Budoucnost finančních trhů na pozadí duelu Klaus - Švejnar

04. 02. 2008 | 08:17
Přečteno 5162 krát
V roce 2007 odstartoval v USA řetěz problémů na finančních trzích. Loňské splasknutí americké hypotéční bubliny odhalilo slabiny hospodářského rozvoje, který je uměle udržován „životem na dluh“ domácností i vlády. Vzhledem k spojení světa s USA se začala nákaza šířit dál. Objevil se problém likvidity některých významných finančních institucí i problémy poklesu cen na akciových burzách. Zpočátku opatrné reakce ekonomů jsou už dnes daleko kritičtější k perspektivám dalšího vývoje. Následky jsou větší než se očekávaly a také série problémů zdaleka nekončí, budou pokračovat minimálně do letošního léta.


Názory na míru problémů, ale i na způsob řešení, se samozřejmě liší. I kandidáti na funkci prezidenta, oba profesoři ekonomie, vidí tento problém různě. Václav Klaus má obavy z krize za nadnesené, varuje jen před vysokou inflací a věří, že kroky americké centrální banky pomohou s ozdravěním a oživením vývoje. Jan Švejnar se oproti němu obává výrazného zpomalení růstu a narušení sociální soudržnosti. A v globálním měřítku i napětí mezi jednotlivými centry světového rozvoje.
Obdobně se oba profesoři rozcházeli v hodnocení politiky ČNB po roce 1996. Tehdy ČNB svou politikou obnažila problém špatných úvěrů z doby transformace. V pozadí sporu o to, zda více zemi škodilo privatizační tunelování podniků a nebo přísnější bankovní politika je nejen odlišný pohled na hospodářskou politiku, ale i zájmy, které za korekcí přístupů nejspíš stály a které tu jsou jistě i nadále.
V debatě o problémech světové ekonomiky určitě nebude podstatný použitý tón. Faktem je, že ekonomika USA a po ní i Japonsko už sklouzly do recese. Propady se přelévají do Austrálie, zasažena bude jistě i Latinská Amerika, kde propojení s USA je větší než jinde. Někdo doufá, že světovou ekonomiku by mohla táhnout Asie, zejm. Indie a Čína. Zde ale není taková kupní síla obyvatelstva a zranitelné jsou i akciové trhy, které k financování rozvoje jsou více využívány než např. trhy evropské. Také asijský export bude zasažen problémy amerických trhů (z Číny jde do USA na 23% zboží), ale i vývojem místních měn vůči US dolaru. Cesta dolů tak může trvat ještě dlouho.
Americká centrální banka (Fed) zareagovala rázně v lednu t.r. na tyto problémy. Nejdříve na mimořádném jednání 22.1. a pak na dalším jednání 30.1. 2008 snížila sazby celkem z 4,25 na 3%. Naposledy byl Fed tak razantní po 11. září 2001. Hlava MMF Strauss-Kahn však nevěří, že snížení úroků samo o sobě pomůže. Dostupnější likvidita nezmění chování bank, jejíž klienti budou nejspíš i nadále mít problémy se splácením. Pokles úroků přitom může přinést další inflační impuls a ohrožené americké trhy se mohou bránit větším protekcionismem.
Kontinentální Evropa je méně propojena s kapitálovými trhy USA, ale i zde jsou problémy zjevné. Evropská centrální banka pomohla půjčkami evropskému finančnímu trhu. V Evropě je to ale při zpřísnění podmínek poskytování úvěrů, odporu vůči fiskální expanzi a nadále silné protiiflační politice. Faktem ale je, že zejm. západní část Evropy se potýká s nízkým ekonomickým růstem a prognózy HDP jsou v současnosti korigovány dolů minimálně o půl procentního bodu (v SRN pod 2%, v ČR pod 5%).
Lze očekávat tlak na ECB k větší podpoře hospodářského růstu a opětnému snížení úroků. Zajímavé bude sledovat jak se k tomu v předvečer prezidentských voleb postaví bankovní rada ČNB. V ČR totiž stále máme po Švýcarsku druhou nejnižší úrokovou sazbu v Evropě. A v těchto časech bude i v ČR asi zejm. firemním sektorem ale i odbory vítanější méně inflačního cílování a více pochopení pro hospodářský růst. Oproti roku 1996 je dnes v ČNB více lidí, kteří jsou názorově blíž k prezidentu Klausovi. Na tématu přijetí eura je to již znatelné. Bude to znatelné i na tématu krize na kapitálových trzích a možné recese ?
Vraťme se ještě k loňským problémům v USA. Na americkém hypotéčním trhu se často pracovalo s drobnými klienty, jejichž ekonomická situace byla velmi problematická. Zprostředkovatelé byli tučnými bonusy motivování k získávání co největšího jejich počtu. Mnohdy si spekulanti na hypotéku pořizovali více domů v naději na růst cen nemovitostí. Vysoký rozsah hypoték nižší kategorie při nárůstu jejich ceny narazil na meze likvidity. A když to prasklo, vypukla krize důvěry. Ceny nemovitostí v Spojených státech klesají a tento pokles by se stal ještě razantnějším, kdyby banky začaly zástavy z nesplácených úvěrů hromadně prodávat. Aby předešly větším problémům, snaží se banky raději dohodnout s dlužníky na refinancování úvěru, odložení splátek atp.
Nabízí se i systémová úvaha, proč nebyly špatné půjčky včas indikovány. Nakažené finanční instituce mají snahu zbavit se problematických pohledávek a jejich prodej namixují v nesourodých balících. Tyto balíčky odkoupí specializované subjekty (SPV, hedgeové fondy) zakládané někdy samotnými investičními bankami. Klient ale v tomto případě ztrácí původní dlouhodobou vazbu na svého věřitele. Hodně hráčů drží po kratší dobu malé kousky ztrát a oddělí se tak vlastně nezdravě výnos od rizika. A bublina se nafukuje až k splasknutí. Má to i kriminální rozměr. V USA bylo zahájeno vyšetřování, zda banky nezamlčovaly informace o rizikových půjčkách, popř. nebyly zneužity informace z obchodního styku.
Ratingové agentury svým hodnocením často pomáhají šíření rizikových produktů (dluhové a úvěrové obligace, CBO a CLO). Společnosti pojišťující tento systém byly ratované na úrovni AAA, ale po té co utrpěly ztráty, rating se láme a některé firmy klesají až na CCC. Jak ratingové firmy, tak specielní entity zakládané k přenesení kreditního rizika mohou být dokonce v podezření na konflikt zájmů. Systém nakonec nepokrývá zvýšené riziko a tak dojde k poklesu množství poskytovaných půjček a růstu jejich ceny. Klesají zisky společností, a to nejen těch, které mají bezprostřední vztah k realitám. To vede k poklesu ceny akcií a z kapitálových bilancí mizí fiktivní stovky miliard.
Zatím by bylo předčasné ale i nezodpovědné děsit české občany, vkladatele i investory. O to důležitější je zvažovat celý tento kontext při diskusích o naší další hospodářské i zahraniční politice. A také o další podobě regulace na finančním trhu a jak se přitom vyhnout regulačním arbitrážím nebo únikům finančníků k mimobilančním obchodům. Ke korekcím trhu čas od času dochází. Ceny aktiv se prostě více či méně bolestně vyrovnají s realitou – a započne se tak nová fáze hospodářského cyklu. Jedni na takové korekci prodělají, jiní nikoliv. Země s dostatečnými vlastními zdroji jsou na tom lépe než ty, které jsou více propojené do světových finančních trhů. Pokud ale tyto trhy nebudou dlouhodobě akceptovat opatření centrálních bank a budou nakonec masověji ohroženy i vklady obyvatelstva, nastane nová situace. A spor pánů profesorů může získat velmi ošidné konsekvence.
Otázkou a nejen ekonomickou je, komu by byl vystaven za takové selhání sytému účet. České domácnosti jsou pořád ještě v srovnání s USA relativně málo zadlužené. Likvidity bylo dosud u nás dostatek, naopak byla sterilizována. V ČR není tolik rozvinutý sektor podílových fondů. České finanční instituce také nemají přímé expozice vůči americkým hypotékám. V každém případě ale vzrostou náklady na financování. 96% aktiv finančních institucí je také v ČR kontrolovaná zahraničním kapitálem. V EU je to jen 26% aktiv. I tento fakt stojí na zamyšlení přes povinný klid našich finančníků. Nestandardní operace mezi zahraničními matkami a českými dcerami jsou jistě předmětem zájmu odpovědných orgánů. Minimálně se to může dotknout politiky rozdělování dividend.
V tuto chvíli je obtížné říci, jak hluboká krize nás čeká. Mnohé indicie však svědčí o tom, že ze současných turbulencí se kapitálový trhy nijak brzy nezotaví. Současný vývoj na burzách je příležitostí k obecnějším úvahám o problémech globální ekonomiky a fungování trhů. Fungování akciových trhů má daleko k akademickým hypotézám o dokonale efektivním trhu, který okamžitě vstřebává veškeré veřejně dostupné informace. O to obtížnější je stanovit odpovídající mix monetární a fiskální politiky. Následovat pasivně trhy stejně jako podcenit potřebu adaptace v mikroekonomické sféře by bylo chybou. Centrální banky zřejmě nejsou s to vznikající krizi samy svými nástroji uspokojivě vyřešit. Rozhodně je to lepší téma než mediální spekulace, zda prezidentskou kampaň Klause financuje ČEZ a Švejnara ČSOB.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Krásný příklad komunistické analýzy problémů kapitalizmu.
04. 02. 2008 | 09:10

Janos napsal(a):

když vyjdu z toho, že problémy jsou a budou, tak vadí slovo analýza a nebo komunistická ?
Tj. vadí rozbor sám a nebo úhel pohledu ?
04. 02. 2008 | 09:20

qw napsal(a):

Pane Dolejši, před převratem jsme si slibovali mnoho od zajímavých "kluků z prognosťáku". Bohužel, vidím, že jste si potom jenom rozdělili přes všechny partaje politické posty od Prahy až po Brussel. O jediný relativní ekonomický úspěch vaší party se zasloužil ing.Klaus tím, že udržel stabilitu měny (za cenu toho, že další problémy pustil k vodě). Z Vašeho blogu vidím, že, ač podle mne sedíte na dosti mizerném koni, vám mozek zcela nezrudnul.
Nebyl by čas přestat hrát na voliče divadélko o levicových a pravicových partajích a spojit úsilí rozumných ekonomů majících podíl na moci k vytváření prostředí, v němž by země mohla ne-li vzkvétat tak aspoň vegetovat.
04. 02. 2008 | 09:31

jipindripich napsal(a):

Nic není bezúčelné. Ani týden před volbou presidenta ČR. Vaši anylýzu vnímám jako vnitrostranický materiál, který jste, zřejmě jako člen nejužšího vedení, byl pověřen prezentovat.
Smysl?
Buďto je to prezentace názorové roviny Vašeho možného kandidáta do druhé volby (ale pak by zákonitě musela následovat z Vaší strany analýza soudnictví, bezpečnosti, zdravotnictví a sociální problematiky během 14 dnů).
A nebo, je to programové ospravedlnění se před svými voliči, proč je nutné (lepší) volit v první volbě J. Švejnara.
V obou případech lze zpětně argumentovat nezamlčením svých postojů prostých jakýchkoliv slibů. Což formát - anylýza- zcela splňuje.
V jednom lze ale zcela pragmaticky s Vámi souhlasit. Skutečně pořád lepší než mediálně přitažlivější spekulace o financování kampaní obou kandidátů.
04. 02. 2008 | 09:37

RUMCAJS napsal(a):

Ve špatný čas na špatném místě, pane Dolejš.
Copak nevíte, že teto týden jsou povoleny ty nejhorší nadávky?
Už se na Vás chystám !
04. 02. 2008 | 10:17

Bobo E napsal(a):

Hmm, tak méně inflačního cílování na úkor hospodářského růstu - tj. podpořit růst a nechat inflaci, ať si dělá, co chce. De facto identického efektu bez jakýchkoli odlišných ekonomických dopadů lze dosáhnout snížením růstu mezd na úkor vyššího hospodářského růstu - ale to by pro komunisty, populisty a odbory bylo jistě nepřijatelné (i když ekonomicky by to pro lidi znamenalo totéž)
04. 02. 2008 | 11:54

Vokuhila napsal(a):

Inflační cílování jako specielní politika centrálních bank je problém už dlouho diskutovaný a u nás přeceňovaný. Americký Fed má v statutu oba cíle : ceny i růst.
Nechat inflaci dělat si co chce je blbost stejně jako tvrdit, že růstového efektu dosáhneme přiškrcením koupěschopné poptávky.
Ale o tom snad ten článek ani není. Spíš je zajímavé srovnání, jací jsou vlastně Klaus a Švejnar ekonomové. A tady je zřejmě realističtější Američan. Pindy o tom zda korumpuje víc Dalík a nebo Bakala bych nechal opravdu stranou.
04. 02. 2008 | 14:27

Glock napsal(a):

Recese? Ekonomická recese? Najděte si ten termín a podívejte se, KDY je to krize a kdy recese. Americká ekonomika stále ještě není v recesi, ta japonská jakbysmet. Jak mám věřit někomu, kdo ani nezná základní pojmy????
04. 02. 2008 | 16:45

Janos napsal(a):

Švejnar se neliší jenom v tom, že dnes ve světě vidí nebezpečí zabrzdění ekonomiky v USA a dalších zemích. Lišil se i v názorech na rychlost zavedení konvertibility či privatizace. A sebechvalní analýzy těch co na zvolené cestě vidělali už ztrácí vlastnost věcného rozboru a stávají se ideologií - ideologií modrých bolševiků.
Klaus s Ježkem, Dybou a dalšími byli pro to zavřít oči a spustit to. Vytvořit kapitalisty (z podstatné části ze starých nomenklatur) co nejrychleji byl ten imperativ. A normotvůrci a ti co mysleli na efektivnost vlastických funkcí v tomhle závodě prostě prohráli. Ale statistiky za 90. léta hovoří jasně. Ztráty na výkonu a vysoké transformační náklady. A teď Klaus ohrnuje nos a siná hrůzou nad jinými názory.
04. 02. 2008 | 17:57

Campana napsal(a):

ad Glock : možná vám jde o recesi čiže výstřední žert, možná o succesi, tedy nastoupení (v kumštu též úspěch.)Ale jsou i jiné cese (z latinského cedere- jít).
Právníci znají cesi jako postoupení práva.Taková secese zase znamená krok do ústraní (v umění jde o vyčlenění mladší umělecké generace). A recese má obecný význam ustoupit.
Ekonomická recese se buď chápe jako fáze zpomalení, třeba pod 1% (na rozdíl od deprese neboli dna propadu). Též se tak volěn říká úpadku ekonomické aktivity. Americké dnešní odhady zastavení růstu k nulovým hodnotám by odpovídaly i tomuto pojetí.
Pojetí recese jako záporného ekonomického růstu a to méně než půl roku je velmi úzké a záleží na kontextu. V případě, že jde o vyjádření zvratu na trendové linii, klidně stačí volnější vymezení.
Ale když jde o opravdový success, tak dle gusta.
04. 02. 2008 | 20:10

Campanela napsal(a):

"O recesi v USA již nikdo nepochybuje" - D. Marek, Patria Finance (l.c.Hospodářské noviny 4.2.).
A co udělá rada ČNB pozítří na svém jednání ?
05. 02. 2008 | 08:39

Věžák napsal(a):

Velmi dobře napsané, z pohledu ekonoma opatrné přec s vyšší mírou nadhledu a předvídavosti než cokoli, co jsem slyšel a četl od naěich pop-analytiků z bank a fondů.

Na rozdíl od prvoplánových kritiků zprava v této diskuzi chápu, že v kontextu šaškárny Klaus/Švejnar jste decentním způsobem okomentoval zjevné rozdíly v hloubce analytického myšlení a schopnosti rozpoznávat a předvídat ekonomické procesy v globálu i českém reálu.

President přece jmenuje Bankovní radu ČNB, a bude to ona, co v tom přicházejícím průseru bude muset konat s využitím obou dvou výše uvedených kvalit.

A teď bez servítek : ještě pár dalších Klausových "dětí" do BR ČNB a jdu do Tesca pro pamprsky XXXL a pro letenku do Tasmánie
05. 02. 2008 | 19:02

High Tower napsal(a):

ad věžákovy obavy : ono to dnešní rozhodování ČNB nebylo lehké - na ejdném straně ceny vylezly v lednu na 9 leté maximum, na druhé straně svět jde do recese a i česká ekonomika chladne. Nakonec zvedli jen z 3,5 na 3,75 (možná letos naposled).
Po odchodu O.Dědka se ale chystá koncem února odejít další příznivec eurokotvy,Niedermayer. ODS tam strčí Šimáčka či Weigla a exportéři jako M.Boleslavský VW budou trpět - to nemusí ani přijít větší měnové otřesy. Nějaks e ta stablita ekono iky sype... a to ještě nevíme kdo bude tím prezidentem.
07. 02. 2008 | 22:00

K.E. napsal(a):

7,5% mezorčního růstu cen je orpavdu víc než se čekalo. Nejen dańové změny, ale i nájemné bydlení v regulovaných bytech o 17% a také regulační poplatky ve zdravotnictví přidali inflavci půl procentního bodu. K tomu dvojciferné zdražení energií, ale i některé potraviny. A to ještě není vrchol.
Takže se neplní ani inflační cíl ČNB, ani maastrichtské kriterium.
10. 02. 2008 | 11:03

Campanela napsal(a):

ano, vztah k měnové kotvě dal Klaus dost jasně najevo ve svénm druhém prezidentském projevu. Primární asi bude zájem těch, kteří si euro nepřejí z důvodů svých obchodů - konkurenti EU, dovozci, banky profitující z kursového rizika, měnoví spekulanti. A pak samozřejmě je to vzkaz xenofobním populistům, s kterými zjevně kalkulují volební poradci pro příští volby.
Prezidentská kampaň asi není to pravé místo k věcnějším postojům Ale přiznání toho, že oddalování eura má i svoje negativní efekty se zřejmě od Klause asi nedočkáme. Úšklebky nad jeho profesůrou nechávám stranou, ekonomické vzdělání přeci jen má. To co vykřikuje o euru ho ale řadí spíš k těm populistům než k ekonomům.
21. 02. 2008 | 09:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy