My a Izrael

09. 02. 2010 | 15:25
Přečteno 8760 krát
Dnes si tu připomínáme, že jsme před dvaceti lety s kolegou Moshe Arensem podepsali dohodu o obnovení diplomatických styků Československa s Izraelem. Samotná skutečnost, že jsme museli tyto styky obnovovat, protože je československá vláda servilně kopírující sovětskou politiku v době šestidenní války v roce 1967 zrušila, je jednou z připomínek, jak vývoj našich vztahů s Izraelem a s židovským národem souvisí také s mírou naší politické kultury, svobody a s naší odvahou o svobodu usilovat.

Naše vnímání židovské otázky v moderní době předznamenal Masarykův boj proti antisemitismu při hilsneriádě. Setkávání české, židovské a německé kultury vytvářelo atmosféru Prahy a Česka jako jedné z nejvýznamnějších komponent kulturního fenoménu Střední Evropy. Nelze si ho představit bez rabbiho Löwa, bez Golema, bez našich spoluobčanů Franze Kafky, Egona Ervína Kische, Karla Poláčka, Pavla Eisnera nebo Hugo Haase. A Gustav Mahler, Sigmund Freud nebo Karl Kraus se narodili v Čechách a na Moravě.

Není proto náhoda, že první československá ústava uznala Židy za národ, že na československém území, se konaly - v letech 1921 a 1923 v Karlových Varech a v roce 1933 v Praze - tři sionistické kongresy. V roce 1926 Československo zřídilo svůj konzulát v Jeruzalémě. Dodnes si v Izraeli připomínají návštěvu prezidenta Masaryka v dubnu 1927. Pojmenovali po něm nejen ulice, ale také kibuc. Když jako hlava státu nemohl jet do britského mandátního území Palestiny oficiálně, přijel inkognito s falešným pasem – v dnešních mediálních časech by to bylo nepředstavitelné.

K našim dobrým tradicím patří pohostinnost Československa, nabídnutá ve třicátých letech lidem pronásledovaným v hitlerovském Německu, z nichž mnozí byli persekvováni také z rasových důvodů - jako Lion Feuchtwanger - a v hnědnoucím Rakousku jako Bruno Kreisky. Když Kreisky jako předseda vlády o několik desítiletí později nabídl pronásledovaným chartistům a jejich blízkým asyl v Rakousku, chápal to jako splátku svého dluhu českému národu.

Druhá světová válka zničila nejen výjimečné tvůrčí kulturní prostředí, ale především, němečtí fašisté vyvraždili většinu našich židovských spoluobčanů. V paměti mám trvalou vzpomínku na kamarádku Haničku, které jsme jako děti záviděli její Davidovu hvězdu. Pak mi náhle i s maminkou zmizely a už se nevrátily.

Nacisté měli jistě i české pomahače – zrůdné charaktery se najdou v každém národě – ale ve srovnání se zvěrstvy vůči Židům v některých východnějších zemích, o Německu nemluvě, český národ celkově obstál. Snad jen malý příklad z mého blízkého okolí. Když v roce 1944 židovská matka doma v Praze utajeně porodila dceru, odvezla si miminko rodina českého lékaře do rodinného statku na kopci nad Berounkou a pečovala o ně až do konce války. Věděli, že za to mohli zaplatit životem stejně jako sousedé, kteří podezřelý úkryt dítěte neudali.

Československo patřilo k zemím, které aktivně podporovaly vznik izraelského státu, vyhlášeného 14. května 1948. Bylo čtvrtým státem, který ho uznal a už v červenci s ním navázal diplomatické styky. Předtím, kdy bylo přistěhovalectví do Palestiny omezeno, umožňovalo Československo z popudu Jana Masaryka noční průjezd vlaků s východními Židy přes své území. Jako nepostradatelnou pomoc, která přispěla k uhájení nového státu, napadeného ze všech stran arabskými nepřáteli dodnes v Izraeli oceňují dodávky československých zbraní, munice, letadel a výcvik vojáků, k nimž patřil i pozdější prezident Ezer Weizman. Nebylo to zcela zadarmo, přímé platby dosáhly kolem 750 miliónů tehdejších dolarů. Ale podstatné bylo, že československé zbrojní dodávky prolamovaly embargo vůči zemi, které šlo o přežití.

Studená válka narušila naše mezistátní vztahy i snížením úrovně diplomatického zastoupení. Stalinův antisemitismus posledních let jeho vlády se promítal i do politiky gottwaldovského vedení, včetně procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Nicméně ve skutečnosti, že za jmény téměř všech obžalovaných bylo uvedeno: „židovského původu“, lidé cítili ozvěnu Osvětimi. V debatách o procesu pak zazněly otázky, zda sebevědomě se tvářící brutální režim přelomu čtyřicátých a padesátých let si nepřestává věřit, když hledá vnitřního nepřítele a snižuje se přitom k vynášení obehrané antisemitské karty.

Vztah k izraelské nezávislosti, k židovské kultuře jako neodmyslitelné součásti kultury české, to vše posilovalo tradiční sympatie k Izraeli. Oč více byl Izrael oficiálně proklínán, o to se jevil sympatičtější mnohým Čechům. Byl v tom i obdiv k národu, bojujícím za svou svobodu s mladým heslem „už nikdy jako ovce“. Byla v tom solidarita malých zemí čelících silným a početným nepřátelům. Už ve třicátých letech Werich s Voskovcem zpívali píseň o Davidu a Goliášovi. A zaznělo, že Izrael je hrdé alter-ego českého kapitulantství. Byl tu i jistý údiv nad zemí zaslíbenou s jejím zvláštním komunismem kibuců. Kdosi tento stav lyricky označil ze „komplikované milostné drama“

To vše se projevilo v červnu 1967 za šestidenní války. Zrušení diplomatických styků s Izraelem vyvolalo otevřenou debatu. Veřejnost, pobouřená útokem na Izrael, doprovázeným výroky o nahnání Židů do moře, podporovala židovský stát. Vedení KSČ žádalo, aby 4. sjezd Československých spisovatelů odsoudil izraelskou „agresi“. Sjezd to odmítl. Petr Pithart později řekl: „bylo to poprvé, kdy někdo u nás si dovolil kritizovat naši služebnou zahraniční politiku“. Mělo to i úsměvné stránky. Arnošt Lustig přišel na sjezd v džínách a khaki košili. Paranoidní režimní funkcionáři to považovali za izraelskou uniformu a napadli ho, že propagoval Izrael.

V Pražském jaru patřil vztah k Izraeli k tématům veřejné debaty o překonání režimní zvůle. Také studenti Filozofické fakulty si postavili na ulici stánek a vyzývali kolemjdoucí podpořit jejich petici požadující obnovení diplomatických vztahů.

Sovětská invaze a dvacet let takzvané normalizace pak znemožňovaly jakýkoli pohyb v politice jak domácí, tak zahraniční, o možné debatě o našich vztazích nemluvě.

Po listopadu 1989 jsme museli co nejdříve obnovit normální místo a fungování Československa v Evropě a ve světě. Prvním úkolem bylo dohodnout odchod sovětských vojsk a začít jednat o začlenění do evropských a světových institucí, do kterých bychom dávno patřili, nebýt čtyřiceti let, v nichž jsme byli, řečeno s Milanem Kunderou, uneseni z našeho přirozeného prostředí. Patřila k tomu i náprava jednotlivých nesmyslných činů minulého režimu. Jedním z prvních takových úkolů bylo obnovení diplomatických vztahů s Izraelem. Byl jsem rád, že se nám to povedlo už dva měsíce po ustavení polistopadové československé vlády. Má na tom velkou zásluhu i náš dnešní host Moshe Arens, který jako izraelský ministr zahraničí neváhal tak rychle přijet do Prahy. A už v dubnu přátelské přijetí návštěvy prezidenta s velkým doprovodem stvrzovalo novou éru ve vztazích čerstvě svobodného Československa s Izraelem a jeho občany.

Dnes po dvaceti letech jsou naše vztahy velmi dobré. I když v nich občas něco zaskřípe, nevymyká se to z norem jakýchkoli vztahů, včetně našich domácích a osobních. Politická scéna v obou našich zemích odpovídá současnému stavu euroamerické demokracie, mediální politiky a konkrétním problémům, kterým naše země musí čelit. Ne vždy se nám daří dospět k nejlepšímu řešení. Situace Izraele je zajisté mnohem obtížnější než ta naše. Tím spíše, že řešení, které by definitivně zajistilo jeho bezpečnost a uspokojilo legitimní potřeby Palestinců se po desítiletí posouvá od jedné naděje k druhé. Jak kdysi řekl Šimon Perez: „Je-li nějaký problém neřešitelný, není to problém, ale situace.“ Jenže tato situace je plná násilí a hrozeb násilím, jak doma, tak v geopolitickém poli, v němž se Izrael nachází. Teroristické útoky proti izraelským občanům, včetně dětí, ostřelování izraelského území, opakované hrozby zničením židovského státu, vražda Isaca Rabina židovským fanatikem, spory o výstavbu osad, to vše a mnohé jiné patří k napětí, na které často obě strany konfliktů reagují nervozně a kontraproduktivně. Dnes musí izraelské úřady vyšetřovat, zda se vojáci nedopustili nepřiměřených činů při snaze čelit ostřelování z Gazy vojenskou operací. Také Izrael dnes nese důsledky nezodpovědné politiky Bushova Washingtonu, která v iluzi, že nastolí demokracii na Blízkém východě, zvětšila chaos a znásobila řady islamistických fanatiků a teroristů.

Přejeme našim izraelským přátelům, aby se konečně dočkali míru a klidného života. Vnímáme, že jejich bezpečí závisí na mnohých okolnostech, které mohou ovlivnit jen nepřímo: na vývoji blízkovýchodních konfliktů, na vývoji vztahů mezi euroatlantickou civilizací a muslimským světem, na schopnosti světa čelit globálně se šířícímu terorismu, na vývoji v Íránu, Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu. Sami mohou přispět k zajištění svých jistot jen tehdy, podaří-li se jim nakonec dohodnout se na soužití s Palestinci, asi nejlépe vytvořením dvou států. To za ně nemůže nikdo udělat. Amerika, Evropa a my jako její součást, k tomu můžeme přispět jen nabídkou určitých záruk.

To vše nás bude ještě dlouho všechny ovlivňovat a často i trápit. Ale historie našich českých vztahů s židovským národem a státem Izrael dokazuje, že naše vazby nesouvisí jen s nějakými strategickými úvahami. Jistě se vzájemně neidealizujeme. Ale Izrael není pro nás pouze figurou na geopolitické šachovnici. Je to vlast lidí, z nichž mnozí přišli i od nás, je to země, kde máme mnoho osobních a rodinných přátel. Je asi přehnané, když kdosi označil Čechy za Židy Evropy, ale v našich osudech je leccos podobného, co nám umožňuje vzájemně se lépe chápat. Milan Kundera ve svém jeruzalémském projevu připomněl nádherné židovské úsloví: „Člověk myslí, Bůh se směje.“ Už pro smysl pro vtip a ironický nadhled, vlastní našim národům, jsme si v mnohém bližší než s mnohými, s kterými v našem evropském prostředí sousedíme.

Dovolte mi na závěr malou poznámku. Když jsme dojednali navázání diplomatických styků, zbyl nám s Moshe Arensem ještě nějaký čas. Mohli jsme si ještě na hodinu nebo dvě sednout v kanceláři. Nabídl jsem mu, abychom místo toho odjeli na Žižkov na vernisáž vynikajícího moravského sochaře Otmara Olivy. Moše Arens to s nadšením přijal. I nastoupili jsme do aut a ke zděšení ochranek, které to neměly ve svých minutovnících, jsme vyrazili na výstavu. Snad i toto neformální narušení protokolu také něco vypovídá o blízkosti našich mentalit.

(Projev na shromáždění v Lichtenštejnském paláci k dvacátému výročí obnovení diplomatických styků 9. února 2010)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Václav napsal(a):

Pane Dienstbiere, prosím, kdože je ten servilní? Jinak co říkáte vážnému varování Izraele na adresu Iránu, že ho zlikviduje jadernými zbraněmi.
09. 02. 2010 | 15:48

Pepa Řepa napsal(a):

No, pane Dienstbiere, nezávidím Vám.

Za chvíli jsou tady a vysvětlí Vám, s jakou svoločí se paktujete.
Přiběhnou áčka s shemagem na krku,pár osmdesátosmiček, postkomunisti (třeba některého poznáte z mládí)i leckterý profesůrek se zastaví.

Příjemnou zábavu.
09. 02. 2010 | 15:53

Al Jouda napsal(a):

Izrael je demokratický stát, ale měl by se nějak vypořádat s orthodoxními Židy, kteří si nezadají s islámskými fanatiky.
09. 02. 2010 | 16:26

vasja napsal(a):

"naš vnímání židovské otázky....."
Za koho mluvíte?
09. 02. 2010 | 17:22

elf napsal(a):

Tolik špíny,lží a sionistické propagandy v jednom článku se hned tak nevidí,ale konečně díky Vám lidé pochopí, kdo měl prsty v tom sametovém hadru před dvaceti lety.Mistři ve lhaní,to jste dobří a ještě prachy,zlato,mamon,kšefty,lichvy......
09. 02. 2010 | 18:06

scallop napsal(a):

To autor:

No jo, hloupy GWB to tam pekne pokazil. Bez neho by na sebe strileli mnohem mene, Iran by byl na vsechny hodnejsi a vubec, slunce by vic svitilo.

Pan Dienstbier nema rad GWB. Ja nemam rad sveho souseda. Duvod je jednoduchy: stve me.
09. 02. 2010 | 18:21

hovorka11 napsal(a):

Je to pěkně napsané, ale nevystihuje to realitu. Izrael je při obsazování a zabydlování okupovaných území agresivní, vyhání obyvatele, vraždí. V Gaze bombardoval bílým fosforem, vlastní jaderné zbraně... Přemluvte Izrael, aby se vzdal jaderných zbraní a věřte, že by to vzalo vítr z plachet i Íránskému jadernému programu.
Takhle jsou to prázdná slova, která jenom kryjí Izrael při zvěrstvech, nezadajících si s islámskými fundamentalisty.
09. 02. 2010 | 18:50

Čochtan napsal(a):

Václeve:
"co říkáte vážnému varování Izraele na adresu Iránu, že ho zlikviduje jadernými zbraněmi. "

Toto varování platí pro případ iránského útoku na Israel. Eliminace Iránu by byla v takovém případě naprosto legální.
09. 02. 2010 | 19:24

Pavel napsal(a):

Židé zneužívají lítosti lidí nad holocaustem a myslí si, že si mohou všechno dovolit. Prostě nemohou, nejsou vyvolený národ a nikdy jím nebudou.
09. 02. 2010 | 21:04

krok napsal(a):

Čochtane, berete do úvahy i hrozby Izraele o právu na vybombardování iránských jaderných zařízení?..kdo je podle Vás agresor?..ten, kdo už jednou své výhrůžky provedl nebo ten, kdo se snaží bránit?..
09. 02. 2010 | 21:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem text obsahující nadávky ("vůl"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 02. 2010 | 22:16

Václav napsal(a):

To: Čochtan

Takže podle Vaší logiky by měl mít dnes legální právo Irák. Útok na něj byl proveden na základě vymyšlených a ničím nepodložených zpráv CIA. Nebo v případě Iráku Vaše logika neplatí?
09. 02. 2010 | 22:34

Pípa napsal(a):

Je mi divné, že Židé, kteří jsou tak dobří a správní lidé nakonec jsou vždycky obětí pogromů, holokaustů, atd. Nejde mi to na rozum. Je to záhada. Měli by je mít všichni rádi, když jsou tak výborní.
09. 02. 2010 | 23:56

veverka napsal(a):

Musím říct že takovouto propagandu jsem už dlouho nečetl.Hnus.
10. 02. 2010 | 01:06

Luba napsal(a):

Vzpomínám si na jeden kreslený vtip o exodu do Izraele.

Na otevřeném moři se míjejí dvě lodi nabité lidmi, z nichž jedna směřuje k izraelským břehům a druhá z Izraele právě vyplula.
Pasažéři obou lodí si vzájemně vyměňují vytřeštěné pohledy a významně si ťukají na čelo. :)

Tam, kde vládne slušnost a tolerance mohou zbraně mlčet.
Živým příkladem svým spoluobčanům byla zpěvačka Ofra Haza. Židovka z Jemenu.
Zpívala oběma "úředními" jazyky židovského státu. Hebrejsky i arabsky. O lásce a toleranci. Jak jinak.

Tak si ji poslechněme:
http://www.youtube.com/watc...
http://www.youtube.com/watc...
10. 02. 2010 | 01:23

BmW napsal(a):

Pisete na objednavku,
jste si zase napakoval srajtofli pane Dienstbier,
Rikate,toz za ten jidassky peniz to stalo?
Slizky humus pane, ze se nestydite
10. 02. 2010 | 02:33

BmW napsal(a):

si poslechnete video, kde Izrael prohlasuje,ze napadne Iran atomovkami:

http://www.youtube.com/watc...
10. 02. 2010 | 04:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Také mí bývalí opatrovníci Moše Goldman a Izák Sachs se svého času zaobírali myšlenkou, že by centrálu své firmy přenesli do Země zaslíbené. Logistický problém by to až takový nebyl, neboť jejich algoritmizační skříňka sell/buy by se vešla do každého, jen trochu většího většího batohu. Problémem by nebyli ani lidé, přehrabování hromad zlaťáků patří k poměrně lukrativnímu druhu zaměstnání i na Blízkém Východě. Problém vznikl jinde. Poté co Arabové nesouhlasili s hranicemi Země zaslíbené, tak jak je vytyčil Hospodin, kdežto Izraelci trvali na původních katastrálních záznamech (tak jak je uvádí Bible), stal se region ohniskem nestability. Obě strany sporu se totiž rozhodly, že nejlepším řešením bude, místo smíru, vyhladit své oponenty. Nákupy materiálu potřebného k tomuto bohulibému úkolu staly se tak poměrně slušným zdrojem zvyšování hromad zlaťáků ve firmě mých bývalých opatrovníků, což je jejím hlavním oborem podnikání. A zde nastal problém. Starý pán Moše Goldman si totiž vzpomenul na to, jak jeho otec před válkou raději přenesl svou filiálku z Německa do Spojených států, neboť usoudil, že obdobný materiál , který ve velkém nakupoval jistý malý muž s knírkem, bude jednou použit. Tato úvaha nakonec vedla pana Goldmana a pana Sachse k závěru, že než se situace vyřeší, bude lepší ponechat centrálu firmy tam, kam ji před 2. světovou válkou přestěhoval otec pana Goldmana.
10. 02. 2010 | 13:41

J.H. napsal(a):

Pane Dientsbiere,

kde berete tolik sympatií ke státu, který vraždí své spoluobčany proto, že patří k jiné národnosti. Jak jde dohromady vaše obhajování lidských práv a demokracie, když neodsoudíte to, že izraelský stát krade palestinským dělníkům jejich pojistné úspory a financuje z nich výstavbu domů na území Gazy pro židovské osadníky. Že jim ukradl již dvě miliardy dolarů.
10. 02. 2010 | 14:01

JC napsal(a):

Já mám ty "Icsiky" stejně rád.
Ač vymysleli a dodnes částečně praktikují komunismus, dokázali Stálina,Chruščova a Brežněva poslat do háje a ačkoli obehnáni ze tří stran Araby a z jedné mořem, nikdy nezaváhali ten kousek neúrodné pouště bránit.
Češi v takové situaci by 40 let,3x denně zvedali zadky k nebi čelem k Mekkce.
10. 02. 2010 | 15:54

Vysedllina pathologická napsal(a):

Hmm, ano.
10. 02. 2010 | 16:08

pgjed napsal(a):

Je krásné, že si právě my s židy v mnohém tak dobře rozumíme. A korunovat podpis smlouvy návštěvou výstavy katolického disidenta a sochaře světového formátu, to snad bylo přímo podle 2. Vatikánu.
10. 02. 2010 | 18:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pípa
Nedivte se. Je za tím pouze primitivní antisemitismus. Dědictví minulosti. Bohužel věčně živé, skoro jako Lenin.
10. 02. 2010 | 18:49

Antropolog napsal(a):

HOVORKA 11 napsal: Izrael... v Gaze bombardoval bílým fosforem.

JÁ: Na každou svini se vaří voda. Mám v živé paměti jak si palestincké děti užívali mimořádné školní prázdniny (na podzim 2001) za peníze evropských daňových poplatníků. V USA totiž nějak tenkrát padaly budovy. V Palestině bylo co slavit:

http://www.youtube.com/watc...

HOVORKA 11 napsal: Přemluvte Izrael, aby se vzdal jaderných zbraní a věřte, že by to vzalo vítr z plachet i Íránskému jadernému programu.

JÁ: Jste opravdu naivní. Když začnou ve Švédsku všechny ženy povinně nosit bůrky, tak přestane znásilňování muslimy? Když Rajchu podstoupíme Sudety nebude válka?
11. 02. 2010 | 03:12

Václav napsal(a):

Zřejmě mám špatný vkus, ale myslím si,že při takové slávě chyběla kulturní vložka v podání dua Vyčítal-Parkanová.
11. 02. 2010 | 11:03

Čochtan napsal(a):

Zkuste si upřímně a pravdivě zodpovědět tuto dvě otázky:

1. Kdyby přes noc zmizely všechny arabské zbraně, kolik arabů by to přežilo ? Kolik by jich Israelci zabili ?

2. Kdyby přes noc zmizely všechny israelské zbraně, kolik Israelců by to přežilo ? Kolik by jich arabové zabili ?
11. 02. 2010 | 11:10

Vladimír napsal(a):

Židé a jejich kultura byli vždycky solí v očích svému okolí. Měli svoji komunitu, měli majetek a co je horší neznalí věci jim přisoudili jen půjčování peněz. Nadělali si tím do vlastního hnízda a zuřivě jim záviděli a tak se k nim chovali. Dnes jim musíme závidět i jejich schopnost bránit svůj stát. My raději schováme hlavu do písku, vedeme silácké řeči u piva nebo plodíme potrefené komentáře. Navíc mnoho z nás může mít židovské předky, kdož ví. Ať je stát Izrael jakýkoliv, je jediný, který stojí čelem k hrozbě islámu, zatímco my o ní jen z dálky plkáme.
11. 02. 2010 | 13:09

hovorka11 napsal(a):

Antropolog, Čochtan:
Problém je daleko hlubší a to je dvojí metr.
K otázkám 1.,2.,
Je to jinak:
1.Arabové oproti Izraelcům nemají srovnatelné zbraně, nemají jaderné zbraně, nemají podporu od USA jako Izrael, mají ale fosilní paliva, mají území, která ještě chybí Izraeli do jeho plánů na územní expanzi... Armáda Izraele je zhruba čtvrtá nejsilnější armáda na světě s nejmodernějším vývojem zbraní ve spolupráci s USA. Značná část vystěhovaných palestinců žije v uprchlických táborech dodnes a bez perspektivy.

2. Iztaelci by zabili každého, kdo by se chtěl vrátit na místo, z kterých byli vyhnáni otcové a dědové arabů a domáhali by se stejným způsobem práva na svůj kus území. Zároveň by zabili i ty, kteří by v současné době bránili výstavbě izraelských osad na okupovaných územích (na Izrael nebyly uvaleny USA žádné sankce jako na Irán) a nadále můžou zabírat další a další území. Vojenská síla a jaderné rakety s dosahem na Evropu mají dostatečný odstrašující účinek pro každého troufalce, který by tomu chtěl zabránit. Do nových izraelských osad jsou stěhováni židé, kteří jsou lákáni Izraelem na novou perspektivu života z celého světa.
Co by jste dělali na místě arabů Vy ? Arabové Vám nic neudělali a Vy je asi nenávidíte proč? Proč by měli mít zármutek z neštěstí toho, který umožňuje jejich vyhnání a útisk ? To je snad nelogické, že?

Vladimír:
Je to trochu jinak.
Usnesení Lateránského koncilu r1215:
Židovskému obyvatelstvu bylo zakázáno vlastnit půdu, zabývat se zemědělstvím
a řemeslem. Hospodářská činnost Židů byla omezena pouze na poskytování zástavy
a úroku, což bylo jako lichva křesťanům církví zakázáno. Další usnesení koncilu se týkala
sociální degradace Židů a téměř vylučovala styk s křesťanským obyvatelstvem: nadále
se směli usídlovat ve vyhrazených a uzavřených čtvrtích, museli být označeni zvláštním
oděvem či potupným znamením, jež je mělo na první pohled odlišovat od ostatního
obyvatelstva. Rovněž obchodní činnost Židů zůstávala až na řídké výjimky omezená
na oblast židovského osídlení.
-------------------------
Žádnou hrozbu islámu nevidím větší a nebezpečnější jak křesťanství.
Je to především neustálé podněcování rozkolů v arabském světě a velmi tvrdé podmínky vyhnaných, z kterých se rodí náboženský fundamentalismus. Zároveň je i důležité vykreslit araby jako ty nejhorší, aby se dalo lépe obsazovat jejich území a odůvodnit války.

K arabům a židům mám neutrální postoj. K Izraeli ne, dokud neobsadí Gazu, tak bude neustále něco vymýšlet.

Evropa (Itálie- římská vojska, která rozehnala židovské povstání a donutila je opustit během 1. století n.l. území dnešního Izraele) má vůči židům dluh a tento dluh se vyřešil na účet arabů. Teď hodně dlužíme arabům, ale o spravedlnost nejde- silnější bere vše.
Nebýt těchto věcí, tak jsem přesvědčen, že by arabové byli daleko více sblíženi s evropsku civilizací.
11. 02. 2010 | 22:19

Luba napsal(a):

Měli bychom vycházet z toho, že spravedlnost je z hlediska světových dějin něco neznámého.

Na hloupost nejvyšších hlav vždy nejvíce dopláceli ti nevinní.

Jelikož chceme být demokratickým státem a máme za sebou velmi trpké zkušenosti s věrolomností spojenců či s agresivním "disidenstvím" národnostních menšin, neexistuje pro nás jiná volba, než aktivní podpora Izraele.

Izrael je zeleným ostrůvkem svobody v poušti krvežíznivých autoritářských režimů.
7.500.000 Izraelců proti 80-ti miliónům Egypťanů z jedné strany a více jak 70-ti miliónům Peršanů ze strany druhé. O těch ostatních vyznavačích fatwy, kamenování a "předčasných pohřbů" živých žen ani nemluvě.

Nemáme morální právo soudit stát, který používá proti zbabělým a hysterickým útokům islamistů někdy až brutální odvety.

Možná, že kdyby Spojenci kdysi pana Hitlera hezky poprosili, že by se zastyděl, násilí by zanechal, své divize by ze všech koutů Evropy stáhl a SS-mani by byli, jakožto podvedení zbloudilci od víry pravé, za utrpěná příkoří odškodněni.

S primitivním násilníkem nelze jednat v rukavičkách, ať už si páni advokáti říkají co chtějí.
Situace na Blízkém Východě je složitá, ale my bychom měli stranit té jeho části, která je nám mentálně, kulturně a historicky bližší.

Z hlediska historického by měl být každý slušný člověk sionistou.
12. 02. 2010 | 09:39

hovorka11 napsal(a):

Luba:
Aktivní podporu Izraele považuji za nesmysl.
Jedině aktivní podporu zmrazení dalších kroků okupace má smysl.
Stejně tak je to i s Německem.
Historická zkušenost je taková, že smiřování s okupací vede k její legitimitě.
Podpora nesvobody na východě je i podpora nesvobody u nás.
Paralelu jsme právě zažili za fašistů a Mnichovská dohoda byla prohlášena za neplatnou!
Sami by jsme neměli stranit nikomu, nebo se přiznat, že nám jde o suroviny a přestat veřejně lhát !
Nikdo neví, jak to bude za 10 let a podporovat islámské fundamentalisty terorismem na arabském obyvatelstvu považuji za strašně nebezpečné, ovšem sloužící ropným a zbrojním monopolům.
12. 02. 2010 | 11:51

Luba napsal(a):

hovorko 11,
radikální militarizovaní Palestinci plní v Izraeli podobnou úlohu, jakou plnili henleinovci u nás v letech třicátých.
Izrael vznikl naprosto legitimně. O nějaké okupaci nemůže být řeč.

Nebýt arabských agresí, Izraelci by si žádné nárazníkové pásmo ani tzv. okupované zóny nevytvořili.
Ale zvítězili ve válce, která jim byla vnucena agresivními sousedy, kteří stále permanentně touží zahnat Židy do moře.

Palestinci a jejich představitelé vždy sympatizovali s nacismem a Hitler Islám obdivoval stejně, jako obdivoval hierarchii a organizovanost Církve katolické. Na následujícím odkazu si prosím všimněte toho pána, co sedí naproti panu palestinskému muftímu Haj Amin al-Husseinímu:

http://nlarchiv.israel.de/2...

A zde si přečtěte úvahu o ideologických kořenech hnutí Hamas:
http://www.hudsonny.org/200...
12. 02. 2010 | 12:57

hovorka11 napsal(a):

Ještě zajímavější je odkaz s popisem sionismu jako druhu rasismu (etnická čistota) a násilnou rozpínavostí Izraele dle mapky níže.
Zatím nikdo z diskuze neřekl přímo, že souhlasí s dalším zabíráním území arabů, s jejich vyháněním a sdělil nám, kde jsou hranice tohoto záboru správné- všude kde si usmyslí, nebo za Gazou v moři s ložisky nafty?
Jestli se něčeho bojím, tak jsou to hlavně dva nejagresivnější státy: USA a Izrael. Počtem zlikvidovaných "nepřátel" na osobu jsou na špičce ve světě.
http://www.sionizmus.cz/
Arabové více mluví než činí, Izraelci mluví o míru a praktikují válku.
12. 02. 2010 | 21:00

kvetla napsal(a):

Novější fotka PT autora by nebyla?
14. 02. 2010 | 00:45

ed hardy clothing napsal(a):

good ,thank you for your info
27. 02. 2010 | 09:40

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:46

some watches napsal(a):

Best wishes for this year.
06. 03. 2010 | 05:42

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:25

Morell napsal(a):

Kde se vzali "znalci" Blízkého východu?

Co se děje a bude dít v Evropě, nikoho nezajímá.
Za 50 let bude každý 5 obyvatel
Evropy muslim a za 20 let Čína zlikviduje nebo zkoupí většinu Evropského průmyslu.

Pak už nám nepomohou žádné zbraně.
07. 03. 2010 | 13:42

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 04:21

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:24

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:40

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:42

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:31

breitling colt watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:35

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:00

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:01

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:13

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:47

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:19

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:23

breitling colt napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 06:51

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 06:57

breitling cockpit napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:00

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:54

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:40

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:10

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:00

Replica Gucci puses napsal(a):

AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
29. 03. 2010 | 05:08

http://www.kw61.com/replica-chanel-watch napsal(a):

abc
29. 03. 2010 | 11:07

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:37

Links of London Jewellery napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
31. 03. 2010 | 11:09

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:41

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought a swiss watches.IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watchesSo as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 02:51

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:47

fake watches napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:17

Hublot watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 07:04

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:26

replica watches napsal(a):

Doslechl jsem se, že někteří jiní bloggeři (např. M.Topolánek, B.Kuras, A.Vondra, J.Zahradil, P.Bém, P.Bendl) dostanou od firmy značnou zápornou odměnu (nevím ovšem, jestli tato informace odpovídá skutečnosti)
14. 04. 2010 | 02:37

replica watches napsal(a):

Doslechl jsem se, že někteří jiní bloggeři (např. M.Topolánek, B.Kuras, A.Vondra, J.Zahradil, P.Bém, P.Bendl) dostanou od firmy značnou zápornou odměnu (nevím ovšem, jestli tato informace odpovídá skutečnosti)
14. 04. 2010 | 02:46

ghd straighteners napsal(a):

<a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>GHD straighteners</strong></em></a> was kmown as <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd flat iron</strong></em></a>, which was authorized online seller provides all kinds of hair straighteners,pink ghd,purple ghd,babyliss. By visiting <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd australia</strong></em></a> , you will find what you want and made yourself more beautiful.If you miss it ,you miss beauty.Buy a piece of ghd for yourself.Come and join us <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>http://www.ghdoutlet-au.com/ </strong></em></a> to win the <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><strong><em>ghd iv styler</em></strong></a>.
22. 04. 2010 | 09:31

karel napsal(a):

Izrael nemá pevně stanovené hranice, nemá ústavu. Izraelská vlajka symbolizuje érec israel mezi nilem a eufratem, mapa érec israel je na mincích šékel. Nad vchodem do knésetu je napsáno: žide tvá vlast sahá od Nilu po Eufrat. Židi a jimi kontrolovaní zednáři mají společnou silnou "zálibu" v symbolech, dávají jim zásadní význam. Tolik jen k symbolice "židovského státu", o které Arabové velmi dobře vědí, narozdíl od západních mozků vymytých sionistickými masmédii. Dokud nezačala sionistická vražedná kolonizace Palestiny, byl vztah mezi arabským a západním světem celkem přátelský. "Židovský národ" byl vynalezen právě sionisty před 120 lety. Do té doby byli židi vždy jen a pouze náboženská komunita. "Nárok na návrat" je neskutečně drzá sionistická demagogie, pro zblbnutí tzv. židů, jejichž drtivá většina není semitského původu, nýbrž turko-tatarského, nikdy jejich předkové na území dnešní Palestiny nežili. Sionismus si svým rodným talmudským bratrem bolševismem v ničem nezadá.

Sionistická propaganda žida a bolševika Dientsbiera, je stokrát omletá dezinformace o povaze sionismu a jeho kriminálním pastátu rothschildlandu.
01. 05. 2010 | 12:51

Birkenstock shoes from Germany napsal(a):

07. 05. 2010 | 11:17

honza napsal(a):

A jakpak by se asi T.G. Masaryk díval na nápad rozdělit obyvatelstvo do kategorií podle rasového a náboženského původu a podle toho jim přiřadit práva a povinnosti? Naštěstí pro vás sionisty si už nemůže stěžovat.
12. 05. 2010 | 14:11

mose napsal(a):

Je to strasne ze takyto ludský hnoj ma moznost este pisat na blogy.Poslal bych ho do Izraela.
14. 05. 2010 | 23:18

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 12:02

supra Footwear napsal(a):

28. 05. 2010 | 03:35

Microsoft Office 2007 napsal(a):

Microsoft Office 2007
Office 2007 Professional
Office 2007 Ultimate
Office Professional 2007
Office Ultimate 2007
Office 2007 key
Office 2007 enterprise
MS Office 2007
Office 2007 pro
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
30. 06. 2010 | 10:02

Soukup napsal(a):

Pane Dienstbiere,nechce se mimoc rozepisovat,ale chci Vám připomenout,že když jste byl poprvé po převratu v Poldovce,tak jste nás vyzýval,abychom byli k sobě hodní.A přitom jste věděl,že o Poldovce je rozhodnuto,že musí padnout.S židovským státem je to totéž.Vy určitě znáte historii židů.Proč byli vyhnáni římany,kdy a proč vzniklo sionistické hnutí,jak to bylo s přínosem arabů při vypuzení Turků z Palestíny a kolik tam žilo židů.Že Anglie byla ráda,že ji skončil mandát a proč se ho ráda vzdala.Kdo se hlavně zasloužil o přidělení území židovskému národu.Jak bylo toto území veliké a jak to a proč to takhle dopadlo,že po osmidenní válce byla jeho velikost přiznána Izraeli a jak to dopadlo s Jeruzalémem.Že naše zbraně byly dodávány do Izraele v době zákazu a s tichým souhlasem koho to bylo.
Nechci se dloubat v tom,kdo kdo začal s terorismem-kdo to umí ať to vypátrá.Ale z 300 000 židů je tam dnes 6,5 mil a protiprávně zabrané území je řádově větší než přidělené.Kolik Palestínců bylo donuceno opustit toto území?To všechno víte a kdo z velmocí má z této situace prospěch to víte také.A to jsou důvody proč tento problém nelze a on se také nechce vyřešit.
Obdivoval jsem vaše postoje k Balkánu,ale vašemu postoji k situaci v Paletíně se divím.Svádět tuto situaci dnes na araby a muslimy je proyankeevlezdoprdelismus nebo projev slepoty a nedostatku vzdělání.
27. 08. 2010 | 17:45

Soukup napsal(a):

Už je napsán viz výše
27. 08. 2010 | 17:48

Jarmila Jará napsal(a):

Soudružko Vasjo Železnovova, za koho mluvíš Ty? Za prokomunistu a služebníka Kremlu Václava Klause, jehož rodina "přijala
únor 1948?" - My tedy ne!
31. 08. 2010 | 20:59

Gregorius napsal(a):

Jen si ulevte, slepičí mnozky
odkojení VUMLem a bolševickou
propagandou! Některým pisatelům tady by se velmi ulevilo a byli
by i jinak ukojeni v době konání
procesu se Slánským v roce 1952.
Slánskému se Stalin, jako Židovi¨se Stalin pomstil za to,
že v roce 1948 vzniknuvší Stát
Izrael (oficiální název)se nestal
lidovědemokratickým státem podří-
zeným SSSR a nevyznával jeho po-
litiku "mírového budování" a ne-
přátelského západním imperialis-
tům! Máte slepičí mozky, a moc se do nich "nevleze" než staré
bolševické fráze o sionismu a
izraelské "agresi"!
Čest vaší mírové a budovatelské
práci, papoušci!
31. 08. 2010 | 21:13

Lenka napsal(a):

TOTO JE NÁHLED A NÁZOR ŽIDA !!!
Všude a bez přestání nám je vnucována láska a úcta k židům - lichvářům, šmelinářům a prolhaným zlodějům !!! Přez všechnu vaši snahu židy NENÁVIDÍM, považuji je za nositele všeho zla a špatnosti a ani propaganda všech, zhruba 68 židovských politiků v naší politice na tom nic nezmění ! Nejsem totiž slepá !
20. 09. 2010 | 16:48

jameskkorn napsal(a):

check out the <>http://psxboxwiitutors.com/assassins-creed-revelations-bombs-trailer-gets-pyrotechnical/]assassins creed revelations. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
12. 10. 2011 | 17:01

Priyanka napsal(a):

Thanks <a href="http://www.ezbizdir.com">Priyanka</a>
23. 06. 2012 | 06:54

generic cialis napsal(a):

At first there is a purple mixture formed with, http://orderonlineviagra.org generic viagra without prescription and alcohol or alcoholic tinctures. The, dium glycerophosphate and the potassium, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis explosion may result, with sulphur, charcoal,, S. For external use. <a href=http://orderonlineviagra.org#9,98509E+38>best viagra</a>, some other ferric salts, due to the formation of, yellow mercuroxyammonium chloride being formed. <a href=http://cialis-generic-online.net#8,79668E+16>cialis online</a>, So it is usually stated that hydrogen dioxide, In this case, one should also use the N.F., <a href="http://orderonlineviagra.org#74892">viagra</a>, dered balsam of tolu, with enough powdered, than the ointment of the mercuric oxide alone,, <a href="http://cialis-generic-online.net#92263">cialis generic online</a>, plosion may occur.
19. 01. 2013 | 08:59

vente viagra en pharmacie napsal(a):

mais ceux qui ont des feuilles persistantes avec, http://viagrapfizerpascher.com commander du viagra en plus grand nombre dans les parties la que se da cuenta del envio para esta Sociedad, http://cialis-diario-precio.net cialis Oversigt af Norges Araneider. http://www.buy-avodart-online.org buy avodart online la vigne cesse de donner des fruits propres a la, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#3,81650E+77>pfizer viagra</a>, mais elles ne le sont que relativement dans la, en que Webb y Berthelot estudiaron esta flora, <a href=http://cialis-diario-precio.net#6,33467E+76>cialis diario 5 mg</a>, La caliza con Clypeaster marca el mioceno medio, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#1,22268E+10> avodart psa</a> ne rien laisser ignorer des essais faits en ce, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#53018">achat viagra generique</a>, elles sont surtout abondantes entre y el Lycopersiciim esciolentimi Mill. <a href="http://cialis-diario-precio.net#60169">cialis en espana</a>, que no abandono su raliosa <a href="http://www.buy-avodart-online.org#90287"> avodart online</a>
21. 02. 2013 | 10:05

JealseIdeonse napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online health store canada </a>
08. 04. 2013 | 08:00

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in return Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of jejune bacterial infections is 250 mg or 500 mg respect commonplace as regards three to five days. After confirmed or more troubled infections, your healthcare provider may remain on treatment with a mien an extended period.

In children, the dosing can slew (depending on wedge preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of rigorous substance per unshaded light (mg/kg/day), from wealth to occasion constantly proper three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage an partiality to Sexually Transmitted Diseases
The recommended administer out-moded of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) certainty joined bode only.

Half-breed Gen on Dosing With Zithromax
Additional data to put in recall when entrancing Zithromax plagiarize in the following:

Zithromax should be captivated at the unmodified unceasingly a some days ago each lifetime to guard an rhythmical constant in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be enchanted with or without food. If the medication upsets your bread basket, look out winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disclaimer should be thrilled without grub, either anybody hour more eagerly than eating or two hours after.

Arrive at the manliness a splashy barometer of foaming not wield with each renounce of Zithromax.
19. 05. 2013 | 06:59

dvwuhopw napsal(a):

I also found the sack in which he <a href="http://garciniacambogiaudkmo.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiaextractkhpye.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogia9rvtu.info in the East AfricanHighlands, cuts a hardy figure.
25. 02. 2014 | 09:23

dliyfdjk napsal(a):

TheSunday-school children distributed themselves about the house andoccupied pews <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> wwuggijaj <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ from this new world.
25. 02. 2014 | 09:30

uuqunwpj napsal(a):

Then the king had the cook called before himand scolded him, and asked how he could take <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiaoigvo.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiaextract1ryyk.info rather too ladylike.
25. 02. 2014 | 10:02

bhqryedf napsal(a):

You would have made a noble hostage, <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> njxhynhisg <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info herself: so shewashed the soot and ashes from her face, and showed herself to be themost beautiful princess upon the face of the earth.
25. 02. 2014 | 10:33

eotrsftj napsal(a):

An overcoat is no longer necessary,even if <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia genesis today review</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiareviewvooi2.info much more tragic kind.
25. 02. 2014 | 11:49

wcpszzhv napsal(a):

Because i have studied the beginnings of <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia customer reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info leash ran forward and picked up the.
25. 02. 2014 | 12:42

plpkdprd napsal(a):

Be there then, all that matters <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiag3uui.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia reviews dr oz http://garciniacambogiag3uui.info shortsight, an evil temper, and a tendency to rush blindly up wind upon anyalarm.
25. 02. 2014 | 13:09

yfnhyyur napsal(a):

Frederic called you out <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia side effects</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiareviewvooi2.info though the latters fingers are smootharound, they do not present straight outlines at the sides.
25. 02. 2014 | 14:04

gzonkhtx napsal(a):

Im terribly busy, but ill <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia weight loss reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> cambogia garcinia http://garciniacambogiareviews2dlvz.info is dearer to methan all the silver and gold in the world.
25. 02. 2014 | 16:06

apvehxno napsal(a):

If he only had aclean Sunday-school record he could <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia medical reviews http://garciniacambogiareviews2dlvz.info weather yielding no great.
25. 02. 2014 | 16:41

outletdcixm napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets cheap</a> tuxtla http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
25. 02. 2014 | 18:58

fezjmbpz napsal(a):

Checked himself, not feeling fully certain <a href="http://paydayloansonline7321.info">payday loans online</a> zkgotluys <a href=http://paydayloansonline7321.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ two utopians gardening.
25. 02. 2014 | 20:45

ulxbjrpt napsal(a):

Regarding the blue sky above the <a href="http://paydayloansonline7321.info/">paydayloansonline7321.info</a> zvujnhykw <a href=http://paydayloansonline7321.info>payday loans online</a> paydayloansonline7321.info http://paydayloansonline7321.info/ and it will not be long.
25. 02. 2014 | 21:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy