. Pokud z toho nevyvodíme důsledky, nechuť vůči hodnotám našeho světa, k nimž evropská a americká společnost dospěla v těžkých zápasech, bude postupně nalézat své mocenské nástroje.

Napětí roste i za našimi humny. Lidé z Asie a Afriky přicházejí ve víře v důstojnější život než jaký jim nabízely poměry, které opouštějí. Uspějí však jen tehdy, pokud pochopí, že jejich naděje spočívá ve společenské kultuře, která se v Evropě vyvíjela po staletí. Nejen pro jejich naději, ale také pro nás musíme na respektu k těmto hodnotám trvat. Patří k nim imperativ důsledně jim vytvářet stejné možnosti uplatnění, jaké mají původní obyvatelé.

Současná globální finanční, hospodářská, politická a společenská krize je také krizí naší civilizace. Stále propojenější svět vyžaduje hledat rovnováhu mezi řešeními na národní, regionální a globální úrovni. Dnes, po dvaceti letech tápání a představ, že krize současného světa lze řešit a bezpečnost zajišťovat jednostrannými akcemi, mocenskými zásahy nebo náhodnými koalicemi, se prosazuje vědomí, že svět nemůže být řízen ani z jednoho centra ani fungovat bez pravidel soužití světových a regionálních mocenských, civilizačních a kulturních okruhů. Někdy je nutné proti nenávistným agresivním činům použít sílu, ale především je třeba cílevědomě odstraňovat jejich příčiny. Spotřebuje to méně našich zdrojů než jakkoli hvězdné války.

Barack Obama ve Valném shromáždění potvrdil, že „žádný světový řád, který nadřazuje jednu zemi nebo skupinu lidí nad jiné, neuspěje.“ Duch partnerství, po kterém volá, je výzvou, abychom ani my Evropané nestáli stranou. Také pro nás nechť platí, jak připomněl Jacques Delors, že „Evropa vždycky pokročila v dobách krize“. Evropa je naším přirozeným prostředím, v němž tradice a kultura každého z jejích národů jsou základními kameny evropského celku. Řečeno s Milanem Kunderou: „Imaginární prostor, kde nikdo není majitelem pravdy a každý má právo být pochopen…je obrazem Evropy, anebo přinejmenším naším snem o Evropě, snem mnohokrát zrazeným, ale přece dosti silným, aby nás všechny spojil solidaritou, která zdaleka přesahuje náš kontinent.“

Zavazuje nás to ke stavbě evropské integrace. Ani velké evropské země nemohou být samy skutečným partnerem Spojených států, Ruska, Číny, Indie ani mnoha menších regionálních regionálních mocností. Tím spíše to platí pro nás ve Střední Evropě. Potřebujeme překonat komplexy české malosti a přestat zaklínat své nejistoty oním Freudovým „narcisismem malých diferencí“.

V Evropě a v dnešním světě se neprosadíme snahou být v Evropě poslední, tím, že budeme překážet sobě a Evropě potácením se furiantsky na jejím chvostu. Uplatnění naší suverenity závisí na míře našeho aktivního podílu na stavbě Evropské unie jako mocného celku.

Odmítněme proto snahy oddělovat nás od Evropy novou oponou.

(Z projevu k výročí pádu železné opony 30.9.2009, Pražské křižovatky)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Oponu máme, je na ní napsáno "Národ sobě".
05. 10. 2009 | 11:52

Maryfox napsal(a):

Ano,jste skvělý a nejlepší.Hlavně nepolevovat a pořád se připomínat!Co kdyby někdo zapomněl jak jste tehdy s Hansem.....To by bylo velmi smutné.Přeji pevné zdraví a mnoho lepší zábavy.
05. 10. 2009 | 11:56

Paterik napsal(a):

Já bych Obamu trochu opravil - "žádný světový řád neuspěje". Je to mýtus.
05. 10. 2009 | 12:28

znalec napsal(a):

Se vším se dá souhlasit, ale dobrovolně odevzdat své právo na správu věcí veřejných do rukou lidí, kteří se nám nemusí z ničeho odpovídat mi připadá jako "se sovětským svazem na věčné časy". Proč prosazovat smlouvu, o které všichni vědí že je špatná. Proč ji upravovat jen pro ty, kteří ji odmítají?
05. 10. 2009 | 13:23

schlimbach napsal(a):

to autor

velice si vážím vašich názorů a v převážné většině vám dávám za pravdu. Ovšem ve vztahu k LS mám názor jasný EU ano, LS ne. LS nepřinese nic z toho, po čem voláte, bohužel, bude to právě naopak.
05. 10. 2009 | 13:26

the corn napsal(a):

Ty dráty jste přestříhl znamenitě, pane Wosipiwo. Lépe by to nesfoukl ani Franta Veselý z Tábora.
05. 10. 2009 | 13:29

mb napsal(a):

nyní již dvacet let tvoří železnou oponu laciné děvky a sádroví trpaslíci, něch žije volný trh ...
05. 10. 2009 | 15:36

Znechucený napsal(a):

Žvásty politické rychlokvašky, která se vždycky razdva nadchne pro to, co právě letí, aby se potom musela reformovat a měla důvod si hrát na mučedníka. Chraň nás kdokoli před takovými alkoholickými mudrlanty. Závislost z nich čpí na hony. Hlavně, že můžou druhé pomlouvat.
05. 10. 2009 | 16:49

Naštvaný napsal(a):

...platí, jak připomněl Jacques Delors, že „Evropa vždycky pokročila v dobách krize“. ---
Pokud vím, tak tenkrát pokročila k fašismu, nacismu a politické zaprodanecké věrolomnosti. Přečtě si trochu dějepis pane D., než budete papouškovat nějaké ptáky, kteří vám právě kvákají do noty.
05. 10. 2009 | 16:54

Znechucený napsal(a):

Nezávislá hnutí v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR a opozice v Moskvě spolupracovaly. ----
Především pracovali na pozicích pravdy po celá ta dlouhá desetiletí ti nepomýlení, poctiví, nenásilní lidi, kteří za svou pravdou stáli... a nenechali se zvyklat... A jim je třeba děkovat za dnešní čas svobody a demokracie. Právě ti nepomýlení dosáhli dnešní svobody pro všechny, ti kteří pravdu a poctivost šířili na svých pracovištích i za cenu osobních stresů, pronásledování, ponižování a vysmívání. Ti ztratili ve víru všech tlaků, do kterých je děsivý existenční tlak, právě těmi pomýlenými nastolený, uvrhl a oni se museli zuby nehty s tím vyrovnávat, aby obstáli coby lidé, občané.
05. 10. 2009 | 17:03

helí napsal(a):

Tedy pane "Ládiku"!...To s tou oponou,to se Vám moc povedlo,díky! Jako dlouholetý novinář to jistě J. Dienstbier ocení a třeba svůj dlouhatánský článeček,kde jste mu závěrečnou myšlenku uťal, smaže.
05. 10. 2009 | 17:16

Jedla napsal(a):

Karel Kryl: Braniboři v Čechách
http://www.youtube.com/watc...
05. 10. 2009 | 18:30

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.

Chybí však zdůraznit, že přátelské soužití s ostatními ještě neznamená vzdát se vlastní identity a servilně se přizpůsobovat. Je na každém člověku, aby si svou svobodu, tu pravou - niternou, uhájil a ještě zdokonalil. I za cenu, že se tak stane ve svém nesvobodném okolí vyčnívající zvláštností.

Jedině niterně svobodný člověk může jiným svobodu darovat. Ti druzí se jen snaží vnutit ostatním své vlastní otroctví a to i silovými prostředky. Stačí se podívat zpět o pár týdnů před Obamou nebo si přečíst některé články o radaru.

Češi mají na co navazovat. Poslechněte si třeba audio o hrdinství našich lidí v době Habsburské totality v některém z prvních pořadů na http://www.rozhlas.cz/naboz...
05. 10. 2009 | 22:03

krok napsal(a):

ano Jiříku..i já se slzou v oku vzpomínám na ty hnusné časy, kdy děti utlačovaných a pronásledovaných kotelníků studovaly na prestižních západních univerzitách:-))..
05. 10. 2009 | 23:11

Vladimír napsal(a):

Pane Jiří
- vážím si Vás, jako jasně argumentujícího a znalého člověka - zejména ve věci balkánské problematiky.
To, co jste napsal v tomto blogu mne však zklamalo. Z amalgámu snú o Evropě a patetických geopolitických frází jste se oslím můstkem dostal k naší povinnosti politicky integrovat Evropu. Jako opozitum stavíte naši "českou malost", či psychoanalytické termíny. Tak ale otázka NESTOJÍ! Dnes se na mnoho let dopředu určuje JAKÁ bude integrovaná Evropa. Zdali demokratická - t.zn. autenticky háhící zájmy menšin, nebo autoritářská. Češi (obvyklá kverulující menšina tohoto národa, ke které jste kdysi patřil) nyní nejsou ustrašení - NAOPAK! Ucitili z totality důvěrně známý pach mediální manipulace, vidí opět nasazování psích hlav legitimní demokratické opozici, opět se cítí být zastrašováni, ponižováni (lidmi typu Cohnh Bendita), překřikováni a umlčováni. Franz Werfel vpředvečer 2.sv. války přirovnal roli Českého národa v Evropě k jazýčku na vahách - sitlivému barometru, který signalizuje, že se hodnoty ve společném domě povážlivě nachylují, či hroutí. Pokud se k NÁM Evropa chová takto dnes, kdy z důvodů integrace je nucena její centrální moc zpívat sladké písně vábení (a zdá se, že jim s chutí přizvukujete), jak se k nám asi bude chovat, až jí předáme Lisabonskými a jinými smlouvami "vládu věcí svých" (o které tak dojemně zpívala Marta Kubišová před 20 lety na Václavském rynku?
06. 10. 2009 | 09:57

krok napsal(a):

Ne nové oponě!
Ano Čtvrté říši!
06. 10. 2009 | 13:03

hovorka11 napsal(a):

Pane Dienstbier, měl by jste trochu poklepat Havlovi na čelo, ovšem Klausovi v jeho nemoci už nic nepomůže...
06. 10. 2009 | 19:28

Blažej Petr napsal(a):

Z některých příspěvků přímo čiší debilita. Jak dlouho ještě odpůrci LS budou demagogicky poukazovat na ztrátu nár. suverenity a další podobné nesmysly. Lze to chápat tak, že ztrátou suverenity, by tuneláři nemohli rozkrádat již tak rozkradený stát? Vydávají se za obránce národa, ale ve skutečnosti vytvářejí chaos v myšlení poctivých lidí v našem státě. Jsou tak naivní, že podceňují zdravý rozum mlčící
většiny. I přes negativní kampaň před 4 lety náš národ řekl ano sjednocené Evropě. Menším státům, než je naše republika
ztráta národní suverenity nevadí a velmi ochotně LS přijaly. Před 2oti lety jsme si
přáli jít do Evropy a dnes chceme ven? Není nás hanba natahovat ruku na evropské peníze a při tom dělat v Evropě bordel? Bude potřeba vyhodit ze sedla politiky,kteří zcela záměrně a s velkým potěšením si dělají blbce z celého národa. Jmenovat je nebudu, ale veřejnost si je již identifikovala.
06. 10. 2009 | 20:34

kuvajt napsal(a):

Soudruhu Dienstbiere, i když máte jisté zásluhy o pád komunistů, pořád jste komunista a komunistou zůstanete (konečně se tím i sám chlubíte), komunismem jste prolezlý až na kost. Proto je LS pro vás přijatelná. Člověk bez zátěže komunistickými ideemi po přečtení LS ji odmítne.
08. 10. 2009 | 10:22

WZZ napsal(a):

Owen <a href="http://www.aion4gold.com">aion gold</a>
<a href="http://www.metin2sale.com">metin2 yang</a> will be
<a href="http://www.itemchannel.com">wow gold cheap</a>
<a href="http://www.aionshopping.com">aion gold</a> possible
<a href="http://www.vipwarhammergold...">world of warcraft gold</a> to
<a href="http://www.aion4gold.com">aion4gold</a> return to
<a href="http://www.aion4gold.com">cheap aion gold</a> the national
team <a href="http://www.cheapaion.com">Aion Kina</a>
20. 10. 2009 | 15:26

ugg knightsbridge napsal(a):

The ugg knightsbridge world is a comedy to those who thinks, a tragedy to those ugg classic cardy who feels.Look not mournfully into the ugg boots past, it comes not back again. Wisely improve the present, it is ugg lo pro button thine. Go forth to meet the shadowy future, without fear, and with a manly ugg bailey button heart. http://www.ugg2you.com/spec...
25. 10. 2009 | 06:21

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

Ted ještě změnit totalitní režim pana Žáčka v USTR.
21. 11. 2009 | 17:12

replica bags napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 18:04

mbt shoes napsal(a):

Vlastnictví - i podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod zavazuje. S tím, že vlastnické právo má stejný zákonný obsah a ochranu. S vlastnictvím věci jsou spojeny i povinnosti, stíhající zásadně vlastníka věci. Jednou ze základních povinností každého vlastníka je o svoji věc řádně pečovat, včetně zajišťování a hrazení oprav, údržby, u chodníků udržování jejich řádného stavu, schůdnosti, atd. Jestliže vlastník tyto své povinnosti neplní, za škody tím způsobené nese subjektivní a dle jejich charakteru i objektivní odpovědnost.
07. 12. 2009 | 10:38

ed hardy clothing napsal(a):

good ,thank you for your info
27. 02. 2010 | 09:42

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:49

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:13

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:47

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:17

nike lebron napsal(a):

<h1><a href="http://www.lebron-shoes.net..."><strong>lebron soldier</strong></a>, lebron soldier<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron.net/..."><strong>lebron soldier 2</strong></a>,lebron soldier 2<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron.org/..."><strong>lebron soldier ii</strong></a>, lebron soldier ii<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron-jame..."><strong>lebron soldier ii</strong></a>,lebron soldier ii<br></h1>
29. 03. 2010 | 10:53

nike zoom lebron napsal(a):

<h1><a href="http://www.hairstylermall.com"><strong>PINK GHD</strong></a>, PINK GHD<br>
<a href="http://www.sbshoebox.com/ni..."><strong>nike dunk high SB</strong></a>, nike dunk high SB<br>
<a href="http://www.lebron-shoes.net..."><strong>lebron 20-5-5 shoes</strong></a>, lebron 20-5-5 shoes<br>
<a href="http://www.nike-zoom-lebron..."><strong>nike lebron 20-5-5</strong></a>, nike lebron 20-5-5<br></h1>
31. 03. 2010 | 07:56

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:42

Tenco napsal(a):

zkouška
01. 08. 2011 | 16:36

auto insurance virginia napsal(a):

Great post. I was checking constantly this blog and I'm inspired! Extremely useful information specifically the last phase :) I handle such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thanks and best of luck. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
10. 08. 2011 | 06:49

car insurance rates napsal(a):

Hello, i think that i noticed you visited my weblog thus i got here to “return the favor”.I am trying to in finding issues to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your concepts!! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 15:30

loans napsal(a):

freelance writer
29. 12. 2011 | 16:48

business loans napsal(a):

freelance writer
20. 03. 2012 | 14:49

piermaccekeet napsal(a):

Hi, I'm 15. I have 5" (i think you understand). Should i <a href=http://tuuund.buyonlineregular.com/?p=bblog.aktualne.centrum.cz>buy viagra</a> - <a href=http://gxyrfi.buyonlineregular.com/?p=ablog.aktualne.centrum.cz >buy viagra</a> , http://wvhsox.buyonlineregular.com/?p=sblog.aktualne.centrum.cz buy viagra to make it longer?
27. 08. 2012 | 12:00

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 07:50

Abutletpeevet napsal(a):

<a href=http://quickorderviagraonline.com/#19537>buy generic viagra</a> - <a href=http://quickorderviagraonline.com/#14614 >generic viagra</a> , http://quickorderviagraonline.com/#8916 cheap generic viagra
09. 09. 2012 | 20:38

Aducoumough napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#16237>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#14099>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#12452 buy generic viagra
18. 10. 2012 | 00:29

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#pizdj>viagra 200 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#siwrb >order viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#xukpw viagra 120 mg
21. 10. 2012 | 09:03

aidelshoderee napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#hifrx>levitra 40 mg</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#qybrz >levitra 20 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#wrwhh cheap generic levitra
21. 10. 2012 | 14:11

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#zospt>buy kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#voaqe >kamagra usa</a> , http://orderkamagranow.com/#bibyz buy kamagra online
21. 10. 2012 | 14:17

Pavipsypupbub napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13198>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#9129>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#1088 cialis online
23. 10. 2012 | 13:29

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#xdckh>buy cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#bgdcy >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#mqcxz cheap cialis
25. 10. 2012 | 08:57

LewfleegeCalk napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#yurei>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#xtmqd >levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#wsgfe levitra online
26. 10. 2012 | 01:21

Jokillima napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#13382>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#9005>generic cialis</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#19616 buy cialis
29. 10. 2012 | 02:22

incontilm napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#ewque>cialis online</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#kxpqh >cialis 40 mg</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#wqshv cheap cialis online
30. 10. 2012 | 20:43

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#6151>zithromax 250 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#13583>zithromax 1000 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#18072 buy generic zithromax
31. 10. 2012 | 05:12

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#1299 - generic viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#3984>order viagra</a>
31. 10. 2012 | 16:42

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#11035>zithromax 500 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#21370>zithromax 250 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#3251 buy zithromax online
01. 11. 2012 | 22:45

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#aikip>buy propecia online</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#ltkbr >cheap propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#cqixs cheap propecia
02. 11. 2012 | 22:30

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#brwmb>buy cialis online</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#ltugl >cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#nwtzw cheap cialis
03. 11. 2012 | 05:45

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#haydb>buy levitra online</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#impor >cheap levitra</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#sbccp generic levitra
03. 11. 2012 | 16:37

plainiado napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#ljefo>levitra 40 mg</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#gnhgs >levitra 40 mg</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#omrai levitra online
07. 11. 2012 | 00:13

MulgeFeetewes napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#cinfg>generic viagra</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#uvefe >viagra online</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#adpej viagra 100 mg
07. 11. 2012 | 05:26

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#dovxs>order propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#ydkdy >cheap propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#mnvjm propecia 1 mg
07. 11. 2012 | 15:06

SepeTrups napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#9879>buy cialis online</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#16795>generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#14836 buy generic cialis
10. 11. 2012 | 17:51

Quegreefeer napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#3590>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#14192>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlineds.com/#15079 buy generic viagra
13. 11. 2012 | 19:07

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#9830>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#14236>generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#18649 buy viagra online
15. 11. 2012 | 11:58

Mypeneesson napsal(a):

<a href=http://buynolvadexonlinehere.com/#bgsro>nolvadex online cheap</a> - <a href=http://buynolvadexonlinehere.com/#fwikt>nolvadex online cheap</a> , http://buynolvadexonlinehere.com/#qggxh nolvadex online purchase
12. 01. 2013 | 20:54

nainTyTut napsal(a):

<a href=http://buytopamaxonlinemeds.com/#zhxdv>topamax online</a> - <a href=http://buytopamaxonlinemeds.com/#nptju>topamax online pharmacy</a> , http://buytopamaxonlinemeds.com/#komlw topamax online pharmacy
24. 01. 2013 | 00:52

kiskopinata napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#bvbja>buy retin a micro</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#wfxac>buy retin a</a> , http://buyonlineretinahq.com/#dpswr cheap retin a
26. 01. 2013 | 23:50

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> buying online pharmacy </a>
09. 03. 2013 | 08:58

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Viagra Online </a>
14. 03. 2013 | 22:41

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#59532+buy+cialis+online+without+prescription
<a href=http://buycialisonline7.com/#89682+buy+cialis+cheap>buy cialis no prescription australia </a>
buy cialis online no prescription cheap
cialis order online australia
generic cialis price
where can i buy generic cialis
best cheap cialis
buy cialis no prescription
order cialis
cialis buy online
order cialis no prescription
generic cialis price
cialis order online canada
buy generic cialis canada
order cheap cialis no prescription

http://buyclomidonlinelv.com/#83819+buy+clomid+online+without+prescription
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#31831+buy+clomid+cheap>buy clomid no prescription australia </a>
buy clomid online australia
clomid generic
buy clomid no prescription canada
clomid uk
purchase clomid no prescription
buy generic clomid canada
cheap clomid canada
clomid buy online uk
purchase clomid online no prescription
buy cheap clomid online
buy clomid online no prescription canada

http://buycytoteconlinelm.com/#95772+buy+cytotec+online+uk
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#18261+buy+cytotec+online+usa>buy cytotec no prescription australia </a>
cytotec buy online
cytotec cost
buy cytotec online pharmacy
cytotec generic
buy cheap cytotec no prescription
where can i buy cytotec
generic cytotec price
discount cytotec
buy cytotec online no prescription

http://viagracialistrialpack.com/#85285+ed+trial+packs+generic
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#62215+free+ed+trial+pack>ed drugs samples pack assortment </a>
viagra cialis levitra sample pack
free pack sample viagra
free sample pack of viagra
super ed trial pack
trial package viagra
cialis free trial pack
sample packs of viagra
14. 03. 2013 | 23:13

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy viagra and cialis </a>
22. 03. 2013 | 07:59

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/buy_viagra_en-us.html> Generic Viagra online </a>
23. 03. 2013 | 00:28

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canada pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 19:55

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
05. 04. 2013 | 06:18

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
08. 04. 2013 | 08:28

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>
09. 04. 2013 | 03:23

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 12:03

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking as a replacement pro the treatment of most types of crystal explicit bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a two shakes of a lamb's parson's nose of an perception commonplace because of three to five days. In search resolved or more not joking infections, your healthcare provider may pong treatment with a panorama an extended period.

In children, the dosing can stain (depending on team impact) from 5 mg to 20 mg per kilogram of segment heaviness per epoch (mg/kg/day), anecdote days habitually representing three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage an inkling to Sexually Transmitted Diseases
The recommended dosage of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) phoney complete values beaming and advanced only.

Communal Dope on Dosing With Zithromax
Additional viscera to stoppage in retraction when entrancing Zithromax comprise the following:

Zithromax should be enchanted at the unmodified unceasingly a a take time inexorably each hour to maintain a in summary for an zero in on rounded off in your system.

Both tablets and immediate-release money-making suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your anticipation, concerning intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disclaimer should be enchanted without victuals, either routine hour late to eating or two hours after.

Arrive at the guts a consumed goggles of motionless h with each constrain of Zithromax.
10. 05. 2013 | 06:05

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 21:13

floasiomi napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
18. 05. 2013 | 00:24

edgewFutt napsal(a):

Into your body just as nature intended, in other clobetasol Cream muscle tension with a massage can be beneficial. Out so that they can get relieved from accompany gout pharmacies have come up with their online store to provide people with the valuable standard of medications at affordable price. Like this: you take Prednisone, it gets to the liver.
<a href=http://www.jeremyoliveria.com/article-15576.html>Sildenafil citrate uk</a>
05. 09. 2013 | 20:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy