Konec politiky v Česku?

07. 04. 2011 | 08:25
Přečteno 5791 krát
Česká politika je nakažena podivným virem: napadá cokoliv, co se jeví jako pevnější struktura a přetváří infikované oblasti do beztvaré hmoty. Tento neuchopitelný politický sliz pak zamořuje společnost jako celek, takže ta už není schopna racionálního diskurzu v rámci institucí a mechanismů liberální demokracie. Je to pozvolné umírání politiky.

Příčin tohoto jevu je několik. Tou prvotní bylo hned po roce 1989 nadřazení procedurální stránky demokracie jejímu obsahu, což úzce souviselo s dědictvím normalizační éry a naprostou nadvládou ekonomizujícího myšlení nad právem, morálkou i hlubším chápáním demokracie obecně.

Vzniklé politické struktury, včetně stran, tak byly od počátku slabé a neduživé. Soustředily se na „provoz“, nikoliv na obsah politiky. Slabá občanská společnost byla vysmívána, a zprivatizovaný veřejný prostor se stal územím neviditelné ruky trhu, nikoliv strukturované diskuze, bez níž demokracie nemůže fungovat.

Nadvláda ekonomie nad politikou pak vedla logicky i k privatizaci politických stran. I ty nejsilnější podlehly korupčním bratrstvům a „kmotrům“, což dále oslabilo jejich politickou funkci coby institucí, jež mají být mimo jiné mluvčími veřejnosti. S aktivním přispěním takto zprivatizovaných stran zachvátila celý stát systémová korupce.

V takovém prostředí se artikulace veřejných zájmů a provozování skutečné politiky stávají de facto nemožnými. Jedním z důsledků je nástup „nových“ stran, které jsou už samy o sobě produktem výše zmíněné virové nákazy. Jsou beztvaré jak strukturálně, tak programově, takže připomínají jakousi temnou, těžko uchopitelnou politickou hmotu, která se projevuje mafiánskými praktikami, nesnášenlivostí a celkově nízkou odolností proti extremismu všeho druhu, včetně asociálních ekonomických praktik.

Nejviditelněji se momentálně tato destrukce politiky projevuje v případě „strany“ Věci veřejné. Ta nemá jasné kontury ani programově, ani organizačně. Nebylo ji už ani třeba privatizovat, protože byla jako privátní firma přímo vytvořena.

Odspodu v ní neustále prosakují nejenom praktiky bezpečnostní agentury, ale i to, co VV „proslavilo“ v podobě jejích snah o „převýchovu“ bezdomovců už před loňskými volbami. Není žádná náhoda, že právě její ministr školství si vezme jako poradce bývalého volebního lídra extremistické strany.

Není také náhoda, že se právě tato strana v některých svých okrajích slévá dohromady s temnou politickou břečkou, kterou reprezentují skupiny a lidé, které Tomáš Halík popsal trefně jako fašizující maloměšťáctví. K nim se stále více přibližuje politicky chátrající hlava státu, jehož nejbližším politickým spojencem ve vládní koalici je právě faktický šéf VV.

Bohužel se zdá, že česká společnost už sama o sobě nemá dost sil čelit mafianizaci státu a destrukci stranické politiky poté, co loňská „voličská revoluce“ tyto jevy paradoxně ještě posílila. Od úplného odmítnutí politiky jako strukturované formy společenského diskurzu, což často vede k nebezpečnému nárůstu extremismu, nás v současnosti chrání především Evropská unie, která nám určité civilizující „struktury“, jež nejsme schopni tvořit zevnitř, dodává „zvnějšku“.

I proto na ní výše zmíněné síly tak zuřivě útočí. A i proto ji ti, kterým jde u nás o demokracii, musí bránit.

Právo, 6.3.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

yak napsal(a):

Vaše texty jsou velmi dobré a velmi cenné.
07. 04. 2011 | 08:44

F.Švarc napsal(a):

Pane Pehe, vy umíráte ? Já myslel, že umírá Havel. Nebojte se. Politický sliz co nám zcde připravil, bude odklizen. Politika ani svět nekončí. http://neo2011.cz
07. 04. 2011 | 08:46

hovorka11 napsal(a):

VV mě podrazili, stejně jako Vás ČSSD! Ostatní lidi a podnikatele zase ODS, když zjistili, že nepatří mezi "vyvolené" v "konkurenčním prostředí" a ODS je vlastně likviduje spolu se zaměstnanci jako neúspěšné, kteří nejsou ochotni uplácet a korumpovat v zájmu "trhu práce". O TOP 09 ani nemluvit...

Systém založený na kontrole práva a zločinnost politiky přes policii, soudy a tisk může kohokoliv perzekuovat, cokoli rozkrást, ale nemůže založit stranu oproštěnou od možnosti krást !
Vše záleží na obyvatelích a jejich souhlasu s tímto režimem. Jak je vidět, tak ten režim zatím moc nevadí. Množství exekucí a rozkrádaček politiků je na ČR málo, tak se může rozkrádání a počet nesmyslných exekucí promyšleně navyšovat.
07. 04. 2011 | 08:52

almost glossed™ napsal(a):

Dokonce i konec diskusí v Česku. K některým tématům - např. kdo zavedl do České politiky předvolební přímé fyzické útoky na politiky, už nesmí čtenáři diskutovat. Viz momentálě: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=696374
07. 04. 2011 | 08:54

almost glossed™ napsal(a):

Aspoň někde nejsou lhostejní. Bez účastníků to však nepůjde...
6.4.2011
Občanské organizace vyhlašují demonstraci proti vládním reformám
tisková zpráva
Brněnské občanské iniciativy zorganizovaly velkou demonstraci proti vládním reformám. Bude se konat ve čtvrtek 7. dubna od 17:00 hodin na Moravském náměstí.
Na přípravě demonstrace se oficiálně podílí devět organizací včetně Českomoravské konfederace odborových svazů. Celá akce je zaštítěna iniciativou ProAlt (iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ), pod jejíž hlavičkou se konala demonstrace již 5. března v Praze a 26. března v Ústí nad Labem.

http://www.blisty.cz/art/58097.html
07. 04. 2011 | 08:56

xyx napsal(a):

Je nezvratitelné, že jste vytvořil podvratnou ilegální disinformační organizaci, mající za cíl rozvrácení národní pospolitosti! Pravděpodobně vás zverbovala v době studií KGB!!! Věnuji velkou finanční částku na odhalení vlastizrádců. Nění možné, aby jste desítku let tak odporně káleli na národní hrdost.
07. 04. 2011 | 08:57

ali napsal(a):

Véčka není politická strana, ale spiknutí. A jak jsem říkala, Škárka tak Bárta by měli jít do někam. Nechápu, že v době boje proti korupci a potýkání se s korupcí (nejen) ve vládních sférách, si Bárta dovolí dát na blint někomu půjčku mezi čtyřma očima a bez papíru. Pak koktá a plače do tv, jak to myslel upřímně. To neudělá ani blb. Oba si s lidmi vytřeli zadek.

p.s. tak jsem, Pehe, doufala, že jednou si neotřete ústa o prezidenta. Zklamal jste, Pehe, vy jste taky chátrající hlava, navíc bez skrupulí..
07. 04. 2011 | 08:57

Bohumíra napsal(a):

Pane Pehe, je to ještě politika anebo je to už legální šňůra krádeží, kterou si tento národ Komenského a Masaryka nechává klidně líbit?
Začal s tím Václav Klaus, který musel stůj co stůj privatizovat
a nakonec se z toho vylouply krádeže obřích rozměrů, které již nikdy neustanou.
Národ i politici to vzali jako standard.
Dále se tu rozmohl nešvar odpoutávání pozornosti.
Co myslíte, že to je za lipový čaj aférky se Škarkou?
Má to dle mě odvést pozornost od šedesátiprocentní slivovice-aféry (oproti tomu čaji) od krádeže nebývalých rozměrů Saši Vondry.
JENOMŽE ...
Saša zůstane (kryt Chartou 77 a americkými zpravodajskými službami)
a Škarku zase vezmou zpátky.
Pojede se dál močálem černým ...

Pane Pehe, namísto laciných novinových článků a limonády bloggerů by to chtělo vzít sukovice, širočiny a pěstě.
Pokud nemají rozum politici
a lžou,
je třeba použít hrubou sílu.
Po dobrém to nešlo 21 let - nač chce tento národ ještě čekat?
Až budem odevzdávat půl výplaty na daně a druhou na léčení?
To je nějaká předrahá svoboda, nemyslíte?
Je zajímavé, že o SVOBODĚ se rozplývají nad svými články hlavně ti, kteří už by jí měli být zbaveni!!
07. 04. 2011 | 08:59

hoven napsal(a):

já si myslim, že rozklad politiky a její bezobsažnost jsem importovala EU. lidi volí VV, protože vlastně začalo být jedno, jestli bude vládnou levice nebo pravice, stejně nam spoustu věcí budou určovat byrokrati z bruselu. ten ideologický souboj se z politiky pomalu vytrácí, pak dostávají prostor podnikatelské projekty, jako je VV. lidem, jako je maloměštácký fašista halík , tanhle rozmělněnost politiky náramě vyhovuje, protože doufájí, že snad i oni jednou dostanou prostor a moc bez toho, aby je někdo zvolil. . lidem, kterým záleží na demokracii, by měli bránit naši zem před EU.
07. 04. 2011 | 09:03

xx napsal(a):

Ale tomu se přece nelze divit pane Pehe, že v devadesátých letech převládlo ekonomizující myšlení. Ekonomika byla nesporně hlavní příčinou konce socialismu. Socialismus přivedl lidi této země do chudoby a proto skončil.

Socialismus samozřejmě nepřinesl devastaci jen ekonomickou, ale i devastaci morálních hodnot a programovou likvidaci morálních elit národa. S těmi se komunisti vypořádali hned z počátku a zbytek dobili normalizací. Ty střípky co tu zůstaly, jako byl Havel a spol. to už nebyly skutečné elity, ale jen jakýsi odpad z nich. Ti už komunistům nestáli za likvidaci. Skutečné elity komunisti popravili nebo vyhnali za hranice.

Vy si snad taky myslíte, že lidi předěláte mávnutím kouzelného proutku ? Že je možné udělat tlustou čáru a říct, tak ode dneška jsme čestní a poctiví občané s demokratickým myšlením a hotovo ?

Většina dnešních aktivních lidí ve jakýchkoli vyšších funkcích vyrostla a byla vychována socialistickým marazmem. A jak dobře víme, ohýbat proutek se má dokud je mladý a starého psa novým kouskům nenaučíš.

Jsem přesvědčen, že to bude trvat ješte možná dvě generace, než se to výrazně změní k lepšímu. A že se to musí změnit od spodu, od lidí, nikoli shora od prezidenta a vlády.

Národ má takovou vládu, jaký je sám. Protože vládu nám sem nikdo nedosadil, nepřivedl je zvenčí. Vládu jsme si zvolili sami výběrem jedněch z nás ! To řada lidí není ochotná přijmout a stále jen hledá nějakého viníka, někoho mocného s kým obyčejný člověk nic nezmůže. Alibismus.

Dokud obyčejný člověk nepřevezme odpovědnost za město, vesnici, kraj a parlament, za to koho tam zvolil, sám k sobě si neřekne, minule jsi to zvoral, jdi k volbám a zkus to napravit, nic se nezmění.

Myslím si, že teď sklízíme stále plody socialismu, s čímž mnoho lidí nesouhlasí. Ale právě to je klíčem k uvědomění si příčin současné mizérie a je to také cestou k nápravě.
07. 04. 2011 | 09:04

jozka napsal(a):

hoven, teda takhle priznat, ze jses EU a ze muzes za vsechno spatne...
07. 04. 2011 | 09:05

Drzá zrzka napsal(a):

V našich zeměpisných šířkách neumírá politika, ale zdravý selský rozum.
07. 04. 2011 | 09:05

stále rebel napsal(a):

Po Klausově vzoru vyrostli další pragmatici moci.
07. 04. 2011 | 09:06

Naštvaný napsal(a):

"Konec politiky v Česku?" píše Pehe. Že se nestydí furt vomílat takový fráze? To sem si myslel, že je jinej formát. A zatím to je prachpouhej frázista.
07. 04. 2011 | 09:07

xx napsal(a):

Bohumíra: S těmi krádežemi začali komunisté, když sebrali každému jeho živnost a některé v těch živnostech milostivě nechali dál pracovat za mizerný plat, jiné zcela zničili.

A vy teď lamentujete nad tím, že zloděj okradl zloděje, chápete nebo nechápete ?
07. 04. 2011 | 09:08

neo napsal(a):

Miluju tyhle katastrofické Pehe scénáře.

Konec demokracie v čechách... konec politiky...konec Klause...

Pehe, taky bude konec světa a ježíška se v r 2012 nedožijete
(tedy pokud se neodjedete zachránit na Slovensko)
07. 04. 2011 | 09:09

ali napsal(a):

Bohumíra
líbí se mi, jak každý ví, co by to chtělo..hlavně hrubou sílu. Privatizace byla nutností po dlouhé době vládnutí bolševické pracky. Jenže, bohužel, se do toho vrhli především ti bolševici sami. Kolik politiků z prava bylo dřív bolševikem? Myslím, že dost a ještě dost jich tam je. Takže předrahá svoboda je v rukou postbolševika. Tady opět musím souhlasit s Klausem, který tvrdil, že to bude nejméně dvě generace trápit..
07. 04. 2011 | 09:14

Bunny napsal(a):

to xx:
"Myslím si, že teď sklízíme stále plody socialismu ..."
A proč ne třeba třicetileté války, nebo bitvy na Bílé hoře? Tyto výmluvy jsou jen trapným zastíráním bezradnosti, Právě občanská společnost u nás byla nejpevnější za toho vašeho socialismu, jako alternativa ke státní politice, se kterou se velká část národa neztotožnila. To, že je teď v rozkladu, je dílo posledních dvaceti let. Tedy i vaše dílo. Ani tehdejší režim nedokázal tak dokonale semlet nesouhlasný postoj jedince, jako ten dnešní. Byl totiž čitelný, nikdo si nedělal iluze.
07. 04. 2011 | 09:15

Dočekal napsal(a):

"Morálka vždy předchází právu. Bez morálky není práva.
Co dovoluje zákon, to zakazuje stud."

"Nerodí se ctnost z bohatství, ale bohatství ze ctnosti. Všechno, co je dobré pro lidi, jednotlivce i státy, musí být založeno na ctnosti."
Platón

"Nikdo není natolik zotročen jako ten, kdo si myslí, že je svobodný."
J. W. Goethe

"Svět není nebezpečný kvůli těm, kteří páchají zlo. Nebezpečný je kvůli těm, kteří tomu nečinně přihlížejí."
Albert Einstein

"V listopadu roku 1989 tady prohrál lumpenproletariát a zvítězila lumpeninteligence."
Odposlechnuto v jedné malé vinárničce
07. 04. 2011 | 09:17

Bunny napsal(a):

to Ali:
viz výše - tedy i vaše dílo. Vy tady vždy souhlasně plácáte k dalšímu kroku hlouběji do marasmu.
07. 04. 2011 | 09:18

Bohumíra napsal(a):

xx: Ano, komunisté kradli.
Je to ale asi takový rozdíl, jako mezi ožralým okresním přeborem a špičkovými playery z NHL a KHL.
Že Vás hanba nefackuje připomínat komunisty - ty prostatiky, co sotva uměli mluvit.
Klaus přece tvrdil, že jsme se od komunismu odstřihli.
On - který vyrostl v rodině Viliama Šalgoviče.
Klaus může být prostě zločinec - říkejte si, co chcete.
07. 04. 2011 | 09:18

David napsal(a):

Naprostý souhlas.

"...Česká politika je nakažena podivným virem: napadá cokoliv, co se jeví jako pevnější struktura a přetváří infikované oblasti do beztvaré hmoty...."

--------

Tak nám další mafián „uzrál“ na demisi.

To je úplná paráda!!!

Oni se vybíjejí - práskají - sami mezi sebou.

Češi jsou originální a přímo geniální mistři.

Prostě zlaté české ručičky se změnily na zlaté české hubičky.

Jeden z mafiánů - Škára - začal „zpívat“.

Odhaduji, že tak v pondělí podá Bárta demisi do rukou svého oblíbence – kmotra všech kmotrů.

Bárta nemá žádnou smlouvu o půjčce. Škárka popírá, že by to byla půjčka. Proč taky?

Patrně rozvedený Škárka se psem, s platem poslance, na co by si půjčoval 170 tisíc?

Navíc se u nás stalo přímo standardem, že z korupce usvědčovaný darebák tvrdí, že to byla normální půjčka. Na rozdíl od „začátečníka“ Bárty má každý alespoň dodatečně zfalšovanou smlouvu o půjčce.

Bárta nejdříve mlčel, pak popíral a bagatelizoval, pak když už nevěděl kam, tak používá osvědčenou fintu s půjčkou, kterou používají všichni darebáci. (Viz křišťálově čistý Gross a jeho strýček Vik) Pak si dává dva dny času, aby mohl promyslet další postup. Proč, když je to vše tak křišťálově čisté?

Kdyby nechtěl něco zatajovat, tak to vyklopí všechno hned a teď.

„...Nerozumím, proč jsem za svůj lidský přístup obviňován, když jsem připraven kdykoli svým blízkým pomoci. Již několik poslanců moji pomoc využilo,“ řekl Bárta třesoucím se hlasem....“

Chudáci poslanci, když musí při svých nízkých příjmech ještě prosit lidumila Bártu o bezúročnou půjčku.

Ukazuje se, že už nastal nejvyšší čas zase zvednout platy poslancům, aby se z nich nestali žebráci.

Prostě Bárta se stal „panem nedůvěryhodným“, a tak nemá v této „důvěryhodné“ vládě co pohledávat.

Drobil a teď je na řadě Bárta. Lže, tak ať jde do p…

Jen tak dál hoši!!!

Na druhou stranu připouštím, že se mohu mýlit.

Nerad bych křivdil skutečným bojovníkům proti korupci.

Vondra a teď Bárta pořádně začali šlapat mafiánům na kuří oka. A to neměli?!

Proto se mafiáni rozhodli je zlikvidovat nejdříve diskreditací.

A daří se.

Není třeba ani střílet. Teď bude na řadě John a mafie zase vyhraje.

A tak Kalousek se svým Drábkem, drábem všech drábů dokončí v klidu své dílo zkázy.

Prostě to chce co nejdříve generální stávku a demisi vlády.

Když se chce, tak to jde.

Podívejme se na Itálii. Tam mají také skoro každý rok novou vládu a stále zůstávají jednou z nejvyspělejších demokracií na světě.
07. 04. 2011 | 09:20

Béda napsal(a):

Pod pláštíkem mediálního cirku, kdy média populus zásobují denně nějakou aférou, panuje v "antikorupční" vládě, "národní odpovědnosti" jinak dělníá atmosféra. Vláda již stihla schválit tolik potřebný opt out, harmonogram navyšování DPH, Drábkovu "sociální" reformu a Hegerovy poplatky.

Ani vítr, ani bouřka nedokáží zastavit vládu při prosazování "tolik potřebných" reforem.
07. 04. 2011 | 09:22

jarpor napsal(a):

Víme pane Pehe...

už od začátku bylo všechno špatně...
nadřazenost ...
vysmívání...
nadvláda ekonomie... a z toho :

artikulace veřejných zájmů nemožná... no a ten trh... škoda slov, že...
Tak se nám vrací "blbá nálada"... tedy... některým, a ti se ji snaží rozšířovat... jak jen to jde.

Kde jen jste byl v těch počátcích... když se to tak blbě založilo... Jak mohlo být... kdyby dali na Vás...
Možná takový Portugalsko... tam asi nebyla nadvláda ekonomie...

No, voliči si znovu uvědomí, že ne vše, co se třpytí, je zlato... až půjdou zase volit...
Demokracii chála.
I politologům v ní... i těm, píšících cosi o beztvaré, těžce uchopitelné politické hmotě...

"Bohužel se zdá, že česká společnost už sama o sobě nemá dost sil čelit mafianizaci státu a destrukci stranické politiky poté, co loňská „voličská revoluce“ tyto jevy paradoxně ještě posílila."

Hmm... ale má. Má dost sil, a vzpomene si, kdo plédoval za "nové" neotřelé tváře..., za čertvý vítr do zatuchlých politických vod...
Ono to s tou destrukcí totiž není a nebude tak žhavé... jak píší politologové...
Naštěstí, převážná většina společnosti nejsou politologové, kteří své pocity vydávají za pocity celé společnosti.

Hezký den
07. 04. 2011 | 09:29

jarpor napsal(a):

Sorry

Demokracii CHVÁLA... jsem chtěl napsat
07. 04. 2011 | 09:30

Vico napsal(a):

neo : Víte, co je řečnická otázka? Nebo úmyslná nadsázka?

Víte. Jinak bych si musel myslet, že opravdu, ale opravdu MILUJETE tyhle katastrofické Pehe scenáře.

Bohužel asi opravdu máme jen to, co si zasluhujeme. O tom, co jsou Věci veřejné zač, jsme měli dostatek informací již před volbami. Kdo měl oči, viděl. Kdo volil "Na vlastní oči"/John/,byl pravděpodobně slepý.

Všeobecná frustrace a hledání Spasitele nevěstí nic dobrého ani do budoucna.

Zde je to buď čekání na další zázrak či blížící se katastrofu. Iracionální hledání viníka naší neschopnosti vyčistit si náš vlastní záchod.

Až bude silná občanská společnost,budou mít politici silného protihráče. Jinou cestu nevidím.

Snad ještě tolik. Ať si každá skupina vehementně sobecky hájí své partikulární zájmy!!! Není to sice podle Gutha-Jarkovského, ale stokrát lepší než zestádnění pod heslem nic než národ anebo pod nějakou vyhraněnou ideologií. To je cesta do pekla.
07. 04. 2011 | 09:33

Béda napsal(a):

Vico,

nevím kdo to řekl, že demokracie je tam, kde se politici bojí svých zaměstnavatelů - voličů a nikoliv tam, kde si politici z voličů dělají srandu a voliči se bojí politiků.
07. 04. 2011 | 09:40

jarpor napsal(a):

xx

Podepisuji se pod Váš příspěvek / s Vaším laskavým svolením /.

Z duše mi mluvíte, když píšete :

"Jsem přesvědčen, že to bude trvat ješte možná dvě generace, než se to výrazně změní k lepšímu. A že se to musí změnit od spodu, od lidí, nikoli shora od prezidenta a vlády.
Národ má takovou vládu, jaký je sám. Protože vládu nám sem nikdo nedosadil, nepřivedl je zvenčí. Vládu jsme si zvolili sami výběrem jedněch z nás ! To řada lidí není ochotná přijmout a stále jen hledá nějakého viníka, někoho mocného s kým obyčejný člověk nic nezmůže. Alibismus.
Dokud obyčejný člověk nepřevezme odpovědnost za město, vesnici, kraj a parlament, za to koho tam zvolil, sám k sobě si neřekne, minule jsi to zvoral, jdi k volbám a zkus to napravit, nic se nezmění."

Hezký den
07. 04. 2011 | 09:43

Dočekal napsal(a):

ali:

Nejprve si zjistěte, kdo že nám to tady začal krátce po Vítězném Listopadu budovat ten kapitalismus českou cestou. Pak se dlouze zamyslete a teprve potom vynášejte ty svoje kategorické soudy.
Nebylo by také od věci, kdybyste si zjistila politickou orientaci a hlavně působení před oním 17. listopadem roku 1989 u těch, kteří se vyrojili z Prognostického ústavu a pod heslem "Kdo, když ne my, kdy, když ne teď" nám tady začali budovat ten hybrid, kterému já říkám sociálkapitalismus.
Že to jejich snažení bylo ku prospěchu především jim samým a pak také jejich bývalým soukmenovcům, takto kovaným komunistům, tak o tom dnes nepochybuje snad nikdo.

Také si zjistěte něco o těch gigantických rozkrádačkách v řádu stovek miliard. Můžete začít třeba s kauzou LTO. Toto státem posvěcené rozkrádání tady trvalo šest let a pokusy o jeho napodobení trvají dodnes. Zajímavý na tom celém je především fakt, že na Slovensku stejné rozkrádačky ve formě administrativní přeměny lehkého topného oleje na naftu stopli za pouhé dva měsíce a to velice jednoduše. Obě komodity zdanili stejnou sazbou a tuto daň pak stát vracel po prokázání, že LTO skončil tam, kde měl, tedy že shořel jako palivo v kotelnách.
Tady nám pan inženýr Vladimír Dlouhý (před Vítězným Listopadem samozřejmě KSČ, teď už ovšem ODA) tvrdil, že by toto vracení daně bylo administrativně náročné a finančně příliš nákladné a blekotal něco o barvení nafty.

Také by nebylo na škodu, kdybyste si zjistila něco o instituci, zvané Konsolidační agentura. Dluhy po zaniklé Konsolidační agentuře ve výši 236 miliard korun (pozůstatek to po páně Klausově bankovním socialismu) byly převedeny jako záporná položka do státního rozpočtu a z něho jsou také umořovány.
Tuto instituci pod původním názvem Konsolidační banka stvořili dva pánové, jinak "oposmluvníci" Klaus a Zeman.

Je toho samozřejmě ještě mnohem víc, ale pro začátek by to mohlo stačit.
Teď jsem jen zvědavý na to, jak dlouho budete ty podklady vyhledávat, jak dlouho je budete studovat a hlavně za jak dlouho si z toho uděláte závěry.
Pokud to bude trvat méně než hodinu, nemám k vašim příspěvkům už nadále žádný komentář.
07. 04. 2011 | 09:44

Béda napsal(a):

jarpor,

jenom taková otázečka bokem. Když je evidentní, že korupce je SYSTÉMOVÁ nemělo by se náhodou změnit nastavení systému tak, aby byly minimalizovány systémové podmínky pro její vznik a existenci?

Ale to já jenom tak, aby řeč nestála.
07. 04. 2011 | 09:46

jozka napsal(a):

Na to, co pujcil Barta Skarkovi kaslete, to je jen mlha. Podstatne je, co se deje za ni.

Neo, kde jsi? Potrebuju, abys mi vysvetlil, ze poplatky se menit nebudou!
07. 04. 2011 | 09:47

vlado napsal(a):

XX 7.4.v9:05 Ekomomický kolaps socialismu byl avizován již na konci šedesátých let,přesto dnes mladí zpívají :husákovi děti",jak to ten systém financoval? Čtyřicet let člověk nepoužíval termíny jako pracovní úřad, nezaměstnaný,konkurzní správe, bezdomovec apod a mladí ani neznali jejich význam. Socialismus skončil a naděje mnoha lidí se neplní. Snad jsem ten zkažený tou minulou dobou. Ale dnes bych nechtěl stavět svépomocí rodiný domek jako v minulosti. Bez půjček a zadlužení. Problém je, že starý člověk má své životní zkušenoti a tak porovnává.Pan Pehe v jednaosmdesátém odešel a demokracie v dnešním provedení se mu také nepozdává ale ten nebude minulou dobou zkažen. Globální kapitalismus jednotlivým státům až zas tak nepomáhá, když jsou takto zadlužení vč USA. Tak jak to vidíte xx? A to věřitelem je ve velké míře Čina!!!
07. 04. 2011 | 09:48

neo napsal(a):

jozka:

které?
07. 04. 2011 | 09:50

ali napsal(a):

Dočekal
vás se o žádné komentáře neprosím, tak to tak berte..
07. 04. 2011 | 09:54

jozka napsal(a):

Vidis, neo? Mlha funguje!
07. 04. 2011 | 09:55

neo napsal(a):

jozka:
je slunečno
07. 04. 2011 | 09:59

Dočekal napsal(a):

ali napsal(a):
Dočekal
vás se o žádné komentáře neprosím, tak to tak berte..
07. 04. 2011 | 09:54
---------------
Tak to teda jó.
V tom případě vás zařazuju mezi nástěnkáře. A kdybyste náhodou tápala, tak takhle jsem rozlišoval bývalé komunistické ideology.
Vlajkonoši byli ti, kteří sice hlásali komunistická hesla, ale byli přístupni dialogu. Oproti tomu nástěnkáři byli jen primitivní vykřikovači úderných komunistických hesel a jakýkoliv pokus o dilaog s nimi byl předem odsouzený k nezdaru.

Jinak máte samozřejmě pravdu. Bolševickou pravdu.
"S nepřáteli nediskutujeme, nepřátele odsuzujeme."
A to jsem si myslel, že tato doba je už nejmíň jedenadvacet let za námi.
07. 04. 2011 | 10:04

Tenco napsal(a):

xx a jarpor /poslanec za ODS/
Vaše myšlení je myšlením otroků. Nebo záměrnou propagandou.
Pokud jste vy zloději, psychopati, alkoholici, či narkomani - mluvte oba za sebe.
Ne za společnost.
Mluvte za sebe a podobné vám.

Na socialismus dnes skutečně může sviňovat vše zlé jen šizuňk, blázen, bolševik, placený propagandista, alkoholik anebo narkoman.
Je to navíc urážka tisíců a možná desetitisíců lidí, kteří si zachovali páteř i přes 40 let socialismu.

Ale to je šizuňkům, psychopatům, placeným propagandistům, bolševikům, alkoholikům a narkomanům jedno.
Pro ně je důležité odvrátit pozornost od jejich soukmenovců - psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů v establishmentu. S kterými se - jak vidno, roztrhl pytel.

Že se nemýlím, pane poslanče za ODS - jarpore ?

Pokud je pan Nečas čestným mužem nejen dle skazek a mýtů, ale ve skutečnosti a pokud pan prezident není blázen, tak existuje za stavu, kdy nelze určit kdo je ve vládě mafián a kdo politik - tedy za takovéhoto stavu věci vše musí posoudit občan.
Takže výkop je na nich. Na Nečasovi a Klausovi.
A podle výkopu poznáme, co jsou vlastně oba zač.
Na kterou stranu je třeba je zařadit.
Jednou provždy.
Definitivně.
07. 04. 2011 | 10:06

Dočekal napsal(a):

ali:

Ještě dodatek:
Už víte, proč je zde termín "lůza" přípustný? A proč je povolený také termín "hnusák?" Ano, takto mne nazval nick Ládik!!! a ono mu to u pana Stejskala samozřejmě prošlo.

No, když tady mohlo projít tohle...

***
blue jay napsal(a):
Václav Dočekal alias D47-Vendys byl v komunalni politice.
Za KSCM. Take byl pilot, strojar, stavitel a procestoval 80 zemi za totality. Ve skutecnem zivote byl ale udavac STB. Aspon tak ho poznali ctenari na Outsidermedia.cz. Byl odtamtud vyhozen. To je D47.
18. 01. 2011 | 17:19

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/fabiano-golgo.php?itemid=11923
***
07. 04. 2011 | 10:09

jarpor napsal(a):

Béda

"Když je evidentní, že korupce je SYSTÉMOVÁ ..."

No, tak si to trochu rozdělme :

část je "v lidech", část "v systému" ...
Průhlednost státních zakázek, nikoliv jen zadání... ale i porovnání s nabídkou stran "cen obvyklých", které si platí mezi sebou soukromé subjekty... ,
vyžadovat odpovědnost za "státní" podpis...
a spoustu věcí by se vyřešilo bez přemýšlení, zda je to v systému či v lidech...

No a co udělat se systémovostí čerpání EU prostředků, sice naprosto "v souladu s pravidly", ale čerpání na naprosté hovadiny... myslíte, že jsme schopni změnit "systémovost" tak, abychom opravili silniční tahy a až to nebudou tankodromy, pak že bychom stavěli cyklo.... a jiné stezky ?
Jen jestli nám to matička EU dovolí...

Tož ... jen aby řeč nestála...

Hezký den
07. 04. 2011 | 10:12

jarpor napsal(a):

Tenco,

naučte se slušné debatě, pak se přihlaste.
Do té doby jste jen ten hnůj, o který se špinit nehodlám.

Hezký den
P.S. Víte kde Vás mám, že... takže více slov netřeba.
Otrok, zloděj ani nic dalšího, čím mne častujete nejsem...
a mluvím za sebe.
Předpokládám, že tyky hovoříte za sebe... a podle sebe. Je to vidět. Dal jste si přesný nick... nic než hnůj nejste.
Buďte klidně hulvátem dál... takoví hnojové mne nemůžou rozhodit...
07. 04. 2011 | 10:19

xx napsal(a):

vlado: No právě vlado, no právě. Jak to ten systém financoval. Na dluh Vlado, na dluh. Nestavěli se dálnice, silnice z první republiky se jen trochu opravovaly, ve fabrikách se leckde pracovalo na strojích z počátku století. Ale chleba stál 4 koruny a zaměstnaní byli prakticky všichni. Bydlelo se levně, ale na údržbu nezbývalo. Tomu se říká vnitřní dluh, není to dluh v penězích, ale v odložených investicích. Po revoluci se velká část toho dluhu jen transformovala do finanční podoby, protože se začalo masově rekonstruovat a investovat do infrastruktury, do obnovy některých podniků. Z toho vznikly státní i soukromé dluhy, z nichž některé se samozřejmě časem ukázaly jako špatné.

A jistě, při transformaci se část rozkradla, to je pravda. Ale rozhodně ale nelze tvrdit, že se rozkradlo všechno. To tvrdí jen lidé, kteří považují privatizaci jako takovou za krádež. Ve skutečnosti šlo jen o návrat vlastnických práv.

No a zoufalí zastánci socialismu pak ještě naříkají, že nový systém taky není dokonalý a má chyby, takže ten minulý podle této logiky má být asi lepší nebo co. Zkrátka jen hloupé cancy.
07. 04. 2011 | 10:21

Daňový poplatník napsal(a):

S blogem by se dalo souhlasit s výjimkou posledního odstavce, neb jsem jaksi nepochopil, proč by mně měl být milejší byrokratický Eurofašismus, který mě okrádá o svobody i hmotné statky systematicky a plánovitě, než Čechofašismus, který mě okrádá o totéž jaksi spontáně, vesele a nevyzpytatelně.
07. 04. 2011 | 10:24

Béda napsal(a):

jarpor,

obávám se, že jste moc úzkoprsý. Sytémovost korupce tkví především ve "zdrojích". Těmi jsou:
a) systém netransparentních zakázek
b) systém financování politických stran - sponzoring
c) systém protislužeb - politické funkce, přeběhlictví, politické PR v médiích, smlouvy včetně "opomenutí", zákony, daně šité přímo na tělo předplatitelům, sponzorům, přepláceným smluvním dodavatelům
d) systém akcií na doručitele
e) politický systém, kde tzv. demokracie se stává postupně pouze prázdnou formou pro oligarchické ovládání politického systému... atd, atp.

PS: myslíte, že toto všechno někdy radikálně změní politická vrchnost shůry?
07. 04. 2011 | 10:33

xx napsal(a):

Tenco: žádná tlustá čára neexistuje. Lidé se zde v roce 89 nevyměnili za jiné. Zuby nehty se bráníte si přiznat, že jste také poznamenaný vývojem v pokřivené společnosti. Tím si ale zavíráte cestu k k nápravě. Zřejmě jste pokřivený minulým režimem natolik, že vám již pomoci není. Pyšný sebestředný nadutec, co si o sobě myslí, že je lilium a celá politická reprezentace je zkažená mafiánská banda, ale vy sám na tom nemáte žádnou vinu a nemůžete s tím sám chudinka nic udělat.

Vaše myšlení je rakovinou této společnosti. Přesně tenhle postoj, kterž tu vy (a nejste v tom sám, je vás bohužel většina ) prezentujete. "Já jsem vzor morálky, já vím co je správně a co není, já vím jak republice pomoci, stačilo by vypráskat ty nahoře a dosadit tam alespoň takové jako jsem já a bylo by vše jinak, hned by všichni dole následovali těch skvělých poctivých a morálních vzorů".
To nejsou názory hodné myslících bytostí.

p.s. Politika ODS je od mých názoru na hony vzdálena. Pokud tedy jarpor je poslancem za ODS a líbí se mu mé názory, nemá v poslaneckem klubu ODS a v ODS vůbec co pohledávat. Je to jako by se Pavel Tygrid (dej mu pán bůh lehkou zemi) hlásil do KSČM.
07. 04. 2011 | 10:35

Law napsal(a):

Bohužel politika je hnus a špína. Jen se těším na den, kdy už lidem začne být vše jedno. Jeden veteran z Afganistanu s dragunovem a začne lovecka sezona. Asi by to naší politické sféře pomohlo :-)
07. 04. 2011 | 10:38

Dočekal napsal(a):

Takhle to dopadá, když si většina občanů zvolí za své zákonné zástupce zloděje v naději, že si pod jejich vedením sami také nakradou.

Nejvíc mne včera rozesmálo tvrzení pana Bárty, že panu Škárkovi půjčoval peníze vícekrát a před časem mu dokonce půjčil peníze na nový oblek.
Takže pan Škárka je vlastně "socka." Podivné!
07. 04. 2011 | 10:39

Tomáš T napsal(a):

Pane profesore Pehe,
problém je v tom, že já nevěřím již žádnému pol. uskupení. Ani těm pravdoláskařům, jak je posměšně nazývá Klaus a jeho poskokové. Vždyť mezi pravdoláskaře svým způsobem patřili i Váčkaři (VV). Já je tak vnímal a proto jsem je volil. Prostě jsem se domníval, že přináší lepší verzi politiky. Zase jsem se mýlil. Po kolikáté za těch dvacet let? Každá nová strana přichází se spasitelským programem. Tak to bylo i u VV. Věděl jsem, že jejich předvolební proklamace mají díry, leč riskunul jsem to a volil je. Vy dlouhodobě tvrdíte, že za polistopadový marasmus může Klaus. Takhle jednoduché to přece není.
07. 04. 2011 | 10:43

miro napsal(a):

XX podepisuji se pod Vaše vyjádření.
Privatizace byla nutná. Kdo se vrhl nejrychleji na privatizaci, myslím tím velkou privatizaci, ne malé krámky, koloniály a p. Vexláci co měli hodně peněz a soudruzi, kteří v tom uměli chodit, kteři řídili státní podniky , podniky zahraničního obchodu. Boužel co Klaus podcenil nebo dokonce negoval bylo právo. Právo přestalo platit. Ale kdo v té době byl vládcem jdnoho z tří piliřů moci moci soudní a jsou tam dodnes. Komunističtí soudci a prokurátoři, co se odnich mohlo očekávat
07. 04. 2011 | 10:46

Tomáš T napsal(a):

Dočekal

A koho byste chtěl volit? Vy máte alternativu? Oni ty lidi volit zloděje asi museli. Oni totiž žádní nezlodějí nejsou, jak je vidnu. Kdby tomu bylo jinak, tak jsou ti nezlodějové ve vládě. Každej jenom nadává, že ti či oni jsou zlodějové. Ať se každý podívá na sebe, jak se chová.
07. 04. 2011 | 10:48

miro napsal(a):

Pane Dočekal jen tak mezi námi, koho jste volil Vy ? Nemusíte to sdělovat, ale můžete s určitosti tvrdit že mezi nimi nejsou zloději ?
07. 04. 2011 | 10:49

Dočekal napsal(a):

Tomáš T:

Ono to zase tak složité není.
Úplně stačí, když si zjistíte, ve které politické straně byli její dnešní představitelé před vznikem marketingového podniku pana Víta Bárty s názvem Věci Veřejné.
Její výkonný místopředseda (teď už ovšem exkomunikovaný) pan Jaroslav Škárka byl před vstupem do VV v ODS.
Co myslíte, vezme jej teď pan JUDr. MUDr. Ivan Langer BP 2x opět zpátky do ODS?

Tady se hodí připomenout něco z historie:
Jistý dvořan císaře Konstantina pomohl sultánovi Mehmedovi zradou dobýt Cařihrad. Sultán ho ale místo odměny nechal popravit i s celou jeho rodinou.
Když se ho nebohý dvořan na popravišti ptal, proč to udělal, odpověděl mu sultán: "Zradil jsi císaře, zradil bys i mne. Tak proto."

Teď zbývá jen počkat, ve které dozorčí radě dostane za tu zradu teplé místečko pan Jaroslav Škárka.
U nás se totiž zrada odměňuje finančně výnosnou a hlavně bezpracnou funkcí.
07. 04. 2011 | 10:57

jarpor napsal(a):

xx

Jen drobnost, aby se zde nešířil mýtus /výmysl/ Tenca :

Inteligence mu patrně neumožňuje rozlišit "poslance ODS" od "zastupitele obce Horní-Dolní /nejnižší stupeň samosprávy/, nečlena, na kandidátce ODS"...

Na požádání jsem souhlasil a rozhodl jsem "přiložit ruku k dílu"... jsem to druhé... a nemají to se mnou lehké...
už si však zvykli / nebylo to tak těžké... /

Hezký den
07. 04. 2011 | 10:59

jozka napsal(a):

Jiste, zlodeji mohou byt vsude. V tom problem neni. Problem je v tom, ze zlodeje (ma-li urcite konexe) nemozno postihnut. Kdo se o to zapricinil, to si laskave doplnte sami.

A copak neo, hrajes blbyho? Uznavam, jde ti to.
07. 04. 2011 | 11:00

Tenco napsal(a):

xx
...a jestli už dokonce i za jiné přemýšlíte.../och - nevím , čím jsem si zasloužil tuto čest já..../
..tak to vám nepomohou ani psychiatři, ani bachaři, ani detoxikační pracovníci ba ani antabus.
To vám pomůže jedině zrcadlo. A pětiminutová raní rozcvička před ním.
Nebo růženec. A též minimálně pšt minut denně.

Grázli se většinou zastávají grázlů. /neberte to osobně, já si stále myslím, že ve vašem případě jde o jakousi pro mě nepochopitelnou snahu za každou cenu se držet chybné konstrukce - bacha ať se jednou nezřítí a nepohřbí vás pod sebou :))/
I tak, že jejich činnost relativizují, racionalizují anebo VYHLEDÁVAJÍ ZÁSTUPNÉHO VINÍKA. Nejlépe nějakého anonymního. Nejlépe celé masy anonymních viníků. To je pak bašta. Za to se dá schovat všecko. Například třídní boj, antisemitismus, anticikanismus...

Jděte k šípku s takovou vzdělaností.
Tam se svlíkněte donaha a tančete čardáš.
Možná že se pak vzpamatujete. :))

ad jarpor
Jarpor se označil zde za poslance za ODS. Pak ale celou věc po jarporovsku začal upravovat...že tedy není poslanec, ale jen zastupitel - ale to je vlastně také jakýsi druh poslance...
Nedivil bych se , kdyby z něj nakonec vypadl poslanec za DSSS. Nebo jak se ten spolek jmenuje. :)))
Nevím, proč mě tedy označuje za lháře, když použiji jednu z jeho verzí.
Asi to má ve zvyku. Dát několik verzí a pak lidi označovat za lháře.
Tož tak.
Prej vrána k vráně sedá.
A pak sypou popel na hlavu nejen sobě, ale i všem ostatním.

http://www.youtube.com/watch?v=u7Q4dD8qp_4

/Slíbil jsem Pastrňákovi, že z něho udělám jutubovského milionáře :))/
07. 04. 2011 | 11:01

Tenco napsal(a):

xx
Tož tak se to má s mou a jarporovou inteligencí.

jarpor
Jarpore - označil jste sám sebe za poslance za ODS a po několika dnech pak věc vysvětlil tak, že zastupitel je též jakýsi druh poslance ?
Nebylo už té ostudy dost ? A lží ?

:---()
07. 04. 2011 | 11:11

Dočekal napsal(a):

Tomáš T, miro:

Volil jsem (dokonce opakovaně) konkrétního člověka, kterého znám dost dlouho a natolik dobře, že mu důvěřuju.
Za tu důvěru, kterou jsem mu vyjádřil svým volebním hlasem, od něho ale vyžaduju vysvětlení jeho kroků, které v PSP ČR činil a činí. Pravidelně se taky zúčastňuju všech Poslaneckých dnů, které se konají v našem bývalém okresním městě. A to nejen tohoto konkrétního poslance. A nemlčím tam stejně, jako nemlčím tady.

Že mezi členy kterékoliv naší politické strany nejsou zloději, tak to by si snad netroufl tvrdit i zarytý příznivec. Ono ale také záleží na tom, jak se ta která politická strana dokáže s těmi zloději a příživníky sama vypořádat.

Pokud za zradu jedné politické strany bude moci takový bezpáteřní jedinec očekávat od druhé politické strany nejen pochvalu (poslanci Melčák a Pohanka byli v tomto směru "konstruktivní"), ale také vysoké finanční částky (konkrétně poslanec Melčák měl po celé funkční období přidělenu ochranku, auto s řidičem a jedním bodyguardem a přesto pobíral příspěvek na dopravu, přesahující částku třicet tisíc korun měsíčně), není tady naděje na jakoukoliv změnu.

Nejvíc mne zaráží to, že tyto zjevné nepravosti někteří mí spoluobčané schvalují a další jim k tomu dokonce tleskají. Taky v těchto diskusích, samozřejmě.
07. 04. 2011 | 11:13

neo napsal(a):

jozka:

ne.
vůbec netušim, co jsi chtěl říct.

Na mou konkrétní otázku, jsi napsal cosi o mlze...
07. 04. 2011 | 11:13

Colt napsal(a):

pane Pehe
demokracie je postavena především na spravedlnosti.
To bylo TO!!, co lidi zvedlo v r.89 lidičky ve Východní Evropě z fotelů.
A tu jste i Vy sám svými výtvory zas tak moc nepodpořil.
Tak jako jejímu naplnění u nás ani moc nenapomohl kamarád stejného zrna Havel.

A kamarádství mezi kmotrem Klausem a kmotrem Bártou může věřit jen blázen a Pehe
07. 04. 2011 | 11:20

xx napsal(a):

jarpor: mě to jako vysvětlení stačí, já vás kádrovat jako Tenco nehodlám. Já se zde snažím někdy úspěšně jindy nikoli, polemizovat pouze s názory na téma. Někdy to je ale těžké. Tenco mi v tomto příspěvku připadá jako potrefená husa. Já píšu obecně o celé společnosti a většinových jevech a on se vždy hned ozve s tím, že on do toho nepatří. To se děje pokaždé, když zde napíšu své názory na polistopadový vývoj a současný neblahý stav politiky. Je to úsměvné, jak nechápe téma ale zahlédne určitá slovní spojení a hned reaguje osobním protiútokem. Odhaluje tak své intelektuální slabiny i přesto, že se je snaží všemožně maskovat formou svých příspěvků, zejména pak nadměrným užíváním cizích slov a přejatých výrazů. To nejspíš ještě v této debatě přijde.

Hodně zdaru v zastupitelstvu a minimum zlodějů na vaší politické pouti.
07. 04. 2011 | 11:28

xx napsal(a):

Colt: demokracie na spravedlnosti ? O jaké spravedlnosti je řeč ?
07. 04. 2011 | 11:31

Pocestny napsal(a):

Editor
Každý okamžik záblesku geniality je třeba uzemnit opakováním...

Reflexe této diskuse zde
http://www.youtube.com/watch?v=pLgJ7pk0X-s&feature=related

doporučuji jako takovou znělku při ranním otvírání počítače..

zároveň lze doporučit jako podkreslující znělku příchodu plentařů na scénu...-)
Song sám o sobě evokuje atmosféru diskuse pod blogem.
Také spaghetti western svého druhu.
P.S. Kéž by každý další zdejší lament byl aspoň tak dobrý jako
http://www.youtube.com/watch?v=JTrRQ6S4vtw&feature=related
Kdyby z každé myšlenky hovězí, která zde spatří světlo světa, byl půlitránek mléka, byl byste bohatým sedlákem..-)
Giddae
07. 04. 2011 | 11:35

jarpor napsal(a):

xx

Dík... ale žádná pouť nebude... lépe je dělat cosi pro své okolí, než zabývat se každým "prdem", jak to zde předvádí třeba Sobotka... třetí blog na VV od 4. 4.... Dělá ten člověk něco jiného než se hrabe v domněnkách... ?

Dobře jste jej "otypoval", mám stejnou zkušenost.
Rád bych byl, kdyby sem hodil, kde jsem o sobě psal jako o poslanci ODS ...

Tenco

"Jarpore - označil jste sám sebe za poslance za ODS a po několika dnech pak věc vysvětlil tak, že zastupitel je též jakýsi druh poslance ?"

Dejte sem citaci, kde jsem psal co plkáte ... pak se můžem bavit dál ... na Vaše výmysly reagovat nehodlám... několikrát jsem Vám psal, že plkáte... jako hrách na stěnu házet...

Hezký den
07. 04. 2011 | 11:40

Béda napsal(a):

Pocestny,

nelíbí se vám diskuse? Proč tedy píšete své jalové a hovězí myšlenky (v převážné většině nepřímo kádrující) naprosto od tématu a nevěnujete se raději popíjení ušetřeného mléka?
07. 04. 2011 | 11:47

stejskal napsal(a):

Už jsem ocenil, pane Pocestný (když jste to publikoval poprvé).

Podle mne je naprosto dokonalé, o té znělce budu uvažovat. Jinak pan Havelka tam připad ještě jedno, též není od věci.

I Vámm hezký den.

Libor Stejskal
07. 04. 2011 | 11:48

Béda napsal(a):

stejskal,

Třeba přijdou ještě blue jay, Emissary a pokecáte spolu s Pocestnym o umění diskutovat pod Pehem.

Abych nezapomněl Hezký den.
07. 04. 2011 | 11:58

jozka napsal(a):

mandrake exhibuje pod Golgem a mozna sni o tom, ze to bude jednou doslovne :-)
07. 04. 2011 | 12:01

Colt napsal(a):

pane Pehe
demokracie je postavena především na spravedlnosti.
To bylo TO!!, co lidi zvedlo v r.89 lidičky ve Východní Evropě z fotelů.
A tu jste i Vy sám svými výtvory zas tak moc nepodpořil. Se skutečným rozborem z hlediska práva jeste se nijak neobtěžoval (a neobtěžujete). Používáte jen velmi povrchní floskule tak jako většina kolegů, novinářů i redaktorů.

Tak jako jejímu naplnění u nás ani moc nenapomohl kamarád stejného zrna Havel.Tomu zacpali ústa funkcí a sám se obklopil starými strukturami. Stal se hlasatelem spravedlnosti ve světě - co se děje dole v podhradí jej už moc nezajímalo.
Zde vznikl základ marastu. V důvěře k teatrálním zastáncům nových pořádků účelově spolupracujícími se zastánci starých pořádků. Předstrčení V.H. lidu jako vůdce se starým struktrurám náramně povedlo.
V.H. měl poctivě přiznat, že na to nemá a vedení Listopadové přenechat razantnějšímu vůdci. A že na to nemá jste museli vědět i vy, co jste se okolo Občanského Fóra motali.

A kamarádství mezi kmotrem Klausem a kmotrem Bártou může věřit jen blázen a Pehe
07. 04. 2011 | 12:01

Dočekal napsal(a):

Béda:

Nevím, na co si stěžujete. Copak nevíte, že každý z nás si nejlíp pokecá se sobě rovným?

Jinak zanechte planých nadějí. Jak to vypadá, tak pan Stejskal nečte nejen příspěvky nicku (v tomto případě občanského jména) Dočekal.

Jak také mohou vypadat diskusní příspěvky, které v žádném případě neodporují Kodexu diskutujících, se můžete přesvědčit, když si přečtete můj příspěvek z 07. 04. 2011 | 10:09 .
07. 04. 2011 | 12:05

Béda napsal(a):

Dobrá zpráva:

"Krize Věcí veřejných hrozí rozpadem nejen celé koaliční vlády. Hovoří se i o předčasných volbách. Z ODS už zaznívají hlasy, že kvůli podezření z politické korupce je v ohrožení i politický systém..."
http://www.novinky.cz/domaci/230065-v-koalici-se-hovori-o-predcasnych-volbach-necas-jednal-se-zradkyni-koci.html
07. 04. 2011 | 12:05

pich napsal(a):

Vidím, že si těžce se živíci "jarpor", který živí nejen rodinu ale i jiné, odskočil od ponku a jeho náročná, poctivá živnost začala od 9.30 hod, pravidelně po půl hodině produkovat to, čím se asi skutečně živí.

Jinak bych neřekl, že to co se tady děje od sametu je konec.
Politiky určitě ne. Ta se děje i po válce, nebo po nějakém puči -většinou jen rudém.

Teď je tady takové dějinně přechodné období. Jsme sice na pokraji občanské války ale EU na nás bdí. Kdyby byla plně v rukách "levice", tak by nás ohlídala líp. Jenže i tam vládné taková podobná struktura jako u nás. Přesto ji někteří ultrapraví spílají do socialistické obludy, měřitelné jen s RVHP.

Tento "stát", jak se jeví, není schopen sebe sama řídit, mění se rychle a rychleji do nějakého podivného s.r.očka, spíš společnost bez jakékoli záruky.

Občasná divadla která nám kdysi někteří strejci ze strany a vlády přehrávali, byly téměř nezaznamenatelné a navštěvnost byla jen pro zvané.
Absurdní divadlo v podání sočasného souboru komedie, je ale opravdu nápadité, nutíci diváka k neustalé pozornosti.
Repertoár je široký a v měsíčním progranu je minimálně deset premiér.
No neberte to. Jak krásné a osvěžující. Nic takového jsme si před sametem nemohli dopřát.
07. 04. 2011 | 12:06

jarpor napsal(a):

pich

Na "těžce se "živícího"".... jste přišel kde ? Já se bavím...

béda

Nemnete si ruce "dobrou zprávou" dost předčasně... ?
Jako jistý Sobotka...
P.S. Já úzkoprse... vy širokoprse...

Hezký den
07. 04. 2011 | 12:12

Béda napsal(a):

Jiná dobrá zpráva: (rozhovor s Johnem)

"...Kočí se ve čtvrtek ráno sešla s Nečasem. Věděl jste o tom?

Otevíral jsem požární stanici v Rychnově nad Kněžnou, přerušil jsem služební cestu a okamžitě se vracím do Prahy. Jsem naprosto šokován, že Kristýna Kočí navštívila premiéra, aniž o tom informovala předsedu strany. Ostatně přestala komunikovat od úterního zasedání klubu a naprosto se mnou přerušila spojení.

Co si o tom myslíte?
Považuji to za pokus o vnitrostranický puč. Zdá se, že toto je opravdu řízené zvenčí, že toto nejde z VV..."
http://www.novinky.cz/domaci/230074-john-jsem-v-soku-koci-se-pokusila-o-vnitrostranicky-puc.html
PS: holt to neoliberální antisociální zadlužovatelé budou mít asi krapítek těžší.
07. 04. 2011 | 12:18

Viola napsal(a):

Ten virus se jmenuje peníze, to je jasné.
07. 04. 2011 | 12:20

Béda napsal(a):

Dovětek:

jedinou hrozbou pro demokracii a sociální zůstává, že korupční šíbři se budou držet vzájemně všichni pod krkem až do té doby než provedou obří tunel, který je dočasně účelově spojil dohromady.

Jestli se investiční projekt předčasně rozpadne, pan Bakala nebude mít velkou radost!
07. 04. 2011 | 12:25

Béda napsal(a):

sociální stát...
07. 04. 2011 | 12:26

jarpor napsal(a):

Béda

"Otevíral jsem požární stanici v Rychnově nad Kněžnou, přerušil jsem služební cestu a okamžitě se vracím do Prahy. Jsem naprosto šokován, že Kristýna Kočí navštívila premiéra, aniž o tom informovala předsedu strany. Ostatně přestala komunikovat od úterního zasedání klubu a naprosto se mnou přerušila spojení."

Jéžiš, fofr... copak beze mne může někdo udělat krok... takový dítě ještě.... co když místo mne bude mít jiný "spojení"...

"Jestli se investiční projekt předčasně rozpadne, pan Bakala nebude mít velkou radost!"

Co je Vám do Bakaly... vy se už radostí tetelíte teď.... nebo... telíte teď... ? :-)))

Bédo... bodujete. Vy i John.

Hezký den
07. 04. 2011 | 12:36

MInorita napsal(a):

xx.
Teda motáte se ve svých tezích jak vítr v bedně a ještě se bláhově domníváte, že by se ta "tvorba" dala nazvat myšlenkou"...
Pokud mají pol.strany k dispozici takovýto materiál, nic není nemožné (bohužel :-( )...

Jarpor:
Někoho jste napadl, čím že se živí, když má nyní čas hojně diskutovat... A co Vy, neexistuje snad téma,kterému se ohnivě a hojně nevěnujete, třeba jako nyní "blbinám", jenž se dějí v Czechlandu.
Chápu, že rozlišovací schopnost je věc individuální, ale když ono je tak jednoduché alespoň tímto se blížit k "autoritě", že ?
07. 04. 2011 | 12:37

Béda napsal(a):

jarpor,

neberte si to tak! Zatím se kluci i holky drží seč můžou... koryta. Jako ta klíšťata. Vidina vytunelované země a rodinného ráje do dvacátého kolene na Bahamách je pro ně jako sen prospektora o nálezu bonanzy.
07. 04. 2011 | 12:43

berrnard napsal(a):

Bohumíra napsal(a):
"Saša zůstane (kryt Chartou 77 a americkými zpravodajskými službami)"
zapomněla jste na mandelinku bramborovou
07. 04. 2011 | 12:44

Tenco napsal(a):

xx
Jsou to vaše slova ? :

"grázlem je především Paroubek a celá jeho ČSSD"./

???

Tak kdo je vlastně těmi grázly ?

Věnujte se hýkání spolu s jarporem. Myslím si, že oba dva zde lobbujete za stranické pojetí politiky a je vám oběma naprosto šumafuk, co dělají ti vaši.
A to, že se vy - xx, snažíte grázlovství relativizovat a házet je na bedra všech, to už jsem napsal jak to vypovídá o vaši ubohé duši.

Jste schopen z toho davu vydělit alespoň lidi, kteří prokazatelně za socialismu byli oběťmi či proti němu bojovali ?!? Koho dalšího z toho vašeho amorfního davu jste ochoten vyřadit ? Klause ? Kočárníka ? Dlouhého ? Dybu ? Nečase ? Topolánka ? Dalíka ? Řebíčka ? Třísku ? Kalouska ?....Bártu ???!!??

Ha, ha, ha....

Nikde jsem se nepasoval do role, kterou jste si samozvaně obsadil už vy. Podsouvání něčeho je ale osvědčenou metodou estébáků, psychopatů, zlodějú, šizuňků a bolševiků. /na alkoholiky a narkomany je to moc složité/

P.S. Pokud nerozumíte některým cizím slovům, zeptejte se v centrále. Nebo soukmenovce jarpora. /zvláštní je - že s ním spokojeně hýkáte i poté, když vám sdělil, že je jen zastupitelem za ODS , když pár řádků před tím píšete, že pokud by byl poslancem za ODS , tak to by bylo tristní - člověče, vy nemáte názory - vy jen vypouštíte bubliny - jak je to tedy s tou nápravou zdola - přes ty čestné zastupitele ?? :))))/ :(((

Jarpor
Ještě jednou - prohlásil jste, že jste poslancem za ODS a pak - za několik dní začal vysvětlovat, že i zastupitel je jen jakýmsi druhem poslance a že jste tedy zastupitel za ODS ?
Otázka je otázkou s uzavřeným koncem.
Na takovou otázku se odpovídá "ano" nebo " ne".

:----()

Zdar , chlapci. Oblbujte ty ovečky a beránky, kteří vám to ještě spásají.
Moc jich ale už není.
Dokonce bych se odvažoval tvrditi, že až na psychopaty, zloděje, alkoholiky a narkomany zde už není nikdo takový.
07. 04. 2011 | 12:47

Jee napsal(a):

Dokud si voliči v této zemi budou sypat popel na hlavu a klást si sami za vinu, že selhali během voleb a neustále se snažit polepšit se ve volbách příštích, nic se nezmění.

Prohlédli jste nečestnost, podvody, korupci, zlodějnu - ale to hlavní jste neprohlédli.
07. 04. 2011 | 12:54

jarpor napsal(a):

Minorita

"Někoho jste napadl, čím že se živí, když má nyní čas hojně diskutovat... "

Mýlíte se příteli. Já nepsal o diskutování... ale o psaní blogů... špatně čtete...
/Lituji, já měl o práci předsedy strany poněkud jinou představu.../

Šťouch o blížení se... ponechám jen jako Váš černý puntík do další debaty... budou-li takové šťouchy častější... :-))

Hezký den
07. 04. 2011 | 12:57

jarpor napsal(a):

Béda

Já si to vůbec neberu... já zde nejsem hlasatelem zpráv...
na to máte coopyright Vy... a do toho se Vám plést nehodlám... :-))

Hezký den
07. 04. 2011 | 13:01

Tenco napsal(a):

Otázka: Vážený pane Škárko, uvědomujete si, že jen těžko lze věřit člověku, který nahraný rozhovor popře a řekne, že je to smyšlené, a následně s tím stejným tématem vyleze jako s pravdou? Někomu teče do bot, ale je nevěrohodné jsou obě strany.

Jaroslav Škárka: Nahraný rozhovot jsem popřel z toho důvodu, že měl být podle domluvy nenahrávaný a hlavně zveřejnění proběhlo ve špatný čas, když jsem byl na služebné cestě mimo ČR a neměl jsem tak příležitost se celé kauze věnovat naplno

Otázka: Dobrý den,
vysvětlíte mi prosím, jak to že u Vás FÚ doposud nezhájil kotrolu, či lépe řízení, jelikož jste veřejně přiznal nezdaněný příjem? Hlasujete mnohdy o zákonech umožňující trestání poctivých, avšak chybujících lidí a Váš morální kredit má přitom hodnotu 0! děkuji

Jaroslav Škárka: Částky řádně dodaním. Celá kauza nemá žádnou spouvislost s hlasováním o zákonech.

Otázka: Dobrý den, Co vedlo k vasemu rozhodnutí věc zveřejnit? Jak vznikla částka 55000 a jak ta 170000? Znamená to že stoupla vaše cena v očích VB?

Jaroslav Škárka: Rozhodl jsem se uvedené skutečnosti zveřejnit po zralé úvaze. Zatím co zmíněné 50 ti tisícové částky jsem považoval za příspěvek na náklady výkonného místopředsedy, částka 170 tisíc ve mne vyvolala dojem úplatku, právě proto, že byla spojena s prosazováním zájmu pana Bárty v Plzeňském kraji.

Otázka: Dobrý den, dle vašich slov jste obdržel 275 tis od října, nepočítám do toho čásku 170tis , jak jste s těmito penězi naložil?

Jaroslav Škárka: Peníze jsem využil na náklady spojené s funkcí výkonného místopředsedy

Otázka: Pane Škarko, když se prezentujete jako čestný občan, proč jste vůbec nějaké peníze přijímal ?

Jaroslav Škárka: Přijal jsem peníze, které jsme vnímal jako částky na provozní náklady spojené s funkcí výkonného místopředsedy, což je oněch 55 tisíc od října loňského roku. Jako za hranou považuji již částku 170 tisíc v obálce

Otázka: Pane Škárko,je mi divné - peníze jste do určité doby bral - a nyní obracíte?Nemá "náhodou" ten obrat co do činění s tím,že pan Bárta stopnul předražené zakázky na dálnicích?A vy děláte kauzu proti němu?Na ministerstvu dopravy mu fakt fandím!!

Jaroslav Škárka: Rozhodně to s činností pana Bárty na ministerstvu dopravy nemá nic společného.
----------------------------------------------------
Zatím :
Psychopat - 0 bodů
Zloděj - 0 bodů
Narkoman - O bodů
Alkoholik - O bodů
Šizuňk - O bodů
Přeběhlík - O bodů
Poctivec - 0 bodů
známý od xx a jarpora - 1 bod
----------------------
Uzávěrka v 22.00.

:)))
07. 04. 2011 | 13:03

jarpor napsal(a):

Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji...

.
07. 04. 2011 | 13:07

Dočekal napsal(a):

Původně jsem chtěl vypnout PC už před dvěma hodinami, ale když já se tady tak dobře bavím!
Bavím se především tím, jak zoufale a křečovitě se snaží zdejší příznivci stran páně Bakalovy vládní trojkoalice obhajovat neobhajitelné. A když to pak tito internetoví nádeníci dělají stejným způsobem, jakým obhajovali politiku KSČ někdejší komunističtí ideologové, tak to už se směju nahlas.

Teď sleduju zprávy na ČT 24 a nevycházím z údivu. ODS už počítá s variantou, že bude vládnout ve dvojkoalici s TOP 09 s podporou revoltujících poslanců ze strany Věci Veřejné.
A já pořád, proč se tak dlouho neprojevil Nejvyšší Hradní!

Chudák pan Nečas. Už někdy v lednu jsem tady napsal, že pan Nečas stojí na té pomyslné odpalovací rampě od té slavné Hradní dohody, která podle Nejvyššího Hradního žádnou dohodou nebyla.
Nezapomínejme, že tato vláda je vláda ODS!
A že tím třetím vzadu, který se dnes směje už nahlas, je skutečný premiér a nejmocnější muž v této vládě pan inženýr Miroslav Kalousek.
07. 04. 2011 | 13:08

Dočekal napsal(a):

jarpor napsal(a):
Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji...

.
07. 04. 2011 | 13:07
-------------
A jéje! Nick jarpor se podíval do zrcadla!
07. 04. 2011 | 13:10

xx napsal(a):

Tenco: jen dokazujete že vůbec netušíte o čem píšu. Jsme prostě oběti deformace společnosti, která vznikla tím, že komunisté programově, to znamená záměrně a cíleně likvidovaly po dlouhá léta kvalitní lidi a na jejich místa ve společnosti dosazovali ty méně kvalitní. To byl řízený proces který trval prakticky po celou dobu éry komunistické totality. A to není žádný můj výmysl, to jsou fakta, ktera potvrzují i historici. Už jsem o tom zde psal, mediálně to zaznělo naposledy před několika týdny v pořadu Historie.cs na ČT2. To ale člověk nesmí sledovat jen politický mediální cirkus k odvedení pozornosti, ale musí se zajímat o fakta.

Hovořím pane o společnosti jako celku, o žádných jednotlivcích. Zasaženi jsme tou deformací všichni, kdo jsme vyrůstali v době totality. Někdo více, někdo méně, to záleží na mnoha okolnostech.

Podstatné je, uvědomit si to, připustit si že i mě se to týká a pak už je možné se sebou něco udělat a pokusit se o nápravu. Odmítáním a strkáním hlavy do písku se nic změnit nedá.

Dál si trčte s hlavou v písku, já vás do ničeho nenutím, jen popisuji stav věcí tak jak jej vidím já. A že nejsem sám mne samozřejmě velmi těší.
07. 04. 2011 | 13:11

Otázkář napsal(a):

Tenco

tak to je mazec, tomu člověku nevěřím ani nos mezi očima a jeho prohlášení, že chce pracovat na zlepšení politické kultury beru tak, že si z lidí dělá čurinu.
07. 04. 2011 | 13:14

Otázkář napsal(a):

jarpor napsal(a):
Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji...

Člověče a Vy se tady oháníte slušností a věcnou debatou, že Vám není hanba!
07. 04. 2011 | 13:16

Otázkář napsal(a):

Na druhou stranu musím říct, že pan Škárka se projevil jako charakter. No uznejte kdo z Vás by šel svůj úplatek řádně dodanit? :)))
07. 04. 2011 | 13:17

Andy napsal(a):

Milí diskutující. I já bych rád přispěl nějakým nápadem. V Čr se dělali a dělají sbírky financí na kdekoho, od postižených přes matky samoživitelky, které se ocitli ve svízelné situaci. Co takhle sesbírat peníze na Strassbourský soud proti našim politikům, kteří rozkrádají republiku, devastují lid, vyrábí nezaměstnané a invalidy jak na běžícím pásu a ještě jim lže, jak je to krásné. Na Britských listech p.Hrebenar píše téměř denně o tom, co vláda hodlá udělat s postiženými a věřím i tomu, že pak nebo už nyní jsou na řadě i zdraví lidé. Naše drahá vláda (doslova) chce jen žebráky a hnůj na ulicíh jako ve středověku, aby pocítila všemyi smysly svoji zvrácenou touhu po moci a ndiktatuře. To, že renomovaní pisatelé, vědci, učitelé atd (viz Britské listy) volají na webech po tom, aby se vládci vzpamatovali, každý jejich článek vyvolává další a další nátlak na všechny naše občany bez rozdílu věku či tělesné konstituce a devastuje zdarví a osobnosti lidí, zkrátka porušuje snad všechyn úmluvy od Lidských práv až po osboní svobodu a zasahuje do našeho soukromí. Copak to není trestné? Moc rád bych přispěl na soud, který s těmi to mafiány proběhne na nezávislé půdě u nezávislých a neúplatných zákopnodárců. V ČR to ale není možné. Kdo se přidá?
07. 04. 2011 | 13:19

neo napsal(a):

Dočekal,

nevšiml jsem si, že by pan Bakala byl předsedou vlády. Co má společného s vládní koalicí?
07. 04. 2011 | 13:25

Otázkář napsal(a):

neo

" Bakala už loni vzápětí po volbách oznámil, že se rozhodl podpořit trojici pravicových stran, které později sestavily koalici, celkovou částkou 28,5 milionů korun. Oznámil, že občanští demokraté od něj dostali 15 milionů korun, že TOP 09 věnoval 7,5 milionu korun a Věcem veřejným 6 milionů korun. Z výročních zpráv TOP 09 a VV vyplývá, že od nikoho nedostaly loni víc. ODS zatím údaje ze své výroční zprávy o hospodaření nepředstavila."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/bakala-obdaroval-vv-6-miliony-je-hlavnim-sponzorem-vladni-koalice-phu-/domaci.asp?c=A110331_101722_domaci_kop
07. 04. 2011 | 13:27

Otázkář napsal(a):

Andy

to by mohla být velice dobrá investice. Profitovat z ní by mohl každý občan této republiky.
07. 04. 2011 | 13:28

Minorita napsal(a):

Jarpor:
V ten moment se za ono nařčení z toho "podivu nad množstvím tvorby" omlouvám, prolétl jsem diskuzi zřejmě letmo.
Ve vnímání reality se ovšem lišímme a dost zásadně.
07. 04. 2011 | 13:29

Tenco napsal(a):

Otázkář
Pan poslanec jarpor neumí odpovědět ani na otázku s uzavřeným koncem.

Ano - pan poslanec jarpor s oblibou uráží jiné, ale druhým to samé vytýká.

Pan poslanec/zastupitel ??/ za ODS jarpor je tak podle mě ...eh, jak to napsat...tedy člověk s IQ balancujícím někde mezi oslem a užovkou.

A zřejmě i zbabělým hulvátem.

Možná že je to ale jen obyčejný blázen. Snad by dokonce bylo dobře ho politovat a pomodlit se za něj.

Ale já teď nemám na zbytečnosti čas.
Jedině kdyby zavrtěl ocasem. :))

xx
Vás vzpamatuje asi jen to, až Klause zavřou do basy a Kalouska do blázince.
Pak možná pochopíte o čem je demokracie.

Howgh.
07. 04. 2011 | 13:30

jarpor napsal(a):

Otázkář

Všiml jste, si čím mne častuje Tenco, který mimo jiné používá i nick Tencokida hnuj ?
Začínám já nebo on ?

Tak se na to podívejte a pak mne vyučujte slušnosti.
Dík předem.

Hezký den
07. 04. 2011 | 13:31

epsilon napsal(a):

Srovnání: USA ví dobře,kdo přinášel jim daně a tvořil jejich bohatství celé století.Proto Obama v r.2009-roku krize-zachraňuje kdekoho:Brothers Lehmans,Genearal Motors.General Electric--Federální úřady neúnavně pracují
ČR: Po roce 1990 privatizace-kdo v ní padl,to je jeho věc,bez ohledu na to čím byl pro prosperitu společnosti předtím.Po roce 2009-krizi-totéž opět už podruhé za dvacet let -nikdo nikoho nezajímá,krom škrtů na státních výdajích.Pády firem jako Poldi,ČKD,..a mnoho dalších.
Představa,že malé a střední firmy,které vznikly náhradou za průmyslové giganty přinesou svým počtem obdobnou prosperitu daněmi (vždyť daň je necelá pětina,předtím musely odvést bez platů a investic vše státu a navíc nejsou) může být více než iluzorní.Především proto,že naše firmy malé a střední nestaví na vědecko-technické revoluci,podle evropských statistik v inovacích jsme na téměř posledních místech.Tím pádem zisk-je kde? A daně se odvozují z něj.Jsou rádi když přežijí krizi,zaplatí jakžtakž své lidi a stroje.A pak jde takový typický Čech z takové nedonošené firmy k volbám a dává na blogu najevo,že nemá ještě auto od firmy,potřeboval by lepší PC a plnější peněženku.Jenže kdyby měl on-kritik-sám říci-v čem krom PC a auta by viděl lepší organizaci a řízení společnosti-tak nevím,zda by nás uspokojil odpovědí.A přece je jasné,že úspěch společnosti a spokojenost lidí minimálně závisí od vlastnictví firem,ale maximálně od dobré práce a organice v nich a celé společnosti a rozumného rozdělování zisku,které lidi zainteresuje k tvořivé práci.Bez ní utrum všem.Dříve či později.Platit práci,nikoliv hlavně vlastnictví nebo managerské funkce -to je jediný možný trvalý modus vivendi společnosti.Ať je jakákoliv.Ale práci,která má smysl,zisk,k něčemu vede.
07. 04. 2011 | 13:33

Otázkář napsal(a):

jarpor

ano všiml, ale pravdou zůstává, že mimo to jeho příspěvky obsahují celou řadu věcných námitek se kterými si evidentně nedokážete poradit a Vaše reakce se skláda z jednovětého výkřiku. Já jsem reagoval na konkrétní věc. Tenco tady zveřejnil část interview s Jaroslavem Škárkou načeš Vy jste reagoval slovy: "Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji..."
07. 04. 2011 | 13:36

neo napsal(a):

Otázkář:

no a co? Strany mají různé sponzory. Proč tedy zrovna Dočekal vypích Bakalu a ne třeba Jágra?

Vzdledem k tomu, kolik stály volební kampaně všech parlamentních stran, je 28mega od Bakaly trošku jako příspěvek na českou kinematografii, když si koupíte lístek do kina.
07. 04. 2011 | 13:37

jarpor napsal(a):

Minorita
O.K.... byla by nuda, kdybychom všichni viděli stejně...

Tenco
"Pan poslanec/zastupitel ??/ za ODS jarpor je tak podle mě ...eh, jak to napsat...tedy člověk s IQ balancujícím někde mezi oslem a užovkou."

Na obě zvířata dost ztrácíte s tím Vaším IQ... takže jsem vůči Vám v pohodě...

Co tam máte dál... kromě hulváta, zbabělce, .... abyste ukázal Otázkáři, kdo je kdo ?

Hezký den
07. 04. 2011 | 13:39

Otázkář napsal(a):

neo

opravdu jsi tak nechápavý? Za prvé: ptal ses co má Bakala se současnou koalicí společného. Odpověď zní sponzoring.

A za druhé. Ty máš vážně takové problémy se čtením či pochopením psaného textu? "Z výročních zpráv TOP 09 a VV vyplývá, že od nikoho nedostaly loni víc"

ps: za 28 mega (jak ty píšeš) by se dal natočit krásný film ;)
07. 04. 2011 | 13:42

jarpor napsal(a):

Otázkář

" Já jsem reagoval na konkrétní věc. Tenco tady zveřejnil část interview s Jaroslavem Škárkou načeš Vy jste reagoval slovy: "Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji..."

Ten dovětek jste přeskočil, že ... tak pro Vás :
"----------------------------------------------------
Zatím :
Psychopat - 0 bodů
Zloděj - 0 bodů
Narkoman - O bodů
Alkoholik - O bodů
Šizuňk - O bodů
Přeběhlík - O bodů
Poctivec - 0 bodů
známý od xx a jarpora - 1 bod
----------------------
Uzávěrka v 22.00."

Na to jsem věcně reagoval zase já... že mu šibe. A dovolím si to zopakovat.

Hezký den
07. 04. 2011 | 13:42

Otázkář napsal(a):

jarpor

Tenco napsal: "Jarpor
Ještě jednou - prohlásil jste, že jste poslancem za ODS a pak - za několik dní začal vysvětlovat, že i zastupitel je jen jakýmsi druhem poslance a že jste tedy zastupitel za ODS ?
Otázka je otázkou s uzavřeným koncem.
Na takovou otázku se odpovídá "ano" nebo " ne"."

Na to jste neodpověděl, vzápětí Tenco publikoval výňatek z online chatu s Jaroslavem Škárkou a Vaše reakce byla "Tady někomu evidentně šibe... že, hnoji..."

To se opravdu nezmůžete na víc? Ani na jednoduchou odpověď? Kromě toho se Vás tady někdo tázal když jste údajně tak zaneprázdněný (zastupitel a člověk, který tvrdě pracuje a dává práci jiným), jak je tedy možné, že již od 9:30 trávíte čas na internetové diskusi. Na to jste také neodpověděl ;)
07. 04. 2011 | 13:47

Otázkář napsal(a):

jarpor

Jen, aby bylo jasno. Nijak se nezastávám Tencova mnohdy expresivního slovníku nebo četných vulgarit. Určitě se dopustil mnoha faulů směrem k etiketě a jen tak Vás urazil. Nicméně kromě toho, zde píše spoustu věcných námitek a faktů se kterými by se dalo polemizovat. Jenomže Vy tohle pomíjíte a vypíchnte vždy jen tu urážku což Vám poslouží jako k argument k tomu, abyste se vykroutil z odpovědi. Mě z toho vychází, že k tomu nemáte co říct a postačí vám primitivní výkřik k osobě autora ;)
07. 04. 2011 | 13:51

jarpor napsal(a):

Otázkář

Tomu, kdo mne neustále uráží, neodpovídám. Ze zásady. Ani kdyby se zeptal kolik je 1 + 1. A on to dobře ví...

A tomu pánovi..., který "se podivoval.. kdy pracuji..." jsem odpověděl a mám pocit, že mou odpověď přijal.

Hodláte-li být advokátem a posuzovatelem mých odpovědí... zkuste být objektivní. To by měli advokáti být...

Hezký den
07. 04. 2011 | 13:55

Tenco napsal(a):

Ech - vidím, že kosa narazila na kámen. Aktualizuji tedy průběžné výsledky ankety.

Zatím :
Psychopat - 0 bodů
Zloděj - 0 bodů
Narkoman - O bodů
Alkoholik - O bodů
Šizuňk - O bodů
Přeběhlík - O bodů
Poctivec - 0 bodů
známý od xx a jarpora - 2 body

:)))
07. 04. 2011 | 13:56

neo napsal(a):

Otázkář:

ptal jsem co má s koalicí společného, protože pan Dočekal ji nazval Bakalovou koalicí. Předpokládám tedy, že je pan Bakala předsedou vlády nebo majitel politických stran.

Jak se ale ukázalo, Dočekal je jako obvykle mimo a Bakala poskytl stranám pouze sponzorský dar.
No a co se týče toho filmu, za lístek dáš cca 150kč a koruna jde na kinematografii

Za volební kampaň dala koalice cca 1,5mld, takže 28 milionů je kapka v moři.
07. 04. 2011 | 13:57

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Nevím, čemu se divíte.
Ti zdejší obhájci neobhajitelného se zkrátka chovají jako bezprizorní pouliční voříšci. Pobíhají zmateně sem a tam a občas štěknou.

Jediné, co mne na tom všem překvapuje je to, že politiku té naší současné vládní pravicové páně Bakalovy trojkoalice(stále ještě? Nejsem si jist) tady obhajují ideologové, které bych nejspíš přirovnal k nezapomenutelnému (alespoň pro mne) soudruhu Vávrovi.
U něho ale byla ta jednoduchost v argumentaci předvídatelná a tím pádem pochopitelná. Tady je to o něco složitější, protože podle mantry "pravověrných" jsou voliči a příznivci té naší "pravice" převážně vysokoškolsky vzdělaní a hlavně pak prudce inteligentní.
Při čtení některých jejich příspěvků v těchto diksusích mám dojem, že se nám ti "správní pravověrní," odpovídající oficiálně hlásaným tezím, zřejmě někam schovali.
Že by čekali, odkud zadují nové větry?
07. 04. 2011 | 13:58

jarpor napsal(a):

Žádná kosa na kámen... jen hnůj je stále hnojem.

.
07. 04. 2011 | 14:01

Otázkář napsal(a):

Vážený pane nezávislý zastupiteli na kandidátce ODS jarpore

můžete prosím ostatním diskutujícím vysvětlit jak je možné, že v době od 9:30 až dosud se účastníte internetové diskuse, přičemž jste o sobě tvrdil, že jste tvrdě pracující člověk, který dává práci sobě i jiným a jako příspěvek občanské angažovanosti jste kandidoval do zastupitelstva své obce? Je možné, aby člověk takto angažovaný a časově zaneprázdněný našel ve všední den v dopoledních hodinách s přesahem do hodin odpoledních, tolik prostoru k diskusi na internetovém portálu?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

diskutér blogů aktualne.cz
07. 04. 2011 | 14:04

neo napsal(a):

Dočekale, když byste náhodou poslal ze svého důchodu alespoň 1000kč na Kapku Naděje, znamená to, že se organizace nebude Vendulky Svobodové Auš, ale bude to Dočekalova nadace?
07. 04. 2011 | 14:05

Otázkář napsal(a):

jarpor

malý dodatek. Odpověd "já se bavím" nepovažuji za dostačující jelikož nevysvěluje podstatu dotazu.
07. 04. 2011 | 14:05

Dočekal napsal(a):

neo:

Že je pan Dočekal mimo, je docela možné. Zato pán s nickem neo v tom stojí přímo uprostřed.
A nejen stojí, on v tom navíc radostně přešlapuje. Co to vidím, on dokonce tančí!

Nezbývá mi tedy než se znovu ptát: Kampak jste se nám to schovali, vy všichni vysokoškolsky vzdělaní, mladí, úspěšní a prudce inteligentní voliči a příznivci té naší "pravice," že za sebe necháte diskutovat ne mančaft první ligy, ale pouze obyčejného okresního přeboru?

A nezlobte se - takové "argumenty," jaké tady od vás čtu a to dokonce opakovaně, je možné vyplodit jen z vlastní blbosti, nebo za prachy.
Račte si tedy vybrat.
07. 04. 2011 | 14:07

Otázkář napsal(a):

neo

jako ve školce, takže ještě jednou citace z článku: "Z výročních zpráv TOP 09 a VV vyplývá, že od nikoho nedostaly loni víc"

Takže tvoje srovnání s kinematografii silně pokulhává.
07. 04. 2011 | 14:08

rejpal napsal(a):

neo
Já bych tady jeden podnět k zamyšlení viděl Ty dary - podle vyjádření Bakaly samotného - šly přesně a právě v době před volbami a právě těmto stranám. O dvou z nich se vědělo, že koalici uzavřou,bude-li to jen trochu možné, ale že jim to stačit nebude. Zelení šli v průzkumech dolů Lidovci nic moc, nahoru šla ještě strana VV, která CELOU DOBU TVRDILA veřejně i na svých mítincích, že žádnou koalici nechce, že podpoří nějakou vládu a bude ji hlídat (poslední informaci tohoto druhu jsem záskal tři dny před volbami od jednoho člověka, který tu otázku na mítinku vedení VV položil). Bakala si vybral k podpoře tuto stranu a ona rychle a bez zdráhání slíbila, že pod čepec půjde.
Je to jen náhodná shoda okolností? Já nevím.
07. 04. 2011 | 14:09

Otázkář napsal(a):

rejpal

Vždyť on si je toho neo dobře vědom, včera tady sám prohlásil, že hlasoval pro VV proto, aby mohly utvořit koalici s ODS a TOP09, takže nyní jen čeří vodu.
07. 04. 2011 | 14:11

jarpor napsal(a):

Otázkář

Jsou dny, kdy pracuji s notebookem... a není problém, že mi běží k duševní práci i "diskuse"...
Nebojte, práci ani ty co živím... nešidím...
/a bavím se také...při ní../ :-))

Hezký den
P.S. Snad Vás má odpověď uspokojila... kdyby ne, tak dodám, že spím tak 5 hodin denně... "Kdo spí, nežije", je mimo jiné, mým krédem.
Bédi jste se také ptal ?
07. 04. 2011 | 14:15

Dočekal napsal(a):

neo:

No vidíte. Právě jste potvrdil to, co jsem napsal jako reakci na vaše bláboly.

Jinak mi nezbývá než se podivit nad vaší zvědavostí. A napsat, co je vám do toho, jestli a kam posílám svoje peníze.
Se sponzoringem pana Bakaly stranám vládní trojkoalice tohle totiž nesouvisí ani náhodou.
Uvítal bych, kdybyste se pro příště věnoval místo panu Dočekalovi raději dění v té vládní trojkoalici. Jak to tak vypadá, půjde co nejdříve pan Nečas na kobereček k Nejvyššímu Hradnímu a hned potom poběží svinským krokem. A to zaklínání potřebou udržení jeho vlády za každou cenu, neboť je to nutné pro zavedení reforem, mu bude platné jako ten příslovečný mrtvému zimník.
07. 04. 2011 | 14:15

rejpal napsal(a):

Otázkář
Já to zaznamenal, ale tehdy to nutně musela být jen jedna z variant nebo hodně dobrá znalost vnitřních poměrů. Já mám dobrého kamaráda, který je véčkař (přesněji byl ještě o vánocích, pak nevím). O možné koalici jsem s ním mnohokrát mluvil, a ve snaze mě přesvědčit jednozančně tvrdil, že koalice s ODS ani s Kalouskem není možná, jen podpora menšinové vlády. Fakt je, že zrovna tomuhle jsem věřil, protože koalice NUTNĚ MUSELA PŘIVÉST VV TAM, kde jsou, a nezdálo se mi, že tuhle jednoduchou úvahu nejsou schopni udělat.(Ledaže by došlo k totální obměně lidí v oněch dvou stranách, což se mi zdálo nemožné).
07. 04. 2011 | 14:18

Otázkář napsal(a):

jarpor

děkuji za odpověď pane zastupiteli, její dostatečnost ponechám na posouzení ostatních spoludiskutujících. Jen malá poznámka k Vašemu krédu. Nedostatek spánku může způsoby vážně zdravotní problémy:

"Šidit spánek kvůli pracovním povinnostem se rozhodně nevyplácí. Vědci zjistili, že jeho nedostatek může přinést srdeční choroby nebo mozkovou mrtvici.

Odborníci z univerzity v britském Warwicku došli k závěru, že pravidelný spánek kratší než šest hodin zvyšuje pravděpodobnost úmrtí na srdeční onemocnění o polovinu. Riziko, že zemřeme na mozkovou mrtvici, je při dlouhodobém nedostatku spánku vyšší o 15 procent.

Profesor kardiovaskulární medicíny a epidemiologie Francesco Cappucio spolu s kolegyní Dr. Michelle Millerovou došli k tomuto závěru na základě pětadvacetiletého bádání a sledování 470 000 osob z osmi zemí. Výsledky výzkumu zveřejnili v časopise European Heart Journal.

Capuccio říká: "Nároky současné společnosti na výkon nás nutí pracovat i v době, kterou bychom měli věnovat drahocennému odpočinku. Tím si ale zaděláváme na vážné zdravotní problémy, například na infarkt."

"Dlouhé ponocování a vstávání příliš brzy je pro naše zdraví doslova časovaná bomba," tvrdí."
07. 04. 2011 | 14:20

neo napsal(a):

Dočekale, vy starej dobráku.

Je to totéž.

Bakala daroval peníze těm stranám, které nejlépe budou hájit jeho zájmy.

Stejně jako vy přispějete na děti či zviřátka, podle toho, co je vám milejší. Pokud ale nesnášíte pavouky, těžko budete v Zoo sponzorovat sklípkany.

Ale i když někam někdy přispějete, nikdy to nebude znamenat, že jste se stal majitelem či ředitelem té organizace.

Pokud tohle nedokážete pochopit,máte smůlu.

Otázkář:
dobže, dobže milý hochu, necham biletářce ještě kačku, abych byl na prvním místě:)
07. 04. 2011 | 14:21

Otázkář napsal(a):

rejpal

Nechci se nějak vychchloubat, ale spojení VV s TOP09 a ODS jsem předpokládal již před volbami a proto jsem tuto stranu také nevolil. I když přiznávám, že jsem ji jistý čas zvažoval jako jednu z variant. Rozhodlo to, že si do svého čela postavili "celebritu" Radka Johna a již zmiňované mé přesvědčení o vzniku trojkoalice. O sponzorování Zdeňka Bakaly jsem se dozvěděl až mnohem později.
07. 04. 2011 | 14:25

jarpor napsal(a):

Otázkář

Děkuji za starostlivost o mé zdraví...
Nicméně - tělo má přijít do hrobu unavený... tak už nebudu měnit zvyky... To, čemu Vy říkáte "šizení spánku" u jiného je normál... Nejsme jen jiní po stránce duševní, tj. třeba chápaní věcí kolem nás... ale po strance tělesné...
Ale to jistě víte...

Pokud opustíte to oslovení "pane zastupiteli" na zkrácené... jarpor... ušetříte si čas... pro jinou aktivitu... Není nad to, přemýšlet...

Hezký den
07. 04. 2011 | 14:30

Tonda napsal(a):

to xx

Nevím, jak začít. Cítím se uražen. Píšete: "Socialismus samozřejmě nepřinesl devastaci jen ekonomickou, ale i devastaci morálních hodnot a programovou likvidaci morálních elit národa ." A tak dále...
Takže vzhledem k tomu, že jsem měl tu smůlu (a se mnou statisíce poctivých a nezkorumpovaných lidí) a žil, pracoval a poctivě se živil řadu let za "socialismu", jsem, podle vás, morálně zdevastovaný jedinec a nemohu se z principu řadit mezi elitu národa. Děkuji pěkně. To jsem to dostal. Víte vůbec, o čem mluvíte? Nejsem v žádním případě truchlící staromilec vzpomínající na prošlé časy. Za komančů to nestálo za mnoho a prosadit cokoli byl obrovský problém. Ale vztahy mezi lidmi v porovnání se dnešním stavem byly zlaté a v mnohém upřímější. Znám z tohoto období řadu naprosto skvěkých lidí, kteří si prostě dělali svou práci na velmi vysoké úrovni a politiku nechávali stranou. Pokud totiž nechtěli emigrovat, jiné řešení nebylo. Jestli se domníváte, že dříve jsme tady byli stádo blbců a ničemu nerozuměli, jste vedle jak ta jedle. Spíše naopapak, alespoň pokud se týká IT oboru, ve kterém se pohybuji od roku 1975.
Říkávalo se - a i praktikovalo - poctivě se živ a pomalu přikrádej. Ale nikdo neměl šanci vytunelovat banku nebo obrat stát o miliónové částky na daních. To nešlo z principu. Dnes je to běžná situace a jen vyjímečně je někdo za takové činy postižen. Naše vláda je ve vleku financí a dělá vše pro to, aby se propast mezi bohatými a těmi, co se živí prací neustále prohlubovala. Značná část dnešních rodin žije z ruky do úst. Plýtváme zdroji naprosto nehorázným způsobem jen ve jménu krátkodobého finančního zisku a přitom vlastně dnes už peníze neexistují. Převádíme výrobu do oblastí s levnější pracovní silou bez ohledu na to, že při tomto trendu ztratí Evropa za pár let kupní sílu. Silné nadnárodní koncerny a finanční skupiny ovlivňují státy (vlády jim zobou z ruky, nejen ta naše) a když se jim zachce, jsou schopny ekonomicky stát položit. Opravdu si myslíte, že za toto všechno může náž bývalý socialismus? Otevřete, prosím, oči a použijte občas vlastní mozek.
Pro mě osobně je nejhorší to, že vidím, kam se řítíme, ale nevím, jak to zastavit s přijatelnými ztrátami. A obávám se, že někoho napadne znovu naládovat Auroru, jestli tušíte, o co jde.
07. 04. 2011 | 14:30

jozka napsal(a):

Je pravda, ze obcas se vyplati predstirat hloupost, ostatne to tvrdil uz starej Machiavelli. Ale nic se nema prehanet, protoze pak se naskyta otazka - kdo kazde rano zavazuje neovi tkanicky?

Porovnata litr pro Kapku nadeje a miliony pro budouci vladni strany... rekneme ze je to trochu usmevne :-)
07. 04. 2011 | 14:34

Otázkřá napsal(a):

neo

znovu se projevil tvůj fatální nedostatek informací. Věci Veřejné obdržely před jarními parlamentními volbami finanční dary ve výši 21.8 miliónu Kč. Bakalův dar činil 6 miliónů, tedy téměř 1/3. To je tedy dost významný příspěvek. Tohle srovnáváš se 2 kč pro "biletářku"? Nebuď směšný.
07. 04. 2011 | 14:38

Dočekal napsal(a):

neo:

neo napsal(a):
Dočekale, vy starej dobráku.
----------
Fajn, beru. A dovolím si opáčit:
Nicku neo, vy mladý, zkušený a moudrý člověče, který mne tak rád ppoučujete o tom, v jaké nesvobodě jsem musel žít víc jak čtyřicet let, jste těmi svými bláboly a hlavně pak tou úpornou snahou o dehonestaci člověka, o kterém nevíte vůbec nic, už jen nevýslovně trapný.

Na druhou stranu kvituju s povděkem, že tu naši "pravici" tady obhajují zrovna takoví jedinci, jako jste právě vy. Připomíná mi to totiž dobu krátce před Vítězným Listopadem. Tehdy také mezi námi pobíhali zmatení obhájci politiky KSČ, tahali nás za rukáv a přesvěčovali nás o tom, že ta politika pod vedením tehdejších komunistů není zase až tak špatná.

Takže teď už opravdu naposled: Až budete mít příště zase puzení napsat něco hanlivého na moji adresu, tak si předem uvědomte, že všechno, co napíšete, vypovídá nejvíc především o vás samém.
Jestli vám ale to vlastní ztrapňování se nevadí, nemám nic proti. Strefujte se do mne dál, jak je libo.
To, že tím děláte té naší "pravici" službu vpravdě medvědí, vás nemusí nikterak znepokojovat.
07. 04. 2011 | 14:38

neo napsal(a):

jozka:

Bohužel jozko, Dočekal ač bohatý důchodce nemá 28 000 000 na sponzoring nemocných dětí, proto jsem uvedl onu tisícovku.

Ale pro jantary jako jsi ty to klidně změním.

I kdybys daroval Kapce naděje 15 milionů, Nadaci Terezy Maxové 7,5 milionů a podpořil Zoo v Troji 6 miliony, nebude to nikdy znamenat, že jsi ředitel či majitel oněch organizací. A i kdyby jsi byl nejštědřejší dárce, asi by nikdo neříkal, Jozkova kapka naděje či dnes vezmu děti do Jozkovy ZOO
07. 04. 2011 | 14:41

Otázkář napsal(a):

neo

jak můžeš srovnávat dobročinné nadace a politické strany? Přece každá organizace má naprosto jiné cíle. Dneska opravdu perlíš ;)
07. 04. 2011 | 14:43

neo napsal(a):

Dočekale:

laskavě nelžete. ocitujte mi tu jediný můj příspěvek, kde Vás poučuji v jaké nesvobodě jste musel žít. Nebo jste jen obyčejný lhář?

zapomněl jste na přítele Karla a VŠB a patoložky atd...
07. 04. 2011 | 14:44

jozka napsal(a):

Mno jo, ale tys nesrovnaval 25 milionu pro Kapku, ale tisicovku :-)

A mimochodem, uz priznas, ze ses tim Hegerovym navrhem blamoval? Nebo porad budes tvrdit, ze jsi letadlo?
07. 04. 2011 | 14:48

neo napsal(a):

Otázkář:

a co mám srovnávat... školy? Útulky? Firmy? Sportovní utkání? ...

je to jedno!

Sponzoringem si nemůžeš koupit firmiu ani nadaci ani školu.
A podívej se na ty částky. 28 milionů není nic v porovnání s tím, kolikm stály kampaně stran.
07. 04. 2011 | 14:50

Otákář napsal(a):

jozka

neo svou chybu zásadně nikdy nepřizná. On je schopný necelou jednu třetinu z nějaké částky označit jako kapku v moři. Chápu, že je to otázka míry, ale neřeknu kdyby tak označil jednu tisícinu, tohle je značně přestřelené. Alespoň je na tom jasně vidět čeho je neo při obhajobě svých vyvolených schopný.
07. 04. 2011 | 14:51

jozka napsal(a):

Tohle bych prosil vyvesit, at se zasmeje kazdy:

neo:
Sponzoringem si nemůžeš koupit firmiu ani nadaci ani školu.
07. 04. 2011 | 14:54

Otázkář napsal(a):

neo

Nemáš srovnávat nic. Nesrovnatelné srovnávat nelze. Dobročinné spolky mají jasně vymezený účel, např. pomoc dětem v dětských domovech. Když zde dárce pošle nějaké finanční prostředky nemůže za to očekávat žádnou protislužbu, jen pocit, že vykonal dobrý skutek. Naproti tomu politické strany ovládají obrovské finanční toky a mohou ovlivnit jejich směřování. Proto zde jisté podezření na zištnost takového daru bude existovat. Jestli toto nechápeš tak ti vážně není pomoci.
07. 04. 2011 | 14:55

neo napsal(a):

jozka:

jo, tisícovku...ale snad už jsi to pochopil. Opravdu jsem nemohl napsat, že Dočekal přispěje 28 miliony. Vždyť i o té tisícovce pochybuji :)

S jakým Hegerovým návrhem?
myslíš platbu za sanitku , 50 kč vyšetření a 200kč v nemocnici? To pokud vim pořád koalice neschválila, protože to nebylo v koaliční dohodě.. takže podle posledních info se vyjednala ta maximální 100vka za pobyt v nemocnici...

Nebo co chceš slyšet?
07. 04. 2011 | 14:57

neo napsal(a):

Otázkář:

jsi obyčejný lhář.

Tuhle lež jsi napsal:
////neo svou chybu zásadně nikdy nepřizná. On je schopný necelou jednu třetinu z nějaké částky označit jako kapku v moři///

Omyl hošane.
Já nazval kapkou v moři 28 milionů z 1,5 miliardy.

To , že existuje podezření na zištnost daru nepopírám. Pouze nesouhlasím s tím, že by Bakala byl předseda či majitel koalice a proto nelze koalici nazývat Bakalovou.

Nic víc.
07. 04. 2011 | 15:01

Otázkář napsal(a):

neo

nejsem lhář, ale ty opět operuješ čísly, které jsou mimo realitu. Takže ještě jednou speciálně pro tebe.

neo

znovu se projevil tvůj fatální nedostatek informací. Věci Veřejné obdržely před jarními parlamentními volbami finanční dary ve výši 21.8 miliónu Kč. Bakalův dar činil 6 miliónů, tedy téměř 1/3. To je tedy dost významný příspěvek. Tohle srovnáváš se 2 kč pro "biletářku"? Nebuď směšný.
07. 04. 2011 | 14:38
07. 04. 2011 | 15:03

Vlkodav napsal(a):

Neo:

Nech toho, oni nechtějí pochopit a tak nepochopí. Vyznavači hesla "Kupředu levá, zpátky ni krok" to ani jinak neumí, bohužel.
07. 04. 2011 | 15:08

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

a nějaký argument by nebyl? Protože tohle je pouhý bezobsažný výkřik na podporu spřáteleného jedince. Opravdu navíc nemáte?
07. 04. 2011 | 15:09

jozka napsal(a):

Takze se zmenily jen nektere? Takze se zmenily? A o dalsich se bude jeste jednat?
Ja jen, ze tady nekdo tvrdil, ze (cituji):

Heger chce neznamená, že vláda chce. Vláda naopak potvrdila, že poplatky zůstanou na úrovni dohodnuté v koaliční dohodě.
07. 04. 2011 | 15:09

Vlkodav napsal(a):

Otázkář:

Po přečtení vašich a obdobných příspěvků opravdu nic víc nemám, nemělo by to totiž smysl. Vy nediskutujete, vy překřikujete.

Prima den
07. 04. 2011 | 15:11

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

uvádím fakta, nikoho nepřekřikuju, pokud nic víc nemáte tak je to smutné, ale chápu, že fakta, která se někomu nehodí do krámu můžou být problém ;)
07. 04. 2011 | 15:12

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

btw. jak lze někoho překřikovat v internetové diskusi? :)))
07. 04. 2011 | 15:13

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Nic si z toho nedělejte. Místní internetový nádeník, vystupující zde pod nickem neo je natolik úspěšný, že může klidně trávit denně dlouhé hodiny planým plkáním v těchto diskusích.
Kdyby tento pravicový stachanovec alespoň občas vypotil něco, co by se dalo brát jako jeho vlastní názor a hlavně pak něco, z čeho bych si mohl vzít nějakou novou informaci! To on ale ne a ne a ne.
Místo toho se od něho dozvídám, že jsem lhář. Tak průhledná provokace se jen tak nevidí. Kdybych sem totiž zkopíroval konkrétní příspěvek, ve kterém mi nick neo vysvětluje, jaký byl ten minulý režim špatný, tak by tento jedinec okamžitě přišel s obviněním, že si zdejší příspěvky archivuju.

Když to tedy shrnu, tak musím se smutkem v duši konstatovat, že mi v porovnání například s "výkonem" nicku neo vycházejí ti bývalí komunističtí ideologové podstatně příznivěji. A to už proto, že u nich se ta blbost předpokládala už jaksi automaticky.
Ta naše "pravice" nám už upadá nejen po těch kotrmelcích ve vládě pod vedením premiéra Nečase (ODS).
07. 04. 2011 | 15:14

Vlkodav napsal(a):

Otazkář:

Já vám neberu vaše fakta, ale vy neposloucháte fakta ostatních. Snažíte se ta svá nadřadit těm, která přednášejí ostatním. Proto jsem použil výraz "překřikovat". Myslím, že přesně vystihuje co jsem chtěl říct.

Prima den
07. 04. 2011 | 15:15

neo napsal(a):

Dočekal:

sem s tím. dokažte že nelžete. chci ten příspěvek vidět, pak se rád omluvím.
07. 04. 2011 | 15:16

Otázkář napsal(a):

Dočekal

nedělám si z toho věru nic, jen mě fascinuje jak někdo může v přímé konfrontaci s fakty takhle překrucovat. Ovšem mě už neo nemůže ničím překvapit a to od té doby co se tady snažil obhájit Klausovy výroky o "dohodě-nedohodě". Tehdy postavil zákony logiky na hlavu a proto je u něj možné naprosto všechno.
07. 04. 2011 | 15:17

xx napsal(a):

Tonda: Já tím co píšu netvrdím že byli a jsou všichni stejní gauneři či zloději. To mi podsouvá Tenco. Ale tvrdím, že je jen hrstka, vesměs už nežijících velikánů, které komunisti nedokázali zlomit a deformovat. Vesměs všichni skončili na popravišti nebo v emigraci či vězeních a po kotelnách, ale ti byli nakonec zlomeni nejen psychicky ale hlavně fyzicky. A nepleťme si emigranty bývalé komunisty, ti také nikdy nebyli elitou a morální autoritou.

Ten kdo si ničeho nevšímal a koukal držet hubu a krok a nějak tou mizérií proplout, nezlobte se na mne, ale takový člověk není žádná elita nebo morální autorita. A vůbec nezáleží na tom, že celej život poctivě pracoval a nikdy nic neukradl a měl spoustu přátel. Ano řadím mezi takové i sebe, ani já jsem nedokázal stát pevně za tím co je správné a držel jsem hubu a krok. Byl jsem tak veden od mala celou společností i rodiči. Je to možná lidsky pochopitelné, ale spíše tak ze soucitu, než z čehokoli jiného.

Jestli vás to uráží, že jste deformovanou obětí komunismu, pak si jen těžko lze představit lepší důkaz, že jí opravdu jste a navíc ješitnou.
07. 04. 2011 | 15:18

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

jaká fakta? Víte to je právě Váš problém, Vy tady hodíte do placu nějakou obecnou frázi, ale nemůžete to ničím doložit. Tohle jsem Vám vyčítal ;)
07. 04. 2011 | 15:18

neo napsal(a):

jozka:

VŽDYŤ JO JOZKO !!!
(cituji):

Heger chce neznamená, že vláda chce. Vláda naopak potvrdila, že poplatky zůstanou na úrovni dohodnuté v koaliční dohodě.

TO SE PŘESNĚ STALO. poplatky zůstanou na úrovni dohodnuté v koaliční dohodě. Tam totiž nebyl ani 50kč za vyšetření, ani poplatek za km sanitkou, ani 200 kč v nemocnici.

Ale byla tam ta stovka a na té se strany dohodly.

tak co, ještě něco potřebuješ vědět?
07. 04. 2011 | 15:19

neo napsal(a):

Otázkář:

Dočekal lže, nikdy jsem ho nepoučoval o tom, že tu 40 let žil v nesvobodě.

On totiž nečte příspěvky, názory... on čte jen nick a pak napadá.

Pokud ovšem někde vyhrabe příspěvek, kde jsem ho poučoval o tom, jak žil v nesvobodě, tak se mu rád omluvím.
07. 04. 2011 | 15:21

Otázkář napsal(a):

neo

mě nezajímá tvůj spor s panem Dočekalem. Já se soustředím na debatu, kterou vedeme spolu a v ní ses evidentně zamotal a ztratil niť. Narozdíl od tebe nikoho ze lži nebviňuju, ale fakta jsou fakta a ty je prostě ignoruješ, případně účelově používáš čísla, která s podstatou věci naprosto nesouvisí ;)
07. 04. 2011 | 15:23

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

No tak to vidíte. Už jste lhář taky.

Když ony ty nervíčky zdejších "pravověrných" internetových nádeníků už pochodují čtyřstupem!
Teď jen čekám, kdy se v jejich příspěvcích objeví první sprostá slova. Zatím se omezují jen na invektivy, ale co není, to ještě klidně může být.
Ono se v jejich případě není čemu divit. Právě před chvílí byla totiž potvrzena zpráva o tom, že poslankyně a členka užšího vedení strany Věci Veřejné Krystýna Kočí podala trestní oznámení na majitele této strany pana Víta Bártu za to, že ji uplatil částkou půl milionu korun.
Další zpráva hovoří o tom, že až šest poslanců strany Věci Veřejné má nakročeno k odchodu z poslaneckého klubu VV.

Proti těmto "jobovkám" se jinak než dehonestací oponentů v diskusi bojovat nedá. Dopřejme tedy těm zdejším obhájcům neobhajitelného to smažení se ve vlastní šťávě. A to prskání na všechny strany jim pro tentokrát velkoryse odpustíme, co říkáte? Když on ten omastek při smažení taky občas vyprskne. Tak proč by neprskali zdejší "pravověrní," že.
07. 04. 2011 | 15:25

neo napsal(a):

Otázkář:

Já nepopírám, že Bakala stranám přispěl na volební kampaň.
Nejsme ve sporu.

Přispěl, to koneckonců všechny 3 strany uveřejnily.
07. 04. 2011 | 15:25

jozka napsal(a):

Mozna neo, ze bys mohl nekde zjistit jemny vyznamovy rozdil mezi "zamitla" a "budeme jednat pozdeji"

I kdyz... kdyz nekomu splyva tisicovka dobrocinne nadaci a sest milionu politicke strane...
07. 04. 2011 | 15:26

jozka napsal(a):

ad Přispěl, to koneckonců všechny 3 strany uveřejnily.

Opravdu tak kratka pamet?
07. 04. 2011 | 15:27

Otázkář napsal(a):

Tak si to shrneme. Dočekal označil současnou vládní koalici jako Bakalovu a to na základě jeho finančních darů zmiňovaným stranám. Tato koalice vzešla z jarních parlamentních voleb. Čili se musíme držet tohoto období. Ty zde operuješ čísly z výroční zprávy jednotlivých politických stran. Jenomže tato zpráva zahrnuje celý rok, tedy i podzimní komunální volby a volby senátní. Kromě toho v příjmech stran jsou zahrnuty i "odměny" od státu za získané poslanecké mandáty, VV např. obdržely 78 miliónů. Tedy opět srovnáváš nesrovnatelné.
V tomto sporu je podstatné období jarních parlamentích voleb. Před těmi činili finanční dary VV od všech dárců 21,8 miliónů, přičem Zdeněk Bakala se podílel 6 miliónů, tedy téměř 1/3, zároveň se tím stal největším sponzorem této strany.
07. 04. 2011 | 15:30

neo napsal(a):

Dočekale, kdybyste nebyl slepej, tak vidíte, že pan Otázkář opravdu lhal. Konkrétně :

neo napsal:
Za volební kampaň dala koalice cca 1,5mld, takže 28 milionů je kapka v moři.
07. 04. 2011 | 13:57

Otákář napsal(a):

neo svou chybu zásadně nikdy nepřizná. On je schopný necelou jednu třetinu z nějaké částky označit jako kapku v moři.07. 04. 2011 | 14:51

Pokud je tedy 28milionů necelá jedna třetina z 1,5 miliardy, pak Otázkář nelhal.
07. 04. 2011 | 15:32

Dočekal napsal(a):

neo:

Provokujete sice dobře, ale úplně zbytečně. Nejsem tak hloupý, abych vám nahrával na smeč.
Tak jen připomenu, jak jste mne poučoval. Vám sice bylo v listopadu roku 1989 pouhých šest let. ale váš otec a další příslušníci vaší rodiny vám dali svým vyprávěním o dobách nesvobody dostatek informací na to, abyste mohl o té době před Vítězným Listopadem mluvit velice zasvěceně.

Jinak musím bohužel opět konstatovat, že ti bývalí komunističtí ideologové mi byli přece jen milejší. S nimi byla totiž občas docela sranda. S vámi to je už jen nuda.
07. 04. 2011 | 15:32

Otázkář napsal(a):

neo

vrať se na začátek naší debaty, kde jsem ti zkopíroval článek z idnes.cz (pro tebe relevantní zdroj informací) a přestaň šířit bludy o 2 Kč pro "biletářku". 2 kč ze 150 opravdu není stejné jako 6 mil. z 21,8 mil ;)
07. 04. 2011 | 15:33

Dočekal napsal(a):

neo:

Dotaz: Kdy vám končí šichta? Já jen, že se sem vrátím až poté, co se vám samou horlivostí zadře laptop.
07. 04. 2011 | 15:34

Ondřej Blažek napsal(a):

Pane Pehe, váš blog jako jediný kontroluji každý den. Je vynikající! Děkuji.
07. 04. 2011 | 15:35

neo napsal(a):

jozka:

co zamítla?

v citátu, který jsi tak laskavě uveřejnil je jednoznačně napsáno, že koalice potvrdila výši poplatků z koaliční dohody a to se stalo. nic víc nic míň.

chápu, že se snažíš, ale já nenapsal nic co by nebyla pravda.
100kč za pobyt v nemocnici byl součástí koaliční dohody.

200kč , 50 za lékaře, poplatek za sanitku atd.. to už tam nebylo a to kolaice neschválila.
07. 04. 2011 | 15:35

neo napsal(a):

Dočekal:

víceméně záleží na mně...
ale kolem 17:00.

Laptop se mi nezadře, nemějte strach.

btw: už jste našel onen příspěvek, nebo budete dál lhát?
07. 04. 2011 | 15:37

MA-FU napsal(a):

Pan Pehe
Shoduji se z BOHUMÍROU-která to popsala,jak to vidím i já stejně.Nevolila jsem žádnou z parlamentních stran,ale VV je slaby čaj proti aféře Vondra ,taky bych si tak tipla,že něco musí vypuknout,aby byla aféra Vondra zametena!!!
Bohumíra 8.59hod.Shodné stanovisko se mnou
07. 04. 2011 | 15:38

Otázkář napsal(a):

neo

ty prostě nedokážeš rozlišit výroční zprávu, která udává celkové příjmy a jejich strukturu za celý rok a finančním dary jednotlivým stranám před jarními parlamentními volbami, což je ta podstata ve sporu o tom, že Dočekal prohlásil současnou vládní koalici jako Bakalovu. Z tvé strany se tudíž jedná buď o demagogii nebo hloupost. V obou případech nemá smysl v debatě dále pokračovat.
07. 04. 2011 | 15:40

neo napsal(a):

Otázkář:

jistě, neni. ale ty bohužel porovnáváš nesmysly.
místo nákladů na kampaň to porovnáváš s dary ostatních sponzorů.

toto je relevantní
2koruny pro biletářku a 150kč za lístek
28 milionů na kampaň a 1,5mld náklady na kampaň
07. 04. 2011 | 15:43

neo napsal(a):

otázkář:

znovu.

porovnávám náklady na kampaň stran s příspěvkem bakaly.

kapka v moři:)
07. 04. 2011 | 15:45

Otázkář napsal(a):

neo

je to relevantní asi tak jako údaj o počtu prodaných automobilů za loňský rok ;)
07. 04. 2011 | 15:45

Otázkář napsal(a):

Jakou to souvisí s podstatou debaty? Vůbec nijak.
07. 04. 2011 | 15:46

Otázkář napsal(a):

neo

no nic beru zpět tu demagogii, platí možnost č.2, tedy hloupost ;)
07. 04. 2011 | 15:47

neo napsal(a):

Otázkář:

alespoň se s tebou dá mluvit:)
to jozka to vzdal, když zjistil, že se spletl.
a Dočekal ? to je takový nerudný děda provokatér, co si myslí,že snědl šalamounovo lejno. Možná se to přejmenuje na dočekalovo lejno nebo tak nějak.
07. 04. 2011 | 15:55

xx napsal(a):

Otázkář: pokud by měl stranu ovládat největší sponzor, pak by je všechny logicky musel ovládat stát, protože stát dává největší balík peněz, je tedy největším sponzorem.

Navíc zapomínáte pánově na sponzory nezveřejněné. Skutečně se tady dohadujete o kapce v moři, protože náklady na tu kampaň byly výrazně vyšší než nejvyšší sponzorský dar.

To ovšem nastoluje jiné otázky, které v té vaší osobní žabomyší válce zcela zanikají. Kde strany vzali na ty obří kampaně. Kdo jim věří a tam teprve můžeme hovořit o skutečném vlivu.
07. 04. 2011 | 15:55

neo napsal(a):

xx:

dluhy
07. 04. 2011 | 16:08

Aleš napsal(a):

Hledám větší množství inteligentních, půvabných, blonďatých, vzdělaných, vstřícných, temperamentních, energických, schopných, pracovitých, komunikativních mladých dam za účelem založení nové protikorupční strany Věci soukromé. Ochota k focení kalendářů ve spodním prádle vítána!
07. 04. 2011 | 16:16

xx napsal(a):

neo: to já vím že dluhy. Ale kdo jim věří ? to je oč tu běží. Transparentní úvěry u bank ? 180 mio půjčila Fio banka a kampaň ČSSD mohla stát i 750 miliónů. Sobotka tvrdí že 400 ale nedávno přiznávali jen 200. Takže skutečnost může klidně být i dvojnásobná. A ODS ? Na mnoha místech kde byl Bilboard ODS byly dva ČSSD. ODS nejspíš dala o něco méně, ale že by to bylo nějak významné se mi nechce moc věřit. Takže sumy obrovské, a tady se diskutuje o 6 miliónech a díky nim nějakém vlivu ?

Směšná debata.
07. 04. 2011 | 16:30

xx napsal(a):

pardon, o 28 miliónech
07. 04. 2011 | 16:32

neo napsal(a):

xx:

vždyť jo... já psal 1,5mld na kampaň. vycházím z údajů reklamních odborníků, kteří např kampaň čssd ocenili na 800milionů.
07. 04. 2011 | 16:49

šebány napsal(a):

Pan Pehe píše pravdu a jak říká přísloví "Pro pravdu se každý nejvíc zlobí ." A Ti co jsou k němu vulgární - no to je přeci jasný důkaz nedostatku argumentů.Díky pane Pehe a pokračujte.
07. 04. 2011 | 18:37

Zacheus napsal(a):

Slovník dr. Peheho by možná obstál i v Rudém právu v padesátých letech minulého století:

"Není žádná náhoda, že právě její ministr školství si vezme jako poradce bývalého volebního lídra extremistické strany.

Není také náhoda, že se právě tato strana v některých svých okrajích slévá dohromady s temnou politickou břečkou, kterou reprezentují skupiny a lidé, které Tomáš Halík popsal trefně jako fašizující maloměšťáctví ".

K otázce "extrémismu" zamýšleného poradce ministra školství napsal zajímavou stať pan Tomio Okamura, opravdu doporučuji k přečtení. Možná ,že by autor blogu místo laciného nálepkování mohl svá slova o extrémismu trochu rozvést, třeba i jako polemiku se zmiňovanou statí. Nicméně,zřejmě když dojdou argumenty, lze ještě alespoň obecně nadávat.

Pokud jde "fašizující maloměštáctví", myslím, že i to je laciná argumentace, doporučovaná bohužel již za éry Informačního byra komunistických stran z doby stalinismu, to jest aby se názorový protivník označil za "fašistu". Smutné je, že se k tomuto způsobu poněkud podpásové argumentace odhodal i vysokoškolský profesor a teolog profesor Tomáš Halík.

Jesliže je on jako katolický teolog - podle mne zcela oprávněně - oceňován za schopnost dialogu s jinými náboženstvími, která jsou často velmi ostře vymezena proti křesťanům, o to absurdněji působí fakt,že nedávno odmítl účast na setkání občanské iniciativy D.O.S.T, k níž ho pozval katolík pan Michal Semín. Jistě by tam pana profesora Halíka nikdo neinzultoval a měl by nepochybně dostatek prostoru vysvětlit svým názorovým oponenentům svoje stanovisko. Postoj, který zaujal, podle mne spíše svědčí o tom, že si je vědom křehosti svých argumentů. Ono je jiná věc dát rozhovor v Týdnu na téma "fašizujících tendencí ve společnosti"- a jiná věc je jít a do očí to říci těm, o které podlě něho jde, a sdělit přesně, o jaká konkrétní fakta se ve svých tvrzeních opírá. Případně také vyslechnout - v rámci dialogu - své názorové oponenty.

Škoda, možná mohl pan profesor Halík na základě tohoto setkání napsat druhý díl své nedávno vydané knihy " Divadlo pro anděly":-).
07. 04. 2011 | 18:59

Zacheus napsal(a):

Ano, dialog a respekt k názorům oponenta je často jediná cesta, jak trochu "ulomit hroty" sporů. Klasickým příkladem je například dialog kubánské katolické biskupské konference s vedením Kuby v čele s prezidentem Raulem Castrem. Právě díky oboustranné ochotě k dialogu představitelů kubánských katolíků na straně jedné a komunistického vedení země na straně druhé došlo nedávno k propuštění některých kubánských disidentů na svobodu. Na Kubě se díky tomuto dialogu otevírá také nový katolický kněžský seminář.

Samozřejmě, někdy dialog možný není. Pákistánský ministr pro náboženské menšiny katolík Šabház Bhattí, který kritizoval tzv. zákon o rouhání a diskriminaci nemuslimských menšin v zemi, byl nedávno - bez většího zájmu našich sdělovacích prostředků - zavražděn islámskými radikály.

Ale tak daleko snad ve společenských sporech ještě nejsme - a dialog je jistě při oboustranné snaze možný.

( V zájmu objektivity je třeba uvést, že muslimská pakistánská vláda vyhlásila po vraždě svého ministra státní smutek a účast vyjadřovali pákistánským katolíkům také řadoví muslimové).
07. 04. 2011 | 19:23

Béda napsal(a):

Zacheus,

bez urážky. Co má křesťanství a teologie společného s politikou? Proč se kdejací Semínové a Halíci míchají do politiky a neobírají se spíše péčí o duši, bezmocné, objasňování učení své sekty...? Co má mít kdejaká sekta společného s ministerstvem školství v sekulárním státě? Neměli by církevní zaměstnanci působit spíše na občanské bázi, případně na svých pracovištích = v kostelech, charitních domech, na hřbitovech?
07. 04. 2011 | 19:44

mb napsal(a):

souhlasím s panem Pehe:

Tou prvotní bylo hned po roce 1989 nadřazení procedurální stránky demokracie jejímu obsahu, což úzce souviselo s dědictvím normalizační éry a naprostou nadvládou ekonomizujícího myšlení nad právem, morálkou i hlubším chápáním demokracie obecně.
07. 04. 2011 | 19:52

Zacheus napsal(a):

To Béda. Samozřejmě se neurážím. Podle mne by ovšem také křestanský pohled na svět neměl kohokoli diskvalifikovat pro politickou a veřejnou činnost. I křestané by měli mít právo nabídnout svoje řešení problémů. To, co jste napsal, je klasickou argumentací svobodných zednářů - vytlačit křesťanství z politiky a z veřejného života vůbec, snad jenom připustit charitu apod. Zásadní otázka ovšem je, co tyto hodnoty ( jako příklad pro ilustraci uvádím přikázání nepokradeš,nebo základní imperativ miluj bližního svého) v takovém případě nahradí. Možná,že se stačí podívat kolem sebe.

P.S. A rovněž bez urážky. Myslím si, že ti "Halíkové" a "Semínové",jak je po vzoru normalizačních tiskovin v plurálu s takovým despektem označujete, jsou přinejmenším stejně morálně i intelektuálně na výši jako Vy sám. Těžko také označit za "sektu" přes jednu miliardu lidí. TO, co jste uvedl, je samozřejmě téma do diskuse. Někdy jsou zajímavé názory i na serveru www. Radio Vaticana.cz který si Vám tímto dovoluji doporučit k občasnému nahlédnutí. Přeji Vám hezký večer.
07. 04. 2011 | 20:17

Béda napsal(a):

Zacheus,

křesťanský pohled na svět je zastoupen dostatečně Kalousky, C. Svobody, Parkanovými, Severy, kteří nejsou knězi.

Přikázání nepokradeš, nebo miluj bližního není majetkem žádné sekty. Je to obecný morální imperativ, mezijiným nepokradeš je i součástí trestního zákona... Křesťanství je pouze jednou z mnoha náboženských sekt - počet stoupenců přitom nehraje žádnou roli. Připustit kněze jedné sekty do školství by mělo automaticky znamenat připuštění všech sekt t.j i jehovistů, mohamedánů, budhistů, hinduistů, šintoistů...
07. 04. 2011 | 20:52

jepice napsal(a):

XX mi mluví z duše. Česká společnost je poznamenaná neblahou dobou panování komunistů víc, než jsme si kdy dokázali představit.
Snad zbývá naděje, že se dnes rodí generace, která se z toho vybabrá.
07. 04. 2011 | 21:33

Tenco napsal(a):

jepice
Věci a problémy se nejlépe řeší hned.
Ne za třicet let.
Společnost je sice jsoucno, ale ve svém obecném vyjádření je ničím. Společnost není masa hlupáků determinovaných svou minulostí tak, aby se teď či v budoucnosti musela podle toho chovat.

Dobrou noc.
07. 04. 2011 | 21:47

Zacheus napsal(a):

To Béda. Velmi bych si přál, abyste se trochu více seznámil s obsahem pojmu sekta. Není třeba z neznalosti či nenávistné předpojatosti někoho opakovaně urážet. Katolická, evangelická ani třeba husitská církev nejsou žádnou sektou. Spíše to chvílemi vypadá, jako byste členem nějaké sekty byl Vy sám. Jinak snad ještě dodám, že Evropa má křesťanské kořeny a nevidím důvod pro "připuštění" například hinduistů do našich škol. Na rozdíl od Vás opravdu nedomnívám, že křesťanský svět je zastoupen třeba panem Kalouskem. Skuteční křesťané - jako například profesor Buttglione, který se nesměl pro svoje katolictví stát eurokomisařem ( zatímco politická hvězda bývalého anarchisty Cohn-Bendita stále stoupá) - se díky názorům, které zastáváte také Vy, nějakými významnými politiky ani stát nemohou.

Myslím si, že nemá smysl analyzovat problémy se zaťatou pěstí. Jak napsal I. Gádhí: "Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce".
07. 04. 2011 | 22:13

jozka napsal(a):

Prdlajs, neo, koalice se dohodla, ze o tom bude jeste jednat :-)
08. 04. 2011 | 07:50

ali napsal(a):

po ránu musím pozdravit jakéhosi Bunnyho, kterýžto nick je zde asi prvně, takže tím zdravím zbylé socany převlékající si nicky pro potěšení :o)
08. 04. 2011 | 08:05

Tonda napsal(a):

to xx a jepice

Lidé, probuďte se. Neustéle opakované "dědictví komunismu" je zástupný problém, za kterým se skrývá skutečná realita dneška. Jeho smyslem je najít obecně přijatelného nepřítele (historie se neustále opakuje - jsme nepoučitelní). Dnešní morální stav společnosti je ještě horší, než za socilalismu. Hlavní dnešní kritérium je finanční proslěch, bez ohledu na následky. Rozhlédněte se kolem sebe. Kde se bere např. nesmyslná brutalita části dnešní společnosti? Studentík začne střílet ve škole - tohle před pár lety neexistovalo. (A netvrďte mi, prosím, že to bylo proto, že nebylo čím střílet. Já měl jako kluk doma hned dva kvéry, oba "na černo" a oba plně funkční i s bednou munice. Holt Reichenberg :-)).
Tohle není výkřik člověka, pro kterého je přechod do kapitalismu nějaké trauma. V životě mě nenapadlo, že budu mít (jako zaměstnanec) čtyřnásobek průměrného platu, vozit si zadek ve firemním autu, k dispozici mobil, notebook, připojení na internet atd. Z tohoto pohledu nemám vůbec důvod si stěžovat. Ale když vidím, kam se naše společnost ubírá (a to nemyslím jen ČR), dělá se mi špatně. Profesí jsem IT analytik (nepracuji v Praze) a celý život se zabývám odhalování příčin problémů a navrhování řešení. Sice v technické oblasti, ale naučí vás to oddělovat to, co se vám někdo snaží namluvit od reality, kriticky posuzovat zkoumaný objekt a konec konců i sebe.
Lidé, otevřete oči, dívejte se kolem seba a přemýšlejte vlastní hlavou. Ono to bolí a někdy vám bude i špatně. Skoro bych měl chuť napsat "Lidé, bděte!", ale to byste asi považovali za provokaci (pokud ovšem někomu dojde, oč kráčí.)
08. 04. 2011 | 08:24

ali napsal(a):

hezky se nám véčka stmelily..nespa?
Bártovi nevěřím ani dobrý den..
08. 04. 2011 | 08:25

rejpal napsal(a):

ali
Jestli pak mu dobrý den uvěří Nečas? Můj soukromý tip je "ano".Moc manévrovacího prostoru nemá.
08. 04. 2011 | 08:45

jarpor napsal(a):

Tonda

Ač neosloven, leč sledující debatu si dovolím reakci :

"Dnešní morální stav společnosti je ještě horší, než za socilalismu."

Neřekl bych.
Ta Vaše věta se týká vnějšího projevu společnosti /jak jej vidíte, vidíme / nikoliv podstaty samé.
Zkusme vyjít z teoretické teze, že jak tehdy, tak dnes je podíl "morálních" a "nemorálních" stejný.
Odpovězme si na otázku : kdy se více mohou projevit ti "nemorální" V totalitě, nebo v demokracii ?
Soudím, že v demokracii. Logicky. Už jen z porovnání práv, která má občan v totalitě a jaká v demokracii. Byla v totalitě nějaká "Lidská práva" navíc zakotvena do Listiny lidských práv, a do ústavy ?
A jsme u kořene věci - ti "nemorální" pod pláštíkem "lidských práv" se domnívají, že "mohou vše"... a demokracie se obtížně brání, zvláště, když dochází k nezdůrazňování toho, že ruku v ruce s "právy" jdou i "lidské povinnosti". A to je přesně obraz dnešního našeho stavu.
/Dítě ve škole má právo mít mobil, vyrušuje... a učitel má problém vůbec toto právo omezit aby mola probíhat "normální výuka"... Dítě má právo mít mobil ale ... má povinnost nevyrušovat ? A tak je tomu v tisíci jiných příkladů... nejde u dětí, ale zde to začíná.../

Zeptám se jinak - je společnost / nezměněná společnost ve srovnání se společností v totalitě - výchozí teze viz výše / připravena na demokracii ?
Zde vidím hlavní problém.... dle mého, ne všichni ví, co je demokracie, co vyžaduje demokracie... především od každého jednotlivce té společnosti.

Soudím, že v demokracii je základní předpoklad, že společnost je na tak vysoké úrovni, že se "něco nedělá" i když to zákon nezakazuje... naopak, v totalitě je předpoklad, že společnost na tak nízké úrovni, že "vyvolení moudří" diktují co "se dělá" a vše ostatní zákon zakazuje.

Vaši tezi shledávám z výše uvedeného nesprávnou.. a podobně, k Vašemu dalšímu :

"Hlavní dnešní kritérium je finanční proslěch, bez ohledu na následky.

bych mohl položit otázku : V totalitě nešlo lidem o "finanční prospěch" ? Neříkejte... já myslím, že taky šlo... jen ty "totalitní možnosti" ku prospěchu byly zcela jiné než možnosti dnešní, "demokratické" - chcete-li.

Hezký den
08. 04. 2011 | 09:19

ali napsal(a):

jarpor
v podstatě jste to řekl za mě :o)

rejpal
to záleží na lidech okupující tento prostor samotný :o)
08. 04. 2011 | 09:34

Tenco napsal(a):

jarpor
Vy se jednou v těch rozmělňovacích splaškách utopíte.
Kdoví jsetli už vám nesahají až nad bradu.

Už jste někdy slyšel o tom, že společnost tvoří jednotliví - konkrétní lidé ? A že věci, které se ve společnosti odehrávají, mají na svědomí právě oni - a ne nějaká amorfní masa ?
A že je různá váha věcí a různá váha možností KONKRÉTNÍCH lidí, jak ty věci ovlivňovat ? A že ta váha je dána jejich KONKRÉTNÍ mocí ?

A že když se mocnýcm člověkem stane díky společnému výběru partajních výborů a Mafie psychopat, zloděj, alkoholik či narkoman - že pak vykonává tu moc aon a ne společnost ?

Člověče - jděte přednášet děckám do mateřské školky.
Ty vám budou viset na rtech a možná když jim na závěr rozdáte lízátka, vyrostou vám takto modrá písklata, později to modří holubi a ještě později to modré straky.

Zdar a sílu do další rozplizlé kvaziosvěty, určené zhusta žábám na rybníce. Občas se ale připlazím a jednu vám sežeru. Podle nálady a toho, zda nemám zrovna něco důležitějšího na práci /třeba dloubání se v nose a tak/:(((
08. 04. 2011 | 10:29

jarpor napsal(a):

Hnoji,

Moje polemika je jen a jen o jednotlivcích... že to chápete jinak, není můj problém...

Netrapte se, jsou to přece "splašky", "kvazisvět" pro žabky..

Hezký den
08. 04. 2011 | 10:42

Alexandr napsal(a):

Pěkný článe, díky.
08. 04. 2011 | 14:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy