George Orwell a internet

03. 04. 2007 | 15:10
Přečteno 6974 krát
Motto : „Již brzo ve svém životě jsem zjistil, že žádná událost není správně popsaná v novinách.“ (G.Orwell)

George Orwell v roce 1948 nenapsal jen svůj nejznámější román „1984“, ale vydal též sbírku „Britští pamfletisté“. V úvodu vyzdvihává fenomén pamfletů, v posttotalitních Čechách by se možná nejlépe hodil původem ruský výraz samizdaty, jako důležitou součást demokratické tradice. „Úctyhodná úloha pamfletu spočívá v tom, že slouží jako poznámka či komentář na okraj ve vztahu k oficiálním dějinám,“ napsal. „Dodává dokumentaci o událostech, které by aktuální mocipáni rádi zfalšovali.“ Z toho plyne, že psaní tzv. pamfletů vzkvétá zejména v době velkých střetů. Dnes v informačním věku tuto úlohu z velké části přebírá internet.

Podle učebnic jsou média hlídacím psem demokracie, tj. že hlídají vládu. Ale také významně formují veřejné mínění. A tady velmi záleží na tom, jaká témata dominují ve veřejném prostoru a jak je uplatňována svoboda slova. Každé médium má určitou vydavatelskou linii, ale jde o to, aby byla naplňována zásada že „pravda musí být vždy k dispozici“. Vyspělá demokracie snese i vyhraněně formulované názory, může a musí být otevřená morálně i informačně. A pro to je třeba jen najít odpovídající prostor i formu.

Setkal jsem se už s tím, že takto liberálně formulovaný postoj je chápán jako poklonkování mediokracii. Pravda, v ČR za sebou nemáme dlouhou historii diskusí nad uplatňováním prvního dodatku k ústavě USA. Ale symetrie práva a odpovědnosti musí být prostě uplatňována i v naší investigativní žurnalistice. Myslím, že už i v ČR mohou být novináři dostatečně odstíněni od šikany ze strany nervózních politiků. Česká společnost podle mne není až tak přehnaně partokratická, pouze je stále ještě málo občanská. A presumpci viny v politice koneckonců často užívají právě politici samotní, kteří jsou chráněni imunitou.

„Samotný koncept objektivní pravdy se ztrácí ze světa. Do dějin se zapíšou lži.“ prorokoval G. Orwell. Tomu může bránit skutečná pluralita privátních médií i kultivace médií veřejné služby. Unifikujícím činitelem je, že media jsou také podnikem pro vydělávání peněz, především prostřednictvím inzerce. A nejbohatší inzerenti jsou největší podniky, kterých na našem malém trhu je omezené množství. Odstátněná ČT je také opakovaně terčem kritiky. Od levé krajnice přichází výtka nahrávání pravici, ze strany skalních konzervativců na pravici zase podezření, že tu mají vliv intelektuálové liberálně levicové ražení.

Vyváženost zpravodajství a pravdivě kritická publicistika ČT se jistě nezajistí přímou politickou kuratelou kohokoliv . S tím souvisí nedořešená otázka tvorby mediálních rad a charakteru jejích kontrolních funkcí. Pokud nahradíme příjmy za reklamu státní dotací (koncesionářský poplatek jako jakási televizní daň za možnost využívat veřejnou službu nestačí na rozsáhlejší vlastní tvorbu a digitalizaci), pak se ale ČT stane státním megapodnikem se silnou vazbou na exekutivu.

Potřeba podpory médií veřejné služby je všeobecně uznávaná, politicky citlivé však vždy bude její hodnocení. Příkladem rozporného hodnocení kvality takové služby může být poslední předvolební týden loni na jaře. Soustředění se na konfrontační duel Topolánek vers. Paroubek je totiž očividným nerespektováním poměrného volebního systému. Podobným problémem může být informování o otázkách americké základny - laická veřejnost je ze cca ze ¾ proti, na obrazovkách je ale akcentován vstřícný postoj vládní. Proč nejsou více vyzdviženy např. takové informace, které nedávno zveřejnil německý časopis Der Spiegel ? Mám na mysli pochybnosti o účelnosti amerického systému NMD bývalého experta Pentagonu za prezidenta Clintona či doslova odmítání tohoto systému ze strany poradců německé kancléřky Merkelové.

Všechny tyto problémy fungování mediálního trhu vede určitou skupinu lidí k hledává alternativních pohledů na oficiální verze událostí. Hledají toto nové informační zboží právě na internetu. Na základě diskusí v kyberprostoru pak vznikají nové society mimo tradiční struktury. Futurologové přitom hovoří nejen o informační revoluci, ale i o informačním imperialismu kontrolující zdroje moci i ekonomiku přes obrazovky počítačů.

Některé ze societ vznikající na síti bohužel získávají virtuální iluzi o svém významu. Stovky pidisekt z celého světa se na netu propojují, ale jen některé se dopracují k nějakému společnému efektu. Už v 90. letech jsem např. nalezl na jednom levicovém webu pro mnohé asi exotický dokument „The Cyber Leninist Manifesto“ věštící rozložení kapitalismu na základě internetové sebeorganizace pracujících. Pokud se takové virtuální kampaně míjí reálným světem, nevyvolají skutečné sociální pohyby. V každém případě však otevřenost přístupu k informacím na síti posouvá původní Orwellovský problém do nové kvality.

Také proto vnímám jako pozitivum, když komerční média zřizují vlastní otevřené blogerské projekty, kde se dají volně diskutovat i značně odlišné a nekonformní myšlenky, názory a postoje. Koneckonců okruh návštěvníků takových blogů je zajímavou cílovou skupinou i pro tato komerční média. Je to v každém případě šance k pravdivějšímu obrazu stále složitějšího světa. A připomeňme si ještě jednou G. Orwella : „V dobách všeobecného klamání se z pravdomluvnosti stane revoluční počin“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

josef pisa napsal(a):

Tak, tohle je nejzbytečnější článek jaký jsem kdy ve svém životě četl - nesouvislý proud cizích myšlenek a vlastní hlouposti. .. dalo mně dost přemáhání dojít až do konce, ale chtěl jsem znát pointu:) - je to trivialita, která stačí tak na odstavec, možná dva. .. chudák Orwell dnes se jím zaštiťuje tak často nějaký primitiv a nedovzdělanec.
Vážený pane Dolejši těším se na Vaše další příspěvky, příště prosím bez motta .. a vůbec nechte je raději napsat Vaší asistence.
02. 04. 2007 | 15:23

Petra napsal(a):

Hezký článek! Mě se líbil!
03. 04. 2007 | 16:48

Aktron napsal(a):

Je to hezké, docela k zamyšlení, což ostatně má být, hezky se to čte, hlavně ta pasáž o ČT je podle mě výstižná. Avšak to co tu vidím o informačním imperialismu, to mi příjde jako opakování stále stejného komunistického vzorce - vykořisťování většiny (která nemůže), menšinou (která může).

Pokud budou lidé nad věcmi přemýšlet, a to i nad televizí, brzy nabarvené akční "zpravodajství jaké tu ještě nebylo" odmítnou a vrátí se ke slušným informacím profesionálního ražení. A tam samozřejmě nebudou mít nějaké tlaky na ovlivňování lidí šanci. Pokud to zkusí, no tak se na to nikdo dívat nebude. Já se rád občas podívám na československý filmový týdeník z roku 1957, protože jsem rád, že taky můžeme vidět dobu z tehdejšího pohledu a srovnat se současností. Nicméně - věřil tomu tehdy někdo? Samozřejmě že ne. A o to ve svobodné společnosti jde. Největší problém je ale prostě ten, že lidé nepřemýšlejí.
03. 04. 2007 | 21:49

Patrik napsal(a):

Pane Dolejši, Orwelova kniha 1984 sice vyšla v roce 1948, ale přečetl jsem si ji až po roce 1989. Z důvodu všeobecnmě známých. Za vlády vaší strany nebylo možné knihu nejen vydat, ale ani - bez trestních postihů a výslechů na STB - o ni diskutovat. Nyní tuto možnost máme. Je zvláštní diskutovat o svobodě s člověkem, který je součástí mocenské strany s represivními záměry, byť nyní ukrytými pod maskou demokracie. To není osobní útok na Vás, jde jen o vymezení pojmů. S mnohými Vašími názory (velmi) souhlasím, nicméně mám stále na mysli, že Velký bratr vždy cíleně mění a bude měnit názory podle potřeb stávající situace.
04. 04. 2007 | 19:13

autor napsal(a):

K Patrikovi : Jste si jistý, že skutečný Big Brother by třeba dnes nepředhodil současné komunisty jako šidítko, aby sám unikl pozornosti ?
Nechci rozvíjet nějaké konspirační teorie ve stylu Miroslava Dolejšího, ale tvrdím, že zdroje represe je možné hledat dnes jinde.
A pojmově (programově) je KSČM značně rozdílná od někdejší KSČ. Za její dnešní program by se před rokem 1989 mimochodem zavíralo a já bych byl nejspíš hodnocen jako napravo od mužů Ledna 1968.
04. 04. 2007 | 21:33

car8888car napsal(a):

Nic proti levici ale s nazvem KSČ stoho je mi na blití.
05. 04. 2007 | 22:51

sfx napsal(a):

.. nejen z nazvu, staci si precist neco o projevech ze soucasnych sjezdu .. leckdy vypadaji jak z padesatych let.
06. 04. 2007 | 11:24

Vlad napsal(a):

Milý pane Dolejš. Nic proti Vám osobně, jste jeden z politiků,který snese hodnocení: "Není tak špatný":o) Jen si myslím, že kdyby G. Orwell věděl kdo si jeho dílo bere do úst...asi by to nepřežil. Jste totiž jeden z mnoha nebezpečných idealistů, kteří si myslí že komunismus může být dobrý. Copak si myslíte že ebola, mor nebo lepra může být někdy dobrý? Fašismus a komunismus jsou zločinné systémy nejhoršího kalibru a jakékoliv koketování s nimi vede k dehonestaci demokracie a občanské svobody. Dnešní rétorika komunistických poslanců vede jen k jedinému cíli...získat lživou propagandou hlasy voličů a po převzetí moci pokračovat v oklešťování svobody a k likvidaci schopných a inteligence. K tomu vám dopomáhá vaše největší zbraň..lidká omezenost a závist. Je mi opravdu špatně od žaludku, když vidím jak komunisté získávají hlasy potíráním toho, čeho jsou příčinou. Devastace přírody, domů, památek, průmyslu...to vše se dá odstranit...ale devastace lidské morálky, deformace hodnost a systematické podporování nejnižších lidských vlastností (závist, pomsta, lenost )to je to nejhorší, co jste nám zanechali....a teď zase vystrkujete růžky. Uvědomte si jedno pane Dolejš. Pokud se komunisté vrátí k moci, tak Vy budete jeden z prvních koho zlikvidují, protože idealisté to je to poslední co potřebují. Pan Orwell varoval svým dílem lidstvo před komunisty ...tak si ho neberte do úst.
07. 04. 2007 | 14:40

poiu napsal(a):

Pro ty kdo autora peskují. Mnozí znají minulý režim v jeho tří etapách, t.j. od diktatury proletariátu, přes nesmělou demokratizaci, po postupně opadávající normalizaci. Všechny tři jsou běžně odsuzovány jako zločinné, přitom popřevratový režim říkající si demokratický, nikoho z vedoucích představitelů ani členů KSČ za to trestně nepostihl. Pouze několik z nich snad bylo postiženo za činy trestné i před tím. KSČ se poté nejspíš ze svých chyb poučila, když se omluvila za chyby a omyly z let 1948 - 1989 v http://www.kscm.cz/article...., člensky ustálila, takže dodnes je stranou s větším počtem členů (téměř 83 000), než mají všechny ostatní politické strany dohromady a nelpí na ní od převratu žádná skandální odhalení za vesměs kriminální, leč mnohdy nepostižené, či již nepostižitelné činy, členů a funcionářů ostatních parlamentních stran, z nichž žádná se dosud neodhodlala ani k náznaku omluvy.

A tak se ptám. Čim drží nynější KSČM svoje členy ve svých řadách, když jim nenabízí žádné, v kapitalizmu ceněné hodnoty, jakými jsou individualizmus, bezbřehá osobní svoboda, nebo vlastnictví neomezeného majetku, ale jen, cituji:

"Programovým cílem KSČM je socialismus, tedy demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír", konec citátu.

Přitom každý z politických subjektů veřejně přísahá na nespolupráci s KSČM a ve společnosti je vůči ní všemi sdělovacími prostředky jako ctnost prezentována nenávist k ní, tedy i jejím členům a příznivcům. Téměř celou jednu generaci trvající izolace od ostatní populace, by přece jakýkoliv politický subjekt měla poslat do historického zapomnění. Nebo je snad kolektivistický socializmus lepší vizí globální budoucnosti, než individualistický kapitalizmus? Něco mi tu neštymuje. Říkával prý TGM k těžko vysvětlitelným jevům. Mě taky.
09. 04. 2007 | 21:39

Gorash napsal(a):

To poiu:

KSČM se omluvila za chyby a "omyly"!!!? Jaképak omyly? Zase jenom bolševická propaganda! Soudní proces s M. Horákovou byl omyl? Odsouzení válečných hrdinů z bojů 2. sv. války byl omyl? 40 let trvající perzekuce vlastního národa byl jeden velký omyl? NE!!! Nic jako omyl se nikdy nekonalo! Komunismus je programově špatný! Stačí si jenom uvědomit, čím každý komunistický převrat začíná - začíná totiž krádeží - ANO!!! Sprostou krádeží, která se nazývá znárodnění majetku pod záminkou spravedlivějšího rozdělení majetku ve společnosti. K čemu vedlo komunistické hospodaření snad vidíme i dnes - 17 let po revoluci!

A k panu Dolejšovi: George Orwell se díky vám obrací v hrobě!!! Jak si může představitel strany a ideologie, proti které Orwell celý život bojoval brát jeho slova vůbec do hu*y? Je mi z vás upřímně zle!!!
10. 04. 2007 | 10:58

autor napsal(a):

a nebylo by řešení tohoto dilematu vydat seznam knih zakázaných číst a citovat určitým skupinám obyvatel?
Každý by tak četl jen to svoje a nehrozilo by, že se ušpiní jinou myšlenkou.
Bolševici by třeba zakázali citovat druhým rudého komisaře Haška a jeho Švejka. A ti druzí by zase na oplátku zakázali citovat Švandrlíka a jeho Černé barony.
A Orwel by měl jistě radost.
10. 04. 2007 | 11:08

jenda napsal(a):

co to je proboha za kecy? vzdyt se to neda cist! mozna bych ubral frazi a psal vic cesky.. to jen tak pro priste...
11. 04. 2007 | 15:13

poiu napsal(a):

To Gorash.
Já jsem položil otázku. Váš divoký výpad však sotva mohu vzít jako poučnou odpověď a mrtvé přece "nevyráběli" jenom komunisté ale všechny společenské formace již od dob faraonů. Proč se nepohoršujete i nad nimi? Když je tak nenávidíte, proč je tedy nelikvidujete jako škodnou? Jestli pro mne nemáte nějakou argumenty podloženou odpověď, tak jenom zlostně syčet je k ničemu. Je zde jev a já bych rád poznal jak ho vysvětlit. Nic víc, nic míň.
11. 04. 2007 | 23:31

mra napsal(a):

Dolejš údajně patří k "rozumným"komunistům. Není nic nesmyslnějšíhe. Ve straně,jejíž tradice je založena na kolektivním "rozumu"právě vládnoucí garnitury Ústředního výboru nemá tohle slovo co dělat.Dnes se tváří KSČM jako "moderní levicová strana."Zítra -. t.j. po dosažení moci by se proměnila v podobně zrůdnou organizaci,jejíž vinou jsme dnes ekonomicky 3O let za zbytkem Evropy.
12. 04. 2007 | 12:27

Kadel napsal(a):

článek jsem nečet, stačí mi obličej pana poslance a vím
12. 04. 2007 | 13:42

Lansa napsal(a):

Vážený pane,sledovala jsem nedělní pořad a chci se zeptat, umíte mluvit k věci nebo jen tlápete stále o ničem?Podíval jste se někdy do zrcadla jaký máte výraz a jak asi působíte na lidi? Komunisty jsem nikdy nevolila a volit nikdy nebudu.
12. 04. 2007 | 14:34

Rudý Rath napsal(a):

No komunista zaštiťující se Orwelem to je vážně silná káva. Jestli pak jste četl FARMU ZVÍŘAT ? Ta byla o Vás stejně jako 1984, pokud jste to teda z čítanky za totáče nepochopil...
12. 04. 2007 | 14:38

Ivo napsal(a):

Uf. Jeslti jsem to správně pochopil, dá se to shrnout na "Hurá, na aktuálně je blog a můžu do něj psát". Ale ona upovídanost byla lidem zvláštního ražení vždycky blízká....
12. 04. 2007 | 15:07

estonto napsal(a):

Všem, co si myslí, že by se Orwell obracel v hrobě v okamžiku, kdy je citován panem Dolejšem, připomínám Orwellův výrok:

„Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu.“

Orwell byl levicový autor - socialista. Stačí se podívat do wikipedie.

Jinak, pane Dolejši, si s chutí přečtu vaše další příspěvky, jen bych vám doporučil používat méně cizích slov a článek celkově zesrozumitelnit a vylepšit čtivost při zachování původní myšlenky.
13. 04. 2007 | 07:47

papež napsal(a):

každý kdo se dnes spolupracuje s dnešními komunisty by zasloužil zavřít do lágrů z padesátých let se stejným režimem aby poznal na vlastní kůži co to bylo za zrůdy a pana dolejše bych tam poslal prvního když se jich tak zastává
13. 04. 2007 | 22:14

asitak napsal(a):

Nu, pane papež, vaše schopnost asimilace s jakýmkoli systémem a snaha v něm vyniknout těmi nejradikálnějšími postoji je nepřehlédnutelná. Vy se ještě dlouho a za žádného režimu neztratíte. Ale jste také příčinou úpadku sebeušlechtilejších myšlenek. Tedy takový virus, postupně zabíjející svého hostitele.
14. 04. 2007 | 10:43

kdo nic není, ani komunista nebere napsal(a):

tady je krásně vidět, co nám dnes může komunista dát k zamyšlení - HOVNO!
04. 05. 2007 | 14:13

point napsal(a):

Tvrzení, že komunismus je zločinnou ideologií, považuju nejen za znak naprostého kreténizmu, ale i za důkaz negramotnosti. Sociální spravedlnost, solidaritu a odmítání vykořisťování člověka člověkem může za zločinnou ideologii považovat skutečně jen idiot(Jen pro srovnání nacistická ideologie hlásající rasovou nadřazenost jedněch a vyhlazení jiných....) Jinou věcí je, že při prosazování této myšlenky(ostatně jako každé jiné) bylo spcháno mnoho zločinů - lidmi. zločiny totiž vždy páchají lidé. Proto trestní právo (narozdíl od např. práva obchodního) zná JEN trestní odpovědnost jednotlivců-fyzických osob, těch, KTEŘÍ SI KE KRUTOSTI NAJDOU PŘÍLEŽITOST ZA KAŽDÉHO REŽIMU....nejraději by zavírali do lágrů...
14. 05. 2007 | 11:32

Medvěd napsal(a):

Fascinují mě tupé výkřiky primitivních antikomunistů zde v diskuzi. Doporučuji se podívat na webové stránky, na kterých je fenomén současného antikomunismu vylíčen velice hezky:

http://www.antikomunismus.e...
28. 06. 2007 | 18:18

car napsal(a):

nojo demokracie jednoduchá rovnice odvou neznamych leva pravá a blbca poznáš na dalku jestli prava nebo leva někdy se stačí podívat na fotku ačíst a číst je malem zbytečne a co kdyš ho člověk posloucha tak stačí pohyb jedne ruky a par slov a víš na čem jsi to je asi demokracie a ne šestice volu nebo kolik jich vlastně je
18. 08. 2007 | 23:06

Ivan napsal(a):

Čítam túto úpolemiku a je mi trochu smutno. Je možné aby sa niekto takto vyjadroval v solídnej diskusii? Zúriví antikomunisti ste masírovaní médiami a politikmi. Žijete v nádeji že vám z toho válova pri ktorom sa tlačia novodobý zbohatlíci niečo zostane. Ak niečo zostane tak to bude len nehmatateľné ale počuteľné"MLIASKANIE".U nás na Slovensku má antikomunizmus iné a horšie rozmery. Sú sledovaní sympatizanti myšlienok sociálnej spravodlivosti
03. 04. 2008 | 23:26

Prouza Jan napsal(a):

otázkou je do jaké míry jsou tyhle chaty reprezentativním odrazem společnosti.
Blázni a fanatici byli a budou, ale zde je jich možná víc než v reálu. A komunistický politik je asi také trochu přitahuje.
Ale téma totality (orwelovštiny) je určitě universální - možná by se někomu hodilo shodit to jenom na levici. Marně - bigotní šídlo v pytli neutajíš.
07. 04. 2008 | 09:43

Anisoptera napsal(a):

jó šídla....
18. 04. 2008 | 16:22

upc internet napsal(a):

Zúriví antikomunisti ste masírovaní médiami a politikmi.
15. 07. 2009 | 23:02

Prouza jan napsal(a):

Ad šídla : Sú sledovaní sympatizanti myšlienok sociálnej spravodlivosti ?
22. 10. 2009 | 07:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy