Jak Pavel Kohout objevil hospodářskou krizi

31. 01. 2009 | 21:20
Přečteno 14176 krát
Pavel Kohout, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) pro řešení hospodářské krize, zahájil svou práci pro vládu Mirka Topolánka velmi vydařeně a hlavně pro sebe typicky. Namísto toho, aby společně s ostatními členy tohoto výboru předložil pozitivní program, jak se Česká republika vypořádá s hospodářskou krizí, pustil se plánů ČSSD na řešení krize . Ne, že by přímá kritika konkurenčních programů nebyla možná, ale nejlepší „kritikou“ v takovémto případě je kritika pozitivní ve formě plánu, který NERV předloží vládě a ta ho poté po veřejné diskusi schválí a bude prosazovat. Vyvolává to ty nejhorší obavy o tom, jak „upřímně“ to předseda ODS a vlády Mirek Topolánek myslí se snahou něco udělat pro strádající českou ekonomiku.

Pan Kohout, stejně jako premiér, ještě donedávna tvrdil, že žádná krize není a nebude , když ano, tak k nám nepřijde. Oba otevřeně lhali, byť motivy pro lež obou pánů byly podle všeho různé. Je důvodná obava, že oba budou čekat až vše vyřeší trh. NERV bude předstírat, že něco řeší a kritizovat všechny ostatní, že kdyby to dělali, tak by to dělali nepochybně špatně, protože nevědí, na rozdíl od pánů Kohouta a Topolánka, že trh vše vyřeší a všechno ostatní budou jen vícenáklady zatěžující daňové poplatníky.

Nicméně, pokusme se věcně analyzovat kritiku pana Kohouta, když tento „nepolitický expert“ rozebral protikrizový program ČSSD. Asi největší přínos pana Kohouta je v tom, že přiznal, že ČSSD má pravdu, když říká, že krize je tu. U pana Kohouta je to pěkný posun, ba myšlenkový skok, když jeden z největších ideologů v NERVu říká, že krizi máme. Teď jen najít to řešení!

Pan Kohout dělí 52 bodů ČSSD na:
a) ekonomicky racionální
b) návrhy rozumné, leč irelevantní
c) hraběcí rady
d) kontraproduktivní rady, jež by ekonomiku poškodily

Bohužel pan Pavel Kohout nesdělil, kolik je kterých. Pan Kohout ocenil návrh na pozastavení privatizace, návrh na navýšení kapitálu subjektů ve finančním sektoru a na komisi pro řešení úzkých míst v české ekonomice. Je povzbudivé, že i pan Kohout si všiml, že když je krize, nebude asi příliš zájemců o privatizaci, a když budou, tak zaplatí nízkou cenu. Ještě lepší je, že si všiml návrhu na „opatření umožňující urychlené navýšení kapitálu“. Lze tedy jenom doufat, že pan Kohout a spolu s ním celý NERV předloží vládě takové návrhy. A ty pak budou mít naději na podporu opozice…

Jediný problém je v tom, že zastavení privatizace v době, kdy nejsou kupci, by udělala každá rozumná vláda, stejně tak, jako komisi pro řešení úzkých míst. Vláda, jen o trochu rozumnější, pak přijde i na nutnost řešit problém navyšování kapitálu u finančních institucí v době krize. Pan Kohout odsunuje do oblasti banalit návrh na přijetí eura a vytvoření proinvestičního klimatu. Zde to začíná být napováženou. To, že Česká republika nemá dnes euro (na rozdíl od sousedního Slovenska), je vina českých izolacionistů a pan Kohout mezi ně patří. To, že nemáme euro, ohrožuje bezprostředně české firmy. Kurs koruny velmi dramaticky kolísá a bezpečný přístav eura je v nedohlednu. Již i podnikatelé, dříve servilní k ODS, pochopili, že nemáme-li euro, tak je to bezprostředně ohrožuje. Jiný problém je v tom, že okénko možností přijmout euro se nejspíše brzy uzavře a ČR zůstane mimo. Nu a bagatelizováním proexportní a proinvestiční politiky si pan Kohout otevřeně dělá legraci. Co jiného by měla vláda dělat v malé otevřené ekonomice, než činit vše pro to, aby její ekonomické subjekty byly úspěšné v exportu? Do této oblasti spadá i údajně irelevantní schvalování Lisabonské smlouvy. Pan Kohout by si mohl povšimnout, že ČR je od 1. května 2004 členem Evropské unie. Prozatím nebylo zapotřebí, aby vyjeli blaničtí rytíři, které vzýval v době vstupu do EU pan president Klaus. Naopak vstup do EU znamenal pro ČR povzbuzení velkého hospodářského růstu. EU pro své další racionální fungování potřebuje Lisabonskou smlouvu. Že to nechápe pan Kohout a nemalá část ODS, je jejich problém…

Podle pana Kohouta je naprosto nekompetentním návrhem ČSSD stimulace investic prostřednictvím jejich zrychleného odepisování. Namísto toho navrhuje dočasné snížení sociálních odvodů z mezd. Návrh ČSSD je údajně špatný proto, že podpora investic vytěsňuje práci, jak se stalo v Evropě v průběhu 80. let minulého století.

Pro začátek je třeba říci, že dosud tím hlavním návrhem na stimulaci ekonomiky pana Kohouta a jemu podobných beletristických liberálních ekonomů bylo snižování podnikových daní za každou cenu se zdůvodněním, že podnikatelé použijí volný zisk k investicím a růstu zaměstnanosti. Problém je v tom, že volný zisk lze použít na spotřebu, občas i feudálního typu, a také jej lze vyvést do zahraničí (častější případ), aniž z toho má země, která snížila podnikové daně, nějaký přínos.

Snad se z toho i pan Kohout poučil a nebude snižování podnikových daní navrhovat. Na straně druhé navrhuje dočasné snížení sociálního pojištění. To ovšem znamená méně peněz na podpory v nezaměstnanosti, aktivní politiku zaměstnanosti a důchody. Do budoucna pak nepochybně i rozvrácení penzijního systému, neboť ekonomové typu pana Kohouta by se nepochybně snažili o přeměnu dočasného snížení sociálního pojištění na trvalé, aby mohli prosadit alespoň částečnou privatizaci penzijního systému. Je třeba jasně říci, že ČSSD na základě zkušeností Velké deprese považuje za naprosto nezbytné, aby v době krize fungovaly bezvadně sociální systémy a zmírňovaly tak dopady současné hospodářské krize. Jen na okraj je třeba říci, že neexistence takových systémů vedla ve třicátých letech v Německu k nástupu Adolfa Hitlera k moci…

A co se týče náhrady práce kapitálem a naopak, to je standardní ekonomický problém, který se v ekonomii řeší staletí. Zatím není příliš zřejmá evidence, že i v konkrétním českém případě, kdy za vlád ČSSD byly stimulovány investice zrychlenými odpisy, to způsobilo pokles zaměstnanosti. Opak je pravdou: proinvestiční klima a proevropský kurs za vlád ČSSD vedly k silnému hospodářskému růstu a také k růstu zaměstnanosti, a to takové, že ČR musela přitáhnout statisíce pracovníků ze zahraničí. Problém náhrady práce kapitálem skutečně existuje, nezdá se však, že je v tuto chvíli aktuální pro ČR. Pokud si pan Kohout myslí opak, měl by věc doložit na českých empirických datech. A konečně, pan Kohout by také mohl přemýšlet nad konzistentností svých kritik. Na straně jedné kritizuje montovny, chtěl dobře placená pracovní místa, která tvoří vysokou přidanou hodnotu. Ta ovšem vyžadují více kapitálu a tak se jednoho dne může snadno stát, že tato dobře placená místa jsou vytlačována substitucí kapitálu za práci… Problém nemá jednoduché řešení.

Hlavní problém pana Kohouta a NERVu je však někde jinde. Pánové by měli jasně sdělit, před jak hlubokým problémem dle jejich názoru stojíme. Bude růst v tomto roce kladná nula, záporná nula, 5% či dokonce 10% poklesu? To, že ekonomika poroste nad 2% si dnes asi nemyslí už nikdo. Jen pánové Topolánek a Kalousek předstírají, že věří v zázrak, aby nemuseli nic dělat. Mají totiž poměrně vážný problém s rozpočtem na rok 2009. Ten stále ještě počítá s růstem HDP ve výši 4,8%. Deficit státního rozpočtu tak může být o 60-100 miliard Kč vyšší než je dosud plánováno. Existuje také podezření, že nevědí, co mají dělat. Je otázka, zda jim z té nevědomosti pomůže NERV. Pokud v něm budou dominovat lidé typu pana Kohouta, tak určitě nikoliv. To je špatná zpráva pro Českou republiku a její lid.


(v Lidových novinách mou polemiku s panem Kohoutem nezveřejnili, zřejmě kvůli svobodě slova v podání tohoto listu)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Direct Shooter napsal(a):

Pane Ing. Paroubku. Patrně v návalu starostí s údržbou Vašich pozemků, které vlastníte na Měsíci, jste opomenul důležitou věc. Pro překonání krize je třeba nastartovat tradiční motor ekonomily - t.j. stavebnictví. To ovšem potřebuje zakázky. A ty dostane od investorů. A jelikož velcí developeři už přestávají pomalu budovat jak byty tak kanceláře, neb obojího máme již dostatek, je třeba začít přát majitelům domů.
Protože činžáky potřebují rozsáhlé opravy a uživí tak nesmírné množství stavebních kapacit. A zde pomůže pouze jediná, ale zásadní věc : DŮSLEDNÁ DEREGULACE NÁJEMNÉHO.

P.S.
:-))) :-)))
Když jsme už u těch latifundií na Měsíci, řekněte nám neznalým, na kterém finančním úřadě platíte daň z těchto nemovitostí ?
31. 01. 2009 | 21:39

Kamil napsal(a):

Jirko
jsou to hnusní lháři.
A ani Tě nevzali tančit.
To si odskáčou, ty jim zavaříš.
Měj se hezky.
31. 01. 2009 | 21:39

Spekay napsal(a):

Ale tak fuj, Jiří, - ten článek přímo zapáchá zlobou a manipulací. "To je špatná zpráva pro Českou republiku a lid."
31. 01. 2009 | 21:46

Kamil napsal(a):

Jirko
máš plnou pravdu
přesně tak jak Ty to udělal Mugabe a dneska si užívá blahobytu.
Bohužel ostatní mají choleru.
Máš pravdu, je to jejich vina.
Hezký večer.
31. 01. 2009 | 21:48

vlk napsal(a):

K tomuhle blogu jen tolik, že Kohout nerovná se NERV a že nemá smysl s Kohoutem, případně Schwarzem, Weiglem, vylévat u NERV.
Je tam řada jak chytrých / to je Kohout, když chce také/, tak lidí hrajících na férovku / což Kohout už není ani omylem/.

Určitě takové chování lze očekávat minimálně od pánů Kunerta, Zámečníka, Mejstříka,Jahna a už jej předvedl naprosto dokonale pan Sedláček, který veřejně v bedně opakovaně prohlásil, že soc dem prostě vládu neoddiskutovatelně předběhla.

Já bych rozhodně vůči NERVu volil opatrnější formulace.

Nicméně- Kohout má rozhdoně právo na svůj názor! Nechť jej má. A nechť jej zkusí obhájit!
31. 01. 2009 | 21:50

vlk napsal(a):

KAmile

od vás bych byl osoběn čekal poněkud fundovanějš a věcnější diskusi......

Je skutečně pravidlem, že každý kdo trochu zmodrá, ztratí jakoukoliv schopnost věcně argumentovat?
31. 01. 2009 | 21:52

Neopřemyslovec napsal(a):

Podstatné je, že se z pana Topolánka stává šikovný politik. První měsíc zvládl bravurně. A jak mu to slušelo na plese. Představte si tam sebe s tím pupkem? Nyní si uvědomuji, jaké jsme mělištěstí, že ČSSD je v opozici. Vždyť se v krajích chováte jako sloni v porcelánu!
31. 01. 2009 | 21:53

Rudolf napsal(a):

přesně, jsou to cenzoři v těch Lidových novinách, přitom si sami podřezávají větev, protože právě takovéhle brilantní ekonomické analýzy jim mohou zvednout náklad ... ale možná jsou to jen dozvuky té nedávné pseudokauzy, kdy jejich úzkoprsá redaktorka nemohla vydýchat to protažené -á- v jejím jméně, přitom jde o takový bodrý, zemitý a přitom originální humor, kteří voliči sociální demokracie rozhodně ocení.
31. 01. 2009 | 21:57

Fibonucci napsal(a):

Paroubku:

víme, že byste rád privatizoval sám. Ale smiřtě se s tím, že vás odstavili na vedlejší kolej a ty provize potečou do jiných koryt.
31. 01. 2009 | 21:57

Michal Kára napsal(a):

No prima. Akorat mi v tom clanku chybi vysvetleni, proc CSSD kdyz byla u vlady kroky k realnemu zavedeni EURa neustale oddalovala.
31. 01. 2009 | 22:00

hojahoj napsal(a):

Vážený pane Paroubku
Mám zato, že větší, daleko větší díl pravdy je na Vaší straně. Propaganda-proti Vám vedená je skutečně odporná a už nepokrytě fanatická. Mám ale s vašimi postoji zásadní problém: Věrohodnost. Mohu se samozřejmě opírat jen a jen o indicie, nikdo ze zúčastněných realitu jistě nikdy nezveřejní - museli by se pomást na rozumu. A ty indicie mi pověděly následující: Nevěř tomu, že se pan Paroubek dlouhá léta na Magistrátu plácal po ramenou s Bémem a spol., nic neviděl (a přitom každý z mých známých i při letmém kontaktu viděl zcela bezpečně), do ničeho se s nimi nenamočil. Něvěř tomu, že nám v televizi jen nesehrávají divadelní kus "O souboji dobra se zlem" a přitom nechtějí jen uzmout hlasy, které v zápětí plánovitě, pod nějakou infantilní záminkou zradí. Nevěř tomu, že nejsou jen jedním ancámblem hrajícím pod taktovkou společného, nedemokratického, dědičně hierarchického Řádu.

Tak to mi říkají ty indicie ..
31. 01. 2009 | 22:01

Kamil napsal(a):

Vlku
jak na to lze reagovat.
Tak jak to dělá přírodovědec a pitvá větu po větě. Vždyť je to totální blbost.
Hezký večer.
31. 01. 2009 | 22:04

xres napsal(a):

Jirka sexy mozek to zase osolil. Blábol na blábol, třeba "Jiný problém je v tom, že okénko možností přijmout euro se nejspíše brzy uzavře a ČR zůstane mimo."
Tuhletu slátaninu nemá smysl vůbec rozebírat.
V LN asi věděli co dělají. Nejhorší je, že nejen "vládní média", ale i spřízněné Právo si dovolí kritizovat. Jirko dej tomu Mitrofanovi za uši, nebo preroste ČSSD přes hlavu a bez těch pitomečků z Práva, ti nikdo moc nefandí.
31. 01. 2009 | 22:06

vlk napsal(a):

Kamile

zksute to. Předveďte se. nebo pokud je vám Paroubek nedůstojný soupeř, můžete jít podpořit přímo Kohouta....
Velmi to potřebuje. Ten dnešní blábol je skutečně ńamka.
31. 01. 2009 | 22:06

Kamil napsal(a):

Vlku
opravdu se mi do toho nechce.
Prodělal jsem střevní chřipku, shodil pět kilo ( na 125 ), takže dokud nepřiberu, tak by mě mohlo šlehnout.
Hezký večer.
31. 01. 2009 | 22:22

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik ("blbec"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek - tedy vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
31. 01. 2009 | 22:23

vlk napsal(a):

Kamile

tak to jo...
No z Kohouta určitě. Nepřepínejte.
31. 01. 2009 | 22:24

buchta napsal(a):

Četl jsem Kohoutovi nástřely a o snižování firemních daní tam nic není (i když nepochybuju, že by je snižoval rád). Takže přání splněno na počkání .-). Naopak co tam je a co se me opravdu libí je návrh na podporu úspor obyvatelstva a návrh na zjednodušení podnikatelského prostředí. V obou těchto bodech máte máslo na hlavě a to nemalé. Jak říkal Sedláček, všechno jsme to prožrali a ještě se nám po zemi válej dlužní úpisy, paráda. Jo a ještě takhle nevypadá věcná kritika, ale na druhou stranu říkáte, že se jenom pokusíte. No tak pro teď to nevyšlo. Na druhou stranu na předsedu politické strany celkem čtivej textík, kterej sice nikomu moc nepomůže, ale ani neuškodí.
31. 01. 2009 | 22:26

Petr Havelka napsal(a):

Pane Paroubku,

tak Vaše strana byla první a zlovolná ODS vás "vykradla". Takových bodů lze naflákat mraky, horší je, jak to uděláte, aby to fungovalo. O tom to je a Vy to víte. Jenom si tady přihříváte opoziční polévku. Jeden bod z Vaší analýzy je stěží uvěřitelný a to 13 důchody. To je totiž krystalický populismus, připomnělo mi to ono slavné "pastelkovné". Takže nic nového pod sluncem.

Ohledně růstu a čísel, která neustále vyžadujete. Musíte vědět,pokud tedy chcete, že je může znát leda pánbůh. "Čísla" v naší zemi se odvíjejí od čísel ekonomik států, které to sami nevědí. Co vlastně chcete? Krom průhledného populistického zviditelňování a schůzování s odborovýni předáky. Jde Vám o tento stát? Nebo se jen za každou, ale opravdu každou cenu snažíte dostat k moci!
31. 01. 2009 | 22:26

stále rebel napsal(a):

Pane Paroubku,
když napíše něco pták, tak je to většinou pěkná ptákovina a rozumný člověk to ani nečte. Nevím, proč vy se tím zabýváte.
A těch písmenek, co jste o tom napsal, no číst to nebudu.
31. 01. 2009 | 22:27

Neopřemyslovec napsal(a):

cituji:...Pokud opravdu došlo k tak razantnímu a přitom bezproblémovému zvýšení marží (a tedy i doplatků), povedla se Davidu Rathovi spolu se zrušením poplatků ještě jedna důležitá věc - zajistil tak pro krajské nemocnice (pod které lékárny spadají) poměrně vydatný zdroj dalších peněz. To znatelně vylepší rozpočty nemocnic a hejtman pak bude moci ukazovat, jak se za vlády ČSSD zlepšilo hospodaření. Geniálně vymyšleno.
Davidu Rathovi se zřejmě povedla věc, která se hned tak nějakému politikovi nepovede - udělat něco, co lidem odebere peníze, ale co jimi samými bude výrazně pozitivně přijímáno. Je to ukázkou značné politické zručnosti. Takové jakou mělo v dějinách lidstva jen velmi málo politiků. K tomu se dá říci vlastně jen jediné: Klobouk dolů!...
Paroubku! Těším se jak na tento geniální Geebelsův tah (Ráthův) budeš reagovat.
Mamky, babky, taťkové, děkdkové, proč máte IQ tak nízké!
31. 01. 2009 | 22:33

buchta napsal(a):

Co mě k tomu ještě napadlo, tenhle stát trpí špatnou výkonností tzn. bílých límečků. Ty modré to odskáčou nejvíc, ale bohužel můžou udělat velmi málo pro to aby nás z toho vytáhli. Ale změna je v tomhle případě běh na dlouhou trať. Tak doufám, že aspoň odstartujeme.
31. 01. 2009 | 22:41

Tom napsal(a):

Jirko, že se s tebou nesrazim na chodbě, až půjdeš na Žižkov vrátit diplom...
31. 01. 2009 | 22:47

Tom napsal(a):

... kdo se ptá po důvodech, nechť se zaměří na pasáže o Euru, podnikové dani nebo sociálních odvodech. A víte, že běžná diskuze na internetu se považuje za vyčerpanou, když někdo začne argumentovat nacismem? Pan inženýr s Hitlerem rovnou začal :) Nu dobře, asi je to teď v jistých kruzích móda.
31. 01. 2009 | 22:51

Smart napsal(a):

Hezký a pravdivý komentář! Jirko, jen tak dál.
31. 01. 2009 | 22:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, veselé krizování a dlouhý život pro vaše pračky. Jo a nezapomeňte kupovat jenom české banány....
31. 01. 2009 | 23:00

Krach napsal(a):

Neopremyslovec,
mate asi pravdu, Rathovi se povedl splnit sen vsech podnikatelu, a to mit fronty pred svym podnikem, tedy fronty pred lekarnami, jejichz vlastniky jsou kraje.
Fakt genialni a jednoduchy, odpustime poplatky, zakaznici se jen pohrnou, ceny lehce zvysime, kdo by je jiz porovnaval s konkurenci(uctujici poplatek), zakaznik si mnohdy koupi neco navic, zisky pred zdanenim rostou, dane take a z nich cast skonci zase v prijmu kraje.
Myslim, ze by si modra mohla ucit.
31. 01. 2009 | 23:02

Petr napsal(a):

"Namísto toho, aby ... předložil pozitivní program, ... pustil se do plánů ČSSD na řešení krize ... nejlepší kritikou je kritika pozitivní ve formě plánu."

Pane Paroubku, doporučil bych Vám podívat se na vaše dvě poslední volební kampaně!! Tam je hodně pozitivních návrhů, jak problémy řešit, že? Jste ubohý, když pak napíšete něco takového!
31. 01. 2009 | 23:28

workoholik napsal(a):

Jiří,ty jsi ekonom,jako já neurochirurg !!!!!!!!
31. 01. 2009 | 23:31

KeXX napsal(a):

Nejlepším proexportním opatřením v současné chvíli (možná paradoxně) je, že NEMÁME euro. V dnešní turbulentní době lze předpokládat spíše oslabování malých měn a tedy i CZK, což znamená lepší exportní příležitosti. Nakonec - uvidíme, jak bude vypadat průběh krize v ČR a na Slovensku.....
31. 01. 2009 | 23:41

Výzva pro Kalenskou z LN!!!! napsal(a):

Co psát o tomto, slečno kalenská ? nejlépe zkusit pracovat v potu tváře za deset klacků a nedostat ani ty na výplatu, třeba se naučíte oživení ekonomiky a nebudete se smát co vy na to ?!!!Tady máte inspiraci, tak zvedněte kostrč z Prahy a vyražte napříč republikou !!!!
skláři,cukrovary,Slezan,Retex,MC WOOD,Mosilana,SOLO,Tatra,Izola, a jiné automobilky,textilky dřevařské nábytkářské stavební izolační firmy děkuji že někdy dostali i výplaty a vzpomínají na časy, kdy do 89.dostávali s.p. pravidelně 2x měsíčně na ruku peníze bez odírání bank....a další a další......
máte neomezené pole působnosti zajímat se proč z roky funkčních s.p. se stanou s.r.o. nebo a.s. a vyjme se česká značka, převede za otrockou pracovní levnou silou.....ale to pak asi taky vznikne i tady bída a hlad po práci za mrzkej peníz nebo nééééé ? Smějete se ještě pořád , jako do diktafonu ?...To je ale sranda že jo ?
# V úctě zasílají občané - Jidáši ......Husákovy děti s láskou vzpomínající na
# staré dobré časy....jooo to jsme ještě dostávali za práci dokonce výplaty a 2x
# měsíčně na ruku bez okrádání BANK ! ...
# http://aktualne.centrum.cz/...
#
# husákovy děti-alias Jidáši s láskou zasílají hudbu srdečnou a boží k poslechu
# nejen panu restituentovi 120 000 000 Vlkovi .....a nejen jemu...
#
#
# http://www.youtube.com/watc...
31. 01. 2009 | 23:44

Milan napsal(a):

Namísto toho, aby společně s ostatními členy tohoto výboru předložil pozitivní program, jak se Česká republika vypořádá s hospodářskou krizí, pustil se plánů ČSSD na řešení krize...
ta věta nedává smysl :D Jak se mohl pustit plánů ČSSD ? :-)
31. 01. 2009 | 23:51

StandaT napsal(a):

Pane Paroubku, odstupte!
01. 02. 2009 | 00:16

Skogen napsal(a):

Standa T, kam tu káru tlačíte, že máte strach, abyste pana Ing. Paroubka nezajel?
01. 02. 2009 | 00:27

Skogen napsal(a):

Největší sranda je, že nakonec se skutečně všechno vyřeší samo.. Výsledek se nám třeba líbit nebude, ale v zásadě platí, že když už se to neunese, tak to spadne. No a potom se nad tím dá mudrovat, kam to spadlo, co to vzalo s sebou a jestli tam ještě někdy poroste tráva. Taky to tak jde. Ale je docela možné, že někteří z těch, které ne zcela nezbytný pád poškodí, budou ty plané mudrlanty honit s cihlou v ruce.
01. 02. 2009 | 00:31

Pumprlidentlich napsal(a):

Každý správný socialista by si měl vzít příklad z nicku vlk. Všude byl, všechno zná, od všeho má klíče. Když se to někomu nelíbí, začne vyhrožovat. Hrdina.

Už všichni mají v telefonu ICE, protože vlk to zde odborně rozebral? Větu po větě.

Nemohl by někdo napsat, co vlastně objevil Paroubek? Že je ublížený hrdina už víme. Nějaké řešení? Rath navrhuje holocaust 2 a Paroubek už není schopný ničeho kromě kritizování.
01. 02. 2009 | 00:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi (cosi o zajetí člověka a zařazení zpátečky).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 02. 2009 | 01:00

vlaďa napsal(a):

Stačil jsem to přečíst(cosi o zajetí člověka a zařazení zpátečky)
...je to síla a asi tyhle diskuse nemá cenu sledovat :( Úplný humus a FUJ!
01. 02. 2009 | 01:13

RUMCAJS napsal(a):

Dílem lež a dílem nesmysl.

Kohout ani Topolánek netvrdili nikdy, že sem krize nepřijde. Mluvili o finanční krizi a ta tu zatím opravdu není. Nevím, jestli jako vystudovaný číšník chápete ten rozdíl. Jestli ne, nechte si to vysvětlit od někoho chytřejšího, než jste Vy. Když se postavíte na Václavák, tak to bude v podstatě každej, koho potkáte.
Pak tam také tvrdíte, že snižovat daň z příjmu nemá smysl, protože je případný majitel vyvede mimo náš stát. Čímž asi zároveň tvrdíte, že dokud jsou vysoké, tak to neudělá.
Tomu říkám železná logika socana.
Cha-cha-cháááá.

Je mi jasné, že jako někdo, kdo je napojenej na mafii, by jste nejradši viděl expanzi státních výdajů, aby Petruš měla na nový kožíšek.Ale my ostatní doufáme, že v tý politice zbylo aspoň pár slušných a zodpovědných politiků.

Zvýšení zrychlených odpisů .... účinek dlouhodobý a v době, kdy většina firem bude na bodě mrazu mizivý.
Kohout naprosto správně vybýrá ty položky, které mohou působit okamžitě a které jsou zároveň nákladem.Ale to je asi mimo oblast Vašeho chápání.Rovněž strašit lidi, že nebude na důchody a zároveň plenit SR svými nápady, je více než groteskní. V lepším případě, by lidé pak své důchody použili na díru, co jste nechali v SR. Opravdu lákavé.
01. 02. 2009 | 01:20

Tom napsal(a):

RUMCAJS: To je právě na tom ono smutné, že Paroubek studoval ekonomii, ne pinglařinu. Špidla byl historik a Gross mašinfíra, u těch se dala ekonomická zmatenost pochopit, u Paroubka člověk neví, co si o tom myslet :(
01. 02. 2009 | 01:41

hv napsal(a):

Uf. No, aspoň že tentokrát Jiří Paroubek nevyhrožoval, že on a ČSSD se chystají udělat pořádek v českém tisku. Vzhledem k tomu, že dle průzkumů by s KSČM mohli mít v PS po příštích volbách ústavní většinu, je nutno číst názory tohoto nebezpečného člověka (snad to pan Stejskal nesmaže) s bedlivou pozorností.

Nejsem ekonom. Nicméně, pokud vím, prvotní FINANČNÍ krize se nás nedotkla. České banky prakticky neměly ve svých portfoliích sekuritizované americké hypotéky, jejichž cena "přes noc" spadla. Nestalo se, že by se Komerční banka bála půjčit ČSOB - mezibankovní tok peněz se nezastavil.
Samozřejmě, když byly ochromeny finanční (olejové) toky v západních ekonomikách, začalo se zadírat celé jejich hospodářství (stroje). Kdo nemaže, ten nejede. Kde neobíhají peníze (například proto, že malá čerpadla - banky - si vzájemně nedůvěřují, takže nedistribují peníze za levný úrok poskytované centrální bankou), tam nefunguje finančnictví, a tak nemůže být úvěrováno (nefinanční) podnikání. Finanční krize se tak přelévá v krizi hospodářskou (výrobny krachují, lidé jsou propouštěni z práce).

České banky se dnes sice také bojí půjčovat peníze, protože nemají důvěru, že české podniky, většinou zaměřené na export do postižených ekonomik, krizi (hospodářskou!) přežijí, a peníze jim vrátí. Takové chování je ze strany bank normální.

Každopádně ona prvotní finanční krize český bankovní sektor nepostihla, naopak zahraniční matky našich bank, které měly díky vlastní finanční krizi problémy s likviditou z nich vytahovaly peníze (v množství byly limitovány českými předpisy).

A co vůbec měli podle Paroubka vládní představitelé a nezávislí ekonomové dělat. Vyvolávat falešnou paniku, že české banky jsou jistě také ohroženy krizí? K čemu by to vedlo? Jedině k tomu, že by se mohly některé z nich v krizi (nedostatku likvidity) skutečně ocitnou, to kdyby vystrašení vkladatelé začali před jejich pobočkami a bankomaty vytvářet fronty.
To by se Paroubkovi líbilo?
Už když v USA padaly investiční banky jedna po druhé, se u nás mluvilo o tom, že jako vysoce exportní ekonomiku nás hospodářský útlum nemine. Ale proč vyvolávat v lidech falešnou, škodlivou paniku, strach o jejich vklady, a možná tak finanční krizi skutečně způsobit?

Paroubek je zkrátka demagog, který předpokládá, že pro většinu českých voličů je rozdíl mezi finanční a hospodářskou krizí příliš subtilní. Obávám se, že má pravdu. Hold, co se v roce 1907 bez hlubšího uvážení důsledků a alternativ stalo (mj. za silného přičinění tehdejší sociální demokracie), nepůjde jen tak lehce odestát.

A jen tak mimochodem. Docela začínám Paroubkovi fandit, aby se mu podařilo vládu svrhnout. Myslel si totiž, že se zařadí po bok taťků rozdavačů Putina, Chavese a Fica. První dva čerpali z bezprecedentně vysokých cen ropy, třetí z úžasného hospodářského růstu nastartovaného Dzurindovými reformami. Ceny ropy spadly, růst HDP bude minimální (pokud vůbec bude). Český taťka nemá z čeho rozdávat (dluhy nadělané taťky jeho stranickými předchůdci ještě nejsou splaceny a příjmy se díky krizi budou tenčit).
Bylo by nesmírně zábavné sledovat, jak by se z toho náš mistr v populismu pokoušel vybruslit (hlásá, že chce euro co nejdřív, takže při Sobotkově oblíbeném sportu - vypisování státních dluhopisů - by musel brát ohled na maastrichtská kritéria).
01. 02. 2009 | 02:05

Skogen napsal(a):

To je neuvěřitelné.. Tak úžasný americký finanční trh stvoří toxické cenné papíry, které by se vůbec nezdráhal bez zábran šířit v globální ekonomice, ale Paroubek je Chávez, Putin a Fico. Dzurinda zdecimuje kus slovenské populace, takže je de facto nevolitelný, ale zase za jeho nevolitelnost může v lepším případě Fico, v horším Paroubek. Kdo nesvírá občany pod krkem a netřese mu z kapes měďáky, ten je populista, myslitelům jaksi nedochází, že obyvatelstvo nežije pro krásný HDP, ale ku svému dobrému pocitu ze života, neboť každý z nás žije jaksi jenom jednou. Máme demokracii, ekonomické tyranie nemají šanci na úspěch. Sobotka je pak zlatým medailistou v emisích státních dluhopisů - jenže za vlád, ktrerých se on účastnil, se maastrichtská kritéria plnila! Jistě, přátelé, krize neexistuje, parník se nepotápí, zapalte si doutníky, dolijte portské, nejdříve pochcípou ti v podpalubí, teprve až to začne likvidovat osazenstvo druhé třídy (té střední třídy, která nás hlavně živí), pak si my v jedničce navlékneme záchranné vesty a cudně se namočíme. Co nám zbyde. Ale rozsah škod na tom parníku dopředu v žádném případě zkoumat nebudeme a čerpadla na odsátí vniklé vody rozhohodně nezapneme! My totiž nechceme paniku! A kdo vlastně mluví o panice? Vlády USA, Německa a dalších, jestliže se rozhodly sanovat krizí poškozené prostředí? Ha ha ha... Trhy to totiž naopak uklidnilo (zčásti). Pokud by však tamní vlády blahosklonně mávaly rukou, jako ta zdejší, a čekaly, jestli je náhodou z bryndy nevytáhne nějaký deux ex machina, to by mohla nastat panika vcukuletu. Jenže dokud našim tržním idealistům cinká nějaký ten zlaťáček na nedotčeném účtu, za humna nevidí. Děkujte ČSSD, že za Mertlíka dala po Klausovi banky do pořádku, jinak byste si tu paniku naplno vychutnávali.
01. 02. 2009 | 06:19

Pr(u)dič napsal(a):

A přitom je to tak jednoduché ! Pravičáci mají vždycky ve všem pravdu a levičáci jsou jenom stádo tupých, nevzdělaných blbců. Už jen dát to do ústavy a je pokoj !
01. 02. 2009 | 06:37

RUMCAJS napsal(a):

Prudič: Chválím.

Skogen:
Snižujete se k laciné a hloupé argumentaci. I ty nejčernější scénáře počítají s nezaměstnaností pod hranicí, kdy vládla ČSSD.
Takže paráda , ne ?
01. 02. 2009 | 07:55

karelhá napsal(a):

Dobrý článek. Jen mi není jasné, zda ten výron zloby v (ne)diskuzi ulevil autorům.
Spíš ne, vypadá to na trvalý stav, pod některými nicky se nikdy nic jiného neobjevuje. Zajímalo by mne co je příčinou té zloby a agresivity- rodinné problémy, zdravotní stav, stáří nebo hloupost mládí, podřadné postavení v zaměstnání, neuspokojené ambice, chudoba, vzhlížení k těm toho času mocným? Asi mix.
01. 02. 2009 | 07:59

RUMCAJS napsal(a):

karelhá:
Rozum !
01. 02. 2009 | 08:10

hv napsal(a):

To Skogen:
Není pravda, že za Sobotky byla dodržávána maastrichtská konvergenční kritéria. Stačí se podívat na stránky ČSÚ - Makroekonomická kritéria.
V roce 2005 bylo Saldo sektoru vládních institucí -3,6 %, dovolena jsou, jak jistě víte, 3 %. Ano, poslední Sobotkou naplánovaný rozpočet na volební rok 2006, dosáhl nakonec saldo "jen" -2,7 %. Jenže je nutno si uvědomit, že toto se dělo v době bezprecedentního růstu české ekonomiky: rok 2005 6,3 % růstu HDP, rok 2006 6,8 %. V letech tučných se dělaly dluhy. A neudělaly se reformy, které by změnily plýtvavé systémy (to nejde ze dne na den). Když se o tyto reformy pokouší Topolánkovova vláda, např. ve zdravotnictví, aby ministerstvo financí nemuselo každoročně přilévat do zdravotnictví desítky miliard a zvyšovat tak deficit (máme přeci zdravotní pojištění), jsou tyto snahy populisticky bombardovány těmi, kdo v letech tučných dělaly dluhy oscilující kolem maastrichtských kritérií. Nyní nastávají léta chudá (díky zahraničním vlivům, nikoli Topolánkově vládě). Na veřejných financích závislé systémy se však díky úporné snaze opozice a "koaličních" rebelů příliš reformovat nepodařilo. Čili bude zázrak, pokud se Kalouskovi podaří fiskální limity dané Maastrichtem dodržet. CHÁPETE TO? Když nám bylo hej, překračovali jsme limit, popřípadě jej dodržovali jen tak tak. Teď nám hej není, ale systémy jsou stále nastaveny (díky opozici) převážně na "hej" dobu. (A to už vůbec nezmiňuji zaseknutí důchodové reformy. Její absenci si vyžereme - snad to není pro pana Mihalca příliš drsný termín - za pár desetiletí).
Nejsem žádný boháč. Byly léta, kdy se naše rodina pohybovala kolem 2,5 násobku životního minima. Ale tohle chápu (a nechápu, že není schopen pochopit někdo jiný). Zvyšování životní úrovně většiny obyvatelstva (bezdomovci budou vždycky) není možné bez stabilně dlouhodobě rostoucího HDP.
HDP je sice jen indikátor. Ale docela užitečný indikátor. Možná není špatné uvědomit si, že činil-li předloňský HDP na hlavu přes 341 tis. pak růst o jediné procento znamená meziroční nárůst o téměř 3,5 tisíc. A to není k zahození. Roste-li ekonomika každoročně o 5%, pak se za patnáct let zdvojnásobí. (Nejsem ekonom, neumím započítat vliv inflace, kdyby to třeba někdo mohl vysvětlit byl bych rád. Píšu zde jen to, co si myslím, že by mohl pochopit i pan Skogen, kdyby zapojil selský rozum).
Nemám rád hysterii ohledně krátkodobého poklesu růstu HDP, resp. dokonce jeho negativního růstu. Nicméně vyššího blahobytu v této zemi ani ti dnes sociálně potřební nikdy nedosáhnou, pokud ekonomika stabilně neporoste. Takže nechápu vaši větu o držení obyvatelstva pod krkem a třepání z nich měďáky. To je středověké pojetí ekonomie, kdy zisk jednoho (feudála) zpravidla znamenal ztrátu druhého (poddaného). I ten nejposlednější zaměstnanec podniku dnes může být zaplacen lépe, jen když podnik (a tedy pan podnikatel) vydělá více než v předchozím období. Samozřejmě, že ten podnikatel získá mnohem víc, než ten poslední zaměstnanec, ale získají všichni. A podnik pravděpodobně nevydělá, pokud nebude vydělávat celá ekonomika. Průměrná reálná (tzn. oproštěná od inflace) měsíční mzda na Slovensku za Dzurindy rostla. (Stránky slovenského statistického úřadu jsou příšerně nepřehledné, ale zjistil jsem aspoň údaj za jeho poslední rok - 2006 - 3,3%). Nezaměstnanost v posledních měsících jeho vlády prudce klesala.
Co se eráru týče: Z českého státního rozpočtu jde dnes JEN NA ÚROKY za dluhy nadělané převážně za Sobotky PADESÁT MILIARD korun. To je strašné číslo. Není Vám to líto. Jistě byste dokázal vymyslet lepší využití těchto prostředků, než je zisk soukromých věřitelů.
A přečtěte si něco o takové Argentině, abyste se dozvěděl, jaké to má sociální dopady, když se stát totálně předluží, takže není schopen své závazky splácet.
Ale mám pocit, že Vám, Skogene, nejde o blahobyt. Vám jde o BOLŠEVICKOU ROVNOST. Neuvěřitelně Vás musí štvát, že i když většina lidí se má každý rok o "pár procent" lépe, tak že zde existují lidé, kteří disponují pohádkovým bohatstvím. (Nemám teď na mysli ty, co je získaly nelegálními cestami.) Co navrhujete? Zabavit jim ty majetky? Poslat je kutat uran? (Jadernou energii čeká renesance.) Znemožnit jejich dětem studium?
Ze závisti (a z ní plynoucí zapšklosti) je mi špatně. Je to snad nejhloupější lidská vlastnost. Doufám, že Vám, Vašemu zdraví škodí víc, než Vaše názory naší společnosti.
01. 02. 2009 | 08:12

yucke napsal(a):

Bylo by nevhodne zbavit se politika formatu pana Paroubka. Jsem jeden z tech, ktery by postradal jeho humorne state zejmena z pole ekonomicko politickeho. Nad jeho prohlasenim "neexistence takových (socialnich)systémů vedla ve třicátých letech v Německu k nástupu Adolfa Hitlera k moci…" je nemozne se nepobavit.
01. 02. 2009 | 08:15

AceBaran napsal(a):

Inu, názory páně Paroubkovy dokumentuje to, že je názoru, že Lidové noviny jsou v rámci svobody slova povinny otisknout každý jeho blábol... Ostatně, náměstkování z RaJe, to je opravdu setsakra kvalifikace pro ekonomiku svobodného světa!
01. 02. 2009 | 08:22

Josef K. napsal(a):

Přečíst se toho dá na stránkách aktuálně dost. Ale nic o podstatě problému. Tomu patrně vadí postnormalizační stereotypy myšlení většinové populace a přemíra slov bez významu, kterou na svět valí ekonomové všeho druhu a vzdělání, ti tuzemští opravdu stojí za to. Žijeme ve spotřební společnosti, která je závislá na širokých středních vrstvách a jejich koupěschopnosti. Jestliže se koupěschopnost snižuje (t.j. dochází k prohlubování sociálních rozdílů ve prospěch malé skupiny, povšimněmě si poklesu procentuálního zastoupení středních vrstev ve všech západních společnostech), pak je logické, že není komu prodat. Vytváří se nové trhy v rozvojových zemích, které projdou podobným cyklem...Pokud reálná mzda klesá (od sedmdesátých let cca o třetinu v západním světě), pak je možné nahradit to půjčkami a zadlužením. Na jak dlouho se již ukázalo. Problém není primárně jen ekonomický. Zdá se, že jde o regulaci lidské nenasytnosti, která je zdravou motivací, pokud nepřekročí jistou mez. V oněch třiceti zlatých poválečných etech se to dařilo...
01. 02. 2009 | 08:36

Honza napsal(a):

Paroubkovi poradili, že je třeba se za každou cenu udržet v novinávh a televizích, aby na něj lidé nezapomněli. Proto vydávají tisková prohlášení jak na běžícím pásu, proto pořádají tiskové konference ke všemu možnému. I když obsah je velice chabý, pozornost lidí neuvadá. Pro určitou skupinu lidí není obsah důležitý, protože si stejně nepamatuje, co ten který člověk prohlásil včera. Hlavně, když je zásadně proti vládě, která je... (sem si může dosadit každý co chce). Nejhezčím příkladem je brojení proti závislosti našeho státu na automobilovém průmyslu. Přitom sami socialisté sem tyto montovny nalákali. Nebo Philips v Hranicích - osobně jezdili vyhrožovat lidem, kteří nechtěli darovat pozemek na stavbu té továrny a kde je dnes té výrobně konec.Lakeview 65@73c
01. 02. 2009 | 08:41

František napsal(a):

soc dem v minulosti již uvažovala o podobných opatřeních jako důchody, zdravotnictví bydlení a pod. Reformy, takové jaké jsou potřeba asi dlouho nebudou, byla by nutná politická shoda. Ale soc dem například má nemalý podíl na stabenictví tím, že alespoň částečně deregulova nájemné, pracovala i na dalších věcech. Je jasné, že lidem a to těm sociálně slabým, invalidům, samoživitelkám, důchodcům a pod. musí stát pomoci ale takovým křečkům, které dotujeme všichni ze svých kapes by stát opravdu přispívat neměl. Kolik je politiků - poslanců, například z ČSSD kteří bylí v regulovaném? Zde může začít ČSSD šetřit a jít příkladem.
01. 02. 2009 | 09:20

topsik napsal(a):

Pro Rumcajse:
Když se tady budete pane chytrej ohánět čísly v nezaměstnanosti za vlád ČSSD a ODS , tak si nejdříve zjistěte, jak se tato čísla počítají:
Vysvětlivky:
Dosažitelní uchazeči ... Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Metodická poznámka:
"Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva."

Poslední vláda ČSSD se poučila ze Slovenska a na ÚP zavedla obdobná opatření, jako tam. Tím pádem se začli uchazeči o zaměstnání houfně vyhazovat z evidencí a ti zůstávali pouze na sockách. Ale už to nebyli Dosažitelní uchazeči. Proto na Slovensku ,ale i u nás tohle číslo tak rapidně klesalo, i když nabídka volných pracovních míst je byla neustále stejná. Lidé se začali prostě živit jinak (práce v zahraničí, práce na černých stavbách, zlodějny, bezdomovci, jejichž číslo neustále roste apod. Možná ani neví, že se jim nepočítají roky do důchodu!). Proto nepějte chválu na ODS, jenž se o tohle nízké číslo nezaměstnanosti skoro vůbec nezasloužila. Měli byste spíše jim nadávat a radit, aby tohle číslo nešlo nahoru. A co říkáte nové analýze naší ekonomiky v roce 2009? -2 % HDP!! To už jsou opět záporná čísla. Ale krize, ta u nás přece není. Pane Paroubku, nenechte si kazit náladu těmi modrými bláboly. Každý se tu snaží na Vás kydat hnůj, ale já tvrdím, že Vaše nejstarší politická strana v dějinách Česka jako jediná v novodobé historii něco udělala pro obyčejné lidi a věřím, že ještě něco uděláte! Přeji příjemný den
01. 02. 2009 | 09:29

j.p.š. napsal(a):

přepis jednoho dost dobrého názoru:
:Jiří Paroubek je politováníhodný ubožák. Uráží Renatu Kalenskou komolením jejího jména, čímž dokládá, na jakou úroveň již klesl. I David Rath se slečně Kalenské tento týden do telefonu přiznal, že ošklivě přestřelil. Zato pan Paroubek pro svou nafoukanost hájí jakoukoli hloupost, z prestižních důvodů
01. 02. 2009 | 09:30

Ikena napsal(a):

to Rumcajs i zde,
vite ctu vase prispevky velmi dlouho, jsou stale stejne, nejtvrdsi ultrapravicove nazory na vse a zadna objektivita. Kdysi davno Vam totez napsal nick Tata, pamatujete? Co si pocnete s tim, ze lide maji i levicove nazory. Skutecnost, ze banky zastavily toky pujcovanych penez je holt skutecnost asi to neni jen spekulace, samozrejme s jejim zverejnenim by vznikla panika. Staci, kdyz se zverejni informace o materskych firmach jednotlivych bank, coz se pociti na odlivu klientu. Takze pozor s tou financini krizi, jen zasveceni vedi, ze stacilo malo a verte, ze vim o cem pisi. Vite nekdy nelze ridit stat jako Vasi firmu. Nekdo ma spatne zkusenosti se zamestnanci, nekdo s firmami, zejmena z oboru stavebnictvi a nane navazujici. Dnes a denne jsou o tom porady v tv. Pod jinym blogem jsem vas upozornil na Vami zamerne vytrzeni casti clanku, ktery se tykal nejen CSSD, ale i ODS.
Zrejme jste se setkal s akciovym trhem a bankvnim socialismem v 90.letech jako klient, ale pokud by jste mel zkusenosti z druhe strany, zmenil byste hodne nazoru
na Vase oblibence, tomu verte, pokud nejste fanatik.
01. 02. 2009 | 09:32

jofa napsal(a):

Jyrko !!!
Už konečně přestaň bláznit
01. 02. 2009 | 09:34

Ford napsal(a):

Jiříku si sprostý lhář. Což není nic překvapivého. Je to tvůj standardní stav. Jak celé ČSSD. Nevím jak Kohout ten toho nakecal spousty. Ale Topol a Kalousek řekli že u nás bankovní krize není. To je pravda! A problémy ve světě se nás dotknout. To je taky pravda! Takže jediný kdo je lhář si ty a tvoji poskoci.
01. 02. 2009 | 09:39

Kamil napsal(a):

O Paroubkovi a jiných poslouží velmi pěkná videa, Podělte se:
http://www.youtube.com/watc...
http://www.youtube.com/watc...
A jedno pro zasmání
http://www.youtube.com/watc...
Hezký den.
01. 02. 2009 | 09:43

Tomáš Fuk napsal(a):

Vážení modří přátele, jak tady a na stránkách v i.dnes čtu vaše komentáře, myslím si, že ten Paroubek snad může i za hospodářskou krizi, globální oteplování a kdoví co ještě. Z vašich výpotků vyplývá, že z něj musíte mít asi pořádný strach. A to jak pěkně ho oslovujete vypovídá mnohé o vašem charakteru. Slovo demokracie vám asi moc neříká, protože demokrat se chová k názoru svého protivníka zcela jinak. Pane Paroubku gratuluji, zřejmě to děláte dobře. Člověk, o kterém se nemluví, je mrtev. Vaše blogy však vždy vzbudí smršť reakcí.
01. 02. 2009 | 09:47

Petr napsal(a):

Vážený pane pane Paroubku,
to co ve svém článku kritizujete u pana Kohouta, provozuje vaše strana již několik let. Proti vašemu kritizování všeho a věčnému NE, NE, NE již nelze použít jinou zbraň, než tu vaši. Proč tedy nechcete, aby druzí vedli stejný styl politiky, jako vy. Je snad špatný ? Pokud ano, pak je špatná i vaše politika populismu, vydírání, podrazů a lží.
01. 02. 2009 | 09:47

Ládik napsal(a):

Abych článek pokládal za moudrý, musel bych zároveň připustit, že Sokrates byl soudruh.
01. 02. 2009 | 10:07

Neopřemyslovec napsal(a):

Z jiného blogu:Husarský kousek Davida Ratha
Hejtmanovi Středočeského kraje Davidu Rathovi se povedlo něco, co bych neváhal nazvat husarským kouskem. Nejen že svůj slib, že bude kraj za pacienty platit poplatky - současně ale od lidí získal pro krajské nemocnice peníze, aniž by si toho někdo všiml.Podle kontrol, které začal provádět SÚKL, údajně v lékárnách středočeských lékáren vzrostla marže až na maximální povolenou úroveň. Pokud tomu tak skutečně je, pak se Davidu Rathovi a jeho týmu povedlo něco, co si zaslouží obdiv. Obdiv za politickou zručnost.ČSSD ve volební kampani slibovala, že bude za pacienty krajských zdravotnických zařízení (včetně lékáren) platit poplatky z krajského rozpočtu. Byl to zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč vyhrála volby ve všech krajích. Sotva David Rath usedl do křesla hejtmana Středočeského kraje, svému slibu dostál - kraj skutečně začal platit poplatky.Nyní se ale ukazuje, že celá operace byla zřejmě ještě prozíravější, než se zdálo. "Zrušením" poplatků v lékárnách se do těchto lékáren přelily celé davy lékůchtivých lidí. Mnozí dokonce cestovali z takové dálky, že zaplatili na jízdném více, než kolik činily poplatky. Ale jak se ukazuje, tak co lidé ušetřili na poplatcích, zřejmě více než bohatě přeplatili na doplatcích za léky. A pravděpodobně si toho drtivá většina z nich nevšimla.Pokud opravdu došlo k tak razantnímu a přitom bezproblémovému zvýšení marží (a tedy i doplatků), povedla se Davidu Rathovi spolu se zrušením poplatků ještě jedna důležitá věc - zajistil tak pro krajské nemocnice (pod které lékárny spadají) poměrně vydatný zdroj dalších peněz. To znatelně vylepší rozpočty nemocnic a hejtman pak bude moci ukazovat, jak se za vlády ČSSD zlepšilo hospodaření. Geniálně vymyšleno.Davidu Rathovi se zřejmě povedla věc, která se hned tak nějakému politikovi nepovede - udělat něco, co lidem odebere peníze, ale co jimi samými bude výrazně pozitivně přijímáno. Je to ukázkou značné politické zručnosti. Takové jakou mělo v dějinách lidstva jen velmi málo politiků. K tomu se dá říci vlastně jen jediné: Klobouk dolů!
Jsem zvědav jak ty Paroubku budeš reagovat?
01. 02. 2009 | 10:15

františek dobrota napsal(a):

Pět členů NERVu bylo aktivními členy KSČ a jejich oslavné články na socialismus jsou dodne k dohledání v archivu VŠE. Takže já jsem naprosto klidný .....
01. 02. 2009 | 10:26

george napsal(a):

Tomáši Fuku, ekonomice nerozumím, proto se nepouštím do jejího hodnocení a příspěvků k ní. Co však nemohu pochopit, že někteří zde vyjadřují obdiv k Paroubkovi, který nikdy argumentačně nepřesvědčí, ale populisticky a zcela demagogicky odsuzuje vše, co je v rozporu s jeho jedině správným řešením. Už samotný výraz "výpotek" svědčí o Vaší zaujatosti bez snahy objektivity. Z čeho vyvozujete, že někdo zde obviňuje Paroubka z rozpoutání světové krize atd. Vždyť právě zde se děje to, co Vy nazýváte potřebou demokratického vyjádření k názorům druhého, tedy ne výpotku. Jeho zastánci, tedy i Vy, by měli místo blábolů obhajování jeho neustále opakovaných negavistických výkřiků ke všemu, co neprohlásil ON, reagovat obsahově, což se neděje. O a tom strachu z něj, dovolte se mě srdečně zasmát. Kdo má strach je právě on z toho, že mediálně upadá a stále se snaží proto cpát do novin a televize. Cítí, že bude brzy "mrtvý Homolka". A to je vždy konec politika, jeho hromadné nesmyslné tiskovky ke všemu a k ničemu jsou toho důkazem. I to jeho oblíbené Právo už pomalu končí. A proto máte pravdu v tom, že o něm se už skoro nemluví, takže mu gratulujete i k tomu, že i když říká hovadiny, svítí na něj ale reflektory, hlavně že není mrtvý jako politik, že?
01. 02. 2009 | 10:29

guru napsal(a):

1, nevěřím že by ing.Paroubek dokázal napsat jakýkoliv článek
(tzn.předpokládám že to psal někdo jiný)
2, ty návrhy ČSSD jsou opravdu nesmysly
01. 02. 2009 | 10:37

IN napsal(a):

Mimo vecneho kritizovani , sebevychvalovani a popul. slibu pro nemyslici lidi , neudelal J.Paroubek zhola nic. Z NERVu je na nervy - ja z neho a jeho zvastu . Kez by si ho Martani uz vzali! Neopremyslovce,co jste napsal je svata pravda, bohuzel to svedci o tom, kolik hloupych lidi zije v CR .
01. 02. 2009 | 10:40

stále rebel napsal(a):

Nečas nasměroval ODS k cynismu a sklízí plody
http://www.zieleniec.eu/ind...
01. 02. 2009 | 10:42

veskawesi napsal(a):

To je ale ostry satirik, ta vybrousene obraty, ty jemne a prece tak ucinne narazky, ta obratnost jazyka, to myslenkove vzedmuti...ach jeje

pres vsechny detaily ma Kohout v jednom pravdu. Pumpovani penez do ekonomiky a podpora nekterym odvetvim je proste jen plytvani mych a vasich penez. nechte krizi prejit, vy politici zavrete oci a hlavne nam proboha NEPOMAHEJTE chci zakon na zakaz vmesovani se politiku do verejneho zivota. akorat vsechno ku*vite

ty vase rady jsou dobre tak pro kocku
01. 02. 2009 | 10:44

sentinel napsal(a):

V dnešních bouřných dnech jsem si vzpoměl nečekaně na dva půdní zdroje své takévzdělanosti.Jedna byla mnohosvazková -regule hospodířské aktivity v českém protektorátu,druhá-anekdoty z protektorátu: mezi vtipy na Háchu i Moravce se mi vybavil jeden kreslený,popisující psychologii vojáka východní fronty kresleným obrázkem.Je na něm vidět letec ,který se ptá tankisty,jak se mu vede,tank vyčnívá hlavní nad bažinu.Tankista odpovídá:Copak -nám je hej ,ale pod námi jde pěchota.
Mám pocit,že existuje v našem národě něco jako "hlavní proud",společenství lidí se stejnou životní filosofií,kteří víceméně jaksi propluli krizovými roky 1968 a 1989.Krom nich,je řada smolařů,kteří ze zdravotních a osobně-tragických důvodů, byli vymrštěni daleko od hlavního proudu jako bumerangem a nyní třením o politickou atmosféru se nám obloukem vracejí se svými názory k proudu zpět.Jsou výluční a respektovatelní také? V r.1930 měllevicový nazíratel velké krize jednodušší metodologii: tehdy velmi dobře známá Garrincho-Marxova klička mu umožnila vše pochopit zákonem dvojí negace,recesí a oživením.Dnes je ovšem pod sprchou informační exploze:informace o monitoringu krize i spousty nápadů k jejímu řešení na něj prší doslova ze všech stran.Pro výběr je nutné volit priority,občas se tomu v souvislosti s marxismem říkalo marxistický redukcionismus.Kde je pomyslná čára mezi pohledem,který je řešením a plácáním všech o všem možném z mediálního éteru?
Ještě,že přes noc právě dorazily sněhové vločky-ta vojska sultánova.Bez nich bych tuto tříšť neprovázaných střepů-poznatků vnímal daleko depresivněji.Díky svatý Petře!
01. 02. 2009 | 10:51

Tupelo napsal(a):

CSSD prezentovala svych 52 bodu daleko driv nez soucasna vlada vubec prichazejici krizi zaznamenala (tusim jeste pred dobou kdy vlada obhajovala v PS svuj rozpocet, ktery byl ministrem financi zpochybnen hned nasledujici den). To svedci o lepsi pripravenosti CSSD na reseni problemu. Doporucoval bych nyni CSSD nasledujici veci:
- nezvetsovat toleranci k vlade behem predsednictvi CR v EU
- pokracovat v plneni volebnich slibu (jako poplatky ve zdravotnictvi, mene vsak o odchodu hejtmanu z PS!)
- zamyslet se, zda by pro CSSD a jeji predstavitele nebylo lepsi bojkotovat modro-media (MF Dnes, LN), nedavat rozhovory, ignorovat jejich otazky na tiskovkach, nezasilat prohlaseni, atp. O to vic se prezentovat ve zbyvajicich mediich (a vic propagovat literarky)
- tlacit na prijeti LS
- na vyjadreni co s radarem pokud by byl prijat je pro me uz pozde, tuthle bitvu jste, v dobe kdy prichazeji signaly (napr z nemecke ci americke vlady) o vetsi spolupraci USA - Rusko, pro me prohrali. Nic na tom nemeni ze ceske vladni korouhvicky (Topolanek, Schwanzenberg, Vondra) uz opet obraceji.

PS. jeste jedno doporuceni, ignorovat mistni, zrejme inteligentni a vysokoskolsky vzdelane modrobolsevicke nicky :)
01. 02. 2009 | 10:59

Xpackal napsal(a):

Vaše připomínky na téma: přijetí/nepřijetí Eura mi vyloženě zvedly žluč. Nejsem si sice úplně jistá, ale mám ten dojem, že v době našeho vstupu do EU a ještě nějakou tu chvíly po tom, byla u moci ČSSD, takže proč jste Euro nezavedli už vy?
01. 02. 2009 | 11:07

j.p.š. napsal(a):

A proč bych to dělal, když jsem předseda vlády."

Odpověď J. Paroubka na dotaz, proč platil právní služby ve svých soukromých kauzách z prostředků Úřadu vlády ČR. Dodavatelem služeb byl právník Jansta (člen ČSSD) a vyinkasoval přibližně 900.000,- korun.
01. 02. 2009 | 11:16

prduch napsal(a):

Vivat TUPELO!

Soudruzi z Lamparny na Hlavnim nadrazi.
01. 02. 2009 | 11:18

Pludek napsal(a):

Vážený pane Paroubku, Vážení glosátoři, dámy a panové,
připadám si jako bych byl na školení komunistických ekonomů, Je vidět, že marxistické ekonomické myšlení nikoho z Vás, včetně pana Paroubka, neopustilo. Přečtěte si, co říkáte (píšete). Panu Paroubkovi se nedivím, má socialistickou ekonomickou vysokou školu a tam se nic jiného neučil. A myslí si, že nikdo v naší republice, to nerozliší. Rozliší, když někdo spekulace a dogma prohlašuje za snahu vylepšit si imige. Komunisti se smějí. Všichni děláte zkoušky z marxistického ekonomického myšlení! Gratuluji. Neprošli jste. Jste už, tak jako náboženství pouze muzejní prvkem, s kterým se musíme vyrovnat! Chvála lidské svobodě a fanatzii, tak Vás zahrabe do dějin. A u Paroubka bude jen zmínka, že byl ješitný a pracoval v Restauracích a jídelnách, ovšem jenom v knize o pražském pohostinctví, z úcty k tomu, že prodal a podepsal výhodný obchod pro Magistrát hl. mšsta s majitelem Výstavitě. To je ukázka krize lidské slušnosti a ten pán chce být prezident! Podvodník! S marxistickým myšlením!
01. 02. 2009 | 11:20

MerryMan napsal(a):

V krizi 30. let byly v USA 2 návrhy na řešení: Prezident Hover tvrdil, že ekonomika je zdravá a že není třeba dělat nic a také nic nedělal. President F.D.R. tvrdil, že země je v ekonomické krizi, řešil ji státními zásahy a vyhrál volby 4x za sebou.

S velkým zájmem čtu zde uváděné "pravicové názory" a vulgární útoky na názory levicové. Ty pravicové názory, to je to "pravé ořechové". jen mi nejde do hlavy, že přes všechna tato "moudra" socdem drtivě vyhraje dvoje volby a podle průzkumů by levice měla v parlamentě dokonce ústavní většinu.

Páni pravičáci, uvědomte si konečně, že tento národ Vás není hoden a zkuste buď národ vyměnit, nebo se odstěhovat. Jynak to co píšete budou "výkřiky žíznivého na poušti".
01. 02. 2009 | 11:23

j.p.š. napsal(a):

- 2. 6. 2006 - J. Paroubek - zdroj: TV Prima, 31. 5. 2006
"To je běžná věc, kdy prostě státní dluh až na výjimky se málokdy splácí."

Billboardy ČSSD :
"Budu pracovat pro vás."

Ano, nájemné je třeba deregulovat."

ČSSD ve své kampani útočí na ODS, která chce deregulovat nájmy. V bytech s regulovaným nájemným bydlí 1/6 obyvatel. Regulace zvyšuje poptávku a tím i ceny nájmů v ostatních bytech.

J. Paroubek se dnes již k deregulaci nehlásí, zvyšování nájmů v bytech s regulovaným nájemným chce svádět na své politické soupeře. Byla to ale ČSSD, která o rychlejší deregulaci usilovala: ,,Nájemné v bytech s regulovanými činžemi zřejmě poroste rychlejším tempem, než dosud předpokládal vládní návrh. Poslanecký klub ČSSD se dnes shodl, že by se nájmy od roku 2007 měly zvýšit v průměru o 14,2 procenta za rok místo dosud navrhovaných 9,3 procenta. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Deregulace nájmů by měla být zkrácena z dosud uvažovaných šesti let na čtyři roky a skončit koncem roku 2010´´ (ČRo, 29.11.2005).

Není to pravda, že by vzrostly takhle ceny. ... Ten průměr je někde mezi osmi, devíti procenty (o zdražení elektrické energie)."

Státem kontrolovaná společnost ČEZ upravila se souhlasem regulačního úřadu od 1.1.2006 ceny elektřiny. Po přepočtení na skutečnou spotřebu domácností vychází zdražení od 7 do 25,4%.

Já jsem, pokud jsem já dělal nějaké věci, tak to byly veřejné zakázky v oblasti financí, tam vás ujišťuju, pokud se něco vyhodnocovalo, tak druhý den ty tabulky těch vyhodnocení byly tak veřejně známé..."

Antimonopolní úřad a auditoři zjistili, že 132 ze 140 prověřovaných veřejných zakázek hl.m. Prahy z let 1998 až 2002 je v rozporu se zákonem. Od roku 1998 působil na pražském magistrátu ve funkci ekonomického náměstka J. Paroubek.
01. 02. 2009 | 11:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 02. 2009 | 11:44

fudoshin napsal(a):

to už ty blogy nikdo normální nečte? myslím si,že v blogu pana paroubka lze vysledovat určitě spoustu opodstatněného, na rozdíl od rádoby moudrých pivních řečí páně kohouta, paroubkova peheho :-)
01. 02. 2009 | 11:51

zajíček8 napsal(a):

Pane Paroubku, Vy nemáte v politice místo.
Politik by měl za svá rozhodnutí nést zodpovědnost a Vy se nestydíte události překrucovat. Jen námátkou:
ČSSD vládla 8 let a o přijetí Eura se ani nepokusila a nyní kritizujete za nepříjetí Eura současnou vládu.
01. 02. 2009 | 11:52

Quido napsal(a):

Xpackal:
Možná by stálo za to, plně se seznámit s mechanismem vstupu do eurozóny. Existuje něco, jako konvergenční kriteria (namátkou max. povolený schodek rozpočtu vůči HDP, max. povolený podíl státního dluhu na HDP, míra inflace atd.), jejichž splnění je nutné nejen v jednom roce, ale v několika letech. ČSSD přijala konvergenční propgram, který postupně plnila. Přitom nejkratší možný termín vstupu byl 1.1.2009 až 2010. K tomu také vlády ČSSD směřovaly. (Společně se Slovenskem) Bohužel, mezitím přišly volby 2006, Kubiceho zpráva, Smlouva s občany ... a bylo po všm.
01. 02. 2009 | 11:52

Quido napsal(a):

i.p.š.
K Vašemu poslednímu odstavci: Proč, když to tak víte a jste si jistý, nepodáte na pana Paroubka trestní oznámení. Vzhledem ke zjevné nenávisti, která čiší z Vašeho příspěvku by to bylo logické. Nebo si myslíte, že kdyby na tom bylo jen padesát procent pravdy, že by již Langrovo ministerstvo dávno nekonalo?
01. 02. 2009 | 12:00

Ford napsal(a):

Quido:ehm ehm a to píšete o které státě?
-6,6%/2003 -3,0%/2004 -3,6%/2005
-2,7%/2006 -1,0%/2007 -1,6%/2008

Takže přesně opačně! Po volbách 2006 se teprve začala plnit!
01. 02. 2009 | 12:14

j.p.š. napsal(a):

Quido
K Vašemu komentáři : to není zjevná nenávist -to jsou jen volební kecy, s kterými se čssd
vlichotila lidem (přívlastek si nechám pro sebe).
A když už napadáte poslední odstavec, ty předchozí Vás nechávají klidnými?
-----
Nikdy jsem neřekl, že mám poslání vyšší bytosti."

J. Paroubek:: ,,Já vycházím z toho, že mám něco jako poslání. A o tom jsem nikdy nepochyboval.´´ M. Jílková:,,Poslání od koho?´´ J. Paroubek: ,,Poslání. To znamená možná od nějaké nejvyšší bytosti´´ (MF Dnes, 15.3.2006).

-----
29. 3. 2006 - J. Paroubek - zdroj: Hospodářské noviny, 29. 3. 2006
"To je důkaz, že podmínky pro podnikání nejsou vůbec špatné."

Počet podnikatelů podle údajů Českého statistického úřadu klesá. Zatímco na konci roku 2003 jich bylo 814,9 tisíc, na konci 3. čtvrtletí roku 2005 již jen 758,2 tisíce. Klesá i podíl podnikatelské sféry na celkové zaměstnanosti.

----
28. 3. 2006 - J. Paroubek - zdroj: MF Dnes, 28. 3. 2006
"Když ČSSD zůstane ve vládě, bude porodné za první dítě 60 tisíc korun, u druhého 90 tisíc a třetího dokonce 120 tisíc. Peníze dostanou matky ve třech splátkách po roce."

------
8. 3. 2006 - J. Paroubek - zdroj: Právo, 8. 3. 2006
"Zkrátka pořádek ve zdravotnictví se měl dělat tak o 2 až 3 roky dříve. Tehdejší vlády toho ovšem nebyly schopné."

ČSSD vládne zemi a resortu zdravotnictví téměř 8 let. Od posledních voleb se v čele zdravotnictví vystřídali 4 ministři od M. Součkové po D. Ratha, v čele vlády V. Špidla, S. Gross a J. Paroubek.
01. 02. 2009 | 12:24

j.p.š. napsal(a):

Pro Quida,Ikena,tomáš fuk,tupela a i jinak oranžové -----
2. 3. 2006 - J. Paroubek - zdroj: soutěž Podnikatel roku 2005, 22. 2. 2006
"No, to jsem Vám sice slíbil, ale až my vyhrajeme volby, tak se dáme do koalice s komunisty a všechno vám to znárodníme!!!"

Reakce J. Paroubka na dotaz vítěze soutěže, zda dodrží slib daný u slavnostní večeře, že nebude znárodňovat. Následně J. Paroubek dodal: ,, No to jsem si přece dělal srandu.´´

---
- 22. 2. 2006 - J. Paroubek - zdroj: Lidové noviny, 20. 4. 2004
"Za byt jsme s manželkou zaplatili plnou cenu jako ostatní. Byt není sociální, zaplatil jsem na něj 1,65 milionu korun."

Byt, kde J. Paroubek dnes bydlí, byl dotován státem z fondu rozvoje bydlení - 320.000,- Kč na každý byt, dalších 80.000,- Kč šlo na technickou infrastrukturu. Dotované byty se stavěly především pro sociálně slabé obyvatele.

-----
A toto je perlička -
- 23. 2. 2006 - J. Havel - zdroj: Lidové noviny, 23. 2. 2006
"Nikdo nikoho nenutil v České republice, aby získával domy v restitucích. Bylo to svobodné rozhodnutí lidí, kteří se mohli rozhodnout, zda-li ten dům získají, nebo nikoliv."

Vicepremiér J. Havel se domnívá, že restituentům nemá vadit, když v restituované nemovitosti mají nájemníky s regulovaným nájmem a nemohou tak zohlednit náklady na opravy a rekonstrukce nemovitosti v ceně nájmu.
01. 02. 2009 | 12:34

Socan napsal(a):

Ac jsem volic CSSD resp. jsem jim byl. Soucasna vase politika pane Paroubku je vice nez populisticka. Hnusi se mi. Vas plan na reseni krize zdanit bohate nic neresi. Pouze presunete penize jinam. Navic pricina krize neni u nas, ale v zahranici, tudiz tu muzeme umele zivit poptavku, ale dlouhodobe to neni mozne a muze to mit pak jeste horsi nasledky.
01. 02. 2009 | 12:37

Vasja napsal(a):

Příteli, ing. Paroubku.
Stydím se, za Váš růžový svetr.
01. 02. 2009 | 13:16

radek napsal(a):

Socane, bohatší platí větší daně v celé západní Evropě, pouze v Česku je tomu naopak, pokud to podporujete, je vaší volbou Topolánek...
01. 02. 2009 | 13:21

Tom napsal(a):

MerryMan:
Mnoho ekonomů vám řekne, že New Deal krizi spíše prohloubil. Opakované zvolení prezidenta Roosevelta můžete připsat:

a) obecné ignoranci ekonomie ze strany voličů (což si můžete ověřit třeba v této diskuzi)

b) (a to hlavně) válce, která vyžadovala úplně jiný přístup a ve které byla nutná téměř neomezená podpora prezidenta
01. 02. 2009 | 13:30

fafnir napsal(a):

radku
bude li procento daní pro všechny stejné,logicky,už matematicky,budou bohatší platit více.A opravdu bohatí lidé platí pouze v daňových rájích,nikoliv zde.
01. 02. 2009 | 13:35

radek napsal(a):

ani to však neplatí vzhledem ke stropům...
01. 02. 2009 | 13:37

Ford napsal(a):

Radek: Od kdy je strop na daň z příjmu?
01. 02. 2009 | 13:47

MerryMan napsal(a):

Tom:
Jsem rád, že mne poučil opravdový znalec. Můžete mi prosím sdělit název Vaší práce, která vzbudila alespoň evropský ohlas. Nejlépe v angličtině. Rád si ji prostuduji a poučím se.
01. 02. 2009 | 13:53

Dedek napsal(a):

Pánové a dámy , zejména Vy , kteří zde tak neuvěřitelně dštíte oheň a síru na vše , co se dělo za vlád ČSSD , zkuste trošku zavzpomínat na posledních 19 let ve vývoji našeho státu. Vzpomínáte si na to , kdo chtěl uzákonit vyrovnaný rozpočet a přitom utrácel miliardy z důchodového , nemocenského a nezaměstnaneckého pojištění? Vzpomínáte si , kdo zákonem tyto účty oddělil , aby alespoň bylo vidět kolik se z nich vlastně utratlo jinak , než by mělo? Vzpomínáte si na to , kdo apeloval na státní banky aby půjčovaly více peněz? Víte kolik to vlastně stálo daňové poplatníky a jakým procentem se asanace bank podílí na celkovém zadlužení? Nevstávají Vám hrůzou vlasy na hlavě , když slyšíte zástupce podnikatelů za souhlasného přikyvování ministra Nečase , že banky musí více půjčovat peníze , protože tyto jsou krví ekonomiky? Nebojíte se , že to může vyústit v podobnou situaci , jakou jsme měli? Pokud i toto Vás nechává klidným , tak já si myslím , že jenom proto , že víte ,že dopady bude "vyžírat" už jiná vláda a Vy budete zase tvrdit , že zadlužuje příští generace.
01. 02. 2009 | 14:18

UKL napsal(a):

Jak je vidět nikdo neví jak z toho ven. dejme přímé daně obcím a krajům, minimum státu. V obcích je dění průhledné nakonec i v krajích jak jdou peníze výš jsou ztraceny v nedohlednu!!!!
01. 02. 2009 | 14:19

bruner napsal(a):

vyjma dramatických výkřiků ještě nikdo neřekl jediný argument, proč by zrušení daní z příjmu právnických osob mělo záporný dopad. Zcela jednoznačně by se zjednodušila podniková agenda, ubylo by hejno kontrolorů (kteří stejně jen vytvářejí problémy) a hlavně by si společnosti mohly rozhodovat o zisku samy.Jistě by jej investovaly nebo přelily do kapes fyzických osob a ty by opět utrácely. Obojí roztočí produktivní spotřebu.
01. 02. 2009 | 14:31

Danuše napsal(a):

Pane Paroubku, hlavně, že Vy si víte rady co s krizí. To jste mě uklidnil. Například návrh na zpomalení deregulace nájemného se velice povedl. Tak podívejte se: 1. to, že existuje zákon o deregulaci víte už čtyři roky, to, že se zvýší nájemné a citelně také. Tak proč nyní spojujete tento problém s krizí. Přece dávno každý ví, že zpomalení deregulace problém nevyřeší, ale pouze sociální byty pro nemajetné a příspěvek na důstojné bydlení pro ty, kteří na nájem nemají. Podotýkám, že však nejde o byt 120 m2 v centru Prahy pro důchodce, kteří stejně podstatnou část roku tráví na chalupě. 2. zpomalení deregulace se negativně podepíše na objemu stavebních prací. To, že majitelé domů jsou zadavateli stavebních zakázek netřeba připomínat, stačí se jen podívat v jakém stavu domy jsou. Jde zejména o zakázky pro menší podnikatele a živnostníky. Majitelé však musí na opravy mít. Takže návrh na zpomalení deregulace je v tomto ohledu opět naprosto zcestný.3. výhod regulace nájmů nevyužívají přece jen nemajetní lidé, ale i bohatí, jen namátkou poslanec za ČSSD Křeček. Také jeho zasáhla krize, že je třeba mu deregulaci zpomalit? 4. A co ti, kteří bydlí ve svých domcích například propuštění skláři ve Světlé nad Sázavou. Jim také pomůže návrh na zpomalení regulace nájmů?
01. 02. 2009 | 14:37

MerryMan napsal(a):

fafnir:
Ty rovné daně platí pouze v zemích na východ od nás. Tedy "Rusko náš vzor". V.I. Lenin dokonce ve 20-tých letech zavedl nulovou daň z příjmů fyzických osob. Musel od toho ustoupit a to přesto že Vladimír Iljič ustupoval velice nerad.

Já samozřejmě plně podporuji zavedení rovné daně u nás. Rád bych ale předem věděl, proč všechny země za západ od nás, tj. země s trochu vyššími příjmy mají progresivní daň. Asi ještě nečetli Vaše návrhy. Pošlete jim je.
01. 02. 2009 | 14:54

Kočka napsal(a):

Paroubku ty raději mlč, ty ekonomický odborníku, stačilo tvoje působení na magistrátu, kde po tobě zůstaly 2 miliardy dluhu za první městskou banku a 140 milionů za to, že jsi jako špičkový ekonom nevěděl, že se dá pojistit proti pohybu kurzu deviz.A nebudu počítat ty tvoje malé domů.
01. 02. 2009 | 14:56

Ford napsal(a):

MerryMan: Třeba protože tam nebudovali 40 let komunismus? A tudíž období jedné sazby mají dávno zasebou. No a my jsme se k němu teprve teď dopracovali a za 40 let tady bude taky opět několik sazeb.
01. 02. 2009 | 15:00

borůvka napsal(a):

Dnes v Partii říkal, že se v krizi musí pomoci nejvíce zasaženým a proto navrhuje dát důchodcům 13 důchod.Já si naopak myslím, že důchodců se to dotkne nejméně, protože ti mají své jisté a potraviny se také nezdražují. Tak nevím,proč taková gesta ten Paroubek dělá. Že by si už kupoval hlasy za peníze nás všech?
01. 02. 2009 | 15:14

Milan napsal(a):

Jyrka asi studoval ekonomii v Pchjongjangu.
Prohlásit, že " To, že Česká republika nemá dnes euro (na rozdíl od sousedního Slovenska), je vina českých izolacionistů a pan Kohout mezi ně patří", může jen trotl. Do toho zapadá i tvrzení, že " státní dluhy se naplatí". Pokud nemáme Euro, je to vinou socanů, kterí při světovém (i českém) růstu všechno utratili a naopak ještě dělali dluhy. Pokud se teď hospodský pseudoekonom holedbá Slovenskem, tak by měl taky říci, kdo udělal jejich reformy. Byla to Dzurindova vláda, ale to se socanům nehodí do krámu.
01. 02. 2009 | 15:28

Josef Švejk napsal(a):

Jirka je náš český genius - novodobý Josef Švejk - taky má své geniální vývody, je to skutečně hospodský pseudoekonom nejlepšího českého průměru, jak píše Milan, - proto byl, a opět bude českým premiérem.
01. 02. 2009 | 16:07

Smart napsal(a):

Jirko, drž se. Líbí se mi, že ČSSD njěaký plán má, vláda nemá nic.Ani NERV. Výkřiky místních modrých extremistů si nepřipouštěj.
01. 02. 2009 | 16:16

MerryMan napsal(a):

Ford:
Jednu sazbu měli pouze židé ve starověku a od nich to převzala katolická církev. Pokud víte něco jiného, prosím uveďte to ale uveďte i pramen.
borůvka:
Paroubek návrh zvýšení příjmu důchodcům opsal o Mezinárodního měnového fondu. a možná kdybyste se o důchody zajímal, tak byste věděl že důchody u nás jsou ve výši cca 40% průměrné mzdy zatímco v zemích, kde nemají rovnou daň z příjmu se důchody pohybují v rozmezí 70-80% průměrné mzdy.
Milan:(nebo Mylan)
Je zde možná ještě jeden důvod, proč ČR nemá euro. Při výměně Kč za euro bude nutné u větších částek uvést jejich původ a to asi bude pro některé lidi velký problém a proto zde existuje skupina lidí, kteří se to snaží alespoň oddálit.
01. 02. 2009 | 16:50

Garig napsal(a):

Na celé diskuzi pod normálním a věcným článkem pana Paroubka je nejzajímavější, kolik tržních komsomolců se pořád ještě domnívá, že neregulovaný trh a naše pravice vše vyřeší. V době nejhorší krize tržního systému, kdy praskají finanční bubliny současně po celém světě, kdy i nejpravicovější vlády sahají k nikdy nevídaným státním výdajům.
Pitomečci blogeři by nevadili, vadí několik takzvaných ekonomů typu pana Kohouta a dalších liberálů v poradním orgánu naprosto hloupé vlády.
Vládní sestava nedovzdělaných technických inženýrů ani nemůže posoudit, o co vlastně kráčí.
Členové NERVU jsou až na vyjímky také neekonomové, protože finanční analytik není žádný ekonom.
Řada z nich, počínaje právě Kohoutem ani ekonomické vzdělání nemá. Jsou asi vybrání podle toho, kolik uveřejnili článků v Mladá frontě Dnes.
V době, kdy neviditelná ruka trhu zcela viditelně fackuje pravověrné liberály zprava zleva, je vytahování těchto mediálních lobistů neštěstí české republiky.
01. 02. 2009 | 16:55

AA napsal(a):

Pane Paroubku - ziji v cizine a koupil jsem v CR dum,mam investice na rekonstrukci a cekam jiz 5 let na to az z tohoto domu budu moci vystehovat regulovane najemniky a zacit s celkovou opravou. Ani jeden z nich neni socialni pripad. Soudy jsem vyhral (a zaplatil) a presto neni mozne je z domu dostat. Vypada to,ze v pristi vlade budete sedet vy - pomuzete mi zbavit se techto nesocialnich pripadu,abych mohl zamestnat ceskou firmu,dat praci ceske republice a nastartovat tim zacatek nove doby? Anebo budete cekat az vam to naridi ze Strasburku a polovina vaseho narodniho rozpoctu pujde do kapsy majitelu jako obrovska pokuta za politickou aroganci?
Mate moznost se ukazat jako proziravy politik. Cekam na vasi odpoved.
01. 02. 2009 | 17:03

boy napsal(a):

Garigu,

umíte se výtečně a na pravém místě rozčilit.Ovšem je to vše trochu šířeji-kdo mele svou,kdo je diletant.Nestálo by za to zhodnotit ten mediální neřád hluboko zpět? Co převedli? Bubliny.
01. 02. 2009 | 17:07

Mard napsal(a):

Paroubku, jdu už domu a neotravuj tady vzduch!
01. 02. 2009 | 17:32

Ford napsal(a):

MerryMan : Hmmm já se o důchody moc nezajímám, ale domácnosti důchodců mají 2 nejvyšší příjem na hlavu v ČR. Ze státu OECD je u nás nejmenší rozdíl mezi příjmem důchodce a pracujícím Takže buď jsou velké důchody nebo malé platy.
01. 02. 2009 | 18:18

Ford napsal(a):

MerryMan: Jo ještě dodám že důchody jsou placeny ze sociální daně,která patří mezi největší v EU a nemá nic společného s rovnou sazbou daně z příjmu
01. 02. 2009 | 18:23

MerryMan napsal(a):

Ford:
Co na to říci, Já mám informace opačné, ale pokud správnosti svých informací věříte, vysvětlete Mezinárodnímu měnovému fondu jakou udělali chybu. Kdo ví, možná Vás kooptují.
Moudro, že důchodci mají 2. nejvyšší příjem na hlavu jim neříkejte. Někteří nosí hůl a na takovéto řeči jsou agresivní.
01. 02. 2009 | 19:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý text, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 02. 2009 | 19:28

Ford napsal(a):

MerryMan: Údaj 40,6% je vůči průměrné hrubé mzdě před zdaněním zatímco důchod je čistá ruka. Takže po zdanění je rozdíl menší. Dále současná průměrná mzda není úplně objektivní v podstatě se počítá jen z mezd větších podniků a firem. Vůbec tam nejsou započítány mzdy malých firem a zaměstnavatelů, kde jsou ty platy výrazně menší. Zatímco důchodci a jejich důchod z těchto nižších platů započítaný je. Tož tak. Když se tohle všechno započte tak to dává co jsem uvedl. A brzy se to změní, protože budou do průměrné mzdy započítány i ty malé firmy/platy a průměrná mzda se sníží tudíž i ten rozdíl. A taky u nás je nejnižší věk skutečného odchodu do důchodu. 57 let! Tak je jasné, když jinde bouchají do 62, 65 tak mají taky větší důchody.
01. 02. 2009 | 19:30

IronNick napsal(a):

Pane Paroubku, jak Kalousek a Topolánek, tak i třeba zrovna Kohout, loni mluvili o absenci finanční krize, takže je mi líto, ale lžete Vy. Možná, že Vy jako premiér byste ji byl býval ochoten osobně spustit nějakou poplašnou zprávou, ale tihle to naštěstí neudělali. Buďte rád.

A při čtení Vašeho prvního odstavce jsem si vzpomněl na ODSminus a...už dále smíchy nemůžu, pardon ;o)
01. 02. 2009 | 19:31

MerryMan napsal(a):

Ford:
Jste velmi důrazný diskutér a tak to vzdávám. Jam ste dopadl se svým návrhem na Mezinárodním měnovém fondu.
01. 02. 2009 | 19:45

Mikes napsal(a):

Uz jsem jednou odesel kvuli tobe pracovat do zahranici, protoze jsem nehodlal sponzorovat "kristalove ciste" zlodeje z tvojich rad. Ted by jsi mel uz tahnout ty. Verim, ze by CR zacala okamzite zkvetat. O ODS si nemyslim, ze je o moc lepsi nicmene je to menzi zlo. Bohuzel v CR je dostatek primitivu, kteri za housku co jim darujes z jejich dani te budou volit. Skoda ze pocet hlasu volice se neodviji od penez co odvadi statu.
01. 02. 2009 | 19:46

Ford napsal(a):

MerryMan: MMF je organizace, která nejednou zatopila svýma radama, takže není o co stát. Oni jen vzali číslo ze statistiky aniž by je zajímal princip důchodu u nás. Třeba někde z důchodu platí daň a zdravotní pojištění. U nás je velká míra "solidarity". Takže lidí s velkým platem dostávají mnohem menší důchod než by odpovídal poměrově k jejich příjmu. To taky udělá ten rozdíl. Lidé s menším platem mají důchod jen o málo menší nebo vůbec.
01. 02. 2009 | 19:58

Skogen napsal(a):

Víte milý hv, k tomu, abyste mohl šetřit, nejdříve musíte mít z čeho začít šetřit. Protože když nebudete produkovat, tak jednoduše nebudete mít ani z čeho vzít úspory. Můžeme se dohadovat o tom, zda ČSSD ekonomický růst "projedla", anebo "neprojedla". ČSSD v té době vytvářela investiční pobídky a ovšem též udržovala sociální smír. Ne jako Dzurinda, který sice opravdu skokově zlepšil slovenskou ekonomiku, jenže protože na to šel dryáčnicky, slovenský volič si o něj ve volbách neopřel ani bicykl. Taky vám mohu říct: "Nežer, netop, nekupuj oblečení - a uvidíš co ušetříš", jenže vy mě pak nejspíš pošlete k šípku. Bum-bác reformy jsou sociálně neprůchodné, jsou odsouzeny k nezdaru, byť byste měl před očima hvězdnou prosperitu národa po několika desetiletích. Na to vám každý prdí a vy se přiblble divíte proč.. Ano, v roce 2005 přesáhl deficit veřejných financí o necelých šest desetin procentního bodu hranici 3%. V roce 2004, kdy byl schvalován rozpočet na příští rok, však také nikdo neusiloval o přijetí Eura a konvergenční kritéria byla toliko referenční. Nejen rok 2006, ale i následující, taktéž s přímým vlivem ČSSD, maastrichtu vyhověl. Konkrétní čísla dluhu veřejných rozpočtů jsou:

2004 - 2,96
2005 - 3,57
2006 - 2,66
2007 - 1,58

Ta současná pravicově uvědomělá vláda však už měla i bez hospodářské recese potíže - s inflací. Podle současného scénáře pak schodek veřejných financí nesníží, ale naopak zvedne. Takže o tom, že by Kalousek konvergenční kritéria splnil, si já osobně nechám jenom zdát.
01. 02. 2009 | 20:15

Ford napsal(a):

Skogen: Ehm ona měla ten problém s inflací i sociálně prozíravá vláda na Slovensku a € přesto mají. A s inflací měla problém celá EU (rekordy za desítky let).
01. 02. 2009 | 20:25

vodnk Kebule napsal(a):

Musím se přiznat, že po četbě vašeho příspěvku mám obsesivní potřebu napsat urážlivý text, který by zcela určitě byl v rozporu se záměrem těchto stránek. Zdržím se proto této marné aktivity, protože příspěvek by stejně jen zbytečně zabíral prostor pro věcnou a korektní diskusi, již zde vedou ostatní čtenáři (navíc by ho brzy smazal pan Stejskal). Fujtajxl vespolek!
01. 02. 2009 | 20:36

cop napsal(a):

Většina těch co tu píšou nesmysly jako,že důchodci mají vysoké důchody nebo v s deregulovaným nájemným bydlí 1/6 lidí apod.Většina má dost ODS navždy,ale bojí se podpásovky od nástupce -ČSSD.Tato strana se prozradila nejenom v otázce deregulace nájemného.Korupční aféry,bojkot of true intelligents,zvyšování platů byrokracie.Nezřetelný ekonomický odstup od ODS. Spleť podivuhodných vztahů s ODS "pod pultem" přes verbální odsouzení.
01. 02. 2009 | 20:50

Skogen napsal(a):

Forde, se stejnou logikou mohu říci, že Řekové kritéria vůbec neplnili, v EU jsou a mají i to Euro. Všechno jde, když se chce. Musíte si vybrat, jestli pro vás plnění kritérií podstatné je, anebo nikoliv, toť vše.
01. 02. 2009 | 20:59

Skogen napsal(a):

cop, krutě mlžíte. Rozhodně ODS a ČSSD nejsou totéž. Dnes u nás dominují dvě velká témata: zdravotnictví a penze. V obou oblastech u rivalů panují zásadní rozdíly v tom, jak by systémy měly vypadat.
01. 02. 2009 | 21:05

Jirka napsal(a):

Pan Paroubek se snaží hasit požár krize přiléváním benzínu. Ty jeho nápady jenom zvyšují náklady státu, podnikatelů a všeobecně snižují jejich příjmy a tím jím ekonomice "pomáhají". Ano pomáhají, ale do hlubší krize. Ale to Paroubkovi nevadí. Čím hůře, tím pro něho lépe. Tento nekonečný populista je ochoten pro vlastní moc utopit stát a všechny jeho občany. Předvádí to na každém kroku.
01. 02. 2009 | 21:30

Skogen napsal(a):

Jirka, samozřejmě že zvyšují náklady státu. Přesněji přesouvají náklady z obyvatelstva na stát, protože obyvatelstvo si v krizi s náklady poradit nedokáže, zatímco stát mechanismy má. On to není výmysl pana Paroubka. Je to výmysl Bushe, Obamy, Merkelové a bůhvíkoho ještě. A jestli zvýší náklady podnikatelům? To sotva. Mnohým by zakázky ve veřejném zájmu umožnily přežít.
01. 02. 2009 | 21:40

Ford napsal(a):

Skogen: Kdo je stát? Není stát obyvatelsvo?
Řecko uplatnilo "kreativní účetnictví" aby se dostalo do eurozóny.

cop: asi jste nebyl dlouho v práci, ale většina pracujících má jen o málo větší plat než důchodci důchod.
01. 02. 2009 | 22:27

petr napsal(a):

Vážený pane Paroubek, Vaše existence nezplodila nic zbytečnějšího,než slovn9 opbraty, kterými se jedni baví a druzí jimi trpí.Místo vypečených chytráků,totiž potřebujeme mít v politice skutečné hospodáře.Ti by určitě neordinovali větší konzum a výplaty, ale právo na práci, které je všude kam člověk pohledí.Takto nám hrozí paradox, že v té nuzotě a špíně shnijeme protože se vůbec nic nevyplatí dělat.Na ničem není zisk,na který jsme si zvykli a vlastně nic nepotřebujeme,protože o nic neusilujeme.K hnití toho není moc zapotřebí.Vrátíme se zpátky na stromy a tam budeme klimbat jak v parlamentu. A proč všichni? Představte si,že už jen pohled na Vás demoralizuje. Lidé ztrácí soudnost a zachvacuje je celková agónie.Jedním z nejdůležitějších úkolů politiků je jít příkladem a svým přístupem vyburcovat davy k nějakému vznešenému cíli. V tomto směru nikdy nezklamete, vždy se trefíte o půl kilometru těsně vedle.
A tak ...
mastné čelo,velký břich není komu na obdiv.
01. 02. 2009 | 22:57

Jean-Marie Voltaire napsal(a):

Přístup opravdu co nejširšího spektra názorů na stránky sdělovacích prostředků je základním předpokladem dlouhodobě fungující demokratické společnosti. V té stávající české převládá ideologie netolerance k názorové pluralitě s tendencí k "zabetonování se" v "dobytých pozicích". Doufám, že se Vaše příští vláda, pane Paroubku, zasadí o to, aby se česká mediální scéna zásadním způsobem otevřela, a to nejen proto, abyste se ve své následné opozici dostal třeba i na stánky LN. "Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale dám krk za to, abyste své názory mohl předkládat soudu veřejného mínění".
02. 02. 2009 | 04:46

JC napsal(a):

Včera se zásadně/neideologicky/ v TV vyjádřil náměstek ministra financí, pan Janota, člověk, který sestavuje státní rozpočet 20 let/tedy asi ví o čem mluví/.Prohásil, že za posledních 20 let nešla ani jedna koruna na splácení státního dluhu, leč pouze na splácení úroků z tohoto dluhu.Dále řekl, že zásadní chybou bylo zadlužování státu v letech 2002-2006/Janota sice nejmenoval stranu,která byla u moci, ale laskavý čtenář su snad doplní/, kdy v situaci významného hospodářského růstu probíhalo masivní zadlužování. Na to později reagoval Paroubek slovy, že by chtěl vidět někoho, kdo by v té době sestavil vyrovnaný rozpočet/ No bodejď, to se nám to hoduje,když nám lidi půjčujou/.Dále mistr Paroubek proved obrat o 180 stupňů, když přestal hájit své "ekonomické" teorie, že se státní dluh nemusí splácet a všechno svedl na Klause.Tož vítejte v Argentině vážení, protože otázka nezní jestli ano či ne, ale kdy nás to čeká.
Dalším včerejším obratem mistra Paroubka bylo včera prohlášení u Šimůnka, když pro něj nedopadlo hlasování diváků,řekl, že výsledky průzkumů nebere příliš vážně.
02. 02. 2009 | 08:49

Karlík napsal(a):

Pane Paroubku, už jste se omluvil Renatě Kalenské?
02. 02. 2009 | 10:41

Taar napsal(a):

Pane Paroubku.
Že se vůbec zabýváte tkzv. "televizními ekonomy". Stačí si jen srovnat jejich výlevy za poslední dva roky. Pokud pominu to že prognózy se jim, mírně řečeno, nepovedly ani v nejmenším, tak nato že plodí pitomosti, nemusím být ani ekonom.
Ovšem pravdou je, že v tomto pan Kohout obzváště vyniká.
02. 02. 2009 | 12:08

Mary napsal(a):

Pane Paroubku. To co jste napsal je pouhá politická agitka. To nás z hospodářských problémů nevytáhne. Pan Kohout Vás vyzval, aby jste předložili přesné propočty. Kde jsou? To je totiž věčný problém Vás socialistů. Tvrdit, že 1+1=3 jde možná na politické demonstraci, ale v racionální debatě s tím obstojíte těžko.
02. 02. 2009 | 12:55

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Neviem, mozno sa mylim, ale nebol ste vo vlade v CR vtedy, ked na Slovensku padlo politicke rozhodnutie zaviest euro? Co Vam branilo urobit to iste, ked, ako tvrdite, vtedy bola ceska ekonomika v najlepsej kondicii a prorastova. Akosi nerozumiem, preco medzi inym, kritizujete toto vladne zoskupenie, ze neprijalo rozhodnutie o eure, ked Vy ste to neurobili pred nimi?
02. 02. 2009 | 13:07

hihohu napsal(a):

A pan Taar, dlouho jsem Vás tu nikde neviděl. Vítejte
02. 02. 2009 | 13:09

Karlík napsal(a):

Paroubek recept zná - za krizi může kapitalismus:))

„Ano. Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích". Jiří Paroubek, Svobodné slovo, květen 1978.
02. 02. 2009 | 13:13

Pocestny napsal(a):

http://neviditelnypes.lidov...

Ať nám Pražanům pan Paroubek radši vysvětlí toto.

Toto je totiž již čtvrtá budova, která na Výstavišti lehla popelem od té doby, co ho má v pronájmu Kočka. Ty šmejdi pokaždé "daj barák na sirku", když jim dojde škvára a pan Paroubek to přikryje.... divil bych, kdyby to dělal zadarmo. Zadarmo totiž žádnej socan ani nedejchá....
02. 02. 2009 | 13:22

rrogam napsal(a):

Ubohost některých komentářů v duchu "Paroubek dělá vše proto, aby bylo ještě hůře" odpovídá současnému stavu lidské civilizace. Těm lidem je jedno, že lžou, nepřiznají, že za vlád socdem u nás se musela překonávat neschopnost a nečinnost vlád předchozích, platit jejich dluhy, rozhýbat ekonomiku, jít s kůží na trh a prosazovat, že v EU nám bude líp než bez něj.Psát si může každý co chce, plivat jakýmkoli směrem a dělat ze sebe experta kdokoli. Vláda Topolánka nedělá, snad jako jediná v Evropě, proti krizi nic. Možná Topolánek s Kalouskem pořád ještě hledají ve slovníku význam toho slova. Pravý důvod bude ale ten, že se jejich peněženky nedotkne, naopak. Pravda o krizi je taková, že při zrůdném přemnožení lidského druhu, ve společnosti řízené kapitalistickými pravidly a zbytečnou spotřebou není proti ekonomickým krizím obrany a díky globalizaci budou častější a hlubší.
02. 02. 2009 | 13:33

doktor napsal(a):

PRAVIČÁKŮM:
Včera diskutoval na ČRo 1 děkan Národohospodářské fakulty VŠE Doc. Jiří Schwarz s učitelem Fakulty ekonomických studií Doc.Jiřím Havlem. Sběratel obrazů a účastník milionových aukcí Schwarz označil sociální dávky státu za "rozmařilost" a prokázal v ekonomické tematice naprostou neznalost. Z reformních bodů ČSSD (které prý důkladně prostudoval)uznává jen dva.
02. 02. 2009 | 14:18

MerryMan napsal(a):

JC:02.02.2009 08:49:00
Včera se zásadně/neideologicky/ v TV vyjádřil náměstek ministra financí, pan Janota...Dále řekl, že zásadní chybou bylo zadlužování státu v letech 2002-2006.
Janota, pokud se nemýlím, ten výpočet sestavoval a je tedy za něj přinejmenším spoluzodpovědný. A pane JC jmenujte státního úředníka, který když se nějaká věc nepovedla prohlásil něco jako:"Je to moje vina, příště to snad bude lepší". Já znám pouze úředníky, kteří dokáží "přesvědčivě" zdůvodnit, že za to může někdo jiný. A to je i případ pana Janoty. Nyní slouží jinému pánu.
Karlík napsal(a):
Pane Paroubku, už jste se omluvil Renatě Kalenské?
02.02.2009 10:41:56
Tento blok je o P.Kohoutovi. Jak s tím souvisí Váš dotaz? Je snad R. Kalenská Kohoutovo souložnice, spoluautorka ekonomických článků, nebo jak je s tím vlastně spojená? Jen ve Vaší fantazii?

Mary:
"Pan Kohout Vás vyzval, aby jste předložil přesné propočty. Kde jsou?". Je vidět že neznáte základní fintu, jak dostat protivníka do nesnází. Chtít na něm, aby předložil něco a tvrdit, že bez toho nejsou jeho názory ničím podložené. A obstarat si klaku, které se podaří překřičet názory, že já také nemám nic připravené a moje názory tedy také nejsou ničím podložené. Mám pro Vás lepší návrh: V červenci ukončil p. Kohout jeden blok s tím, že musí rychle běžet, protože nějaké akcie klesají v ceně a musí je koupit aby si vydělal. Kolik akcií koupil, za jakou cenu a za kolik je prodal a kolik na nich vydělal lze zjistit o hodně rychleji. Vydělal, budeme o jeho názorech uvažovat, prodělal, nemám čas se jeho názory zabývat.

Karlík: 02.02.2009 13:13:54
Otázka:Jak to co jste napsal souvisí s článkem.
Odpověď:Nijak

Pocestný: Opět jste nezklamal.
Otázka: proč jste nepodal trestní oznámení na Paroubka, Kočku, Psa nebo na někoho jiného.
Odpověď: Protože jsem si to vymyslel.

Měli byste se polepšit, toto je příliž průhledné. Projde Vám to pouze u lidí, kteří jsou již "přesvědčení", ostatní to spíše odradí. Ti si pak řeknou "Paroubek a ČSSD - nic moc, ale tohle ne".
02. 02. 2009 | 14:30

Opitz napsal(a):

Socanům ani v této chvíli nejde o rychlé a kvalitní řešení krize, ale opět pouze o vlastní agendu a vlastní zisk... Vše zapadá tak nějak do sebe... Jen úplný idiot může po posledních dnech věřit, že Paroubek a jeho Melody Boys jsou opravdu schopni cokoliv vyřešit tak, aby přitom nepoškodili mnohem početnější skupiny a to nejen ty, které dnes žijí, ale i ty, které se ještě ani nenarodily. Paroubek překonává to nejhorší, co zatím předvedl. Je mi blivno, že J. Havel, ten který ještě v roce 1988 obhajoval marxismus-leninismus, tu nyní vystupuje jako spasitel české ekonomiky... Konečně se soudruh dočkal a nakonec možná skončí tam, kam patří... v Evropském "parlamentu".
Opravdu si tento národ zaslouží vládu sestavenou z kádrů socialistů(komnunistů s lidskou tváří)?
02. 02. 2009 | 14:59

Opitz napsal(a):

To jak dokážou socanští bossové uvažovat a rozvažovat můžete na vlastní oči pozorovat právě dnes, kdy v lékárnách a nemocnicích po celé zemi zavládl naprostý CHAOS... Kdo, co, kolik, jak a kde má platit??? A nebude nakonec občan trošku obelhán a nakonec bude za blbce? No to přece nevadí, hlavně když socani vyhráli krajské volby... Účel světí prostředky, to jistě společně s Hitlerovou ekonomickou školou, vyznává minimálně David Rath... Budoucí prezident této prokleté země...
02. 02. 2009 | 15:05

JC napsal(a):

MaryMan,
Chlapíku, vy zřejmě nechápete vůbec nic viz vaše poznámka"Nyní slouží jinému pánu".
Dobrý státní úžedník vždy pracuje na politickou objednávku a to že tam vydržel 20 let znamená, že asi něco umí.Posty které se mění po každé změmě vlády jsou posty "manažerské", kde musíte jen dobře vypadat před kamerou a musíte mít vyřídilku a charisma.
Ještě se vrátím k těm letům Klausovy vlády. To co se tehdy stalo a bylo Zemanem označeno jako spálená země bylo prd ve srovnáním s tím, co čeká některé státy EU v tomto a příštím roce.
Říkám vám to naposledy a dobře si to zapamatujte. "Argentina" čeká celou slavnou EU a jen otázkou času kdy se to provalí. Na to nemusím být ekonom, stačí kalkulačka a kupecké počty.
02. 02. 2009 | 15:07

MerryMan napsal(a):

JC:
Prošel jste úspěšně mým testem a slavnostně Vám oznamuji, že Vás zařazuji do svého seznamu pravicových bolševiků. Pokud nedosahujete předepsaného věku 18 let, oznamte mi to prosím a já Vás přeřadím do pravicových komsomolců.
Abyste se v přidělené kategorii udržel, musí vaše příspěvky obsahovat urážky spoludiskutérů, musíte zásadně odpovídat na něco jiného a projevit ideologickou pevnost bez ohledu na jakékoliv argumenty.

Pokud nebudete tato kritéria dodržovat, budete z kategorie vyškrtnut.
02. 02. 2009 | 15:35

Opitz napsal(a):

MerryMan,

a jsem si jist, že vaše slavnostní oznámení, pana JC doživotně poznamená...

Děkujeme za to, že s námi sdílíte vaše osobní problémy...
02. 02. 2009 | 15:42

JAHA napsal(a):

Ad: MrryMan
"...musi vase prispevky..., musite zasadne odpovidat...a projevit ideologickou pevnost bez ohledu...".
Tak asi teda, ako Vy v odpovedi Pocestnemu pri debate o skolstve? Aby sme aj ostatni vedeli - JAK NA TO.
02. 02. 2009 | 15:44

MerryMan napsal(a):

Opitz:
Souhlasím s Vaším názorem, "Opravdu si tento národ zaslouží vládu sestavenou z kádrů socialistů(komnunistů s lidskou tváří)?". Jenom nechápu, proč nadáváte Paroubkovi. Vládne nám totiž koalice v čele s ODS a Topolánkem.

Jste mi vůbec trochu podezřelý. Poplatky za recepty, proti kterým brojíte byly zavedeny vládou Národní fronty začátkem 70-tých let. Rovněž byla zavedena nadstandartní péče pro vybrané (SANOPS). Po r.1989 byly tyto "relikty komunismu" zrušeny jako nedůstojné. Pokud se chcete projevovat jako pravicový člověk, tak byste podle mne měl být proti poplatkům (min. proti těm za recepty) protože to je možná první krok k obnově vlády komunistů v této zemi. Nerozumím Vám.
02. 02. 2009 | 15:44

MerryMan napsal(a):

JAHA: 02.02.2009 15:44:10

Nerozumím. Uveďte buď delší a srozumitelný citát nebo odkaz jako já v tomto případě. Pokud se jedná o jiný blog uveďte prosím i název blogu.
02. 02. 2009 | 15:46

JAHA napsal(a):

Ad: MarryMan
MarryMan to JC, 2.2. 15:35:32 TU.
Iny blog - Wichterle. Reakcia na Pocestneho.
02. 02. 2009 | 16:01

JC napsal(a):

MerryMan,
Naopak, jsem poctěn. Doufám, že máte váš seznam vyvěšen doma na nástěnce vedle týdeního jídelníčku a nezapomenutelných citátů Jyrky Paroubka.
Čím více nás pravicových bolševiků bude, tím lépe pro tuto zemi.
P.S. Zatím jen asi 50% pravicovách bolševiků vytrvale platí poplatky v nemocnicích se vzkazem."Dar od hejtmana si nechte".
02. 02. 2009 | 16:02

MerryMan napsal(a):

JC:
Jsem rád, že jsem Vám udělal radost. Neuklamal jste a i po tomto příspěvku zůstáváte na seznamu. Bohužel neznám žádného Jyrku. Ani ve slovníku jsem toto slovo nenašel. Není to pravopisná chyba?
02. 02. 2009 | 16:21

JC napsal(a):

MerryMan,
Význam některých slov nemusíte najít ve slovníku a přesto jsou všeobecně používána.Vy budete asi také zarputile psát Beetles, protože Beatles nikde ve slovníku nenajdete. Já jsem Jyrku bohužel nevymyslel, ale začíná se ukazovtat, že je to pro Jirku docela zaužívaná verze. Co to"Y" znamená nechám na vaši fantazii.
02. 02. 2009 | 19:15

Nitro napsal(a):

Asi si to nikdo číst nebude, alenedá mi to.
Mrzí mě, že v prvním i následujícím odstavci, jsem nalezl pouze a jen kritiku, kritiku, kritiku... Pana Kohouta i Mirka Topolánka. Přitom uvedené kritika kritizuje především to, že pan Kohout kritizuje.
Kritizování všeho kolem sebe, je celkově v poslední době výhradní taktikou ČSSD.
Nicméně, i přes to oceňuji některé části 52 bodů, ačkoliv mnohé z nich mi nedají spát...
02. 02. 2009 | 21:28

Carlos V. napsal(a):

Mily pane Paroubku,

to jste ucetni ? Tedy spis rozpoctar, dnes contoller ?

Paklize nemate hotovost, a banky nechteji pujcovat (anebo draho), zrychlene odepisovani vam nepomuze - vy ten stroj totiz vubec nekoupite.

Takze - jen trosku zlepsite cash flow tech par ziskovych podniku. Nic proti, ale s poptavkou neudelate nic.
03. 02. 2009 | 02:25

UDVa napsal(a):

Dark secret of new EU president Vaclav Klaus aneb Taticek udavac.
03. 02. 2009 | 04:16

Vladimír napsal(a):

Jyrko, uvažuji o dvou možnostech.
1) duševní choroba (velmi pravděpodobné)
2) finance z Kremlu (velmi pravděpodobné)
03. 02. 2009 | 09:27

MerryMan napsal(a):

JC:
Bohužel nerozumím. Asi nepatřím k té elitě národa, ke které se hlásíte Vy. Podle mne existuje spisovná čeština, ta se má používat ke psaní a hovorová, do které pronikají různá nová slova a pokud se uchytí, jsou zařazena do spisovné češtiny.

Pro mne za mne, pište si co chcete, já to číst nemusím. Pokud ovšem chcete mít více čtenářů než svoje souvěrce + zuřivé "protivěrce", používání spisovné češtiny Vám neuškodí, ale pomůže.
03. 02. 2009 | 10:37

Javít napsal(a):

"Politik" pan Paroubek je ŠIBAL.
Když se mu průzkum veřejného mínění hodí tak se na něj odvolává a "řídí" se jím.
Když se mu nehodí řekne, že "výsledky průzkumů nebere příliš vážně".
No řekněte vážení, není to politik k pohledání ??
"Zásadový, neúplatný, rovný" ??!!

Navíc, ta stupidní kampaň placení poplatků kraji, to je "parádní" chaos, že ?
Teď si ještě představte ten chaos, kdyby ČSSD vládla !!!
Jak je možné, že ty peníze krajům nikde nebudou chybět ??
Ministr financí by měl těch téměř 3/4 miliardy Kč odebrat. Na to jich přece nedostaly !!
Potěš pánbůh tuto zemi !!!
03. 02. 2009 | 11:05

JC napsal(a):

MerryMan,
Je potěšitelné, že pravicové bolševiky/ to jste našel ve kterém slovníku prosím ?/ považujete za elitu národa/bez uvozovek/.
03. 02. 2009 | 11:48

MerryMan napsal(a):

JC:
Každým dalším vstupem se jen více ztrapňujete.
V žádném slovníku jazyka českého nenajdete "pravicový bolševik" protože to není slovo, ale slova dvě. Musíte si najít co znamená slovo pravicový, co znamená slovo bolševik a zkusit si tyto dva významy spojit.
A ke slovu elita. Kromě lidí, kteří se snaží k nějaké elitě patřit považují ostatní lidé slovo elita a jeho odvozeniny spíše za nadávku. Zkuste říci někomu elitář nebo např. estét nebo něco podobného.
Jó, vyměnit národ, to by se vám žilo.
03. 02. 2009 | 11:56

JC napsal(a):

Merryan,
Pane profesore, ještě byste mě mohl objasnit jak ve slovníku dohledat třeba Kudlanku nábožnou.Nábožná, to bych věděl, to je něco jako že chodí do kostela, ale nevím co to znamená kudlanka. A elitář...není to nadávka co používají komunisté ?
03. 02. 2009 | 12:19

MerryMan napsal(a):

JC:
Zkuste
http://cs.wikipedia.org/wik...ábožná
možná se Vám to i povede.
Začátek hesle ve Wikipedii.
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa Linné, 1758) je jediným českým zástupcem řádu kudlanek (Mantodea).
Elitář, elita je v hovorové řeči hanlivé označení lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou něco více než ostatní.
Dokážete mne pobavit. Děkuji.
03. 02. 2009 | 12:58

JC napsal(a):

MerryMan,
Nápodobně:
http://cs.wikipedia.org/wik...
Mám rád, když mají lidé dobrou náladu.
03. 02. 2009 | 13:08

jonáš napsal(a):

Paroubku, jste ekonomická nula s mimořádně zduřelým sebevědomím. Osm let růstu jste prožrali a rozdali. Teď tu není nic a vy byste zase rozdávali. Z čeho? No z peněz těch pracovitých. A přestaňte se ohánět lidumilností. Byly to vaše vlády které s radostí podporovaly průmyslové a obchodní giganty. Malé a střední jste jen obrali. Tak buďte hezky zticha a vaše obecné a opravdu hraběcí a falešné rady si strčte za klobouk. Neumíte nic jen brát a brát. Zloději z mafie zvané ČSSD.
03. 02. 2009 | 18:13

Tiger napsal(a):

Mně se Jirko na Tobě nejvíc líbí, jak jsi konzistentní ve svých geniálních ekonomických názorech. Tvůj poslední masteršťouch z poplatky hovoří za vše: aby jsi splnil, co jsi slíbil, aby jsi vyhrál krajské volby, tak daruješ 30 Kč + za to zaplatíš minimálně 24 Kč poštovné ( vymyslel Tvůj wunder team v Plzni ), no a takovejch 20 Kč za režii těch, co administrujou a choděj na poštu. Skvělé až úžasné, Tebe bych chtěl za ekonoma do soukromé firmy, konečně bych zbohatnul. Takže takhle se podle Tebe má řešit ta současná situace? Nebo ty poplatky byl jen takovej malej politickej úlet?
03. 02. 2009 | 18:43

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi (cosi o věšení za vlastizradu a radostném podkopávání špalku).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 02. 2009 | 10:23

zuzana napsal(a):

Dobrý den,pane Paroubku nemohu se zbavit dojmu,že opět vám nejde ani tak o blaho národa jako o vlastní zviditelnění a získání dalších hlasů...Pan Kohout není jediným členem nervu,myslím že ostatní určitě nejsou hluší k myšlenkám, které přináší ČSSd.Prosím přestaňte vést žabomyší války a pokuste alespoň trochu spolupracovat jak to můžeme vidět jinde ve světě.Děkuji
04. 02. 2009 | 11:13

wickymouse napsal(a):

Mnoho diskutujících zde podotýká (a stěžuje si), že v diskuzních příspěvcích převažuje zloba a mnohdy nevybíravá kritika jakéhosi pana Paroubka. Mějte na paměti, jak se tento člověk sám chová, s oblibou (a jeho voličstvu se to líbí) napadá protistrany a s ním nesouhlasící odborníky a kde může, tak se je snaží dehonestovat. A lid to potom může směle brát za normu. Proto většinu zde uváděných reakcí na lehce přihlouplý článek pana Paroubka sám podepisuji.
04. 02. 2009 | 11:48

wickymouse napsal(a):

Dovolím si tu ještě reagovat na část jedoho příspěvku:

rrogam napsal(a):
Ubohost některých komentářů v duchu "Paroubek dělá vše proto, aby bylo ještě hůře" odpovídá současnému stavu lidské civilizace...
02.02.2009 13:33:35

Je třeba si uvědomit, že v principu tuzemské levicové strany mají své vrcholné nástupy (a šance na ně) v době, kdy se nedaří, kdy lidé přicházejí o práci kvůli výkyvům ekonomiky, prostě kdy nevládne ta zcela nejlepší nálada. Proto musí využít vždy takovéto situace. Socialisté i komunisté, extrémní levici nevyjímaje. Takže pro ně přece musí platit: čím hůře, tím lépe, ne? Proto buďme shovívaví k trojčení pana Patroubka, nemějme mu za zlé, že některé své bludy prezentuje jako ekonomické vize a hlavně, že má upřímnou radost z neúspěchů a proher nejen stávající vlády, ale především celé země.
04. 02. 2009 | 12:05

MerryMan napsal(a):

wickymouse:
Mě se na Vás nejvíce líbí, jak to vše máte doloženo a vyhýbáte se jakémukoliv i vzdálenému útoku na autora či pokusu o jeho zesměšnění. Vždyť přeci váš výrok "...lehce přihlouplý článek..." je pokusem o pochválení autora.

Zkuste se prosím zamyslet, proč přes všechny články a příspěvky Vás a Vám podobným a útokům snad všech novinářů ČSSD nejen vyhrála dvoje volby (a to zdrcující většinou) a od té doby její popularita dále stoupla tak, že by levice nyní měla v parlamentu ústavní většinu.

Možná je to tím, že když si člověk (mimo skalního pravičáka) přečte něco od Vás nebo jiných pravicových diskutérů, tak si řekne no Paroubek - sice nic moc- ale tohle?

Takto se ze mně stal volič levice protože vy jste pane vážně "nestravitelní".
04. 02. 2009 | 13:47

Javít napsal(a):

MerryMan:
já vám to vysvětlím za wickymouse.
ČSSD vyhrává z toho důvodu, že jak řekl jistý klasik "lid je v průměru hloupý" a já dodávám
"a vždy, ve své hlouposti, skočí na populistické a nereálné sliby nezodpovědných politiků !!!
Např. to co si socani nadrobili v plzeňském kraji s poplatky nemá obdoby. Poplatky bude kraj platit 2x. 30 Kč pošle poštou pacientovi a poště zaplatí dalších 24 Kč. To je úspora co ??
Prostě Kocourkov na desátou. A PROSTÝ LID JIM TO "PAPÍNKÁ" a Vy také, že ?
04. 02. 2009 | 18:12

Honza999 napsal(a):

JC

"Dobrý státní úžedník vždy pracuje na politickou objednávku a to že tam vydržel 20 let znamená, že asi něco umí"

Vynechal jste, co to je, to něco..

Tak to doplním za vás - umí ta korouhvička perfektně rotovat podle momentálního větříčku - svěžího vánku...
04. 02. 2009 | 23:12

Taar napsal(a):

Pro Javít.
Vážený pane tak jak smýšlíte, většinou smýšlí obyčejné nuly, které ale, bohužel, otom ve své sebestřednosti neví.
O to, je to horší. Konec konců. Ve Vámi obdivované straně "modrých vyvolených" se to takovými jen hemží.
On jeden moudrý pravil: Čím větší sebevědomí, tím větší hlupáctví. /J.John/
A nebo pro Vás výstižnější: Shlilé vejce se chválí tím, jak smrdí. /Čínské/
Hezký den se "zmodralým mozkem ".
05. 02. 2009 | 13:04

Realita napsal(a):

Tak nám nelžou jenom média, ale taky průzkumy veřejného mínění . Momentálně žádne volby nehrozí tak agentura Median dnes zveřejnila pro ODS skoro 32 procent , až bude týden před nějakýma volbama tak aby se nezesměšnili tak budou muset přiznát realitu a ta bude pro ODS o hodně hodně smutnější
05. 02. 2009 | 14:46

Hana napsal(a):

Váže pane Paroubku,
ani jsem Váš článek nedočetla, ale musím se zeptat - proč reagujete na pana Kohouta? Žádný soudný člověk ho nemůže brát vážně! Kdyby to byl někdo jiný z NERVu - prosím - ale tento pán je nějaký omyl přírody.
05. 02. 2009 | 15:05

wang napsal(a):

Zajimalo by me, zda soudruh Paroubek nema svuj titul tak podobne cestne ziskany jako soudruh radobyJUDr Krecek.

Z clanku jasne vyplyva autorova velmi povrchni znalost ekonomickych principu, celkove slaby prehled o situaci a predevsim rada lzi a populistickych prohlaseni.

Z clanku rovnez cisi uslapane ego soudruha Paroubka, ze si ten neposlusny ekonom dovolil se vyjadrit k naprosto nereaalnym krokum CSSD. Misto toho, aby soudruh Paroubek ocenil pana Kohouta, ze se vubec k tomu pamfletu vyjadril, tak ho jeste kritizuje, ze ho nerozebira bod po bodu. Dle meho nazoru je pan Kohout inteligentni clovek a vyjadrovat se k takovym nesmyslum jako vydava CSSD je naprosta ztrata casu.

Proste Paroubku smir se s tim, ze pro chytre lidi nejsi dostatecne zajimavy, jen pro ty nevzdelany obcany, co vymenej usetrenych 30 kc za tunelovani krajskych rozpoctu a za znicenu udrzitelneho zdravotnicti. Hlavne ze je na cigara
05. 02. 2009 | 15:17

babča napsal(a):

Pane Paroubku,
o jakém protikrizovém plánu ČSSD mluvíte?
Váš expert pan Havel prohlásil, že se jedná o opsaný plán Mezinárodního měnového fondu :-))
05. 02. 2009 | 16:28

MerryMan napsal(a):

javít:
Stejně jako Váš mandant mne udivujete rozhledem, znalostmi a hlavně fantastickou zdvořilostí a snahou v diskuzi dospět k nějakému přijatelnému závěru.

A ta genialita Vašeho řešení. Národ jsou hlupáci vyměňme ho!Mnoho štěstí.
05. 02. 2009 | 16:49

Javít napsal(a):

Taar:
Nevím jak jste přišel na to, že mám zmodralý mozek. K tomu došel snad jen ten Váš zrůžovělý.
Nefandím žádné politické straně, jen nemám rád ty, kteří jsou ochotni nechat se pro pár korun oblbovat Paroubky, Rathy a dalšími našimi "politiky"!!

MerryMan:
Neříkám, že je nutné národ měnit. To jste si vymyslel, nebo neumíte číst.
Stačí když každý začne používat lépe mozek který má a přemýšlet, než někomu skočí na hlouposti plané sliby !!
Vám se líbí to co se kolem poplatků ve zdravotnictví děje ??
Jestli ano, tak Vás opravdu lituji.
Přeji dobrou noc.
05. 02. 2009 | 23:18

Honza napsal(a):

Logicky věřím spíš opravdovému ekonomovi, než bývalému náměstkovi RaJ, kterému už centralizované hospodářství z hlavy nikdo nevytluče...
06. 02. 2009 | 10:07

Taar napsal(a):

Vážený Javíte.
A komu tedy "fandíte"? Sobě, svoji nadutosti, svému přesvědčení že kromě Vás jsou všichni hlupáci se zakrnělým mozkem? Jak píšete "v průmeru je lid hloupý". Vy jste ten chytrý?

Přisoudil jsem Vám "modrý mozek". A víte proč? No z jednoho prostého důvodu. Stačí poslouchat pány z ODS s jakou nadutostí jednají s národem
a není očem mluvit.
Jako kdybyste jim z oka vypadl.
06. 02. 2009 | 11:32

MerryMan napsal(a):

Javít:
Napsal jste:
já vám to vysvětlím za wickymouse.
ČSSD vyhrává z toho důvodu, že jak řekl jistý klasik "lid je v průměru hloupý" a já dodávám
"a vždy, ve své hlouposti, skočí na populistické a nereálné sliby nezodpovědných politiků !!!"
S národem, který je podle Vás hloupý přece nelze nic dělat, je tedy lepší národ vyměnit. Další volby přece nemůžete vyhrát, pokud budete tvrdit, že vaši voliči jsou hloupí.
Pokud situace dopadne podle představ senátu, budeme zde mít cca 2,5 mil. starobních a invalidních důchodců. Zorganizujte skupinu příznivců poplatků, kteří to budou za důchodnce platit. A spokojenost bude na všech stranách. Vy budete moci platit poplatky (na čemž Vám evidentně záleží) a lidé, kteří je nechtějí platit je platit nebudou.
06. 02. 2009 | 11:52

Pája napsal(a):

O postoji člověka (mimo jiné) hovoří postoj k "vydělanému zisku" - cituji:
"...volný zisk lze použít na spotřebu, občas i feudálního typu, a také jej lze vyvést do zahraničí (častější případ), aniž z toho má země, která snížila podnikové daně, nějaký přínos"
Člověk, který podniká ví, že může zisk použít na spotřebu i investice (bez spotřeby není důvod vydělávat, bez investic nebudou peníze na budoucí spotřebu). Který člověk apriori předpokládá, že podnikatel chce jenom spotřebu? Myslím, že se tomu říká komunista.
Přemýšlím, kde bere člověk, který:
- má ekonomickou předlistopadovou VŠ
- pracoval jen jako podnikový ekonom
- spoluvytvářel zadlužení státu v řádu 100 miliard
tu drzost komentovat tímto způsobem a vyjadřovat se k makroekonomickým tématům. Opravdu nemáte ani špetku soudnosti?
06. 02. 2009 | 12:38

MerryMan napsal(a):

Pája:
Děkuji za zábavné počtení. Zkuzte odpovědět na 2 otázky:
Který člověk si představuje, že podnikatel svoje zisky pouze reinvestuje.
Jaká část zisku by měla být použita na rozvoj a vytváření rezerv a jaká na spotřebu.

Svůj citát (text v uvozovkách) najdete v G.B. Shaw Průvodce inteligentní ženy po kapitalizmu a socializmu.

A když přemýšlíte, tak je to síla.
Předlistopadovou VŠ má každý vysokoškolsky vzdělaný ekonom starší cca 40 let.
Paroubek pracoval i jako nám. primátora Prahy pro ekonomiku, ministr pro místní hospodářství a předseda vlády.
Jak může člověk, který pracoval jen jako podnikový ekonom spoluvytvářet zadlužení státu v řádu 100 miliard?
Na závěr si dovolím Vás parafrázovat:
Přemýšlím, kde bere člověk Pája tu drzost komentovat tímto způsobem a vyjadřovat se k makroekonomickým tématům. Opravdu nemáte ani špetku soudnosti?
Pozn. Ve Vašem textu jsem vyměnil jenom jedno slovo (Pája místo Který)
06. 02. 2009 | 13:05

Javít napsal(a):

Taar: MerryMan:
Asi si nerozumíme. Jsem důchodce (65) a měl bych být tedy nadšený tím, že za mně bude někdo platit poplatky. Budete se divit ale já s tímto nesouhlasím. Nelíbí se mi především ta „partyzánská“ a nelegální akce ČSSD. Za zrušení poplatků mají „bojovat“ legálně v parlamentě. Pokud to nevyhráli, mají smůlu. Ale to jejich placení poplatků JEN ZA NĚKTERÉ pacienty a jen NĚKDE považuji za PODVOD a nefér vůči ostatním. Navíc tento podvod stojí příslušné kraje velké peníze, které potom musí nutně chybět jinde Navíc ten nesmysl co vymyslela Emmerová v plzeňském kraji, to se rovná právě té hlouposti o které mluvím.
Jen tak mimochodem, zrovna si stěžují meterologové, že nemají cca 70 mil. na nový počítač potřebný pro přesnější předpovědi počasí. Nejsou peníze. A zrovna těch cca 70 mil. vyhodí některý kraj za poplatky. Proto tento způsob placení poplatků považuji, tak jak mají naši slavní politici ve zvyku říkat, za nesystémový a dovoluji si opět poznamenat za POPULISTICKÝ, jen proto aby získali předvolební body.
Zrovna tak se mi nelíbí, že ČSSD kritizuje negativně každý krok vlády i dkyž vláda nedělá vždy vše špatně. Jak je nakonec vidět, tento negativismus se již projevuje na klesajících preferencí ČSSD.
Pro Vaši informaci, nejsem příznivcem žádné z našich politických stran a je mi srdečně jedno, která kdy vyhraje. Pro důchodce to nikdy nic tak velkého nepřinese.

Proč bych měl organizovat příznivce, kteří budou za důchodce platit poplatky ? Ať si je každý platí sám za sebe !! Já i moje manželka je platíme také a neumíráme hlady ani nechodíme otrhaní. A aby nedošlo k omylu, máme jen průměrné důchody !!!

„Modrý mozek“, který jste mi přisoudil je asi stejně hodnotný jako ten Váš případně růžový.
No nic ve zlém, jen si tady tak kecáme a politici dělají zmetek za zmetkem. A to bez ohledu na to, ke které straně patří.
06. 02. 2009 | 15:48

MerryMan napsal(a):

Javít:
Promiňte, ale výraz "modrý mozek" nepoužívám a nepoužil jsem ho ani vůči Vám.

K poplatkům v lékárnách:
Pokud nepřipustíte existenci více než jednoho správného názoru, nečtěte dál, nemá to cenu. Podržte si názor, že jediná správná cesta je ta Vaše. Nic proti tomu nenamítám.

Nemusí být vše vyřešeno v parlamentě, dokonce existují názory, že prý regulací, nařízení a zákonů by mělo být co nejméně.

Vracení poplatků v lékárnách je zatím úspěšné, jak možná víte ze zpráv, lidé i dojíždějí do krajských lékáren, ostatní lékárny mají snížené tržby a některé soukromé lékárny (nejznámější je řetězec Dr. Max) již vracejí poplatky také. Je možné, že takto systém poplatků zkrachuje sám od sebe.A bez parlamentu. To by byl možná nejlepší výsledek. Jinak se tomu také říká občanská neposlušnost.

K mému návrhu abyste platil poplatky za mne a zorganizoval i ostatní. Tomu se říká hlasování peněženkami. Vy poplatky chcete platit, já ne. Vy je plaťte, já ne a protože věříte v jejich nezbytnost a přínos, tak je určitě zaplatíte rád i za mne.
06. 02. 2009 | 16:35

jojo napsal(a):

Paroubku, svoboda slova neznamena ze i kdykoliv a kdekoliv otisknou tvoje blaboly.
06. 02. 2009 | 18:05

Javít napsal(a):

MerryMan:
já o voze Vy o koze. Také nejsem poplatky nějak moc nadšen. Ale zákony by se měly dodržovat !!Jinak je to anarchie, kdy si každý dělá co chce. A s tím nemohu souhlasit.
Já kritizuji stupidní nápad Ratha a celé ČSSD aby poplatky platily ZA NĚKTERÉ pacienty a jen v některých krajích. To je prostě diskriminující !!
Např. v Olomouckém kraji za ošetření, léky na receptu nebo den pobytu v nemocnici od začátku února nemusejí platit někteří obyvatelé bohatší střední Moravy, naopak lidé z chudého severu kraje bez vyjímek ano. Pacienti ze Šumperska a především Jesenicka tak na své movitější krajské spoluobčany doplácejí. To je zcela proti smyslu jakékoliv sociálě vstřícné politiky. Poplatky se hradí jen určité části občanů, která je tak zvýhodněna !!
Komplikuje to zároveň situaci v kraji, protože peníze za poplatky se mohly využít jinde !!
Jste schopen to pochopit ? Ten nesmysl a blbost politiky ČSSD ??
Nebo budete, jako ta koza, mečet stále to samé ??
06. 02. 2009 | 23:58

kočka šklíba napsal(a):

Javíte k poplatkům a jejich možná "nezákonnému" odpuštění. Zatím o tom žádný soud nerozhodl, proč tedy píšete o dodržování zákonů? Ano s tím, že to je možná diskriminující máte pravdu, ale zase, nerozhodl o tom žádný státní orgán k tomu zřízený, takže zde tvrdíte něco, co nemusí být pravda.

A jinak se nedivte, že Vás někteří zde oslovili jako modrý mozek, ptz když napíšete toto: "já vám to vysvětlím za wickymouse.
ČSSD vyhrává z toho důvodu, že jak řekl jistý klasik "lid je v průměru hloupý" a já dodávám
"a vždy, ve své hlouposti, skočí na populistické a nereálné sliby nezodpovědných politiků !", svědčí to o Vaší aroganci a domnění, že Vy jste ten nadprůměrný, ten chytrý, ten pracovitý, prostě lepší než voliči levice, a to je ve velké většině poznávací znak voličů ODS. Leda, že byste se řadil do té většiny, o čemž dost pochybuji ;), takové sebereflexe je málokdo schopen.
07. 02. 2009 | 01:35

MerryMan napsal(a):

Javít:
Odpověděla za mne kočka šklíba. Já jen dodám, že velmi obdivuji vaše mimořádně slušné chování a vyjadřování, hlavně zdvořilost, se kterou odpovídáte diskutujícím, kteří mají jiný názor. Asi si nechcete uvědomit, že člověk který hájí správný názor (domnívám se, že to není Váš případ) špatnými prostředky (urážky, vulgarita atd. - to je Váš případ) neuspěje. Budou Vás možná oslavovat Vaši pravicoví bolševici.

Sestavuji žebříček poznávacích znaků pravicového bolševika. Velmi jste mi pomohl se stanovením či upřesněním několika bodů.
Děkuji.
07. 02. 2009 | 08:44

Javít napsal(a):

kočka šklíba a MerryMan:

Je škoda další diskuse. Máme prostě odlišné názory takže si tedy ponecháme každý své.
Termín pana MerryMana "pravicoví bolševici" je úsměvný, zvláště když ho zmiňuje pravděpodobně skutečný "bolševik". To je zase poznávací znak opozice.
Vy neurážíte ?
S tou mojí arogancí to přeháníte, ta vaše není o nic menší. Zrovna tak můžu říct, že vy máte oranžové mozky, vyjde to na podobno.
Prostě se musíte i vy smířit s tím, že ne všichni souhlasí s politikou opozice. NAŠTĚSTÍ.
Přeji ničím nerušenou dobrou noc.
07. 02. 2009 | 20:47

PAROUBEK DO LOCHU napsal(a):

CHCE SE MI ZVRACET...
10. 02. 2009 | 17:04

anniehall napsal(a):

Vy si ze mě děláte legraci? První odstavec jste nemohl myslet vážně, ačkoli - u vás by mě to ani nepřekvapilo. Vy jste asi ten nejméně vhodný člověk, který by měl kritizovat druhé za negativní kampaň. Připomeňme si, že jste to právě vy a vaše strana, kdo kritizuje jakýkoli návrh vlády a zaujímá opačné, i když málokdy konstruktivní, stanovisko. Snad proto, aby váš krok byl dostatečně jasný vašim nemyslícím voličům. Asi největší pitomost, kterou jste zatím zveřejnili, byl návrh na zvýšení daní bohatým. Ale vaše ovce jste tím očividně zaujal. Gratuluji.
10. 02. 2009 | 21:04

Tom napsal(a):

Paroubku, ty magore, už lehni !!!
10. 02. 2009 | 21:53

eman napsal(a):

AŤ ŽIJE KSČ
VOLTE KSČ
11. 02. 2009 | 07:02

Taar napsal(a):

Je příznačné jak "modří chlapci" skočili na klišé šířené mediemi, že volební debakl pravice zapříčinili jen a jen poplatky.
A vůbec je neuvěřitelné, kde bere pravice ten "optimismus" že volič je primitivní vůl.
Kde bere ten optimismus, že volič skočí na téze o světlém zítřku /mimochodem, to stejné po desítky roků sliboval bolševik/.
Kde bere ten optimismus, že "třetí cesty" ala ODS jsou ty jediné a jedinečné.
Kde bere ten optimismus, že jednoltlivé státečky jsou schopné bez soustátí EU něco v globalizovaném světě prosadit.
A konec konců: Kde bere ten optimismus, že jen pravice je ta nejchytřejší a ostatní jsou jen "obtížný hmyz", který je nutno "deratizovat" reformamy pro reformy.
Opravdu optimismus, ale velice laciný. Asi takový, o kterém se už kdysi vyjádřil aktuálně
J. Čapek: Laciný optimismus je škodlivý, protože snižuje skutečné hodnoty všeho, čeho se příliž pohodlně dotýká a zmocňuje: života, kultury, mravnosti sociální. Všechno to, domnívá se, je mu za trochu jeho domýšlivého a hlupáckého úsměvu dokořán otevřeno.
11. 02. 2009 | 09:38

Tomáš napsal(a):

Zdravím všechny diskutující i pana Paroubka.
Co k tomu dodat? Vlastně jen ČSSD má ty správné odborníky na ekonomiku. proto nás celá léta stále jen zadlužovala, proto za ceou dobu vládnutí jsme se žádné reformy neočkali. Heslo ČSSD je: Našim voličům nabídneme cokoliv, on to někdo někdy za nás zaplatí.
Odborníci ČSSD nyní hlásají: "Na krizi nesmí doplácet ti, kteří jí nezavinili". Moc hezké, nicméně tak trochu divné. Takže ČSSD chce dát nějaké jednorázové dávky důchodcům s tím, že toto právě nastartuje ekonomiku. Chce snížit spotřební daň na PHM a další velmi populistické akce. Kdo to zaplatí? My všichni, kteří za krizi také nemůžeme.
Jak je na stránkách ČSSD prezentováno, díky krizi krachují sklárny, porcelánky...Kde jste na to pane Paroubku přišli? Proč lžete? Jak tedy lidem vysvětlíte, že díky krizi jsou vámi citované sklárny v propadu více než tři miliardy? Komu chcete namluvit, že toto se stalo za posledních 6 měsíců, kdy je krize? Asi pouze svým voličům. Co se týče porcelánek, je to obdobný problém. To, že nyní se potýkají s problémy je otázkou jejich nedůsledné obchodní politiky, nepřipravenosti na výkyvy kurzu a v neposlední řadě zastaralým sortimentem, který již nemůže konkurovat. Možná by bylo dobré se podívat na majetek majitelů a managementu, to by se asi zaměstnanci divili. Takže tyto případy a spousta dalších nemá s krizí nic společného, neboť zakázky, které nyní realizují nebo měli realizovat se nasmouvávaly minimálně opřed rokem. Pane Paroubku, jaké bylo % nezaměstannosti za dob vašeho vládnutí? Pamatujete si tato čísla?
Krize tu skutečně je, to nelze popřít. Více by však prospělo, kdyby všechny vládní i nevládní politické strany tohoto faktu nezneužívali ve svůj prospěch. bylo by dobré spíše uvažovat s klidnou a chladnou hlavou a na lidi přenášet trochu pozitivní náladu. Nejsem ani zastánce podpo určitým oborům průmyslu či služeb, není to fér vůči těm ostatním. Na stavebnictví se například úplně zapomíná a nesouhlasím s tím, jak bylo v nějakém příspěvku uvedeno, že kanceláří a bytů je již dostatek. A o podporu by si mohl požádat každý. V krizi by měl především stát investovat do infrastruktury, zajistit nová pracovní místa.
Tak držme si palce, jak bývá zvykem, stejně se z toho musíme dostat vždy sami, ať vládne kdokoliv. Bohužel jsme si už asi zvykli, že naši politici především myslí jen na své zájmy.
14. 02. 2009 | 09:02

Samwe napsal(a):

Uvedl bych na pravou míru jednu věc. Pánové z NERV nám nesdělí, před jak hlubokým problémem stojíme. Nevědí to, totiž. Ví to pouze pan Paroubek... tedy, ví... on předstírá, že ví, lže. Rovněž nepanikařit, tak, jak to současná vláda dělá, je pro ekonomiku zdravé. Ono je to ale v podstětě jedno, pokud nebude vláda panikařit, je to špatně a je to její chyba. Pokud bude a v důsledku toho např. dojde k nepříjemným poptávkovým šokům, které by mohly stát mnoho lidí, kteří mají peníze v bankách, všechno, bude za to moct znovu vláda, pač byla moc "hr". Nicméně to druhé, by pan Paroubek viděl nepochybně radši, větší utrpení lidí znamená silnější opozici, i kdyby za to mohla sama. Špatná zpráva pro Českou republiku a její lid.
30. 03. 2009 | 21:53

rolex watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 13:53

replica handbags napsal(a):

.there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
04. 07. 2009 | 04:47

tiffany and co napsal(a):

.there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
31. 07. 2009 | 15:21

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.lzozh.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://lzozh.com/forum/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.lzozh.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.lzozh.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/fo...">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.cate-girl.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.cate-girl.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات صوتي" href="http://voicechat.sh8d.com">شات صوتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://www.sh8d.com/dlil/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://daleel-arab.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://daleel1.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dleli.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://rbdlil.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://arabiaat.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://al3abii.com/">العاب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="صور" href="http://9oari.com/">صور</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topikati.com/">توبيكات</a></strong></H1>
21. 09. 2009 | 23:37

laptop battery napsal(a):

laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery: http://www.batterieslaptop.net
laptop battery: http://www.batteries-shop.net
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER SQU-410 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER LC.BTP03.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.49S22.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 909-2420 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP-W31 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER GARDA32 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916-2320 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP73E1 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 91.46W28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916C4310F Battery http://www.uk-laptopbattery...
05. 04. 2010 | 09:55

viagra online napsal(a):

Heroini gr. ii http://orderonlineviagra.org viagra 50mg It is easy enough to put this prescription in, cess forms a gelatinous mass with collodion. http://cialis-generic-online.net generic cialis online Spiritus Ammoniae Aromaticus. When mixed with, sium contained in the solution of potassium, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,35731E+84>viagra online pharmacy</a>, Argonin. Silver Casein. It is incompatible, a, ble. It is claimed that it is decomposed by hot, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,90475E+72>daily cialis</a>, in other words, are readily oxidized. The most, By mixing the ingredients as written, the benzoin, <a href="http://orderonlineviagra.org#93244">order viagra cheap</a>, likely to be prescribed in concentrated solution,, hydroxides into guaiacol and a benzoate of the, <a href="http://cialis-generic-online.net#24781">non-prescription cialis</a>, proves highly irritating and burning, due to the,
15. 01. 2013 | 15:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy