Za rovnoprávnost v gramatice

12. 02. 2010 | 10:32
Přečteno 7632 krát
Čeština vyjadřuje označení skupin (profesních, zájmových i jakýchkoli jiných) většinou mužským rodem. Novináři, studenti, politici atd. Že to je nespravedlivé vůči ženskému pokolení, na to upozorňují experti tak zvaných genderových studií. Vždyť nás přece neučí jen učitelé, ale také učitelky, nejsou jenom lékaři, ale i lékařky, nepracují jen zaměstnanci, ale i zaměstnankyně.

Gramaticky jde o zástupný rod a nikdo z nás nemá problém rozumět, že zahrnuje muže i ženy a třeba i děti. Ale v boji za rovnoprávné postavení žen ve společnosti neexistují žádné hranice možného. A tak se na doporučení Evropské komise odborníci, tedy odborníci a odbornice, vnořují hlouběji i do vyjadřovací tradice českého jazyka a doporučují nám, abychom byli spravedlivější vůči ženám i ve svém jazykovém projevu.

Tak třeba oslovení: „dámy a pánové“ je v pořádku, ale „vážení hosté“ nebo „drazí přátelé“ či „milí příznivci“ už ne, protože reprezentují jen mužský rod. Správnější je: „přátelé a přítelkyně“, „příznivci a příznivkyně“. Obtížnější je to s hostem, čeština nemá zavedený ženský rod pro slovo host. Jazykoví a genderoví experti a expertky doporučují tvar „hostka“. Přiznám se, že si nedovedu představit ženu, která by usilovala o to, aby byla takto oslovována.
Zdvojené označování (tedy oslovení či pojmenování oběma rody) je jistě zdlouhavé a neelegantní, a tak se nabízí nesexistické (rozuměj nepohlavní, nikoli bezpohlavní) řešení: místo studenti „studující“, místo zaměstnanci „pracující“, místo učitelé „vyučující“.

Jak bychom si tímto způsobem poradili s hosty a hostkami? „Vážení přítomní“ je bohužel opět v mužském rodu, museli bychom asi říci „vážení zde jsoucí“ anebo „vážení přišedší“ anebo kratší formou „vážení zde“, protože tak je to rodově neutrální. Zdá se, že řešení se vždycky najde. Ale i přídavná jména mají v češtině své rody. Takže ještě správnější bude „vážení a vážené zde“.

Ale až se vypořádáme s označováním a oslovováním skupin a profesí (ekologové a ekoložky neboli „životní prostředí studující a chránící“), bude třeba se porozhlédnout dál. Čeština je totiž genderově nespravdelivá i v otázce rodů jednotlivých podstatných slov. Ke slovům plat či výdělek sice ještě máme ženskou alternativu: mzda nebo gáže, ale co třeba smrt, nemoc, bolest, vášeň i láska? Ke smrti by snad šel připojit mužský skon, k nemoci neduh, k bolesti bol, k vášni citový vzmach či vzruch – jsou to však slova poněkud staromódní či nadnesená, ale u lásky jsme v koncích, zde jsou muži v neodstranitelné nevýhodě. A naopak je tomu zas u slov smutek, autobus, výlet, hrad, svět. Oč lépe je na tom angličtina, která mužský a ženský rod u podstatných a přídavných jmen nerozlišuje.

Další zásadní diskriminací žen je shoda přísudku s podmětem. V jednotné čísle je vše v pořádku, ale v množném má přednost mužský rod. Na to by se také měly ministerstvo školství a jazykové ústavy a jazykozpytné instituce zaměřit. Řešení bych viděl v pravidelném střídání mužské a ženské shody. Jednodušší by asi bylo shodu zrušit a zavést zde gramatický unisex, ulevilo by se ženám i žákům základních škol.

A podívejme se na gramatické názvosloví: rod, pád slovesný čas, pravopis! Všechno špatně. Vidím, že s tím genderovým úsilím (korektní střední rod) nám EU přidělal dost práce. Ostatně, pozor! Unie i komise jsou ženské rodu
Ale nepředbíhejme, nechme starost (strach) o budoucnost (čas nastávající) jazyka (řeči) lingvistům a lingvistkám a genderovým expertkám a expertům. A zatím pojďme dělat něco užitečného. Něco užitečného je zaplať Panbů středního rodu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

dovolil bych si namítnout, že cíti-li někdo potřebu oslovovat auditorium "přátelé a přítelkyně" (osobně bych to tedy považoval za hloupost, nikdo do toho nikoho nenutí ani to nevyžaduje, navíc přítelkyně má v češtině jistou drobnou konotaci), byla by na místě spíše varianta „přítelkyně a přátelé". Slušnost velí oslovit dámy jako první.

Libor Stejskal
12. 02. 2010 | 10:43

Vojta napsal(a):

Měl byste dostávat rovný plat!
12. 02. 2010 | 10:44

jirka H. napsal(a):

V některých oborech se s tím vyrovnali již dávno - třeba v letectví:

Vrtulník - samec
Helikoptéra - samička

PS: Listoval jsem to příručkou na genderově správné vyjadřování - škoda peněz...
12. 02. 2010 | 10:46

neo napsal(a):

Ony ty hostky jsou případ(ky) pro psycholožky a psychiatryně.
12. 02. 2010 | 10:51

Milouš napsal(a):

Máte pravdu, senátore, dělejme něco užitečného, jak jste celému národu tak pěkně předvedl před podpisem Lisabonské smlouvy.
12. 02. 2010 | 11:02

Luba napsal(a):

Pane Oberfalzere,
možná byste se měl skutečně konečně chopit něčeho užitečného a jakožto opravdový vlastenec a bojovník za českou suverenitu byste mohl začít počeštěním svého germánsky znějícího jména.

Někdo by použil slovního spojení "německy znějícího..." Ale, jak tvrdí korektníci, výraz Němec má význam hodnotící.
A Vaši ctění předkové rozhodně němými nebyli, že?

Změňte si tedy jméno z Oberfalzera na indiánsky znějícího Velkého Ohýbače.
Zdá se mi, že pro politika Vašeho formátu je to jméno nejen rodové, nýbrž i druhové.

A k aktivitám feministek a dženderistů?
Kdyby bylo více statečných mužů, nebylo by třeba feministek.
A feministky jsou natolik vtipné a velkorysé, že si samy ze sebe dělají srandu, jako je tomu s užíváním termínu "hostka", který často paroduje všeobecně známá a oblíbená Ester Kočičková.

Pane senátore,
chtělo by to více nadhledu a méně aktivismu.
12. 02. 2010 | 11:04

Luba napsal(a):

Pane senátore,
omlouvám se, že jsem Vás špatně přeložil.

Jste samozřejmě Vrchním Ohýbačem, nikoli Velkým Ohýbačem.
12. 02. 2010 | 11:10

Míval napsal(a):

Ono "více nadhledu a méně aktivismu" by mělo platit spíše jazykově genderové expertky a experty.
Všeobecná obliba Ester K. - to je snad vtip.
12. 02. 2010 | 11:14

Ládik napsal(a):

Onikání by to vyřešilo.
12. 02. 2010 | 11:18

Honza H. napsal(a):

A co slovo "osoba"? Jaké je politicky korektní označení, chci-li napsat, kolik někde bylo osob? - Myslím, že snažení o "genderově korektní" vyjadřování je velmi často znásilňováním jazyka. A na znásilňování jazyka bychom si měli dát opravdu pozor - snažily se o ně snad všechny totality. Mám obavu, že nám vzniká nový "newspeak".
12. 02. 2010 | 11:36

Frante napsal(a):

Autor:

Naopak! Je to nespravedlivé vůči mužům! Když se řekne zaměstnanci firmy, myslí se samozřejmě muži i ženy zaměstnané ve firmě (každý vám to řekne). Když se řekne zaměstnankyně , myslí se jenom ženy. Muži nemají vlastní označení skupiny. Chlapi, co s tím uděláme? :)
12. 02. 2010 | 11:41

Luba napsal(a):

Problém jazykové pohlavnosti je pseudoproblém, kterého se chytají politické hysteričky a narcisové, kteří na závažnější témata prostě "nemají".

Pro běžného smrtelníka jde o otázku slušnosti a jazykového citu.

Jinak češtinu przní každodenně kdejaký nablblík, činný ve veřejně sdělovacích médiích.
A dobře se k tomuto tématu vyslovil např. pan Hořejší a řada diskutující na jeho blogu:
http://blog.aktualne.centru...
12. 02. 2010 | 11:49

irinek napsal(a):

Trošku se podivuji,přes co,přeze všechno je matematik a fyzik,pan senátor Oberfalzer odborník:Je to pár dní,co byl v Berouně odborníkem přes filmovou tvorbu a teď zase přes český jazyk. Volby do senátu se skutečně tak kvapem blíží,že je třeba se takto zviditelňovat?
12. 02. 2010 | 11:57

Lspeedy napsal(a):

Pane Stejskala, vy jste tedy šovinista...pořadí oslovení musíte střídat a musíte umět prokázat, že jste posledně použil opačné pořadí. Slušnost, to by nám ještě chybělo - odtud už je jen krůček třeba k otvírání dveří a to už je dneska na kriminál, tak pozor!
12. 02. 2010 | 12:00

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

VRCHNÍ OHÝBAČ

Mluva česká
Je moc hezká
Ruština duši
Objímá
A jazyk anglický
Je místy velmi
Praktický
Francouzsky
Pod fousky
Diplomat básní
Maďarsky nevím
Jak řekne se
Zvláštní
Ale v němčině
Jak by ne
Dobře se velí
A taky
Pochoduje
Italsky oroduje
Španělsky Juanita
Obdivuje
I když je mi líto
Seňorito
Už zas mi docházejí
Slova
Tak prosím pěkně
Nezačínej
Znova...

Vzpomenu ještě čínštinu
Hned zítra všem
Pošlu
Květinu...

Veselé krizování a vepřové chřipkování....
http://i2.korzik.net/2009-1...
12. 02. 2010 | 12:02

Targus napsal(a):

"Problém jazykové pohlavnosti je pseudoproblém, kterého se chytají politické hysteričky a narcisové, kteří na závažnější témata prostě "nemají"."

Naprosto souhlasím. A proto navrhuji místo prznění jazyků - čeština v tom není sama, aby se zřídil speciální fond EU, ze kterého by se platila všem politickým hysteričkám a narcisům
speciální plastická operace - přidání sekundárních znaků opačného pohlaví.
Narcis by měl kromě svého vercajku i pochvu a prsy, hysterička by si mohla za dlouhých nocí pohrávat s vlastním penisem a my bychom mohli setrvat v mluvě našich předků bez předělávání mluvnice.
Určitě by to vyšlo levněji.
12. 02. 2010 | 12:08

almost glossed™ napsal(a):

...nebo třeba taková "Oberfalzerova igelitka" - terminus technicus

Proč ta nemá svého "Oberfalzerova igeliťáka"?

Ha?
12. 02. 2010 | 12:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Lspeedy,

zrovna včera jsem jedné Angličance pomohl do kabátu (viděl jsem jí poprvé v životě, vyzvídala na mne informace o českých médicích). Hned jsem se ale zarazil. Přeci jen: pořád nás někdo straší, že na Západě můžete za takovéto věci jít snad až sedět.

A tak jsem se zeptal, jestli jí to nějak neurazilo. Dívalo se na mně dost překvapeně. "A proč by mělo."

Myslím, že je stále dost lidí (podstatná většina), kteří se na tyto věci dívají úplně normálně. Rozumně (a že se takoví lidé vždy dohodnou). Jen je dobré opustit vlastní představy o tom, jaký ten druhý je (z toho, co jsem kde slyšel) a co mi možná chce udělat (třeba mně zažalovat za ten kabát).

Kdyby se jí podržení kabátu dotklo, prostě už bych to příště v jejím případě neudělal. Respektuji, že se jí něco nemusí líbit.

Libor Stejskal
12. 02. 2010 | 12:38

M. Punčochář napsal(a):

Problém s hostem a hostkou je snadno řešitelný - oba jsou hostující. Však my si na genderovou korektnost zvykneme. Stačí do zblbnutí opakovat její mantry.
12. 02. 2010 | 12:39

s... napsal(a):

wbgarden:
Díky za link, jdu si utřít slzy a monitor a hurá do práce.
12. 02. 2010 | 12:41

Taoiseach napsal(a):

Jiří Oberfalzer
Když už se zase otíráte o EU, můžete sem dát link na ono údajné "doporučení Evropské komise"?
12. 02. 2010 | 12:47

almost glossed™ napsal(a):

Taoiseach: Dobrá trefa :-).
12. 02. 2010 | 12:52

Josef K. napsal(a):

Soudruhu senátore, pil jste zjevně stalinské mléko a přikusoval je Všeználkem a normalizačně se vzdělával podle poučení sovětských soudruhů. Ono už na tak nesmyslné texty nelze reagovat jinak, pouze odhalují hloubku Vašeho hlupáctví. Přesto je asi dobré se proti nim ohradit, inak byste podléhal stále více svému sebeuspokojení.
12. 02. 2010 | 12:57

gogo napsal(a):

Velmi trefne.
Bohuzel pseudoproblemy tohoto typu, jsou hlavni naplni "prace" ve feministickych spolcich, kterych je u nas nekolik desitek, a ktere utraceji penize ceskych a evropskych danovych poplatniku. V CR mame zkusenost s podobnymi snahami z doby komunismu. Soudruzky feministky, tohle je snaha a la Rude Pravo o omezeni nasich svobod a vetsina lidi to tak nastesti bere.
12. 02. 2010 | 12:57

žena napsal(a):

Pane Stejskale,
píšete:
"Slušnost velí oslovit dámy jako první."
Pozor, to by se taky dalo interpretovat jako projev sexismu :-)
Jako ženu mě těší, že Vás nic neodradilo od podržení kabátu ženě. Díky, pro ŽENU je vždy milá galantní pozornost muže.

Pane Ládiku,
píšete:
"Onikání by to vyřešilo."
To by asi nic nevyřešilo, co ONY?


Pane Taoiseach,
taky bych ráda viděla to doporučení. Přikládám sem doporučení, které údajně (viz blog pana Broma) obdržely školy.

http://www.ceskaskola.cz/20...


Jsem žena a za sebe říkám, že genderovou rovnost ve vyjadřování považuji za zbytečnou a nesmyslnou, mám radost, když vidím i dnes galantní projevy mužů vůči ženám, hrozně mě štve, že se dávají peníze na gender studies. Mnohem lepší využití vidím v investování takových peněz třeba na dětskou onkologii.
12. 02. 2010 | 13:12

karel napsal(a):

Pane senátore, z jakého důvodu používáte nečeské slovo "genderový" místo pohlavní?

Proč zanášíme do jazyka cizí výrazy a nepoužíváme české (pohlavní aktivista/ka, expert/ka přes pohlavní studia apod.)?
12. 02. 2010 | 13:15

ivy napsal(a):

Ano, v češtině je potřeba důkladné genderové očisty. Z tohoto pohledu už není možné používat slova výhradně mužského rodu jako blázinec, vlak, bordel, hnus atd. Je potřeba neprodleně vytvořit příslušné ekvivalenty ženského rodu a trvat na důkladném zrovnoprávnění. Za tímto účelem je třeba vyčlenit z rozpočtu ministerstva školství cca 2 až 3 miliardy korun (nejlépe snížením extrémně vysokých mezd učitelů).
Úkol je třeba rozplánovat na přibližně 7 až 10 let. Práci bude dozorovat poslanecká sněmovna. Tam je ovšem potřeba citlivého přístupu, chlapci a dívky ve sněmovně jsou těžce přepracováni/přepracovány a bude je třeba výrazně motivovat.
Šéfem projektu by mohl/mohla být Biomas/Biomasa.
A na závěr se půjdeme všichni bez rozdílu pohlaví pást, protože kvůli podobným kravinám už téměř nikdo v této zemi smysluplně nepracuje.
12. 02. 2010 | 13:18

Petr z Tábora napsal(a):

Pane senátore, líbí se mi Váš nadhled a humor.
Současně jsem ovšem i poněkud smutný, co vše mohou ony dámy řešit za peníze nás daňových poplatníků. Co kdyby se jejich systemizovaná místa zrušila a dostaly za úkol vymyslet taková pravidla, aby nebylo možné 3x marně žádat policii o pomoc proti výhrůžkám zavražděním. Problém se již vyřešil, ti manželé už byli dotyčným zavražděni několik hodin po poslední marné žádosti o pomoc policie.(věřím, že policie postupovala podle zatím platných pravidel)
12. 02. 2010 | 13:24

mafl napsal(a):

Dovolím si opravit Vaši poslední větu. V gendrovém newspeaku by měla znít asi nějak takto: Něco užitečného je zaplať Pánbůh/Paníbohyně středního rodění.
12. 02. 2010 | 13:25

Milan napsal(a):

To všechno je jen odvádění pozornosti od pravého problému ve vztazích mezi muži a ženami, a to od šestiměsíční lhůty k popření otcovství.
12. 02. 2010 | 13:29

Vojta napsal(a):

Pane senatore,
pokud chcete udelat neco s ceskym jazykem tak prosim o zjednoduseni.

1) Zjednodusit velka a mala pismena
2) Zrusit/Sjednotit y/i u pricesti minuleho
3) zjednodusit vyjmenovana slova
4) zjednodusit psani s,z a dalsich zbytecnosti
5) Zrusit nabodenicka kratka a dlouha
6) Zrusit statni svatek Cyrila a Metodeje a vytvorit statni svatek nemecke vzdelanosti, za to ze piseme latinkou a ne cyrilici(azbukou)

Prosim o to za 90% lidi v zemi, kteri nedokazi napsat Sverakuv diktat lepe nez za 4 nebo za 5.
12. 02. 2010 | 13:38

Ládik napsal(a):

žena:
ony = oni.
12. 02. 2010 | 13:51

Vico napsal(a):

Geehrter Oberfalzer und Oberfalzerin : vám ta příručka fakt nedá spát. Už jste se obrátil na "Štrasburg", jak jste po svém fiasku u Ústavního soudu vyhrožoval?

Ne? Inu co můžete očekávat od instituce, před kterou nás chcete uchránit. To dá rozum.

Já jsem si tu komickou příručku o pohlavně rovném vyjadřování četl jako Dobrého vojáka Švejka, vy, zdá se, jako horor o hraběti Drákulovi. Vaše starosti na mou hlavu.

Už se nedivím, že když zazní z rádia od Mládka "Lindá a Lindá a Lindá", lezete strachem pod stůl.

Co kdyby to byla ředitelka Gender Studies Linda Sokačová na koštěti!
12. 02. 2010 | 13:54

Sophie worth napsal(a):

1)pravidla jazyka nejsou neměnitelné dogma
2)současná pravidla a zvyklosti vznikala v době, kdy ve veřejném prostoru byly ženy spíše výjimkou
3)doba se změnila, používání jazyka neodpovídá tomu, že dnes ženy zastávají povolání, které mají ale mužská označení
4)Existují lidé kterým to vadí. Jazyk má schopnost symbolicky reprezentovat společenský řád a jim vadí, že v jazyce jakoby není pro ženy v určitých momentech místo. Jazykem se symbolicky reprodukuje již skomírající řád, kdy ženám bylo vyhrazeno místo především v soukromí. A jak jsem řekl, někomu to prostě vadí a snaží se na to více nebo méně obratně upozornit.
5)Nikdo nikomu nic nenařizuje, pouze se doporučením upozorňuje na určitou necitlivost (byť nezamýšlenou) při používání jazyka. Je to vlastně boj o symbolické uznání společenských změn.
6) jsou lidi, jako třeba pan senátor, kterým toto úsilí vadí (možná proto, že jim tak nějak vadí celý ten pohyb od plotny do řídícího křesla). A tak diskusi smetou se stolu pomocí zesměšňování a uváděním za vlasy přitažených příkladů. V horším případě takových příkladů, které si sami vymyslí, nebo příkladů, které si zesměšnění zasluhují, ale z hlediska podstaty problému jsou zcela okrajové a nemají ve skutečnosti šanci se prosadit.
12. 02. 2010 | 14:05

jj napsal(a):

Mám podobný názor jako většina předchozích. Navrhuju gendrtetky ignorovat a použítat pohlavně správného mluva jen ve styce s ňymy.
12. 02. 2010 | 14:05

Pepa Řepa napsal(a):

„Přítelkyně a přátelé"
smutné je, že se vůbec musíme takovými pí+ovinami, jako je vyváženost ženského a mužského rodu zabývat.
Teď bude debata rádoby humorná, aby to vypadalo, že jde o roztomilou neškodnou záležitost.
Vůbec ne.

Džendrtety i ostatní "kocábovití" zasvinili/y podobnými pí+ovinami naše uvažování a naši mysl. Zasloužily by utnout penězovod a mít skutečnou rovnoprávnost.U bagru, v těžní kleci či u krumpáče.
Paní Hradílkovou prosím ušetřit, neb si svůj hřích odpracovala tím, že četla mendelssohnům pohádky.
A jde to dál. Antidiskriminační zákon, kdy bude muset velkogarážník Rumcajs dokazovat, že nediskriminoval ožralu Demétera, když mu nesvěřil kamion Volvo.
A další pecka: Kocábovo červené tlačítko.
A když jsme u těch roztomilých příkladů, jak je možné, že neexistuje mužský ekvivalent ke slovu pí+ovina?

Není to zase diskriminace? Koho? To je přece jedno, hlavně když se zřídí antidiskriminační policie.
12. 02. 2010 | 14:12

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ekvivalentů je pochopitelně plno. Jeden ze základních - iljičoviny - a dost se od toho vůkol furt odvíjí...
http://ru.warnet.ws/img4/17...
12. 02. 2010 | 14:18

žena napsal(a):

Pane Sophie worth,
píšete:
3)doba se změnila, používání jazyka neodpovídá tomu, že dnes ženy zastávají povolání, které mají ale mužská označení
4)Existují lidé kterým to vadí. Jazyk má schopnost symbolicky reprezentovat společenský řád a jim vadí, že v jazyce jakoby není pro ženy v určitých momentech místo. Jazykem se symbolicky reprodukuje již skomírající řád, kdy ženám bylo vyhrazeno místo především v soukromí. A jak jsem řekl, někomu to prostě vadí a snaží se na to více nebo méně obratně upozornit.
----------

Jsem žena, profesí programátorka. Ze svého okolí neznám jedinou ženu, které by dnešní vyjadřování vadilo a která by chtěla genderovou změnu.

Kolik je žen, které chtějí genderovou rovnost? Kdo rozhodl o investicích do Gender Studies? Kolik peněz se investuje do podobných aktivit? Kde je možné to zjistit?
12. 02. 2010 | 14:28

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě že pověst natvrdlých čecháčků zachránil-jako vždy-pan Stejskal a pomohl vnučce Jane Fondové do kabátu.

A co může být větším argumenntem, než to, že vnučka to přijala a nepodala na něj udání za harašení.
To je přece jasný důkaz, že nic takového v té emerice neexistuje?

Ach, to je zase síla. Tři roky tady jeden učitel národů hlásí tezi: hlavně negeneralizovat.
To bude asi dvojník, řekl bych.
12. 02. 2010 | 14:31

Jan Vaculík napsal(a):

Je třeba začít prosazovat genderovou korektnost i mezi zvířaty:
- chovatel koček a kocourů;
- zákaz pobíhání psů i fen;
- u rybníka kuňkaly žáby a žabáci;
- řízek z masa vepřového či prasničního;
- atd.

Že narůstá počet slov? To nám budeme asi vadit, a tak se začne prosazovat nový tvar - neutrum: hosto, lékařo, učitelo atd.
12. 02. 2010 | 14:32

Jan Vaculík napsal(a):

Sophie Worth
Zajímavé je, že to vadí především těm lidem, kteří jsou za to placení; placení převážně z peněz těch lidí, kterým to bylo až doposavad úplně jedno.
12. 02. 2010 | 14:37

žena napsal(a):

Pane Pepo Řepo,
souhlasím s Vámi, že je smutné se něčím takovým zabývat. Podle mě je to i těžko pochopitelné, že se necháváme vmanipulovat do podobných akcí.
Kam se poděl zdravý rozum?

Jsem žena a považuji za mrhání peněz boj za genderovou rovnost.
12. 02. 2010 | 14:38

žena napsal(a):

Pane Vaculíku,
naprosto s Vámi souhlasím.
Určitě je to hrozná makačka ten boj za genderovou rovnost, takže se musí řádně zaplatit :-(
12. 02. 2010 | 14:42

Jan Vaculík napsal(a):

Základním stavebním prvkem živých organizmů je buňka. Buňka je ženského rodu.

Přitom buňka je evidentně bezpohlavní, jakož i aminokyselina. Je naprosto nepřijatelné, aby se dál pěstovala zavádějící představa, že lidské tělo obecně je sestaveno z jakýchsi ženských prvků. Kolik miliónů ze státního rozpočtu by šlo vyrazit na to, aby vůči tomuto přežitku bylo důsledně bojováno?
12. 02. 2010 | 14:44

naivka napsal(a):

Úplné zrovnoprávnění žen v gramatice českého jazyka je nedosažitelným ideálem. Ovšem v jiných oblastech života osvětová kampaň přinesla již své ovoce. Díky zrovnoprávnění začaly ženy vykonávat i práce, které jim dříve byly nedostupné. Tedy kromě prací doma (udělat nepořádek, aby to vypadalo, že ženy mají pořád co dělat, dívat se v pohodlí na televizi, aby ukázaly, jak jsou po celodenní námaze dělání nepořádku unavené, dále lakování nehtů, fasády na obličej atd. atd.) mohou konečně jít si také vydělat na svoji "nezávislost". I když, jakápak je to nezávislost, když celý pracovní den na nás dohlíží nadřízený muž a ženy jsou stále považovány za nejlevnější pracovní sílu...
Ženy byly také seznámeny, jak zacházet s půllitry piva. Dokonce i pod mnohými blogy na těchto diskuzích lze se dočíst, kolik toho ta která dáma "vypila" :-).. Taktéž mluva z některých ženských úst dává tušit, že hovoří spíše "babochlap". Inu, rovnoprávnosti se meze nekladou.
Nedivme se však, mnoho žen to ani v dnešní době nemá lehké, jsou společností trvale tlačeny do pozice právě těch "ženochlapů", neboť Ideální Žena je ta, která povinně maká, rodí děti a drží ústa. Vždyť už to tak děláme celá staletí a tisíciletí, no ne ? Až budeme jednou skutečně rovnoprávné s muži, žádných změn v gramatice českého jazyka nebude již zapotřebí. My ženy totiž již nebudeme, nahradí nás dokonalejší forma : Androidky, práce všeho druhu bez odmlouvání.. a na dálkové ovládání :-)

P.S. Napsaný komentář je myšlen spíše nevážně vážně !

Dobrý den.
12. 02. 2010 | 14:48

Jan Vaculík napsal(a):

Slova o nepatřičném gramatickém rodu by se měla postupem času nenásilně vymýtit. Myslím, že k tomu účelu by bylo vhodné založit nové vědecké pracoviště, které by bylo genderově i politicky neutrální.

Myslím, že vím i o vhodné budově. Dokonce bych měl i vynikající typ na ředitele. Máme tu jednoho takového, který čeho se chopí, to zkazí. Toto by byla vynikající příležitost najít mu odpovídající uplatnění.
12. 02. 2010 | 14:51

žena napsal(a):

Pane Vaculíku,
trefil jste hřebík na hlavičku :-)

Určitě by to bylo dobré bydlo zabývat se takovouto genderovou rovností.
Bylo by to celé k smíchu, nebýt to k pláči
12. 02. 2010 | 14:52

stejskal napsal(a):

Tak nevím, pane Pepo Řepo,

Jane Fondová byla spíš Američanka (i když po matce trochu Britka). V USA je to s politickou korektností poněkud obtížnější (resp. v mnoha ohledech dost obtížné i z mého pohledu).

No, nicméně tento blog je o EU a já psal o Angličance (její rodná země je též členem EU, možná to i víte). Nevím, proč do toho taháte Ameriku.

Hystericky tu na mne zatím působí spíše různé výpady proti tzv. džendrtetám, žádného zastánce militantního přístupu k tzv. genderu, povykující sufražetky ani nic podobného jsem v této debatě zatím nezaznamenal.

Ale to by v tom byl čert,k abychom to těm blbcům feministickým nenatřeli ;-)

Už jsem Vám psal, že obdivuji Váš konsensuálné přístup k debatě ;-)

Libor Stejskal

P.S. Svou včerejší příhodou jsem nic nedokazoval, ani jí negeneralizoval. Použil jsme jí jen jako ilustraci jednoho přístupu (dotyčné dámy), který považuji za docela fajn.
12. 02. 2010 | 14:57

Pepa Řepa napsal(a):

A vůbec, pryč s amerikanismy.
Ne "gender", ale hezky, česky "džendr".

A naši spoluobčané?
Dženodžendr.
12. 02. 2010 | 15:00

žena napsal(a):

Paní naivko,
souhlasím, že máme u nás stejná práva jako muži, ale lišíme se množstvím "povinností".
Myslím, že genderovou rovností nedostaneme muže k rovnoprávné dělbě domácích prací a výchově potomků.

Soudě dle mých zkušeností, většina mužů souhlasí s tím, že by měli doma víc pomáhat. Takže stačí je pouze nechat :-)
12. 02. 2010 | 15:00

Pepa Řepa napsal(a):

Ó pardón, pane Stejskale, ona to byla Britka?
No to je přece něco úplně jiného, tím se přece smysl zcela, ale opravdu zcela, mění.

Já žasnu, jak je všechno jednoduché. ¨Pomůžete jedné Britce do kabátu a máte jasno.
Hlavně nepaušalizovat, tvrdil tady tuhle jeden.

Že jsem nekonsensuální?
Potěšil jste mne. Až budu s takovými pitomostmi-jako je džendrtetování- souhlasit, tak to bude hodně zlé.

Že jsem tak smělý, mají džendrtety patrona?

Svatý Libor by stál za úvahu.

Taková kerka nad hýždí a nápis:
SVATÝ LIBORE ORODUJ ZA NÁS by stála za úvahu.

To by byla krása.
12. 02. 2010 | 15:14

stejskal napsal(a):

Vtipná replika, pane Pepo Řepo.

Vždyť říkám, že se s Vámi dobře debatuje ;-)

Libor Stejskal
12. 02. 2010 | 15:16

scientist napsal(a):

právě jsem si říkal, že debaty o Cikánech, imigrantech a o rovnosti žen mají v něčem podobný nádech. A bum, Pepa Řepa mi jako na podnose naservíruje novotvar "Dženodžendr"

Díky, Pepíku. vy jste jako studijní materiál k nezplacení.
12. 02. 2010 | 15:17

iga napsal(a):

Ja jsem taky zenska a povazuji za blbost bojovat za takovou blbost.

Navrhuji bojovat za nasledujici:

1. materska ve vysi 100% platu pripadne prumerneho platu po dobu dvou let plus 13. materska pro matky dvojcat a 14. materska pro matky trojcat

2. 75% vsech poslaneckych a senatorskych mist obsadit zenami

3. 100% vsech mist reditelu statnich a polostatnich organizaci obsadit zenami (zejmena CEZ)

4. priplatky na reprezentaci ve vysi 30% platu pro vsechny zamestnane zeny, pripadne 15% procent z prumerneho platu pro ty nezamestnane - pokud by castka v prvnim pripade byla nizsi nez ve druhem, pak dorovnat. V pripade narozeni holcicky poukazka na boticky od Diora, pro chalecka boticky od Armaniho

5. predmet "Jak se chovat k zenam" pod vedenim Libora Suly jako povinny maturitni predmet pro studenty muzskeho pohlavi

6. V pripade jakehokoli chovani, ktere by se dalo vykladat jako neuctive k zenam, potrestat dotycneho dvouhodinovym sezenim s Liborem Sulou pri recidive s Ester Kocickovou pri dalsi recidive s Evou Hauserovou http://www.hauserova.cz/ a pri dalsi recidive chemicky vykastrovat

Boj za neco jineho je ztrata casu a podeziram chlapy, ze to vsechno provokuji oni, abychom nemohly bojovat za dulezitejsi veci.
Pane senatore, vas pak nechapu vubec, misto techto litanii si zalozte komisi a mate vystarano!
12. 02. 2010 | 15:23

vajan napsal(a):

Klasika - všude binec až na půdu a my máme "problém". Připomíná to říši Římskou, kde řešili způsob ležení u jídla a za dveřmi už stáli Barbaři.
12. 02. 2010 | 15:25

naivka napsal(a):

:-) paní ženo, souhlasím s vámi ..
i když, něco jiného jsou slova a úplně odlišnou záležitostí je konat... nejsem si jista, že stav v naší společnosti je právě ideální...

mohu však s potěšením říci, dnes není vzácností vidět tatínka doprovázejícího dítě třeba k lékařce nebo do školky.. a i v jiných oblastech našich životů se toho mnoho změnilo k lepšímu.

pokud jde o můj náhled, nechtěla bych být považována za "ženochlapa", cítím se být zcela ženou, a jsem přesvědčena, že muži i ženy jsou svtořeni, aby se navzájem doplňovali, respektovali jeden druhého při vědomí vlastních odlišností.. ne, aby se smazávali rozdíly mezi nimi .. snad jsem se správně vyjádřila :-)
12. 02. 2010 | 15:26

naivka napsal(a):

:-) tak, teď jsem nasekala hrubek do předchozího komentáře... prosím, omluvte mne, děkuji ..
12. 02. 2010 | 15:30

Midori napsal(a):

Dobře to řekl Vajan.
Pane senátore, vaše starosti a peníze, to bych bral.
12. 02. 2010 | 15:33

Pepa Řepa napsal(a):

To scientist
vědátore, to se rodí samo. Podívejte na naivku. "ženochlap"

A máte tady Dženochlapa.
Doufám, že to bude číst KVS, ta mi dá.

A napadlo Vás někdy, proč ty debaty mají společný základ?

Řekl bych, že to bude tím, že tady je skupina jinak nepoužitelných lidí, kteří trpí představou, že zrovna oni jsou spasiteli lidstva, že to bez nich nefunguje.

A tak se džendrtety rozhodly rovnat pohlaví jako Měšťák křivé nosy.

Nic proti tomu, kdo si chce narovnat pohlaví ať si to zaplatí ze svého, jako u Měšťáka.
Nevím, proč bych já-ze svých daní- měl přispívat na rovnání cizího pohlaví.
12. 02. 2010 | 15:38

scientist napsal(a):

dobrý den naivko, mám dvě poznámky na okraj.
-změny které nazýváte změnami k lepšímu se dějí i na základě reflexe, kterou provádějí kritizovaná hnutí (později částečně etablovaná jako disciplína gender studie). Vyvolávají debatu a provokují.

-existuje řada povolání, kde se musíte svého ženství (tedy tzv. ženského genderu) vzdát, pokud se chcete prosadit. Jsou to povolání definována jako maskulinní (jo, před "pár lety" tam patřil třeba i lékař).
Kritika jazykových forem naráží mj. i na tento problém. Takže když říkáte, že se nechcete "pomužtit" není to nic proti tomu, co kritizují na dnešní společnosti ony posmívané "džendrtety". Obecné pojmenování povolání "lékař" totiž s sebou původně nese předpoklad, že tuto práci dělají muži. respekt k tomu, že existují i lékařky je právě i respektem a uznáním, že žena může tuto práci vykonávat bez toho, že by se nedobrovolně vzdala své ženské identity a "převtělila" se v samce.

nejsem přes gender, ale chápu jejich základní argumentaci právě takto.
12. 02. 2010 | 15:43

scientist napsal(a):

Pepo Řepo
1) jejich prací je kritická reflexe. dělají to samé co jiné obory, ale jsou zaměřené na otázku mužských/ženských rolí a nerovností.
To, co je pak z jejich práce vidět nejvíc jsou především kontroverze a idiotské nápady, neboť to mysl novinářů i plebsu zaujme vždy nejspolehlivěji. Přitom v KAŽDĚM oboru nevyjímaje přírodní vědy najdete hromadu idiotských nápadů a výsledků.

2)V rámci oboru a hnutí existuje nepřehledná diferenciace - uvnitř existují mnohdy protichůdné a nesmiřitelné tábory. takže házet je všechny na jednu hromadu je z věcného hlediska úplný nesmysl.

3)Co se týče daní: každý občan umí vyjmenovat milion důvodů, proč nechce platit daně za to či ono. Já třeba nestojím o to dotovat ze svých daní sport. Mě je celá ta parta gladiátorů naprosto ukradená. Taky se mi nechce ze svých peněz platit dálnice, protože většinu spojů zvládám jinak. A koneckonců taky nemám v rodině nikoho postiženého, takže nemám nejmenší osobní zájem podporovat svými daněmi takové neužitečné lidi, jako jsou tělesně postižení.
Mám v takové idiotské argumentaci ještě pokračovat?
12. 02. 2010 | 15:55

Petr Havelka napsal(a):

Su z teho celá popletená!
12. 02. 2010 | 16:01

Baba napsal(a):

Pochybuju, že by některý z pánů bloggerů, kteří jistě mluví anglicky jako česky, chtěl psát o rozlišování rodu podstatných jmen v angličtině.
12. 02. 2010 | 16:03

Auvajz napsal(a):

Dotáhnout tento záměr dokonce by pak znamenalo např. chemik - chemička:"Pánové, dneska jsem byl celý den v chemičce a nebylo to vůbec nic příjemného. To mi věřte!" Je mluvčí sprosťák, který si neváží žen nebo údržbář, který "hasil" problém v chemické továrně? Já se přimlouvám za to druhé.
12. 02. 2010 | 16:11

Petr napsal(a):

Je to jasne. Musime se v cestine zbavit substantiv, ktere oznacuji osoby a nebo vzdy dusledne mit variantu muzskou a zenskou. A pokud se treba stanu obeti autonehody budu trvat na tom, ze se o mne musi mluvit jako o obetakovi nebo tak nejak. Proste muzska forma. A jinak myslim ze dzendr fanatici by tohle vsechno meli delat pouze ve svem volnem case a za vlastni penize.
12. 02. 2010 | 16:18

naivka napsal(a):

pan scientist

děkuji, pane scientisto za vaše připomenutí důležitého faktoru, že bez toho, aniž bychom ve společnosti hovořili a pojmenovávali problémy, těžko bychom je napravovali ...
pokud jde o úlohu žen ve společnosti, mě osobně spíše trápí nedoceněná úloha matky .. nevím, zda je to správné či špatné, ale ani strukturované životopisy uchazečů o práci raději neobsahují zmínku o tom, zda žena je či není matkou .. v prvním případě se stále jedná o "hendikep" a ve druhém, jakoby role matky doopravdy nepožívala žádné vážnosti..

a ještě jeden moment bych si dovolila připomenout.. je opravdu rozdíl slyšet lidi, jak hovoří a úplně něco jiného bývá, když se za nimi zavřou dveře a oni se ocitnou ve svém soukromí .. domnívám se, za těmito dveřmi, kam nikdo nevidí, se odehrávají ty pravé příběhy nerovného postavení mezi mužem a ženou.... je zapotřebí obecně vyzdvihovat hodnoty života, snažit se o společný ideál mužů i žen, takový, který mohou sdílet oba a ve kterém role každého z nich je nezastupitelná .. a nemohu si pomoci, nechtějme z mužů dělat ženy a naopak, z žen muže...

příjemné odpoledne.
12. 02. 2010 | 16:36

žena napsal(a):

Paní naivko,
díky za skvělé vyjádření. Naprosto s Vámi souhlasím. Myslím, že opravdu vede cesta, jak jste zmínila:
"snažit se o společný ideál mužů i žen, takový, který mohou sdílet oba a ve kterém role každého z nich je nezastupitelná .."
Pane scientisto,
píšete:
-existuje řada povolání, kde se musíte svého ženství (tedy tzv. ženského genderu) vzdát, pokud se chcete prosadit. Jsou to povolání definována jako maskulinní (jo, před "pár lety" tam patřil třeba i lékař).
Kritika jazykových forem naráží mj. i na tento problém. Takže když říkáte, že se nechcete "pomužtit" není to nic proti tomu, co kritizují na dnešní společnosti ony posmívané "džendrtety". Obecné pojmenování povolání "lékař" totiž s sebou původně nese předpoklad, že tuto práci dělají muži. respekt k tomu, že existují i lékařky je právě i respektem a uznáním, že žena může tuto práci vykonávat bez toho, že by se nedobrovolně vzdala své ženské identity a "převtělila" se v samce.
-----------
Vůbec nechápu, co jste tím chtěl říct. Před 25 lety jsem začala pracovat jako programátorka. V tu dobu to bylo převážně mužské povolání. Přesto jsem se nemusela nijak "vzdávat svého ženství", ani se nijak pomužťovat. Jediné, na co jsem si musela zvyknout, bylo mužské hecování.

Myslím, že úctu lze získat naprosto jiným způsobem než genderovou rovností.
12. 02. 2010 | 17:06

vlk napsal(a):

Mno, koukám, že vrchní protestant proti Lisabonu si našel nové hobby.

Ne že by neměl v mnoha věcech pravdu.Ale osobně právě s tímhle protestantem, respektive His master Voicem mám docela potíž.
protože jsme honezaznamenal jinak u žádné trochu kloudné aktivity, která by měla sebemenší dopad v pozitivu na náš živo vezdejší.
Ale s definitivním soudem počkám na další dílka. Třeba s e pletu.
12. 02. 2010 | 17:41

Frante napsal(a):

Petr

Nebo zachovat slovník jak je, ale zrušit mužský i ženský rod a vše skloňovat podle vzorů rodu středního. Bude potřeba vymyslet přeskloňování ženských a mužských vzorů. Např., co se skloňovalo podle "pán" - podle jakého středního vzoru se to bude skloňovat po novu. Tedy vypracovat návrhy přeskloňovacích tabulek a na konkrétní řešení vypsat referendum. Vyčlenit 50 miliard na překlad a vydání aktuálních textů (zákonů, vyhlášek, učebnic) by mohlo stačit
12. 02. 2010 | 17:44

Sofi napsal(a):

Docela by mne zajímalo, co pan senátor vystudoval (jestli vůbec), že se pouští do takovýchto témat. Mně velice vadí současný stav češtiny, kterou mrší převážně politici používáním různých stupidních výrazů a spojení (např. je to o tom), dále novináři a televizní "experti", kteří neumějí mluvit (é-é-é-é-é-é), a také nesmyslné prznění cizích ženských příjmení přidáváním -ová. Ale podobný problém jako senátor nemám a nebudu mít.
12. 02. 2010 | 18:13

Těpic napsal(a):

Prosím, prosím, pane učiteli, už to mám vykoumané. Nač si například říkat hloupý novinář, či hloupá redaktorka, když naprosto stačí novinářské na.bl.blo. A je vymalováno!
12. 02. 2010 | 18:21

kačík napsal(a):

Vážený autore,

tímto možná nadchnete nějakou vášnivou feministku, ale já si myslím, že je to v podstatě úplně zbytečné.
12. 02. 2010 | 18:28

Martin ARDEN napsal(a):

Jazyk je živý a vyvíjí se často překvapivými směry. Snahy aktivistů za rovnoprávnost mluvnických rodů v češtině se v budoucnu možná nějak promítnou. Buď jako odstrašující příklad, a nebo je také možné že částečných úspěchů docílí... Stejně však je převálcuje něco dalšího, co přijde potom. Češtiny si vážím takové, jakou mi ji předaly generace minulé. Party nešťastníků tady byly vždycky.
12. 02. 2010 | 18:55

MILA napsal(a):

jo, treba dlazdic a dlazdicka, pokladni a pokladnice ci pokladna, ucetni ucetnice, atd. Na srandu je to dobry, ale co kdyby jste se za nase dane takhle dali do prace - praco,co vy na to? Probblemu je vic jak dost.
12. 02. 2010 | 20:18

hans napsal(a):

Bože, čím se pár lumpů v Senátu zabývají v době krize a obrovské nezaměstnanosti. Jak vyznamenat vrahouny Mašíny, které náboženské svátky slavit, jeden senátorský lump skrývá před policii muslimského teroristu, který opakovaně podvádí český stát a tady jeden pošuk se dnes zabývá češtinou. Na co ještě ti darmožrouti a vyžírkové nepříjdou. To mu nevadí, jak už poškodil česaký stát s tím šaškem z Hradu? Měl by se stydět!
12. 02. 2010 | 20:38

host napsal(a):

:))) vtipné :)))
12. 02. 2010 | 20:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Hloupost.
12. 02. 2010 | 21:01

adéla napsal(a):

ASi mě vymažou pro používání vulgarismů, ale trápí mě, že nikdo v té příručce MŠ neusiloval o zavedení ženského rodu u takových výrazů jako je bl.bec, pit.omec. kre.tén, ba dokonce ani u jemnějších výrazů jako jsou popleta, nešika namehlo atd.
12. 02. 2010 | 21:49

Elliot napsal(a):

Autor clanku nam neustale dokazuje jak je senat zbytecny !
12. 02. 2010 | 22:06

Hugo napsal(a):

Je-li někdo ochotný věnovat se těmto genderovým pitomostem, je to jasná indikace toho, že "nemá roupama co dělat".

Samozřejmou zásadou státu by mělo být aby takoví exoti nepobírali z peněz daňových poplatníků ani korunu svého příjmu. Pak ať se věnují čemu chtějí.
12. 02. 2010 | 23:45

Pr(u)dič napsal(a):

Vy máte ale starosti, pane serenátore ! Nic důležitějšího asi není, co ? Ale to byste musel začít tepat do vlastních řad, co ?
13. 02. 2010 | 07:42

Petr napsal(a):

Pane senátore,
novotvary vymyšlené a v Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako jsou dlaždič-dlaždice, palič-palice nebo snad palička, topič-topička a další spíše ženám na cti ubírají, než aby je tzv. zrovnoprávňovaly. Ale jak vidno krize- nekrize má náš stát na miliardy kterými se královsky živí tisíce trumbelínů, jen aby nemuseli jít něco potřebného dělat, třeba do Kolbenky ke karuselu, či na statek do stáje. Slova soustružnice a dojička jsou česká.
Poslední smyslplnou úpravu českého jazyka provedl Mistr Jan Hus. Dále český jazyk jen prznil svými lidmi už jen zločinec Kahuda, kterému vadila i kapitalistická nůše a musela být nahrazena socialistickou růží.
Pane senátore, i za časů ekonomicky lepších než jsou dnes, existovali lehkoživkové vymýšlející ptákoviny. Tím chci říci, že i za vlád ODS, nejen komunistů a socialistů byla činnost lidí nevytvářející žádné hodnoty zbytečně hodně a podporována.
13. 02. 2010 | 08:12

Luba napsal(a):

Petře,
kampak jdete s tou kapitalistickou nůší?
Na trávu, na trávu, strécu?
Na trávu králíkom?

Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže ... ta Tvá, na noze Tvé, tak zarudlé.
Na socialistický erysipel antibiotika do každé rodiny!
Céééfazolin ... je nejlepší!

Člověče neblbněte!
Jděte s tou politikou k šípku.
Co si má chudák postmoderní dítě počít s nůší?
13. 02. 2010 | 08:48

jj napsal(a):

pro Petra:
nechal tam hrad a pána, tak to asi nebylo motivované politicky.
13. 02. 2010 | 09:25

LEVAK napsal(a):

Proboha jenom to ne!Jak se politik modrého zabarvení rozhodne jít dělat něco užitečnějšího je to pro národ tragedie.Jen se podívejte např. na pražskou OPENCART!
PS:slyšel jsem,že v Brně už zavřeli jednoho modrého starostu.Taky prý se rozhodl jít dělat něco užitečného!Mělo to jednu vadu na kráse t užitečnost byla vykalkulovaná jenom pro něho!
13. 02. 2010 | 12:26

Kelt napsal(a):

Je zvláštní,že pod pojmem "modré straky"si v této zemi nikdo nevybavuje osobu ženského pohlaví.
13. 02. 2010 | 14:53

Pepa Řepa napsal(a):

A co teprve "modrý mauricius", příteli Leváku?
To je největší svinstvo.
13. 02. 2010 | 16:05

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:01

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:30

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:30

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 04:32

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:48

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:52

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:04

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:05

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:17

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:21

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:07

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:11

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:14

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:53

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:42

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:13

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:55

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:36

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:50

fake watches napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:24

http://www.y-notsolutions.com/ napsal(a):

Great
25. 02. 2014 | 22:23

Christian Louboutin-Mostola Flat Patent napsal(a):

9) Brief review response comprised solely from artwork will likely be extracted. [More]
Christian Louboutin-Mostola Flat Patent Veau Version Stone http://www.outletschristianlouboutinsale.co.uk/christian-louboutinmostola-flat-patent-veau-version-stone-p-91.html
26. 02. 2014 | 00:00

2011 Longchamp Pliage Le Classique Sac N napsal(a):

Rôtis de côte désossé sont plus chers par livre parce que vous payez pour le boucher de couper, mais vous donnera plus de viande après la cuisson. Il s'agit aussi cuisiner plus vite, mais auront un pourcentage plus élevé en el viande cuite moyenne ou au-dessus.
2011 Longchamp Pliage Le Classique Sac Noir Haute Capacitè http://www.barbarycourte.net/2011-longchamp-pliage-le-classique-sac-noir-haute-capacitegrave-p-56.html
26. 02. 2014 | 01:53

Louis Vuitton Femmes Rouge Apricot Porte napsal(a):

Ils sont indépendants mais peuvent être furthermore inadequate que je ce pensons. Conversations opleve perdent facilement, componen exemple, souvent à quelques centaines delaware mètres en maison. Ensuite ils sont très généreux: friday groupe m'apportait des lézards d'autant plus des oiseaux d'autant plus même indivisible petit snake à sonnettes, indivisible jour heureux! Expended.
Louis Vuitton Femmes Rouge Apricot Portefeuilles http://www.sacamainlouisvuitton.eu/louis-vuitton-femmes-rouge-apricot-portefeuilles-p-56.html
26. 02. 2014 | 11:45

New Botta Boots Red 120mm Christian Loub napsal(a):

4 What the results are Any time you Report You to definitely Social Services?by CarrieFerland (10 followers)
New Botta Boots Red 120mm Christian Louboutin http://www.christian-louboutinnshoes2013.co.uk/new-botta-boots-red-120mm-christian-louboutin-p-172.html
27. 02. 2014 | 00:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy