Půjčka MMF a národní zájmy

26. 01. 2012 | 18:23
Přečteno 2827 krát
Poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu jako zdroj na záchranu eurozóny vyvolala hodně emocí. Přitom jde o věcný zahraničně politický i ekonomický problém. V národním zájmu ČR je nepochybně odpovědný a věcný přístup, nikoliv pseudovlastenecké třeštění, které si z této kauzy dělá jen populistický fetiš.

null
null

ČR se tu zapojuje do diskusí, která odhalují nedostatečnost a mělkost v našich přístupech. Prosincový summit EU kromě půjčky pro MMF projednával také koncept mezivládní fiskální úmluvy (někdy chybně označovaná jako smlouva o fiskální unii). Jde o otázky strategického charakteru a proto je pochopitelné, že opozice nelibě nese když k nim má diskuse v ČR jen kabinetní a dokonce zákulisní rozměr. Ujasnit si národní zájem v znamená i říci si o patřičný politický mandát a nebát se i názorů veřejnosti. To se bohužel neděje.
Jasné je, že záchrana eurozóny je v českém zájmu, protože jsme s eurozonou úzce spojeni. Otázkou ovšem je co k této záchraně přispěje, kdo a jak by se na ní měl podílet a co jž je mrhání prostředky. Debata o uvolnění prostředků pro evropský záchranný systém a o krocích MMF proti destabilizaci eurozóny proto mohla být zajímavá. Místo odpovědí bohužel zůstaly spíše otazníky.
Konečné rozhodnutí vlády o půjčce má vyjadřovat diplomatickou sounáležitost s ostatními zeměmi EU, které se pro půjčku MMF rozhodly. Částka, pro kterou se vláda ČR rozhodla (1,5 mld eur, tj. 38 mld korun) je k celkovému objemu pomoci spíše symbolická. Původní požadavek na částku 3,5 mld eur (90 mld korun) byl jako nepřiměřený pokrácen. Ale i v tomto objemu jde o významnou částku a vláda tak přijala po krátkém váhání politickou odpovědnost za smysluplnost naší účasti na této půjčce a případné její důsledky.
Otázkou zůstává, zda tato půjčka, která není první a nejspíš ani poslední, pomůže v řešení ekonomické situace dluhem nejvíce zasažených zemí eurozony. Jak účelně budou tyto prostředky využity a zda očekávané uklidnění trhů nebude jen dočasné. Předchozí záchranné akce tohoto typu totiž dluhovou krizi v EU nezastavily a částka 1 mld eur zapůjčené MMF v roce 2009 za Mirka Topolánka se ještě nevrátila.
Je třeba ale rozlišit posilování kapacity evropského záchranného systému (to je problematický fond kam přispívají země eurozony) a půjčku globální instituci jakou je MMF. Faktem samozřejmě je, že MMF je stabilní instituce s vysokým ratingem, tudíž naše pohledávka u ní není bezprostředně ohrožena.
Pro naši půjčku MMF je důležitá okolnost, že vláda rozhodla o tom, že peníze půjdou z devizových rezerv ČNB. Nepůjde o čerpání rozpočtových prostředků, tudíž se půjčka nepromítne přímo do bilance veřejných příjmů a výdajů. Tyto prostředky budou jen staženy z depozit ČNB a budou figurovat jako naše aktiva u MMF (rozhodně nezvyšují dluh a vlastně se jen restrukturalizují státní aktiva).
Realizovat politické rozhodnutí vlády je na nezávislé ČNB. Její experti přitom podobně jako prezident Klaus vyslovili pochybnosti o ekonomické účelnosti této akce a mají tendenci devizové rezervy střežit. Není ale na ČNB aby hodnotila zahraniční politiku ČR. Ta je věcí vlády. A tak nakonec použití svých devizových rezerv v bankovní radě schválili. V ekonomickém uvažování ČNB hrál určitě roli slib, že český stát bude garantovat ztrátu z půjček MMF v jejich celkovém souhrnu 2,5 mld eur.
Realitou také je, že nová půjčka MMF odebere z devizových rezerv ČNB jen 5%. Koncem roku 2011 dosahovaly devizové rezervy hodnoty 40 mld US dolarů – pro srovnání v roce 2006 to bylo 31,5 mld US dolarů (ČNB tedy své rezervy i přes předchozí půjčky neustále kumuluje). Při vzniku ČR v roce 1993 tvořily devizové rezervy ČNB jen 3,9 mld US dolarů (k devizové pozici státu šlo ovšem ještě přičít devizové rezervy tehdy ještě státního bankovního sektoru).
Praktickým aspektem této operace je, že má samozřejmě i své náklady. Jde o výše zmiňovaný rozdíl v úročení devizových depozit ČNB a zvláštních práv čerpání MMF. Tento rozdíl by nepochybně musel ČNB hradit český stát (hrubým propočtem cca 1 mld korun ročně). Veřejnost také nebyla seznámena s dalšími podmínkami půjčky, zejm. s její reálnou návratností. Toto by měla vláda neprodleně napravit. Aktiva u MMF jistě nejsou ohrožená, ovšem jde o zdroje, které pro nás nebudou v případě potřeby okamžitě disponibilní.
Celkově lze říci bez zbytečné hysterie a silných slov, že krok vlády dává na jednu misku vah prestiž ČR v evropských kruzích a druhou misku vah přesun části zdrojů do formy hůře disponibilní a hůře úročené. Co je v této věci spíše národním zájmem lze posoudit bez zbytečné animozity. Tohle prostě není problém, který by vyžadoval plebiscity či bouřící náměstí. Může nás ale naučit přemýšlet o těchto otázkách ve věcných souvislostech.
Debata, která nás ještě čeká k návrhu evropské úmluvy o fiskální kázni bude totiž s ohledem na roli podpisu prezidenta i diskusi o její ústavnosti mnohem složitější. Přitom půjde o otázky pro budoucnost ČR i další perspektivy evropské intergace mnohem závažnější. Zvykejme si tedy, že i to je naší národní odpovědností, před kterou nemá cenu strkat hlavu do písku.

Publikováno 26. ledna 2012 na www.vasevec.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

schizofrenie na pochodu napsal(a):

tohle neokecáte.
26. 01. 2012 | 18:34

ghándí napsal(a):

soudruhu dolejši,
pokud píšete, že záchrana eurozony je v zájmu čr, z jakých analýz, výpočtů popřípadě odhadů nákladů na záchranu eurozony nebo rozpad eurozony při tom vycházíte?
26. 01. 2012 | 18:37

Pamela Bárnsová napsal(a):

a co až nebude kde brát?
Černá díra čím víc dostává, tím víc bere. Zeptejte se astronomů.
26. 01. 2012 | 18:39

HH napsal(a):

Zdá se, že váš soudruh předseda to vidí jinak.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/kscm-vlada-pujckou-zradila-obcany/
26. 01. 2012 | 18:40

donal napsal(a):

jsem zdešen že si nekdo dovolí vyhodit 38 miliard které mu nepatří a jsem pobouřen názory které to obhajují že si vubec nekdo dovolí obhajovat vyhazování penez danových poplatníku do kanálu dluhopisů bankrotujících zemí
26. 01. 2012 | 18:46

Admirál napsal(a):

Jedna z důležitých otázek je, co je vlastně MMF, kdo ho fakticky řídí jakou má za sebou historii a zda je dobře řešit problémy jeho prostřednictvím.
26. 01. 2012 | 18:54

Tunel napsal(a):

Sanace dluhu dalším dluhem zadluženého, který se na to ještě více zadluží.
Proč "ekonomové" používají tolik slov?
26. 01. 2012 | 19:09

ghándí napsal(a):

admirál,
mmf je mezinárodní organizace s vlastní strukturou a řídícíma orgánama, která vznikla po druhý sv válce a stará se o měnovou stabilitu hlavních aktérů mezinárodního obchodu. o tom, kdo vede mmf ,rozhoduje dohoda členských států. po válce státy pochopily, že je nutný zliberalizovat mezinárodní obchod a vytvořili k tomu tři instituce. WTO (GATT), IMF a světovou banku.
26. 01. 2012 | 19:10

donal napsal(a):

ghándí
to je jen polovina pravdy MMF vznikl hlavně kvuli Bretwoodskému zlatému systému aby hlídal smenné kurzy po roce 1971 MMF ztratil svou hlavní práci a smysl
26. 01. 2012 | 19:13

ghándí napsal(a):

donal,
já si myslim, že liberalizace mezinárodního obchodu je stále tvrdý oříšek. nedokážu posoudit nakolik je dneska MMF potřebný nebo ne. v každém, případě, když vznikalo euro, měli hlasitě řvát, proboha, co to děláte za hovadinu. to bych čekal od MMF. euro je naprosto škodlivá věc, pro evropskou i světovou ekonomiku. to, že neska MMF euro zachranuje, ukazuje, že udělali kozla zahradníkem.
26. 01. 2012 | 19:23

exot napsal(a):

Nemám asi správné investorské vlohy. Já být investórem, tak by mě podobná trasakce uklidnila asi stejně, jako kdyby MMF založil pan producent Pomeje.
Jestli to zafunguje, začnu s těma investorskýma naivkama sám hrát na burze.
26. 01. 2012 | 19:24

Béda napsal(a):

p.Dolejší,

proč zde nepublikujete takovéto články? Proč oprašujete něco, co je udržováno při životě pouze kosmeticky? Co ve skutečnosti na podstatě celé věci změní nějaká půjčka anebo nepůjčka MMF?

"Kapitál - 6. díl: Proč musí být globální kapitalismus nahrazen?

Závěrečný díl seriálu, který dohromady tvoří jednu kapitolu z připravované knihy autora. (celý článek je zveřejněn na uvedeném odkazu na konci)

Můžeme konstatovat, že výsledky vykořisťování (neplacení části živé práce), okrádání, šizení, a mnoha dalších forem přerozdělování výsledků práce se projevují jak v ziscích soukromých kapitalistů, tak v ziscích veřejnoprávních institucí. Neplatí to ovšem tak jednoznačně, v jejich vztazích ke společnosti jsou zcela zásadní rozdíly:

Tak především, kapitalistická ekonomika je semeništěm velké korupce. Může si to dovolit, protože na to má prostředky. Velké peníze. Zpravidla prostřednictvím nadsazených cen dodávek umožněných libovůli „upláceného“ oprávněného funkcionáře nebo úředníka veřejné správy dosahuje mimořádných zisků, které pak přirozeně stáhne do svého osobního majetku. Tak získává zdroje na nezbytné úplatky, bez nichž by takové zakázky a za takových výhodných podmínek nezískal...

Rozdíly je také možno vidět v různých ekonomických výsledcích umístění soukromého a společenského kapitálu v oblasti řady základních služeb. Evropské státy tak dnes více méně bezplatně zabezpečují pro své občany zdravotnictví, školství, sociální péči či vnitřní bezpečnost. Tedy činnosti, kde nevznikají žádné zisky, což ovšem neplatí pro soukromé podniky zabezpečující tytéž nebo obdobné služby, přičemž pro ně naopak jde výhradně o ziskové podnikání. To je i další podpůrný argument pro tvrzení, že kapitál sám o sobě netvoří novou hodnotu. Protože jinak by přece takový dvojí výstup rozdílný jen podle právní formy daných organizací nebyl možný

Dalším byť doplňujícím i když morálně vysoce závažným závěrem je také fakt, že v socialistické zemi, tedy třeba v našem bývalém Československu nebylo k dosahování zisků využíváno zahraničního vykořisťování a okrádání občanů druhých zemí. Stát totiž z principu neznal umisťování produkčního kapitálu v cizích zemích, ani nevyužíval laciné imigrace k náhradě nebo doplňování domácí práce.

Zásadním politicko-ekonomických rozdílem ovšem je, že zisky veřejnoprávních institucí se zpětně zejména formou rozpočtových výdajů a přerozdělení vrací do rukou vlastní společnosti, domácích občanů, tedy oněch pracujících ze středních tříd. Není proto stejným společenským hříšníkem jako kapitalismus.

Jistě to nemusí být vždy děláno spravedlivě, může to být do určité míry také zneužíváno, deformováno či rozkradeno (bohužel v kapitalistickém státě se to, jak vidíme, děje takřka denně), ale v principu to tak je a např. v dobách minulého režimu se to také velmi výrazně projevilo soustavným růstem hodnoty národního (domácího) majetku, který v daném období 1948 až 1989 vzrostl ve fyzickém vyjádření 7 až 8 krát. Takové přírůstky ovšem v kapitalismu končí nenávratně v rukou bohatých kapitalistů – jednotlivců, a tato situace je také hlavní příčinou narůstající diferenciace (rozevíráním příjmových, majetkových a sociálních nůžek) mezi bohatými a chudými, hlavní příčinou narůstající sociální nespravedlnosti a chudnutí převážné části populace. Současně to třeba v našich poměrech znamená, že 8 až 9 desetin zisků získaných okrádáním převážně domácích občanů se odesílá do zahraničí. Na tom nic nemění ani to, že tyto mohou být zčásti reinvestovány do přírůstků kapitálu, tedy produkčních, obchodních nebo bankovních subjektů v České republice, protože ty se pak stávají jen zdrojem nových a nových zisků, dalšího vykořisťování a okrádání našich lidí.
26. 01. 2012 | 19:35

Béda napsal(a):

Ze všech uváděných důvodů plyne závěr, že teoreticky i prakticky hlavním rozlišovacím kriteriem mezi socialismem (různých typů) a kapitalismem (různých typů) je konkrétní podíl kapitálu (majetku) v domácím veřejnoprávním vlastnictví. Možná zjednodušeně řečeno pak platí, že pokud převažuje, respektive v míře v jaké veřejnoprávní vlastnictví převažuje nad soukromokapitalistickým (domácím a hlavně zahraničním), potud lze mluvit v dané zemi o určité formě a míře socialismu.

Jak se v dnešním zglobalizovaném světě vytváří a množí kapitál?
Odpověď poskytne rámcový přehled, z něhož vyplyne, jak se zejména v dnešním zglobalizovaném světě vytváří a množí peníze, kapitály, bohatství a tedy i ekonomická a politická moc kapitalistů a jejich klanů. Nejlépe to lze ilustrovat na americkém dolaru, který ovládá nejen ekonomiku USA, ale je navíc ještě pořád hlavní rezervní měnou světa s podílem až okolo 60 %. Je to sice velmi schematické, ale přitom realistické. Nejde tedy o žádnou hypotézu.

V prvé základní fázi vystupuje jako producent peněz jejich emitent - americký FED (Federální rezervní systém) - vlastněný několika málo soukromými superboháči – plutokraty. Ten vyrábí (vydává) kliknutím počitače miliardy, desetimiliardy až stamiliardy USD, které současně na příslušný úrok zapůjčuje. Především za ně „kupuje“ státní dluhopisy vydávané vládou USA, která se takto u ní zadlužuje. Za druhé je obdobně půjčuje velkým investičním a komerčním bankám ve Spojených státech i v zahraničí (navíc i MMF, basilejské Bance pro mezinárodní platy či emisním bankám řady států.). Na nákupy akcií a jiných cenných papírů, nemovitostí a realit, celých podniků, jakož i na jejich budování v zahraničí. Tak se dostávají do celosvětového oběhu. Vláda pak za ně financuje rozpočtové schodky a banky je dále půjčují a zadlužují tak svoje klientské státy, hospodářské organizace a samozřejmě také obyvatelstvo.

Jak je vidět, jde o peníze vyrobené z ničeho, ale fázově proměňované v nesmírné věcné a mocenské fyzické hodnoty majetkově centralizované u zmíněných emitentů. Neboť dlužníci jsou povinni pravidelně splácet původní jistinu zvyšovanou o úroky. Zpravidla se stejně vytlouká jen klín klínem a splátky i výnos úroků tak soustavně rostou, což potvrzuje především současný stav světových financí, především státních dluhů převážné části zemí. Bankám se tak obnovuje výše disponibilních peněžních zdrojů pro další a další úvěrování a hlavně rostou jejich zisky, z nichž zřejmě největší podíl zinkasuje FED a jeho majitelé. V rámci toho platí, že případné nízké úroky účtované Fedem jsou bohatě kompenzovány mnohem vyššími úroky účtovanými na druhém stupni příslušnými komerčními a investičními bankami...

Celý článek viz http://www.outsidermedia.cz/Kapital-6-dil-Proc-musi-byt-globalni-kapitalismus-nahrazen-1.aspx
26. 01. 2012 | 19:35

jiridolejs napsal(a):

vykřikovat dnes v této věci tak či tak (Ano, ano - ne, ne) by bylo neodpovědné, nyná nejd eo to dělat na EU dlouhý nos ani poslušně salutovat - to není schizofrenie že se volá po debatě.
a) těšit se na bankrot v eurozoně může jedině blázen (to bychom přišli o víc než o nějakých 38 miliard korun) - ovšem těch 150-200 mld eur na předlužení jen získává čas. To je smutná pravda
b) také souhlas ČNB s rozhodnutí vlády je jen podmíněný - jde m.j. o garanci vlády nejen za rozdíl ve výnosu ze státních aktiv, ale i hypotetický případ že by MMF nemhl plnit vůči ČR své závazky
c) kritika KSČM se soustřeďuje na fakt, že se rozhodovalo kabinetním způsobem, za zády občanů a bez vyjasnění klíčových podmínek. Zákon o půjčce teprve do parlamentu přijde a dosud nejsou uzavřeny ani okolnosti půjčky z roku 2009.
26. 01. 2012 | 19:41

AjAj napsal(a):

Bédo, a co navrhuje ten F. Nevařil jako řešení současné krize eurozóny ? že kapitál je kapitál, to zhruba víme, ale co včil abychom se nemuseli jít za pár let pást ?
26. 01. 2012 | 19:53

český maloměšťák napsal(a):

Jiří Dolejš
Predikovat vývoj - tedy jak bude záchranný fond použit, jaká bude role IMF, ECB...je složité. K tomu máme skutečně málo informací.
Ale právě tam by měli politici ukázat, že nejsou jenom poťovými demagogy, ale skutečnými formulátory nějakého rozumného rámce.
Lumpenpravice to zjednodušuje na pomoc chudých Čechů, Moravanů a Slezanů...bohatým a rozežraným Řekům. Jak jednoduché.
Lumpenlevice zase věc redukuje na fiskální stimulaci poptávky.

No - já si myslím, že příčinou neutěšeného stavu je právě vláda lumpenpravice a lumpenlevice. Kteří jak bratři v triku nezaváhají. pokud se dostanou ke korýtkům, aby si urvali , co prostřený stůl dá. Jedni si kupují přízeň obchodně - finanční lobby, druzí přízeň hlavní masy voličů - těch ostatních.
Kompromisní řešení tak neexistuje.
Je nutný nový leitmotiv.
Pravice má pravdu, když klade hlavní důraz na ekonomický výkon - je ale vždy zaháčkovaná tam, kde se rýsuje největší profit z alokace kapitálu - bez ohledu na konsekvence pro společnost, pro domácí fiskální organismus /vývoz zaměstnanosti, dovoz nezaměstnanosti, daňové ráje.../.
Bohužel si někdy myslím, že i levicoví politici hledají cesty, jak v tomto rámci proplout - možná až na ty daňové ráje. Protože fiskální stimulace bez změn v obchodní politice jednotné Evropy, bez změn v posílení kontrolních mechanismů demokratického systému, bez vypořádání se s lobbyistickými skupinami, bez tvrdých opatření proti subjektům využívajících paradoxu fér vedeného konkurenčního boje /např. právě ty daňové ráje/...bez uskutečňování takových vizí...může se skutečně ukázat, že jde o slepou uličku.

Ale znovu - těžko předvídat. Už jen to, jestli se Evropě podaří nalézt skutečně rozumnou řeč se Spojenými Státy ...nejen taková hloupá - a jak se ukazuje i kontraproduktivní gesta jako bylo vyhlášení ropného embarga vůči Íránu, pak zase jeho odložení a nyní údiv - že to bude Írán, který přestane dodávat ropu do Evropy....už jen nalezení nové - ve smyslu kvality - transatlantické vazby - je těžké předvídat.
Američtí republikáni jsou totiž z valné většiny zaháčkováni až po uši.
Mimochodem někteří z nich nejen kapitálovými investicemi, ale i jako příjemci dotací . Což je morbidně paradoxní.
26. 01. 2012 | 19:55

Béda napsal(a):

AjAj,

nevím. Je to první článek, který jsem od něj četl. Na OM je jich celá série. Toto je šestý díl. Třeba se v nich ukrývá odpověď na vaši otázku.
26. 01. 2012 | 19:56

Kanalnik napsal(a):

tahle vlada nediskutuje a hotovo; diky tomu jsou rozsirene euroskepticke Klausovy zkazky, protoze neni nikdo, kdo by objasnil a potvrdil ci vyvratil ruzne domnenky a teorie

...tedy presne podle Klausova scenare, slaby premier se boji vec otevrit a tak radeji sklapne podpadky a vysolicha to tak, aby si nerozhazel Klausovo milosrdne srdce a zaroven nebyl za uplneho slabocha...

aktivita doma 0, aktivita v reseni krize EU 0

tohle je vladnuti na urovni horni-dolni
26. 01. 2012 | 20:04

hovorka11 napsal(a):

EU po natištění 16 biliónů falešných dolarů (objeveno u FEDu někdy v červnu) stejně krachne i s američany. Z toho už není po tištění gigantické sumy dolarů úniku.
Dobrá správa:
Banky loni v ČR navýšily zisk na 40 biliónů dolarů hlavně z dvojnásobných poplatků za "služby a produktové balíčky".
Zpráva v Hospodářských novinách dnes.

Takže opět potvrzeno:
!!! Čím větší úpadek výroby, tím větší ziskovost bank !!!

Závěr: Je naprosto jedno, jestli půjčíme nebo ne. Maximálně maličko oddalujeme nebo přibližujeme krach systému zlodějin samovyvolených, kteří nám to přeúčtují.
26. 01. 2012 | 20:09

hovorka11 napsal(a):

hovorka11:
Opravuji
Banky loni v ČR navýšily zisk na 40 biliónů korun hlavně z dvojnásobných poplatků za "služby a produktové balíčky".
Zpráva v Hospodářských novinách dnes.
26. 01. 2012 | 20:12

Béda napsal(a):

hovorka,

asi špatný přetisk. Řekl bych že jde o 40 miliard.
26. 01. 2012 | 20:14

ghándí napsal(a):

pane dolejši,
víte o tom, že bankrot je nejlevnější a nejrychleší způsob řešení platební neschopnosti dlužníka už desítky let? nejlevnější a nejrychlejší. takže prosím nepapouškujte po bankeřích a finančnících,kterým hoří koudel u zádele, že bankroty jejich institucí by znamenaly teměř obrácení rotace zeměkoule a je nutné je z peněz danových poplatníků zachránit. protože to není pravda. co se týká samotných států, tak pokud by proběhl bankrot řecka ve chvíli , kdy si řecko už nedokázalo na trhu pujčit a tudíž splácet svuj dluh, to jest před rokem, tak by to všem evropským danovým poplatníkům ušetřilo 250 miliard eur, které se vylily do hajzlu na udržení řecka v eurozoně. a to zrovna není málo peněz. je to velice prosté, euro přináší více ztrát než benefitů. a vždycky bude. fiskální unie a další federalizace je blud, pro který nejsou v evropě ochotní občané.
26. 01. 2012 | 20:25

ghándí napsal(a):

dutá hlava hovorka11,
mezi krizí eura a tištěním dolaru není souvislost. EU ma svojí nezávislou centrální banku.
26. 01. 2012 | 20:28

český maloměšťák napsal(a):

ad ghándí a jeho zmatené glosy
Americkým daňovým poplatníkům dosud nebyla splacena ze záchranného balíku částka cca ve výši 175 mlrd. USD. A větší část asi splacena nebude /i když - AIG je stále nevyzpytatelná...a letadal se začínají docela dobře prodávat..../.
US ekonomika se ale odrazila ode dna. Long term nezaměstnanost je sice stále velmi vysoká a poslední návrh dohody mezi vládou a velkými bankami ohledně nefér podnikání při foreclosures některým institucím nevyhovuje....také diskurz ve vztahu k Číně je na mrtvém bodě...ale asi největším nebezpečím pro celosvětovou ekonomiku je dnes Evropa.

Pokud nesjte schopen pochopit, či alespoň vnímat toto - tak jste fakt zoufalec.

Mimochodem - poslední rozhodnutí japonské vlády o znárodnění společnosti, která mj. provozuje Fukušimu ?
Taky byste tu společnost nechal zbankrotovat ?
Jako nejlepší řešení....????
26. 01. 2012 | 20:36

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
Víte vy vůbec co to je- bankrot státu ?
Co to znamená - historicky ?

Mimochodem - pokud se pohnou trhy výrazně směrem dolů - víte co by to znamenalo ve vztahu k desetimilionům důchodců ? Víte jaká by to byla smršť - od bank, přes podílové fondy...až po státní obligace ?
Co pak ?
Víte jaké pak budou dodatečné náklady ?
Máte to vůbec aspoň hrubě odhadnuto ?
Nebo jen tak střílíte ty svoje kydy....
26. 01. 2012 | 20:39

AjAj napsal(a):

ghándí, nejlevnější terapie je smrt - víte co ušetříte na doktorech, proti tomu je jednorázový výdaj na hrobníka vlastně ekonomické řešení.
26. 01. 2012 | 20:55

ghándí napsal(a):

český maloměšták,
já si dovedu představit, jaká by to byla smršt. ale vy ne. proto opakujete ty blbosti po lidech jako je jirka soros a spol.
26. 01. 2012 | 20:55

ghándí napsal(a):

český maloměšták,
vaše velice jednoduchá hlava není schopná pochopit, že záchrana bank a pojištoven měla své astronomické náklady a bude znamenat přibližně desetiletou stagnaci. bankroty se všemi důsledky a i s dominovým efektem by vyšly mnohem levněji. jste malý blboučký vystrašený hlupák, velice dobrý materiál pro podvodníky všeho druhu. vam stačilo říct, že se musí zachranovat, jinak přijde armagedon.
26. 01. 2012 | 21:00

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
Největším štěstím pro lidstvo je to, že takoví jako vy namají žádnou moc.

Hezký večer plný přemýšlení nad svou ubohostí přeji.
26. 01. 2012 | 21:02

ghándí napsal(a):

český maloměsták,
jen platte za záchranu bank a eura. já bohužel musim s váma. ¨vy si v blbosti libujete.
26. 01. 2012 | 21:05

Béda napsal(a):

ghándí,

že se vměšuji do vaše učené disputace. Dilema bylo v podstatě toto:

- okamžitý dominový kolaps celého řetězce s nedozírnými následky, možná s velkou válkou, hladomory, revolucemi, občanskýma válkama...
- odložený řetězový kolaps celého řetězce s nedozírnými důsledky, možná .....

Třetí možnost - odepsání (restrukturalizace dluhu) změna základního nastavení celého systému a restart nikdo nechtěl připustit.
26. 01. 2012 | 21:09

ghándí napsal(a):

béda,
když už se vyměšujete, tak mi prosím vysvětlete, kde a jak jste přišel na to, že bankroty bank vyvolají nedozírný dominový kolaps celého řetězce s nedozírnými následky, možná s velkou válkou, hladomory, revolucemi, občanskýma válkama. protože já to považuju za pitomost první kategorie. ale možná , že víte něco, co já nevím, tak tady dejde k dobru vaše racionální argumenty. děkuji. a jenom mi prosím vás nepište, že vám to jirka soros říkal. já vím, že to říkal.
26. 01. 2012 | 21:14

jiridolejs napsal(a):

1) béďa - pana F.N. jako bývalého poradce L. Štrougala znám a i v jeho 85 letech jsou jeho teoretická zamyšlení určitě zajímavá. Problém je že bomba tiká a po nás se chtějí praktické kroky - je to otázka zvládnutí vztahu teorie - strategie a taktiky
2) každý příznivec systémové alterantivy by měl brát jako klíčovou vaši variantu číslo tři - problém je že tu usí být globální autorita (síla) která takové změny prosadí a samozřejmě ta nejzákladnější shoda na jeho parametrech. A tohle je ještě dlouhá cesta.
P.S představa levného bankrotu by se dala vzít pokud by se týkala jenom jedné malé země jako je řecko a toho že ji prostě hodíme na tvrdo přes palubu, ale problém se dotýká EU, což je druhá největší ekonomika světa (po USA a před Čínou a Japonskem). I proto se v prosinci lo%nského roku nabídlo dokonce i Rusko že na tento účel MMF půjčí.
26. 01. 2012 | 21:21

sinus napsal(a):

Zdálo by se to jednoduché stát se naučí zdaňovat a přerozdělovat peníze (část z daní) a je klid.Jenže když by měl přes tisíe a tisíce daňových poplatníků odhadnout koho vyšší daň zabrzdí nebo položí a v jakém počtu podobných-neodhadne ani změnu nezaměstnanosti ani růst HDP.Obdobně přesně totéž u rozdělování peněz investorům.Stát není schopen mít simulátor chování jednotlivých subjektů jeho ekonomického zájmu.Navíc 4-fázový kaptalistický nevyhnutelný periodický cyklus hospodářsdtví má v každé fázi jiné tempo změby i její znaménko-kladné či záporné každého ekonomického parametru.Kdyby byly jen ty dva(a jejich o dost více) -pak by za v průměru 5 let kapitalistický stát musel zdanit a přerozdělit peníze s ohledem na řízení tendencí minimálně 2x 4= 8 -hledisky ve 4 intervalech.Takovou pružnost a kapacitu nemá stát.Ve vyspělých zemích mu pomáhají placené výzkumné agentury,ale jen údaji,které firmy dají k dispozici.Silným konkurentem státu ve znalosti situace jsou banky,pokud by se spojily:z vkladů a výběrů mohou mnoho usoudit z finanční stránky věci,ne však o vlastních paramtrech výrobců nefinančních,kterých je řada (někdy u úvěrů leccos vyplave na povrch pro důvěru a jistotu úvěrářů).Ty nezná nikdo,ani banky ani vlády,a jsou dynamikou celku.Jeho mnoha proměnnými v čase.Řádově pro celek do milionů.A my jsme u toho,proč z této beznaděje agnostik sklouzává k liberalismu a socialista k náhradě znalostí nedosažitelných-dosažitelnnými-direktivními směrnicemi státu nebo státními investicemi a zásahy pod jeho kontrolou.Jen kolektivní zodpovědnost u daní,kolektivní rozhodování u dotací a kolektivní kontrola tunelů by to mohly časem někde řešit.Ale to už je zase náběh k socialismu.Zespolečenštění.Jak na to? Banky jsou jen částečným konkurentem státu jak vidno.Tak všemohoucí zase nejsou.
Matematická ekonomie vymýšlí stále sofistikovanější síta na filtraci potřebných řídicích informací z jejich velikého množství a prognózy z nich,leč dosud málo účinné.To je to,že tát nemůže zajímat jen aktivita ekonomických géniů,ale součet všech aktivit,včetně těch nejhorších a ejslabších.Součet a maximum jsou dvě hluboce rozdílné veličiny.
26. 01. 2012 | 21:30

ghándí napsal(a):

jiridolejs,
bankroty se nedělí na levné a drahé. bankrot je prostě jediné řešení problemu platební neschopnosti, které je smysluplné. které zakládá možnost dalšího vývoje a existence dlužníka i věřitele a jejich realně možné vypořádání.. bankrot nelze obejít. neexistuje "zdroje jsou". to jsou všechno jenom účetní podvody a kouzla s tištěním peněz. všechno, co dělají západní vlády, je dražší a horší než ty bankroty. a doplatí na to občané.
26. 01. 2012 | 21:32

sinus napsal(a):

oprava výše na :"Navíc 4-fázový kapitalistický nevyhnutelný periodický cyklus hospodářství má v každé fázi jiné tempo změny i její "
"parametrech výrobců" , "dosažitelnými"
26. 01. 2012 | 21:34

exot napsal(a):

bédo
Ta Vaše třetí možnost by v podstatě znamenala odevzdání evropských a amerických bank do rukou Číny. To je přeci lepší ta válka,však-li maloměšťáku.?
Ale já jsem jenom ekonom amatér a každý ekonom od fochu mě jistě vyvede z omylu.
26. 01. 2012 | 21:34

sinus napsal(a):

oprava výše na :"že stát nemůže zajímat jen aktivita ekonomických géniů,ale součet všech aktivit,včetně těch nejhorších a nejslabších"
26. 01. 2012 | 21:38

Admirál napsal(a):

jiridolejs - systémové alternativy jsou pěkné ale podle mne platí, co napsal Béda:

" - okamžitý dominový kolaps celého řetězce s nedozírnými následky, možná s velkou válkou, hladomory, revolucemi, občanskýma válkama...
- odložený řetězový kolaps celého řetězce s nedozírnými důsledky, možná .....

Třetí možnost - odepsání (restrukturalizace dluhu) změna základního nastavení celého systému a restart nikdo nechtěl připustit."

Tčetí možnost škrtám, protože hráči v této hře nejsou schopni hrát systémově, oni hrají "černého Petra", oni mluví globálně, evropsky, ale hrají pouze černého Petra.
26. 01. 2012 | 21:44

AjAj napsal(a):

člověku ghándí s mentalitou hrobníka (vzpomínáte na toho z filmu Limonádový Joe, jak se radoval z každé mrtvoly ?) popř. pracovníka jatek je těžké vysvětlovat něco o možnostech neofenzivní terapie.
26. 01. 2012 | 22:12

ghándí napsal(a):

admirál,
to co napsal béda, je kolosální nesmysl. učelově rozšířená pověra mezi lidmy bez jakehokoliv racionálního podkladu. vize o totálním ekonomikcém zhroucení celeho světa je další poudačka báby futeř pro blbé po poudačkách o ptačích a okurkových chřikách, které vyhladí lidstvo nebo o globálním otelování. které udělá totéž.. scénář se vždycky trochu pozmění, ale podstata zůstává stejná. zblbnout a vystrašit. aby lidi platili. jednou za vakcíny , které nikdo nechce, podruhé za fotoelekřinu a potřetí aby zachranovali banky, které si leta mastily kapsy a nakupovaly toxický dluhopisy.
26. 01. 2012 | 22:13

ghándí napsal(a):

ajaj,
jsem hrobník, protože prosazuju nejlevnější a nejrychleší řešení krize? dle vašeho polomozku asi jo.
26. 01. 2012 | 22:16

český maloměšťák napsal(a):

Jeden z guruů kapitalismu volné soutěže a odpůrce regulací :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1996908/greenspanovo-zamysleni-nad-kapitalismem.html

"...Skutečné antikapitalistické ladění se podle Greenspana objevuje zejména tam, kde je zaměňován „kamarádský“ či „příbuzenský“ kapitalismus s volným trhem. Typickým rysem je podle Greenspana výměna politické podpory za upřednostňování určitých osob nebo firem. „To ale jsme ale od kapitalismu v korupci,“ říká bývalý šéf Fedu..".

"...Jak ale ukázala krize, i sama praktická podoba dnešního kapitalismu potřebuje inovaci. Podle Greenspana zejména pro zoufalou míru, s jakou bankéři jako dosavadní pilíř kapitalistické stability a konzervatismu prohazardovali kapitálové polštáře (jako dosavadní rezervy přebytků kapitalismu) a přiblížili finanční krizi. „Víme tedy, že potřebujeme navýšit kapitál regulace,“ přiznává Greenspan, avšak s obavou, že v bezpočtu návrhů na zlepšení dnes existující podoby kapitalismu bude jen velmi málo moudrých…"
26. 01. 2012 | 22:40

ijn napsal(a):

V jiných státech po zlodějích pátrají, v ČR si je sami zvolíme! ČR Echt Wunder Land! A 5x po sobě!
26. 01. 2012 | 23:01

exot napsal(a):

maloměšťák
Co já si pamatuju, tak přes regulaci byli vždycky machři komunusti. Rozumím vám dobře?
26. 01. 2012 | 23:05

honolulu napsal(a):

Vyhazujete penize oknem. Nedostanete nic zpet. Jste dojna krava Evropy. Budete mit stale vetsi bidu. Dobre vam tak, vy naivni deti.
26. 01. 2012 | 23:40

divnynarod napsal(a):

Jestliže mnoho občanů nevidí možnost zásadní změny v rámci stávajícího systému, proč ji nehledají v podobě systému nového, kvalitativně lepšího? To je složitá otázka a zde se pokusím ukázat jen jednu z příčin, proč tomu tak dosud není.
Většina veřejnosti i levicových intelektuálů si neumí představit jinou alternativu ke stávajícímu kapitalistickému systému než nějakou formu centralizované moci a plánované ekonomiky. Ale to jsme zde již měli a vracet se k tomuto neefektivnímu systému přece jen většina lidí nechce. Systémově alternativní myšlení se tak ocitá v pasti, v níž je současný kapitalistický systém sice nepřijatelný, ale systém zdánlivě alternativní rovněž. Problém je o to obtížnější, že minulý režim, sám sebe nazývající socialistickým, byl vnitřně podstatně spřízněn se současným systémem. Tato nová vize proto musí být radikálně demokratická, a to jak ve své politické, tak i ve své ekonomické části. Jen za takovou vizi budou občané ochotni bojovat. Jen ona jim totiž může dát naději.
26. 01. 2012 | 23:44

Viola napsal(a):

A vy že jste komunista a ekonom k tomu.

Je dost divné, jak se makroekonomika liší od mikroekonomiky. Jestliže mám dluhy, tak zároveň nemohu šetřit, ale hledím splatit dluh, aby mě exekutoři nesebrali dům. Mi ta žádost o půjčku připadá jako by říkali: "pojedeme z kopce, pojeďte s námi, bude veselo." No a my chceme být veselí, jako ti hudebníci na Titaniku. A že komunista chce dotovat nepřítele číslo jedna - bankovní průmysl...
26. 01. 2012 | 23:59

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Já žasnu, zde se neustále producírují a vzájemně trumfují ekonomičtí experti špičkových kvalit a vláda nic. Kalousek nic. NERV nic. Pane Dolejš, tak udělějte trucpodnik k NERVU, pozvěte pana Bedu a pana malom욍áka do rodné strany(pokud tam už nejsou) zpečeťte všechno požehnáním soudruha Štrougala a národ vám s radostí svěří moc, na kterou vaše rodná strana tak dlouho a trpělivě čeká. Pak proběhne velké znárodnění, měnová reforma, vybudování pracovních táborů, několik politických monstrprocesů, hledání nepřítele ve vlastních řadách atd., však to znáte lépe, než já. Já tomu uniknu, na mne už nemáte, pokud nestihnu na stará kolena utéct, jak neustále radí Honolulu, zakoupím zásobu slivovice a všechno naráz vypiju až do samovznícení. Možná budu i slavnej. Takovej sekáč jako Mašínové nejsem. Bohužel!
27. 01. 2012 | 06:34

mirekP napsal(a):

Každé oddalování bankrotu předlužených zemí bude jen dražší a dražší a celou Evropu bude dál táhnout do delšího období stagnace.
To, co se děje nyní není záchrana Eurozóny, ale záchrana nadnárodních bank, ty země to stejně neustojí, výhled do budoucna nevěští žádnné oddlužení, ale max. tak zpomalení nárůstu dluhů. Ale dluh roste dál a dál, naše země je v tom zářným příkladem.
Tanečky okolo pouze získávají čas před nadcházejícími volbami současným socialistům.
27. 01. 2012 | 06:35

Zdeněk napsal(a):

V případě půjčky MMF se obávám, že odborníci z ČNB mají problém, kde sehnat vládou schválenou částku, jelikož devizové rezervy v průběhu času dopadly jako zlatý poklad. Takže si na pomoc MMF opět půjčíme.
Za normálních okolností je půjčovat zadluženému vlastní prostředky téměř stejně krátkozraké, jako půjčovat si peníze za účelem další půjčky, zvláště, když návratnost se blíží pohledávkám bývalé ČSSR vůči SSSR a dalším zemím.
Z druhého pohledu však tyto prostředky jiř nebude moci rozkrást naše politická reprezentace, což však neznamená, ře rozkradeny nebudou. O nefunkčnost jakékoliv pomoci se vždy v minulosti postaraly šetřící vlády zadlužených zemí. MMF nikdy v historii žádnou ekonomiku nenastartoval, ale mnoho jich položil.
27. 01. 2012 | 07:37

sinus napsal(a):

Mladý Marx nechyboval,když ve své filosofické intuici v disertaci nadřadil Empedoklův atomismus atomismu Démokritovu,protože podle Empedokla mají atomy svobodnou vůli na rozdíl od Démokrita.Objev W.Heisenberga,nositele Nobelovy ceny,z roku 1924 -princip neurčitosti v kvantové mechanice -plně Marxův filosofický názor z mládí potvrdil.
Marx svou intuicí a filosofií dále pracoval nad problémem ekonomiky atomizované lidské společnost-kaúpitalismu.Na tomto poli s velkou pravěpodobnstí při pokusech využít prakticky jím objevené bilanční rovnice s kapitálem a nadhodnotou jako první narazil na příliš velký počet paramtrů v čistě matematickém smyslu této úlohy,řeší -li se pro společnost jako celek vzhledem ke krizovému scénáři-průběhu.
S velkou pravděpodobností jeho úvaha šla tím směrem,že lidská společnost je matematicko-ekonomicky parametrizovaná přímo lidmi-jednotlivci-Empedoklovými atomy se svobodnou vůlí.To je princip jeho "celosvětové proletářské revoluce".Matematického formálního řešení se pro počet parametrů řádu počtu lidí lidstvo nedočká,je neredukovatelný.Samy živé parametry rozhodnou politicky-bojem o své existenci svobodnou vůli-většina-proletáři.Tím se Marx od matematické náročnosti s vědomím její nepoužitelné neřešitelnosti vrátil od formální matematiky k filosofické dialektice a pohledu na věc známého francouzského ekonoma,který v předvečer Velké francouzské revoluci předložil veřejnosti tabulku příjmů a výdajů (Tabula Magna)3-4 generálních stavů v parlamentu zastoupených-moderním jazykem "tříd".Tabulka roku 1789 zahýbala tehdy žlučí celé společnosti až k revolučnímu výbuchu.
Moderní fyzika se snaží jít naopak cestou redukce počtu mnoha parametrů na značně menší jejich počet-teorií renormalizační grupy a symplektické redukce až k stringu. Přes částečné úspěchy-např. ve známém obtížném problému- v magnetismu Isingova modelu-krystalu v rozích buněk obsazených spiny,se ale zdá,že v mnoha případech se teorie fyziky avšak tím zcela odtrhla od měřitelné reality a produkuje axiomy jakýchsi hypotetických geometrií.
27. 01. 2012 | 08:26

sinus napsal(a):

oprava výše na :" počet parametrů "
27. 01. 2012 | 08:31

Občan napsal(a):

Ohledně té půjčky MMF mne napadlo, že bychom mu mohli půjčit ty skvělé německé dluhopisy, co za ně ČNB darovala Německu NAŠE měnové zlato.
Pak by byla alespoň hypotetická šance, že se nám z bývalého zlatého pokladu vrátí alespoň zlomek jeho hodnoty.

S komunistickou kritikou způsobu jednání o půjčce souhlasím.

Mimochodem - už nám vrátilo Lotyšsko (to je ta pobaltská srndarepublička, co si v ní dávají každoročně dostaveníčko pohrobci esesáků) ty 2 miliardy Kč?
Docela by se nám teď hodily, když to tomu našemu nejlepšímu účetnímu ve vesmíru furt a furt nechce početně vycházet...
27. 01. 2012 | 08:42

Václav H napsal(a):

Každý kdo umí normálně přemýšlet tak ví že půjčka MMF je nesmysl který nic neřeší - jen trochu umožní dlužníkům kterým už nikdo nechce půjčit se schovat do stáda a pár měsíců ještě přežít. Jde ale o soudržnost politiků a úředníků, kteří si oči nikdy nevyklovou. Něco jako kdo neskáče není .... Každý ví že je to na nic jen ukáže kdo vyje se stádem za všech okolností.
.....
Mnohem horší je že Evropa jede na principu letadla - staré dluhy zamázneme vytvořením nových a větších. Kdy bude ten okamžik kdy to spadne ???!!!
27. 01. 2012 | 08:45

český maloměšťák napsal(a):

Šašek z JIhlavy
Máte skvělý nick. Po oteckovi - nebo po někom jiném ?
Mimochodem - Greenspana také podezíráte z toho, že by chtěl znárodňovat a připravovat Šašky z Jihlavy o klidné spaní ?
Ehm - a zdravíčko jinak slouží, že ? No - to je hlavní. Tak se hlavně moc mentálně nenamáhejte...a doslouží až do zdárného konce...

Jinak maloměšťák mohl do strany vstoupit - tehdy když to bylo výhodné. Odmítl.
Nicméně popleteným Šaškům z Jihlavy je to stejně jedno.
Neb jejich mentální kapacita je tak dobrá akorát na to, šířit klepy, pomluvy a své halucinace vydávat za jakýsi podivný popis.
27. 01. 2012 | 09:39

asi takhle napsal(a):

Snad pomou tyto informace : pokud jde o okolnosti pedchozí půjčky z dubna 2009, tak z té 1mld eur byly ze strany MMF čerpány úvěrové tranše v objemu odpovídajícím přibližně 13,5 procenta celkového rámce, v přepočtu okolo tři a půl miliardy korun.
ČNB uvádí že půjčka MMF obsahuje rozvazující klauzuli, která umožňuje pozastavit čerpání dalších tranší nebo předčasně splatit existující tranše, avšak nezaručuje, že k takovému rozuzlení dojde. ČNB může požádat o předčasné splacení s odvoláním na obtížnou platebně bilanční a rezervní pozici, ale rozhodnutí o těchto krocích je na MMF a není vynutitelné.
Úroková sazba půjčky MMF je tzv. košovou sazbou, její výše se mění každý týden podle aktuálních hodnot tříměsíčních úrokových sazeb na měnách, z nichž je složeno ZPČ (Special Drawing Rights je účetní jednotkou používanou pro operace MMF) - tedy amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.).
Splatnost jednotlivých úvěrových tranší je nastavena na tři měsíce, avšak MMF má právo každou tranši při její splatnosti prodloužit až do doby pěti let od prvotního čerpání tranše. ČNB takové prodloužení splatnosti musí akceptovat.
Technicky to znamená, že maximální doba pro splacení půjčky může být až devět let od otevření úvěrového rámce. Postavení MMF jako přednostního věřitele je historicky nastavenou konvencí, jinými slovy zvykovým právem respektovaným členy MMF.
27. 01. 2012 | 09:43

český maloměšťák napsal(a):

sinus
Zajímavý komentář. Ty analogie ...no, člověk se i zasměje. /ale v dobrém ! / :)
27. 01. 2012 | 09:43

jiridolejs napsal(a):

zdravím diskutující,
ukazuje se že je užitečné když se debaty sníží k věcným argumentům, mohou být vzájemně přínosnější.
K obavám zdeňka že snad ani žádné rezervy nemáme, mohu uvést kokrétní data - v článku uvádí že na konci lo%nského roku činili 40 mld US dolarů, tak uvedu čísla za posledních pět let v eurech (v rezervách ČNB pak jsou eura zastoupeny zhruba čtvrtinou, kromě dolarů může jít i o libry a jeny, samozřejmě jsou tam i SDR a měnové zlato).
Tedy : v roce 2007 dosahovala hodnota rezerv ČNB 23,7 mld eur, v roce 2008 šlo o 26,6 mld eur, v krizovém roce 2009, kdy tlak na rezervy vzrostl byly na úrovni 28,8 mld eur, v roce 2010 stouply už na 31,8 mld eur aby koncem lonského roku byly na úrovni 30,8 mld eur. To jsou holá fakta.
P.S. : výše citovaná informace ČNB, že splatnost půjček MMF je do 9 let, je zajímavá, to se mohlo říci veřejnosti rovnou, ale bohužel žijeme v době kdy se za 9 let může stát mnoho věcí.
27. 01. 2012 | 10:07

Palán napsal(a):

Evropa se musí naučit uživit sama sebe bez dluhů - pokusy jak dluhy maskovat a sehnat někoho kdo nám ještě půjčí jsou k ničemu. Kdyby si k vám chodil půjčovat soused co má obrovské dluhy a víte, že se zadluží i letos a příští léta, nebavili by jste se s ním ani vteřinu. U států ale kupodivu přední ekonomové , politici a novináři toto základní pravidlo nechápou.
27. 01. 2012 | 12:35

Palán napsal(a):

Koukám že i ti nejzuřivější anti komanči pomalu začínají chápat, že Dolejš a jeho tým není tak uplně mimo. Díky alespoň za to, velký posun. Dříve tady platilo že když komunista řekl že je mráz, hned mu někdo vysvětlil že ten mráz jde z Ruska a za komančů byl mráz mnohem větší, tak ať zaleze .

Inu bída naučila Dalibora housti, čecháčky snad naučí přemýšlet. Velký pokrok
27. 01. 2012 | 12:41

AjAj napsal(a):

Rádoby vlastenci často mluví o eurohujerství - ale jak tu jinde píše Jan Payn, existuje i čehohujerství. Tento druh hujerů bojuj s bruselem i proti českému komisaři i proti českým europoslancům.
Jako by se zapomněli v národním obrození a mají za to, že CK mocnář se jen přestěhoval z Vídně do jiného města. Tohle omezené chování ale slávu čechům opravdu nepřinese.
28. 01. 2012 | 09:50

Medikolog napsal(a):

Pán Čech, pučej mi na 5% a já vám to pak ze známosti půjčím na 17%.. musejí uznat, že to je přeci výhodné. Rád vám zase pomohu. Váš Madoffchen
30. 01. 2012 | 07:28

Velekněz Ratata napsal(a):

JD především kritika způsobu jednání vlády se mi zdá střízlivá, věcná, správná. To je ale jen pořád jen ta forma a procedura. Kdyby Nečas nebyl Nečasem, Kalousek Kalouskem a Klaus Klausem, tak by s námi třeba vydrbávali noblesně a kulturně a na podstatě věci by se pro to ještě nemuselo nic změnit.

Jak je vidět i z diskuse, samotný obsah toho kroku (podpořit, nepodpořit) nevyhnutelně vyvolá ideologické vášně ohledně EU, bankrotů a tak. Tady věcná argumentace bude prostě selhávat, bohužel. Přesto snad soudný člověk ocení aspoň trefné vystižení kompetencí aktérů "půjčkové aféry" (kolem toho se taky dělá v médiích pěkný čurbes), a chtěl bych doufat, že i to shrnutí, oč jde nebo mělo by jít při vážení rozhodnutí (kredibilita ČR vs. popsané konkrétní mínusy, přičemž někteří diskutéři neberou, že jde z Vaší strany jen o vymezení problému a některým prostě zásadně vadí už jen to, že by o kredibilitě ČR v této souvislosti mohla vůbec být řeč).

Toto řečeno, trochu mi chybí jedna věc, a sice kritika současné podoby EU, která by přece v souvislosti s půjčkou mohla a měla zaznít. Nemyslím mozkový třas, který českou pravici vede k páchání masochistické samohany pomocí referenda a jiných umělých dráždidel. Myslím kritiku EU z levicových nebo, čort vozmi, prostě demokratických pozic. Jaktože si EU chce půjčovat, a přitom není pořád o moc víc než ultraliberalizovaný trh okrášlený strukturálními fondy a liskoprávní agendou? Kde zůstala sociální dimenze EU ? Nebo ji definitivně utloukli už v Maastrichtu a ani levice nechce křísit mrtvolu ? Jaktože si EU půjčuje na udržení jednotné měny, a přitom nemá a zřejmě ani nechce mít skutečnou strukturální politiku pro svou periférii ? Proč je EP přes léta proklamací pořád instituce víceméně pro srandu králíkům ? Proč by se levice měla stydět tyhle problémy a deficity připomínat v souvislosti půjčkou MMF?

Jinak musím říct, že i Šašek z Jihlavy se do zrníčka přes sklo trefí. "Pane Dolejš, tak udělějte trucpodnik k NERVU". Zlatá slova bez ohledu na ty další kraffy. Už aby. Milý Jiří, proč o sobě nedokáže víc dát slyšet Klubu ekonomů KSČM, proč má v hledání a "marketingu" alternativ na levici takový náskok ProAlt a další nezávislé iniciativy; aby bylo jasno, ani slovo proti nim, Švihlíková je baba jak řemen a v hlavě to má srovnané. Kdo ale z KSČM nebo s ní spjatý v tomhle ranku efektivně osloví zainteresovanou veřejnost? Vy, Heller s Neužilem, Franta Beneš jako šmat spíš přes bytovou politiku ... potenciál přece máte větší.
31. 01. 2012 | 17:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy