„Komunismus komunistům“

15. 02. 2010 | 10:11
Přečteno 9275 krát
Toto heslo umístěné v listopadu 1989 nad přeplněným odpadkovým košem v podchodu jedné stanice pražského metra ukazuje, že veřejnost byla k padajícímu režimu shovívavá: ať si komunisté někde stranou pěstují ten svůj komunismus, ale bez nás – československého lidu. Žádná výzva k účtování!

Veškerý radikalismus byl hned v zárodku okřiknut jako něco, co je v příkrém rozporu s ideály sametové revoluce. Dobře si to jako student historie na Univerzitě Karlově pamatuji. I lidé na náměstích spontánně a rozhodně tlumili občasné sklony k radikalitě. Nevyhnutelné účtování se neslo v duchu humoru a ironické nadsázky, jak dokládají četné další veřejné projevy z konce „roku zázraků“.

Na kresleném vtipu Vladimíra Jiránka zametá uklízečka pod tribunou, na níž sedí komunističtí papaláši. Jeden z nich v popředí řeční, ale nikdo ho neposlouchá. Sál je prázdný. A uklízečka jakoby mimochodem říká: „Končíme, pánové, končíme.“ Neoslovuje je už ani po jejich způsobu – tedy jako soudruhy. Jejich časy nenávratně minuly a oni to nevědí. Nevyhání je rozzuřený dav, vyprovází je uklízečka. Vtip skrývá klíčové dobové sdělení: s komunistickým režimem už není třeba bojovat, neboť se vnitřně vyžil a zanikne sám od sebe.

S podobnými situačními vtipy a slovní hříčkami se rotzrhl pytel: „Schody se zametají shora“ – „Koryto, ergo sum“ – „Brutalita od koryta“ – „Buď odstupte, anebo si najděte jiný lid“ – „Vládla nám ma(rxistická filozo)fie“ – „Jakeše do koše“ – „Milošku, chystej si doložku“ – „Na Štěpána bez Štěpána“ – „Rumunsko přijímá politické emigranty“ – „Rudé prázdno“ – „Nechceme Ceaucescoslovensko“ – „Chceme pluralitu, ne brutalitu“ – „Kromě ÚV KSČ stávkují všechna divadla.“ – „Herci dělají politiku, ÚV KSČ hraje divadlo“ – „StB navždy do stávky“ – „Nechceme nový plot ze starých kůlů“ – „Lidi, volte radši sněhuláky, ti vědí, kdy odejít“ – „Zkaženou vládu velké mrazy nezachrání“ atd.

Hesla se nesla v duchu nadsázky hraničící s jízlivou ironií. Vycházela z politického vtipkování, kterému v létě a na podzim 1989 dominovala postava generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše jako nešťastně popleteného řečníka – politického břídila. Strach z represí byl kompenzován humorem, po generální stávce 27. listopadu strach zmizel a lidový humor ovládl veřejné prostory, dosud skrývané poselství znělo nyní plným hlasem: vládnou nám klauni a král je nahý. Nicméně některá z uvedených hesel přeci jen obsahovala náznaky politického účtování: vládla nám mafie, zatvrzelí bolševici by se měli poroučet do (rumunské) emigrace, StB by měla být zrušena. Slova ale neopustila terén hry s nadsázkou. Mohla znít výhružně, ale nikoli v karnevalovém kontextu, v němž figurovala. Že se ten kontext zanedlouho podstatně změní, málokdo tušil.

Jak tomu v těchto chvílích bylo s politickou a kriminální odpovědností padlého režimu za zločiny proti lidskosti? Nastolila veřejnost v listopadu a prosince 1989 tuto otázku? Na podstavci dávno strženého Stalinova pomníku na pražské Letenské pláni byl na dřevěných kůlech provizorně instalován zvon a nápis po ním hlásal „Obětem a poníženým“. Byl to výraz piety, žádné volání po soudu či odplatě. Představy veřejnosti o historické satisfakci a právním zadostiučinění ve valné většině nepřekročily tuto hranici.

I očekávané stíhání a potrestání komunistických funkcionářů se stalo terčem nadsázky a karnevalového veselí. Například plzeňští studenti se převlékli do pruhovaných vězeňských mundúrů a nesli městem transparent s nápisem „Jakeši a Štěpáne, na Borech vás čekáme“. Jako by symbolické potrestání bylo dostatečným zadostiučiněním. Když mimořádný sjezd KSČ 20.–21. prosince 1989 exkomunikoval tyto dva funkcionáře společně s několika dalšími, veřejnost v celé zemi na to okamžitě zareagovala: „Nestraníci protestují proti vyloučení pánů Jakeše a Štěpána z KSČ, neboť je nestrpí ve svých řadách.“ To nebylo volání po trestu, byla to legrace z padlých mocných.

V karnevalu se alegorizují i vážné a nebezpečné věci a dělá se to s nadsázkou, abychom si uvědomili jejich přítomnost v životě a nebáli se jich tolik. Maska čerta a smrti neodmyslitelně patří do karnevalového reje. Byly přítomné i v karnevalu sametové revoluce. V několika městech se například konal symbolický pohřeb „soudružky Totality“, která zemřela „ve věku 41 let po dlouhé těžké nemoci“. Nechyběl smuteční průvod, rakev vystlaná Rudými právy, smuteční řečník, plačky a dobře se bavící lidé na zaplněném náměstí.

Co ale může přijít po velkém karnevalu jiného než velká kocovina (není náhodné, že se o něco později objevil termín „sametová kocovina“). Vpád všedního dne, vážných témat, starostí, frustrací ze sebe sama i z ostatních, z poměrů. Probouzely se nejrůznější nepoznané a nevstřebané minulosti – prvorepubliková, válečná, retribuční a odsunová, padesátých let, šedesátých let, pražského jara, normalizační, chartistická, šedozónová aj. S nimi se o slovo hlásily násilně přerušené tradice a osobní či skupinové identity zatížené nejrůznějšími příkořími nebo obdařené nezaslouženými výhodami. Všechny se prezentovaly v osvobozeném veřejném prostoru a manifestovaly jako prvořadé politikum. No a od té cjvíle, kdy skončil „karneval revoluce“, se potýkáme se svými nezvládnutými minulostmi.

A teď k nim přibyla ještě minulost postkomunistická. Mnoho, často protikladných minulostí intervenuje do naší přítomnosti a ovlivňuje budoucnost. Bereme je strašlivě vážně a máme z nich strach, především z té komunistické. O čem jiném vypovídá heslo „Kdo nepozná svoji minulost, bude nucen si ji zopakovat“. Zdá se mi, že by nebylo od věci opět na chvíli učinit z našich obávaných minulostí alegorické postavy a uspořádat pořádný pouliční karneval.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vico napsal(a):

Paměť je fakt krátká.Ty karnevalová hesla se zdají být vtipná i z odstupu dvaceti let. Kam se hrabou všechny ty upoceně veselé novácké estrády uchrochtaného baviče Novotného ,různé ty gondíkoviny..

Už vidím i ty ohlasy pod článkem všech těch "naštvaných" a spol.

Teď s odstupem se mi však jeví, že tehdy jsme opravdu projevili svou národní jedinečnost vyjádřenou v těch nápisech. Dodatečně s velkým zpožděním pociťuji něco jako víru, že jsme dobří, fakt dobří. Škoda, že jen jednou za dvacet let.
15. 02. 2010 | 10:49

Taoiseach napsal(a):

Konkrétně to heslo "Komunismus komunistům" je ovšem staršího data. Už někdy v polovině 80. let mi je tlumočila jedna členka partaje, která byla později mezi těmi nemnohými, co legitimaci nezahodili.

Karnevalový průvod je skvělý nápad, ovšem bylo by dobré "zpracovat" hlavně tu nejnovější minulost. Už se zase objevují vtipy na "naše" mocné. Bohužel Vladimír Jiránek už asi nikdy nic pořádného nenakreslí po tom, co si jednoho z těch mocných zamiloval...
15. 02. 2010 | 11:08

LEVAK napsal(a):

Vážený pane, Váš rok narození odpovídá duchu Vašeho článku a taky hodnocení té tkzv. "normalizační" doby.Jde tu však o to,že tu byla ještě jedna etapa a to od roku 1948 do cca roku 1962(někde to bylo déle někde méně).Tu jste nezažil na vlastní kůži a asi nikdo z Vaší rodiny.To nebyla žádná karnevalová legrace,vyvlastňování,vyhánění lidí z práce a zrodných domů,ostrakizace zejména zemědělců,HTÚP,JZD(I.,II.,III. a IV.typu),státní statky,procesy,vylučování ze studia,nepřipuštění ke studiu,věznění,zavírání,vojenské odvody,pracovní tábory(jáchymovské doly),etc.Vy jste disidentská generace tk jako Havel a snažíte se potlačit to co tu bylo před rokem 1968 a to buď proto,že srovnání těch dob pro Vás i ve vlastních očích vychází značně nepříznivě a v některých případech i proto,že se na tom teroru padesátých let podíleli i nejbližší příbuzní některých disidentů(otec Petra Pitharta,otec Jana Rumla,etc.),nebo dokonce oni sami-Pavel Kohout!
15. 02. 2010 | 11:22

LEVAK napsal(a):

Masaryk, Havel a Klaus jdou do nebe. Otevře jim Svatý Petr." Vy jste Masaryk, že?", obrací se nebeský dveřník k Tatíčkovi národa. - "Tak kouknou, tady v koutě maj vercajk a montérky. Dávám Vám ještě deset let, spravěj to kolečko pořádně a pak můžou k nám".
Druhý v řadě stojí Havel : " Já jsem prosím Václav Havel", usmívá se sametový vůdce na Svatého Petra.
" Tak pro Vás mám špatnou zprávu", kouká se Skála církve na hodinky. -"Típněte to cigáro a upalujte rychle dolů, za hodinu otvírají v pekle. Zaklepejte a řekněte , že jdete s tou pravdou a láskou.
Oni už si s Vámi budou vědět rady.
"Heršoft, chlape! ",ohlédne se vyděšeně Svatý Petr na třetího, " nejste Vy ten Klaus ?!"
""Ano, Svatý Petře, já jsem profesor Václav Klaus" odpovídá Kmotr národa se samolibým úsměvem na tváři.
- " Tak Vás člověče", poškrábe se rozpačitě Svatý Petr na hlavě, "Vás nechcou ani na nebi ani v pekle." -.
"Víte co?" rozzáří se po chvíli apoštolova tvář, " vraťte se zpátky na Zem. Uprostřed Evropy je taková malá zemička. Tam mají, sám nevím proč, nejvíc v oblibě zrovna takové jako jste Vy !"
15. 02. 2010 | 11:24

LEVAK napsal(a):

Ucitelka sa v skole pyta deti ako si doma ziju:
mala marienka hovori: Moja mama je prostitutka a my doma mame penazi ze si
mozeme dovolit skoro vsetko !!
To je nic hovori maly Janko: Moj ocko je policajt a ten ma tolko penazi ze
ked mu slohnem tisicku z penazenky tak to ani nezbada tak dobre su plateni
statni zamestnanci.
Ucitelka sa dalej pyta: A co ty Dezko ?
A maly Dezko odpoveda: Pani ucitelka, moj otecko je sofer kamionu a nebyt
tych kuriev a policajtov, tak aj my by sme mali kopu penazi....
15. 02. 2010 | 11:26

LEVAK napsal(a):

Poslat dále: 2 zprávy - jedna zlá a druhá dobrá
Zlá zpráva = Dva poslanci českého parlamentu mají prasečí chřípku.
Dobrá zpráva = Bude se muset utratit celé stádo

Víte v jake době žijeme?
V elektrickej.
Do práce chodíme s odporem, v zaměstnaní sedíme v napětí a když se dotkneme
vedení,kopne nás do zadku.

Paní učitelka na základní škole probírá s žáky občanskou výchovu a vysvětluje,co to jsou národnosti a co to znamená být Čechem.
Poté žáky vyzve, ať zvednou ruce, jestli jsou také Češi.
Děti, i když tomu příliš nerozumějí, všechny zvednou poslušně ruce.
Jen holčička v poslední řadě neudělá nic.
"Copak je, Alenko, proč jsi nezvedla ruku?" ptá se učitelka.
"Protože nejsu Češka," odpoví samozřejmě holčička.
"A co tedy jsi?"
"Su hrdá Moravanka."
Učitelka se zatváří nazlobeně, že jí někdo odporuje, a zeptá se:
"Proč si o sobě myslíš, že jsi Moravanka a ne Češka."
"No moja maminka je Moravanka i můj tatínek je Moravan. Tak su i já Moravanka."
To učitelku dopálí.
"To přece není důvod! Co kdyby tvůj tatínek byl vůl a tvá
maminka byla kráva,pak bys byla co?"
Holčička se zamyslí a usměje se. "Potom bych byla Češka."

Rómsky chlapec sa pýta otca:
- Tato, čo je to DEMOKRACIA?
- Demokracia je, synak, že dostávame od štátu podporu, ... peňáze!
- Aha, rozumiem! ...ale veď tie potom za dva dni aj tak predrbeme kade tade?!
- To je síce pravda synak, no potom zájdeme za gádžovcami a zoberieme si
od nich čo len vieme.
- A nehnevajú sa za to na nás?
- Ale hej, niekedy veru áno. Potom to voláme že RASIZMUS!

Zprava ČTK
Katastrofální zemětřesení v Rumunsku. 50000 mrtvých. USA
posílají potraviny, Anglie peníze, ČR posílá 50000 nových Rumunů.

Na pápežskom koncile si zobral slovo jeden z kardinálov a vraví:
"Drahí bratia, kontaktovala ma firma Coca-cola a ponúkla nám tri miliardy dolárov ako dar pre cirkev.
" V miestnosti to radostne zašumí a kardinál pokračuje: "Má to však jeden háčik. Chcú aby sme v modlitbe Otče náš zamenili chlieb náš každodenný, za Coca-colu každodennú. A tak sa vás teda pýtam – kedy nám končí zmluva s pekárňami?"

Vedoucí kanceláře si předvolal úředníka a přísně se jej ptá:“Kdo vás naučil brát úplatky?“
„Nikdo… já jsem samouk!“

V hradišťské nemocnici měli poslední dobou hodně porodů. Jako na běžícím pásu.Pan doktor, když se děti narodily, každého drobečka ťápl po zadečku, ale každého pátého nrozeného kluka klepl po hlavičce. –„Pane doktore, proč plácáte ty kluky po hlavičce?“ ptá se vrchní sestra. „No co,však potřebujeme i policajty,ne?“

Chválí se český podnikatel:Já měním olej jen jednou za rok.“
„Ale vždyť to vašemu autu musí škodit!“
„Jakému autu? Já mám stánek s hranolkama!“

Hitler dostane na den propustku z pekla, aby se podíval na zem.
Vrátí se celej znechucenej a říká:
"Tam je to úplně v prdeli. Němci kšeftujou, Židi válčej, černoch vládne Americe a Češi šéfujou Evropě !"

Od půlky letošního roku se má změnit povinná výbava řidiče:
Má ubýt rezerva, klíč na kola.
Přibude papír pro sepsání pojistné události
tužka, reflexní barva a pásmo, to aby si řidiči sepsali sami
nehodu, protože PČR jezdí k nehodám nad 100 000 Kč
nebo k nehodám s účastí aut v drženi třetí osoby.
Od roku 2010:
přestane jezdit Záchranka k méně než dvěma zraněným, takže k
povinné výbavě přibude anestetikum, převozní lůžko a resuscitačni
jednotka.
Od června 2010:
přestane jezdit pohřební služba k tragickým nehodám
o méně, než 3 mrtvých a k povinné výbavě přibude lopata, krumpáč, 2x černý
pytel se zipem, mramorová deska 1x1m a 2x svička.

V nejbližších dnech u Vás zazvoní člověk hovořící s ruským přízvukem,který bude odečítat plyn. Zároveň si vezme i plynoměr a sdělí Vám, že už ho nebudete potřebovat .......

Ženščina prochodit k astrologu,štoby sastáviť goroskop buduščevo rebjonka.
„Po kakim znakom byl rebjonok začat?“ sprášivajet astrolog.
„ Da nět pod znakom no pod plakátém – Kupaťsja zapreščeno!“

Hádá se Francouz s Angličanem,která řeč je těžší.Francouz říká: „My například napíšeme Chamomix a čteme to Šamony.“
Angličan: „To my napíšeme Shakespeare a čteme to Šekspír.“
Poslouchá je Čech a říká :
„Jděte oba do háje,to my napíšeme Praha XII a čteme to Vinohrady!“
15. 02. 2010 | 11:47

kapitalisticky parazit napsal(a):

a ja myslel, zeaktualne resime kapitalisticke prusery.
15. 02. 2010 | 12:04

kolega fyzik napsal(a):

parazite, kde je ten kapitalismus? V cine? U nas v EU jiste ne. 50-70% prijmu ti seberou a prerozdeluji soudruzi z ruznych uradu, polovina lidi zije ze statniho, ridi a dotuji, zakazuji a reguluji prakticky uplne vsechno a i diky tomu se tady uz dlouho neda (a ani nesmi) nic vyrabet.
15. 02. 2010 | 12:48

slavwin napsal(a):

Každý jsme v rodině měli nějakého komunistu. Ti výkonní byli v řídících funkcích a sekretariatech, druzí spíše folklorní, byli to různí dělníci, někteří i dobří bez nichž jsem se jako nižší technik neobešel. Diskuze s nimi byla asi následujíci: Poslouchej Láďo u těch imperalistů to nebude tak zlé vidíš jaké mají pěkná nablýskaná auta, přece sám nevěříš, že to jsou samé vykořisťovatelské pijavice. Odpověď většinou Oni s námi neochodují a demokracie To bys koukal jak já na schůzi KSČ dovedu postavit direktora do latě. Ti první věděli že komunismus je svinstvo. To mi jednou soudruh ředitel volal poslouchej soudruhu mistře Nevyvolávají polské události nějaké negativní nálady mezi lidmi na stavbě. Popravdě jsem mu odpověděl že na to nikdo ani nevzpomemene. Druzí možná jim dělalo dobře že sedí u předsednických stolů, nemyslím že by udávali. Ti první jsou dnes v parlamentu jako odesáci a socani a ve správních radách firem a ti druzí pokud nezemřeli asi v KSČM. ty 2 skupiny se dost prolínaly, takže nikdo nechtěl nějaké radikální účtování. V Německu to bylo řízeno zvenčí tak že těch bývalých nácků kteří proklouzli bylo podstatně méně než u nás bolševiků a estebáků. Nevím jestli měli pro tento účel schovaného Klause na prognosťáku, faktem je že mělo podívat na německé zkušenosti a ne okřikovat Havla, když k nim hledal cestu.
15. 02. 2010 | 13:04

LEVAK napsal(a):

Ad slavwin:Václav Havel,projevy listopad 1989-červen 1990-
"Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte....."
"
"Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naší povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívážkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout....."
"...Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizi nebo podobné. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme....."
"... Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme!....."
"...Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury....."
"...... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naší ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO......"
PS: pane byl v té době Havel v roli krysaře z Hameln a národ dílem v roli 130-ti unesených dětí a dílem v roli jejich rodičů?
15. 02. 2010 | 13:37

Taoiseach napsal(a):

LEVAKu
Laskavě tady nespamujte, ty "Havlovy projevy" jsou evidentní falsum.
15. 02. 2010 | 13:48

LEVAK napsal(a):

Ad Taoiseach:vážený pane kolik Vám bylo v roce 1989 když si to nepamatujete?
PS:např. slova "Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme!....." použil i Michal Kocáb při vyhánění Sovětské armády z našeho teritoria!Jen si to najdete nebuďte líný!
15. 02. 2010 | 13:56

slavwin napsal(a):

Za Gorbačova bylo téměř jisté že komunismus jde do kytek. Havel měl určité představy diskutoval o nich. Opravdu by bylo dobré zjistit co si vlastně představoval Klaus. Tady nebylo třeba krysaře tu cestu vyznačil Gorbačov. Malá země bez alespoň formálního jištění nemá smysl. Nemá cenu diskutovat o útočných voj. paktech. V Evropě byl jediný a ten se jmenoval jinak než NATO.
15. 02. 2010 | 13:58

Pepa Řepa napsal(a):

"Sametová kocovina", říkáte historiku?

Z toho se dá rychle dostat. Okurku, závináč a tak.

Řekl bych, že teď je tady horší věc:
"sametová kocábovina".

Z toho se za den nevyspíte.

To Levák
nezapomeňte odkázat svůj archiv nějaké důvěryhodné osobě. Třeba Vilíkovi nebo Voloshitgradovi.

Bylo by škoda, kdyby Vás přejelo auto-ne, že bych Vám to přál- a lid byl ochuzen o příděl mudrosloví.
15. 02. 2010 | 14:14

LEVAK napsal(a):

Ad slavwin:pro Boha člověče NATO bylo založeno 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě.
Washingtonskou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island.V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko.
V roce 1955 po získání plné suverenity vstoupila Německá spolková republika.V roce 1982 se připojilo Španělsko.
Tedy podle Vás všechny ty vyjmenované země se nenacházejí v Evropě?Souhlasím poku se to týká USA a Kanady,ale co ostatní?Vy jste na základce chyběl v zeměpisu?
Dále tu byla Varšvská smlouva.Vznikla na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané 14. května 1955 Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR ve Varšavě.
PS:porovnejte si prosím laskavě datumy vzniku jen tak pro zajimavost!
15. 02. 2010 | 14:19

Taoiseach napsal(a):

LEVAK

V roce 1989 mi bylo 39 - kolik bylo Vám?

Netvrdím, že si pamatuji všechno doslova, ale kdyby byl Havel plácal takové nesmysly, nepochybně bych si toho všiml.

"Jen si to najdete nebuďte líný!" - Přesně toto platí pro Vás - je na Vás, abyste doložil slinty, které sem taháte - ne na mně. A nepleťte do toho Kocába, dokud jsme neskončili s Havlem.

Je docela dobře možné, že Havel o podobných věcech mluvil a že Vy nebo někdo podobný teď svými slovy převyprávěl svůj tehdejší DOJEM z toho. A to je právě nepřijatelné.

Jeden příklad za všechny: "Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení..." V uvedeném období byla jen jedna vláda, která předložila jedno programové prohlášení, a hlavně Havel s tou vládou neměl nic společného, takže za ni ani nemohl mluvit.
15. 02. 2010 | 14:37

Petr z Tábora napsal(a):

Dovolte mi zcela vážný tón. Po roce 1989 bylo chybou, že zločinci, kteří si potřísnili ruce krví politických odpůrců nebyli pohnáni před soudy a potrestáni. V každém národě v každé době jsou určití jedinci ochotní dělat špinavou práci, mučit a likvidovat politické odpůrce. Ale za každého režimu se dozorcem v koncentráku či v komunistickém lágru stal každý dobrovolně. A pro tyto potenciální zločince by to mělo sloužit jako výstraha - možná, že teď máte moc, ale na každou svini se vaří voda...
15. 02. 2010 | 14:58

Janovec napsal(a):

"Lidé totiž rádi mění vládu v domnění, že si tím polepší, a teprve zkušenost je poučí, že si vlastně pohoršili."

Niccolo Machiavelli, Vladař, kapitola třetí.

I když se to z dnešního pohledu nezdá, jsem přesvědčen, že rok 1989 byl pro českou veřejnost krokem zpět. Co je zlé, že to byl také krok hodně stranou. Počkáme si na definitivní hodnocení ještě pár let. Jako bych slyšel F.X. Šaldu: O létě se má mluvit až v pravé zimě a naopak.

Copak, přátelé, pořád nechápete, že už teď prohráváme na celé čáře. Můžeme se uklidňovat snad jenom tím, že jsou země, které jsou na tom ještě hůře.
15. 02. 2010 | 15:07

LEVAK napsal(a):

Ad Taoiseach:na takové demagogy jako jste Vy nemám dnes vůbec náladu.Jen otázku,kdo jednal s Adamcem o sestavení vlády?Podle Vás zřejmě Duch Svatý!
15. 02. 2010 | 16:56

Taoiseach napsal(a):

LEVAK
Nějak Vám docházejí argumenty, že? Demagogové, potvory jedny, Vám nezobou z ruky!
Jednání o sestavení vlády vede její designovaný předseda - tím Havel nikdy nebyl. Byl prezidentem: to je úplně jiná funkce.
15. 02. 2010 | 17:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jistě , čas vyřeší vše. I katolická církev se jaksi vytratila z kolbiště dějin. Naštěstí. Ale co kdyby ? Kdyby nezvítězilo augustiánství, ale pelagiánství? Kdyby se k husitům přidali Němci? Kdyby Erasmus získal na svou stranu kromě papeže i biskupy ?
Kdyby se místo komplotu v roce 1989 v Československu odehrála revoluce (a třeba i sametová) ?
Jenže to by asi bylo třeba, aby lidé místo karnevalů a putyk navštěvovali knihovny a přednáškové sály. Pak by možná věděli, že Norimberský soud není pojem z bible a že revoluce bez krve a obětí není revolucí, ale podvodem.
15. 02. 2010 | 17:47

LEVAK napsal(a):

Ad Toiseach:
V neděli 26. listopadu v jedenáct hodin dopoledne se v Obecním domě píší dějiny: komunista Adamec natahuje ruku směrem k démonizovanému vůdci opozice Havlovi: "My se ještě neznáme."
Na tohle první ostré jednání už OF přichází v nejsilnější sestavě: za stolem sedí třeba Václav Klaus a taky tehdy osmadvacetiletý Alexandr Vondra, spolu s Havlem a scenáristou Jiřím Křižanem jeden ze tří klíčových mužů OF.
17.00 až 21.15 hodin 9. prosince 1989):
Čalfa:
Pane Havel, chtěl jsem se vás na závěr zeptat: máte pocit, opravdu se ptám přede všemi, že můžeme v tomto kolektivu pracovat? Mě trochu trápí to vaše hodnocení, že mám trojku. Já chápu, že z něčeho vyplývá. Škoda, že jste se neseznámil normálně s ústavou, kterou jsme připravovali, protože tam byste viděl určitý posun.
Havel:
Můj osobní názor. Já jsem vás neznal a poznal jsem vás při dvou třech rozhovorech s panem Adamcem – mně se to všechno plete, ty rozhovory.
Čalfa:
No, já jsem tam jenom seděl.
Havel:
Já vím pouze toto, že jste v této vysoké vládní funkci dva roky, je tomu tak?
Čalfa:
Rok a půl.
Havel:
A že za tu dobu jste se výrazně politicky neprofiloval. A ono za tu dobu bylo kde se profilovat. Pan Štěpán se za dva a půl roku profiloval naprosto dokonale. To je jediné, co já vím. Co jste dělal někde v skrytu nebo na přípravách ústavy nebo někde jinde, to samozřejmě nevím, protože o tom veřejnost nic neví, že.
Čalfa:
Ale určitým způsobem to charakterizuje způsob práce.
Komárek:
(tiše k Havlovi) Dnešní jednání bylo hodně – hodně se udělalo.
Havel:
Já to řeknu. Po dnešním jednání mám pocit, že to dotáhnete až do voleb. (smích)
Prezidentem byl Havel zvolen až 29.12.1989 a to je více než měsíc rozdíl.
Nepleťte si gule s baňama!
15. 02. 2010 | 18:56

Hurá napsal(a):

Vážený pane Suku, stačilo napsat, že tzv. revoluce byla podvodem tisíciletí a nebylo třeba psát cokoliv dalšího !
15. 02. 2010 | 19:22

Václav napsal(a):

to: Levák
Promiňte, malá technická poznámka. Havel nebyl 29.12.89 zvolen do funkce prezidenta,ale kooptován kooptovanými poslanci FS.
15. 02. 2010 | 21:13

slavwin napsal(a):

Můj názor je ten, že v té době se ten režim prostě nějak změnit musel. Šlo jen o to kdo bude mít navrch, komunisti, obroda(68) nekomunisti. Nakonec to dopadlo tak Nekomunisti - výkonným komoušům a estebákům bylo umožněno převlíct kabát stát se odesákem, socanem, ovládnout průmysl. Folklorní komoušům, co je to folklorní ten který sedí u předsednického stolu, nosí fangle, je v různých komisích, výhoda že tam mohl potkat nějakého vlivného, na další charakteristiku vzpomeňte sami. Těm folklorním byla ponechána KSČM, aby se cítili důstojně že nepřevlékají kabáty. Nám ostatním všechny ty kapitalistické trable. Že Havel chtěl polidštěný kapitalismus, uvažoval jak Ludvík Erhardt v Německu. Klaus který to vlastně vyhrál chtěl čistý bez přívlastků, pro koho samozřejmě samozřejmě pro všechny, jak to skutečně myslel to už se nedovíme.
16. 02. 2010 | 08:10

neon napsal(a):

To autor: Sice jste, jak tvrdíte, novodobý historik, ale nic jste nepochopil. Převrat v roce 89 byl jen obchod s mocí, moc v tomto státě byla prodána nebo vyměněna (jak chcete) za klidný a ničím nerušenou změnu režimu, za nekrvavou změnu režimu. Jen díky tomu se dnes mohou pyšnit demorkaté, že nejsou jako komunisté po roce 1948, i když by rádi množí dělali větší prasárny než oni. Tak si toho važte, že jste jiní a užívejte si toho! Ostatní jsou je kecy,kecy a kecy.... divadlo pro masy!
16. 02. 2010 | 08:52

Taoiseach napsal(a):

LEVAK
Zaprvé pokud někdo cituje nějaký záznam z jednání, je normální uvádět (původní) zdroj. Zadruhé - i v případě, že je uvedený záznam autentický - ani trochu nesouvisí s tou kompilací dojmů, kterou vydáváte za výběr z Havlových projevů.
Abychom si rozuměli: nejsem žádný nekritický Havlův fanoušek, ale nemíním ze sebe nechat dělat blbce.
16. 02. 2010 | 10:34

Daňový poplatník napsal(a):

To Taoichseach:
LEVAKEM citované výroky Chrochtavého Vašíka jsou autentické, šlo by ještě doplnit o citáty týkající se nedůstojných panelákových králíkáren, které budou nahrazeny rodinnými domky každému, kdo vezme do roky lopatu, rovněž o sedlákovi, který si bude svoje políčko orad párem koníků, nebo o tom, že když člověk šetří, tak si nemůže koupis stolní lampu za 100 000, ale jen za 30 000. Jsou to takové skvosty, na které se zapomenout nedá, právě tak na to, komu byla prodána Lucerna.
Takže jste jen málo kritickým obdivovatelem, pokud trváte na tom, že nejste žádný nekritický Havlův fanoušek.Jo a blbce z Vás nikdo nedělá.
16. 02. 2010 | 14:28

slavwin napsal(a):

Myslím že podle Vašíka se toho moc neudělalo, šlo to podle Klause. Trochu objektivity pro člověka který se neživil ani nemohl veřejnými projevy, okamžité postřehy nepromyšlené nápady nemohou být příčinou toho marasmu do kterého nás dostala Klausová čistá průhledná stranická politika. Vyčítate mu vlastně nepřímo že proti bolševikům něco dělal, myslím že nás je dost kteří jsou rádi že už nejsou.
16. 02. 2010 | 14:45

Taoiseach napsal(a):

Daňový poplatníče,
autenticitu, prosím, doložte konkrétními odkazy.
Přečtěte si, prosím, ještě jednou ty údajné Havlovy projevy. VH sice není žádný Vančura, ba ani Čapek, ale zjevné chyby ve větné skladbě, navzájem nenavazující výkřiky, frázovitý jazyk - to opravdu není jeho styl. Porovnejte, prosím, s novoročním projevem '90, který celkem nepochybně opravdu pronesl a který je dohledatelný. Stačí jednoduchý jazykový rozbor - určitě to zvládnete.

slavwin
Naprostý souhlas s posledním komentářem (jen tou diakritikou byste nemusel tolik šetřit - :) ).
16. 02. 2010 | 16:04

Taoiseach napsal(a):

slavwin
Omlouvám se, myslel jsem samozřejmě interpunkci. Už nevím, co píšu, a mí kritici by to mohli využít proti mně - :) .
16. 02. 2010 | 16:31

F.Srbek napsal(a):

Až příliš často píši o minulosti lidé, kteří o ní moc neví. Vždy je to ale vděčné téma a příležitost být vidět.
22. 02. 2010 | 15:09

J. Novotný napsal(a):

Ty jeden historiku narozenej roku 1966. Čteš vůbec současné noviny a díváš se na TV, nebo se jen intelektuálně či doslovně ukájíš u domácího krbu? Přiznej se!
22. 02. 2010 | 16:31

Fanda napsal(a):

Vidím, že je tu ještě pár nadšenců, kteří by si v současné době přáli komunistický český ostrůvek uprostřed Evropy a bratříčkování s Kubou, severní Koreou, Čínou a podobnými diktaturami. Buďte rádi, že ta naše dlouholetá diktatura padla a že se to obešlo bez krveprolití jako například v Rumunsku.
22. 02. 2010 | 17:25

ok napsal(a):

Tak se mi nějak zdá, že autor (a s ním mnozí jiní) vůbec nepochopili nebezpečí, které i současný komunusmus přináší. Tak tedy po lopatě. Samozřejmě se žádný soudný člověk neobává, že by se mohly vrátit "staré časy". O to se taky vůbec nejedná. Nebezpečné jsou rovnostářské myšlenky a těm mají Češi sklon naslouchat. Bude-li zde vláda socialistů v koalici KSČM (nebo s jejich tichou podporou, což je to samé), půjde naše ekonomika do pekla ještě rychleji. A jestli by podobná vláda vyvinula nějaký tlak na demokratické principy, inu i to je dobře možné. Samozřejmě by se nejednalo o politické procesy etc. Spíše by to byl pomalý tlak na media ohledně jejich angažovanosti v politice a eventuelní kritice politicko-ekonomických rozhodnutí. A proto, milý pane, není čas na karnevaly, protože situace je velmi vážná. Vy jste historik a možná si toto nebezpečí dostatečně neuvědomujete.
22. 02. 2010 | 18:54

Bambi napsal(a):

To ok: myslím, že pokud je třeba se něčeho obávat, pak demagogů jako jste vy! Kde je jediný argument k tvrzení, že za vlády socialistů v koalici s KSČ by šla ekonomika do pekla ještě rychleji? Pokud nazýváte rovnostářstvím názor, že není možné, aby menažeři polostátních firem pobírali milionové platy, aby kapitány ekonomiky byli bývalí veksláci a obdobní zločinci, pak doufám, že toto rovnostářství bude v budoucnu nacházet stále více příznivců.
A chytrolíny jako jste vy bude poslouchat stále méně lidí...
22. 02. 2010 | 20:34

kocman napsal(a):

Vy jste docela velké jelito,milý autore,pro Vás asi platí kapitalisté kapitalistům,socialisté socialistům,u dalších se dativ obtížněji píše.
Věnujte se manuálnější práci nežli vyhledávání písmen na klávesnici,jinak budete dělat čest svým ne prátel
ům.
22. 02. 2010 | 20:35

Emjé napsal(a):

Celou dobu říkám,že za všechno je vinen Klaus.Člověk bez kouska etiky nasadil tón,který nabral do dnešní doby obludných rozměrů.Proto je radši zalezlý,ani nevyleze mezi lidi.
Věřím,že mu to spočítají.
22. 02. 2010 | 21:19

Přesto všechno bych zase cinkal klíčemi napsal(a):

Velmi dobře si pamatuji, že revoluční tribuna na Svoboďáku v Brně, nebyla pro všechny, ale pro další vyvolené, kteří zřejmě velmi dobře zvládali režii. A také si pamatuji, že nejsvobodněji jsem se cítil do voleb v roce 1992.
23. 02. 2010 | 10:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak šaškovat se Vám zachtělo pane Jiří Suku?

Máte ale pravdu,že všechny probuzené minulosti byly "uloženy" zase pěkně ke spánku.
Jsou jako kostlivci ve skříni.
Osobně z nich nemám strach pane.Už proto,že tady dlouho žít nebudu.
Musel bych se spíše propadnout hanbou za tento komediantský národ.

Klidně si zorganisujte třebas další Samet.
A můžete si cinkat klíči jak se vám zamane.Můžete vyrábět hesla -jak : "Polednová před Horákovou na kolena klesla."

Hlavně nezapomeňte za sebou zase zhasnout a prásknout dveřmi.

A vemte ssebou všechny Vám podobné.

Ivan.

p.s.:Hlavně se ale vyhněte komentářům a bagatelisacím o všech mrtvých a zničených životech díky vaší národní švejkovské povaze.
Češi by si zatančili kozáčka na svém vlastním hrobě.
ŠAŠCI!
23. 02. 2010 | 12:02

Ivan Hochmann napsal(a):

A vemte ssebou LEVÁKA.iVAN.
23. 02. 2010 | 12:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Vico, to nevtipnější bylo:

"NEJSME JAKO ONI !"

Ivan.
23. 02. 2010 | 13:55

Ivan Novák napsal(a):

Dnes by byly náměstí tak pusté, po zkušenosti jak chutná demokracie po česku,
že bychom ten samet těžko zvládly.
23. 02. 2010 | 13:56

Michal Džugan napsal(a):

to OK: nebezpečné rovnostářské myšlenky?
Jste Vy vůbec člověk?
24. 02. 2010 | 00:48

jokles napsal(a):

Tady to je hádka o kuličky ! Banda zločinců a darebáků, kteří se zmocnili vlády a zcela vyšachovali naivní disidenty a emigranty od válu je dnes udržuje na životním minimu, aby je vždy vytáhli na postrašení před komunismem. Toto odstaveni však disidenti velmi těžce nesou a logicky hledají vinníka, a velmi snadno se dají nasměřovat na současnou levici. Ano, komunisté jsou vinni především tím, že vytvořili majetek, který sotva vystačil na necelých 20 let ! Jo, a kdyby to přestalo zabírat, pak je můžeme ještě přesměřovat na cikány...
24. 02. 2010 | 09:19

ABC napsal(a):

Teda když už je řeč o karnevalu, bylo by od autora solidní alespoň zmínit, že ten nápad neni jeho. Je to ústřední motiv knihy Padraica Kenneyho "A Carnival of Revolution: Central Europe 1989, Princeton University Press, 2002". Mimochodem moc zajímavá knížka. Doporučuju...
24. 02. 2010 | 10:43

Al Jouda napsal(a):

Jestliže náš parlament odsouhlasil, že komunistický režim byl zločinecký, tak by měl také odsouhlasit zákon, kterým by bývalým nomenklaturním kádrům KSČ, na kterých celý ten režim stál, přiznal starobní důchod pouze ve výši životního minima. Pomohlo by to nejen spravedlnosti, ale také státní kase !Takto je to jen pokrytecké divadlo.
24. 02. 2010 | 13:47

af napsal(a):

To Taoichseach:
Výroky pana Havla jsou skutečné. Sám se pamatuju ještě na další v tom smyslu, že bude DALEKO VÍC sociálních jistot.
A to s těmi panelovými byty jak jsou údajně špatné, to kromě pana Havla (pamatuju se moc dobře), byla taky klasika ze Svobodné Evropy. Ale kdo byl soudruh (případně i když nebyl), dostal takový byt poměrně lacino a teď se to prodává za milióny.
25. 02. 2010 | 18:33

nemo napsal(a):

Al Joudo
Dobrý návrh pro pobavení nomenklaturníků !Už vidím jak se tomu smějí ve svých vilách za 30 milionů, které jim vyneslo jejich podnikání a vynáší pořád, dokud tu bude u moci "pravice".
25. 02. 2010 | 19:31

život napsal(a):

Veškeré nešvary vznikají v Praze my na malích městech a vesnicích jsme se špaTNĚ NEMĚLI za tamtoho režimu.Neříkejte že nebyly banány ,teď jsou a nikdo je nejí,ale fronty jsou na jiné věci.Zapoměli jste říkat nejsme jako oni,ale teď vrchnost žere a ještě u toho mlaská,komunisti by si to tak nedovolili
25. 02. 2010 | 20:28

život napsal(a):

pokračuji a teď rozkrádají celou republiku a nikdo to nechce vidět,měl by jste slyšet jak na vesnicích a malejch městech lidi reptají,jak mladí tak staří a naše vláda si naděluje zlaté padáky vše se zdražuje a my tady živoříme,neříkejte že jsme se měli lépe učit.Víte radši běžte někam za roh a dejte si pár facek a přitlačte děláte to pro sebe.
25. 02. 2010 | 20:32

te zahranici napsal(a):

Cesi uz jini nebudou, chybi jim intelektualni sila, spravna uvaha a maji za to prilis nihilismu v sobe. Priority jsou tcela zvracene. Vsechno tedy prisady, ze kterych vznikne jen svejkovani.
25. 02. 2010 | 21:11

Taoiseach napsal(a):

af (jakož i LEVAK & Daňový poplatník)

Pokud jste si natolik jisti autenticitou toho komplilátu údajných Havlových výroků v projevech, dodejte laskavě ke každému z nich odkaz (datum a příležitost, při níž byl pronesen).

Nebo rovnou přiznejte, že jste ten slint dostali v poště od někoho, kdo ho dostal v poště od někoho ... atd. Případně, že jste si ho přečetli tady a prostě se vám líbí způsob, kterým Havla diskredituje.

Důležité je citovat přesně: když ve slově "láska" změníte jen čtyři písmena a jedno vynecháte, dostanete slovo "pivo" - :) :) :) .
26. 02. 2010 | 09:42

ojen100 napsal(a):

Text Václava Havla je citátem z "Projev v Československé televizi o politické situaci před volbou prezidenta republiky" viz Digitální archiv Knihovny Václava Havla http://archive.vaclavhavel-...
26. 02. 2010 | 18:58

Taoiseach napsal(a):

ojen100

Díky, díval jsem se na to a průnik s tím, co tady vyvěsil LEVAK (15.02.2010 13:37:11) je čistá nula.
26. 02. 2010 | 20:56

Josef K. napsal(a):

Respektuji autprovo vzdělání, ale několik výtek:
1) plést kumunismus s ruským imperiálním režimem, který se halil do marxismu (či spíše zvrhlé ML), to je velká dávka hlouposti
2) antikomunismus v podobě dle 1) je pouze snha zněčné části normalizátorů zastřít své jednání před čtyřiceti lety, vč. jednání svýh rdičů
3) při současném stavu české společnosti nejpíše v pár desetiletích opět nastoupí silné generace, keré v důsledku sociálního systému, nové totality atp. budou zcela přirozeně a zásadně stoupenci myšlenek, které s Marxem, kibutzy či ideami Františka z Assisi a "koministy" souvísí zcela bytostně.

Blbost? Ne, blbost prezentují dnešní blogeři, politické grnitury a lidé, kteří věčí na třetí pilíř sociálnho pojištění. Haj hou.
27. 02. 2010 | 19:43

chanel napsal(a):

A jestli by podobná vláda vyvinula nějaký tlak na demokratické principy, inu i to je dobře možné. Samozřejmě by se nejednalo o politické procesy etc. Spíše by to byl pomalý tlak na media ohledně jejich angažovanosti v politice a eventuelní kritice politicko-ekonomických rozhodnutí. A proto, milý pane, není čas na karnevaly, protože situace je velmi vážná. Vy jste historik a možná si toto nebezpečí dostatečně neuvědomujete.
28. 02. 2010 | 03:26

kostej napsal(a):

Když čtu Vaše názory, tak se mi nechce věřit, že jste nikdy nic nečetli, nesledovali zprávy atd.
Světový kapitál se dral k moci cca 350 let - od revoruce v Anglii v polovině 17, stol, A co zůsobil? Války jen v našem století dvě světové, a bezpočet místních komfliktů - od okupace Haiti na začátku století až po krvavou lázeň v Afganistánu. PŘESTO je neustále dáván za vzor demokracie. On má totiž onu omamující moc a to - HRY. Všichni si můžete hrát na demokracii, na svobodu atd. Co však nikdy kapitál nedovolí je řešit podstatu problému krizí, nezaměstnanosti, zločinosti atd.
Jako důkaz: NIKDY nebyla v Německu provedena DENACIFIKACE - Hitlerovi soudci soudili dál, důstojnici SS budují BUNDES WEHR.
Ale byl přijat zákon "Zákon o výkonu povolání" -aby byly z veřejného života vyloučeni komunisté. Nikdy nebyla provedena DEKARTELIZACE - ještě v 80 letech je registrována IG Farben a její akcionáři si dělí zisky. Neustále jsou komunistům předhazována padesátá léta, jak to, že kámošům v USA není neustále připomínám MacCartney, poprava Rosenbergových, vyhnání Chaplina z USA atd.?
Na závěr - svět nepoznal krvavější systém než je kapitál a jeho odnože amy se máme tomuto klanět? P R O Č ?
28. 02. 2010 | 18:25

kostej napsal(a):

Když čtu Vaše názory, tak se mi nechce věřit, že jste nikdy nic nečetli, nesledovali zprávy atd.
Světový kapitál se dral k moci cca 350 let - od revoruce v Anglii v polovině 17, stol, A co zůsobil? Války jen v našem století dvě světové, a bezpočet místních komfliktů - od okupace Haiti na začátku století až po krvavou lázeň v Afganistánu. PŘESTO je neustále dáván za vzor demokracie. On má totiž onu omamující moc a to - HRY. Všichni si můžete hrát na demokracii, na svobodu atd. Co však nikdy kapitál nedovolí je řešit podstatu problému krizí, nezaměstnanosti, zločinosti atd.
Jako důkaz: NIKDY nebyla v Německu provedena DENACIFIKACE - Hitlerovi soudci soudili dál, důstojnici SS budují BUNDES WEHR.
Ale byl přijat zákon "Zákon o výkonu povolání" -aby byly z veřejného života vyloučeni komunisté. Nikdy nebyla provedena DEKARTELIZACE - ještě v 80 letech je registrována IG Farben a její akcionáři si dělí zisky. Neustále jsou komunistům předhazována padesátá léta, jak to, že kámošům v USA není neustále připomínám MacCartney, poprava Rosenbergových, vyhnání Chaplina z USA atd.?
Na závěr - svět nepoznal krvavější systém než je kapitál a jeho odnože amy se máme tomuto klanět? P R O Č ?
28. 02. 2010 | 18:30

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:04

alex napsal(a):

Euroasiati neměli strach o socialismus, ale o sebe. Věděli, že je to něco jiného než oni. Gorbačov že zřejmě dospěl k správnému názoru, že udržovat v područí země s jinou mentalitou je pro ně zátěží, kterou nemohou unést.
13. 04. 2010 | 00:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy