Je multikulturalismus nepodařený experiment?

31. 07. 2011 | 07:42
Přečteno 13449 krát
V intenzivní debatě, kterou vyvolal norský masakr, existuje jedna výrazná argumentační linie, kterou lze shrnout takto: hrůzný čin Anderse Breivika ve jménu boje s multikulturalismem by neměl zastřít, že multikulturalismus, opírající se o umělou politickou korektnost, selhal.

Alexandr Tomský, člen českých „Svobodných“, dokonce tvrdí, že skandinávská společnost je urážena kazateli agresivní ideologie multikulturalismu, jakým je kupříkladu primátor Osla, což prý vzbuzuje nenávist. Nelze se nezeptat, zda náhodou nebyl primátor Osla do své funkce zvolen demokratickou většinou, která jeho názory znala.

Multikulturalismus evropským společnostem, tedy ani těm skandinávským, nikdo nevnutil zvenčí. Je to produkt dlouhé liberálně-demokratické praxe. V současné zjitřené atmosféře se ale bohužel jen málokdo namáhá, aby ho vůbec definoval.

Jednou skupinou kritiků je tak multikulturalismus vágně chápán jako od základů nepodařený experiment se soužitím různých kultur, zejména v rámci „slabošských“ liberálních demokracií a jejich nadnárodních integračních procesů. Pokud bychom toto tvrzení přijali, můžeme se rychle ocitnout na zrádném poli volání po čistotě kultury (rasy, národa), jehož důsledky už známe z evropské historie, přičemž rádi „zapomínáme“, že většinu přistěhovalců Evropané přizvali jako levnou pracovní sílu.

Jinými je multikulturalismus kritizován jako jakási umělá ideologie, zaštiťující se nadřazeně absolutním dobrem, pod jejímž praporem prý „bezbřeze tolerantní“ evropské demokracie nenutí přistěhovalecké menšiny dodržovat „civilizační normy“ běžné na Západě, jakož i pravidla liberální demokracie, což vede k k vytváření těžko integrovatelných přistěhovaleckých komunit, často se řídích vlastními pravidly.

Pokud tomu tak je, je na místě politická i intelektuální debata, jak to změnit, což se koneckonců už děje--například v podobě zákazu nošení pokrývek hlavy na veřejnosti ve Francii a Belgii. Důležité ale je, aby byl spor nakonec rozhodnut, jak se v liberální demokracii sluší, politicky. Přitom by neměly být porušeny základní (ústavní) principy liberálně-demokratického pořádku, což mohou posoudit například ústavní soudy.

Třetí skupina kritiků, k níž patří i Breivik, vztahuje výše zmíněné argumenty převážně na islámské přistěhovalce a dodává, že jejich náboženství i kultura jim v podstatě znemožňuje jakoukoliv integraci do liberálně-demokratických společností, takže výše zmíněná debata nedává v jejich případě smysl.

Breivik by muslimy nejraději deportoval, Tomský zase tvrdí, že multikulturní politici útočí na „zdravý rozum“, když například odmítají před islámskými přistěhovalci zavřít hranice, protože by šlo podle nich o diskriminaci.

Tyto argumenty předpokládají, že celá jedna přistěhovalecká skupina je kvůli své kultuře a náboženství prostě neintegrovatelná, a tak by se s ní mělo také zacházet. Ti, kteří si to nemyslí, „útočí na zdravý rozum“. Jenže čí? Demokratů nebo extrémistů?

Ve světle výše řečeného se zdá, že na celé debatě o multikulturalismu je možná tím nejpodstatnějším naše schopnost zůstat na půdě liberálně-demokratického diskurzu . Podaří-li se to, možná i v Evropě najdeme imigrační model, který by fungoval alespoň tak dobře jako ten americký, kde ani navzdory 11. září 2001 nemají například s integrací muslimů takové problémy, jako má s přistěhovalectvím dodnes tak trochu „post-koloniální“ Evropa.

Právo, 30.7.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tenco napsal(a):

http://www.eeagrants.org/id/13.0?act=search&numprpage=10&page=0&country=Czech+Republic&mainsector=all&subsector=all&funds=all&freetext=Free+text&casenumber=Case+number

http://www.humanevents.com/article.php?id=26931

http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=39413

http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/osmoticka-elektrarna-v-norsku-konkurent-fotovoltaiky.aspx

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/norsko/norsko-energeticka-spoluprace-eu/1000790/58321/

http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_Norway

"...Almost all of Norway's electricity generation comes from hydroelectric facilities...."

Co přináší Evropě ČR ?
Kromě pitomých keců ve Strakovce a na netu ?
31. 07. 2011 | 08:12

Béda napsal(a):

p. Pehe,

ráčej kouknout na mapu jak daleko je od islámských zemí Evropa a jak daleko jsou USA. Ráčej taky posoudit americké imigrační zákony. Ráčej posoudit taky vliv válek v (k Evropě "příhraničních") islámských zemích (amerických? anebo snad evropských?) Ráčej se zamyslet nad Tureckem v NATO, které je tržními "komsomolci" protlačováno z tržních důvodů do Evropy. Kolikpa muslimů žije v Turecku? Čeho je Turecko bránou do Evropy? Jakpa vstupem Turecka vzroste podíl muslimů v evropské populaci? Jaký je ve srovnání s evropskou průměrný populační přírůstek v muslimských zemích...?

Přistěhovalectví z islámských zemí je pro Evropu problém. (politický, sociální, populační, kulturní - nekritizovatelnost Koránu nekoresponduje s kritickým myšlením a demokracií...)
Je zbytečné před tím zavírat oči. Otázkou je jak jej řešit. Já jsem pro umírněnou, zákonnou, nenásilnou cestu. Mnohokrát jsem o ní zde již psal.
31. 07. 2011 | 08:16

Gerd napsal(a):

Problém muslimů v Evropě nelze řešit deportací, protože se stali součástí států v EU a jsou občany daných evropských zemí.
Hlavním problémem multikulturalismu je pozitivní diskriminace. pozitivně diskriminujeme kdekoho, až se původně diskriminovaná skupina osob stane privilegovanou. Řešení by tu jedno bylo, stačí zrušit veškeré formy pozitivní diskriminace a chovat se ke všem občanům EU stejně. Trestné činy by měly být souzeny stejně pro všechny bez ohledu na barvu pleti a národnost pachatele. Stejně tak žádosti o sociální dávky. A přestat podporovat mnohočetné rodiny.
Všem stejná práva a stejné povinnosti. Jde to snadno, stačí jen chtít.
31. 07. 2011 | 08:30

Pepa Řepa napsal(a):

Pokud tomu tak je, je na místě politická i intelektuální debata, jak to změnit.....

Tak, tak poprvé musím souhlasit

A přiznání, že muli-kulti selhala, nemusí nutně vést k volání po čistotě rasy, jak se obáváte. Ovšem právě za předpokladu svobodné debaty a z ní plynoucího nastavení mantinelů.
Bez ní máte zpátky Sládka.

Multikulturalismus evropským společnostem, tedy ani těm skandinávským, nikdo nevnutil zvenčí...
Byl pane Pehe, právě že byl plíživě vnucen,stejně jako se plíživě nutí PC a AA, právě bez té politické a intelektuální debaty a bez definování požadavků, co a jaká pravidla musí žadatel přijmout.

Bédo, ani s Vámi nemám-tentokrát-rozpor. I Turecko je problém.
31. 07. 2011 | 08:34

Kamil napsal(a):

Pane Pehe. S pojmem diksrimina ce hazarduje, s pojmem multikulti také. Soudruzi v Evropě to zkrátka přehnali. Pokdu chceme, aby přistěhovalci dodržovali zvyky země, ve které se chtějí usadit,je třeba je bez pardonu donutit, aby je dodržovali. třeba i tvrdšími metodami. To totiž není diskriminace, ale jednoduše vymáhání zákona.Pokud to nebude, tak kdejaký zločinec bude řvát. "Vy jste mi dali, o rokvyšší trest než Opršálkovi za stejný čin, to je diskriminace!" Zkrátka: nyní jsme ve sr*bu, celá Evropa.
Jen jeden příklad mluvící za všechny: Námáhají se snad muslimové, aby evropanky měli možnost svého vlastního vyžití a využívání svých evropských zvyků, pokud se vdají za muslima a ten je odvleče do nějakého slumu, kde žijí jak lidé v Evropě ale 9.století??? Odpověď zní NE. Jsou totiž ihned po nastěhování se k manželově rodině zbaveny jakýchkoli práv, často jsou bity, znásilňovány, jsou jim odebírány děti...(Nemluvím o ženách dplomatů a pod) Je to snad projev tolerance ze strany muslimů vůči Evropanům??? Explicitně ženy to odnesou vždy, často i životem. Před těmito ks**ly je třeba zavírat hranice a to navždy.Jaož i před psychopaty.
31. 07. 2011 | 08:40

Béda napsal(a):

Gerd,

v této otázce jsem s váma zajedno, ovšem to není řešením problému. Popopulační přírůstky v muslimských zemích (komunitách) narůstají bez ohledu na bídu a materiální podmínky, to znamená budou početně vzrůstat v populaci bez ohledu na sociální dávky a stav ekonomiky země(ba často naopak tím víc, čím je větší bída - nejsilnější jedinci přežijí a obstarají potřeby starců), zrušení pozitivní diskriminace nezmění ortodoxní náboženský základ s dogmatama muslimů, který je na hony vzdálen od kritického myšlení a názorové plurality...
31. 07. 2011 | 08:42

Olda napsal(a):

BÉDA

Pan Pehe mluví o americkém imigračním modelu, nikoliv o tom, zda je Amerika blízko muslimským nebo hispánským zemím. Amerika má sice také problém s přistěhovalci z latinské Amneriky, ale spíše jen s těmi, co jsou tam ilegálně. Evropa má problém s těmi, co jsou zde legálně, a to častomi ve třetí generaci. Pan Pehe, domnívám se, chtěl tak naznačit, že možná problém nebude ani tolik v "muslimech", ale v evropské neschopnosti je integrovat, protože v Americe je jeich také pěkných pár miliónů, ale tenhle problém nemají, A v druhé generaci přistěhovalců ho nemají ani s mnohem početnějšími hispánci.
31. 07. 2011 | 08:47

žena napsal(a):

"Slovo multikulturalismus se poprvé objevilo ve Švýcarsku v roce 1957, jako vyjádření charakteristiky národa, který je politicky jednotný, ačkoliv je kulturně velmi rozdílný. Podobná myšlenka vznikla v 60. letech v Kanadě, kde šlo o politické sjednocení frankofonního a anglofonního obyvatelstva. Od 70. let 20. století se rozvoj rozmanitých kultur přenesl i do Evropy, jednak migrací obyvatel bývalých kolonií do „mateřských zemí“ (Anglie, Francie, Nizozemsko), jednak organizovanou migrací dělníků (německy Gastarbeiter) do bohatých evropských zemí. Když se ukázalo, že tito lidé se většinou do své vlasti nevrátí, mohly se tyto země pokusit příchozí pracovníky asimilovat, tj. přimět k přijetí většinového jazyka a kultury podle vzoru amerického „melting pot“ (česky „tavicí hrnec“, kde se různé složky slévají do jediného amerického národa)."
Tolik citace z Wikipedie

Z tohoto pohledu podle mě není a nebyl multikulturalismus experiment. Podle mě na současném multi-kulti spoustu lidí dráždí různé protěžování imigrantů a Romů, že jsou dávány granty a jsou podporovány neziskovky zabývající se politickou korektností, začleňováním Romů, že je pozitivní diskriminace...
31. 07. 2011 | 08:53

stále rebel napsal(a):

Breivik je jen drobný malér při multi-kulti, máme tu židovské etnikum a Hitlerův incident, pravicoví myslitelé by nám možná mohli vysvětlit, jak by se měla společnost zachovat po zkušenosti s Hitlerem. Celé je to navíc složité v tom, že největšími nepřáteli multi-kulti jsou patrně jiné multi-kulti a samotný Breivik zřejmě naslouchal i těmto hlasům.
31. 07. 2011 | 08:54

Olda napsal(a):

KAMIL
¨
Zřejmě vám uniklo, že pan Pehe nijak nezavrhuje debatu o tom,, zda skutečně imigranti z něktrých kultur nemají nadstandarní zacházení. Zmiňuje například francouzský a belgický zákaz burek.

Já si ale myslím, že pokud ale bude Evropa chtít být na imigranty tvrdší, bude si muset napřed odpovědět na otázku, zda vedle povinností bude také důsledně vymáhat, aby měli stejná práva, třeba na pracovním trhu. Jsem totiž přesvědčen, že nejméně polovina lidí, co budou pod tímhle blogem dnes horovat pro to, aby evropské státy nutily imigranty dodržovat zákony stejně jako většinu, klidně nestoudně vykořisťuje nějakého toho Ukrajince, kterému platí za těžkou dřinu pár šupek, a ještě to nedaní.
31. 07. 2011 | 08:54

Marty napsal(a):

Multikulturalismus po česku:
- ukrajinští dělníci staví naše domy, protože češi by tuhle práci nedělali ...
- rumunští dělníci kácí naše stromy, protože čeští lesní dělníci se takto odírat nenechají ...
- mongolské dělnice šijí a vyrábí české oblečení a boty, protože češi by tuhle práci za tyto peníze nedělali (a výrobci převážnou část výrobních kapacit převedli do číny) ...
- vietnamci provozují malé restaurace a tržiště s levným oblečením ... protože budou asi pracovitější než běžný český podnikatel v pohostinství, v případě levného oblečení jsou "u zdroje" a dovedou v tomto segmentu trhu český stát podvádět lépe než češi ...

- no a pak jsou tu čeští romové, s jimiž jedinými máme my bílí češi problém, protože je český stát odnaučil pracovat a byli by proto blbí za těchto podmínek na nás dělat jako výše uvedené národnosti - za bídnou mzdu a za podmínek mnohdy hraničících s otrockou prací.
31. 07. 2011 | 08:57

Luba napsal(a):

Tím jediným,
čím nás multikulturalismus ohrožuje jsou blbouni, kteří se proti němu neustále vymezují.

Blbounům,
zvláště pak blbounům nejapným, budou "ti jiní" vždy proti srsti.
Blboun totiž, vymezením se vůči něčemu snadno odlišitelnému, získává jinak neodůvodnitelný pocit vlastní důležitosti.

Není náhodné,
že blboun, který žádné poškozování přírody nikdy neviděl, a neví, jak to může vážně a seriózně někdo tvrdit, zároveň vidí, že je neustále někým ohrožována naše svoboda přežrat se až k prasknutí, a že za každým rohem číhá nebezpečný islámský ekologista.
31. 07. 2011 | 08:58

Honoré de napsal(a):

Dobrý článek k tématu vyšel asi tak před dvěma měsíci v Respektu, bohužel jen v tom papírovém. Napsal jej Patrik Ouředník a hlavní teze je asi tato: kritika protiosvícenství a protimodernismu, spjatých s Islámem (nejenom tím fundamentalistickým) v Evropě i jinde, by měla být už ze své povahy věcí evropské levice, ale levice jej paradoxně přenechala extrémní pravici, zatímco ona sama (tedy levice) má často - s poukazem na ideu multikulturalismu - sklony k tolerování a omlouvání takových věcí, jako je podřízené místo žen ve společnosti, potlačování svobody vyjádření atd. Doporučuji k přečtení.
31. 07. 2011 | 08:59

Mud.. napsal(a):

Dojde-li k výbuchu společnosti proti mystifikačním provokaterům typu Pehe, nebude místo pro slitování. To si zapamatujme!
Ačkoli nemůžeme s jistotou vyloučit, že by byl masakr v Norsku náhodným činem pomateného člověka, stále více indicií poukazuje na to, že mohlo jít o širší operaci, na které se buď tajné služby přímo podílely, nebo ji alespoň nechaly proběhnout. Ve skutečnosti každý velký teroristický útok, počínaje bombovým atentátem v Oklahomě roku 1995, přes 11. září 2001 až po útoky v Londýně či Madridu, provázejí nevyvratitelné pochybnosti o míře zapojení zahraničních i domácích tajných služeb. Po letech dokonce vyplouvají na povrch i podobné informace o teroristických činech RAF, kdy minimálně některé byly vyprovokovány v rámci operace Gladio. Rysy tzv. psychologické operace (tedy události se silným emočním nábojem, která má pohnout veřejným míněním za určitým účelem) a operace pod falešnou vlajkou (jak se říká falešným teroristickým nebo vojenským útokům, který jsou schválně provedeny tak, aby podezření padlo na někoho jiného, než kdo je ve skutečnosti provedl) nese i případ ostrostřelce z Oslo. Obzvláště následný mediální vývoj a to, jak Breivik do případu zatahuje další a další jednotlivce a organizace a jak média za pomoci jeho falešného manifestu (jen stěží bychom mohli věřit, že jde o jeho vlastní dílo) konstruují neuvěřitelný příběh o novém bílém Usámovi a spících buňkách, které co nevidět procitnou, dává tušit, že máme co do činění s dalším dramatem z pera globalistických elit.
31. 07. 2011 | 08:59

Gero napsal(a):

Nejde tak o multi ..., ale o idealizaci člověka, která naprosto opomíjí vlivy přírody, to že člověk je v podstatě dravá šelma, že zde jsou různá etnika a evoluční větve, jen to mírní sociální vazby a nosná idea společnosti.
Dále že každý člověk má svůj vlastní "strop" pojmutí, což vytváří možnost a i hranice pro rozvoj duševního světa a osobnosti, následné morálnosti.
Rodina, společnost, náboženství to jsou vlastně povýšené principy sociálních živočišných vazeb, ale moc se nedotýkají pravého potenciálu lidství, jež ve většině lidech naprosto spí a to je duševní emancipovanost jež vytváří morální statut, jež se rodí ze základu vzdělání, poznání a životních zkušeností a vede k většímu nadhledu a chápání mnoha vazeb jež vytváří osudy situací a projevů ... .
Tohle živočišné sociální společenské inženýrství praktikuje hodně západní civilizace a z nás dělá pokusné králíky právě EU. To že to nemůže fungovat ukazuje zbytnění direktivních pomůcek, zákonodárství, různé úřady, nebo stav na silnicích, kde se naprosto otvírá naše povaha dravce šelmy ... .
Každý má svůj strop pojmutí duševní emancipace a tím i "zkrocení" či nihilace dravé šelmy živočicha homo ... .
31. 07. 2011 | 09:01

almost glossed™ napsal(a):

Diskuze o muslimech, přistěhovalectví apod. nemá s norským masakrem nic společného. Terorista nestřílel po muslimech. Střílel po dětech sociálních demokratů. Nebo snad, když jiný fanatik-masový vrah prohlásí, že střílel kvůli barvě šmoulů, povedeme nekonečnou diskusi o tom, jestli nedat šmouly do trezoru, jestli je nepřebarvit, jak nás ničí americká kultura kreslených pohádek atd.?

Vždyť je to absurdní.

Ty desítky dětí a mladých lidí zemřely kvůli pocitu nadřazenosti jednoho pravicového soukmenovce. Pocitu, který je tady prezentován dnes a denně mnohými. Skupiny, nad kterými se cítí nadřazeni, se různě proměňují, jedno však zůstává společné: "Jsem víc než ostatní". Jednou nás tak prý ohrožují muslimové, pak bezdomovci, pak důchodci, dokonce i svobodné matky, socani...

Diskutujeme-li dnes o muslimech a přijímáme teroristovu záminku, znamená to, že už zítra budeme vážně diskutovat o zámince jiného teroristy, proč je další skupina "nebezpečná pro společnost". A další, a další...

Když si přišli pro..., ...mlčel jsem....
31. 07. 2011 | 09:03

žena napsal(a):

Olda
"Já si ale myslím, že pokud ale bude Evropa chtít být na imigranty tvrdší, bude si muset napřed odpovědět na otázku, zda vedle povinností bude také důsledně vymáhat, aby měli stejná práva, třeba na pracovním trhu."

Podle mě legální imigranti mají stejná práva jako ostatní občané dané země. Právo na práci bylo pokud vím za totáče. Myslím, že toto právo v současnosti nemáme nikdo.
Jsem proti pozitivní diskriminaci. Podle mě by mělo být měřeno všem stejným metrem.

Co se týká burek - myslím, že zákaz jen přilil olej do ohně. Já bych nechala naprostou svobodu v oblékání.
31. 07. 2011 | 09:07

almost glossed™ napsal(a):

P.S: Diskutujme o pocitu nadřazenosti, který k těmto hrůzným činům vede. O ideologii, která ho plodí. O šíření fanatismu. O tom, jak se ho mnozí snaží bagatelizovat třeba tím, že prý šlo o čin psychopata, který je nepředvídatelný a vlastně podobný nějaké přírodní katastrofě. Z toho pak vyplývá, že nemá cenu s fanatismem něco dělat, "my za to nemůžeme", to on, vyšinutý, i když tvrdí totéž, co "my"... Diskutujme i o tom, jak řada lidí vycítila, že "už se to může" - viz najaká Silvie na vedlejším blogu... http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=13848&from=300#c Diskutujme, jak se fanatici vzájemně ovlivňují a podporují... Jak je poznat a jak předejít jejich činům. Atd.
31. 07. 2011 | 09:12

Tupelo napsal(a):

Pane Pehe, v demokratickych zemich by mely mit rozhodujici vliv na to, jakym zpusobem se budou resit problemy, volby a ne teroristicke ciny (al kajda, neonaciste, nebo treba r-ira). Je pravdou ze i tyto ciny budou mit nejspis vliv na vysledky voleb, pripadne ze volby samotne mohou vest k totalitam, ale s tim se neda nic delat. Mozna jen doufat ze lide se budou rozhodovat racionalne a jejich usudek neotupi strach (obecne, o jak silnou kartu jde muzeme sledovat i u nas (recka lez)). Podle nekterych norskych reakci to vypada ze norove, prestoze maji s imigraci mnohem vetsi zkusenost nez napr. my, tomuto strachu nepodlehnout. Nejlepsim indikatorem budou volby v samotnem Norsku.
31. 07. 2011 | 09:12

Čochtan napsal(a):

"..primátor Osla do své funkce zvolen demokratickou většinou, která jeho názory znala..."
I Adolf Hitler byl zvolen demokratickou většinou, která jeho názory znala.
31. 07. 2011 | 09:17

Olda napsal(a):

ALMOST GLOSSED

Breivik sice střílel pro mladých sociálních demokratech, ale z jeho manifestu vyplývá, že tak činil kvůli údajnému prosazování multikulturalismu levicovým establishmentem. Bohužel se to nedá od sebe oddělit.
31. 07. 2011 | 09:17

Karel Kubrt napsal(a):

Pehe se zase vytáhl,
nejprve vyjmenuje všechny důvody proti multi-kulti, a to docela přesně, a pak je, jak zastydlý puberťák, smete se stolu. On to tak nevidí a nechce, ne a ne!
Když si libuje v slepotě a oblbuje levicové masy, prosím, ať si užije. Ale ke svému argumentu, že se s tím prý už něco dělá, přidává polopravdu, a to je ten největší hnus.
cituji:
Pokud tomu tak je, je na místě politická i intelektuální debata, jak to změnit, což se koneckonců už děje--například v podobě zákazu nošení pokrývek hlavy na veřejnosti ve Francii a Belgii.
Ve Francii nenexistuje zákon, který by jmenovitě zakazoval pouze šátky muslimkám. Ve jménu politické korektnosti se zakázali všechny náboženské symboly na veřejnosti. Takže katolík nebo protestant teď nemůže nosit křížek ani bibli. Vede to ještě k větší nenávisti jak k muslimům, tak k politikům. A tohle nám Jeho veličenstvo Pehe dává za vzor. Takhle by On řešil multi-kulti problém!
Jdu blejt, velebnosti.
31. 07. 2011 | 09:20

Béda napsal(a):

Olda,

p. Pehe hlavně směšuje hrušky s jabkama.

Struktura přistěhovalectví v Evropě a USA je nebe a dudy (navíc významnou část muslimů v USA tvoří místní konvertité nikoliv přistěhovalci z islámských zemí). V Evropě nikdo nemá problém s nemuslimskými přistěhovalci - tito se obvykle velice rychle přizpůsobí evropským zákonům a zvyklostem a stávají se obohacením (kulturním, vědeckým, a zčásti ekonomickým) a součástí společnosti, nezvyšují nadměrně zátěž sociálního systému... Výjimku v tomto tvoří akorát část (předmětem zkoumání by mělo být jak významná část) je akorát muslimská komunita s velice pevnou strukturou dogmat a pravidel, které jsou značně odlišné od pravidel, zvyklostí (absolutní autorita Koránu, postavení ženy...) majoritní komunity a nejdou přizpůsobit výchovou ani prostředím. Podíl této těžko přizpůsobivé komunity v populaci významně narůstá.

Stranou ponechávám podíl západní společnosti na utváření (tržně)vstřícných migračních zákonů, radikalizaci muslimů násilným vnucováním svých hodnot kolonizací, válkama...
31. 07. 2011 | 09:20

Luba napsal(a):

Osobně jsem rád,
když naši nekulturu ožralů a pivních mluvků, dodržujících tradici velikonočního (vyjímečně celoročního) bití žen, něčím obohatí kultivovaní, abstinující a pětkrát denně prostná cvičící muslimové.
31. 07. 2011 | 09:21

Blecha napsal(a):

Čochtan

To, jste, člověče, docela magor, když srovnáváte demokratický mandát primátora havního města v zemi, jakou je dnešní Norsko, a Hitlera. Možná měl pan Pehe pro jeddnodušší čtenáře přidat jeden odstaveček.
31. 07. 2011 | 09:22

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí a co to takhle vzíti ze strany vykořisťování člověka člověkem, co? Prostě tam kde tvrdě vládl již kapitalismus, tak pro klid ve vlastních řadách vykořisťovaných, museli dovézti levnou pracovní sílu na práce, které vlastní občané nechtěli již vykonávat a tito občané zjistili, že je to velmi pohodlné, když si vymůžou i ostatní osvobození od fyzické práce a budou vykořisťovateli používáni jen na intelektuální práci, co? Prostě již těm vykořisťovatelům tento problém přerostl přes hlavu a teď jej musí řešit s plnou parádou. Prostě tak dlouho chodili se džbánem pro pivo, až se ucho UTRHLO. A tak to je se vším a to ucho se teď UTRHNE i za dva dny v USA. No a to potom budou museti všechny černochy znova přestěhovat do Afriky a další inostrance do domovin, že? A prostě budou museti více makati na vlastním než na cizím, víte? No oni je číňani již naučí jak se má slušný člověk živit sám a s radostí, že? A to čeká všechny kapitalisty na celém světě, protože již ta poslední kapka do poháru NENAŽRANOSTI ZVRHLÍKŮ A MAFIÁNŮ udělala v poháru TSUNAMI. Začalo to v Africe a skončí to BŮHVÍKDE. No to je ten správný vývoj v té SPIRÁLE, ŽE? A vy nevěřícní Tomáši se nebojte, že se něco vrátí do nějakých minulých a starých kolejí, TOHO SE VE SPIRÁLE nemůžete nikdy dočkat a říká se tomu, že dvakrát nevstoupíte do stejné ŘEKY. Tak to by mohlo na nedělní rozjímání stačit. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa. Recept na bolístky je na www.vymenilijsmepolitiky.cz a proto moudří čtou a jednají. Pepa z depa.
31. 07. 2011 | 09:27

Tupelo napsal(a):

zena: souhlasim (ale nebyl bych ani proti zakazu burek, pokud by si to opravdu prala vetsina obyvatel (to neni nejake my versus oni, ja bych treba hlasoval proti, na druhou stranu by leckteri muslim(k)y hlasovaly pro)). Libil se mi Vas prispevek (doufam ze jsem si nespletl autorku ;)) napsany nekde pred par dny, ohledne investovani casti penez ze zbrojeni v rozvojovych zemich, vidim to stejne, lide napojeni na vojensky prumysl by ale byli pravdepodobne proti :(.
31. 07. 2011 | 09:28

Karel Kubrt napsal(a):

zakázaly ... symboly pardon
31. 07. 2011 | 09:28

žena napsal(a):

almost glossed™

Pocit nadřazenosti lze vyčíst i z některých příspěvků pod blogy. Přesto si nemyslím, že by se dalo zobecnit, že je to povede k hrůzným činům. Nevím, která současná ideologie ho plodí.
Fanatismus je nebezpečný vždy a všude. Psychopat není duševně nemocný človek a je za své činy zodpovědný. Jak poznat a předejít činům fanatiků je asi náplní práce nějakých speciálních policejních jednotek.

Díky jednomu příspěvku v jiném blogu jsem si uvědomila, že zatímco úplně běžně se všude píše "Islámský terorista...", tak v tomto případě jsem nikde nečetla "Křesťanský terorista zabíjel.." nebo "Pravicový extremista střílel..". Většinou se píše o šílenci nebo psychopatovi. A třeba zde na Aktuálně byly tuším tři blogy nabádající k tomu, abychom o Breivikových pohnutkách nediskutovali.
31. 07. 2011 | 09:29

Blecha napsal(a):

Karel Kubrt

A co je na tom francouzském přístupu špatně, snad kromě toho, že vůbec něco zakazovali? Jak by se v demokratickém systému dal zdůvodnit zákaz nějakého typu oděvu než třemi způsoby: buď je to náboženský symbol, který na veřejnost nepatří (pak se to ovšem týká všech náboženství), nebo je zahalování na veřejnosti bezpečnostním problémem, protože v liberálním systému má být každý rozpoztantelný (tak to v podstatě zdůvodnila Belgie), anebo je to útok na ženy. To poslední by se ovšem dalo velmi těžko obhájit, pokud vám budou muslimské ženy tvrdit, že s tím nemají problém.
31. 07. 2011 | 09:30

Tenco napsal(a):

žena
Ty granty jsou alespoň oficiální a projdou řádným procesem zdanění - než se dostanou k příjemcům (pokud nejde o daňové zpronevěry - sponzorské dary).A můžeme diskutovat o efektivitě práce příjemců takto směrovaných grantů - ale jistou hodnotu solečnosti i konkrétním jedincům určitě přináší.
Ale existuje řada "Pozitivně diskriminačních projektů" via Mafie a její spřaženci ve státní správě a jinde - kdy "granty" sice také projdou procesem zdanění, ale hodnota pro stát a veřejnost je jednoznačně záporná.
Zlé jazyky tam i onde tvrdí , že jde ročně munimálně o 40 a možná až 200 miliard korun.

Takže určitě je na místě volat po výsledcích(či alespoň mezivýsledcích) inkluzivní politiky via " ERoEI" :)), ale je také na místě zvažovat CO JE NUTNO narovnat nejdříve.(ono to jsou snavíc spojité nádoby - každé posílení právního státu se kvalitativně a stavově odrazí i v snížené míře patogenního chování zatím vydělovaných skupin obyvatelstva /jistě velkou roli hraje i výše socioekonomického statutu - ale i tam lze uvažovat o kladném vlivu jistých kroků via posílení prostředí právního státu...i když v omezené míře/).

Pokud připustíme , že pozitivními aktéry takovéhoto narovnávání jsou a budou instituce a občanská společnost a že nositelem etosu v institucích jsou lidé, je celkem zjevné, odkud musí přijít volání, formulace a konání ve sněru takové nápravy.
Malá poznámka - probírka seznamy, které smolí mafie a kroucení hlavou nad tím, jak asi najdu opět to "menší zlo" asi není zrovna tím pravým ořechovým....
Ještě maličkost - lidé v institucích se vyměnit dají, občanská společnost nikoliv.

Burka ?
Kdysi se lidi, kteří vlezli do vlaku či do banky s šátkem přes obličej považovali za kriminálníky. Tedy na Západě.
Myslím si, že je dobře, když je lidem vidět do obličeje.
/výjimky bych ale ponechal - např. svářeči, včelaři, lyžaři, potápěči, účastníci arktické výpravy, klauni, všeobecně pak každý občan či občanka - pokud uhodily třeskuté mrazy a navíc dost fouká...:)))/
31. 07. 2011 | 09:33

zdenek napsal(a):

Pehe píše-multikulturalismus je produkt dlouhé liberálnědemokratické praxe,v dnešní zjitřené atmosféře se nikdo nenamáhá aby ho definoval...."

osobně si myslím,že je to právě naopak,je jako vždy předefinováno...jako vždy na území kde probíhá dlouhá liberálně-demokratické praxe.
Jak koneckonců taková multikulturní situace vzniká? Lidé jdou za lepším.V běžné populaci existuje nezanedbatelné procento těch co nejsou líní zvednout zadek a jít.Politické důvody v souvislosti s ohrožením života hrají u absolutní většiny jen podružnou roli,nemusím chodit daleko ..stačí si vzpomenout na "naše" cikány v Kanadě,nebo na většinu emigrantů z komunistického Československa...
Fenomén multikulturalismu vznikl na zákldě cesty lidí jiných ras a národů za osobní prosperitou,za vlastními představami a sny o materiálních formách svých životů..
Proč ne,ale ale ....
31. 07. 2011 | 09:35

almost glossed™ napsal(a):

žena: Píšete: "Nevím, která současná ideologie ho plodí.", ale hned v dalším odstavci načrtáváte jednu platnou a velmi závažnou alternativu. Např. to, co tady předvádějí někteří ultrakonzervativní "křesťané" má k B. velmi blízko. Kdyby dostali trochu šanci a posílení vědomím, že "už se to může" = "už je nás docela dost", hned by se pustili do akce. Např. proti homosexuálům, jiným vírám atd, atd. Možná vám něco říká Joch (zatím se za to ještě trochu stydí na veřejnosti), Semín...
31. 07. 2011 | 09:36

žena napsal(a):

tupelo
Souhlasím s Vámi. Ale podle mě burky jsou jen zástupný problém.

U pana Sedláčka na téma multi-kulti jsem uvedla:
autor
"Pokud tady někdo je proti multi-kulti, což slýcháme často i u nás, pak pro co je?"

Nejsem proti multi-kulti, ale jsem proti protěžování Romů a imigrantů, jsem proti různým neziskovkám, které teoretizují na téma multi-kulti (lidská práva máme zaručena ústavou, máme nezávislé soudy, ombudsmana.., zákony, práva a povinnosti platí stejně pro všechny občany), jsem proti pozitivní diskriminaci (s vyjímkou výchovy různě handicapovaných dětí a vytváření pracovních míst pro handicapované).

Jsem pro to, aby všechny vyspělé země daly minimálně polovinu toho, co dávají na "obranu", na zúrodnění dosud nevyužívaných ploch, vytvoření zdrojů pitné vody, potravinářský průmysl, školství a antikoncepci v rozvojových zemích. To by byla obrana proti hladomoru, snížila by se migrace a přitom by se nezvýšily náklady vyspělým zemím. Zbraně jsou jen mocenský nástroj.

Asi všechny země mají problémy s nezaměstnaností, proto jsem pro, aby byl snížen příjem imigrantů, jsem i pro deportaci ilegálních imigrantů.

Jsem pro výchovu nás i dětí k větší toleranci. Jsem pro to, aby byla na školách jako povinná četba zařazena kniha Huston Smith Světová náboženství (je tam srozumitelně popsán hinduismus, buddhismus, konfucionismus, taoismus, islám, judaismus, křesťanství, náboženství přírodních národů) a aby děti o tom diskutovaly.

JENŽE chobotnice už je natolik rozrostlá, že tato opatření podle mě neudělá žádná vláda. Podle mě i kdyby NATO mělo jen polovinu na "obranu", bylo by obranyschopné. A proti největšímu nepříteli lidstva - hladomoru - by se vedl účinný boj. A migrace by se snížila.
31. 07. 2011 | 09:37

Béda napsal(a):

Ještě bych přidal. Když první generace muslimů byla v Evropě víceméně vítanou z hlediska obsazení málo placených pracovních pozic (nějaké širší souvislosti nebyly tehdy řešeny a domýšleny), další početnější generace potomků v prostředí ekonomické krize se stává pracovně a sociálně vykořeněnou. To vede buďto k odkázanosti na vysychající sociální systém, ke zvýšené kriminalitě (žít z ničeho se nedá), anebo k utíkání se k jiné hodnotové struktuře (k islámskému fundamentalismu, potažmo k radikalisaci a revoltě.) Nejinak tomu bude i v případě nemuslimské populace.

Namístě by bylo odstranit hlavní problém - prohlubující se systémovou krizi a přitom nalézt možnosti jak pozitivně ovlivnit problém soužití s muslimy.
31. 07. 2011 | 09:38

Blecha napsal(a):

Béda

Pokud vím, pan Pehe v USA dost dlouho žil, docela jistě tedy dost dobře ví, jak to tam s přistěhovalectvím je. Já když jsem USA navštívíl, viděl jsem docela dost přistěhovalců nejen z arabských zemí, ale také z Turecka, Pakistánu, Indonésie.

Což mě vede k Vaší druhé tezi o tom, že muslimská komunita jako celek se řídí jakousi pevnou strukturou dogmat a pravidel, která se prý nedají přizpůsobit většině. To je bohapusté zjednodušení, nejen ve světle americké versus evropské praxe, ale také to nerozlišuje mezi například přistěhovalci z Turecka a například z Jemenu. Připadáte mi jako muslim, který činí obecné dogmatické soudy o křesťanství,a přitom vůbec nic neví o rozdílech mezi katolíky, protestanty a různými křesťanskými sektami, takže nám vlastně říká, že takový Svědek Jehovův je to samé jako člen nějaké prtestantské církve. A taky nám říká, že neví, že křesťan třeba z Norska bude asi o trochu jiný než ten z jihu Itálie.
31. 07. 2011 | 09:39

almost glossed™ napsal(a):

Olda: Viz výše příklad se šmouly. Místo nich si představte cokoliv jiného, absurdního, třeba vám blízkého.
31. 07. 2011 | 09:39

Karel Kubrt napsal(a):

Blecha napsal(a):
Karel Kubrt

A co je na tom francouzském přístupu špatně,

Pehe lže, protože ve Francii, která je dávána za vzor, nejsou zakázány burky a šátky.
Protože ten zákaz postihuje i ty, které má chránit. Slušné Francouze. Je to hloupost, která vede k ještě větší nesnášenlivosti.
Jako třeba v Německu, kde v některých spolkových zemích, ve zvrácené prýkorektní snaze, zakázali na školách míti na zdi křesťanské kříže.
31. 07. 2011 | 09:43

pavelp napsal(a):

Multi....selhalo..o to nema duvod diskutovat...vy a nebo ja pojedu do ciziny...neuvadim zemi kde je nabozenstvy islam a jako takovy sem povinen dodrzovat zakony zeme kde se zrovna nachazim!!!Ale v opacnem pripade prijede....nebo se prestehuje do zeme ktera vznikla z zidovsko krestanskeho uceni...neni dulezite zda jste verici a nebo jste ateista...kulturne jste clovek se zakladem prave zidovsko krestanske civilizace....ale kult islamsky ma na vec odlisny nazor...nechteji respektovat zakony zeme ktera je prijala...dala jim vzdelani a umoznila zit pomerne v relativnim blahobytu a presto se tito imigranti...nemohu tvrdi ze se jedna o 100% snazi krok po kroku islamizovat zapadni civilizaci proto ze kni nemaji zadny vztah a to i pres to co pro ne zapadni spolecnosti delaji...prikladem sou jejich mesity kde z 80% se uci jak zapadni kulturu znicit a islamizovat...oni vychazy z toho ze tam kde ziji je povinost aplikovat islam a kdo se neda islamizovat bude v nejlepsim pripade clovek na urovni psa a nevolnika....samozrejme ze velice odsuzuji tragedii v Norsku ale podival bych se take na priciny tohoho proc k tragedii doslo...preci takove veci se nestanou z napadu jednoho dne ani 10roku duvody budou jine ale musim souhlasit ze ten nor je opravdu zlo
31. 07. 2011 | 09:44

Buvol napsal(a):

Pane Pehe,rád čtu Vaše články a většinou s nimi souhlasím, ale dneska jste mimo realitu. Multikulturalismus selhal .. řekla kupř. paní Merkelová. Velmi srozumitelný názor má pan Miloš Zeman, který bych hned podepsal! A další politici v EU, kteří se už setkali s praktickými důsledky (atentáty, zapalování aut, vraždy ..) Nelze přece ustupovat nějakému nesmyslu, jako je islám, jenom proto, že si to myslí nějací chaoti, pobláznění intelektuálové a snad i nějaké ošklivé ženské, které by uvítaly, že můžou na veřejnost zahalené .. Proč se na to nepodíváte z hlediska dodržování lidských práv?!! Jsou snad muslimské ženy ROVNOPRÁVNÉ s muži?!
31. 07. 2011 | 09:45

zdenek napsal(a):

pardo...
...ale není třeba multikulturalismus ve své podstatě brát příůiš vážně a vznešeně.
31. 07. 2011 | 09:46

žena napsal(a):

Tenco

Neházím všechny neziskovky do jednoho pytle. Ale o etno-byznysmenech tu psal ve svých blozích i Rom Radek Horváth. A u nás existuje i obecně prospěšná společnost Gender Studies - takovýto typ neziskovek jsem měla na mysli.
31. 07. 2011 | 09:47

Tenco napsal(a):

žena
Jistě i oni skládají účty.
Pokud ne, nebo nedbale - šup s nima do díry.
:)))
31. 07. 2011 | 09:48

pavelp napsal(a):

Pro Buvol....100% souhlas
31. 07. 2011 | 09:49

Béda napsal(a):

Blecha,

Nejméně ve třech islámských státech v těsné blízkosti EU (Evropa) válčí, jeden velký populačně početní islámský stát je protlačován do EU a Schengenu.

Otázka: co sjednocuje muslimy? Co sjednocuje a "homogenizuje" ostetní evropské nemuslimské přistěhovalce? Jaká ideologie? Jaké hodnoty? Jak jsou kompatibilní ty ideologie a hodnoty s hodnotama demokracie, plurality, kritického myšlení...?
31. 07. 2011 | 09:50

Johanna napsal(a):

Takový masakr nelze hodnotit jako hokejový zápas!
Opravdu si připadám velmi trapně.
Pane Pehe, nepřehnal jste to?
31. 07. 2011 | 09:54

stále rebel napsal(a):

Buvole,
„Multikulturalismus selhal“, ale jak to vysvětlíš kapitalistovi? Zboží mu sice mohou vyrobit otroci někde v Tramtárii, které pak prodá v Americe, ale co služby? Kdo mu postaví levně dům, kdo mu bude dělat zahradníka nebo ošetřovatelku?

V ČR již máme téměř půl milionů cizinců a Nečas sem svého času dokonce vozil Mongoly, kteří měli zachránit naše hospodářství. Socanům sice lze zakázat přivézt pár Muslimů, ale zakázat kapitálu dovážet otroky, na to mít společnost sily nebude.
31. 07. 2011 | 09:59

žena napsal(a):

Buvol
"Proč se na to nepodíváte z hlediska dodržování lidských práv?!! Jsou snad muslimské ženy ROVNOPRÁVNÉ s muži?!"

Myslíte u nás nebo ve Francii..? Ano, jsou rovnoprávné. Všichni si můžeme zvolit náboženství. A dodržovat zvyky zvoleného náboženství. Nebo můžeme odejít z prostředí, které nás nutí k něčemu, co nechceme. U nás máme lidská práva zaručena ústavou, máme soudy, ombudsmana.... Zákony, práva a povinnosti platí stejně pro všechny občany, tedy i pro muslimské ženy a muže.
31. 07. 2011 | 10:00

Tenco napsal(a):

Tupelo
Víte, ono mohou skutečně vzniknout komické situace.
Představte si třeba frontu na lyžařský vlek. Velké mrazy, fouká - většina lidí má proto čepice, šátky, kukly, brýle...
A teď se z mlhy a vánice vynoří člověk se samopalem na zádech, ukáže všem průkaz a řekne " A nyní na chvíli provoz vleku zastavíme. Vážení, musím zkontrolovat, zda někdo náhodou nemáte přes obličej burku. Takže ženy doleva, muži doprava, vše z obličejů dolů a ruce nahoru"

Ale klidně to může nastat i jinde - pokud uhodí třeskuté mrazy... dále silný vítr, znečištění ovzduší..

Leda že by se to stanovilo zákonem.
Například : " Sestoupí-li teplota v místnosti či venku na minus 15 stupňů celsia, je možno nosit burku, ale takový člověk musí mít na hlavě i čepici a na ní odznak s nápisem viditelným na 3 metry a to i v neprostupné mlze Nápis bude mít následující : " emergency burka - in winter only".
Podobně bude postupováno i v případech silného větru či znečištění ovzduší./přičemž čepice může být nahrazena čestným prohlášením, že burka není nošena z náboženských důvodů, opřípadě kartou "Nositel burky z nenáboženských důvodů "/.
Kdo neuposlechne, bude mu oholena hlava dohola a na ni vytetován nápis : " Ať žije Karel Kubrt ! "
Takový člověk pak nesmí nosit ani klobouk, pejzy, či turban - natož nějakou čepici, kšiltovku či burku."
:)))))
31. 07. 2011 | 10:01

Tenco napsal(a):

re : následující TEXT :
31. 07. 2011 | 10:02

Čochtan napsal(a):

Multikulturismus není nic nového. C.k. mocnářství bylo velice multikulturní. Praha, až do protektorátu byla taky multikulturní. Česká, německá, židovská.
Proč to fungovalo ? Protože to byly rovnocenné kultury.
31. 07. 2011 | 10:04

t... napsal(a):

Čochtan:

Omyl, NSDAP nevolila v březnu 1933 většina, pouze 43,9% voličů. Volby byly ovlivněné požárem Říšského sněmu, viz odkazy.
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A9_feder%C3%A1ln%C3%AD_volby_1933_(b%C5%99ezen)
http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT8.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r_%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9ho_sn%C4%9Bmu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dekret_o_po%C5%BE%C3%A1ru_%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9ho_sn%C4%9Bmu

V předchozích volbách, v listopadu 1932, NSDAP získala 33,1% voličů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A9_feder%C3%A1ln%C3%AD_volby_1932_(listopad)
http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT7.html

Doložte, že vítězství současné vládní strany v Norsku provázelo něco takového. Doložte, že současná vládní strana v Norsku chtěla zamezit/znemožnit příští/m demokratickým/é volbám/y.
31. 07. 2011 | 10:06

Béda napsal(a):

žena,

formálně ano. Prakticky asi těžko. Vemte si manželky ortodoxníxh muslimů. Dcery ortodoxníxh muslimů. Slyšela jste někdy o rodové mstě( kvůlivá čemu že to popravují své dcery, které utečou s nemuslimy?), o povinnosti manželky muslima konvertovat k jeho náboženství a zákazu konvertovat od manželova náboženství? Slyšela jste o povinnosti naprosté podřízenosti manželky manželovi, zákazu zaměstnávání žen...?
31. 07. 2011 | 10:07

Buvol napsal(a):

Čochtan
Je to věc názoru, ale moc to nefungovalo .. Rakousko-Uhersko se rozpadlo a jak skončila Prvni republika snad ani nemusím připomínat ..
31. 07. 2011 | 10:07

vlado napsal(a):

Jak se to prostředí našeho státu a jeho obyvatel během posledních 20ti let změnilo. Byli jsme zaplotem a nýní diskutujeme o multikulturalismu a jeho praktickém působení. Krátce to bylo napsáno v nicku Marty. Pěkné a smutné.
31. 07. 2011 | 10:08

t... napsal(a):

Čochtane,

soužití militantních muslimů a militantních katolíků, jako jste Vy, by opravdu nefungovalo, brzy by se střílelo.
31. 07. 2011 | 10:09

Buvol napsal(a):

źena
A jak dlouho? Neš se přemnožej, že jo?
31. 07. 2011 | 10:11

pavelp napsal(a):

Pro Zenu....velice se mylite...islamska komunita z 80% neuznava zakonodarstvy zapadni kultury...je to asi tak jako kdyby jste vy vyznavala kanibalismus na Borneu...hezky den
31. 07. 2011 | 10:11

Karel Kubrt napsal(a):

Gerde,
souhlasím. Už jsem o tom psal. Pozitivní diskriminace je protimluv, jako sladká sůl. Je jen diskriminace, dnes toho starého, evropského.

Bédo,
povětšinou jsi názorově hodně daleko, ale dnes píšeš rozumně. Vidím, že levičák neznamená automaticky hloupý. S takovými oponenty, jako jsi ty, se dá dobře debatovat.

Mud..
Takže za Breivikem a jeho činem stojí tajné služby velkých zemí? Smysl mi jaksi uniká...
31. 07. 2011 | 10:12

gandhi napsal(a):

multikulturalismus selhal už dávno bez ohledu na norsko. a už dávno o tom všichni mluví, včetně merkelové, camerona nebo šaškozyho. samozřejmě v demokracii má právo na názor i čistič záchodů pehe, nicmeně letitá zkušenost občanů zapadních zemí s multikulturalismem je jedna věc a plky vyšinutého marxisty a zneuznaleho politologa věc druhá.
31. 07. 2011 | 10:16

žena napsal(a):

Béda

Ano, ale tohle přece nelze řešit např. zákazem nošení burky. Tohle podle mě nelze zvenčí řešit. Islám má nějaká pravidla, stejně tak i ostatní náboženství mají svá pravidla, včetně křesťanství. Není to tak dávno, kdy papež brojil proti používání kondomů.
31. 07. 2011 | 10:17

Blecha napsal(a):

Buvol

To, že něco říká Merkelová, není důkazem selhání nebo naaopak úspěchu čehokoliv. Merkelová je politička. Pokud byste chtěl brát její názory za bernou minci, musel byste pak nadšeně tleskat německému přístupu k záchraně Řecka.
31. 07. 2011 | 10:17

t... napsal(a):

Blecha, Buvol:

Pan ing. (nick) "Čochtan" přijímá, a to ještě omezeně, pouze argumenty/důkazy založené na matematice(studoval na matfyzu). Historii naposledy studoval v komunistickém gymnásiu v roce 1967, Čochtan je ročník 1948, po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do (západního) Německa, v současnosti žije v (německém) Mnichově.
31. 07. 2011 | 10:19

psi napsal(a):

USA je taková kulturní raketa moderní doby,která všechno brala vždy hopem.Směsice nejchytřejšího s nejhloupějším,geniálních nápadů s ultrapředsudky.Darwin byl zakázán učit na školách donedávna v USA,ale nejctěnější vědecké jedničky v USA rozpracovávaly právě darwinismus až s dogmatickou i posvátnou úctou k němu.Šíza.Jeden řekne jako autorita-kultura nemá nezávisle proměnné,a jiný jejich génij říká,že fyzika je součástí lidské kultury,Ale ve fyzice se to nezávisle proměnnými jen hemží.USA je druhý nos intelektu,hypertrofně veliký.Proto někdy ne příliš jemný čich.Velmi rozšířené americké křesťanství se ani pochopit nesnažím,protože bych to nepochopil.Pehemu potrvá než se evropsky znormalizuje.Až od mnoha štěků vydá souvislou konsistenci.
31. 07. 2011 | 10:22

Buvol napsal(a):

Blecha
Někdy i slepé kuře sezobne zrno ..
31. 07. 2011 | 10:24

žena napsal(a):

pavelp

Pakliže žijí islamisté u nás, platí pro ně stejné zákony, práva a povinnosti jako pro ostatní obyvatele, bez ohledu ne to, jestli je uznávají nebo neuznávají.
---------------------
Buvol
"A jak dlouho? Neš se přemnožej, že jo?"

Nějak to nechápu. To chcete zrušit islám nebo ho předělat nebo zakázat? Nic z toho není možné.
31. 07. 2011 | 10:25

Karel napsal(a):

Když si tady čtu nekteré reakce (ghandi, Kubrt, Čochtan, atd.), začínám si pana Pehe vážit, jakkoliv s ním dost často nesouhlasím. Představa, že bychom skončili ve společnosti, kde bude mít hlavní slovo lidská žumpa, kterou tady reprezentují v podobě urážek, agresivity a neumění kultivovaně se vyjádřit, někteří diskutující, je dost strašná. Ať už si myslím o některých názorech p Pehe cokoliv, je to zjevně slušný, vzdělaný člověk a demokrat.
31. 07. 2011 | 10:27

Karel Kubrt napsal(a):

t...
už začínám chápat, proč tě můj kamarád honolulu nemá rád. Přidej si mě mezi své nepřátele /tak jako na facebooku, přítel-nepřítel, názorvý oponent můžeš být, se svým myšlením a slovníkem, těžko/. To proto, jak se nejapně navážíš do rozumných lidí. Budu tě muset mírnit a vychovávat, tak jako to dělám s Tencem. Těš se!
31. 07. 2011 | 10:27

slavwin napsal(a):

Jdou za lepším. Záběry z francie ukázaly zadrženého araba čekajícího na deportaci. Citoval nějaké ideály Velké francouzské revoluce a cítil se zklamán. Je třeba jim vysvětlit, že existují nějaké meze pak tolerance končí. Myslím že mnozí pochopili a ty ideály, které mladík citoval se snaží zavést, tam kde jsou. Boj proti bezvýchodné situaci jako hlad a nemoce ten by měl být nějak více multi, pomáhat kde třeba. Nějaké využívání pracovní síly je nezákonné a je třeba si uvědomit, že je to v podstatě bolševické vycucávání státního rozpočtu, protože ta bolševická pijavice se o ty vysáté lidi nepostará a hodí je do sociální sítě státu.
31. 07. 2011 | 10:32

Divobyj napsal(a):

Ano,MULTIKULTURALISMUS JE NEPODAŘENÝ EXPERIMENT. Prapříčina tohoto experimentu tkví v tom,že úzká skupina lidí se chce mít jako v ráji.K tomu ovšem potřebuje armádu levných pracovních sil.A když se jich nedostává doma,je třeba je přivézt.To,jak se budou gastarbeitři začleňovat do společnosti,zda budou přínosem pro domácí,či naopak tuhle skupinku absolutně nezajímá.Té jde o jediné vytvořit si PRO SEBE ráj na Zemi.
31. 07. 2011 | 10:33

Karel Kubrt napsal(a):

Karle,
zařadil jste si mě mezi lidskou žumpu, která se neumí kultivovaně vyjadřovat. Hlavně, že vy se vyjadřujete na úrovni. Takhle vidět jiné názory, to bych to daleko nedotáhl. Jsou názoroví oponenti, o kterých bych si ani nepomyslel, že jsou žumpa. A pak je tu pár ubožáků, co přes své růžové brýle vidí jen ten svůj jediný, správný směr. Užijte si to.
31. 07. 2011 | 10:35

Buvol napsal(a):

žena
Islám zrušit nechci. Ať si je tam, kde je. Ale nechci ho tady, protože chci žít jako dosud podle svého, podle kultury svých předků!! Kromě jiného chci jíst vepřové, pít pivo a víno .. Nechci slyšet šetkrát denně ječení nějakých mezulánů z mešit, nechci na ulici potkávat strašidla apod. A od státu, kterému celý život platím daně, očekávám, že mě to zaručí !!
31. 07. 2011 | 10:36

slavwin napsal(a):

Buvol
Tleskám, myslím že ten Sáňka v Brně to ví provozuje to euroatlantickým způsobem.
31. 07. 2011 | 10:43

Gerd napsal(a):

Béďo,
dalším problémem multikulti je přesvědčení, že musíme řešit problémy celého světa. Nemusíme.ˇÚplné uzavření EU imigraci také není řešením, ale bylo by výhodnější, kdyby existovala levná varianta imigrace do EU. Např. v africké zemi by byl žadatel přezkoumán, zda může do EU a zda je po jeho práci poptávka. Pokud by vyhovělp ožadavkům, snadno a legálně by se dostal do EU. Pokud ne, věděl by, že na něj nečeká země zaslíbená. Pak by se s tím buď smířil nebo si zvýšil kvalifikaci.
Prazákladem současných problémů je ilegální imigrace. Ta by měla být potírána a ilegální imigranti přezkoumáni, zda mohou nebo nemohou žít v EU. Pokud ne, vrátit zpátky.
Jenže dnes už zde máme i generaci imigrantů už narozených v EU, kteří jsou tedy zdejšími občany. A zde je situace prakticky neřešitelná. EU se už do průšvihu dostalo a teď neví, jak z něj ven. Stejně jednou odjde k variantě, že všechny nelegální imigranty bude policie chytat a posílat zpět do zemí původu. Ve Francii už působí omezení podpory pro mnohočetné rodiny. Prostě od druhého dítěte je podpora stále nižší.
Dnes se nám muslimský svět snaží přisoudit vinu za křižácké války. Horší je, že my tu údajnou vinu i přijímáme (tedy politici). Ve skutečnosti se islám snažil dobýt Evropu podvakrát. Jednou je zastavil Karel u Poitier, podruhé Jan Sobieski u Vídně. Teď je to potřetí, a jde o velmi úspěšnou strategii - viz Kosovo, kde Albánci přišlí po 2.sv. válce větší natalitou přečíslili původní srbské obyvatelstvo.
Jak bojovat proti islámu? Třemi způsoby:
1. Najít alternativní pohon k ropným produktům. pak si Arabové budou moci ropu nechat do zásoby pro chemický průmysl.
2. Důsledně oddělit církve od státu a přestat podporovat muslimské komunity sociálními dávkami apod.
3. Místo sociálních dávek zřídit veřejné vývařovny pro sociální případy. Zde by dostali najíst. Nájem a energie by platila příslušná obec. a hlavně, lidé by místo plné podpory dostali jen kapesné, nikdy plnou podporu do ruky.

Tenco,
problém nošení burky vyřeší pár bankovních loupeží. Divím se, že dosud ještě žádný lupič v převleku za muslimku s burkou nevyloupil banku nebo obchod. Až to pár takových chlapíků udělá, ochranky bank začnou osoby s burkou rovnou považovat za lupiče. Pak už to vezme rychlý spád, osoba s burkou nebude moci do obchodu nebo banky. :-)

Karle Kubrte,
jsme diskriminováni. Větší pozitivní diskriminace nepřinese lepší soužití majoritní a menšinové populace, ale větší polarizaci společnosti. Navíc je pozitivní diskriminace silně návyková. Jedinou cestou jsou stejná práva a stejné povinnosti. Někteří lidé budou mít tu startovní čáru těžší, jenže to mají i chudší lidé oproti bohatým. Svět holt není spravedlivý a musíme si na to zvyknout.
31. 07. 2011 | 10:45

žena napsal(a):

Buvol

Obávám se, že toho se nedočkáte. Jsme navíc v EU, platí Schengen. Tady si sice popláčeme, že imigrační politika a multi-kulti nestojí za nic, ale to je asi tak všechno, co můžeme. Jedině zbývá občanská neposlušnost. Možná, že na ni jednou dojde.
31. 07. 2011 | 10:47

Vico napsal(a):

Článek Jiřího Pehe je do určité míry reakcí na evidentně nahnědlého Tomského, který zareagoval na hrůzný čin Breivika článkem s příznačným názvem -Nenápadný zločin multikulturalismu -. Takže už víme, kdo ve skutečnosti vedl ruce norského magora - jeho oběti. Tento pán svým článkem byl pak pouhým předskokanem hradního demiurga/Tomského lingvistický vynález/, který z Austrálie pravil, že environmentalisté jsou mnohem nebezpečnější než příslušníci Al Kaidy.

Multi-kulti v podobě, vůči níž se duchovní zpřízněnci Tomského až teatrálně vymezují, ve skutečnosti neexistuje. Politici, kteří spoluurčují naše osudy,rozhodně nejsou vedeni nějakým "principem absolutního dobra". Tomuhle se dá uvěřit jen po dvou "čárách kokainu" :-). Snílek Havel byl,je a zřejmě bude jen vyjímkou - jinak tohle řemeslo je určené pro chladné pragmatiky, manipulátory jejichž nezbytnou výbavou jsou především ostré lokty. Tyhle pány a dámy bych s misionářství grálu absolutního dobra opravdu nepodezíral.

Ostatně Západ až tak velejemně měkký k bradáčům v turbanu není. To je pověra.Stačí si spočítat, kde se v posledních dvaceti letech masivně vojensky angažoval a převážně jakého vyznání byla ta statisícová pyramida mrtvol. Víc už asi dělat nejde. S mnoha jinými věcmi rovněž např:
- máme stonásobně více a účinnějších zbraní, ale tisícinásobně menší chuť umírat.

- Bojíme se děloh muslimských žen, ale nechceme plodit vlastní děti.

- Stárneme a děsíme se mladosti sousedů.

- Vyčítáme si, že jsme učinili z Číny nebezpečného industriálního soupeře a bojíme se "imigrace" jejich levných výrobků, ale těch neidustriálních světových chudobinců se bojíme rovněž a děsíme se imigrace hladových davů.

Někdo tu shora napsal, že "europesimistický" Nečas pozval do ČEZka davy Mongolů, aby mohla industriální perla naší země Škoda vyrábět žádané Oktávie. Jaképak absolutní dobro. Možná jen krátkodobá a krátkozraká pragmatická úvaha.

Všechno pak odnese nějaká poblblá džendrteta, která sedí na zbytečné funkci zbytečného úřadu za pár tisícovek na účet daňových poplatníků.
31. 07. 2011 | 10:52

t... napsal(a):

Karel Kubrt:

"začínám chápat"

Teprve začínáte? Patrně si sedíte na ADSL.

"proč tě můj kamarád honolulu nemá rád"

Ani trochu se nedivím, že (nick) "honolulu", katolický princ, ufololog a fekální bojovník je Váš kamarád, vrána k vráně sedá, v tomto případě jsem ale urazil vrány.

"Přidej si mě mezi své nepřátele /tak jako na facebooku"

Na facebooku nepřátele, pokud vím, neexistují, jen přátelé.

"názorový oponent můžeš být, se svým myšlením a slovníkem, těžko"

To jsem si nikdy, ani trochu, nemyslel, že byste mě mohl považovat za názorového oponenta.

"To proto, jak se nejapně navážíš do rozumných lidí."

To je jako kdo "rozumných lidí"? To má být (nick) "Čochtan"?!?!? :-)))

"nejapně navážíš"

Jsem rád, že to tak vidíte, nic jiného jsem od Vás nečekal. Nevzpomínám si, že bych Vám dovolil mně tykat pane Kubrte, ani Vaší tchýni.

"Budu tě muset mírnit a vychovávat, tak jako to dělám s Tencem. Těš se!"

Jsem poctěn. Nepotřebujete to, čistě náhodou, Vy?

Mám se těšit na Kubrta? Je mně to zcela jedno.

To je Váš příbuzný nebo dokonce Vy osobně?
http://www.youtube.com/watch?v=aYeN7W4jD7Y
31. 07. 2011 | 10:54

karel napsal(a):

Celé to je selhání politických elit, které zneužívají i falešné trendy ke své kariéře!!! Idioté a hlupáci nesmí vládnout nikde na světě ani v Evropě!!!
31. 07. 2011 | 10:55

Buvol napsal(a):

Žena
Pak vidím dva scenáře: zánik našeho světa a rozumného světa vůbec a nebo vzkříšení jistých idejí z minulého století ....
31. 07. 2011 | 10:57

Karel Kubrt napsal(a):

t...,
tak je to, myslím jasné. Nebudu vykat anonymním chytrolínům. Předvedl jsi to samé, co dělá Tenco. Asi si myslíš, že jsem blbej, nejsem. Jsi Tenco. Tvá slova a tvůj přístup k diskuzi tě prozradila. Dám ti pět rohlíků, a to je poslední nabídka.
31. 07. 2011 | 11:00

JC napsal(a):

Řekl bych, že nejuzavřenější společností z hlediska imigrace a multi - kulti jsou Švýcaři.
Jejich Ne minaretům v referendu je dle měřítek pana Pehe řadí mezi největší evropské xenofoby.
Nemyslím si, že by si kvůli tomu dělali těžkou hlavu.
31. 07. 2011 | 11:01

Buvol napsal(a):

http://zpravy.idnes.cz/zohavena-iranka-odpustila-utocnikovi-kyselinou-mu-zrak-nevezmou-1cc-/zahranicni.aspx?c=A110731_101310_zahranicni_mad
31. 07. 2011 | 11:03

žena napsal(a):

Gerd

Souhlas, vidím to obdobně.
-------------------------
Vico
"Všechno pak odnese nějaká poblblá džendrteta, která sedí na zbytečné funkci zbytečného úřadu za pár tisícovek na účet daňových poplatníků."

I placení takto "nezbytných aktivistů" je důvodem k naštvání. Když namísto přímé pomoci ženám v rozvojových zemích taková džendrteta jásá nad feminizací Rakouské hymny... To samé platí i pro multi-kulti různé Agentury pro začleňování Romů, vládních zmocněnců pro Romskou politiku...
31. 07. 2011 | 11:03

Karel Kubrt napsal(a):

Gerde,
bitvu u Vídně raději ani nevzpomínej. Jasně, že nás zachránila. Ale dnes se to tu už nenosí, co kdyby ses tím dotkl našich muslimských spoluobčanů. Nebo, nedej Bože, dokonce jejich bílých podporovatelů, Peha, Stejskala, Tenca a t..., a dalších.
Víš, jak se ti chlapci těší, že nebudou diskuze na netu a jak je pětkrát denně bude svolávat muezín? Neber jim tu radost.
31. 07. 2011 | 11:06

Elvíra napsal(a):

Obvyklé nepochopení mezi akademickým teoretikem a každodenní praxí.Multikulti možná "funguje" na akademické půdě, i když v případě muslimů bych byla poměrně obezřetná.Třeba respektovaný Tárik Ramadán mluví jinak ke kolegům ze západu a jinak k muslimskému publiku, aktuálně tuniský Ganúči dtto....-))...takíja
31. 07. 2011 | 11:07

Jamima napsal(a):

Pane Pehe - to je dobrý článek. Jako jeden z mála připouštíte debatu o multikulturní společnosti a nutnost korigovat její dosavadní stav. Myslím, že většina lidí, kteří se zde na blozích často rozčiluje vpodstatě nechce nic jiného. Zatím mi připadá, že toto téma je v politických kruzích výsostně tabu, jakákoliv snaha o vyvolání debat vede k onálepkování autora za rasistu, xenofoba, nepřítele demokracie. V bláhové naději, že lidem zakážou mluvit o problémech, které je více než tíží nám tady spílají na střídačku politici, novináři, příslušníci etnické menšiny. Ne, tak to nefunguje. Problém se buď začne řešit i přes odpor těch, kterým nynější stav vyhovuje, nebo se řešení odsune v bláhové naději, že "to nějak dopadne".......dopadne, bohužel daleko hůře než kdyby se včas přistoupilo k diskusi a došlo se k nějakému rozumnému koncensu, který by respektovaly všechny strany sporu. Zatím však sledujeme hrubou politickou demagogii na úrovni 50. let a zíráme, jak se nám krásně multikulti politici ruku v ruce s nepřízpusobivou verbeží poučili z doktora Urválka a jiných rétorů......
31. 07. 2011 | 11:09

t... napsal(a):

Karel Kubrt:

"anonymním chytrolínům"

Děkuji, že jste mě tak pěkně označil.

To už jste několikátý diskutující, který si mě plete s Tencem. Vyvracet Vám to nebudu, stejně to u Vás nemá cenu.

Nějak ty rohlíky přidáváte, aby se Vás za chvíli v obchodě neptali zda nejste nákupčí pro dětský letní tábor. :-)
31. 07. 2011 | 11:10

žena napsal(a):

Buvol

Já bych volila cestu nátlaku na politickou scénu státní i EU (vždyť všichni jsou placeni z našich daní), aby tento problém vyřešili. Návrh jednoho z řešení jsem tu napsala, Gerd tu taky napsal svoje návrhy. Podle mě asi nezbyde jiná cesta než občanská neposlušnost. Vždyť nespokojenost občanů s multi-kulti a migrační politikou je v zemích EU už delší dobu znatelná.
31. 07. 2011 | 11:12

žena napsal(a):

Jamima

Mluvíte mi z duše. Hlavně držet hubu a krok :-(
31. 07. 2011 | 11:16

Koleda napsal(a):

Jsem přesvědčen, že je jen jediná cesta. Opustit myšlenku pseudohumanismu, reprezentovaného levicovými intelektuály a vyžadovat striktně dodržování zákonů země, do které přistěhovalci přicházejí. Jednak je nikdo k imigraci nenutí a jednak nevidím jediný důvod tyto lidi pozitivně diskriminovat. Ono burkami to začíná a zapálenými auty končí. Pokud budou jasná pravidla, nebude pro mnohé přistěhovalectví atraktivní, protože zcela jistě se v 90% jedná o ekonomické důvody. Prostě je třeba konstatovat, že multikulti se "soudruhům z NDR" nepovedl a je načase to změnit. Jinak se můžeme dočkat dalších podobných hrůz jako v Norsku, jen ve větším vydání. A to mne děsí. Nevěřím totiž, že se lidstvo změnilo a stačí nějaký muž s knírkem a je po legraci.
31. 07. 2011 | 11:16

Tenco napsal(a):

Karel Kubrt
Kubrte - nejmenovat ! Nejmenovat !
/Kubrte - mě totiž platí Al Kajda - ale pokud bys mě prozradil - dostával bych o tři tisícovky bucků denně méně...to by byl velký hřích, Kubrte - uvrhnout takto bližního svého do těžké existenční situace...- tšžký hřích pro katolíka, Kubrte/
Kubrte - to by znamenalo dalších 215 let pobytu v tom kotli, v kterém bude přikládat Brejvík...Kubrte - měj se svou duší trochu slitování !!

Ty, Kubrte, teď mě tak napadlo - kolik korun na hodinu platí " Soukmenovectvo katolických princů Pepky Řepky" ?
Nic moc, co ? /soudě dle kvality a toho, že musíš chodit do rachoty i večer/...Kubrte , dej číslo účtu - Saudové též věří také na ráj a peklo...bude stačit šest tisíc bucků denně ?
Kubrte - neříkej, že to by bylo proti tvému přesvědčení - nechat si svou zaplatit loajalitu vůči muezinům .... Kubrte - pokrytcům je v pekle vyhrazeno obzvláště vypečené místečko !
-------------------------------------------------
Kubrte - nepomlouvej !
Jako pavlačová drbna...to není hezké...todlencto...
:))

Kubrte - byl jsi asi ráno na ušní zpovědi...předpokládám...
Kubrte - moc dlouho ti to nevydrželo..:((((

http://ladislav.blog.idnes.cz/c/202628/Evropska-deklarace-nezavislost-2083.html
31. 07. 2011 | 11:18

t... napsal(a):

Karel Kubrt:

Tak jsem byl, ještě jaksi navíc, Vámi přiřazen k autorovi blogu a panu Stejskalovi ..... nóóó to jsem poctěn, jsem v dobré společnosti. :-) Vy mně ale přejete. :-)

Mně nikdo svolávat nebude, ani muezzin, ani Karel Kubrt a jeho kamarádi.

Diskuse na netu nebudou, když budete vládnout Vy a Vaši kamarádi.
31. 07. 2011 | 11:22

Buvol napsal(a):

žena
A ve volbách volit ty kandidáty, ktří to maj ve volebním programu ..
31. 07. 2011 | 11:22

neokomunista napsal(a):

Vězte, že my komunisté máme na vaše chmury, stran produktivních děloch soudružek v burkách, jednoduchý a přitom účinný lék. Nabídneme všem soudruhům jiného nábožen. vyznání stejnou práci za stejný peníz u nich v domovině. Přesně v duchu Deklarace zákl. práv a svobod, na kterou vy kakáte. Pravda nebudeto mzda tržní, ale zato rovnostářsky zaokrouhlená. Nejvíce lékaři, kteří životy zachraňují, pak horníci, kteří životy nasazují pak teprve my, kteří životy ničíme atd.., atd... Však to znáte.
31. 07. 2011 | 11:25

žena napsal(a):

Buvol

Proč ne? Koleda tu psal "Opustit myšlenku pseudohumanismu, reprezentovaného levicovými intelektuály .." Jestli se nepletu, tak u nás např. Ministerstvo pro lidská práva... vzniklo za Topolánka.
31. 07. 2011 | 11:28

Béda napsal(a):

žena,

jenom bych chtěl připomenout málo akcentovaný fakt, že (ministrem) eurokomisařem pro přidružování, menšiny, integraci a pod je jistý ŠTEFAN FÜLE (nominován ČR). Není zajímavé, že zde nemá svůj blog a prakticky nikdo v ČR neví nic o vizi, koncepci jeho úřadu při řešení otázek přistěhovalců?
31. 07. 2011 | 11:29

Kritik napsal(a):

Pěkný článek, jako vždy. A jako vždy na téma multikulturalismu - jednoznačná odpověď je v nedohlednu.

Pěkný výrok citoval v jednom pořadu na ČRo Tomáš Halík:

"Multikulturalista je ten, kdo miluje všechny kultury vyjma své vlastní."

Ještě jedna citace (volně upravená) od faráře Miroslava Kubíčka:
Když někomu dovolíme, aby si u nás uplatnil plně svou vlastní kulturu, ve skutečnosti mu říkáme: "Klidně si zde dělejte co chcete, nemějte na nás žádný ohled. Naší kultuře to nevadí, vždyť mi vlastně ani žádnou kulturu nemáme."

Na druhou stranu je nutné připomenout, že na světe bylo a je mnoho míst, kde vedle sebe (zdůrazňuji "vedle sebe", tedy nikoliv "spolu") žily po staletí různorodé kultury a k žádným konfliktům to nevedlo. A to nemám na mysli izolace v ghetech.

Když však někdo zamění "Ve jménu Boha milosrdného a slitovného" (tím začíná každá súra Koránu - viz http://koranoislamu.cz/ ) za výroky jakéhosi krutého, nemilosrdného a nenávistného bůžka, je s ním těžké žít v míru.
31. 07. 2011 | 11:29

Cech napsal(a):

Bohužel zde je nutné si položit otázku:
a) Jakou životnost by měl Anders Breivik na setkání texaské mládeže na příslušném
ostrůvku?
b) Kolik vteřin by střílel do soustředění kadetů nějaké VA?
Proto musím souhlasit s nickem almost glossed™.
"Diskuze o muslimech, přistěhovalectví apod. nemá s norským masakrem nic společného. Terorista nestřílel po muslimech. Střílel po dětech sociálních demokratů".
To co tato akce potřebovala zjistit:
Je tady alespoň trochu šance můžeme doufat, že "už je nás tolik,že se můžeme pustit do bezbranných".
Zabezpečit pro řadu lidí to podstatné prostě ten pocit, že "už se to může".
Ideologicky pokropit svěcenou vodou typu Tomský.
Výběr cíle jak je vidět nebyl náhodný,opravdu ta děcka nebyla ozbrojena.
31. 07. 2011 | 11:31

Tenco napsal(a):

Béda
On dělá svou malou masarykovskou práci.
Hmm - podle mě ale tak malou, že prostě není vidět.
Co je na tom divného ?

Ale jako bývalý komunista má jistě připravenu celou řadu osvědčených receptů.
Asi ale doba ještě nenazrála...
Kdoví, jak se to má s tím ...ale to je tedy multikulturální jméno...mám ho sem vůbec znova napsat ? Radši ne...
31. 07. 2011 | 11:32

borbo napsal(a):

Rozpad multikulturního Rakouska-Uherska 1918?
Pasívní resistence Čechů,ostrý boj Srbů (Gavrilo Princip) a Italů (Garibaldi) dokonaly své dílo.Rakousko-Uhersko došlo v adptaci až k austroslavismu a austromarxismu.Mělo silně socialistický parlament.
Italové se spojili s Rakouskem v době franckého Charlemagne,který porazil Avary v Panonii a původem barbarské Lombardy (z území Bohemia před Čechy) v severní Itálii.Habsburkové po tomto roce 800 n.l.volby Charlemagne přišli k moci mnohem později,okolo roku 1270-volbou sněmem říšských knížat-demokratickým knížecím parlamentem.Po rozdělení francké říše se z ní emancipovali Němci a Rakušáci.Habsburkové pocházeli z území Švýcar.Řím s Německem vytvořil Svatou říši římskou-césaropapismus.
Karbonáři italští-teroristé i Garibaldi byli i zlem.Garibaldi je prototypem revolucionáře národně demokratického-lidový král ve styku s legitimním králem Viktorem Emanuelem v zájmech národa.I Napoleon zde o století dříve pomáhal Italům.Garibaldi je onou legendou podobnou mnoha zemím 20.století,kdy je opěvován s fanfárami národně demokratický vůdce aniž řeší i druhou otázku Masarykovu-sociální.Zůstává pouze u národní.V opozici jsou později fašisté,socialisté a sociální demokraté,později i komunisté.Odpor proti liberalismu čtyřproudový.Kdo je nejblíže fašismu-zda sociální demokracie nebo národní demokracie nebo liberálové,křesťané,konzervativci? Faktem,je že socialista Mussolini přidal druhou otázku k první a stal se fašistou.Poslední monarchistická překážka Garibaldismu padla smrtí právě Otto Habsburka.Falešná nota moderních dějin?
31. 07. 2011 | 11:36

nesvazák napsal(a):

Cimrman by se divil a záviděl.. Když jedu tramvají z práce,tak pozoruji lidi kolem již několik desetiletí. Dnes většina z nás tzv. slušných nepouští sednou těhotné ženy,starší lidi,lidi po úraze,atd.. A to už ani nemluvím o vystupování a nastupování...Obyčejná lidská slušnost mezi lidmi z jednoho města a sousedy neexistuje a my tu řešíme multikultarismus.. Já osobně bych navrhoval začít ráno v MHD a zdravit sousedy,atd..
31. 07. 2011 | 11:36

žena napsal(a):

Béda

Díky za upozornění, vůbec jsem si to neuvědomila.

"Není zajímavé, že zde nemá svůj blog a prakticky nikdo v ČR neví nic o vizi, koncepci jeho úřadu při řešení otázek přistěhovalců?"

Je to k naštvání - nedostává se nám informací, jsme nabádáni abychom o tom nemluvili...
31. 07. 2011 | 11:39

Pepa Řepa napsal(a):

t.....
zkuste Poštu pro tebe. Zapláčeme si. Dva ztracení bratři.

Jinak se zase objevuje to, co bylo na počátku.Nálepky a nadávky pro ty, kteří už před časem na problém upozorňovali. Tomský je nahnědlý, xenofob by nebyl?

Jaký má třeba smysl vsuvka autora- " A.T.člen českých „Svobodných“-? Ještě chybělo "tichý obdivovatel V.K., aby bylo jasno, odkud vítr fouká.
Má jiný bloger napsat Jiří Pehe, tichý obdivovatel "Světosprávy"? V diskusi proč ne? Ale bloger v polemice mezi dvěma blogery? Může, ale pak bych zmínil jistou předpojatost a podsouvání, příčiny jinam. Pak ovšem ztácím nárok na nestrannost.

Už se zase objevuje pravo-levá polarizace. Příště může klidně Miro Mirovič z Mitrovice vystřílet sto Albánců.
Cosi se udělalo špatně v celé Evropě. Kosovo za chvíli bude v EU, je to výskedek chybné politiky celé západní civilizace, EU především.
Balkanizace celého kontinentu nic dobrého nepřinese. Ghetta dají vzniknout separovaným enklávám komunit, žijícím vlastním životem a stačí jiskra.
31. 07. 2011 | 11:40

Karel Kubrt napsal(a):

Tenco, ty jsi tak chytrej...
I když si archivuješ mé příspěvky, doteď jsi nepochopil, že nejsem katolík.
Jinak díky za reklamu na můj blog.
Za to ti dám šest rohlíků.

t..., siamské dvojče Tenca,
cituji:
Mně nikdo svolávat nebude, ani muezzin, ani Karel Kubrt a jeho kamarádi.
Diskuse na netu nebudou, když budete vládnout Vy a Vaši kamarádi.

Ať tak nebo tak, v lochu budeš každopádně.
31. 07. 2011 | 11:42

Pepa Řepa napsal(a):

"Multikulturalista je ten, kdo miluje všechny kultury vyjma své vlastní."

Dokonalé, v jedné větě je všechno.
31. 07. 2011 | 11:43

Béda napsal(a):

Cech, a.g.,

předně bych chtěl oddělit problém tzv. multikulturalismu od Breivika. Ten problém zde byl (jakkoliv politicky řešen anebo neřešen - zaobírali se jím přední evropští politici) před masakrem na ostrově Utoya, měl svůj vývoj a dynamiku a bude zde bez ohledu na osud sadistického vraha. Rasista a neonacista Breivik neposkytl žádné řešení.

"...v r. 2002 ustavený, resp. obnovený, řád templářů, Pauperes commilitiones Christi templique Solomonici (Chudí spolubojovníci Krista a chrámu Šalamounova), který by měl v první fasi své rekonquisty prostřednictvím rytířů-soudců (Breivik užívá termínu Justiciar Knights) vykonávat popravy osob, které se na evropských národech provinily. Tyto sumárně odsouzené dělí do čtyř tříd, zrádce kategorie A až D, přičemž trestu smrti bezvýhradně podléhající kategorie A a B mají tvořit cca 0,1 % evropské populace..." Do které z těchto kategorií asi zařadil Breivik děti z ostrova?
31. 07. 2011 | 11:44

Elvíra napsal(a):

To kritik, se soužitím různých kultur vedle sebe máte pravdu...do jisté míry.Poměrně pokojnému soužití se dařilo pouze v dobách míru a všeobecného "dostatku"...jakmile se přestalo dařit, bylo po soužití.Vítejte ve zlých časech...-))
31. 07. 2011 | 11:44

Pepa Řepa napsal(a):

t....
jinak za trottlíka typu Hnojocenta Vás nemám, zřejmě jste o néco chytřejší než pan bratr.
Dokážete alespoň vypotit souvislou větu a ne jen neartikulované skřeky.
:-))
31. 07. 2011 | 11:48

Tenco napsal(a):

Pěkný výrok citoval v jednom pořadu na ČRo Tomáš Halík:
"Multikulturalista je ten, kdo miluje všechny kultury vyjma své vlastní."
-------------------------------------------------------------
Hmm - a co na to Vatikán ? Papež a tak...Co na to historici - např. ti, zabývající se holokaustem, dobýváním Jižní a Severní Ameriky...?? Nic ? :((

No - ale jsem rád, že v církvi takříkajíc "bojující a formulující" je veden konečně demokratický diskurz.
Jen ta paušalizace a primitivní, účelové zjednodušení, které Halíkovi kouká z kalhot...to mně trochu vadí...
No nic...asi jaký pán, takový ..:(((

Více : You shall Be as God /Fromm/

Pozn . : From patřil k "Frankfurtské škole/klub Satanášů a apologetů nástupu Al Kajdy :((/ - zákaz čtení pro členy " Soukmenovectva katolických princů Pepky Řepky a rytířů Čochtanova flašinetu"

Eh - ale zaznamenal jsem zde jistý posun i u takříkajíc fanklubu onoho vyvoleného spolku...diskuze o tom, že v prvním plánu je nutno zvýšit kvalitu té "naší " kultury - například politické, právní, ekonomické, etické...což znamená nejen zvýšení efektivity fungování institucí, ale zejména zvýšení vzdělanosti /skutečné - nejen formální/ občanů - neb oni jsou nositelé etosu a efektivního fungování i těch institucí..

V této souvislsti je zajímavé sledovat naši neschopnost při výběru a podpoře kandidátů na prezidenta.
To vážně opět budeme přihlížet tomu trapnému divadélku ?

Na závěr mé krátké přednášky " O neschopnosti davů " - citát /opět není určen ....etc etc - je multikulturální - je výrazem toho, co zoveme " Nemá rád naši kulturu, kdo má rád jiné "/parafráze Halíka/ !!/ :

"Slova jsou jako prst, ukazující na měsíc - když jej budeš sledovat, neuvidíš měsíc."
/buddhistické přísloví/

Kromě Fromma např. Huxley : Věčná Filozofie (to by mohli strávit i konzervativní katolíci - Huxleyho jistě nikdo nepodezřívá, že byl "marxista"...či liberální ateista...takže mám na paměti i Karla Kubrta cevku...:))))
31. 07. 2011 | 11:50

olga napsal(a):

Vážně si myslíte, že hlavním problémem je soužití s muslimy?
31. 07. 2011 | 11:50

Tenco napsal(a):

Papka Řepka
"Hnojometník" je kdo ?
Kubrt ?
:)))))
Pepko - že vy chcete trefit " citlivou strunu " ?
Pepko, Pepko - doufám, že nejste také věřící !?!

Za rafinované úklady a pomlouvání je 489 let v kotli - hned vedle Kubrta - přičemž dorozumívat se smíte mezi sebou jen arabsky.
31. 07. 2011 | 11:52

žena napsal(a):

nesvazák, Cech

Obyčejnou lidskou slušnost aby pohledal, narůstá agresivita. Myslím, že není správná cesta větší ozbrojení obyvatel (v USA měli dost případů střelby ve školách).
Podle mě je třeba vést děti ke slušnosti, spolupráci, ohleduplnosti a toleranci.
31. 07. 2011 | 11:55

Tenco napsal(a):

Pepka Řepka
Pepko, před týdnem jste zde slíbil(a) , že mé příspěvky nebudete číst - že je budete rolovat.
Pepko - odkud tedy čerpáte informace - data ke svým "hodnotícím" soudům via mé příspěvky ?

Pepko, Pepko - dalších 123 let za lži a pomluvy, křivá svědectví a přísahy....kromě toho 60 dní pobytu v muslimském ráji a to v převlečení za dvanáct nahých krásných panen...jako přídavek pak naučit se nazpaměť dialogy všech dílů Ordinace v růžové zahradě - pěkně popořádku a s náležitou artikulací...

Pepko, Pepko - ta vaše dušička do toho křesťanského ráje doputuje taky v docela tristním stavu...
31. 07. 2011 | 12:00

Otázkář napsal(a):

"Jinými je multikulturalismus kritizován jako jakási umělá ideologie, zaštiťující se nadřazeně absolutním dobrem, pod jejímž praporem prý „bezbřeze tolerantní“ evropské demokracie nenutí přistěhovalecké menšiny dodržovat „civilizační normy“ běžné na Západě, jakož i pravidla liberální demokracie, což vede k k vytváření těžko integrovatelných přistěhovaleckých komunit, často se řídích vlastními pravidly."

Souhlasím. Místo vytváření stále dalších a dalších institucí, které mají pomáhat se začleňováním, ale přitom jen provozují tzv. etno-bussines by se mělo začít s důsledným dodržováním zákonů. Základem je dobře fungující právní stát a odstranění jakékoli diskriminace (i té pozitivní).
Pokud někdo porušuje zákony, krade, loupí nebo podvádí tak je po zásluze potrestán a jde do vězení. Nikdo se nad tím nepohoršuje. Nikdo v této souvislosti nepoužívá termín OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY. Pokud někdo pobývá na cizím území nelegálně pak také porušuje zákon a sankce za takovéto jednání je vyhoštění. Opravdu nechápu proč je v této souvislosti používánín termín DEPORTACE?
Rovnost před zákonem a vymahatelnost práva. To je základ zdravé a fungující společnosti.
31. 07. 2011 | 12:01

Zdeněk Brom napsal(a):

Kritik:

Pana faráře Kubíčka neznám, ale jeho slova hodna hlubokého zamyšlení. Je až s podivem, jak blízko k nim mají pohledy velmi tolerantních, přesto hluboce věřících, muslimů, se kterými jsem hovořil. Ti jsou velmi udiveni, jak snadno se vzdáváme svých tradic a kořenů. V jejich očích je to příznak kulturního úpadku a slábnutí místních tradičních kultur.

Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsme šli okolo vesnického kostela a tito muslimové přistupovali s respektem k posvátnému místu křesťanů. Zastavili a chtěli na nás počkat, protože se domnívali, že budeme mít touhu v duchu křesťanských tradicí spočinout alespoň ke krátké modlitbě. Skutečně byli udiveni, že jen málo z místních mělo nějaký zájem o to místo, natož aby nějak prokazovali alespoň minimální duchovní rozměr. Stejně tak byli udiveni, že měli o našich tradicích a zvycích často větší znaosti než my místní.

Oni považovali totiž za slušnost seznámit se s našimi tradicemi, když už sem jedou.
31. 07. 2011 | 12:03

žena napsal(a):

Otázkář

Pod to, co jste napsal, bych se hned podepsala.
31. 07. 2011 | 12:07

Občan napsal(a):

Miltikulti NENÍ nevydařený experiment.

Dokud se z něho nestalo politikum a "vědní" odbor, fungovalo desítky tisíc let víceméně bez problémů.
Ano, vždycky byly války, vždycky se vedly buď o "sousedovu sýpku" nebo "o bůžka ve výklenku chýše", případně "o hezčí/kvalitnější ženské (a tím pádem o hezčí/kvalitnější potomky)", ale nikdy to nedosáhlo tak obludných rozměrů jako v našem letopočtu.
Počínaje nástupem monoteismů, přes křížové výpravy, kolinialismus a konče dnešní hlubokou interkulturní nenávistí.

Už jsem to sem psal několikrát, takže se budu opakovat. Ale není zbytí...
Multikulti má smysl, pokud bude dobrovolné, nikoli vnucené falešnou "politickou korektností". Dobrovolné oboustranně.
Já vidím jako jediné řešení dočasné uzavření se a stáhnutí se zpátky. My, "bílí" nemáme žádné právo vnucovat svou pakulturu ostatním; až si to zapíšeme za uši, PAK teprve máme právo požadovat po ostatních totéž.
Znamená to vzdát se JEJICH zdrojů a JEJICH pracovní síly, vrátit JIM část toho, co jsme jim za posledních cca 6 století UKRADLI a spotřebovali, formou rozvojové pomoci, která zejména Africe umožní uživit si své lidi DOMA. Totéž platí i pro Asii a jižní půlku Ameriky. Ano, i my se budeme muset uskrovnit, protože tím, že jsme KRADLI zdroje jinde, jsem si zvykli na pohodlí, jež nám nenáleží.
A vyměňovat si navzájem jen to, čeho bude přebývat. Holt se v Evropě zase naučíme žrát hlavně jablka, hrušky, švestky, zelí, cibuli a vůbec to, co roste TADY. Banány a pomeranče budeme mít jen výjimečně, jahody a rajčata jen v sezóně; žili jsme tak po tisícíletí a vůbec nám to nevadilo. To samé platí o průmyslových komoditách, o přírodních zdrojích vč. vody, i o lidské pracovní síle.

Víte, vážení, my, příslušníci "vyspělé západní civilizace" jsme totiž ve své zpupnosti přišli o jednu velice důležitou schopnost - tou je schopnost žít v přirozených podmínkách. TO je možná příčinou toho našeho strachu z ostatních. ONI tu schopnost dosud většinou neztratili. Afričané, Asiaté, ale i Arabové, a nakonec i ti Jihoameričané, dosud umějí ŽÍT, nikoli jen přežívat, v daleko přirozenějším a tedy drsnějším prostředí než my. Ano, POKUD mají k dispozici "naše" vymoženosti, používají je. Ale když je nemají, žijí spokojeně dál ve svých domcích z bláta a stanech z vlny a kůží, živí se kozím a velbloudím mlékem a plackami a svítí lojovými lampičkami.
Kdežto my bez elektřiny, teplé vody, elektroniky, aut, dálnic atd. jsme úplně ztraceni a pojdeme nejpozději do týdne zimou nebo vedrem a hlavně žízní.

I ten nahatý pomalovaný Austrálec si zatím pamatuje, jak najít v poušti vodu a něco k jídlu. My, pokud nám to ten Austrálec (jímž hluboce opovrhujeme) nestrčí až pod nos, potřebujeme geologa, který tu vodu najde (a nebo také ne), čerpadlo a pytle sušeného jídla, které si v té vodě rozklohňáme.

Proto si myslím, že celá naše xenofobie pramení z hrůzy z toho, že bychom z nějaké příčiny o ty své civilizační vymoženosti přišli. Přitom ještě před dvěma sty lety žila většina z nás stejně přirozeně, jako ti, jimiž se nyní strašíme.
Islám je jen zástupnou hrozbou, kterou nám podsouvají ti, kteří ovládají nás a rádi by ovládali vše na světě.

No, snad ti inteligentnější z vás pochopí, co jsem tím chtěl říci.
31. 07. 2011 | 12:09

resl napsal(a):

jistě se mýlí někteří lidé bílé rasy, že jsou ostatní nevychovaní, primitivní, teroristé atd. Jsou stejní jako my i když s jinými zvyky a to je normální. Stejně jako mezi "bílými" jsou lidi, které ve svém okolí nevidíme rádi.
31. 07. 2011 | 12:10

Kritik napsal(a):

Zdeněk Brom

Faráře Miroslava Kubíčka (církev ČS-husitská) najdete na http://www.twr.cz/zvukovy-archiv v pořadu "Rýmování o životě".

Ze života proroka Mohameda je známo, že v době, kdy byl pronásledován našel úkryt u křesťanů. On také v Koránu popsal velkou úctu ke křesťanům i židům. Teprve pozdější interpreti jeho slov použili jeho některé výroky ke stupňování nenávisti, podobně, jako to dělali z Bible křesťanští papežové. To však bylo a je proti Božím záměrům.

To nepíši jen pro Vás, Vy to víte. Ale proto, že si alespoň nějaký čtenář v hloubi srdce uvědomí, že nenávistí nikam nedojde a nic nezíská. Leda zase nenávist a nakonec, byť často eschatologicky, spravedlivou odplatu.
31. 07. 2011 | 12:17

Karel Kubrt napsal(a):

Ahoj Zdeňku,
Ve Strakonicích už neprší, snad to vydrží.
Máte velkou pravdu, za úbytek národní a rodinné tradice, za tristní stav, si můžeme sami.
Rodíme málo dětí (mám tři), na historii českou i evropskou kašleme, jak někdo psal, nepouštíme sednout v autobuse babičku (jak kdo), víře předků se vysmíváme.
To ovšem neznamená, že sem budeme tahat muslimy.
Když přijedou na dovolenou, je to jiná.
31. 07. 2011 | 12:17

Jana napsal(a):

"Jako třeba v Německu, kde v některých spolkových zemích, ve zvrácené prýkorektní snaze, zakázali na školách míti na zdi křesťanské kříže."

A u nás se to smí?
31. 07. 2011 | 12:17

žena napsal(a):

Občan
"Islám je jen zástupnou hrozbou, kterou nám podsouvají ti, kteří ovládají nás a rádi by ovládali vše na světě."

Souhlasím. V dnešní době je velice snadné vytvářet společného nepřítele. Každodenní masmediální masáž, fůra informací z internetu - to se to manipuluje lidmi. Zajímalo by mě, kdo ze zde diskutujících kromě pana Broma má přímé zkušenosti s muslimy. Podle mě u nás máme větší problémy s Romy, přesto je tu strach z islámu.
31. 07. 2011 | 12:18

Béda napsal(a):

Jenom pro pobavení: včera zde na A.cz proběhla zoráva o vzorné spolupráci Breivika s vyšetřovateli. Dneska je na Novinkách toto:
"...Norský pravicový extremista Anders Behring Breivik, který minulý týden zabil 77 lidí, prý podmínil své další výpovědi abdikací norského krále, demisí vlády a generálního štábu a svým jmenováním do čela armády. Podle sobotního vysílání norské televize tyto požadavky přednesl vyšetřovatelům při svém druhém výslechu..." řekl bych, že to cílevědomý terorista a sadista hraje na radu právníka na palici.
31. 07. 2011 | 12:23

Karel Kubrt napsal(a):

Kritik,
Mohamed byl u gnostických křesťanů a přejal do koránu některé jejich bludy. Tak nemystifikujte.
31. 07. 2011 | 12:24

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Víte, ono to má možná docela jednoduchou příčinu. Islám je sice také monoteistické náboženství, ale zároveň je velmi přirozený a proto je kromě náboženství také způsobem života. A protože je způsobem života, není tolik v rozporu s "prostým selským rozumem" jako ostatní monoteismy.
Kdežto křesťanství a judaismus jsou pouze mocenskými prostředky. Bylo-li v nich vůbec někdy něco přirozeného, už se to dávno ztratilo pod nánosem slov, předpisů, zákazů a hrozeb "božím trestem" za kdeco; zbyla jen nesrozumitelná změť povelů.

Islám v Africe a Arábii žije a stále znovu prokazuje neobyčejnou vitalitu. Křesťanství a judaismus křečovitě přežívají za pomoci dalších a dalších restrikcí (to se týká zejména judaismu). Islám v Evropě - tím myslím Balkán, je jen importovaným zbožím a živoří úplně stejně jako další monoteismy, ještě k tomu ve velmi primitivní podobě, mající formu spíš pověrčivosti než víry.

Dodnes například nemohu pochopit, proč si jej Evropa nechala na Balkán vbombardovat americkou agresí a ještě se na tom aktivně podílela. Bosna, Kosovo a Makedonie jsou časovanou bombou se sakra krátkým doutnákem, který dohořívá; a ta bomba ohrožuje celou Evropu. Ovšem ne náboženstvím, ale obrovskou chudobou a kriminalitou, která se ve vlnách přelévá do širokého okolí.
31. 07. 2011 | 12:27

Kritik napsal(a):

Karel Kubrt

Myslíte mystifikace? A co tyhle citace z Koránu:

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. (2:62)

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. (2:256)

Asi tady mystifikujete vy.
31. 07. 2011 | 12:31

Karel Kubrt napsal(a):

Měl jsem hlavně na mysli to nejdůležitější, že Pán Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých. To je totální degradace křesťanské zvěsti. A korán, nebo pozdější výklad, bere za věřící pouze muslimy.
31. 07. 2011 | 12:36

Majka napsal(a):

Já také nevěřím, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Co se mnou uděláte?
31. 07. 2011 | 12:40

Kritik napsal(a):

Karel Kubrt

V tom se shodneme. To však není důvod, abychom se vzájemně vyvraždili.
31. 07. 2011 | 12:40

Občan napsal(a):

To Karel Kubrt:

Ale prdlačky. Islám bere za věřící VŠECHNY monoteisty - křesťany a židy přitom alespoň respektuje (křesťanství a judaismus naopak mají VŠECHNY ostatní monoteisty za kacíře zasluhující smrt).
Za kacíře považuje islám zejména bezvěrce. Jak je na tom s polyteisty, nevím.
31. 07. 2011 | 12:42

Tenco napsal(a):

"...Znamená to vzdát se JEJICH zdrojů a JEJICH pracovní síly, vrátit JIM část toho, co jsme jim za posledních cca 6 století UKRADLI a spotřebovali, formou rozvojové pomoci, která zejména Africe umožní uživit si své lidi DOMA..."

Při současné kvalitě a stavu "naší" kultury nemožné. V nějakém masivnějším a efektivním modu provádění.
Navíc dochází díky ekonomicky deterministickým motivacím subjektů Západu k paradoxní situaci - jsme to my , kteří nejvíce /zde nás ale dohánějí Čína, Indie../ ODČERPÁVÁME jejich ZDROJE...nikolivěk ale tradičním způsobem /silou/ , ale staronovým způsobem - korumpováním místních vládnoucích elit a " svobodným" obchodem.

A kdoví co schystá Strýček Sam v podobě pádu dolaru - zda nedojde k načasování via peak oil a postupné nahrazování ropy OZE či jádrem.
Pak jim zbydou prázdné díry v zemi a hory bezcenných papírků./příležitost pro EU - a eurobondy...VELKÁ příležotost !!/

Vysvětlení - kulturně civilizační vzepětí Západu kopíruje "kulturní" přínos objevení užitkové hodnoty uhlí a ropy a dynamiku šíře a mocnosti jejich využívání.

P.S. Exponenciála je však nesmyslem a vždy když k ní dochází, je cosi špatně. Cosi visí ve vzduchu. Je to na dlouhou debatu - jen k zamyšlení - jak se má výstavba JE (pozor !! - Saudská Arábie jich plánuje několik !! - a o tamnějším režimu se dáříct vše, jen že je demokratický to asi ne /copak asi bude následovat, až SA přestane být v hledáčku a perislopu USA - až vyschne Ghawar ?? ...:(((/ - tedy jak se mají záměry islamských zemí via jádro a jak se mají naše záměry via nenávist vůči těmto zemím /které jistě nejsou svaté...ale rozhodnutí a volby - ke kterým jsem z podstaty věci samé odsouzeni stejně oni jako my - taková rozhodnutí a volby se vždy přijímají a následně realizují v ovzduší důvěry a spolupráce....ve věku jaderných zbraní je to prostě lepší volba.../

Co by se asi stalo HNED a co by ZAKOTVILO v myslích islám vyznávajících lidí, kdyby se k moci dostali Čochtanové a začli s deportacemi, potažmo by ty "lodě potápěli" ?
Co asi ? Nejdříve odliv kapitálu, poté atentáty po cešlém světě, možná i za použití ZHN....a IZOLACE...via odvetná opatření v oblsati místních populací - křesťané, Židé...
Což by mj. znamenalo i to, že by Západ přišel o řadu informací /nikdo snad není naivní a nemyslí si , že CIA a další nemají ZATÍM dost svých lidí v islamských zemích...O TY BY PŘIŠLI )my bychom o ně přišli !!!)

Uvažovat je třeba hlavou, ne prdelí.
31. 07. 2011 | 12:42

Karel Kubrt napsal(a):

Majko,
v co ještě nevěříte?
Neudělám s vámi nic, ale nechápu lidi, co plivou na naše předky a ještě se tím chlubí.
31. 07. 2011 | 12:44

Kritik napsal(a):

Karel Kubrt

Ještě jsem si vzpomněl: Podle Koránu byl Ježíš vzat přímo do nebe. Nemusel být tedy vzkříšen. Ale podle Koránu Ježíš není Bůh, pouze prorok.

A hle, pravil Bůh: „Ježíši, nyní tě odvolám a povznesu tě k Sobě a očistím tě od (špíny) těch, kdož neuvěřili. A ty, kdož tě následovali, učiním vyššími než ty, kdož nevěřili, až do dne zmrtvýchvstání. A pak se ke Mně všichni navrátíte a rozsoudím mezi vámi to, v čem jste se rozcházeli. (3:55)
31. 07. 2011 | 12:45

Občan napsal(a):

To Karel Kubrt:

To, že je někdo bezvěrec, ještě neznamená, že plive na své předky. Řekl bych, že spíš naopak - je schopen vidět leccos v širších souvislostech a je u něj předpoklad, že se věci snaží pochopit, ne jim jen slepě věřit.
31. 07. 2011 | 12:47

Parabellum napsal(a):

Občan

ŽERTUJETE Nošení burek a šátků - například není muslimský mrav, protože o šátcícxh a burkách není v Koránu ani slovo. Je to fundamentalisticko-teroristický NEMRAV, který nemá s náboženstvím nic společného.

Tolik k tomu Vašemu monoteistickému nánoženství. Dál: Vy budete tvrdit, že Ajatolláhové v Iranu nebo Vahábové v SA jsou euroatlantickou žumpalistikou vymyšlené bytosti, že?

Například
31. 07. 2011 | 12:48

Fialenka napsal(a):

Našla jsem na Aktuálně.cz článek z roku 2007, který je celý ve prospěch přistěhovalectví. Píše se v něm: „Evropská unie by měla v následujících dvou dekádách přijmout 20 milionů imigrantů z třetích zemí. Jinak hrozí, že bude muset podstatně utlumit své hospodářství.“

Motiv tohoto plánu EU má být tedy stejný jako u stěhování firem za levnou pracovní silou. Jenže ukázalo se, že přistěhovalci hospodářství zatěžují, a to i generace přistěhovalců, které se v Evropě už narodili. Tím tento imigrační plán ztrácí důvod. Navíc když si vezmu kolik dětí mají přistěhovalci a jak je bílá rasa slabá při míchání s černou i žlutou, a že Sarkozy doporučoval rasy míchat, tak vidím, že by při realizaci toho plánu hrozil zánik bílých Evropanů. Takže, přistěhovalectví ze třetích zemí ohrožuje jak naše hodnoty a kulturu, tak i samotnou fyzickou existenci.

Aby byl multikulturismus velkým plus, muselo by být v zemi jen malé množství přistěhovalců, kteří by dodržovali naše zákony a zároveň by si v komunitách udržovali i svoji kulturu.
31. 07. 2011 | 12:50

Parabellum napsal(a):

Tenco

Vy byste chtěl nahrazovat Ropu, plyn a uhlí jádrem a OZE??? Říká Vám něco matematická trojčlenka a druhá věta termodynamická? Asi ne, že.

Hlavně, že píšete dlouhé humanoidní slkinty.

Nebezpečím pro euroatlantickou civilizaci nejsou muslimové, ale humanoidé Vašeho ražení.
31. 07. 2011 | 12:50

Kritik napsal(a):

Občan

Pane, váš výrok "(křesťanství a judaismus naopak mají VŠECHNY ostatní monoteisty za kacíře zasluhující smrt)", adresovaný Karlu Kubrtovi, je nesmyslný. Pokud jste o něm přesvědčen, dokažte ho citacemi z Bible.
31. 07. 2011 | 12:51

Parabellum napsal(a):

Fialenka

Rozdíl mezi přistěhovalectvím do USA a Evropy je drasxtický. Kdo šel do USA, tak šel proto, aby si našel dobrý job, nebo rozjel business, koupil si car a domek v Suburbii.

Do Evropy se lidé stěhují proto, aby využili potenciál evropského sociálu a komunálu, kteří vytvořili Evropští humanoidé, což je živočich neschopný vytvořit na trhu reálně směnitelné hodoty, a tak si vymýšlí humanoidnosti v podobě například multikulti.
31. 07. 2011 | 12:54

Karel Kubrt napsal(a):

kritiku,
obávám se, že Občan ani neví, co je to Bible. Jinak ale nechápu vaši argumentaci. Brojíte za myslimy? Čtu Bibli, a vím, že záleží na výkladu. Korán sice doma mám, ale jeho výklad neznám, avšak ho vidím v praxi. Ať se muslimové doma třeba zblázní, ať lejou manželkám na obličej kyselinu, ale u nich doma!
Odpovím až pozdě odpoledne, jdu ven.
31. 07. 2011 | 12:57

Majka napsal(a):

KareL Kubrt:
Věřím, že existoval Ježíš, syn tesaře Josefa a jeho ženy Marie. Pokládám ho za dobrého člověka, proroka, učitele a léčitele. Věřím, že byl ukřižován.
Nevěřím, že tím plivu na víru svých předků.
31. 07. 2011 | 12:58

stále rebel napsal(a):

Mnozí tady matou všechno dohromady.

Multikulturalismus má mnoho podob, od toho levicového (především Švédsko, Norsko), který spíše směřuje k pomoci postiženým regionům a lidem i formou imigrace, až po ten pravicový, který má kořeny někde v otrokářství, koloniální politice nebo neoliberálním stěhování výrobního faktorů práce.
Ten první směřuje k pomoci druhým, ten druhý pomoci sobě. Pokud by umřel ten první, byla by jej škoda, pokud je mrtev ten druhý, většina lidí může jen jásat, protože ten druhý má v sobě sotva co ušlechtilého, jen kořistnictví a zisky pro úzkou skupinu lidí a problémy pro většinu společnosti.
31. 07. 2011 | 12:59

Jamima napsal(a):

Majka - co by s vámi měli věřící dělat? Nic. Proč taky. Věřící (ti slušní) vám nic vnucovat nebudou, své pravdy si ponechají pro ty, co o ně stojí a hotovo. Totéž oni očekávají od vás nevěřících. Bohužel, většina nevěřících má zvláštní touhu věřící buďto totálně zdeptat nebo ukecat, aby neblbli....takže, ponechte si své přesvědčení a hotovo.
31. 07. 2011 | 13:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pánové Tenco a Kubrte,

vzhledem k opakovanému porušování zdejších pravidel, vzájemnému sprostému napadání se apod., jsem přechodně vložil Vaše nicky (či jména) do spam filtru (tudíž systém nepustí žádný text, který je obsahuje). Budete-li nadále v této dikci pokračovat, bude zde mazat VŠE, co identifikuji jako Vaše příspěvky.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 07. 2011 | 13:03

t... napsal(a):

Pepa Řepa:

Vy se koukáte na "Poštu pro tebe"(Vás)? Myslel jsem, že je to pořad pro nepříliš vzdělané ženy, vidím, že i muž se výjimečně najde. To víte, že pošťák Ondra se jmenuje ve skutečnosti Martin?
http://www.csfd.cz/tvurce/34671-martin-kavan/
Napište mu, rodinné příběhy Řepy ještě v pořadu asi neměli, nevím, nedívám se na to, možná už Vaše rodina v pořadu byla.

Vy jste pouze diskusní elegán, někdy vtipný, Čochtanovi party.

"stačí jiskra"

Hodláte škrtat? Jakým způsobem? Doufám, že ne jako Breivik(?).

Jaká je Vaše kultura?

"Zřejmě jste o něco chytřejší než" Karel K u b r t.

Karel K u b r t:

Moje předpověď s navyšováním počtu rohlíků se pomalu a jistě naplňuje.

"Ať tak nebo tak, v lochu budeš každopádně."

Hodně se přimkněte k führerovi Tschochtanovi, aby Vás nechal dělat dozorce.

"Máte velkou pravdu, za úbytek národní a rodinné tradice, za tristní stav, si můžeme sami."

Jestli myslíte sebe a pana učitele, tak to jo.

"Rodíme málo dětí (mám tři)"

To jsem o Vás nevěděl, byl jste původně žena?

"na historii českou i evropskou kašleme"

Pan učitel, narozdíl od Vás, historii dost zná.

"víře předků se vysmíváme"

Tím množným číslem myslíte koho, kromě Vás?

O "křesťanech", kteří doma mlátí, často v opilosti, manželky jste nikdy neslyšel/nečetl?
31. 07. 2011 | 13:09

t... napsal(a):

Pane Stejskale,

to jde velmi snadno obejít, např. vymezerováním nicku/jména. Následně budete dělat co? Zase nic?

P.S. Teď (primitivně) "zakážete" mě za drzé otázky?
31. 07. 2011 | 13:13

t... napsal(a):

Libor Stejskal:

"Budete-li nadále v této dikci pokračovat, bude zde mazat VŠE, co identifikuji jako Vaše příspěvky."

To Vám také dlouho nevydrží, zvláště u Čochtana, dobu "úplného zákazu" postupně zkracujete(moje osobní pozorování), aktuálně(.cz) je to sotva pár hodin.
31. 07. 2011 | 13:20

t... napsal(a):

oprava príspěvku 31.07.2011 13:13:

(skoro) nic
31. 07. 2011 | 13:24

Pepa Řepa napsal(a):

Kritik
mýlíte se respektivwe nepodáváte pravdu celou.
Vztah muslimů je křesťanům i Židům je motivován přímo Koránem, tuším, že to je sůra Pokání, o jejíž výklad se opírá termín dhimmí, stanovující podřízenost muslimům a z toho vyplývající daň, která měla v historii -jako symbol-podřízenost symbolizovat.

Ale nemíním přilévat olej do ohně, ani přesnou citaci hledat, protože to neřeší problém, zda se to integruje a poku ne, proč ne?
31. 07. 2011 | 13:28

Pepa Řepa napsal(a):

t... napsal(a):

Hodláte škrtat? Jakým způsobem? Doufám, že ne jako Breivik(?).

Nehodlám.
Už taková věta, kdy se snažíte cosi podsunout Vás samého staví po bok a na úroveň pana bratra.
Pokud si myslíte, že mě tím ponížíte, poslužte si, ale jen podáváte svědectví sám o sobě a o Vašem myšlení.
31. 07. 2011 | 13:33

stejskal napsal(a):

Je to jak říkáte, pane t... Nezakážu (či máte pocit, že bych to někdy udělal?)

Libor Stejskal

P.S. Nemohu za to, že nedokážete pochopit, co je v možnostech mých, Aktuálně.cz a takto otevřeného debatního fóra (mohlo by to být i tím, že jste nikdy nic takového nedělal). Mějte se, už mne ta debata o tom, co Vy si myslíte, jak bych/bychom to měl/měl dělat nějak nepřijde smysluplná.
31. 07. 2011 | 13:35

evix napsal(a):

Tak jsem si vzhledem k norským událostem vygooglila Olgu Hepnarovou. Čin provedla u nás 10.7.1973, žádný multikulturalismus tehdy neexistoval. Chtěla taky docházet na střelnici, jenže neměla čas, na rozdíl od toho Nora totiž musela pracovat. A proto aby usmrtila co nejvíc lidí půjčila si automobil.
http://www.pantharei.estranky.cz/clanky/znalecky-posudek-z-oboru-psychiatrie-a-psychologie/odborny-posudek-psychiatricky-a-psychologicky.html
Fialenka, taky si pamatuji tu dobu roku 2007 a ještě začátek roku 2008. Náš podnik si tehdy dovezl skupinku Vietnamců, že nám ukaážou jak jsou oni Asiati pracovití. Nebyli. Trvalo jim to stejně jako našim lidem, než začali plnit normy.
Všichni imigranti přišli do Evropy jako levná pracovní síla, ne za účelem pobírání soc.dávek!!!! Jak tu píší někteří odtržení od reality.
Multikulturalismus nemusí být špatný, v Evropě si vystačíme, zvládneme i Asiaty-Korejce, Japonce pod. Nezvládneme bohužel Šiptary-Albánce! Ti nám ještě zavaří, jako všichni muslimové, kteří se nenaučí přijímat a respektovat naše zákony, naše zvyky se učit nemusí, ale náš právní systém musí dodržovat. Jinak ať se vrátí od kud přišli.
31. 07. 2011 | 13:40

Občan Josef K. napsal(a):

Nevím, multikulturalismus nemá jasnou definici. V USA není právně definován vůbec, snad. Pokud mluvíme o multikulturní Evropě (co jiného Evropa je?) , pak se obávám, že multikulturalismus je jaksi věčně přítomný. Jako určitá ideová definice pravděpodobně navazuje na vznik národního státu, což byl pokus jisté unifikace prostřednictvím jazyka, kultury, státní správy, hospodářství, která se však také plně nepodařila, dodnes si původní země a regiony zachovávají svou svébytnost (program Evropy regionů je tedy logický). Národní stát vznikal na základě silné jednotící idee, někde v kombinaci s jistou formou násilí. Ovšem národní stát se multikulturalismu nemůže vyhnout. Národ je konstrukt, autentický je region...tedy život v tom, co lze historicky nazvat "docházková vzdálenost". Stačí juknout na Čechy 19. století. Vlastní rozpory národního státu vedly k jeho krizi, zničujícímn válkám. Patrně tehdy, po té poslední, se multikulturalismus, tedy snášenlivost mezi neznámým a známým, stává programem, který má zajistit obranu před nacionalistickými, rasovými a do jisté míry i sociálními vášněmi, které společnost destruhují.
Prolínání náboženských kultur má prapodivně tužší hranice. Evropa je stále pomyslně rozdělena na katolickou, protestantskou a pravoslavnou či ortodoxní. Pokud náboženské smýšlení rozděluje, pak to nebrání, aby všechny tyto komunity nějak akceptovaly kultury neevropské, viz. koloniální dědictví.
Ti, kdo vystupují proti multikulturalismu tedy projevují zarážející neznalost, jdou proti historickému řádu věcí, proti tradici, na kterou se tak rádi a dojemně odvolávají. Jejich domnělá "tradice" je nikdy neexistující umělý výtvor, nástroj národního státu, popř. náboženského dělení. Je to stejně prázdné, jako udajná tradice "svobobody". Při bližším pohledu spatřujeme, že vyznavači popírání multukulturní podstaty naší civilizace jsou lidé začasto partikulárně vzdělaní, s jistým omezením v chápání souvislostí.
V Česko je to zcela jiný problém. Český stát vlastně nikdy nebyl imperiální, díky christianizaci z Bavorska byl spíše odnoží evropské křesťanské kultury a vzdělanosti a přitahoval lidi z východnějších území, z druhé strany byl výhodným teritoriem pro outsidery ze Západu. Český stát nehledal své zdroje za svými hranicemi, měl co dělat sé správou vlastního území a nutně musel podstoupit kolonizaci vyswpělejším Západem.. Snad kvůli relativně poklidnému prostředí, ve kterém existuje, neylo nikdy obyvatelstvo nuceno k zcela nezbytné kooperaci, která by vedla k jeho sjednocování (viz. Holandsko či Rakousko). Žádné moře, počasí velmi mírné, půda úrodná. Je to sebestředný region. Příliš žírný na to, aby se většina nechtěl zbavit menšin.
Česká kultura není tedy pozitivně ovlivněna arabskou, jak je tomu u Francie, Španělska a Itálie,dokonce Bavorsko, nemá vlastní zkušenost. Ona nemá ani vlastní dlouhodobou zkušenost s Ruskem a doplatila na to. S kým zkušenost má, toho ihned odmítá.
Česká kultura není intelektuální, s výjimkou krátkých období. Její kontakt s jiným světem je ryze materialistický. Přesto většinové obyvatelstvo projevuje dlouhodobě
více smyslu pro jiné kultury než elity.
31. 07. 2011 | 13:40

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Jeruzalém je názorným příkladem, že soužití lze a kdy už ne.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m

Doporučuju knihu Ó, Jeruzaléme.
31. 07. 2011 | 13:42

Pepa Řepa napsal(a):

Žena
Knihu sice znám, ale poměrně často se tam vyskytuji.
Přespávám u Araba ve východní části, když jdete od Damašské brány nahoru, je tam takové malé náměstíčko a dům po pravé straně na konci bloku. Za manželku má Rumunku. Je to blízko do Starého města.
31. 07. 2011 | 13:49

žena napsal(a):

Pepa Řepa
Uvedla jsem to jen pro doložení toho, že i soužití s muslimy jde. Podle mě je nám předložen společný nepřítel. A my se ho bojíme.
31. 07. 2011 | 13:55

Vico napsal(a):

žena mi napsala : "I placení takto "nezbytných aktivistů" je důvodem k naštvání"

Souhlas. Otázkou je, jak k velkému naštvání. Já beru paní Tominovou, která si otevřela šampaňské na počest změny textu rakouské hymny jako nutné zlo, někdo jiný v tom vidí rovnou cestu do pekel.

Vás nezaráží, pod jakými hesly tu kráčí bojovníci proti zkarikované podobě multi-kulti? Pryč s pseudohumanismem, vymysleli nový termín "humanrightismus" - no potěš koště:-)Do toho Tomský-známý otvírač oken v porodnicích se přidává svou fistulí, že by se mělo bojovat proti přívržencům "absolutního dobra". Dalším terčem "nemytých" je politická korektnost, která k nám v americky tradičně přehnané podobě přišla z USA/stejně jako sexuální harašení a skoro až křižácké potírání kouření/. Čili si to shrňme bez zmírňujících adjektiv, hrozba přívalu muslimáků zvedla v zemi ,kde tyčí k nebi jen minaret v zámeckém parku v Lednicích, boj proti lidským právům,humanismu a korektnosti. Vpodstatě jde o diabolizaci těchto termínů.

Z tohoto pohledu by takovou vzorovou evropskou zemí pro tyto bojovníky mohlo být Bělorusko.

Lukašenko rozhodně ve své administrativě žádné "Tominové" netrpí/respektive Tominové trpí až dost, ale on je netrpí/, environmentalisté, kteří jsou nebezpečnější než členové Al Kaidy jsou v hluboké konspiraci a pokud pípnou, tak jen jednou. Mimoto Bělorusko není v té průserářské EU a Fratini mu těžko může poslat do země muslimáky. Lukašenko rozhodně zbytečně nevyhazuje jako Skandinávci peníze imigrantům.

Podle mého bych nechal tenhle prapodivný průvod nemytých projít. Rajče bych po nich nehodil...ale nepřidal bych se.
31. 07. 2011 | 13:55

šlapka napsal(a):

Mně to je jedno - kunčaft jako kunčaft. Pokud má prachy , nesmrdí, má čisté údy, ušiska a krk....ať si to přeje třeba "na misionáře" nebo " na posvátnou krávu"...
Vyhovím. On kupuje - já prodávám. Chlap s tonzurou, s pejzy, s plnovousem a turbanem - všecko jedno.

Taková je pravda života. Todle je pro mě udržování skutečných kořenů kultury - rovný přístup ke všem/co na to mají/. Todle sbližuje lidi.

Největší problém je s takovými, co nemají prachy, ale chtěli by.
Přijdou a začnou loudit. Že je málo platí šéf, že jim žena dává malé kapesné, že platí alimenty...

Kruci co já s tím mám co dělat ? Jsem snad Ježíš Kristus ? Nebo Alláh ?
Copak v bance mu něco dají zadarmo ? Copak mu dají něco v kostele - na základě jeho breku /kromě rozhřešení..?/
Nebo cožpak si může někde vybrečet nové auto ? Cestu do Jeruzaléma nebo Mekky ?

Víte co já takovým na to řeknu ?
Řeknu jim - no tak prostě ne....j. :)))

Nebo se spoj s podobnými sobě a někoho okraďte. Třeba Židy. Nebo muslimy. Nebo stát. Nebo všecky dohromady. Postupně či najednou. A pak přijďte /ale nechci to vědět - vaše věc, odkud máte peníze../.
A vůbec -co já vlastně vím - co je dnes ve větší oblibě....jestli okrást Žida nebo muslima ?
Mám na to buňky nebo školy ? Nemám.
Já si prostě hledím svého - a věřte mi - nikdy žádný Žid nebo muslim nikde nevykřikoval, že jsem ho podvedla a že by mě měli vyhnat. NIKDY. NIKDO !!

Já si myslím, že kdyby se takhle choval každý - jako já, tak máme po problémech.
31. 07. 2011 | 13:58

žena napsal(a):

Vico

Mě zaráží spousta věcí nejen některé blogy zde nebo reakce pod nimi. K multi-kulti jsem se tu několikrát podrobně vyjádřila. Pomoc imigrantům nevidím v tom, že je přijmu, i když tu je nezaměstnanost, ale že dám peníze namísto "obrany" do vytvoření pracovních míst zaměřených na zemědělství, potravinářství, školství..přímo v rozvojových zemí. To je podle mě ta správná obrana a to hned ve více směrech.
31. 07. 2011 | 14:06

MIky napsal(a):

Šlapko !
Rozdíl mezi Tebou a jistám panem JÁ- prosazujícím toliko tržní zájem je nepatrný .
Ty i on, jste jen kurvy jdoucí po zisku.
Ten lehký rozdíl je je jen snad v tom,že ty snad nekradeš propisky..,jinak jste si jako špíny naprosto podobni !
31. 07. 2011 | 14:06

Pepa Řepa napsal(a):

Žena
nebojím se ani jednoho ani druhého. Soužití je problematické, žijí vedle sebe v neustálém napětí. Pokud dojde ke smíšenému manželství( láska převáží), tak to řeší jako Mara-která se tu kdysi vyskytovala-Židovka s Haify, která si vzala za muže Araba z Masru. Vyřešili to tak, že žijí v Londýně.Ani jedna komunita je plně nepřijme.Těch případů, kdy se to mixuje je strašně málo a kořeny rozporů jdou až k Abramovi (Ibrahímovi).Navíc tam jsou přehrady dané jak islámem, tak judaismem už při uzavírání manželství.

To je ale jiné thema.
31. 07. 2011 | 14:08

Babulala napsal(a):

too žena
Mi rada by brala jen ti penizki!Mi mýťi moc rada peňízkové a fšelijake ty pomáhání od poblázněná evropan.Mi rádi za taková penízek moc dobře hamu-hamu y hodně papu-papu
mi i coca colu bumbal a bumbala moc ráda!
Taki ty posílat peňízkové aby já koupyt pro sebe ňejaka ta bílá žena obnažená a do ní strkat bimbo.Já mít jen 3 žena a škaredá y stará.Y můj 15 dětí míti hlad a rád by halat a hamat !Ty poslat velká peňízek !
31. 07. 2011 | 14:14

šlapka napsal(a):

Miky
Já se myju několikrát denně. Chodím k doktorovi několikrát týdně. Několikrát do měsíce zajdu do kostela nebo mešity. Několikrát ročně dám žebrákovi. /peníze , ne to co si myslíš - i můj altruismus má jisté meze !!/

Pana JÁ neznám.
"Propiska" - to je péro ?

P. S. Nauč se taky něco, najdi si zákazníky a prodávej - a nebudeš muset závidět !!!
/pak přijď...uvidíme , co se dá dělat dál..../
31. 07. 2011 | 14:19

Pepa Řepa napsal(a):

Žena
Vaše řešení-investovat do infrastruktury v jejich zemích-je známé a provozuje je Číňan, který je v Maghrebu všude. Má to několik příčin. Snaží se odklonit ropu na východ, už koketování s touto myšlenkou zlomilo krk Qaddháfímu a pak-tady má pravdu přírodovědec- Čang nejde cestou rychlého zisku, je trpělivý, takoví byli vždy v historii.
Potíž je v ohlídání si investic a tam EU jen vyhazuje peníze oknem.Většinu Arab rozkrade, mnohem víc než tady.Prachy dochází, když je bude poskytovat Číňan, Arab půjde tam, budete chodit pěšky a nedovezou ani rohlíky.
Bez nákladů na armádu se nikdy neobejdete, už jenom k potřebě ohlídání těch investic. Jakmile se -naivně-stáhnete, hned vyplní vacuum jiný.
Není to tak jednoduché.
31. 07. 2011 | 14:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Kritik:

Díky za odkaz.
31. 07. 2011 | 14:21

UmKab napsal(a):

Kosmopolismus zatím vždycky zkolaboval.Táhne se to jak červená niť celýma dějinama.Filozofickejma kecama to začíná, občanskou válkou to končí.Kdo tomu nevěří může provést experimentem ve vlastnim bytě.
31. 07. 2011 | 14:21

t... napsal(a):

Pepa Řepa:

Vy jste o tom začal("stačí jiskra"), pouze jsem to rozvedl. Jsem rád, že nehodláte škrtat, aspoň jako Breivik. Jste si jist, že zde, na duchovní/ideové úrovní, neškrtáte?

Libor Stejskal:

Pane Stejkale,

hodláte si nechat opět poradit, v oboru informatiky, od někoho z Čochtanovi party, např. od (nicků) "Mard" a "bigjirka"? Tito dva pánové pracovali v internetových novinách Aktuálně.cz, dokonce v IT oddělení?

Chápu co je ve Vašich možnostech(aktuálně téměř nic), respektivě co si hodláte připustit, že je ve Vašich možnostech, případně i to co Vám pracovníci Vašeho IT oddělení namluvili, aby měli méně práce. Myslíte, že nevím jak se to (obvykle) dělá?
31. 07. 2011 | 14:21

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel K u b r t:

Ano, navštěvujme se, poznávejme se, pobývejme pospolu, ale rspektujme domov a tradice toho druhého.

Odklon o tradic naší země je velmi složitá záležitost. Dost souvisí s konzumním způsobem života a pocitem, že naše civilizace je nej.

Jinak jsem přechodně na Moravě a cedí tu taky. A je tu zima.

P.S. Musel jsem to jméno rozčlenit, protože jste upadnul v nemilost editora a nebere mi to text.
31. 07. 2011 | 14:27

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan 31. 07. 2011 | 12:27:

Tak ono i křesťanství dokáže být zcela přirozené. Pravdu máte v tom, že některé jeho formy dopadly tak, jak píšete.
31. 07. 2011 | 14:29

t... napsal(a):

Pane Stejkale,

už i pan učitel ten Váš "zákaz" obchází, a to se nepovažuje za počítačově příliš zdatného(takto přesně to nenapsal, nechce se mně hledat).
31. 07. 2011 | 14:32

Johan de Conteyner von PAMPERS napsal(a):

žena
Vzhledem k tomu,že navrhujete, aby byla zrušena armáda a takto ušetřený peníz, aby byl předisponován na účet chudých zemí třetího světa,dovoluji si já Vám navrhnout toto:
Vy v rámci svejch profesních dovedností se rozdávejte v kasárnách.Tamto vás budou jistě vojáčci chválit a finančně podporovat.
Takto vydělané peníze pošlete čerňochům a podobným.Nerozdávejte prosím peníze daňových poplatníků.Vy do státní kasy přinesete leda kapavku,svrab,sifilídu a muňky.
31. 07. 2011 | 14:33

zdenek napsal(a):

šlapka
kolik berete na hodinu,jestli se mohu zeptat?
31. 07. 2011 | 14:33

t... napsal(a):

Omlouvám se, pane Stejskale, za překlep ve jménu.
31. 07. 2011 | 14:35

t... napsal(a):

Zdeněk Brom:

To učíte děti pěkné věci, obcházet zákazy. :-)

Mají teď prázdniny, tzn. dost času, venku je deštivo, pozorují co zde píšete, všechny určitě ne, ale možná jedno zvídavější se najde.
31. 07. 2011 | 14:42

Aleš napsal(a):

Není na Internetu osoby nedůtklivější, malichernější, hnidopišštější, netolerantnější, přízemnější, zapšklejší, malomyslnější, zakomplexovanější, nesnášenlivější, do sebe zahleděnější, nežli je diskutér pod blogy Jiřího Pehe.
31. 07. 2011 | 14:50

Zdeněk Brom napsal(a):

t...

Dovolím si, speciálně pro Vás, malou lekci čtení s porozuměním.

Pan Stejskal napsal, že ukládá jména dvou dotyčných do spamu. To znamená, že se snaží zamezit gradování sporu. Text neobsahuje žádný zákaz s panem Karlem K u b r t e m komunikovat. Našel jsem zde jeho text, který byl pro mě určen a odpověděl jsem. To zakázáno není, takže tak budu činit dál.

Řečeno jinak: dvěma debatérům bylo uloženo silentium, ale nebyli exkomunikováni.
31. 07. 2011 | 14:51

stejskal napsal(a):

Je to tak, pane Brome,

(a dokonce to není ani uložení silentia, ale jakási výstraha resp. cosi, co trochu "znepříjemňuje život"; ve srovnání s tím, jak ho znepříjemňují snaze udržet tento prostor bez sprostot, vulgarismů apod., v podstatě zanedbatelný. Ale jinou možnost nemám.).

Pan t... zde vede soukromou mnohaletou (a poněkud jednostrannou) válku s panem Čochtanem (vynakládá spoustu usilí, aby zjistil jeho jméno, odkud je apod.) a má za to, že bych se měl k jeho válce připojit. Vzhledem k tomu, že to nemám v úmyslu (mimojiné proto, že vím, že je zbytečná), píše zde opakovaně tyto vstupy (primárně nejde ovšem o dnes zmiňované pány, ale o pana Čochtana).

Na toto téma zde končím. Hezký den, Vám i ostatním.

Libor Stejskal
31. 07. 2011 | 15:06

gandhi napsal(a):

ano, norský masakr je samozřejmě hrezný, ale například jenom neska nechal kamarád soudruhů paroubka a zaorálka syrský president zmasakrovat více civilistů než postřílel brievik. takže všechno je relativní.
31. 07. 2011 | 15:07

evix napsal(a):

Ženo a co říkáte na tohle: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/240301-kamerun-celi-kritice-kvuli-zehleni-prsou-divkam-aby-pozdeji-otehotnely.html
Já Vám nevím, ale mám čím dál větší odpor pomáhat Afričanům, když čtu jejich zvyky, nevíc se mnou otřásl článek, nevím už v kterém časopise, kde se popisovalo vraždění albínu...fuj..hnus velebnosti.
Ono kdyby tam přišly investice, to by jim pomohlo ještě více, jenže, jak je ohlídat, když se stále chovají jako 200 lety. A kdo se tak chovat nechce, musí jít pryč, tohle se musí řešit.....
Antikoncepci nenávidí i Vatikán a ten má v centrální Africe silnou pozici, oni ji sami odmítnou, dokonce zakázali někteří stařešinové i očkování dětí, že prý budou neplodné, pro ně je 20 dětí vizitka silného muže, sterilní žena má pro ně menší cenu než prašivý pes, dokonce ji za to může vlastní rodina zabít a často tak činí.
Smrt dětí přijímají jako něco normálního, pro zemědělské kmeny májí krávy, kozy větší cenu vlastní dítě, ty si udělají snadno.
Šlapka No Comment! a Babulala cítíte se scela zdráv/a?????
31. 07. 2011 | 15:13

Daňový poplatník napsal(a):

Politolog, v tomto případě Pehe, zblbnutý dobrými hesly.
V této souvislosti nelze nevzpomenout jeden z Murphyho zákonů: "Dobré heslo pozdrží vývoj o padesát let"
Takže místo toho, aby majitelé státu přemýšleli nad tím, jak modifikovat společnost tak, aby 2-3 děti nebyly pro původní evropské obyvatelstvo překážkou v zaměstnání a společenským handicapem, uměle dělí společnost na spotřebitele (parazity, kteří se množí geometrickou řadou) a producenty (kteří nemají prostor pro rozmnožování), a situaci zhoršují dovozem spotřebitelů bez ohledu na sociologické prognózy, protože zisk je potřeba tvořit teď.
A to, že multikulturální společnost je umělý produkt (a stále víc nedotknutelná modla) majitelů států, to je jasné stále většímu počtu běžných obyvatel, otázka je co s tím, a kdo to bude řešit.
Opravdu se nemůžu zbavit dojmu, že si zejména nadnárodní monopoly koledují o vypucování laufu na Auroře.
31. 07. 2011 | 15:13

Kamil napsal(a):

to Olda. Ano, uniklo mi to, co mi vytýkáte. Omlouvám se. Nicméně jednu věc bych chtěl podotknout k tomu vykořisťování imigrantů. Nejen oni jsou vykořis´továni, ale i vlastní národ naše země (tím myslím zaměstnavatelé) je vykořisťován a podváděn a to díky tomu, že imigranti jsou přeochotni pracovat i za ultraminimální cenu. Za chvíli (čekám do roky, do dvou)budou nuceni našinci i ve středních vsrtvách vykořisťováni tak, že se ocitneme jako jiní imganti z jiných zemí na cestě do jiné země, což však pro mnohé našice bude problém, když se budou nuceni starat se o nemohoucí rodiče (viz úžasné reformní kroky). Každý nemůže utéct jinam, aby byljinde trochu jinak a lépe (v poměru k vlastní zemi) zaplacen. To, co dnes dělají naši zaměstnavatelé (světlé výjimky jsou opravdu jen veeeelmi světlými výjimkami) vš proto,aby své lidi ožebračilia postavili na úroveň zubožených imigrantů. Je třeba začíst lastní lidi chránit. Nebo si myslíte, že Čechy kdekdo ve světě vítá s otevřenou náručí?? Běžné lidi jistě ne. A každý nemůže být nepostradatelným odborníkem. Jinak se omlouvám za odbočení od tématu. Je třeba začít zametat ten chlév nahoře a postupovat tvrdě iu zaměstnavatelů.
31. 07. 2011 | 15:14

Dagobar napsal(a):

Nepřestává mě udivovat, jak pomatené představy má většina lidí o multikulturalismu. Multikulturalismus není ani "melting pot", neboli zglajchšaltování imigrantů k jednomu vzoru, nejsou to "paralelní společnosti" ve stylu německo-českých rakousko-uherských Čech a ani "mozaika ghett" v moderních USA a nyní vznikající v Evropě.

Multikulturalisté považují všechny tyto scénáře za selhání, oni si představují, že společnost tak nějak promíchají a ona začně být "pestrá, ale homogenní" a kultury tak nějak od sebe začnou přebírat prvky, jako se stalo v jediné multikulturní společnosti - v Římě. (Vím, že to většina lidí neví, ale katolicismus není křesťanství v duchu židovské sekty, kterou vedl Ježíš, ale její fúze s celou řadou orientálních náboženství, která tehdy vedle sebe ještě koexistovala.) Problém je v tom, že toto "kreativní míchání" a "vzájemné obohacování", které hlásali komunisti, jejich levicoví kámoši a nově euroelity včetně Knížete, nikdy a nikde nefungovaly. Jediné, co dlouhodobě funguje, je namlátit do hlavy všem jednu ideologii podloženou jedním jazykem a jedinou kulturou a zničit na daném území jiné. Pokud to neuděláte, rozsype se vám to. Pokud nuceně nesmícháte národnosti a sociální vrstvy v jednom paneláku, přirozeně se vám rozutečou do různých čtvrtí, každý ke svému a na jejich hranicích vzniknou třecí vrstvy (aka "mozaika ghett"). Co hůř, genetické inženýrství naznačuje, že tento rozpad do skupin probíhá přirozeně více než 100.000 let a jediný moment, kdy se skupiny navzájem masově kříží, je konflikt (válka). V klidu ponechané komunity se jednoduše nemísí a plynule od sebe během tisíců let geneticky driftují.

A multikulturalismus se tohle pokouší změnit tím, že v duchu pokusu Barta Simpsona hodlá dát kočku a psa násilím do pytle, aby se smíchali. Otázkou je, proč k tomu dochází právě teď. Moc se o tom nemluví, ale labouristé se přiznali, že masivní podpora imigrace v Británii byl pokus o "zmultikulturnění" Británie. Pragmaticky řečeno - vozili si voliče, protože chudí imigranti budou volit ty, kteří jim dají dávky. A za tím já osobně vidím skutečný multikulturalismus - je to pokus rozložit konzervativní Západní společnost zevnitř vedený ve víře, že "ono to nakonec dobře dopadne". Jak Balkán, tak problémy se Sudetami a germanizací Čech ale naznačují, že k ničemu takovému nedojde a bude to mít obrovské dlouhodobé dopady. Kupují si voliče na dalších pět let, ale vůbec neřeší, co z toho bude za 50, 100 let. Je to možná ta úplně nejhloupější politika, kterou za poslední 2000 let kdy jaká společnost měla.
31. 07. 2011 | 15:22

evix napsal(a):

Gandhi nejsem stoupenkyně Paroubka a Zaorálka, ale pochybuji, že je jejich kamarád Syrský president.....to už tu vážně přeháníte a ten Nor byl stejný úchyl jako Hepnarová......Revoluce probíhají/proběhly v současné době na severu Afriky a teď i v Sýrii. Do vás někdo střílel v 1989 roce??? v Rumunsku se střílelo, v Jugosláviji byla válka, osobně si myslím, že je to důsledek osmanské minulosti.
A co takové Severní Irsko, není to tak dávno co se tam mydlili jako ti Syřané. Hm a muslimové za tohle fakt nemůžou.....
31. 07. 2011 | 15:25

šlapka napsal(a):

zdenek
Kolik máš ?:)
Ne vážně - tady je reklama zakázaná, i ta skrytá. Nechci mít problémy s finančákem nebo se Stejskalem. Po té zkušenosti jak odsaď vyštípal řadu hodných a zajímavých lidí/naposledy pana T e.. nc o...musím to stále psát proloženě - pan Stejskal je jak Kerberus/
Už ani wb garden sem nedává upoutávky na svůj byznys. A to je co říct !Ten se s ničím jen tak nemaže /například se sockomy a levičáky/.
Sem smí dávat reklamu jen Kalousek s Drábkem. A honolulu s K..ubrtem/taky to musím zpitvořit - to jméno/.
Na ty já ale nikdy nebudu mít.
To je vyšší sorta.:(

Cukrouši - ale pro představu /abys neřek, že jsem netykavka/: 5 minut - a máš doma velký problém./co budete jíst příští měsíc a od koho si půjčíte na nájem a energie/

A bude hůř./pro mě ne ! - můj byznys je lehce přenositelný kamkoliv - já jsem takříkajíc již dnes plně globalizovaná., u mě je to v poho/
Jen co ta vaše partička dotáhne do konce tu Šizuňkreformu inženýra Kalouska a jeho pochopů.

Měj se, zlato. A nebul. Jsou ženské , co dávaj zadarmo. A třeba celý život.
A nikdo přitom nepřichází k újmě a jsou všichni taky stále v poho.
Takovou si najdi.
:))
31. 07. 2011 | 15:25

anti politik napsal(a):

Pehe má zřejmě obavy aby lidé nepřišli na to, že v moderní době jsou politika a idee k ničemu! Jen zlem, které rozvrací společnost! Vlastně ano, k něčemu dobrý jsou, k tomu abychom si mohli draze, velmi draze platit nápady egoistických jedinců, kteří vědí za nás co si přejeme! A kdybychom něvěděli co si přejeme, tak tu máme "nezávisle zavislé" politilogické tlachaly, kteří nám to řeknou a do makovic natlučou ať už o to stojíme či ne, že? Asi má strach o práci, protože jestli něco k životu vůbec nepotřebujeme, tak tlachaly, které tlachání o hov.. živí! Pehe politika budiž, ale co vy všechno ještě víte! Takový záběr vědomostí na všechno a všude, to se nevidí každý den!
31. 07. 2011 | 15:28

dalimír napsal(a):

Nikde na světě to není pro norm.člověka lepší nežli tam kde se narodil ! Ovšem jsou jedinci kteří musí za tímhle poznáním procestovat půl světa a nakonec stejně přijdou domů zemřít ! Každý člověk by se měl naučit hospodařit na své vlastní rodné hroudě ,jen tak může dojít ke štěstí ! Nemám rád vandralismus a vandráky .nikdy s toho nemůže zejít nic dobrého !Omezují teritorium a berou práci lidem doma jejiž předci museli o to teritorium tvrdě bojovat a platit životy ! Proč bychom se měli zde nechat omezovat nějakými vandráky a životními stroskotanci s celého světa ? Člověk jež opustí svévolně svůj domov je neštasný a ohrožený po celý život protože ten pocit vandráka mu předkládají všude na světě přímo na talíř ! Jak se říká všude dobře ale DOMA přece jen nejlepší ! Proto se z baráku ani nehnu ! Dl.
31. 07. 2011 | 15:36

gandhi napsal(a):

evix,
paroubek se zaorálkem byli v sýrii na soudružské návštěvě. nevim, co tam hledali, asi si společně zanadávali na americký radar.
31. 07. 2011 | 15:47

Béda napsal(a):

gandhi,

řeknu vám perličku. Syrský režim, který setrvale podporuje Palestince je torpedován demokratizační povstaleckou vlnou. Tato vlna je překvapivě podporována západníma mocnostma a nemýlím li se taky státem Izrael. Což ovšem ví málokdo, povstalce podporované sílama míru, demokracie a humanity podpořila i Al Kaidá.

¨Zdá se, že zde již poněkolikráté dovhází k průniku zájmu Al Kaidá se sílama "Trvalé svobody". (krom podpory svobody a demokracie mudžaheddínů v Afghánistánu, posléze v Kosovu a Bosně, povídá se, že i spontánní revoluce v Libyi (za podpory speciálních jednotek VB, vedené dnes už mrtvým šéfem Kaddáfího tajné policie a exministrem MO Júnisem, kde část západem podporovaných povstalců tvoří militantní islamisté).
31. 07. 2011 | 15:53

wědma napsal(a):

zatím se lidé jen pokouší..ale ve velmi blízké budoucnosti to bude zcela normální , lidé celého světa budou spolupracovat v Míru a klidu !!

Protože pochopí že neexistují mezi námi lidmi rozdíly ..
31. 07. 2011 | 15:54

Pepa Řepa napsal(a):

dalimír napsal(a):
Nikde na světě to není pro norm.člověka lepší nežli tam kde se narodil !
Pokud se nenarodil v baby-boxu nebo na Slavíně, na hrobu Marie Pujmanové, řekl bych.
31. 07. 2011 | 15:55

x-man napsal(a):

Mně by zajímalo, jestli ideologii multikulturalismu vyznávají taky ty davy imigrantů z islámských zemí a pokud ano, tak proč pravidelně hoří kostely a synagogy v místech, kde koncentrace multikulturních etnik dosahuje dostatečné výše.

Ono totiž nejde ani tak o multikulturalismus, jako o prostou likvidaci západní demokratické a kulturní společnosti ve prospěch islámu, jakožto unioverzálního společenského systému a to celé hlasitě podporované a zaštiťované extrémními levicovo anarchistickými bojůvkami a hlasateli jejich pravd typu eurobolševiků.

Proč to dělají?

Jsou tady v zásadě dvě vysvětlení - pro ty méně paranoidní je přijatelné tpo vysvětlení, že jsou levičáci jenom tak blbí že si neuvědomují následky svého jednání nebo že si potřebují naimportovat nové masy poté, co jejich proletariát byl outsourcován do Číny, druhé pranoidnější vysvětlení je, že je to pomsta za krach jejich levicových státně imperiální utopií ve Východní Evropě nebo jenom prostá nenávist vůči všemu, co má křesťanské základy a čemu vděčí za to, že můžou na rozdíl od jinde svobodně plivat na vše na co chtějí aniž jim za to někdu uřízne hlavu.
31. 07. 2011 | 15:56

myslím napsal(a):

Šlapka vs. MIky.
MIky, vždyť to celé je o trhu. Tam jsou blbci, co to všechno platí. Tak tam mažu. Vašimi vlastními slovy, jdu jenom po zisku. Vždyť je to tak prosté. Takže jsem stejná ku*va a špína. Takový je postoj i postavení většiny "přicházejících v míru".
31. 07. 2011 | 15:58

historik amatér napsal(a):

pepa řepa napsal:
"tady má pravdu přírodovědec- Čang nejde cestou rychlého zisku, je trpělivý, takoví byli vždy v historii."

Ale nikdy v historii Čang netrval na tom, že je komunista, a že buduje socialismus.
Máme se bát?
31. 07. 2011 | 15:59

Béda napsal(a):

gandhí,

ještě otázka pro fajnšmekra: Nevíte náhodou proč síly míru, humanity, trvalé svobody netorpédují režim v Bahrajnu, podporovaný v krvavém zásahu proti neozbrojeným povstalcům (na rozdíl kupř. od mírových ozbrojených povstalců v Libyi) ozbrojenci wahhábistické Saudské Arábie? Jak je to možné? Přitom by to mělo být velice lehké - v bahrajnu i v Saudské Arábii má nejmírovější armáda USA své válečné základny.
31. 07. 2011 | 16:00

gandhi napsal(a):

béda,
mě je celkem jedno, kdo koho podporuje. vraždění se mezi sebou je národní sport muslimů. za normálních okolností by to nikoho nezajímalo, ale bohužel pro civilizovaný svět se muslimové narodili na ropě, kterou svět potřebuje, takže zapad musí neustále vynakládat biliony dolarů na to, aby v te oblasti byl alespon elementární pořádek.
31. 07. 2011 | 16:04

Béda napsal(a):

Gandhí,

aha. Takže když máme kontrolu ropy v Saudské Arábii a Bahrajnu a "je tam pořádek" tak v podstatě ani tak moc nevadí, že právě z S.Arábie byli údajně téměř všichni tzv. atentátníci z 11/9. že Usáma bin Ládin byl Saudský Arab, že S.Arábie je finančním zdrojem islamistů, že v S.Arábii není ani stopy po demokracii, že tam vládne šaría? Ale zlotřilec Kaddáfí, který se cuknul z obchodů s Francií a chtěl zběhnout s dodávkama ropy k Číňanům vadí. Asi ten Kaddáfího režim víc podporoval islamisty a byl méně demokratický.
31. 07. 2011 | 16:09

dalimír napsal(a):

Pepíku Řepo zdravím ! Ja vím ono je to všechno trochu složitější a každý člověk nemá to štěstí že pošel z dobré rodiny ! Přeji hezký den ! PS: Diskutovat s Vámi pane tady nemohu i když bych chtěl ! Na to nemám !
31. 07. 2011 | 16:10

Jetvart napsal(a):

Je nesmysl podporovat odlišnost cizinců, kteří k nám přišli hledat nový domov. Je ale ještě horší, vytvářet zákony zaměřené proti jejich neškodným zvykům, jako je ten francouzký týkající se zahalování obličeje. Je velký rozdíl mezi multikulturalismem Ve Švýcarsku které založili lidé s různou řečí a kulturou a podporou kultury lidí kteří se přistěhovali do jiné země. Je pochopitelné, že se nebudou chtít změnit a budou odlišní. Stejně se chovají i češi v zemích kam se vystěhovali. Platí tu jednoduché pravidlo. Čím větší je počet jedné národnosti v místě, tím snadněji si udržuje svou identitu.
31. 07. 2011 | 16:14

stále rebel napsal(a):

Dnešní neoliberalismem pomatený pravičák se rád ohání svobodou, ale i na tomto příkladu (včetně diskutujících) je vidět, že svoboda v pojetí pravičáka je jen prázdným heslem a demagogií, která zastírá skutečnost, že mu nejde o nic jiného,než vnutit druhým svou představu.Jsou to ti poslední, kdo mají o skutečnou svobodu zájem, tedy o svobodu druhých, ne tu „svobodu“ svou, svobodu bezohledných netolerantních psychopatických jedinců vnutit společnosti svá pravidla. Kolektiv těchto „svobodných“ nosí myšlenkovou uniformu, do které je navlékli a učinili je „svobodnými“ a za to, že hlásají ta pravá hesla, si zaslouží příslušnost k elitě, která má právo rozhodovat o životě druhých.
31. 07. 2011 | 16:18

Cestovatel napsal(a):

Problém je že samotné diskuzy o multikulturalizmu brání fanatičtí přívrženci této "ideologie". Protože každého kdo se pokusí vytáhnout a kritizovat multi-kulti nařknou z rasismu. Takovéto přehnané reakce pak způsobí že se toto téma zamete pod koberec a neřeší se a to pak vyvolává ostré spory ve společnosti.
31. 07. 2011 | 16:19

Karel Mueller napsal(a):

Jetvart:

Asi nemá cenu, abych opakoval mnohokrát řečené.
Žádný multikulturalismus neexistuje.
Po 2.WW politici při pohledu na tu zkázu pochopili, že je rohodující vytvořit maximum monoetnických a monokulturních států, aby se to nemolo opakovat (musím poznamenat kvůli známým prskavkám - aby tolik neprskali - že monoetnický stát neznamená, že budeme unifikovat barvy očí nebo tvar lebky).

Evropa byla sice vždy multikulturní a multietnické, ovšem nikoliv její nosné státy. S vyjímkou snad RU, ovšem i to bylo založené na katolickém křesťanství a kvůli národnostním třenicím (či spíše útlaku) se nakonec rozpadlo. Samo Švýcarsko je důkazem, proč to mohlo fungovat: Mezi údolími jsou hory. Jinými slovy, multikulti funguje tehdy, když si vzájeně nepřekáží, žijí vedle sebe více-méně odděleně, mají styčné body, které je spojují a hlavně mají dost místa a zdrojů.
31. 07. 2011 | 16:25

Jag napsal(a):

Stačí se podívat tam,kde je to půl na půl......Kdopak bude poroučet ve státe kde je přibližně půl muslimů a půl křesťanů?jejich životy a priority jsou zcela odlišné.........v Africe se takový stát rozpadl,na Balkáně přinesl vraždy a genocidu.Co přinese v demokraticky zvoleném parlamentu v Evropě půl na půl?NIC.Jen násilí a nakonec zase jen rozpad.Tady tolerance nic nevyřeší.Tolerance je možná jen tehdy,když žijete odděleně.Jinak se nesnesete.
31. 07. 2011 | 16:25

Béda napsal(a):

Cestovatel,

já občas vytahuji a kritizuji multikulti a nikdo mne dodnes nenařknul z rasismu. Snad jste neměl na mysli extrémního pravičáka a neonacistu Breivika, který "vytáhl" a "pokusil se kritizovat" multikulturalismus?

PS: nezáleží tak trochu i na tom "vytažení" a způsobu kritiky?
31. 07. 2011 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

Brome
Vanitas vanitatum, jak řekl kazatel.
Četl jste Karla Michala a jeho Bubáky pro všední den?
Tenjehožjménonesmíbýtvysloveno je kombinací Plivníka dlaždiče Housky a černého kuřete. Profesionální vopruz.
Tuhle se rozplakal, tak se mi ho zřelelo a slíbil jsem, že ho budu šetřit. Druhý den začal znova. Má z toho radost, když pořád poskakuje a provokuje. Když se mu uleví, proč ne?
Ať si poslouží.

Asi měl krušné dětství nebo kápnul na blbýho pedagoga, občas mu ji někdo natáhnul, občas ho jinej učitelskej poslal na hanbu,je to taky bližní.Každej sme ňákej.

Bédo,
mýlíte se, jako-téměř-pokaždé. Škoda, že tu není bigjirka, vyložil by Vám o co šlo v Hamá za Háfa a kolik lidí tehdy zařvalo a proč. Byl tam taky na stejné štaci jako já a já si nechci hrát na Všeználka SV, jen Vám můžu sdělit, že t,zv. pokrokové revolucionáře sledují lidé s obavami. Hrozí to destabilizací celého regionu, Peršan čeká. Už může přes Suez i s válečnými loděmi.

Rozdíl mezi Libyi a Syrii je v tom, že Mojmír nemá za zády Peršana. Vše zatím směřuje k novému konfliktu na SV a nenajdete "dobrého" a "zlého". Do Syrie nikdo otevřeně neřízne a pomocí slibů bříška demonstrantů nenaplníte,ani tam, ani jinde, populace se přemnožila.
Dojde buď k islamistickému režimu, alawitů v Syrii tolik není a už tehdy dělala převrat proti Háfovi odnož Muslimských bratříků nebo to půjde-jako všude v arabských zemích-přes armádu.Navíc města, kde jsou nepokohe na severu mají silnou kurdskou menšinu.

Mimochodem, copak si myslíte, že se stane v Libyi až padne Muammar?
Má podporu cca 50%, pak začnou utíkat "ti jeho", přes Maltu do Evropy. Mají ji zmapovanou, důstojníci sem -i do ČR- jezdili na dovolenou.

Taky budeme kované vyznavače lidové džamahirie vítat a tvrdit, jak nás obohatí?
Asi jo. Uíčka přece nebudou migraci regulovat, chystají mávátka.
Včera zařízli povstalci svého vůdce plukovníka Jánise, dříve kamaráda Muammara, inu čilí kluci, ti povstalci.
Demokraté každým coulem.
31. 07. 2011 | 16:29

Carlos V. napsal(a):

stale rebel :
Každý člověk má právo usadit se kde chce, pakliže tím neomezí svobodu a práva jiných.

Proto osoba z jiného státu musí počítat s tím, že občané země, kam se chce nastehovat, nusí zvážit, zda s ním chtějí sdílet svůj sdílený majetek (ve vlastnictví státu) a zda chtějí potencionálně spolufinancovat život jeho a jeho bližních - počínaje užíváním silnic, bezplatným školstvím, až po eventuelní sociální dávky pro onoho cizince či jeho potomky.

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A není možné nárokovat si užívání cizího majetku - či jeho plodů - bez svolení vlastníka.
31. 07. 2011 | 16:33

Antipehe napsal(a):

Aj, rozepsalo se nám Pehe. Co slovo, to hovno.
31. 07. 2011 | 16:41

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):
že i spontánní revoluce v Libyi (za podpory speciálních jednotek VB, vedené dnes už mrtvým šéfem Kaddáfího tajné policie a exministrem MO Júnisem, kde část západem podporovaných povstalců tvoří militantní islamisté
-----------------
Bédo gratuluju. Že by?
Dyť místní experti včetně dvou blogerů tvrdí, že to je hlad po demokracii západního střihu, co je žene.Nic jiného.
:-)).
Na druhou stranu, spousta věcí Vám docvakne později, ale jsou tady borci, kterým to nedocvakne nikdy.
:-))
31. 07. 2011 | 16:43

šlapka napsal(a):

Pepa Řepa
Kdo je to tenjehožjméno... ?
Pokud ho máte, milostpane, v hlavě stále jako brouka...milostpane - neuhodil on někam na vaši citlivou strunu ? Teyd jako že odhalil třeba pravdu - o vašem nitru ?

Milostpane - a proč vy ho vlastně stále pomlouváte ?

Není to nakonec tak, jemnostpane, že ho provokujete vy - a to ještě navíc tak, že za takovou formu bych se styděla i já a mé spolupracovnice?
Jemnostpane - nejste náhodou taky z branže ?

No nic - teď neodpovídejte.
Mám klienta.
Nějaký hoch z poradenské firmy - že prý když mu dám, tak mi poradí, co všecko by šlo vylepšit tak, abych byla produktivnější.
He - víte co dělá? - v tom nejlepším vytáhne ze své kabely křišťálovou kouli a věští - co bude za minutu, co za týden co za rok...

Ale zaplatí.
Vždycky zaplatí.

Na rozdíl od některých.

Nashle, jemnostpane .
31. 07. 2011 | 16:50

ROSSIAN napsal(a):

"Pravice" i "Levice" si ted Breivika budou předhazovat jako něco se jich netýká, a všichni společně budou Breivika považovat za anomálii která jaksi omylem ruší idylu "tolerantní a demokratické" západní kultury.

Jenže Breivik odněkud nespad, ani není vynálezem pravicových extrémistů, ani důsledkem multikulturalismu, ale ztělesněním podstaty současné západní civilizace a jejich "hodnot".

Breivik aniž by to měl v úmyslu dovedl do důsledků ideologii i praktické jednání hlasatelů "západních hodnot" a v malém měřítku předvedl to co dnes představuje západní civilizace v měřítku globálním: Tzn. fundamentalismus, egoismus, přesvědčení o jediné vlastní pravdě a její nadřazenosti čemukoliv jinému a legitimizovat prosazování této "pravdy" jakýmikoli protředky a způsoby s přesvědčením že dělám dobro.
31. 07. 2011 | 16:53

Kritik napsal(a):

Pepa Řep_, Karel Kubr_

Nevím, proč jste v citovaných pasážích z Koránu našli mou osobní obhajobu islámu. Citacemi se pouze ukazuje na to, že skutečná víra v křesťanství i islámu je mírumilovná. Obsahuje mírumilovnost již ve slovech o milosrdném a slitovném Bohu. Samozřejmě, že v Koránu najdete odkazy na násilnou konverzi, viz třeba http://koranoislamu.cz/tema/nenavist-k-nemuslimum/ . Týká se to však bezvěrců a naprosto zřetelně jednoho historického období, kdy Mohamed byl nucen násilím získávat na svou stranu arabská města. K překroucení islámu došlo až později, podobně, jako k překroucení křesťanství. Ale určitě se řada lidí proti tomuto názoru postaví a budou dobře vědět proč.

To máte tak: Když jste pevně zakotven ve víře, když se zabýváte svými kořeny (to zahrnuje i tradici s veškerou kulturou), pak vás nemůže ohrozit nějaký cizinec, který je, podobně jako vy, pevně zakotven ve své víře a v kultuře, byť jiné. Kvůli tomu ho přece nebudete nenávidět a utiskovat. Pouze mu musíte dát najevo, že tady bydlíme my, máme takovou a takovou víru a takovou a takovou kulturu. A že nemůžeme tolerovat takové odchylky, které jsou s nimi v radikálním rozporu. Že kdybychom je tolerovali, pak bychom se sami zničili.

Ohromnou toleranci a současně radikální náboženské omezení pro přistěhovovalce z jiných zemí představuje Starý zákon. Velmi ctí cizince, dopřává jim dokonce podíl na sociálních výhodách, ale naprosto netoleruje jakékoliv narušení Božích zákonů a zvyklostí.

Teologicky je tedy vztah křesťanů a muslimů jasný a mírumilovný.

Problém Evropy s přistěhovalci je v tom, že Evropané zapomněli na svou víru, na své kořeny a na své tradice. Jak potom mohou chtít, aby je cizinci ctili a dodržovali, když vlastně není co ctít a dodržovat?

Pokud chcete najít opravdu pádné argumenty křesťanů proti islámu, najdete je třeba při vyhledávání na http://zod.reformace.cz/search/luceneapi_node/isl%C3%A1m . Umírnění křesťané vám však řeknou: Snažte se na svou stranu získat umírněné muslimy.

Co se týče otázky, zda pevně zakotvený věřící nakonec převálcuje bezduchého bezvěrce, ta je předem zodpovězená: Ano.

Pokud vás proto jímá skepse z naší budoucnosti, můžete být nejspíš bez obav. Náboženství zvané "konzum" převálcovalo socialismus, válcuje křesťanství a judaismus a nejspíš převálcuje i islám. Rozdíl mezi křesťany a židy na jedné straně a muslimy na druhé straně je v tom, že islámští duchovní si to až příliš dobře uvědomují a podle toho jednají. A tady tkví podstata náboženského terorismu, nikoliv ve skutečně věřících lidech, kteří prožívají svůj každodenní zápas víry s daleko silnějším a mocnějším nepřítelem.
31. 07. 2011 | 16:54

t... napsal(a):

Zdeněk Brom:

"ukládá jména dvou dotyčných do spamu"

Který je možné velmi snadno obejít, i Vy jste ho obešel, i ti dva dotyční "zakázaní" ho mohou obejít, pokud budou chtít, mnozí "zakázaní" diskutující z/v minulosti už jej mnohokrát obešli. Uložení jména/nicku do spamu, i takového primitivního, je určitou, i když primitivní, formou zákazu.

"To znamená, že se snaží zamezit gradování sporu."

Snaží se, ale značně primitivním způsobem, pokud "zakázaní" diskutující to nebudou chtít respektovat,
to se tu v minulosti již mnohokrát stalo, tak to nebude/nebylo moc platné.

"Text neobsahuje žádný zákaz s panem Karlem K u b r t e m komunikovat."

To ano, ale obsahuje "zákaz" (nepřímo přes uložení do spamu) používat jméno Karel K u b r t, tento "zákaz" jste obešel. Nepsal jsem nic o tom, že by Vám nebo někomu jinému pan Stejskal s panem Karlem K u b r t e m zakázal komunikovat.

"silentium" by mělo být mlčení, ale to v původním příspěvku nebylo takto (jasně) formulováno. Zvolená forma "zákazu" dotyčné nemusí přimět jej respektovat, také mnozí diskutující v minulosti tento "zákaz" nerespektovali.

"ale nebyli exkomunikováni"

To je zde možné? Vždyť na to zde nejsou téměř žádné prostředky, dosti diskutujícím z těch, kterých se tyto "zákazy" týkají, jsou takové "zákazy" k smíchu.

stejskal:

"jakási výstraha"

Vašich výstrah zde někteří diskutující velmi nedbají.

"co trochu "znepříjemňuje život""

Takovým diskutujícím velmi nepatrně.

"vede soukromou mnohaletou (a poněkud jednostrannou) válku s panem Čochtanem"

Nevedu zde válku s nikým konkrétním, jsem jen proti porušování zákonů, Vaše snaha, potažmo internetových novin Aktuálně.cz a jejich vlastníka, v tomto směru, je velmi alibistická a hlavně velmi neúčinná, v podstatě si zde Čochtan a spol. dělají co chtějí.

"vynakládá spoustu úsilí, aby zjistil jeho jméno, odkud je apod."

Opět velmi podceňujete mé počítačové znalosti, k tomu nepotřebuji "spoustu úsilí". Odkud "Čochtan" je prozradil sám, na to není potřeba žádné(!) úsilí.

"má za to, že bych se měl k jeho válce připojit"

Mám pouze zato, že byste se měl účinněji postavit, potažmo internetové noviny Aktuálně.cz a jejich vlastník, porušování platných zákonů ČR, a ne takovým neúčinným a alibistickým způsobem pomocí primitivních "zákazů", které dokáže obejít i jen trošku počítačově poučené dítě.

Nevíte, čistě náhodou, proč odtud odešla Klára Samková a další blogeři?

Hodláte mě smazat, jako svého času (nick) Pocestného?
31. 07. 2011 | 16:55

Pepa Řepa napsal(a):

Šlápota z E55.
http://www.youtube.com/watch?v=BS6Ex6jNXh0
31. 07. 2011 | 16:55

Béda napsal(a):

PŘ,

docvakne? Já jsem tvrdil, jestli se nepletu ood samého začátku, že jde ze strany západních státu o tradiční účelovou kamufláž, kde účel světí prostředky.

Jinak kde jsem se pletl v předposledním příspěvku? Nějak jsem to z vašeho povídání nepostřehl.
31. 07. 2011 | 17:00

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
To je úsměvné a skončilo by to okamžikem, kdybych řekl, dobře, zeptejme se tedy lidí, co chtějí a podle toho si to tady zařiďme. Myslím, že bych slyšel, že lidé jsou hloupí a že tu máme moc (parlament, vláda důvěra veřejnosti 16 %) , kteří nám tu naši svobodu realizují.

K cizincům trochu statistiky
Cizinci v ČR
2000 239198
2001 180261
2002 163805
2003 179154
2004 195394
2005 193480
2006 258360
2007 296236
2008 347649
2009 407541
2010 424419

Kdopak k nám importuje cizince, pravice nebo levice?
A to v období vlády levice sem byl lákám kapitál a kvalifikovaná síla, pravici zajímá levná pracovní síla, která lidem práce snižuje jejich mzdy a životní úroveň.
31. 07. 2011 | 17:00

Cestovatel napsal(a):

Béda:

Já jsem měl na mysli spíš veřejnou kritiku, kterou pronášejí různé osobnosti na veřejnosti nebo v médiích.
31. 07. 2011 | 17:02

šlapka napsal(a):

Carlos V. napsal(a):
stale rebel :
Každý člověk má právo usadit se kde chce, pakliže tím neomezí svobodu a práva jiných.

Proto osoba z jiného státu musí počítat s tím, že občané země, kam se chce nastehovat, nusí zvážit, zda s ním chtějí sdílet svůj sdílený majetek (ve vlastnictví státu) a zda chtějí potencionálně spolufinancovat život jeho a jeho bližních - počínaje užíváním silnic, bezplatným školstvím, až po eventuelní sociální dávky pro onoho cizince či jeho potomky.

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A není možné nárokovat si užívání cizího majetku - či jeho plodů - bez svolení vlastníka.
31. 07. 2011 | 16:33
-----------------------

Ještě mám minutku./volal, že mu ujel taxík.../
Jedna kamarádka zanechala řemesla a rozhodla se , že se usadí. Běloška je to.
V ČEZku že se usadí. Tedy takříkajíc tam, kde tvrdla celý svůj strastný život i předtím .
Co honolulu nechtěl - zamilovala se do černocha !
Vzali se. Oba byli mladí, tak se rozhodli, že budou studovat - aby se jako multikulturalizovali na určité úrovni. Černocha vzali na státní školu, kamarádka je trochu hloupější - takže si musela platit soukromou.

Tak teď nevím. Měl ten černoch nárok na to bezplatné školství - nebo neměl ?
Nebyla ta má kamarádka náhodou diskriminována /jo - zapomněla jsem říct - občas udělala nějaký ten job - na vedlejšák - víte, ono ty soukromé školy jsou na tom moc bídně - takže i školné je vysoké...ale neříkejte to nikomu - hlavně ne Pepovi Řepovi - on má poradenskou firmu a neumí držet jazyk za zuby.../.

A perlička na závěr.
Oba vyštudovali - on je technik v automobilce, ona je právničkou na městském úřadě.
Jenže - zjistili, že nemohou mít děti.
A co se nestalo - v děcáku jim podstrčili...a teď to přijde....mongola !!
Prostě blamáž jak hrom /zejména proto, že na to oba přišli až za dalších dvacet let/.

Teď mají oba dilema./protože na toho mongola (je z něj dnes študent práv - je po mamince)pobírali dětské přídavky, daňově byli zvýhodněni, pastelkovné, špitály....

Mají se jít oba udat ? /respektive všici tři ?/
Anebo se mají rovnou oběsit ?

Mějte se , jemnostpane.
31. 07. 2011 | 17:05

Béda napsal(a):

PŘ,

co v Evropě bude až bude, to si měli uvědomit vývozci, "svobody, míru, demokracie" a kontroly ropy dříve nežli s "olovovou ratolestí" válečně řízli do Libye pod praporem "ochrany civilistů".
31. 07. 2011 | 17:05

dalimír napsal(a):

Libyjci se měli za Kadáfiho dobře ,životní úroven perfektní ! A tohle je vždy amíkům a západu trnem v oku když systém nefunguje dle jejich noty ! Všude ve světě rozdmýchávají jen nesfáry ! Nemám jich rád ,proto fandím plukovníku Kadáfimu ,zná region a své lidi lepší jako západáci a NATO ! Je to dobrý voják a velitel proto doufám že si ve své zemi pořádek udělá ! Jen s těch turků poturčených mám obavy protože oni ve své historii nikdy nic dobrého nevymysleli ! Zlatý Ataturka ten jich ještě jakš takš držel na uzdě ! Jestli se ti orientální krasavci pod vedením Šehrezády začnou valit do sředu evropy tak Bůh nás tady všechny opatruj !!! Dali mír !
31. 07. 2011 | 17:09

Petr napsal(a):

Diskutovat, ano! Ale ne jednostraně, jak se v ČR smí.
31. 07. 2011 | 17:10

Pepa Řepa napsal(a):

Kritik
nevím, proč bych Vám měl oponovat, nemám důvod. Jen jsem poukázal, že averze a nadřazenost islámu oproti jiným konfesím nevychází z pozdější deformce, ale přímo z Koránu, tuším že ze sůry Pokání.
Ostatně na blogu pana Shanaáh se probíraly i jiné věci, které se tradují jako příkaz k zahalování i arabské číslovky a pravdou nejsou.
S mírumilovností bych byl opatrnější, je sice základem učení, ale jakmile byl Muhammad odmítnut na arabském poloostrově s pokojným poselstvím-někdo uvádí, že židy, jiný křesťany-přešel k vojenskýn výbojům.
To by zřekmě neovládli jeho následovníci pár desítek let po jeho smrti půl světa.
Ale to s tématem nesouvisí, až tam bych kořeny nehledal.
31. 07. 2011 | 17:10

šlapka napsal(a):

Kritik
Nejste Vy náhodou kněz ? :)
Víte...vždycky když čtu taková slova, co jste napsal Vy...tak...já...no - prostě se rozpláču a vzpomenu si na maminku....a co jsem mohla být ....kdyby..../no ještě ta Maří Magdaléna mě drží při plném duševním zdraví - jako vzor..../

Dost toho !
Pane kritik, musíme být k sobě tvrdí. Tak jak je Pepa Řepa na své "štaci".

Jdu na toho co má tu poradenskou firmu. Na toho s tou křišťálovou koulí.
Je´iš marjá - mám já todle zapotřebí !
31. 07. 2011 | 17:13

kormoran napsal(a):

.....bez komentare!!
http://www.youtube.com/watch?v=yZvdhuPfKaU
31. 07. 2011 | 17:20

Carlos V. napsal(a):

stale rebel : špatně čtete. V mém příspěvku jsem nehanil levici ani nevelebil pravici (obzvlášť tu českou). Podle mého názoru to k tomuto problému ani není relevantní.
31. 07. 2011 | 17:22

Carlos V. napsal(a):

šlapka : každý jedinec si může vzít za partnera kohokoliv - jakékoliv rasy, národnosti, náboženství.

Tato skutečnost ale nezakládá právo onoho partnera žít v republice, užívat statků obřanů ČR a spolurozhodovat o jeich alokaci.

Toto právo můžou partnerovi přiznat jen vlastníci republiky, tedy občané.
31. 07. 2011 | 17:26

Kritik napsal(a):

šlapka

No, s Marií z Magdaly to tak nebylo, jak píšete. Evangelia nic takového o ní neobsahují. Máte tedy špatný vzor co se týče druhu hříchů, ale dobrý vzor co se týče následování.

Evangelium však hovoří o kamenování cizoložné ženy. Známý příběh, ukazující na farizejství. Měli být totiž kamenováni oba cizoložníci, nejen žena. Ačkoliv v té době byly hrdelní tresty pouze v moci Římských úřadů.

Nicméně Ježíšův výrok "Kdo jsi bez viny, hoď kamenem první" již mnohé přivedl na myšlenku: Na tohle by nepřišel žádný člověk!
31. 07. 2011 | 17:27

Béda napsal(a):

Dalimír (dali mír! z Jánského vršku)

Ještě donedávna, než byly odvolány kontrakty Libye s Francií patřila země k širšímu okruhu (spolu s ostatními arabskými zeměmi vedenými Saudskou Arábií) svobody, humanismu, míru, demokracie...

Po odvolání předběžně domluvených kšeftů a přesměřování toku ropy na východ se překvapivě zjistilo, že jde o diktaturu patřící do říše zla. Plukovník Kaddáfí, který si doplňoval vojenské vzdělaní v Sandhurstu přestal být přijímán jako přítel předními politiky západních metropolí a stal se přímo symbolem zla.
31. 07. 2011 | 17:30

šlapka napsal(a):

Carlos V.
/už vypad - děsný zjev ten s tou křišťálovou koulí - brrrrr...!!!/

Ale ta moje kamarádka byla občankou ČR od narození. A ten černoch občanství získal zákonným způsobem. Sice v dospělosti, ale získal./umí dokonce nazpaměť Kde Domov můj, Hej Slované a zastává teorii minimálního státu/

Ale to děcko - odkud se vzalo...to právě nikdo neví !!!
To děcko je ten největší průser./psst - Pepovi Řepovi nic neříkejte - on by to na své pavlači zase vyklábosil a kamarádka by mohla přijít o místo...a má přitom coby absolventka Plzeňské university zaděláno na poslankyni..../

Vy jste taky občan, jemnostpane - co Vy na to ? Jak byste rozhodl ?
Hlavou nebo srdcem ?
Jak tedy, jemnostpane ?
31. 07. 2011 | 17:36

no, napsal(a):

to je teda gól, šlapka, co k y d á h n ů j:)
31. 07. 2011 | 17:38

Votava napsal(a):

Samotny Rim, Rakousko-Uhersko, Jugoslavie, Ceskoslovensko, Severni a Jizni Amerika, Karibske Ostrovy a dalsi mista planety byly,jsou a zustanou obydlene cizinci. Kazdy je cizinec a zeme nepatri nikomu jenom sama sobe. Kolonizace sveta clovekem prinesla to co zde dnes mame a vsichni z toho tezime. Nekdo chce cistou Evropu, Afriku, Azii a tak to jde neustale dokola. Byvale Ceskoslovensko je dnes Ruska Kolonie- Sovetsky Svaz to jsem poznal osobne pri nedavne navsteve v Praze a predevsim v Karlovych Varech ktere mi pripadaji jako Mini-Moskva. Penize jsou a zustanou pro vetsinu lidstva zakladnim nastrojem a zaroven zbrani jak ziskat cokoliv, pozemek, politicky ohlas, volebni preference, automobil, drogy a predevsim politickou silu a kontrolu. Svet je barevny, multikulturni a zaroven bohaty a kazdy z nas jsme jeho soucasti. Vytvorit Separastickou Evropu je mozne patrne pouze obnovenim Norimberskych Zakonu, to by ale prineslo dalsi katastrofu pro Evropu a cely svet.
31. 07. 2011 | 17:45

šlapka napsal(a):

Kritik
Jo, pane Kritik - hříchy...

Já se taky někdy přistihnu při tom, že se vidím v pekle.
Hned vedle Bin Ládina, Gottwalda, Hitlera, Pinocheta, Pol Pota, Maddofa...
A takový vám mě při tom obleje smrtelný pot..../ne polpot - pot !!/

A teď ten Brejvík ještě k tomu !! /Pane Kritik - myslíte si, že v pekle mají lidi taky přístup ke zbraním ??!!??/..a když už jsme u toho - může si tam Maddof vzít trochu těch peněz (aspoň tak půl mega...nešlo by to nějak zařídit ???!!/

Já vám mám z toho kempu takový strach, že se někdy přistihnu, jak v mešitě odříkávám Otčenáš a v kostele Korán.

Nicméně pane Kritik - díky za slova pohlazení.
/ale byla bych radši kdyby to v tom pekle bylo nějak odstupňované...zabils miliony - šup tamdle do té díry, zabils 90 lidí - hned vedle něj...hřešilas svým vlastním tělem - padesátkrát Otčenáš a dva dny jen ovesná kaše- pak mazej do ráje a víckrát ať tě tu nevidíme....
....teď mě tak napadlo - a co když má ženská celý život jen jednoho muže, ale žije s ním bez lásky - nepodvádí náhodou ještě více než já ???)/
31. 07. 2011 | 17:46

Carlos V. napsal(a):

šlapka : nehodnotím, jak se kdo stal občanem. Jaké zákony byly, takové byly, je možné jen přemýšlet o budoucnosti.

K druhé otázce - ano, přiznávám mezeru v úvaze. Pro mě je jistě přijatelné humánní stanovisko. Ostatně nepředpokládám, že hlavním proudem migrace jsou propašovaní kojenci bez dokladů.
31. 07. 2011 | 17:46

šlapka napsal(a):

no
Myslíte pana T en..cokid..a hnu.j podomácku T e n co ?
Ten je mrtvý.
Stejskal ho zabil. I Ku b rta - ale ten prý je jak Lenin - věčně živý. Nevím. Uvidíme.:(

Když tak zapalte svíčku nebo odříkejte někjaké sutry./ne skutry - sutry/

Udělejte to, jemnostpane. Budu mít radost za nás oba. :)
31. 07. 2011 | 17:50

dalimír napsal(a):

Pane Médo Bédo něco o tom vím ale stejně díky za Váš zajem doplnit mi chybějící informace ! Ještě jednou díky a hezký podvečer ! DALI.
31. 07. 2011 | 17:50

Servít napsal(a):

Nepodaření jsou především čeští politologové, včetně RSDr. Peheho. Namísto duchovních pšouků, přečtěte si skutečného politologa Andrease Poppa:

http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/vzdlavani/330-andreas-popp-o-demokracii-novem-naboenstvi
31. 07. 2011 | 17:51

Al Jouda napsal(a):

Nick Mud. má výjimečnou schopnost slyšet trávu růst ! Vidí totiž jako jediný dskutér za činem Bervika globální spiknutí:))))
31. 07. 2011 | 17:55

šlapka napsal(a):

Carlos V. napsal(a):
šlapka : nehodnotím, jak se kdo stal občanem. Jaké zákony byly, takové byly, je možné jen přemýšlet o budoucnosti.
---------------------------------------------------------------------
V budoucnosti by tedy měly být podle vás, jemnostpane, asi zákony přísnější.
Jemnostpane, ale vy prý jste zastáncem MINIMÁLNÍHO STÁTU ?
Jde to vůbec dohromady ? Přísnější, detailnější zákony a minimální stát ?

Nezní to moc logicky..ale já na tyhle věci nemám hlavu...já se živím něčím jiným...

Jinak ten černoch - ten je velký příznivce minimálního státu. Má takový model toho minimálního státu.
Pane Carlos V. - ten jeho stát je tak malý, že když mi ho ukazoval, tak jsem neviděla vůbec nic.
Víte co mi na to řekl ?
Řekl " A v tom je právě ten fór ! " A smál se na celé kolo....

Já tomu ale nerozumím. Připadá mi to takové moc orientální - to jeho podobenství...

Nic - musím...nějaký hříšní...eh, nějaký klient klepe na dveře.../kruci, doufám že to nebude zase ten s tou koulí...a jo ! - víte co si tu zapomněl ? - no právě tu křišťálovou kouli - asi se bez ní neobejde.../
31. 07. 2011 | 17:58

Čochtan napsal(a):

Pánové,
den, kdy nepřivodím blbci infarkt je ztracenej den. Nebo alespoň náběh na žaludeční vředy.
Mám dojem, že jeden ňafající ratlíček už nemá k vředům daleko.
Pamatujete ještě na ty horlivý zrůdičky, "prosím, prosím souškoučitelko, tady Šíma se uprd!, prosím, prosím, Kelner jí pod lavicí svačinu ! ..." To už je tak dávno,... jak jsme těma zrůdičkama opovrhovali ! Občas dostali nakládačku, nebo jen tak přes hubu. Někteří se nezměnili. Prosím prosím pane cenzore, Čochtan píše mezery ! Inu zrůda.
31. 07. 2011 | 18:00

Občan napsal(a):

V pátek nebo ve čtvrtek dávali na ČT2 dokument o Vietnamci, co žije u nás.
Krásně zpíval. Zpíval i "Kde domov můj" - česky a vietnamsky! To jsem valil oči teda. On vůbec uměl česky líp než leckterý rodilý Čech.
Taky jel někam vietnamským linkovým sutobusem. Ve dveřích se ZUL, boty dal do igelitky (u vstupních dveří jich byl košík) a pak teprve nastoupil. Protože v autobusu byl na zemi koberec, tak aby nenašlapal. Ten bus měl na oknech záclonky a vůbec vypadal spíš jako čajový salonek. Asi tam takhle nevypadají všechny linkáče, ale na tohle jsem zazíral podruhé.
Potřetí jsem zazíral, když z dokumentu vyplynulo, že je z kmene, kde je tradicí víceženství. jednu manželku má ve Vietnamu a druhou v ČR. Nestýkají se a děti se navzájem neznají. Ale uživí je obě, protože ani jedna rodina nevypadala, že by nějak strádala.
On to byl vůbec hodně zajímavý dokument. Každopádně ten chlap byl multikulťák jako vyšitej :o)
31. 07. 2011 | 18:02

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Pardon, Vy fandíte komu: Čínanům, Arabům, nebo svým spoluobčanům? To abychom si upřesnili, kdo je kdo.

Euroatlantická civilizace pro své fungování ropu potřebuje - Vy ne? Takže co vidíte špatného na tom, že si chce euroatlantická civilizace zajistit přístup ke zdroji, který nutně potřebuje?
31. 07. 2011 | 18:05

PV napsal(a):

Islám je nesnášenlivá, středověká kultura. V středověku bylo zvykem řešit všechny spory silou. Nemyslím si však, že by Západ měl oplácet stejnou mincí a poklesnout tak na úroveň této militantní nauky. Na druhé straně bychom my Zápaďané měli být opatrnější a pojistit se proti rozvrácení vlastní kultury (i když i ta má vážné vady). Jelikož máme všeho nadbytek (mimo vlastních dětí), neměli bycho bránit potřebným, aby se k nám stěhovali. Podmínkou by však mělo být přijetí naší kultury: každý imigrant by musel podepsat závazek respektování práv a svobod v našem pojetí (např. ronoprávnost žen) a souhlas s repatriací v případě, že by závazek porušil nebo proti němu vystoupil. Tento závazek by se vztahoval i na jeho děti. Takto by se dalo zabránit snahám některých muslimů prosadit právo šaríja v našich zemích.

Neměli bychom morálně klesnout na úroveň islámských zemí a zakazovat u nás stavbu mešit. I zde by se však měla islámská komunita zavázat, že se v mešitě nebude hlásat nic, co by bylo výzvou k porušování práv a svobod člověka.

Většina imigrantů z chudých zemí u nás vykonává manuální práci, nad níž běžní občané ohrnují nos, protože velmi špatně placena. Pokud to někdo považuje za vykořisťování, může imigrantům poradit, aby se vrátili zpět. Jestliže to neudělají, pak z toho důvodu, že návrat zpět by znamenal ještě větší bídu. Zcela jinou kapitolou jsou ovšem lidské hyeny, které přestupují zákon ve snaze imigranty zneužít pro svoje obohacení.
31. 07. 2011 | 18:08

Občan napsal(a):

Béda napsal(a):
" PŘ,
co v Evropě bude až bude, to si měli uvědomit vývozci, "svobody, míru, demokracie" a kontroly ropy dříve nežli s "olovovou ratolestí" válečně řízli do Libye pod praporem "ochrany civilistů". 31. 07. 2011 | 17:05"

Bédo, i když máte pravdu a i kdybyste si klávesnici upsal, je to marný, je to marný, je to marný. My prostě budeme to "dobro" vbombardovávat všem okolo tak dlouho, až se někdo z nich opravdu mocně nasss...štve a dá nám po držce zcela "na férovku". A pak budeme zírat i bez Vizíru a bez Vizínu.
Achjo...
I ta rekapča to říká: NOT ieshishi
31. 07. 2011 | 18:11

Kritik napsal(a):

šlapka

"žije s ním bez lásky", píšete. Hovoříte o zamilování, nebo o lásce? Asi o lásce, neboť zamilování je v podstatě hra hormonů a endorfinů, trvající týdny, 2 měsíce a světe div se, prý u někoho 2 roky. A poté je s chemií konec.

Protože se máme kde učit tak víme, že skutečná láska je "rozhodnutí milovat". Za každých okolností. Ne pro fyzickou krásu nebo pro sexuální uspokojení. Ale prostě proto, že chceme milovat. Tomu se říká láska bez podmínek, agapé.

Myslíte, že na lidech je něco k milování, když se dokáží nenávidět a vraždit? A máme vzor - Bůh se přesto rozhodl je milovat.

Vaší úvahou o peklu jste v podstatě logicky zdůvodnila, že by bylo nespravedlivé, kdyby špatní lidé byli společně s těmi dobrými. Když je tedy nebe, musí být i peklo. Jaká by to byla spravedlnost, kdyby všichni skončili v jednom místě!
31. 07. 2011 | 18:11

Sauerkirschmann napsal(a):

PV

Zajímalo by mne, kde jste vzala to, že je tu všeho nadbytek. Co prosím pěkně tady v Evropě je, a v těch muslimských zemích není? A když to tam není, tak proč si to tam lidé nevytvoří?

A další otázka: ¨Co si asi myslíte, že se stane, pokud v důslkedku vyčerpávání zdrojů začně ta Evropa a USA chudnout? Co potom s těmi imigranty chcete udělat?
31. 07. 2011 | 18:13

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
Svoboda jedince ve společnosti je dána především jeho právem podílet se na správě věcí veřejných, na nastavení pravidel, kde je střet a kde se určuje, jaká jsou čí práva a svobody, kde jsou hranice.

Ještě k imigraci.
Pravičáci útočí na levici a kladou jim za vinu multi-kulti, ale není náhodou multi-kulti především důsledek otrokářství, kolonialismu a dnes neoliberalismu? To nevymyslela levice. Když se podívám na čísla o přílivu cizinců, tak mám dojem, že s multi-kulti je to podobně jako s veřejnými dluhy. Větší měrou se na tom podílí pravice, ale viník, je prý levice. Neoliberalismus je jako stvořený nejen pro dělání veřejných dluhů, ale i pro stěhování národů, včetně toho, že v tomto systému občan hraje druhé housle
31. 07. 2011 | 18:14

Občan napsal(a):

A než jsem to dopsal, tak tu přibyly dvě takové "perly" (PV a Sauerkirschmann), že už se mohu jen bezmocně smát.

Takže ONI jsou primitivní zlá násilnická kultura, ale my máme právo si násilím vzít JEJICH ropu, panč MY ji potřebujeme.
Svatá prostato, to je tedy matroš!
31. 07. 2011 | 18:16

Sauerkirschmann napsal(a):

Občan

Bombarduje se kvůli svobodě. I VAŠÍ SVOBODĚ. Kapišto??? Asio ne, nevadí.
Exoty, jako jste Vy a Béda by měli zavřít do nějaké rezervace, kde bude 200 lidí na čtvereční kilometr a nechat je tam fungovat bez fosilních zdrojů. To byste rád? Jak dlouho si myslíte, že by trvalo, než byste začali žrát jeden druhého? Zákon masa je totiž nadřazen zákonu multikulti. I u Vás.
31. 07. 2011 | 18:17

Carlos V. napsal(a):

šlapka : Pakliže hovoříme tady a teď, řešíme i otázky současnosti a blízké budoucnosti.

Být u nás minimální stát, přistěhovalectví není problém.

Přeberte si to jak chcete ;-)
31. 07. 2011 | 18:19

Občan napsal(a):

Hele, Nakyslej, nepoužívejte mne jako živý štít. Mým jménem nikdo nikho nebombarduje a vyprošuji si, abych byl s čímkoli podobným spojován.
Nebýt takových "osvobozovačů", jako jste Vy, a to od dob křížových výprav, neřešili bychom dnes ty problémy, které řešíme.
31. 07. 2011 | 18:21

Sauerkirschmann napsal(a):

stále rebel

Na to jste s dovoilením přišel jak? Můžete tuhle svou SPROSTOU lež nějak doložit? Co je podle Vás neoliberalismus? Poprosil bych o výklad.

Já jeden mám: Neoliberalismus je slovo, které používají rudí šmejdi chtějící zadrátované hranice a zotročování svých spoluobčanů.

Takže podle této definice jste vy rudý šmejd chtějící zadrátované hranice a zotročování svých spoluobčanů. To je axiomická definice. A pokud tvrdíte, že je neplatnáí, pak to vyvrattte.
31. 07. 2011 | 18:21

Sauerkirschmann napsal(a):

Carlos V.

Na tohle jste přišel jak sociální inženýre Carlosi? Toi s tím minimálním státem.

Vždy mne fascinuje, pokud o minimální státe mluví parazit, který na té součásné podobě státu parazituje, a ještě to nyzývá podnikání - třeba VY.
31. 07. 2011 | 18:24

Jetvart napsal(a):

Tak Karel Mueller je přesvědčen, že žádný multikulturalismus neexistuje a zároveň tvrdí "Samo Švýcarsko je důkazem, proč to mohlo fungovat: Mezi údolími jsou hory. Jinými slovy, multikulti funguje tehdy, když si vzájeně nepřekáží, žijí vedle sebe více-méně odděleně, mají styčné body, které je spojují a hlavně mají dost místa a zdrojů."

Jenže ve velkých městech je nic neodděluje a dokáží spolu vyjít.
31. 07. 2011 | 18:27

Ivan napsal(a):

Ludske rasy a z nich historiou konstituovane kmene a narody,

(Ivan IP:[62.169.190.*], 15.07.2011 10:57) | nahlásiť príspevok

a ich narodne kultury su najvacsim svetovym kulturnym dedictvom, ktore by malo mat najvyssiu ochranu svetovej organizacie OSN...!!!

Iba ze, zapadni genozlocinci a zidia si namyslaju, ze su urceni ovladat ine narody, ci vrazdit ine ludske rasy...

Je tiez uplne jasne, ze zdroje matky Zeme su obmedzene a ze ludstvo musi regulovat svoju populaciu...

ALE, su tu opat zapadni genozlocinci, ktori nam nariaduju, ze nesmieme regulovat porodnost ciganov, napriek tomu, ze nie je spolocensky unosne podporovat financne ich populaciu, pretoze sa o deti nestaraju, len ich plodia kvoli lahkemu zivobytiu...

A opat zapadni genozlocinci nam obmedzili vyrobu potravin, hoci sme ich mohli vyvazat do potravinovo nesebestacnych krajin, ktore ale maju zdroje surovin, za ktore by mal zapad platit take ceny, aby si dovolili tie potraviny od nas nakupovat... Zapadni genozlocinci radsej volia podporovanie obcianskych vojen a sirenie hladomoru.

Ak by prispeli k rozvoju tychto krajin, vratane programovania populacneho rozvoja, prijatelneho pre ich samotnu krajinu, bez hladomoru, s rozvojom skolstva a zdravotnictva..., to by malo nepochybne vacsi vyznam pre celu planetu ZEM... a znizilo by podstatne imigraciu tych, ktorych zapad zlocinecky zahnal do nudze...!!!
31. 07. 2011 | 18:27

Ivan napsal(a):

Goebbelsovske media v rukach zapadnych a zidovskych...

zlocincov zamlcuju a stokrat opakovanymi lzami prekrikuju skutocnosti o Libyi, tak ako klamali v pripade Saddama Husejna o jeho zbraniach hromadneho nicenia...

Hromadne nicenie v Iraku zacalo az jeho zlocineckym napadnutim zapadnymi genozlocincami...

Precitajte si, co o Libyi pise ocity svedok, nepochybne inteligentny a vyssie postaveny clovek, ktory v Libyi zil cele roky:

http://media.memy.cz/2011/06/jak-se-zilo-v-libyi/
Zapadni genozlocinci sa boja SLOVA...!!!

A preto v Libyi, podobne ako pred casom v Srbsku, bombarduju televizie...
31. 07. 2011 | 18:29

Sauerkirschmann napsal(a):

Jetvart

Nepvídejte: Švýcarsko je stejně jako USA téměř monokulturní: Přavažuje tam kultura "Ekonomicky uspět pracovat či podnikat, a mít se dobře" Vlnovou déku světla odražené od pokořky do tohgo netahejte.
31. 07. 2011 | 18:31

Sauerkirschmann napsal(a):

Ivan

O žádný zbraně hromadnýho ničení samozřejmě nešlo - šlo o SVOBODU Vy truhlíku. I O VAŠI SVOBODU, a VAŠE DOBRO.
31. 07. 2011 | 18:33

stále rebel napsal(a):

Pro Sauerkirschmann
Neoliberalismus, původně nazývaný neokonzervatismus ve svém reálném pojetí je na ekonomické úrovni mafiánský kapitalismus, na úrovni společensko-politická kleptokracie, která supluje demokracii. Velmi příznačné označení pro neoliberalismus je rovněž označení tržní stalinismus.
31. 07. 2011 | 18:33

šlapka napsal(a):

Sauerkirschmann alias parabellum alias...

Jemnostpane, nechybí vám něco ?

Přijďte, nebolí to...a hnedle z vás bude nový člověk. Který nebude mít potřebu každého zbombardovat...a fandit.../ a nestyďte se - viděla jsem už i menší...:(/

Jemnostpane - ale ....že jsem tak smělá...peníze doufám máte ??? Víte - mám zkušenosti, že nejvíc nadávají do parazitů ti, co se pak kroutí jak hadi - když mají zaplatit. To jen aby bylo jasno, jemnostpane.

Hezký podvečer, jemnostpane.
----------------------------------------------------
Carlos V.
Já tomu nerozumím, pane Carlosi V. Jak budeme mít po problémech s emigrací - když ten stát bude minimální ??
Pane Carlosi V . já už mám dbes pošichtě/pokud nepřijde ten pán , co používá převleky a příšerné nicky a kždého, kdo má to , co nemá on chce vybombardovat.../, - ráda bych znala odpověď.
Ale jestli ji neznáte - nevadí.

Určitě se ji dozvíme od toho příšerného pána...za chvíli...
31. 07. 2011 | 18:37

Otázkář napsal(a):

žena

Děkuji
31. 07. 2011 | 18:37

svědomí napsal(a):

občan napsal:
"Mým jménem nikdo nikho nebombarduje a vyprošuji si, abych byl s čímkoli podobným spojován."
Ale bombarduje, občane. Předpokládám tedy, že chodíte k volbám a nevolíte KSČM. Ta totiž jediná byla proti afghán. dobrodružství.
Ale asi to pro Vás není podstatné, tak nevím proč Vás to tak vytočilo.
31. 07. 2011 | 18:38

Carlos V. napsal(a):

Sauerkirschmann :-)
Moje práce není jen parazitování, ale i - a to zejména - poskytování užitečných informací. Ne každej to umí ocenit, ale kdo informace tohoto typu neocení, většinou brzo krachuje.

A sociální inženýr ? Jako byste něčemu neporozměl. Zeptejte se, strejda Carlos poradí.
31. 07. 2011 | 18:44

stále rebel napsal(a):

Pro Sauerkirschmann
A kdybys nevěděl, co je to ta kleptokracie, tak něco z wiki.

„Kleptokracie (krást - vládnout) je forma autokratické vlády, můžeme tedy chápat jako vládu zlodějů nebo alespoň jako velmi zkaženou vládu. Cílem této vlády je nahromadit - nakrást co největší bohatství buď pro sebe sama nebo pro určitý okruh lidí.“
31. 07. 2011 | 18:44

ZM napsal(a):

Občan - spíše to vypadá, že primitivní uvažování máte vy. Není totiž žádné- my a oni. Jako příklad lze vzít Saudskou Arábii. Ta je v současné době jedním z největších světových exportérů surové ropy.Ale tu v Saudské arábii netěží koncerny ze západnéch států, ale státní těžební společnost Aramco.Za peníze, které dostane za ropu, si Saudská Arábie koupí např. zbraně v hodnotě miliard dolarů, např. od USA.Byznys jede naplno.USA si ze suadské arábie ropu "neberou", ale kupují, popř. se dá říct "vyměňují" např. za zbraně. Např. vloni asi byla uzavřena dohoda o prodeji zbraní mezi USA a Saudskou Arábií za 60 mld dolarů. Dál jsem to už nesledoval, takže nevím, jestli se realizovala zcela nebo jen zčásti. Přitom lidský práva se v Saudské Arábii nedodržují. To ovšem USA "přehlížejí", protože ropa je pro ně přednější.
31. 07. 2011 | 18:46

Martin napsal(a):

Multikulturalismus ve smyslu soužití rozdílných kultur by nemusel být špatná myšlenka, kdyby nebyl zvrhle aplikován v praxi. Tou zvrhlou aplikací myslím to, že když se někam, zjednodušeně řečeno, přistěhuje nová kultura, tak mě nevadí, že má své zvyky, tradice, atd., ale nesmí být nucena původní většina obyvatel přizpůsobit se těm nově příchozím. Musí to být naopak. tam, kde jejich kultura není v rozporu s kulturou hostitelské země, tam ať si dělají co chtějí. A tam, kde je v rozporu, tak tam by se měli přizpůsobit nově příchozí. To je celé. Vlastně ne, ještě jedna věc. Pravidla musí platit stejná pro všechny, aby se nikdo necítil diskriminován. To znamená, že nepřipadá v úvahu brát na školy přednostě "menšiny", tolerovat jim porušování zákonů, když není to samé tolerováno ostatním. Např.slavit a velebit teroristický útok na usa je "legální", respektive neviděl jsem, že by nějaký oslavující, např.muslim nebo příznivec čssd, byl hnán před soud. Zatímco oslavovat teroristický útok v norsku se nesmí, to jsou dotyční hned vyšetřováni a hrozí jim vězení. Čili tady exemplárně vidíte, z čeho například roste frustrace některých lidí a co může způsobit další útok. Pokud bude multikulturalismus takto hulvátsky a bezohledně prosazován, tak budou další útoky a horší. A multikulturalismus jako takový nebude mít šanci.
31. 07. 2011 | 18:48

ZM napsal(a):

Občan - abych to doplnil,co máme my v ČR společnýho s USA? Že jsme také členové NATO ? To není my (západní civilizace) a oni (muslimové). To je o tom, že státy mají svoje zájmy, politické strany majjí svoje zájmy, diktátoři a šejkové mají svoje zájmy atd. A snaží se je prosadit v té světové politice.
31. 07. 2011 | 18:49

Carlos V. napsal(a):

Šlapka : proč by pomohl minimální stát ?

ze dvou stran :
- pakliže by stát bral - i poskytoval - mnohem méně než teď, pak by občanům mělo být jedno, kdo se přistěhuje. Přistěhovalec totiž nemůže pak legálně zne/užívat jejich sdílený majetek, protože ten by byl minimální.

- minimální stát by odselektoval část přistěhovalců - kdo by se chtěl stěhovat do státu, kde nic nedostane zadarmo ? Jistě, část přistěhovalců by přišla, tak jako jezdili pře sto lety do Ameriky. Lidé odvážní, rozhodní, spolehajícíc se na sebe.
Ti budiž vítáni.
31. 07. 2011 | 18:50

Fialenka napsal(a):

Souhlasím s příspěvky stále rebela (12:59 a 17:00) o rozdělení na pravicové a levicové kulti-kulti. A pak jsou tu ještě další možné důvody výše uvedeného plánu EU přivést 20 miliónů lidí ze 3. světa. Tenhle jsem okopírovala z diskuze na jiném blogu a asi se nedá přiřadit k pravici ani k levici: "Publicista Benjamin Kuras před časem uveřejnil článek, v němž poukázal na to, že v době ropné krize v 70. letech byla uzavřena tajná dohoda s arabskými zeměmi, podle které se tyto zavázaly nepřerušit dodávky ropy výměnou za propagaci islámu ( včetně ze strany akademických kruhů), výstavby mešit a umožnění imigrace."

A ještě doplnění k těm rasám (k 12:50). Přikláním se k názoru, že výjimečné míchání je přínosem.
31. 07. 2011 | 18:51

ZM napsal(a):

Martin - to soužití kultur není jenom to, že v jednom městě žijí příslušníci různých kultur a náboženství a že vznikají čínské čtvrti, arabské čtvrti atd. To soužití kultur je i to, že v rámci globalizace různé nadnárodní koncerny vytváří ve světě svoje pobočky (podniky) a snaží se tam "implantovat" svoji kulturu.
31. 07. 2011 | 18:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Pepa Řepa:

Za vším hledej učitele :) Inu, také možnost.
31. 07. 2011 | 18:55

Zdeněk Brom napsal(a):

t...

Tohle je Vaše soukromá záležitost s panem Stejskalem, do níž se nebudu montovat. S panem K u b r t e m se klidně budu bavit dál. Pokud o to bude mít zájem.
31. 07. 2011 | 18:58

Pepa Řepa napsal(a):

Představa, že si někdo "vezme" ropu je další z postkomunistických blábolů. Ropa se platí a to za ceny, které jsou stanoveny jinde. V Libyi jde vše přes libyjskou státní společnost. Jde o to, komu svou ropu prodá. transport do Číny nebo Indie je nákladný, ale cena roste a ropy ubývá.
31. 07. 2011 | 18:58

honolulu napsal(a):

Provolavam slavu panu Pepovi Repovi, Karlu Kubertovi, Anti-politikovi, Cochtanovi, Vandalovi, a kazdemu bojovnikovi za svobodu vyjadreni vsech myslenek.

Pane Pehe, posledni 3 radky Vaseho zajimaveho blogu maji mensi hodnot nez pohadka o Cervene Karkulce, ktere jde verit vice nez tem 3 radkum. Velmi se mylite ! Neni to tak !
31. 07. 2011 | 19:01

Občan napsal(a):

To Carlos V.:

Což by ovšem znamenalo i nastoletí stejných nebo ještě horších pracovneprávních vztahů, jaké panují i v rozvojových zemích. Zejména pak platových podmínek.
Mno...
A komupak byste potom chtěl prodávat výrobky, energie a služby, když by většina populace napříč celou zeměkoulí byla stejně zoufale chudá, jako jsou dnes chudí jen někteří?
31. 07. 2011 | 19:04

Béda napsal(a):

CarlosV,(18:50)

první vlna přistěhovalců přijde za prací - v hostitelské zemi nejhůře placenou a část i na dobře placenou. Co bude s jejich potomkama? S jejich občanstvím, vzděláním, zaměstnáváním? Co když se změní ekonomická situace a z konjunktury společnost spadne do krize - počet pracovních míst dramaticky klesne?

PS: myslím, že si to účelově schválně zjednodušujete.
31. 07. 2011 | 19:19

t... napsal(a):

Zdeněk Brom:

"S panem K u b r t e m se klidně budu bavit dál."

Proti tomu jsem neměl vůbec žádnou výhradu.

"Pokud o to bude mít zájem."

Pan K u b r t má možná editorem zablokovanou IP adresu a neumí to obejít.

"Tohle je Vaše soukromá záležitost s panem Stejskalem, do níž se nebudu montovat."

Zákony a jejich případné porušování není soukromá záležitost.
31. 07. 2011 | 19:26

t... napsal(a):

Čochtane,

už jste se poučil kolik procent je většina? V příspěvku 31.07.2011 09:17 jste nepřímo tvrdil, že 43,9%, při neovlivněných volbách 33,1%. Svého času jste se kvůli tomu posmíval cikánovi Veselému. Jsou Vaše znalosti matematiky na úrovni cikána Veselého?

Na infarkt a žaludeční vředy už máte věk, ale to jsem od Vás nečekal takovou sebekritiku. To označení "blbci" odpovídá, totiž jak jinak nazvat člověka, který v 63 letech neví kolik min. procent je většina. Bílý dědečku, to je více než 50%.
31. 07. 2011 | 19:29

gandhi napsal(a):

beda,
přesně tak. v lybiji nešlo pouze o ropu. přimíchaly se k tomu zaprvé napoleonský komplex ušateho trpaslíka sarkozyho, který považuje severní afriku za francouzkou kolonii a který potřebuje dokazovat sve o padesát let mladší konkubíně, že řídí svět, a potom se k tomu přidal i socialista obama s vidinou toho, že pokud američani podpoří "arabský demokratizační proces", jejich obraz v arabském světě se zlepší. o tom, že to byl opět šlapanec do h...a, není už neska žádných pochyb. obama i sarkozy už dělají, že žadná libie neexistuje a že o ní nikdy neslyšeli.
31. 07. 2011 | 19:31

Karel napsal(a):

Je určitě obohacující poznávat cizí kultury a národy i náboženství. Žít v míru a vzájemné úctě.
Obávám se, že jsou však věci, přes které nejede vlak. Doufám, že nebudu obviněn z rasizmu. Jen namátkou.

Mít 4 manželky ve světě islámu je normální, u nás je to trestný čin polygamie

Jednou z žen Mohameda byla i devítiletá Áiša. Naštěstí již vyhoštěný Katarský princ se "důvěrně přátelil" s malými českými děvčátky.(Mimochodem ve své zemi dodnes nepotrestaný) Ve světě islámu včera i dnes tedy naprosto normální jednání, ve světě křesťansko-židovské kultury se podobné praktiky se žákyní 3. třídy ZŠ nazývají pedofilie.

S tak hlubokými rozpory se NEDÁ žít na jednom dvorku.
31. 07. 2011 | 19:35

Carlos V. napsal(a):

Občan : neudržitelnost zachování mzdových a jiných pracovních podmínek nemusí být zapříčeněna imigrací, stačí dovoz zboží a teď již služeb. Jedinou "obranou" je uzavření státu, pak tu máme ale Hodžovu Albánii.

Pakliže jinde ve světě stoupá efektivita práce, bude muset stoupat i u nás. Jinak my budeme muset emigrovat ze země zplundrované ekonomickými a sociologickými pokusy o welfare.
31. 07. 2011 | 19:36

ivan tomek napsal(a):

Je zajimave, ze jsem tady nevidel definici multikulturalismu, tedy o cem vlastne mluvime. Podle Wikipedie

"Multiculturalism is the appreciation, acceptance or promotion of multiple cultures, applied to the demographic make-up of a specific place, usually at the organizational level, e.g. schools, businesses, neighborhoods, cities or nations."

V nasem kontextu se ale pojem casto v ocich mnoha lidi hrube redukuje na priliv pristehovalcu ruznych ras a kultur.

Vidim vznik multikulturalismu jako naprosto nevyhnutelny a to ze dvou duvodu:

- Prelevani velkych skupin obyvatel z jedne casti sveta do druhe bude pokracovat, tak jak k nemu dochazelo vzdy v minulosti. Duvody jsou treba nesmirna obtiznost ekonomicke preziti treba z duvodu prirodnich jevu, boje o moc jimz jsou vystaveni zcela bezbranni civiliste, nesnasenlivost jedne skupiny vuci druhe, touha po slusnejsim zivotnim standartu, a dalsi.
- Exponencialne vzrustajici pristup k informacim a z toho plynouci 'multikulturizace vnitrni' kdy 'domorodci' objevuji alternativni viry, kultury, a zpusoby zivota a nekteri je prijimaji, opoustejice svou kulturu 'materskou'.

Opakuji, ze pokladam oba jevy za nevyhnutelne a ze misto toho, abychom staveli cinske zdi (ktere vzdy zklamou, at jsou kolem Ciny, USA, nebo Cech, nebo kolem komunity ktere chteji drzet lidi kteri jim nejsou po chuti uvnitr nebo venku) musime hledat jak tohoto jevu vyuzit a jak ho udrzovat pod kontrolou.

Jako temer kazdy spolecensky jev ma multikulturalismus sve pozitivni i negativni stranky a je na nas regulovat negativni a vyuzit pozitivniho.
31. 07. 2011 | 19:37

Carlos V. napsal(a):

Béda : otázka dětí přstěhovalců je klíčová. Zde se v některých zemích zplna projevila zhoubnost a neefektivita současné politiky.

Pakliže je zde dostupné welfare, pak mnoho lidí navykne býti příjemci. Pakiže mají volební právo, pak dokonce vlivní příjemci.

Řešením je omezení sociálních transferů - buď všem, co na území státu pobývají (minimální stát) / anebo jejich omezení pouze na občany státu. Samozřejmě s tím, že občané státu mohou rozhodnout, kdo může na území státu pobývat a určit, že narozením na území státu nevznikí nárok na občanství.
31. 07. 2011 | 19:41

Občan napsal(a):

To Carloc V.:
Hm, sice jste se pečlivě vyhnul odpovědi na mou otázku, ale já mám skvělou náladu a proto Vám ji rád zopakuji:

Minimalizace státu znamená také nastoletí stejných nebo ještě horších pracovněprávních vztahů, jaké dnes panují v rozvojových zemích. Zejména pak platových podmínek.
Mno...
A komupak byste potom chtěl prodávat výrobky, energie a služby, když by většina populace napříč celou zeměkoulí byla stejně zoufale chudá, jako jsou dnes chudí jen někteří?
31. 07. 2011 | 19:43

Zdeněk Brom napsal(a):

t...

Máte úžasnou schopnost sugesce. Vás nezajímá, co píše druhý, Vy v tom musíte najít to, chcete.

Tedy ještě jednou zjednodušeně. Vaše hovory o blokování někoho někde a jak to provést - to je Váš soukromý spor s panem Stejskalem. Do toho se nebudu montovat.
31. 07. 2011 | 19:44

Občan napsal(a):

To Carlos V.:

Pokud jste přesvědčen, že všichni v Evropě žijící přistěhovalci muslimského vyznání žijí ze sociálních dávek, pak je asi celkem zbytečné pokoušet se s Vámi diskutovat.
31. 07. 2011 | 19:45

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal,
prosim Vas nepripuste, aby Vam nick "t" urcoval, co jako manager na Aktualne CZ mate delat a co ne.
Presto, ze me mazete pro moje sprostarny recene v emoci, tak hodnotim Vase schopnosti vysoce.
Ten sebedulezity maly chochorac nema pravo se vnesovat do prace managera. (Vim to, byl jsem take manager pred zdedkovatenim).
Vy nemusite skladat ucty teto nabubrele, sebedulezite nule "0" !
Prosim Vas nedopustte zniceni Aktualne CZ a slevu z principu demokracie. On vyhrozuje zakonami. Jakymi ? Nacistickymi ci komunistickymi ? Jste cteni po celem svete, tak ubrante to, co mate!
31. 07. 2011 | 19:49

Béda napsal(a):

CarlosV,

dovolím si tipovat, že většina z dnešních muslimských imigrantů přijela do evropského ekonomického ráje za prací - aby pracovali na pozicích metařů, uklízečů, silničářů, popelářů a pod. za mzdu, která je v dané společnosti předem vyděluje na její sociální periferii. Je to obdoba mnoha českých kvalifikovaných pracivních sil, které v západních zemích dělají podřadné práce.

Moje otázka zněla - co s jejich dětma? Co s dětma ze smíšených manželství, co s dětma, které získali občanství? ¨Jestli je chcete asimilovat musíte jim posktnout vzdělání. A co pak za krize? Vyhostit je nemůžete. Práci pro ně, možná ani pro jejich rodiče (živitele rodin)- mnozí z nich mají občanství, získali je třeba jako dědictví kolonií... nemáte.

Když souběřně zlikvidujete sociální síť jsou bez prostředků a možností obživy - musejí hledat jiná řešení. Zbývá jim zadlužení u lichvářů anebo kriminalita. A nenávist majority. Co s nima uděláte? Zavřete je na státní (máte minimální stát) útraty?

PS: myslím, že vaše jednoduché recepty v praxi tak jednoduše nefungují.
31. 07. 2011 | 19:56

voroshilov napsal(a):

Multi-kulti je suprova vec!Nechapu jak muze nekomu vadit?
Skoda,ze Stejskal nepustil diskusi k clanku:Zena oslepena kyselynou odpustila svemu utocniku!
Je to dojemny pribeh o zlocinu a trestu,odpusteni tomu kdo ty chrstnoul kyselinu do oci ukazuje islam v lepsim svete!
Slysel jsem ze nekde v hroznem Rusku zije mirumilovny narod umelcu,basniku a bajecnych milovniku deti,jmenuji se Cecenci a jejich citliva psychika tam strasne trpi,nemohli by jste co nejvic tech velikanu prepravit do demokraticke Europy aby tady neustale obohacovali zdejsi kulturu a delali vsem slunce v dusi?
31. 07. 2011 | 20:07

Carlos V. napsal(a):

Občan : netvrdil jsem, že všichni muslimové žijí na dávkách. Nezmínil jsem žádné náboženství.

Minimalizace státu neznamená nutně zhoršení pracovněprávních vztahů do té podoby, jakou naznačujete - tedy že všichni budou chudí. Proč si toto myslíte ? Domnívám se, že praktcký vliv by byl pouze u minima profesí - kde se ostatně už teď zákonník práce v praxi často neužívá (zedníci atd..)
31. 07. 2011 | 20:09

t... napsal(a):

Zdeněk Brom:

To jste dříve nepsal.

"Máte úžasnou schopnost sugesce."

Děkuji, v daném konkrétním případě se ale mýlíte, nešlo o sugesci.

"Vás nezajímá, co píše druhý"

Ale zajímá, to nemůžete vědět.

"Vy v tom musíte najít to, chcete."

Nemusím. Když chci(!), tak najdu. Kdo hledá, najde, nejprve se ale musí(to musí) naučit hledat. Když se chce, prostě - jde to. :-)
31. 07. 2011 | 20:14

Carlos V. napsal(a):

Béda : odpovídá se mi nesnadně, protože hovořím souběžně o dvou situacích - minimálním státu a mírné úpravě stávajících zákonů

Minimální stát ale asi moc vysvětlovat nemusím - pro tento případ si vemte USA devatenáctého století.

A v současném režimu ? Přistěhovalci, jakožto ekonomicky myslící lidé (jsou tu za prací, protože dávky nedostanou) si jistě rozmyslí zakládat rodiny, protože by to pro ně mebylo ekonomické. A ti, kteří si rodiny založí, byť bez nároku na sociální a jinou podporu, pak jistě vědí, do čeho jdou. A neobstojí-li a budou-li páchat kriminalitu (jak naznačujete), pak budiž vyhoštěni do země původu.
31. 07. 2011 | 20:16

Béda napsal(a):

Carlo¨s,

jakou minimalizaci státu míníte? Stát plní celou řadu specifických funkcí, kupř:
- vzdělávání
- péče o zdraví obyvatel
- péče o postižené a důchodce
- péče o kulturní dědictví
- péče o dopravní obslužnost a sítě
- plánování a ekonomická rozhodnutí
- obrana
- bezpečnost
- péče o vzdělávání
- zahraniční politika
- výběr daní
- soudnictví, výkon státní správy, právní oblast (tím nemíním Plzeňská práva)
- zemědělství
- ekologie...

Já vím, že nabídnete svoji mantru živelné léčby a zlevnění privátem - tato je ovšem zhusta vyvrácena praxí a v mnoha ohledech znamená bezkoncepčnost a předražení, resp. státní zadlužení, potažmo nadvládu oligarchů a cizinců, kteří často nesdílejí společný zákem na rozvíjení a prosperitě daného teritoria - jsou vedeni vlastními globálními zájmy.
31. 07. 2011 | 20:19

t... napsal(a):

Pane Stejskale,

máte to spojence, katolického prince a fekálního bojovníka pana (nick) "honolulu". Dokonce Vám podkuřuje a dovolává se demokracie. Od něj to dovolávání se demokracie obzvláště sedí, od někoho kdo s velkou nostalgií vzpomíná na apartheidní režim v JAR, ze kterého osobně profitoval.

Když budete na pana "honolulu" hodný, možná Vám ukáže i nějaké UFO. :-)
31. 07. 2011 | 20:23

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
Minimální stát je podle mne podobná ptákovina, jako nízké daně. V reálu to vypadá tak, že je to stát maximální pro někoho a pro ostatní minimální. Podobně ty daně, nejdříve se některým sníží a následně se zvyšují ostatním. Jádro pudla je v tom, že ten minimální stát vede k vyšachování občana z vlivu na rozhodování a stát bobtná tam, kde si to občan nepřeje a je minimální tam, kde by si to občan přál. Minimální stát by snad mohl fungovat tam, kde je hodně prvků přímé demokracie a kde mají vládnoucí elity demokracii a poctivost v krvi.
31. 07. 2011 | 20:23

t... napsal(a):

honolulu,

co Vy se do toho pletete, už jste zapomněl, že jste vyhrožoval, že se své(Vaší) nejoblíbenější činnosti budete věnovat i zde? Už jste zapomněl, že na odklízení Vašich nejoblíbenějších produktů je zde pan Stejskal?
31. 07. 2011 | 20:28

t... napsal(a):

Ten co je teď zakázaný:

Něco dostal, ví kde. Pokud náhodou ne, dá vědět ví kde nebo zde.
31. 07. 2011 | 20:35

Martina K napsal(a):

Co s detma imigrantu, ktere se narodili v zemi do ktere rodice imigrovali??
Jestli tohle neni stezejni otazka multikulturalismu. S prvni generaci vetsinou nejsou problemy. Proc s tou dalsi v Evrope jsou a v USA ne? Kdyz se dite nekde narodi, vyrusta a ma kamarady, prijme sve prostredi za domov. Tata s mamou mu muzou kazdy den rikat, ze doma je v Pakistanu, ale dite nic jineho nezna nez Francii, to je jeho domov a automaticky se povazuje za Francouze. A pak, kdyz je starsi, ho oznaci za dite pristehovalcu, nizsi kategorie, tahni zpatky, mame krizi. Kam zpatky? No divite se, ze by vzteky nejradsi vsechno rozmlatil.
31. 07. 2011 | 20:48

voroshilov napsal(a):

Nechapu jak se muzou t...,Obcan a Beda se dopoustet takove diskriminace i vuci ostatnim nemuslimskym pristehovalcum,ve sve nekonecne lasce k Allachu vsak zapominaji i na jine stradajici narody-jak to ze jeste tak malo China taunu?kde jsou ghetta latinosu,puertorikancu,mexicanu,afroamericanu?Proc tak malo romskych sidlist?Jak to ze sicilska Cosa Nostra tady nevladne celym italskym a jakudza vietnamskym ctvrtim?
Ja verim,ze vsichni milovnici multi-kulti prispeji k naprave a prijmou je vsechny do sveho horouciho srdce!
31. 07. 2011 | 20:57

larry napsal(a):

Breivik psal o největší možné toleranci v 6 bodech,aby spáchal čin maximální netolerance 7.bodu traktátu.Pravdu měl v tom,že tolerance je deficitem.
Ale imigrantství míří do velmi citlivého místa.Kvalifikace vs.placené místo.Lze si představit,že hodně imigrantů přijíždí,aby dostalo jinde místo,jaké doma nemá.Tím ho sebere domácím-tady Norům-někomu.Ale opravdu vždy s ekvivalentním výkonem? nebo se bude "vézt",někdo kdo má kvalifikaci to vymaká a on dostane jako imigrant možná i lepší peníze jako host,protože mu našli místo? Takový přístup by hroutil smysl práce.A dnes třeba v ČR je většina firem logistických a téměř každý absolvent VŠ dělá pouhou organizační práci,kvalifikaci nevyužívá a nepotřebuje.Je jasné že trvale takový stav povede ke společnosti s minimálními úspěchy celkově.Imigrant popsaného typu to může ještě zhoršit.Adaptace,nová kvalifikace,učit se jazyk a reálie-to vše by u sebe doma věnoval čistě práci pro zaměstnavatele.Nepochybuji,že přicházejí schopní lidé,ale ...
Ne hlavně třídní boj,ale účelová primitivnost kapitalistů a příliš vůči tomu akademické vysokoškolské vzdělání jsou vůči sobě v absolutním rozporu,největším z rozporů v typech kapitalismů jaké představuje většina kapitalistických států.Koncový stav-technicko-kulturní stagnace,nízká produktivita práce a neveliká životní úroveň,navíc krize.
31. 07. 2011 | 21:09

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

Pane Pehe,
multikulturalismus je nejen nepodařený, ale ve své podstatě velice nebezpečný experiment.
Onen psychicky vyšinutý magor z Osla jménem Breivik pracoval naštěstí sám. Ale přesto se mu podařilo pomocí 500 kg (!!!) podomácku vyrobené výbušniny jednak zdemolovat tamní vládní budovy a nadto ještě ve svém nepříčetném amoku bohužel stihl postřílet 70 zcela nevinných občanů, kteří měli tu smůlu, že mu právě ve špatnou chvíli a na špatném místě přišli do cesty.
Děsím se chvíle, kdy pár lidí, kteří před multi-kulti už nebudou mít kam utéct, provede rukou společnou něco podobného, ne-li horšího.
Nic by se nemělo přehánět a import islámského obyvatelstva už vůbec ne. Zatím jsem se ani nikde nedozvěděl, čím nás tyto ovečky Prorokovy kulturně obohacují. Vznik lokalit typu proslulých pařížských předměstí, plných nepacujících jedinců žijících z daní občanů, kam se bojí vstoupit za bílého dne i policie, to jistě není.
Také by mně zajímalo, zda už někdo zkusil podobným způsobem obohacovat naší křesťansko-západní kulturou a jejími výdobytky naopak země Orientu a Afriky (zejména té severní) a jak to dopadlo....
31. 07. 2011 | 21:10

t... napsal(a):

voroshilov:

Kde se dopouštím diskriminace vůči komukoliv?

"ve sve nekonecne lasce k Allachu"

To jste nabral z čeho tu lásku k Alláhu? Předpokládám, že "Allachu" je překlep.

Dál mně Váš příspěvek přijde tak nepřehledný a zamotaný, je v něm všechno možné, že nevím jak na něj reagovat.
31. 07. 2011 | 21:24

voroshilov napsal(a):

Obcane,budte bdele!
Zdejsi rasisti a sovinisti zpochybnuji nesporny prinos multi kulturismu na nase zivoty!
Neni nic krasnejsiho nez kdyz vas po ranu svolava laskavy hlas muedzina na ranni modlitbu pro spasu nesmertelne dusi ktera je zapovezena nevericim psum,je pozehnanim provdat svoji dceru za praveho muslima podle dohody rodicu(moudrych starsich)nez riskovat rozvod a bastarda od oplzlych zapadaku,hrdosti je mit syna ktery vzdy pomsti hanbu sve manzelky nebo sestry kdyby porusila rodinne tradice!
A jak krasne barevne satky,burky,turbany a zupany je videt vsude podle posledni Istambulske mody nez hadry prostopasniku a odhalenych bludnic,lahodny kebab naplni zaludek misto necisteho veproveho a satanskych hamburgeru,o a jak poklidna meditace nad vodni dymkou v kavarne kam je zenam vstup zakazan!Chvala Vsemohoucimu a proroku Mochamedu!
31. 07. 2011 | 21:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy