Slavíte Den Evropy?

09. 05. 2008 | 09:02
Přečteno 5922 krát
9. květen máme u nás zažitý ve spojení s rokem 1945. Ale v roce 1950 byla v tentýž den ve francouzské vládě navržena ministrem zahraničí Robertem Schumanem (1886-1963) deklarace vyzývající ke vzniku Evropské federace. V této deklaraci je mj. věta: „Nadnárodně organizovaná Evropa může přispět civilizaci vytvořením skutečné solidarity.“

Ano, skutečná solidarita nemůže být nacionální a odstranění diskriminace, vyrovnávání pokroku či mírová aktivita, to jsou většinově uznávané hodnoty. Na evropském summitu v Miláně v roce 1985 byl proto tento den vybrán jako Den Evropy.
Integrační úsilí vyvolává i velmi negativistickou reakci. Z okrajů politického spektra zaznívá např. to, že EU je prý jen nástrojem franko-germánského expanzionismu, popř. že europeismus jen maskuje dirigismus „soudruhů“ z Bruselu. Tyto názory pak někdy pronikají i do serioznějších politických proudů. Kalkulují s nostalgií po době konstituování národních států, po době laissez faire, popř. krátkozrace hájí zájmy národní byrokracie v soupeření s byrokracií evropskou.
Řevnivost národních států, tradující se už od středověku, je skutečně bariérou evropského sbližování a zejména eliminace letitého protikladu Německa a Francie byla klíčovým momentem pro praktické nastartování evropské integrace. Hájit zájmy menších států EU proto neznamená být proti výběrové podpoře pilotních států EU jako předpokladu větší emancipace Evropy vůči USA. Důležité je to zejména dnes, kdy strategická osa Washington – Moskva snaží jednat přes hlavy svých evropských partnerů a zvýšit svou globální sílu i na úkor síly EU. A politický svorník nad Evropu předejde tomu, aby si ji zase rozebírala svým vlivem různá impéria jako v dobách bipolárního světa. V době globalizace silnější Evropu prostě v dlouhodobé perspektivě potřebujeme.
Když se před 5 lety rozhodovalo o vstupu ČR do EU, objevovaly se na budoucnost evropské integrace různé názory. Těch, kteří odsuzovali apriorně celý integrační projekt jako protinárodní či imperiální, bylo málo. Většina se stavěla za evropskou integraci, ale někteří odmítali to, v jakém tvaru se přenáší část suverenity členských zemí na nadnárodní úroveň. Mnozí také kritizovali vyjednané přístupové podmínky. Většina našich občanů (77%) se nakonec ale rozhodla pro EU i s jejím projektem politické a měnové unie. Přes možné kritické výhrady prostě už nechtěli účast ČR na objektivním integračním procesu odkládat.
Největší podporu dávali EU voliči ČSSD a KDU-ČSL. Ale i volič ODS se většinově (z více jak 4/5) přikláněl k proevropské volbě a postoj ODS tehdy zněl „kritické ANO“ pro EU. Známý konzervativně národovecký kritik EU prezident Václav Klaus tehdy pouze vyzval občany k účasti v referendu. Mluvil přitom o strachu z vytrácející se homogenity české společnosti, ale sám přihlášku ČR do EU podepisoval. A skuteční liberálové heterogenitu společnosti vnímají spíše jako potenciál.
KSČM tehdy zvolila tzv. měkké ne. Rozhodně nešlo o žádné nacionální protivení objektivním procesům či jiný fundamentalismus. Nedoporučila sice tehdy svým voličům ANO, ale jasně prohlásila, že dlouhodobě je pro socializující evropskou integraci a to i v podobě EU. Z 3,4 milionu volících, kteří v roce 2003 hlasovali pro vstup do EU, bylo nakonec cca 200 tisíc voličů KSČM. Sám jsem se tehdy aktivně vyslovil pro členství ČR v EU, stejně jako řada dalších poslanců a senátorů za KSČM. V následných volbách do Evropského parlamentu pak získala KSČM s tímto otevřeným stanoviskem přes 20%. Čeští voliči totiž myslím především chápou realitu dnešního zmezinárodnělého světa. A spojení s EU i přes své problémy přispělo k vyššímu hospodářskému růstu v posledních 4 letech.
Někdejší konjukturalismus euronadšenců a euroskeptiků už poněkud vyprchal. Jako členský stát EU dnes můžeme ovlivňovat dalších vývoj jejího vnitřního uspořádání. Tvar konečného kompromisu ovlivní síla a přesvědčivost jednotlivých aktérů debaty. Povědomí občanů o evropských institucích je ale stále velmi nízké a další vývoj EU se vymyká jejich každodenním zájmům. Přesto téma evropanství ožívá s Lisabonskou smlouvou reformující smluvní základ EU. A ožije zejména v příštím roce v souvislosti s českým předsednictvím v EU a dalšími volbami do Evropského parlamentu.
Ať již vnímáme „Schuman Day“ jako svátek a nebo spíše dotěrnou novotu, je to příležitost říci si, co vlastně od EU čekáme a co bychom chtěli v EU konkrétního prosazovat. Asi je pochopitelné, že levice vidí v integraci možnost společné základny pro zlepšení sociálních podmínek, zajištění míru a bezpečnosti. Tady kritizujeme fakt, že EU chybí smluvní zakotvení v sociálně tržním hospodářství a že obrana EU je stále příliš provázána s globálními ambicemi USA (potvrzuje to praktická absence diskuse o evropském pilíři raketového štítu USA v evropských institucích).
Viditelně stále více působí rozpor mezi sociální agendou EU a rostoucími náklady globální konkurence. K posilování sociálních standardů má dnešní EU zejména po svém rozšíření v letech 2004 a 2007 o chudší země dál než kdy před tím. Daleko má ale i k nějakému postimperiálnímu ideálu, který by byl zárukou, že EU nebude vtaženo do nových závodů ve zbrojení. I když se zatím nedá mluvit o nástupu nové militarizace Evropy, dochází k příklonu EU k silovým řešením pod tlakem USA.
Někteří skeptici by v evropské integraci rádi zařadili zpátečku. Místo vize EU jako politické unie zdůrazňují spíše rovinu pouhé spolupráce mezi jednotlivými národními státy a budování společného prostoru pro vzájemný obchod s minimem politické ingerence (optimum se vidí v Evropském sdružení volného obchodu popř. v pojmu Organizace evropských států). Pouhá liberalizace není řešením současné oligarchizace ekonomiky a politiky. Chtít návrat EU před Maastricht je sice legitimní, osobně ale v něj nevěřím. Demokraticky projednaná pravidla pro nadnárodní úroveň jsou pro malé země myslím lepší zárukou, než pouhé mezinárodní vztahy. Na řešení však existují různé názory i uvnitř jednotlivých stran.
Na hranu legitimity se dostávají ti, kteří se profilují doslova xenofóbně a kalkulují, že vydělají na nacionálním populismu, pokud by došlo k bolestnému rozpadu evropské integrace. Strategie obranářského nacionalismu a zdůrazňování etnických kriterií je mimo čas a prostor – jádrem současného vlastenectví je společný přístup k civilizačním hodnotám. V multikulturní Evropě je jiný přístup neefektivní. Průnik nacionalismu do politiky ohrožuje integrační proces.
Myslím, že levice by se neměla kvalitní politické integrace Evropy bát. Naopak, v politicky silně diferencované Evropě je to logický krok. Hrozbě nestability ale musíme čelit více gradualistickým přístupem. A daleko konkrétněji se bavit o úskalích evropského regulačního mechanismu. Těch co si myslí, že sociální a ekologická legislativa je jen plevel, je přeci jen menšina. Nekontrolované bujení eurokracie však činí takovou regulaci málo účinnou a obrací veřejnost proti.
V době, kdy návrh Konventu (tzv. euroústava) narazil ve Francii a Holandsku, u odpůrců EU zavládlo nadšení. Ve skutečnosti nabylo na významu heslo „Šance pro lepší ústavu“. Dříve nebo později takový dokument vznikne, ale na přijatelné, skutečně ústavní a občanské alternativě se bude pracovat složitě a dlouho. Integrace by měla gradovat, ale působí složitá struktura zájmů, zátěží jsou probouzené historické konflikty a dělení států podle etnických hledisek.
Osobně si dovedu nakonec představit i nějaký minimalistický federální model. Léta jsme koneckonců žili v poměrně funkční česko-slovenské federaci. K takovému propojení skoro 3 desítek zemí ale vede ještě dlouhá a klikatá cesta. Osobně se také cítím stejně tak českým občanem jako občanem EU. Urychlené vytvoření masově zažité evropské identity je ale zatím dost romantická představa. Pro nejbližší léta bude nutné stanovit přiměřenější cíle. Proto také Lisabonská smlouva představuje jen dílčí, i když možná nekvalitní, doplnění existujícího právního rámce EU a ústavní soud by proto na ní neměl najít nic protiústavního.
Opusťme tedy spor o federalistický superstát či o ústavní suverenitě členů EU a řešme praktičtěji co dál s EU. Stále je nízká konzistence struktur a institucí EU s jejími cíly, důrazněji je třeba odstraňovat tzv. demokratický deficit – tj. zvyšovat úlohu zákonodárné moci v EU. Naopak, nelze apriorně odmítat myšlenku dělené suverenity či většinového rozhodování, stejně jako pravidel multikulturního soužití. O optimálním tvaru společných či sdílených kompetencí se zatím kupodivu diskutovalo pramálo. K českému předsednictví budou klíčové zejm. debaty o reformě Společné zemědělské politiky a o ukončení přechodných období, přijatých při našem vstupu do EU. Strategický význam má zejm. energetická politika EU a podpora vědy a inovací. A je tu spousta dalších témat jako např. pravidla flexibilizace práce, harmonizace firemních daní ale i genderová demokracie. Zvládat takové výzvy je rozhodně lepší než se dělit na „eurohujery“ a „eurofóby“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Komunisté vymírají napsal(a):

KSČM má sice hodně členů, ale každý den o 16 přijde. Průměrný věk komunisty je 70 let. V Praze dokonce 75 let.

To je skvělá zpráva.
09. 05. 2008 | 09:05

JP napsal(a):

no jo, ale jsou i další čísla : členů KSČM v produktivním věku (18-60) je víc jak 20 tisíc (pro srovnání je všech členů ČSSD jen 18 tisíc a zelených je jen necelých 3 tisíce).
Ten průměr v KSČM kazí víc jak 40 tisíc lidí nad 70 let (zázrak geriatrie). Až ti jednou nebudou, bude KSČM možná plně srovnatelná co do pčtu členů s ČSSD či ODS.
09. 05. 2008 | 09:24

Komunisté vymírají napsal(a):

Den Evropy sice neslavíme, zato řádně oslavujeme den osvobození od komunistů 17.listopadu.
09. 05. 2008 | 10:04

JP napsal(a):

dodatek : třeba by šla zkusit nějaká reálná demografická projekce na zveřejněných datech - od minulého sjezdu KSČM v roce 2004 ubylo 24 tisíc členů (viz Zpráva na http://www.kscm.cz, jsou tam i tabulky), ale vstoupilo přes 2 tisíce členů.
Bohužel chybí údaj kolik nových členů zase rezignovalo na členství v této politické straně. Jediné co se dá vyčíst, že ze 77 tisíc členů je 7 tisíc členů po roce 1989, tedy kteří nepřešli ze starého režimu, ale vstoupil už v novém. Tj. každý jedenáctý - a zjevně se tahle skupina rozšiřuje.
P.S. tehle přirozený úbytek členstva z období před rokem 1989 daný prostě mortalitou zasahuje i lidovce. Logicky nepůsobí u nově vzniklých stran.
09. 05. 2008 | 10:15

Kamil napsal(a):

Pane Dolejš
to, že voliči ODS mají výhrady k EU neznamená, že volili proti začlenění. Spíše naopak drtivá většina ODS volila EU a jestli byl někdo proti, tak to byli voliči stran nalevo a ve středu.
Měl byste psát o tom co víte a ne samé demagogie.
Hezký den.
09. 05. 2008 | 10:26

Komunisté vymírají napsal(a):

Komunisté jsou samozřejmě pro EU, ale jen v případě, že jí budou vládnout.

Oplotí celou EU ostnatým drátem a nikoho nepustí dovnitř ani ven.
09. 05. 2008 | 10:40

SuP napsal(a):

Pane Dolejši -
ten článek Vám musel dát spoustu práce. Další práci Vám muselo dát i to, jak nasměrovat jeho vyznění, aby účelově poukázal na osoby, strany způsoby, kterými je členství v EU kritizaváno. (ale ani tak členství, jako samotná praxe EU).
Nicméně dovolte mi otázku, protože v souvislosti s tímto článkem mi připadá k věci.
Tedy :
Kdybyste se neživil levicovou politikou, založenou především na účelovém glosování (plkání) ústně i písemně, čím byste se uživil?
(zjednodušeně - Co umíte rukama?)
Ptám se proto, že pokud bych si dokázal odmyslet, že jste komunista a myslíte to upřímně, byl byste docela sympatický chlapík.
09. 05. 2008 | 10:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane, který se podepisuje nickem "kill komunisty",

naprosto jasně a nedvojnačně jsem Vám již několikrát napsal, že Váš nick je z pohledu Kodexu diskutujích (či chcete-li mého) na těchto stránkách nepřípustný a že všechny texty takto či podobně podepsané budu mazat. Což jsem nyní učinil (a to ani nemluvím o obsahu Vaší poznámky hovořící o vybíjení lidí)

Zároveň Ván sděluji, že diskusi na toto téma již považuji za uzavřenou a nemíním jí opět vést.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 05. 2008 | 10:53

zrušmekomunisty napsal(a):

Komunista mluvící o odstraňování demokratického deficitu, tak to snad ani nemyslíte vážně. Jinak celkem dobré nicneříkající slohové cvičení, které by zvládl žák zakladní školy a v podstatě nikoho nenadchne ani neurazí a většina ho ani nedočte dokonce..
09. 05. 2008 | 13:21

RUMCAJS napsal(a):

Proč ten smiřlivý tón,pane Dolejši ?
Pěkně úderně, jako na Vašich komunistických srazech.
Příjemně mi přitom běhá mráz po zádech.
09. 05. 2008 | 14:42

MANKA napsal(a):

loni bylo v ČR přes 25 tisíc interupcí, zajímavé je že někteří potrati stále diskutují
09. 05. 2008 | 16:05

Sekyra napsal(a):

Pane Stejskale,
ten clovek s nepripustnym nickem je tam zase; doufam, ze h smazete. nebo je pripustny treba nick "kill zidy", "kill krestany", atd?
09. 05. 2008 | 16:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane, který se podepisuje nickem "kill komunisty",

smazal jsem další Váš příspěvek.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 05. 2008 | 17:53

Europe Day napsal(a):

Pro naše nácky :

Jak chrání svoji Modrou katedrálu
v té svaté lázni klausovského grálu.
A v českém smyku tak opuštěných strun
se nevědouce halí do odkazu zašlých run.

"Společně v rozmanitosti dneska večer na Staroměstském náměstí"
09. 05. 2008 | 18:32

Vojta napsal(a):

Co bych Evrope pral k jejimu dni? Funkcni exekutivu. V první řadě to je zrušení Rady ministrů a přenos jejích kompetencí částečně na Evropský parlament a Evropskou komisi. Rada ministrů by nadále měla pouze poradní funkci a později mohla být zcela rozpuštěna a možnost zákonodárné iniciativy by mohla být přenesena na jednotlivé národní parlamenty nebo vlády. Podobně jako u nás hejtmani mohou navrhovat zákony. To bych ti Evropo opravdu přál.
09. 05. 2008 | 19:50

Taoiseach napsal(a):

Vojta:

Jdete na to poněkud moc rychle. Pro začátek by stačilo zrovnoprávnit EP s Radou. Např. i ve federálním Německu funguje Spolková rada, kde jsou zastoupeny spolkové země, a ta schvaluje všechna důležitá rozhodnutí Spolkového sněmu.
09. 05. 2008 | 23:51

bigjirka napsal(a):

@ kill komunisty - a což třeba bazmek kommunista?
10. 05. 2008 | 00:17

Frante napsal(a):

Pane Dolejši, četl jsem na komunistických stránkách, že cílem vaší strany je socializmus. Ve všech zemích kde byl budován tak zkrachoval. Jaká se všude opakovala ta chyba kterou příště už neuděláte? Díky za věcnou odpověď.
10. 05. 2008 | 02:18

Ládik napsal(a):

Ani nevím, že nějaký Den Evropy existuje. To nemáte nic jiného na práci, že se zajímáte o takové nesmysly?
10. 05. 2008 | 05:59

Jeňýk napsal(a):

to co zmiňuje Taoiseach se blíží nápadu s dvoukomorovoým Evropským parlamentem - a to se blíží federalistickému konceptu.
Možné řešení, ale zatím se v celé EU27 neumí dohodnout ani na dílčím posílení toho parlamentu současného vůči exekutivním pravomocem Komise.
Tohle by asi vyřešila až opravdová ústava EU.
10. 05. 2008 | 09:04

vlk napsal(a):

Vítepane dolejši,když člověk vidí vás a čte vás, tak si říká,že snad ti soudruzi nejsou zas až tak špatní... Ovšem , jakmile dojde na lámání chleba a fakta, naštěstí z toho velmi rychle vystřízliví. Viz napříkald prezidentsá volba.
Ke dni Evropy jste napsal hezký blog to ano. A na férovku jste, pro mne kupodivu, napsal o postoji vaší aprtaje. Není měkké a tvrdé NE. Je jen jedno NE. A vy jste zvlili toto ne. Kdby šlo otzv. bojové hlasování, kde by záleleželo na komunistickém hlasu, byli jsme dnes mimo.
Takže pokud napíšete tento blog jako občan Jiří Dolejš, říkám ano. Je fajn. A je dobře že jej někdo napsal,kdo má pro evropskou myšlenku pochopení. Pro mne osobně jde o největší projekt v dějinách Evropy. A měl by být podporován za každou cenu. Jakkoliv nemůže být univerzálně vždy jen kladně působící.
Pokudjej ovšem napíšete jako místopředseda KSČM, a tak jej beru, pak promiňtě, je pro mne na úrovni posledního blogu Cyrila Svobody. Tedy licoměrný. U vás ověšem nepředpokládám, že se z něj půjdete vyzpovídat.
Příště dejte vědět, zda píšete jako Dolejš nebo jako místopředseda.
10. 05. 2008 | 21:23

Zacheus napsal(a):

Podle mého názoru není správné nálepkovat kritiky dnešní podoby integrace Evropy ( která se věru se svými deseti tisici harmonizačních směrnic vzdálila od původních záměrů Otců-zakladatelů) jako nacionalisty či xenofoby.

To,že existují i v členských zemích Evropské unie společenské síly, které nesouhlasí s trvalým oklešťováním státní suverenity , je zcela legitimní. Je jasné,že tím je oklešťována demokracie uvnitř těchto zemí.

Kladu otázku, jaký reálný vliv má a zejména bude mít Česká republika na rozhodovací procesy v rámci Evropské unie? Přitom přijatá rozhodnutí budou ovlivňovat životy obyvatel České republiky. V tom je nepochybně zřetelný deficit demokracie a dovolím si říci,že i zjevný rozpor se zněním platné Ústavy České republiky.
11. 05. 2008 | 09:39

Jeňýk napsal(a):

řeklbbych, že xenofob není automaticky ten, kdo něco krtizuje (ostaně na všem se něco dá najít), ale ten kdo xenofobii navrhuje jako řešení - viz např. ty doslova debilnosti, které zveřenila na svém webu Národní strana proti přistěhovalcům a gastareiterům.
Jo, a to konkrétní zvážení té sdílené suverenity v lisabonské smlouvě oproti součansému stavu bych také rád slyšel. Odpoví někdo ?
11. 05. 2008 | 11:13

Jiří Dolejš napsal(a):

k některým dotazům
1) ad kamil - % těch symaptizantů různých stran co nepodořili EU nejsou demagogie, ale průzkumy při hlasování (sedí u KSČM i u ODS). Neztotožnuji to s pouhou kritikou, současně tvrdím (viz zacheus) že národovecká kritika je krokem zpět.
2) ad Frante - pojem socialismu lze užívat různě - strany socialistické internacionály užívaly pojem socialismus demokratický, bývalý režim někteří označují za pouhý autoritářský pokus o socialismus. Protože současný systém není na věky, mám za přirozené se bavit o jeho alternativě poučeně o chyby minulosti.
3) ad vlk - jistě že lze rozlišovat pozici občana a funkcionáře, ale právě že to měkké NE vůči EU od KSČM umožnilo bez větších komplikací nesmlčet, že jsem pro vstup do EU a přirom v rámci svého mandátu obhajovat kritické výhrady ostatních členů KSČM.
12. 05. 2008 | 16:18

bigjirka napsal(a):

Odpoví, wobludo bolševická. Že omezenou suverenitu už jsme tady měli.
21. 05. 2008 | 23:30

JaPr napsal(a):

nadávky nechme stranou, ale tvářit se jako vox populi a přitom ještě dnes mluvit o plné suverenitě - to je spíš ala předpotopní Národní strana.
Přece by si někdo nemohl myslet, že v 21. století lze přehlížet postup integrace ,
22. 05. 2008 | 21:05

bigjirka napsal(a):

Jasně, to nebyla nadávka, to bylo zdvořilé oslovení. Samozřejmě, milujeme internacismus. Jděte do řiti i se svou Nadnárodní stranou.
22. 05. 2008 | 23:43

JaPr napsal(a):

jen si klidně ulevte, když vás ta evropská integrace tak irituje. Na věci to stejně nic nezmění.
23. 05. 2008 | 07:58

bigjirka napsal(a):

Integrace mne neirituje. Irituje mne loupeživé zdanění a zotročování nedemokraticky fungující EU, která reglementuje i zakřivení okurek. Já vím, že vám bolševikům to nevadí, vám to scházelo. Zkurvená evropština funguje tak, že mne zdaní, udělá z toho grant a z něj dostane zakázku můj konkurent, který umí líp podplácet. Proč by mi to mělo vyhovovat?
24. 05. 2008 | 13:45

MAUR napsal(a):

EU jako symbol loupení a zotročování ? Kde jste chytil tuhle rétoriku ?
Silná Evropa je potřeba jako ochrana před dohledem Moskvy i amerického protektorátu, jinak se tihle dva o nás domluví bez nás. Reálná sdílená suverenita je víc než fiktivní suverenita národní.
To zakřivení okurek či ohřívání guláše jsou ptákoviny, používané různými jen šibaly co se chtějí živit laciným populismem.
26. 05. 2008 | 12:24

bigjirka napsal(a):

Blbá otázka.

Správná věta. Ale bez respektu a demokracie silná Evropa nebude.

Omezenou suverenitu už jsme tu měli. Další hezké vysvětlení nám poskytl Francouzský president Čurak: propásli jsme příležitost mlčet.

Zakřivení okurek a banánů jsou ptákoviny a proto by se do nich Evropyjec nemusel montovat. Mohl by radši zabránit dovozu kopií, zmetků a jedovatého haraburdí z Číny.

Osobně musím říct, že mi Evropa dosud nic dobrého nepřinesla. Těším se, až se to změní.
27. 05. 2008 | 00:55

bigjirka napsal(a):

No jasně, to už je zas příspěvek z bolševické řitní díry. Co říkáte na poslance Vondrušku? Skočte si za ním, ať vám strčí do řiti pendrek.

Jenže komančím sonofabichům se omezená suverenita líbí.
27. 05. 2008 | 00:59

JaPr napsal(a):

k panu velkému jirkovi : to že nerozlišujete omezenou a sdílenou suverenitu by se dalo možná ještě dohnat četbou, ale vaším expresivním slovníkem (nejen na bolševiky, ale už i na francouzského prezidenta) se zařazujete mezi poněkud limitované truhlíky. Škoda.
27. 05. 2008 | 07:00

MAUR napsal(a):

Howgh !
27. 05. 2008 | 07:28

bigjirka napsal(a):

Ať žije multiplikativní porucha osobnosti. Nastupte na léčení k Vondruškovi. Dneska se tomu už říká tonfa.

Zejména Německo a Francie se řídí pravidlem co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není. Do kelu s takovým sdílením, to všechno už tu bylo. To je faškomunismus.
27. 05. 2008 | 09:06

MAUR napsal(a):

Démonizovat i normální, potřebné věci a probouzet v lidech skrytý nacionalismus. Strašit europeismem, human-rightismem a jiným komunismem a to jen proto, že se Washington s Moaskvou chtějí šábnout o evropskou kořist
Ale kdo nemá zrovna na očích hnědý či modrý zákal vidí, že nejít na "všichni společně" znamená znovu "o nás bez nás". Ale k prozření možná stačí i to když srovnáte všemocného úředníka třeba na pražském magistrátu s reálným vlivem těch v Bruselu. A hned vidíte jestli jde o identitu národa a nebo o zájmy korupčních mafií.
27. 05. 2008 | 17:59

bigjirka napsal(a):

Nejhorší ze všech zákalů je zákal rudý. Na ten obecný blábol se nedá odpovědět. Samozřejmě, že jsou věci potřebné, nepotřebné a škodlivé. Jsou statky, u nichž je vhodné, aby byly společné - třeba silnice. Tak ať je někdo spraví z těch lupičských daní! Zemědělská politika bruselu, to je úplný zločin. Přerozdělování takové, že to deformuje trh, to je zločin. Přijatelné je přerozdělování sociální, které se týká dejme tomu 3-5% spodního percentilu a hlavně pak lidí handicapovaných. Masivní přerozdělování, které se se týká desitek % příjemců je zločinem. není to tak složité. že jsou na pražském magistrátu hajzlové, to není argument o kvalitách bruselských úředníků. přesně to "všichni společně" znamená "o nás bez nás". současná EU trpí naprostým deficitem demokracie. typický přístup vůči nám vyjádřil již výše zmíněný perverzident
27. 05. 2008 | 18:36

MAUR napsal(a):

ten váš (také obecný) zápal proti potížím tohoto světa ale nedpovídá na to, jak učiniti z EU opravdu silné centrum snižující závislosti na strýčku Samovi i na Ivanech. V tom, že takový úkol malá ČR nezvládne je snad jasné.
Neřeší to ani klausovské protiunijní horlení ani "objevy" Havla, že EU je moc marxistická a málo spirituální.
Je to vlastně prosté - buď věřím ve spasitelnost laissez-faire (a to vlastně nikdy v čisté podobě neexistovalo) a nebo připustím potřebu nějaké politické autority (lépe samozřejmě demokratické), která by byla součástí hry.
A takovou autoritou je při odeznívání národních států jenom nějaká autorita nadnárodní. A k ní zase minimálně zahraniční, bezpečnostní, energetická či dopravní společná politika patří.
29. 05. 2008 | 13:34

bigjirka napsal(a):

A určitě to nevyřeší zapráskaní komanči. Ty zrůdy tady vládly 42 let, údajně legálně. A teď zase vystrkují svoje prasečí tlamy z děr. Co se týče EU, tak to levičácké obludárium určitě žádným řešením není. Já osobně nejem zastáncem lassez fair, i když je to určitě lepší než zkurvený komunismus i EU.
30. 05. 2008 | 00:01

JP napsal(a):

koukám, že vás ty emoce pořád drží .... ale po úlevném rituálu a trošce toho argotu byste možná mohl říci i něco konkrétnějšího než jen to, že EU je levicové obludárium.
Pikantní o to víc, že většina současných vlád v EU je zřetelně pravicová, což vede k obdobné protiunijní zuřivosti hošánky z komunistického svazu mládeže.
Takhle to soptění asi pro případné čtenáře nebude moc důvěryhodné.
30. 05. 2008 | 09:05

bigjirka napsal(a):

Zkuste zůstat u jednoho nicka, nedůvěryhodná je především vaše multiplikativní porucha osobnosti. EU je založena na 4 hlavních svobodách a 4 z nich jsou vůči nám od přijetí brutálně pošlapány. Komise je zcela nedemokratický orgán, který nemá nic společného s vůlí voličů. Přitom nese hlavní část moci a unie je levicová bez ohledu na orientaci jednotlivých vlád. My jsme otevřeli již v přípravném období skoro všechno a nedostali jsme skoro nic. Nevím, co se na tom dá vidět dobrého. Nevím, co je dobrého na zemědělské politice. Neviděl jsem žádné jasné zveřejnění výsledků finančních toků, myslím že jsme někde okolo nuly a nebo jsme čistými plátci. Granty zcela jednoznačně rozbíjejí trh a rozšiřují korupční prostředí. Emoce mne nedrží, ale komanči mne serou. Staří i mladí.
30. 05. 2008 | 09:38

jeňýk napsal(a):

no jo, všude jenom zmar, konec světa se asi podle vás blíží, ne ? Nebo že by nějaký mesiáš s nickem podle vašich představ ?
Tohle je opravdu o ničem ... vy se prostě jen odreagováváte. Jděte se radši projít na čistém vzduchu, třeba vás ten permanentí vztek na všechno kolem vás přejde. A ani nemusíte odpovídat.
30. 05. 2008 | 13:13

bigjirka napsal(a):

A vy jen provokujete, neb zkurvení komanči nic jiného neumí. Provokovat, vraždit a pak si hrát na demokraty. Zatím nikdy jste věcně neodpověděl na žádný z mých argumentů, takže kdo se to odreagovává? Multibolševik.
01. 06. 2008 | 22:24

bigjirka napsal(a):

komunismus je stejně zločinný režim jako nacismus. nacismus a internacismus. lidé, kteří nám chtějí podřezat krky, se nemají co vyjadřovat k demokracii. mamrdi, kteří se ještě dnes hlásí ke komunismu, jsou zrůdy.
02. 06. 2008 | 07:59

bigjirka napsal(a):

běžte na léčení k Vondruškovi. (starej grebeníček už pošel). v elektrických botách na cestu ke komunismu. a s vondruškovým obuchem v řiti, ať se líp kráčí.
02. 06. 2008 | 08:01

Multi-omni a polyNICK napsal(a):

Božínku.... ono se nám to hněvá. Přesto přeji čistou mysl (a třeba i čisté nohy) v tomto prosluněném dni.
02. 06. 2008 | 13:26

bigjirka napsal(a):

Hm, já celkem čistou mysl mám, na rozdíl od nacistů a internacistů Zkuste někdy tu kombinaci vondruškova a grebeníčkova vynálezu... to jsou vaši lidi, marxisté kovaní
02. 06. 2008 | 22:06

Laterne napsal(a):

fašista, nacista, internacista - divná rovnice. Do té by se asi vešel i bývalý zelený ministr zahraničí Německa Joschka Fisher či disident Petr Uhl.
Asi taky pro někoho kovaní bolševici. Inu někdo radši Putina a Medvěděva či Bushe a McCaina než EU. A bleskosvod udělají levičáci a la KSČSSD.
27. 06. 2008 | 13:24

otrávený euroobčan napsal(a):

praktické řešení by to chtělo - Lisabon se nijak zvláště nepovedl ale subjektivita EU i efektivní řízení společných politik to prostě po rozšíření chce.
Takže dokončit ratifikaci a pak ještě ratifikovat specielní dodatek pro Iry popř. pro Poláky či pro koho ještě by byl ten chyběhjící plán B. Topolánek to tuší a tak jednou podléhá bigotním klausovcům, jednou je ochoten jednat o nějaké čenži s ČSSD a EU.
Pokud to tak dopadne, nic moc se neděje, jenom je to vizitka těch co to tahkle zbastlovali. A příště snad lépe.
07. 07. 2008 | 11:53

Sauce napsal(a):

možná míň slavit a víc se té Evropě učit. Bude to čím dál víc zapotřebí.
01. 09. 2008 | 10:44

jordan shoes napsal(a):

Oplotí celou EU ostnatým drátem a nikoho nepustí dovnitř ani ven.
21. 05. 2009 | 08:57

ugg napsal(a):

Zemědělská politika bruselu, to je úplný zločin. Přerozdělování takové, že to deformuje trh, to je zločin.
21. 05. 2009 | 08:57

JaPr napsal(a):

on někde ten nedeformovaný trh existuje ? Problémem je hlavně dvojí zemědlěská politika - jiná pro EU15 a jiná pro nové lenské země.
Objem přerozdělování se v ČR moc neliší od vyspělého stěa - zato na zbídačelém východě není co přerozdělovat. Tenhle ideál by vám vyhovoval ?
22. 10. 2009 | 07:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy