Nová prezidentská obstrukce

10. 10. 2009 | 11:29
Přečteno 7707 krát
Prezident republiky Václav Klaus požadavkem na přijetí dodatku k Listině základních práv, připojené k Lisabonské smlouvě, vytváří další překážku pro ratifikaci smlouvy, kterou schválilo 26 členských států Evropské unie.

Svůj požadavek prezident zdůvodňuje tím, že mezinárodními soudy by mohly uznat případné sudetoněmecké požadavky na majetky zabavené po 2. světové válce. Soudy nemohou retroaktivně rozhodovat ve věcech, k nimž došlo před jejich zřízením a před přijetím Listiny základních práv. Kromě toho platí převodní smlouvy o ukončení okupace Německa z roku 1953, které zakazují v budoucnu vznášet námitky proti opatřením vůči německým majetkům, zabaveným v zemích protihitlerovské koalice. Odstavec 3 kapitoly VI. výslovně stanoví, že „žádný nárok nebo jednání nebude přípustné proti osobám, které získají nebo na které bude převeden majetek“. Tyto dokumenty byly plně převzaty do smluv 2 plus 4 o sjednocení Německa. Prezidentův postoj je proto pouze populistickým zneužíváním neodůvodněných obav části veřejnosti a záměrnou obstrukcí ratifikačního procesu.

Prezident často označuje proces evropské integrace za elitářský projekt. Je extrémním projevem elitářství, když svůj názor povýšeně nadřazuje postojům 26 členských států EU, většiny české veřejnosti, vlády a ústavních většin obou komor českého parlamentu. Totéž platí o podnětu 17 senátorů ODS na nové přezkoumání souladu Lisabonské smlouvy s českou ústavou Ústavním soudem.

Argument, že prezident a skupina senátorů mají na své činy formální právo, nemůže převážit nad skutečností, že tím pohrdají demokratickým procesem. Takové jednání překáží posilování právního vědomí doma a v Evropě vytváří obraz České republiky jako státu, který dosud nedospěl k pochopení principů právního státu.

Prezident má jako každý občan právo na vlastní názor. Pokud mu tento názor brání reprezentovat výsledky demokratického procesu, může buď odstoupit nebo pověřit ratifikací předsedu vlády nebo jiného vysokého ústavního činitele.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jiří napsal(a):

Demokratickým procesem pohrdá hlavně Angela Merkel a spol., když před tvrobou LS prohlásila, že nesmí dojít oproti Evropské ústavě k žádným podstatným změnám, je třeba jen změnit FORMU.

Podporuji svého prezidenta: http://supportvaclavklaus.w...
10. 10. 2009 | 11:37

mb napsal(a):

Přidej se k zeleným, přesvěč zákonodárce čssd, přesvěč i další politické partnery a odvolejte toho (zmetka - toto je zřejmě mimo kodex diskutujících) z hradu ..... hodně štěstí ....

(pořád lepší odvolat pro nesvéprávnost než defenestrovat)
10. 10. 2009 | 11:42

vlk napsal(a):

Všechno popdstatné k novému Klausovu kousku jsem popsal tady
http://www.outsidermedia.cz...–-jak-se-to-rymuje-1.aspx

Dokonce jsme toho popsal víc Protože dokonalé absurdity s e nám ten den urodily dvě.
10. 10. 2009 | 11:45

Béda napsal(a):

J. Dienstbier,

s hodnocením souhlas. Jenom by "pro jistotu" nezaškodilo, kdyby se vlády Německa a Rakouska zavázaly nikdy neotevírat Pandořinu skříňku 2.SV a z toho plynoucí kauzy.

Vy zajisté dobře víte, že konflikty mezi státy vznikaly a vznikají kvůli mnohem menším věcem nežli je nejednoznačný výklad nějakého ustanovení mezinárodní smlouvy. Někdy jim dokonce nezabrání ani rezoluce OSN (Kosovo, Gaza, Irák...).
10. 10. 2009 | 11:53

Béda napsal(a):

Autor,

a ještě jedno osobní přání. Jestliže ČR někdy v budoucnu dostane křeslo eurokomisaře, pak bych si v něm více než kohokoliv jiného představoval právě vás.
10. 10. 2009 | 12:03

Jiří napsal(a):

Béda:

To dost pochybuji. Dienstbier je přesně ten typ člověka, stejně jako např. Kocáb, který má podle mého šance stát se příštím prezidentem. Stranám asi dojde, že nejohebnější a nejvíce kývající prezident bude pravděpodobně po vzoru Václava Havla nějaký havlista, a tak si ho při příští volbě prosadí.
10. 10. 2009 | 12:06

Zacheus napsal(a):

Pouze pro "odlehčení" diskuse si dovoluji - pro zasmání - ocitovat pár pásáží o Evropské unii z knihy Davida Southwella a Seana Twista "Největší spiknutí v dějinách lidstva":

"Dokonce ani v ryze proevropských kruzích dnes není pochyb o tom,že Evropská unie podemílá význam starých národních států, které jsou jejími členy. Je rovněž zřejmé,že její nový nejvyšší orgán milionům svých občanů ani zdaleka nenabízí skutečné demokratické zastoupení. Důsledky tohoto současného uspořádání Evropské unie podezřele připomínají cíle, jichž se podle názorů mnohých zastánců konspiračních teoriií už nesčetná staletí snaží dosáhnout různé tajemné organizace, jako jsou například ilumináti..." ( str. 168)
10. 10. 2009 | 12:08

Jiří napsal(a):

Zacheus:

Předpoklkádám, že tím nejvyšším orgánem se myslí EP. Tak mě napadá, proč má EP jenom něco přes 700 poslanců, když jen německý Bundestag jich má přes 600? Podle mého j 700 málo. Jak známo víc hlav, víc ví a je těžší je zkorumpovat. Podle mě by rozšíření na 1000 nebo i o něco víc neškodilo.
10. 10. 2009 | 12:13

Pavel Poštulka napsal(a):

Statečný Václav v.s. zjistil, že není tak statečný, jak si o sobě ještě před 2 měsíci myslel a už si chystá pera. Nakonec to tak vždy dopadlo. Stačilo, aby na něj např. železničářský odborový vůdce Dušek, co by na premiéra zadupal a Statečný Václav už plnil požadavky stávkujících. No a aby to nebylo až tak do očí bijící, vytáhnul tu Sudetskou kartu...jako by to při schvalování v obou komorách parlamentu nebylo dostatečně přemleto. Je mi nyní opravdu líto těch, kteří si OPRAVDU mysleli, že statečný Václav nikdy neustoupí a NEPODEPÍŠE. Těm bych zřídil krizová centra, kam by mohli volat, plakat, naříkat a sdělit své frustrace, aby nám moc v prosinci nestouply sebevraždy...
10. 10. 2009 | 12:18

Ládik napsal(a):

Rád bych věděl, kdo ukradený majetek zkonfiskoval. V té době byly hodně aktivní RG (nápis na pásku na rukávu), oficiálně Rudé gardy, lidově Rabovací gardy.
Kolik z ukradeného majetku vyhnaných Němců přešlo do vlastnictví komunistů (průběžně od 45 do 49), kolik si uzurpovali nekomunisté. Mám odhad - 100:0.
10. 10. 2009 | 12:19

Zacheus napsal(a):

A ještě pro další zasmání citát z téže knihy ( str. 170):

"Je zajímavé si povšimnout, že konečným Hitlerovým plánem po porážce jeho protivníků bylo vytvoření "regionální Evropy". Plán ustanovení tohoto evropského společenství - zvaného Europaische Wirtschaftgemeinschaft - zveřejnili nacisté roku 1942 v knižní podobě. Hlavním autorem této knihy- vydané pod titulem Evropské společenství - byl nacistický ministr hospodářství a válečný zločinek Walther Funk, který v ní vycházel z Gőringových projevů o poválečném projektu "rozsáhlého ekonomického sjednocení Evropy". Také Goebbels s oblibou prohlašoval, že "za padesát let bude Evropa sjednocená a lidé už nebudou uvažovat o jednotlilvých zemích".

Vzhledem k nespornosti těchto faktů lze snadno pochopit, proč jsou někteří konspirační fanatici přesvědčeni, že Evropská unie je temným komplotem...".
10. 10. 2009 | 12:20

balsam napsal(a):

Je to skutečně napsáno dost přesvědčivě.Dienstbierem.Ale otázkou je kdy a kdo se chce jaké úmluvy s jakým datem držet,když o něco opravdu jde.
Po některých Klausových přešlapech i státnických už veřejnost zčásti želí,že se stal prezidentem právě on,ač v době prezidentské volby by i v referendu asi dostal nejvíce hlasů,ale přesto asi hluboko pod nadpoloviční většinou.
J.Dientsbier konsonuje s hlasateli názorů,že Klaus se chová čistě osobně-prospěchářsky v prezidentské funkci a v ní usiluje,o slávu typu Nobelovy ceny,na životní náklady Čechů nehledíc.Ovšem zdá se,že jak v klimatologii tak za mír je řada čekatelů nečeského původu se zjevnějšími zásluhami.Kde by to připadalo v úvahu snad.
J.Dienstbier se dnes jeví oproti V.Klausovi více prezidentskou osobností,ale nevěřím,že mu většina lidí zapomene disent a r.1968.Bude na tom jen o málo lépe než V.Havel.
10. 10. 2009 | 12:23

Lena napsal(a):

vlku,
Vaši stránku nelze najít. Alespoň z mého PC. Nemáte chybu v odkazu?
10. 10. 2009 | 12:23

Alibernet napsal(a):

Dienstbiere a vám podobní, přestaňte občanům lhát.
1. Ratifikaci neukončily ještě Velká Británie, Finsko a Polsko.
2. Demokratický proces ratifikace končí v ČR až podpisem prezidenta.
3. Soudy možná nemohou retroaktivně rozhodovat ve věcech, k nimž došlo před jejich zřízením a před přijetím Listiny základních práv, ale pouze ve státech, kde funguje demokracie. EU žádná demokracie není a nebude.
10. 10. 2009 | 12:23

Lena napsal(a):

Ládiku,
mám doma starožitný stůl po Němcích. Konfiskát za tehdy cca 100 nebo 150 korun.
10. 10. 2009 | 12:26

Ládik napsal(a):

vlku,
taky jsem si marně kliknul. Podruhé už neklikám.
10. 10. 2009 | 12:27

Zacheus napsal(a):

To Jiří. Také bych se přimlouval za větší počet europoslanců, tak řádově 5-10.000. A na koho se přesto nedostane, tak se může těšit na lukrativní posty na nových velvyslanectvích Evropské unie ve světě, která se v souvislosti s Lisabonskou smlouvou mají postupně otevírat.

Koneckonců, Česká republika bude za nějaký čas ( pokud už není) čistým plátcem do EU, takže to snad utáhneme díky nějakému tomu dalšímu balíčku ministra financí - a ještě k tomu se můžeme podle projektu eurokomisaře Barrota podělit o nepřizpůsobivé imigranty.
10. 10. 2009 | 12:27

Ládik napsal(a):

Leno,
od koho jste ho koupila? Neukrad ho? Dnes jde taky koupit 5000Kč za 50Kč.
10. 10. 2009 | 12:28

Anna napsal(a):

Lena:

vlk má chybu v odkazu, správně je:

http://www.outsidermedia.cz...
10. 10. 2009 | 12:29

Lena napsal(a):

Ládiku,
koupil ho táta. Ten, jak ho znám, by nekoupil nic kradeného - pokud by to věděl. Chci jen říct, že se konfiskované věci prodávaly, takže se k nim nemuseli nutně dostat jenom komunisti.
10. 10. 2009 | 12:33

Lena napsal(a):

Aničko,

díky. Přečetla jsem a v podstatě souhlasím.
10. 10. 2009 | 12:43

komentator40 napsal(a):

Kolektivní paměť.
Vaše názory na jednání pana Klause můžete uložit do kolektivní paměti zde:

http://www.zmenpolitiku.cz/...
10. 10. 2009 | 13:01

Ládik napsal(a):

"Konfiskované věci se prodávaly". Jasná věta. Ale někdo jmenovitě to zkonfiskoval a prodal. Koupit to už mohl kdokoliv. Ale původní majitel (vyhnanec) to těžko prodával, internet byl ještě dřevěný a bazary byly určitě plné.
Mimochodem, slovo zkonfiskovat bylo po dlohou dobu synonynem pro "ukrást".
10. 10. 2009 | 13:08

Béda napsal(a):

Ládík,

stejné synonymum jako vytunelovat, za pomoci vlivných přítel výhodně zprivatizovat (státní majetek)...
10. 10. 2009 | 13:13

Ládik napsal(a):

Bédo,
souhlas. Po válce komunisti konfiskovali, po 89 jejich děti a vnuci tunelovali (a tunelují dosud).
Státní majetek byl také mnohdy zkonfiskovaný majetek.

Proč se nevede někdy diskuse o vyhnání všech Němců? Do doby cca bitvy u Stalingradu byla dohoda o budoucím vyhnání aktivních Němců (ve vztahu k Říši), po Stalingradu se to změnilo na všechny Němce (vyjma těch v komunistickém odboji). Nezná někdo podrobnosti? Beneš hovořil přímo o "vylikvidování německé otázky" - je to jeho výraz, jeho dekrety...
Vyhnáním části občanů ČSR se republika dostala ne dlouhou dobu pod ochranu velkého bratra. Myslím, že ta doba ochrany skončí, až se křivdy napraví. A z toho má Klaus strach, i když by vzhledem k jeho věku už nemusel.
10. 10. 2009 | 13:26

Doug Badman napsal(a):

Výborné pane Dientsbiere!
Berndt Posselt by to líp nenapsal!
10. 10. 2009 | 13:26

Krupa Václav napsal(a):

Vlku,už jsem měl obavy že jste se nám zatoulal do jiné rezervace.Dobře že jste opět zde.Nesmazal ten Váš odkaz správce parku? Zdravím.
10. 10. 2009 | 13:26

Krupa Václav napsal(a):

Již je vše v pořádku,přes odkaz od Anny. Kdyby Vám to šlo tak i ve sportce,dejte vědět.Dík.
10. 10. 2009 | 13:42

Lena napsal(a):

Ládiku a Bédo,

když Vaše myšlenky dotáhneme dále do historie času, tak je zřejmé, že mnohé z těch věcí byly konfiskované již předtím - Židům.
To by asi člověk musel jít do historie každého předmětu, což by bylo jistě zajímavé. Předkové mé kamarádky přišli k pěkné vilce tak, že kolem jejich domku se stříleli Rusové s Němci a Rusové jim prostříleli cestu do jiného domu, který již svého starého majitele díky válce neměl, jak se posléze ukázalo, takže tam zůstali.
10. 10. 2009 | 13:44

badbington napsal(a):

Zde nejde jen o postoj ke Klausovi,ale i Benešovi-tedy o nějakou historickou kontinuitu, z níž je nebezpečné vybočit.
Je jasné,že když Beneš v r.1943 přiletěl podepsat smlouvu o spojenectví s SSSR se Stalinem do Moskvy,nebyl výsledek války ještě znám,nebylo ani známo,zda koncem války neskončí Stalin podobně jako koncem 1.sv.války svržený car Mikuláš II.Oba tak nepřímo posílil své politické stability.Jisté,že Beneš při tom musel neustále a i později ze všech stran čelit tlaku otázek:kdo je to ten Stalin,co my Evropané máme společného s tyranem -asiatem.
Vrcholná postava katolické církve v ČR -páter Beran- na pohřbu Beneše r.1948 zvolal:"Pane presidente -ač jste neměl děti,byl jste otcem,otcem celého národa".Za tento realistický vztah k Benešovi a Stalinovi byl Beran v padesátých letech žalářován.
10. 10. 2009 | 13:48

veverka napsal(a):

"Argument, že prezident a skupina senátorů mají na své činy formální právo, nemůže převážit nad skutečností, že tím pohrdají demokratickým procesem.

Vynucené opakování referenda s výsledkem který se nehodil do krámu není "demokratický proces".Takovýmto "demokratickým procesem" pohrdám i já.
10. 10. 2009 | 13:53

Tupelo napsal(a):

Nikdy bych si nepomyslel, ze z ust polskeho prezidenta Kaczynskeho muze vypadnout neco s cim bych sohlasil, ale stalo se:

"Skutečnost, že irský lid změnil názor, znamenala oživení smlouvy, a proto už neexistuje žádná překážka pro její ratifikaci."

Ten clovek narozdil od Klause umi priznat porazku. Sice stejne jak Klaus delegoval sve rozhodnuti na rozhodnuti Iru, ale aspon zaver ratifikace zvladl. Narozdil od Klause, o kterem je znamo ze neumi prohravat a ktery zbabele hleda nove a nove duvody jak evropskou integraci posouvat.

Tento cesky prezident, zvolen ve volbe pri ktere omdlevali poslanci, minist vnitra vyhrozoval kriminalem a rozesilaly se nabojnice, je mozna de iure ceskym prezidentem - mym prezidentem vsak nikdy nebyl a nebude.
10. 10. 2009 | 13:55

Ládik napsal(a):

Leno,
případ té vilky není konfiskát. To s Benešovými dekrety a Klausovým postupem nesouvisí.
10. 10. 2009 | 13:59

Ládik napsal(a):

Ale jít do historie předmětů by bylo velmi poučné. Stačilo by do historie budov. Možná by se zjistilo, že staré budovy spravované komunistickým režimem rychleji chátraly nebo zcela zchátraly a zmizely. A mnohé budovy postavené za komančů že spadly dříve, než ty kamenné ze 14. století.
10. 10. 2009 | 14:03

Holubář napsal(a):

Nevím, jestli skupina senátorů a Václav Klaus pohrdají demokrastickým procesem, ale jsem si jist že ČESKÝM a BRUSELSKÝM "demoratickým" procesem pohrdám já.

Stojím v této věci za svým prezidentem
10. 10. 2009 | 14:06

Lena napsal(a):

Ládiku,

koncem války byl hlavně chaos. Těžko se dohledávali lidi, daleko hůř majetek - movitý a paradoxně i nemovitý.
Docela ztuha lze říct, co byl konfiskát a co nebyl, čí to původně bylo, kde ten člověk je, a jakýma rukama věci během pár let prošly.
Nejdříve Němci a kolaboranti kradli Židům, pak Češi a kolaboranti kradli Němcům, pak komunisti kradli všem. Spoustu sudeťáků měli na místě zastřelit, protože to byli vrazi. Přesto byli jen odsunuti. A na druhou stranu zemřeli Němci, kteří Čechům za války pomáhali, jen proto, že nějaké české kurvě se zachtělo jejich majetku, a proto je udala jako nacisty.
Myslím si, že německo-českou otázku bychom měli považovat za uzavřenou hlavně proto, že se v tom těžko někdo něčeho dopátrá. Jsou samozřejmě výjimky, kdy se v některých případech ukázalo, jak to bylo doopravdy. Ale pokud se furt budeme vrtat v nejasné minulosti (a jasné je jen to, že Němci začali válku), pak si budeme dobře zadělávat na vzájemnou nevraživost. A to není k ničemu dobré.
Němců se nijak nezastávám. Bydlela jsem v sudetech, kam léta jezdili východní Němci a chovali se příšerně - nacionalisticky, vulgárně... Proto Němce nemám nikterak v oblibě. Ale jednou je máme za sousedy, tak s nimi musíme nějak vyjít.
10. 10. 2009 | 14:12

Lena napsal(a):

Ládiku,

s těmi budovami by to bylo zajímavé. Bydlela jsem v Brně ve vilové čtvrti. Při úklidu půdy jsem našla vysvědčení z Německé pražské univerzity (UK) nějakého Zatschka. Paní Žáčková se prý přišla na vilu podívat, když se začaly řešit restituce. Nevím, jestli v tom něco dělala, ale dům byl prodán nájemníkům, což se dělalo jen u domů, které po právní stránce byly volné. Po válce dům dostala rodina nájemníků, která jej údajně dobrovolně za komunistů přenechala (nebo prodala) státu. Stát pak dům nabídl k odkupu témuž nájemníkovi spolu s jinými, do domu mezitím dosazenými. O tom, jak se pohybovaly ceny u těchto koupí, radši nemluvit. Původní vlastník, posléze nájemník u státu a následně pro nedostatek peněz opět jen nájemník u svých bývalých spolunájemníků, byl při další částečné změně majitele soudně vystrnaďován z vily. Nakonec se celá věc vyřešila "sama": nájemník zabil matku a pak sebe.
To jsou věci, co? A to se jedná jen o jeden dům.
Kolem byly ještě jiné "perly": krásná vila s okleštěnou zahradou pro "komunistickou kostku" velkého komouše, vilka s věží, jejíž majitel i přes vynucovaný prodej vydržel, takže ho pak komunista, který si vilu po něm nakonec přivlastnil, nechal zavřít pro nic za nic. A tak dále.
10. 10. 2009 | 14:23

Bavič napsal(a):

Vsaďte se, že jednou budou všechny kdo schálili LS proklýnat. Bohužel vy , kteři dnes diskutujete budete dávno mrtvolky. Snad vaši potomky najdou skon na Kobylickéstřelnici.
10. 10. 2009 | 14:24

zdesta napsal(a):

Ládik.Raději to mělo zůstat v rukách členů NDSAP a jejich horlivých voličů.Vraťme jim to chudákům,vždyť nic nezavinili.Chtěl bych mít vaše starosti.
10. 10. 2009 | 14:25

Ládik napsal(a):

Beru, že koncem války byl chaos. Ale po válce byla velice zajímavá doba, která se dnes nikomu nehodí do krámu. Čáru udělali komanči ve spojení s disentem ve 48 (Adamec-Havel89) a období 45-48 má zůstat navždy zapomenuto. Hned po válce vznikla ministerstva a začaly fungovat ZNV. Příslušníci nekomunistického národního odboje byli "nové době" nepohodlní okamžitě, ze ZNV odešli převážně ještě téhož roku. Sice to nebyla konsolidovaná doba, ale chaosem bych to už nenazval. Rok 46 už určitě ne. A pamětníci stále žijí, rád je poslouchám. Ta doba má silnou spojitost s dneškem a v ní bych hledal mnohé kořeny dnešního marasmu.
Zdesto, tak ne.
10. 10. 2009 | 14:39

Vico napsal(a):

V.Klaus neumí prohrávat. Neumění prohrát však není zárukou, že prohra nenastane.

Zdánlivě prohra nenastala. Ten kdo prohrál má totiž ruku na pojistce granátu. Prohrál, ale může sebou vzít k čertu i ostatní. Poslední triumf vyděrače.

Zdánlivě není sám. Z parlamentních politických sil za ním stojí třetí nejsilnější strana - komunisté.

O Havlovi se právem říká, že jeho podpora se rovná polibku smrti. Byla to však vždy smrt milosrdná. Jako ve specializovaném švýcarském sanatoriu.

Zdá se, že i Klaus nabyl tu zázračnou prezidentskou schopnost. I jeho polibek je smrtící. Políbený na rozdíl od rajské cesty do věčného nevědomí dostane zároveň vzteklinu,záškrt,skvrnitý tyfus a dýmějový mor a z tohoto politického světa odchází hnědý, přidušeně modrý nebo rudý a za hlasitého řevu nic než národ.
10. 10. 2009 | 14:40

Deny napsal(a):

@ Ládik
Přečtěte si např. knihu "Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky", vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Před skončením války byly opravdu návrhy, které skupiny německých občanů a za jaká provinění se budou odsunovat.

Pak podle mého převážil správný názor a souhlasím s Benešem, že o čs. státní občanství přišli všichni občané německé národosti (kritérium bylo poslední sčítání a v něm vyplněný údaj o národnosti). Tito čs. občané německé národnosti ale dle Benešových dekretů měli právo požádat zpět o čs. občanství, pokud splnili tam uvedené podmínky.

Dnes už všichni zapomínají na to, co Němci za války dělali. Koncentráky, plynové komory. Kde bychom jako Češi asi skončili, kdyby Hitler válku vyhrál? Češi z Protektorátu by si sbalili věci (v lepším případě) a hurá za Ural.

Něco podobného co udělal Beneš s Němci, se mělo udělat i po roce 1989 s komunisty. např. byl jsi komunista, podporoval jsi zločinou organizaci, nemáš např. na 20 let nárok pracovat ve státní správě, u policie, u soudů atd. To, že se tak v roce 1989 nestalo, přináší teď své plody.
Mravní i společenský úpadek.
10. 10. 2009 | 14:45

fredy napsal(a):

President má ohledně LS pravdu,ať se vám to líbí,či ne.Tyto "dizidentské žvásty" jsou zřejmě vhodné pro získání dalších majetků pro ty ,kteří udávali a lezli do zadku nacistickým pohlavárům za II.světové války a nebylo jich málo.
10. 10. 2009 | 14:50

Ládik napsal(a):

Deny,
vyhnání jako následek příčiny je docela pochopitelný. Ale šmahem všechny? Zajímalo mě, kdo k tomu dal popud, nic víc. Přibližnou dobu vím - zima 1943. Neznáte nějakou dobovou literaturu? Soudobou nechci.
10. 10. 2009 | 14:53

Béda napsal(a):

Lena,

vidím zde jeden menší podstatný rozdíl. Při privatizaci a tunelování státního majetku za velevýhodné ceny do soukromých rukou se nestřílelo. Většinou to proběhlo formálně bez vad a šrámů - akorát (vlastník) daňový poplatník na tom poněkud dost tratil - ovšem koho by to zajímalo, že?

Ládík,

argumentace tím, že privatizovali pouze komunisté mi přijde poněkud omezená. Myslíte, že byli Charouz, Kožený, Tykač, Kellner, Mach, Mrázek, Pitr, Kellner, Železný, Starka, Macek, Bakala... komunisty?
10. 10. 2009 | 15:01

Deny napsal(a):

@ Ládik
Ta kniha, co jsem na ni dal odkaz, to je přehled zákonů, usnesení či dobových návrhů nebo protinávrhů. Jsou to fakta, úsudek si každý může udělat sám.
10. 10. 2009 | 15:14

Lena napsal(a):

Bédo,

jistě, zpravidla. Byla klidnější doba.
10. 10. 2009 | 15:23

Ládik napsal(a):

Bédo,
nikde jsem neuvedl, že privatizovali komunisti - jen to, že tuneláři jsou jejich děti a vnuci (abych uvedl příklad příbuzných).
Privatizační zákony schvalovali poslanci, kterých nadpoloviční většina byli komanči (převlečení, nazí i tradiční), jako dnes...
Deny, dík za tip, podívám se.
10. 10. 2009 | 15:39

Ládik napsal(a):

Bédo,
doporučuji si pročíst http://www.cibulka.net/nnov... - ten Váš vzorek je příliš malý.
10. 10. 2009 | 15:45

Ládik napsal(a):

Bédo,
tam je třeba uvedeno o Koženém: "specializace na dovoz ruského kapitálu přes tzv. Povolžské letecké sdružení z Nižního Novgorodu. Podezření, že v osmdesátých letech začal působit coby agent KGB"...
10. 10. 2009 | 15:50

Holubář napsal(a):

Vico:
Vypadlo vám tam malomocenství, úplavice a AIDS, aby byl obrázek toho zločince Klause úplný.

A co vy, nemáte už z toho vzteklinu?
10. 10. 2009 | 16:26

Holubář napsal(a):

Deny:
Máte pravdu. Ale uplynulo dvacet let a s těmi současnými mocipány je to podobné, jako před dvacveti lety s komunisty. Také by potřebovaqli "dyštanc".
10. 10. 2009 | 16:29

mb napsal(a):

krucipísek jaktože jste ještě můj příspěvek nesmázli :-))

obsahuje slovo ZMETEK, tak bacha .... a alou do toho ...

příjemný den diskutujícím ...
10. 10. 2009 | 16:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, a už zas mají evropu, tam kde vždycky chěli...
http://i2.korzik.net/2009-0...
10. 10. 2009 | 16:52

Petr napsal(a):

Proč, když je vše tak spravedlivé, tak mají vyjímky Poláci, Irové i silná Británie?
Jen do Česka si bude moci každý kopnout.
10. 10. 2009 | 16:55

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, proto...
http://i3.korzik.net/2009-0...
10. 10. 2009 | 17:00

Lex napsal(a):

autor
Pane Dienstbiere, to mi spadl kámen ze srdce, to mi odlehlo! Píšete - "Odstavec 3 kapitoly VI. výslovně stanoví, že „žádný nárok nebo jednání nebude přípustné proti osobám, které získají nebo na které bude převeden majetek“. Tak ještě uveďte, koho ta smlouva zavazuje - státy, nebo občany fyzické osoby? Žádný odsunutý, který se cítí (nebo skutečně byl) poškozen na svém majetku, není touto smlouvou vázán. To za prvé. Za druhé: výslovně jsou tím textem chráněny osoby, které ten majetek (tj. po odsunutých Němcích) získají (tedy získaly) nebo na které byl převeden. No a co, ty případné žaloby by nesměřovaly proti současným vlastníkům toho majetku (to byla výsada jen českých restitucí), ale proti Českému státu, přece! Když jste řekl a, měl jste říci i b. Váš článek tak přesně zapadá do onoho mnou na jiném webu vzpomínaného nátlaku na Václava Klause, resp. na vytváření vědomí mas, že Klaus nemá pravdu. Netvrdím, že má. To ani náhodou. Já bych to risknul (důvěřoval by). Ale jak to bude ve skutečnosti, ukáže až budoucnost a vývoj, včetně možného právního posunu. Píšete: "Soudy nemohou retroaktivně rozhodovat ve věcech, k nimž došlo před jejich zřízením a před přijetím Listiny základních práv." Fakt? No, mělo by to tak být. Jenomže řekněte to těm soudcům, kteří by mimo českou jurisdikci rozhodovali. Třeba neexistovaly formálně "listiny základních práv“ (V EU i u nás platí nyní „Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8“, č. 209/1992 Sb., sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950 a podepsaná zástupci ČSFR dne 21. února 1991 v Madridu, která má být Listinou základních práv Evropské unie podepsanou ve Štrasburgu 12.12.2007 jako součástí Lisabonské smlouvy, nahrazena). Tedy si dovolím citovat z preambule té Listiny – „Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.“ Všimněte si – „vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii“ – a já dodávám – až do úplného federativního (nebo snad dokonce unitárního) státu (já jsem pro). Skutečně je zde někdo, kdo může zaručit, že – třeba ne hned v důsledku Lisabonské smlouvy, ale v důsledku dalšího vývoje – nemůže dojít k onomu uznávání nároků vysídlených Němců? Znamená totiž časová působnost současných smluv to, že ta práva a svobody neexistovaly? A že byla-li na těchto právech rozhodnutím orgánů veřejné moci spáchána křivda (ať skutečná, nebo domnělá, kterou někdo za skutečnou prohlásí), že ji nelze napravit?
Já bych tak přesvědčený nebyl.
Ale opakuji, jako zastánce integračního procesu bych to risknul.
10. 10. 2009 | 17:46

Realista napsal(a):

Co současnému českému prezidentovi zbývá, když je v Česku tak silná 5. kolona pomýlených, kteří se nikdy nepoučili a celí šťastní se mýlí dál a dál. Jen když jim to sype. Takže to jsou vlastně darebáci. A navíc tlučhuby.
10. 10. 2009 | 17:55

Lex napsal(a):

Jen jsem to odklikl, přepnul jsem na Novinky.cz, a co tam nečtu? "Klaus hraje cynickou hru, říká mluvčí sudetských Němců Posselt". V článku se také píše" "Posselt považuje Klausův požadavek za omezování lidských práv sudetských Němců a za "cynickou hru s osudy milionů lidí, zbavených práv, vyhnaných a mnohdy zavražděných, a jejich potomků"." - celý článek zde http://www.novinky.cz/zahra...
No, hle ho, ptáčka jarbáčka, co říkáte, pane Dientsbiere?
10. 10. 2009 | 17:55

ali napsal(a):

pane Dienstbiere, nechápu disidenty, proč tíhnou k levici. Můžete mi to logicky vysvětlit?
Chování téměř veškerých disidentů je prostě proti přírodě...
LS je nehorázná slátanina a Vy to víte. Prostě Vy potřebujete být pouze dizidentem, to je Vaše celoživotní poslání. Dál už to nezvládáte, dál už jste o ničem..
10. 10. 2009 | 18:06

karel matousek napsal(a):

@Lex
tak to se vam fakt povedlo vyznam Posseltovych slov nadherne prekroutit, primo z jaklkuchyne 'spinu' a lhani. Fischer s tim hodnocenim v clanku vicemene souhlasi, je to teda taky sudetsky revansista?
10. 10. 2009 | 18:11

jarpor napsal(a):

Lex

"Ale jak to bude ve skutečnosti, ukáže až budoucnost a vývoj, včetně možného právního posunu."

Výše citované považuji za nejzávažnější větu Vašeho příspěvku, pro který bych za sebe napsal :
Já bych to nerisknul.
Proto si myslím, že požadavek Klause o jasné a později nediskutovatelné podmínce je zcela na místě.

Pokud to s tou integrací při uznání existujícího dnešního právního rámce ČR myslí ostatní státy vážně, pak tato podmínka - naprosto se jich nedotýkající - by neměla činit problém... Nebo je to vše trochu jinak...

Hezký podvečer
10. 10. 2009 | 18:14

karel matousek napsal(a):

Nechapu po cem se vsem temhle lidem styska a ceho se boji Po valkach, vizech, celnicich? Asi se vam s tim ostnatym dratem zilo lepe a radostneji.
10. 10. 2009 | 18:15

Béda napsal(a):

jarpor,

jestliže je zde tato sudetská potenciální hrozba, pak nechápu proč dovolání senátorů k podání právního rozkladu a posouzení směřuje pouze k českému ústavnímu soudu a nikoliv taky k mezinárodnímu soudu. Vždyť jednou by to musel posuzovat evropský a nikoliv český soud.

Navíc opět opakuji - toto mělo být dávno jednoznačně ošetřeno po vzoru Poláků - jestliže není, pak je za to někdo odpovědný a měl by být pohnán k soudu za jeden z nejtěžších zločinů proti vlastní zemi.
10. 10. 2009 | 18:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, stýskání zde...
http://i3.korzik.net/2009-0...
10. 10. 2009 | 18:26

jarpor napsal(a):

Béda

No, soudím, že posouzení souladu LS a všech doprovodných dokumetů s naší ústavou a naším právním rámcem náleží našemu ÚS, nikoliv mezinárodnímu soudu.

A myslím, že za jiný právní názor nelze pohnat k soudu... mělo být ošetřeno ... není - dle jednoho právního názoru, je - dle jiného právního názoru.
Nikdy není pozdě - dovolím si myslet já, pokud tyto dva názory vedle sebe existují, a je lépe to "ošetřit" než to nechat být....

Hezký večer
10. 10. 2009 | 18:32

Béda napsal(a):

jarpor,

taky kladu nezodpovězenou otázku: kde byl V.Klaus po celou dobu, kdy z jeho pověření byla vyjednávána českými vyjednavači LS? Proč nezasáhl dokud se LS tvořila? Proč do procesu vstupuje ve fáze jeho završení, když byl dokument formálně uzavřen, ve všech zbylých státech schválen a ratifikován, v ČR schválen a zbýví pouze přidat prezidentův podpis?
10. 10. 2009 | 18:39

Lex napsal(a):

karel matousek
Tak to se vam fakt povedlo me narknout, ze jsem systemem ctrl. c/ctrl.v prekroutil vyznam necich slov, primo jaklkuchyne 'spinu' a lhani. Nikdy by me nenapadlo, co vsechno dokazu. A to ani nevim, ze jste ve spolecnosti s Fischerem, takze mate k dispozici jeho hodnoceni v clanku. A ze je podle vas taky sudetsky revansista. Ja mam k dispozici jenom stanovisko Fischera obsazene v tom clanku, ze nesdili, stejně jako pravni experti, Klausuv nazor.
Brzděte, pane Matoušku – noc je ještě mladá!
10. 10. 2009 | 18:42

jarpor napsal(a):

Béda

Pro mne není důležité, kdy, ale zda vůbec.
Jste si jist, že taková vyjímka šla "vyjednat" ?
Už se zapomělo že v onom Lisabonu se mělo podepisovat v pátek odpoledne ale nakonec se podepisovalo až pozdě nad ránem, vlastně v neděli... když hrozila blamáž...
Nelze upřít právo tomu, kdo má cosi podepsat, rozhodnout se - ano, ale jen když...
Tak to říká, dle mého, i náš právní řád. Jinak by prezident nebyl... k čemu taky ?

Hezký večer
10. 10. 2009 | 18:51

Holubář napsal(a):

jarpor 18.14.19. :
Tak to jsme tedy dva. Já bych to taky nerisknul.
10. 10. 2009 | 18:59

jarpor napsal(a):

Holubář

Klídek... je nás více... :-))

Hezký večer
10. 10. 2009 | 19:02

JUKU napsal(a):

Vážení
a co je lepší? Zabránit zrušení Benešových dekrétu pozdě nebo vůbec?

To, že prezident zasáhl "v poslední minutě" a, že "trefil problém do černého", nejlépe potvrzuje reakce p. Posselta a maďarského premiera.
To co "opomenuly" předchozí vlády, jste naštěstí zachránil Vy.
Díky pane prezidente.
10. 10. 2009 | 19:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek začínájící hubou nadávkou ("jste vůl"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 10. 2009 | 19:57

JC napsal(a):

Jarpor,holubář,
Nerad bych vám/stejně jako všem evropanům co podepisují petici na podporu VK a vidí v něm poslední záchranu/, ale domnívám se, že Klaus to nakonec podepíše, což nakonec asi před 3 měsíci prohlásil na kameru. Zatím si to užívá a kromě Pehů, Diensbírů čeří žlučník i místním euroistům, opéká si na rožni Topolánka i Paroubka, zelené bursíky i cohenbandity a bučící socany z europarlamentu.
Největší bomba by ovšem byla, kdyby Klaus podmínil svůj podpis postem europresidenta...:-))
10. 10. 2009 | 20:11

Jozef napsal(a):

Benesove zakony

neustale pokusaju sa otvarat aj madarski politici na Slovensku.
Pretoze Madarsko ma za chrbtom Nemecko /a Rakusko/.
A pretoze madarski politici su milackovia bratislavskej /pro/americkej tlace.A aj preto,ze prazske media posobia tak,akoby boli kolonou velkomadarskych protislovenskych zaujmov.

Chcem vyjadrit uznanie poprednym ceskym politikom,ze vidia tu nebezpecenstvo a nemlcia.
Naopak,musim vyjadrit nazor,ze najvacsim nepriatelom ceskych zaujmov v celej ich sirke, su prazske media v dnesnej podobe.
10. 10. 2009 | 20:12

JC napsal(a):

P.S.
Chybí mi tam "bral naději"
10. 10. 2009 | 20:13

patriot napsal(a):

Dienstbier:

Proč nebyla LS schvalována ve všech členských zemích referendem? Protože by s největší pravděpodobností nebyla nikdy přijata.

Proto LS schvalovaly pro jistotu parlamenty, tedy mikroskopické hloučky politiků, kteří vůli obyvatel v žádném případě nevyjadřují a ani vyjadřovat nemohou.

Budování obří „evropské integrace“ probíhá byrokraticky nikoliv demokraticky. Skutečný názor občanů v jednotlivých státech Evropy nikdo nezná. Ba více – tento názor nechtěli vrcholní evropští byrokraté vůbec slyšet!

Hnacím motorem celého evropského „demokratického“ procesu jsou nová koryta, ze kterých se chystají chlemtat právě ti „zástupci lidu“, kteří LS posvětili.

Byrokracie není demokracie!
10. 10. 2009 | 20:17

jarpor napsal(a):

JC

Jen na upřesnění... žádnou petici nepodepisuji... ani v souvislosti s V.K. ani žádnou jinou...

Uvidíme... zda jste se "strefil".

Hezký večer
10. 10. 2009 | 20:18

Holubář napsal(a):

JC:
Díky, teď jste mě rozesmál, až mě přišla moje Labuť zkontrolovat.

Jasně, že to podepíše, hledá důstojnou ústupovou cestu, myslím.

Jsem už vlastně starý člověk a tak vím, jaké absurdity umí někdy život nachystat.

O tom se mi asi dneska bude v noci zdát. Klaus europrezidentem.... Ježíši, voni by mu na to možná i kejvli, jan aby ten Lisabon měli už v kabeli :-) .
10. 10. 2009 | 20:40

taky imunolog napsal(a):

A té ostudy ještě zdaleka není konec, do další prezidentské volby zbývají ještě 4 roky.
10. 10. 2009 | 21:10

JC napsal(a):

taky imunolog,
Pokud jako odborník nevíte jak si zvýšit munitu vůči VK, zkuste antidepresiva :-)))
10. 10. 2009 | 21:35

Jozef napsal(a):

Ergo:
prehra Slovenska uplne vyradi aj Cesko.
10. 10. 2009 | 22:46

cira napsal(a):

To je doklad toho, že Klausovy obavy jsou oprávněné.
Posselt považuje Klausův požadavek za omezování lidských práv sudetských Němců a za "cynickou hru s osudy milionů lidí, zbavených práv, vyhnaných a mnohdy zavražděných, a jejich potomků".
A už v roce 2004 mi Posselt líčil, jak budou ty žaloby připravevé. Nebudou zpochybňovat to, co se stalo před x lety. Budou se dožadovat toho, aby v souladu s tím, jak hodnotí benešovy dekrety dnes Německo a Rakousko, byla tato nespravedlnost, napravena. V Německu jsou miliony potomků, kteří s nějakou temnou minulostí nemají nic společného. A jsou zkráceni na svých právech dědit po předcích, což je právo v Evropě nesporné. A jak k tomu přijdou, když v Česku jsou miliony potomků, kteří odškodněni byli. A jejich přibuzným byl sebrán majetek jen o jednotky roků později. Ani jedni ani druzí nejsou odpovědni za činy svých předků. Jedni dostali vráceno, druzí ne. Jsou tedy diskriminováni kvůli svému původu, kvůli své národnosti, kvůli státní příslušnosti své nebo svých předků, za kterou vůbec nemohou a přitom jsme všichni v jedné EU, kde přece platí jedna listina EU práv provšechny, bez ohledu nazemi, původ, rasu, národnost a tak.
Oni nechtějí žalovat za to, co se stalo v minulosti a co nemohou oni ani evropské soudy ovlivnit. Oni chtějí žalovat za to, že v přítomnosti jsou diskriminováni a je jim bráněno v přítomnosti starat se o majetek. A budou žádat odstranění této diskriminace teď a tady v Evropské únii. Nechtějí žádné náhrady za období, kdy se svým majetkem nemohli disponovat v době, kdy ČR nebyla pod jurisdikcí EU práva. Chtějí jen, aby nyní bezpráví skončilo a nebo aby dostali odškodné, když třeba nejde poměry uvést do právního stavu. Odškodné stanovené evropskými soudy.
Jo, a další argument který měl.
I kdyby byli benešovy dekrety stokrát správné, tak s těmi ´vyhnanými´ nikdo nesepsal jejich majetek, neseznámil je s obviněním, nedal jim možnost se k tomuto soupisu ani k odůvodnění odebrání vyjádřit, hájit se proti rozhodování v řádné při a ani možnost se k výsledku odvolat. Jakkoli spravedlivý zákon, který je proveden bez řádného řízení není spravedlností. I vrah má možnost se hájit a odvolat a tu oni předci neměli. Ani rozhodnutí jim nebylo předáno.
A já se spolu s Klausem obávám, že evropské soudy na tuto argumentaci budou slyšet.
10. 10. 2009 | 22:49

cira napsal(a):

A další argument na podporu klausova postoje je to, že ministr zahraničních věcí souhlasil s ustavením českorakouské komise, která má mimo jiné krycí, tzv kulturní agendy na programu jednání o benešových dekretech.
To je nebývalý průlom, je to poprve od druhé světové války, co česká diplomacie připouští možnost jednání o této věci.
To, co Kohout, neprovedl zatím nikdo, ani komunisti s DDR.
Jak budou tato jednání vypadat, je předem známé, když všechny, tím myslím všechny bez výjimky, politické strany v Rakousku se připojily k názoru, že benešovy dekrety musí být jako dějinně nespravedlivé, zrušeny. A čert vem zpětné měnění, které tak vadí českému ústavnímu soudu i tam, kde je velmi sporné. Čert vem to, že nějaké Rakousko v té době vůbec neexistovalo. To naopak berou jako argument, že Rakušané neměli nic společného s nacismem, v jejich zemi nacisté nebyli a hotovo. Ta země, co měla silně protinacistické výnosy, to byla země okupovaná a výnosy vydávaly okupační mocnosti. Takže pokud tam došlo k nějakým zvěrstvům za války, může za to Říše a po válce spojenci.
Ti lidé se nechtějí vrátit. To považují za nemožné. A proto chtějí, jak je zvykem v právu tam, kde nejde stav vrátit do původního stavu, finanční odškodnění. Oni říkají, že by vlastně návratem způsobili těm, co tam přišli po nich v dobré víře další neštěstí a také ví, že by nebyli přijati jako ta pomoc, co bys od nich chtěl ty, ale jako vetřelci.
Že znovuusídlení nefunguje, ví například z Balkánu, kde z toho vznikaly jen třenice a války. Jako typicky nešťastné vidí třeba Krajinu, což je oblast, kde Rakouská říše bez ohledu na vlastní obyvatele usazovala celé vesnice těch, kteří uprchli od osmánů, dala jim půdu, dala jim daňové úlevy a za ochranu hranic je preferovala před původním obyvatelstvem, velmi jim příbuzným. Tak založila nenávist, která se táhne už staletí.
Oni říkají, dejte nám náhradu za to, že jste nás připravili o majetek, přidejte něco za utrpení, že jste nás připravili o vlast, že jsme trpěli, než jsme znovu zakořenili a pak budeme kamoši. A když se k nám budete chovat jako ke svým, tak nakonec nic nám nebrání, abychom z nostaligie, jako krajani vypomohli a když budou dobré příležitosti k investicím, tak i tak. A koukněte, my nakonec pomáháme i bez toho. Kolik jen hřbitovů jsme opravili, na kolik projektů oprav poutních kostelů jsme přispěli. Jezdíme jako poutníci, nikoho neobviňujeme, dáme vydělat na poutích místním, my nejsme zlí lidé. A nakonec to fakt nejsou zlí lidi. Nikdo nemůže za to, že se někde do nějakého prostředí narodil a když je naděje na prachy, tak to zkusí. A profici jim tu naději pěstují. Stojí za nimi dva státy, velké Německo, malé Rakousko, a antidiskriminační listiny. A snaha některých Čechů být vzornými lidskoprávníky, ať to stojí, co stojí.
Mě vlastně ani nevadí vyrovnání se třeba s církvemi. Mě vadí, že někdo přistoupí na tak dlouhé období a na tak vysoké úroky nároku, že to není splatitelné bez zhoršení situace všech Čechů. A navíc Čechům zůstanou fyzicky ty památky a budou se o ně starat finančně navěky. Ani církve nechtějí svůj majetek fyzicky zpět. S tím jsou jen starosti.
10. 10. 2009 | 22:51

Bolsevik napsal(a):

Pro fan club nejvetsiho a nejmilovanejsiho "PANA PRESIDENTA"

Oblibene namety pro ceske populisty:Cikani, emigranti a nemci.
Inteligentni president nic noveho nevymyslel.Nemci a to obzvlast sudetaci jsou je dosti omlete thema. Vetsina ceskeho naroda vsak jasa a popularita VK stoupa.
Fantasticka reklama pro CR. Lide bdete a myslete.
11. 10. 2009 | 00:35

JOJO efekt napsal(a):

Pan Klaus přesně ví, na jakou strunečku zabrnkat, ví, čím postrašit, na co davy uslyší. Vyhnání Němců - téma, které bylo více jak 50 let prezentováno v podání komunistické propagace jako velice záslužný čin, podrobnosti víceméně tabuizovány.A jelikož jsme se nevyrovnali s touto epochou dějin,/žádná politická strana neprojevila chuť se vrhnout do této nepopulární epochy/ i po snaze učinit v historii česko-německých vztahů tzv. tlustou čáru, mezi obyčejnými lidmi neustále prosakuje strach.
11. 10. 2009 | 00:41

Jan Vaculík napsal(a):

Mně jenom udivuje,
že mám někdy dojem, že Klaus a spol. jsou zatím jediní, kdo tu Lisabonskou smlouvu četli!
11. 10. 2009 | 00:52

Julek napsal(a):

Musím do debaty vstoupit, neboť to co se děje okolo tohoto občanům vnuceného a lidovým hlasováním (referendem) již třikrát odmítnutého dokumentu, to zůstává doopravdy rozum stát…

Za prvé: Lisabonská smlouva je de facto ústava EU… vyprávějme si co chceme tady.
My jsme v ČR referendem vstupovali do EU, do uskupení samostatných a dobrovolně se sdružujících států a nikoliv do federalistického tělesa s nečitelným a neprůhledným nadnárodním dokumentem !! Tady to naprosto jasně dokládá, jak se co bude kdy dodržovat !!! Včetně jakýchkoliv právních norem !!
Prostě se jen upraví výklad a přepíší se listiny dle potřeb pane Dienstbiere !!!
Naše tehdejší vláda, ústy jakéhosi pana Vondry, momentálního vládního úředníka (jinak zaprodance cizích zájmů) předložila do senátu následný vládní návrh s tímto zněním:
,, Senátní tisk č. 181
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

….všimněte si slova POZMĚŇUJÍCÍ (!!!) smlouvu…. Již tímto je zpochybněno referendum a jeho původní myšlenka s kterou jsme se k tehdejší EU přihlásili. Již zde je položen důvod k vypsání referenda nového !!

Pro osvěžení paměti panu senátorovi Dienstbierovi jakožto zpravodaji výboru pro zahraniční věci Senátu ČR, který tento obludný dokument od pana A.Vondry přijímal, uvádím linku k nahlédnutí:

http://www.senat.cz/xqw/xer...

Za druhé: Pan senátor Dienstbier by si měl zajisté vzpomenout jak to bylo s Kosovem, se srbským Kosovem, jakožto nedělitelným územím dnešního Srbska. Lidé ze struktur NATO, včetně naší země, pod vedením USA zahájili letecké bombardování, které rozbilo ekonomiku samostatného státu a posléze vyrvali násilím toto území, předtím vždy deklarované jako provincie tohoto státu a nechali tam vyhlásit samostatný stát jiného etnika než původního srbského… O vypalování křesťanských kostelů a vyhánění starousedlíků srbské národnosti pan senátor Dienstbier zajisté něco slyšel.O tom, že tam stojí největší americká vojenská základna mimo území USA – Bond steel, také jistě víte !
Co mi chcete ještě dál vykládat o platnosti smluv a závazků ??? Naše vláda bez mrknutí oka podepsala a schválila samostatnost tohoto ukradeného území jako samostatný stát !!! Co myslíte, že udělá federální těleso v případě pozměňovacích listin na téma nenáviděných Benešových dekretů ??? Co uděláte potom pane senátore ??? Vy všichni Eurohujeři ! Tady nelze risknout vůbec NIC ! Kdo po dvaceti letech nabyté svobody nechce a nezajímá se o důkladný obsah smluv a podepisuje je, nebo schvaluje jen tak od stolu… ten si svobodu nezaslouží a nebo je vlastizrádce ! Aby Vám pak ten Váš globální svět s globálními strukturami nezlomil vaz…

Podporuji svého prezidenta, jako miliony nedotázaných, podvedených občanů Evropy:

http://supportvaclavklaus.w...
11. 10. 2009 | 07:03

Ivan napsal(a):

Pan Dinstbier, na rozdiel od pana Pehe (ktoremu urgentne volaju diplomati a novinari z celeho sveta), bol aj diplomatom prave v kritickych casoch Balkanu... a teda velmi dobre vie, kolko medzinarodnych zmluv, konvencii a Charty OSN, porusili zapadni agresori pri svojvolnom konstituovani "statu" Kosovo..., vratane nasilnej zmeny europskych hranic, velmi dobre vie, kolko zlocinov napachali pri bombardovani civilnych cielov v Juhoslavii, vratane porodnice, aby zlomili odpor srbskeho naroda...!!! Vsetky medzinarodne listiny, ktore podpisali, sa stali pre nich zdrapom papiera...
Pan Dinstbier urcite vie, ze zdrapom papiera sa stane pre nich cokolvek co podpisali, ak by im to malo stat v ceste kolonialnej parazitickej nadvlady nad kymkolvek, teda aj na vychodnou Europou...!!! A ich po starocia osvedcenou taktikou je oddelit "domorodcov" od majetku..., vsimajte si s akym intinktom parazita sa ho zmocnuju vo vychodnej Europe a "domorodcov" posielaju na stranu bezmajetnych sluhov ci otrokov pri pasovej vyrobe...
Pan Dinstbier..., toto vam urcite neuniklo...!!!
11. 10. 2009 | 09:59

Ivan napsal(a):

"Poskytl jsem v posledních dnech mnoho rozhovorů pro zahraniční média...,
volali zděšení diplomaté.", Ptají se zhruba asi takto: „Kdo to proboha je, ten Klaus, zbláznil se?“ pise na svojom blogu pan Pehe...

Kurna, ja se ptam, kdo je to pan Pehe..., ze mu volaj odevsud..., neni to snad novej Josef Svejk...?!!!

Zda sa ze ano, pan Pehe nepostrehol asi jednu vec..., v Cesku (ani na Slovensku) totiz neexistuju ziadne ine ako zahranicne media..., opakujem, ziadne ine ako zahranicne kolonialne a goebbelsovske media, ktore stokrat opakuju fixnu loz, aby "domorodcov" drzali v tom spravnom gobbelsovskom presvedceni...
Pan Pehe nenapise, podobne ako kolonialne goebbelsovske media, ze cesky narod vedie rozhodujucu bitku o Sudety, ano vedie rozhodujucu bitku o germanskej anexii historickych zemi ceskych... Uz je len a len na obcanoch Ceskej republiky, aby v tomto boji rozhodli, bud Cesko padne, alebo zvitazi, Vaclav Klaus je sam vojak v poli, bez ceskeho naroda...
17. listopad (november), je posledna prilezitost naroda, aby nepodlahol goebbelsovskej propagande, aby prevzal delegovanu moc na parlament, vladu, sudnu moc, opat spat do svojich ruk... a rozhodol...!!! To ale musia vyjst do ulic miliony obcanov a povedat: A dost, dost bolo zapadneho zlocineckeho kolonializmu, dost bolo vlady domacich kolaborantov, Ustavou ceskeho statu je teraz samotny narod...!!!
11. 10. 2009 | 10:03

Ivan napsal(a):

Este jedna poznamka k pravnemu stanovisku a vykladu prava panom Dinstbierom...?:

Je s tymto vasim vykladom uzrozumena Europska komisia (Ek) a Europsky parlament Ep)...?!!!

A akym zavaznym aktom vzali na vedomie Ek a Ep vase vyklady europskeho prava...?!!!

A este pozn. Vyklady pana Pehe vzali ne vdomie aspon svetove media a diplomaticke zbory krajin OSN...
11. 10. 2009 | 11:07

JakubZ napsal(a):

Pokud se tu bavíme o případných německých nárocích na zkonfiskovaných majetek:
1) Na státní úrovni to je ošetřeno mnoha smlouvami a když se bavím s Němci, stydí se za svoje činy dostatečně na to, aby se v tom už nešťourali. A to včetně např. těch, kteří mají polské kořeny a některý z jejich prarodičů se narodil třeba poblíž Breslau. Výjimkou jsou snad malé skupiny kdesi v Bavorsku.
2) Na úrovni konkrétních vlastníků lze myslím docela dobře uplatnit námitku vydržení. Majetek nabyli v dobré víře a drží ho už hodně dlouho. A pokud se k němu dostali tak, že souseda zastřelili a nastěhovali se mu do baráku, ať jim ho klidně seberou!

Ivane - když píšete, že "Ústavou českého státu je teraz samotný národ", znamená to, že pokud se hlásím k národnosti kravihorské místo české (nejsem odkojený Vltavou, ale vínem z Kraví hory), neměl bych do ústavy kecat? A třeba nebýt občanem, ale pouze státním příslušníkem s přiměřeně omezenými právy? Nebo chcete moji pravou národnost odvodit z toho, k čemu se hlásili moji rodiče a prarodiče, podobným algoritmem jako v norimberských zákonech?
Dejte pozor ať od svého nacionalizmu nesklouznete k nacizmu!
11. 10. 2009 | 11:39

Ivan napsal(a):

Pre "JakubZ...", samozrejme ze tym narodom myslim obciansky narod, t.j. kazdeho, kto si vazi, ze je obcanom CR a zalezi mu na pravach tohoto spolocenstva..., bez ohladu na rasu ci nabozenske presvedcenie, atd...
11. 10. 2009 | 12:33

Tribun napsal(a):

Já jsem Klausův postoj nazval jako nacionální populismus. Podle mne jen sbírá body, stylizuje se do role posledního národuvěrného ochránce obyčejných Čechů v situaci, kdy ostatní politici zradili a zaprodali zemi. Je to takový samozvaný prezident-protektor.

http://tribun.bloguje.cz/81...
11. 10. 2009 | 12:44

ironik napsal(a):

Spojení lidstva pod jeden prapor se stále pohybuje ve stádiu pokusů,křesťanství,islám,různé ideologie ,dějiny jsou toho plny,názvy zvoucí lidi do houfu se mění dle fantazie jedince který uplatňujice své ego zneužije situlaci svých spoluobčanů ke svému prospěchu ,je to snad něco nového?A v této situlaci se najde jedinec který se pochlapí a ze svého pohledu a postu se snaží řešit v rámci typicky české demokracie co zanedbali volení zástupci občanů když nepřipustili o tak závažném rozhodování referendum.
11. 10. 2009 | 14:49

Ivan napsal(a):

"ironik...", hovoris objektivnu pravdu...,

kde kto sa ludom snazi nahovorit, ze ten socioinziniering hitlerovskeho typu, vlasne oni velmi..., velmi... chcu, a politikom uz neostava nic ine, iba im ho splnit...!!!

Ovsem ked sa pokusili si to aj overit, ukazalo sa, ze ludia ten nasilny ale pokrytecky zakryvany socioinziniering vobec, a dokazatelne nechcu...!!!

Takze nie je to ziaden prirodzeny vyvoj ludskej spolocnosti, ale chorobny cezarizmus zakladania tisicrocnych risi zakomplexovanymi jedincami...
11. 10. 2009 | 16:48

JakubZ napsal(a):

Ivane, budiž. Nazývejte to národem, občanským národem nebo lidem, podle mě Vaše řešení zavání revolucí, ve které většina nebude respektovat zájmy menšiny, ale ať.

Mě na tom vadí, že existuje nenulová pravděpodobnost, že to Francouzi, Němci a Poláci myslí upřímně a už je nebaví století nepřátelství. Potom by bylo férové, kdyby Česká republika jasně řekla: Ano, jdeme do toho s vámi; nebo Ne, jdeme od toho a chceme podobný statut jako třeba Švýcarsko.
Proč český prezident neříkal od začátku jasně: Podepíšu za následujících podmínek. Proč najednou mění názor a naznačuje, že by nakonec souhlasit mohl? Proč nemá tolik hrdosti, aby se konzistentně držel toho, co hlásal? Podepíše nakonec nebo jen blufuje?
Mě zatím život utíká pod rukama a musím se rozhodnout, jestli zůstat v Praze nebo se přestěhovat třeba do Polska. Je mi srdečně fuk, jestli se z mé práce má dobře velkofinančník mluvící česky nebo německy. Chci jen jistotu, že někdo za 20 let nepřijde na to, že všechno bylo špatně a můj majetek mi musí zabavit. A chci právo se sám rozhodnout, komu budu věřit.

Řekněte mi: Mají se po všem tom vývoji od Bílé hory dnes líp potomci Čechů nebo Lužických Srbů?
11. 10. 2009 | 17:40

Alice napsal(a):

U člověka, který v devadesátých letech, kdy měl ještě dost šancí na výraznou politickou karieru, nazval odsun němců po válce genocidou, mně tento postoj nepřekvapuje, stojím za Václavem Klausem.
11. 10. 2009 | 17:58

občan napsal(a):

Dinstbiere, ty taky??? Taky ti jde o korýtko?!? Běž zpátky dso kotelny, ale tam byla "HAWAY" taky. Prodáte národ, za post v EU. Paroubek se třese, Topolánek už taky. Běžte někam
11. 10. 2009 | 18:22

Martin napsal(a):

Stoprocentně souhlasím s panem Dienstbierem. Díky.
11. 10. 2009 | 18:54

Jan Žura napsal(a):

Pane Dienstbiere, mluvíte neobyčejně hloupě, od Vás bych to na rozdíl od jistého trpaslíka, kterého nám nějaký zoom přiblížil na velikost obra, nikdy nečekal. Jak sám víte, Listina je nadřazena nad všechny národní zákony a smlouvy, chytrý a dobře zaplacený advokát, ještě lepší než JUDr. Sokol, si s ní poradí. Dobrý den a těším se na Vaše jinak standartně dobré myšlenky.
11. 10. 2009 | 20:17

Holubář napsal(a):

Julek:
Rozčílil jste se krásně a já s vámi.

Obávám se, že oba marně.

Budeme muset brzy přejít do ilegality. Připravujme se.
11. 10. 2009 | 20:45

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
11. 10. 2009 | 21:46

dalimil napsal(a):

Dobrý den všem! Pane Ivan díky za váš příspěvek ! Kdybych to uměl přesně to bych napsal ! Máte ve všem pravdu a je vidět že nás čechy a moraváky máte dobře přečtené!!! Dalimil.
17. 10. 2009 | 10:02

designer wedding dresses napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 11:10

mbt shoes napsal(a):

Vlastnictví - i podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod zavazuje. S tím, že vlastnické právo má stejný zákonný obsah a ochranu. S vlastnictvím věci jsou spojeny i povinnosti, stíhající zásadně vlastníka věci. Jednou ze základních povinností každého vlastníka je o svoji věc řádně pečovat, včetně zajišťování a hrazení oprav, údržby, u chodníků udržování jejich řádného stavu, schůdnosti, atd. Jestliže vlastník tyto své povinnosti neplní, za škody tím způsobené nese subjektivní a dle jejich charakteru i objektivní odpovědnost.
07. 12. 2009 | 10:38

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:27

ed hardy clothing napsal(a):

good ,thank you for your info
27. 02. 2010 | 09:42

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:49

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 04:37

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 04:40

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:13

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:47

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:07

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy