Rozpaky nad evropskou stabilizací

06. 06. 2010 | 13:03
Přečteno 4422 krát
Na jednání rozpočtového výboru Evropského parlamentu kriticky upozornil 2. června poslanec Reimer Böge (EPP) na skutečnost, že rozhodnutí Evropské rady o poskytnutí případné pomoci v rámci Evropského finančního stabilizačního mechanismu má velmi chabé právní základy. Rozpočet je sdílenou pravomocí Rady a Evropského parlamentu a rozhodnutí o stabilizačním mechanismu bez souhlasu parlamentu je podle něj jasně za hranou současně platných pravidel. Pomoc má mít formu úvěrových garancí a má tedy potenciálně rozpočtové dopady, které se v případě negativního vývoje mohou projevit jako reálné. To má dopad do rozpočtových výdajů mimo schválené rozpočty a rámce.

Rozpočtový výbor projednával Evropský stabilizační mechanismus, který 11. května přijala Evropská rada ve formě nařízení č. 407/2010. V jeho rámci se garantuje až 60 miliard eur rozpočtem EU na případnou pomoc úvěrování ohrožených zemí. Vedle toho se státy dohodly na dalším bilaterálně podloženém mechanismu úvěrování až do rozsahu 440 miliard eur. Kromě toho jsou další prostředky přislíbeny Mezinárodním měnovým fondem až do výše 250 mld. eur, celkově jde tedy o balík v rozsahu až 750 miliard.

Německý křesťanský demokrat Böge, který patří v oblasti rozpočtů k nejzkušenějším poslancům, kladl v dané souvislosti další otázky. Například, zdali postup fakticky nepřipouští, aby do budoucna EU přijímala i úvěry nebo snad vydávala obligace, což se dosud pokládalo za tabu. Zároveň se vyslovil za co nejtvrdší formulaci postoje Parlamentu vůči Radě, která tak porušila psaná i nepsaná pravidla.

Aparát Komise se staví k problému zdrženlivě. EU dosud žádné úvěry ani garance v rámci mechanismu neposkytla. Jde pouze o příslib budoucího postupu. Pokud by se tak stalo, měly by být teoreticky vyčleněny vlastní zdroje k pokrytí rizika, přičemž srovnatelné instituci jako je EIB, k tomu postačuje vlastní kapitál na úrovni devíti procent bilanční sumy. To by v případě majetkových poměrů EU nebyl tak závažný problém. Konečně, kdyby v případě naplnění garancí došlo k plným platbám, bylo by možno mobilizovat zpětně zdroje členských zemí, které platí do EU podstatně méně než činí horní limit daný smlouvami.

S postojem R. Bögeho se ztotožnila většina poslanců rozpočtového výboru EP. Přestože od roku 1987 se opakovaně zvyšovaly pravomoci, povinnosti a úlohy EU, k relativnímu navýšení rozpočtu nikdy nedošlo. Členské státy disponují veřejnými rozpočty ve zhruba čtyřicetinásobné výši a prostředky na společné programy v relativním vyjádření desítky let stagnují. EU přitom hospodaří s vyrovnanými rozpočty, resp. přebytky bez úvěrů a emisí cenných papírů.

Na druhé straně Evropský parlament má snahu najít řešení, které je ekonomicky a politicky jistě potřebné. Nicméně role parlamentu byla v jednání opomenuta, stejně jako otázka dodatečných zdrojů pro případná plnění. Nalezení řešení je v zájmu všech. Rada si zřejmě neuvědomila, že sice postupuje podle precedentu, který byl již v dávné minulosti použit pro pomoc některým zemím, avšak nyní se o svou pravomoc dělí s Parlamentem. Je čas, aby to vzala na vědomí.

Psáno pro Evropskezpravy.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Článek se mohl jmenovat "Na voru po Zambezi".
06. 06. 2010 | 13:52

RA napsal(a):

takhle vypadá socialistickokomunistické "hospodaření". Dle "ekonoma" Paroubka se přece dluhy neplatí.
06. 06. 2010 | 13:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana autora. Stavěl jste si někdy hrad z písku? Je potřeba mít pěkně mokrý písek. Matláte cimbuříčka, věže a věžičky, i mosty se podaří. Krásná stavba dokud je v písku dost vody. Pak to ale na slunci vyschne,..a věžičky popadaly, cimbuříčka nikde, z mostu jsou mosty padací,..prostě zase hromada písku. Nepřipadá Vám to s tou EU nějak podobné? Až vyschnou zdroje,..co bude pak ??.
06. 06. 2010 | 14:13

JC napsal(a):

Zdravím do brusle.
Sem myslel, že bruslři tvrdili, že přiklepnutím lisabonu, všem trablům konec....
P.S.
hledat umí každý blbec, ale jen mistr nalézá.
06. 06. 2010 | 14:22

Ládik napsal(a):

2.6.2010 ve 22.29h jste to psal do Parlamentních listů http://www.parlamentnilisty...
Jenom doufám, že ten Böge to povídal před Vámi.
06. 06. 2010 | 14:55

JaPr napsal(a):

RA, nemáte na "Jyrku" trochu nějaku povolební posedlost ? pokud jde o splácení dluhů, tak řada západních ekonomik splácí dluhy méně než ČR. Ostatně článek je o EU a ne o nás.
Až budete hledat zdroje, taks e enzapomeňte podívat do některých trezorů a ne jen do peněženek těch sociálních parazitů"... bohužel fakta a ne levicová propaganda
06. 06. 2010 | 15:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Za půl roku pokles eura vůči dolaru o pětinu :

http://www.google.com/finan...

Ekonomika EU :

http://www.e15.cz/burzy-a-t...

Pro mě z toho vyplývá jediné. EU zaostává.
A my s naší otevřenou ekonomikou a závislostí na automobilovém trhu na tom nebudeme lépe.Spíše hůře.
Protože jinde alespoň substituují dolarové dovozy (energie) - tedy probíhají masivní investice do obnovitelných zdrojů. U nás ? Zelená úsporám (malé +) a blamáž s FV (velké -).
A ještě větší blamáž s výnosy ČEZu a emisními povolenkami.

Zdroje skutečně jsou. I když omezené.Ale lidská hloupost a zlodějna je neomezená a bezedná.
06. 06. 2010 | 17:44

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

Pane Havle, zkuste raději nějaké ty "osvědčené" oranžové zprávy z politiky ! Už jsme se dlouho od srdce nezasmáli....!! :-)))
06. 06. 2010 | 18:00

jarpor napsal(a):

TCH

No vida...

"Pro mě z toho vyplývá jediné. EU zaostává."

Pro mě taky...

Hezký den
06. 06. 2010 | 18:02

vlk napsal(a):

Pane Havle

pokud jste chtěl udělat radost zdejším duševním titánům typu RA,hoven, JC, Karl v. Bahnhof a odobně, pak jste sůj blog napsal dokonale.

Chtít po nich abych chápali elementární sdělelované j e naprosto zbytečné.
Jim stačí Jyrka, brusle, Lisabona podobně.

prostě -kde nic není , ani smrt nebere.

teď k tomu, co jste opravdu napsal.

Onen parrlamentní orzpočtový veterán má samozřejmě procedurální a fakticku pravdu.
Nicméně rád nebral v úvahu reálné okolnosti, které vyžadovaly už opravdu nějaký velký exekutivní zásah. Představa , ež trhy ba poa si půlročním áhání co d ělat od špiček vlád členských zeí byly ješět ochotny tolerovat nejméně stejně dlouhou a navíc většinou a si dost neplodnou d ebatu v EP je prostě mimo mísu.

Eu je evidentně na rozcestí. Má jen dvě možnosti
1- rozpustit se
2- posílit výrazně vnitřní integraci,zefektivnit exekutivní mechanismy a výrazně posílit úlohu centra a to bez ohledu na všelijaké Klause a podobné.

A k samotnému vystoupení rozpočtového matadora . Víte , mně ze všeho nejvíc s e zdá, že mu prostě jd e o to, aby Ep měl v klání o pravomoce jasně navrch nad EK. Nic více, nic méně.
06. 06. 2010 | 18:38

karel h. napsal(a):

to Vlk - absolutně nečitelné, znova do školy.
06. 06. 2010 | 18:44

JC napsal(a):

vlku, jediný duševní titán zde, po věčné časy jste opravdu vy, ovšem až po docentovi.
Nemluvím za ostatní, pouze za sebe a myslím to upřímně.
06. 06. 2010 | 19:05

Petr napsal(a):

vlk:
Zapomněl jste na 3.možnost:
využít ekonomické geniality p.Švejnara v praxi.
06. 06. 2010 | 19:07

jarpor napsal(a):

JC

I já si myslím, že kdo je zde duševním titánem na věčné časy jste vystihl přesně. Takže - za mne díky.
06. 06. 2010 | 19:10

Fa napsal(a):

Pro JC

Můžete prosím uvést jakýkoliv Váš příspěvek, který obsahuje názor a zdůvodnění, včetně případných odvolávek na zdroje. Já si na žádný nemohu vzpomenout. Vaše příspěvky mám zařazeny do kategorie " plivance"
06. 06. 2010 | 19:49

Gramofon Grafoman napsal(a):

Pro duševní titány ještě jednou:

Představa , ež trhy ba poa si půlročním áhání co d ělat

Zapamatujte si to!
06. 06. 2010 | 20:20

JC napsal(a):

Fa,
Nespletl jste si mě s někým ?
Pokud ne, napiště mi srozumitelně, čehož žádáte.
P.S. Je pěkné, že si vedete kartotéku,
06. 06. 2010 | 20:24

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,

řeč není o titánství, je o budoucnosti EU. A tady přijde okamžik, kdy každý začne hrát sám za sebe, neb se politici leknou tuřího řevu svých voličů ... až půjde do tuhého.

Takže z dvou variant přítele vlka bych sázel spíš a tu první.
06. 06. 2010 | 20:31

Karel Mueller napsal(a):

Gramofon Grafoman:

prosím o srozumitalnost pro netitány.
06. 06. 2010 | 20:33

Gramofon Grafoman napsal(a):

Karel Mueller:

Poproste autora onoho fascinujícího sdělení, tedy vlka.
06. 06. 2010 | 20:35

jarpor napsal(a):

Karel Mueller

Děkuji za poučení, o čem je zde řeč... V prvém příspěvku jsem se snad tématu držel...
Vlk uvedl dvě krajní varianty... Je jich, dle mého více v rémci těchto dvou... A protože co neovlivním, neřeším, tak také nedělám "chytrého Vlka".

Gramofon Grafoman

:-)) ... !

Hezký večer
06. 06. 2010 | 20:44

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

vlku

Co máte proti páně eurposlancovým zprávám z politiky ? Vám se snad nelíbil vysoce inteligentní rádoby humor pana docenta, který zde prezentoval před volbamí ?

Po vyhraných volbách mu holt sklaplo, takže přešel na závažnější témata... :-)))
06. 06. 2010 | 20:49

JC napsal(a):

Karel Mueller,
"Sláb je ten, kdo ztratil v sebe víru, malý jen ten kdo má malé cíle". Copak ? Nějak nám vyprchalo nadšení a zápal ?
Titanový vlk se zdá být drobet slabý v kolenou, tak nám v záchvatu prozření předestírá dva možné scénaře vývoje/Já to vždycky říkl pane králi/.Hlavně je potřeba odstranit všechny Klause a podobnou Eurospodinu.
Eurosocan si s voličem 10 let vytírá zadel a najednou má obavu, že mu to volič jednou spočítá ?
06. 06. 2010 | 20:50

Zach napsal(a):

Docentovi nějak dochází témata,Jyrka in prdelium, tak za koho bojovat? Zaplatˇ pánbů za tu Bruselskou trafičku. I když pivo je tam hnusný chlast drahej... ale s těma náhradama se to asi utáhnout dá...
06. 06. 2010 | 22:40

Karel Mueller napsal(a):

JC:

K Eurohujerům jsem měl vždy dost daleko :-)
06. 06. 2010 | 22:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Střízlivý pohled na Evropu, Maďarsko..
(dle mého trochu moc optimistický)

http://www.nytimes.com/2010...
07. 06. 2010 | 01:47

Pepa Řepa napsal(a):

Tak já nevím.
Chtějí mi dát nový koleno. Prej z titánu.
Zařadil bych se taky mezi titány?
07. 06. 2010 | 06:57

miro napsal(a):

To PepaŘepa
určitě
07. 06. 2010 | 08:31

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Pepa Řepa pár vážných slov.Kolenní kloub je nejsložitější kloub v těle.Menisky,čéška,vazy jdoucí napříč kloubem,..nedělat rychlá a nevratná rozhodnutí.Dávno tomu,praskl mi meniskus,chtěli operovat.Nešla jsem do toho.Rok jsem vázala koleno,vzdala se tance a lyží,podařilo se,příroda to opravila,..nerada dělám nevratná rozhodnutí,hledám jiné i když zdlouhavé i máloschůdné cesty.Tužka
07. 06. 2010 | 11:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tužka
To já do toho šel. Už je to dávno.
Nevím jak Vy, ale já jsem musel po operaci přestat lyžovat a taky skoncovat s tancem (hmm, i když tady jsem vlastně ani nikdy nezačal..).
Rád dělám túry po horách. Nahoru můžu skákat jak kamzík, ale když scházím dolů , tak někdy mě v tom operovaném koleně stihne taková bolest, že cesta dolů mi trvá až dvojnásobek času co cesta nahoru.
Což mě docela ....

Mějte se.
07. 06. 2010 | 11:56

buldatra napsal(a):

Pakliže by existoval žebříček kolen, pak uzené vepřové by bylo na nejvyšší příčce.
Titanové koleno nacházelo by se někde dole pod žebříkem, protože je sice lesklé, ale těžké, nedá se sežrat a ve sběrných surovinách za něho člověk moc neutrží, protože zas tak těžké není.
A navíc pípá z něho turniket na letišti, čímž zbytečně znervózňuje přítomné uniformované pistolníky.
07. 06. 2010 | 13:40

kancelarska_mys napsal(a):

Mmm,
Pepo Řepo, to koleno - zvažte to důkladně. Někdy se to moc špatně hojí (u diabetiků).
07. 06. 2010 | 16:00

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tencokidá Hnůj, pane, po tom roce jsem měla pomalý rozjezd, hned nezatížit, nejprve rok jenom běžky, sjezdovky později, ale už si na závodní sjezdovku netroufnu, právě kvůli tomu kolenu. Jak je přede mnou větší zátěž, vážu ho. Doporučím Vám, jak vázat Vaše odoperované koleno. Pružné široké obinadlo..Začínáme nad kolenem, dvě otočky volně. Pak po vnitřní straně otočku jednu přes koleno,další pod kolenem, stále spíš volněji,aby byl pocit, jako, že je kloub podpírán a nadzvedáván. Poslední otočka je pevnější.Obinadlo rozstřihnout po délce a ukončit vázáním pod kolenem, nedávat svorky, nelepit, vázaný obvaz lépe pruží. Jsem stará rehabilitační škola. O kolenu je známo, že pohyb ve směru dolů dělá větší problém. Já si před cestou z hor převazuji koleno, trochu víc utahnu spodní otočky, pomáhá to. A ještě něco, mastit, masírovat, buď sádlem, nebo slunečnicovým olejem, to, co používáme na pánev. Pozor, tělo po pár hodinách vrací tuk zpět, takže nějaké starší oblečení. Nejlépe na noc a staré" pijamas".Budete li mít zájem, poradím obklady z bylin. Tak ať koleno nezlobí, já si občas dám i" rokenrol".Tužka.
07. 06. 2010 | 20:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tužka
Díky. Vyzkouším. Mazat zkusím na rybách. Stejně ty hadry peru tak maximálně dvakrát do roka.

Herdek, blog je o evropské stabilizaci a my tu o stabilizaci kolen.
Nějak se to zase zvrtlo.

Mějte se.

recaptcha : as serum :)))
07. 06. 2010 | 21:20

ivo napsal(a):

Havle nejvíc se těším na to až dojdou v eu prachy na platy takových přitroublých vyžírků jako jste vy.
07. 06. 2010 | 21:58

Šik napsal(a):

ivo

Myslím, že první dojdou prachy v Liďáku, díky předvolebním ekonomickým rozhodnutím expertů z vedení ČSSD. Právě proto jsou jejich stranické finance nyní v tak skvělé formě. A tito vedoucí činitelé ČSSD měli tu drzost, chtít vládnout a rozhodovat o financích tohoto státu! Teď je vidět - naštěstí jen na jejich stranickém hospodaření, kam by to s republikou dopracovali, ale my všichni to odskákali za ně.
10. 06. 2010 | 19:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy