Miloš Pick: Přepisování dějin místo pokání

29. 07. 2011 | 20:33
Přečteno 6340 krát
Miloš Pick patří k nestorům českých ekonomů. Předkládám Vám však dnes jeho neekonomický text. Text pamětnický, provokativní a hluboce pravdivý. Prožitá historie často bolí. Ale stala se a někdo ji ještě pamatuje.

„Naše média k poválečné odplatě a vraždění Němců vedou již asi rok systematickou, ale podle mého názoru opět jednostrannou kampaň, která může hlubšímu porozumění spíš ublížit a alespoň opožděnou, tolik potřebnou, upřímnou sebereflexi spíš ohrozit. Chtěl bych proto těm, kteří chtějí dnes tyto tragické události hodnotit, připomenout některé okolnosti, které tomu předcházely nebo je provázely a se kterými jsem se zblízka setkal s obou stran.

Co předcházelo
Jako vězeň holocaustu jsem, po Terezíně, Osvětimi a pobočném lágru Buchenwaldu, v druhé polovině dubna roku čtyřicet pět končil v Sudetech tím, co dnes historikové nazývají pochodem smrti. Evakuace z uvedeného lágru po železnici na plošinových vagónech skončila v Kraslicích. Potom pochod, utekli jsme a znovu. Došli jsme až k Domažlicím. Za celou tu dobu nepotřebuji ani jednu ruku prstů, kdy jsme narazili na někoho, kdo měl pochopení.

Byli takoví lidé, ale byl jich zlomeček. Přesto právě o nich chci mluvit nejdříve, protože o to větší jim patří úcta i vděk. Když jsme dorazili do Kraslic, pustili nás z vagónů a nechali nás kolem nich, do toho bombardování, hloubkaři. Na peron nádraží se nahrnuli němečtí civilisti. Jen jediná žena říkala: „Já jsem Srbka“, a rozdávala tam pytlíky s bramborami. Před nádražím byly bramborové krechty. My jsme se tam tři dny vždycky plížili pro nějakou bramboru, ale hlídal to Volkssturm (domobrana) a střílel. A ona říkala: „Můj muž má službu tehdy a tehdy, nebojte, střílí do vzduchu.“ Tak to byl jeden případ. Dnes vím, co mi za své návštěvy řekl bývalý spoluvězeň Karel Kesek, od srpna 1968 lékař ve Švédsku. Skupinka vězňů tam zůstala v nádražní kůlně. Když jsme odpochodovali, tak vylezli, a mladá německá žena v jiném stavu se zeptala: „Můžu pomoci?“ Byla z vesnice Smolná a tam ho potom schovávali, a ještě jedna sociálnědemokratická rodina další vězně, schovávali je až do konce války. Matka s dvěma dcerami, touto dospělou, muž na frontě, a desetiletou: „Před tou ani muk“.

Ale nás hnali na pochod a my jsme utekli, hned jak byla první příležitost. Do lesa, pak nás po třech dnech vyhnal hlad. Tak jsme si říkali: „Loupit nebo žebrat?“ A vidíme ženu, německou civilistku. To je jasné, žebrat. „Kousek chleba?“ „Samozřejmě, pojďte se mnou.“ Tak šla s námi, došli jsme dolů, k potoku, tam řekla: „Tady počkejte“. A přivedla na nás německé vojáky. Byly i další podobné případy, třeba v Doubí nad Karlovými Vary, kde se nás Volkssturm pokoušel předat esesákům, střežícím vymírající transport na železniční stanici. Eskortovali nás vesnicemi. Před nejednou vesničkou visel na stromě oběšenec – desertér – s nápisem přes prsa: „Verräter“ (zrádce). Vesnička jako dlaň a obyvatelé tam vydali jednoho ze svých sousedů. Byl výjimečný případ, kdy někdo ustrašeně odhrnul záclonku, když jsme procházeli vesnicí, nevím, jestli to byly dva nebo tři případy. Podrobněji jsem to popsal v knížce svých vzpomínek (Miloš Pick: „Naděje se vzdát neumím“ Doplněk, 2010).

Tento můj obraz Sudet není z osmatřicátého roku, když tam přes devadesát procent volilo Henleina a pro Říši, ale z posledních dnů války. Na rozdíl od lágru v Altreichu (původní Říši), kde už i z té hrstky civilistů, co tam byli ve fabrice - a tam kromě esesáků byli jen mistři a civilní německé dělnice - se někteří začali chovat rozumně, tak tady to byla neproniknutelná hradba, s výjimkou těch, o kterých jsem mluvil. Já samozřejmě nevím, když jsme šli vesnicemi, co bylo hodinu předtím nebo hodinu potom nebo o kilometr dál. Ale to, co jsme v těch vesnicích viděli, tak jsem nenarazil na nějaké širší náznaky když ne pomoci, tak aspoň náznaky, že je konec.

V Čechách to bylo úplně naopak. V poslední německé vesnici jsme slyšeli: „Tamto už je hranice protektorátu“. Tak jsme zmizeli přelízkou mezi ploty. A teď v polích nějaká žena. Tak jsme si řekli: „Jestli je to zase Němka a práskne nás, pole je v dubnu holé, tam se neschováme, tak to je konec.“ Ale ta žena strhla šátek a začala Milanovi – jednomu z nás - obvazovat nohu, ještě než promluvila první česká slova: „ To je česká vesnice Štichov, tam už se o Vás postarají“. A starali se o nás až do konce, bez skrývání. To byl jiný svět.

V Sudetech naopak měli zřejmě strach z toho, co bude, tady se chovali opačně.

Odplata
Pokud jde o poválečnou odplatu, s tím jsem se sešel poprvé s opačné strany po tom, co jsem se 11. května dostal z Plzeňska do Prahy autobusem, který vezl osvobozené politické vězně z Buchenwaldu. Vyklopili nás u Národního divadla. Večerní červánky nad Hradčany jako ve vysněné pohádce.

A potom jsem slyšel první příhody, svědčící o atmosféře, kdy na jedné straně byla Praha nadšená a vítězná, na druhé straně Praha rozzuřená nacistickým vražděním. Nevraždili jen esesáci na Pankráci, vraždili i němečtí civilisti, německé děti, Hitlerjugend. Slyšel jsem příběh německé civilní ženy, která z okna svého bytu kosila lidi na ulici kulometem. Takže tohle byla atmosféra Prahy, do které já jsem přišel. Jak dnes vím, tu zuřivost v posledních dnech války vyvolávalo obdobné vraždění civilistů i na venkově a ještě více ji vyvolávalo tam, kudy procházely transporty smrti z nacistických koncentráků.

Druhý den jsem řišel na Spořilov k Milošovi Hájkovi, kterého revoluce zachránila před popravčí sekerou, k níž byl odsouzen za svou odbojovou činnost. V příštích dnech jsme se tam sešli s nejbližšími, kteří s námi začínali ve čtyřicátém v protinacistické skupině „Svět proti Hitlerovi“ a přežili. Většinou skončili v Předvoji, to byla koncem války největší protinacistická organizace. Přišel i Míša Preininger a přivedl asi 16-17letou německou půvabnou blondýnku Ilse, kterou jeho bratr Jirka, partyzán, s puškou v ruce vyrval rozzuřeným pražanům. Bili ji a nutili ji dláždit ulici. A přitom holka z komunistické německé rodiny, táta v koncentráku. Tak to byl první případ.

Druhý, když jsem se v šestačtyřicátém seznámil s Láďou Lisem. V šestnácti letech za nacistické okupace v komunistické ilegální organizaci v ČKD, za květnové revoluce byl s kulometem na barikádě. A potom, když na nádvoří ČKD chtěl rozzuřený dav lynčovat německé zajatce, tak s puškou v ruce jim v tom zabránil. Křičel na ně: „To bychom se zpronevěřili všemu, za co jsme bojovali.“

A třetím případem je příběh mého spoluvězně, Karla Keska, o kterém jsem mluvil. Při své návštěvě mi vylíčil poválečný návrat do rodných Českých Velenic. Při odchodu do transportu jejich rodina přepsala byt na německou služebnou paní Annu, která jim pak do lágrů posílala balíčky s jídlem. Po návratu však našel byt arizován, ale až po revoluci: „Tu německou svini jsme odsunuli“. Tak udělal bouřku na Národním výboru, vymohl pro paní Annu antifašistické papíry a došel si pro ni do Gmündu. Pěšky, to prý je kousek. A přivedl si ji zpátky a v jeho rodině žila až do smrti.

Nové sladké pověsti české? Ne, i v té nejhorší hysterii byli stateční lidé, kteří se proti ní postavili. I tyhle historky jsou součástí našich dějin a lidé mají právo je znát a nezapomínat.

Tak to jsou případy, kdy jsem se s tím setkal s obou stran. Vůbec to nebylo tak, jak to dnes líčí revanšistická propaganda, že v protektorátě udělal Hitler milosrdné závětří, čecháčkům se nic zlého nedělo, šest let klidně kolaborovali, a pak se vrhli na nevinné Němce a začali je vraždit. To vraždění bylo vyprovokované vražděním neozbrojených českých civilistů, a nejen esesáky, wehrmachtem, ale i německými civilisty, tak tohle tu odplatu vyprovokovalo. Samozřejmě že ji to neospravedlňuje.

Kdo byl vinný, měl být řádně souzen. To se ale řekne snáze dnes, než bylo možné tenkrát pro to vytvořit podmínky, jak uvádím dále. Ale hlavně je nutno vysvětlit, čím to vzniklo. Řečeno právnicky, skutkovou podstatu to nemění, ale jsou to okolnosti podstatné. Když ne polehčující, tak alespoň vysvětlující. Kázat jenom, že tehdy byla nepřijatelná zločinná odplata, ale neukázat, co ji vyvolalo, je polopravda, a to je vždycky největší lež. Ta odplata je naprosto nepřijatelná, ale stejně tak je nepřijatelné to teď přelhávat.

A ještě druhá lež, že ti povraždění byli všichni nevinní. Že to byli jen nevinní němečtí civilisti, kteří nic zlého nedělali, a teď se na ně vrhli kolaborantští a loupežní čecháčci.

Mohu uvést případ, který neznám ze svého, ale od historika Kurala z česko-německé komise historiků. Nejvíce se dnes připomíná případ Postoloprty. Téměř osm set exhumovaných pozůstatků. Kromě toho, že je dnes účelově zamlčováno, že to mělo tyhle příčiny, které to vyprovokovaly mimo jiné okolím prošlo v posledních dnech války deset transportů smrti, teď se ukazuje, že z těch exhumovaných bylo taky několik dětí. To je patrně pravda, ale ne celá. Podle tohoto pramene z těch téměř osmi set exhumovaných byly téměř dvě třetiny esesáků. M. Moulis, V. Kural: „Nacistické vlaky a pochody smrti v oblasti Žatec-Postoloprty“, Přísně tajné, č. 6, 2006. V. Kural, Z. Šamberger: „Závěr k polemice o českých excesech v Kauze Postoloprty“, Přísně Tajné!, č. 2, 2007

A když Vám někdo řekne, že byli vyvražďováni jenom nevinní němečtí civilisti, tak taková polopravda je horší než lež a jednou to může vyvolat novou vlnu, kdy přijdou další historici a řeknou: „Takhle to nebylo.“ A zase začne nové přehodnocování, místo aby tyhle pozůstatky mohly už v klidu zůstat ležet.

Tato poválečná krvavá odplata podle mne byla nepřijatelná, zločinná, ale dnes se přelhává jak její motivace, tak i nevinnost všech těch povražděných. Místo odmítání kolektivní viny se hlásá kolektivní nevina. Nenadešel už konečně čas, říci pravdu celou? Ale každý, kdo ji chce znát a otevře Pandořinu skříňku poválečné odplaty, musí počítat s tím, že z ní budou vypadávat mrtvoly s obou stran.

Odsun
Nevím, zda je to náhoda, ale v návaznosti na uvedenou kampaň médií k poválečné odplatě se zvyšuje i frekvence diskusí o poválečném odsunu Němců a jeho oprávněnosti či dokonce tlaků na omluvy za něj.

Myslím, že bez vysídlení to nešlo. To masové nacistické zmámení trvalo po celou válku a velká část tohoto obyvatelstva to nepochopila až do konce. Těch nevinných byla menšina. A kdyby po válce - místo odsunu – bylo statisíce německých občanů odsouzeno za neloajalitu v době zvýšeného ohrožení republiky, sotva by to bylo východisko nového mírového soužití. Pro ty bylo vlastně vysídlení milosrdnější. Pokud by to ovšem nedopadlo jako v trizónii (spojených okupačních zónách USA, VB a Francie), kde se společnost proti zkoumání viny uzavřela a denacifikace byla ubohá i pro nedostatek ochotných svědků. To by bylo spravedlivější a bezpečnější?

A na konec, je to vše jen morální zrání nových generací, snažících se dobrat pravdivého poznání spolu se snahami pozůstalých dobrat se uznání minulých křivd? Je tu jen oboustranný zájem uvést vše na pravou míru?

Nebyl a není tu i cílený ekonomický a možná i mocenský zájem některých kruhů převykládat tuto historii opačně? Zájem, který si obě předchozí snahy bere za rukojmí?

Česko-německá deklarace z roku 1997 rozlišuje pojmy vyhánění (pro divoký odsun) a násilné vysídlení (pro ostatní organizovaný odsun) Němců z Československa po druhé světové válce 3). Vyslovuje i českou lítost vůči těm nevinným. Dnes ale jestřábi líbivými slovíčky lákají holubice ke zpochybnění tohoto rozlišení a dokonce vyvíjejí tlak na české omluvy za něj i za celkový odsun. Tedy také a dokonce převážně těch vinných?!

V USA už někteří politologové a publicisti – počínaje Buchananem, to vykládají úplně obráceně. Za válku může Roosevelt se Stalinem a ne Hitler s Mussolinim. Termín Vertreibung, je v SRN uzákoněn od počátku 50. let a je všeobecně a paušálně užíván. Čsl. -německá komise historiků se ale na začátku svých jednání jednomyslně shodla na dvojí terminologii: vyhnání pro tzv. divoký odsun, ale pro ostatek organizovaného odsunu (když cesty z ČSR byly poměrně krátké, odsun z ČSR uznán okupačními mocnostmi, Američany a Sověty, za řádný, dobře organizovaný , pro transporty byly vyhrazeny např. všechny léky, jež ČSR dostala od UNRRY a čsl. lékařská služba prof. Rašky byla vysoce hodnocena) odsun či vysídlení. Rozlišení pojmů vyhánění a násilné vysídlení je i v platné Česko německé deklaraci).

Tak to nejsou jen otázky slovíček, kdo za co může. Postupně měněný výklad a přepisování historie, nejdřív uznání prvotní viny nacistů, potom jako oboustranné viny a zítra možná obrácené už není jen morální přehodnocování, to je ideologické zbrojení na další ekonomické nebo i mocenské požadavky či dokonce agrese a války. Říkám to tvrdě, ale takhle to vidím. Myslím proto, že zpochybňování vysídlení a tím i jeho nevratnosti je nečistá a nebezpečná hra.

Komu pokání
Na druhé straně jsem uvítal, když se česká vláda - Paroubek - omluvila za příkoří způsobené sudetským antifašistům. Na ústředním výboru sociální demokracie to bylo schváleno s potleskem ještě za Špidlova předsednictví (podzim 2004) na návrh zahraniční komise – Laštůvky a Kavana. Podpořil jsem to nadšeně i já, protože sudetští antifašisté byli zrazení třikrát. Po prvé svými henleinovskými „soukmenovci“, po druhé mnichovskou kapitulací Československa, protože oni tím mezi prvními byli předhozeni Hitlerovi a po třetí po válce Československem, které jim sice zachovalo státní občanství, ale nedokázalo je ochránit před nenávistí spoluobčanů. Řekl jsem a opakuji to i dnes, že těm já bych se za tu trojitou zradu omlouval třikrát denně - ráno, v poledne a večer. Jenže jen jim, nikoli těm vinným, kteří by se těmto nevinným chtěli schovávat pod sukně.

Česká lítost nevinným byla vyslovena i v Česko-německé deklaraci.“

Psáno pro Literární noviny, přetiskly Britské listy
S poděkováním Miloši Pickovi za svolení k publikaci na mém blogu

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Buvol napsal(a):

Prokristapána co by se asi u nás dělo vroce 1989 nebo naposledy v roce 1993, kdyby tady ti sudeŤáci ještě byli ?!! Že by se nejspíš opakoval Mnichov by snAD MĚLO být jasné každému, kdo má mozek!!
29. 07. 2011 | 20:44

Buvol napsal(a):

Běžte s těma sudeťákama už jednou provždy do prd.... !!!!
29. 07. 2011 | 20:47

Joe Ratata napsal(a):

Já žasnu!Ona se dnes ještě o "vyhánění" může napsat pravda!
29. 07. 2011 | 20:59

Buvol napsal(a):

Kromě toho, by ti sud. němci a němci vůbec měli poděkovat presidentu Benešovi a spojencům poděkovat, že jim umožnili návrat do heimatu! President Beneš by měl být za tento navýsost humanitární čin vyznamenan Nobelovou cenou míru in memoriam a němci by se měli presidentu Benešovi, který odsunem umožnil náhradu pracovních sil v německu po padlých na frontách a odstartování hospodářského zázraku za kanc. Erhardta, odměnit důstojným pomníkem, nejlépe jezdeckou sochou v Mnichově naproti té budově, kde byla podepsána Mnichovská dohoda .. a mnichov by měl být přejmenován na Benešov !!
29. 07. 2011 | 21:01

Buvol napsal(a):

Naproti tomu "president" havel, který de facto tohle přepisování dějin německem odstartoval svou nejapnou omluvou sudetským němcům v prosinci 1989, a hlavně za tzv. "humanitární bombardování zbytkové Jugoslávie" by měl být postaven před mezinárodní soud pro válečné zločince v Haagu !! Havel je vlastně takový "humanitární" a značně sofistikovaný breiwik ....
29. 07. 2011 | 21:22

Tenco napsal(a):

http://www.bloomberg.com/news/2011-07-29/recession-took-bigger-bite-out-of-u-s-economy-than-previously-estimated.html

:((
29. 07. 2011 | 21:35

stále rebel napsal(a):

Někdy na konci osmdesátých let o prázdninách jsem byl v Lidicích. Na úpravách prostoru památníku pracovaly německé studentky, Myslím si, že máme Němcům co závidět.

Nedávno zde proběhla debata, ve které jedni pokřikovali na Rusy, jiní na Němce a někteří kritizovali prvorepublikové spojence Francii a Anglii. Zamyslel jsem se nad tím, kdo by měl mít zájem být našim spojencem a chtít za nás pokládat život. V dnešní době snad jen hlupák, byli jsme za První republiky lepší? Nicméně si myslím, že v roce 1989 jsme nějakou hrdost měli, ale za posledních dvacet let jsme jako společnost natolik zdegenerovali, že ani my sami nemůžeme mít úctu k naší společnosti.

A vůbec ti nejhorší z nás, se často staví to role národovců a našich ochránců.
29. 07. 2011 | 21:36

Buvol napsal(a):

Ten růžový tank je zločin nejen proti dobrému vkusu, ale je to čiročirá blasfémie!! President Klaus by se za to měl Rusku omluvit !!
29. 07. 2011 | 21:43

Al Jouda napsal(a):

Dobrý článek skutečného pamětníka. Všechny ty události se staly za okolností, které si dnešní generace nedokáže představit. Proto by se již pozůstatky obětí neměly exhumovat a nikdo by se již neměl za nic omlouvat, protože omluvy jsou k ničemu.
V současné době máme malé problémy jen s bratry Poláky, kteří prý na nás chtějí nějaké území !! To je důležitá věc a o té by se mělo diskutovat a ne čekat, až náš slavný parlament zase šlápne do hovna !!!
29. 07. 2011 | 21:50

Sic! napsal(a):

Rouhání neboli blasfemie (z řec. βλασφημία bezbožné či rouhavé slovo) je hrubá urážka nebo jakékoliv znevážení (B)boha nebo jiné osoby požívající náboženské úcty, nehodného používání svatých jmen, špatné smýšlení, zlehčování; zpravidla je spácháno slovy, může však být spácháno i jinak (např. posunkem a chováním).

Tak už jsme si zbožštili i tanky. A teď se jim ještě rouháme. To je bordel.
29. 07. 2011 | 21:50

M.C. napsal(a):

V Německu mám desítky let mnoho přátel, od prostých lidí až po univerzitní profesory.¨

Pokud jsem se ale někdy setkal v Německu s pocitem křivdy, tak to nebylo nikdy v souvislosti s poválečným odsunem Němců z Československa, ale zejména vůči Anglii a USA, které v Německu mnoho, i vysokoškolsky vzdělaných lidí, pokládá za hlavní, byť nepřímé, viníky druhé světové války.

Hitlera v Německu nenávidějí všichni lidé které znám, a anglické a americké finančníky nenávidí za to, že Hitlera podporovali a umožnili mu převzít v Německu moc a rozpoutat válku.
.
29. 07. 2011 | 21:57

Buvol napsal(a):

Jen tak mimochodem všimli jste si v těch různých dokumentech o druhé světové válce, že ten ruský tank T34 vypadá tak nějak lidsky na rozdíl od toho německého tygra, který má vysloveně zlověstné ba satanské tvary? .. ostatně jako celé to německo v první polovině minulého století .. je fakt neskutečné, že těm psychopatům kolem toho rakouského malíře pokojů věnovaly milióny němcú to nejdražší .. totiž svoje děti ..
29. 07. 2011 | 21:59

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Havel,

nevím, jestli na Vaše rozhodnutí začít na toto téma psát měla i moje poznámka o nacismu v minulém blogu, ale mohu Vám jen poděkovat.

Zdá se, že bude čím dál aktuálnější proti přepisování dějin a komolení pravdy vystupovat. Od toho plyne všechno ostatní ...
29. 07. 2011 | 22:14

Buvol napsal(a):

.. a s těma německejma psychopatama z první poloviny minulého si máme pořád tak nějak zadávat?! furt se jim havlovsky humanitárně omlouvat?! S těma hnusnejma vrahama s těma jejich wagnerama, nitschema a já nevím jak se všichni ti úchylové jmenovali .. a co jiného než úchylové to byli, když vygenerovali kupříkladu takové einsatzgrupen .. s tím jejich zbožštěním státu s tím "hvězdné nebe na demnou a vnitřní zákon ve mě (nebo tak nějak)"? Hovno, hovno, hovno!!!!
29. 07. 2011 | 22:20

bobš napsal(a):

Když to vezmete tak jak to je, tak většinu novin má za vlastníka německý kapitál, tak co se tomu divíme, hájí přece svoje pozice. Jenom naše politické hvězdy, aby se jim zavděčili tak jim přizvukují.Zatím jsem ještě neslyšel, že by se někdo z německé strany omluvil českému obyvatelstvu za vyhnání ze Sudet. To jenom naši vlezprdelkové za euro jsou schopni podříznout i bratra.
29. 07. 2011 | 22:31

Buvol napsal(a):

Chtělo to hodit jim na hlavu aspoň jednu atomovku, buďto na Berlín a nebo při špatném počasí na Mnichov ....
29. 07. 2011 | 22:38

M.C. napsal(a):

Pane Muellere,

neznáte přísloví, že dějiny píší vítězové?

Němci svůj postupně měněný přístup ohledně 2. sv. války neberou jako komolení pravdy, ale naopak jako odhalovaní pravdy, která byla vítěznými mocnostmi desítky let potlačována.
.

.
29. 07. 2011 | 22:46

Karel Mueller napsal(a):

Pane M.C.,

k tomu bych měl dvě poznámky:
- Jste si jist, že jsou Němci natolik vítězi, aby mohli psát dějiny? Já o tom dost pochybuji, v případě holokaustu by se neodvážili ani přiblížit k hranici, na které by mohli být obviněni z jeho zlehčování.
- Naši zástupci v jednání se sudetskými Němci si opakovaně stěžovali, že pro ně začli dějiny v roce 1945 a relaci příčina-následek neakceptují.

Zbytek si určitě domyslíte a doplníte.
29. 07. 2011 | 22:55

Da.Rock napsal(a):

Je tady zajímavý příspěvek o vnějším vzhledu ruských a německých tanků.
Když se vezme nejpopulárnější neměcký tank - Tiger, tak to je opravdová bestie. Obrovský, výborně pancéřovaný a s velkou palebnou silou. Už jeho vzhled budil respekt.
A přece se většina vojenských odborníků shoduje, že nejúspěšnějším tankem WWII byl ruský T-34/85. Rychlý, obratný, jednoduchý (tj. nenáročný na údržbu), se slušnou palebnou silou, spolehlivý a snadný na výrobu. Ty lidské tvary byly dány balistickým profilováním pancíře (zaoblené hrany, skloněné stěny), které zajišťovaly stejnou odolnost při nižší tloušťce. Na to Němci zapomínali a zrealizovali to plně až na tanku Panther a následném König Tiger, které vycházely z konstrukce sovětských tanků. Ty už tedy vypadly docela "lidsky".
Ale vzhled bylo jistě to poslední, co konstruktéři tanků měli na paměti. Tam šlo o zcela jiné vlastnosti.

A k tématu - odsun byl v pořádku a byl nutný. Kdyby nenastal tehdy, měli bychom po devětaosmdesátém velký, ale opravdu VELKÝ problém. A kdoví, jestli ne celá Evropa.
29. 07. 2011 | 23:07

Gerd napsal(a):

90% sudetských Němců podporovalo Adolfa Hitlera a chystalo Čechům stejný osud, který je postihl nakonec samé. Tedy odsun Čechů do jiného teritoria, spekulovalo se o Patagonii, Ukrajině, Sibiři. Že odsun díky výsledkům ve 2. sv. válce nakonec potkal samotné Němce je jen důsledkem jejich činů. Měli by i sudetští Němci s Čechy soucit, kdyby je odsunovali na Ukrajinu? Podle vzpomínek p. Picka asi ne. Takže 90% sudetských Němců není za co se omlouvat. Spáchali velezradu a za tu mohl být trest smrti. Odsun jim zachránil život.
Zbylých 10 % mně je sice líto, ale já jsem v té době na světě nebyl, nikoho jsem neodsunoval a vinu za odsun necítím. Život jde dál. Nejvhodnější by bylo téma odsunu sudetských Němců na dalších 30 let zablokovat a počkat, až vášně zavanou písky času.
29. 07. 2011 | 23:08

M.C. napsal(a):

Pane Muellere,

"Jste si jist, že jsou Němci natolik vítězi, aby mohli psát dějiny?"

Nic takového netvrdím, naopak, dějiny 2. sv. války psali přece přes 60 let zejména Rusové, Angličané a Američané.

To pochopitelně u Němců vzbuzuje pocit, že desítky let prezentovaný výklad ohledně dějin 2. sv.v. nebyl doposud objektivní. To se snaží, ze svého pohledu logicky, změnit.

Ohledně postojů Sudetských Němců se nemohu vyjádřit. Lidé které v Německu znám já, se za činy svých předků stydí, postoj Čechů k odsunu berou jako spravedlivý a holocaust nezpochybňují.

Jen mají silné výhrady k označování Německa jako jediného viníka války.
.
29. 07. 2011 | 23:12

Ivan Sommer napsal(a):

Odškodnění sudetský Němců - válečných invalidů, vdov a sirotků .

V případě zrušení Benešových dekretů a uznání odsunu za protiprávní, by byla Česká a Slovenská republika povinna odškodnit válečné invalidy a vdovy se sirotky po padlých sudetských Němcích,bojujících např. proti československým jednotkám v zahraničí ve jménu vyhlazení českého národa.Jestliže při pražském povstání byl zabit sudetský Němec, Česká republika by byla povinna zaopatřit jeho pozůstalé.

Formálně by to byl stav jako po rozpadu Rakouska-Uherska, kdy se nástupnické státy zavázaly zaopatřit válečné poškozence včetně jejich rodin bez ohledu, na
které straně bojovali. Z doby 1. republiky pochází bonmot "zaopatřit trafiku", kterou dostávali invalidé s občanstvím ČSR, přestože bojovali v rakouské armádě.
29. 07. 2011 | 23:16

marx napsal(a):

Havel už je asi politicky v koncích a tak vytahuje starou ohranou komunistickou kartu sudeťáckého strašáka.

J.Dienstbier se určitě otáčí v hrobě když vidí, jak socdem jestřábek Havel vytahuje mrtvé pro svou politickou polívčičku.

Tak co bude příště za téma? Že by pojednání o lesku a slávě panslavismu nebo letní inspirace s Hugo Chávezem?
29. 07. 2011 | 23:32

Karel Mueller napsal(a):

Pane M.C.,

nemám námitky proti tomu, že odpovědnost za 2.WW mají i ostatní. Jenže jedna věc je účelové přepisování dějin, druhá věc jsou pocity běžných Němců. Neznám současné nálady v SRN a tak to nemohu posoudit.

Němci to musí spíš dnes vnímat jako frašku. Je tendence věchno hodit na pakt Stalin-Hitler, ale už Churchill jim napsal ve svých pamětech, že kdyby Chamberlein neletěl do Mnichova, tak německý generální štáb Hitlera zlikvidoval ... o appeasementu se pomalu nemluví. No nic.
30. 07. 2011 | 00:02

kormoran napsal(a):

Soudruh Havel dokaze klecet na kolenou i s kytici v ruce a je irelevantni , jestli pred pomyslnym Stalinem , ci kampani sve smecky , nebo Barrosem)))) - chudak malej))

Uf Uf , tema je treba predhodit lacne smecce na konfrontaci.)))
30. 07. 2011 | 06:01

AC napsal(a):

M.C.

"Hitlera v Německu nenávidějí všichni lidé které znám"

Provozovali jsme v Bavorsku 15let restaurace a mohl jsem názory posoudit i za jiných okolností. Výsledek?
Zcela opačné zkušenosti!
30. 07. 2011 | 06:58

kanibal napsal(a):

Autor článku se zmiňuje o statečném postoji komunisty Ladislava Lise. Pro dokreslení paradoxů tehdejší doby krátce doplním jeho další osud:
Po osvíceneckém roce 1968 se tento hrdina stal disidentem. Za své demokratické názory a protitotalitní postoje byl několikrát vězněn Husákovým režimem!
30. 07. 2011 | 09:17

Petr napsal(a):

Pane europoslanče tentokrát 1*
30. 07. 2011 | 09:35

tata napsal(a):

pane Karel Mueller

myslim že my dva na toto mame stejny pohled sem jen zvědav jestli toto postřehne pan MB,PROTOŽE ON vtomto dokaže ve mě zvednout adrenalin,jak chape a převrací pravě tu historii a není sam.

PANE HAVLE......ANO TOTO JE STALE NUTNO připominat,děkuji krasna ukazka,třeba ty Postoloprty,.

ps,,,,,na ružovky sem vam odpověděl na blogu.
30. 07. 2011 | 10:00

slavwin napsal(a):

Lidé podlehají propagandě a strachu co je na tom divného, názory některých komentátorů pod zdejšími blogy o tom svědčí. Pak je tu masová psychoza, tady ubližují lidé, kterým je vzápětí ubližováno. Fašistický režim byl útočný a trval 12 let, ve válce je ta propaganda výhružnější. Po tom vymývání mozků, oni za tu novou pravdu pokládali životy jim něco nabídnuto být muselo, pokud jim padl rodinný příslušník, soused, známý asi je nedojal vyhublý otrhaný vězeň. Komunismus u nás válčil studeně a rozkládal se 42 let a pořád tu jsou skalní, kteří by dokázali ve jménu nějaké bolševické pravdy udávat. Za celkem zbytečnou debatu považuji, kdydy odsun nebyl. Západním němcům byla nabídnuta demokracie kterou přijali, východní taktéž přijali bolševismus.Tady můžeme už jen spekulovat, slíbila pomoc ze strachu, slíbila a chtěla pomoci někdo ji viděl.
30. 07. 2011 | 10:21

tata napsal(a):

pane slavwin

no trochu je to o něčem jinem,a to přetačet pol a to /viný:agresor/napadeny:poškozeny/........to co pišete je o propagandě je zcela jasne že tou byli němci dost zpracovaní.

Těd jde oto že rozhodně se děli věci myšleno při odsunu ktere neměli byt,ale nikdy se nemohou stavět do roviny /,,stejny: Nemci/odsun: stejny/

tady to musi byt zřejme.
30. 07. 2011 | 10:46

Občan Josef K. napsal(a):

Pokud hledám nějakou společnou evropskou hodnotu, pak je to schopnost usmíření a konstruktivní spolupráce. Na francouzsko - německém pomezí se dělo mnoho věcí, a nejen tam. Pan Pick popisuje osobní zážitky, které nedávají obecný obraz věcí, jsou to osobní zážitky. Nepochybně hrůzuné doby plodí hrůzné jednání, a to na všech stranách. Pokud však tyto článjky jsou zabarveny nacionálně ve společnosti, která je o nacionalismu velmi málo informovaná, stávají se potravou a argumentem pro tu skupinu lidí, která nacionalismus potřebuje k pochopení řádu světa.
Pan Pick popisuje svou zkušenost, nepopisuje rok 39 a řádění českých nacionalistů, lékařů, práívníků a novinářů, v protižidovaských kampaních, neříká , že ze 120 tisíc obětí války bylo 70 tisíc židů, či že Židé tvořili 70% československé jednotky v SSSR, nepopisuje jejich návraty, kdy mrtvým i živým byl rozkraden svěřený majetek, nepopisuje řádění československý i sovětských jednotek v sudetech, nepopisuje rok 19 a řádění československých jednotek na území českých Němců. Nic z toho není ospravedlnitelné, dnešníma očima.
Nepopisuje příčiny obou válek.
Moji předkové umírali za poslendí války v gulazích, britských i německých táborech. Vidím tu věc zcela jinak.
Je to úctyhodná osobní vzpomínka, kterou však ti, kdo nejsou schopni obecného historického pohledu zneužijí v rámci své slabosti.
30. 07. 2011 | 11:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane tata,

pan mb má zajímavé myšlenkové pochody. Minule mě nazval nacistou, stačí si přečíst posledné blog profesora Hořejšího.
Na druhé straně je schopen položit rovnítko mezi Heydricha a Beneše. Pozoruhodný člověk.
30. 07. 2011 | 11:15

Karel Mueller napsal(a):

Pane Josef K.,

všude se lze dočíst, že obětí bylo 360 000.
30. 07. 2011 | 11:20

RedNeck napsal(a):

To Kanibal:
Když dokreslit osobnost L. Lise, tak se vším všudy, prosím
http://www.cibulka.com/nnoviny/nn1992/nn0992/obsah/26.htm
30. 07. 2011 | 12:10

tata napsal(a):

pane Karel Mueller

ja vim otomto sem snim jakokoliv diskuzi vzdal,nebojte vim o nich a i ja snim prošel mnohadinove diskuze,kde sem to musel zdat nebo bych ho urazil,vtomto ma opravdu pozoruhodny uhel řekl bych totožny slidmi s landmanšaftu,nebo hodně blizky a to zase ja sesvym pohledem uznavam narodostně přecitlivěly a je ohen na střeše.PROTO SEM TO PODOTKNUL protože spolechlivě vym že jeho vstup by byl hodně kontraverzní.
30. 07. 2011 | 12:10

Alarien napsal(a):

Občane Josefe K,
máte pocit, že Váš příspěvek "dává obecný obraz věcí"? Pan Pick neměl v úmyslu psát a také nepsal historickou stať, podal svědectví pamětníka. Přesto či právě proto nastavil zrcadlo všem, kteří se dnes pokoušejí účelově historii upravovat. Mimo jiné i Vám. Píšete o "řádění československých i sovětských jednotek" po válce a "řádění československých jednotek na území českých Němců", o řádění ordnerů a nacistů ani slovo. Řádění je vágní termín, co kdybyste srovnal počty obětí a okolnosti, za jakých k nim došlo? Píšete o "území českých Němců". Je to totéž jako území českého či československého státu s německým obyvatelstvem nebo to vidíte jinak?
30. 07. 2011 | 12:17

tata napsal(a):

pane Občan Josef K.

pohled vždy musí byt v uhlu agresor /obět,otom ostatnim mužu hovořit jen vteto dimenzi,nikoliv jinak.

bohužel i ted se dost často převrací co je zaklad........jestli je nedevší pochyb že někdo byl agresor,,,,,což zde je to neodiskutovatelné..........kdo seje vitr sklizí bouři......ano konstatuji rozhodně sme neměli byt jako oni ,bohužel se stalo,to je smutné,ale rovnitko nikdy.
30. 07. 2011 | 12:20

Joe Ratata napsal(a):

Pane Josefe K.
To Vaše řádění československých jednotek na německých územích (např. ve Chvalšinách),byly zásahy proti bouřícím se Němcům,kteří chtěli změnit tisícileté hranice Českých zemí a připojit se k Německu.
Totéž dnes dělají Albánci v Kosovu a lidé jako Vy a "český šlechtic" Schlafenberg jim to schvalují.
30. 07. 2011 | 12:25

AC napsal(a):

Alarien, Joe Ratata,

Přesně tak.
30. 07. 2011 | 12:43

schlimbach napsal(a):

děkuji za velice zajímavý a pravdivý blog
30. 07. 2011 | 12:51

Občan Josef K. napsal(a):

Joe Ratata. Je zřejmé, že české země byly po staletí domovinou Českých Němců. Je zřejmé, že vznik ČRS byl mimo jiné francouzským plánem a ČRS byla jakýmsi malým R-U včetně všech problémů. Historicky nebyly Čechy osídleny mnoha národnostmi, německá tvořilo podstatnou část obyvatelstva. 70% průmyslu RČS bylo vysloveně v rukách českých Němců nebo Židů. Z pohledu českých Němců, připusťme, byla RČS novortvar v rukách českých nacionalistů, takže se nelze divit jejich malé ochotě. Neschopnost obou stran k dohodě a nedodržení jistých ideí se běžně nazývá "švýcarská lež". Československá lež spočívala ve vytvoření zcela umělého československého národa. Zkuste se vžít do pozice českých Němců a přestaňte uvažovat v kategorii odplaty.
Alerien, nemyslím si, že bych napsal něco jiného než píšete Vy. Psal jsem o nebezpečích takového, takto podaného textu v této společnosti.
K.Mueller. Podle posledních upřesněných čísel, která vycházejí z archivních bádání bylo obětí celkem 110 až 140 tisíc. Číslo 360 tisíc je zcela neověřený mýtus, který nelze popdepřít fakty. I tak je to hrůzné číslo.
Domnívám se, že pro budoucnost je nutné zbavit se mýtů a být positivně naladěný ke spolupráci. Jestliže německá společnost vzala plně vinu na sebe, a není pochyb že v ní existují skupiny krajně pravicového ražení hrdé na totalitní minulost, jestliže francouzská společnost dokázala překonat rozpory s Němci, neméně vážné jako má společnost česká, pak jsou tu vzory jak na to. Bohužel, mýty, neochota podřídit se faktům a nacionalistické běsnění je spíše rysem současné české společnosti, byť si myslím, že jen jisté části. Také je nutné na základě faktů vyhodnotit vlastní podíl občanů české i slovenské národnosti na chodu protektoriátu a koneckonců i na době normalizace. Pokud toto tato země nepodstoupí, bude nesebevědomou, kulturně zaostalou enklávou, což se děje.
Totéž platí o pásce přes oči ohledně ruského osvobození.
30. 07. 2011 | 13:03

Tenco napsal(a):

Vina, nevina...
U příslušníků SS asi ano (ale i tam byly výjimky...), u příslušníků NSDAP či wehrmachtu...sporné.
Mnoho lidí nemělo při obsazení Sudet, Hlučínska...na výběr. Prostě na vojnu půjdeš.
DO NSDAP také někteří vstupovali pod vlivem propagandy o Hitlerových úspěších na poli řešení nezaměstnanosti (později možná i na poli války..../pozor - jejich optika - ne má !!!/) a ne z přesvědčení, že je třeba vyhubit "méněcenné" rasy.
A už vůbec neměli zájem kolonizovat ruské stepi.

Nemusíme chodit daleko do historie, abychom zjistili, jak nerada se společnost vypořádává s konkrétními křivdami. Raději volí hesla " Nejsme jako oni" , " Pravda a láska"....a následující rozplizlost a léčbu časem (časem se však ukáže, že se nic nevyléčilo - viz např. Balkán a jeho krevní msty...)
Je to totiž o práci a naslouchání. Naslouchání těm, kteří však z hlediska zájmů mocných (v tomto případě transformace moci politické v ekonomickou) nejsou důležití.
O práci represivních institucí státu. Tedy o její kvalitě a o jejím stavu.
Který je neutěšený i dnes - téměř o generaci později od r. 1989.

Ale situace po WWII byla přeci jen odlišná - např. i v tom, že sovětská okupační moc nechystala žádné endloessung, nevypalovala vesnice a neposílala lidi do plynu..etc etc.
Proto ta paušalní reakce via afekt vybičovaný někdy až do nepříčetnosti ..v některých případech.

Ale našly se i výjimky.
Já znám příběh člověka - člena NSDAP a vojáka wehrmachtu, který byl po WWII v ruském zajateckém táboře (kdy mnozí z tohota tábora skončili neznámo kde a neznámo jak), který se díky svědectví českého odbojáře z toho tábora dostal.
A kdy právě šlo o takového člověka - zhlouplého propagandou a dobovou euforií.
Což také později reflektoval.
Znám ale také příběh člověka, který se do wehrmachtu přihlásil - jako mladík - dobrovolně, až na samém sklonku války. S tím, že Německo musí dokončit svůj vítězný boj s židobolševismem. /o konkrétních svých činec nechtěl hovořit, ale ještě po 40 letech vedl velmi podivné řeči o Židech.../
Nestalo se mu nic, pobíral až do sklonku svého života pěknou penzi v Německu./ten první člověk zůstal v ČR, kde stručně řečeno živořil až do konce života/
No nic - čte se to dobře, ten blog. Jako reportáž.
Ale zobecňovat na jeho základě je blbost.

Což pan Havel ale jistě ví a taky to nedělá.

Že se nemýlím, Havel ?
Že se ta vina a nevina posuzuje v konkrétním a i tak je to dost těžké ?
:))
30. 07. 2011 | 13:04

M.C. napsal(a):

AC:

Restauraci jsem sice v Německu neprovozoval, jako Vy, ale jezdil jsem, žil a pracoval jako inženýr a projektový manažer v mnoha firmách v různých částech Německa (nejen v Bavorsku).

Zřejmě proto máme jiné okruhy známých v Německu a odlišné zkušenosti s názory Němců.
.
30. 07. 2011 | 13:09

vlado napsal(a):

Jako pamětník té doby odmítám znění Česko-Německé deklarace. Neodpovídá útrpení českého národa pod jařmem fašismu. Sudetčtí Němci byli se souhlasem vítězných mocností odsunuti a dva výrazy pro divoký a organizocaný odsun je jen podlézavost našich vyjednavačů min.zahraničí a presidenta V.Havla. Atmosfera té doby je pro další generace nepřenosná. Osobní zkušenost tak jak je ličena v blogu ja faktickým líčením útrpením několika lidí ale před národem, který to prožil má obecnou platnost. To jen naši potomci jsou chytřejší než my. A samozřejmě se to týká i těch našich radaktůrků, kteří se živí v našem tisku, který však má německé majitele.
To, že president Beneš vydal presidenstský dekret, kterým pardonoval nezákonnosti té doby svědčí o tom, že skončil válečný stav ale ještě nenastal stav normální řízený zákony.
Když naši státníci nevychází ze zkušeností presidenta Beneše je něco shnilého ve státě jimi řízeného.
30. 07. 2011 | 13:23

AC napsal(a):

M.C.

Už z podstaty je zřejmé, že máme každý jiné obecenstvo. Jenom jsem vám chtěl ukázat, jak velký je rozdíl, když hovoříte s kolegy či skoro kolegy, známými, a já slyším odpovědi na totéž, ale z rozvázaných jazyků. A to se netýká jen šedé vrstvy, ale i vlivných lidí - mnohdy na klíčových místech.
Zbytečně se neříká ve vně je pravda:-)
Když je na názor paragraf, nelze se divit, že upřímnost nezaslechnete.
30. 07. 2011 | 13:25

AC napsal(a):

Oprava: víně
30. 07. 2011 | 13:26

Karel Mueller napsal(a):

Pane M.C.,

z německých firem mám zkušeností dost, byl jsem i na manažerské funkci.

Ale dal bych za pravdu Vám i panu AC. Lidé, se kterými jsme se stýkali, asi nejsou reprezentativním vzorkem a co víc, přesně vědí, jak se mají chovat a co si mají myslet.

Oba známe německou mentalitu dost dobře a tak si nemusíme povídat, které věci Němcům lezou na nervy a snadno mohou přejít v nenávist (pokud už ve skrytou nepřešly). Pokud by došlo ke krizi a zostření ve vztahu k minoritám. nevím, asi by to nedopadlo dobře. Je to ostatně názor Němců, které znám.
30. 07. 2011 | 13:35

Karel Mueller napsal(a):

Pane AC, psal jsem nezávisle na Vás, Váš poslední příspěvek schvaluji.
30. 07. 2011 | 13:38

M.C napsal(a):

AC:

V oficiálním hovoru jistě každý člověk mluví jinak než v soukromí. Já ale v Německu pracoval a žil s přestávkami mnoho let a to až do současnosti, takže znám velmi mnoho Němců (nejen vysokoškolsky vzdělaných) a jejich rodin velmi dobře.

V rodinách a na různých soukromých či společenských akcích kde "rozvázali jazyky", jak to označujete, se se mnou a mezi sebou bavili zcela otevřeně, bez ohledu na nějaké paragrafy...

Dozvěděl jsem se i mnoho velmi zajímavých informací o jejich názorech na EU, o kterých se nepíše, ale to do této debaty nepatří...

Takže těm lidem, které v Německu znám, jejich názory věřím.
.
30. 07. 2011 | 13:40

tata napsal(a):

panove

UŽ JE TO TADY ZASE STAČITE DEBATU jinam takove mlhove clony.TŘEBA u vas TENCO SEM PŘEKVAPEN..........ANO konkretní připady ano stejně se nedoberem dnešnima očima pravdy,ono že někomu ruply nervy a mstil se je zavržihodne jen potu dobu než jste zaiteresovan........řikam narovinu ač sem proti nasily nevym jak bych se zachoval,když vam povraždej třeba celou rodinu,ano zakon se nebere do svych zvlaště když to odnese jinej,dovede si to někdo vubec představit?

A TADY NASTUPUJE JEDINA VINA,vina agresora........vše ostatní vypliva stoho.....ano neomluvitelne zločiny ,bohužel většinou ne obětí ale lidí co měly maslo na hlavě,,,,,,,,,ovšem ani nahodou nake rovnitko oto jde.........že tady se snaží pořad někdo udělat rovnitko.

PANE Občan Josef K.

A SME UTOHO NIKOLIV tato země byla česka že sem postaletí na nas dělali němci najezdy po Bile hoře si začaly poněmčovat je jina,PROČ ASI bylo 70procent v německych rukach protože to ukradli po bile hoře,mate selektivní pamět.Ale to je pravě ten učel že je nakej narok nikoliv toto je vlast čechu a moravanu,když tady chce někdo byt tak pod českou vlajkou a s českymi pravidli,nemam nic proti aby si držely spolky a jine ale vždy pod naší vlajkou takže ty kecy že měly pravo rozhodnout se otrhnout ,ne nikoliv se vživat do jejich role oni vždy museli respektovat že toto je vlast česka,to je ten rozdil pane.
30. 07. 2011 | 13:41

M.C. napsal(a):

Pane Muellere,

moje odpověd panu AC je i pro Vás.
.
30. 07. 2011 | 13:42

AC napsal(a):

M.C.

Ano, já přece Vaše zkušenosti nevyvracím, jen poukazuji na jejich různorodost.
Ovšem s panem Muellerem, respektive jeho posledním odstavcem nelze než souhlasit. Může přijít krizová doba, někdo pískne a ......a je průšvih, co si budeme povídat. Mentalita Němců je zřejmá, na ní nic nezměníme. A k tomu co je tam k vidění dnes byli kdysi přinuceni, ne že se spořádaně rozhodli.

Rád bych věřil, že přijali svůj nynější postoj skutečně všichni za svůj. Alespoň drtivá většina.
30. 07. 2011 | 13:51

M.C napsal(a):

AC:

"Může přijít krizová doba, někdo pískne a ......a je průšvih, co si budeme povídat. Mentalita Němců je zřejmá, na ní nic nezměníme."

Mentalita Němců vůbec není zřejmá!

Nezapomeňte, že Německo má přes 80 mil. obyvatel, je to federální stát jako USA a je složeno z ze 16 spolkových států.

V každém ze spolkových států je mentalita Němců odlišná, a obyvatelé různých spolkových států a regionů se navzájem někdy více liší svou mentalitou, než třeba my, Slováci a Poláci.
.
30. 07. 2011 | 14:03

AC napsal(a):

M.C.

No jak myslíte. Ponechme si tedy každý své.
30. 07. 2011 | 14:13

tata napsal(a):

M.C

MENTALITA RUZNA ALE NARODNÍ CITĚNÍ STEJNE,maloktery narod to tak dava najevo jak Němci.A SPOLKOVE ZEMĚ byvale NSR NENAVIDÍ byvale NDR ALE najednom se schodnou,a dokonce v byvale NDR SILNĚJC.
30. 07. 2011 | 14:22

Jan Kris napsal(a):

Ach, tihle pamětníci... Nicméně článek obsahuje několik komických argumentů, z nichž můj nejoblíbenější je varování před ´přepisováním dějin... které by mohlo vést až k přehodnocení odsunu a jeho nevratnosti´ (což je mimochodem termín z mezinárodní smlouvy mezi ČSR a NDR někdy z roku 1954 podepsané A.Zápotockým a W.Ulbrichtem). Vždy, když tohle slyším, tak si začnu představovat, jak by to prolomení nevratnosti odsunu mohlo vypadat... Jednoho dne, až flagelanti rozklíží český národ, se přes hranice přeženou šiky sudetských Němců (těm už je teď nejméně 65let a spíš mnohem více), kteří opustí své úhledné a pohodlné bavorské a hesenské domovy, své přátele a známé, své kariéry a jistoty, a vydají se do českého (přiznejme si že dosud poněkud zdevastovaného a divokého) pohraničí. Z něj vyženou všechny mírumilovné Čechy (ponechají si jen chasu-ta bude patrně početná, protože důchodci potřebují hodně ošetřovatelů- a hrst fluktuantů). Následně jestřábi v Bundestagu navýší vojenský rozpočet na úroveň Severní Korei a svrhnou Angelu Merkel. Na její místo pak instalují Ericu Steinbach. Novým ministrem zahraničí se stane Bernd Posselt a v Bruselu spustí vyrvál, aby se Sudety připojily k SRN a to včetně těch částí, které dnes sousedí s Polskem...
Nevím, jestli si to pan Pick a jemu podobní představují nějak takhle. Asi jo.
PS.pane Havle, lze Vás někde internetově kontaktovat? Když už poskytujete prostor názorům ostražitých pamětníků, svrbí mi dlaně ze samé chuti odpovědět na tento článek za mladé a nerozumné neználky. Děkuji Jan K.
30. 07. 2011 | 14:29

M.C. napsal(a):

tata:

Nesouhlasím, na základě svých zkušeností s Němci, s Vašim názorem, na který máte samozřejmě právo. Nechci ale na toto téma již diskutovat.
30. 07. 2011 | 14:35

Občan Josef K. napsal(a):

To tata. Prosím, můžete mi vyčíslit ty tisíce nájezdů Němců na území českého státu? A jakých Němců. Německo je kulturně daleko rozmanitější a jeden typický Němec neexistuje ani nikdy neexistoval.
A pak, prosím, kdybyste vyčíslil třeba tisíce nájezdů mezi Burgundským knížectvím a dnešním Holandskem? Jakým Holandskem? Když typické jedno Holandsko tvoří mnoho kulturně poměrně rozdílných provincií?
Pouze podotýkám, že "národ" je konstrukt 19. století. Pokud by nebylo Lucemnburků na českém trůnu ani byste se nemohl pochlubit českou gotikou či Karlovým mostem, pokud by nebylo Habsburků pak ani českým barokem. Pražský hrad by už byl zcela mimo mísu.
Plete to. Bílá hora byla součástí poměrně tvrdého náboženského střetu mezi katolíky a protestanty, který se odehrával v této části Evropy. Možná by s Vámi mnoho uprchlých českých protestantů nesouhlasilo, po té, co našli nový domov v Braniborsku, Sasku atd. vyhnáni jinými Čechy, kteří se přiklonili ke katolicismu a především mocvensky k Habsburkům. Jo jo,Zdeněk Nejdelý řádí v dnešních hlavách jako za mlada.
Smíření s historií a pozitivní spolupráce, sebevědomá tak, asbyx ser ty věcoi neudávaly znovu. Jiank propláčete celý život a stejně to příjde. Jen si vybrat.
30. 07. 2011 | 14:42

slavwin napsal(a):

Co kdo někde plácl nelze brát jako nějaký obraz. Ona existuje někdy nějaká recese, slyšel jsem třeba i v českých zemích od potomka těžce ubližovaného Čecha, dnes je 20 duben, dnes jdu po směně slavit vůdcovy narozeniny, nebo jeden šikovný kreslíř maloval poměry v židovské školce a plavecký závod v kyselině sírové, přihlížel a smál se tomu pozdější ředitel středně velkého podniku delegát husákovského sjezdu KSČ.
30. 07. 2011 | 14:43

tata napsal(a):

PANE M.C

ŽIJU na hranicich,znam nazory starousedliku,pochyboval sem se tam pracovně kolem 14 let,každy měl možnost poznat na dovolenych německe turisty už to samo hovoří,doma by si nikdy nedovolili to co venku,ale mate pravdu oba mame sve zkušenosti což je ošidne uzavřeme to me sou jine než VAŠE.
30. 07. 2011 | 14:43

AC napsal(a):

Jan Kris

Jste neskutečně naivní! Ještě bych to vyjádřil i jinak, ale odolám. Možná se tak tváříte účelově, ale pochybuji. A diskuse s vámi by byla čistou ztrátou času.
30. 07. 2011 | 14:47

Občan Josef K. napsal(a):

Rád bych proi autora poznamenal. Putin a Medvěděv zahájil kampaň "proti přepisování dějin." Jejím smyslem je posílit ruské mýty o hodných Mongolech a zlých křižácích, z šarvátky na Ladožském jezeře mezi poměrně nepočetnými vojenskými skupinami udělat pořádnou bitvu stalinských rozměrů a v neposlední řadě potvrdit ověřená fakta, že ruský mužik stojí za holandskými námořními úspěchy a Petr první vlastně importoval ruské zdatné mořeplavce do Holandska, nikoli opačně. Je dobré občas i znát souvislosti.
Je to asi stejná pohádka, jako že Kellner je český zdatný podnikatel,takový baťovský tysp který ne že je ovládán ruzskými elitami, ale naopka je sám ovládá a už vůbec je zcela zapojen do reálné ekonomiky a lichva je mu zcela cizí. Fajn.
30. 07. 2011 | 14:49

slavwin napsal(a):

Důležité pro mne je, když nějací mladí recesisti něco vyvolají, vidím před policejním zásahem rozhořčené lidi. Někdy je tam asi vidět jako nějaký obdiv cti. Rudolf Hess, zakladatel vysoký funkcionář nacistické strany, nelidských aktů se nemohl zúčastnit ze známých důvodů, u Norimberského procesu místo aby si nasypal popel na hlavu, stál se nejzápalenějším obhájcem zrůdné ideologie. Byly nafilmovány 2 průvody proti sobě, jedni chtěli u hrobu uctít jeho památku a druhý, který tomu chtěl zabránit, komu pomohli policajti můžete hádat.
30. 07. 2011 | 15:00

tata napsal(a):

PANE JOSEF K

TI TISICE NAJEZDU byl přiměr poroba a utlačovaní českeho naroda,opravdu jste mi rozesmal co ma co společneho NEJEDLY S hrdostí že toto je ma vlast a je Česka,KDYŽ VY TO CITITE JINAK VAŠ PROBLEM,rozhodně se vždy ohradim že na toto uzemí maj nake pravo spolurozhodovat NĚMCI JESTLI BUDEM 17 SPOLKOVA,I KDYŽ plno lidí jako vy by se našlo.ONO by se skorem v každe zemi něco našlo,vte evropě není moc rodu,co vladli,ONO JE DULEŽITE že KAREL 4 JE POVAŽOVAN ZA OTCE VLASTÍ,A TU ZEM ZVELEBOVAL V ZAJMU Českeho naroda,A JE DULEŽITE A JINE že tomu u HASBURKU BYLO NAOPAK a proto take sme se po 1 světove tohoto kamene zbavily.Že naka menčina chtěla opak,to v historii narodu není vzacny jev.
30. 07. 2011 | 15:10

slavwin napsal(a):

Národy se dříve prosazovaly silou, o tolerantnosti Habsburků svědčí, že i ten třistalety útlak, jak tomu někteří říkají dal přečkat. Národnost je využívána bolševickými zloději k okrádáni státu. Štvaní a drolení větších celků je bolševická strategie, samozřejmě, že to dělá jen tam kde cítí podporu. Kdo svůj národ okrádá je především zloděj. Prosadí se celek, kde se lidé cití dobře, národovectví je folklor u všech i u těch co svůj stát nemají. Pravda ten folklor se dá zneužívat viz třeba Baskové.
30. 07. 2011 | 15:30

AC napsal(a):

slavwin

Tak oni bolševici strategicky drolili větší celky? To je zajímavá informace. A já myslel že rozorávali meze, slučovali a kolektivizovali do větších celků:-)
Ale uznávám, člověk se musí učit celý život.
30. 07. 2011 | 15:50

kanibal napsal(a):

RedNeck:
Díky za odkaz. Autor Petr Radosta v něm uvádí, že v roce 1992 předseda branného výboru Sněmovny lidu Ladislav Lis vznesl požadavek na zákaz činnosti KSČ. Autor mu následně vyčítá: „Proč to všechno poslanec Lis dělá? Pro vlastní popularitu, pro peníze, nebo z chorobné touhy po moci?“ ... atd.

Co k tomu dodat? V roce 1989 se na žádném z mítinků neskandovalo "Zrušte KSČ!" V tisku (viz.Petr Radosta) se nevyvolávala davová psychóza proti komunistům, jako např. v Maďarsku v r.1956 nebo před volbami Topolánkem či Nečasem. Nikdo z řečníků v té době s tímto požadavkem ani nevystoupil. Nepřímo to udělal pouze písničkář Jiří Dedeček z balkónu na Malostranském náměstí (odkud ve 48. k lidem promluvil Gottwald), kdy po projevech Havla a dalších vyzýval davy: "Nechme samet sametem, pánové a dámy, buďto s nima zametem, nebo oni s námi."
Ladislav Lis byl prvním politikem, který požadavek na zákaz KSČ vznesl!
30. 07. 2011 | 16:27

Marcus Agrippa napsal(a):

Tento velmi čtivý blog, bych osobně nechal na příští květnové výročí. Mám obavy, že všechny české média ho podají opět ve svém"specifickém"podání. Nejhorší je, že toto téma zneužil jistý norský sociopat, a naprosto překroutil jeho podstatu. To by totiž musel uvést, že existovala velká skupina českých Němců, kteří chtěli za svou rodnou zemi bojovat. Skončili bohužel naprosto stejně, jako němečtí Židé vyznamenání nejvyššími německými válečnými řády. Vlna nacistického rasismu je smetla všechny.
30. 07. 2011 | 16:42

tytyty napsal(a):

Zkusme si představit poněkud nereálnou situaci, že by druhá světová válka v Evropě nebyla. Ve středoevropském prostoru by se nacisté ve čtyřicátých letech minulého století spokojili s „málem“ a postupovali by za svým konečným cílem metodou postupných tzv. „nenásilných“ kroků. Znovu zdůrazňuji, že je to situace nereálná, protože už tehdy bylo jasné, že nacisté chtějí všechno a hned.
Jistě, ono se to dobře mudruje x let po válce, co by bylo, kdyby... Ale proč ne? Jsou i horší nápady.
Jak by to pravděpodobně bylo?Tak tedy:
V březnu 1938 by zabrala německá vojska Rakousko. Na podzim téhož roku by odtrhlo Německo od Československa na základě dohody podepsané čtyřmi velmocemi v Mnichově jeho pohraniční oblasti a v březnu následujícího roku by se Slovensko na základě pomlčkové války odtrhlo od zbytku českých zemí. Německo by vyslalo svá vojska do zbytku českých zemí a zlikvidovalo by Česko jako samostatný stát za tichého přihlížení „spojenců“ bývalého Československa. Podkarpatskou Rus a jižní Slovensko by obsadilo Maďarsko. V létě 1939 by nacistické Německo a Sovětský svaz podepsaly smlouvu o neútočení. Oba tyto totalitní režimy by spolupracovaly v budování „nové“ Evropy podle svých zvrácených představ. V Sovětském svazu by postupně vzrůstala nespokojenost s komunistickým režimem zejména mezi venkovským zemědělským obyvatelstvem, které se nesmířilo s kolektivizací. Došlo by tam k hladomorům. Sovětská vláda by musela obnovit určitou formu NEPu. Po smrti nebo odstranění Stalina, by postupně došlo k Sovětském svazu k dalším ekonomickým reformám. Posléze by se Sovětský svaz rozpadl. To všechno se přece opravdu stalo. Pokud by však nebyla velká vlastenecká válka, která všechny obyvatele SSSR sjednotila v boji proti společnému nepříteli, rozpadl by se totalitní Sovětský svaz zřejmě už v padesátých nebo šedesátých letech.
A co my? No, tady by určitě nebyl socialismus sovětského typu. Nikdo by tu taky neměl problém s růžovým tankem. A co český stát a český národ? No. Na to si každý pokud chce, může odpovědět sám.
30. 07. 2011 | 17:01

slavwin napsal(a):

AC
Bolševickou činnost posuzuji na území dobytém a dobývaném. U nás nevědí na čem přesně jsou viz KARLOVY VARY.
30. 07. 2011 | 17:02

Marcus Agrippa napsal(a):

tytyty:
válka byla pro nacisty nezbytností - museli by tak jako tak podniknout loupeživé přepady kvůli financím a zdrojům. Nacistům totiž finance docházeli hned od počátku, a své sousedy by stejně museli okrást.
30. 07. 2011 | 17:19

Občan Josef K. napsal(a):

tata. Lucemburk byl především císařem svaté říše římské , tedy společným panovníkem všech států, které ji tvořily. Český král byl jedním z volitelů, sedmi kurfiřtů, takže vztah německých zemí a českých zemí byl asi jiný než to vidíte Vy, prismatem 19. a 20. století.
30. 07. 2011 | 17:28

slavwin napsal(a):

Marcus
V tom byli s bolševiky ve shodě. Před rokem 1941 se nácky dělili, kdo co bude dobývat, z Polska si vzali co jim vzal Pilsudski. Na Finech ukázali svou ekonomickou nevýkonnost a těžkopádnost. To možná změnilo u Němců pořadí v dobývání nebo své úmysly rozšířili. Nějakou masovou výrobu tanků rozjeli až ve ve válce. Mírové hospodářství dusili nějakými grandiozními projekty, které stávaly zátěží. Jejich ekonomická nemohoucnost je příčinou, že nemohli pokračovat, tam kde Němci byli zastaveni.
30. 07. 2011 | 17:50

xxx napsal(a):

To autor:Souhlas!
A obcanovi Josefovi K.: Proto Karel IV. byl v svate risi rimske vnimal negativne jako "papezek" a pokud by se neopiral o silne zazemi v zemich Koruny ceske, asi by
dopadl jako cisar spatne.Jako jeho syn, Vaclav IV. A to byl NESPORNE nejmoudrejsi
Lucemburk!
30. 07. 2011 | 17:55

RedNeck napsal(a):

For Kanibal:
Nerad bych se pouštěl do obsáhlých a řekl bych marných polemik o [ne]možném zákazu KSČ, ostatně není to k tomuto blogu. Ale: v roce 1990 jsem vlastnoručně na Václavském náměstí podepisoval petici za zrušení KSČ, jejímž iniciátorem byl, pokud mě paměť neklame, Judr. Sokol. Nakolik byl tehdy politikem, si netroufám posuzovat. Prý ho tehdá nadšení pražané nosili na ramenou. Co z toho a z JuDr. Sokola vzešlo, vidíme dnes...
30. 07. 2011 | 18:04

Občan Josef K. napsal(a):

xxx. Kupodivu Němci myslím nedávno hlasovali, že Karel IV. byl jednou z nejvýraznějších osobností jejich dějin. Karel IV nebyl vnímán negativně, to jste vyčetl skrze špatné brýle, tedy spíše opravdu přepisujete dějiny. Jinak je otázka, zda České královtství bylo dílem Karlovým či tomu bylo naopak, obávám se, že vliv byl spíše Lucemburský. Karlův most jehož inspirací byl mos v Regensburgu je toho příkladem. Syn se nepotatil, čím byl Václav ve Vašich očích nejmoudřejším Lucemburkem? To je záhadou. Pfaffenkönig, to se vztahuje na období před jeho zvolením, období Ludvíka Bavorského, který byl prostě těžší vahou než mladý Karel IV. To je snad normální.
Ale pořád mne zajímá těch tisíc nájezdů. Myslíte třeba ten, který christianizoval zdější obyvatelstvo? Nebo stromeček,který přišel do Čech z Bavorska? Či vepřo knedlo, kapra? To, že se čeští nacionalisté rozhodli nespolupracovat ani přes výzvy v polovině 19.století je jiná věc.
Jinak téma tohoto blogu je jiné, ale vyvolalo zjevně to, co vyvolalo a ten řlánek je v tomto ohledu nešťastný. Malťané taky nemají rádi Francouze.
30. 07. 2011 | 18:12

trapper napsal(a):

Da.Rock napsal(a):

"A k tématu - odsun byl v pořádku a byl nutný. Kdyby nenastal tehdy, měli bychom po devětaosmdesátém velký, ale opravdu VELKÝ problém. A kdoví, jestli ne celá Evropa. "

No vždyť Evropa velký problém díky sjednocení Německa a zrušení železné opony měla a má:
Kdo vyvolal války v Jugoslávii tím, že se v revanšistické euforii ze znovunabyté síly postavil na stranu nacionálně-fašistických Chorvatů - svých nedávných spojenců v prohrané válce - a doslova proti vůli celého eurosvazu jim posvětil jejich šovinistický koncept nezávislého Chorvatska (který vedl k válce). Německo vyzbrojilo Chorvatsko zbraněmi z NDR a zabránilo možnosti mírového řešení.
Když se osamostatnilo Slovinsko a Chorvatsko, musel se konflikt (z řady důvodů) projevit i v Bosně.
A v kosovské krizi se Ýberlanďáci taky aktivně „smočili“.
30. 07. 2011 | 19:46

Občan Josef K. napsal(a):

trapper, obdivuhodný výklad jugoslávské války, možná byste jej měl zkusit publikovat a přesvědčit světovou veřejnost, ovšem chtělo by to nejprve získat Lukoil a natočit srdceryvné hrané dokumenty. Jinak velká neúcta ke všem obětem.
30. 07. 2011 | 20:16

Joe Ratata napsal(a):

Právě Německo nechtělo uznat,že v Bosně nebude klid,dokud se etnicky neoddělí,tak to stálo cca 200tisíc životů,než se etnicky rozdělila.
Tyto životy se mohly zachránit,kdyby došlo k "odsunu" jako po válce u nás.
30. 07. 2011 | 20:49

Joe Ratata napsal(a):

Josef K
Co je na tom nepochopilného,že se dva velmi příbuzné národy pokusily utvořit účelově jeden národ?Co takový americký národ s černochy,nejrůznějšími míšenci,bělochy,indiány,mexikány a eskymáky-a také se vydávají za národ.
Já se ještě v roce 91 cítil být Čechem i Čechoslovákem.
Také se nedivím Němcům,když se náhle z většinového a privilegovaného národa měli stát národnostní menšinou.Ale také souhlasím se svými českými předky,když si nedali část svého území(sice kolonizovanou převážně Němci)sebrat.
Kdyby náš národ nebyl vystaven neustálému poněmčování,jehož výsledkem bylo téměř dokonalé odnárodnění české šlechty,určitě by si vytvořil své elity a svá umělecká díla.Takto i Otec národa Palacký,psal svoje díla německy.
O to větší úctu si zaslouží náš národ,když se dokázal dostat na úrověň vyspělých a své úspěchy vydupal z ničeho,nebo jak vy říkáte,když jim čouhala sláma z bot.
30. 07. 2011 | 21:20

slavwin napsal(a):

Každý tu má svůj díl pravdy. Jedno je ale jisté my ty Němce potřebujeme více než oni nás, když spadla železná opona, kromě nějakého chrčení ze svobodné evropy, které platila Amerika se nijak nesnažili nás z bolševických spárů dostat,ono jim to dost vyhovovalo. Nejde ani to že by část národa živila a ta druhá pro sebe a pro ty živící zajišťovala vše ostatní. Pamatuji že za totality se rozpředla diskuse co máme z Ruska, tak samozřejmě suroviny, které Rusům zpracované více méně vracíme, dost nafty abychom mohli pořád něco rozrypávat a zavážet, jednou se ozvalo Rudé právo, že mají kaviár a gruziňák, který je žádaný v celém světě.
30. 07. 2011 | 22:30

resl napsal(a):

Nejsou to bohužel Němci, kdo se stydí za své poválečné politiky a jejich činy. Celou válku kolaborovat s nimi nevadilo, nechat vyvádět zbabělého Beneše, který po válce usedl samozvaně na Hrad nevadilo, hajlovat na plném Václaváku nevadilo, později to samé v případě anticharty v Národním divadle nevadilo. Stačí se bez sentimentu podívat na dějiny ČSR a mlčet. Přiklonit se vždy na stranu vítězů, není tak obtížné. Schovat hlavu do písku taky tady nevadí a tak si budeme o naší roli ve válce dál nalhávat a upravovat dějiny pro svůj "chrabrý" národ.
31. 07. 2011 | 05:03

slavwin napsal(a):

To že pan Picek něco napsal o svých útrapách je v pořádku. Čas od času se tu objevuje požadavek nějakého kání. Čalfa chtěl pokud nemýlím 2 miliardy marek. Oficiální stanovisko německé vlády není s námi v nějakém sporu, po nástupu Posselta ani u landsmanšaftu není vidět něco šokujícího. Výkřiky malých skupin a jednotlivců budou vyvážené na obou stranách. Paní Merkelová je z bývalé NDR, ta má určitě ty naše politiky přečtené a udržuje patřičný odstup. Nečase pochválila, že chce šetřit, ale jinak otevřeně nejásá. Klausovy rady jsou vyslechnuty a okomentovány, nevím co ještě chceme.
31. 07. 2011 | 06:04

kanibal napsal(a):

RedNeck:
"Pražané ho nosili nad hlavama ..." Oni ho tak nosili i estébáci na českém vnitru, které si tam jako čerstvý antikomunista a ministr přetáhl z federálního ministerstva. Kdyby pražští antikomunisté tušili koho vyzvedávaj do nebes (na ministerstvo), schodili by ho z ramen do Vltavy. Geroj JUDr.Sokol se jim posléze „odměnil“. Začal na ministerstvu čistit registry StB a do funkcí prosazovat lidi s estébáckou minulostí. Proč po 89.roce nebyl masmédii pranýřován jediný estébák, ale lidé jako spisovatel Kundera, vědec Bartek opod? Není divné, že ÚOOZ pod vedením J.K. (kterého tam prosadil Sokol) nikdy nic nevyšetřil?
JUDr.Sokol vystudoval práva pod ochrannými křídly všemocné StB - a to ostatní si může každý snadno domyslet! ...
31. 07. 2011 | 07:56

vlado napsal(a):

To co napsal ve svém nicku RESL v 5:03 je vidět, že vůbec se nevžil do atmosfwery poválečných dnů. Já mu to jako pamětník nevyčítám ale on se zřejmě naučil poslouchat až současná media. President Beneš a jeho národ byl v Mnichově podle zrazen největšími spojenci, kteří se za Český národ nepostavili. Osobní zkušenosti uvedené v blogu by měli mít obecnou platnost pro národ, který 6let žil v porobě fašistického Něměcka. Že se našli spoluobčané, kteří kolaborovali na ty hrdý národ být nemůže. Resl nic neví o západních letcích o armádě L.Svobody, která po boku RA z velké části osvobodila ČSR. V Reslovi ulici je památná deska na parašutisty Gapčíka a Kubiše a další. Na ty národ má být hrdý.
Jako pamětník té doby nesouhlasím se zněním Česko-Německé deklarace. Dva termíny pro divoký odsun a organizovaný odsun Sudetských Němců je úlitba národa, který zažil kruté ponížení?
Za tu poníženou diplomacii být hrdý nemohu. Dr.Beneš v poválečné době prorocky varoval, že příjde doba a Němci se budou snažit hříchy dvou světových válek ze svých beder smít. Tak se během posledních 22let děje. Naši politici nedbají varování svého někdejšího presidenta oni nejdou v jeho šlépějích pokud jde o ostražitost vůči požadavkům Němců.
Díky tedy výraznému postoji presidenta Klause při vyjímce k Lisabonské smlouvě jejímž odsouhlasením podmínil svůj podpis.
Němci jako ekonimický silný stát si stejně již velké množství bývalého národního majetku zprivatizovali. Budeme slouhy ve vlastní zemi asi skladníky. Přesto jsem na svůj národ hrdý.
Přestál jako slovanský na nejzápadnější výspě slovanstva přes všechny příkoří, kterému se jako malému národu po celé dějiny událi.
Z některých nicků jsem velmi smutný. Jsou chytřejší než člověk s životnimi zkušenostmi jako p.Pick
31. 07. 2011 | 09:45

resl napsal(a):

Pane vlado, jsem asi starší než vy, jinak myslím, jinak uvažuji a to je normální. Nemůžeme být všichni stejní a stejně myslet, ale historie nelže i kdyby jste ji chtěl vidět růžověji. Víte, jak se zachoval Beneš po útěku a následném návratu po válce ?Víte komu předal své "žezlo" a jak se k němu po válce zachoval ? Víte, jak se už v r. 1943 přimknul ke Stalinovi v Moskvě ? Víte, že Klaus žádnou výjimku, která by měla cenu 1Kč, nevyjednal ? Jste to bohužel vy, kdo byl oklamán a je dnešním hradním intrikánem klamán dál. Bylo by to na dlouhé vyprávění.
31. 07. 2011 | 11:16

jogín napsal(a):

Pokud jde o mentalitu Němců a její změnu v čase, doporučuji Caezarovy Zápisky o válce germánské. A tendence "my jsme byli vojáci, ty hordy nás převálcovaly svým počtem" i oslava Wehrmachtu čouhá z řady současných překladů německých autorů.
31. 07. 2011 | 12:22

Jozef napsal(a):

"Nase media"
nie su nase media.Tak,ako "nase banky" nie su nasimi bankami,tak,ako VW,alebo Siemens , ci GM nie je nas podnik.
"Nase media" len zamestnavaju vhodnych nasich obcanov,aby tito najomni bojovnici prebojovavali ideologiu a zaujmy Wall Streetu,Berlina,Thaciho UCK...Ano,aby dokonca uspesne bojovali za ciele krymskych dzihadisov,za expanziu ideologie Saudov...
Smutny udel tychto "nasich" obcanov.Obetou ich najomnej prace je nas obcan.A nas oslabeny,znehodnoteny narod.

V polovici 90-ych rokov bol som v slovenskom parlamente pri tom,ked slovenskych politikov priam vystrasila nemecka ingerencia do pravidiel slovenskeho pravopisu.Nemci protestovali proti slovenskemu gramatickemu prepisu nazvu nemeckeho statu /Nemecka spolkova republika,nie Spolkova republika Nemecko/.
Slovenski spickovi politici mali jasno: musia privatizaciu /odpredaj/Slovenska diverzifikovat.Nielen VW,ale aj Francuzi,aj Korejci...

Nemecki politici su realisti.Beru,co mozu,co je im dovolene.
/Nechcem vsak pausalizovat,nie su vsetci ako jeden!/

Majme predovsetkym na vedomi,ze Britania i Francuzsko boli tvrdo proti zjednoteniu Nemecka!! Majme to stale na vedomi.
Ze zjednotenie Nemecka je len a len zasluha Moskvy.Verejny suhlas Moskvy totiz ostatni nemohli brutalne odmietnut.Len podmienit zjednotenie Nemecka vzdanim sa marky.
A majma na vedomi,ze za to dobro,za tu ustretovost, sa Nemci /rovnako,ako ostatni spojeni predatori/ Moskve a jej spojencom,povedzme Juhoslavii,cielavedome odplatili dykou do chrbta.Nemecke tajne sluzby a nemecka vlada napr.zorganizovanim a vyzbrojenim ustasovcov,chorvatskej armady,neskor UCK.

Budme realisti.Euro a sucasna uroven integracie vela nezmenili na roznej miere samostatnosti operovania jednotlivych statnych subjektov v tejto aliancii predatorov.
Zastresenych Wall Streetom,ktory je v upadku,v bankrotovej situacii.

Nase media,banky,rozhodujuce podniky,nie su nase.
Preto ti politici,ktori maju este pocit zodpovednosti za nase narody a za celu Europu,mali by sa usilovat to zmenit: urobit "nasim" aj VW,aj Renault: premenit Europu roznych predatorov na hrdu,expandujucu federaciu spojenych europskych narodov a kultur.Federalizujucu sa postupne od Atlantiku az po Vladivostok.
Teraz je na to vhodna chvila.Vlastne je to jedina cesta uniku z hroziaceho marazmu.
31. 07. 2011 | 12:24

nejentak napsal(a):

Na podzim roku 1935 uzákonil nacistický německý parlament v Norimberku definici žida, jako osoby, která má minimálně tři prapředky vyznávající židovské náboženství. Přitom vycházel z Hitlerova názoru napsaném v „Mein Kampfu“, a sice, že židovství není víra, židovství je rasa. Za hlavní úkol považovali nacisté boj své tzv. „árijské rasy“ proti světovému židovstvu. A přitom tito lidé byli v mnoha případech ateisty, nebo třeba křesťany. Mnozí z nich se samozřejmě také za židy nábožensky a/nebo národnostně považovali. A to byl v očích nacistů, a je i v myslích jejich dnešních pohrobků, neodpustitelný zločin. Po okupaci uplatnili Němci tuto zrůdnou praxi i u nás.
Co to vše pro tyto nešťastníky znamenalo, nebudu zde rozvádět. Uvedu zde něco jiného: Přesto, co se s těmito lidmi v nacistickém Německu dělo, přesto dokázali představitelé tehdejších evropských velmocí s nacistickými zločinci a vrahy jednat jako se slušnými a úctyhodnými lidmi. Výmluvy, že to dělali v zájmu míru a že všechno nevěděli, neobstojí.
Na základě historických událostí a všeho, co se kolem války a šoa stalo, nezbývá mi než smeknout a poklonit se člověku, který jako miliony jiných nevinných lidí, byl bezdůvodně a zločinně perzekuován jen tak, pro nic za nic. Člověkovi, který přes všechnu nepřízeň osudu a světa, přesto, co se s ním a jinými podobně postiženými lidmi v nacistickém Německu dělo, nerezignoval, nepokořil se před zlem a prokázal, že je skutečný Čech.
To sice o sobě může tvrdit spousta dalších lidí ale většinou jen proto, že se tu náhodou narodila.
V dobách míru to ovšem zpravidla stačí.
31. 07. 2011 | 13:15

slavwin napsal(a):

nejentak
Co s tím chcete dělat, od roku 1935 je třičtvrtě století, husiti prý bořili kulturní památky a zabíjeli jeptišky, většinou děvčata z chudých rodin. Stalin to nedělal a nevadilo mu s jeho ministrem zahraničí Ribentropem podepsat pakt o neútočení a dělit se o východní evropu. Prý vraždil své lidi v gulazích.
31. 07. 2011 | 23:16

Ego napsal(a):

Metody formování veřejného mínění se stále zdokonalují. Příspěvek, ve kterém jsem si dovolil vyjímečně souhlasit s postojem blogera zmizel v okamžiku, kdy jsem jej odkliknul k pověšení na web. Wolfram von Wolmar natáhl svůj pařát z hrobu...
01. 08. 2011 | 00:23

Ego napsal(a):

Jan Kris
Auswärtiges Amt už zase provozuje Planspiele Ost, zatím směrem k Polsku. Na našem území jim chybí sudetoněmecká minorita, která by jim ospravedlnila najímání nových Henleinů a Franků. Které naverbovali už úředníci "hodné a demokratické" Výmarské republiky.
Pokud čtete německý (ne česky psaný) tisk, zjistíte, že i takové časopisy jako Der Spiegel jakmile dojde na Čechy dokážou být nepěkně žlučovité.
Někdy se podívejte do zeměpisného atlasu a objektivně si zhodnoťte kam je klín Českého království vražen. Odpomoci tomu lze buď odstěhováním do Patagonie, krychtálkovstvím nebo velmi pečlivým sledováním, co je náš zájem a co není.
01. 08. 2011 | 00:40

slavwin napsal(a):

nejentak
Nečetl jsem váš příspěvek pozorně, trochu mi vadí to periodické přetřásání dávno vyřešeného, myslím tím z obou stran. Úcta p. Pickovi patří. Z lidí udělat nějaký hmyz určený k likvidaci je svinstvo, dělat to a zákonně to nevyhlásit je svinstvo trošku menší. Za Stalina se některé národy také ztratily. Částečnou pravdu má Ego, jsme v jejich klínu, byli jsme jejich součástí, do Patagonie jsme neodešli, neztratili jsme se.
01. 08. 2011 | 06:31

slavwin napsal(a):

Součástí nemyslím protektorát.
01. 08. 2011 | 06:52

Honza napsal(a):

Karel Mueller:
"všude se lze dočíst, že obětí bylo 360 000."

To číslo je správné, ovšem zahrnuje všechny občany bývalého Československa, tj. i sudetské Němce, kteří rukovali do Wehrmachtu a padli u Stalingradu. Josef K. má pravdu, českých obětí okupace se odhaduje kolem 120 tisíc, z čehož je velká většina Židů zavražděných v plynových komorách.

Josef K: obdivuji Vaši důslednost, já bych na to neměl nervy.

Autor: rozdmychávání národnostních vášní je ubohé u každého politika. U sociálního demokrata je to ještě k tomu hanba.
01. 08. 2011 | 23:42

vlado napsal(a):

Pane resl není třeba se dohadovast kdo je starší a zda máme stejné zkušenosti. Jsem ročník 1935 a historie druhé svět.války mě zvlášť zajímala.
Takže fakta:-
- 1934 Německo-polský pakt o neútočení
- 5/1935 Francouzsko-sovětsko-československá smlouva
- 9/38 Mnichov zrada spojenců
- 8/39 Ribentrop-Molotov
- 9/39 Napadení Polska 1.9.-28.9.
- 9/39 Vyhlásila Francie + Britanie válku Něměcku
Tak začala nejničivější válka v dějinách lidstva. Na jednom se snad shodneme, že jednožnačně původcem něštěstí národů Evropy bylo fašistické Něměcko. Co asi měl president Beneš po zkušeniostech s Mnichovem po válce dělat. 20 milionů obyvatel SSSR a 35O tis.Američanů snad to té kruté válce dost vypovídá. A varování presidenta Beneše, že Němci se budou po létech snažit vinu za válečné zločiny vysvětlit našim potomkům jinak. Nějhorší je, naši politici nechali odkaz pres.Beneše zavát časem dějin a jím se neřídí. Slouhové v naší zemi budou naši potomci a to ve službách cizího kapitálu převážně německého ale to již tady bylo. Pak přišla doba OBROZENÍ!!!
02. 08. 2011 | 09:30

Míval napsal(a):

Možná by ještě stálo za zmínku to, o čem se cudně mlčí. Tedy teroristické akce wehrwolfů, vlkodlaků, po skončení války. Zfanatizovaní mladíci vraždili české lidi. Třeba vražda lékaře a zdravotní sestry, kteří jeli k porodu, na liberecku. Ty útoky nebyly masové, ale možná jen díky tomu, že Němci byli odsunuti. Potenciální záškodníci bez logistické základny v chalupách svých soukmenovců už neměli šanci.
02. 08. 2011 | 16:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy