50 dní do prezidentských voleb

21. 12. 2007 | 08:15
Přečteno 5143 krát
Na pátek 8. února 2008 již svolal předseda Poslanecké sněmovny do Španělského sálu Pražského hradu společnou schůzi obou komor Parlamentu ČR k volbě prezidenta republiky. Za padesát dní tedy začne to, co naplňuje stránky novin už více jak půl roku. Bude se rozhodovat kdo bude na dalších pět let hlavou našeho státu.

V ČR není prezidentský systém, kompetence hlavy státu nejsou tak silné jako např. v USA či Rusku. Přesto tato volba má velký praktický i symbolický význam a bude svého druhu strategickou křižovatkou dalšího politického vývoje v zemi.
Nelze v této souvislosti nevzpomenout na rok 2003, kdy byl zvolen současný prezident, prof. Václav Klaus. Klíčový význam tehdy mělo, že končil po mnoha letech ve svém mandátu Václav Havel a levice v roce 2002 vyhrála volby (ČSSD s KSČM disponovala v Poslanecké sněmovně 111 hlasy). V první volbě byli nominováni straničtí kandidáti, v pozadí však také působil spor o to, zda má na Hradě zvítězit kontinuita a nebo diskontinuita s předchozím prezidentem. ODS v čele s novým leaderem Topolánkem tehdy neměla dostatek hlasů a leader ČSSD Špidla zase měl blíž k liberálnímu středu a exprezidentu Havlovi a s KSČM nijak aktivně nevyjednával. A tak patový výsledek v první volbě vedl k novým volbám, kde už se rozjela vyjednávání napříč celým politickým spektrem.
Prof. Václav Klaus tehdy ještě jako kandidát navštívil i poslanecký klub KSČM a dlužno říci, že se choval velice komunikativním a nekonfliktním způsobem. Co na některé poslance za KSČM zvláště zapůsobilo, bylo, že označil antikomunismus v chování ODS za historickou etapu. Sám také označoval silácký antikomunismus některých za laciný a prázdný. Vybavuji si, že oceňovány byly i jeho diplomaticky uvážlivé formulace ohledně tehdy aktuální války v Iráku a že se zdržel při hlasování o zapojení ČR do vojenské pomoci (na výsledek hlasování to ale samozřejmě vliv nemělo). Rezervovaným postojem k bombardování Bělehradu osvědčil Klaus také diplomatický cit. Tehdy se jako protiváha možnému levicovému prezidentovy začaly objevovat formulace o možnosti prezidenta, který by reprezentoval všechny občany.
Po neúspěchu volby Miloše Zemana se pak otevřela cesta k tomu, že toto nadstranictví začali někteří subjektivně spojovat se jménem Václava Klause. Bílé lístky pro slabé protikandidáty Václava Klause (např. Jana Sokola) v jednotlivých kolech druhé a třetí volby vytvořily hrozbu chronické nedohody a celá prezidentská volba získávala navenek velmi trapnou image. Ve finále pak uvolnilo ruce některým mým stranickým kolegům v Parlamentu usnesení, že by bylo potřeba v 3. kole třetí volby už prezidenta zvolit. Někteří se, jak později i veřejně přiznali, rozhodli takticky pro Václava Klause, neboť jiná širší politická dohoda prostě nebyla a už se nechtěli trápit. Účast na zvolení Václava Klause byla pro celou KSČM bolestné dilema a někteří (např. Miloslav Ransdorf) zvažovali i demisi ze své stranické funkce. Od začátku totiž bylo jasné, že jen zdánlivě čitelný Václav Klaus jako čestný předseda ODS představy o nadstranickém prezidentovi splňovat nebude.
Dnes je situace v některých ohledech odlišná. Možnost zvolení vyloženě levicového prezidenta je prakticky nulová. Kdyby se o to levice dnes snažila, bude se chovat jako že neumí do pěti počítat. Přitom ale platí, že ODS vyhrála v roce 2006 volby, ale potřebné hlasy k znovuzvolení svého stranického kandidáta Václava Klause nemá (81 poslanců ve sněmovně a 41 senátorů v horní komoře). Na druhou stranu ČSSD se dokonce i stranickým usnesením omluvila za nepovedené volby v roce 2003 a jednání s poslanci a senátory pravého středu probíhají úspěšněji než za Vladimíra Špidly. Působí m.j. i to, že ODS nemá podporu svého prezidentského kandidáta v koaliční smlouvě s KDU-ČSL a Stranou zelených.
Co ale má zásadní význam, je fakt, že je tu praktická zkušenost členů a voličů KSČM z výkonu mandátu Václava Klause. Jistě mu nelze upřít, že je schopen reprezentovat ČR a že jde o výraznou osobnost. V čerstvé paměti ale je, jak po loňských volbách Václav Klaus odmítl jednat o vládě opírající se o hlasy komunistů. Bez problémů však potom dal zelenou vládě opírající se o dva tzv. přeběhlíky. Potvrdilo se to, před čím jsme mnozí v roce 2003 varovali, proč jsme nemohli ani tehdy pro Václav Klause hlasovat. Taktický efekt tehdejší „státotvornosti“ vyšuměl a zůstala jen strategická nevýhoda v podobě silně pravicového prezidenta pomáhající své rodné ODS.
Poměrem sil v nové prezidentské volbě je znovu KSČM vtahována do tohoto pro budoucnost strategického politického rozhodování. A KSČM samotná řadí k nesplněnému Klausovu slibu o nadstranickosti i to, že příliš mnoho moci je dnes soustředěno v rukou ODS (vláda, senát, kraje). Výsledkem je úvaha o podílu KSČM na dosažení změny na Hradě. Argumenty jsou nasnadě. Neúspěch ČSSD v prezidentské volbě v roce 2003 vedl k prudkému pádu jejích preferenci i ke krizi v tehdejší koaliční Špidlově vládě. Ovlivnilo to významně i evropské a krajské volby roce 2004. Nejednotnost současných vládních stran otevírá cestu ke změně, která by opět mohla mít na volby v letech 2008-2010 vliv.
Jedno je jasné. Aby nešlo jen o malicherné stranické zájmy, měla by být změna na Hradě skutečnou šancí na zlepšení. Tedy, že protikandidát Václava Kause by neměl být horší jeho samotného. V roce 2003 vyšel mnohým ze srovnání s prof. Sokolem či senátory Pithartem či Moserovou vítězně Václav Klaus. Klíčová otázka je proto otázka výběru vhodného protikandidáta Václava Klause. Potřeba určité shody i za cenu určitých ústupků je nutná. Předpoklad společného hlasování velice různorodých politických sil (minimálně 141 poslanců a senátorů) znamená, že jestliže jednoho protikandidáta shodí ti napravo a druhého ti nalevo, nebude žádný. Je to velice náročné na schopnost kompromisu i na taktiku při samotném hlasování.
Politika je uměním možného. Žádný stranický kandidát zjevně v únorové volbě nemá šanci. Nyní proti prof. Václavu Klausovi navrženému ODS stojí oficiální protikandidát prof. Jan Švejnar navržený deseti senátory. Strana zelených se s šesti svými poslanci ztotožnila s prof. Švejnarem už od počátku. ČSSD v zájmu dohody ustoupila od kandidáta, který by jí mohl být bližší a nominaci senátorů na Jana Švejnara také plně podpořila. To ale stále nestačí. Nyní se proto jedná o postoj poslaneckých klubů KDU-ČSL a KSČM, které mohou rozhodnout. Logicky z toho vyplývá, že tyto kluby se stávají potenciálním partnerem v potřebné politické dohodě. A tak nás v lednu čekají četná jednání.
Opakovaná volba Václava Klause má pro někoho jednu výhodu. Pokud se i nadále bude protahovat diskuse o změně ústavy na přímou volbu prezidenta, tak Klaus už v roce 2013 kandidovat nebude moci. Faktem ale je, že zesílení KSČM na úkor ČSSD do roku 2010 znamená pokračování nadvlády ODS. A někdejší antagonismus Havla a Klause už dnes málokoho zajímá. Proto je důležitá debata nad pěti velmi obecnými podmínkami, které v létě 2007 stanovila KSČM pro případ prezidentské volby.
První z nich je rovný přístup hlavy státu k parlamentním stranám. Tady Jan Švejnar navazuje na to, co řekl již Klaus, když říká, že KSČM je již dnes v mnohém přijatelná. Pokud bude své představy o „státotvornosti“ KSČM formulovat nikoliv jako podmínky, ale jako vklad do rovnoprávné diskuse, předejde i zbytečnému komunikačnímu bloku. Pokud jde o vztah k referendu, tady je role obou kandidátů obdobná. Slibem nezarmoutíš, ale zákon o referendu musí projednat parlament a prezident jenom zákon podepisuje. Ve vztahu k potřebě bezpečnostního systému nad Evropou (otázka amerického radaru) jsou oba v podstatě srovnatelně vstřícní vůči návrhům USA.
Z pohledu laické veřejnosti jsou malé rozdíly mezi Václavem Klausem a Janem Švejnarem v otázce reformy veřejných financí. Prof. Švejnar je přeci jenom praktičtější ekonom a tak nemá za potřebí věnovat se blouznění o rovné dani a připouští možnost návratu určité progrese do daňového systému. Na druhou stranu je to přeci jenom liberální ekonom, který s politickou levicí bude společnou řeč o ekonomice hledat jen obtížně. Prezident ale k hospodářské politice země má velmi zprostředkovaný vztah. Zajímavější je jeho vztah k zahraničí a zejména k evropské politice. Tady má pragmatická levice asi blíž k realistickému Švejnarovi než k eurofobnímu Klausovi. Na druhou stranu národovecky orientovaná část levice do jisté míry souzní s populistickou kritikou Bruselu šířenou Klausovým křídlem v ODS.
Pokud výš zmíněných pět kriterií neumožní volbu mezi Klausem a Švejcarem a pokud platí to, že snaha o levicovějšího kandidáta nepovede k úspěchu, tak nastoupí kriteria další. Minimálně již dnes je přitom jasné, že nevolit nikoho v prvním kole první volby je nepřímá podpora Václava Klause. Když ponecháme stranou poněkud sebestředný exhibicionismus Václava Klause v otázce globálního oteplování, tak půjde o rozhodování v logice menšího zla mezi dvěmi charakteristikami obou kandidátů, tj. mezi Klausem jako stranickým kandidátem dosud triumfující ODS a mezi svým emigranstvím z českého prostředí vytrženého Švejnara.
Oslabit pilíř pravice ODS v případě nezvolení Václava Klause je nepochybně stranickým zájmem levice. Co lze interpretovat jako zájem státu, je odpověď na vliv amerického občanství druhého kandidáta. Ponechme stranou primitivní antiamerikanismus některých jednotlivců provázený příslušnou dávkou zastydlého českého provincialismu. Jan Švejnar odcházel ze země po roce 1968, kdy tak činili z pochopitelných důvodů mnozí a kdy mu bylo pouhých 17 let. Pokud chce někdo spekulovat o vlivu cizího zájmu, tak je to bez nějakých faktů opravdu velmi nekorektní úvaha.
V době globalizace je víceré občanství stále častější jev. V cizině pobývají mnozí a kdo posoudí zda se loajalita s cizí mocí vzniká po třiceti letech emigrace či zda stačí krátká, ale intenzivní návštěva. Václav Klaus jako bankovní expert byl přeci také na stáži v USA, a to ještě před rokem 1989. Proto požadavek na Švejnara zahodit státní občanství své druhé vlasti je myslím zbytečným vyhrocováním určité nedůvěry za tu nejkrajnější mez. KSČM nestojí o podlézání nikoho, ale stojí o rovné zacházení. Na druhou stranu nechce nikoho nutit k nepřijatelným kompromisům. Takové požadavky by nesvědčily o tom, že se vůbec chci dohodnout.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Jo, ti komunisti už skutečně nejsou, co bejvali ! Je tady určitá naděje, že dají své hlasy prof. Švejnarovi a ten je zase nadějí pro nás všechny.
21. 12. 2007 | 08:58

neo napsal(a):

Hezké a dlouhé a o ničem. Chci pochválit pány předsedy z ČSSD (ne Paroubka), že odmítali kolaboraci s vaší zločineckou stranou. Extremisti nemají v demokratickém státě co dělat. Platí to jak pro extremisty levice, tak pro extremisty pravice. Já osobně jsem příznivcem pravicové politiky a na Hradě si dovedu představit i pana Švejnara, který má podobné ekonomické zaměření. Pana Klause bych raději viděl opět v čele ODS a pana Topolánka, hulváta s nacistickými výkřiky bych poslal na smetiště dějin i s panem Paroubkem a zločineckou komunistickou stranou.
21. 12. 2007 | 09:05

Saliven napsal(a):

neo:
Tohle si myslí prezident Klaus o zločinecké straně..zajímavé: "na některé poslance za KSČM zvláště zapůsobilo, že označil (Klaus) antikomunismus v chování ODS za historickou etapu. Sám také označoval silácký antikomunismus některých za laciný a prázdný." :-)))))
21. 12. 2007 | 09:41

RUMCAJS napsal(a):

Co myslí pan Švejnar, tím pojmem "Reformovaný komunista"?

To je něco, jako lesba co má ráda kluky ?
21. 12. 2007 | 09:46

Martin 1 napsal(a):

Pane Dolejši, znamená tohle "Možnost zvolení vyloženě levicového prezidenta je prakticky nulová. Kdyby se o to levice dnes snažila, bude se chovat jako že neumí do pěti počítat. " , že si děláte alibi pro zvolení Klause prezidentem? Vy ho zřejmě zase zvolíte a pokud se tak stane, přestaňte laskavě proti útokům na reformy - JE TO TOTIŽ TRAPNÉ A FALEŠNÉ
21. 12. 2007 | 09:53

neo napsal(a):

Saliven: nemám stejné názory s panem Klausem. antikomunismus nebo antifašismus nikdy nebudou laciné a prázdné... Na poslance KSČM by nejvíc zapůsobilo, kdyby mohli převzít moc a vládnou absolutisticky s obehnanými hranicemi drátem. a na voliče KSČM by zase nejvíc zapůsobilo, kdyby rohlík stál 30h, máslo zase 10kčs a plat by měli poctivě celé 2000kčs. Dolejš by měl samozřejmě 3200Kčs a služební tatrovku co žere 15 na 100 v plynu a byl by určitě nositelem řádu práce.
21. 12. 2007 | 09:56

Václav napsal(a):

S komunisty je to podobné jako s homosexuály. Nesmí se je vidět v akci. Jednou jsem viděl homosexuály se líbat a nezabránil jsem příšernému zhnusení. Zhnusení mě ovládne i když vidím komunisty ubíjet své nepřátele. Nevěřím, že kdyby komunisti opět získali moc by se nechovali jinak.
21. 12. 2007 | 09:58

Saliven napsal(a):

neo:
Nejen na poslance KSČM by nejvíc zapůsobilo, kdyby mohli převzít moc a vládnout absolutisticky. Totéž by mohla chtít i ODS nemyslíte? Vládnout si tu se svými neoliberálními experimenty s obehnanými hranicemi drátem, aby nám tu do ničeho nemohla ta hnusná byrokratická a socialistická EU mluvit. Kde berete jistotu, že jen členové KSČM smýšlí o nějakém absolutismu? Kdo by se nechtěl nechat opájet mocí? Asi jen ten, co to nikdy nepoznal, co myslíte?

Nejste Vy jste náhodou právě ten silácký primitivní antikomunista o kterém psal Klaus?
21. 12. 2007 | 10:02

neo napsal(a):

Saliven:

víte kde beru tu jistotu? 40let to tady předváděli...chcete snad jiný důkaz? když ne v ČR podívejte se např. k Chavezovi, Fidelovi nebo Kimovi. A pak mi jmenujte jediný stát, kde absolutisticky vládne někdo jiný, než komunisti.
21. 12. 2007 | 10:14

hv napsal(a):

Protoze jsme se nedovedeli v podstate nic noveho z tohoto clanku, posilam odkaz na jinou, zajimavejsi uvahu:

http://www.virtually.cz/ind...
21. 12. 2007 | 10:15

Saliven napsal(a):

neo:
A kolik z tehdejších pohlavárů KSČ je ve vedení KSČM? Nemyslíte, že jsou to trochu jiní lidé a HLAVNĚ - už neexistuje SSSR, který držel celý socialistický blok pohromadě. Nebýt SSSR žádný socialismus by tady nebyl.
21. 12. 2007 | 10:22

neo napsal(a):

nejde o lidi Salivene, ale o ideologii
21. 12. 2007 | 10:44

Guliver napsal(a):

ad václav - ty vaše příměry, nejste trochu homofob ?
ad hv - nemusíte jen na virtually, pečinka to napsal pro Respekt - a řekl bych, že je to přání otcem myšlenky - aby se ta pravda a láska od komunistů náhodou neumazala (uklause to asi nevadí)
ad martin 1 - máte na mysli jaké levicové jméno a kdo by ho měl volit kromě KSČM a části ČSSD ? Oba profesoři jsou přeci kandidáti pravicoví.
21. 12. 2007 | 11:40

veverka napsal(a):

Zaráží mě,že komunisté po tom všem ještě byť jen uvažují o tom,že by opět podpořili Klause.Copak jim to jednou nestačilo,chtějí přeběhlickou vládu i po příštích volbách?? Vůbec nechápu nad čím vůbec přemýšlejí.Europaranoik,antisociál a klimatologický kašpárek neplnící své sliby o tom,že vládu stojící na přeběhlících nikdy nejmenuje je pro KSČM volitelný? Smutné,velice smutné.
21. 12. 2007 | 11:58

RUMCAJS napsal(a):

Milý Ježíšku!

Pod stromeček si přeju,aby na celém světě zvítězila levice,tedy lidé milý,hodní,skromní,pracovití,se sociálním cítěním a chytří.

Zkrátka Ježíšku, zařiď ať se máme stejně dobře, jako soudruzi na Kubě!
21. 12. 2007 | 12:07

Paul napsal(a):

Já to cítím tak, že v KSČ je tendence ke změně. Minimálně p. Dolejš ji představuje. Je otázka, jak velkou skupinu uvnitř zkostnatělé strany představuje. Kdyby podpořili prof. Švejnara aby se stal prezidentem a našeho narcise spolu s arogantním Hájkem a Jaklem vyprovodil z Hradu, dost bych jim odpustil...
21. 12. 2007 | 12:19

hv napsal(a):

Guliver:

Guliver:

I to samozrejme muze byt pravda, ze prani otcem myslenky, ale postrehy jsou tam zajimave.

Je to hra s mnoha neznamymi, je nutne si polozit otazky:

a) Co se stane, kdyz VK prohraje?

(1) oslabi se pozice Topolanka
(2) posili se pozice Paroubka

Fakt (1) muze znamenat nastup korunniho prince k moci. Korunni princ muze jednak trochu pohnout s preferenci ODS nahoru a jednak muze uzavrit po pristich volbach velkou koalici.

Fakt (2) muze znamenat, ze CSSD bude nadale sbirat hlasy nespokojencu i na ukor KSCM. Ale muze znamenat mensinovou vladu CSSD s tichou podporou martanu ve snemovne.

b) Co se stane, kdyz vyhraje Svejnar?

(1) oslabi se pozice Paroubka
(2) posili pozici Topolanka

Fakt (1) muze znamenat silici kritiku strany, v mene pravdepodobnem pripade i zmenu ve vedeni strany, diktator muze byt vymenen za nekoho ze skupiny "pravdolasku" (a), ale muze prijit na radu i nynejsi korunni princ (b). Varianta (a) znamena dalsi pokracovani KSCM v izolaci, varianta beze zmeny vedeni nebo (b) opet bude sbirani hlasu nespokojencu na ukor KSCM, ovsem jeho dalsi kroky mohou znamenat v podstate cokoliv - tady to neni dost citelne.

Fakt (2) udrzi pravdepodobne u moci Topolanka s realnym predpokladem, ze ve volbach skonci druzi. To bude znamenat spise odchod do opozice a nadeje, ze se CSSD dostatecne "uspini" s KSCM s vyhlidkou na velky uspech v dalsich volbach. Bude jenom zalezet na tom, kdo bude sedet v cele CSSD a s kym se bude chtit "umazat".
21. 12. 2007 | 12:22

hv napsal(a):

oprava u varianty b) - samozrejme kdyz prohraje Svejnar
21. 12. 2007 | 12:23

moucha na zdi napsal(a):

Jiri Dolejs?
Kdo ten dlouhovlasej mladik vubec je? Jsem ho sledoval pri nedavne debate. Je ten clovek nekdy vubec strizlivej?
21. 12. 2007 | 12:41

Guliver napsal(a):

ad hv : řekněme, že opravdu necháme přání B. Pečínky stranou - je-li pro klause a jsou-li mu i komunisté dobří a nebo chrání Švejnara jako kandidáta pravdy a lásky a neche jej umazat našimi stalinisty.
V každém případě BP tvrdí, že volba Klause je pro levici výhodná - současně však tvrdí, že pro levicovou ČSSD je "havlovský blok" nutně potřebný.
Z toho lze vyvozovat, že mu nejde o levici ale o spor mezi ČSSD a KSČM. A levice hegemonizovaná KSČM je pro ODS výhodnější,protože snadno upozaditelná. Spor Topolánek - Klaus je už pak druhotný.
Možná že to cítíte podobně a proto i to vaše srovnání Pečinky s dolejšovým článkem.
21. 12. 2007 | 12:43

moucha na zdi napsal(a):

Dolejs?!

Sasek a nebo politik? Nekdo opravdu ho bere vazne? Je to mladik co si nasel stranu na ktere politicky co nejvic vydela. Ja verim ze by Dolejs se uplatnil i v ODS. Moderni politik. Ale proc KSCM? Skoda.
21. 12. 2007 | 13:30

Čech napsal(a):

Pane Dolejš, vysvětlil vám straně pan Švejnar svůj vztah k Americké administrativě a k CIA, nebo k jiné výzvědné službě druhého státu? Požadovali jste to po něm?
21. 12. 2007 | 14:20

Volič napsal(a):

Pane Dolejši, píšete, že "z pohledu laické veřejnosti jsou malé rozdíly mezi Václavem Klausem a Janem Švejnarem v otázce reformy veřejných financí. ... Švejnar je přeci jenom liberální ekonom, který s politickou levicí bude společnou řeč o ekonomice hledat jen obtížně"

Obecně lze říci že jak Klaus, tak Švejnar jsou liberální ekonomové. Jenže zatímco Klaus je neoliberál, Švejnar je sociální liberál, a to je sakra rozdíl. Co se týče Švejnarova postoje k reformě - stačí si přečíst nedávný rozhovor v Reflexu. Vyjadřoval se k ní dost kriticky, protože je podle něj sociálně necitlivá.
21. 12. 2007 | 14:49

neo napsal(a):

Volič:

je sociálně až moc citlivá, měla být mnohem tvrdší.
21. 12. 2007 | 14:50

ujo napsal(a):

pro neo:říkáte, že reforma je moc citlivá, že by měla být mnohem tvdší. Velmi mne zajímá, co si pod tím konkrétně představujete. Zkuste konkrétně odpovědět! Nižší důchody? Ještě větší doplatky ve zdravotnictví? Ještě nižší dnaě por bohaté? Ještě nižší podpory v nezaměstnanosti (mimochodem jedny z nejkratších) Ještě nižší nemocenskou? Školné?Zrušení práva na stávku?Definitivní zaříznutí svobody slova? Napadá Vás kam byto vedlo?
21. 12. 2007 | 17:05

vlk napsal(a):

úvaha pánědolejšova jenaprosto brilantní. Přesně tak stojí situace, jak ji popisuje. Lze jen doufat, že není mezi komunardy jediný,komu doklaply všehcny souvislosti.
Na druhé straně- osobně váhám, co je pro tuhle republiku větší malér, jestli Klaus jako prezident nebo Klaus jako možný kandidát na další dvě období za pět let.
Jdyž totiž Klaus vyhraje, mám oprávněnou naději že 9.února 2013 zmizí tam , kampatří každý zlý sen,totiž v zapomnění.
Nezvolení ovšemmůže způsobit, že jej ODS vytáhne z klobouku za dalších pět let a při Klausových ústavních výletech by se jistě snažil, aby to nebylo jen pět,ale rovnou dalších deset let.... Tohle si tahle země skutečně, ale skutečně nezaslouží! Tolik jsme toho snad od příchodu Praotce Čecha do země mlékem a strdím oplývající, neprovedli?!
21. 12. 2007 | 17:26

Cipísek napsal(a):

co je i z této debaty úžasné je jak si v téhle kauze rozumí ti, co
a) je jim jakákoliv politika málo trvdá a myslí si že vše vyřeší hon na různé parazity
b) ti, kteří všude vidí jen třídního nepřátele a agenty CIA a vnímat rozdíl mezi pravicovým konzervativcem a sociálním liberálem je jen změkčilost
21. 12. 2007 | 19:16

Guliver napsal(a):

pobavil mně příspěvek od Čecha ...už vidím fiktivní zápis z návštěvy prezidentských kandidátů na klubu KSČM :
soudruh Filip se podle něj Švejnara i Klause ptá - vedle splnění pěti podmínek KSČM musí kandidát upřímně a podle svého svědomí odpovědět jaký vztah má ke zpravodajským službám jiných zemí.
Tázaní se potí, nevědí jak nejlépe odpovědět a soudruh Vondruška nakonec prohlásí - já těm agentům šéfe rozbiju hubu, nebudou nám přece strkat svůj rypák do naší český zahrádky.
A soudruzi nakonec po tomto vlasteneckém projevu místo Klause či Švejnara (přeci jenom byli oba v USA) navrhnout na Hrad prověřeného Vodnrušku.
21. 12. 2007 | 19:59

vlk napsal(a):

Gulivere
já myslím, že sněmovna musí být profesně vyvážená. Je li jeden z poslanců , bývalý odsouzený za krádež, který si odpykal trest, je docela vhodné, že ve sněmovně je pro jistotu i jeden bývalý bachař.
říká se tomu metoda vyvažování.
21. 12. 2007 | 20:18

LEVAK napsal(a):

Ad Václav:člověče Vy snad nemáte mezi normálními lidmi co dělat!
21. 12. 2007 | 22:25

Cipísek napsal(a):

začíná tu být docela sranda - v rámci rovnováhy budou komunisté řešit jestli šoupnou ještě jednou na hrad Mistra Tunnela a nebo bachaře-mlátičku. To je fakt dobrý, lepší než ty líbající se bukvice.
22. 12. 2007 | 11:48

Al Jouda napsal(a):

To vlk : Bude-li Václav Klaus v únoru odstaven, nemusíme se bát, že by po 5 letech znovu zahrozil. Prof. Švejnar totiž předvede prezidentování, které tu ještě nebylo a s přehledem vyhraje i druhou volbu !
22. 12. 2007 | 18:40

vlk napsal(a):

Al Jouda
velmi se bojím, že jste nezřízený optimista. President toho zas až tak moc nemůže. Švejnar by byl pod těžkou palbou medií spjatýchs ODS i pod palbou ODS politiků. Za cokoliv. I za případ větší ýskyt prašivek v příští houbařské sezoně. ODS by okamžitě otočila a chtěla přímou volbu presidenta, kterou teď odmítá.
Já Klause za presidenta nechci. Ale pokud bude, mám jistotu, že skutečně 08.02.2013 zmizí a už se nevrátí. A mohu se na to pět let těšit. Každý den. To také není zrovna málo. Pět let denodenní radosti! Neberte to!
22. 12. 2007 | 20:45

Tupelo napsal(a):

@vlk: zdravim Vas, velmi casto s Vami souhlasim, lec tentokrat si myslim, ze pokud by zvitezil ve volbe Svejnar, tak ze by Klaus za pet let nemel prilis sanci, lide by si zvykli na novy styl a pripadna kandidatura p. Klause by se jevila jak kandidatura davno vymreleho dinosaura. 5 let je dlouga doba. Mozna by ani kandidovat nechtel...

Pokud ale nyni p. Klaus zvitezi, velmi teoreticky (ale prece jista sance tu je) by se zde rysovala moznost vzniku nove pravicove strany - a to pod vedenim prave p. Svejnara. Pokud by k tomu doslo, mohla by byt i relativne uspesna (na ukor ODS ;)), samozrejme by hodne zalezelo i na mediich (dnes velmi naklonenych prave ODS). Na druhou stranu, budou media hajit ODS, zvlast po tom co dnesni vlada v cele s ODS predvadi? Uvidime, je to jen takova uvaha...
22. 12. 2007 | 21:54

vlk napsal(a):

Tupelo

čas ukáže.
Já bych si na vznik Švejnarovy strany nevsadil. Byl, tuším, už u dvou pokusů a vždycky z toho vycouval. Nebude do toho investovat ani peníze, ani energii. Presidentská volba je krátká kampaň. To je něco jiného. Leč nemusím mít pravdu...
26. 12. 2007 | 21:18

Michal napsal(a):

No pane Dolejši, aby to s tou podporou pana Švejnara nebyla střelba mimo terč. Jak vidno tak pan profesor to se svými závazky asi nebere moc vážně, jinak by se nemohl jako americký občan ucházet o prezidentský úřad jiné země bez toho, že by se předtím US občanství vzdal.
To je naprosto v příkrém rozporu s přísahou, kterou při nabývání občanství USA musel pan Švejnar skládat.
Cituji z českého překladu:
Tímto místopřísežně prohlašuji, že se naprosto a cele zříkám a vzdávám vší oddanosti a věrnosti vůči všem cizím vládcům, mocnářům, státům a svrchovaným osobám, jejichž jsem doposud byl poddaným nebo občanem, že budu podporovat a bránit Ústavu a zákony Spojených států amerických přede všemi nepřáteli, cizími i domácími, že budu věrným a oddaným Ústavě a zákonům, že budu věrně a oddaně sloužit Ozbrojeným silám Spojených států, když k nim budu zákonně odveden, že budu vykonávat všechny nebojové služby pro Ozbrojené síly Spojených států, pokud mi to bude zákonně nařízeno, že budu pracovat pro národ v rámci jednání civilisty *, kdykoli mi to bude zákonně nařízeno, a že jsem tuto přísahu složil svobodně a bez jakýchkoli skrytých či otevřených výhrad či úmyslů ji později nedodržet. K tomu mi dopomáhej Bůh.
28. 12. 2007 | 12:26

Guliver napsal(a):

snaha některých lidí přesvědčit, že zvolení autoritářského Klause je i pro levici výhodnější je myslím naivní a průhledná.
Klaus je člověk odcházejících časů, jeho znovuzvolení nejen odsouvá pohyb vpřed o několik let, ale zasévá také svár mezi konzervativní a liberální levici s negativním dopadem na její volební výsledek.
Obdobně působí znovu na světlo vytahovaný bubák "havlobolševismu" (to dnes používají tak akorát skalní konzervativci a nacionalisti) - obnovení něčeho jako byla Unie svobody není přeci příliš pravděpodobné (viz vlk).
A to občanství na které si stěžuje michal ? A proč to nevadilo levici u britského občana Jana Kavana, nebo proč neprotestovali u ruské kazašky Džamili S. ? Kvůli klausovi ?
Jestli někdo ještě vytáhne zlého agenta CIA, tak to už bude
opravdu jak za starých časů. Jenom vážně to už nikdo brát nebude.
28. 12. 2007 | 21:11

Janus napsal(a):

"Pokud bychom v prvním kole nepodpořili jiné kandidáty, tak by samozřejmě naše odpovědnost za případné zvolení Václava Klause byla mnohem vyšší, než si kod dovede představit." (V.Filip, 15.12.2007, zasedání ÚV KSČM)
A v dalších kolech či volbách ?
11. 01. 2008 | 12:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážený pane Dolejš,
jsem po matce feudál a jak jistě víte, buržoázie je naším společným nepřítelem. Nyní ovšem nejde o volbu panovníka, či prvního tajemníka, nýbrž presidenta. Apeluji na Vás a Vaše parlamentní kolegy, aby si uvědomili jakou tíhu zodpovědnosti za volbu presidenta přebírají. Obraťte se čelem k národu, ukažte svojí demokratickou zralost a rozhodněte se pro pokrok. Pomozte vytrhnout náš národ z náruče izolacionismu. Volte Švejnara! Základem šlechtictví a komunismu je internacionalismus. Nenechte se "opít rohlíkem" šovinistického evroskepticismu a "odvézt na vařené nudli" Klausovy "modré planety", která je pouze jeho vlastní mystifikací. Nejsme velmoc. Nemůžeme povstat a diktovat světu podmínky. Klaus jde cestou konfrontace. Při naší nešťastné geografické poloze, potřebujeme oporu a přátele. Hodně přátel! Pomozte své zemi a Švejnarovi tyto přátele hledat a nalézat! Národ vám bude vděčen a snad vám i odpustí vaše chyby v minulosti. Alespoň tak to stojí i v Bibli (Nový zákon). Jsem optimistickým katolíkem.
11. 01. 2008 | 22:02

Janus napsal(a):

heslo "Ani Klaus ani Švejnar" asi razí konzervativní část KSČM, které je vlastně provinciální šovinista Klaus bližší než liberálnější a více kosmopolitní Švejnar.
Navíc vlastenčícímu Klausovi stačí jenom hlasy komunistů a nechá je v jejich levičáckém negativismu být, zatímco emigrant Švejnar po nich chce odpovědnost za další vývoj.
Dát Švejnarovi šanci je o připravenosti KSČM ke kompromisu levice s politickým středem - slovo, které asi uvnitř bolševické strany stále zavání prohnilým oportunismem. Uvidíme.
12. 01. 2008 | 13:16

guliver napsal(a):

tak ještě jednou - je schopná rozpolcená KSČM kompromisu a nebo jen alibismu ?
Dnes v poledne za ně na ČT naznačí Dolejš, že Švejnar je menší zlo, ale jeho náskok před Klausem není stále dostatečný. Sice on, možná senátor Balín a pár dalších chtějí JŠ možná volit i v dalších kolech, ale je to málo.
Hodinu na to řekne na Primě opatrnicky Kováčik, že on nebude volit ani jednoho (přitom jistě ví, že tah na třetí jméno je podmíněn jeho volitelností).
Asi cítí v zádech dech konzervativců v čele s Exnerem a dalšími, kteří už Klause volili jednou.
A tak nastupuje alibismus - my přeci klause nevolili- se slévá se záští vůči zeleným a řevnivosti vůči Paroubkovi, který je urazil svým dopisem.
Dovnitř k pevnému bolševickému jádru se pak řekne, Klaus bohužel zůstal, ale hlavně žádná "pravda a láska" (zrcadlově nacionalisté řeknou NE havlobolševismu) a budou jásat jak dali agentům CIA na budku za tichých sympatií agentů z opačné strany.
Tyhle vnitřní limity KSČM jsou asi silné. Ale pokud jde o jejich státotvornost - debaty jako že KSČ není KSČM, normalizace není totalita a pod. to také neřeší. Je to zkrátka v lidech a ti jsou v KSČM takoví jací jsou. ODSácká košile je mnohým bližší než nějaký alternativní kabát. I když ho chce údajně 68% jejich voličů.
13. 01. 2008 | 15:33

Ernst napsal(a):

komunisti mají po starostech koho volit - Kluas jim přibouchl dveře před nosem a koupil si lidovce za církevní majetek. Vida jak mu najednou narostl kolárek, husitovi.
14. 01. 2008 | 19:14

Kočkodan napsal(a):

ale kdepak... lidovci se budou vrtět až do konce - ono taky vybrat si mezi koaličním spojencem a eurofobem je pro ně pěkně těžké.
Co je ale hůř stozumiltelné jsou tanečky nalevo ... jak dlouho tu ještě budou působit důsledky oposńatku Klaus-Zeman a jak dlouho bude levici rozdělovat Zemanova pomsta, že ho před lety neudělali prezidentem ?
17. 01. 2008 | 10:45

Jarda H. napsal(a):

do volby zbývá už jenom 20 dní a že bychom byli chytřejší ?
Obskurní kličkovaná volených zástupců se přenáši do takových fines jako jak prohlasovat tajnou volbu (aby se nepoznalo kdo s kým) či zda mají vše spláchnout v jeden volební den (aby si to asi někdo ještě nerozmyslel).
A my se můžeme těšit na mraky nepodstatných bulvárních drbů na oba kandidáty. Místo moudré státotvornosti jen licitace partajních a osobních výhod a vzájemné plivance. A po volbách výmluvy že za to mohou ti druzí a ne my.
17. 01. 2008 | 18:20

Kočkodan napsal(a):

jo, jo - ty drby to okoření. Viz dnešní komunistické Halo noviny, které přinášejí informaci ze slovenského Ústavu pameti národa, že Klaus figuruje jako spolupracovník STB pod krycím jménem Kluk (samozřejmě originál skartován).
Víc mne ale zaujal rozbor Komárka jr. v dnešní MFD, na co že je to ten stále populárnější Švejnar připravován. Tj. jako náhrada za proamerického Klause (?) za dalších pět let, aby neuspěl ani důchodce z Vysočiny ani buldozer Paroubek.
18. 01. 2008 | 10:37

H. Taller napsal(a):

jestli chtějí komunisté změnu na Hradě, chce to od nich změnu postoje - nevolit už Klause jako v roce 2003, ale toho druhého.
Důvodů je dost - např. kampaň ODS proti KSČSSD v roce 2006. Klaus levici neposílí, ale zažene do kouta popř. donutí ČSSD k velké koalici.
Ale to by agenti Izák nebo Falmer museli přestat podporovat agenta Kluka. A to asi nemohou, když si to tak před 18 lety rozdali.
18. 01. 2008 | 19:23

Guliver napsal(a):

nechme drby drbama. Mně stačí pro orientaci tahle dialektika KSČM v praxi :
1. "Nechceme však a priori odmítat kandidaturu Václava Klause" (V.Filip, Halo noviny, 18.1.)
2. "Připomínám usnesení, že Klause KSČM volit nebude" (J.Dolejš, Právo 18.1.)
Vlastně se půjde do prezidentských voleb buď pěšky a nebo za vozem. Hlavně principiálně.
18. 01. 2008 | 21:53

Richard napsal(a):

ad kočkodan - lidovci se vrtí, ale kdyby komunisté definitivně zablokovali Švejnara, tak koho by volili ? Z téhle odpovědnosti se naši rudí nevykroutí a sny o Dienstbierovi to nevyřeší.
Lidovci by pak nevyhnutelně volili klause - někteří možná s těžkým srdcem, ale taky "něco za něco". Otázkou je zda si takové sblížení ODS a zrcadlově i KDU-ČSL a ČSSD-KSČM přát. Ono totiž skore mezi pravicí a levicí to ovlivní spíš negativně.
21. 01. 2008 | 08:08

strýček Jonatán napsal(a):

no hlavně abyste to soudruzi nepřekombinovali !
21. 01. 2008 | 19:26

Guliver napsal(a):

v dnešních Hospodářkách Švejnar překračuje svůj stín v otázce radaru - říkátm, že je strategick nezbytné mít ochranu proti hrozbám, ale radí nespěchat s podpisem česko-americké smlouvy, že jsou možné i jiné řešení. Pokud ještě slíbí, že se vzdá v případě zvolení svého amerického občanství, tak hlavní výhrady levice k "švejnarovskému kompromisu" padnou. To by mne zajímalo, jak by pak komunisté zdůvodnili, že pomohli do sdla kandidátu ODS:
25. 01. 2008 | 13:59

Korkoro napsal(a):

výroky Klause, Železného a Filipa o EU jsou jedna linka - populismus a negativismus.
27. 01. 2008 | 08:54

H.Taller napsal(a):

klausovští konzervativci mají prostě europeismus za nebezpečnější než trasdiční komunismus, konzervativní, pouze mocensky uvažující levice zase couvá od ideálu internacionalismu k anachronickému pojetí národa, u nás ještě spojeném s odporem vůči západu. Možná jim radí ze stejného centra.
27. 01. 2008 | 16:43

J.G. napsal(a):

jo tak proto se Dělnická strana a Národní strana chystají vytvářet národní gardy. Aby nemuseli komunisté obnovovat lidové milice. Bič opravdových čechů na barevný i eurokraty ?
Rudá+modrá=hnědá?
27. 01. 2008 | 20:02

tak nějak napsal(a):

nevím jestli ten titulek nad Kramerovým rozhovorem s Filipem včera v Právu je výstižný.
Odstřel Klause že není pro KSČM hlavním cílem. No možná je jím nový Vítězný únor, ale co tedy v případě rozstřelu mezi Švejnarem a Klausem chtějí ?
Tak možno i tak možno - říkáva,lo kdysi Radio Jerevan. Už jen 10 dní slávy - a co potom, soudruzi ?
Státotvornost a nebo kšefty ? To je větší dilema, než jestli nám rudá hnědne a nebo modrá.
28. 01. 2008 | 15:23

už za 3 dny napsal(a):

staré nomenklatury "for ever" - aneb jak bojoval klaus s režimem :
a) za rodiče nikdo nemůže, ale rodina jeho i paní Livie byli členové KSČ - na netu koluje i přihláška do KSČ Václava K., proč ho nevzali ?
b) v roce 1963 Klaus absolvoval VŠE zahraniční obchod, aspirantura na EÚ ČSAV - nomenklatura jako řemen.
c) stáže v letech 66 a 69 na západě, vrací se ale i přes rok 68 domů a nastupuje u SBČS, opět nomenklaturní post
d) dle evidence StB v roce 1984 zakládá na Klause první svazek (Deckname "Kluk") - skartováno v prosinci 1989
e) v roce 1988 nastupuje do Prognostického ústavu ČSAV, kde se setkává s agentem CIA Koechnerem (ten mu zařizuje návštěvu v USA).
Potkává tu i údajného spolupracovníka StB D. Třísku
f) dle evidence v témže roce StB na něj zakládá další svazek (Deckname "Rek"), tentokrát už jako spolupracovníka, také skartováno.
g) v prosinci 1989 do té doby neznámý Klaus přichází jako ekonomický expert do KC OF a stává se posléze spolu s D. Třískou a T. Ježkem otcem české privatizace.
V politice zůstal a stoupal a stoupal. Inu samet je samet.
05. 02. 2008 | 19:23

Velvet Devolution napsal(a):

To může být i pravda, ale asi lepší než rumunský nebo dokonce korejský scénář. Akorát ten altruismus a novodemokratické city našich nových českých kapitalistů jsou o to nedůvěryhodnější.
06. 02. 2008 | 07:31

omega watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches , omega watches,rolex watches and so on .replica watches , omega watches,rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 10:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy