Proč už nevolit Klause

02. 01. 2008 | 17:37
Přečteno 9898 krát
Novoroční projev prezidenta, jakož i brilantní analýza protievropské a zároveň proruské zahraniční politiky prezidenta Václava Klause z pera bývalého senátora profesora Josefa Jařaba, která vyšla v Lidových novinách ze dne 2.1.2008, jsou dobrou přílěžitostí pro širší zamyšlení nad pěti lety Klausova prezidentství. Stať, která následuje, je aktualizovanou verzi textu, jenž vyšel v Literárních novinách na začátku roku 2007.

Václav Klaus je obvykle hodnocen s pomocí psychologizujících portrétů nebo různých klišé. Například v jedné jediné příloze předního českého deníku věnované před časem Klausovu působení v prezidentské funkci jsme se už z titulků dozvěděli, že Klaus je „umíněný hráč“, „člověk plný hran“, nebo naopak „muž bez vlastností“. Ponořil-li se čtenář do jednotlivých statí, dozvěděl se, že Klaus je intelektuál, nebo že naopak žádný intelektuál není. Nebo že je bytostný „nedisident“, či naopak „věrný hlasatel“ určitých idejí.Od kýčovitých portrétů se pak odvíjejí obvyklé úvahy o tom, proč někteří lidé Klause nemohou vystát, zatímco jiní ho milují.

Druhý způsob hodnocení současného prezidenta má svůj zdroj v plebejské estetice českého národa. V těchto pohledech je kladen důraz na Klausovu údajnou reprezentativnost (dobře vypadá, umí se oblékat, ovládá jazyky). Nebo na pracovitost a vzdělanost. I lidé kritičtí ke Klausově názorům či politickým činům často tvrdí, že se pro funkci prezidenta hodí, nebo je dokonce nenahraditelný, protože kdo jiný by „nás“ mohl reprezentovat tak dobře jako on?

Posuneme-li se od pop-psychologie a povrchní estetiky k hodnocení politických výkonů prezidenta, i tam lze narazit na celou řadu klišé. Někteří shovívaví kritici například rozlišují mezi Klausem „domácím“ a Klausem „zahraničním“. Jsou schopni uznat, že Klausův předchůdce Václav Havel byl pro zemi větším přínosem v zahraničí, ale Klaus je prý lepší v domácí politice. Tím jsou si oba prezidenti takříkajíc rovni.

Klaus domácí

Hlubší analýza Klausova politického působení ovšem ukáže, že během svého prvního volebního období selhával v domácí politice přinejmenším stejně jako v politice zahraniční. Jedním z hlavních důvodů byla--stejně jako dříve ve funkci premiéra—obrovská propast mezi slovy a činy.

Už v různých projevech k parlamentu před svým zvolením v roce 2003 Klaus opakovaně tvrdil, že bude prezidentem nadstranickým. A že je prezidentem nadstranickým tvrdí dodnes. Co na tom, že až do poloviny roku 2006, kdy ve volbách zvítězila Občanská demokratická strana, prezident nezmeškal jedinou příležitost, aby se agresivně nevymezoval proti vládě vedené sociální demokracií. Činil tak nejen prostřednictvím různých projevů, v nichž z pozic údajného obránce individuálních svobod brojil proti konceptům, které hájí ČSSD, ale i zcela konkrétně—například vetováním mnoha zákonů protlačených Poslaneckou sněmovnou vládní koalicí či volebním spojenectvím ČSSD a komunistů.

Bystřejší komentátoři si nemohli nepovšimnout, že Klaus používá vet jako ideologické zbraně. Například Erik Tabery z týdeníku Respekt napsal v roce 2006, že veta Václava Klause mají ve většině čistě názorový rozměr. To znamená, že kdyby na Hradě seděl liberál či socialista, padaly by úplně jiné argumenty. Komentátor Hospodářských novin Petr Fischer zase napsal, že Klaus si v prezidentském úřadu počíná jako „vrchní ideolog“.

Protože se veta stala Klausovým politickým kyjem v souboji s levicí, popřel i to, co sám v minulosti vehementně kritizoval. V roce 2001 prohlásil: „Prezident by měl veta používat jako šafránu - jednou za desetiletí a ne aby se o to pokusil několikrát za týden. Považuji to za pošlapání základních prvků parlamentní demokracie." Přitom už v třetím roce svého prezidentství Klaus překonal svým 30. vetem celkový počet zákonů, které vetoval Havel.

Poslanecká sněmovna Klausova veta důsledně přehlasovávala, což ovšem Klausovi příliš nevadilo. Nešlo mu o kvalitu zákonů; s vládami ČSSD vedl politický boj. V něm byla ideologická zdůvodnění pro různá veta coby prezidentův způsob komentování práce vlády důležitější, než to, zda bude nakonec Sněmovnou přehlasován.

Klaus vedl s ČSSD i další domácí spory. Když padla Špidlova vláda, požadoval po designovaném premiérovi Stanislavu Grossovi důkaz v podobě nejméně 101 podpisů, že je schopen sestavit většinovou koalici. Podobné podmínky si kladl, když vládu sestavoval Jiří Paroubek, ale když vládu sestavoval předseda ODS Mirek Topolánek, o podpisech už nepadla ani zmínka. ČSSD také naznačoval, že většinová koalice nemůže být vytvořena s podporou komunistů. Tím nejen vytvářel politický tlak na politické soupeře, ale také zcela jasně překračoval své ústavní kompetence.

Ustavičné testování ústavních pravomocí je ostatně další Klausovou aktivitou, která jeho prezidentství v domácí politice značně problematizuje. Již zmíněný Petr Fischer k tomu poznamenal: „Klaus nastupoval do funkce prezidenta s jasným cílem. Nebyla to jen touha být úplně jiným prezidentem než Václav Havel. Chtěl především změnit dosavadní pojetí prezidentství a svými činy razit novou interpretaci ústavy.“ Někteří další kritici obvinili Klause z pokusů vytvořit poloprezidentský systém.

V zajímavém kontrastu vůči Klausovu razantnímu boji o rozšíření vlastních pravomocí stála nemohoucnost prezidenta ve skutečně kritických okamžicích, kdy bylo zapotřebí prezidentské autority k vytváření mostů mezi politickými oponenty. Poté, co volby v červnu 2006 vyprodukovaly volební pat, ukázalo se, že Klaus umí jen polarizovat, nikoliv sjednocovat. Nejprve vyhrotil situaci tím, že dopředu odmítl možnost jmenovat předsedu ČSSD Jiřího Paroubka premiérem, pokud by v prvním pokusu neuspěl šéf ODS Mirek Topolánek. Zablokoval tak na týdny zvolení předsedy Poslanecké sněmovny. Později svými neobratnými kroky nebo kontroverzními prohlášeními vyhrotil situaci i samotné ODS.

Po mnoha měsících únavného taktizování se ukázalo, co mnozí předpokládali od počátku: že Klausovi jde o vytvoření velké koalice. To byl ve světle volebních výsledků rozumný záměr, jenže prezident nebyl schopen srozumitelně komunikovat své představy ani veřejnosti, ani stranickým předákům, protože se evidentně obával, že jeho tlak na vytvoření velké koalice bude kritizován jako snaha zajistit si co nejširší politickou základnu pro své znovuzvolení. Působil tak občas jako panovačný monarcha a občas jako váhavý střelec, který je zcela ochromen strachem, že každý rozhodnější krok může zhatit jeho ambice.

Klaus versus soudci

Při svém tažení za rozšíření prezidentských pravomocí se Klaus dopustil hrubých přehmatů zejména vůči soudcovské moci. Měsíce váhal se jmenováním nových ústavních soudců, a když Senát mnohé z jeho problematických nominací odmítl, záměrně odkládal nominace nové.

Některé bitvy nakonec prohrál. Například v květnu roku 2006 Nejvyšší správní soud dal za pravdu soudním čekatelům, jež Klaus odmítnul jmenovat z důvodu jejich věku soudci. Prezident emotivně prohlásil, že jde prý o bezprecedentní postup.

O několik dnů později zastřešil své znechucení teoretickou poučkou: demokracie je prý v ohrožení ze strany tzv. soudcokracie. Toto absurdní tvrzení opakoval o několik měsíců později, když Ústavní soud odmítl jeho odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové jako krok odporující ústavě.

Zejména NSS přitom udělal pouze tolik, že vyložil platný zákon a rozhodl, že pravdu měli soudní čekatelé, nikoliv prezident. Došel též k veledůležitému závěru, že prezident není jen ústavní činitel, ale také správní orgán, a že v roli správního orgánu v případě čekatelů pochybil. V každé slušné demokracii by každý vysoce postavený činitel rozhodnutí soudu respektoval. Klaus ovšem vždy považoval právo i ústavu za cosi, co jako pouhý obtížný kolorit patří do zpětného zrcátka, v němž se sám zhlíží.

Prezident myslitel

Klausovo teoretické blouznění o „soudcokracii“ ovšem naneštěstí nebylo jeho jediným teoretickým výbojem. I ve funkci prezidenta rozvíjel svou dřívější teorií „europeismu“, kterýmžto pojmem chtěl vyjádřit své hluboké znepokojení nad tím, že evropské integrační procesy údajně ohrožují individuální svobody i suverenitu národních států.

Ve svých myšlenkových výbojích proti EU—mezi evropskými politiky zcela bezprecedentních—pak Klaus pokračoval paušálním odmítáním Evropské ústavy. Po francouzském a nizozemském odmítnutí euroústavy, nad nímž veřejně projevoval radost, pak konečně vyložil karty: EU by prý bylo nejlepší přetvořit v jakousi Organizaci evropských států, v níž by spolupracovaly suverénní evropské země. Šlo by vlastně o jakousi evropskou obdobu Organizace spojených národů. Protože by bylo přinejmenším kontroverzní činit podobné návrhy z pozice hlavy státu, Klaus opakovaně zdůrazňoval, že při formulaci podobných názorů vystupuje jako soukromník.

Když ovšem někteří evropští politici konstatovali, že jeho názory jsou zavádějící, nebo že v argumentech o EU dokonce lže, Klaus se z politologa-soukromníka rázem změnil opět v prezidenta, v jehož osobě prý byla uražena celá Česká republika, a požadoval omluvu--například od předsedy Evropského parlamentu.

Další Klausovou „revoluční“ politologickou teorií je tzv. human-rightismus. Je to prý nebezpečná ideologie, která staví intelektuálský koncept lidských práv nad národní státy. Tato práva si údajně vymýšlejí jakési nikým nevolené nadnárodní elity.

Na setkání Rady Evropy ve Varšavě v roce 2005 přišel Klaus s další teorií, tzv. NGOismem (NGO = anglická zkratka pro nevládní organizace). Ač na tomto fóru vystupoval jako prezident České republiky, nikoliv jako politologický soukromník, neváhal přítomné státníky v oficiálním projevu přesvědčovat, že jsme prý v ohrožení ze strany tzv. postdemokracie, což je potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin uvnitř státu - bez demokratického mandátu - přímo určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti veřejného života dotýkající se občanů. Jsou to prý zejména různé projevy NGOismu, politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, agresivního ekologismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech—tedy vlastně občanské společnosti—představují prý nové formy ohrožení lidské svobody.

Na začátku roku 2007 si Klaus vybral další téma pro své „myslitelské“ aktivity—globální klimatické změny. Ač o tomto tématu před tím hovořil jen zřídkakdy, a spíše se obecně vymezoval proti ekologickým hnutím, během několika měsíců se sám pasoval na mezinárodně působícího znalce otázek globálního oteplování. Publikoval dokonce na toto téma knihu.

I prezident má jistě právo na názor v otázce, která se dotýká každého z nás. Klaus ale pojal téma globálního oteplování způsobem sobě vlastním: rozhodl se hájit velmi autoritativní a provokativní názory. Jenže právě proto, že není jen obyčejný občan, nemohlo jeho agresivní odmítání teorií globálního oteplovaní, zejména pak názorů, že k oteplování přispívá lidská aktivita, nevyvolat mezinárodní odezvy.

Jeho projev k tomuto tématu v září 2007—na konferenci OSN v předvečer Valného shromáždění—podle mínění celé řady zahraničně-politických expertů způsobil, že Česká republika nezískala post nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Ještě několik hodin před Klausovým projevem totiž čeští zástupci u OSN tvrdili, že mají zajištěnu podporu pro zvolení České republiky.

Kdyby „označení „reakcionář“ nebylo zprofanováno bývalým režimem, dobře by se pro Klause hodilo. Jeho příznivci samozřejmě argumentují, že má i ve funkci prezidenta právo na vlastní názor. Většina českých novinářů Klausovy názory buď jen pasivně papouškuje, nebo věří, že v podobě svých „ismů“ vyjadřuje něco podstatného.

V zahraničí, s výjimkou několika ultrakonzervativních amerických organizací, ovšem český prezident platí za čirého exota, jehož myšlenkami se nemůže vážně zabývat žádný politik nebo teoretik, který se nechce zesměšnit. Je příznačné, že nejlépe si Klaus rozumí s bratry Kaczynskými v Polsku, z jejichž názorů si Evropa dělala v době vlády Jaroslava Kacyznského otevřeně legraci.

Naneštěstí některé z Klausových teoretických fobií mají zásluhou jeho prezidentské pozice i konkrétní nepříznivé důsledky. Jeho projev OSN o globálních klimatických změnách už byl zmíněn. Méně se mluví o tom, že některá jeho veta zákonů vyžadovaných EU zase zapříčinila, že Česká republika byla nebo může být odsouzena k vysokým pokutám Evropským soudním dvorem. Konkrétní dopady má jeho jednání i doma: například jmenováním svých lidí do vedení České národní banky výrazně posílil pozice těch, kdo jsou—stejně jako on—proti zavedení evropské měny v České republice.

Klaus zahraniční

Klausova ambice být myslitelem evropského formátu, který s jasnozřivostí sobě vlastní upozorňuje na možná blížící se nebezpečí pro svobodu a demokracii, má i přímý dopad na jeho působení v zahraniční politice. Jak už naznačila citace z jeho projevu na zasedání Rady Evropy, český prezident si plete fóra, na kterých může vystupovat jménem státu nebo naopak jen za sebe. Pro mnohé evropské politiky je těžké odlišit oficiální vládní linii České republiky od Klausovy osobní propagandy.

Dokud byly Klausovy eurofóbní názory korigovány konkrétní politikou vlády, jež ideově stála jinde než prezident, byly prezidentovy výpady proti EU, jakož i jeho občasné konkrétní poučování cizích státníků o zlech evropské integrace, tlumeny. Zároveň je ovšem třeba připomenout, že právě toto si Klaus nemínil nechat líbit a vedl, zejména s Jiřím Paroubkem, neúprosný boj o kompetence v zahraniční politice.

Ve spojení se současnou vládou, vedenou ODS, v níž zaznívají z úst některých politiků názory ne nepodobné těm Klausovým, má prezident neobyčejný potenciál natropit značné zahraničně-politické škody, zejména pokud bude prezidentem i v roce 2009, kdy Česká republika bude předsedat EU.

Klaus ovšem nemá problematické vztahy jen s evropskými politiky. I současná americká administrativa je k němu dosti vlažná, a český prezident marně bojuje o pozvání na oficiální návštěvu USA. I zde je důvodem nezkrotná touha zaujímat autoritativní a provokativní stanoviska k věcem, kterým nerozumí nebo o kterých nemá dost informací. Ač je znám jako obdivovatel USA, nedokázal se hned na začátku svého prezidentství zdržet při setkáních s americkým velvyslancem urážlivých komentářů o důvodech americké intervence v Iráku. Jeho skepse k americkému vojenskému tažení se dnes může jevit jako oprávněná, jenže podstatné je, že ani v tomto případě neuměl oddělit svou roli komentátora od role prezidenta. Je takový politik skutečně, i z čistě formálního hlediska, dobrým reprezentantem své země?

Obecně vzato je Klaus ve srovnání s Václavem Havlem v zahraničí téměř neznámou veličinou. A když už jeho jméno prorazí do titulků západních periodik, děje se tak většinou zásluhou nějakého jeho kontroverzního prohlášení.

Koho Klaus reprezentuje

Ve světle výše zmíněných argumentů je jasné, že další působení Klause v prezidentské funkci může České republice přinést jen problémy. Klaus je svým založením romantický národník z konce 19. století, který navzdory svým komentářům o nebezpečích budoucnosti mentálně žije v hluboké minulosti.

Prezidenta nemá smysl kritizovat převážně z pozic pop-psychologie. Narcisy přesvědčenými o své naprosté výjimečnosti se to v politice jen hemží, a českému lidu—soudě podle průzkumů veřejného mínění—prezidentova sebestřednost příliš nevadí. Mnohem důležitější je poukazovat na to, že Klausova myšlenková výbava, ač prezentovaná v profesorském balení a krytá fasádou perfektně střižených obleků i zářivých kravat, je souborem toho nejprůměrnějšího, co v českém národě existuje.

Češi k monarchisticky koncipovanému prezidentskému úřadu tradičně vzhlíží. Když tam nacházeli osobnosti jako byli Tomáš. G. Masaryk nebo Václav Havel, jistě se mnozí pošklebovali nad jejich intelektuálstvím, moralistními apely nebo údajným elitářstvím, ale měli v nich zrcadla, která nejen inspirovala, ale také neúprosně karikovala národní neduhy, jako je provincialismus, zápecnictví nebo oportunismus.

Klaus je ovšem sám ztělesněním těchto neduhů. Je to „čecháček“, který to dotáhl až na vrchol. Řečeno obrazně, Havel byl prezidentem z ČT2, zatímco Klaus je prezidentem nováckým. Takový prezident samozřejmě hravě vyhrává hitparády, ale lid z něj, stejně jako z nováckých estrád, nečerpá žádnou inspiraci. Zůstává spíše jen pachuť. Pokud bude tento ekvivalent estrádního baviče—podobně narcisistní a podobně přízemně nadbíhající hlasu lidu—prezidentovat dalších pět let, hrozí že nováctví definitivně zvítězí nad evropanstvím, na nějž jsme aspirovali po pádu komunismu.

A je zde i konkrétní hrozba. V prvním volebním období se Klaus musel „držet zpátky“, protože si potřeboval zajistit znovuzvolení. Nemohl se tak například plést do sporů uvnitř své strany nebo příliš vyhrocovat konflikty o ústavní míru svých pravomocí.V druhém období ale Klaus, pokud bude zvolen, bude politické „libero“. To nepochybně povede k další radikalizaci jeho názorů i činů. V ohrožení bude i křídlo Mirka Topolánka v jeho vlastní straně, které Klaus nikdy plně nepřijal, a s nímž se stále více rozchází v pohledu na evropskou politiku—tak jak Topolánek a lidé okolo něj prošli za rok svého vládnutí procesem „eurorealističtění“.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Dvorak napsal(a):

Ach Pehe Pehe... To je marnost nad marnost... Uvedu jen jeden priklad za vse, snad ho aspon nekdo pochopi:

"Když padla Špidlova vláda, požadoval po designovaném premiérovi Stanislavu Grossovi důkaz v podobě nejméně 101 podpisů, že je schopen sestavit většinovou koalici. Podobné podmínky si kladl, když vládu sestavoval Jiří Paroubek, ale když vládu sestavoval předseda ODS Mirek Topolánek, o podpisech už nepadla ani zmínka."

A ted se - pane nezavisly ale levicovy politicky komentatore - pokuste zamyslet nad tim, JAK vznikala vlada Topolanka a JAK vznikala vlada Paroubkova resp. Grosova. Zatimco prvni vznikala primo po SVOBODNYCH VOLBACH, zbyvajici vznikali po nejake VNITRNI KRIZI VLADY, to znamena BEZ VOLEB, BEZ SPOLUUCASTI OBCANU. Prezident, at by to byl kdokoli, preci logicky po nejake krizi vlady a obmene premiera potrebuje dukaz toho, ze vlada je schopna si tu krizi vyresit (neboli ze je mozne sestavit vladu bez nutnosti novych voleb), aby se pripadne mohl jakozoto prezident vyjadrit napriklad k nutnosti predcasnych voleb.

Myslim, ze s temi podpisy to dava docela dobry smysl, a verte mi - se nejsem jenom nejakej dalsi "modrej ptak".
02. 01. 2008 | 17:59

bigjirka napsal(a):

Tak pravilo Pehe, hlásná trouba Veškrnova.

Lepší 10 vet než jeden zbůhdarma propuštěný vrah. Existuje statistika, koli lidí zavraždili Veškrnovi amnestníci. Kdo jim odňal právo žít?
02. 01. 2008 | 18:18

Lojza napsal(a):

V celkovém hodnocení V.Klause mi chybí připomínka jeho prohlášení,že nebude jmenovat vládu vzniklou na základě jednoho-dvou přeběhlíků.Přeběhlictví dokonce odsoudil - ale to ve chvíli,kdy J.Paroubek tvrdil,že je schopen po neúspěchu M.Topolánka,vládu sestavit. Ale Topolánkovu vládu,která vznikla tímto způsobem,hladce,bez problémů,jmenoval.Opravdu projev nadstranickosti.
02. 01. 2008 | 18:45

Petr B. napsal(a):

Překvapivě otevřený ale o to pravdivější článek. Ještě bych připomenul jaké obstrukce dělal při jmenování Ratha ministrem. Dnes když by měl jmenovat Čunka zpět tak řekl: "...plně respektuji pravomoc premiéra volit si člena vlády."
02. 01. 2008 | 18:48

Katka napsal(a):

Naprosto přesné. Děkuji, pane Pehe
02. 01. 2008 | 18:49

car napsal(a):

komančov 008 Analizy a jen analízy Pěkny članek ale jen analízy komančova bez řešení nic víc A koho rezebírate komačov najdete jineho potom analizujte ji jeho jestli nahodou není taky s komančova ja myslim že je taky. Jeho slova jsou ja myslím ja radil ja odejdu až uvidím ja nevim co chci není jiny.Neanalizuji ja chci referendum o volebním sistemu to je zaklad jak se zbavit komančova.Nechci už jen sliby chci činy ne lži a populismus.potom si rad přečtu vaše analizy momentalně jsou to sice pravdive keci ale jen keci mate na víc ? jestli ne to co tady píšete si tady šeptali na teto planetě i vrabci a děti školou povine.HURÁÁ 008
02. 01. 2008 | 18:50

Ouuu napsal(a):

Velmi přesné.
02. 01. 2008 | 18:59

Lajosz Bacs napsal(a):

Sto omylů Václava Klause

Dr. Pavel Nováček si dal práci s důkladným rozborem knihy Václava Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“, která se zabývá problematikou klimatických změn a ústředním tématem této knihy je otázka „Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?“ Dopouští se zde mnoha chyb, omylů a také dezinterpretací.

http://www.stuz.cz/view.php...
02. 01. 2008 | 19:01

Tupelo napsal(a):

diky pane Pehe, moc pekne shrnuti.
02. 01. 2008 | 19:01

petr napsal(a):

Pane Pehe, máte správný názor. Navíc Váš táta mi byl třídním učitelem na VŠ
02. 01. 2008 | 19:11

Saliven napsal(a):

Pane Pehe, teď dostanete od Klausovců spoustu "hezkých" jmen :-))) Držte si čepici, pojede se z kopce :-))))) Za sebe říkám - děkuji, velice kvalitní analýza.
02. 01. 2008 | 19:16

Jejda napsal(a):

Pane Pehe, přečetl jsem do konce šest z vašich sedmi na blogu zveřejněných článků (ten s chucpe jsem nedal už po první větě). Musím konstatovat, že máte docela omezený rozsah témat; kromě polemiky o "veřejné a tajné volbě prezidenta" jsem zaznamenal celkem dvě

1. Václav Klaus je ztělesněním zla
2. Václav Klaus a ODS jsou ztělesněním zla.

Á - málem bych zapomněl - ještě jsem vlastně četl krátký příběh "Václav Klaus, ODS a KDU-ČSL jsou ztělesněním zla". Tak promiňte.

Četl jsem také "O autorovi"; pokud vám mohu něco navrhnout, zkuste předposlední větu opravit na "Je politickým komentátorem, který opravdu, ale opravdu nemá rád Václava Klause ani tu zpropadenou politickou stranu, jejímž je čestným předsedou, je autorem knih o politice, The Prague Spring: A Mixed Legacy (1988) a Vytunelovaná demokracie (2002)". To by pak odpovídalo realitě.

A nebo zkuste rozšířit repertoár. Jinak se obávám, že diskuze pod každým vaším příspěvkem bude stále stejnou (a občas i urážlivou) přestřelkou mezi nesmiřitelnými příznivci a odpůrci opětovného zvolení Václava Klaus prezidentem. Nic víc. Nic míň. No, jestli Vám jde o tohle, tak dobrá. Ovšem - abyste nebyl za čas (nejen) posluchačům FSV UK jen pro smích ...
02. 01. 2008 | 19:18

Saliven napsal(a):

Jejda:
Já myslim, že volba tématu je každého věc - třeba doktor Nešpor je také monotématický - píše blogy o zdraví. Je to snad špatně? Já myslím, že ne. Důležitá je věcnost blogu, tedy máte možnost polemizovat. Ve vašem příspěvku jsem ale žádný věcný argument nenašel.
02. 01. 2008 | 19:37

Katka napsal(a):

JEJDOVI

Pan Pehe píše o tom, co je aktuální. Podíváte-li se na jeho web, http://www.pehe.cz, snadno zjistíte, že jeho yáběr je velmi široký
02. 01. 2008 | 19:46

mlask napsal(a):

Proč už nevolit Klause?

Na to jsem v článku odpověď nenašel.

Naopak jsem zjistil odpověď na jinou otázku:

Proč už nečíst články od Pehe.
02. 01. 2008 | 20:01

Saliven napsal(a):

mlask:
Jestli jste v článku nenašel odpověď na otázku Proč už nevolit Klause tak jste četl špatně a nebo si nejste ochoten autorovu analýzu připustit. Pan Pehe podal argumentů mnoho - vy ani jeden - radši zůstanu u Peheho.
02. 01. 2008 | 20:12

whocares napsal(a):

Dík, pěkné shrnutí toho, proč Klause volit, byť sepsané pánem s překyseleným žaludkem. Ale po těch svátcích ani není divu.
A pan Pehe je svými "prognózami" proslulý. Známý případ Parkinsonova "muže, který nemá nikdy pravdu". I takoví mají svou cenu.
02. 01. 2008 | 20:15

Tomáš Fuk napsal(a):

Ovšem největší zásluhou pana Klause je, že umožnil vznik novodobých kapitalistů-zbohatlíků, kteří legálně rozkradli údajně chudý totalitní stát. Tito lidé teď podporuji jeho i stranu, jíž je čestným předsedou.
02. 01. 2008 | 20:25

bigjirka napsal(a):

máš to sice fuk, ale... jejímž je čestným předsedou
02. 01. 2008 | 20:34

mlask napsal(a):

Neobjektivní a jednostranně zaujaté - až fanatické - házení špíny na jednoho člověka odpovídá svou úrovní pamfletu fanouška Sparty, který popisuje tým Slavie. Za takovýto článek by se měl novinář stydět, politolog by měl odejít do politického důchodu.

Článek jsem si přečetl dvakrát, ale krom bezduchých a jinak prázdných póz jsem v něm skutečně nic nenašel.

Václav Klaus je osobnost, která má svůj názor a tento názor nemění a je schopna jej i vyargumentovat. Proto se tolika lidem nelíbí. Jak propastný rozdíl od lidí typu Paroubka, kteří mají jen populistické názory, které totalitním až diktátorským zpsobem vnucují všem svým podřízeným. A kdo se nepodřídí, je mu vyhrožováno, je zostuzen a vyloučen z řad pochlebovačů...

Není nad osobní zkušenost s Václacem Klausem.
V.K. měl přijet už coby prezident k nám do firmy na exkurzi. Připravili jsme pro něj honosný oběd v luxusní restauraci. Klaus přijel, ale když došlo na oběd, tak nám všem vyrazil dech. Víte, co ten sobecký a arogantní narcis udělal? Oběd v luxusní restauraci odmítl s tím, že bude jíst v závodní kantýně spolu s dělníky!

Jedna taková zkušenost a všichni pisálci a-la Pehe, kteří nesahají Klausovi ani po kotníky, mi můžou vlézt na záda...
02. 01. 2008 | 20:46

via napsal(a):

Klaus je Klaus a fanatici jsou fanatici. Článek nechci kvůli délky číst celý, ovšem s jeho první přečtenou polovinou se dá souhlasit. Toto je alespoň rozumně sepsané, narozdíl od výlevů protišvejnarovských (obvykle modrých) fanatiků.
02. 01. 2008 | 20:48

Václav napsal(a):

Tzn.samozvaný politolog opět prokazuje plíživou paranoiu. Mimo Havla všichni političtí odborníci se tohohle vylágrovaného analytika příšerně štítí. Jen zde babičkové a dědečkové s hodnotou jednoho čtverečku toaletního papírku nejsou schopni orientovat mezi pravdou a nepravdou. Viděl jsem Kvasimoda v reálu a potvrzuje to, že fyzický nedostatek je příčinou i duševní duševní zaostalosti.
02. 01. 2008 | 20:49

Saliven napsal(a):

mlask:
Vy jste ani nic najít nemohl, protože se to neslučuje s Vaším přesvědčením - kdo nechce vidět, ten prostě neuvidí.
02. 01. 2008 | 20:49

mlask napsal(a):

Je také zřetelně vidět, že pan Pehe se striktně drží Manuálu pro Klausobijce:

http://www.klaus.cz/klaus2/...
02. 01. 2008 | 20:52

mlask napsal(a):

Pane Salivene, pokud člověk vidí jen černou, pak mě jeho popis skutečnosti nezajímá, protože takový člověk je nejspíš slepý.
02. 01. 2008 | 20:53

Saliven napsal(a):

mlask:
Jen jestli ten slepý nejste právě Vy. Vy jste si zřejmě nepřečetl pořádně ani název - "Proč NEVOLIT Klause."
02. 01. 2008 | 20:55

Saliven napsal(a):

Pan Pehe mohl ještě přidat jednu perlu od pana prezidenta - Mobilizaci proti komunismu vs. lezení do zadku komunistům v roce 2003, jak o tom hezky píše pan Dolejš v jednom starším blogu: "Prof. Václav Klaus tehdy ještě jako kandidát navštívil i poslanecký klub KSČM a dlužno říci, že se choval velice komunikativním a nekonfliktním způsobem. Co na některé poslance za KSČM zvláště zapůsobilo, bylo, že označil antikomunismus v chování ODS za historickou etapu. Sám také označoval silácký antikomunismus některých za laciný a prázdný."
02. 01. 2008 | 21:00

Pokec napsal(a):

Velmi dobře napsaný komentář. Ovšem osobně si myslím, že je nutné obdobím druhého funkčního období pana Klause projít. A ani pak si někteří z nás nepřipustí, že jste měl pravdu.
02. 01. 2008 | 21:06

fafnir napsal(a):

Pane Pehe
To je ale mravní úpadek,co se s vámi stalo.
02. 01. 2008 | 21:07

Petr Dvorak napsal(a):

Vite, ja v mnohem souhlasim s Mlaskem. Ten clanek je opravdu ponekud bezobsazny. Proste kdo si chce nechat lit neco do hlavy a hledat na nekom bahno, budiz mu prano... Me se jen vybavuji ty cernobile snimky ze stranickych sjezdu, ktere jsou pro me nastesti jiz passe a nikdy se nebudou opakovat, kde vsichni souhlasne pokyvuji hlavou nad nejakym absolutnim blabolem (nerikam, ze tento clanek je absolutni blabol, ale mnozi se nad temi vetami ani nezamysli v sirsim kontextu a jen souhlasne pokyvuji).

Nikdo jeste momochodem nezareagoval ani na ten muj prvni komentar, kde se snazim oponovat - doufam, ze seriozne, jedne z mnoha dle meho nazoru prekroucenych tezi pana Peheho.

Jinak jsem koukal i na ty ostatni clanky na pehe.cz, a je to porad o jednom - levice vede, pravice v cele s Klausem je banda.

A neco ted rikam zcela otevrene (a uz jsem to rekl nekolikrat predtim jinde), abychom meli jasno: kdyby se prezident volil primo, vyhral by u me Paces. A to presto, ze jsem (po dlouhem rozvazovani jestli k volbam vubec jit) volil ODS.
02. 01. 2008 | 21:09

RA napsal(a):

antiklaus Pehe je bohužel fádní, nedá se to přečíst, a kdo jste to vydrželi, tak vás lituji. Jen v jednom má pravdu Havel byl ředitel zeměkoule. Hrozně rád se poslouchal.
02. 01. 2008 | 21:11

Saliven napsal(a):

Petr Dvorak:
V tom jednom případě, kdy jste argumentoval by se s vámi myslím dali i možná souhlasit, i když je to sporné - já bych spíš argumentoval větou pana prezidenta "Nebudu jmenovat vládu založenou na jednom, nebo dvou přeběhlících". Celkově bych ale řekl, že článek bezobsažný není - jmenuje se "Proč už nevolit Klause" a proto vyjmenovává důvody, myslím dost věcné, proč ho nevolit. Ale jste jediný tady, kdo místo výkřiků argumentoval a za to Vám patří dík.
02. 01. 2008 | 21:23

RA napsal(a):

proč nevolit Švejnara ? Protože ho nikdo nezná,
02. 01. 2008 | 21:25

fafnir napsal(a):

proč nevolit pana Švejnara?Protože ho volí Paroubek!
02. 01. 2008 | 21:28

Saliven napsal(a):

RA:
Že neznáte zakladatele nejelitnějšího ekonomického ústavu u nás je jen Váš hendikep. Kdo se zajímá o ekonomii a politiku tak Švejnara zná - už v roce 1997 byl vážným kandidátem na post předsedy úřednické vlády a stal by se jím, kdyby měl tehdy české občanství. Jinak pana Klause taky nikdo neznal, než se stal šéfem OF a následně ministrem.
02. 01. 2008 | 21:29

Saliven napsal(a):

fafnir:
Paroubek jezdí autem, jí a pije. Doporučuji nejezdit autem, nejíst a nepít.
02. 01. 2008 | 21:29

Petr Dvorak napsal(a):

Saliven: Dekuji...

Ano, souhlasim, ze pokud vezmeme obsah textu ciste v korespondenci z jeho nadpisem, tak by se v textu mohlo dat najit to, na co nadpis ctenare navadi, takze bych rad svuj vyrok o bezobsaznosti mozna trochu zmirnik.

Ja si ale porad spise myslim, ze se jedna o snahu autora clanek zviditelnit - kdyz nekdo takhle primo plivne prezidentovi na hlavu, precte si to vic lidi.

S vetou kterou uvadite zcela souhlasim a trochu to jmenovani vlady mam panu Klausovi za zle (a to predevsim s odstupem casu). Kdyby ji nejmenoval, mohlo dojit k predcasnym volbam, a kdyz si trochu zavzpominame, mozna i diky jednomu fenomenalnimu projevu pana Paroubka tam byla situace takova, ze by vladu nejspis sestavila jen ODS s KDU-CSL - takovy mela v tech preferencich naskok... To by pak reformy bezely jak na bezicim pasu a nikdo by se nad nima ani nestihl pozastavit...
02. 01. 2008 | 21:34

vlk napsal(a):

Pane Pehe
ten článek jsem četl již při prvním zveřejnění. A nemá chybu. Pojmenoval naprosto správně Klause a jeho problematiku.
co ovšemnesedí,je úvod tohoto článku.
Novorční projev Václava Klause byl pro mne příjemným překvapením. Poprvé hovořl tak,jak bych si představoval, že bude hovořit jako president VŠECH občanů. Bohužel, jsem stejného mínění s těmi, co tvrdí, že od Klause to byl účelový projev- totiž volební.
Druhá věc- nesouhlasím s vaší úvahou ohledně plebejské reprezentativnosti Klause. To není věc plebejská, to je věc nutná. Státník a zejména president by skutečně měl být vzdělaný,měl by umět jazyky, měl by umět zaujímat postoje a měl by , dokonce, i dobře vypadat. Zkouším si totiž opředstavit, jak by se na místě presidenta republiky vyjímal takový Jiří Čunek....A přijeho umanutosti a hroší kůži to zas až tak fantasmagorie není.
02. 01. 2008 | 21:37

Saliven napsal(a):

vlk:
Souhlasím s Vámi vlku - taky se mi projev líbil, ale mám stejnou pachuť, že to bylo účelové. Hlavně pak to jeho zlegitimizování KSČM vypadá velmi zajímavě.
02. 01. 2008 | 21:40

bohous napsal(a):

ten Saliven se za toho PEHE pere , jako by byl v jeho žoldu . Jakmile někdo s PEHE nesouhlasí , ihned ho setře , zřejmě nechce slyšet jiný názor , než ten svůj , ale to není vůbec demokraticke , takže sbohem Saliven
02. 01. 2008 | 21:40

vlk napsal(a):

Petr Dvořák
ve vašem prvním příspěvku jste totálně mimo! Absolutně mimo!
Za prvé - president nemá po designovanémpremierovi co chtít 101 podpisů! Premier buď vládu seství a projde sněmovnou,nebo ne. A paknastoupí další mechanismy. Toto bylo flagrantní požadování něčeho nad rámec ústavy.
Ještě více mimo jste tvrzením, že Gross a Paroubek nastupovali na premierský post v nějaké zvláštní situaci.Nikoliv. Demise premiera je něco, s čím ústava počítá a opokud s epodíváte , alespoňvelmi zběžně,na dějiny první republiky,zjistíte, že velmi častá situace. Masaryka ani Beneše Klausovo vylepšení ústavy nikdy nenapadlo. Byla to pro ně rutinní věc.
Ale to zdaleka není váš jediný omyl. Jediný, kdo skutečně měl sna dpředložit 101 podpisů nebyl nikdo jiný než Topolánek. Jak při prvním jmenování, kdy bylo jasné, že prostě vládu neprohlasuje, tak i při volbě druhé, kdy se psotaral o dějinou raritu, když v hlasování o důvěře poražený premier dostal mandát znovu sestavovat vládu. Gross ani Paroubek žádné hlasování o důvěře vládě neprohráli.
02. 01. 2008 | 21:43

Saliven napsal(a):

bohous:
Nejsem si jistý, že chápete obsah toho pojmu, ale respektuji Váš názor. Sbohem.
02. 01. 2008 | 21:44

Jejda napsal(a):

Pane Salivene, přečetl jsem do konce sedm z vašich sedmi dnes na blogu zveřejněných příspěvků (šest tady a jeden u pana Ratha). Musím konstatovat, že máte docela omezený rozsah témat; namátkou uvedu dva

1. Nemám rád Václava Klause
2. Nemám rád Václava Klause a ODS.

Á - málem bych zapomněl - ještě jsem vlastně četl příspěvek "Nemám rád Václava Klause, ODS a taky všechny, kteří je mají rádi". Tak promiňte.

Četl jsem také také vaše postesknutí, že vaši diskutující protivníci nemají žádné věcné argumenty; no - ve vašich příspěvcích jsem jich našel celkem veletucet (teda plus mínus 144).

A teď vážně - respektuji názory přispivatelů i diskutujících; respektuji, že pan Nešpor píše o zdraví, paní Honsová o počasí, pan Rath o zdravotnictví, pan Kohout o ekonomice - alespoň myslím :-))), paní Paroubková o ceně kožichu a paní Hybášková o evropských vztazích.

Jenže všechna tato témata (pominu-li cenu kožichu) mi připadají myšlenkově poněkud širší než v mnoha verzích opakovaný "zásadní" problém Jiřího Pehe - "nemám rád Václava Klause (a ODS)" s podporou vždy stejných, jen do jiných vět obalených "argumentů". Pochopil bych, kdyby pan Pehe komentoval průřezem dění na současné politické scéně, nebo se omezil třeba jen na parlamentní strany, a nebo se věnoval z několika úhlů nynější volbě prezidenta. Ale on prostě ne, on jako jeden ze "šmoulů" nemá rád Klause ...

A opět bez "věcného argumentu", viďte :-))) ...
02. 01. 2008 | 21:46

vlk napsal(a):

Salivne, bohužel nás rozum neklame. Plně se ztotožňuji s Pehehoodhadem, jak si Klaus bude počínat v druhém funkčním období. Všichni se budemdivit. Nejvíce možná příznivci ODS... Teprve teď nejspíš zjistíme, že vedle klimatologie ,stihnul získat ještě světovou proslulost jako ústavní právník..Ostatně už topředvedl. Když byl u US kvůli Brožové a všem sdělil, že právníka nepotřebuije, protože právu rozumí- viz řada jeho čestných doktorátů ze zahraničních universit.
02. 01. 2008 | 21:46

Saliven napsal(a):

Jejda:
Začátek dobrý :-))

Nemyslím, že jste běz věcného argumentu - popsal jste svůj názor a to je v pořádku. Já s ním jen nesouhlasím. Myslím, že je zcela na uvážení pana Pehe co napíše za článek. Pokud má potřebu psát o Klausovi, tak je to jeho věc. Pehe by mohl komentovat průřezem dění, ale to by se jeho příspěvek asi nejmenoval Proč už nevolit Klause. Nadpis a obsah článku je ovšem skutečně jen a jen na autorovi :-)

Mně se třeba jeho shrnutí líbí - mně to přijde skutečně věcné, byť tam ten podtext, že pan Pehe není s panem Klausem kamarád vidět je. Ale to i na panu Klausovi je hodně vidět jak nemá rád Paroubka, Bursíka, Havla nebo Švejnara.
02. 01. 2008 | 21:51

pramel napsal(a):

Děkuji za článek, pane Pehe. Obávám se však, že v té "aréně" 281 volitelů to V.K. znovu vyhraje a já se budu dalších 5 let za svého prezidenta stydět čím dál tím víc...
02. 01. 2008 | 21:51

wiki napsal(a):

Typická klausofobie. Chudáka autora ani nenapadne, že to vypadá poněkud nevěrohodně, když je takto "kritický" pouze k jednomu člověku ?
Pan Havel je pro něj zřejmě svatý a Paroubek jakbysmet. Dokonce už propagoval tezi, že komunisti jsou lepší než ODS. To je už diagnóza.
02. 01. 2008 | 21:53

Jan za chrta dán napsal(a):

No je to teda úpadek, oba dva páni "kandidáti" i jejich zdejší stoupenci, ale je to jen odraz úpadku celkového. No a my ostatní se v tom plácáme jako houno v bandasce. Nabízí se tu volba mezi poněkud senilním sebestředným stařečkem a proti němu s vyčůraným "zimním králem", který údajně pravicový je vlajkovou lodí neobolševické Paroubkovy ČSSD a sponzorován "Spojenými ocelárnami" pod taktovkou zahraničních bankéřů.... Tak to snad radši rychle zavedeme Evropskou čtvrtou říši ať nám vládnou moudří vladaři z Bruselu...
02. 01. 2008 | 21:54

Saliven napsal(a):

vlk:
Jj taky myslím, že takový Topolánek bude koukat. Já osobně jsem ale nejvíc zvědavý na to, zdali si neudělá "z huby sráč" (pan Stejskal snad promine ten výraz) a jmenuje vládu ČSSD-KSČM v roce 2010 (což se klidně může stát).

Pan Klaus se skutečně tváří, že rozumí všemu..já si myslím, že to z něj vytvořili jeho nohsledové, kteří mu tolikrát opakovali, jaký je dokonalý až tomu uvěřil.

Co je ovšem nejhorší je, že na západě je asi na naší zemi opravdu asi divný pohled kvůli Klausovi. Přes svátky jsem byl na pivu s jedním kamarádem, který dělá ve Švýcarsku a nikdo z jeho kolegů nechápe, jak takový člověk u nás může dělat prezidenta. Pokud je takový názor na západě majoritní, tak potěš...
02. 01. 2008 | 21:56

Jan za chrta dán napsal(a):

Jen drobná poznámka, pane Pehe už jen chybí abyste rozdával srdíčka svým oblíbencům... jako Vašek Veškrnojc...:-))))
02. 01. 2008 | 21:57

fafnir napsal(a):

Salivene
dříve bratr,nyní přítel Paroubek autem ve smyslu aktivním nejezdí,ale je vožen,kdybych jezdil tak prasácky jako on,tak bych si zasloužil aby mi navždy sebrali řidičák,kdybych jedl a pil jako on,tak bych tak mohl vypadat a co hůře ,třeba i myslet,a to by pro mě bylo opravdu neštěstí.
02. 01. 2008 | 21:59

Jan za chrta dán napsal(a):

Pro Vlka, u Ústavního soudu právníka nepotřebujete, tam vám přitesají zákon tak, že správný výklad je pravý opak textu zákona (nebo smyslu účelu apod.). A pokud ho tam náhodou máte, tak vám jen může vysvětlit,proč ÚS rozhodl nesprávně a řádně vám to zargumentovat. A pak hup do Štrasburku..... Ale co, o těch 300 tis. měsíčně stejně nepřijdou a jinak je to jedno....:-))) Nebo není ?
02. 01. 2008 | 22:02

RA napsal(a):

proč nevolit Švejnara ? Protože Švejnara volí Rocco, Falmer, Bursík a Havel. Vražedná kombinace.
02. 01. 2008 | 22:10

Saliven napsal(a):

RA:
Omyl. Falmer volí Klause (stejně jako minule) a ví dobře proč. Klaus jako první pozval komunisty na hrad a Klaus byl snad po Zimmermanovi první vrcholný politik ODS, který prohlásil, že komouši jsou "OK".
02. 01. 2008 | 22:12

Saliven napsal(a):

RA:
A vůbec - když vy máte Antišvejnara, AntiParoubka, AntiBursíka, proč bych já nemohl mít AntiKlause?
02. 01. 2008 | 22:13

RA napsal(a):

volte si koho chcete, jsou to jen zajímavé souvislosti, jak se propojují spolupracovníci STB s disentem.
02. 01. 2008 | 22:15

Zacheus napsal(a):

Samozřejmě, že činnost každého politika lze hodnotit kriticky, současného prezidenta nevyjímaje. Ale určitě není autorem výroku "když je někdo hrdý na to, že je Čech, pak je sice Čech, ale vůl"- pan Pehe jistě bude vědět, kdo tento slavný výrok ve vysoké ústavní funkci pronesl.

Jistě nelze současnému prezidentovi vytýkat poněkud ironické přijetí amerického velvyslance po vojenském zásahu USA v Iráku ( údajně měl naznačit, zda zbraně hromadného ničení,které nebyly k nalezení, tam Američané nepřinesou sami).

Je pravda, že prezident měl výhrady k tzv. evropské ústavě, ale faktem je, že tato byla odmítnuta ve Franci a Holandsku při referendu - takže jistě nebyl ve svém stanovisku osamocený. Jak jsou si nynější evropští politici jistí akceptací nové smlouvy ze strany prostých obyvatel členských zemí EU je vidět z toho, že má být přijata pouze parlamentním hlasováním ( tedy opět nepřímo dávají za pravdu nynějšímu prezidentovi České republiky, jestliže se zjevně obávají referenda - viz například ve Velké Británii).

O tom, zda lze považovat rozhodnutí prezidenta za správní rozhodnutí by bylo možné vést dlouhou odbornou diskusi, ale výkladem, který je nyní považován za správný ,by zřejmě podléhalo soudnímu přezkumu i rozhodnutí prezidenta o jmenování člena vlády či udělení milosti, což je i pro právního laika absurdní. Prezident Klaus také jako jeden z mála evropských politiků byl velmi zdrženlivý k leteckým útokům na Jugoslávii a hájil také právo občanů Rakouska na ustavení vlády podle výsledků voleb, i když se koaliční stranou této vlády stala strana, která nekonvenovala většinovému názoru politiků Evropské unie.

Myslím si, že vedle i oprávněných kritických výhrad na adresu současné hlavy státu neškodí při hodnocení jeho činnosti ve funkci prezidenta také připomenout i druhou stranu mince.
02. 01. 2008 | 22:20

vlk napsal(a):

Jan za chrta dán
tady nejde o to, jestli je před US právník nutný či nikoliv. Šlo o něco jiného, totiž o ono klausovo veřejné prohlášení ohledně jeho právní kvalifikace.

A jen na okraj- drtivá většina těch, kteří k US jdou , jsou zastoupeni právníky.
A že to je nutné ukazuje napříkald jeden z prvních precedenčních rozsudků US. Týkal se městkého majetku na nakládání s tímto majetkem. Kdy vyhráložalující město Stříbro. Díky brilantnímu výkonu své advokátky Dr. Wipplingerové.Například.
02. 01. 2008 | 22:22

Ivana napsal(a):

Souhlasím s vámi,p.Pehe
02. 01. 2008 | 22:24

Karel napsal(a):

Dekuju za perfektni analyzu!
02. 01. 2008 | 22:24

bohous napsal(a):

Salivene , Salivene , ubohá argumentace jedním pivním přítelem , pracujícím ve Švýcarsku , je opět ubohá , velmi pochybuji , že švýcarstí pracující mají zájem a sledují , co a jak dělá náš president a tyto hospodské řeči Vy vydáváte za majoritní názor západu , ale fuj , Vy jeden
02. 01. 2008 | 22:24

Petr Dvorak napsal(a):

vlk: Nebudu se vuci Vam vymezovat tak ostre, jako Vy vuci me, ale srovnavat dnesni Ceskou Republiku s prvni republikou je trochu mimo. Tou dobou byla situace v oblasti o neco komplikovana - to chce mit zaklady historie (aneb nevedli jsme spolu spor "gymnazia vs. prumyslovky"? Opravdu si v tom ohlednuti tolik verite?), ale jednoduse lze nahlednout tak, ze republika vznikla po valce a brzy se do valky opet ponorika - dnes toto resit nemusime.

Co se tyce toho, ze Klaus sel nad ramec ustavy - tomu spise neverin - tak proc jste (kdyz jste si tim tolik jist) se treba Vy osobne neobratil na soud nebo proc to neudelal pan Paroubek ci Gross? CSSD timto krokem rozhodne nesetri, proc tedy udelala tehdy vyjimku? Pokud vim, vladu jmenuje prezident, cili podminky tak nejak implicitne urcuje on - ja se snazil obhajit to, ze jednal proti drive zazitym zvyklostem (nikoli proti ustave).

To, jakym zpusobem jste mi argumentoval me az tak nepresvedcilo - ja jsem nasadil nejake teze a Vy jste rekl "Ne, to co rikate je mimo, je to presne naopak", a to navic velice okatym zpusobem. Takze trochu sarmu a slusnosti ve vyjadrovani - pane vlku.

(Mimochodem si muzete povsimnout, ze ja se zde za nikoho neschovavam, sve nazory prezentuji zcela verejne a s plnou prezentaci identity, opravdu si myslite, ze byste nezvladl mi oponovat jinak, slusneji?)
02. 01. 2008 | 22:25

Saliven napsal(a):

bohous:
Když někdo napíše sbohem, předpokládám, že jde pryč a ne, že číhá za bukem, ale fuj, Vy jeden :-)))

Vy máte zřejmě jako velká část našich studentů s problémem pochopení textu, ale i to se dá léčit.

Mimochodem oni spolupracovníci nebyli Švýcaři, ale nějakej ten Němec, Ital, Francouz, Portugalec, ...
02. 01. 2008 | 22:28

vlk napsal(a):

Saliven
trefils hřebík na hlavičku! Ten problém s jmenováním vlády po příštích volbách.
Tohle je přesně ten moment, pro kterýbych nechtěl, snad ze všeho nejvíc, aby byl Klaus presidentem.
Ne onneprovede to,co píšeš ty. On prostě začne dělat obstrukce a takovou vládu jmenovat nebude. Ústava neústava. On dokonce , dle mého názoru nepověří někoho sestavením vlády ! A bud enaléhat, že to udělá, až bude mít 101 nekomunistických podpisů. Tím pádem bude dál vládnout vláda v demisi. A národ se rozštěpí ještě daleko víc než teď. N Až někam k hranici občanské války. Protože ti, kteří bojují včerejší bitvy, jak tentokráte Klaus v projevu řekl, budou jeho kapric hájit do posledního dechu. Nic je to totiž nestojí. Já , abybylo jasno, nestojím o komunisty ve vládě. Anináhodo. Ale pokudby se tamdostali, neviděl bychto jako dějinou tragedii. Naopak simyslím, že by tobyla stejně jako za Mitteranda labutí píseň českých komoušů. Jejich tvrdé jádro byvidělo, že KSČMuvlády není nic jiného než banda politiků, kteří hrabou pod sebe a svoje řeči v opozici nemyslí vážně ani omylem. A bylo po kouších jednou pro vždy. Scéna by se vyčistila. Ale mám strach, že se mužem, s Klausovými kaprici dostat až někam na okraj občanské války.
02. 01. 2008 | 22:30

Petr Dvorak napsal(a):

Saliven: "Co je ovšem nejhorší je, že na západě je asi na naší zemi opravdu asi divný pohled kvůli Klausovi. Přes svátky jsem byl na pivu s jedním kamarádem, který dělá ve Švýcarsku a nikdo z jeho kolegů nechápe, jak takový člověk u nás může dělat prezidenta. Pokud je takový názor na západě majoritní, tak potěš..."

Jiz jsem to jednou nekam psal - moji vrstevnici (22) ze zahranici (Britanie, Australie, Francie, ...) si to nemysli... i kdyz nekteri mozna spise ano (Nemecko, Rakousko, ...). Mozna je to retorikou pana Klause vuci Merkelove a tim, ze pro Rakusaky jsme "blbci vsichni" (v tom smyslu, v jakem jsou vsichni rakusaci "magori" pro nas - kdyz jsem se na to ptal u odporneho Holandskeho lezaku Martina Vietlera, rekl, ze prilis vrela atmosfera tam vuci nam Cechum obecne nepanuje)
02. 01. 2008 | 22:35

vlk napsal(a):

Petr Dvořák
věřím si skutečně dost. Rád se nechám poučit jaký byl rozdíl v demokratickém systému ČSR řekněme mezi rokem 1923 - 1935 a dneškem. Který by byl tak zásadní.
No a že republika vydržela jen dvacet let do další války.To nebyla chyba její demokracie1
A vaše stesky na slušnost mého příspěvku nechápu! Nijak jsemna vás neútočil. a argumentoval jsem naprosto věcně.
Ted ypokud jsem se vásnedotknul tvrzením, že Klausův požadavek na 101 podpisů je nad rámec ústavy a že jedinýý po kom to smysluplně mohl chtít byl jen a jen Topolánek, protože v prvém případě bylo zřejmé, že 101nemá a jde o marný pokus a v druhém nebylo jasné, jakou většinu má. A měl.Dalíkovu.
Zkuste vedle toho ublíženectví nějaká fakta.
Pokud jd eo to, že prezentujete identitu - já vás k tomu nenutil. Vaše svobodné rozhodnutí. Já se rozhodl, po zkušenostech, jinak. chcete mi upřít právo tohoto rozhodnutí?
02. 01. 2008 | 22:38

Saliven napsal(a):

vlk:
Taky myslím, že bude kličkovat za nadšeného hýkání těch jeho nohsledů, kteří by pro něj i prodali do otroctví vlastní babičku.

Taky nechci komunisty do vlády, ne z ideologických důvodů a k socanům mají relativně blízko, ale kvůli tomu, že by to nebyla vyvážená vláda - moc doleva a komunisti by tlačili na vysoké daně, ale na to jmenování bych se podíval rád. :-))) Jinak podle mýho by ideální byla koalice ČSSD s ODS, kdy by se šlo nějakým rozumným kompromisem (jako to je třeba v Rakousku), ale to je asi u nás scifi.

Hlavně bych rád, aby se konečně rozštípla pozice KSČM - aby to nebyla polostrana, ale měla stejná práva jako ostatní strany. Aby nebyla strana, se kterou se nemluví, protože to deformuje politickou scénu. Klaus k tomu nakročil, což jsem přivítal, až budoucnost ale ukáže, nakolik to myslel vážně.
02. 01. 2008 | 22:38

Saliven napsal(a):

Petr Dvorak:
No přál bych si aby to tak bylo - ale bojím se, že jeho pozice je v rámci Evropy opravdu extrémní. Snad to lidi jinak tolik neřeší, jako ti známí mého kamaráda.
02. 01. 2008 | 22:40

Petr Dvorak napsal(a):

Jen aby bylo jasno - i u Klause nekterych jeho kroku spise lituji (jiz zminene jmenovani Topolankovi vlady v dobe, kdy mely byt spis predcasne volby, obstrukce se jmenovanim Kaji S.), ale nemyslim, ze by byl v souctu spatny prezident.

Svejnar mi prijde neslany nemastny, vim, ze to je odbornik, ale presto... ale skousl bych ho kdyby vyhral...
02. 01. 2008 | 22:40

vlk napsal(a):

Saliven

vidíme to dost podobně. Ovšem nejlepší by bylo, kdyby prostě na Hradě sbalil a nemuseli jsme čekat, kam až bude experimentovat.
NA druhou stranu- konstatuji, že je dost ojedinělým zjevem na české politické scéně aže je nesmírná škoda, že řečeno slovy Bible tak lehkomyslně , vlastnim narcisismem, promarnil svouhřivnu. Měl skutečně všechny předpoklady být dějinným státníkem. není ani státníkem,. Natož dějinným.
02. 01. 2008 | 22:45

bohous napsal(a):

salivene : to ti pivní kamaradi v zahraničí musí mít skutečně velmi dobré informace o tom co dšlá náš prezident a znát všechny souvislosti s tím spojené , jestli je to tak , tak pardon a díky tomu jsem hrdý na to , jak se o nás západ zajímá a těší mě , že našeho prezidenta sledují tak , jako by šlo o skutečně vlivnou osobu dění v EU . Jestli to tak není , jsou to jen ubohé hospodské řeči ..P.S. ...tím sbohem jsem myslel Vás , abyste se tu již neztrapňoval....
02. 01. 2008 | 22:48

Saliven napsal(a):

bohous:
Žij a nech žít - byl bych vděčný, kdyby jste mi neříkal co mám dělat. Taky vám to necpu.
02. 01. 2008 | 22:54

Jejda napsal(a):

Pane Salivene, myslím, že spolu v podstatě nejsme ve sporu; taky se domnívám, že Václav Klaus "podruhé" nebude "umírněnější" než doposud (pokud vám stačí tato zjednodušená interpretace). Dokonce si dokážu představit náznaky "řízené" diskuze o tom, zda-li přeci jen "někdo" nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou; "třetice" je velmi nepravděpodobná, ale za zcela netradičních výsledků voleb v roce 2010 - nebo dřív - teoreticky možná (z toho je zřejmě patrné mé přesvědčení, že Václav Klaus podruhé zvolen bude - a tady již asi ve sporu budeme, viďte?).

A na závěr - ti čtyři na konci vašeho příspěvku (na rozdíl od pana Pehe) o sobě nepíší, že jsou političtí komentátoři (i když to tak u nich mnohokrát vypadá :-))) ...).

A teď už jdu chrnět; mám nějaké tušení, že zítra se na akciovém trhu budou dít věci - tak chci být fit :-))) ...
02. 01. 2008 | 22:55

Saliven napsal(a):

vlk:
No...já bych byl taky radši, kdyby to sbalil, ale to se nestane a já počítám, že hlasy komunistů ho opět zvednou do sedla. A nebo opět zapracují osudové osmičky, někteří z ODS ho nezvolí, bude Švejnar, obrovská vnitřní krize ODS a Albánie bude mít svého europoslance (nynějšího senátora Kuberu) :-)) Ale to je asi taky scifi.
02. 01. 2008 | 22:56

vlk napsal(a):

Jejda
no koukám, že budumuset tady kafrání ukončit a mrknout radši na onvistu...Uniká mi něco zamořem?
Salivene dík za pokec. Ahoj.
02. 01. 2008 | 23:00

vlk napsal(a):

Jejda
dík, žesmne vrátil do reality... Intel minus 4,6%,,Dj minus 200bodíků.. uvidíme brzo ráno co Nikkei a číńani...
02. 01. 2008 | 23:05

Petr Dvorak napsal(a):

Vlku, vubec zadna prava Vam upirat v zadnem pripade nebudu, jen jsem se s Vami snazil rozumne vyjit, protoze konfliktni typ az tak nejsem. Proto jsem se Vas zeptal - kdyz uz se stretavame casteji a kdyz mate moznost si me proklepnout - jestli byste nemohl nektere zcela objektivne nekorektni vyroky prezentovat mirneji, resp. neprezentovat.

Posledni obrat v teto zalezitosti - Vasi vecnou reakci jste zacal vetou:

"ve vašem prvním příspěvku jste totálně mimo! Absolutně mimo!" - a to za vecnou argumentaci nepovazuji...

Co se tyce te demokracie ve Vami zminovanych letech, tak "vevnitr" (formalne) samozrejme byla vcelku podobna, ale celkove je asi jasne ze podhoubi bylo trochu jine - kuprikladu byly odlisne podminky kolem nas, tedy v Evrope, kde se - de facto jen s minimalni prestavkou - diskutovalo o jejim novem rozdeleni (na coz jsme nakonec jako Cesi doplatili), a take bylo jine vnimani - dnes poslapaneho - "pozitivniho" (ale ne prehnaneho) vlastenectvi. Tou dobou preci jen byla vetsi snaha politiku o to delat politiku a politickych stran o vzajemnou dohodu. Byla rekneme lepsi nalada k tomu neco delat. Narodni vybor (instituce ktera po vniku 1REP prevzala moc) tusim vznikl dohodou politickych stran a nahradil hladce vladu v te dobe celkem autoritativne jmenovanou prave Masarykem. Zkratka si myslim (nejsem pametnik z 1REP a proto mohu soudit jen z toho co ctu) ze dnes vetsina lidi (mozna jako dusledek vlivu komunismu, ale to ja posoudim tezko a je to jedno) vnima odstoupeni premiera citliveji, nez se to vnimalo tehdy, protoze dnes je politicka scena polarizovana a odchod premiera automaticky znamena - medialne prezentovane (a nikomu asi ne prijemne) - prestrelky politickych stran a tahani se o moc, vzajemne osocovani atp. (blogy nekterych politiku budiz brany jako dukaz). K tomu v dobe o ktere jste mluvil tolik nedochazelo, bylo to cele mozno resit vice hladce, ponevadz byla vetsi vule zucastnenych. Myslim - a nemohu rict ze vim, ze to tak je, ze to, ze vlada pana Topolanka vznikla po legitimnich volbach bylo predevsim proto, ze vznikla po radnych volbach, a obstrukce s vladami panu Grosse a Paroubka byly predevsim dusledek toho, ze vznikly z pohledu legislativy sice standardne, ale po nucenem odstoupeni premiera.

Muj nazor na toto by ale pravdepodobne zmenily pripadne obstrukce s budoucim jmenovanim vlady tak jak to zminil Saliven.

Co se tyce narku nad Dalikem, to je prece tak osoupane... kolik uplne normalnich lidi nekdy v rozhorceni rekne vetu "Paroubek je vul" nebo "Topolanek je hajzl", kolika kamaradum jsem ja uz pujcil svoje auto... to proste je zcela v duchu toho co jsem psal na zacatku: "Proste kdo si chce nechat lit neco do hlavy a hledat na nekom bahno, budiz mu prano..."
02. 01. 2008 | 23:10

RUMCAJS napsal(a):

Vašnosto Pehe!
To co Vy považujete za mínusy, já považuju za plusy.
Preziden nemá být figurka skákající jak Paroubek píská. Proto ty pravomoce má, aby jich v souladu se svým svědomím používal. A já myslím, že je v souladu s každým solidním svědomím, aby nepustil komunistickou havěť zpět k moci a že zastavil nesmyslné zákony, schopné plundrovat tuto zem.
Holt zamáčkněte slzu a buďte rád, že není jako Vy.
02. 01. 2008 | 23:16

Petr Dvorak napsal(a):

Oprava "blbej Delete": Nema byt

"... ze vlada pana Topolanka vznikla po legitimnich volbach bylo predevsim proto, ze vznikla po radnych volbach, ..."

ale

"... ze vlada pana Topolanka vznikla bez pozadavku 101 podpisu bylo predevsim proto, ze vznikla po radnych volbach, ..."
02. 01. 2008 | 23:16

jarpor napsal(a):

Dobrý večer,
jen malou poznámku :
Politického komentátora chápu jako člověka objektivního, porovnávajícího nositele alternativ a názorů na politickém spektru.

Jistě, i politický komemtátor je člověk více či méně sympatizující s určitým politikem. Měl by se svých sympatií však velmi vyvarovat.

Pokud pan Pehe nepřijde s podobným článkem - Proč nevolit Švejnara - není to politický komentátor ale politický agitátor ve prospěch politiků, jejichž sympatie nedokáže zakrýt.

Pane Pehe, takto si politického komentátora nepředstavuji. Jako již dříve, zůstal jste daleko od objektivity, ostatně, jako jste to již prokázal několikrát.

Pro Petra Dvořáka
Vaše postoje jsou mi blízké. Nejsem fanouškem V. K. ale také nejsem stupidním obdivovatelem házeče bláta.
Hezký večer.
02. 01. 2008 | 23:18

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
V souladu s každým solidním svědomím, aby nepustil komunistickou havěť zpět k moci pan prezident vyhlásil amnestii KSČM (a stop primitivnímu antikomunismu) a jezdí se kamarádit do Moskvy. Tomu říkám konzistentní názory - sakra loupežníku, taky trochu přemejšlej.
02. 01. 2008 | 23:19

Saliven napsal(a):

jarpor:
A jak by jste potom nazval Steigerwalda s Komárkem? Nebo má na soukromé názory (i když dle ústavy je prezidentem 365 dní v roce) nárok jen pan Prezident?
02. 01. 2008 | 23:25

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Sakra Salivene a co kdyby jsi to s tím přemýšlením zkusil Ty ?
To víš, já jsem loupežnická hlava skopová.
S tím co řekl nesouhlasím ale proti Š vejnarovým reformním komunistům je to přece jenom selanka.
A pak dost dobře nechápu, co maj komunisti společného s Moskvou ???
02. 01. 2008 | 23:28

bohous napsal(a):

Saliven a Vlk , sleduji jak fundovaně tlačíte své názory v této diskuzi , skoro nabývám přesvědčení , zdali jste to tomu PEHE nediktovali přímo do pera a on to jen podepsal . Ale dnes se už nemusíte bát zveřejnit svůj názor pod svým jménem . Jen trochu k p.PEHE , samozřejmě , že musí použít takovou argumentaci , aby v článku dosahl svého , tedy opoět plýsnit prezidenta , jenže trochu vnímavý člověk zná plno protiargumentů , které by bajky a zkazky tohoto PEHE , vyvrátily , prostě PEHE nemá Klause rád , tak použije , jen to , co se mu hodí . A ne nadarmo se říká "pravda je někde uprostřed"....
02. 01. 2008 | 23:29

car napsal(a):

008 komančov hledá vudce co kdyby něco nevyšlo a co si pak počnou v komančově obětují beranka nebo kozu i z vozem.Hrad za vše muže je to jen trochu kamení poskladane lepe než jinde hrad čeka a v něm křeslo mučedníka pod hradem se tančí spíva skomančova pisen letí doufejme že nedoletí nuslyší ji tam dole co se peče a nedopeče jiřík běha po praze a momlouvá faraře jine pisně ja by pěl kamení by spadlo hned okna dokařan ja by měl abílou pani mate hned s komančova přiletí kocrkof už potřetí na okno vam klepe meluzína a u vaclava jeden spíva,zvedni se ty koni liny a vyved nas s te špíny už se za ni nestydí ve tmě lustru nevidí.skomančova naposled se jeden bidny kun už se zved OO8 huráá
02. 01. 2008 | 23:30

Petr Dvorak napsal(a):

Dekuji Ti, Jarpor, jsem vzdy rad ze to co tu obcas napisu aspon nekdo oceni.

No, ale radsi uz jdu psat o neco uzitecnejsi texty, nez prispevky tady v diskuzi - ty stejne nakonec nic nezmeni a lidi sem casto ani nechodi diskutovat - registraci s reCAPTCHou na ne!!!! :o)

(off-topic: Budu psat opet o Inteligentnich agentech a jejich tvorbe v jazyce 3APL - ted to bude zajimave, bude tam pretresena teorie her (sice uplne zaklady, ale bude) a popsany interakce agentu a to, jak se agenti rozhoduji o tom, jake akce vykonat v individualnim/kolektivnim pojeti rozhodovani..., clanek mi vyjde pozitri dopoledne) :o)
02. 01. 2008 | 23:31

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Komárek hodnotil oba aktéry. Domnívám se že celkem solidně.
Co napsal Steigerweld nevím, ale co jsem četl tak Klausovi zrovna nepochleboval.
To co tady napsal Pehe, se rozhodně k těmto dvěma pánům nedá ani zdaleka přirovnat.
Je to opravdu agitka, jak tady kdosi trefně napsal.
02. 01. 2008 | 23:32

Saliven napsal(a):

bohous:
Já sice chápu, že máte problém s tím, když někdo bezmezně neobdivuje Vašeho milovaného guru, ale jelikož je svoboda slova nezbyde Vám, než si na názory odlišné od těch Vašich zvyknout.
02. 01. 2008 | 23:38

jarpor napsal(a):

Saliven:
Nemám zájem nazývat nějak nositele příjmení na které se ptáte.
Nikomu právo na jeho "soukromý názor" neberu. Ani autorovi, ani Vám. Mohu tedy snad "soukromě" vyjádřit, co od politického komentátora, a tak se Pan Pehe označuje - viz jeho vizitku - očekávám.

A jen na závěr - Je-li blog soukromým názorem pana Pehe měl být uveden : Proč nevolím Klause.
V názvu - Proč nevolit Klause - se mi evokuje více politická "studie" a "fakta" či "argumenty" pro volitele.
02. 01. 2008 | 23:39

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Steigerwald s Komárkem píšou obecně mnohem tendenčněji - pamatuji jak Steigerwald psal o "bodrém valachovi" místo aby se zhnusil nad odporným chováním premiéra patřícím do 4kové hospody.

Jinak pokud máte pocit, že pan Pehe někde píše nepravdy, tak máte možnost argumentovat - takovým způsobem se tu zachoval jen Petr Dvorak. Ostatní se omezují jen na prohlášení typu - Pehe je vůl. Pan Pehe svůj článek nazval Proč už nevolit Klause - tedy už z názvu vyplývá, že se bude zabývat jeho negativy. Stejně tak Steigerwald s Komárkem, když píší o Paroubkovi, tak vždy jen haní - ti se ale na nadpisy neohlížejí.
02. 01. 2008 | 23:42

bohous napsal(a):

Saliven , Saliven , proč musíte stale někoho , kdo nesdílí Váš názor ihned někam zaškatulkovat , viz ...máte problém s , tím když někdo bezmezně neobdivuje Vašeho milovaného guru ...jak ubohé ,z toho , že jsem nesouhlasil se způsobem , jak jakýkoliv jiný názor , okamžitě odsoudíte , ze mne uděláte obdivovvatele V.K ? Trochu málo na diskuzi , nemyslíte . A tímto jste se skutečně odhalil , že máte mozek jen v levé části hlavy , kdežto normální člověk jej má uprostřed , s Vami bude těžko !!
02. 01. 2008 | 23:50

goho napsal(a):

Pehe, píšete ze závisti na pana Klause kraviny. A Vy to víte. Zlosť a závisť Vám zatemnila mozek.Bohužel.
02. 01. 2008 | 23:51

Saliven napsal(a):

bohousi - potom jsme tedy oba stejní, neb vy jste mne taky zaškatulkoval - dokonce nejsem normální a tedy nesplňuji jakousi normu (že by vzpomínky ne doby minulé?). Zajímavé.

Naše postoje tedy máme vyjasněné a teď už na mne nemusíte reagovat, je to tak těžké, nebo snad máte určité potřeby? (řečnická otázka, prosím neodpovídat)
02. 01. 2008 | 23:56

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Já jsem argumentoval.
To co pan Pehe označuje jako (-) já dávám jako( +).
Podespat návrhy ČSSD muselo být v rozporu s jeho svědomím.
Chápu že ho to štve a že tvárný Švejnar takhle zlobit nebude.
Human-rightismus:souhlasím. Někteří intelektuálové dostávají spasitelský komplex a věří, že společnost se dá naprogramovat. To považuju za nebezpečné odlučení od reality.
Soudci: zákon mu nedal za pravdu ale selský rozum ano. Mladíček kterej vylezl ze školy by neměl soudit.
Globální oteplování: Knihu jsem nečetl, pouze Klausovo vyjádření v tisku. Pehe tady skoro lže. Zdaleka nebyl tak agresivní jak on to tady popisuje....
Hele Salivene, nerad píšu dlouhé traktáty a tak už končím, ale kdyby jsi jinak nedal, tak si dám tu práci a bod po bodu ti to v tomto duchu dopíšu.
Ještě doplním, že výše uvedení pánové většinou píšou konfrontačně, či-li píšou i o protipólu a popisují jak klady tak zápory. S kladama si p. Pehe nedal žádnou práci.
Nebo že by opravdu žádné nebyly ?
03. 01. 2008 | 00:05

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Díky za odpověď loupežníku, na dlouhý traktáty ani myslím není uplně místo - nejsi planej chlístal a i když s tebou v mnohým nesouhlasím (hlavně to "podepsat návrhy muselo být v rozporu s jeho svědomím" - jeho námitky můžou být v rovině formální, ale rozhodně ne věcné - on není zákonodárce), uznávám, že v hlavě máš.

Co se týče kladů a záporů - co se týče socdem, tak jsem nikdy moc kladů neviděl (a nenechám se odbýt, že nejsou :-)) - Pehe to nazval - Proč už nevolit Klause, bylo by myslím trochu překvapivé, kdyby tu nějaké klady byly :-)))

Osobně si myslím stejně jako Pehe, že když prezident říká něco jinýho než vláda (i když reprezentuje stát navenek) a místo návštěv po Evropě jezdí do Ruska a tam se jim podbízí Ruštinou (holt má k Rusku asi blíž než k Evropě), tak pak jako celej národ vypadáme jako blbci.
Stejně tak mi přijde velice zajímavé, když Klaus, který před lety mobilizoval a jeho partaj mobilizuje dodnes mluví o primitivním antikomunismu a říká, že komunisti jsou vlastně v pohodě (a říkal to už v roce 2003). Tohle ti třeba nevadí? Představ si, že za 2 roky jmenuje vládu ČSSD-KSČM - to bys čuměl co? :-)
03. 01. 2008 | 00:14

RUMCAJS napsal(a):

To bych teda čuměl Salivene !

Já ale na rozdíl od p. Peheho (nebo jak se to skloňuje), nevidím Klause jednopólně.

Dobrou!
03. 01. 2008 | 00:21

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Myslim, že ani Pehe nevidí Klause jednopolně, ale upozornil na jeho neduhy.

Taky dobrou :-)
03. 01. 2008 | 00:22

Petr Dvorak napsal(a):

bohous: Zastavam se Salivena - ja s nim nesouhlasim a vysli jsme tu spolu v pohode, bez vzajemneho "skatulkovani".

Myslim, ze kdyz se diskutujici budou vic snazit o to s druhymi vyjit, pujde to obecne lepe... Ja treba dodnes lituji, jak jsem jako totalni buran vletl na blog pana Horejsiho...

Zkusme to tak nejak brat stylem: "Je tu nekdo zcela virtualni a anonymni, ale kdyz uz si dal tu praci se se mnou pustit do diskuze, tak mu reknu svoje postoje, nebudu pritom zesmesnovat jeho, a to nejhorsi, co se muze stat je ze se neshodneme/uzna ze ma pravdu/uzna ze mam pravu..."

Mozna, ze pan Pehe nekdy treba napise i clanek "Proc nevolit Svejnara" (a zmini veci jako CSOB, obcanstvi, malou politickou zkusenost, ktere - podobne jako veci zminene v tomto clanku pro me nejsou az tak velky problem) a pak treba naopak - "Proc volit Klause/Svejnara". To by byla preci uplne skvela informacni serie a ja za sebe bych po ni ani nechtel aby byla 100% vyvazena!!! Proste jen videt shrnute argumenty pro/proti obema kandidatum, to by pak treba zde vypadla polovina polemik na tema jendostranosti autora (ze ktere ho na zaklade jeho predesleho pusobeni podeziram i ja)...

Ted uz ale dobrou...
03. 01. 2008 | 00:27

Marie napsal(a):

Pan Pehe má pravdu, vidím to přesně jako on - VK už by neměl být prezidentem, když prřo nic jiného, tak pro vztah k EU a klimatickým změnám. Bude-li ovšem znovu zvolen, pak se nedá nic dělat, jen čekat, až mu skončí dalších pět let. Už jsem přežila šest prezidentů a těšila se 13 let z působení Havla, takže snad, když mi pánbů dopřeje, přečkám i Václava Klause.
03. 01. 2008 | 00:41

vanoce3000 napsal(a):

Jistý Klaus, učitel matematiky na základní škole, prohlašuje o přestávkách mezi vyučovacími hodinami že 1+1=3. Žáci jsou zmatení. Ředitel školy musí rozhlasem oznámit, že jde pouze o soukromý názor učitele.
03. 01. 2008 | 02:58

todi napsal(a):

Domnívím se, že článek vystihuje dobře naši neveselou hradní realitu. Je srozumitelným vyjádřením pocitu, kterého nabývá stále více samostatně myslících lidí, tedy že "král je přece jenom nahý". Jen už dlouhá léta nerozumím tomu, proč se to národu bojí sdělit i ti, kteří to mají v popisu svobodně zvolené práce, tedy naši politologové a žurnalisté. Pokud se konečně bát přestávají, můžeme na tom všichni jen získat. Mít v čele státu personu, která touží do dějin vyrýt brázdu za každou cenu, tedy spíše je zjizvit, je smutné a hloupé.
03. 01. 2008 | 06:52

JF napsal(a):

Klaus, jako kdysi se Slovaky Meciar, jako remeslny populista v dejinach lidstva, mi svym lacinym apelem a tim, jak je prilis mnoha Cechy stale prijiman, prripomina situaci treba z ghet americkych velkomest, rekneme vcetne Washingtonu. Tam po dlouha leta neodolatelne vladnul zcela pateticky primator Marion Barry. Vedel, co domorodci chteji, umel je zdimat, masirovat tam, kde meli slabiny. A ikdyz se, diky jim napachanym skodam nakonec - hlavne beloska mensina a cerni realiste - vzpamatovali, udelali s nim Sarajevo, kdy ho FBi take sktrytou kamerou v hotelu natacela nejen s prostitutkou, ale jak si zase doprava kokainu, kdyz ho narod a hlavne cerni volici ve Washingtonu opakovane videli na TV, jak jej hned pote policie zatyka ... presto volici neodolali jeho populustickym apelum a opakovane ho do uradu primatora, pak poslance za okrsek, volili. Klaus ma podobne vyhmatnutou slabinu ceke populace a ta se, oproti Slovakum s Meciarem, dosud nebyla schopna adikce na takovou masaz zbavit. Klausovo falesne "dokazu se postavit", ikdyz ve skutecnosti, treba navenek, ze zajmu CR nikdy nic neprosadil a neobhajil, naopak pravidelne pacha ostudu kdyz uz ne primo a neprimo skody, nicmene mu u domorodcu v ceske kotline staci na udrzovani si popularity. Ikdyz se cloveku chce rict, ze ted, za svobody, ma kazdy narod prezidenta, jakeho si zasluzi, mam dojem ze republika, zvlaste ti, co vidi dale, zejmena mlada generace, si do globalni konkurence zaslouzi lepsiho prezidenta.
03. 01. 2008 | 07:09

Artur.Klement napsal(a):

Naprostý souhlas,včetně vyzvednutí precizního hodnocení profesora(skutečného,nikoliv Mičurina ekonomie V.K.)Jařaba v Lidových novinách.Chystaný handl s lidovci tj.hlasy za Čunka je odporný.
03. 01. 2008 | 08:25

okouzlený čtenář napsal(a):

Dovolím si parafrázovat.
Churchil: Nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutová četba diskusí na webu.

Volební právo jen pro členy Mensy :-)
03. 01. 2008 | 08:38

Morgenstein napsal(a):

Brilantní sumarizace před prezidenstkými volbami.
Pane Pehe, jsem s Vámi se vším všudy , co bylo napáno, zajedno,
a to jste ze slušnosti leccos vynechal.
03. 01. 2008 | 10:09

huhu napsal(a):

Už žádné prezidenty ale císaře pána na jeho c. a k. nezrušitelné doživotní panování. Ta pohoda...
03. 01. 2008 | 10:25

Al Jouda napsal(a):

Velmi dobře podaná analýza povahy a činů Václava Klause (VK) v prezidentské funkci. Nejvíc mne naštval, když pověřil zkrachovace (prohrál ve sněmovně hlasování o důvěře vládě) Topolánka k druhému pokusu o sestavení vlády. Důležitým poznatkem o povaze VK, který uvádí pan Pehe, je průměrnost. Tato vlastnost ve špičkové pozici dokáže být dost nebezpečná. Dějinným příkladem může být Adolf Hitler, který se předvedl jako "genius průměrnosti".A VK nemá ke genialitě daleko.:)))
03. 01. 2008 | 10:29

huhu napsal(a):

Na Hrad Habsburka! Ministr zahraničí je Schwarzenberg, jen odvahu a logicky dál, národe!! Myslím to vážně, to není ironie.Slyší mne někdo?
03. 01. 2008 | 10:37

Jirka P. napsal(a):

Ti,co tady pukají zlobou nad jiným názorem,jsou nejméně směšní,víceméně hloupí.Nefandím zrovna p.Pehemu,ale jeho analýza je přesná.Nikdo v této diskuzi proti ní nevystoupil se stejně pádnými argumenty.Proč asi?
03. 01. 2008 | 11:54

petr napsal(a):

Analýza se mi poměrně líbíla. Některé komentáře mně dokonce pobavily. Tak k "pobavení" přidám taky jeden.

Asi snad nejlepší analýzu rozdílu mezi Havlem a Klausem jsem slyšel z úst jednoho polského politického komentátora v polské televizi krátce po prvním zvolení Klause prezidentem.
Zněla asi takto: "Havel reprezentoval to co jsme měli na Češích rádi a Klaus reprezentuje to co na Češích rádi nemáme".

Já si z toho vyvozuji následující překlad: Havel reprezentoval tzv. vyšší morálku, podloženou svým životem, kdežto Klaus tzv. nízkou morálku, chcete-li také čecháčkovství.

Tedy ne jenom nějaký švýcarský kamarád v hospodě, ale zjevně to bude názor v zahraničí velmi rozšířený.
03. 01. 2008 | 12:16

Al Jouda napsal(a):

To Huhu : Nic proti nápadu, ale kde vzít Habsburka, když je jich takový nedostatek ?
03. 01. 2008 | 12:56

huhu napsal(a):

Pro Al Jouda: jaký nedostatek,žije jich spousta, jeden je dokonce poslanec Evrop. parlamentu a jejich nejmladší mají dokonce právně nezpochybnitelný nárok na český trůn - viz stránky Koruny české, monarchistické strany. Jsou to přeslici potomci Přemyslovců, jaké lepší reprezentanty bychom si přáli. Když bychom je nechtěli na trůn, proč je nepožádat o kandidaturu na prezidenta?
03. 01. 2008 | 13:03

RiCH napsal(a):

Pane Pehe, velmi děkuji za Váš komentář!!!
03. 01. 2008 | 18:09

vlk napsal(a):

Petr Dvořák
snad by bylo dobře, kdybyste nechal to ukřivděnectví a začal argumentovat!
To ,c o mi vyčítáte jako nekorektnost by bylo nekorektní jen tehdy, pokud by nenásledovaly jasné argumenty, proč jste vedle. A těch jsem uvedl docela dost.
Tvrdil jste, že srovnávat demokracii v první republice a s demokracií v dnešní ČR je mimo. Já vás vyzval abyste doložil, jak se tedy ty dvě demokracie zásadně+ lišily, že je nelze srovnávat. Opáčil jste , že si trofám, když jako absolvent průmyslovky se chci s vámi jako o absolventem gymnázia pustit do disputace na toto téma. Znovu opakuji, že si na tohle téma věřím. Docela hodně.
A byl zvědavý na vaše argumenty.
Pokud jste se svou odpoěvdí , kterou já mohu nazvat jen mlžení bez základních znalostí, je to vaše věc. Demokracie buď je nebo není. Není žádná formální. A řeči o tom, že se v první republice diskutovalo o jejím rozdělení je je nonsens. Navíc já záměrně vymezil časové období roky 22-35. A hlášky typu, že dokola byly nepřátelské státy.... O to by dnešní demokracie mohla být kvalitativně lepší. Čím to , že není. Ale zpět k tomu rozdělení. V mnou uvedeném období, pokud se budete alespoň zběžně informovat, o žádném vážném dělení s vyjímkou nacionálních bloznivců v mizivém počtu, už řeč nebyla.Ani v Sudetech, ani na SLovensku. Němci mě+li pravidelně zastoupeni ve vldádě /hledejte hesla Spina a Cerny/ a Slovácích škoda mluvit.
Takže argumentovat tím, že když odstoupí premier je to nějaká zvláštní situace, něco jako současné zatmění slunce a měsíce nemá ani minimální logiku. Pokud to tak vnímáte vy, je to vašěe věc. Nevyvozujte ze svých pocitů absolutní soudy.
Pro tvůrce Ústavy , té prvoreblikové i dnešní to byla jasně předvidatelná situace a nastavili pro ni přesné regulační mechanismy. ˇUstava jasně říká, co k kdo má a musí v takovém případě.. O 101 podpisechtam nic není. Vůbec nic. Ten požadavek je NAD rámec ÚStavy. tedy právně zmatečný.
A váš argument, že jako Gross a Paroubek museli, když byli designovanými premiery,kteří nesestavovali vládu po volbách na rozdíl od Topolánka, je směšný.
Ona i pro tento případ opět platí ÚStava. Říká, že volební výsledky určují politické dění na PŘÍŠTÍ 4 roky nerozhodnou li politici jinak .Toto není citace Ústavy, abych nebyl chytán za slovíčka, ani volebního zákona, ale jejich skutečný smysl.
Takže bez ohledu na to jestli v čele soc dem stál při volbách Špidla a v mezičase někdo jiný, byla pořád soc dem vítěznou stranou z posledních platných voleb. Toto bylo rozhodující nic víc. A bylo na ní, jestli sestaví vládu a dostane pro ni podporu či nikoliv. Ta rozdíl od Topolánka na základě podepsaných koaličních dohod disponovala prokazatelnou většinou. Topolánek po"vyhraných" volbách žádnou prokazatelnou většinu na základě podepsaných dohod. Dokud nešel do politického supermarketu a nedokoupil hlasy. Mimochodem - slova současného prezidenta, že nebude jmenovat vládu postavenou na hlasechjednoho nebo dvou přeběhlíků si snad ještě pamatujete. Jak von se ten president jmenoval? Nevzpomente si? Možná , že ne , protože byste měl důvod proč ho nechtít. Neumí totiž ani dodržet to, co veřejně prohlásil.
03. 01. 2008 | 20:59

vlk napsal(a):

bohous
nikdovámnebraní , abyste psal pod jménemči pod nickem.Ani já ani Saliven nejednáme nijak nečestně když stejnou volbu, jakou přiznáváme vám , si dovolíme využít také.Jinak než vy.
A buďte úplně v klidu. Ani já ani Saliven za pana Peheho nepíšeme. On to při své kvalitě rozhodně nemá zapotřebí.
03. 01. 2008 | 21:02

vlk napsal(a):

jar por
pletete si funkci soudce a politického komentátora. Soudce má rozhdovat nestraně. Politický komentátor komentuje na základě svých znalostí. Já osobně v téhle republice znám jen několik málo nezávislých komentátorů.
Němeček, macháček z HN, když má dobrý den tak ještě Fišer,
z MfD absolutně nikdo.
Z Práva Hanák a Franěk.
Z ČRo Ivan Hoffman a Petr Nováček. K nim bych přidal ještě moravce a tímbych dokonale skončil. A pan Pehe je velmi dobrý komentátor. Má ke klausovi řadu výhrad. A píše o nich. A nepíše nic, co nelze doložit. A plně vystihuje moje pocity.
Vy máte možnost jeho závěry vyrátit. Zkuste to! Nebo jej nečíst.
Ale stěžovat si na neobjektivnost? Navíc na blogu. Nikdy mnenenapadlo nic podobného napsat třeba na Kohoutovi. Vždycky jsem se pustil rovnou do jeho argumentů.
Jo jinak- všechno nejlepší v Novém roce. a spřátelským vlčím Hauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
03. 01. 2008 | 21:08

Petr Nezval napsal(a):

Výborně jste vystihl současnou situaci, pane Pehe, i charakterové vlastnosti p.Klause. Osobně též cítím, že se nezadržitelně blíží narcisův pád.Náš národ by potřeboval noblesního reprezentanta v zahraniční politice, jako je pan Švejnar. Kéž by se České televizi podařilo zorganizovat regulérní demokratickou diskuzi Klaus versus Švejnar v průběhu ledna 2008. Mnoho pasívních papouškujících příznivců p.Klause by jistě konečně změnilo náhled na modrého starého ptáka...
03. 01. 2008 | 21:42

vlaďa napsal(a):

Nedá mi, bych nepřidal drobeček :) 14.2.2000 Klaus hřímal z rádia (nejspíš Free Europe): "Z takového společenství chci emigrovat!". Bylo to v souvislosti s postojem EÚ k Rakousku (Haider a LS). Tak tehdy se náš "mislitel"(s měkkým :) rozčiloval nad omezováním suverenity jednotlivých států ze strany EÚ. Ptám se tedy, zda ten čas k emigraci pro něj již nenastal. Jistě by ten aerospeciál byl zaplněn do posledního místečka a jistě by se našel i nějaký týpek, který by si vlezl do podvozku... A kterým směrem by se vydali? Samozřejmě, za taváryščem Putinem :)
03. 01. 2008 | 23:41

Sofi napsal(a):

Proč nevolit Klause?
Protože sám o sobě vytvořil mýtus, z kterého nic neodpovídá pravdě. Není dobrý ekonom, není vzdělaný, není inteligentní, neovládá dobře cizí jazyky, neovládá totiž dobře ani mateřštinu, je tělem i duší komunista, není odvážný, ale naopak velice závislý na různých osobách a bojácný, nevypadá dobře, naopak čím dál více připomíná toho nebohého starce z filmu Hoří má panenko, který si několikrát šel pro medaili, kterou někdo ukradl.
04. 01. 2008 | 00:40

Petr Dvorak napsal(a):

Vlk: Asi jsem se vyjadril nejasne. Pokud si prectete, co jsem napsal, zajiste - jakozto bystry prumyslovak - pochopite, ze jsem o zadnem rozdeleni 1. republiky nehovoril, zblepty o minoritnich nacionalistickych skupinkach u nas jsou tedy irelevannti... Co se formalnosti demokracie tyce, zde je potreba rict, ze vnimani demokracie se zmenilo uz jen za poslednich 20 let ("vsichni jsme si zdela rovni" vs. "vsichni mame stejna prava, ale rovni si nejsme"), takze kdyz jsem rekl, ze formalne byla az na detaily stejna, myslel jsem tim - prekvapive - ze formalne byla az na detaily stejna.

Na tom, ze verejnost jinak vnima nuceny odstup premiera nic nezmenite.

Co se tyce jmenovani Topolankovy vlady (zalozene na prebehlicich nebo ne), tak to jsem tu uz nekolikrat napsal. Taky to mam Klausovi za zle, tak jste si ten zaver mohl odpustit.

Vy sice davate jen argumenty (zanedbam Vase nabadani k neublizenectvi), ale na veci, o kterych se nemluvi nebo na veci, ktere jsem jiz pripustil a jsou tak vyresene... Boze, Vas bych fakt chtel mit za sefa:-D...
04. 01. 2008 | 01:25

Milan napsal(a):

Nic než pravda, ještě lze dodat, že Klaus je svou podstatou rozbíječ a likvidátor ( s vyjímkou česko ruského přátelství) viz rozbití OF, 'Ceskoslovenska, ekonomiky, původní ODS, národa a.j. Ještě mu schází rozbití EU a Putin bude spokojený.
04. 01. 2008 | 21:00

Petr napsal(a):

Velmi pěkný a trefný článek. Děkuji, pane Pehe
05. 01. 2008 | 00:34

vlk napsal(a):

Petr Dvořák

jakomůj podřízený byste zjistil několik věcí.
Třeba to, že za svými podřízenými s tojím, třeba to, že jim dávám značný prostor k seberealizaci. A také byste zjistil, že si pečlivě vyslechnu všehcny názory, ale co nesnáším, je kličkování. Když s epustíte do diskuse, kterou jste nota bene nastolil sám, pak by to pro vás mělo být železné pravidlo.
Uvedu, pro připomenutí historii naší disptace. Váš první příspěvek, žekde oponujete Pehemu, že Klaus na Grossovi a Paroubkovi požadoval 101 podpisů, nad rámec ústavy oprávněně a stejně oprávněně je nechtělna Topolánkovi.
Moje odpověď byla, že požadovat něco nad rámec ústavy je proti ústavní a tedy nezákoné. A že ústava byla vytvořena mimo jiné i proto, aby řešila situace, kdy vláda skončí činnost před vypršením svého mandátu. A že v 1. republice byla demise vlády běžná a nikdo nikdy 101 podpisů nepožadoval. Vaše odpověď byla, že to byla jiná situace. Já opáčil, že bych rád věděl, čím byla situacejiná. V demokracii jsme byli tehdy i teď. a v čem tedy demorkacie 1. republiky byla jiná.
Vaší odpovědí bylo jen mlžení.A opakování toho, že dnes předčasný konec vlády je něco nestandardního , pomalu děsivého / to dodávám já/ a proto 101 podpisů je dobře. Já opáčil to, co jsem již tvrdil, co jste nevzal v úvahu a konstatoval, že jediný, kdo měl možná skutečně přinést 101 podpisů byl právě a jen Topolánek, protože to byl historicky první premier od 89, který prohrál hlasování o důvěře vládě. Na rozdíl od Grosse i Paroubka.
Zcela pomíjím žonglování se slovíčky formální demorkacie a tak. Demorkacie buď je nebo není. Nic víc. Není opravdová demorkacie , která by byla formální.Já totiž formání demorkacii dost dlouho zažil. Vy jste ji zažil,tu formální maximálně v dětském kočárku. Což neříkám s despektem,jen konstatuji fakta.Protože jak známo - je lepší slyšet než nevědět. Je ovšemlepší vidět než slyšet. Ale ještě lepší je zažít než vidět. Theorem prof Lorenze.
05. 01. 2008 | 16:14

Petr Dvorak napsal(a):

vlk: Tady bych si Vas dovolil citovat, protoze to je podle me chybna interpretace, navic je to tema k tomu, aby se nase diskuze pohla dal (nevim, co bych jineho dodaval k tomu, co jsme jiz probrali):

Rekl jste: "Moje odpověď byla, že požadovat něco nad rámec ústavy je protiústavní a tedy nezákoné."

Opravdu myslite, ze to, co NENI v ustave, a je tak nad jeji ramec, je protiustavni? Neni to spise je tak, ze neco co je V ROZPORU s tim, co je v ustave je protiustavni? To je rozdil!!!

V ustave je podle me neco ve smyslu "Vladu jmenuje prezident". O tom, ze to je jen formalita a ze to musi udelat, kdyz si z aktualniho stavu odvodi, ze vlada ma vetsinu, tam podle me nic neni.

Ono by mozna (neznam vyklad) asi ani nebylo protiustavni, kdyby Klaus nejmenoval vladu s tim, ze v ni je jeden komunista nebo ze se jedna o vladu socialni demokracie. Zajiste by to bylo nemoralni a budilo to pohorseni (i u me), ale to je tak vsechno...

Zde by me zajimal posudek pravnika na to, do jake miry muze prezident zamitat jmenovani vlady (napriklad z osobnich duvodu) - tedy do jake miry muze prezident ovlivnit povolebni rozdeleni. Ciste z pravniho hlediska, moralka protentokrat stranou...
06. 01. 2008 | 12:04

Petr Dvorak napsal(a):

vlk: Off topic: Co se pojeti demokracie (spise svobody...), doporucuji se bezne obeznamit s praci I. Berlina a pripadne s jeho oponenty (diky novym konfliktum jsou nektere jeho poznatky diskutovany)...

http://en.wikipedia.org/wik...

Mozna pochopite, ze neni pravda, ze "demokracie bud je nebo neni".

Samozrejme si muzete najit vice autoru, kteri Vam tento zjednoduseny nahled zajiste vyvrati.

Pojem demokracie mimochodem podle me stale neni definovan tak, aby to podlehalo dostatecnemu konsenzu.
06. 01. 2008 | 12:12

vlk napsal(a):

Petr Dvořák

takže to rozebermeskutečně od základu a ve světle toho, co se skutečně stalo.
Požadovat od kohokoliv něco nad zákon je prostě nezákoné. Pokud přijdete na úřad v nějaké věci a oni od vás budou chtít něco navíc než říká zákon, je to prostě protizákoné. Tolik obecná úvaha.
Úvaha konkrétní. President chtěl po Grossovi a Paroubkovi 101 podpis a to přestože bylo zřejmé, že PODEPSANÉ koaliční dohody dosud platí, protože je žádná z koaličních stran NEVYPOVĚDĚLA! A jak už bylo konstatováno - ústava má přesné mechanismy a tam nic o podmínce 101 podpisů není.
A znova konkrétní situace. Topolánek byl designován jako ministerský předseda poprvé v situaci, kdy bylo jasné, že menšinová vláda ODS prostě nepůjde. Stejný president, který chtěl mít předem jistotu u soc dem premierů, že jejich mandát ještě trvá, toto ani náhodou nechtěl v situaci, kdy bylo nade vší pochybnost jasné, že designovaný premier ji prostě nemá. Odůvodnění - že byl právě vítězem voleb logicky neobstojí. Buď platí priorita Klause v případě soc dem, že musí být pro designaci premiera prokazatelná většina v parlamentu nebo platí vaše superiorita volebního výsledku. Výběrově jednou to a jindy ono platit prostě nemůže a NESMÍ. Jsme li demokracie. Jsme li výběrová demorkacie, pak samozřejmě ano. Jenže tohle já už jsem zažil a proto jsembyl tehdy v Listopadu na ulici.

Kdyby byl presidentem někdo jiný, než právě aktivistický a narcisistní Klaus, tak tyhle problémy nebyly. Zákonodárce i tvůrce ústavy prostě nepředpokládali, k naší dnešní škodě, že president této republikyněkdy bude hrát své podivné hry a budek těmto hrámvyužívat formální znění ústavy a že někdy PUJDE NAD RÁMEC ústavy. Já v jejich roli bych s tím nepočítal také.
A pokud jde o tu uvahu, ohledně tohop, co Klaus může činemůže zamítat z osobních důvodů- velmi se obávám, že si to zažijeme v praxi.
Jinak díky za linky. Ale já na svém stanovisku, že demokracie buď je nebo není. Obecní atributy jsou dostatečně známé. Demokratické a svobodné volby, rovnost všech občanů před zákonem, svoboda vyznání, pohybu , pobytu. shromažďování, názoru a jeho svobodného vyjadřování.Toto je absolutní základ.
Pro naši disputaci platí - rovnost všech občanů před zákonem.
NA tomhlejistě nikdo nic od roku 1989, cojsme se opět stali demorkatickou zemí.
Vaše tvrzení, že pojem demokracie stále není definován tak, aby to podléhalo dostatečnému konsensu je tudíž irelevantní. Dostatečný konsens panuje už dávno.
Nepanuje jen v istých zemích, které něco z toho základu, co jsem vyjmenoval, nechtějí plnit. Ty mají pak problém s všeobecným konsensem. To ano. A vymýšlejí různé "modifikované" demokracie.Já na rozdíl od vás mám s jednou takovou téměř čtyřicetileté osobní zkušenosti. Té demokracii se říkalo - lidově demokratická. Rodiče jsou jistě schopni vám ji podrobně popsat. To je nad hesla z Wikipedie. Věřte.
06. 01. 2008 | 19:19

Petr Dvorak napsal(a):

Vlku, dobre, dejme tomu, ze jste me svymi argumenty zcasti presvedcil... Ja si sice myslim, ze kdyz jde clovek na urad, je tam presne jmenovano, co je k jakemu ukonu potreba ve smyslu "prave toto a nic jineho" (specifikuje se uplnost a zaroven maximalita pozadavku), ale nevim, jestli toto neplati i pro prezidenta a hledat si to nebudu, zase tak moc bych to nehrotil.

Jen si - a zde uz opravdu naposledy - rypnu do te demokracie:

Vyjmenoval jste nasledujici soucasti:

- demokratické a svobodné volby - zde 100% souhlas... podle me to je ale VSECHNO co je dnes tak nejak vseobecne prijimano, dale bych uz radeji nic neuvadel, protoze to je beh na tenkem lede...

- rovnost všech občanů před zákonem - to v zadne "demokraticke" zemi fakticky neexistuje. Uz jen z toho duvodu, ze existuji jevy zvyhodnujici pred zakonem nektere obcany (jako je mimojine i korupce - nejsme idealiste, ze, pojem demokracie by nemel byt utopicky). Krom toho je zde treba poslanecka imunita - ta je nutna (!!!), policiste a vojaci maji take sva prava regulovana jinak, nez bezny obcan, atd. Znamena to, ze kdyz si u nas obcane nejsou fakticky (!!!) rovni pred zakonem, ze nemame demokracii?

- svoboda vyznání - Rozhodne fakticky neexistuje a ani myslim, ze existovat nemuze. To, ze by si kazdy mohl verit, v co chce, to by de facto legitimizovalo sekty a dalo prostor pro extremni nabozenstvi. Jak by se potom ostatne vykadal spor mezi zakony a virou? Svoboda vyznani je tedy pochopitelne omezena tim, jaka nabozenstvi projdou (v lepsim pripade) prunikem spolecenskeho konsenzu a zakonu, v horsim pripade nejakou "tichou" administrativni procedurou, ktera nabozenstvi schvali... Nemame demokracii jen proto, ze treba scientologie neni u nas nabozenstvi?

- svoboda pohybu - jde o to co "pohybem" myslite - budu se bavit o cestovani a taktez si myslim, ze to neni fakticky dodrzeno, protoze i do "demokratickych" zemi potrebujete casto viza, pohyb tak je realne (!!!) opet omezen. Protoze je nekomu - casto z ryze subjektivnich pohnutek - odepren narok na viza do USA, nejsme uz demokraticka zeme?

- svoboda pobytu - jednoduche... plati zakon o imigrantech... jen protoze si sem nenechame vlest kazdy povl, jsme nedemokraticti?

- shromažďování - viz vyroci Kristalove noci - opet v zajmu "dobre veci" nemuze existovat svoboda shromazdovani - viz nejaky dil politickeho spektra (nemyslim, ze moc kvalitni). Jsme nedemokraticka zeme, protze jsme nepripustili pochod neonacistu zidovskou ctvrti pri vyroci Kristalove noci?

- svoboda názoru a jeho svobodného vyjadřování - z duvodu "korektnosti" a presto, ze o tom nejsem presvedcen, rikam ANO - diky tomu si nakonec piseme, kdybych napsal ze ne, tak me muzete razem poslat do p*****! :o).

Na videnou nekde jinde! ;)
06. 01. 2008 | 21:39

Fred napsal(a):

Trefná a podnětná analýza, vaše příspěvky jsou v záplavě pop-médií skutečně osvěžující. Pokračujte prosím v psaní, pane Pehe.
07. 01. 2008 | 11:44

Ladic napsal(a):

Pehe - trapně zaujatý, klidně pokračujte.....odkopáváte se hezky....no, když nemáte na víc...
07. 01. 2008 | 12:38

Janiik napsal(a):

Díky za výborný článek, naprosto souhlasím :))
07. 01. 2008 | 14:54

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Klaus události nevytváří, nýbrž na ně pouze reaguje. Je politikem pasivním. Takový lidé konzervují dosažené a nejsou schopni vytvářet nové prostory. Pokrok nedělají a ani ho nechápou. Naopak, pokrokem se cítí ohroženi. Klaus je naprostým opakem Švejnara. Volit Klause je anachronismus. Kdo se k tomu propůjčí jedná vůči národu nezodpovědně. Nehledě na to, že Klaus současnou politiku ODS de facto ani vůbec nereprezentuje.
08. 01. 2008 | 02:09

neklaus@seznam.cz napsal(a):

Pavdivá analýza.
Václav Klaus nikdy nebyl pasivním prezident, je aktivní a v některých případech ažaž, čímž v některých případech nejen škodí domací ale ve většině případů i zahraniční politice.
11. 01. 2008 | 09:46

Martin Jochim napsal(a):

Pane Pehe,
Přečetl jsem si Váš článek pozorně, abych našel nějaký relevantní argument proč nevolit Klause, ale obávám se, že jsem jich moc nenašel a to hlavně proto, že když někdo chce objektivně argumentovat, tak by se asi neměl třást záští a nenávistí vůči tomu "čecháčkovi". Tím potom svoji argumentaci sám deklasuje. Nevím, asi se mezi čecháčky nepočítáte, a cítíte se jako ten pravý elitní intelektuál, který nám čecháčkům ve velmi radoby inteligentním obalu naservíruje, co si máme myslet. Působíte veřejně jako politolog, ale podle mne, jako naprosto neobjektivní politolog mezi všemi v komentářích o Václavu Klausovi. Václav Havel je zřejmě z jiného světa, nečecháček, zřejmě člověk předurčený, vyvolený? Tam kam se Václav Klaus dostal, se dostal jen vlastní obratnostní a může mnoho komentátorů polemizovat nad způsobem. Zvláště ti, kteří se nedostali ve své kariéře nikam. Ale přitom asi právě vám klasicky čecháčkovsky vadí cílevědomí lidé odlišující se od průměru, i od toho intelektuálního. Lidé, kteří jsou jen obyčejně pracovití a tím to někam dotáhnou, to jsou ti plebejci, ke kterým se v článku projevuje zjevný odpor. Podle Vás musí prezident, nebo i kandidát být součástí té, pro obyčejného člověka nesrozumitelné, platformy vzájemného porozumění nad těmi inteluktálními tématy, které nejlépe ať určuje nějaká skupinka největších nečecháčkovských, evropskosvětově zaměřěných chytráků, kteří by možná časem už nerozuměli ani sami sobě. Na tom článku se jen ukazuje, že jste zřejmě do svých pracně vypocených elitářských názorů mnohem více zamilován, než Václav Klaus do těch svých. Úplně nejhůř mi je ovšem z toho, že z článku doslova čpí to, že druh lidí Vašeho typu těmi obyčejnými opovrhuje. Ti znechuceni čecháčkovstvím, ale sámi na sobě na vlastní změně od téhož moc nepracujících, naopak projevujích se jako typicky plebejstvím zakomplexovaní intelektuálové, kteří by chtěli být nějakou speciální moudrou elitou,kterou by měli mít za povinnost ostatní využívat, aby se ve svých složitých životech zorientovali. V posledním období prezidentování Václav Havla to z jeho moralistických postojů bylo znát také, možná pod Vašim poradenstvím.
11. 01. 2008 | 11:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy